רשימת התעודות

1. מברק מרחמים תימור, שגריר ישראל היוצא בניקוסיה, אל מז"תים (מחלקת המזרח התיכון ואגן הים התיכון המזרחי); 3 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8536/21
דיווח על פגישת פרידה עם נשיא קפריסין, מקריוס, בה סיפר לו על מסכת יחסיו העכורה עם ראשי הכת הצבאית השלטת ביוון.

2. מזכר מיעל ורד, מנהלת מז"תים, אל אברהם קדרון, המנהל הכללי של משרד החוץ, ושמואל דיבון, סגן מנהל כללי במשרד החוץ; 15 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/16
סיכום ההתפתחויות שהביאו את ראשי הכת הצבאית השלטת ביוון ליטול יזמה להדחת הנשיא מקריוס

3. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים; 17 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/16
דיווח על המצב לאחר הדחת מקריוס.

4. מזכר מרחמים תימור, זמנית במז"תים, אל אברהם קדרון, המנהל הכללי של משרד החוץ, העתק לשמואל דיבון, סגן מנהל כללי במשרד החוץ; 18 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/14
הערכת מצב על המתרחש בקפריסין. סיכום תגובות בעולם להדחת מקריוס.

5. מברק ממז"תים אל שגרירויות ישראל בחו"ל; 19 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
דיווח על המצב בקפריסין לאחר הדחת מקריוס

6. מברק משאול בר-חיים, ציר ישראל באנקרה אל מז"תים; 20 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
החלה פלישת טורקיה לקפריסין

7. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים ובטמ"ח (מחלקת הביטחון של משרד החוץ); 20 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
החלה הפלישה הטורקית לקפריסין: מן הים באזור קירניה והצנחת כוחות באיזור ניקוסיה.

8. מברק 91 מאבנר ארזי, יועץ בנציגות הדיפלומטית של ישראל באתונה, אל מז"תים ונציגויות ישראל באנקרה ובניקוסיה; 20 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
עקב הפלישה הטורקית לקפריסין, הוכרז גיוס כללי ביוון.

9. מברק 95 מאבנר ארזי, יועץ בנציגות הדיפלומטית של ישראל באתונה אל מז"תים; 20 ביולי 1974
ארכיון המדינה חט' 130.23 חצ 8552/18
בתגובה לפלישה הטורקית לקפריסין, הצהיר נשיא יוון, גיזיקיס, כי לצבא היווני היכולת והרצון להוכיח את כוחו בכל עת ולכל תוקפן.

10. מברק ממז"תים ובטמ"ח אל שגרירות ישראל בניקוסיה; 20 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
שגריר בריטניה בקפריסין קיבל הוראה מלונדון לשלב את הישראלים בתכנית הפינוי מקפריסין.

11. מברק מנאו"ם (נציגות הקבע של ישראל ליד האו"ם בניו יורק) אל מז"תים, מאו"ם ב' (המחלקה למוסדות בין-לאומיים) העתק לשגרירות בוושינגטון; 20 יולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
החלטת מועצת הביטחון 364 בעניין המצב בקפריסין.

12. מברק ממז"תים אל נציגויות ישראל בחו"ל; 20 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
במשרד החוץ הטורקי נמסר לראשי הנציגויות הדיפלומטיות באנקרה כי אין לטורקיה כוונה לכבוש את כל קפריסין. הם מעוניינים למנוע "אנוסיס" ולהבטיח קיום קפריסין כמדינה עצמאית וריבונית.

13. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, למז"תים; 21 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
מדווח כי בשגרירות ישראל, כולם בריאים ושלמים והמוראל גבוה.

14. מברק משגרירות ישראל בניקוסיה אל מז"תים ובטמ"ח; 21 ביולי 1974
ארכיון המדינה, 130.23 חצ 8552/18
רשימת סגל שגרירות ישראל בניקוסיה וישראלים אחרים.

15. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים; 21 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
מדווח שהצליח תוך סיכון אישי לחלץ את העיתונאים הישראלים שהיו נצורים במלון "לברה".

16. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים, המחלקה הקונסולרית ובטמ"ח; 21 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23חצ 8552/18
פינוי האזרחים הישראלים מניקוסיה לבסיס צבאי בריטי על-מנת שיוטסו משם לבריטניה.

17. ישיבת ממשלת ישראל ב-21 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 77.3 א 63/7
שר החוץ יגאל אלון, דיווח על האירועים בקפריסין. ראש הממשלה יצחק רבין, ביקש מהשרים לא לדבר בציבור בעניין קפריסין.

18. הצעת משרד החוץ להודעה מטעם דובר הממשלה בענין הדיון על קפריסין בישיבת הממשלה ב-21 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/18
בין היתר, נאמר כי בישיבת הממשלה הציע שר החוץ, יגאל אלון, תמיכה בריבונותה, עצמאותה ושלמותה הטריטוריאלית של קפריסין.

19. מברק ממז"תים אל נציגויות ישראל בחו"ל; 23 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23חצ 8552/17
הנשיא המודח מקריוס שיגר מברק לראש ממשלת ישראל, רבין, בו ביקש סיוע לשמור על עצמאותה, ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של קפריסין. הנציגויות התבקשו לבדוק לאיזה מדינות שיגר מקריוס מברק דומה, ומה היתה התשובה.

20. מברק מיוסף תקוע, הנציג הקבוע של ישראל לאו"ם בניו יורק אל מז"תים; 23 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/17
בירורי תקוע העלו כי מקריוס שיגר פנייה בנוסח זהה לזה שבמברקו לרבין לכל המדינות.
תקוע סבור כי כעת אין צורך להשיב למקריוס.

21. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה למז"תים; 23 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/17
פלצור מדווח כי ניקוס סמפסון התפטר מתפקידו כנשיא קפריסין, ובמקומו נתמנה גלפקוס קלרידס.

22. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים; 23 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/17
גלפקוס קלרידס הושבע כנשיא קפריסין, יחסו לישראל אוהד, אם כי לא הועמד במבחן.

23. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מחלקת הקשר במשרד החוץ, העתק למז"תים; 23 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/17
פלצור מעביר כתבה על המצב בקפריסין שהעיתונאי רון בן-ישי ביקש לשגר לטלויזיה בישראל.

24. מברק מאבנר ארזי יועץ בנציגות הדיפלומטית של ישראל באתונה אל מז"תים; 23 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/17
לאחר שהכת הצבאית השלטת ביוון החליטה להחזיר את השלטון לאזרחים, התקיימה התייעצות בראשות הנשיא גיזיקיס וראשי הצבא והמפלגות. הוחלט על הקמת ממשלה אזרחית.

25. מברק מאבנר ארזי יועץ בנציגות הדיפלומטית של ישראל באתונה אל מז"תים; 31 ביולי 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8536/28
קונסטנטינוס קרמנליס הצליח להרכיב ממשלה. סביר כי יגש לבחירות תוך חודשים מעטים, כל עוד הפופולריות שלו על כנה.

26. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים; 4 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
מדווח כי שומר על "פרופיל נמוך", ועד כה לא בא במגע עם משרד החוץ הקפריסאי. מבקש הנחיות כיצד לפעול.

27. מברק ממז"תים אל מרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה ; 5 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
בתשובה לשאלתו במס' 26, מודיעים לפלצור כי אין מניעה לחידוש מגעי השגרירות בדרג עבודה עם כל הגורמים והמשרדים אתם עמדו בקשר.

28. השגרירות בניקוסיה אל משרד החוץ; 5 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
מעבירים מברק מנשיא קפריסין, קלרידס, לראש ממשלת ישראל רבין, בו הוא מתלונן על יחס הצבא הטורקי הפולש לאוכלוסיה היוונית בקפריסין. מבקשו להפעיל את השפעתו על ממשלת טורקיה להפסיק על פעולה הפוגעת בהחלטות מועצת הביטחון, בזכויות האדם ובעקרונות אנושיים בין-לאומיים.

29. מברק ממז"תים אל השגרירות בניקוסיה; 7 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
מעבירים תשובת רבין למברק קלרידס (תעודה מס' 28). ממשלת ישראל תומכת בכל מאמץ להשיג הסדר בדרכי שלום ולשמור על עצמאותה ושלמותה הטריטוריאלית של קפריסין.

30. מברק ממז"תים אל השגרירות בלונדון, עבור השגריר גדעון רפאל ולנציגות הדיפלומטית באתונה, לידיעת הנציג הדיפלומטי רחמים תימור; 7 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
מאחר וישראל טרם הגיבה למברק מקריוס לרבין (תעודה מס' 19), ועל-מנת למנוע ניתוק מוחלט ממנו, מבקשים כי יועץ השגרירות, זאב סופות, יתקשר עם ראש הטקס של מקריוס, פלגיאס, וימסור לו ד"ש חמה מתימור, השואל לשלומו ומאחל לו בריאות וכל טוב.

31. מברק ממז"תים לרחמים תימור, הנציג הדיפלומטי באתונה; 8 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
מאשרים כי זאב סופות ביצע המשימה שהוטלה עליו בהתאם לתעודה מס' 30.

32. מברק ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים; 15 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
פעולות הלחימה באזור ניקוסיה התחדשו. פמגוסטה ננטשה על-ידי תושביה היוונים.

33. מברק 102 ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל משרד החוץ; 16 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
עקב חידוש הקרבות, מתרוקנת ניקוסיה מתושביה. בעלי החנויות נעלמו, ומתעוררות בעיות אספקת מזון לעובדי השגרירות.

34. מברק 120 ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים; 16 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
הקרבות באזור ניקוסיה נמשכים. מלון "הילטון" הפך למחנה פליטים. נמסר לפלצור, כי מספר הפליטים מאזורים שנכבשו על-ידי הטורקים נאמד בכ-200,000.

35. מברק 141 ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים ואחרים; 18 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
תיאור המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה קפריסין עקב הפלישה הטורקית.

36. מברק 142 ממרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה, אל מז"תים ואחרים; 18 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
המוראל בקרב העדה היוונית ירוד מאוד, וגובל בדמורליזציה.

37. מכתב מאלי מזרחי, מנהל לשכת ראש הממשלה, אל יגאל אלון, סגן ראש הממשלה ושר החוץ, העתק למרדכי גזית, המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה; 19 באוגוסט 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/21
מעביר העתק מברק ששיגר נשיא קפריסין, קלרידס, לראש הממשלה יצחק רבין, בו הוא ביקש המלצת אלון לבקשת קלרידס להעניק לארצו סיוע כספי והומניטרי.

38. מכתב מסיני רום, סגן מנהל המחלקה למוסדות בין-לאומיים אל מרדכי ר' קדרון, יועץ מדיני לשר החוץ; 2 בספטמבר 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/20
סיכום הסיוע ההומניטרי שהושיטה ישראל לקפריסין

39. מזכר מיעל ורד, מנהלת מז"תים, אל לשכת שר החוץ, העתק לשמואל דיבון, סגן מנהל כללי במשרד החוץ וללשכת המנהל הכללי; 2 בספטמבר 1974
ארכיון המדינה, חט' 130.23 חצ 8552/21
סיכום הלקחים שניתן להפיק ממשבר קפריסין

40. מכתב משר החוץ יגאל אלון אל מרדכי פלצור, הממונה הזמני בניקוסיה; 8 בספטמבר 1974
אוסף מרדכי פלצור
אלון מציין לשבח את התנהגות פלצור וסגל השגרירות בניקוסיה בעת משבר קפריסין.