מרץ 2022

.1 | 1,846 תיקים - 141,698 עמודים - 15 למרץ 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
פ-2452/12 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי –  חומרי מחקר  כתב יד – כנראה טיוטה
פ-2455/17 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אידישע קאלאני זאציאן אין פאלעסטינא טיוטה בכתב יד – יידיש תאריך משוער
פ-2475/2 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים
פ-2475/5 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים 
פ-2475/6 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2475/7 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2475/9 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חשבון למלאכי [תיק ריק]
פ-2475/10 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2475/13 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לזכר הרב אברהם יצחק הכהן קוק" / מלאכי הדואר
פ-2475/14 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים [תיק ללא שם]
פ-2475/15 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים [תיק ללא שם]
פ-2473/73 20/07/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יצחק שיינפלד מכתב מיעקב הילץ
פ-2464/3 01/01/1903 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חלול השם"/ מוריס רוזנפלד דפי הגהה של מאמר של מוריס רוזנפלד משנת 1903 שהיה אמור להתפרסם ב"ידי יידישער וועלט". בצירוף דברי הסבר בכתב יד של פנחס טורברג
פ-2848/8 01/01/1906 יחזקאל בית הלחמי מכתבים מארכיון תנועת העבודה בנוגע לבית הלחמי על היישוב היהודי בארץ ישראל
ג-8238/1 01/01/1907 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים ומאמרים מאת יצחק בן-צבי ומסמכים הקשורים אליו שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית וניהול הוועד בלאומי בתקופת המנדט הבריטי  פעילותו כנשיא המדינה ופעילותו המחקרית במסגרת מכון בן-צבי בנוגע להיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם וחקר הקהילה היהודית בפקיעין ועוד.
ג-8238/3 01/01/1908 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים ומאמרים מאת יצחק בן-צבי ומסמכים הקשורים אליו משנת 1908  שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והמפלגתית במסגרת מפלגת "פועלי ציון" ובעניינים אישיים.
פ-2145/1 01/01/1909 מאמר רחל ינאית בן-צבי בשם "בדרך להר פרדס" מאמר רחל ינאית בן-צבי בשם "בדרך להר פרדס".
פ-2848/4 01/01/1910 תצלום כתב יד מירושלים
פ-2142/4 01/01/1912 ספרים שהוצאו לאור על ידי "ההסתדרות הציונית" ו"הסוכנות היהודית לארץ ישראל" ספרים בשפה הצרפתית והגרמנית שנלמדו בחוות הלימוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2464/11 01/01/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רי"ד פרומקין קטע גזיר עיתון של מאמר
פ-2142/3 27/10/1914 ספרים שהוצאו לאור על ידי "ההסתדרות הציונית" ו"הסוכנות היהודית לארץ ישראל" ספרים בשפה האנגלית שנלמדו בחוות הלימוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2464/8 01/01/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים שונים
פ-3240/2 01/01/1918 Schweizerland – Monatshefte fur  Schweizer Art und Arbeit  1918  No 9 ספר מספרייתו של אייטינגון.
פ-3240/3 01/01/1918 Schweizerland – Monatshefte fur  Schweizer Art und Arbeit  1918  No 11/12 ספר מספרייתו של אייטינגון.
פ-2140/5 31/01/1918 תדפיס של מכתב מרחל ינאית בן-צבי לזאב ז'בוטינסקי. מכתב בנושא הקמת הגדודים העבריים.
ג-8238/13 20/01/1919 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי חומר מארכיון תנועת העבודה – מכתבים  פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של הועד הזמני של יהודי ארץ ישראל  פרוטוקול הועידה ה-13 של "פועלי ציון"  הרצאות ועוד.
גל-49810/37 23/09/1919 אגודות עותמאניות – ועד העזרה לבני כוללות בוקאווינא בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2144/10 01/01/1920 קטעים מתוך ספרי רחל ינאית ויצחק בן-צבי קטעים מתוך ספרי רחל ינאית ויצחק בן-צבי
פ-2468/16 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר וכתבי יד שונים של מלאכי חומרי קריאה וכתבי יד של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2472/11 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/12 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יל"ג ופינס קטע של כתב יד
פ-2472/15 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטות  כתבי יד וחומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/22 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטות  כתבי יד וחומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/23 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר מסמכים מהארכיון יד יצחק בן-צבי מהאוסף של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2472/24 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר מסמכים מארכיון יד יצחק בן-צבי מהאוסף של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2472/26 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר התיק כולל מסמכים בכתב יד לא קריא
ג-8238/15 19/08/1920 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים ומאמרים מאת יצחק בן-צבי ומסמכים הקשורים אליו משנת 1920  שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת מפלגת "אחדות העבודה"  הסתדרות העובדים הכללית והוועד הלאומי ובעניינים אישיים.
פ-2140/8 02/12/1920 קטעים מיומנם האישי של רחל ינאית ויצחק בן-צבי קטעים מיומנם האישי של רחל ינאית ויצחק בן-צבי
פ-2464/10 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים של מאמרים שונים
פ-2464/16 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי דפוס  ירחונים וגזרי עיתונות שונים (לא של מלאכי)
פ-2464/18 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי דפוס  ירחונים וגזרי עיתונות שונים (לא של מלאכי)
פ-2464/21 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונות ודברי דפוס שונים (לא של מלאכי)
פ-2464/23 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי דפוס (רובם לא של מלאכי) ירחונים  גזרי וקרעי עיתונים
פ-2464/24 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי דפוס שונים (לא של מלאכי)
פ-2464/25 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי דפוס שונים (לא של מלאכי)
פ-2464/26 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי דפוס שונים 
פ-2464/27 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונות ודברי דפוס שונים (לא של מלאכי)
פ-2471/5 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. זליגסון
פ-2471/7 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי שרפשטיין
פ-2471/12 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יהודה ליב לנדא
פ-2471/52 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.י. זאבין 
פ-2471/65 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. זליגסון 
ג-8239/1 01/01/1921 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים ומאמרים מאת יצחק בן-צבי ומסמכים הקשורים אליו משנת 1921  שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת מפלגת "אחדות העבודה"  הסתדרות העובדים הכללית והוועד הלאומי  היחסו לערביי רקץ ישראל ובעניינים אישיים.
ג-8239/2 03/05/1921 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים של יצחק בן-צבי  פרוטוקוולים מישיבות של הוועד הלאומי והסתדרות העובדים ומסמכים הקשורים לבן-צבי משנת 1921  שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת הוועד  ההסתדרות וגופים אחרים  בעניין היחסים בין היישוב היהודי לשלטונות המנדט הבריטי ובעניינים אישיים.
ג-8239/3 09/08/1921 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים של יצחק בן-צבי  פרוטוקוולים מישיבות של הוועד הלאומי  ההנהלה הציונית והסתדרות העובדים ומסמכים הקשורים לבן-צבי מהשנים 1921 – 1922 שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת הוועד  ההסתדרות וגופים אחרים  בעניין היחסים בין היישוב היהודי לשלטונות המנדט הבריטי ובעניינים אישיים.
פ-2919/40 19/11/1921 ארגון ההגנה. התכתבויות בנושא פעילותו של ארגון ההגנה בשנות העשרים של המאה העשרים בין רחל ינאית בן-צבי  מניה שוחט  אליהו גולומב  חיים ויצמן וזאב ז'בוטינסקי. קטעים מתוך הספר 'תולדות ההגנה'  כרך ב'  חלק שלישי;
פ-2920/10 01/01/1922 ספר ההגנה. טיוטת רשימה שנכתבה עבור ספר ההגנה.
פ-2471/2 01/01/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם הורביץ 
פ-2471/22 01/01/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחום סלושץ
ג-8239/4 08/03/1922 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים של יצחק בן-צבי  פרוטוקוולים מישיבות של הוועד הלאומי  ההנהלה הציונית והסתדרות העובדים ומסמכים הקשורים לבן-צבי משנת 1922 שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת הוועד  ההסתדרות וגופים אחרים  בעניין היחסים בין היישוב היהודי לשלטונות המנדט הבריטי ובעניינים אישיים.
פ-2471/50 04/06/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אריה ליב סופר
ג-8239/6 02/02/1923 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים של יצחק בן-צבי  פרוטוקוולים מישיבות של הוועד הלאומי  ההנהלה הציונית והסתדרות העובדים ומסמכים הקשורים לבן-צבי משנת 1923 שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת הוועד  ההסתדרות וגופים אחרים   ובעניינים אישיים.
פ-2816/32 28/05/1923 מכתב מיוסף שפרינצק  מנהל מחלקת העבודה של ההנהלה הציונית  אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב אודות המחסור בעבודה של העולות החדשות במחנות העולים.
ב-28152/10 01/07/1923 משה זמורה – התכתבות פרוטוקולים מישיבות  מזכרים ומסמכים אחרים של  המוסדות ציוניים שונים (הציונית  ההנהלה הציונית בארץ ישראל  המשרד הארצישראלי בוורשה  הסץדרות העובדים הכללית ועוד)  מאמרים ומכתבים בעניינים הקשורים לפעילותו של משה זמורה עורך דין וכפעיל ציוני: עליה לארץ ובדיקות רפואיות לעולים  הפעילות נציונית באירופה ועוד.  לגבי המאמרים: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-8239/7 02/09/1923 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי בתיק –  התכתבויות בין יצחק בן-צבי לבין דוד בו-גוריון על הקונגרס הציוני ה-13 בקרלסבד בה נדונו ועידת פועלי ציון וועידת ארץ-ישראל העובדת; פרוטוקול ישיבת הוועד הלאומי  – על סדר-היום  שאלת התקציב העבודה הפוליטית ועוד; פרוטוקול ישיבה בנושא הבחירות לאסיפת הנבחרים; תכניות לטובת קפא"י – קופת פועלי ארץ-ישראל – לעידוד ההגירה של פועלים יהודים לארץ-ישראל וביסוסם הכלכלי  החברתי  והתרבותי במשק של היישוב; תמצית הריאיון של חברי הוועד הלאומי והוועד הפועל של סר הרברט סמואל – הנציב העליון; התכתבות עם אליהו איתן בעניין שינוי שמו העברי של היישוב תל עדש; פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של הוועד הלאומי בעניין השתתפות צירי הקלפי החרדית באסיפת הנבחרים; הוועידה הרביעית של אחדות העבודה בעין חרוד – דין-וחשבון.
פ-2471/27 01/01/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אריה גריבסקי
פ-2471/51 01/01/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ס. הרצברג
פ-2471/66 01/01/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס גרייבסקי
פ-2471/14 04/03/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים הירשנזון
ג-8239/8 09/06/1924 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי בתיק – פרוטוקול ישיבות הוועד הפועל והוועד הלאומי; פרוטוקול אסיפת הוועד הלאומי ליהודי ארץ-ישראל – על סדר היום: שאלת המשך עבודתו של הנציב העליון הרברט סמואל; התכתבויות בעניין פועלי הרכבת בארץ ישראל ובמצרים ומצבם – החלטת הוועדה פועל בעניינם; החלטת מועצת פועלי הרכבת בשאלת הארגון המשותף.
פ-2471/19 07/07/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב זלמן רייזין
פ-2471/20 23/07/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב אליהו לנדא
פ-2140/9 28/10/1924 קטעים מיומנו של יצחק בן-צבי קטעים מיומנו של יצחק בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2471/40 28/12/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ב. (?) קאיפינוס
ג-8239/9 13/05/1925 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי פרוטוקולים אסיפות הוועד הלאומי בארץ ישראל וכן תכתובות בכתב יד
פ-2471/26 13/07/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ז.ב. קומיקו
פ-2583/9 04/12/1925 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות שונות חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות שונות.
פ-3240/6 01/01/1926 Sigmund Freud: La Science de R?ves  Paris 1926  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
גל-63868/7 20/01/1926 שכונת ברנר אגודה הדדית בעמ אגודה שיתופית – שכונת ברנר – פירוק האגודה – התכתבויות; סקירה על הקמת האגודה – שכונת ברנר ב-1926 – הנחיות ותקנות.
ג-8239/11 02/07/1926 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים של יצחק בן-צבי  פרוטוקולים מישיבות של הוועד הלאומי  מפלגת "אחדות העבודה" והסתדרות העובדים ומסמכים הקשורים לבן-צבי מהשנים 1926 – 1927 שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת הוועד  המפלגה ההסתדרות וגופים אחרים ובעניינים אישיים.
גל-63929/11 01/01/1927 הלוuאה וחhסכון מזכרת בתיה (עקרון) אגודה הדדית בע"מ
גל-63869/1 19/04/1927 בית וגן אגודה הדדית בע"מ – ירושלים – מאזנים מאזנים ודו"חות של האגודה "בית וגן ירושלים – אגודה הדדית בערבון מוגבל" בנוגע לשנים 1927 – 1945. בדו"חות קיימים גם רשימות חברי האגודה.
גל-63929/8 01/07/1927 חברה קואופרטיבית דפוס אחדות בע"מ
פ-2475/11 01/01/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – באגן גולדה[?]
ג-8239/13 02/01/1928 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים ומאמרים של יצחק בן-צבי  פרוטוקולים מישיבות של הוועד הלאומי והסתדרות העובדים ומסמכים הקשורים לבן-צבי משנת 1928 שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת הוועד  ההסתדרות וגופים אחרים (כולל התייחסות למפלגה הקומוניסטית בארץ ישראל  מחקרים היסטוריים שלו ובעניינים אישיים.
ג-8239/14 09/05/1928 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי צילומי מכתבים ויומן של יצחק בן-צבי  דו"ח שכתב בן-צבי על עיריית ירושלים  פרוטוקולים מישיבות של הוועד הלאומית והסתדרות העובדים ומסמכים הקשורים לבן-צבי מהשנים 1926 – 1927 שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לזכרו. המסמכים עוסקים בפעילותו הציונית והפוליטית במסגרת הוועד  ההסתדרות וגופים אחרים  בעניין היחסים בין הישוב היהודי בארץ לשלטונות המנדט הבריטי ובעניינים אישיים.
גל-2597/4 07/12/1928 תעודות נישואין – תל-אביב כרך א' בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מס' התעודות: 16651 עד 16675.
ג-8240/1 31/12/1928 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי בתיק – קטעים מתוך יומן יצחק בן-צבי; תזכיר הוועד הלאומי לוועדת המנדטים של חבר העמים – סקירה היסטורית; התכתבות בין יצחק בן-צבי לבין מרכז צעירי אגודת ישראל; אסיפת מועצת ההסתדרות הכללית הרביעית – סקירה; פרוטוקול הישיבה המשותפת של הנהלת הוועד הלאומי ובאי כח מרכז אגודת ישראל; על סדר היום – עבודה משותפת בשאלת הכותל המערבי.
פ-2148/6 01/01/1929 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. חומר לספר "אנו עולים".
גל-63929/10 01/01/1929 בנק לחקלאות ולתעשייה בני ברק אגודה הדדית בע"מ
גל-2524/2 22/01/1929 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתק תעודות נישואין חתומות על ידי הרב דוד פוטש מהשנים 1929-1932 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 1 עד 50.
מפה-5259/1 01/11/1929 ( בית מברקה )   Cable House ( כפר טורה  אזור – ודי גהמיק Village Tireh  Locality – Wadi Ghamic  בתיק תרשים תכנית התכנון של בית-מברקה בודי גהמיק בחיפה על רקע חום; סומנו גבולות המתחם בבעלות עזיז כאיית ( משני עברי מסילת הברזל )  גבול הכביש ואדמה החקלאית מעובדת  מידות; קו מפלס המים בחורף  מסילת ברזל  כבישים  בית-מברקה  בית הגנן  ודי גהמיק  מגרש בבעלות חברת " פאר השרון " הסמוכה; חוף הים ( בדרום ) וכו'; בגב התכנית – תרשים חלקי בעפרון סימנים של תכנון  כבישים ומסילות ברזל נתונים – חתימת אדריכל ( לא ברורה )  חיפה  נובמבר 1929
פ-2142/2 01/01/1930 ספרים שהוצאו לאור על ידי "ההסתדרות הציונית" ו"הסוכנות היהודית לארץ ישראל" ספרים בשם "המעברות במשקינו החקלאים מצורות נושנות למחודשות"  "תוספות לידיעת הצמחיה של ארץ ישראל" ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3240/5 01/01/1930 Zehn Jahre Berliner Psychoanalytisches Institut  Wien 1930 ספר מספרייתו של אייטינגון.
פ-3240/11 01/01/1930 M. Eitingon: Freud und die geistige Lage der Gegenwart. Eroffnungsnansprache II. Tagung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft  dedicated by Max to Robert – ספר מספרייתו של אייטינגון.
מ-868/54 01/01/1930 Weisser Shlomo
מ-868/55 01/01/1930 Keinberg Joseph
מ-868/52 01/01/1930 Berkovitz and Son
מ-868/53 01/01/1930 Amar David Habib
מ-868/56 01/01/1930 Weiss Emil
מ-868/57 01/01/1930 Kotovsky Efraim
מ-868/58 01/01/1930 Fremdland Leib
מ-868/61 01/01/1930 Unger Stefania and Natan
מ-868/62 01/01/1930 Etz Hadar
מ-868/59 01/01/1930 Schade Shmuel
מ-868/60 01/01/1930 Damage caused by Terrorist Acts- Shmukler Reuben
מ-868/65 01/01/1930 Photo Brener
מ-868/66 01/01/1930 Helman Simon
מ-868/63 01/01/1930 Nifdzwiedz Benjamin
מ-868/64 01/01/1930 Mizrahi Shimon
מ-868/68 01/01/1930 Zahran Coop. Society Ltd.
מ-868/69 01/01/1930 Boeshinsky Max
מ-868/67 01/01/1930 Berkovitz Abraham
מ-868/72 01/01/1930 Emmes Mordehai
מ-868/73 01/01/1930 Shwartz David Theodor
מ-868/70 01/01/1930 Supinator and Henshke
מ-868/71 01/01/1930 Dobrovsky Abraham
מ-868/76 01/01/1930 Ozik Zundil
מ-868/74 01/01/1930 Bergman Samuel
מ-868/75 01/01/1930 Kiperman Aharon
מ-868/79 01/01/1930 Wittenberg Joseph
מ-868/80 01/01/1930 Iraq Petrolium Company
מ-868/77 01/01/1930 Liberman Joseph
מ-868/78 01/01/1930 Borstein Shlomo
מ-868/83 01/01/1930 Kolubus Gershon
מ-868/84 01/01/1930 Kronson Zalman
מ-868/81 01/01/1930 Cohen Grete
מ-868/82 01/01/1930 Heirs of Patt Shoshana
מ-868/85 01/01/1930 Shapira Joseph
מ-868/86 01/01/1930 Mishmar Hamifratz Ltd.
מ-868/13 01/01/1930 Barklyas Bank Haifa
מ-868/14 01/01/1930 Ibrahim Abdul Qader Shublak
מ-868/11 01/01/1930 Societe du Naphte S.A.
מ-868/12 01/01/1930 Passadeos Andronicos G.
מ-868/17 01/01/1930 Whiney  Murray Said  Isfya
מ-868/18 01/01/1930 Suleiman Ahmad Said  Isfya
מ-868/15 01/01/1930 Goldstein Izaac
מ-868/16 01/01/1930 Dr. Iskovitz I.
מ-868/19 01/01/1930 Kfar Hanoar Hadati  Agricultural School
מ-868/20 01/01/1930 English High School Haifa
מ-868/21 01/01/1930 Dr. Segal Julius
מ-868/24 01/01/1930 Hassan Ali Adwan or Arab Kisouya
מ-868/25 01/01/1930 Starck H.I.
מ-868/22 01/01/1930 Abdul Mayid Ali Hammad
מ-868/23 01/01/1930 Hassan Jousef Ta'mari
מ-868/28 01/01/1930 Jalantzki Toba
מ-868/29 01/01/1930 Cohen Johai
מ-868/26 01/01/1930 Haifa Municipality
מ-868/27 01/01/1930 Astoria Restaurant  Hadar Hacarmel
מ-868/31 01/01/1930 Rosenblat Aharon
מ-868/32 01/01/1930 Wiesengrund M.
מ-868/30 01/01/1930 Grinstein Mendel
מ-868/35 01/01/1930 Palestine Educational Co. Haifa
מ-868/36 01/01/1930 Kazza Ltd.
מ-868/33 01/01/1930 Damage caused by Terrorist Acts – Armaly end Jarjoura
מ-868/34 01/01/1930 Mardini Elias
מ-868/1 01/01/1930 Azzam Joseph
מ-868/3 01/01/1930 Musellam F. S.
מ-868/2 01/01/1930 Kad K. and Co.
מ-868/39 01/01/1930 Rashkovsky David
מ-868/40 01/01/1930 Sternberg Zwi
מ-868/37 01/01/1930 Discaloed Carmelita Ordre
מ-868/38 01/01/1930 Kostiner Jehushua
מ-868/43 01/01/1930 Singer Joseph
מ-868/44 01/01/1930 Kalujny Zalman
מ-868/41 01/01/1930 Wohl Michael
מ-868/42 01/01/1930 Baruch Herman
מ-868/45 01/01/1930 Buchman Jacob
מ-868/46 01/01/1930 Hamalbish Green and Winter
מ-868/47 01/01/1930 Geulah Children Home Orphanage
מ-868/50 01/01/1930 Mizrahi Moshe (Hehalutz Shoes)
מ-868/51 01/01/1930 Kaddouri Eliahu
מ-868/48 01/01/1930 Hafner Jehezkel
מ-868/49 01/01/1930 Freidberg (Radio Zenith)
מ-868/87 01/01/1930 Dr. Scherlag Marek
מ-868/88 01/01/1930 Ahmad and Mohamed Hassan Haj Ahmad
מ-868/91 01/01/1930 sahyoun Joseph
מ-868/92 01/01/1930 Raji El Issa
מ-868/89 01/01/1930 Weinberg I. and Keller M.
מ-868/90 01/01/1930 Municipal Fire Brigade Employees
מ-868/95 01/01/1930 Aboutbul Jacob J.
מ-868/96 01/01/1930 Habrs Elias C.
מ-868/93 01/01/1930 Segal D.  Tech. and Electric Supplies
מ-868/94 01/01/1930 Ein Hakeshet Ltd.
מ-868/98 01/01/1930 Tagori N.  Photographer
מ-868/99 01/01/1930 Jewish Agency
מ-868/97 01/01/1930 National Bus Co.
מ-868/102 01/01/1930 Levy Abraham
מ-868/103 01/01/1930 Burhan Mikati
מ-868/100 01/01/1930 Dr. Preiss F.
מ-868/101 01/01/1930 Lebanese Consulate
מ-868/106 01/01/1930 Habinian Amber H. Ltd.
מ-868/104 01/01/1930 Goldstein M.   Auto Spares Parts
מ-868/105 01/01/1930 Universal Bookshop
מ-868/109 01/01/1930 Goldman  Hochman and Co.
מ-868/110 01/01/1930 Adib Qassem Abdi
מ-868/107 01/01/1930 Holinsky Z.
מ-868/108 01/01/1930 Frank Abraham
מ-868/113 01/01/1930 Stern Joseph
מ-868/114 01/01/1930 Khayat Victor
מ-868/111 01/01/1930 Werbolownik Menahem
מ-868/112 01/01/1930 Bachur Pesah
מ-868/115 01/01/1930 Armaly and Zeitoun
מ-868/116 01/01/1930 Singer Sewing Machine Co.
מ-868/117 01/01/1930 Shipping Agency Ltd.
מ-868/120 01/01/1930 Kronenberg Zwi
מ-868/118 01/01/1930 Shafiga Akleh
מ-868/119 01/01/1930 Arnaly Aniseh
מ-868/6 01/01/1930 Elias Edmond
מ-868/7 01/01/1930 Shell Company
מ-868/4 01/01/1930 Qassem Abdul Karim
מ-868/5 01/01/1930 Arab National Bank Haifa
מ-868/8 01/01/1930 Rafig Bay Beydoun
מ-868/9 01/01/1930 Subhi Hudhud
מ-868/10 01/01/1930 Vogelstein Joseph
פ-2472/9 01/01/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/14 01/01/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטות  כתבי יד וחומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2471/10 01/01/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ח. טיוזנר
פ-2471/59 01/01/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. רפאלוביץ 
גל-63929/14 01/07/1930 הלוואה וחיסכון כפר סבא אגודה הדדית בע"מ
פ-2142/1 01/01/1931 ספר בשם "ההסתדרות הכללית ופעולותיה" ספר בשם "ההסתדרות הכללית ופעולותיה". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3240/4 01/01/1931 Karl Stabenow  Grosse Deutsche  Hellerau 1931  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
פ-2471/16 01/01/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ז. לוינזון- לביא
פ-2471/17 01/01/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ניסן טורוב
גל-64184/4 26/05/1931 הנול אגודה הדדית בעמ התכתבויות בנושא פירוק האגודה  דו"חות ומאזנים כספיים  תקנות האגודה ועוד.
גל-63891/3 04/08/1931 דגניה ב קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ שיעבוד רכוש חקלאי של האגודה
ב-28158/1 25/08/1931 ד"ר זמורה – התכתבות אישית (פרטי) (713) ד"ר זמורה – התכתבות אישית
גל-63929/1 01/09/1931 הלואה וחיסכון טבריה אגודה שיתופית בע"מ אורי הינסהימר (ידין).
גל-63929/2 01/10/1931 הלוואה וחיסכון עתלית אגודה הדדית בע"מ
גל-63927/2 01/10/1931 תיאטרון הבימה אגודה הדדית בע"מ
פ-2471/47 02/10/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון ברנפלד
גל-63932/2 01/12/1931 שכונת מעונות עובדים תל אביב אגודה הדדית בע"מ
פ-2471/8 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר שמעון גינצבורג
פ-2471/49 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. רוזן
גל-63927/1 01/05/1932 חברת המרוה במגדיאל אגודה שתופית בע"מ
פ-4061/17 13/05/1932 REGISTER OF PUBLIC BUILDINGS -CORRESPONDENCE רישום מבנים ציבוריים התכתבות רישום של מבנים ציבוריים ומבנים ממשלתיים במחוזות יפו  ירושלים  חיפה ונצרת בתקופת המנדט  תכנית של מבני משטרה; נתוני מיקום  שם המקום  והערות על המבנים; נתונים מספריים של קצבאות ושכר; שוברי חיובים; עלויות מתקופת עבודתו של ארזי במע"צ המנדטורי. מתוך אוסף שלמה ארזי.
גל-64213/11 24/07/1932 עיר גנים תלפיות אגודה הדדית בירושלים בעמ תקנות  דו"חות כספיים ומסמכים נלווים של אגודת  "עיר גנים תלפיות"  שהייתה האגודה של תושבי שכונה תלפיות בירושלים. הדו"ח הכספי לשנת 1939 (עמודים 144 – 151) כולל מבוא עם התייחסות למאורעות תרצ"ו – תרצ"ט וליחסים עם ממשלת המנדט הבריטי.
גל-63894/9 28/07/1932 אשראי חקלאי בית חנן אגודה שתופית חקלאית בעמ רישום שיעבודים לאשראי חקלאי לאגודה שיתופית בית חנן
פ-3240/9 01/01/1933 Marie Bonaparte: Edgar Poe  Paris 1933  2 Volumes  dedicated by her to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון. כרך א'.
פ-3240/10 01/01/1933 Marie Bonaparte: Edgar Poe  Paris 1933  2 Volumes  dedicated by her to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון. כרך ב'.
פ-2471/13 01/01/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס בלזר
פ-2471/30 01/01/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר זולטרץ
מ-1182/53 13/03/1933 Jewish Colonizators in the Crimea מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת אודות התאקלמות היהודים שעלו לארץ והשתלבותם פה בארץ.
מ-1182/55 01/04/1933 Compliance with immigration regulations by applicants for issue of licence מדיניות הגירה ומתן אשרות לאנשים שהיו בישראל ועזבו ותכתובות בנוגע למתן רישיונות למהגרים  כולל שמות.
מ-1182/51 15/04/1933 Immigration of Jews from Iraq מסמכי ממשלת המנדט  מסמכים אודות עלייה לארץ של יהודים מעיראק  כולל שמות של אנשים שעברו במעבר אלנבי ועוד רשימות אנשים שהגיעו מעיראק. וכן תכתובות עם הקונסוליה בעיראק.
מ-1182/46 21/04/1933 Admission of Cheese Makers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לנתינת אשרות עלייה לישראל למייצרי גבינה.
מ-1182/48 21/04/1933 Admission of Laundry men General Policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אשרות עלייה לארץ לבעלי מקצוע- כובסים.
מ-1182/49 23/04/1933 Admission of Cigarette makers General Policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אשרת עלייה לארץ לבעלי מקצוע  ליצרני סיגריות.
מ-1182/47 26/04/1933 Admission of Candle Manufactures & Makers מסמכי ממשלת המנדט  מסמכים אודות אשרת עלייה לבעלי מקצוע בייצור נרות.
מ-1182/44 03/05/1933 Admission of Oil Pressers מסמכי ממשלת המנדט  מסמכים בנוגע לנתינת אשרת עלייה למייצרי שמן.
מ-1182/45 03/05/1933 Admission of Leather Cutter מסמכי ממשלת המנדט  מסמכים בנוגע לנתינת אשרות עלייה לארץ לבעלי מקצוע שמקצועם חתיכת עור.
מ-1182/54 04/05/1933 Admission of Indiviners מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אשרות עלייה לארץ של אחיות מוורשה.
מ-1182/50 08/05/1933 Admission of Brush Makers General Policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אשרות עליה לארץ לבעלי מקצוע- יצרני מברשות
מ-1182/57 08/05/1933 Facilities to visitors to the Arab Fair מסמכי ממשלת המנדט- דיונים אודות מתן ויזות לאנשים המעוניינים לבקר בתערוכה הערבית שנפתחה בירושלים  וכן עניינים טכניים הנוגעים לתערוכה ולרווחת המבקרים בה.
מ-1182/52 11/05/1933 Facilities to travel to Syria of Heads of Algerian Tribes at the request of Emir Said el Jazairi מסמכי ממשלת המנדט- מסמך אודות ביקור אמיר סעיד אל-גאזרי בסוריה
מ-1182/61 02/06/1933 Admission of Barbers מסמכי ממשלת המנדט- מסמך בנודע לאדם בשם דוד קנטרוביץ שביקש לקבל ויזה על סמך היותו מעצב שיער.
מ-1182/56 16/06/1933 Admission of Goldsmiths & Silversmiths מסמכי ממשלת המנדט  מסמכים בנוגע למתן אשרות כניסה לצורפי כסף וזהב במסגרת מדיניות אשרות הכניסה לבעלי מקצוע.
מ-1182/59 26/06/1933 Admission of Hat Makers מסמכי ממשלת המנדט- מתן אשרות וויזות ליצרניי כובעים לפי המדיניות לתת לבעלי מקצוע.
מ-1182/62 27/06/1933 Admission of basket makers מסמכי ממשלת המנדט  מסמכים בנוגע לאשרות עלייה ליצרני סלים ותכתובות בנידון.
מ-1182/63 07/07/1933 Admission of Card-Board box makers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לאשרות עלייה ליצרניי קופסאות קרטון במסגרת נתינת אשרות עלייה לבעלי מקצוע.
פ-2471/45 07/08/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב פיכמן
פ-2471/24 19/09/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חנה שטיינמן
פ-2445/63 01/01/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בצרון" הודעה על פטירתו של עורך ירחון עברי באמריקה "ביצרון" פרופ' חיים טשרנוביץ
גל-2524/4 01/01/1934 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 11751 עד 11775.
גל-63929/13 01/02/1934 שיבת ציון אגודה שhתופית בע"מ
מ-1182/58 08/03/1934 The Arab Exhibition 1934 מסמכי ממשלת הבמנדט- תכתובת אודות תערוכה ערבית  ויזות והטבות למציגים  ופרטים נוספים.
גל-49808/2 19/03/1934 אגודות עותמאניות – לשכת מצפה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה "לשכת מצפה" מבית הבונים החופשיים.
גל-2597/2 14/05/1934 תעודות נישואין – תל-אביב כרך א' בתיק תעודות נישואין משנת 1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 9576 עד 9600.
גל-63932/3 01/09/1934 הקב המאוחד גבעת השלושה קב פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-2524/3 17/09/1934 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 9626 עד 9650.
פ-2471/21 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רפאל ובתיה כהנא
גל-63927/14 01/02/1935 אגודת צרכנים קואופרטיבית בתל אביב בע"מ
גל-2597/9 21/05/1935 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ב' בתיק תעודות נישואין מהשנים 1935-1939 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 21876 עד 21900.
גל-2597/1 29/08/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין מהשנים 1935-1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 27076 עד 27100.
גל-64113/4 01/12/1935 עיר גנים תלפיות אגודה הדדית בעמ דו"חות כספיים ומסמכים נלווים של אגודת עיר גנים תלפיות"  שהייתה האגודה של תושבי שכונה תלפיות בירושלים.
גל-63926/15 01/12/1935 זבול אגודה הדדית בע"מ
פ-2471/18 31/12/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס יונבסקיס (?) [ינובסקי?]
פ-3240/7 01/01/1936 Anna Freud: Das Ich und die Abwehrmechanismen  Wien 1936  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
פ-2471/34 02/01/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה ליקורמן
גל-2597/7 10/01/1936 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ד' בתיק תעודות נישואין מהשנים 1936-1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 11826 עד 11850.
גל-63926/5 01/02/1936 ועד כפר קדימה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
גל-63927/12 01/02/1936 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית שפע בע"מ
גל-2597/5 21/02/1936 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ב' בתיק תעודות נישואין משנת 1936 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 16676 עד 16700.
פ-2595/10 27/02/1936 חומר של יצחק רפאל מולכו – ראינוע התכתבויות וחליפת מסמכים של יצחק רפאל מולכו  בנוגע לנוגה פילם: בקשה לרישום החברה המסחרית  הגשת סרטים לוועדת הביקורת המרכזית לסרטי ראי-נע  מכתביו של אליאב סימון  מזכיר ועדת הביקורת המרכזית  אישורי להצגת סרטים בפלשתינה (א"י)  עלוני סרטים ועוד.
גל-2597/6 06/07/1936 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ג' בתיק תעודות נישואין משנת 1936 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 21701 עד 21725.
גל-63926/6 01/10/1936 קואופרטיב גזית בע"מ
גל-2526/14 27/10/1936 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין שנחתמו על ידי הרב דוד פוטש משנת 1936 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 23601 עד 23625.
גל-2526/15 09/12/1936 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין מהשנים 1936-1939 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 24076 עד 24100.
פ-2471/3 01/01/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רש"י שיינפלד
פ-2475/12 01/01/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הדואר" [תיק ללא שם]
פ-2471/60 01/01/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל דודזון 
גל-2597/11 05/03/1937 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ד' בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 23551 עד 23575.
גל-2597/10 19/03/1937 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ג' בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 23476 עד 23500.
גל-63894/8 09/05/1937 יפו גולדפרויט זהביות יפו אגודה קואופרטיבית בעמ
גל-2597/8 31/05/1937 תעודות נישואין – תל-אביב כרך א' בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 27151 עד 27175.
גל-63929/7 01/07/1937 ניר חברה שיתופית להתיישבות עובדים עברים בע"מ
גל-2597/3 04/11/1937 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ב' בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 27026 עד 27050.
פ-2229/16 01/01/1938 מאמרים מאת יחזקאל קויפמן ויצחק בן-צבי. מאמרים בעברית ובאנגלית מאת יחזקאל קויפמן ויצחק בן-צבי בנושא שבטי ישראל.
פ-2147/2 01/01/1938 רשימות טיוטה של רחל ינאית בן-צבי רשימות טיוטה בנושא ארגון "ההגנה" ודברים אודות אישים המופיעים בספרה של רחל ינאית "דמויות".
פנק-1737/2 01/01/1938 ק  5341 אל תינה ק 5341 אל תינה
פנק-1773/4 01/01/1938 ק  5528 סרפנד אלעמר ק 5528 סרפנד אלעמר
פ-261/29 01/01/1938 ג'ורג' צלאח – נסיון לרצח  החזקת נשק על רקע מאורעות 1938 בקשות להקל בעונשם של אסירים  שנאשמו בהחזקת נשק  בקשה לשחרר אסירים מהכפרים בית-רימא  עבו'ין  ערורה  אל-מזארע ועוד
גל-49089/76 17/02/1938 אגודות עותמאניות – התאחדות חסידי גור בארץ ישראל התכתבויות בנושא הליכי מחיקת האגודה  שינויים בהנהלת האגודה  הצהרה על ייסוד האגודה  תקנון האגודה ועוד.
גל-63926/14 01/03/1938 תל צור אגודה שיתופית חקלאית כללית בע"מ
גל-63930/8 01/05/1938 חרש אגודה שיתופית לתעשיית עבודות מתכת בתל אביב בע"מ
מ-1812/42 31/08/1938 Osherowitz Alexander of Givaat Brenner – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אלכסנדר אושרוביץ  גבעת ברנר.
מ-1812/34 01/09/1938 Klivitzky Nathan of Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נתן קליביצקי  בן שמן.
מ-1812/35 01/09/1938 Neuman Alexander of Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אלכסנדר נוימן  בן שמן.
מ-1812/36 01/09/1938  Vardi Yerucham of Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ירוחם ורדי  בן שמן.
מ-1812/37 01/09/1938 Friedman Mark of Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מארק פרידמן  בן שמן.
מ-1812/38 01/09/1938 Baskind Nadav of Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נדב בסקינד  בן שמן.
מ-1812/39 01/09/1938 Blaukopf Jacob of Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יעקב בלוקופף  בן שמן.
גל-63931/13 01/09/1938 קואופרטיב המגפר חיפה בע"מ
מ-1812/44 03/09/1938 Friedlender Chaim of Beer Tuvia – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חיים פרידלנדר  באר טוביה.
מ-1812/27 05/09/1938 Cohen Yermiahu of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ירמיהו כהן  ראשון לציון.
מ-1812/33 11/09/1938  Lubianiker Pinchas of Hulda – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פנחס לוביאניקר  חולדה.
מ-1812/26 18/09/1938  Levin Gideon of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – גדעון לוין  ראשון לציון.
גל-49829/41 20/09/1938 אגודות עותמאניות – ליגה להגנה על כבוד ישראל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
מ-1812/29 22/09/1938 Rosenthal Paul Simon of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פול סיימון רוזנטל  ראשון לציון.
מ-1812/31 23/09/1938  Eskoli Amnon of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אמנון אסקולי  רחובות.
מ-1812/41 23/09/1938  Charash Jeuda of Givaat Brenner – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יהודה חרש  גבעת ברנר.
מ-1812/28 25/09/1938 Hahn Ernst of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ארנסט חן  ראשון לציון.
מ-1812/30 25/09/1938  Boguslavsky Joseph of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יוסף בוגוסלבסקי  ראשון לציון.
מ-1812/43 09/10/1938 Teitel Nachman of Netaim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נחמן טיטל  נטעים.
מ-1812/40 11/10/1938 Israel Malvin of Givaat Brenner – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מלוין ישראל  גבעת ברנר.
מ-1812/15 17/10/1938  Klinghofer David of Kvutzat Shiller –  Application for a licence to carry a firearm  בקשה לרשיון לנשיאת נשק  דוד קלינגהופר  קבוצת שילר.
גל-63930/7 01/12/1938 תנובה אכספורט אגודה חקלאית שיתופית לשיווק תוצרת משקי העובדים העברים בע"מ מנורה  אגודה שיתופית של מגדלי פרי באביחיל
מ-1812/32 07/12/1938 Marner Philip Coleman Tiley  – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
פ-3240/8 01/01/1939 Marie Bonaparte: Cinq Cahiers  Paris 1939  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
גל-63927/6 01/03/1939 זן אגודה חקלאית שhתופית לשווק אספקה ואשראי בבית חנן בע"מ
פ-2471/4 01/04/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. גינזבורג
גל-63926/11 01/06/1939 מושב התימנים אלישיב בעמק חפר אגודה הדדית בע"מ
גל-64161/3 02/07/1939 עיר גנים תלפיות אגודה הדדית בעמ מסמך תקנות של אגודת  "עיר גנים תלפיות"  שהייתה האגודה של תושבי שכונה תלפיות בירושלים משנת 1939 (עמודים 353 – 360)  דו"חות כספיים ומסמכים נלווים של האגודה וסמכים בנוגע לפירוק האגודה  תקנות אגודת בית הכנת המרכזי "אהל יצחק" – תלפיות (עמודים 437 – 441)  מפרט ורשימת כמויות לשיקום בית הכנסת (עמודים 459 – 487)  מסמכי תביעה של האגודה נגד המדינה ועיריית ירושלים לביטול צו הקניה שניתן לשטח בית הכנסת והתכתבות בין האגודה  עיריית ירושלים (כולל מכתב של ראש העיריה טדי קולק (עמוד 439))  המועצה הדתית ירושלים ורשם האגודות השיתופיות בנוגע למחלוקת על בית הכנסת  מעמדה של האגודה וההליכים לפירוקה.  מלבד תקנון האגודה  שאר המסמכים בתיק הם מהשנים 1947 – 1971 ורובם מהתקופה שאחרי קום המדינה.
פ-2145/3 01/01/1940 טיוטת ספר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "משוט בארץ" טיוטת ספר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "משוט בארץ".
פ-2472/4 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/5 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/7 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סחר האתרוגים קטע בכתב יד מלאכי בנושא סחר האתרוגים לחג הסוכות.
פ-2472/8 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר מסמכים מאוסף יד יצחק בן צבי מהארכיון של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2472/13 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטות  כתבי יד וחומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/19 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "רות בדרמה העברית" טיוטה
פ-2472/21 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר מסמכים מאוסף יד יצחק בן צבי מהארכיון של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2471/6 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבריאל פרייל
פ-2471/11 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים בלוך
פ-2471/55 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האחים שולזינגר 
פ-2471/62 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנשה אונגר  מכתב אל מלאכי ממנשה אונגר ואלטר אפשטיין שנכתב בצד השני של הזמנה לסועדה לרגל הוצאת "צללי דורות"
מ-6587/15 25/02/1940 Yeshivat "Torat Kohanim Haklalit"  Old Bet Israel  ישיבת "תורת כהנים הכללית" בבית ישראל  ירושלים-טופס בקשת רישום הישיבה כמוסד חינוכי  התכתבות בין מחלקת הבריאות למנהל הישיבה בעניין ביצוע תיקונים נחוצים להכשרת המבנה למוסד לימודי.
מ-1727/48 13/03/1940 בקשה לרשיון לנשיאת נשק – Application for a licence to carry a firearm בקשה לחידוש 3 רשיונות נשק-משק פטטר  גדרה.
מפה-4754/1 26/03/1940 משרדי המחוז ותחנת משטרה – תולכרם    District Offices – Divisional H.Q. & Second Class Police Station – Tulkarm בתיק תרשים תכנית של מטה המחוז ותחנת משטרה ( סוג ב' ) בתולכרם על-גבי נייר שקוף מוצהב – מראה כללי של הבנין המיועד ( Isometric view ) נתונים – מס' סידורי 031; Number BP/1585/1; שורטט ע"י B.A.; תאריך – 26.3.40; בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל
גל-2532/13 06/06/1940 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 49801 עד מספר 49825 העתקי תעודות נישואין חתומים על ידי הרב דוד פוטש משנת 1940-1943 מתל אביב.
גל-49092/7 25/06/1940 אגודות עותמאניות – ברית פועלי ארץ-ישראל פרוטוקול מישיבת מנהלי האגודה  התכתבויות בנושא רישום האגודה ועוד.
גל-63926/7 01/09/1940 בית האיכר רחובות אגודה שיתופית בע"מ
ב-28148/17 19/12/1940 ועדת ההורים של בית הספר התיכון ירושלים (713/17) ועדת ההורים של בית הספר התיכון ירושלים (בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה) – תמצית פרוטוקול מאסיפת ההורים הכללית של בית הספר התיכון   סידור מקלטים ותשלומי הורים  מערכת שעות ומקצועות בחירה.
גל-2532/14 19/12/1940 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 49826 עד מספר 49850 בתיק העתקי תעודות נישואין מהשנים 1940-1941 מתל אביב.
פנק-1786/5 01/01/1941 ק  5599 סרפנד אלעמר ק 5599 סרפנד אלעמר
פ-2057/50 01/01/1941 צילום טיוטת מאמר מאת יצחק בן-צבי לזכר מנחם אוסישקין צילום של טיוטת מאמר בכתב-ידו של יצחק בן-צבי לזכרו של מנחם אוסישקין  יו"ר הקרן הקיימת לישראל ומראשי התנועה הציונית  שנפטר ב-1941.
פ-2472/18 01/01/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שרה קופיו – שולם (במלאת 300 שנה למותה)" / מלאכי כתב יד מאמר מלאכי על שרה קופיו סולם
גל-63931/12 01/02/1941 דפוס קואופרטיבי "סגנון" בתל אביב בע"מ
גל-63934/10 01/02/1941 אגרא אגודה יצרנית שיתופית חקלאית רעננה בע"מ
פ-2235/2 02/05/1941 מכתבים מיחזקאל קויפמן אל שולמית ויצחק קלוגאי. מכתבים שנשלחו אל שולמית קלוגאי בנוגע ליצירותיה מאת יחזקאל קויפמן ועוד. בתיק גם ביקורת עיתונאית מאת נתן גרינבלט שהתפרסמה בכתב העת "הד החינוך" על ספרה של שולמית קלוגאי "נשים".
גל-50828/10 05/06/1941 בית וגן ירושלים אגודה שיתופית – 'בית וגן' – בירור סכסוכים בין אגודה שיתופית 'בית וגן' לבין חברי האגודה – התכתבויות; הגשת טפסי תביעה בעבור סכסוכים בענייני חובות כספיים לאגודה ובקשה למינוי בורר של רושם האגודות השיתופיות – התכתבויות; פסקי דין מנומקים; התכתבויות בין עורכי דין הנתבעים לבין רושם האגודות השיתופיות;
גל-2532/17 11/08/1941 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 50576 עד מספר 50600 בתיק תעודות נישואין מהשנים 1941-1944 מתל אביב.
פ-2471/29 25/09/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל.א. אריאלי
גל-2532/18 16/10/1941 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 50976 עד מספר 51000 בתיק תעודות נישואין (אגודת ישראל) מהשנים 1941-1944 מתל אביב.
גל-63936/11 01/11/1941 נשר טקסי ושירות מכוניות אגודה שיתופית בירושלים בע"מ
פ-2471/56 01/01/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי נוימן 
גל-63930/11 01/01/1942 רביבים קבוצת הנוער העובד להתיישבות שיתופית בע"מ בתיק יש גם תיעוד על קבוצת גורדוניה-מעפילים  קבוצת פועלים לדיוג והתיישבות בע"מ (קיבוץ נוה ים).
גל-2532/23 06/02/1942 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 55451 עד מספר 55475  51750 בתיק תעודות נישואין מהשנים 1942-1945 מתל אביב.
גל-2532/24 03/03/1942 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 55476 עד מספר 55500 בתיק תעודות נישואין מהשנים 1942-1944 מתל אביב.
גל-63934/13 01/05/1942 קבוצת הים "גל" קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63934/11 01/09/1942 נירה אגודה שיתופית לחקלאות ותעשיה בע"מ
פ-2471/54 01/01/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.ש. יהודה 
פ-2471/64 01/01/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם שפייזהנדלר 
פ-2471/15 25/01/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ש. בן מאיר
גל-2532/25 21/02/1943 תעודות נישואין – יפו – תל אביב  בתיק העתקי תעודות נישואין מהשנים 1943-1945 מתל אביב. התעודות מפוזרות ללא סדר במספרי התעודות. רשימת תעודות בעמוד הראשון.
גל-63931/1 01/07/1943 הגליל ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
פ-2471/9 01/01/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר שמעון ברנשטיין
פ-2471/25 01/01/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב שמואל ק. מירסקי
פ-2471/53 01/01/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. וקסר 
פ-2471/57 01/01/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראובן גורדיס
פ-2471/61 01/01/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה שלוש 
פ-2471/31 02/05/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים ליף
פ-2471/33 30/06/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דבורה גינצבורג
גל-63894/7 23/10/1944 מזרע קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ רישום שיעבודים והסרת שיעבודים של האגוד השיתויפית
א-3085/34 21/12/1944 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיק אישי של אייכמן  +  תרשים של מחלקתו של אייכמן ת/55 (13-1) – תיק אישי של אייכמן (ראו בת/37 ולהלן). ת/55 (14) – תרשים של מחלקתו של אייכמן. 21 בדצמבר 1944(תיארוך התיק – על פי תאריך התרשים).
פנק-1732/2 01/01/1945 ק  5321 כפר לאם (צפון חיפה) ק 5321 כפר לאם (צפון חיפה)
פ-3240/1 01/01/1945 Die Chewrah Psychoanalytith b'Erez Israel -gratuliert ihrem Prasidenten zum 60. Geburtstag ספר מספרייתו של אייטינגון.
פ-294/3 01/01/1945 עג'אג' נוויהד' – קטעי עתונות מאוחרים שנכתבו בעקבות מותו של האמיר שכיב ארסלאן (1947) קטעי עתונות בענין האמיר שכיב ארסלאן מלבנון  שהיה סופר ומשורר וכיהן במשרות ציבוריות  ביוגרפיה של משפחת האמיר ועוד.
גל-3559/11 01/01/1945 מפקדי אוכלוסין ודיור – תכניות למיפקד 1946 טבלאות קריטריונים לקיום מפקד האוכלוסין של המנדט הבריטי ב1946  חלוקה לפי דתות  תרשימים בכתב יד
פ-2471/39 01/01/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחמן מייזיל
מ-1500/17 30/01/1945 תעודות נישואין – מגדיאל בתיק תעודות נישואין משנת 1945 ממגדיאל. להלן מספרי התעודות: 75876 עד 75877  56869 עד 56875.
פ-2471/32 07/02/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יעקב ש. מינקין
חצ-6020/32 01/03/1945 הליגה הערבית מאמרים  דו"חות  סדרי יום  ישיבות  דו"חות הועדה הכלכלית של הליגה הערבית לעניני מסחר ותעשיה ופרוטוקולים של ישיבות מועצת הליגה הערבית (המשך בתיק 33)
פ-2471/44 30/07/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם גולדגיל
ג-4790/20 23/11/1945 הרב אליעזרי בית וגן ירושלים מכתב בנוגע למעמד ומשכורת הרב
חצ-2276/12 01/01/1946 Ecuador
תת-6/11 01/01/1946 חיבור של גב' ס. מילשטיין על המאמץ המלחמתי של היישוב יהודי בא"י בימי מלחמת העולם השניה ככל הנראה חיבורה של סלין מילשטיין – Selene (Selina) Millstein (Milston). החיבור באנגלית נכתב במכונת כתיבה ונשלח לנורמן ברודני (Norman Brudney).
פ-2471/37 01/01/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלום וויסילבסקי
פ-2471/23 08/02/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בלומנטל (?)
פ-2471/36 15/02/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גב' א. ווייזמן (בתו של ישוע יוסף פריל)
פ-2471/35 22/02/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נ.ב. מינקוב
גל-63937/7 01/03/1946 קבוץ השומר הצעיר דרום אפריקה ארץ ישראל קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית ב"עמ
פ-2471/38 05/06/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זלמן שניאור
גל-63937/1 01/10/1946 גבעת אתא אגודה שיתופית לשיכון פועלים בע"מ
גל-49833/23 03/10/1946 אגודות עותמאניות – מועדון "אחווה" בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
גל-63936/3 01/11/1946 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית שכונת בילינסון בע"מ
ג-6490/2 01/12/1946 הנשיא שניאור זלמן שזר התכתבות עם קרן קימת לישראל  החברה ההיסטורית הישראלית. הזמנה לטקס הענקת תואר כבוד "דוקטור למשפטים" מאוניברסיטת דרופסי בפילדלפיה  תכנית ארועי יום הולדת 80 לנשיא זלמן שזר ועוד
פ-2580/3 10/12/1946 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות בעניין ספרו אוצר יהודי ספרד (ג') התכתבויות בנושא משלוח הספר "אוצר יהודי ספרד" לספריות וגופים שונים.
פ-2138/43 13/12/1946 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ציפורה קיפניס. התכתבות בענינים אישיים. בתיק גם חוברת בשם "זכרונותיי" מאת ציפורה בק-קיפניס אודות הקמת בית החולים "הדסה". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2148/5 01/01/1947 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. כרונולוגיה אישית של יצחק בן-צבי מתקופת מלחמת העצמאות  עדות רחל ינאית על תקופת מלחמת השחרור ועוד.
פ-2471/58 01/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהודה רוזנטל 
פ-2471/63 01/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.י. טרונק 
פ-2471/42 06/03/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ליב יפה
ג-9016/39 24/03/1947 עניני ההקדשות – ירושלים – גוש 52  חלקה 37 ענייני הקדשות- ירושלים (גוש 52  חלקה 37)- תיאור הנכס  שטר הקדש וכו'
פ-2471/43 27/04/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר בניהו
פ-2471/28 02/05/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל מ. בלומנפילד
חצ-168/11 01/06/1947 בעיית היהודים בצפון-אפריקה הפרעות ביהודי מרוקו בקיץ 1948  מצב הקהילה היהודית במרוקו ובתוניסיה  עמדת השלטונות הצרפתים  התנועה הציונית וסיכויי העלייה מצפון אפריקה.
גל-63934/5 01/06/1947 מצודת בורכובי קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63937/10 01/06/1947 יניב אגודה חקלאית שיתופית לשיווק אספקה ואשראי בכפר גבתון בע"מ
פ-2471/46 01/08/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחזקאל ליפשיץ
רש-5401/12 04/08/1947 נחל תנינים ניתוח הידרולוגי ומדידות בנחל תנינים-התכתבויות של מנהל המחלקה להידרולוגיה עם אגפים אחרים במשרד החקלאות (האגף לשימור הקרקע  אגף תכנון)  חברת מקורות  הטכניון  רשות שמירת הטבע ועוד בעניין העברת נתונים הידרולוגיים (נתוני מדידות בנחלים-נפח הזרימה  ספיקות שיא)  קבלת חוות דעת מקצועית לטיפול בתביעה כנגד מקורות  תוכנית אב לניקוז נחל תנינים ויובליו  סקר מליחות באזור מעינות תנינים  התפלת מים בנחל תנינים  תצפיות בבארות וקידוחים  מאגרי מים  מתן חוות דעת מקצועית לטיפול בתביעות משפטיות ועוד.
פ-2471/41 27/08/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב ליב מוינשטר
פ-2471/48 30/09/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ד. גאון
גל-63927/13 01/11/1947 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית כפר יהושע בע"מ
ג-807/14 02/12/1947 שרותי הדסה לנוער  ועדת הדסה לנוער – מגרשי משחקים גוגנהיימר – חיפה ואזור חיפה חילופי מכתבים בין ועדת הדסה לנוער גוגנהיימר לנופש למחלקה הסוציאלית ולסוכנות.  מסמכים כספיים  שאלונים של ועדת הדסה/ גוגנהיימר לנופש למועמדים.  רשימות רהיטים; חשבונות ועוד (כולל זכרון-דברים על שתוף פעולה בין ועדת הדסה גוגנהיימר לנגריה בקרית-חיים לייצור רהיטים 8.5.49).
פ-2148/3 01/01/1948 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "עם הילדים בחזית". מאמר אודות תלמידי חוות הלימוד שניצלו מן השואה.
ג-278/33 01/01/1948 טפסים טפסים של רישום מלאי  חשבונות ועדת ירושלים  רשיון יבוא  חלוקת מצרכים  שחרור חומרים מוקפאים.
סל-8703/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 59 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10607
סל-8704/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 60 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10657
סל-8708/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 64 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10738
סל-8713/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 69 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10728
סל-8714/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 70 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10620
סל-8715/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 71 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10744
גל-49838/37 01/01/1948 אגודות עותמאניות – איגוד יוצאי ליטא בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פר-544/1 01/01/1948 בית הכנסת
גל-3790/11 01/01/1948 סרטים – 3 הנוקמים בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "3 הנוקמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/2 01/01/1948 סרטים – עמק הכפילים בקשת "א. קומדור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמק הנפילים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/21 01/01/1948 סרטים – ישנה נערה במרק שלי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ישנה נערה במרק שלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/9 01/01/1948 סרטים – הצרות עם הנערות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצרות עם הנערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/63 01/01/1948 סרטים – ענתר בן שדאד בקשת אחמד עבדאל חאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ענתר בן שדאד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה.
גל-3787/61 01/01/1948 סרטים – מדאם בובארי בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדאם בובארי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  הכרזות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/86 01/01/1948 סרטים – הבריחה ממחנה מקנזי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה ממחנה מקנזי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/95 01/01/1948 סרטים – מלחמת הויסקי בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הויסקי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/69 01/01/1948 סרטים – גשם אביבי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גשם אביבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/4 01/01/1948 סרטים – הזאבים תוקפים בעורף בקשת "יוניד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזאבים תוקפים בעורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/18 01/01/1948 סרטים – שוק הנשק בקשת "קולנוע  אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוק הנשק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3789/39 01/01/1948 סרטים – מירמר בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מירמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/75 01/01/1948 סרטים – קן החטאים בקשת ממדוח פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קן החטאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה.
גל-3790/80 01/01/1948 סרטים – בוגרי המחר בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוגרי המחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/44 01/01/1948 סרטים – בית ספר למחבלים בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית ספר למחבלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/15 01/01/1948 סרטים – לטאה בעורה של אשה בקשת "סרטי אחים ששון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לטאה בעורה של אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/8 01/01/1948 סרטים – שעון מתקתק בטיפאנו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעון מתקתק בטיפאנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/33 01/01/1948 סרטים – ספינות התופת בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספינות התופת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/48 01/01/1948 סרטים – פנומנל בקשת "דגיאלי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנומנל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פר-2/1 01/01/1948 חדשות על פרסומים
פר-2/2 01/01/1948 מנשר מדינת ישראל
פר-2/3 01/01/1948 מנשר מדינת ישראל
פר-2/4 01/01/1948 חדשות על פרסומי הממשלה חומר אנטי
פר-2/5 01/01/1948 חדשות על פרסומי
פר-2/6 01/01/1948 חדשות על פרסומי הממשלה – הנשיא חיים וייצמן
פר-2/7 01/01/1948 חדשות על פרסומי הממשלה – הנשיא חיים וייצמן
פר-2/8 01/01/1948 חדשות על פרסומי הממשלה – הנשיא חיים וייצמן
פר-5/2 01/01/1948 עתון רשמי תש"ח
פר-5/3 01/01/1948 עתון רשמי תש"ט
פר-5/4 01/01/1948 עתון רשמי תש"ח
פר-6/1 01/01/1948 פקודת התקציב יולי-דצמבר 1948
פר-6/3 01/01/1948 עתון רשמי תש"ח א
פר-6/4 01/01/1948 עתון רשמי תש"ח א'
פר-6/7 01/01/1948 עתון רשמי תש"ט ב'
פר-4/2 01/01/1948 בית הנשיא העליון
פר-4/4 01/01/1948 בית הנשיא העליון
פר-5/1 01/01/1948 גליון מנהלת העם צוים
פר-6/8 01/01/1948 עתון רשמי תש"ח ב' 
פר-6/9 01/01/1948 עתון רשמי תש"ח ב'
פר-6/10 01/01/1948 עתון רשמי תש"ט א'
פר-6/11 01/01/1948 עתון רשמי תש"ט ב
פר-6/12 01/01/1948 עתון רשמי תש"ט
פר-6/13 01/01/1948 מכתבים ממזכירות הממשלה מ- 01/07/1948
פר-5/5 01/01/1948 קווי יסוד לתכנית הממשלה 
גל-63937/3 01/01/1948 מעונות עובדי קופת חולים אגודה שיתופית בחיפה בע"מ
ג-275/11 03/01/1948 בשר התכתבות בעניין אספקה וחלוקה של בשר בירושלים-חלוקה צודקת של בשר בין היצרנים לתוצרת נקניק עבור מוסדות הביטחון  יבוא בשר מחו"ל וכשרותו  פיקוח ויטרינרי על איכות הבשר ועוד.
ג-278/35 17/02/1948 חקירות טיפול מחלקת החקירות (פיקוח על האספקה בירושלים) בתלונות שהוגשו לה כנגד חנוונים  סוחרים ובעלי מסעדות על קבלת שוחד  הפקעת מחירים  היגיינה ירודה  אי אספקת מוצרים ועוד. כתבי קובלנה  אישום וחקירה   דו"ח מדור החקירות על פעולתו.
פ-2133/1 19/02/1948 פירוט החשבונות של חוות הלימוד החקלאית חוות הלימוד החקלאית – פירוט ההוצאות  ההכנסות  השכר לעובדי המקום ועוד.
ג-279/5 19/02/1948 בשר ושחיטה מסמכים מוועדת ירושלים והמושל הצבאי בעניין פיקוח על כשרות ושחיטה בחלוקת בשר לבתי החולים לחג הפסח  והספקת בשר בהסדר כלכלי  ועוד.
ג-6408/16 01/03/1948 בית-קברות בסנהדריה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים  אברהם בירן ויעקב שרייבום  בנוגע לבית הקברות סנהדריה: בקשות חברות קדישא השונות בירושלים לרשות קבורה בו  הפיכת המקום בו הייתה תחנה חקלאית לבית הקברות  הצעת לשכת הבריאות המחוזית לסגור אותו  חוות הדעת של היועץ המשפטי של משרד הדתות יששכר דב בר זכרון דברים מהפגישה אצל הממונה ב-3.4.1955 ועוד.
א-72/2 01/04/1948 פרוטוקולים של מנהלת העם ופרוטוקול של מועצת העם
ג-807/11 02/04/1948 מגרשי משחקים גוגנהיימר – חיפה ואזור חיפה הודעות ודיווחים של מועצת ארץ-ישראלית של הסתדרות נשי הדסה באמריקה ומועצת הדסה לנוער למחלקות המשרד  לאישים ולמוסדות שונים בארץ בעניני ועדת מגרשי המשחקים מטעם מחלקת החינוך  ענינים כספיים ועוד; תזכירים ודו"חות פעילות תקופתיים על עבודתם.
ג-275/13 12/04/1948 ביצים התכתבויות בעניין אספקה וחלוקה של ביצים  סיוע נשות הדסה בהעברת אבקות ביצים וחלב.
חצ-2451/4 01/05/1948 ירושלים (חומר רב מלשכת שר החוץ)
ג-275/6 02/05/1948 מחסנים התכתבות על סידור מחסן מרכזי  מחסני קירור וחדרי קירור לאחסנת מצרכים בירושלים.
ג-278/34 16/05/1948 חשמל  החרמה  חמרי בנין וגלם התכתבות בדבר הספקת חשמל ל-"הדסה" מחסני קירור  לתעשיה  הספקת חמרי גלם לתעשיה וסמכויות החרמה. בתיק גם: רשימת מפעלים חיוניים לשעת חירום  דו"ח על מבנה מחלקת החשמל וחמרי בנין על פעולותיה.
ג-278/32 19/05/1948 הסברה  מדור להסברה בתיק התכתבויות בנוגע לחלוקת מזון  אספקת מצרכים ונסיעות לירושלים.
ג-2386/2 01/06/1948 תיקי אגף השיכון  משרד העבודה – עידוד הבניה הפרטית – חוק
גל-63929/12 01/06/1948 הלוואה וחיסכון מזכרת בתיה (עקרון) אגודה הדדית בע"מ
ג-293/120 17/06/1948 המאפיות המאוחדות  מכתבי בקשה לשחרור מהשיירות בצה"ל של עובדים חיוניים במאפיות המאוחדות ברמן-אנג'ל-כתר בירושלים (ביניהם דני אנג'ל) ובמקומות עבודה נוספים  תשובות מ"ועדת ירושלים – המושל הצבאי" ורשימות של שמות כל העובדים במאפיות.  תיק בעל ערך גניאולוגי.
גל-12277/5 23/06/1948 חוק בתי-הדין חוק בתי הדין הרבניים-הצעת פקודת בתי הדין (1949)  פרוטוקולים מישיבות הוועדה על הרחבת סמכות בתי הדין הרבניים  הצעת חוק בתי הדין הרבניים 1951  הצעת חוק בתי הדין הרבניים (מינוי דיינים) 1952  החלטת הממשלה בעניין בתי הדין הרבניים (9.3.1952). טיוטות של החוק והתכתבויות בעניין בין משרד הדתות-סגן השר והיועץ המשפטי של המשרד  שר המשפטים  היועץ המשפטי לממשלה  מזכירות הממשלה  הרבנות הראשית ועוד.
גל-49830/33 28/07/1948 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"י בית-הכנסת "תיפארת יוסף" דחסידי רדזין ע"ש ר' אהרון ברנדויוזן ז"ל בת"א בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-5413/12 01/08/1948 חוק מס הכנסה – תיק מס' 1 – חלק א' פקודת מס הכנסה ( תיקון ) 1948 – נוסח עם טבלאות מצ"ב; פקודת מס הכנסה ( הוראות זמניות ) 1948 – נוסח; חוק מס הכנסה ומס רווחי חברות ( הוראות שעה ) 1949 – הערות המשרדים  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 1949 – "הערות למס הכנסה"  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק 1950 – החלטות הממשלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-310/21 01/08/1948 ערביי זובידאת דוחות על מצב ערביי זוביידאת
ג-306/50 01/08/1948 שלוש אביעזר
ג-2191/3 09/08/1948 הנהלה – יבוא חיטה התכתבות בין אנשי משרד החקלאות ובינם לבין ד"ר לודוויד סמואל  הנספח החקלאי  בשגריאות ישראל בארה"ב  בנוגע לייבוא חיטה לישראל.
ג-277/18 10/08/1948 ד"ר דב יוסף התכתבות על הסמכויות והכפיפות למושל הצבאי. מצורף תרשים של החלק המרכזי של איזור השלטון הצבאי.
חצ-1885/4 01/09/1948 מקומות הקדושים
ג-271/13 24/09/1948 תקציב וחשבונות יחידת חיל השלטון הצבאי התכתבות בנוגע לתקציב וחשבונות יחידת חיל השלטון הצבאי.
ג-1320/46 01/10/1948 שכביץ מרדכי – תיק אישי
גל-45489/6 29/10/1948 התכתבות בנושאים שונים הטיפול במיעוטים- 1948 משרד המיעוטים  משרד הממשל הצבאי לשטחים המוחזקים; יתר משרד הממשלה  רכוש נטוש; הקדש ונכסי נפקדים; מפקד; רישיונות לנשיאת נשק; טיפול באוכלוסייה
חצ-2567/10 01/11/1948 תיק מיעוטים
חצ-5951/2 01/11/1948 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל בענינים מדיניים שונים כרך ב'
גל-49829/26 14/11/1948 אגודות עותמאניות – אגודת תושבי מנשיה וחסן בק בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-49833/27 14/11/1948 אגודות עותמאניות – מרכז אגודות מכבי אש מתנדבים עבריים בא"י בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-49829/15 21/11/1948 אגודות עותמאניות – הועד למען שיקום שרידי כפר עציון בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-49829/13 28/11/1948 אגודות עותמאניות – הליגה הבין-לאומית להצלת יהדות ערב בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
פ-2148/1 01/12/1948 ביטאון עליית הנוער בשם "ידיעות" ביטאון עליית הנוער בשם "ידיעות".
גל-45489/1 13/12/1948 כפרים ערביים ענייני מיעוטים פרוטוקולים ישיבות בנושא הקשר בין האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית.  מפקד הערבים בחיפה ; מפקד כפרים מחוץ לישראל ; ממשל צבאי; הקדשים מוסלמים ועוד
ג-2513/18 01/01/1949 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מכון ויצמן. המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מכון ויצמן.
גל-353/28 01/01/1949 תיקי הנהלה – בית המכס בראש פינה – כללי תיקי הנהלה – בית המכס בראש פינה – כללי
חצ-1831/9 01/01/1949 זכויות האשה – מעמדן המשפטי של נשים נשואות. הצעת אמנה לגבי אזרחות נשים נשואות
חצ-374/4 01/01/1949 Red Cross (Magen David Adom)
פר-6/2 01/01/1949 פקודת התקציב ינואר-מרץ 1949
פר-6/5 01/01/1949 עתון רשמי תש"ט א'
פר-6/6 01/01/1949 עתון רשמי תש"ט א'
ל-2292/18 01/01/1949 המטה הארצי – קיבוץ חקלאי ערבי תיק משטרת ישראל  קיבוץ ערבי  אחוה  לוד  תעודות מעבר  שר המשטרה  מפכ"ל
ג-3811/2 02/01/1949 קטעי עתונות – חזית המרכז (ענייני גבול) קטעי עיתונות משלהי מלחמת העצמאות ואחריה העוסקים באירועים סביב הגבול המזרחי של ישראל  בעיקר באזור השרון  בשלהי המלחמה ואחריה: תקריות עם הצבא העיראקי בשלהי המלחמה  נסיגת הצבא העיראקי ומסירת שטחי "המשולש" לישראל בעקבות הסכם שביתת הנשק עם ירדן  חיי היום יום של הערבים תושבי המשולש  הסתננויות מעבר הגבול לשם גניבות חקלאיות ועוד. בתיק גם כתבות רטרוספקטיביות בנושאי המערכה על תל אביב בתחילת המלחמה והקרב על קיבוץ גזר.
חצ-2402/11 01/02/1949 בקשות ערבים בישראל לחזור למקומם
ג-4790/37 02/02/1949 עקיר בתיק – התכתבויות למשרד הדתות – המחלקה לענייני דת בבקשה לפתיחת בית כנסת בכפר עקיר. (שרידי הכפר נמצאים היום בתחום קרית עקרון).
ג-784/44 25/02/1949 בית-החינוך עקיר ( עובדים ) חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר מזרם עובדים לאגף החינוך במשרד  לבית-החינוך בעקיר  למועצה האזורית גבעת-ברנר ולגורמים אחרים; רשימות המורים  ציוד וריהוט  נתונים ועוד
חצ-2948/23 01/03/1949 ירדן – ארמון הנציב
ג-807/17 17/03/1949 שרותי הדסה לנוער- מגרשי משחקים גוגנהיימר – ירושלים  חיפה דו"ח מישיבת הועדות 16.5.49  חלוקת תקציב בין המחנות  הודעות על משכורות של עובדי מגרשים; חילופי מכתבים בין שרותי הדסה לנוער לועדת הדסה – גוגנהיימר לנופש  למחלקה לעניני נוער  לויצ"ו ועוד  פרטים על תכניות חודשיות של מגרשי משחקים שונים; דו"חות ביקור במגרש טבריה ורשימות המדריכים במחנות קיץ.
חצ-2500/11 01/06/1949 תערוכות בפולין
חצ-3061/4 01/06/1949 ירושלים
חצ-3044/8 01/07/1949 סוריה
גל-64237/5 01/07/1949 ספיח קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ שעבוד לבנק אנגלו פלשתינה
ג-4733/31 01/09/1949 כרם מהר"ל מכתב בנוגע לבקשת ציוד לבית הכנסת
ג-2173/46 22/09/1949 הנהלה – חיטה קביעת מחירים לתבואות 1950-התכתבויות בעניין מחיר החיטה  משא ומתן בין משרד החקלאות (המחלקה לגידולי שדה)  מחלקת האספקה והקיצוב  ארגון עובדי הפלחה והמרכז החקלאי בדבר קביעת מחיר החיטה מיבול תש"י. הצעת מחיר ליבולי הפלחה (חיטה  שעורה  תירס ודורה  צמחי שמן) על בסיס הוצאות הייצור לדונם בתש"י.
חצ-5951/3 01/10/1949 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל בענינים מדיניים שונים כרך א'
גל-63937/9 01/10/1949 המול אגודה שיתופית של מוציאים לאור עבריים בישראל בע"מ
ג-5380/49 01/12/1949 הזמנת ספרים ע"י ראש הממשלה – במברגר את ואהרמן הזמנת ספרים עבור בן-גוריון מהוצאת ספרים ובית-מסחר במברגר את ואהרמן  ירושלים – הודעות על ספרים לבן-גוריון  רשימת הספרים  קבלות וחשבונות ( כולל קטלוג והודעות על מכירה פומבית של ספריית פרופ' W.E.J. Kuiper המנוח  אמסטרדם  הולנד 11.7.51 )
חצ-3037/15 01/12/1949 ירושלים
גל-63929/5 01/12/1949 הלוואה וחיסכון חקלאי גדרה אגודה הדדית בע"מ
ג-2087/14 02/12/1949 מועצה מקומית נהריה – חוק עזר – היטל עינוגים מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין חוקי עזר לרשויות המקומיות – היטל עינוגים (מס עירוני לפעילויות במרחב הציבורי).
גל-3977/45 04/12/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – נורדיה תכנון מושב עובדים נורדיה כולל מפות תכנון
גל-2987/10 20/12/1949 מועצה דתית עקיר התכתבויות בנושא הרכב במועצה הדתית ופעילותה  שירותי הדת במקום  סיכומי ביקור  משכורות לרבנים ועוד.
ש-63/7 25/12/1949 ארגון המועצות האזוריות – מועצת אזור בית שאן ארגון המועצות האזוריות – מועצת אזור בית שאן.
ג-2702/5 26/12/1949 הפקעות רכוש ציבורי – מגדל בתיק – התכתבויות  דיונים וסיכומי דברים בעניין הפקעת מגרשים ורכוש ציבורי במועצה המקומית מגדל; תקנות העברת מקרקעין (אגרות) במועצה; שחרור מאגרות משכנתא – והחלטת המועצה המקומית מגדל למשכן שתי חלקות אדמה לטובת מטרות ציבוריות;  העברת מפעל המים למועצה – מגדל – התכתבויות; הפקעת מגרשים לבנייה לטובת מגורים לעולים החדשים.
גל-64260/31 29/12/1949 נורדיה מושב שתופי של חיילים משוחררים בעמ מסמכים כלכליים שונים של האגודה של המושב השיתופי נורדיה.
פ-2140/7 01/01/1950 פתקית שכתבה רחל ינאית בן-צבי רישום בנושא ביקורה של רחל ינאית עם יצחק בן-צבי ברבת עמון.
ג-1849/3 01/01/1950 אגף הבניה – עצים – מן-ברמן כרטיסיות עם נתונים כספיים של חברת "מן – ברמן" לסחר בעצים.
גל-17016/13 01/01/1950 בניני בתי-ספר ערביים בניני בתי-ספר ערביים – תכתובת  דו"חות
חצ-2451/5 01/01/1950 ירושלים (חומר מלשכת השר ושל ג. רפאל)
חצ-56/7 01/01/1950 יחסי ישראל ארגנטינה דו"חות על אנטישמיות בארגנטינה  אשרות כניסה לישראלים  אשרות למדריכים לקהילה היהודית ועוד.
ג-1970/13 01/01/1950 תיקים סגורים זרנוגה – בחירות בחירות אזורי קלפי; מועדי בחירה
גל-49085/23 01/01/1950 אגודות עותמאניות – שכונת חפץ חיים התכתבות בנוגע להקמת האגודה וביטול האגודה ותקנות האגודה
א-7795/2 01/01/1950 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים עזרא דנין – תוכנית לישוב פליטים באל-עריש – 3
פ-2472/3 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/16 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2472/17 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר מסמכים מארכיון יד יצחק בן-צבי מהאוסף של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2472/28 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומר מחקר על בן יהודה ונושאים אחרים מסמכים מאוסף יד יצחק בן-צבי מהארכיון של אליעזר רפאל מלאכי.
פר-2/9 01/01/1950 חדשות על פרסומי הממשלה – הנשיא חיים וייצמן
חצ-8206/5 01/01/1950 ערבים בישראל
גל-49831/8 23/01/1950 אגודות עותמאניות – אגודת עולים חדשים תושבי שכונת חסן בק מנשיה ביפו בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה. 47
גל-49831/9 24/01/1950 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש הנער משה צבי פרנקל ז"ל קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש הנער משה צבי פרנקל ז"ל
ג-2386/1 31/01/1950 תיקי אגף השיכון  משרד העבודה – מוסד עליון לשיכון
גל-64073/1 01/02/1950 אגודה צרכנית יצרנית שתופית כרם מהר"ל בעמ אגודה שיתופית כרם מהר"ל תקנון פעילות  מועד יסוד
גל-63932/1 01/02/1950 המשוחרר אגודה שיתופית להובלה ושירות בע"מ
פ-2045/6 01/03/1950 מכתב מעמרם יצחק הכהן (שומרוני) ליצחק בן-צבי המכתב כולל ברכות ובקשה של עמרם יצחק כהן  תושב שכם  לרשיון ביקור בישראל אצל אנשי העדה השומרונית בתל-אביב. בנוסף  בתיק התייחסותו של רענן סילבר אותה העביר לנשיא בן-צבי.
כ-928/11 21/03/1950 הכנסת הראשונה – ביטחון מסמכים של מזכירות הכנסת הראשונה. התכתבויות עם משטרת ישראל ואגף הביטחון בכנסת בנושאי אבטחת משכן הכנסת ברחוב פרומין. התכתבות על פרשת אברהם צפתי  התכתבות על משפט מחתרת ברית הקנאים. התכתבות על רשיון לכלי ירייה למאבטחי הכנסת
גל-450/19 29/03/1950 מינוי רב לעין-כרם  הרב יוסף שמואל מוריה התכתבות עם המועצה הדתית עין כרם בעניין מינויו של הרב יוסף שמואל מוריה לרב בכפר עין כרם.
גל-63935/58 01/04/1950 מרחב קואופרטיב ארצי של חיילים משוחררים לחפירות ישורים מלויים ואספקת חומרי בניין בתל אביב בע"מ
ג-2092/58 05/04/1950 מועצה מקומית נהריה – חוק עזר בדבר רשיונות לאופנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים  בנוגע לניסוח חוק עזר בדבר רישיונות לאופניים  ע"י המועצה המקומית נהריה: העתקים של החוק  תיקונים שהוצעו ועוד.
גל-49831/40 18/04/1950 אגודות עותמאניות – ארגון יוצאי אופלה בישראל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-3013/14 01/05/1950 יער אלונים התכתבות עם אגף התכנון  הקיבוץ המאוחד "אלונים" בענין הנ"ל
פ-1968/35 01/05/1950 ירושלים תזכיר בעניין שאלת ירושלים  אשר הוגש ע"י משלחת ישראל לאו"ם לוועדת הנאמנות מטעם האו"ם. בתזכיר – על שאלת ירושלים  מעמדה  אריות האו"ם על המקומות הקדושים; השפעות פוליטיות  השפעות כלכליות  השפעות ביטחוניות  היבטים משפטיים ועוד.
חצ-3061/5 01/05/1950 ירושלים
גל-63935/62 01/05/1950 קדימה מאפיה קואופרטיבית ביפו בע"מ
גל-63935/31 01/05/1950 מפעלי הגליל קואופרטיב אורגים תעשיה בנהריה בע"מ
גל-354/22 14/05/1950 תיקי הנהלה – מחסני הסוכנות בנמל יפו – כללי התכתבויות בנושא מטען  וסחורות שנמצאים במחסני הסוכנות היהודית בנמל יפו  תוצאות השריפה במחסנים ב-4.7.52 ועוד.
גל-63935/53 01/06/1950 חומה קואופרטיב לחומרי בנין בפתח תקוה בע"מ
גל-63935/22 01/06/1950 אריגי עכו ביח"ר קואופרטיבי לאריגה בע"מ
גל-63926/8 01/06/1950 בית יהודה אגודה שיתופית בע"מ
גל-47305/5 27/06/1950 חוזרי משרד מבקר המדינה עלון חודשי לעובדי משרד מבקר המדינה על הנעשה במשרד – בתוך כך  הוויכוח מסביב לדו"ח השנתי של מבקר המדינה; דיון בכנסת של תקציב משרד מבקר המדינה; סקירה – הטיפול בתלונות; התנהלות משרד מבקר המדינה; הגשת דוחות שנתיים למבקר המדינה – הנחיות להגשת הדו"ח; ענייני כח אדם ומשאבי אנוש במבקר המדינה; הנחיות ונהלים – כללי.
ג-2386/4 30/06/1950 תיקי אגף השיכון  משרד העבודה – הצעות לשיכון – הצעות לשיכון ובניה – קונטרוביץ אברהם 
גל-2961/13 01/07/1950 בית-הקברות "סנהדריה" – ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות  בנוגע לבית הקברות סנהדריה בירושלים: בקשות חברות קדישא השונות בירושלים לרשות קבורה בו  הצעת לשכת הבריאות המחוזית לסגור אותו  רישיון להעברת גויות משייח' באדר  העברת בית הקברות לרשות חברה קדישא גחש"א – קהלת ירושלים  תכנית בית הקברות ועוד.
חצ-6205/14 01/07/1950 חומר המחלקה המדינית  (המשך מתיק 13) – התכתבויות שונות בנוגע לקבלת פרסומים במחלקת החקר.
גל-63935/49 01/07/1950 הסליל קואופרטיב לסריגה בחיפה בע"מ
גל-63935/63 01/07/1950 מסד קואופרטיב לחומרי בניין בע"מ
ג-1846/7 06/07/1950 אגף הבניה – מחירים – ד"ר פלדמן מחירים של חומרי בניין  התכתבויות בנושא מחירים מקסימליים  צווים לקביעת מחיר  סקירה על מצב המחירים בארץ ובעולם ועוד.
א-3085/28 09/07/1950 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  שער  של עיתון "Der Stern" ("הודעת הנאשם"  סליל 21  עמ' 1035-1026  כרך א'  עמ' 138) שער של עיתון גרמני בשם שטרן
גל-49832/4 19/07/1950 אגודות עותמאניות – ארגון של סוחרים ובעלי מלאכה  חיילים משוחררים נכי מלחמת השיחרור יפו בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-63935/19 01/08/1950 חמר ביח"ר ללבנים שרופות וקרמיקה ירושלים בע"מ
גל-1141/30 09/08/1950 עין ורד התכתבויות וטפסים בנושא נרשמים למוסדות החינוך  רשימות נרשמים.
ג-2079/39 22/08/1950 מועצה מקומית נהריה – חוק עזר – קנס פיגורים מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין חוקי עזר לרשויות המקומיות – קנס פיגורים במועצה מקומית נהריה.
גל-63935/50 01/09/1950 שרות עליה קואופרטיב להובלת משאות בחיפה רחוב הנמל 30א בע"מ
גל-49811/50 30/09/1950 אגודות עותמאניות – ארגון יצרני הממתקים בירושלים התכתבויות בנוגע לאגודה: הליכי מחיקת האגודה  פרוטוקול אסיפה כללית  ייסוד האגודה.
חצ-2536/5 01/10/1950 יחסי טורקיה – גרמניה
גל-63926/1 01/10/1950 כפר יחזקאל מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63821/1 24/10/1950 הקודחים אגודה שתופית של הפועל המזרחי זרנוגה בעמ תיק של משרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לרישום האגודה "הקודחים"- אגודה שיתופית של הפועל המזרחי  זרנוגה בע"מ.
ג-854/15 01/11/1950 מועמדים להוראה – שאלונים – טבריה שאלונים למורים של אגף החינוך במשרד-טבריה. שמות המורים: אריה קוה  אהרון אלחסיד  שולמית אלחסיד  שמואל אברהמי  בתיה אלעזרי  הדסה בן-גיגי  מרים ממן  רות שוגר (שגריר) גרשוני  מאיר שמעוני  דוד עובד.
חצ-2551/2 01/11/1950 סיום מצב המלחמה עם גרמניה
גל-63935/36 01/11/1950 ססגונה מצבעה ומלבנה קואופרטיב בטקסטיל וקרטונז בקרית אריה בע"מ
גל-63935/9 01/11/1950 אבנרי בית מלאכה לייצור מרצפות ומוצרי מלט אגודה שיתופית בע"מ
גל-6301/6 07/11/1950 מושב פוריה מושב פוריה: פרטי-כל מישיבות הועדה התקציבית  אישורי מתן וקבלת הקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור  חשבונות הועד הדתי  שאלונים לישובים חדשים  התכתבות ועוד'.
גל-49832/22 12/11/1950 אגודות עותמאניות – ארגון יצרני בלוקים ומוצרי מלט אחרים של יפו שכונת התקוה  כפר סלמה ושכונת שפירא התכתבויות בנוגע לאגודה: הליכי מחיקת האגודה  ייסוד האגודה  תקנות האגודה.
ג-4606/6 01/12/1950 לשכת השר פנחס לבון – הסתדרות נשים ציוניות – ויצ"ו התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע להסתדרות עולמית לנשים ציוניות: סקירה על פעולות המחלקה להדרכה בחקלאות  תזונה ומשק בית  רשימת המוסדות החקלאיים של ויצ"ו ומועצת הפועלות  דו"ח מפעולות המחלקה להדרכה בתזונה ובהליכות הבית בשנת 1950 – 1949  דברי הספד לשר דוד רמז ועוד.
גל-49832/29 01/12/1950 אגודות עותמאניות – מפעלי עזרה של ארגון הפועלות של הפוהמ"ז בישראל מפעלי עזרה של ארגון הפועלות של הפועל מזרחי בישראל  תקנון ותקנות האגודה
גל-63926/12 01/12/1950 תל צור אגודה שתופית חקלאית כללית בעמ
ג-4060/7 14/12/1950 חטיבת-מזון – חיטה התכתבות בנוגע ליבוא בשר מארגנטינה
גל-6294/14 18/12/1950 מעברה עקיר החדשה דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  פרטי-כל מישיבות  כרטיסי-ביקור וכו'
ג-1964/34 29/12/1950 כפרי עבודה – עזתה ההתכתבויות בנושא הקצבות לציוד ושירותים מוניציפליים  הקמת מפעלים ופיתוח תשתיות ליישובי המועצה האזורית עזתה (שדות נגב).
ג-9017/26 01/01/1951 עניני ההקדשות – ירושלים – גוש 71  חלקה 9 טופס מח' מס-רכוש עירוני  תיאור הנכס ועוד
גל-48758/16 01/01/1951 מועצה מקומית בית דגן – [סקר תושבים] סקר תושבים במועצה המקומית בית דגן: שכון א'  שכון ד'  רחוב א' ורחוב ז'. שדות הטבלה בסקר: שם פרטי ושם משפחה  כניסה  מס' השיכון  מתעסק  גודל המשפחה שמות וגיל  כמה חדרים  וסוג הדירה.
ל-2175/11 01/01/1951 הכנענים תיק משטרת ישראל  מחתרת הכנענים  כרוזים  עדות  מרכז העברים הצעירים  קול קורא  הפגנות  הצתות  ירחון "אלף"  החרמת כרוזים  מעצר  קטעי עיתונות.
ג-2337/26 03/01/1951 עקיר (ענייני). דו"חות והתכתבות בנוגע לתכנון אספקת מים ותשתיות ביוב לשיכוני העולים בעקיר (למעברה לשעבר).
גל-49832/41 15/01/1951 אגודות עותמאניות – ארגון יצרני ממתקים וופלים בת"א בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
חצ-5951/4 01/02/1951 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל בענינים מדיניים שונים כרך ב'
גל-63935/12 01/02/1951 תדהר נגריה קואופרטיבית בחולון בעמ
גל-63935/10 01/02/1951 צידה קואופרטיב ארצי למזנונים וקיוסקים בכל שירותי התחבורה בע"מ
גל-49832/55 16/02/1951 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) דחסידי ברסלב בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-9017/27 01/03/1951 עניני ההקדשות – ירושלים – גוש 71  חלקה  43 בתיק טופסי מח' מס-רכוש עירוני  תיאור הנכס  רשימת נכסי ההקדש (ביה"ח משגב לדך) ועוד. גוש 71 חלקה 43  ירושלים
חצ-338/41 01/03/1951 שיחות שלום ישראל – ערב  ב. כולל נוסח הסכם בעניין הר הצופים
ג-9017/28 01/03/1951 עניני ההקדשות – ירושלים – גוש 71  חלקה 46 טופס מח' מס-רכוש עירוני  תיאור הנכס  רשימת נכסי ההקדש; התכתבות בין ההקדש לבין משרד  בין טאבו לבין משרד המשפטים אודות שינוי סוג רישום הקרקע של ההקדש  גוש 30138.
גל-63935/56 01/03/1951 אריאל אגודה שיתופית לתעשיית חומרי בניין בכפר סבא בע"מ
גל-63935/4 01/03/1951 שכון הוותיקים בקרית חיים אגודה שיתופית בע"מ
גל-49806/7 01/04/1951 אגודות עותמאניות – קרן רבקה פרידה ז"ל בת הרב יצחק איזיק אייזן הי"ו הצהרה בשבר ייסוד אגודת קרן רבקה פרידה ז"ל בת הרב יצחק איזיק אייזן הי"ו  תקנון האגודה והתכתבות לגבי פעילותה מ-1951 – 1979  התכתבות משנת 2002 בנוגע למחיקת האגודה.
גל-49832/73 09/04/1951 אגודות עותמאניות – ליגה להטבת השמיעה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-1151/40 01/05/1951 מעברת ברנר מוסדות חינוך במעברת גבעת ברנר-התכתבות בין המועצה האזורית ברנר לבין משרד החינוך בעניין רישום למוסדות החינוך במעברה (בית ספר יסודי  גן ילדים ובית ספר לנערים עובדים מזרם העובדים)  מספר הנרשמים לפי גילאים  שמות הנרשמים (שם  גיל  שם האב)  בקשת הורים לפתוח  בית ספר מזרם המזרחי במקום.
גל-63935/18 01/05/1951 חושלים קואופרטיב למסגרות מכנית ופחחות בע"מ
גל-3964/40 02/05/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר שרון התיכון צו להקמת המועצה האזורית השרון התיכון כולל מפה.
גל-1152/1 11/05/1951 שפרעם (מעוטים) מכתב נלווה לטפסי רישום לבתי ספר בשפרעם
חצ-2948/24 01/06/1951 ירדן – ארמון הנציב
גל-63935/17 01/06/1951 קרית עבודה יג אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
גל-63928/42 01/06/1951 עובדי הדפנה קואופרטיב לחמרי בניין בחיפה בע"מ
גל-63935/41 01/07/1951 יוחנן קואופרטיב לסנדלרות וייצור נעליים ברחובות בע"מ
גל-63935/35 20/07/1951 ביתנו אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע"מ
תה-7/22 22/07/1951 כתב האמנה של שגריר שוויץ  מר Otto Seifert כתב האמנה של שגריר שוויץ בישראל (הראשון) אוטו סייפרט.
ג-528/64 29/07/1951 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – הופשטטר צבי נח תיק בנוגע לנסיבות מותו של צבי הופשטטר  בן 77  שמת ממינון יתר של כדורי שינה.
גל-49833/15 29/07/1951 אגודות עותמאניות – גנזא-חוג לאומנות יהודית עממית בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
חצ-2537/19 01/08/1951 יחסי הולנד – ישראל
גל-63928/1 01/08/1951 מענית קואופרטיב לחרישה בתל אביב בע"מ
גל-3971/26 09/08/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה עין אילה התכתבויות הנוגעות לתכניות בנייה בעין איילה (עין רזל);  תכנית מפורטת למושב עובדים; תשריט מפת האיזור  דיוני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה  תכניות להפקדה והחלטת הוועדה; תכנית מפורטת למושב עובדים – עין איילה (עין רזל); חוות דעת של אגף התכנון שהוגשה לאישור .
ג-2095/56 19/08/1951 בית שאן – מועצה אזורית מועצה אזורית בית שאן-התכתבות עם משרד הפנים בנוגע לפרסום חוקי עזר של המועצה.
ג-3579/46 24/08/1951 מחזות – "מירעלע אפרת" (באידיש) המחזה ביידיש "מירעלע אפרת" מאת יעקב גורדין-בקשת תיאטראות שונים בשנים 1951-1968 (התיאטרון ע"ש אברהם גולדפדן  תיאטרון פאלקס בינע  תיאטרון חדש  תיאטרון הנריך ליפמן  האמרגן פ. גורנשטיין) להצגת המחזה  אישור המועצה וטקסט המחזה.
חצ-1819/1 01/09/1951 המועצה הבריטית
חצ-2529/13 01/09/1951 חידוש המלחמה
גל-63928/6 01/09/1951 שקוף קואופרטיב לליטוש זכוכית תעשית מראות וזגגות לבנין ואוטומובילים ביפו בע"מ
גל-6329/10 01/10/1951 שירותי דת בישובים וישובי עולים פרוטוקולים  התכתבות  דיווחים על שירותי הדת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות  דו"חות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – באר-שבע.
גל-63935/28 01/10/1951 במה בית מלאכה קואופרטיבי לעבודות מתכת וייצור מכונות חקלאיות ביפו בע"מ
גל-63935/5 01/11/1951 אילון אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע"מ
גל-63928/5 01/11/1951 הכורה קואופרטיב לכרית והובלה זיפזיף במגדל גד בע"מ
ג-1970/14 04/11/1951 תיקים סגורים זרנוגה – עובדי הועד תיק של משרד הפנים בעניין עובדי הועד המקומי של הכפר זרנוגה.
ג-815/34 21/11/1951 כפר-עקרון – מעברה עקיר חילופי מכתבים בין משרד המפקחים ומפקחים שונים ליחידות המשרד  לוועד המקומי כפר עקיר  להסתדרות המזרחי ועוד; נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים; תקן בית-הספר במעברה עקיר בשנת תשי"ג.
פ-2921/24 01/01/1952 ארגון ההגנה בירושלים. פנקס רשימות שנרשם על-פי עדות אריה בוטרמוביץ וברושי מאת רחל ינאית בן-צבי בנושא ההגנה בירושלים.
ג-6861/1 01/01/1952 פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט) פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט)
ג-6862/1 01/01/1952 פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט) פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט)
ג-6863/1 01/01/1952 פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט) פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט)
ג-6864/1 01/01/1952 פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט) פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: משפט מלחי (שופט)
חצ-5952/2 01/01/1952 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – תזכירים  טיוטות מאמרים  התכתבות תזכירים  טיוטות מאמרים  התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל בענינים מדינים שונים  כולל הבעיה האזורית בפעולות האו"ם במזרח התיכון
פר-1/1 01/01/1952 מברקים מלשכת הנשיא
פר-1/2 01/01/1952 מודעות אבל של הנשיא חיים וייצמן
פר-1/3 01/01/1952 עיתונות ומודעות אבל של הנשיא חיים וייצמן
פר-1/4 01/01/1952 מודעות אבל של חיים וייצמן
פר-1/5 01/01/1952 קטעי עיתונות של הנשיא חיים וייצמן
פר-3/2 01/01/1952 אבל על הנשיא חיים וייצמן בבואנוס איירס
פר-3/3 01/01/1952 חדשות ופרסומים על הנשיא חיים וייצמן
פר-3/4 01/01/1952 חדשות ופרסומים על הנשיא חיים וייצמן
פר-3/5 01/01/1952 דברי הכנסת ישיבות קל"ן – ק"ן של הכנסת השניה 
פר-4/1 01/01/1952 בית הנשיא העליון
ג-812/48 06/01/1952 מעברת גבעת ברנר בית-החינוך במעברת גבעת-ברנר – חילופי מכתבים בין משרד המפקחים לבית-החינוך; נתונים על התקן והקצאת שעות למקצועות שונים  מידע על המורים  העבודה בבית הספר בימי השיטפונות במעברה ועוד.
גל-5910/3 01/02/1952 מגדה (בטחה) תשריט (מפה תכנונית) של היישוב בטחה ומסמכי תכנון לגבי הבנייה במקום.
ג-3580/60 05/02/1952 מחזות – "דער ווילדער מענטש" המחזה ביידיש "דער ווילדער מענטש" מאת יעקב גורדין-בקשת תיאטרון יידישע פאלקס בינע להצגת המחזה  אישור המועצה וטקסט המחזה בכתב יד.
פ-1990/4 19/03/1952 חיים וייצמן – לשכת הנשיא – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים ומברקים יוצאים הנשיא חיים וייצמן  רעייתו ורה ויצמן  יו"ר הכנסת (מ"מ הנשיא) יוסף שפרינצק ואנשי לשכת הנשיא (מנהל הלשכה יגאל קמחי  מזכירת הנשיא איגה שפירא ושליש הנשיא דוד ארנון) אל מוסדות  אישי ציבור ואנשים פרטיים שונים  בנושאים אישיים וציבוריים: תקציב לשכת הנשיא  חנינות ועוד (המשך בתיק 5)..  על-פי הארכיונאי של יד בן-צבי החומר במיכל זה הוא "טרום מדור 7" והוא נכלל בארכיון יצחק בן-צבי עם מינויו כנשיא
גל-63928/45 01/05/1952 התיק קואופרטיב למוצרי קרטון ונייר בחיפה בע"מ
פ-1990/5 02/06/1952 חיים וייצמן – לשכת הנשיא – העתקי מכתבים יוצאים (המשך מתיק 4) העתקי מכתבים ומברקים יוצאים הנשיא חיים וייצמן  רעייתו ורה ויצמן  ין"ר הכנסת (מ"מ הנשיא) יוסף שפרינצק ואנשי לשכת הנשיא (דוד ברטוב  מזכירת הנשיא איגה שפירא ושליש הנשיא דוד ארנון) אל מוסדות  אישי ציבור ואנשים פרטיים שונים  בנושאים אישיים וציבוריים: פעילות לשכת הנשיא  חנינות ועוד עפ"י הארכיונאי של יד בן-צבי החומר במיכל זה הוא "טרום מדור 7" והוא נכלל בארכיון יצחק בן-צבי עם מינויו כנשיא.
חצ-355/14 01/07/1952 החלפת רכוש  א'.
ג-2386/3 01/07/1952 תיקי אגף השיכון  משרד העבודה – הצעות לשיכון – כללי
חצ-2490/12 01/07/1952 ירושלים
גל-3960/4 15/09/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר אילת בתיק – התכתבויות בנוגע לגבולות שיפוט אילת; גבולות אשר הועתקו מתכנית את/13 ונחתמה על-ידי שר הפנים משה שפירא בקובץ התקנות.
מגע-83/6 01/11/1952 תחנת משמר צור באהר – מחוז ירושלים תחנת משמר צור באהר – מחוז ירושלים  תשריטים ועוד.
חצ-3062/5 01/11/1952 ירושלים
גל-63935/21 01/11/1952 כפר קיש מושב שיתופי להתיישבות בע"מ
ג-2318/14 16/11/1952 כורדני התכתבות ודוחות בנושאים: בניית מוסדות ציבור ושיכונים בכורדני  סלילת כבישים  אספקת מים בישוב.
ג-3582/26 17/11/1952 מחזות – דער דבוק המחזה "דער דיבוק" ביידיש-בקשת התיאטרון ע"ש אברהם גולדפרן בתל אביב להציג את המחזה "דער דיבוק" מאת ש. אנ-סקי (שלמה זיינביל רפפורט)  אישור המועצה  טקסט המחזה.
ג-1970/7 01/01/1953 תיקים סגורים חדרה כפרית – זרנוגה – תקציב התיק מכיל טפסים ריקים.
פ-2269/4 01/01/1953 מאמר מאת בנימין מזר תדפיס מאמר בשם "ארץ כנען ערב תקופת האבות" מאת בנימין מייזלר (מזר) מתוך "ארץ ישראל"  ספר ג'  המוקדש לזכרו של א.ד. קאסוטו. בנוסף  בתיק גם הערותיו של אהרן ראובני למאמר הנ"ל  אותן שלח לחברה ההיסטורית הישראלית"  אך הוא לא נמצא מתאים לפרסום במסגרתה.
גל-1791/11 01/01/1953 ירחון איתנים ירחון "איתנים" בהוצאת מרכז קופת חולים-התכתבות עם משרד החינוך בנוגע למשלוח החוברות למוסדות חינוך בישובי עולים  מעברות וכדו'.
פר-3/1 01/01/1953 אבל על הנשיא חיים וייצמן
פר-3/6 01/01/1953 תפלת אזכרה לעילוי נשמתו של חיים בן עוזר וייצמן נשיא ישראל
פר-4/5 01/01/1953 בית הנשיא העליון
גל-49810/40 13/02/1953 אגודות עותמאניות – אגודה למלחמה בשמד התכתבות ותקנון
ג-2088/15 29/03/1953 זכרון יעקב אספקת מים- חוקי עזר של רשויות מקומיות ואכיפה של חוקים
חצ-355/16 01/05/1953 בקשות יחידים לחזור לישראל  א'.
גל-3977/57 13/05/1953 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – גנות הדר בתיק בקשות שרטוטים ואישור להקמת המושב גנות הדר. גוש 8141
ג-2093/38 03/08/1953 מועצה מקומית נהריה – חוק עזר – שימור רחובות מסמכים מהמנהל המקומי במשרד הפנים בעניין חוקי עזר לרשויות מקומיות ואכיפת החוקים בעיר נהריה.
גל-49087/60 03/08/1953 אגודות עותמאניות – אגודת שוחרי בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק כצנלסון למורשת השואה והמרד בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-2775/31 03/09/1953 רמלה – ועדים מקומיים לישובי עולים- כפר זרנוגה- דו"ח כספי ועד מקומי כפר זרנוגה  דוחות ומאזנים כספיים (ספטמבר 1953-מרץ 1954) הכנסות (תקבולים ממיסוי  הענקות משרד הפנים לישובי עולים) והוצאות (תברואה  חינוך ותרבות  אספקת מים  שירותי דת  חובות  תשלומים ועוד).
גל-49835/61 22/11/1953 אגודות עותמאניות – איגוד מנהלי בתי-החולים בישראל מסמכי איגוד מנהלי בתי-החולים בישראל.
גל-49072/20 10/12/1953 אגודות עותמאניות – "מנורה" אגודה לתרבות מסמכי אגודה לתרבות "מנורה".
גל-63870/79 11/12/1953 בארותיים מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ רישומי משכנתאות ושעבודים  חוזים והתכתבויות בנושא.
גל-17013/4 01/01/1954 חרות –  מפלגה חרות  מפלגה – בתיק בעיקר קטעי עתונות
גל-12269/59 20/01/1954 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – גזר מסמכים בנוגע לשירותי קבורה.
חצ-5953/5 01/02/1954 יועץ מדיני ד"ר ליאו כהן – נסיעה לארצות הברית חומר על נסיעתו לארה"ב (פברואר-מרס 1954 )
גל-9431/5 09/03/1954 המינהל לשלטון מקומי – באר-טוביה – בית-קברות תכנית מתאר כללית של בתי קברות – שטח תכנון עיר באר טוביה.
ג-2777/7 01/04/1954 רמלה – ועדים מקומיים – ועד מקומי כפר זרנוגה ועד מקומי כפר זרנוגה  דוחות ומאזנים כספיים (אפריל 1954-מרץ 1955)-הכנסות (תקבולים ממיסוי  הענקות משרד הפנים לישובי עולים) והוצאות (תברואה  חינוך ותרבות  אספקת מים  שירותי דת  חובות  תשלומים ועוד).
גל-49836/46 12/04/1954 אגודות עותמאניות – איגוד החילים המשוחררים בישראל  ארגון נכי מלחמת העולים השניה (נכי הבריגדה ומתנדבי הישוב) בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-3960/12 18/05/1954 שטח שיפוט – נוה מונסון (נוה אפרים) הקמת מועצה מקומית נווה אפרים (מונוסון)  ענייני פנים ומנהל; ועדת השמות שנדרשה לעניין השם; גבולות ועוד
חצ-508/13 01/08/1954 רכוש יהודים בפולין
חצ-508/12 01/09/1954 רכוש יהודים בפולין
ג-2092/15 14/09/1954 מועצה מקומית נהריה – חוק עזר – מודעות ושלטים מסמכים מהמנהל המקומי במשרד הפנים בעניין חוקי עזר לרשויות המקומיות ואכיפתם – מודעות ושלטים ועוד.
חצ-2490/13 01/11/1954 ירושלים
ג-1941/7 28/12/1954 הליגה למלחמה בשחפת מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין פעילות ארגון הליגה למלחמה בשחפת.
ג-3255/11 01/01/1955 ביקורת – בקעת בית-שאן. דין וחשבון על הביקורת במועצה האזורית בקעת בית שאן
ג-1904/3 01/01/1955 תיקים סגורים של שלטון עצמי – הדרכה למועצות ערביות הדרכה למועצות ערביות  יום עיון למועצות מקומיות  תקנות הרשויות המקומיות בערבית  קורס הדרכה למזכירי מועצות ערביות ועוד.
פר-4/3 01/01/1955 בית הנשיא העליון 
גל-49088/13 17/01/1955 אגודות עותמאניות – ארגון העצמאיים נכי מלחמת השיחרור בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
מגע-89/8 01/02/1955 איחוד בתי-המלון הירדניים – ירושלים איחוד בתי-המלון הירדניים – ירושלים
חצ-3068/5 01/02/1955 מגן דוד אדום
גל-44872/11 18/03/1955 הנהלת הרשות – בית נכות – דגון חיפה תיק על מוזיאון (בית נכות) ממגורות "דגון" שבנמל חיפה המכיל מידע על המוזיאון  תכתובות בנוגע לאוספי המוזיאון וממצאים ארכיאולוגיים שנמסרו למוזיאון  תעודות אחסנה  מכתבי תודה  דו"ח ועוד'.
גל-6362/4 25/04/1955 כפר הנוער התורתי אחוזת נפתלי תיק של משרד הדתות בנוגע לכפר הנוער התורתי אחוזת נפתלי המכיל אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"ח וכרטיס ביקור; התכתבות וכו' (כולל פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית 15.4.55).
חצ-508/14 01/05/1955 רכוש יהודים בפולין
מגע-49/12 01/10/1955 שלוחת בית המעצר – שכם שלוחת בית המעצר – שכם
גל-1602/1 04/10/1955 ספירת מלאי במחסנים נוהל אפסנאות  רשימות מלאי  מכרזים לרשימות ציוד ועוד.
גל-42639/25 21/11/1955 רשויות מקומיות – עיריות ומועצות מקומיות התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לעיריות ורשויות מקומיות: רשימות מועמדים לבחירות  מיזוג רשויות מקומיות  נאום שר הפנים בישיבה חגיגית למיזוג כפר גנים עם פתח תקווה  בחירות לרשויות המקומיות ולעיריות  הצעה לתיקונים להוראות פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות בעניין בחירות  חלוקת הארץ למחוזות ונפות ועוד.
גל-49088/33 06/12/1955 אגודות עותמאניות – "אגבל" אגודה למען הבגד הלאומי ואוסף אטנוגרפי למלבושי השבטים בישראל אגבל אגודה למען הבגד הלאומי ואוסף אטנוגרפי למלבושי השבטים בישראל.
גל-49838/34 12/12/1955 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת חסידי קוז'ניץ "עבודת ישראל" בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-2019/46 01/01/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – זרנוגה – תיק ריק התיק כולל רק גיליון רישום וכרטיס תנועת תיק ריקים
ג-2034/12 01/01/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה  תקציב  בניית בית ספר יסודי ועוד.
ג-2034/13 01/01/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה  תקציב ועוד.
ג-2438/14 15/02/1956 לשכת השר – נזקי רכוש – עקב הפגזות התכתבות בנושא נזקי רכוש ופניות לפיצוי  רשימות נזקים שנגרמו למשקים גדות  חולתה ואחרים  הכרזה על אזור רמת הנדיב כיער סגור. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-5363/6 01/03/1956 הוצאת ספרים במברגר את ואהרמן תשלום עבור ספרים לראש-הממשלה – חשבוניות  מכתב לואי
ג-2093/48 20/03/1956 מועצה מקומית נהריה – חוק עזר – רחצה על שפת הים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים  בנוגע לניסוח חוק עזר בדבר רחצה על שפת הים  ע"י המועצה המקומית נהריה: טיוטות החוק  תיקונים שהוצעו  אישור ההסכם בין המועצה המקומית לאגודת החוף נהריה ועוד.
גל-5910/22 21/05/1956 מחוז הדרום בתי-קברות תב"ע ד/243-בתי קברות במחוז הדרום (בתי קברות יהודיים אזוריים למספר ישובים). תכנית מתאר בתי קברות  מרחב תכנון גלילי  מחוז הדרום. אישור התוכנית להפקדה ופרסומה.
ג-2777/9 28/05/1956 רמלה – ועדים מקומיים – ועד מקומי כפר זרנוגה  ועד מקומי כפר זרנוגה  דוחות ומאזנים כספיים (אפריל 1956-מרץ 1957)-הכנסות (תקבולים  הענקות משרד הפנים לישובי עולים) והוצאות (תברואה  חינוך ותרבות  אספקת מים  שירותי דת  שמירה וביטחון  אספקת מים  תיקוני דרך  חובות ותשלומים).
ג-1970/20 30/05/1956 תיקים סגורים זרנוגה – ביקורת בתיק – ביקורת חשבונות בכפר זרנוקה – התכתבות; עבודות בכביש – כפר זרנוקה; ועד מקומי בזרנוקה – דין וחשבון לשנת הכספים 1955-1956; חשבון תקבולים ותשלומים; חשבון עודף וגרעון; ביקורת חשבונות על הוועד המקומי לשנת הכספים 1955-1956.
גל-49820/15 30/05/1956 אגודות עותמאניות – שירות לשיקום פוליו בעכו מכתב משנת 1956 בעניין הודעה ל ייסוד העמותה " שירות לשיקום פוליו בעכו" מ-1956 והתכתבות משנת 2002 של לשכת הבריאות המחוזית חיפה במשרד הבריאות.
א-7793/8 01/08/1956 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים עזרא דנין – דו"חות טהרן ותורכיה מכתבים אישים 20
פ-2169/49 09/08/1956 מכתב מגב' מרק ג'ורס לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה האנגלית אודות ארגון "PALAGRASS".
ג-5737/28 01/12/1956 חברת הדלק  ביטול חוזים עם רוסיה התכתבות בעניני תביעות נגד החברה הסוביטית (חוזים מצורפים).
גל-3930/35 01/01/1957 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – בטחה בתיק רק שרטוט של חוות בטחה
ג-2005/21 01/01/1957 תקציב רגיל – בית שאן (מועצה אזורית) דו"ח תקציב של המועצה האזורית בית שאן (כיום מועצה אזורית עמק המעיינות) לשנת הכספים 1957/58 ומכתבים בנידון.
ג-13493/8 01/01/1957 הזמנות לבצוע עבודות – כרך II הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה.
חצ-5951/8 01/01/1957 ד"ר ליאו כהן- היועץ המדיני של משה"ח – התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל בענינים מדיניים שונים כולל דו"ח נסיעתו לארצות צפון ומרכז אירופה (13.4-28.3.57
חצ-2959/1 01/01/1957 מצרים – הסכם שביתת הנשק
גל-1702/45 11/01/1957 גן ילדים ממלכתי דתי מעברת עכו בדק בית בגן ילדים הממלכתי-דתי במעברת נפוליאון בעכו – התכתבויות; העברת הגן המחוזק במעברה לבעלות עירית עכו והתנאים לכך; ענייני תקציב לטובת אספקת ציוד וריהוט לגן  והשתתפות משרד החינוך – התכתבות;
חצ-5952/6 01/04/1957 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – תזכירים  טיוטות מאמרים  התכתבות תזכירים  מאמרים והתכתבות עם נציגויות בחו"ל ומדינאים זרים בענינים מדיניים שונים
טס-3027/111 13/06/1957 דוד בן גוריון בביקור בתמנע
חצ-2957/1 01/07/1957 ירדן – ארמון הנציב
חצ-2957/2 01/07/1957 ירדן – ארמון הנציב "עצים"
גל-2006/17 05/07/1957 כרמי סיידון – גזר פרוטוקול מישיבת הוועדה לנורמות בחקלאות  התכתבות בין נציבות המים (הנציב מנחם קנטור והיועץ המשפטי מרדכי וירשובסקי)  אגודת כרמי סיידו  התאחדות האיכרים ו"מקורות" בנוגע להקצאת מים לכרמי סיידון ועוד.
מגע-14/21 01/10/1957 המח'תארים של כפר דיר ג'ריר בראמאללה המח'תארים של כפר דיר ג'ריר בראמאללה.
חצ-2961/9 01/10/1957 סוריה – מעצר ספינות
ג-13493/10 01/11/1957 הזמנות לבצוע עבודות – כרך III הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך מתיק 9.
מגע-83/3 01/11/1957 שכירות מבנה מרכז צבאי – אל-עיזריה שכירות מבנה מרכז צבאי – אל-עיזריה  תרשימים ועוד.
חצ-2959/2 01/11/1957 מצרים – ענייני ועדות שביתת הנשק
גל-49083/73 26/11/1957 אגודות עותמאניות – אגודה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2144/6 01/01/1958 חיבורים מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבורים ובהם זכרונות רחל ינאית מימיה הראשונים בארץ ישראל ומפגישת יצחק בן-צבי עם נציג גרמניה בקושטא בנושא מתן הפיצויים לניצולי השואה.
גל-22756/13 01/01/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – נורדיה תוכנית מתוקנת והרחבת השיכון- נורדיה שימוש בקרקע; היתרי בנייה
ג-2045/31 13/01/1958 תקציב בלתי רגיל – בית שאן מועצה אזורית התכתבויות וטפסים בנושא אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 1959/60
גל-49831/6 22/01/1958 אגודות עותמאניות – אגודת מחלקי חלב "תנובה" ביפו וסביבותיה בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
גל-49840/44 13/02/1958 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של יוצאי פשמישל (לזכר קדושי פשמישל – פולין) בת"א התכתבויות בנושא הליכי מחיקת האגודה  הודעה על ייסוד האגודה
גל-49813/36 01/04/1958 אגודות עותמאניות – גמילות חסד "קרן עוזיאל להלואות" שליד ועד עדת הספרדים בירושלים בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2922/16 01/07/1958 צילום מכתב ממזכירת שגרירות ישראל בבריסל להוריה המתאר את ביקור הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו בבלגיה + מכתבים נלווים צילום העתק מכתב ממזכירת השגרירות בבריסל רות קופל להוריה  שכולל דיווח מפורט על התרשמויותיה וחוויותיה בזמן הביקור הראשון של הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בבלגיה (21.7.1958)  צילום העתק מכתב נלווה מהשגריר גדעון רפאל לשרת החוץ גולדה מאיר (25.7.1958) וצילום מכתב נלווה נוסף מרות קופל לצבי צמרת מ"יד יצחק בן-צבי" (7.1986)  שאליו היא העבירה את העתקי שני המכתבים האחרים.
ג-13493/9 01/07/1958 הזמנות לבצוע עבודות – כרך III הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך בתיק 10.
פ-2102/22 28/07/1958 קטע עיתונות. מאמר בשפה הצרפתית בשם "מספר שעות בחברת הגברת הראשונה של ישראל" אודות רחל ינאית בן-צבי.
גל-49089/62 05/09/1958 אגודות עותמאניות – קרן גמ"ח (גמילות חסדים) – עולי גורליצה והסביבה התכתבויות בנושא הליכי מחיקת האגודה  בירור פרטים אודות האגודה  דו"ח האסיפה הכללית  הודעה על ייסוד האגודה  תקנות האגודה ועוד.
גל-2020/23 29/10/1958 כפר ביריה – מחירי מים התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות המים במשרד החקלאות  בנוגע לפניית ועד כפר יערנים – ביריה בקשר למחיר המים  אשר מסופקים להם ע"י עיריית צפת.
א-7793/7 01/11/1958 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים עזרא דנין – דו"חות טהרן ותורכיה מכתבים אישים 20
גל-45484/35 02/11/1958 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – יפים הם החיים הסרט "יפים הם החיים"-תוצרת גרמניה-אוסטריה בשפה הגרמנית  1957. תקציר הסרט ועלון פרסום הסרט. התכתבות בין מפיץ הסרט (סאבי נ. מלאך) למועצה לבקורת סרטים בעניין הצגת הסרט בישראל  החלטת המועצה שלא להתיר את הצגת הסרט כיון שהמוסיקה שלו מבוססת על יצירת מלחין (פרנץ ליהר) בעל עבר של שיתוף פעולה עם הנאצים.
גל-6310/9 13/11/1958 עזתה התכתבויות בנושא סיוע בתשמישי קדושה וספרי קודש בעזתה  דו"חות הכנסות והוצאות לשירותים דתיים  דו"ח על מצב השירותים הדתיים באזור.
ג-4360/42 28/11/1958 תיקי ישובים – יטבתה – תכנון ובצוע מכתב ממנהל אגף השיכון לסולל בונה בנושא התחלת בנייה ביטבתה.
חצ-300/7 01/12/1958 התכתבות בין המשלחת בקלן ומשרד החוץ בענינים מדיניים
חצ-5953/7 01/12/1958 יועץ מדיני ד"ר ליאו כהן – נסיעת ד"ר כהן לארה"ב דו"ח  התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל בענין ביקורו
ג-2727/4 09/12/1958 מועצה אזורית בקעת בית שאן בחירות למועצה האזורית בקעת בית שאן-הקמת ועדת בחירות  מינוי מנהלי בחירות בישובי המועצה  קביעת המודד הכללי לבחירות (קביעת מספר התושבים לקביעת מספר הצירים)  קביעת מועד הבחירות (30.8.1959)  בחירת צירי הישובים למועצה האזורית ועוד.
ג-1910/22 01/01/1959 בקעת בית שאן דין וחשבון כספי
ג-2647/23 01/01/1959 נתונים כלליים על הרשויות מקומיות – מרום הגליל בתיק – נתונים כלליים על המועצות האיזוריות – המועצה האיזורית מרום הגליל לשנת הכספים: 1959-1960  1961-1962  1962-1963; בנתונים – נתונים פיזיים  עובדים ברשויות המקומיות  מספר הרישיונות שהוצאו  אספקת מים;
טס-3027/42 01/01/1959 דוד בן-גוריון  מזכירו יצחק נבון ויגאל מוסינזון. ראש הממשלה  דוד בן-גוריון ויגאל מוסינזון. מאחור – יצחק נבון – מזכירו של דוד בן-גוריון.
ג-13493/12 01/01/1959 הזמנות לבצוע עבודות – כרך IV הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך מתיק 11.
ג-9016/42 01/03/1959 עניני ההקדשות – ירושלים – גוש 54  חלקה 49 טופס מח' מס-רכוש עירוני  תיאור הנכס
ג-9017/34 02/03/1959 עניני ההקדשות – ירושלים – גוש 72  חלקה 56 טופס מח' מס-רכוש עירוני  תיאור הנכס  העתקי שטר-הקדש וכתב-הקדש  רשימת הנכסים; התכתבות
ג-2029/24 05/04/1959 פרוטוקולים מישיבות המועצה- בקעת בית-שאן פרוטוקולים מישיבות המועצה – בקעת בית-שאן.
פ-2580/2 15/04/1959 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות בעניין ספרו אוצר יהודי ספרד (ב') התכתבויות בנושא ספרו של יצחק רפאל מולכו "אוצר יהודי ספרד".
ג-13493/11 01/05/1959 הזמנות לבצוע עבודות – כרך IV הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך בתיק 12.
ג-3964/13 03/08/1959 מועצה מקומית שלומי – שטח שיפוט  התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה למועצות אזוריות במשרד הפנים  בנוגע למועצה מקומית שלומי: תחום שהשיפוט של המועצה  הצעות לגבולות השיפוט  צו בדבר המועצה המקומית ועוד.
ג-13493/14 01/09/1959 הזמנות לבצוע עבודות – כרך V הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך מתיק 13.
פ-2464/9 21/09/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית המדרש של בתי ראנד בירושלים  גזיר מאמר ליובל החמישים  "המודיע"
ג-1944/18 11/11/1959 מועצה האזורית בית-שאן דו"ח כספי של המועצה האזורית בקעת בית שאן (עמק המעיינות) לשנת 1958/59
ג-13493/13 01/12/1959 הזמנות לבצוע עבודות – כרך V הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך בתיק 14.
פ-2144/15 01/01/1960 רשימת הרצאות מפי דוד גולדמן. רשימת הרצאות בנושא תקופת ארגון "השומר". בתיק גם סמל העליה לרגל ל"בית הנשיא" וסמל האירגון "שלח את עמי".
פ-2140/4 01/01/1960 פרוטוקול של עצרת לזכר בר בורוכוב בפרוטוקול דברים שנשאו יצחק בן-צבי  דוד בן-גוריון ואנשים נוספים.
א-3085/8 01/01/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "בזכות האהבה ההיא" מאת: ברברה שוורץ לי בזכות האהבה ההיא – בית ההורים היהודי ומנגנוני התמודדות פסיכולוגיים אצל מתבגרים שורדי מחנות ריכוז נאציים. מאת: ברברה שוורץ לי.  עבודה שהוגשה לפקולטה של CALIFORNIA GRADUATE INSTITUTE  התיק מכיל רק את שער הפרסום.​
ג-3907/1 01/01/1960 קטעי עתונות – מוסלמים  דרוזים  בהאיים
גל-17049/7 01/01/1960 מעבר לירדן בחג המולד רשימות שמיות של צלינים  אישורים של הממשל הצבאי לאנשים  דו"חות יומיים על תנועה במעבר מנדלבאום
גל-11823/2 01/01/1960 איגוד ערים – ביוב אזור דן  – הפקעות
חצ-813/9 01/01/1960 לוס אנג'לס – המועצה האמריקאית למען היהדות –  AMERICAN COUNCIL FOR JUDAISM התכתבות ופרסומים של המועצה.
חצ-894/30 01/01/1960 בריסל- ארגונים בינלאומים ולאומיים מחוץ לאו"ם כגון: האינטרנציונל הסוציאלסטי התכתבות  דו"ח  AMERICAN FEDERATION OF LABOUR – AFL
חצ-893/9 01/01/1960 בריסל- יחסי ישראל – גרמניה- שיחות השגריר עם נציגי מערב גרמניה בבריסל התכתבות  דו"חות.
חצ-2151/11 01/01/1960 בית ישראל
א-3085/33 01/01/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – 16 שאלונים על נושאים שונים ותשובותיו של הנאשם (כרך א'  עמ' 141) כתב ידו של הנאשם אדולף אייכמן
א-3085/26 01/01/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רכוש יהודי הונגריה (כרך א'  עמ' 136) טווח התאריכים משוער. תמליל קלטת 77 מחקירת אייכמן במשטרה
א-3085/27 01/01/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של הגברת סוניה אוסטר (כרך א'  עמ' 136) טווח התאריכים משוער.
ג-6307/45 01/01/1960 מועצה אזורית – בית שאן
ג-6339/55 01/01/1960 במחנה גדנע
ג-1906/19 01/01/1960 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית אל-טירה  תקציבים ועוד.
פ-2583/5 01/01/1960 חומר של יצחק רפאל מולכו – תמונות ותצלומים שונים תצלומים שונים של יצחק רפאל מולכו (ביניהם תצלומים מטקס נטיעת יער על שם הרב ד"ר יצחק אלקלעי בסביבות ירושלים ב-30.4.1963) וצילומי מבנים שונים של מבנים באיטליה שנלקחו כנראה מתוך ספר (שם הצלמים אינו ידוע).  לגבי התצלומים הלא מתוארכים:  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2130/8 01/02/1960 פנקס הבוחרים לשנת 1960/1961 בעלי זכות בחירה ביישובי המדינה (לפי א-ב של שם היישוב)-פנקס הבוחרים לשנת 1960-1961. חלוקת הארץ לאזורי קלפי.
חצ-2962/5 01/02/1960 מטה מנגנון משקיפי או"ם – סיורים ותצפיות של המשקיפים חומר נוסף: האיזור המפורז בגבול סוריה: סוריה – מפעל הירדן: סוריה האיזור המופרז כללי: הר הצופים ירדן – הר הצופים
ג-4422/47 19/02/1960 כורדני התכתבות בעניין מניעת פלישה למבנים בשטח המעברה.
ג-13493/15 01/03/1960 הזמנות לבצוע עבודות – כרך VI הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך בתיק 16.
ג-2651/27 06/03/1960 תקציב בלתי רגיל – בקעת בית שאן תקציב בלתי רגיל – בקעת בית שאן
ג-2643/6 28/03/1960 מועצה אזורית – בקעת בית שאן דו"ח מביקור של ביקורת כספית שערך ד. סומך במועצה האזורית בקעת בית שאן (כיום: מועצה אזורית עמק המעיינות) ומסמכים שונים לגבי פעילות המועצה ותקציבה.
ג-13493/16 01/04/1960 הזמנות לבצוע עבודות – כרך VI הזמנת תוכניות בנייה למבני ציבור  שיכונים וכו' מארכיטקטים  מהנדסים וקבלנים ע"י אגף השיכון במשרד העבודה. המשך מתיק 15.
מגע-40/24 01/04/1960 האזנה לתחנות רדיו זרות האזנה לתחנות רדיו זרות  תלונות נגד בעלי החנויות המאזינים לרדיו תחנת "סות אלערב".
פ-2144/13 30/04/1960 הזמנות לכינוסים שונים שנשלחו לרחל ינאית בן-צבי הזמנות לכינוסים שונים שנשלחו לרחל ינאית בן-צבי.
חצ-1134/5 01/06/1960 פראג – התכתבות בעניני נאצים
א-7257/14 03/06/1960 דו"ח הועדה הציבורית לבדיקת השכר ותנאי העבודה של המורים. דו"ח הועדה הציבורית לבדיקת השכר ותנאי העבודה של המורים.
גל-49822/29 03/07/1960 אגודות עותמאניות – בית לחם שיכון חסכון בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
פ-2149/15 11/07/1960 מכתב מצבי פלסר לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע להקמת תזמורת של "הנוער העובד והלומד". בתיק גם מכתבי אברהם סוכר לארגון "הסתדרות הנוער העובד והלומד" באותו נושא וכן רשימת חברי "המרכז לתרבות ולחינוך".
פ-2140/3 24/07/1960 פרוטוקול של כנס שנערך לזכר זאב ז'בוטינסקי במלאת עשרים שנה לפטירתו. בפרוטוקול דברים שנשאו יצחק בן-צבי  רחל ינאית בן-צבי ואנשים נוספים.
גל-42611/2 05/09/1960 נצרת עילית – שטח שיפוט מסמכים ומפות מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין שטח שיפוט נצרת עילית  כינון מועצה מקומית בנצרת עילית  צו בדבר הקמת המו"מ נצרת עילית.
חצ-7027/2 01/10/1960 אייכמן – מברקים ומכתבים משגרירות ישראל בצרפת על המשפט קיים גם חומר משגרירות ישראל בבריסל
גל-3788/50 04/10/1960 סרטים – שרשרת נעורים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שרשרת נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2140/1 16/10/1960 פרוטוקול של מסיבה שנערכה במלאת ארבעים שנה ליסוד גדוד העבודה. פרוטוקול של מסיבה שנערכה במלאת ארבעים שנה ליסוד גדוד העבודה.. בפרוטוקול דברי רחל ינאית ויצחק בן-צבי  ישראל שוחט ואנשים נוספים.
פ-2149/11 25/10/1960 מכתב מרחל ינאית לג'ורג' וייז מכתב תודה על תרומתו הכספית ל"קרן הספריות של בית הנשיא".
חצ-1767/17 01/11/1960 וושינגטון – סוריה.
א-3085/32 01/11/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חומר על הכנת התרשים הארגוני (כרך א'  עמ' 139) התאריך משוער.
א-3085/31 30/11/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התרשים הארגוני (06-1495  כרך א'  עמ' 139) תרשים ארגוני של משרדו של אייכמן
גל-42617/11 07/12/1960 אור-עקיבא – שטח שיפוט מסמכים מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין שטח השיפוט של אור עקיבא.
ג-2070/27 01/01/1961 בקעת בית שאן מועצה אזורית בקעת בית שאן תקציב רגיל
גל-17035/21 01/01/1961 כפר ימה התכתבות בענין מינוי מוכתר  הקמת מסגד  בית-הספר המקומי ועוד
גל-11888/70 01/01/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אורבך שמחה בונם הכהן – רב בתיק מכתב תודה של דוד בן-גוריון
ג-13493/2 01/01/1961 מוסדות ציבור – כרך XIV התכתבות בנוגע להקמת מבני ציבור בישובים ושיכוני עולים כגון: בתי-כנסת  מקוואות  בתי-ספר  גני-ילדים  מרפאותף חנויות ועוד. (המשך מתיק 1).
פ-2149/12 28/01/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין "ועד ההורים המרכזי". התכתבות בנוגע להענקת תרומות מטעם בית הנשיא למוסדות שונים.
גל-49815/25 06/02/1961 אגודות עותמאניות – המכון האמריקאי לחקר ארץ הצבי בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-2070/40 17/02/1961 גן יבנה – תקציב 1961/62  התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים  בנוגע למועצה המקומית גן יבנה: מצבה הכספי ותקציבה לשנת הכספים 1961/62  דו"ח על ביקור במועצה  תקציב למפעל הזנת הילד  רשימת העובדים לפי סעיפי תקציב  תקציב לשנת 1961/62 ועוד.
פ-2149/7 26/02/1961 דפי ידיעות של "קרן הספריות של בית הנשיא" דפי ידיעות של "קרן הספריות של בית הנשיא".
מגע-14/15 01/03/1961 מח'תארי (מוח'תארים) כפר אל-ג'יב מינוי מוח'תאר מחמולת אבו דיאה  מח'תארי (מוח'תארים) כפר אל-ג'יב  אחמד עבד רבה  משרד הפנים מחוז ירושלים ועוד.
ג-13493/1 01/04/1961 מוסדות ציבור – כרך XIV התכתבות בנוגע להקמת מבני ציבור בישובים ושיכוני עולים כגון: בתי-כנסת  מקוואות  בתי-ספר  גני-ילדים  מרפאותף חנויות ועוד. (המשך בתיק 2).
גל-2509/10 04/04/1961 מועצות אזוריות – בית שאן מועצה דתית בית שאן – שיפוץ מקוואות ובתי עלמין  תנאי העסקה של ראש המועצה  סגנו ובכירים אחרים במועצה  משכורות של עובדי המועצה הדתית  תקציב המועצה הדתית  הפרשי שכר לעובדי המועצה הדתית  פרוטוקולים של ישיבות המועצה ועוד
פ-1987/27 10/05/1961 יצחק בן-צבי – חוזר החברה לחקר המקרא – מערכת ספר היובל לדוד בן-גוריון חוזר (מכתב) שנשלח אל בן-צבי ע"י פרופ' יחזקאל קויפמן  נשיא החברה היהודית העולמית לתנ"ך  ובו בקשה להשתתפות של בן-צבי לכתוב מאמר בחקר התנ"ך לספר לכבוד יובל ה-75 לדוד בן-גוריון.
פ-2736/15 19/05/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רחל בית הלחמי. התכתבות בעניינים אישיים לרחל ינאית
ג-13493/6 01/06/1961 מוסדות ציבור – כרך XVI התכתבות בנוגע להקמת מבני ציבור בישובים ושיכוני עולים כגון: בתי-כנסת  מקוואות  בתי-ספר  גני-ילדים  מרפאותף חנויות ועוד. (המשך מתיק 5).
גל-49815/28 19/06/1961 אגודות עותמאניות – בית הכנסת של האדמו"ר מזוועה"ל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
ג-13493/4 01/09/1961 מוסדות ציבור – כרך XV התכתבות בנוגע להקמת מבני ציבור בישובים ושיכוני עולים כגון: בתי-כנסת  מקוואות  בתי-ספר  גני-ילדים  מרפאותף חנויות ועוד. (המשך מתיק 3).
מגע-21/3 01/09/1961 תכנית מפורטת להרחבת הכניסה לבית-לחם תכנית מפורטת להרחבת הכניסה לבית-לחם  משרד הפנים ראם אללה ועוד.
מגע-89/17 01/10/1961 סמלים ירדניים התכתבות עם מושל ירושלים  דאוד אבו ע"זאלה  וגורמים נוספים בעניין יצירת סמלים ירדניים לשימוש בטקסים.
חצ-1768/21 01/10/1961 וושינגטון – סוריה.
גל-12274/14 16/10/1961 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – מזכרת בתיה  מסמכים ממחלקת הקבורה במשרד הדתות בעניין שטח למקומות קבורה והקמת חברא קדישא מטעם המועצה הדתית במושבה מזכרת בתיה.
ג-2988/32 27/11/1961 רודולף סוניבורן בתיק מכתב מטדי קולק לרודולף סוניבורן  לאחר ביקורו של קולק בניו יורק.
פ-2138/45 29/11/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין בן-ציון דינור. התכתבות בנושא אופן הצגת נושא המרד הערבי ב"ספר ההגנה".
פ-2139/13 29/11/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין פולה יצחקי התכתבות בנוגע לפעילות השומר הצעיר. בתיק חוברת "מחיינו – עלון חברות הנוער בקיבוץ הארצי השומר הצעיר" מ-1961. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-13493/3 01/12/1961 מוסדות ציבור – כרך XV התכתבות בנוגע להקמת מבני ציבור בישובים ושיכוני עולים כגון: בתי-כנסת  מקוואות  בתי-ספר  גני-ילדים  מרפאותף חנויות ועוד. (המשך בתיק 4).
ב-28143/9 01/01/1962 ועדה  לבחינת חוק ההקדשות וחוק הנאמנויות טיוטות לחוק הנאמנויות על פי הועדה שבראשה עמד שופט בית המשפט העליון חיים כהן  דיוני הועעדה לחוק ההקדשות וחוק הנאמנויות  כתבי המינוי לועדה שחתום עליהם שר המשפטים דב יוסף
פר-703/7 01/01/1962 שעת חברה (שעת המחנך) שעת החברה (שעת המחנך)-פרסום של משרד החינוך  הוועדה לחינוך חברתי  מאת שבח אדן  תל אביב  1962. חוברת הדרכה למורים.
פר-703/24 01/01/1962 מערכי שיעורים לכיתה ה' – פרקי שמואל ב'  בתיק מערכי שיעורים לכיתה ה' בנושא פרקי שמואל ב'. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-3672/8 01/01/1962 האגף לשימור קרקע וניקוז – רשות ניקוז נחל תנינים ניקוז אזור תנינים  שיקום נחל ברקן 1962/3.
ג-7045/18 01/01/1962 לשכת השר – מדיני – כללי
חצ-2074/7 01/02/1962 ברית המועצות – יחסים כלכליים עם סוריה
חצ-2074/18 01/02/1962 סוריה – ספנות
ג-3047/10 01/03/1962 תיק אפריקנים חוזרים תוכניות פעולה  פרוטוקולים המנונים לוחות זמנים  כרזות  קטעי עיתונות  רשימות המשתתפים בארועים  תקציבים והתכתבות בענין הפקה וקיום כנסים עצרות וארועים לציון שיתוף הפעולה הבינ"ל עם מדינות אפריקה וציון עצמאות ועוד.
חצ-2074/11 01/03/1962 ברית-המועצות – יחסים כלכליים עם ארצות-ערב
חצ-3044/13 01/04/1962 תקריות גבול עם סוריה
מגע-14/36 01/04/1962 מח'תארי (מוח'תארים) כפר בית-אג'זא מח'תארי (מוח'תארים) כפר בית-אג'זא.
גל-49092/73 09/04/1962 אגודות עותמאניות – כולל רבי מאיר בעל הנס אהבת ישראל וירושלים בארץ הקודש מסמכי ניהול כולל רבי מאיר בעל הנס אהבת ישראל וירושלים בארץ הקודש.
גל-6934/3 04/05/1962 אגף התכנון – עמק-חפר – חופית תכניות תכנון ובינוי בעמק חפר – חופית
פ-2139/17 01/06/1962 מכתבים ממרדכי איש-שלום לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לאירוח ילדי סקרסדייל בארץ ישראל.
ג-13493/5 01/07/1962 מוסדות ציבור – כרך XVI התכתבות בנוגע להקמת מבני ציבור בישובים ושיכוני עולים כגון: בתי-כנסת  מקוואות  בתי-ספר  גני-ילדים  מרפאותף חנויות ועוד. (המשך בתיק 6).
פ-2149/20 12/07/1962 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "מעריב" ו"הדואר" בנושא "קרן הספריות של בית הנשיא".
גל-21368/6 01/09/1962 יעוץ משפטי – חוק הרשויות המקומיות – ביוב
ג-13493/7 01/10/1962 מוסדות ציבור – כרך XVII התכתבות בנוגע להקמת מבני ציבור בישובים ושיכוני עולים כגון: בתי-כנסת  מקוואות  בתי-ספר  גני-ילדים  מרפאותף חנויות ועוד.
פ-2099/20 08/11/1962 קטעי עיתונות כתבות בשפה האנגלית שהתפרסמו בעיתון "THE NEW YORK TIMES" ובעיתונים נוספים בנושא חייה ומותה של אלינור רוזבלט.
מגע-61/17 01/12/1962 אזור התעשייה – ראמאללה ואל-בירה אזור התעשייה – ראמאללה ואל-בירה.
פ-2139/8 17/12/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רחל מרזוק. התכתבות בנוגע לנטיעת יער לזכרו של משה מרזוק.
גל-42615/15 19/12/1962 נתיבות – שטח שיפוט מסמכים ומפות מהמנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין שטח שיפוט העיר נתיבות והצו בדבר המועצה המקומית נתיבות והסדר הקרקעות.
ג-2612/5 19/12/1962 יצחק אפשטיין ז"ל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו מנהל מרכז ההסברה יצחק לוי  בנוגע למפעל להנצחת המורה  המחנך והבלשן יצחק אפשטיין: הוצאת חוברת זיכרון ע"י האקדמיה ללשון העברית  תכנית ב"קול ישראל"  קטעים מ"קוים לדמות המורה" ע"י מ. שחורי  מסיבה בבית הנשיא  קריאת מדרגות בשכונת בית הכרם בירושלים "מעלות המחנך" על שמו ועוד.
פ-2139/1 01/01/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דוד תדהר. התכתבות ובה פרטים ביוגרפיים אודות שושנה בוכמיל.
פ-3139/42 01/01/1963 מרים איתן מתל-עדשים (מכתב) מכתב ממרים איתן מתל-עדשים אל רחל בן צבי על ימיה הראשונים בחוות כנרת  באום ג'וני ובסג'רה.
ג-6399/32 01/01/1963 ועדת העד – מעבר מנדלבאום – כרך ג'
ג-6399/30 01/01/1963 ועדת העד – מעבר מנדלבאום – כרך ב'
ג-6399/31 01/01/1963 ועדת העד – מעבר מנדלבאום – כרך ב'
ג-6399/27 01/01/1963 מעבר מנדלבאום – ועדת שרים
ג-6399/28 01/01/1963 מעבר מנדלבאום
ג-6400/54 01/01/1963 בית יוסף – ישיבת הרמב"ם
פ-2927/3 01/01/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לגורמים שונים ע' – ת' התכתבות בעברית  אנגלית  יידיש  ערבית וצרפתית בנוגע למות הנשיא והנצחתו  כולל מכתבי תנחומים  הנצחת עלי בן-צבי  נסיעת רחל ינאית לרוסיה  הקמת חוג לימוד התנ"ך ועוד.
מגע-2/22 01/01/1963 סוגיות שונות במחנה הפליטים אבו-אשח'ידם סוגיות שונות במחנה הפליטים אבו-אשח'ידם  מחמוד אחמד עבד אלמג'ני  העברת חוזרים המתגוררים במחנה אבו אשחידים ליחידות החדשות במחנה קלנדיה ועוד.
מגע-6/10 01/01/1963 קביעת מחירים והפיקוח עליהם קביעת מחירים והפיקוח עליהם  רשימת שמות הסוחרים  משרד הכלכלה הלאומית ועוד.
פ-2139/21 06/01/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ראובן סיון. התכתבות בנוגע להוצאת חוברת בשם "אליהו קראוזה".
ג-6408/5 09/01/1963 הקניית רכוש ציבורי (תלפיות) בקשות להקניית רכוש  צוי הקניה של שר הפנים; נוסח חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי); התכתבות בנדון (כולל דו"ח מישיבת ועדת הכספים ונכסי העיריה 10.1.64)
פ-2139/9 15/01/1963 מכתב מבנימין ערמון לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בענין קידום תיאטרון בשם "במה ירושלמית".
גל-3688/11 01/02/1963 משרד הראשי – מחנה-דוד – תכנון התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לתכנון פיזי במשרד השיכון  בנוגע לתכנון שכונת מחנה דוד (נווה דוד) בחיפה: הקצאות שטח למגורים  טיפוסי דירות למגורים ועוד.
גל-3688/8 13/02/1963 משרד הראשי – מחנה-דוד – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון  בנוגע לתכנון שכונת מחנה דוד (נווה דוד) בחיפה: הקמת מרכז מסחרי  תנאי דיור לתושבי השכונה  אכלוס משפחות מרובות ילדים ועוד.
א-7901/11 27/02/1963 פארק הכרמל – 27.2.1963 – 21.5.1963 תכנית בנייה על הר הכרמל.
פ-2139/14 19/03/1963 פרוטוקול של ערב לזכר יצחק אפשטיין. בתיק גם העתק מכתב מדוד בן-גוריון ליצחק בן-צבי אודות יצחק אפשטיין.
פ-2139/12 21/03/1963 מכתב מלשכת העיתונות בירושלים לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו שאלות מצד תחנת הרדיו והטלויזיה הבלגית "ליאנה ראניירי" שהופנו לרחל ינאית בן-צבי לקראת ראיון שעמדו כתבי התחנה לערוך עימה.
גל-3688/13 25/03/1963 משרד הראשי – מחנה-דוד – כבישים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון  בנוגע לסלילת רחוב 2303 בשכונת מחנה דוד (נווה דוד) בחיפה.
גל-61373/36 28/03/1963 בקעת בין שאן מועצה אזורית התכתבויות בנושא העסקת עובדים מהמועצה האזורית בקעת בית שאן במשחטת "עוף טוב" בבית שאן ובפרדס האזורי.
מגע-88/23 01/04/1963 הפגנות הפגנות  רשימות בשמות המפגינים.
פ-2139/16 07/04/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין פלה יצחקי. התכתבות ובה תנחומים על מות יצחק בן-צבי.
פ-2149/8 15/04/1963 התכתבות בין זלמן שז"ר לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בנוגע ל"קרן הספריות של בית הנשיא".
פ-2139/23 07/05/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ד"ר דוד לזר. התכתבות בנוגע למות יצחק בן-צבי וקריאת ילדים על שמו.
נ-92/33 07/06/1963 מיטלפונקט י.ד בתיק התכתבויות לנשיא המדינה מהסופר יוסף דוד מיטלפונקט   "ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה"
א-7907/26 25/06/1963 תקנון לעבודת הממשלה – 26.6.1963 תקנון לעבודת הממשלה.
מגע-1/14 01/12/1963 תקציב מועצת כפר מאלכ תקציב מועצת כפר מאלכ
גל-3249/25 15/12/1963 משפחת רוטשילד התכתבויות ודיונים בין משרד החוץ וראש הממשלה רבין למשפחת רוטשילד בצרפת.
ג-3239/27 19/12/1963 תקציב בלתי רגיל – בקעת בית-שאן תקציב בלתי רגיל – בקעת בית-שאן.
חצ-3553/8 01/01/1964 ישראל – גבול רצועת עזה
חצ-3553/14 01/01/1964 ישראל – שיקום פליטים ערבים
ג-6305/23 01/01/1964 שכונת מחלול
ג-2629/4 01/01/1964 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה  תקציבים  חינוך ועוד.
פ-2464/20 01/01/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – THE HEALTH OF ISRAEL/ MOSES EINHORN תדפיס מאמר שהוצא על ידי ז'ורנל הרפואה העברית
חצ-748/3 01/02/1964 ברית המועצות – יחסים עם המזרח התיכון.
גל-22663/28 17/02/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – פיתוח עורף הנמל מסמכים ומפות מהמנהל לתכנון במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע (תוכניות בניין ערים) לפיתוח עורף נמל אילת.
ח-1301/10 17/02/1964 נחל תנינים. התכתבות בין השרות ההידרולוגי לקיבוצים שדות ים ומעגן מיכאל  רשות שמורות הטבע  מקורות ועוד בעניין שאיבת מים ומדידות מים בנחל תנינים. תוצאות המדידות וקשיים בביצוען  הגדלת מערכת המדידה  מחנה סקר נחל תנינים  סיכום סיור של נציגי רשות שמורות הטבע והשירות ההידרולוגי באגן נחל תנינים ועוד. מצורפים שרטוטים של מעיינות ונחל תנינים.
גל-5908/8 28/04/1964 כפר ורבורג התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית ד/49א' – ת.ב.ע.מ מושב עובדים – כפר ורבורג (הרחבה) (בגושים 1041  1042  1043). היוזם: מועצה אזורית באר טוביה. בתיק תרשים ותקנון התכנית והחלטת הועדה המחוזית לאישורה.
גל-49094/50 03/05/1964 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת "חסד אמת" ת"א מסמכי ניהול בית-הכנסת "חסד אמת" ת"א.
מגע-64/2 01/06/1964 צוי הריסה על-ידי בית-המשפט של מזכירות ירושלים צוי הריסה על-ידי בית-המשפט של מזכירות ירושלים
גל-49817/20 30/06/1964 אגודות עותמאניות – בני תורה התכתבויות ומסמכים בנושא רישום האגודה כעמותה  פרוטוקולים מאסיפות כלליות  הצהרה בדבר יסוד האגודה  תקנות האגודה ועוד.
חצ-5988/1 01/08/1964 יהדות (בלאושטיין) דו"ח של ועדה להצעת תכנית פעולה בתפוצות  התכתבות עם משרד רה"מ והשגרירות בוושינגטון בנדון
חצ-746/12 01/10/1964 עניני פנים – סוריה: יחסים עם ברית המועצות
גל-18745/10 06/10/1964 גן-ילדים ממלכתי נוה אפרים מונסון רישיון זמני להפעלת גן
פ-2593/8 08/12/1964 חומר של יצחק רפאל מולכו – פרסומים שונים – חוזרים וכ"ו קטלוג הפרסומים של ברית עברית עולמית (1964) ושל הוצאת עוגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה  מושב הועד הפועל של ברית עברית עולמית והצעות להחלטה (1964)  הזמנת צחק רפאל מולכו להרצות ביום עיון בנושא הקהילות היהודיות בארצות האסלאם ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-3553/15 01/01/1965 ישראל פליטים – שיקום עצמי
ג-5024/17 01/01/1965 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – בית-שאן
ג-3192/4 01/01/1965 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצה  תקציבים  בחירת ראש המועצה ועוד.
גל-12274/59 08/01/1965 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – נחשון  בתיק – התכתבויות בין נציג משרד הדתות לבין אנשי קיבוץ נחשון בנוגע לפניית הקיבוץ בבקשה לסיוע תקציבי בשיפוץ בית הקברות שבקיבוץ נחשון – התכתבויות.
מגע-25/36 01/02/1965 אגודת הצדקה אבו-דיס – ירושלים אגודת הצדקה אבו-דיס – ירושלים  תקציב  משרד הרווחה ועוד.
מגע-10/23 01/03/1965 אגודת הנשים הערביות בירושלים אגודת הנשים הערביות בירושלים  התקיימה מסיבת צדקה נערכה במלון בלגדר בירושלים ועוד.
גל-49817/37 04/03/1965 אגודות עותמאניות – ארגון נכי מלחמת השחרור האזרחים מסמכי ארגון נכי מלחמת השחרור האזרחים.
פ-2734/16 29/03/1965 ספר ההגנה עדויות לספר ההגנה מאת נחמיה רבין  זליג שטורמן  אליהו נשר  יחזקאל בראשי  ברוך ברוך וא' עץ הדר. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית לבין מספר אנשים אודות מאורעות תרפ"א ותרפ"ט בירושלים וכתיבת ספר ההגנה.
מגע-11/1 01/04/1965 אגודת החסד האורתודוכסית בבית-ג'אלא התכתבות בערבית  אגודת החסד האורתודוכסית בבית-ג'אלא  תקציבים ועוד.
חצ-3014/4 01/05/1965 תקריות גבול עם סוריה
גל-8279/12 16/07/1965 התכתבות – שמורות טבע וגנים לאומיים תיק של המשרד להגנת הסביבה המכיל התכתבויות בנוגע לדיוני ישיבות הועדה שנועדה לאשר ולהכריז על שטחים כשמורות טבע וגנים לאומיים.
גל-49817/50 19/07/1965 אגודות עותמאניות – ועד חסידי צאנז שינאווא סטראפקוב בארץ ישראל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
מגע-11/10 01/09/1965 אגודת הצדקה "אל-ח'נאפסה" באבו-דיס אגודת הצדקה "אל-ח'נאפסה" באבו-דיס
מגע-11/3 01/10/1965 אגודת סוכני התיירות והנסיעה הירדנית בירושלים אגודת סוכני התיירות והנסיעה הירדנית בירושלים.
ג-3072/106 27/10/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'52 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 52 בירושלים
מגע-25/2 01/11/1965 ארגון איחוד המשכילים הערבים ארגון איחוד המשכילים הערבים.
מגע-25/10 01/11/1965 בית-מחסה לנכים – אבו דיס בית-מחסה לנכים – אבו דיס
ג-3074/29 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'015 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 015 בחיפה
ג-3074/28 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'014 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 014 באיזור חיפה  קרית שמואל.
ג-3074/9 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'464 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 464 בקעה  ירושלים-שמות חברי ועדת הקלפי  משקיפים  מספר המצביעים  מעטפות פסולות  מספר הקולות לרשימות השונות  גליונות מנין קולות.
ג-3074/4 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'439 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 439  ירושלים (רח' רחל אמנו)-שמות חברי ועדת הקלפי  משקיפים  מספר המצביעים  מעטפות פסולות  מספר הקולות לרשימות השונות  גליונות מנין קולות.
ג-3072/77 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'013 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 013  אזור בחירות צפת  ישוב קרית שמונה-שמות חברי ועדת הקלפי  משקיפים  מספר המצביעים  מעטפות פסולות  מספר הקולות לרשימות השונות  גליונות מנין קולות  אישורים לחברי ועדת הקלפי.
ג-3067/21 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'427 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 427 בכפר גלים.
ג-3067/24 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'430 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'430 – בית לחם הגלילית
ג-3067/34 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'442 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'442 – גדעונה
ג-3067/33 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'440 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 440 יסודות  רחובות-שמות חברי ועדת הקלפי  משקיפים  מספר המצביעים  מעטפות פסולות  מספר הקולות לרשימות השונות.
ג-3067/31 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'437 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'437 – רשפים
ג-3074/55 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'062 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'062 – חיפה
ג-3075/70 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'318 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 318  חיפה-שמות חברי ועדת הקלפי  משקיפים  מספר המצביעים  מעטפות פסולות  מספר הקולות לרשימות השונות  גליונות מנין קולות.
ג-3075/73 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'321 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 321 בחיפה.
ג-3067/48 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'460 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 460 ברמת רזיאל.
ג-3072/115 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'0084 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 84 בירושלים.
ג-3072/114 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'083 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'083 – ירושלים
ג-3072/110 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'58 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 58 בירושלים.
ג-3067/79 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'485 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 466  אזור בחירות עכו  ג'וליס-שמות חברי ועדת הקלפי  משקיפים  מספר המצביעים  מעטפות פסולות  מספר הקולות לרשימות השונות.
ג-3067/77 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'483 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'483 – בענה
ג-3067/91 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'498 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'498 – טורעאן
ג-3067/99 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'504 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'504 – כאבול
ג-3067/116 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'516 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'516 – מג'דל כרום
ג-3072/123 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'001 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 001 (2620) בקרית אונו.
ג-10401/12 01/01/1966 התפתחותה והתקדמותה של העיר נצרת והדרכים לקידומה הכלכלי פרסום מטעם "יעוץ ומחקר" – חברה ליעוץ ולמחקר כלכלי וחברתי – בנוגע להתפתחות נצרת והדרכים לקידומה הכלכלי . בפרסום ישנם נתונים וסקירות סוציו-אקונומיים  חברתיים  כלכליים  דמוגרפים וכו'. מסקנות והצעות לפתרון.
גל-9441/17 16/01/1966 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – בית-שאן המינהל לשלטון מקומי – תכנון – בית-שאן.
ג-10687/14 07/02/1966 האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל. רישום כאגודה עותמנית האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל.
גל-22663/29 17/02/1966 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – שכונת צופית תוכנית מפורטת לאזור צופית פיתוח תשתיות מגורים
א-7913/2 17/03/1966 מזכר בנושא פרסום תקנון לעבודת הממשלה ב"רשומות" – 17.3.1966 מזכר בנושא פרסום תקנון לעבודת הממשלה ב"רשומות".
חצ-2997/11 01/05/1966 סוריה
גל-4930/13 01/05/1966 . בית שאן – תכנון פיזי תכניות מתאר של מגדל העמק ובית שאן
גל-4897/17 15/06/1966 . ועדת הדיור המרכזית התכתבויות וחוזרים בנושא רכישת ושכירת נכסים  הצעות דיור למשרדים ממשלתיים  נוהל החלטה וביצוע של בנייה ממשלתית ועוד.
מגע-25/6 01/07/1966 אגודת "האחים המוסלמים" – ירושלים סיכום ישיבה במרכז האחים המוסלמים בירושלים לרגל חג מולד הנביא מחמד (מוחמד) .
מגע-25/11 01/07/1966 אגודה שיתופית של מחנה הפליטים שעפאט אגודה שיתופית של מחנה הפליטים שעפאט.
גל-13005/9 29/12/1966 ועדת החינוך של הכנסת (כרך ב') הזמנות ועדכונים על דיוני הוועדה ועבודתה  שאילתות של חברי הוועדה  המלצות הוועדה בנושא בעיית התלמידים המתקשים בהסתגלותם ללימודים בכיתה רגילה  הצעות תיקונים לחקיקה ועוד.
גל-7155/11 01/01/1967 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – שילוב מתקן המתקה ביחידה סחורה מס' 3 של תה"כ אשכול א' המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – שילוב מתקן המתקה ביחידה סחורה מס' 3 של תה"כ אשכול א'
חצ-3835/6 01/01/1967 סוריה
ג-4886/5 01/01/1967 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה – קול ישראל (עתונות) כרך א'
ג-4886/6 01/01/1967 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה – קול ישראל (עתונות) כרך ב'
ג-3635/34 01/01/1967 פרוטוקולים מישיבות המועצות – נוה אפרים מונסון התיק ריק ואינו מכיל מידע
ג-6380/4 01/01/1967 הבאת עצמותיהם של אישים לקבורה ע"י הממשלה
גל-45486/29 18/01/1967 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – משחקי לילה איסור הקרת הסרט משחקי לילה דיון והתכתבויות
מגע-91/12 01/03/1967 רוחי אל-ח'טיב – מזכיר ירושלים רוחי אל-ח'טיב – מזכיר ירושלים
מגע-56/6 01/03/1967 תיקים אישים המבוקשים במינהלת בשכם תיקים אישים המבוקשים במינהלת בשכם  משרד הדרכונים בשכם ועוד.
חצ-4081/14 18/05/1967 מגעים עם דהומי  עם כניסת הצבא המצרי לסיני  וסגירת המיצרים התיק מכיל לרוב התכתבויות בין שגרירות ישראל בדהומיי (לימים בנין) ובין משרד החוץ הישראלי בנושא עמדתה של דהומיי ביחס לסכסוך הישראלי ערבי במהלך מלחמת ששת הימים  לפניה וכן לאחריה. כמו כן בתיק מסמכים רשמיים מטעם נציגי הממשל של רפובליקת דהומיי המבהירים עמדותיהם.
פ-2927/6 30/05/1967 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל גולדה מאיר מכתבה של רחל ינאית בן-צבי לגולדה מאיר  בו כתבה כי על ההנהגה המדינית של המערך  לערב את דוד בן-גוריון ומשה דיין בשעה גורלית זאת.
טס-3006/126 06/06/1967 תושבי עין כרם  מלחמת ששת הימים תושבי הכפר עין כרם  מבוגרים וצעירים  תופסים מחסה במערה טבעית במהלך הפגזה של ארטילריה ערבית. מלחמת ששת הימים.
ג-6306/14 28/06/1967 מרחצאות אל-חמה התכתבות בין לשכת ראש הממשלה (כולל מכתב אחד של רה"מ לוי אשכול) לבין גורמים מעיריית טבריה (ראש העיר מאיר אדעי וחבר המועצה משה צחר)   מועצה אזורית עמק הירדן (ראש המועצה מנחם רולל) ומנהל מקרקעי ישראל בנוגע להגדרת השיוך המוניציפלי של מרחצאות אל-חמה (חמת גדר) לאחר מלחמת ששת הימים.
ג-3558/6 30/07/1967 מחלקה נוצרית – אגף עדות – פיצוי כנסיות על נזקי מלחמה התיק מכיל את רשימת המוסדות והמבנים הנוצריים שסבלו נזק כתוצאה ממלחמת ששת הימים בכלל חזיתות מדינת ישראל  כמו כן  בתיק תכתובות בנושא הנזקים שנעשו לאותם מוסדות וכן דוחות אודות סיורים שנעשו לאחר מעשה במוסדות אלו
ג-6245/7 01/08/1967 ועדת הטקסים
ג-6306/28 06/09/1967 מרחצאות אל חמה תיק 2 הצעות  של שר התיירות  סיכומי החלטות ממשלה והתכתבות פנימית בממשלה בנוגע לייסוד חברה להפעלת מרחצאותנ אל-חמה (חמת גדר) לאחר מלחמת ששת הימים.
פ-2919/9 29/11/1967 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ברוך פירר התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לברוך פירר  בנוגע למעמד פועל הרכבת היהודי  שיתוף הפעולה עם פועלי רכבת ערבים שנרשמו להסתדרות פועלי הרכבת ופעילותה של רוזה כהן (אמו של יצחק רבין) בנושא.
גל-22663/20 01/01/1968 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – צופית תוכנית מפורטת אזור מגורים צופית- אילת
ג-7336/9 01/01/1968 לשכת השר יוסף ספיר – דוחו"ת כלכליים דו"ח ספורן-סמית בענין הקמת תחנת כוח. דו"ח בדיקת כדאיות של הגשר היבשתי.
א-7319/21 01/01/1968 אל-קודס
חצ-4298/10 01/01/1968 שלמה הלל – השטחים המוחזקים – פליטים
ג-6423/17 01/02/1968 חוק משפחות החיילים שניספו במערכה (תגמולים ושיקום)
חצ-4201/12 01/03/1968 ישראל – חוק המדף היבשתי – חוקים ותקנות המתיחסים לניצול אוצרות הטבע במדף היבשתי
ג-6423/16 01/03/1968 בטחון וצבא – הנצחת זכר חללים התכתבות בנדון
חצ-4178/19 01/04/1968 ברזיל – יהדות – פעילות הקהילה היהודית בברזיל.
ג-6425/16 01/04/1968 החברה הממשלתית למדליות ומטבעות התכתבות בענין מטבע ירושלים ומטבעות זכרון
ג-6432/29 01/04/1968 ספרות ולשון – המכון לכתבי-יד עבריים התכתבות בענין דו"ח על פעולות החברה ההיסטורית הישראלית והארכיון הכללי לתולדות ישראל (1965/68)  משלוח המגילות הגנוזות לאולימפיאדה במקסיקו
גל-45484/12 22/04/1968 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – משחקי לילה איסור על הקרנת הסרט
גל-18048/10 13/05/1968 ארגון נשים "חרות" בישראל. מסמכים ממשרד החינוך בעניין ארגון נשים "חרות" בישראל  השתתפות במימון משכורות העוזרות לגננות  גנים של "נשי חרות"  אנציקלופדיה "החי והצומח של ארץ ישראל" בהוצאת החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון ועוד
חצ-6594/1 01/07/1968 סוריה דיווחים
חצ-7065/9 01/08/1968 ועדת שידורים בערבית סקירות  תזכירים  התכתבות פנימית  עם " קול ישראל "  עניני תקציב וכו' ( כולל סקרי האזנה לרדיו וטלויזיה בקרב האוכלוסיה הערבית ב- 6.72; מפות כיסוי בגלים בינוניים )
גל-22663/18 01/10/1968 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – בית הכורה מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע תוכניות בניין ערים במועדון הכורה באילת.
חצ-6604/5 01/01/1969 פליטים דיווחים  דו"חות  תזכירים  התכתבות
ג-6866/1 01/01/1969 פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: זרחין אלכסנדר
ג-3789/18 01/01/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה התיק מכיל: פרוטוקולים מישיבות המועצה  תקציבים ועוד.
גל-7003/6 29/01/1969 מחלקת המינהל – מטה – קטעי עתונות. כרך ו' קטעי עיתונות בנושא שידורי רשות השידור.
גל-22756/33 16/02/1969 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גנות הדר בתיק בקשות שרטוטים ואישורי לשינויי תבע בגוש 8141 חלקות 6  8  9  11 בגנות הדר.
חצ-4296/5 01/04/1969 שטחים –  1969 כרך א'
גל-3786/101 03/08/1969 סרטים – אני אשה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-3788/27 14/08/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – הגליל העליון פרוטוקולים מישיבות המועצה האזורית הגליל העליון ומכתבים הלווים.
חצ-4296/6 01/09/1969 שטחים –  1969 כרך ב'
גל-3784/53 24/10/1969 סרטים – העונש בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העונש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-6908/29 04/11/1969 אגף התכנון – צפון השרון – נורדיה תשריט (מפת תכנון) של המושב השיתופי נורדיה  תכנית מרחב תכנון יחר לצפון השרון ומסמעים תכנוניים שונים לגבי תכנון ובניה ביישוב.
גל-3784/61 11/11/1969 סרטים – ואריס בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ואריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2920/5 17/11/1969 מכתב אל רחל ינאית מחיה ישראלי  מכתבה של חיה ישראלי לרחל ינאית בן-צבי על תולדות ההתיישבות במושב כפר אוריה. בנוסף  בתיק מכתב מיוסף שפיגל בנוגע לרישומי סטטיסטיקה ששערך בירושלים בשנת 1931 – על השכונות  הבתים  בתי הכנסת וכו' בעיר. הנתונים שאסף התפרסמו בשבועון הסתדרות "התושב".
גל-3786/30 19/11/1969 סרטים – המכורים לזהב בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכורים לזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/62 15/12/1969 סרטים – אהבה ופחד בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ופחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4562/21 01/01/1970 אורוגואי – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים
גל-7450/9 01/01/1970 שחרור נכסי הווקף – יפו
גל-7432/30 01/01/1970 כפר ימה
ג-5256/17 01/01/1970 עתונות קניה.
ג-4036/11 01/01/1970 פרוטוקולים מישיבות המועצות – איעבלין פרוטוקולים מישיבות המועצות – איעבלין  בניית בית ספר תיכון ועוד.
א-295/21 01/01/1970 מסמכים שמורים – הסכם על מכירת משכית בע"מ. הסכם על מכירת משכית בע"מ.
פ-2583/6 01/01/1970 חומר של יצחק רפאל מולכו – כרטיסי ברכה  הזמנות וכ"ו חומר של יצחק רפאל מולכו – כרטיסי ברכה  הזמנות וכו'.
ג-4039/18 01/01/1970 פרוטוקולים מישיבות המועצות – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצות – טירה  תקציבים ועוד.
גל-3785/33 02/01/1970 סרטים – נערת הפונדק בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הפונדק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/18 05/01/1970 סרטים – מה עושים אם בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה עושים אם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/37 05/01/1970 סרטים – קס בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/69 05/01/1970 סרטים – מוקד הזעם בקשת "יוניטד ארטיסט אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוקד הזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/47 05/01/1970 סרטים – הבריחה האחרונה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/46 06/01/1970 סרטים – סבטה מגיע בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סבטה מגיע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/27 07/01/1970 סרטים – תאוות אשה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תאוות אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/35 16/01/1970 סרטים – הנערה באזיקים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה באזיקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/69 27/01/1970 סרטים – שולף ראשון – צוחק אחרון בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שולף ראשון – צוחק אחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/1 27/01/1970 סרטים – רסיסי חיים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רסיסי חיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/40 28/01/1970 סרטים – מחר יום אחר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחר יום אחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3786/5 29/01/1970 סרטים – נערות בשמש בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות בשמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/13 29/01/1970 סרטים – רוץ גרינגו רוץ בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוץ גרינגו רוץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/17 29/01/1970 סרטים – מבצע השמדת רומל בקשת "גורי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע השמדת רומל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/66 29/01/1970 סרטים – פסק דין מוות בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פסקי דין מות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/68 29/01/1970 סרטים – זר בעיר בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זר בעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/99 29/01/1970 סרטים – בלדה לסיירת בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לסיירת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/77 29/01/1970 סרטים – פשיטת הקומנדוס בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פשיטת הקומנדוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/98 29/01/1970 סרטים – אליבי בלונה-פארק בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אליבי בלונה-פארק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/71 08/02/1970 סרטים – הגנב הנבון בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב הנבון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/83 08/02/1970 סרטים – היכן אהבתי בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היכן אהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/84 08/02/1970 סרטים – הנערה מסנבאט בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה מסנבאט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/94 12/02/1970 סרטים – אדלין 31 בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדלין 31" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/59 17/02/1970 סרטים – היום אשתי מחר אחרת בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום אשתי מחר אחרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/7 20/02/1970 סרטים – קפיטן נמו והעיר השטה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קפטן נמו והעיר השטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/12 20/02/1970 סרטים – הנרדפת בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנרדפת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/50 20/02/1970 סרטים – חמשת המקצוענים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשת המקצוענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/10 26/02/1970 סרטים – נמל תעופה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמל תעופה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/34 26/02/1970 סרטים – הנשרים הם רעבים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשרים הם רעבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/2 26/02/1970 סרטים – אן של אלף הימים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אן של אלף הימים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/35 27/02/1970 סרטים – הו אבא אבאל'ה המסכן אמא תלתה אותך בארון ואתה כה עצוב בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הו אבא אבאל'ה אמא תלתה אותך בארון ואתה כה עצוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/8 01/03/1970 סרטים – קרבת דם בקשת "וורנר ברוס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרבת דם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-7055/16 01/03/1970 יומן ראש-הממשלה – בתיק פרוטוקולים מפגישות עם עורכי עתונים  תכניות רדיו וטלויזיה ועם אנשי כלכלה; דיונים בבעיית
גל-3786/11 04/03/1970 סרטים – שמונים פסיעות לאושר בקשת "וורנר ברוס (פ.אי.) אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמונים פסיעות לאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/43 08/03/1970 סרטים – תענוגותיו ואהבותיו של המרקיז דה-סד בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תענוגותיו ואהבותיו של המרקיז דה-סאד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/14 09/03/1970 סרטים – שלייה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלייה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/15 09/03/1970 סרטים – פייאר הו פייאר בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פייאר הו פייאר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/21 09/03/1970 סרטים – סיפורו של אקדוחן בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורו של אקדחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/22 10/03/1970 סרטים – התנגשות הדורות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התנגשות הדורות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/31 10/03/1970 סרטים – המכתב לקרמלין בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכתב לקרמלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/16 11/03/1970 סרטים – הנמר בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/19 15/03/1970 סרטים – אלה הם החיים בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלה הם החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/23 15/03/1970 סרטים – אדם לחופש נולד בקשת "וורנר ברוס (פי.אי) אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם לחופש נולד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/25 15/03/1970 סרטים – אשה לעולם תזכור בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה לעולם תזכור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/20 16/03/1970 סרטים – שבועת השתיקה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבועת השתיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/24 16/03/1970 סרטים – אדמי בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/26 16/03/1970 סרטים – אהבתו של נודד בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבתו של נודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/28 22/03/1970 סרטים – בלדה לידיד בקשת "שוילי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לידיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/29 23/03/1970 סרטים – אגרוף הזהב (בעבור חופן יהלומים) בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף הזהב" ("בעבור חופן יהלומים") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/41 25/03/1970 סרטים – תשוקה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/33 27/03/1970 סרטים – מתוקה ושובבה בקשת "ע. פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מתוקה ושובבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/37 27/03/1970 סרטים – שבת של אוהבים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבת של אוהבם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/51 27/03/1970 סרטים – התרגשות בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התרגשות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/64 29/03/1970 סרטים – האהבה והכסף בקשת חסין אלימאם מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האהבה והכסף" בישראל: תקציר הסרט  וחוות הדעת של חברי המועצה .
גל-3786/40 29/03/1970 סרטים – הפרחח העליז בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרחח העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/1 30/03/1970 סרטים – יומנו של שוטר בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יומנו של שוטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/36 30/03/1970 סרטים – הצלפים מאוה מריה בקשת "שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלפים מאוה מריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצהוהרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/44 30/03/1970 סרטים – צ'ארו בקשת "תל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'ארו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/45 30/03/1970 סרטים – הצייד המלכותי של השמש בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצייד המלכותי של השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/75 30/03/1970 סרטים – ניקי כלב הצפון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ניקי כלב הצפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/32 31/03/1970 סרטים – סוכן 77 בקשת "ע. פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכן 77" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/39 31/03/1970 סרטים – כה מתוקה כה מושחתת בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כה מתוקה כה מושחתת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/73 31/03/1970 סרטים – התליין בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התליין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/42 01/04/1970 סרטים – גבר ואהבה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר ואהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/50 02/04/1970 סרטים – על ידידות ונקמה בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על ידידות ונקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/52 03/04/1970 סרטים – לסבו בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לסבו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/54 05/04/1970 סרטים – המשטרה באה לפגישה (השוד המסתורי) בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשטרה באה לפגישה" ("השוד המסתורי") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/47 05/04/1970 סרטים – התאותנים בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאוותנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/48 05/04/1970 סרטים – שושנת האי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שושנת האי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/49 05/04/1970 סרטים – ילדי האפר בקשת "וורנר ברוס (פ.א) אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדי האפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/53 06/04/1970 סרטים – צ'יקו מחסל אחד אחד בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'יקו מחסל אחד אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/56 09/04/1970 סרטים – הפשיטה על גשר המוות בקשת "שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפשיטה על גשר המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/58 09/04/1970 סרטים – הנשרים מכים בעורף בקשת "שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשרים מכים בעורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/60 09/04/1970 סרטים – חבורת הששה בקשת "שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת הששה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/61 09/04/1970 סרטים – פטון הגנרל הלוחם בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פטון הגנרל הלוחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/55 10/04/1970 סרטים – הזר והפלגש בקשת "רג'ואן את דניאל בע מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזר והפלגש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/57 10/04/1970 סרטים – שיקגו שיקגו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיקגו שיקגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/38 10/04/1970 סרטים – ה-7 מטכסס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ה-7 מטכסס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/65 10/04/1970 סרטים – שני פנים לדולר בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שני פנים לדולר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/67 10/04/1970 סרטים – ברנשים על אופנועים בקשת "ס. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברנשים על אופנעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/85 14/04/1970 סרטים – החיילים הבתולים בקשת "א.ד. מטלון ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיילים הבתולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/71 19/04/1970 סרטים – האחיות בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/70 28/04/1970 סרטים – הרימון האחרון בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרימון האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/72 29/04/1970 סרטים – נוסע עובר בגשם בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוסע עובר בגשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-13967/15 01/05/1970 מפעלי "גיבור" עלוני הסברה  קטעי עתונות  דו"חות והתכתבות בענין פעולתם של מפעלי הטקסטיל "גיבור" בישובי המיעוטים.
גל-3787/76 04/05/1970 סרטים – לאהבה נולדה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאהבה נולדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/74 04/05/1970 סרטים – בלדה לאיש המערב בקשת "וורנר ברוס  פ. אי אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לאיש המערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/82 04/05/1970 סרטים – רחוב האהבה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/24 04/05/1970 סרטים – פו הדב ביום סוער בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פו הדב ביום סוער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/25 04/05/1970 סרטים – הסוס בעל פרסת הזהב בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוס בעל פרסת הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/27 04/05/1970 סרטים – שערוריה בסופרמרקט בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה בסופרמרקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/78 05/05/1970 סרטים – זהו עולמנו (מעבר לכוכב הקופים) בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מתחת לכוכב הקופים" ("זהו עולמנו") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה חוות הדעת של חברה המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/76 06/05/1970 סרטים – נורה בקשת "אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/77 06/05/1970 סרטים – מחנה הבנות בקשת "אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחנה הבנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/81 11/05/1970 סרטים – המסע המסתורי אל השמש בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסע המסתורי אל השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/79 12/05/1970 סרטים – חלומו של צעיר בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלומו של צעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/83 13/05/1970 סרטים – כנופיית הג'נטלמנים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיית הג'נטלמנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/26 13/05/1970 סרטים – גנבים במוזיאון בקשת "פורום פלם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גנבית במוזיאון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/86 14/05/1970 סרטים – סרפינו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרפינו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/80 14/05/1970 סרטים – מוח הפלדה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוח הפלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/29 14/05/1970 סרטים – אהבות בקשת "א.ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/6 14/05/1970 סרטים – המשחקים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשחקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/10 15/05/1970 סרטים – נוקם ולא סולח בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוקם ולא סולח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/93 17/05/1970 סרטים – ויסקונט בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויסקונט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/90 18/05/1970 סרטים – שטראנג בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שטרנג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/95 18/05/1970 סרטים – קרא לי מתילדה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרא לי מתילדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/96 18/05/1970 סרטים – שרידי פחד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שרידי פחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/84 18/05/1970 סרטים – יהלום 33 בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלום 33" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/88 19/05/1970 סרטים – שיהיה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיהיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/89 19/05/1970 סרטים – אינתקאם בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אינתקאם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/97 19/05/1970 סרטים – הצבא ואני (מהפח אל הפחת) בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצבא ואני" ("מהפח אל הפחת") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/98 19/05/1970 סרטים – חשבון הנפש בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חשבון הנפש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/99 19/05/1970 סרטים – המהפכן בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המהפכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול של ישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/91 20/05/1970 סרטים – לואנה בת היער בקשת "דגיאלי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לואנה בת היער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/43 20/05/1970 סרטים – מברלין לגיהנום בקשת פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מברלין לגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/87 21/05/1970 סרטים – אנטוניוני – זבריסקי בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנטוניוני – זבריסקי" ("נקודת זאבריסקי") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/92 21/05/1970 סרטים – היד בקשת "וורנר ברוס (פ.א.) אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/94 21/05/1970 סרטים – ההתקפה הגדולה בקשת "סרטי שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההפתעה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/100 24/05/1970 סרטים – אלמנה מזהב בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלמנה מזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/1 24/05/1970 סרטים – בורסלינו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בורסלינו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/3 24/05/1970 סרטים – עד חצי המלכות בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד חצי המלכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/4 24/05/1970 סרטים – במורדות הנצחון בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במורדות הנצחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/5 24/05/1970 סרטים – סבאטא בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סבאטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/17 25/05/1970 סרטים – ארגומן הסופרמן בקשת "פורום פילם בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארגומן הסופרמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/9 25/05/1970 סרטים – נשרים מעל לונדון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשרים מעל לונדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/7 31/05/1970 סרטים – אדם גורלו ונקמתו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם גורלו ונקמתו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/15 01/06/1970 סרטים – בלהט הכח בקשת "א.ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלהט הכח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/59 03/06/1970 סרטים – הנועזים בעורף האויב בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנועזים בעורף האויב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/20 03/06/1970 סרטים – הבלונדינית מאתונה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלונדינית מאתונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/16 03/06/1970 סרטים – ג'אנגו הממזר בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".ג'אנגו הממזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/11 04/06/1970 סרטים – כבוד השגריר בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבוד השגריר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3787/12 04/06/1970 סרטים – פינוק הבנות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פינוק הבנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/13 04/06/1970 סרטים – אני אשתי ומזג האויר בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אשתי ומזג האוויר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3787/14 04/06/1970 סרטים – החתן יגיע מהר בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתן יגיע מהר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/18 07/06/1970 סרטים – אנקן בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנקן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/22 08/06/1970 סרטים – המסעדה של אליס בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסעדה של אליס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/31 09/06/1970 סרטים – העיט הערבי בקשת מר אחמד אלחאפצי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העיט הערבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/21 11/06/1970 סרטים – פוסיקאט  אני אוהב אותך בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פוסיקאט  אני אוהב אותך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/28 11/06/1970 סרטים – מרד הסטודנטים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד הסטודנטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/37 11/06/1970 סרטים – ארבעה ליצנים בקשת "טוונטיס סטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעה ליצנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/19 12/06/1970 סרטים – החוצפן בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוצפן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/23 12/06/1970 סרטים – הנווד הנצחי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנווד הנצחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/15 14/06/1970 סרטים – כשהאקדחים רועמים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשהאקדחים רועדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/85 15/06/1970 סרטים – אגרוף הפלדה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף הפלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/34 15/06/1970 סרטים – בנת אלחאריס בקשת ממדוח פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות אלחאריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/35 15/06/1970 סרטים – גבור העולם בקשת ממדוח פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבור העולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/36 15/06/1970 סרטים – איך להיפטר מאשתך בקשת ממדוח פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איך להיפטר מאשתך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/39 15/06/1970 סרטים – טוינקי בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טוינקי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/38 16/06/1970 סרטים – טארפאס בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טארפאס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/40 17/06/1970 סרטים – ההרפתקנים הנוכלים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההרפתקנים הנוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/44 17/06/1970 סרטים – לופו בקשת "סרטי גלובוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לופו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/74 22/06/1970 סרטים – (הם) קוראים לי מיסטר טיבס בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי מיסטר טיבס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/64 22/06/1970 סרטים – ליאו האחרון בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליאו האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/77 22/06/1970 סרטים – ברקרו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברקרו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/45 22/06/1970 סרטים – What Do You Say To A Naked Lady בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "What Do You Say To A Naked Lady" ("מה תאמר לגברת עירומה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/46 22/06/1970 סרטים – פרא בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/42 23/06/1970 סרטים – במעגל האהבה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במעגל האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/49 23/06/1970 סרטים – משחק היצרים בקשת "סרטי שוילי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי היצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/53 23/06/1970 סרטים – השיר הבלתי נשכח בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיר הבלתי נשכח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/41 24/06/1970 סרטים – נא להכיר את מר סלון בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נא להכיר את מר סלון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/83 25/06/1970 סרטים – דרכה של אהבה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרכה של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/92 25/06/1970 סרטים – המומחה בקשת "פורוםפ פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המומחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/27 25/06/1970 סרטים – מלאכונת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלאכונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/52 25/06/1970 סרטים – גבר ושמו סוס בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר ושמו סוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/56 25/06/1970 סרטים – עשבי-בר בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשבי-בר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/51 26/06/1970 סרטים – קבור אותם עמוק בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קבור אותם עמוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/30 29/06/1970 סרטים – שליחות סודית במזרח התיכון בקשת "שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שליחות סודית במזרח התיכון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/58 30/06/1970 סרטים – הקרב האחרון בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב באחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/62 30/06/1970 סרטים – בני מאהבי בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בני מאהבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/63 30/06/1970 סרטים – יצרים אפלים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצרים אפלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/55 30/06/1970 סרטים – עדות גורלית בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עדות גורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/67 01/07/1970 סרטים – הדוב והבובה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדוב והבובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-59244/4 01/07/1970 כפר סאג'ור  בית  הקברות מענק מיוחד לשיפוץ בית התפילה בסג'ור  חיבור חשמל של בית התפילה בסאג'ור  ועד מקומי סג'ור ועוד.
גל-3787/105 01/07/1970 סרטים – NEL SOLE בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "NEL SOLE" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/91 02/07/1970 סרטים – הברזילינים אלילי הכדורגל בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברזילינים אלילי הכדורגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/57 03/07/1970 סרטים – בורה בורה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בורה בורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/81 05/07/1970 סרטים – נד קלי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נד קלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/30 05/07/1970 סרטים – מחתרת בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחתרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/34 05/07/1970 סרטים – בדרכים ונוכלים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדרכים ונוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/65 06/07/1970 סרטים – כופר נפש בסרדיניה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/70 06/07/1970 סרטים – קאנגאסיירו בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאנגאסיירו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/73 06/07/1970 סרטים – המתגברים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתבגרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/54 09/07/1970 סרטים – סטיות בקשת "לפיד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סטיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/68 10/07/1970 סרטים – חשופים בקרב בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חשופים בקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/74 12/07/1970 סרטים – הם יורים גם בסוסים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הם יורים גם בסוסים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והכרזה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/75 13/07/1970 סרטים – נקמה מתוקה בקשת אליהו ששון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמה מתוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/80 13/07/1970 סרטים – 4 המתאבדים בקשת אלי ששון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "4 המתאבדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/82 15/07/1970 סרטים – פנטום בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנטום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/72 16/07/1970 סרטים – באלאק (היתום) בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באלאק (היתום)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-22663/26 20/07/1970 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת מסמכים ומפות מהמנהל לתכנון במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע תוכניות בניין ערים בחוף אילת.
גל-3787/79 20/07/1970 סרטים – (אודות אהבה) האושר האבוד (ריחן) בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האושר האבוד" ("אודות אהבה") ("ריחן") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/88 20/07/1970 סרטים – ויוה מקס בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויוה מקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/86 21/07/1970 סרטים – הנערה שידעה יותר מדי בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה שידעה יותר מדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/32 21/07/1970 סרטים – הגירת מוחמד בקשת אחמד עבד אלחאפץ' מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגירת מוחמד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/33 21/07/1970 סרטים – הסוכן החשאי מס' 99 בקשת אחמד עבד אלחאפץ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוכן החשאי מס' 99" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/66 22/07/1970 סרטים – מבצע 67 בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע 67" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/87 22/07/1970 סרטים – יום סגריר בפרק בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום סגריר בפארק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/90 23/07/1970 סרטים – קו הרוחב אפס בקשת "א. קומדור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קו הרוחב אפס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/89 23/07/1970 סרטים – להרוג את סרטנה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להרוג את סרטנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/84 27/07/1970 סרטים – הנערים שבחבורה בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערים שבחבורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/93 29/07/1970 סרטים – ההוצאה בקשת "וורנר ברוס." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההוצאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/96 29/07/1970 סרטים – החיפושיות העליזות בקשת "וורנר ברוס." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיפושיות העלזות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/97 29/07/1970 סרטים – צ'יסום בקשת "וורנר ברוס." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'יסום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/58 02/08/1970 סרטים – השולט בנשים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השולט בנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/17 02/08/1970 סרטים – כיתת האלימים בקשת "פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כיתת האלימים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/94 02/08/1970 סרטים – אמאן בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/95 02/08/1970 סרטים – ריטה יוצאת למלחמה בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריטה יוצאת למלחמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/100 02/08/1970 סרטים – אהבה טהורה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה טהורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3787/101 02/08/1970 סרטים – שלום ולהתראות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום ולהתראות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/17 02/08/1970 סרטים – החמניה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החמניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/41 03/08/1970 סרטים – על מה עומדת הגברת בקשת "מעונות משוכללים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על מה עומדת הגברת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/42 03/08/1970 סרטים – עירום בצל הפחד בקשת "מעונות משוכללים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עירום בצל הפחד" ("סיפור אהבה אחת") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3787/98 04/08/1970 סרטים – הרגתי את רספוטין בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרגתי את רספוטין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/4 05/08/1970 סרטים – הפתיון בקשת "שבעת כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפתיון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/5 05/08/1970 סרטים – אהבה חפשית בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה חופשית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/6 05/08/1970 סרטים – הגיסה הנחשקת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיסה הנחשקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/29 07/08/1970 סרטים – דוד קופרפילד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט דוד קופרפילד בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/102 09/08/1970 סרטים – הגבר הזה משגע אותי בקשת קולנוע אלקודס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבר הזה משגע אותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3787/104 09/08/1970 סרטים – החצי השני בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החצי השני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3788/1 09/08/1970 סרטים – השגעון האחרון בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השגעון האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/2 09/08/1970 סרטים – ליל הכלולות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל הכלולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.
גל-3788/3 09/08/1970 סרטים – מפגש הנאהבים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפגש הנאהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3788/7 09/08/1970 סרטים – חקירת אזרח העומד מעל לכל חשד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חקירת אזרח העומד מעל לכל חשד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/13 09/08/1970 סרטים – דרכם של ההרפתקנים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרכם של הרפתקנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/14 09/08/1970 סרטים – בעין עירומה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעין עירומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/16 09/08/1970 סרטים – אנשי הטורפדו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשי הטורפדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3787/103 10/08/1970 סרטים – המסים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3788/9 11/08/1970 סרטים – הטורף בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/53 12/08/1970 סרטים – הקרב על המדבר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על המדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/57 13/08/1970 סרטים – בלומפילד בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלומפילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/101 13/08/1970 סרטים – SKULLDUGGERY בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "SKULLDUGGERY" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/8 14/08/1970 סרטים – אהבה בשנת 70 בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".אהבה בשנת 70" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3788/10 14/08/1970 סרטים – סוד הבנות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוד הבנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3788/11 14/08/1970 סרטים – הפחד בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".הפחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3788/12 14/08/1970 סרטים – האיש המתאים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש המתאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3788/19 16/08/1970 סרטים – התמרים השחורים בריו בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התמרים השחורים בריו" ("בצל התומר") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/69 17/08/1970 סרטים – 42:6 בן-גוריון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "42:6 דוד בן-גוריון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3788/21 17/08/1970 סרטים – קרומוול בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרומוול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/18 18/08/1970 סרטים – 6 המופלאות בקשת אלי ששון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "6 המופלאות" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/20 18/08/1970 סרטים – טרזן מלך הג'ונגל בקשת "לפיד-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן מלך הג'ונגל" בישראל:  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/23 18/08/1970 סרטים – נס הלבבות בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נס הלבבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/26 18/08/1970 סרטים – הכנופיה של רוקו בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכנופיה של רוקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/22 20/08/1970 סרטים – רוכב עובר בסופה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוכב עובר בסופה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/24 20/08/1970 סרטים – המתאבדים פושטים על הגשר בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתאבדים פושטים על הגשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/28 20/08/1970 סרטים – עד יחיד לרצח בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד יחיד לרצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/25 23/08/1970 סרטים – מן הגהינום אל התהילה בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מן הגיהנום אל התהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/65 25/08/1970 סרטים – לוחם החרות בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוחם החירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/31 02/09/1970 סרטים – כאלה הם בקשת "דניאל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כאלה הם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/38 04/09/1970 סרטים – דו-קרב בקולורדו בקשת "מעונות משוכללים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו-קרב בקולרדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/39 04/09/1970 סרטים – הוינצ'סטר אינו סולח בקשת "מעונות משוכללים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוינצ'סטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/47 04/09/1970 סרטים – ג'וני רינגו חייב למות בקשת "מעונות משוכללים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וני רינגו חיב למות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/56 04/09/1970 סרטים – רינגו בדרך הנקמות בקשת "מעונות משוכללים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רינגו בדרך הנקמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/35 08/09/1970 סרטים – אל קונדור בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל קונדור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/36 09/09/1970 סרטים – אלילת האהבה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלילת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/37 09/09/1970 סרטים – היה שלום אהובי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היה שלום אהובי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/46 10/09/1970 סרטים – סקסי רללה בקשת "דניאל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקסי רללה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/40 14/09/1970 סרטים – הפשיטה על שדות התעופה בקשת "שוילי פילם מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפשיטה על שדות התעופה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/42 15/09/1970 סרטים – לבבות נפגשים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לבבות נפגשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/43 15/09/1970 סרטים – תמיד בלבי בקשת "אביב פילם בע מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תמיד בלסי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/44 15/09/1970 סרטים – הנערצת בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערצת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/41 19/09/1970 סרטים – דיואנה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דיואנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/45 20/09/1970 סרטים – המושחת בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המושחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/48 28/09/1970 סרטים – ג'נגו נגד סרטנה בקשת "שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'נגו נגד סרטנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והכרזה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/52 01/10/1970 סרטים – הלוחם האחרון בקשת "וורנר ברוס." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחם האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/49 04/10/1970 סרטים – פורצי חומות בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורצי חומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/51 04/10/1970 סרטים – הגברת במכונית בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגברת במכונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/54 05/10/1970 סרטים – המלוכלכים בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלוכלכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/55 07/10/1970 סרטים – שניים שברחו בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שניים שברחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/59 13/10/1970 סרטים – בדרך לחזית בקשת "וורנר ברוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדרך לחזית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/60 13/10/1970 סרטים – שפחה לאהבה בקשת "הנדסם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שפחה לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/61 13/10/1970 סרטים – איש ושמו סלדג' בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש ושמו סלדג'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/62 13/10/1970 סרטים – ווטרלו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ווטרלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/63 21/10/1970 סרטים – תרגילי נישואין בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תרגילי נישואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/67 22/10/1970 סרטים – החתול במגפיים בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתול במגפיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/64 25/10/1970 סרטים – את יפה אני צעיר בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "את יפה אני צעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/71 25/10/1970 סרטים – העריקים בקשת "סאבי מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העריקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3788/72 25/10/1970 סרטים – הצלף לא סולח בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלף לא סולח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/68 27/10/1970 סרטים – בן המלך והעני בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן המלך והעני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/70 27/10/1970 סרטים – המפסידים בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפסידים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/73 27/10/1970 סרטים – טורה  טורה  טורה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טורה  טורה  טורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-10687/15 27/10/1970 האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל. רישום כאגודה עותמנית האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל. רכש.
גל-3788/75 28/10/1970 סרטים – שליט האיים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שליט האיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/66 29/10/1970 סרטים – נסיך העניים בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נסיך העניים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/76 29/10/1970 סרטים – נצחני אטלנטיק בקשת "יוניטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צנחני האטלנטיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/80 01/11/1970 סרטים – הבלשים מגיעים להרלם בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלשים מגיעים להרלם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/81 01/11/1970 סרטים – נס בברוקלין בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נס בברוקלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/82 01/11/1970 סרטים – תותחים לקורדובה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תותחים לקרדובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/90 01/11/1970 סרטים – חייו הפרטיים של שרלוק הולמס בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חייו הפרטיים של שרלוק הולמס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/77 02/11/1970 סרטים – נערה זו לאהבה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה זו לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/99 02/11/1970 סרטים – חייל בכחול בקשת "פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חייל בכחול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/54 02/11/1970 סרטים – התקוה הלבנה בקשת "פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקוה הלבנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/16 03/11/1970 סרטים – ששה בלתי מנוצחים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ששה בלתי מנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/19 04/11/1970 סרטים – יחפים בניו-יורק בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יחפים בניו-יורק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/78 05/11/1970 סרטים – לבה של אם בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לבה של אם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/84 06/11/1970 סרטים – דינמיט בג'מאיקה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דינמיט בג'מאיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/85 06/11/1970 סרטים – עבדים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עבדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/79 08/11/1970 סרטים – פרופסור נחלה בקשת "שאשא פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרופסור נחלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/83 09/11/1970 סרטים – פשיטה גורלית בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פשיטה גורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/87 11/11/1970 סרטים – השטן היה מלאך בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השטן היה מלאך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/88 15/11/1970 סרטים – מין בקשת "סרטי המאה השלושים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מין" בבימויו של דוד אבידן בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  חוות דעת של מומחים שהוגשו למועצה  תצהירו של אנטון שמאס  שאילתות של חברי הכנסת מאיר אביזוהר וזבולון המר   צו שניתן במסגרת בג"צ 383/73 ופרוטוקול מישיבת המועצה.  בעמוד 128 הושחר מספר תעודת זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט  והוא מוגבל לעיון עד לשנת 2043.
גל-3788/89 15/11/1970 סרטים – הקרב על נהר נרטבה בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על נהר נרטבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/7 15/11/1970 סרטים – קימאדא בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קימאדא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3788/94 16/11/1970 סרטים – איש מושחת היה בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש מושחת היה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/92 17/11/1970 סרטים – ג'ק השחור בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ק השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/96 17/11/1970 סרטים – בתו של ראיין בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתו של ראיין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/91 18/11/1970 סרטים – שביל הפילים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שביל הפילים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3788/100 18/11/1970 סרטים – מירה ברקינרידג' בקשת "פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מירה ברקינרידג'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/2 19/11/1970 סרטים – יומן אינטימי של אשה נשואה (יומנה של עקרת בית) בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט  "יומן אינטימי של אשה נשואה" ("יומנה של עקרת בית")בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/98 25/11/1970 סרטים – המושחתים בעקבותיך בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המושחתים בעקבותיך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3788/97 26/11/1970 סרטים – אהבות הפלגש בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבות הפלגש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/3 29/11/1970 סרטים – שלושה ענקים בטוקיו בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה ענקים בטוקיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/10 29/11/1970 סרטים – אלסיסקו הנוקם בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלסיסקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/11 30/11/1970 סרטים – קנאה איטלקית בקשת "חב' וורנר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנאה איטלקית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3249/16 30/11/1970 שפירא מרים התכתבויות של לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר עם ד"ר מרים שפירא בעניין פעולות סיוע לנוער בסיכון.
גל-3789/5 01/12/1970 סרטים – מי? בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי?" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/12 01/12/1970 סרטים – הפראים ובת השמש בקשת "חב' וורנר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפראים ובת השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/6 02/12/1970 סרטים – משוגע לאהבה בקשת "הנדסם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משוגע לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/14 04/12/1970 סרטים – מונטי וולש בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מונטי וולש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/8 06/12/1970 סרטים – צלף עובר בקליפורניה בקשת "סרטי שוילי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צלף עובר בקליפורניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/9 06/12/1970 סרטים – גבעת הצלפים בקשת "סרטי שויל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבעת הצלפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-7330/12 06/12/1970 מענק לבית מלון באיזור שארם- א-שייח' מענק לבית מלון באיזור שארם- א-שייח'.
גל-3789/15 09/12/1970 סרטים – סלוגן בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סלוגן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/34 10/12/1970 סרטים – האקדח הוא החוק בקשת "אוטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדח  הוא החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/20 13/12/1970 סרטים – ספור אהבה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפור אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/21 13/12/1970 סרטים – הקרע בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה    והרישיון שניתן.
גל-3789/22 13/12/1970 סרטים – שד משחת בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שד משחת" ("הבריון") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3789/36 13/12/1970 סרטים – אהבה בהפסקות בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בהפסקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/13 14/12/1970 סרטים – ארמון הארגמן בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארמון הארגמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/23 14/12/1970 סרטים – קח לך בתולה בקשת "א.ד. מטלון ושות  בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קח לך בתולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/33 14/12/1970 סרטים – אני אוהב את אשתי בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אוהב את אשתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/25 17/12/1970 סרטים – צ'ייקובסקי בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'ייקובסקי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/31 17/12/1970 סרטים – הבתולה והצועני בקשת "מלאך פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבתולה והצועני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/32 17/12/1970 סרטים – הצלפים מדאלאס בקשת "מלאך פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלפים מדאלאס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/80 18/12/1970 סרטים – הגוף בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/26 20/12/1970 סרטים – הינשוף והחתלתולה בקשת "א.ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הינשוף והחתלתולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/27 20/12/1970 סרטים – ללא בושה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא בושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/28 20/12/1970 סרטים – הרוג פנתר הרוג בקשת "סרטי שוילי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוג פנתר הרוג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/29 20/12/1970 סרטים – שלושה דרקוני הזהב בקשת "סרטי שויליבע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה דרקוני הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/30 20/12/1970 סרטים – המקצועניות בקשת "סרטי שויל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקצועניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן. העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/52 23/12/1970 סרטים – הבטחה עם שחר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבטחה עם שחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/53 23/12/1970 סרטים – הופ… עוברים דירה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הום… עוברים דירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/25 28/12/1970 סרטים – עד הכדור האחרון בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד הכדור האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/38 28/12/1970 סרטים – שלושה חדרים במנהטן בקשת "כץ שלמה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה חדרים במנהטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2144/7 01/01/1971 ספר בשם "השומרונים: קורות  מסורות ומנהגים" מאת ראובן קשאני כריכת הספר "השומרונים: קורות  מסורות ומנהגים" מאת ראובן קשאני
פ-2919/38 01/01/1971 קדיש לוז – אגרת. אגרת מאת קדיש לוז לילדיו אודות ילדותו והחלטתו לעלות לארץ  נדפס בשנת 1971 (התאריך משוער) בדגניה א'.
גל-13956/3 01/01/1971 איבתאן התכתבות בעניני המסגד בכפר  חיבור לחשמל  פיתוח כבישים-בינוי  לשכת תל-אביב
גל-7431/3 01/01/1971 איבתאן
גל-13958/1 01/01/1971 עמק חפר התכתבות בעניני כבישי גישה וחיבור לכפרים: ביר-אל-סיבה  ימה  מרג'ה  איבתאן  מענקים מכספי הווקף  לשכת תל-אביב. לשכת היועץ לענייני ערבים.
גל-3789/47 01/01/1971 סרטים – הרתיעה מהחיים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרתיעה מהחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/48 01/01/1971 סרטים – צל האימה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צל האימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/63 01/01/1971 סרטים – העד הכוזב בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העד הכוזב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/43 03/01/1971 סרטים – גארינגו בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גארינגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3789/45 03/01/1971 סרטים – לילי החמודה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילי החמודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/44 05/01/1971 סרטים – הפרפרים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרפרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/50 10/01/1971 סרטים – שלושת הגנבים בקשת סעיד אחמד אל חפיז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושת הגנבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3790/4 13/01/1971 סרטים – שירת נורבגיה בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירת נורבגיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/5 13/01/1971 סרטים – מאדי קאלהאן בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאדי קאלהאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופי בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/49 13/01/1971 סרטים – ג'ימי הלוחם בקשת "איטלפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ימי הלוחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/51 14/01/1971 סרטים – נערת הפתיון בקשת "מרילנד פילמס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הפתיון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/65 14/01/1971 סרטים – אבוד במדבר בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבוד במדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/66 15/01/1971 סרטים – בודדים באהבתם בקשת "א.ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בודדים באהבתם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/59 17/01/1971 סרטים – הבריחה בקשת ממדוח פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/60 17/01/1971 סרטים – היא והשדים בקשת ממדוח פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היא והשדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/61 17/01/1971 סרטים – נישואים קשים ביותר בקשת ממדוח פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נישואים קשים ביותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/64 18/01/1971 סרטים – גופי בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גופי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/67 20/01/1971 סרטים – עזור לי אהובי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עזור לי אהובי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/70 20/01/1971 סרטים – מועדון הגברים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מועדון הגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/71 20/01/1971 סרטים – סולו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סולו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/73 20/01/1971 סרטים – עשי לנו ילד בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשי לנו ילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/68 21/01/1971 סרטים – אשת הכומר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשת הכומר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/69 21/01/1971 סרטים – ביום בהיר אפשר לראות לנצח בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ביום בהיר אפשר לראות לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/74 21/01/1971 סרטים – קונצרט לאקדוחן בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קונצרט לאקדוחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/2 21/01/1971 סרטים – הצפור עם נוצות הבדולח בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הציפור עם נוצות הבדולח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/72 22/01/1971 סרטים – ג'ין אייר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ין אייר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/75 22/01/1971 סרטים – המשתוללים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשתוללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/6 25/01/1971 סרטים – רטובים ועליזים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רטובים ועליזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/38 25/01/1971 סרטים – מלכת הכביש בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכת הכביש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3789/72 25/01/1971 סרטים – משפחת מק מסטרס בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחת מק-מסטרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/7 27/01/1971 סרטים – יום הולדת למיקי מאוז בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום הולדת למיקי מאוז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/76 27/01/1971 סרטים – סרטים ערביים מורשים ע"י הממשל ביהודה ושומרון בקשת "חברת קולנוע אל-קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת סרטים ערביים אשר הורשו להקרנה על ידי הממשל הצבאי ביהודה ושומרון: תקצירי הסרטים  פרוטוקולים של ישיבות המועצה  הבקשות והרישיונות שניתנו.
גל-3790/22 28/01/1971 סרטים – איש החוק בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/23 28/01/1971 סרטים – תרגיל בנשואין בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. פילמס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תרגיל בנשואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/8 02/02/1971 סרטים – תאוה מעבר לחוק בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תאוה מעבר לחוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/3 05/02/1971 סרטים – באש הקנאה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באש הקנאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/12 08/02/1971 סרטים – המיועד לרצח בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המיועד לרצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/13 08/02/1971 סרטים – צבא הצללים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צבא הצללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/14 08/02/1971 סרטים – המעגל האדום בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעגל האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/15 08/02/1971 סרטים – המשאלה האחרונה בקשת "סרטי שפירא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשאלה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/16 08/02/1971 סרטים – עיר אלימה בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר אלימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/17 08/02/1971 סרטים – בשם החברים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשם החברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/95 08/02/1971 סרטים – הגנגסטר הגמד בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנגסטר הגמד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/20 14/02/1971 סרטים – נשואין ללא אושר (הצמאה לאהבה) בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשואין ללא אושר" ("הצמאה לאהבה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3790/24 14/02/1971 סרטים – אני ירושלמי בקשת "מ.ד. הפקות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני ירושלמי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/19 15/02/1971 סרטים – מרכבות האלים בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרכבות האלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/29 18/02/1971 סרטים – ג'נגו הורג בשקט בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'נגו הורג בשקט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/26 18/02/1971 סרטים – כשגבורים מתים בקשת אלי ששון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשגבורים מתים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/27 18/02/1971 סרטים – רוצה אותו מת בקשת "ששון ברוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצה אותו מת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/28 18/02/1971 סרטים – ברנדו איש הפלדה בקשת "לפיד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברנדו איש הפלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/35 22/02/1971 סרטים – בובי בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בובי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/33 23/02/1971 סרטים – הרכלנית בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרכלנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/30 24/02/1971 סרטים – הלילה בו זרחה השמש בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה בו זרחה השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/31 24/02/1971 סרטים – מעולם לא שרתי עבור אבי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעולם לא שרתי עבור אבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/36 01/03/1971 סרטים – האושר הרחוק בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האושר הרחוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/40 02/03/1971 סרטים – האיש המצחיק ביותר בעולם בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש המצחיק ביותר בעולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/42 02/03/1971 סרטים – העמק האבוד בקשת "טוונטי סנטורי פוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העמק האבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/39 05/03/1971 סרטים – בעיות אהבה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעיות אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/43 05/03/1971 סרטים – הבריונים בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/37 07/03/1971 סרטים – תשוקת צועני לוהטת בקשת יונה פרידמן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקת-צועני לוהטת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/49 08/03/1971 סרטים – גברים באפלה בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברים באפלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/46 10/03/1971 סרטים – בדרך לסלינה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדרך לסלינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/45 12/03/1971 סרטים – אריאנה בקשת "מפיצים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אריאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/47 14/03/1971 סרטים – אדם במלחמה בקשת "וורנר פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם במלחמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/50 15/03/1971 סרטים – תעלומה בשחקים בקשת "7 כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומה בשחקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/54 15/03/1971 סרטים – התחילו את המהפכה בלעדי בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התחילו את המהפכה בלעדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/52 23/03/1971 סרטים – פרסי בקשת "סטילר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרסי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/53 23/03/1971 סרטים – הנערה על הכוונת בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה על הכוונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/61 24/03/1971 סרטים – הטורפים בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטורפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/66 26/03/1971 סרטים – על סף ביתך בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על סף ביתך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/81 28/03/1971 סרטים – אדיוס סאבאטה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדיוס סאבאטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/63 29/03/1971 סרטים – סופרמן (ארגו) הבלתי מנוצח בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופרמן (ארגו) הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/57 29/03/1971 סרטים – אוהבים וזרים בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוהבים וזרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/105 29/03/1971 סרטים – חמסין בקשת "אולפני הסרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמסין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/58 30/03/1971 סרטים – חיי למענך בקשת "רג'ואן את דניאל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיי למענך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3790/68 31/03/1971 סרטים – נשות הרופאים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשות הרופאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/59 01/04/1971 סרטים – המלוכלך רוכב שנית בקשת אלי ששון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלוכלך רוכב שנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/65 01/04/1971 סרטים – צפלין בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צפלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/60 05/04/1971 סרטים – הנסיך בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/64 05/04/1971 סרטים – תמר בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/62 06/04/1971 סרטים – שלטון החושך בקשת "סטילר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלטון החושך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/67 14/04/1971 סרטים – אלה היו הימים בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלה היו הימים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/71 18/04/1971 סרטים – למות מאהבה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "למות מאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/85 18/04/1971 סרטים – הרדיפה אחרי האושר בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרדיפה אחרי האושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/74 20/04/1971 סרטים – פרחים וקוצים בקשת ממדוח פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרחים וקוצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3790/82 20/04/1971 סרטים – מזרח ומערב בקשת "הנדסם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזרח ומערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/83 20/04/1971 סרטים – הצלף לא מחטיא בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלף לא מחטיא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/90 21/04/1971 סרטים – מוות בוונציה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוות בונציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3791/18 21/04/1971 סרטים – רציחות קטנות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רציחות קטנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/78 22/04/1971 סרטים – המתחילות בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתחילות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/89 22/04/1971 סרטים – המתפרפר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתפרפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/73 23/04/1971 סרטים – אתה הרגת את אבי בקשת ממדוח פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתה הרגת את אבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/84 27/04/1971 סרטים – הרוג צלף הרוג בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוג צלף הרוג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/87 28/04/1971 סרטים – בלדה לנוכל בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלדה לנוכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/93 28/04/1971 סרטים – איזה מין גמנסיה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה מין גמנסיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-15283/4 02/05/1971 אגף מנהל הפיתוח – מועצה איזורית בקעת בית-שאן בתיק התכתבויות בנוגע לפיתוח תשתיות והקמת בתי ספר באיזור בקעת בית שאן. בהתכתבויות ענייני תקציבים ופרוגרמות לבית ספר ממלכתי דתי בשדה אליהו  בית ספר ממלכתי משותף בנווה איתן  בנייה בבית הספר האזורי בחמדיה.  הקמת גני ילדים ביישובים השונים במועצה  מיגון הכיתות  הקמת מועדוני נוער ביישובים השונים ועוד.
גל-3790/91 05/05/1971 סרטים – השולף האכזרי בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השולף האכזרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/99 05/05/1971 סרטים – גבעת השטן בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבעת השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/97 14/05/1971 סרטים – ילדי התחנה בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדי התחנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3790/104 17/05/1971 סרטים – קיץ של אהבה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיץ של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3790/106 17/05/1971 סרטים – ג'ו בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2921/1 18/05/1971 מכתב מיעקב דורי אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מרא"ל (מיל')  יעקב דורי לרחל ינאית בן-צבי בנוגע לפעילותו בארגון "ההגנה" בירושלים בתקופה שבה התרחש הפילוג באירגון  שבמסגרתו הוקמה "הגהב ב'" בראשות אברהם תהומי בשנת 1931.
גל-3791/11 26/05/1971 סרטים – התפשטות בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התפשטות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/13 31/05/1971 סרטים – נדנדה בשלושה בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נדנדה בשלושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-5352/4 01/06/1971 ישראל – חומר כללי על ירושלים חומר בתפזורת
גל-3791/37 14/06/1971 סרטים – אני אשה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3791/27 15/06/1971 סרטים – אי התשוקות בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי התשוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-6908/30 24/10/1971 אגף התכנון – צפון השרון – נורדיה תשריט (מפת תכנון) של המושב השיתופי נורדיה  תכנית מרחב תכנון יחר לצפון השרון ומסמעים תכנוניים שונים לגבי תכנון ובניה ביישוב.
גל-12273/32 02/11/1971 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – כרם מהר"ל התכתבות בנושא תכנון בית עלמין בכרם מהר"ל.
גל-3775/16 19/11/1971 מחזות – דער פעטער פון אמריקה המחזה ביידיש " דער פעטער פון אמריקה" (הדוד מאמריקה  קומדיה מוסיקלית) מאת משה דודמן-בקשת תיאטרון פ. גורנשטיין להצגת המחזה  אישור המועצה ותקציר המחזה ביידיש.
ג-12758/1 28/11/1971 בקעת בית שאן בתיק התכתבויות בנוגע לשינויים תקציביים והעברות מסעיף תקציב אחד לאחר  תקציב מאושר לשנים 1971-1972  הצעת תקציב לשנים 1971-1972.
גל-8279/9 01/12/1971 מועצה עליונה לכבישי תיירות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת רשות שמורות הטבע אברהם יפה  בנוגע לסלילת כבישי גישה לאתרי תיירות: סדרי יום ופרוטוקולים מישיבות הועדה העליונה לכבישים  הצעות תקציב שנתיות לפיתוח כבישים  הצעת רשות הגנים הלאומיים ועוד.
גל-4083/17 01/01/1972 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – הקרן הדו לאומית למדע המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – הקרן הדו לאומית למדע
גל-7433/12 01/01/1972 מרג'ה
פ-2150/1 21/01/1972 קטעי עיתונות כתבות בשפה האנגלית והרומנית אודות רחל ינאית בן-צבי ופועלה בנושא "קרן הספריות של בית הנשיא". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2150/5 21/01/1972 קטע עיתונות כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "JEWISH OBSERVER AND MIDDLE EAST REVIEW" מאת סופיה ואט בשם "THE AMAZING RACHEL BEN-ZVI" (רחל בן-צבי המדהימה).
גל-3790/77 05/03/1972 סרטים – בית ברחוב רלינגטון בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית ברחוב רלינגטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-5351/22 01/05/1972 ישראל – ירושלים – כללי כרך ב' המשך מתיק 21
גל-3790/76 18/05/1972 סרטים – השעות המפחידות בקשת ממדוח פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השעות המפחידות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
חצ-5351/23 01/07/1972 ישראל – ירושלים – כללי כרך ב'
גל-3795/7 23/07/1972 סרטים – השיטה האנגלית בקשת "מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיטה האנגלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/5 27/07/1972 סרטים – נשים עושות דינג דנג בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים עושות דינג דונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/6 27/07/1972 סרטים – אהבה לנצח בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/10 28/07/1972 סרטים – אהבותיה של נטלי בקשת ששון רג'ואן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיה של נטלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/8 30/07/1972 סרטים – הקשר החמישי בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשר החמישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/12 02/08/1972 סרטים – קוראים לי הללויה בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי הללויה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/11 04/08/1972 סרטים – פלוך בקשת "פלוך בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלוך" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/14 07/08/1972 סרטים – מיני ומוסקוביץ בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיני ומוסקוביץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/23 07/08/1972 סרטים – חתולי רחוב אל חמרא בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתולי רחוב אל חמרא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/13 08/08/1972 סרטים – מריאדה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מריאדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/16 14/08/1972 סרטים – החלק הארי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/27 14/08/1972 סרטים – ההסתערות האחרונה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההסתערות האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/22 16/08/1972 סרטים – ZETA ONE בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ZETA ONE" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/19 18/08/1972 סרטים – שבעת המופלאים רוכבים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק. (פילמס)" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעת המופלאים רוכבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/20 18/08/1972 סרטים – הקשר האמריקאי בקשת אבי פרבשטיין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשר האמריקאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/21 18/08/1972 סרטים – האדיוט בקשת אבי פרבשטיין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדיוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/25 22/08/1972 סרטים – מסע האהבה בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסע האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/26 22/08/1972 סרטים – אהבה היא רק מלה בקשת "אספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה היא רק מלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/31 23/08/1972 סרטים – Tales from the Crypt בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Tales from the Crypt" ("בסבך האימה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/28 24/08/1972 סרטים – שמי הוא שאפט (קוראים לי שאפט) בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמי הוא שאפט" ("קוראים לי שאפט") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/29 24/08/1972 סרטים – זעם האל בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם האל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/30 28/08/1972 סרטים – חיים בחופש בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיים בחופש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/24 30/08/1972 סרטים – פריס ואהבה בקשת "סינמה אל חמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פריס והאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/33 31/08/1972 סרטים – הליצנים בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הליצנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/36 04/09/1972 סרטים – גייט בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גייט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/37 04/09/1972 סרטים – פרפרים הם חופשיים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרפרים הם חופשיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/32 05/09/1972 סרטים – ז'אקו והיצאניות בקשת "פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ז'אקו והיצאניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2464/6 01/12/1972 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מה בא בן יהודה להשמיענו במאמרו הראשון? / זבולון ראב מאמר ב"הדואר"
א-297/2 19/12/1972 מסמכים שמורים – ישראל-צרפת – הסכם לגבי תיקון האמנה בדבר שירות צבאי של בעלי אזרחות כפולה הסכם לגבי תיקון האמנה בדבר שירות צבאי של בעלי אזרחות כפולה.
פ-2921/28 01/01/1973 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. טיוטת נאום או מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בכתב יד בנושא שטחי ישראל והחזרת שטחים. סוגיית בינאום ירושלים; ענייני נפט ועוד.
א-7664/3 01/01/1973 לשכת היועץ המשפטי – תיק ועידת ג'נבה. כרך ב' לשכת היועץ המשפטי – תיק ועידת ג'נבה. כרך ב'. מהתיק הוצאו למעטפה דוחות מודיעין של שב"כ.
ג-12812/1 08/01/1973 סדרי יום של ישיבות הממשלה סדרי יום של ישיבות הממשלה.
א-7481/2 01/04/1973 מברקים נכנסים דיווחים מדיניים משגרירות בארה"ב  דיווחים ותדרוכים של מנכ"ל משרד החוץ לשגריר
גל-49826/54 27/05/1973 אגודות עותמאניות – גמ"ח (גמילות חסדים) "זכרון אלתר" ע"ש הרה"ג ר' אלתר וילמובסקי זצ"ל בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה.
א-297/20 27/05/1973 מסמכים שמורים – פסק דין בג"צ בענין תושבי פתחת-רפיח פסק דין בג"צ בענין תושבי פתחת-רפיח.
ג-6731/19 01/06/1973 ניקסון – עתונות 16/7/1973
ג-5279/6 08/07/1973 בקעת בית שאן מועצה מקומית בקעת בית שאן – תוספת תקציב עבור יישובי הבקעה
גל-14513/4 22/07/1973 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – שירותי חינוך במשרדי הממשלה תיק של לשכת מנכ"ל משרד החינון אליעזר שמואלי בעניין ריכוז שירותי חינוך במשרדי הממשלה המכיל את מסקנות ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בנושאים שונים  סיכומי ישיבות ועוד'.
פ-2144/11 24/07/1973 דברים מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים שנאמרו בכנס המורים אודות "קרן הספריות של בית הנשיא".
גל-14508/13 06/08/1973 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק טיפוח ורווחה תיק של לשכת מנכ"ל משרד החינוך המכיל תוכניות עבודה בענייני טיפוח ורווחה.
א-7550/18 01/09/1973 מצע המפלגה – מסמך גלילי מסמך גלילי (סיכומים והמלצות בנושא תכנית הפעולה ב-4 השנים הבאות) שאושר ב- 3.9.73 ותגובות עליו; מצע המפלגה לקראת הבחירות לכנסת 31.12.73
א-297/40 01/10/1973 מסמכים שמורים – מפת עכו המלצות ועדת השרים לענייני העיר עכו.
ג-7458/5 01/01/1974 מעלה אדומים ג': חוות-דעת היועץ המשפטי. בחינת אזור להקמת אזור תעשייה סמוך לירושלים ענתות ומעלה (מישור) אדומים היבטים של תכנון  סביבה ועלויות תקציביות
גל-4448/19 15/01/1974 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – בית-שאן בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – בית-שאן.
חצ-5793/5 01/02/1974 סוריה
חצ-5833/9 01/02/1974 קונייטרה
גל-6908/31 05/03/1974 אגף התכנון – צפון השרון – נורדיה  תכנית מרחב תכנון יחר לצפון השרון ומסמעים תכנוניים שונים לגבי תכנון ובניה ביישוב.
ג-5305/22 05/05/1974 פרוטוקולים מישיבות המועצה- בקעת בית-שאן פרוטוקולים ישיבות המועצה האזורית בקעת בית שאן הצעת תקציב לשנים 1973-1974 ; מיסוי והלוואות ; תשתיות ענייני פנים
ג-12812/4 12/06/1974 סדרי יום של ישיבות הממשלה סדרי יום של ישיבות הממשלה.
גל-3787/78 05/07/1974 סרטים – אושר לנצח בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אושר לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-12812/7 18/08/1974 סדרי יום של ישיבות הממשלה סדרי יום של ישיבות הממשלה.
א-7105/5 01/10/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים
פ-2149/27 01/01/1975 דברים לזכר מרים כרמון מאת רחל ינאית בן-צבי דברים שהתפרסמו בכתב העת "ספרות ילדים ונוער". חוברת ג' אפריל 1975. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-59238/10 01/01/1975 בתיק בהאיים
ג-6720/16 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – חברת הכנסת נוזהת קצב – כנסת שמינית
רש-851/26 01/01/1975 אגודות עותמאניות – מרכז עולמי לתיאטרון אידיש בישראל התכתבות בנוגע ליסוד האגודה ולפירוקה
פ-2141/11 13/02/1975 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מ. בן-ארצי. התכתבות בנוגע למצב המדיני  פעילות הקרן הקימת לישראל  בעניין שיקום "בית הרצל" ועוד.
חצ-6819/11 01/05/1975 לשכת המנכ"ל – רפ"ג ( מערב גרמניה ) דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל וכו'
גל-2153/27 18/05/1975 פרוטוקולים מישיבות המועצה: בקעת בית-שאן פרוטוקולים של מועצה אזורית בקעת בית שאן-1975-1976 תקציב חינוך; טיפול בתשתיות; אישורי תקציב; הלוואות ; שונות
חצ-6711/10 01/06/1975 איראן דיווחים  סקירות  קטעי-עתונות
גל-22756/15 06/09/1975 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – נורדיה תשריט (מפת תכנון) של המושב השיתופי נורדיה ומסמעים תכנוניים שוהים לגבי תכנון ובניה ביישוב.
חצ-8388/3 01/10/1975 סוריה רבתי.
חצ-6716/11 01/10/1975 ביקור ראש הממשלה רבין [בארה"ב בינואר 1976] המגעים המדיניים טרום מלחמת "שלום הגליל" כולל שיחות ראש הממשלה בגין  שר החוץ שמיר  שר הביטחון שרון השגריר ארנס עם מזכיר המדינה אלכסנדר הייג  סגנו וולטר סטסל  פיליפ חביב  מורי דרייפר והשגריר סם לואיס.
ג-10687/16 30/11/1975 האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל. רישום כאגודה עותמנית האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל.
ג-6765/57 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – רוט שרה
ג-6756/17 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – אגודה שתופית כרם מהר"ל
גל-13282/27 23/01/1976 סוריה כתבות מתורגמות על המצב הכלכלי בסוריה  מסמכי חצב  האיחוד בין סוריה לעיראק  עניניםהקשורים לחרם הערבי
גל-14509/12 30/01/1976 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק טיפוח ורווחה תיק של לשכת מנכ"משרד החינוך אליעזר שמואלי בעניין טיפוח ורווחה המכיל רשימת תוכניות  דו"חות ביקור ומעקב  סיכומי ישיבות  תוכניות רווחה  ועוד'.
ג-8174/13 03/02/1976 תכנית מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות. תכנית מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות.
פ-2141/10 24/02/1976 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי למרדכי בן-פורת. מכתבים בנושא המצב הפוליטי והמדיני בארץ ישראל.
פ-2141/25 11/03/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מרדכי ניומן התכתבות בנוגע לעזבונו של אהרון ראובני  הנצחת זכרו של יצחק בן-צבי  זכרונות מהתארגנות הגדודים העבריים ועוד.
פ-2141/19 18/03/1976 מכתבים מארכיון "ההגנה" לרחל ינאית בן-צבי מכתבים בנוגע לחומר הארכיוני המוצג בארכיון "ההגנה".
פ-2141/8 05/04/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין קלרה רייך-אלבויים. התכתבות בעקבות הרצאה שנשאה קלרה רייך-אלבויים אודות רחל ינאית ופועלה.
פ-2141/15 13/06/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גליליה התכתבות בין רחל ינאית לבין גליליה אודות מצבם הבריאותי של בני משפחתה ובנוגע לספריה של רחל ינאית "מניה" ו"ילדינו ממזרח וממערב".
חצ-8388/5 01/07/1976 סוריה רבתי.
פ-2141/1 26/07/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין נחום הורביץ. התכתבות בנוגע לחברי ארגון "השומר".
פ-2141/7 23/08/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין תמר אשל  המזכירה הכללית באירגון נעמ"ת. התכתבות אודות פעילותה הציבורית של מניה שוחט.
גל-22755/20 25/08/1976 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – נורדיה תשריט (מפה תכנונית) של המושב השיתופי נורדיה והתכתבות של ועדת התכנוןן המחוזית בנושא.
פ-2141/34 01/10/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין טדי קולק. התכתבות בנוגע למועמדי "ירושלים אחת" למועצת עירית ירושלים. בתיק גם מכתב מרחל ינאית ליוסף גדיש באותו נושא.
פ-2141/26 05/10/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין תנועת "נעמ"ת". התכתבות בנוגע לקידום חוגי תנ"ך מטעם "יד יצחק בן-צבי"  נאום רחל ינאית בועידת ארגון "נעמ"ת" ועוד.
פ-2141/14 07/10/1976 מכתבים ממוסד "בני ברית" לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע ליצחק בן-צבי ולספרה של רחל ינאית אודות מניה שוחט.
פ-2144/14 01/01/1977 חוזר מטעם "החברה לחקר המקרא בישראל". חוזר בנושא הערכות לכנסים.
גל-4060/9 01/01/1977 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות- אעבלין פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות- אעבלין
גל-12840/4 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תיק אישי – אבנר יהודה. חלופת מכתבים עדכונים לגבי שעות עבודה ונסיעות לחו"ל  שליחויות
גל-12870/17 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אוניברסיטה תל-אביב. חלופת מכתבים עם אנשי אקדמיה ואגדות הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב כמו כן גם עם האלוף אהרון יריב  ראש מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים
גל-12859/6 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – משרד החקלאות. פניות ציבור ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין בנושאים שונים; למשל – בקשה למינוי שר חקלאות בהקדם האפשרי; פגישה בנושא תביעות עובדי מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני); ייצוא חמאה ישראלית – סבסוד הממשלה למוצרי חלב – התכתבות; העברת משרדי הממשלה מתל-אביב לירושלים; תכתובות הנוגעות למועצה לענף הלול.
גל-4060/25 09/01/1977 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות- בקעת בית-שאן מועצה אזורית בקעת בית שאן-פרוטוקולים מישיבות המליאה וההנהלה של המועצה בענייני תקציב  מפעל המים  ביוב  שמירה במשקים  מקלטים  חינוך  החלטות בדבר קבלת הלוואות ועוד.
גל-12924/13 09/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות – מנחם בגין. כרך א' מכתבים נכנסים ללשכת ראש הממשלה בגין- בקשות לפגישה; מלגות; איחולים ועוד
פ-2141/13 16/01/1977 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מרדכי וציפורה בנטוב. התכתבות בנוגע להנצחת שמה של אירמה לינדהיים.
פ-2141/18 28/02/1977 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דוד הכהן. התכתבות בנוגע לספרה של רחל ינאית "מניה" אודות מניה שוחט.
פ-2141/4 13/03/1977 מכתב מאברהם אמרנט לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו התנצלות על היעדרו של אברהם אמרנט מאזכרה לזכר הנשיא יצחק בן-צבי. בתיק גם תוכנית הלימודים ב"אוהל שרה" במכללת עמק יזרעאל.
גל-8280/3 06/06/1977 תיק חגים מרש"ל (מרחב שלמה) היערכות לקליטת מבקרים במרחב שלמה בחגים (חגי תשרי ופסח)-התכתבויות וסיכומי ישיבות תיאום בין המינהל לפיתוח מרחב שלמה  רשות שמורות הטבע  נציגי צה"ל  משטרה וגופים נוספים בנושא התארגנות לקליטת מטיילים בחגים: תוספת כוח אדם (פקחים  עובדים מקומיים)  מתן שירותים למטיילים (פעולות הסברה וחינוך  תאורה  דלק  שרותי מזון  עזרה ראשונה  פיקוח צלילה וכו')  תחומי אחריות לפי גורמים מפעילים  תקציב  נוהלים  דפי הדרכה למטיילים  תכנית סיורים והרצאות. סיכום ומסקנות ממבצע סוכות 1977. דוחות פיקוח צלילה  נתונים על מטיילים בחנוכה  מבצעי מטיילים פסח וחגי תשרי 1978.
גל-12897/1 22/06/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עניני דת – כללי. כרך א' מכתבים נכנסים ללשכת רה"מ בגין בנושא דת ומדינה שירותי הדת במדינת ישראל
גל-12868/12 15/07/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ארגוני דיירים. התנגדות ההסתדרות לביטול חוק הגנת הדייר-התכתבות בין הועד הפועל של ההסתדרות ויו"ר הועדה ההסתדרותית לחוק הגנת הדייר  לשר השיכון. מאבק ההסתדרות כנגד ניסיונות הממשלה לבטל את חוק הגנת הדייר והחלטתה להעלות את שכר הדירה  גילוי דעת של ארגון הגנת הדייר  שליחת חוזר בדבר מסיבת עיתונאים של הארגון הארצי להגנת הדייר למנכ"ל וללשכת ראש הממשלה ועוד.
פ-2141/3 05/08/1977 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משה ארם. התכתבות בנוגע להקמת בית לזכר תנועת "פועלי ציון".
גל-12873/5 19/08/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ועדת השמות הממשלתית. פניות לראש הממשלה בגין בנושא קביעת שמות לרחובות ושכונות בירושלים ובתל אביב
ג-10901/5 01/09/1977 פרסומים (המשך מתיק 4) שמואל כץ: יועץ להסברת חוץ:  דוח פעולות הוועדה הישראלית לצליינות  פרסום בנושא הפליטים במזרח התיכון  נאומים של השגריר חיים הרצוג בעצרת הכללית של האו"ם דוחות על עולים לרגל של הוועדה הישראלית לצליינות ועוד בתיק גם תאריכון שפרסם מרכז ההסברה לשנים 1978 – 1979
גל-58519/4 02/09/1977 ירושלים הקניית רכוש ציבורי כרך ב בתיק – פנייה לשר הפנים – בקשת עיריית ירושלים לצו הקנייה  על רכוש ציבורי בשכונות שונות בירושלים – שכונות אוהל משה ומזכרת משה; משא-ומתן בין העיריה לבין סגן האפוטרופוס הכללי; צו הקנייה לפי חוק הרשויות המקומיות והקניית רכוש ציבורי – הודעה על צו הקנייה; פניות לשר הפנים – הבעת התנגדות למתן צו הקנייה עבור דירה בגוש 30046  חלקה 43 – בשכונת מזכרת משה – התכתבות; רכוש ציבורי בשכונות מזכרת משה ואוהל משה – פניית מועצת עירית ירושלים לשר הפנים; פנקס הסולטן (דפתר כאקאני) ספר הזכויות דאיני – פברואר 1317  1319.
גל-12840/7 02/11/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תיק אישי – ד"ר הכט ראובן. התכתבות ועדה להוצאת ספר היובל לרגל יום הולדתו השבעים של ד"ר ראובן הכט
גל-12927/4 10/11/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור.- אותיות א' – ת' פניות ציבור מאזרחים ויהודים מהתפוצות.
חצ-8790/2 01/01/1978 אמריקה הלטינית – אירגון מדינות אמריקה.
גל-12887/30 15/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גויט-מלבן. התכתבות עם ישראל כץ  משרד העבודה והרווחה והגוינט
גל-3790/18 15/02/1978 סרטים – ראג'ה וראנק בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראג'ה וראנק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-7748/23 01/03/1978 חברת אלקה ימית (על-ידי מר סלע יוסף) – אשקובית מספר 28
ג-9648/5 07/03/1978 ועדת שרים לעניני הגליל פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני הגליל.
גל-12860/4 12/06/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מדיניות חקלאית. התכתבות בין ראש הממשלה מנחם בגין  מנכ"ל  משרד החקלאות אברהם בן-מאיר  נציגי תנועות התיישבות  חברת פרחי זהב בע"מ במושב שחא  חקלאים מהמושבים נוב ושדמות דבורה וגורמים נוספים בנושאים שונים הקשורים למדיניות חקלאית.
גל-14517/14 20/06/1978 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תרבות תורנית מסמכים מלשכת המנכ"ל במשרד החינוך בנושא המדיניות והתוכניות בתרבות התורנית כגון מפעל ההנצחה "מורשה" לקידום משמעותה של השואה  מכון "נהורה" המכון לסרטים בנושאים יהודיים  בתי ספר כמרכזים קהילתיים  חוגים קהילתיים ועוד.
גל-3795/18 18/08/1978 סרטים – שריקת הרוח בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שריקת הרוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-9648/28 11/09/1978 ועדת שרים לבדיקת התקנון לעבודת הממשלה פרוטוקולי ישיבת ועדת המשנה של ועדת שרים לעניין התקנון לעבודת הממשלה.
ג-9648/4 06/11/1978 ועדת שרים לענין מצב הבדואים בנגב פרוטוקולי ישיבת ועדת שרים לעניין מצב הבדואים בנגב.
פ-2921/13 01/01/1979 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יעקב פורטוגלי. התכתבות בין יעקב פורטוגלי לרחל ינאית בן-צבי בנוגע לעליתה של משפחתו מהאיפריה הרוסית במסגרת העללייה השניה ובנוגע לאחיו מנדל פורטוגלי  שהיה חבר בארגון "ההגנה".
גל-49248/2 01/01/1979 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – אעבלין – אגודת אל חודאר מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – אעבלין – אגודת אל חודאר  הקצבת מים מעודכנת לשנת 1985  תשריטים  ערעור על חלוקת המים לעונות ולחודשים ועוד.
גל-12887/27 14/01/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – רוטרי. יובל הזהב למועדון רוטרי בישראל הסבר על המועדון העומדים בראשו וההיסטוריה שלו בתקופת מלחמת ששת הימים שליחת ספר יובל הזהב לרה"מ בגין
גל-2763/10 23/01/1979 לשכת השר יוסף בורג – ברכות ליום הולדתו ה-70 (1979) (המשך מתיק 9) מכתבים וכרטיסי ברכה.
גל-22662/24 25/01/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת מסמכים ומפות ממנהל הפנים במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע תוכניות בנין ערים
ג-9617/51 11/02/1979 מסמכים שמורים – אמנה בדבר סחר בינלאומי במינים של חיות בר וצמחית בר הנתונים בסכנה אמנה בדבר סחר בינלאומי במינים של חיות בר וצמחית בר הנתונים בסכנה.
א-4122/9 19/02/1979 סדר יום ועדת שרים לענייני הגליל. סדר יום ועדת שרים לענייני הגליל.
גל-4689/7 20/02/1979 פרוטוקולים מישיבות המועצות המקומיות – בקעת בית-שאן מועצה אזורית בקעת בית שאן-פרוטוקולים מישיבות המליאה וההנהלה של המועצה בענייני תקציב  מיסוי  הלוואות  הספקת מים  גידולים חקלאיים  תחנה פסיכולוגית ועוד.
גל-14142/8 20/02/1979 רה"מ שמעון פרס – ראש-פינה האגודה לשיחזור מושבות ראשונים התכתבות בין מנהל האגודה לשחזור מושבת הראשונים בראש פינה ללשכת ראש הממשלה בעניין מימון והעברת תקציב ממשרד ראש הממשלה עבור עבודות פיתוח ושיקום בבית העלמין בראש פינה-שיקום רחבת קבר הרוג המלכות שלמה בן יוסף וטיפול בדרך בית"ר.
גל-12896/41 01/03/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית-הכנסת חב"ד בשכון דניה. בית כנסת חב"ד שיכון דניה – רחובות  התכתבות עם ראש הממשלה בגין
פ-2140/6 23/03/1979 קטעי עיתונות. גליונות של העיתון "מעריב" ו"דבר" שנושאם הסכם השלום שנערך עם מצרים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-8077/5 26/03/1979 תהליך השלום – The Egyptian- Israel Peace Treaty White House 26.3.1979 תהליך השלום עם מצרים.
פ-2140/14 01/04/1979 רשימת נושאי הרצאות מטעם "יד יצחק בן-צבי" רשימת הרצאות עתידיות  נושאים ומרצים.
א-7347/5 01/04/1979 פרוטוקולים מישיבות ממשלה – נ'/של"ט-ס"ו/של"ט. פרוטוקולים מישיבות ממשלה – נ'/של"ט-ס"ו/של"ט.
גל-12848/27 16/05/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נכי צה"ל. מכתב מאת נכי צה"ל לראש הממשלה בגין בעניין אופן התנהלות הממשלה  מכתב מאת סגן שר הביטחון לשר האוצר בעניין רכב רפואי לנכי צה"ל.
גל-3020/19 27/07/1979 ועדת מנכ"לים לפיתוח הנגב – אוכלוסיה בנגב תזכיר בנושא בעיות האוכלוסיה היהודית  נתונים  התכתבות בנוגע להצעת התוכנית לפיתוח ישובים עירוניים  קביעת יעדי אוכלוסיה להתיישבות בנגב. נתונים סטטיסטיים על מספר התושבים בערים ובעיירות פיתוח בנגב  בעיית מאזן הגירה שלילי  השפעות הערכות צה"ל בשל הסכם השלום  תחזיות אוכלוסיה  מודל לאיכלוס הנגב
ג-9648/6 30/08/1979 ועדת שרים לתיאום המדיניות והפעולות במגזר הבדואי בנגב פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לתאום המדיניות והפעולות במגזר הבדואי בנגב.
א-4340/1 01/12/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים בנושאים: נסיונות של האמריקנים לבדיקת האפשרות שיינתן להם ע"י מצרים להשתמש בשדות התעופה עציון ואיתם  גישושים לרכישת דלק מאלסקה  פרשת בני ערובה באיראן
גל-41359/64 01/01/1980 הצעות חוק פרטיות (כנסת עשירית) – חוק השדכנים – משרדי שידוכים ומשרדי הכרויות הצעות חוק פרטיות (כנסת עשירית) – חוק השדכנים – משרדי שידוכים ומשרדי הכרויות
חצ-8794/5 01/01/1980 ארגנטינה – פרשת טימרמן.
חצ-8795/10 01/01/1980 אמריקה הלטינית – יהדות.
חצ-8727/32 01/01/1980 פקיסטאן – קשרים עם ארגוני חבלה.
חצ-8727/34 01/01/1980 פקיסטאן – סיוע בטחוני ואספקת נשק למדינות ערב.
גל-12897/6 13/01/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מיהו יהודי?. כרך ב' פניות מיהודי התפוצות בנושא היוזמה לשינוי חוק השבות.
גל-3283/23 28/01/1980 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – בקעת בית-שאן בקעת בית שאן – פרוטוקולים מישיבות ההנהלה
ג-8164/20 15/02/1980 אנדרטאות ואתרי זכרון. התכתבויות בנוגע לאנדרטת זיכרון לחללי "שלום הגליל".
גל-21340/4 01/05/1980 יעוץ משפטי – התכתבות עם משרד הדתות יעוץ משפטי – התכתבות עם משרד הדתות
גל-22662/28 05/06/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע תוכניות בניין ערים לשיכונים ציבוריים בעיר אילת.
א-4122/5 10/06/1980 נספחי ועדת שרים לענייני הגליל. נספח 1/גל הצעה להחלטה – תכנית לפעולת משרדי הממשלה בגליל.
גל-12849/7 22/12/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית לוחמי הגיטאות. בית לוחמי הגטאות- ישיבת הוועד המנהל; פרסי הוקרה; הכנות לעצרת זכרון
חצ-6830/4 01/01/1981 לשכת המנכ"ל – מכירת נשק רפ"ג ( מערב גרמניה ) – סעודיה התכתבות פנימית  מנציגויות  משהב"ט; ניירות-עמדה וכו' ( כולל דו"חות ביקור של עוזר שהב"ט אלוף י. טל בוושינגטון בנדון ב- 1.81 ) כרך 1
פ-3103/18 01/01/1981 ארץ ישראל וישובה – מחקרים ותגליות מהתקופה הרומית ועד התקופה הערבית התכתבויות וחליפת מסמכים מיד יצחק בן-צבי  בנוגע לערבי עיון שקיים המכון בטבריה: ירושלים בתקופת בית ראשון ושני  דו"חות התרשמות על מצב סדרת ההרצאות  תכניות בלימודים – ירושלים בתקופת המשנה והתלמוד  סיכומי ישיבות בנושא  ירושלים מהתקופה הרומית ועד התקופה המוסלמית  סיור בירושלים המקראית  תלי הגליל התחתון מתקופת המקרא  ארץ ישראל ויישובה – היסטוריה  גיאוגרפיה וארכיאולוגיה  תכניות לימודים בתולדות ארץ ישראל תשמ"ג-1983 ועוד.
חצ-6830/5 01/02/1981 לשכת המנכ"ל – מכירת נשק רפ"ג ( מערב גרמניה ) – סעודיה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות וכו' ( כולל " סיקור נושא " של ממ"ד (מרכז למחקר מדיני) על עיסקת נשק גרמנית עם סעודיה מ- 3.5.81 ) כרך 2
גל-21816/15 01/03/1981 חקיקה – פק' מיסים – גביה תשמ"א 1981. חקיקה – פק' מיסים – גביה תשמ"א 1981.
גל-6948/21 15/04/1981 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – בקעת בית-שאן מועצה אזורית בקעת בית שאן-פרוטוקולים מישיבות המליאה וההנהלה של המועצה בענייני תקציב  בחירות למועצה  הסעות תלמידים  רשות המים  החלטות בדבר קבלת הלוואות ועוד.
חצ-6830/6 01/05/1981 לשכת המנכ"ל – מכירת נשק רפ"ג ( מערב גרמניה ) – סעודיה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות וכו' כרך 3
גל-12897/11 11/05/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מיהו יהודי?. כרך ז' בתיק מברקים מיהודי התפוצות שהגיעו ללשכת בגין בנושא גיור כהלכה ומיהו יהודי.
ג-8182/8 20/05/1981 ארה"ב – יהודים התכתבויות בנוגע ליהודי ארצות הברית. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-9648/16 07/06/1981 פרוטוקולים של ועדת השרים לענין הסדר הפיצויים לתושבי אופירה פרוטוקולים של ועדת השרים לענין הסדר הפיצויים לתושבי אופירה.
גל-12846/26 13/07/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – חבר הכנסת שייח ג'בר מועדי פניות בנוגע לבניו של השייח
ג-8160/11 03/08/1981 תקנון לעבודת הממשלה התכתבויות בנוגע לתקנון לעבודת הממשלה  פרוטוקולים של ישיבות ועדת השרים לענייני התקנון לעבודת הממשלה.
גל-12873/3 23/08/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – חפירות בעיר דוד. מכתבים נכנסים ללשכת רה"מ בגין בנושא חילול קברים  אלימות המשטרה למול היהדות החרדית; נטורי קרתא; מכתבים של יהודים מחו"ל על הדרדרות מוסרית של החברה
ג-9649/16 02/09/1981 ועדת שרים לענין התקנון לעבודת הממשלה פרוטוקולים של ישיבת ועדת השרים לענייני התקנון לעבודת הממשלה.
ג-9649/10 06/09/1981 ועדת שרים לענין הפיצויים והסדרי פינוי למתישבים בסיני פרוטוקולים מישיבת ועדת שרים לענין הפיצויים והסדרי פינוי למתישבים בסיני.
גל-12897/9 24/09/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מיהו יהודי?. כרך ה' פניות מיהודים מחו"ל בנושא ההצעה לשינוי חוק השבות.
ג-8164/2 14/10/1981 ועדה בינמשרדית לטקסים ממלכתיים התכתבויות בנוגע לוועדה בינמשרדית לטקסים ממלכתיים: נציגי הוועדה  סמכויות הוועדה ועוד.
גל-12896/18 08/12/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית-הכנסת מגן אברהם בבת ים סגירת בית הכנסת "מגן אברהם" בבת ים (בית כנסת הממוקם במבנה בית ספר "נחשונים")-התכתבות של ועד בית הכנסת  בעניין עם שר החינוך והרבנים הראשיים  העתק לנשיא ולראש הממשלה.
גל-12895/15 01/01/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נטורי קרטא. פנייה בנושא נטורי קרתא
גל-12897/10 16/02/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מיהו יהודי?. כרך ו' פניות ציבור בנושא תיקון חוק השיבה.
ג-8197/26 14/03/1982 רצח ארלוזורוב – ועדת חקירה רצח ארלוזורוב – ועדת חקירה.
גל-12895/18 15/03/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התאחדות עולי עירק וכורדיסטן בישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  בנוגע לאסירי ציון אשר עלו מעיראק: חוק תגמולים לאסירי ציון ופניית ארגון אסירי ציון יוצאי עיראק בנושא.
גל-12859/27 09/04/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התישבות חקלאית – כללי.  בתיק – התכתבויות ופניות ציבור ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין לסוגיית ייהוד הגליל; תזכיר לראש הממשלה תחת הכותרת: 'מיל"ג – מיליון יהודים לגליל'; בקשה להתערבות ראש הממשלה בהקמת ועדת שרים לעניינ הגליל; הצעה מאת התנועה להקמת קיבוצים עירוניים בעיירות הפיתוח להקים קיבוצים עירוניים באיזור הגליל; פנייה לראש הממשלה מאת הוועד המנהל של הקרן לפיתוח  קליטה והתיישבות בגליל לפעול לעידוד  קידום ופיתוח המרכז המדעי בצפת כמפעל חשוב וחיוני המקדם מטרות לאומיות של התיישבות בגליל  קליטת עלייה ופיתוח התעשייה והמדע במדינה; החלטת האגודה לפיתוח הגליל בעניין אכיפת חוק התכנון והבנייה בגליל – פנייה בעניין לכל סיעות הכנסת בבקשת תמיכה בקים החוק ואכיפתו; פנייתו של ראש עירית נהריה לראש הממשלה בעניין פיתוחו ואכלוסו של הגליל כבעל חשיבות רבה בגבולותיו לביטחון ישראל.
גל-12855/29 30/05/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב מירון. מכתב לראש הממשלה בגין
ג-10689/11 20/09/1982 האיגוד הארכיוני בישראל (תיקים שנוצרו בארכיון צה"ל) – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל האיגוד הארכיוני בישראל (תיקים שנוצרו בארכיון צה"ל) – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל.
גל-12856/16 21/12/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב מנוחה. מסמכים מלשכת רה"מ מנחם בגין בעניין אסיפה כללית במושב מנוחה לצורך מינוי וועד הממונה על המושב  ומכתב משלום נחום לראש הממשלה בעניין האסיפה.
גל-12895/1 28/01/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – רבנות ראשית. מכתב מיו"ר ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים בנושא מעמד הרב הספרדי הראשי ונישואין ברבנות.
גל-2812/8 09/03/1983 לשכת השר יובל נאמן – קשרי חוץ – בלגיה ביקור משלחת בלגית בישראל  מפגש הועדה המשותפת לקשרי תרבות ישראל-בלגיה  קשרי מדע ישראל-בלגיה ועוד
חצ-6908/2 01/04/1983 השר – יצחק  שמיר – בריה"מ דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  סיכומי שיחות וכו' ( כולל דיווח על ביקור ויקטור לואיס בארץ ושיחות עמו מ- 22.11.83 )
גל-14518/4 12/07/1983 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תורם ריימונד קורסיני תיק של לשכת המנכ"ל אליעזר שמואל המכיל התכתבויות עם ריימונד קורסיני לגבי הנחלת שיטת לימוד וכנסים במקומות שונים.
ג-8167/10 20/07/1983 יום הזכרון להרצל – "יום הציונות" הצעה לקביעת ל"ג בעומר כיום השותפות בין הנוער היהודי בעולם. יום הזכרון להרצל – "יום הציונות" הצעה לקביעת ל"ג בעומר כיום השותפות בין הנוער היהודי בעולם.
גל-12857/33 29/07/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גרעין אדם. בתיק רק מכתב ממזכירות גרעין "אדם" לראש הממשלה מנחם בגין בנוגע לבקשתם לקבל אישור וסיוע להקמת ישוב ביהודה ושומרון.
א-4359/9 01/10/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – צרפת דיווחים משגרירות ישראל בפריס בנושאים: אש"פ (ארגון לשחרור פלשתין)  יחסים בין צרפת לבין מצרים וקרבות איראן עיראק (המשך בתיק מס' 10)
א-4360/1 01/10/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – מצרים. דיווחים משגרירות משרד החוץ בקהיר בנושאים: יחסי ישראל מצרים ותהליך השלום (המשך בתיק מס' 2)
חצ-8964/10 01/12/1983 בריטניה – ביקור ראש הממשלה.
ג-8160/12 07/12/1983 תקנון לעבודת הממשלה בתיק תקנון לעבודת הממשלה  קביעת סדר היום של הממשלה  פרוטוקול ישיבות ועדת שרים לעניין התקנון לעבודת הממשלה.
ג-7287/42 30/01/1984 לשכת השר בן-פורת התכתבויות וחליפת מסמכים מגנזך המדינה  בנוגע להפקדה "תיקי לשכת השר מרדכי בן-פורת" (סיגנטורה 0002fp2): דו"ח על אופי וכמות החומר  זיכום פגישה שנערכה בלשכת השר בעניין הפקדת החומר  רשימת החומר המפלגתי והאישי שלו שישאר ברשותו.
ג-9649/33 30/01/1984 ועדת שרים לענין התקנון לעבודת הממשלה פרוטוקול ישיבת ועדת שרים לעניין התקנון לעבודת הממשלה ותקנון לעבודת הממשלה.
חצ-8966/5 01/04/1984 ביקור רה"מ פרס ברפ"ג
חצ-8966/6 01/04/1984 ביקור רה"מ פרס ברפ"ג
ג-9653/9 24/10/1984 הועדה לתיאום בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית – ניספחים 1/ות עד 7/ות הועדה לתיאום בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית – עידוד העלייה וקליטתה.
גל-14136/34 24/10/1984 ראש הממשלה שמעון פרס – תקוע התכתבות ועד הפעולה בנושא ברית המועצות תקוע ישוב קהילתי הרב פרומן
ג-9654/24 29/10/1984 הועדה לתיאום בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית פרוטוקולים של ישיבת הוועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית  דו"ח הוועדה לבדיקת מושבי הגליל.
גל-15200/15 01/11/1984 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי
ג-9654/36 18/11/1984 ועדת שרים לענין התקנון לעבודת הממשלה פרוטוקולים של ישיבת ועדת שרים לעניין התקנון לעבודת הממשלה.
גל-14136/45 01/01/1985 ראש הממשלה שמעון פרס – מעלה אדומים מכתב בנוגע לביטחון תושבי מעלה אדומים
ג-8204/13 25/01/1985 מלון גני חמת הקמת ועדה בעניין המלון  הליכי התכנון והרישוי במלון גני חמת בטבריה  מסקנות ועדת הכלכלה בעניין המלון ועוד.
ג-9654/38 28/01/1985 ועדת שרים לענין מלון גני חמת פרוטוקול ישיבת ועדת שרים לעניין מלון "גני חמת" בטבריה.
גל-14134/13 17/05/1985 רה"מ שמעון פרס – הועד האמריקאי למען ישראל חילופי דברים בין ראש הממשלה שמעון פרס וראש לשכתו בועז אפלבאום לבין נציגי הוועד האמריקאי למען ישראל.
חצ-8963/6 01/06/1985 בריטניה – ביקור ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ שמיר  בבריטניה.
ג-9621/23 26/06/1985 מסמכים שמורים – תכנית המשק הלאומי לשנים 1985-1990 תכנית המשק הלאומי לשנים 1985-1990.
גל-14136/33 23/07/1985 ראש הממשלה שמעון פרס  – מועצה מקומית אריאל התכתבות עם רון נחמן
גל-14139/11 11/11/1985 בית הספר הריאלי העברי – חיפה התכתבות נשיא בית הספר  יצחק שפירא עם שרי ממשלה כגון: שמעון פרס  יצחק מודעי ויצחק נבון בנוגע לעיצומים במערכת החינוך
גל-14136/43 08/12/1985 רה"מ שמעון פרס – מושב זוהר תזכיר לקראת ביקורו של ראש הממשלה שמעון פרס במועצה אזורית תמר
גל-14136/35 01/01/1986 רה"מ שמעון פרס – ישובי חבל עזה ופתחת רפיח העתקת מקומו של קיבוץ נצרים לתחומי הקו הירוק והתגובות לכך; נושא יישובם מחדש של פליטי מחנה קנדה בתחום רצועת עזה – הצעה למיקום אלטרנטיבי ליישוב הפליטים בתחומי הרצועה – פנייה ניסים זווילי  ראש החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית לראש הממשלה שמעון פרס בעניין; התכתבות מברקה בעניין; תשריטי מפה של איזור חבל עזה.
גל-15200/16 17/01/1986 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי התכתבויות משרד הבינוי והשיכון מחלקת עבודות ציבוריות עם המהנדס שלמה קופילוב על:  תכנית אב להרחבה ושיפוצים בבתי חולים ביהודה ושומרון בית חולים בית החולים בית ג'אלה  בי"ח חברון  בית חולים בית לחם  דוחות כספיים על עלויות בבתי החולים השונים  אומדנים תקציביים לפרוייקטים שונים
גל-14141/27 23/02/1986 רה"מ שמעון פרס – ביקור רוה"מ בגולן  תוכנית הביקור  חומר רקע על ישובי הגולן  נתונים תיק של משרד רה"מ המכיל את תוכנית ביקור רה"מ שמעון פרס בגולן  חומרי רקע על ישובי הגולן ונתונים.
חצ-9764/10 01/04/1986 ארגנטינה   – יחסים עם פלשתינאים  אש"פ ואירגוני חבלה
גל-15200/17 08/05/1986 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי התכתבות משרד הבינוי והשיכון מחלקת עבודות ציבוריות מע"צ עם ההנדס שלמה קופילוב על תיאום עבודות בנייה בבתי חולים ביהודה ושומרון  דוחות כספיים  התכתבות עם המינהל האזרחי קצין מטה בריאות  לוחות זמנים לבנייה בבתי החולים" רפידיה  רמאללה  בית לחם  חברון בית ג'אלה  וואטני שכם
גל-14136/18 04/06/1986 רה"מ שמעון פרס – מועצה אזורית גוש-עציון התכתבויות לשכת ראש הממשלה שמעון פרס בנושאים שונים; פנייה לשר המשטרה חיים בר-לב בעניין יחידות משמר היישובים; בקשה לסיווג יישובי גוש עציון במקום ראוי לטובת המשך פיתוחם וביסוסם; ביקור ראש הממשלה שמעון פרס במועצה אזורית גוש עציון; אירועי ח"י שנים לחידוש ההתיישבות בגוש עציון במעמד ראש הממשלה שמעון פרס- תכנית ולו"ז האירוע.
גל-15201/1 25/09/1986 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי מסמכי תכנון של בתי חולים בערים ביהודה ושומרון איו"ש. בתי חולים בחברון  בית לחם  טול כרם  שכם  רפידיה וואטני  רמאללה  בית ג'אלה  ג'נין התכתבות של מעצ והמנהל האזרחי עם מהנדסים  פירוט תקציבים  חוזי עבודה
גל-60845/17 19/10/1986 מרום הגליל חוזים התכתבות בנושא המלצה לפטור ממכרז לחכירת שטח להקמת פנימייה וכיתות לימוד תורניים לישיבת בני עקיבא במירון  חוזה מקרקעין בין מוא"ז מרום הגליל והסוכנות.
חצ-8964/11 01/11/1986 בריטניה – ביקור ראש הממשלה.
גל-15201/2 03/03/1987 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי החלטות תכנון בתי חולים ביהודה ושומרון יו"ש  תכנית אב לבתי חולים באיו"ש של המהנדס שלמה קופילוב  תכנון לבתי החולים: חברון בית ג'אלה רמאללה ורפידיה. הקמת חדרי ניתוח  חדרי רנטגן  מעליות בבתי החולים. תקציבים
ג-7383/6 01/05/1987 פרשת בוררות טאבה – MEMORIAL OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT- MAP ATLAS
ג-7980/20 21/06/1987 אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית  נהריה. מכתב מהממונה על גנזך המדינה  משה מוסק  בנושא רישום והפקדת החומר הארכיוני של האגודה.
ג-9661/14 19/07/1987 ועדת שרים לענין התקנון לעבודת הממשלה פרוטוקול ועדת שרים לעניין תקנון לעבודת הממשלה.
גל-15949/5 04/09/1987 לשכת הרב הראשי הרב אליהו שליט"א – קבורה ובתי עלמין. (אלול תשמ"ז – טבת תשמ"ט) לשכת הרב הראשי הרב אליהו שליט"א – קבורה ובתי עלמין. (אלול תשמ"ז – טבת תשמ"ט).
גל-15201/3 06/09/1987 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז יהודה ושומרון – כללי תכנית אב בתי חולים באיו"ש: פרוגרמות אדריכלות מערכות  אומדנים תקציביים  בית החולים בחברון: חדרי ניתוח  רנטגן  מרפאות חוץ  אגפים. בית ג'אלה: רנטגן ניתוחים שיפוצים ביוב. ביה"ל רמאללה: מיון רמטגן ניתוחים  חדרי לידה  ביה"ח רפידיה  הגדלת מספר מיטות  רנטגן  מרפאות חוץ מיון  מעבדות מגורי רופאים  בית חולים לחולי נפש בית לחם  בי"ח ג'נין  לוחות זמנים לביצוע
ג-8160/14 02/11/1987 תקנון לעבודת הממשלה בתיק הצעות לתיקון תקנון הממשלה  תקנון לעבודת הממשלה  טיפול בהצעות חוק של חברי כנסת  עמדת הממשלה באשר להצעות חוק פרטיות  מינויים על פי חיקוק.
גל-23793/63 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קיבוץ כפר חרוב
גל-42468/14 26/04/1988 לשכת המנכ"ל – המדפיס הממשלתי הדפסת בולי ישראל במדפיס הממשלתי  הדפסות באמצעות המדפיס הממשלתי  הבראת המדפיס הממשלתי  פרוטוקול ישיבת פגישות המנכ"ל בנושא "מכירת המדפיס הממשלתי"  אספקת מעות  חומר בולאי במדפיס הממשלתי  הדפסת שטרות במדפיס הממשלתי  המדפיס הממשלתי – תכנית פעולה ועוד
ג-9973/10 01/08/1989 מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין – אנטישמיות מסמכים  מברקים  מכתבים  צילומי עתונות  מאמרים כגון: סיכום שנתי לשנת 1989 בנושא אנטישמיות ואלימות אנטי יהודית  תזכירים בנושא אנטישמיות בברית-המועצות ועוד
גל-65789/11 22/01/1990 סמנכ"לים מעורב- תחנת חיים גבעתיים .  הערכת סיכון קרינה ממתקן רשות השידור בגבעתיים  פינוי תחנת הממסה  ממצאי צוות היגוי  התכתבויות; עמדת המכון לחקר בריאות הסביבה בנושא חשיפת האוכלוסיה בישראל לקרינת RF ועוד.
גל-59587/14 01/02/1990 ועדת תע"ס ועדת תע"ס
ג-10434/7 01/04/1990 תקנון לעבודת הממשלה בתיק התכתבויות בנוגע לתקנון לעבודת הממשלה  תקנון עבודת הממשלה ותקנון לעבודת הממשלה הבריטית.
גל-15145/8 18/06/1990 לשכת השר שאקי – קליטת יהודי אתיופיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר לענייני הדתות אבנר חי שאקי  בנוגע לקליטת יהודי אתיופיה: מכתביו של יוסף הדנה – רב ראשי ליהדות אתיופיה בישראל  מכתבו של מיכאל אשכול  היל"ה – הועדה לקליטה רוחנית ליהודי אתיופיה בישראל  חוזר מנהל החינוך הדתי – חוזר מס' 7 – מבצע שלמה  משלחת הרבנות הראשית להשבתם ליהדות של ה"פלסמורה" באתיופיה  בית דין נייד לפתרון בעיות קשות בעדה  איחוד האירגונים של עולי אתיופיה ועוד.
ג-9965/3 01/09/1990 אנטישמיות מכתבים למשרד החוץ בנושא
גל-14552/7 22/10/1990 סגנית השר גאולה כהן – מפגשי מדענים עולים עם מדענים ישראלים במשרד המדע בתיק התכתבויות וסדר יום לקראת מפגשי מדענים עולים וישראלים ביוזמת משרד המדע.
ג-12622/22 01/03/1991 לשכת מזכיר הממשלה יצחק הרצוג – הכותל  רב הכותל  תפילות בכותל . בקשות הקשורות להליכים פורמליים ברחבת הכותל.
גל-44920/2 07/03/1991 לשכת המנכ"לים אריה מזרחי ועמוס רודין – פרוגרמות תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל בקשות להקצבות כספיות מקרנות עזבונות המדינה (ועדת תמיכות)  פרוגרמות לבנייה ועוד'.
גל-15785/6 01/06/1991 לשכת הסמנכ"ל – המיזם לקליטה רוחנית – אתיופיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת אהרן בן-דוד יועץ השר לענייני דתות וראש המיזם לקליטה רוחנית של העולים מאתיופיה: תכנית לימודית של מכון מאיר – המרכז ללימודי היהדות בישראל לכבוד הקייסים  שמות הקייסים וכתובתם  שמות שמגלה במרכזי קליטה  פרוטוקולים מישיבות ועדת קליטה רוחנית  פרוטוקולים מישיבות הועדה ליהדות אתיופיה  נתונים  סקר שערכה גאולה כהן על פעילות המועצות הדתיות על קליטתם הרוחנית של עולי אתיופיה  עלוני בית אצ'ין – מרכז מידע וייעוץ בנושאי משפחה  סיכום מצב קליטת עולי אתיופיה – "מבצע שלמה" – מלונות נהריה ועוד.
גל-65789/13 02/10/1991 סמנכ"לים מעורב- תחנת חיים גבעתיים .  הפעלת המשדר  סיכום דיון בנוכחות שר התקשורת  ראש העיר גבעתיים ונציגי תושבים  הפרעות לאפיק 28  העברת משדרי טלוויזיה מתחנת חיים בגבעתיים למגדל שלום  התכתבויות.
ג-9973/6 01/11/1991 מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין – אנטישמיות מסמכים  מברקים  מכתבים  ידיעונים וקטעי עתונות בנושא אנטישמיות כולל מברק ממשרד החוץ בנוגע להשתקפות ועידת השלום בעתונות המצרית ועוד
גל-22560/16 01/11/1991 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גנות הדר תכניות תכנון ובינוי
כ-880/4 21/11/1991 ח"כ נעמי חזן – כלכלה דו"ח פעילות של חברת העובדים  דו"ח של המרכז למידע ולניתוח כלכלי של משרד הבינוי והשיכון (יולי 1992)  סקירות מדיניות-כלכליות על מדינות אירופה (יוון  צרפת  המרחב הכלכלי האירופי) והאיחוד האירופי  כלכלת ארה"ב ועוד מטעם האגף הבינלאומי של משרד האוצר  הצעות חוק  סיכומים והתכתבות בין ח"כ נעמי חזן לגורמים שונים בנושאים הקשורים לפעילותה בועדת הכלכלה של הכנסת: הקמת מועצה מקומית תעשייתית במפרץ חיפה  תקשורת ופרסומות  קליטה  בינוי ושיכון  שער הריבית  מדיניות התקציב של ממשלת ישראל ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-44920/7 24/05/1993 לשכת המנכ"לים אריה מזרחי ועמוס רודין – פרוגרמות דו"חות  תוכניות ומסמכי תכנון של משרד (דו"ח הוועדה בנושא הקמת מוסדות ציבור עבור בניה חדשה  דו"ח ביצוע פרוגרמת מוסדות ציבור  תכנית עבודה לבניית בתי כנסת  טבלת פרוגרמה שיווק בהיה 1995 לפי ישובים  תיקון תכנית עבודה לפיתוח ביישובים ערבים ועוד)  בקשות עם מסמכים נלווים מטעם עמותות שונות לקבלת כספים מקרן העזבונות של משרד השיכון   סיכומי פגישות וישיבות במשרד השיכון בנושאי תכנון שונים והתכתבות בין שר השיכון בנימין בן-אליעזר  אנשי משרדו (ביניהם הסמנכ"ל שלמה ניב  עוזי שמיר ואיתן לחובסקי)  מהממונה על התקציבים במשרד האוצר דוד ברודט וגורמים נוספים בענייני תכנון ובניה של בתי מגורים ומסודות ציבור כולל התייחסות ספציפית לבניה ופיתוח בישובי המגזר הדרוזי והמגזר הבדואי.
ג-9973/3 01/10/1993 מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין – אנטישמיות מסמכים  מברקים  מכתבים וקטעי עתונות בנושאים: אנטישמיות  הכחשת השואה  מצב יהודי קנדה ועוד
פ-4101/2 01/01/1994 שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין – נאומים (המשך מתיק מס' 1) תמלילי נאומים שנשא שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין בארועים ציבוריים וברכות וכן מאמרים שכתב (בעברית ובאנגלית) בעניינים חינוכיים ובנושאים אחרים: חינוך ועוני  מטרות החינוך במאה ה-21  זכרון השואה ומלחמת העולם השניה  מעמד התנ"ך בימינו  דרכה הרעיונית של מפלגת "שינוי"  דברים בשבחם של ארגונים  מוסדות ואישי ציבור ועוד. בתיק צילום המאמר "על קיר הברזל" מאת זאב ז'בוטינסקי עם הערות בכתב-ידו של רובינשטיין ונאום שלו המתייחס למאמר (המשך בתיק מס' 3).
גל-21684/1 01/01/1994 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – הפרטת חברות ממשלתיות לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – הפרטת חברות ממשלתיות
גל-40269/14 10/01/1994 לשכת השר יוסי ביילין – בדואים מזכרים ומכתבים שנשלחו לשר יוסי ביילין מראש מיעוטים במשרד רה"מ בני שילה  יועץ שר הדתות ישראל ליפל  היועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן-יאיר  וגורמים נוספים  בעניינים הקשורים למגזר הבדואי בישראל: מעמד הכפרים הבדואים הלא מוכרים בגליל  הפזורה הבדואית בנגב שירותי הדת לעדה המוסלמית בישראל ועוד.  בתיק גם הודעה מלשכת הדובר של השר ביילין לגבי פגישה בינו לבין איל ההון והתעשייה השבדי פטר ולנברג (עמוד 50).
ג-10689/18 20/01/1994 האיגוד הארכיוני בישראל (תיקים שנוצרו בארכיון צה"ל) – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל.
גל-44920/1 19/04/1994 לשכת המנכ"לים אריה מזרחי ועמוס רודין – תכנית עבודה הצגת תכניות עבודה לשר הבינוי והשיכון  אישור תכניות עבודה של המנהל לבנייה כפרית  כנס תכנית עבודה בשפיים  תכנית עבודה – המרכז למידע וניתוח כלכלי  פרויקט שיקום שכונות  ריכוז תכנית עבודה 1995 ועוד
ג-9627/16 29/04/1994 מסמכים שמורים – ההסכם הכלכלי עם הפלשתינאים שנחתם בפריז 29.4.1994 ההסכם הכלכלי עם הפלשתינאים שנחתם בפריז 29.4.1994.
גל-44922/6 13/06/1994 לשכת המנכ"לים אריה מזרחי ועמוס רודין – קרוואנים פניות ללשכות מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון – אריה מזרחי ועמוס רודין; התכתבויות בנוגע להקצאות קרוואנים למועצה אזורית מטה אשר ולמושבים ברחבי הארץ וייעודם; בקשות להקצאת קרוואנים מעמותות המטפלות בשיקומם של ילדים חריגים; הקצאת קרוואנים ומגורונים לטובת העדה האתיופית באופקים  בתוך כך – הקצאת בית כנסת לעדה האתיופית במקום; פנייה למנכ"ל משרד השיכון בבקשה להקצאת קרוואן לטובת היחיידה לטיפול בנפגעי סמים באיזור חדרה-עתלית; בקשה להקצאת קרוואנים לטובת קליטת משפחות חדשות ביישובי הערבה; בקשה להקצאת קרוואנים למועצה מקומית מצפה רמון לטובת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור; מכירת דירות מתפנות ליוצאי קרוואנים – התכתבות; פינוי דיירים בשכונות הקרוואנים; הקצאת קרוואנים לטובת קליטת משפחות במושב עין תמר.
גל-44920/5 10/07/1994 לשכת המנכ"לים אריה מזרחי ועמוס רודין – פרוגרמות טבלאות נתונים של משרד השיכון לתוכניות בניה שונות (פרוגרמה למגורים 1995 לפי רשויות מקומיות  תקציבי פיתוח 1995  פיתוח ביישובים ערבים ופרוגרמות לבניית מוסדות ציבור)  סיכומי פגישות וישיבות במשרד השיכון בנושאי שיכון ציבורי ורישום דירות בטאבו  רשימת נושרים לפגישה של שר השיכון עם ראש המועצה המקומית ראש העין  חוזרים בנוסח קבוע משר השיכון בנימין בן אליעזר לראשי רשויות מקומיןת ערביות בנוגע לעבודות השיכון והפיתןח המגזר הערבי והתכתבות בין אנשי משרד השיכון (ביניהם צביה אפרתי וחיים פיאלקוף) ומנהל מקרקעי ישראל  בענייני תכנון ובניה  של בתי מגורים ומוסדות ציבור ובכללם פיתוח היישוב קריית ספר (מודיעין עילית).
גל-44922/5 01/08/1994 לשכת המנכ"לים אריה מזרחי ועמוס רודין – קרוואנים הקצאות קרוואנים – משרד השיכון; קליטת משפחות; אתרי קרוואנים  במקומות שונים; פינוי קרוואנים
גל-22111/35 10/10/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – נרקיס עוזי – ראש המשלחת הציונית התכתבויות בין עוזי נרקיס וראש הממשלה רבין סיכום שליחות ציונית בארה"ב וסיכום פעילותו. התכתבויות נוספות מנרקיס לרבין עת היה יו"ר דירקטוריון של גופים נוספים כדוגמת הקרן למטבעות וגבעת התחמושת
גל-55318/1 01/11/1994 תחנת שידור חיים גבעתיים תחנת שידור חיים גבעתיים
גל-44920/6 15/11/1994 לשכת המנכ"לים אריה מזרחי ועמוס רודין – פרוגרמות דו"חות  תוכניות ומסמכי תכנון של משרד (תוכנית עבודה לבניית מוסדות ציבור ביישובים של יהודים  ערבים ודרוזים  תכנית עבודה לבניית בתי כנסת  טבלת תכנון פרוייקט כבישים לאזורי הביקוש ועוד)  הצעה להחלטה מטעם המשרד לאיכות הסביבה לשימוש יעיל בקרקע  סיכומי פגישות וישיבות במשרד השיכון בנושאי תכנון שונים והתכתבות בין אנשי משרד השיכון (ביניהם  יועץ השר איתן כבל  הסמנכ"לים שלמה ניב וגדעון בן-דרור  צביב אפרתי ואיתן לחובסקי)  מנכ"ל משרד החינוך שמעון שושני   מע"צ  וגורמים נוספים בענייני תכנון ובניה של בתי מגורים ומסודות ציבור (כולל מוסדות חינוך) ותכנון סלילת כבישים.
גל-22500/10 01/06/1995 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גנות הדר תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גנות הדר
ג-9636/13 14/05/1996 מסמכים שמורים – הסכם עם בלארוס להובלה אווירית הסכם עם בלארוס להובלה אווירית.
ג-12656/12 01/06/1996 ועדת שרים לעניני סמלים וטקסים התכתבויות   החלטות  הודעות של מזכירות הממשלה בעניין ועדת סמלים וטקסים ואירועי יום העצמאות
ג-13826/28 03/06/1996 ERITREA – THE STATE OF ERITREA קשרים דיפלומטיים עם אריתראה חלופת מכתבים
ג-13390/4 04/08/1996 תפילה נשים בכותל המערבי בג"צ הופמן בנושא הסדרי תפילה לנשים ברחבת הכותל המערבי ועדת מנכ"לים  התכתבויות משפטיות
ג-13813/24 22/11/1996 יורם טהרלב מכתב מהמשורר יורם טהרלב לרה"מ בנימין נתניהו בנוגע להצעה לתוספת מילים להמנון הלאומי "התקווה"  תשובה ממזכירות הממשלה שההמנון לא ישונה שאליה מצורפת החלטה בנידון של וידת השרים לענייני סמלים וטקסים
ג-9874/2 01/03/1997 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – נאומים דברי ראש הממשלה בטקסים שונים כגון: הענקת עיטורים לשוטרים מצטיינים  הספד על החייל שרון אדרי ז"ל
ג-12692/5 13/06/1997 חפירות ארכיאולוגיות הצעה להחלטת ממשלה בדבר קברים המתגלים בחפירות ארכיאולוגיות ועבודות תשתית שונות  התכתבויות בין לשכת היועץ המשפטי לרשות העתיקות וגורמים נוספים בנושא גילוי קברים עתיקים במהלך חפירות הצלה וחוות דעת משפטיות בנושא.
ג-13818/5 29/06/1997 קרליץ ניסים התכתבות בנוגע לפגישת ראש הממשלה עם הרב נסים קרליץ אחינו של החזון איש
גל-52355/6 13/08/1997 החלטות ממשלה (בנושאי משרד המשפטים) פרוטוקולים מישיבות ממשלה והצעות חוק
ג-12656/23 25/08/1997 העברת סמכויות לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב בקשת שר התשתיות הלאומיות אריאל שרון להעביר את סמכויות חוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה השלום עם מצרים) מסמכות משרדי הביטחון והאוצר. מכתבי התנגדות ובג"צ של ראש מינהל הביצוע גלעד אבני  התכתבויות עם משרד הביטחון ונשרד המשפטים על חוקיות המהלך. החלטות ממשלה על העברת הסמכויות. הודעת הממשלה על הקמת משרד התשתיות הלאומיות
ג-13823/3 25/05/1998 מכתבי ילדים מרחבי העולם מכתבים ציורים וברכות שנשלחו לראש הממשלה נתניהו על ידי ילדים מהעולם
ג-13521/64 24/06/1999 פרופר דן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד ברק  עם דן פרופר: מכתב לחברי התאחדות התעשיינים בישראל  מועצת העסקים ישראל – בריטניה (Israel – Britain Business Council) ומינויו של דוד קליין לנגיד בנק ישראל.
ג-13513/60 06/07/1999 דיין יעל {ח"כ} קידום נושא מעמד האישה בכנסת ; חקיקת חוקים בנושא; פעילות נגד אלימות נגד נשים ; שוויון זכויות תמיכה באהוד ברק  ; הכנסת תרופות לסל הבריאות
ג-17000/2 01/08/1999 החזקת מסמכים ע"י שרים ובלשכות שרים ארגון רשומות בלשכות שרים וסגני שרים לקראת הבחירות
מפה-6013/1 01/02/2000 מחוז חיפה מפת מחוז חיפה – המפה כוללת סימונים של מחוז חיפה ואזורי עבודה של מינהל מקרקעי ישראל. עובד ושורטט ע"י אגף תו"פ של מנהל מקרקעי ישראל – 20.2.2000. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – מנהל מקרקעי ישראל – אגף תו"פ
ג-17033/10 04/05/2000 דוח הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה שני עותקים של דו"ח הועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה (ועדת בן בסט)  אשר הוגש לשר האוצר במאי 2000.
גל-52750/4 25/12/2000 משרד לקליטת העליה – ביקורת בעמותות נתמכות מתקציב משרד הקליטה – 3 דו"ח מס' 3 – שנת תקציב 2000 ( כרך ); תמצית דו"ח ביקורת – נערכו ע"י נבון ויספלד ושות' – רואי חשבון (2).
ג-13439/28 12/02/2001 Yemenite Jewish Federation of America – הפדרציה של יהודי תימן באמריקה מכתב ברכה מהפדרציה של יהודי תימן בארה"ב לאריאל שרון על בחירתו לראשות הממשלה  ותשובתו של שרון
ג-13456/57 04/07/2001 פרופר דן מכתב שנשלח ללכת ראש הממשלה אריאל שרון  ע"י מנכל חברת אסם דן פרופר  בנוגע לעליית מחיר המים לתעשייה.
ג-13460/28 01/11/2002 נעמי שמר  פתק ברכה מנעמי שמר לאש הממשלה אריאל שרון  שצורף לספר שירם ששלחה אליו והעתק מכתב תודה והערכה מרה"מ שרון אל שמר.
גל-51903/11 26/01/2003 נכסים ודיור – מבנים מסוכנים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סמנכ"ל בכיר לתיאום ובקרה במשרד הבינוי והשיכון חיים פיאלקוף  בנוגע למבנים מסוכנים בכתובות: דרך בית לחם מס' 94 בירושלים  הדקל מס' 9 בכרמיאל  יעקב שטיינברג מס' 33 בקרית אתא  דו"ח בדיקה – מבנה ברח' אלעזר בן יאיר מס' 53 בערד  סיכומי ישיבות בנושא ועוד.
ב-30787/5 01/02/2003 חוק יסוד החקיקה לשכת נשיא בית-משפט העליון – אהרון ברק העברה לשופטים לעיון ולידיעה טיוטת הצעת חוק "חוק יסוד החקיקה"  ותקנות שתוקנו בנושא "תקנות בתי משפט (עיון בתיקי בית משפט) – התשס"ג – 2003
ג-17937/1 09/04/2003 תפילות בכותל דרישת נשות הכותל להסדרת זכות תפילתן ברחבת הכותל.
ג-13496/4 01/01/2004 תמלילי קלטות אודיו – חלק א' תמלול ועידה בנושא אנטישמיות ואנטי ציונות
ג-13496/5 01/01/2004 תמלילי קלטות אודיו – חלק ב'
פ-4713/11 01/03/2004 חשמונאים – נעלין – חלק ג' תביעה משפטית של ראש המועצה נעלין והאגודה לזכויות האזרח נגד ראש הממשלה וועד מקומי חשמונאים בנושא תוואי הגדר; תגובת המועצה  מפות  תמונות ועוד
ג-17937/3 24/07/2004 תפילות בכותל דיונים אודות התפילה בקשת רובינסון וברחבת הכותל.
ג-17831/2 01/04/2005 התנתקות: פתרונות התיישבות קבע  דו"ח פינוי גוש קטיף  פתרונות ההתיישבות  ועדת החריגים פתרונות התיישבות למפוני גוש קטי מפות ותצלומי אוויר תכניות שיכון ואיכלוס למפונים סיכומי דיונים קטעי עיתונות
ג-15380/6 01/06/2005 בדואים ומיעוטים פיתוח תיירותי ביישובי הבדואים בנגב סיכומי דיונים\יורים ביישובים של הרשות לפיתוח הנגב וראש מועצות בדואיות
ג-17830/2 01/12/2005 החטיבה להתיישבות הועדה לבחינת פעולות ההתיישבות – הצעות לסיכום דיוני הועדה  נהלי עבודה של החטיבה להתיישבות  תקציב החטיבה להתיישבות  הסכם שנערך בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית ועוד
תת-71/1 01/01/2006 סרן בניה ריין ז"ל קטעי עיתונות והספדים – סרן בניה ריין ז"ל
ג-16941/10 01/05/2006 בג"צ 3969/06 ראש מועצת הכפר דיס סאמט נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית חסימת כביש 354 באזור מערב הר חברון
ג-14804/30 10/05/2006 Israel Museum פניות להזמנת רה"מ אולמרט להשתתפות באירועים שונים וכבנסם במוזיאון התיק באנגלית
ג-16941/8 01/09/2006 בג"צ 5606/06 התנועה למען איכות השלטון בישראל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' נציבות שירות המדינה בגצים ועתירות של התנועה לאיכות השלטון נגד ממשלת ישראל
גל-63242/9 16/01/2008 ג'ון רמבו תיקי סרטים של המועצה לביקורת סרטים במשרד התרבות והספורט; תיק על הסרט ג'ון רמבו (John Rambo).   התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-17829/2 01/08/2009 קליטת מפוני גוש קטיף במועצה נחל שורק קליטת מפוני גוש קטיף במועצה נחל שורק
כ-1428/6 22/02/2010 חוק דוד בן גוריון (תיקון)  התש"ע-2010 התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010)
אב-489/2 01/12/2013 מעטפת היום הראשון קבר רחל 6.20 (10 פריטים) בול קבר רחל
אב-489/23 01/12/2013 בול קבר רחל 5.00 (150 פריטים) הופעה 340
פ-2473/46 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק משה באקשט אל ראובן קלישר
פ-2473/57 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה קלישר אל בנו ראובן זליג
פ-2473/58 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב מיוסף הלוי [?]
פ-2473/63 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אריה ליב בן צבי הירש ונחמן בן יוסף  אל הרב דוד לוריא
פ-2473/77 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחיאל מיכל פינס אל הריג"מ(?) (2העתקות שלו אותו המכתב)
פ-2473/50 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם (?)
פ-2473/47 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בלומנפלד  אל קולישער (ראובן קלישר?)
פ-2473/76 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחיאל מיכל פינס  (העתקה) מכתב מ- מרדכי רבינוביץ ושמואל יונה שזוויץ
פ-2473/65 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי הכהן  (העתקה) מכתב אל אליהו (הרב אליהו גוטמכר)
פ-2473/61 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון בן הרב מ. סופר (העתקה) מכתב אל הרב יוסף חבר
פ-2473/60 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר אוירבך אל הרב גדליה טיקטין
פ-2473/31 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סוף מכתב של יל"ג
פ-2473/64 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב אל הרב אברהם יחזקל 
פ-2473/52 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר אוירבך  מכתב אליו בדבר תמיכה בהתישבות חקלאית בא"י
פ-2473/70 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב אל דובער(?) 
פ-2473/75 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחיאל מיכל פינס  מכתב מ- חיים זליג סלונימסקי
פ-2473/69 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליהו חזן  אל אפרים דמנרד
פ-2473/53 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.י. ווייסברג
פ-2473/16 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרישמן 
פ-2473/51 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אשר [?] מכתב אל גרסון
פ-2473/78 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי הכהן שרשבסקי 
פ-2473/66 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. רובין  מכתב אל י.י. ווייסברג
פ-2473/14 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר"א ברודעס
פ-2473/41 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם צוקרמן גלויה אל הלל מלכובסקי
פ-2473/45 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרץ סמולנסקין  כולל מכתב לווי ללא תאריך מרפאל שוחט אל מלאכי
פ-2473/28 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – וולף שור עורך "הפסגה"
פ-2473/40 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל. קנטור
פ-2473/74 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל. י. שפירה  קטע של גלויה
פ-2473/49 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יאודה נחמה ס"ט אל יוהסף יהודה ליב זוסניץ
פ-2473/11 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרץ סמולנסקין
פ-2473/12 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרץ סמולנסקין
פ-2473/13 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרץ סמולנסקין
פ-2473/15 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרישמן
פ-2473/25 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל יוסף פין מכתב אליו ממאפו (?)
פ-2473/38 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד לוריא
פ-2473/48 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.י. הורביץ  העתקת מכתב אל קלישר
פ-2473/56 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג
פ-2473/26 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.מ. דוליצקי  מכתב אל מ. גרסון
פ-2473/62 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – איש-נעמי [אלימלך וקסלר] אל יעקב צוזמר
פ-2473/27 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים מאיר נח לעווין (?) מכתב אל מ.מ. דוליצקי
פ-2473/42 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יצחק אלחנן ספקטור מכתב ניחומים לציפה קופערניק (?)
פ-2473/6 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלכסנדר צדרבוים אל י.י. ווייסברג
פ-2473/3 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד שופמן
פ-2473/4 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראובן בריינין אל הרב יצחק ווייסברג
פ-2473/24 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג 11 גלויות מדוד שיפמן
פ-2473/36 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל מוהילבר מכתב לשלמה יצחק שיינפלד
פ-2473/71 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב מאזיאביץ "מזאה" מכתב אל י.י. וייסברג
פ-2473/2 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יצחק שיינפלד גלויה אליו מיעקב צבי סובל
פ-2473/44 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראובן ברינין  מכתב אל יצחק יעקב ווייסברג
פ-2473/21 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל איסר ינובסקי  מכתב לפנחס טורברג
פ-2473/9 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יצחק שיינפלד מכתב אליו מאדם רוזנברג
פ-2473/54 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע אייזנשטדט אל הרב יצחק שלמה שיינפלד
פ-2473/55 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל. רבינוביץ אל י.י. ווייסברג
פ-2473/67 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהודה לובצקי 
פ-2473/17 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ל. קצנלסון מכתב ליצחק יעקב הלבנון (ווייסברג)
פ-2473/19 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל איסר ינובסקי מכתב לפנחס הכהן טורברג
פ-2473/20 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל איסר ינובסקי מכתב לפנחס הכהן טורברג
פ-2473/33 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג אל דוד שיפמן (?)
פ-2473/23 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב לפנחס טורברג 
פ-2473/35 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יעקב שור  מכתב אל יואל משה סולומון
פ-2473/22 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג
פ-2473/30 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס הכהן טורברג
פ-2473/37 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראדקינזון
פ-2473/59 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב שלמה יצחק שיינפלד מכתב מיצחק ניסנבוים
פ-2473/68 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרישמן 
פ-2473/43 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר. (ראובן?) בריינין  גלויה אל מ. גרסון (גארדנר)
פ-2473/18 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר קצנלסון צכתב לי"א (?) ווייסברג
פ-2473/5 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.מ. דוליצקי אל גרסון
פ-2473/7 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. גינזברג [אחד העם] מכתב אל י.י. ווייסברג
פ-2473/39 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל קרסנצקי
פ-2473/34 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – וולף שור  מכתב לצבי הירש מסליאנסקי
פ-2473/8 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יצחק שיינפלד מכתב אליו מאדם רוזנברג (המכתב מדבר על הקמת אגודת מסחר וייבוא יין המושבות לארה"ב)
פ-2473/10 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יצחק שיינפלד
פ-2473/72 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נ.ש. ליבוביץ 
פ-2473/29 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – וולף שור  מכתב לד"ר בנימין גורדון
פ-2473/32 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – וולף שור  מכתב אל טורברג