מרץ 2023

.1 | 1,290 תיקים - 174,606 עמודים - 14 למרץ 2023

מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
גל-6377/23 1/1/1900 הרב זרביב קורות-חייו קורות-חייו (עיסוקיו באלג'יריה מצב משפחתי) – מסמך יחיד.
פ-2452/20 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תעלומה ללא תעלומה בתיק חלק מכתב יד של מלאכי בעניין צוואת רבי משה דוד אשכנזי
פ-5495/1 1/1/1910 אלבום תצלומים לוי אשכול (7) קיימת סריקה ביד לוי אשכול. תצלומים של לוי אשכול באירועים שונים.
פ-5494/1 1/1/1910 אלבום תצלומים לוי אשכול (6) קיימת סריקה ביד לוי אשכול. לוי אשכול ליד מפת ארץ ישראל; מפגש עם אישים שונים באירועים שונים; עצרת האיחוד בישראל – קרן קיימת לישראל ועוד.
פ-5493/1 1/1/1910 אלבום תצלומים לוי אשכול (5) קיימת סריקה ביד לוי אשכול. לוי אשכול עם אישים שונים  באירועים שונים.
פ-2915/41 6/5/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב אברהם יצחק הכהן קוק  בתיק מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק אל רפאלי מלאכי. התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-3145/51 12/28/1919 המושב ה-15 של מועצת הפועלות – החברה בשמירה פרוטוקול מישיבה סגורה של המושב ה-15 של מועצת הפועלות (דצמבר 1936)  החברה בשמירה לאור ניסיון המאורעות – בירור שאלת השתתפות חברות מועצת הפועלות (נשים) בשמירה ובהגנה בישובים והכשרתן לכך.
פ-1953/24 10/24/1920 אסיפת הנבחרים רשימת תאריכי פעילות של אסיפת הנבחרים והועד הלאומי.
מ-1260/28 10/13/1922 Abcarius Bey התכתבות ומכתבי תלונה
פ-253/41 1/1/1929 נג'יב אבו-שער  – הברחת חשיש – אחמד אל-ח'טיב בתיק רק סיכום בענין תפיסת חשודים בסחר בסמים.
פ-2039/1 1/1/1929 חוקה ומנהג – הקדמה מאת יצחק בן-צבי ל"ילקוט חוקת העבודה" מאת י. בר-שירה הקדמה מאת יצחק בן-צבי ל"ילקוט" המכיל סקירה של חוקי הפועלים והעבודה בארץ-ישראל המנדטורית.
פ-291/29 1/1/1934 ג'ורג' ו'דיע צלאח – אדמה בעו'או'דה תראבין שבנפת באר-שבע (1937) תביעת חאפט' שחיר נגד מחמד אבו-עאדרה בפרשת הסגת גבול חלקת קרקע ועוד.
פ-285/18 1/1/1934 עיסא נח'לה  + נג'יב ג'רמאנוס – תיק ללא שם החברה המצרית לביטוח – חוזה הקמת החברה והתקנון שלה  דו"ח מועצת המנהלים של החברה עבור בעלי המניות ועוד.
פ-256/9 1/1/1937 נג'יב אבו-שער – מקרקעין בעין-כארם (1937) הצהרה בענין מכירת חלקות קרקע  שהיו בבעלות יוסף וחלימה עו'אד למחמד עו'אד ועוד.
גל-2528/5 3/28/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 29976 עד 30000.
פ-2307/48 5/30/1938 פרוטוקול של ישיבת הנהלת "קרן עבודה עברית". פרוטוקול של ישיבת הנהלת "קרן עבודה עברית".
מפה-5104/1 1/4/1939 ( שפע עמר ( ח'רבת סאסא ) – גליון 160-240 ) Shafa Amr ( Khirbet Sa'asa ) – Sheet 160-240 בתיק מפה (תחום תכנון אזורי חיפה ושומרון) Regional Planning Area Haifa and Samaria מפה פיזית טופוגרפית לצרכי תכנון אזורי של אזור ח'רבת סאסא וסביבה (כתוב בטעות – שפע עמר  אך למעשה האזור נמצא דרומית-מערבית לאזור שפע עמר – שפרעם – 165-245 ) על-גבי נייר שקוף; סומנו כבישים הקיימים ובהרחבה; כולל כפר אתא  כפר אושה  כפר המכבי  רמת-יוחנן וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים הערה: התכנית מבוססת על תכניות שהוכנו ע"י מח' הקרקעות והמדידות למטה בצד ימין – מפה קטנה של מיקום האזור בסביבה ( Index ) נתונים – מס' התכנית Plan Number RP/4/39; תאריך 4.1.39; שורטט ע"י B.L. Levy
תת-26/26 4/1/1939 חומר מתקופת המנדט גליונות "עלון המתנדב" 1939  מס' 10 8; כרוז אגודת המורים בא"י לאחינו בני ישראל יושבי ירושלים"; גלויות ותמונות; תשלילים בנושא הגיאולוגיה.
גל-3581/16 9/1/1939 התיקיון האישי של רוברטו בקי – שיטת פוורס – חומר רקע למיכון משרדי. פרסומים באנגלית בנושא מיכון משרדי בתחום מכונות החישוב; סקירה מאת נח סלבני  מפקח במשרד הסטטיסטיקה בארץ ישראל בנושא: "מכונות בסטטיסטיקה ובחשבונות" (עמודים 145 – 146); סיכום מ-22.2.1949  מישיבת הנהלת לשכת הגיוס בהשתתפות הסטטיסטיקן הממשלתי פרופ' רוברטו בקי בנושאים: 1. תכנית לכרטיסיית גיוס  2. סטטיסטיקה של הגיוס; מכתבים טמסדמכים נוספים שלפרופ' בקי משנות ה-40.
מ-1727/62 3/31/1940  G.R.Trotter of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ג. ר. טרוטר  רחובות.
מ-1727/59 4/7/1940 Aharon Zigman of Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אהרון זיגמן  פתח תקוה.
מ-1727/61 4/23/1940  F.E.S. Bowlby – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פרנסיס  אדוארד  סלבין באולבי. רחובות.
גל-451/2 9/1/1942 הרב יצחק נשר התכתבויות וחליפת מסמכים מהרבנות נ הראשית לישראל בנושא מועמדותו של הרב יצחק (אדלר) נשר ( 1922 – 1974) לדיינות: מועמדות לדיינות  תעודת נישואין  דחית הסמכה  עירורם על הדחיה  תזכורת  קביעת כשרו כדיין  ברכות מרבנים ועוד.
גל-3575/3 11/20/1942 התיקיון האישי של רוברטו בקי – תכניות טיוטות לטפסים – תהליכי מיכון. מסמכים שונים שאסף פרופ' רוברטו בקי   הסטטיסטיקן הממשלתי: תוכניות למפקד אוכלוסין שנערך בספטמבר 1967 בשטחים שכבשה ישראל במלחמת ששת הימים ע"י הממשל הצבאי והלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  טיוטות שאלונים למפקד בעברית וערבית ומסמכים נלווים  כולל: סקירה על הפליטים הפלסטינים ועבודת סוכנות אונר"א ונתונים על האוכלוסיה בישובי הגדה המערבית (יהודה ושומרון) על-פי מפקד האוכלוסין של השלטון הירדני (רוב המסמכים בתיק);  מזכרים מאת ר. בר-און מ-29.6.1964 בנושא פגישות של אנשיבית החולים "הדסה" והאוניברסיטה העברית לגבי שימוש במחשבים אלקטרוניים לצרכים סטטיסטיים וסיכום ההוצאות הקשורות במיכון; דו"ח באנגלית מ-25.9.1951  מטעם ועדת המומחים של לסטטיסטיקה רפואית של האו"ם וארגון הבריאות העולמי בנושא ארגון בנושא מחקר  סרטן; גליון של כתב העת "Public Health Reorts" מ-20.11.1942 (עמודים 171 – 217). הערה לגבי גליון זה:  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-285/6 1/1/1943 עיסא נח'לה  + נג'יב ג'רמאנוס – קבלות חברת החשמל חשבונות וקבלות שקיבל עיסא נח'לה מחברת החשמל בירושלים.
פ-286/5 1/1/1943 עיסא נח'לה  + נג'יב ג'רמאנוס – תביעה כספית  מקרקעין בתל-אביב (1943) תביעת מאג'דה אל-ג'אעוני נגד נזהה אל-ג'אעוני מיפו בפרשת הפרת התחייבות לתשלום המותנה בפסק-דין בנוגע לבעלות על חלקות קרקע ועוד.
ג-488/56 12/16/1943 תיקי אגף למטבע חוץ – קלינג יחזקאל  בקשה של יחזקאל קלינג (Henryk Leopold Yechezkel Kling) להקצבת מטבע חוץ לצורך החזרת הלוואה לגיסתו באיטליה  ברוניסלבה אוריך (לבית פאביאן).
פ-288/12 1/1/1944 עיסא נח'לה + נג'יב ג'רמאנוס – מתן שוחד (1944) הזמנה מטעם בית-משפט השלום בבית-לחם עבור יוסף זלינגר מתל-אביב  שנאשם במתן שוחד ועוד.
פ-285/39 1/1/1945 עיסא נח'לה  + נג'יב ג'רמאנוס – שונות יפוי כוח  שהעניק ח'ליל אל-קנו'אתי מבית-לחם לנח'לה עיסא לניהול נכסי דלא-ניידי ועוד.
גל-119/6 11/5/1945 בית המדרש טשורטקוב  צפת המשרד לנפגעי מלחמה בית המדרש מטאשרקוב
גל-3976/25 3/20/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל בתיק תכניות והתכתבות בנוגע לבנייה במגדיאל.
מפה-5176/1 6/26/1946 ( צפת – תרשים של תכנית תכנון )   Safad – Plan of Outline Planning Scheme בתיק תרשים של תכנית תכנון של צפת – החלק הצפוני על-גבי נייר שקוף כחול; סומנו גבול עירוני  בנינים  מוסדות ואתרים שונים  מגרשים וגבולותיהם  כבישים הקיימים  המתוכננים ובהרחבה סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות  סימני עפרון ( תוי הכבישים החדשים ) ( נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/569/46; מס' אסמכתא Ref. Number Z/579/36; תאריך 26.6.46; שורטט ע"י S. Saka )
מפה-5178/1 6/26/1946 ( צפת – תרשים של תכנית תכנון )   ( Safad – Plan of Outline Planning Scheme ) בתיק תרשים של תכנית תכנון של צפת – החלק הדרומי-מזרחי על-גבי נייר שקוף כחול; סומנו גבול עירוני  בנינים  מוסדות ואתרים שונים  מגרשים וגבולותיהם  כבישים הקיימים  המתוכננים ובהרחבה; בצד ימין – תוספת לתכנית ( גבולות  כבישים  מגרשים; אותיות A  B על הגבול ) סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות; סימני עפרון ( תוי הכבישים  מידות ) ( נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/569/46; מס' אסמכתא Ref. Number Z/579/36; תאריך 26.6.46; שורטט ע"י S. Saka )
גל-2390/17 1/1/1947 המחלקה המוסלמית – לוד המסגד הגדול תצלומים מהמסגד הגדול בלוד
פ-295/44 1/1/1947 אנוור זכי נסייבה – ירי במקום בו יתכן שימצאו בני-אדם (1947) כתב-אישום וסיכום עדות בפרשת עטא רמד'אן  שנאשם בנשיאת נשק ותחמושת ובירי בשטח מאוכלס  באזור הכפר ענאבה.
גל-3976/27 1/17/1947 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל בתיק התכתבויות ותכניות בדבר הקמת שכונת פועלים חקלאיים במגדיאל.  גוש 6410
גל-9125/9 2/23/1947 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – בתי מלון הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – אירוח בבתי מלון  הכינוס הארצי 1947 של התאחדות בעלי בתי המלון בארץ ישראל ועוד
גל-5884/3 5/7/1947 תכניות מחוז הצפון – יערות הכרמל בתיק מסמך ומפה המתייחסים לתכנית יערות הכרמל 1946.
גל-63816/14 8/21/1947 ביריה קבוצת בני עקיבא להתישבות שתופית בעמ תקנות  פקודת האגודות השיתופיות  התכתבות בנוגע לרישום האגודה השיתופית
מ-5125/19 9/27/1947 Quarantine  – Haifa airport בתיק – התכתבויות אל מחלקת הבריאות הארץ-ישראלית בחיפה – מחלקת התעופה האזרחית בנוגע לסידורי הסגר בנמל חיפה עקב התפרצות מחלות מדבקות (מחלת הכולרה) ונסיונות תרכיב כנגד המגיפה.
סל-8240/1 1/1/1948 סרט מספר 93 התחלת גוש מספר 13461 התחלת חלקה מספר 46 סוף גוש מספר 13496 סוף חלקה 6
סל-8537/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 93 בתים משותפים חלקה 1339 גוש 10444
סל-9144/1 1/1/1948 סרט מספר 106 א' מחוז דרום נפת רמלה גוש 4649
סל-9145/1 1/1/1948 סרט מספר 107 א'
סל-9146/1 1/1/1948 סרט מספר 108 א'
סל-9147/1 1/1/1948 סרט מספר 109 א'
סל-8959/1 1/1/1948 סרט מספר 125 גוש 14091
סל-8961/1 1/1/1948 סרט מספר 127 גוש 14090 חלקה 32 עד גוש 14097 חלקה 88
סל-9379/1 1/1/1948 סרט מספר 8 ראשון לציון שיטה חדשה גוש 3929 חלקה 475
סל-8911/1 1/1/1948 סרט מספר 215 התחלת גוש 16878 חלקה 1 עד סוף גוש 16886 חלקה 8
סל-8925/1 1/1/1948 סרט מספר 229 התחלת גוש 17312 חלקה 39 עד סוף גוש 17276 חלקה 1
סל-9401/1 1/1/1948 סרט מספר 12 בני ברק גוש 6123
סל-9332/1 1/1/1948 סרט מספר א' 34 לשכת רישום בת ים שיטה חדשה גוש 7130 חלקה 206
סל-9341/1 1/1/1948 סרט מספר 12 בית שנא גוש 5754
סל-9258/1 1/1/1948 סרט מספר 54 בת ים גוש 7145 חלקה 118
סל-9261/1 1/1/1948 סרט מספר 57 בת ים גוש 7150 חלקה 291  292  293
סל-9402/1 1/1/1948 סרט מספר 13 בני ברק גוש 6123
סל-9276/1 1/1/1948 סרט מספר א' 4 לשכת רישום בת ים – יפו גוש 7135
סל-9278/1 1/1/1948 סרט מספר א' 6 לשכת רישום בת ים – גוש 7143
סל-9437/1 1/1/1948 סרט מספר 25 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6355
סל-9446/1 1/1/1948 סרט מספר 34 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6381
סל-9450/1 1/1/1948 סרט מספר 38 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6393
סל-9312/1 1/1/1948 סרט מספר א' 26 לשכת רישום בת ים גוש 7162
סל-9469/1 1/1/1948 סרט מספר 57 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6578
סל-9470/1 1/1/1948 סרט מספר 58 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6580
סל-9471/1 1/1/1948 סרט מספר 59 לשכת רישום פתח תקווה המשך גוש 6581
סל-3609/1 1/1/1948 סרט מספר 52 א' לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים: 30069 30133 30147 30149
סל-8877/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 174 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 17158
סל-9140/1 1/1/1948 סרט מספר 102 א'
סל-9141/1 1/1/1948 סרט מספר 103 א'
סל-9142/1 1/1/1948 סרט מספר 104 א'
סל-9143/1 1/1/1948 סרט מספר 105 א'
סל-9091/1 1/1/1948 סרט מספר 53 א'
סל-9092/1 1/1/1948 סרט מספר 54 א'
סל-8688/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 44 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10411
פר-924/8 1/1/1948 בידך הדבר
פר-924/6 1/1/1948 בידך הדבר
פר-924/7 1/1/1948 בידך הדבר
פר-926/1 1/1/1948 חקר עבודה
פר-926/9 1/1/1948 טפסים תכנון ופיקוח
פר-926/6 1/1/1948 ספרי לימוד לבתי-ספר מקצועיים לחניכים
פר-926/4 1/1/1948 ספרי לימוד לבתי-ספר מקצועיים
פר-926/5 1/1/1948 ספרי לימוד  לבתי-ספר מקצועיים לחניכים
פר-926/2 1/1/1948 ספרי לימוד לבתי ספר מקצועיים לחניכים
פר-926/3 1/1/1948 ספרי לימוד לבתי-ספר מקצועיים לחניכים
פר-924/21 1/1/1948 חוק החניכות
פר-924/19 1/1/1948 SAVE FOR HOUSING PROJECT
פר-924/20 1/1/1948 רשימות מאולפן למנהלי עבודה
פר-924/18 1/1/1948 מפעל החסכון לבנין-צרפתית
פר-924/31 1/1/1948 בעיות בפיסקיה
פר-924/28 1/1/1948 שרטוטים לתכנית הלימודים המעשיים למקצוע הנגרות
פר-924/26 1/1/1948 הערות והסברים לטפול במסמכים הקשורים בבצוע עבודות בניה
פר-924/32 1/1/1948 שרטוט בתרגילים
פר-926/19 1/1/1948 קטלוג לסרטים וסרטונים
פר-917/7 1/1/1948 בחקלאות ובמשק
פר-906/9 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/10 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/7 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/8 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/5 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/6 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/3 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/4 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/1 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/2 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/12 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-906/11 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-911/3 1/1/1948 דף למשתלם
פר-911/4 1/1/1948 בדק משק ובית
פר-905/3 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-905/4 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-905/1 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-905/2 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פר-936/14 1/1/1948 הכנסת הרביעית
פר-936/10 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/11 1/1/1948 חבר המועצות
פר-936/9 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-937/6 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-937/4 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-937/5 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-937/2 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-937/3 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/16 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-937/1 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/15 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-940/4 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-940/2 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-940/3 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-939/4 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-940/1 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-939/2 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-939/3 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/9 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-939/1 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-942/4 1/1/1948 דברי שר הפנים
פר-936/7 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/8 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/5 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/6 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/3 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/4 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-936/2 1/1/1948 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-949/5 1/1/1948 חוזרים  מודעות  בלנקים  כרזות  דו'חות וכד'
פר-950/12 1/1/1948 LIST OF 'CONTRIBUTIONS'
גל-2981/35 1/4/1948 תמר הרב טייטלבוים – דוד ברודר – המלך דוד  אגודת הקצבים העבריים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד לענייני דתות בנושא אגודת הקצבים העברים: מכירת בשר טריפה בעירנו  בשר כשר לתושבי תל-אביב  יבוא בקר חי  יבוא בשר כשר  הצעת ליבוא בשר שמורים כשר ועוד.
גל-68/13 5/22/1948 לשכת המנהל הכללי – ציוד – מכונות כתיבה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למכונות כתיבה: דרישה למכונת כתיבה בעברית  החלפות מכונות כתיבה אנגלית לעברית  תקציבים למכונות כתיבה  סוגי מכונות כתיבה  מכונות כתיבה משומשות  דו"ח שנתי בנוגע למכונות כתיבה  מידע לגבי סוגי מכונות כתיבה  שירות תיקונים למכונות כתיבה  ניקוי ותיקון מכונות  חלפים של מכונות כתיבה  אישורי קבלת מכונות כתיבה  בקשות לרכישת מכונות כתיבה  דמי השאלה עבור מכונות כתיבה  אספקת מכונות הכפלה ועוד.
ג-305/4 7/1/1948 חזקיהו אלישר התכתבות בענין מינויו של ח. אלישר למנהל מחלקה האספקה לישוב הערבי בארץ
גל-3558/23 7/8/1948 סטטיסטיקה של בריאות – 1) תעודות בריאות  2) הצעות לסטטיסטיקה של הילדים. מזכר מ-8.7.1948 צאת ד"ר יחיאל קרל גוגנהיים מנושא  "תנאי אספקת מזון בירושלים הנצורה";  מכתב מ-23.11.1048  מד"ר קרל פרנקשטיין  מנהל המוסד למען הילד והנוער של הוועד הלאומי לד"ר שמעון ברמן ממחלקת הילדים בבית החולים "הדסה" בנושא המצב בתזונתי של ילדים בישראל; טיוטות של תוכניות ודו"חות של מחקרים סטטיסטיים בנוגעע לילדים.
ג-844/4 7/22/1948 חיפה – גני-העדה הספרדית התכתבויות וחליפת מסמכים בין המפקחת על גני-הילדים הכלליים ומחלקה לגני-ילדים במשרד לעדה היהודית הספרדית חיפה ולועד החינוך של העדה  לבית-הספר לבנות מזרחי הדר-הכרמל ולגן-הילדים של העדה  למחלקה לחינוך של עירית חיפה  למשרד הסעד חיפה ועוד; הצעת תקציב לגני-ילדים של העדה.
גל-20855/40 7/27/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – ד"ר שרה פרידלנדר התכתבות בנוגע לסיוע לקרובתה של ד"ר שרה פרידלנדר  סידוניה וויינברג .
מפה-6733/1 8/1/1948 צפת – Palestine. Safad. Sheet 3 בתיק מפה טופוגרפית של צפת והסביבה. Palestine Grid. הודפס ע"י שרות המפות וצלומים  צבא הגנה לישראל  אוגוסט 1948.
ג-305/39 8/8/1948 שלמה יפרח התכתבות בענין מינוי שופטים ממוצא ספרדי לבתי המשפט השונים
ג-6178/11 9/5/1948 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – העברות ממקום למקום התנגדות הממשל הצבאי להעברת פועלים ערבים מצפון הארץ למרכזה בשל עודף פועלים ובשל הכנסת עולים לעבודות חקלאיות ולעבודה במחצבות.
גל-2385/7 9/19/1948 המחלקה המוסלמית – המועצה המוסלמית העליונה אוסף תרומות על ידי בתי הדין השרעיים "בדק הבית"  הוראות בתי הדין השרעיים מס' 18 – תעריף בתי הדין השרעיים  תקנות בדבר אגרות בתי הדין ועוד.
גל-2373/7 9/20/1948 המחלקה המוסלמית – ועדה לענינים דתיים התכתבויות בנושא הועדה המוסלמית ביפו  מועמדים לועדה  טיפול בצרכי דת למוסלמים באזור ובמקרי סעד  דו"חות כספיים של הועדה ועוד.
גל-47334/21 9/23/1948 טפול רפואי  הוראות ועקרונות תיק של נציבות שירות המדינה; בתיק – הנחיות הנציבות לטיפול בעניינים רפואיים של עובדי מדינה; התכתבויות בנוגע לטיפול רפואי למומחי או"ם; דיונים והתכתבויות בין שר הבריאות לבין מזכיר הממשלה ביחס לתנאי הטיפול בעובדי המדינה הכוללים בין השאר תנאי אשפוז ועוד. חוזר בנוגע למתן טיפול רפואי חינם לשרי המדינה ולמשפחותיהם; טיפול רפואי חינם גם לשופטים;  הנחיות הנציבות מחלקת המנגנון בנוגע לחופשות לידה וטיפול בנכי מלחמה – סיכום הדיונים והחלטות; דיון – טיפול רפואי בעובדים ערבים; החלטת הממשלה הזמנית בעניין עזרה רפואית לפקידים.
גל-121/25 11/3/1948 ממן אסתר – צפת בתיק התכתבויות בנוגע לבקשת רישום נזקי רכוש – ממן אסתר.
גל-122/22 11/9/1948 אליהו קלינגר (אליעזר פרל) צפת הקשה לרישום נזקי רכוש (בניין) שמולאה ע"י אליהו קלינגר (אליעזר פרל)  מצפת בנוגע לנזקים שנגרמו לדירתו עקב ירי תותחים במלחמת העצמאות ומכתבים מהמשרד לנפגע מלחמה למתלונן בנידון.
גל-64243/25 12/1/1948 ביריה קבוצת בני עקיבא להתישבות שתופית בעמ רישום שעבודים
ג-1900/51 1/1/1949 ועד גוש בקעת אונו בתיק התכתבות בנוגע לצירוף שטחי כפר הנער בן שמן לשטחי המועצה האזורית  פניית ועד גוש בקעת אונו בנוגע לרכישת מפות  הקמת ועד גוש בקעת אונו ועוד.
פר-922/7 1/1/1949 קונטרס דיני עבודה
פר-922/5 1/1/1949 מרחקי-דרך
פר-922/2 1/1/1949 מחלקת המדידות
פר-912/1 1/1/1949 דין וחשבון שנתי
פר-918/3 1/1/1949 משרד העבודה
פר-918/4 1/1/1949 משרד העבודה
ג-3936/7 1/1/1949 שירותי המודיעין – תיק ללא שם טיוטות לפרסומים בנוגע לנושאים: הערות לביוגרפיה של דוד בן-גוריון (Notes on DAVID BEN GURION) והמדיניות לגבי המקומות הקדושים במקומות הקדושים בריבונות ישראל (HOLY PLACES IN ISRAEL TERRITORY).
חצ-55/10 1/1/1949 בואנוס איירס – תיק ללא שם העתקי דו"חות של המזכיר השני בשגרירות במונטבידאו יצחק נבון על הערבים באמל"ט  הפעילות הכלכלית בקריבים  ביוגרפיות של חברי ממשלת אורוגואי ועוד.
פר-922/4 1/2/1949 סקירה
פר-922/3 1/7/1949 רשימת מפות כפרים
פר-922/6 1/9/1949 מילון למונחי גאודזיה
פר-907/1 1/9/1949 עבודה וביטוח לאומי
גל-2981/15 1/13/1949 יבוא בשר "אביב כשר פרודקטס" מקנדה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד לענייני דתות בנושא יבוא בשר כשר מקנדה: אישורי כשרות הבשר על ידי הרב ד"ר דוד אקס  עדות על כשרות הבשר על ידי מאיר שווארצמאן  אביב כשר מוצרי מזון ועוד.
פ-1964/41 2/13/1949 אסיפת הנבחרים הרביעית פרוטוקול מושב הסיום של אסיפת הנבחרים הרביעית  כולל נאום יצחק בן-צבי בנושא הפעולה המדינית של הוועד הלאומי בשנת תש"ח.
גל-2379/5 2/14/1949 המחלקה המוסלמית – וקף יפו התכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסי ווקף; רשימה של מקומות קדושים למוסלמים בתל אביב-יפו.
ג-4723/41 3/1/1949 הרב צבי מושקוביץ שו"ב (שוחט ובודק) רמלה התכתבות בנוגע לדיור ושירותי דת.
גל-14917/12 3/21/1949 יעור מסביב למקומות קדושים מפעל ייעור ונטיעות בסביב מקומות קדושים
ג-866/9 4/10/1949 שיבת-ציון ( ראשון-לציון ) התכתבויות וחליפת מסמכים בין המפקחים על בתי-הספר של הזרם המזרחי לוועד מושב התימנים שיבת-ציון בראשון-לציון ולבית-הספר עירוני "מונטיפיורי" בקריה בתל-אביב: המצב של בית הספר שיבת ציון  תלונת המפקח הראשי על זרם המזרחי נגד תפיסת בית-הספר של המזרחי ע"י זרם העובדים  הודעות של תחילת ושינוי שעות העבודה בבית ספר מונטיפיורי ועוד.
גל-70/1 4/10/1949 לשכת המנהל הכללי – ציוד משרדי בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לציוד משרדי: מכשירי כתיבה  הזמנות ציוד  ציון הסעיפים התקציביים בהזמנות  חשבוניות של ציוד משרדי  ניירות רשמיים עם כותרת מודפסת  הזמנת מעטפות  גליונות נייר כתיבה  תיקי עור משרדיים  הזמנות צרכי דפוס  שימוש בסמל המדינה  רשימת משרדי הדואר  הזמנת חותמות  רשימת צרכי ציוד משרדי של מחלקות שונות ועוד.
גל-2385/1 4/27/1949 המחלקה המוסלמית – קרן קיימת לישראל התכתבויות בנושא הסדרי קרקעות של נכסי ווקף  מכירת קרקעות של קטנים  פנייה לבתי דין שרעיים ועוד.
חצ-2449/1 5/1/1949 המכלול הביטחוני והאזורי סקירות  התייעצויות  תזכירים על הגנת המזרח התיכון ומדיניות ישראל (הרבה חומר מקורי  כנראה מתיקי שר החוץ).  מהתיק הוצאו מסמכים מסווגים בנושא התחמשות במזרח התיכון.
גל-14917/6 5/1/1949 חלוקת בשר בלתי מנוקר התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא בשר בלתי מנוקר: חלוקת בשר בלתי מנוקר  ניקור  שיווק בשר אחורי  בעיית שיווק הבשר  זיכרון דברים.
גל-44875/7 5/24/1949 הנהלת הרשות – הסוכנות היהודית – המחלקה לפיתוח ירושלים התכתבות בין מחלקת העתיקות לסוכנות היהודית בנוגע לתחרות האדריכלים לתכנון בניין הכינוסים והתערוכות בירושלים  תשובות לשאלות המתחרים  חפירת השרידים במקום ועוד.
גל-2378/14 5/25/1949 המחלקה המוסלמית – וקף תל אביב התכתבויות וקטעי עיתונות בנושא ניהול נכסי ווקף  בנייה בבתי קברות מוסלמיים  הריסת מסגד בכפר סומייל ועוד.
גל-348/12 5/31/1949 תיקי הנהלה – עידוד השקעות הון – אחוזת ראובן בע"מ  נתניה  ביח"ר – לתכשיטים מלאכותיים אבנים יקרות; תכשיטים מלאכותיים  פרוטוקולים ועדת המכס
ג-2330/5 6/1/1949 רעננה – תכנון השיכון – כולל חוף השרון  בני ציון התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון ובניה ברעננה: בתי עץ בשכונת אריה  בניני מעבר לשכון עולים  מס רכוש על שוכני הממשלה לעולים  ידיעות המועצה המקומית – רעננה  הזמנות  דוח"ת בנושא התנגדות לתכנון שיכון באזור רעננה בגלל מחסור במקומות תעסוקה  שיוני בניה  רישום מוקדם של משתכנים ועוד.
גל-2373/6 6/2/1949 המחלקה המוסלמית – לשכת היועץ לעניני ערבים התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הכשרות מקצועיות לעובדי המחלקה  הקמת מבני דת  הקצבת כספים  ומינוי אנשי דת  סקירות ופרסומים מקצועיים; דו"ח הוועדה לבירור שאלת הערבים בישראל ועוד.
גל-2379/10 6/4/1949 המחלקה המוסלמית – וקף נתניה התכתבויות בנושא השכרת מסגד אום ח'אלד לצורך בניין ישיבת מהר"ם בריסק בנתניה.
ג-6158/24 6/15/1949 לשכת המנכ"ל – יעור – תעסוקה בחקלאות התכתבות בין משרד העבודה  קרן קיימת לישראל וגורמים נוספים בנוגע להעסקת עולים חדשים בכפרי העבודה ועובדים אחרים בעבודות ייעור וחקלאות.
ג-786/38 7/1/1949 בית-ספר "מזרחי" תל-חנן בית-הספר "מזרחי" תל-חנן – חילופי מכתבים בין מחלקת תקן בתי-הספר ומורים למשרד המפקחים  למפקח על בתי-הספר של "מזרחי"  לבית-הספר; נתונים על המורים  על התלמידים וכיתות
ג-1868/18 7/26/1949 אגף הייצוא – פניות פירמות – אלג'יריה רישיונות יבוא דרום אפריקה  הצעה למכירת נוצות בנות יענה  יצוא מקלטי רדיו לדרום אפריקה  יצוא לדרום אפריקה ועוד
גל-1163/38 7/29/1949 בתיה"ס המזרחי של אגודת ישראל בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבתי הספר המזרחי של אגודת ישראל: צריפים לבתי הספר בהר טוב וטירה הדרומית  הרחבת השיכון במעברות  דיור וריהוט בבתי הספר במעברות  דו"ח מצב צריפי הסוכנות  לבתי הספר  מגרשים לבתי הספר בירושלים  בניינים לבתי הספר של אגודת ישראל ועוד.
ג-3951/5 9/1/1949 אזורית אונו – צו המועצה ושטח שיפוט התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למועצה אזורית אונו: הקמת המועצה  הגדרת גבולות שטח שיפוטה  מינוי חברי המועצה  ברכה בשם משרד הפנים לפתיחת המועצה  צו המקים את המועצה  פילוג קרית אונו לשתי רשויות מקומיות – כפר אונו וקרית אונו  דו"ח סיור במועצה – 29.5.1956  דו"ח ועדת תל ליטוינסקי  פרוטוקולים מישיבות הועדה שעליה לדון על גורלה ואזור שיפוטה של המועצה ודו"ח הועדה  שטח שיפוטה של המועצה המקומית קרית אונו  פיתוח תשתיות ברמת פנקס  דין וחשבון של ועדת החקירה לגבולות השיפוט של עיריית רמת גן והסביבה ועוד.
גל-17110/25 9/11/1949 רמ"ז (רשיון מגורים זמני) מחוז ירושלים רשימות בני מיעוטים מכפרים במחוז ירושלים ותושבי העיר  שהותרו מגורים זמניים בירושלים . התכתבויות בעניין בני מיעוטים בני הכפר אבו-גוש ושאלת אזרחותם. רשימות בקשות שנדחו
גל-353/4 9/16/1949 תיקי הנהלה – שיווק סחורות עולים – כלי כסף בתיק התכתבויות בנוגע לתשלומי מכס ושחרור כלי כסף של עולים שהגיעו לארץ. כמו כן בתיק התכתבויות בנוגע לייצא ומכירת סחורות בחו"ל.
גל-2387/8 9/21/1949 המחלקה המוסלמית – באר-שבע התכתבויות בנושא משכורות לאנשי דת מוסלמים  שימוש במסגד בבאר שבע  הקמת בית דין מוסלמי ועוד.
ג-6145/1 10/16/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח לוד תיק של משרד העבודה והרווחה. בתיק – מצב הפיתוח והתעסוקה בלוד. התכתבויות בנושא הבאת עולים לשיכון בלוד – ציפייה לצד דאגה וחרדה; מצב תושבי המעברות ושכונת 'הסכנה' בלוד – בקשה לסיוע. התכתבויות בנושא הכשרה מקצועית בתחום המתכת לסוגיו. בקשות חוזרות ונשנות לסיוע בתעסוקה וצמצום האבטלה; כתבות בעיתונות הישראלית על המצב החמור בשיכון הממשלתי בלוד; הצעה לתעסוקת אנשי לוד ורמלה בעבודות ציבוריות.
גל-18943/15 11/1/1949 המלצות נייר לספרי הקודש בקשות להקצבות נייר לספרי קודש שנשלחו משמואל גדליה ניימן  הרב איסר זלמן מלצר ובתי הוצאות ספרים לאור שונים.
ג-2175/29 11/18/1949 הנהלה – שומרי יערות בתיק מכתב בדבר נשיאת נשק ע"י שומרי היערות.
גל-121/33 11/24/1949 מרגליות שמשון יעקב – צפת תביעת פיצויים בעקבות נזקי מלחמה.
גל-3956/8 12/3/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – מפלסים בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית בניין ערים גלילית מס' ע/8 – מפלסים – תכנית מפורטת למשק הקיבוצי.
גל-391/17 12/16/1949 ועדה מייעצת לחוקי עבודה – "ארגון התעסוקה" הצעות חוק  פרוטוקולים  חוזרים והתכתבות בענין ישיבות הועדה והמלצותיה.
גל-71011/13 12/20/1949 ע. בית שאן – מקומות קדושים נטושים התכתבויות וחליפת מסמכים ממ: חבלות בבית הקברות המוסלמי  שימוש בבניין המסגד מסגד כבית נכות עירוני  דו"ח ביקור בבניין המסגד/ אדריכל יעקב פינקרפלד  ביקור במסגד לאחר שנשרף  דו"חות ביקור מפקח בבית הקברות ובמסגד ועוד.
חצ-180/2 1/1/1950 העברת גופות
פר-922/14 1/1/1950 ISRAEL
פר-922/15 1/1/1950 ISRAEL
פר-922/13 1/1/1950 TOURIST  MOTOR MAP
פר-922/12 1/1/1950 TOURIST MOTOR MAP
פר-922/10 1/1/1950 יסודות התיאוריה של הפרלנימטר הקוטבי
פר-922/8 1/1/1950 פעולות משרדי העבודה בעניני הערבים-ערבית
פר-922/9 1/1/1950 דין וחשבון על הקורס הראשון להכשרת מודדים
פר-945/3 1/1/1950 המשק הכספי של הרשיות המקומיות
פר-945/2 1/1/1950 שלטון עצמי מקומי
פר-912/3 1/1/1950 דין וחשבון שנתי
פר-942/7 1/1/1950 הצעת התקציב של משרד הפנים
ג-2332/51 1/3/1950 כפר אהרון – קרקע ומדידות התכתבות בנוגע להרחבת השיכון לעולים  הזמנת מפה טופוגרפית  רכישת בעלות על שטחים לשיכון  תרשים
פר-936/13 1/4/1950 המפקח הארצי על הבחירות
פר-945/4 1/5/1950 היישובים בישראל וחלוקתם לפי אזורי הבחירות לכנסת השניה
פר-922/16 1/8/1950 ישראל
פר-943/4 1/8/1950 השלטון המקומי בישראל
פר-922/11 1/17/1950 פקודת האגודות השיתופיות
ש-63/9 1/31/1950 ארגון המועצות האזוריות – ועד גוש בקעת אונו בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים: חיבור בתים לרשת החשמל  השתתפות במפעלי הזנה  תקציב פיתוח  ידיעונים של המועצה האזורית מודיעים  הלוואות לביוב  אספקת מים  הצעת תוכנית פיתוח לשנת תשי"ד – אזור השפלה  חוק להנחלת הלשון  תשתיות כבישים  סקירה כללית על פעולות המועצה בשנת בתקציבים 1952-53  בחירות למועצה  מפקד האוכלוסיה  תוכנית עבודות המועצה לשנים 1952-53  פיתוח מפעלים  פקודת המועצות המקומיות 1941 – פקודת התעבורה – חוקי עזר  הקמת בתי קירור  הקמת מועצת אזור אונו  היישובים הכלולים במועצה האזורית מודיעים  הקמת מועצה אזורית מודיעים ועוד.
ג-4148/18 2/5/1950 חטיבת-מזון – חלוקה ושיווק תוצרת חקלאית בתיק התכתבויות הנוגע לשיווק תוצרת חקלאית  הסדר השיווק הסיטונאי  לירקות ופירות  שיווק ירקות ופירות   ביקורת על שיווק ירקות  סקירה על המצב בשוק הירקות בארץ  דו"ח חודשי על שיווק תוצרת חקלאית  ריכוז כללי של מפקד שטחי הירקות במשק העברי ועוד
ג-4110/13 2/15/1950 חטיבת-מזון – תלונות כללי פניות אזרחים  סוחרים וארגון קמעוני המכולת בירושלים אל משרד האספקה והקיצוב בנוגע לאספקת מזון (ביצים  מוצרי מכולת  בשר)  מזון לנשים הרות  שוק שחור  התכתבויות פנימיות של המשרד ועוד.
ג-519/94 2/16/1950 מקרי מוות בלתי טבעי בנפת השרון – זלמן דויטש
ג-866/4 3/5/1950 תלמוד-תורה לתימנים בתיק התכתבויות בנוגע לחלוקת עבודה בין המורים לפי כיתות  חלוקת חוברות על חינוך ילדי תימנים ועוד.
גל-407/12 3/17/1950 מבנה משרד מע"צ הצעה למבנה המחלקה לפיקוח ואחזקת כלי-רכב ממשלתי במסגרת האגף לעבודות ציבוריות של משרד העבודה  התכתבות בעניני פקוח על משק המכוניות הממשלתי  תיקון תקן מע"צ  מע"צ כיחידת סמך ועוד.
ג-4143/29 4/27/1950 חטיבת-מזון – תלונות מחוז הדרום כרך ב' התכתבות ובקשות לסיוע בקבלת מזון ותלונות על ספקי חלוקת המזון קבלת מזון מקולקל בתקופת הצנע שוק שחור בבית עולים נתניה
ג-6170/50 5/1/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – קליטת עליה ראש העין. התכתבות בנוגע לחיסול מעברת ראש העין – בתיק גם פניות עולים נגד מנהל המחנה יצחק עזיזוף. קשיי העולים  וחוסר ההבנה  של מנהגיהם וצרכיהם של העולים. בתיק גם פניות תושבים והחשש הנלווה לידיעות שמחנה הועבר לטיפול מועצת הפועלים של פתח תקווה.
ג-7508/21 5/1/1950 הועדה הבינמשרדית לבטחון המקומות הקדושים דו"ח עם נספחים (רשימות המקומות הקדושים) הערות משרד הדתות לדו"ח
ג-2336/2 5/28/1950 כפר סירקין – שכונת בילינסון (ענייני). בתיק התכתבויות בנוגע להנחת צינורות  פיצוץ צינורות  והלוואה לביצוע עבודות המים בכפר סירקין.
גל-106/37 6/1/1950 בורובסקי שבע  רח' הבורג 23 חיפה 162 אח  חיפה אישור קבלת פיצויים מנזקי מלחמת העצמאות
גל-63878/30 6/1/1950 ניר וגל מושב שתופי להתישבות של הפועל המזרחי בעמ
גל-1141/17 6/16/1950 שכונת בילינסון ע"י פ"ת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא החינוך בשכונת בילינסון: צו בדבר הכרת ועד שכונת בילינסון כרשות חינוך מקומית  דו"ח על בקורי בשכונת בילינסון   גבית מסים להחזקה החינוך במקום ועוד.
גל-1064/1 6/23/1950 תיק פרטי של השר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החינוך והתרבות דוד רמז  בנוגע לנושאים: מכתבי ברכה  הוצאה לאור של הספר "טורים"  "השחר" – במת תלמידי בית הספר העממי א' חיפה – שנה כ"ו – גיליון 3 -שבט תשי"א  נאום הרב חיים כהן עראקי בביקור השר במחנה העולים בצנעא  מכתבו של ד"ר שלמה פלד ועוד.
פר-945/1 7/1/1950 דין וחשבון על המינהל המחוזי בישראל
גל-2379/17 7/6/1950 המחלקה המוסלמית – הקדשות סידנא עלי התכתבויות  סיכומי דיונים ומסמכים בנושא שימוש תנועת בני עקיבא במבנה מסגד סידנא עלי  תיקונים במבנה. בתיק גם דו"ח של המעבדות הבלתי תלויות לביולוגיה בנושא השפעת תנאי סביבה על תופעות החיים השונות
גל-1781/14 7/26/1950 הועדה להר ציון טקסים ואירועים: יום הזיכרון לקדושי השואה הנאצית  במלאות שלושים לנפילת ירושלים העתיקה (י"ט איישר תש"ח)  תזכיר על פעילות הוועדה שנשלח לוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה  מוזיקה דתית
ג-6164/17 8/10/1950 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – בריאות  אשפוז וטפול התכתבות בעניין ציוד לחדרי חולים במעברות  הובלת חולים מהמעברות לבתי החולים  תחנות לאם ולילד.
ג-4155/20 8/31/1950 חטיבת-מזון – שיווק ביצים כרך ב' בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לשיווק ביצים: ביצים מקולקלות  תחנה לשיווק ביצים ועופות  רישיון לממכר ביצים בקמעונות  דוחות על חלוקת ביצים  בקשות להקצבת עופות לחלוקה  דיווח על שיווק ביצים  הקצבות ביצים  הקצבת ביצים לחולים  בתי חולים ומוסדות  חלוקת ביצים ועוד.
ג-318/24 10/1/1950 שירותי המודיעין – הודעות המשטרה ואגף הפיקוח התכתבות בעניין סקירת פעולות המשטרה ואגף הפיקוח למלחמה בשוק השחור (הפקעת מחירים  תפיסת סחורות שונות ומצרכים).
ג-6149/3 10/1/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח ראש-העין דוח הוועדה הבין-משרדית לבחינת המצב בראש העין  שיכוני עולים ופיתוח ראש העין.
ג-318/26 10/18/1950 שירותי המודיעין – כרוז "והיה מחננו טהור" התכתבות בענין כרזה למלחמה בשוק השחור "והיה מחננו טהור". בתיק הכרזה.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4144/5 10/25/1950 חטיבת-מזון – תלונות מחוז חיפה כרך ג' החזרת פנקס תלושים עקב נסיעה  תלונה על ריבה מקולקלת
גל-110/62 10/31/1950 ינובסקי שאול סג'רה ע'י טבריה בקשות רישום נזקי רכוש
ג-1959/4 11/8/1950 תיקים כלליים – אונו התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא המועצה האזורית אפעל: רישיון תנועה למועצה אזורית אונו  הפעלת שירותי העזרה הראשונה  הצעות חוקי עזר  פרטי-כל מפגישת נציגי המועצה עם מר אדלר בא-כח משרד הפנים  הענקה למועצה  שעות עבודה במועצה  כרטיס תנועת התיק  מברק  הזמנות  סיכום ישיבות  קביעת פגישה ועוד.
גל-3979/20 11/13/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – רעננה – שיכון עולים בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית בניין ערים מפורטת שגפ/90 גוש 7654.
פר-938/2 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/1 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/7 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/8 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/5 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/6 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/3 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-938/4 11/13/1950 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
ג-4611/18 12/1/1950 לשכת השר פנחס לבון – דו"ח על ערכי התזונה דוחות חודשיים על ערכי התזונה במזון המשווק (ממוצע לנפש ליום).
גל-2949/9 12/7/1950 ממשל צבאי בגליל – עניינים דתיים + עניינים מוסלמים כרך א' התכתבויות בענייני דת ונהולצדתי שוטף
גל-1151/14 12/7/1950 עקרון הרחבה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא ישוב עקרון הרחבה: ילדי ישוב העולים עקרון הרחבה  רשימת ילדי הישוב שחייבים חוק לימוד  פתקי זיכרון  תזכורות  רישום ילדים ופתיחת בית ספר  תקציר דו"ח על בקורים ביישובי האזור  בטול הבקשה לפתיחת בית ספר  תוצאות רישום נוסף  בקשה לפתיחת כיתת בית ספר ועוד.
גל-1150/26 12/15/1950 מפלסים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא בית ספר קיבוץ מפלסים: פתיחת מוסד במפלסים  רשימת הנרשמים  תוצאות הרישום בקיבוץ מפלסים  חוק לימוד חובה מוצאות רישום לשנת הלמודים תשי"ב  טפסי רישום ועוד.
חצ-55/7 1/1/1951 בואנוס איירס – פרגואי התכתבות בענין יהודי פרגואי  משלחת פרגואי לאו"ם  קטעי עתונות על יהודי פרגואי ועוד.
פר-922/17 1/1/1951 בעיות עבודה
פר-923/10 1/1/1951 דין וחשבון המשלחת הישראלית
פר-923/7 1/1/1951 המדידה בשולחנית
פר-923/6 1/1/1951 ידיעת הקרקע (סיכום הרצאות)
פר-923/15 1/1/1951 בטחון בעבודה במכונות לעבוד במתכת
פר-923/13 1/1/1951 רשימת האגודות השיתופיות
פר-923/14 1/1/1951 בטחון בעבודה במכונות לעבוד עץ
פר-923/11 1/1/1951 בעיות מוניציפליות באגודות שיתופיות
פר-923/12 1/1/1951 על החינוך הקואופרטיבי
פר-907/2 1/1/1951 עבודה וביטוח לאומי
פר-942/6 1/1/1951 הצעת התקציב של משרד הפנים
פר-943/3 1/1/1951 השלטון המקומי בישראל
ג-858/32 1/2/1951 לשכת התרבות  מחוז הדרום/ לשכה למרצים ולאמנים חילופי מכתבים בין הלשכה למרצים ולאמנים לבית-תרבות באר-שבע  למחלקה להנחלת הלשון ועוד
פר-951/6 1/3/1951 GEOMORPHOGENY- OF ISRAEL-SURVEY
גל-3955/39 1/3/1951 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – ביריה – כפר עבודה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון בניה ביריה: תרשימים  מפה  מחוז הגליל מרחב תכנון גלילי תכנית מפורטת לכפר עבודה מס' 124 ועוד.
פר-923/2 1/4/1951 הוראות לשימוש במכשירי מדידה
פר-923/5 1/4/1951 קטלוג מפות קדסטריות של כפרים
גל-15274/1 1/4/1951 ארגון המועצות האיזוריות – ארגון המועצות האיזוריות ארגון המועצות האזוריות – אירועי יום העצמאות  שמירת הקרקעות החקלאיות  ישיבה בנוגע לסדרי ההגרלות  מיסים הנתבעים מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים  תשלומי מיסים  הכרזת הממשלה על המפעל לשיכון עממי  ההקצבות של המועצות האזוריות  ועדה להסדר יבוא לרשויות המקומיות  הקמת יישובי עולים   מעונות יום במעברות ועוד
פר-923/4 1/7/1951 סימני נקודות מדידה
פר-923/3 1/9/1951 Tacheometric Tables
פר-922/18 1/10/1951 הסתגלות לעבודה
גל-6815/58 1/20/1951 אגף התכנון – כפר אהרון שכון עולים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים תכנון ובניה בכפר אהרון: תרשימים  שרטוטים  טבלת האזורים  תכניצ בנין ערים מפורטת מס' תגפ/350 שיכון לעולים בכפר אהרון ועוד.
ג-4143/28 1/24/1951 חטיבת-מזון – תלונות מחוז הדרום כרך א' תלונה על אי אספקת מצרכים
גל-2977/10 2/15/1951 המחלקה המוסלמית והדרוזית – חומר משפטי – כללי פרסומי חוקים  חומר משפטי  התכתבויות בנושא חקיקה.
ג-2308/29 2/23/1951 אור עקיבא – דרכים וחשמל התכתבות ודוחות בנושאים: סלילת כבישים בשיכון לעולים בקיסריה ובאור עקיבא  ניקוי הכביש בשיכון  רשימת כתב כמויות ומחירים – עלויות הכבישים  הזמנות עבודות חשמל  עריכת חוזה עם הקבלן המבצע; תרשים – שכונת תעשייה וחקלאות – קיסריה.
גל-64197/9 3/1/1951 גורן מאפיה קואופרטיבית בפרדס חנה בעמ אגודה שיתופית -גורן מאפיה קואופרטיבית תקנות; מאזנים; צו פירוק
ג-2317/32 3/29/1951 יכון (קקון) – חשבונות השיכון בתיק חשבון עבור מפה טופוגרפית ומדידות  תכנון קאקון (יכון  מעברת יכון).
ג-4139/18 4/29/1951 חטיבת-מזון – ועדת תלונות טיפול בתלונות שונות כנגד פקידי משרד החקלאות.
טס-3025/224 5/4/1951 יחסי חוץ ביקור ראש הממשלה דוד בן גוריון בארצות הברית – ביקור אצל מזכיר ההגנה של ארה"ב ג'ורג' מרשל במשרדו שבפנטגון  לידם שגריר ישראל בארה"ב  אבא אבן.
ג-4143/30 7/18/1951 חטיבת-מזון – תלונות מחוז הדרום כרך ג' חלוקת מצרכים לנשים בהריון  תלונות ופרוטוקולי חקירות על התלונות
פר-923/9 8/9/1951 דין וחשבוןן ועדת חקירה ממשלתית
פר-923/1 9/12/1951 שרות האוטובוסים בישראל
גל-12461/11 9/24/1951 כרם בן זמרה בחירת רב ליישוב
ג-6170/16 9/27/1951 לשכת המנכ"ל – קליטת עולים – ריכוזי עולים – לוד מצב השיכון  התעסוקה והתשתיות במעברות באזור לוד – התכתבות ופניות תושבים.
גל-1284/10 10/17/1951 ברכות והזמנות – סגני שר החינוך התכתבויות עם סגני שר החינוך קלמן כהנא  משה אונא ועמי אסף – ברכות למינוים  הזמנות לשמחות  כנסים  טקסי הענקת פרסים ואירועים במוסדות חינוך  הזמנתם להרצות בפני קהלים שונים  קבלת פרסומים ממוסדות  התכתבויות עם רבנים  ראשי ערים  ארגונים מקצועיים  גופים מפלגתיים  מוסדות חינוך ועוד.
פר-923/8 10/23/1951 דין וחשבון מבקר המדינה על פעולות ההשברה במעברות שהוכן לפי בקשת שרת העבודה  גב' גולדה מאירסון
גל-1751/2 11/5/1951 הארכיון הכללי תולדות ישראל התכתבות אודות ארכיונאות ושימור חומר תיעודי של קהילות יהודיות באיטליה ובוינה.
גל-1655/6 12/21/1951 אוצר הגאונים פניית המכון להוצאת אוצר הגאונים לשר החינוך בבקשה להקצות להם דירה לצרכי המערכת  הספריה והמחסן.
גל-5860/28 12/23/1951 פיתוח ביריה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בישוב ביריה: תרשים  שטח בנין ערים גלילי תכנית מפורטת  ביריה תכנון ובנית ערים 153  מחוז הגליל מרחב תכנון גלילי תכנית מפורטת לפיתוח ביריה מס' 153 ועוד.
ג-3868/6 1/1/1952 קטעי עתונות – משטרה  ענינים פליליים  בתי-סוהר  הברחה ושוק שחור (כרך א') לקט קטעי עתונות – משטרה  ענינים פליליים  בתי-סוהר  הברחה ושוק שחור.
גל-2946/16 1/1/1952 מברקים + וואקף עכו  מוסלמים מברקים מינויי אנשי ווקף מינוי אימאם עבור אסירים ערבים בכלא דמון ענייני תשלום ומשכורות
פר-923/25 1/1/1952 חמרי רעל בתעשיה- חומצה גפריתנית
פר-923/22 1/1/1952 שאלות בבחינה לקבלת רשיון מודד מוסמך 1951
פר-923/23 1/1/1952 מושגים ראשוניים בתורת שגיאות המדידה ובחישובי תאום תצפיות
פר-923/21 1/1/1952 מפות בהוצאת מחלקת המדידות
פר-923/27 1/1/1952 כיצד קרה הדבר
פר-923/20 1/1/1952 טבלאות לבקורת חישובי רב-צלעונים בעזרת מכונת חישוב (חמש ספרות)
פר-945/5 1/1/1952 תדריך לנוהל משרדי ברשיות המקומיות בישראל
פר-907/3 1/1/1952 עבודה וביטוח לאומי
ג-2057/85 1/1/1952 בריאות – עספייא מסמכים בנוגע למצב הניקיון והבריאות בעוספיא
חצ-2579/17 1/1/1952 המצב בארגנטינה
פר-923/18 1/6/1952 הוראות לעובדי שדה
פר-951/13 1/6/1952 ON THE UPPER CRETACEOUS AND LOWER TERTIARY MICROFAUNAS OF ISRAEL.  LATE QUATERNARY SEDIMENTS OF THE COASTAL PLAIN OF ISRAEL
פר-923/24 1/9/1952 נתונים וסיכומים סטטיסטיים על האגודות השיתופיות בישראל-1950
פר-951/7 1/9/1952 THE PLEISTOCENE PEAT OF LAKT HULA
פר-923/17 1/11/1952 חמרי רעל בתעשיה-אציטון
פר-923/19 1/12/1952 הוראות לתצפיות טריאנגולציה נמוכה (דרגות ג'-ד')
פר-923/16 1/12/1952 THE ISRAEL INSTITUTE OF PRODUCTIVITY
ג-4119/59 2/15/1952 חטיבת-מזון – תעשיית צ'יפס פניית משק בית אלפא לאגף המזון בבקשה להקים תעשיית צ'יפס מיובש בקיבוץ בית אלפא  חישוב הוצאות הייצור ובקשה להקצבת תפוחי אדמה  תשובת מנהל אגף המזון להצעה.
ג-4144/21 3/12/1952 חטיבת-מזון – תלונות אלמונים תל-אביב והדרום התכתבות חטיבת הפיקוח במשרד המסחר והתעשייה בנוגע לחלוקת תלושי מזון של בשר חארגון תורמי הדם
גל-47406/4 3/16/1952 שעות עבודה לנקבניות ולכתבניות על מכונת "נשיונל" בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לשעות העבודה לנקבניות ולכתבניות: שעות עבודה במיכון  שעות עבודה של כתבניות במכונות "נשיונל" ומכוננים  עבודת הכתבניות הנשיונל  שעות עבודה לעובדים במכונות אי.בי.אם ומכונות "נציונל"  שעות העבודה של מכוננים  דו"ח הועדה לשעות העבודה של מכוננים ליד מכונות לכרטיסי ניקוב  עבודה במשמרות  תנאי שכר של מפעילי מכונות  שעות עבודה מיוחדות  תפוקת העבודה של נקבניות  תנאי העבודה של הנקבניות ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-1180/1 4/1/1952 שעורי תורה פניות מוסדות חינוך תורניים אל המחלקה לתרבות תורנית בנוגע לתמיכה בשיעורי תורה רשימת חברי בתי הדין וכתובתיהם
גל-49927/12 4/3/1952 השרות להזרעה מלאכותית השרות להזרעה מלאכותית  אגודה חקלאית שיתופית  פרוטוקולים מהאסיפות והתכתבויות.
ג-6158/15 6/26/1952 לשכת המנכ"ל – תעסוקה בחקלאות שמירת הקרקע דין וחשבון על פעולות המחלקה לקרקעות  הדברת עשבי בר  הכשרת קרקעות  אישורי תשלום של פועלי תעסוקה  אישורי תקציב להגברת התעסוקה  תכנית תעסוקה  עבודות בשימור הקרקע  הקצבות לעבודות דחק  תעסוקת פועלים  תקציב פיתוח עבודות ציבוריות ועוד
ג-4543/20 6/28/1952 הלשכה הראשית – בשר טרף (חזירים) התכתבות בנוגע לצו לאיסור גידול חזיר והפצת בשר חזיר והצעה לגידול ברווזים ואווזים
גל-1300/13 7/16/1952 הקורס השנתי לפעילי תרבות תורנית על הר – ציון קורס שנתי וסמינרים למורים ופעילי תרבות תורנית במעברת תלפיות.
גל-71011/3 9/18/1952 אור יהודה – בית קברות ענה – נטוש התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למסגד הנטוש בכפר עאנה (אור יהודה): שכירת המסגד ע"י המועצה המקומית אור יהודה כבית תרבות  חוזה שכירות  פקודת סילוקין עבור דמי חכירה  דו"ח על המצב במקום ועוד.
ג-2057/46 9/27/1952 בריאות – טייבה התכתבות בעניין שרותי הבריאות בטייבה (הקמת מרפאה חדשה  טיפת חלב  אגרת ביקור רפואי ועוד).
גל-2029/12 10/2/1952  ניקוז נשר – תל-חנן  כולל הועדה התכתבות מינהל המים בנוגע לוועדה למפעל הניקוז האיזורי נשר תל חנןו  הוצאות של עבודות ניקוז שבוצעו על ידי המועצה המקומית נשר  פרוטוקולים מישיבות הוועדה למפעל הניקוז האיזורי נשר תל חנן
פ-2209/1 10/6/1952 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות. בתק מכתבים לרחל ינאית מסלבה כספי בנוגע להנצחה ולאזכרה לחללי בית קשת (כולל עלי בן-צבי).
גל-7225/9 11/12/1952 תעריף המכס בתיק פקודת תעריף המכס והפטורים 1937  צו בדבר שינויים בתעריף המכס  פקודת הסמכויות בענין היבוא  היצוא והמכס (הגנה) 1939 צו מתן רשיונות יבוא רשיון יבוא כללי  התכתבות בנושאים אלה ובנוגע למלאי הסחורות אצל חברות הסקריפ (חברות המפעילות שרות מתנות של מצרכי מזון תמורת שוברי מתנה הנמכרים בחו"ל)
גל-1130/30 11/17/1952 ביה"ס בכפר גבעון רשימת ילדי כפר גדעון.
גל-1157/17 11/19/1952 שכון בולגרים ע"י כפר אתא התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא שיכון בולגרים: רישום ילדים  דו"ח רשום  חינוך גילאי 5 הבולגרים בכפר אתא  רשימת המבוגרים של השיכון שיבקשו לרשום את ילדיהם  רישום לפי חוק לימוד חובה  הארכת תוקף המנוי כרשות חינוך ממונית ועוד.
גל-2383/8 11/24/1952 המחלקה המוסלמית – הקדשות נוהל השכרה נוהל השכרת נכסי ווקף; חוק הגנת הדייר; הצעת חוק נכסי נפקדים; הסכמים והתכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסים ווקף ועוד.
ג-4542/29 11/25/1952 הלשכה הראשית – ועדה מייעצת לשווק תוצרת חקלאית פרוטוקולים מישיבות הוועדה לשיווק חקלאי  פרוטוקול הוועדה הציבורית לענייני שיווק תוצרת חקלאית – מסקנות ביניים והמלצות  הזמנות לישיבות הוועדה הציבורית ועוד
גל-128/47 12/1/1952 לוין לאה  מטולה תביעת פיצויים בעקבות נזקי מלחמה.
גל-2949/10 12/19/1952 ממשל צבאי בגליל – עניינים דתיים + עניינים מוסלמים כרך ב' מנויי אימאמים במסגדים בכפרים בשטחי הממשל הצבאי בגליל
פר-923/34 1/1/1953 על הטיפול במכשירי מדידה
פר-923/35 1/1/1953 תכנית בחינות רשיון מודד
פר-923/32 1/1/1953 הכשרה לניהול עבודה
פר-923/33 1/1/1953 מרחקי דרך
פר-923/31 1/1/1953 החריטה
פר-923/28 1/1/1953 נחפשה דרכינו ונחקרה!
פר-923/29 1/1/1953 תפקידים פעולות תכניות
פר-945/6 1/1/1953 תכנון פיסי בישראל
פר-907/4 1/1/1953 עבודה וביטוח לאומי
ל-2257/36 1/1/1953 המטה הארצי – שיטות לחימה בהסתננות תיק משטרת ישראל  לחימה בהסתננויות  צה"ל  משמר הגבול  חיל אוויר  הרוגים  פצועים  נזק לרכוש  גידור  סיור  כלבים  סוריה  לבנון  ירדן  גידור  מוקשים  אזעקה  ישובים  תקציב.
פר-913/1 1/2/1953 המפעל
פר-923/30 1/4/1953 בטחון והיגיינה בעבודה
פר-923/36 1/6/1953 תכנית לימודים
פר-945/8 1/7/1953 כללי התעתיק של שמות ערביים לעברית
פר-923/41 1/8/1953 הסימפוסיון על מנהל מתקדם ורציונלי
פר-923/26 1/10/1953 גורמים הקובעים בפריון הייצור בתעשיה
פר-951/9 1/12/1953 DISHARMONIC FAULTING  ATECTONIC CONCEPT. POSSIBLE ORIGINS OF MANGANESE ORE IN THE NEGEV
פר-951/8 1/12/1953 OUTLINE ON GROUNDWATER GEOLOOGY IN ARID REGIONS. THE HISTORY OF GROUNDWATER EXPLORATION IN ISRAEL
גל-1655/53 1/13/1953 החוקר ר' ש' א' וורטה ימר בקשת תמיכה ממשרד החינוך והתרבות לשם הדפסת כרכים של מדרשי חז"ל
פר-924/4 3/14/1953 יסודות הקואופרציה
פר-945/7 7/6/1953 הצעת חוק התכנון והבניה בעיר ובכפר
גל-2379/18 9/7/1953 המחלקה המוסלמית – הקדשות סיידנא עלי התכתבויות בנושא ניהול והשכרת המסגד בסידנא עלי ובית הקברות המוסלמי והביקורים בו  תיקון המבנה  שימוש תנועת בני עקיבא במקום  צילום סרט דוקומנטרי באתר ועוד.
גל-1300/14 12/18/1953 מכון למחשבת ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים בנושא מכון למחשבת ישראל: חוזר  מוסד להשתלמות תורנית מרכז לתורה למדע וחיוך  סיכום פגישה בנושא קורס גבוה ללימודי יהדות  תכנית לימודים ועוד.
פר-923/42 1/1/1954 ניתוח העיסוקים
פר-923/40 1/1/1954 מדריך לחבר במועצת הייצור באנגליה
פר-923/37 1/1/1954 בעיות ייעול בהתישבות העובדת
פר-923/38 1/1/1954 דרכים ואמצעים להעלאת פריון העבודה
פר-924/3 1/1/1954 קטלוג מפות
פר-924/1 1/1/1954 HOMES IN ISRAEL
פר-924/11 1/1/1954 תורת התמחיר
פר-907/5 1/1/1954 עבודה וביטוח לאומי
פר-936/1 1/1/1954 הצעת חוק התכנון והבניה
פר-913/2 1/2/1954 המפעל
פר-924/2 1/4/1954 טבלה טכיאומטרית
גל-7641/16 1/5/1954 לשכת השר – הועדה הציבורית לעניני שיווק תוצרת חקלאית הועדה הציבורית לענייני שיווק תוצרת חקלאית – מסקנות ביניים והמלצות בענייני שיווק ירקות
ג-4613/29 1/5/1954 הוועדה הציבורית לענייני תוצרת חקלאית – מסקנות ביניים והמלצות בענייני שיווק ירקות הוועדה הציבורית לענייני תוצרת חקלאית – מסקנות ביניים והמלצות בענייני שיווק ירקות
פר-923/39 1/6/1954 יעול
פר-945/9 1/8/1954 הוראות נוהל לרישום תושבים
פר-951/11 1/8/1954 I.A NEW PLIOCENE OUTCROP IN THE CENTRAL COASTAL PLAIN OF ISRAEL
פר-951/12 1/9/1954 A STRUCTURAL CONTOUR MAP OF ISRAEL WITH REMARKS ON ITS DYNAMICAL INTERPRETATION
פר-945/10 1/10/1954 כללים לתעתיק מערבית לעברית ולרישום שמות ערביים
פר-951/10 1/10/1954 GEOLOGICAL INSTITUTE OF ISRAEL
פר-911/5 1/11/1954 מיון מקצועות ועיסוקים בישראל
פר-923/43 1/12/1954 החנוך המקצועי
פר-924/5 1/14/1954 ריהוט אחיד למשרדי הממשלה
ג-4144/4 1/30/1954 חטיבת-מזון – תלונות מחוז חיפה כרך ב' מכתבי תלונה
גל-5908/50 2/10/1954 קו שובל  8 (מספר סידורי ברשימה המקורית:  (41 מדיניות תכנון ובנייה – נפת באר שבע
ג-2057/91 3/23/1954 בריאות – פוריידיס תקציב שירותי רפואה משפחתית בפוריידיס.
גל-3252/44 4/3/1954 מקלף מרדכי התכתבויות מלשכת ראש הממשלה עם מרדכי מקלף: מכתב ששלח לאחר סיום תפקידו כרמטכ"ל לרה"מ שרת  פעילותו במפעלי ים המלח  איחוד תנועת העבודה ועוד.
פ-2822/7 4/24/1954 קובץ "השומר". התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים בעניין הוצאת ספר "השומר" לאור  הערות ותיקונים לפרקי הספר (קובץ טיוטה)  פרוטוקולים מישיבות הוועדה להוצאת הספר  חשבונות קופת ועדת ספר "השומר" ועוד.
גל-1566/4 5/13/1954 אינצקלופדיה תלמודית התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע להוצאת אנציקלופדיה תלמודית (מיסודו של הרב מאיר בר-אילן ז"ל): הקצבות המשרד לאנציקלופדיה  פירוט תקציב ההוצאה לפי שנים  מאזנים ודין וחשבון כספיים תקופתיים ועוד.
ג-2418/7 6/13/1954 לשכת השר – ועדה לשיווק בשר מגידול מקומי דו"ח הועדה; התכתבות.
גל-2387/10 6/30/1954 המחלקה המוסלמית – חיי הערבים בישראל עלון הסברה באנגלית בנושא חיי הערבים בישראל  התכתבות בנושא העברת ידיעות מהעיתונות הערבית הנוגעות לפעילות המחלקה ועוד.
גל-2384/16 8/10/1954 המחלקה המוסלמית – אפוטרופוס לנכסי נפקדים התכתבויות בנושא דמי שכירות מיסים עירוניים על נכסי ווקף.
ג-4096/11 8/30/1954 חטיבת המזון  – משלוחי מזון התכתבות בנוגע למשלוחי מזון מדנמרק (חמאה  אבקת חלב  מרמלדה) כמתנות למטרות צדקה.
ג-6968/15 11/1/1954 לשכת השר ספיר – תכנון המים לישראל דו"ח על כדאיות יצור כח בתעלת כנרת – בית שאן.
גל-14821/5 12/24/1954 אגף ליעור – פיתוח עץ החרוב התכתבויות בין אגף הייעור  מפקחי היערות האזוריים  אגף המטעים  משקים חקלאיים  קיבוצים ורשויות מקומיות בנוגע להקצבה וחלוקת שתילי חרובים  הכנסות ממכירת השתילים  נטיעת שדרות עצי חרוב  תקציב לגידול שתילי חרוב  מכירת פרי וזרעי חרובים וניצול זרעי החרוב ועוד. פרוטוקול מדיון בנושא פיתוח והרכבת עצי חרוב  דוחות על הרכבת עצי חרוב ועל גידול שתילי חרוב במשתלות אגף הייעור  מפקד עצי חרוב שניטעו ע" האגף  מכתבי ילדים מבית הספר ע"ש א.ד. גורדון בכפר אתא בזכות גידול עצי החרוב.
פר-924/9 1/1/1955 היוועצות משופ בתעשיה הישראלית
פר-924/15 1/1/1955 מפעל החיסכון לבנין
פר-924/23 1/1/1955 ON OBSERVATIONS AND ADJUSTMENT
פר-924/17 1/1/1955 מפעל החסכון לבנין
פר-924/16 1/1/1955 מפעל החסכון לבנין-ערבית
פר-945/12 1/1/1955 חוק לתיקון פקודת העיריות  תש'י-1950 (כולל הוראות שעה)
פר-945/13 1/1/1955 תדריך
פר-945/11 1/1/1955 הוראות נוהל לרשום צרכנים והוצאת פנקסי מזון וכו'
פר-951/14 1/1/1955 BULLETIN OF THE RESEARCH COUNCIL OF ISRAEL
פר-913/3 1/1/1955 המפעל
פר-907/6 1/1/1955 עבודה וביטוח לאומי
פר-912/2 1/1/1955 דין וחשבון שנתי
פר-924/14 1/3/1955 PRELMINARY REPORT ON ACTIVUTIES AND BRIEF RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE
פר-924/10 1/5/1955 מחקר שיטות העבודה באיסוף תפוחי אדמה
פר-924/13 1/6/1955 FINAL REPORT ON TECHICAL EDUCATION IN BURMA
פר-916/5 1/7/1955 ילקוט טכנ י
פר-945/14 1/8/1955 תוצאות הבחירות לכנסת השלישית לפי אזורי קלפי
פר-916/2 1/9/1955 קורסים
פר-926/8 1/10/1955 מחלות מקצוע
פר-924/12 1/11/1955 תמחיר במוסכים
גל-5909/11 1/24/1955 שובה בתיק תכנית מפורטת מס' ד/182 למושב עובדים – שובה.
גל-2377/3 2/7/1955 המחלקה המוסלמית – הכנסות הוקף המוסלמי התכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסי ווקף  טבלאות הכנסות מנכסי ווקף ועוד.
פ-5492/1 2/18/1955 אלבום תצלומים לוי אשכול (4) קיימת סריקה ביד לוי אשכול.  תצלומים של לוי אשכול בעת כהונתו כשר האוצר בביקורים ובאירועים שונים ברחבי הארץ. ביקור אשכול בבית חרושת 'ישאסבסט' בנהריה; תמונת חברי הממשלה בבית הנשיא יצחק בן-צבי ועוד.
פר-924/22 2/27/1955 תקנות בתי חרושת
גל-6044/8 6/14/1955 חטיבת מזון – יצוא חיטה סיכומי ישיבות  דוחות והתכתבויות בעניין יצוא חיטה קשה (חיטת דורום)  בדיקת אפשרות ליצוא קמח מחיטה קשה  מכרז ליצוא חיטה  יצוא חיטה קשה לאיטליה ויבוא חיטה רכה ממנה  טיב החיטה  משלוחי מזון באניות ועוד.
ג-1967/8 7/1/1955 דו"חות כלליים – באר-שבע בתיק ירחונים לתושב של עיריית באר שבע ובהם מידע על סיכום פעולותיה של מועצת העירייה השניה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4132/13 7/2/1955 חטיבת-מזון – מחקר שימושי בשטח תעשיית המזון  בתיק התכתבויות בנוגע לצורך ולתקציב הנדרש למחקרי מזון.
פר-951/15 8/14/1955 OUTLINES OF THE GEOLOGY OF SHEPHELAT PLESHET
גל-5862/36 8/26/1955 אישורי תכניות בניה – תענך מרכזית בתיק תכנית מפורטת למושב עובדים מס' ג/273 הנקראת תענך מרכזית.
ג-4136/26 9/15/1955 חטיבת-מזון – מכירת בשר פגול התכתבות הלשכה המשפטית בנוגע למכירת בשר מקולקל
פר-918/5 10/25/1955 נטיות התעסוקה והאבטלה
חצ-240/11 11/1/1955 יחסים עם שלטונות ברזיל
ג-4410/8 11/11/1955 שיכון עובדי מדינה כרך א' התכתבויות שונות הנוגעות לתקצוב דיור ציבורי עבור עובדי מדינה; בקשות הלוואה עבור דיור.
פר-945/15 11/12/1955 דין וחשבון הועדה הבינמשרדים לבדיקת הצעות לשינויים בגבולות המחוזות והנפות
גל-131/14 11/27/1955 שלמה לנדאו כפר גדעון בתיק התכתבויות בנוגע לדיווח על גניבה  אישור המשטרה על הדיווח והודעה על כך שתביעת הפיצויים בוטלה מאחר והגניבה הוחזרה.
ג-2870/24 12/13/1955 המחלקה לפיתוח חקלאי – הערבה – באר אורה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנושא ישוב באר-אורה: סיכומי פגישות  סכום על באר-אורה  תכנית חקלאית  כלכלה בבאר אורה  תכנית משקית  הקצבת כספים  נטיעות  תזכרות ועוד.
גל-1268/9 1/1/1956 המחלקה לתרבות תורנית – כללי בתיק הודעות המחלקה לתרבות תורנית בנושאים שונים: ערבי פתיחה  הרצאות בנושאים שונים  הרשמה והתחלת לימודים בבית הספר לחזנות  תכנית שבועית של פעילות תרבות וחוגים  פתיחת קורס למדע המקרא ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2262/14 1/1/1956 לשכת סגן המפקד לענינים אזרחיים – ממשל צבאי – איזור עזה דו"ח מסכם  125 ימי כבוש דחות מסכמים על הפעילות בשטחי הממשל הצבאי ברצועת עזה מצעים לדיון דוחות על פעילות פלילית ופחע"ית הצעה לניהול אזרחי במרחב רצועת עזה דוח מצב הביטחון ברצועה
פר-924/24 1/1/1956 טכנולוגיה של מתכת וחוזק חומרים
פר-913/4 1/1/1956 המפעל
פר-916/1 1/1/1956 דין וחשבון
פר-908/3 1/1/1956 עבודה וביטוח לאומי
פר-924/27 1/3/1956 הכנת תחמיץ וכרייתו
פר-916/3 1/6/1956 אגרת למנהל
פר-943/1 1/6/1956 חוזר לרשויות המקומיות הערביות
פר-946/1 1/9/1956 מושב הלימוד השני למועצות המקומיות הערביות-ערבית
פר-924/25 1/12/1956 EFFORT FOR PROUDUCTIVITY
גל-71011/5 2/1/1956 אג'זם – בית קברות נטוש (מהר"ל) התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לממסגד ובית הקברות בכפר אג'זים (כרם מהר"ל – מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ): מכתבי תלונה מתושבי הכפר לשעבר ודו"חות על מצב האתרים כיום.
ג-4410/10 2/14/1956 שיכון עובדי מדינה כרך ג' בקשות עובדי מדינה לסיוע בשכר דירה או במשכנתא.
פר-941/1 3/5/1956 הוראות וידיעות משרד הפנים
ג-2057/97 3/5/1956 בריאות – קלנסווה בתיק התכתבויות בנוגע לחובות כספיים של מועצה מקומית קלנסווה על שירותי בריאות.
ג-2833/137 3/8/1956 וכטפוגל יצחק יעקב פניות ציבור אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון מאת מנהל הישיבה במאה שערים – וכטפוגל יצחק יעקב.
חצ-2096/13 4/1/1956 הצלב האדום-שבויים כרך א'
ג-3865/8 4/6/1956 קטעי עתונות – פדאיון רשימת תקריות בגבול המצרי בין ה-20 במארס וה-4 באפריל 1956  ידיעות לעתונות על התקפות פדאיון  קטעי עתונות  נאומו של אבא אבן באו"ם על תופעת הפדאיון וכו'.
פר-693/17 9/1/1956 הצעות לתוכנית לימוד בבית הספר התיכון הצעות לתכניות לימוד במקצועות השונים בבית הספר התיכון  משרד החינוך  1956 (פרסום).
ג-4158/5 9/21/1956 חטיבת-מזון – חברת דגון בתיק התכתבויות המתייחסות לממגורות "דגון": פעילות  עלויות  פריקת אניות  אחסון תבואות וכד'.
ג-15091/9 11/1/1956 כרך תעודות המדינה 1957-1956 – תעודות מקוריות (המשך מתיק 8 מברקי משרד החוץ). התברקויות בנושא הנסיגה מסיני בעקבות מבצע קדש.
פר-951/1 11/9/1956 הועדה לתעריפי חשמל 1956
גל-2376/14 12/10/1956 המחלקה המוסלמית – וקף ג'רינה התכתבויות והסכם פשרה בנושא תשלום שכירות על חנות מנכסי ווקף; התכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסי ווקף
ג-4410/9 12/14/1956 שיכון עובדי מדינה כרך ב' תכתובת הנוגעת לשיכון עובדי מדינה.
ג-1956/56 1/1/1957 מועצה אזורית השרון – התיכון – מסים
פר-925/16 1/1/1957 שאלות מנחות לבדיקת ארכיון משרדי
פר-925/15 1/1/1957 קובץ הרצאות שניתנו בימי עיון למנהלים ראשיים במלון 'תדמור'
פר-925/13 1/1/1957 סמינריון למנהלים ראשיים
פר-925/14 1/1/1957 פרקי קריאה בנושא ארכיב ותיוק
פר-925/11 1/1/1957 סטטיסטיקה ככלי מנהלי
פר-925/12 1/1/1957 מתקנים וקביעים בענף המתכת
פר-925/10 1/1/1957 מקומו ותפקידו של מנהל המנגנון
פר-925/23 1/1/1957 שכון עירוני בישראל
פר-925/24 1/1/1957 SOIL CONSTRUCTION
פר-925/21 1/1/1957 FACTS AND SCTIVITIES
פר-925/22 1/1/1957 בניה בעפר
פר-925/17 1/1/1957 תמצית ההרצאות בקורס כלכלה מדינית
פר-925/18 1/1/1957 POTATO PICKING
פר-924/30 1/1/1957 טכנולוגיה-מעשית
פר-925/8 1/1/1957 הגברת פריון הייצור
פר-925/9 1/1/1957 מבוא לשווק
פר-925/6 1/1/1957 ארגון מפעלים
פר-925/7 1/1/1957 הגורם האנושי במפעל
פר-925/5 1/1/1957 ארגון
פר-925/3 1/1/1957 תכנית בית הספר הגבוה למדידות
פר-925/1 1/1/1957 משרד העבודה המחלקה לחנוך מקצועי תכניות לימוד לבתי ספר מקצועיים
פר-952/1 1/1/1957 THE GEOLOGICAL MAP OF ISRAEL
פר-951/21 1/1/1957 BUREAU CENTRAL SEISMOLOGIQUE
פר-951/5 1/1/1957 המבנה הגיאולוגי של ארץ ישראל
פר-951/3 1/1/1957 דין וחשבון הועדה לבדיקת מפעלי ים- המלח
פר-951/4 1/1/1957 המפה הגיאולוגית של ישראל
פר-951/2 1/1/1957 נספחים לדו'ח הועדה לבדיקת מפעלי ים המלח בע'מ
פר-913/5 1/1/1957 המפעל
פר-916/4 1/1/1957 הספריה מח' המחקר
פר-908/2 1/1/1957 עבודה וביטוח לאומי
פר-917/18 1/1/1957 the israel institute of productivity
גל-7266/9 1/1/1957 ברגר פריץ – ספריה בתיק התכתבויות בנוגע לבקשות ורישיונות ייבוא ספרים בעבור ברגר פריץ  בעל חנות ספרים וספריה בנתניה.
גל-1036/22 1/1/1957 כפר סירקין התכתבות בנוגע לשכר לימוד הושחרו פרטים העלולים לפגוע בצנעת הפרט
פר-951/20 1/2/1957 NOTES ON FORAMINIFERA FROM ISRAEL
פר-916/6 1/3/1957 ילקוט טכנ י
ג-4389/19 1/3/1957 תיקי ישובים – תל חנן – מים בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למים בתל חנן: עבודות אינסטלציה סניטרית  חיבור מים וביוב ליחידות דיור  תשלום עבור אספקת מים לשיכונים החדשים  רכישת זכויות מים  פקודות עבודה-רכישת אגרת מים  חשבון אספקת מים לבנייה  הבטחת זכויות מים  חובות מים  הנחת קווי ביוב ומים  מקטיני לחץ לרשת המים  עבודות פיתוח ועוד.
פר-928/1 1/4/1957 תקצירים ממחקרים בבית-החולים הממשלתי תל-השומר
פר-951/22 1/5/1957 NOTES ON FORAMINIFERA FROM ISRAEL
פר-951/19 1/5/1957 NOTES ON FORAMINIFERA FROM ISRAEL
פר-925/4 1/6/1957 מיון תפוחי אדמה
פר-925/19 1/7/1957 קובץ הרצאות שניתנו בימי העיון למנהלים ראשיים על בעיות שכר עבודה במלון 'תדמור' בהרצליה
פר-924/29 1/8/1957 CO-OPERATIVE SOCIETIES IN ISRAEL
פר-952/12 1/8/1957 NEW GEOLOGICAL DATA ON THE REKHME ANTICLINAL CREST
גל-6310/3 1/8/1957 שובל בתיק התכתבות בענין שירותי דת ביישובי העולים.
פר-951/16 1/9/1957 ERUPTIVE ROCKS OF TIMN'A
פר-951/18 1/9/1957 A TYPE COMPOSITE LOG UPPER CRETACEOUS AND LOWER TERTIARY FORMATIONS
פר-925/20 1/10/1957 מעברות הצריפונים- תכנית לשיכון
פר-925/2 1/10/1957 סקר ייצור פלחי אשכוליות
פר-951/17 1/10/1957 CONTNBUTION FROM THE GEOIOGICAL SURVEY OF ISRAEL
פר-949/3 1/10/1957 TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
פר-926/7 1/12/1957 קובץ הרצאות
גל-7862/19 1/18/1957 הועד הישראלי לאונסק"ו – החברה לבעיות החינוך כינוס אנשי חינוך.
גל-22710/10 1/20/1957 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – גני יוחנן בתיק תכנית מפורטת למושב עובדים מס' גז/25 – גני יוחנן.
גל-6037/7 1/21/1957 תיקי מחלקת הקמחים – חיטה – כללי התכתבות בין אנשי אגף הקמחים והשרותים המסחריים במשרד המסחר והתעשיה  גורמים אחרים במשרד וגורמים חוץ ממשלתיים בענייני יבוא גרעינים דרך נמלים ת"א-יפו  הקצבת חיטה עבור הצמחונים (במסגרת מדיניות הקיצוב) ועוד.
גל-441/3 3/10/1957 כתבי הסמכה לדיינים – הרב ישראל בארי  כתבי הסמכה לדיינות של הרב ישראל הלוי בארי (רב המושבה נס ציונה) והתכתבות בנושא בין הרב בארי לרב אלימלך ירחמיאל וולגלרנטר (איתמר  מזכיר הרבנות הראשית.)
פר-918/6 3/14/1957 נטיות התעסוקה והאבטלה
פר-952/2 3/17/1957 SURVEY BY MR. DIRECTOR CENERAL OF THE MINUSTRY OF DEVELOPMENT ON THE EXPLOITATION OF THE MINERAL RESOURCES OF USRAEL AND THIR PLACE IN THE COUNTRYWS ECONOMY
פר-946/2 3/24/1957 תקציב משרד הפנים לשנת 1957/58
פר-911/10 3/25/1957 נאום שר העבודה
גל-11829/8 7/1/1957 מחלקת מבנים – בניין מרכז טלפונים בראש-העין מחלקת מבנים – בניין מרכז טלפונים בראש-העין
פר-941/2 9/17/1957 הוראות וידיעות משרד הפנים
ג-12648/1 9/22/1957 קשרים עם הארכיון הכללי לתולדות ישראל התכתבות בין הנהלת גנזך המדינה להנהלת הארכיון הכללי לתולדות ישראל ואחרים בנוגע להפקדת חומר ארכיוני  צילום ארכיון כי"ח בפריז  תיאום העבודה בתחום הארכיונאות היהודית ועוד.
גל-2390/1 1/1/1958 המחלקה המוסלמית – נגטיבים ורשימות ספרים תשלילים של תמונות ורשימות ספרים בערבית
גל-5862/38 1/1/1958 אישורי תכניות בניה – תענך מערבית תוכנית מפורטת לצושה עובדים: חבל תענך המערבי (כנראה תוכנית גנרית למושב באזור זה)  תשריטים (מפות תכנוניות) של האזור ומסמכים נלווים.
פר-926/16 1/1/1958 ייצור שמורי פלחי אשכוליות
פר-926/14 1/1/1958 החנוך המקצועי בישראל-צפתית
פר-926/12 1/1/1958 החנוך המקצועי בישראל
פר-926/13 1/1/1958 VACATIONAL EDUCATION IN ISRAEL
פר-927/2 1/1/1958 הוראות למדידת מרחקים
פר-926/22 1/1/1958 עשר שנות הכשרה מקצועית בבנין
פר-927/12 1/1/1958 On the Classification of Map Projections
פר-927/9 1/1/1958 סדרת ציורים בתולדות המלבוש
פר-927/10 1/1/1958 בעיות ותרגילים בתמחיר
פר-927/6 1/1/1958 הפריון כבעיה משקית לאומית
פר-946/6 1/1/1958 תערוכצ פולקלור המעוטים בישראל
פר-952/4 1/1/1958 השטפונות בארץ
פר-952/3 1/1/1958 ON THE LOWER CRETACEOUS OF THE HELETZ AREA
פר-952/11 1/1/1958 AN ARTESIAN AQUIFER OF THE SOUTHERN DEAD SEA BASIN
פר-952/7 1/1/1958 ISRAELWS NATURAL AND POWER RESOURCES
פר-952/8 1/1/1958 המנהל הכללי של משרד הפיתוח  במסיבת עתונאים  שהתקיימה ביום א'  17 באוגוסט 1958  בבית סוקולוב בתל-אביב  על מאזני חברות הפיתוח ל-31 במרס 1958
פר-952/18 1/1/1958 בדיקת הכדאיות בייצור נחושת במפעל הנחושת בתמנע
פר-952/16 1/1/1958 אוצרות טבע ומקורות כוח בישראל
פר-914/1 1/1/1958 המפעל
פר-949/4 1/1/1958 REPORT OF THE TECHNOLOGICAL ADVUSORY BOARD INTERIM MEETUNG
פר-952/9 1/3/1958 I. THE CENOMANIAN-TURONIAN BOUNDRY IN NORTHERN ISRAEL                        2. NOTES ON FORAMINIFERA FROM ISRAEL
פר-952/10 1/4/1958 COLORIMETRIC DETERMINATION OF MAGNESIUM IN SILICATES
פר-950/7 1/4/1958 SUMMARY OF PETROLEUM EXPLORATION ACTIVITY IN ISRAEL
פר-927/5 1/5/1958 WORKING PAPER PRODUCTIVITY IN ISRAEL
פר-946/3 1/5/1958 מסלול לימודים לענייני ארגון ופיתוח הכפר הערבי
פר-952/5 1/5/1958 GEOLOGICAL OUTLINE OF THE SASA REGION GALILEE
פר-952/17 1/5/1958 בדיקת הכדאיות בייצור נחושת במפעל הנחושת בתמנע
גל-71011/27 1/6/1958 בתי קברות נטושים – באר שבע הנחת צינור מים בבית הקברות המוסלמי בעיר בעתיקה בבאר שבע  שימוש במצבות כאבן תשתית לכבישים  סקירות על מצב בית הקברות המוסלמי בעיר  איתור לבית עלמין ליד כסייפה  פניות האגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראל  הקצבה לגידור בית העלמין  קטעי עתונות בנושא בית הקברות  מצבו הפיזי הקשה של מסגד באר שבע ועוד.
פר-926/10 1/6/1958 יחסי אנוש במינהל
פר-927/13 1/6/1958 הסתגלות של נוער עולה ללמוד מלאכה
פר-952/14 1/6/1958 CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE PLEISTOCENCE IN THE COASTAL PLAIN OF ISRAEL USTABLE HEVY MINERALS AS CRITERIA OF DEPOSITIONAL ENVIRONMENT
פר-926/15 1/7/1958 הצעת חוק האגודות השיתופיות
פר-952/13 1/7/1958 STRUCTURE OF SOME ROTALIDEA
פר-941/8 1/7/1958 הוראות וידיעות משרד הפנים
פר-927/7 1/8/1958 סטטיסטיקה ככלי מנהלי
פר-946/4 1/8/1958 השגי הרשויות המקומיות הערביות 1951-1958
פר-946/5 1/8/1958 מחקר על שינוי המסים המונציפיאליים בארץ
פר-926/18 1/9/1958 שיטות הדרכה
פר-927/11 1/9/1958 מילון מונחים שימושיים
פר-927/1 1/10/1958 פריון ויחסי עבודה
פר-927/8 1/10/1958 החוק הקואופרטיבי (ערבית)
פר-926/17 1/11/1958 פרקי קריאה בכלכלה
פר-916/7 1/11/1958 ילקוט טכנ י
פר-952/15 1/12/1958 GELOGICAL HISTORY OF THE HELETZ – BRUR AREA  ISRAEL
פר-908/1 1/14/1958 עבודה וביטוח לאומי
גל-73646/8 1/20/1958 דגון בתיק התכתבויות בנוגע לביטוח ימי לסחורות המועברות לבית דגון  הרחבת הממגורות  אחסנת תבועה וחוזי שכירות.
פר-952/6 4/14/1958 הספקת מים וכח לאילת ולאיזור הערבה הדרומית
פר-927/4 5/11/1958 עבודת הכנה לייצור והנחת בטון אספלט בכביש נתניה – חדרה
גל-2377/12 5/12/1958 המחלקה המוסלמית – וקף עכו דו"ח סיור במסגד אל בורג' ומעקב אחר השיפוצים בו והפיכתו לתחנה לאם ולילד.
גל-3966/29 6/17/1958 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים – שריגים (עדולם) – (מרכז מערבי) התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון בניה בעדולם מרכז מערבי: מפות  תרשים  שטח תכנון ועדה המקומית שטח גלילי מחוז ירושלים תכנית מפורטת מס' יג/113 ועוד.
פר-926/11 7/27/1958 TWO CASE STUDIES OF RURAL PLANNING AND DEVELOPMENT IN ISRAEL
פר-926/20 7/29/1958 הכנס התעשיתי בישראל
פר-926/21 9/7/1958 כנס הבניה בישראל
גל-5956/7 9/18/1958 פעילות חטיבות ומחלקות דו"ח (חדשי) פעולות מח' לאזורי פיתוח בדבר הטיפול בבקשות להקמת מפעלים באזורי פיתוח פעולות המחלקה לאזורי פיתוח בדבר הטיפול בבקשות להקמת מפעלים באזורי פיתוח.
פר-941/3 10/19/1958 הוראות וידיעות משרד הפנים
גל-6936/5 11/2/1958 אגף התכנון – עמק-חפר – חרבת לאת בתיק תכניות ואישורים לבנייה בחרב לאת.
ג-4424/5 11/13/1958 שיכון עממי אבן-יהודה שיכון לזוגות צעירים באבן יהודה.
גל-2943/6 11/18/1958 המחלקה המוסלמית-דרוזית – כפר האומנים עין-הוד התכתבויות וחשבונות בנושא תיקון המסגד בעין הוד והשימוש בו  גידור בית הקברות המוסלמי ועוד.
גל-73646/11 12/2/1958 ממגורות דגון בתיק סריקות של הסכמים שנערכו לאורך השנים בית ממשלת ישראל לממגורות דגון. בחלק מהמסמכים האיכות ירודה והם קשים לקריאה.
גל-6346/10 12/3/1958 עשרת דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי קבלת ההקצבות  דו"חות ביקור והתכתבויות שונות.
גל-7292/4 1/1/1959 דגון בתי ממגרות לישראל בע"מ בתיק התכתבויות כלכליות של בית דגון: התייחסות לחוק עידוד השקעות  הכרה בבית דגון כמפעל מאושר  חלוקת דיבידנדים  דוחות שנתיים  שימוש במטבע זר ועוד.
פר-928/7 1/1/1959 מכניקה-ערבית
פר-928/5 1/1/1959 תהליך ברירת העובדים
פר-928/6 1/1/1959 אחזקה מתוכננת
פר-927/3 1/1/1959 ארבע שיטות -יסוד בהערכת עיסוקים
פר-927/20 1/1/1959 תכנון ובניה מושבי עובדים בישראל
פר-927/21 1/1/1959 הוראות לבחירת נקודות שדה פוטוגרמטריות
פר-927/17 1/1/1959 יחסי אנוש במפעל ניתנים לשיפור
פר-927/14 1/1/1959 אלבום העשור מ.ע.צ
פר-927/15 1/1/1959 מדריך לקואופרטורים
פר-928/3 1/1/1959 צינורות שיווק למוצרי צריכה
פר-928/4 1/1/1959 בקורת הטיב
פר-927/26 1/1/1959 ישראל בונה
פר-927/24 1/1/1959 הוראות למדידות קדסטריות
פר-946/8 1/1/1959 רשימת ישובים במועצות האזוריות (לפי הפרסום בקובץ התקנות עד ליום 31.12.59)
פר-946/7 1/1/1959 הוראות למתקני תברואה
פר-952/21 1/1/1959 REMARKS ON THE SUBSURFACE GELOGY OF THE CENTRAL FOOTHILLS OF ISRAEL
פר-952/19 1/1/1959 GEOLOGICAL SURVEY OF ISRAEL 1948-1958
פר-914/2 1/1/1959 המפעל
פר-917/8 1/1/1959 המרכז הישראלי לניהול
פר-928/8 1/2/1959 החנוך המקצועי במספרים
פר-952/25 1/2/1959 תכנית חומש לפיתוח ואיכלוס הנגב הדרומי
פר-917/3 1/4/1959 תכנית הדרכה
פר-911/7 1/4/1959 בחינוך המקצועי
פר-920/3 1/4/1959 אבטלה וסדורי עבודה
ג-4465/13 1/4/1959 הנהלה – נזקי בצורת בתיק התכתבויות בנוגע לבצורת שפקדה את הארץ ופיצויים ששולמו לנפגעים ולחקלאים בכל רחבי הארץ.
פר-927/19 1/7/1959 מפה גיאולוגית-ישראל
פר-917/9 1/7/1959 תקציר למנהל
פר-927/22 1/8/1959 חשיבה יוצרת
פר-927/25 1/9/1959 חקר שיטות
פר-927/23 1/9/1959 נתוח דוחות פיננסיים
פר-927/18 1/10/1959 תכנית שיכון לחמש שנים
פר-928/2 1/10/1959 ראשי פרקים לאחזקה
פר-946/9 1/10/1959 חוק הרשויות המקומיות הצעת עקרונות
פר-952/23 1/10/1959 משרד הפיתוח וחברות הפיתוח 1955-1959
פר-942/3 1/11/1959 חוזרים
פר-952/26 1/12/1959 THE BIWNA LIMESTONE
פר-909/1 1/14/1959 עבודה וביטוח לאומי
גל-6038/12 2/13/1959 תיקי מחלקת הקמחים – דגון בתי-ממגורות לישראל בע"מ – כרך א' בתיק התכתבויות בנוגע לבית דגון: אחסון תבואות  פריקת אניות. עיקר התיק עוסק בהרחבת בית דגון.
גל-392/20 3/9/1959 חוק שרות התעסוקה  ביצוע ומינויים חוק שרות התעסוקה  ביצוע ומינויים. חוזרים  צווים  והתכתבות בעניין.
פ-2480/8 3/9/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ורנר וויינברג  בתיק פניה של ורנר ווינברג לרפאל מלאכי בהקשר לסיוע בחומר מחקרי.
ג-4410/7 3/11/1959 שיכון שוטרים מימון ותקצוב שיכון ציבורי לשוטרים.
גל-7292/3 3/31/1959 דגון בתי ממגרות לישראל בע"מ בתיק התכתבויות הנוגעות לבית דגון. בהתכתבויות מסמכים בנוגע לאגרות חוב  מיסוי  השקעות מטבע חוץ  הרחבת הממגורות ודוחות כספיים.
פר-909/2 7/14/1959 עבודה וביטוח לאומי
פר-927/16 8/7/1959 עם חנוכת ביתנו החדש
פר-952/20 8/17/1959 סקירה על מאזני חברות הפיתוח ליום 31 במרס 1959
חצ-54/4 9/1/1959 שלמה הלל – התכתבות כללית.
גל-1650/12 9/3/1959 תורה שבעל-פה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתכניות לימודים לתורה שבעל פה: פירוט חומרי הלימוד לכיתות השונות   תוספת להצעת התוכנית לתורה שבעל פה מדברי חז"ל  ניבים – מדברי חז"ל במשנה  לימוד בתלמוד ובמדרשים  מאמרי חז"ל – מהמשנה  התלמוד והמדרשים ערוכים לפי נושאים  החלטות הועדה לתורה שבעל פה בנוגע להצעותיה להוראת האגדה בכיתות א'-ד' ועוד.
פר-942/1 9/8/1959 חוזרים
פר-952/24 9/12/1959 THE FUTURE OF THE NEGEV
פר-952/22 9/12/1959 עתיד פיתוח הנגב
פר-942/2 9/12/1959 חוזרים
פר-918/2 10/5/1959 מה חדש במשרד התעסוקה?
פר-917/11 10/13/1959 סקירת מאמרים
פר-943/2 12/8/1959 חוזר לרשויות המקומיות הערביות
פר-944/4 12/14/1959 תקציבי הרשויות המקומיות
גל-14908/21 12/16/1959 חומר על המחלקה המוסלמית והדרוזית סקירה כללית על עבודת המחלקה  התכתבות בענין חוברת הסברה בשפה הערבית על סף השנה ה-14 לעצמאות ישראל  מידע כללי על עדות דתיות בישראל  קטעי-עתונות.
גל-5716/7 12/29/1959 דשנים – חברת דשנים – מחקרים דשנים – חברת דשנים – מחקרים
גל-2376/6 1/1/1960 המחלקה המוסלמית – וקף – צפת התכתבויות בנושא השכרת נכס ווקף לצורך בית כנסת "שם ועבר" בצפת.
ג-6942/19 1/1/1960 חוק לתיקון פקודת הרוקחים. כרך א' חוק לתיקון פקודת הרוקחים. כרך א'
ג-6942/20 1/1/1960 חוק לתיקון פקודת הרוקחים. כרך ב' חוק לתיקון פקודת הרוקחים. כרך ב'
ג-6942/8 1/1/1960 חוק האקדמיה הלאומית למדעים. חוק האקדמיה הלאומית למדעים.
פר-930/5 1/1/1960 כיצד לשפר את עבודת המשרד
פר-930/4 1/1/1960 קידום ודירוג עובדים
פר-930/1 1/1/1960 מחקר שווקים ותחזית מכירות
פר-930/2 1/1/1960 אשראי תעשייתי של המפעל ללקוחותיו
פר-929/12 1/1/1960 מערכת שעורים בחשבון
פר-929/10 1/1/1960 שרטוט טכני למכונות
פר-929/11 1/1/1960 מערכות שעורים בטריגונומטריה
פר-929/9 1/1/1960 תרגילי בית בתורת החשמל
פר-930/10 1/1/1960 תכנון ובקרה
פר-930/11 1/1/1960 סקר דיור ואוכלוסיה במשקים הקבוציים
פר-930/8 1/1/1960 בעיות הפרסום מנקודת מבטה של ההנהלה
פר-930/9 1/1/1960 MARKETING RESEARCH: A SCIENTIFIC METHOD FOR DEVELOPING MARKETS FOR ISRAELI GOODS AND SERVICES
פר-930/6 1/1/1960 בעיות ניהול במפעל מתרחב
פר-930/7 1/1/1960 יחסי עבודה במשק מתפתח
פר-930/20 1/1/1960 סקירה על יחסי העבודה ופעילות המחלקה בשנת 1960/61
פר-930/14 1/1/1960 LE MOUVEMENT COOPERATIV EN ISRAEL
פר-930/13 1/1/1960 Collective Observations in Theory and Practice
פר-929/1 1/1/1960 פיזיקה בציורים
פר-928/15 1/1/1960 שרטוטי עבודה
פר-928/12 1/1/1960 PROGRESS IN PRODUCTIVITY
פר-928/13 1/1/1960 ההסכם הקיבוצי ותוכנו
פר-928/10 1/1/1960 הכשרת עתודה מנהלית
פר-928/11 1/1/1960 שפורים במערכי התעבורה הפנימית
פר-929/8 1/1/1960 החדרת מוצר חדש לשוק
פר-929/6 1/1/1960 רשימת סרטי המכון
פר-929/7 1/1/1960 מימון התעשיה
פר-929/4 1/1/1960 על חוק ההסכמים הקבוציים תשי'ז-1957
פר-929/5 1/1/1960 תהליך ההתרחשות
פר-929/3 1/1/1960 מערכת שעורים בתורת החשמל
פר-946/10 1/1/1960 רשימת הישובים של המעוטים בישראל
פר-946/12 1/1/1960 א. נאום שר הפנים ח. מ. שפירא במליאת הכנסת עלתקציב משרד הפנים לשנת הכספים 1960/61                         ב. מלואים
פר-946/11 1/1/1960 רשימת המועצות האיזוריות
פר-953/9 1/1/1960 THE GEOLOGICAL MAP OF ISRAEL
פר-953/4 1/1/1960 1.MEDITERRANEAN BEACHES OF ISRAEL2. THE CONTINENTAL SHELF OF ISRAEL
פר-953/1 1/1/1960 INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE PREPARATION AND DISTRIBUTION OF PROFESSIONAL REPORTS
פר-914/3 1/1/1960 המפעל
פר-917/10 1/1/1960 סקירת מאמרים מהעתונות הלועזית
פר-919/2 1/1/1960 שרות התעסוקה במספרים
פר-920/4 1/1/1960 אבטלה וסדורי עבודה
פר-953/5 1/2/1960 A PRE-NEOGENE EROSION CHANNEL IN THE SOUTHERN COASTAL PLAIN OF ISRAEL
פר-953/3 1/2/1960 NOTE ON ROCK UNITS OF MOUNT CARMEL  ISRAEL
פר-953/2 1/2/1960 CORRELATION OF SUB-SURFACE LOWER CRETACEOUS UNITS IN THE SOUTHERN COASTAL PLAIN OF ISRAEL
פר-911/9 1/3/1960 נאום שר העבודה
פר-930/3 1/5/1960 Modern Management Philosophy
פר-929/2 1/6/1960 שרטוטים בתורת המבנה לנגרות
פר-928/14 1/6/1960 גליונות פעולה
פר-928/9 1/6/1960 מפקד האוכלסיה ותעסוקה בעירות הפיתוח
פר-953/6 1/6/1960 STRUCTURE OF SO-CALLED EPONIDES AND SOME OTHER ROTALIIFORM FORAMINIFERA
פר-930/12 1/8/1960 תדריך להכנה ולהגשה של תכנית השקעות
פר-953/8 1/9/1960 GEOLOGICAL HISTORY OF THE HELETZ-BRUR AREA  ISRAEL
פר-911/2 1/9/1960 ידיעון המכון
פר-944/7 1/12/1960 המצב הכספי של הרשיות המקומיות
פר-909/3 1/14/1960 עבודה וביטוח לאומי
פר-909/4 1/14/1960 עבודה וביטוח לאומי
פר-946/20 1/20/1960 פנייה לאחראי להצגת רשימות הבוחרים בתחום המועצה האזורית
פ-2840/20 2/1/1960 היישוב וגרמניה לאחר השואה – ALFERD VON MARTIN היישוב וגרמניה לאחר השואה – ALFERD VON MARTIN
גל-51201/12 3/1/1960 מחלבת שטראוס – נהריה מחלבת שטראוס – נהריה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-392/21 3/3/1960 חוק שירות התעסוקה  תקנון תקנונים  צוים  חוזרים  פרוטוקולים  דו"חות והתכתבות בענין גיבוש תקנון ונהלי עבודתו של שירות התעסוקה. (המשך בתיק מספר 22).
פר-929/13 4/5/1960 INTERNATIONAL SEMINAR CONFERENCE ON HOUSING
פר-953/7 5/19/1960 NATHAN SHALEM
גל-2376/16 5/30/1960 המחלקה המוסלמית – וקף עכו התכתבויות בנושא החכרת והשכרת נכסי ווקף לבנק הערבי בעכו
ג-4409/10 6/2/1960 מפעל החיסכון לבנין. כרך ב' חוזה למבני מגורים  חוזי בנייה של אחוד הקבוצות והקיבוצים  בנייה בהתיישבות הצעירה  מפעל החיסכון לבניין בהתיישבות ועוד
פר-943/5 6/12/1960 הכשרת שטחי הכבול בחולה והשקאתם
גל-73569/2 9/4/1960 שטח שיפוט מועצה אזורית  מרחבים התכתבויות  מפות ודוחות בנושא גבולות שיפוט ועדת גבולות לשינוי תחום שיפוט בין אופקים למועצה אזורית מרחבים פרוטוקולים ישיבות מועצה מקומית; תוכנית מתאר 2005  בקשה למינוי ועדת חקירה
פר-953/10 9/13/1960 SURVEY OF THE BALANCE SHEETS OF THE DEVELOPMENT COMPANIES
פר-941/4 9/17/1960 הוראות וידיעות משרד הפנים
פר-953/11 10/16/1960 TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
פר-950/1 10/16/1960 REPORT OF THE TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
גל-73266/23 12/26/1960 עיריית תל אביב יפו חוזה מספר: 14670 בין העירייה לבין ממשלת ישראל למכירת קרקע בגוש: 6160 בתיק התכתבויות וחוזה בין עיריית תל אביב למדינת ישראל בדבר מכירת קרקע של העיריית למדינה לצורך הקמת תחנת רדיו גוש 6160
ג-6942/11 1/1/1961 חוק המוסד העליון ללשון העברית (גם ערכים האקדמיה ללשון העברית) חוק המוסד העליון ללשון העברית (גם ערכים האקדמיה ללשון העברית)
פ-5479/5 1/1/1961 תצלומים – ארכיון יד לוי אשכול קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות. יולי-דצמבר 1961 + לא מתוארכות 1961.  טקס הנחת אבן הפינה לנמל אשדוד; שר האוצר לוי אשכול בפגישה עם עוזר מזכיר המדינה האמריקאי טלבוט; הצגת הממשלה החדשה לנשיא יצחק בן-צבי; חלוקת אות ההתנדבות; ועדת הבונדס בארץ.
פ-5479/4 1/1/1961 תצלומים – ארכיון יד לוי אשכול קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות. ינואר-יוני 1961.  בתצלומים שר האוצר לוי אשכול בחנוכת פתיחת 'בית העם' ע"ש 'אלישבע' ב-1961; סיור שר האוצר בעירית ירושלים; ביקור ביטבתה; פגישה עם משקיע מארצות-הברית; ארוחת ערב לכבוד עורך 'אקונומיסט'; ארוחת ערב לכבוד נגיד הבנק הפרסי; סיור בתמרה שבגליל; תצלומים ממשפט אייכמן – 1961; האסיפה הכללית השנתית העשירית של בנק החקלאות לישראל בע"מ; ביקור שר הכלכלה הנורווגי בישראל; צינור הגז לסדום; ביקור שר החקלאות של סיירה-ליאון; פגישות היכרות עם שגרירי בורמה ושוויצריה;
פר-437/31 1/1/1961 הברחות  מבריחים ואנשי מכס לקט סיפורי הברחות שהתגלו על ידי עובדי המכס והבלו ופורסמו בכלי תקשורת בארץ.
פר-930/18 1/1/1961 פרקים בתורת הראיון
פר-930/16 1/1/1961 ניתוח והערכת עיסוקים
פר-930/17 1/1/1961 מעקב בוגרי חינוך מקצועי
פר-930/15 1/1/1961 רשימת הספרים שבספרית המכון
פר-931/11 1/1/1961 OPERATION SHEETS FOR METAL-TRADES
פר-931/7 1/1/1961 תכנית לימודים למקצוע הנגרות בבתי-ספר לחניכים
פר-931/6 1/1/1961 תכנון כח אדם במפעל
פר-931/3 1/1/1961 מימון הייבוא והייצוא
פר-931/4 1/1/1961 FINANCING THE ENTERPRISE
פר-931/2 1/1/1961 גורמים פיסיים והשפעתם על יעילות העבודה במשרד
פר-946/13 1/1/1961 ב. מלואים
פר-954/4 1/1/1961 THE PROBLEM OF WATER RESOURCES IN THE WORLD
פר-954/1 1/1/1961 TRAENDS IN FERTILIZERS
פר-954/2 1/1/1961 המפה הגיאולגית של ישראל
פר-954/5 1/1/1961 נפט בישראל
פר-955/1 1/1/1961 ON THE CHANGE OF PH IN DEAD SEA BRINE ON DILUTION WITH DISTILLED WATER
פר-954/15 1/1/1961 AN APPROXIMATE DETERMINATION OF THE POSITION OF SOME CATIONS IN DEHYDROXYLATED MONTMORILLONITE
פר-914/4 1/1/1961 המפעל
פר-950/11 1/1/1961 מכון גיאולוגי דו'ח
פר-941/10 1/2/1961 מודעות  בלנקים  חוזרים  דו'חות וכד'
פר-930/25 1/3/1961 גיוס הון במצעות נירות-ערך
פר-919/1 1/3/1961 דין וחשבון סטטיסטי
פר-944/3 1/3/1961 תקציבי הרשויות המקומיות
פר-949/1 1/3/1961 סקירת שר הפיתוח
פר-949/2 1/3/1961 REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE MINISTRYOF DEVELOPMENT
פר-931/15 1/4/1961 דין וחשבון של צווצ חניכי בית-ספר על חקר ותכנון מפעל מילפלס
פר-954/3 1/4/1961 1. CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE PLEISTOCENE IN THE COASTAL PLAIN OF ISRAEL 2. NOTES ON FORAMINIFERA FROM ISRAEL
פר-914/5 1/4/1961 המפעל
פר-917/1 1/4/1961 תכנית הדרכה
פר-930/19 1/5/1961 קטלוג ספרית תדפיסי ההדרכה של המכון לפריון העבודה והייצור
פר-931/16 1/5/1961 אסוף ופנוי האשפה בנתניה
פר-946/14 1/5/1961 רשימת הישובים של המיעוטים בישראל
פר-954/16 1/5/1961 SOME GEOCHEMICAL ASPECTS OF THE DEAD SEA AND THE QUESTION OF ITS AGE
פר-930/21 1/6/1961 הקורוזיה ומניעתה
פר-931/5 1/6/1961 קבלת החלטות בניהול
פר-946/17 1/6/1961 משק הכספים של עירית רחובות
ג-2608/16 1/6/1961 מפקד אוכלוסין מפקד האוכלוסין והדיור 1961 – סקירות וסיכומי ישיבות בנושא תכנית ההסברה של המפקד (עיתונות  רדיו  יומני קולנוע  מודעות וכו')  תקציב ההסברה  סיכום עבודת ההסברה ועוד. בתיק כרזה של מפקד האוכלוסין והדיור.
פר-946/15 1/7/1961 תוכנית הפעולות תשכ'ב
פר-954/13 1/7/1961 ON THE OCCURRENCE OF PSEUDOPYGURUS LAMBERT IN SOUTHERN ISRAEL
פר-954/11 1/7/1961 ON THE RED SEA RIFT PROBLEM
פר-954/12 1/7/1961 LOWER CRETACEOUS MICROFACIES AND MICROFOSSILS FROM GALILEE
פר-954/9 1/7/1961 NEW DATA ON THE ARTESIAN AQUIFERS OF THE SOUTHERN DEAD SEA BASIN AND THEIR GEOLOGICAL EVOLUTION
פר-954/10 1/7/1961 THE PLIO-PLEISTOCENE GEOLOGY OF THE ASHDOD AREA
פר-954/7 1/7/1961 PETROGRAPHICAL OUTLINE OF THE PRECAMBRIAN IN ISRAEL
פר-954/8 1/7/1961 NEOGENE GAS PROSPECTS IN THE CENTRAL COASTAL PLAIN  ISRAEL
פר-930/22 1/8/1961 עידוד החסכון על ידי מוסדות בנקאיים
פר-954/17 1/8/1961 אירן סקר כלכלי מדיני
פר-943/6 1/8/1961 עלון לנבחר ולבחרת ברשות המקומית
פר-954/14 1/9/1961 CLAY-METALORGANIC COMPLEXES
פר-930/23 1/10/1961 רשימת הגורמים העוסקים בבעיות כח אדם
פר-930/24 1/10/1961 ביבליוגרפיה על כח אדם – פרסומים ישראליים
פר-931/9 1/10/1961 MOTIVATION RESEARCH
פר-931/10 1/10/1961 ריכוז או ביזור בשירותי המשרד
פר-931/8 1/10/1961 מקראות
פר-931/14 1/10/1961 מחקר פעולות נמל התעופה לוד
פר-946/16 1/10/1961 ועדות הרשות המקומית-סמכויותיהן וסדרי עבודתן
פר-917/4 1/10/1961 תכנית הדרכה
פר-954/18 1/11/1961 תכנית להפקת מים מתוקים באזור ים כנרת
פר-931/12 1/12/1961 ועד עובדים ומקומו במערכת יחסי העבודה
פר-917/12 1/12/1961 ידיעון-המרכז הישראלי לניהול
גל-15533/4 3/30/1961 מחלקת כשרות – כשרות (דוגמא). (ניסן תשכ"א) מודעות של לשכות הרבנות המקומיות בעניין כשרות לפסח (ידיעות והוראות  דרשות בבתי הכנסת)  דפי הסבר על דינים והוראות לחג הפסח (מכירת חמץ  בדיקת חמץ ודיני ערב פסח  סימני הסדר וביאורם ועוד) ומועדים אחרים  תעודות הכשר לחנויות מזון. מכתבים למחלקת הכשרות ברבנות מאת רבנים מקומיים ופעילים דתיים בישובים בנוגע לפעילותם בקהילה לקראת חג הפסח (פיקוח על כשרות הפסח בחנויות  מכירת חמץ  הגעלת כלים  סיוע לנזקקים במסגרת מפעל קמחא דפסחא ועוד). בתיק מדריך הכשרות לפסח ולימי השנה תשכ"ב  מודעות של המועצות הדתיות.
גל-6250/12 4/2/1961 לשכה ראשית – סילו וממגורות – "דגון". כרך א' בתיק התכתבויות הנוגעות לבית דגון. עיקר ההתכתבות בתיק מתייחסת להלוואות כספים לממגורות דגון .
גל-1804/28 4/17/1961 חל"ח שובה בתיק דיווח על נוכחות במעמד רישום ילדים למוסדות חינוך במושב שובה (מסמך יחיד).
גל-6936/6 5/17/1961 אגף התכנון – עמק-חפר – חרבת לאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – עמק חפר
גל-49996/14 5/19/1961 האגף לפיקוח על העבודה – מחלקת פיקוח האגף לפיקוח על העבודה – מחלקת פיקוח  חוברת הוראות בטיחות בעבודה לבתי מלאכה ולעבודות הייצור  העתקי שאילתות ותשובות בכנסת ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-73646/10 6/15/1961 ממגורות הסכם עם דגון הסכמים מ- 15/04/1961 (אגף 3) ומ- 11/11/1969 (אגף 4) אוחסן באגפים 3 ו- 4 דגון חיפה בתיק תביעות  הסכמים והתכתבויות בין בית דגון לממשלת ישראל בנוגע לדמי שכירות.
פר-931/13 7/12/1961 מימון החקלאות
פר-930/26 7/23/1961 ייעוץ פיננסי למנהל
גל-6250/10 7/26/1961 לשכה ראשית – יצוא – חיטה וקמחים דו"חות והתכתבות בין אנשי אגף יבוא מזון וגורמים אחרים במשרד המסחר והתעשייה בנוגע ליבוא חיטה  יבוא וייצור קמח וטחינת חיטה לקמח כשר לפסח.
גל-2390/10 8/14/1961 המחלקה המוסלמית – סקירות ודו"חות סקירות בנושא ארגון העדה המוסלמית ומוסדותיה בארץ  מקומות מקודשים למוסלמים בארץ ובנושא פעילות המחלקה; התכתבויות בנושא ביקורת של העדות המוסלמית והדרוזית על פעילות משרד הדתות ועוד.
גל-12292/18 10/1/1961 הצעות ספרים ממוציאים לאור מכתבי החזרת ספרים שנשלחו בעבר ונמצאו בעת סידור המחסן של המשרד  זיכרון דברים מישיבות ועדת תשמישי קדושה לרכישות  הצעות שנשלחו ע"י סופרים  מחברים  עורכים וחברות הוצאה לאור לרכישת ספרי קודש ע"י המשרד כגון הרב אברהם שאר ישוב  מכון להוצאת ספרים וחקר כתבי יד ע"ש ה"חתם סופר"  שלמה בנימין סיאני  חיים יוסף לרר  הרב רפאל ברוך טולידאנו  הרב ברוך ישר (שליכטר)  הוצאת סיני ועוד.
גל-1604/14 10/16/1961 פקיד נדרש י. זהבי בתיק התכתבות בנוגע להפעלת רכב שירות וענייני פקידות נדרשת.
פר-950/2 10/25/1961 REPORT OF THE TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
פר-954/6 10/26/1961 הרצאת מנהל כללי משרד הפיתוח בפתיחת המושב של המועצה הטכנולוגית המייעצת
גל-1743/7 12/5/1961 פרוטוקולים ישיבות השר סיכומי ישיבות בלשכת השר  פרוטוקולים בכתב יד.
גל-17018/1 1/1/1962 ספורט בקרב הערבים ספורט בקרב הערבים – סקירות של שירות הביטחון על מועדון הספורט בטירה  סקירה על פעילויות ספורטיביות אצל הערבים  התכתבות וסיכומי ישיבות.
פר-933/17 1/1/1962 יחסי עבודה במפעל מתפתח
פר-932/21 1/1/1962 ערד קוראת
פר-932/19 1/1/1962 דפי המחשה
פר-932/20 1/1/1962 דפי המחשה
פר-933/4 1/1/1962 מפה של ירושלים
פר-932/11 1/1/1962 כתיבה מינהלית
פר-932/8 1/1/1962 חלקי מכונות בעיבוד ללא שיבוב (כפוף חשול רתוך)
פר-932/9 1/1/1962 תהליך הפיקוד בניהול
פר-932/6 1/1/1962 תכנית לימודים למקצועת הבנין לנערים
פר-932/7 1/1/1962 הצעה לתכנית לימודים ולוח שעות לבית-ספר ערב לטכנאי בנין
פר-932/4 1/1/1962 תכנית לימודים פקידי קבלה
פר-932/5 1/1/1962 תכנית לימודים טבחות
פר-932/2 1/1/1962 תכנית מעשית לריתוך חשמלי ואוטוגני סוג ד'-ה'
פר-932/3 1/1/1962 תכנית לימודים מלצרות
פר-932/18 1/1/1962 דפי המחשה
פר-932/17 1/1/1962 שם המקצוע : אמון מורים מס' 300               שם הסרטון:עריכת תכנית הבחינה
פר-932/16 1/1/1962 שרטוט בתרגילים
פר-932/13 1/1/1962 טבלאות לחישוב משקל של חומר צורתי עגול
פר-955/3 1/1/1962 GEOLOGICAL SURVEY OF ISRAEL
פר-915/1 1/1/1962 המפעל
פר-917/5 1/1/1962 productivity
פר-911/8 1/1/1962 נאום שר העבודה
פר-911/6 1/1/1962 רשימת כתבי עת שהוזמנו
פר-920/1 1/1/1962 דין וחשבון סטטיסטי
פר-941/9 1/1/1962 תדריך
פ-2699/14 1/1/1962 מכתב תנחומים מרחל ינאית אל אליהו פיטלסון. מכתב תנחומים מרחל ינאית בן-צבי אל אליהו פיטלסון.
פר-933/5 1/2/1962 רשימת הספרים לפי נושאים
פר-932/15 1/2/1962 חקר מבצעים ככלי ניהולי
פר-955/15 1/2/1962 שיטות מהירות לקביעת תחמוצות החמרן והצורן בסיליקטים
פר-933/13 1/3/1962 בעיות ביטוח במפעל
פר-944/2 1/3/1962 תקציבי הרשויות המקומיות
פר-932/12 1/5/1962 ארגון האחזקה
פר-955/2 1/5/1962 THE GEOLOGY OF MAKHTESH RAMON (NEGEV ISRAEL)
פר-955/11 1/5/1962 ISRAELWS PETROLEUM PROBLEM
פר-944/6 1/6/1962 המצב הכספי של הרשיות המקומיות
פר-950/10 1/6/1962 REPORT
פר-950/6 1/6/1962 פעולות משרד הפיתוח בשנת הכספים 1961-1964
פר-932/10 1/7/1962 פעולות המחלקה ליחסי עבודה
פר-932/14 1/7/1962 קידום מכירות
פר-946/19 1/7/1962 שפרעם בעבר ובהווה -ערבית
פר-955/12 1/7/1962 פתוח וניצול מקורות מים בעמק החולה העליון קדוח חולה 2
פר-955/5 1/7/1962 STRATIGRAPHY OF PHOSPHATE DEPOSITS IN ISRAEL                        JURASSIC – EARLY CRETACEOUS AMMONITES FROM THE SOUTHERN COASTAL PLAIN  ISRAEL
פר-955/14 1/7/1962 FAULT ZONES AND GRAUNDWATER IN ARID PARTS OF ISRAEL
פר-950/9 1/7/1962 SUMMARY OF PETROLEUM EXPLORATION ACTIVITY IN ISRAEL
ג-4391/20 1/8/1962 חוק הגנת הדייר חוק הגנת הדייר – תקנות הגנת הדייר (חוברת הסברה)
פר-933/1 1/9/1962 מחקר פעולות משרדי הרשוי
פר-946/18 1/9/1962 תדריך הוראות לעריכת ההשוואה של תיקי מרשם התושבים
פר-921/4 1/9/1962 בשירות התעסוקה
פר-933/2 1/10/1962 העדרות עובדים בתעשיה הישראלית
פר-932/25 1/10/1962 סקר קטיפת תפוחים ואיסומם
פר-955/8 1/10/1962 PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES
פר-917/16 1/10/1962 ביולטין הספריה
פר-941/5 1/10/1962 הוראות וידיעות משרד הפנים
פר-933/19 1/12/1962 רשימת הישובים ואתרי עתיקות בישראל לוח מרחקי-דרך בין ישובים
פר-955/10 1/12/1962 REPORT NO. REC/1/62 SEDIMENTOLOGICAL ANALYSIS OF  SAKIEBEDS  IN BEERI CORE-HOLE NO. 1 ('SULPHUR')
פר-955/7 1/12/1962 טנגניקה
פר-955/4 1/12/1962 RECLASSIFICATION OF PERFOATE FORAMINIFERA
פר-955/13 1/12/1962 הגיאולוגיה התת קרקעית של שכבות הפלייסטוקן  באזור פרדס חנה – קיסריה
פר-910/1 1/14/1962 עבודה וביטוח לאומי
פר-941/6 2/12/1962 הוראות וידיעות משרד הפנים
פר-932/1 2/12/1962 הצעה לתכנית לימודים מעשית במקצוע הנגרות
גל-1746/10 3/1/1962  פנימי – הסקר הארגוני במשרד החינוך והתרבות – 1962 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא הסקר במשרד החינוך – 1962: סקר האירגוני  הצעת מבנה אגפי  רשימת תפקידים עיקרים ליחידות המבנה האגפי  סיכום הדברים מפגישה בענין הסקר   דו"ח הנהלת הסקר ועוד.
גל-51093/50 3/15/1962 א.ב.ג. – אופנת בגדי גברים א.ב.ג. – אופנת בגדי גברים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-2954/2 4/3/1962 בתי הדין-הרבניים – בית-הדין הרבני – טבריה כרך י"א דוחות פעילות- חומר כללי שוטף  תקציבים  התכתבויות
גל-73644/24 5/11/1962 ממגורות דגון התכתבות בין מנהל חברת ממגורות "דגון" ראובן הכט וגרמים אחרים בחברה  הנהלת נמל חיפה ויועמ"ש משרד המסחר והתעשייה  בנושאים הקשורים לפעילות של החברה.
פר-932/24 6/13/1962 מנהל העבודה בעיותיו ומעמדו
גל-1566/1 7/29/1962 תוכניות תרבות תורנות בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתוכניות תרבות תורנית: תוכניות תרבות הקשורות באירועי השנה הנוכחית  מבצע השתלמות בלימודי יהדות לציבור עובדי המדינה  הכינוס הרביעי ללומדי המשנה וההלכה היומית  הכינוס הארצי השישי לתורה שבעל פה  הכינוס הארצי החמישי לתורה שבעל פה  סדר יום של הועידה העולמית לחינוך יהודי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-932/23 7/29/1962 הערכת אשראי
גל-8168/7 9/5/1962 הנהלה – נזקי בצורת – התכתבות בענין פיצויים ממשלתיים. הצעה לשינוי תשלומי פיצויים בעבור בצורת (עמודים 57 – 73)  רשימות משקים (קיבוצים ומושבים) נפגעי בצורת   פרוטוקול ישיבה של פורום במשרד החקלאות והתכתבות בין שרי החקלאות משה דיין וחיים גבתי  סגן השר אהרן אוזן  עוזר השר גד יעקובי  יועמ"ש משרד החקלאות יוסף צ'חנובר  דב שטאוב ממס רכוש    מועצות אזוריות  נציגי שבטים בדואים בנגב וגורמים נוספים בנוגע לפיצויים ממשלתיים לישובים החקלאיים ולשבטים הבדואים שגידולים ההחקלאיים שלהם נפגעו מהבצורת.
פר-955/6 9/10/1962 תכנית לפתוח אוצרות הטבע
פר-950/3 9/10/1962 REPORT OF THE TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
גל-1420/1 9/11/1962 המועצה לתרבות ואומנות פרוטוקולים מישיבות המועצה  דוחות והתכתבויות בנושא מינוי חברי המועצה ומעמדם  הצעות פעילות של המדורים השונים (ספרות  אמנות  תיאטרון  מוסיקה ועוד)  מבנה  תקציב והחלטות הנהלת המועצה  תיאום ממשלתי לגבי מוסדות התרבות המוטבים  גיבוש מדיניות של הקצבות כספיות למוסדות תרבות  פעילות תרבות בישובי עולים ובישובים כפריים  סקר מפעלי תרבות 1960-1962 (מוזיאונים  ספריות ציבוריות  בתי תרבות ועוד)  נתונים על הופעות תיאטרון ומוסיקה בארץ  נושאים לדיון עם שר החינוך ועוד. בתיק טיוטת חוברת "הליכות ונימוסים" ועלון "נושאים מעובדים לחודש אלול ולימים הנוראים".
פר-932/22 9/23/1962 תכליתה של הבקורת הפנימית בפעילות משקית ניהולית
פר-955/9 10/11/1962 REEPORT TO THE MINISTRY OF DEVELLOPMENT
פר-933/3 10/24/1962 הסכמי עבודה
פר-933/10 10/29/1962 המנהל בכלכה מתפתחת
פר-933/9 11/12/1962 בעיות הפנסיה והפרישה מן העבודה
פר-934/3 11/21/1962 בעיות נבחרות בניהול כח אדם במשרד
ג-6942/3 1/1/1963 חוק מקומות רחצה ציבוריים (לפיתוח ערך – חוף ים  חופים) חוק מקומות רחצה ציבוריים (לפיתוח ערך – חוף ים  חופים)
גל-59605/15 1/1/1963 הנהלת הסקר משרד הסעד  בתיק מידע בעניין הנהלת הסקר משרד הסעד: מבנה אירגוני של משרד הסעד  מידע לגבי אגף למשפחה וקהילה  הכשרת עובדים סוציאליים  מידע לגבי השירות למען המשפחה ועוד.
פר-933/16 1/1/1963 שיקום מקצועי למוגבלים
פר-934/5 1/1/1963 ריאורגנזציה פיננסית ומיזוג מפעלים
פר-934/4 1/1/1963 לקראת נהול אנושי
פר-934/2 1/1/1963 survey of israel
פר-934/7 1/1/1963 מחשבים אלקטרוניים לשרות הניהול
פר-934/6 1/1/1963 מדדי פריון הייצור
פר-931/1 1/1/1963 מיכון משרדי כמכשיר ניהולי
פר-935/15 1/1/1963 תחזית כוח אדם
פר-933/6 1/1/1963 תכנון ומיקום מפעלים ובתי מלאכה למודיים
פר-947/5 1/1/1963 תמצית פסיקה
פר-948/1 1/1/1963 תכנית מתאר צפת 1962
פר-947/3 1/1/1963 אספקטים גיאוגרפיים בתכנון הפיסי של איזור ירושלים
פר-915/2 1/1/1963 המפעל
פר-917/14 1/1/1963 ביולטין הספריה
פר-920/2 1/1/1963 דין וחשבון סטטיסטי
פר-947/1 1/2/1963 אינדכס לסוגי המפות של יישובי המעוטים
פר-955/21 1/2/1963 אוצרות הטבע בחבל רמון
פר-955/20 1/2/1963 THE TSEFA- EF'E PHOSPHATE DEPOSIT
פר-944/1 1/2/1963 תקציבי הרשויות המקומיות
פר-933/11 1/4/1963 תנאי עבודה של מדריכים מקצועיים באגף הנוער והחינוך המקצועי
פר-933/12 1/4/1963 הגורמים להעדרות מן העבודה והדרכים לצמצומה
פר-955/19 1/4/1963 TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD EIGHT SESSION MAY  1963
פר-917/2 1/4/1963 תכנית הדרכה
פר-933/14 1/5/1963 VOCATIONAL EDUCATION IN ISRAEL
פר-950/4 1/5/1963 REPORT OF THE TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
פר-947/4 1/6/1963 על תנאי שמירת הבריאות ברשות המקומית-ערבית
פר-947/2 1/6/1963 הוראות נוהל לרשות המקומית
פר-918/1 1/6/1963 איכות
פר-933/18 1/7/1963 שוק העבודה ברביע הראשון  של 1963
פר-917/17 1/7/1963 עלון למרצה
פר-921/3 1/8/1963 בשירות התעסוקה
פר-944/5 1/8/1963 המצב הכספי של הרשיות המקומיות
פר-934/1 1/9/1963 הצעת חוק האגודות הקוארפרטיביות  תשכ'ג-1963
פר-955/18 1/11/1963 תוכנית לפינוי ובינוי משכנות העוני בישראל
פר-950/8 1/11/1963 SUMMARY OF PETROLEUM EXPLORATION ACTIVITY IN ISRAEL
פר-956/7 1/12/1963 MOUNT LOTS
פר-910/2 1/14/1963 עבודה וביטוח לאומי
חצ-4320/15 3/1/1963 לשכת גולדה מאיר – מדענים גרמנים – מברקים יוצאים נכנסים ודו"חות התכתבות  קטעי עתונות וסקר שבועי (דו"ח רשמי) בנושא פעילות המדענים הגרמנים במצרים  הודעת שרת החוץ בכנסת.
פר-933/8 3/29/1963 שוק העבודה בשנת 1962
גל-2948/2 5/15/1963 קאדי – עכו מוסלמים התכתבויות עם הקאדי של עכטו השייח' אמין קאסם מדלג'
פר-955/17 5/18/1963 הרצאת מנהל כללי  משרד הפיתוח בפתיחת  המושב השמיני של המועצה הטכנולוגית המייעצת
פר-955/16 5/18/1963 הרצאת שר הפיתוח בפתיחת המושב השמיני של המועצה הטכנולוגית המייעצת
גל-1842/5 6/2/1963 הגיינה בבתי ספר הגיינה רוחנית חוזרי מנכ"ל  דוחות  סיכומי ישיבות והתכתבויות בנוגע לשילוב הצוות הרפואי בעבודת בית הספר היסודי – גיבוש נהלים  חינוך והסברה בענייני בריאות והיגיינה  סקירת שירותי בריאות בבתי ספר במדינות אחרות  פעילויות במסגרת "שבוע הבריאות"  תפקידי אחות בית הספר  בריאות התלמיד (עישון במוסדות חינוך  חיסונים בבתי הספר  לימודים בימי שרב  תזונה) ועוד. מצורף דו"ח הוועדה וחוזר מנכ"ל בנושא שילוב הצוות הרפואי בעבודת בית הספר.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-934/20 7/17/1963 תנאים סוציאליים
גל-18744/5 8/1/1963 גן-הילדים הממלכתי חרות בתיק הודעות שינוי בגן במושב חרות.
גל-6250/13 8/5/1963 לשכה ראשית – סילו וממגורות – "דגון". כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע לפעילות בית דגון: פרסומים  דוחות  פעילות שוטפת  תעריפים  הרחבת בית דגון  הלוואות  תקנות  ביקורים בבית דגון ועוד.
גל-56781/5 8/9/1963 שטח שיפוט מג'ד אל כרום שטחי שיפוט של רשויות מקומיות – מג'ד-אל כרום – התכתבויות בנוגע להסדרת הגבולות בין המועצה האזורית משגב והרשויות המקומיות הגובלות עימה; הגדלת שטח השיפוט במג'ד אל-כרום; צו המועצות המקומיות (מג'ד אל-כרום  תיקון)  התשמ"ו – 1986 חתום על-ידי שר הפנים  יצחק פרץ; פנייה אל שר הפנים  יוסף בורג בעניין סיפוח מאדמות הכפר מג'ד אל-כרום לשטח שיפוט המועצה האזורית משגב – ובקשה להתערבותו; ברכת שר הפנים להקמת המועצה המקומית מג'ד אל-כרום.
גל-18744/2 9/1/1963 גן-הילדים הממלכתי-דתי פרדסיה התכתבות בנושא מועצה מקומית פרדסיה. בתיק דוחות מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן.
פר-941/7 9/17/1963 הוראות וידיעות משרד הפנים
פר-933/15 10/26/1963 שוק העבודה ברביע השני ובמחצית הראשונה של 1963
גל-18744/4 11/1/1963 גן-הילדים הממלכתי עין החורש התכתבות בנושא גו ילדים בקיבוץ עין החורש. בתיק דוחות מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן. בתיק פניה למשרד החינוך בבקשה לפתיחת גן ילדים ממלכתי דתי בתל מונד.
פר-933/7 11/1/1963 תכנית הרשות לתכנון כוח-אדם
גל-18744/3 11/1/1963 גן-הילדים הממלכתי השרון בתיק 2 דוחות בנושא גן ילדים ברשפון.
פר-934/13 11/27/1963 ניהול מזומנים
גל-18744/6 12/1/1963 גן-הילדים הממלכתי-דתי כפר הראה התכתבות בנושא גן ילדים במושב כפר הרואה. בתיק דוחות מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן.
חצ-3525/5 1/1/1964 ברזיל – דוחות  הערכות  עתונות
חצ-1924/4 1/1/1964 ברזיל – כללי סיוע טכני ושיתוף פעולה בתחום התעשיה והחקלאות   סיוע רפואי וכו' כרך א'
פר-437/32 1/1/1964 הברחות  מבריחים ואנשי מכס לקט סיפורי הברחות מכס שלוקטו בתקשורת
פ-6289/1 1/1/1964 הועדה לענייני משפט הקרקעות התכתבויות והערות בכתב יד שנוצרו במהלך ישיבות הועדה
פר-934/21 1/1/1964 ספר למוד לפועל הבנין המתקדם
פר-934/18 1/1/1964 קריאת שרטוט
פר-935/6 1/1/1964 קטלוג מפות
פר-935/4 1/1/1964 מפה – ישראל
פר-935/5 1/1/1964 מפה – ISRAEL
פר-935/2 1/1/1964 מפה – ISRAEL
פר-935/3 1/1/1964 מפה-ישראל
פר-935/1 1/1/1964 הכנת מטרות לצורכי הדרכה מתוכנתת
פר-935/8 1/1/1964 תחזית כוח אדם
פר-935/16 1/1/1964 תחזית כוח אדם
פר-935/14 1/1/1964 המכון לפריון העבודה והייצור
פר-948/8 1/1/1964 NATIONAL PLANNING FOR THE REDISTRIBUTION OF POPULATION AND THE ESTABLISHMENT OF NEW TOWNS IN ISRAEL
פר-948/6 1/1/1964 HOUSING POLICY IN REGIONS OF RAPID POPULATION GROWTH
פר-948/7 1/1/1964 THE ISRAEL PHYSICAL MASTER PLAN
פר-948/4 1/1/1964 NWTIONAL PLANNING FOF THE REDISTRIBUTION OF POPULATION AND THE ESTABLISHMENT OF NEW TOWNS
פר-948/5 1/1/1964 PLANS NATIONAUX POUR LA REDISTRIBUTION DE POPULATION DE POUR LA CONSTRUCTION DE VILLES NOUVELLES
פר-948/2 1/1/1964 תכנית ארצית לגנים לאומיים ושמורות טבע
פר-948/15 1/1/1964 מדיניות דיור באזורים בעלי גידול מהיר באוכלוסייה-צרפתית
פר-948/13 1/1/1964 מדיניות דיור והתיישבות באזורי אוכלוסייה אינטנסיבית-גרמנית
פר-948/14 1/1/1964 תוכניות לאומיות לחלוקה מחדש של האוכלוסייה ולבניית ערים חדשות בישראל-צרפתית
פר-956/4 1/1/1964 SEDIMENTARY STRUCTURES AND PAEOCURRENTS IN THE TRIASSIC SANDSTONES OF MAKHTESH RAMON
פר-956/3 1/1/1964 NEOGENE AND QUATERNARY SUBSURFACE GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY OF THE ZEVULUN PLAIN
פר-956/1 1/1/1964 מחצבים בישראל ודרכי ניצולם
פר-957/4 1/1/1964 הגיאולגיה התת קרקעית של שכבות הניאוגן- רצנט בעמק זבולון
פר-957/3 1/1/1964 פוספוריט ברזלי במישור הרוחות
פר-915/3 1/1/1964 המפעל
פר-917/15 1/1/1964 ביולטין הספריה
פר-921/2 1/1/1964 בשירות התעסוקה
פר-921/1 1/1/1964 דין וחשבון סטטיסטי
פר-936/12 1/1/1964 פעולות משרד הפנים
פר-942/8 1/1/1964 הצעת התקציב של משרד הפנים
פר-942/5 1/2/1964 פעולות משרד הפנים
גל-1750/2 1/2/1964 תודעה יהודית ישראלית התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא התודעה היהודית בישראל: ישיבות הועדה של המרכז לטיפות התודעה היהודית בבתי ספר היסודיים והעל יסודיים  הזמנות  התודעה היהודית-ישראלית בבית ספר התיכון ישיבות המרכז להעמקת התודעה היהודית ועוד.
פר-934/10 1/3/1964 הדילול באשכולות ענבי-מאכל ואריזתם בכרם
פר-948/9 1/3/1964 מדריך לתיקון ברשות המקומית
פר-935/13 1/5/1964 כוח האדם בישראל
פר-948/3 1/5/1964 דין וחשבון של הועדה לבדיקת שיטת המסים ברשויות המקטמיות
פר-957/8 1/5/1964 TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
פר-957/2 1/5/1964 ההרכב והתכונות הפיסיקליות של משקעים מתוך מספר מדגמים גלעיניים מהמדף והמדרון היבשתיים
פר-957/1 1/5/1964 ההרכב והתכונות הפיסיקליות של משקעים מתוך מספר מדגמים גלעיניים מהמדף והמדרון היבשתיים
פר-934/11 1/6/1964 סקר קטיפת אפרסקים הובלתם מיונם ואריזתם
פר-934/9 1/6/1964 ניהו רשומות במשק הקיבוצי-תדריך
פר-956/9 1/6/1964 הגיאולגיה וההידרוגיאולוגיה של הקרטיקון התחתון בנגב הצפוני והרי יהודה
פר-917/6 1/6/1964 בחקלאות ובמשק
פר-950/5 1/6/1964 REPORT OF THE TECHNOLOGICAL ADVISORY BOARD
פר-956/5 1/7/1964 GEOLOGICAL MAP OF ISRAEL
פר-956/8 1/7/1964 GEOLOGICAL MAP OF ISRAEL
פר-948/12 1/8/1964 אומדני הכנסות והוצאות  לשנת הכספים 1963/4
פר-935/7 1/9/1964 תהלכי העבודה בסיפנים
פר-934/23 1/9/1964 מסיק זיתים (בעל)
פר-957/6 1/9/1964 BIBLIOGRAPHY OF FORAMINIFERA FROM ISRAEL
פר-957/5 1/9/1964 הטריאס בעריף א-נקה  סיני
פר-917/13 1/9/1964 תמחיר
פר-934/16 1/10/1964 ארגון העבודה בחדר האוכל תדריך
פר-956/6 1/10/1964 PROGRESS REPORT AND PROGRAMME OF WORK 1.6.64-31.3.66
פר-957/7 1/10/1964 MEGAFOSSILS FROM THE 'CE 6' FORMATION IN THE SEDOM  AREA
פר-935/17 1/11/1964 רשימת הישובים ואתרי עתיקות בישראל לוח מרחקי-דרך בין ישובים
פר-956/13 1/11/1964 LICENCE
פר-956/11 1/11/1964 LICENCE
פר-956/12 1/11/1964 LICENCE
פר-956/10 1/11/1964 LICENCE
פר-957/9 1/11/1964 SUMMARY OF PETROLEUM EXPLORATION ACTIVITY IN ISRAEL
פר-934/24 1/12/1964 החינוך המקועי בישראל
פר-934/22 1/12/1964 אריזת ענבים לייצוא
פר-935/12 1/12/1964 כוח אדם בעיירות הפיתוח
פר-935/10 1/12/1964 MANPOWER IN DEVELOPMENT TOWNS
פר-948/11 1/12/1964 חוקי העזר של הרשיות המקומיות
פר-956/2 1/12/1964 CONIACIAN AMMONITES FROM THE NEGEV (SOUTHERN ISRAEL)
פר-910/3 1/14/1964 עבודה וביטוח לאומי
גל-73248/2 1/20/1964 עיריית תל אביב יפו חוזה מספר: 16268 בין העירייה לבין חברת חלקה: 145 בגוש: 6976 בעמ בדבר חליפין במקרקעין בגוש: 6976 בתיק התכתבויות  דיונים ופרסומים הנוגעים לחילופי מקרקעין בגוש 6976.
פר-934/8 1/21/1964 שוק העבודה ברביע השלישי של 1963
פר-934/14 1/29/1964 ברירה ופתוח של מנהלים בדרג התיכון
פר-934/17 1/29/1964 התפחויות בצנורות השווק
גל-392/22 3/4/1964 חוק שירות התעסוקה  תקנון (המשך מתיק מספר 21) – תקנונים  צוים  פרוטוקולים  דו"חות והתכתבות בענין גיבוש תקנון ונהלי עבודתו של שירות התעסוקה.
פר-934/19 3/16/1964 מיבדק ניהול חבר עובדים
פר-934/15 3/22/1964 מועצת המנהלים והמנהל הכללי
פר-934/12 3/29/1964 התמורות במשק והשפעתן על כח אדם
גל-73248/14 4/22/1964 עיריית תל אביב יפו חוזה מספר: 16428 בין העירייה לבין חברת חלקה: 208 בגוש: 6108 חלקות: 208 210 בדבר מכירת קרקע בתיק התכתבויות  דיונים ופרסומים הנוגעים למכירת קרקע. גוש 6108 חלקה 208
פר-935/11 5/5/1964 מחקר כוח אדם
פר-935/9 5/5/1964 MANPOWER SURVEYS
פר-911/1 5/5/1964 מחקר כח אדם
גל-18744/38 8/23/1964 גן-הילדים הממלכתי עשרת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא גן-הילדים הממלכתי ביישוב קהילתי עשרת: הודעה על סגירת מוסד חינוך רשמי  בקשה לפתיחת מוסד חינוך רשמי  פתיחת מוסד חינוך רשמי חדש  בקשה לפתיחת גן ילדים רשמי/שאינו רשמי  2 כתות גן במרכז גדרות  דווח ביקור בגן-ילדים  גן ילדים הבלתי רשמי פתיחת הגן-ילדים שאינו רשמי מכתב לוואי לרישיון זמני ועוד.
א-7937/6 10/13/1964 מדענים גרמנים במצרים א' פרוטוקולי ישיבות וקטעי עתונות בנוגע לפעולת מדענים גרמנים במצרים.
פר-948/10 10/17/1964 תוכנית לימודים
גל-2948/20 10/25/1964 מוסלמים – רשימת ההקדשים בצפון רשימות ההקדשים ומחזיקי ההקדשים ברישמוי משרד הדתות  דרישות תשלום.
פ-5508/1 11/24/1964 חנוכת מפעל האשלג החדש בים המלח קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  בתיק – תצלומים מחנוכת מפעל האשלג החדש בים המלח;
גל-1424/12 12/1/1964 דון יוסף נשיא התכתבויות ממשרד החינוך בנושא יובל 400 שנה למות דון יוסף הנשיא בטבריה  עצרת חגיגית לזכרו.
ג-10547/26 12/28/1964 רינה איתני פניות ציבור אל ראש הממשלה לוי אשכול בבקשה להתערבותו ב'פרשת רינה איתני'; פניות גם אל שגרירות ישראל בוואשינגטון בבקשה לסיוע; פנייה לסיוע בעניין הפרשה גם אל חברי הכנסת מהליגה למניעת כפייה דתית בישראל; הצעת חוק – 'הצעת חוק רינה איתני' שהוצעה על-ידי חבר הכנסת משה סנה – הצעה שהוגשה ליו"ר הכנסת בהתאם להחלטת ממשלה מס' 34;
גל-48242/18 1/1/1965 טיבה טיבה
א-7934/2 2/4/1965 עותקים עודפים ינואר-פברואר 1965 (11) (המשך מתיק 1) פרוטוקולים  סיכומי פגישות וראיונות עתונאיים מלשכת ראש הממשלה  לוי אשכול  בנוגע לנושאים שונים כולל התעצמות ירדן  ניתוחי מתים  קשרי ישראל-גרמניה  ישיבת "שרינו" בנושאי מדיניות קרקעות  ביטוח לאומי  עניני מים ועוד. הושחרו פיסקאות הנוגעות לפעילות מודיעין רגישה.
פ-5511/1 3/24/1965 ביקור ראש הממשלה בבריטניה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו בבריטניה במארס 1965.
חצ-1559/13 5/1/1965 ברזיל ברזיל
ג-10549/116 5/4/1965 גבירץ ג. מברק בו מבקש ג. גבירץ (J. GEWIRTZ) מלונדון העתק מהודעתו בעברית של ראש הממשלה לוי אשכול בתוספת חתימתו.
גל-2373/14 9/12/1965 המחלקה המוסלמית – חומר על המחלקה מאמרים על הארגון הקהילתי של הדרוזים בישראל  החיים הדתיים בישראל; בקשות לקבלת חומר מחקרי על המיעוטים הדתיים בישראל ועל מקומות קדושים מוסלמיים לצרכי לימוד והסברה; התכתבויות  ידיעונים  סקירות וחומרי הסברה שנכתבו על ידי המחלקה המוסלמית בנושא חיי הדת והשירותים הדתיים לאוכלוסיה המוסלמית  תכנית להדפסת הקוראן בישראל ועוד.      ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.      ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-73437/18 10/29/1965 פקיד מסדר הקרקעות כללי בתיק – מירשם והסדר מקרקעין בחיפה – איזורי ההסדר וגושי הרישום – לבירור תביעות ובקשה לפרסום לוח הזכויות לגושים בהתאם לסעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין – התשכ"ט – 1969; הודעה על קריאת לוחות זכויות לפי שמות יישובים; הודעה על חקירת תביעות באום אל פחם ובאקה אל ע'רביה  כפר זיתא  – פירוט מספרי הגושים; הענקת פטור למועצה המקומית בנימינה מאגרות רישום בפנקסי מקרקעין;
גל-7484/15 12/1/1965 ועדת סכר להקמת כבל ת"א תת-ימי ועדת סכר להקמת כבל ת"א תת-ימי
גל-11839/2 1/1/1966 מחלקת מבנים – כבל תת-ימי מחלקת מבנים – כבל תת-ימי
גל-2383/15 1/4/1966 המחלקה המוסלמית – פגישה עם הנשיא ברכת נשיא המדינה לאזרחים המוסלמים לרגל חג הקורבן  ברכות נכבדים מוסלמים לנשיא המדינה  רשימות מוזמנים יהודים מוסלמים לבית הנשיא לרגל החג  הזמנות לקבלת הפנים ועוד.
גל-12042/9 1/27/1966 משרד ראשי ומחוזות – ועדת ההכנה של הסימפוזיון הבינלאומי על אוטומציה במינהל האוכלוסיה. כרך א' תוכנית הסימפוזיון הבינלאומי על אוטומציה במינהל האוכלוסיה  פרוטורולים של ועדת ההכנה והנהלת הסימפוזיון והתכתבות לגבי ארגון הכנס בין מנכ"ל משרד מאיר סילברסטון  יו"ר הוועדה לאוטומציה במשרד האוצר אהרן גרץ  יו"ר חברת "כנס" גדעון ריבלין (מארגן הסימפוזיון)  יו"ר איל"א (איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה) דב חביון וגורמים נוספים ועוד.
גל-2392/5 2/1/1966 המחלקה המוסלמית – פגישות עם הנשיא ברכות לחגים מנשיא המדינה לאזרחים המוסלמים ופניות מנהיגים מוסלמים לנשיא המדינה  רשימות מוזמנים לפגישות עם הנשיא ועוד.
ג-10920/14 3/1/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – הבנין -מכרזים  קבלנים (המשך מתיק 13) חשבונות מטעם חברת "Ron Engineering and Construction (Quebec) Ltd" (רון – הנדסה ובניה (קוויבק) בע"מ) עבור קבלנים שונים בקשר לעבודות בניה בביתן הישראלי בתערוכה והתכתבות נלווה של הנהלת הביתן.
פ-5512/1 6/15/1966 ביקור ראש הממשלה באפריקה – קניה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  ביקור ראש הממשלה לוי אשכול במדינות אפריקה – קניה; בתצלומים עם סגן הנשיא ג'וזף מורמבי.
ג-10549/61 8/5/1966 מרמור יצחק מכתב בודד
ג-10539/25 8/25/1966 קמינר ראובן פניות ציבור מאת ראובן קמינר אל ראש הממשלה לוי אשכול בנושא פעולות מחאה שננקטו בישראל נגד ביקורו של קנצלר גרמניה  קונרד אדנאואר; פנייה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה מפורטת לעיכוב הליכי משפט בשל פעולות המחאה בה השתתפו אזרחים אשר הביעו את כאבם כאזרחים לרגל ביקורו של אדנאואר ראש  ממשלת גרמניה המערבית לשעבר בישראל;
גל-13026/6 9/15/1966 פרסומי המזכירות הפדגוגית התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לפרסומי המזכירות הפדגוגית לחינוך יסודי והכשרת מורים: טענות על עבודת המדפיס הממשלתי  רשימות פרסומי המזכירות לפי שנים  מכתבי תודה לאנשים שלקחו חלק בחיבור החוברות "השונה בחבורה" ו"בעיות חינוך בישראל לקראת העשור הבא"  הנחיות השימוש בראשי תיבות וקיצורים בפרסומים  לוח אותיות וספרות  הסכם עם מרים גרוס-לוין  טיוטות "לקט" 2 ו"מוסף" 2  מפקד ספרי לימוד בעברית כיתות ה-ו תש"ל  סיכומי ישיבות של הוועדה לפרסומים  "אגרת אל עובד החינוך" – אייר תשל"ד  "על יהודי סוריה" ועוד.
גל-51195/7 10/24/1966 אזרחים עובדי צה"ל – הסכמים קיבוציים ממשלתיים אזרחים עובדי צה"ל – הסכמים קיבוציים ממשלתיים.
גל-3830/9 11/15/1966 תערוכת מונטריאול – בידור  סרטים  יום ירושלים  ביקור הנשיא  אמנים. כרך ב' בתיק התכתבויות שונות בעניין ניהול והקמת הביתן הישראלי בתערוכת אקספו במונטריאול. ההתכתבויות הינן מול גורמים בישראל ובתפוצות בעניין פרסום ויחסי ציבור לביתן הישראלי בתערוכה. התכתבויות ותכנון ביקור הנשיא ורעייתו בתערוכה  הופעות אמנים שונים בביתן ועוד.
גל-11866/25 1/1/1967 מחלקת מבנים – כבל תת-ימי מחלקת מבנים – כבל תת-ימי
גל-7104/1 1/1/1967 היועצת המשפטית – מנשרים וצווים של מפקדת אזור יהודה ושומרון כרך א' מנשרים וצווים של מפקדת אזור יהודה ושומרון
גל-12042/13 1/1/1967 משרד ראשי ומחוזות – ועדת ההכנה של הסימפוזיון הבינלאומי על אוטומציה במינהל האוכלוסיה. כרך ב' כרך א' תוכנית הסימפוזיון הבינלאומי על אוטומציה במינהל האוכלוסיה  פרוטורולים של ועדת ההכנה והנהלת הסימפוזיון והתכתבות לגבי ארגון הכנס בין מנכ"ל משרד מאיר סילברסטון  יו"ר הוועדה לאוטומציה במשרד האוצר אהרן גרץ  יו"ר חברת "כנס" גדעון ריבלין (מארגן הסימפוזיון)  יו"ר איל"א (איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה) דב חביון וגורמים נוספים ועוד. בתיק נאום שר הפנים משה שפירא באנגלית  בפתיחת  כנסת + תרגום לעברית (עמודים 84 – 94); סקירה על מרשם האוכלוסין במדינת ישראל מאת סמנכ"לית משרד הפנים יהודית היבנר (עמודים 130 – 143)
טס-3001/239 1/1/1967 בית הרוס בואדי ג'וז אשה שהתגוררה בבית שנהרס בואדי ג'וז  מחוץ לחומות ירושלים ולא רחוק ממוזיאון רוקפלר  אוספת את חפציה (ללא ציון תאריך  כנראה לאחר מלחמת ששת הימים). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה. .
ג-10524/72 2/2/1967 פלד מרדכי פניות ציבור אל ראש הממשלה לוי אשכול – רעיונות בעניין שילובם של בני הנוער היהודי מחוץ-לארץ בחיי מדינת ישראל  כלומר הבאת נוער יהודי מחו"ל לטובת לימודים בישראל;
ג-10524/85 3/3/1967 משפחת ברטוב בתיק מכתב ממזכירת ראש הממשלה אל משפחת ברטוב בנוגע לסיוע ליהודי מאשדוד. (אין פירוט מעבר לזה בתיק)
פ-5509/1 3/9/1967 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון במפקדת הג"א קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול במפקדת הג"א.
פ-4226/15 6/21/1967 פיתוח האזורים הכבושים – הגדה המערבית סיכומי דיון  תזכירים והתכתבות בנוגע לקידוחי מחקר בגדה המערבית  פיתוח מקורות מים  אספקת מים לכפרים  קווי חיבור מים  תכנון מפעלי מים ועוד (המשך בתיק מס' 17)
גל-3830/10 7/19/1967 תערוכת מונטריאול – התכתבויות עם הנהלת התערוכה בתיק התכתבויות של הנהלת הביתן הישראלי. בין ההתכתבויות ענייני פרסום  תגובות  ביקורים בביתן ועוד.
גל-2128/12 9/1/1967 המחלקה הערבית – מזרח ירושלים התכתבות בקשר לקיום פעולות שונות לבני המיעוטים במזרח העיר בנושאי תרבות ומסחר.
גל-6795/11 12/15/1967 אגף התכנון – המרכז בית-דגן תכנית מפורטת מספר 14/430  בית דגן  גוש 6075  חלקה 73 – אזור מגורים ומבני ציבור  פרסום להפקדה בילקוט הפרסומים. מצורפים תשריטים.
גל-17932/24 12/19/1967 תכנית בלימודי קודש בבתי ספר מקצועיים דתיים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא תכנית לימודי קודש: הצעה לתוכנית המשולבת להוראת תנ"ך ותורה שבעל פה  הצעת תכנית לימודית זמנית בתלמוד לבתי ספר המקצועיים הדתיים  חוזר  בחינות גמר בתנ"ך לבתי ספר מקצועיים חרדים  הנושא המסכם בתנ"ך  היערכות חדשה של המסלולים בנתיב הטכנולוגי ועוד.
פ-5510/1 12/20/1967 טקס הגעת מטוסי הסקייהוק לישראל קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  הבאת מטוסי הסקייהוק הראשונים לישראל; אלבום למזכרת לראש הממשלה לוי אשכול מאת מפקד חיל האוויר – אלוף מוטי הוד.
חצ-4198/17 1/1/1968 ישראל – י-ם – פעילות בנוגע לירושלים כרך א' (המשך בתיק מס'  18)
ג-6942/14 1/1/1968 חוק לתיקון פקודת בריאות העם. חוק לתיקון פקודת בריאות העם.
חצ-4198/18 4/1/1968 ישראל – י-ם – (המשך מתיק 17) פעילות בנוגע לירושלים כרך א'
גל-11867/15 5/1/1968 מחלקת מבנים – מנהרה לכבלי טלפון – נתניה מחלקת מבנים – מנהרה לכבלי טלפון – נתניה
חצ-4198/19 5/31/1968 ישראל – י-ם – פעילות בנוגע לירושלים כרך ב' (המשך בתיק מס' 20)
גל-6936/7 6/17/1968 אגף התכנון – עמק-חפר – חרבת לאת הוועדה לתכנון ובנייה – עמק חפר
ג-10540/120 8/7/1968 מרמלשטיין פ בתיק פנייה לראש הממשלה בבקשה לאפשר למפעל סוכריות לייצר את דמותו על גבי סוכריות.
ג-10524/15 11/22/1968 אברהם קרפוביץ  שני מכתבים מאברהם קרפוביץ  (אזרח פרטי) ללשכת ראש הממשלה עם הצעות לרישום סעיף הלאום במסמך נפרד מתעודת הזהות ולרשום בתור יהודי רק את מי שאמו יהודיה בשל השלכות העניין על נישואין וגירושין לפי ההלכה ומכתבי תשובה קצרים עם אישורים על קבלת המכתבים.
גל-73320/33 12/8/1968 עיריית תא חוזה מס: 18604 עם חב' בן חיים בע"מ גוש: 6160 חלקות: 189-190 בתיק התכתבויות  דיונים פרסומים הנוגעים למכירת קרקע של העירייה. גוש 6160 חלקה 189-190
פ-3083/23 1/1/1969 מפתח לכרטסת I.B.M  (של בתו אפרת) דו"חות חפירה ארכיאולוגית וקטע ממאמר על ממצאים ארכיאולוגיים פרהיסטורי.
פ-6289/2 1/1/1969 חוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 התיק מכיל רשימות בכתב יד.
גל-42608/7 1/1/1969 כרמיאל – שטח שיפוט מפות גבול שטח שיפוט- כרמיאל
גל-7131/4 1/1/1969 קטעי עתונות – לבנון בנון במערבולת הלאומנות הערבית/ ר. מוצרי – "תמורות"  משרד החוץ – מחלקת ההסברה – דפי רקע – לבנון והמחבלים הערבים (Lebanon and the Arab Terrorists).
ל-1724/3 1/1/1969 פעולות איבה אזור תעשיה קרית שמונה תיק משטרת ישראל  מסתננים  פעולות איבה  קטיושה  קרית שמונה  קומנדו  מטענים  מוקשים  טרקטור  נזק  פיצוץ מעביר מיים  צה"ל  לבנון  צינור נפט  מנרה  מסעדה  גניבה  עגלות  מלכיה.
ג-10904/18 1/1/1969 הוראות נוהל – גנזך המדינה הוראות נוהל – גנזך המדינה
גל-51101/5 3/19/1969 א.ב.ג – הלבשת גברים א.ב.ג – הלבשת גברים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-42608/10 4/1/1969 כרמיאל – שטח שיפוט התכתבויות הנוגעות לתחום השיפוט של העיר כרמיאל; פרוטוקול ישיבת ועדת חקירה בעניין שינוי תחום שיפוטה של עירית כרמיאל בעקבות מעמדה המוניציפלי של כרמיאל לעיר – התכתבות ופרסומן ברשומות; הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לפי פקודת העיריות; ועדת גבולות כרמיאל – מרום הגליל; המלצות ועדת הגבולות לכרמיאל; תשריט השטח בכרמיאל – שטל שיפוט קיים ושטח מוצע להרחבה; ביקורת גבולות שיפוט – המועצה המקומית בכרמיאל – התכתבויות. כינון המועצה בכרמיאל – התכתבות.
גל-3803/14 5/19/1969 פרס קפלן – פריון הייצור פרס קפלן – פריון הייצור. רשימת המועמדים לקבלת פרס קפלן לשנת 1969.
טס-3001/581 6/5/1969 טס_3001_581-8162 PRESS COLLECT=APPHO LONDON(TLV5)JERUSALEM.JUNE  5(AP)ANNIVERSARY 1967 MIDDLE EAST WAR.ISRAELI POLICE AND ARAB SCHOOLGIRLS IN ARGUMENT AFTER POLICE HAD DISPERSED A PROCESSION TO MOSLEM CEMETRY  TO LAY WREATHS. (ASSOCIATED PRESS  RADIOPHOTO)BC.5/6/69.CALVERT/STF.    TLV/LND 7  51205G  234SQCM  T/A APPHO LND 333 עימות בין שוטר לתלמידות בית ספר ערביות ביום השנה למלחמת ששת הימים
פ-2395/16 6/16/1969 העתק מכתב של מנשה בן אלישר אל יהודה בורלא בנושא כתיבת ספר אודות פועלו העתק מכתב של מנשה בן אלישר אל יהודה בורלא בנושא כתיבת ספר אודות פועלו של הרב יהודה אלקלעי. זאת בעקבות מאמר של אייזיק רמבה בנושא דמותו של בורלא​
נ-125/64 6/23/1969 Alliance Israelite universelle העברת מכתב ברכה מזלמן שזר לרנה קאסן זוכה פרס נובל לשלום
ש-148/15 7/11/1969 ארגון המועצות האזוריות – יישוב ופיתוח הגליל ההררי – הצעת הועדה לתכנון איזורי – סקירות (העתקים) התכתבויות וחליפת מסמכים מרשויות מקומיות בנושא הגירה בין הכפר והעיר מרכזים בין-כפריים ואחרים: שרטוטים  מסקנות ראשוניות לגבי מיקום אופטימלי של שירותים במרכזים כפריים  דו"ח על התקדמות המחקר בנושא ממדים אופטימליים של שירותים  בין-כפריים איטיים וציבוריים  מחקר על המודרניזציה של הכפר המסורתי  יחסי עיר – כפר בישראל סכומים כללים דוחו"ת המחקרים ועוד.
גל-57014/10 7/22/1969 שיתוף העולה עם בית חרושת "תעשן" עכו תנאי העסקה בבית חרושת "תעשן"
גל-2214/9 9/1/1969 דשנים – המועצה לפיתוח דשנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התעשייה בנושא דשן: דו"חות חודשיים של המועצה לפיתוח דשנים (Fertilizer and Chemical Development Council)
גל-8604/43 9/8/1969 ערעור של סלים כיאט גוש 10829/73 בתיק ערעור של סלים כיאט על החלטת הועדה לתכנון ובנייה בעניין בקשתו להקמת מבנה טרומי על מגרש בגוש 10829 חלקה 73  חיפה.
גל-12479/12 12/28/1969 ישיבת הרב עמיאל מידע על ישיבת הרב עמיאל בתל אביב הכולל חשבונות  דו"ח הכנסות והוצאות  קבלת תרומות ועוד'.
גל-2376/1 1/1/1970 המחלקה המוסלמית – מוזאון בעין-כרם פרוגרמה – מרכז לטיפוח אמנות האסלאם בירושלים  אומדן כספי להקמת המוזיאון.
ל-1724/4 1/1/1970 פעולות עויינות – קרית שמונה תיק משטרת ישראל  דו"ח הסתננות  צה"ל  מג"ב  עקבות  מוקשים  לבנון  חבלן  משגב עם.
חצ-9153/6 1/6/1970 דרום אפריקה – חרם כלכלי. תכתובת בעניין קבלת אשראי מבנק דרום אפריקאי  ניסיון להפעלת ארגונים יהודיים נגד חברות מכוניות יפניות המיוצרות בדרום אפריקה  החלטת מועבי"ט בעניין הטלת סנקציות על מכירת אמל"ח או חלקיו לדרום אפריקה  חרם ערבי על חברה דרום אפריקאית.
גל-2338/13 2/18/1970 שבוע המזון חוזרים  חומר הסברה והתכתבויות בנוגע לתכנון וארגון "שבוע המזון" הישראלי הראשון בתל אביב  1971 – מטרות שבוע המזון  תכנית אירועי השבוע (תערוכת מוצרי מפעלי מזון ישראלים  סימפוזיון טכנולוגי  כנס ועדות המזון האזוריות מחו"ל  טקס פתיחת סנפרוסט ועוד)  פרסום והכנת עלוני הסברה וחומר רקע לקראת שבוע המזון לאנשי מסחר  טכנולוגים  חברי ועדות המזון קניינים מחו"ל ומשקיעים פוטנציאליים בתעשיית המזון  רשימת משתתפים. שבוע המזון השני בישראל בינואר 1973 – לוח אירועים  רשימת יצרנים ועוד. היערכות לשבוע המזון השלישי בינואר 1976 (ראו בהרחבה תיק גל 2338/13). התכתבויות עם הנציבות המסחרית הישראלית בקנדה ועם הנציגים הכלכליים בחו"ל  סיכומי פגישות  סקירות ועוד. בתיק קטעי עיתונות בנושא  עלון כלכלי ומידע על יצרני מזון.
ג-10531/62 2/21/1970 מרדכי זלמן פנייה לראש הממשלה בנושא יוקר החיים במדינה
א-7332/16 3/1/1970 מטבע – חוץ הקצבות נוסעים לחוץ לארץ הקצבות מטבע חוץ לישראלים הצעות החלטה- מסחר בלתי חוקי במטבע חוץ.
גל-2393/8 4/2/1970 המחלקה המוסלמית – חומר על המחלקה מענה לבקשות לחומר על פעילות המחלקה ועל העומדים בראשה ועל האוכלוסיה המוסלמית ומוסדות וארגונים מוסלמיים בארץ; מאמרים על האוכלוסיה הנוצרית במזה"ת  על העולם הערבי ועוד.      ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
טס-3004/1314 5/2/1970 הפגנות של אנשי שמאל קיצוני כנגד מעצר מינהלי של עצירים הפגנות של אנשי שמאל קיצוני כנגד מעצר מינהלי של עצירים.
גל-2393/3 5/6/1970 המחלקה המוסלמית – תיקון מסגדים – כללי רשימות מסגדים בירושלים  מקומות קדושים נטושים  פרויקטים לביצוע במסגדים  התכתבויות בנושא בניית ביטוח מסגדים ועוד.
גל-2531/13 6/29/1970 מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים של יעקב קופולוביץ'  מנהל מחלקת הקבורה והמחלקה לקראים ושומרונים במשרד הדתות  בעיקר בענייני קבורה ובתי עלמין. בתיק סקירה על ההבדל בין היהודים הרבניים לקראית בשחיטה (עמוד 487)  שתי סקירות על המחלקה לענייני קבורה והמחלקה לקראים ושומרונים (עמוד 493)  רשימת ביצוע העבודה ב-50 הקברים שבחלקה הספרדית בהר הזיתם (עמודים 701 – 703).
גל-924/16 9/3/1970 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – שבוע המזון בישראל. התכתבות בנוגע להפצת הזמנות לשבוע המזון הישראלי.
גל-57523/5 11/1/1970 בתי זיקוק – זיכיון חדש חוק זיכיון הנפט- רשומות 1985 זיכיונות ורשיונות בבתי זיקווק לחברות שונות שטרי זיכיון  התכתבויות
טס-3004/856 11/3/1970 פגישת יגאל אלון  ראש הממשלה בפועל וג'וזף גודבר  שר החוץ הבריטי פגישת יגאל אלון  ראש הממשלה בפועל וג'וזף גודבר  שר החוץ הבריטי; שר החוץ הבריטי  הוא הראשון לבקר בישראל  מאז שהמפלגה השמרנית עלתה לשלטון. ביקורו הוא בעקבות אירוע יום הצהרת בלפור.
ג-6942/13 1/1/1971 חוק הספריות הציבוריות. חוק הספריות הציבוריות.
ג-6942/15 1/1/1971 חוק ביטוח בריאות. כרך א'
ג-6942/16 1/1/1971 חוק ביטוח בריאות. כרך ב'
חצ-7311/2 1/1/1971 ביקור רוג'רס – שיחות סיסקו
גל-59538/7 4/1/1971 מפקדת אזור יהודה ושומרון – דין וחשבון לשנת הממשל החמישית דין וחשבון לשנת הממשל החמישית  מפקדת אזור יהודה ושומרון .
גל-12473/15 8/14/1971 ישיבת "כנסת חזקיהו" – כפר חסידים בתיק – התכתבויות הנוגעות לישיבת כנסת חזקיהו – ישיבה חרדית ליטאית בכפר חסידים; התנהלות הישיבה מבחינה תקציבית – דוח כספי – דו"ח הכנסות והוצאות; אגודת 'כנסת חזקיהו' כפר חסידים – דין וחשבון המבקרים לשנת תשל"ה-תש"מ; הקבלה תקציבית לתרומות – התכתבות; חתימת הסכם בין משרד הדתות לבין ישיבת 'כנסת חזקיהו' – בעניין קבלת תמיכה בצורת הקצבה ממשרד הדתות לטובת הישיבה; פנייה לשר הדתות  אהרון אבוחצירא בבקשה למתן מענק כספי לטובת הישיבה; הקמת מבנה הפנימיה לידי הישיבה הוצאות הקמת הפנימיה; פרטי-כל מאסיפה כללית – אגודת 'כנסת חזקיהו'; בחירות לוועד האגודה.
גל-3251/3 11/21/1971 מיטרנד פרנסוא – פונטילון רוברט (משרד החוץ – צרפת) התכתבויות לבביות בין ראש הממשלה יצחק רבין לבין פרנסואה מיטראן  מזכיר המפלגה  הסוציאליסטית הצרפתית על רקע החלטתו של רבין לפרוש מהמירוץ למועמדות לראשות הממשלה הבאה בישראל; ביקור פרנסואה מיטראן ומשלחתו בישראל – לוח זמנים; עוד בתיק – פניות ציבור אל ראש הממשלה ביחס לביקור מיטראן בישראל; דברי מיטראן לראש הממשלה רבין – תחת הכותרת: 'יחסי ידידות מקשרים בינינו" – הודעה לעיתונות; הצהרה של מיטראן והתייחסותו לבעיה הפלסטינית – 8 במרץ 1972;
טס-3029/45 12/1/1971 חינוך-תרבות אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון מבקר במצודת "ביריה" בגליל לאחר שזו שוחזרה. (בתיק גם מכתב מ-1963 לדוד בן גוריון מד"ר ברטהולד ויילר).
גל-4105/6 1/1/1972 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – Nordic Approaches to Socia Planning דנמרק המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – Nordic Approaches to Socia Planning דנמרק
ג-6942/7 1/1/1972 חוק המועצה הציבורית לתרבות ולאומנות . חוק המועצה הציבורית לתרבות ולאומנות .
גל-54773/9 1/19/1972 שוודיה סקירות ומברקים על התוצרים הכלכליים של שבדיה שבדיה- חברות ממשלתיות מברקים בנוגע לענייני רכוש
גל-22710/11 2/18/1972 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – גני יוחנן (תיקון תקנון) בתיק תכנית מפורטת מס' גז/1/25 ושינוי תכנית מפורטת מס' גז/25א' – גני יוחנן.
ג-6987/1 2/27/1972 לשכת השר בר-לב – טחנות קמח בתיק התכתבויות בנוגע מדיניות המשרד בענף טחנות הקמח  הסדר מכירת חיטים לטחנות הקמח ועוד.
טס-3015/279 2/28/1972 כוחות צה"ל בגבול לבנון אחרי פשיטה בת ארבעה ימים בדרום לבנון. כוחות צה"ל בגבול לבנון אחרי פשיטה בת ארבעה ימים בדרום לבנון.
טס-3015/287 3/16/1972 יובל נאמן  הרקטור של אוניברסיטת ת"א מודיע על תגליתו של ד"ר דרור שדה בדבר גלי כוח-המשיכה. פרופ' יובל נאמן  רקטור אוניברסיטת תל אביב  מכריז על תגליתו של ד"ר דרור שדה בעניין גלי כוח המשיכה.
טס-3015/289 3/21/1972 מאיר לנסקי  היהודי האמריקאי המשתייך למאפיה  נראה עם עו"ד לפני הופעתו בפני בית-המשפט העליון בדבר ערעורו על שלא מעניקים לו אזרחות ישראלית. Sir Alec Douglad-home (אלק דאגלס-יום)  שר החוץ הבריטי הראשון שביקר בישראל משוחח עם שר החוץ אבא אבן בנמל התעופה בלוד בקבלת הפנים שנערכה לכבודו; בתצלום הדני – מאיר לנסקי  משוחח עם פרקליטו  דוד רוזן ממיאמי בעניין ערעורו בנוגע לאזרחותו.  .
גל-2393/4 5/3/1972 המחלקה המוסלמית – אדריכל במחוז הצפון התכתבויות וחשבונות על סיורים במסגדים וכפרים ערביים.
גל-71011/7 5/31/1972 מ.א. געתון – בית קברות אלקצבה – נטוש התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע  לכפר הנטוש אל-סומריה בשטח המועצה אזורית געתון: המסגד בכפר  גידור ושיפוץ בית הקברות  טענות לחילול בית הקברות ועוד.
ג-6990/5 6/1/1972 לשכת השר בר-לב – ועדות שרים לאזורי פיתוח התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התעשייה בנושא אזורי פיתוח: הצעת השר לקליטת העלייה  מדיניות  הצעת סווג ערי פיתוח  סכום  ריכוז מפעלים קיימים  נספח  נושאים לדיון בוועדת השרים לערי פיתוח ועוד.
גל-22905/8 7/10/1972 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – עכברה בתיק תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מפורטת מס' ג/1598  אתר מחצבה בגוש 13868 – עכברה.
גל-2325/31 1/1/1973 שוודיה כרטיסיות מידע של שמות אנשים שהשתתפו בוועידה כלכלית
ג-6942/26 1/1/1973 חוק המתעסקים ברפואה. חוק המתעסקים ברפואה.
פ-3246/2 1/1/1973 The Concept of Justice in Jewish Law בתיק מחברת בכתב-יד לפרסום האוניברסיטה בפוארטו ריקו.
גל-2327/28 1/3/1973 שוודיה תיאומי לוז ומידע לגביתערכה כלכלית בשבדיה
ג-10518/39 1/22/1973 מרגולין שושנה מכתב שמוען לשר הביטחון מאזרחית ארה"ב
גל-2375/9 2/6/1973 המחלקה המוסלמית – נציב תלונות הציבור סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח מס' 24 של מבקר המדינה  התכתבויות בנושא תיקון ליקויים ועוד.
גל-5868/10 2/12/1973 אישורי תכניות בניה – טובא בתיק תכנית מפורטת מס' 1765 המהווה שינוי לתוכנית מפורטת מס' 1137 – ישוב בדואים בטובא.
א-305/1 4/1/1973 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה 
גל-16963/10 4/3/1973 מדידת פריון כלכלי  1974 מדידת פריון כלכלי  1974  איסוף פרויקטים  מחקר של רמות תפוקה למועסק במפעלים  התפתחות פריון העבודה  המלצות לפעולות הממשלה להגדלת הפריון במשק.
גל-71301/10 5/1/1973 מפרט טכני בתיק קובץ תקנות התכנון והבנייה ומפרטים שונים: הצעת מפרט להנחת והחלפה של צנרת מי שתיה ברשת עירונית  הוראות שימוש והתקנה של צנרת עשויה חומרים טרמופלסטים המיועדת להרחקת שפכים ביתיים  מערכות סולאריות דירתיות מאולצות פתוחות לחימום מים  מערכות סולאריות דירתיות מאולצות סגורות לחימום מים  התקנת מערכות ביתיות לאספקת מים חמים וקרים מצינורות ואביזרים העשויים מפולי ויניל כלוריד מוכלר  צינורות נחושת למערכת מי שתיה בביניינים  הנחיות להרכבת מערכת אספקת מים דירתית ומערכת הסקה מרכזית בצנרת נחושת  מערכת מדידת מים כללית ודירתית ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.  למיטב ידיעתנו הזכויות הן של המדינה. ככל שמישהו סבור אחרת  נבקשו לפנות לארכיון המדינה.
גל-73646/9 5/13/1973 דגון והמדינה הסכמים בין ממשלת ישראל לבין ממגורות "דגון" (חברה ממשלתית) לגבי השכירות של מבנה הממגורות  תביעה של ממגורות "דגון" נגד הממשלה  תגובת הממשלה ומסמכים נלווים.
גל-73644/6 5/20/1973 הטחנות הגדולות הסכמים בין מינהל הסחר הממשלתי ומשרד המסחר והתעשיה לחברת "הטחנות הגדולות בע"מ" בעניין ירשיות לייצור קמח ולהלזקת מאגרי קמח קמח ומכתב נלווה.
גל-73644/13 5/20/1973 טחנות ישראליות הסכמים בין מינהל הסחר הממשלתי ומשרד המסחר והתעשיה לחברת "טחנות ישראליות בע"מ" בעניין ירשיות לייצור קמח ולהלזקת מאגרי קמח קמח ומכתבים נלווים.
א-7409/2 7/6/1973 לשכת השר ישראל גלילי – השבוע בזירה המדינית. בתיק דוחות של משרד החוץ – השבע הזירה המדינית.
גל-3808/5 9/10/1973 פרס קפלן – שבוע הייעול פרס קפלן – שבוע הייעול.
א-305/3 10/6/1973 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה  ניהול הפן האזרחי והכלכלי של מלחמת יום הכיפורים. מימון המלחמה לאחר שהסתיימה. מחשבים.
גל-5873/17 11/13/1973 תכניות מחוז הצפון – טובא התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בישוב טובא במחוז הצפון: תרשימים  תכנית ג/2629 טובא  אישור תכנית  מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי תכנית בנין עיר מפורטת ועוד.
גל-57118/17 12/23/1973 חוק שירות התעסוקה תקנון תיקון חוק שירות התעסוקה  תקנון.
א-7278/9 3/1/1974 מכתבים אל חברי ועדת השרים: לעניין ירושלים פיתוח הר גילה פיתוח ובינוי ברחבת הכותל- הצעות החלטההחלטות ועדת שרים לענייני ירושלים מיום 11.02.1975 דוח סיכום ומסקנות של הרשות  לפיתוח הרובע היהודי בעקבות מסקנות מבקר המדינה נושאים שונים
גל-61692/16 4/1/1974 ועדת שרים לענייני רווחה התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לפעילות ועדת השרים לענייני רווחה חברתית: הפער החברתי והשירותים הסוציאליים – חוברת למורה לדיון בכיתה ולהפעלת התלמידים בנושא/ אלחנן גפני  הצעה לקביעת קו מנחה לסדרי עדיפויות במדיניות הרווחה החברתית  הצמצום מסובסידיות ומשמעותו  הבטחת הכנסה לנזקקים בישראל  סכום ישיבת ועדת שרים לרווחה חברתית – 18/11/1975  דו"ח ביניים על הפעלת "תוכנית הרווחה" החינוכית  תכנית משרד העבודה לשנת הכספים 1976 – סיכום הדיון  פיצויי התייקרות מרץ 1976 למשפחות מרובות ילדים  המועצה הציבורית המייעצת לראש הממשלה בענייני רווחה חברתית – רשימת חברים (לפי א"ב) ועוד.
גל-57146/12 7/26/1974 חוק שירות התעסוקה חוק שירות התעסוקה.
א-7283/15 8/22/1974 נספחים של ועדת השרים לעניין ירושלים הצעות החלטה בנושאים שונים: העברת משרדי ממשלה לירושלים סחר במטבע חוץ  הרובע היהודי בירושלים ועוד.
גל-3808/4 10/10/1974 פרס קפלן פרס קפלן. מועמדים  זוכים  התכתבויות  דואר נכנס/יוצא ועוד.
ל-1832/65 1/1/1975 קטיושה לעבר קרית שמונה תיק משטרת ישראל  טיל קטיושה  פצועים  נזק
גל-5634/22 1/26/1975 חברות – רסקו בתיק התכתבויות של חברת רסקו בנוגע לפרוייקטי בנייה ברחבי הארץ.
גל-2311/23 5/15/1975 שבוע המזון סיכומי ישיבות  פרוטוקולים והתכתבויות בעניין תכנון "שבוע המזון" הישראלי השלישי  בינואר 1976 – ארגון הכנס  הכנת חומר פרסומי ויחסי ציבור  קידום הכנס ע"י הנציגויות המסחריות בחו"ל  הזמנת אנשי עסקים מארה"ב וצפון אמריקה ועורכי עיתוני מזון  תכנית אירועי "שבוע המזון" (פגישות עסקיות  קבלות פנים  הענקת פרסים  תערוכת מזון  דיון בנושא הגברת יצוא המזון מישראל ועוד)  יצרני המזון הישראלים המשתתפים בכנס  רשימת המשתתפים מארה"ב (יצרנים  יבואנים  מפיצים)  הערכות ולקחים משבוע המזון  ועדת המזון אירופה-ישראל  דו"ח על ועידת המזון בקנדה ועוד. בתיק הזמנות  עלונים עם תכנית הכנס וקטעי עיתונות העוסקים בו.
גל-19120/1 6/15/1975 מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני – בטחון מזון. בטחון מזון; תמורות בשוק העולמי והחקלאות בישראל; הצעות למדיניות התכנון והייצור החקלאי בישראל
גל-73646/3 9/19/1975 דגון בתיק העתקי פוליסות ביטוח של בית דגון לאורך השנים.
גל-21117/6 12/1/1975 מעבדה לפיסיקה – בריאות חיפה זיהום. מעבדה לפיסיקה – זיהום סביבתי
גל-57194/2 12/28/1975 חוק שירות התעסוקה מועצות חוק שירות התעסוקה מועצות. התכתבויות  כתבי מינוי  פרוטוקולים ועוד.
גל-7145/8 1/1/1976 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – אמריקה הלטינית – אמל"ט המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – אמריקה הלטינית – אמל"ט
גל-51200/18 1/1/1976 דשנים וחומרים כימיים דשנים וחומרים כימיים  הסכם קיבוצי מיוחד.
א-2039/30 1/1/1976 תעריפי טלפון ודואר. הצעה להעלאת תעריפים מקומיים בשירותי הקומוניקציה והדואר
גל-58714/16 4/7/1976 ועדת ירושלים התכתבויות  הודעות לעיתונות והחלטות ועדת השרים לענייני ירושלים בנושא תכנון ופיתוח ירושלים וסביבותיה  העברת משרדי הממשלה לירושלים  שיפוצים בעיר העתיקה  עידוד לתעשיות עתירות מדע בעיר  נתונים על הרכב האוכלוסייה בבירה  תעסוקה  תיירות  שיכון  תקציב הוועדה ועוד.
גל-2391/4 10/12/1976 המחלקה המוסלמית – נוהלים חוזרים בענייני נהלי עבודה במשרד הדתות  החזרי הוצאות  הודעות על מינוי עובדים  טפסי של מבצע "עובד ישראל" מטעם מעריב ועוד.
גל-18126/8 12/15/1976 ראשי חינוך ואוניברסיטאות – יום ירושלים הצעת תכנית הועדה הבינמשרדית לציון עשור לאיחוד ירושלים  כנס צוות הפיקוח של החינוך הממלכתי דתי לכבוד יום ירושלים כ"ח באייר  התחרות הבינלאומית הראשונה לציורי ילדים על ירושלים  כרזת העיר ירושלים לשנת העשור  חוזרי המנכ"ל לז/9  לט/8  לט/9  שם/9  מא/9 ו-מה/7 בנושא  תכנית מרכז ההסברה ליום ירושלים  סיכומי ישיבות בנושא  כנס יום איחוד ירושלים – המחלקה לשל"ח (שדה לאום חברה)  תעודת "שאלו שלום ירושלים"  הצעת מרכז ללימודי ירושלים – המדור לנוער לקביעת "ירושלים לדורותיה" כנושא לימוד לבתי הספר התיכוניים בשנת הלימודים תש"מ ועוד.
פ-6262/9 1/26/1977 יוזמות שלום חומר שהיה בתפזורת: העתק מכתב מנציג אש"ף עיסאם סרטאווי לקנצלר אוסטריה ברונו קרייסקי  הצעה מפגישת יאיר הירשפלד ורון פונדק עם חנאן עשראווי  הערות מפגישה בין שמעון פרס עם ראש עיריית עזה לשעבר רשאד א-שאווה  דיווח מפגישה עם אחמד קריע (אבו עלא) וחנאן עשראווי בלונדון לאחר ועידת טאבה וטיוטות  מזכר הבנה ישראלי-פלסטיני.
א-4350/1 8/1/1977 רה"מ מנחם בגין – שיחות סיכום שיחות בין ראש הממשלה מנחם בגין לבין מזכיר המדינה ואנס Cyrus Vance (המשך בתיק מס' 2)
חצ-315/7 8/1/1977 ביקור רוה"מ
א-2037/3 9/4/1977 ועדת מנויים לשופטים  מינוי שופטים. ייצוג הממשלה בוועדת המינויים לשופטים
חצ-6862/6 10/1/1977 השר משה  דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; ניירות-עבודה  רישומי וסיכומי שיחות; ההצהרה המשותפת ארה"ב-בריה"מ מ-4.10.77 ( כולל רישומי שיחות שה"ח עם הנשיא וסיירוס ואנס ב- 4.10.77 )
גל-2467/40 10/30/1977 היכל שלמה ואיחוד בתי כנסת קיצוץ בתקציב השנתי של היכל שלמה  דין וחשבון כספי ליום 31 במרץ 1976 להנהלת היכל שלמה  תקציב חודשי עבור אפריל 1976 ועוד.
גל-71011/25 2/16/1978 בתי קברות לג'ון – מגידו התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא בית קברות במגידו: תרשים של תכנית מפורטת לשינוי יעוד קרקע חקלאי לשטח תחנת דלק  קבר שייח בשטח המיועד לתחנת דלק  שאילתה בעניין בית הקברות בכפר הנטוש אל-ג'ון  הצעת תשובה  דרישה לסילוק המזבלה מבית הקברות המוסלמי במגידו  גדור בית הקברות  שיפוץ בנין המסגד הנמצא בתחום קיבוץ מגידו ועוד.
גל-57008/1 5/15/1978 אסירים אסירים. הכשרה והשתלמות בבתי סוהר.
גל-16964/18 7/28/1978 מכון לאוטומציה מכון לאוטומציה. הקמת מכון לאוטומציה בשיתוף המכון לפריון העבודה לבין ביה"ס להנדסאים באוניברסיטת ת"א. המכון לאוטומציה תעשייתית  במסגרת אוניברסיטת ת"א  תוכנית עבודה לשנת 1978-1979.
גל-42491/1 4/1/1979 אגף שכר והסכמי עבודה – מל"מ דו"חות והתכתבות בין מנהל מל"מ (המרכז למיכון משרדי) דב חביון  מנכ"ל משרד אוצר עזרא סדן  נציבות שירות המדינה  וגורמים נוספים בנוגע לפעילות מל"מ ובענייני שכר.
גל-2193/24 10/7/1979 קרית שמונה קריית שמונה – תעסוקה  הקמת בית מלון  מפעלי תעשייה ועוד
טס-11147/4 1/1/1980 ירושלים – Jerusalem תצלום אוויר של מסגד אל-אקצה  דרום הר הבית ועתיקות הכותל הדרומי.  טווח התאריכים משוער.  "למיטב ידיעתנו הזכויות הן של המדינה. ככל שמישהו סבור אחרת  נבקשו לפנות לארכיון המדינה"
חצ-8795/2 1/1/1980 ארגון מדינות אמריקה.
ג-2563/4 2/21/1980 החברה הממשלתית לתיירות – צפת העתיקה – בנוי בתיק תכנית בינוי ומכתב בנוגע לפרויקט שכונת חסידי ברסלב – העיר העתיקה צפת. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-49868/1 6/5/1980 התאחדות מגדלי הבקר בתיק התכתבויות של התאחדות מגדלי הבקר בישראל. בין ההתכתבויות פרוטוקולים  תקנון ההתאחדות  בחירות חברי הועד  שמות היישובים החברים בהתאחדות ועוד.
גל-73560/9 7/1/1980 שטח שיפוט חדרה התכתבויות  מפות ודוחות בנושא גבולות שיפוט בקשה לשינוי גבולות בין המועצה האזורית מנשה ועיריית חדרה ; איחוד ישובי גאולי תימן  מינוי ועדת חקירה לתחום שיפוט עיריית חדרה דיון בנושא קרן קיסריה
גל-12484/15 7/15/1980 לשכת שר הדתות מענקים  תרומות ותמיכה בישיבות ובמוסדות דת
גל-73293/19 11/18/1980 עיריית בני ברק חכירות גוש: 6124 חלקה: 280 תנועת האישה הדתית אמונה רח דניאל 3 בתיק התכתבויות  דיונים ופרסומים הנוגעים להחכרת נכס של העירייה ל"אמונה" גוש 6124 חלקה 280
גל-2483/25 12/23/1980 נס ציונה בתיק העתקי חשבונות וקבלות שניתנו עבור עבודות שיפוצים בבית הכנסת רמב"ם  נס ציונה.
גל-44981/7 3/1/1981 אגף תכנון ובינוי ערים – נווה צדק – תכנון מחודש שכונת שבזי בת"א  גבולות; אזורים סטטיסטיים; מאפיינים דמוגרפיים; מפות
גל-22921/10 3/10/1981 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – עכברה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בשכונת עכברה בצפת: תרשימי  מפות  מחוז הצפון מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי תכנית מס' ג/4120 חלוקת מגרשים – עכברה  אישור תכנית על ידי הוועדה המחוזית באישור שר הפנים ועוד.
ג-7295/1 3/26/1981 מרכז הסתדרות המורים דוח פעילות ארכיון בשנת תקציב 82-83 רשימת עבודות ומחקרים שפורסמו על ידי חוקרים
ג-7241/3 9/1/1981 לשכת סגן השר משה קצב – שיקום שכונות – פיזי התיק כולל מכתבים נכנסים אל לשכת סגן השר  משה קצב  בנושאים שונים.
גל-6984/43 9/7/1981 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6103 חלקה 42 – בית דגן – תוספת קומה בתיק שרטוטים אישורים והתכתבויות בנוגע לתוספת קומה עבור לשכת הסעד בבית דגן.
גל-40234/7 9/13/1981 לשכת המנכ"ל אורי מרינוב – רשות לאיכות הסביבה התכתבויות  דוחות וסיכומי דיונים בעניין מיפוי חלוקת הסמכויות בין משרדי הממשלה בנושאי איכות הסביבה (מיפוי לפי נושאים  משרדים וחוקים)  ייעול הטיפול הממשלתי בנושא והקמת רשות לאיכות הסביבה  תכנית חירום לצמצום מפגעי זיהום האוויר במפרץ חיפה ועוד. בתיק דו"ח המיפוי של משרדי הבריאות והפנים לנושאי איכות הסביבה (מרץ 1982)  ישיבת הכנסת מתאריך 3.5.1982 (העברת סמכויות החוק למניעת מפגעים משר הבריאות לשר הפנים).
גל-22659/8 2/4/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אזור תעשיה מבועים תכנית מס' 3/192/03/7  גוש 100246/1 – שינוי לתוכנית מפורטת (שינוי יעוד לצורך הקמת מסגריה) – אזור תעשיה מבועים. אישור התכנית. מצורף תשריט.
חצ-8804/10 6/1/1982 ארגנטינה – יחסי חוץ – כרך ג' התכתבות על נושאי פנים וחוץ בארגנטינה: בחירות לנשיאות  הנשיא אלפונסין  סכסוך איי פוקלנד/מאלוויניס ארגנטינה – בריטניה  שיחות עם שגרירי ארגנטינה  עמדת ארגנטינה בסוכנות לאנרגיה אטומית (סבא"א) כלפי ישראל  עמדתם ביחס למזרח התיכון  ביקורים של אישים ממדינות שונות בארגנטינה  סכסוך תעלת הביגל בין ארגנטינה וצ'ילה  מדעי הגרעין בארגנטינה  עמדת ארגנטינה בוועדה לזכויות האדם באו"ם  קטעי עיתונים
גל-19007/16 2/14/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – נתיבות בתיק תכנית מפורטת ותיקון לתכנית מספר 66/102/03/22 א'- נתיבות.
גל-21172/7 4/25/1983 היחידה לאזורי פיתוח – הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז הצפון. פרוטוקולים מישיבות המועצה הארצית לתכנון ובניה  דו"חות  שינויים ותיקונים בנוגע לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות (תמ"א לחופים  דרכים וכד')  תקנות התכנון והבניה  שינויים ותיקונים לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות  התכתבות בין המועצה הארצית והוועדה המחוזית במחוז הצפון (חיפה).
גל-50866/15 11/1/1983 צוות יחידת השיקום מרכז קהילתי לבריאות הנפש  הישגים יחודיים בשיקום הנפש פרס קפלן – צוות יחידת השיקום מרכז קהילתי לבריאות הנפש  הישגים יחודיים בשיקום הנפש.
נ-439/27 12/26/1983 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – בית-הספר החקלאי מקווה ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה בנושא כפר הנוער החקלאי מקווה ישראל: דינים וחשבונות מתוך ה"בולטין של כול ישראל חברים"  דף שבועי "בתלמי מקוה" ועוד.
ג-12780/2 4/10/1984 הועדה להתיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית סטנוגרמות מישיבות הוועדה
גל-56268/31 12/5/1984 היתר למתקן חשמלי בקשת חברת מקורות לרישוי מתקן חשמלי בכפר זיתים (אספקת מים לשעת חרום). מתן ההיתר ע"י מינהל החשמל. בתיק תרשים תחום המקום.
גל-45760/9 1/3/1985 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת – כרך ג' האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת – הקמת אכסניית נוער – היברו יוניון קולג' בירושלים
גל-56783/2 2/14/1985 שטח שיפוט עמנואל בתיק אישורים וצו חתום המתייחס להקמת המועצה המקומית עמנואל ושטחי השיפוט שלה.
ג-9514/34 7/16/1985 ארכיון  גן-רווה שימור חומר ארכיוני  מצב אחזקת הרשומות ברשות המקומית  ניהול רשומות המועצה  השמדת חומר ארכיוני ועוד
חצ-9031/12 9/19/1985 שוק הפרלמנט האירופאי. הסכם הצטרפות ספרד ופורטוגל לאיחוד האירופי  סקירה על יחסי האיחוד עם ישראל  המפגש השנתי של משלחת הכנסת בפא"ר  מפגש ח"פים לדיאלוג אירו-ערבי במרוקו  נקודות לביקור יו"ר הפא"ר בישראל.
גל-73435/7 1/1/1986 איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה פרוטוקולים והחלטות ואישור החלטות קודמות של ישיבות מועצת איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה בתחנת הכח חדרה  על סדר היום – גיבוש מדיניות אחידה של הרשויות בטיפול בנושא הביוב  תקציבים; התכתבויות בנוגע לפליטות גיר ועשן הגורמים לנזקים בריאותיים וכן נזקים גם לגידולים חקלאיים – התכתבויות בעניין; דוח פעילות היחידה לאיכות הסביבה לשנת 1987-1988; זיהום האוויר בחיפה והטיפול בו; איכות האוויר באיזור איגוד הערים – איזור חיפה – סקירה; פליטות גזים וחריגות מהתקן האבסולוטי – תרשימים וטבלאות נתונים בעניין; מניעת זיהום על-ידי שפכים תעשייתיים; עיסוק בחינוך סביבתי; תקציב איגוד ערים חדרה לשנת 1987 – נתונים; תכנית פתרון לנחל חדרה המזוהם; סיכום דו"ח תוצאות הניטור לחודש אפריל-מאי 1987 – נתונים מספריים; ניטור האוויר באיזור חדרה בין השנים 1981-1986 – דו"ח ביניים וממוצע חצי-שנתיים – נתונים.
גל-59781/15 5/1/1986 הנושא: חלוקות- חיפה (חפ/342)  ביטום בע"מ  איחוד חלקות 24-27  בגוש 11602 למגרש בניה אחד+ פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
חצ-9771/16 1/1/1987 ברזיל – נציגות ישראל
גל-14086/6 1/29/1987 לשכת היועץ הכלכלי – ביטוח לאומי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ הכלכלי לראש הממשלה עמוס רובין  בנוגע לנושאים: הצעת תכנית לחיסול הגרעון האקטוארי בקרנות הפנסיה/ נחום ורמוס – אקטואר ראשי הצעת חוק הביטוח הלאומי (הגדלת הכנסת המקסימום לשכירים)  תעסוקה בערי פיתוח  אבטלת נשים – דו"ח ביקור במגדל העמ'/ אתיה שמחה  צמצום "המס" על תעסוקת מובטלים הזכאים לדמי אבטלה  התוצאות הצפויות מהרחבת מבחן ההכנסות במערכת קצבות הילדים גם לילד שני  ניכוי במקור לדמי לידה  תיקונים בחוק שירות התעסוקה  עדכון קצבאות הביטוח הלאומי ועוד.
גל-521/1 5/6/1987 מהדורות חדשות – 2.6.87 – 6.5.87
גל-521/2 6/3/1987 מהדורות חדשות – 5.6.87 – 3.6.87
גל-521/3 6/6/1987 מהדורות חדשות – 7.6.87 – 6.6.87
גל-521/4 6/8/1987 מהדורות חדשות – 9.6.87 – 8.6.87
גל-521/5 6/10/1987 מהדורות חדשות – 11.6.87 – 10.6.87
גל-521/6 6/12/1987 מהדורות חדשות – 13.6.87 – 12.6.87
גל-521/7 6/14/1987 מהדורות חדשות – 16.6.87 – 14.6.87
גל-521/8 6/17/1987 מהדורות חדשות – 19.6.87 – 17.6.87
גל-521/9 6/22/1987 מהדורות חדשות – 24.6.87 – 22.6.87 (חסר  21/6-20/6 וחלקים מ- 22/6)
רש-1718/7 6/22/1987 פרוייקטים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התיירות בנושא פרויקטים לפיתוח אשדוד  בית גוברין  מועצה אזורית יואב  גוש קטיף: מפות  סיכומי דיון  סיכומי ישיבות  עבודות פיתוח חוף באר טוביה  ים החולות  פסטיבל אביב במערות בית גוברין  זיכרון דברים  תקציב העמותה לתיירות יואב  תל לכיש והסביבה תכנית פיתח כללית  פיתוח תיירות באשדוד  דו"ח כספי  ועוד
ג-7474/4 11/1/1987 המאבק על פרוייקט ה"לביא" – גליון מזכרת 1986-7 ספר קטעי עתונות (צילומים). אסף ראובן עמית.
ג-7474/5 4/1/1988 המאבק על פרוייקט ה"לביא" – גליון מזכרת 1986-7 ספר קטעי עתונות (צילומים). אסף ראובן עמית.
גל-531/2 6/6/1988 מהדורות חדשות – 9.6.88 – 6.6.88
גל-50870/3 5/17/1989 פרוייקט גידול פרחים הגדול והחדשני בישראל. פרחי ביקל בע"מ פרוייקט גידול פרחים הגדול והחדשני בישראל. פרחי ביקל בע"מ. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-53344/3 7/13/1989 האפקטיביות של סדנת דו קיום תכנית עבור דו קיום מטעם אוניברסיטת חיפה.
גל-14064/1 7/31/1989 מהדורת חדשות – 1/8-31/7 – 1989
גל-70182/14 8/1/1989 יחסי יהודים – נוצרים לקט קטעי עתונות בבנוגע לדבריו של האפיפיור יוחנן פאולוס השני כי "אלוהים נטש את בריתו עם בני ישראל"  העברת מנזר הכרמליטיות מאושוויץ  ביקור השר זבולון המר בפולין ועוד.
גל-14064/3 8/4/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  5-4
גל-14064/4 8/6/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  7-6
גל-14064/5 8/8/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  9-8
גל-14064/9 8/16/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  17-16
גל-14064/10 8/18/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  19-18
גל-14064/11 8/20/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  21-20
גל-14064/13 8/24/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  25-24
גל-14065/1 8/26/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  27-26
גל-14065/2 8/28/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  29-28
גל-14065/3 8/30/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  31-30
גל-14065/4 9/1/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  2-1
גל-14066/5 9/1/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  28-27
גל-14065/5 9/3/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  4-3
גל-14065/6 9/5/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  6-5
גל-14065/7 9/7/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  8-7
גל-14065/8 9/9/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  10-9
גל-14065/9 9/11/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  12-11
גל-14065/10 9/13/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  14-13
גל-14065/11 9/15/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  16-15
גל-14066/2 9/21/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  22-21
גל-14066/3 9/23/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  24-23 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2024
גל-14066/6 9/29/1989 מהדורת חדשות – 1989- ספטמבר  29 – 30
גל-70182/2 11/17/1989 יחסי יהודים – נוצרים לקט קטעי עתונות בבנוגע לפרשת רכישת אכסניית סנט ג'ון ע"י עמותת "עטרת כהנים" במתחם מוריסטן ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים – "נאות דוד"  טענות למיסיון  ביקור דזמונד טוטו בישראל ועוד.
גל-44982/8 12/25/1989 אגף תכנון ובינוי ערים – המשתלה – תל-אביב בתיק – תדריך תכנון שטח 'המשתלה' בתל אביב – פרוגרמה מפורטת לתכנון השכונה ולשילוב מוסדות ציבור במבני המגורים – דיונים והתכתבויות בנושא; נתונים מספריים על היצע הדירות באיזור תל אביב וביקוש זוגות צעירים לפי גודלי הדירות; התפלגות מוצעת לגודלי הדירות; פרוגרמה מפורטת לתכנון השכונה.
גל-69421/1 1/1/1990 מחוז הנגב בנייה תקציבית פני מעלה חבר התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון ובניה פני חבר: תרשימים  שרטוטים  תכנית מתאר מפורטת מס' 509 לשנת 1990 ליישוב פני חבר  פני חבר – הסכם הרשאה  אישורי בעלות על הקרקע  חוזים  העברת בתים ועוד.
פ-5516/4 10/29/1990 ECONOMIC COOPERATION FOUNDATION – PROJECTS – הקרן לשיתוף פעולה כלכלי – פרויקטים – כרך א' הצעה לכנס בנושא שיתוף פעולה איזורי במזרח התיכון  סיוע חירום של האיחוד האירופי למזער את השפעות מלחמת המפרץ  תהליך השלום במזרח התיכון – קבוצת עבודה לפיתוח אזורי כלכלי – מטרות הקהילה האירופית  מסמך סיכום על התעשייה בגדה המערבית וברצועת עזה/ ד"ר שמחה בהירי  קיום שלום מזרח תיכוני באמצעות שיתוף פעולה אזורי: הצעת מחקר  הפרדה כלכלית של הגדה המערבית ורצועת עזה ממדינת ישראל – היבטים משפטיים  פגישה עם מאמון אל חוזנדר  סקירה על פעילות הקרן לשיתוף פעולה כלכלי (ECF)  VERBUND-PLAN  פיתוח תשתיות חשמל במזרח התיכון ועוד. המשך בתיק 5.
רש-1688/17 2/10/1991 מפות פרוייקטים – אשדוד: תכנית מתאר. בתיק תיק תכנית מתאר לתיירות בדרום אשדוד.
גל-58493/9 3/18/1991 עמנואל – תקציב בלתי רגיל תקציבים בלתי רגילים שניתנו למועצה המקומית עמנואל לצרכים שונים בשנות הכספים 1996-1990.
גל-57078/15 5/12/1991 אתיופים הכשרה מקצועית ותעסוקה לעולי אתיופיה ממבצע "שלמה". קטעי עיתונות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-22562/20 11/21/1991 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שורקות – מושב מישר התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בשורקות מושב מישר: תרשימים  מחוז המרכז מרחב תכנון מקומי שורקות תכנית שינוי מתאר בר/55/353  טופס בדיקה ומעקב לעיון השר  תכנית שאינה צריכה אישור השר ועוד.
גל-53354/9 2/23/1992 הסתגלות מורים מברית המועצות למערכת החינוך מחקר מטעם אוניברסיטת תל-אביב אודות הסתגלות מורים מברית המועצות למערכת החינוך. חוקרים ראשיים: משה סימנוב  רינה שפירא ותמר לרנטל.
גל-44933/8 4/1/1992 מחוז המרכז: המחלקה הטכנית – עמנואל התכתבות מנהל המחלקה הטכנית במשרד הבינוי והשיכון תכניות שכונות מגורים
רש-1723/5 9/21/1992 פרוייקטים – זכרון יעקב פרויקט  תכנון דרך היין: אומדן עלויות ביצוע ; עבודות תשתית  מצורף מפות/ תכניות 1 דרך היין זכרון יעקב קנה מידה 1:150
כ-1466/6 6/1/1993 עבודת הוועדות  התכתבויות שונות עבודת הוועדות  התכתבויות שונות פרס תשנ"ד.
פ-5825/4 10/26/1993 יוזמות לשיתוף פעולה כלכלי; קידום הדיאלוג הישראלי-פלסטיני מרכז שטיינמץ לחקר השלום – הדיפלומטיה של "הערוץ האחורי" – לקחים מהדיאלוג הישראלי-פלשתיני  הרשות הפלסטינית – צרכי ואתגרי הניהול – נקודת מבט ישראלית/ יאיר הירשפלד  שיתוף פעולה כלכלי במזרח התיכון – חששות/דאגות ותקוות ישראליות וערביות/ ד"ר יאיר הירשפלד וד"ר יוסי ביילין  פעילות המבוססת על הרעיון נתונים-אופק-הקרן לשיתוף פעולה כלכלי ועוד.
גל-58689/9 12/22/1993 חוף הכרמל  צרופה   גושים: 11784  10998  11785  11840 תכנית מספר חכ/11ג' – הרחבת מושב צרופה. גושים  11784  10998  11785  11840. אישור התכנית ע"י הועדה המחוזית.
גל-60778/26 1/24/1994 סאג'ור נוהל הרשות מכתב תלונה בדבר ניהול לא תקין של המועצה
פר-922/1 3/14/1994 המחלקה לארכיטקטורה
ג-11240/9 4/1/1994 ועדת שרים הצעות החלטה והחלטות הממשלה וועדות השרים שונות בנושא בניה למגורים  ועדת השרים להאצת הבניה למגורים – תיק גיבוי – אגף מעקב ובקרה  ועדת השרים לעניני ירושלים – חומר רקע לדיון; תזכירים  נתונים  הערות ועוד ( כולל סיכום ישיבת הועדה לתאום הפעולות בין משרדים להוזלת מחירי הדירות 13.4.94 )
גל-23215/7 10/1/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות נגד רצח ואלימות נגד נשים (דוגמא) – 1994 עצומות מחאה מלשכת רה"מ יצחק רבין נגד רצח ואלימות בנשים מתנועת "הקשר הפמיניסטי"- 1994 (דוגמא).
גל-57040/1 12/14/1994 הפעלת תוכניות לימודים הפעלת תוכניות לימודים. התכתבויות  פרוטוקולים  דואר נכנס/יוצא ועוד.
גל-18897/4 12/28/1994 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר המוכר בית-אליהו – באר-שבע בתיק התכתבויות בנוגע לבית ספר בית אליהו בנושאים: סמל המוסד של בית הספר  אגרת ילדי החוץ.
גל-70183/1 1/31/1995 יחסי יהודים – נוצרים – 1996 – 1995 פניות מנהיגים נוצרים לנשיא קלינטון בנושא ירושלים  הירי כנסיית אנטוניוס הקדוש ביפו  סיכום ישיבה שהתקיימה ב-24/05/1995 בין פרופ' שמעון שטרית שר הדתות לבין ראשי העדות הנוצריות בישראל  נאום הפטריארך הלטיני מישל סבאח  הצהרה על המפגש בין נוצרים לותרנים ליהודים (8.5.1990)  יוזמות לדיאלוג יהודי-נוצרי  פרסומי מכון הקונגרס היהודי העולמי  כתבי עת נוצריים ועוד.
ג-9505/37 3/19/1995 הדרכה ופיקוח – ערוץ 2 – הרשות השניה לטלויזיה ייעוץ לשימור קלטות וידאו לצמיתות הפקדת חומר ארכיוני
גל-58689/10 4/1/1995 חוף הכרמל ישובי צרופה  גוש: 11770  11769  חלקה: 24-20  44-40  ח' חלקה: 52  51 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות
רש-1648/4 4/6/1995 פרויקטים – חיפה בתיק התכתבויות בנוגע להשקעת החברה הממשלתית לתיירות באתרים שונים בחיפה: ואדי סאליב  דרך נוף חיפה ומצפורים בחיפה.
גל-50857/12 4/24/1995 שינוי מבני של המכון לפריון העבודה שינוי מבני של המכון לפריון העבודה. העברת המכון לפריון העבודה למשרד ראש הממשלה או לנציבות שירות המדינה.
גל-50857/13 7/2/1995 תכנית הבראה למכון תכנית הבראה למכון לפריון העבודה  דוחות והתאמות.
ג-10960/3 9/1/1995 היועץ הכלכלי – היי-טק – חלק א' סקירות   דוחות ומחקרים בנוגע לפערים הקיימים בגיוס כח אדם למקצועות הטכנולוגיה משרד הקליטה – תכנית הייטק ישראל בצפון אמריקה- 1997 מכתב לאביגדור ליברמן מאת מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה- נתונים שהוצגו בועדת מנכלים לפתרון בעית ההיי-טק סיכום דיון בראשות הרמטכ"ל בענייני טכנולוגיה והכשרת עתודאים
ג-10603/39 9/6/1995 חקיקה – חוק להסדר מעמד הילד בפונדקאות – חוק להסדר מעמד ילד שנולד על-פי הסכם לנשיאת עוברים – חוק הסכמים לנשיאת עוברים תזכיר חוק להסדר מעמד הילד בפונדקאות  התשנ"ו-1995  חוק להסדר מעמד ילד שנולד על-פי הסכם לנשיאת עוברים  התשנ"ו-1995  פרוטוקולים מישיבות ועדת שרים לענייני חקיקה  הצעת חוק – חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד)   התשנ"ו-1995.
גל-16907/7 11/30/1995 לשכת השר יאיר צבן – גיור – ועידת הרפורמים השתתפות שר הקליטה יאיר צבן בועידת הרפורמים באטלנטה  נאומיו בועידה זו ובועידת הרבנים הקונסרבטיביים  ספר סרוק "מי מפחד מנישואין אזרחיים?" של פנחס שיפמן. עבודת מאסטר בנושא גיור רפורמי.
כ-615/13 12/1/1995 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 13) – פניות ציבור – משלוח עצומות לכנסת עצומות מחאה ושאלות תלמידים מביה"ס התיכון המקיף (ע"ש משה שרת בנצרת עילית) ליו"ר הכנסת (הכנסת ה-13) מר שבח וייס בעניין האפליה והקיפוח של העדה האתיופית.
כ-1465/4 1/1/1996 עבודת הוועדות  התכתבויות שונות פרסי תשנ"ה – תשנ"ח
גל-57072/8 12/9/1996 הנהלת האגף +{ עלון האגף כללי) האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם הנהלת האגף +{ עלון האגף כללי) האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם  פרוטוקולים ועוד.
טס-12283/110 12/22/1996 ריאיון עם אברהם פאול אלסברג. תולדות ארכיון המדינה. חלק 1 תולדות חייו מעלייתו ארצה ועד לעזיבת סופיה יודין את הארכיון. מראיין: יגאל רפאלי
טס-12283/108 12/22/1996 ריאיון עם אברהם פאול אלסברג. תולדות ארכיון המדינה. המשך על תרומתה של סופיה יודין לחוק הארכיונים ומינויו של אלסברג כממונה על גנזך המדינה  הנסיון להעברת ארכיון צה"ל לארכיון המדינה. מראיין יגאל רפאלי
גל-57074/16 2/3/1997 תכניות לימודים תכניות לימודים.
טס-12283/107 6/3/1997 ריאיון עם אברהם פאול אלסברג. תולדות ארכיון המדינה. שיחה 3 בעניין פיקוח והדרכה של הארכיון על ניהול והפקדת חומר ארכיוני במוסדות המדינה  ביעור  רכישת מגרש ותכנון מבנה הקבע לצורך ארכיון המדינה ועוד. מראיין יגאל רפאלי
טס-12283/131 6/8/1997 ריאיון עם אברהם פאול אלסברג. תולדות ארכיון המדינה. שיחה 4 בעניין פרסום סדרת תעודות המדינה ומחשוב ארכיון המדינה מראיינים יגאל רפאלי ולנה פאטי
גל-57079/1 7/7/1997 ועדת חקלאות ובניין ועדת חקלאות ובניין  קורס מנהלי משק פרחים  העסקת עובדים זרים בחקלאות  הקצאת עובדים זרים לחברות בנייה ותשתית  הערכות לשנת 2001  אומדן צרכים לפועלי אתרים בענף הבנייה  פרוטוקולים ועוד.
פ-307/27 8/1/1997 מחמוד אל-בוד'רי – דאוד אבו-ערב אל-קוטב תרשימים של תוכנית בניה בשכונת המושבה היוונית בירושלים  שהוכנו עבור דאוד אבו-ערב אל-קוטב. התרשימים מהתאגיד העירוני של ירושלים.
ג-10960/4 11/23/1997 היועץ הכלכלי – היי-טק – חלק ב' פרויקט איגוד בתי מנהלי תוכנה- פרויקט ראש הממשלה- הצעה לפתרון לאומי למחסור במהנדסי תוכנה  פיתרון לטווח קצר מכתבים בנוגע למעמד דוקטורנטים במוסודת להשכלה גבוהה רשימת מוסדות להשכלה גבוהה הצעה לסיוע במימון במקצועות טכנולוגיים- מכתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה  משה ליאון תפקידה של האקדמיה בהכשרת כוח האדם להיי טק- סקירה של המל"ג
גל-72618/3 11/27/1997 עירית תל אביב 98 צו ארנונה בתיק התכתבויות ומידע בנוגע לארנונה בשטחי עיריית תל אביב יפו לשנת 1998.
גל-57072/11 4/22/1998 הייטק הייטק  שילוב מהנדסים עולים במגזר הציבורי והעסקי  פרויקט "מחשבה"  קורסים לאקדמאים  פרוטוקולים ועוד.
גל-57077/1 6/25/1998 ועדות מחוזיות להכשרה פנים מפעלית מחוזות תל אביב באר שבע וחיפה ועדות מחוזיות להכשרה פנים מפעלית מחוזות תל אביב באר שבע וחיפה.
גל-54237/8 8/23/1998 מועצה אזורית חבל אילות  דוח הוועדה לבחינה ותכנון מערך הכבאות דוח הוועדה לבחינה ותכנון מערך הכבאות
גל-66678/12 9/1/1998 שיקום ופיתוח מרכזי ערים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא שיקום ופיתוח מרכזי ערים: הועדה לשיקום פיסי של מרכזי ערים דו"ח ביניים בנושא פינוי ובינוי ועיבוי הבנייה  פרויקט חידוש מתחמי מסחר עירוניים – הנחה בארנונה  מדיניות וכלים לחידוש עירוני  סקירה למנכ"ל נצרת עילית ועוד.
גל-57314/5 2/1/1999 תוכניות לימודים כללי  נוער  מבוגרים תכניות לימודים כללי  נוער  מבוגרים. הצעת תוכנית עבודה 1999.
ג-12612/21 9/1/1999 רשות העתיקות דוחות לגבי ביקורים של ארכיון המדינה לבדיקת מצב שימור החומרים המופקדים בארכיון רשות העתיקות התכבויות בנושאי שימור בין ארכיון המדינה ורשות העתיקות דוחות תקציב חוק העתיקות
נ-806/38 9/1/1999 מתנדבי משמר האזרחי אירוע לכבוד מתנדבים מצטיינים במשמר האזרחי לרגל 25 שנים להקמתו
גל-71022/4 11/23/1999 בית קברות נטוש – תל אשדוד התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע לביצוע עבודות שיפוץ בקבר שיח' אברהים אלמטבולי בתל אשדוד: דו"ח על המקום הקדוש "אחמד אקבאל"  מזכר בין משרדי של מינהל מקרקעי ישראל בנושא ועוד.
גל-73704/15 6/1/2000 תקן ישראלי 1246 תקנות לחוק התקנים  דו"חות  סקירות והתכתבות בין מכון התקנים  איגוד לשכות המסחר והתאחדות המלאכה והתעשיה בנוגע להגדרת התקנים לייתור תה ותקינה בכלל.
גל-57065/7 7/9/2000 תכנון 2001 תכנון 2001  תכניות עבודה.
גל-56798/4 10/25/2000 ועדת חקירה לגבולות בית שמש/ מטה יהודה ועדת חקירה לגבולות בית שמש  דין וחשבון ועדת חקירה לגבולות בית שמש עם מועצה אזורית מטה יהודה מתקן טיהור – היבטים כספיים  משפטיים  היבט קרקעי  דוחות  התכתבויות  מפות ואישורים בנושא שטחי שיפוט
גל-55963/8 3/1/2001 חינוך לדו קיום יהודי ערבי חינוך לדו קיום יהודי ערבי.
גל-59406/30 7/26/2001 גדיב תעשיות פטרוכימיה הסכם שכר קיבוצי.
רש-2196/9 12/24/2001 צפת סיכומי דיונים וסקירות בנושא פיתוח תשתיות ותיירות בצפת – רשימת הפרויקטים ומקורות המימון (תקצוב ע"י משרדי הממשלה)  תכניות פיתוח (העיר העתיקה)  ועדת היגוי בינמשרדית  ועדת תכנון  תכניות שילוט ותנועה  מרכז הקבלה  קרית האומנים  מתחם הסאריה ועוד. בתיק סקר פיזי הנדסי המסגד האדום – צפת  תכנית פיתוח וישום 2001-2006  מפת מרכז צפת.
גל-51408/8 8/6/2003 [שאילתות] ח"כ ואסל טאהא בתיק שאילתת חבר הכנסת ואסל טאהא בעניין כפר ראמה והמענה לה.
גל-56720/29 5/4/2004 תחנת תדלוק של מושב שובה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא בנית תחנות דלק במושב שובה: פרוטוקולים  החלטות ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים בישיבתה לגבי הקמת תחנות הדלק ברחובות ומושב שובה כפר תבור  אישור הקמת תחנת דלק בשובה ועוד.
טס-12283/22 9/8/2004 ריאיון עם יהודה פז ומרשה פורד על סופיה יודין. תולדות ארכיון המדינה מראיין משה מוסק
פ-4705/6 12/30/2004 2005 – קטעי עתונות ותקשורת קטעי עתונות  רדיו וטלוויזיה שנאספו ע"י יפעת – מידע תקשורתי בהם הופיעה המועצה לשלום וביטחון: אל"מ במילואים שאול אריאלי – לשעבר ראש מינהלת יישום הסכמי שלום ב"לונדון וקירשנבאום"  דיווחים מחדשות גל"צ  רשת ב'  ראיונות של אנשי המועצה כמו נחמן טל  שיתוף פעולה עם רבני "צוהר"  פרסום מודעות תמיכה בתכנית ההתנתקות ועוד.
גל-73561/1 1/1/2005 שטח שיפוט  רמת חובב התכתבויות  מפות ודוחות בנושא גבולות שיפוט תקציב לשנת 2002
גל-73561/8 1/11/2005 שטח שיפוט רכסים התכתבויות חליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא גבולות שיפוט: מפות  דוחות  הפצת צווים  המועצה המקומית רכסים בקשה לשינוי שטח שיפוט דו"ח מסכם  הסכם בין מועצת אזורית זבולון לבין מועצת מקומית רכסים  נספחים ועוד.
פ-4188/19 5/14/2005 מאמרים באנגלית אודות האימפריה העות'מאנית. שני מאמרים משל מחברים לא ידועם: "Abdul Hamid ll  Sultan of Turkey"  "Under Ottoman Rule (1517-1917)" (עבדול חאמיד השני סולטאן טורקיה"; "תחת החוק העות'מאני בשנים 1917-1517".  הערה על זכויות יוצרים:  השימוש ביצירות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעלי זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירות.
רש-5283/6 3/1/2008 מהדורות חדשות   7:00 .12:00 .18:00 בתיק תמלולי מהדורות החדשות של קול ישראל.
גל-64846/10 1/1/2009 תת הקרקע של מפרץ חיפה: סטרטיגרפיה סביבות הרבדה והטקטוניה תת הקרקע של מפרץ חיפה: סטרטיגרפיה סביבות הרבדה והטקטוניה
גל-73617/14 1/1/2010 שטח שיפוט – אל-טירה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא שטחי שיפוט בטירה: דוחות  מפות  תרשים  רשויות מקומיות במחוזות מרכז הדרום צווים מפות לשינוי תחום שיפוט  צו ומפה לשינוי תחום שיפוט  טופס תיוג לפרסום צווים ברשומות ועוד.
גל-62409/14 1/1/2010 רפורמה בתחום התכנון והבניה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הגנת הסביבה בנושא רפורמה בתחום תכנון ובניה: תכנון   הועדה לשמירה על הסביבה החופית סיכום חמש שנים ועוד.