ארשימת השנתונים ותמונות מיצגות

שנתון הממשלה תש"י   שנתון הממשלה תשי"א   שנתון הממשלה תשי"ב 

שנתון הממשלה תשי"ג   שנתון הממשלה תשי"ד   שנתון הממשלה תשט"ו 

שנתון הממשלה תשט"ז    שנתון הממשלה תשי"ז   שנתון הממשלה תשי"ח

שנתון הממשלה תשי"ט   שנתון הממשלה תש"ך   שנתון הממשלה תשכ"א

שנתון הממשלה תשכ"ב   שנתון הממשלה תשכ"ג  שנתון הממשלה תשכ"ד

שנתון הממשלה תשכ"ה      שנתון הממשלה תשכ"ו      שנתון הממשלה תשכ"ז

שנתון הממשלה תשכ"ח      שנתון הממשלה תשכ"ט      שנתון הממשלה תש"ל 

שנתון הממשלה תשל"א      שנתון הממשלה תשל"ב      שנתון הממשלה תשל"ג/ד כרך א'

שנתון הממשלה תשל"ג/ד – כרך ב'     שנתון הממשלה תשל"ה/ו     שנתון הממשלה תשל"ז

שנתון הממשלה תשל"ח      שנתון הממשלה תשל"ט      שנתון הממשלה תש"ם

שנתון הממשלה תשמ"א     שנתון הממשלה תשמ"ב     שנתון הממשלה תשמ"ג

שנתון הממשלה תשמ"ד      שנתון הממשלה תשמ"ה     שנתון הממשלה תשמ"ו

 

 

שנתון הממשלה תשמ"ז-ח      שנתון הממשלה תשמ"ט      שנתון הממשלה התש"ן

שנתון הממשלה תשנ"א – תשנ"ב     שנתון הממשלה תשנ"ג – תשנ"ד

שנתון הממשלה תשנ"ז – תשנ"ח

שנתון הממשלה – רשויות הממשל בישראל  תשס"ד-תשס"ה