דפרק רביעי: רשימת דפי העד ותיאורם

טבלת אקסל המוצגת כאן היא סיכום עבודתנו על חשיפת תיקי העדות לציבור. לצד כל תיק רשום שם התיק, תיאור התיק, סימול התיק, האירועים אליהם קשור התיק כדוגמת מבצע משה ומבצע שלמה וקישור לתיק הסרוק באתר ארכיון המדינה. הטבלה מאפשרת חיפושים בתוכה – אך לא בתוך התיקים הסרוקים. אנחנו מקווים שריכוז המידע בטבלה יפתח מחד פתח לחקירתם של דפוסים נוספים הקשורים לסיפור עלייתם של יהודי אתיופיה לישראל ומאידך יקל על כל משפחה למצוא בקלות את הדרך אל סיפורה האישי, כפי שהוא מונצח באתר ארכיון המדינה.

כדי למצוא שמות (או דברים אחרים) בטבלה יש ללחוץ קונטרול (Ctrl)  F. אז תיפתח למעלה חלונית קטנה ולתוכה יש להקליד את מה שמחפשים. זאת בנוסף לאפשרות לאתר שמות בשורת החיפוש שבדף הבית של ארכיון המדינה.

 

 

מזהה פיזי שם הנספה (או הנעדר/ת) ופרטים נוספים שנת לידה שם מבצע העלייה
ג-17854/62 ג'ועי בת אסממאו וטהיינש. שם הסבא: קסהון. נפטרה ב-1980. 1977
ג-17851/59 א'מבט בת תדסה ו-וובליץ (וובליש). שם הסבא: איצ'או. נפטרה ב-1988. שנת הלידה (1983) חושבה לפי שנכתב שהיא הייתה בת 5 במותה ולפי המרת תאריך אתיופי לגרגוריאני. 1983
ג-17851/58 א'שגרו בת ווגאנו ופטגיה. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984. 1970 מבצע משה
ג-17856/22 אבבאו בן אבבה ודבורה ז"ל. שם הסבא מצד האבא: אלפה. נפטר ב-1980 1962
ג-17846/42 אבבאו בן אדיסו ומנלביש. שם הסבא: וודג'. נולד ונפטר ב-1990.  חסר
ג-17854/78 אבבאו בן צהיי וטגייצ'. שם הסבא מצד האבא: ברהה. נפטר ב-1988 1976
ג-17852/113 אבבה בן אדנה וווננש. סבא מלקו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מלקו קשור לתיקים ג-17852/112, ג-17852/114. 1982 מבצע משה
ג-17847/35 אבבה בן אמרה ואהובה. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: פנטהון 1979
ג-17851/108 אבבה בן ארגולי וטואבצ'. שם הסבא: ווסו. נפטר ב-1984. 1924
ג-17854/4 אבבה בן ברוך ותרוק. שם סבא מצד האבא: אלמו נפטר ב-1982 1982
ג-17859/28 אבבה בת אבוהיי ותסמצ'. שם הסבא: תזזו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17859/29  ג-17859/30  ג-17859/31. 1949 מבצע משה
ג-17855/118 אבבה בת אדנה וצהייה. שם הסבא: תקלה. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17851/134 אבבה בת גדמו וינטורה. שם הסבא: מברטה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17851/133. 1954 מבצע משה
ג-17857/108 אבבה בת גטעלם וינסולש. שם הסבא: ימניי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/107,  ג-17857/110,  ג-17857111. 1981 מבצע משה
ג-17847/108 אבבה בת דסלי ואזנאו. נפטרה ב-1980.  שם סבא מצד האבא: אברה קשור לתיקים ג-17847/109, ג-17847/110. 1978
ג-17855/19 אבבה בת זאנה (זנה) ואנצ'ן-אלו. שם הסבא: דוויט. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17855/17  ג-17855/18 (ילדים שלה). 1950 מבצע משה
ג-17857/44 אבבה בת מספינת ואדונה. שם הסבא: אנדאווקה. נפטרה ב-1989. 1989
ג-17850/122 אבבה בת צ'יקלה ואסמרש. שם הסבא מצד האבא: מנגסטו. נפטרה ב 1984 1983
ג-17850/44 אבבה שום בן ממו ופנטה  נפטר ב-1985. בתיק תמונה שלו 1971 מבצע משה
ג-17853/53 אבבו בת ארני וברקה. שם הסבא: סמואל. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17846/16 אבבו בת בית וחדפלץ. שם הסבא: מנגסטו. נפטרה ב-1984. ככל הנראה נולדה ב-1981. קשורה לתיק ג-17846/15.  חסר מבצע משה
ג-17851/136 אבבו בת מהבאו ומהרטה. שם הסבא: טקלה. נפטרה ב-1985. 1985 מבצע משה
ג-17848/122 אבבו בת סיסאי (בן טדסה) ומתיקייה. נפטרה בשנת 1984. בעדות רשום כי נפטרה מזריקה. הנפטרת היא אחות של זאיין שתיאור פטירתה מופיע בתיק ג-17848/121 ונכדתה של זנבו שתיאור פטירת בנה מופיע בתיק ג-17848/120 1980 מבצע משה
ג-17850/25 אבביה בת דסה ואמרש  נפטרה ב-1988 1984
ג-17859/19 אבביי בן אלמו ופנטה. שם הסבא מצד האבא: פרדה. נפטר ב-1984 1980 מבצע משה
ג-17846/22 אבביי בן גואדו וילגנש  שם הסבא: לז'עלם. נולד בסביבות 1979. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/23.  חסר מבצע משה
ג-17850/17 אבבייה בת אנדרגה ואטהונה. שם הבא: גטהון. נפטרה ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17856/121 אבג'ו בת גטהון ומנטגבוש. שם הסבא מצד האבא: סיבהט. נפטרה ב-1984. בתיק עדות על המסע לסודן 1954 מבצע משה
ג-17857/15 אבג'ו בת ווסה ואזלצ'. שם הסבא: דאייט. נפטרה ב-1990. 1945
ג-17851/100 אבגו בן וובה וינגוסה. שם הסבא: גדמו. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1974. מידע נוסף בתיק ג-17851/99  תעודה 1498.  חסר מבצע משה
ג-17848/93 אבה-הוי בן טדסה (בן אלי) ואבוזה טגייה.  נולד 1985. נפטר בשנת 1989. בעדות נרשם כי האם (מוסרת העדות) אבדה בן נוסף בתיק מצוינים תאריכי הלידה והפטירה לפי הלוח האתיופי (1977 ו-1981 בהתאמה) ולצדם  נרשמו השנים גם לפי הלוח הגרגוריאני 1985
ג-17856/92 אבוהי בן יזזאו וטזלש. שם הסבא מצד האבא: וובה. נעדר מ-1982-83 1957
ג-17856/87 אבוהיי (אמוהייה) בן אליו ותוורס. שם הסבא מצד האבא: צגאי. נעדר מ-1986 1956
ג-17854/37 אבוסנט בת גנטו ומנאלבש (מלכה). שם סבא מצד האבא: גדי. נפטרה ב-1982 1980
ג-17854/8 אבוסנט בת מנגש וטרונגו. שם סבא מצד האבא: ווסה. נפטרה ב-1984 קשור לתיק ג-17854/9 1964 מבצע משה
ג-17857/93 אבוסנט בת צ'קול ולמלם. שם הסבא: אירמיאס. נפטרה ב-1984. 1929 מבצע משה
ג-17846/48 אבוסנט בת קייס מנגיסטו סוטו ואברש. שם הסבא: סמו. נפטרה ב-1985. נולדה בסביבות 1940.  חסר מבצע משה
ג-17855/49 אבזו בת מרגו ואסרסו. שם הסבא: הנוק. נפטרה ב-1990. כתוב שנולדה ב-1993 והדבר בלתי אפשרי. קשורה לתיק ג-17855/48. כתוב שהייתה נערה.
ג-17854/94 אבטה בן גשאו וצהייה. שם הסבא מצד האבא: אסנקאו. נפטר ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17857/50 אביבה (אבבה) בת טגה ומתיקייה. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984. האם מעידה שהתינוקת נפטרה במרפאה "כנראה ממכות". 1984
ג-17851/84 אביו בן גטו וצ'קליט. שם הסבא: טרקאי. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1980.  חסר מבצע משה
ג-17853/30 אביי בן פתגו וטואבה (טובה). שם הסבא: מלקמו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/29. 1981 מבצע משה
ג-17853/36 אבייה בן הגוס ומנה. שם הסבא: גטהון. נפטר ב-1981. 1977
ג-17853/119 אביצ'או בת לווי ותקונש. שם הסבא: אנגדאו. נפטרה ב-1984. 1893 מבצע משה
ג-17853/111 אבל (אביאל) בן טקה ואלמנש. שם הסבא: איילי. נפטר ב-1986. 1982
ג-17846/87 אבל בן יגזאו וזהבה. שם הסבא: מלקו. נפטר ב-1983. 1980
ג-17848/1 אבנת בת טללה (בן יוסף) ואלטש. נפטרה ב-1984 (אבנת טלה בת טלה ואלטאש וונדם נפטרה ב-1984) 1929 מבצע משה
ג-17853/87 אבצ'ו בת מרשה ויסמו. שם הסבא: זמיר. נפטרה ב-1987. קשורה לתיקים ג-17653/84,  ג-17853/86. 1945
ג-17849/117 אבקיילש בן טספהון וטגב. שם הסבא: זללאו. נפטר בשנת 1982 1982
ג-17849/43 אברה בן אדהננו (חנניה) ואסתר נפטר בשנת 1981 שם הסבא: יהייס עדות אודות אח נוסף בתיק ג-17849/42 1979
ג-17851/26 אברה בן איינאו ופנטה. שם אבי האב: מנגיסטו. ילד שנפטר בשנת 1985 זמן קצר לפני העלייה. 1978 מבצע משה
ג-17846/80 אברה בן אליס ואלטש  שם הסבא: דמלאו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/79. 1976 מבצע משה
ג-17856/126 אברה בן אנניה ואמרש. שם הסבא מצד האבא: אינגדה. נפטר ב-1984 1908 מבצע משה
ג-17846/116 אברה בן בירר ואדנה. שם הסבא: מגוס. נפטר ב-1984. 1974
ג-17854/61 אברה בן ברקאי וטרוורק. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17854/60 1954 מבצע משה
ג-17848/137 אברה בן דנקאו (בן דברה) ורדטה. נפטר בשנת 1984 1965 מבצע משה
ג-17856/32 אברה בן עלמיהו וירצ'ו. שם הסבא מצד האבא" קסה. נעדר מ-1984. קשור לתיק ג-17856/30 1967 מבצע משה
ג-17849/127 אברה בן שטה ויניינש  נפטר בשנת 1981 שם הסבא: קבדה 1979
ג-17848/27 אברהם (תינוק בן יומו שנפטר עם לידתו) בן אטלאי (אטליי שמואל) (בן ביטאו) ותריק (טרק נעומי). נפטר ב- 1980 1980
ג-17851/138 אברהם בן אשטה וקאסאייה. שם הסבא: בהטה. נפטר ב-1985. 1984 מבצע משה
ג-17857/88 אברהם בן בלאי וטרו. שם הסבא: אסטטקאו. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17857/85,  ג-17857/86  ג-17857/87,  ג-17857/89. 1972 מבצע משה
ג-17852/58 אברהם בן דייט ואגוסה. נפטר ב 1983.  שם סבא מצד האבא: איסה קשור לתיק 17852/56 1983 מבצע משה
ג-17850/12 אברהם בן דסה וקסייה. שם הסבא: סלם. נפטר ב-1984 1984 מבצע משה
ג-17851/41 אברהם בן ווטה וגנט  תינוק שנפטר לאחר הלידה. שם אבי האב: וורקנך. התינוק נולד באתיופיה לאחר שיבת המשפחה מסודן  וגם אמו נפטרה. 1985 מבצע משה
ג-17854/110 אברהם בן טבבו ואברו. שם הסבא מצד האבא: זאודו. נפטר ב-1982 קשור לתיק ג 17854/111, ג-17854/112. 1980
ג-17852/104 אברהם בן טגבו וניגיסטה. נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: מנגיסטו קשור לתיקים ג-17852/101, ג-17852/102, ג-17852/103. 1984 מבצע משה
ג-17848/103 אברהם בן טרקיי (בן איוב) ו-וובלש. נפטר בשנת 1984 במשפחה זו נפטרו עוד שתי בנות. מתוארות בתיק ג-17848/104 ובתיק ג-17848/105 1980 מבצע משה
ג-17849/27 אברהם בן ליגילם ואטקלת נפטר בשנת 1984 שם הסבא: ממו עדות אודות אמו בתיק ג-17849/26 1984 מבצע משה
ג-17855/77 אברהם בן סטוטאו והיבטה. שם הסבא: איינהו. נפטר ב-1984. בעמ' 3 יש עץ יוחסין. 1984
ג-17854/42 אברהם בן פלקה וטנה. שם הסבא מצד האבא: בלאי. נפטר ב 1984. בן 7 ימים  חסר
ג-17859/5 אברהם בן פריו וטגב. שם הסבא מצד האמא: אדגו. נפטר ב 1984 קשור לתיק ג-17859/4 1984
ג-17854/64 אברהם בן צהיי וגביינש. שם הסבא מצד האבא: הגוס. נפטר ב-1982 קשור לתיק ג-17854/63. תינוק בן יומו 1982 מבצע משה
ג-17853/52 אברהם בן תמלדן ואמנהיי. שם הסבא: אסרס. נפטר ב-1984. השם אברהם ניתן על ידי האם כאשר העידה. 1984 מבצע משה
ג-17846/108 אברהםן אדיסו טהונה. שם הסבא: אזלה. נפטר ב-1984 1983
ג-17852/39 אברהצ'ן בת קבדה ובלטש. נפטרה ב 1980.  שם סבא מצד האבא:  מהרי 1908 מבצע משה
ג-17846/124 אברהתי בת ווסייה וגואו. שם הסבא: מהרי. נפטרה ב-1982. 1977
ג-17847/9 אברו בת אדרגה ומטיאב. נפטרה ב 1984.  (הערה: בתיק יש התייחסות למנוחה גם כזכר).  שם סבא מצד האבא: טגבה 1965 מבצע משה
ג-17848/126 אברו בת איימלק (בן אינגדה) וייני. נפטרה בשנת 1986. בתה של אברו ובתה של הבת – נפטרו גם כן (עדות בתיק ג-17848/128 ובתיק ג-17848/127 בהתאמה) 1919 מבצע משה
ג-17847/78 אברו בת אלמיהו ואנלוצ'. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: ווסה מבצע משה
ג-17854/111 אברו בת בצ'ה וטז'ה. שם הסבא: סלמון. נפטרה ב 1985 קשור לתיקים ג 17854/110, ג-17854/112. 1979 מבצע משה
ג-17849/15 אברראו בן טקתאי ו-וובלו נפטר בשנת 1984  שם הסבא: מנגיסטה למשפחה זו עדויות נוספות. ראו גם תיק ג-17849/13 וכן ג-17849/14 1982 מבצע משה
ג-17851/1 אברראו בן טרקאי (טרקין) ומלסה (מריטו)  תינוק שנפטר ב-1984. שם אבי אבבה. 1984 מבצע משה
ג-17847/67 אברראו בן למלמו וובט. נפטר ב 1985.  שם סבא מצד האבא: גדמו. נפטר בהיותו בן 3 שנים.  חסר
ג-17855/34 אברראו בן מארה ותזז (תמר). שם הסבא: אדוניה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17855/35. 1982
ג-17846/44 אברראוו בן אסרסה ולמלם. שם הסבא: אשגרה. נפטר ב-1990. 1988
ג-17852/10 אברש בן טייהו ונני. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: דקול (מנייאטו) בת 35 1949 מבצע משה
ג-17846/15 אברש בת ביית וחדפלץ. שם הסבא: מנגסטו. נפטרה ב-1984. ככל הנראה נולדה ב-1976. קשורה לתיק ג-17846/16.  חסר מבצע משה
ג-17857/81 אברש בת דנקו וישימבט. שם הסבא: יצחק. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17857/79  ג-17857/80. 1981 מבצע משה
ג-17848/104 אברש בת טרקיי (בן איוב) ו-וובלש. נפטרה בשנת 1984 במשפחה זו נפטרו עוד שני ילדים. מתוארים בתיק ג-17848/103 ובתיק ג-17848/105 1982 מבצע משה
ג-17848/106 אברש בת עלומיהו (בן ווסה) ואנגווש. נפטרה בשנת 1984 בתה של אברש נפטרה גם היא (מתוארת בתיק ג-17848/107) וכן בת נוספת במשפחה (מתוארת בתיק ג-17848/108) על-פי העדות  נפטרה מזריקה מורעלת 1967 מבצע משה
ג-17846/104 אברש בת תלה ואסרסו. שם הסבא: נגדו. נפטרה ב-1981. 1924 מבצע משה
ג-17847/40 אבתה בן מספון וישמוש. נפטר ב 1983.  שם סבא מצד האבא: וובנה 1973 מבצע משה
ג-17846/130 אג'וד בת מולה ואנייס. שם הסבא: מלקה. נפטרה ב-1989. 1941 מבצע משה
ג-17849/34 אג'נז (חוגנה) בן גושה ומוקטה נפטר בשנת 1984 שם הסבא: בלטה 1980 מבצע משה
ג-17851/83 אגגנייהו בן בוסנה. שם האב והסבא מצדו לא ידועים. שם הסבא מצד האם: אזנו ביוך. נפטר ב-1984 ונולד בסביבות 1980.  חסר מבצע משה
ג-17847/23 אגדה בת זייסנו ואזנץ (?). נפטרה ב 1985.  שם סבא מצד האבא: יעקב 1923
ג-17849/86 אגוודץ (אגוודש) בת אטליי ואטדי נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: קסה 1979 מבצע משה
ג-17857/37 אגינצ'ש בת ביטאו ומרי. שם הסבא: אליאס. נולדה ונפטרה ב-1984.  חסר מבצע משה
ג-17852/133 אגנ'הו בן ממו וזמנש. נפטר ב-1987.  שם סבא מצד האבא: ווסה. קשור לתיק ג 17852/134 1967 מבצע משה
ג-17857/5 אגנהו בן ממו ויזבעלם. שם הסבא: אלעזר. נפטר ב-1984. אברהם בן ממו ויזבעלם. שם הסבא אלעזר. נפטר ב-1988. 1982 מבצע משה
ג-17856/96 אגניהו בן צגאו ובלינש. שם הסבא מצד האבא: טרפה. נעדר מ 1983 1980 מבצע משה
ג-17851/73 אגנניי בת מקונן ופנטיי. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1984 ונולדה בסביבות 1979. קשור לתיק ג-17851/72.  חסר מבצע משה
ג-17849/112 אגרה בת אבבה ברוך ודנבלו. שם הסבא: גרמאי. נפטרה בשנת 1982 1982
ג-17850/88 אגרה בת דג'ן ואנסקו  נפטרה ב-1983 באמרה קובה  סודן שם הסב מצד האב: זגיה. העדה היא האם אסנקו קשורה לתיקים 89 ו-90 במכל ג-17850. אחים 1978 מבצע משה
ג-17854/13 אגרה בת סימצ'ו ופנטנש. שם סבא מצד האבא: בריהון. נפטרה ב 1988 בתיק תמונה בשחור-לבן של המשפחה והילדה שנפטרה וכן עדות מרגשת של האם בכתב ידה 1982 מבצע משה
ג-17850/76 אגרהנך בן מהרטו ובוסנה  נפטר ב-1985 בטאובה  סודן שם הסב מצד האב: ברקן 1972
ג-17856/16 אגרי בת זאודו וישומנש. שם הסבא מצד האבא: בלטה. נפטרה ב-1984 1980
ג-17851/79 אגריה בת דגאווי ומוצ'ת. שם הסבא: יתברק. נפטרה ב-1984. קשור לתיק ג-17851/80. 1962
ג-17854/75 אגרנש בת מסגנאו וימרסצ'. שם הסבא מצד האבא: קסה. נפטרה ב-1985 1984 מבצע משה
ג-17849/16 אגרנש בת סנדקה ופנטנש נפטרה בשנת 1984 1984 מבצע משה
ג-17847/8 אדגרה בן שפראו ואלזבש. נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: סלמון.  בן 6 חודשים 1984 מבצע משה
ג-17856/91 אדוסו בן אבטה ואתנת. שם הסבא מצד האבא: ברוך. נעדר מ-1985 1954
ג-17846/2 אדיס בן ירבעלם וגודייה. שם הסבא: בלו ג'מבר. נפטר ב-1981. 1980
ג-17854/48 אדיס בת מתקו ואנאנו. שם הסבא מצד האבא: אטאנאו. נפטרה ב-1984 1981
ג-17856/42 אדיסה בן צ'יקלה ומנטגוב. שם הסבא מצד האבא: בקיה. נעדר מתאריך לא ידוע. 1951
ג-17846/63 אדיסה בת אצ'נפה וטגואדה. שם הסבא: מולה. נפטרה ב-8.7.1984. 1970
ג-17855/74 אדיסה בת גטו ויגרדו. שם הסבא: אג'גוו. נפטרה ב-1988. 1985 מבצע משה
ג-17850/22 אדיסה בת מגוס וטנה. שם הסבא: רדאי.  נפטרה ב-1984 1952 מבצע משה
ג-17852/126 אדיסה בת פקדו וזבד. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: פנטה 1982 מבצע משה
ג-17848/131 אדיסו בן אלמו (בן יצחק) ו-וודה. נפטר בשנת 1984 בן נוסף למשפחה  נפטר גם הוא. תיאור בתיק ג-17848/130 1982
ג-17846/75 אדיסו בן דסאליי ובתדג. שם הסבא: מקונן. נפטר ב-1989 ונולד כנראה באותה שנה.  חסר
ג-17857/49 אדיסו בן טגה ואלמיטו. שם הסבא: ברוך. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/48. 1981
ג-17852/117 אדמסה (מנסה) בן וודג'ה וקלב. נפטר ב 1984.  שם הסבא מצד האבא: סמאי 1916 מבצע משה
ג-17856/83 אדמסו בן איילין ואלפו. שם הסבא מצד האבא: יצחק. נעדר מ-1974-1971. נולד כנראה בסביבות 1944. היה בן 27 כשיצא.  לא שייך לפרויקט להנצחת הנספים בדרך לישראל דרך סודן.  חסר
ג-17856/97 אדמסו בן איילין ואלפו. שם הסבא מצד האבא: יצחק. נעדר מ 1985  חסר
ג-17849/71 אדנא בן מספן ואסגדש נפטר בשנת 1984 שם הסבא: טספאי תיקי עדות על אחיו שנפטרו: ג-17849/69, ג-17849/70 1946 מבצע משה
ג-17855/100 אדנאו בן מולאהו וברקאי (בתיה). שם הסבא: לגסה. נפטר ב-1983. 1982
ג-17857/94 אדנה בן אברהם וט'גת. שם הסבא: איילה. נפטר ב-1983. נולד ב-1983-1982.  חסר
ג-17846/40 אדנה בן טדסה ואנגוצ'. שם הסבא: גברה. נפטר ב-1989. 1984
ג-17852/78 אדנה בן טרונך וקלייה. נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: צהייה קשור לתיק 17852/79 1978 מבצע משה
ג-17847/112 אדנה בן מנייסן ו-וורקיט. נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: רובל 1982 מבצע משה
ג-17855/120 אדנה בת אייסו ושרה. שם הסבא: פינחס. נפטרה ב-1984-1983. נולדה בסביבות 1906. לפי גרסה שנייה היא נולדה ב-1924-1923.  חסר מבצע משה
ג-17848/95 אדנה בת אלמה (בן מסלה) וטוואלט. נפטרה 1982. תאריך הפטירה רשום לפי הלוח האתיופי ולפי הלוח הגרגוריאני 1931
ג-17859/25 אדנה בת בייך ואקלנש. שם הסבא: ממינה. נפטרה ב-1984. 1967 מבצע משה
ג-17846/3 אדנה בת דמוזה ובירקנש. שם הסבא: סימון. נפטרה ב-1984. 1954 מבצע משה
ג-17857/13 אדנה בת יישאו וניגסט. שם הסבא: סבהט. נפטרה באוגוסט 1990. קשורה לתיק ג-17857/14. 1981
ג-17848/109 אדנה בת מולו (בן ג'מבר) ואמוהיי. נפטרה בשנת 1984 1981 מבצע משה
ג-17859/35 אדנה בת צ'קולה וארגו. שם הסבא: מהרי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17859/33  ג-17859/34. 1981 מבצע משה
ג-17850/48 אדנה תדגה פרדה הנכד של באיו (ביטאו) דגוו ו-ייטובה  נפטר ב-1990 1988
ג-17851/66 אדנו בן איילאו וטהון. שם הסבא: ביינסאי (פנחס). נפטר ב-1984 ונולד בסביבות 1979. קשור לתיקים ג-17851/67; ג-17851/68.  חסר
ג-17853/43 אדנו בת זמנה ואנקוייה מולה. שם הסבא: פלקה נגוסה. נפטרה ב-22.10.1984. תאריך לידה אתיופי: החודש השביעי ב-1975. תאריך פטירה אתיופי: 12.2.1977. כתוב בעדות שנפטרה ב-1985 אך לפי התאריך האתיופי נפטרה ב-22 באוקטובר 1984 (גרגוריאני). 1983 מבצע משה
ג-17848/4 אדנש בת אשאי (גשה)  (בן מרה) ויזבנש. נפטרה 1981. טופס כפול? 1911
ג-17854/51 אדנש בת ירמיאס וזאודיי. שם הסבא מצד האבא: טמנו. נפטרה ב-1981 קשורה לתיק ג 17854/50 1941 מבצע משה
ג-17847/7 אדסו בן אמרה ואלמותו (אלמוטו). נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: דסה.  בן שנה. 1984 מבצע משה
ג-17850/19 אדסו בן וובוי וגנט  נפטר ב-1984 1983 מבצע שלמה
ג-17847/91 אהויאדי בת ווגידו וקאמאר. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: לילאי 1904
ג-17853/66 אהרון בו אינאו וישום. שם הסבא: טדסה. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17849/63 אודיי בת ממו ווזלה נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: גובזה. שמונה מבני משפחתה נפטרו בדרך 1949 מבצע משה
ג-17854/1 אוודה בת מתסנות ותמרצה. שם סבא מצד האבא: ווגידו. נפטרה ב- 1983 1913 מבצע משה
ג-17859/15 אווט'ם בת ברהה ואילצ'יין. שם הסבא מצד האבא: גברמרים. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17859/16, ג-17859/17. 1981 מבצע משה
ג-17850/66 אווקה בן אבאי והבסטה. שם הסבא מתיקו.  נפטר ב-1984 1980 מבצע משה
ג-17856/52 אווקה בן אסקיאס וקסה. שם הסבא מצד האבא: תשומה. נעדר מ-1988. 1962
ג-17852/43 אווקה בן ביצ'ה ופנטנש. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: דסאלי 1976
ג-17852/103 אווקה בן טגבו וניגיסטה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מנגיסטו. קשור לתיקים ג 17852/101 102 104 1981 מבצע משה
ג-17848/120 אווקה בן לקאו (בן אסרס) וזנבו. נפטר בשנת 1984. בעדות רשום כי נפטר מזריקה. שתי נכדות של זנבו  אמו של אווקה  נפטרו גם הן. (תיאור בתיקים ג-17848/121 ו-ג-17848/122) 1971 מבצע משה
ג-17849/8 אוטש בת קסה מרשה ואלם נפטרה בשנת 1989 שם הסבא: אלמו. עדות אודות פטירת אחות נוספת במשפחה בתיק ג-17849/9 1999 מבצע משה
ג-17859/16 אוסו בן ברהה ואילצ'יין. שם הסבא מצד האבא: גברמרים. נפטר ב-1984 קשור לתיקים  ג-17859/15, ג-17859/17. 1980
ג-17849/74 אז'גנש בת ימרה וטמנו נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: מקונן. סיפור מסעה של המשפחה והנפטרת מופיעה בפירוט בתיק 1914 מבצע משה
ג-17846/117 אזלו בת ילאו וישייש.  נפטרה ב-1984. שם הסבא: גפאו. נולדה ב-1956 (או ב-1966). מצורפים תמונה וסיפור המעשה.. 1956 מבצע משה
ג-17857/32 אזלצ' בת מהרט וטדלה. שם הסבא: וורקנך. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/33. 1977 מבצע משה
ג-17848/58 אזלש בת אשטה (שאטה) (בן גדעון) ואנטש (טאנייש). נפטרה ב-1984 לנפטרת היו שמונה ילדים. כולם נפטרו 1929
ג-17851/86 אזמסוו בן גברה וזובונש. שם הסבא: יוהלה. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1977.  חסר מבצע משה
ג-17849/5 אזמראו בן דמלאו וישטו נפטר בשנת 1984 שם הסבא: טקלה  מצורפת תמונה 1979
ג-17850/60 אזמרוו (אזמראו) בן אישטו וגודאי  נפטר ב-1984  (אמרה קובה) 1978 מבצע משה
ג-17856/24 אזנאו בן יאלאו ודרסו. שם הסבא מצד האבא: לא ידוע. נפטר ב-1990. לא יהודי שסייע לעליית יהודים. 1923 מבצע משה
ג-17854/15 אזנאוו בן בייהו וימרות. שם סבא מצד האבא: מהרי. נפטר ב-1989 1936 מבצע משה
ג-17855/102 אזנאש בת אדגאו (גדליה) וטארו-ווארק. שם הסבא: צגאי. נפטרה ב-1981. 1980 מבצע משה
ג-17848/135 אזנו בת אלנה (בן טורונך) ומזל. נפטרה 1984. בעדות מתואר כי נפטרה בזמן שנקראו על ידי יונה זאודו לעלות לאוטובוס שיוצא ממחנה אמרקובה. 1983
ג-17857/87 אזנו בת בלאי וטרו. שם הסבא: אסטטקאו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17857/85,  ג-17857/86,  ג-17857/88,  ג-17857/89. 1969 מבצע משה
ג-17852/45 אחלה בת גטה ובתדגה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: קסה 1920
ג-17847/114 אטאללה בן ביינה ונודיאטו. נפטר ב-1980.  שם סבא מצד האבא: טספאי 1958
ג-17850/75 אטה-מר בת מהרטו ובוסנה  נפטרה ב-1985 בקסלה  סודן שם הסב מצד האב: ברקן' 1975
ג-17854/41 אטלאי בת טלהון וצהיינש. שם סבא מצד האבא: סולומון. נפטרה ב-1982 1980 מבצע משה
ג-17856/127 אטלה בן זאודו וישומנש. שם הסבא מצד האבא: בלטה. נפטרה ב-1984 קשור לתיקים: ג-17856/128, ג-17856/129. 1976 מבצע משה
ג-17851/62 אטלה בת הנוך וזאודיטו. שם הסבא: טגאי. נפטרה בדצמבר 1989. 1929 מבצע שלמה
ג-17848/102 אטלה בת וורקו (בן איניו) ומתוקו. נפטרה בשנת 1984 1980 מבצע משה
ג-17853/89 אטלייה בת אליאס ופיטיג. שם הסבא: דוויט. נפטרה ב-1984. 1900 מבצע משה
ג-17855/63 אטללצ' בת טלהון וטהיינש. שם הסבא: סלמון. נפטרה ב-1980. העדה הסכימה לפרסם ב-31.1.2021. 1979 מבצע משה
ג-17849/26 אטקלת בת סולומון ואימבט נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: יצחק עדות אודות בנה בתיק ג-17849/27 1956 מבצע משה
ג-17850/72 איאיו בן דרג'ה ואטגן  נפטר באמרה קובה  סודן ב-1984 שם הסב מצד האב: ארדן 1981 מבצע משה
ג-17849/115 איאסו בן אקולאו ופנטה. שם הסבא: זיימר. נפטר בשנת 1984 1981
ג-17855/35 איאסו בן מארה ותיזז (תמר). שם הסבא: אדונייה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17855/34. 1977 מבצע משה
ג-17857/7 איבבו בן יינייך ואמייה. שם הסבא: גטהון. נפטר ב-1984. 1969 מבצע משה
ג-17848/64 איוב בן בלוינך (בן דקול) ופנינה (פתמו) (פיתיגה). נפטר 1984. כנראה תינוק בן ימים ספורים 1984 מבצע משה
ג-17851/21 איוב בן טרנגו וקס ברהן. שם אבי האב: קס מדהנה. תינוק שנפטר כמה ימים לאחר הלידה. 1984 מבצע משה
ג-17846/38 איוב בן מולה וטיבלט. שם הסבא: סימון.  נפטר ב 1991-1990. 1940
ג-17848/123 איוב בן סנדקה (בן נגוסה) וסנאייט. נפטר בשנת 1984. בתיק שתי עדויות: של הבן ושל הנכד. בתיק תיאור נסיבות הפטירה גם באמהרית 1900 מבצע משה
ג-17856/28 אייאיו בן למא וטצהלו. שם הסבא מצד האבא: אלליין. נפטר ב-1989 נפטר בהיותו בן 22 שנה  חסר
ג-17856/46 אייהונו בן סמאי וששאיינט/ינעלם. שם הסבא מצד האבא: מהרט. נעדר מ-1983. 1957 מבצע משה
ג-17851/126 איילאו בן אבל וזאודה. שם הסבא: מרו. נפטר ב-1985. קשור לתיק ג-17851/125. 1977 מבצע משה
ג-17856/13 איילי בן אברה ומטן. שם הסבא מצד האבא: תדלה. נעדר מ-1984. 1931
ג-17846/46 איילי בן טפטה ואיטנש. שם הסבא: סיום. נפטר ב-1986. 1963
ג-17852/34 איילי זמנה בן זמנה וטרונש. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מולה 1977
ג-17848/16 איילין בן אלהיי (בן אווקה) וזאודיתו. נפטר 1984 רעייתו נפטרה גם כן (עדות בתיק ג-17848/17) 1939
ג-17846/31 איילין בן חנניה וארגש. שם הסבא: תזזו. נפטר ב-1985 ונולד בסביבות 1945.  חסר מבצע משה
ג-17855/70 איינאט בת ברוק וטרו. שם הסבא: ביידגילי. נפטרה ב-1990. נולדה בסביבות 1924.  חסר
ג-17856/9 איינסאי בן לצ'לם (לג'לם) ובזטו. שם הסבא מצד האבא: טמיאט. נעדר מ-1985. בתיק צילום של המנוח. היה בן 70 שנה  חסר
ג-17850/108 איינש בת אביה וטרויה. שם הסבא מצד האבא: ראובן. נפטר ב 1985 קשור לתיק ג 17850/109 1966 מבצע משה
ג-17848/67 אייסו בן לווטה (בן דוויט) ואתנת (שותנת). נפטר בשנת 1984. (ספק  בדבר שנת הלידה) 1984
ג-17850/49 אייצ'או בן יסמאו ו-ישמבל  נפטר ב-1984 (אמרה קובה) 1974
ג-17852/114 אייצ'גראו בן אדנה וווננש. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מלקו. קשור לתיקים ג-17852/112, ג-17852/113. 1979 מבצע שלמה
ג-17857/60 אייצ'גראו בן גשאו ו-ווייזר. שם הסבא: אלעזר. נפטר ב-1989. 1986 מבצע משה
ג-17856/44 אייצ'גרו בן אבריה וטואצצ'. שם הסבא מצד האבא: טמנו. נעדר מ-1984. 1957
ג-17846/67 אימנש בת דסה ודג'יטנו. שם הסבא: אבבאו. נפטרה ב-1988. 1988
ג-17852/98 אינאו בן דמלאו וטיזלו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מנגיסטו. קשור לתיק ג-17852/99 1981 מבצע משה
ג-17856/19 אינאו בן מהרי וטקלה. שם הסבא מצד האבא: אדהנני. נולד בסביבות 1944. נעדר מ 1986 – 1987.  חסר
ג-17846/26 אינאו בן נגא ואמבט. שם הסבא: בייך. נפטר ב-1984 נולד בסביבות 1981. קשור לתיק ג-17846/25. חסר מבצע משה
ג-17856/115 אינגודאי בת באוקט ואינייש. שם הסבא מצד האבא: מתוקו. נפטרה ב 1984 קשורה לתיקים ג-17856/114, ג-17856/116, ג-17856/117. 1976 מבצע משה
ג-17853/106 אינדלאו בן מלקי וקוללש. שם הסבא: אסרס. קשור לתיקים ג-17853/104,  ג-17853/106. נולד בסביבות 1931. נפטר ב-1989.
ג-17846/57 אינדשאו בן מלקו וששה. שם הסבא: אברה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/56. 1982 מבצע משה
ג-17851/104 אינוליי בת אלייאס ופתג. שם הסבא: דיית. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1909.  חסר מבצע משה
ג-17846/41 איניו בן יעקב ואבטו נפטר ב-1990;  אניאו בן יעקב ואבטו ביונסנו. נפטר ב-1984. שם הסבא של שניהם: ביינסין. 1930 מבצע משה, מבצע שלמה
ג-17848/129 איננו בת טגניה (בן גלאי) ופנטה . נפטרה בשנת 1984 1976 מבצע משה
ג-17846/9 אינסאין בן לג'לם ובזתו. שם הסבא: טמיית. נפטר ב-1984. 1915 מבצע משה
ג-17848/139 אינת (אינתנש) בת אייאו (בן צ'קול) וטגנטה (תינוקת בת שמונה חודשים). נפטרה בשנת 1984. בן נוסף במשפחה  נפטר גם הוא. תיאור בתיק ג-17848/138 1984 מבצע משה
ג-17855/73 איסאייס בן רסקאיי ובזו. שם הסבא: תזזו. נפטר ב-1980. נולד בסביבות 1910.  חסר מבצע משה
ג-17852/54 איצהלי בן דסטה וורדצ'. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ממו. קשור לתיק 17852/53 1984
ג-17852/8 אלבי בן בריהון ואנגואל. נפטר ב-1983.  שם סבא מצד האבא: וונדמגן 1959 מבצע משה
ג-17856/14 אלבצ'וו בן איילאו ורחל. שם הסבא מצד האבא: וונדמגן. נעדר מ-1982. 1950
ג-17854/85 אלבצ'ן פיסהה וטורו. שם הסבא מצד האבא: תזזו. נפטר ב-1983 1950 מבצע משה
ג-17853/2 אלגנש בת ברהנו ובזו. שם הסבא: אגניהו. נפטרה ב-1984. 1950 מבצע משה
ג-17846/110 אלהיי בן אוקה ותסרצ'. שם הסבא: שטו. נפטר ב-24.9.1984. יתכן ונולד ב-1906. 1904 מבצע משה
ג-17847/101 אלהיי בן ג'טוי ווייש. נפטר ב-1987.  שם סבא מצד האבא: ילאו 1972
ג-17857/10 אלהיין בן ממו ואנגודאי. שם הסבא: ליג'לם. נפטר ב-1984. 1978 מבצע משה
ג-17851/80 אלומז (אלמז) בת דגאווי ומוצ'ת. שם הסבא: יתברק. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17851/79. 1966 מבצע משה
ג-17857/31 אלטש בת טקה ואסגדצ'. שם הסבא: סירק. נפטרה באוקטובר 1984. 1904 מבצע שלמה
ג-17849/102 אליאנור בן אייזוו ואייהוש נפטר בשנת 1990 שם הסבא: סביהו 1987
ג-17851/124 אליאס-ישראל בן מרשה ויסריית. שם הסבא: ממו. נולד ונפטר ב-1984.  חסר
ג-17849/116 אליאס בן היילה ואמוההיי. שם הסבא: מנגסטו. נפטר בשנת 1984 1983 מבצע משה
ג-17856/36 אליו בן קנדה ותרנגו. שם הסבא מצד האבא: תקה. נעדר מ-1988. 1947
ג-17855/39 אלייה בן אשטו ואבבה. שם הסבא: וורקו. נפטר ב-1989. 1989
ג-17852/129 אלילנ' בן פקדו ואסנקו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: סבהט קשור לתיק ג 17852/130 1982
ג-17854/116 אללה בת ברהניי ומולטה. שם סבא מצד האבא: לבסיי. נפטרה ב-1984 1919
ג-17857/101 אלליי בן גיסמו וישלם. שם הסבא: ברהנו. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17859/4 אלם-בנצ'י בת פריו וטגב. שם הסבא מצד האמא: אדגו. נפטרה ב 1984. בת שנתיים קשור לתיק ג-17859/5  חסר מבצע שלמה
ג-17852/110 אלמ-וורק בת מולו ופיטיגה. נפטרה ב-1989.  שם סבא מצד האבא: מולה קשור לתיק ג-17852/111 (דרך האבא) 1989
ג-17853/47 אלם-צהיי בת וורקו וזוולו. שם הסבא: דמלו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17853/48. 1976 מבצע משה
ג-17854/109 אלם בת בלאי ואדיס. שם הסבא מצד האבא: וונדמגין. נפטרה ב-1984 קשור לתיק ג-17854/108 1925
ג-17853/50 אלמדהיי בת ממוי ואשגרו. שם הסבא: איילאו. נפטרה ב-1984. 1978 מבצע משה
ג-17855/117 אלמו בן אשתה ומרה. שם הסבא: גדמו. נפטר ב-1984. 1982
ג-17850/54 אלמו בן ברהנו ו-ארגש, שם הסבא: אבבה.  נפטר ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17848/43 אלמו בן יצחק (בן טפטה) ותמר. נפטר ב-1984 1980 מבצע משה
ג-17849/35 אלמוש בת מספו ואלמנש נפטרה בשנת 1984.  שם הסבא: (מספו) יחיס  חסר מבצע משה
ג-17850/77 אלמז בת אינאו ואברו  נפטרה במדבר בדרך לסודן ב-1990. שם הסב מצד האב: דסלן' טספו 1988 מבצע משה
ג-17851/36 אלמזה בת בומר וובנש (וובנשי)  נפטרה בשנת 1990. שם אבי האב: גדעון. 1955
ג-17848/46 אלמיטו בת איינו (בן אברה יצחק) ומנתמר. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17848/74 אלמיטו בת טמנו (בן סימני) וטמניו. נפטרה בשנת 1983. תושבי טיגרי. שהו שלוש שנים. לנפטרת ארבעה ילדים. חלקם  לפחות  עלו לארץ 1938 מבצע משה
ג-17854/87 אלמיטו בת טקה וצ'קליט. שם הסבא מצד האבא: אסקנאו. נפטרה ב-1984 1967
ג-17857/116 אלמיתו בת מהרי ו-ווביה. שם הסבא: ווסה. נפטרה ב-1984. לאישה היה תינוק שנפטר אך לא כתוב שמו. 1946 מבצע משה
ג-17856/123 אלמנך בן אברהם ומנטגבוש. שם הסבא מצד האבא: טשלה. נפטר ב-1984 קשור לתיק ג-17856/124 1983
ג-17855/83 אלמנש (עלמנש) בת שיבש ואבוסנת. שם הסבא: טרקה. נפטרה ב-1984. 1979
ג-17853/18 אלמנש בת אשגרה ואנגף. שם הסבא: טסמה. נפטרה ב-1984. 1984
ג-17848/91 אלמנש בת ביאדגליי (בן אבוהי) וטג'ה. נפטרה בשנת 1984 1982
ג-17854/46 אלמנש בת ביוק ופיטיג. שם הסבא מצד האבא: דג'ן. נפטרה ב-1984 1982
ג-17852/15 אלמנש בת ברהנו ואסרסצ'. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: רדה 1984
ג-17850/102 אלמנש בת ברוך ואדנצ'. שם הסבא מצד האבא: הימת יתאו. נפטרה ב 1984 קשור לתיק ג-17850/101 1953 מבצע משה
ג-17852/6 אלמנש בת דסתה וטרוורק. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מלקמו 1983 מבצע משה
ג-17851/43 אלמנש בת זאודה ועדנה. שם אבי האב: זינאווי. המשפחה ניסתה מספר פעמים לעלות ולא הצליחה. אלמנש  שהייתה בת  72 נפטרה בדרך לסודן בשנת 1988. 1916
ג-17854/3 אלמצ' בת הדרי ותליי. שם סבא מצד האבא: רסקאי. נפטרה ב-1981 1933 מבצע משה
ג-17856/75 אלמראו בן מקטה ווובנש. שם הסבא מצד האבא: טגה. נעדר מ-1983 1925
ג-17855/84 אלנה בן בלאיי ובטהה. שם הסבא: מולה. נפטר ב-1984. 1976 מבצע משה
ג-17857/6 אלעזר בן פקדו ומנטואב. שם הסבא: הנדי. נפטר ב-1984. 1914 מבצע משה
ג-17847/59 אלפה בן דסה ופלגוש. נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: אברהם 1984 מבצע משה
ג-17851/25 אלפה בן ינטפו ואשתו. שם אבי האב: מלקו. תינוק שנולד בשנת 1988 ונפטר מיד אחרי הלידה. 1980 מבצע משה
ג-17850/129 אלפו-אייצ'הו בן זאודו ובהרהוא-ברכה. שם הסבא מצד האבא: טרונק. נפטר ב-1984 1974
ג-17852/13 אלפו-אייצ'הו בת מולה (יאיר) ושרה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אספאו 1984
ג-17851/55 אלפו בת סלמון ואיתנש. שם הסבא: סהלו. נפטרה ב-1989. 1923
ג-17857/56 אלפש בת טרקה ואייהוש. שם הסבא: מקונן. נפטרה ב-1984. 1981
ג-17848/114 אלצאו בן מרו (בן מוצ'ה) וששה. נפטר בשנת 1984. אמו של אלצאו נפטרה גם כן (עדות בתיק ג-17848/113) וכן נפטרו גם אחיו ואחותו (עדות בתיק ג-17848/115 וג-17848/116) 1979 מבצע משה
ג-17853/45 אמבאדווי בן צסיה וזממו. שם הסבא: מנגסטו. נפטר ב-1988. 1976 מבצע משה
ג-17850/43 אמבט בת אדנה ובטהה (בתהה)  נפטרה ב-1984 1981 מבצע משה
ג-17859/30 אמבט בת איינאו ואבבה. שם הסבא: אטנה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17859/28,  ג-17859/29,  ג-17859/31. 1980
ג-17848/12 אמבט בת אנונה (בן ביינה) וטביון. נולדה בסביבות 1982. נפטרה ב-1984  חסר מבצע משה
ג-17850/113 אמבט בת דגפאו וליקה. שם הסבא מצד האבא: בידגלין. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17850/114 1980 מבצע משה
ג-17856/107 אמבט בת דסה וסנאיי. שם הסבא מצד האבא: יצחק. נפטרה ב-1984 1930
ג-17848/62 אמבט בת טקלה (בן תגפאו) וטגייה. נפטרה ב-1984. עוד שני ילדי משפחה נפטרו גם הם (תיעוד בתיקים ג-17848/61 ו-ג-17848/63) הנפטרים הם נכדיו של קס יהייס שנפטר גם הוא. 1977
ג-17857/71 אמבל בת קסאי וזהווה (זהבה). שם הסבא: יצחק. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17851/51 אמבנש בת אמלקי ואיינה (?). נפטרה ב-1991. נולדה בסביבות 1916.  חסר
ג-17851/48 אמבצ'או בן גדיי ודינקה  נהרג על-ידי מורדים בדרך לסודן בשנת 1989. תאריך לידה משוער: 1949. שם אבי האב: סבהת. אמבצ'או היה חלק ממשפחה שיצאה לסודן ב-1989 ורבים מחבריה נהרגו או נפטרו.  חסר
ג-17852/40 אמהוייש בת קסה ואיטייה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: טבג'ה 1983 מבצע משה
ג-17847/1 אמוהיי בת קבורטה וחבלטה. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: סמאל. 1924
ג-17849/119 ממוש בן היילה ואמהויי. שם הסבא: מנגסטה. נפטר בשנת 1984 1981
ג-17854/66 אמייה בת צ'גאו ווסרנש. שם הסבא מצד האבא: צ'קול. נפטרה ב-1991 1959 מבצע משה
ג-17852/36 אמסה בת אלבל ומטואב. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: אלמו חסרה שנת לידה  חסר
ג-17847/90 אמסייהו בן פקדו וטנגוט. נפטר ב-1989.  שם סבא מצד האבא: דגו 1969
ג-17851/89 אמקלש בת זרה ובליינש. שם הסבא: אמבאיי (טלה סולומון). נפטרה ב-1981. נולדה בסביבות 1978.  חסר מבצע משה
ג-17856/95 אמרה בן אזנאו ואנגוצ'. שם הסבא מצד האבא: ילאו. נעדר מ-1984. נעלם בגיל 32. נולד בסביבות 1952.  חסר
ג-17853/95 אמרה בן אייו וסהלב. שם הסבא: סלם. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/96. 1971 מבצע משה
ג-17857/65 אמרה בן איילי וטגוואדה. שם הסבא: מהרי. נפטר ב-1982. 1981 מבצע משה
ג-17859/29 אמרה בן איינאו ואבבה. שם הסבא: אטנה. נפטר ב-1984. קשור לתיקים: ג-17859/28  ג-17859/30  ג-17859/31. 1977 מבצע משה
ג-17856/18 אמרה בן ארני וודה. שם הסבא ומצד האבא: יעקב. נעדר מ-1984. 1964
ג-17855/85 אמרה בן היילי וברצ'קו. שם הסבא: אליאס. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17855/86. 1944 מבצע משה
ג-17853/25 אמרה בן מהרט ואדנה (אדלה). שם הסבא: מלהו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/26. 1971 מבצע משה
ג-17847/57 אמרה בן מולה ותדלה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: קידנו 1982 מבצע משה
ג-17856/21 אמרו בן מוצ'ה ובזתו. שם הסבא מצד האבא: אמבאי. נעדר מ-1987. קשור לתיק ג-17856/20 1963 מבצע שלמה
ג-17851/14 אמרו בת גטהון וזגין  נפטרה בשנת 1984. שם אבי האב: אנניה. 1974
ג-17851/63 אמרו בת טלהון וקלב. שם הסבא: מקונן. נפטרה ב-1984. 1983
ג-17855/103 אמרצ' בת דגסו וטדלה. שם הסבא: אלהיי. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17850/26 אמרש בת מולה ותרפה. שם הסבא: פתגו.  נפטרה  ב-1988 1966
ג-17849/17 אמרש בת סנדקר ופנטנש נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: חנוך 1980 מבצע משה
ג-17849/87 אנגדאו בן יאלאו ולמלמה נפטר בשנת 1985. שם הסבא: סנבטה 1942 מבצע משה
ג-17853/16 אנגדאו בן פקדו ומריטו. שם הסבא: קוקה. נפטר ב-1984. 1981
ג-17857/115 אנגואצ' (אנגואצ'ה) בת ליגבאו וברצ'קו. שם הסבא: וובנך. נפטרה ב-1984. 1976 מבצע משה
ג-17851/4 אנגווצ' בת ביסט ואמודיש  נפטרה בשנת 1984. שם אבי האב: סימון.  סיבת המוות – זריקה. 1981 מבצע משה
ג-17854/54 אנגווצ' בת וורקו ואבוסנט. שם הסבא מצד האבא: ארני. נפטרה ב-1985 1985 מבצע משה
ג-17850/50 אנדארגצ'או בן יסמאו ו-ישמבל  נפטר ב-1984 (אמרה קובה). שם הסב מצד האב: ארדן (ארדו'?)
קשור לתיק 17850/49 ותיק ג-17850/51
1981 מבצע משה
ג-17853/56 אנדגדוו בן מתיקו וטקם. שם הסבא: דמה. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17847/44 אנדלאו בן אסמראו ודמקש. נפטר ב-1980.  שם סבא מצד האבא: הדראי 1980
ג-17856/57 אנדרגה בן אזזאו וקוללש (עקלה). שם הסבא מצד האבא: טקלי. נעדר מ-1981. קשור לתיק ג-17856/58 1960
ג-17854/77 אנה אייהו בת טשומה ואסמרו. שם הסבא מצד האבא: וובה (דג'ן). נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17854/76 1982 מבצע משה
ג-17851/28 אניאבבה בת בהרה ויבהרנש (?)  נפטרה בשנת 1980 לפני שנבנו מחנות הפליטים. שם אבי האב: קסהון. 1977 מבצע משה
ג-17857/40 אניו בן אבבאו ופנטנש. שם הסבא מהרי. נפטר ב-1989. קשור לתיקים ג-17857/38,  ג-17857/39. 1985
ג-17847/126 אנייאו (אייהוי) בן ממוי (ממייה) וישיי (ישנש). נפטר ב 1989.  שם סבא מצד האבא: אשבר. נולד במחנה סוף ייה סופן  חסר
ג-17852/4 אנייאו בן ברלה וקסיה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: איינסאי קשור לתיק ג-17852/5 1971 מבצע משה
ג-17853/117 אנייה בת איינאו ופנטנש. שם הסבא: סלמון. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17857/111 אנייה בת גטעלם וינסולש. שם הסבא: ימניי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים: ג-17857/107,  ג-17857/108,  ג-17857/110. 1979 מבצע משה
ג-17849/69 אנייה בת מספן ואסגדש נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: טעפאי. ארבעה מילדי המשפחה נפטרו בדרך עדויות נוספות בתיקים ג-17849/70 ג-17849/71 ג-17849/72 1963 מבצע משה
ג-17851/18 אנייה בת סבהט וטצ'טו. שם אבי האב: פרדה. נערה בת 16 שיצא לסודן עם בן-דודה בשנת 1984 ואושפזה בבית חולים שם. תחילה נחשבה נעדרת אך לאחר זמן נודע למשפחתה שהיא נפטרה ב-1984. המשפחה עלתה ארצה ב-1991 דרך אדיס אבבה. בתיק 2 דפי עד שנמסרו על-ידי אחיה ואחותה. 1968 מבצע משה

מבצע שלמה

ג-17848/124 אננה-דסטה בת וובה (בן פנטהון) ולקנש. נפטרה בשנת 1984 1973 מבצע משה
ג-17850/56 אננו בת אלם ולמלם. שם הסבא: גוונצ'ה.  נפטרה ב-1984 (גדריף) 1983 מבצע משה
ג-17851/87 אננו בת בריהון ואנגווצ'י. שם הסבא: אנדשאו. נפטרה ב-1984 (או 1988). נולדה בסביבות 1976 (או 1980).  חסר מבצע משה
ג-17850/64 אננו בת גטהון ומנטגבוש. שם הסבא: סבהט.  נפטרה ב-1984 1957 מבצע משה
ג-17852/53 אננו בת דסטה וורדצ'. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: ממו בן 3.  קשור לתיק 17852/54 1981
ג-17854/96 אננו בת מלסה וטלה. שם הסבא מצד האבא: פיקדו. נפטרה ב 1984. קשורה לתיק ג 17854/97 בתיק תמונה של המנוחה. 1944 מבצע משה
ג-17846/52 אננו בת קסה וטקלו. שם הסבא: מלקו. נפטרה ב-1985. 1940 מבצע משה
ג-17853/101 אנניה בת פרדה וסמיי. שם הסבא טספאיי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17853/99,  ג-17853/100. 1982 מבצע משה
ג-17854/12 אנניי בת ביתאולין ותרפצ'. שם סבא מצד האבא: לג'לם. נפטרה ב-1984 1970 מבצע משה
ג-17856/112 אנניי בת היילו וישטו. שם הסבא מצד האבא: מהרט. נפטרה ב-1984 1976 מבצע משה
ג-17853/88 אננית בת וורקו וזוולו. שם הסבא: דמלאו. נפטרה ב-1984. 1979
ג-17855/40 אנצ'באו בן אברה ואבבה. שם הסבא: איילין. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17857/18 אנצ'יאלם בת אדגולין ואסמו/אביבה. שם הסבא: איאסו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/19. 1977 מבצע משה
ג-17850/79 אנקווייהוש (או אזקווייהוש) בת איילה ויכולבט  נפטרה במדבר בדרך לסודן ב-1990. שם הסב מצד האב: רדה 1947
ג-17854/114 אנקויי בת עודד ואדיסה. שם סבא מצד האבא: מלקו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17854/115 1981 מבצע משה
ג-17853/13 אנקוייש בת סבהת ותוובת (?). שם הסבא: אנגדה. נפטרה ב-1983. 1953
ג-17852/123 אנקוייתו בת מולליי ומלשאו. נפטרה ב-1984.  שם הסבא מצד האבא: תספו 1981
ג-17849/111 אנקויה בת מולטו ותרגו. שם הסבא: אלמו. נפטרה ב-1990. 1978
ג-17857/100 אנת-נש בת איילי וזוודיתו. שם הסבא: ארגאו. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17849/53 אנת-נת בת ממו ווגה נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: זכריה 1984 מבצע משה
ג-17850/128 אנת-תהון בת גנטו (חיים) וירבלם שם הסבא מצד האבא: יאסו. נפטרה ב 1984 1982
ג-17846/134 אנת (אינט) בת אלמו ואלייש. שם הסבא: מהרט. נפטרה ב-1984. בנה וורקו נפטר גם הוא (קשורה לתיק ג-17846/133). 1954 מבצע משה
ג-17850/107 אנת בת אבבה ודבריה. שם הסבא: רדה. נפטרה ב- 1984 1950
ג-17848/66 אנת תהון בת תספה (בן מולה) ורונה. נפטרה בשנת 1984 (בת ארבעה חודשים). נולדה ב-1984.  חסר מבצע משה
ג-17855/15 אסגד בת אברה ומנטגבוש. שם הסבא: תשלה. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17851/76 אסגה בת אשגרה ואבת תהון. שם הסבא: נגה. נפטרה ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17853/63 אסגוזה בת גטהון וארגו. שם הסבא: יעקב. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17853/62. מבצע משה
ג-17852/66 אסגזץ בת טגה ואבוזן. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: סבהת 1982 מבצע משה
ג-17859/18 אסגרדץ' בת מרשה ופנטייה. שם הסבא: אייסו. נפטרה ב 1984 1920
ג-17846/32 אסגש בת גרמאי וטייש. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1980 נולדה בסביבות 1915.  חסר
ג-17856/94 אסהאי (אשטה) בן בילאי ואסגש. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נעדר מ-1979. 1940 מבצע משה
ג-17847/6 אסוקו בת אלבדו וסמונש. נפטרה ב-1985.  שם סבא מצד האבא: אלמו 1937
ג-17850/106 אסיהין בן ממו ודסטה. שם הסבא מצד האבא: אברהם. נפטר ב-1984 1968 מבצע משה
ג-17851/131 אסייהה בן קסה ויזבנש. שם הסבא: ברקולין. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17851/130. 1940
ג-17846/14 אסיתו בת טגנה ואיינש. שם הסבא: מלסה. נפטרה ב-1982. 1982
ג-17846/5 אסלף בן נגוסה ואמבט. שם הסבא: מסלה. נפטר ב-1989. קשור לתיק ג-17846/6. 1988
ג-17850/115 אסלף בת ליג'אקל ואברו. שם הסבא מצד האבא: זאודו. נפטרה ב 1984 קשורה לתיק ג-17850/116 1953 מבצע משה
ג-17851/10 אסמיריאו בן הבטה וטריק. שם הסבא: יצחק. נפטר ב-1984. 1981
ג-17848/134 אסממאו בן אבזאו (בן אלי) ויישיטו. נפטר בשנת 1984 1979 מבצע משה
ג-17856/79 אסממאו בן טקלה וסלעינוא. שם הסבא מצד האבא: דסטה. נעדר מ-1968 מחוץ לטווח השנים הרגיל. עוד בתקופת הקיסר היילה סלאסי בתיק הסבר באמהרית 1927
ג-17854/43 אסממהו בן איילי וממית. שם הסבא מצד האבא: ברהה. נפטר ב-1980 1973
ג-17857/20 אסמראו בן ביררה ואינגודאי. שם הסבא: מנטסנות. נפטר ב-1987. קשור לתיק ג-17857/21. 1982
ג-17852/102 אסמרה בן טגבו וניגיסטה. נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: מנגיסטו קשור לתיקים ג 17852/101, ג-17852/103, ג-17852/104. 1978
ג-17852/108 אסמרה בן סהלו ואזמרה. נפטר ב-1990.  שם סבא מצד האבא: אסרס. קשור לתיק ג-17852/107 1988 מבצע משה
ג-17859/10 אסמרה בן סיבהט ושרה (טנש). שם הסבא מצד האבא: ביינה. נפטר ב 1979 1975
ג-17846/79 אסמרה בת אליס ואלטש. שם הסבא: דמלאו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17846/80. 1981 מבצע משה
ג-17856/89 אסמרה בת מרו ואמבט. שם הסבא מצד האבא: אשטו. נעדרת מ-1980, נעלמה בגיל 28. נולדה בסביבות 1952.  חסר
ג-17856/12 אסמרו בן צהיו וברצ'יקו. שם הסבא מצד האבא: אדהנו. נפטר ב-1980 היה בערך בן 50 במותו. נולד בסביבות 1930  חסר
ג-17848/107 אסמרו בת טדסה (בן דוויט) ואברש. נפטרה בשנת 1984. אמה של אסמרו נפטרה גם היא (מתוארת בתיק ג-17848/106) וכן בת נוספת במשפחה (מתוארת בתיק ג-17848/108). על-פי העדות  נפטרה מזריקה מורעלת. 1983 מבצע משה
ג-17850/35 אסמרו בת טלהון ויזבעלם, נפטרה ב-1984. שם הסב מצד האב: זרובבל. קשורה לתיקים: ג-17850/33, ג-17850/34 שני ילדיה. בתיק יש גם דף עד על אסמרצ'י שנולדה ב-1959 ונפטרה ב-1984. ככל הנראה זו אחותה. אסמרו הייתה נשואה לדגאווי ברוק ואילו אסמרצ'י הייתה נשואה לגומבל. יתכן וועדת האימות סברה שמדובר באותה אישה. 1957 מבצע משה
ג-17854/83 אסמרו בת קנאו וזאודיתו. שם הסבא מצד האבא: לגסה פרדה. נפטרה ב-1989 קשור לתיק ג-17854/81 1983
ג-17853/114 אסנקאו בן מסגנאו ולמללם. שם הסבא: אבבה. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17847/54 אסנקו בת טקלה ומאזה. נפטרה ב-1989.  שם סבא מצד האבא: פרדה 1969 מבצע משה
ג-17853/118 אסנקצ' בת מסנגנאו ואורה. שם הסבא: למה. נפטרה ב-1984. 1989 מבצע משה
ג-17857/19 אסף בן אדגולין ואסמו/אביבה. שם הסבא: איאסו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/18. 1974 מבצע משה
ג-17854/32 אספאו בן טזזו וארקי. שם סבא מצד האבא: ווסה. נפטר ב-1987. היה בן 20. נולד בסביבות 1967.  חסר מבצע משה
ג-17848/61 אספה בן טקלה (בן תגפאו) וטגייה. נפטר ב-1984. נפטר כתוצאה ממכות ואיבוד דם עוד שתי בנות משפחה נפטרו . (תיעוד בתיקים ג-17848/62  ו-ג-17848/63) הנפטרים הם נכדיו של קס יהייס  שנפטר גם הוא בסודן. 1974 מבצע משה
ג-17859/7 אספה בן טקלה וטובבץ'. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נפטר ב-1982  חסר
ג-17856/108 אספו בן מלקמו וזגיו. שם הסבא מצד האבא: יצחק. נפטר ב-1984 קשור לתיק ג-17856/109 1983
ג-17853/70 אספו בת בנתיהון וטזאלו. שם הסבא: לווטה. נפטרה ב-1984. נולדה ב-1982-1981. 1982 מבצע משה
ג-17848/32 אסצ'ילו (אסצ'ילה דג'ן)  בן דג'ן (דג'ן אברהם) (בן אברהם) וממית (ממות-בקייה). נפטר ב-1984. בתיק שני דפי עד לאותו נפטר. עדות כי נפטר כתוצאה מזריקה שקיבל 1977
ג-17847/83 אסצ'לה בן מהרי וזומה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: סבהט (אינברם) 1977
ג-17851/37 אסצ'לו בת אלמזה ומסלאווי  נפטרה בדרך לסודן בשנת 1990. שם אבי האב: גושי. 1985 מבצע שלמה
ג-17853/20 אסקלאו בן אסמרה ונגוס. שם הסבא: גטהון. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17855/123 אסרטה בת בידגלין וארגש. שם הסבא: וובה. נפטרה ב-1984. נפטרה בסביבות 1971.  חסר מבצע משה
ג-17856/93 אסרס (אננו מלסה) בת קיברית ומנטגבוש. שם הסבא מצד האבא: מלסה. נעדרת מ-1985 נעדרה בגיל בת 30-35  חסר מבצע משה
ג-17848/72 אסרס (אסרסו) בת דמקה (בן היילה) וירבעלם. נפטרה 1984. האב והאם נתנו עדויות בנפרד. שתי העדויות נכללות בתיק זה. 1983
ג-17846/93 אסרסה בן וורט ואדיסה.  שם הסבא: דסה. נפטר ב-1984. 1977
ג-17856/56 אסרסה בן סמאי וינעלם. שם הסבא מצד האבא: מהרט. נעדר מ-1981. קשור לתיק ג-17856/55 מצורפת עדות מודפסת על הנסיבות של היעלמותו של אסרסה ואחיו ואנשים אחרים מהכפר שלהם 1962
ג-17859/11 אסרסה בן צגאי וממית. שם הסבא מצד האבא: יוסף. נפטר ב-1984 1910 מבצע משה
ג-17852/46 אסרסה בת אללון וטקלה. נפטרה ב 1985.  שם סבא מצד האבא: יעקב. נולדה בסביבות 1958. נפטרה בהיותה בת 17 שנים  חסר מבצע משה
ג-17853/67 אסרסה בת יהולה ואדיי. שם הסבא: דגפאו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17853/68  ג-17853/69. 1971 מבצע משה
ג-17848/136 אסרסו בת אבבאו (בן ממויה) ו-וורקה. נפטרה בשנת 1984 1977 מבצע משה
ג-17856/109 אסרסו בת אדנה וטלה. שם הסבא מצד האבא: יצחק. נפטרה ב-1984. קשור לתיקים ג 17856/108 110 1983 מבצע משה
ג-17852/17 אסרסש בת אנניה וארגש (ברכה). נפטרה ב-1979.  שם סבא מצד האבא: אדיסו קאסה 1978 מבצע משה
ג-17856/116 אסרסש בת באוקט ואנייש. שם הסבא מצד האבא: מתוקו. נפטרה ב-1984 קשורה לתיקים ג-17856/114, ג-17856/115, ג-17856/117. 1981 מבצע משה
ג-17854/33 אסרסש בת גנגול ואק'נש. שם סבא מצד האבא: טקורה. נפטרה ב 1984 1929 מבצע משה
ג-17854/99 אסתר בת בלאי וסוסונה. שם הסבא מצד האבא: סהלה. נפטרה ב 1984 קשור לתיק ג-17854/100 1944 מבצע משה
ג-17855/93 אסתר בת בלאיי וטדפה. שם הסבא: סמניי. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17855/4 אסתר בת זאודו ובזונש. שם הסבא: טפטה. נפטרה ב-1990. 1972
ג-17855/27 אסתר בת יצחק ואלמנש. שם הסבא: אזריה (עזריה). נפטרה ב-1984. 1966
ג-17852/111 אסתר בת מולו ואלמנש. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: מולה. קשור לתיק ג-17852/110 (דרך האבא) 1983
ג-17853/51 אסתר בת צגאי ומנטגבוש. שם הסבא: מנגסטה. נפטרה ב-1984-1983 (1976 לפי הלוח האתיופי). 1981 מבצע משה
ג-17848/92 אסתתק בת אבבה (בן אנגדייהו) וסוואללי. נפטרה בשנת . 1984. הנפטרת הייתה אם לשלושה ילדים ובהיריון 1964 מבצע משה
ג-17848/10 אצ'וצ' (אצ'וואצ')  (Azhivosh)  בת מרקוז (בן אראני [ארניי] ) ומלקם נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1979. בת נוספת למשפחה נפטרה גם כן. עדות בתיק ג-17848/11  חסר מבצע משה
ג-17856/71 אקל בן בריהון ומרה. שם הסבא מצד האבא: צסלי. נעדר מ-1984 1940 מבצע משה
ג-17848/59 אקל בת אייהון (בן גרמאי) וקימם. נפטרה ב-1984. רשום כי לנפטרת היה בן שנפטר (היה בסודן בנפרד מאמו) 1924 מבצע משה
ג-17846/105 אקלאו בן וודיג'ה וישתי. שם הסבא: יוסף. נפטר ב-1982. 1981
ג-17855/16 אקלה בן יינה וייתמיינו. שם הסבא: זמיר. נפטר ב-1989 (1988?). 1909
ג-17846/103 אקלוס בת גדמו ומוצ'ית. שם הסבא: ווסה. נפטרה ב-1984 1972 מבצע משה
ג-17853/49 ארגאו בן דנוו וצמנאלין. שם הסבא: אסרס. נפטר ב-1984. 1975 מבצע משה
ג-17851/93 ארגאו בן טמלו ואגניו. שם הסבא: ברהה. נפטר ב-1982. נולד בסביבות 1964. קשור לתיק ג-17851/92.  חסר
ג-17847/3 ארגו בת אברהם וקסווה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: סהלו 1906 מבצע משה
ג-17859/23 ארגו בת מרטו וזייתו. שם הסבא: ביתאו. נפטרה ב-1984. לפי הטבלה של ההסתדרות הציונית זה גבר. אך לפי העדות זו אשתו של יצחק בן ווסה בן אברהם (תיק ג-17859/22). קשורה גם לתיק ג-17859/24. 1919 מבצע משה
ג-17847/71 ארגו בת סמני ומהרטה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: גולמה 1940 מבצע משה
ג-17849/31 ארגיטו בת גושה ומוקטה נפטר בשנת 1984. שם הסבא: דמלאו 1984 מבצע משה
ג-17850/114 ארגיתו בת דגפאו וליקה. שם הסבא מצד האבא: בידגלין. נפטרה ב-1984. קשור לתיק ג 17850/113 1982 מבצע משה
ג-17857/104 ארגנש בת זלקה וצהיי. שם הסבא: גואדה. נפטרה ב-1984. 1977 מבצע משה
ג-17855/113 ארדני בן ט'בבו ואמבית. שם הסבא: גרד (גרדה). נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17855/60 ארדש בת מדהני וסרניתו. שם הסבא: טלה. נפטרה ב-1987. 1914
ג-17851/24 ארון בן יוסף וטגבה,  נפטר בשנת 1987. שם אבי האב: וונדם. לפי עדות בתו  יצא עם משפחתו לכיוון סודן ונתפס על-ידי מורדים. הוחזק במשך 3 שנים בוולקיית עד שנפטר ממחלה. 1927
ג-17855/89 ארטביי (אירטביי) בת בידגלין ו-ווב-איינת (טובה). שם הסבא: גאשה. נפטרה ב-1981. 1977
ג-17848/17 אריסטה בת רטה (בן גזהיי) וסנאי. נפטרה ב-1990. בעלה נפטר גם כן. (עדות בתיק ג-17848/16) 1948
ג-17846/47 ארני (קייס) בן נגט ותבייאט. שם הסבא: טפתה. נפטר ב-1987. 1911
ג-17854/19 ארפקה בת ארמיוס ומרה. שם סבא מצד האבא: דסה. נפטרה ב-1983 1978
ג-17852/85 ארקי בת גלווה ואבוסנת. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ג'נבר. קשורה לתיק 17852/84 1979 מבצע משה
ג-17849/18 ארקי בת קסה ואבוזנש נפטרה בשנת 1984  שם הסבא: ברו 1915 מבצע משה
ג-17850/37 אשאגרו בת אלמנך וזוולש. נפטרה ב-1984. בתיק שתי עדויות. השנייה גורסת שנת לידה: 1972. יתכן ש-1965 על פי הלוח האתיופי ו-1972 לפי הלוח הגרגוריאני. 1965 מבצע משה
ג-17856/27 אשגרה בן אדגן ווובלסאו. האבא: סלמון. נפטר ב-1990. נולד בסביבות 1987.  חסר
ג-17851/105 אשגרה בן אשטה ופטפת. שם הסבא: מולה. נפטר ב-1984. קשור לתעודות 686 ו-1030. בהתאמה תיקים ג-17850/36, ג-17852/138. 1981 מבצע משה
ג-17855/80 אשגרה בן ביימות וזאודיי. שם הסבא: אליאס. נפטר ב-1983. 1983
ג-17854/80 אשגרה בן ברייה ואלמותו. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נפטר ב-1984 1984 מבצע משה
ג-17852/90 אשגרה בן ברקולי וקבבוש. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מקונן 1984 מבצע משה
ג-17849/10 אשגרה בן גטו ומולו נפטר בשנת 1984 שם הסבא: יאלאו 1984 מבצע משה
ג-17851/123 אשגרה בן דרג'ה ותגינו. שם הסבא: יוסף. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17850/58 אשגרה בן טספה ואסרסה  נפטר ב-1984 באמרקובה (סודן)  חסר מבצע משה
ג-17859/1 אשגרה בן מיני-ווב ומזל. שם הסבא מצד האבא: צגייה. נפטר ב-1984 1984 מבצע משה
ג-17852/139 אשגרה בן מקוננט ןאמבת. נפטר ב-1983.  שם סבא מצד האבא: טגייה
ג-17853/112 אשגרה בן סנבטו ואסמרה. שם הסבא: בריהון. נפטר ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17855/28 אשגרה בן פרדה וטואפיי. שם הסבא: אשטו. נפטר ב-1989. 1932
ג-17856/117 אשגרו בת באוקט ואייניש. שם הסבא מצד האבא: מתוקו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17856/114, ג-17856/115, ג-17856/116. 1984 מבצע משה
ג-17850/95 אשגרן' בן אברהם מהרי ומולו  נולד ב-1985. נפטר  ב-1988. שם הסב מצד האב: באיו 1985
ג-17854/28 אשגרש בת גלנך ובוסנה. שם סבא מצד האבא: אברהם. נפטרה ב-1984 קשור לתיק ג-17854/28 1984 מבצע משה
ג-17849/4 אשהו בת תפתו וקסייה נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: דגייה. לתיק מצורף תצלום 1934 מבצע משה
ג-17854/2 אשטה בן אדגו וטורויה. שם סבא מצד האבא: מקונן. נפטר ב-1984 1966 מבצע משה
ג-17855/53 אשטה בן אצ'נפה ותמש-וורק. שם הסבא: אברהם. נפטר ב-1985. יתכן ושנת הלידה (1969) היא אתיופית כי מתארים ילד בן 7 שיצא לסודן. אם כך הרי הוא נולד ב-1976 (גרגוריאנית) 1976 מבצע משה
ג-17853/72 אשטה בן הונינאו ויקבה. שם הסבא: אזנאו. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17856/82 אשטה בן תקלה ואקנה. שם הסבא מצד האבא: איילצ'. נעדר מ-1990 1966
ג-17848/78 אשטו בן אטנאו (בן מששה) וישמבט. נפטר 1985. רשום כי נפטר כאשר אמו כבר הייתה בישראל. תיק ג-17848/79 עוסק בווגנש שנספתה ב-1984. – כנראה אחותו. 1964 מבצע משה
ג-17850/53 אשטו בן ארדן וקטמה מוצ'ה.  נפטר ב-1984 1979 מבצע משה
ג-17856/114 אשטו בן באוקט ואינייש. שם הסבא מצד האבא: מתוקו. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17856/115, ג-17856/116, ג-17856/117. 1972 מבצע משה
ג-17847/75 אשטו בן היולו וטרו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: וונדם (הונאי) 1922 מבצע משה
ג-17853/46 אשמו בת אג'גו ו-וודה. שם הסבא: אלמה. נפטרה ב-1984 1951 מבצע משה
ג-17854/91 אששטו בן פרדה וירוס. שם הסבא מצד האבא טספאי. נפטר ב-1984.  קשור לתיק ג-17854/90 1979 מבצע משה
ג-17846/56 אשתה בן מלקו וששה. שם הסבא: אברה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/57. 1977 מבצע משה
ג-17848/55 אשתו בן תשומה (בן קסהון) ואננו. נפטר ב-1984 בן שני למשפחה. בן ראשון מצוין בתיק ג-17848/54 1964 מבצע משה
ג-17855/42 אתהנש בת מרקוזיי וסמו. שם הסבא: וודג'ה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17855/41. 1974 מבצע משה
ג-17849/50 אתטגב בן אליה וטספנש נפטר בשנת 1984. שם הסבא: אברהם. עדות אודות אחיו בתיקים ג-17849/51 וכן ג-17849/52 1980 מבצע משה
ג-17846/119 אתייה בת מהרי ואקווה. שם הסבא: אקלאום. נפטרה ב-1981. 1953
ג-17854/11 אתלאי בן אקללאו ואדנה. שם הסבא מצד האבא: ביטאולין. נפטרה ב-1984 1982 מבצע משה
ג-17857/38 אתלו בו אבבאו ופנטנש. שם הסבא: מהרי. נפטר ב-1989. קשור לתיקים  ג-17857/39  ג-17857/40. 1983
ג-17850/5 אתנאו (עלמנך) בן טגה וקסיי. נפטר ב-1984 1909 מבצע משה
ג-17846/49 אתנש בת מתקן ומולעלם. שם הסבא: צובה. נפטרה ב-1992. 1962 מבצע שלמה
ג-17851/118 אתנת בת נגסיה ומהרטה. שם הסבא: וונדלם. נפטרה ב-1988 בדרך לקניה. 1944
ג-17859/40 אתקלט (אתקלת) בת אדרג'או ומולו. שם הסבא: תדלה. נפטרה ב-1980. 1973
ג-17854/34 באלמאי בת קייס ציון ואטנש. שם סבא מצד האבא: קייס לווי. נפטרה ב-1984 1976 מבצע משה
ג-17855/92 באנצ'י (באנצ'ייה) בת יהואלה וגודאי. שם הסבא: זגייה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17855/91. 1983 מבצע משה
ג-17851/122 באנת-אמלק בן קסאומר וצהיה. שם הסבא: אסנקאו. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17853/10 בבאי בן גובזה ו-וודה. שם הסבא: תשומה. נפטר ב-1988. קשור לתיק ג-17853/9. 1985
ג-17851/127 בבאי בן וובה ו-וובית. שם הסבא: ברוק. נפטר ב-1981. 1979
ג-17850/51 בביי בן יסמאו ו-ישמבל. נפטר ב-1984. שם הסב מצד האב: ארדן (ארדו'?) קשור לתיקים: ג-17850/49 ותיק ג-17850/50 1984 מבצע משה
ג-17852/28 בהוקאט בן מלקו ווורקה. נפטר ב-1981. שם סבא מצד האבא: באדגלי 1979
ג-17846/109 בהוקט בן זמנה וארמו. שם הסבא: מהרי. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17849/64 בוסנה בת וונדמנך ואודי נפטר בשנת 1984. שם הסבא: בלטה 1981 מבצע משה
ג-17847/130 בוסנה בת תגנך ויאזב. נפטרה  ב-1983.  שם סבא מצד האבא: עלמה קשור לתיק ג-17847/129 1982
ג-17847/110 בורסה בת דסלי ואזנאו. נפטרה ב-1982.  שם סבא מצד האבא: אברה קשור לתיקים ג 17847/108, ג-17847/109. 1976
ג-17852/63 בורסה בת חנוך ותגואדה. נפטרה ב-1984. שם סבא: דג'ן (זאיין) 1983 מבצע משה
ג-17847/84 בז'ו בת טספהון-נחום ואנתמר-תמר. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: וובה 1980 מבצע משה
ג-17857/39 בזו-איהו בן אבבאו ופנטנש. שם הסבא: מהרי. נפטר ב-1989. קשור לתיקים ג-17857/38,  ג-17857/40. 1989
ג-17849/62 בזו בת רטה ווראטי נפטרה בשנת 1980 שם הסבא: לא ידוע  חסר
ג-17855/50 בזונך בן שפראו והדס. שם הסבא: אברה. נפטר ב-1982. 1979
ג-17853/61 בזזאו בן ביטאו ואסרס. שם הסבא: סהלו. נפטר ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17856/98 בזזאו בן ברוך וטרו. שם הסבא מצד האבא: היצקיס.  נעדר מ-1983 1960
ג-17849/33 בזתו בת יצחק ואלמוש נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: עזריה 1968 מבצע משה
ג-17847/18 בזתו בת מלסה וסמולש/סמו. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אלמו 1958 מבצע משה
ג-17849/104 ביאדגלין בן לגסה ואיינלם נפטר בשנת 1985. שם הסבא: מהרט 1975 מבצע משה
ג-17854/59 ביאלייאי בן נדיב ואגריה. שם הסבא מצד האבא: אדויה. נפטר ב-1984 1984 מבצע משה
ג-17857/103 בידגלין בן אסקנאו ואזלו. שם הסבא: דג'ן. נפטר ב-1984. 1970 מבצע משה
ג-17853/31 בידגלין בן ברצ'יקו ו-ווזרו. שם הסבא: בלאיי. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17857/33 ביוטה בן מהרט וטדלה. שם הסבא: וורקנך. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/32. 1984 מבצע משה
ג-17850/38 ביוך (באיוך) בן וובה ואזנו (אזאנו)  נפטר ב-1984.  שתי עדויות 1940 מבצע משה
ג-17853/37 ביוך בן ננוסה ומריטו. שם הסבא: ביינה. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17847/88 ביולאיי בן מסגנאו וביילאי. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אבטה 1977 מבצע משה
ג-17857/9 ביוש בת מהרט ואצ'אוואצ'. שם הסבא: סמואל. נפטרה ב-1984. 1934 מבצע משה
ג-17847/81 ביזה בת ממוי מקרו ודנאייה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מקרו (יוסף) 1983 מבצע משה
ג-17859/8 בייאדגה בן גנט ואנגואץ'. שם הסבא מצד האבא: אללין. נפטר ב-1985. בן 6. נולד בסביבות 1979. קשור לתיק 17859/9  חסר מבצע משה
ג-17846/89 בייהוש בת מהרת ואדאו. שם הסבא: אלמיה. נפטרה ב-1985. 1984 מבצע משה
ג-17857/26 בייך בן אברהם ומלמה. שם הסבא: וונדם. נפטר ב-1984. 1906 מבצע משה
ג-17851/115 בייך בן ווגיה והבטנש. שם הסבא: רובל. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17853/42 בייך בן מוגס וגבייה . שם הסבא: שפראו. נפטר ב-1984. שנת לידה אתיופית 1974. 1981 מבצע משה
ג-17847/87 ביילאי בת בימות וגליה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אליאס 1954 מבצע משה
ג-17846/28 ביילין בן סתוטאי  והולואגרש. שם הסבא: וורקיי. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1983.  חסר מבצע משה
ג-17852/47 ביינה בן איילי ודנק'נש. נפטר ב-1980.  שם סבא מצד האבא: אלמה 1912
ג-17855/12 ביינה בן אלעזר ותהון. שם הסבא: אנברים. נפטר ב-1984. 1910 מבצע משה
ג-17852/55 ביינסאי בן קיינה ותהון. נפטר ב 1990.  שם סבא מצד האבא: דמוזה 1956
ג-17847/85 ביינסי' בן ברוך וודה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא:  זגייה 1928 מבצע משה
ג-17854/93 בייצ'ש מסגנאו וטבג'ו. שם הסבא מצד האבא: סנקה. נפטרה ב-1990 1989
ג-17848/33 בייש בת אנייאוי (בן אשטו) ואג'בוש. נפטרה 1990  חסר
ג-17859/33 בימראו בן אשגרה וזמטו. שם הסבא: נגה. נפטר ב-1984, כנראה בגיל 3 חודשים. קשור לתיקים ג-17859/34,  ג-17859/35. 1984 מבצע משה
ג-17847/93 בינאיי בן נגוסה ואסייה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אשתה. קשור לתיקים ג 17847/94, ג-17847/95. 1974 מבצע משה
ג-17851/2 ביסט בן סימון וצ'קליט.  אדם מבוגר שנפצע על-ידי שודדים ונפטר בדרך. שם הסבא: לאווי. נפטר ב-1984. 1939 מבצע משה
ג-17849/100 ביסטאי בן לגסה ואיינהלם נפטר בשנת 1986 שם הסבא: מהרט 1978
ג-17852/71 ביצגלין בן נגוסה וברהנה. נפטר ב-1989.  שם סבא מצד האבא: אלמיהו 1987
ג-17852/11 בירטאו  בן דוויט וטליינצ' בדללי. נפטר ב-1983.  שם סבא מצד האבא: וורקייה. 1937
ג-17850/10 בירסאו בן אדגואיידיאו ובזונש  נפטר ב-1989 1949
ג-17849/11 בירצ'יקו בת טגניה ומלכה (ילגנש) נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: מהרטו. האב נהרג באירוע טרור בעפולה 1978 מבצע משה
ג-17856/72 בירקה-יונה בת יידג ואדיסה. שם הסבא: טגניה. נעדרת מ-1984 1984 מבצע משה
ג-17857/28 ביררה בן ילאו וקבאיה. שם הסבא: אזנגה. נפטר ב-1989. קשור לתיקים ג-17857/29,  ג-17857/30. 1951
ג-17853/115 בישישי בת איינאו ואמרצ'. שם הסבא: תדסה. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17854/100 בלאי בן סהלה ואסתר. שם הסבא מצד האבא: איסיאס. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17854/99 1898 מבצע משה
ג-17859/21 בלאי בן צ'וקולה וקוקית. שם הסבא: ארמייס. נפטר ב-1984. 1924 מבצע משה
ג-17856/74 בלאי בן צהון וסהליטו. שם הסבא מצד האבא: אדהנני. נעדר מ-1970 מחוץ לטווח השנים הרגיל. עוד בתקופת הקיסר היילה סלאסי 1969
ג-17855/82 בלאיי בן סמניי ומהרטה. שם הסבא: גולמה. נפטר ב-1984. 1944 מבצע משה
ג-17848/53 בלטה בן איינו (בן אבטאו) ובזונש. נפטר ב-1984.  בתיק קורות חיים של בנו של הנפטר טספה (טספיה) (תספאי) המתאר את מעברו לסודן בשנות ה-60 לצרכי פרנסה  סיועו ליהודים במקום,  מתיחות בעקבות מלחמת ששת הימים, מעצרו ושחרורו. 1910 מבצע משה
ג-17848/37 בלטו בן מלקו (בן טגניה) וטורו. נפטר בשנת 1984. עדות כי נפטר כתוצאה מזריקה שקיבל מצוות רפואי. 1944 מבצע משה
ג-17855/71 בלטש בת רסקאיי ובזו. שם הסבא: בזזו. נפטרה ב-1980. נולדה בסביבות 1920.  חסר
ג-17857/45 בליינך בן דוויט ואלמנש. שם הסבא: ראובן. נפטר ב-1990. קשור לתיק ג-17857/46. 1968
ג-17850/70 בליינש בת אבבה וברקה. שם הסבא: איינאו.  נפטרה ב-1984 1944 מבצע משה
ג-17851/125 בליינש בת אבל וזאודה. שם הסבא: מרו. נפטרה ב-1985. קשורה לתיק ג-17851/126. 1982 מבצע משה
ג-17857/22 בליינש בת אדיסו ואסקנאו. שם הסבא: גטהון. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17847/37 בליינש בת אסרסה ואביבה. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: סמאי 1980
ג-17848/142 בליינש בת מהרי-רחמים (בן אבטה) ואמרש. נפטרה בשנת 1984 1982 מבצע משה
ג-17851/88 בליינש בת שאטו (אשטו) ודמקיש. שם הסבא: ברו. נפטרה ב-1984. 1914 מבצע משה
ג-17854/10 בלתה (אלמון – אלמיהו) בת יואסו וזנבצ'. שם סבא מצד האבא: תרפה. נפטרה ב-1980 (23.7.1980) 1896
ג-17850/15 בן נגש ואנקייהוש  נפטר ב-1990. שם הסב מצד האב: אצ'נפה. קשור לתיקים ג-17850/14, ג-17850/16 1978
ג-17855/9 בנאלפאו בת אייסו ו-וובנש. שם הסבא: אלייס. נפטרה ב-1984. 1984
ג-17856/7 בניאו בן אווקה ומליין. שם הסבא מצד האבא: נגש. נפטר ב-1990. בן שבוע ימים  חסר
ג-17848/118 בנלפאו בן סטוטאו (בן בירו) ומלסו. נפטר בשנת 1984. בעדות נרשם כי נפטר כתוצאה מזריקה 1983 מבצע משה
ג-17854/53 בנצ'-אמלק בת אייליו ווורקית. שם הסבא מצד האבא: ארני. נפטרה ב-1989 בתיק עדותו של האבא על מות הילדה והתלאות שעברו במסע לסודן. 1989
ג-17849/61 בנצ' גיזה בן אדיסו ומוד'תה נפטר בשנת 1984 שם הסבא: טספיה. דף עד על פטירת אחיו בתיק ג-17849/60 1989 מבצע משה
ג-17846/78 בנצ'אייהו בת בלטה ואסגוי. שם הסבא: מרשה. נפטר ב-3.8.1984. 1979 מבצע משה
ג-17856/119 בנצ'י-איהו בת מולועלם ולמלם. שם הסבא מצד האבא: טקה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17856/118 1984 מבצע משה
ג-17857/73 בנצ'י-אמלק בת בלאי וזוולו. שם הסבא: סולמון. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1983.  חסר מבצע משה
ג-17852/119 בנצ'י בת סיסיי וינבנש. נפטרה ב-1990.  שם הסבא מצד האבא: תפרה 1986
ג-17859/2 בנצ'יאמלק בת טגה ואמוויש. שם הסבא מצד האבא: איינאו. נפטרה ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17853/40 בנצ'יאמלק בת טדסה ודמבולו. שם הסבא: אמבייה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17853/39  ג-17853/41. 1982 מבצע משה
ג-17849/65 בנצ'יה בת וונדמנך ואודיי נפטר בשנת 1984. שם הסבא: בלטה 1982 מבצע משה
ג-17848/80 בנצ'עלם בת אמרה (בן קסה ) וילול מספין. נפטרה בשנת 1981. הגיעו לסודן בשנת 1979. היו במעצר. עלו לישראל אחרי פטירת הבת 1978
ג-17851/71 בנתגזה בן קסאווימר ודחיה. שם הסבא: אסנקאו. נפטר ב-1984 ונולד כנראה ב-1984 (נפטר בגיל חצי שנה)  חסר מבצע משה
ג-17849/19 בנתחון בן גשאוי וזין נפטר בשנת 1984 שם הסבא: תרקין 1983 מבצע משה
ג-17855/90 בנתיהון בן מלקו ואגרה (אגריי). שם הסבא: ילאו. נפטר ב-1984. 1967 מבצע משה
ג-17849/57 ברהו בת גטהון ותצפלף נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: טללה. עדויות על אחים מובאות בתיקים ג-17849/55, ג-17849/56 1980 מבצע משה
ג-17847/124 ברהזו בן בדגליי וקסייה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: דמוזה מבצע משה
ג-17849/20 ברהן בן גשאוי וזין נפטר בשנת 1984 שם הסבא: תרקיו 1980 מבצע משה
ג-17849/23 ברהן בן יידג ויטנברש נפטר בשנת 1984. שם הסבא: אברהם אלמו. דף עדות לגבי אמו שנספתה בתיק ג-17849/22 1977 מבצע משה
ג-17846/72 ברהן בן סלמון ותגואדה. שם הסבא: סייפה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/73. 1984 מבצע משה
ג-17854/50 ברהן בן צהיו ואדנש. שם הסבא מצד האבא: הגוס. נפטר ב-1981 קשור לתיק ג 17854/51 1980
ג-17847/39 ברהנה בן קסהון ושושנה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: גזהיי 1982 מבצע משה
ג-17856/76 ברהנו בן אדיסו ואסקבץ'. שם הסבא מצד האבא: סלם. נעדר מ-1984. חסרה שנת לידת הנעדר  חסר מבצע משה
ג-17846/12 ברהנו בן דניאל וגבינש. שם הסבא: מהרט. נפטר ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17851/70 ברהנו בן יוסף וברצ'קו שם הסבא: אינסי. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17851/69 1982 מבצע משה
ג-17850/103 ברהנו בן ילאו ואלמיטו ווסה. שם הסבא מצד האבא: גובזה דסטה. נפטר ב-1983 1975
ג-17849/72 ברהנו בן מספן ואסגדש נפטר בשנת 1984 שם הסבא: טספאי. עדויות על אחיו שנפטרו בתיקים הבאים: ג-17849/69, ג-17849/70, ג-17849/71. 1966 מבצע משה
ג-17847/95 ברהנו בן נגוסה ואסייה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אשתה. קשור לתיקים ג-17847/93, ג-17847/94. 1979 מבצע משה
ג-17848/18 ברהני בן זאודו (בן מקונן) ויינייש. נפטר 1982. בתיק עדות כי נפטר כתוצאה מזריקה שקיבל . 1981
ג-17850/78 ברטוחן  בת איינאו ואברו. נפטרה במדבר בדרך לסודן  ב-1990. שם הסב מצד האב: דסלן' טספו 1990
ג-17855/43 ברטוקן בת אצ'נפה וטלנש. שם הסבא: אבבה. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17850/46 בריהון בן אמבלו ו-ווביט  נפטר ב-1988. בתיק תמונה שלו 1962
ג-17848/141 בריהון בן יאלאו (בן נגוסה) (בן מקונן?) וירוקנש. נפטר בשנת 1984. בתיק עדות של שני אחיו של הנפטר על מותו. בעדות האח האחד (המעיד כי הוא אח מצד האב) נרשם כי שם הסב הוא נגוסה. בעדות האח האחר  נרשם כי שם הסב הוא מקונן. בתיק תיאור המסע לסודן ותיאור פטירת האח בריהון. 1974 מבצע משה
ג-17855/36 בריהון בן קאסה ומתקו (דליה). שם הסבא: וונאו. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17854/108 ברצ'יקו בן בלאי ואדיס. שם הסבא מצד האבא: וונדמגין. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17854/109 1920
ג-17849/123 ברצ'יקו בת אפל ומוקת נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: מרי 1982
ג-17859/6 ברצ'יקו בת מלקו והיוות. שם הסבא מצד האבא: בדגו. נפטרה ב-1980  חסר
ג-17851/69 ברצ'קו בת אבבה וילנפש. שם הסבא: שם הסבא: קבדה. נפטרה ב-1984. בנה מתועד בתיק ג-17851/70. 1950 מבצע משה
ג-17852/132 ברצ'קו בת גטו ויייש. נפטרה ב-1987.  שם סבא מצד האבא: ילאו 1986
ג-17855/87 ברצ'קו בת דניאל וטרונש. שם הסבא: וונדם. נפטרה ב-1984. 1944 מבצע משה
ג-17846/135 ברקהה בת אלזר ומרקזה. שם הסבא: פקדו. נפטרה ב-1989. 1940
ג-17853/24 ברקנש בת טפטו ואבזנד. שם הסבא: נגדו. נפטרה ב-1984. 1900 מבצע משה
ג-17857/4 ברקנש בת יאלאו ואדנקו. שם הסבא: סנבטה. נפטרה ב-1983. נולדה בסביבות 1918. מתה מצער. קשורה לתיק ג-17857/3.  חסר
ג-17846/132 ברתוקו בת נגוס ומולו-יורק. שם הסבא: זמנה. נפטרה ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17856/103 ברתוקן בת מקוננט ואננו. שם הסבא מצד האבא: אלמה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17856/104 1982
ג-17857/30 בתדג (ביטדג) בת ביררה וטהונה. שם הסבא: ילאו. נפטרה ב-1989. קשורה לתיקים: ג-17857/28  ג-17857/29. בעדות כתוב שבתדג נולדה ב-1976. הדבר כנראה לא סביר בגלל העדות על מות אמה טהונה (ג-17857/29). סביר ששנת הלידה 1976 היא אתיופית. כלומר שבתדג נולדה ב-1984 (גרגוריאנית). 1976 (1984) מבצע שלמה
ג-17851/109 בתדג בת זגייה ו-ווצי. שם הסבא: אדגולין. נולדה ונפטרה ב-1984.  חסר מבצע משה
ג-17846/74 בתדג בת סייפה ותאודז'. שם הסבא: יוסף. נפטרה ב-1989. 1947
ג-17849/76 בתהוני בת תסהלנו ובתדג נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: ארנו 1984 מבצע משה
ג-17852/62 ג'ביה בת אווקה וגנת. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: זגייה 1979 מבצע משה
ג-17852/79 ג'ג'או  בן טרונך וקלייה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: צחיי. קשור לתיק 17852/78 1976 מבצע משה
ג-17847/16 ג'ג'או בן ארגנאו וזממו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: פרדו 1976 מבצע משה
ג-17855/129 ג'ג'או בן טקלה וקסה. שם הסבא וונדה. נפטר ב-1984. 1975 מבצע משה
ג-17850/121 ג'גאו בן באימות וזאודה. שם הסבא מצד האבא: אליאס. נפטר ב-1985 1981 מבצע משה
ג-17848/3 ג'גאו בן טפרה (בן סמואל)  וקסנש. נולד בסביבות 1971. נפטר ב-1981  חסר
ג-17854/68 ג'יריי בן צגאיי ולמלם. שם הסבא מצד האבא: ביינה. נפטר ב-1979 קשור לתיק ג-17854/67 1929
ג-17848/49 ג'מבר בת אשטה (בן גדעון) ואנטש. נפטרה ב-5.1989. לנפטרת היו 12 ילדים. 8 נפטרו.  בנסיבות הפטירה נרשם כי נפטרה מזריקה מורעלת. 1939
ג-17852/92 ג'מברו בן אבבה ודואה. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: תבדה 1939 מבצע משה
ג-17850/32 ג'מרה בן אמסלו וברצ'יקו  נפטר ב-1984  שני דפי עד  נגבו מהאב. באחד מהם שנת הלידה 1953 ובאחר 1964. שם הסבא: לקוו. 1953 מבצע משה
ג-17855/98 גאשו (ג'אשו) בן מולאלם וגביינש. שם הסבא: איילה. נפטר ב-1985. לפי טבלת ההסתדרות הציונית הוא נפטר ב-1980. מכל מקום הוא היה בן 5 שנים כשנפטר. 1980 מבצע משה
ג-17853/84 גבדנשי (גבצ-נש) בת בווקט (באוקט) ואבצ'ו. שם הסבא: סלמון. נפטרה ב-1987. קשורה לתיק ג-17853/86. 1986
ג-17849/79 גביה בת אווקה וגנט נפטרה בשנת 1985 שם הסבא: זגיה 1977 מבצע משה
ג-17854/40 גביה בת אסממאו וצהיינש. שם סבא מצד האבא: קסהון. נפטרה ב-1982 1976
ג-17848/23 גביה בת בלטה (בן קסה) וג'נט. נפטרה ב-1984. בתיק תיאור מפורט של המסע מאתיופיה לישראל. בתיאור נמסר על בת נוספת שנפטרה  – מלסש. (לא צורף כאן דף עד לבת הזו. דף עד נפרד עבור מלסש נמצא בתיק ג-17848/24) 1977 מבצע משה
ג-17853/98 גביינש בת שפראו ואלזבש. שם הסבא: סלמון. נפטרה ב-1984. 1968 מבצע משה
ג-17851/95 גברי בן מלסה וסמריש. שם הסבא: דגאיי. נולד ונפטר ב-1986 (גרגוריאני). קשור לתעודה 1493 תיק ג-17851/94. 1979
ג-17846/13 גדדאוי בן מקרי ומרה. שם הסבא: תזזו. נפטר ב-1984.  חסר מבצע משה
ג-17846/118 גדייה בת מהרי ואקאה. שם הסבא: אקלאום. נפטרה ב-1981. 1955
ג-17850/63 גדמו בן וובלם וטגנש  נפטר ב-1984 (אמרה קובה). בתיק עדות מפורטת על נסיבות מותו 1983 מבצע משה
ג-17850/92 גדף (דאגף) בן היילו ואבבה (אביבה) מנגיסטה. בתיק שני דפי עד – של האם ושל האב. נולד לפי האם ב-1983 ולפי האב ב-1981. נפטר בגדריף ב-1988 לפי האם וב-1990 לפי האב. היה בן 7 שנים במותו. שם הסב מצד האב: מהרט (מהרטו). בטבלה של ההסתדרות הציונית שנת הפטירה היא 1990. האם  שגדף היה איתה בעת מותו  העידה שנפטר ממחלות שונות ורעב.. האב העיד שדגף היה עם אימו אך נפטר לאחר שהוכה על ידי שוטרים סודנים. 1983
ג-17847/14 גובזה בן ממו וגבויה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: סולומון 1934 מבצע משה
ג-17850/120 גודדאו בן וורקו וארגויה. שם הסבא מצד האבא: מלקה. נפטר ב-1988 1987 מבצע משה
ג-17849/12 גודדאו בן טלגניה וילנגש נפטר בשנת 1984 שם הסבא: מהרטו 1980 מבצע משה
ג-17850/123 גודדאו בן מקוננת ואסתר. שם הסבא מצד האבא: ביינה. נפטר ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17848/21 גודני בן גומבל (בן ברוך) ואסמרצ'. נפטר ב-1984 במשפחה נפטר ילד נוסף (עדות בתיק ג-17848/20) 1983 מבצע משה
ג-17853/60 גונדריט בת סולומון ומטן. שם הסבא: וודג'ה. נפטרה ב-1984. 1921 מבצע משה
ג-17849/96 גונצ' בן טמלו וגנט נפטר בשנת 1984 1978 מבצע משה
ג-17849/105 גונצ'ל בן אסמראו ודמקש נפטר בשנת 1982 שם הסבא: מנגשה 1977
ג-17847/55 גזאצ'או בן פנטהון וירום. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: אברהם. נולד בסביבות 1981. קשור לתיק ג-17847/56  חסר מבצע משה
ג-17856/53 גזאצוו בן אללו וסהלה. שם הסבא מצד האבא: ביינה. נעדר מ-1988. 1968
ג-17852/52 גזט בן אנדרגה ונבבו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אדנה 1979 מבצע משה
ג-17848/35 גטאו (בקוייה) בן שיפראו (בן אבטה) ואננו. נפטר ב-1984. בתיק שלושה דפי עד שונים על אותו נפטר. 1972 מבצע משה
ג-17853/44 גטדאו בן זמנה ואזנו. שם הסבא: אדגך. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17850/112 גטה בן סללאו ומלישו. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נפטר ב-1984 קשור לתיק ג-17850/111 1963 מבצע משה
ג-17848/47 גטהון (ממו) בן אברה (בן יצחק) ואימבט. נפטר ב-1984 1972 מבצע משה
ג-17857/27 גטהון בן תרקיין ויגרדו. שם הסבא: מנגסטו. נפטר ב-1984. האימא העידה שהוא נולד ב-1969 והיה בן 15 במותו. האח העיד שהוא נולד ב-1966. 1969 מבצע משה
ג-17856/81 גטו בן אשטו ומברטה. שם הסבא מצד האבא: טקלה. נעדר מ-1989 1976
ג-17847/131 גטו בן דסה וטגייניה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מתקו. קשור לתיקים ג-17847/132, ג-17847/133. 1979 מבצע משה
ג-17846/86 גטוב בת טקבה וטרויה. שם הסבא: קבדה. נפטרה ב-1984. 1977 מבצע משה
ג-17850/34 גטוו בן דגאו ואסמרו  נפטר ב-1984. שם הסב מצד האב: ברוק. קשור לתיק ג-17850/33 (אח) ולתיק ג-17850/35 (אם) 1981 מבצע משה
ג-17856/47 גטנך בן מהרי וורקנש. שם הסבא מצד האבא: טמניו. נעדר מ 1987. 1967
ג-17857/35 גטנך בן מלסה ומהרטה. שם הסבא: ווסה. נפטר ב-1984. 1944
ג-17850/41 גטנת בן אדנה ובטהה (יבתהה). שם הסבא: סטרגאו (סאט – ארגאו) נפטר ב-1984. קשור לתיקים: ג-17850/42 ותיק ג-17850/43 (אחים) . 1978 מבצע משה
ג-17852/20 גיבטה בת דמוז ואדיס. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: בלאי 1983 מבצע משה
ג-17856/128 גיבטה בת זאודו וישומנש. שם הסבא מצד האבא: בלטה. נפטרה ב-1984 קשור לתיקים ג-17856/127, ג-17856/129. 1978 מבצע משה
ג-17855/59 גיביינש בת מקונן ובראיי. שם הסבא: יסאק. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1954.  חסר מבצע משה
ג-17857/51 גיזאצ'או בן אנדרגה ונבב. שם הסבא: אדנה. נפטר ב-1984. 1976 מבצע משה
ג-17852/95 גלאו בן אבובאי ודמבולו. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: יאלאו קשור לתיק ג-17852/96 1972 מבצע משה
ג-17847/121 גלאו בן אברהם ויזבה (?). נפטר ב- 1984. שם סבא מצד האבא:  דסה 1979 מבצע משה
ג-17857/46 גנטה בת דוויט ואלמנש. שם הסבא: ראובן. נפטרה ב-1989. קשורה לתיק ג-17857-45. 1979 מבצע משה
ג-17852/115 גנטה בת מקוננט (בלמברס) ובירקה. נפטרה ב-1985.  שם הבא מצד האב: טורונך. קשורה לתיק ג-17852/116 1977 מבצע משה
ג-17857/92 גנטו בן איאיו ואביבה. שם הסבא: מספן. נפטר ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17849/6 גנתו בן אקלאו ופנטנש נפטר בשנת 1984 שם הסבא: זמר 1981 מבצע משה
ג-17847/70 גפצ'או בן סלומון וקבדש. נפטר ב-1981. שם סבא מצד האבא: זימר. נולד בסביבות 1941.  חסר
ג-17849/48 גצנק בן ד'גיה ודסשי נפטר בשנת 1984 שם הסבא: איינאוי 1981 מבצע משה
ג-17849/125 גרינהה בן אליהו ויישי נפטר בשנת 1985 1982 מבצע משה
ג-17856/80 גרמאו בן טקלה וסלעינוא. שם הסבא מצד האבא: דסטה. נעדר מ-1970 מחוץ לטווח השנים הרגיל. עוד בתקופת הקיסר היילה סלאסי 1953 מבצע משה
ג-17854/70 גרמאוו בן וורקו וטדפלצ'. שם הסבא מצד האבא: מנגיסטו. נולד בסביבות 1983. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17854/71, ג-17854/72.  חסר מבצע משה
ג-17848/70 גרמאי בן בלאי (בן נגה) וגנט. נפטר בשנת 1983. ילד נוסף למשפחה שתיאורה בתיק ג-17848/69 1982
ג-17848/34 גרמאי בן למה (בן מספין) וזהבתה. נפטר 1981 1980
ג-17853/11 גרמאי בן קסהון ואסתר. שם הסבא: וובשת (מצמהרת) נפטר ב-1987. 1987
ג-17851/78 גשאו בן אייאסו וצהינש. שם הסבא: בידגלין. נפטר ב-1984 1982 מבצע משה
ג-17849/39 גשאו בן דממו ו-וובט נפטר בשנת 1984 שם הסבא: חנוך. עדות על אחים נוספים שנפטרו בתיקים: ג-17849/37, ג-17849/38, ג-17849/36 1981 מבצע משה
ג-17847/77 גשאו בן סנדקה וזאיין. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: טגאו 1980 מבצע משה
ג-17847/41 גשה בן מניווב ומברת. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מלפיה 1915 מבצע משה
ג-17847/125 גתהון בן אברהם ויאזב. נפטר ב-1985. שם סבא מצד האבא: דסה 1984 מבצע משה
ג-17854/17 גתהון בן איינאו ומוצ'ית. שם סבא מצד האבא: זמרו. נפטר ב-1984 1930 מבצע משה
ג-17855/13 גתנך בן גואדה וזאוולו. שם הסבא: מקרו. נפטר ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17852/27 ד'אמקש בת זנבה וברנש. נפטרה ב-1981.  שם סבא מצד האבא: נגוסה 1960
ג-17855/69 דאנקיי בת הדראי וטלאי. שם הסבא: רסקאיי. נפטרה ביולי 1980. נולדה בסביבות 1930.  חסר
ג-17856/23 דבורה בת ברוק ופטג. שם הסבא מצד האבא: גרמאיי.. נפטרה ב-1989. בתיק צילום של המנוחה. 1941
ג-17859/24 דברה בת מרטו וזייתו. שם הסבא: ביתאו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17859/22, ג-17859/23. 1917 מבצע משה
ג-17854/26 דברה בת תרקיי ובזויי . שם הסבא מצד האבא: מדהני. נפטרה ב-1984 1942
ג-17856/110 דבש בן אדנה וטלה. שם הסבא מצד האבא: יצחק. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17856/109 1984 מבצע משה
ג-17848/8 דג'טנו בת מלסה (בן מולאו) ודמקו. נולדה בסביבות 1981. נפטרה ב-1984. בת נוספת במשפחה נפטרה. מוזכרת בתיק ג-17848/9  חסר מבצע משה
ג-17848/98 דגיטו בת וובה (בן אברהם) ו-וודה. נפטרה בשנת 1984. בעדות נמסר כי בנוסף  נפטרו בתה של דגיטו וכן שלושה נכדים. בתיק נמצאות העדויות של אמה של הנפטרת ושל בעלה. 1954 מבצע משה
ג-17847/25 דגסוו בת ברהנו וממית. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: איאסו 1981 מבצע משה
ג-17855/48 דגפאו בן מרגו ואסרסו. שם הסבא: הנוק. נפטר ב-1990. קשור לתיק ג-17855/49. 1973
ג-17855/54 דהיי (טהיי) בת אלהיי ונפקוש. שם הסבא טדסה. נפטרה ב-1981 בגיל שנה וחצי. נולדה בסביבות 1979.  חסר
ג-17855/94 דוויט בן ימהרן ובלטצ'. שם הסבא: ברו. נפטר ב-1983. נולד בסביבות 1903.  חסר
ג-17851/140 דוסלו בן פקדו ויסיסיט. שם הסבא: וונצה. נפטר ב-1984. 1971 מבצע משה
ג-17847/13 דחוי בת מברטו וישי. נפטרה ב 1984. שם סבא מצד האבא: יסי 1982 מבצע משה
ג-17846/125 דחיינש בת מולה ואנייש. שם הסבא: מלהה. נפטרה ב-1989. 1967
ג-17857/57 דמבולו בת בירו ושרה. שם הסבא: אנדלאו. נפטרה ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17855/115 דמבולו בת ימרה ויאתמנו. שם הסבא: מקונן. נפטרה ב-1984. 1914 מבצע משה
ג-17846/8 דמבולו בת מקוריה ואלפצ. שם הסבא: תמנה. נפטרה ב-1984. 1939 מבצע משה
ג-17849/40 דמוז בן איג'יגו וימרקוהא נפטר בשנת 1984  שם הסבא: יתברק. עדות אודות אחות נוספת שנספתה בתיק ג-17849/41 1983 מבצע משה
ג-17857/78 דמוז בן דנקו ועלמנש. שם הסבא: פסהה. נפטר ב-1990. יש הבדלי גרסאות בין האימא והאבא בעניין שנת הלידה. לפי האימא הילד נולד בתאריך האתיופי 26.4.1978 שזהו התאריך הגרגוריאני 4.1.1986. לפי האבא הילד נולד ב-1983. 1986
ג-17846/10 דמוזה בן מהרי וקסיה. שם הסבא: אבטה. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17849/93 דמוזי בן קסאי ומארף נפטר בשנת 1981 שם הסבא: טטה 1907
ג-17850/18 דמט'ה בן מוצה ואסקווצ'  נפטר ב-1988 1966 מבצע שלמה
ג-17852/137 דמלאו בן גובזה ואנט. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: סרצ'ה 1983 מבצע משה
ג-17846/20 דמקה בן קהסיי ותמרת. שם הסבא: מניוב. נפטר ב-1985. 1940 מבצע משה
ג-17854/22 דנבולו בת פקדו ואננו. שם סבא מצד האבא: סבהת. נפטרה ב-1988 1956
ג-17849/92 דניוו בן תקלין ו-ווב אגנוהה נפטר בשנת 1984 שם הסבא: מהרט 1982 מבצע משה
ג-17848/108 דנסה בת עלמיהו (בן ווסה) ואנגווש. נפטרה בשנת 1984 שתי בנות משפחה נוספות (אם ובתה) נפטרו גם כן (מתוארות בתיקים ג-17848/106 ו- ג-17848/107). על-פי העדות  נפטרה מזריקה מורעלת 1979 מבצע משה
ג-17851/111 דנקה בת טגאי וקוקית. שם הסבא: פנטהון. נפטרה ב-1982. העד אישר לפרסם ב-31.1.2021 1912
ג-17852/130 דנקה בת פקדו ואסנקו. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: סבהט קשור לתיק ג-17852/129 1979 מבצע משה
ג-17848/5 דסה בן אבבה (בן סנקה [סנקיי]) וטקלש (טאקלצ'). נולד בסביבות 1990.  נפטר ב-1990  חסר
ג-17848/22 דסטיוהו בן מלקו (בן יצחק) וטילנש. נפטר ב-1984 1981 מבצע משה
ג-17855/30 דסיי (דסה) בן אלעזר ואסתר. שם הסבא: וורקו. נפטר ב-1990 (1989?). 1934 מבצע שלמה
ג-17855/104 דסלאי בן אדיסו ואסרסצ'. שם הסבא: אייליי. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1979. חסר מבצע משה
ג-17855/44 דסלאי בן אייסו ו-וובנש. שם הסבא: אליאס. נפטר ב-1984. 1973
ג-17847/96 דסלי בן אברה ואלמיתו. נפטר ב 1980.  שם סבא מצד האבא:  יאלו 1963 מבצע משה
ג-17850/21 דסליי מהרתו בן תספה ו-ווייזרו  נפטר  ב-1984 1980 מבצע משה
ג-17849/29 דסלין בן אטנאו וזנש נפטר בשנת 1984 שם הסבא: גביהו 1984 מבצע משה
ג-17852/65 דסלצ' בת איילי וששיתו. נפטרה ב-1985. שם סבא מצד האבא: סלמון 1977 מבצע משה
ג-17854/24 דסש בת ט'גב ודגה. שם סבא מצד האבא: בריהון. נפטרה ב-1984 קשורה לתיקים ג-17854/22, ג-17850/23. 1983 מבצע משה
ג-17850/101 דסשה בת ידג ומרה. שם הסבא מצד האבא: זמרו. נפטרה ב-1985 קשורה לתיק ג-17850/102 1982 מבצע משה
ג-17857/102 דסתה בן גובזה ויהודית. שם הסבא: לווי. נפטר ב-1982. 1910
ג-17849/37 דרבו בת דממו ו-וובט נפטר בשנת 1984 שם הסבא: חנוך עדות על אחים נוספים שנפטרו בתיקים: ג-17849/36, ג-17849/38, ג-17849/39 1973 מבצע משה
ג-17855/31 דרג'ה בן ארגאו ודבריטו. שם הסבא: אליאס. נפטר ביולי 1983. קשור לתיק ג-17855/32. שם נמצאת רשימת נספים שהאבא מספר עליה. 1977
ג-17853/93 דרגה בן דרס וקסייה (חנה). שם הסבא: אבוהיי. נפטר ב-1990. 1989 מבצע משה
ג-17853/92 דרס בן אבוהי ואדגה. שם הסבא: דוויט. נפטר ב-1990.
ג-17848/101 דרס בן מהבאו (בן מספין) ודגיטו. נפטר בשנת 1984 במשפחה זו נפטרו כנראה עוד שני ילדים המתוארים בתיקים ג-17848/99 ו- ג-17848/100 1982
ג-17856/90 דרס בן תקה וצחיי. שם הסבא מצד האבא: ברקוליי. נעדר מ-1982 1945
ג-17857/11 דרסה בן ממו  ואנגודאי. שם הסבא: ליג'לם. נפטר ב-1984. קשור לתיק 17857/10. 1980 מבצע משה
ג-17850/117 דרסו בן מתיקה ווויזרו. שם הסבא מצד האבא: תרפה. נפטר ב-1990 1906 מבצע משה
ג-17857/98 דרסוליי בן תשומה וממית. שם הסבא: פנתה. נפטר ב-1984. 1971 מבצע משה
ג-17852/41 הבאטמו בן אסממהו ובלאיינש-סמדר. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: פנטהון 1978
ג-17849/56 הבטם בת גטהון ותדפלש נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: טללה עדויות אחיו מובאות בתיקים ג-17849/55 וכן ג-17849/57 1965 מבצע משה
ג-17857/79 הבטם בת דנקו וישימבט. שם הסבא: יצחק. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17857/80  ג-17857/81. 1974 מבצע משה
ג-17847/19 הבטם בת וורקו ובליינש. נולדה בסביבות 1989. נפטרה ב-1989.  שם סבא מצד האבא: מנגיסטה. בת 5 חודשים  חסר
ג-17850/91 הבטם בת נגה ולווטה. נפטרה ב-1984 באמרה-קובה.   שם הסב מצד האב: נגש מרשה. העדה היא האם לווטה 1983 מבצע משה
ג-17851/132 הבטם בת צ'ולה ואבבה. שם הסבא: מוצ'ה. נפטרה ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17853/86 הבטמו בן בווקט ואבצ'ו. שם הסבא: סלמון. נפטר ב-1987. קשור לתיק ג-17853/84. 1984
ג-17852/51 הבטמו בן דסלאי והבטא.נולד בסביבות 1980. נפטר ב- 1982. שם סבא מצד האבא: ברהה  חסר
ג-17854/65 הבטמנש בת גטו ולווטה. שם הסבא מצד האבא: טגפאו. נפטרה ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17851/129 הבלמו בן יוסף והיוט. שם הסבא: אברהם. נפטר ב-1976 שנה אתיופית. כלומר הוא נולד ונפטר ב-1983 גרגוריאנית. 1976
ג-17856/100 הבסטה (אבסטה) בת יגזאו וודה. שם הסבא מצד האבא: מהרי. נפטרה ב-1984 1965 מבצע משה
ג-17859/14 הבתם בת איוב ווויניטו. שם הסבא מצד האבא: ממו. נפטרה ב-1984 1981 מבצע משה
ג-17849/84 הובנש בת ממו ווזלה נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: גובזה 1964 מבצע משה
ג-17847/129 הולגר בת תגנק ויאזב. נפטרה ב-1981.  שם סבא מצד האבא: עלמה. קשור לתיק ג-17847/130 1980
ג-17851/27 הולואגר בת פרדה וודה. שם אבי האב: קסה. תינוקת בת חודשיים שנפטרה. המשפחה חזרה לאתיופיה ועלתה דרך אדיס אבבה. 1989 מבצע שלמה
ג-17853/65 הולואגרש בת אינאו וישום. שם הסבא: טדסה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17853/64. 1982 מבצע משה
ג-17855/76 הולואגרש בת מהרטו וזייאן. שם הסבא: אג'גו. נפטרה ב-1988. קשורה לתיק ג-17855/75. 1988
ג-17849/89 היוות בת מלקי ואברש נפטר בשנת 1981 שם הסבא: מהרט בתיק שני תצהירים ויתכן שאחד מהם על שם נפטרת נוספת 1939
ג-17854/7 היוותה בת ביררה ותהונה. שם סבא מצד האבא: יאלוו. נפטרה ב-1989
ג-17846/27 היילי בן יסני וביוש. שם הסבא: רדאי. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1907.  חסר מבצע משה
ג-17849/75 הירות בת טסלנו ובתקג נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: ארנו 1974 מבצע משה
ג-17852/26 הפטנאש בת ישעיהו וד'מקאש. נפטרה ב-1981.  שם סבא מצד האבא: ביטאו 1980
ג-17852/77 הפתם בת זנבה ותדלש. נפטרה ב-1983. שם סבא מצד האבא: סיסאי 1980
ג-17851/72 הפתם בת מקונן ופנתיה. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1978. קשורה לתיק ג-17851/73.  חסר מבצע משה
ג-17854/6 וובג'ג בת תדלו ואנת. שם סבא מצד האבא: מנצ'ה. נפטרה ב-1986 1984
ג-17857/24 וובטו בן מדוזה ומרטו. שם הסבא: מקונן. נפטר ב-1989. 1984
ג-17853/27 וובטו בן קבה (יעקב) ותקה (נחמה). שם הסבא: סמאלין. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17856/101 ווביט (אוביט) בת מולעולם וסלמה. שם הסבא מצד האבא: ליקאונט (בדשליין ?). נפטרה ב-1984 מצורף תיאור מודפס של מותה של הילדה ע"י האמא 1977 מבצע משה
ג-17848/25 וובייה (וובאיה) בת אווקה (אהויקה) (בן טגיה) ואיילנש (אילנאש). נפטרה ב-1987 (1988) בתיק שני דפי עד על אותה נפטרת 1963
ג-17852/82 וובית בת ברו וספי. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מלקה 1980 מבצע משה
ג-17857/70 וובית בת סמאי וזמתו. שם הסבא: מהרט. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/69. 1979 מבצע משה
ג-17847/128 וובלאם בת צרס ויקבה (?). נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: אלמייהו 1980 מבצע משה
ג-17849/14 וובלו בת אבונה ובלוש. שם הסבא: תקלה. נפטרה בשנת 1984 1950 מבצע משה
ג-17848/82 וובלם בת סטוטאו (בן אינהו) והיבסטה. נפטרה בשנת 1984. בת ארבע שנים. נפטרה ממכות שספגה בתיק עדות מפורטת שנמסרה בדפוס להסתדרות הציונית  על קורותיו של המעיד (אבי הבת שנפטרה)  על סיפור מותם של אשתו ושני ילדיו וחוסר יכולתו להביאם לקבורה 1980 מבצע משה
ג-17846/61 וובנך בן אלמיהו ומסרק. שם הסבא: ווסה. נפטר ב-1984. 1908 מבצע משה
ג-17848/144 וובנך בן עלמו (בן דניאל) וצייה. נפטר בשנת 1984 1936 מבצע משה
ג-17850/80 וובנש (וובוש?) בת טבג'ה וגבטה נפטרה בוונדילו  סודן ב-1976 (לוח אתיופי) 1984 (גרגוריאני) שם הסב מצד האב: מנגסטה אלמו 1976 מבצע משה
ג-17849/68 וובנש בת ארגה ופנטה אלישבע נפטרה בשנת 1983 שם הסבא: טקלה. נולדה בסביבות 1978  חסר
ג-17853/82 וובנש בת גלאו ואבבה. שם הסבא: איוב. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17853/83. 1981 מבצע משה
ג-17856/8 וובנש בת סבהת ואנקוייש. שם הסבא מצד האבא: אייצ'או. נעדרת מ-1980 1963
ג-17853/107 וובסרא בת טגניה ו-וורקה. שם הסבא: איילי. נפטרה ב-1989. קשורה לתיק ג-17853/108. 1987
ג-17850/94 וובסרה בת אייל וטלה קסה (יעל)  נולדה באמרקובה  סודן. נפטרה  ב-1984.  שם הסב מצד האב: ברה  העדה היא האם. קשורה לתיק ג-17850/93. 1981 מבצע משה
ג-17849/1 וובעלם בן מדהנית ואדנה. שם הסבא: מתקו. נפטר ב-1984. 1969 מבצע משה
ג-17854/47 ווברצאווי בת מתקו ומולו. שם הסבא מצד האבא: מלסה. נפטרה ב-1982 1982
ג-17853/104 ווגה (waga) בת אינדלאו ופלגו. שם הסבא: מלקי. נפטרה ב-1989. נולדה בסביבות 1986. קשורה לתיקים ג-17853/105,  ג-17853/106. חסר
ג-17847/51 ווגה בת מוקמו ואננו. נפטרה ב-1990.  שם סבא מצד האבא: בורקי 1973
ג-17846/51 ווגיה בת יצחק ולמלם. שם הסבא: קבטה. נפטרה ב-1984. 1900 מבצע משה
ג-17850/62 ווגייה בת וובלם וטגנש  נפטרה ב-1984  (אמרה קובה). שם הסב מצד האב: סבהט. קשורה לתיק ג-17850/63 (אח) 1979 מבצע משה
ג-17848/79 ווגנש בת אטנאו (בן מששה) וישמבת. נפטרה בשנת 1984. רשום כי האם קברה בעצמה את בתה כנראה מדובר באחותו של הנספה המצוין בתיק ג-17848/78 1972 מבצע משה
ג-17852/89 ווגנש בת מלקמוי ואננו. נפטרה ב-1988.  שם סבא מצד האבא: ברקויי 1958
ג-17852/31 וודה בת אלמו ואמבנש. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: לגסה 1982
ג-17847/76 וודה בת אשטו וטללצ'. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: היילו 1970 מבצע משה
ג-17855/55 וודה בת וונדה ורבקה. שם הסבא: יצחק. נפטרה ב-1984. 1939 מבצע משה
ג-17856/25 וודה בת מקונן וטסהלה. שם הסבא מצד האבא: טמנו. נפטרה ב-1988 1917
ג-17854/107 וודה בת נגוסיה ועלמנש. שם הסבא מצד האבא: סימי (שמאי). נפטרה ב-1984 קשורה לתיק ג-17854/106 1984 מבצע משה
ג-17846/71 וודה בת תמנה ושרה. שם הסבא: דסטה. נפטרה ב-1987. 1927
ג-17853/38 וודו בן ביאדגלין ומוצ'ט. שם הסבא: ביינה. נפטר ב-1985. יש תמונה. 1948 מבצע משה
ג-17857/72 וודייה בת אננייה ורבקה. שם הסבא: איוב. נפטרה ב-1989. 1919
ג-17846/140 וודנש בת צ'קלו וצגייה. שם הסבא: טרונך. נפטרה ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17849/83 ווזלה בת קסה ודסטה נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: סהלו מניסן 1919 מבצע משה
ג-17851/40 ווטה בת טריק ואנדגרה  נפטרה בלידה בגונדר לאחר שחזרה מסודן בשנת 1985. שם אבי האב: אדנה. 1955 מבצע משה
ג-17846/70 ווידה בת תמנה וסרה. שם הסבא: דסטה. נפטרה ב-1980 (לוח שנה אתיופי) – כלומר 1987. 1901
ג-17850/16 וויזרו בת נגש ואנקייהוש  נפטרה ב-1990 1969 מבצע שלמה
ג-17852/61 וויזרו בת קסהון ואלמוש. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: תספייה 1978 מבצע משה
ג-17847/98 ווינ'או בן אלהיי ואדיסי. נפטר ב-1987.  שם סבא מצד האבא: מולה 1987
ג-17848/85 וויניטו בת אלמו (בן רטה) וטריק. נולדה בסביבות 1903. נפטרה בשנת 1984  חסר מבצע משה
ג-17857/121 וויניתו (וויניטו) בת פנטהון ורחל. שם הסבא: בייה/ברוך. נפטרה ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17851/45 ווללאו בן איינסין ווקה. נולד בגבול סודן ונפטר בגיל חודשיים בשנת 1989. שם אבח האב: איילי. המשפחה ניסתה מספר פעמים להגיע לסודן וחזרה. האב עלה ארצה ב"מבצע שלמה".  חסר מבצע שלמה
ג-17852/72 וונדו בן יסמאו וגביינש. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ממו (מרס) 1980 מבצע משה
ג-17851/6 וונדישל בן גנטו ונניי (אילנה). תינוק בן 10 ימים שנפטר. שם אבי האב: צהיי. 1984 מבצע משה
ג-17850/71 וונדמגן (וונדם אגין) בן וובט ומלקמה  נפטר ב-1976 (לוח אתיופי). בתיק מכתב מאחותו המספר על המסע לסודן ועל נסיבות מותו 1980
ג-17850/104 וונדמו בן אסרס וטנקשי. שם הסבא מצד האבא: אלעזר. נפטר ב-1984 קשור לתיק ג-17850/105 1981 מבצע משה
ג-17854/117 וונדמנך בן רדה ווויזרו-ורדה. שם סבא מצד האבא: עלמו. נפטר ב-1984 1978 מבצע משה
ג-17852/56 וונטו בת דייט ואגוסה. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: אייסה. קשורה לתיק ג-17852/58 1980
ג-17848/88 ווניאו בן אסממאו (בן לג'-אקל) ורחל סלמון. נפטר בשנת 1979 (לפי הלוח האתיופי), כלומר 1986 גרגוריאני. תאריכי הלידה והפטירה בתיק רשומים לפי הלוח האתיופי. שם הנספה היה שגוי. תוקן 1974

(1981)

ג-17853/68 ווניאו בן יהולה ואדיי. שם הסבא דגפאו (טגפאו). נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17853/67,  ג-17853/69. 1972 מבצע משה
ג-17852/112 ווננש בת אלמו ואדיס. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: טמנו קשורה לתיקים ג-17852/113, ג-17852/114. 1946 מבצע משה
ג-17854/72 ווסה בן וורקו ותדפלצ'. שם הסבא מצד האבא: מנגיסטו. נולד בסביבות 1981. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17854/70, ג-17854/71.  חסר מבצע משה
ג-17849/129 ווסיהון בן אבבה ודנבלו. נפטר בשנת 1985. שם הסבא: גרמאי 1980 מבצע משה
ג-17855/86 וורטאו (וורתאו) בן אמרה וגודדיט. שם הסבא: היילי. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17855/85. 1983 מבצע משה
ג-17847/97 ווריטאו בן אד'נפה ובקויו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: טקה 1966 מבצע משה
ג-17846/120 וורנקנש בת דהייה וירצ'ו. שם הסבא: רדאי. נפטרה ב-1981. 1981
ג-17851/34 וורק עלם בת בומר  וובנש (וובנשי)  נפטרה בדרך לסודן בשנת 1990. שם אבי האב: גדעון. המשפחה הוחזרה לאתיופיה ועלתה במבצע "שלמה". 1980 מבצע שלמה
ג-17856/41 וורקה בן סלמון ויזאב. שם הסבא מצד האבא: אילאו. נעדר מ-1990. 1964
ג-17846/114 וורקה בת אבאיי ו(יפה) טורנש. שם הסבא: ירדאו (מקונן). נפטרה ב-1982 ונולדה ב-1981.
ג-17853/71 וורקה בת אג'גו ו-וודה. שם הסבא: אלמה. נפטר ב-1984. 1962 מבצע משה
ג-17857/89 וורקה בת בלאי וטרו. שם הסבא: אסטטקאו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17857/85,  ג-17857/86,  ג-17857/87,  ג-17857/88. 1971 מבצע משה
ג-17853/78 וורקה בת מתקו וזאודה. שם הסבא: איוב. נפטרה ב-1985-1984. 1984 מבצע משה
ג-17846/133 וורקו בן אבהיי ואינט (אנט) נפטר ב-1984. שם הסבא: אבוהיי. לפי עדות נוספת נולד ב-1983. קשור לתיק ג-17846/134. 1982 מבצע משה
ג-17857/114 וורקו בן אסרתה ופנטנש. שם הסבא: איינאו. נפטר ב-1984. בעדות כתוב שנולד ב-10.10.1953 ונפטר ב-1984. אם זהו תאריך אתיופי הרי תאריך הלידה הוא 17.6.1961. יצא לדרך ב-3.9.1976 (תאריך אתיופי) – כלומר ב-11.5.1984 (גרגוריאני). 1953 מבצע משה
ג-17850/52 וורקו בן ארדן וקטמה מוצ'ה  נפטר ב-1984  (אמרה קובה) 1973 מבצע משה
ג-17847/74 וורקו בן אשטו וטללצ'-סבהט. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: היילו 1972 מבצע משה
ג-17855/122 וורקו בן ביטאו ו-וודה. שם הסבא: אנגדה. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17853/5 וורקו בן דמוזה ו-וורקה. שם הסבא: אלמו. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17856/51 וורקו בן וונדמנך וטרונש. שם הסבא מצד האבא: אמבאו. נעדר מ-1983.  הערה: בדף העדות נכתב תאריך היעלמות: 1957 – אתיופיה. 1965 בתאריך המקובל. הספרות כנראה התהפכו והכוונה היא ל-1975 אתיופי  או 1983 בתאריך המקובל 1956
ג-17855/97 וורקו בן מרה ודגיטו. שם הסבא: מספן. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17855/95,  ג-17855/96. 1983 מבצע משה
ג-17846/58 וורקו בן סטה וששה. שם הסבא: נגש. נפטר ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17856/11 וורקו בן תרקין ויגרדו. שם הסבא מצד האבא: מנגסטו. נעדר מ-1984. נעדר מזמן שירותו הצבאי. קשור לתיק ג-17856/10 1964
ג-17848/42 וורקובן ברהנו (בן סימון) ומולו. נפטר ב-1984. נפטר שני למשפחה. (ילד ראשון מדווח בתיק ג-17848/41) 1981 מבצע משה
ג-17847/116 וורקי בת מולאלם איילה וגביינש טקלה. נפטרה ב-1980. שם סבא מצד האבא: איילה 1979
ג-17847/111 וורקיט בת אבג'יה ואדיס. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ימר 1980 מבצע משה
ג-17847/102 וורקיט בת טדסה וימבוש-ירדנה. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: זריהון 1976
ג-17857/67 וורקית בת זנבה וניגיסט. שם הסבא: מהרט. נפטרה ב-1987. קשורה לתיקים ג-17857/66, ג-17857/68. 1984
ג-17852/121 וורקנש בת אדנה ומריה. נפטר ב-1984.  שם הסבא מצד האבא: ברהנו 1980 מבצע משה
ג-17857/95 וורקנש בת אספה ומולו. שם הסבא: דסטה. נפטרה ב-1984. 1962 מבצע משה
ג-17857/90 וורקנש בת בריהון ואנייש. שם הסבא: נגוסה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/91. 1981 מבצע משה
ג-17857/97 וורקנש בת גרמאי ויפה. שם הסבא: בלאי. נפטרה ב-1985. 1981 מבצע משה
ג-17854/18 וורקנש בת וודג ובייש. שם הסבא מצד האבא: לקאו. נפטרה  ב-1981 1979
ג-17857/53 וורקנש בת טבג'ה ואדיס. שם הסבא: יימר. נפטרה ב-1984. 1939
ג-17856/37 וורת בן אבבה ומנד'ית. שם הסבא מצד האבא: זוודה. נעדר מ-1984. בתיק תמונה של הנעדר 1942 מבצע משה
ג-17852/134 ווש בת ממו וזמנש. נפטרה ב-1987.  שם סבא מצד האבא: ווסה 1944
ג-17847/120 וושנש בת סיסאי ומלטגבן. נפטרה ב-1987.  שם סבא מצד האבא: לגלם 1968
ג-17853/55 וזאלו בת מנגסטה ופרנוס. שם הסבא: דווט. נפטר ב-1984. 1940 מבצע משה
ג-17854/69 ושלם בת אדנה ואבבה. שם הסבא מצד האבא: ברה. נפטרה ב-1984 1981 מבצע משה
ג-17853/19 ושמן בת יצחק ואבבד. שם הסבא: מרשה. נפטרה ב-1984. יש צילום שלה. 1939 מבצע משה
ג-17854/21 זאודה בת אברה ואסלף. שם סבא מצד האבא: יצחק. נפטרה ב-1984 1940 מבצע משה
ג-17852/100 זאודה בת צגיה וקוקיט. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: פנטה 1920 מבצע משה
ג-17855/79 זאודו-אלם בת ברהנו ובתיה. שם הסבא: מקונן. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17847/4 זאודו בן פקדו ודסתה. נפטר ב-1989.  תוקן לפי רשימת השמות של ההסתדרות הציונית.  שם סבא מצד האבא:הינדי 1901
ג-17846/111 זאודיטו בת נגט וקיבה. שם הסבא: טפטה. נפטרה ב-12.9.1984. 1914 מבצע משה
ג-17852/91 זאודיתו בת אברה ואסלף. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: יצחק 1944 מבצע משה
ג-17857/47 זאיין בת בירסאו ואזלו. שם הסבא: אנגדיה. נפטרה ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17848/121 זאיין בת סיסאי (בן טדסה) ומתיקייה. נפטרה בשנת 1984. בעדות רשום כי נפטרה מזריקה בתיק סיפור עלייה מפורט. הנפטרת היא נכדתה של זנבו  שתיאור פטירת בנה מתואר בתיק ג-17848/120. נכדה נוספת  אחותה של זאיין  נפטרה גם היא. תיאור בתיק ג-17848/122 1977 מבצע משה
ג-17859/27 זבאדר בן תסהלני ובתדג. שם הסבא: ארני. נפטר ב-1984. לפי טבלת ההסתדרות הציונית זהו בן. לפי העדות זוהי בת. 1977 מבצע משה
ג-17855/126 זבדר בת איילי ומבט. שם הסבא: לווי. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1979.  חסר מבצע משה
ג-17850/36 זבידר (זוידר) בת ביינה ואלמיטו. נפטרה ב-1990 1939 מבצע משה
ג-17855/29 זגייה בן מקונן ומולו. שם הסבא: גברו. נפטר ב-1.11.1984. 1952 מבצע משה
ג-17846/65 זדיהון בן פנטה והבטם. שם הסבא: אזנאו ווסה. נפטר ב-1988. 1985
ג-17846/91 זהבה בת רדאי וביוש. שם הסבא: אבבה. נפטרה ב-1983. 1978
ג-17852/2 זוודה בן איינאו ואסמרו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: פרדה.  קשור לתיק ג-17852/3 בטופס מתייחסים לנפטרת כאל נפטרת 1979 מבצע משה
ג-17847/123 זוודהו בת אשתה ותהונה. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: ברהנה 1980 מבצע משה
ג-17850/69 זוודו בן אלפה וזרטהון  נפטר ב-1988 1971
ג-17855/1 זוודיטו בת ארון ו-ווביינט. שם הסבא: טורונה (טרונך). נפטרה ב-1981. 1972 מבצע משה
ג-17856/69 זוודיתו בת מולה ולקצ'. שם הסבא מצד האבא: אברהם. נעדרת מ-1986  חסר
ג-17850/98 זוולה בן פרדה וחבטיש. שם הסבא מצד האבא: אלמו. נפטר ב-1989 1961
ג-17853/97 זומה בת דסטה ופטיגה. שם הסבא: אייסו. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17852/106 זומה בת יסמאו ואלטש. נפטרה ב-1989. שם סבא מצד האבא: גדמו 1986
ג-17853/105 זופאן בת אינדלאו ופלגו. שם הסבא: מלקי. נפטרה ב-1989. קשורה לתיקים ג-17853/104,  ג-17853/106. 1984 מבצע משה
ג-17846/68 זיין בת בירו ובירתלו  שם הסבא: אסרס. נפטרה ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17847/107 זיית בת זאודה ואבבה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אביסהל 1902 מבצע משה
ג-17849/108 זייתה בת תרפה ו-וובת נפטרה בשנת 1990. שם הסבא: אלמו. עדות לגבי מות אימה בתיק ג-17849/109 1980
ג-17847/21 זיסאנו בן מספון וישמוש. נפטר ב-1983.  שם סבא מצד האבא: וובנה 1983
ג-17856/2 זלעלם בן בריהון וקנו. שם סבא מצד האבא: ברו. נולד בסביבות 1960. נפטר ב-1990. בתיק עדות באמהרית  חסר
ג-17846/94 זמה בת קסה ואברו. שם הסבא: איאסו (איסו). נפטרה ב-1984. 1955 מבצע משה
ג-17846/37 זמנה בן סמאיי ואטלה. שם הסבא: ווסה. נפטר ב-1991. 1955 מבצע שלמה
ג-17852/128 זמרתו בת מהרת ותמרט'ה. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: ווסיהון בת 9 חודשים  חסר מבצע משה
ג-17857/106 זנבו בת מולט ומאן-אלוש. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17852/60 זנבצ' בת סלמון ואבבה. נפטרה ב-1981.  שם סבא מצד האבא: רסקיי 1973
ג-17851/42 זנבש בת למה וולבלש (יפה). שם אבי האב: ברוך. המשפחה הגיעה לסודן בשנת 1980. הילדה נפטרה שם. בשנת 1983 עברו לגדריף ומשם עלו לארץ. 1978 מבצע משה
ג-17848/14 זנויה (Znoye) בת קלמוורק  (Kelework) (בן אלמו) וסלם. נולדה בסביבות 1975. נפטרה ב-1981  חסר
ג-17852/127 זריהון בן לא ידוע ואסמרו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האמא: ווסיהון. 1978 מבצע משה
ג-17849/81 זרפי בת בווקט ואדיסה. נפטרה בשנת 1989. שם הסבא: אסמרה  חסר
ג-17855/24 ח'רגו בת ביינה וגעוש. שם הסבא: טפרי (גברהות). נפטרה ב-1988 (1982 אתיופי?) 1984
ג-17853/116 חבטם בת איילין ויאוומרט. שם הסבא: גטה. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17850/127 חדוש בן ברייאו וייאשו מנגסטו (שושנה אלמו). שם הסבא מצד האבא: אלמו. נפטר ב-1981 1968
ג-17846/127 חמרן בן מותבינור ורחל. שם הסבא: טפרה. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17847/42 חנוך בן סם ובלטץ. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: וורקה 1905 מבצע משה
ג-17854/23 ט'גב בן בריהון ומוצ'ית. שם סבא מצד האבא: וונדמגיי. נפטרה ב-1989. קשורה לתיקים ג-17854/24, ג-17854/25. 1954
ג-17849/106 טגבה בת טספי ותקלצ'. שם הסבא: טלה. נפטרה ב-1984. לפי עדות שנייה בתיק נולדה ב-1934. 1929 מבצע משה
ג-17850/28 ט'גנש בת איינאו ופנטייה. שם הסבא: יעקב.  נפטרה ב-1984 1971 מבצע משה
ג-17852/86 ט'הייתו בת תרקיי ואמוויי. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: וובייה 1967 מבצע משה
ג-17852/94 טאגנאו בת ברהני ומולטה. נולדה בסביבות 1924. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: לבסיי.  חסר מבצע משה
ג-17846/83 טאובה בת מששה וטרפה. שם הסבא: וורקה. נפטרה ב-5.9.1984. 1909 מבצע משה
ג-17846/115 טאלט לעלת בת טלהון ו(אילנה) יין-ראט. שם הסבא: מרייה. נפטרה ב-1981 ונולדה ב-1979-1978.
ג-17847/118 טאנייש בת גברו ומגבייצ'.נולדה בסביבות 1883.  נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: זללהו. הייתה בת 101 במותה  חסר מבצע משה
ג-17846/29 טאריק בן אטנפו וסטא. שם הבא: אינסאי. נולד ונפטר ב-1988.  חסר
ג-17848/31 טבג'ו בת מלסה (בן אשטה) ומירטה. נפטרה ב-1990 1956
ג-17849/7 טבלת בת דווית ורומן נפטרה בשנת 1984 בתיק שני דפי עדות לאותה הנפטרת (מצד האח והבעל) 1952 מבצע משה
ג-17850/67 טג'ה בת אנייאו ומרה. שם הסבא: דרסו. נפטרה בגדריף  ב-1984 1980 מבצע משה
ג-17850/30 טג'ה בת טסאו וברקה. שם הסבא: פרדה.  נפטרה ב-1985 (או ב-1987 על פי עד אחר) 1958 מבצע משה
ג-17852/80 טג'ה בת פרדה ו-וובנש. נפטרה ב-1990.  שם סבא מצד האבא: מרה 1944
ג-17853/108 טג'ו בן טגניה ו-וורקה. שם הסבא: איילי. נפטר ב-1989. קשור לתיק ג-17853/107. 1988
ג-17846/138 טג'יטו בת אדהנן וממית. שם הסבא: אשטו. נפטרה ב-1990. 1939 מבצע משה
ג-17855/33 טג'יטו בת אשגרה ואלמנש. שם הסבא: וורקנך. נפטרה ב-1981. 1981 מבצע משה
ג-17857/75 טג'יתו בת ארדתייה ובזתו. שם הסבא: סלומון (סלמון). נפטרה ב-1984. 1934 מבצע משה
ג-17855/62 טגאודה (ענת) בת ג'מבר וישומנש. שם הסבא: זגייה. נפטרה ב-1984. העד אישר לפרסם ב-31.1.2021. העד הרב יצחק זגייה היה חבר בוועדת האימות. 1965 מבצע משה
ג-17855/78 טגאנש (טגנש) בת ברהנו ובתיה. שם הסבא: מקונן. נפטרה ב-1984. העדה אישרה פרסום ב-31.1.2021. 1984 מבצע משה
ג-17859/3 טגב בת אדגו ומולליי. שם הסבא מצד האבא: צגאייה. נולדה בסביבות 1958. נפטרה ב-1984  חסר מבצע משה
ג-17850/84 טגב בת דרבוו ופטגה דמה. נפטרה ב-1984  שם הסב מצד האב: ביינה אלעזר. מעידה: האם פטגה אחות של סמן'  תיק ג-17850/83 1978 מבצע משה
ג-17846/21 טגבו בן דמקה וקנו  שם הסבא: קסאי. נפטר ב-1985. תג'בה בן דמקה וקני נפטר ב-1987 ונולד ב-1976. 1976 מבצע משה
ג-17855/61 טגבו בן דסלאיי וארגיתו. שם הסבא: מלקמו. נפטר ב-1984. מצורף פרסום מיוחד לזכרו. יתכן שנולד ב-1968. 1967
ג-17846/34 טגבי בן יללין והלמנש. שם הסבא: דסטה. נולד בסביבות 1929 ונפטר ב-1991 ולכן לא שייך לפרויקט ההנצחה.  חסר מבצע שלמה
ג-17847/132 טגואדה בת דסה וטגנייהו. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מתקו קשור לתיקים ג-17847/131, ג-17847/133. 1981 מבצע משה
ג-17853/39 טגואדה בת טדסה ודמבולו. שם הסבא: אמבייה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17853/40,  ג-17853/41. 1977
ג-17853/77 טגט בת בליינך וטבלט. שם הסבא: אלם. נפטרה ב-1984. 1954 מבצע משה
ג-17854/73 טגייצ' בת פרדו ותדפלצ'. שם הסבא מצד האבא: לג'לם. נולדה בסביבות 1977. נפטרה ב-1984 קשורה לתיק ג-17854/71  חסר מבצע משה
ג-17853/100 טגיתה בן פרדה וסמיי. שם הסבא: טספאיי. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/99. 1982 מבצע משה
ג-17846/7 טגניה בן מולויה וטפט. שם הסבא: בריהון. נפטר ב-1989. 1986
ג-17848/9 טגסט בת מלסה (בן מולאו) ודמקו. נפטרה ב-1984 ( בת שניה במשפחה שנפטרה. הבת הראשונה מוזכרת בתיק ג-17848/8)  חסר מבצע משה
ג-17856/85 טדגה בן אלמו ומוצ'ית. שם הסבא מצד האבא: וונדימאגן. נולד בסביבות 1952. נעדר מ-1979 היה בן 27 כשיצא לסודן תיאור היעלמותו מופיע בתיק  חסר
ג-17846/60 טדילו בן מלקו ו-וודה. שם הסבא: וובנך. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/59. 1978 מבצע משה
ג-17848/116 טדלה (תדלה) בת מרו (בן מוצ'ה) וששה. נפטרה ב-1990. אך יתכן וזו טעות כי יש רישום שאמה של טדלה נפטרה כבר ב-1984. תיעוד על מות האם (בתיק ג-17848/113) וכן נפטרו גם שני אחיה (תיעוד בתיק ג-17848/114 ותיק ג-17848/115) 1988
ג-17857/59 טדלה בת אברהם ומוצ'יט. שם הסבא: דסה. נפטרה ב-1984. 1955 מבצע משה
ג-17851/130 טדלה בת אסייהה ובירקה (ברכה). שם הסבא: קסה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17851/131. 1982 מבצע משה
ג-17847/64 טדלה בת מולה ומנאלביש. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מנגסטו נפטרה בת שנה  חסר מבצע משה
ג-17854/44 טדליה בן איילה וצהיינש-שושנה. שם הסבא מצד האבא: ברהה.נפטר ב-1981 1978 מבצע משה
ג-17852/29 טדסה בן אטלאיי ובינאש-ברכה. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: לגסה 1979 מבצע משה
ג-17855/124 טדסה בן אלמו ו-וורקנש. שם הסבא:  שם הסבא וואינאו. נולד בסביבות 1987 ונפטר ב-1989.  חסר מבצע משה
ג-17846/39 טדסה בן גברה ו-וורקנש. שם סבא: מקונן. נפטר ב-1989. 1957
ג-17848/50 טדסה בן ורובל (בן מולה) ואביבה (טספה). נפטר ב-1984 1984 מבצע משה
ג-17854/71 טדפלצ' בת ברוק ולמלם. שם סבא מצד האבא: בדגליי. נולדה בסביבות 1932. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג- 17854/70, ג-17854/72.  חסר מבצע משה
ג-17848/7 טדפלש בת אברהם (בן וובנך [יסקייאס]) ומטן (Matin) נפטרה ב-1984  חסר מבצע משה
ג-17847/53 טהון בת אלמו וטרי. נולדה בסביבות 1890. נפטרה ב-1985.  שם סבא מצד האבא: טיים  חסר מבצע משה
ג-17846/139 טהונה בת בטבבו וטהייטו. שם הסבא: יצחק (יזרו). נפטרה ב-1984 ונולדה בסביבות 1935. חסר מבצע משה
ג-17854/76 טהונה בת טשומה ואסמרו. שם הסבא מצד האבא: וובה (דג'ן). נפטרה ב-1984 קשור לתיק ג-17854/77 1982 מבצע משה
ג-17857/29 טהונה בת קינדה וטירונגו. שם הסבא: טקה. נפטרה ב-1989. קשורה לתיקים ג-17857/28  ג-17857/30. לפי האח נולדה ב-1963. לפי הגיס נולדה ב-1961. 1963
ג-17854/119 טהיינש  ומנט'גבוש. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נולדה בסביבות 1965. נפטרה ב-1980. קשורה לתיק ג-17854/120  חסר מבצע משה
ג-17855/66 טומר בת מולה ואזמרה. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1984. האימא נתנה עדות מפורטת. 1983 מבצע משה
ג-17851/8 טורו בת גביו וזימם. שם הסבא: סולומון. נפטרה ב-1981. 1978
ג-17846/66 טורויה בת מלקו ו-וובג'יג. שם הסבא: גטה. נפטרה ב-25.10.1988. 1949
ג-17851/46 טורונש בת איינסין ווקה. נפטרה בגבול סודן בשנת 1989. שם אבי האב: איילי. המשפחה ניסתה מספר פעמים להגיע לסודן וחזרה. האב עלה ארצה ב"מבצע שלמה". 1986 מבצע שלמה
ג-17854/112 טז'ה בת סלמון וארגש. שם הסבא מצד האבא: צגאי. נפטרה ב-1985. קשורה לתיקים ג-17854/110,  ג-17854/111. 1931 מבצע משה
ג-17856/33 טזזו בן נגסט'ה ודנקיה. שם הסבא מצד האבא: צ'קול. נעדר מ-1987. 1969
ג-17852/97 טזזו בן צגאי ואטלייה. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: יגזאו 1914 מבצע משה
ג-17852/50 טזרא בן בלאי וקסאיה. נולד בסביבות 1984. נפטר ב-1987.  שם סבא מצד האבא: זאודו  חסר מבצע משה
ג-17857/21 טיגבה בת ביררה ואינגודאי. שם הסבא: מנטסנות. נפטרה ב-1987. קשורה לתיק ג-17857/20. 1985
ג-17851/90 טיגבה בת בריהון וסימיי. שם הסבא: ברקולין. נולדה בסביבות 1977. נפטרה ב-1984.  חסר מבצע משה
ג-17848/77 טיגה בת טסאו (בן פרדה) וברקה. נפטרה בשנת 1984. בעלה ושלוש הילדים שרדו והגיעו לישראל. 1954 מבצע משה
ג-17852/107 טיגיסט בת סהלו ואזמרה. נפטרה ב 1990.  שם סבא מצד האבא: אסרס קשורה לתיק ג-17852/108 1986
ג-17847/80 טיואטו בת טרקיי ואמווי (בלאי). נולדה בסביבות 1960. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: וובה  חסר מבצע משה
ג-17851/119 טייאצ'ו בן אלמו וילגנש. שם הסבא: יצחק. נפטר ב-1985. 1966 מבצע משה
ג-17853/90 טייטו בת מהרי וטרונש. שם הסבא: ברוק. נפטרה ב-1984. 1905 מבצע משה
ג-17853/3 טיפיטה בת מלקו ואלגנש. שם הסבא:מולה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17853/4. 1980 מבצע משה
ג-17854/38 טלם בת דגו ואסמרו. שם סבא מצד האבא: מולה (גתהון). נפטרה ב-1981 1976
ג-17852/105 טלקה בן אלמנך ואסמרו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: פרדה 1977 מבצע משה
ג-17850/119 טמנה בן צ'רו וסימאי. שם הסבא מצד האבא: אילאי. נפטר ב-1984 קשור לתיק ג-17850/118 1979
ג-17853/99 טמסגן בן פרדה וסמיי. שם הסבא: טספאיי. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/100. 1977 מבצע משה
ג-17847/105 טמסגן בת אבבה ואגם. נפטרה ב-1980.  שם סבא מצד האבא: טלה 1953
ג-17853/41 טמרת בן טדסה ודמבולו. שם הסבא: אמבייה. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17853/39,  ג-17853/40. 1980 מבצע משה
ג-17855/68 טנא-עלם בת מנטסנות וטאג'יי. שם הסבא: גטו. נפטרה ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17848/99 טנגוט בת מהבאו (בן מספין) ודגיטו. נפטרה בשנת 1984 במשפחה זו ו נפטרו כנראה עוד שני ילדים המתוארים בתיק ג-17848/100 ובתיק ג-17848/101 1976 מבצע משה
ג-17848/112 טנגש בת אינאוו (בן יעקב) ופנטיה. נפטרה בשנת 1984 טנגש היא בתה של פנטיה שעדות פטירתה מופיעה בתיק ג-17848/111. בתיק הנ"ל רשום כי גם הנכדה (כנראה בתה של טנגש נפטרה) 1968 מבצע משה
ג-17853/91 טנה בת אבבאו ואמרצ'. שם הסבא: ווסה. נפטרה ב-1984. 1966 מבצע משה
ג-17851/68 טנה בת איילאו וטהייה (טהיתו). שם הסבא: ביינסאי (פנחס). נפטרה ה-1984. נולדה ב-1965 (או 1969). קשורה לתיקים: ג-17851/66; ג-17851/67.  חסר מבצע משה
ג-17846/1 טנה בת טדסה ואלמצהיי. שם הסבא: רובל. נפטרה ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17856/111 טספאי בן בלטה וגנט. שם הסבא מצד האבא: טמנו. נפטר ב-1985 1979 מבצע משה
ג-17852/57 טספה בן ליגלם ווואסה. נפטר ב-1983.  שם סבא מצד האבא: איינאו 1971
ג-17850/6 טספהון בן אמייה ואתזלו. שם הסבא: אבטה. נפטר ב-1984 1980 מבצע משה
ג-17846/64 טספהון בן אצ'נפה וטגואדה. שם הסבא: מולה. נפטר ב-16.7.1984. קשור לתיקים ג-17846/63,  ג-17846/62. 1972 מבצע משה
ג-17859/9 טספהון בן גנט ואבבה. שם הסבא מצד האבא: אללין. נולד בסביבות 1981. נפטר ב-1985.  קשור לתיק ג-17859/8  חסר מבצע משה
ג-17855/81 טספהון בן וובו וטבלט. שם הסבא: ישיארג. נפטר ב-1985. נולד ב-3.1.1976 אתיופי (14.9.1983 גרגוריאני) ונפטר ב-2.1977 אתיופי (אוקטובר 1984) 1976 מבצע משה
ג-17849/120 טספהון בן ממאי ומנטגבוש נפטר בשנת 1982 (ילד). שם הסבא: אשתו  חסר
ג-17851/81 טספיה בן דגאווי ומוצ'ת. שם הסבא: יתברק. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17851/79; ג-17851/80. 1970 מבצע משה
ג-17855/107 טסרו בת ברוק ואבצ'או. שם הסבא: ג'מבר. נפטרה ב-1985. לפי ההסתדרות הציונית שם הסבא מצד האבא הוא מקונן. 1919

(1926)

ג-17856/88 טפות בת טספאו ודרב. שם הסבא מצד האבא: פנחס. נולדה בסביבות 1948. נעדרת מ-1984 באמרקובה  חסר מבצע משה
ג-17848/94 טפטה בן אג'גו (בן מרשה) ומוצ'יט (היילו). בעדות נרשם כי נפטר בשנת 1983 לפי הלוח המקומי. כנראה נפטר בשנת 1991  חסר
ג-17847/32 טפטו בת אלמו ובזתו. נפטרה ב-1985. שם סבא מצד האבא: סמואל 1972 מבצע משה
ג-17856/55 טקאה בן סמאי וינעלם. שם הסבא מצד האבא: מהרט. נעדר מ-1981. קשור לתיק ג-17856/56 1960
ג-17847/113 טקאיי – תקה בן יחזקס ואמירש. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: הינך 1973
ג-17851/44 טקבה בן איינסין ווקה  נפטר בשנת 1989 בגבול סודן. שם אבי האב: איילי. שנת לידה משוער: 1987. משפחתו ניסתה מספר פעמים להגיע לסודן ונכשלה. היא איבדה עוד שני בנים. אביו עלה ארצה ב"מבצע שלמה".  חסר מבצע שלמה
ג-17857/82 טקוייה בן טגאו ו-ווגייה. שם הסבא: איאסו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/83. 1979
ג-17850/105 טקונש בת מרטו וטרויה. שם הסבא מצד האבא: דסטה. נפטר ב 1985 קשור לתיק ג 17850/104 1925
ג-17852/48 טקטאי בן בלאי וקסאיה. נפטר ב 1987.  שם סבא מצד האבא: זאודו נפטר בהיתו בן 3 חודשים  חסר
ג-17856/10 טקלה בן טרקן וארגוויין. שם הסבא מצד האבא: מנגסטו.נפטר ב 1984 קשור לתיק ג 17856/11 1955
ג-17850/87 טקלה בת טשומה ואביבה  נפטרה ב-1984 באמרה-קובה. שם הסב מצד האב: מוצ'ה האם אביבה סמואל מעידה על מות בתה 1983 מבצע משה
ג-17852/14 טקלו בת גטהון (דוויט) ואדיס. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: דייט 1982 מבצע משה
ג-17855/51 טקלי בן גפצ'או ו-וובלש. שם הסבא: סלומון. נפטר ב-1981. נולד בסביבות 1976.  חסר מבצע משה
ג-17854/103 טקלצ' בת קייס מהרת ופנטה. שם הסבא מצד האבא: אליס. נפטרה ב-1986. קשורה לתיקים ג-17854/102, ג-17854/104. 1984
ג-17855/106 טקנש בת פקדו וטגואדה. שם הסבא: מספן. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1983.  חסר מבצע משה
ג-17849/13 טקתאי בן מנגיסטה וספר. נולד בסביבות 1965. נפטר בשנת 1984. שם הסבא: איוב. נפטר אח נוסף וכן הורים מוסרת העדות- האחות  חסר מבצע משה
ג-17857/85 טרו בת מלקמו ואת-תהון. שם הסבא: טספאי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17857/86,  ג-17857/87,  ג-17857/88,  ג-17857/89. 1939 מבצע משה
ג-17856/15 טרו בת מקונן וזוולו. שם הסבא מצד האבא: צגאה. נעדרת מ-1984. נולדה בסביבות 1954..  חסר מבצע משה
ג-17852/96 טרויה בת אבוהאי ודמבולו. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: יאלאו. קשור לתיק ג-17852/95 1976 מבצע משה
ג-17853/48 טרונגו בת וורקו וזוולו. שם הסבא: דמלו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17853/47. 1980 מבצע משה
ג-17850/125 טרונק בן מספן וארגש. שם הסבא מצד האבא: שאטו. נפטר ב-1981 1946
ג-17855/11 טרונש בת טספהון וקסייה. שם הסבא: מהרטו. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17849/113 טרונש בת מקונן וטקלה נפטרה בשנת 1983 שם הסבא: סבהט 1981
ג-17846/6 טריק בן נגגוסה ואמבט. שם הסבא: מסלה. נפטר ב-1989. קשור לתיק ג-17846/5. 1987
ג-17851/11 טריק בת טדסה וזאודיטו. נפטרה בשנת 1984 כתוצאה מסיבוכי לידה. שם אבי האב: בלטה. 1939 מבצע משה
ג-17850/45 טרנגו בת דסה ולקה. נפטרה ב-1984 בתיק תמונה שלה 1982 מבצע משה
ג-17851/20 טרנגו בת קיס מנבה ומוצ'ט  נפטרה בשנת 1984. שם אבי האב: זמרו. לפי עדות בעלה היא היתה בהריון ונפטרה בלידה עם התינוק. 1952 מבצע משה
ג-17849/80 טרפה בן אדמה וודה נפטר בשנת 1984. שם הסבא: אלמיהו 1964 מבצע משה
ג-17856/62 טרפה בן מלקו וטגנצ'. שם הסבא מצד הסבא: פרצה. נעדר מ-1984 1967
ג-17851/99 טרפה בת אזזה (אזגה)  ואתבדש. שם הסבא: סדחק. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1914.  חסר מבצע משה
ג-17857/1 טרפו בת ימר וזרפה. שם הסבא: ילו. נפטרה ב-1988. 1983
ג-17848/15 טרפי בן אסמרה (בן אייצ'או) ומוצ'יט. נפטר ב-1981 (לפי תאריך אתיופיה), כלומר ב-1989 (גרגוריאני). במשפחה נפטרה בת נוספת (עדות בתיק ג-17848/13)  חסר
ג-17855/99 טרקאי בן מלקו ואזנגאו. שם הסבא: וונדי. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17848/44 טרקאי בן צהיי (בן נגוסה) ותגוודה. נולד ב-1962. נפטר ב- 1984. בעדות נוספת כתוב שנולד ב-1954. ככל הנראה התאריך הראשון גרגוריאני והשני אתיופי. נפטר ב-1984. בנסיבות הפטירה רשום כי אח ושני ילדים נפטרו 1962 מבצע משה
ג-17856/43 טרקיי בן איינאו וביוש. שם הסבא מצד האבא: אמבאו סהליי. נעדר מ-1986. נולד בסביבות 1958. בתיק תצהיר (?) מודפס באמהרית  חסר
ג-17850/73 טרקיי בן אסקיאס ופנטייה  נפטר בדרך לסודן ב-1989. שנת לידה אתיופית 1924. גרגוריאנית: 1932. שם הסב מצד האב: דוויט סלמון. קשור לתיק ג-17850/74  מוסרת העדות היא הבת 1932
ג-17846/62 טשגר בן אצ'נפה וטגואדה. שם הסבא: מולה. נפטר ב-21.7.1984. קשור לתיקים ג-17846/63. ג-17846/84. 1979 מבצע משה
ג-17855/56 יאוב-ספר בת יגזאו ו-וודה. שם הסבא: מהרי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17866/57,  ג-17855/58. 1980
ג-17857/77 יאלאו בן יוסף וזינש. שם הסבא: ימלה. נפטר ב-28.10.1984. נולד בסביבות 1922.  חסר מבצע משה
ג-17846/112 יאלמוורק בת ישראל וברכה. שם הסבא: אסייה. נפטרה ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17852/88 יבונה בת קסה ואבבש. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: ברו 1944 מבצע משה
ג-17846/92 יבל בת סבהת וסמונש. שם הסבא: אמרה. נפטרה ב-1983. 1945
ג-17852/18 יברהלם בת אבטה-אברהם ושרה. נפטרה ב-1980.  שם סבא מצד האבא: סבהטו 1979
ג-17850/9 ידג בן עלמו ואזנו  נפטר ב-1984 1979 מבצע משה
ג-17849/9 יהדית בת קסה מרשה ואלם נפטרה בשנת 1989. שם הסבא: אלמו. עדות על פטירת אחות נוספת במשפחה בתיק ג-17849/8 1999 מבצע משה
ג-17853/15 יהודית בת חנניה והרגו (אורה). שם הסבא:  נפטרה ב-1982. קשורה לתיק ג-17853/14. 1982
ג-17846/11 יהולשט בן מוצ'ה וטלה. שם הסבא: תמיית. נפטר ב-1989. 1969
ג-17849/103 יוונה בת גשה ודנקייה. שם הסבא: מיניוואב. נפטרה ב-1984. 1927 מבצע משה
ג-17847/31 יוורקוהה בת ילאו וביינש. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ברו. בתיק 2 עדויות שונות בחלק מן הפרטים 1908 מבצע משה
ג-17850/42 יוורקנש בת אדנה ובטהה (בתהה), נולדה ונפטרה ב-1984. שם הסב מצד האב: סאט-ארגאו. קשורה לתיק ג-17850/41 ולתיק ג-17850/43 (אחים)  חסר מבצע משה
ג-17851/139 יוסף בן אנגה ואמוהי. שם הסבא: זייסני. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17849/55 יוסף בן גטהון וטדפלש נפטר בשנת 1984. שם הסבא: טללה. עדויות אחיו מובאות בתיקים ג-17849/56 וכן ג-17849/57 1972 מבצע משה
ג-17856/39 יוסף בן יעקב ווובט. שם הסבא מצד האבא: ראובן.. נעדר מ-1984. 1956 מבצע משה
ג-17852/73 יוסף בן יצחק ותריק. נפטר ב-1982. שם סבא מצד האבא: נגה 1980 מבצע משה
ג-17848/125 יוסף בן פרדה (בן מהרי) ואלמיטו. נפטר בשנת 1989 בתיק שני טפסי עדות. בטופס הראשון רשומה שנת הלידה הרשומה היא 1937 ושנת הפטירה 1989. בטופס השני שנת הלידה הרשומה היא 1954 ושנת הפטירה 1990. 1937
ג-17855/14 יזבאלם (יזבלם) בת דוויט וטובה. שם הסבא: בייהו. נפטרה ב-1984. 1964 מבצע משה
ג-17855/57 יזבנש בת יגזאו ו-וודה. שם הסבא: מהרי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17855/56  ג-17855/58. 1968
ג-17851/101 יזבעלם בת איטגב וטרפה. שם הסבא: מהרטו. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1934. מידע נוסף בתיק ג-17851/99  תעודה 1498.  חסר מבצע משה
ג-17850/24 יזנה בת עלמייהו ו-וובנש  נפטרה ב-1988 1962 מבצע משה
ג-17848/117 יזנה בת קנאו (בן יהולה) וצהיינש. נפטרה בשנת 1984. (תינוקת בת שבעה חודשים) בעדות נרשם כי נפטרה כתוצאה מזריקה 1984 מבצע משה
ג-17848/40 יטמניו בת סהלו (בן איאסו) ואיטהון. נפטרה ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17849/22 יטנברש בת מלקה וקבבוש נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: (כס) מהרט. סיפור המסע הקשה של בעל שאשתו וילדיו נפטרו בדרך 1952 מבצע משה
ג-17847/103 ייאין בן טגבו וימבנש-ירדנה. נפטר ב-1983. שם סבא מצד האבא: אטליי 1978
ג-17847/100 ייאשמראו בת ממו וזמנש. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: ווסה קשור לתיק ג-17847/99 1935
ג-17853/80 ייבלו בן אסנקאו ופנטיה. שם הסבא: טשומה. נפטר ב-1984. 1972 מבצע משה
ג-17851/3 יידג בן ביסט ומודיש  נפטר בשנת 1984. סיבת המוות: זריקה. שם אבי האב: סימון. 1977 מבצע משה
ג-17850/47 ייטובה בת טדגה וטרוייה  נפטרה ב-1990. מצורפת תמונה. בעדות המורחבת מוזכר גם אדנה ביטאו 1971
ג-17852/19 ייניאו בן טספהוני ואסגדצ'-שרה. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: אברה 1970
ג-17854/90 ייניינש בת  שם הסבא מצד האבא: טספאי. נפטרה ב- 1984. קשורה לתיק ג-17854/91 1981 מבצע משה
ג-17854/98 יינישט בן מינוואב ואסמרו.הסבא : יצחק. נפטר ב-1982 1965
ג-17855/121 ייסאלם בת גודדאו ועדיי. שם הסבא: תקה. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17846/77 ייצו בן מברט (מרדכי) ואלמיתו  שם הסבא: ביינה  נפטר ב-1984; אצ'מלש בת מנלבך ופנטיי  שם הסבא: דסטה  נפטרה ב-1984; רחל בת עלמו ומולו  שם הסבא: סטטבו , נפטרה ב-1984; אסגוי בת מוצ'ה וקבדף  שם הסבא: קסה, נפטרה ב-1984; מולו בת סמון ו-וורקנש  שם הסבא: ברו,  נפטרה ב-24.9.1984. 1902 מבצע משה
ג-17855/96 יישארג (ישרג) בת מרה ודגיטו. שם הסבא: מספן. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17855/95  ג-17855/97. 1979
ג-17856/70 יישארג בת איוב (שם האם ושמות הוריה חסרים). שם הסבא מצד האבא: אייטגב. נעדרת מ-1989. חסר שם האם ושמות הורי האם. 1965
ג-17851/35 יישומי בת בומר וובנש (וובנשי)  נפטרה בשנת 1990 בדרך לסודן. שם אבי האב: גדעון. המשפחה הוחזרה לאתיופיה ועלתה במבצע "שלמה". 1981 מבצע שלמה
ג-17854/88 יישי בת קסהון וליקיה. שם הסבא מצד האבא: זלקה. נפטרה ב-1984 1976 מבצע משה
ג-17855/46 יישרג בת היילו ותדלצ'. שם הסבא: ימצה. נפטרה ב-1989. קשורה לתיק ג-17855/47. 1934 מבצע משה
ג-17856/67 ילאו בן גלו וילפין. שם הסבא מצד האבא: קסה. נעדר מ- 1984 1934 מבצע משה
ג-17849/45 ילם וורק בת מלקו ומתקה נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: מששה 1977 מבצע משה
ג-17855/111 ילסה בת ט'בבו ואמבת. שם הסבא: גרד. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17855/108 ילפה בת מהרטו וטרוייה. שם הסבא: דסטה. נפטרה ב-1985. נולדה בסביבות 1917.  חסר מבצע משה
ג-17851/82 ימבלה בת אדרג'ו ואנני. שם הסבא: מהרטו. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1966.  חסר מבצע משה
ג-17851/67 ימהרן בן איילאו וטהון. שם הסבא: ביינסאי (פנחס)). נפטר ב-1984 נולד בסביבות 1982. קשור לתיק ג-17851/66; ג-17851/68.  חסר מבצע משה
ג-17850/118 ימיקר בת צ'רו וסימאי. שם הסבא מצד האבא: אילאי. נפטרה ב-1984. קשור לתיק ג-17850/119 1983 מבצע משה
ג-17851/103 ימראש בת דרסולני ומטן. שם הסבא: נגוסה. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1954.  חסר מבצע משה
ג-17855/7 ימרות בת אווקה ותסרצ'. שם הסבא: אישתה. נפטרה ב-1980. אישה מבוגרת שנולדו לה 2 ילדים.  חסר
ג-17859/36 ימרות בת ביהוניי תגוואדה. שם הסבא: ביררה. נפטרה ב-1982. קשורה לתיק ג-17859/37. 1981
ג-17852/75 ימרות בת דמוזה וילפי. נפטרה ב 1984. שם סבא מצד האבא: אלמו 1961 מבצע משה
ג-17852/101 ינאלם בן טגבו וניגיסטה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מנגיסטו קשור לתיקים ג-17852/102, ג-17852/103, ג-17852/104. 1975 מבצע משה
ג-17850/4 ינגוסה בת מולט ואז'בוש אייליי. שם הסבא: מהרטו.  נפטרה ביולי 1984 1975 מבצע משה
ג-17848/133 ינגוסה בת מתוקו (בן אברהם) וייניינש. נפטרה 1983 בתיק שתי עדויות על אותה נפטרת: של האחות  וכנראה של הדוד. שנת הלידה ושנת הפטירה הרשומות בעדות אחת הן 1971 ו-1983  ובעדות האחרת הן 1969 ו-1984. בעדות נרשם כי הנפטרת יצאה לסודן עם קבוצה ללא ההורים ושם נפטרה. הדוד הוא שקבר אותה. להורים ולאחות נודע הדבר רק כשהגיעו לישראל. 1971 מבצע משה
ג-17852/125 ינגלס בת קפנטה ובזיאיהו טקה. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: פנטה. 1982
ג-17846/107 ינה-אבבה בת גדייה ומנה. שם הסבא: תמנה. נפטרה ב-1981-1980.. 1972
ג-17849/107 ינטפו בן מתקו ואנייש. נפטר בשנת 1983 שם הסבא: ברהה 1981
ג-17856/102 יניעלם בת בטבבו ודמקצ'. שם הסבא מצד האבא: יצחק. נפטרה ב-1984 1934 מבצע משה
ג-17853/110 יננש בת אלעזר ואסנקו. שם הסבא: אהרון. נפטרה ב-1984. 1972 מבצע משה
ג-17851/97 ינסולש בת וונדאטר ואסמרש. שם הסבא: גדמו. נפטרה ב-1.12.1984. נולדה בסביבות 1944.  חסר מבצע משה
ג-17855/116 יסי בן דסטה ויישי. שם הסבא: זאודה. נפטר ב-1985. 1900 מבצע משה
ג-17848/119 יסיסיט בת תזזו (בן טדלה) וישימבט. נפטרה בשנת 1984. בעדות רשום כי נפטרה מזריקה. בתיק סיפור עלייה מפורט. 1944 מבצע משה
ג-17852/69 יסמאוו בן ממו וטרומלס. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: מרסו 1955 מבצע משה
ג-17852/37 יעקב בן אברהם וימרות. נולד בסביבות 1904. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: עזרא.  חסר מבצע משה
ג-17856/124 יצחק בן אברהם ומנטגבוש. שם הסבא מצד האבא: טשלה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17856/123 תינוק בן יומו.  חסר מבצע משה
ג-17857/63 יצחק בן אלעזר ואסתר. שם הסבא: וורקו. נפטר ב-1990. קשור לתיק ג-17857/62. 1940 מבצע משה
ג-17855/32 יצחק בן ארגאו ודבריטו. שם הסבא: אליאס. נפטר ביולי 1984. קשור לתיק ג-17855/31. מצורפת רשימת 21 נספים שהעד קבר: דסטה גובזה  סאורו פרדו  טרקה אנגאודו  סלמון קידן  מקונן אשטה  רפו אלמו  טוורס פקדה צ'גה  ארצץ' מדחנה  טז'יטו אדננה  וודו טמנה  ממיט טמיטה  יישרג היילו  טגה מרש  ייש ממו  וודו חננה (?)  יבדנה יהטפג'  דמוזה לג'ה  אגיינהו ממו  מרטה מרש  גנדיה מולטו  ווב מלס  יוהרגו טדר  זנבץ' אשטה. 1977 מבצע משה
ג-17849/124 יצחק בן ברהה ויאיינה אבבה. נפטר בשנת 1984. שם הסבא: דייט 1968 מבצע משה
ג-17855/26 יצחק בן דניאל ותדלה. שם הסבא: זרו. נפטר ב-1.9.1984. 1908 מבצע משה
ג-17859/22 יצחק בן ווסה וטקלצ'. שם הסבא: אברהם. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17859/23,  ג-17859/24. 1918 מבצע משה
ג-17854/81 יקבה בת קנאו וזאודיתו. שם הסבא מצד האבא: לגסה פרדה. נפטר ב-1989. קשור לתיק ג-17854/83 1981
ג-17855/58 ירוס בת יגזאו ו-וודה. שם הסבא: מהרי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17855/56,  ג-17855/56,  ג-17855/57. 1982 מבצע משה
ג-17857/69 ירוס בת סמאי וזמתו. שם הסבא: מהרט. נולדה ונפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/70.  חסר מבצע משה
ג-17848/65 ירוסלם בת מלקו (בן טמנו) וטקלו. נפטרה ב-1988. קיימת תמונה. עדות כי הייתה חולה (אבעבועות)  קיבלה זריקה ומתה 1984 מבצע משה
ג-17853/4 ירושלים בת מלקו ואלגנש. שם הסבא: מולה. נפטרה ב-1984. השם ניתן לתינוקת לאחר מותה. קשורה לתיק ג-17853/3. 1984 מבצע משה
ג-17851/56 יררו בת קסאו ואננו. שם הסבא: גדאי. נפטרה ב-1989. עמ' 3 לא שייך לתיק זה אלא שורבב בטעות. 1982
ג-17848/83 ישאלם בת גודה (גוודיי) (בן טקלה) וביידיש. נפטרה בשנת 1989. רשום כי קיימות תמונות שצולמו באתיופיה. הן לא נמצאות בתיק. בכותרת התיק הוחלפה שנת הלידה ( 1972) שנרשמה לפי התאריך האתיופי  בשנת הלידה ע"פ הלוח הגרגוריאני – 1980. 1980 מבצע משה
ג-17853/64 ישום בת אדגך ואבוזנה. שם הסבא: סנדקה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-1853/65. 1948 מבצע משה
ג-17859/34 ישומה בת צ'קולה וארגו. שם הסבא: מהרי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17859/33,  ג-17859/35. 1979 מבצע משה
ג-17846/85 ישומה בת תקבה וטרוייה. שם הסבא: קבדה. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17852/67 ישומנש בת אדגהן ואבוזן. נפטרה ב 1984. שם סבא מצד האבא: נגוסה 1963 מבצע משה
ג-17850/97 ישומנש בת קנדה ותזגש. שם הסבא מצד האבא: גטהון. נפטרה ב-1984 בתיק עדות האם על המסע לסודן ומות בתה 1975
ג-17848/86 ישי-וורק בת אלמו (בן נגש) ויישמו זרה. נפטרה בשנת 1983. בכותרת התיק הוחלפה שנת הלידה (1962) שנרשמה לפי הלוח האתיופי בשנת 1970  השנה הגרגוריאנית. בהתייחס להערה כי מדובר בתינוקת   ישנה אי בהירות לגבי תאריכי הלידה והפטירה. 1970
ג-17847/20 ישי בן דהייה וממות. נפטר ב-1980. שם סבא מצד האבא: זנבה 1976
ג-17848/110 ישיוורק בת אלבה (בן מוגוס) וביסנה. נפטרה בשנת 1984 1983 מבצע משה
ג-17854/95 ישמבל בן ברהנו ודסטה. שם הסבא מצד האבא: אסנקאו. נפטר ב-1986 1983
ג-17851/9 ישראל  תינוק בן הבטה וטריק. נפטר סמוך ללידה. שם אבי האב: יצחק. 1984 מבצע משה
ג-17854/84 ישראל בן וורקו וזאודיתו. שם הסבא מצד האבא: מנגסטה (סהלו). נפטר ב-1989 1989
ג-17851/32 ישראל בן מולו וייזב (זהבה). תינוק שנולד ב-1985 ונפטר מיד לאחר הלידה. שם אבי האב: וונדמנך. משפחה שיצאה לסודן וחזרה  עלתה ב-1991 מאדיס אבבה. האב עזר להרבה אנשים לעבור ובסוף נתפס ונכלא.לדברי האם  היא ילדה אחרי שבעלה נעצר והיא הוכתה על-ידי חיילים.  חסר מבצע משה

מבצע שלמה

ג-17853/33 ישראלה בת אברה ומנאגבאו. שם הסבא: תשלה. נולדה ונפטרה ב-1984. מבצע משה
ג-17846/50 ישראלה בת בווה וינגוסה. שם הסבא החורג: פרדה. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17854/97 ישרג בת וורטאו ואננו. שם הסבא מצד האבא: אבטה. נפטרה ב-1984. קשור לתיק ג-17854/96 1982 מבצע משה
ג-17857/122 יתיאו בן בדגה וברצ'יקו. שם הסבא: בלאי. נפטר ב-1987. 1979
ג-17853/94 יתיאו בן בזזאו ואדיסיה. שם הסבא: וונדה. נפטר ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17853/96 יתיש בת אייו וסהלה. שם הסבא: סלם. נולדה ונפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17853/95. מבצע משה
ג-17849/36 יתנורה בן דממו ו-וובט נפטר בשנת 1984. שם הסבא: חנוך. עדות אודות אחים נוספים שנספו בתיקים ג-17849/37, ג-17849/38, ג-17849/39 1960 מבצע משה
ג-17854/39 לאוטי בן לג'לם וביישאי. שם סבא מצד האבא: גולה. נפטר ב-1984 1939 מבצע משה
ג-17852/21 לג'לם בן טמהייט ובזואיוק.נולד בסביבות 1897. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: יאסו. בתיק קורות חייו של הנפטר בעברית  חסר מבצע משה
ג-17849/88 לגסה בת דג'ן והיוות. נפטרה בשנת 1981. שם הסבא: איסו 1964
ג-17847/60 להיינש בת אבל ומאנה. נולדה בסביבות 1932. נפטרה ב-1982. שם סבא מצד האבא: גרמאי  חסר
ג-17857/119 לזה בת ברה ומגבייה. שם הסבא: ייסנו. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17854/113 ליז'עלם בן ברהי ואנקוייש. שם סבא מצד האבא: יהייס. נפטר ב-1983 1971
ג-17856/73 למיטו בת וולדה ואמרצ'. שם הסבא מצד האם: עזרא. נעדרת מ-1969 מחוץ לטווח השנים הרגיל. עוד בתקופת הקיסר היילה סלאסי 1953
ג-17851/39 למלם בת אדג ואנתמר לאוטה. שם הסבא: יוסף. נפטרה ב-1984. האם אישרה פרסום באימייל ששלחה האחות נוגה יעקב ב-1.2.2021. 1981 מבצע משה
ג-17849/46 למלם בת דגו וילפיו. נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: גרמאי 1914 מבצע משה
ג-17849/47 למלם בת דגוי וילפוו נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: גרמוו 1917 מבצע משה
ג-17856/118 למלם בת טגהון ואננו. שם הסבא מצד האבא סנבטו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17856/119. אישה נשואה עם שני ילדות שאחת מהן נפטרה.  חסר מבצע משה
ג-17847/92 למלם בת טספאי וטרפה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא:  טיים 1974 מבצע משה
ג-17852/33 למלם בת לג'לם ויהונשאט – יונה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ווריקו 1982
ג-17848/100 למלם בת מהבאו (בן מספין) ודגיטו. נפטרה בשנת 1984 במשפחה זו נפטרו כנראה עוד שני ילדים המתוארים בתיק ג-17848/99 ובתיק  ג-17848/101 1978 מבצע משה
ג-17846/43 למלם בת מהרת ולומי. שם הסבא: תסמה. נפטרה ב-1990. 1963
ג-17849/77 למלמו בן אמרה ואהובה נפטר בשנת 1981 שם הסבא: פנטהון 1972
ג-17848/75 למלמו בן גטנך (בן זיאמר) וזוגה. נפטר בשנת 1984 1980 מבצע משה
ג-17854/67 למלמם בת טזזו וזגייצ'. שם הסבא מצד האבא: מתקו. נפטרה ב-1979 בתיק תיאור מפורט של נסיבות מותה לאחר מות בנה 1899
ג-17851/22 למלמם בת קס ברהן וטרנגו  נפטרה בשנת 1984. שם אבי האב: קס מדהנה (יהיס). 1981 מבצע משה
ג-17850/33 לנצ'י – קארה בת דגאו ואסמרו. שם הסבא: ברוק. נולדה ונפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג- 17850/34 (אח) ולתיק ג-17850/35 (אם).  חסר מבצע משה
ג-17857/23 לסהית בת רדה ואתנת. שם הסבא: אשטו. נפטרה ב-1984. 1907 מבצע משה
ג-17857/112 לסנה-וורק (לסו וורק) בן ליגבאו ומולו. שם הסבא: וובנך. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17846/113 לקה (לקיה) בת זובינה ואגובינה. שם הסבא: ברו. נפטרה ב-1984 ונולדה בסביבות 1909. מבצע משה
ג-17846/95 לקייה בת אולאו ואסלו. שם הסבא: ברוקה.  נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17849/114 לקיש בן מקונן וטקלה. שם הסבא: סבהט. נפטר בשנת 1984 1983 מבצע משה
ג-17853/32 לקצ' בת אמרה ופנטה. שם הסבא: קברטה. נפטרה בספטמבר 1984. 1982 מבצע משה
ג-17847/106 מאזו (שם חיבה לגובזו) בן קברט -כפיר וזבדר-זינה. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: טפרי 1983 מבצע משה
ג-17847/133 מאן-אסבו בן דסה וטגייניהו. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: מתקו. קשור לתיקים ג-17847/131, ג-17847/132. תינוק בן יומו 1984 מבצע משה
ג-17853/120 מאן-נגראו בן באוקט ודגה. שם הסבא: זאודה. נפטר ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17846/45 מאן אלבש בת אבבה וסדם. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1990. 1960
ג-17850/116 מאנסיבו בת אסמרה ואסלף. שם הסבא מצד האבא: צהייה. נולדה ונפטרה ב-1984 בעקבות מות אימה בלידה בדרך. קשורה לתיק ג-17850/115  חסר מבצע משה
ג-17852/42 מארוו בן זאודה וצ'קלות. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: יאסו. התאריכים הוסבו מלוח השנה האתיופי 1974 מבצע משה
ג-17852/59 מבהם בת ווסיהון ושלם. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אלמו 1984 מבצע משה
ג-17847/33 מברהתום בן ברהנה וגילה. נפטר ב-1983.  שם סבא מצד האבא: טפסהתו 1980
ג-17856/64 מברט בן וורקה וטפטש. שם הסבא מצד האבא: טסמה. נעדר מ-1984 1956 מבצע משה
ג-17851/121 מברט בן וורקה וטפסצ'. שם הסבא: טסמה. נפטר ב-1984. העד הסכים לפרסם ב-31.1.2021. 1944 מבצע משה
ג-17846/101 מברט בת יאלאו וזאודיתו. שם הסבא: טסמה. נפטרה ב-1984. 1919 מבצע משה
ג-17856/113 מברט בת יוהלה ומלפייה. שם הסבא מצד האבא: מרשה. נפטרה ב-1979 1977
ג-17851/30 מברט בת מולו וייזב  נפטרה ב-1985. שם אבי האב: וונדמנך. לאחר שאיבדו שלש בנות המשפחה חזרה לאתיופיה ועלתה ב-1991. 1982 מבצע משה

 

ג-17849/73 מברטה בת א(ה)רון ואז'גנש (איג'יגנש) ימרה נפטרה בשנת 1985. שם הסבא: פיקדו 1947 מבצע משה
ג-17847/29 מברת בן אלמיהו ודמקש. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: מהרי 1913
ג-17847/22 מברת בן סורק וכתמה. נפטר ב-1980.  שם סבא מצד האבא: זנו 1919
ג-17848/97 מגב בת ילסה (בן סנבטו) ואתלה. נפטרה בשנת 1983. בעדות נמסר כי התינוקת מתה כתוצאה מזריקה. 1983
ג-17847/66 מגביי בת טקאה וטרו. נפטרה ב 1982. שם סבא מצד האבא: יהייס. נפטרה בהיותה בת 8 שנים  חסר
ג-17851/49 מגבייה בת גדיי ודינקה. נפטרה בדרך לסודן בשנת 1989. תאריך לידה משוער: 1945. שם אבי האב: סבהת. מגבייה היתה חלק ממשפחה שיצאה לסודן ורבים מחבריה נהרגו או מתו ממחלות.  חסר
ג-17855/52 מגבייה בת גפצ'או ו-וובלש. שם הסבא: סלומון. נפטרה ב-1981. נולדה בסביבות 1974.  חסר
ג-17849/54 מגוס בן סולמון ויזב נפטר בשנת 1984 שם הסבא: אגנהו 1984 מבצע משה
ג-17854/115 מגוס בן עודד ואדיסה. שם סבא מצד האבא: מלקו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17854/114 1983 מבצע משה
ג-17848/56 מגוס בן קסיי (בן איילין) ובוסנה. נפטר ב-1991. בטביעה. בתיק רשום כי אין עדים ונרשמה הודעת ממלא הטופס סולומון סייפה לפי החלטת ועדה ב-17/2/2013 1964
ג-17849/51 מגוסיה בן אליה וטספנש נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: מלקמוי. עדות נוספות אודות אחיו מובאים בתיקים ג-17849/50  וכן ג-17849/52 1982 מבצע משה
ג-17852/140 מהבאו בן טגבו וטגבה. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: אטלאי 1982 מבצע משה
ג-17850/59 מהמה בן עזרה ואדנה. שם הסבא: ווללה. נפטר ב-1984 (אמרה קובה). בתיק עדות מפורטת על נסיבות מותו 1955 מבצע משה
ג-17847/56 מהרט בן פנטהון וירום. נולד בסביבות 1978. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: אברהם. קשור לתיק ג- 17847/55  חסר מבצע משה
ג-17848/138 מהרטה בן אייאו (בן צ'קול) וטגנטה. נפטר בשנת 1984. בת נוספת במשפחה (תינוקת)  נפטרה גם היא. תיאור בתיק ג-17848/139 1982 מבצע משה
ג-17856/29 מהרטה בת וורקי וטאגוט. שם הסבא מצד האבא: סהלו. נפטרה ב-1983 1924
ג-17851/135 מהרטה בת סהלו וזנביש. שם הסבא: רטה. נפטרה ב-1988. 1959
ג-17855/25 מהרטו (מהרט) בן מלקו ו-וורקנש. שם הסבא: פקדו. נפטר ב-1984. 1944 מבצע משה
ג-17852/3 מהרטו בהרו בן איינאו ואסמרו. נפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא:  פרדו. בן שנה קשור לתיק ג 17852/2 1984 מבצע משה
ג-17855/114 מהרטו בן יסי ומברט. שם הסבא: דסטה. נפטר ב-1984. 1956 מבצע משה
ג-17848/81 מהרטו בן מונה (בן גטהון) וקידוסן. נפטר בשנת 1984 1984 מבצע משה
ג-17851/110 מהרטו בן תדסה ואובלני. שם הסבא: קניינה. נולד בסביבות 1978. נפטר ב-1985. ב-31.1.2021 אישר העד לפרסם את עדותו.  חסר מבצע משה
ג-17847/109 מהרי בן דסלי ואזנאו. נפטר ב-1983. שם סבא מצד האבא: אברה. קשור לתיקים ג-17847/108, ג-17847/110. 1982
ג-17853/12 מהרי בן טדגה וירבעלם. שם הסבא: דירר. נפטר ב-1982. 1979
ג-17855/2 מהרי בן סוסאי וטג'יתו. שם הסבא: סלמון. נפטר ב-1990. 1973
ג-17846/128 מודגבוש בת תפרה ואסקב. שם הסבא: איילאו. נפטרה ב-1984. לפי עדות האח היא נולדה ב-1956 ולפי עדות הבעל נולדה ב-1950. קשורה לתיק ג-17846/129 1956 מבצע משה
ג-17851/75 מודרס בן אייסאו ודגיי. שם הסבא: סנדקה. נפטר במאי 1984 . 1982 מבצע משה
ג-17856/77 מולאו בן טגניה ודממה. שם הסבא מצד האבא: ייך. נולד בסביבות 1929. נעדר מ-1984. קשור לתיק ג-17856/78  חסר מבצע משה
ג-17847/94 מולאט בן נגוסה ואסייה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אשתה. קשור לתיקים ג-17847/93, ג-17847/95. 1977 מבצע משה
ג-17847/49 מולה בן אנגדאו ותנש. נפטר ב-1982.  שם סבא מצד האבא: מהרת 1947
ג-17859/20 מולה בן ימרה ויתמיינו. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נפטר ב-1989 1921
ג-17853/26 מולו-גטה בן מהרט ואדנה. שם הסבא: מלהו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/25. 1973 מבצע משה
ג-17857/74 מולו בן וונדמ-אגן וילפני. שם הסבא: קסה. נפטר ב-1984. 1944 מבצע משה
ג-17859/31 מולו בת איינאו ואבבה. שם הסבא: אטנה. נולדה ונפטרה ב-1984. קשורה לתיקים: ג-17859/28,  ג-17859/29,  ג-17859/30.  חסר מבצע משה
ג-17846/81 מולו בת אלייס ואלטש. שם הסבא: דמלאו. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17855/20 מולו בת וודמנך ויישיי. שם הסבא: טדסה. נפטרה ב-1984 (1983?). 1974 מבצע משה
ג-17847/72 מולו בת מוגס וברצ'קו. נפטרה ב-1989.  שם סבא מצד האבא: אהיקה 1984
ג-17857/113 מולו בת מוצ'ה וברקה. שם הסבא: איימלאק. נפטרה ב-1984. העד ליגבאו וובנך (בעלה של מולו) מסר שמות של עוד קרובים שלו שנפטרו במסע: וובנך אלמינהו (אביו), לגצ'ה ליגבאו (ילד שלו), ליסן וורק ליגבאו,  אבלה איהון, מוצ'יט איהון, טדסה מלקו, אשטה מלקו,  חרות טסהרן,  לפרדה טספיה. 1959 מבצע משה
ג-17848/132 מולו בת מריה (בן נגטו) וצהיינש. נפטרה בשנת 1984 1982 מבצע משה
ג-17849/67 מולו בת סיסאי ובלטו נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: וובה 1982 מבצע משה
ג-17854/63 מולוברהן בת צהיי וגביינש. שם הסבא מצד האבא: הגוס. נפטרה ב-1982. קשור לתיק ג-17854/64 1979
ג-17848/2 מולוגטה בן קנדה (בן טגניה) וקסנש – (כ)רמלה. נפטר ב-1981  חסר
ג-17846/25 מולויי בן נגא ואמבט. שם הסבא: בייך. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1978. קשור לתיק ג-17846/26.  חסר מבצע משה
ג-17853/54 מולוייה בן נגה ואמבט. שם הסבא: אבייה. נפטר ב-1984.ילד שלא ידוע מתי נולד.  חסר מבצע משה
ג-17851/15 מולוייה בת ירדי ועלם  נפטרה בשנת 1984. שם אבי האב: מקונן. 1940 מבצע משה
ג-17852/116 מולועלם בן מקוננט (בלמברס) ובירקה.  שם הסבא מצד האבא: טורונך. קשור לתיק ג-17852/115 בתיק עדות באמהרית 1983 מבצע משה
ג-17847/119 מולוקן בן בלאי ורבקה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: גטו 1982 מבצע משה
ג-17853/83 מולוקן בן גלאו ואבבה. שם הסבא: איוב. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/82. 1983 מבצע משה
ג-17848/19 מולוקן בן סיסהה (בן מהרי דינקו) והיות. נפטר בשנת 1989 1987
ג-17852/24 מולט בן מגוס ופלגו. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: לג'לם 1972 מבצע משה
ג-17846/59 מולט בן מלקו ו-וודיי. שם הסבא: וובנך. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/60. 1981 מבצע משה
ג-17848/115 מולטה בן מרו (בן מוצ'ה) וששה. נפטר בשנת 1984 אמו של מולטה נפטרה גם היא (תיאור בתיק ג-17848/113) כן נפטרו גם אחיו ואחותו (תיאור בתיק ג-17848/114 ותיק ג-17848/116) 1980 מבצע משה
ג-17846/19 מוללין בן צמקה וקנו. שם הסבא: קהסאיי. נפטר ב-1987. מליין בת לאוטה וסיסאיי נפטרה ב-1990 ונולדה בסביבות 1950. 1974
ג-17859/17 מולמתה בן ברהה ואילצ'יין. שם הסבא מצד האבא: גברמרים. נפטר ב-1984 קשור לתיקים ג-17859/15, ג-17859/16. 1984
ג-17857/107 מולקן בן גטעלם וינסולש. שם הסבא: ימניי. נפטר ב-1984. קשור לתיקים: ג-17857/108  ג-17857/110  ג-17857/111. 1977 מבצע משה
ג-17847/48 מוצ'ה בן גשה ויזבנש. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: מרה 1929 מבצע משה
ג-17855/110 מוצ'יט בצ טסמה וזממצ'. שם הסבא: ווסה. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1928.  חסר מבצע משה
ג-17848/89 מוצ'יט בת ביינה (בן תזזו) ו-וובנש. נפטרה בשנת 1983.  חסר
ג-17857/64 מוצ'יט בת מהרי ובלטש. שם הסבא: וודג'ה. נפטרה ב-1984. 1912 מבצע משה
ג-17853/59 מוצ'יטה בת אייהון וקמם טמנו. שם הסבא: גרמאי. נפטרה ב-1984. 1932 מבצע משה
ג-17855/125 מוצ'ית בת אלי וזאודה. שם הסבא: רדה. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1936.  חסר
ג-17846/102 מוצ'ת בת פרדה וטייגה. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984. 1935 מבצע משה
ג-17848/36 מוקט בת אבוחי (בן דוויט) ואמוהיי. נפטרה בשנת 1984 1969 מבצע משה
ג-17846/97 מוקט בת איגו ואדנקן. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984. 1978 מבצע משה
ג-17850/126 מוקריהו בן מולאהו וברקאי-בתיה. שם הסבא מצד האבא: לגסה. נפטר ב-1983 1974
ג-17850/96 מזטסנות בן אבבה וששה  שם הסב: מהרי.  נולד באמרקובה  סודן. נפטר ב-1984  שם הסב: מהרי המשפחה מסרמלה – טדה (גדה)  אתיופיה. האב הוא העד 1984 מבצע משה
ג-17855/3 מזל בת טלהון ואביבה. שם הסבא: מספין. נפטרה ב-1986. 1974
ג-17854/49 מטן בת אספה וקסייה. שם הסבא מצד האבא: גטהון. נפטרה ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17854/82 מטן בת פקדו וזנבצ'. שם הסבא מצד האבא: איימלק. נולדה בסביבות 1904. נפטרה ב-1989  חסר מבצע משה
ג-17853/7 מטקו בן ברהנו ומיטדג. שם הסבא: קנדה. נפטר ב-1989. נולד בסביבות 1963. חסר מבצע משה
ג-17849/66 מיבייה בת אלמנך וטגני נפטרה בשנת 1985. שם הסבא: רעקוב 1964 מבצע משה
ג-17851/77 מיטן בת וונדה ואינייה (ענת). שם הסבא: סולומון – שמעון. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17854/16 מיימיר בן גובזה ווודה. שם סבא מצד האבא: תשומה. נפטר ב-1988 1982
ג-17856/26 מילאן בן לאוטה וסיסאי. שם הסבא מצד האבא: לג'אלם. נפטר ב-1990 1960
ג-17850/110 מיליון בן מולו וחנה. שם הסבא מצד האבא: יהולה. נפטר ב-1984. בתיק צילומים של הילד 1982 מבצע משה
ג-17854/101 מימי בת איאסו ווודה. שם הסבא: בלאי. נפטרה ב-1984. קשור לתיקים ג-17854/99, ג-17854/100 1982 מבצע משה
ג-17852/93 מימי בת גמבר ולמלם. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אבבה 1984 מבצע משה
ג-17855/41 מימי בת מרקוזיי וסמו. שם הסבא: וודג'ה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17855/42. 1977 מבצע משה
ג-17854/104 מימי בת קייס מהרת ופנטנש (פנטה). שם הסבא מצד האבא: אליס. נפטרה ב-1987. קשורה לתיקים ג-17854/102, ג-17854/103. 1987
ג-17856/31 מיניאמר-קלם בן עלמיהו וירצ'ו. שם הסבא: קסה. נעדר מ-1984. קשור לתיק ג-17856/32 1964 מבצע משה
ג-17859/12 מלאהלום בת מסגנאו ותגבה. שם הסבא מצד האבא: פקדו. נפטרה ב-1984 1982 מבצע משה
ג-17848/39 מלדו בת אגניו (בן סהלו) ואמבט. נפטרה ב-1984 1983 מבצע משה
ג-17846/137 מלוורקה (לול-וורק) בת קסטה וסמו. שם הסבא: תקולה. נפטרה ב-1984. 1957 מבצע משה
ג-17849/91 מלונש בת זראו וטגנ (ענת) נפטרה בשנת 1984 שם סבא: הדרה. אחות נוספת מופיעה בתיק ג-17849/90 1984 מבצע משה
ג-17850/111 מלישו בת מתוקו ואסקנצ'. שם הסבא מצד האבא: זיאמר. נפטרה ב-1984 קשור לתיק ג-17850/112 1940 מבצע משה
ג-17854/14 מלן בת קסה וגועה. שם סבא מצד האבא: תספאי. נפטרה ב-1981 1980
ג-17847/52 מלסד' בת בייצגלי וקסיי. נולדה בסביבות 1911. נפטרה ב-1987 בדרך לסודן  חסר
ג-17857/36 מלסה בן ווסה ורבקה. שם הסבא: ברו. נפטר ב-1984. 1924 מבצע משה
ג-17857/48 מלסה בן טגה ואלמיטו. שם הסבא: ברוך. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/49. 1979 מבצע משה
ג-17849/24 מלסה בן יידג וינטברש נפטר בשנת 1984. שם הסבא: אברהם אלמו. דפי עדות על פטירת בני משפחה נוספים בתיקים ג-17849/22 וכן ג-17849/23 1974 מבצע משה
ג-17849/58 מלסה בן שמלש וקטמד נפטר בשנת 1984 שם הסבא: בצ'ה 1982 מבצע משה
ג-17846/98 מלסו בת איגו ואדנקן. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984 1981 מבצע משה
ג-17848/24 מלסש בת בלטה (בן קסה) וגנט. נפטרה ב-1984. נפטרת שניה במשפחה כפי שנמסר בתיאור המסע שלה בתיק ג-17848/23. 1978 מבצע משה
ג-17853/23 מלקו-טספה בן טספה (אתנאו) וסלאמנש (טגאו). שם הסבא: אתנאו (איילאו). נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17852/87 מלקו בן אט'נפוי ודהנסאו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: למה 1982 מבצע משה
ג-17847/5 מלקו בן בזבך ואבדהו. נפטר ב 1990. שם סבא מצד האבא: מלסה.  בן שנה. 1990
ג-17847/82 מלקו בן טגניה וטרו. נפטר ב-1985. שם סבא מצד האבא: ג'מבר. אסיר ציון 1922 מבצע משה
ג-17846/73 מלקיי בן סלמון ותגואדה. שם הסבא: סייפה. נפטר ב-12.7.1984 (התאריך האתיופי: 5.11.1976). קשור לתיק ג-17846/72. 1980 מבצע משה
ג-17849/130 מלקם בן  אדיסו ודמבלו. שם הסבא: קייס שתו מהרט. נפטר בשנת 1984 1984 מבצע משה
ג-17847/11 מלקמו בן אלפו ומבטו. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: תג'ריי 1982 מבצע משה
ג-17853/85 מלקמו בן בלטה ו-וורקנש. שם הסבא: קאסה. נפטר ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17857/120 מלקמו בן וורטאו ומנן. שם הסבא: טרונך. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17849/70 מלקמו בן מספן ואסגדש נפטר בשנת 1984 שם הסבא: טספאי. אחיו שנפטר אף הוא מופיע בתיק עדות ג-17849/69 1962 מבצע משה
ג-17849/94 מלשו בת טקלה ותוובש נפטרה בשנת 1989. שם הסבא: גובזה 1942 מבצע משה
ג-17857/91 ממאי בת בריהון ואנייש. שם הסבא: נגוסה. נולדה ונפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/90.  חסר מבצע משה
ג-17849/82 ממו בן גובזה ומנטנו נפטר בשנת 1984 שם הסבא: לאוי 1909 מבצע משה
ג-17856/48 ממויה בן בלאי וטירפה. שם הסבא מצד האבא: וונדה. נעדר מ 1987. 1966 מבצע משה
ג-17851/91 ממויי בן פרדה ולמלם. שם הסבא: אייסו. נפטר ב-1983. נולד בסביבות 1978.  חסר מבצע משה
ג-17857/55 ממוש בן מינסן ו-וורקנש. שם הסבא: רובל. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/54. לפי עדות נוספת בתיק הוא נולד ונפטר באותו יום ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17847/12 ממות בת מנגסתה ווובספר. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: איוב 1949 מבצע משה
ג-17852/83 ממות בת תמייט' ותקלש. נפטרה ב-1989.  שם סבא מצד האבא: היילו 1934
ג-17848/105 ממי בת טרקיי (בן איוב) ו-וובלש. נפטרה בשנת 1984 במשפחה זו נפטרו עוד שני ילדים. מתוארים בתיק ג-17848/103 ובתיק ג-17848/104 1984 מבצע משה
ג-17848/128 ממיה בת בירו (בן עזרא) ופנטה. נפטרה בשנת 1987 הנפטרת היא בתה של הנפטרת המתועדת בתיק ג-17848/126. גם בתה (או בנה) (ראו הערות בתיאור התיק ג-17848/127) נפטר/ה 1952
ג-17851/106 ממיט בת אמביה וישוו. שם הסבא: גרמאי. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1959.  חסר מבצע משה
ג-17853/73 ממיט בת גטהון וטריק. שם הסבא: אבטה. נפטרה ב-1984 (1977 אתיופית). 1937 מבצע משה
ג-17853/34 ממיט בת טדסה ואנגווצ'. שם הסבא: גברה. נפטר ב-1989. 1989
ג-17855/95 ממית בת מרה ודגיטו. שם הסבא: מספן. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17855/96,  ג-17855/97. 1981 מבצע משה
ג-17846/69 מנאהלוש בת טקלה ומזה. שם הסבא: פרדה. נפטרה ב-1987. 1962
ג-17852/38 מנאלוש בת בלאי ובזונאש. נולדה בסביבות 1941. נפטרה ב-1986.  שם סבא מצד האבא: קסה  חסר
ג-17855/10 מנגיסטו בן אברהם ו-וובת. שם הסבא: בדגליי. נפטר ב-1984. 1914 מבצע משה
ג-17849/42 מנגסטו בן אדהננו (חנניה) ואסתר נפטר בשנת 1980 שם הסבא: יהייס. עדות אודות אח נוסף שנספה בתיק ג-17849/43 1970
ג-17852/135 מנגראו בן מולו ו-וודיה. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: איוב 1975 מבצע משה
ג-17851/116 מנגשאו בן שבבאו וצ'הינש. שם הסבא: נגה. נפטר ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17857/8 מנדפרו בן מלקו ואבינש. שם הסבא: תפרה. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17852/12 מנדפרובן אבוהיי ופטפט. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: גטה (טמנה) בן 5 1979 מבצע משה
ג-17852/138 מנהלוש בת ווסה ואזלצ'. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: וונדים 1919 מבצע משה
ג-17846/106 מנו בת מרשה ואדנקן. שם הסבא: יסק'אייס. נפטרה ב-1981. 1933
ג-17846/129 מנטגבאו בת תפרה ואסקב. שם הסבא: אילאו. נפטרה ב-1984. קשור לתיק ג-17846/128. 1949 מבצע משה
ג-17854/9 מנטגבו בת מנגש וטרונגו. שם סבא מצד האבא: ווסה.  נפטרה ב-1984 1969
ג-17855/127 מנטגבוש בת ברה ואנקוייש. שם הסבא: יהייס. נפטרה ב-1982. 1976
ג-17851/92 מנטסנות בן טמלו ואגניו. שם הסבא: ברהה. נפטר ב-1982. נולד בסביבות 1970. קשור לתיק ג-17851/93.  חסר
ג-17848/73 מנטסנות בן מספין (בן ברוך) ובליינש. נפטר בשנת 1984 1982 מבצע משה
ג-17857/109 מניסן בן פנטה ורחל. שם הסבא: אנגדאו. נפטר ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17851/7 מנלביש בת מולוגטה ועדנה  נפטרה ממחלה בשנת 1984. שם אבי האב: מראווי. 1981 מבצע משה
ג-17856/68 מנלה-אמתה בת גנטו ודבורה. שם הסבא מצד האבא: דסה. נעדרת מ-1984 1980 מבצע משה
ג-17851/52 מנלו בת טלהון וקסיי נפטרה ב-1984. 1981
ג-17851/113 מסגבו בן אספה ומולו. שם הסבא: טרקאי. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17851/114. 1981 מבצע משה
ג-17848/130 מסגנאו בן אלמו (בן יצחק) ו-וודה. נפטר בשנת 1984. בן נוסף למשפחה  נפטר גם כן. תיאור בתיק ג-17848/131 1980 מבצע משה
ג-17854/89 מסגנאו בן אנדרגה ונבב. שם הסבא מצד האבא: אדנה. נפטר ב-1984 1974 מבצע משה
ג-17850/93 מסגנאו בן וונדמנק וטלה קסה (יעל). נפטר ב-1984.  שם הסב מצד האב: מנגיסטו  העדה היא האם. קשור לתיק ג-17850/94. 1975 מבצע משה
ג-17856/129 מסגנאו בן זאודו וישומנש. שם הסבא מצד האבא: בלטה. נפטר ב 1984 קשור לתיקים ג-17856/127, ג-17856/128. 1980 מבצע משה
ג-17854/86 מסגנאו בן טגה וקאסייה. שם הסבא מצד האבא: ממו. נפטר ב-1984. התאריכים בדף העדות ניתנו לפי לוח השנה האתיופי והוסבו לתאריך הכללי 1971 מבצע משה
ג-17859/13 מסגנה בת אייצ'ו ומברט. שם הסבא מצד האבא: קסהון. נפטרה ב-1983 1976
ג-17855/5 מסייה בת תדסה ואלמנש. שם הסבא: דג'ן. נפטרה ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17851/17 מסלאו בן טפט ווייזרו  נפטר בשנת 1986. שם אבי האב: דסאלאוי 1981
ג-17857/16 מסלה בן אסמה-היי ואננו. שם הסבא: זוודו. נפטר ב-1987. 1969
ג-17856/20 מספין בן מוצ'ה ובזתו. שם הסבא מצד האבא: אמבאי. נעדר מ-1981. קשור לתיק ג-17856/21. יש תמונה בתיק. 1965
ג-17847/58 מספן בן מוצ'ה ובזטו. נולד בסביבות 1949. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: אמבאיה  חסר מבצע משה
ג-17854/35 מסרשאהו בן טגייה וזאודה. שם סבא מצד האבא: עזרא. נפטר – כנראה ב-1984 (חסרה שנת הפטירה) 1984 מבצע משה
ג-17849/52 מסרשאו בן אלה וטספנש נפטר בשנת 1984 שם הסבא: מלקמו. עדויות אודות אחיו מובאים בתיקים ג-17849/50  וכן ג-17849/51 1978 מבצע משה
ג-17855/128 מסרשאו בן בדיגליי וספף. שם הסבא: מנגסטה. נפטר ב-1989. נולד בסביבות 1988.  חסר
ג-17859/37 מסרשה בן ביהוניי ותגוואדה. שם הסבא: ביררה. נפטר ב-1982. קשור לתיק ג-17859/36. 1982
ג-17852/99 מסרשה בן דמלאו וטיזלו. נולד ונפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מנגיסטו. בן שבועיים. קשור לתיק ג-17852/98  חסר מבצע משה
ג-17855/75 מסרשה בן מהרטו וזייאן. שם הסבא: אג'גו. נפטר ב-1988. קשור לתיק ג-17855/76. 1984 מבצע משה
ג-17848/54 מסרשה בן תשומה (בן קסהון) ואננו. נפטר ב-1984 בתיק רשום כי שני ילדים נפטרו. ילד שני למשפחה רשום בתיק ג-17848/55 1975 מבצע משה
ג-17851/96 מקואנית בן אבזה ותג'נהו  שם הסבא דסטה  נפטר ב-1989. ב-31.1.2021 אישר העד לפרסם את עדותו. 1955
ג-17856/54 מקונן בן אבידרה ותמרצה. שם הסבא מצד האבא: ברוך. נעדר מ-1983.
ג-17850/86 מקונן בן אישטה ופטפטה. נפטר ב-1984 באמרה-קובה  סודן שם הסב מצד האב: אווקה. העד הוא אשגרה נגה  אחי האם פטפטה (ג-17850/85). הוא העיד גם על מות אחותו פטפטה 1983 מבצע משה
ג-17849/21 מקונן בן אשטה ואטנש נפטר בשנת 1990. שם הסבא: גדאון 1934
ג-17850/89 מקורייאו בן דג'ן ואסנקו  נפטר ב-1983 באמרה קובה  סודן שם הסב מצד האב: זגיה קשור לתיקים 88 -90 במכל ג-17850 (אחים). העדה היא האם אסנקו 1977
ג-17857/17 מקורייה בן סרצ'ה וייניש. שם הסבא: יגזאו. נפטר ב-1984. בתיק יש שלוש עדויות עם שלוש גרסאות לשנת הלידה: 1939  1944  1959. 1939 מבצע משה
ג-17856/49 מראולי בן אזנאו ואגוצ'י. שם הסבא מצד האבא: יאלוו. נעדר מ-1984. 1955 מבצע משה
ג-17857/14 מרבה בת יישאו וניגסט. שם הסבא: סבהט. נפטרה באוגוסט 1989. קשורה לתיק ג-17857/13. 1985
ג-17856/122 מרו בן צ'קלו ואבג'ו. שם הסבא מצד האבא: אסרס. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17856/121 1983 מבצע משה
ג-17853/58 מרווחה בת איינהו ואסנקו. שם הסבא טהיו דגו. נפטרה ב-1983. קשורה לתיק ג-17853/57. 1980 מבצע משה
ג-17850/61 מרטה בת אשטה וגודאי  נפטרה  (אמרה קובה) ב-1984 1982 מבצע משה
ג-17855/88 מרטה בת יוסף ואבזו. שם הסבא: וורקו. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17853/29 מרטו בן פתגו וטואבה  שם הסבא: מלקמו. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17853/30. 1979 מבצע משה
ג-17848/41 מרי בת ברהנו (בן סימון) ומולה. נפטרה ב-1984. בנסיבות הפטירה רשום כי נפטרו שני ילדים. ילד שני במשפחה מדווח בתיק ג-17848/42 1979 מבצע משה
ג-17848/140 מריטו בת אדגולין (בן ווסן) ואימה-ווייש. נפטרה בשנת 1984. בעדות נרשם כי מתה מזריקה. הגיעה לסודן עם הבן היחיד. נפטרה. הבן קבר אותה והגיע לישראל. הנכד מסר עדות. בתיק שלושה טפסי עדות בעברית ובאמהרית. 1914 מבצע משה
ג-17851/114 מריטו בת אספה ומולו. שם הסבא: טרקאי. נפטרה ב-1984. קשור לתיק ג-17851/113. 1979 מבצע משה
ג-17857/62 מרייה בת אלעזר ואסתר. שם הסבא: וורקו. נפטרה ב-1990. קשורה לתיק ג-17857/63. 1950
ג-17847/24 מריתו בת איולי וביוש. נפטרה ב-1985.  שם סבא מצד האבא: תקורה 1983 מבצע משה
ג-17847/68 מרשה בן אלמו ואיילנש. נולד בסביבות 1965. נפטר ב-1983.  שם סבא מצד האבא: טלה.  חסר
ג-17854/27 מרתה בת גתהון וסנדו. שם סבא מצד האבא: צגאי. נפטרה ב-1984 1972 מבצע משה
ג-17847/30 משו-אלמש בת טספאי ויג'ב. נפטרה ב-1980.  שם סבא מצד האבא: יעקב 1940
ג-17848/30 מתוקו בת ביטאו (בן ראטה) וטירפה. נפטרה ב-1980 1925
ג-17847/2 מתיקו בת ביניים ופנטה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ימטה 1930 מבצע משה
ג-17850/68 מתקה בת אבבה ו-וודה  נפטרה ב-1984 באמרקובה 1977 מבצע משה
ג-17847/50 מתקה בת בצ'ה ווובאליש. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: קס אלמוהן 1980 מבצע משה
ג-17847/15 מתקה בת וונדטר ולמלם. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: גרמו 1944 מבצע משה
ג-17849/28 נאוסנאי בן סולומון ואימבט נפטר בשנת 1984. שם הסבא: יצחק 1964 מבצע משה
ג-17854/31 נאנית בת מנגסטי וירבלאם. שם סבא מצד האבא: טללה. נפטרה ב-1988 1980
ג-17851/65 נברה בן אבבה וטרפו. שם הסבא: דסה. נולד ונפטר ב-1984.  חסר מבצע משה
ג-17853/28 נגה בן אנגדאו ומלסץ'. שם הסבא: קסה. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17853/28,  ג-17853/30 (נכדים שלו). 1934 מבצע משה
ג-17852/23 נגה בן מגוס ופלגו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: לג'לם. קשור לתיק ג-17852/22 1963 מבצע משה
ג-17851/13 נגוס בן גטהון וזגין.  נפטר בשנת 1984. לפי העדות סיבת המוות היא זריקה. שם אבי האב: אנניה. 1983 מבצע משה
ג-17855/109 נגוסה בן מלסה ואנייה (זהבה). שם הסבא: זגייה. נפטר ב-1984 1976 מבצע משה
ג-17849/101 נגוסה בן סלטנו וברהנה נפטר בשנת 1983 שם הסבא: תזזו 1963
ג-17854/106 נגוסיה בן סימי וגלה. שם הסבא מצד האבא: אבבה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17854/107 1944 מבצע משה
ג-17852/16 נגטה בן יוסף ובייצ'ש. נפטר ב-1985.  שם סבא מצד האבא: אנניה. בתיק צילום הנפטר 1981 מבצע משה
ג-17851/112 נגטו בן אזנאו ומוצ'יט. שם הסבא: טספהונאיי. נפטר בסביבות 1982 (בגיל שנתיים וחצי). יש סתירות בטופס שהוגש על ידי האב. יתכן והנספה נולד ב-1978 ונפטר ב-1980. 1980
ג-17848/6 נגיסט בת אטנאו (בן ממו) ואדיסה. נפטרה ב-1984 1982
ג-17850/82 נגלין בן אנגאו וגנט  נפטר ב-1980 ברבעה  סודן. שם הסב מצד האב: מהרט. מוסרת העדות היא האם – גנט 1980 מבצע משה
ג-17853/8 נגסתיי בת בהטה וארטב. שם הסבא: זנה. נפטרה ב-1984 (או 1982). יתכן ונולדה ב-1969. 1968 מבצע משה
ג-17848/87 נגש בן יונס (ו-וובנך) ובת-מוט סמואל. נפטר בשנת 1985. מוסר העדות הוא כנראה אביה של הנפטרת המתועדת בתיק ג-17848/86. השם בכותרת התיק היה שגוי. הוחלף.  חסר מבצע משה
ג-17857/68 ניגיסט בת דסה ודבריטו. שם הסבא: עלמו. נפטרה ב-1987. קשורה לתיקים ג-17857/66,  ג-17857/67 (אמא שלהם). 1958
ג-17848/90 ננו בת יצחק (בן פרדה) ומרתה. נפטרה ב-19 בנובמבר 1984. נפטרה בעקבות זריקה. בעקבות הזריקה צמחה לה שלפוחית גדולה. 1927 מבצע משה
ג-17854/45 נק'יט (נקהיווט) בת מרשה וסבהטה. שם הסבא מצד האבא: אנניה. נפטרה ב-1981. השם בסוגריים לפי רשימת ההסתדרות הציונית 1901
ג-17859/39 נשאר בן אברהם (אוריה) ותמר. שם הסבא: פרדה. נפטר ב-1979. קשור לתיק ג-17859/38.
ג-17853/1 נתידלל בת יברקן ואווטאי. שם הסבא: יעקב. נפטרה ב-1980. נולדה בסביבות 1920.  חסר
ג-17856/84 נתן בן קס אמהה וזנה. שם הסבא מצד האבא: נגה. נעדר מ-1984  חסר מבצע משה
ג-17852/74 סאווי-מהון בת גטהון וימרות. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ט'גייה 1983 מבצע משה
ג-17854/36 סאטיי בן ברו (ברוך) ואדלבואה . שם סבא מצד האבא: אלמו. נפטר ב-1984 1982 מבצע משה
ג-17846/88 סבה בת יגזאו וזהבה. שם הסבא: מלקו. נפטרה ב-1983. 1980
ג-17850/7 סבהט בן אנברם ומלפיי. שם הסבא: אנגדה. נפטר ב-1984 1914 מבצע משה
ג-17846/90 סבהט בן טגיה ואסמוף (טריק). שם הסבא: זאמר. נפטר ב-1983 או  1988. לפי הוועדה: 1983. שתי עדויות שונות על אותו נספה של בת ובן. 1904
ג-17852/118 סגד בת בימראו ותחלאש. נפטרה ב-1988.  שם סבא מצד אבא: אנברם 1953
ג-17855/67 סהליטו בת ימצה והודאייטו. שם הסבא: קייס קללקו. נפטרה ב-1984. שנת לידה משוערת: 1888.  חסר מבצע משה
ג-17856/105 סהליתו בת אליאס ותהונה. שם הסבא מצד האבא: נגרו. נפטרה ב-1984 1926 מבצע משה
ג-17852/9 סהליתו רמאוס וביתרפליי. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא:  תזזו 1943
ג-17846/36 סוונה בת מרשה וזיית. שם הסבא: זיימר. נפטרה ב-1989 ונולדה בסביבות 1932.  חסר
ג-17857/117 סוונת בן תדסה ואננו. שם הסבא: אבבה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/118. 1984 מבצע משה
ג-17846/18 סולומון בן איניו וטייש. שם הסבא: יעקב. נפטר ב-1991. אביו איניו יעקב נספה ב-1991. בתיק תיעוד נוסף. 1970 מבצע שלמה
ג-17857/54 סולומון בן מיניסן ו-וורקנש. שם הסבא: רובל. נפטר ב-1984. 1982
ג-17846/30 סוסאו בן מלסה ופנתה. שם הסבא: מקוננת. נולד ונפטר ב-1989. מתקה בת ביטאולי ואדייגה. שם הסבא: תמייהת. נפטרה ב-1989. נולדה ב-1921. 1921 מבצע שלמה
ג-17848/29 סטאי (בביה) בן יינינך (בן גטהון וגודו) ואימנש. נפטר ב-1984 1972 מבצע משה
ג-17851/85 סטאי בן מששה ואגזר. שם הסבא: רדא (עזרא). נפטר ב-1984. 1909 מבצע משה
ג-17848/51 סטאי בן תמראת (בן גטה) ומנטהיל. נפטר ב-1984 1966 מבצע משה
ג-17856/66 סטה בן מקונן ואריסטה. שם הסבא מצד האבא: מלצה. נעדר מ-1980. בהמשך התיק מסופר על תינוקת בת שבוע שנעלמה בבית חולים באמרקובה. 1960
ג-17848/71 סטה בת איסיאס (ישעיהו) (בן פקדו) וישרג. נפטרה בשנת 1984 (בת שלושה חודשים) 1984 מבצע משה
ג-17854/118 סטיי' (סטי'ן)  בן דמוז ואסמת. שם סבא מצד האבא: סבהט. נפטרה ב 1984. בתיק דף עדות נוסף לאותה המשפחה: אנבאו בן דמוז ואסמת. שם סבא מצד האבא: סבהט. נולד ב-1982 ונפטר ב-1984 1976 מבצע משה
ג-17848/68 סיום בן סיסאי (בן דרר) וסנדו. נפטר 1.1981 1975
ג-17856/45 סיום בן רדאי ודמקו. שם הסבא מצד האבא: וונדמגן. נעדר מ-1988. 1967
ג-17850/109 סינטיהו בן טגנה ואיינש. שם הסבא מצד האבא: מלסה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17850/108 1984 מבצע משה
ג-17847/79 סיסאי בן מלדה ואלטאו (ונלוסה). נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מוצ'ה 1982 מבצע משה
ג-17855/105 סיסאיי (סיסאיה) בת ברהה ושרה. שם הסבא: צגאי. נפטרה ב-1980. 1968
ג-17851/54 סלאמלק בן אסגו ועלמותו. שם הסבא: דגו. נפטר ב-1986. 1964 מבצע שלמה
ג-17847/26 סלאמלק בן ביינה ואדסה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: קסהון 1981 מבצע משה
ג-17856/34 סלו בן מלסה ומטן. שם הסבא מצד האבא: איינעלם. נעדר מ-1984 1952 מבצע משה
ג-17852/44 סלומון בן גדעון וממות. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא: בימות 1908
ג-17847/115 סלומון בן מולה ופנטה.. נפטר ב-1989.  שם סבא מצד האבא: אלמו 1988
ג-17853/6 סלטו בת צהייהו וטייטו. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984. 1944 מבצע משה
ג-17851/94 סלייש בת מלסה וסמריש (סמניש). שם הסבא: דגאיי. נולדה ונפטרה ב-1985. מידע נוסף בעדות 1494  תיק ג-17851/95.  חסר מבצע משה
ג-17853/17 סלם בת מתוקו ו-וודיתו. שם הסבא: אדנה. נפטרה ב-1989. 1983
ג-17855/18 סלמון בן גלאו ואבבה. שם הסבא: איוב. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17855/17,  ג-17855/19. 1984 מבצע משה
ג-17847/47 סלמון בן תזזו וזגייש. נפטר ב-1981.  שם סבא מצד האבא:  מנקו 1906
ג-17852/68 סלשי בן יסמאו וגביינש. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ממו. מידע נוסף בתיק 1982 מבצע משה
ג-17856/78 סמאי בן מולאו ועדנה. שם הסבא מצד האבא: טגניה – ייך. נולד ב-1963. נעדר מ-1984. קשור לתיק ג-17856/77  חסר
ג-17857/42 סמאי בן שגאו וישרג. שם הסבא: אברהם. נפטר ב-1984. 1982 מבצע משה
ג-17854/56 סמייאש בת פנטהון ומגייאיי. שם הסבא מצד האבא: אברהם. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17854/58, ג-17854/59 1981 מבצע משה
ג-17850/83 סמן' בן דרבוו (דרבן?)  ופטגה דמה.  נפטר ב-1984 באייצ'  סודן. שם הסב מצד האב: ביינה אלעזר. העדה: האם פטגה דמה. אחיה של טגב מתיק ג-17850/84 1975 מבצע משה
ג-17859/26 סמנה בן דרבה ומולו. שם הסבא: טרקה. נפטר ב-1990. נולד בסביבות 1987.  חסר מבצע משה
ג-17855/91 סמניי בן יהואלה וגודאי. שם הסבא: זגייה. נפטר ב-1.9.1984. קשור לתיק ג-17855/92. 1977 מבצע משה
ג-17856/1 סמצ'או בן בריהון וקנו. שם הסבא מצד האבא: ברו. נעדר מ 1990. בתיק טקסט העדות באמהרית  חסר
ג-17851/120 סנבטו בן אדרג'או ואסנקו. שם הסבא: אלי. נפטר ב-1980. 1978 מבצע משה
ג-17852/84 סנבתו בן גלווה ואבוסנת. ונפטר ב 1984.  שם סבא מצד האבא: ג'נבר קשור לתיק 17852/85 1981
ג-17850/1 סנדו בת ארון ואדגוש (אזנגש)  נפטרה ב-1984 1944 מבצע משה
ג-17857/3 סנדו בת דוויט ואבוסנת. שם הסבא: ברו. נפטרה ב-1983. נולדה בסביבות 1938. קשורה לתיק ג-17857/4.  חסר מבצע משה
ג-17855/17 סנקנש בת גלאו ואבבה. שם הסבא: איוב. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17855/18  ג-17855/19. 1981 מבצע משה
ג-17857/2 ספפצ' בת מסגנאו ואלבנצ'י. שם הסבא: אלמיהו. נפטרה ב-1988. 1985
ג-17847/43 סריית בת אליוס וטקייה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: דסטה (סלמון) 1956 מבצע משה
ג-17854/55 סתוטאו בן אייסו ווובנש. שם הסבא מצד האבא: אליס. נפטר ב-1984 1978 מבצע משה
ג-17850/13 עדייתו בת יצחק ואבבצ'. שם הסבא: מרשה. נפטרה ב-1984. 1924 מבצע משה
ג-17846/84 עיין עלם (אסרסה) בת בריהון ודסטה. שם הסבא: ברקוליי. נפטרה ב-1984. 1939 מבצע משה
ג-17850/90 עלמוורק בת דג'ן ואסנקו. נפטרה ב-1983 באמרה קובה. שם הסב מצד האב: זגיה. העדה היא האם אסנקו. קשור לתיקים 88 ו-89 במכל ג-17850 אחים 1974
ג-17854/29 עלמותו בת גלנך ובוסנה. שם סבא מצד האבא: אברהם. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17854/28 1981 מבצע משה
ג-17852/109 עלמיהו בת קסה וביריתו. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אדנה 1984 מבצע משה
ג-17846/24 עלמיי בת קסאיי וביינש. שם הסבא: ברוק. נפטרה ב-1982. נולדה בסביבות 1922.  חסר
ג-17857/118 עלמייהו בן תדסה ואננו. שם הסבא: אבבה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17857/117. 1979 מבצע משה
ג-17852/81 עלמנך בן תרפה וט'לייה (?). נפטר ב-1990.  שם סבא מצד האבא: תסמה 1982
ג-17846/17 פטג בת נגוסה ופנטיי שם הסבא: גטהון. נפטרה ב-1984. נולדה כנראה בסביבות 1909.  חסר מבצע משה
ג-17851/23 פטג בת קייס בורהן וטרנגו. שם אבי האב: קיס מהנדה (יהיס). ילדה שנפטרה בשנת 1984. 1979 מבצע משה
ג-17851/29 פטיגה בת מולו וייזב (זהבה)  נפטרה בגבול עם סודן בשנת 1985. שם אבי האב: וונדמנך. משפחה שיצאה לסודן וחזרה. עלתה ב-1991 מאדיס אבבה. אב עזר להרבה אנשים לעבור ובסוף נתפס ונכלא. 1979 מבצע משה

מבצע שלמה

ג-17847/99 פטפט בת גטו ויישמראו. נפטרה ב 1983.  שם סבא מצד האבא: יאלו קשור לתיק ג-17847/100 1983
ג-17855/65 פטפטה בת ארקויאה ואמויה. שם הסבא: גטה (אצהוצ'י). נפטרה ב-1983. 1980
ג-17850/85 פטפטה בת באנטייהון ודנקה  נפטרה ב-1984 באמרה-קובה  סודן שם הסב מצד האב: אלמה העד הוא אחיה  אשגרה נגה ובעדותו מציין שגם בנה מקונן נפטר (דף עד ג-17850/86) 1965 מבצע משה
ג-17848/63 פטפטנש בת טקלה (בן תגפאו) וטגייה. נפטרה בשנת 1984. עוד שני ילדי משפחה נפטרו גם הם (תיעוד בתיקים ג-17848/61  ו-ג-17848/62) הנפטרים הם נכדיו של קס יהייס שנפטר גם הוא בסודן 1981 מבצע משה
ג-17854/30 פיקרה בת ספפה ויטמיין. שם סבא מצד האבא: סייה. נפטרה ב-1984 1968 מבצע משה
ג-17853/75 פלגו בת אברה ו-וורקה. שם הסבא: מהרי. נפטר ב-1983. 1983 מבצע משה
ג-17853/103 פלגו בת מלסה וטהייה. שם הסבא: אדגה. נפטרה ב-1989-1988. שנת הלידה לא ידועה. אישה נשואה שנולדו לה 12 ילדים.  חסר מבצע משה
ג-17857/58 פלגוש בת ממו ואבזיה. שם הסבא: סהלו. נפטרה ב-1984. לפי גרסה נוספת נולדה ב-1964. מתה ממחלה ומנפילה מסוס. 1959 מבצע משה
ג-17853/113 פלקה בן שבבאו ובזנש. שם הסבא: אבב. נפטר ב-1984. 1970 מבצע משה
ג-17850/20 פנוחה בן אנגדאו ומלסצ'. שם הסבא: קסה.  נפטר ב-1984 1920 מבצע משה
ג-17846/100 פנוס בת קקסי ולמלם. שם הסבא: תזזו. נפטרה ב-1980 1947
ג-17847/63 פנטא בת אקלו וממית. נולדה בסביבות 1965. נפטרה ב-1985. שם סבא מצד האבא: דגפא  חסר מבצע משה
ג-17851/50 פנטה בן מנגשה וביריטו  נפטר ממלריה בדרך לסודן בשנת 1989. תאריך לידה משוער: 1941. שם אבי האב: בלטה. בעלה של מגבייה גדיי  נפטר ממלריה לאחר מותה.  חסר
ג-17852/35 פנטה בת אלבל ומטואב. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אלמו 1982 מבצע משה
ג-17853/22 פנטה בת גואש ואלמז. שם הסבא: מסלה. נפטרה ב-1989. 1985
ג-17847/89 פנטה בת דיאנקו ובלאמלאק. נפטרה ב 1983.  שם סבא מצד האבא:  באיוק בתיק עדות באמהרית 1979
ג-17851/137 פנטה בת ליג'לם ואלפו. שם הסבא: גטה. נפטרה ב-1984. 1960 מבצע משה
ג-17854/102 פנטה בת ממויי וטרו. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נפטרה ב-1987 קשורה לתיקים ג-17854/103, ג-17854/104 1954
ג-17854/105 פנטה בת רסמאו ואדונייה. שם הסבא מצד האבא: מדמו. נפטרה ב-1989 1982
ג-17857/110 פנטהון בן גטעלם וינסולש. שם הסבא: ימניי. נפטר ב-1984. קשור לתיקים: ג-17857/107,  ג-17857/108,  ג-17857/111. 1975 מבצע משה
ג-17854/92 פנטהון בן מוגוס וווביה . שם הסבא מצד האבא: טבג'ה. נפטר ב-1987 1982
ג-17847/73 פנטהון בן מוגס וובאיה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ווביה 1980 מבצע משה
ג-17854/58 פנטהון בן רברהם ואבבהו. שם הסבא מצד האבא: סהלו. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17854/56, ג-17854/57 1946 מבצע משה
ג-17850/130 פנטו בת ירמאיס ומרה-מזל. שם הסבא מצד האבא: דסה. נפטרה ב-1982 1980
ג-17848/111 פנטיה בת מברט (בן מקונן) ואצ'ם. נפטרה בשנת 1984. בתיק תמונה.  בנסיבות הפטירה רשום כי בת ונכדה נפטרו גם כן. תיעוד פטירת הבת מופיע בתיק ג-17848/112 1954 מבצע משה
ג-17849/85 פנטיי בן ממו ווזלה נפטר בשנת 1984. שם הסבא: גובזה. קרוב משפחה נוסף מתועד בתיק ג-17849/84 1944 מבצע משה
ג-17855/37 פנטייה בן אלמו ודסיי. שם הסבא: עזרא. נפטר ב-1984. 1959 מבצע משה
ג-17857/80 פנטייה בן דנקו וישימבט. שם הסבא: יצחק. נפטר ב-1984. קשור לתיקים ג-17857/79,  ג-17857/81. 1978 מבצע משה
ג-17857/43 פנטייתו בת יסמאו ואדונה. שם הסבא: גדמו. נפטרה ב-1989. 1986
ג-17851/57 פנטנב בן בלאי ואגואדש. שם הסבא: סנבטו. נפטר ב-1991. 1990
ג-17854/60 פנטנש בת אברה ויינהורק. שם הסבא מצד האבא: ברקאי. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17854/61 1982 מבצע משה
ג-17851/38 פנטנש בת אלמזה ומסלאווי  ילדה בת שלוש שנפטרה בדרך לסודן בשנת 1990. שם אבי האב: גושי. 1987
ג-17848/69 פנטנש בת בלאי (בן נגה) וגנט. נפטרה ב-1983. ילד נוסף במשפחה נפטר גם כן. תיאורו בתיק ג-17848/70. בנסיבות הפטירה רשום "מהעלייה הטיגרינית" 1967
ג-17848/28 פנטנש בת גודדאו (בן נגש) ומולו. נפטרה ב-1984. בתיק עדות כי נפטרה כתוצאה מזריקה שקבלה. 1982 מבצע משה
ג-17852/30 פנטנש בת גרמאו ויזבוש. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: מהרי. התאריכים בתיק ניתנו לפי לוח השנה האתיופי והוסבו ללוח השנה האזרחי 1980
ג-17848/11 פנטנש בת מרקוז (בן אראני [ארניי]) ומלקם. נפטרה ב-1984. במשפחה נפטרה בת נוספת, עדות בתיק ג-17848/10.  חסר מבצע משה
ג-17855/21 פנתביל בן גדמו ואדסה. שם הסבא: וונדה. נפטר ב-1984. 1955 מבצע משה
ג-17855/45 פנתיי בת איינסאי (איינשאו) וגנט. שם הסבא: לז'לם. נפטרה ב-1984. 1934 מבצע משה
ג-17851/47 פסיהה בן גדיי ודינקה. תאריך לידה משוער: 1961. שם אבי האב: סבהת. נהרג בדרך לסודן על-ידי מורדים בשנת 1989 יחד עם אחיו.  חסר
ג-17850/100 פסיקה בת גברה ואטהאנצ'י. שם הסבא מצד האבא: לווטה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17850/99 1977
ג-17853/57 פקאדיס בת איינאו ואסנאו. שם הסבא: טהיו דגו. נפטרה ב-1983. קשורה לתיק ג-17853/58. 1983 מבצע משה
ג-17850/99 פקדו בן גברו ואטהאנצ'י. שם הסבא מצד האבא: לווטה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17850/100 בתיק עדות באמהרית מתורגמת לעברית 1980 מבצע משה
ג-17853/35 פקדו בן גתהון ואברהת. שם הסבא: תספייה. נפטר ב-1981. 1962
ג-17848/127 פקדו בן למלמו (בן היזקיאס) וממיה. נפטר בשנת 1987. הנפטר הוא נכדה של הנפטרת המתועדת בתיק ג-17848/126. על-פי העדות גם אמו של פקדו נפטרה (עדות בתיק ג-17848/128) בעדות בתיקים שלעיל  נרשם כי הסבתא  הבת והנכדה נפטרו. 1985
ג-17854/57 פקדו בן פנטהון ומגייאיי. שם הסבא מצד האבא: אברהם. נפטר ב-1984 קשור לתיקים ג-17854/57, ג-17854/59 1977 מבצע משה
ג-17853/69 פקרה בת יהולה ואדיי. שם הסבא טגפאו (דגפאו). נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17853/67,  ג-17853/68. 1980 מבצע משה
ג-17852/136 פרדה בן אדוניה וארקיה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: וורטה 1944 מבצע משה
ג-17856/65 פרדה בן זרה ואדנקו. שם הסבא מצד האבא: מהרט. נעדר מ-1984 1948 מבצע משה
ג-17848/76 פרדו בן אשטו (בן אייסו) ו-וורקנש. נפטר בשנת 1984. 1890 מבצע משה
ג-17851/133 פרנוס בת צ'ולה ואבבה. שם הסבא: מוצ'ה. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17851/134. 1983 מבצע משה
ג-17856/59 פרדה בן טקלה ודמקש. שם הסבא מצד האבא: גזהאי. נעדר מ-1981 1942
ג-17852/76 פתגייה בת רדה ומלסצ'. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: ימלה 1944 מבצע משה
ג-17855/47 פתפתה (פתפת) בת מרגו ולמלם. שם הסבא: הנוק. נפטרה ב-1990. קשורה לתיק ג-17855/46. 1990
ג-17850/2 פתפתה בת איינאו ומרתה. שם הסבא: אנגדה. נפטרה ב-1984 1982 מבצע משה
ג-17851/60 צ'גה בת ווסיה ודסטה. שם הסבא: ימנה. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17856/60 צ'יקלו בן דנקו וממית. שם הסבא מצד האבא: סהלו. נעדר מ-1988. בתיק תמונה של הנעדר 1948
ג-17854/74 צ'לוט בת מקוננט ואבוזן. שם הסבא מצד האבא: גלאיי (דסטה). נפטרה ב-1984 1970 מבצע משה
ג-17848/20 צ'לצ'או בן גומבל (בן ברוך)  ואסמרצ'. נפטר ב-1984 במשפחה נפטר ילד נוסף (עדות בתיק ג-17848/21) 1980 מבצע משה
ג-17846/4 צ'לצ'או בן מולה ובזונש. שם הסבא: מוצ'ה. נפטר ב-1989. 1987
ג-17848/48 צ'לצאו בן אינדלאו (בן מתוקו) ודגיטו. נפטר ב-1984 1978 מבצע משה
ג-17851/102 צ'לת בן יורקנבך ויזבעלם. שם הסבא: צללוו. נפטר ב-1984 ונולד בסביבות 1981. מידע נוסף תעודה 1498 תיק ג-17851/99.  חסר מבצע משה
ג-17849/32 צ'נקה בת מהרטה וצנקיהו (אצ'בוש) נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: פנטה 1983 מבצע משה
ג-17848/57 צ'קול בן גטאווי (בן מרייה) וקיממה (קימם). נפטר ב-1984 1984 מבצע משה
ג-17854/52 צ'קולה בן אהוקה ומרי. שם הסבא מצד האבא: מסלאו. נפטר ב-1989 1989
ג-17859/32 צ'קולה בן אזנאו ובליינש. שם הסבא: אטנה. נפטר ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17853/76 צ'קולה בן מולטה ומנהלוש. שם הסבא: דנקאו. נפטר ב-1988-1989. 1980
ג-17849/128 צ'קולה בן מקונן וטקלה. שם הסבא: סבהט. נפטר בשנת 1983 1979
ג-17856/104 צ'קולה בן מקוננט ואננו. שם הסבא מצד האבא: אלמה. נולד ונפטר בלידה ב-1984. קשור לתיק ג-17856/103.  חסר מבצע משה
ג-17856/30 צ'קלו בן אלמו ומוצ'יט. שם הסבא מצד האבא: וונדמגין. נעדר מ-1986 .  חסר
ג-17851/107 צ'קלו בן טייה ותסהלה. שם הסבא: אלעזר. נפטר ב-1981. חתימת האישור בעמ' 5. 1975
ג-17857/86 צ'קליט בת בלאי וטרו. שם הסבא: אסטטקאו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיקים ג-17857-85  ג-17857/87  ג-17857/88  ג-17857/89. 1984 מבצע משה
ג-17857/83 צ'קליט בת טגאו ו-ווגייה. שם הסבא: איאסו. נפטרה ב-1984. קשורה לתיק ג-17857/82. 1982 מבצע משה
ג-17851/5 צ'קליט בת מהרט וביוש נפטרה ב-1984. שם אבי האב: טיים. 1924 מבצע משה
ג-17849/30 צ'קליט בת מלקמו וטורו וורק נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: אלהיי 1984 מבצע משה
ג-17855/64 צ'קלית-סליאטו בת טשומה וזיית. שם הסבא: מנגסטו. נפטרה ב-1983 (לא ברור אתיופי או גרגוריאני). תאריך לידה אתיופי: 2.1.1978. תאריך גרגוריאני: 12.9.1985. העדה מספרת קורות חייה מאתיופיה דרך סודן עד נהריה. גרה בעפולה עם שלושה ילדים. העדה עלתה ב-1984. לא ברור לנו כיצד ליישב את הסתירה בין תאריך הלידה לבין תאריך הפטירה ותאריך העלייה. 1978 מבצע משה
ג-17855/101 צגאי בן דסטה ולאקש. שם הסבא: זאודה. נפטר ב-1981. נולד בסביבות 1896.  חסר
ג-17849/59 צהיה בן דסה ודגיטו. נפטר בשנת 1984. שם הסבא: יג'מרה 1974 מבצע משה
ג-17850/124 צהיי בת פסחה וזנבש. שם הסבא מצד האבא: יוסף. נפטר ב-1985 1934 מבצע משה
ג-17847/69 צהייה בן ברהה ואסגדש. נפטר ב-1990.  שם סבא מצד האבא: יברקן 1961
ג-17857/96 צהיינש בת איילין ואיילנש. שם הסבא: אדגוויאצ'ו. נפטרה ב-1984. 1979 מבצע משה
ג-17847/117 ציאלי בן סיסאי וטביאיין. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: ג'יגנאו 1980 מבצע משה
ג-17849/110 ציגה בת פקדו ומנתווב. נפטרה בשנת 1989. שם הסבא: קנדה 1925
ג-17849/3 צייה בת פקדו ומנתווב. נפטרה בשנת 1990. שם הסבא: (קייס) הינדי 1919
ג-17848/84 צלצ'או בן בירסאו (בן דוויט) ואורלי. נפטר ב-1983 1983
ג-17848/45 צלצאוי בן וובוי (בן איימלק) ונגס. נפטר 28/10/1984 1982 מבצע משה
ג-17852/70 צלת בת וורגה ווובת. נפטרה ב-1982.  שם סבא מצד האבא: נגה (תדלה) 1978
ג-17852/49 צסליי בן אמרה ואלמיטו. נולד בסביבות 1987. נפטר ב-1988. שם סבא מצד האבא: דסה  חסר מבצע משה
ג-17847/17 צרסה בן אבנקאו (?) ואזלו (?). נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: דג'ייו 1983 מבצע משה
ג-17850/23 ק'רבך בן אסוקאוי ויאזנה  נפטר ב-1988
ג-17855/38 קאביי בן יצחק וטייקו. שם הסבא: מנגיסטו. נפטר ב-1983 (1981).
ג-17855/112 קבבוש בת אלקה-קהת ואלמיתו. שם הסבא: לווי. נפטרה ב-1984. 1929 מבצע משה
ג-17849/25 קבבוש בת אמבאו ומוצ'יט נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: נגוסה 1934 מבצע משה
ג-17856/120 קבבוש בת אשתו וימרוט. שם הסבא: בירו. נפטרה ב- 1984 1914 מבצע משה
ג-17857/25 קבבוש בת יצחק וביוש. שם הסבא: טספיה. נפטרה ב-1989. 1916
ג-17847/122 קבדה בן אישטה ותרפה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: סלמון 1920 מבצע משה
ג-17847/62 קבדה בן וונדמגאי וטללש. נולד בסביבות 1919. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: מהרי  חסר מבצע משה
ג-17848/13 קבנש בת אסמרה (בן אייצ'או) ומוצ'יט. נולדה ב-1954 או ב-1962. נפטרה ב-1981 ("לפי תאריך אתיופיה") כלומר ב-1989. אך לפי הטבלה של ההסתדרות הציונית נפטרה ב-1981. במשפחה נפטר בן נוסף (עדות בתיק ג-17848/15)  חסר
ג-17850/3 קבנש בת ברהנה וימרות עלמו. שם הסבא: סהלו.  נפטרה ב-1988 1980
ג-17851/64 קברי בן מלסה וסימיי. שם הסבא: אסיה. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1939.  חסר מבצע משה
ג-17846/33 קבריי בן קבדה ובזו. שם הסבא: אשטה. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1970.  חסר מבצע משה
ג-17856/35 קברת בן אלמו ואלגנש. שם הסבא מצד האבא: בקיה. נעדר מ-1985. 1970 מבצע משה
ג-17847/65 קוביי בת טקאה וטרו. נולדה בסביבות 1970. נפטרה ב-1982.  שם סבא מצד האבא: יהיוס.  חסר
ג-17851/117 קולג בת דסלאי וטייצ'. שם הסבא: יצחק. נפטרה ב-1984. 1966 מבצע משה
ג-17850/11 קוקה בת ג'נבר ומנתווב. שם הסבא: ברוק. נפטרה ב-1988 1962
ג-17847/10 קזו בת מולאלם ודנסה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אברה 1978 מבצע משה
ג-17857/34 קיבר-עלם בת טדלה ופרנוס. שם הסבא: מנגיסטו. נפטרה ב-1989. 1986
ג-17857/12 קייס מהרטה בן מקוננט ויישומנש. שם הסבא: אמנה. נפטר ב-1984. יש צילום. 1959 מבצע משה
ג-17848/60 קינה בת טרפה (בן חנוך)  ו-ווגיה. נפטרה ב-1984. 1969 מבצע משה
ג-17853/81 קלבה בת איילאו ותגואדה. שם הסבא: אדמסה. נפטרה ב-1984. 1981 מבצע משה
ג-17849/38 קלבה בת דממו ו-וובט נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: חנוך. עדות על אחים נוספים שנפטרו בתיקים: ג-17849/37, ג-17849/36, ג-17849/39 1978 מבצע משה
ג-17846/82 קלבט בת טקולה וברקה. שם הסבא: מהרי. נפטרה ב-1984. 1983 מבצע משה
ג-17857/105 קלביי בת אננייה וארגש. שם הסבא: תזזו. נפטרה ב-1984. 1956 מבצע משה
ג-17851/98 קלם בת אסממאוי וטרנגו. שם הסבא: עדני. נפטרה ב-1984. נולדה בסביבות 1979.  חסר מבצע משה
ג-17850/55 קמם בת איינאו וטגואדה. שם הסבא: דוויט.  נפטרה ב-1984 (אמרה קובה) 1972 מבצע משה
ג-17856/125 קנאו בן מהרי ואסלף. שם הסבא מצד האבא: דגו. נפטר ב 1984 1983 מבצע משה
ג-17852/120 קנאו בן פסחה ושנאבל. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: קס מנסה. 1975 מבצע משה
ג-17850/74 קנדה בן אסקיאס ופנטייה.  נפטר בדרך לסודן  ב-1989. שם הסב מצד האב: דוויט סלמון 1912 מבצע משה
ג-17849/99 קנדה בן פרדו ובישט נפטר בשנת 1984. שם הסבא: אווקין 1913 מבצע משה
ג-17855/130 קנדו בן דסה ואננו. שם הסבא: אברהם. נפטר ונולד ב-1989.  חסר מבצע משה
ג-17853/74 קנדי בן טגניה ו-וורדש. שם הסבא: סולומון. נפטר ב-1980. העד אישר בהודעת וואטסאפ לפרסם ב-1.2.2021. 1942 מבצע משה
ג-17851/19 קס יהיס תמנו  בן מדהנה ומלפיה. שם אבי האב: גשייה. לפי העדות שנמסרה על-ידי בנו שהוא קס בעצמו . הנפטר היה קס הקסים באזור מגוריו וורגה  והנהיג קהילה בת 300 נפשות לסודן.  שם נפטר בשנת 1984 1894 מבצע משה
ג-17851/61 קסאו בן וובה ו-ווביט. שם הסבא: ברוך. נפטר ב-1982. נולד ב-1980 או ב-1981.  חסר
ג-17852/131 קסאומר בן אלהי וזיין (זיוה). נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: זאודו 1980 מבצע משה
ג-17849/122 קסדגאמלד בן יונס ותפס נפטר בשנת 1981. שם הסבא: ברציקו 1913
ג-17856/58 קסה בן אזזאו וקוללש. שם הסבא מצד האבא: טקלי. נעדר מ-1981. קשור לתיק ג-17856/57  חסר מבצע משה
ג-17851/12 קסה בן זלקה וטנגוט  יצא לסודן ב-1984 ללא משפחתו ונפטר שם בשנת 1986. שם אבי האב: טקו. אשתו נפטרה באתיופיה. ילדיהם עלו ארצה. 1934 מבצע משה
ג-17852/32 קסהון בן אנדלאו ואדגש. נפטר ב-1988. שם סבא מצד האבא: מספו 1986
ג-17857/76 קסהון בן מרו ואברו. שם הסבא: אזנאו. נולד ונפטר ב-1984.  חסר מבצע משה
ג-17846/126 קסהון בן תרפה ודקלית. שם הסבא: אברה. נפטר ב-1984. 1964 מבצע משה
ג-17852/7 קסיה בת טפטה ובזו. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: סיום 1951 מבצע משה
ג-17852/122 קסנש בת מברת ואשמוי. נולדה בסביבות 1982. נפטרה ב-1984. סבא מצד האבא: סטת'אווי.  חסר מבצע משה
ג-17850/57 קרביש בת בריהן ומברטה. שם הסבא: פרדה. נפטרה ב-1984  (אמרה קובה) 1984 מבצע משה
ג-17850/31 קרבך בן אבמסו וננש  שם הסבא: צ'נה (צ'אנה). נולד ונפטר ב-1984  חסר מבצע משה
ג-17853/109 קרבך בן אזנאו ויוהובדר. שם הסבא: מלקה. נפטר ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17848/143 קרבך בן נגוסה (בן ביצ'ה) וטקלו. נפטר בשנת 1984. תינוק בן שלושה חודשים. נולד ונפטר במחנה טואבה. 1984 מבצע משה
ג-17849/44 קרבת בת ממו ודהניי נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: מקרו 1984 מבצע משה
ג-17849/78 קרנפוד בת מהרטה וטרנגוי נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: זאודוי 1977 מבצע משה
ג-17848/26 קרש-בברהה בת טרקיין (בן דסה) ופיטיגה. נפטרה ב-1984 1984 מבצע משה
ג-17859/38 קרש-במנגד בת אברהם (אוריה) ותמר. שם הסבא: פרדה. נפטרה ב-1979. קשור לתיק ג-17859/39 (תאומים). 1979
ג-17848/96 קשנה בת ממו (בן בצ'ה) ואדנקו. נפטרה בשנת 1984 בעדות נמסר כי הילדה הובאה חולה לבית החולים  קיבלה זריקה והמזרק נשאר בגופה. עודכן שם הנפטרת בכותרת התיק 1982 מבצע משה
ג-17850/81 ר'פקה בת וודאג'או וב'רקה(ברקה)  נפטרה בקונאה  סודן ב-1989. שם הסב מצד האב: אילאו 1988
ג-17856/106 רבקה בת גדעון וממיט. שם הסבא מצד האבא: ביימוט. נפטרה ב-1984 1914 מבצע משה
ג-17847/104 רדה בן גרמאי וטמסגן. נפטר ב-1980.  שם סבא מצד האבא: בקלה 1978
ג-17852/1 רדה בן פנטה ומריתו. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא:  ברוק 1918 מבצע משה
ג-17856/40 רובל בן איוב ואלמצ'. שם הסבא מצד האבא: רסקאי. נעדר מ-1981. 1951
ג-17857/52 רובל בן יעקב ומנגבוש. שם הסבא: אסר. נפטר ב-1984. 1900 מבצע משה
ג-17849/126 רובל בן מדהני ואסגדש דליה נפטר בשנת 1980 שם הסבא: אברהם 1978
ג-17846/122 רומה בת ווסייה וגועאי. שם הסבא: מקרה. נפטרה ב-1985 (?). 1977 מבצע משה
ג-17855/22 רותי בת צגיה ואמה-וויש (לאה). שם הסבא: אספאו. נפטרה ב-1982. 1980
ג-17853/62 רחל בת גטהון וארגו. שם הסבא: יעקב. נפטרה ב-18.11.1984. קשורה לתיק ג-17853/63. 1981 מבצע משה
ג-17852/25 רחל בת טדסה וזיבולצ'-לימור. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: ליאוטי 1982 מבצע משה
ג-17849/118 רחל בת מסלה ואסרסש נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: מרו 1913 מבצע משה
ג-17854/20 רחל בת עלמייהו ותפלצ'. שם סבא מצד האבא: יעקב. נפטרה ב-1984 1904 מבצע משה
ג-17849/90 רטבה בת זראו וטגנ (ענת) נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: הדרה. אחות נוספת מופיעה בתיק ג-17849/91 1973 מבצע משה
ג-17849/98 רטבי בת טמלוו וגנט נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: ברהה 1976 מבצע משה
ג-17854/120 רטביי/ארטביי בת זאודו ומנטגבוש. שם הסבא מצד האבא: מקונן. נולדה בסביבות 1968. נפטרה ב-1980. קשורה לתיק ג-17854/119  חסר
ג-17853/79 רסטה בת גסמה ואסגד. שם הסבא: טקה. נפטרה ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17852/5 שבבאווי בן ברלה וקסאיה. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: איינסאי קשור לתיק ג-17852/4 1973 מבצע משה
ג-17856/61 שביה בן איינאו וטאופה. שם הסבא מצד האבא: סהלו. נעדר מ-1985 1940 מבצע משה
ג-17847/36 שווית בת אסמרה ושושנה. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: מהרט 1976 מבצע משה
ג-17846/35 שומיי בן יצחק ומהרטה. שם הסבא: מהרט. נפטר ב-1984. נולד בסביבות 1917.  חסר מבצע משה
ג-17852/22 שישאיי בת מגוס ופלגו. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: לג'לם. קשורה לתיק ג-17852/23 1955 מבצע משה
ג-17846/131 מנה בת גנפור ודהיאות. שם הסבא: רדה. נפטרה ב-1984. 1914 מבצע משה
ג-17856/63 שמואל בן פרצה ומנלבש. שם הסבא מצד האבא: איילין. נעדר מ-1979 1954
ג-17846/76 שמות הנספות: פטפתייה בת מלקמוי ובתדג. שם הסבא: איילה. נפטרה ב-1989; פיטיג בת אדמסו ודינקה נולדה ב-1934 ונפטרה ב-1984. 1976 מבצע משה
ג-17855/72 שמעון בן תמנו וילמנש. שם הסבא: רסקאיי. נפטר ב-1980. 1979
ג-17846/96 שנת הלידה לא ברורה: 1931  1939  1943? קבה בת קסה ואברו. שם הסבא: איסו. נפטרה ב-1984. 1931 מבצע משה
ג-17853/14 שרה בת חנניה והרגו (אורה). שם הסבא: פרדה. נפטרה ב-1982. קשורה לתיק ג-17853/15. 1982
ג-17851/33 שרה בת מקוננט ואזב (עליזה). שם הסבא: אברהם טפסאי. נפטרה בשנת 1981. 1978
ג-17848/113 ששה בת אדיסו (בן אלמו) ואבוזנה. נפטרה בשנת 1984. בתיק עדות בעברית ובאמהרית של בעלה של הנפטרת כי גם שלושת ילדיהם נפטרו. (תיאור בתיקים ג-17848/114  ג-17848/115  ג-17848/116)    אחות הנפטרת טיפלה בילדים ולאחר מותם חזרה לאתיופיה ועלתה לישראל בשנת 1997.     בתיק תמונה. 1950 מבצע משה
ג-17848/38 ששיטו (וובג'יג') בת אווקה  (בן גדמו ביתאו) ואינת. נפטרה ב-1984 1982 מבצע משה
ג-17849/97 ששיתו בת קפאלה ואבוסנאת נפטרה בשנת 1984 שם הסבא: ממו 1976 מבצע משה
ג-17857/66 תאמר בן זנבה וניגיסט. שם הסבא: מהרט. נפטר ב-1987. קשור לתיקים ג-17857/67  ג-17857/68. 1987
ג-17854/79 תבלט בת אדנה וטדלה. שם סבא מצד האבא: פירדו. נולדה בסביבות 1980. נפטרה ב-1988.  חסר
ג-17849/121 תברהה בת אדוניה וינה נפטרה בשנת 1982. שם הסבא: לג'לם 1978
ג-17857/61 תגיסט בת וובייה וזיית. שם הסבא: דמה. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17856/99 תגנ'ש בת פרדו ותקפלצ'. שם הסבא מצד האבא: ליעלם. נולדה בסביבות 1972. נעדרת מ-1984. הגופה לא הועברה למשפחה ולכן המשפחה רואה בה נעדרת.  חסר
ג-17849/2 תדלה בת איינאו ו-וודה. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984. 1980 מבצע משה
ג-17847/27 תדלה בת ביינה ואדסה. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: קסהון 1979 מבצע משה
ג-17857/41 תדלה בת דנאו וילגנש. שם הסבא: טרפה. נפטרה ב-1989. 1980
ג-17854/25 תדלה בת טג'ב ודגה. שם סבא מצד האבא: בריהון. נפטרה ב-1989. קשורה לתיקים ג-17854/23, ג-17854/24 1986
ג-17850/40 תדלה בת שבבאו וטהון. שם הסבא: אנבייה. נפטרה ב-1984 1977 מבצע משה
ג-17847/86 תדלה בת תמלצן ואמוהיי. נפטרה ב 1984.  שם סבא מצד האבא: אסרס 1982 מבצע משה
ג-17851/16 תדלו בן מולוייה ומברט  נפטר בשנת 1984.  שם אבי האב: אטליי (אטלאס). 1983 מבצע משה
ג-17852/64 תדלץ בת לילאי (?) ותפסץ (?). נפטרה ב-1981.  שם סבא מצד האבא: סלמון 1896
ג-17855/6 תהוני בת תדסה ואלמנש. שם הסבא מצד האם: סבהת. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17856/17 תהלה הן תרקיי והרוגיי. שם הסבא מצד האבא: מנגיסטו. נעדר מ-1984. 1938 מבצע משה
ג-17847/61 תוודג' בת זלקה וטירנש. נולדה בסביבות 1924.  נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: אבנט.  חסר מבצע משה
ג-17853/102 תזאלו בת אלמו ואלמה. שם הסבא: זנה. נפטרה ב-1988. 1982
ג-17851/31 תזזה בת מולו וייזב (זהבה)  נפטרה בגבול עם סודן בשנת 1985. שם אבי האב: וונדמנך. משפחה שיצאה לסודן וחזרה  עלתה ב-1991 מאדיס אבבה. האב עזר להרבה אנשים לעבור ובסוף נתפס ונכלא. 1984 מבצע משה

מבצע שלמה

ג-17856/38 תזזו בן מנגסטו ואלמלם. שם הסבא מצד האבא: אבא. נעדר מ-1979. 1961
ג-17855/119 תייצ'או בן אלמו וילגנש. שם הסבא: תבג'ה. נפטר ב-1984. 1961 מבצע משה
ג-17847/34 תייש בת דמוזי ומברת. נפטרה ב-1984.  שם סבא מצד האבא: גשו 1979 מבצע משה
ג-17846/99 תלייה בת אילין ומונטאב. שם הסבא: מהרט. נפטרה ב-1982. 1953
ג-17856/50 תמלאו בן זאודו ואברו. שם הסבא מצד האבא: וובה. נעדר מ-1985. 1967 מבצע משה
ג-17847/28 תנש בת רסקאי וזנבש. נפטרה ב-1984. שם סבא מצד האבא: אלטאוו. בתיק 2 דפי עדות משני בנים (הפרטים מעט שונים בכל הצהרה). 1923 מבצע משה
ג-17847/45 תספאי בן טלהון ומברת. נפטר ב-1984.  שם סבא מצד האבא: פרדו 1982 מבצע משה
ג-17853/9 תספה בן גובזה ו-וודה. שם הסבא: תשומה. נפטר ב-1987. קשור לתיק ג-17853/10. 1963
ג-17846/136 תספה בן גרמנך ואלטש. שם הסבא: תרקין. נפטר ב-1984. 1954 מבצע משה
ג-17847/38 תספיה בן מהרי ואינייה. נפטר ב-1984. שם סבא מצד האבא: מהרט 1982 מבצע משה
ג-17849/41 תסרו בת איג'יגו ו-יוורקוהא נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: יתברק. עדות אודות אח נוספת שנספה בתיק ג-17849/40 1979 מבצע משה
ג-17848/52 תקבה / צ'לצ'או בן דסה (דסיה) (בן אבבה) וטקלה. נפטר ב-1984. בתיק עדויות גם של האב וגם של האם 1980 מבצע משה
ג-17849/95 תקבה בן תזזה ומלשו נפטר בשנת 1980. שם הסבא: צ'נה 1960
ג-17850/14 תקווה בת נגש ואנקייהוש. שם הסבא: אצ'נפה.  נפטרה ב-1990. קשורה לתיק ג-17850/15 ולתיק ג-17850/16 1987
ג-17853/21 תקלה בת דסה ופלגו. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17854/5 תריד בת זייסאנו וובה. שם סבא מצד האבא: מדהנה. נפטרה ב-1982 1961
ג-17847/46 תריך בת טולסה וליאורה. נפטרה ב-1983.  שם סבא מצד האבא: דווית 1983
ג-17857/99 תריק בת גובזה ואנייה. שם הסבא: ממו. נפטרה ב-1984. 1984 מבצע משה
ג-17850/8 תריק בת עלמו ואזנו  נפטרה ב-1984. שם הסב מצד האב: ג'טה (או גטה?) קשור לתיק ג-17850/9 1981 מבצע משה
ג-17847/127 תרלגו בת טלהון וקטמה. נפטרה ב-1980.  שם סבא מצד האבא: תג'נה 1980
ג-17850/27 תרפה בן אנגדאו ואדגה. נפטר ב-1988. שם הסב מצד האב: תבג'ה קשור לתיקים ג-17850/25 ו-ג-17850/26 1914
ג-17849/109 תרפה בת אלמו וצ'גה (דגייה) נפטרה בשנת 1990/1991. שם הסבא: דניאל. עדות לגבי בתה שנפטרה בתיק ג-17849/108 1988
ג-17851/74 תרקו בן תרפה ובתצה. שם הסבא: אגנהו. נפטר ב-1984 ונולד בסביבות 1954.  חסר מבצע משה
ג-17846/23 תשאגר בן גואדו וילגנש. שם הסבא: לזעלם. נפטר ב-1984. נולד כנראה ב-1983. קשור לתיק ג-17846/22.  חסר מבצע משה
ג-17849/60 תשרש בת אדיסו מוד'תה נפטרה בשנת 1984. שם הסבא: טספיה 1978 מבצע משה