מאי 2020

.1 | 2424 תיקים - 238,926 עמודים - 20 למאי 2020

מזהה פיזי תאריך שם התיק +קישור תיאור
ג-3823/4 1/1/1949 קטעי עתונות – ישראל והעולם החיצוני – ארצות מזרח אירופה: רוסיה הסובייטית (כרך ב')
גל-22883/3 10/7/1966 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – 732 – שינוי לתכנית 419 מירון התכתבויות  מסמכים ומפות הקשורים בתכנית 732 במירון. גוש: 13688; ח': 74  79
חצ-4575/40 1/1/1970 דרום מערב אפריקה (נמיביה) – גולים מדיניים ותנועות מחתרת.
חצ-3765/12 10/1/1956 חרם ערבי.
חצ-3777/1 1/1/1963 חומר של עזרא דנין (תזכירים  דברי דפוס  צילומים מתוך ספרים)
חצ-8828/11 4/1/1984 אל-סלבדור – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8828/12 4/1/1984 אל סלבדור – קשרים עם ארגונים פלשתינאים.
חצ-8828/22 4/1/1984 סן-סלבדור – מחתרות וגולים מדיניים
א-7936/6 6/23/1961 ועדות שביתת הנשק – מגעים עם מדינות ערב (מחבלים  פליטים כללי)  (המשך מתיק 5) פרוטוקולי ישיבות  דו"חות ומברקים בנוגע לפליטים  פירוק הנשק בין ישראל למדינות ערב  פעולות החרם הערבי בצרפת  ועדת ראשי ממשלות ערב ועוד.
חצ-3550/28 1/1/1964 יוגוסלביה – פנים והבלתי מזדהות כולל קשרי יוגוסלביה – מצרים
חצ-3550/30 1/1/1964 יוגוסלביה – הסברה ובקשת מידע
חצ-3550/39 1/1/1964 יוגוסלביה – ביקורי ישראלים
חצ-4555/23 1/1/1970 אנגולה – תנועת המחתרת של אנגולה. בתיק גם חוברות תעמולה של המורדים בפורטוגל
חצ-3512/13 1/1/1964 אינדונזיה – סקירה.
חצ-3749/4 7/1/1951 מדיניות המעצמות במזרח התיכון.
חצ-8359/5 12/1/1980 מסגד חסן-בק.
חצ-3553/22 1/1/1964 ישראל- חקירת מסתננים
חצ-3751/6 2/1/1957 קומוניסטים – "אגודה לאיחוד ושלום".
חצ-8366/3 1/1/1982 לבנון – ההסכם בין ממשלת ישראל וממשלת לבנון.
חצ-8366/4 6/1/1983 לבנון – ההסכם בין ממשלת ישראל וממשלת לבנון.
גל-46058/1 4/10/1994 מחוז מרכז: פרוגרמות – פרוגרמה 1995 פרוגרמת פינויים לשנת 1995 – עקרונות והצעה; נתונים של משרד הבינוי והשיכון  מחוז המרכז – טבלת פינויים – מינהל מקרקעי ישראל לפי איזורים; תקציב הארצי לפינויים לשנת 1995 ואתרי פינויים – התכתבות; ריכוז האתרים המותנים בפינויים לפי קטגוריות; פרוגרמת מוסדות ציבור לשנת 1995 – התכתבות ותכנית עבודה לפי סעיפים ומחוזות – הצעה ראשונית לדיון; תכנית עבודה לערבים ותכנית המשכית – מחוז המרכז לשנת 1995; הצעת פרוגרמה למוסדות ציבור לשנת 1995 בנתניה  אשדוד  אור יהודה ;
גל-46058/2 4/13/1994 מחוז מרכז: פרוגרמות – פרוגרמה 1995 בתיק – הצעת פרוגרמה מאת משרד הבינוי והשיכון פיתוח משלים לשנת 1995 – נתונים (שם היישוב  צרכים  פרוגרמה ופירוט העבודה); עקרונות להכנת פרוגרמה לפיתוח משלים; הצעה לפרוגרמה למוסדות ציבור  דת ופיתוח משלים לשנת 1995; הצעת תכנית עבודה – בנייה במחוז המרכז; תכנית עבודה לערבים – מחוז המרכז; הצעת פרוגרמה – פיתוח כללי והשלמות פיתוח למוסדות ציבור בכפרים הערבים – 1995; עקרונות להכנת הפרוגרמה במגזר הערבי; התכתבות בנושא פרוגרמה 1995 – שיקום שכונות במחוז המרכז (רישום השכונות); פיתוח במימון רשויות מקומיות והשלמות לבניית שנים קודמות – נתונים; נתונים על תקציב פיתוח כללי לשנת 1995; סקירת איכלוס והמלצה לפיתרון מצוקת הדיור לשנת 1995;
גל-46058/4 1/16/1996 מחוז מרכז: פרוגרמות – פרוגרמה 1996 תכניות עבודה של משרד הבינוי והשיכון לשנים 1995-1996; דו"חות בקרה חצי-שנתיים מחוז המרכז לשנת 1996; תיאור פרוגרמות שכונות ותיקות  פרוגרמת מוסדות ציבור וכן למוסדות ציבור במגזר הערבי; הצעה לתכנית עבודה – הצעת המחוז – טיוטה; הצעת פרוגרמת קרקעות לתכנון לשנת 1996; פרוגרמה למגורים  פיתוח לבנייה חדשה; הצעת פרוגרמה לפיתוח משלים לשנת 1996; הצעת חלוקת תקציב לטובת חיזוק שכונות במחוז המרכז – טבלת נתונים; הצעה לפרוגרמת פינויים. השתתפות משרד השיכון במימון מוסדות ציבור; פרוגרמה לשכונות ותיקות  פרוגרמה ליישובים הערבים  פרוגרמת שיווק – בנה-ביתך.
חצ-8412/11 1/1/1971 פליטים.
חצ-8413/2 1/1/1980 בסאם שקעה.
חצ-4551/2 2/1/1970 ארצות-הברית – עליה
גל-46058/9 1/7/1990 מחוז מרכז: פרוגרמות – פרוגרמה לפי ישובים תיק של משרד הבינוי והשיכון – בתיק – תכניות פרוגרמה הנוגעות לפתח תקוה  צופים  קרית ספר  קרני שומרון  קדימה  כפר גבריאל  ראשון לציון התכתבויות הנוגעות להצעות ותכניות לפרוגרמה הכוללים מעונות יום  מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים  תחנות בריאות לאם ולילד מוסדות דת – מקוואות ובתי כנסת; עדכוני פרוגרמות – שטחים ציבוריים ומוסדות ציבור לפי גודל ממוצע של משפחה – נתונים; פרוגרמה לשכונה מערבית דרומית ביישוב קדימה ביוזמת משרד הבינוי והשיכון והחלטות הוועדה; נתוני רקע לשטחים ציבוריים  מוסדות בריאת ומוסדות דת; סקירה – תדריך תכנון ביישוב קדימה; רשימת מוסדות חינוך חובה לבנייה עבור עולים; סיכומי ישיבות; החלטות הוועדה הבין-משרדית לגבי הפרוגרמה בקדימה – פירוט הפרוגרמה; התפלגות הבנייה למגורים; רשימת מוסדות חינוך חובה לבנייה לעולים.
גל-46060/3 6/1/1989 מחוז מרכז: פרוגרמות – אריאל התכתבויות בנוגע להצעה ואישור פרוגרמה לעיר אריאל; בתיק – תדריך תכנון באריאל – סקירה; טבלת נתוני שטחים באריאל; סיכום דיון וסיור הנהלת מחוז ירושלים באריאל בנושא העברת מוסדות ציבור למחוז המרכז; פרוגרמות לאולמות ספורט  בתי כנסת ומוסדות חינוך; הקצאת אשקוביות למוסדות ציבור באריאל; שיפור התאורה באולמות הספורט באריאל – בקשה לסיוע תקציבי; פירוט עבודות קבלניות חשבוניות והזמנות; תאורה למגרש כדורגל באריאל – אישור תכנית; הקצאת אשקוביות באריאל לטובת מוסדות דת ומוסדות ציבור;  מגורים לבנות שירות לאומי – 1990 – תש"ן – התכתבות; סיכום ישיבת הוועדה הבין-משרדית למתנ"סים – פרוגרמה מאושרת;
תת-59/13 7/19/1931 Report – Jewish Agriculture  Industry and Handicrafts  and Labour דו"ח סטטיסטי של הסוכנות היהודית בנוגע לחקלאות יהודית  תעשייה  מלאכת יד וכוח העבודה בארץ ישראל.
ג-2216/2 10/1/1950 ההנהלה – ממשל צבאי
גל-61313/8 9/14/1968 תקציב (כללי) עזה תקציב (כללי) עזה.
גל-61310/7 4/1/1986 ישיבות קמטי"ם (בנושא ערבים)
גל-3941/12 1/28/1963 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הצפון – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות 135 – 146 של הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים – מחוז הצפון
גל-3941/13 1/6/1964 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הצפון – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות 146 – 159 של הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים – מחוז הצפון.
פ-2821/19 1/1/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין עפרה אליגון התכתבות וכתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב" אודות ינינה קובליק  פולניה נוצריה שהצילה ילדים יהודים בזמן מלחמת העלם השנייה. בתיק גם מברק תנחומים על מות בעלה של עפרה אליגון (אליעזר אליגון).
גל-3946/3 8/18/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הגליל – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות 1 –  23 של הוועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים – מחוז הגליל.
חצ-4608/1 10/1/1969 ברית המועצות – עליה התכתבות  דוחות  סיכומי החלטות (גם החלטת הכנסת מנובמבר 1969). פניית הכנסת לפרלמנטים באירופה  מברקים  פניה לארגונים יהודיים. בתיק התייחסות מיוחדת ליהודי גרוזיה ("מכתב יהודי גרוזיה"). כרך א'.
חצ-4608/2 8/1/1969 ברית המועצות – עליה התכתבות  דוחות  סיכומי החלטות (גם החלטת הכנסת מנובמבר 1969). פניית הכנסת לפרלמנטים באירופה  מברקים  פניה לארגונים יהודיים. בתיק התייחסות מיוחדת ליהודי גרוזיה ("מכתב יהודי גרוזיה"). כרך ב'.
חצ-4608/3 11/1/1969 ברית המועצות – עליה התכתבות  דוחות  סיכומי החלטות (גם החלטת הכנסת מנובמבר 1969). פניית הכנסת לפרלמנטים באירופה  מברקים  פניה לארגונים יהודיים. בתיק התייחסות מיוחדת ליהודי גרוזיה ("מכתב יהודי גרוזיה"). כרך ג'.
חצ-4608/4 1/1/1969 ברית המועצות – עליה התכתבות  דוחות  סיכומי החלטות (גם החלטת הכנסת מנובמבר 1969). פניית הכנסת לפרלמנטים באירופה  מברקים  פניה לארגונים יהודיים. בתיק התייחסות מיוחדת ליהודי גרוזיה ("מכתב יהודי גרוזיה"). כרך ד'.
ג-2714/13 10/30/1949 אגף התכנון – איתור התעשיה באזור רמלה-לוד התכתבות בעניין איתור שטחים לתעשייה.
ג-2227/2 1/30/1958 היועץ המשפטי – פסקי דין פסקי דין בנושאי תעבורה  פיצויי נזיקין  רישוי עסקים ועוד  חוקי עזר  קטעי עתונות ועוד.
גל-47635/3 1/1/1980 בניה עירונית מחוז ירושלים – רמות – תוכניות בנין שרטוטים של פרטי בניין בפרוייקט של משרד הבינוי והשיכון בשכונת רמות בירושלים. נוצרו על ידי משרד אדריכלים יסקי ושות'
ג-9516/74 6/24/1996 ארכיון קרני-שומרון דו"ח ביקורת רשומות במועצה המקומית בקרני שומרון.
ג-9517/1 12/1/1993 חומר ערבי נטוש
גל-3985/23 10/26/1964 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – נוף הגליל (פרקים לאומיים) – שונות – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מהועדה המקומית לבנין ותכנון ערים לפארקים הלאומיים במחוז הצפון -"נוף הגליל":  תקציב הוועדה  דו"חות שנכתבו על ידי חיים-ויטו וולטירא בנושא הכפר פקיעין ובית הכנסת ביפיע ועוד.
פ-2822/3 1/1/1950 ארגון השומר טיוטות מאמרים שנכתבו לספר "השומר" (יצחק בן-צבי (עורך עם אחרים)  ספר השומר  תל אביב: הוצאת דביר  תשי"ז-1957.)  מאת מרדכי יגאל  משה לויט  משה אליוביץ  יוסף מלמוד  זהבה פרוס  ב' ביכמן ועוד.
תת-59/16 7/1/1942 [אמינה בדר מוצטפה אל-חאלדי] העתק נאמן מחוזה הקדשת נכסיה של אמינה בדר מוצטפה אל-חאלדי בירושלים להקמת בית חולים ומרפאה למוסלמים 07/07/1942
חצ-9774/19 4/1/1986 סן-סלבדור – מחתרת וגולים מדיניים
ג-9515/60 4/3/1988 ארכיון מיתר בתיק התכתבויות בנוגע לארכיון במועצה המקומית "מיתר"
פ-2821/26 1/1/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משה אורבך  מנהל המחלקה להנצחת החייל התכתבות אודות הענקת אותות ההגנה  משתתפים בטקס ועוד. בתיק גם דברים לזכר משה אורבך מאת רחל ינאית בן-צבי.
חצ-6915/7 3/1/1979 השר משה דיין שה"ח – אישי המשך מתיק מס' 6 – המו"מ המדיני עם מצרים – מברקים ממשרד החוץ לנציגויות בחו"ל ומהנציגויות למשרד  פרוטוקול ישיבת שר החוץ עם מנהלי מחלקות  סיכום שיחת שר החוץ עם חברי פרלמנט הולנדים  פגישת שר החוץ עם מערכת עיתון "הארץ" ועוד (המשך בתיק מס' 8).
מ-4068/1 12/1/1945 Police and Prisons  Importer's Building  Tel Aviv Correspondence and sketches on rental for accommodating police and other government departments; sabotage repair of it and other government buildings in Tel Aviv
מ-4068/4 7/1/1930 Police and Prisons . British Police  Mt. Scopus  Jerusalem (Correspondence and sketches on construction and maintenance of camp and training school; Finn Estate 11/1927 – 3/1948 (7 vols.  vol. C
חצ-4833/2 1/1/1972 חוף-השנהב – מומחים (כרך ב')
מ-4068/10 8/1/1944 Police and Prisons Police Mobile Force at British Police Camps  Mt. Scopus  Jerusalem Correspondence on construction  maintenance  and accommodation
סל-8164/1 1/1/1948 הר כנען סרט מספר 17 ספר מספר 10 עד ספר מספר 12
סל-8165/1 1/1/1948 הר כנען סרט מספר 18 ספר מספר 13 עד ספר מספר 15
סל-8166/1 1/1/1948 הר כנען סרט מספר 19 ספר מספר 15 עד ספר מספר 18
סל-7879/1 1/1/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 120 התחלת גוש מספר 13947 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13957 סוף חלקה מספר 29
חצ-4395/14 7/1/1971 אינדונזיה.
גל-17271/16 3/17/1969 החברה הממשלתית לתיירות – מלון קליה. החברה הממשלתית לתיירות – מלון קליה  מסמכי חברות בהקמה. מסמכי ייסוד החברה. מסמכים של חברות בהקמה נוספות.
גל-21280/18 7/1/1956 חקיקה ראשית – חוק לתיקון פקודת המועצה המשפטית פרוטוקולים
חצ-2873/14 2/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – דו"חות על פעולות מומחי הנח"ל בחוף השנהב. כרך ב'
חצ-2873/15 9/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – דו"חות על פעולות מומחי הנח"ל בחוף השנהב. כרך ג'
גל-21985/46 1/1/1964 חקיקה ראשית – חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (עבירות כלפי המוסר) הצעות חוק חבר-כנסת י. גרוס (ר"ג)
פ-4102/3 11/15/1992 חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יבוא בשר קפוא (יבוא בשר כשר) (המשך מתיק מס' 2) התכתבות בין שר האנרגיה והתשתית אמנון רובינשטיין  שר המשפטים דוד ליבאי  לשכת היועץ המשפטי לממשלה וגורמים נוספים בנוגע להצעות לתיקון חוק יסוד חופש העיסוק ולחקיקת חוק יבוא בשר קפוא (הגבלת היבוא לבשר כשר) הסותר את חוק חופש העיסוק בנוסחו המקורי; התכתבויות  טיוטות  סיכומי דיונים וחוות דעת בנושא הליכי חקיקת חוק יסוד "זכויות היסוד של האדם"  תחולה רטרואקטיבית של חוק יסוד "חופש העיסוק" ועוד (המשך בתיק מס' 4).
פ-4102/4 4/15/1992 חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יבוא בשר קפוא (יבוא בשר כשר) (המשך בתיק מס' 3) קטעי עיתונות ומאמרים בנוגע להצעות לתיקון חוק יסוד חופש העיסוק ולחקיקת חוק יבוא בשר קפוא (הגבלת היבוא לבשר כשר בלבד) הסותר את חוק חופש העיסוק בנוסחו המקורי ובנושאים משפטיים נוספים  מסמכי רקע באנגלית ובעברית של חקיקה ומאמרים בתחום זכויות האדם (טבלה משווה של מסמכי זכויות האדם מרחבי העולם  תרגום האמנה האירופית על זכויות האדם  מגילת זכויות האדם של קנדה) ועוד. בתיק חוברת המציגה את עמדת ש"ס בעניין הצעת חוק יסוד זכויות האדם וכן מסמכים משפטיים ממשפט בתחום כלכלי הקשור לחוק חופש העיסוק (מדינת ישראל נגד גבעת ח"ן – אגודה שיתופית ואחרים).
מ-5026/3 7/1/1942 המחלקה המשפטית – A.G. V.S. Mohammad Abdallah Abu Nassar –  התובע הכללי נגד מוחמד עבדאלה אבו נאסר המחלקה המשפטית – A.G. V.S. Mohammad Abdallah Abu Nassar –  התובע הכללי נגד מוחמד עבדאלה אבו נאסר    התכתבויות ותיאור מקרה
חצ-1914/4 10/1/1962 פעילות הנח"ל בחוף השנהב כרך א'
חצ-1914/5 1/1/1963 פעילות הנח"ל בחוף השנהב כרך ב'
חצ-1914/6 12/1/1961 פעילות הנח"ל בחוף השנהב
גל-43046/9 1/1/2000 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – בניה כפרית אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא בניה כפרית  הכוללים: תוכניות עבודה  קניית דירות לתושבי כלנית  טיפול נקודתי בישובי הכפרים  עלויות פיתוח  הקיבוץ הדתי  דוחות מעקב  פיצוים לקיבוץתל קציר  הסכם בין הממשלה להסתדרות הציונית  דרישה להחזר כספי ודוח ביקורת.
גל-50371/13 10/1/1942 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – מכתבי תודה
גל-50371/14 4/2/1940 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – לשכת המודיעין הציונית לתיירים בארץ-ישראל (ההתאחדות הא"י לכדורגל) התכתבויות וחליפת מסמכים מהתאחדות ארץ ישראלית לכדור-רגל בנוגע לליגה העירונית לכדורגל בירושלים: תקנון הליגה  קטעי עיתונות מסיקורה  שמות חברי ועדת הליגה וועדת המשמעת  כרטיסי הרשמת שחקן של קבוצת מכבי בר כוכבא (מכבי חשמונאי ירושלים)  חוזרים שנשלחו לקבוצות הליגה  מחזורי הליגה  תקנות למשחקי הגביע של המכבי הא"י על שם הלורד מלצ'ט  לוח המשחקים ועוד.
גל-50371/19 6/20/1945 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – ענינים שונים תיירות וטיולים- מסמכים והתכתבויות
חצ-1925/5 7/1/1963 גאנה – הקמת חיל נשים.
חצ-2029/25 4/1/1960 שיתוף פעולה בינלאומי עם מוסדות בארץ  – מכון ויצמן – כללי סימפוזיון על מחקר חקלאי באפריקה   יצוג ועידת רחובות בועידת או"ם  תוכנית לשיתוף פעולה בינלאומי וכו'.
חצ-5308/29 2/1/1972 אפריקה הדרומית – בקשות לאינפורמציה
חצ-1927/13 4/1/1963 חוף השנהב – הקמת חיל נשים.
חצ-1927/14 1/1/1964 חוף השנהב – הקמת חיל נשים.
חצ-1927/15 5/1/1963 חוף השנהב – פעילות הגדנ"ע.
חצ-2034/18 12/1/1961 שיתוף פעולה בינלאומי – משלחת צה"ל לחוף השנהב . כרך א'.
חצ-1905/10 1/1/1961 חוף השנהב – כללי בית הספר המרכזי לנוער חלוצי לוחם   סקר על חוף השנהב  עבודות פיתוח מומחים ישראלים וכו'. כרך א'
חצ-1927/6 1/1/1965 חוף השנהב – כללי סיוע בהדרכה צבאית  שיתוף פעולה כלכלי וחקלאי וכו'.
חצ-1927/9 1/1/1965 חוף השנהב – פעילות הנח"ל.
חצ-1927/11 1/1/1963 חוף השנהב – משלחת הנח"ל
חצ-1927/12 1/1/1964 חוף השנהב – פעילות הנח"ל
מ-5023/2 11/1/1939 המחלקה המשפטית – M. Cattan v. Bishara Salman – מ. קטן נגד בישארה סלמון התיק מכיל: קבלות  התכתבויות ופרוטוקולים ועוד.
מפה-4712/1 7/8/1941 ( תרשים התכנית של נקודת משטרה – סילת אד דההר) Police Post – Silat adh Dhahr – Sketch Plan בתיק צילום של תרשים תכנית בניה של תחנת משטרה בסילת א-ד'אהר (איזור ג'נין)- תכניות של קומות קרקע והראשונה; בצד ימין מראה כללי של הבנין המיועד ( שונה ממס' 4711 ) נתונים – Number BP/1633/1; תאריך – 8.7.41; מתחת המסגרת – הערה – מס' BP/1628/1 הוחלף למס' BP/1633/1 ע"י R. Bukhary בצד ימין – חתימות של אדריכל הראשי  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל הראשי
חצ-2931/23 12/1/1968 חוף השנהב – פעילות שירות הלאומי  דו"חות תקופתיים כרך ב התכתבות בענין פעילות שרות לאומי וקליטת בוגרי שרות לאומי במסגרות הקיימות של משרד החקלאות בחוף השנהב  דו"חות תקופתיים על פעילות מש"ב. בתיק גם התכתבות בענין סיוע לשיווק אבוקדו. (המשך בתיק 24)
חצ-2931/24 1/1/1968 חוף השנהב – פעילות שירות לאומי  דו"חות תקופתיים כרך א (המשך מתיק 23) התכתבות בענין פעילות השרות הלאומי וקליטת בוגרי השרות הלאומי במסגרות הקיימות בחוף השנהב  דו"חות תקופתיים על פעילות מש"ב. בתיק גם התכתבות בענין סיוע לשיווק אבוקדו.
חצ-2931/25 2/1/1968 חוף השנהב – פעילות השרות הלאומי  תנאי שירות של מומחי מש"ב התכתבות בענין פעילות השרות הלאומי  תנאי שירות ותקציב של מומחי מש"ב – שכר דירה  אש"ל חופשות וכו'.
מפה-7671/1 1/1/1938 Jerusalem 170-130.10.B בתיק מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור חומות העיר העתיקה לאורך רחוב יריחו. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-4711/1 9/11/1941 ( תרשים התכנית של נקודת משטרה – סילת אד דההר) Police Post – Silat adh Dhahr – Sketch Plan בתיק צילום תרשים של תכנית בנית תחנת משטרה בסילת א-ד'אהר (איזור ג'נין)- תכניות של קומות קרקע והראשונה; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד ותכניות מיקום התחנה על-יד כביש נבלוס – ג'נין ( פעמיים – בשמאל ובימין ) נתונים – מס' סידורי – 049; Number BP/1633/1; תאריך – 11.9.41 בצד ימין – חתימה של עוזר לאדריכל
גל-9129/12 12/8/1971 מחלקת כינוסים בינלאומיים – שבוע האופנה (פברואר 1972) בתיק התכתבויות בנושאי ירידים בינלאומיים בארץ: שבוע האופנה בפברואר 1972 וכן יריד אדם ומעונו.
מפה-7672/1 1/1/1938 Jerusalem 170-130.10.B בתיק מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור חומות העיר העתיקה לאורך רחוב יריחו. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
גל-40667/8 7/1/1990 מחוז מרכז – מידע וניתוח כלכלי טבלאות ממצאים מספרי עולים מחירי דירות ושכר דירה
גל-40667/9 4/1/1991 מחוז מרכז – תכנון פרוגרמת תכנון בישובי השומרון
מפה-4732/1 7/8/1941 ( נקודת משטרה – סילת אד דהאהר – תרשים תכנית  ) Police Post- Silat adh Dhahr – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של בנין נקודת המשטרה בסילת א-ד'אהר (איזור ג'נין)- על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד ( שונה ממס' 4731 ) נתונים – מס' סידורי – 049; מס' Number BP/1633/1; שורטט – לא רשום תאריך – 8.7.41; למטה – הערה: מס' 1628/1 הוחלף למס' BP/1633/1 ע"י R. Bukhary בצד ימין – חתימת האישור; חתימות של אדריכל ראשי  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל ראשי
גל-40668/1 8/1/1991 מחוז מרכז – תכנון גוש חלקה תכנית מתאר
גל-40668/4 7/29/1991 מחוז מרכז – תכנון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז המרכז במשרד הבינוי והשיכון  יהודה מאירי  בנוגע לפרוגרמות תכנן של המחוז: פרוגרמת התכנון  תקציר סקירת תכנון ביו"ש – מחוז המרכז  ריכוז דרישות / רשימת בקרה – לתכנון ולביצוע בניני מגורים – מאי 1992  פרוטוקולים מישיבות הועדה לבניה למגורים לצורך שעה  חוק הליכי תכנון ובניה  התשנ"ב-1992 ועוד.
גל-40668/5 9/7/1992 מחוז מרכז – תכנון דו"חות והתכתבות של מחלקת התכננון במחוז המרכז בנוגע לתוכניות בנייה ופיתוח לערים וישובים ביהודה ושומרון (כולל הקפאת בניה) ובתוך הקו הירוק.
גל-40668/6 12/31/1992 מחוז מרכז – תכנון דו"חות והתכתבות של מחלקת התכננון במחוז המרכז בנוגע לתוכניות בנייה ופיתוח לערים וישובים בישראל בתחומי הקו הירוק ובנוגע לעקרונות תכנון.
גל-40668/7 1/26/1989 מחוז מרכז – פרוגרמה פרורגרמות שונות לפיתוח ובניה בערים וישובים ביהודה ושומרון ובתחומי הקו הירוק והתכתבות נלווה.
גל-40668/8 10/30/1988 מחוז מרכז – פרוגרמה התיק עוסק בפרוגרמות – מחוז המרכז; נתונים לפרוגרמת פיתוח לשנת 1989; נתוני פרוגרמה – ריכוז ארצי לשנת 1989; פרוגרמה לפיתוח – עדיפות א' – הכולל בתוכו סוג ומהות העבודה וסעיף תקציב; הצעת פרוגרמה לפיתוח משלים בשכונות ותיקות לשנת 1989 – הנתונים כוללים את שם היישוב  צרכים ופרוגרמה בש"ח  פירוט העבודות; פיתוח משלים – התכתבויות; פירוט רשימת הצרכיםלמוסדות ציבור לשנת 1989 – טבלת נתונים; הצעת תקציב לשנת 1989-1990 לפרוייקט שיקום שכונות במחוז המרכז וחלוקת התקציב לפי רמות: שכונות בעדיפות תקציבית  שכונות בעדיפות רגילה   שכונות בעדיפות נמוכה. טבלת נתונים: תקציב הפרוייקט  הגדרת הפרוייקט  גורמי מימון  תקציב משרד הבינוי והשיכון  תקציב מנהל.
גל-40668/9 2/15/1990 מחוז מרכז – פרוגרמה פרורגרמות שונות לפיתוח ובניה בערים וישובים ביהודה ושומרון ובבתחומי הקו הירוק והתכתבות נלווה; הצעת תוכנית של משרד השיכון לשיכון לשיקום שכונות במחוז המרכז  כולל רשימת שכונות המיועדות לשיקום;
גל-40668/10 4/1/1990 מחוז מרכז – פרוגרמה נתונים על פרוגרמת בנייה למגורים לשנים 1990-1991 – חלוקה על-פי איזורים  קומות  גודל דירות  תכניות מדידה; נתונים על פרוגרמת בנייה למגורים – לשנת 1990 השייכת לעולים – חלוקה לפי איזורים; נתונים על פרוגרמת בנייה למגורים – 1990-1991 – בנה ביתך לפי חלוקה לערים  ולפי חלוקה לאישורי עדיפות – א' ו-ב'; נתונים על פרוגרמת בנייה למגורים לשנים 1990-1991 – הנוגעות לקרקעות פרטיות לפי איזורים; נתונים על פרוגרמת בנייה למגורים באיזור השומרון לשנת 1990 – לפי חלוקה ליישובים; נייר עמדה – הצעת פרוגרמת תכנון לשנים  1991-1990  בתוך כך – פרוגרמת תכנון לקליטה; הצעת פרוגרמת קליטה לשנים 1990-1991 – טבלאות נתונים לפי איזורים; הצעת פרוגרמת תכנון רגילה – 1990-1991 לפי חלוקה לערים הכוללת תיאור עבודה  שם המתכנן  וסכום; הצעת פרוגרמה רגילה למוסדות ציבור לשנים 1991-1990 – נתונים לפי ערים ויישובים ביהודה ושומרון; תכנית עבודה שנתית לתכנון לשנת 1989 – עבור מחוז המרכז; פרוגרמה לפיתוח 1990 – נתונים  מחוז המרכז החטיבה הטכנית. בטבלה – שם האתר  תכנון מפורט  סוג ומהות העבודה  סעיף תקציב;
גל-40669/2 3/12/1991 מחוז מרכז – פרוגרמות פיתוח פרורגרמות שונות לפיתוח ובניה בערים וישובים ביהודה ושומרון (בעיקר שומרון) ובתחומי הקו הירוק והתכתבות נלווה.
גל-40669/3 6/30/1991 מחוז מרכז – פרוגרמות פיתוח פרורגרמות שונות לבנייה ופיתוח בערים וישובים ביהודה ושומרון (בעיקר שומרון) ובתחומי הקו הירוק  סיכומי ישיבות בנושא והתכתבות נלווה.
גל-40669/4 10/25/1989 מחוז מרכז – פרוגרמות בניה דיונים בנושא פרוגרמות  סיכומי דיונים בנושא שיבוצי חברו קבלן במחוז המרכז וזימוני החברות; פרוגרמת בנייה לשנת 1990; סיכום דיון בנושא בנייה ופיתוח קרקעות – מחוז המרכז; פרוגרמה במסגרת היערכות לקליטת עלייה לשנים  1991-1990; סיכום דברים מישיבה בנושא הקצאת קרקעות במחוז המרכז לחברות במסגרת פרוגרמת 1990-1991 על-פי איזורים; נתונים על התחלות בנייה – בנה-ביתך לשנת 1989; בנייה במסגרת הרחבת הפרוגרמה  לשנים 1990-1989 ולשנים 1991-1990 במסגרת היערכות לקליטת עלייה – התכתבויות וישיבות הכנה  בנייה על קרקעות פרטיות; בנייה במסגרת פרוגרמה למגורים בראש העין; תכנית עבודה – משרד הבינוי והשיכון לשנים 1990-1989; השלמות פיתוח בשכונות ותיקות; פרוגרמת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור לשנת 1989; פרוגרמת עלייה נתונים לשנת 1990; פרוגרמת בנייה למגורים לעולים גם באיזור השומרון;
גל-40669/5 4/5/1990 מחוז מרכז – פרוגרמות בניה בתיק – ענייני פרוגרמות. סיכומי ישיבות  סדר יום לוועדות הקצאת קרקעות בוועדת המכרזים פרוגרמה לשנים 1989-1990 ו-1990-1991 – נתונים הכוללים: שם יישוב  שכטנה  פרוייקט  קרקע  סוגי מימון וגודל דירות; דו"ח רכוז פרוייקטים במחוז המרכז; הצעות לשיבוץ חברות קבלנים ופירוט שמות היישובים; פרוגרמת בנייה למגורים – קרקעות פרויות לשנים 1989-1991; פרוגרמת פיתוח משלים – 1990; פרוגרמת בנייה לשנים 1990-1989 – במסגרת היערכות לקליטת עלייה; טיטות פרוגרמת בנייה; הרחבת פרוגרמת בנייה לשנים 1989-1991 – תפרוסת קרקעות ושיטת החלוקה – סקירה; תכניות לעלייה ולקליטה – מצב תכנון; הפעלת פרוגרמת בנייה לשנת 1990; פרוגרמה מיוחדת למוסדות חינוך הכוללים כיתות גן ובתי ספר לטובת שכונת עולים חדשים; דו"ח התפלגות התכנון לקליטת עלייה – נתונים; דיונים בנושא שיבוץ חברות שונות בפרוגרמת הבנייה לשנת 1990; נתונים על התחלות בנייה במחוז המרכז לשנת 1990 הכוללת הקצאות לבנייה וכן רשימה של רזקבה קרקעית.
גל-40669/6 7/27/1990 מחוז מרכז – פרוגרמות בניה התיק עוסק בפרוגרמת בנייה למגורים לשנים 1990-1991; נתונים על איזורים בעדיפות א' ואיזורים בעדיפות ב'; פרוגרמת בנייה למגורים באיזור השומרון; פרוגרמת בנייה למגורים לעולים – לפי שמות יישובים; הפעלת פרוגרמת פיתוח משלים לשכונות ותיקות – 1990 – רשימת יישובים; הפעלת פרוגרמה למוסדות חינוך ומוסדות ציבור – 1990; דו"ח ריכוז פרוייקטים למחוז המרכז לשנים 1989-1990; סיכומי ישיבות – מחלקת פרוגרמות במשרד השיכון עם חברות בנייה קבלניות להפעלת הפרוגרמות; סיכום ישיבה עם הקרן למען העולה; פרוגרמת מוסדות ציבור וחינוך לפרוגרמה 1990 לבנייה ביהודה ושומרון; פגורמת בנייה לקליטת עלייה לפי יישובים; שיבוץ חברות בנייה – נתונים על תוצאות מכרז – גובה התחייבות רכישה; פרוגרמת בנייה לקליטת עלייה – 1990 – כבישים מים וביוב;
גל-40669/7 12/9/1990 מחוז מרכז – פרוגרמות בניה פרוגרמות בנייה למגורים בתוך ומעבר לקו הירוק יישוב /אתר/מבצע/מס' יחידות דיור/תאריך/ גודל דירה וכו' פרוגרמת מוסדות חינוך
גל-40669/8 6/16/1991 מחוז מרכז – פרוגרמות בניה פרוגרמות בנייה למגורים יישוב /אתר/מבצע/מס' יחידות דיור/תאריך/ גודל דירה וכו'
גל-40669/9 9/1/1991 מחוז מרכז – פרוגרמות בניה פרוגרמות בנייה למגורים בתוך ומעבר לקו הירוק יישוב /אתר/מבצע/מס' יחידות דיור/תאריך/ גודל דירה וכו' פרוגרמה לבניית מוסדות ציבור ומסחר
מפה-5108/1 1/1/1940 ( תרשים  תכנית של תוי הכביש …בבית ג'אלה ) Sketch indicating Ayoub's Land at Beit Jala & Skeel's Building opposite בתיק תרשים תכנית התכנון של שינוי תוי הכביש בבית ג'אלה בין אדמות ג'. עיוב לבית בבעלות ג'. סקיל ממול על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו מתחם A ( אדמות עיוב )  מתחם B ( בית סקיל )  תוי הכביש הקיים שינוי תוי  קו חזית הבנינים ( בעפרון ); כולל בנינים  שכונות  מגרשים  פרדסים וגבולותיהם; כבישים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – חסרים
חצ-5366/30 2/1/1972 סודן – תנועות מחתרת כרך א' בתיק בעיקר התכתבות בנוגע לתנועות מחתרת בדרום סודאן.
חצ-3366/161 1/1/1960 גרמניה המזרחית – אורחים
חצ-3375/216 1/1/1960 תורכיה – עיתונאים
מפה-4735/1 9/30/1941 ( נקודת משטרה – סילת אד דהאהר – תרשים התכנית  ) Police Post – Silat adh Dhahr – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של בנין נקודת המשטרה בסילת א-ד'אהר (איזור ג'נין) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד ( שונה ממס' 4734 ) נתונים – מס' סידורי – 049; מס' Number BP/1633/1; שורטט – לא רשום; תאריך – 30.9.41; בצד ימין – חתימת עוזר לאדריכל
מפה-4736/1 5/24/1942 ( נקודת משטרה – סילת אד דהאהר – תרשים התכנית 4 ) 4  Police Post – Silat adh Dhahr – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של בנין נקודת המשטרה בסילת א-ד'אהר (איזור ג'נין)- – 4 על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד ( שונה ממס' הקודמים ) נתונים – מס' סידורי – 049; מס' Number BP/1633/2; שורטט – ע"י Sl; תאריך – 24.5.42; בצד ימין – חתימת אישור ב- 26.5.42; חתימות של אדריכל הראשי  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל הראשי
גל-1369/3 12/7/1956 (המשך מתיק 2) פרוטוקולים מישיבות – הועדה לבדיקת מצב החינוך התיכון (יושב-ראש השופט צלטנר) בתיק פרוטוקולים מישיבות הועדה לבדיקת מצב החינוך בבתי ספר תיכוניים
חצ-3375/239 2/1/1960 תורכיה – עיתונאים
חצ-3465/18 1/1/1957 גרמניה – אישים ואורחים
מפה-4741/1 1/29/1942 ( נקודת משטרה – טובס )   Police Post – Tubas בתיק צילום תכנית של בנין נקודת משטרה בטובס – תכניות של קומות קרקע וא' נתונים – מס' סידורי – 048; מס' BP/1627/1A; שורטט ע"י DB; תאריך – 29.1.42 חתימות האדריכלים – חסרות
מפה-5024/1 12/5/1931 ( תכנית תכנון עירוני – עזה )   Town Planning Scheme – Gaza בתיק תרשים תכנית התכנון של עיר עזה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנית  כבישים  קו מתוקן של חזיתות הבנינים ברח' השוק  ; שכונות  מוסדות  מסילת ברזל; בחלק קטן של תכנית סומנו מס' חלקות וגבולותיהן סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל נתונים – חתימת מהנדס העיר M.Roshdi ב- 5/12/1931; שאר הנתונים – חסרים
מפה-4284/1 8/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Transit Shed – General Arrangement בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – סככת מעבר – סידור כללי שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 השרטוט של סככה מתוכננת בנמל חיפה.
גל-43062/3 1/1/2000 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – בניה כפרית התכתבות של אנשי משרד השיכון עם משרד התיירות  מרכז המועצות האזוריות וגורמים נוספים בנוגע לבניה הכפרית בישובים אחרים בתוך הקו הירוק וביהודה ושומרון. בתיק גם חומר רקע לדיון עם ועד המנכ"לים לענייני המועצות האזוריות.
חצ-5794/9 7/1/1974 יהודי סוריה כרך ג'
מפה-4289/1 9/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Transit Shed – Main Door Canopy בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – סככת מעבר – כיפת השער המרכזי שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 השרטוט של סככה מתוכננת בנמל חיפה.
גל-8102/22 1/12/1961 הנהלה – בקורת – נציבות המים. בתיק דו"ח על מפעל המים הארצי והתכתבות (בעיקר) על סדרי פיקוח במשק המים.
חצ-5766/2 5/1/1978 צלב אדום – עצורים ושבויים בישראל – ביקורי הצלב האדום. כרך א'
חצ-5764/1 11/1/1977 זכויות האדם בישראל ובשטחים:עצירים בטחוניים-טרי פלינר כרך א'
חצ-5764/2 4/1/1978 זכויות האדם בישראל ובשטחים:עצירים בטחוניים-טרי פלינר כרך ב'
חצ-5764/3 6/1/1978 זכויות האדם בישראל ובשטחים:עצירים בטחוניים-סמי אסמעיל כרך ג'
חצ-2402/12 6/1/1949 מסתננים כולל: סטטיסטיקות ודיוחים מסכמים  דיון על מלחמה בהסתננות
חצ-2402/13 4/1/1955 מסתננים
חצ-2402/14 3/1/1956 מסתננים
חצ-2402/23 1/1/1949 ערבים בישראל סקירות  סטטיסטיקות  הצעות פעולה והתכתבות.
מפה-4295/1 8/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Transit Shed – Latrines – General Arrangement בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – שירותים ציבוריים – סידור כללי שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 השרטוט של שירותים ציבוריים מתוכננים בנמל חיפה.
מפה-4298/1 9/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Bollards: Settings – Out Plan בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – תכנונים – תוכנית כללית שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 השרטוט של נמל חיפה.
מפה-4300/1 5/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Bollards: Position of Boreholes & Sections בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – מיקום חלקים ונקודות קידוח שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 שרטוט של נקודות קידוח בנמל חיפה.
מפה-4303/1 8/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Bollards: Boreholes along Quay extension בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – נקודות קידוח לאורך הרציף המורחב שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 שרטוטים של נקודות קידוח בנמל חיפה.
מפה-4304/1 5/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Sections No. 1 to 8 בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – איזורים 1 עד 8 שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 שרטוטים של איזורים לחפירה תת ימית בנמל חיפה.
מפה-4305/1 5/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Sections No. 9 to 16 בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – איזורים 9 עד 16 שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 שרטוטים של איזורים לחפירה תת ימית בנמל חיפה.
מפה-4306/1 5/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Sections No. 17 to 24 בתיק מפת פיתוח נמל חיפה – איזורים 17 עד 24 שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 שרטוטים של איזורים לחפירה תת ימית בנמל חיפה.
מפה-4307/1 5/1/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Sections No. 25 to 32 בתיק מפה של פיתוח נמל חיפה – איזורים 25 עד 32 שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 שרטוטים של איזורים לחפירה תת ימית בנמל חיפה.
גל-43064/5 4/2/2001 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – ירושלים מפרטים טכניים לפרויקט מיגון התיישבות יהודית  מזרח ירושלים (העיר העתיקה  עיר דוד ועוד)  דו"ח פרטי שכונות בירושלים (בית צפפה  בקעה  לב העיר ועוד)  בנין ברחוב דרך בית לחם בירושלים העומד בפני סכנת התמוטטות.
גל-43064/2 3/17/1998 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – פרוגרמות סיכומי ישיבות והתכתבות בנוגע לפרוגרמות לבניה בירושלים ובערים אחרות בישראל (כולל בניה לחרדים).
גל-43064/3 11/15/1999 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – פרוגרמות סיכום פגישה של שר השיכון בנימין בן-אליעזר עם ראשי המועצות הדרוזיות והצ'רקסיות וסיכומי פגישות  וישיבות נוספים והתכתבות בנוגע לפרוגרמות לבניה בישובי הדרוזים והצרקסים  בירושלים ובערים אחרות בישראל ופרוגרמות לשיקום שכונות. בתיק גם מכתב מהרב רפי פרץ  ראש המכינה הקדם-צבאית "עצם" בגוש קטיף  למנכ"ל משרד השיכון  בנוגע לבקשותך לבניית מרחבים ממוגנים במכינה כנגד ירי פצמ"רים (עמודים 67 – 68).
גל-43063/9 4/9/2001 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – מחוזות דו"חות ביקור של מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בירוחם ומצפה רמון ושר השר בבאר שבע  סיכום דיון אצל השר בנושא מינהלת הבדואים בנגב והתכתבות עם גורמים שונים בנוגע לתכנון ובניה בישובים בתוך הקו הירוק במחוז הדרום וביהודה ושומרון.
גל-22737/18 10/31/1974 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – פתח תקווה (ש.לת.מ.פת/1002) בתיק התכתבויות בנוגע לתוכניות מתאר בערים פתח תקוה ורמלה.
חצ-5209/4 4/1/1972 פליטים ערביים-כללי
גל-22774/44 4/8/1968 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – קרית ושמח משה בתיק שרטוט והתכתבות בעניין בקשה לשינוי ת.ב.ע "קרית ישמח משה" בגני תקוה.
כ-439/60 3/26/1953 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חרום לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשי"ג
כ-439/61 3/24/1953 חוק מלווה חובה  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ג
כ-439/62 3/24/1953 חוק לתיקון פקודת מס רווחי חברות  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ג
כ-439/63 3/24/1953 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תשי"ח) (מס' 2)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ג
כ-439/64 3/24/1953 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 4) תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ג
כ-439/65 3/24/1953 חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים  נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ג
כ-439/67 3/4/1953 חוק לתיקון פקודת הכלבת  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר תשי"ג
כ-439/68 3/4/1953 חוק תקציבי השרותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר תשי"ג
כ-440/1 5/26/1953 חוק הנשיאים חיים וייצמן (גימלה ועזבון)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון תשי"ג
כ-440/2 5/26/1953 חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון תשי"ג
כ-440/3 5/26/1953 חוק לתיקון פקודת החברות  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון תשי"ג
כ-440/4 6/9/1953 חוק לתיקון פקודת המדידות  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בסיון תשי"ז
גל-60451/6 1/1/1999 תקציב בלתי רגיל אפרת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע לתקציב בלתי רגיל של המועצה המקומית אפרת לשנת הכספים 1999: עבודות פיתוח שכונות וכבישים  התקני בטיחות  הקמת מבני בי"ס  כיתות גן  ספריה מרכזית  בניית מקווה ובית כנסת  הלוואות לכיסוי גירעונות של המועצה המקומית אפרת  חוזה מכירת נכס בין המועצה למכבי שירותי בריאות  השתתפות מוסדות ותרומות ועוד.
חצ-5847/5 3/1/1974 דיפלומטים צעירים
גל-46093/5 10/14/1999 סיכומי פגישות עם ראשי ישובים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  יצחק לוי  בנוגע לסיורים ופגישות עם ראשי רשויות מקומיות כגון: פורום קו העימות  מועצה אזורית מרום הגליל  מועצה אזורית עמק יזרעאל  מועצות מקומיות מעלות תרשיחא  גוש חלב  חצור הגלילית  קרית מלאכי  מעלה אפרים  תכנית עבודה לשנת 2000 – קו עימות  הרחבת תחום קו עימות  דו"ח ביצוע פעולות בקו עימות לשנת 1999 ועוד.
חצ-7083/1 5/1/1980 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה טיוטות ההסכם; תזכירים על מקורות הסמכות  בטחון וכו'; רישומי פגישות וכו' ( כולל סקירה על מצב בשיחות האטונומיה ל- 3.6.80 )
חצ-7083/2 3/1/1981 משנה למנכ"ל ח. בר-און – כוח הפיקוח בסיני מסמכי הסכם השלום – דיווחים  חוות-דעת משפטיות וכו' ( כולל הסכם עם מצרים אודות ביצוע סידורי בטחון בהסכם שלום )
פ-3143/50 1/1/1967 דוד בן-גוריון מכתבים
כ-439/45 12/30/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (שעות עבודה במפעלים מוגבלים בשימוש בזרם חשמלי); תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשי"ג
כ-439/46 12/9/1952 חוק בתים משותפים  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"א בכסלו תשי"ג
כ-439/47 12/29/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אכסון במלון)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תשי"ג
כ-439/48 1/6/1953 חוק לתיקון שירות מילואים (תגמולים)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"ט בטבת תשי"ג
כ-439/49 1/20/1953 חוק התקנים  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ד' בשבט תשי"ג
כ-439/50 1/27/1953 חוק לתיקון פקודת המועצה החקלאית הכללית  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשי"ג
כ-439/51 2/2/1953 חוק לתיקון זכות יוצרים  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט תשי"ג
כ-439/52 1/27/1953 חוק לתיקון פקודת האסירים (הגנה)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשי"ג
כ-439/53 2/10/1953 חוק החלפת רשיונות במקצועות רפואיים (הוראת שעה)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בשבט תשי"ג
כ-439/54 2/10/1953 חוק השטחים התת-ימיים  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בשבט תשי"ג
כ-439/55 2/10/1953 חוק לתיקון פקודת מטבעות קטנות  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בטבת תשי"ג
כ-440/8 6/29/1953 חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה) (מס' 2)  תשי"ג-1953 נתקבל ביום ט"ז בתמוז תשי"ג
כ-440/9 7/23/1953 חוק להחלפת שטרי בנק ומלווה חובה (הוראת שעה)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י"א באב תשי"ג
כ-440/11 7/28/1953 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 2)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב תשי"ג
כ-440/12 7/28/1953 חוק לתיקון פקודת הנמלים  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב תשי"ג
כ-440/13 7/18/1953 חוק עבודת הנוער  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום ג' באב תשי"ג
כ-448/85 7/22/1965 חוק המילווה (ביטוח חיים)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב תשכ"ה
כ-448/86 7/22/1965 חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
חצ-6899/2 12/1/1981 השר יצחק שמיר – רמת-הגולן דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  נאומים  החלטות או"ם  התכתבות וכו' ( כולל תמליל ראיון עם שה"ח ב-16.12.81 והודעת הממשלה מ-20.12 בדבר קבלת חוק הגולן ) מהתיק הוצאו מסמכים צבאיים רגישים בנושאי מודיעין וסקירות מודיעין רגישות. מסמכים אלו  מוגבלים לעיון עד שנת 2072. מסמכים אחרים הוחזרו לתיק והתיק נשלח לסריקה מחודשת.
כ-448/87 7/22/1965 חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלח חיי הזולת  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/88 7/22/1965 חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש  תשכ"ה-1965 נקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/89 7/22/1965 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 13)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-449/1 1/25/1966 חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות ברזל (הגנה ופיתוח) (מס' 3)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ד' בשבט תשכ"ו
כ-449/2 1/31/1966 חוק הדרכים (שילוט)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום י' בשבט תשכ"ו
כ-449/3 1/31/1966 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אזורי בטחון)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום י' בשבט תשכ"ו
כ-449/4 1/31/1966 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום י' בשבט תשכ"ו
כ-449/5 2/22/1966 חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק להשקעת פיתוח)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשכ"ו
כ-449/6 2/14/1966 חוק ביטול התיישנות בפשעים נגד האנושות  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט תשכ"ו
כ-449/7 2/22/1966 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 8)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשכ"ו
כ-449/8 2/22/1966 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 5)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשכ"ו
כ-449/9 3/16/1966 חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה) תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר תשכ"ו
כ-449/10 3/15/1966 חוק בול בטחון (תיקון מס' 2)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר תשכ"ו
כ-449/11 3/15/1966 חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 6)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר תשכ"ו
כ-449/12 3/10/1966 חוק הדיינים (תיקון מס' 3)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר תשכ"ה
כ-449/13 3/16/1966 חוק המקדמה  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר תשכ"ו
כ-449/14 3/23/1966 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 8)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן תשכ"ו
כ-449/15 3/30/1966 חוק איגודי ערים (תיקון)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשכ"ו
כ-449/16 3/30/1966 חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 9)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשכ"ו
כ-449/17 5/11/1966 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ (תיקון מס' 5)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"א באייר תשכ"ו
כ-449/18 6/20/1966 חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשכ"ו
כ-449/19 6/20/1966 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (תיקון)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשכ"ו
כ-449/20 6/20/1966 חוק הגנת הצומח (תיקון)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשכ"ו
כ-449/21 7/11/1966 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשכ"ו
כ-449/22 7/13/1966 חוק הכניסה לישראל (תיקון)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז תשכ"ו
כ-449/23 7/18/1966 חוק הגנה על חוסים  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשכ"ו
כ-449/24 7/19/1966 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 7)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ו
כ-449/25 8/9/1966 חוק חסינות בניני הכנסה (תיקון)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באב תשכ"ו
חצ-7082/3 6/1/1979 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה דיווחים; התכתבות עם נציגויות  מדינאים זרים; סיכומי שיחות; חוות-דעת משפטיות וכו' ( כולל סקירה על עמדת ארה"ב במו"מ לאוטונומיה באלכסנדריה )
חצ-7082/4 4/1/1980 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה התכתבות ודיווחים פנימיים  מנציגויות; סיכומי פגישות; חוות-דעת משפטיות; חילופי איגרות עם מדינאים זרים וכו' ( כולל טיוטת דו"ח זמני על שיחות אוטונומיה )
חצ-7082/5 7/1/1980 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה דיווחים פנימיים  מנציגויות; חוות-דעת משפטיות; סיכומי שיחות וכו' ( כולל טיוטות מזכר הבנה עם מצרים וארה"ב בענין האוטונומיה )
חצ-7082/6 8/1/1980 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה התכתבות עם נציגויות; חוות-דעת ודיווחים משפטיים; סקירות  סיכומי שיחות וכו' ( כולל טיוטות נוספות של מזכר הבנה בענין האוטונומיה )
חצ-7082/7 11/1/1980 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה דיווחים פנימיים  מנציגויות  משרד הפנים; חוות-דעת ודיווחים משפטיים; סקירות וכו' ( כולל סיכום עמדות הצדדים בנושא האוטונומיה ( טבלאות ))
חצ-7082/8 10/1/1981 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה דיווחים פנימיים  מנציגויות; ניירות-עבודה  חוות-דעת ודיווחים משפטיים ( כולל קווים מנחים לניהול מו"מ על הקמת מנהל עצמי לתושבים הערביים )
ג-5426/5 7/1/1952 הסתננות והברחה I החלטות הממשלה בדבר מעשי רצח של מסתננים והברחה; הסתננות – סקירה וסיכום חודשי של המשטרה – דצמבר 1954; פרטי-כל מישיבה ומסקנות הועדה הבינמשרדית למניעת הברחות; פגיעות ההסתננות בגבולות ישראל ( טבלה ); התכתבות בנדון
ג-5426/10 6/1/1955 הסתננות – סיכום וסקירה חדשית III – חלק ב' סקירה שנתית על בעיות ההסתננות לישראל 1954; סקירות וסיכומים חדשיים של משטרת ישראל 4.1955 – 5 ( עם טבלאות וגרפים )
ג-5426/12 10/1/1955 הסתננות – סיכום וסקירה חדשית IV – חלק א' סקירות וסיכומים חדשיים של משטרת ישראל 7.1955 – 12 ( עם טבלאות וגרפים )
ג-5426/13 3/1/1956 הסתננות – סיכום וסקירה חדשית IV – חלק ב' סקירות וסיכומים חדשיים של משטרת ישראל 1.1956 – 6; סיכום שנתי 1956; סקירות וסיכומים חדשיים 4.1957 – 6 ( עם טבלאות וגרפים )
חצ-6902/7 1/1/1985 השר יצחק שמיר – שטחים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מהמתאם הפעולות בשטחים  משב"כ; סקירות וכו' ( כולל דו"ח המחמ"ד על זכויות האדם בישראל ושטחים מ- 2.85 ) מהתיק הוצאו דו"חות מודיעין של השב"כ ומסמך מודיעין בנושא פח"ע חו"ל. מסמכים אלו מוגבלים לעיון עד שנת 2075. מסמכים אחרים הוחזרו לתיק והתיק נשל לסריקה מחודשת.
ג-3106/12 1/1/1948 סלמה מפה
כ-440/5 6/9/1953 חוק בתי-הדין הרבניים אישור מינויים (תיקון)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בסיון תשי"ג
כ-440/6 6/9/1953 חוק מקדמה למס הכנסה  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בסיון תשי"ג
גל-62220/13 2/12/1991 עולים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ממנהל אגף אכלוס במשרד הבינוי והשיכון  ישראל שוורץ  בנוגע לסיוע באכלוס לעולים: סיוע מוגדל לעולים מאתיופיה  "השתתפות בתשלום שכר דירה לעולים – הנחיות" (אוקטובר 1990)  תשלום מענקי השתתפות בשכר דירה לעולים מארצות מצוקה כקצבאות  עולים מארצות סל קליטה ועוד.
כ-440/7 6/23/1953 חוק מס נסיעות חוץ  (תיקון)  תשי"ג-1953 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשי"ג
חצ-7068/14 6/1/1982 משנה למנכ"ל ח. בר-און – אוטונומיה התכתבות ודיווחים מנציגויות  היועץ המשפטי  אנשי משה"ח; סיכומים ודו"חות על השיחות וכו' ( כולל סיכום ישיבות צוותי העבודה של ישראל וארה"ב )
ג-3106/46 1/1/1948 סאלמה מפה
חצ-7029/5 6/1/1954 מרדכי  גזית  משנה למנכ"ל – מים שיחות עם א. ג'ונסטון ומשלחת ארה"ב – פרטי-כל מישיבות
כ-468/65 7/5/1976 חוק העזרה המשפטית למדינות זרות  (תיקון מס' 3)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשל"ו
חצ-6818/6 12/1/1974 לשכת המנכ"ל – ארה"ב – סיוע  כלכלי דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל וכו' ( כולל בקשת סיוע מארה"ב לשנת התקציב 1976 מ- 1.75; הסכם עם ארה"ב לתכנון  הקמה והפעלת המתקן להמתקת מי הים )
חצ-6813/7 10/1/1975 לשכת המנכ"ל – הסכם סיני דיווחים פנימיים  מנציגויות  קצין הקישור עם האו"ם וכו' ( כולל פרוטוקול להסכם עם מצרים מ- 10.10.75 )
חצ-8895/15 9/1/1981 אירופה המערבית – הפרלמנט האירופי
תת-27/21 8/20/1925 מפות איזור הספר (עמק החולה ועוד) – הוכן ע"י המחלקה הטופוגרפית של הנציבות העליונה של צרפת בסוריה ולבנון  20.8.25 בתיק מפת איזור הספר (עמק החולה ועוד) – הוכן ע"י המחלקה הטופוגרפית של הנציבות העליונה של צרפת בסוריה ולבנון
כ-478/4 1/28/1992 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 33)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בשבט התשנ"ב
כ-478/5 1/14/1992 חוק המקרקעין (תיקון מס' 14)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט התשנ"ב
גל-48751/23 6/1/1946 פרקליט נפת יפו – חליפת מכתבים עם פרקליט המדינה
ג-3099/20 1/1/1953 משטרת אפוטרופוס  כפר סלמה צווי הריסה
חצ-8957/10 4/1/1984 אלבניה – יחסי חוץ.
חצ-8957/11 4/1/1984 אלבניה – סקירות והערכות מצב.
חצ-8957/12 4/1/1984 אלבניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8957/13 4/1/1984 אלבניה – יחסים עם מדינות ערב.
תת-16/4 7/29/1927 תיק מנדטורי M/90/6 – רעידות האדמה סקירות  התכתבות  רשימת ההרוגים ונזקים ברעידות אדמה ב-1924 ו-1928; רשימת רעידות האדמה מאז המאה הראשונה ועד 1927.
תת-31/19 9/1/1938 מכתבים של מלקום מקדונלד Malcolm Mackdonald – לד"ר עזאת טאנוס . Izzat Tannous
חצ-8900/14 1/1/1980 גרמניה – יחסים עם ארצות ערב.
תת-18/3 1/19/1946 כתב-עת מצוייר "The Sphere" עם כתבות על ארץ ישראל קטעי עיתונות באנגלית.
תת-18/6 11/1/1949 גליון של עתון "הדור" מ-18.11.49 וכרוז פרסומת לעתון לשנת  1950
תת-18/8 4/21/1948 עתונים כתבי-עת וקטעי-עתונות בנושא ירושלים עתונים כתבי-עת וקטעי-עתונות בנושא ירושלים באנגלית  גרמנית ועברית  כולל גיליונות עיתון במחנה משנת 1949. מנשר ממשלת ישראל לרגל העלאת עצמות הרצל לירושלים.
חצ-8927/2 1/1/1982 אוסטריה – התבטאויות קריסקי.
חצ-8927/3 1/1/1980 אוסטריה – התבטאויות קריסקי.
חצ-8927/4 1/1/1982 אוסטריה – התבטאויות קריסקי.
חצ-8945/19 1/1/1983 ביקור ערפאת בסקנדינביה.
חצ-8928/7 1/1/1983 אוסטריה – יחסים עם ארץ הכהונה ועם ארגוני חבלה.
גל-62150/1 1/26/1996 יבנה מפות התכתבויות ומפות בנושא שינוי גבולות תחום השיפוט של עיריית יבנה ותכנית אב חדשה ליבנה; בדיקת היתכנות הרחבת העיר; תכנית מתאר מקומית.
כ-473/16 7/10/1973 חוק מס הכנסה (פטור ממס על דמי שכירות של דירות למגורים) (הוראת שעה) (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשל"ג
כ-473/17 7/16/1973 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז
כ-473/18 7/17/1973 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-473/13 7/9/1973 חוק לתיקון פקודת הראיות  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תשל"ג
כ-473/14 7/9/1973 חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תשל"ג
כ-473/15 7/10/1973 חוק המכר (דירות)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשל"ג
כ-470/32 8/3/1977 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 28)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
כ-470/33 8/24/1977 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 7)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י' באלול תשל"ז
כ-470/34 8/31/1977 חוק שירות בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 10)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
כ-470/35 9/19/1977 חוק מילוות חסכון (תיקון)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום ז' תשרי תשל"ח
כ-470/36 10/19/1977 חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום ז' בחשון תשל"ח
כ-470/37 10/25/1977 חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 6)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ג חשון תשל"ח
כ-470/38 10/25/1977 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 8)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ג חשוון תשל"ח
כ-470/39 11/1/1977 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 8)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ' חשון תשל"ח
כ-468/15 2/3/1976 חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה מס' 2)  תשל"ו-1976 נתקל בכנסת ביום ב' באדר א' תשל"ו
כ-442/66 3/27/1957 חוק הגנת הדייר (תיקון מס' 3)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' תשי"ז
כ-442/67 3/28/1957 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' תשי"ז
כ-442/75 4/9/1957 חוק נכי מלחמה בנאצים (תיקון)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשי"ז
כ-442/76 4/9/1957 חוק נכי רדיפות הנאצים  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ז
כ-442/77 4/11/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשי"ז
כ-442/78 4/11/1957 חוק ערבויות מטעם המדינה (תיקון)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשי"ז
כ-476/3 5/23/1988 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (אישור חוקי עזר ופרסומם)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ז' בסיון התשמ"ח
כ-476/4 6/28/1988 חוק הרשות לפיקוח חקלאי  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג בתמווז התשמ"ח
כ-476/5 7/12/1988 חוק חינוך מיוחד  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשמ"ח
כ-476/6 7/27/1988 חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 9)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-476/7 7/27/1988 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 9)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-477/31 8/2/1990 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 15)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום י"א באב התש"ן
כ-477/32 8/1/1990 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 10)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת י' באב התש"ן
כ-477/33 8/23/1990 חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 3)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתשרי התש"ן
כ-477/34 10/21/1989 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 11)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתשרי התש"ן
כ-447/48 12/2/1963 חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 3)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו תשכ"ד
כ-447/49 12/9/1963 חוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת חשמל)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשכ"ד
כ-447/50 12/9/1963 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 6)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשכ"ד
כ-475/49 1/1/1988 חוק שרות התעסוקה (תיקון מס' 6)  התשמ"ח-1988
כ-475/50 3/27/1989 חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חרום (תשלומי חובה)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשמ"ט
כ-476/52 9/25/1989 חוק הגז (בטיחות ורישוי)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באלול התשמ"ט
כ-476/53 1/1/1990 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 80)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ן
כ-476/54 1/1/1990 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 80)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ן
כ-476/48 8/2/1989 תיקון טעות בחוק הרשות למלחמה בסמים  התשמ"ח-1988. נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ט
כ-473/10 12/7/1964 חוק הגנת השכר (תיקון מס' 4)  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשכ"ה
כ-473/11 7/4/1973 חוק רשות נאות מרפא  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ד' בתמוז תשל"ג
כ-473/12 7/9/1973 חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 7)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תשל"ג
כ-473/7 12/30/1964 חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 4)  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת תשכ"ה
כ-473/8 12/30/1964 חוק להגנת רכוש מופקד  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת תשכ"ה
כ-473/9 12/28/1964 חוק סוכני המכס  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בטבת תשכ"ה
כ-470/40 11/1/1977 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 9)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ' חשון תשל"ח
כ-470/41 11/7/1977 חוק השופטים (תיקון מס' 4)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ו חשון תשל"ח
כ-470/42 11/7/1977 חוק רואי חשבון (תיקון מס' 2)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בחשון
כ-470/43 11/8/1977 חוק המילוות (הוראות שונות)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ז חשון תשל"ח
כ-470/44 11/21/1977 חוק לתיקון פקודת המיילדות (מס' 3)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"א בכסלו תשל"ח
כ-470/45 11/21/1977 חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"א כסלו תשל"ח
כ-470/46 12/5/1977 חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בכסלו תשל"ח
כ-470/47 12/7/1977 חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ו תשל"ח
כ-470/48 12/20/1977 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 16)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י' טבת תשל"ח
כ-476/49 8/2/1989 תיקון טעות בתוספת הראשונה לחוק התקציב לשנת 1988  התשמ"ח-1988. נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ט
כ-476/50 8/2/1989 תיקון טעות לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 7)  התשמ"ט-1989. לחוק בית הדין לעבודה  התשכ"ט-1969. נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ט
כ-476/51 9/4/1989 חוק הבזק (תיקון מס' 6)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ד' באלול התשמ"ט
כ-476/45 7/11/1989 חוק הדיינים (תיקון מס' 11)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז התשמ"ט
כ-476/46 7/11/1989 חוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראות מעבר) (תיקון)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז התשמ"ט
כ-476/47 7/4/1989 חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 2)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום א' בתמוז התשמ"ט
ג-5408/10 7/1/1959 חוק זיכיון צינורות הנפט חוק זיכיון צינורות הנפט 1959 – החלטות הממשלה וועדות השרים לעניני חקיקה והכלכלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; שטרות זכיון; מכתבי לואי ( כולל תזכיר עו"ד י.ש. שפירא בדבר הסדר לגבי צינור אילת – חיפה 12.7.59 )
כ-473/3 11/23/1964 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 2)  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ח בכסלו תשכ"ה
כ-473/4 11/24/1964 חוק לתיקון פקודת הפרוצידורה הפלילית (מעצר וחיפושים)  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסלו תשכ"ה
כ-473/5 12/30/1964 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (תיקון)  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת תשכ"ה
כ-473/6 12/30/1964 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת תשכ"ה
כ-473/43 7/24/1973 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז תשל"ג
כ-473/44 7/24/1973 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז תשל"ג
כ-470/49 12/20/1977 חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 2)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י' בטבת תשל"ח
כ-470/50 12/28/1977 חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון  חבל עזה  רמת הגולן  סיני ודרום סיני- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ח בטבת תשל"ח
כ-470/51 12/27/1977 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת תשל"ח
כ-470/52 12/27/1977 חוק לתיקון דיני העונשין (פיתוי להמרת דת)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת תשל"ח
כ-470/53 12/27/1977 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ז טבת תשל"ח
כ-470/54 6/15/1981 חוק מימון מפלגות (הוראת שעה)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"א
כ-456/33 6/1/1957 חוק התקציב לשנת 1957/58  תשי"ז-1957
כ-456/29 2/8/1972 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1971/72  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בשבט תשל"ב
כ-456/30 3/21/1972 חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1972  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-456/31 1/2/1973 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1972  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בטבת תשל"ג
כ-472/6 7/14/1975 חוק לתיקון תקפן של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ו' באב תשל"ה
כ-472/7 7/21/1975 חוק לתיקון פקודת מס הבולים (מס' 9)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשל"ה
כ-472/8 7/21/1975 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 13)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשל"ה
כ-472/9 7/21/1975 חוק משק המדינה (הוראות מעבר)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשל"ה
כ-472/31 11/18/1975 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 10)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום י"ד בכסלו תשל"ו
כ-472/32 11/24/1975 חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 4)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשל"ו
כ-472/33 11/24/1975 חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשל"ו
כ-472/34 11/25/1975 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 12)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו תשל"ו
כ-472/37 11/25/1975 חוק מס מעסיקים תשל"ה  1975 (תיקון)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו תשל"ו
כ-472/38 12/9/1975 חוק המילווה לבטחון המדינה  תשכ"ט – 1969 (תיקון מס' 6)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום ה' בטבת תשל"ו
כ-472/39 12/9/1975 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 11)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשל"ו
כ-472/40 12/9/1975 חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום ה' בטבת תשל"ו
כ-476/42 7/24/1989 חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשמ"ט
כ-476/43 7/11/1989 חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 11)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז התשמ"ט
כ-476/44 7/10/1989 תיקון טעות דפוס בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 10)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז התשמ"ט
כ-476/40 7/17/1989 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 19)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז
כ-476/41 7/24/1989 תיקון טעות בחוק התקציב לשנת הכספים 1989 (תיקון)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשמ"ט
כ-473/42 7/24/1973 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז תשל"ג
כ-473/41 7/24/1973 חוק חגורות בטיחות ברכב  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז תשל"ג
כ-470/55 8/26/1981 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באב תשמ"א
כ-470/56 12/23/1981 חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי  התשמ"ב-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בחשון התשמ"ב
כ-470/57 11/24/1981 חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (תיקון)  התשמ"ב-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בחשון התשמ"ב
כ-470/58 12/9/1981 חוק לתיקון פקודת הדייג  התשמ"א-1980 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת התשמ"א
כ-475/32 7/27/1988 חוק הבחירות לכנסת השתיים עשרה (הוראות שעה)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-475/33 7/26/1988 חוק העמותות (תיקון)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ח
כ-475/34 7/27/1988 חוק הבחירות לכנסת השתיים-עשרה (הוראות שעה) (מס' 2)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-475/35 7/26/1988 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 5)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ח
כ-475/36 7/26/1988 חוק הרשות לפיתוח ירושלים  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביו י"ב באב התשמ"ח
כ-456/26 3/26/1970 חוק תקציב הביניים לשנת 1970/71  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-456/27 9/1/1970 חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1970/71  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
כ-456/28 9/1/1970 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1970/71  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
כ-456/24 12/16/1969 חוק התקציב (מס' 2)  לשנת 1969/70  תש"ל-1969 נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת תש"ל
כ-456/25 3/26/1970 חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1969/70  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-476/37 7/25/1989 חוק הדיינים (תיקון מס' 12)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ט
כ-476/38 7/24/1989 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 5)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשמ"ט
כ-476/39 7/24/1989 חוק שדה התעופה אילת (הוראות מיוחדות)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשמ"ט
כ-476/35 6/6/1989 חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 10)  התשמ"ט – 1989 נתקבל בכנסת ביום ג' בסיון התשמ"ט
כ-476/36 7/30/1989 תיקון טעות דפוס בחוק הרשות למלחמה בסמים  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשמ"ט
כ-473/40 7/24/1973 חוק לביטול פקודת הפיקוח על הבדואים  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד  בתמוז תשל"ג
כ-470/60 12/15/1981 תיקון טעות נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסליו התשמ"ב
כ-470/61 12/13/1981 חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תיקון)  התשמ"ב – 1981 נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסליו התשמ"ב
כ-470/62 12/15/1981 חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשמ"ב – 1981 נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסלו התשמ"ב
כ-470/63 12/16/1981 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  התשמ"ב – 1981 נתקבל בכנסת ביום כ' בכיסליו התשמ"ב
כ-456/22 6/17/1968 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1968/69  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"א בסיון תשכ"ח
כ-456/23 7/30/1968 חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1968/69  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשכ"ח
כ-456/18 12/7/1964 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1964/65  תשכ"ה-1964 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשכ"ה
כ-472/19 7/29/1975 חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (השחים המוחזקים על ידי צבא-הגנה-לישראל-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/20 7/29/1975 חוק לתיקון העונשין (משחקים אסורים  הגרלות והימורים) (תיקון מס' 2)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/21 7/29/1975 חוק ההסגרה (תיקון מס' 3)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/22 7/29/1975 חוק הספריות הציבוריות  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/27 10/21/1975 חוק להארכת תוקפן של תקנות ההגנה (כספים)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בחשון תשל"ו
כ-472/28 11/21/1975 חוק בנק הדואר (תיקון מס' 3) תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בחשון תשל"ו
כ-472/29 11/28/1975 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 5)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בחשון תשל"ו
כ-472/30 11/18/1975 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 11 והוראות מעבר)  תשל"ו-1975 נתקבל ביום י"ד בכסלו תשל"ו
כ-477/35 10/25/1989 חוק הפטנטים (תיקון)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתשרי התש"ן
כ-477/36 11/13/1989 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 9)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון התש"ן
כ-477/37 11/19/1989 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 7)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון התש"ן
כ-477/38 8/1/1990 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום י' באב התש"ן
כ-472/5 7/10/1975 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תשי"ח-1958 (תיקון)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ' באב תשל"ה
כ-472/10 7/21/1975 חוק יסוד: משק המדינה נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשל"ה
כ-472/11 7/21/1975 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 8)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשל"ה
כ-472/12 7/28/1975 חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 11)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ' באב תשל"ח
כ-472/13 7/29/1975 חוק קרן וולף  תשל"ה-1975 התקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/14 7/29/1975 חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/15 7/29/1975 חוק מקרקעין (תיקון מס' 4)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/16 7/29/1975 חוק מס עזבון (תיקון מס' 5)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/17 7/29/1975 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 18)  תשל"ה-1975 נתקבל ביום כ"א באב תשל"ה
כ-472/18 7/29/1975 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
כ-437/27 5/24/1949 חוק לתיקון פקודת המעבר לאספה המכוננת  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באייר תש"ט
כ-448/45 3/15/1965 חוק לתיקון פקודת תעריף המכס והפיטורין  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' תשכ"ה
כ-476/33 6/27/1989 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 16)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בסיון התשמ"ט
כ-476/34 6/6/1989 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 6)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ג' בסיון התשמ"ט
כ-476/30 5/30/1989 חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 4)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת  ביום כ"ה באייר התשמ"ט
כ-476/31 5/30/1989 חוק כינוס הכנסת (הוראת שעה)  התשמ"ט – 1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באייר התשמ"ט
כ-476/32 6/6/1989 חוק בנקאות (רישוי) (תיקון מס' 6)  התשמ"ט -1989  נתקבל בכנסת ביום ג' בסיון התשמ"ט
כ-473/38 7/24/1973 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/39 7/24/1973 חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביו כ"ד בתמוז תשל"ג
כ-471/2 10/9/1974 חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתשרי תשל"ח
כ-471/3 11/12/1974 חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 3)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון תשל"ה
כ-471/4 11/12/1974 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 3)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון תשל"ה
כ-456/16 11/27/1962 חוק התקציב לשנת 1962/63 (תיקון)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום ל' בחשון תשכ"ג
כ-456/17 11/17/1963 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1963/64  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום א' בטבת תשכ"ד
כ-456/13 3/28/1962 חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1961/62  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' תשכ"ב
כ-456/14 4/9/1962 חוק התקציב אדר ב' – תמוז תשכ"ב (אפריל – יולי 1962) (תיקון)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשכ"ב
כ-476/28 4/4/1989 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 7)  התשמ"ט – 1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ט
כ-476/29 5/23/1989 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 26) (תיקון)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום "ח באייר התשמ"ט
כ-476/26 4/4/1989 חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 3)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ט
כ-476/27 4/10/1989 חוק מילווה בטחון (הארכה מרצון) (תיקון)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשמ"ט
כ-473/36 7/23/1973 חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/37 7/23/1973 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 7)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/34 7/23/1973 חוק מילווה חסכון  תשל"ב – 1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/35 7/23/1973 חוק מילווה חסכון  תשל"ג-1973 (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-471/5 11/12/1974 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 15)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון תשל"ה
כ-471/6 11/12/1974 חוק למשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בחשון תשל"ח
כ-471/7 11/12/1974 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 4)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון תשל"ה
כ-471/8 11/18/1974 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ד' בכסלו תשל"ה
כ-471/9 11/19/1974 חוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ה' בכסלו תשל"ה
כ-471/10 11/19/1974 חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון מס' 2)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ה' בכסלו תשל"ה
כ-471/11 11/19/1974 חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ה' בכסלו תשל"ה
כ-471/12 11/19/1974 חוק לתיקון פקודת הרשמים   תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ה' בכסלו תשל"ה
כ-471/13 11/26/1974 חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו תשל"ה
כ-456/9 1/26/1959 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1958/59  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט תשי"ט
כ-456/10 3/28/1960 חוק התקציב (אפריל – יוני 1960)  תש"ך- 1960 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר תש"ך
כ-456/11 2/7/1962 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1961/1962  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ג' באדר א' תשכ"ב
כ-456/12 3/27/1962 חוק התקציב אדר ב' – תמוז תשכ"ב (אפריל – יולי 1962)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' תשכ"ב
כ-472/41 12/14/1975 חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביוםכ' בטבת תשל"ו
כ-472/42 12/16/1975 חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 2)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשל"ו
כ-472/43 12/16/1975 חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 3)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשל"ו
כ-472/44 12/22/1975 חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 3)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביו י"ח בטבת תשל"ו
כ-441/74 3/22/1956 חוק ערבויות מטעם המדינה (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשט"ז
כ-441/75 3/21/1956 חוק הגנת הדייר (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשט"ז
כ-441/76 3/14/1956 חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר) (ביטול)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשט"ז
כ-441/77 3/14/1956 חוק מס עזבון (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשט"ז
כ-477/28 8/2/1990 חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 11) נתקבל בכנסת ביום י"א באב התש"ן
כ-477/29 8/1/1990 חוק מס קניה (טובין ושירותים) (תיקון מס' 10)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום י באב התש"ן
כ-477/30 8/2/1990 חוק העונשין (תיקון מס' 30)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום י"א באב התש"ן
כ-475/28 7/27/1988 חוק הבזק (תיקון מס' 5)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-475/29 7/27/1988 חוק רואי חשבון (תיקון מס' 4)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-475/30 7/27/1988 חוק העונשין (תיקון מס' 24)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-475/31 7/27/1988 חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מס' 5)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-476/20 7/27/1988 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 37)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-476/21 2/14/1989 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 28)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון התשמ"ח
כ-441/91 12/27/1956 חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשט"ז
כ-442/1 6/7/1955 חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום י"ז בסיון תשט"ו
כ-442/2 6/7/1955 חוק לתיקון פקודת העיריות  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום י"ז בסיון תשט"ו
כ-442/3 6/20/1955 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשט"ו
כ-442/4 6/20/1955 חוק תשלום פיצויים מאיטליה  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשט"ו
כ-442/5 6/20/1955 חוק ערבויות מטעם המדינה (תיקון)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשט"ו
כ-442/7 6/20/1955 חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות) (תיקון מס' 5)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשט"ו
כ-442/8 6/22/1955 חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראות שונות)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשט"ו
כ-476/24 4/4/1989 חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 10)  התשמ"ט – 1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ט
כ-476/25 4/4/1989 חוק הנוטריונים (תיקון מס' 4)  התשמ"ט – 1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ט
כ-476/22 3/1/1989 חוק הרשויות המקומיות (פסלות לכהונה)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשמ"ט
כ-476/23 4/12/1989 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 8)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן התשמ"ט
כ-473/33 7/23/1973 חוק מילווה חסכון  תשל"א – 1971 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/31 7/23/1973 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/32 7/23/1973 חוק מילווה חסכון  תש"ל – 1970 (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-471/14 12/9/1974 חוק אכיפת פסקי-חוץ (תיקון)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בכסלו תשל"ה
כ-471/15 12/9/1974 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 7)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בכסלו תשל"ה
כ-471/16 12/9/1974 חוק הגנת סמלים  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בכסלו תשל"ה
כ-471/17 12/16/1974 חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון מס' 2)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשל"ה
כ-471/18 12/16/1974 חוק אחסון עולים בדירות שכורות  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשל"ב
כ-441/78 3/14/1956 חוק בתי דין דתיים (הזמנה לבית הדין)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשט"ז
כ-441/79 3/12/1956 חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר תשט"ז
כ-441/80 3/28/1956 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר תשט"ז
כ-441/81 2/14/1956 חוק יום העצמאות (תיקון מס' 4)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשט"ז
כ-441/82 2/14/1956 חוק נכסי נפקדים (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשט"ז
כ-443/26 12/31/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)  תשי"ח-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשי"ח
כ-443/27 12/31/1957 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)  תשי"ח-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשי"ח
כ-443/28 12/31/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (הסדרת השמירה בישובים)  תשי"ח-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשי"ח
כ-443/29 12/31/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשי"ח-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשי"ח
כ-443/30 12/31/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשי"ח-1957 נתקבל בכנסת ביו ח' בטבת תשי"ח
כ-443/31 12/31/1957 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר  תשי"ח-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשי"ח
כ-477/19 7/17/1990 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 9)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התש"ן
כ-477/20 7/17/1990 חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התש"ן
כ-477/21 7/17/1990 חוק הפיקוח על המצרכים ושרותים (תיקון מס' 18)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התש"ן
כ-477/16 7/1/1990 חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)  התש"ן-1990 התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התש"ן
כ-477/17 7/17/1990 חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (תיקון מס' 2)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת כ"ד בתמוז התש"ן
כ-477/18 7/17/1990 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 23)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התש"ן
כ-476/14 7/12/1988 חוק גנים לאומיים  שמורות טבע ואתרי הלאום (תיקון מס' 7)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשמ"ח
כ-476/15 7/25/1988 חוק  חסינות חברי הכנסת  זכויותהם וחובותיהם (תיקון מס' 5)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"א באב התשמ"ח
כ-476/16 7/26/1988 חוק  הרשויות המקומיות (הבחירות) (הוראת שעה)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ח
כ-476/12 7/18/1988 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ד' באב התשמ"ח
כ-476/13 7/18/1988 חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ד' באב התשמ"ח
כ-473/21 7/17/1973 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-473/22 7/17/1973 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-473/19 7/17/1973 חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-473/20 7/17/1973 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 8)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-475/39 7/27/1988 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 18)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-475/40 7/27/1988 חוק בנק ישראל (תיקון מס' 16)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-475/41 7/1/1988 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה) (מס' 2)  התשמ"ח-1988
כ-475/42 7/27/1988 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-442/9 6/27/1955 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשט"ו
כ-442/10 6/27/1955 חוק לטיפול בחולי נפש  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשט"ו
כ-442/11 6/27/1955 חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים  חולי נפש ונעדרים)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשט"ו
כ-442/12 6/28/1955 חוק הנכים (תגמולים ושיקום)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשט"ו
כ-442/13 6/28/1955 חוק לקיום תוקפן של תקנות ההגנה (הוראות שעה) (מס' 9)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשט"ו
כ-442/14 6/29/1955 חוק שירות המדינה (גימלאות)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תשט"ו
כ-442/16 6/29/1955 חוק להסדר תפיסת מקרקעין (הוראת שעה)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תשט"ו
כ-442/17 6/29/1955 חוק הבחירות לכנסת (תיק מס' 3)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תשט"ו
ג-4884/6 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה – משרד החוץ
כ-473/29 7/23/1973 חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/30 7/23/1973 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 19)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-473/27 7/17/1973 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 5)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז תשל"ג
כ-473/28 7/23/1973 חוק-יסוד הממשלה (תיקון) נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ג
כ-441/83 2/14/1956 חוק לתיקון פקודת שטח השיפוט והסמכויות  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשט"ז
כ-441/84 2/1/1956 חוק בנק ישראל (הוראת שעה) (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"ט בשבט תשט"ז
כ-441/85 1/24/1956 חוק האגודות (נוטריון ציבורי)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשט"ז
כ-441/86 1/24/1956 חוק ההסגרה (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשט"ז
כ-441/87 1/24/1956 חוק לתיקון פקודת סימני המסחר  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשט"ז
כ-441/88 1/10/1956 חוק קרן היסוד  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת  תשט"ז
כ-441/89 1/10/1956 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת תשט"ז
כ-441/90 1/10/1956 חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת תשט"ז
כ-443/33 12/31/1957 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  תשי"ח-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשי"ח
כ-443/34 1/13/1958 חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"א בטבת תשי"ח
כ-443/35 1/13/1958 חוק לתיקון פקודת המשפטים הממשלתיים  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"א בטבת תשי"ח
כ-443/56 3/27/1958 חוק גימלאות לחברי הכנסת  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשי"ח
כ-445/77 5/22/1961 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (הסדרת השמירה בישובים) (מס' 2)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ז' בסיון תשכ"א
כ-445/78 5/23/1961 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ח' בסיון תשכ"א
כ-445/79 5/31/1961 חוק זכיון ים המלח  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תשכ"א
כ-442/31 12/26/1955 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (עבירות תנועה – דין חיילים)  תשט"ז-1955 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תשט"ז
כ-442/32 1/1/1955 חוק השיפוט הצבאי  תשט"ז-1955
כ-442/33 12/13/1955 חוק לתיקון דין העונשין (עבירות חוץ)  תשט"ז-1955 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו תשט"ז
ג-7448/1 5/1/1971 שוטף 4 – חלק א' מכתבים יוצאים – תשובות השר ולשכתו לפניות ראש-הממשלה גולדה מאיר  שרים  אנשי משרדו ומשרד רה"מ  משרדי ממשלה אחרים  אישים ומוסדות שונים בעניני התישבות  כספים וענינים פרטיים; סיכומי ישיבות  הצעות להתישבות לשנת 72/73  תזכירים בעניני התישבות; הודעות  נתונים ועוד ( כולל רשימת תעודות מפרשת "אלטלנה" שחסרו בתיק שהומצא לראש-הממשלה 1.9.71 )
כ-477/25 7/25/1989 חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ט
כ-477/26 7/29/1989 חוק רשות העתיקות  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשמ"ט
כ-477/27 8/1/1990 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 11)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום י באב התש"ן
כ-477/22 7/23/1990 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 10)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום א' באב התש"ן
כ-477/23 7/24/1990 חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 3)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התש"ן
כ-477/24 7/27/1990 חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 2)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התש"ן
כ-476/18 7/25/1988 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 6)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"א באב התשמ"ח
כ-476/19 7/27/1988 חוק לתיקון פקודת העירות (מס' 37)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-476/17 7/27/1988 חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-473/25 7/17/1973 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-473/26 7/17/1973 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-473/23 7/17/1973 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 13)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-473/24 7/17/1973 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
כ-475/37 7/26/1988 חוק ההגבלים העסקיים  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ח
כ-475/38 7/27/1988 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 21)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-445/81 6/5/1961 חוק הגנת הדייר  תשט"ו-1955 (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"א בסיון תשכ"א
כ-445/82 6/5/1961 חוק מילווה פיתוח (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"א בסיון תשכ"א
כ-445/83 6/5/1961 חוק מילווה קצר מועד (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"א בסיון תשכ"א
כ-445/84 6/6/1961 חוק שירות בטחון [נוסח משולב] (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בסיון תשכ"א
כ-446/2 6/13/1961 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 17)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-446/3 6/13/1961 חוק הרשויות המקומיות (סידרת השמירה)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-475/51 1/2/1989 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 35)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת התשמ"ט
כ-475/52 1/17/1989 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 20)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט התשמ"ט
כ-475/53 1/18/1989 חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 6)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשמ"ט
כ-475/54 1/30/1989 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 27)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התשמ"ט
כ-475/55 1/30/1989 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 21)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התשמ"ט
כ-475/56 2/8/1989 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 8)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ג' באדר התשמ"ט
כ-475/57 2/13/1989 חוק העבירות המינהליות (תיקון)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר א' התשמ"ט
כ-446/16 11/14/1961 חוק פנקס הבוחרים לכנסת (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום ו' בכסלו תשכ"ב
כ-446/18 11/28/1961 חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשכ"ב
כ-446/19 11/29/1961 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו תשכ"ב
כ-446/20 12/26/1961 חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום י"ט בטבת תשכ"ב
כ-446/22 12/26/1961 חוק בתי המשפט (תיקון)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום י"ט בטבת תשכ"ב
כ-446/23 12/18/1961 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תשכ"ב
כ-477/12 6/26/1990 חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התש"ן
כ-477/13 6/12/1990 חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום י"ט בסיון התש"ן
כ-477/14 6/26/1990 חוק לתיקון דיני הבחירות (מקום קלפי)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התש"ן
כ-477/15 6/13/1990 חוק העונשין (הוראות מיוחדות לענין צווי החזקה)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום י"ט בסיון התש"ן
כ-477/9 3/29/1990 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 17)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התש"ן
כ-477/10 6/12/1990 חוק גביית חובות (ביצוע צווי מאסר) (הוראת שעה)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום י"ט בסיון התש"ן
כ-477/11 6/12/1990 חוק שחרור מינהלי (הוראת שעה)  התש"ן-1990 נתבל בכנסת ביום י"ט בסיון התש"ן
כ-476/11 7/18/1988 חוק הספורט  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ד' באב התשמ"ח
כ-476/8 7/27/1988 חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 7)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-476/9 7/27/1988 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 9)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
כ-464/25 12/1/1980 חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון)  תשמ"א-1980 נתקבל בכנסת ביום כ"ג כסלו תשמ"א
כ-464/26 1/6/1981 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 2)  תשמ"א-1980 נתקבל בכנסת ביום א' בשבט התשמ"א
כ-464/27 1/6/1981 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 13)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום א' בשבט התשמ"א
כ-464/28 1/7/1980 חוק קיזוז מסים  תש"ם-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ח בטבת תש"ם
כ-464/29 1/12/1981 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 41)  תשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ז' בשבט התשמ"א
כ-464/30 1/13/1981 חוק רשות השידור (תיקון מס' 5)   תשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ח' בשבט התשמ"א
כ-464/31 1/19/1981 חוק הירושה (תיקון מס' 6)  תשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ד בשבט התשמ"א
כ-478/3 1/28/1992 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 32)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בשבט התשנ"ב
כ-442/18 6/30/1955 חוק לתיקון פקודת מס הרכוש החקלאי  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשט"ו
כ-442/19 6/1/1955 חוק הגנת הדייר  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשט"ו
כ-442/20 6/30/1955 חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשט"ו
כ-442/21 9/1/1955 חוק בנק ישראל (הוראת שעה)  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום י"ד באלול תשט"ו
כ-442/22 11/19/1955 חוק לתיקון פקודת מס הרכוש העירוני  תשט"ז-1955 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת תשט"ז
כ-442/23 11/22/1955 חוק לתיקון פקודת הבנקאות  תשט"ז-1955 נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשט"ז
כ-442/24 11/22/1955 חוק המילווה (מוסדות כספיים)  תשט"ז-1955 נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו תשט"ז
כ-442/25 12/12/1955 חוק לתיקון פקודת המכס  תשט"ז-1955 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תשט"ז
כ-475/60 2/13/1989 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 3)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר א' התשמ"ט
כ-475/61 2/13/1989 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 28)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר א' התשמ"ט
כ-475/62 2/21/1989 חוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראת שעה)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר א' התשמ"ט
כ-475/63 10/23/1989 חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתשרי התש"ן
כ-475/64 1/1/1989 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה) (תיקון)  התשמ"ט-1989
כ-475/65 3/29/1989 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשמ"ט
כ-446/31 2/5/1962 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום א' באדר א' תשכ"ב
כ-446/32 2/5/1962 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום א' באדר א' תשכ"ב
כ-446/33 2/5/1962 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום א' באדר א' תשכ"ב
כ-446/34 3/6/1962 חוק מס קניה (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962
כ-476/71 5/29/1950 חוק מלווה ל"צים"  חברת השיט הישראלית בע"מ (ערבות)  התש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון תש"י
כ-477/1 7/24/1989 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשמ"ט
כ-477/2 1/26/1990 חוק המעבר (תיקון מס' 11)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התש"ן
כ-476/68 3/19/1990 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 15)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התש"ן
כ-476/70 3/20/1990 חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד) (תיקון מס' 2)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ן
כ-472/4 7/10/1975 חוק עידוד התעשיה (מסים) (תיקון מס' 4)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשל"ה
כ-472/35 11/25/1975 חוק מילווה חסכון  תשל"ה-1975 (תיקון)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו
כ-472/36 11/25/1975 חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 6)  תשל"ו-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו תשל"ו
כ-465/49 7/20/1978 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 13)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום ט"ו תמוז תשל"ח
כ-465/50 7/25/1978 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום ב' תמוז תשל"ח
כ-465/51 8/1/1978 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 11)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
כ-465/52 8/1/1978 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
כ-465/53 8/1/1978 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
כ-465/54 8/1/1978 חוק רואי חשבון (תיקון מס' 3)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
כ-465/55 8/1/1978 חוק המכר (עשיית חוזים למכר טובין בין-לאומי)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
כ-465/56 8/1/1978 חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
כ-465/57 8/1/1978 חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
כ-465/58 8/2/1978 חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר) (הארכת תוקף)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
כ-442/34 12/26/1955 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חרום (הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו)  תשט"ז-1955 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תשט"ז
כ-442/35 10/30/1956 חוק תשלום פיצויים מאיטליה (תיקון)  תשי"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בחשון תשי"ז
כ-442/36 10/23/1956 חוק מימי חופין  תשי"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון תשי"ז
כ-442/37 11/28/1956 חוק בול בטחון  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בכסלו תשי"ז
כ-442/38 11/28/1956 חוק מילווה ביטחון  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בכסלו תשי"ז
כ-442/39 11/26/1956 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו תשי"ז
כ-442/44 12/10/1956 חוק הגימלאות לנפגעי ספר  תשי"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ו' בטבת תשי"ז
כ-475/58 2/13/1989 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר א' התשמ"ט
כ-475/59 2/13/1989 חוק הבחירות לכנסת השתיים-עשרה (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר א' התשמ"ט
כ-446/24 12/4/1961 חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ (תיקון) (מס' 3)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בכסלו תשכ"ב
כ-446/25 1/1/1962 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אזורי בטחון)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת תשכ"ב
כ-446/26 1/1/1962 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת תשכ"ב
כ-446/27 12/16/1962 חוק הפיקוח על קידוחי מים (תיקון)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשכ"ב
כ-446/28 1/16/1962 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (תיקון)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבת תשכ"ב
כ-446/4 6/13/1961 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 6)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-446/5 6/13/1961 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 2)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-446/7 6/13/1961 חוק מפעלי ים המלח (ריבית על מניות)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-446/8 6/13/1961 חוק לשכת עורכי הדין  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-446/9 6/14/1961 חוק פסיקת ריבית  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשכ"א
כ-446/15 6/7/1961 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון) (מס' 2)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בחשון תשכ"ב
כ-477/6 3/27/1990 חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התש"ן
כ-477/7 3/29/1990 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 82)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התש"ן
כ-477/8 3/29/1990 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 8)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התש"ן
ג-4085/3 1/1/1955 חטיבת-מזון – סין
גל-11578/4 1/1/1966 מטה סחר-חוץ – אינדונזיה כרך א'
ג-2317/35 3/28/1950 יקנעם – קרקע ומדידות התכתבות ודוחות בנושאים: תכנית טופוגרפית  חלוקת מגרשים  איתור אזור תעשיה  רכישת קרקעות  הקצאת מגרשים למוסדות ציבור  שיכון עולים  הרחבת שכונות  תרשימים.
גל-47168/12 11/1/1994 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – חוק תיקון דיני משפחה טיוטת חוק לתיקון דיני משפחה (ריכוז סמכויות שיפוט) – התשנ"ה. בתיק העתק של חוק יחסי ממון בין בני זוג – תשל"ג מ-1973.
פ-266/28 1/1/1931 ג'ורג' צלאח – מסמכים שונים (1934-1931) התיק מכיל: הסכם מכירת חלקת קרקע בבאר-שבע בין חאמד אבו-אעשה לבין אברהם אפשטיין ואחרים  פסק-דין בפרשת הקטין מחפוט' אל-כאילה מביר-זית  שנאשם ברצח בין דודו ועוד.
סל-8635/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 7 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10032
נ-124/1 11/1/1963 Zangwill centenary בקשה לנשיא זלמן שזר להצטרף לוועדה שפועלת לציון מאה שנים להולדתו של הסופר היהודי-אנגלי ישראל זנגוויל. שזר הביע צער על כך שנאלץ לסרב לבקשה.
נ-125/1 1/1/1968 World jewry
ג-4060/18 1/1/1950 חטיבת-מזון – קטניות כרך ה' יבוא עדשים  קטניות
מפה-6744/1 1/1/1945 ירושלים – Jerusalem – Sheet 1 בתיק מפה טופוגרפית של ירושלים. Complimentry Issue ללא תאריך מדוייק
כ-463/37 5/26/1980 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 5)  תש"מ-1980 נתקבל בכנסת ביום י"א בסיון תש"ם
ג-4084/6 1/1/1955 חטיבת-מזון – איראן (פרס)
סל-8954/1 1/1/1948 סרט מספר 120 גוש 13947 חלקה 1 עד גוש 13957 חלקה 29
כ-458/55 1/1/1987 חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 2)  התשמ"ז-1987
טס-3019/34 1/1/1933 מגוייסים ערבים בסרפנד (צריפין) בשעת פנאי ליד בית-הקולנוע Garrison Cinema.
גל-13909/8 1/1/1957 הועדה לעניני ערבים במרכז מפא"י דו"חות  סיכומי דיונים סטנוגרמות על מערכת הבחירות לכנסת השישית בקרב הערבים והדרוזים
גל-17044/11 9/1/1948 הפליטים הערבים  כללי התכתבות וקטעי עתונות בענין תכניות שונות לישוב בעית הפליטים הערביים כרך א'
א-7928/3 7/2/1965 עותקים עודפים יולי 1965 (16) פרוטוקולים וסיכומי פגישות עם ראש הממשלה לוי אשכול בנוגע לחוק ניתוח גוויות (חוק הפתולוגיה)  חוק השבת  מצבם הכלכלי הירוד של עדות המזרח  הקשר עם יהדות התפוצות  ערביי ישראל לקראת הבחירות  הטיית המים בלבנון ועוד.
גל-17102/20 1/1/1950 מסתננים / ועדה ב' תיק סודי  רשימות שמיות של ערבים המבקשים להכנס לישראל והחלטות בנוגע לענינים.
גל-17102/21 1/1/1952 מסתננים / ועדה ב' – (איחוד משפחות) תיק סודי רשימות שמיות של מסתננים לארץ והחלטות הועדה בנוגע לענינים.
גל-17033/10 1/1/1949 ערביי הושא התכתבות בענין פליטי הכפר היושבים בשפרעם  התכתבות עם צירות צרפת האחראית לפליטים נתיני אלג'יריה מהכפר  דו"ח ועדת חקירה בענין אדמות הושא
גל-17033/17 1/1/1949 אנשי מעלול התכתבות בענין פליטי מעלול היושבים בנצרת וביפיע ובענין הכנסיה הנטושה בכפר
גל-17065/18 1/1/1957 ועדה לקשר בין שלטונות ישראל לכוחות האו"מ ברצועת עזה סיכומי פגישות עם אנשי האו"מ  התכתבות בענין קניית מוצרי מזון מהאו"מ ואסירים ערבים  דו"ח העברת המנהל האזרחי בעזה לכוחות האו"ם ועוד
גל-17022/6 1/1/1953 הוצאת פועלים ערבים בלתי מאורגנים ממקומות העבודה הוצאת פועלים ערבים בלתי מאורגנים ממקומות העבודה – קטעי עתונות
גל-17049/3 1/1/1961 העדה המוסלמית – כללי התכתבות והעתקים מצוים ומתצהירים בבית המשפט בענין סכסוך על בית-קברות מוסלמי בגן העצמאות בתל- אביב  התכתבות בענין כספים למסגדים בגליל ועוד כרך א'
סל-9347/1 1/1/1948 סרט מספר 9 רמלה גוש 4466
גל-13914/13 9/1/1965 העתקי מכתבים יוצאים כרך א'
גל-13915/5 7/1/1967 העתקי מכתבים יוצאים כרך ב'
גל-13936/18 1/1/1971 תכנון ארוך-טווח – ערביי ישראל  לשכת תל- אביב
גל-17011/21 1/1/1951 אחמדיה  ענף מן איסלאם קטעי עתונות  תמונות בהם נראה שליח העדה עם הנשיא י. בן צבי (דו"ח סודי)  ותכתובת בענין ביקורי נציגים
גל-17023/11 1/1/1955 החברה הערבית לסיגריות וטבק בנצרת החברה הערבית לסיגריות וטבק בנצרת – התכתבות וקטעי עתונות
ג-3553/13 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – עבלין
גל-17037/20 1/1/1949 כפר עילבון התכתבות בענין מעמדם המשפטי של הפליטים ונכסיהם  הגליית תושבים והדרישה להחזרתם
גל-53371/10 2/1/1979 סידרת הטלוויזיה "שואה" בתיק סקר של המכון למחקר חברתי שימושי  חוקרת ראשית חנה לוינסון  אודות הסדרה "שואה" של רשות השידור.
גל-17013/29 1/1/1949 נוהל כניסה לארץ ויציאה ממנה – כללי נוהל כניסה לארץ ויציאה ממנה  כללי – התכתבות בין משרדי הממשלה ורשויות ביטחון
גל-17002/2 1/1/1969 לשכת היועץ חוזרים והתכתבות בעניני מנהלה  קובצי הוראות הלשכה  סיכום פעולות הלשכה מאז ביטול הממשל הצבאי  ועוד כרך ב'. המשך מתיק 1
גל-3784/100 12/1/1969 סרטים – יחסים שליליים בתיק בקשה ואישור להקרנת הסרט יחסים שליליים בישראל.
גל-60613/7 4/23/1980 רהט מסמכים ממשרד הפנים ובהם בקשה להיתר בנייה לשני בתים על מגרש אחד בשכונה 20 רהט.
גל-17028/19 1/1/1965 סטודנטים ערבים התכתבות ופניות של ערבים בענין סיוע לקבלה לאוניברסיטה
ג-3917/6 2/3/1961 קטעי עתונות – יהדות העולם – אנטישמיות (כרך א') בתיק קטעי עיתונות העוסקים באנטישמיות מהארץ ומהעולם.
ג-3917/7 1/10/1964 קטעי עתונות – יהדות העולם – אנטישמיות (כרך ב') בתיק קטעי עיתונות העוסקים באנטישמיות מהארץ ומהעולם.
גל-17003/1 6/1/1964 הבדואים בנגב כרך ג' התכתבות וסיכומי פגישות בעיקר בענין שיכון הבדואים ומתן מעמד של שבט לחמולות וקטעי עתונות בנושא
גל-13930/3 1/1/1962 הבהאים התכתבות על הפקעת שטחים השייכים לבהאים  פתרון הסכסוך בין העדה ובין ועד הנאמנים בעכו  בית-הקברות בעכו  רשימת נכבדים ערבים במחוז חיפה  לשכת חיפה
גל-17101/1 11/1/1959 תקרית שפרעם קטעי עתונות על התפרעות התושבים כמחאה על סדרי התחבורה הציבורית לשפרעם.
גל-17102/6 11/1/1949 אגודת נשים "אנ-נהדה" בנצרת בתיק צילום מתזכיר על האגודה.
גל-17042/16 1/1/1952 מאורעות האחד במאי  1958 דו"חות על הארועים  התפרעויות הפגנות ועוד קטעי עתונות
ג-1968/26 9/15/1953 דו"חות כלליים – קרית-ים גליונות מס' 1  2  4 ו-5 של ""דפים לתושבי קריית ים" מטעם המועצה המקומית קריית ים והתכתבות נלווה.
ג-1959/16 1/1/1952 תיקים כלליים – באקה ביקור ראש הממשלה בבאקה אל גרבייה
ג-1889/10 1/1/1953 רשויות מקומיות – תיקי סעד – באקה-אל-גרביה התיק מכיל: פרוטוקולים במועצת באקה אלגרביה ועוד.
גל-43067/8 4/5/2001 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – פרוגרמות פיתוח יישובי הבדואים בצפון (דו"ח ביצוע החלטת ממשלה לשנת 2000 ותוכנית עבודה לשנת 2001)  בקשת תקציב עבור מוסדות דת מאת המועצות הדתיות בישובים שונים  בנייה ותקציב למוסדות ציבור בישובים שונים ועוד.
גל-17116/13 1/1/1949 פליטים ותושבים ערבים בכפרים וערים ריכוז נתונים סטטיסטיים  טיוטת תזכיר על הסדר הפליטים הערבים.
גל-43069/5 11/6/2000 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – בניה כפרית התכתבויות בעניין סיוע תקציבי של משרד השיכון למועצות אזוריות לצרכי בנייה ופיתוח  בניה חדשה והרחבת ישובים  בניית מבני ציבור ועבודות תשתית. תכנית עבודה לשנת 2000 והצעת תכנית עבודה לשנת 2001. ריכוז בקשות קיבוצי הקיבוץ הדתי. ועדת מנכלים לענייני המועצות האזוריות  תכנית סיוע ליש"ע לביטחון ושגרת חיים  מרכז קליטה בחיננית ועוד.
כ-924/58 1/17/2003 חוק קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינויים (תיקוני חקיקה)  התשס"ד-2003 התקבל בכנסת ביום כ"ב בחשון התשס"ד
גל-58695/11 2/1/1973 מנשה  תלמי  אליעזר תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות
סל-8892/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 189 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18209
סל-8827/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 15 הר כנען ספר 5 עד ספר 7
פ-1878/4 1/1/1924 חומר אישי של משה אלפרט רשימת בעלי בתים/דיירים בשכונת בית-ישראל בירושלים לפי גוש וחלקה
סל-9003/1 1/1/1948 סרט מספר 15 רחובות גוש 3647
גל-15373/9 12/1/1984 אגף הבחינות – שאלוני בחינות בגרות אינטרני + אקסטרני שאלוני בחינות בגרות כולל לבתי ספר על יסודיים ערביים ודרוזים.
גל-15373/10 6/1/1984 אגף הבחינות – שאלוני בחינות בגרות חיצוני אקסטרני שאלוני בחינות.
גל-15372/9 5/1/1983 אגף הבחינות – שאלוני בחינות בגרות וגמר בנתיב העיוני אוסף מבחני בגרויות בפיזיקה  כימיה  מחשבת ישראל  פילוסופיה  ביולוגיה  חקלאות  יידיש  ספרדית  סוציולוגיה ומדעי המדינה  יהדות  תולדות האומנות  תורת החשמל  אלקטרוניקה  גיאוגרפיה ופרסית.
א-7920/3 5/15/1967 מלחמת ששת הימים – מברקים דיפלומטיים 1. בריה"מ 2. מדינות אחרות 3. מו"מ מדיני 4. נאומי ראש הממשלה 5. הצהרות ערביות מברקים ואגרות בנוגע למו"מ המדיני עם בריה"מ ומדינות אחרות בקשר למתיחות שלפני המלחמה והמצב במלחמה ולאחריה ועוד. (המשך בתיק 4)
א-4328/5 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – יהדות מזרח אירופה דיווחים  סקירות ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: ביקורי ח"כים בווינה  פעילות המועצה הציבורית למען יהודי ברית המועצות  עלית יהודי רומניה ופעילות לשכת הקשר נתיב (המשך בתיק מס' 6)
גל-58723/31 6/1/2003 הועדה לאיחוד רשויות מקומיות אזור יהודה ושומרון אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: הועדה לאיחוד רשויות מקומיות ביהודה ושומרון  הכוללים: הצעת ההחלטה בעניין איחוד רשויות מקומיות ביהודה ושומרון.
ג-14660/25 1/1/2004 קשרים עם איגוד הארכיונאים בישראל. כרך א'
ג-14660/26 2/1/2005 קשרים עם איגוד הארכיונאים בישראל. כרך ב'
גל-1036/13 6/4/1957 מועצה מקומית מגדל בתיק התכתבויות בנוגע להנחות בשכר לימוד בבתי ספר תיכוניים במועצה המקומית מגדל למשפחות מעוטות יכולת.  בתיק הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט עד שנת 2039
גל-1022/25 1/19/1959 עירית חיפה בתיק התכתבויות של מחלקת החינוך בעיריית חיפה בעניין פתיחת תיכון עירוני בקרית אליעזר  פיקוח על בתי ספר  חינוך על יסודי  פרוטוקולים מישיבת המועצה בעניין מערכת החינוך בעיר  תקציבים  חינוך לילדי עולים  דוחות מחלקת החינוך בעיר  רשימת מוסדות החינוך בחיפה  תכניות לימודים ועוד. בתיק בוצעו השחרות עקב שמירה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2035
גל-1032/9 1/1/1957 מועצה מקומית גן יבנה החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעמי צנעת הפרט וייבדק בשנית בשנת 2038.
גל-6956/13 1/1/1956 לשכת השר – חגיגות ומסיבות – חגיגות העשור בתיק ברכות לרגל החגים היהודיים הדרוזים והמוסלמים  ברכות לנשיא המדינה לרגל חגיגות עשור למדינת ישראל  מצעדי צה"ל  הזמנת נכבדי העדות הדרוזיות והמוסלמיות לרגל חגיגות העשור של הכנסת  מכתבים מהמחלקה הדרוזית והמוסלמית במשרד הדתות אל נכבדי העדות לרגל חגם  ברכות לשר הדתות לרגל מינויו ועוד.
גל-6957/2 10/25/1950 סגן שר הדתות – שונות כרך ב'
ג-2323/15 5/1/1953 סלמה – תכנון השיכון בקשה לאישור בניית שיכון עממי ושיכון עולים בסלמה ג'.
ג-2323/16 12/31/1952 סלמה – קרקע  מדידות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת העוזר למנהל אגף השיכון במשרד העבודה  י. תמיר בנוגע לאדמות סלמה:  תכניות בניה של שיכון עולים  ביזור בסלמה ג'  ברור בעלות באדמות סלמה  החלטת הועדה לערעורים לפי החוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום  התראות לפינוי שטח מעברת סלמה א' ועוד.
גל-6958/8 1/1/1955 היועץ המשפטי – הצעת חוק – החזקת קרובים התיק מכיל הצעת חוק – החזקת קרובים  חוק לתיקון דיני משפחות (מזונות)  נישואין וגירושין
גל-6958/21 5/5/1953 הרבנות הראשית – בחירת הרבנות הראשית בתיק התכתבויות  קטעי עתונות – בחירת הרבנות הראשית  תקנות לשעת חירום  תקציב משרד הדתות  תקציב מועצות דתיות  העדות הדתיות בישראל  המיסיון בישראל  תפקיד בתי דין רבניים ועוד.
גל-6959/30 4/14/1953 הקמת מוסדות דת – בית-הכנסת לפועלי המזרחי – ירושלים בתיקה התכתבויות בעניין בקשות מבית הכנסת לאספקת חומרי גלם לצרכי עבודות תיקון ובניה בבית הכנסת.
גל-1260/7 4/15/1940 לשכת עליית הנוער התכתבות בין משרד החינוך והתרבות – המחלקה לתרבות הגוף לבין לשכת עליית הנוער בסוכנות היהודית בעניין חינוך גופני לנוער.
גל-6957/12 1/1/1950 היועץ המשפטי – ביגמיה התכתבות בנושא החוקים והתקנות הנוגעים בדבר (כרך ב')
גל-6957/17 1/1/1952 היועץ המשפטי – חוק נישואין וגירושין
גל-6957/19 1/1/1952 היועץ המשפטי – נישואי תערובת התכתבות בנושא
גל-6957/20 1/1/1953 היועץ המשפטי – פרוטוקול מכנס דיינים חוק שפוט בתי-דין רבניים
ב-17890/11 1/1/1942 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין – העדה החרדית. (ממספר 34089 עד מספר 60593)
ב-17897/12 8/1/1944 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 68507 עד מספר 68850)
גל-43039/9 3/24/1996 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – סיכומי דיונים סיכומי ישיבות והתכתבות נלווה  של אנשי משרד השיכון עם גורמים שונים: המשרד לאיכות הסביבה  שירות התעסוקה  התאחדות  הקבלנים – "בוני הארץ"  חברות לשיכון ציבורי ("שיכון עובדים"  "פרזות"  "עמידר"  "חלמיש" ו"פרזות)  ראשי עיריות  מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק וביהודה ושומרון   שעסקו בתכנון ובניה ישובים אלה ונוספים.
גל-43039/10 4/2/1998 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – סיכומי דיונים סיכומי דיונים והתכתבות נלוות בנוגע לתכנון ובניה בתחומי עיריות  מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בתוך הקו הירוק וביהודה ושומרון.
א-4173/1 1/1/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – בגין – סאדאת הצהרת הנשיא קרטר באסואן  סקירה מטעם משרד החוץ על פעילות הוועדה המדינית המשותפת המצרית-ישראלית  התכתבות המשלחת הישראלית לוועדה הצבאית בקהיר  הודעות הדדיות של ממשלות ישראל ומצרים בנוגע למשבר במו"מ ביניהם  על רקע בנייה ביישובים הישראלים בפתחת רפיח; לקטי עיתונות וחילופי מברקים בין משרד החוץ לשגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) והאו"ם (ניו-יורק) והנציגות הישראלית בוועידת קהיר בנוגע למו"מ לשלום בין ישראל למצרים בכלל.תקציר עיקרי נאום סאדאת במועצת העם המצרית  21.1.1978
גל-1313/1 8/5/1952 חינוך גבוה בתיק פרוטוקולים של ועדת החינוך והתרבות בכנסת בעניין השכלה גבוהה  התכתבויות בנושא חוק המועצה להשכלה גבוהה וכן מידע של אוניברסיטת בר אילן לשנת הלימודים תשי"ז: דפי מידע לקראת פתיחת השנה  מערכת לימודים  תקנות כלליות  הרכב הסגל וידיעון לתלמיד.
גל-1278/9 1/1/1949 פרקליט המדינה (אנדקס ישן) כרך א' פקודות
גל-1278/10 5/13/1949 פרקליט המדינה (אנדקס ישן) כרך ב' התכתבויות הנוגעות פקודת העתיקות מ-1929; התכתבויות הנוגעות לעבירה על סעיף 4 לחוק לימוד חובה  התש"ט – 1949; פסק דין בבג"צ 107/50 – חיים אריאב נגד זלמן שזר  שר החינוך והתרבות בסוגיה כי אין לשר החינוך זכות חוקית להעביר מוסד חינוך מזרם לזרם. בג"צ  ישראל שייב נגד שר הביטחון  מנהל אגף החינוך ומנהל בית הספר הריאלי מונטיפיורי'. בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה למנהל אגף החינוך במשרד החינוך והתרבות להסביר מדוע הוא מסרב להסיר את התנגדותו להעסקתו של שייב בבית הספר הריאלי על שם מונטיפיורי – התכתבויות עם היועצת המשפטית של משרד החינוך – רות סטנר ומנהל אגף החינוך  ד"ר ברוך בן-יהודה בנושא. והתכתבויות נוספות בין ד"ר ישראל שייב (אלדד) לדוד בן-גוריון  שר הביטחון ולשר החינוך בעניין.
גל-6333/10 9/29/1955 שירותי דת בישובים וישובי עולים פרוטוקולים  דיווחים והתכתבות על שירותי הדת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות  דוחות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – מושב ברכיה
ב-17902/1 10/1/1948 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 1 עד מספר 247)
ב-17906/4 11/1/1935 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 18076 עד מספר  18127) נחלת יהודה
גל-1281/17 5/10/1950 משכר מספר 105 תל-אביב כפר סלמה בתיק התכתבויות בנושא בית תרבות בכפר סלמה
א-4173/3 1/6/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – בגין – סאדאת  חילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) והאו"ם (ניו-יורק) למשרד החוץ בנוגע למו"מ לשלום בין ישראל למצרים בחודשים ינואר-פברואר 1978  השעיית השיחות המדיניות עם מצרים וכניסת ארצות הברית לשיחות. בתיק הצעת מסגרת לחוזה שלום בין ישראל למצרים  סיכום עמדת ארה"ב לעקרונות הסדר במזרח-התיכון מטעם המרכז למחקר ולתכנון מדיני של משרד החוץ  מזכר מטעם ועידת הנשיאים של הארגונים היהודים בארה"ב הכולל תגובה של נשיא הוועידה הרב אלכסנדר מ. שינדלר לפניה של נשיא מצרים אנואר סאדאת ליהודי ארה"ב  חילופי דברים בין בגין לקרטר ומסמכים אחרים בקשר למדיניות ההתנחלויות ביהודה ושומרון והמך הבנייה בפתחת רפיח ועוד.
גל-6258/3 3/1/1966 סגן שר הדתות בנימין  שחור – כללי פניות ובקשות  תשובות המשרד; דו"חות  סקירות  תכניות  הזמנות (כולל דו"ח על העדה היוונית-אורתודוקסית והצעת תכנית בנדון ). הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2036. עמ' 146-153 פסק דין של בית משפט השלום לנוער בירושלים הושחר מטעמי הגנה על צנעת הפרט לצמיתות.
ב-17915/4 8/1/1947 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 85431 עד מספר 88400) – חיפה
ב-17915/6 1/1/1947 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 82645 עד מספר 85150) – חיפה
גל-6260/5 3/1/1954 המנהל הכללי – התכתבות בענינים שונים פניית המנכ"ל ומשפחתו לרבנים בבקשה להמציא מכתבים של אביו הרב ד. כהנא זצ"ל עבור הוצאה לאור של חיבוריו ( כולל סדר מסירת הש"ס לנשיא המדינה 24.3.54 עם רשימת המוזמנים).
א-4362/13 10/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – היועץ לעניני ערבים. התכתבות עם היועץ לענייני ערבים ב. גור אריה בנושאים: בחירות לכנסת במגזר הערבי  יום האדמה השמיני ושרותי רפואה לבדואים בנגב הודעות לעיתונות וסקירת מצב על רמת הגולן
גל-23834/1 12/1/1983 לשכת המנכ"ל – הרפואה הטבעונית האלטרנטיבית
גל-23834/2 12/1/1986 לשכת המנכ"ל – הרפואה הטבעונית האלטרנטיבית
גל-23834/3 6/1/1991 לשכת המנכ"ל – הרפואה הטבעונית האלטרנטיבית
גל-23834/4 12/1/1991 לשכת המנכ"ל – הרפואה הטבעונית האלטרנטיבית
חצ-4893/6 1/1/1974 פעולות מש"ב (כרך א')
חצ-4893/7 1/1/1974 פעולות מש"ב (כרך ב')
גל-5863/5 7/19/1960 אישורי תכניות בניה – מירון תכניות לשינוי כביש גישה למושב העובדים מירון.
גל-5863/27 9/24/1962 אישורי תכניות בניה – האחזות גלבוע היאחזות גלבוע. מיפוי ותכניות בניה.
גל-5863/44 11/4/1963 אישורי תכניות בניה – מרום הגליל מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכנית בנין ערים של מועצה אזורית מרום הגליל.
נ-957/25 3/18/1991 חוק לתיקון פקודת העיריות (מספר 44)  התשנ"א – 1991 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התשנ"א (18 במרס 1991)
גל-5858/5 12/27/1979 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי עכו מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכנית בנין ערים של עכו.
נ-956/86 1/30/1989 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  התשמ"ז-1989 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשמ"ז
נ-956/87 2/16/1988 חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר 4)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בשבט התשמ"ח
נ-956/89 2/23/1988 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר התשמ"ח
נ-957/88 4/16/1986 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מספר 5)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן התשמ"ו
נ-957/89 3/27/1985 חוק יסודות התקציב  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשמ"ה
נ-957/90 10/16/1985 תיקון טעות בחוק בתי המשפט  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום א' בחשון התשמ"ו
נ-957/1 12/4/1990 חוק מס ערך מוסף (תיקון מספר 8)  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשנ"א
נ-957/2 1/1/1991 חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מספר 5)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בטבת התשנ"א
נ-957/3 7/23/1991 חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 4)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
נ-957/4 7/23/1991 חוק התכנון והבניה (תיקון מספר 32)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
נ-957/5 12/26/1989 תיקון טעויות בתוספת לחוק התקציב לשנת כספים 1989 (תיקון) נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו התש"ן
נ-957/6 2/25/1991 חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר התשנ"א
נ-957/7 6/18/1991 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מספר 22)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשנ"א
חצ-3130/5 12/1/1956 גרמניה – אורחים
כ-444/67 8/6/1959 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשי"ט
נ-957/9 6/11/1991 חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מספר 27)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון התשנ"א
נ-957/10 5/21/1991 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 18)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ח' בסיון התשנ"א
נ-957/11 5/28/1991 חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מספר 10)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בסיון התשנ"א
נ-957/12 5/28/1991 חוק לעידוד המגזר היצרני (קליטת עובדים) (הוראת שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בסיון התשנ"א
כ-460/24 12/4/1990 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 11)  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשנ"א
כ-460/25 12/17/1990 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 40)  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום ל' בכסלו התשנ"א
כ-460/26 1/1/1991 חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 5)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בטבת התשנ"א
נ-957/13 7/2/1991 חוק יסוד: הממשלה (תיקון מספר 7) נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשנ"א
נ-957/14 6/25/1991 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מספר 11)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשנ"א
נ-957/15 6/11/1991 חוק לשכת עורכי הדין (המשך הרפורמה בהשכלה הגבוהה) (תיקון מס' 18)  התשנ"א-1991
נ-957/16 6/18/1991 חוק העונשין (תיקון מספר 33)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשנ"א
נ-957/17 5/20/1991 חוק הצהרות מוות (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ז' בסיון התשנ"א
נ-957/18 3/12/1991 חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר התשנ"א
נ-957/19 2/26/1991 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר התשנ"א
כ-467/44 4/1/1981 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 15)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
חצ-3116/4 10/1/1957 בריה"מ – מצב היהודים – יהדות רוסיה
חצ-3116/6 12/1/1956 בריה"מ – מצב היהודים – יהדות רוסיה
כ-772/8 2/2/1999 ח"כ יגאל ביבי – בחירות (המשך מתיק מס' 7) קבצי מכתבים אישיים מטעם ח"כ יגאל ביבי לחברי מרכז המפד"ל שהשתתפו בחוגי בית שלו  שבהן הוא קורא להם להצביע בעבורו בבחירות הפנימיות לקראת הבחירות לכנסת ה-15 (1999).
כ-458/9 3/19/1991 חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 6)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-460/53 3/20/1991 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 22)  התשנ"א-1991
כ-461/1 1/5/1982 חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 6)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י' בטבת התשמ"ב
כ-458/10 3/19/1991 חוק המקרקעין (תיקון מס' 13)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-458/11 3/19/1991 חוק למניעת אלימות במשפחה  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-458/12 3/19/1991 חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-458/13 1/1/1989 חוק הגמלאות (השלמה לתוספת היוקר)  התשנ"ט-1989
כ-458/14 3/20/1991 תיקוני טעויות בחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשנ"א
כ-458/15 3/18/1991 חוק ממלאי תפקידים שיפוטיים (סייג למינוי) (תיקוני חקיקה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התשנ"א
כ-461/9 3/3/1982 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 6)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר התשמ"ב
כ-461/10 3/15/1982 חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום כ' באדר התשמ"ב
כ-461/11 3/22/1982 חוק הפיקוח על מצרכים ושרותים (תיקון מס' 12)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשמ"ב
כ-461/13 3/29/1982 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1981  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשמ"ב
כ-461/14 3/30/1982 חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 3)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן התשמ"ב
כ-461/15 3/31/1982 חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1982  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ז' ניסן התשמ"ב
כ-458/16 3/19/1991 חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 4) (אחריות נושאי משרה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-458/17 3/20/1991 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 9) (תיקון מס' 2)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשנ"א
כ-461/34 3/2/1983 חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 5)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י"ז אדר התשמ"ג
כ-461/35 3/2/1983 חוק הרשות לשיקום האסיר  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י"ז אדר התשמ"ג
כ-461/36 3/7/1983 חוק מילווה המדינה (תיקון מס' 2)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התשמ"ג
כ-461/45 3/23/1983 חוק היטל על נסיעה לחו"ל  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן התשמ"ג
כ-461/46 3/23/1983 חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 4)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן התשמ"ג
כ-458/24 7/24/1991 חוק מילווה המדינה (תיקון מס' 9)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשנ"א
כ-458/25 7/24/1991 חוק רשות הדואר (תיקון מס' 3)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשנ"א
כ-458/26 7/17/1991 חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' באב התשנ"א
כ-458/27 7/8/1991 חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשנ"א
כ-466/3 11/1/1978 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 24)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום א' חשון תשל"ט
כ-466/4 11/1/1978 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה מס' 2) (תיקון)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום א' חשון תשל"ח
נ-956/46 3/18/1992 חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם  התשנ"ב – 1992 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
נ-956/47 12/31/1991 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 77)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בטבת התשנ"ב
נ-956/48 3/3/1992 חוק-יסוד: חופש העיסוק  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר א' התשנ"ב
נ-956/49 3/18/1992 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 14) נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
נ-956/50 3/10/1992 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 17)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר ב' התשנ"ב
נ-956/51 12/31/1991 חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 4) נתקבל בכנסת ביום כ"ד בטבת התשנ"ב
נ-956/52 12/24/1991 חוק שוויון ההזדמנויות העבודה (תיקון)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשנ"ב
נ-956/53 3/18/1992 חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס' 3)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
נ-956/54 2/4/1992 חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ל' בשבט התשנ"ב
נ-956/55 12/24/1991 חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מספר 5)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשנ"ב
נ-956/56 3/10/1992 חוק לתיקון פקודת העיריות (מספר 46)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר ב' התשנ"ב
נ-956/57 3/10/1992 חוק קביעת הזמן  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר ב' התשנ"ב
נ-956/58 3/17/1992 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 89)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר ב' התשנ"ב
כ-468/66 7/6/1976 חוק הבטיחות במקומות ציבוריים (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"ו
ג-7447/8 3/1/1969 שוטף 3 – חלק א' מכתבים יוצאים – תשובות השר ולשכתו לפניות אנשי משרדו  משרד רה"מ ומשרדי ממשלה אחרים  אישים ומוסדות שונים  הצעה להחלטת הממשלה בנושא שידורי הטלויזיה; ריכוזי הוראות תשלום ועוד
ג-7447/9 7/1/1969 שוטף 3 – חלק ב' מכתבים יוצאים – תשובות השר ולשכתו לפניות שרים  אנשי משרדו  משרד רה"מ ומשרדי ממשלה אחרים  אישים ומוסדות שונים  פניות מקוריות בודדות  הצעות למבנה שרותי ההסברה; הזמנות ועוד
ג-7447/10 12/1/1969 שוטף 3 – חלק ג' מכתבים יוצאים – תשובות השר ולשכתו לפניות ראש-הממשלה גולדה מאיר  השרים  אנשי משרדו  משרד רה"מ ומשרדי ממשלה אחרים  אישים ומוסדות שונים; ריכוזי הוראות לתשלום ועוד
ג-7447/11 9/1/1970 שוטף 3 – חלק ד' מכתבים יוצאים – תשובות השר ולשכתו לפניות ראש-הממשלה גולדה מאיר  השרים  אנשי משרדו  משרד רה"מ ומשרדי ממשלה אחרים  אישים ומוסדות שונים  סיכומי ישיבות ופגישות; מכתבי מינוי ועוד ( כולל סיכום ישיבת הממשלה בנושא שכונות קבע במרחב שלמה 18.4.71 )
כ-461/16 4/1/1982 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 52)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשמ"ב
כ-461/17 4/1/1982 חוק פיצוי מפוני סיני  התשמ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ח' ניבן התשמ"ב
כ-461/18 5/17/1982 חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 2)  התשמ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום כ"ד אייר התשמ"ב
כ-461/19 5/19/1982 חוק מחיקת הרשעות  התשמ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום כ"ו אייר התשמ"ב
כ-461/20 5/24/1982 חוק יסוד: משק המדינה (תיקון) נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ב
כ-461/21 6/14/1982 חוק העונשין (תיקון מס' 14)  התשמ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בסיון התשמ"ב
כ-461/22 11/8/1982 חוק הבזק (תיקון)  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בחשון התשמ"ג
כ-458/19 3/19/1991 חוק טיפול בחולי נפש (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-458/20 3/23/1991 חוק הספורט (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
כ-458/21 7/24/1991 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 5)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשנ"א
כ-458/22 7/24/1991 חוק העונשין (תיקון מס' 34)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשנ"א
כ-458/23 7/9/1991 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 16) (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשנ"א
כ-461/47 3/22/1983 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעברות שבוצעו בלבנון ע"י מבקרים מישראל) (תיקון)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשמ"ג
כ-461/58 7/13/1983 חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בינלאומיים ומשלחות מיוחדות)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ג' באב התשמ"ג
כ-461/59 7/12/1983 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התשמ"ג
כ-461/60 2/14/1984 חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר א' התשמ"ד
כ-458/28 7/2/1991 חוק ניירות ערך (דחיית הוראות)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשנ"א
כ-458/29 7/9/1991 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 10)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשנ"א
כ-458/30 7/2/1991 חוק העיסוק באופטומטריה  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשנ"א
נ-956/61 3/18/1992 חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
נ-956/62 2/26/1992 חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר א' התשנ"ב
כ-772/6 1/12/1999 ח"כ יגאל ביבי – בחירות איגרות ומכתבים אישיים מטעם ח"כ יגאל ביבי ומועמדים אחרים לרשימת המפד"ל לבחירות לכנסת ה-15 (1999) לחברי מרכז המפלגה בהן הם מציגים את פועלם הציבורי  התכתבות בין חברי מפלגה שונים בנוגע לבחירות הפנימיות והבחירות הכלליות ועוד (המשך בתיק מס' 7).
ג-6627/6 1/1/1958 לשכת השר פנחס ספיר סטנוגרמות של דיוני הכנסת בענין חוק התקציב  נוסחי הצעות חוק בענינים כלכליים. בתיק גם תעתיק נאום השר על "עצמאות כלכלית בעשור השני".
ג-6627/7 1/1/1967 לשכת השר פנחס ספיר – משרד המסחר והתעשיה ומשרד האוצר קטעי עיתונות ותעתיקי נאומים של השר בפורומים כלכליים שונים  מסיבות עתונאים ובכנסת.
ג-6627/8 1/1/1956 לשכת השר פנחס ספיר – משרד המסחר והתעשיה ומשרד האוצר קטעי עיתונות ותעתיקי נאומים של השר בפורומים כלכליים שונים  מסיבות עתונאים ובכנסת.
ג-6627/9 1/1/1962 לשכת השר פנחס ספיר – משרד המסחר והתעשיה ומשרד האוצר קטעי עיתונות ותעתיקי נאומים של השר בפורומים כלכליים שונים  מסיבות עתונאים ובכנסת.
גל-20829/14 12/1/1985 לשכת השר גד יעקובי – מפעל מים אזורי – מועצה אזורית הגליל התחתון התכתבות בעניין מפעל מים אזורי לחקלאות מהכנרת לישובי עמק הירדן  יבנאל והגליל התחתון וסיוע גרמני למפעל.
ג-6627/10 1/1/1957 לשכת השר פנחס ספיר – משרד המסחר והתעשיה ומשרד האוצר קטעי עיתונות ותעתיקי נאומים של השר בפורומים כלכליים שונים  מסיבות עתונאים ובכנסת.
ג-6627/11 1/1/1958 לשכת השר פנחס ספיר – משרד המסחר והתעשיה ומשרד האוצר קטעי עיתונות ותעתיקי נאומים של השר בפורומים כלכליים שונים  מסיבות עתונאים ובכנסת.
ג-6628/3 1/1/1965 לשכת השר פנחס ספיר תעתיקי נאומים בעברית ובאנגלית בעיקר בפני פורומים לא מקצועיים בתיק גם דברי הספד של השר על לוי אשכול ונאומו של השר בועידה הראשונה של "המערך" מפלגת העבודה הישראלית.
גל-47369/24 6/11/1954 משרות פנויות במשרד המשפטים. פרקליט למטרות חוק מלוה חובה בדרגה ה'-ד' (משפטנים) בתל-אביב הצעת משרות במשרד המשפטים ופניות אליהן.
חצ-4781/9 3/1/1975 בעקבות השעיית השיחות (עם ארצות-הברית) מברקים  התכתבות עם שר-החוץ בנושאים: "הצעה אמריקנית"  ועידת ג'נבה  פגישת פרופ' יוג'ן רוסטוב עם הנשיא פורד  דיווח פגישת פורד – סאדאת
חצ-2564/11 9/1/1948 ממשל צבאי ישראל
גל-2687/13 3/1/1979 ITALY – PROJECTS – איטליה – פרוייקטים שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל לאיטליה התכתבות  קטעי עתונות וטבלאות.
חצ-2566/13 7/1/1948 פליטים ערבים
חצ-2451/11 9/1/1948 יהודי ארצות ערב – ענייני עלייה ורכוש
חצ-2451/15 6/1/1961 פליטים – כללי תיק של ג. רפאל
חצ-1842/1 12/1/1948 שביתת נשק – כללי כרך א'
חצ-1842/4 10/1/1954 שביתת נשק – כללי כרך ד'
חצ-1842/5 6/1/1955 שביתת נשק – כללי כרך ה'
חצ-1842/6 7/1/1959 שביתת נשק – כללי כרך ו'
חצ-1842/7 4/1/1956 נספח – שביתת נשק כללי – השיחות עם מזכיר או"מ
חצ-4293/10 9/1/1968 קומיי – השטחים המוחזקים
חצ-8475/23 1/1/1980 ארה"ב – הסדרי הפיקוח בסיני.
חצ-8468/1 5/1/1981 ארה"ב – הסכם הפיקוח בסיני.
חצ-8468/2 6/1/1981 ארה"ב – הסכם הפיקוח בסיני.
חצ-8468/3 7/1/1981 ארה"ב – הסכם הפיקוח בסיני.
חצ-8468/5 11/1/1981 ארה"ב – הסכם הפיקוח בסיני.
חצ-8468/6 12/1/1981 ארה"ב – הסכם הפיקוח בסיני.
גל-47369/17 5/27/1954 משרות פנויות במשרד המשפטים. פרקליט למטרות חוק מלווה חובה  בדרגה ה-ד  ירושלים הכרזת משרות פנויות והתמודדות עליהן.
גל-47369/18 6/28/1954 משרות פנויות במשרד המשפטים. פרקליט לעניני מס הכנסה תל אביב  דרגה ה' (משפט) מינויים  מכרזים
גל-47369/19 6/8/1954 משרות פנויות במשרדי הממשלה. סגן פרקליט המדינה בדרגה ג' (משפטנים)  ירושלים הצעת משרות של משרד המשפטים ופניות אליהן.
גל-9240/12 8/14/1949 בינוי ממשלתי – בית-החולים באר-יעקב כרך א' הצעות מחירים של קבלנים  חוזים בין קבלנים  תכתובת שוטפת ועוד.
חצ-7334/5 1/1/1974 יהודי סוריה
חצ-7334/6 1/1/1975 יהודי סוריה
חצ-7334/7 1/1/1975 יהודי סוריה
חצ-7336/2 1/1/1973 יהודי סוריה
גל-17376/18 1/16/1994 לשכת השר שמעון  שטרית – חוק יבוא בשר בקר קפוא – הצעת-חוק הצעת החלטה  נוסח שאושר בקריאה ראשונה; פניית שר התעשייה ומסחר בנושא.
גל-17376/25 11/1/1994 לשכת השר שמעון  שטרית  – "חברה ושלום" – היערכות חברתית רב-שנתית חדשה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הכלכלה והתכנון  שמעון שטרית  בנוגע ל-חברה ושלום – תוכנית להערכות חברתית רב-שנתית חדשה: מאמרים מקצועיים שכותרתם: "מבט גלובלי: התפתחויות כלכליות אחרונות והערכות – סקירה חודשית"  "ביולי – אוקטובר 1994: יציבות ביצוא וביבוא הסחורות"  המס על רווחי הון: טעות יקרה  מספר נקודות על הכלכלה הישראלית  אומדן תחזית הגביה של מס בריאות ואומדן העברת הביטוח הלאומי לקופת חולים  קטעי עיתונות בנושא  "התוכנית החברתית של העבודה"  פניית חברי כנסת של מפלגת העבודה לראש הממשלה יצחק רבין  להפעיל את התכנית ועוד.
גל-9253/15 1/1/1948 בינוי ממשלתי – משרד פרקליט נפת יפו בנין אגודת המיסיון הסקוטי נושא התיק: בניין אגודת המיסיון הסקוטי
חצ-7337/2 1/1/1975 סיוע חוץ – סיוע לתורכיה – סוריה – קרן מיוחדת
גל-48478/10 12/1/1987 יד ושם – 50 שנה למרד גיטו ורשה (המשך בתיק 11) עצרת הזדהות עם יהדות ברית-המועצות  פעילות משותפת עם יד בן-צבי  תקציב  סיורים  קשר עם המתנ"סים
גל-48478/11 2/1/1987 יד ושם – 50 שנה למרד גיטו ורשה (המשך מתיק 10 ובתיק 12) יום עיון בנושא דוד בן-גוריון ושואת יהודי אירופה  יום עיון וסיור במוזיאון "יד ושם"  סיורי בתי-הספר ב"יד ושם"  ארגון מבצע "לכל איש יש שם"  לקט קטעי רדיו וטלויזיה ליום השואה והגבורה  דו"ח פעילות "יד ושם"
גל-9225/1 1/8/1950 בינוי ממשלתי – בנייני הקריה ירושלים – תחרות התכתבות בעניין התחרות הפומבית לתכנון בנייני הקריה בירושלים.
גל-9254/4 5/27/1948 בינוי ממשלתי – בית המשפט המחוזי חיפה בינוי ממשלתי – בית המשפט המחוזי חיפה. תיקוני בדק שוטפים. החזקת מתקני חשמל בבתי משפט. הקמת סככות עבור מכוניות שופטים ועוד.
גל-11842/6 4/20/1960 מחלקת מבנים – תחנת רדיו מצפה-רמון בתיק – התכתבויות הנוגעות להתקנות תחנות ממסר במצפה רצון לטובת הקמת תחת רדיו במקום – תנאים ותיאור העבודה; בקשות לסיוע תקציבי בעבור עבודות נוספות הנוגעות לעניין זה; התכתבויות הנוגעות לעבודות בבניין שירות התעסוקה בגדרה  תשלומים ופירוט העבודה; מתן הקצבה כספית לטובת התקנת מיזוג אויר; הסדרי ביטחון במתקן במצפה רמון; חוזה בין משרד העבודה (נתיבי ישראל) לבין חברת ישראוור – פירוט החוזה.
רש-1697/11 10/28/1985 מפות פרוייקטים – תכנית אב ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות בנוגע לפיתוח תכנית אב לתיירות בירושלים: פרוטוקולים מוועדת היגוי לתיירות  סקרים  תחזיות  המלצות ועוד.
גל-9232/3 7/14/1948 בינוי ממשלתי – בית ההסגר לבהמות  חיפה התכתבות
גל-11878/25 4/11/1967 מחלקת מבנים – משרד פרקליט המדינה בנין אפק ירושלים בתיק התכתבויות בנוגע להקמת מעלית נוסעים במשרד המשפטים  צביעת חדרים  סיוד דלתות ועוד.
חצ-63/4 1/1/1966 שטוקהולם – החרם הערבי התכתבות עם מחלקת תכנון מדיני וכלכלי (מתמ"ך) בעיקר בענין החברה השבדית "אלקטרולוקס" שנכנעה
חצ-1766/1 3/1/1961 וושינגטון – אינדונזיה
חצ-1766/16 1/1/1960 וושינגטון – גרמניה.
חצ-6557/7 7/1/1968 וושינגטון – חוקי אויר – החלל החיצון.
חצ-459/3 2/1/1960 בריסל- מכון וייצמן למדע- ועידת רחובות הראשונה (8/60)  הסברה על המכון  מלגות  ועידת רחובות השניה (8/63) התכתבות.
חצ-1717/8 12/1/1965 פריס – החרם הערבי
חצ-20/3 10/1/1958 שנת הפליטים הבינלאומית התכתבות בנושאים: ארגון לחקר בעיות הפליטים בעולם  התעמולה הערבית בנוגע לבעיות הפליטים הארצי ישראליים  בעיות פליטי אלג'ריה ועוד.
חצ-1768/10 7/1/1961 וושינגטון – גרמניה.
חצ-1767/19 12/1/1960 וושינגטון – סומאליה.
חצ-1776/11 10/1/1961 וושינגטון – תיק ללא שם – ענינים קונסולרים כלליים – שיקגו.
חצ-1701/3 12/1/1965 פריס – עניני פנים – ארצות ערב
חצ-6014/22 4/1/1970 תיק ארכיב מדיני – עינור חנן – מנהל מח' מא"ף התכתבות עם שגרירות בארצות מזרח אפריקה בענין סיורו
גל-3678/39 3/6/1963 משרד הראשי – יהוד – ישמח משה (קריה דתית) כרך א' התכתבויות בנוגע להקמת קרית ישמח משה
גל-47419/32 3/17/1955 משרות פנויות במשרד המשפטים  סגן פרקליט המחוז לעניני מס הכנסה  ירושלים  דרגה ד'-משפטים הצעת משרות פנויות במשרד המשפטים  ופניות מועמדים אליהן.
חצ-33/3 8/1/1970 ג'נבה – הצלב האדום וישראל – דו"חות ביקור של נציגי הארגון בבתי כלא בישראל ובשטחים המוחזקים התכתבות ומברקים בענין שני קצינים אלג'יראים שהגיעו במטוס לנמל התעופה בן-גוריון ונעצרו.
חצ-5978/1 11/1/1956 מרדכי גזית – הסכמי שביתת נשק 1949 דו"חות  החלטות מועב"ט (מועצת הבטחון)
גל-3695/20 1/2/1963 משרד הראשי – מצפה-רמון – מוסדות ציבור כרך א' בניית מוסדות ציבור במצפה רמון-התכתבויות  משרד השיכון עם הועד המקומי מצפה רמון ועוד בנוגע לבניית מוסדות דת  ספורט  תרבות  רפואה  מסחר ותעשיה  מלונות  בית קברות  משרדי המועצה ומוסדות ההסתדרות.
חצ-5957/3 2/1/1962 אהוד אבריאל – ישיבות הנהלה  הסברה  מש"ב חומר שנתקבל ממחלקות שונות של משרד החוץ: הנהלה  הסברה וכו'
ג-4967/7 12/22/1961 משנה למנכ"ל מילמן – קרית ישמח משה בתיק – התכתבויות  דיונים וסיכומים בנוגע להקמת שכונה חרדית – 'ישמח משה' בגני תקווה; בקשות לסיוע כספי לטובת הקמת מוסדות ציבור בשכונת 'ישמח משה'; התכתבויות עם משרד השיכון בבקשה לאישור הזמנת עבודת תכנון להכנת תכנית בינוי והקצבה למוסדות ציבור בשכונה; פנייה למנכ"ל משרד השיכון  ד' טנה – הלוואות ותשלומים להקמת השכונה; תזכיר להקמת קרית חסידי טייטלבאום מסאסוב – תזכיר להקמת בית אבות במסגרת קרית חסידי סאסוב; פנייה לסיוע אל ש.ז. שרגאי מנהל מחלקת העלייה בסוכנות היהודית בבקשה לקבלת שטח ממנהל מקרקעי ישראל לרכוש הקרקע להקמת השכונה החרדית בתנאים נוחים. בתכנית – יישוב 50-100 משפחות עולים מארצות המערב ועליית 500 משפחות בטווח של 4-5 שנים.
ג-4944/26 9/10/1962 לשכת המנכ"ל טנא – חברת ישמח משה  בתיק התכתבויות בנוגע לתשלומים לקריית "ישמח משה" – בניית יחידות דיור
חצ-5955/1 9/1/1948 פליטים ערביים- סקירות תזכירים על בעיותיהם פליטים ערביים- סקירות תזכירים על בעיותיהם
חצ-3008/6 8/1/1953 ועדת שביתת – הנשק עם סוריה
חצ-3009/1 11/1/1953 ועדת שביתת – הנשק עם סוריה
חצ-3009/2 12/1/1953 ועדת שביתת – הנשק עם סוריה
חצ-69/20 9/1/1949 Ministry of Foreign Affairs – Director General (Eytan)  September 1949
חצ-8160/12 1/1/1949 שיחות רודוס
חצ-197/12 4/1/1957 אנטישמיות
חצ-71/15 3/21/1948 International Red Cross כולל תלונות של ערבים מיפו  שהופנו להגנה ולצלב האדום מאי  1948
גל-4927/16 3/13/1967 . קרית ישמח משה – תכנון כולל בתיק התכתבות בנוגע להקמת בית כנסת ובית מדרש בקרית ישמח משה  קריית אונו
חצ-166/9 10/1/1950 אנטישמיות
חצ-8083/7 2/1/1949 הסכם מצרים- ישראל על שביתת נשק כללית
גל-15416/8 2/8/1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – פסגת טל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  שמריהו כהן  בנוגע לבנייה בשכונת פסגת טל (פסגת זאב): סיכומי פגישות בנושא  פיתוח תשתיתו כבישים  ביוב  מים  סיכומי דברים מפגישות עם חברות בניה שונות  תקנון העמותה "אגודת תושבי נווה יעקב למען בנה ביתך"  "חיזוק כח המשיכה – פסגת טל"  "ירושלים צפון 81" – קווי מסגרת לתכנית שווק ועוד.
גל-15417/2 1/10/1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – צפון ירושלים – מוסדות ציבור  ביצוע סיכומים תכנון  בניה ופיתוח בצפון ירושלים-התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הספקת חשמל תאורה ותקשורת  כבישי חיבור לצפון ירושלים  בניית מוסדות ציבור  תכנית פרסום ושיווק ל"ירושלים צפון" ועוד.
גל-15418/5 4/1/1985 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – פסגת זאב בתיק התכתבויות בנוגע לבנייה עירונית בשכונת פסגת זאב בירושלים
חצ-206/3 1/1/1959 תיק קונסולרי – תביעות יהודי מצרים
חצ-126/7 1/2/1948 Epstein Eliahu בעיקר חילופי מברקיםמלבד אחד מ-29.7.1948  כל שאר המסמכים הם עד 30.6.1948.
חצ-126/8 7/1/1948 Epstein Eliahu
חצ-209/13 1/1/1958 כללי – שונות חומר על ביקורי משלחות צרפתיות בארץ  תרבות  כנסים  אל-על ועוד.
גל-15422/1 1/10/1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – גילה – מוסדות ציבור גילה – הקמת מרכז חנויות לבעלי מלאכה.  בניית מוסדות חינוך.  הקפאת בניית בריכה ואולם ספורט. הקמת ספרייה  מרכז רפואי  מקווה  ובית כנסת.  פרוטוקולים ועוד.
גל-15423/5 1/5/1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – נווה-יעקב – איכלוס  מוסדות ציבור  סיכומי פגישות וסיורים  תכנון  ביצוע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  שמריהו כהן  בנוגע לשכונת נווה יעקב: פניית אגודת "תושבי נווה יעקב למען בנה ביתך"  הקמת מוסדות חינוך  ספרייה  מבני דת  סיכום דברים בנושא ביצוע ומימון מקיפים בגילה ובנווה יעקב (נובמבר 1982)  סיכומי פגישות וסיורים בנושא פיתוח השכונה  פיתוח נווה יעקב מזרח (קריית קמיניץ) ועוד.
גל-15423/6 4/12/1978 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – עמק רפאים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  שמריהו כהן  בנוגע לבניית פרוייקט רובינס-בקמן (Rubens-Beckman) ברחוב עמק רפאים בירושלים: ההסכם עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל  תכנית מס' 1540 ב' במרחב תכנון מקומי ירושלים  פרוגרמה מפורטת לבית מגורים בפרויקט  תצהיר התשובה שהוגש לבית המשפט הגבוה לצדק בעניין בג"צ 138/82 פנינה פירסטון נגד שר הפנים והועדה לתכנון ולבניה ירושלים ועוד.
מ-4936/9 6/1/1921 Ahmed Shweika – Tax Collector Pension – אחמד שוויקה – פנסיה עבור גובה המיסים
מ-4936/10 7/1/1922 גבולות סמאריה – יפו – Transfer of Villages Boundaries Samaria – Jaffa
מ-4936/11 5/1/1947 רישום ערבויות –  Registration of Deed of pledgers
מ-4936/12 9/1/1943 איסוף מיסים טבריה – Taxes Collection Tibirius
מ-4936/13 5/1/1938 מסים נצרת – Taxes Nazareth
חצ-495/13 1/1/1958 החרם הערבי  ד'.
גל-15418/7 1/9/1984 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – פסגת זאב בתיק התכתבויות בנוגע לבניה עירונית בשכונת פסגת זאב בירושלים
גל-15419/1 1/17/1984 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – מעלה אדומים התכתבות בין משרד השיכון  מועצה מקומית מעלה אדומים וגורמים נוספים בנוגע לבניה והפיתוח בעיר מעלה אדומים (כולל בניית מבני חינוך)  הגדלת תחום השיפוט שלה וסלילת כביש אליה.
מ-4936/1 8/1/1943 Extracts From Revenue Records Instructions – רישומי הכנסות ערבית
מ-4936/2 1/1/1946 Public Warks Department Roads: Kfar Jamal; Kfar Qasem; Athil; Dannaba – המחלקה לעבודות ציבוריות  כבישים: כפר גמאל  כפר קאסם  אטיל  דנבה
מ-4936/3 10/1/1934 Forest offences  Report Tul Karem – פגיעות ביערות. דוח העיר טול כרם ערבית ואנגלית
חצ-498/4 12/1/1959 החרם הערבי (ב)
חצ-498/5 2/1/1960 החרם הערבי (ג)
גל-15424/10 1/11/1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – תלפיות מזרח – סיכומי פגישות וסיורים  מוסדות ציבור התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  שמריהו כהן  בנוגע לשכונת תלפיות מזרח (ארמון הנציב): סיכומי ישיבות בנושא  פיתוח והכשרת כביש הרכס והכניסה לשכונה  פיתוח  תשתיות מים  חוות הלימוד – בדיקת אפשרויות פיתוח  פיתוח השטח "מעלות אלרם"  תוספת לבניית בית ספר ממ"ד  מוצב הפעמון – תדריך תכנון  פרוגרמה לבית ספר המקיף בתלפיות מזרח ועוד.
חצ-212/5 10/1/1958 אנטישמיות
גל-6510/5 10/30/1971 יחידת הקיבוצים – ניר-עוז ניהול  תכנון וכלכלת הקיבוץ ניר עוז.
חצ-8285/8 3/1/1972 שטחים  פתחת רפיח. כרך ז'
חצ-8285/9 2/1/1973 שטחים  פתחת רפיח. כרך ט'
חצ-8293/3 1/1/1971 שטחים  התנחלות
מ-4936/5 9/1/1922 Political Undesirables Tewfick Abd Elrazik  Now a teacaher in Governmentl School – אישיות לא רצויה פוליטית  טאופיק עבד אלרזיק  מורה בבית ספר ממשלתי
מ-4936/6 8/1/1920 Sicret Fanatical Pokitical Irreconciables Abdulla Samara of Dennabeh- קיצוניים פוליטים שלא ניתן למתנם – עבדוללה סמרה מדנבה
מ-4936/8 12/1/1943 Tul Karem Ru Ral – שטחים כפריים בטול כרם תוכניות ושירטוטים
מ-4936/14 7/1/1944 Ruyal Property tax due from Settlements Tel-Aviv – מס על רכוש כפרי האמור להגיע מהתיישבות תל-אביב
מ-4936/15 4/1/1942 Revenue Extraxts – הכנסות ערבית
מ-4936/16 6/1/1942 Remission of Rural Property Tax – פטור ממסים על רכוש כפרי
מ-4936/17 8/1/1923 Aref Awiad Misken Village School – ערף עמאד. בית ספר כפרי
מ-4936/18 12/1/1922 Ahmed Khundakji Tax Collector – אחמד קונדאג'י גובה מיסים
מ-4936/19 6/1/1947 Attachment of Salaries – עיקול משכורות
מ-4936/20 5/1/1947 Wihows & Orphans Pension Fund Return – החזרי קרן פנסיה אלמנות ויתומים
מ-4936/21 8/1/1922 Naif IL Mansour – נאיף איל מנסור הליכים משפטיים שננקטו נגדו והתכתבויות בגינו
מ-4936/23 12/1/1921 Annual Reports Finance Officials – דוח שנתי תקציב רשמי
מ-4936/24 1/1/1946 Chief Secretarys Circular 1946 – המזכיר הראשי חוזר לשנת 1946
מ-4936/25 11/1/1923 Superintendent of Custom Tul Karem Fahd Eff Mansour – מפקח על המסים בטול כרם מר פאהד מנסור. תיק פרט
מ-4936/27 7/1/1921 Fauzi Eff Teffaha  Magistrates Clerk – פקיד של שופט השלום  אדון פאוזי תאפה. תיק פרט
מ-4936/28 1/1/1919 Naif Ibn Mansour  Inspector – נאיף אבן מנסור  מפקח. תיק פרט
גל-15486/5 8/16/1975 בניה עירונית – פרוגרמות – אתרים חדשים בירושלים טיוטת דו"ח התקדמות בנושא בחינת אפשרויות הפיתוח באיזור המטרופוליטני של ירושלים; חומר רקע לדיון  בועדת השרים לענייני ירושלים בנושא קליטת עלייה בירושלים; יעדי הבנייה בירושלים; הצעה להקמת שרשרת יישובים יהודיים בתחום ירושלים רבה; הצעה לשיטת פיזור אוכלוסיה ועיור ועוד.
גל-15486/8 12/30/1986 בניה עירונית – פרוגרמות – אפרת תכנון היישוב אפרת כולל שרטוטים  התכתבויות  סיכומי ישיבות ומסמכים בנושא הקצאה ושיווק של מגרשים  פיתוח תשתיות  פניות של עמותות בנה ביתך  שיכון עולים מדרום אפריקה  גישה לאפרת מכביש 60 ועוד.
גל-15486/9 5/23/1990 בניה עירונית – פרוגרמות – אפרת אפרת. תכנון  ניהול  הניה ותכנון.
גל-15486/11 5/25/1978 בניה עירונית – פרוגרמות – קרית-ארבע – תכנון קרית ארבע. תכנון  בינוי ושיכון.
גל-15486/12 12/29/1980 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים מעלה אדומים. שיכון  תכנון ובניה.
גל-15487/1 1/10/1976 בניה עירונית – פרוגרמות – פרוגרמה וביצוע 1976 פרוגרמות בנייה למחוז ירושלים  דו"חות מצב ועוד.
גל-15487/2 5/1/1978 בניה עירונית – פרוגרמות – פרוגרמה 1979 פרוגרמות ותכניות עבודה במחוז ירושלים  התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא; סקירת מצב התכנון במזרח ירושלים.
גל-14701/13 1/22/1984 לשכת השר דוד לוי – בנייה כפרית (אותיות ה' נ') התכתבויות מגוון יישובים עם המשרד
חצ-190/16 5/1/1956 אנטישמיות
חצ-192/11 12/1/1953 החרם הערבי – חרם כלכלי נגד ישראל.
חצ-86/8 1/1/1948 משרד החוץ – היועץ המדיני התכתבות עם ל.כהן
גל-15552/1 5/6/1984 בנייה כפרית – מחוז מרכז – יועזר – עבודת עפר לכבישים התכתבות  חישובי כמויות  חשבונות ועוד.
גל-15552/2 6/13/1982 בנייה כפרית – מחוז מרכז – יועזר  נילי  עשהאל (עופרים) – עבודת עפר לכבישים פיתוח כבישים ואדריכלות נוף – התכתבות וחשבונות.
גל-15552/5 5/18/1984 בניה כפרית – מחוז מרכז – יועזר – עבודת עפר לכבישים בתיק יומני עבודה של מפקחי משרד השיכון  בדיקות הידוק כבישים של מכון התקנים ושרטוטים לסלילת כבישים לישוב עלי זהב (בשמו המקורי – יועזר).
גל-15552/9 8/21/1983 בניה כפרית – מחוז מרכז – בית אריה – מים וביוב בתיק התכתבויות בנוגע לעבודות תשתית מים וביוב ביישוב בית אריה: חישובי כמויות  חשבוניות ואישורי תשלומים.
גל-15552/10 9/9/1983 בניה כפרית – מחוז מרכז – בית אריה – מים וביוב בתיק התכתבויות הנוגעות לעבודות מים וביוב ביישוב בית אריה: תכניות  יומני עבודה של מפקחי משרד השיכון  תוצאות בדיקות בטון של מכון התקנים ושרטוטים.
גל-15552/11 10/20/1982 בניה כפרית – מחוז מרכז – בית אריה – מים וביוב בתיק התכתבויות בנוגע לביצוע תשתיות מים וביוב בבית אריה: שרטוטים  הצעות  אישורים  מכרזים וחוזה עבודה מול קבלן העבודות.
גל-15552/12 12/25/1981 בניה כפרית – מחוז מרכז – שילת – עבודות חשמל בתיק התכתבויות בנושא חיבור תשתיות חשמל ליישוב שילת: קבלות  אישורי תשלום והתכתבויות כלליות בנושא.
גל-15552/13 2/1/1989 בניה כפרית – מחוז מרכז – נעלה – השלמת כבישים פנימיים בתיק התכתבויות ושרטוטים לגבי סלילת כבישים פנימיים בנעלה: חוזים  חישובי כמויות ותימחור.
גל-15552/14 8/1/1989 בניה כפרית – מחוז מרכז – נעלה – השלמת כבישים פנימיים בתיק התכתבויות בנוגע לסלילת כבישים פנימיים ביישוב נעלה: חשבונות מול הקבלן  יומני עבודה  תרשימים  שרטוטים  מדידות  בדיקות מעבדה ויומני עבודה.
גל-15552/15 2/1/1989 בניה כפרית – מחוז מרכז – נעלה – השלמת כבישים פנימיים בתיק התכתבויות המתייחסות לסלילת כבישים פנימיים ביישוב נעלה: התחשבנויות מול קבלנים  כתבי כמויות  מפרטים לחוזה וכד'.
גל-15553/10 6/15/1981 בניה כפרית – מחוז מרכז – אלקנה – שיפוץ גנרטורים בתיק התכתבויות המתייחסות לשיפוץ גנרטורים ביישוב אלקנה: חישובי עלויות  חוזים ותקציבים לעבודות השיפוץ.
גל-15553/20 1/19/1982 בניה כפרית – מחוז מרכז – אריאל – גינון צבורי בתיק התכתבויות המתייחסות לביצוע עבודות גינון  השקיה ונוף ביישוב אריאל: חוזים  קבלות  רשימות ציוד והתחשבנויות מול מבצעים.
גל-15553/21 1/1/1981 בניה כפרית – מחוז מרכז – אריאל – גדר תפיסה התכתבות על חוזה בניית גדר
גל-15554/2 1/1/1982 בניה כפרית – מחוז מרכז – מתתיהו – גדר בטחון חוזים
גל-15554/3 1/1/1977 בניה כפרית – מחוז מרכז – ארגמן – מזגנים שחרור ערבויות בנקאיות של מושב ארגמן
גל-15554/4 1/1/1975 בניה כפרית – מחוז מרכז – מכרה – שבילים בניית מדרכות
גל-15554/6 1/1/1984 בניה כפרית – מחוז מרכז – הר ברכה – פיתוח ב' עבודת תשתית ופיתוח בישוב הר ברכה
גל-15554/8 1/1/1983 בניה כפרית – מחוז מרכז – אריאל – אחזקה "עמידר" איטום גגות
גל-15554/11 1/1/1983 בניה כפרית – מחוז מרכז – שילת – גדר בטחון התכתבות  יומני עבודה ושרטוטי מפות
גל-14674/15 1/15/1984 לשכת השר דוד לוי – הרובע היהודי הרובע היהודי בירושלים. תכנון ושיקום.
גל-14675/1 2/17/1985 לשכת השר דוד לוי – הרובע היהודי התכתבויות בנוגע לשיקום הרובע היהודי.
גל-14675/8 1/4/1988 לשכת השר דוד לוי – ירושלים רבתי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  דוד לוי  בנוגע לבנייה במחוז ירושלים: פתרונות דיור לבעלי דירות בשכונת רמת לח"י – בית שמש  הקמת בית ספר ממלכתי דתי בפסגת זאב  סלילת כביש גישה להר אדר  ברכה של השר לגיליון יום ירושלים של עיתון תנועת החרות בירושלים  יום ירושלים תשמ"ח – נתוני רקע על פעולות משרד הבינוי והשיכון ועוד.
גל-15554/15 1/1/1982 בניה כפרית – מחוז מרכז – נוה צוף – גדר בטחון תשלום על עבודות גידור בנוה צוף חלמיש
חצ-192/40 9/1/1955 החרם הערבי
חצ-87/24 2/1/1949 אליהו ששון
גל-14688/1 5/20/1982 לשכת השר דוד לוי – בנייה כפרית (אותיות א') אריאל. בנייה והתישבות.
גל-15426/1 5/8/1978 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – בנה ביתך שלב א' מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבויות  חוזים ופרוטוקולים מצוות ההקמה של מעלה אדומים.
גל-15426/2 5/8/1979 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – בנה ביתך שלב א' מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבויות וחוזים  בנוגע להקמת מעלה אדומים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2049.
גל-15426/3 7/1/1979 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – בנה ביתך – שלב א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש צוות הקמה מעלה אדומים  גדעון הוכפלד  בנוגע לאזור בנה ביתך – שלב א' במעלה אדומים: סיכומי דברים בנושא  הליך ניסוח עלון "בנה ביתך מעלה אדומים- פרוספקט"  "איכלוס העיר מעלה אדומים" ועוד.
ג-2323/22 11/22/1955 עין גדי – תכנון וביצוע בתיק הצעת תקציב ובקשה לאישור התקציב להקמת הישוב עין גדי.
גל-14688/2 4/30/1981 לשכת השר דוד לוי – בנייה כפרית (אותיות ב'-י') תקציב ותכנון בינוי ושיכון.
גל-14688/3 9/12/1982 לשכת השר דוד לוי – בנייה כפרית (אותיות כ'-ע') מכתבים לשר דוד לוי ולצוות משרדו בנוגע להתיישבות בצפון  בגוש עציון  ברצועת עזה ובשומרון.
גל-15427/1 8/13/1978 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – פארק נוי ופינות משחק מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבויות  תכניות ופרוטוקולים  הנוגעים להקמת פארק נוי במעלה אדומים.
גל-15427/2 4/11/1981 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – בריכת שחיה ומגרש ספורט התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש צוות הקמה מעלה אדומים  גדעון הוכפלד  בנוגע לבניית בריכת שחיה ומגרש ספורט במעלה אדומים: סיכומי פגישות בנושא  פרוגרמה לתכנון מרכז ספורט במעלה אדומים  מכרז לביצוע ביצוע בריכת שחיה מקורה במעלה אדומים  דברים מטקס הנחת אבן הפינה לבריכת הדחיה הראשונה בעיר ועוד.
גל-15427/5 6/7/1982 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – פגישת תאום בין הצוות לבין המועצה מעלה אדומים מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם פרוטוקולים מישיבות צוות ההקמה והמועצה המקומית מעלה אדומים.
גל-15427/9 6/10/1979 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – וועדת לתכנון ובניה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש צוות הקמה מעלה אדומים  גדעון הוכפלד  בנוגע לוועדה לתכנון ובנייה במרחב מעלה אדומים: הרכב הוועדה  פרוטוקולים מישיבותיה  נוהל מתן היתרי בניה  מערכות סולריות – הנחיות תכנון ועוד.
גל-15427/10 9/15/1981 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – עתיד ישוב קיים – אקי"ם התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש צוות הקמה מעלה אדומים  גדעון הוכפלד  בנוגע לעתיד היישוב הזמני מעלה אדומים ("גבעת המייסדים" במישור אדומים): סיכומי ישיבות בנושא  "כפר עבודה למוגבלים במישור אדומים" ע"י אקי"ם – אגודה לקימום מפגרים  הקמת "עיר המדע – מעלה אדומים"  הצעה לאכלוסו בעתיד  "שחרית" – כפר למוגבלים במישור אדומים  תכנית סופר-מרקט – מרכז מעלה אדומים ועוד.
גל-15428/1 12/14/1978 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – תכנון מעלה אדומים – הנחיות לעבודות תכנון אתר 03 ואתר 04.  תוכנית מתאר.
גל-15428/2 1/28/1980 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – תחבורה פנימית מעלה אדומים – תכנון מערכת כבישים. מערכת תחבורה ציבורית חיצונית ומערכת פנימית נפרדת.
גל-15428/3 4/18/1980 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – תחבורה מעלה אדומים – פיתוח תחבורה ציבורית מיוחדת.  תכנון מסוף לאוטובוסים.  מערכת דרכים פנימית לקרוניות.  תחבורה ציבורית בין עירונית.  תמרורים.
גל-15428/4 7/25/1978 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – קרקעות והפקעות מעלה אדומים – הפקעת קרקעות והרחבות.  הכרזת אדמות המדינה.
גל-15428/6 6/19/1979 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – קריות דתיות "אור שלום" מעלה אדומים – קריית אור השלום (שכונה דתית לעולים מארצות הרווחה) – הקצאת קרקעות  תכניות לבניית קריית אור השלום וביטול הפרויקט.  תעריף גובה הלוואות לפי גודל משפחה ומחירי הדירות (1980).
גל-15428/7 5/26/1978 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – פרוגרמות מעלה אדומים – פיתוח תשתיות  בניית מוסדות ציבור: בתי ספר/גנים/אולמות ספורט/בתי כנסת/מרכז מסחרי/קופ"ח.  תקציב פיתוח 1979-1983
גל-15428/8 1/30/1978 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – משתלה הקמת משתלה במעלה אדומים – שלבי הביצוע וההשקעות.  אספקה ומכירה של צמחיה לקבלני הבנייה בעיר.  ועדות היגוי ועוד.
גל-16860/6 2/23/1992 סגן מנהל מחוז – בניה עירונית  מחוז המרכז – ישובי שומרון (כרך א') סגן מנהל מחוז – בניה עירונית  מחוז המרכז – ישובי שומרון (כרך א').
גל-16860/8 4/12/1992 סגן מנהל מחוז – בניה עירונית  מחוז המרכז – ישובי שומרון (כרך ג') סגן מנהל מחוז – בניה עירונית  מחוז המרכז – ישובי שומרון (כרך ג').
גל-16861/3 12/18/1991 סגן מנהל מחוז – בניה עירונית  מחוז המרכז – ישובי שומרון (כרך ג') ניהול  בנייה ותכנון. ישובי השומרון.
גל-16863/7 10/18/1993 סגן מנהל מחוז – בניה עירונית  מחוז המרכז – מגורונים קרוואנים (כרך ג') מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם רשימות כמויות קרוואנים לעולים  בישובים שונים.
חצ-339/7 1/1/1951 פליטים ב'
חצ-751/14 2/1/1962 החרם הערבי ב'.
גל-15482/4 1/12/1986 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אפרים – תכנון פרוגרמה מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבויות  תכניות ופרוטוקולים  בנוגע להקמה ופיתוח מעלה אפרים.
גל-15482/8 1/29/1981 בניה עירונית – פרוגרמות – רמות – תכנון פרוגרמה מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבויות  פרוטוקולים ופרוגרמות הנוגעים לפיתוח שכונת רמות פולין בירושלים.
גל-15483/1 3/10/1986 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אפרים – מוסדות ציבור התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לפרוגרמות למבני ציבור במועצה המקומית מעלה אפרים: אולם ספורט  בית כנסת  בנה ביתך  ספריה עירונית  מיזוג אוויר בבית ספר ועוד.
גל-15483/6 3/11/1982 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים – בריכת שחיה וגן-ילדים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלי יחידת הפרוגרמות של מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  בנימין (בני) דביר וצביה אפרתי  בנוגע לבניית מוסדות ציבור במעלה אדומים: סיכומי דיונים בנושא  הוראות ביצוע  חוזה  כתב כמויות  בניית בתי כנסת  מקוואות  גני ילדים  בית ספר מקיף  מתנ"ס  תחנת בריאות לאם ולילד  אולם מופעים וכו'  הצגת תפיסה תחבורתית במעלה אדומים  כפר זהב – דיור מוגן לקשישים  תחזית מוסדות חינוך מעלה אדומים (ספטמבר 1987)  פרוגרמה לבניין המועצה המקומית ועוד.
גל-15483/10 12/4/1980 בניה עירונית – פרוגרמות – קרית-ארבע – מוסדות ציבור התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלי יחידת הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון  בנימין (בני) דביר וצביה אפרתי  בנוגע לבניית מוסדות ציבור בקרית ארבע: הקמת כפר נופש  מגרש לאתלטיקה קלה  מרכז מסחרי  אולמות ספורט  מוסדות חינוך  סיכומי דיונים בנושא  אולפנא לבנות – קרית ארבע-חברון ועוד.
גל-15484/8 5/29/1985 בניה עירונית – פרוגרמות – פרוגרמה 1987-1985 התכתבויות וסיכומי ישיבות בנושא פיתוח שטחים מסחריים בירושלים  רשימות פינויים  הצעות לפרוגרמות בנייה  דו"ח הגירה פנימית ביישובי מחוז ירושלים  סקירה בנושא יישובים יהודיים עירוניים ועוד.
גל-15484/9 10/14/1986 בניה עירונית – פרוגרמות – אריאל התכתבויות ופרוטוקולים בנושא פיתוח תשתיות והצעות לפרוגרמות וקידום פרוייקטים באריאל  סיפוח אזור התעשייה ברקן לאריאל  הקמת מתנ"ס ומוסדות ציבור נוספים ועוד.
גל-15484/10 5/1/1985 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים א' התכתבויות ותכניות בנושא פיתוח תשתיות  קידום תב"עות והקמת מוסדות ציבור במעלה אדומים.
גל-15485/1 6/28/1983 בניה עירונית – פרוגרמות – צפון ירושלים – פסגת זאב (בתי-ספר  בתי-כנסת) התכתבויות  תכניות וסיכומי ישיבות בנושא תכנון ובנייה  פיתוח תשתיות והקמת מוסדות ציבור  גני ילדים ובתי כנסת בשכונות צפון ירושלים.
גל-15485/4 7/1/1979 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים ומצפה נבו התכתבויות בנושא תכנון והקמת שכונת מצפה נבו במעלה אדומים כולל פרויקט "בנה ביתך"  הקמת ישיבת מעלה אדומים  פיתוח תשתיות ומוסדות ציבור; אכלוס מעלה אדומים  שינוי שטח השיפו כך שיכלול את אזור התעשייה ועוד.
גל-15485/5 6/24/1981 בניה עירונית – פרוגרמות – רמות – בתי-כנסת  בתי-ספר  גני-ילדים התכתבויות  פרוגרמות והוראות ביצוע בנושא הקמת בתי כנסת  בתי ספר  גני ילדים ומגרשי ספורט בשכונת רמות.
גל-15485/6 11/7/1982 בניה עירונית – פרוגרמות – רמות התכתבויות  סיכומי דיונים ופרוגרמות בנושא בנייה ופיתוח תשתיות ומוסדות ציבור בשכונת רמות בירושלים.
גל-15485/12 3/13/1978 בניה עירונית – פרוגרמות – נווה-יעקב – מוסדות ציבור התכתבויות  סיכומי דיונים ופרוגרמות בנושא תכנון בתי ספר  גני ילדים ומתקני ספורט בנווה יעקב.
ג-715/45 9/21/1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע – היועץ המשפטי התכתבות בנושא החוק בנוגע לרשיונות לעתונים וכתבה בעתון הארץ בנושא שפת המחוקקים.
גל-43059/2 7/1/2000 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – פרוגרמות התיק מכיל: פירוט שינויים בשלבי עבודה  פירוט הגושים לפי שלבי עבודה ולוח זמנים  רישום שיכונים ציבוריים
חצ-382/6 10/1/1955 יהדות מצרים
חצ-383/1 10/1/1952 אנטישמיות  א'.
חצ-383/2 10/1/1955 אנטישמיות  ב'.
חצ-3030/7 10/1/1953 ועדת שביתת – הנשק עם ירדן
ג-717/24 7/25/1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע – ענייני עתונות בארץ (עברית) תזכירים  נתונים והתכתבות בנושא העתונות במדינת ישראל  בתיק גם מכתב בנוגע להתייחסות לעולי צפון-אפריקה בעתון "הארץ".
חצ-6729/6 6/1/1974 יהודי סוריה דיווחים  סקירות  פניות לאסד
חצ-325/13 1/1/1956 החרם הערבי הכלכלי
חצ-327/4 11/1/1951 אנטישמיות בתפוצות (חוץ מאנגליה)
א-7243/5 10/1/1951 משפטים בבגדאד חלקים מתוך החוקה העיראקית בדבר "פשעים התלויים בענייני המדינה"  פרוטוקולים ממשפט שני היהודים שלום צאלח ויוסף בצרי הנאשמים בהטלת פצצות בבגדאד  פסק דין של בית המשפט בבגדאד נגד מפקח משטרה הנאשם בריגול  סקירה של התובע הכללי בקשר לפשעי הציונות בעיראק
חצ-331/14 12/1/1951 אנטישמיות בבריטניה
חצ-6606/16 1/1/1971 יהדות כללי – ארגונים יהודיים כלליים  דתיים  מפלגות דתיות בבריטניה
חצ-36/9 1/1/1950 בעיית ירושלים כרך II התכתבות של אנשי נציגות ישראל בבריטניה ואנשים נוספים במשרד עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל בעניינים מדיניים ואחרים הקשורים למעמדה של ירושלים (ובכללם התכתבות עם הנהלת גן החיות התנכ"י בראשות ד"ר אהרן שולוב בנוגע לפינוי חיות הגן מהר הצופים).
ג-5666/13 11/1/1948 קרקעות ההחזקה – קיבוץ שדות-ים וקואפרטיב זיפזיף בע"מ חדרה התכתבות בנדון.
חצ-351/17 4/1/1953 אנטישמיות בארצות-ערב
חצ-351/18 4/1/1953 אנטישמיות בארה"ב  א'.
חצ-351/19 7/1/1953 אנטישמיות בארה"ב  ב'.
חצ-351/20 11/1/1952 אנטישמיות במזרח אירופה  א'.
חצ-351/21 3/1/1953 אנטישמיות סובייטית בדיוני או"ם
חצ-351/22 1/1/1953 אנטישמיות במזרח אירופה  ב'.
חצ-351/23 11/1/1952 אנטישמיות במזרח אירופה  ג'.
חצ-1417/3 2/1/1966 עתונות בישראל
חצ-1417/5 1/1/1966 עתונות
חצ-227/3 4/1/1958 עניני בורמה
חצ-274/14 2/1/1950 אנטישמיות
חצ-297/22 10/1/1956 הסכם וורמס-המקור
חצ-1421/3 2/1/1966 קניה – מדינאים ואישים – ג'ומו קנייטה
חצ-1421/4 1/1/1966 קניה – מדינאים ואישים – אודינגה
חצ-1421/5 1/1/1966 קניה – מדינאים ואישים – תום מבויה
חצ-1421/12 1/1/1965 קניה – סומליה
ג-5752/6 10/1/1956 ייצוג המדינה בחו"ל התכתבות בענין תפקיד היועץ המשפטי של הקונסוליה הכללית בלוס-אנגלס.
חצ-278/17 3/1/1956 החרם הערבי
חצ-1422/3 1/1/1966 אפריקה המזרחית – יחסים מדיניים עם ארצות ערב
חצ-279/11 12/1/1952 אנטישמיות
חצ-523/18 11/1/1948 התכתבות בין מחלקת מזרח אירופה למר אבריאל
חצ-579/4 8/1/1956 הנחת צינור נפט חיפה-אילת
חצ-257/3 1/1/1955 אנטישמיות בתורכיה
חצ-53/3 9/1/1958 החרם הערבי
חצ-53/16 1/1/1962 החרם הערבי
ג-9804/4 2/29/1968 ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – דו"ח וב"מ (ועדת בהלול מינקובסקי) דו"ח ועדת בהלול מינקובסקי
חצ-450/4 1/1/1951 יהודים
חצ-450/5 9/1/1951 יהודים
חצ-921/12 4/1/1961 ליאופולדוויל (קינשאסה) – החרם הערבי
גל-47460/10 8/26/1954 משרות פנויות במשרד המשפטים עוזר ראשי לפרקליט המחוזי  דרגה ה' תל-אביב מועמדים  מכרזים
חצ-1568/39 1/1/1966 מי הנילוס
חצ-1361/12 12/1/1963 מומחים  משתלמים וקורסים – אנגולה
חצ-1361/24 8/1/1964 תנועות פוליטיות בקונגו
גל-47460/32 11/16/1953 משרות פנויות במשרד המשפטים עוזר לפרקליט  מחוז  בת"א  ו' משפטים מכרזים  מועמדים
גל-47460/35 12/13/1953 משרות פנויות במשרד המשפטים עוזר ראשי לפרקליט המדינה  ה' משפטנים  י-ם מכרזים. בעמוד 12  טופס הרשמה של מנחם אלון כהצעה להתמנות לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה
חצ-6626/2 3/1/1953 החרם הערבי
גל-47488/9 6/23/1949 בהי"ס המקצועי לבזק  משרד הדואר בוגרי בית הספר  הקצאות ועוד
גל-8247/1 4/1/1965 עין גדי דוח אגודת עין גדי הרחבת בנייה  נזקי בעלי חיים סימון שבילים העברת קווי חשמל  תקציב  דוח תנועת מטיילים ועוד
גל-8255/4 5/5/1968 מפות תכניות מוקדמות עבור תחנה בגובה 1650+ בחרמון בניהולה של "רשות החרמון": תכנית כללית  תכנית וחתך סכמטי למבנה המסעדה  תכנית חזיתות וחתך סכמטי למבני המשרדים  תכנית וחתך סכמטי למבנה הרכבל  שמורת טבע "יהודיה"  גבעת יואב  תוואי דרך מוצעת בחרמון  שמורת טבע "בטיחה" (צפון מזרח לכנרת)  פיתוח צפון מזרח כנרת  תכנית מתאר החרמון – רשת דרכים ראשית  צפון הגולן – מפת אפשרויות פעילות  רמת הגולן – חלוקת מרעה.
גל-8257/3 6/19/1967 עין גדי בתיק התכתבויות בעניין פיתוח שמורת עין גדי. פיתוח תשתיות כבישים  אספקת מים  בנייה  נקיון בשמורה  ריסוס והדברה  פיתוח החוף ועוד.
גל-8257/4 10/1/1969 עין גדי שמורת טבע עין גדי השקיה  תשתיות מים  ריסוסים נגד יתושים  תפעול שוטף העברת יעלים
חצ-1511/11 5/1/1963 הסברה
חצ-2137/9 3/1/1961 נוטות (איגרות) משרד החוץ האתיופי
חצ-452/1 1/1/1972 משרדי שגרירות חו"ש (חוף השנהב) בירושלים
חצ-452/3 1/1/1970 חו"ש (חוף השנהב)-ישראל – מדיני
חצ-452/13 1/1/1966 חו"ש (חוף השנהב)-ישראל
חצ-2118/4 5/1/1961 עתונות חוץ
חצ-2118/5 1/1/1962 עתונות ישראלית
חצ-2118/11 7/1/1962 קורסים – כללי
חצ-2118/14 3/1/1962 דו"חות נח"ל
נ-107/25 7/1/1964 מלון דן תכתובת בין לשכת הנשיא זלמן שזר לבין מלון דן בחיפה.
נ-108/9 3/1/1964 עירית פתח-תקוה
נ-108/11 8/1/1963 עירית נהריה
נ-108/12 9/1/1963 עירית כפר-סבא
נ-108/13 6/1/1963 עירית ירושלים
נ-108/14 8/1/1963 עירית טבריה
נ-108/16 1/1/1962 פרס אוסישקין
נ-108/17 8/1/1963 פארבאנד סירקין קלוב
נ-108/19 4/1/1965 מרכז פא"ן בישראל – ארגון בינלאומי של סופרים
נ-108/23 2/1/1964 צים  חברת אניות האנייה "שלום"
נ-108/25 2/1/1966 קבוצת צופים רום-קאולות ראשונה  חיפה
נ-108/28 5/1/1965 פרסום "שחם לבינסון אילון"
נ-108/29 5/1/1963 סטא – סוכנות ידיעות ישראלית בע"מ
נ-108/30 1/1/1950 מושב בית אלעזרי
נ-108/31 11/1/1963 השומר הצעיר
נ-108/32 4/1/1964 שוחרי חנוך – אגודה לקידום החינוך
נ-108/33 3/1/1964 שביט דו-שבועון
נ-108/35 6/1/1964 רסקו – חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ
נ-108/37 3/1/1964 הרבנות הראשית
נ-108/39 3/1/1965 תאטרון משרה הלוי בע"מ תכתובת בין משה הלוי  מנהל "תיאטרון משה הלוי בע"מ" (תיאטרון "האהל") לבין הנשיא שזר: בקשה מהנשיא כי יפעל במשרד החינוך כדי להמשיך את התמיכה בתיאטרון הנמצא על סף קריסה ומנהלו ועובדיו סובלים ממצוקה כלכלית קשה.
נ-113/72 3/1/1965 V. Attelan
חצ-2118/17 12/1/1961 קורסים
חצ-2118/18 9/1/1962 משתלמים בישראל – כללי
חצ-2119/2 10/1/1962 חוף השנהב-ישראל
גל-49102/7 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודה לעזרת חולי רוח
גל-43046/8 1/12/2000 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – בניה כפרית אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושאים בניה כפרית  הכוללים: פרוגמות  פגישות  בניה תקציבית ופתמ"רים.
גל-52032/7 10/19/1998 ועדת גבולות עמק יזרעאל בתיק התכתבויות בנוגע לשינוי תחומי השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל ועיריית עפולה
גל-62875/10 3/31/1971 דו"ח על התחייבויות של אוניברסיטת תל אביב דו"חות על התחייבויות וגירעונות של אוניברסיטת תל אביב.
רש-1555/13 6/22/1949 אגף העתיקות – מגידו בתיק התכתבות בעניין פגיעה של חיילי צהל בעתיקות מגידו.
רש-1555/15 9/2/1982 אגף העתיקות – שוד עתיקות התכתבות והצעה לסדר היום בנושא שוד העתיקות ברחבי הארץ.
רש-1562/8 12/20/1949 אגף העתיקות – בנו רותנברג  יעקב קפלן – חובות עבר בתיק התכתבויות בנוגע לממצאים ארכיאולוגים  חקירת העתיקות בשטח תל אביב  חפירות ארכיאולוגיות  ממצאים מחפירות וסקרים  עבודתו של פרופ' בנו רוטנברג במוזיאון הארץ תל אביב  שימור חפירות יפו העתיקה  מצב תקציבי של האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל ועוד.
רש-1555/20 9/1/1948 אגף העתיקות – מטבעות  תבליטים פלסטיים  רכוש – נטוש – אוספי עתיקות
רש-1556/2 5/16/1959 אגף העתיקות – אשדוד – סיורים  דו"חות ממצאים אגף העתיקות – תל אשדוד – סיורים  דו"חות ממצאים ומאמרים בנודע לממצאים האריכולןגיים בתל וההיסטוריה של אשדוד העתיקה.
רש-1568/17 9/14/1973 אגף העתיקות – הרשאות חפירה (406 – 499) בתיק התכתבויות בנושאי חפירות הצלה ברחבי הארץ. בין ההתכתבויות בקשות לחפירות כאלו  הרשאות חפיקה  ממצאים שהתגלו בחפירות  תקציבים וכד'.
רש-1563/14 5/31/1949 אגף העתיקות – רשיונות סחר התכתבות ובקשות בעניין רישיונות לסחר בעתיקות.
רש-1564/2 12/1/1974 אגף העתיקות – מועצה ארכיאולוגית – החלטת אונסקו לגבי ירושלים
רש-1564/17 5/1/1952 אגף העתיקות – שאילתות ח"כ והצעות לסדר יום עמ' 389: השוואת דמי כניסה למוזיאונים לאומיים.
רש-1565/3 3/2/1965 אגף העתיקות – דוח חפירה  גניבת עתיקות  זיוף עתיקות דו"חות חפירה של רשות העתיקות והתכתבות של אנשי האגף (בראשות אברהם בירם) עם אריכיאולוגים  מוזיאונים וגורמים נוספחם בנוגע לחפירות אריכיאולוגיוץ  גניבת עיתיקות  זיוף עתיקות ועוד.
רש-1565/4 1/1/1981 אגף העתיקות – דוחות של חופרים
רש-1565/5 3/1/1983 אגף העתיקות – דוחות של חופרים הפקת שמן זית בעת העתיקה.
רש-1573/4 6/21/1964 אגף העתיקות – כרונולוגי שוטף – (העתקי מכתבים יוצאים) בתיק מכתבים שוטפים אל אגף העתיקות אל גורמים שונים בארץ ובחו"ל המתייחסים לאתרים ארכיאולוגיים בכל רחבי הארץ בנושאים: עבודות איתור  חפירות  שיקום והצלה  משלחות חפירה  רישיונות יצוא וייבוא מוצרים ארכיאולוגיים  תקציבים  רישיונות חציבה וכרייה  ביקורים  מכתבי תודה וכד'.
רש-1575/10 8/1/1948 אגף העתיקות – התכתבות עם משרד הדתות וצה"ל
רש-1557/6 9/1/1948 אגף העתיקות – שיתוף פעולה עם משרד הדתות  מחלקת ההתיישבות בסוכנות  תנועת נוער.
רש-1555/1 9/16/1970 אגף העתיקות – דיר אל-בלח והסביבה בתיק התכתבויות בנוגעות לחפירות הצלה שיש לבצע בדיר אל-בלח בשל בזיזה של הקברים במקום. בין ההתכתבויות אישורי חפירה  תקציבים ועוד.
רש-1555/4 10/28/1984 אגף העתיקות – תל-וואוואית (מנחת צקלון) בתיק התכתבויות בעניין חפירות ארכיאולוגיות שיש לבצע בתל וואיית לצורך הקמת מנחת מסוקים בקריית שמונה.
רש-1558/8 9/14/1982 אגף העתיקות – מוזיאונים  תערוכות התכתבות ותזכירים בנושאים: תערוכת הסמיסוניאן  ועדה לענייני מוזיאונים – הצעת חוק העתיקות תשל"ו – 1976  בעיות המוזיאונים בישראל ובעיית החינוך במוזיאונים  ועדה לבדיקת נושא המוזיאונים  חוק המוזיאונים.
רש-1558/15 12/1/1951 אגף העתיקות – מוזיאון ישראל – בצלאל מאמצים להשגת מפה לעמוד חזן מעזבון פרופ' ססיל רות. פרשת הניסיון של בצלאל למכור מטבעות עתיקים בשוויץ והכשלתה על ידי הכט ובירן.
גל-49084/13 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודת "הלוחמים"
גל-49082/61 1/1/1948 אגודות עותמאניות – קרן לחינוך מיסודו של מיגואל גרדלין
א-7224/9 2/1/1953 . החרם הערבי
ג-7273/3 7/1/1956 העתקי מכתבים יוצאים תשובות לשאילתות בתיק גם נאום חגיגי של דוד בו-גוריון לרגל היווסדן של שתי מפלגות הפועלים 26.8.56
נ-108/7 1/1/1964 עירית רחובות
נ-108/8 7/1/1963 עירית צפת
גל-49070/8 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אחוה – טירת הכרמל
גל-49084/51 1/1/1948 אגודות עותמאניות – איגודת בעלי בתים ובעלי רכוש בשכונת התקוה  שכונת עזרה  שכונת מכבי והסביבה
גל-49081/11 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודת בית-הכנסת "סוכת שלום"
גל-49084/66 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודת "ישראל אמריקה" אגודה לקשרי ידידות בין ישראל וארצות הברית
גל-49078/46 1/1/1948 אגודות עותמאניות – קרן עזר שליד בית-כנסת בית-ישראל דחסידי סטולין-קרלין תל-אביב
ג-6776/33 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – בית הכנסת על שם אלי כהן אבו-כביר – תל-אביב
ג-6756/34 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – גרעין מערב השומרון
ג-6405/5 1/1/1960 בדואים בנגב
ג-6895/11 1/1/1970 יחסי ישראל ברית המועצות מאמרים והתכתבות עם הרב מרדכי חנזין יו"ר ארגון אסירי ציון
גל-56394/8 1/19/1992 מאיר גבאי – שבוע עבודה מקוצר בן 5 ימים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים  עבודה חריגה ביום ו'  שעות נוספות ועוד. בתיק הודעות רשמיות מטעם הנציבות.
גל-49087/63 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודת גמ"ח ע"ש יצחק מאיר הלוי רזעפקאוויטש ז"ל ע"י בית-הכנסת וחסידי מודזיץ אהל חיה ע"ש חיה רוזנבלום
גל-49093/74 1/1/1948 אגודות עותמאניות – הכרם מנשיה  אגודת התושבים ובעלי הרכוש  בשכונות כרם התימנים  אפ"ק ומנשיה ת"א
מ-5759/1 1/1/1941 החלטת אגודות שיתופיות
מ-5088/2 1/1/1946 Y FILES רשימת תיקים – סדרה Y
מ-5088/4 1/1/1931 Z FILES רשימת תיקים – סדרה Z
מ-5088/1 1/1/1941 I/Rep FILES רשימת תיקים – סדרה I/Rep
מ-5088/3 1/1/1941 I/Dep FILES רשימת תיקים – סדרה I/Dep
מ-5088/5 1/1/1941 I/Cit FILES    J/Stat2 P.B FILES רשימת תיקים – סדרה I/Cit וסדרה J/Stat2 P.B
מ-5088/6 1/1/1946 I lab2WH FILES רשימת תיקים – סדרת I lab2WH
מ-5088/7 1/1/1931 J FILES רשימת תיקים – סדרה J
מ-5088/8 1/1/1931 E FILES רשימת תיקים – סדרה E
מ-5088/9 1/1/1931 J FILES רשימת תיקים – סדרה J
מ-5088/10 7/1/1937 אלבום קטעי עיתונים מאנגליה העוסקים בארץ ישראל
גל-49086/14 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודה למען שיחרור אסירי ציון ברומניה
ג-7288/28 1/1/1980 רישום אוסף מפות התכתבות
ג-7288/33 1/24/1980 סרטים- שימור תיק של משרד ראש הממשלה; התכתבויות בנוגע לשחרור חבילה מן המכס עבור משרד ראש הממשלה; תעודות משלוח  חשבונית מחברת Zenon ופירוט תוכן החבילה. שמירת סרטים ואחסונם בספריית סרטי אקסלרוד – התכתבות;
ג-7320/11 3/15/1987 הנוטריון הציבורי תל-אביב בתיק התכתבות של גנז המדינה מול מזכיר בימ"ש מחוזי תל אביב בנוגע לחוסר בספרי נוטריון שלא הועברו לשמירה בארכיון המדינה.
נ-124/2 1/1/1964 The Zionist Year Book התכתבות עם עורכי ספר השנה לתנועה הציונית – בקשה לעדכון פרטים בערך על הנשיא זלמן שזר
נ-124/3 6/1/1964 Zionistiska fenerationen i sverige מסירת ברכה מהפדרציה הציונית בשווידיה לנשיא זלמן שזר.
נ-124/5 1/12/1964 Young Poale Zion העברת ברכה מהנשיא שזר לארגון פועלי ציון הצעיר באנגליה.
נ-124/6 8/1/1964 The Zambia Times התכתבות סביב בקשת העיתון "Zambia Times" לקבל מסר מהנשיא זלמן שזר לקראת עצמאותה של זמביה.
נ-124/7 11/29/1965 Jewish community center – san diego בקשה לקבל מסר מאת הנשיא שזר למחנה נוער יהודי בקליפורניה.
נ-124/8 2/1/1965 Jewish Education Committee התכתבות לשכת הנשיא שזר עם ועד החינוך היהודי בניו יורק. בתיק שני מאמרים בעברית בנושא פעילות הוועד  שהופיעו בכתב עת בארצות הברית.
נ-124/9 10/1/1966 Action מסמכים שהוציאה מועצת הפדרציות היהודיות וקרנות הרווחה בארצות הברית  כולל נאומים ודוחות במועצה השנתית  דוח מיוחד על חינוך יהודי משנת 1966  דוח משלחת שביקרה  באירופה ובישראל בספטמבר 1967 ועוד.
נ-124/12 7/1/1974 The Jewish theological seminary of america ברכת נגיד הסמינר לנשיא אפרים קציר
נ-124/13 10/1/1963 National committee for the defence of religion מכתב מחאה לנשיא שזר מאת הוועד הארצי להגנה על הדת בארץ ישראל  גוף חרדי בארצות הברית  נגד השימוש בכוח בהפגנות חרדים נגד חילול שבת ונגד פעילות מיסיונרית.
ג-6898/11 4/1/1970 יחסי ישראל דנמרק התכתבות עם "יד ושם" ועם משרד החוץ בנושא תודות לעם הדני
ג-11220/4 8/1/1993 פניות 1 – חלק ב' פניות ובקשות של אישים  מוסדות  רשויות מקומיות  חברות וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה והאגף  תשובות האגף והמשרדים  התכתבות בינמשרדית בנושא  תקציב רשות השידור ל- 1994 עם דברי הסבר  תכניות ופרוייקטים  סיכומי פגישות; נתונים ועוד ( כולל פירוט ההצעות להגברת התעסוקה )
ג-7973/8 1/24/1985 מפות. בתיק רשימת מפות שנמסרו לאוניברסיטה העברית מעודפי מפות ארכיון המדיהה וכן רשימת מפות נוספת שמנסרה לארכיון ממחלקת התכנון בעיריית ירודלים.
ג-5388/4 3/1/1949 חוק בדבר המצאת טפסי-חובה של דברי דפוס  [ עותקים ] הצעת חוק בדבר המצאת טפסי-חובה של דברי-דפוס ( "חוק הספר" ) 6.3.49; התכתבות בין מזכירות הממשלה  הגנזך והספריה  הספריה הלאומית ומשרד החינוך והתרבות בדבר חוק הספר ( תיקון )  חוק העתונות  חוק הארכיביסטים (הארכיונים); מכתבי לואי
ג-7295/16 7/17/1981 ארכיון "מורשת" בתיק דוחות פעילות שנתיים לשנים 1982-1984 וחוברת מידע של ארכיון מורשת בגבעת חביבה.
גל-14108/1 1/1/1987 לשכת היועץ לעניני רווחה – סמים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה לענייני רווחה  חיים עמר  בנוגע לפעילות הוועדה הבינמשרדית לנושא המלחמה בנגע הסמים: המלצות הוועדה הבינמשרדית ובינמוסדית לטיפול מקיף בנושא הסמים (ועדת מן)  "מניעת אלכוהול וסמים – הצעת תכנית פדגוגית להקמת מערך המניעה במערכת ובבתי הספר – נייר עבודה" (ינואר 1987)  טיוטות חוק הרשות למאבק בשימוש לרעה בסמים  התשמ"ח-1988"    וחוות הדעת של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה השונים  סיכומי ישיבות הועדה הבינמשרדית לנושא המלחמה בנגע הסמים  סקירות על מאבק בנגע הסמים בצרפת  הולנד  גרמניה  ארצות הברית  פקיסטן  "תמונת הסמים בישראל – 1987"  "סמים בישראל – ההסברה כיענה"  פרוטוקול מישיבת מליאת הכנסת להעברת החוק בקריאה ראשונה (1.3.1988) ועוד.
גל-14108/2 12/30/1987 לשכת היועץ לעניני רווחה – סמים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה לענייני רווחה  חיים עמר  בנוגע לפעילות הוועדה הבינמשרדית לנושא המלחמה בנגע הסמים: פרוטוקול מישיבת מליאת הכנסת להעברת "חוק הרשות למאבק בשימוש לרעה בסמים  התשמ"ח-1988" בקריאה ראשונה (1.3.1988)  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  פרוטוקולים מישיבות ועדת החוק  החוק והמשפט של הכנסת על החוק  ניצול תקציב "קרן קרב – תכנית קרב למעורבות החינוך" לנושא הסמים  "חינוך לבריאות ומניעת סמים ואלכוהול" – המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך  פניות אגדות אלהלאל למלחמה בסמים  טיוטת "חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (תיקונים שונים)  התשמ"ח-1988" ועוד.
גל-14108/10 4/7/1991 לשכת היועץ לעניני רווחה – סמים סיכומי דיונים ומסמכים של הרשות למלחמה בסמים והוועדה לטיפול ושיקום נפגעי סמים במשרד העבודה והרווחה  התכתבויות ופניות שונות בנושא המאבק בסמים; דו"חות כספיים של הרשות  תקציב הרשות  הזמנות לכנסים בנושא  עלוני חדשות  הקמת יישובים כפריים לשיקום נפגעי סמים ועוד.
גל-49089/39 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודה להנצחת זכרו של ישראל קסטנר
גל-49094/2 1/1/1948 אגודות עותמאניות – קרן ע"ש יוסף שומר ז"ל לזכר קדושי סטולין והסביבה
מ-5090/2 1/1/1929 Numerical File Register  2 מפתח תיקים מספרי
גל-49096/20 1/1/1948 אגודות עותמאניות – התאחדות יהודי רוסיה
מ-5090/1 1/1/1928 [מפתח תיקים מספרי] שם תיק לא מקורי
מ-5090/3 1/1/1929 Numerical File Register מפתח תיקים מספרי
מ-5090/4 1/1/1930 Numerical File Register 3 מפתח תיקים מספרי
מ-5090/5 1/1/1936 [מפתח תיקים מספרי – סדרה G] שם התיק אינו מקורי
מ-5090/6 1/1/1931 [מפתח תיקים – סדרה H] שם התיק אינו מקורי
מ-5090/7 1/1/1920 [מפתח תיקים מספרי] שם התיק אינו מקורי
מ-5090/8 1/1/1926 [מפתח תיקים מספרי] שם התיק אינו מקורי
גל-49089/46 1/1/1948 אגודות עותמאניות – "בית יצחק" בית-הכנסת דחסידי בוהוש – שפיקוב
גל-49091/71 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודה לפיתוח הר-מירון
גל-49094/32 1/1/1948 אגודות עותמאניות – פסטיבל למוסיקה אבו-גוש קרית יערים
גל-49094/38 1/1/1948 אגודות עותמאניות – בית-כנסת זכרון מרדכי הליגמן
גל-49094/65 1/1/1948 אגודות עותמאניות – תפארת ישראל  בית-הכנסת דחסידי מודזיץ  ת"א
גל-49100/76 1/1/1948 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) "נחלת שמעון"
גל-56786/4 1/20/1991 שטח שיפוט קרני שומרון שטחי שיפוט של רשויות מקומיות – העברת אזור התעשייה קרני שומרון לתחום המועצה המקומית.
גל-56394/4 12/3/1989 מאיר גבאי – שבוע עבודה מקוצר בן 5 ימים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים ועבודה חריגה ביום ו'  פרוטוקולים מישיבות  רשימת עובדים לגיבוי עבודה  אישורים חריגים לשעות עבודה בימי שישי ועוד.
גל-56394/7 5/8/1991 מאיר גבאי – שבוע עבודה מקוצר בן 5 ימים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים  עבודה חריגה ביום ו' ונושאים נוספים.
גל-49090/68 1/1/1948 אגודות עותמאניות – קרן יהודית ויוסף ברמן – לזכר קהילת סטולין והסביבה
גל-49092/30 1/1/1948 אגודות עותמאניות – ארגון ארצי של מקבלי קצבות ופיצויים מחו"ל
גל-49086/46 1/1/1948 אגודות עותמאניות – ארגון בעלי מגרשים בגוש 6043  חולון
גל-49086/48 1/1/1948 אגודות עותמאניות – קרן גמ"ח ע"ש הרב ר' שלמה יוסף ורעייתו טעמא ז"ל גניחובסקי ע"י בית-הכנסת של הרב יעקב לנדא  בני-ברק
ג-5392/3 1/1/1949 תקנות שעת-חרום – אזורי בטחון פקודת סדרי השלטון והמשפט – תקנות שעת-חירום ( אזורי בטחון ) 1948 – הצעה  החלטת הממשלה; הצעת חוק למנוי רשות מוסמכת וצו בדבר אזור בטחון  1949  חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום ( אזורי בטחון ) 1950 – הצעת חוק  הצעות חוק נוספות משנים 1951  1952 1953  1954  החלטות ממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה; הצעות חוק 1955  1956  1957  1958  1959; סיכום פגישה בדבר מינוי הועדה המייעצת וועדת ערעור לתקנות שעת חירום  בקשות לצו וצווים על הכרזת אזור הבטחון; התכתבות בנושא  מכתבי לואי ואישור
גל-49089/60 1/1/1948 אגודות עותמאניות – "היכל הגבורה" בית-הכנסת ע"ש עולי הגרדום  חללי המחתרות ועולה הגרדום האלמוני ע"י תנועת "אחדות ישראל"
א-7033/3 6/1/1974 נאומי ראש-הממשלה יצחק רבין יוני-אוגוסט  1974 פרסומים  מברקים  פרוטוקולים  הודעות ממשלה
גל-49093/4 1/1/1948 אגודות עותמאניות – התאחדות עולי מצרים  חולון
גל-49095/22 1/1/1948 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת "חסידי גור" גבעת רוקח
גל-49095/26 1/1/1948 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת של חסידי אלכסנדר  תל-אביב
גל-49100/20 1/1/1948 אגודות עותמאניות – חבורת ברצלב
גל-49085/39 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודה לבנין בית-הכנסת "זכרון קדושים" בגבעת עליה  יפו – ת"א
גל-49090/15 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודת שוחרי שכונת התקווה
א-7035/1 11/1/1974 נאומי ראש-הממשלה יצחק רבין (נוב.  1974) קטעי עתונות; מברקים; סטנוגרמות; תעתיקים הודעות ממשלה
א-7062/18 3/1/1973 כללי – מעורב – התיעצות. כללי – מעורב -רישום התייעצות עם רה"מ ב- 24.3.73 אודות מכירת קרקעות ביהודה ושומרון; סיכום התייעצות ב-30.3.73 על תכנית שיקום ופיתוח בעזה; דיווחים על מצרים וכו'
א-7037/9 6/1/1971 סקירות  פרסומים  מכתבים  מברקים (שנמצאו מפוזרים) בנושאים שונים (יוני 1971-מאי  1973 ) סקירות  פרסומים  מכתבים  מברקים (שנמצאו מפוזרים) בנושאים שונים (יוני 1971-מאי 1973 )
ג-333/5 5/1/1949 ארגון חבורות עולים להכשרה במשקים הצעות המרכז החקלאי לסידור חבורות במשקי ההתישבות במשקי התנועה הקיבוצית  התכתבות בענין
גל-2763/22 8/5/1981 לשכת השר יוסף בורג כשר הפנים – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות של לשכת השר וביניהן: הקצאות תקציבים לגופים שונים  בקשות לדברי ברכה  ברכה לשר אריאל שרון עם כניסתו למשרד הביטחון  בקשה לטיפול בבקשתה של הגב' מרים אשכול לקבל כמכרת גיליון השטר של עם דיוקנו של אשכול  חוות-דעת בענין ביקורת על מחזות לפי פקודת ההצגות הציבוריות ועוד.
גל-49098/9 1/1/1948 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת ע"ש עמרם אפרגן ז"ל
גל-49086/1 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודה למען משכן האומנות בצפת ע"ש הפרופ' ח. גליצנשטיין
ג-333/37 6/1/1949 חלוקת קרקעות נטושות לעיבוד חקלאי התכתבות בנדון
א-7022/6 1/1/1976 קטעי עתונות ישראלית מביקור ראש-הממשלה בארצות-הברית ינואר  1976
ג-339/61 6/1/1949 ועדה ממשלתית לחלוקת קרקעות דו"חות מישיבות
ג-334/41 7/1/1949 סכסוכי עבודה התכתבות בנדון
א-115/4 12/1/1971 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין – מאמרים וראיונות הייכל פרסומי חצב בנוגע לתרגום עברי של הטור השבועי של חסנין הייכל.
ג-340/57 4/1/1948 צפת מסקנות ועדה לעניני צפת
גל-59759/2 11/1/1970 ביוב תלמי אליעזר מס תיק 2434 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-49091/36 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודת הספרדים ועדות המזרח בגבעתיים
גל-49096/15 1/1/1948 אגודות עותמאניות – אגודת שוק מעברת פרדס כץ
א-4360/9 10/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – כח רב לאומי (כמ"ר  כר"ל) Multinational Force and Observers (MFO) מברקים מנציגויות ישראל והתכתבות עם כר"ל (כח רב לאומי)
א-7550/16 8/1/1974 חרם ערבי ולוחמה נגדו סקירות על אירועים ותזכיר בנושא  נייר עבודה על חלוקת סמכויות ושיתוף פעולה בינמשרדי; התכתבות (כולל תיקון ריביקוף לחוק המיסים האמריקאי  כולל הערות)
א-7429/11 2/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – דה-גול  צרפת אמברגו  צרפת (משבר פנימי) התכתבות בנוגע לאמברגו הצרפתי על אספקת נשק למזרח התיכון  עמדת צרפת ביחס לשטחים המשבר הפנימי בצרפת  מרד הסטודנטים  שביתת האיגודים ועוד.
א-7430/2 12/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הדיון במועצת הבטחון בתקריות אתונה וביירות מברקים בנוגע לפעולת החבלה נגד מטוס אל-על באתונה 26.12.1968 והתגובה הישראלית בנמל התעופה בלבנון- 28.12.1968 פעילויות ארגוני החבלה.
גל-18783/34 1/1/1964 גן-ילדים שאינו רשמי רחוב יודפת 5 חיפה התיק מכיל: בקשה פתיחת גן ילדים לא רשמי ועוד.
נ-125/17 6/1/1967 ST. Paul's Hospital
נ-125/18 5/1/1973 Women's american ort
נ-125/19 7/1/1967 ORT
נ-125/20 5/1/1965 State of South Dakota
נ-125/21 7/1/1965 Oklahoma
נ-125/22 12/1/1963 The free sons of Israel
נ-125/23 9/1/1964 Melbourene Finance exchange הצעה להשקיע בבורסה של מלבורן  אוסטרליה. שזר דחה
נ-125/24 6/1/1964 Corriere del Popolo
נ-125/25 2/1/1964 Jewish current events
נ-125/26 12/1/1963 Rabbi J.L. Ziotnik Seminary
גל-56736/10 2/1/1996 בית העלמין בירושלים מס' 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לתכניות ארציות במינהל התכנון בנוגע לתכנית להקמת בית קברות חדש בירושלים: חלופות לאיתור שטח לבית העלמין  הרחבת בית הקברות גבעת שאול (הר המנוחות)  מועצת בתי העלמין של ירושלים  קטעי עיתונות ועוד.
גל-56900/8 1/1/2007 אל- בטוף  אלפי מנשה דוח ביקורת מפורט+ דוח כספי מבוקר (שנתיים).
נ-125/2 9/1/1967 The Jewish public library אירוע לכבודו של מלך ראוויטש
נ-125/8 8/1/1966 Kogos publications company
נ-125/9 1/1/1968 International trade development council
נ-125/3 3/1/1967 Republik freie stadt danzig מכתבו של הרברט אדלר נשיא ארגון גולי דנציג לשזר
נ-125/4 11/1/1967 Lithuania pailatelic society מכתב לשזר מארגון ליטאי אמריקני. על המכתב נכתב: "אין להגיב".
נ-125/7 11/1/1967 Children's film association int
נ-125/5 10/1/1967 World sephardi federation
נ-125/6 9/1/1973 World sephardi federation התכתבות עם רנה קאסין
גל-13309/17 1/1/1980 פניות ציבור – מכתבים בדבר פרשת כלא נפחא. כרך ג' מכתבים מכל העולם של אנשים אל ראש הממשלה מנחם בגין על שביתת רעב של אסירים ביטחוניים בכלא נפחא. לפי מה שלמדו מהעיתונות ומדיווחי ארגון אמנסטי הבין לאומי – 74  אסירים פתחו בשביתה. 38 הוזנו  בכפייה ו-2 מתו מדלקת ריאות לאחר שהואכלו בכפייה. הכותבים דורשים חקירת המקרה  הצהרה  פומבית בעניין זה  ודרישה שמקרים כאלה לא  ישנו. המכתבים כתובים בעיקר באנגלית  צרפתית וגרמנית.      המכתבים בתיק ממוענים לרה"מ בגין אך  מכתבים רבים אחרים הגיעו  ההסתדרות הרפואית בישראל.  יו"ר ההסתדרות הרפואית  דר'  ר' ישי  פונה  לבגין  ומבקש  פרטים על האירוע כדי שיוכל  לענות למכתבים הרבים. בגין מבקש משר הפנים בורג לענות להסתדרות הרפואית.   יש בתיק  מכתב אל ההסתדרות הרפואית האומר שנשלח אליהם דוח בו קיבלו תשובות על כל שאלותיהם  למעט הסיבות למאסרם של שני האסירים ואת הסיבות הוא מפרט בנפרד (הדוח לא בתיק).
פ-2047/25 1/10/1959 יהושע וספר יהושע מבחינה שומרונית/ יצחק בן-צבי הרצאה שכותרתה "יהושע וספר יהושע מבחינה שומרונית" – תדפיס מיוחד מתוך ספר עיונים בספר יהושע – הוצאת החברה לחקר המקרא בישראל – ירושלים  תש"ך. ההרצאה ניתנה במסגרת החוג לתנ"ך בבית ראש הממשלה ב-10 בינואר 1959. בנוסף  בתיק תדפיס ההרצאה באנגלית ("Joshua and the Book of Joshua from the Samaritan Point of View") ב-"אל העין – שיעורים והרצאות לצרכי החוגים ללימוד התנ"ך בארץ ובתפוצות". כמו כן  בתיק תשובותיו של בן-צבי לשאלותיהם של שאר המשתתפים בחוג.
פ-2047/27 1/1/1946 ספר יהושע בן-נון השמרוני המזויף  מכתב מדוד הכהן ליצחק בן-צבי על לוחות השיש מבית-כנסת בבבל הנושאות את הטקסט של ספר יחזקאל קטעים מספר יהושע המזויף בכתב אשורי (אותיות דפוס) ובכתב חצי-קולמוס  מכתב מדוד הכהן ליצחק בן-צבי מתקופת המנדט וסקירה בכתב-יד מתקופת הנשיאות של בן-צבי (כנראה מ-1956) הקשורה למכתב (טווח התאריכים משוער).
גל-63224/8 1/1/2005 התרסקות מתן היתר מאת המועצה לביקורת סרטים ומחזות לסרט 'התרסקות' – תיאור התסריט  שחקנים  פירוט אנשי ההפקה; פרוטוקול ישיבת המועצה לביקורת סרטים בנוגע להקרנת הסרט: 'גן עדן עכשיו' – הסרט דן במתן הכשר לטרוריסטים-מתאבדים ומעודד פיגועי התאבדות שיפגעו ביהודים בישראל. הדיון נסוב סביב השאלה האם לתת היתר לסרט שכזה או לא;
גל-56396/9 4/4/1990 מאיר גבאי – הנחיות תיפקודים ומסלולי קידום ארציים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא דרגות משרות ותנאי עובדים.
גל-9273/8 12/29/1983 תקציב רגיל – לוד תקציב רגיל לשנת 1983 – לוד.
נ-125/10 1/1/1964 The state of colorado
נ-125/11 9/1/1967 Mov of chech christ demol inexile התכתבות של מתנגדי המשטר הקומוניסטי בצ'כוסלובקיה ובמדינות הבלטיות. על המכתב כתוב "אין להשיב".
נ-125/13 5/1/1967 Ord souv.milit.temple de Jerusalem התכתבות עם ארגון המבוסס על צבא אנדרס בפריז. המלצה של משרד החוץ לא להשיב
נ-125/14 7/1/1967 The dropsie university אוניברסיטת דרופסי
נ-125/15 11/1/1970 Dropsie university אוניברסיטת דרופסי. הענקת תואר ד"ר למשפטים לשם כבוד לשזר.
נ-125/16 12/1/1975 The dropsie college קולג' דרופסי
נ-125/27 1/1/1966 Bnei Emunah
נ-125/28 6/1/1964 The World Union International center
גל-56396/20 5/2/1988 מאיר גבאי – ישיבות מחלקה. זכרון-דברים וסיכומי דיונים מישיבות המחלקה.
גל-56396/21 1/1/1988 מאיר גבאי – תיפקודים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא שינויים בדרגות ומסלולי קידום.
ג-6095/15 1/11/1971 לשכת השר והמנכ"ל – הצעות לבנית רכבת תחתית בתל-אביב כרך א' התכתבויות בנושא של שר התחבורה עם גורמים שונים
ג-6095/16 7/25/1972 לשכת השר והמנכ"ל – הצעות לבנית רכבת תחתית בתל-אביב כרך ב' מסקנות ועדת המומחים למערכת הסעה המונית במטרופולין תל אביב  חוות דעת העירייה בנושא ועוד
כ-784/7 11/1/1999 הצעת חוק הרשות השלישית לטלויזיה בתיק התכתבות בנוגע להקמת ערוץ מסחרי שלישי  נייר רקע לדיון בנושא הצעת חוק רשות השידור (שידורי ערוץ 33) 2000 של ח"כ מאיר שטרית
גל-19898/19 12/7/1978 הנהלת הרשות – פרוטוקולים מדיוני הרשות. דיון מועצת רשות הנמלים
מ-4213/10 1/1/1947 תיק חקירה – פריצה וגניבה Theft by Breaking שמות המוזכרים: Dian Hassan Abu Renni  Abdulla Suliman  Rajn SaranTaffouri  Karem Moh'd Abdul Razik
פ-2052/10 5/26/1947 שומרונים – ספר יהושע המזויף – הערות לכרונולוגיה מאת א.א. עקביא – מכתב ליצחק בן-צבי בתיק מכתב מכתב מא.א. עקביא לבן-צבי בתוספת נספח: "הערה לתאריכים שבספר יהושע השומרוני המזויף" (תגובה למאמר של בן-צבי). בתיק גם מכתב קצר (על-גבי כרטיס ביקור) מד"ר בנימין מייזלר לבן-צבי בנוגע לשומרונים.
רש-1726/10 5/1/1996 פרוייקטים – ירושלים התיק מכיל: ועדת תכנון עמק המלך  רחבת הכותל  ועדת היגוי הרי ירושלים  ארץ המכבים: מצורף הכותל המערבי פרוגרמה לביצוע שיפורים תפקודיים ואסטתיים 1997
גל-2763/18 1/1/1982 לשכת השר יוסף בורג – ביקור בונצואלה קהילת ונצואלה – תכנית ביקור השר בקהילה  חומר רקע על הקהילה רשימת רבנים וארגונים עיקריים.
פ-276/16 1/1/1941 חסיין ח'ליל דאודי – שכירות  תביעה כספית (1941) תביעת מוסא תאדרס מירושלים נגד חסן מוראד בפרשת תשלום דמי שכירות עבור חדר ועוד.
פ-277/24 1/1/1938 חסיין דאודי – תביעה כספית (1938) תביעת רבחי ראחיל נגד דאוד אבו-הלאל מהכפר אבו-דיס בפרשת חוב כספי ועוד.
טס-3018/546 12/13/1968 כיכר מנגר Manger Square אשר לפני כנסית המולד בבית-לחם. כיכר מנגר Manger Square אשר לפני כנסית המולד בבית-לחם.
ג-860/28 1/12/1950 המחלקה להשכלה – סמינריונים להשתלמות בתיק דו"חות סטטיסטיים חודשיים להשכלה  סקירה על פעולות המחלקה להשכלה במשרד; תקציב להשכלה לשנת 1952/3 לפי ערים ומועצות מקומיות  תקציב המחלקה למחוז הצפון  הסכם בין המחלקה להשכלה במשרד למועצה מקומית טבעון  הסכם בין המחלקה ללשון ולהשכלה למרכז לתרבות של ההסתדרות בדבר שיתוף פעולה בתחום ההשכלה למבוגרים והסכמים אחרים  תכניות לימודים לפי מקצועות ומרצים שונים; חילופי מכתבים בין לשכת חינוך ותרבות חיפה למחלקות להשכלה ירושלים  תל-אביב  חיפה; רשימות המרצים והאמנים  תזכירים  נתונים סטטיסטיים ועוד.
גל-6062/13 3/1/1960 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות – אפריקה הדרומית – 6 התכתבות בין חטיבת סחר חוץ במשרד  הקונסוליה הישראלית ביוהנסבורג  הצירות בקייפטאון וגורמים נוספים בענייני סחר החוץ בין ישראל לדרום-אפריקה ושאר אפריקה ועוד.  מדובר בסחר בכותנה  אופנה  מפעל סוכר באנגולה  סודה אש  מוצרים סניטריים  תרופות נגד מלריה ועוד
רש-1713/12 7/1/1982 פרוייקטים – אזור ירושלים הרי יהודה  מזרח ירושלים  ככר ציון  פרוייקט גבעון – אל ג'יב: מצורף בקשה להיתר בניה הר הזיתים  גבעת התחמושת  דרך השילוח  שער שכם
פ-2055/6 1/12/1951 קבורה שומרונית ואהבת ישראל – מאמר מאת יצחק בן-צבי ב"הדור" מאמר מטת יצחק בן-צבי על אשה שומרונית שאחרי פטירתה אסרו הרבנים לקבור אותה בבית-קברות יהודי.
מפה-6516/1 1/1/1992 מפת סקר – בקעת הירדן – מזרח השומרון בתיקה מפה על בסיס מפה פיזית ועליה סימוני אתרים ומספרם עריכת המפה: מנחס מרקוס הוצאה לאור: רשות שמורות הטבע עובד והודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל
גל-61356/9 7/17/1958 תעוז אזורי פיתוח בע"מ בתיק התכתבויות של חברת תיעוש אזורי פיתוח בע"מ בנוגע לתכניות הקמת המפעלים השונים שבאחריותם.
גל-61393/9 4/1/1958 לשכת עבודה כללית רמלה דו"חות מאזן כספי של לשכת העבודה ברמלה ומכתבים נלווים.
פ-2722/26 2/6/1963 פניות אזרחים אל רחל ינאית – גלריה בינט לאמנות – הזמנה לטקס פתיחת הגלריה. בתיק הזמנה לפתיחת גלריה לאמנות לרחל בן-צבי
פ-4074/3 7/1/1964 דיווחים ממוסקבה צילומי מכתבים  מברקים וסקירות שכתב יוסף גוברין למשרד החוץ במסגרת תפקידו כמזכיר ראשון בשגרירות ישראל בבריה"מ (1964 – 1967) ולאחר מכן  הכוללים דיווחים על פעילותו הדיפלומטית ועל הנעשה בבריה"מ בתחומים שונים: המצב הפוליטי הפנימי (כולל פרשת הדחתו של מנהיג בריה"מ ניקיטה חרושצ'וב והחלפתו בליאוניד ברז'נייייב)  היחס בבריה"מ לישראל  מצב היהודים ועוד. יומני ידיעות מתוך העיתונות הסובייטית מטעם שגרירות ישראל בבריה"מ  קטעי עיתונות ברוסית מהעיתונות הסובייטית ובהם מאמרי תעמולה אנטי-ישראליים בגנות הדיפלומטים הישראלים במוסקבה (ביניהם גוברין) וקטעי עיתונות בעברית ואנגלית המתייחסים למאמרים אלה.
גל-61701/3 12/6/1961 דו"ח מבקר המדינה מס' 20 דו"ח מבקר המדינה מס' 20.
גל-61370/2 5/20/1962 תיעוש אזורי פיתוח בע"מ – פרוטוקולים בתיק פרוטוקולים של חברת תיעוש אזורי פיתוח בע"מ בנוגע למפעלים השונים שבאחריותם ביניהם: הצבי  בית שמש  אזמל  פים  אופק  תבור  פרי גליל  הידרון  אבני חן  הולי אור  חימופלסט  עצמון  חולה טקסטיל  נורמק  מדד ועוד.
גל-61370/5 5/7/1961 תיעוש אזורי פיתוח בע"מ – פרוטוקולים בתיק פרוטוקולים של חברת תיעוש אזורי פיתוח בע"מ בנוגע למפעלים השונים שבאחריותם ביניהם: הצבי  בית שמש  אזמל  פים  אופק  תבור  פרי גליל  הידרון  אבני חן  הולי אור  חימופלסט  עצמון  חולה טקסטיל  נורמק  מדד ועוד.
גל-61370/6 8/31/1960 תיעוש אזורי פיתוח בע"מ – פרוטוקולים בתיק פרוטוקולים של חברת תיעוש אזורי פיתוח בע"מ בנוגע למפעלים השונים שבאחריותם ביניהם: הצבי  בית שמש  אזמל  פים  אופק  תבור  פרי גליל  הידרון  אבני חן  הולי אור  חימופלסט  עצמון  חולה טקסטיל  נורמק  מדד ועוד.
ג-9513/9 3/10/1977 ארכיון  צפת רשימת התיקים הנמצאים בארכיון ההיסטורי של צפת והתכתבויות בתקופות שונות של מנהלי ועובדי ארכיון המדינה (אברהם פאול אלסברג  אביתר פריזל  משה מוסק  אילנה בודובסקי  ירותי אברמוביץ' ויגאל רפאלי) עם עיריית צפת וגורמים נוספים (בעיקר העתק מכתבים יוצאים) בנוגע לפיקוח והביקורת על אופן הטיפול של העיריה בארכיון ובנוגע לדרכים לשיפור הטיפול בו.
פ-284/41 1/1/1943 עיסא נח'לה  + נג'יב ג'רמאנוס – מקרקעין באבו-דיס  משפט תושבי הכפר נגד ערב אל-סו'אחרה (1945) התיק מכיל: פסק-דין בנוגע לביצוע פסק-בוררים בפרשת סכסוך על חלקות קרקע בין תושבי אבו-דיס לתושבי ערב סו'אחרה  קבלות ועוד.
גל-54723/15 9/24/1992 כללי – פניות בנושאים שונים מכתבים שנשלחו לאגף תקציבים באוצר מגורמים שונים בשירות המדינה ובמשרד: פעילות תקינה  ביטוח לתלמידים  תכנית עבודה לשנת 1993  "ביזור" במשרד החינוך  תקצוב בתי ספר ועוד
חצ-9334/5 1/1/1983 לבנון – מנהיגות
חצ-9334/4 2/1/1983 ארועי סברה ושתילה
חצ-9334/3 2/1/1983 ארועי סברה ושתילה
א-4226/2 4/1/1983 ימית חומר יחידה לפיצוי מפוני סיני ע"י מרה"מ – בקשות לפיצויים  החלטות ועדת הזכאות לפי פרק ג' לחוק פיצוי מפוני סיני 1982 ( עירוניים )  צילומים של החלטות ועדת ערר ( במסגרת בית-משפט מחוזי ת"א )  דו"חות חודשיים על מצב תיקי מפוני סיני ( טבלאות ); התכתבות בין היחידה לעו"ד י. באום ( היועץ )  שמאים וכו' ( כולל טיוטת ההצעה לטיפול בסוגיית ההלוואות המותנות למפוני סיני )
גל-43046/7 2/7/2000 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – בניה כפרית אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא בניה כפרית  הכוללים: שיפוץ דירות   תשתיות  ביצוע עבודות  ריכוז דרישות תשלומי שכר  דוחות מעקב פתמ"ר וגרעין סנסנה.
פ-260/9 1/1/1928 נג'יב אבו-שער – תיק מנהלת בית-המלאכה לחייטות בבית-היתומים המוסלמי בירושלים (1938-1928) התיק מכיל: התכתבות בנוגע לתשלום מס על הכנסתן של מורות בבית-מלאכה לחייטות לבנות  הנמצא בבית-היתומים המוסלמי ועוד.
גל-43043/7 12/25/1998 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – מחוזות סקירה כללית על מחוז הנגב במשרד השיכון  סיכומי דיונים והתכתבות עם הועדה המרחבית לתכנון ובניה רכס הכרמל  מועצה מקומית רכסים  מועצה אזורית רמת נגב וגורמים נוספים בנוגע לתכנון ובניה בישובי הדרוזים בישראל ובישובים יהודיים במחוזות הצפון והדרום של משרד השיכון.
גל-43043/8 1/21/1999 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – מחוזות סיכומי דיונים והתכתבות עם הרשות לפיתוח הגליל וגורמים נוספים בנוגע לתכנון ובניה בישובי הערבים  הבדואים והדרוזים בישובים יהודיים מחוז הצפון/הגליל של משרד השיכון.
גל-61316/14 1/1/1981 תאום הפעולה בשטחים
גל-61323/5 4/1/1974 התכתבויות עם המפקדים של אזורי הכיבוש
גל-61194/14 5/21/1948 זמן עבודה התכתבויות הנוגעות בדבר הסדרת ימי וזמני העבודה – משרד העבודה. בתיק מסמכים בין השנים 1948 (פקודת סדרי השלטון והמשפט תש"ח) ועד 1964. בין הדברים: הצעות להעלאת פריון עבודה  תקנות בדבר שעות עבודה בבנין  הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד.
חצ-8731/8 1/1/1982 דרום אפריקה – נמיביה.
חצ-8805/14 1/1/1982 ארגנטינה – תיק "נעלמים".
חצ-8805/15 7/1/1983 ארגנטינה – תיק "נעלמים".
חצ-8834/12 4/1/1984 קולומביה – מוסלמים.
חצ-8740/19 1/1/1982 פיליפינים – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8741/3 1/1/1982 קוריאה הדרומית – יחסים עם מדינות ערב.
גל-61206/19 6/1/1973 פרקליטי המדינה
גל-61201/6 1/24/1977 פרקליטי המדינה +משפטנים פסק בוררות בעניין פרקליטי המדינה  סכסוךעבודה
חצ-8810/8 1/1/1982 הונדורס – קשרים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8717/9 1/1/1980 אנגולה – תנועות מחתרת.
חצ-8810/9 1/1/1982 הונדורס – סיוע בטחוני מישראל.
חצ-8810/10 1/1/1982 הונדורס – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8814/4 1/1/1982 צ'ילה – יהודים נעלמים.
חצ-8721/22 1/1/1980 הודו – קשרים עם אירגונים דתיים.
חצ-8792/15 1/1/1978 הונדורס – קשרי המדינה עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-48154/22 11/4/1981 קרית ים תכניות  שרטוטים ומדידות בקרית ים.
חצ-8818/3 4/1/1984 ברזיל – מוסלמים.
חצ-8746/4 7/1/1984 תפוצות.
חצ-8749/15 4/1/1985 ועידת בנדונג.
פ-939/4 9/1/1939 עדויות הסנגוריה. בתיק עדויות שנאספו על ידי הסניגוריה במשפט רצח.
חצ-8823/1 4/1/1984 הונדורס – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8727/5 1/1/1980 פיליפינים – יחסים עם מדינות העולם.
חצ-8727/9 1/1/1980 פיליפינים – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8752/4 3/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – נמיביה.
חצ-8752/6 6/1/1984 דרא"פ (דרום אפריקה) – נמיביה.
פ-4799/9 2/1/1960 ענייני עלייה לפי ארצות ארצות המערב  אנגליה  צרפת  צפון אפריקה  דרום אמריקה  בראש הממשלה  רומניה  ענייני עליה (איסר הראל)
סל-1181/1 1890-01-01 10:00:00 Acre Daily Journal
סל-1182/1 1896-01-01 10:00:00 הלואות עכו
סל-1183/1 1/1/1901 עכו הלואות חדשות
סל-1184/1 1/1/1908 עכו ספר חשבונות
סל-1187/1 1894-01-01 10:00:00 חברון הלואות
סל-1188/1 1884-01-01 10:00:00 חברון הלואות כולל חברון ויפו​
חצ-4077/9 1/1/1966 תימן – עניני פנים
חצ-4076/18 3/1/1966 תורכיה – מפלגות
חצ-4051/20 6/1/1966 ברית-המועצות – אבו-כביר הרכוש הרוסי
חצ-4024/9 2/1/1966 ותיקן – יחסים עם ישראל
חצ-4004/9 11/1/1967 ברזיל – חומר רקע וקשרים
חצ-4004/10 10/1/1967 ברזיל
חצ-4054/4 6/1/1966 ארצות ערב – עניני פנים כרך ב'
חצ-3981/14 2/1/1966 אוגנדה – איגודים
חצ-4038/28 1/1/1966 מלאווי – יחסים עם ישראל יומנים  דוחות עונתיים והערכות מצב
חצ-4071/3 1/1/1966 רודזיה – תנועות שחרור זאפו
חצ-4071/5 8/1/1966 רודזיה – תנועות שחרור א.א.פ.א –  A.A.P.P   All African People's Party
חצ-4055/44 2/1/1966 פיליפינים – יחסים עם מדינות אחרות
חצ-4055/37 1/1/1966 פיליפינים – משלחות פרלמנטריות
חצ-4055/38 11/1/1966 הפיליפינים – מפלגות חומר רקע  וקשרים
חצ-4055/39 1/1/1966 פיליפינים – עניני פנים
חצ-4022/17 2/1/1966 יחסי ישראל – הונדורס בדרג ממשלתי
חצ-4022/18 8/1/1967 הונדורס – יחסים מדיניים
חצ-4022/16 1/1/1966 הונדורס – יחסי ישראל הונדורס יומנים  דוחות עונתיים  והערכות מצב
חצ-4022/14 8/1/1966 הונדורס – משרד החוץ
חצ-4022/11 1/1/1966 נציגות הונדורס בישראל
חצ-4022/13 8/1/1967 הונדורס – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4070/36 2/1/1967 קוריאה הדרומית – הסברה ישראלית
חצ-4070/32 12/1/1966 קוריאה הדרומית – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4070/34 1/1/1967 קוריאה הדרומית – הסברה ישראלית
חצ-4070/33 7/1/1966 קוריאה הדרומית – המכללה לבטחון לאומי
חצ-4071/2 1/1/1966 רודזיה – ממשלות גולות גולים מקלט מדיני תנועות שחרור
חצ-4020/8 9/1/1966 הודו – איגודים
חצ-4020/7 1/1/1966 הודו – עניני פנים
חצ-4020/13 10/1/1966 הודו – הפיסגה המשולשת בדלהי
חצ-4007/24 1/1/1966 יחסי גאנה – ישראל יומנים  דוחות והערכות
חצ-4001/32 7/1/1967 בורמה – הסברה ישראלית
חצ-4001/28 1/1/1966 בורמה – עניני פנים
חצ-4001/29 1/1/1966 בורמה – מפלגות
חצ-4070/25 1/1/1966 יחסי קוריאה הדרומית עם מדינות אחרות
חצ-4070/23 12/1/1966 קוריאה הדרומית – מדיניות חוץ
חצ-4070/22 12/1/1966 קוריאה הדרומית – מדיניות חוץ
חצ-4070/30 2/1/1966 קוריאה הדרומית – עניני פנים
חצ-4017/29 6/1/1966 דרום מערב אפריקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4017/24 9/1/1966 דרום מערב אפריקה – תנועות שחרור
חצ-4017/22 5/1/1967 דרום מערב אפריקה – ממשלות גולות וגולים  מקלט מדיני
חצ-4017/21 6/1/1966 דרום מערב אפריקה – יהדות
חצ-4017/20 10/1/1966 דרום מערב אפריקה – יחסים מדיניים
חצ-4047/25 6/1/1966 סומליה – תנועות שחרור
ג-4756/10 10/4/1964 דו"חות מפעולות שוחטים ובודקים – צמח ברזני – מעוז ציון  מוצא עילית דו"חות פעילות ששלח הרב צמח ברזני למשרד הדתות על עבודתו במוצא עילית ובמעוז ציון (הקסטל).
גל-2504/31 5/24/1962 גבעתיים – תוכנית שינויים בדירה בקומה ב'  גוש 6160  חלקה 301 תוכנית שינויים פנימיים והוספת בנייה בדירה קיימת.
מ-2443/2 4/29/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: מרדכי בואינוס מרחוב רשב"ם שמות מוזכרים: חנה בואינוס גרה בשכונת מקור ברוך
מ-2443/3 4/29/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: לילי פרץ שמות מוזכרים: מטילדה פרץ מרחוב הנביאים
מ-2443/4 4/29/1947 תיק חקירה – פריצה. מתלונן: יצחק בן אליקים (אליקום) קורלנדסקי שכונת רחביה שמות מוזכרים: שרה אפל מרחוב אלפסי  דרורה קורלנצסקי (קורלנדסקי)
מ-2443/5 4/28/1947 תיק חקירה – פריצה. מתלונן: משה בן יהושע יעקבי שמות מוזכרים:
מ-2443/6 4/28/1947 תיק חקירה – פריצה. מתלונן: יוסף אטת בן שרעבי שמות מוזכרים:
מ-2443/7 4/27/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: שלמה רנרט סוכן של "עסיס"  שמות מוזכרים: דב זינמר נהג בחברת עסיס
מ-2443/8 4/27/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: אברהם יוסף אזולאי מגבעת שאול שמות מוזכרים: שוטר רבינוביץ  משה שבי  וידה אשת ניסן אזולאי מגבעת שאול  ג'מיל אשת רפאל סיטון  אזולאי אברהם
מ-2443/9 4/24/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: אומברגה שלדו שמות מוזכרים: ד"ר פאול פרנקנשטיין מרחוב סעדיה גאון  אויגן בן דוד לנדברג  פאול בן יצחק אומברג
מ-2443/10 4/25/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: מרים רודר שמות מוזכרים: יהודית בת אברהם גרוס מקיבוץ שדה אליהו בעמק בית שאן
מ-2443/11 4/24/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: נתן בן יעקב זילבר שמות מוזכרים: שוטר רבינוביץ
מ-2443/12 4/24/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: רחמים בן יוסף כהן שמות מוזכרים: פירו אשת זלמן  שפיכלר  ראובן בואינוס
מ-2443/13 1/1/1939 תיק חקירה – גניבה. מתלוננים: רחל אשת מרדכי מינסובסקי שמות מוזכרים:
מ-2443/14 4/29/1947 תיק חקירה -גניבה. מתלונן: פרחה עובדיה לוי שמות מוזכרים:
מ-2443/35 1/1/1939 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: משה סיטון שמות מוזכרים: פרידה סיטון
מ-2443/36 5/10/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלננת: שרה מנדלמן שמות מוזכרים:
מ-2444/46 6/21/1947 תיק חקירה: פריצה לדירה וגניבה. המתלונן: ד"ר פפרמן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ד"ר מינה (מונה?) בת יצחק קלוג  ד"ר יולאן (יולן) פפרמן.
מ-2444/48 6/21/1947 תיק חקירה: סכסוך אלים בין ערבים ליהודים. המתלונן: יוסף חיים פרנקיטל שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ששון  פנחס  תקווה  מלכה  דונה.
מ-2444/49 6/20/1947 תיק חקירה: פריצה לדירה וגניבה. המתלונן: תיאודור וקסלר שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ז'נת הס
מ-2444/60 6/14/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: אהרון בן שבתאי פירו שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אסנת בת אהרון פירו.
מ-2444/62 6/11/1947 תיק חקירה: פריצה וגניבה. המתלונן: עמנואל בן יצחק שלוסברג שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): צילי שלוסברג  וולטר בן זיגפריד אופנהויזר.
מ-2444/63 6/11/1947 תיק חקירה: המתלונן: יוסף מאיר כהן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): גרהרד קוניסברגר
מ-2444/64 6/10/1947 תיק חקירה: פריצה המתלונן: אורה גויטן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אהרון אודלסמן  יחזקאל דוד גויטן  שושנה בת חיים שמחי.
מ-2444/65 6/10/1947 תיק חקירה: גניבת אופניים. המתלונן: אברהם בן יעקב מאיר וולצמן
מ-2444/66 6/10/1947 תיק חקירה: גניבת אופניים. המתלונן: זאב חיים אוטיזוסר
מ-2444/67 6/9/1947 תיק חקירה: גניבת בגדים מישיבת חברון. המתלונן: חיים בן גרשון ריזי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יהודה בן בנימין זלמנוביץ.
מ-2444/68 6/9/1947 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבה. המתלונן: פנינה פרלמן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אליעזר פרלמן  יוסף פרלמן.
מ-2444/69 6/9/1947 תיק חקירה: חטיפה של נהג מונית. המתלונן: ישראל הרשקוביץ
מ-2444/50 6/19/1947 תיק חקירה: גניבת כסף. התלונן: צבי בורנשטיין שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אליהו בן משה  יצחק בן אלתר גרוס  שמעון קולנדר  צבי רוזנברג.
מ-2444/51 6/13/1947 תיק חקירה: שוד משאית של חברת "עסיס". המתלונן: שלמה רדנר
מ-2444/52 6/19/1947 תיק חקירה: גניבת שטיח. המתלונן: יצחק תג'ר (תז'אר) שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): חדיג'ה אשת אברהים אלבסטי  שושנה תג'ר (תז'אר)
מ-2444/53 6/19/1947 תיק חקירה: גניבת תיק ממלון זלצמן בירושלים. המתלונן: יפה בת משה גלנדמן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): סוניה בת יעקב זלצמן.
מ-2444/54 6/18/1947 תיק חקירה: גניבת שטיח. המתלונן: ד"ר אידית ברוצינר שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אסתר מימרן (מימרון?).
מ-2444/55 6/18/1947 תיק חקירה: פריצה. המתלונן: משה אליאסון
מ-2444/56 1/1/1939 תיק חקירה: גניבת אופניים. המתלונן: בצלאל בן אברהם מזרחי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): לודביק אופנהיימר  רבינוביץ אפי.
מ-2444/57 6/15/1947 תיק חקירה: תקיפה אלימה. המתלונן: חנוך שפסלס שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אסתר שפסלס.
מ-2452/45 3/2/1947 תיק חקירה – שוד שמות המוזכרים: Mahmoud Abdul Rahman  Syrns Hares  Hassan Salman Eddreis  Mohamad Fakre Durbas  Mahmoud Farid Durbas  Ibrahim Itman Durbas  Mahmoud Ssfi Durbas  Ahmed Hassan Mohamed  Ibrahim Yacob Ayad  Assad Mohamad Omaya  Abdulle Mohamad Abdul Hamid  S hehab Abdul Mutalib  Mohamed Hussein Dirbas  Mohmoud Ahmed Aweiss
מ-2452/56 3/3/1947 תיק חקירה – שהייה בלתי חוקית שמות המוזכרים: ג'ורג סלים קצ'ריק  סלים עומר ג'פר  אסעד חסן אבו סעדה  מחמד אמין עיג'ים  עציוני (חוקר) Mohamad Amin Kijim Abu Sa'adeh  Salim Omar Ja'afar
מ-2452/57 3/11/1947 תיק חקירה – גניבה שמות המוזכרים: חוסין מוחמד עבדול חלים  מוחמד אברהים סלח  אחמד קאדי  גרוסמן (חוקר)
מ-2452/58 3/15/1947 תיק חקירה – איום באלימות שמות המוזכרים: יוסף גרינברג  עציוני (חוקר)
מ-2452/59 3/18/1947 תיק חקירה – פריצה לדירה וגניבה. שם המתלונן: נורברט בן ארתור הופטמן שמות המוזכרים: נחמיה בר יוחאי  בריגל  שמידט  אהרוני  שלמה  חוליבה  קורנר  א. שטרית (חוקר)  אברהם כהן אורנר  אסתר הופטמן
מ-2452/60 3/20/1947 תיק חקירה – תקיפה גניבה ושוד שמות המוזכרים: פרידריך קרצבום  מר רודולף  מר לם.
מ-2452/61 3/23/1947 תיק חקירה – שוד שמות המוזכרים: אדיב דניאל  עציוני (חוקר)
מ-2453/79 1/1/1939 תיק חקירה – גניבה. מתלונן:  שמות מוזכרים:
מ-2453/80 2/3/1947 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: הילדה בדרה מרחוב החשמואים שמות מוזכרים: נתן גרשון מזרחי  אליהו שטרית   צבי פפאו  אליהו בנבניסטי
מ-2453/91 1/7/1948 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: מוחד אחמד שמות מוזכרים:
מ-2453/92 1/1/1948 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: מארי מינסקי שמות מוזכרים:
מ-2445/20 11/5/1947 תיק חקירה – הפצת כסף מזוייף.   שמות מוזכרים בתיק: יצחק מינטוס  טוביה גרומן  רבקה גרומן  מאיר פריימן (בן דרור)  שושנה דוידוביץ  שלמה בסוק
מ-2445/21 10/31/1947 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: אלברט כהן שמות מוזכרים בתיק: ברנהרד זילברמן  מרים זילברמן  יהודית הושנדר
מ-2445/22 10/31/1947 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננים: יהושע ושולמית הומינר שמות מוזכרים בתיק: משה מזרחי
מ-2445/23 11/3/1947 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: חנה ברנשטיין (קזנשטיין) שמות מוזכרים בתיק: אפרים ציזיק
מ-2445/24 11/1/1947 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: אבלין קרוננגרזר  פ. לדרר שמות מוזכרים בתיק: מרים הלוי
מ-2445/37 12/1/1947 תיק חקירה – פריצה וגניבה. שם המתלוננת מרים הלפרין – פוקס שמות מוזכרים בתיק: שיינדל גרונר
מ-2445/49 11/22/1947 תיק חקירה – שריפה בחנותו של שמעון (בורשטיין) בורנשטיין שמות מוזכרים בתיק: שלמה מקובסקי (מרקובסקי)  משה אהרון רוזנטל  שוטר: משה שבי
מ-2445/50 12/13/1947 תיק חקירה – שריפה בבית חרושת ללבנים שמות מוזכרים בתיק: זיבלד  שלמה רוטבלט  אריה אופטובסקי  אהרון יוסף בן שרגא אופטובסקי
מ-2445/51 7/18/1947 תיק חקירה – שריפה. שם המתלוננת: חזלה מזרחי שמות מוזכרים בתיק: שלמה מזרחי
מ-2445/52 7/22/1947 תיק חקירה – שריפת חנותם של מאיר וחביב שושני משה אורבך  פניה אורבך  חביב שושני  מאיר שושני  שלום שושני  שוטר: משה שבי
מ-2445/53 9/28/1947 תיק חקירה – שריפה.  שמות מוזכרים בתיק: מרגלית תאודור (טהואלדור)  בכורה בוקס  מאיר גולדשמיט
מ-2445/54 10/4/1947 תיק חקירה – הצתה סמוך לקולנוע עדן שמות מוזכרים בתיק: משה נחמיאס  אברהם ברזל  נתן צבי  ישראל המבורגר  משה שפירא
מ-2445/55 11/27/1947 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: יונה ניימן שמות מוזכרים בתיק: פנחס קטריבס  יונה ניימן
מ-2445/58 11/26/1947 תיק חקירה – קטטה.  שמות מוזכרים בתיק: ששון מזרחי  אליהו יהודה  דוד יהודאי  יעקב כהן   שוטר: שבתי כהן
מ-2445/59 11/25/1947 תיק חקירה – שריפה. שם המתלונן: סעדיה גרסי
מ-2445/60 12/17/1947 תיק חקירה – שוד. שם המתלונן: אברהם אדלמן שמות מוזכרים בתיק: פנינה בן עזרא  יוחנן עזרא  יעקב בן עזרא  יחיאל אוהב עמי חבשוש  יצחק אוהב עמי חבשוש  נסים אוהב עמי חבשוש  חיים רובינשטיין  מרים רובינשטיין  בן ציון שווילי  עובדיה אהרונוב  רחמים כהן  פנחס ורשבסקי  רבקה אדלמן  צבי אלפרוביץ  חיה שפירא   שוטר: משה שבי
חצ-2602/2 9/1/1950 ועדת שביתת הנשק ישראל – ירדן הוצא מסמך העוסק בנושאים ביטחוניים הרגישים גם כיום.
חצ-2582/14 9/1/1949 חליפת מכתבים מדינית  הנציגות בדרום אפריקה הוצאו מסמכים העוסקים בנושאי מדיניות חוץ הרגישים גם כיום.
חצ-2603/4 1/1/1949 בעיית הפליטים הערבים
חצ-2948/27 6/1/1949 ירדן – מובלעת לטרון הכפרים עמוואס ודיר איוב
חצ-2960/2 5/1/1957 סוריה – ועדת שביתת הנשק חומר נוסף: סוריה: איזור מפורז – כללי
חצ-2948/9 6/1/1949 ירדן – ענייני ועדות שביתת הנשק
חצ-2948/15 5/1/1951 ירדן – החזרת תושבים ערבים
חצ-2962/11 1/1/1960 ועדות שביתת הנשק – הצלב האדום מגע עם עצורים ותושבים בין ישראל למדינות השכנות
חצ-2558/3 8/1/1954 מהמתרחש בהודו החל מאוגוסט
חצ-2558/4 9/1/1951 יחסי הודו – ארצות ערב
חצ-2558/5 9/1/1948 מדיניות הודו
חצ-2581/7 11/1/1950 פליטים ערביים פליטים ערביים
חצ-9562/23 4/1/1988 שוויץ – קשרים עם תנועות השמאל והקומוניסטים
חצ-2592/3 1/1/1949 שידורי "קול ישראל"
חצ-2593/5 10/1/1955 תעמולה ערבית בדרום-אפריקה – בתיק פרסומי הנציגות המצרית בדרום-אפריקה
חצ-2603/3 1/1/1950 בעיית הפליטים הערבים
חצ-2603/5 1/1/1956 בעיית הפליטים הערבים
חצ-2561/10 4/1/1954 בעיית הודו – סין
חצ-2489/15 12/1/1950 ועדת שביתת הנשק ישראל – ירדן
גל-23794/20 11/1/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תקוע
גל-23794/22 2/1/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר תפוח
גל-23794/23 4/1/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית קרני שומרון
גל-23794/24 7/1/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גרעין קרני שומרון
גל-23792/48 5/1/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה אזורית הר חברון
חצ-3072/6 12/1/1954 יחסי ישראל – חוף השנהב
חצ-3061/7 12/1/1950 פליטים ערבים
חצ-3069/12 12/1/1954 יחסי הודו – פקיסטן
פ-5436/2 1/17/1947 דוד קמחי – צילומי מסמכים מתקופת המנדט הבריטי – 1947 התכתבות בנושא מעמדו של חצי האי סיני ותעלת סואץ והצד המזרחי שלה  ואופן חלוקתו על ידי האו"ם על סמך בעלותו המקורית  תיאור של הויכוחים לגבי השלטון בו (לאיזה מועצה הוא היה שייך לפני הבריטים  תורכית או מצרית ואיך התייחס לנושא השלטון המנדטורי בתחילת המאה ה 20  כאשר חילק את שטח המזרח התיכון מחדש).
חצ-6965/12 1/1/1906 טאבה – גבול רפיח-טאבה.
ג-17000/1 8/1/1999 גנזך המדינה – ארכיון המדינה
ג-16995/17 8/1/1999 ועדת שרים לעניני סמלים וטקסים
פ-4695/10 1/1/1970 סקירות וסיכומי שיחות מדיניות של אליהו ששון עם מנהיגים ערבים מהשנים 1940 – 1942 – הדפסות מחודשות
פ-4689/22 3/1/1934 התכתבות של אליהו ששון עם הנהלת הסוכנות היהודית בארץ-ישראל
פ-4695/2 1/1/1962 קטעי זכרונות של אליהו ששון מתקופות מוקדמות בחייו
א-7311/27 1/1/1967 התפתחות משק שטחים מוחזקים – סקירה
א-7256/9 11/1/1959 מקראה בענין מיהו יהודי? קובץ תשובות של חכמי ישראל ונספחים. כסלו תשי"ט
א-7257/20 1/1/1963 סקירת שר המשטרה בכור שטרית על פעולות משרדו.
א-7309/20 12/31/1967 פיתוח כלכלי – שטחים מוחזקים – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע לפיתוח הכלכלי בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים: עיבוד חקלאי באזורים המוחזקים  בחינת כדאיות הפעלת מכרות המנגן ומפעל ההתכה בסיני  אומדן ההכנסות בשטחים לשנת 1968/69  קווי מדיניות כלכלית ושרותים בשטחים המוחזקים 1969/70  ישראל והשטחים המוחזקים – שילוב כלכלי – כן או לא?  שעורי ריבית להלוואות פיתוח בשטחים המוחזקים  פיתוח תשתיות מים וחשמל  המלצות למדיניות כלכלית לטווח הקצר עבור השטחים המוחזקים  תוצאות כלכליות של המלחמה  התפתחות מאז המלחמה ועוד.
ג-9626/36 9/1/1993 מסמכים שמורים – חילופי המסמכים עם אש"פ שנחתמו ע"י רה"מ ויו"ר אש"פ + הסכם העקרונות עם אש"פ שנחתם בבית-הלבן ביום 13.9.1993
ג-9978/17 10/1/1979 סגן השר שמחה ארליך – ועדת שרים להתישבות
חצ-10336/7 1/1/1949 שמאי כהנא – פליטים: תצלומי דיונים  מאמרים  סקירות
גל-50494/3 1/1/1992 ועידת מדריד
ג-13363/57 6/1/2005 ראש פינה – מועצה דתית
ג-13682/4 1/1/1976 בדואים בשכונת מולדת
טס-3003/55 11/22/1969 קבוצה של 39 משפחות של שחורים משיקגו מגיעים לישראל בטענה כי הם יהודים. עוכבו בשדה התעופה עד לבדיקת הרשויות אם יוכלו לקבל סיוע מהמדינה; קבוצה של 39 משפחות של שחורים משיקגו מגיעים לישראל בטענה כי הם יהודים. עוכבו בשדה התעופה עד לבדיקת הרשויות אם יוכלו לקבל סיוע מהמדינה;
מ-6571/8 3/29/1929 Regulations – Rabies התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת הבריאות של המנדט הבריטי מטעם חבר הלאומים על ארץ ישראל (פַּלֵשְׂתִּינַה) בנוגע להתקנת תקנות לטיפול במחלת הכלבת ומניעת הפצתה: סדר המהלך לטיפול בשחפת ופיקוח על החיה הנושכת בן אדם  השמדת כלבים באיזורים עירוניים  כפריים ושהוכרזו כנגועים בכלבת  השמדת חיות נושכות  צווים המכריזים על יישובים הנגועים בכלבת  נתונים אודות מקרי המגפה לפי אזורים  פקודות הקובעות בוראות למניעת מחלת הכלבת  פרוטוקולים מישיבות בנוגע לאמצעים מניעתיים למניעת כלבת  התכתבות עם ד"ר אריה בעהם מנהל מכון לואי פסטר ועוד.
גל-22787/31 12/13/1967 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד בתיק בקשה וסירוב לאישור תכנית 2 בניינים בלוד.
פ-4089/23 7/27/1955 גליון "פנים אל פנים – שבועון מצויר לכל המשפחה" עם מאמר על תעלומת רצח חיים ארלוזורוב בתיק גליון "פנים אל פנים – שבועון מצויר לכל המשפחה" עם מאמר מאת שמואל אבידור על תעלומת רצח חיים ארלוזורוב
פ-2263/3 2/4/1955 התכתבות בין אהרון ראובני לבין אנשים שונים. התכתבות של אהרון ראובני עם אנשים שונים (ביניהם דן מירון) בנוגע לפרסום כתביו ולספריו   בנוגע לשם "ישראל" שניתן למדינה וללמונח "ישראלים" ביחס לאזרחיה ועוד; מאמרים מאת ראובני: "זראים" – בנושא המילים הזרות הנכנסות לשפה  "ציונות ואנטישמיות בהליכות המדיניות הסובייטית".
פ-2276/8 1/1/1965 קטעי עיתונות. כתבות ביקורת על הספר "דוד המלך" לאהרון ראובני כגון: "דוד" מאת דוד זכאי  "דוד המלך" מאת אברהם חיים אלחנני ועוד שהתפרסמו בעיתון "הפועל הצעיר"  "מעריב"  "דבר"  "חרות" ו"הבוקר". בתיק גם מכתבים מדוד זכאי ומשה צינוביץ אל אהרון ראובני בנוגע לספרו "דוד המלך".
גל-22787/40 1/5/1976 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד בתיק התכתבות בעניין תכנית להקמת בית כנסת בלוד.
גל-22788/19 5/13/1970 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד בתיק התכתבויות בנוגע לתכנון ושיכון העיר לוד – בניית שיכוני מגורים  הקצאות שטח ציבורי לבתי ספר  חלוקת חלקות קיימות  מגרשים ועוד.
פ-1891/18 12/1/1920 יצחק בן  -צבי – התכתבות מכתב מאת בן – צבי אל דוד בן – גוריון בעניין פעילותו במפלגת "אחדות העבודה" ובעניין חפירות ארכיאולוגיות.
גל-22581/18 7/26/1989 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – טייבה בתיק התכתבויות  שרטוטים ואישורים לשינוי תבע בטייבה.
גל-17238/10 1/1/1973 מעמד האישה התכתבות בין ח"כ אורה נמיר  מועצת הפועלות בהסתדרות הכללית  ויצ"ו וגורמים נוספים בנוגע לתכניות ופעולות לשיפור מעמד האשה בתחומי העבודה והרווחה ובתחומים נוספים  הצעה לחקיקה בכנסת בנושא מעמד האשה בכנסת המוגשת ע"י מועצת ארגוני הנשים והצעת הועדה לענייני חקיקה בנושא  טיוטת תכנית לועדה ממלכתית למעמד האשה בישראל והודעה של מועצת הפועלות על מושב ארצי בנושא זה  דו"ח של נתונים סטטיסטיים על מקומן של הנשים בכוח העבודה האזרחי  מאמרים ונוסחי הרצאות שונים בנושאים הקשורים למעמד האשה ועוד. בתיק גם מצע "המערך" לכנסת השמינית (הכולל גם פרק על מעמד האשה).
פ-2276/1 1/1/1962 קטעי עיתונות. ביקורות על הספר "קדמות העברים" לאהרון ראובני מאת דוד זכאי  אברהם ריבלין ומחברים נוספים שהתפרסמו בעיתון "הדואר"  "דבר"  "מעריב"  "מחברת"  "הפועל הצעיר" ו"במחנה". בתיק גם התכתבות בין אהרון ראובני לבין אברהם אריה עקביא ודוד זכאי בנוגע לכתביו.
פ-2262/13 1/1/1966 קטעי עיתונות. מאמרי ביקורת בשפה העברית והאנגלית על הספר "שמות" לאהרון ראובני בשם "רומן ירושלמי שזכה בפרס ביאליק" מאת אפרת פאיאנס  "סיפורה של תקופה" מאת אברהם הגורני גרין  "יוצר בנתיבו האישי" מאת אריה ליפשיץ  חיים באר ואחרים שהתפרסמו בעיתונים "הפועל הצעיר"  "מעריב"  "אומר"  "דבר" ובעיתונים נוספים. בתיק גם תדפיס מאמר מתוך ספר בשם "הטרילוגיה הירושלמית של אהרון ראובני" מאת דן מירון.
פ-1952/10 8/14/1911 יצחק בן-צבי – התכתבות עם אהרן ראובני בתיק מכתב באידיש מאת יצחק בן-צבי מהקונגרס הציוני בבזל אל אהרון ראובני.
גל-17238/11 2/1/1975 מעמד האישה התכתבות בין ח"כ אורה נמיר  מועצת הפועלות בהסתדרות הכללית  ויצ"ו וגורמים נוספים בנוגע לתכניות ופעולות לשיפור מעמד האשה בתחומי העבודה והרווחה ובתחומים נוספים  דוחו"ת ומסמכים נוספים של הועדה הבין-פרלמנטרית בלונדון על מעמד האשה  דו"ח של האיגוד הבין-פרלמנטרי על שנת האשה הבינלאומית  תכנית ודו"ח על סמינר בינלאומי על "אתגר לנשים העובדות בזמנים של שינוי"  הצעת תקציב של הועדה למעמד האשה  דו"ח של מועצת הפועלות על הסטטוס של הנשים בישראל (באנגלית) ועוד.
ג-2207/7 8/1/1957 ההנהלה – חוק כלי היריה – תש"ט  1949- מינויים
ג-2207/8 6/1/1952 ההנהלה – חוק כלי היריה – תש"ט  1949- תקנות
ג-2207/9 9/1/1957 ההנהלה – חוק כלי יריה תקנות
ג-2207/10 6/1/1951 ההנהלה – חוק כלי יריה רישוי בקרב הצבא
ג-2207/11 9/1/1950 ההנהלה – חוק כלי יריה תש"ט  1949
ג-2207/12 10/1/1957 ההנהלה – חוק כלי יריה הזמנת טפסים חותמות וכו'
ג-2207/13 6/1/1952 ההנהלה – חוק כלי יריה – רשיונות לנשואין
ג-2207/14 8/1/1957 ההנהלה – בודקי כלי יריה
ג-2207/15 8/1/1948 ההנהלה – רשיונות לנשק
ג-2207/16 1/1/1958 ההנהלה – רשיונות לנשק
ג-2207/18 5/1/1949 ההנהלה – רשיונות לנשק – ליבוא ויצוא נשק
ג-2207/19 5/1/1952 ההנהלה – רשיונות לנשק – ליבוא ויצוא כלי יריה
ג-2207/20 1/1/1953 ההנהלה – רשיונות לנשק – ליבוא ויצוא כלי יריה
ג-2208/1 5/1/1952 ההנהלה – דו"ח על כלי יריה
גל-3952/28 1/1/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – שריד בתיק שרטוט על מפה טופוגרפית של שריד. ללא תאריך
גל-22664/34 6/12/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אשדוד בתיק התכתבויות בעניין אישור תכנית למרכז מסחרי ברובע ד'  אשדוד.
גל-12035/9 1/1/1972 מפקדת אזור יהודה ושומרון – פתיחת רחוב בחברון התיק מכיל: מפקדת אזור יהודה ושומרון – פתיחת רחוב בחברון  חוק תכנון ערים
גל-12028/9 5/10/1949 אגף התכנון – איתור התעשיה בישראל – הצעה מוקדמת. הצעת תוכנית לאיתור התעשיה בישראל הכוללת מפות של האתרים המיועדים לתעשיה ומפה של ארץ ישראל בגבולות תוכנית החלוקה.
גל-22634/10 12/29/1970 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מנשה – בית קברות בקיבוץ מגל תכנית מפורטת מ/ 47 בית קברות למשק מגל  כולל תשריטים.
גל-12039/12 1/1/1960 משרד ראשי ומחוזות – ישיבות מנכ"ל – ממונים על תיק היועץ המשפטי ישחבות של ממונים
גל-12048/18 6/20/1957 משרד ראשי ומחוזות – ישיבות מנכ"ל – סמנכ"לים בנושא תיק היועץ המשפטי סיכומי ישיבות חודשיות של מנכ"ל עם הסמנכ"לים של המשרד (מכונים בתיק סמכ"לים) וישיבות נוספות בענייני הפעילות השוטפת של המשרד (כולל ענייני כוח אדם)  ישיבות בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות ובנוגע לחגידות העשור למדינה והתכתבות בנוגע לישיבות של היועץ המשפטי של המשרד מאיר סילברסטון וגורמים נוספים. בתיק גם דו"ח של הוועדה הבינמשרדית לבחינת ליקויים ודרכי תיקונם (בכל משרדי הממשלה).
גל-12049/6 4/9/1962 משרד ראשי ומחוזות – ועדה לבדיקת ליקויים במשרד הפנים התכתבויות בנושא תיקון ליקויים במשרד בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא מענקים לרשויות מקומיות  רישום אוכלוסין ועוד והמלצות הוועדה המשרדית לבדיקת הליקויים; דו"ח בנושא נוהל ההודעה על שינוי כתובת; תזכיר בדבר ההצעה להכנסת מספר הקלפי בזהותון ועוד.
גל-12048/10 7/8/1959 משרד ראשי ומחוזות – הוראות נוהלי יעוץ משפטי בתיק התכתבויות מנהלתיות בעניין יעוץ משפטי פנים משרדי וייצוג המשרד בוועדות הכנסת.
גל-12048/11 1/1/1961 משרד ראשי ומחוזות – פגישות מנכ"ל עם סמנכ"ל פרוטוקולים בענייני ארכיוני משרד הפנים
גל-12048/17 1/17/1961 משרד ראשי ומחוזות – ישיבות מנכ"ל עם הסמנכ"לים והפקידים הבכירים. סיכומי ישיבות מנכ"ל עם הסמנכ"לים של המשרד (מכונים בתיק סמכ"לים) בענייני הפעילות השוטפת של המשרד (כולל ענייני כוח אדם ותנאי העבודה של עובדי המשרד) והתכתבות  בנוגע לישיבות.
גל-22661/23 7/13/1961 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ציחור בתיק בקשה  שרטוט ואישורים להסטת ציר הכביש בציחור.
גל-22662/19 8/2/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שכונת בנה ביתך באילת בתיק התכתבות  שרטוטים ואישורים לתכנית שכונת צופית עלית  בנה ביתך באילת.
גל-22921/25 8/18/1981 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מורשת כביש בתיק התכתבויות – אישור תכנית ע"י הועדה המחוזית באישור שר הפנים הטיית כביש עוקף ליד היישוב מורשת
רש-3492/11 1/9/1997 תוכנית עבודה 1997 – קובי פיש התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל רשות העתיקות אמיר דרורי  בנוגע לתכנית העבודה של קובי פיש: קיום תערוכות ארכיאולוגיות בארץ ובחו"ל על מגילות ים המלח (המגילות הגנוזות)  חקל דמא  המנורה – סמל למדינת ישראל בעבר ובהווה  תערוכת זכוכית עתיקה  התערוכה הצלבנית  ארכיאולוגיה בשנת היובל – תכנית שנתית  תצוגה המדגימה את השגי הארכיאולוגיה במשך חמישים שנותיה של מדינת ישראל ועוד.
תה-7/29 8/10/1949 כתב האמנה של שגריר ארגנטינה ד"ר פבלו מנגל בתיק כתב האמנה של שגריר ארגנטינה ד"ר פבלו מנגל.
קא-1117/1 11/1/1998 יומן ראש הממשלה חייו ומפעלו של יצחק רבין מרואיינים:רחל בן-יעקב-רבין  דני יתום  רחבעם (גנדי) זאבי  מנחם דמתי  כרמי גילון  אפרת דובדבני  אריאל שרון  יהודה וקסמן  איתמר רבינוביץ  יחזקאל שרעבי  נועה בן-ארצי  מרית דנון  עליזה גורן  איתן הבר  אביגדור קהלני  שמעון פרס  אהוד ברק  מרטין אינדיג  שמעון שבס  לאה רבין  מיכאל רבין  גיא גרסטנר  אמנון שחק  שבתי שביט  בתיה ארד  שלמה להט  אפרים סנה  דליה רבין-פילוסוף  הרב חמרה  יובל רבין  יעקב פרנקל מיקום עותקים : קא/521
גל-40668/3 11/17/1991 מחוז מרכז – תכנון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז המרכז במשרד הבינוי והשיכון  יהודה מאירי  בנוגע לנושאים: סיכומי ישיבות של הוועדה לבניה למגורים לצורך שעה ו-וועדות נוספות  חלוקה לראשי צוות תכנון  תכניות בניה ביישובים שונים במחוז  פרוגרמת תכנון לשומרון – שנת התקציב 1992  פרוגרמה לקליטת עליה  מצב תכניות בשומרון  רשימת התכניות לכל המחוזות – כל התכניות – בניה למגורים ועוד.
גל-1381/8 6/10/1963 סקר בכיתות ח' בבתי-הספר יסודיים התכתבות בנושא: בקשות שונות של הורים ותלמידים לגבי הסקר  תוצאות הסקר  כתבות עיתון שונות בעניין הסקר  תגובות על הכתבות  הדלפות שנוצרו בזמן הסקר וסיכום וועדת ההדלפה.
חצ-1990/1 11/1/1948 סעד וטפול מטעם או"ם לילדים
פ-2253/21 4/23/1959 התכתבות בין אהרון ראובני לבין אנשים שונים. התכתבות של אהרון ראובני עם דוד זכאי  מנדל זינגר  דן מירון  הנהלת הארכיון הציוני  עזריאל אוכמני ואנשים נוספים בנוגע למפה השגויה של גבולות ארץ ישראל שהתפרסמה בעיתון "מעריב" ובנוגע לספריו  למאמריו ולשיר בתרגומו וכן מובעות ברכות עבורו בהגיעו לגיל גבורות ובזכותו בפרס ביאליק.
גל-44864/15 7/1/1960 הנהלת הרשות – דו"חות על חפירות בתיק כרטיסי חפירה מאתרים ברחבי הארץ. כל כרטיס כולל מידע על המקום  שם החופר והעוזרים  עונת החפירה  סוג החפירה  מימון ותיאור ממצאים באתר.
גל-44866/10 12/31/1958 הנהלת הרשות – יצוא עתיקות מן הארץ התיק עוסק ברשיונות יצוא עתיקות מהארץ: בקשות  אישורים ורשיונות.
ג-272/2 8/30/1948 מועצת המושל הצבאי בירושלים בתיק התכתבויות שוטפות של מועצת המושל הצבאי בירושלים. עיקר ההתכתבות נוגע לנושא מינוי והחלפת נציגי המועצה וכן זימונים לישיבות המועצה השונות. כמו כן בתיק התכתבויות בענייני החלטות ודיוני המועצה אודות מעמדה של ירושלים וניהול העיר מבחינת מים  בנייה  בריאות  מאפיות  אספקת נפט לחימום ועוד.
ג-3096/34 1/1/1957 גדרה  קטרה.
ג-3096/38 1/1/1948 אדנבה כפר מנחם בתיק מפה של הכפר אידניבה  כיום כפר מנחם.
גל-62218/3 12/1/1998 אגף נכסים תכנית עבודה ותקציבים
טס-10960/13 4/13/1995 שר הדתות שטרית ורשימות פסולי החיתון השר לענייני דתות  שמעון שטרית  ורשימות פסולי החיתון של הרבנות הראשית לישראל.
ג-273/39 9/7/1948 מינהל התכנון  מחוז ירושלים התכתבות עם אגודת האינג'נרים והארכיטקטים סניף ירושלים  בדבר עבודה במינהל התיכנון ובדבר השתתפות בועדות ציבוריות.
תת-30/24 1/1/1938 תזכיר-עדות על מחוז נגב (דרום א"י) של תא"ל זיסו וג' .מ. א. גוייר בפני ועדת החלוקה 1938 (עם נספחים; אנגלית)
תת-1/19 9/19/1950 אגרת ברכה לראש-הממשלה ד. בן-גוריון לקראת ראש-השנה מעולי קורדיסטאן במחנה בטהראן בתיק אגרת ברכה לראש-הממשלה ד. בן-גוריון לקראת ראש-השנה מעולי קורדיסטאן במחנה בטהראן.
תת-29/6 1/1/1900 סרט הקלטה מגנטי -ראיון י. רונן עם י. רפאל (בצירוף קטע מהתמליל) קטע מתמליל ראיון של יורם רונן עם י. רפאל בנושא שבאי הפגיגמים באפריקה.
תת-4/3 9/19/1960 תלושי הדיוידנדה של אוצר התישבות היהודים בתיק אישור הפקדה בארכיון המדינה וכן ההפקדה עצמה של תלושי אוצר התישבות היהודים.
תת-5/32 1/7/1963 כתב-מינוי והצהרת אמונים של קאדי נצרת חוסני אל-זועבי מ- 7.1.63 בתיק כתב-מינוי והצהרת אמונים של קאדי נצרת חוסני אל-זועבי.
תת-9/18 6/30/1974 כתב-מינוי של א. דבורצקי לנשיא האקדמיה למדעים מ- 30.6.74 בתיק צילום כתב המינוי של אריה דבורצקי לנשיא האקדמיה למדעים  הצילום נשלח להפקדה בארכיון המדינה.
תת-10/7 12/31/1975 תעודת-הכרה ל"בצלאל" כמוסד להשכלה גבוהה מ-31.12.75 בתיק העתק תעודת-הכרה ל"בצלאל" כמוסד להשכלה גבוהה שהופקד בארכיון המדינה.
גל-47178/8 9/5/2000 הרב הראשי אליהו בקשי דורון -סיוון תש"ס – טבת תשס"א (המשך מתיק מס' 7) סטנוגרמות של ראיונות רדיו עם הרב הראשי אליהו בקשי דורון ואחרים ושל קטעי חדשות בנושא הויכוח בינו לבין מנהיגי היהדות החרדית לגבי "היתר המכירה"  שנת שמיטה ועוד (הקטעים הם מטעם "יפעת – מידע רדיו וטלוויזיה") (המשך בתיק מס' 9).
פ-1980/44 6/5/1952 יצחק בן-צבי – כנסת ראשונה ושניה – הצעות תיקונים לחוק התגמולים למשפחות השכולות – תזכיר לועדת העבודה של הכנסת השניה בתיק תזכיר לועדת העבודה של הכנסת השניה בעניין הצעות תיקונים לחוק התגמולים למשפחות השכולות . על התזכיר חתום י. גרינפלד – יו"ר מרכז "יד לבנים".
גל-5686/7 1/1/1968 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – תעשיה מסחר – יבוא ויצוא בשטחים מוחזקים גולן. כרך א'
גל-5686/9 1/1/1968 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – תעשיה מסחר – יבוא ויצוא בשטחים מוחזקים גולן. כרך ג'
ג-4139/29 5/14/1952 חטיבת-מזון – הועדה לקביעת יעילות מפעלים (חלוקת חומרי גלם) התכתבות בנושא הקצבות חומרי גלם לתעשיית המזון  השמנים  הסבון ועוד. שיווק כלי עבודה   שיווק רהיטים ועוד.
פ-3061/20 9/1/1944 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – הזמנות מטעם ההתאחדות לפתיחת בניין "חרם א-שריף" (ערבית) התכתבות ותזכירים בנוגע לפתיחת מבנה "חרם א-שריף". הזמנות מטעם המועצה האורתודכסית הערבית בירושלים.
נ-19/95 7/13/1956 בן-צבי יצחק – "פיק"א" הזמנת הנשיא לטקס חלוקת פרסי רוטשילד עבור מחקרים מדעיים  התכתבות בין הנשיא לבין הנהלת החברה בענין צואתו של ג'יימס דה-רוטשילד ז"ל  קבלת פנים למתיישבי הגליל התחתון וכו'.
נ-15/7 3/1/1961 בן-צבי יצחק – בית אליהו גולומב הזמנת הנשיא לחנוכת הבית
פ-1977/28 7/1/1954 יצחק בן-צבי – מכתב אל דוד זכאי ממערכת "הארץ" בענין "הלוח העולמי" מכתב מיצחק בן-צבי אל דוד זכאי ממערכת "הארץ" בענין "הלוח העולמי" והשפעתו על מעמדה של השבת.
טס-10135/2 2/15/1952 אלינור רוזוולט – ביקור בישראל תמונות מביקוריה של אלינור רוזוולט בישראל.
סד-2227/1 1/1/1992 סרט הסברה של "מטה המאבק לביטול תוכנית האוטונומיה" + תשדיר בחירות של מפלדת "התחיה" שני סרטי הסברה פוליטיים: 1. סרט הסברה של "מטה המאבק לביטול תוכנית האוטונומיה" נגד הסכמי אוסלו  שהופק על-ידי "אימג' הפקות" על-בסיס חוברת מאת ח"כ לשעבר אליקים העצני (1996). 2. תשדיר בחירות של מפלגת "התחיה" לבחירות לכנסת ה-13 (1992).
ג-5215/1 1/1/1948 צלילי המוסיקה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים בנוגע להצגת הסרט "צלילי המוסיקה" ("The Sound of Music")בישראל: הבקשה שהוגשה ע"י טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון  חוות דעת חברי המועצה  הרישיון שניתן ותלונת ציבור בנושא.
פ-3045/13 1/1/1947 Aircraft; British Manufacture; Auster Aircraft מכתב מטעם החברה אל מינהל התעופה האזרחית בנוגע לחוברת פרסומים.
סל-8953/1 1/1/1948 סרט מספר 119 גוש 13940 חלקה 1 עד גוש 13946 חלקה 69
ל-4789/4 5/1/1948 נחום קלר נחום קלר 1948-1961. מפקח נחום קלר  שירות במשטרת המנדט  ביטול פיטורים  שאלון קצינים  פרטים אישיים  דיור ציבורי  משרד השיכון  משרד האוצר פרקליטות מחוז תל אביב  פינוי דירה  הוצאות מחייה וכלכלה  בריחת אסירים
גל-1655/26 7/3/1956 עולם התנ"ך בתמונות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד החינוך והתרבות  משה אבידור ויעקב שריד  בנוגע להוצאה לאור של כרכי "עולם התנ"ך בתמונות" ("פני עולם המקרא"): בקשת יהודה מקבי  מנכ"ל החברה הבינלאומית להוצאה לאור בע"מ להפיכת מפעלו ל"מפעל מאושר" ע"י מרכז ההשקעות  חוות דעת של אישים שונים על חשיבותו של מפעל תרבותי וחינוכי זה  הודעה על הוצאה לאור של הכרכים השונים ועוד.
גל-14805/17 4/9/1986 סרטים – שתי אצבעות מצידון בקשת סרטי מרתון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי אצבעות מצידון" בישראל: קטע עיתונות מעיתון "במחנה"  תקציר הסרט  הבקשה חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה וההיתר שניתן.
טס-10134/6 3/1/1977 ביקור ראש הממשלה יצחק רבין בארצות-הברית סדרה של תצלומים מביוקרו של ראש הממשלה יצחק רבין בארצות-הברית ב-1977 צולם על-ידי לשכת העיתונות הממשלתית.  מכיוון שהתצלומים צולמו על-ידי לשכת העיתונות הממשלתית – לא חלים עליהם כללי זכויות יוצרים.
גל-58707/4 11/11/1953 כפר יובל ( זוק פוקני) גגפ/164 גוש 13267  סנדלה תחום בניה  63 גוש 20254 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות
גל-14796/48 6/19/1984 סרטים – אליס בתיק בקשה  תקציר ואישור להקרנת הסרט – אליס.
ג-1962/8 4/26/1949 תיקים כלליים – הנעמן בתיק התכתבויות מול המועצה האזורית נעמן (לימים מטה אשר) בעניינים שוטפים כגון: ייבוש ביצות  הקמת גן ילדים ובית ספר יסודי  רישיון למכונית  רישיון לנשק  טיפול בשופכין ובניקוז נחל הנעמן.
גל-7952/1 3/5/1973 המדרשה הצבאית ירושלים בתיק התכתבויות בנושא הרצאות במדרשה הצבאית.
ג-1900/13 1/1/1953 ועדים מקומיים ומעברות – תיק כללי נדידת מתיישבים ממעברות.  פנייתה של רות המבורגר מפרסנו לתרום מזון לתושבי מעברות.
ג-1902/2 1/1/1953 תיקים סגורים של שלטון עצמי – עתונות ופרסומת
גל-58697/4 7/26/1995 מנשה אלונה – ישוב: קיבוץ מגל  גוש: 8845  ח' חלקה 4 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכנית מפורטת מ/245
גל-7901/13 6/1/1964 המדרשה הצבאית ירושלים בתיק התכתבויות בנושא הרצאות במדרשה הצבאית.
גל-40212/7 11/10/1997 סרטים – טיטניק בקשה לרישיון הצגת הסרט "טיטניק" ("Titanic") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א.ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-13166/6 12/1/1954 הועדה לבדיקת החינוך התיכון
ג-5309/2 1/1/1974 פרוטוקולים מישיבות המועצה – מצפה-רמון פרוטאוקולים מישיבת המועצה המקומית מצפה רמון בראשות אליהו שפירא שעסקה בעניינים תקציביים ואחרים הקשורים לפעילות המועצה.
גל-13048/9 9/1/1966 הרחבת אופקים אולפנא ניידת. התכתבות של גרשון ברגסון  משה יעקבסון. מרכז תרבות העמים לנוער ירושלים.
סל-8761/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 117 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 11507
גל-22221/5 4/17/1994 לשכת השר בן-אליעזר – עיריות בתיק התכתבויות של לשכת השר הנוגעות לסיכומי ביקורים והחלטות שהתקבלו לגבי רשויות שונות בארץ בתחומי תקציב  תשתיות כבישים  תשתיות מגורים  פיתוח אזורי  שיקום שכונות  פתרונות דיור וכד'. כמו כן בתיק תלונות תושבים בקרית אתא על שקיעת מבנה מגורים ותושבים באור יהודה על פגישה כתוצאה משינוי תבע.
גל-22221/7 3/15/1995 לשכת השר בן-אליעזר – עיריות בתיק התכתבויות של לשכת השר הנוגעות לסיכומי ביקורים והחלטות שהתקבלו לגבי רשויות שונות בארץ בתחומי תקציב  תשתיות כבישים  קרקעות  תשתיות מגורים  פיתוח אזורי  תיירות  שיקום שכונות  פתרונות דיור וכד'.
גל-22221/12 8/19/1993 לשכת השר בן-אליעזר – עיריות בתיק התכתבויות של לשכת השר הנוגעות לסיכומי ביקורים והחלטות שהתקבלו לגבי רשויות שונות בארץ בתחומי תקציב  תשתיות כבישים  קרקעות  תשתיות מגורים  פיתוח אזורי  תיירות  שיקום שכונות  פתרונות דיור וכד'.
גל-22222/1 1/1/1994 לשכת השר בן-אליעזר – מועצה מקומית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן אליעזר  בנוגע לרשויות המקומיות: סיכומי פגישות וסיורים בראש העין  אלפי מנשה  שלומי  פקיעין  מעלות תרשיחא  מג'אר  חורפיש  ראש פינה  סאג'ור (תכנית אב לפיתוח היישוב עד שנת 2010) ועוד.
גל-22222/2 4/1/1994 לשכת השר בן-אליעזר – מועצה מקומית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן אליעזר  בנוגע לרשויות המקומיות: סיכומי פגישות וסיורים בשדרות  מנחמיה  כפר יונה  תל מונד  אליכין  רמת ישי  יבנאל  עתלית  גן יבנה  אריאל  זכרון יעקב (אגודת הגדעונים – זכרון יעקב – מוזיאון יד לעליה הראשונה)  ערד  עומר  נשר  יקנעם עלית  מועצה אזורית חוף השרון  מזכרת בתיה
גל-18083/5 2/1/1976 עתיקות התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף העתיקות והמוזיאונים במשרד החינוך והתרבות בנוגע לנושאים: תכנית מתאר ארצית ליער ויעור – שיתוף אגף העתיקות  בעיות בתחום הארכיאולוגיה בהחזרת סיני למצרים  הרס וחילול קברי הקדמונים בארץ ישראל – סקר ותעודות (שבט תשל"ו) ועוד.
גל-22221/3 11/14/1994 לשכת השר בן-אליעזר – עיריות בתיק התכתבויות של לשכת השר הנוגעות לסיכומי ביקורים והחלטות שהתקבלו לגבי רשויות שונות בארץ בתחומי תקציב  תשתיות כבישים  קרקעות  תשתיות מגורים  פיתוח אזורי  תיירות  שיקום שכונות  פתרונות דיור וכד'.
גל-22221/4 6/29/1994 לשכת השר בן-אליעזר – עיריות בתיק התכתבויות של לשכת השר הנוגעות לסיכומי ביקורים והחלטות שהתקבלו לגבי קרית שמונה וחיפה בתחומי תקציב  תשתיות כבישים  קרקעות  תשתיות מגורים  פיתוח אזורי  שיקום שכונות  פתרונות דיור וכד'.
גל-3540/5 1/1/1961 מפקדי אוכלוסין ודיור CENSUS OF POPULATION AND HOUSING – SUMMERS 0F PROCEDURSY INCLUDING THE COMBINED OPERATION WITH THE POPULATION REGISTER
גל-3550/25 1/24/1968 ענפי המשק – סטטיסטיקה כללי. הצעה לשיטת חישוב בחשבונאות של ענפי המשק  סיכום ישיבה בנושא  התכתבויות וטיוטת תכנית בנושא פרסום רב שנתי של הסטטיסטיקה החקלאית; תזכיר של אונסקו בנושא תכנית לסטטיסטיקה בתחומי מדע וטכנולוגיה.
גל-44871/13 3/1/1959 הנהלת הרשות – המוזיאון הכללי
גל-3566/13 12/9/1957 סטטיסטיקה חקלאית – מדד המחירים  תפוקה ותשומה בחקלאות. בתיק התכתבויות בנוגע לדו"ח על התקדמות העבודה בעדכון מדדי מחירים של תשומה ותפוקה בחקלאות  נתונים על ערך מכוניות מבוטחות  נתונים על סובסידיות ופיצויים של המועצה לטבק  רשימה של מגדלי וסוחרי חזירים וצאן  נתונים על תפוקה וערך מוסף בחקלאות לפי צורת התיישבות  מדדי מחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות  תקציב לניהול שוטף של מדד מחירים לתפוקה ותשומה בחקלאות
גל-44884/4 8/20/1959 הנהלת הרשות – תקציב לשנת 1960 – 1961 הצעת תקציב לאגף העתיקות במשרד החינוך לשנת 1960/61; דו"ח על פעולות האגף בשנת התקציב  ביצוע התקציב  שינויים בתקציב ועוד.
גל-44884/7 8/22/1962 הנהלת הרשות – תקציב לשנת 1963 – 1964 בתיק התכתבויות לגבי תקציב 1963/64. הצעות לתקציב  הערות  ביצוע תשלומים לגורמים שונים  מטבע זר  מעקב תקציבי וכד'
גל-22222/5 5/1/1994 לשכת השר בן-אליעזר – מועצה מקומית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן אליעזר  בנוגע לרשויות המקומיות: סיכומי פגישות וסיורים בכפר יונה  רעות-מכבים  גדרה  קרני שומרון  אריאל  קדימה  יסוד המעלה  גן יבנה  רעננה  טובא-זנגריה  עתלית  יקנעם  חורפיש (כביש חוצה חורפיש)  כסרא-סמיע ועוד.
גל-44883/4 12/23/1958 הנהלת הרשות – שיתוף-פעולה – מוסדות מדע בחו"ל – המכון למזרח הקרוב ברומא בתיק התכתבות של העגף לעתיקות בעניין שיתוף פעולה ארכיאולוגי עם המכון המזרחני ברומא. בין ההתכתבויות מסמכים שונים בעברית  אנגלית ואיטלקית לגבי חפירות בתל-גת  ענייני תקציב  תשלום והעברות כספיות  שליחת חלק הממצאים הארכיאולוגיים לתצוגה ברומא  שילוח המוצגים  ביטוח ועוד.
גל-44888/10 7/1/1956 הנהלת הרשות – פגישות עם ראשי המדורים במחלקה התכתבות  סיכומים וסולם משכורות
גל-44870/12 2/1/1957 הנהלת הרשות – מרכול – השאלת תצלומים התכתבות עם רב סרן ברוך ספחר
גל-44870/9 2/13/1963 הנהלת הרשות – מרכול – תצלומים בתיק התכתבויות של אגף העתיקות מול גורמים שונים בארץ ובחו"ל בנוגע להזמנות  תשלומים ושימוש בצילומים של עתיקות ואתרים ארכיאולוגיים.
גל-44870/8 6/27/1961 הנהלת הרשות – מרכול – תצלומים בתיק התכתבויות של אגף העתיקות מול גורמים שונים בארץ ובחו"ל בנוגע להזמנות  תשלומים ושימוש בצילומים של עתיקות ואתרים ארכיאולוגיים.
גל-44870/7 10/2/1964 הנהלת הרשות – מנהל – תצלומים התכתבויות בנושא תצלומים של ממצאים ארכיאולוגיים שונים.
גל-1029/44 5/18/1964 מועצה מקומית מעלות תרשיחה התכתבות בין משרד אנשי החינוך (ביניהם אליעזר שמואלי) לראש המועצה המקומית מעלות-תרשיחא אלי בניטה ועובדיה בנוגע לבתי הספר בתחום המועצה ומערכת החינוך החינוך בעיר בכלל  וכן בנוגע לטיפול בתלמידים ספציפיים. הושחרו שמות בשל צנעת הפרט.
גל-44870/5 2/1/1959 הנהלת הרשות – מרכול – תצלומים בתיק בקשות שונות מהארץ ומחו"ל לשימוש בתצלומי וסרטי אגף העתיקות.
גל-44870/3 9/1/1957 הנהלת הרשות – מרכול – תצלומים בתיק התכתבויות בעניין בקשות מהארץ ומחו"ל לשימוש בתצלומים ובסרטים של אגף העתיקות.
גל-7407/1 1/1/1933 חקירת בשר טריפה בתל-אביב ופרוטוקולים של הנהלת עד הקהילה העברית של יפו ותל אביב
גל-44870/1 1/2/1955 הנהלת הרשות – מרכול – תצלומים בתיק התכתבויות של אגף העתיקות מול גורמים שונים בארץ ובחו"ל בנוגע להזמנות  תשלומים ושימוש בצילומים וסרטים של עתיקות ואתרים ארכיאולוגיים.
פ-2487/27 1/5/1938 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין האוניברסיטה העברית. בתיק התכתבות של ארגון כפר מנחם עם המחלקה למטאורולוגיה באוניברסיטה העברית בנוגע לכמות המים ומי הגשמים בכפר מנחם.
גל-17615/8 5/1/1978 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – אבו-גוש (יסידי) מיוחד.
ג-2040/29 1/1/1952 כפר קרע התיק מכיל: חילופי מכתבים מהמועצה המקומית כפר קרע אל משרד הפנים בקשר למינוי תפקידים.
גל-1584/14 7/2/1961 בי"ס רננים בתיק דוח ביקור בבי"ס רננים בקרית שמונה וכן מכתב העוסק בניהול בתי ספר  לחינוך המיוחד: במעלה שבעכו ואילנות שבנהריה.
גל-1285/2 4/13/1953 דינים וחשבונות שנתיים למבקר המדינה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בנוגע להגשת דו"חות שנתיים למשרד מבקר המדינה: דו"חות למבקר המדינה לשנת התקציב 1954-1953  תכניות לימודים ונתונים של המכון להשתלמות ולשיפור הלשון  תזכיר בעניין דו"ח שנתי למבקר המדינה לשנת התקציב 1953/54  דו"חות של המחלקה לתזונה  החינוך המוסיקלי וכו'  דו"ח ענייני למבקר המדינה לשנת התקציב 1954/55  בקשות לגופים נתמכים ע"י משרד החינוך והתרבות  להמצאת דו"חות לשנת הכספים 1955/56.
גל-1287/3 1/1/1956 הועדה לבדיקת תכניות לימודים
גל-5904/24 11/14/1955 תכניות מחוז הצפון – קרית-ים בתיק תכניות אישורים ותבע לפיתוח מרכז מסחרי בקרית ים.
גל-5909/7 3/19/1956 ניר חן לכיש  5 בתיק אישורי תבע  שרטוטים ותכנית להקמת ניר ח"ן.
גל-5855/24 4/16/1969 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי גני-תקוה בתיק התכתבויות ושרטוטים להקמת שיכון ציבורי בגני תקווה.
גל-5856/9 1/19/1966 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי לוד בתיק תכנית בנייה ושרטוטים להקמת שיכון ציבורי  נווה זית  בלוד
גל-5856/13 2/9/1972 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי לוד בתיק תכנית אישורים ושרטוטים להקמת שיכון ציבורי בלוד.
גל-5914/32 1/8/1958 עין גדי בתיק התכתבויות בנוגע לתכנון ובנייה של משק קיבוצי – עין גדי
גל-5914/45 5/8/1967 מצפה-רמון בתיק התכתבויות ושרטוטים בעניין תשתיות ביוב למצפה רמון.
גל-5914/26 5/5/1954 מרעית תכנית לחוות כבשים ליד מרעית  כולל תשריטים.
פ-2307/49 4/1/1938 מכתב מהועד המרכזי של אירגון "הפועל" אל הנהלת קרן עבודה עברית. מכתב מהועד המרכזי של אירגון "הפועל" אל הנהלת קרן עבודה עברית בנוגע לפעילות פלוגות "הפועל" במושבות.
גל-17751/18 1/1/1996 פרסי ישראל תשנ"ו – חוברת תשנ"ו – מאיר שטרנברג טיוטות קורות החיים של פרופסור מאיר שטרנברג  זוכה פרס ישראל לספרות כללית. בתיק דפי פקסימיליה דהויים שלא ניתן לקרוא מהם.
גל-22217/9 11/12/1994 לשכת השר בן-אליעזר – בניה כפרית סיכומי ישיבוות של משרד השיכון והתכתבות בין משרד השיכון למועצות אזוריות (מועצה אזורית גולן חוף אשקלון ומועצה אזורית מגידו)  מועצות מקומיות (יבנאל וכפר ורדים) ועדי ישובים רבים  התק"ם  תנועת הקיבוץ הדתי  האיחוד החקלאי וגורמים נוספים בנוגע לתכנון ובניה בקיבוצים  מושבים וישובים אחרים בישראל  כולל ברמת הגולן.
גל-9245/1 5/12/1948 בינוי ממשלתי – בית-החולים הממשלתי רמב"ם חיפה כרך א' התכתבות בין בית היולים הממשלתי חיפהמע"צ (מחלקת עבודות ציבוריות) בראשות אליעזר אהרונוב  הנהלת בית החולים הממשלתי – חיפה (שקיבל מאוחר יותר את השם בית החולים רמב"ם) וגורמים נוספים בנוגע לעבודות בינוי  התקנת תשתיות ותחזוקת תשתיות בבית החולחפ.
גל-9227/12 1/1/1948 בינוי ממשלתי – תחנת משטרה בחדרה בתיק התכתבויות בעניין תחנת המשטרה בחדרה  תשתיות חשמל  כבישים  בנייה ושיפוצים. התכתבויות רבות נוגעות לתיקון מקרר החשמל בתחנה  הרצאת שטח למשרדי מ.ע.צ וכן התכתבויות בנושע לתשלום עבור עבודת אינסטלציה בתחנת המשטרה עבור ממשלת המדנט והעובד מופנה לדרישת התשלום משלטונות המנדט בקפריסין.
גל-7487/8 7/22/1948 פגישות בין מנהל מחלקת עבודות ציבוריות וועדות הכנסת בתיק התכתבויות בנוגע לעבודות ציבוריות: שאילתות של חברי ועדת הכספים של הכנסת  מסקנות ועדת הכלכלה של הכנסת המתייחסת לנושא העבודות הציבוריות  פגישת מנהל מחלקת עבודות ציבוריות עם שרת החוץ  סיכום פגישה של מנהל עבודות ציבוריות לבין המרכז החקלאי של הסתדרות המזרחי ועוד.
גל-9229/4 5/17/1953 בינוי ממשלתי – משרדי מחלקת עתיקות מנזר מצלבה ירושלים בתיק התכתבויות בעניין שיפוצים של אגף העתיקות במשרד החינוך השוכן בעמק המצלבה בירושלים.
גל-51370/3 7/1/1948 נפגעי מלחמה קטעי עיתונות והתכתבות בין השר לנפגעי מלחמה (וגם שר הדתות)  הרב י.ל. פישמן (מימון)  משרדי ממשלה אחרים וגורמים ציבוריים ופרטיים בנוגע לפעילות המשרד לענייני מלחמה.
גל-15198/8 1/1/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – מחנה פליטים מסורה דבניה
גל-15198/10 12/1/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – מחנה פליטים תל סולטן – רפיח
גל-15198/11 10/1/1975 בנינים – הנהלה ומחוזות – מחנה פליטים תל סולטן – רפיח
גל-15198/12 6/1/1978 בנינים – הנהלה ומחוזות – מחנה פליטים תל סולטן – רפיח
גל-15198/13 12/1/1978 בנינים – הנהלה ומחוזות -מחנה פליטים בית להיה – ג'בליה
גל-15198/14 4/1/1978 בנינים – הנהלה ומחוזות – מחנה פליטים בית להיה – ג'בליה
גל-15198/15 8/1/1985 בנינים – הנהלה ומחוזות – מחנה פליטים בית להיה – ג'בליה
מפה-4954/1 5/8/1945 טולכרם –  תרשים תכנית תכנון עירוניץ   Tulkarm – Outline Town Planning Scheme בתיק תרשים תכנית תכנון עירוני של טולכרם ( החלק הצפוני ) על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבולות העיר  של תכנון  כבישים הקיימים והמתוכננים  מידות; שכונות  מוסדות  שטח חקלאי  קו הרכבת נבלוס – תולכרם סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל; על-גבי התכנית – סימני עפרון נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/521/45; מס' אסמכתא – Ref. Number Z/17/32; שורטט ע"י D.V. & A.K.; תאריך 8.5.45 בסיס המפה – התכנית הוגדלה ע"י A. Rissas ממפה 1:20000
גל-3678/40 1/23/1963 משרד הראשי – יהוד – ישמח משה (קריה דתית) כרך ב' בתיק התכתבויות בעניין הלוואות לצורך הקמת מוסדות ציבור בישמח משה (גני תקוה) וכן בעניין הקמת איזור תעישה לשכונה בשטחה של קרית אונו.
גל-3678/41 11/23/1964 משרד הראשי – יהוד – ישמח משה (קריה דתית) כרך ג' בתיק מכתב אחד של מנהל מקרקעי ישראל בעניין איזור תעשייה לישמח משה (גני תקוה).
גל-3678/42 12/13/1963 משרד הראשי – יהוד – ישמח משה (קריה דתית) כרך ד' בתיק מכתב בעניין הקמת איזור תעשייה לישמח משה (גני תקוה).
גל-3678/43 6/23/1963 משרד הראשי – יהוד – ישמח משה (קריה דתית) כרך ה' בתיק התכתבויות בעניין תכניות בינוי לישמח משה (גני תקוה).
גל-3678/44 5/16/1963 משרד הראשי – יהוד – ישמח משה (קריה דתית) כרך ו' בתיק מכתב אחד בעניין אספקת מים לישמח משה (גני תקוה).
טס-318/25 1/1/1995 חייל בצבא השלום קלטת הכוללת סרט שעוסק בתולדות חייו יצחק רבין (ראש הממשלה בשנים 1977-1974 ו-1992 – 1995  שנרצח ביו מוצאי שבת 4.11.1995)  שהופקה בעקבות הרצחו. קלטות מס' 24 ו-26 כנראה זהות לקלטת זו. מיקום עותקים : קא/515
טס-318/26 1/1/1995 חייל בצבא השלום קלטת הכוללת סרט שעוסק בתולדות חייו יצחק רבין (ראש הממשלה בשנים 1977-1974 ו-1992 – 1995  שנרצח ביו מוצאי שבת 4.11.1995)  שהופקנה בעקבות הרצחו. קלטות מס' 24 ו- 25 כנראה זהות לקלטת זו. מיקום עותקים : קא/515
ל-3667/37 1/1/1967 פנחס קופל מפכ"ל לשעבר פנחס קופל מפכ"ל לשעבר. יציאה לגמלאות  קורות חיים  תפקידים  העלאת עצמות זאב ז'בוטינסקי. ראיון משנת 1977  הקמת משמר הגבול  הסתננויות  כוח אדם  ישובים  יחסים עם הקיבוצים  הפגנות  תפקידי משמר הגבול  יחסים עם הצבא  תקציב  כפר קאסם   מפכ"ל  תנאי שירות  שכר  סיור  מטות ונפות.
ל-3668/3 1/1/1977 זאב פינקל ראיון עם זאב פינקל. משטרת המנדט  משטרת התנועה  בסיס ההדרכה  ראיון משנת 1977  חקירות  מצור  ירושלים  ערבים  מגרש הרוסים  בית המשפט  בית הספר למשטרה  סיור.
ל-3668/13 1/1/1978 אברהם זלינגר ראיון עם אברהם זלינגר. משטרת המנדט  גיוס התנגשויות  גדוד הרכבות.
ל-3668/16 1/1/1977 אל רום הופשטר על התקופה מ- 1937 אפרים אלרום הופשטטר- ראיון על תקופת השנים 1937. הדרכה  חקירות  הקמת המשטרה  קורס קצינים  יחזקאל סהר  תרגום מסמכים  מלחמת העצמאות.
ל-3668/28 1/1/1948 תצלומים  תמונות מהעבר תצלומים מהעבר. שוטרות  יחזקאל סהר  ביקור מפכ"ל ניגריה  נוטרים.
ל-3659/3 1/1/1940 סדר הכוחות של שוטרים והסוהרים של משטרת פלסטינה בתקופת המנדט הבריטי (כרך א') רשימת ציונים לשבח על פענוח ארועים פליליים  ניתוק קווי טלפון  השבת רכוש גנוב  תפיסת סחורות מוברחות  גיוס שוטרים  משמעת ועונשים  קנסות והפחתת ימי שכר  מינויים לתפקידים  הארכת שירות  אובדן רכוש משטרתי. פרסים על תפיסות מכס  מבחני שפה  נישואים
ל-3661/4 1/1/1945 סדר הכוחות של שוטרים והסוהרים של משטרת פלסטינה בתקופת המנדט הבריטי (כרך א') סדר הכוחות של שוטרים וסוהרים במנדט הבריטי . מצבת השוטרים לפי דרגות ושכרם  קצינים  סמלים  רב"ט  שוטרים  מספר אישי  תאריך גיוס  שכר  הכוחות הניידים  המשטרה הבריטית
פ-3266/8 5/16/1961 מכתב מרוברט א' סובלן אל אסתר הרליץ. מכתב באנגלית של סובלן אל אסתר הרליץ. סובלן שהואשם בארה"ב בריגול לטובת ברית המועצות  ברח לישראל  הוסגר לארה"ב והתאבד טוען במכתב לחפותו.
ל-3662/5 1/1/1946 סדר הכוחות של שוטרים והסוהרים של משטרת פלסטינה בתקופת המנדט הבריטי (כרך ד') הוראות המשטרה בפלסטין  משמעת ועונשים יוני 1946.  עבירות שביצעו שוטרים והעונש בגינן. אובדן ציוד  קנסות.
ל-3665/16 1/1/1932 זהותון (אלפון) סדר הכוחות של שוטרים והסוהרים של משטרת פלסטינה בתקופת המנדט הבריטי באות ל' (כרך א') זהותון אלפון של השוטרים והסוהרים במשטרת פלשתינה בתקופת המנדט. האות ל. רשימת שוטרים יהודים במנדט הבריטי  מספר אישי  תאריך גיוס/ שחרור.
ל-3665/17 1/1/1932 זהותון (אלפון) סדר הכוחות של שוטרים והסוהרים של משטרת פלסטינה בתקופת המנדט הבריטי באות ל' (כרך ב') זהותון  אלפון של השוטרים והסוהרים במשטרת פלשתינה בתקופת המנדט. האות ל. רשימת שוטרים יהודים במנדט הבריטי  מספר אישי  תאריך גיוס/ שחרור.
ל-3665/21 1/1/1932 זהותון (אלפון) סדר הכוחות של שוטרים והסוהרים של משטרת פלסטינה בתקופת המנדט הבריטי באות מ' (כרך ג') זהותון השוטרים והסוהרים במשטרת פלשתינה בתקופת המנדט. האות מ. גיוס  שחרור  עונש.
גל-59407/7 10/19/1966 התאחדות בעלי תעשייה קרמיקה בתיק הסכם קיבוצי לתעשיית הקרמיקה.
ל-3667/9 1/1/1978 הלל שלמה שר המשטרה הלל שלמה שר המשטרה לשעבר. מכתב בקשה לראיון עם שלמה הלל שנת 1978. נקודות לראיון  שאלות לראיון.
ל-3667/23 1/1/1977 בר נר יוסף יוסף בר נר. קורותיו במשטרה המעולה  משטרת ישראל  משטרת המנדט  הקמת המשטרה  הדרכה  קורס קצינים  מצ"ח.
ל-3667/26 1/1/1948 זאב שרף שר המשטרה בעבר זאב שרף שר המשטרה. שלושה ימים  12-14.5.1948. מצב צבאי בארץ  בניית המשטרה  המצב בזמן מלחמת השחרור  בניית אגפים  מרחבים  כוח אדם  גיוס  פיטורים  עזיבת הבריטים  מחתרות  מנדט  ההגנה  מוסדות המדינה.
פ-2246/10 8/1/1962 דו"ח על חפירות ארכיאולוגיות בתל-בלטה מאת בנימין מזר. דו"ח בשפה האנגלית על החפירות הארכיאולוגיות בעונה הרביעית בתל-בלטה אשר בשכם מאת בנימין מזר  כולל מפות טופוגרפיות ומפות חתך כללי של איזור החפירות.
גל-6529/25 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית נעמן
גל-6529/26 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית חבל-יבנה
גל-6529/27 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית דרום-השרון
גל-6529/28 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית בני-שמעון
גל-6529/29 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית לכיש
גל-6532/20 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד הודיות
גל-6532/23 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי גליל-עליון קיבוץ עמיר
גל-6532/24 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי מבואות הנגב
גל-6532/25 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז אשרת בקיבוץ עברון
גל-6532/26 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד גוש גלבוע קבוץ בית-אלפא
גל-6532/27 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי מבואות עירן (בעין-שמר)
גל-6532/28 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד העמקים במזרע
גל-6532/29 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי הרי אפרים
גל-6528/18 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מדרשת שדה-בוקר
גל-6528/19 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – הר-מירון
גל-6528/20 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בת-אברהם
גל-6528/21 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בשור ב'
גל-6528/22 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר הנוער ניצנים
גל-6528/23 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז אבן-עזר
גל-6528/24 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קציעות
גל-6528/25 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר חקלאי עפולה
גל-6528/26 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר איזורי הרי-יהודה
גל-6529/1 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר מקצועי מגדיאל
גל-6529/2 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז תב"ד
גל-6529/3 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – משמרות
גל-6529/4 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר אזורי חוף-הכרמל
גל-6529/5 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – צפון נהריה
גל-6529/7 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ציר מחסן
גל-6529/8 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מודיעין
גל-6529/11 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – סולם צור
גל-6529/12 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – שדה חמד
גל-6529/13 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז תושיה
גל-6529/14 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – גבעת שפירא
גל-6529/15 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז חסן
גל-6529/16 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרומי שדה
גל-6529/17 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ישיבת בני-עקיבא-נתניה בכפר ממן
גל-6529/18 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ישיבת בני-עקיבא בית-יהודה
גל-6529/19 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית אשכול
גל-6529/20 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מעלה-הגליל
גל-6529/21 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – באר-טוביה
גל-6529/22 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית מרחבים
גל-6529/24 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית גדרות
גל-6532/1 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – הר גילה
גל-6532/2 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית גן-רווה
גל-6532/3 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר מעלה הגלבוע
גל-6532/4 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז קצרין
גל-6532/5 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית מגילות
גל-6532/6 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז מודיעין
גל-6532/7 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – חבל אילות מועצה אזורית חבל אילות מרכז איזור
גל-6532/8 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קיבוץ מצפה שלם
גל-6532/9 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז איזורים מרחבים
גל-6532/11 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר בקעת כנרות
גל-6532/12 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי שדה-אליהו
גל-6532/13 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – אכסנית נוער פוריה
גל-6532/14 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי תבור
גל-6532/15 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי נעמן
גל-6532/16 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית אשכול
גל-6532/17 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית עמק-יזרעאל
גל-6532/18 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר ימה
גל-6532/19 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד תלפיות
גל-6532/30 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי שקמה
גל-6532/31 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצמה מקומית מנחמיה
גל-6532/33 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – זיתים
גל-6532/34 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי חקלאי נווה-עמיאל
גל-6532/35 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר מכנרת ים
גל-6532/36 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה אכזיב
גל-6532/37 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי אב
גל-6532/39 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה ית"ר
גל-6532/40 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – רכסים
גל-6532/41 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה נוה-אטיב
גל-6533/1 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי צפית בכפר מנחם
גל-6533/2 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז אזורי גורן
גל-6533/3 1/1/1955 יחידת הקיבוצים –  חן-יוניס
גל-6533/4 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – סמיריה
גל-6533/5 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – הפקולטה לחקלאות
גל-6533/6 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מצפה רביבים
גל-6533/7 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה האחזות משואה
גל-6533/8 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה חבל רפיח
גל-6533/9 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ישיבות תושיה תפרח
גל-6531/1 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר אזורי כרם בן-שמחה
גל-6531/2 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז אשכול
גל-6531/3 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז אזורי מרום-הגליל
גל-6531/4 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – שערים
גל-6531/5 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – גבעת חביבה
גל-6531/6 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר אזורי תלמים
גל-6531/8 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה כפר עציון
גל-6531/9 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז הבשור
גל-6531/10 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר אזורי תירוש גפן
גל-6531/11 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ורד הגליל
גל-6531/12 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר הנוער גלים
גל-6531/13 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר חקלאי יד-נתן
גל-6531/14 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית גוש-זבולון
גל-6531/15 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית געתון
גל-6531/16 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה ברמת הגולן
גל-6531/18 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – נחלת ישראל
גל-6531/19 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית מפעלות אפקה
גל-6531/20 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר אופריה נעמה
גל-6531/21 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מעין-ברוך
גל-6531/22 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז שומרון
גל-6531/23 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז אזורי מרחביה
גל-6531/24 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ג'ורדנייה
גל-6531/26 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – נווה-זוהר
גל-6533/10 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – עלות בית-ספר שדה ימית
גל-6533/11 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – עפר אליהו
גל-6533/12 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – שערי-אברהם
גל-6533/13 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה קדרון
גל-6533/14 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה גלבוע
גל-6533/15 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה הר-כרמל
גל-6533/16 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה לטרון
גל-6533/17 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קיבוץ סמר
גל-6533/18 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קיבוץ קטורה
גל-6533/19 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קיבוץ קליה
גל-6533/20 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קיבוץ אפיק
ג-9039/6 9/1/1948 מקומה של בירת ישראל תזכיר והתכתבות בנושא הצעת מקומות לשמש כעיר בירה
גל-6531/27 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – חוף-השרון
גל-6531/28 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה חצבה
גל-6531/29 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז אזורי קישון
גל-6531/30 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ליאון
גל-6533/22 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קיבוץ כפר חרוב
גל-6533/24 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז שפיר
גל-6533/25 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר הנוער נכסים
גל-6533/27 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר מקצועי תורה ומלאכה
גל-6533/28 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה מעלה-אפרים
גל-6533/29 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – שפר-עם
גל-6533/30 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר סטרון  ישיבה תיכונית מקצועית
גל-6533/31 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – פנימית אחוזת-יעקב
גל-6533/32 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – שמורת החולה
גל-6533/33 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית ערבה
גל-6533/34 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר חקלאי נהלל
גל-6533/35 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קיבוץ כפר עציון
גל-6533/37 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר אברהם
גל-6533/38 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי מנור
גל-6533/39 1/1/1955 יחידת הקיבוצים -מוסד הרי-אפרים
גל-6533/40 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – חוות איבים
גל-6533/41 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר אזורי כפר יהושע
גל-15422/8 4/5/1977 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – תלפיות מזרח – פגישות וסיורים תלפיות מזרח ירושלים  סיורים וסיכומי דיון בנושאים: תכנון ופיתוח תשתיות מגורים וכבישים ועוד.
גל-15423/3 12/11/1981 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – עירית ירושלים עיריית ירושלים – סיכומי דיון  פיתוח תשתיות  פיתוח שכונות ומבני ציבור  תברואה  העברת שכונות לאחריות העירייה  שילוט  אתרי פסולת ועוד.
פ-2256/5 11/1/1930 קטע עיתונות. מאמר מאת אהרון ראובני בשם "פנים ואחור" בנושא מדיניות מלקולם מקדונלד  והספר הלבן וההתכחשות להצהרת בלפור שהתפרסם בעיתון "הארץ".
גל-6526/1 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר-גלים
גל-6526/2 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – שער-הנגב
גל-6526/3 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מועצה אזורית שפיר
גל-6526/4 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – אפעל
גל-6526/5 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר חקלאי אילנות
גל-6526/6 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כרם יפו
גל-6526/7 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – באר-טוביה
גל-6526/8 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – הודיות
גל-6526/9 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – אשל הנשיא
גל-6526/10 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כנות
גל-6526/11 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר הנוער מאיר שפייה
גל-6526/12 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קדמה
גל-6526/13 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – פרדס חנה בית-ספר חקלאי
גל-6526/14 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר חקלאי ביירח
גל-6526/15 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוצא
גל-6526/16 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ראש-פינה
גל-6526/17 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – נחלת-יהודה
גל-6526/18 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – הדסה-נעורים
גל-6526/19 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד ימין-אורד
גל-6526/20 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – אילות
גל-6526/21 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר הנוער דוד-רזיאל
גל-6526/22 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – אלוני יצחק
גל-6526/23 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – חוות-הנוער הציוני
גל-6526/24 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ישיבת תפארת אפרים
גל-6526/25 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – ישיבת נת"ב מאיר
גל-6526/26 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – נאות-הכיכר
גל-6526/27 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בקעת בית-שאן
גל-6526/28 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז יעל
גל-6528/1 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר רופין
גל-6528/2 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – סמינר הקיבוצים
גל-6528/3 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – קרית וולפסון
גל-6528/5 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית אשר
גל-6528/6 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – אוהלו
גל-6528/7 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד בית-זין
גל-6528/8 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – עין-כרם בית-ספר חקלאי
גל-6528/9 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – עין-יהב
גל-6528/10 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – כפר סילבר
גל-6528/11 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מרכז מניס
גל-6528/12 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – חזון-ישראל
גל-6528/13 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – שדה-ואב
גל-6528/14 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – מוסד חינוכי תיכוני-מקצועי אוהל בכפר אתא
גל-6528/15 1/1/1955 יחידת הקיבוצים – בית-ספר שדה עין-גדי
נ-101/3 10/16/1971 יציב מרי בתיק התכתבות עם לשכת הנשיא בעניין מרי
גל-59407/54 6/21/1974 תעשיית קרמיקה בתיק הסכם קיבוצי לתעשיית הקרמיקה.
גל-59403/42 3/13/1972 הלנה רובינשטיין הסכמי עבודה ושכר קיבוציים בין מפעל הלנה רובינשטיין בע"מ לבעו ועד עובדי המפעל ומועצת פועלי מגדל העמק.
גל-59404/25 10/24/1975 בית הספר הריאלי העברי בחיפה – הסכמים קיבוציים הסכם קיבוצי מיוחד בין בית הספר הריאלי בחיפה בע"מ לבין ארגון המורים העל-יסודיים בנושא תנאי העסקה  יולי 1995. כתבי תיקון להסכמים הקיבוציים המיוחדים שנחתמו בין ההסתדרות הכללית – מועצת פועלי חיפה לבין הנהלת בית הספר הריאלי העברי בחיפה (אורטובר 1975  דצמבר 1977  דצמבר 1980).
גל-62863/6 12/1/1970 חברת נכסים מ . י בע"מ רכישת מלון הילטון בתל אביב
גל-59409/30 9/11/1968 א. אילין תעשיות בתיק הסכם קיבוצי מיוחד בין עובדי א.אילין תעשיות לבין מועצת פועלי חיפה.
גל-59426/19 7/25/1973 הממשלה  קופת חולים כללית  הסתדרות מדיצינית הדסה  הנהלת מלב"ן הסכם קיבוצי מיוחד שנערך ונחתם בין הממשלה  מרכז קופת חולים של ההסתדרות הכללית  הסתדרות מדיצינית הדסה והנהלת מלב"ן  לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל והארגון הארצי של טכנאי הרנטגן.
ג-864/100 7/31/1950 עין-הים בתיק התכתבויות בין משרד המפקחים של זרם העובדים והממונה על עניני המשק והשרותים לקיבוץ עין-הים ( עין-הכרמל ) בנוגע למורים וציוד לבית הספר.
רש-1555/5 9/8/1948 אגף העתיקות – בתי נכות בתיק הכתבויות בעניין אוספים ארכיאולוגיים באזוריים  חיפה  רוקפלר  מוזיאון תל-אביב  בית אלפא  עין המפרץ  אשקלון  תל-עדשים  סוסיתא  נוה-שאנן  כפר יהושוע  גבעת חיים  שער הגולן  החותרים  הר תבור  בית שטורמן  עין חרוד ותל יוסף  נצרת.
רש-1562/1 4/1/1977 אגף העתיקות – קמ"ט יהודה ושומרון  עזה  גולן וסיני התכתבות בנוגע לממצאים ארכיאולוגים
רש-1555/9 2/28/1988 אגף העתיקות – טיפול בעצמות אדם מחפירות בתיק התכתבויות עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל בעניין טיפול בעצמות אדם שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות.
רש-1562/18 9/27/1948 אגף העתיקות – שיחות עם ראש המינהל לעבודות ציבוריות ושירותים טכניים במשרד העבודה והבינוי בתיק סיכום שיחות עם ראש המינהל לעבודות ציבוריות ושירותים טכניים במשרד העבודה והבינוי בענייני עבודה שוטפים.
רש-1560/19 8/1/1982 אגף העתיקות – תעודת תצוגה טבלאות של מספרים  של תצוגות של מוצגים שנמצאו בחפירות ונמצאות במוזיאון בירושלים
רש-1563/9 12/1/1949 אגף העתיקות – נאמני עתיקות התכתבות
רש-1564/6 9/1/1958 אגף העתיקות – פקודת העתיקות  חוקת העתיקות  תקנות ותיקונים
רש-1573/2 3/23/1964 אגף העתיקות – כרונולוגי שוטף – (העתקי מכתבים יוצאים) בתיק – הנוגעים להתכתבויות הנוגעות לרשות העתיקות – עניינים מקצועיים  ענייני מינהל  ענייני כח אדם ומשאבי אנוש; כן בתיק – סגיות הנוגעות לחפירות ארכייאולוגיות. בתיק – גם תעודות בצרפתית.
רש-1573/9 7/1/1965 אגף העתיקות – כרונולוגי שוטף – (העתקי מכתבים יוצאים) בתיק מכתבים שוטפים אל אגף העתיקות אל גורמים שונים בארץ ובחו"ל המתייחסים לאתרים ארכיאולוגיים בכל רחבי הארץ בנושאים: עבודות איתור  חפירות  שיקום והצלה  משלחות חפירה  רישיונות יצוא וייבוא מוצרים ארכיאולוגיים  תקציבים  רישיונות חציבה וכרייה  ביקורים  מכתבי תודה וכד'
רש-1575/11 8/22/1948 אגף העתיקות – מועצה ארכיאולוגית  ועדה למונחי ארכיאולוגיה  שוחרי עתיקות בתיק התכתבויות בעניין מינוי שוחרי עתיקות בארץ  הרכב של מועצת הארכיאולוגים ופרוטוקולים של המועצה  פקודת העתיקות  סחר בעתיקות  שוד עתיקות  שימור אתרים היסטוריים  מגילות קומראן  חפירות תל שילה ורשימות של מונחים ארכיאולוגיים לועד הלשון העברית.
רש-1556/15 1/19/1938 אגף העתיקות – ועדה למונחי ארכיאולוגיה בתיק רשימות של מונחים ארכיאולגיים ופרושם לעברית ופרוטוקולים של ישיבות הועדה למונחים ארכיאולוגיים.
רש-1557/9 1/1/1963 אגף העתיקות – איגוד המוזיאונים  רןב התיק עוסק בימי עיון כנסים ופעילות של איגוד המוזיאונים והאוספים הפרטיים דוח של איגוד המוזיאונים  יחודו של מוזיאון בקיבוץ  רשימת המוזיאונים המאוגדים באיגוד המוזיאונים  בנוסף בתיק מכתבים בנושא ; תרומת מר פויכטונגר
גל-62875/19 2/12/1978 הנחיות היועץ המשפטי בתיק התכתבויות היועץ המשפטי במשרד האוצר והחשב הכללי אל מול משרדי הממשלה בעניין התקשרויות והתנהלויות מול ספקים  בדגש על ספקים שסרחו.
גל-18306/9 10/1/1961 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי "נבטים"
גל-18306/10 8/1/1972 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי "נבטים"
פ-2327/1 1/1/1904 איתמר בן-אב"י – כרטיסי ביקור של אנשים שונים. בתיק כרטיסי ביקור של אנשים שונים. התאריך הינו משוער.
גל-63140/6 9/1/1998 לוד – תוכנית אב תכנית אב רב מערכתית לשיקום העיר לוד על פי החלטת ממשלה מס' 2264 מיום 21/07/2002. התכתבות  דוחות ופרוטוקולים בנושאים: שיקום חברתי ופיזי  תכנון קרקעות  אכיפת דיני התכנון והבנייה ומניעת השתלטות על אדמות מדינה  הקמת מכללה  פיתוח תשתיות  הקמת מבני ציבור ועוד.
גל-48098/4 6/28/1967 לטרון התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת המדידות בנוגע לרכס לטרון: מפות  שובר יציאה למפות ועוד.
ג-1932/10 1/1/1948 עירית נצרת – אספקת מים ביקור שר הפנים בנצרת
רש-1578/12 5/1/1996 אגף העתיקות – פעילויות היחידה תצלומים של ממצאים ארכיאולוגים וילדים חופרים באתרי ארכיאולוגים
פ-301/5 1/1/1922 אליאס תומא ג'לאד – התכתבות בענין העתיקות בסילו'אן שנתפסו על-ידי הממשלה (1922) התכתבות בקשר לדרישת חסיין מוסא  מוח'תאר הכפר סילו'אן  לתשלום פיצויים בגין החרמת עתיקות שנמצאו בבית-המוח'תאר.
רש-1582/2 2/1/1993 אגף העתיקות – מבוא לארכיאולוגיה מכתבי  תלמידים בחוגי העשרה של קרן קרב
מ-4833/1 1/1/1936 מס רכוש עירוני – תיקי פרט – פטור ממס
ג-7295/21 4/6/1980 ארכיון אוניברסיטת ת"א כולל ארכיון בית התפוצות בתיק התכתבות של ארכיון אוניברסיטת תל אביב ובית התפוצות עם ארכון המדינה  דוחות פעילות שנתיים  מיכון הארכיון  ניהול רשומות וכן התכתבות רבה אודות האוסף האישי של דב פרנקל.
פ-3087/7 8/16/1970 מטכ"ל קצין חינוך ראשי צה"ל התכתבות בין גורמים במכון "יד בן צבי" לבין גורמים בצה"ל בנוגע לשיתוף פעולה ביניהם בנושא חינוך  תרבות וידיעת הארץ.
פ-298/34 1/1/1944 אפיף ח'ורי – תביעה כספית (1944) תביעת פתחי נאבולסי משכם ואחרים נגד אהרון טולאני מחיפה להחזר הוצאות עבור חומרים שנרכשו למטרת הקמת בית-חרושת לטקסטיל ועוד.
גל-17232/1 1/1/1972 יועצת ראש הממשלה למעמד האישה – עבודת נשים בתעשיה – מחקר.
גל-62849/18 1/1/1972 נכסים מ. י. בע"מ – אברהם ליפשיץ פרוטוקולים וכתבי מינוי של החברה לפיתוח מפעלי תיירות בע"מ מינויים של שר האוצר פנחס ספיר
מ-5096/17 1/1/1946 STAFF GENERAL סגל העובדים – כללי
ג-7099/2 12/14/1969 קבלת תעודות ותיקים – אגף מס הכנסה ומס רכוש. כרך א' סיכומי ישיבות משותפות של אנשי גנזך המדינה (ארכיון המדינה) ונציבות מס הכנסה בנושא ספרי מס רכוש חקלאי ועירוני מתקופת המנדט והתכתבות בין אנשי היחידה לניהול רשומות בגנזך לאנשי נציבות מס הכנסה בנוגע להפקדה בגנזך של ספרים אלה ושל תיקי מיסוי אחרים של הנציבות  (ספרי רישום קרקעות  תיקים העוסקים בנזקי מלחמה ועוד).
ג-7099/3 3/4/1974 קבלת תעודות ותיקים – אגף מס הכנסה ומס רכוש. כרך ב' בתיק התכתבות בעניין הפקדת תיקי מס רכוש בארכיון המדינה.
פ-2253/16 12/12/1969 רשימת המכתבים שהפקיד אהרון ראובני בארכיון "גנזים". בתיק רשימת מפורטת של מכתבים שהפקיד אהרון ראובני בארכיון "גנזים".
ג-5552/6 1/1/1952 שירותי הרפואה המונעת התכתבות עם משרד הבריאות בנוגע למבנה שרותי הרפואה המונעת
ג-5578/2 1/1/1956 נציגות ישראל באו"ם התכתבות בנושא מועמדים לנציגות ישראל באו"ם ודוחות
פ-2040/3 1/1/1936 כתבי יצחק בן-צבי – כרכים ראשון ושני ("זכרונות ורשומות" + "שאר ישוב"  חלק א') בתוך הספרים יש פתקים בכתב ידו של יצחק בן-צבי ופתקים נוספים.
ג-5567/1 1/1/1950 יחסי ישראל אלבניה התכתבות
ג-10625/2 10/1/1986 לשכת הנציב מאיר גבאי – ראס בורקה
פ-2691/4 1/3/1962 מכתב מאריאל הכט אל רחל ינאית. בתיק מכתב טענה על הרס עתידי של איזור עמק המצלבה בירושלים לאור סלילת כביש אשר יהרוס את צביון ונוף ירושלים
כ-30/8 1/1/1950 אהרן ציזלינג מסמכים מלשכת חבר הכנסת אהרן ציזלינג  חבר בוועדת הכנסת של הכנסת הראשונה: סדרי יום מישיבות הוועדה  סיכומים מישיבות הוועדה ומוועדות המשנה שלה  מסמכי רקע בנושאים: מילואים לתקנון הכנסת שנתקבלו ע"י ועדת המשנה לעניני תקנון  קביעת יום מרד הגטאות וזכרון השואה ועוד.
כ-32/3 4/5/1949 אהרן ציזלינג סטנוגרמות ומסמכי רקע מלשכת חבר הכנסת אהרן ציזלינג  חבר בוועדת הכלכלה של הכנסת הראשונה: סיכומים מישיבות הוועדה  סדרי היום שלה  תזכיר לחברי וועדת הכלכלה וכספים של הכנסת על ירושלים והמדינה (לדיון על התקציב ופעולה)  בעיות התחבורה בארץ – רכב ההגה  השתתפות הממשלה בחברה למען פיתוח ירושלים ועוד. (המשך בתיק 4)
כ-32/4 12/22/1948 אהרן ציזלינג סטנוגרמות ומסמכי רקע מלשכת חבר הכנסת אהרן ציזלינג  חבר בוועדת הכלכלה של הכנסת הראשונה: הארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (תיקון נזקי מלחמה בבתים ותפיסת נכסים)  סקירה על משרד החקלאות  צו מחירי ארוחות  מנות ולינה  ענייני ירושלים ופיתוחה  הוזלות במוצרי קונפקציה וכו' בחודש מאי 1949  סקירה על ענייני ספנות ותעופה  סקירה על המו"מ שהתנהל בין ממשלות בריטניה וישראל בענין יתרות השטרלינג ועוד.
ג-6696/7 1/1/1964 לשכת רה"מ לוי אשכול – התפלת מי ים
פ-2047/8 1/1/1962 ר' נתן מראג'י שדר (שליח דרבנן) צפת על השומרונים" – תדפיס מאמר מאת יצחק בן-צבי התדפיס הוא מתוך הספר "אוצר יהודי ספרד – לחקר תולדות יהודי ספרד ותרבותם" בעריכת יצחק ר. מלכו.
פ-2706/31 12/21/1960 מכתב תודה מילדי בר-המצוה מקריית ענבים אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מילדי קרית ענבים לאחר פגישתם עם הנשיא ורעיתו בקיבוץ ולקראת ביקורם בבית הנשיא.
גל-41482/11 11/1/1998 לשכת מנכ"ל – מחלקת נוצרים –  נצרת 2000 היערכות לקראת שנת 2000  בכנסית הקבר  תשתיות פיתוח תיירות באתרים הנוצרים
ל-3713/2 10/1/1952 הדרכה. חלק ב' הדרכה 10/1952-12/1952. חלק ב'. קורס מדריכים  משטרה צבאית  חקירות  חוברות הדרכה  סרטי הדרכה  הפעלת צבא במקרה של מהומות  חוות דעת משפטית  הרצאות קורס חוקרים  אימון בפיזור הפגנות מ.צ  אישורי החזרת ציוד וסילוק חובות.
ג-4898/2 1/1/1970 קרית ים בתיק התכתבויות בנוגע למועצה המקומית קריית ים- תקציב רגיל
פ-2487/23 1/1/1937 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין הסוכנות היהודית. התכתבות של ארגון כפר מנחם עם הסוכנות היהודית בעניני כספים.
פ-2487/24 12/20/1936 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים. בתיק התכתבות של ארגון כפר מנחם עם גורמים שונים בנוגע לרכישת אדמת כפר מנחם.
פ-2487/25 1/1/1938 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין ועדת הביקורת המרכזית. התכתבות של ארגון כפר מנחם עם ועדת הביקורת המרכזית בעניני חיוב כספי של חבר שעזב את הארגון .
פ-2705/2 1/1/1950 ספר ההגנה. בתיק ראשי פרקים ופירוט הפרקים לספר ההגנה. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית לבין מניה שוחט ואישים נוספים בנושא פעילות ההגנה  מלחמת העצמאות וספר ההגנה. התאריך משוער.
גל-22231/10 4/18/1994 לשכת השר בן-אליעזר – פרוגרמות זכויות עולים – בית תרבות בני עייש. פיתוח מבני צבור  כבישים ושיקום שכונות.  בקשה לסיוע בבניית איצטדיון כדורגל באום אל פחם ובקשה לסיוע בבניית 8 מגרשי טניס בבאר שבע. בקשה לסיוע בבניית מבני דת. התכתבויות  סיכומי פגישות  סיורי השר ועוד.
גל-45146/12 11/9/1969 כביש גישה למגל התכתבויות בנושא סלילת כביש גישה למגל.
רש-1205/19 5/1/1973 ניטור סביבתי – ביוב מירון 2-652.6
פ-2256/28 1/1/1926 קטעי עיתונות. מאמר מאת אהרון ראובני בשם "היהודים והאנגלים בשערי הארץ : עדות של סופר רוסי ידוע"  מאמר תגובה בשם "על מה שנתעלם" מאת דוד זכאי ומכתב למערכת באותו נושא מאת אהרון ראובני שהתפרסמו בעיתון "דבר" ו"דואר היום".
א-3067/7 1/1/1933 משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06) – הודעות מקוריות והעתקי מסמכים מאושרים פולין כרך א' (המשך מתיק 1) בתיק מעטפות : P – II: תצלום מספרי התיקים (העתק הרשמי מספר 51 מ 1945). ריק. מוצמד פתק "נמסר לבית המשפט 25/4". P – III: קטעים ממשפט Hoess בפולין. P – IV: מעטפה ובה צילומים מ P-IV-1-50.
א-3067/8 1/1/1933 משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06) – הודעות מקוריות והעתקי מסמכים מאושרים פולין כרך ב' (המשך מתיק 2) בתיק מעטפות : P – V: מעטפה מספר 1 – מכתב אל גנרל וולף בקשר לפתרון השאלה הידוית בפרוטקטורט. ריק. על המעטפה רישום "נמסר לבית המשפט 2/5/61". מעטפה מספר 2 – מכתב בקשר לגטו ליצמנשטט [לודז'] בצירוף דו"ח מפורט. P – VI: מעטפה – Fritz Friedl . ריקה. על המעטפה רישום "הוגש לבית המשפט 1/5".
פ-275/31 1/1/1942 חסיין ח'ליל דאודי – מקרקעין בירושלים (1945)  וסאכיה  חלוקת פרדס (1942) תביעת ח'ליל סנסור בפרשת חלוקת חלקת קרקע בשכונת קטמון בינו לבין אסכנדר דוד ואחרים ועוד.
פ-1947/13 1/1/1954 ספר ההגנה בתיק טיוטות פרקים שנכתבו לספר ההגנה אודות פעילות ארגון ההגנה  מלחמת השחרור ועוד.  "העליה השניה – מהי? " – פרק שביעי מתוך "ספר ההגנה".
גל-4079/4 7/20/1977 קרית ים – תקציב רגיל התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לתקציב הרגיל של עיריית קרית ים לשנת 1977: הצעת התקציב הרגיל  תקציב מאושר  תמצית התקציב ועוד.
תת-33/23 3/1/1949 מכתב של אהרן ציזלינג צילום מכתב מאת אהרן ציזלינג  שר החקלאות בממשלה הזמנית  אל הדבוראי אברהם בן נריה  מנהל מדור/מחלקת הדבורים במשרד החקלאות. המכתב נשלח עם פרישתו של ציזלינג מתפקידו. צילום המכתב נשלח לארכיון המדינה ממארכיון קיבוץ קרית ענבים.
פ-271/12 1/1/1942 פרנסיס זכריא עבד-רבו – פינוי (1942) תביעת אנדרוס שחאדה נגד סורין הארניניאן בפרשת פינוי הנתבע מחדרים  שהושכרו לו  בדירה בירושלים בהתאם לדרישת העיריה ועוד
טס-3018/548 11/20/1968 עתונות מחמוד אבו זלף Mahmud Abu Zalaf  עורך העתון "אל קודס" בשפה הערבית מחזיק בידיו את ההוצאה הראשונה של עתונו.
נ-737/71 10/2/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אגודת ותיקי טייסת 69 (1948) בתיק מכתב תודה שצורף לשי שניתן לנשיא ע"י ותיקי טייסת 69.
פ-2927/10 1/1/1975 מכתבים משמעון פרס אל רחל ינאית בן-צבי. בתיק מכתבים בעניני מפלגת העבודה  הקמת מעלה-אדומים. בתיק גם חוזרים של מפלגת העבודה הישראלית .
ב-28154/15 5/22/1929 עניין המדים התכתבות של הסתדרות עורכי הדין היהודים בארץ ישראל עם גורמים שונים בעניין המדים הרשמיים של עורכי הדין (גלימות).
גל-14838/15 2/1/1950 רשיונות ביקור בחפירת מגידו ובנצרת התכתבות בנושא אישורים ורשיונות לטיולים
ב-28157/10 2/27/1925 עין חרוד – תל יוסף התכתבות פרוטוקולים ופסק דין (שניתן בבית הדין העליון של ההסתדרות) בעניין המשק המשותף עין חרוד ותל יוסף.
ב-28157/16 7/26/1936 ד"ר זמורה – ביטוח אצל פניקס (713/19) בתיק התכתבויות בעניין הפירוק של חברת הביטוח פניקס.
גל-12014/4 2/1/1992 עמידר לשכת המנכ"ל – אגף ענ"א ציוד  מדפסות  ששכר עידוד וענייני מיחשוב
טס-3014/231 1/1/1978 יחסי חוץ צ'יפ קרטר  בנו של נשיא ארה"ב  מבקר במוזיאון ירושלים ומקבל הסבר על העתיקות מפיו של שר החוץ  משה דיין.
גל-61376/20 1/1/1974 המרכז לשירותי התנדבות
טס-318/20 1/1/1973 war of yom kippur מלחמת יום כיפור מיקום עותקים : קא/513
טס-318/21 11/1/1977 שעת רצון ביקור נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל מיקום עותקים : קא/512
תה-5/19 9/19/1989 כתבי האמנה והחזרה של שגרירי קולומביה בתיק כתבי האמנה והחזרה של שגרירי קולומביה.
טס-318/22 1/1/1963 נשיא ומאמין חייו ומפעלו של הנשיא השלישי זלמן שז"ר. שר החינוך הראשון ושגריר במוסקבה  בירת רוסיה וברית המועצות. מיקום עותקים : קא/513
טס-318/23 1/1/1969 גולדה מאיר ראש הממשלה בשנים 1969-1974. מיקום עותקים : קא/515
טס-318/24 1/1/1995 חייל בצבא השלום קלטת הכוללת סרט שעוסק בתולדות חייו יצחק רבין (ראש הממשלה בשנים 1977-1974 ו-1992 – 1995  שנרצח ביו מוצאי שבת 4.11.1995)  שהופקה בעקבות הרצחו. קלטות מס' 25 ו-26 כנראה זהות לקלטת זו. מיקום עותקים : קא/515
טס-318/27 3/1/1996 קציר אפרים ראיון עם פרופסור אפרים קציר-נשיא המדינה בשנים 1978-1973. מספר על חייו הפרטיים. מראיינת – יעל דן. מיקום עותקים : קא/515
טס-318/28 5/1/1996 ברטוב דוד דוד ברטוב  מספר על יצחק בן-צבי הנשיא השני של מדינת ישראל. מראיין: חגי צורף. מיקום עותקים : קא/523
פ-2736/43 4/1/1961 מכתב מוועד "בית אליהו גולומב – בית ההגנה" אל רחל ינאית בן-צבי מכתב ובו הזמנת רחל ינאית לטקס פתיחת בית ההגנה.
פ-3083/18 9/1/1964 אוניברסיטת תל אביב  סמינריון – חפירות נבחרות בארץ ישראל הרצאות
טס-318/1 8/1/1993 בדר יוחנן ראיון עם יוחנן בדר חבר כנסת מטעם הליכוד מקורבו של מנחם בגין מיקום עותקים : קא/509
טס-318/2 8/1/1993 כץ שמואל ממקורביו של ז'בוטינסקי. חבר מפקדת אצ"ל מנהיג בתנועת החירות. יועץ הסברה של בגין מיקום עותקים : קא/509
טס-318/3 9/1/1993 קאהן מאיר (מארק) ממקורביו של ז'בוטינסקי. איש הקשר של בגין בתקופת פיקודו על אצ"ל. מיקום עותקים : קא/509
טס-318/4 11/1/1993 הורביץ הרי מראשי בית"ר והתנועה הרביזיוניסטית בדרום אפריקה.יועץ הסברת חוץ וציר הסברה בוושינגטון של ראש הממשלה מנחם בגין. מיקום עותקים : קא/510
טס-318/5 12/1/1993 קדישאי יחיאל מזכיר סיעת חירות בכנסת. מזכירו האישי של בגין. ראש לישכת ראש הממשלה בתקופתו של מנחם בגין. מיקום עותקים : קא/510
טס-318/6 12/1/1993 אלדד ישראל חבר הנהגת בית"ר בפולין. חבר מרכז לח"י. עורך "החזית" "המעש" מיקום עותקים : קא/510
טס-318/7 1/1/1994 תה לשניים ישראל אלדד-ראה את תוכן סרט 607. מיקום עותקים : קא/510
טס-318/8 5/1/1994 בורג יוסף ממנהיגי המפד"ל. כהן שנים רבות כשר בממשלות ישראל: בממשלת בן-גוריון-1951 שר הבריאות  1955-1952-דואר  1969-1955-סעד 1974-1969-פנים  1977-פנים משטרה  1981- 1983-פנים משטרה דתות  1984-שר ללא תיק. כמו כן ישב בראש ועדת השרים לעינייני אוטונומיה. מיקום עותקים : קא/511
טס-318/9 11/1/1994 קלימוביצקי יונה מזכירתו האישית של מנחם בגין מיקום עותקים : קא/514
טס-318/10 11/1/1994 תבין אלי מפקד שירותי המודיעין של האצ"ל וראש מפקדתה באירופה. מיקום עותקים : קא/511
טס-318/11 11/1/1992 בן אלישר אליהו ראש עגף ההסברה בתנועת החירות. מנכ"ל משרד ראש הממשלה והשגריר הראשון במצרים. מיקום עותקים : קא/511
טס-318/12 11/1/1992 יוטן דוד קצין נציבות בית"ר בפולין. קצין המטה הראשי באצ"ל. חבר מרכז תנועת החירות. מיקום עותקים : קא/511
גל-3438/15 1/1/1968 הרשות לפינוי ובינוי איזורי שיקום – רחוב "היהודים" – צפת תרשימים  סקירה ותכנית שיקום של רחוב "היהודים" בעיר צפת
פ-2485/10 1/1/1934 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין חברים בארגון כפר מנחם. התכתבות של חברי ארגון כפר מנחם בנושאים אישיים.
טס-318/13 1/1/1995 שמיר יצחק חבר מרכז לח"י. יושב ראש הכנסת  שר החוץ בממשלת בגין וראש הממשלה מיקום עותקים : קא/512
טס-318/14 1/1/1969 בן גוריון דוד חייו ומפעלו של דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון.(תצלומי סטילס+קריינות). מיקום עותקים : קא/5191
טס-318/15 1/1/1969 נשיא המדינה מוסד הנשיאות בישראל. יצחק נבון מיקום עותקים : קא/513
טס-318/16 1/1/1975 התנדבות לצבא הבריטי ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה ראיונות עם: חיים לסקוב  יוסף אלמוגי  מאיר זורע  זיוה טלבר  קטע קריאה של חנה רובינא. מיקום עותקים : קא/513
טס-318/17 1/1/1969 בהתנדב עם ועד חגיגות ההתנדבות במלחמת העולם השניה לכבוד העשור לכניסת הבריגדה לחזית. מיקום עותקים : קא/513
טס-318/18 1/1/1969 מבצע קדש מבצע סיני. צה"ל כבש מידי המצרים את מדבר סיני  בתיאום עם ממשלות צרפת ואנגליה מיקום עותקים : קא/512
טס-318/19 1/1/1969 לדמותו של לוי אשכול לוי אשכול ראש הממשלה בשנים 1969-1963 חייו ומפעלו מיקום עותקים : קא/512
גל-3438/11 12/11/1969 הרשות לפינוי ובינוי איזורי שיקום – דו"ח צפת העתיקה בית הכנסת האר"י בצפת – בדיקות קרקע  הנחיות לתכנון ותרשימים.
גל-16692/9 1/1/1978 יבנה – בנייה נמוכה – זמ 3/62/6 ו- 3/62/05 תכניות  תרשימים ושרטוטים
פ-2485/11 1/1/1933 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ועד ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים. התכתבות של ועד ארגון כפר מנחם עם גורמים שונים בנוגע לקבלת חברים נוספים לארגון ובעניני כספים.
גל-12100/3 10/15/1984 שבלי – תקציב רגיל התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לתקציב הרגיל של המועצה המקומית שבלי לשנת הכספים 1984: רשימת שינויים להצעת תקציב  תקציב מאושר 1984 ועוד.
פ-2816/4 1/1/1919 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות. מכתבים ממשה סמילנסקי אל רחל ינאית בן-צבי.
פ-2813/2 1/1/1961 בית הספר לכלכלת בית וחקלאות. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מוסדות שונים כגון: הסתדרות העובדים  משרד האוצר  הסוכנות היהודית) בנושא הקמת בית ספר לכלכלת בית וחקלאות.
פ-2074/18 6/14/1957 מכתב מיוסף נחמני אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי. בתיק מכתב בנוגע לפיתוח עמק החולה ואדמות הקרן הקימת לישראל.
גל-9173/40 10/18/1957 דאלית אל-כרמל – שהין נג'יב בתיק התכתבות בעניין הזמנת עדים למשפט ודוח עבירות בניין שניתן לשהין נג'יב.
א-4241/4 1/1/1982 חוברות משרד הביטחון "הנח"ל ביהודה ושומרון" – תכניות תשמ"ב ותשמ"ג
א-4146/10 1/1/1977 חורון – מרכז עירוני מוצע
א-4147/29 1/1/1982 ועדה לרכישת קרקעות באזור יהודה ושומרון
גל-65011/72 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 17)  התשע"ז–2017
גל-65011/73 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28)  התשע"ז–2017
גל-65011/66 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק המפלגות (תיקון מס' 23)  התשע"ז–2017
גל-65008/35 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכנסת (תיקון מס' 41)  התשע"ו–2016
גל-65011/67 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק קרן חינוך ארצות הברית–ישראל  התשע"ז–2017
גל-65008/36 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות  התשע"ו–2016
גל-65011/64 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 196)  התשע"ז–2017
גל-65008/33 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65009/56 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20)  התשע"ו–2016
גל-65011/65 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 43)  התשע"ז–2017
גל-65008/34 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216)  התשע"ו-2016
גל-65009/55 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק כלי הירייה (תיקון מס' 19)  התשע"ו–-2016
גל-65011/70 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)  התשע"ז–2017
גל-65008/39 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217)  התשע"ו–2016
גל-65009/54 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הדרכונים (תיקון מס' 7)  התשע"ו–2016
גל-65011/71 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון)  התשע"ז–2017
גל-65009/53 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65011/68 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק האזנת סתר (תיקון מס' 6)  התשע"ז–2017
גל-65008/37 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43)
גל-65009/52 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 59)  התשע"ו-2016
גל-65011/69 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 20)  התשע"ז–2017
גל-65008/38 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכנסת (תיקון מס' 42)  התשע"ו–2016
גל-65009/51 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה)  התשע"ו-2016
גל-65009/49 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 108 – הוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65009/50 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47)  התשע"ו-2016
גל-65009/47 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק העונשין (תיקון מס' 126)  התשע"ו–2016
גל-65009/48 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 75)  התשע"ו–2016
גל-65008/43 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 9)  התשע"ו–2016
גל-65008/42 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק תעריפי התחבורה הציבורית  התשע"ו–2016
גל-65008/41 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 43)  התשע"ו–2016
גל-65008/40 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5)  התשע"ו–2016
גל-65011/83 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4)  התשע"ז–2017
גל-65010/11 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 9)
גל-65010/12 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51)  התשע"ז–2016
גל-65010/13 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 16)  התשע"ז–2016
גל-65010/14 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון מס' 2)  התשע"ז–2016
גל-65010/9 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 9)  התשע"ז–2016
גל-65010/10 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22)  התשע"ז–2016
גל-65011/75 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה)  התשע"ז–2017
גל-65008/22 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16)  התשע"ו–2015
גל-65011/76 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לעניין הרכב ועדות בכנסת (הוראות מיוחדות לכנסת העשרים)  התשע"ז–2017
גל-65008/23 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכנסת (תיקון מס' 40)  התשע"ו–2015
גל-65009/66 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65011/77 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק משק החשמל (תיקון מס' 14 – הוראת שעה)  התשע"ז–2017
גל-65008/24 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2015
גל-65011/78 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39)  התשע"ז–2017
גל-65008/25 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 2)  התשע"ו–2015
גל-65011/79 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48)  התשע"ז–2017
גל-65010/15 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 8)  התשע"ז–2016
גל-65008/26 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה)  התשע"ו–2015
גל-65009/63 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26)  התשע"ו–2016
גל-65011/80 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53)  התשע"ז–2017
גל-65010/16 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2016
גל-65008/27 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) התשע"ו–2015
גל-65009/62 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10)  התשע"ו–2016
גל-65011/81 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה)  התשע"ז–2017
גל-65010/17 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)  התשע"ז–2016
גל-65008/28 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6)  התשע"ו–2015
גל-65009/65 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 22 – הוראת שעה  התשע"ו–2016
גל-65011/82 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16)  התשע"ז–2017
גל-65010/18 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)  התשע"ז–2016
גל-65008/29 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2015
גל-65009/64 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הספורט (תיקון מס' 10)  התשע"ו-2016
גל-65008/3 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2015
גל-65009/58 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2016
גל-65008/2 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 162)  התשע"ו–2015
גל-65009/59 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה)  התשע"ו–2016
גל-65008/1 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82)  התשע"ו–2015
גל-65009/60 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 51)  התשע"ו–2016
גל-65009/61 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35)  התשע"ו–2016
גל-65008/7 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה)  התשע"ו–2015
גל-65008/30 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה)  התשע"ו–2015
גל-65008/6 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה)  התשע"ו–2015
גל-65011/74 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242)  התשע"ז–2017
גל-65008/5 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14)  התשע"ו–2015
גל-65008/32 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 2)  התשע"ו–2016
גל-65008/4 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15)  התשע"ו–2015
גל-65008/31 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה)  התשע"ו–2015
גל-65009/57 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45)
גל-65008/9 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20)  התשע"ו–2015
גל-65008/8 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 – הוראת שעה)  התשע"ו–2015
גל-65010/20 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התקציב לשנות הכספים 2017 ו-2018  התשע"ז–2017
גל-65010/21 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 230)  התשע"ז–2016
גל-65010/19 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018)  התשע"ז–2016
גל-65011/52 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 19)  התשע"ז–2017
גל-65010/24 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116)  התשע"ז–2016
גל-65011/53 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון מס' 3)  התשע"ז–2017
גל-65011/50 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15)  התשע"ז–2017
גל-65010/22 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4)  התשע"ז–2016
גל-65008/19 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכנסת (תיקון מס' 39)  התשע"ו–2015
גל-65011/51 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק חניה לנכים (תיקון מס' 7)  התשע"ז–2017
גל-65010/23 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים  התשע"ז–2016
גל-65011/48 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 10)  התשע"ז–2017
גל-65010/28 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 26)  התשע"ז–2017
גל-65008/17 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2015
גל-65009/76 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' 6)  התשע"ו–2016
גל-65011/49 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון)  התשע"ז–2017
גל-65008/18 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכנסת (תיקון מס' 38)  התשע"ו–2015
גל-65009/75 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 58)  התשע"ו–2016
גל-65011/46 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58)  התשע"ז–2017
גל-65010/26 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 6)  התשע"ז–2017
גל-65008/15 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41)  התשע"ו–2015
גל-65009/74 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה)  התשע"ו–2016
גל-65011/47 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 119)  התשע"ז–2017
גל-65010/27 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2017
גל-65008/16 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה)  התשע"ו–2015
גל-65009/73 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15)  התשע"ו–2016
גל-65011/44 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 2)  התשע"ז–2017
גל-65008/13 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התקציב לשנות הכספים 2015 ו-2016  התשע"ו-2016
גל-65011/45 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה)  התשע"ז–2017
גל-65008/14 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 21)  התשע"ו–2015
גל-65008/11 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)  התשע"ו–2015
גל-65008/12 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016)  התשע"ו–2015
גל-65008/21 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29)  התשע"ו–2015
גל-65009/67 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
גל-65008/20 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 10)  התשע"ו–2015
גל-65009/68 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2)  התשע"ו–2016
גל-65009/71 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65009/72 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות  התשע"ו–2016
גל-65009/69 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2)  התשע"ו–2016
גל-65009/70 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק המשטרה (תיקון מס' 11)  התשע"ו–2016
גל-65010/29 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 20)  התשע"ז–2017
גל-65010/30 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5)  התשע"ז–2017
גל-65010/31 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה)  התשע"ז–2017
גל-65010/32 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 32)  התשע"ז–2017
גל-65011/61 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 6)  התשע"ז–2017
גל-65010/33 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 77)  התשע"ז–2017
גל-65011/62 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4)  התשע"ז–2017
גל-65010/34 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 18)  התשע"ז–2017
גל-65011/63 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6)  התשע"ז–2017
גל-65010/35 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 33)  התשע"ז–2017
גל-65010/36 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2017
גל-65011/57 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט  התשע"ז–2017
גל-65010/37 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8)  התשע"ז–2017
גל-65009/85 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 6)  התשע"ו–2016
גל-65011/58 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35)  התשע"ז–2017
גל-65010/38 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 190)  התשע"ז–2017
גל-65009/84 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63)  התשע"ו–2016
גל-65011/59 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 53)  התשע"ז–2017
גל-65011/60 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52)  התשע"ז–2017
גל-65009/86 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25)  התשע"ו–2016
גל-65011/54 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 241)  התשע"ז–2017
גל-65011/55 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק השכירות והשאילה (תיקון)  התשע"ז–2017
גל-65011/56 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22)  התשע"ז–2017
גל-65009/77 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  התשע"ו–2016
גל-65008/10 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207)  התשע"ו–2015
גל-65009/78 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5)  התשע"ו–2016
גל-65009/79 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה)  התשע"ו–2016
גל-65009/80 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 15)  התשע"ו–2016
גל-65009/81 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק אומנה לילדים (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65009/82 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65009/83 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11)  התשע"ו–2016
גל-65009/13 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק בתי המשפט (תיקון מס' 83)  התשע"ו–2016
גל-65008/79 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26)  התשע"ו–2016
גל-65009/14 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15)  התשע"ו–2016
גל-65008/78 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 173)  התשע"ו–2016
גל-65009/11 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק העונשין (תיקון מס' 122)  התשע"ו–2016
גל-65008/77 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172)  התשע"ו–2016
גל-65009/12 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2016
גל-65009/9 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 25)  התשע"ו–2016
גל-65009/10 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום  התשע"ו–2016
גל-65009/7 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 50)  התשע"ו–2016
גל-65009/8 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 6)  התשע"ו–2016
גל-65009/15 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65009/16 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65008/82 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65008/83 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון מס' 2)  התשע"ו–2016
גל-65008/80 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 174)  התשע"ו–2016
גל-65008/81 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 175)  התשע"ו–2016
גל-65008/86 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38)  התשע"ו–2016
גל-65008/87 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 221)  התשע"ו–2016
גל-65008/84 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה)  התשע"ו–2016
גל-65008/85 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2016
גל-65008/67 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 8)  התשע"ו–2016
גל-65009/22 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 87)  התשע"ו–2016
גל-65008/66 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44)  התשע"ו–2016
גל-65009/23 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק יום העלייה  התשע"ו–2016
גל-65011/34 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לביטול פקודת העיתונות  התשע"ז–2017
גל-65008/69 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40)  התשע"ו–2016
גל-65009/24 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 179)  התשע"ו–2016
גל-65008/68 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13)  התשע"ו–2016
גל-65009/25 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 226)  התשע"ו–2016
גל-65011/36 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65)  התשע"ז–2017
גל-65009/18 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16)  התשע"ו–2016
גל-65011/35 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10)  התשע"ז–2017
גל-65009/19 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק המאבק בטרור  התשע"ו–2016
גל-65011/38 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק איסור הפליה במוצרים  בשירותים ובכניסה למקמות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5)  התשע"ז-2017
גל-65009/20 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2)  התשע"ו–2016
גל-65011/37 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות  התשע"ז–2017
גל-65009/21 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9)  התשע"ו–2016
גל-65011/40 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים  התשע"ז–2017
גל-65011/39 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ז–2017
גל-65011/42 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק עובדים זרים (תיקון מס' 20)  התשע"ז–2017
גל-65011/41 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשע"ז–2017
גל-65009/26 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54)  התשע"ו–2016
גל-65011/43 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הדרכונים (תיקון מס' 9)  התשע"ז–2017
גל-65008/70 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21)  התשע"ו–2016
גל-65008/71 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 13)  התשע"ו–2016
גל-65009/17 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 46)  התשע"ו–2016
גל-65008/72 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק החברות (תיקון מס' 28)  התשע"ו–2016
גל-65008/73 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2016
גל-65008/74 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הדגל  הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6)  התשע"ו–2016
גל-65008/75 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס' 8)  התשע"ו–2016
גל-65008/76 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4)  התשע"ו–2016
גל-65009/31 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65009/32 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4)  התשע"ו–2016
גל-65009/29 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65008/59 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק החברות (תיקון מס' 27)  התשע"ו–2016
גל-65009/30 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 180)  התשע"ו-2016
גל-65008/58 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 7)  התשע"ו–2016
גל-65009/35 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק העונשין (תיקון מס' 125)  התשע"ו–2016
גל-65008/57 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65009/36 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 227)  התשע"ו–2016
גל-65008/56 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5)  התשע"ו–2016
גל-65009/33 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 51)  התשע"ו–2016
גל-65008/55 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68)  התשע"ו–2016
גל-65009/34 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה)  התשע"ו–2016
גל-65008/64 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69)  התשע"ו–2016
גל-65008/65 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות  התשע"ו–2016
גל-65008/62 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139)  התשע"ו–2016
גל-65008/63 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק אומנה לילדים  התשע"ו-2016
גל-65008/60 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 169)  התשע"ו–2016
גל-65009/28 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב  התשע"ו–2016
גל-65008/61 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 15)  התשע"ו–2016
גל-65009/27 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70)  התשע"ו–2016
גל-65008/49 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7)  התשע"ו–2016
גל-65009/40 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 57)  התשע"ו–2016
גל-65008/48 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65009/41 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 10)  התשע"ו–2016
גל-65009/42 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)  התשע"ו–2016
גל-65009/43 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 44)
גל-65008/45 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6)  התשע"ו–2016
גל-65009/44 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הכנסת (תיקון מס' 43)  התשע"ו–2016
גל-65008/44 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק בתי המשפט (תיקון מס' 82)  התשע"ו–2016
גל-65009/45 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21)  התשע"ו–2016
גל-65008/47 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 49)  התשע"ו–2016
גל-65009/46 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 71)  התשע"ו–2016
גל-65008/46 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק סליקה אלקטרונית של שיקים  התשע"ו–2016
גל-65008/51 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65008/52 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית  התשע"ו–2016
גל-65008/53 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65008/54 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65009/37 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הדגל  הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7)  התשע"ו–2016
גל-65009/39 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55)  התשע"ו–2016
גל-65008/50 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65009/38 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 46)  התשע"ו–2016
גל-65011/15 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9)  התשע"ז–2017
גל-65011/14 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2017
גל-65011/19 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49)  התשע"ז–2017
גל-65011/18 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות)  התשע"ז–2017
גל-65011/17 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)  התשע"ז–2017
גל-65011/16 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק זכות השגה על החלטה בעניין רישוי מקצועות בתחום הרפואה והבריאות (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2017
גל-65011/22 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51)  התשע"ז–2017
גל-65011/23 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 8)  התשע"ז–2017
גל-65011/20 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49)  התשע"ז–2017
גל-65011/21 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6)  התשע"ז–2017
גל-65011/4 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 9)  התשע"ז–2017
גל-65011/6 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק ניירות ערך (תיקון מס' 63)  התשע"ז–2017
גל-65011/5 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק מוסר תשלומים לספקים  התשע"ז–2017
גל-65011/8 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק עבודת נשים (תיקון מס' 56)  התשע"ז–2017
גל-65011/7 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20)  התשע"ז–2017
גל-65011/9 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34)  התשע"ז–2017
גל-65011/10 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 5)  התשע"ז–2017
גל-65011/11 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3)  התשע"ז–2017
גל-65011/12 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שידורי ערוץ הכנסת (תיקון מס' 8)  התשע"ז–2017
גל-65011/13 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' 3)  התשע"ז–2017
גל-65009/6 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58)  התשע"ו–2016
גל-65009/5 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223)  התשע"ו–2016
גל-65009/4 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 45)  התשע"ו–2016
גל-65009/3 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9)  התשע"ו–2016
גל-65009/2 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4)  התשע"ו–2016
גל-65009/1 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 177)  התשע"ו–2016
גל-65008/103 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו . חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18)  התשע"ו–2016
גל-65008/99 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  התשע"ו–2016
גל-65008/102 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק נתוני אשראי  התשע"ו–2016
גל-65008/101 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 24)  התשע"ו–2016
גל-65008/100 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 222)  התשע"ו–2016
גל-65008/98 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65008/97 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון)  התשע"ו–2016
גל-65008/96 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 7)  התשע"ו–2016
גל-65008/95 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22)  התשע"ו–2016
גל-65008/94 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 18 והוראת שעה)  התשע"ו–2016
גל-65008/93 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14)  התשע"ו–2016
גל-65008/92 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג)  התשע"ו–2016
גל-65008/91 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18)  התשע"ו–2016
גל-65011/28 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)  התשע"ז–2017
גל-65008/90 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות  התשע"ו–2016
גל-65011/27 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116)  התשע"ז–2017
גל-65011/30 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8)  התשע"ז–2017
גל-65011/29 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה)  התשע"ז–2017
גל-65011/24 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115)  התשע"ז–2017
גל-65011/26 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שירות אזרחי  התשע"ז–2017
גל-65011/25 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הגליל (תיקון מס' 12)  התשע"ז–2017
גל-65011/31 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 28)  התשע"ז–2017
גל-65011/32 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק העמותות (תיקון מס' 16)  התשע"ז–2017
גל-65011/33 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים  שחרור ירושלים ואיחודה  בגבעת התחמושת  התשע"ז–2017
גל-65008/88 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106)  התשע"ו–2016
גל-65008/89 10/12/2015 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59)  התשע"ו–2016
גל-65010/49 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 10)  התשע"ז–2017
גל-65010/50 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 5)  התשע"ז–2017
גל-65010/4 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים  התשע"ז–2016
גל-65010/3 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות  אגרות והוצאות (הוראת שעה)  התשע"ז–2016
גל-65010/6 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183)  התשע"ז–2016
גל-65010/5 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27)  התשע"ז–2016
גל-65009/88 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק המפלגות (תיקון מס' 20)  התשע"ו–2016
גל-65009/87 3/29/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ו חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 22)  התשע"ו-–2016
גל-65010/2 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק שירות הציבור (הצהרת הון)  התשע"ז–2016
גל-65010/1 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 8)  התשע"ז–2016
גל-65010/7 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 8)  התשע"ז–2016
גל-65010/8 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק העונשין (תיקון מס' 127)  התשע"ז–2016
גל-65010/54 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק איסור הפליה במוצרים  בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4)  התשע"ז–2017
גל-65010/53 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 16)  התשע"ז–2017
גל-65010/52 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46)  התשע"ז–2017
גל-65010/51 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ז–2017
גל-65010/58 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 67)  התשע"ז–2017
גל-65010/57 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)  התשע"ז–2017
גל-65010/56 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2017
גל-65010/55 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  התשע"ז–2017
גל-65010/39 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 191)  התשע"ז–2017
גל-65010/48 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 9)  התשע"ז–2017
גל-65010/41 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הקאדים (תיקון מס' 18)  התשע"ז–2017
גל-65010/40 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55)  התשע"ז–2017
גל-65010/43 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27)  התשע"ז–2017
גל-65010/45 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 192)  התשע"ז–2017
גל-65010/44 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון  התשע"ז–2017
גל-65010/47 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה  התשע"ז–2017
גל-65010/46 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73)  התשע"ז–2017
גל-65010/71 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 9)  התשע"ז–2017
גל-65010/72 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2017
גל-65010/69 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל  התשע"ז–2017
גל-65010/70 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 78)  התשע"ז–2017
גל-65011/3 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק ניירות ערך (תיקון מס' 62)  התשע"ז–2017
גל-65011/2 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק ניירות ערך (תיקון מס' 61)  התשע"ז–2017
גל-65011/1 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35)  התשע"ז–2017
גל-65010/75 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט)  התשע"ז–2017
גל-65010/74 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל  התשע"ז–2017
גל-65010/73 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6)  התשע"ז–2017
גל-65010/59 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הדואר (תיקון מס' 12)  התשע"ז–2017
גל-65010/60 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק העונשין (תיקון מס' 129)  התשע"ז–2017
גל-65010/61 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק האזרחות (תיקון מס' 13)  התשע"ז–2017
גל-65011/84 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק העיצובים  התשע"ז–2017
גל-65011/85 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים  התשע"ז–2017
גל-65011/87 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס' 2)  התשע"ז–2017
גל-65011/86 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית  התשע"ז–2017
גל-65011/89 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 33)  התשע"ז–2017
גל-65011/88 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק המועצה לגיל הרך  התשע"ז–2017
גל-65011/91 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5)  התשע"ז–2017
גל-65011/90 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הרשות למאבק באלימות  בסמים ובאלכוהול  התשע"ז–2017
גל-65010/67 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 46)
גל-65010/66 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 13)  התשע"ז–2017
גל-65010/68 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 15)  התשע"ז–2017
גל-65010/63 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 28)  התשע"ז–2017
גל-65010/62 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה)  התשע"ז–2017
גל-65010/65 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29)  התשע"ז–2017
גל-65010/64 10/31/2016 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10)  התשע"ז–2017
ג-10347/6 2/4/1973 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
ג-10347/7 4/20/1973 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה
גל-65011/92 3/20/2017 החוק החתום בחותם המדינה – התשע"ז חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) התשע"ז -2017​
חצ-7349/14 8/1/1988 לשכת השר שמעון פרס  משה ארנס – הסברה סקירות  תזכירים  מסמכים  דיווחים וכו' (כולל חוברת על תקנון תנועת החמאס בעזה מאוגוסט 1988)
חצ-7349/16 8/1/1989 לשכת השר משה ארנס – הסברה  גם תשובות לשאילתות  פרוטוקולים מישיבות הכנסת וכו'. כרך א'
פ-974/7 1/1/1938 החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה – פרידריך זאב התכתבות של שמואל ייבין ובנימין מזר בנושאים: ארכיאולוגיה  גיאוגרפיה וידיעת הארץ
מ-2444/58 6/15/1947 תיק חקירה: גניבה מבית. המתלונן: אליעזר בן יצחק גוטשטיין
מ-2444/59 6/15/1947 תיק חקירה: פריצה וגניבה מחנות בשוק מחנה יהודה. המתלונן: קופל וטקו
מ-2444/70 6/9/1947 תיק חקירה: השגת כסף במרמה. המתלונן: סלים סבג לוי
מ-2444/71 6/7/1947 תיק חקירה: ניסיון פריצה לחנות חייטות. המתלונן: ישראל אברהם אבסטאדו שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוחנן בן חרבוני מזרחי  יוסף נסים לוי  ליאון שווילי.
מ-2444/72 6/5/1947 תיק חקירה: גניבת תנורי חימום מגג בית.  המתלונן: רחל לנדוי (לנדה)
מ-2444/73 6/5/1947 תיק חקירה: גניבת שעון שוויצרי.  המתלונן: מאיר הארי לוי
מ-2444/74 6/5/1947 תיק חקירה: גניבת כסף מישיבת "חברון". המתלונן: שרגא בן דב פרנקל שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף בן אריה לייב שרבינטר  בנימין בן צבי פולוחוביץ.
מ-2444/75 6/4/1947 תיק חקירה: גניבת אופניים. המתלונן: יצחק בן פורת שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שאול בן חיים מזרחי  ראובן מאמאן  מנחם בן עזריה דמרי  חיים שאול מזרחי.
מ-2444/79 6/29/1947 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת כסף. המתלונן: יצחק כהן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): חנה יצחק כהן  יעקב רוזנצוויג  עמרם טיקטינסקי.
מ-2444/80 6/29/1947 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבה. המתלונן: שלמה בן שלום שונמי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף בן יעקב שערבני  ד"ר טסי ורטה  אדית וינברגר  ישראל בן אליעזר נוימן.
מ-2444/81 6/29/1947 תיק חקירה: גרימת נזק לרכוש בזדון (ניפוץ שמשת חלון חנות סריגה). המתלונן: טוביה פנחס םוקס שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שושנה יוסף שמש  משה שבי.
מ-2444/82 7/2/1947 תיק חקירה: פריצה וגניבה מבית. המתלונן: אליעזר ווסבורט שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אסתר בן מאיר  פסח כהן  תמר ווסבורט.
כ-1563/20 12/12/2011 חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14)  התשע"ב–2011
גל-17086/4 1/1/1973 נתונים סטטיסטיים של אוכלוסיות המיעוטים
ג-15123/9 9/14/2000 ארכיון המדינה בתיק התכתבויות של הלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה בענייני ארכיון המדינה. הודעות ובקשות לביעור חומר ארכיוני  תקנות הארכיונים  הקמת רשת ארכיוני ישראל  הקמת ועדות שונות מטעם הארכיון לצורך קידום הארכיונאות בארץ.
ג-15125/6 5/5/2003 מרכז הפניית מתנדבים מהשירות הלאומי לגנזך המדינה הפניית (גיוס) מתנדבי/ות שירות לאומי לעבודה בגנזך המדינה  – מכרז סגור  התכתבות   תקנות הביטוח הלאומי  חוק שירות לאומי   חוברות מידע למפעילי מתנדבים בשירות הלאומי.
ג-17009/19 2/1/2000 חוות דעת משפטית בענין מתן רשיונות תקשורת לחברות הכבלים
פ-2946/1 8/1/1954 [מכון וייצמן] הודעות לעיתונות  קטעי עיתונות ופירסומים אחרים של מכון ויצמן על תרומות של אברהם פינברג למכון ויצמן  אירועי התרמה של מכון ויצמן  חנוכת מדרשת פינברג במכון ויצמן.
פ-2946/2 1/1/1960 [תצלומים]
פ-2946/3 1/1/1956 [פגישות עם אישים] גזירי עיתונות על טקס הענקת דוקטור לשם כבוד לראש הממשלה דוד בן גוריון מטעם אוניברסיטת ברנדייס
גל-17108/16 5/1/1949 שחרור שבויים  הסדר ונוהל
מפה-2572/1 11/1/1969 כפר-עקב – גליון  205  210-250 – סיווג שטחים לפי פיענוח תצ"א (תצלומי אוויר)
גל-3095/9 1/1/1989 לשכת השר א.ח. שאקי – מלחמה בנגע הסמים
גל-17109/13 8/1/1949 החדרה כלכלית של יהודים לשטחים ערביים
ג-1320/35 11/1/1948 יוסף ושיץ
גל-17109/3 7/1/1956 חברת הגליל החקלאית נצרת
ג-1321/17 11/1/1948 אל מנסורה
גל-17110/51 1/1/1951 חיפושים בכפרים עראבה ודיר-חנא בגליל
גל-17110/57 3/1/1949 עצורים (קבוצות) 
גל-17110/16 8/1/1955 יונה בלטמן (אישי)
א-291/9 1/1/1962 מסמכים שמורים – אישור הסכם בדבר משלוח חבילות דואר בין ישראל לטורקיה
ג-9619/2 10/1/1981 מסמכים שמורים – ארגון הממשל הצבאי ביהודה  שומרון וחבל עזה
ג-9679/11 5/1/1996 ועדת שרים לענין מתן רשות לעיון בחומר ארכיוני מסווג
ג-9679/16 12/1/1992 ישיבות מועצת הרשות למלחמה בסמים
ג-9660/7 12/1/1987 ועדת השרים לענין המאבק בנגע הסמים – סדר יום ונספחים
ג-9688/17 7/1/1998 ועדת שרים לענין פארק השרון
ג-9671/1 12/1/1993 ועדת שרים למלחמה בסמים
ג-9671/14 7/1/1995 ועדת שרים לענין פארק השרון
ג-9680/1 5/1/1996 ועדת שרים למתן רשות עיון בחומר ארכיוני מסווג
ג-10896/15 5/1/1953 השירותים הסוציאליים במדינת ישראל ב-5 שנותיה הראשונות
גל-50487/14 8/1/1992 יהודי אתיופיה
ג-13306/8 12/1/1996 ארכיון המדינה 1997 תקנות הארכיונים בנושא שימור ובעור חומר ארכיוני ובנושא אגרות  הודעות גנז המדינה על הגשת בקשות לביעור חומר ארכיוניועל הרכבה של מועצת הארכיונים העליונה סיכום בנושא  נוהלי קליטת חומר ארכיוני בארכיון המדינה  מחירונים לפרסומי ושרותי הארכיון ולהעתקת סרטים וקלטות קול  סיכום דיון בלשכה המשפטית של משרד אה"מ בנושא העתקת סרטי קול  תזכיר בנושא החשיפה של חומר ארכיוני מוגבל במוסדות הממלכתיים בישראל  דו"חות שהוגשו לארכיו המדינה על פעילות ארכיון התק"ם בקיבוץ חולדה ושל ארכיון מכון "גנזים" של אגודת הסופרים והתכתבות של גנז המדינה אביתר פריזל עם גורמים שונים בנושאים שונים הקשורים לפעילות של ארכיון המדינה.
ג-13301/11 12/7/1997 ארכיון המדינה בתיק התכתבויות של לשכת היועמ"ש במשרד ראש הממשלה בענייני ארכיון המדינה: אוסף סרטי אקסלרוד  החלטת ממשלה ושיתוף פעולה עם מכון דוויס בעניין ראיונות היסטוריים עם עובדי ציבור  תיעוד בעל פה  התכתבות מול רשות השידור בעניין שימוש בחומרי הארכיון לסדרה תקומה וכן התכתבויות בעניין דוח מבקר המדינה אודות הפקדת חומרים ממשלתיים בארכיון.
ג-13301/12 1/13/1998 ארכיון המדינה תקנות הארכיונים בנושא שימור ובעור חומר ארכיוני  הנחיות לשמירת חומר ארכיונים – תחנות כיבוי והצלה  בנושא עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך ובנושא אגרות  הודעות גנז המדינה על הגשת בקשות לביעור חומר  פרוטוקול ממושב 45 של מועצת הארכיונים העליונה דו"ח הגנז על המושב ה-46 של המועצה  סיכום מדיון בנושא חשיפה שהתקיים בארכיון המדינה    דו"חות שהוגשו לארכיו המדינה על פעילות ארכיון "יד טבנקין של התק"ם ושל ארכיון "יד יערי" של "הקיבוץ הארצי – השומר הצעיר"  החלטה שלך המרכז למיפוי ישראל על הקמת ארכיון לאומי למפות ותצלומי אוויר  סיכום ישיבה ב"יד ושם" בעניין הוצאת כרכי משפט אייכמן   והתכתבות של גנז המדינה אביתר פריזל  הממונה על ארכיון משה מוסק ועובדי ארכיון נוספים  עם גורמים שונים בנושאים שונים הקשורים לפעילות של ארכיון המדינה.
גל-52715/9 12/1/1992 סמים/ אלכוהול
גל-45486/2 3/7/1962 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – עשרת ירחי הדבש של כחול הזקן תיאור הסרט  בקשת היתר מהמועצה והחלטתה לאסור את הפצת הסרט.
טס-3003/372 3/23/1970 טס_3003_372-1090 חיילי צה"ל בקוניטרה מחזירים את גופותיהם של חיילים סורים שנהרגו בהתקלויות בין הכוחות. צילום: Israel Sun
טס-3004/984 8/17/1970 תמונות מקוניטרה צילום של בתים שנהרסו ע"י צה"ל במטרה לצמצם מקומות מסתור למחבלים בקוניטרה שברמת הגולן. צילום: יעקב אלבז.