גתיקי רשימות אוניות מעפילים

מתאריך שם התיק  + קישור תיאור תיק
01/01/1939 Duplicate Lists of Illegal Immigrants טבלאות סטטיסטיות  התכתבות ורשימות מפורטות של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינות המעפילים: טייגר היל  קולורדו  אגיוס ניקולאוס  מרסיס  ליזל  דמיטריוס ועוד.
01/04/1939 S/s Agios Gionni טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "אגיוס ג'וני". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/05/1939 S/s Nicolaus טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ניקולאוס"
01/05/1939 S/s Nicolaus טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ניקולאוס". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים.
01/05/1939 S/s Panaga – Correstra טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינות המעפילים קאטינה  ג'יפו ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/05/1939 S/s Panaga – Correstra טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינות המעפילים קאטינה  ג'יפו ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/05/1939 S/s Panaga – Correstra טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינות המעפילים קאטינה  ג'יפו ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/06/1939 S/s Astir – Marsis טפסי זיהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "אסתיר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן  במקרים אחדים  גם שטרות ערבות עצמית. כרך ג Rosaner Lea  (buryas)  1888  Koslouski Markus  (Kielcei)  1905  Weissman Hella  (Blashova)  1917  Telanleccley Heleue  (Mere)  1901  Weisz Edith  (Budapest)  1920  Kurtzmann Luba (Berezing)  1900  Peiser Aarsot  (Danzig)  1921  Fein Hersch  (baku)  1905  Luartner Siogfrigg  (vienna)  1911  Baum Harry  1910  Raueh Lola  (kalish)  1923  Wiessman Miryam  (blashova)  1911  Ornstein Rosa  (goebing)  1988  Potash Jara  (Varshau)  1920  rauderecyer Lotti  (Vienna)  1919  Low Eva  (Silanka)  1915  Friedmann Gertrude  (morashin)  1909  Rosenberg Rosa  (pintehar)  1913  Foiga Ester  (sdshear)  1913  Hecht Thea  (danzig)  1920
01/06/1939 S/s Astir – Marsis טפסי זיהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "אסתיר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן  במקרים אחדים  גם שטרות ערבות עצמית. כרך ד Holdstein Siegfried  (danzig)  1895  Sheftel Gittel  (Vielum)  1897  Scheftel Chaim  (danzig)  1894  Wildorff Erich  (danzig)  Levim Joseph  (Fuzolok)  1890  Kepesch Ferdinand  (Myirmegyes)  Lindenbaum Georg  (Danzig)  1888  Berser Willy  (Lembers)  1888  Sanjman Berish  (Kotno)  1882  Mihaly Carl  (Borgland)  1914  Horvath Georg  (Vienna)  1911  Gross Ludwig Lavos  (Vienna)  1915  Klein Alexander  (Vienna)  1907  Dasdu Ladislavs  (kaposvar)  1908  Hann Richard  (Heidenneichstein neider donau)  1908  Orenstein Leib  (beudzin)  1910  Plesser Isak  (Russia)  1909 Lenehyeki Estera  (Lodz)  1894  Lenehyeki Hersc  (zdoeka Wola)  1893  Israel Anna  (Danzig)  1876  Israel Willy  (danzig)  1874  Shworzland Heinz  (Loipzig)  1920  Shworzland Max (Loipzig)  1892  Aisenberg Rosa  (grodno)  1889  Aisenberg Beniamin  (varshau)  1887  Stammer Toni  (Danzig)  1910  Flodmicky Rachel  (Danzig)  1894  Cohn Elsa  (danzig)  1907  Sturm Theres  (vienna)  1908  Sturm Joseph Dr  (Vienna)  1882  Lewin Marianna  (leba)  1889  Theg Markus  (danzig)  1918  Thalman Hocoling  1902  Reohke Annie  (Danzig)  1906  Manheim Ernst  (Vienna)  1898  Kaliska Chana  (Lodz)  1917  Rabow Elsa  (Danzig)  1888
01/06/1939 S/s Astir – Marsis טפסי זיהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "אסתיר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן  במקרים אחדים  גם שטרות ערבות עצמית. כרך ה Wassermann Chaim  (Berlin)  1921  Warsocviakl Fishel  (poland)  1899  Hoffman Stephan  (budapest)  1901  Qleeuteu Berta  1909  Davidovitch Jacob  (Kirolyhaza)  1908  Kurfurst Sophie  (Sbarz)  1918  Kurferst Frieda  (Rohaten)  1888  Liliewthal Henia  (Warsaw)  1912  Lilieuthal Alfred  (danzig)  1914  Lilienthal Evelyn  (danzig)  1921  Lilienthal Aoelheid  (Danzig)  1899  Lilienthal Nathan  (Ossiek)  1884  Schembeck Ruiah  (danzig)  1922  Shambeck Ruth  (Breslau)  1922  Shembeck Martha  (shtatlenegsfeld)  1887  Nachmann Jutta  (danzig)  1914  Loewenbach Selly  (konitz)  1883  Spizo Heuuetta  (danzig)  1922  Spizo Evna  (danzig)  1889  Herzbercer Schamuel  (Bruenn)  1917  Frischer Isac  (danzig)  1902  Kleemann Erna  (danzig)  1894  Cagan Herta  (danzig)  1893  Loevinsonn Alex  (Danzig)  1896  Levinsohn Rachel  (danzig)  1889  Danziger Betty  (Padiasz)  1890  Goldshmidt Betty  (Dizshaa)  1896  Fingerhut Hildegard  (Treuburg)  1901  Hofmann gustawa  (warszawa)  1921  Hoffmann Fenih  (Danzig)  1922  Hofman Lea  (Miedzirzec)  1898  Choman Dwoira  (loovieh)  1915  Lipkowach Liba  (Vroblov)  1884  Lipkowicz Moshe  (Blaszki)  1919  Braslauski Kurt  (Danzig)  1918  Lewkowicz Fishel  (danzig)  1896  Lebcovitch Fischel  (Slodrov)  1896  Braslawski Max  (Vilna)  1892  Salamon Gunter  (Danzig)  1902  Zildovitch Leon  (odessa)  1885
01/06/1939 S/s. Assimi טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "אסימי"  כרך א
01/06/1939 S/s Assimi טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "אסימי"  כרך ב
01/06/1939 S/s Atrato טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "אטרטו"  כרך א
01/06/1939 S/s Atrato טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "אטרטו"  כרך ב
01/06/1939 S/s Atrato טפסי זיהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "אטרטו"  כרך ג
01/06/1939 S/s Liesel טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליזל"  כרך א
01/06/1939 S/s Liesel טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליזל"  כרך ב
01/06/1939 S/s Liesel טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליזל"  כרך ג
01/06/1939 S/s Liesel טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליזל". לטפסים אחדים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד
01/06/1939  אניית מעפילים בלתי ליגלית S/s Astir – Marsis טפסי זיהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "אסתיר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א'. Stern David (Abraham Baruch)  1918  Eckstein Moris (jacob)  1914  Hera Weisz (Joseph Weisz)  1913  Diamant Bertu (Levin Czerninski)  1886  Thcoissen Ursula (Samuel Jacobsen)   1914  Neubeck Hedi (Christian Voss)  1905  Mima Chaigim (leolig)  1881  Szteyn Simcha (abraham)  1894  Fluil Atila (semoles)  1918  Frock Abraham (Samder Frock)  1915  Truk Abraham (sender)  1915  Danziger Freida (Brenard)  1909  pmlouisteeu luba (gershon)  1916  Ruginstein Samuel (Israel)  1906  Mishurovsku Regina (Pershon Janowske)  1899  Shmmuel Hersh Amzanonski (Aron)  1917  Alexandrowicz Gertrude (Alexandrowicz Herman)  1900  Harndel Berth (Fingerhut Nathan)  1894  Lifschez Vilhelm (Mednel)  1910  Wahlfisch Israel (hirsh)  1895  Schmeid Wolf (Schmeid Marcus)  1893  Ruhola Marta (gorev)  1895  Morajne Yosef (baruh)  1894  Lmmi Yael (Shmmuel)  1899  Baer Julie (Baer Samueal)  1898  Hofman Rosa (Rafael)  1881  Rosenblum Jacob (Selig Pinkas)  1914  Paff Therese (joseph)  1883  Paff Qufan (Audried)  1887  Rabinowitsch Sonja (Rabinowitsch)  1907  Less Ruhla (Brookes Aron)  1907  Less Leonhard (Less Leo)  1903  Hendel Farjsa (Hersh David)  1921  Hendel Dvoira (Shell Joseph)  1887  Dr Wivkowski Abraham (Wivkowski Herman)  1877  Werber Paul (Dr Werber Isaak)  1899  Hartmann Max (Joachim Hartmann)  1916  Hellrimg Karl (Berl)  1918  Klamer Marcus (Jacob)  1919  Rosenblatt Joseph (Kalmen Rosenblat)  1916  Grenbaum Martha(Grenbaum Haim)  1921  Holczer Hugo (Holczer Leonard)   1915  Shiroved Basia (manogeroi)  1897  Holczer Dinah (Goldstein Franz)  1919  Benda Louis (Benda Victor)  1887  Feigusch Irma (Feigusch Benno)  1914  Teller Heinrich (Teller Wilhelm)  1915  Schwarz Sigmund (schwarz joseph)  1910  Hirsch Kheti  1896  Easpara Ruth (Easpara Leo)  1919  Shwarleign Miriam (Refael)
01/06/1939 S/s Astir – Marsis טפסי זיהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "אסתיר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים  כרך ב'. השמות המופיעים (משוער): Dinah Holczer  Baana Gitel Hanerschmith  Della Lewy  Estol Pertol  Basia Shurov  Rosa Ainschfeld  Irma Feibusch  Hugo Holczer  Martha Grenbaum  Joseph Rosenblatt  Marcus Klamer  Max Hartmann  Karl Hellving  Paul Werber  Louis Benda  Heinaich Teller  Kheti Hirsch  Ruth Caspara  Miny Tazartes  Miriam Shwarzberger  Fricola Benola  Matilda Esckenazi  Hinda Schoanhorn  Minka Ladysynsky  Else Patrol  Sonia Ferot  Anna Czebninski
01/06/1939 S/s Astir – Marsis טפסי זיהוי אישיים (בקשות גירוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "אסתיר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים  כרך ב'. השמות המופיעים (משוער): Dinah Holczer  Baana Gitel Hanerschmith  Della Lewy  Estol Pertol  Basia Shurov  Rosa Ainschfeld  Irma Feibusch  Hugo Holczer  Martha Grenbaum  Joseph Rosenblatt  Marcus Klamer  Max Hartmann  Karl Hellving  Paul Werber  Louis Benda  Heinaich Teller  Kheti Hirsch  Ruth Caspara  Miny Tazartes  Miriam Shwarzberger  Fricola Benola  Matilda Esckenazi  Hinda Schoanhorn  Minka Ladysynsky  Else Patrol  Sonia Ferot  Anna Czebninski
01/07/1939 Illigal Immigrants Arrested by the Military on 30.06.1939 טפסי זיהוי  גליונות-עדות ותצלומים של עולים בלתי ליגליים שנאסרו בצריפין. כרך א
01/07/1939 Illigal Immigrants Arrested by the Military on 30.06.1939 טפסי זיהוי  גליונות-עדות ותצלומים של עולים בלתי ליגליים שנאסרו בצריפין. כרךב
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א': מס' 1 – 33
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב': מס' 34 – 69
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג': מס' 70 – 103
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד': מס' 104 – 134
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה': מס' 135 – 239
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו': מס' 292 – 395
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ז': מס' 296 – 350
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ח': מס' 351 – 385
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט': מס' 386 – 409
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י': מס' 410 – 450
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'א: מס' 451 – 500
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ב: מס' 501 – 550
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ג: מס' 551 – 574
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ד: מס' 575 – 608
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט'ו: מס' 601 – 704
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/08/1939 Forms P. 252 S/s Parita טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "פאריטה"  לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א': מס' 1 – 25
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב': מס' 26 -50
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג': מס' 51 – 75
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד': מס' 76 – 100
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה': מס' 101 – 125
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו': מס' 126 – 150
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ז': מס' 151 – 175. בתיק גם: תעודת הזהות הגרמנית של איגנץ דוד קופל.
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ח': מס' 176 – 200
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט': מס' 201 – 225
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י': מס' 250 – 226
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'א: מס' 251 -275
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ב: מס' 276 -300
01/08/1939 S/s Rim טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רים". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ג: מס' 301 -311
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בסירות שונות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך א
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בסירות שונות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ב
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בסירות שונות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ג
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בסירות שונות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ד
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בסירות שונות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ה
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בסירות שונות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ו
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בסירות שונות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ז
01/08/1939 Forms P. 252 – Small Boats טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) עולים בלתי ליגליים שהגיעו מווארנה  בולגריה  בסירות.
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Naomi Julia טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "נעמי יוליה"  כרך א
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Naomi Julia טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "נעמי יוליה"  כרך ב
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Naomi Julia טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "נעמי יוליה"  כרך ג
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Naomi Julia טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "נעמי יוליה". בתיק גם: תצלומיהם של אחדים מן המעפילים. כרך ד
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Tiger Hill טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "טייגר היל"  כרך א
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Tiger Hill טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "טייגר היל"  כרך ב
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Tiger Hill טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "טייגר היל"  כרך ג
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Tiger Hill טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "טייגר היל". לחלק מן הטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Tiger Hill טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "טייגר היל"  לחלק מן הטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Tiger Hill טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים  בהם קבוצת ילדים  שהגיעו בספינת המעפילים "טייגר היל"  לחלק מן הטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב': מס' 26 – 39 (נשים)
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג': מס' 40 – 60
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד': מס' 61 – 79 (נשים)
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה: מס' 80 – 95
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו': מס' 96 – 115
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ז': מס' 96 – 115
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ח': מס' 131 – 150
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט': מס' 151 – 170
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י': מס' 171 – 190
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר" (S/s Rudnicher). לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'א: מס' 191 – 209
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ב: מס' 210 – 230
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ג: מס' 231 – 254
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ד: מס' 255 – 274
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט'ו: מס' 275 – 294
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) עולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט'ז: מס' 295 – 314
01/09/1939 Forms P. 252 S/s Grodnicak טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "רודניצאר". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ז: מס' 316 – 336
01/09/1939 Forms P.252 – S/s. "Grodnicak" – Children טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לילדים  עולים בלתי חוקיים שבאו בספינת המעפילים "רודניצאר"
30/09/1939 01/09/1939
01/10/1939 Forms P. 252 S/s Naomi Julia טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "נעמי יוליה"  כרך א
01/10/1939 Forms P. 252 S/s Naomi Julia טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "נעמי יוליה"  כרך ב
01/10/1939 Orders of Deportation צווי גרוש מהארץ שהוצאו כנגד עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינות מעפילים.
01/10/1939 Orders of Deportation צווי גרוש מהארץ שהוצאו כנגד עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינות מעפילים.
01/10/1939 Orders of Deportation צווי גרוש מהארץ שהוצאו כנגד עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינות מעפילים.
01/10/1939 Forms P. 252 S/s Naomi Julia טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "נעמי יוליה"  כרך ג
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 301 to 398. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב Sabman Regina  (Sofia)  1905  Koufman Kamilie  (Hungary)  1899  Koufman Dajida  (Hungary)  1923  Levi Mati Adith  (Sofia)  1915  Chobiman Rachel  )Sofia)  1907  Kamhi Roza  (Turky)  1889  Kamhi Rigina  (Bulgaria)  1889  Klein Margit  (Hungary)  1914  Shreiber Poppiz Elza  (Hungary)  1893  Shreiber Annie  (Frankfurt)  1922 Klein Zjovah  1912  Araph Levi Mati  (Boleovia)  1913  Raitan Assais Rehusia  (Bulgaria)  1884  Zimbula Assais  (Bulgaria)  1917  Shterin Nehama  1916  (Safad)  Klainman Miriam  (Budapest)  1917  Latin Mati Chava  (Sofia)  1910  Pilosoff Estel Sophe  (Turky)  1888  Zluk Rahel  (Romania)  1914  Picrul Dora  (Chechoslovakia)  1917  Romano Klara  (Filipopoli)  1920  Semach Regina  (Sofia)  1890  Sanama Bella  (Sophia)  1913  Hanjtein Tammi  (Sofia)  1918
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms – Children. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) של ילדים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. Cohen Victoria  (Sofia)  1936  Soulman Albert Sabetie  (Plavin)  1936  Gross Clara  (Budapest)  1936  Gross Eva  (Budapest)  1937  Shatz Andrea  (Hungary)  1938  Nammer Suzanne Eva  (Bratislav)  1938  Gebuher Hadwie  (Sajovag)  1939  Gebuher Alfred  (Sajovag)  1937  Berger Bento  (Budapest)  1928  Berger Margaret  (Budapest)  1931  Cohen Madelin  (Varna)  1937  Arraf Emma  (Sofia)  1938  Mannheim Hanna  (Bratislav)  1924  Mannheim Moshe  (Bratislav)  1925  Mannheim Simon  (Bratislav)  1927  Schick Victor  )Hungary)  1935  Roth Eva  (Tornala)  1926  Roth Judith  (Tornala)  1928  Shteinberg Latzi  (Shalanadvahaum)  1934  Rosenfeld Rivka  (Budapest)  1937  Levy Jina  (Sofia)  1928  Cohen Sarah  (Sofia)  1937  Razon Yacov  (Bulgaria)  1927  Razon Chaim  (Bulgaria)  1930  Rezel Lerna  (Hungary)  1936  Ashkenzi Sarah  (Bulgaria)  1934  Ashkenzi Nissem  (Bulgaria)  1928  Connisa Robert  (Budapest)  1936  Shteinberg George  (Shalanadvahaum)  1936  Kaufman Elizabeth  (Budapest)  1926  Sofer Matti  (Bulgaria)  1927  Reidan Yacouv  (Cherpan)  1936  Romano Danial  (Bulgaria)  1930  Romano Paulino  (Tonis)  1926  Valto Yeno  (C.S.R)  1939  Valto Gonter  (Vienna)  1929  Khunigstein Lewis Jahos  (Budapest)  1923  Shamber Mosho  (Chechoslovakia)  1925  Shamber Joseph  (Chechoslovakia)  1927  Shlesinger Ephraim  (Budapest)  1926  Harald Amos  (Hambourg)  1927  Hadaj Leon  1939  Hadaj Jda  1937  Kappel Paul  1937  Koppel Suzy  1934  Deg Julia  (Sophia)  1930  Deg Therese  (Sophia)  1932  Deg Glona  (Siphia)  1935  Heilbrum Dinah  (Slovakia)  1938  Abul-khes Sultana  (Bulgaria)  1928  Semah Rene  (Sophia)  1924  Kiara Aron  (Bulgaria)  1929  Kara Yosef  (Bulgaria)  1933  Papper Yosef  (Checkoslovakia)  1939
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 201 to 300. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב' Rosen Yosef  (Poland)  1906  Wolten Yehuda  (Romania)  1888  Rozenbava Jisela  (Sofia)  1896  Polladez Adolf  (Hungary)  1915  Chora Sara  (Bulgaria)  1919  Hella Poppez  (Poland)  1907  Maylander Irma  (Vienna)  1903  Wais Dina  1917  Balshitz Adela  (Sofia)  1923  Weiss Hava  (Chechoslovakia)  1896  Chava Meli  (Bulgaria)  1926  Eerez Margarethe  (hungary)  1921  Bolterer Lea  (Budapest)  1919  Katz Hammi  (Chechoslovakia)  1919  Prisant Berta  Checoslovakia)  1911  Shtaiz Magdelina  (Chechoslovakia)  1914  Hefter Mikehni  (Hungary)  1900  Laberman Klara  (Balkan)  1903  Faledo Beri  (Bulgaria)  1921  Grotter Sarina  (hungary)  1907  Rosen Rebekka  (Turky)  1899  Klain Regina  (Chechoslovakia)  1909  Pilosoph Sophie  (Turky)  1925  Pilosoph Lea  (Turky)  1884
01/11/1939 S/s Rudnicher 2nd Application forms 1 to 100 – Landed 2:15 P.M. on 14.11.1939 near Tel Aviv from small boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב' Eibchshutg Wilhelm  (Budapest)  1916  Sehlenger Sandoz  (budapest)  1902  Adler Miralas  (Shehaslavokir)  1918  Herish Joseph  1905  Heffez Miksa moka  (budapest)  1899  Grames Joseph  (chaslovakia)  1920  Peichten Garob  (Germany)  1907  Litslein Jeno  (ungaren)  1918  Kalman Ulman  (Komarno)  1917  Klein Leaplod  1912  Shtain Adolf  (Budapest)  1924  Berkovic Arjeh  1921  Berkovitc Andreu  1921  Richtman Joan  (Budapest)  Freeman Zoltam  (Hungary)  1904  Ealman Fibon  (Budapest)  1911  Weisberger Imre  (Seged)  1923  Knay Lolton  (Hungary)  1914  Ronkoff Mosko  (bulgary)  1916  Moskovitc Daniel  (Hungary)  1914
01/11/1939 S/s Rudnicher 2nd Application forms 1 to 100 – Landed 2:15 P.M. on 14.11.1939 near Tel Aviv from small boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג' Reimicz Stepan  (Hungary)  1917  Birnbaum Sandor  (Tornala)  1917  Bason Jean Abraham  (Sofia)  1910  Abraf Adolf  (Bulgary)  1909  Safa Yehuda  (Sofia)  1916  Pilosof Chaim Josef  (Bulgary)  1920  Toledo Eliezer  (bulgary)  1918  Cohen Albert Yosef  (bulgary)  1905  Razon Itzchak  (istanbul)  1889  Toledo yacob  (Bulgaria)  1894  Sulam Sebatai  (Bulgaria)  1905  Davidov David Gershon  (Sofia)  1916  May Eliah  (Bulgaria)  1886
01/11/1939 S/s Rudnicher 2nd Application forms 1 to 100 – Landed 2:15 P.M. on 14.11.1939 near Tel Aviv from small boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה' Grinfeld Gidon  1912  Horovitz Ezriel  (Hodhaz)  1917  Toggen Salomon  (Sofia)  1891  Leiblez Nehama  (Hungary)  1909  Krajf Salomon  1909  Weimer Endro  (Hungary)  1912  Zicherman Abraham  1917  Strau David  (Mako)  1915  Stern Hugo  (Hungary)  1919  Semab Nisim Samuel  (Sophia)  1921  Goldstein Eliezer Yehuda  (Hoidu Durok)  1912  Klein Erno  (Hungary)  1917  Goldshtein Meir  (Hungary)  1911  Weis Abraham  (Hungary)  1918  Simerman Shmuel  1917  Mannheim Haim Itzhak  (Zemianska Olcha)  1891  Frenkel Bret  1909  Ezriel Shmuel  1916
01/11/1939 S/s Rudnicher 2nd Application Forms 101 to 200. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א' kargez Karl Aron  (Sophia)  1859  Devib Georgy  (Tob)  1913  Hurovitg Hanan Yosef  (Hungary)  1939  Manheim Mordechai  (Bratislava)  1923  Blatt Subiro  (Budafest)  1890  Steinberg Herman Viktor  (Borovee)  1906  Klein Yehuda  (Hungary)  1901  Weingarten Abraham  (Slovakia)  1913  Bimbi Eliezer  (Berehobo)  1917  Stanber Benjamin  (Romania)  1901  Diek Abraham  (Hungary)  1912  Astnug Chaim  (Sofia)  1913  Pressburger Semuel  1898  Sterm Aharon  (Shurany)  1916  Waldman Arnold  (Hungary)  1916  Yavinfeld Yacob Moshe  (Hungary)  1918  Binder Abraham  1917  David Moshe Gershon  (Sofia)  1923  Rolner Shraga  (Hungary)  1908  Levai Abraham  (Slowakia)  1911  Bechar Ludvig  (Pistiar)  190  Skulnik Mofey Reuben  1909
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 101 to 200. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב' Hammel Robert Benjamin  (Slovakia)  1909  Kenai Karl Abraham  1917  Eisenberg Akiba  (Budapest)  1912  Febeerer Moshe David  (Sarfince)  1907  Mayaz Bedrich  (Bratislava)  1895  Noiman Alfred  (Hungary)  1920  Swharz Yosef  (Chechoslovakia)  1914  Flishman Vitagslav  (Slovakia)  1922  Shefer Michael Lev  (budapest)  1914  Leitman Chaim David  1921  Pasternak Aharon Bela  (Budapest)  1918  Udlaki Laslo Paul  (Hugary)  1921  Nogel Itzhak  1907  Fink Herman Svi  (Budapest)  1913  Neeman Daniel  (Hungary)  1918  Reichmann Shmuel  (Chechovza)  1917  Rein Zev Sandor  (budapest)  1916  Waktoz Karl Wilhelm  (Budapest)  1917  Szanto Akiba  (Roshniava)  1915
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 101 to 200. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג' Pellok Menaehem Simon  (Hungary)  1909  Katz Aharon Zvi  (hungary)  1907  Sehon Karl  (Austria)  1922  Semach Samuel David  (Bulgaria)  1892  Veis Shalom Samuel  (Velky Sevlush)  1915  Kleinman Natan  (Chechoslovakia)  1916  Shlomovits Samdoz Shmuel  (Hungary)  1916  Roth Lasllo  (hungary)  1918  Romano Yosef  1892  Levy Mori  1923  Reitar Moshe  (Bulgary)  1915  Latim Yehuda Yosef  (Bulgary)  1916  Shtern Shlomo  1915  Rona Israel  (Felshe Shimand)  1889  Loslav Vite  (Chechoslovakia)  1922  Braun Ladislav  1917  Vajda Jakob  (papa)  1912  Veis Moshe  (Shahy)  1924
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 201 to 300. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א' Hobermann Abraham  (hamburg)  1888  Kamhi Rafael  (Turkey)  1913  Roth Golef  (Budapest)  1919  Heibroun Yehuda Areh  (hungary)  1911  Herofik Efraim Yosef  1914  Laslo Andreu  (Budapest)  1911  Feurstein Sharam  (Hungary)  1913  Stern Israel Isidor  (chechoslovakia)  1914  Ehrenfreund Bela Menashe  (Debrezen)  1914  Kamhi Alfred Daniel  (Turkey)  1909  Cohen Charls Yaacob  (Sofia)  1913  Broun Asriel  (Hungry)  1920  Bhlterer Moshe Israel  (Budapest)  1914  Henrich Abraham  (Yeguslavia)  1919  Stykovitz Shimon  (Chechoslovakia)  1916  Adam Mmanhed  (Hungary)  1914
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 201 to 300. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג' Guttmann Yardena  (Budapest)  1916  Kunshater Johai Manheim  (Bratislava)  1893  Rein Gold Mira  (Budapest)  1917  Toledo Rahul  (Bulgaria)  1888  Lindebery Elsa  (Vienna)  1880  Shabo Kutka  (Mishkoltz)  1913  Fleisman Kajel Elsa  (Hungary)  1909  Sumal Rachel  1909  Popper Teresa  (Bulgaria)  1870  Fridman Lea Edit  (Budapest)  1917  Rosenfeld Haja  (Hungaria)  1914  Deutah Blanka  (Hungary)  1912  Szento Mezei Aviva  (Hungary)  1922  Kravs Elisabeta  (Hungary)  1914  Holtzer Lea  1902  Deutch Margarette  (Hungary)  1901  Knaeher Yudith Elizabeth  (Budapest)  1921  Susney Greta  (Sofia)  1898  Kahan Edit  (Budapest)  1918  Hammen Szugy Aneka  (Chechoslovakia)  1911
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 301 to 398. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א Shugar Miriam  (Hungary)  1921  Adler Erida  (Hungary)  1918  Minio Olga  (Sofia)  1905  Kohen Rahel  (Poland)  1913  Peter Alice  (Hungary)  1915  Ralman Olga  (Budapest)  1913  Spitzel Erenstina  (Hungary)  1910  Laraz Chor Sapat  (Greece)  1883  Leibovitz Piraska  (Hungary)  1920  Pop Julia  (Budapest)  1900  Lebovitz Helena  (Hungary)  1909  Blav Blanka  (Hungary)  1912  Neuman Rosi  (Hungary)  1913  Menashe Lelina  (Budapest)  1910  Albert Cohen Sofi. (Bukarest)  1911  Moenar Anna  (Checkoslovakia)  1887
01/11/1939 S/s Rudnicher (2nd) Application Forms 301 to 398. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג Salihas Luna  (Turky)  1875  Romemo Odeto Daisa  (Bulgaria)  1899  Lehrer Kato  (Chechoslovakia)  1923  Lehrer Veis Regina  (Chechoslovakia)  1894  Salomon Esther  (Sofia)  1921  Traim Tammy  (Chechoslovakia)  1911  Albodier Rachel  (Bulgaria)  1888  Rosenbaum Ruth  (Sofia)  1920  Kahan Blanka  (Budapest)  1915  Stern Miriam  (Romania)  1903  Shatz Rosenfeld Rosie  (Hungary)  1911  Pupper Yejuda  (Chechoslovakia)  1895  Caldarian Sofie  (Bulgaria)  1919  Behar Rosa  (Bulgaria)  1912  Gebler Ester  (Hungary)  1908  Dubentehov Nikola  1895  Lotoshkov Petrov Alex  1911  Chefchenko Toma  (Romania)  1905
01/11/1939 S/s Rudnicher 2nd Application forms 1 to 100 – Landed 2:15 P.M. on 14.11.1939 near Tel Aviv from small boats. טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים רודניצאר ב'. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד' Molner Eduard  (Budapest)  1889  Jalimas Jichak  (Bulgaria)  1865  Breimendel Haim  (Vienna)  1892  Roth Amim  (Hungary)  1915  Gershon Davidov Marko  (Sofia)  1921  Danke Chajas Abraham  (Edivne)  1877  Danke Abraham Chajas  (Bulgaria)  1922  Sehatz Jack  (Poland)  1909  Roth Samuel  (hungary)  1897  Hajstin Chair Sasson  (Warso)  1898  Semach Yom-tov Samuel  (Sofia)  1919  Levin Leo  (Budapest)  1906  Labl Hugo  (Budapest)  1899  Goldatein Elias  1918  Rosenbaum Max Chaim  (hamburg)  1886  Sehwabach Kurt  (Berlin)  1898  Rosenbeg Elieser  (Hungary)  1915  Rozenshtein David  1918
01/11/1939 Orders of Deportation פקודות גירוש מהארץ שהוצאו כנגד עולים בלתי ליגליים אשר הגיעו בספינות המעפילים: אוריון  פאריטה  ניקולאוס ואחרות.
01/11/1939 S/s Rudnicher 2nd Application Forms 1 to 100. Landed 2:15 P.M on 14.11.1939 Near Tel Aviv From Small Boats. בתיק רק: תצלומי המעפילים. כרך א'. השמות המפיעים (משוער):  גברים: Yosef Kenigshtein. Alex Suthekhen  Nakhemia Loibler  Saul Bishtman  Yehuda Ulak  Maer Hofsher  Zvi Yocobovitch  Gershon Reiniz  Leo Vater  Shimon Feldman  Simha Ivelshtein  Fritz Maer  נשים:  Ilena Sabo  Malka Hirsh  Stela Maia Solomonova  Eva Levinshtein  Pene Sumakl  Gizela Leiner  Streya Sola  Irena Weiga  Viore Kaufman  Rivka Hairish  נשים שנושאות שמות של גברים: Benyamin Shriber  Menash Lehman  Samuel Rot  Hugo Leibel  Kalman Soltan  Israel Runo  Groffer Ferenzine
01/12/1939 Orders of Deportation פקודות גירוש מהארץ שהוצאו כנגד עולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינות המעפילים: אוריון  פאריטה ואחרות. על חלק מן הטפסים צויין ביטול הפקודה בשנת 1944. המשך מתיק מ-4857/13.
01/12/1939 S/s Darien II – List of Passengers רשימת המעפילים שהגיעו בספינה "דריאן ב'" – נערכה בידי משטרת המנדט. בתיק גם: מברק וטיוטות בכתב-יד.
01/01/1940 Exhibits: S/s Pacific רשימת נוסעי הספינה "בטי" – נתפסה על סיפון ה"פאסיפיק" בידי המשטרה.
01/01/1940 S/s Orion טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "אוריון". כרך א
01/01/1940 S/s Orion טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "אוריון". כרך ב
01/01/1940 …List of Prohibited Immigrants, Transferred to רשימת עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת מעפילים
01/02/1940 S/s. Sakaria – forms No. 1 – 100 טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א'  המשך בתיק מס' 2.
01/02/1940 S/s. Sakaria – forms No. 1 – 100 טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב'  המשך בתיק מס' 3.
01/02/1940 S/s. Sakaria – forms No. 1 – 100 טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג'  המשך בתיק מס' 4.
01/02/1940 S/s. Sakaria – forms No. 1 – 100 טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד'  המשך בתיק מס' 5.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה: מס' 101 – 129. המשך בתיק מס' 6.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו': מס' 150 – 131. המשך בתיק מס' 7.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ז': מס' 174 – 151. המשך בתיק מס' 8.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ח': מס' 175 – 198 המשך בתיק מס' 9.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט': מס' 324 – 301 המשך בתיק מס' 10.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י': מס' 334 – 325 המשך בתיק מס' 11.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'א: מס' 350 – 335 המשך בתיק מס' 12.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ב: מס' 371 – 355 המשך בתיק מס' 13.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י'ג: מס' 400 – 375.
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מס' 100 – 1
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מס' 200 – 101
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מס' 300 – 201
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מס' 1100 – 901
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מס' 1300 – 1101
01/02/1940 S/s. Sakaria טפסי זיהוי אישיים (בקשות לגירוש) של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "סקריה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מס' 1687 – 1501
01/02/1940 Illegal Immigrants Arrested on S/s "Hilde" on 23.01.1940 טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינה "הילדה". כרך א': מס' 601 – 700
01/02/1940 Illegal Immigrants Arrested on S/s "Hilde" on 23.01.1940 טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינה "הילדה". כרך ב': מס' 701 – 800
01/02/1940 Illegal Immigrants Arrested on S/s "Hilde" on 23.01.1940 טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינה "הילדה". כרך ג': מס' 801 – 900
01/02/1940 Illegal Immigrants Arrested on S/s "Hilde" on 23.01.1940 טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינה "הילדה". כרך ד': מס' 1001 – 1100
01/02/1940 Illegal Immigrants Arrested on S/s "Hilde" on 23.01.1940 טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינה "הילדה". בתיק גם: שני תצלומים
01/03/1940 S/s Hilde צווי גרוש שהוצאו כנגד עולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "הילדה".
01/07/1940 S/s "Libertad" – Applications for Deportation טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליברטאד". כרך א
01/07/1940 S/s "Libertad" – Applications for Deportation טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליברטאד". כרך ב
01/07/1940 S/s "Libertad" – Applications for Deportation טפסי זיהוי אישיים (בקשות גרוש) לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "ליברטאד". כרך ג
01/11/1940 Illegal Immigrants at Athlit ex S/s Athlantic – ex S/s Patria
01/11/1940 S/s Milos – S/s Pacific טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים אשר הגיעו ארצה בספינת המעפילים "מילוס" ו"פאסיפיק". כרך א
01/11/1940 S/s Milos – S/s Pacific טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים אשר הגיעו ארצה בספינת המעפילים "מילוס" ו"פאסיפיק". כרך ב
01/11/1940 S/s Milos – S/s Pacific טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים אשר הגיעו ארצה בספינת המעפילים "מילוס" ו"פאסיפיק". כרך ג
01/11/1940 S/s Milos – S/s Pacific טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים אשר הגיעו ארצה בספינת המעפילים "מילוס" ו"פאסיפיק". כרך ד
01/11/1940 S/s Milos – S/s Pacific טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים אשר הגיעו ארצה בספינת המעפילים "מילוס" ו"פאסיפיק". כרך ה
01/11/1940 S/s Milos – S/s Pacific טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים אשר הגיעו ארצה בספינת המעפילים "מילוס" ו"פאסיפיק". כרך ו
01/11/1940 S/s Milos, S/s Pacific טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינות המעפילים "מילוס" ו"פאסיפיק"
01/11/1940 George Yohanis Papstratopulos – Capt. of S/s Milos תיק החקירה שנוהל כנגד רב החובל של ספינת המעפילים "מילוס". בתיק גם: רשימת נוסעי הספינה.
01/11/1940 S/s Patria טפסי זיהוי אישיים  כולל טביעת אצבע  לעולים בלתי חוקיים שיועדו לגרוש בספינה "פאטריה".
01/11/1940 S/s Patria רשימת שמות המעפילים  גילם ונתינותם  אשר הוחלט לגרשם על גבי סיפון האניה "פאטריה"
01/11/1940 List of the S/s Darien II רשימת שמות המעפילים  גילם ונתינותם  אשר הוחלט לגרשם על גבי סיפון האניה דריאן II
01/11/1940 Forms 232 1Persons who have died in Athlit. 2. Persons whose whereabouts are unknown
01/11/1940 NZ טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת מעפילים  כרך ב.
01/11/1940 NZ טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת מעפילים  כרך ג.
01/11/1940 JW טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת מעפילים  כרך ב.
01/11/1940 JW טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת מעפילים  כרך ג.
01/11/1940 NZ טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת מעפילים  כרך א.  מתוך מידע "בנתיבי העפלה: האניה NZ  (ניו-זילנד)  שהובילה חלק ממעפילי "אטלנטיק " למאוריציוס.  המעפילים הגיעו ארצה באניה "אטלנטיק"  הועברו למחנה עתלית ואחרי כשבועיים גורשו למאוריציוס באניות וניו-זילנד (NZ ) וג'והן דה-ויט (JW)
01/11/1940 JW טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת מעפילים  כרך א.  מתוך מידע "בנתיבי העפלה: האניה JW היא John de Witt (יוהן דה ויט)  האניה שהובילה חלק ממעפילי "אטלנטיק " למאוריציוס.  המעפילים הגיעו ארצה באניה "אטלנטיק"  הועברו למחנה עתלית ואחרי כשבועיים גורשו למאוריציוס באניות ג'והן דה-ויט (JW) וניו-זילנד (NZ )
01/12/1940 List of Prohibited Immigrants טבלת שמות של עולים בלתי ליגליים שהגיעו ארצה בספינות מעפילים מרומניה ומבולגריה  בספינה דריאן ב' ונכלאו בעתלית  תוך ציון גיל  נתינות מספר דרכון וכו'. טווח התאריכים משוער בלבד.
01/01/1941 Appendix to S/s Darien II – List of Passengers רשימה מפורטת של המעפילים אשר הגיעו בספינה "דריאן ב'" – נערכה בידי משטרת המנדט.
01/02/1941 S/s Patria התכתבות  דוחות ורשימות שונות של המעפילים אשר גורשו בספינה פאטריה: רשימת גופות שנמשו מן הים  רשימת האישים שנאסרו בעתלית  שאושפזו בבתי חולים וכו'.
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/03/1941 S/s Darien II טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/03/1941 Persons Released – S/s Darien טפסי זיהוי אישיים  בצרוף תצלומים – מעפילי הספינה "דריאן ב'" ששוחררו ממעצר  כרך א
01/03/1941 Persons Released – S/s Darien טפסי זיהוי אישיים  בצרוף תצלומים – מעפילי הספינה "דריאן ב'" ששוחררו ממעצר  כרך ב
01/07/1942 Orders of Deportation – S/s Darien II פקודות גרוש שהוצאו כנגד עולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה בספינת המעפילים "דריאן ב'".
01/07/1946 S/s. Hayal Haivri טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "החייל העברי". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים.
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ז': מס' 2076 – 2152
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ח': מס' 2155 – 2202
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ט': מס' 2204 – 2299
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י': מס' 2304 – 2361
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י'א: מס' 2367 – 2429
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י'ג: מס' 2551 – 2649
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י'ד: מס' 2652 – 2741
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ט'ו: מס' 2752 – 2820
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ט'ז: מס' 2823 – 2920
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י'ז: מס' 2921 – 2995
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י'ח: מס' 3005 – 5461
01/07/1946 S/s Hayal Haivri טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "החייל העברי". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד
01/07/1946 S/s Biria טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ביריה". כרך א': מס' 2 – 200
01/07/1946 S/s Biria טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ביריה". כרך ב': מס' 201 – 400
01/07/1946 S/s Biria טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ביריה". כרך ג': מס' 401- 582
01/07/1946 S/s Biria טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ביריה". כרך ד': מס' 601- 800
01/07/1946 S/s Biria טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ביריה". כרך ה': מס' 801- 1005
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך א': מס' 38 – 659
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ב': מס' 662 – 1171
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ג': מס' 1222 – 1598
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ד': מס' 1600 – 1699
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ו': מס' 2000 – 2075
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה".  נמצאים בתיק גם שני טפסי מעפילים שהגיעו באנית "החייל העברי" (צוקרמן משה מספ' 2526 וכן צימרמן מוריץ 2550)  לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י'ב: מס' 2440 – 2550
01/07/1946 S/s Balboa" – "Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ה': מס' 1702 – 1999
01/08/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך יז'.
01/08/1946 S/s Henrietta Szold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הנרייטה סולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מרבית הטפסים הם מדצמבר 1946  כאשר שבו המעפילים מקפריסין לארץ באניה "אושן ויגור". כרך א': מס' 1 – 35
01/08/1946 S/s Henrietta Szold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הנרייטה סולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מרבית הטפסים הם מדצמבר 1946  כאשר שבו המעפילים מקפריסין לארץ באניה "אושן ויגור". כרך ב': מס' 36 – 70
01/08/1946 S/s Henrietta Szold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הנרייטה סולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מרבית הטפסים הם מדצמבר 1946  כאשר שבו המעפילים מקפריסין לארץ באניה "אושן ויגור". כרך ג': מס' 71 – 91
01/08/1946 S/s Henrietta Szold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הנרייטה סולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. מרבית הטפסים הם מדצמבר 1946  כאשר שבו המעפילים מקפריסין לארץ באניה "אושן ויגור". כרך ד': מס' 91 – 114
01/09/1946 S/s Hayal Haivri טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "החייל העברי". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א
01/09/1946 S/s Hayal Haivri טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "החייל העברי". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב
01/09/1946 S/s Hayal Haivri טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "החייל העברי". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג
01/09/1946 S/s Hayal Haivri טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "החייל העברי". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה
01/09/1946 S/s Hayal Haivri טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "החייל העברי". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו
01/09/1946 S/s Four Freedoms טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ארבע חירויות". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א': מס' 1 – 34
01/09/1946 S/s Four Freedoms טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ארבע חירויות". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב': מס' 36 – 100
01/11/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/11/1946 S/s Palmach טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "פלמ"ח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
15/11/1946 S/s Yagur טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "יגור"; הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה'.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א' מס' 1 – 35.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרךב' מס' 36 – 70.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג' מס' 71 – 95.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד' מס' 207 – 307.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה' מס' 312 – 397.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ז' מס' 675 – 698.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ח' מס' 700 – 719.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט' מס' 720 – 749.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י' מס' 801 – 894.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך יא' מס' 915 – 1262.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך יב' מס' 1324 – 1370.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך יד' מס' 1401 – 1439.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך טו' מס' 1440 – 1493.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך טז' מס' 1494 – 1549
01/12/1946 S/s Yagur טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "יגור"; הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א': מס' 115 – 149
01/12/1946 S/s Yagur טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "יגור"; הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב': מס' 151 – 185
01/12/1946 S/s Yagur טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "יגור"; הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג': מס' 186 – 229
01/12/1946 S/s Yagur טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "יגור"; הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד': מס' 230 – 271
01/12/1946 S/s Four Freedoms טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ארבע חירויות". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג': 197 – 291
01/12/1946 S/s Four Freedoms טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ארבע חירויות". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד': 396 – 631
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך א
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ב
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ג
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ד
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ה
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ו
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ז
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ח
01/12/1946 Memorandum of Personal Data טפסי זיהוי אישיים של מעפילים שהוחזרו לארץ ישראל ממחנות קפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ט
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו' מס' 500 – 645.
01/12/1946 S/s Katriel Yaffe טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו בספינת המעפילים "כתריאל יפה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך יג' מס' 1367 – 1399.
01/01/1947 S/s. "23" טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים  מעפילי הספינה "כ"ג יורדי הסירה". הטפסים הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין של המעפילים. לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. המשך מתיק מ-4999/14
01/01/1947 S/s Knesset-Israel טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "כנסת-ישראל";הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ב
01/01/1947 S/s Knesset-Israel טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "כנסת-ישראל"; הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך ג
01/01/1947 S/s Four Freedoms טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ארבע חירויות". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה': מס' 1050 – 1084
01/01/1947 S/s Four Freedoms טפסי זיהוי אישיים של עולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ארבע חירויות". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו': מס' 1085 – 1114
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים
01/01/1947 S/s Knesset-Israel טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "כנסת-ישראל";הונפקו עם שובם ארצה מקפריסין. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך א
01/02/1947 S/s Sirine טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו לקרית שמואל בספינה "סירינה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים.
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך א': 300 – 325
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ב': 326 – 364
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ג': 366 – 398
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ד': 400 – 426
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ה': 430 – 459
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ו': 460 – 499
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ז': 500 – 526
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ח': 530 – 599
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך ט': 600 – 634
01/02/1947 S/s Rafiah טפסי זיהוי אישיים של מעפילי הספינה "רפיח". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים. כרך י': 635 – 690
01/02/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/02/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/02/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/02/1947 S/s 23 טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים – מעפילי הספינה "כ'ג יורדי הסירה". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים.
01/02/1947 S/s Latrun בתיק רק: טפסי זיהוי אישיים ותצלומים בודדים של מעפילי הספינה "לטרון".
01/04/1947 S/s. Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ה  המשך מתיק מ-4898/9
01/04/1947 S/s. Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ו'  המשך מתיק 2
01/04/1947 S/s. Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ז'  המשך מתיק 3
01/04/1947 S/s. Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ח'  המשך בתיק 6
01/04/1947 S/s. Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ט'  המשך מתיק 5
01/04/1947 S/s Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וטפסי טביעות אצבעות. כרך א
01/04/1947 S/s Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וטפסי טביעות אצבעות. כרך ב
01/04/1947 S/s Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וטפסי טביעות אצבעות. כרך ג
01/04/1947 S/s Bracha Fold טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "ברכה פולד". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וטפסי טביעות אצבעות. כרך ד
01/07/1947 S/s. "Balboa" – Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך י"ט  המשך מתיק מ-4946/5.
01/07/1947 S/s. "Balboa" – Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך כ'  המשך מתיק 10.
01/07/1947 S/s. "Balboa" – Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "הגנה". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים. כרך כ"א  המשך מתיק 11.
01/09/1947 S/s. Knesset-Israel טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "כנסת-ישראל". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך א'  המשך בתיק 2
01/09/1947 S/s. Knesset-Israel טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "כנסת-ישראל". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ב'  המשך בתיק 3
01/09/1947 S/s. Knesset-Israel טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "כנסת-ישראל". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ג'  המשך מתיק 2
01/09/1947 S/s. Hamaapil Haalmoni טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "המעפיל האלמוני". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך א'  המשך בתיק 5
01/09/1947 S/s. Hamaapil Haalmoni טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "המעפיל האלמוני". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ב'  המשך בתיק 6
01/09/1947 S/s. Hamaapil Haalmoni טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "המעפיל האלמוני". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ג'  המשך מתיק 5
01/09/1947 S/s. Lanegev טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "לנגב". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות.
01/09/1947 S/s. Haim Arlosoroff טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "חיים ארלוזורוב". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך א'  המשך בתיק 9.
01/09/1947 S/s. Haim Arlosoroff טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "חיים ארלוזורוב". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ב'  המשך מתיק 8.
01/09/1947 S/s. 14 Giborim בתיק רק: שני טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "י'ד חללי גשר א-זיו". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות.
01/09/1947 S/s. "Hatikva" בתיק רק: טופס בודד של המעפיל ארי בויארסקי ובו פרטים אישיים וכן טופס טביעות אצבעות ותצלום.
01/09/1947 S/s. "Theodor Herzl" טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "תיאודור הרצל". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך א'  המשך בתיק 10
01/09/1947 S/s. "Theodor Herzl" טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "תיאודור הרצל". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ב'  המשך בתיק 11
01/09/1947 S/s. "Theodor Herzl" טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "תיאודור הרצל". לטפסים מצורפים תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות. כרך ג'  המשך מתיק 10
01/09/1947 S/s. Ben Hecht בתיק רק: טפסי זיהוי בודדים  בצירוף תצלומים וטפסי טביעות אצבעות של זוג ילדים שעלו בספינת המעפילים "בן הכט".
01/09/1947 S/s. "Shivat Zion" בתיק רק: תצלום וטופס זיהוי בודד של ילד שעלה בספינת המעפילים "שיבת ציון"  וכן טפסי זיהוי לעולים בלתי-ליגליים שעלו בספינות מעפילים אחרות. לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות.
01/09/1947 S/s Ben Hecht בתיק רק: טופס זיהוי בודד ותצלום של הנער גרשון מנדלקורן  שהגיע בספינת המעפילים "בן הכט".
01/09/1947 S/s. "Balboa" – Hagana טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי-ליגליים שהגיעו בספינת המעפילים "מורדי-הגיטאות". לטפסים צורפו תצלומי המעפילים וכן טפסי טביעות אצבעות.