מאי 2022

.1 | 2,134 תיקים - 222,782 עמודים - 15 למאי 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-2841/2 11/10/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב שלמה יצחק שיינפלד (לואיסויל ארה"ב) בתיק התכתבויות של הרב שלמה יצחק שיינפלד.
פ-2928/2 01/01/1902 עזבון המשורר יהושע האמר. התכתבות בין יהושע האמר לבין רחל ינאית בן-צבי  מערכת עיתון "השילוח"  ד"ר יוסף קלוזנר ואנשים שונים  פנקסי רשימות אישיים של יהושע האמר בנושא לימודיו  שירים מפרי עטו  תעודות אישיות ועוד.
פ-2917/32 01/01/1909 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחיאל מיכל פינס  מכתב אליו מיעקב שרתוק
פ-2477/50 09/08/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מערכת "המאיר"  יפו מכתב מהמערכת אל מלאכי
פ-2121/14 12/10/1913 התכתבות בין "ועד השומר" לבין "ועד פועלי יהודה". התכתבות בנושא כיבוש אדמת תל-עדש ועבודה חקלאית בסביבתה.
פ-2125/15 01/01/1914 מכתב מישראל שוחט בשם "ועד השומר" אל "ההנהלה הציונית" בברלין. מכתב בנושא קופת הכספים של ארגון "השומר".
פ-2125/13 20/04/1914 מכתב מישראל שוחט אל ההנהלה הציונית בברלין. מכתב ובו בקשה לעזרה כספית עבור ארגון "השומר".
פ-2108/15 01/01/1915 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "למהותה של מפלגת "פועלי ציון" ו"השומר"" אודות פעילותה של מניה שוחט.
פ-2917/26 01/01/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. נכס סלומון 
פ-2477/38 05/01/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודה ארצי ישראלית גלויה בדבר יסוד אגודה "ארצי ישראלית"  מ-קמינצקי
פ-2082/19 01/09/1917 מאזן קבוצת פועלי מחניים לשנת תרע"ח מאזן קבוצת פועלי מחניים לשנת תרע"ח.
פ-2104/15 01/01/1918 חיבורים מאת רחל ינאית בן-צבי קטעי כתבות שהעתיקה רחל ינאית בן צבי מן העיתונות בסוף מלחמת העולם הראשונה.
פ-2082/45 01/01/1919 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנוגע למחקר על הקבוצות ועל הישוב טיון.
פ-2084/9 01/01/1919 מכתב מנתן גולדברג לרחל ינאית בן-צבי מכתב בנוגע לאורח החיים בקבוצת "מחניים".
פ-2082/36 01/01/1919 רשימות רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנוגע לקבוצת אילת השחר.
פ-2082/31 01/01/1919 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנוגע לואדי ווגז אשר בגליל התחתון.
פ-2477/54 01/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי שרפשטיין
פ-2477/46 19/03/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודה ציונית "מכבי"
פ-2082/40 25/07/1919 פרוטוקול של ישיבת קבוצת כרמל פרוטוקול של ישיבת קבוצת כרמל בעניין הקמת מושבי עובדים.
פ-2481/7 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד  חומרי מחקר וטיוטות בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2481/8 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטות  כתבי יד של מלאכי וחומרי מחקר שלו בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2481/10 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר בתיק כתב יד של מלאכי התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2477/59 12/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שנער": רבעון למחשבה ושירה
פ-2477/53 01/05/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – AMERICAN JEWISH CONGRESS קרעי מברק
פ-2087/3 01/01/1921 נאום מאת יצחק בן-צבי. נאום שנישא בקונגרס הציוני בנושא הגיוס לגדודים העבריים.
פ-2477/13 01/03/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית מסחר דוארי אמריקה-ארץ ישראל
פ-2484/32 18/07/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מוריס ווינצ'בסקי
פ-2095/10 02/11/1921 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה היידיש בנושאים אישיים.
פ-3082/21 10/11/1921 אברהם גולדבלום מכתבים שלו מכתבים מאת אברהם גולדבלום לשמואל ייבין (אנגלית).
פ-2057/2 01/01/1922 מאמרים מאת יצחק בן-צבי מאמרים מאת יצחק בן-צבי בנושאים הקשורים לקהילות יהודי המזרח ולישוב היהודי בארץ-ישראל שפורסמו בכתבי-עת שונים: "הישוב היהודי בפקיעין" (1922)  "מחימר היהודי – מלך יוטה" (1928)  "עוד על כפר יונה" (1943)  "זיהוי מקום מותו של הנגיד ר"י שולאל" (1943)  "תיקוני גאולה במקומות הקדושים" (1943)  "בני בנימין" (1943)  "מירון והיללוא דרשב"י" (1944)  "לתכנה ההיסטורי של הרומנסה השבתאית (1944)  "מפעולות המכון לחקר קהילות ישראל במזרח שליד האוניברסיטה העברית" (1950) וחלק מרשימה ביביליוגרפית שכתב בן-צבי.
פ-675/10 01/01/1922 THE PALESTINE ORDERS IN COUNCIL  התיק הינו מתוך אוספים פרטיים – האוסף של אדווין סמואל; תיקונים ל"דבר המלך במועצתו".
פ-2477/68 22/01/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית חנוך עוורים ירושלים
פ-2120/3 23/03/1922 מכתב ממניה שוחט לאפרים בלומנפלד. מכתב ממניה שוחט בעת ששהתה במשלחת הראשונה של ההסתדרות לארה"ב.
פ-2917/29 27/05/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממכתבים של מלאכי (?) אל אב. גולדברג 
פ-2484/3 22/07/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף ברונדס (באראנדעס) וא"ב גולדברג מכתב יוסף ברונדס (באראנדעס) וא"ב גולדברג אל מלאכי
פ-2477/9 20/09/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Jewish Publicity Service for Theatrical Enterprises  inc
מ-1184/10 04/01/1923 Admission of Labour for Mold. Ali. Bayouni Contractor for British Troups Talavera Camp מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח אדם  עובדים זרים שבאו לעבוד בשירות הצבא הבריטי. כולל רשימות תכתובת עם גנרל מונטגומרי בנוגע לכוח אדם.
מ-1184/23 30/01/1923 Labour Jewish Colonization Association מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לצרכי העבודה בישראל וכתוצאה מכך לאישורי כניסה וויזות לכוח עבודה זר יהודי. ותכתובות עם ההסתדרות הציונית העולמית.
מ-5128/23 08/04/1923 [מפות – נחלים  שרטוטים טכניים] בתיק מפות נחלים באיזור עכו – נחל נעמן  באיזור ראס אל-עין – נחל צלמון ובאיזור בית שאן – נחל האסי
פ-2095/11 08/06/1923 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והיידיש ובהם בקשת עזרה במציאת עבודה וענינים אישיים נוספים.
פ-2120/8 16/07/1923 קטע עיתונות. מאמר בשפה היידיש שהתפרסם בעיתון "פארווערטס" בשם "ווי אזוי מאניא ווילבושעוויטש מיט איהרע תלמידים האבען געדיענט ניקאלאי'ס שפיאנען" (איך שמניה וילבושיץ ותלמידיה שרתו את המרגלים של ניקולאי) מאת ד"ר יעקב שאצקי.
פ-2484/22 23/07/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שבתי חיט
פ-2917/36 01/01/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי בן הלל הכהן  מכתבים אל מלאכי
פ-2484/17 16/04/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.ד. ברקוביץ
פ-2095/9 01/02/1925 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והצרפתית בנושאים אישיים.
פ-2087/2 01/05/1925 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתב בנוגע לעמרם ועלי בן-צבי.
מ-1184/20 27/05/1925 Admission of women under the Labour Immigration Leader מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר  נשים  שקיבלו אשרת כניסה לארץ. התכתבות עם ההסתדרות הציונית העולמית.
פ-2084/34 24/09/1925 מכתבים מאחוזת "סיר הרברט סמואל" בחיפה אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע להזמנת שתילים ממשק הפועלות בירושלים.
גל-2524/11 15/02/1926 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין מהשנים 1926-1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 11801 עד 11825.
מ-4125/8 01/05/1926 Roads : Register of Public Buildings (Correspondence  lists  & inventories on government & privately-owned rentals for various purposes (4 vols.  vol. B
פ-2931/2 01/01/1927 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. חיבורים אודות נסיעותיה של רחל ינאית לארה"ב ולקנדה (רשמים משליחותה).
סל-1609/1 01/01/1927 ארכיון דוד בן-גוריון בסליל מספר תיקים:  תיק 13:  פרוטוקולים של ישיבות לשכת מפא"י (מרץ – נובמבר 1945). עמודיו הראשונים של התיק מכילים רשימה של כל הישיבות והנושאים שעלו בהם לדיון.  תיק 11:  פרוטוקולים מישיבות ועדת התיכון של הסוכנות היהודית: דו"ח פרלמנטרי מאת ג'יימס ב. הייס אודות הצעת תכנית להשקייה ופיתוח הידרו אלקטרי בפלסטינה  הרצאת  א.ז הופיין "מימון התיישבות המונית"  הרצאתו של ש. צמח "תכנית לפיתוח התיישבות חקלאית"  הרצאותיהם של ד"ר סנטור וד"ר שמורק בפני הוועדה בעניין יוקר המחירים  תזכיר דב יוסף בעניין האפשרות של העם היהודי לדרישת פיצויים מגרמניה אחרי המלחמה  ועוד   תקופת חומר: אוקטובר 1944- ינואר 1945  תיק 16:  תכנית לסידור משקי שלחין זעירים  דו"ח על דרכי עיבוד הפרדסים  דו"ח ההסתדרות על רכישת אדמה לשכונת עובדים ליד תל אביב  הצעת בנק הפועלים לשיכון פועלי המושבות  דו"ח על מסיבה לכבוד ד"ר ויצמן ודיונים על הצלת יהדות גרמניה (אפריל 1933)  עבודה עברית במושבות  סכסוכי עבודה בפתח תקווה  קטעי עיתונות והתכתבויות על משפט נס ציונה  נאום ההאשמה של בן גוריון (בכתב יד) בנוגע למשפט נס ציונה  רשימות סטטיסטיות על העבודה העברית במושבות ובמשקי העובדים  שטחי הפרדסים והמטעים  היישובים  מפעלי החקלאות והעלייה ארצה  ועוד  תקופת חומר: 1928  תיק 17:  התכתבויות בין נצ
פ-2484/19 17/03/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – m. Tamaroff
גל-63872/9 10/04/1927 אגודה קואופרטיבית למכירת חלב ותוצרת חלב רעננה בעמ תיק של משרד הכלכלה והתעשייה על האגודה הקואופרטיבית למכירת חלב ותוצרת חלב רעננה בע"מ המכיל מאזנים שנתיים  תקנות  רישום כאגודה קואופרטיבית
פ-2120/29 18/09/1927 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "דבר" מאת משה ביילינסון בשם "לאישיותה של הנרייטה סאלד" ו"הסבך הברזילאי". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-64049/5 01/12/1927 הלואה וחסכון ראשון לציון אגודה הדדית בעמ
פ-2172/4 20/12/1927 מכתב מרחל ינאית בן-צבי למזכיר קיבוץ בית קשת. מכתב בנוגע לקברו של עלי בן-צבי. בתיק גם קבלה מאת רחל ינאית בן-צבי.
תת-40/3 01/01/1928 רעיון המדינה היהודית    השיבה לציון  ( ישראל )  תיעוד היסטורי של החברות והבנקים הציונים    נמסר ע"י הרפובליקה הפדרלית של גרמניה
פ-2921/2 13/02/1928 מכתב מדב הוז אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מדב הוז הנמצא בניו יורק אל רחל ינאית בן צבי אודות שליחותה בארה"ב.
פ-2078/1 28/03/1928 מכתבים ממינט באום לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה האנגלית בנושאים אישיים.
פ-2084/36 21/05/1928 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לגב' גרין. מכתב בשפה היידיש בעניינים אישיים. בתיק פרטים אישיים מחייה של רחל ינאית בן צבי ולכן התיק נותר חסוי עקב הגנת הפרטיות.
מ-5128/7 22/06/1928 Department of health – Antimalaria Measures – list of swamps drained – Jaffa district אנטי מלריה – רשימת ביצות שיובשו  מחוז יפו
גל-63759/7 16/07/1928 אגודה קואופרטיבית החקלאי הצעיר בני בנימין הרצליה בעמ פירוט חשבונות אגודה קואופרטיבית החקלאי הצעיר בני בנימין הרצליה בע"מ.
מ-1144/26 12/10/1928 Irregularities British Consul Teheran טענות מנהל מחלקת ההגירה של ממשלת א"י כנגד הקונסול הבריטי בטהרן על אישור ויזות כניסה לארץ ישראל ליהודים חסרי אמצעים מטהרן. מצורפות רשימות יהודים שסורבו להכנס לארץ.
פ-2477/49 17/10/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "העולם" מכתב העורך אל מלאכי המחזיר לו כתב יד של מאמר
פ-2095/5 23/01/1929 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה הצרפתית בנושאים אישיים.
פ-2105/24 30/03/1929 מכתב מיצחק בן-צבי לאליהו אילת. מכתב בנוגע לנסיעתו של יצחק בן-צבי לפולין מטעם הועד הפועל  יהודי בירות ועוד. התאריך משוער.
פ-2078/33 04/05/1929 מכתבים מאסתר אנגל לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה האנגלית בנושאים אישיים.
פ-2095/7 23/05/1929 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והצרפתית בנוגע לעזרה בהשגת אישורי עליה לארץ ישראל ובנושאים אישיים.
פ-2105/7 06/06/1929 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לאליהו אילת. מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2488/31 26/06/1929 ארגון כפר מנחם – חוזים ותעודות של ארגון כפר מנחם. חוזים כלכליים בין ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים כגון הקרן הקימת לישראל וביטוח "הסנה".
פ-2117/2 01/01/1930 דברים לזכר שושנה בוגן מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים לזכר שושנה בוגן מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2084/47 01/01/1930 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "עם משלחת "ליגת הנשים"".
פ-2088/5 01/01/1930 מכתב מאליהו איתן ליצחק בן-צבי מכתב בנוגע לתקציב ספר "השומר". בתיק גם טופס שאלון שנשלח לחברי אירגון "השומר".
פ-2083/13 01/01/1930 מאמר בשם "קבוצות פועלות" מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "קבוצות פועלות" מאת רחל ינאית בן-צבי. התאריך הינו משוער.
פ-2105/1 30/01/1930 מכתב ממזכירות האוניברסיטה העברית אל יצחק בן-צבי. מכתב בנושא נסיעת אליהו אילת לעירק.
פ-4862/2 01/02/1930 בקשות חתימות ומזכרות מראש הממשלה
פ-2105/8 03/02/1930 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לאליהו אילת. מכתבים בנושאים אישיים  נסיעת יצחק בן-צבי לחו"ל  עבודת רחל ינאית בן-צבי במשתלה ועוד.
פ-2477/18 12/03/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – The Jewish Center of East Fleatbush מכתב מ Jacob Salzman
פ-1965/47 16/03/1930 יצחק בן-צבי -התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מ. ונחוצקר מצפת – בעניין ארגון הקהילה בצפת.
פ-2078/24 20/09/1930 מכתב מסימה ליפשיץ לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה היידיש בנושאים אישיים.
פ-2153/1 01/01/1931 מכתב מזכריה אוריליוב (זכר אוריאלי) לרחל ינאית בן-צבי. מכתב מזכריה אוריליוב  ממפקדי ההגנה ששהה בבית חולים בלונדון בעקבות תאונה בנוגע לשלילת רשיונו לחזור לארץ ישראל.
פ-2484/25 01/01/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ז. לוינזון – לביא מכתבים אל מלאכי
פ-2484/46 01/01/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רפאל שוחט
מ-1184/11 08/09/1931 Admission of Labour for Abdul-Rohim Ahmed Cotractor for Middle eses? Regimental to 1st Bathalion the Royal ulst? Ryfles מסמכי ממשלת המנדט  תכתובות הצבא הבריטי  תכתובת אודות שחרור חיילים משירות  קבלות  ומכתבים המאשרים עזיבת אנשים את פלסטינה. ומכתבים מביקורת הגבולות. כולל שמות
מ-1184/14 26/09/1931 Admission of labour for H. Kader Buxl Sons Contractors for the 1st Royal Sacts Jusiliers Regiment & the 2nd Bn. The Seaforth High landers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע וגע לאישור כניסה לארץ  לעובדים זרים לצורכי הצבא הבריטי בעיקר ממצרים  כולל פרטים בנוגע לאנשים שגורשו מהארץ. כולל שמות.
מ-1184/15 14/10/1931 Travel Facilities to Staff of the N.A.A.F.I העברת כוחות של N.A.A.F.I למיקום אחר  לפלסטין  מכתבים בנוגע לאשרות כניסה לעובדים.
פ-2477/39 16/12/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לשכת א.ח. "בני ברית" – ספרית ירושלים
פ-2477/25 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסתדרות בני ארץ ישראל באמריקה
פ-2484/16 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי שרפשטיין מכתבים אל מלאכי
פ-2484/44 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג
פ-2477/52 25/02/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב מוינשטר בשם "ועד להצלת מוסדות התורה והחסד בארץ ישראל" מכתב אל מלאכי
גל-64049/7 01/05/1932 הלואה וחסכון חיפה אגודה הדדית בעמ
פ-2484/52 25/05/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב אליהו לנדאו (נכד הגר"א)
פ-2095/2 06/06/1932 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והיידיש בנושא הקמת בית העם ובנושאים אישיים.
פ-2082/9 01/08/1932 ראשי פרקים למאמר בשם "עבודתנו החקלאית הישובית" מאת רחל ינאית בן-צבי ראשי פרקים למאמר בשם "עבודתנו החקלאית הישובית" מאת רחל ינאית בן-צבי
פ-2084/24 25/08/1932 התכתבות רחל ינאית עם גורמים שונים. התכתבות בנוגע לקליטת נערות מסלוניקי שביוון במשק הפועלות בירושלים.
פ-2909/2 30/10/1932 דברי יצחק בן-צבי בוועידה השניה של מפא"י (מפלגת פועלי ארץ-ישראל) תמליל של נאום העוסק ביחסים שבין מחנה הפועלים בתנועה הציונית לאנשי "הציונות הכללית" (הלא-סוצילאלסטים) ועוד.
מ-1184/13 22/11/1932 Admission of Staff for 1st Bn. The Royal Ulster Rifles מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת אודות מתן אשרות כניסה לארץ למצרים שעבדו בשירות הצבא הבריטי  כולל שמות
מ-1184/12 14/12/1932 Admission of Labour for Abdul-Rohim-Beshir Contractor for the 1st Battalion the Royal Units Rifles מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת בנוגע לכוח אדם זר לשירותיו של הגנרל עבדל רחים בשיר. כולל שמות ורשימות.
פ-2917/34 01/01/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הדואר"  מכתב לא חתום אל המערכת
פ-2105/13 12/02/1933 מכתבים מאליהו אילת ליצחק בן-צבי. מכתב בנושא נסיעתו של אליהו אילת לאירופה וחיפוש שרידי יהודים בארצות ערב.
פ-2485/2 23/05/1933 ארגון כפר מנחם – חוזרים ופרוטוקולים של "ועד המושבים והארגונים נהלל". חוזרים ופרוטוקולים של "ועד המושבים והארגונים נהלל"- ארגון כפר מנחם.
פ-2485/6 10/09/1933 ארגון כפר מנחם – מכתבים מהועד הארצי של הקרן הקימת לישראל אל עסקני הקרן הקימת בישראל. מכתבים מהועד הארצי של הקרן הקיימת לישראל אל עסקני הקרן הקיימת לישראל בענייני כספים והתיישבות בארץ ישראל.
מ-1184/16 09/10/1933 Admission of Labour for Abdul-Rohim Ahmad Beskir Contractor for the 1st Bn. Seaforthe Highlanders Regiment. מסמכי ממשלת המנדט- קבלת כוח עבודה זר לשירות הצבא הבריטי תחת הגנרל עבדול רחים אחמד. כולל שמות וטבלאות ותכתובות בנוגע לאשרות
פ-2491/1 03/11/1933 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין ועד המושבים והארגונים. התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין ועד המושבים והארגונים בנוגע להקמת ארגון כפר מנחם.
פ-2084/26 15/11/1933 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מחלקת עבודות ציבוריות בירושלים. התכתבות בנוגע למשק הפועלות.
מ-1184/17 27/12/1933 Labour for Lhulom Mohamed & Bros Comtractors for the 1st Bn. The London Highlanders מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לאישורי כניסה וויזות לכוח עבודה זר בשירות צבא המנדט. כולל רשימות עם שמות.
פ-2484/21 01/01/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלברט מורדל
פ-2484/53 01/01/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דב סדן (שטוק)
פ-2484/45 01/01/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם רגלסון
מ-1184/18 12/02/1934 Admission of Labour for the N.A.A.F.I Saraland מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר בשירות הצבא הבריטי. כולל שמות
ג-8241/2 01/04/1934 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי התכתבות וסיכום פגישה עם הנציב העליון  פרוטוקול מישובות אספת הנבחרים
גל-64049/9 01/05/1934 חברת יפה נוף אגודה הדדית בעמ
פ-2105/2 01/01/1935 מכתב מאליהו אילת לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לבריאותה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2119/7 01/01/1935 מכתבים מיצחק בן-צבי אל משה אטיאס. מכתבים בנושא נסיעתו של יצחק בן-צבי ללונדון  פריז וארצות ערב.
פ-2153/14 01/01/1935 מכתבים מי. רוזנסקי לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע למאמצים בהשגת אישור עליה לארץ ישראל עבור בתו של רוזנסקי. בתיק גם מכתב מיצחק רוזנברג לרחל ינאית אודות אירוע שנאלץ להחמיץ.
פ-2484/15 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. חכם מכתבים אל מלאכי
פ-2491/5 05/01/1935 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים התכתבות בעברית ובאנגלית בנוגע להקמת ארגון כפר מנחם.
גל-64232/16 13/05/1935 מים רעננה אגודה שתופית בעמ פרוטוקול ניהול אגודה שיתופית מים רעננה.
פ-2169/1 04/06/1935 פנקס אישי שכתבה רחל ינאית בן-צבי פנקס אישי שכתבה רחל ינאית בן-צבי.
גל-64070/7 01/09/1935 קבוץ השומר הצעיר משמר זבולון קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-47111/7 12/09/1935 מלון פטרה – האב למב בתיק תכנית לבניית מלון פטרה בחיפה.
פ-2484/49 17/11/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי שווארצבערג מכתב מרדכי שווארצבערג לעורך "לוח הזיכרון" בצרוף תולדות הרב ר' יהודה ליב שווארצבערג ז"ל (הכותב מבקש שהדברים יפורסמו ב"הדואר")
גל-64070/5 01/12/1935 אגודה צרכנית יצרנית שתופית כפר מלל בעמ
גל-64010/10 01/12/1935 משרד קבלני קואופרטיבי של העובדים בפתח תקוה בעמ
גל-64010/5 01/12/1935 אגודה צרכנית שתופית הרצליה בעמ
פ-2088/7 01/01/1936 מכתב מישראל שוחט לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו בקשה לכתיבת פרקים לספר "השומר".
פ-2484/58 01/01/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב צוזמר
פ-2484/43 07/01/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אהרן שמחה בלומנטל
פ-2484/24 13/01/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ש. גשורי
ג-8241/6 25/02/1936 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי מכתב בכתב יד אל רחל ינאית  מכתב תלונה אל מחוז ירושלים   מכתב של הוועד הלאומי לכנסת ישראל  ראיון עם הנציב העליון  שומרונים  התפרעויות של ערביי ישראל  המצב בטבריה
גל-64010/12 01/03/1936 מחסני נמל אגודה שתופית מרכזית בעמ
גל-64010/9 01/03/1936 הלואה וחסכון חקלאי גן יבנה אגודה הדדית בעמ
פ-2087/19 01/04/1936 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים. התאריך הינו משוער.
פ-2484/18 21/05/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר דוד ארי פרידמן מכתב אל מלאכי
פ-2484/55 13/07/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צ.ז. וויינברג
גל-64010/11 01/10/1936 חרמון אגודה לנטיעת הדר ולחקלאות כללית אגודה שתופית בעמ
פ-2484/34 02/10/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. גינצבורג
גל-2524/12 25/11/1936 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1936 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 23401 עד 23425.
גל-64033/15 01/12/1936 אגודה צרכנית יצרנית שתופית שדה יעקב בעמ
גל-64033/17 01/12/1936 אגודה שתופית לתוצרת בשר רחובות בעמ
פ-2484/47 01/01/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לאון חריף
פ-2484/48 01/01/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מיכל שלוזינגר
גל-64033/11 01/02/1937 בית המעלות אגודה הדדית בעמ
גל-64138/19 24/02/1937 אגודה צרכנית שתופית רעננה בעמ דוחות חשבון של אגודה צרכנית שתופית רעננה בע"מ.
פ-2120/26 12/04/1937 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר" בשם "חובת השקל" מאת מניה שוחט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-63944/1 01/05/1937 ניר עם קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
פ-2484/33 04/07/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב צבי הירש מאסליאנסקי
פ-2487/18 23/07/1937 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים. התכתבות בנוגע להתיישבות חברי ארגון כפר מנחם.
גל-64031/10 01/09/1937 בן שמן מושב עובדים קואופרטיבי אגודה שתופית בעמ
גל-64033/2 01/09/1937 הקוצר ארגון פועלים להתישבות שתופית בעמ
פ-2484/56 29/10/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. שלוש
גל-64010/13 01/11/1937 חברת הקריה אגודה שתופית בעמ
פ-2477/72 30/11/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לנשף לכבוד ניסן טורוב מטעם ההסתדרות העברית ואגודת המורים העברים המאוחדים
גל-64059/8 01/12/1937 בית חבר אגודה שתופית בעמ
גל-64033/5 01/12/1937 אגודה שתופית להשקאת פרדסי פרדס חנה בעמ
פ-2484/38 01/01/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף מרגושס
פ-2484/2 10/02/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב משה שמואל שפירא
גל-64031/18 01/03/1938 בית משותף משכני אגודה שתופית בע"מ
פ-2484/39 05/03/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. קומורובסקי
מ-1812/102 30/08/1938 Yalovsky Adam of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אדם ילובסקי  נס ציונה.
גל-64040/17 01/09/1938 רביבים קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בעמ
גל-64040/9 01/09/1938 הקבוץ המאוחד עין הים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64040/2 01/09/1938 הקבוץ המאוחד יודפת קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64031/14 01/09/1938 יצרני הדר הרצליה אגודה שתופית בעמ
גל-64031/6 01/09/1938 כפר חסידים מושב עובדים דתי אגודה שתופית בעמ
גל-64031/13 01/09/1938 יצרני הדר גדרה אגודה שתופית בעמ
גל-64031/12 01/09/1938 יצרני הדר רחובות אגודה שתופית בעמ
גל-64031/15 01/09/1938 יצרני הדר ראשון לציון אגודה שתופית בעמ
גל-64031/4 01/09/1938 אל רואי מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ
גל-64031/5 01/09/1938 יצרני הדר רמתיים אגודה שתופית בעמ
מ-1812/73 20/09/1938  Hakibutz Hameuchad Shefayim –  Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – הקיבוץ המאוחר שפיים.
מ-1812/76 20/09/1938  Beer Tuvia – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיון לנשיאת נשק – באר טוביה.
מ-1812/78 23/09/1938 Pulvermacher Felix of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פליקס פולברמכר  נס ציונה.
מ-1812/79 23/09/1938 Kovo Amram of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – עמרם קובו  נס ציונה.
מ-1812/92 23/09/1938 Agr0bank Quarter – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיון לנשיאת נשק – אברהם פוססרסקי  חולון. יוסף בוים  חולון. יחיאל גוטסמן  חולון.
גל-64118/14 30/09/1938 צור משה מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ מאזניםכספי של "קופינאס – ארגון הפועלים להתיישבות שיתופית בע"מ" (הארגון שהקים את מושב העובדים כפר קופינס  לימים: צור משה) לשנים 1938 – 1946.
מ-1812/105 30/09/1938 Minkov Rafael of  Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – רפאל מינקוב.
מ-1812/72 06/10/1938 Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיון לנשיאת נשק – זליג מנדלסון  איסר גולדברג  משה רוזנר  אלברט איבושיץ  נחמן שנוקל  שמעון ויס  צבי ולדמן  אליעזר טברדלוב  אליעזר הנדלמן  שאול אדלר  ולטר שטינמן  אברהם גוזנסקי  יעקב ברדיצ'בסקי  סברדלוב יגאל  שפק שלמה.
מ-1812/77 06/10/1938 Mondruss Zalman of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – זלמן מונדרוס  נס ציונה.
מ-1812/69 11/10/1938 Borkin Isaac of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יצחק בורקין  רחובות.
מ-1812/70 11/10/1938  Barzilat Abraham of Netaim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אברהם ברזילי  נטעים.
מ-1812/74 18/10/1938  Shadmoni Arie of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אריה שדמוני  גן יבנה.
מ-1812/75 18/10/1938  Farber Isaac of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יצחק פרבר  גן יבנה.
פ-2484/36 28/11/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. שונמי
גל-64040/16 01/12/1938 הוד אגודה צרכנית שתופית בעמ
פ-2477/37 05/12/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "היהודי" – ירחון חרדי לאומי
מ-1812/84 31/12/1938  Kushnir Isaac of Kfar Menachem – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יצחק קושניר  כפר מנחם.
גל-64040/12 01/01/1939 קפה מלוה סעד אגודה שתופית לאשראי בעמ
פ-2477/70 20/03/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אלומה" – אגודה למדעי היהדות – ירושלים א. כ"ץ  ב.מ. לוין  י. רדלר פלדמן (ר' בנימין)
פ-2488/38 09/04/1939 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין חברי ארגון כפר מנחם לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע לחברי ארגון כפר מנחם. כלכלה  חינוך ואבטחה.
פ-2477/19 12/05/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.י. חאימאוויטש יובל-קאמיטעט (ש. סלוצקי)
פ-2488/35 15/05/1939 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין הועד הלאומי. התכתבות בנוגע לתשלום פיצויים מצד ועדת הפיצויים הממשלתית לארגון כפר מנחם עבור נזקי המרד הערבי הגדול.
גל-64069/2 01/07/1939 גשר קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בעמ
גל-64069/16 01/09/1939 הקו קואופרטיב קבוצי השומר הצעיר להובלת משא בחיפה בעמ
גל-64069/14 01/09/1939 אלומה ארגון לפלחה ולמטעים משותפים בתל עדשים אגודה שתופית בעמ
גל-64040/20 01/09/1939 נוה ים קבוצת פועלים לדיוג ולהתישבות שתופית בעמ
גל-64040/25 01/09/1939 הגליל ארגון פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64215/9 30/11/1939 הזרע אגודה שתופית לגדול ולהספקת זרעים בעמ תיק של משרד הכלכלה והתעשייה על "הזרע"- אגודה שיתופית לגידול ולהספקת זרעים בע"מ- המכיל מאזנים  בקשה לרישום כאגודה שיתופית  תקנות האגודה  דו"חות של ברית הפיקוח  הכנסות והוצאות ועוד'.
גל-64069/11 01/12/1939 קואופרטיב יצרני החלב מזכרת בתיה בעמ
גל-64033/7 01/12/1939 קרית עבודה א אגודה שתופית בעמ
מפה-4758/3 01/01/1940 מבנה עבור 38 עצורים – סוג ב'    Block for 38 Prisoners – Type B בתיק תרשים מבנה מעצר עבור 38 עצורים ( סוג ב' ) על-גבי נייר שקוף מוצהב; למטה – מידות המבנה
מפה-4758/2 01/01/1940 מבנה עבור 37 עצורים – סוג א'    Block for 37 Prisoners – Type A בתיק תרשים מבנה מעצר עבור 37 עצורים ( סוג א' ) על-גבי נייר שקוף מוצהב; למטה – מידות המבנה
פ-2084/8 01/01/1940 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "רחל ינאית מספרת על שמואל יפה" בנושא התנדבותו לאירגון "ההגנה". התאריך הינו משוער.
פ-2083/15 01/01/1940 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי בתיק גם גלויה מרחל בן-נחום לרסיה בן-נחום ששהתה ביפו. התאריך הינו משוער.
פ-2917/35 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר אברהם שוורץ  מכתב אל מלאכי
גל-64064/13 01/01/1940 לפידים קבוצת הבחרות הסוציאליסטית להתישבות שתופית בעמ
פ-2484/54 28/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ג. גלן 
גל-64064/5 01/03/1940 אגודה שתופית של מוסמכי החימיה והביוחימיה של האוניברסיטה העברית בירושלים בעמ
מ-1812/80 23/03/1940  Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אליהו פרנקל  גדרה.
גל-64064/19 01/04/1940 דפוס קואופרטיב של הפועל המזרחי ירושלים בעמ
גל-64064/12 01/04/1940 קבוץ השומר הצעיר נחשונים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64064/10 01/04/1940 שכון פועלים אתא אגודה שתופית בעמ
גל-64064/11 01/04/1940 דפוס ארץ ישראל אגודה קואופרטיבית בעמ
מפה-4705/1 02/04/1940 ( הצעת תכנית של תחנת סוכנות בטחון מרכזית בריטית בנבלוס ( שכם ) Proposed 2nd CIA Station – Nablus בתיק תרשים של תכנית בנית תחנת סוכנות לבטחון בריטית בנבלוס ( שכם ) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע והראשונה; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 030; Number B/1584; שורטט ע"י A.F.; תאריך – 1.4.40; בצד ימין – חתימת האישור ב- 2.4.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל ומנהל מח' לעבודות צבוריות
פ-2477/42 24/04/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חנוך בית רחל
גל-64064/17 01/05/1940 קואופרטיב גומא בתל אביב בעמ
גל-64064/20 01/06/1940 קבוצת דייגים ארץ ישראל אגודה שתופית בעמ
גל-64064/16 01/06/1940 שכונת הפועל המזרחי ב בנחלת יצחק אגודה שתופית בעמ
גל-64064/14 01/06/1940 חשר קואופרטיב לעבודות אינסטלציה סניטרית תעול והסבה בירושלים בעמ
גל-64064/18 01/07/1940 מעוז ביטוח הדדי של בניינים מנזקי מלחמה אגודה שתופית בעמ
גל-64070/6 01/12/1940 אביחייל אגודה חקלאית כללית שתופית בעמ
פ-2484/51 01/01/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב מאכס רייזין
גל-64069/3 01/01/1941 פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בארץ ישראל אגודה שתופית בעמ
ג-6500/12 01/04/1941 עיטורי גבורה התכתבות בנוגע להענקת עיטורים
גל-64064/21 01/07/1941 מסעדה קואופרטיבית לשובע אגודה שתופית בתל אביב בעמ – 2 דפים בודדים
גל-64064/8 01/08/1941 גולן הספקה אגודה שתופית להספקה של האכרים הזעירים בארץ ישראל בעמ
גל-64064/2 01/08/1941 גולן הספקה אגודה שתופית להספקה של האכרים הזעירים בארץ ישראל בעמ
פ-2477/35 17/11/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לאספת אזכרה לכבוד הרב רפאל שוחט מטעם הפן-קלוב העברי והישיבה דברונקס
גל-64067/5 01/12/1941 אגודה צרכנית שתופית של פועלי אתא כפר עטה בעמ
גל-64067/16 01/12/1941 אגודה צרכנית שתופית גדרה בעמ
גל-64058/35 01/12/1941 שכונת הפועל המזרחי בחדרה אגודה שתופית בעמ
פ-2477/3 01/01/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ועד היובל של שמעון גינצבורג
פ-2480/50 01/01/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – איתמר בן אבי 
פ-2484/37 08/01/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ליב יפה
פ-2477/69 14/04/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לישיבת הועדה העברית של "שבוע הספר היהודי"
פ-4067/1 19/07/1942 יעקב הרצוג – אישי – מדיני מסמכים שונים הקשורים לפעילותו הציבורית של יעקב הרצוג בראשית דרכו כעוזר של אביו  הרב הראשי לארץ-ישראל יצחק אייזיק הלוי רצוג  בתקופת המנדט (בעיקר במשימות בעלות אופי דיפלומטי) ואח"כ כמנהל מחלקת העדות הנוצריות במשרד הדתות בראשית ימי המדינה: תעודות אישיות של יעקב הרצוג  טיוטות בכתב-יד בעברית ואנגלית של דרשות לכבוד ראש השנה שנשאו הרב הרצוג ויעקב הרצוג (ככל הנראה) בפני חיילים יהודים בצבא הבריטי  מכתבים שקיבל הרצוג מרבנים צבאיים בצבא הבריטי בנוגע לטיפול בתנאי שירות של חיילים דתיים ובענייני "גט על תנאי" בזמן מלחמת העולם השניה  מכתבים ממנכ"ל משרד הדתות למשרד החוץ ולמכון "הרי פישל" בנוגע להקמת המחלקה לעדות נוצריות במשרד הדתות והעמדתו של הרצוג בראשה  מברק פנימי של משרד החוץ שבו משבח השר משה שרת (שרתוק) את פעילותו הדיפלומטית של הרצוג  התכתבות בין הרב הרצוג לבנו יעקב  שר החוץ משה שרת ואנשי הרבנות הראשית למחוז תל-אביב יפו בנושאים שונים  קטעי עיתונות באנגלית ובעברית עם איזכורים של יעקב הרצוג ועוד. בתיק מכתבים קצרים בחתימתם של הנשיא חיים וייצמן ורה"מ דוד בן-גוריון בעניינים הקשורים למשרד הדתות.
גל-64069/6 01/09/1942 גל און קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
פ-2484/35 02/09/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – איתמר בן אב"י
גל-3795/92 05/11/1942 סרטים – האלוף בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-64067/11 01/12/1942 נשר טכסי ושרות מכוניות אגודה שתופית בירושלים בעמ
מ-4214/106 01/01/1943 משטרת טבריה – Manslaughter – הריגת אדם (שלמה שכטר) קטטה בין תושבי טירת צבי ואנשים מערב סואפור  שחנו על אדמת טובה על רקע אסוף קש מאדמות טירת צבי  הסתיימה בהריגת תושב טירת צבי (הגנה עצמית). באירוע נהרג שלמה שכטר ונפצעו זאב קצמן ואפרים סובלמן. מידע נוסף על האירוע נמצא בתיק: מ – 12 / 1339
פ-2479/52 01/01/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. קומארובסקי
פ-2484/42 22/01/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים ליסיצקי
פ-2477/74 25/01/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קרן התרבות העברית בארץ ישראל" מכתב שמעון גינצבורג אל מלאכי
גל-64067/6 01/05/1943 אגודה שתופית של המורים העברים בתל אביב ובסביבה בעמ
גל-64067/10 01/09/1943 זרעים קבוצת הפועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64067/17 01/12/1943 אגודה צרכנית יצרנית שתופית שכונת בילינסון בעמ
פ-2175/21 01/01/1944 מאמר בשם "האצילות מחייבת" אודות רחל ינאית בן-צבי. פרק מתוך ספר בשם "חליפה בהירה עם פסים שחורים – דמויות בירושלים" מאת משה אלון  אודות פעילותה של רחל ינאית בן-צבי בחוות הלימוד  בארגון השומר ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2477/41 07/01/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דער מזרחי וועג"  אהרון פטשניק
פ-2120/6 01/02/1944 מכתב ממניה שוחט לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לביקורה של מניה שוחט בביתה של רחל ינאית בן-צבי בירושלים.
פ-2694/3 07/05/1944 תמונת פספורט של אשת ד"ר ויס  רופא בית החולים תל-השומר תמונת פספורט של אשת ד"ר ויס  רופא בית החולים תל-השומר.
גל-64033/22 01/08/1944 חברת הקריה א אגודה שתופית בעמ
פ-2484/20 20/10/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים בלוך מכתב אל מלאכי
פ-2484/12 12/12/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יקותיאל גינצבורג מכתבים אל מלאכי
פ-2157/3 01/01/1945 מכתב מרחל ינאית בן-צבי למרדכי ירבלום. מכתב אודות המצב המדיני-בטחוני בארץ ישראל.
א-3085/29 01/01/1945 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  קטעים ממסמך זאסן (סאסן) שפורסמו במגזין  "Life" קטעים ממסמך זאסן שפורסמו במגזין לייף בנובמבר ודצמבר 1960  (מסמך זאסן = הראיונות שראיין את אייכמן בארגנטינה ב-1957 העיתונאי ההולנדי וילם סאסן). לאחר לכידתו של אייכמן מכר סאסן את זכויותייו למגזין לייף' שקיבל את התמלילים ותרגם אותם לאנגלית לשם פרסומם בעיתון.  בתיק גם תרגום המאמר לגרמנית שנעשה עבור המשפט עם הערותיו של אייכמן בכתב ידו
פ-2477/62 01/01/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דרום" – כתב עת
פ-2477/45 12/01/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חגיגת יובל העתונות היהודית באמריקה
פ-2917/30 07/02/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לאון שפירא  במכתב ביוגרפיה של האח של שפירא ד"ר חיים נחמן שפירה
פ-2484/26 28/03/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלום כהן (Solomon R. Kagn M.D)
פ-2477/64 29/06/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קרן ישראל מץ
פר-415/5 20/08/1945 CUSTOMS TARIFF תקופון
פ-2484/57 02/10/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחום סלושץ
גל-64045/11 01/12/1945 במא"י (בית מודדי ארץ ישראל) תל אביב אגודה שתופית בעמ
גל-64045/15 01/12/1945 קופות של עובדי מקור המים אגודה שתופית בהרצליה בעמ
גל-64045/16 01/12/1945 קופת תגמולים של עובדי נעמן אגודה שתופית בעמ
גל-64058/36 01/12/1945 שיכון אזרחי בנתניה אגודה שתופית בעמ
פ-2123/23 16/12/1945 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב" מאת תקוה וויינשטוק בשם "ההרפתקנית הצעירה" אודות מניה שוחט.
פ-2490/2 01/01/1946 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים. כפר מנחם-ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ (בפירוק)-התכתבות בנוגע לצו הפירוק שניתן לזאב רוזנבלום בא כוח ארגון כפר מנחם.
פ-2484/27 01/01/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פיליפ מירביס
פ-2484/30 24/02/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי אריה (ליאון) סלונימסקי
גל-64134/15 01/07/1946 אחוזת רעננה אגודה שתופית בעמ דוחות מאזן כלכלי – אחוזת רעננה אגודה שיתופית בע"מ.
פ-2484/5 23/10/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד.ל. מקלר
פ-2477/31 29/10/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – NEW YORK METROPOLITAN SECTION – National Jewish Welfare Board
פ-2484/29 01/12/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר משה איינהורן
פ-2079/27 01/01/1947 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מבוא לספר "קובץ חיל משמר העם" ומאמר בשם "מזכרונותיי" שהתפרסם בספר "קובץ חיל משמר העם". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2169/38 01/01/1947 מכתב מאת דינה סיידשיין-וייס אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב אודות רצונה של דינה לעלות לארץ ישראל.
פ-2484/40 01/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר בניהו מכתבים אל מלאכי
פ-2484/41 01/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דב (ברנרד) ויינרוב
פ-2484/23 22/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים ליף
גל-64064/15 01/03/1947 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שתופית בכפר סבא בעמ
פ-2477/17 27/05/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מוסד הרב קוק בתיק מכתבים שנשלחו מנציגי מוסד הרב קוק לאליעזר רפאל מלאכי.
חצ-2271/12 01/06/1947 Letter to Cunningham from Meyerson- Alexander Rubonitz Case
ג-522/47 20/07/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – גרינדורפר יעקב בתיק – תיאורי מקרי מוות בלתי טבעיים של חיילים: דיווחים הנוגעים ליעקב גרינדורפר  תיאור המקרה  דיווח ממשטרת מחוז הדר הכרמל ותיאור ניתוח שלאחר המוות.
פ-2484/50 30/08/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ברמן הארולד
גל-64069/7 01/09/1947 גל און קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
גל-64069/19 01/09/1947 עין הנציב קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ
גל-64069/17 01/09/1947 רמת הדר אגודה שתופית בעמ
גל-64046/5 01/09/1947 קבוץ השומר הצעיר זיקים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64058/33 01/09/1947 קבוצת נוטעים אגודה שתופית בעמ
גל-64058/32 01/09/1947 אל ראי מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ
גל-64040/19 01/09/1947 נוה ים קבוצת פועלים לדיוג ולהתישבות שתופית בעמ
גל-64040/15 01/09/1947 רביבים קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בעמ
גל-64040/7 01/09/1947 שדה נחמיה חוליות קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64040/4 01/09/1947 משק מחניים קופת תגמולים להתישבות שתופית בעמ
גל-64033/9 01/09/1947 גברעם קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64033/14 01/09/1947 מושב שדה יעקב אגודה צרכנית יצרנית שתופית בעמ
פ-2484/28 13/10/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Mrs. Wm (zivia) Giiloane (הבת של ד"ר אהרון דומניץ)
פ-2484/4 05/11/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר טוביה אשכנזי
פ-2484/31 21/11/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.צ. ווהל (וואהל)
גל-64069/9 01/12/1947 עין יזרעאל אגודה שתופית להשקאה ראשון לציון בעמ
סל-8187/1 01/01/1948 סירין – סרט מספר 40 ספר מספר 1 עד ספר מספר 4
סל-8188/1 01/01/1948 סירין – סרט מספר 41 ספר מספר 4 עד ספר מספר 7
סל-8189/1 01/01/1948 סרט מספר 42 סירין – ספר מספר 7 תרשיחא – ספר מספר 1 סכנה ספרים 1-3 סכנין ספר מספר 1 המידיה ספר מספר 1
סל-8190/1 01/01/1948 סרט מספר 43 המידיה – ספר מספר 1 עד ספר מספר 2 כפרה – ספר מספר 1 עד ספר מספר 3
סל-8191/1 01/01/1948 סרט מספר 44 כפרה – ספר מספר 3 עד ספר מספר 5 כפר מסר – ספר מספר 1 עד ספר מספר 4
סל-8192/1 01/01/1948 סרט מספר 45 כפר מסר – ספר מספר 4 עד ספר מספר 5 צפה – ספר מספר 1 עד ספר מספר 3
סל-8194/1 01/01/1948 סרט מספר 47 טירה ספר מספר 3 עד ספר מספר 4 מורסס – ספר מספר 1 עד ספר מספר 4
סל-8411/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 357 התחלת גוש מספר 20318 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 20563 סוף חלקה מספר 4
סל-8531/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 87 בתים משותפים חלקה 366 גוש 10105
סל-8612/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 168 בתים משותפים חלקה 208 גוש 11201
סל-9319/1 01/01/1948 סרט מספר 1 רמלה
סל-3606/1 01/01/1948 סרט מספר 50 לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים: 30116 30078 30141 30143
סל-9109/1 01/01/1948 סרט מספר 71 א'
סל-8699/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 55 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10556
פר-649/9 01/01/1948 הפליטים הערבים- גרמנית
פר-425/9 01/01/1948 רשימת חשבונות סילוקין תקופון
גל-46542/4 01/01/1948 רשימות עולים – מדגם 1948 טפסים של עולים שנמסרו לממשלת המדינה הזמנית הכוללים פרטים אישיים של העולה ומידע על התלויים בו ובפרנסתו בעמודים האחרונים רשימת הנוסעים באניה
גל-46542/7 01/01/1948 רשימות עולים – מדגם – 1948 טפסים של עולים שנמסרו לממשלת המדינה הזמנית הכוללים פרטים אישיים של העולה ומידע על התלויים בו ובפרנסתו
גל-46542/8 01/01/1948 רשימות עולים – מדגם – 1948 טפסים של עולים שנמסרו לממשלת המדינה הזמנית הכוללים פרטים אישיים של העולה ומידע על התלויים בו ובפרנסתו
גל-46542/10 01/01/1948 רשימות עולים – מדגם – 1948 טפסים של עולים שנמסרו לממשלת המדינה הזמנית הכוללים פרטים אישיים של העולה ומידע על התלויים בו ובפרנסתו
גל-46542/9 01/01/1948 רשימות עולים – מדגם – 1948 טפסים של עולים שנמסרו לממשלת המדינה הזמנית הכוללים פרטים אישיים של העולה ומידע על התלויים בו ובפרנסתו
גל-3796/43 01/01/1948 סרטים – חרב השטן בקשת "קולנוע אלחמרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חרב השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/48 01/01/1948 סרטים – צעירים במבוך בקשת "פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירות במבוך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/53 01/01/1948 סרטים – קוראים לי רוח הקודש בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי רוח הקודש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/54 01/01/1948 סרטים – תשוקה ויהלומים בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקה ויהלומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/71 01/01/1948 סרטים – אתה יכול לעשות הרבה עם 7 נשים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתה יכול לעשות הרבה עם 7 נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/50 01/01/1948 סרטים – האלוף העיוור בזירת הקרטה בקשת "שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלוף העיוור בזירת הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/63 01/01/1948 סרטים – טריניטי המופלא בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טריניטי המופלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/44 01/01/1948 סרטים – אונס בפארק בקשת "שוילי פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אונס בפארק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/49 01/01/1948 סרטים – הליצנית המתוקה בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הליצנית המתוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2477/22 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תלפיות – כתב עת (שמואל מירסקי)
פ-2479/54 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים ליינר 
פ-2479/56 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם שלום יהודה  1. מכתב אל מלאכי (31/01/1949) 2. מכתב חוזר אל מלאכי מטעם ד"ר ישראל בן זאב  מזכיר ה "ועד להוצאת ספר" יובל הפרופסור אברהם שלום יהודה(1948)
פ-2479/67 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ד. גאון
פ-2480/42 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ב. ריינס אברהם 
פ-2480/44 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים טשרנוביץ 
פ-2482/27 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דב ווינריב 
פ-2482/112 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטת מכתב מלאכי אל הרב א.ד. ריינס 
פ-2482/113 01/01/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג טיוטות מכתבים מלאכי אליו
ג-5679/1 01/01/1948 ישיבות וסדרי יום של הממשלה פרוטוקולים מישיבות הממשלה עם נספחים.
גל-64081/18 02/01/1948 נחלתנו אגודה שתופית לשכון בתל אביב בעמ תיק של משרד הכלכלה והתעשייה על "נחלתנו"- אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע"מ המכיל מאזנים משנים שונות של האגודה.
גל-3796/96 28/01/1948 סרטים – בן האוקיאנוס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן האוקיאנוס" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2480/49 28/03/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אהוד בן-יהודה  מכתב אל מלאכי מאהוד בן יהודה כתב יד קשה לקריאה
גל-46542/5 01/04/1948 תעודות עולים – מדגם – אפריל 1948  טפסים של עולים כולל שם פרטי  שם משפחה  שנת לידה ותמונה  שמות משפחה שמתחילים באותיות P  F  R השמות המופיעים בתיק:  Pfefferman Elie  Parkin Miriam  Feller Benzion  Feldman Zvelaw?  Faier Chaja  Feldman Calel  Feldman Trauja  Vogel Lea  Fisch Paluan  Proszycki Aron  Frumer Zalman  Pluciennik Chaia  Falik Chana  Fogelmann Vilo  Vogel Heleni  Vogel Jolan  Fried Lea  Friedmann Jeno  Farin Bernard  Freund Pola  Freund Bella  Pollak Abraham  Pollak Esther  Farin Rebekka  Vogel Rivka  Friedmann Hinda  Vogel Sarah  Polakowska Bronia  Freilich Ruchama  Fischhof Sulamit  Friedman Berta  Pacifici Lila  Feldmann Ariel  Paluch Yehuda  Friedel Hanja  Friedel Yehuda  Feigenblatt Abraham  Fink Abraham  Friedmann Baruch  Farkas Frieda  Fruchter Blanka  Feldmann Nachum  Feuerstein Moshe  Fohn Sandor  Feingold Hana  Feingold David  Posner Hersh  Findling Marek  Przysuska Manja  Pasternak Reizna  Pollak Erwin  Piotrkowski Rachel  Piotrkowski Pinchas  Fruchter Lea  Peregal Abraham  Fisher Evgenia  Peskes Sandor  Portnoi Wolf  Piorko Dora  Pilowska Mina  Fingerhut Moshe  Fingerhut Chana  Powodowski Dina  Powodowski Pinchas  Fishman Hirsh  Feinkowits Chaim.
חצ-10319/4 01/04/1948 [העתקים מצולמים של מסמכים מהארכיון הציוני והאו"מ]
גל-44874/16 22/04/1948 הנהלת הרשות – בית נכות רוקפלר בעיר העתיקה הנהלת הרשות – בית נכות רוקפלר בעיר העתיקה.
גל-46542/1 01/06/1948 רשימות עולים אוניות: קומפידוליו  דולורס  טטי  טרנסילבניה  קדמה  מחנה עולים זבולון  מחנה עולים עין שמר ? ו-קסרטה.
גל-46542/3 01/06/1948 רשימות עולים אווירונים מקפריסין  אוניות: קסרטה (3.8.1948)  קסרטה (12.8.1948)  אנדבר (2.6.1948)  ו-אביונה (30.8.1948).
גל-46542/6 01/06/1948 רשימות עולים אוניות: ? – 798 עולים (תאריך לא ידוע)  ? – 82 עולים (תאריך לא ידוע) ו-קומפידוליו (12.8.1948).
פר-416/1 04/06/1948 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
גל-44873/16 05/06/1948 הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – אוספים שונים  הצעות לריכוז וחילופי חפצים בארץ הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – אוספים שונים  הצעות לריכוז וחילופי חפצים בארץ.
ג-297/36 23/06/1948 יצחק נבון – תיק אישי. התכתבות של מזכ"ל משרד המיעוטים יצחק נבון (לא זה שהפך לנשיא) עם שר המיעוטים בכור שלום שטרית ועם גורמים בעניין מעמדו האישי כעובד נוספים ומסמכים נוספים בעניין מעמדו כעובד  מכתבים ששלח נבון לשר החינוך סמוך להקמת המשרד בנוגע להצעה שלו לארגון מבנה המשרד החדש בצירוף ההצעה.
פ-2131/2 01/07/1948 דברים מאת משה עמיקם בנושא כיבוש עין כרם. דברים מאת משה עמיקם בנושא כיבוש עין כרם.
ג-17837/17 04/07/1948 הנהלה – סדרי רישום וגניזה הנהלה – סדרי רישום וגניזה
ג-293/117 12/07/1948 תנובה  פירוט קליטת עובדים  תנובה.
פ-2131/3 18/07/1948 קטעי עיתונות. עמודי פתיחה של עיתון "דבר ירושלים" ובהם דברים בנושא כיבוש עין כרם ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-427/5 01/08/1948 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון יב' אב תש"ח- א' בסיון תשי"ג
גל-46542/2 01/08/1948 רשימות עולים אוניות: קדמה  מארין קורפ  קסרטה ו-אנצו סרני.
חצ-132/18 01/09/1948 Dr. Weizmann
חצ-186/11 01/09/1948 התכתבות עם השלטונות הצרפתיים
חצ-186/13 01/09/1948 התכתבות עם צרפת
גל-64067/2 01/09/1948 משקי עמק חפר והשומרון אגודה שתופית בעמ
גל-64046/17 01/09/1948 חצרים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64040/10 01/09/1948 עין הכרמל קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64032/8 01/09/1948 נצר קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-44869/8 03/09/1948 הנהלת הרשות – מפות – הזמנות הנהלת הרשות – מפות – הזמנות.
פר-427/6 10/09/1948 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון
פ-2480/43 21/09/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חכם משה  מכתב אל מלאכי
ג-293/60 23/09/1948 תעשיה ב' – בן-מלך   תעשיה לסוכריות בקשה לשחרור מגיוס.
ג-4727/19 01/10/1948 ג'ואיש ייר בוק –  ספר השנתון העברי מכתב ממנכ"ל משרד הדתות למשרד המשפטים בנוגע לאי קבלת השנתון היהודי לשנת 1948.
ג-5474/28 01/10/1948 דירוג עובדי הממשלה – הצעה ראשונה מזכר מישיבת ועדת המנגנון הממשלתי 7.11.48  פרטי-כל מישיבת ועדת השבצה ( שיבוץ ) 20.12.48; דו"ח ועדת הדרוג עובדי הממשלה 10.4.49 ודו"ח ועדה לקביעת עקרונות השבצה 21.10.49; הצעות לדירוג עובדים  רשימות שונות של עובדים; חוזר  תזכירים  הערות  נתונים סטטיסטיים  חילופי מכתבים
ג-4723/43 17/10/1948 לשכת מנכ"ל ויס – הרבנית פרלה מרק שני מכתבים בנוגע לסיוע לרבנית פרלה מרק  במסגרת המפעל לעזרת רבנים פליטי גרמניה.
פר-434/5 11/11/1948 משרד האוצר – שונות תקופון
רש-1564/5 30/11/1948 אגף העתיקות – פקודת העתיקות  חוקת העתיקות  תקנות ותיקונים אגף העתיקות – פקודת העתיקות  חוקת העתיקות  תקנות ותיקונים.
ג-5713/6 01/12/1948 תקנון הכנסת הראשונה הצעה לתקנון  סיכום ישיבת השרים עם חברי הקואליציה בועדת המשנה לעניני תקנון 16.11.1949))  הרכב מועצת המדינה הזמנית וועדותיה.
חצ-3738/8 01/12/1948 שיחות עם עבדאללה אל-תל ( דיין- שילוח) – סיכומי פגישות מ-6.1.49 31.12.48; יפוי-כח לראובן שילוח ומשה דיין לניהול מו"מ  רשימות בכתב-יד
פ-2084/11 01/01/1949 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת" בשם "לשמעון המפקד" על שמעון סמרגד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-12371/2 01/01/1949 כבישים: כביש מס' 24 נווה-יעקב – בית-לחם כבישים: כביש מס' 24 נווה-יעקב – בית-לחם
פ-3266/1 01/01/1949 מכתב מאסתר הרליץ  משגרירות וושינגטון אל משרד החוץ  וקונסוליות ניו יורק ולוס אנג'לס. מכתב בנוגע לביקורו של ראש הממשלה בוושינגטון. בתיק גם תמונת אדי יעקובסון  ידידו של טרומן  בישראל  ותעודת אסתר הרליץ  כיקירת התנועה הציונית העולמית.
ג-5366/6 01/01/1949 לשכות העבודה ( דו"חות ) משרד העבודה והבינוי – רישומים חודשיים ואחרים של מחוסרי עבודה בלשכות העבודה הכלליות; חוקת לשכות העבודה הכלליות לפועלים בכפר והעיר; חוזר  מכתבי לואי
פר-418/24 01/01/1949 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה של 1 באפריל 1949- 31 במרס 1950
פר-431/3 01/01/1949 סקירה סטטיסטית תקופון לשנת 1949
פר-428/7 01/01/1949 חוזר לכל חברות בטוח  לכל הסוכנים הראשיים של חברות בטוח  לכל סוכני לוידס תקופון למטבע זר תש"י- תשי"א
פר-398/8 01/01/1949 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 1-98
חצ-71/17 01/01/1949 Iraq  1949 חומר על מצב יהדות עיראק  אסירים יהודים  ונסיונות לסייע להם
פ-2479/14 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חמדה בן יהודה 
פ-2479/25 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ניסן טורוב
פ-2479/27 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים פט
פ-2477/67 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק משה עמנואל חוזר (בשכפול) של יצחק משה עמנואל אל מלאכי בדבר הכוונה להוציא ספר בשם "הבעיה הספרדית במדינת ישראל".
פ-2479/77 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף ליבנזון 
פ-2480/40 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר מ. קאדר בוריס  מכתב אל מלאכי
פ-2480/65 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ל. יעקב מוינשטר 
פ-2480/68 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ז. לביא לוינזון 
פ-2480/94 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלמה הלל"ס
פ-2480/97 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. קופרסטוק 
פ-2480/101 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר בניהו
פ-2480/102 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים טשרנוביץ מכתבים אל מלאכי
פ-2482/97 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ז. בלבן 
פ-2482/102 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם הורביץ  טיוטת מכתב מלאכי אליו
פ-2482/106 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף ריבלין  טיוטת מכתב מלאכי אליו
פ-2482/107 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבי י.ל. מוינשטר טיוטת מכתבים מלאכי אליו
פ-2482/108 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר בניהו 
פ-2482/111 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים טשרנוביץ  טיוטת מכתב מלאכי אליו
פ-2119/1 05/01/1949 מכתב מיצחק בן-צבי למשה אטיאס. מכתב בנוגע לועד הלאומי  למחקר אודות יוצאי ספרד והסביבה ועוד.
חצ-2457/20 01/02/1949 יחסי ישראל – בולגריה (תיק של מחלקת מזרח אירופה)
ג-9039/41 01/02/1949 הרכבת אבעבועות  הרכבת זריקות רשימות עובדי המשרדים  התכתבות בנושאי חיסון העובדים וזריקות נגד טיפוס ואבעבועות
גל-12269/48 24/02/1949 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – גן השומרון פניות למחלקת הקבורה במשרד לענייני דתות מהוועד המקומי גן השומרון בבקשת מתן רישיון וחידושו לעסוק בקבורת נפטרים יהודים – התכתבויות בעניין; טופס רישיון לעסוק בקבורת נפטרים יהודים; נטיעת שתילים בבית העלמין – התכתבויות;
פ-2079/25 13/03/1949 קטע עיתונות. נאום רחל ינאית בן-צבי בכנס מפקדות ה"הגנה".
גל-2981/13 14/03/1949 בשר סינטטי "אמינו" – הצעות לאספקת בשר ישראלי "סופלי מישן" התכתבויות אל ש.ז. כהנא  מנכ"ל המשרד לענייני דתות מאת מפעל "שי'" – שמורים בקיבוץ הדתי הנוגעות להצעות המפעל לייצור ולספק תחליף בשר ישראלי כשר – ייצור תעשייתי של בשר חלבוני – "אמינו"; בקשה למתן רישיון לייצור בשר 'אמינו' בבית חרושת לשימורים "שי" בקבוצת יבנה; התכתבות בנוגע להשגת חומרי הגלם הדרושים להגברת והגדלת הייצור באספקת הבשר הסינטטי; אספקת בשר 'אמינו' למסעדות כשרות; התנגדותו של משרד החקלאות לרעיון ייצור הבשר; משלוחי בשר כשר לארץ;
ג-5680/11 01/05/1949 הממשלה; ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת סקירה תמציתית של ההסתדרות הרפואית בישראל על בעיותיה  הזמנות חברי הועדה לישיבות.
פר-425/8 17/05/1949 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון תש"ט- תשי"ד
ג-3013/7 20/05/1949 הגב' חנה אבן-טוב התכתבותה של  חנה אבן-טוב עם חברי ועדת התלונות (ביניהם הרב יהודה לייב מימון  שר הדתות) ועם מזכ"ל משרד הדתות יהודה שפיגל  בענין תלונה של מר משה לייב ציילינגולד מלונדון כנגד שפיגל על תקיפה אלימה והעתקי מסמכי חקירה של משטרת ישראל בעניין.
ג-4098/12 10/06/1949 חטיבת-מזון – נקניק כרך א' בתיק גליות פעולות של חטיבת המזון וכן מכתב בנוגע לפיקוח על ייצור נקניק.
גל-61235/23 23/06/1949 ועדה משרדית לבדיקות שיטות תשלום שכר תיק של שמרד הכלכלה והתעשייה על הועדה המשרדית לבדיקות שיטות תשלום שכר המכיל סיכומי ישבות של הועדה.
גל-2953/6 01/07/1949 בתי-הדין הרבניים – בית-הדין הרבני טבריה כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לרבנות ושיפוט רבני במשרד הדתות  בנוגע לבית הדין הרבני בטבריה: דו"חות כספיים  שמש הרבנות אברהם קניג  פניותיו של אשר זאב ורנר  דו"חות חודשיים מפעולות בית הדין הרבני  סדרי ניהול בית הדין  הרכב בית הדין  פניותיו של מזכיר בית הדין נחום ביגר ועוד.
פר-429/1 31/07/1949 סקירה סטטיסטית תקופון לחודש יוני 1949 מס' 1
פר-434/6 01/08/1949 משרד האוצר המפקח על הביטוח תקופון סקירה על עבודתו
ג-2702/21 04/08/1949 הפקעות רכוש ציבורי – צפת התיק מכיל מסמכים בנושא בניית מוסדות ציבוריים בצפת  בקשות למימון פרויקטים לבנייה  פקודת קרקעות בנושא רכישת לצרכי ציבור  שרטוטים של הפרויקטים לבנייה  הפקעת קרקעות לצורכי הרחבת הכביש  חכירת האדמת לתכנית גן המצודה בצפת  אישור חוזה בין עירית צפת לבין המחלקה לנכסי המדינה  פינוי מוקשים בצפת ועוד.​
ג-4611/19 24/08/1949 לשכת השר פנחס לבון – ייעוץ תזונתי המעבדות לשכת השר פנחס לבון – ייעוץ תזונתי ומעבדות.
ג-3963/15 24/08/1949 שטח שיפוט – רמות השבים קביעת תחום ושטח שיפוט.
ג-5809/15 01/09/1949 המחלקה לעדות נוצריות – בפטיסטים כרך א'
ג-5673/5 01/09/1949 התייעצויות בעניני בטחון המדינה התייעצויות בעניני בטחון המדינה
פר-429/2 02/09/1949 סקירה סטטיסטית תקופון לחודש יולי 1949 מס' 2
ג-2173/53 09/09/1949 הנהלה – סויה התכתבות בנוגע לגידול סויה  יבוא פולי סויה והערך התזונתי של סויה.
פ-2477/20 09/09/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבעת הסופר ישראל אפרת  אפרים אוערבך
ג-5450/1 15/09/1949 המכון למחקר חברתי שימושי I – חלק א' המכון למחקר חברתי שימושי-תזכיר התאחדות של המכון ופירוט מטרותיו  תקנות ההתאגדות של חברים  רשימת חברי הנהלת המכון (ועד מפקח  מועצה) ועובדיו  תקנון המכון  העברת המכון לסקר דעת הקהל ממשרד הביטחון למשרד ראש הממשלה  תקציב המכון והקצבת משרד ראש הממשלה לפעילות המכון  הצעה להסדרת עבודת מחקר חברתי במשרדי הממשלה (הזמנת עבודות מחקר מהמכון ע"י משרדי הממשלה)  הזמנת מחקרים מחו"ל  דו"ח על פעולות המכון (1950)  נושאי המחקר והמזמינים  תזכירי מחקרים והצעות למחקר  ממצאי מחקרים  רשימות של סקירות ופרסומים ועוד. דוגמאות שאלונים לעולים חדשים ולציבור הישראלי על יחסו לעולים  התכתבויות  סיכומי פגישות  תזכירים  קטעי עיתונות  עלון ידיעות לעובדים של המכון.
ג-213/32 21/09/1949 עניני מנגנון – תכנון קרית הממשלה בירושלים התכתבויות בנוגע לתכנון קריית הממשלה בירושלים  שאלון בנוגע לתכנון קריית הקבע.
פ-2103/13 23/09/1949 קטע עיתונות. מאמר מאת רבקה כצנלסון שהתפרסם בעיתון "דבר" בשם "נשים בירושלים הנצורה". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-44873/10 27/09/1949 הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – סידור ורישום  תכנון במסגרת הקריה  חפצים שנרכשו אוסטרקון הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – סידור ורישום  תכנון במסגרת הקריה וחפצים שנרכשו אוסטרקון.
פ-2482/75 01/10/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים ויינר 
חצ-2519/12 01/10/1949 יהדות מצרים
פ-2480/70 27/10/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב מנחם מנדל פרוש  בתיק מכתב אל מלאכי מהרב פורוש בנוגע לספרו "בתוך החומות".
פר-430/1 28/10/1949 סקירה סטטיסטית תקופון לחודש אוגוסט ולתקופת מאי-אוגוסט 1949 מס' 3
חצ-2521/9 01/11/1949 הכרה בישראל: טורקיה
גל-64062/1 01/11/1949 הלבנה אגודה שתופית לתוצרת בטון בלוד בעמ
פ-2131/1 08/11/1949 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "הדור" בשם "רפובליקת הנערים בעין כרם" מאת א. חגי.
ג-4189/6 16/11/1949 חטיבת-מזון – קמח סויה ותירס שיווק ותצרוכת תוצרת תירס (תעשיית קמחים  עמילן  שמנים ועוד)-התכתבויות בנוגע להקצבת תירס לטחנות הקמח לייצור קמח פולנטה  קמח מספוא וסובין  נסיונות להפרדת נבט התירס מהגרעין בטחנה מקומית  סוגיית תוספת קמח סויה ללחם מבחינה תזונתית  יבוא תירס  בקשת רשיון יבוא עבור קמח סויה מאנגליה  רשיונות ליבוא תירס למטרת ייצור פופקורן ועוד.
ג-2325/21 16/11/1949 פתח תקוה תיק של משרד הבינוי והשיכון על בנייה בעיר פתח תקווה המכיל בקשה להפסקת בניית צריפונים במעברה  התכתבות בנושאים: בניית שיכון עממי  הקצאת דירות לעובדי קופת-חולים  שיכון לזוגות צעירים  בניית שיכון עולים בשעריה  תרשימים.
פר-433/4 20/11/1949 סחר החוץ תקופון 1949 חשון תש"י
גל-3976/32 24/11/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – רמות השבים תכנית בניין ערים של רמות השבים.
גל-46547/5 25/11/1949 רשימות עולים ונכנסים אחרים לארץ נובמבר 1949 – פברואר 1950 רשימת עולים  תיירים ונכנסים לארץ במעברים: ראש הנקרה   חיפה
חצ-4372/20 01/12/1949 ראובן שילוח – חמ"ד נושא כספים התכתבות  דו"חות כספים ותזכיר בנוגע להוצאות כספיות של אנשי חמד  חיל-מדע תקציבי מחקר  העברת הון זר לישראל  ועוד.
גל-64062/13 01/12/1949 בית הקשת אגודה שתופית לשכון ברמת גן בעמ
גל-64062/12 01/12/1949 בית המשי אגודה שתופית לשכון ברמת גן בעמ
פר-430/2 08/12/1949 סקירה סטטיסטית תקופון לחודש ספטמבר ולתקופת מאי- אוקטובר 1949 מס' 4
ג-784/48 23/12/1949 כפר רשף – סידנא-עלי בית-הספר בסידנא-עלי (סידניי-עלי) – פניות מורים למשרד המפקחים ולמועצת פועלי הרצליה  נתונים על בית-הספר.
מפה-1651/1 01/01/1950 גליון 85-II מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – מרכז. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור תל אביב. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1652/1 01/01/1950 גליון 76-IV מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – תל אביב. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור תל אביב. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1655/1 01/01/1950 גליון 77-I מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – בני ברק-רמת גן. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור בני ברק – רמת גן. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1657/1 01/01/1950 גליון 85-II מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – בת ים. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור בת ים. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1658/1 01/01/1950 גליון 76-IV מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – תל אביב. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור תל אביב. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1659/1 01/01/1950 גליון 77-II מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – כפר אז"ר. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור כפר אז"ר  אפעל ועוד. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1660/1 01/01/1950 גליון 77-I מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – בני ברק-רמת גן. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור בני ברק – רמת גן. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1669/1 01/01/1950 גליון 46 – III מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – מחוז חיפה והצפון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור חיבת ציון  חרבת זלפה.
מפה-1691/1 01/01/1950 גליון 55 – III מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – אזור השרון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור אביחיל ועוד. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
מפה-1694/1 01/01/1950 גליון 55 – I מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – אזור השרון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור להבות חביבה ועוד. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
מפה-1674/1 01/01/1950 גליון 78 – I מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – פתח תקווה. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור פתח תקווה. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת של הועדה לשמירה על קרקעות ועל קרקע חקלאית.
מפה-1680/1 01/01/1950 גליון 96 – III מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – גזר. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור קיבוץ גזר. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
מפה-1681/1 01/01/1950 גליון 45 – IV מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – מחוז חיפה והצפון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור הגליל. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
מפה-1682/1 01/01/1950 גליון 45 – IV מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – מחוז חיפה והצפון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור הגליל. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
מפה-1684/1 01/01/1950 גליון 53 – III מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – אזור השרון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור הישובים אביחיל  חבצלת השרון  ביתן אהרון ועוד. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
מפה-1687/1 01/01/1950 גליון 54 – III מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – אזור השרון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור הישובים כפר מונש  בית יצחק  כפר חיים ועוד. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
מפה-1649/1 01/01/1950 גליון 85-III מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – מרכז. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור הישובים רמת גן וראשון לציון ואחרים. על המפה רשום בעיפרון – על חלוקת הבעלות בן ארי לנדמן  סולל בונה ועריית ראשון. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1650/1 01/01/1950 גליון 85-II מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – מרכז. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור תל אביב. מינהל מקרקעי ישראל – מחוז ת"א והמרכז – לשימוש פנימי בלבד.
מפה-1708/1 01/01/1950 גליון 46 – IV מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – אזור מחוז חיפה והצפון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור מחוז חיפה והצפון – מצויינת על המפה מסילת הברזל תל אביב – חיפה. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
גל-17030/26 01/01/1950 חורפיש התכתבות וקטעי עתונות בענינים שונים כולל אדמות הכפר עצורים מבני הכפר  אספקת מים  הקמת גן לבית הספר ועוד. בתיק גם מכתבים של התושבים אל לשכת היועץ.
ג-2768/10 01/01/1950 אגף התכנון – ועדה מקומית תל-אביב – פרוטוקולים
מפה-2250/2 01/01/1950 ( ארץ-ישראל – אל-קובב )  14/14   Palestine – El Qubab – Series – Sheet 14-14 מפה טופו-קדסטרית של אזור אל-קובב והסביבה (צילום)  כולל שעלבים  יד-רמב"ם  קיבוץ גזר  כפר-שמואל  משמר-אילון  ג'ימזו; מסומנים גבולות בכפרים  הרשויות המקומיות  שטחי מרעה ושטחי הפקר. סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  סוגי הנטיעות. בסיס המפה – עובד מ- Plane Table Surveys ב-1926-27; תיקוני הכבישים העיקריים לאוקטובר 1942; עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל (Survey of Palestine) ב- 1929; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל בינואר 1950; מופיע גם התאריך 10.9.1965
פ-2759/26 01/01/1950 חוות הלימוד. תרשימים של שטח חוות הלימוד למטרת תוכניות בנוגע לחווה  לאחר אסון המוקש.
פ-5840/1 01/01/1950 ישראל – מדיניות חוץ – שנתוני הממשלה
פר-432/2 01/01/1950 דין וחשבון תקופון על הפעולות בשנת הכספים 1950/51
גל-46541/1 01/01/1950 כרך 6 – אל – אלז שאלוני רישום לעולים לפי א-ב
גל-46541/2 01/01/1950 כרך 7 – באו – בדש שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46541/3 01/01/1950 כרך 8 – ארכ – אתר שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46541/4 01/01/1950 כרך 9 – בהב – בוח שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-2954/3 01/01/1950 בתי-הדין הרבניים – בית-הדין הרבני – צפת כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לרבנות ושיפוט רבני במשרד הדתות  בנוגע לבית הדין הרבני בצפת: הצעת תקציב  דו"חות חודשיים מפעולות בית הדין הרבני  דו"חות כספיים  סדרי ניהול בית הדין  הרכב בית הדין  פניותיו של מזכיר בית הדין ברוך ברזל  פניות הרב משה אפרים פלפל ועוד.
גל-14831/1 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – בן-ע – בסר עולים ממדינות: פולין  הודו  עיראק  רומניה  מרוקו  מצרים ועוד. הגיעו לשדה התעופה לוד ובאוניות: טרנסילבניה  גלילה  קוממיות ועוד.
פ-2479/18 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף הרשברג 
פ-2479/42 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זאב בלטברג
פ-2479/49 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם מנדל פרוש מכתב אל מלאכי
פ-2479/61 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ב. ברודצקי 
פ-2479/62 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נינה אדלרבלום 
פ-2479/68 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג  שאול רובין אל מלאכי בדבר עבודתו על ספר פנחס טורברג
פ-2479/70 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה חכם  מכתב אל מלאכי
פ-2480/63 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל ק. מירסקי
פ-2482/110 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק גולדברג 
גל-6044/19 08/01/1950 חטיבת מזון – סויה התכתבויות וחליפת מסמכים מחטיבת המזון במשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לסויה: גידול סויה  קמח סויה  יבוא פולי סויה  חישוב הסובסידיה לפולי סויה  יבוא סויה מארצות הברית  זיכרון דברים מישיבות בנושא  יבוא שמן סויה ועוד.
פ-2477/10 11/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ועד להוצאת ספר יובל הפרופיסור אברהם שלום יהודה
גל-4015/12 17/01/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הועדה המקומית צפת החלטות הוועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים-עיריית צפת.
חצ-368/37 01/02/1950 Embassies & Legations  Indonesia
חצ-2474/10 01/02/1950 איומי מלחמה
פ-2477/75 05/02/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ההסתדרות העברית בפילדלפיה הזמנה למלאכי להרצאות בנשף לכבוד יעקב צוזמר
ג-2770/8 07/02/1950 אגף התכנון – פרוטוקולים ועדה גלילית תל-אביב אגף התכנון – פרוטוקולים ועדה גלילית תל-אביב ומועצה מקומית כפר גנים.
פר-433/1 26/02/1950 סחר החוץ תקופון בשנת 1949 ט' אדר תש"י
ג-5666/9 01/03/1950 בחירות  תלונות (זיופים) התכתבות בענין בחירות בבית-דגון.
חצ-2532/21 01/03/1950 נציגי אירן בארצות שונות
חצ-7101/10 01/03/1950 משה"ח – שיחות עם ירדן דיווחים וסיכומי שיחות מהתיק הוצאו תעודות שתוכנן עלול לפגוע ביחסי החוץ של ישראל עם ירדן  כולל התכתבות בין גורמים מדיניים.
פ-1914/23 10/03/1950 יהדות מרוקו קטעי עיתונות העוסקים במצבה של יהדות מרוקו ובעליית יהודי מרוקו לישראל.
פר-433/5 16/03/1950 סחר החוץ תקופון בשנת 1950 תש"י- תשי"א
ש-64/5 16/03/1950 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית "סולם צור" ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית "סולם צור".
חצ-184/8 01/04/1950 רכוש יהודי עיראק
גל-3949/52 30/04/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תל – אביב – אדמות מעבר לואדי מוסררה בתיק תכניות שרטוטים ואישורים לת.ב.ע מס' 87 בתל אביב – בנייה מעבר לנחל האיילון (ואדי מוסררה). גושים 7068  6978  7108  6133
גל-7293/16 29/05/1950 קולומבו סילביו תל-אביב התכתבות בנושא רשיונות יבוא לחלקי חילוף למכונות סריגה  חוטי צמר ועוד.
ג-7377/14 01/06/1950 המועצה העליונה להסדר כח-אדם – תעשיות רפואיות תיק משרד רה"מ לענייני מיפוי תעשיות רפואיות בארץ
ג-317/49 12/06/1950 שירותי המודיעין – תחנת שידור מטעם הצבא בתיק מסמכים העוסקים בהקמת תחנת שידור מטעם הצבא (גלי צה"ל)  הכוללים: העתק מנאומי ראש הממשלה דוד בן גוריון בפתיחת גלי צה"ל  התכתבויות ותזכירים לגבי אישור הקמת שירות השידור לצה"ל (גלי צה"ל) בתיאום עם "קול ישראל"  התכתבות עם מחלקת ההסברה לגבי ניסוח מודעות בעיתון  תכנית השידורים  תזכיר בעניין מטרות תחנת השידור ועוד.
פר-416/2 14/06/1950 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-430/3 18/06/1950 סקירה סטטיסטית תקופון לחודש ינואר- מרץ 1950 מס' 5
ג-7379/3 20/06/1950 המועצה העליונה להסדר כח-אדם – איתור נמל עמוק מים בדרום הארץ תיק משרד רה"מ (1952) שעניינו איתור מקום לנמל עמוק מים בדרום הארץ
ג-5390/25 01/07/1950 חוק לתיקון פקודת עורכי הדין ( חוק עורכי הדין ) חוק לתיקון פקודת עורכי הדין 1950 – החלטת הממשלה  הצעת חוק  רשומות; חוק 1953 – הצעת תזכיר  תזכיר  פרטי-כל מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה 29.6.53  החלטת הממשלה; חוק 1955 – הצעת תזכיר  החלטת הממשלה; חוק עורכי הדין 1956 – הצעת חוק ראשונה  הערות המשרדים  הצעת תזכיר; מכתבי לואי
פ-2836/11 26/07/1950 עליה גדולה בתיק – תעודות עולה של נתן וארנה רובינשטיין שעלו מרומניה באוגוסט 1950.
פ-2759/33 16/08/1950 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. דברים שנישאו בועידה השביעית של מפא"י.
פ-2482/24 16/08/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ד.נ. בריונקר  בתיק כתב יד של מלאכי אל הרב בריונקר התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
מפה-2164/2 01/09/1950 ( ארץ-ישראל – כפר אוריה – גליון  14-13 )  Palestine – Kefar Uriya – Sheet 14-13 – Series Topocadastral המפה הטופוקדסטרית של האיזור כפר-אוריה – לטרון והסביבה הזהה בתוכן למפת לטרון 2164-1; מסומנים קו הפסקת האש עם ירדן  גבולות המחוזות  הנפות והישובים. סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של סוגי הנטיעות  סימנים בעט בעברית. בסיס המפה – עובד ע"י F.S.Coy.R.E.E.E.F. ב- 1918; עובד ע"י מחלקת המדידות Plane Table Surveys 1:40000 ב- 1926-27; תיקון דרכים ומקומות עיקרי – אוקטובר 1942; תוקן בעזרת צילומי אויר משנת 1945; הודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל בספטמבר 1950
גל-64040/24 01/09/1950 הגליל ארגון פועלים להתישבות שתופית בעמ
ג-4611/21 11/09/1950 לשכת השר פנחס לבון – פקוח על המזון בתיק התכתבויות בנוגע לענף המזון בארץ. הפיקוח על מחירים  בדיקות מזון  משק החלב וכד'.
מגע-89/10 01/11/1950 אגודה שיתופית לבינוי ופיתוח אגודה שיתופית לבינוי ופיתוח ועוד.
ג-774/9 12/11/1950 תיאטרון לילדים ליד לשכת-הנוער התכתבות בין מנהל לשכת הנוער במשרד החינוך יוסף מיוחס למנכ"ל המשרד וחברי הוועדה לענייני לשכת הנוער בנוגע לפעילות תיאטרון הילדים "בימתנו" בהנהלת אליעזר אנסקי והחשיבות שבמניעת סגירתו.
חצ-338/15 01/12/1950 ענייני בטחון
ג-4611/1 25/12/1950 לשכת השר פנחס לבון – תזונה תיק של משרד הכלכלה והתעשייה על תזונה
ג-4608/5 27/12/1950 לשכת השר פנחס לבון – מזון – ועדת הסובסידיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע לוועדת הסובסידיות: מינוי חברים בה וסדרי יום ופרוטוקולים מישיבותיה.
ג-4607/26 31/12/1950 לשכת השר פנחס לבון – יבוא מזון יבוא מזון-ביטוח ימי של יבוא מצרכי מזון  דו"ח מרוכז על יבוא מצרכי מזון באפריל 1951 (רשימת המצרכים  חלוקת רשיונות יבוא לפי הסקטורים  יבוא לפי ארצות היצוא)  יבוא מלח בישול מתורכיה ועוד.
ג-4608/3 31/12/1950 לשכת השר פנחס לבון – מזון – ישיבות ופגישות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע לנושאים: רשימות המוזמנים להרצאתו של פרופ' ג'ון יודקין (John Yudkin) במכון להדרכה תזונתית וסקירה על האגף לביקורת מקצועית ויחסי ציבור.
ג-4611/23 31/12/1950 לשכת השר דב יוסף – ועדות סיכומי ישיבות  דו"חות והתכתבות בין שר התעשיה והמסחר דב יוסף  מנהל המועצה המדעית שמואל סמבורסקי  פרופ' תיאודור גרושקה מבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית (יו"ר הוועדה הרפואית המייעצת ע"י משרד החקלאות)  מנהלת המכון המכון להדרכה תזונתית שרה בבלי   וגורמים נוספים בנוגע לדאגה לתזונה נכונה ואספקת מוצרי מזון מזינים במסרת מדיניות הקיצוב (הצנע).  בתיק קבוצת שאלונים שלתוספת מזון לעובדים עבודה גופנית קשה שמולאו ע"י שישה עובדים העוסקים בטיפול בבעלי חיים באוניברסיטה העברית (עמודים 141 – 151): מאיר גרוסמן  שלמה צוקרמן  שמואל שנימן  מרדכי לוקר  קלמן כפתורי  חנוך קריסר.
ג-4610/17 31/12/1950 לשכת השר פנחס לבון – מזון – מנות נוספות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות שרי החקלאות פנחס לבון והמסחר והתעשייה דב יוסף  בנוגע לחלוקת מנות נוספות של מזון: בעלי מקצועות שונים  תורמי דם  הקצבות למוסדות  קייטנות  בתי חולים וכו'  מושבי עובדים  נזקקים  למתרחצים בטבריה  לצמחונים ועוד.
ג-4606/35 01/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – סטטיסטיקה בתיק – נתונים על כמות התרנגולות בארץ בין השנים 1939-1951; תכנית ייבוא מספוא לשנת 1951.
ג-4610/26 01/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – אספקת מנות לעולים אספקת מזון לעולים במעברות-טיב התוצרת בצרכניות שבמעברות  סלי מזונות ותפריטים (כולל לנשים הרות ומניקות)  תחבורה לאספקת מצרכים חיוניים למעברות וסיכומי ישיבות בנושא.
חצ-338/16 01/01/1951 ענייני בטחון
פר-418/23 01/01/1951 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה של 1 באפריל 1951- 31 בינואר 1952
פר-432/5 01/01/1951 דו'ח כספי תקופון לשנה המסתיימת ביום 31.3.51
פר-432/4 01/01/1951 דו'ח כספי תקופון לשנה המסתיימת ביום 31.3.52
פר-411/8 01/01/1951 מס קניה תקופון פירושים לצו מס קניה
פר-434/8 01/01/1951 דו'ח על פעולות רשות הפיתוח תקופון
ג-4607/34 01/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – מזון – חומר אינפורמטיבי תזכיר מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  על הצעה של דרישות מינימליות לצרכי מזון שהוכן ע"י ד"ר י. פיגנבאום  מנהל טכני במחלקת תעשיית מזונות.
ג-4610/3 01/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – רשימת המנות החדשיות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון ושר המסחר והתעשייה דב יוסף  בנוגע למנות הקצובות תמורת תלושים: רשימות  טבלאות ונתונים לפי חודשים.
גל-2953/7 01/01/1951 בתי-הדין הרבניים – בית-הדין הרבני טבריה כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לרבנות ושיפוט רבני במשרד הדתות  בנוגע לבית הדין הרבני בטבריה: דו"חות חודשיים מפעולות בית הדין הרבני  פניות מזכיר בית הדין בכור יהודה ועקנין  דו"חות כספיים  שיכון לבית הדין והמועצה הדתית בטבריה  פניותיו של הרב אשר זאב ורנר  בחירה הרב יעקב חי זריהן לרב עדת הספרדים בעיר וכאב בית דין ועוד.
ג-4607/9 02/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – יבוא דגנים מסמכים הנוגעים לתכניות יבוא.
ג-4606/16 04/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – שאלתות ותלונות לשכת השר פנחס לבון – שאלתות ותלונות.
ג-4607/23 04/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – חקלאות התכתבות בעניין סחר חליפין  יבוא ויצוא תוצרת מזון-עסקי חליפין לפי יבואנים ולפי מצרכים  בדיקת אפשרות ליצוא הדרים תמורת תפוחי אדמה ושמן זית  השוואה בין מחירי חליפין לבין מטבע זר  עסקות חליפין בשנת 1950 ועוד.
ג-4610/10 05/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – מחירי מזון מחיר מצרכי המזון-התכתבויות של משרד החקלאות בעניין מחיר מוצרי המכולת בישובים המרוחקים ממרכז האספקה  קביעת מחירים לחומרי גלם  בדיקת טיב תוצרת מזון ועידוד תוצרת איכותית  הפקעת מחירי סבלות (פריקת סחורות)  דרישות להעלאת מחירים בענפי המסחר  התעשייה והחקלאות.
ג-4610/4 08/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – סטטיסטיקה – תצרוכת מזון דו"חות חודשיים על הצריכה (שיווק) של מצרכי מזון (בהשוואה עם תכנית התזונה מאפריל 1949)  אשר הוגשו ללשכת שר החקלאות פנחס לבון.
ג-4606/13 10/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – לשכת השר לאספקה בתיק מכתבי תלונה אל משרד החקלאות בנוגע לעובדים  נהלים ותפקוד של גורמים שונים בתחום החקלאות  המזון והייבוא.
גל-61359/8 11/01/1951 ביקורת לשכת העבודה חדרה ביקורת לשכות העבודה חדרה ואור עקיבא.
ג-4607/19 23/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – מלאי מזון בתיק התכתבויות בנוגע למלאי המזון שמחזיקה המדינה.
ג-4608/32 30/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – אטריות מכתב מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע לגודל ההפרש במחירי הקמח שאפשר יהיה להחזיר ל"אסם" בעד אספקת אטריות עבור חברת "לים".
ג-4610/19 30/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – תוספת מזון לילדים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע לתוספת מזון לילדים: הערות לתכנית אספקת מזון לילדים  מנות נוספות לילדים הצעה מעובדת ע"י דר שרה בבלי עבור ועדת הרופאים  הקצבת מצרכים למוסד הבראה לתינוקות  הקצבות לתינוקות ב"טיפות חלב"  במעברות ובריכוזי עולים ועוד.
ג-4758/2 01/02/1951 מחלקה לישובי עולים – תעוז (בית סוסין) דוחות על שרותים דתיים  טפסים בנוגע להקצבות לשרותי דת  שאלון לישובים חדשים  התכתבות ועוד
ג-5419/11 01/02/1951 חוק ארגון התעסוקה – חלק א' חוק ארגון התעסוקה 1951 – הצעת חוק  פרטי-כל מישיבת ועדת השרים לאישור חוקים 20.3.51  הצעת חוק ונוסח מתוקן 8.56; חוק 1956 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים; התכתבות בנדון
פר-433/2 01/02/1951 סחר החוץ תקופון בשנת 1950 שבט תשי"א
ג-780/7 21/02/1951 המחלקה להנחלת הלשון – תנועת המושבים בתיק – פירוט תשלומים למרצים מטעם תנועת המושבים בנובמבר 1951 שבאו להרצות במושבי העולים.
פר-433/6 01/03/1951 סחר החוץ תקופון בשנת 1951 תשי"א- תשי"ב
ג-4608/14 29/03/1951 לשכת השר פנחס לבון – קמח סויה פנייה למשרד החקלאות בעניין קשיי מפעל – 'שפע און' – תעשיות מצרכי מזון בשל חוסר בחומרי גלם. בקשות לסיוע.
ג-4607/22 30/03/1951 לשכת השר פנחס לבון – הקצבות מטבע זר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע לתכנית למימון קניות מזון בעולם המערבי מאת מאיר שרמן.
פר-416/3 11/04/1951 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
ג-4608/12 20/04/1951 לשכת השר פנחס לבון – קמח סויה התכתבות בנוגע ליבוא קמח סויה.
ג-4608/6 21/05/1951 לשכת השר פנחס לבון – מזון – סטטיסטיקה. מסמכים מלשכת שר הכלכלה והתעשייה בעניין נתוני המוצרים  הכמויות וערך הייצור במפעלי תעשיית המזון
ג-4610/7 24/05/1951 לשכת השר פנחס לבון – חלוקת מצרכים באמצעות ארגונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון ושר המסחר והתעשייה דב יוסף  בנוגע לחלוקת מצרכים באמצעות ארגונים: אספקת בשר לבתי חולים ולמוסדות ועוד.
ש-64/20 25/05/1951 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מרחבים תיק של ארגון המועצות האזוריות על המועצה האזורית מרחבים המכיל התכתבויות בנוגע להחכרת אדמות  קבלת חומרי בניין  תזונת ילדים  תקציב לפיתוח מוסדות לימוד ועוד'.
ג-4608/4 30/05/1951 לשכת השר פנחס לבון – מזון – ועדות התכתבויות מלשכת השר פנחס לבון בנוגע לוועדות מזון; מינוי ועדה ציבורית של חברי כנסת שתבדוק את תביעותיהם של סוחרי המזון הקמעונאים.
גל-17110/3 01/06/1951 חוק האנטומיה התכתבות בענין שימוש בגופות בשיעורי אנטומיה והדת המוסלמית. בתיק גם התכתבות בענין פתיחתו מחדש של בית-הספר "אל-אחמדיה" בעכו.
ג-4608/23 01/06/1951 לשכת השר פנחס לבון – מסחר בלחם התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע למסחר בלחם: קביעת דרכי השיווק של לחם  צו הקשר בין החנוונים לאופים בשיווק הלחם – ארגון קמעונאי המכולת בירושלים  אספקת קמח לאפיית לחם ועוד.
ג-4607/41 12/06/1951 לשכת השר פנחס לבון – תזונה לתינוקות בתיק התכתבויות בנוגע למזון תינוקות.
גל-44874/2 13/06/1951 הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – ענינים כללים והודעות על תערוכות הנערכות בארץ הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – ענינים כללים והודעות על תערוכות הנערכות בארץ.
פר-411/10 21/06/1951 מס קניה תקופון תשי"א- תשי"ג חיפה
ג-4608/20 23/06/1951 לשכת השר פנחס לבון – לחמניות בתיק – פנייה למשרד החקלאות  אגף המזון במחוז הצפון בבקשה למתן רישיון לאפיית כעכים.
ג-4606/8 25/06/1951 לשכת השר פנחס לבון – משרד האוצר דו"ח על מצב חברת קנדה-ישראל מאת מאיר שרמן  אשר נשלח ללשכת שר החקלאות פנחס לבון.
גל-3964/34 21/08/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר רמות השבים בתיק פירוט גבולות רמות השבים וקובץ תקנות של פקודת העיריות.
פ-2477/43 28/08/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הועד ל"חורבן ליטע"
פ-2477/56 20/09/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ועד הכללי כנסת ישראל לצדקת רבי מאיר בעל הנס מכתב לוואי בחתימת הרב מנחם מנדל פרוש
פר-421/5 27/09/1951 חשב הכללי  המדור למשכורת תקופון תשי"א- תשי"ג
מגע-69/2 01/10/1951 הכנסות שער מנדלבאום התכתבות עם הממונה על מחלקת הדרכונים בנושא ההכנסות במרכז "מנדלבאום" להנפקת דרכונים בירושלים.
ג-4606/17 28/10/1951 לשכת השר פנחס לבון – מוסדות בנלאומיים מזון בתיק התכתבות בנוגע להשתתפות בועידה ל פ.א.או ברומא.
ג-4611/5 01/11/1951 לשכת השר פנחס לבון – שווק המזון לאוכלוסיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה דב יוסף  בנוגע לשיווק המזון לאוכלוסייה: הקצבת מצרכים לחודש נובמבר 1951  גיליון ריכוז לקיצוב מזונות לחודש נובמבר 1951  תנועת פנקסי התלושים וכרטיסי מזון  צו הסדר שיווק ירקות תשי"ב  ניקוי עודפי המלאי הנשארים אצל הקמעונאים  פניית תושבי המעברות תלפיות ומקור חיים בירושלים ועוד.
חצ-3043/18 01/11/1951 ישראל – טוניס
ג-4608/51 04/11/1951 לשכת השר פנחס לבון -מוצרי לואי ללחם התכתבות מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע לאשראי לקניית מולסה (דבשה) לייצור שמרים.
ג-4607/21 08/11/1951 לשכת השר פנחס לבון – הצעות יבוא משונים התכתבות מלשכת שר החקלאות פנחס לבון  בנוגע לפניית שורץ  כספי שפאר ושות' – עורכי דין ונוטריונים  בנוגע לייבוא ארגזים של מרק אטריות מארצות הברית.
גל-44873/18 13/11/1951 הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – הסברה בקרב הציבור  יציקות  העברה למצלבה הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – הסברה בקרב הציבור  יציקות  העברה לעמק המצלבה. התכתבות גם בנוגע להפקדות גם מיוון ומאיסטנבול.
פ-2158/1 01/01/1952 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית בשם "על מרד בר-כוכבא ומדינתו" מאת פ. יוסף וכתבה בליווי תמונתה של רחל ינאית בן-צבי בשפה הגרמנית אודות פעילותה הציבורית של רחל ינאית כאשת הנשיא. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-17004/23 01/01/1952 פיטורי פקידי ממשלה ערבים התכתבות
פ-2171/4 01/01/1952 מאמר בנושא הקמת מקהלת ישראל בירושלים. מאמר מאת אלמוני. התאריך משוער.
חצ-42/3 01/01/1952 לבנון
פ-2199/5 01/01/1952 יצחק בן-צבי – כתבים. פירוט נושאים השמורים בארכיונו הפרטי של יצחק בן-צבי.
ג-5556/7 01/01/1952 עליה מבריה"מ עלית יהודי בוכארה
פ-2755/6 01/01/1952 קטע עיתונות. כתבה בשם "ירושלים של מעלה" בנושא תוכנית פיתוח ירושלים וסביבתה  הכוללת את אזור עין כרם. הערה: התאריך משוער.
פ-2477/55 01/01/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי דרפקין מכתב אל ההסתדרות העברית בניו יורק בבקשה לקבל את החוברת של מלאכי על ביאליק
ג-389/9 10/01/1952 הצבא בחגיגות יום העצמאות תשי"ב שרטוטים  כרזות  פקודות מבצע והתכתבות בעניין השתתפות כוחות הצבא באירועי יום העצמאות בין מנכ"ל משרד רה"מ אהוד אבריאל  יו"ר ועדת יום העצמאות שלמה ארזי  ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל  אל"מ אהרן רבינוביץ' (לימים: אלוף אהרן יריב)  ראש מחלקת הדרכה מאיר זורע  שלמה חביליו ואהרן אבנון מחטיבת ירושלים (חטיבה 16)  יוסף קריב מ"קול ישראל" וגורמים נוספים בנוגע לארגון מצעד צה"ל ואירועי יום העצמאות בשנת תשי"ב (1952).
חצ-391/14 01/02/1952 מהנעשה בסוריה
ג-2440/18 20/02/1952 לשכת השר – ועדה מייעצת להכנת חוק מים כללי בתיק התכתבות בדבר מינוי חברי הועדה המייעצת להכנת חוק המים.
פ-2759/29 25/02/1952 חוות הלימוד. מכתב מגרוניה ראש אל ד"ר בירן אודות הקמת מעברה בסמוך לחוות הלימוד.
פר-433/3 01/03/1952 סחר החוץ תקופון בשנת 1951 אדר תשי"ב ירושלים
חצ-2545/8 01/03/1952 הדים ציבוריים בקשר לשילומים מגרמניה
פ-2477/4 17/03/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לאזכרה של Simon L. Millner
פר-433/7 01/04/1952 סחר החוץ תקופון בשנת 1952 ניסן תשי"ב- חשון תשי"ג
מפה-2267/2 01/06/1952 ( ארץ -ישראל – טול-כרם – גליון )   ( Palestine – Tulkarm – ( Series – Sheet   15-19 המפה הטופו-קדסטרית של האיזור טול-כרם והסביבה ( צילום ) – חצי-מפה מערבי בלבד  כולל שווויקה  יד חנה וכו'( מזרחית מאיזור כפר חיים ); מסומנים גבולות הכפרים ( בישראל בלבד ) סימנים טופוגרפיים  קדסטריים; של סוגי הנטיעות; סימנים באפרון בעברית בסיס המפה – עובד ממפות 1:10000 ע"י ( Topocadastral Survey ) ב- 1928-31; פורסם בראשונה בתור הוצאה זמנית ב- 1935; תיקוני כבישים – לינואר 1942; הודפס ע"י מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) ב- 1942; תוקן בעזרת צילומי אויר משנת 1945; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל ביוני 1952
חצ-44/19 01/07/1952 בתיק גם ענייני  Anglo-Iranian Oil Co נפט אחרים
פר-416/4 07/07/1952 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
ג-4098/14 06/08/1952 חטיבת-מזון – נקניק כרך ג' בתיק התכתבויות של חטיבת המזון בנוגע לייצור נקניקים. צווים  רכישת בשר  רישיונות ייצור  תהליכי עבודה  פיקוח ועוד.
ג-2329/23 12/08/1952 רחובות – מוסדות ציבור תיק של שמרד הבינוי והשיכון המכיל בקשה לאחסון חומרי בנין בבית ערבי ישן  בניית מוסדות ציבור במעברת קובובה: מוסדות חינוך  מרפאה  מועדונים  בתי כנסת  חנויות ועוד.
פר-411/4 24/08/1952 הוראת קבע תקופון מס' 1-3 תשי"ב- תשי"ג
ג-2702/32 09/09/1952 הפקעות רכוש ציבורי – רמות-השבים בתיק רק מכתב אחד מהממונה על מחוז תל-אביב במשרד הפנים לראש המועצה המקומית רמות השבים  בנוגע להעברת קרקעות על שם המועצה.
גל-7229/12 03/10/1952 אגף המזון – בשר נקניק ותחליפיו בתיק התכתבויות בנוגע ליבוא בשר נקניק ותחליפיו  ייצור נקניק  תעשיית הנקניק בירושלים  דו"ח על ייצור נקניק ונקניקיות  בדיקת נקניק  הקצבת חומרי עזר לייצור נקניק ועוד
פר-411/3 10/11/1952 הוראות קבע (טבק) תקופון מס' 1-4 תשי"ג
ג-7884/8 13/11/1952 חוליות תכנון בטחון (ענף ב') – הסברה ותעמולה לשעת חירום בתיק התכתבות אודות נציג משרד ההסברה בצוות חוליית שעת חירום.
פ-2175/40 05/12/1952 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב" מאת תקוה וינשטוק בשם "רחל ינאית בן-צבי" אודות פעילותה של רחל ינאית בן-צבי.
א-4624/22 09/12/1952 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – חוליות תכנון לשעת חירום  חולית אם א' ועדת מל"ח – משק לשעת חירום  חוליות תכנון לשעת חירום: סקר של בניינים ציבוריים  סקר כללי  זיכרון דברים על ישיבות חוליות סעד ועוד
ג-7884/20 26/12/1952 חוליות תכנון לשעת חרום (ארגון התחבורה ד' – 6) בתיק התכתבות בנוגע לנציג התחבורה לחוליית חירום ולתיאום בין הצי המסחרי לצרכי הביטחון; טיוטת מצע לפתרון בעיית ההפעלה של צי הסוחר והנמלים בשעת חירום.
פ-2706/22 27/12/1952 התכתבות רחל ינאית עם חנוך קלעי. התכתבות אודות בני משפחת קלעי  ציוריה של כרמלה קלעי ועוד.
פ-2080/14 28/12/1952 מכתב מחביבאלה ימיני לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לזכויותיו של חביבאלה ימיני כנכה  כולל מכתב המלצה שקיבל בזמנו מיצחק בן-צבי.
פר-408/7 01/01/1953 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון חוזר 1953
פר-398/9 01/01/1953 תיקונים  דינים  פקודות בעניני המכס תקופון
פר-415/1 01/01/1953 CUSTOMS TARIFF תקופון PAGE 13-49
פר-692/15 01/01/1953 השואה והמרי השואה והמרי – ילקוט על חורבן יהדות אירופה בשנות ת"ש-תש"ה.
ל-2277/1 01/01/1953 המטה הארצי  – הודעות פטירה תיק משטרת ישראל  הודעות פטירה  הודעת פטירה  רשיון קבורה  משרד הבריאות  מוכתאר  יו"ר ועד  הודעה למשרד הבריאות
ג-2429/21 02/01/1953 לשכת השר – שילומים מגרמניה בתיק התכתבויות של לשכת השר פרץ נפתלי בנושא השילומים מגרמניה
ג-84/55 06/02/1953 שירותי המודיעין – פניות ציבור והתשובות במסגרת המדור "שאילתא מן היציע" –  יוסף רט תיק של שירותי המודיעין במחלקת ההסברה במשרד ראש הממשלה המכיל פניית ציבור של יוסף רט במסגרת המדור "שאילתא מן היציע".
פ-2479/10 09/02/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישעיהו רפאלוביץ בתיק מכתב מאת הרב ישעיהו רפאלוביץ למלאכי בעניין ספר שהוציא.
פר-398/7 27/02/1953 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 101-199 יב' באדר תשי"ג- ו' בניסן תשט"ו
פר-398/2 01/03/1953 ידיעון פנימי תקופון מס ההכנסה אדר תשי"ג- כסליו תשי"ד
גל-13836/36 01/04/1953 מחוז הצפון – כביש גישה למועצה אזורית מרום הגליל כרך ג' מחוז הצפון – כביש גישה למועצה אזורית מרום הגליל כרך ג'
חצ-2519/11 01/04/1953 יהדות סוריה
א-4624/23 03/05/1953 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – חוליות כוננות לשעת חירום  חולית אם ג' ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – חוליות כוננות לשעת חירום
פר-427/4 15/05/1953 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון תשי"ג- תשט"ז
פר-416/6 16/06/1953 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-416/5 16/06/1953 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-418/16 17/06/1953 דין וחשבון כספי תקופון לשנת הכספים 1952/53 ד' תמוז תשי"ג ירושלים
ג-2328/10 17/07/1953 קרית חיים התכתבות בנושאים: העברת צריפי עץ מקבוצת "החותרים: השקעות להתקנת רשת חשמל ולבנין בית תרבות  דרישה להתקנת ביוב  מחירי הדירות
פר-418/17 23/07/1953 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל -30 ביוני 1953 יא' אב תשי"ג ירושלים
פר-411/9 03/08/1953 מס קניה תקופון הוראות כלליות תשי"ג- תשט"ו
פר-418/18 23/08/1953 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל -31 ביולי 1953 יב' אלול תשי"ג ירושלים
פ-3232/9 26/09/1953 {דוד בן-גוריון} דיון על פיתוח הנגב  התכתבות עם גורמים שונים כגון: אוניברסיטת בן גוריון בנגב  יד דוד בן גוריון  עורך דין יצחק טוניק בנושאים: עיזבון של דוד בן גוריון ז"ל ובעלות על החומר הארכיוני של דוד בן גוריון
פר-418/19 30/09/1953 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל -31 באוגוסט 1953 כא' תשרי תשי"ד ירושלים
פר-418/20 29/10/1953 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל- 30 בספטמבר 1953 כ' חשון תשי"ד ירושלים
פר-418/21 24/11/1953 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל -31 באוקטובר 1953 יז' כסליו תשי"ד ירושלים
ג-2274/5 27/11/1953 רמלה – מועצה מקומית כפר גנים – פרוטוקולים רמלה – מועצה מקומית כפר גנים – פרוטוקולים.
פ-2175/50 06/12/1953 קטע עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "הקסטל" ובה רשמי ביקור מהקסטל. בתיק גם מכתב ממערכת העיתון "דבר" לרחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-418/22 29/12/1953 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל- 30 בנובמבר 1953 כג' טבת תשי"ד ירושלים
פר-408/6 01/01/1954 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון חוזר 1954
פר-434/11 01/01/1954 דו'ח כספי- רשות הפתוח תקופון לשנה המסתימת ביום 31.3.1954
פר-415/3 01/01/1954 CUSTOMS TARIFF תקופון PAGE 27-64
פר-415/2 01/01/1954 CUSTOMS TARIFF תקופון PAGE 1-26
פר-405/1 18/01/1954 פירוש לתעריף המכס תקופון חוזר פרושים עמ' 1-76
פר-418/15 31/01/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל -31 בדצמבר 1953 כז' שבט תשי"ד ירושלים
פר-421/12 31/01/1954 סיכום חשבונות תקופון לסוף דצמבר 1953 כז' שבט תשי"ד ירושלים
חצ-458/14 01/02/1954 ארגונים יהודיים הודים בישראל
גל-6304/4 15/02/1954 מעברות – כפר-אתא דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור  דו"חות חלוקת התקציבים; התכתבות בין משרד הדתות ועד הישוב במעברת אפר אתא  רב היישוב יהודה גפן  רב שיכוני העולים אשר הלוי פולק וגורמים נוספים  בנוגע לשירותי הדת לעולים המתגוררים במקום.
פר-418/14 25/02/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1953- 31 בינואר 1954 כב' אדר א' תשי"ד ירושלים
פר-411/11 01/03/1954 מכתב חוזר לחבר העובדים תקופון מס' 14-21
פר-422/6 01/03/1954 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לסוף מרס 1954
פר-416/9 26/03/1954 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-418/13 29/03/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1953- 28 בפברואר 1954 כד' אדר ב' תשי"ד ירושלים
פר-416/7 30/03/1954 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-416/8 31/03/1954 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון לשנת הכספים 1954/55 חוזר 10/54 כו' אדר ב' תשי"ד ירושלים
מפה-5595/1 01/04/1954 ( ארץ-ישראל – גליון 10 – הוצאה שניה )   Palestine – Jerusalem  – Sheet 10 – Second Edition מפה טופוגרפית של אזור ירושלים והסביבה; סומנו גבול בין-לאומי בים המלח קו תחום שביתת הנשק 1949; כולל אל בירה  יריחו  בית סחור וכו' רשת Palestine Grid סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  סוגי הנטיעות מקורות – רוב השטח – 1:20 000  תוקן 1941-42; חלק דרומי-מערבי 1:10 000  תוקן 1941-42; עבר הירדן – צילומי-אויר 1942 ו- 1:50 000 1933 T.J. בסיס המפה – עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות א"י Survey of Palestine; הודפס ע"י 514 C.Fd.Survey Coy.R.E. בנובמבר 1942; תוקן חלקית והודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל – אפריל 1954
פר-411/5 15/04/1954 הוראת קבע תקופון חלק 1 טפסים כספיים ניסן תשי"ד הו'ל ע'י מדור החשבונות חיפה
פ-2176/3 27/04/1954 מסמכים של קרן בית הנשיא. זכרון דברים מפגישה בענין הקמת ספריה מרכזית ביישובי עולים  וסיכום פעילות קרן בית הנשיא בשנת 1955.
ג-2328/9 11/05/1954 קרית חיים – קרקע ומדידות התכתבות בנוגע לאישור קבלת קובץ תכניות של שיכון העולים.
פ-2175/41 17/05/1954 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הדור" מאת יוסף גלעדי בשם "ארבע שעות בשבי ירדן" ובה תיאור תקופת שביו של יוסף גלעדי. בתיק גם כתבה שהתפרסמה באותו העיתון מאת רחל ינאית בן-צבי כתגובה לכתבתו של יוסף גלעדי.
פר-418/12 29/06/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1953- 31 במרס 1954 כח' סיון תשי"ד ירושלים
פר-421/9 29/06/1954 סיכום חשבונות תקופון לסוף מרס 1954 כח' סיון תשי"ד ירושלים
פר-411/6 01/07/1954 הוראת קבע תקופון ל' בסיון תשי"ד חיפה
פ-2477/11 20/07/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מגילות" – כתב עת
פר-418/11 30/07/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1954- 30 ביוני 1954 כט' תמוז תשי"ד ירושלים
פר-421/10 30/07/1954 סיכום חשבונות תקופון לסוף יוני 1954 כט' תמוז תשי"ד ירושלים
פ-2946/1 01/08/1954 [מכון וייצמן] הודעות לעיתונות  קטעי עיתונות ופירסומים אחרים של מכון ויצמן על תרומות של אברהם פינברג למכון ויצמן  אירועי התרמה של מכון ויצמן  חנוכת מדרשת פינברג במכון ויצמן.
פר-427/2 31/08/1954 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון תשי"ד- תשי"ט
פ-2118/5 06/09/1954 מגילת "יד לבנים". מגילת "יד לבנים" בנושא ייסוד באר טוביה. בתיק גם מכתב מרחל ינאית אל נציגי באר-טוביה אודות מגילת "יד לבנים".
ג-6952/8 08/09/1954 לשכת השר פנחס ספיר – ועדת המים לענייני ירושלים פרוטוקולים מישיבות ועדת המים לענייני ירושלים ופורומים אחרים  סקירות ודו"חות על מצב מים בירושלים מטעם מינהל המים וחברת "מקורות"  התכתבות בין שר הפנים חיים משה שפירא  מנהל מינהל המים (ענייני המים) דוד כהנא  ראש המועצה האזורית הרי יהודה מנחם כץ  סגן ראש עיריית ירושלים אליהו אלישר  אנשי "מקורות" וגורמים נוספים בנוגע לניהול משק המים של ירושלים והיישובים בפרוזדור ירושלים.  בתיק מאמר מטעם אברהם אקסלרוד מטעם מחלקת ההסברה של תנועת החרות בנושא "מי אשם במצוקת המים בירושלים" (עמודים 71 – 72). לגבי מאמר זה: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2477/5 09/09/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הספריה התורנית המרכזית לישראל מכתב בחתימת זרח ורהפטיג
פ-2102/63 11/10/1954 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל פרופ' אבן ארי. מכתב בנוגע לחוזה העברת חוות הלימוד בעין כרם לאוניברסיטה העברית בירושלים.
פר-418/10 31/10/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1954- 30 בספטמבר 1954 ד' חשון תשי"ד ירושלים
פר-421/11 31/10/1954 סיכום חשבונות תקופון לסוף ספטמבר 1954 ד' חשון תשי"ד ירושלים
פר-402/5 25/11/1954 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 1-31 כט' בחשון תשט"ו- יב' בסיון תשט"ז
פר-401/5 25/11/1954 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 1-17 כט' בחשון תשט"ו- כט' באלול תשט"ו
פר-402/12 25/11/1954 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 1-30 כט' בחשון תשט"ו- יד' באייר תשט"ז
פר-418/9 30/11/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל -31 אוקטובר 1954 ה' כסליו תשט"ו ירושלים
פ-2123/7 23/12/1954 מאמר בשם ""השומר" – יצירתה של העליה השניה" מאת ישראל שוחט. מאמר שהתפרסם בקובץ בשם "חמישים שנה לעליה השניה" שיצא מטעם מועצת ההסתדרות.
פר-418/8 31/12/1954 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל- 30 נובמבר 1954 ו' טבת תשט"ו ירושלים
גל-17072/1 01/01/1955 תיק סקירות – כרך א' סקירות ומאמרים מכתבי עת על המיעוטים בישראל (המשך בתיק 2)
פר-408/9 01/01/1955 מזכר בקורת תקופון חוזר א'-ז'
פר-408/5 01/01/1955 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון חוזר 1955
פר-398/3 01/01/1955 ניכויים ממשכורת ושכר דברי הסבר לנותני העבודה תקופון מס הכנסה תשט"ו- תשי"ט
פר-411/12 01/01/1955 מכתב חוזר לחבר העובדים תקופון עלון לחבר העובדים מס' 24-29 חיפה
פר-434/12 01/01/1955 דו'ח כספי- רשות הפתוח תקופון לשנה המסתימת ביום 31.3.1955
פר-415/4 01/01/1955 CUSTOMS TARIFF תקופון PAGE 1/28/49
פר-415/6 01/01/1955 CUSTOMS TARIFF תקופון NO.5-8
פ-2477/71 01/01/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חברה ישראלית לפולקלור – "ידע-עם"
פר-425/7 02/01/1955 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון תשט"ו- תשט"ז
פר-406/3 03/01/1955 פירוש לתעריף המכס תקופון מס' 263/51 -1/55
פר-406/4 23/01/1955 פירוש לתעריף המכס תקופון
פר-418/7 31/01/1955 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1954- 31 בדצמבר 1954 ח' שבט תשט"ו ירושלים
פ-2477/58 23/02/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מערכת ספר היובל לכבודו של מר אברהם אלמאליח
פר-418/6 28/02/1955 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1954- 31 בינואר 1955 ו' אדר תשט"ו ירושלים
פ-2703/18 14/03/1955 מאמר בשם "תשובה לגר צדק" שנלמד בשיעור בבית הנשיא. מאמר בשם "תשובה לגר צדק" שנלמד בשיעור בבית הנשיא.
פר-418/5 31/03/1955 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1954- 28 בפברואר 1955 ח' ניסן תשט"ו ירושלים
חצ-2539/16 01/04/1955 יחסי ישראל – צרפת
פר-399/3 08/04/1955 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון 200-299
פר-426/5 01/05/1955 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1954/55 ומצבת חובות המדינה במטבע חוץ  סיון תשט"ו ירושלים
ג-4090/20 17/05/1955 חטיבת-מזון – 10 500 טון פולי סויה יבוא פולי סויה מארה"ב לתעשיית השמנים בארץ-התכתבויות בנוגע לתנאי התשלום עבור המשלוח באניות  ביטוח המשלוח  טיפול במטען בנמל חיפה ועוד.
פר-410/13 25/05/1955 הוראות נוהל ומס קניה תקופון
פר-418/4 31/05/1955 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1954- 31 במרס 1955 י' סיון תשט"ו ירושלים
פר-418/3 31/07/1955 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1955- 30 ביוני 19555 יב' אב תשט"ו ירושלים
פר-416/10 15/08/1955 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
גל-14934/8 19/08/1955 הסוכנות וההסתדרות הציונית פרוטוקולים מישיבות הועדה לעיבוד התקנון החדש של ההסתדרות הציונית (תקנון מצורף)  תקנון ההסתדרות הציונית  החלטות הקונגרס הציוני הכ"ד  סרירה מאת אריה ליאו לויטרבך מההסתדרות הציונית על "בעיות התחוקה הציונית" והתכתבות בין שר הדתות זרח ורהפטיג   שלמה זמן שרגאי מהסוכנות היהודית  כ"ר אהרן ברט  קרן קיימת לישראל  וגורמים נוספים בנוגע לתקנות ההסתדרות הציונית ובנושאים נוספים הקשורים להסתדרות הציונית. בתיק סקירה מאת שמואל הכהן וינגרטן בנוגע  לזיוף מכתבים אנטי  ציוניים של רבנים חרדים חשובים שנעשה ע"י אחד מאנשי "נטורי קרתא" (עמודים 347 – 362). לגבי פרסום סקירה זו:  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-398/4 01/09/1955 ידיעון פנימי תקופון מס הכנסה אלול תשט"ו- אדר תשט"ז
פר-422/5 01/09/1955 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1955 (עם תיקונים לאור הערות מבקר המדינה) תשרי תשט"ז
פר-427/3 01/09/1955 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון תשט"ו- תשי"ז
פ-2480/25 27/09/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף נדבה  בתיק מכתבים את מלאכי מיוסף נדבה.
פ-2156/4 06/10/1955 מכתב מאסתר הרליץ לרחל ינאית בן-צבי. מכתב אודות טיב הקשר בין משרדי הממשלה למוסד הנשיאות בארה"ב.
פר-418/2 31/10/1955 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1955- 30 בספטמבר 1955 טו' חשון תשט"ו ירושלים
פר-401/2 31/10/1955 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 18-40 טו' חשון תשט"ז- כח' באלול תשט"ז
פר-424/6 30/12/1955 דין וחשבון כספי תקופון ליום 31 במרס 1955 טו' טבת תשט"ז ירושלים
פר-410/12 01/01/1956 הוראות נוהל ומס קניה תקופון
פר-409/10 01/01/1956 הוראות מינהל תקופון חוזר יז'- יט תשי"ז- תשי"ט
פר-408/4 01/01/1956 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון חוזר 1956
פר-411/7 01/01/1956 הוראת קבע תקופון ד' תדריך לבדיקת מכס יז' בטבת תשט"ז חיפה
פר-434/9 01/01/1956 הצעת תקציב אופרטיבי של אגף הנכסים תקופון לשנת הכספים 1956/57
פר-425/6 05/01/1956 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון תשט"ז- תשי"ז
פר-406/2 10/01/1956 פירוש לתעריף המכס תקופון מספר סידורי 1/56- 302/56
פר-418/1 31/01/1956 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1955- 31 בדצמבר 19555 יח' שבט תשט"ז ירושלים
פר-416/14 01/02/1956 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-416/12 13/02/1956 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-416/11 19/03/1956 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון
פר-416/13 25/03/1956 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון הוראות כספיות לסיום שנת הכספים 1955/56 וסדרי עבודה בשנת הכספים 1956/57 חוזר 10/56 יג' ניסן תשט"ז ירושלים
פר-425/11 25/03/1956 הוראות כספיות תקופון לסיום שנת הכספים 1955/56 וסדרי עבודה בשנת הכספים 1956/57 חוזר 10/56 יג' ניסן תשט"ז ירושלים
ג-4098/13 28/03/1956 חטיבת-מזון – נקניק כרך ב' בתיק התכתבויות של חטיבת המזון בנוגע לייצור נקניקים. רישיונות  פיקוח  הנחיות  תקצוב ועוד.
פ-2103/3 30/03/1956 התכתבות בין שמואל איזבאן לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בנוגע למאמר שכתב שמואל איזבאן על רחל ינאית בן-צבי בעיתון היידי "אמעריקאנער" בשם "רחל ינאית".
פר-402/13 22/05/1956 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 31-50 יב' בסיון תשט"ז- יג' בשבט תשי"ז
פר-419/11 31/05/1956 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1955- 31 במרס 1956 כא' סיון תשט"ז ירושלים
פר-397/14 01/06/1956 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 1 סיון תשט"ז
פר-402/6 03/06/1956 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 32-50 כד' בסיון תשט"ז- יג' בשבט תשי"ז
פר-431/2 15/06/1956 סקר כלכלת ישראל תקופון ינואר- מרץ 1956 ו' תמוז תשט"ז ירושלים
פר-432/3 15/06/1956 סקר כלכלת ישראל תקופון ינואר- מרץ 1956 ו' תמוז תשט"ז ירושלים
ג-4170/30 15/07/1956 חטיבת-מזון – נקניק ונקניקיות בתיק התכתבויות של חטיבת המזון בנוגע לייצור נקניקים. רישיונות  פיקוח  הנחיות  תקצוב ועוד.
פר-419/8 31/07/1956 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1956- 30 ביוני 1+56 כג' אב תשט"ז ירושלים
פר-397/21 01/09/1956 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 2 אלול תשט"ז
פר-401/3 15/10/1956 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 42-79 י' בחשון תשי"ז- כט' באלול תשי"ז
פר-419/9 15/11/1956 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1956- 30 בספטמבר 1956 יא' כסליו תשי"ז ירושלים
פ-2169/27 19/11/1956 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לסופר ז. ברכות. מכתב אודות מצב הרוח הלאומי בארץ ישראל.
פר-427/1 26/11/1956 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון תשי"ז- תש"ך
פר-399/2 30/11/1956 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון 300-399
פר-397/20 01/12/1956 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 3 טבת תשי"ז
פר-424/5 31/12/1956 דין וחשבון כספי תקופון ליום 31 במרס 1956 כז' טבת תשי"ז ירושלים
גל-17009/9 01/01/1957 חוק ארגון התעסוקה דו"חות תעסוקה  זכרון דברים מישיבה בענין חוק שירות התעסוקה  קטעי עתונות
גל-17001/17 01/01/1957 פגישת ראש הממשלה עם חברי כנסת ערבים קטעי עתונות  רשימות  הצהרות  בקשות והבטחות של דוד בן גוריון
ג-5419/12 01/01/1957 חוק ארגון התעסוקה – חלק ב' חוק ארגון התעסוקה 1957 – הערות המשרדים  הצעת חוק  החלטת הממשלה; חוק שירות התעסוקה 1958 – הצעת חוק הצעת החלטה והחלטות הממשלה  הערות; חוק 1959 – חוק – רשומות; התכתבות בנדון
פ-2169/51 01/01/1957 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לארנולד זלצר. מכתב ובו עידוד לביקור בארץ ישראל.
פר-409/8 01/01/1957 הוראות מינהל תקופון חוזר תשי"ח תשי"ח
פר-408/3 01/01/1957 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון חוזר 1957
פר-406/1 01/01/1957 פירוש לתעריף המכס תקופון
חצ-2959/8 01/01/1957 מצרים – תקריות – כללי סיכומים וכתבות הנוגעים לכל איזורי הגבול עם מצרים כולל ריכוז כוחות בגבולות חומר נוסף: תקריות בגבולות – כללי
פ-2169/44 02/01/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מיכאל ויקס. התכתבות בשפה האנגלית אודות סיורו של מיכאל ויקס בארץ ישראל.
פר-432/1 08/01/1957 סקר כלכלת ישראל תקופון ינואר- אוקטובר 1956 ו' בשבט תשי"ז
פר-431/1 08/01/1957 סקר כלכלת ישראל תקופון ינואר- אוקטובר 1956 ו' בשבט תשי"ז ירושלים
פר-409/9 15/01/1957 הוראות מינהל תקופון חוזר תשי"ז תשי"ז
פר-402/3 20/01/1957 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 51-74 יח' בשבט תשי"ז- ג' באלול תשי"ז
פר-402/9 20/01/1957 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 51-70 יח' בשבט תשי"ז- טו'  באב תשי"ז
פ-2169/30 23/01/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ג'וסף לוין. התכתבות בשפה האנגלית אודות מצבם ודעתם הפוליטית של יהודי ארה"ב.
פ-2169/66 28/01/1957 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לתלמידי בית הספר "מוריה" בקוראקו. מכתב תודה על תרומת בית הספר לתלמידים במדינת ישראל.
פר-419/10 31/01/1957 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1956- 31 בדצמבר 1956 כט' בשבט תשי"ז ירושלים
חצ-3091/28 01/02/1957 אלג'יר – מצב היהודים
פר-425/5 05/02/1957 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון תשי"ז-תשי"ח
גל-6334/3 20/02/1957 כפר הרי"ף דוחות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי קבלת ההקצבות  דוחות וכרטיסי ביקור; התכתבות
מפה-2522/1 01/03/1957 מפת שדה חלץ מפת שדה קידוחי נפט חלץ – מיקום הבארות  קידוחים  משאבות  קוים מובילים וכו'; סומנה מסילת ברזל בוצע ע"י " מצדה " – חברה מאוחדת לקידוחי נפט בע"מ מופיעים התאריכים 20.2.57; 7.3.57
מפה-2523/1 01/03/1957 מפת שדה חלץ מפת שדה קידוחי נפט חלץ – מיקום הבארות  קידוחים  משאבות  קוים מובילים וכו'; סומנה מסילת ברזל בוצע ע"י " מצדה " – חברה מאוחדת לקידוחי נפט בע"מ מופיעים התאריכים 20.2.57; 7.3.57
מפה-2524/1 01/03/1957 מפת שדה חלץ מפת שדה קידוחי נפט חלץ – מיקום הבארות  קידוחים  משאבות  קוים מובילים וכו'; סומנה מסילת ברזל בוצע ע"י " מצדה " – חברה מאוחדת לקידוחי נפט בע"מ מופיעים התאריכים 20.2.57; 7.3.57
מפה-2521/1 01/03/1957 מפת שדה חלץ מפת שדה קידוחי נפט חלץ – מיקום הבארות  קידוחים  משאבות  קוים מובילים וכו'; סומנה מסילת ברזל בוצע ע"י " מצדה " – חברה מאוחדת לקידוחי נפט בע"מ מופיעים התאריכים 20.2.57; 7.3.57
פ-2169/70 05/03/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מריאן לוין. התכתבות בשפה האנגלית אודות הקמת ספרית בית הנשיא לילדים.
ג-1957/48 11/03/1957 מועצה אזורית מרום הגליל – מסים מועצה אזורית מרום הגליל – מסים
גל-61354/11 21/03/1957 ועדה לשירות חוק התעסוקה תיק של משרד הכלכלה והתעשייה על הועדה לשירות חוק התעסוקה המכיל תיקונים להוראות קבע שירות התעסוקה  התכתבויות ותקנות בנוגע לחוק שירות התעסוקה  תשי"ט-1950 ועוד'.
פר-432/13 01/04/1957 אומדני מאזן התשלומים הבין- לאומיים של ישראל תקופון 1955-1956 ניסן תשי"ז ערוך בידי ד'ר מיכאל קליבנסקי
פר-397/19 01/04/1957 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 4 ניסן תשי"ז
פר-421/8 01/04/1957 סעיפי ההכנסות והחשבונות המועברים תקופון לשנת הכספים 1957/58 א-ב כט' אדר ב' תשי"ז ירושלים
ג-742/1 03/04/1957 אגף חו"ל – אורוגוואי. בתיק התכתבויות וכן קטעי עיתונות רבים המסקרים את חגיגות העשור לישראל ואת החידון התנ"כי באורוגוואי.
פ-2169/69 30/04/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אידה נתן. התכתבות בשפה האנגלית אודות תרומת אידה נתן לקרן הספריות של בית הנשיא.
פ-2169/40 01/05/1957 מכתבים מגב' דויד סנדמן אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה האנגלית בענינים אישיים.
פ-2120/19 05/05/1957 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר" מאת ח. שורר בשם "מ"נאגאן" למטוס סילון". בתיק גם מכתב מישראל שוחט לח. שורר  עורך העיתון "דבר" אודות המאמר הנ"ל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-2053/17 09/05/1957 פעילות נגד החרם הערבי כרך א' פרשת החרם הכלכלי הערבי נגד ישראל
ג-2024/35 26/05/1957 פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב-יפו פרוטוקולים מישיבות המועצה – תל-אביב-יפו.
פר-419/6 02/06/1957 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1956- 31 במרס 1957 ג' בסיון תשי"ז ירושלים
פ-2169/48 10/06/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גב' פ. אלפרט. התכתבות בשפה האנגלית בענינים אישיים.
פ-2169/6 26/06/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מקס ברסלר. התכתבות בשפה האנגלית והיידיש בנוגע לקהילת יהדות ארה"ב ולתפקידה של רחל ינאית בן-צבי כאשת הנשיא.
פר-397/18 01/07/1957 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 5 תמוז תשי"ז
פר-419/7 24/07/1957 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1956- 31 במרס 1957 כה' בתמוז תשי"ז ירושלים
חצ-3113/8 01/08/1957 מרוקו – יחסים מדיניים
מגע-88/26 01/08/1957 מוסד ירדני לאמנות  – ירושלים מוסד ירדני לאמנות  – ירושלים
פר-402/10 15/08/1957 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 71-91 יח' באב תשי"ז- כ' בשבט תשי"ח
פ-2169/50 28/08/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גב' יונקר. התכתבות בשפה האנגלית בענינים אישיים.
פר-397/4 13/09/1957 קובץ פסקי דין תקופון חוברת מס' 1 יז' באלול תשי"ז נציבות מס הכנסה ירושלים
פר-402/4 13/09/1957 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 75-100 יז' באלול תשי"ז- יב' בתמוז תשי"ח
פ-2169/26 19/09/1957 התכתבות בין ברט גולדשטיין לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בנוגע לחוות הלימוד.
פר-419/5 29/09/1957 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1957- 30 ביוני 1957 ד' תשרי תשי"ח ירושלים
פר-422/4 30/09/1957 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1957 מוגש למבקר המדינה ה' תשרי תשי"ח ירושלים
פר-401/1 25/10/1957 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 80-109 ל' תשרי תשי"ח-כט' באלול תשי"ח
פר-397/17 01/11/1957 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 6 מרחשון תשי"ח
חצ-2959/13 01/11/1957 מצרים – תקריות אויר כולל תקריות עם כח החירום
פ-2103/2 11/11/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אירמה פולק. התכתבות בנוגע לכתבה מאת אירמה פולק שהתפרסמה בעיתון "דבר" על בית הנשיא. בתיק מופיעה גם הכתבה הנ"ל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2125/4 13/11/1957 התכתבות בין מניה שוחט לבין דוד בן-גוריון. התכתבות בענינים אישיים.
פ-2479/24 18/11/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נפתלי בן מנחם  בתיק מכתבים שנשלחו לאליעזר רפאל מלאכי מנפתלי בן מנחם.
גל-3250/2 24/11/1957 גדעון ויגרט  התכתבות בין העיתונאי גדעון ויגרט לבכירי משרד ראש הממשלה (טדי קולק  שמחה דיניץ  מרדכי גזית  אביעד יפה שמואל שילה  נדב ענר ואחרים) בנוגע לעבודתו העיתונאית ולהערכותיו בנוגע לערביי ישראל  הפלסטינים ביו"ש וברצועת עזה  הפיתוח הכלכלי של שטחים אלו ומעמדים המדיני ועוד.
פר-410/11 01/12/1957 הוראות נוהל ומס קניה תקופון
פ-2169/36 02/12/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין פרופ' ג'. ריקמנס. התכתבות בשפה הצרפתית בנוגע לביקורו של הנ"ל בארץ ישראל.
פ-2118/4 05/12/1957 מכתב מהרב אריה לוין אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנושא תיאום פגישה.
פ-2169/52 08/12/1957 מכתב מג'ייו פרינס אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בענינים אישיים.
פר-419/4 12/12/1957 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1957- 30בספטמבר 1957 יט' כסליו תשי"ח ירושלים
פר-397/3 28/12/1957 קובץ פסקי דין תקופון חוברת מס' 2 ח' בטבת תשי"ח נציבות מס הכנסה ירושלים
ג-1946/13 01/01/1958 מועצה אזורית מעלה הגליל מועצה אזורית מעלה הגליל – דוחות כספיים
חצ-492/18 01/01/1958 המועצה הציונית האמריקאית
פר-410/6 01/01/1958 מס קניה- הוראות תקופון
פר-410/7 01/01/1958 הלכות הערכה תקופון שיעור מרוכז תשי"ח- תש"ך
פר-410/4 01/01/1958 מס קניה- הוראות תקופון
פר-410/3 01/01/1958 מס קניה- הוראות תקופון מס' 3/60-9/60 תשכ"א
פר-407/6 01/01/1958 פירוש לתעריף המכס תקופון
פר-408/2 01/01/1958 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון חוזר 1958
פר-425/1 01/01/1958 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון
פר-417/11 05/01/1958 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון יג' בטבת תשי"ח- ה' בשבט תשי"ט
פר-425/4 06/01/1958 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון תשי"ח- תשי"ט
פ-2691/3 14/01/1958 מכתב מהנהלת התזמורת הפילהרמונית הישראלית אל רחל ינאית הזמנת רחל ינאית למופע התזמורת.
פר-397/16 01/02/1958 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 7 אדר תשי"ח
פר-402/11 28/02/1958 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 92-100 ח' באדר תשי"ח- יב' בתמוז תשי"ח
גל-6044/24 30/03/1958 חטיבת מזון – נקניק ונקניקיות בתיק התכתבויות בנוגע לשיווק נקניק ונקניקיות  מכירה בשר קפוא  מכירת בשר כשר ולא כשר ועוד
פר-407/5 11/04/1958 פירוש לתעריף המכס תקופון
פ-2120/27 28/04/1958 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר" מאת מניה שוחט בשם "החייל לדוגמה: חמישים שנות פעולתו של א. קרול ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2741/13 29/05/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אברהם כהן התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אברהם כהן. התכתבות בענינים אישיים.
פר-402/1 30/06/1958 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 101-122 יב' בתמוז תשי"ח- יב' באדר א' תשי"ט
פר-426/4 01/07/1958 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1956/57-1957/58 תמוז תשי"ח ירושלים
חצ-2959/12 01/07/1958 מצרים – גבול סיני – תקריות
פר-419/3 11/07/1958 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1957- 31 במרס 1958 כג' בתמוז תשי"ח ירושלים
פר-407/4 28/07/1958 פירוש לתעריף המכס תקופון
פר-397/15 01/08/1958 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 8-9 מנחם אב תשי"ח
חצ-2098/16 01/09/1958 כנס לסטדריטיזציה של נסיובים ותרכיבים (סטנדרטיזציה ביולוגית בישראל) כרך א'
פר-402/7 10/09/1958 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 108-131 כה' באלול תשי"ח- כה' בתמוז תשי"ט
פ-2480/64 23/09/1958 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. הלוי בתיק ברכת שנה טובה למלאכי.
גל-22787/29 05/10/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד תכנית בניין ערים מפורטת מס' לד/12
פר-401/4 10/10/1958 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 110-138 כו' תשרי תשי"ט- כט' באלול תשי"ט
פר-409/4 14/10/1958 הוראות מינהל תקופון חוזר תשי"ט תשי"ט
פ-2480/74 20/10/1958 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמחה זאב זלצמן  בתיק מכתבי אל מלאכי מזאב זלצמן.
חצ-3114/27 01/11/1958 סודן – יחסים מדיניים
א-7903/50 02/11/1958 ועדת השלושה לבירור הפקודות וההנחיות שניתנו לפני מבצע סיני לאלוף פיקוד המרכז (פרשת כפר קאסם) – 2-14.11.1958 פרוטוקולים של ישיבות הוועדה שבהן העידו: ראש הממשלה דוד בן-גוריון  הרמטכ"ל משה דיין  אלוף פיקוד המררז צבי צור והקצינים שאול פינצ'וק ועמיחי צור.
פר-419/2 16/11/1958 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1958- 30 בספטמבר 1958 ד' כסליו תשי"ט ירושלים
ג-5390/26 01/12/1958 חוק לשכת עורכי הדין חוק לשכת עורכי הדין 1958 – הצעת תזכיר  הצעת חוק; חוק 1959 – הערות המשרדים  תזכיר  החלטות הממשלה  הצעת חוק  רשומות; מכתבי לואי
פר-432/12 01/12/1958 תקציב לאומי תקופון לשנת הכספים 1959/60 טבת תשי"ט ירושלים
פר-399/1 17/12/1958 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון 400-499 תשי"ח- תשי"ט
פ-2910/4 01/01/1959 רחל ינאית בן-צבי – נאום. דברים שנישאו במסיבה לכבוד יעקב כהן  אודות ספרו "אריאל".
חצ-267/7 01/01/1959 ישראל-תורכיה
א-7465/6 01/01/1959 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – אישי – מדיני מברקים   סקירות  קטעי עתונות וסיכום ישיבה בענין התכתבויותיו וסקירותיו של י. הרצוג בהיותו ציר ישראל בוושניגטון בנוגע לקשרי ישראל ארה"ב  המצב במזרח התיכון ועוד.
פר-408/8 01/01/1959 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון מכתבים לכל התחנות יחידות ההנהלה
פר-408/1 01/01/1959 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון חוזר 1959
פר-425/3 19/01/1959 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון תשי"ט- תש"ך
פר-397/2 27/01/1959 קובץ פסקי דין תקופון חוברת מס' 5 יח' בשבט תשי"ט נציבות מס הכנסה ירושלים
פר-397/10 01/02/1959 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 10 אדר א' תשי"ט
פר-419/1 01/02/1959 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1958- 31 בדצמבר 1958 כג' בשבט תשי"ט ירושלים
פר-417/10 26/02/1959 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון יח' באדר א' תשי"ט- יא' סיון תשי"ט
פר-411/2 01/03/1959 באגף המכס והבלו תקופון פנימי מס. 37-59 אדר ב' תשי"ט- כסליו תשכ"ה
פר-409/13 01/03/1959 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון מס' 1/59-14/59
פר-397/1 08/03/1959 קובץ פסקי דין תקופון חוברת מס' 6 כח' באדר א' תשי"ט נציבות מס הכנסה ירושלים
פר-402/2 10/03/1959 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 123-138 ל' באדר א' תשי"ט- כט' באלול תשי"ט
פר-409/1 15/03/1959 הוראות מינהל תקופון
חצ-2026/3 01/04/1959 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מתורכיה
פר-421/7 01/04/1959 סעיפי ההכנסות והחשבונות המועברים תקופון לשנת הכספים 1959/60 א-ב כב' אדר ב' תשי"ט ירושלים
מגע-24/16 01/04/1959 מתן רשיוניות לשלטים  מחוץ לגבולות עיריית ירושלים מתן רשיוניות לשלטים  מחוץ לגבולות עיריית ירושלים.
פר-400/4 02/04/1959 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 500-553 כג' באדר ב' תשי"ט- כח' בטבת תש"ך
פר-410/9 01/05/1959 הוראות נוהל ומס קניה תקופון
פר-426/3 01/05/1959 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1957/58-1958/59 אייר תשי"ט ירושלים
פר-434/10 15/05/1959 דין וחשבון כספי- המחלקה למלוות חוץ תקופון ליום 31.3.59 ז' אייר תשי"ט
פר-410/5 31/05/1959 מס קניה- הוראות תקופון מס' 1/59-4/59
חצ-211/12 01/06/1959 שבויים ישראלים
חצ-505/8 01/06/1959 המועצה הציונית האמריקנית
פר-420/11 15/06/1959 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1958- 31 במרס 1959 ט' בסיון תשי"ט ירושלים
פר-417/9 24/06/1959 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון יח' בסיון תשי"ט- כא' באדר תש"ך
מפה-2211/1 01/07/1959 תל-אביב – יפו ( עבר הירקון ) מפת העיר תל-אביב – שכונות מעבר הירקון; מסומנים הגבול העירוני וגבול לשטח תכנון העיר. רשימת מוסדות עירוניים. בסיס המפה – הוכנה ע"י מחלקת ההנדסה (מדידות) של עירית תל-אביב – יפו על סמך החומר של מחלקת המדידות של מדינת ישראל והעיריה; עובד והודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל באוקטובר 1954; עודכן והודפס מחדש ביולי 1959. המפה זקוקה לשיקום.
פר-410/8 28/07/1959 הוראות נוהל ומס קניה תקופון
פר-397/5 01/08/1959 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון מנחם אב תשי"ט
פר-402/8 19/08/1959 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 132-138 טו' במנחם אב תשי"ט- כט' באלול תשי"ט
פר-412/13 01/09/1959 פעולת היצואנים תקופון היצוא 1 מס. 43/44 אלול תשי"ט ערוכה בידי מרכז רישום היצוא
א-7230/8 01/10/1959 . יחסי ישראל-מרוקו
פר-412/15 01/10/1959 הוראת שחרור תקופון מס' 1-31
פר-411/1 15/10/1959 הוראות בלו תקופון תש"ך- תשכ"ב
פר-407/3 23/10/1959 פירוש לתעריף המכס תקופון ………
פר-633/5 01/11/1959 ירחון לעניני מדינת ישראל והעם היהודי-רוסית
פר-403/1 01/11/1959 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 139-150 ל' בתשרי תש"ך- ח' באייר תש"ך
פר-403/5 01/11/1959 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 139-161 ל' בתשרי תש"ך- כה' בתשרי תשכ"א
ג-3374/31 01/11/1959 לשכת המנכ"ל טדי קולק – שאול רמתי התכתבות בין מנהל לשכת ראש הממשלה טדי קולק עם שאול רמתי הקונסול הכללי של ישראל בשיקגו ובבנגקוק
פ-2175/54 06/11/1959 קטע עיתונות. כתבה בשם "בורמה – ארץ הפלאים" שהתפרסמה בעיתון "מעריב" ובה ראיון רפאל בשן עם רחל ינאית בן-צבי אודות רשמי מסעה הממלכתי לבורמה.
פר-410/10 30/11/1959 הוראות נוהל ומס קניה תקופון
פר-409/3 30/11/1959 הוראות מינהל תקופון חוזר תש"ך/ 1-11 תש"ך
פר-420/10 30/11/1959 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1959- 30 בספטמבר 1959 כט' בחשון תש"ך ירושלים
מפה-2217/1 01/12/1959 הרצליה והסביבה
מפה-2202/1 01/12/1959 חיפה מזרח והסביבה המפה הקדסטרית (גושים) של אזור חיפה מזרח והסביבה  כולל את איזור הקריות והסביבה (קרית חיים  קרית נחום  נשר  קרית ביאליק  קרית מוצקין  קרית בנימין  קרית ים  כפר אתא ); מועצה אזורית זבולון וכו'; מסומנים גבולות הגושים ורשויות מקומיות. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של סוגי הנטיעות וכו'. רשימות הרחובות ובניני ציבור. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוקטובר 1958; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל בדצמבר 1959. המפה זקוקה לשיקום.
מפה-2201/1 01/12/1959 חיפה מזרח והסביבה מפה קדסטרית (גושים) של איזור חיפה מזרח והסביבה  כולל את אזור הקריות והסביבה (קרית חיים  קרית נחום  נשר  קרית ביאליק  קרית מוצקין  קרית בנימין  קרית ים  כפר אתא ); מועצה איזורית זבולון וכו'; מסומנים גבולות הגושים ורשויות מקומיות סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של סוגי הנטיעות וכו'. רשימות הרחובות ובניני ציבור. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוקטובר 1958; הודפס ע"י מחלקת של המדידות ישראל בדצמבר 1959. המפה זקוקה לשיקום.
מפה-2203/1 01/12/1959 חיפה מזרח והסביבה המפה הקדסטרית (גושים) של האזור חיפה מזרח והסביבה  כולל את אזור הקריות והסביבה (קרית חיים  קרית נחום  נשר  קרית ביאליק  קרית מוצקין  קרית בנימין  קרית ים  כפר אתא); מועצה אזורית זבולון וכו'; מסומנים גבולות הגושים ורשויות מקומיות. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של סוגי הנטיעות וכו'. רשימות הרחובות ובניני ציבור. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות ישראל באוקטובר 1958; הודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל בדצמבר 1959. המפה זקוקה לשיקום
מפה-2216/1 01/12/1959 חיפה מזרח והסביבה המפה העירונית (ללא סימון גושים) של אזור חיפה מזרח  כוללת את הקריות והסביבה (קרית חיים  קרית נחום  קרית שטנר  נשר  קרית ים  קרית שמואל  קרית מוצקין  קרית שמריהו  קרית ביאליק  קרית בנימין  כפר אתא)  מועצה איזורית זבולון; מסומנים גבולות הרשויות המקומיות. סימנים טופוגרפיים של סוגי הנטיעות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוקטובר 1958; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל בדצמבר 1959. המפה זקוקה לשיקום
פר-398/6 02/12/1959 קובץ פסקי דין תקופון חוברת מס' 7 א' בכסליו תש"ך נציבות מס הכנסה ירושלים
פר-398/5 02/12/1959 קובץ פסקי דין תקופון חוברת מס' 8 א' בכסליו תש"ך נציבות מס הכנסה ירושלים
מפה-2220/1 01/01/1960 הרצליה והסביבה המפה הטופו-קדסטרית של אזור העיר הרצליה והסביבה  כוללת את רמת השרון  כפר שמריהו גליל ים  שכונות צפוניות של תל-אביב (רמת-אביב  אפקה  צהלה ואחרים) וכו'; מסומנים גבולות הגושים  הרשויות המקומיות; סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של סוגי הנטיעות. רשימות הרחובות והמקומות .בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוקטובר 1958; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל בינואר 1960. המפה זקוקה לשיקום
פ-2104/10 01/01/1960 אגרת תנחומים שנשלחה מ"ארגון אמהות עובדות" אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי אגרת תנחומים שנשלחה מ"ארגון אמהות עובדות" אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי.
ג-6379/12 01/01/1960 ההסתדרות הציונית בארה"ב. כרך ב'
פ-2199/16 01/01/1960 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. התכתבות בין רחל ינאית לבין קדיש לוז בנוגע להשמטת שמו של יצחק בן-צבי מפעילות ציונית.
ג-6274/11 01/01/1960 ועדת חוקה חוק ומשפט
ג-6281/13 01/01/1960 חוק עורכי הדין
ג-6375/14 01/01/1960 מלון "הילטון"
ג-6379/11 01/01/1960 ההסתדרות הציונית בארה"ב. כרך א'
ג-6380/17 01/01/1960 יהדות צפון אפריקה
פ-4078/2 01/01/1960 יחסי ישראל – ברית-המועצות בתקופת קיום הייחסים הדיפלומטיים ביניהן (המשך מתיק מס' 1) צילומים והעתקים של דו"חות וסקירות בעברית ובאנגלית  סטנוגרמות של ישיבות מליאת הכנסת ("דברי הכנסת") והתכתבות פנימית של משרד החוץ בנושאים הקשורים ליחסי ישראל וברית-המועצות בתקופת קיום היחסים הדיפלומטיים ביניהן: המעורבות של בריה"מ בפילוג במק"י (המפלגה הקומוניסטית הישראלית)  היחס לישראל בפרסומים רשמיים בבריה"מ  השתלבותה של ישראל במערך היחסים בין בריה"מ לגוש המערבי  המדיניות הסובייטית במזרח-התיכון ועוד. בתיק צילום של כתב אמנה בדבר מכירת נכסים של ממשלת בריה"מ לממשלת ישראל  תרגום של איגרת ממנהיג בריה"מ ניקיטה חרושצ'וב לראש-ממשלת ישראל לוי אשכול ותשובת אשכול בנוגע להצעה לכריתת הסכם למניעת שימוש בכוח לפתרון סכסוכים טריטוריאליים. החומר בתיק שימש את יוסף גוברין במסגרת כתיבת דוקטוראט על הנושא: יחסי ישראל – בריה"מ בשנים 1953 – 1967.
פ-5842/3 01/01/1960 [ביקור שר החוץ אבא אבן בחוף השנהב  חוברת בנושא יוזמה פרטית בישראל  התכתבויות ועוד]
פ-5841/6 01/01/1960 עבודה סימנריונית של יצחק מינרבי (השוק המשותף)
פ-5843/4 01/01/1960 דיאלוג אירו – ערבי
פר-397/6 01/01/1960 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון טבת תש"ך
פר-409/14 01/01/1960 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון
פר-412/6 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון חודש יוני 1960
פר-412/5 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון חודש מאי
פר-412/8 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון חודש אוגוסט 1960
פר-412/7 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון חודש יולי 1960
פר-412/10 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש אוקטובר 1960
פר-412/9 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון חודש ספטמבר 1960
פר-412/12 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש דצמבר 1960
פר-412/11 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש נובמבר 1960
פר-412/3 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש ינואר 1961
פר-412/2 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש מארס 1961
פר-412/4 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון חודש אפריל 1960
פר-412/1 01/01/1960 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש פברואר 1961
פר-421/1 01/01/1960 ריכוז רשימת הקבלנים המוכרים תקופון טבת תש"ך
פר-425/2 01/01/1960 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון תש"ך- תשכ"א
פ-2480/66 01/01/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סנדר דייטש  בתיק מכתב אל מלאכי מסנדר דייטש וכן תדפיס מתוך ההקדמה של "ספר הישר".
פ-2910/46 01/01/1960 רחל ינאית בן-צבי – נאום. נאום רחל ינאית לזכר נתן פיאט. בתיק גם תוכנית יום הזיכרון על שמו.
חצ-3375/204 01/01/1960 תורכיה – אישים ואורחים
פר-428/6 03/01/1960 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון מטבע חוץ מס' 1/60-79/60 ג' בטבת תש"ך- כח' באב תש"ך
פר-407/2 14/01/1960 פירוש לתעריף המכס תקופון מס' 1/60-134/60
פ-2910/16 14/01/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ראובן גרינברג התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ראובן גרינברג.
פר-409/15 25/01/1960 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון מס' 1/60-18/60
פ-4162/11 01/02/1960 בחירות אזוריות רשימת מרצים מהאוניברסיטה העברית התומכים בשינוי שיטת הבחירות  קטעי עיתונות והתכתבות בנושא שינוי שיטת הבחירות
פר-432/11 01/02/1960 תקציב לאומי תקופון לשנת הכספים 1960/61 שבט תש"ך ירושלים
פר-400/5 01/02/1960 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 555- 600 ג' בשבט תש"ך-כא' באב תש"ך
פר-410/2 23/03/1960 מס קניה- הוראות תקופון נוהל גבית מס על מלאי כד' באדר תש"ך
חצ-2998/14 01/04/1960 יחסים עם תורכיה
פר-417/8 01/04/1960 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון ד' ניסן תש"ך- כה' בתשרי תשכ"א
פ-2690/12 15/04/1960 התכתבות רחל ינאית עם עירית תל אביב – יפו. התכתבות אודות הנוער בתל אביב  פרויקט "הספר לפרברים".
פ-2479/35 20/04/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל אפרים טיקטון  בתיק מכתבים שנשלחו לאליעזר רפאל מלאכי משמואל אפרים טיקטון.
חצ-255/2 01/05/1960 דוח"ות קונסוליה – יום העצמאות
פר-412/14 01/05/1960 פעולת היצואנים תקופון בשנים 1958/1959 מס. 45/46 אייר תש"ך החוברת נערכה ע"י מרכז רישום היצוא שבהנהלת אגף המכס והבלו
פר-426/2 01/05/1960 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1958/59-1959/60 אייר תש"ך
פ-2102/62 05/05/1960 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "הארץ" מאת איתמר בן-חור בשם "קלרה מישר שהשתתפה בקונגרס הציוני הראשון". בתיק גם מכתב מקלרה מישר אל רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2694/2 14/05/1960 פניות אזרחים לעזרת רחל ינאית  אשת הנשיא – עדנה גולנסקי. פניות אזרחים לעזרת רחל ינאית  אשת הנשיא – עדנה גולנסקי.
פר-403/3 15/05/1960 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 151-177 יח' באייר תש"ך- כא' בסיון תשכ"א
פר-403/6 15/05/1960 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 151- 192 יח' באייר תש"ך- ט' במרחשון תשכ"ב
פ-2691/14 31/05/1960 התכתבות רחל ינאית עם זינה הרמן התכתבות בענינים אישיים בנוגע להבאת קבוצות נוער לביקור בארץ.
פ-2132/10 08/06/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אברהם אקנין. התכתבות בנוגע לביקורו של אברהם אקנין  תלמיד לשעבר בחוות הלימוד  בבית הנשיא.
פר-420/9 30/06/1960 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1959- 31 במרס 1960 ה' בתמוז תש"ך ירושלים
חצ-3461/97 01/07/1960 ברזיל – עיתונאים
פר-397/7 01/07/1960 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון תמוז תש"ך
פ-2910/44 01/07/1960 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ש' גפשטיין אודות אזכרת זאב ז'בוטינסקי.
פ-2480/22 01/07/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק מולכו  בתיק מכתבים של יצחק מולכו אל מלאכי בנוגע לחומרים על יהודי ספרד.
פ-2691/2 14/07/1960 התכתבות רחל ינאית עם נשיא התאחדות עולי הונגריה התכתבות בנוגע לפגישת החזן בלה הרשקוביץ עם רחל ינאית.
פר-400/3 11/08/1960 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 601-650 יח' באב תש"ך-כ' בסיון תשכ"א
פ-2175/42 17/08/1960 קטע עיתונות. כתבה ביידיש שהתפרסמה בעיתון "דער טאג" מאת מנשה אונגר  בשם "שמועס מיט רחל ינאית בן-צבי – די ערשטע ליידי פון ישראל" אודות רחל ינאית בן-צבי.
פר-428/5 21/08/1960 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון מטבע חוץ מס' 80/60-129/60 כח' באב תש"ך- יא' בטבתת תשכ"א
גל-932/12 25/08/1960 ILO התכתבות עם ארגון העבודה הבינלאומי – ILO – Internatinal Labour Organization בנושא סיוע טכני (המשך בתיק 13)
גל-13916/3 01/09/1960 העתקי מכתבים יוצאים כרך ב'
חצ-256/9 01/09/1960 חרם ערבי
פ-2132/11 07/09/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע לחניכים לשעבר בחוות הלימוד שנפגעו ממוקש בזמן מלחמת השחרור.
כ-482/6 07/09/1960 כנסת רביעית – ועדת השירותים הציבוריים (282) שירות הטלפונים בישראל תכנון בינוי הציוד והתקנתו; תנועת השיחות הבינלאומיות  חישוב השיחות מסקנות ועדת השירותים הציבוריים על מצב העיוורים בארץ פיקוח על מזון
פר-422/3 30/09/1960 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1960 ט' בתשרי תשכ"א ירושלים
חצ-255/5 01/10/1960 מתמ"ך (המחלקה לתכנון מדיני)
פ-2691/12 05/10/1960 התכתבות רחל ינאית עם ציפורה המפל אודות עברם המשותף בעיירה מאלין. התכתבות רחל ינאית עם ציפורה המפל אודות עברם המשותף בעיירה מאלין.
פ-2741/27 18/10/1960 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – חיים כוכבי  פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – חיים כוכבי
פר-403/2 20/10/1960 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 162-189 תשכ"א
פ-2102/57 28/10/1960 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "ג'רוסלם פוסט" מאת מכבי דין בשם "PIONEER WOMEN' GREW OUT OF APPEAL FOR A WELL – BY RAHEL BEN-ZVI'" (ארגון 'האשה החלוצה' צמח בעקבות פניה לעזרה על ידי רחל ינאית בן-צבי בכריית באר למשתלה בירושלים שעזרה בהקמתה).
פ-2694/17 29/10/1960 פניות אזרחים אל רחל ינאית  אשת הנשיא – יוסף וייל פניות אזרחים אל רחל ינאית  אשת הנשיא – יוסף וייל.
פר-421/13 30/10/1960 אספקת מנורות שולחן  תנורי חשמל ונפט תקופון בשנת הכספים 1960/61 ט' חשון תשכ"א
חצ-3375/229 01/11/1960 תורכיה – אישים ואורחים
פר-417/7 08/11/1960 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון יח' בחשון תשכ"א- יט' בניסן תשכ"א
פ-2741/25 08/11/1960 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – חנה כחילה – תיאום פגישה פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – חנה כחילה – תיאום פגישה.
פר-420/8 30/11/1960 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1960- 30 בספטמבר 1960 יא' בכסליו תשכ"א ירושלים
פ-2692/14 30/11/1960 מכתב מרחל ינאית לעלי צאלח צלאלחה  מכתב מרחל ינאית לעלי צאלח צלאלחה
חצ-6536/5 01/12/1960 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על יהדות צפון אפריקה
פר-397/8 01/12/1960 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 14 טבת תשכ"א
פר-409/6 05/12/1960 הוראות מינהל תקופון חוזר תשכ"א/ 1-3 תשכ"א
ג-3298/61 09/12/1960 פניות ציבור – אוטו צוויג otto zweig בתיק התכתבות בנוגע להצעה ששלח המהנדס  אוטו צוויג  בנוגע לשימוש במנהרות תת קרקעיות הן כנתיב תחבורה אך בעיקר כמקלטים המוניים. ההצעה עצמה אינה מופיעה בתיק.
פ-2752/9 28/12/1960 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – יוסף קניג. אישור על היותו חניך בחוות הלימוד.
פ-2133/7 01/01/1961 קטע מספר בשם "THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 1918-1960" (האוניברסיטה העברית בירושלים 1960-1918) מאת נורמן בנטויץ. קטע בשפה האנגלית אודות אורח החיים בחוות הלימוד החקלאית.
חצ-254/18 01/01/1961 ליגה לידידות
פ-2196/11 01/01/1961 תעודות רחל ינאית. תעודות מארגון PIONEER WOMEN ועוד. התאריך משוער.
פ-2691/15 01/01/1961 מכתב מהתאחדות עולי ברית המועצות בירושלים אל רחל ינאית במכתב דוחות מפעילות שוטפת של הארגון  ובקשה להגדלת דמי החבר.
פ-2741/20 01/01/1961 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – ברניס כהן – תיאום פגישה פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – ברניס כהן – תיאום פגישה.
פר-432/10 01/01/1961 תקציב לאומי תקופון לשנת הכספים 1961/62 טבת תשכ"א ירושלים
פר-435/22 01/01/1961 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון תשכ"א- תשכ"ב
פר-435/21 01/01/1961 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון תשכ"א- תשכ"ג
פר-421/2 01/01/1961 ריכוז רשימת הקבלנים המוכרים תקופון טבת תשכ"א
פ-2741/10 01/01/1961 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל קבוצת כנרת. מכתב תודה רחל ינאית בן-צבי על שליחת תמרים מקבוצת כנרת אל בית הנשיא.
פר-426/15 09/01/1961 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון חוזר מס' 61/1-61/17 כא' בטבת תשכ"א- יט' בכסליו תשכ"ב
פר-407/1 12/01/1961 פירוש לתעריף המכס תקופון מס' 1/61-15/61
פ-2910/5 12/01/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מרדכי שניר. התכתבות אודות כתבת רחל ינאית לזכר דוד רמז שהתפרסמה בעיתון "דבר".
פ-2693/19 12/01/1961 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – מריה סנקו. פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – מריה סנקו
פר-428/4 18/01/1961 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון מטבע חוץ מס' 1/61-108/61 א' בשבט תשכ"א- כד' בטבת תשכ"ב
פ-2693/34 19/01/1961 מכתבי תודה מרחל ינאית על תרומות ספרים לקרן הספריות של בית הנשיא מכתבים לשושנה סנדל ופלורנס סיגלין. בתיק גם מברק ברכה מרחל ינאית על פתיחת הספריה על שם חללי ההעפלה.
פ-2910/32 22/01/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אריה ליפשיץ. התכתבות אודות ביקור ילדי עליית הנוער בבית הנשיא  כולל כתבה שהתפרסמה בעלון "השבוע בקיבוץ הארצי".
פר-409/11 24/01/1961 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון מס' 1/61-8/61 תשכ"א
חצ-255/3 01/02/1961 קשרי תרבות
רש-1558/11 27/02/1961 אגף העתיקות – מוזיאון ישראל דיונים תקציביים אודות תצוגות במוזיאון ברונפמן – ישראל.
פר-410/1 28/02/1961 מס קניה- הוראות תקופון מס' 1/61-8/61 יב' באדר תשכ"א- כה' בשבט תשכ"ב
פ-2693/15 16/03/1961 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – ס' ספקטור פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – ס' ספקטור.
פר-420/7 31/03/1961 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1960- 31 בדצמבר 1960 יד' בניסן תשכ"א ירושלים
פ-2120/13 01/04/1961 קטע עיתונות. כתבות בשפה האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) לזכרה של מניה שוחט מאת ש. לובעטקין.
חצ-3025/36 01/04/1961 יחסים עם תורכיה
פר-413/8 01/04/1961 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש אפריל- מאי 1961
פ-2121/9 12/04/1961 מכתב מישראל שוחט לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו ציונים ביוגרפיים של ישראל ומניה שוחט.
פר-409/7 25/04/1961 הוראות מינהל תקופון חוזר תשכ"א/ 5-6 תשכ"א
פר-417/6 26/04/1961 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון י' באייר תשכ"א -ח' טבת תשכ"ב
חצ-254/20 01/05/1961 הסכם מסחרי
פר-397/9 01/05/1961 שרות- דברי עובדים בשרותי המסים תקופון 15 סיון תשכ"א
פר-426/1 01/05/1961 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1595/60-1960/61 סיון תשכ"א ירושלים
פ-2477/23 10/05/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אור המזרח – רבעון מוקדש לתורה לאומה ולמדינה בתיק מכתבים שנשלחו לאליעזר רפאל מלאכי מישראל אלפנביין וישראל שפנסקי.
פ-2123/2 11/05/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אמה תלמי. התכתבות אודות התנועה הקיבוצית ובנוגע להנצחת מניה שוחט.
פ-2692/12 14/05/1961 מכתב מרחל ינאית לצובחייה אבו שמלה  מכתב מרחל ינאית לצובחייה אבו שמלה
פר-409/5 25/05/1961 הוראות מינהל תקופון חוזר תשכ"א 6-9 תשכ"א
פר-413/9 01/06/1961 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש יוני- יולי י1961
פ-2693/35 04/06/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין איון סוכרי  התכתבות בין רחל ינאית לבין איון סוכרי
פר-400/1 08/06/1961 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 651-684 כד' בסיון תשכ"א- ז' בטבת תשכ"ב
פר-426/11 15/06/1961 דברי הסבר להצעת תקציב המדינה  לשנת הכספים תקופון 1962/63 תשכ"א
פר-403/4 15/06/1961 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 178-200 א' בתמוז תשכ"א- יד' בטבת תשכ"ב
פ-2121/15 01/07/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אברהם קלושינר. התכתבות אודות מאמר שהתפרסם בביטאון ה"בונד" והכפיש את שמה של מניה שוחט.
חצ-3375/224 01/07/1961 תורכיה – עיתונאים
פר-420/6 14/07/1961 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1960- 31 במרס 1961 א' באב תשכ"א ירושלים
פר-409/12 20/07/1961 נוהל המכס  היבוא והיצוא תקופון מס' 9/61-13/61 תשכ"א- תשכ"ב
פר-420/5 30/07/1961 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1961- 30 ביוני 1961 יז' באב תשכ"א ירושלים
פר-409/2 31/07/1961 הוראות מינהל תקופון חוזר תשכ"א/10-13 תשכ"א
פ-2123/22 31/07/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין חיה הלפרין-סוכובולסקי. התכתבות בנוגע לקומונה במינסק שבה השתתפה גם מניה שוחט.
פ-2693/18 31/07/1961 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – צדיקה סבאח פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – צדיקה סבאח.
פר-413/10 01/08/1961 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש אוגוסט- ספטמבר 961
חצ-3375/223 01/08/1961 תורכיה – אישים ואורחים
פ-2692/18 04/08/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין משה קיסלר המכתבים בנושא עזרה לד"ר צ'יבוטרו ארמנד (עולה חדש) על ידי שילובו כרופא בבית החולים באשקלון.
פר-434/4 08/08/1961 משרד האוצר- החברות הממשלתיות תקופון
חצ-3375/209 01/09/1961 תורכיה – אישים ואורחים
פ-2741/34 05/09/1961 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – גן ילדים בקרית אתא פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – גן ילדים בקרית אתא.. בקשה לתרומות חפצים לגן.
פר-422/2 29/09/1961 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1961 יט' בתשרי תשכ"ב ירושלים
פר-413/11 01/10/1961 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש אוקטובר 1961
פר-404/4 10/10/1961 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 190-226 ל' בתשרי תשכ"ב-יז' באלול תשכ"ב
פ-2752/27 11/10/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שמואל קליין התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שמואל קליין.
פר-403/7 20/10/1961 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 193-200 י' במרחשון תשכ"ב- יד' בטבת תשכ"ב
ש-74/14 23/10/1961 ארגון המועצות האזוריות – מפעלים אזוריים ארגון המועצות האזוריות – מפעלים אזוריים.
פר-413/7 01/11/1961 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש נובמבר- דצמבר 1961
פ-2123/12 13/11/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משה סבר. התכתבות אודות מכתב שכתבה מניה שוחט להנרייטה סאלד.
פר-420/4 20/11/1961 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1961- 30 בספטמבר 1961 יב' בכסליו תשכ"ב ירושלים
פר-414/4 22/11/1961 הוראות אגף המכס והבלו תקופון חוזר תשכ"ב/ 1-5 יד' בכסליו תשכ"ב- כד' בטבת תשכ"ב נערך בידי מדור הפרסומים וההוראות  הנהלת המכס והבלו ירושלים
פ-2123/19 28/11/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דוד יזרעאלי. התכתבות אודות תקופת שהייתה של מניה שוחט בסג'רה.
חצ-254/22 01/12/1961 שיתוף פעולה
חצ-255/10 01/12/1961 קשרי תרבות
פ-2123/3 19/12/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משה לויט. התכתבות בדבר הנצחת מניה שוחט.
פר-400/2 21/12/1961 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 685-699 יד' בטבת תשכ"ב- ז' באדר א' תשכ"ב
פ-2910/8 26/12/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יהושע שפטמן. התכתבות אודות מאמרי רחל ינאית שהתפרסמו ב"מורגאן ז'ורנל".
חצ-2627/6 27/12/1961 כללי-נסיכויות המפרץ הפרסי התכתבות בנוגע לפיתוח מדינות המפרץ הפרסי לדוגמה הקמת סמינר למורים בכווית בתיק הושחר מידע המוגבל לעיון הציבור עד שנת 2052 לפי תקנות העיון בחומר ארכיוני תוספת ראשונה לסעיף מס' 6.
ג-6384/8 01/01/1962 משפט אייכמן – מכתבים נכנסים ויוצאים (כרך ב')
פ-2752/12 01/01/1962 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – אליהו ואסתר אבן טוב – ברכות. פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – אליהו ואסתר אבן טוב – ברכות.
פר-458/7 01/01/1962 סיווג תפקידים- הגדרות הסוגים תיק של נציבות שירות המדינה המכיל מידע לגבי סיווג תפקידים והגדרת הסוגים השונים (כרך ד')
פ-5843/1 01/01/1962 [השוק האירופאי המשותף]
פ-5842/16 01/01/1962 אפריקה
פ-5843/3 01/01/1962 פרסומים שונים
פר-434/1 01/01/1962 הודעות תקופון כה' בטבת תשכ"ב- ערב ר"ה תשכ"ג
פר-435/23 01/01/1962 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון תשכ"ב
פר-435/24 01/01/1962 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון תשכ"ב
פר-413/6 01/01/1962 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש ינואר- פברואר 1962
פר-435/20 01/01/1962 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון תשכ"ב- תשכ"ג
פר-435/19 01/01/1962 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון תשכ"ב- תשכ"ג
פר-421/3 01/01/1962 ריכוז רשימת הקבלנים המוכרים תקופון טבת תשכ"ב
פר-404/6 01/01/1962 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 201-261 כה' בטבת תשכ"ב- ד' בכסליו תשכ"ד
פר-426/10 01/01/1962 דברי הסבר להצעת תקציב המדינה  לשנת הכספים תקופון 1962/63 המשרד
פר-436/20 01/01/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 11-12
פר-436/14 01/01/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 18
פר-436/13 01/01/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 19
פר-436/16 01/01/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 16
פר-426/14 03/01/1962 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון חוזר מס' 62/1-62/34 כז' בטבת תשכ"ב-ל' בכסליו תשכ"ג
גל-1186/7 04/01/1962 מחול חוגי מחול בגליל המערבי  פסטיבל ארצי לנוער חובב אמנות (כולל מחול וריקודי עם).
פר-417/2 05/01/1962 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון כט' בטבת- יא' אלול תשכ"ב
פר-428/3 10/01/1962 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון מטבע חוץ מס' 1/62-105/62 תשכ"ב- תשכ"ג
פר-404/7 12/01/1962 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 202-226 ז' בשבט תשכ"ב- יז' באלול תשכ"ב
פר-404/1 30/01/1962 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 204-220 כה' בשבט תשכ"ב -יד' בתמוז תשכ"ב
פ-2103/7 01/02/1962 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בכתב העת "תלמים" בשם "וקיבצתי אותם מסביב" ובה דברים אודות פועלה של רחל ינאית בן-צבי בענין קליטת נוער במושבים.
פר-436/22 01/02/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 9
פר-414/5 01/02/1962 הוראות אגף המכס והבלו תקופון חוזר תשכ"ב/ 6-12 כז' בשבט תשכ"ב- כז' בניסן תשכ"ב נערך בידי מדור הפרסומים וההוראות  הנהלת המכס והבלו ירושלים
פר-401/8 11/02/1962 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון תדפיס מס' 700-749 ז' באדר א' תשכ"ב- יט' בתשרי תשכ"ג
פר-420/3 15/02/1962 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1961- 31 בדצמבר 1961 יא' באדר א' תשכ"ב ירושלים
פר-432/9 01/03/1962 תקציב לאומי תקופון לשנת הכספים 1962/63 אדר א' תשכ"ב ירושלים
פר-413/5 01/03/1962 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש מארס -אפריל 1962
פ-2692/11 01/03/1962 התכתבות בין רחל ינאית לבין חוה צ'קובי. מכתבים בנושא ביקור בבית הנשיא.
חצ-2984/1 01/03/1962 כנרת – מבצע נוקייב
חצ-255/9 01/04/1962 דו"חות על פעילות הקונסוליה – כללי
פר-421/6 01/04/1962 סעיפי ההכנסות והחשבונות המועברים תקופון סעיפי תלושי הדלק ושונים לשנת הכספים 1962/63 כו' אדר ב' תשכ"ב ירושלים
פר-434/7 01/04/1962 פסקי דין של בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה תקופון מס' 37-58 תשכ"ב- תשכ"ה
פר-436/21 01/04/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 10
פ-2125/6 13/04/1962 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לפולה ודוד בן-גוריון. מכתב בנוגע למניה שוחט. בתיק גם מכתב בשפה הצרפתית לדוד בן-גוריון בנושא עליית הנוער.
פר-413/4 01/05/1962 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש מאי- יוני 1962
פר-427/9 01/05/1962 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1961/62 אייר תשכ"ב ירושלים
פ-2741/23 03/05/1962 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – ד"ר הלנה כגן. מכתב תודה על פתיחת מחלקת ילדים חדשה בבית החולים "ביקור חולים".
פר-414/6 18/05/1962 הוראות אגף המכס והבלו תקופון חוזר תשכ"ב/ 13-19 אייר תשכ"ב- אלול תשכ"ב נערך בידי מדור הפרסומים וההוראות  הנהלת המכס והבלו ירושלים
פ-2693/8 26/05/1962 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – מרים סימוביץ פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – מרים סימוביץ.
חצ-1923/6 01/06/1962 תורכיה – כללי שיתוף פעולה וסיוע חקלאי חילופי משלחות וכו'. כרך א'
פ-2693/6 05/06/1962 התכתבות בין רחל ינאית לבין טובה סטוקייל בנוגע לפגישה ביניהן התכתבות בין רחל ינאית לבין טובה סטוקייל בנוגע לפגישה ביניהן.
פר-420/2 15/06/1962 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1961- 31 במרס 1962 יג' בסיון תשכ"ב ירושלים
פר-413/3 01/07/1962 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש יולי- אוגוסט 1962
פ-2108/14 21/07/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים צוואת רחל ינאית בן-צבי  תוספות לצוואה והתכתבות שלה עם גורמים שונים בנושא התייחסותה ל "יד יצחק בן-צבי" בצוואתה. בתיק גם העתק מכתב מאחותה בתיה לישנסקי לרב פרופ' שאול ליברמן בעניין הקמת בית מדרש לתורה בפקיעין ומכתב נלווה אליו מרחל ינאית לליברמן (עמודים 21 – 23).
פר-436/19 01/08/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 13
פר-404/2 10/08/1962 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 221-235 י' באב תשכ"ב- יז' בטבת תשכ"ג
חצ-2064/27 01/09/1962 ארצות-הברית – חברת סאמיט
פר-413/2 01/09/1962 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש ספטמבר- אוקטובר 1962
פר-436/18 01/09/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 14
פר-417/3 10/09/1962 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון יא' באלול תשכ"ב -ד' בטבת תשכ"ג
פר-423/3 27/09/1962 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1962 מוגש למבקר המדינה כח' באלול תשכ"ב ירושלים
פר-422/1 27/09/1962 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1962 מוגש למבקר המדינה כח' באלול תשכ"ב ירושלים
פר-404/8 28/09/1962 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 227-234 כט' באלול תשכ"ב- ג' בטבת תשכ"ג
פ-5841/18 01/10/1962 המחלקה הכלכלית – השוק האירופאי המשותף  הקהילייה האירופאית
פר-414/1 01/10/1962 הוראות אגף המכס והבלו תקופון חוזר תשכ"ג  /1-8 תשרי- אדר תשכ"ג נערך בידי מדור הפרסומים וההוראות  הנהלת המכס והבלו ירושלים
פר-436/17 01/10/1962 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 15
פ-2149/14 04/10/1962 מכתבים מאליעזר פרי לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים אודות פעילות "קרן הספריות של בית הנשיא".
פ-2692/2 09/10/1962 מכתב מד"ר הרמן צונדק אל רחל ינאית ובו ברכות מכתב מד"ר הרמן צונדק אל רחל ינאית ובו ברכות.
פר-434/3 12/10/1962 הודעות תקופון יד' בתשרי תשכ"ג- ערב ראש השנה תשכ"ד
פר-401/9 17/10/1962 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון מס' 749-799 יט' בתשרי תשכ"ג- יב' בתמוז תשכ"ג
פ-2691/1 29/10/1962 התכתבות רחל ינאית עם פסיה וחיים הרצהיימר. הצעת שי וסירוב מצד רחל ינאית.
פר-413/1 01/11/1962 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש נובמבר דצמבר 1962
פר-425/10 01/11/1962 רשימת חשבונות סילוקין תקופון ד' בחשון תשכ"ג
פר-425/14 01/11/1962 מבוא לדו'ח על הלואות המדינה תקופון תדפיס ליום 31.3.1962 כסליו תשכ"ג
פר-420/1 20/11/1962 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1962- 30 בספטמבר 1962 כג' בחשון תשכ"ג ירושלים
חצ-254/21 01/12/1962 הסכם מסחרי
פר-426/9 01/12/1962 דברי הסבר להצעת תקציב המדינה  לשנת הכספים תקופון 1963/64 טבת תשכ"ג
פ-2694/21 17/12/1962 פניות אזרחים אל רחל ינאית  אשת הנשיא – אסתר וינשטיין זלץ פניות אזרחים אל רחל ינאית  אשת הנשיא – אסתר וינשטיין זלץ.
פ-2741/4 26/12/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין צבי כץ. התכתבות בנוגע לארגז תפוזים שנשלח אל רחל ינאית על ידי צבי כץ בשם אמה שייוור מארה"ב.
פר-424/4 31/12/1962 דין וחשבון כספי תקופון ליום 31 במרס 1962 ד' בטבת תשכ"ג ירושלים
פ-2108/35 01/01/1963 מסמך בשם "פרטים ביוגרפיים קצרים" אודות יצחק בן-צבי. מסמך מאת שמעון רובינשטיין.
גל-7182/2 01/01/1963 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת המטר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת המטר
פ-2079/41 01/01/1963 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר שהתפרסם בירחון מאזניים בשם "משוט בארץ".
חצ-2627/2 01/01/1963 תכנית ג'ונסון
ג-6380/16 01/01/1963 יהדות רומניה
פ-2692/5 01/01/1963 התכתבות בין רחל ינאית לבין משפחות צור ושפירא מקיבוץ תובל התכתבות בנוגע להוצאת הספר על אליהו קראוזה.
פר-603/3 01/01/1963 אריאל-רוסית
פר-656/15 01/01/1963 ישראל במספרים 1963- רוסית
פ-5842/4 01/01/1963 [חקלאות]
פר-432/8 01/01/1963 תקציב לאומי תקופון לשנת הכספים 1963/64 טבת תשכ"ג ירושלים
פר-436/1 01/01/1963 דין וחשבון תקופון שנים עשר 1 באפריל 1961-31 במרס 1962 תשכ"ג ירושלים
פר-436/2 01/01/1963 דין וחשבון תקופון שלושה עשר 1 באפריל 1962- 31 במרס 1963 תשכ"ד ירושלים
פר-414/9 01/01/1963 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש ינואר- פברואר 1963
פר-436/24 01/01/1963 תכנית הדרכה תקופון ביה"ס המרכזי למינהל תשכ"ג-ד 1963-64 טבת תתשכ"ג ירושלים
פר-436/15 01/01/1963 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 17
פ-2693/26 01/01/1963 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – דוד סולומון פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – דוד סולומון.
פר-426/13 06/01/1963 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון חוזר מס' 63/1-63/64 י' בטבת תשכ"ג- ה' בשבט תשכ"ד
ג-9019/8 06/01/1963 ח. ורדי – יועץ לעניני נוצרים – בריטניה – 2 התכתבויות בין חיים ורדי  יועץ שר הדתות לענייני העדות הנוצריות ועורך כתב-העת: 'חדשות נוצריות מישראל' עם אנשי כמורה בריטיים  ארגונים ליחסים נוצרים-יהודיים; פעילים יהודיים  אוניברסיטאות  אגודת ידידי האוניברסיטה העברית; שגרירות ישראל ועוד.
פר-428/2 07/01/1963 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון מטבע חוץ מס. 1/63-75/63 יא' טבת תשכ"ג- טו' טבת תשכ"ד
פ-2693/30 10/01/1963 פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – ראובן סיני פניות אזרחים לרחל ינאית  אשת הנשיא – ראובן סיני.
פר-417/4 13/01/1963 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון יז' בטבת תשכ"ג- יט' כסליו תשכ"ד
פר-404/9 13/01/1963 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 235-250 יז' בטבת תשכ"ג- ט' בתמוז תשכ"ג
פר-404/3 14/01/1963 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 236-250 יח' טבת תשכ"ג- ט' בתמוז תשכ"ג
פ-2692/9 22/01/1963 התכתבות בין רחל ינאית לבין דוד צימרמן התכתבות בנושא ספרו של צימרמן בשם "שלושה מסיפורי עגנון".
פר-436/25 01/02/1963 ידיעות בהדרכה תקופון השירות להדרכה ולהשכלה 1-2 שבט- אלול תשכ"ג
פ-2691/13 03/02/1963 התכתבות רחל ינאית עם נציגי התאחדות המורים. התכתבות אודות איסוף חומר להנצחת המורים  מהם שנהרגו במלחמת העולם הראשונה  במלחמת העולם השניה  במלחמת השחרור ועוד.
פ-2293/11 12/02/1963 דברי נאום מאת מרדכי איש-שלום. דברי נאום באירועים שונים וכן טיוטות לנאומים של מרדכי איש-שלום בעת שכיהן כראש עיריית ירושלים.
פ-2759/13 13/02/1963 חוות הלימוד התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משה מרכוס בנושא קליטת ילדי טהרן בארץ ובחוות הלימוד.
פר-421/16 20/02/1963 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1962- 31 בדצמבר 1962 כו' בשבט תשכ"ג ירושלים
פ-2752/2 20/02/1963 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – אמליה קונטס – חוב מימי חווות הלימוד התכתבות.פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – אמליה קונטס – חוב מימי חווות הלימוד.
פ-2123/13 25/02/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין החיילת חנה שמחה. התכתבות בנושא הרצאה אודות מניה שוחט.
פ-2690/13 27/02/1963 התכתבות רחל ינאית עם הנהלת "מחצבי ישראל – תמנע" אודות דוגמאות עפרה שנשלחו לבית הנשיא התכתבות רחל ינאית עם הנהלת "מחצבי ישראל – תמנע" אודות דוגמאות עפרה שנשלחו לבית הנשיא.
פר-414/2 01/03/1963 הוראות אגף המכס והבלו תקופון 9-20 אדר תשכ"ג- אלול תשכ"ג נערך בידי מדור הפרסומים וההוראות  הנהלת המכס והבלו
פר-414/8 01/03/1963 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש מארס- אפריל 1963
פ-2692/6 03/03/1963 התכתבות בין רחל ינאית לבין מנחם צוריאל. התכתבות בנוגע לספרו של צוריאל – "החזקה מכולם".
גל-932/13 18/04/1963 ILO התכתבות עם ארגון העבודה הבינלאומי – ILO – Internatinal Labour Organization בנושא סיוע טכני וקיום סמינרים (המשך מתיק 12)
פ-2752/11 18/04/1963 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – גינה קרמר ורוזה וולמן. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית לבין המחלקה הסוציאלית בעיריית אשדוד בנוגע למצבן.
חצ-1923/9 01/05/1963 תורכיה – כללי שיתוף פעולה חקלאי כרך ב'
פר-397/13 01/05/1963 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון שמיני 1961/62 אייר תשכ"ג ירושלים
פר-436/12 01/05/1963 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון מס' 20
פר-414/7 01/05/1963 דו'ח כספי על גביות והכנסות תקופון בחודש מאי- יוני 1963
ג-2618/25 05/05/1963 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – תל-אביב פרוטוקולים של רשויות מקומיות – תל-אביב.
נ-147/3 24/05/1963 הנשיא זלמן שזר – קשרים בינלאומיים – אורוגואי מברקים  התכתבות וקטעי עיתונות בנוגע לקשרי ישראל – אורוגאי: נאומים בטקס הגשת כתב אמנת שגריר אורוגואי  ביקור שה"ח לואיס וידאל זאגליו  ראש העיר מונטבידיאו Glauco Seovia ובכירים אחרים בישראל  סקירות כלליות אודות אורוגואי ועוד.
פ-2118/14 31/05/1963 מכתב ממשה גבעוני אל "הועד להנצחת השומר". מכתב בנוגע להנצחת "השומר".
חצ-1923/10 01/06/1963 תורכיה – כללי ביקורי אישים בישראל  שיתוף פעולה חקלאי  שיתוף פעולה בבניה ושיכון וכו'.
פר-421/17 01/06/1963 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1962- 31 במרס 1963 סיון תשכ"ג ירושלים
פר-426/7 01/06/1963 הנחיות להכנת הצעת התקציב לשנת הכספים תקופון 1964/65
פר-435/18 27/06/1963 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 1 ה' בתמוז תשכ"ג ירושלים
פר-401/6 01/07/1963 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון מס' 800-873 תמוז תשכ"ג- אלול תשכ"ד
פר-398/1 01/07/1963 ידיעות האגף- בטאון אגף מס הכנסה תקופון 1-7 אב תשכ"ג- כסליו תשכ"ה
פר-427/8 01/07/1963 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1962/63 תמוז תשכ"ג ירושלים
פר-417/1 01/07/1963 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון מפתח מס' 63/א' להוראות החשב הכללי ט' בתמוז תשכ'ג
פר-436/11 01/07/1963 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 21
פר-404/5 14/07/1963 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 251-260 כב' בתמוז תשכ"ג- ל' בתשרי תשכ"ד
פר-426/6 15/07/1963 ידיעות משרד האוצר תקופון כג' בתמוז תשכ"ג- ד' תשרי תשכ"ד ערוך ע'י המחלקה ליחסי ציבור והסברה
מפה-2229/1 01/08/1963 חיפה המפה העירונית של העיר חיפה (רחובות ושכונות) וכו'; כולל מפרץ חיפה וים התיכון; מסומנים גבולות הרשויות המקומיות סימנים טופוגרפיים  של סוגי הנטיעות. רשימות הרחובות  מוסדות ומקומות אחרים. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל בפברואר 1954; עדכון פרטים חלקי – 1962; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוגוסט 1963. המפה זקוקה לשיקום
חצ-1923/12 01/08/1963 תורכיה – כללי שיתוף פעולה חקלאי   גידול עופות   סיוע טכני וכו'. כרך א'
פר-423/2 01/08/1963 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1963 אלול תשכ"ג ירושלים
פר-435/17 05/08/1963 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 2 טו' באב תשכ"ג ירושלים
פר-435/16 28/08/1963 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 3 ח' באלול תשכ"ג ירושלים
פר-436/10 01/09/1963 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 22
פ-2108/10 01/09/1963 התכתבות רחל ינאית בן-צבי עם מאיר דינאי. התכתבות בנושא צוואתה של רחל ינאית בן-צבי וצוואת יצחק בן-צבי בעניין הוצאת ספריו לאור.
פר-434/2 25/09/1963 הודעות תקופון ז' בתשרי תשכ"ד- ערב ראש השנה תשכ"ה
חצ-2064/6 01/10/1963 ארגנטינה
פר-425/13 01/10/1963 מבוא לדו'ח על הלואות המדינה תקופון ליום 31.3.1963 חשון תשכ"ד
פר-414/3 01/10/1963 הוראות אגף המכס והבלו תקופון חוזר תשכ"ד/ 1-2 תשרי תשכ"ד- מרחשון תשכ"ד נערך בידי מדור הפרסומים וההוראות  הנהלת המכס והבלו ירושלים
ג-7493/3 01/10/1963 נתיב – יהדות ברית-המועצות  לשכת הקשר ת"א – מועצת קליבלנד למאבק באנטישמיות סובייטית פרסומים והתכתבויות על האנטישמיות הסובייטית; פגישה עם קבוצת קליבלנד למאבק באנטישמיות סובייטית – התכתבויות; עלוני מידע ועוד. (חלק א).
פר-435/14 04/10/1963 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 4 טז' בתשרי תשכ"ד ירושלים
חצ-1940/4 01/11/1963 תורכיה – כללי שיתוף פעולה בנושא חינוך  ביקורי אישים ומשלחות בישראל  סיוע בנושא תכנון חקלאי וכפרי סיוע בנושא קואופרציה  שיתוף פעחלה בנושא בינוי ושיכון ועוד.
פר-424/2 01/11/1963 דין וחשבון על השקעות הממשלה במניות תקופון ליום 31 במרס 1963 חשון תשכ"ד ירושלים
פר-435/13 01/11/1963 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 5 יד' בחשון תשכ"ד ירושלים
פר-421/15 01/11/1963 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1963- 30 בספטמבר 1965 חשון תשכ"ד ירושלים
פר-436/9 01/11/1963 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 23
פ-2104/8 18/11/1963 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לכתבי עת וספרים שונים שיצאו לאור.
פר-405/2 25/11/1963 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 262-266 ט' כסליו תשכ"ד- טז' בטבת תשכ"ד
פר-432/7 01/12/1963 תקציב לאומי תקופון לשנת הכספים 1964/65 טבת תשכ"ד ירושלים
פר-426/8 01/12/1963 דברי הסבר להצעת תקציב המדינה  לשנת הכספים תקופון 1964/65 טבת תשכ"ד
פר-424/3 01/12/1963 דין וחשבון כספי תקופון ליום 31 במרס 1963 כסליו תשכ"ד ירושלים
פר-435/12 03/12/1963 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 6 יז' בכסליו תשכ"ד ירושלים
חצ-3582/26 01/01/1964 פרגואי – משרד החוץ פרגואי – משרד החוץ
חצ-3582/27 01/01/1964 פרגואי – בקשות אינפורמציה פרגואי – בקשות אינפורמציה
חצ-3582/29 01/01/1964 פרגואי – ישראל בדרג ממשלתי פרגואי – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3582/32 01/01/1964 פרגואי – יהדות פרגואי – יהדות
חצ-3582/36 01/01/1964 פרגואי – קונסול כבוד בישראל פרגואי – קונסול כבוד בישראל
חצ-3582/38 01/01/1964 פרגואי – נציגות ישראל פרגואי – נציגות ישראל
חצ-3604/1 01/01/1964 תורכיה – ישראל בדרג ממשלתי  מדיניות חוץ דוחות והערכות.
חצ-3604/2 01/01/1964 תורכיה – מדיניות חוץ
חצ-3604/6 01/01/1964 תורכיה – ישראל  ערבים  עתונות
חצ-3604/7 01/01/1964 תורכיה – ישראל  ערבים  עתונות
חצ-3604/10 01/01/1964 תורכיה – קשרי חוץ
חצ-3605/2 01/01/1964 תורכיה – תעמולה ערבית
חצ-3605/9 01/01/1964 תורכיה – טקס  נימוסין
חצ-3605/13 01/01/1964 תורכיה – מדינות המזרח התיכון
חצ-3605/14 01/01/1964 תורכיה – כנס הבלתי מזדהות באיסטנבול
חצ-1045/23 01/01/1964 התכתבות עם מע"ר ומשרד החוץ בכלל
חצ-265/3 01/01/1964 ד"ר רענן וייץ
חצ-265/4 01/01/1964 הסכם עם רשות התכנון
חצ-2122/14 01/01/1964 תימן
פר-436/8 01/01/1964 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 24
פר-436/3 01/01/1964 דין וחשבון תקופון ארבעה עשר  1 באפריל 1963- 31 במרס 1964 תשכ"ד ירושלים
פר-421/4 01/01/1964 ריכוז רשימת הקבלנים המוכרים תקופון טבת תשכ"ד
פר-435/11 01/01/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 7 טז' בטבת תשכ"ד ירושלים
פר-435/10 01/01/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 8 תשכ"ב
פר-405/8 01/01/1964 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון
פ-4197/33 01/01/1964 תקן לתיכנון גשרי רכבת  הוכן ע"י אנדרי יעקב טקץ בתיק חוברת בנושא תקן של גשרי רכבות שהוכן ע"י אנדרי יעקב טקץ.
תת-40/2 01/01/1964 פנקסי הנכנסות של ארכיון המדינה 
פ-2197/14 03/01/1964 קטעי עיתונות. כתבות (באנגלית) בנושאי אחזקת מסמכים ארכיוניים שהתפרסמו בעיתונים "TIME" ו"THE OFFICE" תחת הכותרת (בהתאמה) "HOW TO GET RID OF PAPER" ו"PAN AM SUBCONTRACTS ITS RECORDS STORAGE"
פר-417/5 14/01/1964 הוראות בעניני כספים ומשק תקופון כט' בטבת תשכ"ד- ד' בטבת תשכ"ה
פר-428/1 15/01/1964 חוזר לבנקים הסוחרים המוסמכים תקופון מטבע חוץ מס. 1/64-53/64 א' שבט תשכ"ד- ה' בטבת תשכ"ה
מפה-2214/1 01/02/1964 חיפה מזרח והסביבה המפה הטופו-קדסטרית (גושים) של אזור חיפה מזרח  כוללת את הקריות והסביבה (קרית חיים  קרית נחום  קרית שטנר  נשר  קרית ים  קרית שמואל  קרית מוצקין  קרית שמריהו  קרית ביאליק  קרית בנימין  כפר אתא)  מועצה איזורית זבולון; מסומנים גבולות הגושים  הרשויות המקומיות. סימנים טופוגרפיים  קדסטריים של סוגי הנטיעות. רשימות הרחובות והמקומות .בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות ישראל באוקטובר 1958; עדכון גבולות גושים – מרץ 1963; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל בפברואר 1964. המפה זקוקה לשיקום
מפה-2215/1 01/02/1964 חיפה מזרח והסביבה המפה הטופו-קדסטרית (גושים) של אזור חיפה מזרח  כוללת את הקריות והסביבה (קרית חיים  קרית נחום  קרית שטנר  נשר  קרית ים  קרית שמואל  קרית מוצקין  קרית שמריהו  קרית ביאליק  קרית בנימין  כפר אתא)  מועצה איזורית זבולון; מסומנים גבולות הגושים  הרשויות המקומיות. סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של סוגי הנטיעות. רשימות הרחובות והמקומות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוקטובר 1958; עדכון גבולות גושים – מרץ 1963; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל בפברואר 1964. המפה זקוקה לשיקום
פר-436/23 01/02/1964 תכנית הדרכה תקופון ביה"ס המרכזי למינהל תשכ"ד-ה 1964-65 אדר תשכ"ד ירושלים
פר-405/3 02/02/1964 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 267-271 יט' בשבט תשכ"ד- יט' באייר תשכ"ד
ש-76/16 13/02/1964 ארגון המועצות האזוריות – הועד הפועל של ההסתדרות התכתבות בנוגע לתכנון כספי ותוכניות השקעה לשנת 1967  דירוג העובדים הסוציאליים  תוספת יוקר.
פר-426/12 14/02/1964 חדשות על פרסומי הממשלה תקופון א' באדר תשכ"ד
פ-2154/9 28/02/1964 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מ. וורמברנד. התכתבות אודות ספר מאת מ. וורמברנד בשם "ארדוט".
חצ-1939/1 01/03/1964 תורכיה – כללי מכון להכשרת קדרים בתכנון אזורי  סיוע חקלאי הסכם דיג  סיוע טכני וסיוע בנושא תעשיה וכו'. כרך ב'
חצ-1940/1 01/03/1964 תורכיה – כללי ביקורי אישים ומשלחות בישראל  שיתוף פעולה בנושא שיכון  שיתוף פעולה חקלאי וסיוע וטכני וכו'.
חצ-6543/36 01/03/1964 וושינגטון – תורכיה  – עניני פנים וחוץ
חצ-745/12 01/03/1964 יחסים מדיניים ישראל – תורכיה
חצ-265/1 01/03/1964 הסכם עם משרד הכפרים התורכי
פר-397/12 01/03/1964 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון תשיעי 1962/63 אדר תשכ"ד ירושלים
פר-436/7 01/03/1964 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 25
פר-415/7 01/03/1964 תדריכי אגף המכס והבלו- תאמ'ו תקופון פרקי מבוא מוסף א' ב' ג' אדר- תמוז תשכ"ד ירושלים
פר-435/9 05/03/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 9 כא' באדר תשכ"ד ירושלים
פ-2154/4 01/04/1964 מכתב מירושלים סגל  מזכ"ל "בית הגדודים"  לרחל ינאית בן-צבי. מכתב הזמנה ל"יום הגדודאים" וליום בוא המשלחת הקנדית. בתיק גם חוזר מטעם בית הגדודים (מדרשה צבאית) ובו הזמנה ל"יום הגדודאים".
חצ-254/13 01/04/1964 דוח"ות
פר-435/8 08/04/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 1 כו' בניסן תשכ"ד ירושלים
פ-2079/55 27/04/1964 נאומים מאת רחל ינאית בן-צבי. נאומים שנישאו בישיבת מועצת ההסתדרות הע"ו ובישיבת מרכז ההסתדרות.
פר-405/4 01/05/1964 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 272-276 יט' באייר תשכ"ד- כא' תמוז תשכ"ד
פר-435/7 08/05/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 2 כו' באייר תשכ"ד ירושלים
ש-76/19 10/05/1964 ארגון המועצות האזוריות – משרד ראש הממשלה בתיק התכתבויות בנושאים שונים: רישום אוכלוסיה  מעמד מוניציפאלי  סיוע במימון הכשרת בית כנסת בנירים  נתונים על שירותים אדמיניסטרטיביים  דוחות פעילות מפעל אומנות לעם  כרטיסים למצעד יום העצמאות  קליטת עולים במועצה האזורית שער הנגב  רשימת שמות ישובים שנקבעו על ידי ועדת השמות הממשלתית ועוד.
פ-2759/20 19/05/1964 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ראובן אבינועם  עורך המפעלים הספרותיים במשרד הביטחון. התכתבות בנוגע לשמות הנופלים בעין כרם במלחמת השחרור.
מפה-2225/1 01/06/1964 תל-אביב – יפו – רמת-גן  גבעתיים ובני-ברק מפה עירונית של הערים תל-אביב (עד הירקון)  רמת-גן  גבעתיים  בני-ברק וכו'; מסומנים גבולות הרשויות המקומיות סימנים טופוגרפיים  של סוגי הנטיעות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות – ישראל באוקטובר 1958; תיקון פרטים חלקי – 1964; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל ביוני 1964. המפה זקוקה לשיקום
חצ-1940/5 01/06/1964 תורכיה – כללי סיוע בנושא תכנון אזורי  שיתוף פעולה חקלאי וסיוע טכני  שיתוף פעולה בנושא קואופרציה וכו'.
פר-436/6 01/06/1964 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 26
פר-421/14 01/06/1964 דין וחשבון כספי תקופון לתקופה 1 באפריל 1963- 31 במרס 1964 תמוז תשכ"ד ירושלים
ג-2628/7 04/06/1964 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גני-תקוה פרוטוקולים מישיבות המועצה גני תקווה  תקציב אגרות חינוך ועוד
פ-2079/28 12/06/1964 קטעי עיתונות. כתבות בשפה האנגלית שהתפרסמו בעיתון "ZIONIST RECORD" ו"SOUTH AFRICAN JEWISH TIMES" ובהם הבעת התודה של רחל ינאית בן-צבי לארגון "בני ברית" מדרום אפריקה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-435/6 15/06/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 3 ה' בתמוז תשכ"ד ירושלים
פ-2199/1 22/06/1964 יצחק בן-צבי – כתבים. ראשי פרקים לספר או מאמר בנושאים ביוגרפיים.
פר-405/5 01/07/1964 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 277-284 כא' בתמוז תשכ"ד- יד' בתשרי תשכ"ה
פר-427/7 01/07/1964 סיכום חשבונות מטבע חוץ לשנת התקציב תקופון 1963/64 אב תשכ"ד ירושלים
מגע-64/12 01/07/1964 פרוייקט בנייה בכפר אל-טירה – ראמאללה פרוייקט בנייה בכפר אל-טירה – ראמאללה
פר-435/5 07/07/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 4 כז' בתמוז תשכ"ד ירושלים
פר-436/5 01/08/1964 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 27
פר-423/1 01/08/1964 דין וחשבון כולל של הכנסות והוצאות המדינה תקופון לשנה שנסתיימה ביום 31.3.1964 אלול תשכ"ד ירושלים
פר-435/4 02/08/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 5 כד' באב תשכ"ד ירושלים
פר-415/10 02/08/1964 תדריכי אגף המכס והבלו- תאמ'ו תקופון פרק 48/ 34 / 35/ מוסף א'-ו' אב תשכ"ד- טבת תשכ"ה
פר-415/9 02/08/1964 תדריכי אגף המכס והבלו- תאמ'ו תקופון פרק 45-47 כד' באב תשכ"ד ירושלים
פר-415/8 02/08/1964 תדריכי אגף המכס והבלו- תאמ'ו תקופון פרק 41-44 כד' באב תשכ"ד
פר-435/3 02/09/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 6 כה' באלול תשכ"ד ירושלים
פר-401/7 22/09/1964 תדפיס אגף המכס והבלו תקופון קובץ התקנות מס' 874-893 טז' בתשרי תשכ"ה- יב 'בטבת תשכ"ה
מפה-2226/1 01/10/1964 חיפה המפה הטופו-קדסטרית של העיר חיפה כולל את מפרץ חיפה והים התיכון; מסומנים גבולות הגושים  הרשויות המקומיות. סימנים טופוגרפיים  קדסטריים של סוגי הנטיעות. רשימות הרחובות  מוסדות ומקומות אחרים. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל בפברואר 1954; עדכון פרטים חלקי – 1962; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוגוסט 1963; עדכון גבולות גושים – אוקטובר 1964. המפה זקוקה לשיקום
מפה-2227/1 01/10/1964 חיפה מפה טופו-קדסטרית של העיר חיפה כולל את מפרץ חיפה והים התיכון; מסומנים גבולות הגושים  הרשויות המקומיות. סימנים טופוגרפיים  קדסטריים של סוגי הנטיעות .רשימות הרחובות  מוסדות ומקומות אחרים .בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל בפברואר 1954; עדכון פרטים חלקי – 1962; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל באוגוסט 1963; עדכון גבולות גושים – אוקטובר 1964. המפה זקוקה לשיקום
פר-405/6 05/10/1964 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 285-287 כט' בתשרי תשכ"ה- טו' בחשון תשכ"ה
פר-435/2 12/10/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 7 ו' בחשון תשכ"ה ירושלים
פר-436/4 01/11/1964 מה נשמע' אגרת לנציגים תקופון רשות ההשקעות מס' 28
פר-405/7 01/11/1964 ילקוט אגף המכס והבלו תקופון 288-291 כו' בחשון תשכ"ה- יא' בטבת תשכ"ה
פ-2477/6 01/11/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה פיינשטיין הזמנה לאספת אזכרה למשה פיינשטיין מטעם בית המדרש למורים הרצליה וקלוב פא"ן עברי באמריקה
פר-435/15 05/11/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 8 ל' בחשון תשכ"ה ירושלים
ג-6406/16 17/11/1964 שגרירות ברזיל בתיק בקשות לאשרות מעבר בירושלים וכן העתק המכתב משגרירות ישראל בברזיל לממונה אודות ענין פתיחת הקונסוליה בירושלים.
חצ-1940/6 01/12/1964 תורכיה – כללי סיוע חקלאי סיוע בתכנון אזורי  שיתוף פעולה בנושא תיירות ובנושא אנרגיית השמש סיוע טכני ועוד.
פר-432/6 01/12/1964 תקציב לאומי תקופון לשנת 1965 טבת תשכ"ה ירושלים
פר-424/1 01/12/1964 דין וחשבון על השקעות הממשלה במניות תקופון ליום 31 במרס 1964 טבת תשכ"ה ירושלים
פר-425/12 01/12/1964 מבוא לדו'ח על הלואות המדינה תקופון ליום 31.3.1964  טבת תשכ"ה הקריה  ירושלים
פר-435/1 04/12/1964 מכרזים על משרות פנויות בשירות המדינה תקופון מס' 9 כט' בכסליו תשכ"ה ירושלים
חצ-3559/31 01/01/1965 משלחת פרלמנטרית לישראל מתורכיה
חצ-3552/13 01/01/1965 ירדן – האחים המוסלמים
חצ-3517/12 01/01/1965 דרום אפריקה – על קונסוליה בתל-אביב
חצ-3582/34 01/01/1965 פרגואי – שגרירות ישראל פרגואי – שגרירות ישראל
חצ-3604/4 01/01/1965 תורכיה – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3604/5 01/01/1965 תורכיה – ישראל כולל פעילות ערבית  דוחות והערכות
חצ-3604/12 01/01/1965 תורכיה – ענייני פנים
חצ-3604/13 01/01/1965 תורכיה – ישראל אגודת ידידות
חצ-3604/15 01/01/1965 תורכיה – ענייני פנים
חצ-3605/8 01/01/1965 תורכיה – חג לאומי
ג-6580/6 01/01/1965 . תיק אישי והתכתבות של מר מ. פיכמן דו"ח המשלחת לועידה הסקציה האירופית שנתקימה בבוקרסט בין  8.6.68-3.6.68 הדו"ח בלי תאריך. כרך א'
ג-6580/7 01/01/1965 . תיק אישי והתכתבות של מר מ. פיכמן דו"ח המשלחת לועידה הסקציה האירופית שנתקימה בבוקרסט בין  8.6.68-3.6.68 הדו"ח בלי תאריך. כרך ב'
פ-5841/25 01/01/1965 [יחסי ישראל- אפריקה  השוק המשותף תיירות ועוד]
פ-5843/5 01/01/1965 ISRAEL and CEE
מגע-62/2 01/02/1965 אגודת המהנדסים אגודת המהנדסים  ישיבות הכללית של האיגוד  תכנון מחדש של העיר ירושלים ועוד.
חצ-265/2 01/03/1965 הסכם עם משרד הכפרים התורכי
מגע-1/19 01/03/1965 ארגון הרשות המקומית ביתוניא ארגון הרשות המקומית ביתוניא  משרד הפנים.
פ-2195/8 15/03/1965 התכתבות רחל ינאית בן-צבי. מכתבים מברכה חבס אל רחל ינאית בנושא הוצאה לאור של "ספר כנרת" וחוברת "אור הגנוז".
חצ-3019/7 01/04/1965 המועצה הציונית האמריקאית
חצ-254/10 01/04/1965 ארגון סטודנטים ערבים בקושטא  ערבים עם הצעות
א-7229/31 01/04/1965 . יחסי ישראל-לבנון
חצ-8116/4 01/05/1965 יהודי ערב.נתונים כללים
פר-397/11 01/05/1965 דין וחשבון על הכנסות המדינה תקופון עשירי 1963/64 אייר תשכ"ה ירושלים
מגע-62/22 01/06/1965 ארגון שיתופי ערבי לבינוי ושיכון – ירושלים ארגון שיתופי ערבי לבינוי ושיכון – ירושלים
מגע-90/19 01/06/1965 תקציב עיריית סלואד לשנת 1966-1965 תקציב עיריית סלואד לשנת 1966-1965
פ-2175/6 04/06/1965 קטע עיתונות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "משתילים רכים ליערות עד" שהתפרסם בעיתון "הבוקר".
חצ-2892/13 01/08/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – מרצים אורחים מישראל באוניברסיטאות בתורכיה כרך א'
חצ-1939/3 01/09/1965 תורכיה – כללי סיוע בנושא תכנון אזורי  סיוע חקלאי וסיוע בנושא תיירות ודיג  וכו'.
גל-1212/12 19/09/1965 מזרחי מכתב מהסתדרות הפועל המזרחי למזכירות הקיבוץ הדתי.
א-7257/29 01/10/1965 דו"ח של הועדה לחינוך גבוה (דו"ח שרף). דין וחשבון של  של הוועדה לחינוך גבוה (כנראה מטעם משרד החינוך) העוסק במצב ההשכלה הגבוהה בישראל.
חצ-2892/16 01/11/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – תורכיה – כללי מרצים ישראלים באוניברסיטת איזמיר ובאוניברסיטה הטכנית באנקרה  גידול עופות וכו'.
ג-3080/32 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 929 פרוטוקול מהלך הבחירות  פתקי הצבעה ועוד.
ג-3074/12 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'467 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 467  ירושלים
ג-3074/18 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'475 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 475  ירושלים.
ג-3074/23 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'7 תיקי הבחירות לכנסת הרביעית  החמישית והשישית; פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 7.
ג-3074/27 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'013 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 13  חיפה – קרית שמואל.
ג-3074/24 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'4000 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 4000  קרית חיים.
ג-3074/1 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'436 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 436  ירושלים.
ג-3072/20 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'003 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 3  ראש העין.
ג-3072/103 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'48 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 48  ירושלים.
ג-3072/104 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'50 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 50  ירושלים
ג-3072/105 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'51 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 51  ירושלים.
ג-3072/83 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'006 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 6  ירושלים.
ג-3072/86 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'10 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 10  ירושלים.
ג-3072/88 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'12 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 12  ירושלים.
ג-3072/100 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'045 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 45  ירושלים.
ג-3072/101 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'46 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 46  ירושלים
ג-3067/22 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'428 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 428  ברור חיל.
ג-3067/19 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'424 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 424  גבים.
ג-3067/18 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'423 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 423  העוגן.
ג-3067/17 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'422 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 422  חרב לאת.
ג-3067/26 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'432 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 432  שמרת.
ג-3067/28 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'434 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 434  החותרים.
ג-3074/57 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'064 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 64  חיפה.
ג-3074/32 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'18 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 18  קרית חיים.
ג-3074/47 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'054 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 54  חיפה.
ג-3067/58 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'469 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 469  קרית עקרון.
ג-3075/77 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'326 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 326  חיפה.
ג-3075/75 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'324 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 324  חיפה.
ג-3075/74 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'323 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 323  חיפה.
ג-3067/45 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'454 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 454  קיבוץ סער.
ג-3067/42 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'450 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 450  בארות יצחק.
ג-3067/41 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'449 תיקי הבחירות לכנסת הרביעית  החמישית והשישית; פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 449.
ג-3067/40 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'448 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 448  בני עטרות.
ג-3067/55 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'466 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 466  בית דגן.
ג-3067/53 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'0464 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 464  ירושלים – קיבוץ הראל.
ג-3075/7 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'209 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 209  חיפה
ג-3075/24 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'228 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 228  חיפה.
ג-3074/115 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'154 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 154  חיפה – נווה דוד.
ג-3074/114 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס153 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 153  בית ספר נירים – חיפה.
ג-3074/89 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'127 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 127  חיפה.
ג-3074/104 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'142 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 142  חיפה
ג-3074/73 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'81 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 81  חיפה.
ג-3075/26 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'230 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 230  חיפה – רמת שאול.
ג-3075/30 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'275 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 275  חיפה
ג-3075/49 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'295 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 295  חיפה.
ג-3067/69 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'478 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 487  איכסאל.
ג-3067/67 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'476 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 476  אום אל ג'נם
ג-3067/66 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'475 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 475  כפר דחי.
ג-3067/65 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'474 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 474  אבתאן.
ג-3072/119 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'89 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 89  ירושלים.
ג-3072/118 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'88 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 88  ירושלים.
ג-3072/117 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'087 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 87  ירושלים.
ג-3072/111 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'060 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 60  ירושלים
ג-3072/109 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'057 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 57  ירושלים.
ג-3067/78 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'484 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 484  כפר ג'דידה.
ג-3067/71 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'480 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 480  בית ג'אן.
ג-3067/81 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'488 תיקי הבחירות לכנסת הרביעית  החמישית והשישית; פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 488.
ג-3067/80 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'487 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 487  גוש חלב.
ג-3067/103 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'507 בחירות לכנסת השישית  אזור בחירות עכו  כפר יסיף  קלפי 507 -חברי ועדת הקלפי  משקיפים  מספר בעלי זכות בחירה ומספר המצביעים  גליון מנין קולות  פרוטוקול בדבר פסילת קולות.
ג-3067/101 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'505 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 505  כאוכב.
ג-3067/10 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'414 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 414  מושב קלחים.
ג-3067/126 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'524 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 524  נעורה.
ג-3067/109 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'510 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 510  כפר מנדא.
ג-3067/113 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'513 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 513  כפר סמיע.
ג-3067/125 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'525 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 525  סג'ור.
ג-3072/122 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'92 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 92  ירושלים.
ג-3067/122 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'522 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 522  נחף.
ג-3072/121 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'91 בתיק פרוטוקול של ההצבעה לבחירות לכנסת השמינית בקלפי מספר 91  ירושלים.
ג-3070/64 03/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 987/001 פרוטוקול מהלך הבחירות
חצ-2898/27 01/01/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – סיוע של ה – O.E.C.D ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT O.E.C.D ORGANIZATION FOR ECONOMIC AND DEVELOPMENT סיוע לתורכיה  ארגון לשתוף פעולה כלכלי ופיתוח.
ג-6272/12 01/01/1966 פרוטוקולים מישיבות ממשלה (החלטות) כרך ג'
פ-2195/11 01/01/1966 התכתבות רחל ינאית בן-צבי. מכתב מרחל ינאית ללוי אשכול בענינים אישיים.
פ-5842/22 01/01/1966 יצחק מינרבי  – Abidjan
חצ-2892/1 01/01/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תורכיה – כללי פעילות מש"ב  מורים תורכים בישראל  ביקור גומלין של המורים הישראלים בתורכיה וכו'. כרך א'
חצ-2892/18 01/02/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מתורכיה מטעם ה –  OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מתורכיה מטעם ה – OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי.
ש-78/14 28/02/1966 ארגון המועצות האזוריות – משרד הפנים. כרך נ' תיק של משרד הפנים על ארגון המועצות האזוריות (כרך נ') המכיל התכתבויות בנושאים שונים כגון הלוואות והקצבות למועצות אזוריות  הסברים על אופן הכנת דו"חות כספיים שנתיים ברשויות המקומיות
חצ-257/10 01/03/1966 הסוכנות היהודית
פ-2079/32 20/03/1966 נאום מאת רחל ינאית בן-צבי. נאום שנישא בישיבת שני מרכזי מפלגות המערך.
פ-2175/57 20/03/1966 קטע עיתנות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסם בעיתונים "למרחב" ו"על המשמר" בשם "היינו ראשונות"  אודות החינוך החקלאי. בתיק גם פתקית טיוטה בנושא כנס החינוך העברי בתפוצות הגולה.
פ-2107/31 25/03/1966 קטע עיתונות. כתבה מאת אברהם רותם שהתפרסמה בעיתון "מעריב" תחת הכותרת "יותר טוב ליהרג מאשר ללכת לכלא בית-לחם" (אודות מותה של ברכה פולד ב"ליל וינגייט").
ג-6242/7 31/03/1966 אבני יצחק בתיק מכתב אל יצחק אבני עם סיום עבודתו כסגן המנהל הכללי במשרד ראש הממשלה.
גל-8005/32 29/04/1966 אגודה לאמני מלאכת מחשבת תיק של משרד החינוך על האגודה לאמני מלאכת מחשבת המכיל התכתבויות  תקנון וחומרי האגודה.
חצ-2892/14 01/05/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מרצים אורחים מישראל באוניברסיטאות בתורכיה כרך ב'
מפה-2208/1 01/06/1966 פתח-תקוה מפת העיר פתח-תקוה והרשויות המקומיות הסמוכות – גבעת-שמואל  קרית-אונו  גני-תקוה  ראש-העין  מועצות אזוריות מפעלות-אפק ומודיעים; מסומנים גבולות בין הרשויות המקומיות. סימנים טופוגרפיים וכו'. רשימות הרחובות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות – ישראל 1966; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל ביוני 1966. המפה זקוקה לשיקום
פ-2167/7 26/06/1966 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דוד פיינשטיין. התכתבות בנוגע לפיטוריו של דוד פיינשטיין כמדריך חקלאי.
גל-4941/42 21/08/1966 קרית חיים – תכנון התכתבות בין משרד השיכון לחברת שיכון עובדים בנוגע לבנייה טרומית בקריית חיים.
פ-2175/27 30/08/1966 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון דבר. כתבה בשם "על משכן הבארון" מאת רחל ינאית בן-צבי  בשם "המשכן של הבארון" מאת חנה זמר  ובשם "כבוד לרוטשילד" מאת קדיש לוז. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2911/11 19/09/1966 בנימין מזר – התכתבות. מכתבים לבנימין מזר אודות חגיגות יובל השמונים של דוד בן-גוריון  והקמת חדר ישראל באוניברסיטת פיטסבורג.
מפה-2209/1 01/10/1966 כפר-סבא מפת העיר כפר-סבא (רחובות ושכונות) והרשויות המקומיות הסמוכות – רעננה  הוד השרון  מועצות אזוריות הירקון והשרון התיכון  המושב נוה ימין וכו'; מסומנים גבולות הרשויות המקומיות. סימנים טופוגרפיים וכו'. רשימות הרחובות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות – ישראל 1966; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל באוקטובר 1966. המפה זקוקה לשיקום
גל-9378/5 01/10/1966 המינהל לשלטון מקומי – תקציבי אגוד ערים תל-אביב  חולון  בתי-מטבחיים תקציבי אגוד ערים תל-אביב וחולון.
ג-6378/1 01/01/1967 עליה – בריה"מ (ברית-המועצות)
פ-2107/21 15/01/1967 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל אהרון בקר  מזכיר ההסתדרות. מכתב בנושא המיתון ותוספת היוקר.
פ-2107/32 15/01/1967 מכתב מדוד תדהר לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לאזכרת נחום סלושץ.
גל-4941/43 22/01/1967 . קרית חיים – פיתוח תכנון ופיתוח ביישוב קריית חיים
פ-2073/15 15/02/1967 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע למלחמת ששת הימים  הנצחת זכרו של ישראל בר-יהודה ועוד.
מגע-89/15 01/03/1967 כנס ארגון הערים הערביות הבינלאומיות כנס ארגון הערים הערביות הבינלאומיות
גל-12684/33 02/04/1967 תיקי בניה – יעקב רכטר 11309/51 מסמכים של הוועדה המקומית לתכנון עיר השומרון (צפון השרון) בנוגע לבקשת האדריכל  יעקב רכטר לבניית וילה לנופש בזכרון יעקב.
ג-7458/9 01/06/1967 נבי סמואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר ישראל גלילי  בנוגע לנושאים: דו"ח הועדה לבחינת אפשרות התיישבות יהודית באזור רמאללה – נבי סמואל  החלטות ופרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענייני השטחים המוחזקים בנושא  מתווה למדיניות הפיתוח בירושלים רבתי/ שחר שפירא  פרטיכלים סטנוגרפיים של התייעצות בנושא הבנייה בחברון ליד נבי סמואל  רשימת מבקשי הצאת שטח לבנייה בנבי שמואל  מפוני העיר העתיקה – הקצאת איתור לבניה  השתלשלות מאז החלטת הממשלה על הקמת ישוב עירוני בנבי סמואל ועוד.
פ-2171/9 23/06/1967 קטע עיתונות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "אצל השומרונים על הר גריזים בשכם" שהתפרסם בעיתון "דבר". בתיק גם טיוטת המאמר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-1506/23 01/07/1967 יחסי ישראל – תורכיה
גל-140/11 23/08/1967 סוכני נסיעות מאורוגוואי  התכתבות בין אשר חוטר מהמחלקה לעידוד תיירות  שגרירות ישראל באורוגואי וגורמים נוספים בנוגע לביקור משלחת סוכני נסיעות מאורוגואי ועידוד תיירות משם.
פ-4072/5 01/09/1967 [התכתבות באנגלית בין ישראל קלבין ליעקב הרצוג] העתקי מכתבים מהתכתבות באנגלית בין יעקב הרצוג למהנדס  איש עסקים ופעיל ציבור יהודי מברזיל  ישראל קלבין (Israel Klabin)  בנושאים אישיים וציבוריים שונים (יהדות ברזיל  יישוב הפליטים הפלסטינים ועוד). קלבין ניהל מגעים בנושא בעיית הפליטים עם מחלקת המדינה וגופים ציבוריים בארצות הברית.
גל-1443/11 03/10/1967 פנון – מפקח מרכז על חינוך גופני התכתבות בנוגע לכנס ועדות הטיולים המחוזיות  המפקחים והיועצים לטיולים  אישורי כניסה לאתרים היסטוריים  טיולים של בתי-הספר לירושלים ומשלחת "הפועל" לטנזניה.
ש-84/2 02/11/1967 ארגון המועצות האזוריות – החברה לאוטומציה במינהל השלטון התכתבות על החברה לאוטומציה
פ-2107/25 11/11/1967 מכתב ממטילדה גז אל "הועדה הבוחרת ב'אם השנה' שליד בית הנשיא". מכתב בנוגע לבחירת "אם השנה".
ג-6580/8 17/11/1967 אלוני אבא
א-8220/13 01/12/1967 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה 27.12.67 פרטי-כל – סטנוגרמות (5 עותקים)
פ-2175/59 01/12/1967 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. דברי נאום שהתפרסמו בדו-ירחון למחשבת היהדות בשם "פתחים"  תחת הכותרת "הימים הנוראים בקיבוץ"  ו"כנס אמנה ומבקשי דרך". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2080/11 24/12/1967 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "ניצוץ" בשם "לא לבלוע ולא להקיא" מאת עוזי אורנן. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין עוזי אורנן בנוגע לכתבתו. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2107/16 27/12/1967 קטע עיתונות. כתבת ביקורת על ספרו של אברהם רובי "ארץ ללא חלום" שהתפרסמה בעיתון "דבר" בנושא הירידה מן הארץ. בתיק גם מכתב מאברהם רובי אל רחל ינאית בן-צבי ובו בקשה ממכון "יד יצחק בן-צבי" לרכוש את הספר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-3824/18 01/01/1968 עליה – אורוגוואי
חצ-3819/7 01/01/1968 עזרה – משפטית – אורוגוואי
חצ-3831/17 01/01/1968 קונסולי כבוד – זרים בארץ – אורוגוואי
חצ-3831/30 01/01/1968 קונסולי כבוד – זרים בארץ – פרגוואי
חצ-4245/4 01/01/1968 תורכיה – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון (המשך בתיק 5) כרך א'
חצ-4245/7 01/01/1968 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4245/8 01/01/1968 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4245/15 01/01/1968 תורכיה – יחסים עם המזרח התיכון (המשך בתיק 16)
א-7330/19 01/01/1968 יצוא כללי
גל-12411/23 01/01/1968 כבישים: סדום – פשחה – עין-גדי כבישים: סדום – פשחה – עין-גדי
פ-5842/20 01/01/1968 מכתבי תודה
ג-7104/44 01/01/1968 אישורים מיוחדים לעיון בחומר חסוי. כרך ג'
פ-2080/1 25/01/1968 הזמנת רחל ינאית בן-צבי לעצרת היסוד של תנועת העבודה הציונית הזמנת רחל ינאית בן-צבי לעצרת היסוד של תנועת העבודה הציונית.
חצ-4245/1 01/02/1968 תורכיה – מדיניות החוץ
חצ-4245/17 01/02/1968 תורכיה – הסברה ישראלית.
חצ-4245/18 01/02/1968 תורכיה – מרצים – מרצים ישראליים באוניברסיטת איזמיר.
פ-2482/3 14/02/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי ליב גלטשטיין בתיק כתב יד של מלאכי אל ליב גלטשטיין. התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
א-8220/19 01/03/1968 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה 4.3.68
גל-4941/44 15/03/1968 קרית חיים – ביצוע התכתבות בין משרד השיכון לחברת שיכון עובדים בנוגע לתכנון וביצוע של בניית שיכונים בקריית חיים.
א-7913/78 01/04/1968 התכתבות בדבר הצעה למתן אשראי ע"י בנק ישראל לממשלת פרס (אירן) מוצרים בטחוניים מישראל – 30.4.1968
חצ-6555/4 01/04/1968 וושינגטון – מדיניות החוץ של ישראל
טס-3006/254 25/04/1968 טס_3006_254-7624 נשים ערביות מפגינות במזרח ירושלים נגד מצעד יום העצמאות; 11 נשים נעצרו. מימין – בתו של אנואר נוסייבה  שר לשעבר בקבינט הירדני.
חצ-4245/2 01/05/1968 תורכיה – כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות- כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות של משרד החוץ התורכי
חצ-4245/19 01/05/1968 תורכיה – הסברה ערבית ואנטי ישראלית.
טס-11207/6 01/05/1968 ביקור שר החוץ אבא אבן בנורבגיה תצלום שחור-לבן בתוך אלבום שהוענק לשר אבן לרגל ביקורו בנורבגיה: ראש ממשלת נורבגיה פר בורטן והשר אבן משוחחים.
טס-11207/10 01/05/1968 ביקור שר החוץ אבא אבן בנורבגיה תצלום שחור-לבן בתוך אלבום שהוענק לשר אבן לרגל ביקורו בנורבגיה: השר אבן ורעייתו סוזי (שושנה) אבן בכניסה לטקס ההשקה לספינה "פרסימון קור" (אלבום שלם של תצלומים מארוע זה – טס-11229).
טס-11207/11 01/05/1968 ביקור שר החוץ אבא אבן בנורבגיה תצלום שחור-לבן בתוך אלבום שהוענק לשר אבן לרגל ביקורו בנורבגיה: השר אבן ורעייתו סוזי (שושנה) אבן בטקס ההשקה לספינה "פרסימון קור" (אלבום שלם של תצלומים מארוע זה – טס-11229).
טס-11207/12 01/05/1968 ביקור שר החוץ אבא אבן בנורבגיה תצלום שחור-לבן בתוך אלבום שהוענק לשר אבן לרגל ביקורו בנורבגיה: הספינה "פרסימון קור" אחרי טקס השקתה.
טס-11207/18 01/05/1968 ביקור שר החוץ אבא אבן בנורבגיה תצלום שחור-לבן בתוך אלבום שהוענק לשר החוץ אבא אבן לרגל ביקורו בנורבגיה: השר אבן מבקר במוזיאון הספינות הוויקינגיות.
גל-750/9 03/06/1968 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – אפשטיין אפרים. התכתבות עם ד"ר אפרים אפשטיין בנושא אפשרות למינויו כממונה על תחום מדעי החיים במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.
פ-2480/30 10/06/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש.ז. זוננפלד  בתיק מכתב את מלאכי מזוננפלג בנוגע לחומרים שאסף לאחד מספריו.
ג-3659/2 16/06/1968 פרוטוקול מישיבות מועצה – מרום-הגליל פרוטוקול מישיבות מועצה – מרום-הגליל.
חצ-6554/25 01/07/1968 וושינגטון – פרשת הליברטי.
חצ-6554/49 01/08/1968 וושינגטון – טורקיה – עניני חוץ
חצ-4245/29 01/09/1968 תורכיה – עניני נימוסין ברכות ותנחומים.
פ-2107/6 22/11/1968 קטע עיתונות. מאמר מאת שמואל שניצר שהתפרסם בעיתון "מעריב" בשם "אחוות עמים: מן הסדרה יהודים וערבים". בתיק גם מכתב מרחל ינאית בן-צבי לשמואל שניצר בנוגע למאמר הנ"ל ולמעמד השומרונים.
חצ-4245/16 01/01/1969 תורכיה – (המשך מתיק 15) יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4244/40 01/01/1969 תאילנד – מפלגות בתיק גם חומר על מפלגות ואיגודים בתורכיה
ג-6528/3 01/01/1969 תרומות לגופים ציבוריים מלשכת ראש הממשלה גולדה מאיר התכתבות עם גופים ציבוריים שונים כגון: ברית עברית עולמית  בית חולים ביקור חולים  "אלקן" אגודה לשיקום וקידום נוער ועוד
ג-6580/3 01/01/1969 . חברת קרן משקי-עזר כרך א'
ג-6580/4 01/01/1969 . חברת קרן משקי-עזר כרך ב'
ש-100/10 01/01/1969 ארגון המועצות האזוריות – החברה לאוטומציה. כרך א' הקמת מאגר נתונים לעיבוד אלקטרוני לצורכי הרשויות המקומיות
חצ-4337/8 01/01/1969 פרסומי נציגויות אורוגואי.
פ-2910/22 10/01/1969 קטע עיתונות. כתבה ביידיש שהתפרמה בעיתון "פארווערטס" בשם "אידישע און אראבישע רעכט אויף ישראל" מאת אהרון בן-ציון שורין אודות רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4245/6 01/02/1969 תורכיה – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון כרך ב'
חצ-4245/14 01/02/1969 תורכיה – יחסי הבנה בין דתות בתיק התכתבות בנוגע לכנס דתות באיסטנבול.
פ-2120/10 01/05/1969 קטע עיתונות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "למהותו של "השומר"" שהתפרסם ב"עלון המועצה האזורית הגליל העליון".
חצ-4209/12 01/06/1969 לוב – יחסים מדיניים פרט לישראל.
א-7099/13 01/06/1969 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – ענינים מדיניים שונים רישום ישיבות סיעת המערך מ- 4.6.69 – דיון על השטחים; נאום ראש-הממשלה מ- 21.10.70; דו"ח משיחת א. שפרינגר עם שגריר סין במערב גרמניה וכו'
פ-2107/2 10/08/1969 מכתב מאהרון תימן אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנושא מילונים בשפה העברית.
א-7550/19 01/09/1969 עניני הועדה המדינית עמדות המפלגות והתנועות הקיבוציות לקראת הבחירות – "התורה שבעל פה" לקראת בחירות 1969  מצע "המערך" לקראת בחירות 1973  החלטת ועידת הקיבוץ המאוחד 1976  החלטות הועדה המדינית של מפ"ם  מכתב השר ישראל גלילי לראש- הממשלה יצחק רבין אודות מצע "המערך" 1977 וכו'
פ-2107/18 28/09/1969 מכתב מיהודה אלמוג לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנושאים אישיים כגון מצב בריאותו של יהודה אלמוג  בני משפחתו ועוד.
חצ-4634/2 01/10/1969 משרד החוץ  – שטחי יהודה שומרון וחבל עזה. חוזרים מדיניים והתכתבות בין המשרד לבין הנציגויות במערב  סיכומי דיוני ועדת התאום לשטחים  דו"חות שב"כ ומודיעין.
חצ-4428/6 01/11/1969 תורכיה – משתלמים בודדים (תכניות פרטניות) בישראל. כרך ב'
פ-2104/13 08/12/1969 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור שנכתב על ידי רחל ינאית בן-צבי בעת שהייתה בבית החולים בנושא מצבה הבריאותי  ימיה באירגון "ההגנה" וחלקה בהקמת כפר הנוער וחוות הלימוד בעין כרם.
חצ-4634/1 01/01/1970 משרד החוץ  – שטחי יהודה שומרון וחבל עזה. נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כלכלהף יבוא ויצוא סחורות  שכר ומחירים.
חצ-4428/10 01/01/1970 תורכיה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני.
חצ-4381/11 01/01/1970 הדסה התכתבות בעניני קורס לתלמידים מארצות מתפתחות בבית-ספר לרפואה בירושלים חילופי סטודנטים בין האוניברסיטה העברית לבין אוניברסיטאות באפריקה  כנס איגוד קרדיולוגים ישראלי-תורכי ועוד.
חצ-268/2 01/01/1970 ישראל-תורכיה מדיני  I
א-8168/5 01/01/1970 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה  11.1.70 פרוטוקול – סטנוגרמה
פ-5842/23 01/01/1970 Abidjan
חצ-4587/2 01/01/1970 ישראל  – ירושלים – כללי בתיק בעיקר התכתבות בין הממונה על ענינים כנסייתיים במשרד החוץ לגורמים שונים בארץ ובעולם (גם נציגויות) בענינים שונים  בעיקר מדיניים. בתיק גם דו"חות וסקירות. כרך א'
חצ-4587/11 01/01/1970 ישראל – מקומות קדושים – כללי – התכתבות.
ג-12623/11 01/01/1970 לשכת מזכיר הממשלה גדעון סער – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל – 1970 . תיק מזכירות הממשלה שעניינו התגמולים לנפגעי פעולות איבה
חצ-6760/9 01/02/1970 עניני פנים העדה הטורקית
חצ-268/1 01/03/1970 ישראל-תורכיה מדיני  II
א-8168/6 01/03/1970 ועדת השרים העליונה לענין ירושלים – ישיבה  12.3.70 פרוטוקול – סטנוגרמה
טס-3003/504 30/04/1970 טס_3003_504-1134 נשים ערביות במסגד שייח' לולו [Shikh Lulu] בהפגנת אהדה ותמיכה באסירים העצורים בבתי הכלא בישראל ללא משפט.
חצ-4631/2 01/05/1970 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ב'
א-7245/14 01/07/1970 רה"מ גולדה מאיר – [ ממשלה – שוטף ] דיווחי נציגויות למשרד החוץ  דיווחי המשרד לנציגויות  דו"ח על ביקור גולדה מאיר בוינה 4.7.72  חילופי מכתבים בין אלי מזרחי ואישים אחרים במשרד ראש-הממשלה לאישים שונים במשרד החוץ  סיכום פגישת השגריר יצחק רבין להנרי קיסינג'ר וסיכומי משא ומתן בין משלחות ארה"ב ובריה"מ בנושא המזרח התיכון 5.72; ניירות-עמדה  החלטות והצהרות ממשלת ישראל  מצרים  האו"ם והאינטרנציונל הסוציאליסטי בנושא המזרח התיכון  רשימות בכתב-יד של אלי מזרחי ועוד
ג-13093/7 01/07/1970 ישיבות ועדת השרים לענין ירושלים
פ-2107/23 10/07/1970 מכתב ממרדכי סבר למערכת העיתון "דבר". מכתב ובו מחאה על שינוי חותם העיתון. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2910/35 13/07/1970 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות. התכתבות בין רחל ינאית לבין א' קורן בנושא קשרי יצחק בן-צבי עם ערביי ישראל.
ג-11114/8 01/11/1970 ועדה לנכסי הווקפים
חצ-4428/8 01/01/1971 תורכיה – משתלמים  ומבקרים בישראל. כרך ב'
חצ-4380/9 01/01/1971 אוניברסיטה התכתבות בעניני המכון למחקר על-שם הרי טרומן  שיתוף-פעולה עם אוניברסיטת חיפה  מחקרים בחקלאות במסגרת מש"ב ומשרד החקלאות  השתתפות ישראלית בקונגרס הגיאוגרפי הבינלאומי בקנדה (אוגוסט 1972)  קשרים עם תורכיה ועוד.
ג-6525/18 01/01/1971 יחסי ישראל צרפת התכתבות
גל-4107/23 01/01/1971 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – יורם לוי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – יורם לוי
ג-6580/1 01/01/1971 . קליטת עליה כרך א'
ג-6580/2 01/01/1971 . קליטת עליה כרך ב'
גל-7433/28 01/01/1971 סאג'ור
גל-44868/1 01/01/1971 הנהלת הרשות – תוכניות העיר העתיקה – העופל  דרך הר-ציון  שער האשפות  כביש גליקנטו שרטוטים ומדידות  תרשים מצורף לתכנית תכנון עיר מפורטת מס' ע.מ./22 – חיבור העיר העתיקה לדרך הר ציון
מפה-2603/1 01/01/1971 אילת מפת העיר אילת והסביבה; כולל את מפרץ אילת; סומן הגבול הבינלאומי עם ירדן מצ"ב רשימת הרחובות והמקומות חסרים נתונים על בסיס המפה
א-7340/17 01/01/1971 שבת
חצ-8093/2 01/01/1971 בן- גוריון. כרך א'
ג-5264/7 01/01/1971 עתונות ברזיל.
א-7045/13 01/01/1971 תיק ללא שם – חומר שנמצא בתפזורת דיווחים (מברקים טיוטות בכתב-יד) על שיחות מרדכי גזית עם אישיות רוסית (?) ועם קוטוב – עליית יהודים מברית-המועצות והמזרח-התיכון (מרץ 1973)  חומר רקע לקראת השיחות  תזכירים  דברי רוג'רס בקונגרס  הודעה משותפת-פסגת מוסקבה לעתונות  צילומי עיתונות רוסית.
ג-6693/26 01/01/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – קומוניסטים
א-4248/2 01/01/1971 טאסו – בית הקברות ביפו
גל-4518/15 01/01/1971 תחנות דלק תפעול שוטף- תחנות דלק
טס-3004/741 08/01/1971 הסנטור אדמונד מוסקי בקיבוץ גשר הסנטור האמריקני אדמונד מוסקי אוכל ארוחת צהריים בקיבוץ גשר (יושב במרכז השולחן)  במהלך סיור בהתיישבות בעמק הירדן.
פ-2479/46 10/01/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב הרוזן  בתיק מכתב שנשלח מיעקב הרוזן לאליעזר רפאל מלאכי.
חצ-4632/1 01/02/1971 תורכיה – תנועות טרוריסטיות  גולים מדיניים בתיק גם התיחסות למחתרת DEV-GENC שחטפה ורצחה את הקונכ"ל (הקונסול הכללי) אפרים אלרום באיסטנבול.
חצ-4601/24 01/02/1971 סודאן – מדיניות חוץ – כללי. בתיק רק מכתב אחד משגריר ישראל לד"ר נחמיה לבציון מהאוניברסיטה העברית בענין ההסטוריה של קהילות יהודיות בסנגל (בתיק מסמך אחד בלבד)
א-7428/27 01/03/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תיק שבויי מלחמה התכתבות  דו"חות וסיכומי פגישות בנוגע לועדה הבינמשרדית לענין שבויי מלחמה ישראלים ותלונה שהוגשה לועדה הבינלאומית של הצלב האדום.
פ-2480/55 01/04/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה ריבלין בתיק מכתב אל מלאכי ממשה רבלין.
א-7052/15 01/04/1971 הצעת יצחק רבין בענין משא ומתן להסדר ביניים – 1.4.1971 תזכיר המרכז את הצעות רבין לדרך ניהול המו"מ עם ארה"ב בענין הסדר הבינים – 1.4.1971
גל-14024/3 06/04/1971 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – נווה-יעקב ירושלים בתיק התכתבויות  תרשימים ותכניות מתאר לשיכון ציבורי בשכונת נווה יעקב בירושלים.
ש-100/11 01/06/1971 ארגון המועצות האזוריות – החברה לאוטומציה. כרך ב' תיק של ארגון המועצות האזוריות על החברה לאוטומציה המכיל פרוטוקולים מישיבות מועצת המנהלים של החברה  נתוני תקציב  הצגת פעילות החברה ועוד'.
פ-2107/24 13/07/1971 טיוטת מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל בנימין מהרשק. טיוטת מכתב ובו תיאור פגישתה של רחל ינאית בן-צבי עם יצחק טבנקין.
ג-7507/31 15/07/1971 תשמישי קדושה מישראל-אורוגוואי בתיק בקשות השגריר למשלוח ספרי-תורה ו-50 הגדות של פסח לאורוגוואי.
פ-2480/72 06/08/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמחה רז  בתיק מכתבים ששלח שמחה רז לרפאל מלאכי
ג-6688/9 27/08/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – מאיר לנסקי מסמכים מלשכת ראשי הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין  בנוגע לשהותו של מאיר לנסקי במדינת ישראל: החלטת היועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר בעניינו  וסיכום דיון אצל ראש הממשלה לדיון חוזר לאחר שזוכה במשפטו בארצות הברית.
חצ-4587/7 01/11/1971 ישראל  – ירושלים – כללי בתיק בעיקר התכתבות בין הממונה על ענינים כנסייתיים במשרד החוץ לגורמים שונים בארץ ובעולם (גם נציגויות) בענינים שונים  בעיקר מדיניים. בתיק גם דו"חות וסקירות. כרך ו'
גל-59423/29 25/11/1971 אגוד ערים אזור תל אביב- יפו- חולון בתי מטבחיים הסכמים קיבוציים בין איגוד ערים אזור תל אביב-יפו-חולון (בתי מטבחיים) למועצת פועלי חולון – ועד עובדי בית המטבחיים בחולון (של הסתדרות העובדים הכללית) ומכתב נלווה.
ג-6504/12 01/01/1972 כפר שלם תלונה נגד חברת חלמיש
חצ-4819/32 01/01/1972 איראן
חצ-4856/15 01/01/1972 תורכיה – אוניברסיטה (כרך א')
חצ-4856/9 01/01/1972 תורכיה – כללי (כרך א')
חצ-7314/14 01/01/1972 טייסים שבויים
א-7033/10 01/01/1972 מגעים  (המשך ל- 207 ה) מגעים – מברקים על מגעים עם קויקרים  נסיונות להחלפת שבויים עם מצרים; נסיון הפיכה בירדן; ארגון סמינרים על ישוב פליטים בירדן ועוד.
פ-5842/8 01/01/1972 [אישי]
פ-5842/13 01/01/1972 תיק אישי – שוק משותף
פ-5843/6 01/01/1972 ISRAEL and CEE
גל-5109/1 01/01/1972 העתקי מכתבים יוצאים שנאספו במחלקה. העתק מכתבים יוצאים מלשכת רה"מ גולדה- אישור קבלת מכתבים
גל-3796/8 12/01/1972 סרטים – האתגר בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האתגר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-4239/15 01/02/1972 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – שונות דיווחים  התכתבות  תזכירים בענינים מדיניים ואח'; סיכומי שיחות עם נכבדים ערביים 1972 – 1974
חצ-5253/3 01/03/1972 לשכת השר אבא אבן – בריטניה דיווחים מנציגות  ממשרד החוץ לחו"ל; רישומי שיחות  תזכירים  סקירות  חילופי איגרות וכו' (כולל רישום שיחת שר החוץ עם שר החוץ הבריטי א. דגלס ב – 22.3.72)
פ-2080/9 16/03/1972 התכתבות בין מנדל זינגר לרחל ינאית בן-צבי. התכתבות בנוגע לספרו של מנדל זינגר "ההומניסט" וכן בקשת עזרה כספית מ"קרן בית הנשיא לספריות לילדי ישראל".
מפה-2599/1 01/04/1972 ירושלים מפת העיר ירושלים על שכונותיה והסביבה הקרובה; סומנו גבולות הרשויות המקומיות; בפינה השמאלית העליונה – מפה קטנה של ירושלים והסביבה (1:100000). בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות של ישראל – יולי 1971; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל – אפריל 1972
א-7037/14 01/04/1972 וינה -(אפריל -יוני 1972) מכתבים ומברקים בענין ועידת האינטרנציונל הסוציאליסטי וההכנות לקראת ביקור רה"מ גולדה מאיר שם; פגישת שגריר ישראל בבון אלישיב בן-חורין עם קאנצלר גרמניה המערבית הלמוט שמידט
א-276/12 01/05/1972 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – ירדן – תכנית פיתוח כלכלי טיוטת דו"ח של המשק הישראלי למחקר חברתי שימושי בנושא תכנית פיתוח – השטחים המוחזקים. (המשך מתיק 11)
גל-13011/9 12/05/1972 החינוך הערבי (כרך ט') דו"חות על פעולות לשכת החינוך באיו"ש ורצועת עזה  דו"ח הועדה לבדיקת ענייני החינוך ביהודה ושומרון  ברצועת עזה ובצפון סיני.
גל-3794/39 25/05/1972 סרטים – מלאך באפילה בקשת "אביב פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלאך באפילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2911/16 29/05/1972 בנימין מזר – התכתבות. התכתבות בין בנימין מזר לבין ד"ר הכט אודות ארכיאולוגיה ופגישתם בירושלים.
גל-3794/77 05/06/1972 סרטים – דבר מפחיד בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דבר מפחיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3794/69 09/06/1972 סרטים – בלש ושמו צ'נדלר בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלש ושמו צ'נדלר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/81 21/06/1972 סרטים – לילות חמים בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות חמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3794/107 27/06/1972 סרטים – התאוה לאושר בקשת ששון רג'ואן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאוה לאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/1 19/07/1972 סרטים – המאוהבת בעצמה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאוהבת בעצמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/2 22/08/1972 סרטים – אינטרפול בבירות בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אינטרפול בבירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/42 03/09/1972 סרטים – המשחק נגמר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשחק נגמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/83 06/09/1972 סרטים – בסמטאות הכרך בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסמטאות הכרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/46 08/09/1972 סרטים – תקרית בזלצבורג בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תקרית בזלצבורג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/16 19/09/1972 סרטים – האלוף בעל זרוע אחת בקשת יוסף קולוס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלוף בעל זרוע אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  בנוסף  בתיק קטעי עיתונות בנוגע לסרט ה"טנגו האחרון בפריז" אשר נסרקו בטעות לתיק זה.
גל-3795/53 22/09/1972 סרטים – הגוף והנפש בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגוף והנפש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/52 24/09/1972 סרטים – אוררו בקשת מוריטה שוילי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוררו" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/59 28/09/1972 סרטים – ג'ו קיד בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ו קיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/80 28/09/1972 סרטים – החלילן מהמלין בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החלילן מהמלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/64 01/10/1972 סרטים – הנאה ויסורים בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאה ויסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/79 11/10/1972 סרטים – אהובתי הקטנה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובתי הקטנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/76 12/10/1972 סרטים – הממלוקים בקשת מזוט שוילי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הממלוקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/77 12/10/1972 סרטים – מה שהיה לא יהיה בקשת "סימון שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה שהיה לא יהיה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/78 12/10/1972 סרטים – בשיאט-שוקי בקשת מיכאל שוילי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשיאט-שוקי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3795/81 12/10/1972 סרטים – דמעות חרטה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמעות חרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/88 12/10/1972 סרטים – יומנה של אמא בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יומנה של אמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/82 15/10/1972 סרטים – סיירות הפשע בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיירות הפשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/87 15/10/1972 סרטים – ברווז במליון דולר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברווז במליון דולר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/86 18/10/1972 סרטים – היקי ובוגס בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היקי ובוגס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/10 02/11/1972 סרטים – רוצחי הממסד בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצחי הממסד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/11 02/11/1972 סרטים – המודיעין בפעולה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המודיעין בפעולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/24 03/11/1972 סרטים – אלוף הג'ודו בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלוף הג'ודו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3795/91 03/11/1972 סרטים – קטו וקוטי בקשת גאגולה שוילי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קטו וקוטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/1 07/11/1972 סרטים – אסור לאהוב בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אסור לאהוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/9 09/11/1972 סרטים – קאראוון בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאראוון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/15 12/11/1972 סרטים – בן וצ'רלי בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן וצ'רלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/58 19/11/1972 סרטים – כל מה שרצית לדעת על מין ולא העזת לשאול בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישרל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל מה שרצית לדעת על מין ולא העזת לשאול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/79 19/11/1972 סרטים – מעבר לרח' 110 בקשת "יוניטד ראטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר לרח' 110" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/80 19/11/1972 סרטים – הרפש שבחיים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפש שבחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/100 19/11/1972 סרטים – החקירה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החקירה" ("העברה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/25 20/11/1972 סרטים – החתיכה מקנזס סיטי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתיכה מקנזס סיטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/31 20/11/1972 סרטים – טרזן ובת זוגו בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן ובת זוגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/12 20/11/1972 סרטים – משיח פראי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משיח פראי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/22 20/11/1972 סרטים – יהלומים נוצצים בשחור בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלומים נוצצים בשחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/16 23/11/1972 סרטים – הקסם השחור בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקסם השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/23 24/11/1972 סרטים – ההתנקשות בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההתנקשות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/21 29/11/1972 סרטים – דמעה באוקינוס בקשת "ציון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמעה באוקינוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/49 03/12/1972 סרטים – המחסל בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המחסל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/57 03/12/1972 סרטים – אגרוף הברזל בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/99 04/12/1972 סרטים – פרשת ביירות בקשת "אסי דיין הפקות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת ביירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/32 05/12/1972 סרטים – סקיפר בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקיפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/26 07/12/1972 סרטים – העולם בשנת 2000 בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העולם בשנת 2000" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/27 11/12/1972 סרטים – חדר לאהבה בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חדר לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/35 11/12/1972 סרטים – גם לי קוראים טריניטי בקשת "פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גם לי קוראים טריניטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/40 11/12/1972 סרטים – דמות החיים בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמות החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/28 12/12/1972 סרטים – המשתיקים הנועזים בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשתיקים הנועזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/36 12/12/1972 סרטים – לילה על העיר בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה על העיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/38 12/12/1972 סרטים – מתנה משמים בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מתנה משמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/41 14/12/1972 סרטים – מתוקה שלי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מתוקה שלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/44 17/12/1972 סרטים – כל ממזר כל פושע בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל ממזר כל פושע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/50 19/12/1972 סרטים – המשאלה שבלב בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשאלה שבלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/42 22/12/1972 סרטים – יסורים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/46 25/12/1972 סרטים – בית העלילות בקשת "פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית העלילות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/68 27/12/1972 סרטים – מלחמתו של מרפי בקשת "מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמתו של מרפי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/55 28/12/1972 סרטים – מכת ההרג בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכת ההרג" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3796/56 28/12/1972 סרטים – האגרופן הסיני בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האגרופן הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-2324/14 29/12/1972 ברזיל מברקים ודיווחים
ג-6580/5 01/01/1973 . המגמה הקהילתית כפרית באוניברסיטת חיפה.
חצ-10291/11 01/01/1973 [אורוגוואי – קטעי עתונים ותמציות מידע מהעתונות של הנציגות הישראלית]
נ-475/15 01/01/1973 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי מדינה ועם שגרירויות – ברזיל סקירות כלליות על ברזיל סקירות על אופי היחסים המדיניים בין ישראל וברזיל כתבי אמנה ביקורים מכתבים לנשיא אפרים קציר
חצ-8266/4 01/01/1973 אתיופיה- מז"ת. כרך ב'
חצ-4346/6 01/01/1973 פרסומי נציגויות פרגואי.
חצ-265/6 01/01/1973 מדיניות חוץ-התבטאויות
חצ-270/6 01/01/1973 יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
פ-5840/2 01/01/1973 יצחק מינרבי – אישי/הסברה/הרצאות
פ-5842/9 01/01/1973 [אישי]
גל-3796/59 03/01/1973 סרטים – מלכת הקאראטה בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכת הקראראטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3796/60 04/01/1973 סרטים – בנות הזמן האחרון בקשת עלי פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות הזמן האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/61 04/01/1973 סרטים – התיירת בקשת עלי פריטיח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התיירת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/63 04/01/1973 סרטים – רופטרה מסטנה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רופרטה מסטנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/62 05/01/1973 סרטים – נערת הקראטה בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".נערת הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/66 05/01/1973 סרטים – הפרח הלבן בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרח הלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/78 06/01/1973 סרטים – אל סלוואדור בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל סלוואדור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3796/69 07/01/1973 סרטים – בין אהבה למהפכה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בין אהבה למהפכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/47 08/01/1973 סרטים – שעת האפס בקשת "פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעת האפס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/64 08/01/1973 סרטים – ברוס לי איש הזעם בקשת "ציון פילם בע מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי איש הזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/67 08/01/1973 סרטים – הוולס הגדול בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוולס הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/70 09/01/1973 סרטים – האחים מטריניטי בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחים מטריניטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/29 09/01/1973 סרטים – רובין הוד בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רובין הוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/30 09/01/1973 סרטים – החרב והשושנה בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החרב והשושנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/75 10/01/1973 סרטים – אחרון המאהבים הלוהטים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחרון המאהבים הלוהטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/76 10/01/1973 סרטים – הרפתקה בפוסיידון בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקה בפוסיידון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/74 12/01/1973 סרטים – קנטרבורי במערומיה בקשת "פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנטרבורי במערומיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/81 12/01/1973 סרטים – גאפה בקשת "רגואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גאפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/65 14/01/1973 סרטים – הזועם בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/73 14/01/1973 סרטים – אות קיין בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אות קיין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/82 14/01/1973 סרטים – לילה של אהבה בקשת "לורד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/77 15/01/1973 סרטים – הפתיון בקשת "סרטי אופק בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפתיון" ("יונת הטיט") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/93 18/01/1973 סרטים – פריץ החתול בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פריץ החתול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/84 23/01/1973 סרטים – המרדף בשדות בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרדף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/85 23/01/1973 סרטים – רשת במלכודת בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רשת במלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/86 23/01/1973 סרטים – ד"ר פופול בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ד"ר פופול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/87 23/01/1973 סרטים – איך ללכוד גבר בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איך ללכוד גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/89 26/01/1973 סרטים – האגרוף הבלתי מנוצח בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האגרוף הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/97 28/01/1973 סרטים – נקמה בדם קר בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמה בדם קר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/83 29/01/1973 סרטים – לעולם בלי אהבה בקשת לורד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעולם בלי אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/90 29/01/1973 סרטים – אחד אחד על הכוונת בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחד אחד על הכוונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/98 29/01/1973 סרטים – במעגל האהבה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במעגל האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/91 30/01/1973 סרטים – (חיי משפחה) מי אשם בקשת "סטילר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי אשם?" (חיי משפחה) בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3796/94 30/01/1973 סרטים – בתי ואני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתי ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/95 30/01/1973 סרטים – הנאהבים בפאריס בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאהבים בפאריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/92 31/01/1973 סרטים – המאהבת של השטן בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאהבת של השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
א-7080/7 01/02/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – חילופי מברקים חילופי מברקים בין השגריר בארה"ב י. רבין לבין מנכ"ל משרד ראש-הממשלה ש. דיניץ
גל-3797/2 02/02/1973 סרטים – טיסה 104 לא תמריא בקשת "סרטי נח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טיסה 104 לא תמריא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/88 04/02/1973 סרטים – החתנים באים בקשת "לורד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתנים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/101 05/02/1973 סרטים – נשים מאושרות וגברים אומללים בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים אומללות וגברים אומללים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/8 05/02/1973 סרטים – הקרב על האוצר בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על האוצר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/9 05/02/1973 סרטים – הכנופיה הנועזת בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכנופיה הנועזת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3796/103 06/02/1973 סרטים – אקדח שחור בקשת "א.ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדח שחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3796/102 09/02/1973 סרטים – הדו-קרב הסיני בקשת פריד סלים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדו-קרב הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/1 11/02/1973 סרטים – תאות התשוקות בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תאות התשוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/6 12/02/1973 סרטים – מבצע נשרים בקשת סינמה אינטרנשיונל קורפורישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע נשרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/5 13/02/1973 סרטים – הבת האירוטית בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבת האירוטית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/12 14/02/1973 סרטים – 14 אמזונות בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "14 אמזונות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/22 14/02/1973 סרטים – ליידי קארוליין לאמב בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליידי קארוליין לאמב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/3 15/02/1973 סרטים – אמתסל בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמתסל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/4 15/02/1973 סרטים – אגרוף האימה בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף האימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/10 15/02/1973 סרטים – מכות של דרקון בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכותשל דרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/11 15/02/1973 סרטים – ראשים למכירה בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראשים למכירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/13 15/02/1973 סרטים – הרגש שבלב בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרגש שבלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/107 15/02/1973 סרטים – בוטיק המין בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוטיק המין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/7 16/02/1973 סרטים – תשוקת הנאהבים בקשת ששון רג'ואן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקת הנאהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/21 18/02/1973 סרטים – עושה הצרות בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עושה הצרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/69 18/02/1973 סרטים – בת בדיעה בקשת "קולנוע אל-קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת בדיעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/36 18/02/1973 סרטים – הרוצח בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/18 19/02/1973 סרטים – קינג-קונג כובש החלל בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קינג-קונג כובש החלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/19 20/02/1973 סרטים – תאוה לסכנה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תאוה לסכנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/20 20/02/1973 סרטים – רוחו של אריה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוחו של אריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/23 20/02/1973 סרטים – מרדף בערבה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרדף בערבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/14 25/02/1973 סרטים – האלמנה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלמנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/15 25/02/1973 סרטים – אלופי הקרטה בקשת יוסף בולוס מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלופי הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/39 25/02/1973 סרטים – הגנב שבא לסעוד בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב שבא לסעוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/40 25/02/1973 סרטים – שובר הלבבות בקשת "וורנרפוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובר הלבבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/24 27/02/1973 סרטים – מסעות עם דודתי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסעות עם דודתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/26 27/02/1973 סרטים – גבר עם כבוד בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר עם כבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/32 27/02/1973 סרטים – מלינדה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלינדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/33 27/02/1973 סרטים – מי רצח את ג'ני בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי רצח את ג'ני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-5374/19 01/03/1973 פרגואי – אגודות ידידות בתיק התכתבות בנוגע למכון ליחסי תרבות פרגואי-ישראל ופרסום ליום אמריקה
גל-3797/25 01/03/1973 סרטים – זעם האלופים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם האלופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/27 04/03/1973 סרטים – המפקח ברשת המאפיה בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפקח ברשת המאפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3797/28 04/03/1973 סרטים – המלך זמבו בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלך זמבו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/31 11/03/1973 סרטים – מלכודת בירח הדבש בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת בירח הדבש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/37 11/03/1973 סרטים – איש למאנשה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/35 13/03/1973 סרטים – בית הזכוכית בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית הזכוכית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/38 13/03/1973 סרטים – דושמאן בקשת הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דושמאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/45 18/03/1973 סרטים – אהבה ובגידה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ובגידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/41 19/03/1973 סרטים – הרולד ומוד בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרולד ומוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/43 20/03/1973 סרטים – הבלונדיני עם הנעל השחורה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלונדיני עם הנעל השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/46 21/03/1973 סרטים – ידידת נעורי בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידידת נעורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/58 22/03/1973 סרטים – זר ביריחו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זר ביריחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/42 23/03/1973 סרטים – הארטיסטים בחופשה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הארטיסטים בחופשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/48 27/03/1973 סרטים – סקורפיו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקורפיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/104 01/04/1973 סרטים – בקסטר בקשת "סטילר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בקסטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/105 02/04/1973 סרטים – אהבה בלתי אפשרית בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בלתי אפשרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/51 03/04/1973 סרטים – אריות הקרטה בקשת "שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אריות הקרטה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-3797/54 04/04/1973 סרטים – אבו רביע בקשת וליד אלנגאר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבו רביע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/55 04/04/1973 סרטים – משהו מן הסבל בקשת ןליד אלנגאר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/56 04/04/1973 סרטים – הרמאים בקשת וליד אלנגאר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרמאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/60 04/04/1973 סרטים – משחקי בילוש בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי בילוש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/52 06/04/1973 סרטים – אורח זועם בקשת סאלח עבדי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורח זועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/53 06/04/1973 סרטים – אנקת גבהים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנקת גבהים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/57 08/04/1973 סרטים – רוצח לעונת הקיץ בקשת "א.ד. מטלון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצח לעונת הקיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/59 10/04/1973 סרטים – קיץ של התבגרות בקשת וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיץ של התבגרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/61 10/04/1973 סרטים – פיט וטילי בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיט וטילי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/62 11/04/1973 סרטים – סנדקי הקרטה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סנדקי הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/65 15/04/1973 סרטים – הקרב הגדול בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/70 15/04/1973 סרטים – הלוחמים האחים בקשת עלי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחמים האחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/67 18/04/1973 סרטים – רחוב הגיהנום בקשת "זכי אלבקרית אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב הגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/68 18/04/1973 סרטים – הסינים באים בקשת "זכי אלבקרי אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסינים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/66 24/04/1973 סרטים – אור מן ההפקר בקשת "דוד שני-סרטי לירן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אור מן ההפקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/72 25/04/1973 סרטים – סיזאר ורוזאלי בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיזאר ורוזאלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/74 25/04/1973 סרטים – AVANTI בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "AVANTI" ("אוונטי") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/102 25/04/1973 סרטים – האורחים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האורחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/76 01/05/1973 סרטים – נקמת האגרופנים בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת האגרופנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
א-7098/2 01/05/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – חומר למועצת אירופה ( שטרסבורג )  1973 המלצות והחלטות מועצת אירופה  סקירות  מאמרים ובנושאים: מועצת אירופה   הטרור הפלסטיני (פח"ע)  שבויי ישראל במצרים ממלחמת ההתשה מצב יהודי סוריה ועיראק  ערביי ישראל  תוצאות מלחמת ששת הימים ועוד.
גל-3797/77 02/05/1973 סרטים – נשמה אל נשמה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשמה אל נשמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/88 02/05/1973 סרטים – האלוף פיק בקשת "לורד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלוף פיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/92 03/05/1973 סרטים – שודדי הרכבת בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שודדי הרכבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/73 04/05/1973 סרטים – מה עשו לך סולאנג' בקשת "ציון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה עשו לך סולאנג'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/78 08/05/1973 סרטים – האגרופן הקשוח בקשת זכי אל בקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האגרופן הקשוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/79 08/05/1973 סרטים – אגרוף הזעם בקשת זכי אל בקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף הזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/81 08/05/1973 סרטים – הקרב המשולש בקשת "קלינה אברהם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב המשולש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/80 09/05/1973 סרטים – הקרב המשולש בקשת "ממדוח פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב המשולש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה.
גל-3797/75 10/05/1973 סרטים – אגרוף המחץ בקשת "ששה עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף המחץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/84 10/05/1973 סרטים – הליידי שרה בלוז בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הליידי שרה בלוז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/87 10/05/1973 סרטים – הרפתקה היא הרפתקה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקה היא הרפתקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/82 13/05/1973 סרטים – הזהר מזוזו בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזהר מזוזו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3797/83 13/05/1973 סרטים – בושם וענבר בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בושם וענבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3797/95 13/05/1973 סרטים – גברת הירח השחור בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברת הירח השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/96 13/05/1973 סרטים – עמאשה בג'ונגל בקשת עלי פריתך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמאשה בג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/86 15/05/1973 סרטים – חזק יותר חברים בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזק יותר חברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/89 15/05/1973 סרטים – טפול בהלם בקשת "א.ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טפול בהלם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/93 15/05/1973 סרטים – הרוצח המטורף בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצח המטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/97 15/05/1973 סרטים – דג'אנגו הממזר בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דג'אנו הממזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/91 16/05/1973 סרטים – חבורת המרעים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת המרעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/90 17/05/1973 סרטים – THEATRE OF BLOOD בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "THEATRE OF BLOOD" ("תאטרון הדמים")בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/98 17/05/1973 סרטים – עיר ושמה גיהנום בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר ושמה גיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/101 23/05/1973 סרטים – השח-מט הסיציליאני בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השח-מט הסיציליאני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/100 24/05/1973 סרטים – הילד ו-7 אלופי הקרטה בקשת "שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הילד ו-7 אלופי הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3797/106 24/05/1973 סרטים – שעור באהבה בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעור באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3797/99 28/05/1973 סרטים – יד הרעם בקשת עי פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יד הרעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-8286/3 01/06/1973 משה דיין. כרך א'
גל-3797/94 01/06/1973 סרטים – רמאים בחופשה בקשת וליד אלנג'אר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רמאיפ בחופשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
פ-2910/12 12/06/1973 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב" מאת מרדכי אלקן בשם "מפגש עצוב וגם שמח" אודות העליה השניה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-10580/11 12/06/1973 הועדה הבינמשרדית להכנת כללים להצעת חוק שיסדיר את הנושאים המפורטים בהחלטת ועדת השרים לענייני כלכלה הוועדה הבינמשרדית להכנת כללים להצעת חוק שיסדיר את הנושאים המפורטים בהחלטת וועדת השרים לענייני כלכלה כל/45 מיום 22.10.1973 (בנושא עמידר) – דו"ח ביניים. הוועדה הקדישה תשומת לב לשאלת "דמי השכירות בחברות שיכון ציבוריות".
גל-3797/34 01/07/1973 סרטים – המשכנע בקשת "סרטי אופק בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשכנע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-5110/1 01/07/1973 העתקי מכתבים יוצאים שנאספו בלשכת ראש-הממשלה העתקי מכתבים יוצאים מלשכת רה"מ גולדה מאיר אישור קבלת מכתבים שהופנו אל רה"מ
חצ-5331/9 01/07/1973 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך ג'
פ-2482/19 18/07/1973 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל אבן-אור (אורנשטיין) בתיק כתב יד של מלאכי אל שמואל אבן-אור התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
גל-3797/47 27/07/1973 סרטים – כנופית הקרטה בקשת "ויזפלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיית הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-5374/13 01/08/1973 פרגואי – ביקורים במדינות העולם בתיק התכתבות בנוגע לביקור נשיא פרגואי באירופה המערבית
גל-5115/1 01/08/1973 העתקי מכתבים יוצאים. העתקי מכתבים יוצאים ללשכת רה"מ  גולדה מאיר
גל-3797/103 25/09/1973 סרטים – MAN OF THE EAST בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "MAN OF THE EAST" ("בחזרה למערב")בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
חצ-8174/5 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – הודעות דובר צה'ל
חצ-8448/2 13/10/1973 שבויים. התכתבות וחילופי מברקים בין אנשי משרד החוץ בנוגע לשבויי ישראל במצרים וסוריה והשבויים  הסורים והמצרים שנשבו בידי צה"ל במלחמת יום הכיפורים והמו"מ לקראת חילופי השבויים בתיווך ארצות הברית.
פ-2175/11 13/11/1973 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל ד"ר תמר שוי (אחותה). המכתב  בגרמנית  התפרסם בעיתון בציריך בשם "DAS NEUE ISRAEL".
חצ-12/5 01/12/1973 מדיני דרום אפריקה
א-7061/8 06/12/1973 מברקים שמחה דיניץ למרדכי גזית. מברקי מוסד נכנסים – משמחה דיניץ וממרדכי שלו למרדכי גזית ועוד  כולל מברקי דיווחים ממרדכי (מוטה) גור לשר הבטחון משה דיין על השיחות עם המצרים לקראת הסכם הפרדת הכוחות אחרי מלחמת יום הכיפורים  מגעים מדיניים עם אנשי הממשל האמריקאי (היועץ לביטחון לאומי ומזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר  סגנו ברנט סקוקרופט ומזכיר המדינה ג'יימס שלזינגר)  לאחר המלחמה לגבי המו"מ עם המצרים והגישושים של האמריקאים לקראת מו"מ עם הסורים (כולל התייחסות לסוגיית השבויים)  ועמדות נשיא מצרים אנואר סאדאת לגבי המו"מ.
חצ-5308/16 14/12/1973 אפריקה הדרומית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי – מלחמת אוקטובר (מלחמת יום הכיפורים) תגובת העיתונות בדרום אפריקה למלחמת יום הכיפורים. שינוי המגימה ביחס לתפיסה הפרוי ישראלי והבנת הצד הערבי השתתפות שני ספורטאים במשלחת ישראלית לדרום אפריקה
חצ-7031/3 01/01/1974 שיחות קיסינג'ר –  1974
חצ-5795/3 01/01/1974 יהודי תוניס
חצ-4930/3 01/01/1974 תורכיה – משתלמים (כרך ב')
חצ-4930/5 01/01/1974 תורכיה – כללי (כרך ב')
ג-7452/4 01/01/1974 ההסתדרות הציונית העולמית  החטיבה להתיישבות חבל הגליל –  תכנית פיתוח הגולן שתי חוברות:1. מצאי (1974)  2. תכנית הפיתוח (1975).
חצ-265/7 01/01/1974 קפריסין
ג-6723/26 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – כפר מנחם  קיבוץ השומר-הצעיר
ג-6716/16 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – ראש הממשלה ושרי הממשלה – כנסת שמינית. כרך ב'
פ-5841/1 01/01/1974 תיק עיון – ההסכם לאזור סחר חופשי בין ישראל לקהילה האירופאית
פ-5842/14 01/01/1974 תיק אישי – הרצאות
א-7550/9 01/01/1974 שמואל גונן פרשת תלונתו נגד אריאל שרון – חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר  תלונות אורי אבנרי ויוסי שריד; התכתבות
ש-146/7 21/01/1974 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות החברה לאוטומציה התכתבות בנוגע לדוח כספי
ג-12403/11 27/01/1974 אלמוג קליה – שם רשמי ליישוב נחל קליה פנייה לוועדת השמות בנוגע לקביעת שם לקיבוץ השמות שהוצעו- אלמוג וקליה
חצ-8165/5 01/04/1974 אנואר סאדאת – כרך ב'
גל-3797/64 11/04/1974 סרטים – נקמתו של דר' פייבס בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמתו של דר' פייבס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-7067/1 01/05/1974 רישומי שיחות  של רה"מ יצחק רבין עם מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר (כתב-יד)
גל-3797/85 12/05/1974 סרטים – מלכודת זוגית בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת זוגית" ("משחק לשניים") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-115/6 01/08/1974 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – ביקור רה"מ י. רבין בארה"ב ספטמבר 1974 מברקים  פרוטוקולי פגישה בנוגע להכנות לביקור בארה"ב  עידכוני רקע ומנהלה.
חצ-6858/4 16/08/1974 השר יגאל אלון – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ יגאל אלון  בנוגע לנושאים: קיסינג'ר של שיחותיו עם חוסיין ופהמי  תיקון ג'קסון-ואניק  סיכום ביקורו של יגאל אלון בוושינגטון  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים  לקראת השלב הבא במסלול המדיני (מחשבות ראשונות)  הסיוע הכלכלי האמריקני לישראל  סלילת הכביש לחרמון ועוד.
פ-2108/8 23/08/1974 מכתב מרחל ינאית בן-צבי למרדכי איש-שלום. מכתב בנוגע לפריטים ארכיאולוגיים באיזור ירושלים.
חצ-4877/11 01/09/1974 קורסים – איגודים מקצועיים – תורכיה תזכירים והתכתבות בנושא.
חצ-4876/6 01/10/1974 קורסים – דישון ושיטות הדרכה תזכירים והתכתבות בנושא. חליפת מברקים בין המשרד ובין נציגויות ישראל בנוגע למועמדים פוטנציאליים לקורס מהמדינות הבאות : תאילנד  הודו  אירן  תורכיה  ברזיל  אקוודור  לסוטו  פיליפינים  קוריאה  קוסטה-ריקה  קפריסין וסלבדור.
ג-14538/2 01/10/1974 משרד השיכון – תכנית פיתוח השיכון 1975-1979/1980 – נספח מפות 1 תוכנית פיתוח של משרד השיכון לשנים 1975 – 1979/1980 לבניה בכל רחבי ישראל (כול ל השכונות החדשות שהוקמו בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים – נספח מפות 1. המפות בתוכנית הן של: ירושלים  בית שמש  קריית שמונה   חצור – ראש פינה  צפת  כרמיאל  נצרת  נצרת עלית  עפולה  מגדל העמק  טבריה  בית שאן  מעלית- תרשיחא  שלומי  נהריה  עכו  חיפה  נשר  קריית אתא  כפר חסידים- – רכסים  יקנעם  טירת כרמל  עתלית  זכרון יעקב  בנימינה  אור עקיבא  פרדס חנה  חדרה.
ג-6719/19 29/11/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת משה ארנס – כנסת שמינית הצעה של חבר הכנסת משה ארנס להקמת ועדת שרים לענייני ביטחון וצוות מומחים לביטחון לאומי בעקבות המלצות ועדת אגרנט.
פ-813/3 01/12/1974 נסיעה ללונדון ולארצות הברית מברקים  קטעי עיתונות והתכתבות בנוגע לביקור של גולדה מאיר בלונדון ובארצות הברית
חצ-8166/1 01/01/1975 אנואר סאדאת כרך ה'
חצ-8266/5 01/01/1975 אתיופיה- מז"ת. כרך ג'
חצ-8108/3 01/01/1975 אורוגואי- מז"ת. כרך ג'
חצ-270/12 01/01/1975 אנקרה א'
חצ-270/13 01/01/1975 אנקרה ב'
חצ-270/17 01/01/1975 ביקורי אישים בישראל
ג-6725/14 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – מדפיס הממשלתי
ג-6716/14 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – שר לשעבר פנחס ספיר ז"ל.
ג-6717/1 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – יגאל אלון סגן ראש הממשלה ושר החוץ – כנסת שמינית
ג-6717/9 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – שם-טוב ויקטור שר הבריאות – כנסת שמינית
פ-5841/2 01/01/1975 אירוע – ניתוח אירועי הפרוטוקול המשלים [השוק המשותף]
פ-5842/15 01/01/1975 [מאמר שכתב יצחק מינרבי לעיתון שער במלאות שנה להסכם עם השוק המשותף]
ג-7438/8 01/01/1975 התיישבות חדשה – יישובי עולים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר ישראל גלילי בנוגע לנושאים: ההתיישבות הכפרית 1981 – 1976 – תכנית להתיישבות חדשה  ביסוס ופיתוח – מוגשת לקונגרס הסתדרות הציונית העולמית  רשימת יישובים מוצעת  החלטות הועדה לענייני התיישבות כפרית  תכנית ההתיישבות הכפרית  ריכוז החלטות התיישבות ודיונים  הקמת היאחזויות נח"ל ואזרוחן  התיישבות מאז מלחמת ששת הימים  סיכומי שיחות עם משה נצר  מתאם פעולות ההתיישבות והביטחון המרחבי ועוד.
חצ-5253/6 01/01/1975 לשכת השר יגאל אלון – רפ"ג – גרמניה המערבית
ג-14538/6 01/01/1975 משרד השיכון  המינהל הבניה הכפרית וישובים חדשים – "הקמת ישובים במרחב ירושלים – בחינה ראשונית"
פ-2480/57 05/01/1975 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד כהן  בתיק מכתבים של מלאכי מדוד כהן.
חצ-6715/13 01/02/1975 שבויים בסוריה דיווחים  תמונות איתמר ברנע
פ-2482/30 10/02/1975 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד כהן  בתיק כתב יד של מלאכי אל דוד כהן התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2108/19 17/02/1975 מאמר בשם "על רעיון "יד בן-צבי" והגשמתו" מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "על רעיון "יד בן-צבי" והגשמתו" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2763/4 26/03/1975 רחל ינאית בן-צבי – צוואה וכספים. מכתב מרחל ינאית אל שר האוצר  יהושע רבינוביץ  אודות כספים שברצונה לתרום למדינה  דו"ח הוראות חלוקת כספים שנרשם בהמשך לצוואה  טיוטת צוואת רחל ינאית בן-צבי
חצ-10293/14 01/04/1975 קטעי עיתונות – סאדאת חלק ב' – המשך מתיק 13
חצ-4876/16 01/04/1975 קורסים – קורס שלטון מקומי – טורקיה תזכירים  חליפת מברקים והתכתבות בנושאים : סיור וסמינר לימודיים בנושא שלטון מקומי בישראל לקבוצה תורכית. משלחת ראשי ערים מתורכיה  הקונגרס ה- 22 של יול"ה (האיחוד הבינלאומי של רשויות מקומיות – I.U.L.A) בטהרן  אירן.
א-5001/16 28/04/1975 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים וולטר איתן – פגישות  .20-1 ראיון עם ולטר איתן יושב ראש רשות השידור
חצ-8195/9 01/05/1975 סאדאת. כרך א'
א-4237/5 01/05/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – תזכירים תזכירים על תפקוד הממשלה בהנהגת י. רבין; ראיון עם רה"מ ב-" דבר " 30.5.75 ( צילום )
חצ-8196/1 01/06/1975 סאדאת. כרך ב'
חצ-8196/4 01/08/1975 סאדאת. כרך ה'
ג-6701/13 14/08/1975 רה"מ יצחק רבין – אריאל שרון – תיק אישי התכתבות בנוגע להרצאה של אל"מ אריאל שרון בכנס העוסק בהיבטיו הצפויים של הסכסוך הישראלי- ערבי. כמו כן  פרוטוקול של קבוצת דיון בינקיבוצית בנושא.
א-2021/3 20/08/1975 חבצלת גולדה מאיר. הכנות הלווית ראש הממשלה גולדה מאיר ז"ל  טקס אזכרה לגולדה מאיר ביום ה-30 לפטירתה  תדריכים למוזמנים ועוד
ג-6701/15 29/08/1975 רה"מ יצחק רבין – פורן אפרים – תיק אישי חידוש דרכון דיפלומטי
חצ-5994/5 01/09/1975 י. שמעוני – הודו פקידים בכירים-י.שמעוני-הודו- התכתבות ודווחים מקונסוליית בומביי בעניני הסכם ישראל-מצרים  הקהילה היהודית בהודו כנס אסיאני חמישי לטכניקת הקרקע  ספרי תורה מהודו  הפעלת מוסדות אירופיים בענין יחס הודו לישראל וכו'  קטעי עתונות
ג-6736/14 01/10/1975 יחסי ישראל – לוב
פ-2480/13 02/12/1975 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר בעז שכביץ  בתיק מכתבים אל מלאכי מדר' בעז שכביץ.
חצ-269/11 01/01/1976 ועידה אסלמית ב'
חצ-269/12 01/01/1976 ועידה אסלמית א'
ג-6751/13 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – רבינוביץ יהושע – שר האוצר
ג-6759/2 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – עתון הארץ
ג-6761/9 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – שדה-תעופה עטרות (שדה תעופה ירושלים)
ג-6750/5 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – פגישות עם עתונאים
פ-5841/4 01/01/1976 יצחק מינרבי – אישי התיק חסוי בשל מידע שעלול לפגוע בצנעת הפרט. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2047
פ-5843/10 01/01/1976 פרוטוקול פיננסי
חצ-8509/31 01/02/1976 ברית-המועצות – יהדות  אנטישמיות.
חצ-8323/7 01/02/1976 סאדאת. כרך א'
חצ-8196/5 01/02/1976 סאדאת. כרך ו'
מפה-2780/1 01/05/1976 ישראל – גליון  – 105-070 – הוצאה זמנית מפה טופוגרפית של אזור 105-070 (מזרחית לאזור 100-070); לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – ספטמבר 1975; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976.
פ-5842/11 01/05/1976 ועדה מעורבת
מפה-2779/1 01/05/1976 ישראל – גליון  – 105-070 – הוצאה זמנית מפה טופוגרפית של אזור 105-070 (מזרחית לאזור 100-070); לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – ספטמבר 1975; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976
א-7541/13 01/05/1976 מכון דיוויס – ראיונות אישיים – מיכאל קומיי: פגישות  .11-24
פ-2480/52 20/05/1976 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלמה הרמתי  בתיק מכתבים אל מלאכי משלמה הרמתי.
חצ-8196/7 01/06/1976 סאדאת. כרך ח'
פ-5842/10 01/06/1976 Joint Committee
ג-6120/2 01/07/1976 שר התחבורה – תיק אישי לשר – חלק א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התחבורה גד יעקבי  בנוגע לנושאים: לשכת המסחר ישראל – אמריקה  שעון הקיץ  מחאות על קיצוץ תקציב המדינה  קטעי עיתונות  הזמנות לאירועים  מקומה של החקלאות בהתפתחות של המשק הלאומי בשנת 1975  לקטי עיתונות מדבריו של המפקח על הבנקים  "דמוקרטיה  ייצוג ושיטת בחירות: בחירות כמשאל עם במסגרת רב קולית/ ד"ר ברוך זיסר וד"ר ליאון שלף  דו"ח על מכירת ספרו "החופש לבחור"  דבריו של חיים הרצוג בעצרת הכללית של האו"ם לאחר הפיגוע בשדה התעופה באיסטנבול  "אלון מורה – חידוש היישוב היהודי בחברון"  מכתבו של הסופר פנחס גוברין אשר צורך לספרו "צו-קריאה תש"ח: התגייסות היישוב למערכה" ועוד. (המשך בתיק 3)
מפה-2770/1 01/10/1976 ישראל – גליון  135-070 מפה טופוגרפית של אזור עומר  תל-שבע  נבטים והסביבה; לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1971; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – אוקטובר 1976.
מפה-2784/1 01/10/1976 ישראל – גליון  – 115-070 מפה טופוגרפית של אזור 115-070 (מזרחית לאזור 110-070); כולל את ביר אל אבו ע'דיה; לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – אוקטובר 1976
מפה-2783/1 01/10/1976 ישראל – גליון  – 115-070 מפה טופוגרפית של אזור 115-070 (מזרחית לאזור 110-070); כולל את ביר אל אבו ע'דיה; לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – אוקטובר 1976
מפה-2773/1 01/10/1976 ישראל – גליון  090-070 מפה טופוגרפית של אזור ישע  עמיעוז  מבטחים והסביבה (צפונית לאזור 090-065); כולל את שדה-ניצן (חלקית); לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עודכן חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1975. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – אוקטובר 1976
מפה-2782/1 01/10/1976 ישראל – גליון  – 110-070 מפה טופוגרפית של אזור 110-070 (מזרחית לאזור 105-070); כולל את חרבת חשיף; לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – אוקטובר 1975; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – אוקטובר 1976
גל-46516/15 19/10/1976 סקירות אמצעי התקשורת – ארה"ב  ברזיל  אירופה – מברקים לעיון חלק א' מברקים מאת נציגים שונים של ישראל בחו"ל (שגריר ישראל באו"ם חיים הרצוג  שגריר ישראל בבלגיה אלישיב בן-חורין  שגריר ישראל בטורקיה  עודד ערן משגרירות ישראל בבריטניה ואחרים) בענייני מדיניות החוץ של ישראל.
מפה-2778/1 01/11/1976 ישראל – גליון  – 100-070 מפה טופוגרפית של אזור 100-070 (מזרחית לאזור 095-070); לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1971; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – נובמבר 1976
מפה-2758/1 01/11/1976 ישראל – גליון  095-065 מפה טופוגרפית של אזור יישוב הגבולות והסביבה; (דרומית-מערבית מצאלים – הנגב) לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הכבישים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עדכון חלקי מתצ"א 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – נובמבר 1976
מפה-2761/1 01/11/1976 ישראל – גליון  105-065 מפה טופוגרפית של אזור צאלים והסביבה (מזרחית לאזור 100-065) לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הכבישים של סוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1971; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – נובמבר 1976
מפה-2757/1 01/11/1976 ישראל – גליון  095-065 מפה טופוגרפית של אזור יישוב הגבולות והסביבה; (דרומית-מערבית מצאלים – הנגב) לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הכבישים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1972; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – נובמבר 1976
מפה-2777/1 01/11/1976 ישראל – גליון  – 100-070 מפה טופוגרפית של אזור 100-070 (מזרחית לאזור 095-070); לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1971; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – נובמבר 1976
א-2021/20 15/11/1976 חבצלת צה"ל (חבצלת פרידה) דו"ח הועדה לקביעת נוהל לטקסי לוויה של קצינים בדרגות אלוף ומעלה "חבצלת פרידה"
חצ-5744/14 01/01/1977 עזרה משפטית – אורוגואי
חצ-269/10 01/01/1977 הועידה האיסלאמית
פ-5841/3 01/01/1977 שר החוץ גרינגו
פ-5841/7 01/01/1977 ועידת בלגרד
גל-12889/3 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות אתיופיה. בקשה לפגישה עם יו"ר הועד הישראלי למען יהודי אתיופיה.
חצ-8323/8 01/02/1977 סאדאת. כרך ב'
פ-2477/33 01/02/1977 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה למסיבה לכבוד הפרופ' שאול ליברמן מטעם ההסתדרות העברית באמריקה
גל-5649/10 17/02/1977 אגף תכנון והנדסה – ירושלים העיר העתיקה תכנית תקציב לדירות מגורים ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים לשנים 1969 – 1971; סיכום דיון בנושא בניית דירות להשכרה בישיבת הכותל.
א-4172/3 01/03/1977 המנכ"ל עמוס ערן –  וושינגטון חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע ליחסי ישראל-ארה"ב ובנושאים מדיניים נוספים. בתיק פרוטוקול מפגישה בין רה"מ יצחק רבין למזכיר המדינה האמריקני סיירוס ואנס.
ג-9616/25 01/03/1977 מסמכים שמורים – המלצות הצוות בדבר קרקעות לבקעות ב' ולגיתית
פ-2479/12 25/04/1977 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל ברטל  בתיק מכתבים שנשלחו לאליעזר רפאל מלאכי מישראל ברטל.
גל-12924/6 20/06/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מנחם בגין – התכתבויות. כרך א' נאום ראש הממשלה מנחם בגין בהצגת הממשלה בפני הכנסת  התכתבויות בנושאים שונים  פניות בעקבות נאומים של בגין; ישיבה מיוחדת של הכנסת בנושא מבצע שלום הגליל; דברי ראש הממשלה יצחק שמיר בעת הצגת הממשלה בפני הכנסת ועוד.
גל-60611/17 22/06/1977 ערד התכתבות בין מינהל התכנון  המפקע על התעבורה במחוז ירושלים והדרום  חברת "דלק"  ראש המועצה המקומית ערד אברהם (בייגה) שוחט וגורמים נוספים בנוגע להקמת תחנת דלק לצד כביש הכניסה לערד וכן לגבי תכנון הכביש עצמו (להתכתבות מצורף כנספח חלק מתוכנית מתאר ארצית לתחנות דלק על פי חוק התכנון והבנייה).
א-4177/7 01/07/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – שיחות רה"מ מנחם בגין עם נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר פרוטוקולים משיחות של רה"מ מנחם בגין עם נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר בבית הלבן וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע לשיחות.
גל-8368/4 20/07/1977 הגולן התכתבות עם גורמים שונים כגון: קרן קיימת לישראל  משרד השיכון ומועצה אזורית עמק הירדן בנוגע לחגיגות העשור להתיישבות בגולן.
א-4155/3 03/08/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – לקראת ועידת ז'נבה פרוטוקולים מפגישות בין רה"מ מנחם בגין למזכיר המדינה האמריקני סיירוס ואנס וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע להכנות לוועידת ז'נבה  ולמצב בלבנון. בתיק  התייחסות לפגישת היועץ לנשיא ארה"ב זיבנייב בז'יז'ינסקי עם חברי קונגרס יהודים  חילופי שדרים בין בגין לנשיא ארה"ב ג'ימי קרטר  פגישות שר החוץ מושה דיין עם שגריר ארה"ב בישראל סם לואיס  שיחת שגריר ישראל בארה"ב שמחה דיניץ עם שליח ארה"ב למזרח התיכון חביב והתנגדות ישראל לשיתוף אש"ף בוועידת ז'נבה.
גל-12917/13 26/10/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות בעניין ראש הממשלה כרך א' התכתבות בנוגע ספרי ראש הממשלה  מכתבי ילדים לעליזה בגין
פ-2480/58 02/11/1977 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב גליס בתיק מכתב אל מלאכי מיעקב גליס בנוגע למחקר על משפחתו.
ג-9616/54 01/12/1977 מסמכים שמורים – נוסח תכנית השלום תיק מזכירות הממשלה שעניינו "תכנית השלום עם מצרים"
חצ-8324/4 01/01/1978 סאדאת. כרך ו'
חצ-8789/2 01/01/1978 ארגנטינה – יחסים מדיניים (טימרמן).
חצ-8790/3 01/01/1978 אמריקה הלטינית – קשרים עם ארגוני חבלה.
פ-5841/13 01/01/1978 אישי – מאיר רונן (מנזר עין כרם)
פ-2484/11 01/01/1978 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התכתבות עם ישראל פריידמן בתיק כתב יד של מלאכי אל ישראל פרידמן התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו.  במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
גל-12890/30 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עולי גרדום בקהיר.
גל-12896/59 18/02/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית-הכנסת תפארת ישראל. בתיק פניית ועד בית הכנסת אל לשכת ראש הממשלה בבקשת סיוע במימון הקמת בית הכנסת.
מפה-2606/1 01/03/1978 ישראל – הר שגיא – גליון  I – 23 מפה פיזית של אזור הר שגיא והסביבה (צפונית לאזור גבל אל-אחיקבה) (אחיגבה) – אזור הררי של הרים  צוקים  מדרונים  נחלים (ואדי); כולל את רמות שגיא  בקעת חסון  הר בתיר וכו'. רשת ישראל. רשת מרקטור רוחבית בינלאומית (U.T.M)  אזור 36. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של סוגי הנטיעות וכו'. מקורות – מפוי 1:20000 מתצלומי-אויר 1956; תיקון פרטים חלקי מתצלומי-אויר. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – פברואר 1963; תיקון פרטים חלקי – מאי 1976; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1978
מפה-2754/1 01/03/1978 ישראל – מפה טופוקדסטרית  – גליון  135-175 מפה טופוקדסטרית של הגושים באזור הרצליה (החלקים המזרחיים) רעננה והסביבה; (מזרחית לאזור 130-175)  כולל חלקים של רמות-השבים וכו'; סומנו גבולות הגושים  הישובים  המועצות המקומיות והאזוריות; המחוזות והנפות; מס' הגושים. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים של הכבישים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1969; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1976. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – ינואר 1978; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1978.
ג-7363/3 01/04/1978 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – יהודי ארגנטינה העתקי מברקים בין השגרירות בבואנוס איירס למשרד החוץ בענין מעצרה והעדרותה של אלכסנדרה חיימנביץ.
ג-3556/14 01/06/1978 המחלקה הנוצרית – אגף עדות – מנזר נוטרה דם התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לעדות הנוצריות במשרד הדתות  בנוגע למנזר נוטרדאם דה ז'רוזלם: טיוח מחדש של תקרת הכנסייה  דיווח משיחה עם משה ששון ממשרד החוץ  ייבוא כלי מטבח  תלונות על תקיפת נוצרים בעיר העתיקה בירושלים  בנייה בלתי חוקית במתחם  חוברת שהוצאה לציון שבע שנים להשבעת האפיפיור יוחנן פאולוס השני ועוד.
גל-23001/7 01/07/1978 לשכת המנכ"ל – שטחים מוחזקים – התישבות סיכומי ישיבות ועדת המנכ"לים וועדת המשנה שלה בענינים שונים  ישיבות אצל מתאם הפעולות בשטחים והרשות לתכנון ופיתוח החקלאות  תזכירים  סקירת מחירי התוצרת החקלאית ואספקה ביהודה ושומרון בהשוואה לישראל וירדן התכתבות
גל-23568/3 25/07/1978 לשכת היועץ המשפטי – חוק חוזי ביטוח הצעת חוק הביטוח המוצעת ע"י צוות המשפטנים שנתמנה ע"י איגוד חברות הביטוח בישראל  תזכירים  חוות דעת מקצועיות; צו חוזי הביטוח  התכתבויות בנושא סיווג מוצרים ושירותים שונים לעניין חוק הביטוח; שאילתות לשר האוצר בנושא החוק לניירות ערך ועוד.
חצ-9336/5 01/09/1978 הסכם השלום ישראל-מצרים
פ-5841/23 01/09/1978 אישי – הסבר – בריסל
פ-5842/2 01/09/1978 [קטעי עיתונות]
חצ-8789/3 01/10/1978 ארגנטינה – יחסים מדיניים (טימרמן).
גל-22657/27 08/10/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – קיבוץ שדה יואב בתיק תכניות שרטוטים ואישורים של מרחב תכנון מקומי "שקמים" – שדה יואב.
ג-9617/35 21/10/1978 מסמכים שמורים – טיוטת חוזה השלום עם מצרים (כולל מפות  תיקוני ראש-הממשלה והנחיות שר המשפטים למשלחת) טיוטת חוזה השלום עם מצרים.
גל-2250/15 30/10/1978 מבנה תעשיה תקציב ופיתוח מבני תעשיה.
ג-9617/53 11/11/1978 מסמכים שמורים – חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים על נספחיו חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים על נספחיו.
פ-2480/48 17/11/1978 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע מונדשטיין בתיק מכתב מיהושע מונדשטיין אל מלאכי לגבי ספר שאיזכר במאמריו.
גל-4690/16 01/01/1979 פרוטוקולים מישיבות המועצות המקומיות – טירה פרוטוקולים מישיבות המועצות המקומיות – טירה ועוד.
גל-12857/5 07/01/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נוה צוף. הרחבת היישוב במסגרת עיבוי היישובים  פיתוח תשתיות פניות אל רה"מ בגין בנושא
א-4156/5 01/02/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – המו"מ על חוזה השלום החלטות ממשלה (מתוך פרוטוקולים של ישיבות ממשלה)  מכתבים מנשיא ארה"ב ג'ימי קרטר ושגריר ארה"ב בישראל סם לואיס לרה"מ מנחם בגין וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למו"מ על חוזה השלום (כולל התייחסות לוועידת קמפ-דייוויד).
גל-12857/1 01/04/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ישובי חבל עזה. פינוי פיתחת רפיח טיפול במפונים- התכתבויות עם לשכת רה"מ בגין
מפה-2612/1 01/06/1979 ישראל -אפיקים – גליון  4-IV מפה פיזית של אזור אפיקים והסביבה – דרומית ודרומית-מזרחית לים כנרת  כולל את דגניה א' וב'  אשדות-יעקב (מאוחד ואיחוד)  מנחמיה  גשר  שער הגולן  חמת-גדר  מבוא-חמה וכו'; שמורות טבע; סומן קו הפסקת האש עם ירדן. רשת ישראל. רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (U.T.M) אזור 36. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות וכו' .מקורות – מפוי 1:50000 מתצלומי-אויר 1966. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1968; תיקון פרטים חלקי ביולי 1978; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – יוני 1979
גל-12915/9 17/06/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – השתתפות בשמחה ובאבל. כרך ו' ברכות הזמנות לאירועים פרטיים
א-8195/12 01/07/1979 רה"מ מנחם בגין – [קשרים עם העיתונות] עלון חדשות של אחת משגרירות ישראל המכיל נאומים באנגלית של רה"מ מנחם בגין ושר החוץ משה דיין בנושאים מדיניים  תשובות בגין לשאלות עורך השבועון "יאנקי" בנוגע ליחסי ישראל-טורקיה ולשאלה מדינית של עיתון "במחנה"  חילופי מברקים פנימיים במשרד החוץ בנוגע לראיונות של בגין לעיתונות הזרה  חוברת באנגלית של רשימות העיתונים והפרסומים התקופתיים המופיעים בישראל  קטעי עיתונות אמריקאית בנושאים מדיניים הקשורים לישראל והמזרח התיכון ועוד. בתיק גם תכנית ביקור בישראל של וולטייר מונדייל  סגן נשיא ארה"ב  חוברת מטעם מחלקת ההסברה של ההסתדרות הציונית בשם :"The Palestinian Issue ? Just the Facts" (הסוגיה הפלסטינית – רק העובדות) וכן תצלום של העיתונאי יעקב אחימאיר.
פ-2108/7 11/09/1979 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לחיים בר-לב. מכתב שכתבה רחל ינאית בן-צבי בעת חוליה ובו דברים שביקשה שיינשאו בשמה באחד הכנסים של מפלגת ההסתדרות.
חצ-8389/9 01/10/1979 תורכיה – כללי.
פ-2108/20 16/11/1979 סיכום ישיבת מזכירות הממשלה. סיכום הישיבה בעניין הלוייתה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2108/9 17/11/1979 מברקים מ"יד יצחק בן-צבי" לגורמים שונים. מברקים על ידי "יד יצחק בן-צבי" בעקבות מותה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2108/27 18/11/1979 מודעת אבל בנושא סדרי הלוייתה של רחל ינאית בן-צבי מודעת אבל בנושא סדרי הלוייתה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2108/6 04/12/1979 פרוטוקול של ישיבת "הועד המנהל של יד יצחק בן-צבי". בפרוטורול דברים אודות האבל על מותה של רחל ינאית בן-צבי.
מפה-2694/1 01/01/1980 ישראל – ניצנה – גליון  17 מפה פיזית של אזור ניצנה והסביבה (מערבית לאזור שדה-בוקר) – חולות  גבעות  נחלים וכו'; כולל את חולות חלוצה  חולות עגור  שדמות נימנה  הר סדן  בארות משה ואהרן וכו'; כולל את הישובים קציעות  עזוז. רשת ישראל. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים. מקורות – 1:50000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1976; תיקון פרטים חלקי – 1980; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – 1980 למפה קיים צד נוסף (מפה 2694/2)
מפה-2693/2 01/01/1980 ישראל – שדה-בוקר – גליון  18   Israel – Sede Boqer – Sheet מפה פיזית של הישוב שדה-בוקר ומדרשת בן-גוריון והסביבה (מערבית לאזור דימונה) – הרים  גבעות  רמות  חולות וכו'; כולל את חולות חלוצה  הר צבוע  הרי חתירה  רמת בוקר  בקעת צין וכו'; כולל את רביבים  משאבי-שדה  ח. רחובות (בנגב)  עין-עבדת  חרבות עבדת וכו'. רשת ישראל (Israel Grid) .סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים. מקורות – 1:50000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1976; תיקון פרטים חלקי – 1979; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – 1980
מפה-2693/3 01/01/1980 ישראל – שדה-בוקר – גליון  18   Israel – Sede Boqer – Sheet מפה פיזית של הישוב שדה-בוקר ומדרשת בן-גוריון והסביבה (מערבית לאזור דימונה) – הרים  גבעות  רמות  חולות וכו'; כולל את חולות חלוצה  הר צבוע  הרי חתירה  רמת בוקר  בקעת צין וכו'; כולל את רביבים  משאבי-שדה  ח. רחובות (בנגב)  עין-עבדת  חרבות עבדת וכו'. רשת ישראל (Israel Grid). סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים. מקורות – 1:50000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1976; תיקון פרטים חלקי – 1979; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – 1980
חצ-8795/14 01/01/1980 אמריקה הלטינית – עניני פנים.
חצ-8795/17 01/01/1980 אמריקה הלטינית – קשרים עם מפלגות וארגונים.
פ-5840/6 01/01/1980 [תעשייה – ישראל והשוק האירופאי המשותף]
גל-3284/31 01/01/1980 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – טירה פרוטוקולים של הרשויות המקומיות טירה ועוד.
גל-12857/10 17/01/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מושב מתתיהו. מכתבים אל רה"מ בגין בדבר הקמת היישוב מתתיהו והסדרתו
גל-55253/9 20/01/1980 הצמדות שכר בשירות הציבורי תיק של נציבות שירות המדינה במשרד ראש הממשלה על הצמדות שכר בשירות הציבורי בישראל.
ג-9618/25 01/03/1980 מסמכים שמורים – חוות-דעת היועץ המשפטי לממשלה – חוות השקמים תיק מזכירות הממשלה שעניינו "חוות דעת היועמ"ש על חוות השקמים"
גל-12925/13 09/04/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות מנחם בגין. כרך ג' מכתבים לבגין מאזרחים ומחה"כ זלמן שובל. תכנית ביקורו של בגין במצרים ובארה"ב.
גל-12332/17 26/05/1980 מחוז הצפון – בינוי ומיפוי כרך ג' תיק של משרד החינוך בנוגע לבינוי ומיפוי במחוז צפון (כרך ג') המכיל תכניות להקמה  הרחבות ושיפוצים של מוסדות חינוך ועוד'.
חצ-8466/5 01/09/1980 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. מברקים  סקירות ודיווחים
חצ-8401/1 01/10/1980 תורכיה – תיק שנת אתאתורק.
חצ-8899/14 01/11/1980 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל.
פ-2108/32 09/11/1980 דברים לזכר רחל ינאית בן-צבי. דברים שנשאה אורנה פורת בערב לזכרה של רחל ינאית בן-צבי.
גל-21192/16 03/12/1980 מרכז הסרט – סרטי קסטל. המשך טיפול בהלוואה מקרן סיוע בנוגע לחברת 'קסטל תקשורת' – חברת הפקה – סקירה; מיזוג יצואנים – קסטל תקשורת וקסטל מפעלים – הצעה; מאזנים; מימון הפקת סרטים – קסטל תקשורת בע"מ – התכתבויות; הסכמים עם 'קסטל תקשורת'; מימון משלוחים עבור קסטל תקשורת; נתונים תקציביים על הפקות; הלוואות לטובת סרטים – התכתבויות; הצעה לקרן לקידום השיווק בחו"ל – הלוואות ל'קסטל תקשורת' בע"מ – נתונים כספיים ובדיקת מחזוריות; מכירת סרטים ביפן – התכתבות.
פ-2108/31 09/12/1980 אות השומר שניתן ליצחק בן-צבי אות השומר שניתן ליצחק בן-צבי.
גל-3028/17 01/01/1981 ועדת שרים לעניני ירושלים – מרכז ועדת השרים לעניני ירושלים
גל-6951/16 22/02/1981 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – תל-אביב פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – תל-אביב.
מפה-2686/3 01/01/1982 ישראל – פארן – גליון  24 מפה פיזית של אזור הישוב פארן והסביבה (צפונית-מזרחית לאזור יטבתה) – הערבה  צוקי חדוד  רכס מנוחה  מישור חיון; הרים  גבעות וכו'; כולל את ישוב יהל; סומן קו הפסקת האש 1967 עם ירדן . רשת ישראל. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים. מקורות – רוב השטח – 1:50000; השטחים בירדן – 1:100000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1963; תיקון פרטים חלקי – 1981; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל (Survey of Israel – 1982) מפה קיים צד נוסף (מפה 2686/6)
מפה-2689/3 01/01/1982 ישראל – עין-יהב – גליון  22 מפה פיזית של אזור עין-יהב (ישוב) והסביבה (צפונית לאזור פארן) – הערבה; הרים  גבעות ובקעות מערבית מהערבה; כולל את שלוחת צלמון  בקעת ארדון  רמות עמר  רמת צופר  הר מרביר  הר הדב וכו'; כולל את הישובים חצבה  מרכז-ספיר  צופר; סומן קו הפסקת האש 1967 עם ירדן. רשת ישראל. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים .מקורות – שטח ישראל – 1:50000; השטחים בירדן – 1:100000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1963; תיקון פרטים חלקי – 1982; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל (Survey of Israel) ב- 1982 למפה קיים צד נוסף (מפה 2689/6)
חצ-8807/19 01/01/1982 אורוגואי – קשרים עם אירגונים פלסטינאים
חצ-9346/15 01/01/1982 התכתבות בגין-ריגן
גל-17287/2 01/01/1982 הועדה לנכסי נפקדים
מפה-2745/1 01/03/1982 ישראל – מפה טופוקדסטרית  – גליון  135-170 מפה טופוקדסטרית של הגושים באזור רמת השרון  הרצליה  (החלקים המזרחיים)  הוד השרון וכו'; (מזרחית לאזור 130-170)  כולל את רמות-השבים  גבעת-חן וכו'; סומנו גבולות הגושים  המועצות המקומיות והאזוריות  המחוזות והנפות; מס' הגושים. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים של הכבישים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1969. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1980; תיקון פרטים חלקי נובמבר 1980; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1982.
מפה-2746/1 01/03/1982 ישראל – מפה טופוקדסטרית  – גליון  135-170 מפה טופוקדסטרית של הגושים באזור רמת השרון  הרצליה  (החלקים המזרחיים)  הוד השרון וכו'; (מזרחית לאזור 130-170)  כולל את רמות-השבים  גבעת-חן וכו'; סומנו גבולות הגושים  המועצות המקומיות והאזוריות  המחוזות והנפות; מס' הגושים. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים של הכבישים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1969. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1980; תיקון פרטים חלקי נובמבר 1980; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1982
מפה-2747/1 01/03/1982 ישראל – מפה טופוקדסטרית  – גליון  140-170 מפה טופוקדסטרית של הגושים באזור הוד-השרון (השכונות המזרחיות)  נוה-נאמן  נוה-ירק  אלישמע וכו'; (מזרחית לאזור 135-170)  כולל את גניעם  ירקונה  מגדיאל  שדה-חמד וכו'; סומנו גבולות הגושים  הישובים  המועצות המקומיות והאזוריות  עירית כפר-סבא; מס' הגושים. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים של הכבישים  מסילות ברזל וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1969. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1980; תיקון פרטים חלקי נובמבר 1980; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1982
מפה-2748/1 01/03/1982 ישראל – מפה טופוקדסטרית  – גליון  140-170 מפה טופוקדסטרית של הגושים באזור הוד-השרון (השכונות המזרחיות)  נוה-נאמן  נוה-ירק  אלישמע וכו'; (מזרחית לאזור 135-170)  כולל את גניעם  ירקונה  מגדיאל  שדה-חמד וכו'; סומנו גבולות הגושים  הישובים  המועצות המקומיות והאזוריות  עירית כפר-סבא; מס' הגושים. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים של הכבישים  מסילות ברזל וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1969. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1980; תיקון פרטים חלקי נובמבר 1980; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1982
א-4160/2 01/03/1982 ארצות הברית דיווחי השגרירות בוושינגטון לפני מלחמת של"ג. כולל רישום השיחות בין השליח הנשיאותי פיליפ חביב וסגנו מוריס דרייפר וראש הממשלה מנחם בגין עם שר החוץ יצחק שמיר ושר הביטחון אריק שרון ב-1 וב-8 במרס 1982.
א-4160/3 01/03/1982 ארצות הברית
א-4160/4 01/04/1982 ארצות הברית
א-4351/6 01/06/1982 רה"מ מנחם בגין – שיחות סיכומי שיחות ופגישות שונות של רה"מ ושל שרים בנוגע לשבויים ולחללים ישראלים ועם פיליפ חביב בנוגע למשא ומתן במזרח התיכון (המשך בתיק 7)
חצ-8931/24 01/06/1982 בריטניה – נספח מבצע של"ג.
א-4160/10 01/06/1982 ארה"ב הפעילות הדיפלומטית במהלך השבוע הראשון של מלחמת שלום הגליל. כולל דיווחים על פגישות ראש הממשלה בגין ושר החוץ שמיר עם פיליפ חביב השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית  חילופי איגרות בין ראש הממשלה בגין ונשיא ארצות הברית רונלד רייגן  פגישות השגריר משה ארנס עם מזכיר המדינה אלכסנדר הייג  סגן המזכיר לארי איגלברגר  מזכיר המדינה לשעבר הנרי קיסינג'ר  שגרירת ארצות הברית ג'ין קירקפטריק  וכן סנטורים וחברי קונגרס.
גל-12896/10 07/06/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית-הכנסת תפארת ישראל. בתיק פנייה של ועד בית הכנסת ללשכת ראש הממשלה בבקשת סיוע במימון שיפוץ בית הכנסת.
גל-41932/12 21/07/1982 הממונה על הכנסות המדינה – קרן השתלמות תיק של הממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר בנושא קרן השתלמות המכיל התכתבויות בנושא הפרשות לקרן השתלמות לסגל אקדמי ועוד'.
א-4351/7 01/08/1982 רה"מ מנחם בגין – שיחות (המשך מתיק 6) סיכומי שיחות ופגישות שונות של רה"מ ושל שרים לדוגמה: שיחות ופגישות עם דרייפר  משלחת המילטון  השליח המיוחד פיליפ חביב ושגריר ארה"ב סמואל לואיס (המשך בתיק 8)
חצ-6876/1 01/10/1982 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  תדרוכי מחמ"ד (מחלקת המדינה)  ראיונות וכו' (כולל רישום שיחת שה"ח עם ג'ורג' שולץ ב- 21.10.82)
ג-9619/30 01/12/1982 מסמכים שמורים – הסכם עם לבנון
חצ-8936/13 01/01/1983 ביקור שר החוץ – שמיר בגרמניה.
גל-15556/5 01/04/1983 תעוד בעל-פה – ראיונות – יצחק רבין א' (24.4.1983)
גל-15556/6 01/05/1983 תעוד בעל-פה – ראיונות – יצחק רבין ב' (20.5.1983)
גל-15556/7 01/05/1983 תעוד בעל-פה – ראיונות – יצחק רבין ג' (29.5.1983)
ג-8185/23 01/05/1983 אישור הסכם בין ישראל לבין לבנון
מפה-2698/1 01/07/1983 ישראל – נירים – גליון  13 מפה פיזית של אזור דרום רצועת עזה והאזור הסמוך לו ממזרח (מערבית לאזור באר-שבע) כולל את נירים  כסופים  עין-השלושה  ניר-עוז  ניר-יצחק  כפר-שלום; רפיח  ח'ן יוניס  קטיף  נצר-חזני  דיר אל-בלח  נצרים וכו'; סומן הגבול הבינלאומי עם מצרים ואבני-גבול. רשת ישראל. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים .מקורות – 1:50000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1963; תיקון פרטים חלקי – 1982; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – יוני 1983
גל-15556/9 01/07/1983 תעוד בעל-פה – ראיונות – יצחק רבין ה' (15.7.1983)
גל-15556/8 01/07/1983 תעוד בעל-פה – ראיונות – יצחק רבין ד' (1.7.1983)
מפה-2615/2 01/08/1983 ישראל – בקעות – גליון  6-III  IV המפה הפיזית של האיזור ישוב בקעות והסביבה – איזור בקעת הירדן והאזור ההררי הסמוך ממערב  כולל אל-בוקיעה  ג'בל טמון וכו'; כולל טובס  טמון  תיסיר  אלון-מורה  מחולה וכו'; סומן קו הפסקת האש עם ירדן בנהר הירדן רשת ישראל רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  איזור 36 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של הדרכים  סוגי הנטיעות וכו' מקורות – מפוי מקורב 1:50000 מתצלומי-אויר בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – 1975; תיקון פרטים חלקי 1983; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – אוגוסט 1983
חצ-6835/3 08/08/1983 לשכת המנכ"ל – ארה"ב – שיחות מדיניות בדרג בין-ממשלתי רישומי שיחות עם מדינאים ודיפלומטים אמריקאיים; דיווחים מנציגות; חילופי איגרות בין רה"מ ( מנחם בגין ) לנשיא ( רונלד רייגן )
חצ-10841/11 01/09/1983 וושינגטון – סנטור ג'ייקוב
פ-5841/20 01/11/1983 אישי – התכתבות
גל-69367/10 02/12/1983 ישראל בונה תיק של משרד הבינוי והשיכון על ספר "ישראל בונה" המכיל מאמרים בנושאים שונים כגון תוכניות הסיוע לדיור  פרוטוקולי ישיבות ועדת ההיגוי של מרכז הבניה הישראלי לספר "ישראל בונה 1985" בנוגע לעריכת הספר ועוד'. מטרת הספר להציג את עבודות ופעילויות משרד הבינוי והשיכון מאז שנת 1976.
מפה-1632/1 01/01/1984 רפיח גליון 13 – III-IV – מפת איזור רפיח – רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. מצויינים ישובים: רפיח (ורפיח המצרית)  ישובי פתחת שלום  מעבר הגבול עם מצרים ועוד. מצויינים נחלים  כבישים  הרים  שמורות טבע  מאגרי מים ועוד. רשת ישראל עובד ושורטט ע"י המרכז למפוי ישראל (אגף המדידות) – יולי 1961  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל (אגף המדידות) – ינואר 1984  עדכון פרטים חלקי – יולי 1984. רישום בעט על גבי המפה של סימוני הגבול בין ישראל למצרים. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. סימונן של נקודות אחדות לאורך הגבול הבינ"ל עם מצרים מצוי בתהליך של ישוב בין שתי המדינות. קווי גובה ברווח אנכי של 10 מ' בגליון 13-IV  קווי גובה ברווח אנכי של 20 מ' בגליון 13-III.
פ-3112/16 01/01/1984 יד יצחק בן-צבי. תדפיס מאמר שנכתב כתגובה על מאמר שכתבה פרופ' נדבה אודות משה מלל ואמוזג.
גל-59402/40 25/01/1984 כור תעשיות בתיק הסכם שכר קיבוצי שנחתם בין הנהלת וועד עובדי כור לבין ההסתדרות הכללית והארגון הארצי של פועלי החרושת.
גל-15556/10 01/02/1984 תעוד בעל-פה – ראיונות – יצחק רבין ו' (9.2.1984)
גל-14024/4 19/02/1984 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – נווה-יעקב ירושלים בתיק התכתבויות  תרשימים ותכניות לשיכון ציבורי בנווה יעקב.
ג-9621/5 01/08/1984 מסמכים שמורים – תכנית אב עציון – דו"ח ביניים תיק מזכירות הממשלה שעניינו "תכנית אב-ציון (תכנית מתאר להתיישבות באזור גוש עציון)"
גל-3096/8 17/09/1984 לשכת השר א.ח. שאקי – מיהו יהודי רשימות  קטעי עיתונות והתכתבויות בנושא תיקון חוק השבות וסוגיית מיהו יהודי.
גל-2630/9 31/10/1984 לשכת השר יוסף שפירא – חוף עזה – המועצה האזורית התכתבויות ורשימות בנושא פיתוח המועצה ויישוביה
גל-21134/11 01/01/1985 חקר שווקים – סחר חוץ – נספח מסחרי – פרגואי.
גל-14024/5 21/02/1985 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – נווה-יעקב ירושלים בתיק התכתבויות  תרשימים ותכניות לשיכון ציבורי בנווה יעקב.
מפה-2697/1 01/03/1985 ישראל – ערד – גליון  15-16   Israel – 'Arad – Sheet מפה פיזית של אזור העיר ערד והסביבה (צפונית לאזור דימונה) – הרים  בקעות וכו'; כולל את בקעת ערד  הרי יתיר  הרי ענים  רכס זהר  הר מצדה וכו'; כולל את הישובים א-זהריה  יטא  א-סמוע ( אשתמוע )  ח. תל מלחתה  עין-גדי  חרבת מצדה  עין-בוקק  חמי זהר וכו'; כולל את שמורת טבע עין-גדי; כולל את החלק הדרומי של ים המלח ושטח המוצף לפרקים; סומן קו הפסקת האש 1967 עם ירדן. רשת ישראל (Israel Grid) .סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים. מקורות – 1:50000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1976; תיקון פרטים חלקי – פברואר 1979; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1985
א-4379/2 01/04/1985 רה"מ פרס – ארה"ב התיק חסוי מטעמי ביטחון עלול לפגוע ביחסי ישראל -ארצות הברית  וביחסים עם מדינות אחרות במזרח התיכון. התיק ייבדק שנית בשנת 2035.
א-4379/3 01/04/1985 רה"מ פרס – ארה"ב התיק חסוי מטעמי ביטחון עלול לפגוע ביחסי ישראל -ארצות הברית  וביחסים עם מדינות אחרות במזרח התיכון. התיק ייבדק שנית בשנת 2035.
גל-22822/11 02/04/1985 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ירושלים נווה יעקב תכנית שיכונים ציבוריים  שכונת נוה יעקב  ירושלים-תכנית מספר 5/22/2  גושים 30643-30647. מצורף תשריט.
א-4379/9 01/05/1985 רה"מ פרס – ארה"ב התיק חסוי מטעמי ביטחון עלול לפגוע ביחסי ישראל -ארצות הברית  וביחסים עם מדינות אחרות במזרח התיכון. התיק ייבדק שנית בשנת 2035.
א-4379/4 01/05/1985 רה"מ פרס – ארה"ב התיק חסוי מטעמי ביטחון עלול לפגוע ביחסי ישראל -ארצות הברית  וביחסים עם מדינות אחרות במזרח התיכון. התיק ייבדק שנית בשנת 2035.
א-4380/3 01/07/1985 רה"מ פרס – ארה"ב
גל-54335/1 02/12/1985 רה ארגון ומחשוב שירות התעסוקה תיק של שירות התעסוקה על רה ארגון ומחשוב בשירות.
גל-15038/6 04/12/1985 תעשיות אבן וסיד התכתבות בין חטיבת הכימיה במשרד התמ"ס  מפעל המלט "נשר"  מרכז הקבלנים והבונים  המוסד המאוחד לענף הבנייה בנוגע לאספקת מלט לבהיה.
פ-5841/8 01/01/1986 ואטיקאן [ותיקן]
מפה-2693/1 01/03/1986 ישראל – דימונה – גליון 19-20 מפה פיזית של אזור העיר דימונה והסביבה (צפונית-מזרחית לאזור מצפה-רמון) – הרים  גבעות וכו'; כולל את רכס ירוחם  המכתש הגדול  המכתש הקטן  הרי אפעה  מישור רותם  הר צין  גבעת יועדן  הרי סדום  ערבת סדום וכו'; כולל את הישובים ירוחם  אורון  עדן  נאות הכיכר וכו'; המפעלים מפעל פוספטים אורון  מפעל פוספטים צין  מפעל פוספטים ערד  מפעל פריקלס  מפעלי ים המלח א' וב'; כולל את החלק הדרומי של ים המלח ושטחים מוצפים לפרקים; סומן קו הפסקת האש 1967 עם ירדן. רשת ישראל. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הדרכים וסוגי הנטיעות עבור תיירים .מקורות – שטח ישראל – 1:50000; השטחים בירדן – 1:100000. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1976; תיקון פרטים חלקי – נובמבר 1984; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – מרס 1986 למפה קיים צד נוסף (מפה 2693/4)
מפה-2682/1 01/03/1986 ירושלים מפה עירונית של העיר ירושלים והסביבה הקרובה; סומנו גבולות העיר סימנים טופוגרפיים  של הדרכים  סוגי הנטיעות וכו'. בגב המפה מצ"ב רשימות הרחובות  המוסדות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1975; תיקון פרטים חלקי – פברואר 1986; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל במרס 1986 למפה קיים צד נוסף (מפה 2682/2)
חצ-10839/12 01/06/1986 וושינגטון – סנאטור בושביץ
א-4396/7 20/06/1986 ראש הממשלה שמעון פרס  – או"ם המשך מתיק מס' 6 מברקי משרד החוץ
מפה-2728/1 01/10/1986 חולון  בת-ים  ראשון-לציון מפה עירונית של הערים בת-ים  חולון  ראשון-לציון והסביבה  כולל את אזור  בית-דגן  נחלת-יהודה וכו'; שטח ללא שפוט; סומנו גבולות הרשויות המקומיות והאזוריות. סימנים טופוגרפיים של הכבישים  מסילות ברזל  סוגי הנטיעות. בגב המפה מצ"ב רשימות הרחובות  המוסדות; שכונות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1979; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – ינואר 1986; תיקון פרטים חלקי – אוקטובר 1986 למפה קיים צד נוסף (מפה 2728/2)
מפה-2729/1 01/10/1986 חולון  בת-ים  ראשון-לציון מפה עירונית של הערים בת-ים  חולון  ראשון-לציון והסביבה  כולל את אזור  בית-דגן  נחלת-יהודה וכו'; שטח ללא שיפוט; סומנו גבולות הרשויות המקומיות והאזוריות. סימנים טופוגרפיים של הכבישים  מסילות ברזל וסוגי הנטיעות. בגב המפה מצ"ב רשימות הרחובות  המוסדות; שכונות. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – 1979; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – ינואר 1986; תיקון פרטים חלקי – אוקטובר 1986 למפה קיים צד נוסף (מפה 2729/2)
ג-9659/1 20/10/1986 סדר יום לישיבות הממשלה ה- 22 סדרי יום לישיבות ממשלה ה- 22.
א-5173/5 01/11/1986 יוסי בן-אהרון – ירושלים התכתבות  דו"חות ומפות בנוגע לישוב היהודי בעיר-העתיקה בירושלים שהוקם ע"י עטרת-כוהנים.
פ-5842/5 01/01/1987 [הונג קונג- כלכלה  ביקור ולדהיים בותיקן]
פ-3115/15 04/02/1987 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. עדות מאת פרנקו (?) אודות יעקב דה-האן  ראיון מאת שמעון רובינשטיין.
תת-29/17 01/03/1987 איגרות נשיא ארה"ב רונלד ריגן לרה"מ יצחק שמיר מ-29.3.88  23.3.87
גל-23802/13 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נעדרים ושבויים (שלום הגליל)
גל-23790/14 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ראש המטה כללי (רמטכ"ל)
גל-41885/17 01/11/1987 הצעות חוק פרטיות – חוק הגנת הריבונות תשמ"ח 1987 הוגש לכנסת ה- 11
ג-9659/2 15/11/1987 סדר יום לישיבות הממשלה ה- 22 סדרי יום לישיבות הממשלה ה- 22.
א-5152/7 01/12/1987 י. בן-אהרון – א. מקל – תיק תמר גולן התכתבות בלשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה על מכתבים ועצומות בנוגע למאסרם של פעילים פלסטינים ועיתונאים פלסטינים  מכתבים נגד מאסרו של מרדכי ואנונו  עצומות לשחרורו  התכתבות עם תמר גולן מנהלת המחלקה לזכויות אדם במשרד המשפטים מהתיק הוצאו מסמכים מסווגים למעטפה המוגבלים לעיון עפ"י סעיף 6 בתוספת הראשונה לתקנות העיון לבדיקה חוזרת ב2079
חצ-9315/8 01/01/1988 . ארב"ל – צל"א (הצלב האדום) – חטיפת מטוסים – יוניפ"ל יוניפ"ל
גל-23808/12 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תיק אישי – ראש-הממשלה יצחק שמיר
ג-9659/3 04/09/1988 סדר יום לישיבות הממשלה ה- 22 סדרי יום לישיבות הממשלה ה- 22.
ג-7386/5 01/01/1989 סגן השר בנימין נתניהו – כנסת.
ג-7334/7 01/04/1989 לשכת השר אהוד אולמרט – התכתבויות עם ישובים – שפרעם  תל-שבע התכתבויות עם אנשי ציבור מהיישובים תל שבע ושפרעם בנושא תקציבים  תכניות פיתוח  קיום בחירות מקומיות ועוד.
גל-54335/3 05/09/1989 רה ארגון ומחשוב שירות התעסוקה פרוטוקולים ישיבו שירות התעסוקה תקצוב ימי עבודה שיפורים בתפקוד לשכות תעסוקה; מחשוב הלשכות
ג-10449/5 28/12/1989 העברת מקרקעין בין המדינה לבין קק"ל (קרן קיימת לישראל) – קרקעות נצרת תיק מזכירות הממשלה שעניינו העברת קרקעות מהמדינה לקק"ל
ג-7385/7 01/03/1990 סגן השר בנימין נתניהו – הסברה – 2.
ג-9623/36 01/06/1990 מסמכים שמורים – מפות תכנית החירום לבניה לעולים תיק מזכירות הממשלה שעניינו אתרים לבניה לעולים חדשים
ג-7920/2 01/10/1990 י. בן אהרון  חומר נדב ענר – עיראק – פנים
גל-41930/2 03/02/1991 הממונה על הכנסות המדינה – מלחמת המפרץ התכתבויות  הנחיות וסיכומי דיונים בנושא הקלות במיסוי  פיצויים בעקבות נזקי מלחמה  סיוע לענפים שונים במשק  פעולות מטה החירום; סקר על השפעות המלחמה על התעשיה ועוד.
ג-10480/18 19/02/1991 חברת החשמל למחוז ירושלים תיק מזכירות הממשלה שעניינו צו להספקת חשמל למחוז ירושלים
גל-42836/54 01/10/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק הגנת ריבונות – תשנ"ב  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42836/39 01/10/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ומקום מושבה של הרשות) – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
ג-10440/25 01/10/1991 בג"צ – כפר השילוח תיק מזכירות הממשלה שעניינו בג"צ כפר השילוח
גל-42839/23 01/02/1992 הצעות חוק פרטיות –  חוק יסוד הכנסת (תיקון ביטול השבתון) – תשנ"ב  1991 הוגש לכנסת ה- 12
ג-13295/13 20/07/1992 השפה הערבית השפה הערבית כשפה רשמי במדינת ישראל הוראות החוק ושימושו בחוקי העזק בשילוט בג"צ נגד עיריית חיפה – אינטרס ציבורי מול שיקולים כלכליים ועוד שאילתות בנושא ודיונים
גל-69353/5 17/08/1992 שוק מישני סיכומי דיונים  סקירות והתכתבות בין אגף האכלוס במשרד השיכון  אגפי התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר ושר הכלכלה והתכנון שמעון שטרית בענייני שוק המשכנתאות.
ג-7962/7 23/09/1992 ברזיל. בתיק התכתבות של הגנז בברזיל עם הגנז הישראלי לגבי תכנית האירועים לשנת 1993.
ג-10443/9 20/11/1992 ערביי ישראל (כרך ב') תיק מזכירות הממשלה בנושא "ערביי ישראל"  – קידום ערבים נשים ודרוזים בשירות המדינה  פעילות הממשלה במגזר הערבי  ישיבת ועדת מנכ"לים לענייני ערבים  תקציבים לישובים הערביים ופיתוח תשתית תחבורתית  פיתוח היישובים הערביים והשכונות בערים המעורבות  תקציב הרשויות המקומיות במגזר הערבי ועוד
א-412/3 01/01/1993 חליפת אשגרים בין יצחק רבין לבין יאסר ערפאת האשגרים בענין הכרה הדדית ישראל-אש"פ (הארגון לשחרור פלסטין) בתיווך שר החוץ הנורבגי (הסכם אוסלו)
רש-1602/1 16/05/1993 משנה למנכ"ל (רודולוף כהן) – פרוייקט 500 התכתבות בנושאים: העסקת פועלים מובטלים  פרוייקט 500 עובדי הבטחת הכנסה
גל-41966/7 01/08/1993 לשכת השר – אגף התקציבים (כרך ז') סדר עדיפויות בתקציב המדינה לשנת 1994  דו"ח ביצוע החלטות ממשלה-תקציב 1993  הערכת המצב המקרו כלכלי  ביצוע תקציב 1992  עיקרי ההתפתחויות בשוק העבודה  רפורמה מוצעת במס הכנסה ועוד.
גל-17483/10 25/08/1993 לשכת השר – פסיקה בענין מגבלות בעת הבחירות עתירות לבג"צ 7012/93 – חבר הכנסת יעקב שמאי ואחרים נגד הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו ואחרים; בקשה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)  התשי"ט – 1957 – פסקי-דין והחלטות; בג"צ 869/92 – ניסים זווילי נגד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש-עשרה ועוד;
חצ-11195/7 01/11/1993 קשתו"מ – אורוגוואי- נספח לתיק קשרי והסכמי תרבות
חצ-11195/6 01/01/1994 קשתו"מ – אורוגוואי- קשרי והסכמי תרבות
גל-22110/31 02/01/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – רפי בר-לביא  – התאחדות יוצאי ועולי גרוזיה התכתבות בין מנכ"ל התאחדות יוצאי ועולי גרוזיה (גאורגיה) רפי בר-לביא ללשכת רה"מ יצחק רבין בנושאים הקשורים לגאורגיה  יהדות גאורגיה ועולי גאורגיה בישראל: בקשתו של בר-לביא להתמנות לקונסול כבוד של גאורגיה בישראל (על רקע ביקור נשיא גאורגיה אדוארד שוורדנדזה בישראל)  יוזמת ההתאחדות לשליחת משלחת לעזרה לפליטים בגאורגיה וענייני השירותים הדתיים לעולי גאורגיה.
גל-41966/9 10/04/1994 לשכת השר – אגף התקציבים (כרך ט') הכנת תקציב המדינה לשנת 1995-סדרי עדיפויות בתקציב המדינה לשנת 1995  הגרעון והמצרפים התקציביים לשנים 1995-1997  הצעת תקציב ערוץ 3 1994/5  סיכום פגישה אצל ראש הממשלה בנושא עודפי תקציב 1993 וביצוע תקציב 1994 ועוד.
גל-51340/18 01/06/1994 הצעות חוק – האזנת סתר בתיק – הצעת חוק האזנת סתר (תיקון)  התשנ"ה – 1995 (קריאה שניה ושלישית); דברי הסבר להצעת החוק (תיקון) עקב ריבוי מקרי האזנות סתר; הצעת החוק – האזנת סתר (תיקון – טלפון אלחוטי  החמרת העונש ומסירת מידע לציבור)  התשנ"ד – 1994;
ג-10441/24 01/12/1994 אפרתה תיק מזכירות הממשלה שעניינו הבנייה בגבעת הזית ביישוב אפרת
גל-55910/20 06/12/1994 קשרים עם ברזיל בתיק התכתבויות של משרד החינוך מול גורמים בברזיל לגבי קשרים  שיתופי פעולה וביקורי אישים מברזיל בארץ.
ג-10379/10 08/06/1995 לשכת הנציב גלנור – ועדת זמיר בית המשפט לעניינים מקומיים – נתונים סטטיסטיים; מינוי הוועדה ודרכי עבודתה יישום חוק העבירות המנהליות
חצ-11294/11 01/01/1996 קשתו"מ – אורוגוואי- הסכמי תרבות
חצ-11294/12 01/01/1996 קשתו"מ – אורוגוואי- קשרי תרבות
חצ-11294/13 01/01/1996 קשתו"מ – אורוגוואי- קשרי רפואה
גל-41125/10 01/01/1996 לשכת השר בני בגין – סל"ה (הסוכנות הישראלית לניצול החלל)
גל-56018/9 01/04/1996 אשכולות פיס לקידום המדע והטכנולוגיה בחטיבת הביניים תיק של משרד החינוך על פרויקט אשכולות פיס לקידום המדע והטכנולוגיה בחטיבת הביניים.
ג-9679/11 01/05/1996 ועדת שרים לענין מתן רשות לעיון בחומר ארכיוני מסווג
ג-9680/1 01/05/1996 ועדת שרים למתן רשות עיון בחומר ארכיוני מסווג
א-7979/10 24/06/1996 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – ממשלה הקמת משרד התשתיות הלאומיות ; העברת סמכויות שרים מינוי שר התשתיות הלאומיות כשר אחראי על חברות ממשלתיות מסוימות הודעה על מינוי סגן שר במשרד השיכון
ג-9647/1 09/07/1996 לשכת מזכיר הממשלה דני נווה – שיחה בין הנשיא קלינטון לבין ראש-הממשלה נתניהו  שיחה בין הנשיא קלינטון לבין ראש-הממשלה נתניהו
כ-1540/6 10/02/1997 ציון יום האישה הבינלאומי  – 1997    (9.3.97) תיק בנושא אירוע יום האישה הבינלאומי 9.3.97 לעובדות הכנסת. בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית לאירוע והצעות מחיר שונות.
גל-48352/3 16/03/1997 לשכת היועץ המשפטי – רכבת קלה – ירושלים – חוות דעת  ועדת חקיקה תיק של לשכת היועץ המשפטי במשרד האוצר על מכרז הרכבת הקלה בירושלים המכיל חוות דעת בנושא ועוד'.
גל-41969/8 04/05/1997 לשכת השר – ועדת טל – תקנות להנחות מס' לישובי קו העימות תיק של משרד האוצר על ועדת טל העוסקת בתקנות להנחות מס לישובי קו העימות.
חצ-11187/7 01/01/1998 קשתו"מ – בלגיה – הסכמי תרבות הצעה לשיתוף פעולה עם קהילה צרפתית בבלגיה
גל-56382/14 05/04/1998 חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בנושאים הנוגעים לעבודת הממשלה. חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בנושאים הנוגעים לעבודת הממשלה ובהם: מינוי בכירים  סגני שרים  משרות החייבות במכרז  ייצוג נשים  שימושים פוליטיים מפלגתיים בניירות רשמיים  הליכים פליליים ועוד
גל-48352/2 06/09/1998 לשכת היועץ המשפטי – רכבת קלה – ירושלים – חוות דעת  ועדת חקיקה תיק של לשכת היועץ המשפטי במשרד האוצר על פרויקט הרכבת הקלה בירושלים המכיל את תקנות חובת המכרזים  ייעוץ בנוגע לנגישות לבעלי מוגבלויות  סיכומי פגישה של וועדת-משנה של ועדת המכרזים לחקיקה תקינה ורגולציה  היבטים חקיקתיים של הפרויקט  חוות דעת עוד'.
רש-3207/8 01/01/1999 גיבור סברינה-גרבי מכנס גיבור סברינה-גרבי מכנס. מונופול
ג-13371/2 10/05/1999 נכסי קורבנות השואה חוזרים ומידע לנציגי ארגונים בנושא נכסי ניצולי שואה והסדר עם בנקים שוויצריים בעניין.
ג-9576/11 09/08/1999 לשכת השר מלכיאור – Birthright נייר עמדה בנושא פרויקט "Birthright" (זכות מולדת) לחיזוק הזיקה היהודית והציונית של יהדות התפוצות וחיזוק הקשר שלהן למדינת ישראל  הסכמים עם הסוכנות היהודית והממשלה  התכתבות בנושא הקמת מסגרת משפטית לפרויקט.
גל-48352/4 22/08/1999 לשכת היועץ המשפטי – רכבת קלה – ירושלים – חוות דעת  ועדת חקיקה תיק של לשכת היועץ המשפטי במשרד האוצר על מכרז הרכבת הקלה בירושלים המכיל סיכום פגישה של וועדת-משנה של ועדת המכרזים לחקיקה תקינה ורגולציה  סוגיית האכיפה ברכבת הקלה  שלבי המכרז ועוד'.
פ-3187/18 07/12/1999 מועצה בינלאומית של נשים – ICW – הקהילה הבהאית . חילופי מכתבים בין פנינה הרצוג  נשיאת מועצת ארגוני הנשים הבינלאומית לקהילה הבהאית הבין-לאומית היושבת בחיפה;
חצ-10947/29 01/02/2000 אגף קשתו"ם – בלגיה פרסים בינלאומיים התכתבות
חצ-10947/30 08/02/2000 אגף קשתו"ם – בלגיה הסכמי תרבות הסכם שיתוף פעולה בין ישראל לבין בלגיה
חצ-10947/26 27/02/2000 אגף קשתו"ם – בלגיה קשרי והסכמי מדע התכתבות עם אוניברסיטת תל אביב  משרד המדע התרבות והספורט
חצ-10947/39 01/07/2000 אגף קשתו"ם – בלגיה כנסים להשכלה גבוהה התכתבות של אוניברסיטת תל אביב בנוגע להסכם תרבות
חצ-10947/36 02/08/2000 אגף קשתו"ם – בלגיה תאטרון מסמך אחד
גל-63487/6 01/01/2001 ביקורת מועצה מקומית אלקנה תיק של משרד הפנים המכיל דוח ביקורת פנימית משנת 2001 על כוח האדם והמועצה הדתית במועצה המקומית אלקנה
ג-10853/2 01/02/2001 פרוטוקול מספר 2 מישיבת הועדה בתאריך 20.2.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/3 01/02/2001 פרוטוקול מספר 3 מישיבת הועדה בתאריך 21.2.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/4 01/02/2001 פרוטוקול מספר 4 מישיבת הועדה בתאריך 22.2.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-50216/11 01/03/2001 השר אליעזר זנדברג – פרוייקטים מים 2 התכתבות בנושא הקמת מתקן להתפלת מים במתחם תחנת הכח אשקוגן באשדוד  מסגרת לפיתוח משק המים בעשור הקרוב  הצעה לאמצעים לצמצום הביקוש למים במגזר העירוני ובמגזר הכפרי-התיישבות מתוכננת ועוד
ג-10853/9 01/03/2001 פרוטוקול מספר 9 מישיבת הועדה בתאריך 20.3.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-48352/6 10/05/2001 לשכת היועץ המשפטי – רכבת קלה – ירושלים – חוות דעת  ועדת חקיקה תיק של לשכת היועץ המשפטי במשרד האוצר על מכרז הרכבת הקלה בירושלים המכיל סיכום ישיבה בקשר עם הסדרת החקיקה בתחום התעבורה  סיכום פגישה של וועדת-משנה של ועדת המכרזים לחקיקה תקינה ורגולציה  אכיפת תשלומים ועוד'.
ג-10853/12 01/06/2001 פרוטוקול מספר 11 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 4.6.2001 (המשך בתיק מספר 13) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/17 01/06/2001 פרוטוקול מספר 14 מישיבת הועדה בתאריך 7.6.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/4 01/06/2001 פרוטוקול מספר 19 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 18.6.2001 (המשך מתיק מספר 3) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/5 01/07/2001 פרוטוקול מספר 31 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 23.7.2001 (המשך בתיק מספר 6) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/2 01/08/2001 פרוטוקול מספר 39 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 28.8.2001 (המשך בתיק מספר 3) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-58722/33 01/09/2001 המכון הלאומי לחקר בנייה משרד הבינוי והשיכון משרד הפנים – המלצות למיסוד הליכי בדיקה ואישור של שיטות בנייה חדשות- דו"ח הוועדה דוח ועדה למיסוד הליכי בדיקה ואישור של שיטות בנייה
ג-10856/7 01/09/2001 פרוטוקול מספר 41 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 4.9.2001 (המשך מתיק מספר 6) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/16 01/10/2001 פרוטוקול מספר 48 מישיבת הועדה בתאריך 18.10.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/2 01/11/2001 פרוטוקול מספר 52 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 19.11.2001 (המשך בתיק מספר 3) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/6 01/11/2001 פרוטוקול מספר 54 מישיבת הועדה בתאריך 22.11.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/16 01/01/2002 פרוטוקול מספר 62 מישיבת הועדה בתאריך 14.1.2002 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/17 01/01/2002 פרוטוקול מספר 63 מישיבת הועדה בתאריך 15.1.2002 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-17924/11 30/09/2003 התחדשות עירונית בינוי פינוי הצעות להחלטה בנושא פינוי בינוי ופרוייקטים של התחדשות עירונית.
גל-54235/4 26/10/2003 דוח ביקורת באיגוד ערים ת"א יפו חולון תתי מטבחיים דו"ח ביקורת באיגוד ערים אזור תל אביב-יפו-חולון (בתי מטבחיים) לשנת 2003 מטעם האגף לביקורת ברשויות מקומיות של משרד הפנים.
גל-66421/1 02/02/2004 המקומות הקדושים ניהול המקומות הקדושים התכתבויות  דיונים ומצגות בנוגע לניהול סדרי הבטיחות האבטחה והסדר הציבורי במתחם מירון התרעות ומכתבים של משרד התיירות מפני סכנת ביטול הילולת מירון מפאת היעדר תקציב ניהול כספי הצדקה באתרים שונים דוחות תקציב וניהול אחזקתי שוטף באתרים
גל-67011/9 03/03/2004 וועדות סל"ה-סוכנות החלל הישראלית הצעה לפרויקט שיגור פיקו-לוויין בשיתוף עם תלמידי ביה"ס להנדסאים ע"ש יוסף ורבקה מיירהוף ברמת אביב; מסמך בנושא השתתפות ישראל בשיגור לווין הודי לירח.
ג-17913/3 05/08/2004 ועדת חסמים – ועדה בין משרדית להסרת חסמים הועדה הבינמשרדית להסרת חסמים – דו"ח פעילות מסכם לשנים 2001 – 2005
גל-68785/10 11/10/2004 פרסים מורים תוכניות טקסים למחנכים למופת מטעם משרד החינוך (כולל קורות חיים של הזוכים ודברי ברכות)  בעתקי מכתבים ממנכ"לי משרד החינוך רונית תירוש ושמואל אבואב (בזה אחר זה) למנהלים  מורים ותלמידים שזכו בפרסי הצטיינות שונים מטעם המשרד  התכתבות בין שרת החינוך יולי תמיר  סמנכ"לית המשרד וראשת המינהל הפדגוגי לאה רוזנברג וגורמים נוספים בנוגע להענקת הפרסים  בחירת המועמדים ודחיות מועמדים אחרים לפרסים (כולל התכתבות עם מועמד שמוחה על כך שלא קיבל את הפרס) ועוד.
רש-2393/6 01/08/2005 מהדורות חדשות : 7:00  12:00  19:00  24:00 תדפיס ידיעות מחדר החדשות בנושא פינוי גוש קטיף
גל-63211/9 01/05/2006 מועצת הסרטים+מועצת הקולנוע מימון וסיוע בתחום הסרטים+ והקולנוע
כ-1334/76 12/03/2007 חוק תקופת צינון למשרתים בכוחות הביטחון (תיקוני חקיקה)  התשס"ז-2007 התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התשס"ז (12 במרס 2007)
גל-55179/1 01/04/2007 משרד השיכון תכניות משרד השיכון  משרד החקלאות ומשרד ראש הממשלה בנוגע להתיישבות הבדואית בנגב ולהשגת דיור זמין וסביר.
ג-14748/34 01/01/2008 סלומינסקי ניסן ח"כ מכתב של חבר הכנסת סלומינסקי בעניין בחירות למועצת הרבנות הראשית
ג-17719/8 28/07/2009 ארכיון גבעת התחמושת התכתבות בין דניאל חנוך  מנהל מרכז 'כבוד והוקרה ללוחם היהודי' לבין גנז המדינה  יהושע פרוינדליך בבקשה לסריקת חומרים בנושא חיילים יהודים במלחמת העולם השנייה מארכיון צה"ל.
פ-2917/10 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים מלאכי אל שונים 
פ-2917/11 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים שונים אל מלאכי 
פ-2917/3 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים  מכתב הסטורי של הרב שמואל סלאנט / פנחס גרייבסקי
פ-2917/5 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב שמואל טראכטמן 
פ-2917/7 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר
פ-2917/9 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים אל מלאכי 
פ-2917/12 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התכתבויות משפחתיות וחברים 
פ-2917/13 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים לא מזוהים או חלקיים 
פ-2917/14 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שונים אל שונים
פ-2917/15 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שונים אל שונים 
פ-2917/16 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2917/17 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2917/18 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומר למבוא 
פ-2917/19 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2917/20 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוגמאות למבוא 
פ-2917/21 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. בן פורת (בנו של רפאלי שמואל)
פ-2917/22 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – למבוא 
פ-2917/23 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ארגונים גופים ומערכות כתבי עת
פ-2917/24 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רשימת מכתבי מלאכי אל שונים 1948-1979 
פ-2917/25 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זיהוי שמות בדויים בספרות העברית בא"י בשלהי המאה י"ט  תדפיס ישראל פריידין "קריית ספר" תשל"ח כרך נ"ג
פ-2917/27 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיה גרייבסקי  טיוטת גלויה אליה ממלאכי
פ-2917/28 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים למלאכי [תיק ללא שם]
פ-2917/31 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם אוסישקין  מכתב אל קמרובסקי  (לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה)
פ-2917/33 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבי עמרם בלוי  רבי עמרם בלוי ושחרור החלקה שלו בנבי סמואל
פ-2917/37 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הדואר 
פ-2917/38 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מבנה ארכיון מלאכי לקראת הכנת החוברת  מכתבים וחומרי מחקר 
פ-2917/8 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מלאכי אל שונים 
פ-2917/6 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים שונים אל מלאכי 
פ-2917/4 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תיק דוגמאות לכתיבת המבוא לדוח 
פ-2917/2 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב לרב שמואל שיינפלד החתום ע"י "מזרחי"