מרץ 2019

.1 | 1467 תיקים - 3 למרץ 2019

מזהה פיזי שם התיק + קישור תיאור
א-391/16 שטר – דוגמא שטר דוגמא של 1 שקל חדש ומכתב לוואי מ- 22.5.1986.
א-391/22 מדליונים מדליונים ליובל תל-אביב תרס"ט-תשי"ט ולהתיישבות הקיבוצית 1960 (דגניה).
א-391/24 שטרות – דוגמא שטרות דוגמא של 20  100 שקלים חדשים  מכתב לוואי ופרסום.
א-391/26 מטבע 5 ש"ח – דוגמא מטבע לדוגמא בערך של 5 ש"ח בנרתיק ומכתבי לוואי המתארים אותו. המטבע הגיע מבנק ישראל ומספר הנכנסות שלו הוא 2889/90
א-391/4 שטר כסף – דוגמאות דוגמאות שטר כסף 5 ל"י שהוכנס למחזור ב- 11.3.1976 בצירוף הודעה ותיאור השטר מ- 15.4.77.
א-7526/10 פקודות הארכת תוקף תקנות שעת חרום וחוקת השיפוט תש"ח פקודות הארכת תוקף תקנות שעת חרום (חוקת השיפוט תש"ח) ו-(חוקת השיפוט תש"ח מס' 2) בחתימת ידם של ראש הממשלה ושר הביטחון  דוד בן-גוריון  ושר המשפטים  פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן).
א-7526/14 פקודות סדרי השלטון והמשפט חקיקת מועצת המדינה הזמנית  הודעות בדבר ממלאי מקום של חברי מועצת המדינה הזמנית  תקנות הישיבות של מועצת המדינה הזמנית בחתימת ידו של דוד בן-גוריון ראש הממשלה  פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) שר המשפטים וזאב שרף מזכיר הממשלה.
א-7526/17 פקודת סדרי השלטון והמשפט – תקנות שעת חרום למניעת טרור הודעה של הממשלה הזמנית על הכרזת לוחמי חרות ישראל וחזית המולדת כטרוריסטים בחתימת ידם של דוד בן-גוריון רה"מ  פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) שר המשפטים וזאב שרף מזכיר הממשלה.
א-7526/23 פקודת סדרי השלטון והמשפט צו בדבר מינוי ועדת חקירה  המתקת העונש וחנינה לאזרח בחתימת ידם של שר המשפטים פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) ש. קדר מזכיר הממשלה הזמנית בפועל וזאב שרף מזכיר הממשלה.
א-7526/27 פקודות פרי הדר (פיקוח ושיווק)  פנקסי קרקעות (תיקון) פקודת הארכת תוקף תקנות שעת חרום  עיבוד אדמות מובחרות  תקנות הגנה 1939  הודעה בדבר תפיסת קרקע בחתימת ידם של דוד בן-גוריון רה"מ  פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) שר המשפטים ואהרון ציזלינג שר החקלאות.
א-7526/32 פקודת העיריות (תיקון) פקודת המועצות המקומיות (אישור תקציב) פקודת המועצות המקומיות (תיקון) פקודת העיריות (תיקון)  פקודת המועצות המקומיות (אישור תקציב)  פקודת המועצות המקומיות (תיקון). בחתימת ידם של דוד בן-גוריון רה"מ  פליכס רוזנבליט  (פנחס רוזן) שר המשפטים ויצחק גרינבוים שר הפנים.
א-7526/7 פקודת סדרי השלטון והמשפט תקנות – שעת-חירום (אזורי בטחון) בתיק שתי פקודות: האחת כללית והשניה העוסקת בצפון הארץ בחתימת ידו של דוד בן-גוריון.
א-7921/9 שרינו הועדה המדינית פרוטוקולי של ישיבות ועדת "שרינו" של מפלגת מפא"י  בנוגע לנושאים: היחס לדרום אפריקה  מכתב תשובה לנשיא ארצות הברית  דו"ח ועדת הורוביץ  הממשל הצבאי  הפגנות השבת בירושלים  קיצור תקופת השירות הצבאי ועוד (המשך בתיק 10).
ב-28211/1 ביקור נשיאת בית המשפט החוקתי הגרמני ד"ר לימבק התיק המכיל תכתובות מלשכת נשיא בית המשפט העליון (דאז) השופט אהרן ברק אודות ביקורה של נשיאת ביהמ"ש החוקתי הגרמני – ד"ר לימבק לרגל הקונגרס הבינלאומי העשירי של עורכי דין ומשפטנים יהודים (להלן- קונגרס הארגון הבינלאומי)  שהתקיים 26.12.1995-1.1.1996.
ג-10383/16 לשכת הנציב גלנור – פריימריז התכתבויות נציב שירות המדינה עם היועץ המשפטי בנוגע להשתתפות עובדי מדינה בבחירות מקדימות (פריימריס).
ג-10680/8 פרויקטים – כללי (המשך מתיק מס' 7) סיכום ביקור של השר רוני מילוא בארה"ב  התכתבות  רשימות  תכניות וסיכומי פרויקטים  סיכומי פגישות  מסמכי רקע  סקירות  קטעי עיתונות ודפי אינטרנט בנוגע לשיתוף פעולה כלכלי בין ישראל לירדן  טורקיה  אינדונזיה ומדינות אחרות במסגרת פרויקטים שונים: תכנון תעלה מים סוף לים המלח  התפלת מי ים  אזורי תעשיה משותפים  פרויקטים חקלאיים שונים ועוד.
ג-10754/3 חומר של נציגות ישראל באו"ם
ג-10754/5 התכתבויות+חומר של נציגות ישראל באו"ם
ג-10926/11 תלונות תלונות שהוגשו לרשות לקידום מעמד האישה בנוגע לפגיעה במעמדן ובזכויותיהן של נשים בהקשרים שונים (תורנות לילה בעייתית של קצינות השב"ס  התבטאויות פוגעניות של עובדי ציבור כלפי נשים  פגיעה בזכויות עובדים של נשים וכד') ברמת המדיניות וברמת הפרט  תגובות לתלונות והתכתבות בנושא ועוד (המשך בתיק מס' 12). (הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
ג-10974/8 היועץ לענינים חברתיים – פרסומים – המועצה האזורית חוף אשקלון תיק העוסק בבקשה של מועצת חוף אשקלון בקבלת עזרה בפיתוח הישובים של המועצה  עזרה בטיפול בעיית בנוער  וטיפוח החקלאות. בנוסף נמצא בתיק דו"ח מסכם מאת המרכז היהודי ערבי לפתוח כללי העוסק בקידום אזורי תעשיה ברשויות המקומיות הערביות.
ג-11158/8 יו"ש ( יהודה ושומרון ) – חלק א' יש"ע – כללי – פניות המועצות המקומיות והאזוריות  חברי-כנסת  אישים ומוסדות לראש-הממשלה בנימין נתניהו  לאנשי משרד רה"מ  ולמשרדי הממשלה אחרים ( העתקים לראש האגף יאיר מעין ) בענינים שונים הקשורים לבניה ופיתוח ביו"ש  תכנית עבודה – בניה עירונית ביו"ש לשנת 1997  חוות-דעת משפטיות  סיכומי דיונים וישיבות  נתונים ועוד ( כולל רשימות הישובים ביש"ע שנתוספו לאזורי עדיפות לאומית א'  ב' )
ג-11161/5 מעלה אפרים  בקעת הירדן  בית שאן – חלק ב' בקעת הירדן – פניות המועצה האזורית לראש-הממשלה בנימין נתניהו  לאגף  למשרדי הממשלה ולגורמים אחרים  תכנית פיתוח 1997 ועקרונות לתכנית פיתוח חקלאית 1998/9  סיכומי דיונים ופגישות  התכתבות בינמשרדית; נושאים לדיון  נתונים  חומר רקע ( כולל חוברת המועצה "מגמות ויעדים לפיתוח ואיכלוס 1997-1999 – כולל הצעת תקציב למשרדי הממשלה" 5.97 )
ג-11215/9 יש"ע ( יהודה  שומרון ועזה ) – כללי – חלק א' פניות מועצות מקומיות  אישים  חברות ומוסדות וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה  לאגף  למשרדי ממשלה שונים  התכתבות בינמשרדית  מרכיבי בטחון ביישובים – תקן והגדרת אחריות  הודעת עוזר שר הבטחון בדבר בניה ביו"ש 25.8.96  פירוט תוכניות העומדות בפני אישור בניה  דו"ח דירות: מכורות  מאוכלסות ופלושות ביש"ע מעודכן ל- 8.96 – טבלת סיכום  פרוטוקולים של ועדות; תזכירים  נושאים לדיונים  חומר רקע  נתונים ועוד ( כולל החלטות הממשלה הקודמת 1992 – 1995 )
ג-1236/18 Industrial Design (technion) part 1 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הקרן המשותפת ישראל-אמריקה לסיוע טכני  בנוגע לפעילות המכון הישראלי לעיצוב המוצר: פרוייקטים של המכון ותקצובם  סקירה על עיצוב תעשייתי בישראל (אפריל 1956)  פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של המכון  הצעת תקציב המכון לשנת הכספים אפריל 1957- מרץ 1958 ועוד.
ג-1236/19 Industrial Design (Israel product design office – IPDO) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הקרן המשותפת ישראל-אמריקה לסיוע טכני  בנוגע לפעילות המכון הישראלי לעיצוב המוצר: פרוייקטים של המכון ותקצובם  ענייני עובדים  הסכם בין ממשלת ישראל ל-Peter Muller&Munk Associates על מתן ייעוץ על עיצוב תעשייתי למכון  השכרת משרדים למכון  סיכום השתלמות שעבר בארה"ב העובד מיכאל מאיר באוקטובר 1958- אפריל 1959  סקירה על המשרד לעצוב המוצר (ספטמבר 1959)  פשרה שהגיעה המכון בעניין תביעת המפעל "חרש זית בע"מ" של מנדל כהן  פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  הצעת תקציב המכון לשנת הכספים 1960/61  דו"ח פרוייקטים שהושלמו ושבתהליך ב-30.6.1958 ועוד.
ג-1236/21 Industrial Design (technion) part 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הקרן המשותפת ישראל-אמריקה לסיוע טכני  בנוגע לפעילות המכון הישראלי לעיצוב המוצר: ענייני עובדים  מענקים שניתנו למכון  פרוייקטים של המכון  רכישת ציוד לפעילות המכון  הצעה לתקנון המועצה הלאומית לעצוב המוצר (ספומבר 1956)  תערוכת האריזות (אוגוסט-אוקטובר 1958)  פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של המכון   הוצאות קיום תערוכות המכון בבית הקרנות ועוד.
ג-12411/8 כללי התעתיק (נוסחת ייבין) רשימות נחלים בחבל ים המלח  מדבר יהודה והנגב עם תרגום ותעתיק מערבית לעברית (על פי כללי התעתיק של שמואל ייבין)  רשימת עצמים גיאוגרפיים ושמותיהם הקודמים  מפת סביבות מצדה (3 העתקים)
ג-12417/11 ועדת השמות הממשלתית שינוי שמות יישובים  שמות לכבישים ולדרכים  שמות לאתרי הנצחה  סיפוח ועדת השמות למשרד ראש-הממשלה  מינוי חברים לוועדה  פרוטוקולים מיתוך הישיבות שנערכו ועוד.
ג-12652/24 ארכיונים פרטיים חלקי התכתבות וקטעי עתונות הנוגעים לרכישה ופיקוח על ארכיונים ואוספים פרטיים.
ג-154/8 טיפול רפואי ובדיקות רפואיות – טיפול (ואישפוז) ראשון לציון התכתבות בענין חשבונות סניף מגן דוד אדום בראשון לציון.
ג-160/15 טיפול רפואי ובדיקות רפואיות – שיקום לאחר פוליו התכתבות כללית (שיתוק ילדים) חוזרים  דו"חות  פרוטוקולים והתכתבות בענין בדיקת ושיקום חולי פוליו; אספקת מכשירים אורטופדיים לנכים; פעולת מוסדות לטיפול ושיקום ועוד.חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
ג-165/26 טפסים – לשכת הבריאות צפת מסמכים מלשכת הבריאות בצפת ובהם בקשות ממשרד הבריאות לאספקת טפסים שונים.
ג-169/7 הודעות על מקרי מות של נתיני חוץ לקונסולים בתיק תעודות לידה  חוזרים והתכתבות בענין הודעה על מקרי לידה/מוות של נתיני חוץ לקונסוליות  נהלי התשלום עבור הוצאת תעודות ואישורים.
ג-1783/18 אגף הטקסטיל והעור – פרסומים -ד"ר קסטנר כרך ב' קטעי עיתונות ותכתובת בעניין קניית חומרי גלם לתעשיה  קיצוב ההלבשה וההנעלה ושיטת חלוקת הנקודות לצרכנים לקניית מוצרים  אספקת עור וכותנה לתעשיה  מחסור בחומרי גלם ומוצרי צריכה  שוק שחור  שאלות בנושא צרכנות ועוד.
ג-1848/10 אגף הבניה – ועדה לשיפור טיב הבניה כרך א' תיק של משרד הכלכלה והתעשייה העוסק בבעיות בניה ברחבי ישראל  חומרי בניין  פיקוח על מוצרי בניין  פרוטוקולים מיישבות בנושאים הללו ועוד.
ג-1849/19 אגף הבניה – שיכון עולים – קרית יובל. שיכון עולים בית מזמיל
ג-1889/103 רשויות מקומיות – תיקי סעד – ראשון לציון פניות ציבור של עולים בראשון לציון אשר עלו מהודו (קוצ'ין) ותימן  המבקשים את סעד המדינה.
ג-1889/13 רשויות מקומיות – תיקי סעד – בית-שאן התכתבות בנושא תקציב סעד של עירית בית שאן.
ג-1889/14 רשויות מקומיות – תיקי סעד – בית-שאן מכתב למשרד הסעד מעירית בית שאן.
ג-1900/16 ועדים מקומיים ומעברות – בני-ברק התכתבויות בין עיריית בני ברק למשרד הפנים והסוכנות היהודית בעניין השתתפות משרד הפנים בשירותים המוניציפליים הניתנים לעולים במעברה  הקמת מבנים נוספים במעברה ע"י הסוכנות ללא אישור העיריה  סקירה על המצב במעברה  הספקת מים למעברות ושכוני העולים בבני ברק  מפעל "קורת גג" לילדי המעברה בפרדס כץ.
ג-1911/9 גליל-ים התיק מכיל דו"חות כספיים של המועצה המקומית גליל-ים המיועדים לאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  ובהם ריכוז תקבולים  מאזן הוצאות והכנסות  תקציב שוטף של המועצה וחלוקתו  תקציבים מיוחדים במעצה וחלוקתם  ועוד.
ג-1930/14 עירית יפו תזכיר על קביעת תקציב לסדר העניינים העירוניים ביפו מוגש מהמשול הצבאי לשר הפנים ;
ג-1945/5 מועצה מקומית גליל-ים התיק מכיל דו"חות כספיים של המועצה המקומית גליל-ים המיועדים לאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  ובהם ריכוז תקבולים  מאזן הוצאות והכנסות  תקציב שוטף של המועצה וחלוקתו  תקציבים מיוחדים במעצה וחלוקתם  ועוד.
ג-1959/22 תיקים כלליים – בית-שאן בתיק התכתבויות בנוגע למועצה אזורית בית שאן
ג-196/7 מחלקת הקיצוב – אגף הקיצוב  חלוקת מצרכים דו"חות וטבלאות
ג-1965/10 פתיחת עסקים – בית-שאן טיפול בתלונת תושב בית שאן אשר לא זכה לקבל דוכן בשוק ופתח בשביתת שבת בבנין המועצה.
ג-1972/17 שרותי דת – בית-שאן התכתבויות  מחלוקת פוליטית בין המועצה הדתית לראש העיריה  רשימה של בוחרים ועוד.(הושחרו בשל צנעת הפרט)
ג-1974/18 דו"ח על הרשות המקומית – בית-שאן הרכב הקואליציה.
ג-1974/20 דו"ח על הרשות המקומית – בית-שאן רשימת עובדים.
ג-1994/16 תקציב רגיל – בית שאן מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לתקציב במועצה אזורית עמק המעיינות  כגון: ריכוז תקציבי הוועדים  שאלון תקציב  תקבולים בלתי רגילים ועוד.
ג-2039/13 בית שאן – עובדי העיריה בתיק מכתב אחד הנוגע לסכסוך בענייני עבודה.
ג-2039/14 בית שאן ייעול מנגנון עובדי עיריית בית שאן (צמצום המנגנון  פיטורי עובדים ופיצויים)  פנסיה ברשויות המקומיות ועוד.
ג-2041/6 משכורת לראש הרשות וסגנו – בית שאן מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למשכורת ראש מועצה מקומית בית-שאן וסגנו.
ג-213/36 גיוס לחיל המילואים התכתבות שירות עובדי הממשלה בחיל המילואים
ג-2165/14 הנהלה – חוזרי משרד העליה רשומות  התכתבויות ומסמכים בנוגע לעליה  אישורים ונתונים.
ג-2172/11 הנהלה – פרחים וזרעים התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד החקלאות בנוגע לניסויים ושתילות של זנים שונים של ירקות או צמחים אחרים  וכן הקמת ספריה מקצועית בנושא.
ג-2172/24 הנהלה – ארגון מגדלי צמחי נוי פרחים. מסמכים ממשרד החקלאות  הנוגעים לגידול צמחי נוי ופרחים.
ג-2174/35 הנהלה – ארבה תכתובות בנוגע למלחמה בארבה
ג-2194/33 הנהלה – זני פרחים התכתבויות משרד החקלאות עם גופים נושפים בנוגע לגידולי פרחים
ג-2248/1 לשכת השר – פניות ובקשות לשר ולמנכ"ל – מהאות ג' עד ו' (רשימת פניות שמית נמצאת עם רשימת ההפקדה) בתיק מכתב פניה לשר הפנים בעניין אי מסירת מכתב שהיה מיועד לשר.
ג-2249/1 לשכת השר – פניות ובקשות לשר ולמנכ"ל – מהאות כ' עד ע' (רשימת פניות שמית נמצאת עם רשימת ההפקדה) בתיק מכתב פניה מחבר הכנסת קלמן כהנא לשר הפנים בעניין עזרה למוסד לנוער עולה  בית יעקב  בירושלים.
ג-2250/1 לשכת השר – פניות ובקשות לשר ולמנכ"ל – מהאות פ' עד ת' (רשימת פניות שמית נמצאת עם רשימת ההפקדה) לשכת שר הפנים ישראל רוקח(מהאות פ' עד ת'  בעיקר מהתזמורת הפילהרמונית)- התכתבות עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית   הזמנות לקונצרט.
ג-2277/26 רמלה – עבודה – פועלי הקונגרס הערבים רשימת מועמדים ונבחרים לועד סניף רמלה של קונגרס הפועלים הערבים  התכתבויות בנושא מבנה הסניף  פועלים מנצרת שעברו לרמלה ועוד.
ג-2324/7 עתלית – ציוד התכתבות ודו"חות בנושאים: הקצבת חומרים לשיכון עולים  התקנת אינסטלציה סניטרית  הקמת מפעל מים
ג-2329/7 ראשון לציון – קרקע ומדידות התכתבות והזמנות בנושאים: תכנון שטחי חולות ראשון-לציון  תכנון שיכון עולים באזור החולות  פינוי שטח צבאי לטובת השיכון  תכנית חלוקה בין ראשון לציון ונס ציונה  תרשימים
ג-2333/1 מגדיאל – תכנון השיכון מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לתכנית שיכון עולים במגדיאל.
ג-2333/7 מגדיאל – הקצאת דירות בתיק התכתבות בנוגע להעברת דירות לעמידר  השכרת דירות לעולים  בעיות תשלום ועוד.
ג-2334/7 בית שאן (ענייני). תקציב משוער לאספקת המים  רשימת הצינורות הדרושים  נזילות בצינורות  רשת המים  אספקת מים לשיכון הממשלתי  הרחבת השיכון  התקנת צנורות המים בשיכון  סילוק מי שופכין באמצעות שתילת עצים  תרשים.
ג-2341/10 מקלט ומחסה – הנחיות והוראות טכניות הנחיות והוראות משרד העבודה  מפקדת ראש הג"א  תרשימי מקלטים
ג-2349/6 חברת "נוה עובד" בתיק התכתבות עם נווה עובד בנושאים הלוואות למשתכנים בבתי עץ פיניים על ידי חברת נווה עובד  הגדלת משכנתאות לחברת נווה עובד  הקמת קרן למשתכני נווה עובד ועוד.
ג-2414/2 לשכת השר – סיכומי ישיבות של מנהלי מחלקות עם מנכ"ל המשרד ושר החקלאות לשכת השר-סיכומי ישיבות של מנהלי מחלקות עם מנכ"ל המשרד ושר החקלאות בנושאי לחם; פעולות רישום וביקורת המלאי אצל קמעונאים הובלת קמח למאפיות; מדיניות המשרד בענין רשיונות ייצור; תכנית עבודתם של מומחים מחוץ-לארץ; המלחמה בעשבי בר; המלחמה בארבה
ג-2428/22 לשכת השר – גידולי חיטה ושעורה התכתבות בנושא  תזכיר הצעה להקמת רשת מפעלים לחיטה  שמירתה  הפצתה ואפיית לחם; סיכום דיון עם השר בעניני שעורה; דו"חות גידול ויבול חיטה ושעורה בשנת 1952.
ג-2438/30 לשכת השר – חברה לעיבוד אדמות תזכיר בנושא הקמת חברה לעיבוד אדמות.
ג-2541/5 לשכת ממלא מקום ראש-הממשלה שמעון פרס – סיור בחווה לגידול פרחים – בית ביקל. (22.8.89)
ג-257/11 חוזרי הדואר בעניני שרות טלגרף עם ירושלים  שיחות טלפון בינעירוניות
ג-2602/8 אגף הגנת הצומח – הודעות על הופעת הארבה בארץ לקול ישראל ולעיתונות עיתון ירדני על מגפת הארבה ומכתב מחקלאי עמק בית שאן בנושא
ג-2603/3 אגף הגנת הצומח – דו"חות של הארבה מארצות ערב הסעודית  תורכיה  קניה  אלג'יר
ג-2603/5 אגף הגנת הצומח – חומרים להדברת ארבה התכתבויות בנושא
ג-2603/6 אגף הגנת הצומח – ציוד ליחידת הארבה תכתובות משרד החקלאות בנוגע להתמודדות עם נזקי הארבה וריסוס בעקבות כך.
ג-2633/24 בחירות ומינויים -בית-שאן תיק העוסק בבחירות המקומיות של בית שאן  קביעת מועד הבחירות  אישור המועמדים  תוצאות הבחירות מינויים ועוד.
ג-271/28 מחלקת הנסיעות התכתבות בנושא העברת מחלקת הנסיעות של "ועדת ירושלים" ל"משמר העם"  תזכיר על מחלקת הנסיעות.
ג-2712/9 אגף התכנון – בניה בסקטור הערבי התכתבויות בנושא בניה בלתי חוקית ביישובים ערביים  בקשות לרשיונות בניה  דו"חות על בנייה בכפרים ערביים  הכנת תכניות מתאר לכפרים ערביים  שיקום פליטים ועוד.
ג-272/25 הובלה ותחבורה התכתבות בדבר רשיונות נסיעה בתוך ירושלים ומירושלים אל המרכז ותלונות על סדרי התחבורה בשכונות ועל מניעת קבלת אישור נסיעה.
ג-272/26 רשיונות לנסיעות בקשות לקבלת רשיונות לנסיעה מירושלים לתל-אביב מצד ארגונים (ביניהם תנוכת "המזרחי" והסתדרות "הדסה") ואנשים פרטיים.
ג-273/52 נסיעות לתל-אביב התכתבות בענין רשיונות נסיעה מירושלים לתל-אביב עבור חברי הנהלת תנועת "המזרחי"  ואחרים.
ג-273/64 הובלה ותחבורה נסיעות התכתבות של דב יוסף (ברנרד ג'וזף)  יו"ר ועדת המוסדות לענייני ירושלים של הסוכנות היהודית עד הכרזת המדינה ולאחריה מושל יורושלים ויו"ר ועדת ירושלים ופקידיו עם אנשי ציבור ואנשים פרטיים בנוגע לניהול התחבורה צירושלים ואליה במהלך המצור עליה במלחמת העצמאות (לפני ואחרי הכרזת המדינה) ולאחר הסרת המצור  כולל ארגון השיירות וקביעת מדיניות לגבי מדיניות חלוקת אישורים לנסיעה ובקשות אישיות לקבלת אישורים. בתיק  מכתב מ-24.5.1948 שקיבל דב יוסף ממהרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג  שבו ביקש ממנו הרב לקבל לפגישה את הרב הצבאי הראשי שלמה גורונצ'יק (גורן) בעניין פעילותו למניעת חילול שבת בהבאת מזון לירושלים (עמוד 154).
ג-275/16 רשיונות נסיעה דו"ח של מחלקת החקירות בקשר לשמועות על מכירת רשיונות נסיעה תמורת שוחד. התכתבות על אליהו בצראוי מוכתר נחלת שבעה והעמדתו לדין על מכירת רשיונות.
ג-278/23 לחם וקמח התכתבות על מחיר הלחם  גודל המנה  אספקת קמח ומים למאפיות. בתיק גם: רשימת המאפיות.
ג-278/48 מחלקת הנסיעות התכתבות עם חברות מוניות בדבר מחירי הנסיעה  ארגון סוחרים  התאחדות בעלי התעשיה  משמר העם  פרוטוקולים של הועדה לרשיונות נסיעה; מסמכים לקבלת רישיון יציאה מהארץ;
ג-278/50 רשימות הנוסעים רשימות יומיות מאת הועדה לרשיונות נסיעה מירושלים לתל-אביב ומכתב נלווה ממנהל מחלקת הנסיעות לממונה על תחנת "משמר העם".
ג-279/19 ארגון בעלי מסעדות וועדת המסעדות התיק מכיל פרוטוקול מועדת מסעדות  בתי קפה ומלונים שליד ועדת ירושלים בנושא קביעת מחירי המזון במסעדות קיוסקים ובתי מלון.
ג-279/54 תלונות התכתבות עם המושל הצבאי בעניין תביעות פיצויים  בקשות לחקירה  תלונות על פגיעה ברכוש  גניבה  ביזה ושוד מצד חיילים כלפי אזרחים.
ג-280/11 עירית ירושלים התכתבות בעניני בתי-מטבחיים ארעי  השמדת כלבים תועים  מילוי מיכלי מים.
ג-282/13 לוח הבחירות התיק מכיל מודעות והודעות לציבור של ועדת הבחירות לאסיפה המכוננת באזור ירושלים בנוגע לחוקי הבחירות  חוקי רישום מועמדים ומצביעים  הגשת ערעורים  סדרי הצבעת חיילים  ועוד.
ג-284/1 מכתבים שונים  בקשות לרשיון יציאה מן העיר. בקשות אל מחלקת התחבורה של ועדת ירושלים לצורך קבלת רישיון יציאה מן העיר  כולל אישורים ממוסדות חינוך ומקומות עבודה ומכתבי המלצות. כולל מכתבים העוסקים או נשלחו על ידי הרבנים יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק מבריסק  חיים יעקב גולדוויכט  שלמה יוסף זווין  יעקב משה חרל"פ  צבי פסח פרנק ועוד.
ג-3001/1 מפת ישראל התיק מכיל מפה של ארץ ישראל (Palestine) משנת 1945  שהודפסה מחדש ע"י צה"ל בשנת 1949.
ג-3046/17 תיק פורים עלוני מידע  תוכניות פעולה  כרזות  הזמנות לארועים  קטעי עיתונות והתכתבות בענין ארגון החגיגות לכבוד פורים וסיכום הארועים.
ג-3047/11 ערד תוכניות פעולה תקציבים  קטעי עיתונות לוחות זמנים  הזמנות  גליונות "משמר לילדים" והתכתבות בענין קיום פעולות הסברה בנושא ההתישבות בנגב והפקת עצרת העליה לקרקע בערד  ארגון ארועי הסברה שונים באזור ערד.
ג-3048/9 תוכנית הסברה 5 שנים בתיק תוכניות לפעולה ותקציבים לתקופה של 5 שנים מטעם המחלקות השונות של מרכז ההסברה במשרד רה"מ.
ג-3050/7 העפלה ארועים  1965-1964 התכתבויות וחליפת מסמכים של ועדת הביצוע לשנת ההעפלה  לציון מלאת 30 שנה לבוא האניות הראשונות של המעפילים לחופי ארץ ישראל: חוברת על כנס הגדעונים (1.9.1964)  דו"ח פעולות במסגרת שנת ההעפלה (פברואר 1965)  הוצאת תקליט שירי פלי"ם  פירוט התקציב  קיום עצרות העפלה במקומות שונים  פרוטוקולים מדיוני הועדה  ציוד קשוטי ה"העפלה במצעד צה"ל תשכ"ד  תכנית פעולות הסברה למפעלה של ה"הגנה" בהעפלה  חזיון ההעפלה על חוף ימה של תל אביב ביום העצמאות תשכ"ד  עצרת ההעפלה בדרכי היבשה בראש פינה  מבצע העלאת עצמותיהם של חללי אניית המעפילים "סלבדור" וקבורתם בהר הרצל ואירועים נוספים.
ג-3145/4 גולדה מאיר – גאולה כהן – ראיון שערכה עם עולה מברה"מ פניית עיתונאית "מעריב" גאולה כהן  אל רה"מ גולדה מאיר בבקשת היתר לפרסום הראיון המלא עם יאשה קאזאקוב (יעקב קדמי)  אשר חלקים ממנו נפסלו ע"י הצנזורה הצבאית.
ג-317/47 שירותי המודיעין – תוכניות שונות ב"קול ישראל" התכתבות בענין תוכניות ב"קול-ישראל"; תמלילי תוכניות שונות (בין השאר דברי שר התחבורה דוד רמז לציבור הנהגים בנושא תאונות דרכים  לוח שידורי המכביה השלישית  תכנית לרגל העלאת עצמות חנה סנש ועוד).
ג-317/52 שירותי המודיעין – שידורים לצבא מטעם "קול-ישראל" התכתבות בענין שידורים של צה"ל מטעם "קול ישראל". בתיק מכתב בחתימת יגאל ידין.
ג-3198/30 כפר סבא הצעת תקציב ותקציב רגיל של עיריית כפר סבא לשנת הכספים 1964 – 1965  בקשה לתוספת תקציב.
ג-3255/60 ביקורת – עתלית. התיק מכיל: ביקורת  הכנסה והוצאה בפועל ועוד.
ג-3255/8 ביקורת – בית-שאן. בתיק התכתבויות בנוגע לדין וחשבון על הביקורת בעיריית בית שאן
ג-3287/1 רשימת תחנות קלפי רשימת תחנות הקלפי לכנסת הרביעית (לאזורים- ירושלים  תל אביב  חיפה  צפת  עכו  יזרעאל  כנרת  השרון  חדרה  פתח תקוה  רמלה  רחובות  אשקלון  באר שבע) כולל שינויים והשלמות.
ג-3463/3 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – כללי התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכנון וביצוע עבודות בנייה ותשתיות בעיר ימית
ג-3464/11 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים –  חוף- ים – ימית. הזמנות  חשבונות ומפרטים טכניים של עבודות פיתוח בחוף הים בימית  פרוטוקולים מועדת מכרזים.
ג-3464/15 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – יחידות דיור (חברת יבנה) רשימות דירות של חברת "יבנה" בימית. התכתבויות בנושא ביצוע תיקונים בדירות החברה ופירוקה של החברה  טפסי קבלת דירה  ניתוחי מחירים ועוד.
ג-3464/16 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – מינהל ימית ריכוזי חשבונות והזמנות של צוות ההקמה בימית על ספרים  סרטים  ציוד משרדי  שילוט  שיעורים בבית הספר ועוד.
ג-3464/20 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – מתנ"ס ניהול שוטף. התיק מכיל חשבוניות של מתנ"ס ימית:  תלושי משכורת  קבלות על עבודות ומופעי תרבות ועוד
ג-3465/1 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – צוות הקמה וניהול שוטף התיק מכיל חשבוניות על שירותים שונים שקיבל "צוות ההקמה ימית" (כגון חשמל  אספקה  שירותים מקומיים וכדומה) וכן התכתבות בעניין חגיגות העצמאות ה-30 לישראל בימית
ג-3466/2 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – דקלה – כבישים פנימיים. אוסף מסמכים של מושב דקלה שהיה בסיני שעוסקים בעבודות עפר וסלילת כבישים.
ג-3466/5 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – תלמי יוסף  – כבישים פנימיים. תיאור עבודות לפיתוח כביש לתלמי יוסף כולל שרטוטים.
ג-3467/1 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – סופה (סוכות) – מפה כללית תכנית מתאר של היאחזות הנח"ל סוכות (כיום קיבוץ סופה).
ג-3467/17 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – דקלה – 10 בתים התכתבויות  מפרט טכני והוראות ביצוע בנושא הקמת 10 יחידות דיור ומקלט במושב דקלה; חוזה העבודה עם חברת אשכפר.
ג-3467/18 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – שדות  דקלה בקשות ואישורי הלוואות למתיישבים בנתיב העשרה  בדקלה ובמושב שדות לשם שיפוצים  התכתבויות בנושא תיקונים ותוספות ביחידות דיור.
ג-3467/20 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – שדות התכתבויות  חשבונות ומפרטים של עבודות לפיתוח תשתיות חשמל במבני ציבור במושב שדות.
ג-3467/23 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – פינוי ימית ואופירה התיק מכיל מסמכים העוסקים בדיונים אודות מתן פיצויים לתושבי ימית ואופירה שבסיני העתידים להיות מפונים: פרוטוקולים של ישיבות והתכתבויות בין ועדי התושבים של ימית ואופירה ובין משרד הבינוי והשיכון  פרוטוקולים של ועדת מנכלי"ם לטיפול ביישובים ובמתיישבים בסיני  פיצויים לבעלי עסקים ודייגים ועוד.
ג-3467/3 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – אוגדה. אוסף מסמכים של מושב אוגדה שהיה בסיני העוסקים במקלטים  מגורים  חיבור המגורים לחשמל ותאורה לגדר בטחון.
ג-3489/7 לשכת מנכ"ל – תחבורה ציבורית התכתבויות בנושא תחבורה ציבורית
ג-3577/13 מחזות – רשע הכפר (מושל צבאי נצרת) תכתובת עם המועצה לביקורת סרטים בנוגע למחזה "רשע הכפר"
ג-3578/7 מחזות – נשף ארגון יוצאי צ'נסטוחוב התכתבות בין "ארגון יוצאי צ'נסטוחוב (עיר בפולין) והסביבה בישראל למועצה לביקורת סרטים ומחזות בנוגע לבקשה לאישור עריכת נשף חנוכה הכולל מסכת (טקס מומחז).
ג-3599/3 מחזות – פרופסור רובוביץ היתר להצגת המחזה "פרופסור רובוביץ" מאת יצחק בן רובי  תמצית תסכית ברדיו על המחזה ובקשה להצגתו.
ג-367/7 משפט קסטנר (עדויות) (המשך מתיק 6) קטעי עתונות
ג-3771/17 כפר סבא תקציב רגיל לשנת הכספים 1967 – 1968.
ג-3781/15 כפר סבא תקציב רגיל לשנת הכספים 1968 – 1969.
ג-3816/3 קטעי עתונות –  העתונות והרדיו ויצ"ו וארגונים עדתיים (ספרדים ותימנים) וארגונים לפי ארצות המוצא (כרך ג')
ג-3827/14 קטעי עתונות – ברית-המועצות
ג-3835/6 קטעי עתונות – מסתננים  שוד מזויין והברחה (כרך א') קטעי עיתונות
ג-3835/7 קטעי עתונות – מסתננים  שוד מזויין והברחה (כרך ב') קטעי עיתונות
ג-3839/9 קטעי עתונות – קולנוע ועתונות (כרך ב') קטעי עיתונות
ג-3858/2 קטעי עתונות – איראן  אפגניסטאן  פקיסטאן  ואינדונזיה (כרך א') קטעי עיתונות
ג-3858/4 קטעי עתונות – איראן  אפגניסטאן  פקיסטאן  ואינדונזיה (כרך ג') קטעי עיתונות
ג-3858/5 קטעי עתונות – איראן  אפגניסטאן  פקיסטאן  ואינדונזיה (כרך ד') קטעי עיתונות
ג-3863/8 קטעי עתונות – מסתננים  שוד מזויין והברחה קטעי עיתונות
ג-3878/10 קטעי עתונות – עליה וקליטה (כרך ד') קטעי עיתונות
ג-3878/7 קטעי עתונות – עליה וקליטה (כרך א') קטעי עיתונות
ג-3878/8 קטעי עתונות – עליה וקליטה (כרך ב') קטעי עיתונות
ג-3878/9 קטעי עתונות – עליה וקליטה (כרך ג') קטעי עיתונות
ג-3889/11 קטעי עתונות – יהודים בארצות ערב והארצות המוסלמיות  צפון אפריקה ואיראן  (כרך א') קטעי עיתונות
ג-3889/12 קטעי עתונות – יהודים בארצות ערב והארצות המוסלמיות  צפון אפריקה ואיראן  (כרך ב') קטעי עיתונות
ג-3916/5 קטעי עתונות – הסוכנות היהודית ומוסדות הלאום
ג-3924/12 מגן-דוד אדום התכתבות בקשר להפקת תקליט מיוחד לקראת הנשף הגדול של ידידי מד"א באנגליה  עזרה בביצוע הסרטת פעולות מד"א בסניפים השונים  טקס חגיגי של מסירת אמבולנסים מאיטליה וצרפת למד"א ועוד.
ג-3940/19 שירותי המודיעין – קול-ישראל תמלילי שידורים  תוכנית פעולה והתכתבות בענין פעולת קול-ישראל  הענקת כרטיסי עיתונאי ועוד.
ג-3940/2 שירותי המודיעין – הצירות בלוס-אנג'לס טיוטות מאמרים  קטעי עתונות והתכתבות בענין ההסברה הישראלית בחו"ל; פעולות שירותי המודיעין ועוד.
ג-3940/20 שירותי המודיעין – קול-ישראל חוזרים  דו"חות והתכתבות בענין שידורי קול-ישראל ופעולתו של שרות השידור.
ג-3952/9 שטח שיפוט – בית-שאן מסמכים של משרד הפנים המגדירים את גבולות המועצה האזורית אזור בית שאן/עמק בית שאן (כיום: עמק המעיינות) והתכתבות בין משרד הפנים לראשי המועצה בנוגע להקמת המועצה והגדרת גבולותיה (כולל הגבול בינה לבין מועצה המקומית בית שאן) וגבולות הקיבוצים והמושבים הנכללים בה (ביניהם הקיבוץ הדתי עין הנצי"ב שנציגו שלח מכתב בנידון למשרד הפנים).
ג-3953/15 שטח שיפוט – גליל ים גיליונות רישום  התכתבויות  פרוטוקולים  גבולות רמת השרון וגליל ים  חלוקה לפי גושים של מועצה מקומית גליל ים ועוד.
ג-4103/14 חטיבת-מזון – עולים כללי התכתבות בנושא מזון ותלושי מזון
ג-4104/14 חטיבת-מזון – יבוא כללי ויבוא ע"י עולים התכתבות בנושא יבוא לארץ על ידי עולים
ג-4131/30 חטיבת-מזון – מעבדה לבדיקת לחם וקמח תל-אביב כרך א' התכתבות בעניין בדיקות קמחים  טחינת קמח  ענייני כספים ועוד.
ג-4131/31 חטיבת-מזון – מעבדה לבדיקת לחם וקמח תל-אביב כרך ב' התכתבות בעניין בדיקות קמחים  בדיקות בוטנים  טחינת קמח  בוטנים לתעשיית שמן וענייני כספים.
ג-4131/32 חטיבת-מזון – מעבדה לבדיקת לחם וקמח תל-אביב כרך ג' התכתבות בנושאים: מאזניים אנליטיים מתוצרת "מטלר" שוויץ המיועדים למבדקה למצרכי מזון בחיפה  רכישת ציוד למעבדת חטיבת המזון.
ג-4136/2 חטיבת-מזון – פקוח על מכירת לחם התכתבות בנושאים: שיווק לחם אחיד לחנויות מכולת  פקודת הפיקוח על המזונות  1942 – צו אישי ועוד.
ג-4141/5 חטיבת-מזון – קיצוב דוח פעילות
ג-4150/17 חטיבת-מזון – לחם כרך א' התכתבות בנושאים: משקל הלחם  שיווקו ומחיריו  קניית לחם על ידי ערבים  אספקת לחם לאוכלוסייה הלא היהודית לחג הפסח  חלוקת לחמים  סיכום עבודת הוועדה לבדיקת הוצאות הייצור וההובלה של המאפיות במושבות (14/12/1950)  תוספות ללחם  שיפור טיב הלחם ועוד.
ג-4150/18 חטיבת-מזון – לחם כרך ב' התכתבות בנושאים: בקשה להגדלת מנת הלחם והקמח בישובים שונים  הסדר חלוקת הלחם  משקל הלחם  שיווקו ומחיריו  שיפור טיב הלחם  הברחת לחם  מחסור בלחם ועוד.
ג-4150/19 חטיבת-מזון – לחם כרך ג' פקודת הפיקוח על המזונות  1942 – צו בדבר לחם  התכתבות בנושאים: מחיר הלחם  מחסור בלחם ואספקתו לישובים שונים  אפיית לחמים מיוחדים ועוד.
ג-4151/14 חטיבת-מזון – לחם למובטלים התייקרות הלחם  סיכום דיון  טבלה מחוסרי עבודה לפי ישוב.
ג-4172/7 חטיבת-מזון – צווים לחם וכו' התכתבויות וחליפת מסמכים מטחיבת המזון במשרד המסחר והתעשייה בנוגע לניסוח צווים במסגרת פקודת הפיקוח על המזונות  1942: תיקוני צו בדבר לחם  צו בדבר עוגות  הגדרת לחמניות  הוראות נוהל בדבר בקורות במאפיות (יולי 1956)  צו בדבר פיתה  צו בדבר השימוש בלחם ובקמח להזנת בעלי חיים ועוד.
ג-4175/4 חטיבת-מזון – לחם לבן ל- צ.ה.ל. התיק מכיל מסמכים ומכתבים בנוגע לאספקת לחם אחיד שהוכן מקמח חיטה לצה"ל  הסכמים שונים על אפיית לחם לצבא  הוראות בנושא ועוד.
ג-4188/16 חטיבת-מזון – בדיקות לחם כרך א' מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים לבדיקת טיב הלחם  כגון: דוחו"ת שבועיים של הפקוח בטחנות  רשימות דוגמאות של לחם שנשלחו לבדיקה  פירוט חשבונות של המעבדה לבדיקת הלחם ועוד.
ג-4188/17 חטיבת-מזון – בדיקות לחם כרך ב' מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים לבדיקת טיב הלחם   כגון: דוחו"ת שבועיים של הפקוח בטחנות  הוראות נוהל לבדיקת לחם  בדיקת שקילת הלחם הצבאי ועוד.
ג-4192/1 סחר-חוץ – פתוח עזה וסיני
ג-4251/3 משרד ראשי – בית-חולים  בית-מרפא  ע"ש מוזס. החלפת שם של מוסד בית חולים לחולים כרוניים בתל אביב מבית  מרפא על שם מוזס לבית מרפא ליכטנשטדטר
ג-4258/7 משרד ראשי – בית-חולים ליולדות רמלה התכתבות בעניין הקמת בית חולים ליולדות ברמלה.
ג-4265/9 משרד ראשי – רפואה מונעת במעברות – מחוז פתח-תקוה התכתבות בנוגע למצב במעברת רמת השרון
ג-4269/23 משרד ראשי – סטטיסטיקה על לידות ופטירות בבתי-חולים. התיק מכיל: משרד ראשי – סטטיסטיקה על לידות ופטירות בבתי-חולים.
ג-4308/1 משרד ראשי – תקציב משרד הבריאות כרך א' משרד ראשי – תקציב משרד הבריאות כרך א העוסק בהנחיות להכנת הצעת תקציב  שינויים בתקציב  שינוי תקנים  רשימות ציוד לבתי חולים  עודפי תקציב  דוחות על ביצוע תקציב  הרחבת אשפוז  תקציב לשכות הבריאות המחוזיות  הקמת בתי חולים לחולי נפש  תקציב רגיל  דוחות של בתי חולים על ביצוע התקציב  הצעות תקציב  אשפוז חוץ והרחבת אשפוז חולי נפש. הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-436/31 מחלקת הייצור והציוד – הועדה הבינמשרדית לחקירה בעיות הבניה דו"ח הועדה הבינמשרדית לחקירת בעיות הבניה- סיכום ביניים; סיכום ישיבת ועדת המשנה.
ג-4364/18 תיקי ישובים – כפר סבא – מים התכתבות בעניין פיתוח תשתיות מים וביוב בכפר סבא.
ג-4379/8 תיקי ישובים – קרית גת – תכנון ובצוע כרך א' תכנון שוק בקריית גת הקמת תשתיות לדיור
ג-4379/9 תיקי ישובים – קרית גת – תכנון ובצוע כרך ב' טופס מיון תקציבי  הקמת בית ספר בקרית גת
ג-4380/5 תיקי ישובים – קרית גת – החזקה תקונים כרך א' התכתבויות בנושא של נטיעות  החזקת מבנים  טיפוח גנים  שיכון עולים  ספקים  חוזים  תלונות על הפליה לטובת עולי אירופה ועוד.
ג-4383/2 תיקי ישובים – קרית שמונה – קרקע כרך א' מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לפיתוח קריית שמונה  כגון: הקצאת מגרשים למוסדות ציבור  הקצאת שטחים לשיכוני עולים  תכניות מתאר  הזמנות  תשלומי פיצויים לעולים ועוד.
ג-4384/13 תיקי ישובים – קרית שמונה – תעשיה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לפיתוח אזור תעשייה בקריית שמונה  כגון: בניית ביתני תעשייה  פיתוח מרכז אזרחי  הקפאת הבנייה  הוצאות הפיתוח ועוד.
ג-4413/7 חברת שיכון עובדים. כרך א' שיכון עולים; חוזי בנייה; פיתוח מרכזים מסחריים; תכנון בנייה ופיתוח בתים ושכונות מגורים
ג-4424/24 גבעת רמבם. כרך ב' התיק מכיל: תכנית בנין ערים מס' 306 גבעת רמב"ם ועוד.
ג-4426/19 כפר סבא התכתבות בעניין דירות במסגרת שיכון עולים  שינויים בהקצאת דירות  דיור לזוגות צעירים  שיכון מפונים  הלוואות למשתכני השיכון העממי ועוד.
ג-4466/16 הנהלה – ארבה תכתובות בנוגע למלחמה בארבה
ג-4492/7 הלשכה הראשית – עליה והתיישבות כרך א' התכתבות בנושא קרקע חקלאית בנגב הדרומי  גיוס מומחים ומתנדבים מחוץ לארץ
ג-4561/26 חטיבת התעשיה – מומחה או"ם לקרמיקה הזמנת מומחה לתחום הקרמיקה לתעשייה ולמחקר- ייעוץ בנושא רכישת ציוד תעשייתי
ג-4581/8 חטיבת התעשיה – פתוח קרית שמונה מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים לפתוח קריית שמונה  כגון: תכניות מפעלי אלקטרוניקה  בניית ביתני מלאכה  הקמת מרכז מסחרי  הלוואות לחנויות בקריית שמונה  הרחבה והקצבת פתוח עסקים שונים בקריית שמונה ועוד.
ג-4606/12 לשכת השר פנחס לבון – דו"ח אגף המחירים אגף המחירים – דו"ח קצר לתקופה נובמבר 1950 – אפריל 1951
ג-4607/38 לשכת השר פנחס לבון – תצרוכת ומלאי חיטה וקמח
ג-4608/11 לשכת השר פנחס לבון – קמח – טיב פקוח ומחירים מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים לבדיקות טיב הקמח במעבדות.
ג-4608/18 לשכת השר פנחס לבון – לחם לבן התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד החקלאות לעיריית ראשון לציון ולאיחוד המאפיות בעיר בנוגע לאספקת לחם לחג ראש השנה  וכן חליפת מכתבים של המועצה לאספקה וייצור של הישובים העבריים בדרום בנוגע לאספקת שמן וסוכר לאפיית חלות  ועוד.
ג-4608/19 לשכת השר פנחס לבון – לחם אחיד
ג-4608/24 לשכת השר פנחס לבון – לחם מיוחד התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד החקלאות בנושא כתבת תלונה שהתפרסמה בעיתונות  דרישה לבדוק את בית החרושת הנכתב בכתבה  ועוד.
ג-4608/26 לשכת השר פנחס לבון – לחם עם אבקת חלב התכתבויות וחלופת מסמכים בין לשכתו של שר החקלאות פנחס לבון לבין גופם שונים בנוגע להכנסת תערובת אבקת חלב לאפית הלחמים בישראל  הביטים של כשרות ותעשייה  חוות דעת של מומחים בנושא ועוד.
ג-4608/8 לשכת השר פנחס לבון – קמח מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים להקצבת קמח  כגון: שביתת האופים  הקצבת קמח למאפיות ערביות  תכנית לייצור קמחים  פניות מאפיות למשרד בנוגע להקצבה ועוד.
ג-4608/8 לשכת השר פנחס לבון – קמח מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים להקצבת קמח  כגון: שביתת האופים  הקצבת קמח למאפיות ערביות  תכנית לייצור קמחים  פניות מאפיות למשרד בנוגע להקצבה ועוד.
ג-4608/9 לשכת השר פנחס לבון – טחנות קמח מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים לטחנות קמח  בנושאים שונים  כגון: תוספת שכר לפועלים  הקצבת קמח  פניות בעלי מאפיות למשרד להגדלת כושר הייצור והתפוקה של הטחנות  הסכמים בין המשרד לבעלי הטחנות  ציוד הטחנות ועוד.
ג-4610/1 לשכת השר פנחס לבון – בזבוז וקלקול מזונות מסמכים ממשרד החקלאות  הנוגעים לקבלת פיצויים בגין סחורות שהתקלקלו  כגון: אבקת חלב  בשר  קמח מצה ועוד.
ג-4678/10 אגף התקציבים – כבישים כרך א' אוסף מסמכים של אגף התקציבים במשרד האוצר בנושאים: תקציב פיתוח כבישים  ישיבות בנושא הרחבת שער הגיא  הצעות תקציב  בדיקת כדאיות לשיפוץ צומת ראם  הרחבת כביש אשקלון – פלוגות  תקציב פתוח לכבישים  פרוטוקולים מישיבות הוועדה העליונה לכבישים  תוכנית ארצית מורחבת לספירות תנועה  קידום עבודות  בקשות לשינויים בתקציב המאושר  סלילת ושיקום כבישי גושה   תוכנית חומש – סלילת ושיקום כבישים  סיכום החוזה עם הבנק העולמי  עבודות לביצוע למניעת נתוק בזמן שטפונות  נזקי שיטפונות ועודץ
ג-4678/11 אגף התקציבים – כבישים כרך ב' תרשומות משיחות והתכתבויות בנושא תקציבי פיתוח לכבישים; תכנית פיתוח לכבישים לשנים 67/68 – 71/72.
ג-4678/12 אגף התקציבים – כבישים כרך ג' התיק מכיל מסמכים העוסקים בפיתוח תשתיות כבישים: תקציבים  תכניות פיתוח  פרוטוקול הוועדה בעלת הסמכות העליונה לענייני כבישים
ג-4678/13 אגף התקציבים – כבישים כרך ד' אישורי תקציבים  תכניות והצעות תקציבי פיתוח ושיקום כבישים  התכתבויות בנדון; דו"ח על הכדאיות הכלכלית על בניית מעבר עילי בכביש עוקף חדרה.
ג-4678/14 אגף התקציבים – כבישים כרך ה' התכתבויות בנושא תקציבים לפיתוח כבישים ותשתיות
ג-4678/7 אגף התקציבים – עבודה פיתוח כרך א' התכתבויות בנושא תקצוב מוסדות ציבור ומוסדות חינוך וכן מענקי מלגות והלוואות
ג-4678/8 אגף התקציבים – עבודה פיתוח כרך ב' אישורי תקציבים ובקשות לשינויים בתקציבי פיתוח פרויקטים ומרכזים להכשרה מקצועית במשרד העבודה ופיתוח מפעלים; התכתבויות בנדון.
ג-4678/9 אגף התקציבים – עבודה פיתוח כרך ג' בנושא פיתוח מוסדות ציבור וממשלה ומענקי הלוואות וציוד למוסדות וכן תיקצוב פרויקטים חינוכיים. הושחרו פרטים בשל צנעת פרט
ג-4679/4 אגף התקציבים – חמש שנים  מע"צ (מחלקת עבודות ציבוריות) כבישים מסמכים הנוגעים לתקצוב ופיתוח תשתיות.
ג-4712/2 מחלקת רבנות התכתבות בנוגע לבחירת ומינוי רבנים  פקודת העדות הדתיות (ארגונן) תקנון בדבר בחירת רבנים ועוד
ג-4722/9 מוסד הרב קוק התיק מכיל חליפת מכתבים בין הוצאת ספרים מוסד הרב קוק לבין משרד הדתות בנוגע להדפסה של ספרים  סכומי כסף שונים הנוגעים להוצאת ספרים  ענייני מוסד הרב קוק  ועוד.
ג-4723/25 הרב מובשוביץ הרצליה התיק מכיל מכתב ממזכיר שר הדתות אל רבה של הרצליה בנוגע לעזרה למשפחה המנהלת משק חלב קטן וישנן בעיות בתוך המשפחה בעקבות נושא חליבה בשבת.
ג-4730/29 שבת כללי התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לסוגיית שבת במרחב הציבורי בכלל ובירושלים בפרט  שבת בחברת דן  חוק יום ראשון בניו יורק  מעקבי משמרות השבת ועוד.
ג-4731/26 כפר-עטה התכתבות בנוגע לבנין בית הכנסת על אדמה פרטית.
ג-4736/18 עין הוד דו"חות בנוגע להקמת מקווה. עין הוד מושב עובדים של ההסתדרות הכללית
ג-4746/11 מוסד הרב קוק התכתבות  של שר הדתות  הרב יהודה לייב פישמן (מימון) עם רבנים  ואנשי ציבור (ביניהם הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג) בנוגע לספרים שיצאו לאור ע"י מוסד הרב קוק  ההוצאה לאור ועוד (המשך בתיק 12)
ג-4747/2 ד"ר גלזנר התיק מכיל התכתבויות בנושאי דת שונים כגון: נישואי בוסר  חוק הקאדים – תקנות בדבר סדרי ייצוגם של בעלי דין ע"י טוענים שרעיים שאינם עורכי דין  הרכב המנויים לפי חוק הקאדים  גירושין  נישואי נוצרים  תקנות העדות הדתיות  חקירות פליליות  נושא עזבונות  הקדש דתי של חלקת אדמה   תעודות רווקות  מעמד הכנסיות במדינה  רישומי נישואין  משכורת דיינים  מעמדם של עובדי הר ציון  מעמד אנשי השירות הדתי המוסלמי  קבורה ללא רישיון  תקנות העברת מקרקעין  הרכב המועצות הדתיות  מעמד הכנסיות במדינה  הערות לשון הרע  הצעת חוק של שמירת הכשרות  תקנות העברת מקרקעין (אגרות) וכו'.
ג-4749/10 הרב לופס סמנכ"ל התיק מכיל מכתבים יוצאים של סמנכ"ל משרד הדתות הרב סעדיה לופז בענייניו השוטפים של המשרד: כוח אדם ודרגות עובדים  הקצבות לבתי כנסת ומוסדות דת   טיפול בפניות של אזרחים  העברת ספרי תורה  פניות של רבנים בבקשה לסיוע בדיור (ביניהם הרב אהרן שויקה) ועוד
ג-4751/6 מבצע פסח תשי"ג מבצע פסח-התכתבות וקטעי עתונים בנושא ההיערכות לקראת החג: ארגון פעילויות בקרב הציבור (מעברות ובתי עולים חיילים נשות המזרחי) –  הדרכה דתית והרצאות בנושא פסח ב"קול ישראל" ובישובים באמצעות ביקורים של רבנים-מרצים ומדריכים  הוצאת חוברות הדרכה  מכירת חמץ  אפיית מצות. דברי תורה ומודעות בנושא פסח.
ג-4753/27 חברת "אחדות" הרצליה התכתבות בנוגע לתמיכה לתיקון ובניה של בית-כנסת
ג-4754/16 הרצליה חוף ים דו"חות על השרותים הדתיים במושבה הרצליה-חוף ים  הצעת תקציב  התכתבות בנושא ועוד.
ג-4758/20 ליפל העתקי מכתבים יוצאים מלשכת מנהל המחלקה לקראים  שומרונים ונדחי ישראל והממונה על עניני קבורה ישראל ליפל: מגעים עם אזרחים  רשויות מקומיות  מועצות דתיות ועוד בנוגע לקבורה  חברא קדישא  מימון ואחזקת בתי עלמין ברחבי הארץ  טיפול בקראים ובשומרונים ועוד (המשך מתיק 19)
ג-4764/1 עתלית הצעת תקציב  דו"חות על שירותים דתיים  התכתבות בנושאי תקציב ועוד.
ג-4779/4 בית הדין העליון (המשך מתיק 3) חוק בתי הדין הרבניים 1952  טפסים והתכתבות בנושאי כספים  משכורות  כשרות  הזמנת ציוד משרדי ועוד (המשך בתיק 5).
ג-4782/11 בת שלמה בתיק התכתבות בנוגע להקמת המועצה הדתית
ג-4941/11 לשכת המנכ"ל טנא – אחוזת החוף בתיק סיכומי ישיבות דירקטוריון של חברת "אחוזת החוף"  סקירה תמציתית על פעולות החברה לשנת 1963  תזכיר – פינויי האוכלוסייה באזור מנשייה ועוד.
ג-4942/10 לשכת המנכ"ל טנא – התאטרון הקאמרי התיק מכיל התכתבות מועטה בין התיאטרון וגופים ציבוריים שונים בנושא תמיכה כספית בבניין התיאטרון.
ג-5038/105 חוות החיות התיק הינו תיק של משרד הפנים  המועצה לביקורת סרטים ומחוזות. בתיק- תכתובות על הסרט 'חוות החיות' – האם להתירו להקרנה; טופס בקשה; תקציר הסרט בעברית ובאנגלית; קטעי עיתונות החווים דעתם על הסרט.
ג-5056/75 המעפילים התיק מכיל מסמכים בנושא בקשה לאישור הקרנת הסרט המעפילים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות  תוכן הסרט ואישור המועצה.
ג-5096/10 המשרד הראשי – חוק עבודת ילדים ונוער כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל שירותי ההיקף במשרד הבריאות בנוגע למדיניות המשרד לאחר חקיקת חוק עבודת הנוער  תשי"ג – 1953: קיום בדיקות רפואיות במוסדות לנוער  הודעות בדבר הרשאות לרופאים לעשות בדיקות רפואיות ע"פ הפרק השלישי לחוק  הצעת תיקון לחוק עבודת הנוער (בצירוף הערות חברי הועדה המיעצת לחוקי ילדים ונוער  הסדרת הסדיקות הרפואיות בלשכת הבריאות הנפתית בעכו  רשימת הרופאים שהורשו לצורך החוק (יולי 1960) ועוד.
ג-5128/8 המשרד הראשי – משרד הבריאות הראשי – כללי כרך ג' התכתבות ופרוטוקולים על נהלי עבודה ומחלקות במשרד הבריאות
ג-5128/9 המשרד הראשי – משרד הבריאות הראשי – כללי כרך ד'
ג-5129/11 המשרד הראשי – לשכת הבריאות חיפה – כללי כרך א' פרוטוקולים מישיבות שבועיות בלשכת הבריאות המחוזית בחיפה בנושאים: ענייני הסגר  מחלות מדבקות ועוד. עניינים מינהליים  תוכנית לארגון מרחב הצפון של משרד הבריאות  שירות רפואי למיעוטים ועוד.
ג-5129/12 המשרד הראשי – לשכת הבריאות חיפה – כללי כרך ב' פרוטוקולים מישיבות צוות לשכת הבריאות בחיפה בנושאים כגון: תקנים  השירות לאם ולילד  ביקורת בבתי החולים  אפידמיולוגיה  חיסונים  חלוקה חדשה של המחוזות  מניעת תאונות בית ועוד. התכתבות בעניינים מינהליים. נאום שר הבריאות בפתיחת מעונה החדש של לשכת הבריאות בחיפה (20/11/1958).
ג-5132/11 המשרד הראשי – לשכת נפתית רמלה – כללי התיק מכיל:  לשכת נפתית רמלה
ג-5213/3 רק לא בשבת התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לאישור המועצה לביקורת סרטים ומחזות על הסרט "רק לא בשבת"  תנאים לאישור ותוכן הסרט.
ג-5441/11 דיור משרד מבקר המדינה בעית דיור המשרד בירושלים וחיפה – חילופי מכתבים בנדון
ג-5511/18 עבוד תוכניות קליטה ופיתוח לארבע שנים על ידי ד"ר ל. גרינבאום התכתבות בנושא: תכנית הפיתוח ל-4 שנים 1953-1950
ג-5615/3 שטרי מקרקעין התכתבות בעניין מכירת שטרי אוצר ושטרי מקרקעין  מינוי מורשים לחתום על שטרי מקרקעין ועוד.
ג-5659/28 הפקעות בנינים לקונסוליות ועוד זכרון-דברים מישיבה של נציגי משרדי המשפטים והחוץ ומזכירות הממשלה בענין ההיבט המשפטי של החרמת בנינים לשיכון צירויות זרות  סקירה על המצב החוקי בדבר הפקעת קרקעות.
ג-5661/19 יהדות חו"ל תזכירים על מצבן של קהילות יהודים בארצות ערב ועל הפעולות להצלתן  דו"ח והחלטות הליגה הבינלאומית להצלת יהדות ערב  התכתבות בנדון.
ג-5671/23 הממשלה המנדטורית  חובותיה התכתבות בנדון.
ג-5678/10 ועדות שרים פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני חקיקה.
ג-5706/8 ועדת החקירה בענין בית-היתומים "ואספיה" בנצרת התכתבות בנושא.
ג-5721/1 חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ התכתבות בעניני הקמת חברה לעזרה הדדית של עובדי המדינה  רישומה ועוד.
ג-5724/5 אפוטרופוסות על רכוש האויב התכתבות בנדון.
ג-5750/13 אורחים מחו"ל התכתבות בנדון. (המשך בתיק 14)
ג-5753/1 חוקים של מדינות זרות – (נוסחים בעברית) התכתבות בנדון
ג-5754/7 הסמכות לחתום על אמנות התכתבות בעניני יפוי-כח לחתום על אמנות  סמכות לאישור אמנות.
ג-6041/12 לשכת סגני השר שאקי והמר – קראים התכתבות בעניני חינוך מיוחד לקראים  השתתפות של משרד החינוך והתרבות במימון "לימודי-השלמה" של קראים בישראל
ג-6159/35 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה לפי ארצות – בריטניה חברה לעולים מבריטניה בע"מ
ג-6286/15 חוק מנהל מקרקעי ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה בנוגע לחקיקת ותיקון חוק מינהל מקרקעי ישראל  תש"ך- 1960: טיוטות הצעת החוק  הכנסת דיני שמיטה  מינוי יוסף וייץ למנהל המינהל  חברי מועצת מקרקעי ישראל מנציגי הממשלה ונציגי הקרן הקיימת לישראל  סמכות מועצת מקרקעי ישראל-סעיף שמירת שבת  שינויים בהרכב המועצה  פרישת יוסף ויץ ומינוי שלמה שמיר ויצחק לוי למנהל המינהל ועוד.
ג-6441/4 לשכת השר אהרון ידלין – היחידה לתוכניות לימודים התיק מכיל: הצעת תכנית להוראה של תולדות ישראל בדורות האחרונים  דו"ח ביצוע בתחום תכניות הלימודים  קטעי עיתונות  ועוד.
ג-6441/5 לשכת השר אהרון ידלין – היחידה לתוכניות לימודים התיק מכיל:  היחידה לתוכניות לימודים  הצעה להפעלת ההוראה המתוכננת לשנים הבאות  זכויות האזרח  ועוד.
ג-6582/45 . משק בצרה פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. התיקים מסודרים בסדר א'-וב' לפי שמות המשקים. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט
ג-6585/44 . מרחביה פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. התיקים מסודרים בסדר א'-וב' לפי שמות המשקים.
ג-6942/10 חוק העתיקות (גם ערכים – ארכיאולוגיה  חפירות ארכיאולוגיות) כרך ב' חוק העתיקות (גם ערכים – ארכיאולוגיה  חפירות ארכיאולוגיות) כרך ב'
ג-7068/4 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – נוהלים ומינויים תיק העוסק במינויים של שרי הדתות אהרון אבוחצירא  ויצחק רפאל שנעשו במשרד  נהלים שפורסמו  הרכבי וועדות ועוד.
ג-7069/14 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – מכונים התכתבות ופניות בנושא תמיכת משרד הדתות במכונים תורניים  הקצבות  דו"חות פעילות  הצעות לפיתוח מכונים חדשים ועוד.
ג-7106/22 מתן אינפורמציה על סמך אוספי הגנזך – המקומות הקדושים – הכנת רשימה התיק מכיל: מתן אינפורמציה על סמך אוספי הגנזך – המקומות הקדושים – הכנת רשימה ועוד.
ג-714/10 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע – משרד ראש הממשלה התכתבות בנושאים: הצעת חברה צרפתית לעריכת סרט על ישראל  הצגות ב"יום המדינה"  חגיגות יום הולדתו המאה של מקס נורדאו  הוצאת עתון בבאר שבע  קורסים בשפה העברית לעובדי המדינה; הצגת סרטים ערביים / בשפה הערבית ועוד
ג-714/13 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- מקס נורדוי מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בנושא "שבוע נורדאו" לציון 100 שנה להולדת מקס נורדאו.
ג-714/4 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- כינוס ריקודים בדליה התיק מכיל חליפת מכתבים בנושא תקציב להכנת סרט על כינוס הריקודים השלישי בקיבוץ דליה של הועדה הארצית לריקודי-עם מהמרכז לתרבות.
ג-714/42 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- יום המדינה מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בנושא הצגות וקולנוע  צילום המצעד הצבאי  תשלום לחברת החשמל על התאורה ועוד.
ג-714/7 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- יום וייצמן חוזר של מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל בארץ-ישראל בנושא חגיגות יום ההולדת ה-75 של הנשיא וייצמן.
ג-715/22 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- מאמרים ראיון עם מנהל האגף ישעיהו קלינוב  תזכיר על מצב היהודים ברומניה והתכתבות בנושא מאמרים מאת ישעיהו קלינוב על לייב יפה וארתור הנטקה ועוד.
ג-715/29 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- מזכירות מועצת המדינה התכתבות בנושא מתן אישור כניסה לכנסת לנציג האגף  עותק של הצעת חוקה ועוד
ג-715/37 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- תכניות עבודה כלליות מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות ותזכירים בנושאים: השירות האזרחי  הדרכת דעת הקהל במדינה ותפקיד המדינה  הקמת ארכיון-עזר וחדר עיון לעיתונות.
ג-715/38 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- תכניות להסברה התכתבות ותזכירים בנושא פעולות מחלקת ההסברה; תורת התעמולה וההסברה; תזכיר בענין הקמת מחלקה לפרסום ותעמולה בשירות השידור העברי;
ג-715/42 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- ועדה בינמשרדית סיכומי ישיבות הועדה הבינמשרדית לענייני תרבות ואמנות  התכתבות בנושאי הועדה  ארגון פסטיבל בינלאומי בארץ  חגיגות חודש למדינה ועוד.
ג-715/51 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- כתבי יד מאמרים וטקסטים נוספים בעברית  יידיש  גרמנית ואנגלית בנושא דמותה מדינת ישראל (הקמת המדינה  חוקתה ויחסיה עם ארצות שונות) וההיסטוריה של העם היהודי.
ג-716/37 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- סרטי או"מ מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בנושא הצגת סרטי אומות המאוחדות ביום האומות המאוחדות  רשימת הסרטים שהוצגו.
ג-716/76 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- ספריות שונות התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד הפנים לבין הספרייה הציבורית "דביר ביאליק" ברמת גן בנושאי העברת פרסומי משרד הפנים לספריה ציבורית  קבלת ספרים ממוסד הרב קוק  ועוד.
ג-717/43 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- לשידור ברדיו התכתבות בנושא הודעות לפרסום ברדיו (ב"קול ישראל") ובעתונות
ג-717/48 התכתבות בנושא הקמת תחנת שידור עם מסרים התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע להקמת תחנת שידור רדיו שתשדר תעמולה והסברה ציונית  וכן את הוראת השפה העברית לגולה היהודית בכל תפוצותיה.
ג-717/9 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- משרד הדתות התכתבות בין המחלקה לעיתונות והסברה במשרד הפנים למנכ"ל משרד הדתות ש.ז. כהנא בנושא שידורים וסרטים בנושאי מסורת ודת
ג-718/15 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- משרד הפנים (המשך מתיק 14) התכתבות בעניינים מינהליים של עובדים  העברת האגף לעיתונות  הסברה וקולנוע מהקריה בתל אביב לירושלים ועוד.
ג-7288/4 חומר ארכיוני של ממשלת המנדט ומוסדות השלטון לפני קום המדינה בתיק התכתבויות בנוגע לקבלת חומרים שונים הנוגעים למוסדות שלטון שלפני קום המדינה.
ג-7293/2 תעודות המדינה- חשיפה וחיסוי התכתבויות וזכרוני דברים בנושא חשיפה ופרסום של תיקים ארכיוניים חסויים של משרד החוץ ועוד.
ג-736/5 אירועים – ויצו. התכתבויות וחליפת מסמכים בין ועדת העשור להסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ויצו) בנוגע לאירועי ההסתדרות במהלך חגיגות העשור למדינלת ישראל: שבוע ויצו במסגרת שנת העשור   תקציב לפעילויות  תכניות אירועים  תפקיד ויצו  במהלך חגיגות העשור (נובמבר 1957)  תכנית חגיגות העשור של ויצו לגיוס מאה אלף לירות והשגת פרסום כלל עולמי לארגון  תכנית כללית לביצוע הרודיאו ואירועים נוספים.
ג-776/2 אגף התרבות – המחלקה להנחלת הלשון – לשכת התרבות  מחוז הצפון – נתניה התיק מכיל חליפת מכתבים בין אורי לוברני ממחלקת התרבות בעיר חיפה  לאישים מעיריית נתניה בנוגע להקמת בית-תרבות בעיר נתניה ועוד.
ג-783/32 אגף החינוך – הוצאת ספרים "מוסד הרב קוק" – רח' יפו  בנין פרלמן ירושלים התיק מכיל חליפת מכתבים בין הוצאת ספרים מוסד הרב קוק למשרד החינוך והתרבות בנוגע לספרים מסוימים שמוסד הרב קוק הדפיס  הפקדות למשרד החינוך  ועוד.
ג-788/72 גן-ילדים בית-שאן התכתבות בין מחלקת הגנים במשרד החינוך למשרד המפקחים ולמפקחת על גני-הילדים של המזרחי  בנוגע לחוסר גננות בגן  רשימת הילדים בגן  דו"חות על הביקורים בגן ועוד.
ג-790/12 תורה שבעל-פה הצעת תכנית לתורה שבעל-פה בבתי-הספר הכלליים ומזרם העובדים – שנת תש"י  חילופי מכתבים בין אגף החינוך לועדה לעיבוד הצעת תכנית לימודים לתורה שבעל-פה ועוד  "דרכי הוראה בתלמוד".
ג-790/3 מוסיקה מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים ללימודי מוסיקה בבתי הספר  כגון: הצעות לתכנית לימודי המוסיקה  תכניות לימודי המוסיקה לכיתות שונות ועוד.
ג-797/10 רשויות חינוך מקומיות חילופי מכתבים בין מחלקות המשרד למזכיר הראשי  למרכז החינוך של ההסתדרות  לחבר המועצות המקומיות  לשר הפנים ועוד; הודעת המפקח לזרם העובדים להנהלת המרכז החינוך בעניין הכרת ועדים מקומיים ואזוריים כרשויות חינוך מקומיות  הצעות להקצבות לרשויות המקומיות לשנת 4.52 – 3.53 לפי הסולם החדש  הקצבות בשנת תש"ח והצעה לשנת תש"ט  סיכום התקציב 1948/49; חוזרי אגף החינוך ויחידות המשרד לחבר השלטון המקומי  למועצות מקומיות  לרשויות החינוך המקומיות  רשימת הוועדים ועוד
ג-797/15 ועדת הערעורים ( תלונות על סידורי רישום ) דיווחים על התלונות לגבי רישום למוסדות חינוך  תלונות לאגף החינוך על סידורי רישום  סקירה "עובדות על הפרת תקנות רישום" ( לפי ערים )  דוח ביקור בבית-הספר בענין העברות מבית-ספר אחד לבית-ספר של זרם אחר  חילופי מכתבים בנושא בין אגף החינוך לשר שנאור זלמן שזר  למשרד המפקחים
ג-7972/8 ועדת החקירה לבדיקת תפקודה של מערכת הבריאות. התכתבויות וחליפת מסמכים בין ארכיון המדינה למרכז ועדת החקירה לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל (ועדת נתניהו)  השופט אלון גילון: כתב ההפקדה  אישור ההפקדה והוראות פתיחת החומר לעיון הציבור.
ג-7974/11 הגבלת עיון על-פי החלטות ועדת השרים והסרת סיווג בטחוני וחשיפת תעודות. כרך א' התכתבויות ומסמכים בנושא חשיפת סטנוגרמות של ישיבות ממשלה וועדות שרים על ידי ארכיון המדינה.
ג-7974/12 הגבלת עיון על-פי החלטות ועדת השרים והסרת סיווג בטחוני וחשיפת תעודות. כרך ב' התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא קריטריונים לפתיחת חומר ארכיוני חסוי כגון סטנוגרמות של ישיבות ממשלה  ועדת חו"ב ועוד; תקנות העיון בחומר ארכיוני  הרכב ועדת השרים למתן היתר לפרסומים ולעניין רשות העיון בחומר ארכיוני מסווג ועוד.
ג-7974/14 חשיפת חומר בנושאים שונים. התכתבויות וסיכומי ישיבות בנושא חשיפת חומר ארכיוני  פניות בבקשה לחשיפת חומר בנושאים שונים (בין השאר על אירועי ואדי סאליב  עקורי איקרית ובירעם  רצח הרוזן ברנדוט); הצעה לגיבוש סדרי עדיפויות בבניית מאגר מידע ממוחשב לארכיון המדינה ועוד.
ג-7976/10 תעודות המדינה – חשיפה וחיסוי. התכתבויות בנושא הוצאה לאור של ספרי "תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל" על ידי ארכיון המדינה  חשיפת תיקים חסויים של הארכיון  העסקת חושפים מטעם משרד החוץ בארכיון  רשימות חשיפה של תיקי משרד החוץ ועוד.
ג-7977/6 חוקה. התיק מכיל חליפת מכתבים בין גנז המדינה לבין היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה בנוגע להצעת מועמדים ומינוי מומחים חדשים למועצת הארכיונים  וכן תקנות שונות בעניין חוק הארכיונים ובעניין עיון וחשיפת חומר ארכיוני.
ג-8023/17 הרכוש היווני התכתבות עם הפאטריארכיה היוונית  משרד החוץ  עורכי-דין ואח' (כולל רשימת הנכסים של העדה היוונית מ- 22.3.50)
ג-803/10 קרן קיימת לישראל – חינוך לחקלאות חילופי מכתבים בין אגף החינוך ומפקח המרכז לחינוך חקלאי למשרד המפקחים  למוסדות קרן הקיימת לישראל ועוד; רשימת שטחים לצרכי החינוך החקלאי ( מס' הגוש והחלקה  בעלות  גודל השטח )
ג-803/16 מגן-דוד אדום בישראל הודעה רשמית של מגן-דוד אדום לאגף החינוך על פעילות הארגון ב- 20 השנים הראשונוות; חוזר האגף למנהלי בתי-הספר בדבר העברת מילונים עברים-אנגלים ע"י מרכז מגן-דוד אדום ואשורי קבלתם.
ג-809/20 חינוך מוסיקלי – דואר נכנס התיק  מכיל מכתבים המיועדים אל עמירן עמנואל המפקח על החינוך המוסיקלי בנוגע למינויים במערכת החינוך המוסיקלי במשרד החינוך  מכתבים בנוגע לאירועי תרבות שונים  ועוד. כן מכיל התיק מכתב של המוזיקאי והמלחין רחמים עמר.
ג-813/5 מוסיקה דוח על הכינוס הארצי הראשון של מוסיקאים ומורים לנגינה 16 – 19 באפריל 1949  רשימת המורים למוסיקה בבתי-הספר הכלליים  תזכיר על חינוך מוסיקלי בכיתות א' – ב'  ובבתי הספר העממיים ועוד.
ג-815/35 מעברת זרנוגה מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לבתי הספר במעברת זרנוגה  כגון: רשימות המורים והתלמידים  נתונים על המורים ושעותיהם ועוד.
ג-826/26 כפר בת-שלמה חילופי מכתבים בין לשכת התרבות מחוז הצפון לועד הכפר בת-שלמה בנוגע ללימוד עברית לעולים החדשים בישוב.
ג-83/3 שירותי המודיעין – תכניות שהוגשו לשר ארן. התכתבות וחוזרים בענין הסברה קורסים  פעילויות ותערוכות וכו' אשר הוצעו לשר זלמן ארן.הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-837/8 עתלית דו"חות ביקורים בגן-ילדים  חילופי מכתבים בין אגף החינוך ומחלקת הגנים במשרד לגן-ילדים  לוועד החינוך בעתלית.
ג-838/13 פרדס-חנה התכתבויות חלופת מסמכים בין משרד החינוך לבין גנים בפרדס חנה העוסקים בדו"חות ביקור בגן-ילדים  חילופי מכתבים בין המפקחות על גני-הילדים הכלליים למועצה המקומית פרדס-חנה ולמחלקה לחינוך של המועצה המקומית  רשימת הגננות ועוד.
ג-838/3 מפקד מוסדות חינוך יהודיים בפיקוח פרטי ספירת מוסדות חינוך יהודיים בפיקוח פרטי בשנת תש"י ( טבלאות שונות )
ג-840/51 בית-חינוך ד'  – אגרובנק  חדרה דו"ח ביקור בבית-החינוך; חילופי מכתבים בין המפקחים לזרם העובדים לבית-החינוך בשכונת אגרובנק  חדרה  למשרד המפקחים בצפון ולגורמים אחרים.
ג-842/65 בית-הספר מזרחי בשכונת אגרובנק חדרה התכתבויות וחליפת מסמכים בין משרד החינוך לגורמים שונים בנוגע לבית הספר המזרחי במעברת אגרובנק ליד חדרה  אשר נוהל ע"י מנהל בית הספר "תחכמוני" בחדרה  דוד ברוכי: פתיחת בית הספר  נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים והכיתות  רכישת ציוד לבית הספר  דו"חות על התפתחות בית הספר  תקן בתי-הספר והמורים  דו"ח על ביקור בשעור מלאכת יד לבנות ועוד.
ג-845/66 גן-ילדים בגבע א' נתניה התיק מכיל מכתב המפקחת על גני-הילדים הכלליים למחלקה לחינוך של עירית נתניה  דו"ח ביקור בגן-הילדים בגבע א' בנתניה.
ג-851/3 ביצוע חוק לימוד חובה – יומן החלטות מועצת החינוך; חילופי מכתבים בין המחלקה לביצוע חוק לימוד חובה למפקחים שונים  למועצות מקומיות ולרשויות חינוך מקומיות; אישורי עבודה ואישורי קבלה  נתונים על תוצאות רישום הילדים; רשימת הנרשמים לפי חוק לימוד חובה ועוד
ג-856/37 בת-גלים – כפר-אתה מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לוועד שכונת בת גלים  כגון: התכתבות בעניין פעילויות שונות ומגרש המשחקים  תשלומי משכורת מדריכים  פרוטוקולים מישיבות הוועד ועוד.
ג-857/20 משרדי ממשלה/ חוזרים ממשרד העליה התיק מכיל חוזרים ממשרד העליה לקציני העליה בחו"ל ולמנהלי המשרדים המחוזיים במדינה בנושא זיוף דרכונים  ותקנות בדבר חופשת מחלה של מורים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי ביטחון מידע.
ג-864/115 בית-ספר לנערים עובדים תל-אביב הצעות תכניות לימודים במקצועות שונים  דו"חות על הלימודים בשנת תשי"א  תיאורי מבחנים בבחינות גמר במקצועות שונים; חילופי מכתבים בין אגף החינוך והמפקח על בתי-ספר ללא זרם למחלקת החינוך של עירית תל-אביב; סידור בית-הספר ומערכת השעות  רשימות מורים  נתונים על תלמידים  שעות וכיתות ועוד.
ג-865/72 בית-ספר לנערים עובדים התיק מכיל חליפת מכתבים בין אגף החינוך ומשרד המפקחים לבתי-ספר לנערים עובדים בנושאים שונים.
ג-882/4 בתי-ספר לנערים עובדים/ רשימה כללית של בתי-הספר רשימת בתי-ספר לנערים עובדים – חשוון תשי"ג ( שם המקום  כתובת  שם המוסד  הזרם  שם המנהל )
ג-89/13 שירותי המודיעין – חוק עבודת הנוער. חוברת "חוק עבודת הנוער" ובה הסברת כללי העסקת נערים עובדים.
ג-9035/21 מכתבים אל בן-גוריון ראש הממשלה מאנשים פרטיים ומוסדות שונים א-ל  מכתבים אנונימיים פניות ציבור לראש הממשלה בענינים עסקיים  בענייני חוק  ובעניינים פרטיים.
ג-9054/7 הצעות חוק – חוק הפטנטים טיוטות הצעה לתיקון חוק הפטנטים
ג-9166/10 משפט קסטנר קטעי עתונות מסיקור משפט קסטנר בבית המשפט המחוזי בירושלים. (המשך בתיק 11)
ג-9167/4 משפט קסטנר התיק מכיל קטעי עיתונות המסקרים את משפט קסטנר
ג-94/46 רשימת תיקי המזכירות הכללית – חברה לשיווק חפצי עולים מסמכי יצוא  בקשה לרישוי ורישיונות.
ג-9508/5 בקשות מחו"ל לעיון בחומר ארכיוני התכתבויות בנושא בקשות לעיון בחומר ארכיוני על ידי פונים מחוץ לארץ למטרות מחקר או גנאולוגיה.
ג-9508/6 אישורים מיוחדים לעיון בחומר חסוי התכתבויות בנושא בקשות לעיון בחומר ארכיוני חסוי למטרות מחקר ולצרכי עבודת משרדי ממשלה  תקנות העיון ועוד.
ג-9520/2 התיאטרון הקאמרי – רחוב דה-האז 13  תל-אביב. התיאטרון הינו תיאטרון רפרטוארי  שנוסד בשנת 1944. החומר הארכיוני כולל ספר בנושא תולדות המוסד; חומר של הצגות התיאטרון: תצלומים; שרטוטים; סרטי הקלטה ותוכניות.
ג-9521/14 ארכיון זאב שפר – קיבוץ איילת השחר. זאב שפר  היה חבר קיבוץ איילת השחר. סיכום פעילותו הציבורית: בשנת 1922 שימש כמזכיר מו"פ תל-אביב-יפו  ולאחר מכן חבר מועצת עירית תל-אביב. היה שליח מגבית ההסתדרות ברומניה  עבד במחלקת המושבות של המרכז החקלאי. בשנת 1933 מילא שליחויות לפולין בעניני החלוץ לאירופה בעניני עליה ב'. בשנת 1945 היה חבר במפקדה הארצית של ההגנה. החומר מופקד בידי אשתו. ייתכן והחומר הועבר לארכיון העבודה.
ג-9521/37 ארכיון היינריך מרגלית. הארכיון  הכולל מאמרים בנושא האדמיניסטרציה הבריטית בארץ ישראל  הועבר לארכיון הציוני המרכזי.
גל-1001/23 תכנית למודים במחשבת ישראל הצעת תוכנית הוועדה להוראת המקצוע מחשבת ישראל בבתי הספר התיכוניים
גל-1011/11 בית-המדרש למורות מלאכה תוצאות בחינות משנה בבי"ס תיכון לבנות "בית צעירות מזרחי"; דו"ח כספי של הסמינר למורות למלאכה שע"י בית צעירות מזרחי.
גל-1073/15 מבחנים באזרחות
גל-1078/1 תשלומים בעד מלוי מקום התכתבות בנושא מילוי מקום
גל-1091/1 תאטרון ומוסדות אמנות
גל-1091/22 תאטרונים וקרקסים – כללי התכתבות המשרד עם תאטראות וגופי תרבות בעניין תקצוב  הופעות מעברות  תאטרון ביידיש  תאטרון גמדים ועוד.
גל-1091/28 התאחדות התאטרונים
גל-1138/12 שיכון עולים משמר הים בתיק עמוד אחד בענין הקמת בית ספר בשיכון העולים במשמר הים.
גל-1155/5 מושב עוזה ב' מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לפתיחת גני ילדים  בית ספר במושב עוזה.
גל-1156/33 דיר עמר התיק – הינו תיק של משרד החינוך והתרבות. בתיק – מכתב הנוגע למינוי רשת חינוך מקומית. לפי חוק לימוד חובה  יש למנות בו רשות חינוך מקומית אשר תטפל בו בהתאם לחוק לימוד חובה. מדובר בבית החולים דיר עמר שנמצא מחוץ לשטח מוניציפלי.
גל-1160/4 בתי"ס בלתי זרמיים 1952 סטטוס לפיו בתי ספר אינם משתייכים לזרם מסוים- ובחירת ההורים בנדון
גל-1165/1 נערים עובדים כרך א' התכתבויות  בתי ספר לנערים עובדים  היסטוריה של בתי הספר ועוד.(הושחרו בשל צנעת פרט)
גל-1165/2 נערים עובדים כרך ב' התכתבויות  פרוטוקול  הוספת כיתות  רשימות בתי ספר וגנים  כמויות של תלמידים בכל בית ספר  מוסדות עצמאים   ישיבות ועוד.
גל-11682/18 תיק תמ"ה – דו"ח שנתי מספר 14 – משרד הדואר- נכסי דניידי ונכסי דלא-ניידי של הדואר.
גל-11753/8 דו"ח שנתי מספר 25 – משרד השיכון – קביעת מחיר ליחידת דיור.
גל-11775/1 דו"ח שנתי מספר 28 – מינהל מקרקעי ישראל – טיפול בעניני מחצבות.
גל-11817/3 ועדה לחילול בתי-קברות תיק העוסק בוועדה שהקומה בעקבות חילול הקברים בבתי העלמים הר הזיתים ובחברון  סקר הועדה שנעשה בעקבות החילול  ועוד.
גל-11825/16 מחלקת מבנים – מרכז להכשרה ע"ש דלפינר תל-אביב-יפו התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע להקמת מרכז להכשרה ע"ש דלפינר: תחילה על שיפוצים במפעל דלפינר ברחוב הירקון בתל אביב להפיכתו למרכז להכשרה מקצועית לאריגה  דו"חות בקורת להצעות מכרז  רשימות כמויות ומפרט טכני  חוזה עבודה  תרשים המגרש שלבסוף עליו הוא נבנה ביפו.
גל-11825/7 מחלקת מבנים – משרדים לרישום קרקעות והסדר קרקעות
גל-11842/13 מחלקת מבנים – בית-המשפט העליון מגרש הרוסים ירושלים
גל-11845/13 מחלקת מבנים – בית-חולים איתנים דיר עמר – ירושלים התיק מכיל: הקמת קומה נוספת בבית-החולים  הקצבה כספית  עבודות חשמל ועוד.
גל-11878/24 מחלקת מבנים – בית-הדין הגבוה מגרש הרוסים ירושלים
גל-12032/47 מפקדת אזור יהודה ושומרון – הוועדה לביקורת סרטים: התנקשות ברומא בקשה להצגת הסרט "התנקשות ברומא" (Assassination in Rome) באזור יהודה ושומרון.
גל-1207/27 בית המדרש למורים חיפה התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד החינוך עם גופים שונים בנוגע לביטוח תלמידים  טיולים וסיורים לכיתות י"א  ועוד.
גל-12110/29 רמלה – בית כנסת לעולי צפון אפריקה  גוש 4347  חלקה (6)916 תכנון הקמת בית כנסת לעולי צפון אפריקה. מפות תכנון ושרטוטים
גל-12277/10 מדרשה לרבנים מחוץ-לארץ התכתביות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד הדתות בנוגע לניסיונות להקמת מדרשה לרבנים מחו"ל: תקנון המדרשה לרבנים ומורים לקהלות בתפוצות (מיסודם של הסוכנות היהודית לא"י ומשרד הדתות)  הצעה לתכנית הלימודים במגמה הרבנית במדרשה  התכתבות עם הרב סולובייצ'יק ועם הרב מרדכי (מכס) קירשבלום בעניין זה  ניסיון לרכוש/לחכור את מבני המדרשייה בפרדס חנה לטובת המדרשה  שלום רוזנברג ופעילותו בארגנטינה  הצעה שהרב אליקים גציל אלינסון יעמוד בראשות הישיבה  פעולות לעליית תלמידים לישיבות גבוהות – רשימת ישיבות ופרטים עליהן ועל צרכיהן ועוד
גל-12371/19 כבישים: כביש גישה להר-הרצל
גל-12377/28 כבישים: טל-אור – שחר – קרית-גת
גל-12389/14 כבישים: כבישים בתחום המועצה האזורית בית-שאן
גל-12407/1 כבישים: הר-הרצל – הר-טוב
גל-12463/7 הצעת חוק קראים כרך א' התכתבויות בין שר הדתות ושר הפנים לבין עו"ד  הצעת חוק קראים ועוד.(הושחרו בשל צנעת הפרט).
גל-12465/24 השיך אמין טריף בתיק התכתבויות בנוגע לועדת המינויים לקאדים דרוזים.
גל-1247/46 מקצועי ויצו רחובות התיק מכיל חליפת מכתבים בין הנהלת בית הספר ויצ"ו בעיר רחובות לבין משרד החינוך בנושאי לימודי גדנ"ע.
גל-12473/5 טהרת המשפחה – המרכז הארצי דוח שנתי הכנסות והוצאות  תקציב האגודה  תרומות  חוזה התחייבות  תמיכות ממשרד הדתות.
גל-12479/4 בית-מדרש לרבנים ולדיינים (ירושלים) תיק ובו דו"חות כספים וקבלות שהונפקו עבור אגודת בית המדרש לרבנים ודיינים בירושלים.
גל-12480/11 ישיבת "בעלזא" (ירושלים) התכתבות של מנהלי הישיבה של חסידות בעלז בירושלים עם משרד הדתות  בנוגע לתקצוב הישיבה.
גל-12480/14 מוסדות חסידי בעלזא (בני-ברק) דו"חות כספיים של המוסדות החינוכיים  חסידות בעלז (תלמוד תורה  ישיבה ו"כולל") והתכתבות של מנהלי המוסדות עם משרד הדתות בנוגע לתקצובם.
גל-12566/18 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מחלקת הנכסים – רשות הפיתוח -מחלקת הדיור פרדסים – מחוז תל-אביב-יפו
גל-12578/37 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הדתות – דו"ח שנתי ענייני כספי
גל-12578/38 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הדתות – דו"ח שנתי כספי וענייני לשנת הכספים 1956/7/8
גל-12579/17 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הדתות – גזברות (ענייני כספים) כרך א'
גל-12610/10 בקורת משרד הדאר – הודעה לקהל עותקי חוזרי הודעה לקהל של מנהל שרותי הדאר ומנהל שרותי הטלפון (המשך בתיק 11)
גל-12610/2 בקורת משרד הדאר – חוזר הדאר השבועי (המשך מתיק 1) עותקי חוזרי הדאר הדו-שבועיים
גל-12610/6 בקורת משרד הדאר – מכתב חוזר (המשך מתיק 5) עותקי חוזר מנהל שרותי הדאר ועותק של חוזר מנהל שרותי הטלפון
גל-12610/7 בקורת משרד הדאר – מכתב חוזר עותקי חוזרי מנהל שרותי הדאר (המשך בתיק 8)
גל-12610/8 בקורת משרד הדאר – מכתב חוזר (המשך מתיק 7) עותקי חוזרי מנהל שרותי הדאר ועותק חוזר של המנהל הכללי
גל-12640/30 בקורת משרד העבודה – מחלקת עבודות ציבוריות הפעלת מחצבה בפקוע ומגרסה בבית הסהר שטה גליון בירור ללא הטופס
גל-12653/9 בקורת משרד המסחר והתעשיה – תקנות ההתאגדות עלי טבק בערבון מוגבל  פרוטוקול הצעות לסדר היום בכנסת  הסכם הסכם ושאילתה בנושא
גל-12657/8 בקורת משרד הבריאות – בתי חולים בית יולדות ברנדס חדרה התכתבויות ודו"חות בנושא ביקורת של משרד מבקר המדינה על בית החולים "צהלון" ביפו. הביקורות עוסקות בניהול הכספים של בית החולים  לוגיסטיקה ועוד.
גל-12737/21 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מכס – תיקי יסוד מדור הכהל מחוז הדרום  תל-אביב  מדור הטבק
גל-12737/22 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מכס – תיקי יסוד אגף המכס והבלו – מחלקת הטבק
גל-12758/33 ביקורת משרדי ממשלה – משרד החוץ המחלקה המדינית של משרד החוץ
גל-12766/15 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הדואר שרות בולאי – חיסול בולי דואר ע"י הועדה לחיסול עודפי בולים
גל-12809/4 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הבריאות בית החולים כללי דונולו יפו
גל-12809/9 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הבריאות בית החולים לחולי ריאות "נס ציונה"
גל-12816/29 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד- איגודים תלמוד תורה וישיבת חיי עולם ירושלים
גל-12986/4 משכר מוזיאון רוקפלר – ירושלים התכתבויות בנושא תחזוקת המוזיאון השוטפת  תיקונים ושיפוצים  שינוי תשתיות כבישים באזור המוזיאון ועוד.
גל-13012/6 חינוך הקראים שאילתות   ציוד לבית ספר  חות דעת של הרב מצליח עובדיה  מעמד של יהודי העדה הקראית  מערכת שעות תשל"ד  משכורות מורים  הקצאת שעות למורים ועוד.(הושחרו נתונים בשל צנעת הפרט).
גל-13071/10 האגודה לקידום החינוך העל-יסודי ולמחוננים (כרך ד') התכתבויות בנושא תכניות העשרה למחוננים וחוגי מדע בבתי ספר תיכוניים  לו"זים של הרצאות לנוער שוחר מדע.
גל-13071/9 האגודה לקידום החינוך העל-יסודי ולמחוננים (כרך ג') התכתבויות  פניות וסיכומי דיונים בנושא תכניות לקידום תלמידים מחוננים  הפעלת ניסוי כיתות ילידם מחוננים  פעילות הועדה לקידום החינוך המדעי לנוער  סיוע למחוננים ממשפחות מעוטות יכולת ועוד.
גל-13072/1 האגודה לקידום החינוך העל-יסודי ולמחוננים (כרך א') התכתבויות בנושאי תקציב חל"ד חוגים לשוחרי דעת. הושחרו פרטים בשל צנעת פרט
גל-13072/2 האגודה לקידום החינוך העל-יסודי ולמחוננים (כרך ב') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תלמידים מחוננים הכוללים: טיפול בילדים במחוננים בישראל  תקציב  האגודה לקידום החינוך  מחנות קיץ לנוער  פגישות  דוחות של האגודה לקידום החינוך  מאזנים כספיים   המידרשה לנוער שוחר מדע  סיכומי ישיבות  טיפול בילדים מחוננים  איתור תלמידים מחוננים ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-13107/6 מוסיקה (כרך א') בתיק התכתבויות וכן בג"צים בעניין התמיכה בפסטיבל המוזיקה באבו גוש  התכתבויות בעניין תמיכה בתחומי המוזיקה השונים: ערבי זמר  מקהלות  מוזיקה יהודית  מוזיקה מזרחית  הוצאת תקליטי מוזיקה ישראלית  פעילות מועדוני מוזיקה שונים ועוד.
גל-13107/7 מוסיקה (כרך ב') בתיק התכתבויות שונות הנוגעות לתחום המוזיקה בארץ: תמיכות  תקציבים  אירועים ובעיקר התכתבות בעניין התחרות לפסנתרנים ע"ש ארתור רובינשטיין וכן התכתבויות מול הקרן למלחינים ישראלים.
גל-13107/8 מוסיקה (כרך ג') התיק כולל התכתבויות  תקציבים ומאזנים של הקרן למלחינים ישראלים.
גל-13155/3 מוסיקה במוסדות חינוך בתיק חוברת שהוצאה לרגל הקונגרס הבינלאומי ה-27 של הנוער המוזיקלי. כמו כן התכתבויות בעניין חינוך מוזיקלי לטעוני טיפוח  תקציבי חינוך מוזיקלי  השתלמויות בחו"ל בנושא  רכישת כלי נגינה  מקהלות  תזמורות וקונצרטים.
גל-1370/12 מוסיקה – עמירן – אורגד (מפקחים על חינוך מוסיקלי) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות המפקחים על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך  עמנואל עמירן ובן ציון אורגד: הודעות על תחרויות ופסטיבלים מוזיקליים בינלאומיים מאגף קשרי תרבות ומדע במשרד החוץ  תכניות להכשרת מורים למוזיקה  הצעות להוראת מושגים מופשטים  דו"חות מישיבות המפקחים המרכזים  ארגון קונצרטים  מכתבי המנצחת רחל כוכבי והחלילנית שלומית ורדי-אלומה  קיום תערוכה לציון 20 שנות המדינה  ענייני תלמידים באקדמיה הישראלית למוזיקה באוניברסיטת תל אביב ועוד.
גל-1370/13 מוסיקה – עמירן – אורגד (מפקחים על חינוך מוסיקלי) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות המפקחים  על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך  עמנואל עמירן  ובן ציון אורגד: הקצבת ציוד להוראת מוסיקה למוסדות שונים  חוזרי המחלקה להכשרת מורים ומחלקות נוספות  הקצבות לתזמורות  דו"ח על פעולות הוועדה לציון שנת העשרים למדינה במוסדות החינוך (אוקטובר 1967)  זכרון דברים מישיבות ועדת הפיקוח  סיכומי התקנים של בתי הספר היסודיים העבריים הרשמיים בשנת הלימודים תשכ"ז (אלול תשכ"ז) ועוד.
גל-1370/14 מוסיקה – עמירן – אורגד (מפקחים על חינוך מוסיקלי) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות המפקחים  על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך  עמנואל עמירן ובן ציון אורגד: סיור תזמורת הגדנ"ע בעולם  הזמנות לקונצרטים  זכרון דברים מכנס ארצי של מרכזי המעבדות הפדגוגיות במוסדות להכשרת מורים  חוזרי המחלקה להכשרת מורים ומחלקות נוספות  עריכת פסטיבל ג'אז בינלאומי בישראל בשנת חגיגות העשרים  תערוכת החינוך לשנת העשרים  דו"חות סטטיסטים על הכשרת מורים וגננות  תחרות על מתן פרס ליצירה מוסיקלית ע"ש שמואל ליברסון  הקצבות למוסדות שונים לרכישת ציוד מוסיקלי  זכרון דברים מישיבות ועדת הפיקוח ועוד.
גל-13792/10 איגודים תל-אביב – איגודים – שונות – "על טבק" בע"מ – תיק כללי
גל-1405/3 יחסים עם תנועות נוער התכתבות בנוגע לקשרי התנועה עם מערכת החינוך  השתתפות הקק"ל (קרן קיימת לישראל) בבנית מחנות קבע לתנועות הנוער  דרכים לשיתוף-פעולה בין משרד החינוך והתרבות והנהלת בתי-הספר העל-יסודיים לבין תנועות הנוער המוכרות
גל-14143/9 יועצת למעמד האישה א. שמחה ונ. שפירא – תלונות ופניות פניות ציבור ותשובות המשרד בנושאים שונים כגון: מקומות עבודה לנשים  תשלום נשים לקופת-חולים  סעיף שיפוי בהסכם גירושין. בתיק גם מאמר בנושא מדיני ומאמר של בנימין נתניהו על הבעיה הדמוגרפית. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-14145/8 יועצת למעמד האישה א. שמחה ונ. שפירא – ייצוג נשים  חופשת לידה וזכויות פנסיה התיק מכיל: קטעי עתון והתכתבות בנושאי ייצוג נשים בכנסת ובמפלגות  הפרשה לקרנות פנסיה ותשלום מקדמה בזמן חופשת לידה.
גל-14149/3 יועצת למעמד האישה א. שמחה ונ. שפירא – נשים מוכות התיק מכיל: התכתבות וסיכומי פגישות בענין נשים מוכות  סכנת סגירת מקלט לנשים אלה  יום עיון  מרכז יעוץ ותכנון לבעיות אלימות במשפחה בנעמ"ת  הצעה לסדר יום.
גל-14163/60 תכנית להקמת מלון על שפת הים גוש  7119 בת-ים התיק מכיל תרשימים  מפות ומכתבים של הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים במחוז תל אביב בנוגע לתכנית להקמת מלון על שפת הים בגוש  7119 בעיר בת ים.
גל-1428/1 מוזיאון לאומי ישראל פרוטוקולים מישיבות הועדה להקמת המוזיאון בירושלים  התכתבות בנושא (המשך בתיק 2)
גל-1428/2 מוזיאון לאומי ישראל פרוטוקולים מישיבות הועדה לקביעת המסגרת המינהלית של המוזיאון  התכתבות בנוגע לפעולות חינוכיות של המוזיאון הארכיאולוגי  מוזיאון לנוער  קרן המוסיאון ישראל-אמריקה. התכתבות של מרדכי ארדון.
גל-1428/3 מוזיאון ישראל פרוטוקולים מישיבות הועדה המכוננת של מועצת מוזיאון ישראל  התכתבות בנוגע לועדה לבדיקת התכנית של המוזיאון לנוער  תקנון של המוזיאון  תקציב לשנת 1965 – 1966 ועוד
גל-1434/13 עתלית התכתבות בענין רישום ילדים למוסדות חינוך  הרחבת בנין בית-הספר בעתלית  אגרת שירותים נוספים
גל-14551/13 סגנית השר גאולה כהן – העתקי מכתבים יוצאים התכתבויות בנושא מסגרות אקדמיות להכשרת קולטי עלייה  סיוע למוסיקולוגים עולים  ביקורה של סגנית השר גאולה כהן באתיופיה ובנושאים נוספים בטיפולה.
גל-14551/20 סגנית השר גאולה כהן – העתקי מכתבים יוצאים מכתבים שונים ללשכת סגנית השר גאולה כהן בענייני עולים  חינוך שיכון וכו'
גל-14551/5 סגנית השר גאולה כהן – כללי התכתבויות של סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  פניות וחומר רקע בנושאים שונים  סקירה בנושא מצב התעסוקה והעסקת עובדים פלסטיניים  קריאות לסדר היום וקטעי עיתונות בנושאים שונים.
גל-14552/25 סגנית השר גאולה כהן – ברית-המועצות. בתיק מכיל מכתבים ומסמכים שנשלחו לסגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן בנושא יהודי ברית המועצות ועלייתם ארצה: דוחו"ת של איגוד המועצות למען יהודי בריה"מ (בעברית ובאנגלית)  דו"ח על קשרי ישראל ובריה"מ של יורי שטרן נציג איגוד לשכות המסחר בבריה"מ  רישומים בכתב יד אודות חוק הדרכונים ועוד
גל-14552/28 סגנית השר גאולה כהן – יהדות סוריה פניות לסגנית השר גאולה כהן וחומר הסברתי בנושא סיוע ליהודי סוריה  זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב ועוד.
גל-14552/29 סגנית השר גאולה כהן – קליטה – אולפנים נתוני קליטה; התפלגות עולים בירושלים לפי ארצות מוצא; פירוט מרכזי קליטה
גל-14553/1 סגנית השר גאולה כהן – סיוע צה"ל בקליטת עולים + אולפנים התכתבויות ופניות בנושא קליטת עלייה  תעסוקה והכשרה מקצועית לעולים  מרכזי קליטה  מלגות לעולים אקדמאים ועוד.
גל-14553/16 סגנית השר גאולה כהן – אתיופיה יהודים התכתבויות וחלפית מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בנוגע לעליית וקליטת יהודי אתיופיה בישראל: קליטת תלמידים במערכת החינוך הממלכתי-דתי  ביקור ברכז הלאומי למידע טגנולוגי ומדעי  פרסומים וסקירת ספרות על יהדות אתיופיה  פניות ציבור על מקרי פרט של עולים  מצב היהודים שנותרו באדיס אבבה (פברואר 1990)  תרומת בגדים לעולים חדשים  הקמת אנדרטת זיכרון לנספים מקרב העולים מיהדות אתיופיה ב"גבעת המטוס" בירושלים  תכנית לקליטת עולי אתיופיה (דצמבר 1990)  פרוטוקול פגישה עם מיכה פלדמן  קונסול ישראל באדיס אבבה (פברואר 1991)  פיתוח תעשיות בית עם לעולי אתיופיה ועוד.
גל-14553/17 סגנית השר גאולה כהן – מעקב אחר קליטת יהודי אתיופיה בארץ אוסף התכתבויות של סגנית השר המדע גאולה כהן במעקב אחר קליטת יהודי אתיופיה.הושחר מטעם צנעת הפרט והושחר גם מאמר בשל זכויות יוצרים  ניתן לקרוא את המאמר באולם קריאה.
גל-14553/18 סגנית השר גאולה כהן – מעקב אחר קליטת יהודי אתיופיה בארץ אוסף התכתבויות של סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן עם יוצאי אתיופיה בבקשת עזרה.הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-14553/22 סגנית השר גאולה כהן – בקשות עזרה מיהודים יוצאי אתיופיה התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא קליטת עלייה מאתיופיה  תחבורה ציבורית ביישובי עולים  שיכון לעולים; נתונים על מרכזי קליטה  רשימות פונים לסיוע  פרוטוקולים של ועדת המעקב ועוד.
גל-14553/3 סגנית השר גאולה כהן – קליטת מוזיקאים עולים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן. העסקת יועצים מדעיים לסיוע בקליטת מדענים  מדריכון למדענים עולים (באנגלית)  דו"ח על מדענים מקבלי סיוע מהמרכז לקליטה במדע  הצעה להקמת מרכז אקדמי לעולים בדימונה  פניות ציבור ועוד.
גל-14553/7 סגנית השר גאולה כהן – קליטת עולים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בנוגע לקליטת עולים: הצעת הכימאי והממציא זלמן שפירו (Zalman Shapiro) על קליטת עולים במחקר ופיתוח תעשייתי  חוו"ד בנוגע לקבלת הלוואה אמריקאית למימון קליטת העלייה בישראל  הצעות יוסף ביגון לקליטת העולים מברית המועצות  פרוייקט הקמת תיאטרון "אי"-תיאטרון ניסיוני חדש בעקרון אינטגרציה תרבותית לעולים חדשים  ממצאים נבחרים מסקר עולי ברית המועצות של מכון תצפית (מאי 1991)  קליטת עולים רופאים ואקדמאים באזור ים המלח  קידום פרוייקט מחקר בנושא: מאבק למען מדינת ישראל עד להקמתה של הסופרת מאיה קגנסקיה (אוקטובר 1991)  הקמת ועדה לבדיקת הסיבות להתאבדויות עולים  פניית ארגון לוחמי מלחמת העולם השנייה מיוצאי ברית המועצות בישראל  טיוטת תכנית להקמת תשלובת תעשייתי-אוניברסיטאית של עולי אתיופיה בישראל (נובמבר 1990) ועוד.
גל-14554/10 סגנית השר גאולה כהן – ברכות  הזמנות ותשובות והתכתבות בנושאים שונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בנוגע לנושאים: ברכות לרגל מינויה לתפקיד  פעילותה ודעותיה הפוליטיות  קטעי עתונות  נאומים שנשאה ועוד.
גל-14554/12 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים כולל התכתבות כמה גיליונות של "במתנ"סים" – חדשון החברה למתנ"סים; רשימת כתובות  טלפונים ובעלי תפקידים בחברה למתנ"סים; פעילות החברה למתנ"סים לקליטת עולים – בעיקר מאתיופיה  פעילות משותפת של החברה למתנ"סים  המשרד לקליטת עלייה וג'וינט ישראל בקרב עולי אתיופיה ועוד.
גל-14554/16 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים כולל התכתבות פניות ציבור אל סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן  בעיקר בנושאי עזרה לעולים ונזקקים. סוגיית מיהו יהודי  התמודדות עם הטרור הערבי  בקשה בנוגע לאי הסגרת ראובן ורחל מנינג  בקשות לעזרה בדיור  בתשלומי חשבונות שונים ובמציאת עבודה  אזור התעשייה עטרות ירושלים ועוד.
גל-14554/17 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים כולל התכתבות אוסף התכתבויות של אזרחים עם סגנית השר גאולה כהן – פניות של אזרחים בנושאים שונים. הושחר מטעם צנעת הפרט. הושחר גם שירים מטעם זכויות יוצרים  ניתן לקרוא את השירים באולם קריאה.
גל-14554/2 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים התיק מכיל פניות שנשלחו ללשכת סגנית השר גאולה כהן בעניינים שונים: פניות אישיות  מצוקות כלכליות  תעסוקה  העלייה מברית המועצות  עמדות פוליטיות ועוד..
גל-14554/3 סגנית השר גאולה כהן – פניות אזרחים פניות אל סגנית השר בעניינים אישיים וציבוריים כגון שיכון  תעסוקה והשכלה לעולים  מדיניות המס  גורלה של חברת תה"ל ועוד.
גל-14554/7 סגנית השר גאולה כהן – קבינט לקליטת עולים כולל הכנות והתכתבות אוסף מסמכים של סגנית השר גאולה כהן – קבינט לקליטת עולים הכוללים: סיכום פגישה  בניית דירות לעולים  ועדה לקליטת חירום ועלית חירום  פרוטוקול- סיכום ישיבת ועדת המעקב  תעסוקת ביניים לעולים מברית המועצות  הצעה להגדלת סל הקליטה ומסקנות ועדות העליה והקליטה.
גל-14554/8 סגנית השר גאולה כהן – ועדת חינוך תגובת מרכז איגוד היוצרים העצמאיים בישראל  חיים מנור  לחברת ועדת החינוך של הכנסת ח"כ גאולה כהן  למסמך רשות השידור בעניין הפקות מקוריות  בו הציגה לטענתם  לועדת הכספים של הכנסת  נתונים לא נכונים אודות ההפקות המקור יות של הטלוויזיה הישראלית לשנת 1990.
גל-14913/5 חברה קדישה  ראשון-לציון סלילת כביש לבית הקברות החדש  הקצבות לחברה קדישא
גל-14916/8 סגן השר שפירא התכתבות בעניינים שונים:
גל-14918/6 מקומות קדושים התכתבות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות על המקומות הקדושים בנוגע לטיפול במקומות קדושים ליהדות ע"י המחלקה למקומות קדושים בראשות ברוך כהנא  על נושאים כגון: בית העלמין היהודי בכפר יאסיף  קבר רבי יוחאי  בית הכנסת העתיק בשפרעים  קבר יונה הנביא  הר ציון  ביטוח המקומות מפני סיכוני צד שלישי  סקירות על המקומות הקדושים הדורשים שיפוץ (נובמבר 1957)  הקצבות למקומות הקדושים  רשימות מקומות קדושים בישראל  בטיחות במקומות הקדושים  העסקת שומרים ועובדי ניקיון במקומות הקדושים ועוד.
גל-14920/1 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה מכתבי בקשה לקבלת ספרי תורה (ביניהם ספרי תורה שהגיעו לארץ מאירופה אחרי השואה) עבור בתי כנסת ומוסדות אחרים שהגיעו מרבנים (ביניהם הרב הראשי הספרדי בן-ציון מאיר חי עוזיאל (עמוד 356 ועוד)  הרב עובדיה הדאיה (עמוד 622) והרב אהרן קלר)  גבאים  נציגי מושבי עולים  ברובם של עולים מארצות ערב  אנשי ציבור (ביניהם העיתונאי שלום בן-חורין (עמוד 315) ופריג'א זוארץ  מורה ופעיל  ב"הפועל המזרחי") ואנשים פרטיים.
גל-14920/9 בקשות ממוסדות שונים לספרי תורה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמדור לבתי הכנסת במשרד הדתות בנוגע לבקשות בתי כנסת  בתי ספר מן הזרם הממלכתי-דתי  ישיבות  אישים ומוסדות שונים לספרי תורה והנחות על רכישתם  תיאום הבאת ספרי תורה מחו"ל  תיקון ספרים בהם היו שגיאות של סופרי סת"ם  רשימות תקופתיות של בתי כנסת הזקוקים לספר תורה וכאלה שקיבלו  זכרון דברים מישיבות הועדה לחלוקת ספרי תורה ועוד.
גל-14924/11 התכתבות בנושאים שונים התכתבות בעניני הקדשות לבתי-כנסת  מפקח על הכשרות באכסניות נוער  גן לאומי סביב ירושלים העתיקה וכו'
גל-14924/14 לשכת סגן השר התכתבות בעניינים שונים- ענייני הלכה ; אישות; התכתבות בענין הדיון במעמד האישי של ציבור היהודים הקראים בישראל;
גל-14925/6 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים (כולל ארגוניים  דתיים  אישיים וכו'). כרך ו'. הושחר מטעם צנעת הפרט וחלק בשל זכויות יוצרים וניתן לראות אותו באולם הקריאה.
גל-14932/8 ברכות לשר
גל-14933/4 לשכת השר התכתבות של הרב להודה לייב פישמן (מימון)  השר לענייני דתות ולנפגעי מלחמה  עם אנשי ציבור ורבנים (ביניהם הרב מאיר ברלין (בר-אילן)  שותפו להנהגת מפלגת "המזרחי") בעניינים פרטיים ובנושאים פוליטיים וציבוריים הקשורים לכינון הממשלה ולפעילות משרדו בראשית ימי המדינה: הקמת הממשלה הזמנית  החינוך הדתי בעניני ביקור ראשי הדרוזים ומעמד העדה הדרוזית בישראל   הכשרות במדינת ישראל  הסכם עם משרד הבטחון על שמידת כשרות ושבת בצבא  היחסים בין מפגות "המזרחי" ו"הפועל המזרחי" ועוד.
גל-14934/10 מעמד "האשה הידועה בציבור" מסמכים ממשרד הדתות ובהם עלון " ביטאון של התאחדות נשים לשווי זכויות"  התכתבות וקטעי עיתונות בעניין.
גל-14936/6 רבנות ושיפוט רבני פרוטוקולים מישיבות  דו"חות מפעולות המחלקה  דו"חות מביקורי רבנים בישובים בענייני נישואין  גירושין  מינוי רבנים  עגונות  מצב שירותי הדת ביישובי העולים ועוד.
גל-14939/20 משפחות המתיחסות לבית דוד המלך התכתבות בנדון
גל-14941/4 עגונות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהך בתי הדין הרבניים דב כץ  בנוגע לשחרור עגונות: עזרת משרד החוץ בטפול בעגונות  מקרים פרטניים של עגונות בחו"ל או שבעליהן שהו בחו"ל (ארצות ערב  פולין  רומניה ארה"ב וכו') וסרבו לתת גט  זכרון דברים על ישיבה הגבלה וביטול דרכונים ע"י משרד החוץ (ינואר 1965)  מענקים שניתנו ל"קרן העגונות" של הרבנות הראשית  עכוב יציאה מן הארץ למקרי עגון חמורים ועוד.
גל-14958/17 זכויות האדם דו"חות מחלקת הקשר של משרד החוץ על המתרחש בשטחים  תזכירים על המצב בשטחים בתחום הכלכלי והמדיני  מצב שרותי הבריאות וזכויות האדם  נתונים סטטיסטיים  נאומו של ראש המשלחת לאו"ם אורי גורדון.
גל-14961/1 סידרת תיקים – כתבים זרים קבועים התכתבויות  בלומנדל אדריאן-הולנד  בלומנטל דניאל- ארגנטינה "CLARIN" – ברודר הנריק – עתונאי וסופר מגרמניה – ברונס וויבקר – ברינקלי וואל NEW YORK TIMES  ועוד.
גל-1503/16 ביה"ס רמת אביב כרך א' התיק – הינו תיק של משרד החינוך. בתיק התכתבויות פנימיות הנוגעות לבית הספר 'אילנות' בתל אביב. בין היתר – נדונו הנושאים הבאים: הכשרת מורים  שעות תקן לימוד בבית הספר  תשלומים לוועד ההורים; תלונות הורים ועוד.
גל-15202/1 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/10 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/11 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/12 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/13 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/14 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/15 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/16 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/17 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/18 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/19 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/2 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/20 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/21 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות בנין 8
גל-15202/3 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/4 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/5 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/6 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/7 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/8 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15202/9 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-החולים שיפא עזה – משרד הבריאות
גל-15222/1 . לשכת מנכ"ל – תקציב הקראים מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים לתקציב העדה הקראית  כגון: תקציב להלווית הרב הקראי  בניית בית שחיטה  החזקת ציוד ומבנה  פעולות חינוך ותרבות ועוד.
גל-15227/10 . לשכת מנכ"ל – התישבות התכתבויות עם השר אורלב באשר לשירותי דת מקומיים.
גל-1524/17 ועדה להכנת תוכנית לימודים ונערים עובדים התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד החינוך בנוגע להוראת השפה העברית בבתי הספר של הנערים העובדים  פרוטוקולים של ישיבת הועדה המפקחת על בתי הספר לנערים עובדים במגמה מקצועית  ישיבות של הועדה לתכנית לימודים לביה"ס לנערים עובדים  ועוד.
גל-15369/6 אגף הבחינות – בחינות בגרות וגמר טכנולוגי (כרך א')  בחינות בגרות וגמר טכנולוגי.
גל-15407/5 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדת קלוגמן לבדיקת מבנים במזרח ירושלים
גל-15425/1 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – אכלוס התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים: שכונה דתית במעלה אדומים  פינוי משפחה שפלשה לדירה ביישוב  חוזה שכירות עמידר  תיאור הבנייה המתוכננת ביישוב  הכנת חוברת פרסומית על מעלה אדומים  נוהל אכלוס בשעת חרום  הזמנה להכנת מאגר נתונים של משתכנים  מפגש תושבים במועצה  דו"ח על בינוי מוסדות חינוך  מבצע אכלוס יישובי יש"ע ועוד.
גל-15425/10 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – פעילות לקראת איכלוס התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים: תכניות מעבר והתארגנות של המועצה המקומית  עבודות לביצוע לקראת איכלוס  תאורה למגרש הכדורסל  ישיבות איכלוס  שאלון פרטים אישיים לרוכשי דירות בעיר ועוד
גל-15425/12 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – בית-חולים לחולים כרוניים מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים להקמת בית חולים לחולים כרוניים במעלה אדומים.
גל-15425/13 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – ועדת היגוי ואחרות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים: החלטות מישיבת הנהלה של משרד הבינוי והשיכון בעניין מעלה אדומים  סיכומי ישיבות ועדת היגוי להקמת העיר  שטחי דירות מתוכננות  הקצאת קרקעות לקבוצות  ישיבה בנושא מחוז ירושלים בלשכת המנכ"ל  הצעה להקמת קריית חינוך ותרבות במחנה גבעון  ועדה לתכנון ובניה מעלה אדומים  פינוי פולשים מדירות עמידר בגבעון ועוד
גל-15425/14 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – הוסטל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים: תכנית להקמת מלון ביישוב כולל מגעים עם משקיעים מבלגיה ועוד
גל-15425/15 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – דו"חות מנהל פרוייקט מעלה אדומים תיק העוסק בשיכון מעלה אדומים  ודוחות של חברת יהל חברת הנדסה שהייתה אחראית על פיתוח תשתיות המים והכבישים כבישים וכו' בעיר  לוח זמנים של הבנייה בעיר ועוד.
גל-15425/16 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – בריכת המים העמק התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד – ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים בנושא הקמה ותחזוקה של בריכת מי שתייה ביישוב: הפקעת שטח  פיתוח תשתיות  תיקון תקלות  תשלומים ועוד.
גל-15425/2 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס דירות לתעשינים תיק העוסק בשיכון מעלה אדומים  איכלוס תעשיינים  בקשות לקבלת זכאות לדירה ועוד.
גל-15425/8 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס עולים התיק מכיל חליפת מכתבים בין המחלקה לעליה ולקליטה בסוכנות היהודית לבין צוות ההקמה של מעלה אדומים בנוגע למועמדים לעליה מחו"ל – השתתפות בהגרלות לדירות במעלה אדומים.
גל-15425/9 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס מפוני ימית התיק מכיל מכתבים של צוות ההקמה של מעלה אדומים וכן סיכום פגישה בנושא מכירת דירות במעלה אדומים.
גל-15425/9 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – איכלוס מפוני ימית התיק מכיל מכתבים של צוות ההקמה של מעלה אדומים וכן סיכום פגישה בנושא מכירת דירות במעלה אדומים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט
גל-1545/5 תיק כדורסל חליפת מכתבים בין איגודי ספורט למר ר. דפני מרשות הספורט והחינוך הגופני. בקשות לחופשות לספורטאים מגופי הביטחון  צה"ל והמשטרה  לצורך משחקים. פירוט תקציבים להוצאות משחקי נבחרות ששולמו ע"י משרד החינוך. הושחרו מספרים אישיים של משרתים בגופי ביטחון.
גל-1551/6 כפר סבא התכתבויות בעיקר על הוספת שעות לימוד והוספת תלמידים עולים חדשים וביקורת של המפקח ועוד.(הושחרו בשל צנעת הפרט).
גל-15528/5 פרוטוקולים מישיבת הנהלה בתיק פרוטוקולים מישיבות הנהלה של משרד האוצר
גל-15533/2 מחלקת כשרות – כשרות (דוגמא). (כסלו תשי"ב-שבט תשי"ב) דוחות עבודה של המפקח על הכשרות במקומות שונים בארץ במטרה לעמוד על סדרי הפיקוח של הכשרות
גל-15533/3 מחלקת כשרות – כשרות (דוגמא). (אייר תשי"ב-אלול תשי"ב) ביקור במקומות שונים לשם בירור ופיקוח בנושא כשרות שחיטה ומצב דתי במקום
גל-15534/16 מחלקת כשרות – פסח (דוגמא). (אדר א' תשי"ד-אדר ב' תשי"ד) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב שמעון אפרתי מנהל מחלקת הכשרות ברבנות הראשית בנושא היערכות לפסח תשי"ד. התכתבויות עם רבנים מקומיים שונים בנוגע לכשרות מפעלים לפסח (מלח עתלית  "שמן"  בית חרושת לשימורים "רמון" ועוד) דרכי שיווק מצות  הודעות לעיתונות ופרסומים שונים של הרבנות הראשית לקראת הפסח  חוברות של רבני צרפת לקראת הפסח (יידיש  עברית וצרפתית) ועוד.
גל-15635/1 לשכת השר זבולון המר – בית-הספר לקראים באופקים. התכתבות בין עדת הקראים לשר החינוך  ראש הממשלה ואחרים  בעיקר על נושאי חינוך  הקמת בתי ספר וגן ילדים  תלונות  הגדה של פסח לפי עדת הקראים. הושחרו בשל צנעת הפרט בעיקר רשימות תלמידים.
גל-1564/3 תקן בתי"ס לנערים עובדים גליונות לסדור בתי הספר הממלכתיים לנערים עובדים במחוזות: ירושלים  הדרום  תל אביב  המרכז   חיפה והצפון  לשנת הלימודים תשי"ז.
גל-15793/16 מועצת הרבנות הראשית – דיינים ובתי-דין רבנים. (אב תשמ"ז-אלול תשמ"ט) התיק מכיל מסמכים העוסקים במינוי דיינים לבית הדין הרבני הגדול: התכתבויות בין הרבנים הראשיים (הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא) ובין שר הדתות זבולון המר  עתירות כנגד שר הדתות  הרבנים הראשיים וועדת המינויים לדיינים.
גל-15793/18 מועצת הרבנות הראשית – דיינים ובתי-דין רבנים. (תמוז תשמ"ט-אלול תשמ"ט) התיק מכיל מסמכים העוסקים במינוי דיינים לבית הדין הרבני הגדול (עתירות כנגד שר הדתות  הרבנים הראשיים וועדת המינויים לדיינים)  מבחני הדיינות  פניות אישיות של עובדים ורבנים  פניות לבית הדין הגדול לערעורים ועוד.
גל-15793/19 מועצת הרבנות הראשית – דיינים ובתי-דין רבנים. (חשון תש"ן) התכתבויות בין מכון חינוכי חיפה לרבנים ועו"ד וכן בעיניי בתי דין רבנים. הושחרו פרטים בשל צנעת פרט
גל-15795/17 מועצת הרבנות הראשית – קראים. (תשכ"ו-סיון תשמ"ו) עדת  היהודים הקראים-סיכומי ישיבות   התכתבויות עם הרבנות (בני העדה  נציגי הסוכנות ועוד)  לוח שנה של העדה  קונטרס בנושא השחיטה לעדת היהודים הקראים וקונטרס אודות הקראים והיהודים בהודו  טיפול בעולים קראים  נישואים בין קראים ליהודים לא קראים ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-1587/7 חוקי עבודת הנוער התיק מכיל: הצעת חוק עבודת הנוער ועוד.
גל-1609/4 בתי ספר לנערים עובדים אישורים על פתיחת כיתות משולבות בבתי ספר לנערים עובדים ועל אספקת חומרי מלאכה שונים לכיתות אלו. כמו כן  קיימת טבלת הקצאות סכומי לבתי מדרש למורים ברחבי הארץ לפי מקצועות: חקלאות  חינוך גופני  טבע  מלאכה ומוסיקה.
גל-1641/10 עניני מוסיקה התכתבויות וחליפת מסמכים משרד החינוך למדור לקשרי תרבות במשרד החוץ בנוגע להשתתפות מוזיקאים ישראלים באירועים ופסטיבלים בינלאומיים בחו"ל: תכניות של תחרויות ואירועים בינלאומיים  השתתפות להקות ואמנים כמו "הרביעיה הישראלית"  הפסנתרנית חרות ישראלי ועוד  הענקת מדליה ע"ש בטהובן לפסנתרן הישראלי דניאל בארנבוים  קטעי עתונות בעניין התחרויות  תיאום ביקור המנצח אדריאן סאנשיין (Adrian Sunshine) בישראל  תלונת המלחין משה וילנסקי  "מקהלת ישראל"  בקשות להעברת מטבע חוץ  פעילות מוזיקת הג'אז בישראל ועוד.
גל-1672/16 בתי ספר לנערים עובדים כרך ב' התיק מכיל: נשירה תלמידים בבית-הספר " שבח"  הנשירה וכח ההחזקה של בית-הספר  הכשרת מדריכים והשתלמותם ועוד.
גל-1683/20 גן ילדים ויצו לוד מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לגן ילדים ויצו בלוד.
גל-1683/55 גן ילדים ויצו רמלה פתיחת גן הילדים של ויצ"ו ברמלה.
גל-16933/2 לשכת השר יאיר צבן – תוספת 4 פניות לשר  מינהל מקרקעי ישראל  חינוך אתיופים  אסירי ציון כללי  אסירי ציון מרומניה (השומר הצעיר")  גיור  ועידת הרפורמים  קליטה חברתית  מינהל הסטודנטים  יזמות  מדענים  אומנים  סופרים  רופאים  תעסוקה כללי  קורסים  מהנדסים. הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט.
גל-1699/23 בית ספר המיוחד דיר עמר התיק מכיל: פתיחת בית-ספר בבית החולים איתנים  ציוד לבית-הספר ועוד.
גל-1707/20 בית ספר ממלכתי שיכון מסילות  בית-שאן פתיחת מוסד חינוך חדש במחוז בית שאן
גל-1707/44 גן ילדים בית שאן התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד החינוך עם גופים שונים בנוגע להקמת גן ילדים בשיכון (כיום: עיר) בית שאן  תקצוב הגנים  הרשמת ילדים  תאריכי פתיחתם  ועוד.
גל-17170/4 אבו רודס – תאורה מחנה
גל-17274/5 החברה הממשלתית לתיירות – פרוטוקולים – הנהלת רשות החרמון. פרוטוקולים מישיבות הועדה לפיתוח החרמון  הקמת אתר סקי ועוד
גל-17356/12 לשכת השר שמעון  שטרית – הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו – הפעלת הטלויזיה בשבת הצעות לסדר-היום של הכנסת ופניות ח"כ לרשות  בנושא הפעלת הטלוויזיה בשבת  תשובות הרשות.
גל-17367/21 לשכת השר שמעון  שטרית – שריון בג"צ סקירה משפטית אודות הרחבת הביקורת השיפוטית של בג"צ.
גל-17381/14 לשכת השר שמעון  שטרית  – ירושלים – 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הכלכלה והתכנון שמעון שטרית  בנוגע לפעילות המשרד בעיר ירושלים: תכנית "ירושלים רבתי" (יוני 1994)  מסמך רקע על ירושלים של לשכת העתונות הממשלתי (יוני 1994)  קטלוג ירושלים לכבוד חגיגות 3000 שנה לעיר (1994) של ה-Joint Authority for Jewish Zionist Education; דו"ח "מדיניות של אפליה: הפקעת קרקעות  תכנון ובניה במזרח ירושלים" של ארגון "בצלם" (מאי 1995)  דו"ח פעילות משרד החוץ לחגיגות  תכנית אירועים לחגיגות 3000 שנה לירושלים בהוצאת משרד התיירות ועיריית ירושלים  חוברת קווים מנחים של הוועדה המתאמת לחגיגות 3000 שנה לירושלים (מאי 1995) ועוד.
גל-17446/11 לשכת השר – א. שאקי – עדות דתיות – 3 קראים ושומרונים – סיכומי ישיבות  התכתבויות  הזמנות לכנסים  תקציב העדה הקראית  פתיחת מוסדות חינוך לקהילת הקראים באופקים  הקהילה הקראית ברוסיה  הגדת פסח כמנהג הקראים  בטאונים "בני- מקרא" "חדשות השמרונים". פורום מנכלי"ם לעניני המקומות הקדושים. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-17702/10 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – השטחים המוחזקים.
גל-1790/5 תיאטרונים ומוסדות לאומנות
גל-17939/9 מחשבת ישראל בבתי-ספר תיכוניים. לימודי מחשבת ישראל בבתי ספר תיכוניים. הקניית ערכים יהודיים; תוכנית לימודים;
גל-1798/1 המועצה המקומית בית – שאן בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר המ"ד בבית שאן – מצב מוסדות החינוך בבית שאן  המצב הסניטרי בבתי הספר הממלכתי דתי  החזקת בתי הספר  משכורות גננות  ריהוט לבתי הספר הממלכתיים בבית שאן  השתתפות העירייה בתקציב החינוך ועוד.
גל-18034/13 קורסים למורים ללימוד מוסיקה. ארגון כנס ארצי למורים למוזיקה  ימי עיון  קורסי השתלמות ומפגשים למורים-תכניות ודיווחים  השתלמויות למורי מוסיקה ממ"ד  כינוסי מקהלות  כנס צוותי נגינה של מוסדות לחינוך מוסיקלי מקצועי  שאלונים למורים לגבי תוכנית הלימודים  מעמד המקצוע ועוד.
גל-1804/18 עוזה (פלוגה) מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לבית הספר במושב עוזה.
גל-18048/26 ועדת השמות. התיק מכיל חליפת מכתבים של ועדת השמות הממשלתית בנוגע לקריאת שמות של רחובות ומרכזים עירוניים.
גל-18075/12 תיאטרון הקאמרי. התכתבות בעניין תפעול התיאטרון  דחיית שירות לשחקן מצה"ל  ביקורת על הצגות  פעילות התיאטרון במהלך מלחמת יום הכיפורים  ועוד.
גל-18078/24 הוצאת ספרים מוסד הרב קוק בירושלים. התיק מכיל מכתב מיגאל אלון אל שר השיכון – יו"ר ועדת השרים לעניין אישור חריגים בבניית מבני ציבור  הממליץ על הקמת בניין לספריה ע"ש הרב י.ל. הכהן מימון ז"ל בירושלים.
גל-1827/9 בתי ספר לנערים עובדים כללי כרך א' מתן תקציבים לבתי הספר לרכישת ציוד לבתי הספר ולמטרות שונות  הקמת כיתות משולבות למלאכה המורכבת מתלמידי כיתות עיוניות שונות שהם בעלי רמה מקצועית שווה  חוזרי משרד החינוך  הוראות והנחיות לארגון בתי ספר חלנערים עובדים (מארס 1959)  פרוטוקולים מישיבות הועדה לעריכה מחדש של תכניות הלימודים בעברית בבתי הספר לנערים עובדים  הפעלת פעולות גדנ"עבבתי ספר לנערים עובדים  כיתות ערב למסיימי בתי ספר יסודיים ועוד.
גל-18281/1 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי גורדון אשקלון בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר ממלכתי גורדון – דוחות נוכחות של המורים  מצבת כוח אדם בבית הספר  לימודי מוזיקה  חקלאות  שפות   ביקורת פנים בבית הספר  תלמידים עם קשיי למידה  משכורות המורים  מורים ממלאי מקום ועוד.
גל-18283/13 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר "נחל עוז" קיבוץ נחל-עוז התכתבות על בית הספר בנחל עוז
גל-18616/1 מדיניות מערכת החינוך – תלונות. מדיניות מערכת החינוך – תלונות. החלטת נבון להעביר את המרכז למורשת יהדות המזרח תחת כפיפות ישירה ב-1986  עמ' 101-100. רישום פלילי של עובדי הוראה  עמ' 280.
גל-18616/2 מדיניות מערכת החינוך – תלונות. הקמת משרת נציב תלונות ופניות תלמידים.
גל-18616/3 מדיניות מערכת החינוך – מבנה המשרד המינהלי. מדיניות מערכת החינוך – מבנה המשרד המינהלי. קיצוץ משרות בעקבות המשבר הכלכלי. מכתב לנבון  עמ' 23-22. נבון לשבח אדן  אהרן ידלין ואחרים נגד סגירת האגף לתכניות לימודים  עמ' 42  46  48  52-51. הודעת שמואלי  עמ' 59. התכתבות נבון ואברהם איתן  עמ' 70-68  148. הצעה למבנה ארגוני חדש  עמ' 138-73. עצומה לנבון נגד פיטורי סמנכ"ל  עמ' 143. נבון לוועדת החריגים בעניין אורי לאור  עמ' 176-173.
גל-18616/4 מדיניות מערכת החינוך – מבנה המשרד המינהלי. מדיניות מערכת החינוך – מבנה המשרד המינהלי. הצעה למערכת חינוך אחרת  עמ' 72-2. מכתב מנבון  עמ' 83. מודעי לנבון  עמ' 86-85  108-104  160  188  199-198. נבון לניסן לימור  עמ' 182.
גל-18616/5 מדיניות מערכת החינוך – מבנה המשרד המינהלי. מדיניות מערכת החינוך – מבנה המשרד המינהלי. התכתבות נבון עם דב רונן  עמ' 30-26. מכתב מהרב נריה לנבון  עמ' 122. קבלת הצעת נבון לממשלה שלא לקצץ 100 משרות פיקוח  עמ' 126  132  143-142  258. נבון לנסים  עמ' 182. מכתב של נבון  עמ' 194. נבון לפרס  עמ' 206-203  341-339  348-247. נבון למודעי  עמ' 209-207  337-335  350-349. חילופי גברי  עמ' 270. נבון למודעי  עמ' 295-293. הדני לנבון  עמ' 381.
גל-18622/10 מדיניות מערכת החינוך – הכרזות על משרות פנויות. התכתבות בנושא הודעות על מכרזים לתפקידים שונים במשרד החינוך.
גל-18622/11 מדיניות מערכת החינוך – הכרזות על משרות פנויות. התכתבות בנושא מכרזים לאיוש תפקידים במשרד החינוך.
גל-18622/4 מדיניות מערכת החינוך – משכורת הפקידים. התכתבות בנושא הסכמי שכר לעובדי מערכת החינוך.
גל-18624/10 מדיניות מערכת החינוך – ארכיון המרכזי. התכתבות בעניין הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי – תקציבים לפעילות שוטפת  תקציבים לפעולות מיוחדות כגון איסוף ארכיונים של קהילות מרוקו וצפון אפריקה  צילום ארכיונים יהודיים בפולין  מינוי דירקטורים לחבר המנהלים ועוד
גל-18624/11 מדיניות מערכת החינוך – הג"א (הגנה אזרחית) במשרד. הצעה לקיים הדרכה בנושא התנהגות בעת דלקה ושימוש במכשירי כיבוי
גל-18624/12 מדיניות מערכת החינוך – אספקה ושירותים משקיים לבתי-ספר. הקצאת תקציבים לתחזוקת מוסדות חינוך בישובים נתמכים  לגופי חינוך נתמכים  הדרכה לעובדי רשויות מקומיות  הסעות תלמידים  תקציב לסייעות טיפוליות  הוצאות לימודיהם של תלמידים בבתי ספר פנימייתיים בחינוך המיוחד ועוד
גל-18624/2 מדיניות מערכת החינוך – ארכיון המרכזי. התכתבות בנושא צילום למיקרופילם  של תיקי מורים במשרד החינוך – בקשה להצעות מחיר  תשלומים ועוד.
גל-18624/3 מדיניות מערכת החינוך – ארכיון המרכזי. התכתבות בנושא שימור חומר ארכיוני של משרד החינוך והעברתו לארכיון/גנזך המדינה. בתיק חוברת "הוראות לניהול רשומות במשרדי הממשלה  אוקטובר 1969".
גל-18624/4 מדיניות מערכת החינוך – ארכיון המרכזי. טיפול בחומר הארכיוני של משרד החינוך – הפקדה בארכיון המדינה  ביעור חומר  ניהול רשומות  תיקיון המורים  מזעור ושירותי ארכיב ממוחשבים
גל-18624/7 מדיניות מערכת החינוך – הדרכה והשתלמות פקידים. התכתבות ותכניות של ימי עיון  סדנאות  קורסים והשתלמויות לעובדי הוראה ועובדי משרד החינוך בתחומים שונים כגון – בית הספר האפקטיבי  הכרת החברה והתרבות הערבית ולימוד השפה הערבית  פיתוח מנהלים  ניהול במגזר הציבורי  חינוך  קהילה ומרכזים קהילתיים  חינוך למדעים וטכנולוגיה ועוד
גל-18624/8 מדיניות מערכת החינוך – שירות מילואים לפקידים. בתיק רק שני מסמכים בעניין בקשות לשחרור ממילואים או דחיית מילואים לעובדי משרד החינוך החיוניים לעבודת המשרד
גל-18624/9 מדיניות מערכת החינוך – גנזך המדינה. התכתבות של משרד החינוך עם ארכיון המדינה בעניין ניהול רשומות  פיקוח על ניהול רשומות בבתי ספר  תקנות ביעור והחזקת חומר ארכיוני של בתי ספר
גל-18627/10 מדיניות מערכת החינוך – ציוד וריהוט משרדי. תכתובת בנושא הזמנת ציוד משרדי  מחשבים ומערכות ממוחשבות עבור יחידות במשרד החינוך  ציוד וריהוט למוסדות חינוך נתמכים  סקר נחיצות מכונות הכתיבה עם כניסתו לשימוש של מעבד התמלילים. מעבר ממכונות הטלקס למכשירי פקסימיליה  בחינת שתי הצעות לניהול ממוחשב של דוחות נוכחות.
גל-18627/11 מדיניות מערכת החינוך – הדפסות וכריכות. תכתובת בנושא שירותי כתבנות עבור משרד החינוך ותשלומים עבורם לאור עסקת החבילה שהקפיאה את מחירי המצרכים והשירותים.
גל-18627/12 מדיניות מערכת החינוך – רכב המשרד. תכתובת בעניין הקצאת רכב ממשלתי לעובדי משרד החינוך: תנאי זכאות לרכב ממשלתי  אבטחה ומיגון  נהלי תדלוק  נוהל במקרה תאונות דרכים.
גל-18627/13 מדיניות מערכת החינוך – פקידים נדרשים. תכתובת בעניין החזר הוצאות נסיעה  הקצאת דרגות ניידות ומכסות ק"מ לעובדי משרד החינוך. תלונות על הקצאה לא הוגנת. נהלי נסיעה בשטחי איו"ש ורצועת עזה וכללי התנהגות באירועי זריקת אבנים והתקלות במחסומי אבנים.
גל-18628/1 מדיניות מערכת החינוך – טלפונים. תכתובת בעניין התקנת מערכות טלפונים במבני משרד החינוך התקנת טלפונים ישירים לעובדים  השתתפות המשרד בהוצאות הטלפון  הכנסה לשימוש של מכשירי איתורית  התקנת טלפונים בגני ילדים.
גל-18628/10 מדיניות מערכת החינוך – אספקת ספרי לימוד. התכתבות עם הוצאות לאור בעניין פיקוח על מחיריהם של ספרי לימוד  תלונות של הורים  מורים ותלמידים על הפקעת מחירים  רשימות ספרים של משרד החינוך
גל-18628/11 מדיניות מערכת החינוך – אספקת ספרי לימוד. התכתבות של משרד החינוך עם הוצאות לאור בעניין פיקוח על מחיריהם של ספרי לימוד  התכתבות עם התאחדות הוצאות ספרים בישראל ועם משרד התעשייה והמסחר בעניין החלת חוק עידוד התעשייה (מסים) על הוצאות לאור (מולו"ת) והתרעה מפני עליית מחירי הספרים העבריים אם לא יוכר ענף המולות כענף ייצור עפ"י חוק עידוד התעשייה  תלונות ציבור בעניין מחירי ספרים  קטלוג ספרי לימוד ומחירון
גל-18628/2 מדיניות מערכת החינוך – ביקרות המחסנים. ביקורת מחסנים  ספירות מלאי  אפסנאות  משק ושירותים
גל-18628/3 מדיניות מערכת החינוך – פקסימיליה. רכישת מכשירי פקסימיליה למשרד החינוך ונוהלי שימוש בהם
גל-18628/4 מדיניות מערכת החינוך – דיור המשרד – כללי. התכתבות של המחלקה לאמרכלות  אגף משק ושירותים ושל האגף לבינוי  נכסים  אפסנאות ומשק במשרד החינוך בעניין מבנים למחלקות השונות של משרד החינוך  וגם לשלוחות ולמחוזות  שכירות  ניהול מבנים  אבטחה  תחזוקה
גל-18628/5 מדיניות מערכת החינוך – דיור המשרד – כללי. התכתבות של אגף משק ושירותים ושל האגף לבינוי  נכסים  אפסנאות ומשק במשרד החינוך בעניין מבנים למחלקות השונות של משרד החינוך  וגם לשלוחות ולמחוזות  שכירות  ניהול מבנים  אבטחה  תחזוקה
גל-18628/6 מדיניות מערכת החינוך – דיור לעובדים.
גל-18628/7 מדיניות מערכת החינוך – נקיון המשרד. התכתבות עם חברות ניקיון המספקות שירותים למשרד החינוך  מכרזי ניקיון  הסכמים  העסקת תלמידים בניקיון
גל-18628/8 מדיניות מערכת החינוך – ציוד וריהוט לבתי-ספר. התכתבות עם מפעלים המייצרים ציוד הדרוש למוסדות חינוך  סיוע מפעל הפיס לרכישת ציוד  תקינה של ציוד  הערכות של תקציבים נדרשים לרכישת ציוד  מחירים של ספרי לימוד
גל-18628/9 מדיניות מערכת החינוך – ציוד וריהוט לבתי-ספר. ציוד למעבדות למקצועות המדעיים – פיסיקה  כימיה  ביולוגיה  בקשות של בתי ספר לציוד  המלצות על תקציבים ממשרד החינוך להשלמת ציוד מעבדות ולבניית מעבדות בבתי ספר
גל-18661/2 מדיניות מערכת החינוך – השתלמות מורים. התכתבות בעניין השתלמויות מורים  תכניות השתלמות שונות  התכתבות עם גופים המציעים תכניות השתלמות  התכתבות בעניין ועדה משותפת למשרד החינוך ולמרכז הסתדרות המורים ועם המכון להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה  דוח ביקורת של מבקר המדינה על השתלמות עובדי הוראה
גל-18661/5 מדיניות מערכת החינוך – השתלמות מורים בבטחון. השתלמויות למורים והכשרתם במתן עזרה ראשונה  פעולות החייאה  אימון מורים בנשק 0משמר אזרחי) ותרגול יציאה למקלטים  השתלמות לרכזי בטחון בבתי ספר פנימייתיים
גל-18662/10 מדיניות מערכת החינוך – השתלמות והכשרות מנהלים. התכתבות עם בית הספר לעובדי הוראה בכירים על השתלמות מנהלים  פירוט קורסים  טופסי הרשמה  פרוייקט הוראה יחידנית
גל-18662/4 מדיניות מערכת החינוך – השתלמות מורים בטבע. השתלמויות במדעי הטבע (מדעים)  תכנית חדשה לבתי ספר יסודיים  השתלמויות מורים בנאות קדומים
גל-18662/9 מדיניות מערכת החינוך – השתלמות והכשרות מנהלים. התכתבות בנושא תוכניות השתלמות והכשרה למנהלי בתי ספר.
גל-18663/2 מדיניות מערכת החינוך – גמול השתלמות. התכתבות בנושא גמולי השתלמות וקורסי השתלמות לעובדי משרד החינוך ומורים.
גל-18663/3 מדיניות מערכת החינוך – קרנות השתלמות למורים. התכתבות בנושא קרנות השתלמות למורים  ניהול הקרנות הללו ע"י בנק 'מסד' ועוד.
גל-18663/4 מדיניות מערכת החינוך – קרנות השתלמות למורים. התכתבות בנושא קרנות השתלמות למורים  ניהול הקרנות הללו ע"י בנק 'מסד' ועוד.
גל-18663/5 מדיניות מערכת החינוך – קרנות השתלמות למורים. התכתבות בנושא קרנות השתלמות למורים  ניהול הקרנות הללו ע"י בנק 'מסד' ועוד.
גל-18663/7 מדיניות מערכת החינוך – תנאי העבודה של המורים. התכתבות בנושא.
גל-18663/9 מדיניות מערכת החינוך – חופשות לידה והנקה של מורים התכתבות בנושא.
גל-18666/5 מדיניות מערכת החינוך – גו'ינט ישראל. התכתבות בנושא קשרי משרד החינוך עם ג'וינט ישראל.  בתיק 2 חוברות : Concepts of Youth policy. David Dery  Jerusalem
גל-18685/1 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות בנושא חינוך לזיכרון השואה והשתתפות במסעות של בני נוער לפולין.
גל-18685/2 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות בנושא חינוך לזיכרון השואה והשתתפות במסעות של בני נוער לפולין. בתיק חוברת "קריטריונים והנחיות לאישור משלחות נוער לפולין – חוזר מיוחד  התשע"ט  ספטמבר 1988"
גל-18685/3 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות בנושא מסעות תלמידים לפולין וקשרי מוסד יד ושם עם משרד החינוך. בתיק 2 חוברות : יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  יום העצמאות התשמ"ט – לוח אירועים לשנת התשמ"ט  רשימת פרסומים  נספחים – אפריל 1989
גל-18685/4 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות בנושא מסעות תלמידים לפולין וקשרי מוסד יד ושם עם משרד החינוך. בתיק החוברות הבאות: "מה אנחנו חושבים? תגובות תלמידים למסע לפולין" – "את אחי אנכי מבקש…"; אריה מורגנשטרן  "הגביר יוסף – אמזלג – מעמדו ופעילותו למען יהודי ירושלים"  אסופות ספר שנה למדעי היהדות של 'יד הרב נסים'  ספר שלישי  ירושלים תשמ"ט.
גל-18685/5 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות בנושא מסעות תלמידים לפולין וקשרי מוסד יד ושם עם משרד החינוך. בתיק התכתבות עם אגודת ניצולי "פלוגות העבודה בכפייה" מהונגריה  והתכתבות בנושא תוכנית "לכל איש יש שם".
גל-18715/10 פנימיית מחוננים לבני עדות מזרח בויאר ירושלים התכתבויותת וחליפת מסמכים משרד החינוך בנוגע לפעילות בית הספר התיכון על שם מיי בויאר: בדיקת סדרי אחזקה  אחסון ובטיחות בבית הספר  קבלת תלמידים לבית הספר מרחבי הארץ  מערכת השיעורים השבועית  בחינת בגרות  פנימיות הטיפוח (מחוננים)- הצעה להרחבת מקומות הקליטה (יוני 1971)  רכישת ציוד וריהוט לפנימיית בית הספר ועוד.
גל-18735/26 החוה החקלאית – חולון התכתבות בנוגע לתקציב ותקני החווה החקלאית בחולון
גל-1874/10 בית ספר הממלכתי בית יהושוע בנשר בית ספר לילדי עובדים בנשר – תקציבים הוראת מקצועות ועניינים שונים
גל-18845/9 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי מקיף "גולדווטר" – אילת תיק העוסק בכוח אדם  חלוקת עבודה ועניינים מנהלתיים בבית הספר גולדווטר באילת.
גל-18897/26 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי-דתי "נוה הראה" ברוסית  המפעל להכשרת ילדי ישראל – אשקלון התיק מכיל: תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי-דתי "נוה הראה" ברוסית  המפעל להכשרת ילדי ישראל – אשקלון.
גל-18910/2 פרסי ישראל – מפעל חיים – תרומה לחברה ולמדינה – צביקה לוי התיק מכיל: קורות חיים של צביקה לוי  פרסי ישראל – מפעל חיים – תרומה לחברה ולמדינה.
גל-18913/13 פרסי ישראל –  חוברת זוכים חלק ג' – פרופ' עמוס עוז בתיק התכתבויות בנוגע לעמוס עוז אשר זכה בפרס ישראל לשנת 1998. בתיק קורות חיים של עמוס עוז  יצירותיו הספרותיות  נימוקי השופטים לבחירתו ועוד.
גל-18932/4 נערים עובדים דוח מישיבה של המדור לבתי ספר לתלמידים עובדים
גל-18948/9 מועצה אזורית גליל עליון התיק מכיל
גל-18968/11 השר יוסי שריד – יומן שוטף (יוסי מלכה  יועץ השר) תיק של משרד החינוך. פניות ללשכת שר החינוך ומכתבים יוצאים – לשכת שר החינוך יוסי שריד.
גל-18968/7 השר יוסי שריד – יומן שוטף – פניות שבהם טיפל השר אישית תיק של משרד החינוך. בתיק – מכתבים יוצאים – יומן לשכת שר החינוך יוסי שריד. בין הנושאים שנדונו: מעמדו של המורה והעלאת המעמד; מוסדות חינוך ברשות הפלסטינית; מצב בתי הספר הבדואים בארץ ובקשה לסיוע מהשר; נושא האלימות בבתי הספר; הרחבת חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 באיזורים המוגדרים כפרוייקט שיקום שכונות; תשובות לשאילתות; תכנית אומ"ץ; תקציב מוסדות חינוך המשתייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי; הצלת הטלויזיה החינוכית מקריסה  וכן גם פניות אישיות לשר לסיוע בנושאים שונים.
גל-18968/8 השר יוסי שריד – יומן שוטף – פניות שבהם טיפל השר אישית בתיק – יומן שוטף  מכתבים יוצאים מלשכת שר החינוך יוסי שריד. בין הנשואים הנדונים: חוק לימוד חינם – הרחבה; מצע לדיון בנושא בחינות הבגרות; הצעת חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו – תשובות לשאילתות; נושא האלימות בבתי הספר והמאבק בה; בחינות בגרות לתלמידים אקסטרניים; תכניות במשרד החינוך בנושא שוויון בין המינים; לימוד השפה הערבית בבתי הספר; פניות אישיות לשר בבקשה לסיוע; יום חינוך ארוך; חשיבות משלחות נוער לפולין.
גל-19020/12 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מצפה רמון מסמכים והתכתבויות באשר לתכנון ובניה בישוב מצפה רמון.
גל-19271/6 תקופת ראשית המדינה בעיקר עניני חינוך התכתבויות ומסמכים שונים מלשכת זרח ורהפטיג בהיותו נציג הפועל המזרחי בוועד הלאומי  במועצת המדינה ובכנסת: הקמת ועדת בירור להעלמו של יוסף אבו-גוש  חוק האקדמיה ללשון העברית  הגבלת דמי שכירות (בתי-עסק)  המועצות הדתיות והשירותים הדתיים במדינה  פנקס הרבנים בארץ ישראל  החלטה על הפסקת התחבורה הציבורית בשבת בחיפה  דיונים על צביונה הדתי של המדינה  סקירה על דו"ח הוועדה לחקר החינוך העברי בארץ ישראל  זרם המזרחי בחינוך  גיליונות לעיון במשנה ועוד.
גל-19703/5 לשכה ראשית – הצעות חוק התכנון והבניה. תיק העוסק בהצעת חו' התכנון והבניה בעיר ובכפר משנת תשי"ג (1953)  תיקונים שונים שנעשו בהצעת החוק  דיונים שנערכו בנשוא ועוד.
גל-19706/7 לשכה ראשית – רשימת פרדסים של הממונה על רכוש האויב. רשימת פרדסים של הממונה על רכוש האויב לפי גוש וחלקה ולפי האזור.
גל-19950/4 עמידר חלק א' התכתבות עם "עמידר"- החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ בנושאים שונים כגון: תקציב שמירה במזרח ירושלים  פרוייקט דירות להשכרה  טיפול משפטי כנגד הפולשים בנצרים
גל-2009/8 . מינהל קרקעות  מנהל מקרקעי ישראל האגף לשימוש בקרקע התכתבויות המנהל עם גופים שונים בנוגע לשימוש בקרקעות
גל-2042/17 . עירית חולון  חוות הנסיונות בחולון התכתבויות עיריית חולון ומשרד החקלאות בענייני מים וביוב
גל-2043/4 . כפר סבא  צופית  מפעל המים התכתבויות בנוגע למפעל המים בכפר סבא
גל-20465/3 לשכה ראשית – מינהל מקרקעי ישראל פרוטוקולים חתומים מישיבות. (כרך 3) בתיק פרוטוקולים מישיבות  השייכים למנהל מקרקעי ישראל
גל-20465/5 לשכה ראשית – מינהל מקרקעי ישראל פרוטוקולים חתומים מישיבות. (כרך 5) התיק מכיל פרוטוקולים מישיבות של מנהל מקרקעי ישראל
גל-2081/15 משרד ראשי – בית-חולים שערי חיים חיפה. תכנית להקמת בית חולים למחלות כרוניות בקרית בנימין
גל-21263/4 חקיקה ראשית – חוקי יסוד – זהות המדינה
גל-2155/14 פרוטוקולים מישיבות המועצה: יבנה פרוטוקולים בנושאים שונים של מועצת יבנה כגון :תקציבים  בנית אצטדיון ועוד.
גל-21800/16 חקיקה – הסכם השלום עם מצרים.
גל-21818/4 חקיקה – חוקת המדינה.
גל-22046/13 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – ועדת חקירה נתניהו (תאגיד בתי-חולים). אוסף מסמכים של משרד הבריאות לשכת מנכל בנושאים: ועדת הבריאות. סכסוך עבודה  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי  הפיכת בית חולים נהריה לתיאגוד  תפעול בית חולים רמב"ם כתאגיד   קופות חולים  מערכת ניהול פיננסית  הדרכות ומימון מחקר רפואי בבתי חולים. הושחר מטעם זכויות יוצרים  ניתן לקורא את התיק המלא באולם קריאה.
גל-22046/9 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – ועדת חקירה נתניהו (תאגיד בתי-חולים). התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבריאות  ד"ר משה משיח בנוגע ליישום המלצות ועדת החקירה ההמלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל (ועדת נתניהו): הצעות לדרכי יישום ההמלצות הכלולות בדו"ח הועדה (אוקטובר 1990)  המלצות ועדת החקירה והשרות לבריאות העובד (ינואר 1991)  פרוטוקולים וסיכומי דיון מישיבות צוות ההיגוי ליישום מסקנות הועדה  השינויים הצפויים במקורות המימון ותהליכי זרימתם בעקבות המלצות ועדת החקירה הממלכתית (פברואר 1991)  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי  התשנ"א-1991 (מארס 1991) ועוד.
גל-22652/42 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גבעת שמן בתיק תרשימים והתכתבויות של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית מחוז הדרום  גבעת שמן.
גל-22653/6 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב עוזה (שפיר) התיק מכיל מסמכים של אגף התכנון במשרד הפנים בנוגע להפיכת שטח חקלאי לחלקה של מתיישב במושב עוזה שבמועצה האזורית שפיר  וכן את מפת המושב.
גל-22900/31 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – קרית גת התכתבויות  פרוטוקול  תלונות כלפי ראש המועצה  רשימות עובדים של המועצה  קבלת עובדים ועוד. (הושחרו חלקים בשל צנעת הפרט).
גל-22922/7 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מטולה חלקי גושים 13211 ו- 13213  תרשימים   תכנית מפורטת מס' 4188  "שלוחת הזיתים".
גל-22923/9 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מטולה גוש- 13202  13201  13200
גל-23033/10 לשכת המנכ"ל – נזקי אסונות טבע – 2 סיכומי דיונים  סיכומי נזקים והערכת השרות המטאורולוגי לגבי אירועים אקלימיים בחורף 1990  תשובות משרד האוצר למשרד החקלאות לגבי פיצויים בגין נזקי טבע חריגים מ- 16.7.1990  תקנות אסונות טבע (תשלום פיצויים 1990)  התכתבות
גל-23078/3 לשכת המנכ"ל – נזקי אסונות טבע – 1 סיכומי דיונים  החלטות הממשלה  אסון טבע 1994 – תיאורי מצב  רשימות התשלומים  חוות-דעת משפטית של עורך-הדין נ. תל-צור בשאלת הזכאות של מגדלי הדרים לפיצוי ע"פ החוק  תקנות לפיצויי נפגעי אסון טבע  התכתבות
גל-23214/2 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – מכתבי תמיכה בענין מגורשי החמאס – 1993
גל-23282/5 לשכת מנכ"ל – ניהול תיקים רפואיים + חוק זכויות החולה. התיק מכיל:    ניהול תיקים רפואיים   חוק זכויות החולה ועוד.
גל-2407/84 סרטים – יומן של הארבה התיק מכיל בקשה להצגת הסרט יומו של הארבה  (DAY OF THE LOCUST) שנשלחה למועצה לביקורת סרטים ומחזות  תוכן הסרט בטקסט ובתמונות  אישור המועצה  וזיכרון דברים מישיבת המועצה.
גל-2424/86 סרטים – הקומנדו הימי תוקף פרוטוקול מישיבת המועצה לביקורת סרטים ומחזות והתכתבויות של הועדה בנושא הסרט "הקומנדו הימי התוקף".
גל-2429/12 מחזות – דה נטיביתי פליי אוף בית לחם בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2429/14 מחזות – גולים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2429/4 מחזות – משאהד בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2430/7 מחזות – פטפוטים על הנילוס בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2431/21 מחזות – מחג'וב מחג'וב בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2432/35 מחזות – אלף לילה וליה בשוק החזנים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2432/9 מחזות – בית מסוכסך בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2433/18 מחזות – עקום בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2433/19 מחזות – האי בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2433/2 מחזות – הציפורים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2433/4 מחזות – תושבי המערה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2433/6 מחזות – בנזי מת בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2434/10 מחזות – שלמה המלך ושלמי הסנדלר בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2434/13 מחזות – אלף לילה ולילה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2434/28 מחזות – מלך מרוקאי התיק כולל את תמליל המחזה במלואו אך בשל מגבלת זכויות יוצרים התמליל לא יעלה לאתר וניתן לעיין בו באולם הקריאה.
גל-2436/23 מחזות – שדים ואנשים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2436/24 מחזות – הטיפש בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2436/25 מחזות – עלי בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2436/8 מחזות – תחנה ושמה ביירות בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2437/11 מחזות – הכלל והיוצא מהכלל בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2437/14 מחזות – אובו בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2437/7 מחזות – מאסאת אל חלאג' בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2438/1 מחזות – גטו בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2439/26 מחזות – אל חקיקה (האמת) בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2439/4 מחזות – עקדה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2439/8 מחזות – תארת אסאלאטין בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-2440/1 אמנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשרות במשרד הפנים  בנוגע לאשור הופעת אמנים אורחים מחו"ל: טפסי בקשה לאשור הופעת אמנים אורחים  היתרים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות  בקשות לכניסת אמנים למופע בישראל  תכניות על הופעות האמנים  פרוטוקולים מישיבות המועצה  ועוד.
גל-2440/2 אמנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשרות במשרד הפנים  בנוגע לאשור הופעת אמנים אורחים מחו"ל: טפסי בקשה לאשור הופעת אמנים אורחים  היתרים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות  בקשות לכניסת אמנים למופע בישראל  תכניות על הופעות האמנים ועוד.
גל-2440/3 אמנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשרות במשרד הפנים  בנוגע לאשור הופעת אמנים אורחים מחו"ל: טפסי בקשה לאשור הופעת אמנים אורחים  היתרים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות  בקשות לכניסת אמנים למופע בישראל  תכניות על הופעות האמנים  פרוטוקולים מישיבות המועצה  ועוד.
גל-2440/4 אמנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשרות במשרד הפנים  בנוגע לאשור הופעת אמנים אורחים מחו"ל: טפסי בקשה לאשור הופעת אמנים אורחים  היתרים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות  בקשות לכניסת אמנים למופע בישראל  תכניות על הופעות האמנים ועוד.
גל-2441/1 אמנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשרות במשרד הפנים  בנוגע לאשור הופעת אמנים אורחים מחו"ל: טפסי בקשה לאשור הופעת אמנים אורחים  היתרים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות  בקשות לכניסת אמנים למופע בישראל  תכניות על הופעות האמנים  טיות דו"חב יקורת פנימית על מתן אשרות כניסה ב/1-אמנים (מאי 1984) ועוד.
גל-2441/2 אמנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשרות במשרד הפנים  בנוגע לאשור הופעת אמנים אורחים מחו"ל: טפסי בקשה לאשור הופעת אמנים אורחים  היתרים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות  בקשות לכניסת אמנים למופע בישראל  תכניות על הופעות האמנים ועוד.
גל-2441/4 אמנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשרות במשרד הפנים  בנוגע לאשור הופעת אמנים אורחים: טפסי בקשה לאשור הופעת אמנים אורחים  היתרים של המועצה לביקורת סרטים ומחזות  בקשות לכניסת אמנים למופע בישראל  תכניות על הופעות האמנים ועוד.
גל-2533/12 תעודות נישואין – כפר יחזקאל תעודות נישואין וגירושין מתקופת המנדט- 1941
גל-2533/13 תעודות נישואין – כפר יחזקאל תעודות נישואין ותעודות גירושין
גל-2535/2 מקוואות  מכתבים נכנסים  תשובות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מזכיר הוועדה הבין משרדית למקוואות ועירובין אליהו ברייטברד: בנייה  תקצוב ושיקום של מקוואות ברחבי הארץ  התכתבויות עם מועצות מקומיות ומועצות דתיות  תכניות בנייה  מגעים עם המרכז לטהרת המשפחה  עירובין  בתי כנסת ועוד.
גל-2550/2 מכתבים נכנסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל בתי הדין הרבניים הרב דב כץ בנוגע לטיפול בעגונות ומסורבות גט  מגעים עם בתי דין רבניים ברחבי הארץ והעולם  מגעים עם משרד החוץ לצורך איתור בעלים ועוד.
גל-2657/5 COUNCIL OF WOMEN'S ORGANIZATIONS – מועצה של ארגוני נשים. התיק מכיל: מועצה של ארגוני נשים.
גל-2794/3 הטלוזיה החינוכית – הגיל הרך תסריטים – מוסיקה ותווים רגע עם דודלי תווים שיר פתיחה "פרפר נחמד" ו"הבית של פיסטוק" התיק כולו תסריטים – מוסיקה ותווים רגע עם דודלי תווים שיר פתיחה "פרפר נחמד" ו"הבית של פיסטוק"
גל-2881/5 היועץ המשפטי לשר הדתות – עניני קראים ושומרונים התכתבות בנושא פתרון בעית השירותים הדתיים לעדות אלה
גל-2881/6 היועץ המשפטי לשר הדתות – היהודים הקראים ושירותי-דת התכתבות בנושאים: אספקת שירותי-דת לעדה והענקת תקציבים  הצעת החוק לעניני אישות של העדה: תזכירים אודות היהודים הקראים ועוד. (הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-3044/1 מחוז ירושלים – הר-הרצל
גל-3090/1 מחוז ירושלים – בית-חולים לשחפת בדיר עמר בתיק כלולים התכתבויות בנושא בית חולים לחולי לשחפת בדיר עמאר
גל-3302/8 לשכת השר שמעון פרס – מועצה כלכלית חברתית חוק לעידוד השקעות
גל-3302/9 לשכת השר שמעון פרס – מועצה כלכלית חברתית מחקרים  פרוטוקולים בנושאים סחר חוץ  אבטלה  משכנתאות וייצוא
גל-3303/2 לשכת השר שמעון פרס – מועצה כלכלית המועצה הכלכלית-חברתית בראשות פרס: מינוי ועדה ציבורית לבחינת פתרונות אשראי לחקלאים; הצעות לשיפור ההגנה על תוצרת הארץ; משכנתאות; דוח על מעבר לשבוע עבודה של 5 ימים בשירות הציבורי
גל-333/1 תיקי הנהלה – פקדונות ששולמו לממשלה המנדטורית תיק של משרד האוצר – גביית כספים לפי התחייבויות כלפי ממשלת המנדט; בקשת פקדונות מתקופת המנדט התכתבויות בנושא.
גל-3427/9 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – תל-אביב – כללי בתיק התכתבויות של הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – תל-אביב – כללי
גל-3428/7 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – עירית תל-אביב בתיק התכתבויות בנוגע לפינוי ובינוי אזורי שיקום של עיריית תל אביב
גל-3431/5 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – מחקרים – אוניברסיטת תל-אביב בתיק התכתבויות – מחקרים של אוניברסיטת תל אביב בנושא "גורמים המשפיעים על יחסי שכנות".
גל-3438/8 הרשות לפינוי ובינוי איזורי שיקום – חלמיש מסמכים  הצעות תקציב ופרוטוקולים של "חלמיש" – חברה ממשלתית-עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב-יפו בע"מ.
גל-3451/2 המשרד הראשי – תכניות וסיוע טכני של ארגון הבריאות העולמי ייעוץ מטעם ארגון הבריאות העולמי לישראל במגוון נושאים: שחפת  בריאות הנפש ועוד
גל-3669/2 ועדת חוק לתיקון דיני הראיות התיק מכיל תכתובות בין היועץ המשפטי לממשלה (דאז) מ. שמגר   סגן מהל בתי המשפט (דאז) א. הגר  שופטי בית המשפט לנוער דאז והמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות (דאז) י. שריד  אודות הצעה להעביר את הטיפול המשפטי בעבירות חוק לימוד חובה  תש"ט- 1949 (להלן- חוק לימוד חובה) לידי השופטים בבית המשפט לנוער כדי למנוע נשירת תלמידים ונערים מבית הספר.
גל-370/4 תיקי הנהלה – תיאטרון הקאמרי – ציוד שונה כרך א' בתיק תכתובת בנושאי מיסוי ציוד שהוזמן להפעלת תיאטרון הקאמרי  קשיי תקציב וכדומה.
גל-370/5 תיקי הנהלה – תיאטרון הקאמרי – ציוד שונה כרך ב' התיק מכיל תכתובת מועטה וכן תרשומת בנושאי מכס והיטלי מיסוי על ציוד שהוזמן לצורך הפעלת תיאטרון הקאמרי.
גל-3708/29 משרד ראשי – המוסד לתיאום בין הממשלה אוסף מסמכים של משרד השיכון בנשואים: חישוב בניית שיכון עולים ותוכנית לקליטת  5000 משפחות עולים.
גל-3775/12 מחזות – הורדוס ומרים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3775/14 מחזות – הן לא תקחהו עמך בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3775/2 מחזות – חמורים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/1 מחזות – הבית בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/10 מחזות – הנאהבים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/12 מחזות – חגיגת קיץ בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/13 מחזות – אלף לילה ולילה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/15 מחזות – בדרך למוסד הסגור בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/17 מחזות – בת שלש הנערות בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/22 מחזות – אל תקרא לי שחור בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/24 מחזות – האשה עם הקמליות בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/25 מחזות – הכנסת כלה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/26 מחזות – בקץ הימים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3776/6 מחזות – האידיוטית בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3777/1 מחזות – דירת הרווקים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3777/5 מחזות – האוצר בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3777/6 מחזות – מטורף על הגג בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3777/7 מחזות – יוסי והמחבלים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3778/27 מחזות – שחקנים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3779/11 מחזות – גן הדובדבנים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3779/14 מחזות – ספינת השעשועים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3779/20 מחזות – הקרנפים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3779/32 מחזות – המבול בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3780/6 מחזות – אויב העם בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3782/33 סרטים – אוולאד בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-3864/9 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – בית-שאן כרך א' מסמכים ממשרד הפנים (אגף השיכון) ובהם תכניות בניית שיכונים בבית שאן.
גל-3865/14 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – גליל ים התיק מכיל תוכנית בנייה עירונית בקיבוץ גליל-ים של אגף השיכון במשרד העבודה שמיועדת לאגף התכנון במשרד הפנים.
גל-3960/26 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר גליל – ים מסמכים ממשרד הפנים ובהם קובץ התקנות  גבולות בנין עיר גליל-ים.
גל-3975/26 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – עמק חפר – ידידיה (הדר העם) גושים: 8302  8304  8305.
גל-3980/2 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ראשון לציון -חולות תכנית פיתוח לאזור חולות בעיר ראשון לציון והתכתבות בנוגע לסלילת תוואי לפסי רכבת פרברית וכן מסוף לרכבת.
גל-40160/6 לשכת השר אפרים סנה – צ'רנוביל (האסון הגרעיני) מחקרי בריאות ומעקב אחר העולים שהגיעו מאזור צרנוביל ונחשפו לקרינה גרעינית
גל-41026/16 טיפולים שונים – חולי-נפש התכתבות והנחיות ובנוגע לטיפולים בהלם חשמלי ו/או אינסולין; טיפולי שיניים לחולים במוסדות פרטיים  בדיקות מכון התקנים למכשירי הלם חשמלי  חסרון פסיכיאטרים בצפון הארץ  הוראות אשפוז חיילים  טיפול בנרקומנים  עצירים בהסתכלות ועוד. הושחרו פרטים בשל צנעת פרט.
גל-41194/1 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מדידות התכתבויות וחלופת מסמכים בין המרכז למיפוי ישראל ומשרד השיכון והבינוי בנוע לביצוע עבודות  עבור משרד הבינוי והשיכון כמו למשל תצלומים אוויריים  מדידות ומיפוי  בניה ועוד. כמו כן סיוע לפתיחת מעבדת גיאודזיה בטכניון חיפה.
גל-413/6 I.L.O – ארגון העבודה הבינלאומי – ועדה לעולים דוח
גל-41391/8 לשכת המנכ"ל + יו"ר החברה – ניהול הדיור הציבורי הוועדה לפינוי אתרי הדיור הזמני : חברי הוועדה  עקרונות לטיפול באתר ובמבנים
גל-42488/5 אגף שכר והסכמי עבודה – משפטנים – בוררות מישפטיות טבלאות שכר של משפטנים ופרקליטים בשירות הציבורי : פילוחים על פי דרגה ותק ועוד
גל-42778/16 תיקי חברות לא פעילות – אחוזות חוף פרוטוקולים של ישיבות מועצת מנהלים – אחוזות החוף והחברה לפיתוח אזורי תיירות בתל אביב; ענייני פנים  תקציב ופיתוח
גל-43324/3 יחידת מינהל מרחב שלמה – בקשות שלא אושרו דיונים בדבר מתן דירות לתושבים באופירה. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט
גל-43324/6 יחידת מינהל מרחב שלמה – מלון משה תכתובות ומסמכים על הקמת המלון  פיתוחו  ועוד.
גל-43324/7 יחידת מינהל מרחב שלמה – בקשות להחלפת דירות
גל-43324/8 יחידת מינהל מרחב שלמה – טרמינל  הר סיני התכתבויות בנוגע לשדה התעופה  תחזוקה ועוד.
גל-44871/5 הנהלת הרשות – מוזיאון ישראל סיגנטורה חדשה: גל-4481/5. מעבדות המוזיאון. עלון עובדי המוזיאון.
גל-44871/6 הנהלת הרשות – מוזיאון ישראל סיגנטורה חדשה: גל-4481/6. גיוס תרומות וידידים למוזיאון. רכישת מוצגים. פתיחת המוזיאון. מוזמנים מישראל ומחו"ל. סידורי לינה לאורחים מחו"ל.
גל-44871/8 הנהלת הרשות – מוזיאון ישראל – הקמה מיקום המוזיאון ותכנון אדריכלי
גל-44874/4 הנהלת הרשות – פעולות חינוך – מוזיאון ישראל  אגף הנוער סיגנטורה חדשה: גל-4874/4.
גל-44937/5 מחוז המרכז: המחלקה הטכנית – ראש-העין – גבעת מזרחים התיק מכיל תוכנית שינוי מתאר של מרחב תכנון מקומי אפיקי הירדן – מרחב תכנון מחוזי מחוז המרכז  בגבעה המזרחית בעיר ראש העין  וכוללת תכנון ובנייה  פיתוח תשתיות  הקמת מבני ציבור  וכן את מפות האזור.
גל-45099/9 ועדת המחקר – ייצוב חולות
גל-45176/20 שדה-בוקר  משאבי-שדה  צאלים
גל-452/15 שמיטה מסמכים מהרבנות הראשית לישראל  הנוגעים לשמיטה  כגון: הרשאות למכירת קרקע  הוראות לזריעת ירקות  כתבי מינוי למוכרי קרקעות  הודעות לציבור  התכתבות בנושא בין הרבנות לחברת "תנובה" ועוד.
גל-452/5 ועדת תיאום – רבנות ומשרד הדתות פרוטוקולים מישיבות ועדת התאמה בין משרד הדתות לרבנות הראשית בנושא כשרות ושירותי דת שונים; הכשרת שוחטים  מוהלים ועוד ופיקוח עליהם.
גל-45242/14 כביש גישה לנווה אילן
גל-45263/26 שדה בוקר  משאבי שדה צאלים
גל-45492/6 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות הבחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: טשרניחובסקי  שדרות נורדאו  צבי ברוק  חברון  בן-יהודה  המליץ  הירקון  שלמה המלך  המלך ג'ורג'  תל חי  בצלאל  עין חרוד  זמנהוף  בר כוכבא   צפת  גנסין  בן עמי  דרויאנוב  פרוג  פינסקר  ודיזנגוף (אזורי קלפי מס': 33 – 38).
גל-45492/7 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות מונטיפיורי ונחלת יצחק  וברחובות: שדרות בן ציון  לוריא  בוגרשוב  שלום עליכם  הירקון  סירקין   בן יהודה  השופטים  מסריק  אבן גבירול  שטנד  זמנהוף  נצח ישראל  שלמה המלך  שולמית  רות  הרמן כהן  שפינוזה  ופרישמן (אזורי קלפי מס': 32 – 37).
גל-45492/8 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: ישראליס  אסתר המלכה  פרוג  דיזנגוף  דב הוז  סירקין  סמולנסקין  יהואש  רופין  הירקון  בן יהודה  תל חי  פרישמן  גזר  מגידו  שלמה המלך  גורדון  שפינוזה  ריינס  ושדרות קרן קיימת לישראל (אזורי קלפי מס': 21 – 26).
גל-45492/9 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: נס ציונה  פינסקר  בן יהודה  שמריהו לוין  רוזנבאום  יוסף אליהו  יהודה הלוי  הנביאים  המלך ג'ורג'  הירקון  הירדן  דיזנגוף  אלנבי  אליהו ספיר  ואידלסון (אזורי קלפי מס': 39 – 42).
גל-45498/11 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 1-7 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  באזורים: מאה שערים  החשמונאים  בר כוכבא  יהודה המכבי  הטורים  רש"י  שערי ירושלים  הרצל  בתי זיידוף  שערי צדק  אגריפס  ליפתא  רוממה  עץ חיים  שיך בדר  גבעת שאול  מונטיפיורי  שושנת ציון  המקשר  הפועל המזרחי  הפועלים  יפה נוף  בית וגן  בני ברית   (קלפי 1-7).
גל-45498/12 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 8-11 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  באזורים: כרם אברהם  גאולה  אחווה  יגיע כפיים  סנהדריה  מחניים  תל ארזה  בוכרים    אברהם  מלאכי  יונה  צפניה  הושע  חגי  הישיבה  יחזקאל  מאה שערים  עובדיה  זכריה  עמוס  שדה חמד  הלל  שמואל הנביא  דוד  פנחס  נחמיה  יצחק  אהרון  יוסף  משה  בר כוכבא  הטורים  יוסף הנשיא  רשב"ם  תחכמוני  יוסף בן מתתיהו  רש"י  (אזור קלפי 8-11).
גל-45498/13 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 26-29 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  באזורים: שערי רחמים  זיכרון אחים  נחלת אחים  נווה בצלאל  נחלת צדוק  שערי חסד  ש"ץ  אוסישקין  פרוש  של"ה  קרן קיימת  הגאונים  התנאים  המעלות  גן רחביה  רטיסבון  ראש רחביה  (אזור קלפי 26-29)
גל-45502/1 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: שמריהו לוין  יהודה הלוי  דיזנגוף  שדרות רוטשילד  פרץ חיות  בורוכוב  החשמונאים  מיכ"ל  שדרות בן ציון  המלך ג'ורג'  המכבי  וביאליק (אזורי קלפי מס': 43 – 47).
גל-45502/2 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: גאולה  הירקון  הרב אהרונסון  יונה הנביא  הרב קוק  בית הלל  גורדון  קרית ספר  החשמונאים  ושדרות רוטשילד (אזורי קלפי מס': 48 – 51).
גל-45502/4 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת נחלת יצחק  וברחובות: אלנבי  השומר  מוהליבר  זרובבל  הרברט סמואל  עזרא הסופר  הירקון  דניאל  קרית ספר   לונץ  וביל"ו (אזורי קלפי מס': 56 – 59).
גל-45502/5 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל-אביב  ברחובות: יוחנן הסנדלר  ג'ורג' אליוט  מלצ'ט  יוסף הנשיא  ברנר  ושינקין (אזורי קלפי מס': 60 – 61).
גל-4600/8 כתב מכונה של המבוא בעברית וגליונות הגהה באנגלית של המבוא לפרסום "ישראל פסיפסים עתיקים"  israel – ancient mosaics טיוטות  הערות  ונוסח סופי בעברית ובאנגלית של החוברת: "ישראל – פסיפסים עתיקים" (Israel – Ancient Mosaics) בהוצאת החברה הגראפית בניו יורק בהסכם עם אונסק"ו.
גל-46038/8 המנכ"לית שלומית עמיחי – יומן שוטף – לשכת מנכ"ל תיק של משרד החינוך. בתיק – מכתבים יוצאים משתוך לשכתה של גב' שלומית עמיחי  מנכ"לית משרד החינוך.
גל-4604/13 תיאטרון הקאמרי התיק מכיל תכתובת  דיונים וסיכומים בדבר תיאטרון הקאמרי: מצבו הכלכלי ועניינים מנהלתיים.
גל-46252/4 מחוז המרכז: שיקום שכונות – פרוטוקולים מישיבות צוות היגוי שכונת קרית משה רחובות  גן יבנה  יבנה  אשדוד.
גל-46501/5 התבטאות רה"מ גולדה מאיר קטעי עתונות העוסקים בהתבטאויות ראש הממשלה גולדה מאיר במהלך כהונתה  בנוגע לנושאים: חתימת הסכמי הפרדת כוחות עם מצרים וסוריה  הקמת ממשלה לאחר בחירות דצמבר 1974  סוגיית "מיהו יהודי?" ועוד.
גל-46501/6 התבטאות רה"מ גולדה מאיר קטעי עתונות העוסקים בהתבטאויות ראשי הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין במהלך כהונתם  בנוגע לנושאים: יחסי ישראל-מצרים  יחסי ישראל-סוריה  התפטרותה של גולדה מראשות הממשלה  הפיגוע במעלות ועוד.
גל-46540/17 תמרה – מושב עובדים דו"חות הייצור החקלאי
גל-46701/16 דפדפת העתקי מכתבים יוצאים חלק ג'-המשך מתיק 15
גל-46702/2 העתקי מכתבים יוצאים חלק ב'-המשך מתיק 1.
גל-47086/9 ועדת הבחירות נמרכזית לכנסת השמינית רשימת מקומות  קלפי רשימת מקומות הצבת קלפיות- בחירות לכנסת השמינית
גל-47111/17 אברהים שיהאבי ואחיו – בית מגורים
גל-47116/1 איכ"הס (איכות הסביבה) שומרון חלק א'. אוסף מסמכים של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בנושאים: פרוטוקולים של ישיבות הנהלה  תקנון מועצה מקומית  רעש המואזין  הקמת רשויות לאיכות הסביבה בשומרון  תוכניות עבודה וסיכום פגישה.
גל-47116/10 אריאל התכתבויות וחלופת מסמכים בין מועצת אריאל לבין משרד הפנים וגופים שונים בנוגע לבחירות למועצה המקומית  החזר שכר טרחה עבור ראש המועצה מר רן נחמן  שרותי הרווחה והעלייה בעיר  דו"ח כספים ועוד.
גל-47116/11 אריאל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו  בנוגע לבחירות המוניציפאליות במועצה המקומית אריאל: תוצאות הבחירות למועצה שהתקיימו במאי 1990  מימון הבחירות  כהונת חברי המועצה יואב בלום וניסים צדוק  קיום בחירות נוספות במאי 1995  הפרות "סיעת נחמן" של תקנון הבחירות למועצות המקומיות וערעור על תוצאות הבחירות  דו"ח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות הנ"ל (ינואר 1996) ועוד.
גל-47116/12 אריאל התכתבות וחלופת מסמכים בין מועצת אריאל לבין משרד הפנים וגופים אזרחיים בנוגע לצירוף אזור התעשייה ברקן לתחום שיפוט המועצה  פרוטוקולים מישיבות מעוצה  תלונות על בנייה בלתי חוקית ועוד.
גל-47116/2 איכ"הס (איכות הסביבה) שומרון חלק ב'. אוסף מסמכים של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון בנושאים: דוחות על פעילות שנתית  השתתפות בתקציב האיגוד  הוצאות  הצעת תקציב  חלוקת מכסות בין הרשויות  דוחות פעילות  רשימת מערכות שפכים  רשימת מפעלים  רשימת חומרים מסוכנים המוחזקים במפעלים  רשימת  התושבים ברשויות המאוגדות ופרוטוקול ישיבת איגוד ערים לאיכות הסביבה. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47116/8 כיבוי אש אגוד ערים ביו"ש (יהודה ושומרון) התכתבויות וחלופת מסמכים בין אגוד רשויות לכיבוי והצלה ביהודה ושומרון לבין משרד הפנים וגופים אחרים בנוגע להקמת תחנות כבאות  סוגיות של כוח אדם  פרוטוקולים מיישבות האגוד  צירפם של מעוצות מקומיות שונות לאיגוד ועוד.
גל-47116/9 כיבוי אש אגוד ערים ביו"ש (יהודה ושומרון) התכתבויות וחלופת מסמכים בין אגוד רשויות לכיבוי והצלה ביהודה ושומרון לבין משרד הפנים וגופים אחרים בנוגע להקמת תחנות כבאות  סוגיות של כוח אדם  הספקת ציוד תואם  תקציב האגוד ועוד.
גל-47117/1 מעלה אפרים התכתבויות וחלופת מסמכים בין המועצה המקומית מעלה אפרים לבין משרד הפנים וגופים שונים בנוגע לפיתוח היישוב  בניית מוסדות חינוך  ביקורת פנימית של המועצה  פרוטוקולים מישיבות מועצה ועוד.
גל-47117/2 מעלה אפרים התכתבויות וחלופת מסמכים בין המועצה המקומית מעלה אפרים לבין משרד הפנים וגופים שונים בנוגע לפיתוח תשתיות ביוב  בניית מוסדות חינוך  בניית מקווה  פרוטוקולים מישיבות מועצה ועוד.
גל-47117/3 מעלה אפרים התכתבויות וחלופת מסמכים בין המועצה המקומית מעלה אפרים לבין משרד הפנים וגופים שונים בנוגע לפיתוח תשתיות כבישים ביישוב  בחירות למועצה  תקציב המעוצה  אירועים מתוכננים לרגל 7 שנים להקמת היישוב  פרוטוקולים מיישבות מועצה ועוד.
גל-47118/3 בית-אריה התכתבויות  ופרוטוקולים בנושא תלונה על חריגות בנייה; קטע מתכנית מתאר מפורטת לבית אריה לשנת תשמ"ט – 1989; סיכומי דיונים בנושא ייעוד קרקעות להקמת מרכז מסחרי ומבני משרדים למועצה המקומית בית אריה; רשיון להקמת אנטנה אזורית לטלויזיה בכבלים; התכתבויות בנושא מימון בחירות  מספור בתים במועצה; דו"ח ביצוע תלת שנתי 1994-1997; צירוף היישובים בית אריה ועופרים והצעה להקים מועצה שתכלול גם את עלי זהב ופדואל ועוד.
גל-47118/7 הר-אדר מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למו"א הר-אדר  בנושאים שונים  כגון: כתב תביעה בדבר ארנונה  תקנון תשלום ארנונה ביו"ש  לימודי ילדי הר-אדר  שירותי התברואה ביישוב  ביוב הר-אדר ועוד.
גל-47145/1 אורנית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה כל היישובים בישראליים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו  בנוגע לתגובות המועצה המקומית אורנית על דו"חות מבקר המדינה על פעילות המועצה: פרסום ממצאים של ועדת הביקורת הפנימית של המועצה  זיוף פרוטוקולים של ישיבות ועדת הביקורת  ריכוז הממצאים (אוגוסט 1996)  התחשבנות על כספים שהעבירה המועצה האזורית שומרון למועצה מקומית  מאזנים כספיים של המועצה ועוד. – חלק א'
גל-47171/4 הרב הראשי אליהו בקשי דורון – א' ניסן תשנ"ג – ל' טבת נ"ד (המשך מתיק מס' 3) התכתבות בין הרב הראשי אליהו בקשי דורון ולשכתו  הרב אליהו בן דהן  מנהל בתי הדין הרבניים  רבנים  ראש הממשלה יצחק רבין וגורמים נוספים בענייני נישואים וגירושין  עגונות והבחינות לרבנות ודיינות  הצעה לסדר אימוץ כהלכה מאת הרב בקשי דורון  מכרז של הנהלת בתי הדין לרכישת שירותי איתור וחקירה של נעדרים בארץ ובחו"ל ועוד (המשך בתיק מס' 5). פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-47251/10 הוצאות נסיעה לעבודה התכתבויות נציבות שירות המדינה עם גופים ומשרדים ממשלתיים בנוגע לתשלומי קצובות נסיעה
גל-47483/22 תקן משרד מיעוטים
גל-47490/5 רישום שמות לא עבריים מסמכים  תכתובות וחוברות בנוגע לתעתיק ערבי- עברי ולרישום שמות ערביים
גל-47595/3 השרים לוי  בן אליעזר  שרנסקי – דיור ציבורי  דירות ריקות  הוסטלים  מוסדות ציבור. תיק העוסק בהחלטות ממשלה בנוגע לסיוע למשפחות הנספים בהתרסקות המטוס הסיבירי מעל הים השחור  אשרות כניסה לתלמידים קטינים המגיעים מארצות חבר העמים במסגרת תוכנת נעל"ה  סיוע בהעסקת עולים חדשים ועוד.
גל-47601/2 השרים לוי  בן אליעזר  שרנסקי – ועדת רבינוביץ – רפורמה במס תיק העוסק בתיקון לחוק פקודת מס הכנסה  רפורמת מס הכנסה ופרוטוקולים  של ועדת השרים ליישום המלצות הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה (ועדת רבינוביץ).
גל-48019/10 המינהל לחינוך התישבותי – מועצות אזוריות  מקומיות – גוש עציון תכתובות קצרות בין מועצה אזורית גוש עציון למשרד החינוך והתרבות בנוגע להנצחה וכן  לעניין מוניציפלי תכנוני עם אפרת
גל-48039/25 המינהל לחינוך התישבותי – עין כרם התכתבות של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית נוער
גל-48042/5 המינהל לחינוך התישבותי – עין כרם התכתבות בנוגע למורים בבית הספר
גל-48215/1 חולון – ג'סי כהן התיק מכיל שוברי יציאה למפות של אגף המדידות במשרד העבודה  גיליונות הערות  ומפות השכונה.
גל-48222/14 עתלית בתיק תכניות שרטוטים והזמנות עבודה הנוגעים למדידת שכונת רילף (נווה הפרחים) בעתלית.
גל-48240/15 נס ציונה מכתב מחהרת "עמידר" למנהל אגף המדידות בנוגע לבקשה להכנת תכנית חלוקה לצרכי רישום בשטח השכונת "ניצן" בנס ציונה  תשריט (מפה) של השטח שבו עוסק המכתב ומסמכים נלווים.
גל-48399/13 נושאים שונים מדו"ח מבקר המדינה מס' 51. התכתבות עם משרד מבקר המדינה בנוגע להתייחסות לביקורת על פינויים משטח ציבורי ביהוד  הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים  רכישת קרקע במושב בן-שמן  סדר הקצאת קרקע בתל-ציון  קרקע בנהריה של חברת ישראסבסט (איתנית) מפות  הסכמים  קטעי עיתונות  מזכרים  ריכוז ממצאי ביקורת על הקמת שכונת תל-ציון ביישוב כוכב-יעקב ועוד.
גל-48476/9 הרצל – חומר לסרט מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם חומר לסרט על  סיפור חייו של הרצל  כגון: תסריט  עלון לסרט  הפקת הסרט  קטעי עיתונות  הקרנת הסרט לתלמידים ולאנשי חינוך  חוברת "אתמול" מוקדשת להרצל  הצעות לסרטים נוספים ועוד.
גל-48482/1 יום העצמאות תשנ"ב (המשך בתיק 2) מסמכים ממשרד ראש הממשלה  הנוגעים לטקס הדלקת המשאות בהר הרצל  כגון: התקנת תאורה  סדר היום לישיבת חבר הנאמנים להר הרצל  סיכומים מהישיבה  תקציבים  תכנית הסברה  הטקסים בהר הרצל  מדליקי המשואות ועוד.
גל-48489/1 גביית מיסים (אזור לא ידוע) ספר רישום (ערבית) גביית מיסים
גל-48489/2 גביית מיסים ספר רישום גביית מיסים ותשלומים בישוב עילוט – מחוז נצרת (ערבית).
גל-48489/3 גביית מיסים ספר רישום גביית מיסים ותשלומים בישוב עילוט – מחוז נצרת (ערבית).
גל-48489/4 גביית מיסים ספר רישום גביית מיסים ותשלומים בישוב עילוט – מחוז נצרת (ערבית).
גל-48489/5 גביית מיסים ספר רישום גביית מיסים ותשלומים בישוב אלאד'יב (?) – (ערבית).
גל-48489/7 חשבונות – תשלומי מיסים ספר רישום תשלומי מיסים (כנראה כפר אלד'יב (??)) (ערבית).
גל-48489/8 חשבונות – תשלומי מיסים ספר רישום תשלומי מיסים (ערבית).
גל-48489/9 חשבונות – תשלומי מיסים ספר רישום תשלומי מיסים (ערבית).
גל-4852/19 תיאטרונים – כללי התכתבות עם נציגי תאטראות שונים בקשר למצבם ולתמיכה בהם
גל-4889/34 . ביוב במחנות הפליטים התכתבויות בנושא תכנון אספקת מים וביוב במחנה הפליטים נור א-שמס.
גל-49045/9 צנזורה מכתב שנשלח מאגף התכנון במשרד הפנים לצנזורה הצבאית  בנוגע לסיוע לד"ר אברהם ורבר להעברת מפות לארה"ב.
גל-49128/1 השר מאיר שטרית – שוטף – העתקי מכתבים יוצאים התכתבות עם רשויות מקומיות ואחרים  הצעות חוק  שאילתות ועוד. (הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט).
גל-4918/4 . אחוזת החוף בתיק התכתבויות בנוגע לחברת "אחוזת החוף" בעניין שיכון למפוני מנשיה – ישיבות דירקטוריון החברה  דו"ח מבקרי החשבונות  ישיבות מועצת המנהלים של החברה  הצעות תקציב  פרטיכלים של ישיבות דירקטוריון  דו"ח החברה ליום ה31 במרץ 1966 ועוד.
גל-4936/33 . העיר העתיקה – מים התכתבויות בנושא תכנית לתשתיות מים וביוב לרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.
גל-4936/34 . העיר העתיקה – ביוב פקודת עבודה לעבודות אינסטלציה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים והתכתבות בנדון.
גל-4936/36 . העיר העתיקה – סניטציה הצעת מחיר ומפרט טכני של החברה האמריקאית-ישראלית לגז בנושא התקנת דודי חימום ומתקני גז בבית מחסה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים; עלון מידע על הדוד.
גל-4936/6 . ירושלים – סניטציה התיק מכיל מסמכים העוסקים בהתקנת ותיקון תשתיות סניטציה  גז  הסקה ומים בדירות בירושלים
גל-4937/11 . מזרח ירושלים – סניטציה התכתבויות בנושא בדיקה והתקנה של מערכת סניטציה בבתים ברמת אשכול ותכניות לאספקת גז בצפון מזרח ירושלים.
גל-4937/13 . ודי ג'וז – מים התכתבויות בנושא חיבור לתשתיות מים וביוב בשכונת ואדי ג'וז.
גל-4937/14 . ודי ג'וז – האב התכתבויות וסיכום דיון בנושא קו ביוב בואדי ג'וז.
גל-4937/16 . ודי ג'וז – סניטציה מכתב בנושא מכרז לביצוע עבודות אינסטלציה סניטרית בואדי ג'וז.
גל-4937/21 . שועפת – רמות-מים התכתבויות בנושא אספקת מים בשכונות רמות  שועפאת  בית צפאפה וארמון הנציב ואיתור שטח לבריכת מים בשועפאת.
גל-4937/22 . שועפת – רמות-ביוב פיתוח תשתיות ביוב באזור רמות ושועפאת
גל-4937/23 . שועפת – רמות-חשמל פיתוח תשתיות חשמל באזור שועפאת
גל-4937/7 . מזרח ירושלים – מים אוסף מסמכים של משרד השיכון שעוסק במים כגון: בריכת מים לשעת חירום ברמת אשכול  חשבונות  אספקת מים ופקודות עבודה של משרד השיכון.
גל-4937/8 . מזרח ירושלים – ביוב התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא פיתוח תשתיות ביוב וחיבורי ביוב לבתים בשכונות מזרח ירושלים; תיאורי עבודות.
גל-4937/9 . מזרח ירושלים – חשמל אוסף מסמכים של משרד השיכון בנושאים: אספקת חשמל  התקנת אנטנות על ביניינים ברמת אשכול  עבודות חשמל והנחת רשת חשמל.
גל-49583/11 השר אביגדור ליברמן – ביקור השר במולדובה תוכניות הביקור של נשיא המדינה משה קצב ושר התחבורה אביגדור ליברמן במולדובה
גל-49590/1 השר אביגדור ליברמן (יועץ שרון שלום) – מבקר המשרד 1 התכתבויות ופרוטוקולים – ביקורת על משרד התחבורה ופרויקטים שבוצעו על ידו
גל-49598/12 השר אביגדור ליברמן – כללי 3 נושאים שונים: פיקוח שדות תעופה בחו"ל  יבוא ציוד תחבורתי; בחינת מיזמים תיירותיים בים סוף; תוכניות עבודה של משרד התחבורה ; אבטחת מידע; עורקים תחבורתיים ותחבורה ציבורית; הסכם בין ארקיע לישראייר בדבר הובלה אווירית והפעלת מערך טיסות; תפעול נתב"ג
גל-49605/8 השר אביגדור ליברמן – כללי ג' 1 התכתבויות בנוגע לתחבורה ציבורית ברחבי הארץ
גל-49709/8 מחוז תל אביב –  מחלף יבנה
גל-50143/13 לשכת המנכ"ל – ישובים חדשים למתיישבי פיתחת רפיח תכניות להקמת יישובים חדשים למפוני פתחת רפיח: פרוגרמה להקמת הישוב באזור זיקים (מרץ 1980) (כיום נתיב העשרה)  מושב לכיש-תכנית הרחבה-הצעת מסגרת (ינואר 1980)  פרוגרמה להקמת היישוב "צומת מגן" (מרץ 1980) (כיום עין הבשור). התכניות הוכנו ע"י המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומשרד החקלאות.
גל-50144/10 לשכת המנכ"ל – הסכם שלום – חבל ימית התכתבויות משרד החקלאות ועוד בנוגע ליישובם מחדש של מתיישבי פיתחת רפיח ומרחב שלמה לאחר הנסיגה. תכתובות בנוגע לפיצויים.
גל-50144/3 לשכת המנכ"ל – פתחת שלום התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות מאיר בן מאיר  בנוגע להתיישבות בפתחת (חבל) שלום ופיצוי מפוני סיני:הבתיישבות בחולות ארז-זיקים  אומדן הפיצוי ע"פ טיפוסי המשק  פיצויים למפוני סיני  חוק פיצוי מפוני סיני  התשמ"ב-1982  פיצויים במגזר החקלאי  נייר עמדה לתביעות המושבים השונים בפתחת שלום  החלטת ועדת השרים בעניין פיצויים לתושבי פיתחת רפיח וסיני ועוד.
גל-50144/4 לשכת המנכ"ל – פתחת שלום התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות מאיר בן מאיר  בנוגע לפיצויים למפוני פיתחת רפיח וסיני  החלטת ועדת שרים בעניין פיצוייםלתושבי פיתחת רפיח וסיני  פסק בורר העניין 311 מתיישבי המגזר החקלאי בסיני נגד מדינית ישראל (אוגוסט 1981)  פסיקת שר החקלאות לפיצויים  פיצויים לעסקים מתפנים במושב נאות סיני  חובות יישובי פיתוחת רפיח ודרום סיני לבנק לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ  סה"כ הפיצוי בהתאם להחלטת שר החקלאות ועוד.
גל-50144/5 לשכת המנכ"ל – הסכם שלום – חבל ימית התכתבויות משרד החקלאות עם מנהל אזורי איתם ויישובים בארץ בנוגע לקליטת תושבי פיתחת רפיח לאחר הנסיגה.
גל-50144/6 לשכת המנכ"ל – הסכם שלום – חבל ימית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות  אברהם בן מאיר  בנוגע לסיוע בהקמת יישובים ומשקים חקלאיים בנגב ע"י מפוני חבל ימית: סיוע לחקלאים שהקימו יישובים חדשים וכאלה שהצטרפו ליישובים חקלאיים קיימים  הצעה להעתקת מבנים מחבל ימית-בדיקה כלכלית (דצמבר 1980) ועוד.
גל-50144/7 לשכת המנכ"ל – הסכם שלום – חבל ימית התכתבויות וחלופת מסמכים בין משרד החקלאות לבין גופים ממשלתיים ואזרחים בנוגע למופני חבל ימית  בניית ישובים חדשים  אספקת תשתיות חדשות  פיצויים למפונים ועוד.
גל-50144/8 לשכת המנכ"ל – הסכם שלום – חבל ימית תכתובות משרד החקלאות ועוד בנוגע לפיצויים למתיישבי חבל ימית.
גל-50144/9 לשכת המנכ"ל – הסכם שלום – חבל ימית התכתבויות בנוגע לפיצויים לחברי המושבים בפיתחת רפיח.
גל-50145/1 לשכת המנכ"ל – פתחת רפיח התכתבויות בנוגע לפיצויים לחברי המושבים בפתחת רפיח. נתונים על המשקים החקלאיים בגוש קטיף ובפתחת רפיח. הושחרו פרטים אישיים מטעמי צנעת פרט.
גל-50145/2 לשכת המנכ"ל – פתחת רפיח התכתבויות בנוגע לפיצויים לחקלאי פתחת רפיח ויישובי מפרץ אילת
גל-50145/6 לשכת המנכ"ל – פתחת רפיח התכתבויות בנוגע לפיצויים לחקלאי פיתחת רפיח  מפרץ אילת ודרום סיני.
גל-50145/7 לשכת המנכ"ל – פתחת שלום אוסף מסמכים של אגף החקלאות בנושא פרוייקט פיצוים לישובים שפונו מסיני. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-50272/8 גשם תיק ובו הצגת תחזית משקעים לשנים 1996/97/98.
גל-50272/9 גשם תיק ובו הצגת תחזית משקעים לשנת 1997.
גל-50328/1 מפלס הכנרת טפסי רום מפלס הכנרת
גל-50337/1 ארגונים אוסף מסמכים של לשכת שרת העלייה והקליטה ציפי לבני בנושאים: ברכות לרגל מינויה לשרת העלייה והקליטה  תוכנית כלכלית  דוח מסקנות והמצלות בנושא מיסוי וזכויות  מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים(כגון: מועצת ארגוני העולים בישראל  התאחדות יוצאי ברית המועצות והתאחדות עולי אמריקה הלטינית  ספרד ופורטוגל בישראל)  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ועוד.
גל-50337/2 ארגונים אוסף מכתבים של שרת העלייה והקליטה ציפי לבני בנושאים: מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים (כגון: מועצת ארגוני העולים בישראל ומרכז תיאום של קהילת יוצאי בריה"מ – חבר העמים בישראל)  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ועוד. בתיק נייר עמדה מטעם המועצה הלאומית לשלום הילד בנוגע לפגיעה של תכנית ההבראה הכלכלית הממשלתית בציבור הילדים ומשפחותיהם סיוע לספורטאים ועוד.
גל-50337/3 ארגונים מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים (כגון: "מכנף דרום לציון – עמותה לעליה וקליטה של יהודי אתיופיה" ו"ברית ותיקי מלחמת העולם השניה שנלחמו בנאצים")  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ועוד. בתיק ניירות עמדה מטעם מרכז "שלם" ומרכז "אדווה" בנוגע למדיניות הכלכלית של הממשלה.
גל-50337/4 ארגונים מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים (כגון: ארגון חיילים ופרטיזנים – נכי המלחמה בנאצים ו"אודים מוצלים מאש – ארגון ניצולי השואה יוצאי בריה"מ")  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ועוד. בתיק רשימת מועמדים לדירקטוריונים ממשלתיים.
גל-50337/5 ארגונים אוסף מכתבים של השרת לעלייה וקליטה ציפי לבני בנושאים: מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים (כגון: האגודה למען עידוד  יצירה  תרגום ותרבות של העדה האתיופית  ו"קונגרס יהודי בוכרה")  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ועוד.
גל-50337/6 ארגונים אוסף מכתבים של שרת העלייה והקליטה ציפי לבני בנושאים: מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים (כגון: "ברית ותיקי מלחמת העולם השניה שלחמו בנאצים" ו"ברית יוצאי בוכרה" וארגון מדענים עולים באוניברסיטאות בישראל)  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-50337/7 ארגונים  אוסף מכתבים של לשכת השרה לעלייה והקליטה ציפי לבני בנושאים: חינוך  כלכלה  מכתבי תודה  פגישות  בקשות לתרומות  מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ובנושאים כללים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-50337/8 ארגונים אוסף מכתבים של לשכת השרה לעלייה והקליטה ציפי לבני בנושאים: מארגוני עולים וסיוע לעולים (כגון ההתאחדות הארצית של עולי בריה"מ וחבר המדינות בישראל)  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים  שביתה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-50337/9 ארגונים אוסף מכתבים של שרת העלייה והקליטה ציפי לבני בנושאים: מכתבי ברכה  פגישות  מכתבים מארגוני עולים וסיוע לעולים (כגון: "ארגון "שבלה" – ההתפתחות וההתקדמות – בית ישראל – אתיופיה" והתאחדות יוצאי אוקראינה בישראל)  ארגונים חברתיים וארגונים אחרים לשרת הקליטה ציפי לבני בנושאים הקשורים לקליטת עליה ולמעמדם של העולים ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-50339/1 ועדה אזורית רמלה רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/10 ועדה אזורית ירושלים התיק מכיל: רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/11 ועדה אזורית פתח-תקווה רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/12 ועדה אזורית אשקלון רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/13 ועדה אזורית כנרת רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/14 ועדה אזורית חיפה כרמל רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-.13
גל-50339/15 ועדה אזורית חדרה רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/17 ועדה אזורית תל-אביב רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/18 ועדה אזורית דן-צפון בתיק רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/3 ועדה אזורית יזרעאל רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/4 ועדה אזורית השרון נתניה רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/5 ועדה אזורית רחובות רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/7 ועדה אזורית באר-שבע רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/8 ועדה אזורית צפת רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50339/9 ועדה אזורית חיפה רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50340/2 ועדה אזורית דן דרום בתיק רשימת מקומות הקלפי לבחירות לכנסת ה-13
גל-50340/6 ועדת הבחירות לכנסת ה- 13 ועדות אזוריות רשימות קלפיות השייכות לועדות אזוריות דן צפון  דן דרום  אשקלון ובאר שבע בבחירות לכנסת ה-13.
גל-50417/5 מועצה מדעית התכתבות בנושא האיגוד הבינלאומי לגז  השוואה בין צריכת החשמל בתקופת הפעלת "שעון קיץ" לבין צריכת החשמל לפני ואחרי הפעלת "שעון קיץ" בשנים 1993-1997  הבטחת המשכיות בתכנית העבודה של מו"פ לשנת 2000 וכו'
גל-50471/2 לקראת בחירות לעיריית ירושלים 2003 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ממלא מקום ראש וראש סיעת "ישראל אחת" בעיריית ירושלים  שמעון שטרית  בנוגע לבחירות לעיריית ירושלים שהתקיימו באוקטובר 2003: איסור תעמולת בחירות  קטעי עתונות העוסקים בפעילותו המוניציפאלית  פרוטקול מישיבת הוועדה לפיתוח  כלכלה ותעשייה בירושלים בה עסקו בדו"ח ועדת לביא  השנתון הסטטיסטי לירושלים 2001 של מכון ירושלים לחקר ישראל – תמצית  מגמות וממצאים עיקריים (ינואר 2003)  תכנית כלכלית לירושלים-פרוייקט צמיחה בעיבוי ובהנבה  דו"ח פעילות תשס"ב של סיעת "ירושלים אחת"  פעילות מפלגת העבודה בירושלים לקראת הבחירות לכנסת השש עשרה ועוד.
גל-50622/12 בית-ספר דתי מקיף ע"ש פירסט – אמית התכתבויות בנושאים שונים: תאונות תלמידים  פיטורי מנהל  סכסוך בין בית הספר לעירייה ועוד. הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת פרט.
גל-50622/13 בית-ספר דתי מקיף ע"ש פירסט – אמית התכתבויות בנוגע לנושאים שונים. עמוד 19 – מסמך הקשור לפיגוע בנהריים
גל-50622/15 בית-ספר דתי מקיף ע"ש פירסט – אמית רוב התיק: התכתבויות בנוגע לאנדרטה גבעת הפרחים לנרצחות הפיגוע בנהריים וטקס יום השנה. כמה מסמכים בנוגע לאלימות תלמיד בבית הספר. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט
גל-50641/2 בית-ספר ממלכתי דתי כפר יחזקאל התכתבות ודוחות של מפקחים ממשרד החינוך החלטה לסגור את בית הספר
גל-50729/3 ישיבות בני-עקיבא נחלים התיק מכיל מסמכים בנושא תגמול ותימרוץ  ערעור על ציוני בגרות  הכללת הישיבה ברשימת העזבונות  גרעונות מוסדות התורה הציוניים  מענקים לביצוע עבודות שיפוץ בישיבה  הסעות  שעות תגבור לחינוך לאמונה לעולים  בקשה להקצאת שעות לפרוייקט תגבור ערכי  מרכז רוחני תרבותי לקליטת עלייה  ימי עיון בנושא "חוקה והלכה"  העברת כספים ישירות לעמותה ועוד. פרטים מזהים הושחרו עקב הגנה על צנעת הפרט.
גל-51348/16 מזכירות הליכוד – הבחירות המקדימות למועמדי הליכוד לכנסת ישיבת מזכירות מפלגת הליכוד בנושא: תקנות הבחירות המקדימות לכנסת ה-14
גל-51399/50 [שאילתות] ח"כ גאולה כהן שאילתא רגילה שהפנתה חברת הכנסת גאולה כהן  לשר הפנים הרב יצחק פרץ  בנוגע לביטול אשרת התייר של מובארק עווד  ראש המכון הפלסטיני לחקר אי-האלימות.
גל-51404/113 [שאילתות] ח"כ אריה דרעי התיק מכיל מסמכי שאילתא של חבר הכנסת אריה דרעי בעניין תקצוב המנהל הקהילתי בשכונת רמות בירושלים  תשובת שר הפנים  וצילום של עיתון מקומי מהשכונה.
גל-51918/7 בני ברק  פרדס כץ – תוכניות שיקום ותנופה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם תכניות שיקום ותנופה באזור בני ברק – פרדס כץ  כגון:  פעילויות מרכז למידה  הצעות תקציב  פרוטוקולים מישיבות תכנון חברתי  דוחו"ת ביצוע ועוד.
גל-53136/4 שעון קיץ דחיית מועד וקיצור משך הפעלת שעון הקיץ בשנת תשנ"ז-הצעת חוק  שעון הקיץ בצרפת  חוק קביעת הזמן 1997  דיון בכנסת בעניין שעון הקיץ  הודעות לעיתונות  וקטעי עיתונות בנושא  מינוי ועדה לבחינת הנהגת שעון קיץ  דו"ח ביניים של הועדה וסיכום ישיבה  שעון הקיץ וההיבט הדתי.
גל-53139/10 שעון קיץ הנהגת שעון קיץ – הצעת נייר עמדה של המטה לייעול המשק הציבורי  שאילתת ח"כ וירשובסקי לשר הפנים בנושא  שעון קיץ ביפן  מכתבי אזרחים לשר עם חוות דעת בנושא  מינוי ועדה לבחינת הנהגת שעון קיץ וסיכומי ישיבות שלה  חוות דעת של גופים שונים לגבי שעון הקיץ (משרדי ממשלה ועוד).
גל-53139/11 שעון קיץ הועדה לבחינת הנהגת שעון קיץ- סכומי ישיבות  דו"ח שעון קיץ 1998  תקציה הועדה  ממצאי הסקר בנושא הנהגת שעון הקיץ-דו"ח סטטיסטי (אוניברסיטת בר אילן). לתיק מצורפים קטעי עיתונות בנושא.
גל-5314/1 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – דואר יוצא  דואר נכנס – ימית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נציג חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ בחבל ימית  ראובן שלום  בנוגע לדירות החברה בחבל ימית: בניית ואכלוס דירות  שיפוץ דירות  חובות תושבים אשר לא שילמו לחברה  שיכון עולים בימית  השכרת דירות לגופים ממלכתיים וגופים אחרים  תרשומות ישיבות על הסדר פינוי ימית  שינוי מדדים לחישוב מחירי מכירה והפרשי הצמדה  הסכמי שכירות שנחתמו לאחר הסכם קמפ דייויד  הזמנת ציוד משרדי ועוד.
גל-5314/4 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – העתקי חוזים מכירת דירות לשו"פ בימית כרך ב' העתקי חוזים בין תושבי ימית לחברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ  בהם העבירו התושבים את זכויות דירותיהם למדינה לקראת פינוי חבל ימית באפריל 1984: כתבי העברה של זכויות והתחיבויות הדירה שברשותם  יפוי כוח  החוזים למכירת הדירה לחברת שיכון ופיתוח בע"מ  פרטים לצורך העברת זכויות דירה למדינה
גל-5316/3 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – ימית – סולל בונה פניות לתיקון בעיות בניה בימית.
גל-5316/4 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – שו"פ  (שיכון ופיתוח) ימית עדכון כרטיס נכס אוסף מסמכים של שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית   עידכון כרטיס נכס  רשימת בעלי חוזים  רשימת רכישת דירות. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-5316/5 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – הוראות איכלוס שכירות רכישה ימית אוסף מסמכים של שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ימית – הוראות איכלוס שכירות רכישה ימית הכוללים: שינוי גובה שכר דירה  הוראות אכלוס שכירות הוראות מכירה  פינוי  חוזי שכירות  מס רכישה  טיפול משפטי  ועדת אכלוס  שיוני בגובה ריבית פיגורים  שכר דירה לעולים  סכומי החזר חדשים של הלוואת משולבות  חיבור לטלוויזיה  פרוטוקול ועדת אכלוס  רשימת תושבים  רשימות רוכשים ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-5317/3 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – פרוטוקולים החלטות לועדת איכלוס ימית האוסף מכתבים של שיכון ופיתוח ישראל בע"מ – ימית- בנושאים: פרוטוקולים החלטות לועדת איכלוס בימית זכאות למשפחות  פיצוים לתושבים  ועדת זכאות  פרוטוקול ועדת איכלוס עליונה  ישיבות ועדה  השכרת אשקובות  אישור רכישת דירות לאנשים ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-5317/4 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – כרטיסי נכס רשימות דירות ומשתכנים בימית.
גל-5317/5 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ – ימית – ימית – הוראות מכירה שלב א'-ב' התכתבויות בנושא תיקונים בדירות בימית ואכלוסן  גינון; רשימות מועמדים לשיכון ועוד.
גל-53369/20 סקר על הוראת המוסיקה בבית הספר מכון סאלד  חוקרים ראשיים י. גוטמן  רות עשני. דו"ח מחקר מספר 174 שהוגש למשרד החינוך והתרבות
גל-53389/12 בית שאן – מים התכתבות ודוחות בנושאים: הזמנת משאבה  אספקת מים לעיר ולשיכונים  תיקונים ברשת המים  מים לשעת חירום  תרשימים
גל-53389/15 בית שאן – ביוב מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לרשת הביוב בבית שאן  כגון: סילוק מי שופכין   תיקון הביוב  הצעת תקציב  תכנון רשת הביוב המרכזית ועוד.
גל-54170/16 קרית היובל (ירושלים) – תכנון השיכון. התכתבות בנוגע לבנייה עבור עולים חדשים  תקציבים  סלילת כבישים וביוב  נזקי גשמים  תלונות דיירים  לימוד מקצוע הבנאות בשיכון  חוזים  העברת מפוני העיר העתיקה מקטמון לקרית היובל  תרשימים.
גל-54172/26 ואדי שריעה – חלוקת דירות. רשימת דיירים ומשפחות פוטנציאליים לבתים. (הושחרו נתונים בשל צנעת הפרט).
גל-54173/28 יכון (קקון) – כבישים  חשמל. התכתבות בנושא מדידת דרכים בשיכון  קווי חשמל  בניית מעון לתינוקות.
גל-54173/52 מושב תענך – מוסדות ציבור. התכתבות בנושא בניית מבנים עבור תחנת טיפול באם ובילד ומקווה טהרה.
גל-54174/58 שעריה – חלוקת דירות. התכתבות ובה בקשה לבתים גדולים  רשימות תושבים.(הושחרו בשל צנעת הפרט).
גל-54177/4 ביקור שר התחבורה אביגדור ליברמן בגלי צה"ל ובגלגלצ נתונים על תחנת הרדיו
גל-54208/11 תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות 2003 תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2003
גל-54259/3 נצרת עלית – אכלוס  שכונות ותיקות  בנה ביתך  שיקום שכונות התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות מגורים  מוסדות ציבור וכבישים בנצרת עילית (בין השאר בשכונת הר יונה)  עררים על תכניות בנייה ועוד.
גל-54653/10 בניית מערכת ניבוי הישגים לימודיים למועמדים לפנימיות עליית הנוער האוניברסיטה העברית  חוקרים ראשיים סורל קאהן  יעקב ילניק. הצעת מחקר ודוח מחקר בנושאים "מערכת ניבוי הישגים לימודיים של תלמידים הנכנסים לפנימיות עליית הנוער"  חישוב נורמות זמניות למועמדים ללמוד בפנימיות עליית הנוער וסיום ישיבות. ממון על ידי משרד החינוך לשכת המדען הראשי. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-54989/10 יישום חוק זכויות החולה התיק מכיל: תיקו לחוק זכויות חולה  מומחיות רופאים ומועמדים אחרים לוועדת אתיקה ועוד.
גל-5519/2 ישיבות הנהלה (זכרון דברים). בתיק התכתבויות מישיבות הנהלה (זכרון דברים) – משרד האוצר
גל-55237/11 תקנות שירות המדינה התכתבויות בנושא הצעות לתיקון תקנות שירות המדינה (גמלאות) ותקנות שירות הקבע בצה"ל (גמלאות); המלצות של הועדה לבדיקת תנאי ההיוון; התכתבויות בנושא חברות עובדי מינהל בועדי עובדים  פיצויי פרישה לעובדים ועוד.
גל-5565/28 מחוז ירושלים – ההנהלה – חברת איזורים התכתבויות שונות בנוגע לדירות דיור ציבורי בעיקר בירושלים (בעיקר רמות והגבעה הצרפתית) בין מחוז ירושלים של משרד השיכון לבין חברת אזורים.
גל-5566/10 מנהל מקרקעי ישראל פיתוח תשתיות ותוכניות מגורים קרית גת וירושלים
גל-5569/2 תיקי הנהלת המשרד – נזקי מלחמה בתיק מסמכים הנוגעים לשיכון של עולים חדשים  זוגות צעירים ומשפחות מעוטות יכולת.
גל-55937/10 רשת החינוך של ש"ס מעיין החינוך התורני מסמכים שונים הנוגעים לתקציב משרד החינוך בתקופת כהונת השרה לימור לבנת
גל-56078/8 השכלה גבוהה במגזר הערבי תיק ובו התכתבויות בין משרד החינוך לבין מכללות של המגזר הערבי בגליל בנוגע להקמת במכינה קדם אקדמית בסכנין  מכללה טכנולוגית בתמרה  בטיחות במכללות  בנייה בלתי חוקית במוסדות אקדמיים  הכרה באוניברסיטת אל קודס כמוסד חבר במועצה להשכלה גבוהה ועוד.
גל-56078/9 השכלה גבוהה במגזר הערבי תיק ובו התכתבויות בין משרד החינוך לבין מכללות של המגזר הערבי בגליל בנוגע להקמת מכללה למורים בגליל  הכרה במכללת מרכז הגליל כמוסד להכשרת עובדי הוראה ועוד.
גל-56093/9 תוכניות הלימודים באנגלית התכתבויות בנושא פרויקט להעשרת ספריות באנגלית בבתי ספר ופרויקטים לתגבור לימודי אנגלית  הנחיות להוראת אנגלית בבתי הספר ולבחינות הבגרות בתחום  שימוש במילון אנגלי-עברי ועוד.
גל-56259/1 מי גולן – חוות טורבינות רוח בתל-עסניה חלק א' הקמת טורבינות רוח – חוזה  דו"חות – הסתיים
גל-56259/2 מי גולן – חוות טורבינות רוח בתל-עסניה חלק ב' הקמת טורבינות רוח – חוזה  דו"חות – הסתיים
גל-56394/15 יצחק גל-נור – שבוע עבודה מקוצר בן 5 ימים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא עבודה בימי שישי ביחידות המכס ומשרדים נוספים  אישורי עבודה בימי שישי במשרדי הממשלה  שעות נוספות וחריגות  מעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע ועוד. בתיק הודעות רשמיות מטעם הנציבות. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-56395/7 שמואל הולנדר – אצילת סמכויות – משרדים לדוגמה  רפורמה  סקר עמדות בקרת עובדי מדינה  ועדת היגוי. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא מערכת בקרה בתחום הארגון ותקינת כוח אדם בשירות המדינה  המבצע לאצילת סמכויות למשרדים ויחידות הסמך  פרוטוקולים וסיכומי דיונים  דוחו"ת מלווים בגרפים  מחקרים  חוזים ועוד.
גל-56397/14 א' הכסטר – דירוג ותנאי עבודה – "משפטנים". התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא דירוג המשפטנים בשירות המדינה  תזכירים  דוחות  הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל לבין איגוד המשפטנים ועוד.
גל-56397/15 א' הכסטר – דירוג ותנאי עבודה – "משפטנים". התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא דירוג המשפטנים בשירות המדינה  תזכירים  דוחות ועוד.
גל-56397/16 א' הכסטר – דירוג ותנאי עבודה – "משפטנים". התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא דירוג המשפטנים בשירות המדינה  תזכירים  דוחות ועוד.
גל-56404/3 מערת המכפלה. מחקר עפ"י חוות דעת ד"ר זאב ייבין אודות מערת המכפלה  חוברת בשם "מתחם מערת המכפלה – מקדש לצלם הקדמוני"  מחקר חפירות ארכיאולוגיות ומאמר בשם "המערה אשר בשדה המכפלה" מאת טוביה שגיב – שקרקה (אדריכל).
גל-56406/14 עגונות. מאמרים מלשכת הרב הראשי לישראל  ישראל מאיר לאו  בנוגע לדיני עגונות: "ר' יצחק אלחנן ותקנת עגונות" מאת מרדכי שוחטמן (תלפיות ניסן תש"ז)  "באשה אשר בעלה נחטף בידי מחבלים ועקבותיו לא נודעו" מאת הרב שלמה דיכובסקי (הדרום ניסן תש"מ)  "עישוי בקידושין ובגירושין" מאת הרב חיים אבלסון (שבילין אלול תש"ל)  "אבי העגונות – רבי שלמה דוד כהנא" ותצלום תצלום קטע משו"ת סימן מ"ב.
גל-56820/16 דוח כספי ומפורט פורדיס . דוחות כספיים מפורטים של המועצה המקומית פורידיס.
גל-56841/10 מו"מ פורדיס ביקורת ברשויות ביקורת ונהלים בעניין מתן הנחות בתשלומי ארנונה.
גל-58007/8 אבן וסיד תגובות  התכתבויות ותוכניות
גל-58069/5 ועדות אד הוק התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המכס והמע"מ איתן רוב  בנוגע למינוי ועדות אד הוק: סקרי דעת קהל במשרדי מע"מ: דו"ח מסכם (ספטמבר 2002)  מדיניות ענישה וקנס אזרחי  ועדת יצוא: המלצות הועדה (אוקטובר 2001)  איחוד יחידות הסמים והימ"מ- יחידת סמים-מכס (יס"מ)- דו"ח הועדה (מרץ 2002)  שיטת הפרמיה הנהוגה ביחידת בקורת חשבונות  ועדה לבדיקת אפשרויות לביצוע רוטציה בין עובדים בגביה ובאכיפה.
גל-58072/8 ועדות אד הוק כתבי מינוי ועדות אד הוק מלשכת מנהלי המכס והמע"מ מוטי איילון ואיתן רוב: דו"ח הוועדה לבחינת רוטציה בין יחידתית (ניוד עובדים) בתפקידי רוחב בבתי המכס  המלצות ומסמכי הועדה לתיקון פרט 7 ביבוא אישי- תושב חוזר (יוני 1998)  דו"ח הועדה למדיניות ענישה והרתעה סחר חוץ (מרץ 1998) ועוד כתבי מינוי לועדות אד הוק שונות של אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר.
גל-581/14 מחזות – הפלשתינאים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-581/15 מחזות – חפלה (נוסח ערבי) בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-581/6 מחזות – סיפור העין והשן בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-582/2 מחזות – יצחק הבכיין ונקמתו במולדת בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-582/29 מחזות – אדוני הג'נרל (ערבית) בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-582/32 מחזות – לקע בן לקע בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-582/36 מחזות – סיפורי התפילה האחרת בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-582/38 מחזות – מסיבת כלולות ומחזות אחרים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-582/6 מחזות – שמפרחת בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-582/8 מחזות – עובר ושב בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-583/32 מחזות – ענתר פיגלסאחה חיאל בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-583/34 מחזות – העיוור והאילם בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-583/6 מחזות – העוור והחרש בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-584/15 מחזות – שחקנים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-584/32 מחזות – החוצה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-584/34 מחזות – עפרונות צבעוניים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-585/1 מחזות – היוצא מהכלל והכלל בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-585/17 מחזות – אלאדין בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-585/3 מחזות – האופסימיסט בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-585/5 מחזות – ניכור העבדים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-58511/15 בחירות חוזרות כנסת רמת גן בני ברק התיק מכיל: בחירות חוזרות כנסת רמת גן בני ברק ועוד.
גל-586/1 מחזות – רקויאם למהפכה קטנה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/10 מחזות – החמור חושב בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/12 מחזות – לאשמה נולדו בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/14 מחזות – הציפורים (אל עסאפיר) בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/15 מחזות – מעשה בטייס בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/17 מחזות – החקירה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/2 מחזות – תזמורת על תנאי בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/20 מחזות – חופת דודים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/22 מחזות – בית ברנרדה אלבה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/27 מחזות – גשם בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/28 מחזות – ינתי פרזי בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/4 מחזות – המסע של אמא טאבורי בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/5 מחזות – עלילות מכס  מוריס ובלה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/6 מחזות – רכוש נטוש בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-586/7 מחזות – הסיפור של כפר שמה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-58606/11 פורדיס  תקציב פתוח מסמכי תקציב הפתוח של מועצה מקומית פורדיס  כגון: שחרור מענקים  דוחו"ת על ביצוע עבודות פיתוח ועוד.
גל-5861/18 אישורי תכניות בניה – מגדל העמק מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכניות בנייה במגדל העמק.
גל-58655/3 נשר: גוש 11217  11209  ח: 118  גוש: 11206  11234  11236 התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לתכניות מתאר שונות אשר הופקדו בועדה המחוזית לתכנון ובניה של חיפה: תכנית ג/580 תכנית מיתאר נש  תכנית ג/818- רמות נשר  שינוי תכנית מתאר מקומית נשר  ג/944 -מעלה בן דור. גל-5867/16 אישורי תכניות בניה – מטולה גוש 13214  ח':13 14 16. גל-58713/18 שעון קיץ התכתבות ועדת מעקב לבחינת לקחי שעון הקיץ שהופעל   קטעי עיתונות גל-5872/11 תכניות מחוז הצפון – מטולה שרטוטים גוש חלקה גל-58720/3 שעון קיץ הועדה המקצועית לבחינת הנהגת שעון קיץ-דו"ח ביניים  שעון הקיץ וההיבט הדתי והכלכלי  שעון קיץ במדינות ארופה  צו קביעת הזמן 1998 ותיקון החוק  סיום עבודת הועדה והמלצותיה. לתיק מצורף חומר מקצועי. גל-58727/10 בחינת תהליך הנהגת שעון קיץ בארץ – ישיבות מס' 1 – 3 ועדת שעון הקיץ-בחינת תהליך הנהגת שעון קיץ בארץ-עמדות ומחקרים בתחום  פרוטוקולים של ישיבות הועדה. גל-58727/5 הקשר בין הפעלת שעון קיץ לבין צריכת החשמל השוואה בין צריכת החשמל בתקופת הפעלת שעון קיץ לבין צריכת החשמל לפני ואחרי הפעלת שעון קיץ-סקר בשנים 1993-1997.
גל-58727/7 הוועדה להנהגת שעון קיץ סקר עמדות בציבור  חוק קביעת הזמן
גל-58727/8 הוועדה להנהגת שעון קיץ סקר חיסכון באנרגיה חשמלית בגין הפעלת שעון קיץ  השפעת שעון הקיץ על מערכת החינוך והתלמידים  ועדת מעקב לבחינת לקחי שעון הקיץ שהופעל בשנים 1984-5  חוות דעת מבקר המדינה בעניין הפעלת שעון קיץ (1983)  עמדות גופים שונים לגבי שעון הקיץ  סיכום דוחו"ת  סקרים ומחקרים בנושא שעון הקיץ  פרוטוקול מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה (17.9.98)  צו קביעת הזמן 1998. לתיק מצורפים סקרים ומאמרים.
גל-58727/9 בחינת תהליך הנהגת שעון קיץ בארץ – ישיבות מס' 4 – 6 עמדות ומחקרים בתחום
גל-58732/3 מחוז יו"ש (יהודה  ושומרון)
גל-588/15 מחזות – מחכים לפרג' בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-589/23 מחזות – מתים ללא קבורה בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-589/5 מחזות – צד בצד בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-590/5 מחזות – תאומים בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין היתרים למחזה.
גל-5909/26 תלמי יפה תיק העוסק בתכוניות בניה של תלמי יפה.
גל-5909/27 מבקיעים תכנית מפורטת מס' ד/198 למושב מבקיעים לאור מעברו מקיבוץ למושב  המבוססת על עקרון מגרש לכל פרט והקמת מוסדות משקיים משותפים: התכנית  החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז הדרום והתשריט.
גל-59263/8 הר הבית בירושלים א ב ג
גל-593/17 סרטים – חלום הכסף בתיק התכתבויות של המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניין אישורי הקרנה לסרט.
גל-5940/8 המחלקה לסחר פנים – קרטלים ומונופולים התכתבויות וחליפת מסמכים של המחלקה לסחר פנים במשרד המסחר והתעשיה  בנוגע לפעילות הועדה לענייני קרטלים ומונופולים: פרוטוקולים מישיבות הועדה  סקר על בעית האסוף והשמוש בשקי מלט משומשים – חוות דעת והמלצות (יולי 1958)  תדריך לבדיקת איחודי יצרנים וסוחרים  קטעי עתונות על קרטלים וחקיקת חוק ההגבלים העסקיים  התשי"ט-1959 (חוק הקרטלים)  דו"חות מקצועיים שהוגשו לוועדה  דו"חות תקופתיים על הטיפול בקרטליזציה ובמונופוליזציה ע"י הועדה  קווי יסוד למשרד לטפול בקרטלים ובמונופולין ועוד.
גל-59400/17 אזרחים עובדי צה"ל משרד הבטחון
גל-59592/16 פרוטוקולים ישיבות הנהלת המשרד בתיק פרוטוקולים ישיבות הנהלת משרד הסעד
גל-5960/11 סרטי-כרמל התכתבות בעניני ייצור סרטים בשנת 1956  הלואה מתקציב הפתוח 1957/1956
גל-59705/15 בניה חיפה (בנ-4961/68) אגודת   חל ישראל (ויזניף) רח' מקור ברוך 5 חל' 97 בגוש 11188 צורף פרוטקול פרוטוקול בקשת אגודת יחל ישראל לפטור שני מקומות חניה במבנה מגורים ברחוב מקור ברוך 5  חלקה 97 בגוש 11188.
גל-59772/3 הנושא:בניה-חיפה (בנ-49/80) אגודת יחל ישראל בקשה לאשר תכנית שינויים לבית החלמה ליולדות ברח' מקור ברוך 11 גוש 11188 חל' 45 בקשת אגודת יהל ישראל לאשר תכנית שינויים לבית החלמה ליולדות ברח' מקור ברוך 11 בחיפה  גוש 11188 חלקה 45: פרוטוקול הבקשה  מיפרט התכנית והחלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה של חיפה.
גל-5978/24 חוקים  צווים – צו בדבר לחם התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המסחר והתעשיה בנוגע לצו בדבר לחם: עדויות מומחים ומהנדסי מזון במשפטים נגד אופים שעברו עבירה על צו הלחם (מחלת המשיכה)  נוסחים לתקונים בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים  תשי"ח-1957- צו בדבר לחם  טענת מאפית "לחם חי" בקיפוחה בקביעת מחיר החיטה המסופקת לה לצורך ייצור במפעלה ועוד.
גל-59839/18 בניה חיפה (בנ-676/85) ישיבת יחל-ישראל רח' מקור ברוך 17 גוש/11188 חל/57 צורף פרוטוקול בקשת ישיבת "יחל ישראל" מרח' מקור ברוך 17 בחיפה  גוש/11188 חל/57  להקמת גן ילדים זמני במבנה נייד: פרוטוקול הבקשה  מיפרט התכנית והחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה בחיפה.
גל-5989/2 נציגויות ישראל בחו"ל – נציגות המשרד בחו"ל – גאנה התכתבויות בנושא יחסים מסחריים בין ישראל לגאנה  חוף השנהב ומדינות אפריקאיות נוספות  מינויים בשירות החוץ ועוד.
גל-6038/7 תיקי מחלקת הקמחים – לחם כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מחטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה בנוגע למדיניות אפיית הלחם: תיקון צו בדבר לחם כחלק מחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים  תשי"ח-1957  טיפול במקרים של מחלת המשיכה בלחם  סקירה על סוגי הלחם שנאפים בישראל (יולי 1958)  הערות פרופסור קרל גוגנהיים לדו"ח הצעותיו של פרופסור לסמואל פקובסקי בנוגע למדיניות הלחם  פרוטוקולים מישיבות הועדה לקביעת סוגי לחם ועוד.
גל-6043/15 חטיבת מזון – הערך התזונתי של לחם וקמח מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים לערך התזונתי של לחם וקמח  כגון: דפי מחקר של פרופ' ק. גוגנהיים  חקירה במוסדות חקלאיים  תקציב המחקר  תכנית לשיפור טיב הלחם ועוד.
גל-60590/9 לעצור את הנסיגה בסיני פרסום הכולל קטעי עיתונות  סיסמאות ותצלומים שערך אורי אליצור  נכתב ע"י אליקים העצני והוצא לאור ביוזמת מתיישבים מחבל ימית
גל-60772/4 פורדיס תקציב רגיל תיק ובו טבלאות על תקציב המעוצה המקומית פורדיס לשנת 1995.
גל-60794/7 כתב אישום בני ברק רח' דסלר 23
גל-61199/14 חומר על שביתות שביתות בסקטור הממשלתי ובשירות המדינה; יחסי עבודה ואובדן ימים למשק
גל-61212/2 יחסי עבודה הודעות על סכסוכי עבודה  שביתות ומינוי מתווך שביתות; סכסוכי עבודה ברשויות מקומיות ויחסי עבודה
גל-61230/18 מינהל מקרקעי ישראל סיווג שימושי קרקע- מנהל מקרקעי ישראל
גל-61258/15 קופות תגמולים- כללי התכתבות ודוחות סטטיסטיים של קופות תגמולים וקרנות ביטוח.
גל-61310/13 תעסוקה עזה דיווחי תעסוקה של קמ"ט תעסוקה במפקדת אזור חבל עזה; התכתבויות בנושא העסקת עובדים מחבל עזה  הכשרה מקצועית של עובדים  תכנית לביקור שר העבודה והרווחה באזור עזה וסיני; תכנית עבודה לשנת הכספים 1978/79 ועוד.
גל-61310/16 תעסוקה ועבודה אל-עריש התכתבויות בנושא העסקת עובדים מרצועת עזה  צו להגבלת גיל העבודה  קורסי הכשרה מקצועית של עובדים  דו"חות תעסוקה חודשיים של קמ"ט עבודה באזור סיני  סיור לימודי של עובדי משרד העבודה באזור סיני; דיון  ודו"ח שנתי בנושא זכויות עובדים בשטחים המוחזקים ועוד.
גל-61310/6 קמ"ט תעסוקה יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-61311/1 מדיניות תעסוקה בשטחים אוסף מסמכים של משרד העבודה והרוחה בנושא מדיניות תעסוקה בשטחים הכוללים: הודעה למעסיקים  פיטורי עובדים מקומיים תשלום דמי חופשה/מחלה לעובדים  דוח הפרשות וניכויים משכר עבודה של עובדי השטחים המועסקים בישראל  העסקת נוער באזור ובישראל  תשלום דמי הבראה  פרוטוקול מישיבת מועצת שירות התעסוקה ואישורי הלנת עובדים על קרקע חקלאית.
גל-61312/3 תעסוקה  יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-61313/12 תעסוקה התיק מכיל סכום דיון מפגישה במטה התעסוקה  נוהלי פעולה של מטה התעסוקה ארצי  מצב התעסוקה בעיירות פיתוח  נתונים על פעילות שרות התעסוקה  מונחים בתחום התעסוקה והאבטלה  תכנית להבטחת תעסוקה לתושבים מקומיים בשטחים המוחזקים  תחזית קליטת ותעסוקת עולים  אכלוס ותכנון דירות לעולים  תחזית קליטה אקדימאים ובעלי מקצועות חופשיים ועוד.
גל-61313/6 מרחב שלמה אוסף מכתבים של מפקדת מרחב שלמה ומשרד העבודה בסיני בנושאים: השתלמויות וקורסים למלצרים  צו בדבר העסקת עובדים  טבלת שכר לעובדים המקומיים  דוח תעסוקה  תנאי עבודה  סכסוך עבודה  תעסוקת בדואים  קניית חומר נפץ לכריית טורקיז  פיצוי תאונות עבודה  צו בדבר סמכויות פקחים  העסקת פועלים בדואים בעיר אילת  חידוש רשיונות עבודה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-61313/7 מדידות עזה דו"ח שנתי של מפקדת איו"ש לשנת 1971 בנושא פעולות יחידת המדידות באזור; התכתבויות בנושא הכשרת מודדים ומדידות ברצועת עזה; תכניות עבודה; סקירות על מבנה מחלקת המדידות בשטחים; דו"חות של פעולות משרד המדידות בעזה ועוד.
גל-61316/12 קמ"ט תעסוקה יו"ש מזרח ירושלים. תיק מס' 2
גל-61318/12 קמ"ט תעסוקה – יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-61319/1 קמ"ט תעסוקה – יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-61335/11 רפיח – מובלעות ישראליות בעזה אוסף מסמכים שעוסקים במובלעות ישראל בעזה – רפיח הכוללים: צו בדבר העסקת עובדים  איגרת למעסיק הישראלי באזור יהודה ושומרון  חוקי העבודה ביהודה ושומרון  תנאי שכר  איזור התעשיה מעלה אדומים  העסקת עובדים ע"י ישראלים בפיתחת רפיח  העסקת בדואים ע"י ישראלים בפיתחת רפיח  שכר עבודה בפיתחת רפיח ועד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-61358/7 לשכת העבודה מגדיאל בתיק התכתבויות בנוגע ללשכת העבודה במועצה המקומית מגדיאל
גל-61369/9 לשכת עבודה בית שאן התכתבות עם לשכת התעסוקה בבית שאן
גל-61386/10 המכון לפריון עבודה וייצור תיק ובו מסמכים של המכון לפריון עבודה וייצור הועסק בניסיון העסקת מוגבלים  שיפור החקלאות  תכוניות עבודה  מחקרים שנערכו בור ייעול משק העבודה  ענייני כוח אדם ועוד.
גל-61392/24 ביטוח סוציאלי התכתבות בנוגע לפועלים ערבים
גל-62194/2 תנופה תעסוקה תיק2 תכנית שינוי והתחדשות השכונות בבאר שבע  תקציב לפרוייקט שיקום שכונות
גל-62203/3 פרויקט תנופה תעסוקה פרויקט שיקום והתחדשות השכונות בבאר שבע; תעסוקה  הכשרה מקצועית  שיקום  דיור  השלמת בגרויות והכנה לבחינה הפסיכומטית
גל-6223/4 לשכה ראשית – צו לחם לניסוח תיקונים בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים-תשי"ח-1957 – צו בדבר לחם: טיוטות נוסחי החוק  מחלת המשיכה (נגע החוטים)  חילופי דברים עם אגוד הצרכנים בישראל  בעלי מאפיות וארוגנים נוספים בנוגע לנוסח הצו  הפרות הצו ע"י מאפיות שונות  דו"חות מישיבות בנושא  מסמך עקרונות כלליים של חקיקת מזון (יולי 1966) של ארגוני האו"ם ועוד.
גל-6253/2 חומר מתקופת הועד הלאומי הודעות לועדי הקהילות על הבחירות  תצהירים של הבוחרים החילוניים על יחסם החיובי לדת  התכתבות ( כולל חוק עזר לשבת ותזכיר הרב מ. אברמסקי בנושא )
גל-6267/6 מועצות דתיות – הרצליה  אוסף מסמכים של מועצה דתית הרצליה בנושאים: פרטי כל מישיבות הנהלת המועצה  מכתבי-לואי  התכתבות. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-6267/7 מועצות דתיות – הרצליה אוסף מסמכים של מועצה דתית הרצליה בנושאים: זכרונות-דברים מהפגישות  ממצאי בקורת במועצה  תקן לעובדים  מינוים   רשימות מועמדים למועצה הדתית  ישיבות  חוות-דעת הדדיות למועמדים  הודעה על הרכב המועצה  חומר הדרכה; התכתבות בעניני עובדים  המועצה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-62854/23 סיכומי ישיבות בתיק התכתבויות בנוגע לסיכומי ישיבות בנושא מניות המדינה  מכירת פיקדונות לבנק טפחות  גביית חובות  הלוואות וגבייה  פיגורים  מענקים במסגרת חיסכון לדיור ועוד.
גל-6310/10 מעברת רחובות התכתבות בנושא שירותי הדת  אישורי הקצבות ודיווחים על השימוש בהן
גל-6317/3 ט"ו בשבט לעולי באר-שבע מאמרים  תכניות  רשימות המקומות; התכתבות וכו' ( כולל דו"ח על הכנת האירועים לט"ו בשבט 1/3/1955 )
גל-6319/16 מוסד הרב קוק ( בית-יהודה) – הקמת המוסד ובית-הכנסת התכתבות בנדון  תשריט הבנין
גל-6325/2 שירותי דת בישובים וישובי עולים פרוטוקולים  התכתבות; דיווחים על שירותי הדת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות; דו"חות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – בת שלמה.
גל-6353/21 מנשיה ( חסן בק ) – בית-הכנסת " שערי תפילה " ( לפי אלף-בית – אותיות א' – ת' ) בתיק אישורים לבית הכנסת ואישורי מתן ההקצבות; התכתבות
גל-6353/7 בני-ברק פרוטוקולים מישיבות הועד הדתי  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דוחות וכרטיסי ביקור  דוחות כספיים ורשימות ההוצאות; התכתבות
גל-6361/4 מושב ביריה  – הדר – שיכון עולים ( כפר-נצחון ) התכתבות בעניין בניית מקוה בשיכון  תעריפים לרישום הנישואין ועוד.
גל-6380/15 מוסד הרב קוק סיכום הועדה להוצאות תנ"ך עם פירוש חדש בצירוף רשימת חברי הועדה  הערות הסמנכ"ל המשרד י. שפיגל בנדון; התכתבות ( כולל רשימת ספרי המוסד 1952-1937 – חוברת )
גל-6382/5 מעברת הרצליה אוסף מסמכים של המועצה הדתית הרצליה בנושאים:  מעברת הרצליה  שירותי דת חשבונות של הכנסות והוצאות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור  שאלונים לישובים חדשים; התכתבות ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-63897/4 מעונות עובדי עלית אגודה שתופית ברמת גן בעמ רישום משכנתאות וחוזים
גל-63939/1 קרית סיר משה מונטיפיורי אגודה הדדית בעמ התכתבויות ומסמכים בנושא האגודה השיתופית של שכונת קרית משה בירושלים ופירוקה.
גל-63979/13 שכון החיילים המשוחררים אגודה הדדית בירושלים בעמ (דוד סרי ואחרים קרית משה) ערעור בנוגע לפירוק שיכון החיילים המשוחררים – אגודה הדדית
גל-64004/13 קרית סיר משה מונטיפיורי ירושלים אגודה הדדית בעמ אגודה הדדית- קרית סיר משה מונטיפיורי
גל-64036/5 גבעת נשר אגודה שתופית לשכון בעמ דו"חות  הערות ומאזני האגודה של גבעת נשר אגודה שתופית לשיכון בע"מ  אשר הוגשו לביקורת ברית פקוח לאגודות שכון בע"מ.
גל-64068/18 נחל עוז קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ מאזנים כספיים ודו"חות של ברית פקוח לקואופקציה החקלאית העובדת בע"מ של נחל עוז – קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ.
גל-64070/11 שכונה שתופית של הפועל המזרחי בעמק זבולון קרית שמואל בעמ דו"חות מאזנים כספיים של האגודת השיתופית שכונה שתופית של הפועל המזרחי בעמק זבולון קרית שמואל בע"מ  אשר הוגשו לרשם האגודות השיתופיות של ממשלת ארץ ישראל.
גל-64079/12 קואופרטיב החוצב קרית ענבים ב בעמ רישום קואופרטיב החוצב קריית ענבים ברשם האגודות השיתופיות- תקופת המנדט : שטר משכון  תקנות וסמכויות  חברי האגודה ועוד
גל-64079/8 ישוב אל ההר אגודה שתופית בעמ ישוב אל ההר אגודה שיתופית בעמ
גל-64082/13 מפעלי השכון של עובדי חברת החשמל בתל אביב ע"י גבעת רמבם אגודה שתופית בעמ בתיק מסמכים של אגודה השיתופית של מפעלי השיכון של עובדי חברת החשמל בתל אביב. בכלל זה  תקנון האגודה  פרוטוקולים  מאזני תקציב ודו"חות הוצאות והכנסות  מסמכים של התנהלות האגודה ופירוקה. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-64093/3 בית הדפוס אמנות ארץ ישראל חברה חרדית בעמ תקנות חברת בית דפוס אמנות של ארץ ישראל
גל-64131/8 קרית סביניה אגודה שתופית בעמ תקנות האגודה של אגודה שיתופית סביניה
גל-64148/14 בנק זרובבל אגודה שתופית מרכזית בתל אביב בעמ התכתבויות וחליפת מסמכים בין בנק זרובבל אגודה שתופית מרכזית בע"מ לרשם האגודות השיתופיות של ממשלת ארץ ישראל ולאחר מכן של ממשלת ישראל  בנוגע לנושאים: רישום האגודה  תקנות האגודה  מאזנים שנתיים  הצעה להפיכתו מאגודה שתופית לחברה בע"מ  דין וחשבון כספי כללי  מיזוג אגודות הדדיות לתוך הבנק  פרוטוקולים מישיבות האסיפה הכללית השנתית  תכנית לארגון מחדש של האגודה ועוד.
גל-64152/9 משרד קבלני של הפועל המזרחי בחיפה אגודה שתופית בעמ תיק ובתוכו תקנות של משרד קבלני של הפועל המזרחי בחיפה אגודה שתופית בעמ  חקירה בעניין הרכבה דרכי עבודתה ומצבה הכספי של האגודה ועוד.
גל-64164/1 ממתקים בית חרושת קואופרטיבי לממתקים שוקולד וופלים בפתח תקוה בעמ בית חרושת לממתקים בפתח תקווה – תקנות; דוחות; תביעה נגד הקואופרטיב; ומינוי מפרק
גל-6509/4 יחידת הקיבוצים – נחל-עוז פרטיכל  חוזים  תקציב של הקיבוץ  בנית חדר אוכל  הלוואות   בנית תשתיות ועוד.
גל-6514/2 יחידת הקיבוצים – עין-השופט התיק מכיל: יחידת הקיבוצים  שיכון לקליטת עולים בקבוצים  הלוואות להקמת מוסדות צבור בהתיישבות  שיכון לילדי המוסד בחופשות  תרשימים ועוד.
גל-6558/23 . בית נתיבות בשארם
גל-6805/16 אגף התכנון – זמורה – יבנה שרטוטים גוש חלקה
גל-6805/21 אגף התכנון – זמורה – יבנה שרטוטי תכניות בנייה
גל-6805/26 אגף התכנון – זמורה – יבנה תכנית  שרטוט
גל-6805/27 אגף התכנון – זמורה – יבנה
גל-6805/3 אגף התכנון – זמורה – יבנה
גל-6805/34 אגף התכנון – זמורה – יבנה אשור תכנית
גל-6806/10 אגף התכנון – זמורה – יבנה שרטוט
גל-6806/9 אגף התכנון – זמורה – יבנה שרטוטים
גל-6935/12 אגף התכנון – עמק-חפר – ידידיה-הדר עם התיק מכיל חליפת מסמכים של משרד הפנים בנוגע לתכנון ובניה בכפר בית יצחק בעמק חפר וכן את מפות האזור.
גל-6953/18 קהילות – הועד הלאומי התיק מכיל: התכתבות בענייני הדת של הקהילות היהודיות (כרך א')
גל-6955/10 אספקת מצות לפסח – מפקד הישוב למצות – תש"ז התכתבות  רשימות  אספקת מצות לפסח – מפקד הישוב למצות – תש"ז
גל-7229/8 אגף המזון – לחם מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים ללחם בנושאים שונים  כגון: בדיקות טיב הלחם  מחירי הקמח והלחם  תלונות על טיב הלחם ועוד.
גל-7259/1 מוסד הרב קוק בקשות להיתרי יבוא והזמנות של ספרים בהוצאת "מוסד הרב קוק" והתכתבות נלווית בנושא.
גל-7301/4 מחלקת התיירות- מגרש באדמות מחלול י. קורץ – תל אביב מחלקת התיירות- מגרש באדמות מחלול י. קורץ – תל אביב-זכרון דברים  התכתבות וגירסת הסכם בנוגע להקמת בית מלון במגרש
גל-7302/4 מחלקת התיירות – תיאטראות התכתבות בנוגע להצגות בעונת התיירות והצגות לתיירים
גל-7303/22 מחלקת התיירות – הסוכנות היהודית התכתבות בנוגע לחלוקת העבודה בין המדור לעדוד וארגון התיירות של המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית לבין מחלקת התיירות ובנוגע לעידוד תיירות מארצות שונות וטיפול בתיירים בארץ.
גל-7309/11 מחלקת התיירות – קבוצות תיירים "ויצו" התכתבות בנוגע לארגון סיורים לחברות "ויצו" המבקרות בארץ.
גל-7464/23 תדריכים והוראות מאת משרד הפנים חוזרי מנכ"ל משרד הפנים בנושאי תכנון ובנייה  פעילות הרשויות המקומיות  שירותי משרד הפנים בימית  פתחת רפיח ורצועת עזה ועוד.
גל-7464/53 אגודה למען ימית תיק העוסק בהתיישבות בימית והשכרת אשקוביות.
גל-7468/14 מקלט ובית גנרטור – נחל סיני  נחל סיני. אוסף התכתבויות של משרד השיכון לבין חברת ד.ס.ו.ר בנושאים: חוזה  בית הגנרטור – פרוט  מקלט – מחירים  אישור מכון התקנים  יומן עבודה  חשבון סופי  חישוב כמויות.
גל-7468/15 3 מקלטים ל- 59 – נחל סיני אוסף התכתבויות בין משרד הבינוי והשיכון לבין בר  ישראל-אמריקה בנושאים:הקמת 3 מקלטים ל- 59 ק. הצעת תקציב  חוזה  סדר תשלומים  חפירה וחשבון סופי.
גל-7470/12 10 מקלטים ל/18 מקלט טש/50  ניר אברהם אוסף התכתבויות בין משרד הבינוי והשיכון לבין חברת אשטרום בנושאים: בניית מקלטים  חוזה  בדיקות מכון התקנים  דו"ח ועדת המכרזים  תקציבו כמויות ומחירים.
גל-7476/26 10 מקלטים ל/18 – אוגדה  אוגדה – סיני. אוסף התכתבויות של משרד הבינוי והשיכון לבין חברת אשטרום בנושאים: חוזה  הוראת ביצוע  חשבונות  כמויות ומחירים  בדיקת מכון התקנים  תרשימים  בניית מקלטים ויומן עבודה.
גל-7839/20 גיאולוגיה מפרץ סואץ – נתיבי הנפט
גל-8192/6 ימי מועד  אירועים  קישוט ונוי  חגיגות בישובים ובהתישבויות  שנת ה-  20 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יהודה אילן – יו"ר הוועדה לחגיגות עשרים שנה למדינת ישראל:
גל-8192/7 ימי מועד  אירועים  קישוט ונוי  חגיגות בישובים ובהתישבויות  שנת ה-  20 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יהודה אילן – יו"ר הוועדה לחגיגות עשרים שנה למדינת ישראל:
גל-8308/1 לשכת מנכ"ל וינשל – רחובות  ראשון לציון תזכיר והתכתבות בנושא מדיניות פיזור האוכלוסיה ופיתוח חולות ראשון-לציון. בתיק גם מכתב בודד לראש העיר רחובות בנושא סיוע לזוגות צעירים.
גל-8311/11 לשכת מנכ"ל וינשל- חברת "ערים"= התכתבות  תזכירים וסקירות בנושאים שונים בין היתר: פרוייקט חולות ראשון לציון  חוזים של התכתבות  תזכירים וסקירות בנושאים שונים בין היתר: פרוייקט חולות ראשון לציון  חוזים של חברת ערים בין היתר עם מינהל מקרקעי ישראל  דו"חות על פעילות החברה  דו"ח כספי  פרוטוקולים ונושאים מינהליים  תכנית עבודה לפיתוח ובינוי מרכז תל-אביב ועוד
גל-8569/1 קשרים עם רבנים  מועצות וועדות דתיות קריות. התכתבויות עם ובנושא המועצות הדתיות והרבנים בשכונות ובערים הבאות: קריית בנימין  קריית ביאליק  קריית טבעון  קריית ים  קריית יוסף  קריית חרושת  קריית מוצקין  קריית שמריהו  קריית עמל  קריית שמואל  קריית אונו וקריית שמונה. תחומי אחריות ורישום לנישואין של רבנים שונים  מחאה על ייבוא בשר חזיר  רבנים שיישוביהם סופחו ליישובים אחרים ועוד.
גל-8583/1 עבודה בשבת – 1. תיק העוסק בשאלות שהגיעו לפתחה של הרבנות הראשית בישראל בנוגע לענייני הלכה שונים כמו הפלגה בספינה בשבת  הפעלת קולנוע בשבת   גיור נשים נוצריות  שחיטה קטעי עיתונות ועוד.
גל-8583/2 עבודה בשבת – 2. תיק העוסק בשאלות שהגיעו לפתחה של הרבנות הראשית בישראל בנוגע לענייני הלכה שונים כמו הפלגה בספינה בשבת  הפעלת קולנוע בשבת   תחבורה ציבורית בשבת  קטעי עיתונות ועוד.
גל-8583/4 עבודה בשבת – 4. התכתבות בנוגע לשמירת השבת והפרתה במרחב הציבורי. כרוזים  פניות לציבור (כולל סיכום התייעצות של אנשי ציבור מ- 25.7.62).
גל-9189/3 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה – תולדות הקולנוע – ניסים ונפלאות: אדיסון סידרה: ליד עריסת הקולנוע תכנית: ניסים ונפלאות נוסח אמריקה
גל-9191/16 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – חידות זהו זה – מכתבים – חנה סנש  ביאליק  מולייר טפסים  קוד סרט  הזמנת הפקה  חנה סנש כותבת לאימא שלה  ביאליק כותב לשלום עליכם  מולייר כותב למלך לואי 14
גל-9258/17 אגף המחירים – ועידה לעודפי חיטה התיק כולל מכתבים ופרסומים של תוצרי חקלאות וסחורות של עודפי חיטה ועוד.
גל-9427/2 המינהל לשלטון מקומי – אחוזת חוף – בע"מ בתיק התכתבויות בנושא "אחוזות חוף בע"מ" – הקמת רשות חופים ארצית – דו"חות מבקר המדינה על הביקורת בחברת אחוזות החוף בע"מ  פרטיכלים של ישיבות הדירקטוריון  סקירה תמציתית על פעולות החברה לשנת 1963  1964 ולשנת 1965 ועוד.
גל-9433/2 המינהל לשלטון מקומי – אתור שטחי קרקע למשרדי ממשלה אבן יהודה איתור קרקע ופיתוח תשתיות באזור אבן יהודה
גל-9436/10 המינהל לשלטון מקומי – אתור שטחי קרקע למשרדי ממשלה קרית-גת התכתבויות  מפות ותרשימים והקצאת קרקעות עבור משטרת ישראל ודואר ועוד.
גל-9442/8 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – גליל-ים התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד הפנים לארגון המועצות האזוריות בנוגע לשטח הקיבוץ גליל-ים  שטחי חקלאות מעובדים בתחומי הקיבוץ  הגבולות המוניציפליים שלו  ועוד.
גל-9443/8 המנהל לשלטון מקומי – תכנון – יכון (קקון)
גל-962/19 ביה"ס חקלאי נהלל "ויצו" התכתבויות וחליפת מסמכים בין  המחלקה לחינוך תיכון במשרד החינוך לבית הספר החקלאי התיכון של "ויצו" בנהלל בנוגע למתן שכר לימוד מודרג לילדי הקיבוצים ומושבי העובדים הדואגים במרוכז לחינוך ילדים מקומיים לאחר גמרם בית ספר יסודי  פירוט החומר שכיתה י"ב למד בספרות ועוד.
ח-1426/1 מודעות מודעות על חלוקת הדיוידנדים על מניות החברה  אסיפות ואח'  מאמרים מתוך העתונות  גליונות "חדשות הכלכלה א"י" ופרסומים אחרים
חצ-10208/11 כח החירום של האו"ם בלבנון (יוניפי"ל)
חצ-3361/10 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/106 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/107 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/111 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/115 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/117 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/120 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/129 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/137 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/138 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/14 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/142 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/144 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/149 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/153 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/182 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/5 ארצות הברית – אורחים
חצ-3361/52 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/58 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/65 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/71 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/86 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3361/9 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/13 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/18 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/36 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/41 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/45 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/47 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/48 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/56 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3362/80 ארצות הברית – אישים ואורחים
חצ-3363/19 איטליה – עיתונאים
חצ-3375/225 תורכיה – עיתונאים
חצ-3787/28 שוויץ – שילומים ופיצויים מישראל
חצ-3788/17 רכוש יהודי בפולין
חצ-3799/29 רכוש תושבי חו"ל
חצ-3799/30 משא-ומתן עם היוונים
חצ-3809/30 רכוש זר בארץ – קנדה
חצ-3814/34 נציגויות זרות בארץ ותאונות דרכים תורכיה כרך ב'
חצ-3841/35 מסירת מסמכים ובקשות לחקור דין פושעי מלחמה.
חצ-443/11 שיתוף פעולה אטומי (פרס – ישראל)
חצ-5303/1 אירופה המערבית – מועצת אירופה בתיק התכתבות ודוחות בנוגע ליהודי בריה"מ תיירות   יהודי ערב  ביקור ראש הממשלה במועצה כרך ד'
חצ-5738/27 מסירת מסמכים וגביית עדויות – תורכיה
חצ-5743/26 תביעות נגד מדינות זרות – דניה
חצ-6738/1 יחסים מדיניים ישראל – בריטניה – ישראל 1 דיווחים  סקירות  התכתבות  עם משה"ח הבריטי
חצ-8006/4 משה דיין. כרך א'
חצ-8006/5 משה דיין. כרך ב'
חצ-8050/12 משה דיין- שר החוץ
חצ-8057/6 הולנד- מז"ת
חצ-8148/3 ארה"'ב- מז"ת. כרך א'
חצ-8148/4 ארה"ב- מז"ת. כרך ב'
חצ-8158/2 פלשתינאים. ערפאת. כרך ד'
חצ-8158/3 פלשתינאים. ערפאת. כרך ה'
חצ-8158/4 פלשתינאים. ערפאת. כרך ו'
חצ-8203/5 פלשתינאים.ערפאת. כרך א
חצ-8203/8 פלשתינאים.ערפאת. כרך ד'
חצ-8221/2 ארה"ב- מז"ת. כרך ג'
חצ-8286/4 משה דיין. כרך ב'
חצ-8301/5 הולנד – מז"ת. כרך ה'
חצ-8302/2 הולנד- מז"ת
חצ-8786/3 ספרי תנחומים לפטירתו של הנשיא חיים הרצוג ז"ל – טורונטו.
חצ-9354/6 A.J.C הוועד היהודי האמריקני
טס-3000/385 מלחמת העולם ה- 2 טייסים שחורים ראשונים מקבלים כנפיים ונכנסים לחיל-האויר האמריקאי.
טס-3000/80 בריטניה- אחות מכינה ילד לבדיקה במרפאת שחפת בלונדון.
טס-3008/28 ישראל-בטחון שוטף תמה אשכול  בתו של שר האוצר  וחברתה מארינה  שתיהן בנות 19 עובדות בשדה גזר בקיבוץ נחל עוז שברצועת עזה ברקע מגדל שמירה.
טס-3008/40 מטוס בריטי עמוס 800 קופים  עושה חניית ביניים בלוד. מטוס בריטי עמוס 800 קופים  עושה חניית ביניים בלוד.
טס-3008/42 1 2- קינסלי בתל-אביב. 3-מוריס וקורמן מגיעים לשדה התעופה לוד בליווי משטרתי. 4-קינסלי פוגש בתל אביב במוריס וקורמן 5- קינסלי בבית-המשפט בתל-אביב. קינסלי תושב לונדון הואשם בהונאה ע"י יוסף קורמן.  1 2- קינסלי בתל-אביב. 3-מוריס וקורמן מגיעים לשדה התעופה לוד בליווי משטרתי. 4-קינסלי פוגש בתל אביב במוריס וקורמן 5- קינסלי בבית-המשפט בתל-אביב. קינסלי תושב לונדון הואשם בהונאה ע"י יוסף קורמן.
טס-3008/74 מבצע סיני 12 תמונות של אנשים במלחמה: 1-2- קצין צעיר נותן לאנשיו תדרוך לקרב. 3-4-חיילים כותבים הביתה. 5-7-חייל קורא מגאזין ערבי.8-9 חיילים מצטלמים עם דגלים מצריים. 10-חייל רוכב על גמל. 11-חייל מתפלל 12-חייל עם חיוך ניצחון. גודל: 12.5*17 17*12.
טס-3008/8 ישראל-פוליטיקה שרת החוץ  גולדה מאיר  יוצאת מבית החולים הדסה בכסא גלגלים לאחר שנפגעה ברגלה בפיגוע של זריקת הרימון בכנסת. מקיפות אותה סטודנטיות לרפואה.
טס-3008/80 מבצע סיני כרוזים בערבית.
טס-3008/94 מבצע סיני הפגנה נגד נסיגה מרצועת עזה בתל-אביב. על אחד השלטים מתנוסס הכיתוב: 'עזה שלנו'.
טס-3008/96 מבצע סיני פגישת ראש הממשלה דוד בן-גוריון עם דאג האמרשלד  דיפלומט שוודי  והמזכיר הכללי הנבחר השני של האו"ם  אידסון לואי מילרד ברנס   גנרל ודיפלומט קנדי  אשר שימש כראש מטה משקיפי האו"ם בישראל במשך שנתיים משנת 1954 עד שנת 1956 ושר החוץ משה שרת בירושלים.
טס-3016/107 משחק הכדורגל הידידותי בין הקבוצה הרוסית "ספארטאק" "Spartak" לבין הנבחרת הישראלית באיצטדיון רמת-גן בתוצאה 2:0 לטובת הקבוצה הרוסית. משחק הכדורגל הידידותי בין הקבוצה הרוסית "ספארטאק" "Spartak" לבין הנבחרת הישראלית באיצטדיון רמת-גן בתוצאה 2:0 לטובת הקבוצה הרוסית.
טס-3017/431 כוחות צה"ל נכנסים לעיר עזה כוחות צה"ל נכנסים לעיר עזה
טס-3018/145 בתיק 2 תצלומים: 1. השחקנים יול ברינר וסנטה ברגר  Yul Brynner Santa Berger כוכבי הסרט "הטל צל ענק" המבוסס על סיפורו של האלוף דוד מרכוס 2. סצנה מן הסרט בה נראים גם השחקנחים פרנק סינטרה וקירק דאגלס Kirk Douglas  Frank Sinatra. בתיק 2 תצלומים: 1. השחקנים יול ברינר וסנטה ברגר  Yul Brynner Santa Berger כוכבי הסרט "הטל צל ענק" המבוסס על סיפורו של האלוף דוד מרכוס 2. סצנה מן הסרט בה נראים גם השחקנחים פרנק סינטרה וקירק דאגלס Kirk Douglas  Frank Sinatra.
טס-3018/147 אומות מאוחדות קציני או"ם ברחוב שבטי ישראל בירושלים  וילדים מסביבם. מכוניות או"ם. בתיק 3 תצלומים.
טס-3018/150 פוליטיקה-יחסי חוץ סטודנטים יושבים שביתת-שבת על הדשא באוניברסיטה העברית כהפגנה על בואו הצפוי של שגריר גרמניה לישראל.
טס-3018/152 קרובי קרבנות התקפת הירי הירדנית על אחד מאזורי ירושלים  מחכים בבית-החולים לקבלת מידע על מצב יקיריהם. קרובי קרבנות התקפת הירי הירדנית על אחד מאזורי ירושלים  מחכים בבית-החולים לקבלת מידע על מצב יקיריהם.
טס-3018/163 יחסי חוץ ד"ר אלכסנדר טורק Alexander Toerek יועץ בשגרירות גרמניה בישראל מגיע לנמל התעופה לוד  ומתקבל ע"י מיכאל אליצור  סגן-מנהל מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ.
טס-3018/164 שואה אש מדליקה נר-זיכרון לפני מצבה לזכר קדושי בנדין  דומברובה ואושויץ  בבית-הקברות בנחלת יצחק  שם נערכה הפגנה נגד השגריר המערב גרמני.
טס-3018/165 יחסי חוץ ד"ר אלכסנדר טורק Alexander Thoeroek יועץ בשגרירות גרמניה בישראל  מבקר במשרד החוץ בירושלים.
טס-3018/166 יחסי חוץ שגרירה הראשון של גרמניה המערבית בישראל  הד"ר רולף פאולס Rolf Pauls מגיע לישראל ומתקבל בנמל התעופה ע"י ראש הטקס יהודה גולן.
טס-3018/167 פוליטיקה-יחסי חוץ ההפגנה הגדולה ביותר נגד בואו של שגריר גרמניה בישראל נערכה ע"י מפלגת חרות  ובה נשא נאום מנהיג המפלגה מנחם בגין.
טס-3018/168 יחסי חוץ שגריר גרמניה בישראל ד"ר רולף פאולס Rolf Pauls מבקר ב"יד-ושם".
טס-3018/169 פוליטיקה-יחסי חוץ הפגנת-המחאה שנערכה ע"י מפלגת חרות בת"א נגד יחסים תקינים עם גרמניה ובואו של שגריר גרמניה לישראל  בצילומים: 1)מנחם בגין נואם בפני הקהל הרב. 2) המשטרה מונעת מהקהל להתקדם לעבר מלון "שרתון" מקום בו שוכנת שגרירות גרמניה.
טס-3018/170 דוד בן-גוריון מגיע לבית-מפלגת מפא"י כדי לדון על ייסוד מפלגתו רפ"י. דוד בן-גוריון מגיע לבית-מפלגת מפא"י כדי לדון על ייסוד מפלגתו רפ"י.
טס-3018/171 יחסי חוץ שגריר גרמניה בישראל  ד"ר רולף פאולס  Rolf Pauls סוקר את משמר הכבוד הערוך לפני בית-הנשיא לרגל הגשת כתב אמנתו.
טס-3018/172 יחסי חוץ שגריר מערב גרמניה בישראל מגיש את כתב-אמנתו לנשיא ישראל זלמן שזר  ליד הנשיא שרת החוץ גולדה מאיר.
טס-3018/173 פוליטיקה-יחסי חוץ הפגנות מחאה בירושלים בשעה ששגריר גרמניה בישראל  הד"ר רודולף פאולס הגיש את כתב אמנתו לנשיא ישראל.
טס-3018/174 יחסי חוץ שגריר גרמניה בישראל הד"ר רולף פאולס Rolf Pauls עוזב את משכן הנשיאות לאחר הגשת כתב-אמנתו לנשיא זלמן שזר.
טס-3018/175 פוליטיקה-יחסי חוץ המשטרה חוסמת את הדרך בפני המפגינים שמוחים על הגשת כתב אמנתו של שגריר גרמניה בישראל  הד"ר רולף פאולס.
טס-3018/176 אש סורית נפתחה על טרקטור ישראלי בקרבת אלמגור  ופגעה בשני חיילים ו-4 בדואים  תותחי צה"ל ענו באש ופגעו ב-3 טנקים סוריים. אש סורית נפתחה על טרקטור ישראלי בקרבת אלמגור  ופגעה בשני חיילים ו-4 בדואים  תותחי צה"ל ענו באש ופגעו ב-3 טנקים סוריים.
טס-3018/177 האצנית דברה טרנר-מרכוס Debra Turner-Marcus מחזיקה בלפיד הבוער שהדליק את האש התמידית בפתיחת משחקי המכביה השביעית. האצנית דברה טרנר-מרכוס Debra Turner-Marcus מחזיקה בלפיד הבוער שהדליק את האש התמידית בפתיחת משחקי המכביה השביעית.
טס-3018/201 רוה"מ לוי אשכול מצביע בירושלים לבחירות הכנסת השישית. רוה"מ לוי אשכול מצביע בירושלים לבחירות הכנסת השישית.
טס-3018/202 פוליטיקה-יחסי חוץ מנהיג "חרות" מנחם בגין מצביע בתל-אביב בבחירות לכנסת השישית.
טס-3018/203 פוליטיקה שרת החוץ  גולדה מאיר  מצביעה בירושלים בבחירות לכנסת השישית.
טס-3018/204 דוד בן-גוריון מצביע בבחירות לכנסת השישית. דוד בן-גוריון מצביע בבחירות לכנסת השישית.
טס-3018/205 פוליטיקה גולדה מאיר  לוי אשכול ופנחס ספיר מרימים כוסית לחיים לרגל הניצחון בבחירות.
טס-3018/207 יחסי חוץ רוה"מ לוי אשכול נפגש עם מנהיג המפלגה הדמוקרטית נוצרית בגרמניה  ד"ר ריינר ברסל Rainer Barcel ועם ד"ר רולף פאולס שגריר גרמניה בישראל.
טס-3018/208 ישיבת הפתיחה לכנסת השישית  בנוכחות נשיא המדינה זלמן שזר  דוד בן-גוריון בן ה-79 ח"כ הותיק ביותר נואם את נאום הפתיחה. ישיבת הפתיחה לכנסת השישית  בנוכחות נשיא המדינה זלמן שזר  דוד בן-גוריון בן ה-79 ח"כ הותיק ביותר נואם את נאום הפתיחה.
טס-3018/230 מיכאל צור  מוחזר לבית-הסוהר אחרי שנידון ל-15 שנות מאסר. מיכאל צור  מוחזר לבית-הסוהר אחרי שנידון ל-15 שנות מאסר.
טס-3018/242 2 צילומים מתחרות השח האולימפית שהתקיימה בחיפה  1)תאילנד משחק מול שווייצרי. 2)גרמניה מול ישראל. 2 צילומים מתחרות השח האולימפית שהתקיימה בחיפה  1)תאילנד משחק מול שווייצרי. 2)גרמניה מול ישראל.
טס-3018/252 משפטנים מבית-משפט גרמני מגיעים בפעם הראשונה לישראל לגבות עדות נגד פשעי הנאצים. בתיק 2 תצלומים. משפטנים מבית-משפט גרמני מגיעים בפעם הראשונה לישראל לגבות עדות נגד פשעי הנאצים. בתיק 2 תצלומים.
טס-3018/253 קצין חיל-הים מראה על המפה  250 מייל מערבה מישראל  כעל המקום המשוער בו נעלמה הצוללת "דקר". קצין חיל-הים מראה על המפה  250 מייל מערבה מישראל  כעל המקום המשוער בו נעלמה הצוללת "דקר".
טס-3018/254 קרוביהם של אנשי צוות הצוללת הנעדרת "דקר" באים לבסיס חיל-הים בחיפה כדי לברר פרטים על גורלה. קרוביהם של אנשי צוות הצוללת הנעדרת "דקר" באים לבסיס חיל-הים בחיפה כדי לברר פרטים על גורלה.
טס-3018/255 אדוארד קנדי Edward Kennedy  נפגש עם רוה"מ דוד בן-גוריון בלשכתו בירושלים. אדוארד קנדי Edward Kennedy  נפגש עם רוה"מ דוד בן-גוריון בלשכתו בירושלים.
טס-3018/259 ישראל-פיתוח טכס חנוכת מפעל ההשקאה "ירקון נגב": קהל צופה בהופעה של להקת מחול (ריקוד המדבר)  ילדי משק "עינת" בבגדי ים בריקוד "טיפות המים"  מפת המפעל עם אנשים אוחזים בצינורות   המים קולחים משבעת קני המנורה (סמל המדינה). בתיק 4 תצלומים.
טס-3018/304 השוער הישראלי חודורוב מפגין את יכולתו במשחק כדורגל נגד נבחרת איטליה. השוער הישראלי חודורוב מפגין את יכולתו במשחק כדורגל נגד נבחרת איטליה.
טס-3018/305 הטייס מרדכי לבון שהיה שבוי במצרים הוחזר לארץ ע"י מטוס הצלב האדום והתקבל ע"י מפקד חיל-האויר מרדכי הוד הטייס מרדכי לבון שהיה שבוי במצרים הוחזר לארץ ע"י מטוס הצלב האדום והתקבל ע"י מפקד חיל-האויר מרדכי הוד
טס-3024/142 הכפר יבנה Yibna. הכפר יבנה Yibna.
טס-3024/71 דת – יפו יפו  מסגד חאסאן ביי בגבולות יפו-ת"א  הנבנה ע"י המושל התורכי האחרון.
כ-1310/9 יומן שוטף של יושב-ראש הכנסת  ח"כ ראובן ריבלין חלןפת מכתבים עם יו"ר הכנסת ראובן (רובי) ריבלין.
כ-1393/17 בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על ביצוע החלטת הממשלה על הקמת גדר הפרדה במרחב התפר מסמך רקע -פרויקט הקמת גדר הפרדה במרחב התפר- מוגש לוועדה לביקורת המדינה
כ-1423/35 שעון קיץ פרוטוקול מישיבת הועדה לענייני בקורת המדינה- בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על הנוהלים לפיהם התקבלה החלטה במשרד הפנים שלא להפעיל שעון קיץ  חוות דעת המבקר בעניין  העתירה לבג"צ בנושא שעון הקיץ ועוד.
כ-1439/4 שכר מינימום העלאת שכר המינימום וצמצום תופעת העוני – חומר רקע של מרכז "אדוה"  סקירות  קטעי עיתונות ופניות של מעסיקים אל ח"כ דוד טל בעניין; השוואה בינלאומית בעניין שכר המינימום של השדולה לצמצום פערי השכר בישראל ועוד.
כ-1479/13 עדויות שהוגשו לוועדה – נ' עדויות שהוגשו לועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא משק המים: נציבות המים: תכנית אב (מעבר) לפיתוח משק המים בשנים 2010-2002 (דו"ח ביניים-שלב א'  ינואר 2002)  ניטור הכנרת ואגן ההיקוות -יצירת הבסיס לתפעול אדם המשמש מקור מים עיקרי (יולי 2001)  ד"ר סיניה נתניהו: מאמר בנושא מחירי והקצאות מים בישראל  נטפים – עמדת נטפים במשבר המים ועלונים על הטפטפות שלה (יולי 2001) ועוד.
כ-1490/11 הזמנות לישיבות ועדת חוץ ובטחון (7.1983-11.1981) מיכל קודם- 10/מו/69
כ-1490/15 ועדת חוץ ובטחון – הזמנות  ברכות ומכתבי תודה (2.1983-6.1981) מיכל קודם- 10/מו/69
כ-1524/35 ארוחת ערב לכבוד חברי משלחת מנהיגים מאירופה ומארה"ב (27.8.1998)    (אש התורה) וטקס הענקת אותות היובל לאישים שפעלו למען ישראל והעם היהודי ע"י קרן "עמיתי ירושלים" של אש התורה
כ-1526/30 טקס לציון הופעת בול 50 שנה להכרזתו של דוד בן גוריון בכנסת על ירושלים כבירת מדינת ישראל   (13.12.1999) טקס ציון הופעת בול לרגל  50 שנה להכרזת בן גוריון על ירושלים בירת ישראל
כ-1527/8 כינוסי תלמידים בנושא: "הדמוקרטיה וחופש הביטוי בראי הכנסת"  (1.2.2000) התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לכינוסי תלמידים בנושא "הדמוקרטיה וחופש הביטוי בראי הכנסת" בבניין הכנסת  לוחות זמנים של הסיורים  החלטות הוועדה לטיפול באירועים במתחם הכנסת  ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט
כ-1544/25 ישיבת אבל של הכנסת לזכר חללי צה"ל 73 באסון המסוקים בצפון
כ-1545/7 אירוח י"ב מדליקי המשואות בסימן:  איכות הסביבה בישראל  (11.4.94) התיק מכיל תוכניה ולוח זמנים של אירוח י"ב מדליקי המשואות בסימן "איכות הסביבה בישראל" – בכנסת  על ידי יושב ראש הכנסת.
כ-1545/7 אירוח י"ב מדליקי המשואות בסימן:  איכות הסביבה בישראל  (11.4.94) התיק מכיל תוכניה ולוח זמנים של אירוח י"ב מדליקי המשואות בסימן "איכות הסביבה בישראל" – בכנסת  על ידי יושב ראש הכנסת. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
כ-440/28 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק זכרון השואה והגבורה  יד ושם התיק מכיל את מסמכי חוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם  תשי"ג-1953 המקבע בחוקי המדינה את חובת זיכרון השואה ואת תפקידה של רשות הזיכרון יד ושם  בחתימת ידם של נשיא המדינה  ראש הממשלה ושר החינוך.
כ-470/64 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות חרום חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון  חבל עזה  רמת הגולן  סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשמ"ב – 1981. החוק נתקבל בכנסת ב-23.12.1981 וחתום ע"י נשיא המדינה  יצחק נבון  ראש הממשלה  מנחם בגין ושר המשפטים  משה נסים.
כ-494/22 הכנסת השביעית – ועדת הפנים – מצב הבניה בכפרים ערבים ובעיות מתאר לכפרים שלה פרוטוקולים מישיבות ועדת הפנים של הכנסת בנושא מצב הבנייה בכפרים ערביים ובעיות הכנות תכנית מיתאר לכפרים אלו; פרוטוקול כנס ראשי המועצות המקומיות במשולש.
כ-577/1 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: הצעת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  הצעת חוק לשכת עורכי הדין  הצעת חוק הפטנטים  הצעת חוק חופש המידע  בחירת יו"ר לועדה ועוד.
כ-577/10 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: מניעה הסתה ואלימות ואכיפת שלטון החוק בעת בעת מאבקים ציבוריים  בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו  תקנות מרשם האוכלוסין  חוק רישוי עסקים  הימורי אזרחים ישראלים בקזינו ביריחו  אכיפת חוק העונשין  חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי)  חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע  חוק סיוג ויתור על שטח  אישור הסדרי קבע במשאל עם  חוק בית המשפט לעניינים מנהליים  חוק החברות  חוק לתיקון סדר הדין האזרחי  חוק יסוד: נשיא המדינה (משך כהונת נשיא המדינה)  חוק סדר הדין הפלילי  החלטה בדבר הגדלת מספר שופטי בית המשפט העליון ועוד.
כ-577/11 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק הדיינים  תקנות בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין)  חוק איסור לשון הרע  חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים  חוק השמות (תיקון-סייג לקבלת שם מאימוץ)  חוק העמותות  בקשה לרביזיה והצבעה על חוק העונשין וחוק סדר הדין הפלילי  תיקון חוק יסוד: הממשלה – מועד הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ועוד.
כ-577/12 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק לאיסור תחרות לא הוגנת  תיקון חוק יסוד: הממשלה-מועד הבחירות לכנסת ולראש הממשלה  חוק בתי משפט לעניינים מנהליים  חוק החברות  חוק התפזרות הכנסת הארבע עשרה  חוק שיפוט בתי דין רבניים  חוק גיור ממלכתי אחיד והמכון ללימודי יהדות  חוק שירותי הדת היהודיים  חוק המפלגות ועוד.
כ-577/13 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה  חוק יסוד: הממשלה (ביטול והשבה)  דיון בהסתייגויות להצעת תיקון חוק שירותי הדת היהודיים  חוק איסור לשון הרע  חוק יסוד: משאל עם  חוק סיוג ויתור על שטח  חוק רישוי עסקים (עסק של אבזרי מין)  חוק שיפוט בענייני התרת נישואין  חוק המפלגות ועוד.
כ-577/14 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – זכות שימוע)  חוק לתיקון פקודת הנזיקין  חוק ההסגרה  בקשה לקידום החוק לביטול הבחירות הישירות לראש הממשלה  חוק הבחירות לכנסת  תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה  כללי לשכת עורכי הדין (התמחות)  חוק השמות  חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה  חוק המפלגות  חוק ההוצאה לפועל  חוק שכר וגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  חוק יסוד: הכנסת  חוק יסוד: נשיא המדינה  חוק יסוד: מבקר המדינה  חוק יסוד: השפיטה  היערכות מערכת בתי המשפט והפרקליטות לעמידה בלוח-זמנים נאות בהליכים משפטיים  ומניעת עינויי דין ועוד.
כ-577/15 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק העמותות  תקנות השיפוט הצבאי  חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה  חוק ההסגרה  תקנות חובת המכרזים  תקנות חופש המידע  תקנות עזרה משפטית בין מדינות ועוד.
כ-577/2 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים:הצעת חוק לשכת עורכי הדין  הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  צו המועצות המקומיות  צו העיריות  צו סדר הדין הפלילי  תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים  הצעת חוק השימוש בתאריך העברי  הצעת חוק הירושה  הצעת חוק העונשין (לא תעמוד על דם רעך)  צו בתי המשפט  הצעת חוק יום ירושלים  חוק יסוד חופש העיסוק  חוק חופש המידע  חוק חובת המכרזים  חוק רמת הגולן  חוק איסור לשון הרע  חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל) ועוד.
כ-577/3 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת החוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: צו המועצות המקומיות  צו העיריות  הצעת חוק הירושה  תקנות הערבות  תקנות הפטנטים  תקנות חובת המכרזים  חוק העונשין (לא תעמוד על דם רעך)  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים  חוק הנוער  חוק למניעת אלימות במשפחה  חוק ההדדיות בקיום הסכמים  הנהלים המיוחדים לאכיפת החוק והסדר על ישראלים תושבי יש"ע  חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור  דיון בדו"ח הוועדה לבדיקת בתי המשפט הרגילים בישראל  חוק גיל הנישואין ועוד.
כ-577/4 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק למניעת אלימות במשפחה  חוק העונשין  דיון מיוחד בנושא האלימות הגוברת נגד מערכת אכיפת החוק-בתי המפשט  משטרת ישראלושירות בתי הסוהר  צוי הענקת סמכויות מעצר לעובדי גופים שונים  תיקון זמן כהונתו של הנשיא  חוק בתי משפט לעניינים מנהליים  חוק העונשין (לא תעמוד על דם רעך)  תיקון פקודת החברות  חוק השימוש בתאריך העברי ועוד.
כ-577/5 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק הירושה  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  תקנות חובת המכרזים  חוק בתי הדין הדתיים  חוק שידורי תעמולת בחירות לרשויות המקומיות ברדיו האזורי  חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים  חוק לתיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה  חוק גיור ממלכתי אחיד והמכון ללימודי יהדות  חוק איסור לשון הרע  חוק העונשין  יוק יסוד הממשלה  דיון מוקדם בנושא משאל עם  חוק לתיקון בדרי הדין האזרחי  חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט ועוד.
כ-577/6 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק העונשין (ענישה בעבירות מין)  חוק אימוץ ילדים  חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים  חוק עזרה משפטית בין מדינות  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  חוק איסור לשון הרע  חוק העונשין  תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים  פקודת המטה הארצי – המרשם הפלילי  תקנות חובת המכרזים  תקנות הטוענים הרבניים  תקנות הסנגוריה הציבורית  תקנות העבירות המנהליות   שידורי תעמולת בחירות לרשויות המקומיות ברדיו האזורי ועוד.
כ-577/7 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  חוק העונשין  חוק לטיפול בתביעות של פעולות כוחות הביטחון ביהודה  שומרון וחבל עזה  חוק גיל הנישואין  חוק השימוש בתאריך העברי  חוק המפלגות  תקנות העבירות המינהליות  חוק בתי המשפט לענייניים מנהליים  חוק הדיינים  חוק כרטיסי חיוב ועוד.
כ-577/8 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק הבחירות (תעמולות בחירות לרשויות המקומיות ברדיו האזורי)  חוק למניעת אלימות במשפחה  חוק ההדדיות בקיום הסכמים  חוק אימוץ ילדים  חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים  תקנות העבירות המינהליות  תקנות וכללי המרשם הפלילי  דרך טיפולה של המדינה בניצולי שואה החוסים בבתי חולים פסיכיאטריים  חוק הירושה  תקנות הירושה  תקנות בית המשפט לענייני משפחה  תקנות בית המשפט  חוק התפזרות הכנסת הארבע עשרה  חוק יסוד: הממשלה ועוד.
כ-577/9 ועדת חוקה – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת חוקה  חוק ומשפט של הכנסת הארבע עשרה בנוגע לחקיקת החוקים והנושאים: חוק איסור לשון הרע  צו המועצות המקומיות- המועצה המקומית מכבים-רעות  שאלת תוקף הסכם וואי מבלי שאושר ע"י הממשלה  חוק ההסגרה  חוק לשחרור מוקדם של אסירים  חוק הדיינים  חוק פקודת השותפויות  חוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)  תקנות הסנגוריה הציבורית ועוד.
כ-591/12 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 4) – פניות ציבור – עניני ערבים יחידים נתיק מכיל: לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 4) – פניות ציבור – עניני ערבים יחידים.
כ-761/9 ח"כ יגאל ביבי – השואה – איתור והשבה של כספי השואה התכתבויות ומסמכים מלשכת חבר הכנסת יגאל ביבי כחבר ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה: מדריך לניצולי שואה: פיצויים  רכוש  ביטוח  בנקים  ארגוני סיוע  חקר והנצחת השואה ועוד בהוצאת ועדת התביעות ומרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל  פירוק רשת הגישה (Local Loop Unbundling)  תקנות הפרלמנט האירופי והמועצה בדבר גישה נפרדת לרשות מקומית (דצמבר 2000)  Network Unbundling  מסמכים וטפסים של הועדה  מסמך עקרונות בדבר הסדר בדיקה חיצונית של חשבונות קורבנות השואה בבנקים בישראל (אפריל 2001)  דו"ח ביניים מס' 2 של ועדת החקירה  מזכר – כתב עת לענייני השואה  העם היהודי  אנטישמיות ודמוקרטיה (גיליון 15 – נובמבר 2001) ועוד.
כ-787/4 חקיקה בכנסת דפוסי חקיקה  הליכי החקיקה בכנסת ועזרי חקיקה
כ-828/2 ועדות משותפות של ועדת כספים וחוץ ובטחון לנושא חוק חינוך תושבי בקעת הירדן – פרוטוקולים
כ-834/9 ח"כ נעמי חזן – ממשל עצמי אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד  מאמרים והתכתבות בין ח"כ נעמי חזן לגורמים שונים בצה"ל  המינהל האזרחי  משרד הביטחון וגורמים אחרים בנוגע לזכויות האדם של הפלסטינים בשטחים  לבעיות שיכון ברצועת עזה ולבקשותיהם בעניינים שונים: העסקת רופאים פלסטינים בבתי חולים במזרח ירושלים  תלונות על עינויים ובעיות בטיפול רפואי של עצירים (לחלק מהמכתבים מצורפים מסמכים שונים) ועוד.
כ-877/5 ח"כ נעמי חזן – ממשל עצמי התיק מכיל התכתבויות בין ח"כ נעמי חזן לגורמים שונים בצה"ל  המינהל האזרחי  משרד הביטחון  ארגוני זכויות אדם וגורמים אחרים בנוגע לטיפול בבקשות ופניות של פלסטינים תושבי השטחים בעניינים שונים: איחוד משפחות  רשיונות כניסה לישראל  רשיונות ביקור  תלונות על עינויי עצירים בטחוניים  תלונות על התנהגות חיילי צה"ל בעזה וביו"ש ועוד (לחלק מהמכתבים מצורפים מסמכים שונים וביניהם סיכום ועידה נגד עינויים ופרסומים של אמנסטי ורל"א [רופאים למען זכויות אדם] על זכויות האדם בשטחים).
כ-884/20 ח"כ רחבעם זאבי – התכתבויות בנושאים שונים דו"חות של מרכז אדוה על תקציב המדינה והמצב החברתי ומכתבים פרטיים וציבוריים שנשלחו אל ח"כ זאבי מגורמים ציבוריים ופרטיים שונים בנושאים הקשורים לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית: שכר מינימום  בטחון המתנחלים בחברון בפרט וביהודה ושומרון בכלל  טענות "הקשת הדמוקרטית המזרחית" על אפליית ערבים ומזרחים בהקצאת רקעות ע"י המדינה  דרישת עקורי איקרית וברעם לחזור לכפריהם  זיהום אוויר מתחבורה בישראל ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
כ-885/12 ח"כ רחבעם זאבי – כנסת – פניות ציבור רשימת שמות ומענים של חברי הממשלה  טיוטת קווי היסוד של מדיניות הממשלה  הודעות לעיתונות מטעם הממשלה  פניות ציבור אל ח"כ זאבי והתכתבות פרטית וציבורית בינו לבין שרים  פקידי ממשלה וגורמים ציבוריים שונים בנושאי הפניות ונושאים ציבוריים אחרים הקשורים לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית: הכרה בנצרים ובמורג כישובי עימות  הצעת חוק עזרה ראשונה  חוק עידוד השקעות הון  התנגדות לסבסוד דמי הנסיעה באוטובוס לפועלים מעזה העובדים בישראל  כינויו של ערפאת כ"נשיא" ביחס לערפאת ע"י האירופאיים  יחסי ישראל והרשות הפלסטינאית  תפילת יהודים בקבר יוסף בשכם  ועוד.
כ-888/6 ח"כ רחבעם זאבי – פניות ציבור מכתבים נכנסים ללשכתו של ח"כ רחבעם זאבי מטעם ארגונים ואנשים פרטיים בנוגע לעניינים אישיים וציבוריים הקשורים לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית: הזמנות לאירועים  קריאה להדחת הנשיא עזר וייצמן  יוזמה לבדיקות פוליגרף בשרות הציבורי  פרסומות בכבלים  החוק להגנת הדייר  קליטת חיילים משוחררים  הידרדרות במצבו של נמל אילת  ביטול מס רכוש  טרור פלסטיני  השלכות הסכמי אוסלו ופינוי חברון  בקשת מכון האור ישראל-אפריקה בראשות ד"ר אוריאל בן משה (במקור נגימבוס בודול) לאשר פעולה וסיועה ועוד.
כ-888/7 ח"כ רחבעם זאבי – פניות ציבור ותשובות פניות ציבור אל ח"כ רחבעם זאבי מטעם ארגונים ואנשים פרטיים ותשובותיו בעניינים אישיים של הפונים ובנושאים ציבוריים הקשורים לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית: פרישת מפלגת "מולדת" מממשלת שמיר  הצעת חוק לפטור ממע"ם על ספרים  גובה משכורות חברי הכנסת  יחסי ישראל-ארה"ב וביקורת על שגריר ארה"ב בישראל מרטין אינדיק  זכויות הטיסה של ערפאת מעל התנחלויות  נעדרים  תנאי השירות של חיילי מילואים  קרב "סולטן יעקב" ועוד.
ל-2666/5 מבצע חיפוש אחרי נעדרים  ילדי תימן
מ-1297/2 Military Court בתי-דין צבאיים   רשימת מבקרים
מ-4869/4 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 13  13א' 15-14 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: דיזנגוף  יהושע בן נון  שלמה המלך  ארלוזורוב  אמסטרדם  הירקון  בן יהודה  קורדובה  ז'בוטינסקי  ארבע ארצות  וסוקולוב (אזורי קלפי מס': 13 – 15).
מ-4869/5 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' :18-15 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: רופין  בן יהודה  גורדון  שדרות קרן קיימת לישראל  אבן גבירול  שמואל הנגיד  קליר  ויזל  שלמה המלך  ליברמן  ואלחריזי (אזורי קלפי מס': 15 – 18).
מ-4869/6 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 20-19 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: הירשנברג  דיזנגוף  גוטליב  גורדון  ושדרות קרן קימת לישראל (אזורי קלפי מס': 19 – 20).
מ-4869/9 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 108-107 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: רמב"ם  גבעת בן יהודה  סלמה  ובשכונת שפירא (אזורי קלפי מס': 107 – 108).
מ-4871/11 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – גבעתיים איזור קלפי מס' 1-3.
מ-4871/12 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – גבעתיים אזור קלפי 4-5.
מ-4872/16 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל-אביב  בשכונת התקווה  וברחובות שח"ל וחשמונאים (אזורי קלפי מס' 109 – 110).
מ-5040/1 Record of Persons Wanted – רישום מבוקשים בתיק יומן ובו רישום של מבוקשים ערביים על עבירות שונות. לא ברור לאיזו תחנת משטרה שייך היומן.
מ-5040/5 Military Court – בית משפט צבאי התכתבויות בנוגע לתיקים שנדונו בפני בתי המשפט הצבאיים בתקופת המנדט על ארץ ישראל: אנשים שנעצרו באזור תל אביב  יפו  ירושלים  לוד וכו' באשמות שונות – בעיקר על אחזקה לא חוקית של נשק  ועמדו לדין. כמו כן  בתיק העתק של כתב האשמה נגד גאולה כהן  על שידור לא חוקי עבור הלח"י ואחזקת נשק לא חוקית. (המשך בתיק 6)
מ-5125/21 Rural health training center מרכז הדרכה כפרי לבריאות
מ-5697/11 חיפה – רשיונות להפעלת מכולות וחנויות לממכר מזון מסמכים  ממחלקת הבריאות ובהם  טפסי בקשת רשיון להפעלת מכולות וחנויות לממכר מזון  שרטוטים ותכנונים של בתי-העסק שהגישו בקשה לרשיון  תזכירים והתכתבות בנושא.
מ-6501/6 Jamileh Issa El Ama vs. Antonine F. Albina – ג'מילה אל אמה נגד אנטוין אפ. אלבינה סכסוך בנושא חוזה שכירות.
מפה-3960/1 מפת ההתישבות באיזור יהודה  שומרון  בקעת הירדן וחבל עזה על-גבי המפה המקורית של ישראל ( פיזית ) מקו זכרון-יעקב – ירדנה בצפון עד איזור חולות חלוצה – ים המלח בדרום  כולל באר-שבע  דימונה – סומנו ישובים חדשים; כולל ים התיכון וים המלח; סומן קו הפסקת האש עם ירדן בפינה שמאלית תחתונה – מפת רצועת עזה סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות; סימני הישובים ( ישובים  מאחזים והאחזויות נח"ל  מוקדים עירוניים ) בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – 1979; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – 1980; רשום גם נוב. 1982
מפה-4264/2 ( הארץ המובטחת וחלוקה לשבטים )   Terra Promisa in fuas Tribus partesque divisa התיק מכיל מפה היסטורית של ארץ ישראל וחלוקתה לשבטים המודפסת בתוך הספר; כולל ים הגדול (התיכון)  ים המלח; סומנו גבולות השבטים  מדינות השכנות סימני הרים  ישובים  שמות השבטים וכו' המחבר – N. Sanson
מפה-4359/1 ( חצי-האי סיני – גליון דרומי )  ( Sinai Peninsula – ( South Sheet צלום מוגדל של מפה פיזית טופוגרפית עם צלומי-אויר של סיני – גליון דרומי ( החלק המזרחי ) על-גבי נייר-צלום מבריק מתוצרת צבא ארה"ב; כולל דרום-מזרח סיני ( מצרים )  דרום-מערב נגב ( ישראל )  חוף מערבי וחוף מזרחי של מפרץ עקבה; כולל אילת  רס תבה  רס אל-בורקה וכו'; כולל החלק הצפוני של מפרץ עקבה; על-גבי המפה סומנו גבול בין-לאומי ( החלק הדרומי )  קוים Line B  Line D; אזורים Zone B  Zone C  Zone D ( רשת מרקטור רוחבית בין-לאומית  אזור 36 Universal Transverse Mercator Grid  International Spheroid ) סימנים פיזיים  טופוגרפיים  הדרוגרפיים  של כבישים  שדות-תעופה  הסכם שלום ( 11-78 503978 ) בסיס המפה – חסר
מפה-4524/1 ( מפה בסיסית של אזור רמלה )   Ramle Area Base Map התיק מכיל תרשים מפה של אזור רמלה; סומנו ראשון לציון  רמלה  רחובות וכו'; קוים של גלים סייסמיים בשנים 1952 – 1956 סימנים סייסמיים בוצע ע"י ד"ר ל. ויסלינג
מפה-4549/1 ( מעברי מים בגשרי מסילות ברזל) Waterways at Railway Bridges – מס' 33 תכנית בנית הגשר – קו אל-מסעודיה – תולכרם Waterways at Railway Bridges – Line El Mas'udia – Tulkarm צלום של תכניות הגשרים במסילות ברזל על-פני מפלסי מים בקו אל-מסעודיה – תולכרם – מס' 33; כולל מס' סידוריים וסעיפים  מידות מפלס המים במ"מ מתיחס למכתב מס' L 582/1 מ- 16.5.42; מס' BD/566/11 לפי המידע ובהסכמה של רכבת א"י  מח' הנדסה District Eng. Palestine Railways
מפה-4693/1 ( רפיח – מחלקת המדידות )   Rafah – Survey of Palestine צילום מפה טופוגרפית של אזור רפה ( רפיח ) והסביבה  כולל ח'ן יוניס  בני סוהילה  עבסן וכו'; סומן גבול בינלאומי עם מצרים סימנים טופוגרפיים  של דרכים ומסילת ברזל  סוגי הנטיעות נתונים – חסרים
מפה-4768/1 ( הצעה לנקודת משטרה – ג'יפטליק – תרשים התכנית – תיקון ) Proposed Police Post  Jiftlik – Sketch Plan Revised תרשים תכנית של נקודת משטרה בג'פטליק על-גבי נייר שקוף מוצהב ( תיקון ) – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד ( שונה ממס' 4767 ); למעלה בימין – הערות נתונים – מס' סידורי ומס' שרטוט – חסרים; שורטט ע"י J.S.; תאריך – 7/2/1940 ( קדם למס' 4767 ); בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
מפה-4771/1 ( הצעה לנקודת משטרה – עתלית – תרשים התכנית )   Proposed Police Post – Athlit – Sketch Plan התיק מכיל תרשים תכנית של הצעה לנקודת משטרה בעתלית על גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי ומס' שרטוט – חסרים; שורטט ע"י J.S.; תאריך – 18/12/1939; בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות 28.12.39 למעלה בימין רשום – הוחלף (Superseded)
מפה-4774/1 ( הצעה לנקודת משטרה – עתלית – תרשים התכנית מתוקן ) Proposed Police Post – Athlit – Sketch Plan Revised התיק מכיל תרשים תוכנית של הצעה לנקודת משטרה בעתלית על גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 8; מס' שרטוט – חסר; שורטט ע"י J.S.; תאריך – 14.1.1940; בצד ימין – חתימת אישור ב-15.1.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות 15/1/40
מפה-5000/1 ( הצעה חילופית לתכנית חלוקה ברמלה )  Alternative Proposal for Parcellation – Block 4450  Parcell 48 – Ramle התיק מכיל את תרשים התכנית לחלוקת מגרשים חילופית בגוש 4450  חלקה 48 ברמלה על-גבי נייר שקוף מוצהב (בעפרון); סומנו גבול התכנון  מגרשים לחלוקה (ללא מספרים)  כבישים  מידות רוחב הכבישים סימנים טופוגרפיים  של תכנון נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/624/47; תאריך 20-12-47; שורטט ע"י Y.A
מפה-5110/1 ( ביסן – תרשים של גן ציבורי )   Beisan – Layout  of Public Square תרשים תכנית התכנון של גן ציבורי עם ערוגות ומזרקות בביסאן על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבולות המתחם  גבול של שטח בבעלות פרטית; כולל דאר  תחנת משטרה  כבישים  שבילים להולכי רגל  מידות סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/342/40; מס' אסמכתא Z/719/36; תאריך 18.12.40; שורטט ע" A. Kahane
מפה-5136/1 ( שרונה – תכנית התכנון )   Sarona – Outline Scheme תרשים תכנית התכנון של שרונה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנית  כבישים הקיימים  המתוכננים ובהרחבה  מידות  בנינים  שכונות שטחים החקלאי  הציבורי; כולל רח' יהודה הלוי  דרך פתח-תקוה  תל-אביב  מזרח תל-אביב  שכונת מונטפיורי; בצד שמאל – טבלת מידות מינימום של המגרשים סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/372/41; מס' אסמכתא Ref. Number Z/1048/37; תאריך 4.7.41; שורטט ע"י A.Kahane
מפה-5555/1 מפה טופוקדסטרית – גליון מס' 170-275 צלום מפה טופוקדסטרית חקלאית של אזור 170-275 ( מערבית לאזור 175-275 ); סומנו קו שביתת הנשק עם לבנון  גבולות הכפרים  מגרשים  מספרים של סוגי הנטיעות שונות באחוזים  מס' גושים בשולי המפה ( דרום-מערב ); כולל ג'ורזיח א-בווקיר וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  אדמיניסטרטיביים  קדסטריים  של סוגי הנטיעות  דרכים בסיס המפה – שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות – משרד העבודה והבינוי – 1949
מפה-6209/1 תוכנית מוקדמת (סקיצה) לשטחי הקברים – משפחת הנשיא יצחק בן-צבי ז"ל בהר-המנוחות בירושלים שרטוט של תוכנית לחלקת הקברים של משפחת הנשיא בן-צבי.
מפה-6270/1 Plan of Rafah village – Gaza Sub-District שרטוט של גושים וחלקות קרקעות באזור רפיח. אין שם ותאריך להוצאת המפה.
מפה-6271/1 Rafah Sub-District – Gaza מפה טופוקדסטרית של אזור רפיח. חלוקה לאזורים וחלקות של אזור רפיח  עם ציון הגבול עם מצרים. האזורים מוסמנים באותיות רומיות  ומפה מוקטנת של רפיח בקנה מידה 1:10 000 בצד ימני למעלה של המפה. המפה מודפסת על מפה של אזור ירושלים-יריחו-צפונה עם חתימה של מחלקת הקרקעות מ 1932.
מפה-6272/1 Rafah Diagram התיק מכיל שתי מפות קטנות של אזור רפיח. 2 דיאגרמות של מפת טיוטה (Blueprint) של אזור רפיח  ללא קנה מידה או תאריך  עם כיוונים שונים וחלוקה לאיזורים.
מפה-6343/1 חתכים לרוחב – פיתחת רפיח – מושב מספר 2 – כביש מספר 6 שרטוט על גליון הנדסי משובץ של חתכי כביש מתוכנן במושב מתוכנן בפיתחת רפיח. שורטט ע"י חברת זאב כהן למדידות והנדסה בע"מ. לשרטוט מקרא של הסימונים עליו והערות על השרטוט עצמו. נמצא באוגדן קרטון למפות ועליו הרישום "פתחת רפיח – מושב מספר 2 – משרד השיכון האגף לבנייה כפרית". על האוגדן רישום בכתב יד – "לכבוד מר יעקב גולן  משרד השיכון  ירושלים".
מפה-6735/1 עזה – Palestine. Gaza. Sheet 2 מפה טופוגרפית של עזה והסביבה. Palestine Grid. על המפה סימוני דרך למכונית משא  למכונית עם הנעה קדמית  למכונית קטנה וסימוני קווי מים. הודפס ע"י שרות המפות וצלומים  צבא הגנה לישראל  אוגוסט 1948.
מפה-7615/1 Jerusalem 170-125.1.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור המושבה הגרמנית. DISTRICT JERUSALEM SUB-DISTRICT JERUSALEM Published by the Survey of Palestine 1937. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924 המפה זקוקה לשיקום
מפה-7680/1 Jerusalem 170-130.11.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור הר הזיתים. DISTRICT JERUSALEM. SUB-DISTRICT JERUSALEM. Revision 1939 & Additional Survey 1945. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924 Reproduction & Printed by the Survey of Palestine 1947
נ-103/106 גנזא חוג לאומנות יהודית עממית התכתבות לשכת נשיא המדינה עם מוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור  בנוגע להקצבה ולקבלת ספרים.
נ-103/26 ארגון יוצאי פונסק וקארלון פניות אזרחים.
נ-103/27 ארגון יוצאי סטויבץ בישראל פעילות ארגון יוצאי סטויבץ (מחוז מינסק  בלארוס) בישראל-הנצחת קרבנות השואה על ידי נטיעת עצים בחורשת סטויבץ ביער הקדושים  חוזה רכישת דירה בתל אביב למטרת ניהול ספריה ומוזיאון של ארגון יוצאי סטויבץ  פניית הארגון לנשיא שזר בבקשה להפגש עמו.
נ-106/4 מוסד הרב קוק מסמכים מלשכת נשיא המדינה  הנוגעים למוסד הרב קוק  כגון: כנסים תורניים של המוסד  התכתבות עם הנשיא זלמן שזר  רשימות ספרים שיצאו לאור ועוד.
נ-107/20 התאחדות כדורגל בישראל התכתבויות ההתאחדות עם לשכת נשיא המדינה בנוגע להשתתפות הנשיא בגמר גביע המדינה.
נ-109/10 התאטרון הקאמרי התכתבות הנשיא עם אורנה פורת בעניין תאטרון הילדים של הקאמרי. הזמנות לנשיא להצגות התאטרון
נ-110/13 ארגון יוצאי העיר פשריץ בישראל התיק מכיל מכתב מארגון יוצאי העיר פשריץ בישראל לנשיא זלמן שזר.
נ-119/88 Jorge Luis Borges התכתבות מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  עם הסופר הארגנטינאי חורחה לואיס בורחס (Jorge Luis Borges) אשר החלה במכתב ששלח הסופר במהלך ביקורו של שזר באורוגוואי.
נ-14/11 בן-צבי יצחק – אגודה לשיקום האסיר והעבריין מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם בקשת תרומה שנתית מהאגודה לשיקום האסיר והעבריין  עלון האגודה.
נ-14/79 בן-צבי יצחק – ארגון יוצאי איביה בישראל התיק מכיל מכתב תנחומים לנשיא יצחק בן צבי מארגון יוצאי איביה (איוויע) בישראל  לרגל יום השנה השמיני לפטירת אביו.
נ-14/80 בן-צבי יצחק – ארגון יוצאי נובוגרוצק בישראל התיק מכיל מכתב בקשה מועד הארגון יוצאי נובוגרוצק בישראל לפגישת הנשיא עם חברי מערכת ספר "יזכור" לעיר נובוגרוצק.
נ-14/83 בן-צבי יצחק – ארגון מבקשי קצבות ופיצויים מחו"ל חליפת מכתבים בענין הגנת זכויותיהם של חברי ארגון מבקשי קצבות ופיצויים מחו"ל  אשר מכניסים לישראל מטבע זר רב.
נ-14/92 בן-צבי יצחק – הועדה למען השלום בישראל התיק מכיל מכתב מהוועד הארצי למען השלום בישראל המיועד לשר החוץ (ולראש הממשלה) משה שרת בנוגע לנושא עניין תמיכתה של ישראל בקבלת סין העממית לארגון האו"ם
נ-155/8 ביקורי הנשיא שזר בחוץ לארץ – ביקור בקנדה תכתובות בנוגע לביקורו של הנשיא זלמן שזר ורעייתו בקנדה. תכניות ארגוניות לביקור. התכתבות בנושאים: תפילת הנשיא בבית-כנסת בטורנטו  ביקור במרכז הקהילה היהודית באוטווה הכנת התוכנית ולוח זמנים; סיקור עיתונות לביקור הנשיא; התכתבות בנושא המתנות מטעם הנשיא; תכניות לגב' שזר בקנדה; ביקורי ריבונים ב'אקספו 1967' – הייתה התערוכה העולמית שנערכה בעיר מונטריאול  קנדה  בשנת 1967. תערוכה זו נחשבת עד היום לגדולה ולמוצלחת ביותר מבין כל הירידים העולמיים שנערכו  בה השתתפו 62 מדינות וביקרו יותר מ-50 מיליון מבקרים.
נ-16/36 בן-צבי יצחק – הספריה הלאומית – קבלה על הכתר הקורא
נ-17/70 בן-צבי יצחק – כפר בת-שלמה מכתב ועד הכפר לנשיא בענין בעיות הכפר.
נ-18/105 בן-צבי יצחק – ארגון מפוני העיר העתיקה ירושלים התיק מכיל: התכתבות עם משרד ראש הממשלה  רשות הפיתוח של משרד האוצר על בעיות שיכון
נ-201/11 תצלומים מטקס קבלת פנים לילדי ה' באייר תש"ח תצלומים מטקס קבלת פנים של נשיא המדינה זלמן שזר ביום העצמאות תשכ"ח בהשתתפות רעייתו רחל כצנלסון-שז"ר  רעיית הנשיא הקודם רחל ינאית בן-צבי ואישי ציבור נוספים שלהם העניק תעודה לא מזוהה.
נ-394/20 נשיא המדינה אפרים קציר – הכנסיה הרוסית – אורתודוכסית התכתבויות בנושא פניית סינוד הבישופים של הכנסייה האורתודוקסית הרוסית מחוץ לרוסיה לנשיא קציר בעניין קרקעות הכנסייה והנציגות החוקית של הכנסיה האורתודוקסית בארץ.
נ-408/1 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שפירא אברהם כהנא) מכתב מהרב הראשי האשכנזי אברהם כהנא שפירא לנשיר המדינה חיים הרצוג המברך אותו על מתן החנינה לאסירי "המחתרת היהודית" ומכתב תודה על ספר שהעניק לו.
נ-408/25 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אמין טריף) התיק מכיל חליפת מכתבים בין הנשיא חיים הרצוג לבין ראש העדה הדרוזית השייח אמין טריף  וכן מכתבים אל הנשיא בנוגע לחרם שהוטל על סופר דרוזי בשל פרסום ספרו בעברית – שהועברו לשייח טריף.
נ-42/33 ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET ENGAGES VOLONTARES JUIFS מכתב אגודת הותיקים והמתנדבים היהודים בצרפת בזמן מלחמת העולם השנייה לנשיא יצחק בן צבי ורעייתו  בברכת ראש השנה שמח להם ולכל ישראל.
נ-433/5 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – ישיבת אש תורה מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם התכתבות עם ישיבת אש התורה בדבר פעילותם  ברכות והזמנות הנשיא לאירועי הישיבה.
נ-433/5 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – ישיבת אש תורה מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם התכתבות עם ישיבת אש התורה בדבר פעילותם  ברכות והזמנות הנשיא לאירועי הישיבה.
נ-436/41 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – בית המדרש לרבנים באמריקה התכתבות לשכת הנשיא חיים הרצוג עם בית המדרש לרבנים באמריקה  בדבר פעילותם  ברכות ואירועים.
נ-438/34 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – התאטרון הקאמרי תל-אביב התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. השמנות לנשיא להצגות של הקאמרי
נ-44/104 בן-צבי יצחק – Women's Organization of Hapoel Hamizrachi פניה אל אשת הנשיא מארגון הפועל המזרחי בארצות הברית.
נ-44/11 בן-צבי יצחק – Pasteur S.A מכתבי ברכה ותשובת הנשיא ליהודים מאיראן.
נ-44/21 בן-צבי יצחק – Providence Hebrew Day School התכתבות הנשיא עם ישיבת דפרובידנס בארצות הברית.
נ-44/23 בן-צבי יצחק – Religious School התכתבות הנשיא עם תלמידי בית ספר בית ישראל מניו יורק.
נ-44/37 בן-צבי יצחק – Shaaray Tefila התכתבות הנשיא עם מוסדות ואנשים פרטיים בארצות הברית.
נ-456/18 הנשיא חיים הרצוג – תנועת כ"ך והרב מאיר כהנא (כרך א') התכתבות הנשיא הרצוג בעניינו של מאיר כהנא  הכהניזם והמחתרת היהודית.
נ-481/6 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות בדבר פעולות המוסדות  ארועים – ישיבת אש תורה מסמכים מלשכת נשיא המדינה חיים הרצוג ובהם התכתבות בדבר פעולות ישיבת אש התורה  הזמנות לאירועי הישיבה  רשימת מלגות מדריכים  קטע עיתונות שהתפרסם ב "מעריב" אודות הישיבה ועוד.
נ-56/23 בן-צבי יצחק – הקמת המועצה הזמנית תש"ח מתיקה של הגב' אבן-טוב העתקי מכתבים והודעות.
נ-563/143 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רמת הגולן  תשמ"ב בתיק חוק רמת הגולן חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג..
נ-563/147 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  תשמ"ב בתיק חוק מבקר המדינה חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין
נ-563/150 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 14)  תשמ"ב בתיק תיקון לחוק השיפוט הצבאי חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הבטחון אריאל שרון.
נ-563/152 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון)  תשמ"ב בתיק תיקון לחוק הרשויות המקומיות חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג.
נ-563/159 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 5)  תשמ"ב בתיק תיקון לחוק מימון מפלגות חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
נ-563/161 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השימוש בהיפנוזה  תשמ"ד בתיק חוק השימוש בהיפנוזה חתום בידי נשיא המדינה חיים הרצוג  ראש הממשלה יצחק שמיר ושר הבריאות אליעזר שוסטק.
נ-563/165 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חיילים משוחררים  תשמ"ד בתיק חוק חיילים משוחררים  חתום בידי נשיא המדינה חיים הרצוג  ראש הממשלה יצחק שמיר.
נ-564/222 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (משמר אזרחי)  תשל"ה בתיק חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (משמר אזרחי)  תשל"ה  חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר המשטרה שלמה הלל.
נ-565/219 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השופטים (תיקון מס' 7)  תשמ"א בתיק תיקון לחוק השופטים חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים משה ניסים.
נ-565/224 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6) בתיק תיקון לחוק יסוד הכנסת חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון וסגן ראש הממשלה וממלא מקומו יגאל ידין.
נ-565/241 חוקים בחתימת הנשיא – חוק האזרחות (תיקון מס' 4)  תש"ם בתיק תיקון לחוק האזרחות חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג.
נ-565/252 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מניעת טרור  תש"ם בתיק חוק לתיקון פקודת מניעת טרור חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-565/254 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל  תש"ם בתיק חוק יסוד ירושלים בירת ישראל חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
נ-565/256 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השופטים (תיקון מס' 5)  תש"ם בתיק תיקון לחוק השופטים חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-566/110 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3) בתיק תיקון לחוק יסוד הממשלה חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין .
נ-566/15 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המשטרה (נכים ונספים)  תשמ"א בתיק חוק המשטרה חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג.
נ-566/17 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הארכיונים (תיקון מס' 2)  תשמ"א בתיק תיקון לחוק הארכיונים חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
נ-566/28 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת הפרטיות  תשמ"א בתיק חוק הגנת הפרטיות חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים משה ניסים.
נ-566/31 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפרשנות  תשמ"א בתיק חוק הפרשנות חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון וראש הממשלה מנחם בגין.
נ-566/36 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הדגל והסמל (תיקון)  תשמ"א בתיק תיקון לחוק הדגל והסמל חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג.
נ-566/46 חוקים בחתימת הנשיא – חוק אימוץ ילדים  תשמ"א בתיק חוק אימוץ ילדים חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים משה ניסים.
נ-566/47 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7) בתיק תיקון לחוק יסוד הכנסת חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
נ-566/49 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הזדמנות שווה בתעסוקה  תשמ"א בתיק חוק הזדמנות שווה בתעסוקה חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר העבודה ישראל כץ.
נ-566/51 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מימון מפלגות (הוראה שעה)  תשמ"א בתיק חוק מימון מפלגות חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
נ-566/74 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה)  תשמ"א בתיק חוק הסכמים קיבוציים חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר העבודה והרווחה ישראל כץ.
נ-566/75 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)  תשמ"א בתיק חוק מקרקעי ציבור חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים משה ניסים.
נ-566/77 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התפזרות הכנסת התשיעית  תשמ"א בתיק חוק התפזרות הכנסת התשיעית חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
נ-566/95 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 8) בתיק תיקון לחוק יסוד הכנסת חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
נ-566/98 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת קביעת זמן  תשמ"א בתיק חוק לתיקון פקידת קביעת זמן חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג.
נ-59/32 בן-צבי יצחק – תלם רשימת תיאטרונים  הצגות  מחזות מקוריים ומספרים של צופים במסגרת תל"ם ( תרבותן למעברות)
נ-59/33 בן-צבי יצחק – התיאטרון הקאמרי הזמנת הנשיא לבקר בהצגות  בקשות לראיון התכתבות בנדון
נ-59/45 וייצמן חיים – ארגון יוצאי מוטלה התיק מכיל הזמנה המיועדת לנשיא מדינת ישראל מארגון יוצאי מוטלה  עיירה בבלארוס  לאספת אזכרה לקדושי מוטלה שנספו בשואה.
נ-59/47 וייצמן חיים-ארגון יוצאי סטולין והסביבה התיק מכיל מכתב לנשיא חיים ויצמן על הגשת ספר זיכרון לקהילת סטולין שהייתה בפוליסיה.
נ-59/48 וייצמן חיים- ארגון יוצאי פינסק והסביבה הזמנת הנשיא להשתתף בכנס.
נ-64/18 וייצמן חיים – תשורות מהנשיא התכתבות ומכתבי תודה על "גביע הנשיא" בכדורגל
נ-732/1 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ישיבת אש תורה מפגשים של נשיא מדינת ישראל עזר ויצמן עם סטודנטים מטעם ישיבת אש תורה
נ-734/25 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אמיתי התכתבות עמותת "אמיתי" עם הנשיא עזר ויצמן בנושא אות הנשיא למתנדב  חנינה בשנת היובל להקמת המדינה  החוק להגנת חושפי שחיתויות  אירוע שנתי של העמותה ועוד.
נ-90/92 חן מנחם מ. התכתבות בין מנחם מ. חן לנשיא זלמן שזר
נ-920/33 מעבר התיאטרון הקאמרי לתיאטרון החדש והצגה חגיגית "אמא קוראז"
נ-929/20 שבוע שיר ישראלי – הצדעה לשירת התיאטרון הישראלי בסימן זכיית תיאטרון הקאמרי בפרס ישראל התכתבות לגבי עריכת אירוע ההוקרה לקאמרי ותכנית האירוע
נ-99/4 פרחי דוד בתיק בקשה של דוד פרחי לפגישה עם הנשיא.
פ-1473/4 הצלב האדום תגובות של דומיניק ג'ונו על פעולות הצלב האדום
פ-1501/11 (תיק ללא שם) – מפות משקעים ותרשימים של אזורים שונים בארץ. מפות משקעים ותרשימים של אזורים שונים בארץ  תעלת הימים ועוד.
פ-1501/13 Dr. E. Herzog's Report on Elath – דו"חות הד"ר הרצרג  נציג האו"ם  על תחנת כח ומפעל התפלת מים לאילת. מקורות מים ותוכנית הקמת מפעל התפלת במים באילת- דוח של נציג האו"ם
פ-1506/3 Desalting – התפלת מים מלוחים קטעי עתונות על התפלת מים בארה"ב ובישראל ועוד.
פ-17/5 ארואץ  תיק החקירה המוקדמת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת עו"ד אברמובסקי בנוגע לייצוג הנאשם דניאל ארואץ בתיק פלילי מס' 4142/50 אשר נידון בבית המשפט השלום ברחובות: הודעה לנאשם  בקשות לדחיית מועד הדיונים  עדויות ממהלך המשפט ועוד.
פ-17/6 ארואץ  תיק אזרחי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת עו"ד אשר לויצקי בנוגע לתיק האזרחי מס' 823/51 יורשי רודיטי נגד ארואץ  אשר התנהל בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו: פרוטוקולים מישיבות התיק הפלילי בסוגיה הנ"ל בהן נשמעו עדויות  פסקי דין תקדימיים דומים למקרה הנ"ל  כתב תביעת התביעה ועוד.
פ-1907/57 מקומות קדושים חוברת באנגלית על המקומות הקדושים ליהדות בא"י המנדטורית .
פ-1908/10 יצחק בן צבי – מחקר התיק מכיל העתק ותרגום כתבה מהעיתון הערבי "אלקודס" על ממצאים ארכיאולוגים בכפר נבי סמואל (הנביא שמואל). רשימות עזר של יצחק בן צבי על קבר שמואל הנביא.
פ-1918/11 כנסי ראש חודש מסמכים מיד יצחק בן-צבי ובהם פרוטוקול מכנס עולי אטליה בבית הנשיא  מאמר על תולדות האוכלוסיה היהודית באיטליה.
פ-1918/7 כנסי ראש חודש דבר הנשיא יצחק בן-צבי בכנס עולי צפון-אפריקה  התכתבות וחומר להכנת הכנס.
פ-1920/13 ספר התורה של חלב התכתבות בין לשכת נשיא המדינה למר מרדכי פחאם בעניין "כתר ארם צובא".
פ-1933/24 אחדות העבודה התיק מכיל חוברת בשם: החלטות הועידה הכללית הראשונה של פועלי א"י   חוברת בהוצאת התאחדות ציונית סוציאליסטית של פועלי א"י "אחדות העבודה".
פ-1937/48 נתן גולדברג  – התכתבות מכתב מאת נתן גולדברג מכנרת אל רחל ינאית בעניינים מפלגתיים ואידיאולוגיים.
פ-1944/8 יוסף ספיר כרוז נגד יוסף ספיר – ראש עיירית פתח-תקוה בשנות ה-30 ( כנראה על רקע העסקת ערבים). (תאריך משוער)
פ-1953/15 ספר התעודות של הועד הלאומי ספר התעודות של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל תרעח – תש"ח 1948-1918" – כינס והוסיף מבוא והסברים – משה אטיאש. הקדמה מאת נשיא מדינת ישראל יצחק בן-צבי.
פ-1963/26 יצחק בן-צבי – התכתבות העתקים של שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל עקיבא יעקב אטינגר מהנהלת הקרן הקיימת לישראל – בעניין רכישת קרקעות עבור יהודי פקיעין.
פ-1965/74 הטרור הערבי זכרון דברים על הדברים שאמר יצחק בן-צבי בראיון עם הנציב העליון.
פ-1967/12 הקונגרס הציוני הי"ט התיק מכיל את "עיתון הקונגרס" – הביטאון הרשמי של הקונגרס הציוני הי"ט-19  לוצרן  שנת תרצ"ה.
פ-1970/30 יצחק בן-צבי נוסח דברי יצחק בן-צבי בישיבת הנהלת הועד הלאומי.
פ-1980/5 יצחק בן-צבי – "ביקורו של שרת בארגנטינה"  – ידיעה על איגרת מהנשיא לחואן פרון  נשיא ארגנטינה  שהועברה ע"י שר החוץ  משה שרת קטעי עיתונות
פ-1985/1 יצחק בן-צבי – הנסיעה לאפריקה – יומן מס' 1 – קונגו ברזביל רשימות ממסעו של הנשיא יצחק בן צבי בקונגו.
פ-1987/11 יצחק בן-צבי – "הגר"א  ונסיונותיו לעלות לארץ-ישראל" – מאמר המאמר "הגר"א ונסיונותיו לעלות לארץ-ישראל"  אשר פורסם בכתב העת "סיני" בגליון תשרי-כסלו תשי"ד.
פ-2001/26 יצחק בן-צבי – י. חודורוב מכתב מהנשיא בן-צבי ליוסף חודורוב מהועד האולימפי בישראל (שחקן כדורגל לשעבר) בו הוא מציע לו בהתאם לבקשתו כמה אופציות לשם משפחה עברי במקום השם חודורוב  מכתב מיוסף מרדכי אהרני לבן-צבי המציע שם עברי אחר לחודורוב  מכתב תודה מלשכת הנשיא לאהרני.
פ-2001/32 יצחק בן-צבי – נתן חבקין התיק מכיל מכתב מנתן ב"צ חבקין לנשיא יצחק בן-צבי בצירוף מסמכי הסבר ספרו של חבקין על שיטת "האורנמוגרפיה" לצירת פסיפסים. במכתב הוא מסביר את מטרות השיטה האומנותית שהוא פיתח ומצורפים אליו תדפיסים עם מבוא לספר  הסבר השיטה והמלצות של אמנים ואנשי רוח (פרופ' יוסף קלוזנר  מרדכי בן הלל הכהן  ר' בנימין – רדלר פלדמן ואחרים).
פ-2003/6 יצחק בן-צבי – תמונות מביקורו בארצות השפלה דפים 1- 2 מעלון החדשות של ארגון "הדסה" ובו שתי תמונות מביקורו של הנשיא בן-צבי ורעיתו בארצות השפלה ופגישותיו עם מלך בלגיה ומלכת הולנד.
פ-2029/4 כתר התורה מחלב (סוריה) התכתבות בין עו"ד מ. לאניאדו לנשיא בן-צבי בדבר הפרסום של "כתר ארם צובא"  פברואר 1963.
פ-2029/8 לקביעת השם גניגר. לקביעת השם גניגר / א. י. ברוור – גזיר עיתון
פ-2047/9 בית דנפי – שומרונים – רשימות מחקר (גינאולוגיה שומרונית ורשימה של שבטי ישראל עם אומדן אוכלוסין) רשימות בכתב-ידו של יצחק בן-צבי הכתובות על צידה השני של עצומה לשחרור אסירי כפר הנוער בן-שמן מ-1940 (מאסר בידי השלטון הבריטי עקב מציאת כלי נשק בכפר) ולכן זו השנה המשוערת לכתיבת הרשימות עצמן.
פ-2058/13 מפת שקף של אדמות רפיח. התיק מכיל מפת שקף של אדמות רפיח עם שמות באנגלית בקנה מידה של 1:40000.
פ-2061/3 מכתבים מאירגון מגן דוד אדום באמריקה לאירגון מגן דוד אדום בארץ ישראל. מכתבים בשפה האנגלית והיידיש מאירגון מגן דוד אדום באמריקה לאירגון מגן דוד אדום בארץ ישראל בנוגע לתשלומים ולציוד.
פ-2070/1 עלון קבוצת הנוער העובד בנען. עלון "לחברים" של קבוצת הנוער העובד נען שהוקדש לזכר כסניה פמפילובה-זילברברג.
פ-2129/8 מפה של אדמת משק הפועלות בתלפיות שבירושלים. מפה של אדמת משק הפועלות (חוות הלימוד)  אשר הועבר מרחביה לאזור ארמון הנציב. כמו כן  בתיק אישור על תשלום המס ששילמו חברות המשתלה במשק הפועלות להסתדרות הפועלים החקלאים.
פ-2133/4 התכתבות בין הנהלת חוות הלימוד לבין גורמים שונים. התכתבות בנוגע לניהול חוות הלימוד החקלאית.
פ-2136/4 שאלונים אישיים של תלמידי כפר הנוער בעין כרם. שאלונים ותעודות רפואיות של תלמידים בעייתים מבחינה חברתית  לימודית או אישית.(הושחרו חלקים בשל צנעת הפרט).
פ-2160/1 עדות נתן גולדברג על תקופת העליה השניה. עדות שניתנה לרחל ינאית בן-צבי.
פ-2187/11 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמר אודות ראשית המלחמה בארבה.
פ-2189/13 מכתבים מבתיה שפר אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים בענינים אישיים ואודות זאב שפר ז"ל  בעלה המנוח של בתיה שפר.
פ-2199/18 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. התכתבות בין רחל ינאית לבין שמואל קסלמן בנושא קשרה של רחל ינאית לכאורה לארגון ניל"י.
פ-2204/10 חוות הלימוד. פנקסי רשימות אודות ילדי טהרן וילדי חוות הלימוד.
פ-2204/2 רחל ינאית בן-צבי – חוות הלימוד. חיבורי תלמידים מחברת הילדים "ניצנים" אודות עלייה לארץ  לימודים ועוד  כולל תמונות התלמידים ביחד. בתיק גם עלון התלמידים בשם "להבות" שיצא לאור במלאת שנה לעליית אותם הילדים לארץ.
פ-2204/3 קטעי עיתונות. התיק מכיל קטעי עיתונות וכתבות אודות סיום שלטון המנדט בארץ  מלחמת תש"ח  הקרב על ירושלים  ספורט ישראלי  ועוד.
פ-2213/18 קטע עיתונות. מכתב מאת רחל ינאית להנהלת ויצו שהתפרסם בעלון ויצו "ידיעות ויצו בישראל".
פ-2217/58 טיוטת כתבי נחום סלושץ. ציטוטי קטעים בכתב יד מהספר "באיי ים" מאת נחום סלושץ. התאריך הינו משוער.
פ-2256/12 קטע עיתונות. כתבה מאת אהרון ראובני בשם "תשובה לפרופ' ויליאם אולברייט" ובה תגובה על ביקורת פרופ' ויליאם פוקסוול אולברייט על ספרו של אהרון ראובני "שם חם ויפת" שהתפרסמה בעיתון "הארץ". התאריך הינו משוער.
פ-2267/2 קטע עיתונות ותדפיס מאמר מאת אהרון ראובני. כתבה בשם "תשובה לפרופ' ויליאם אולברייט" שהתפרסמה בעיתון "הארץ" ותדפיס מאמר בשם "הערות והסברות" מאת אהרון ראובני בנוגע לתגובות על ספרו "שם  חם ויפת".
פ-2308/38 דוחות על מצב העבודה העברית בפרדסי פתח תקוה. התיק מכיל דו"חות בענייני העבודה העברית בפרדסי פתח תקווה שנשלחו ממועצת פועלי פתח תקוה להנהלת הקרן לעבודה עברית.
פ-2322/42 מכתב מעובד בן-עמי לאיתמר בן-אב"י. התיק מכיל מכתב מעובד בן-עמי לאיתמר בן-אב"י בנוגע להתאחדות בני בנימין וכן דברים אישיים.
פ-2494/7 בחירתו של אברהם גלבוע לקונסול שטח פורטוגל. מכתב רשמי של נשיא המדינה  זלמן שז"ר  אל נשיא הרפובליקה הפורטוגזית בדבר שרותו של גלבוע כקונסול.
פ-2507/1 חומר של עו"ד דוכן התכתבות  תזכירים ותקנות בנושאים בנק ארצישראלי לתעשיה  עיריית תל-אביב  הפקעת קרקע של יצחק וייס בראשון-לציון. טיוטה להכנת ספר דיני קרקעות במדינת ישראל והרצאה בנושאי קרקעות  הדפסת המילון של אליעזר בן-יהודה
פ-2519/1 חומר של ד"ר בן-זאב תזכיר על המדור ללמוד ערבית  חומר ותרגילים ללימוד ערבית.
פ-2563/11 התכתבות עם פרופ' אולברייט Albright. התכתבות של פרופסור אליעזר ליפא סוקניק עם פרופסור ויליאם אולברייט (ארכיאולוג).
פ-2572/11 שונות – כרטיסי הזמנה  כרטיסי ברכה  גלויות וכו'. תקופת המנדט- האוניברסיטה העברית- הזמנות לכנסים  כרטיסי ברכה; שונות
פ-2573/13 רשימות של אוספים ארכיאולוגיים. רשימות של אוספים ארכיאולוגיים.
פ-2574/5 חפירות בגזר (וייל) 1. גזר (וייל). 2. קניות. 3. בית נכות ממשלתי למברט. 4. מכתב לוייל 15.6.24. 5. מכתב ממשה 31.10.24 חפירות וממצאים ארכיאולוגיים
פ-258/3 נג'יב אבו-שער – מקרקעין ביריחו בקשת אלמנתו של אמין פארס מירושלים להוציא צו ירושה לנכסי המנוח  הסכם מכירת שלוש חנויות בירושלים בין יוסף מנאו'יל ואחותו לבין אליאס מדיאתי ועוד.
פ-261/32 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בעוג'ה שבנפת יריחו (1931) טיוטת תלונה  שהוגשה לאחראי על החקירות בירושלים נגד סעיד מבארכ ואחרים על השחתת מטעי בננות בעוג'ה וסיכום עדויות בנוגע לקטטה שפרצה עקב-כך ועוד.
פ-268/7 ג'ורג' צלאח – החזקת נשק ותחמושת (1941) בקשה מטעם ג'ורג' הארוני מבית-ג'מאל  שנאשם בהחזקת נשק ותחמושת  להשתחרר בערבות ועוד.
פ-2753/6 ערביי ארץ ישראל. מחקר על ערביי ארץ ישראל בתקופה התורכית והמנדטורית ועל יק"א ופיק"א.
פ-2753/8 ערביי ארץ ישראל. מחקר על ערביי ארץ ישראל בתקופה התורכית והמנדטורית ועל יק"א ופיק"א – עבודת הדוקטורט של יוסף מנדל.
פ-276/72 חסיין ח'ליל דאודי – רשימת תביעות כספיות  שהוגשו למחלקת ההוצאה לפועל בשנים 1944-1939 בתיק רשימת מספרי תיקים  תאריכים וסכומי כסף.
פ-277/2 חסיין דאודי – חשבונות ומכתבים פרטיים פנקסי רישום פקדונותיו של חסיין דאודי בבנק האומה הערבית  כרטיסי הגרלה  שקנה דאודי מגרמניה ועוד.
פ-277/7 חסיין דאודי – חוזי שכירות של נכסי דאודי חוזי השכרת חנות ושני חדרים ביפו ודירה בירושלים מטעם חסיין דאודי.
פ-278/1 חסיין דאודי – שכירות (1938) בתיק רק הזמנה לבית-משפט עבור שיח' חוסאם ג'אראללה ויפוי כוח  שהעניק השיח' לחסיין דאודי.
פ-278/14 חסיין דאודי – התכתבות עם מחלקת ההוצאה לפועל (1939-1938) רשימות הכוללות מספרי תיקים וסכומי כסף.
פ-279/32 אמין דרו'יש – ו'קף תמים אל-דארי בחברון (1944) עתירת מחמד תמימי ואחרים נגד השיח' תו'פיק טהבוב  הממונה על ו'קף תמים אל-דארי  בפרשת דרישה להדיח את טהבוב מתפקידו בגין התנהגות בלתי הולמת ועוד.
פ-2822/1 קובץ "השומר". רשימת חברי ארגון השומר משנת 1919  תאריכי ישיבות הוועד בארגון  לוח תאריכים של ארגון "השומר"  לוח זמנים לתולדות היישוב והגנתו (ייסוד מושבות  עלייה על הקרקע ביישובים שונים  התנקלויות ביהודים בארץ)  פרוטוקול כנס השומר בשנת 1953. בתיק גם מאמרים שיועדו לפרסום בשבועון "האחדות" (לעניני הפועלים בארץ ישראל) ובנושאים כגון הגנת חדרה  מחאת תלמידים יהודים בקושטא  רכישת קרקעות בארץ ישראל ועוד.
פ-2824/2 חוות הלימוד. חיבורים מאת רחל ינאית בן-צבי אודות השהות והעבודה בחוות הלימוד.
פ-291/1 ג'ורג' ו'דיע צלאח – מקרקעין בחלחול (1926) פסק-דין בנוגע לערעור מחמד אבו-דנהש בפרשת סכסוך בעלות על חלקות קרקע ועוד.
פ-292/21 ג'ורג' ו'דיע צלאח – מקרקעין בעוג'ה שבנפת יריחו (1938) פסק-דין בנוגע לערעור עאיד חלו' ואחרים על פסק-דין בפרשת סכסוך בעלות על חלקות קרקע בין המערערים לבין חאג' סעד נג'ום ואחרים.
פ-294/42 עג'אג' נוויהד' – ערעור עבד אל-פתאח אבו-נג'מה מחברון על-כך שלא מונה למופתי בחברון ועוד עתירת אבו-נג'מה בפרשת ביטול ההחלטה למנות את השיח' עבדאללה טהבוב למופתי  תביעות כספיות של בנק האומה הערבית בירושלים ועוד.
פ-2967/3 מס אישי תזכירים פנימיים  סיכום המלצות הוועדה  תזכיר מאת בועז נהיר בנושא "חקיקה נסתרת בענייני מסים"  תמצית ההמלצות למדיניות עידוד השקעות הון מקומיות וזרות לפיתוח התעשייה בישראל – השוואה  תגובה של מינהל הכנסות המדינה להצעת אנשי אוניברסיטת תל אביב בדבר מערכת מסים ישירים והבטחת הכנסה  חובת דיווח ואכיפת דיווח ועוד.
פ-3033/17 אינדקס הטיפוח אינדקס הטיפוח שהוצא על-ידי משרד החינוך והתרבות באנגלית. חוברת של מרדכי אלגרבלי בשם "מדדים לאפיון החברתי של בית הספר ושיטה להקצאת תקציב טיפוח בין בתי-ספר.
פ-307/1 מחמוד אל-בוד'רי – סאלח טוטח  קטמון תרשימים של תוכנית להקמת בנין  שהוכנה עבור סאלח טוטח משכונת קטמון בירושלים.
פ-307/31 מחמוד אל-בוד'רי – עטא סאלח אל-אשרם תרשימים של תוכנית בניה בנחלת שמעון  שהוכנו עבור סאלח אל-אשרם.
פ-3075/15 ועדת ים-המלח התכתבות בין ועדת הכספים של הכנסת בראשות דוד צבי פנקס  מנהל חברת האשלג בים-המלח מ.א. נובומיסקי  יהודה אלמוג וגורמים נוספים בנוגע לזכיון של החברה ולתכניות לפיתוח ים-המלח  סיכום של ועדת ים-המלח על פעולות החברה  הצעות של פנקס בענין החברה  החלטת ממשלה על הפעלת החברה  נייר עמדה באנגלית מאת ולדימיר ר. אידיסון (Vladimir R. Ideison) בנושא החברה ועוד.
פ-309/2 מחמוד אל-בוד'רי – כראמי סאלח אל-שנאו'י תרשימים של תוכנית להרחבת מבנה בשכונת מקור-חיים בירושלים  שהוכנו עבור כראמי אל-שנאו'י.
פ-309/31 מחמוד אל-בוד'רי – רשיד עליאן  דיר אבו-טור תרשימים של תוכנית לבנית בית בדיר אבו-טור בירושלים  שהוכנו עבור רשיד עליאן.
פ-309/35 מחמוד אל-בוד'רי – מוסטפא מחמד אל-קודסי  כרם אל-רסאם תרשימים של תוכנית להרחבת מבנה בנחלת שמעון בירושלים  שהוכנו עבור מוסטפא אל-קודסי.
פ-3110/19 מכתב מיצחק בכן-צבי אל ראש ועד "חובבי ציון". התיק מכיל מכתב בנושא בעלי סירות יהודים ביפו. בתיק גם תמונות של יצחק בן-צבי  פאול שקד  מערת המכפלה  פסיפס בסוסיא  מפה של צפון הארץ  ועוד.
פ-3112/24 יד יצחק בן-צבי. רשימת מצאי של סרטים. התאריך משוער.
פ-3112/4 יד יצחק בן-צבי. התכתבות בין הנהלת יד יצחק בן-צבי לשונים  רשימת עובדים  חיבור בנושא תולדות מכון בן-צבי מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-3115/16 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. התיק מכיל גיליונות עיתון הנקרא: פעמי תש"ח  שאוסף דיווחים על תקופת הקמת המדינה היהודית בשנת תש"ח  תוכנית החלוקה  פינוי הצבא הבריטי מישראל ועוד. העיתון יצא לאור ע"י משרד החינוך בשנת תשל"ח.
פ-3117/19 יד יצחק בן-צבי – רשימות. רשימה ידנית מאת שמעון רובינשטיין של מסמכים ומימצאים השמורים בארכיון יצחק בן-צבי.
פ-3125/4 יד יצחק בן-צבי – ספריה. התכתבות בין הנהלת יד יצחק בן-צבי לבין גורמים שונים אודות בניית ספריה ביד יצחק בן-צבי  וכן חשבוניות  תוכניות ושרטוטים של בניין הספריה ביד יצחק בן-צבי.
פ-3132/6 יד יצחק בן-צבי – כתבי יד יצחק בן-צבי. הסכם בין רחל ינאית ועמרם בן-צבי לבין מוסד ביאליק בנושא הזכויות על כתבי יצחק בן-צבי ומכתב בנושא מרחל ינאית להנהלת מוסד ביאליק.
פ-3245/14 ראשוניות – מבוא אוטוביוגרפי על ליאו כהן  אחיו של חיים כהן רשימה של חיים כהן על אחיו הצעיר ליאו  וכן על סבתו מיקה  אביו הרב יוסף כהן ('אופא')  ואבי-סבתו לייבלה גוטמן.
פ-3252/1 קטעי עיתונות ועוד על ספרו של חיים כהן "משפטו ומותו של ישו" בתיק קטעי עיתונות מעיתונים שונים מהארץ ומן העולם על ספרו של חיים כהן.
פ-3252/2 קטעי עיתונות ועוד על ספרו של חיים כהן "משפטו ומותו של ישו" בתיק קטעי עיתונות מעיתונים שונים מהארץ ומן העולם על ספרו של חיים כהן.
פ-3252/3 קטעי עיתונות ועוד על ספרו של חיים כהן "משפטו ומותו של ישו" בתיק קטעי עיתונות מעיתונים שונים מהארץ ומן העולם על ספרו של חיים כהן.
פ-3252/4 קטעי עיתונות ועוד על ספרו של חיים כהן "משפטו ומותו של ישו" בתיק קטעי עיתונות מעיתונים שונים מהארץ ומן העולם על ספרו של חיים כהן.
פ-4052/14 עו"ד שכיב אלג'יוסי – אלחאג' מחמוד אלשיח' קאסם נגד מועצת עירית טולכרם תביעה כספית בגין כריתת עצים בעקבות סלילת כביש על אדמת התובע  בבית משפט השלום בטול כרם
פ-4052/42 עו"ד שכיב אלג'יוסי – תקנות עיריית טולכרם תקנה לנהגי מוניות מטעם עיריית טולכרם
פ-4055/12 עו"ד אנור זכי נסיכה  עו"ד שכיב אלג'וסי – ח'ליל אבראהים רבאח אלדאודי נגד סלימאן שחאדה אלעארף תביעה כספית בבית משפט השלום בירושלים
פ-4079/15 [פתח-תקוה] התיק מכיל קטעי עיתון ומכתבים בנוגע לסניף פתח-תקוה של הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל.
פ-4080/3 משרד הרב לראש-פינה ומושבות הגליל העליון והסביבה תביעות ושפיטה אצל רב אברהם ורנר  רב  של הגליל העליון ראש פינה.
פ-4089/28 תקציר פסק-הדין במשפט "היועץ המשפטי לממשלת ישראל נגד מלכיאל גרינוולד" (משפט קסטנר) תקציר פסק-הדין במשפט "היועץ המשפטי לממשלת ישראל נגד מלכיאל גרינוולד" (משפט קסטנר)
פ-4122/10 קרן קיימת לישראל. מכתב פומבי המופנה "אל העולם היהודי והעולם הציוני"  אודות איסור רכישת קרקעות בישראל שניתן ע"י ממשלת המנדט.
פ-4144/6 פרופ' מיכאל ברונו – פעילות אקדמית  יעוץ ומחקר רשימות בכתב-ידו של פרופ' מיכאל ברונו  קורות חיים והמלצות למבקשים  התכתבות שלו בעברית ואנגלית עם גורמים אקדמיים אחרים בענייני אקדמיה ומחקר: מינויים בתוך האקדמיה  העברת חומר אקדמי מחו"ל  קשריו המקצועיים עם גורמים אקדמיים בחו"ל ועוד.
פ-4194/12 Railways in Palestine – Modernity Invades the Holy Land צילום מאמר בשם: "רכבות בארץ ישראל – מודרניות פולשת לארץ הקודש". המאמר הינו קטע מספר בשם: "Railway Wonders of the World". התאריך משוער.
פ-4201/20 לקסיקון בנושא רכבת. אוסף דפי הכנה לספר לקסיקון בליווי איורים מספרים ומעיתונים  תצלומים מתוך עיתונים ומעלונים של רכבות  תחנות רכבת  עגלות וסוגי גלגלים.
פ-4246/15 מועמדים לרבנות צבאית בצה"ל מכתבי הגשת מועמדות לתפקידי רבנים צבאיים ומכתבי המלצה למועמדים שנשלחו לרב יצחק הרצוג ע"י רבנים שונים והתכתבות נלווה.
פ-4272/8 רשימות תשובות הלכתיות מחיבורי שו"ת (שאלות ותשובות) – "אבן העזר" – עגונות רשימות מודפסות של תשובות הלכתיות מתוך חיבורי שו"ת  שהוכנו כנראה על-ידי הרב יצחק הרצוג או על-יד חותנו הרב שמואל יצחק הילמן  בנושאים מתחום התרת עגונות.
פ-582/17 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – תלונות נגד עובדי האגודה "לאסירנו" התכתבויות בנושא
פ-583/16 תעמולה ופרסום – כרוזים וחוזרים כרוזים וחוזים אוסף של חומר תעמולה שפורסם על ידי מוסדות ישוביים ורשויות מקומיות לטובת האגודה  כרוז נגד האגודה "לאסירנו" אשר פורסם ע"י "הוועדה לעזרת משפחות העצורים.
פ-585/12 אסירים ועצורי בתי-סוהר   בתי כלא ומחנות מעצר – [בית סוהר  יפו] דינים וחשבונות של מבקרים והתכתבות בדבר תנאי המעצר ועזרה לאסירים ולעצורים יפו  (בית-סוהר). סיוע של הרב כתריאל פישל טכורש לאסירים.
פ-585/13 אסירים ועצורי בתי-סוהר   בתי כלא ומחנות מעצר – [ירושלים ] דינים וחשבונות של מבקרים והתכתבות בדבר תנאי המעצר ועזרה לאסירים ולעצורים ירושלים (בית סוהר) – דו"ח על המצב בבית הסוהר בית-לחם (4.6.1947) – בתיק 2 תיקים מקוריים. בנוסף התכתבויות הועד למען עולי קפריסין.
פ-585/15 אסירים ועצורי בתי-סוהר   בתי כלא ומחנות מעצר – [לטרון א' – II] דינים וחשבונות של מבקרים והתכתבות בדבר תנאי המעצר ועזרה לאסירים ולעצורים לטרון א' (מחנה מעצר).
פ-585/16 אסירים ועצורי בתי-סוהר   בתי כלא ומחנות מעצר – [לטרון ב'] דינים וחשבונות של מבקרים והתכתבות בדבר תנאי המעצר ועזרא לאסירים ולעצורים לטרון ב' (מחנה מעצר). התכתבויות יו"ר העמותה שמחה אבן זוהר.
פ-585/22 אסירים ועצורי בתי-סוהר   בתי כלא ומחנות מעצר [כלא בפתח-תקווה] דינים וחשבונות של מבקרים והתכתבות בדבר תנאי המעצר ועזרה לאסירים ולעצורים פתח-תקוה (בית-כלא).
פ-586/11 אסירים ועצורים – טיפול בעציר ובמשפחתו – עזרה משפטית I התכתבות עם עו"ד ג. האוזנר. (חלק א' – המשך בתיק 17) התכתבות עורכי דין מטעם האגודה.
פ-689/1 העברת האחריות הכספית בענין חנוך לרשויות המקומיות (הצעה) העברת האחרות הכספית לרשויות המקומיות בכל הקשור להוראה תנאי פרישה למורים
פ-796/7 מפת ארץ ישראל התיק מכיל את מפת ארץ ישראל
פ-885/10 כללי – תש"ו – ב' -1 – שמירת שבת. התכתבות שוטפת ופרטי-כל מישיבה בבית הרב אודות סוגיית שמירת השבת ט"ז תמוז תש"ו.
פ-922/3 אגרנט (ועדה) בתיק קטע מעיתון "ידיעות אחרונות" ובו נוסח של דו"ח ועדת אגרנט.
פ-923/7 Palestine Airways l.t.d הסכמים והתכתבות בענין סיכום המשא-ומתן בין חברת נתיבי אוויר ארץ ישראל בע"מ ואווירון חברה ארץ ישראל לתעופה  בענין הסדרת נושאי התעופה בארץ ישראל.
פ-928/13 ועדת הממשל הצבאי תכנית הסיור של ועדת הממשל הצבאי  בה היה חבר עו"ד יעקב סלומון ומפת הסיור  אשר התקיים ב-16.1.1956.
פ-931/26 ועד הקהילה  חיפה כתבי תביעה  כתבי הגנה  קטעי עתונות והתכתבות בענין המאבק המשפטי בהחרמת בתים בחיפה בידי הצבא הבריטי. רוב התיק הינו באנגלית.
פ-936/4 בית-הספר הימי: Jewish Maritime League Nautical Scholl התכתבות ופרוטוקולים של בית-הספר הימי שליד הטכניון וחבל והימי בישראל. (המשך בתיק 5):תכניות לימוד  קשר עם הטכניון  קשר עם הסניף בדרום אפריקה  תרומות  ותקציב  איתור מקום לפנימייה  פיתוח ואחזקת הפנימייה  גיוס מורים וציוד. רישום ותקנון החברה "החבל הימי לישראל"/
פ-973/6 מוזיאון ישראל  ירושלים הזמנת פרופסור ייבין לפתיחת המוזיאון  ברכות לפתיחת המוזיאון מחברות שונות ומנשיא ארה"ב ג'ונסון  תכנית הפתיחה ונאומי טקס הפתיחה (באנגלית)  תכתובת עם שמואל ייבין  הזמנות ותוכניות של תערוכות שונות במוזיאון ועוד.
פ-993/33 Dr. Immanuel Ben-Dor – ד"ר עמנואל בן דור  ארכיאולוג – התכתבות אישית. התכתבויות וחליפת מסמכים בין ויקטור זלקינד לד"ר עמנואל בן דור (Dr. Immanuel Ben-Dor) במהלך שהותו של האחרון בארה"ב: תקופתו באוניברסיטת הרווארד (Harvard University)  רשימות ביבליוגרפיות לעריכת מחקרים  מודעות על הרצאות שהעביר ב-The Metropolitan Museum of Art על המגילות הגנוזות  נושאים מקצועיים ממהלך תקופתו ב- Emory University ועוד.
פנק-1211/1 ק  2710 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים יומן משטרה- פנקסי רישום מנדטוריים כתבי אישום
פנק-1519/1 ק  4320 קרית חרושת רישום מיסים – קרית חרושת
פנק-1519/2 ק  4321 קרית חרושת רישום מיסי- קריית חרושת
רש-1172/9 מינהל מקרקעין התכתבות
רש-2994/7 הצעת חוק ההגבלים העסקיים – תיקון צינון/00
רש-3213/14 נשר מפעלי מלט-מלט בתיק התכתבויות אודות שוק המלט בישראל.
רש-3214/1 נשר מפעלי מלט-מלט בתיק התכתבויות אודות שוק המלט בישראל.
רש-3214/11 נשר מפעלי מלט-מלט בתיק חוברת מידע של החטיבה למחקר מדיניות כלכלית בנושא ענף המלט בישראל.
תת-35/5 מגנה כרטא – The Magna Carta רפרודוקציה של המגנה כרטא ותרגומה לאנגלית.
תת-37/11 קטע מדברי נשיא המדינה חיים וייצמן בעת פתיחתה של הכנסת הראשונה. קטע מדברי נשיא המדינה חיים וייצמן בעת פתיחתה של הכנסת הראשונה.
תת-37/12 חומר י. לבנון – שינוי הסמל הרשמי של ממשלת ישראל התכתבות בנוגע לשינוי השם המופיע על גבי מכתבים רשמיים של ישראל.
תת-37/14 חומר י. לבנון – הממשלה הזמנית התיק מכיל: התכתבות וחוזרים בנוגע להפעלת המערכת האדמיניסטרטיבית של ממשלת ישראל  כולל תלונות על התנהגות פקידי הממשלה  הדרכה והשתלמות פקידי הממשלה  קבלת עובדים  קשר בין משרדי הממשלה לציבור ועוד.
תת-37/18 Broken Pladges – הפרת התחיבויות A Documentary Surrey of Great Britain's Palestine Policy 1917-1947 by R.M.J Rosenberg סקירה מתועדת של מדיניות ברטיניה בפלשתינה 1917 -1947 חובר על-ידי ר.מ.ג רוזנברג. טיוטה של אוסף הצהרות  רשימות ומסמכים המבטאים את מדיניות המינהל של ממשלת המנדט בא"י.
תת-37/20 Expropriation of Saroha Lands by Tel Aviv Municipality – הפקעת אדמות שרונה על-ידי עיריית תל-אביב התכתבות וחוזה להפקעת אדמות שרונה על-ידי עיריית תל-אביב מידי בעלי הקרקעות. התיק שייך למשרד הממונה על מחוז לוד.
תת-39/15 United Nations Special Cocommittee on Palestine – Report to the General Assembly התיק מכיל: ועדה מיוחדת של האו"ם בעניין פלשתינה (ארץ ישראל) דו"ח לעצרת הכללית. 8.9.1947. מספר קודם 865.
תת-39/16 United Nations Special Committee on Palestine – Report to the General Assembly Volume 1 ועדה מיוחדת של האו"ם בעניין פלשתינה (ארץ ישראל) דו"ח לעצרת הכללית. 3.9.1947. כרך 1. מספר קודם 865.
תת-39/20 Text of Statement Before U.N by Dr. Abba Hilel Silver on Zionism Position on Palestine קטע עתון בנוגע לנוסח הצהרתו של דר. אבא הילל סילבר בפני ועדה זמנית של עצרת האו"ם לענין ארץ ישראל. מספר קודם 814.
תת-39/29 טופס יציאה של יצ'חאק נאששיבי טופס יציאה ממשלתי של יצ'חאק נשאשיבי המודיעה על יציאתו למצרים.
תת-39/39 בקשות שילומים התכתבות וטפסים לבקשות שילומים מאת הממשל הגרמני במסגרת הסכם הפיצויים שנחתם עם ישראל.
תת-39/40 בקשות שילומים התכתבות וטפסים לבקשות שילומים מאת הממשל הגרמני במסגרת הסכם הפיצויים שנחתם עם ישראל.
תת-39/8 Jerusalem Under Partition Reprint of The Memorandum of 1938  ירושלים תחת חלוקה. הדפסה מחודשת של תזכיר משנת 1938. מספר קודם 912/913.
תת-65/4 כנראה ספר מבקרים מתערוכה ישראלית בדרום קוריאה התיק מכיל: ספר מבקרים מתערוכה ישראלית בדרום קוריאה
תת-66/11 ממלחמה להסכם – שיחות והסכם שביתת הנשק בין ישראל לשכנותיה 1949 (מלחמת השחרור) תזכיר של אבא אבן בנוגע לגורל העיר העתיקה וסוגיית בינאום ירושלים והתגובה הבין-לאומית לכך; בעיית ירושלים; הפיקוח על המקומות הקדושים; קטעים מתוך דו"ח של מרדכי נמיר שהיה ציר ישראל במוסקבה מה-27 בספטמבר 1949; נייר עמדה לקראת הכרתן של הודו ופקיסטאן בישראל; שיחות שביתת הנשק עם מדינות ערב – דצמבר 1948 – יולי 1949;תשריטי מפות קווי שביתת הנשק; הודעת שר החוץ משה שרת על הסכם שביתת נשק עם סוריה.