אמרת חנוך לוין – אמרת "מלכת אמבטיה" – אמרת "הקאמרי"