מאי 2021

.1 | 2,315 תיקים - 222,360 עמודים - 13 למאי 2021

מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
חצ-3762/18 6/1/1960 תה"ל – תוכנית הדגמה חקלאית באיראן (חוברת)
חצ-8759/19 4/1/1984 פיליפינים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8759/20 6/1/1985 פיליפינים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8759/22 4/1/1984 פיליפינים – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ג-866/50 4/26/1950 בית-הספר מזרחי גלילות הודעות המפקח על בתי-הספר של המזרחי לסוכנות היהודית בדבר פתיחת בית-ספר מזרחי בשיכון ע"י הרצליה ( ג'ילג'יל )
חצ-3776/2 1/1/1965 בורגיבה (נשיא תוניסיה)
חצ-8765/8 4/1/1984 אסיה – מוסלמים.
ג-3833/6 7/10/1950 קטעי עתונות – גיוס  שחרור  קליטת חיילים משוחררים (כולל ועד למען החייל והנכים) (כרך א') קטעי עיתונות בענייני גיוס (כולל גיוס מילואים וסוגיית גיוס נשים)  קלטת חיילים משוחררים באזרחות (כולל שיכון לעולים) וטיפול בנכי צה"ל (בעיקר מלחמת העצמאות).
ג-3833/7 6/1/1951 קטעי עתונות – גיוס  שחרור  קליטת חיילים משוחררים (כולל ועד למען החייל והנכים) (כרך ב') קטעי עיתונות בענייני גיוס  קליאת חיילים משוחררים באזרחות (כולל שיכון לעולים) וטיפול בנכי צה"ל (בעיקר מלחמת העצמאות).
חצ-3532/5 11/1/1964 גרמניה- יחסים עם ישראל התכתבות בנוגע ליחסי ישראל גרמניה
חצ-3532/12 2/12/1965 גרמניה- יחסים עם ישראל מברקי משרד החוץ  תגובות לכינון יחסים עם גרמניה
חצ-3533/3 1/1/1964 גרמניה – ישראל
חצ-3534/3 1/1/1965 ועדת גרמניה
חצ-3745/8 12/1/1950 תימן
חצ-3745/13 10/1/1959 לוב
חצ-3769/20 6/1/1958 חיר  עבדאללה
חצ-3748/14 9/1/1959 פרס – גרמניה.
חצ-3769/65 10/1/1954 כביר אל-יוסף
גל-46226/2 6/6/1956 אוניית קיטור ירושלים  מקודם אוניית קיטור ארגנטינה חלק ב' (המשך מתיק מס' 1) מסמכים שונים בעניין אוניית הקיטור ירושלים (לשעבר: ארגנטינה).
חצ-3571/24 1/1/1965 סין הלאומנית – קשרי חוץ  כולל ישראל בנושאים מדעיים
חצ-3571/25 1/1/1963 סין הלאומנית – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3571/32 1/1/1965 סין הלאומנית – מומחה ישראלי מטעם או"ם בפורמוזה
חצ-3751/12 11/1/1956 סקירות מיוחדות (ראש לשכת אמ"ן).
חצ-3751/13 8/1/1959 סקירות מיוחדות – מזרח-התיכון.
חצ-3754/5 4/1/1959 ביקור חנן (בראון  בחבש)
חצ-3771/21 4/1/1954 מצרי  אל עזיז
חצ-3755/11 1/1/1951 יחסי ישראל – איראן.
חצ-3761/6 8/1/1960 סומאליה – יהודים.
חצ-3773/50 7/1/1948 צדקי אסמעיל
גל-3931/34 10/25/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – יסודות תכנית בנייה של יסודות.
ג-2201/30 7/1/1947 ההנהלה – בקשות לתעודות זהות התיק כולל רשימת פניות של אזרחים ערבים לקבלת תעודות זהות בין השנים 1949 – 1951. הפניות עצמן אינן מופיעות בתיק. עקב הגנת הפרטיות התיק סגור לעיון עד 2021.  תיק גלוי – באישור הגנזת   רותי אברמוביץ.
חצ-3759/24 2/1/1961 לוב – יחסים עם ישראל.
חצ-3773/36 3/1/1963 פרנקו  ויקטור.
גל-2740/4 2/17/1948 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – בתי חולים של קופת-חולים וקרן נכות 8 בתי הבראה לקופות חולים  מרפאות קופת חולים לסוגיהן ב-1 בינואר 1948  רשימת הבניינים  טבלת אינפרומציה כללית על כל מוסד  תכניות של בית חולים בילינסון  מפת הבניינים והמוסדות של קופת חולים עלון באנגלית שכותרתו "קופת חולים – קופת חולים הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל" ועוד.
גל-3949/29 1/1/1938 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תל-אביב – מעבר בין רחוב אלנבי נחלת בנימין תב"ע לפתיחת מעבר בין הרחובות אלנבי ונחלת בנימין.
גל-46283/7 12/16/1976 תכנון והנדסה – הועדה לרישום שיכונים ציבוריים – תרש"צ 1/02/8  1/02/1.7 – נצרת עלית נצרת עלית  אזור התעשיה-גושים 16556  17731-5  17737-8  17742-3  16546-7  17528 17527-8. מדידות ותכניות עבור חברת עמידר.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8716/8 4/1/1982 אבנגליסטים.
ג-2760/29 9/19/1957 אגף התכנון – שיכון ארעי – קרית עמל בתיק מסמך בעניין הקמת שיכון ארעי – קריית עמל.
גל-3875/2 8/4/1957 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – קרית-עמל בתיק אישורי הועדה לתכנון ובניה ותכניות שטח לבנייה בקרית עמל.
חצ-4602/2 3/1/1970 סין הלאומנית (טייואן)- משרד החוץ – מינויים.
חצ-4602/3 8/1/1970 סין הלאומנית (טייואן)- יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4602/4 1/1/1970 סין הלאומנית (טייואן)- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4602/5 3/1/1970 סין הלאומנית (טייואן)- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4602/7 2/1/1970 סין הלאומנית (טייואן)- יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים.
גל-7307/22 9/27/1951 מחלקת התיירות – הרכבה נגד  אבעבועות התכתבות עם משרדי הבריאות והחוץ בנוגע לחיסון נגד אבעבועות לתיירים שמגיעים לישראל-הוראות בקשר להרכבות והסגר הדרושים מנוסעים המגיעים לישראל.
טס-12243/5 10/1/1990 הלילה – תכנית אירוח בהנחיית דן רביב תכנית בנושא צנעת הפרט. כל הזכויות שמורות ל"כאן" – תאגיד השידור הציבורי.
כ-1390/15 5/1/2007 ועדת משנה של ועדת החינוך התרבות והספורט לנושא ההשכלה הגבוהה
חצ-8623/10 10/1/1973 קובה יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי  מלחמת יום הכיפורים – התכתבות ומברקים בנוגע ליוזמה לגיוס נשיא קובה פידל קאסטרו לתיווך בין ישראל למדינות ערב ויצוג ישראל בקובה לאחר ניתוק היחסים.
גל-47746/3 7/27/1971 פרוטוקולים של הועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז חיפה. חלק א' בתיק פרוטוקולים של הועדה לתכנון ובניה במחוז חיפה.
פ-2485/7 1/1/1933 ארגון כפר מנחם – שאלונים של מועמדים לארגון ההתישבות כפר מנחם. שאלונים של מועמדים שנדחו או לא נכנסו לארגון ההתישבות כפר מנחם. השאלונים כוללים פרטים רבים על המועמדים כגון: מצב משפחתי  נתינות  השתייכות תנועתית  מקום מגורים  משלח יד  ועוד: רוזה (לבית יוכלמן) ואלכסנדר מאירוביץ  תאודור אדם  עדנה טריינבסקי  חיים ובללה מוסקוביץ'  יוסף אטינגר  שמואל ומרים צ'רקובסקי  חיים צילניק  ישראל וצפורה פריינדליק  משה פרסי  אברהם ופועה מינק'ס  משה לירמן  אסתר (לבית שפירא) ואברהם לנדא  קלמן לץ  נתן לינדנר  פנינה ומאיר אוקס  ראובן לוי  דב ופנינה פינקלשטיין  אברהם פולין  אברהם ושרה פטרפרוינד  זאב פונלט  רבקה (לבית רוטברט) ואברהם פרידלנד  יהושע פרומקין  משה ושושנה פסטרנק  יחיאל ורינה פלטניק  יצחק ונחמה פולונסקי  שמואל סוסנה  שמואל נץ  דוד צרניק  חיים צילניק  שלמה וחיה קביטנסקי  ליפא טפלן  יוסף ויהודית קייבסקי  אריה ריסמן  יצחק וחיה רבר  פנחס קויפר  משה שכטון  יעקב שור  דוד תומסון  בנימין שפון  זאב רוזנבלום  שלמה מזרחי  יעקב הלפמן  שראל יעקב ורבקה סרביו  מאיר כהן  תיאודור אדם  מרדכי גרוסמן  מרדכי גלנטר  פרץ אלטר  ישראל ברלוביץ'  אשר מלניק  יצחק וצפורה הוכברג  אברהם פולק  אברהם קורביץ  מאיר לוי  דוב בלום  יצחק פורטנוי  איסר לבנוני  שכתר ורבקה וסקנבוניק  יהודה אפרת  פנחס מנדלזון  גרשון מנדל  ראובן מ
ג-4729/21 5/1/1954 תיק ללא שם סקירה כללית של משרד הדתות עבור שנתון הממשלה  חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות  רשימות מבנים דתיים  התכתבות ותזכירים בנוגע להקמת מבני דת  הקמת ותיקוני בתי כנסת
חצ-4610/36 9/1/1970 פיליפינים – דו"חות  הערכות מצב וסקירות.
גל-3929/55 1/31/1955 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – "בית הבראה של נכי מלחמה" תכנית לבית הבראה לנכי מלחמת השחרור בנהריה  התכתבויות עם המועצה העליונה לתכנון.
פ-1971/21 1/1/1950 ועדת "מנורה" מכתב אל יצחק בן-צבי בעניין מינויו של מר י. שבילי למזכיר ועדת "מנורה".
ג-4730/20 5/19/1949 הרב מ. ל. זק'ש קרית משה ירושלים בתיק מכתב בנושא מינוי הרב לרב בקרית משה ומכתב הפניה למועצה הדתית
גל-3954/39 1/1/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – בית אלפא תכנית של בית אלפא.
גל-3987/1 4/1/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דו"ח צפון חיפה מרכז  משרד הפנים- תכנון תב"ע; רשיונות בניי;ן גבולות ;אישור תכניות מרכז דרום וצפון
גל-3961/17 11/14/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר חיפה – גלילי מפות תכנון (תשריטים) של שטח העיר חיפה וסביבתה והתכתבות בנוגע לתכנון הבניה בה והגדרת הגבולות המוניציפליים שלה.
גל-3961/18 1/20/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר חיפה – עיר מרחב תכנון חיפה  שטחי שיפוט מועצות מקומיות קרית מוצקין וקרית ביאליק גבולוות ערים ; טעויות בחישוב שטחים; מפות תכנון
גל-3961/20 1/3/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר טבעון התכתבויות בין המועצה המקטומית לועדה לקביעת גבולות
גל-4020/15 12/9/1957 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – קריית חרושת התכתבויות בין חברת 'רסקו' – חברה להתיישבות חקלאית אל הממונה על תכנון בנייה ארצי בנוגע למימון הצעות ויעדי פיתוחי בנייה בקרית חרושת. פנייה ל'רסקו' לפרטים בדבר היקף הבנייה המשוער ולוח זמנים משוער לביצוע.
גל-3970/50 3/26/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה – גבעות זייד מכתב נלווה לתכנית ב.ע. הגלילית מס' 66  קבוצת גבעות זייד.
גל-3970/55 7/4/1945 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה יגור תכנית בנייה של בית ספר ביגור.
גל-4022/1 8/19/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ועדה בוחנת להקמת גלי-עד לזכר גבורי מלחמת העצמאות התכתבות בין אנשי מנהל התכנון (ביניהם האדריכל אריה שרון) בנוגע להקמת גלי-עד לזכר גבורי מלחמת העצמאות.
גל-4022/9 1/27/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גלי-עד לזכר גבורי המלחמה – טבעון דיונים בדבר הקמת גלעד בטבעון בשיתוף המועצה להנצחת החייל
גל-3964/20 10/1/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר קרית עמל גבולות ושטחי שיפוט טבעון ; קרית עמל
גל-3964/22 1/1/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר קרית תרושת שער העמקים גבולות – תכנון בנייה; קובץ התקנות
גל-3958/3 8/2/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב נחלת יהודה תכנית של חולות נחלת יהודה.
גל-3965/11 1/1/1923 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים עטרות מפה כנראה משנת 1924 של אזור עטרות
פ-2082/16 12/1/1984 רשימות טיוטה מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק רשימות בנוגע למצב הזריעה בקבוצת מחניים. התאריך הינו משוער.
גל-4010/6 4/1/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – חיפה בקרית רמז תכנית לבניין ערים – קריית רמז  חיפה.
גל-4010/14 1/1/1958 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שייח' מוניס מפת תכנון (תשריט) של שטח הכפר לשעבר שייח' מוניס (עיום חלק משכונת רמת אביב בתל-אביב)
תת-38/50 3/1/1946 Statement on Palestine  by Monsignore Ignatz Moubarak  Maronite Archibishop of Palestine הצהרה על פלשתינה (ארץ ישראל)  על ידי מונסניור איגנץ מובארק  הארכיבישוף המרוניטי של פלסטינה  שהתנגד לעמדת ממשלת לבנון כפי שהוצגה לוועדת החקירה אנגלו-אמריקנית. קטע עיתונות 21.3.1946. מספר קודם 899/515
גל-6936/36 6/10/1969 אגף התכנון – עמק-חפר – כפר חגלה תכנית מפורטת מס' ע"ח 101 – כפר חוגלה.
גל-3961/11 1/2/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר זכרון-יעקב. גבולות שיפוט זכרון יעקב כולל מפות תכנון קובץ התקנות צו המועצות המקומיות
גל-3978/46 1/27/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון טבעון גבעת ב' בתיק – שינויים על תכנית מאושרת בגבעה ב' – טבעון – התכתבויות; תשריט תכנון גלילי למחוז חיפה  שינוי לתכנית מפורטת המאושרת. קנה מידה: 1:1250; הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכניות מפורטות – פרסום בילקוט הפרסומים; חוות דעת; תכנית בניין מפורטת – שינוי חלקה בטבעון (גבעה ב) – הוגש על-ידי חברת 'קרת' – חברה לשיכון ולמשכנתאות בע"מ.
גל-3978/47 2/28/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון טבעון תעשייה בתיק – אישור תכניות בנייה בטבעון; הרחבת איזור התעשייה – תשריט מפה בקנה מידה 1:1250; הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכניות מפורטות ופרסומן בילקוט הפרסומים; הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מחוז חיפה. פירוט התכנית.
גל-3978/50 10/20/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קרית טבעון טבעון קרת בתיק – התכתבויות ובקשות לאישורי תכניות בנייה בקרית טבעון. בקשת חברת 'קרת' בע"מ מהוועדה המחוזית להרשאת הפיכת חלקות למגרש בניין והצעה לסמן במקומן חלקות כמגרש פתוח והחלטת הוועדה בעניין.
גל-3986/2 1/1/1936 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ארץ ישראל – תקופת הרומאים מפה של ארץ ישראל בתקופת הרומאים.
גל-48184/8 1/18/1987 חוגלה בתיק – הזמנת עבודות מדידה במושב חוגלה שבעמק חפר על-ידי מינהל מקרקעי ישראל מיפוי ומדידות – פירוט העבודה; תשריט המקום – גוש לצורך רישום – הצעות למצב מוצע; רקע על אדמות היישוב במושב חוגלה – מצב קיים אל מול מצב מוצע; מושב חוגלה – גוש לצורך רישום – הנחיות; רשימת חלקות מאת המרכז למיפוי ישראל; לוח שטחים בדונמים  תצפיות; דור – מועצה מקומית חוף הכרמל – סיווג מבנים – תשריט בקנה מידה של 1:1 250; מדידה והכנת תכניות לצרכי רישום בשטח מושה חוגלה – תשריט  הגדרות  חלוקת שטח התכנית  הפקעה ורישום שטחים ציבוריים  ייעוד שטחים ושימושם  פיתוח ובינוי.
תת-38/11 3/1/1919 Letter from the Emir Feisal to Prof. Felix Frankfurter – The New York Times – March 5  1919 מכתב מהאמיר פיסל לפרופסור פליקס פרנקפורטר שפוסם בניו יורק טיימס ב – 5.3.1919.
ג-4778/24 7/18/1950 רמת-יצחק – רמת-גן התכתבות בנוגע להקצבה לבניית בית-כנסת ברמת יצחק
גל-12026/15 6/1/1957 אגף התכנון – אלבום תמונות. תצלומים של שטחים פתוחים ומעט מבנים באתרים שונים ברחבי הארץ  בחלקם הגדול סמוך לערים  שכנרה יועדו בחלקם לבניה. בתצלומי השטחים הפתוחים נראים חופים  נחלים  בורות כריה  תשתיות ביוב ועוד. אתרי התצלומים העיקריים: יבנה  אשקלון  אשדוד  אילת  בית ינאי  חוף פלמחים  שבי ציון  נחל באר שבע  חוף אכזיב  ראש הנקרה  חוף ניצנים  מעברת קריית חוף  נחל רובין  עכו  נהריה.
גל-12027/13 1/1/1955 אגף התכנון – טנטורה שרטוטים
תת-38/32 1/1/1945 Statements by Truman and Bevin about the Appointment of an Anglo-American Enquiry Committee on Dec. 12. 1945 1. composition. 2. Terms of Reference הצהרות של טרומן ובווין בנוגע למינוי ועדת חקירה אנגלו אמריקנית ב – 12.12.1945. 1. הרכבה 2. כתב סמכויות קטע עתונות 10.12.1945. מספר קודם 814.
גל-41588/4 4/3/1949 לשכת היועץ המשפטי – ועדה לחקיקה ימית – מסקנות והתכתבות תכתובות  מסמכים  פרוטוקולים  דו"חות ועוד של הצעות חקיקה בנושא ים
גל-41588/5 2/22/1949 לשכת היועץ המשפטי – ועדה לחקיקה ימית – חוק ספנות לישראל תכתובות  מסמכים ועוד של הצעות חקיקה בנושא ים
טס-10050/48 7/1/1992 טקס עובד ישראל המצולמים: השר מיכה חריש 2 תצלומים מטקס עובד ישראל בהשתתפות השר מיכה חריש.  למיטב ידיעתנו הזכויות הן של המדינה. ככל שמישהו סבור אחרת  נבקשו לפנות לארכיון המדינה.
ג-4782/10 12/11/1955 חוגלה מירשם מפגישה בין צבי הרשטיג מהמושב חוגלה לדב קנוהל ממשרד הדתות בנוגע להקמת מועצה דתית במקום והתכתבות בנושא.
גל-55147/2 8/1/2003 התיישבות בתיק הסכמים העתקי הסכמים של ניוד קרקע חקלאית בין מושב נס הרים לחברת כרמים
גל-55147/3 10/21/2004 שמיטה התכתבות בעניין שנת שמיטה
גל-55150/4 2/26/2003 מועצת הדבש דוחות על גניבות חקלאיות ממכוורות דבש ותכניות שיווק
ג-4733/26 9/14/1949 בית-שערים קרית-עמל התכתבות בנוגע להנחת אבן הפינה לבית הכנסת 'בית שערים' בקרית עמל' וברכותיו של שר הדתות י.ל. מימון על חנוכת בית הכנסת במקום.
גל-13970/22 1/1/1952 The Arabs in Israel (הערבים בישראל) פרסום מטעם ממשלת ישראל.
ג-6512/13 1/1/1969 חברות שייט – איגוד הימאים התכתבות עם משרד התחבורה ועם איגוד ארצי לקציני ים בנושאים: הצעת חוק הספנות (ימאים)  1969 ומאבקם של קציני הים ורבי החובלים למען הטבת תנאי שכרם ועבודתם
ג-778/13 10/1/1951 אגף החינוך – קורסים למורים למוסיקה בתיק רק חוזר למורות בכתות א'-ב' וגננות העוסק בחוגים לנושאים מוסקליים המתקיימים במדרשה למחנכים למוסיקה וחוזר למורי המוסיקה המזמין אותם לפגישה עם המפקח על התחום.
מ-4899/2 1/1/1941 [Assistant District Commissioner – Annual Increment] – עוזר מושל המחוז – תוספות תקופתיות בתיק קבלות וטבלאות של תוספות שכר שניתנו לעובדי נפת טול כרם – מושל מחוז השומרון.
חצ-2882/12 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – טייואן – השתלמות של ד"ר מו מפורמוזה בישראל.
גל-53043/9 7/18/2005 שביל סובב כינרת בתיק התכתבויות בעניין קידום ותכנון שביל סובב כינרת.
פ-4096/12 1/1/1985 מפלגת "שינוי" (המשך מתיק מס' 11) פרסומים של מפלגת "שינוי" המציגים את מדיניותה הפוליטית והכלכלית  פרוטוקול משיבת הסיעה  קטעי עיתונות והתכתבות בין שר התקשורת אמנון רובינשטיין  חברי ואוהדי "שינוי" וח"כים (ביניהם מרדכי וירשובסקי) בנושאים הקשורים למפלגה: מעמדה של "שינוי" בממשלת האחדות הלאומית  כניסתה לאינטרנציונל הליברלי  השתלבותה בפוליטיקה ההסתדרותית  יחסיה עם מפלגות אחרות ועוד. בתיק מאמר של רובינשטיין נגד עסקת חילופי שבויים תמורת מחבלים (עסקת ג'יבריל)  כתבה עיתונאית על ח"כ זיידאן עטשי (ח"כ הדרוזי מ"שינוי") וכן ההסכם קואליציוני בין "המערך" ל"שינוי" מ-1984.
חצ-2883/5 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מר צ'ין מפורמוזה משתלם בתחום ההשקיה
חצ-2883/6 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מר טה-צ'ן שיינג  משתלם מפורמוזה מטעם אונסקו במינהל ההסברה הישראלי.
גל-9144/5 11/30/1955 שמות עברים התכתבויות בנושא קביעת שמות מקומות ואתרים בעברית.
מ-5026/10 2/1/1941 המחלקה המשפטית – Lifta Bus Co.  חברת אוטובוסים ליפטה התיק מכיל: המחלקה המשפטית – Lifta Bus Co.  חברת אוטובוסים ליפטה ועוד.
חצ-2037/42 7/1/1960 שיתוף פעולה בינלאומי – מר סאו צ'אנג צאן מפורמוזה  משתלם מטעם ארגון העבודה הבינלאומי.
ג-2087/59 6/7/1950 צפת התכתבות עיריית צפת עם משרד הפנים על פרסום ברשומות של חוק עזר עירוני אגרת תעודת אישור לבקשות של מסמכים מראש העיר
חצ-4166/22 2/1/1969 אינדונזיה – יצוא נשק לאינדונזיה.
גל-48286/6 1/1/1965 מענית התיק מכיל: מפות  כביש מס' 128  מענית ועוד.
גל-48307/8 1/1/1965 ירושלים – עטרות (סמירמיס)
חצ-4189/43 7/1/1968 ויטנאם – הדרומית – יבוא נשק- קניית נשק מויאטנם הדרומית.
חצ-4170/8 7/1/1966 דרום אפריקה – האמנת נציגים – כתבי האמנה של שגרירים ישראליים בדרום אפריקה בתיק גם מכתב אישי-סודי על ביקורם של ביתן וצור
חצ-4244/3 3/1/1969 שויץ – (המשך מתיק 2) תיק מטוס בתיק פרשת ההתקפה על מטוס אל-על בציריך כרך א'
חצ-4244/4 8/1/1969 שויץ – תיק מטוס בתיק פרשת ההתקפה על מטוס אל-על בציריך כרך ב'
ג-1995/33 5/11/1953 תקציב רגיל –  ועד מקומי כפר יבנה דו"חות תקציב של הוועד המקומי ולאחר מכן המועצה המקומית כפר יבנה (כיום: עיריית יבנה) והתכתבות בנידון.
חצ-4190/17 8/1/1968 וולטה עילית – יצוא נשק – מכירת נשק לוולטה העלית מישראל.
חצ-4219/13 7/1/1968 סין הלאומנית – (פורמוזה) כינוסים והתיעצויות  כנס שגרירי סין הלאומנית באתונה.
חצ-4219/14 6/1/1968 סין הלאומנית – (פורמוזה) משרד החוץ מינוי שגרירים במשרד החוץ של סין הלאומנית.
חצ-4219/15 12/1/1967 סין הלאומנית – (פורמוזה) יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון.
חצ-4219/16 1/1/1968 סין הלאומנית – (פורמוזה) יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הממשלתי.
חצ-4219/17 1/1/1968 סין הלאומנית – (פורמוזה) יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הלא הממשלתי.
חצ-4219/18 4/1/1968 סין הלאומנית – (פורמוזה) דיונים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4219/19 4/1/1969 סין הלאומנית – (פורמוזה) עניני פנים בתיק התכתבות על המצב בטיוואן – שיחה עם נ.רמום.
חצ-4219/20 2/1/1968 סין הלאומנית – (פורמוזה) יחסים עם המזרח התיכון פרט לישראל.
גל-46703/18 7/24/1953 יעוץ כלכלי – תכנון כללי
חצ-1904/18 1/1/1962 גרמניה – כללי שיתוף פעולה בסיוע לארצות אפריקה  ביקורי אישים  הכנסיה הפרוטסטנית וסיוע חוץ וכו'.
חצ-1926/3 1/1/1965 גרמניה – כללי ביקורי אישים בישראל  קשרים בין סטודנטים ישראלים וגרמנים  שיתוף פעולה עם הקרן הגרמנית לארצות פיתוח וכו'.
חצ-4174/20 2/1/1968 איראן – בני ברית פעילות בני ברית באיראן
חצ-4174/28 5/1/1969 איראן – נספחים צבאיים ישראלים.
חצ-4195/30 3/3/1969 יוון – מטוס אל-על אתונה – פיגוע במטוס אל על באתונה. המשך מתיק 29 התכתבות חילופי מברקים בנושא
גל-2800/10 10/18/1982 לשכת השר יובל נאמן – ועדת המעקב ליד ועדת שרים להתישבות ישיבות – ועדת המעקב ליד ועדת שרים להתישבות בראשות השר יובל נאמן
חצ-4174/10 1/1/1968 איראן – עניני פנים מעצרים   נפט  סיורים
חצ-4174/16 1/1/1968 איראן – הסברה ישראלית.
חצ-4174/17 5/1/1968 איראן – הסברה ערבית ואנטי ישראלית.
חצ-4225/22 2/1/1968 פיליפינים – דיונים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4176/40 1/1/1969 בורמה – יבוא רכש   אספקת נשק לבורמה.
חצ-4176/50 5/1/1968 בורמה – הנספחים הצבאיים הישראליים בבורמה.
חצ-4187/12 1/1/1968 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך א'
חצ-4187/14 1/1/1968 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי כרך א'
חצ-4187/15 5/1/1969 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי כרך ב'
חצ-4187/16 11/1/1967 הודו – דו"חות והערכות מצב.
חצ-4187/17 1/1/1968 הודו – עניני פנים.
חצ-4187/19 1/1/1968 הודו – מפלגות – חומר רקע וקשרים.
חצ-4187/24 8/1/1968 הודו – יצוא רכש – אספקת נשק להודו.
חצ-4162/27 2/1/1968 איטליה – יהדות – תיק בעניני יהדות איטליה.
חצ-2898/21 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – אפשרויות להתקשרות ישראלית עם קרן פורד קרן רוקפלר וחברת  I.B.E.C
פ-4149/17 1/1/1923 התכתבות בין רחל כצנלסון-שז"ר לבין זלמן שז"ר. צילומי מכתבים בכתב יד.
פ-4149/18 2/12/1932 התכתבות בין רחל כצנלסון-שז"ר  זלמן שז"ר ובני משפחה נוספים. מכתבים בעברית וביידיש כולל תרגומים מצורפים בנושאים אישיים.
פ-2491/10 12/1/1937 ארגון כפר מנחם – שאלוני חברי ארגון כפר מנחם. שאלוני מועמדים של חברי ארגון כפר מנחם שעזבו את הארגון לפני שנת 1937. כל שאלון מכיל פרטים אישיים רבים כגון מצב משפחתי  גיל  מקום לידה  רכוש ועוד: ראובן והניה קרנץ  פנחס ובוניה פלץ  יעקב ועדה ווצילקובסקי  שמריהו ופנינה הלוי  צ'רנה (לבית נחשון) וישראל רביץ   אריה ופנינה זלטקיס  פנחס ברונשטיין  זאב ופניה גירס  יעקב שורצבוים  יוסף פיקובסקי  אריה וצביה ולישובסקי (?)  מיכאל ורבקה ברלד  אליהו שור  צבי ושרה קולפנוק  צבי וחיה קוזמינסקי  יצחק ולאה צ'צרסקי  יואל וחיה סטולר (?)  ראובן בשנץ'  צבי ובטקה שטרכט (?)  יוסף ברול  אהרון/דוהק ופנינה המאירי  לוי ודבורה סקונדה  שבתי ושרה שפירא  יששכר רוזנברג  זהורה (לבית שפיץ) ויהושע עישונוסיע (?)  מנחם ויהודית קליר  אליהו ורבקה ברקסון  יצחק ורבקה נשר (קנבסקי)  חיים קילסקי  מישאל שכטר  ד"ר חנן ומרתא בן דור  זאב פדרבסקי
חצ-5367/11 1/1/1972 סין הלאומנית (טאיוון) – ביקורי אישים ומשלחות במדינות העולם.
ג-88/96 1/1/1952 שירותי המודיעין – אלבום שלושה עותקים של תוכן העניינים של הספר "אלבום ישראל 1953" ("Israel Album 1953") הכולל צילומים על העולים החדשים והחיים בישראל.
חצ-5334/11 1/1/1972 גרמניה המערבית – נציגויות בישראל – נציגות גרמניה המערבית בישראל כרך א'
חצ-5334/12 11/1/1972 גרמניה המערבית – הנציגות בישראל – נציגות גרמניה המערבית בישראל
גל-1436/4 2/1/1965 הצעות חוק לימוד חובה חינם  ועדת פראוור התכתבות בנושא
חצ-3366/162 1/1/1960 גרמניה המזרחית – אורחים
גל-47111/35 9/17/1934 קאסם ג'אבר – בית קפה בתיק מכתב אחד בעניין אישור לבית קפה בחיפה.
גל-43322/9 1/1/1989 לשכת השר (עוזר השר גנות) – בית חנן  בן שמן  גאליה  בית יהושע  בית אליעזרי  גן שורק  מישר  לפידות  כפר אז"ר  כפר חוגלה  כפר ביאליק התכתבויות בנושאים חקלאיים
ג-6709/24 12/1/1974 רה"מ יצחק רבין – חתימות אנשי סגל אקדמי למען ממשלת אחדות לאומית
גל-3212/18 5/1/1968 משמר הגבול לוחות פעילות  רשימות מרצים והתכתבות בענין פעולות מרכז ההסברה לחיילי משמר הגבול.
חצ-10247/9 11/1/1982 ענינים מדיניים באו"ם במכלול ישראל-ערב – יהדות  ציונות ואנטישמיות באו"ם
גל-47080/1 1/1/1935 רישום קטעי יומני – סרטי כרמל
גל-47080/3 1/1/1935 רישום קטעי יומני – סרטי כרמל
גל-47080/4 1/1/1935 רישום קטעי יומני – סרטי כרמל
גל-47080/5 1/1/1935 רישום קטעי יומני – סרטי כרמל חלק א
גל-47080/6 1/1/1935 רישום קטעי יומני – סרטי כרמל חלק ב
גל-47080/7 1/1/1935 רישום קטעי יומני – סרטי כרמל
גל-47080/8 1/1/1935 רישום קטעי יומני – סרטי אקסלרוד אנגלית
גל-22688/6 8/27/1958 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – גן שלמה בתיק התכתבויות בנוגע לתכנון ובנייה – גן שלמה
חצ-10245/12 10/1/1985 ענינים מדיניים  בטחוניים והסברתיים באו"ם במכלול ישראל-ערב יהדות  ציונות ואנטישמיות באו"ם
נ-739/86 10/26/1997 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עמותת נר הזמנת הנשיא ורעייתו לכנס שעורכת העמותה ותשובת בית הנשיא בתכתובת התייחסות להנצחת הבן שאול ויצמן
ג-3938/16 11/14/1960 שירותי המודיעין – אייכמן – מילי – התכתבות בענין צילום משפט אייכמן בידי הצלם ג'ון מילי מכתב העת "LIFE" התכתבות בין דוד לנדור  מנהל לשכת העיתונות הממשלתית ובין מיכאל ארנון משגרירות ישראל בוושינגטון והצלם ג'ון מילי בעניין צילום המשפט ופרסום תמונות מהמשפט ומבית הסוהר במגזין "לייף" ובעיתונים נוספים
נ-733/48 4/14/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועדון מנורה בית הקצין בתיק התכתבות בנוגע להצטרפות חברי "צוות" למועדון מנורה על בסיס אישי
נ-734/44 10/3/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ישיבת ברכת משה פגישת רבנים בבית הנשיא בנושא התיישבות חדות ישראל וחיזוק המדינה
חצ-2417/2 3/1/1951 מו"מ השילומים עם גרמניה
חצ-4457/14 3/1/1970 אבנגליסטים א'
ג-2432/29 1/1/1951 לשכת השר – תכנית יבוא של צרכי חקלאות תזכיר  תכנית מפעל ההשקאה לפיתוח המשק החקלאי  התכתבות בנוגע לתכנית היבוא של מצרכי השקיה לשנת 1953-1952.
גל-7643/27 1/1/1958 לשכת השר – WAGES AND ECONONIC DEVELOPMENT IN ISRAEL 1948-1955 שכר ופיתוח כלכלי בישראל חלק 2: השפעת השכר על התפתחות כלכלית לאומית PART 2: THE INPACT OF WAGES ON NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
גל-18983/14 6/3/1996 המנכ"לית שלומית עמיחי – ועדת שנהר – קרמינצר – לימודי יהדות דוח ועדת שנהר ללימודי היהדות בבתי הספר הממלכתיים. תוכניות לימודים ליישום הדוח "עם עולם" תרבות יהודית בעולם משתנה. תוכניות לימודים ליישום דוח ועדת קרמניצר ללימודי האזרחות בבתי הספר – חוברת להיות אזרחים. תוכניות של המינהל לחינוך ערכי במשרד החינוך
גל-8182/12 5/13/1956 הנהלה – היועץ הכלכלי – ד"ר בלק – מומחים מחו"ל. התכתבויות  מסמכים וחוברות בנושא חקלאות
גל-18986/10 1/1/1990 דו"ח ועדת קרמניצר – חינוך לאזרחות – להיות אזרחים מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החינוך שמשון שושני  בנוגע לעבודת צוות ההיגוי לחינוך לאזרחות (ועדת קרמניצר): חנוך לאזרחות בדמוקרטיה – מדריך חפעולה במערכת החינוך – מבית הספר היסודי ועד בית הספר העל יסודי  להיות אזרחים – חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל – צוות ההיגוי לחינוך לאזרחות – דו"ח ביניים  להיות אזרחים – (דו"ח ועדת קרמניצר) תכנית עבודה יישומית – שלב א' – ההקמה  ריכוז תקציב דו"ח ועדת קרמניצר ממאי 1996 עד אוגוסט 1997  המבנה הארגוני של הועדה ומשימותיה  אזרחות – תכנית לימודים בחטיבה העליונה לבתי ספר יהודיים (כולל דתיים)  ערביים ודרוזיים ועוד.
פ-2006/5 5/27/1965 יצחק בן-צבי – רחל ינאית בן-צבי – אלבום ליום העצמאות שנשלח מבי"ס "המתמיד" אלבום לכבוד יום העצמאות שנשלח בצירוף מכתב ממנהל בית הספר הממלכתי המתמיד מרמת-גן לרחל ינאית בן-צבי. האלבום הוכן ע"י תלמידת כתה ח' בבית הספר והוא כולל סקירות על הגופים הצבאיים שפעלו בארץ לפני קום המדינה  ("השומר"  "ההגנה"  הפלמ"ח  האצ"ל ולח"י)  על צה"ל  הרמטכ"ל דאז יצחק רבין על והנשיאים יצחק בן-צבי וזלמן שז"ר בצירוף תמונות.  שמות היוצרים והכותבים של האלבום אינו ידוע. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-7643/49 1/7/1952 לשכת השר לוי אשכול – סיכומי שיחות סיכומי שיחות מנהל הפיתוח  פנחס ספיר בנוגע למחצבים שונים
גל-7644/5 12/11/1951 לשכת השר – מפעל האשלג פרוטוקולים מישיבת מועצת המנהלים של חברת האשלג הישראלית בע"מ (בהשתתפות המנהלים המקוריים משה נובמייסקי וא. ציטרון והמנהלים מטעם הממשלה יעקב דורי  אלכסנדר זיפשטיין ופנחס ספיר  מנהל מינהל הפיתוח) (עמודים 170 – 182); פרוטוקול מישיבה במשרד החקלאות והפיתוח בענייני חברת האשלג  (בהשתתפות השרים לוי אשכול ופרץ נפתלי  נובמייסקי וציטרון) (עמודים 122 – 132); תזכיר של היועץ המשפטי לממשלה חיים כהן בעניין החברה (עמודים 43 – 45); התכתבות בין שר החקלאות אשכול  הדר נפתלי  ספיר  זיפשטיין  נובמייסקי  איש המפעל יהודה אלמוג וגורמים נוספים בנוגע לפעילות המפעל והזיקה שלו לממשלה.
גל-7643/9 1/1/1951 לשכת השר – פלחה ומספוא תכניות זריעה ושתילה
גל-8183/30 7/9/1958 הנהלה – היועץ הכלכלי. דו"חות מומחים – שומאן.
חצ-2614/8 12/1/1961 הצעה לישב פליטים ערבים בברזיל
חצ-3861/8 1/1/1966 רוטרי כרך א'
מ-5124/1 2/3/1936 Antimalarial Projects – Survey of Beisan – Tel el Shock פעולות נגד מלריה – סקר בית שאן – תל אל שוק
גל-7267/1 4/26/1960 תעשיות חימיות ממלכתיות (ישראל) בע"מ התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לתעשיות כימיות ממלכתיות (ישראל) בע"מ: חשבונות פרו-רפורמה  בקשות לרישיונות יבוא ועוד.
גל-8446/2 1/1/1961 תרגומי ספרות עברית יפה – תומר בן-ציון  – "ילדי הצל" (CHILADRAN OF THE SHADOWS) – תרגום על-ידי הלקין הלל
מ-4899/24 9/1/1946 Hashem Haj Khalil Abed el-Rahman  of Baqa el-Gharbiya – האשם חאג' עבד אל-רחמן  מבקה אל גרביה התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/23 1/1/1941 Muhammad Jamil Mustafa  Kafr Saba – מוחמד ג'מיל מוסטפה  כפר סאבא התכתבות בנושא הענקת רישיון לרובה צייד לתושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
חצ-6859/2 1/16/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגויות  סיכומי ורישומי שיחות  סקירות בנושא הממגעים עם מצרים ועוד ( כולל סיכומי שיחות שה"ח עם הנרי קיסינג'ר והנשיא ג'רלד פורד ב- 16-18.1.75 ) הוצאו תעודות בטחוניות עד 2026.
תת-27/10 3/1/1946 תזכירים של אגודת "איחוד" לוועדת החקירה האנגלו- אמריקנית מ-5.3.46 ולועדה המיוחדת של האו"ם לא"י מ-6.47 תזכיר כתוב מאת אגודת "איחוד"  גוף שתמך בפתרון דו-לאומי לשאלת ארץ ישראל  לוועדת החקירה האנגלו-אמריקנית  3 במארס 1946; עדות נציגי האיחוד מרטין בובר  יהודה מגנס ומשה סמילנסקי  בפני ועדת החקירה  14 במארס 1946; תזכיר אגודת "איחוד" לוועדת אונסקו"פ יוני 1947.
תת-27/12 7/1/1947 תזכירים שונים  כולל תזכיר הסוכנות "ציונות ועולם הערבי" עבור הועדה המיוחדת של האו"ם 7.47 תזכירים שונים  כולל תזכיר הסוכנות "ציונות ועולם הערבי" עבור ועדת אונסקו"פ  יולי 1947; סיכום דעות בעיתונות הערבית על מדיניות בריטניה בארץ ישראל  אוקטובר 1947; הצהרת ראשי העדות הנוצריות בארץ ישראל  מארס 1948; עלון הוועד הערבי העליון; סקירה על מדיניות בריטית כלפי ישראל 5.49-11.47.
תת-27/16 2/5/1930 חברות אשלג זיכיון לניצול מחצבי ים המלח ע"י נובומייסקי וטולוק  התכתבות בעניינים מסחריים.
תת-27/18 7/1/1947 תזכיר נוסף של הסוכנות על תכניות תעסוקה ודיור לעולים שנמסר לוועדה המיוחדת של האו"ם
גל-15625/7 1/1/1982 תכניות פיתוח – סקר איזורי תעשיה – עטרות  ירושלים (כרך א') דוחות ונתונים על אזור התעשייה בעטרות
גל-15625/8 12/1/1982 תכניות פיתוח – סקר איזורי תעשיה – עטרות  ירושלים (כרך ב') סקרים של מנהל מקרקעי ישראל
גל-15625/10 1/1/1982 תכניות פיתוח – סקר איזורי תעשיה –  א.ת (אזור-תעשיה) הר-חוצבים  ואזור-תעשיה שדה-תעופה עטרות סקרי מנהל  מקרקעי ישראל
מ-5128/8 1/1/1930 Department of health – Antimalaria measures – list of swamp drained – Samaria district אנטי מלריה – רשימת ביצות שיובשו – מחוז שומרון
מ-5128/25 5/1/1921 Antimalarial projects – proposals and plans – Beisan פעולות נגד מלריה – הצעות ותכניות – בית שאן. החל מעמוד 274 ועד סוף התיק: סקירה על פעולות נגד מלריה בארץ ישראל בין 1918 ל-1939
תת-27/20 6/1/1947 Memorandum on Aspects of the Problem of Palestine by the American Council for Judaism 4.6.47 תזכיר על בעיית ארץ ישראל מאת המועצה האמריקנית ליהדות  יוני 1947
תת-27/35 9/1/1940 מכתב מו. ד. ה. דאנבי  משרד המושבות הבריטי לדוד בן-גוריון הודעה על צירוף מכתב המלצה מהשר לורד לויד לשגריר הבריטי בארה"ב לפני נסיעתו של בן-גוריון לארה"ב מ-20.9.1940 . מכתב ההמלצה לא נמצא במעטפה.
תת-28/3 11/1/1952 מברקי תנחומים למשפ' וייצמן ויו"ר הכנסת י. שפרינצק לרגל פטירתו של הנשיא חיים וייצמן ז"ל מברקי תנחומים מקהילות יהודיות בעולם  אנשים פרטיים  ארגונים ומנהיגי מדינות לגב' ורה וייצמן  אלמנת הנשיא וליושב ראש הכנסת יוסף שפרינצק; דו"חות על תגובות בעולם  קטעי-עיתונות ותצלומים בקשר להלוויה ולאבל על מותו של הנשיא וייצמן בעולם.
גל-11891/43 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – גולדמן עטרה מכתבה של גולדמן בנוגע לפרשת יוסל'ה שוחמכר והשפעתה על כוונתה לעלות לישראל.
פ-1986/9 7/16/1958 יצחק בן-צבי – ביקור בהולנד רשימת המשתתפים בקבלת פנים שנערכה לנשיא יצחק ן-צבי במהלך ביקורו בהולנד מטעם הנהלת הפדרציה הציונית בהולנד  ועדי הקהילות היהודיות בהולנד (אשכנזית  ספרדית-פורטוגלית  ליברלית)  הסתדרות הסטודנטים היהודיים  ועד ויצ"ו ושליחים מהארץ; גליון של"הקהלה" – עיתון רישמי של הקהילה היהודית המוקדש לביקור הנשיא  קובץ תפילות לאבל (בעברית ובהולנדית) של ועד עדת הפורטוגלים  מסמכים שונים של המוזיאון ההיסטורי היהודי.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-741/9 7/3/1957 אגף חו"ל – אלבום העשור  .I אגף חו"ל – אלבום העשור .I התכתבויות ומסמכים בנוגע לאלבום ולשנת העשור למדינה
ג-741/10 12/4/1957 אגף חו"ל – אלבום העשור  .II אגף חו"ל – אלבום העשור .II התכתבויות ומסמכים בנוגע לחגיגות ושנת העשור למדינה
מ-5596/2 8/1/1929 חיסון נגד מחלת האבעבועות ספר רישום של מקבלי החיסון.
חצ-8906/12 1/1/1981 נאום סאדאת בפרלמנט האירופאי.
תת-7/27 9/10/1948 ספר אורחים משגרירות ישראל בצ'כוסלובקיה דברי ברכה ורישומים מאת אורחים שביקרו בצירות ישראל בפראג  ביניהם אמנים ומוסיקאים.  ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8965/12 3/1/1985 גרמניה – תנועות נאו-נאציות. (אנטישמיות)
פ-3072/16 12/30/1936 תזכיר על העיר תל-אביב שהוגש ע"י ראש העיריה לועדת "פיל" התזכיר שכותרתו היא: Memorandum of Evidence Submitted by the Mayor of Tel-Aviv to the Royal Commission (תזכיר ראיות  מוגש ע"י ראש עירית תל-אביב לועדה המלכותית של פלסטינה 1936)  כולל סקירה מקיפה באנגלית על מצבה של העיר תל-אביב מבחינה דמוגרפית  כלכלית וכו' באותה תקופה. מצורפות טבלאות סטטיסטיות לפי שנים בנוגע לגידול השירותים הציבוריים בעיר (חינוך  אספקת מים וחשמל וכו')  שימוש ברכבות  תעסוקה  מס' מיטות ומאושפזים בבי"ח "הדסה" בתל אביב  הכנסות והוצאות של עיריית תל אביב ועוד.
חצ-8943/3 1/1/1982 ברית-המועצות – אנטישמיות.
גל-45141/15 1/1/1969 בדיקות במכון התקנים ובטכניון בדיקות במכון התקנים ובטכניון
מ-4899/5 1/1/1945 [Order of Release] – פקודת שחרור שם התיק איננו מקורי. בתיק פקודות שחרור לאסירים באנגלית וערבית
מ-4899/6 1/1/1947 [Register of Licences & Receipt Books] – רישום רישיונות וספרי קבלות שם התיק איננו מקורי. בתיק פנקס כתוב בערבית ובו רישום הנפה של ספרי קבלות ורישיונות.
מ-4899/7 9/1/1939 Death of Nadwa bint Hussein wife of Diab el-Ghanem of Wadi Qabani מותה של נאדווה בינת חוסיין אשת דיאב אל-גאנם ואדי קבאני בתיק דוח"ות בכתב יד ובדפוס בנושא חקירת מותה של תושבת נפת טול כרם – מחוז שומרון.
ג-296/22 5/30/1949 משרד העבודה והבינוי- רכז כח-אדם ירושלים – תשלומים וחשבונות התכתבות מינהל כח האדם במחוז ירושלים בענינים כספיים. תשלומים וחשבונות הוצאות מהקופה הקטנה עבור שליחויות והוצאות קטנות  מפקד פועלי הבניין בירושלים
ג-296/27 9/30/1948 משרד העבודה והבינוי- רכז כח-אדם ירושלים – ענינים שונים ענינים שונים של משרד העבודה והבינוי  ברכות לשנה החדשה של השר מרדכי בנטוב  הודעות אבל  ענייני מינהל
ג-296/39 9/15/1948 משרד העבודה והבינוי- רכז כח-אדם ירושלים – מפקדים שונים התכתבות אגף כוח האדם במשרד העבודה והבינוי במחוז ירושלים של המושל הצבאי עם בעלי עסקים וחנויות בירושלים על מילוי טפסים ושאלונים של מפקד מפעלי תעשיה מלאכה ומסחר. תשובות של בעלי העסקים  המודעה הרשמית של המפקד חתומה ע"י דב יוסף
חצ-8966/12 4/1/1984 גרמניה – אנטישמיות. (תנועות ניאו-נאציות)
מ-4899/13 8/1/1938 Death of Mahmud el Khuddair – מותו של מחמוד אל-ח'ודייר התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/14 6/1/1938 Death of Hasan Ali Atwa of Deir el-Ghusun – מותו של חסן עלי עתווה מדיר אל-גוסון התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/15 1/1/1947 Death of] Tewfik Mahmoud Dawoud of Shweika village] – [מותו של] תאופיק מחמוד דאוד מכפר שווייקה התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/17 2/1/1932 Nasif effenfi Harb – נסיף אפנדי ח'ארב תיק אישי. התכתבות בנושא העברת פקיד ממשלה מנפת ביסאן (בית שאן) לנפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/19 1/1/1935 Abdel Fattah effendi Hanbali – עבדל פתאח' אפנדי חנבלי התכתבות בנושא עובד נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/20 9/1/1934 Ibrahim abu Zahra – איברהים אבו זאהרה תיק אישי. התכתבות בנושא עובד נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/21 9/1/1941 Mariam Hasan Husein of Ramin – מריאם חסן חוסיין מרמין התכתבות בנושא חקירת מותה של תושבת נפת טול כרם – מחוז שומרון.
גל-2262/1 1/1/1978 תעשיה אווירית עטרות הסכמי בין משרד התעשייה והתעשייה האווירית על הקמת מפעלי בניית מסוקים בפארק התעשייה בעטרות התכתבויות עם החברה הכלכלית לירושלים
גל-3907/20 11/5/1951 חטיבת סחר-חוץ – יבואנים טקסטיל – תעשיות כימיות ממלכתיות בע"מ בתיק – בקשות וחילופי מכתבים בנוגע לייבוא וייצוא טכסטיל;  בקשות מאת תעשיות ממלכתיות חימיות (ישראל) אל מחלקת העור  אגף התעשייה הקלה במשרד המסחר והתעשייה; ייבוא לארץ לפי רישיונות ייבוא; הקצבות כימיקלים למחלקות ממשלתיות – נתונים. חוברת בצרפתית בנושא – עמודים 139-147
ג-7438/5 1/1/1976 התיישבות חדשה – יישובי עולים. התכתבות לשכת השר גלילי עם גורמים שונים בנושא  דוחות משרד השיכון  חוזרים  טבלאות נתונים  הצעות תקציב  פרוטקולים מישיבות  תוכניות להתיישבות חדשה  ועוד.
ג-7457/4 1/1/1964 אפרת
גל-5666/2 1/1/1957 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – ביטול חלקי של סובסידיות  15.3.76 (צווים בענייני מכסים ומחירים) צווים בענייני מכסים ומחירים-תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) 1958-צו בדבר קביעת שיעור היטל על מחזיק טובין  צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו (בשר)  צו בדבר מחירים מקסימליים למוצרי מזון וגפרורים  לוח מחירים מקסימליים לצרכן למצרכי מכולת  צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי למלט פורטלנד ועוד.
גל-45221/16 1/1/1994 גשר בנות יעקוב (גשר אריק) מעל לירדן ליד משמר הירדן גשר בנות יעקוב (גשר אריק) מעל לירדן ליד משמר הירדן
ג-12402/8 7/1/1956 רשימון נחלים באזורי הגלבוע ובית-שאן רשימת הנחלים על כל קטעיהם ומקור שמותיהם (4 עותקים)
גל-11887/70 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – וייס רוזמרין טרודה בתיק מכתב של דוד בן-גוריון
גל-11590/8 12/1/1975 מטה סחר-חוץ – טיוואן כרך א'
גל-11590/9 12/1/1966 מטה סחר-חוץ – טיוואן כרך ב'
ג-96/70 2/10/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – תעשיות כימיות ממלכתיות לבנט בע"מ תיק של משרד הכלכלה והתעשייה; בתיק – אישור רישיון ייבוא במסגרת חוזה מסחרי בין ישראל להולנד לפי בקשת חברת תעשיות חימיות ממלכתיות (לבנט) לסופרפוספטים.
ג-5231/28 2/17/1969 מדרגות החיים בקשת "סרטי פאן – עוז בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדרגות החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-4117/32 12/28/1949 חטיבת-מזון – קיוסקים ורוכלים כרך א' התכתבויות בנוגע למחירים של מוצרי צריכה בקיוסקים  פיקוח וחלוקה של מוצרים . תלונות   מכתבים ובקשות של האגודה לבעלי קיוסקים.
ג-5453/14 9/1/1950 ועדה לבדיקת עבודת המדפיס הממשלתי הוראת מזכיר הממשלה על הפעלת הועדה 5.10.50  פרטי-כל מישיבות מס' 1 – 4 17.11.50 – 22.12  דו"ח הועדה 26.12.50 עם נספחים; פירוט ההוצאות בתקופה 10.49 – 9.50  הצעת תקציב להוצאה לשנת הכספים 1951/52; הודעות והזמנות  חילופי מכתבים ( כולל תזכיר בדבר הזמנת דברי דפוס וצרכי משרד )
ג-5214/66 6/21/1965 אל תשאיר אותי בודדת בקשת "רגואן דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תשאיר אותי בודדת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/67 6/17/1965 רגשות סוערים בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגשות סוערים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/68 6/22/1965 נערה לכל הזדמנות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה לכל הזדמנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/69 6/23/1965 הכנה לרצח בקשת ""סופילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכנה לרצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/70 6/20/1965 הבובות בקשת "אלברט ד. מטלון שות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבובות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/71 6/24/1965 בתולת הברזל בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתולת הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/72 6/22/1965 אמא מתארסת בקשת "וורנר ברוס . פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמא מתארסת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/73 6/28/1965 פון ראיינס אקספרס בקשת "טווונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פון ראיינס אקספרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/74 6/27/1965 האוצר מאגם הכסף בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האוצר מאגם הכסף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/75 6/29/1965 הרפתקאות על הספינה קולומבוס בקשת "חברת "קרנאור"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות על הספינה קולומבוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/76 6/24/1965 התשוקה לחיות בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורישון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התשוקה לחיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/77 6/24/1965 החוטפים שבגדו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטפים שבגדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/78 6/15/1965 9 ענקי הפלדה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "9 ענקי הפלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/79 6/29/1965 קסידי הצעיר בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קסידי הצעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/80 6/29/1965 מבצע חץ מקשת בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע חץ מקשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/81 1/1/1948 בומבה של חתיכה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בומבה של חתיכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/83 7/6/1965 מזל – טוב קטרינה בקשת "בראומנפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזל-טוב קטרינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/84 1/1/1948 גבעת הגברים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבעת הגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/85 7/1/1965 שלשת המופלאים בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושת המופלאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/86 1/1/1948 הארלו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הארלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/87 7/11/1965 נשי וינדזור העליזות בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשי וינדזור העליזות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/42 12/13/1966 מבצע ריגול B 17 בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע ריגול B 17" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/43 12/13/1966 למי צלצלו הרינגוס בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "למי צלצלו הרינגוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/44 12/12/1966 אריזונה קולט בקשת "יונייט דויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אריזונה קולט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/45 12/11/1966 המלכודת בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/46 1/1/1948 5000 דולר על קלף אחד בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "5000 דולר על קלף אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/47 11/28/1966 הפורצת הנוצצת בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפורצת הנוצצת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/48 12/18/1966 כל יום רביעי בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל יום רביעי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/49 12/8/1966 באפלולית החיים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באפלולית החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/50 11/14/1966 הפרקליט  הגיס והכוס בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורשון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרקליט  הגיס והכוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/52 12/23/1966 חלום אמריקאי בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלום אמריקאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/53 12/25/1966 האמת השניה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמת השניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/54 12/25/1966 גייד בקשת "רגואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גייד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/55 12/1/1966 פרנהייט 451 בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרנהייט 451" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/57 12/26/1966 קיס קיס – קיל קיל בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיס קיס – קיל קיל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/59 1/1/1948 מה עשית במלחמה  אבא בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה עשית במלחמה  אבא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/60 12/22/1966 7 אנשי זהב בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "7 אנשי זהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/61 12/26/1966 סיפורו האמיתי של אדי צ'פמן בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורו האמיתי של אדי צ'פמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/62 11/21/1965 בעקבות השועל בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעקבות השועל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/63 11/30/1966 פגישה בחלל בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה בחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/64 1/1/1967 מסביב לעולם באהבה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסביב לעולם באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/65 1/5/1967 יוליה של הרוחות בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוליה של הרוחות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/66 12/1/1966 גמביט בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גמביט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/67 1/9/1967 מסתורי הג'ונגל השחור בקשת "חב. אלברט ד. מטלון ושות. בעמ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסתורי הג'ונגל השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/68 1/9/1967 קבריאולה בקשת "חב. אלברט ד. מטלון ושות. בעמ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קבריאולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/69 1/1/1948 מלכודת בבירות לסוכן 505 בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת בבירות לסוכן 505" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/70 12/28/1966 שלושה ימים וילד בקשת "זהר דשא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה ימים וילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.  בעמ' 52- 68 הושחר במלואו תסריט הסרט מטעמי הגנה על זכויות יוצרים והוא מוגבל לעיון עד לשנת 2037.
ג-5220/71 1/13/1967 אשה בחדר השני בקשת "מרגרדינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה בחדר השני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/72 1/17/1967 שעשועי אפריל בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעשועי אפריל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/73 1/17/1967 ע"י הבית שלך בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ע"י הבית שלך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/84 4/25/1968 קצר הוא הקיץ בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קצר הוא הקיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/74 11/20/1966 קרקס סובב עולם בקשת "חב' אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרקס סובב עולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/75 12/21/1966 שלשה מתחת לחופה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלשה מתחת לחופה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/76 1/17/1967 האנגלים באים  הצנחנים באים בקשת "יוניטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האנגלים באים  הצנחנים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/77 2/19/1967 הכל בגלל אשה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל בגלל אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/78 1/19/1967 התשוקה והיופי בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התשוקה והיופי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/79 1/1/1967 מופעי ספורט בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מופעי ספורט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5220/80 1/24/1967 דון ג'ואן בפנימיה בקשת "בראומן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דון ז'ואן בפנימיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5220/81 1/26/1967 התוקפים בחשאי בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגלים התוקפים בחשאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5221/1 1/1/1948 איפיטרון בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איפוטרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5221/2 1/26/1967 המשימה סואץ בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשימה סואץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5221/3 12/1/1966 דו-קרב אקדחים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו-קרב אקדחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/56 4/11/1968 הקרב על סן סבסטיאן בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על סן סבסטיאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/57 4/11/1968 סופה של נערה בקשת מנחם גולן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נהר הבתולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/58 4/1/1968 יהלומים חמים בדם קר בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהלומים חמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/59 4/15/1968 המנודים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנודים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/60 3/31/1968 תעלומת האוצר הנאצי בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומת האוצר הנאצי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/61 4/14/1968 מחול המות בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחול המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/62 1/1/1948 שלך בשנאה בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלך בשנאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/63 4/15/1968 וויל פני בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וויל פני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/64 4/15/1968 חמש נשיקות חנק בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמש נשיקות חנק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/65 4/22/1968 המתנקש בקשת "אס – פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתנקש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/66 4/22/1968 גם זאת אהבה בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/85 4/25/1968 שמי הוא פקוס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמי הוא פוקוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/67 4/25/1968 הרשת הסודית של ש.ב בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרשת הסודית של ש.ב." בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/68 4/22/1968 הדהרה לעץ התליה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדהרה לעץ התליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/69 4/28/1968 חייו הכפולים של ד"ר וובסטר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חייו הכפולים של ד"ר וובסטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/70 4/28/1968 חלומותיו של איש פשוט בקשת "טונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלמותיו של איש פשוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/71 4/30/1968 קלינט הבודד בקשת "סרטי אוחיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קלינט הבודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/72 4/22/1968 שבעת הרינגוס בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעת הרינגוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/73 4/25/1968 שבעה גברים וחתיכה אחת בקשת "סאבי מלאך-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעה גברים וחתיכה אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/74 4/25/1968 מגרה בפיגאל בקשת "מלאך פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגרה בפיגאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/75 5/5/1968 הסמל רייקר בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסמל רייקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/76 4/22/1968 שלום לאהבה בקשת "שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/77 1/22/1968 שגעונותיה של זמרת בקשת "שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעונותיה של זמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/78 4/28/1968 מארדן לגהינום בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מארדן לגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/79 4/26/1968 לאדאמו באהבה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאדאמו באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/80 2/27/1968 אהבה באפס מעלות בקשת "ישראל רומניה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה באפס מעלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/81 2/27/1968 חתול הים בקשת "ישראל רומניה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתול הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/82 4/8/1968 שלך  שלי ושלנו בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורשון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלך  שלי ושלנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/86 5/6/1968 אהבותיה של בלונדית בקשת "סרטי שפירא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיה של בלונדית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/87 4/25/1968 גולד קילר בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גולד קילר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיעבתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/88 4/28/1968 הבוגר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוגר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5226/89 5/1/1968 הקרב על בריטניה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על בריטניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/90 3/25/1968 אהבה במדבר בקשת "חנה עטלה לייק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה במדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/91 5/7/1968 נובמבר המתוק בקשת "וורנר ברוס – סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נובמבר המתוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5226/92 3/24/1968 אל תתחילו עם אנשי המאדים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תתחילו עם אנשי המאדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5227/22 5/23/1968 אהובת חלומותי בקשת "סרטי אוחיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובת חלומותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5227/23 5/15/1968 וידיה בקשת "סרטי אוחיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5227/24 5/21/1968 בבוא האהבה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בבוא האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/102 7/8/1956 על נשים וברנשים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על נשים וברנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/103 7/15/1956 סחיטה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סחיטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/104 7/15/1956 הנערות העליזות מסנפרדיאנו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערות העליזות מסנפרדיאנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5038/106 7/24/1956 נמל התשוקות בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמל התשוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/107 7/22/1956 אני מצלמה בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני מצלמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/108 7/22/1956 הכנופיה העליזה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".הכנופיה העליזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5038/109 7/25/1956 יומן ספורט סובייטי בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יומן ספורט סובייטי" בישראל: הבקשה   והרישיון שניתן.
ג-5038/110 8/2/1956 הקומנש בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקומנש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/111 7/22/1956 אשליות הכרך בקשת גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/112 7/25/1956 פורענות הכרך בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורענות הכרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/113 1/1/1948 פרשת הרעל בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת הרעל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5038/114 8/1/1956 תעלומת ארקדין בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומת ארקדין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5038/115 8/2/1956 שוד המלון טרופיקו בקשת "וורנרקולור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד במלון טרופיקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/116 8/2/1956 חוף הזעם בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוף הזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/117 7/28/1956 חטאי וונדה בקשת "נסים שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטאי וונדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5038/118 7/12/1956 לא פשוט להתחתן בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לא פשוט להתחתן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/1 8/4/1956 נשיקה לפני המות בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשיקה לפני המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/2 8/4/1956 התאווה לשלטון בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאווה לשלטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/3 8/5/1956 חלום הזוועות בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלום הזוועות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/4 8/4/1956 טרפציה בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרפציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/5 1/1/1948 מזימות בנכר בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזימות בנכר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/6 1/1/1948 הקולונל עובר דירה בקשת "אלברט בינשטוק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקולונל עובר דירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/7 8/4/1956 האיש מאריזונה בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש מאריזונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/8 3/3/1957 אלימות בשכונות העוני בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלימות בשכונת העוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/9 1/1/1948 גורלות נפגשים בבואני בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורלות נפגשים בבואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/10 8/5/1956 כינור החיים בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כינור החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/11 8/5/1956 אנדז בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנדז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/12 8/5/1956 הרקדנית ממקסיקו בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרקדנית ממקסיקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/13 8/8/1956 הנץ השחור בקשת עקיבא ורדימון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנץ השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/14 8/9/1956 אושרן של 3 נשים בקשת "י. קרבל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אושרן של שלוש נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/15 8/9/1956 יחסים אסורים בקשת "י. קרבל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יחסים אסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/16 9/18/1956 דון קישוט וסעדיה פנסו בקשת "סרטי כרמל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דון קישוט וסעדיה פנסו" ("דן וסעדיה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/17 8/13/1956 פרשת פרוטר בקשת ""סיפרות ואומנות" – מ. זילברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת פרוטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/18 8/13/1956 טרזן מלך הנשרים בקשת עקיבא ורדימון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזן מלך הנשרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/19 1/1/1948 מחול התהילה בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחול התהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/20 6/12/1956 הנודד בקשת "קונמדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/21 8/16/1956 הגו'נגל האנושי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הג'ונגל המרובע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/22 8/16/1956 האניות מוכנות לקרב בקשת דוד מןל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האוניות מוכנות לקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/23 8/16/1956 המסע לקונגו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסע לקונגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/24 8/16/1956 חיי בני גודמן בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיי בני גודמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/25 8/10/1956 הזהב הירוק בקשת "איגל פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזהב הירוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/102 10/15/1957 ביב האבדון בקשת ארנולד פרידמן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ביב האבדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/103 10/21/1957 הנאשמת ללא חטא בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאשמת ללא חטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/104 10/11/1957 מחקר האוניברסיטה בסיני בקשת "סרטי גבע בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחקר האוניברסיטה בסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה.
ג-5042/105 10/27/1957 המטאדור המופלא בקשת "RKP RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המטאדור המופלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/106 10/27/1957 שבט המהוק בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבט המהוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/107 10/22/1957 דודי ואני בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דודי ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/108 10/29/1957 הצמא בקשת "א. קומדור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצמא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/109 10/27/1957 הולס הנצחי בקשת "יר איסט פילם דיסטריבוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הולס הנצחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/110 10/29/1957 פורצי הגהינום בקשת "ג'יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורצי הגהינום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/111 10/22/1957 דסתן בקשת רמי גדליהו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דסתן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/112 10/20/1957 מי ברא את האשה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי ברא את האשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/113 10/20/1957 החטא ועונשו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החטא וענשו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/114 10/27/1957 נערת יום שישי בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת יום שישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/115 10/27/1957 כנופית האלימים בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיית האלימים" ("מחוץ לתחום") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/116 10/23/1957 נשים גלמודות בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים גלמודות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/118 11/6/1957 פרשת אנאפוליס בקשת "ג'יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת אנאפוליס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/119 11/6/1957 פסק – דין: אשם בקשת "ג'יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פסק – דין:אשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/120 1/1/1948 שושנת סימרון בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שושנת סמירון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/121 11/10/1957 טיילת השאול בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טיילת השאול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/122 10/10/1957 גמול השטן בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גמול השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/123 11/10/1957 ידידי גודפרי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידידי גודפרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/124 11/10/1957 שושנת טוקיו בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שושנת טוקיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5042/125 11/11/1957 היתום בקשת דב זילברשטיין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היתום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5042/126 11/11/1957 אהובי אכזבוני בקשת עזרא זבאט מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובי אכזבוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5042/127 11/11/1957 גופי שלי הוא בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גופי שלי הוא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/1 11/1/1957 עולם המחר בקשת "ג'יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם המחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/2 11/14/1957 קין בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/3 10/20/1957 יצרים לוהטים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצרים לוהטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/4 11/17/1957 ילדינו בבתי זרים בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדינו בבתי זרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/5 11/19/1957 האדם הקדמון בקשת דב זילברשטיין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם הקדמון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/6 6/2/1957 הנצחון המר בקשת "אלברט ד? מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנצחון המר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/8 11/24/1957 עליזי סקוטלנד בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עליזי סקוטלנד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה והרישיון שניתן.
ג-5043/9 11/25/1957 הנער הבלתי נראה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנער הבלתי נראה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/10 11/22/1957 שלשה מברקים בקשת אהרון זינגר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלשה מברקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/11 12/12/1957 בת פריס בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת פריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/12 11/26/1957 בלהט התאוה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלהט התאווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/13 11/11/1957 מחול אהבה ו-1000 שירים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחול אהבה ו-1000 שירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/14 11/5/1957 זרקור באפלה בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זרקור באפלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/15 11/5/1957 נעוריה של מלכה בקשת "איגל – פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נעוריה של מלכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/16 11/29/1957 מרגלי השחקים בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרגלי השחקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/17 12/2/1957 אדם וחוה בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם וחוה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/18 12/1/1957 יליד הארץ בקשת גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יליד הארץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/76 1/11/1959 עמוד האש בקשת "סרטי גבע בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמוד האש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/77 1/8/1959 ויקי בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויקי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/78 1/12/1959 והכל בגלל שכנה יפה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "והכל בגלל שכנה יפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/79 1/8/1959 הינקים העליזים בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הינקים העליזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/80 1/20/1959 ההמצאה השטנית בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההמצאה השטנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/81 2/1/1959 מלכודת במצולות בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת במצולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/82 1/8/1959 ראש בצל בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראש בצל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5047/83 1/7/1959 משחקים מסוכנים בקשת "ז'ק-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקים מסוכנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/84 1/8/1959 האמיצה בקשת "וורנר ברוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמיצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/85 1/26/1959 פורטונלה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורטונלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/86 1/29/1959 אלמוני בזרועותי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלמוני בזרועותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/87 1/28/1959 בצפרני הטרור בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בציפורני הטרור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/88 1/18/1959 כשופי אהבה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כישופי אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/89 1/28/1959 האדון הנכבד בקשת ג'ק פשלוביץ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדון הנכבד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/90 1/25/1959 המטרה: שוד מזוין בקשת "ז'ק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המטרה: שוד מזוין" ("מצוד בעיר") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/91 2/1/1959 כריסטינה בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כריסטינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/92 2/3/1959 פקודה להרג בקשת "מרקו מסרי ובניו  מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פקודה להרג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/93 2/3/1959 רופאנו הנחמד בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רופאנו הנחמד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשהוהרישיון שניתן.
ג-5047/94 7/30/1958 שולחנות נפרדים בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שולחנות נפרדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/95 2/1/1959 נערות הלילה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5047/96 2/10/1959 חוק ואי – סדר בקשת "מרקו מסרי ובניו  מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוק ואי – סדר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5047/97 2/3/1959 אהבותיה של יהודית בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיה של יהודית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/32 3/21/1960 האיש מק-קול בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקצ'רס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש מק-קול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/33 3/21/1960 אקדחי הטימברלנד בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקצ'רס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדחי הטימברלנד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/27 3/16/1960 הקול השלישי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקול השלישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/28 3/20/1960 הפרשה בממשלה בקשת "ח. גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרשה בממשלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/29 3/17/1960 גשר הווארה בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גשר הווארה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/30 3/17/1960 מי היתה גברת זו? בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי הייתה גברת זו?" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/31 3/24/1960 יד הגורל בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יד הגורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/35 3/23/1960 הרווקים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרווקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/36 3/23/1960 האיש על תלת האופן בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש על תלת האופן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/37 4/5/1960 לילות לוקרציה בורג'יה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות לוקרציה בורג'יה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/38 4/3/1960 הפוך בה והפוך בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפוך בה והפוך" ("מה יהיה בדף הבא") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/39 4/4/1960 תופים ולבבות בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תופים ולבבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/40 3/28/1960 צנחני התגמול וההרס בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צנחני התגמול וההרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/41 3/28/1960 אס. או. אס. פסיפיק בקשת "פליקס שמש" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אס. או. אס. פסיפיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/42 3/23/1960 חדג'י מורד (השד הלבן) בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חדג'י מורד (השד הלבן)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/43 3/31/1960 נורמנדי – ניימן בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נורמנדי – ניימן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/45 3/30/1960 פרח הסלע בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרח הסלע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שנוצר.
ג-5053/46 3/30/1960 היום הראשון של השלום בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום הראשון של השלום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/47 3/30/1960 דון קישוט בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דון קישוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/48 4/5/1960 בנות טובים לאן בקשת "ר. שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות טובים לאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/49 1/1/1948 צוואתו של דר' קורדלייה בקשת אלברט בינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צוואתו של דר' קורדלייה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/52 4/7/1960 ללא מקלט בקשת "ש. גוהר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא מקלט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/53 4/10/1960 נערת הפתוי בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הפיתוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/54 4/24/1960 מרד הנשים בקשת "אבינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/55 4/26/1960 ידיד הנשים בקשת "ניניו יצחק – רינה – פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידיד הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/56 4/28/1960 לילולת לוהטים בקשת "סלים עזרא כדיר – הפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות לוהטים" בישראל: תקציר הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  קטעי עיתונות והתכתבות בסוגיית הרישיון להקרנת הסרט.
ג-5053/57 4/15/1960 טירת האהבים בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טירת האהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/58 4/28/1960 במעגל החטא בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במעגל החטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/59 5/4/1960 בממלכת המים השקטים בקשת "מ. קלוש" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בממלכת המים השקטים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/60 4/16/1960 המאבק הגדול בקשת "יצחקי שמואל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאבק הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/61 5/3/1960 הקדושה והמעונה בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקדושה והמעונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/62 4/21/1960 פנינים ואפר בקשת "ח. גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנינים ואפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/63 4/30/1960 הבית בו אני גר בקשת "ליאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית בו אני גר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/64 4/26/1960 מבצע טירפיץ בקשת "מונופילם פלדשטיין וילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט  "מבצע טירפיץ" ("הגלים מעלינו") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/66 5/8/1960 הגיל היפה בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיל היפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   הכרזה והעלון מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/67 4/25/1960 הפרח והשבוי בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרח והשבוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/68 4/28/1960 סמטת האהבה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמטת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/69 4/28/1960 שערוריה בחיל הנשים בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה בחיל הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5053/70 5/8/1960 ממליוק בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ממליוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/71 5/4/1960 סיפורו של זמר בקשת "קנת פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורו של זמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5053/72 5/1/1960 כוחו של גורל בקשת "ארביב פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוחו של גורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/46 5/25/1961 חזרה לפייטון – פלייס בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזרה לפייטון – פלייס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/47 6/25/1961 וידויה של נאשמת בקשת "אלברקה בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויה של נאשמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/48 1/30/1961 עד האחרון שבהם בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד האחרון שבהם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון והכרזה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/49 6/22/1961 תשוקה ללא שיקוי בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקה ללא שיקוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והכרזה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/50 6/25/1961 שלשה גברים ונערה אחת בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלשה גברים ונערה אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/51 6/12/1961 אננה התמימה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אננה התמימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/52 6/26/1961 הגיל היפה ביותר בקשת "אס פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיל היפה ביותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/53 6/27/1961 אובדן התמימות בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אובדן התמימות" ("זה קרה בקיץ אחד") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/54 6/25/1961 ההצגה הגדולה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההצגה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/55 6/25/1961 שלוש אהבות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוש אהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/56 7/6/1961 לעין השמש בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעין השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והכרזה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/58 7/4/1961 האדם שאינו נכנע בקשת "נאורפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם שאיננו נכנע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/59 7/9/1961 השקיעה האחרונה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השקיעה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/60 7/6/1961 יד ביד בקשת אלברט ד. מטלון ושות' מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יד ביד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/61 6/27/1961 חרבו של רובין הוד בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חרבו של רובין הוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/62 7/9/1961 אקדח להשכיר בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדח להשכיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/63 1/1/1948 לוחמי הערבה בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוחמי הערבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/64 7/9/1961 אוצרו של מונטה קריסטו בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוצרו של מונטה קריסטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/65 7/9/1961 פלישת הרביעיה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלישת הרביעיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/66 7/9/1961 טבעת של אש בקשת "מטרו – גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טבעת של אש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/67 7/9/1961 מבצע צוללת בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע צוללת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/68 7/9/1961 גורל בית אשר בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורל בית אשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/69 5/8/1961 שעשועי קרקס בקשת "טרופין יוסף" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעשועי קרקס" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5059/70 7/11/1961 אלוף הנוכלים בקשת אלברט בינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלוף הנוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/71 6/27/1961 פורגי ובס בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורגי ובס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/72 7/10/1961 השנים המתוקות בקשת "וורנר ברוס. פרסט נשיונל פיקטר אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השנים המתוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/73 5/28/1961 פאריש בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאריש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/74 7/4/1961 זרוע הפלדה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זרוע הפלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/75 7/12/1961 פעולות האינטרפול במזרח בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעולות האינטרפול במזרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/76 7/13/1961 סמוך על לשכת העבודה בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמוך על לשכת העבודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/77 7/17/1961 המנודה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/78 6/25/1961 שלגיה ושלושת הליצנים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלגיה ושלושת הליצנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/79 3/17/1961 הלילה הגדול בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/80 7/17/1961 סינדרלה בקשת "פראמוננט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סינדרלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/81 7/16/1961 סיפורה של בוני פרקר בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורה של בוני פרקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/82 7/16/1961 לנצח אחיה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לנצח אחיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/83 7/13/1961 הכל על קלף אחד בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל על קלף אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/84 7/18/1961 נשים אלמוניות בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים אלמוניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/85 7/19/1961 שולף האקדחים בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שולף האקדחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5059/86 7/16/1961 שליט העולם בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שליט העולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/87 7/19/1968 כלוב הזהב בקשת יוסף חביב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלוב הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5059/88 7/23/1961 אורות פריס בקשת "א' בינשטוך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורות פריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון/ מופיע/ות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/6 11/4/1963 גיבורי הקומנדו בקשת "מרקור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיבורי הקומנדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/7 11/6/1963 קרון שינה בקשת "מרקור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרון שינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/8 11/6/1963 המכבים בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/9 11/10/1963 יעקב ועשיו בקשת "סבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יעקב ועשיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/10 1/1/1948 מחלקת הלחם בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחלקת הלחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/11 9/4/1963 דרך צלחה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרך צלחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/12 11/13/1963 אטלנטידה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אטלנטידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/13 11/12/1963 יקירתי – לא כאן! בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יקירתי – לא כאן!" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/14 11/3/1963 הפגישה בריבירה בקשת רויאל – פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפגישה בריביירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/15 11/17/1963 האי בלהבות בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האי בלהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/16 9/5/1963 קניתי לי אבא בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קניתי לי אבא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/17 11/21/1963 ברון הצוענים בקשת "אס – פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברון הצוענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/18 11/20/1963 בתי בתי  לבי לך בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתי בתי  ליבי לך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/19 11/21/1963 נמרוד ונפילת בבל בקשת "יונייטד שווילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמרוד ונפילת בבל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/20 4/16/1963 עולמו של ארטורו בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולמו של ארטורו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/21 11/12/1963 השתיקה בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השתיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/22 10/9/1963 מלכי השמש בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכי השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/23 11/20/1963 האם אתה מאמין במלאכים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האם אתה מאמי במלאכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.[  התמונה מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/24 11/18/1963 עד צאת הנשמה בקשת "Norma film" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד צאת הנשמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/25 11/24/1963 השטן ועשרת הדברות בקשת "מרקור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השטן ועשרת הדיברות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/26 11/20/1963 אהבה בסוף – שבוע בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בסוף – שבוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/27 11/27/1963 מגרה נגד פ.ב.אי בקשת "פריז ישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגרה נגד פ.ב.אי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/28 11/27/1963 אל תזלזלו בנשים בקשת "בראומינפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תזלזלו בנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/30 10/28/1963 מרגלי החלל בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרגלי החלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/31 10/28/1963 צייד הרוצח בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צייד הרוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/32 12/8/1963 החלטה גורלית בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החלטה גורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/33 12/2/1963 ספרו לי אודות אמי בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספרו לי אודות אמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/34 11/24/1963 המשטרה מבוקשת בקשת "נורמאפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשטרה מבוקשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/88 7/13/1965 בשליחות לעולם התחתון בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשליחות לעולם התחתון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/89 7/9/1965 תרגילי נישואין בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/90 7/22/1965 קומנדוס בויטנאם בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורישון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קומנדוס בווינאם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/91 7/14/1965 הרוח מן ההרים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוח מן ההרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5214/92 7/14/1965 תשוקות קיץ בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקות קיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/93 6/25/1965 דגדגי אותי בקשת "חב' א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דגדגי אותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5214/94 4/12/1965 החוטפים בקשת "חברת ניפוניס למסחר בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/2 7/18/1965 כל האחים היו גיבורים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל האחים היו גיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/3 7/15/1965 וינטו מס' 2 בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וינטו מס' 2" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/4 7/21/1965 הסוד השלישי בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוד השלישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/5 7/18/1965 אמיל והבלשים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמיל והלשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/6 7/18/1965 היפנוזה בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפנוזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/7 7/15/1965 החונק בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החונק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/8 7/18/1965 פלאפי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלאפי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/9 7/15/1965 הרוח המשתוללת בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוח המשתוללת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/10 7/25/1965 גימבה בקשת יוסף קרבל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גימבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/11 7/21/1965 חטאי אם בקשת "חקמט פילםההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטאי אם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/12 5/20/1965 קונצ'יטה מקמבה בקשת "דניאלי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קונצ'יטה מקומבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/13 4/27/1966 נשואין נוסח שבדיה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נישואין נוסח שבדיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/14 8/1/1965 עוד לא מאוחר מדי בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עוד לא מאוחר מדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/15 8/1/1965 מבצע בזק X בקשת סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע בזק X" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/16 7/13/1965 האנשים המופלאים במכונות המעופפות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האנשים המופלאים במכונות המעופפות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/17 5/26/1965 זאב הימים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זאב הימים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/18 8/6/1965 הענק הבלתי מנוצח בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענק הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/19 8/1/1965 נקמת האחים מצ'יסטה בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת האחים מצ'יסטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והכרזה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/20 7/18/1965 מרי פופינס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרי פופינס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/21 8/5/1965 סמוך על המרגלים בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמוך על המרגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/22 8/8/1965 מאמריקה באהבה בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאמריקה באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/23 8/1/1965 אהבה למבוגרים בלבד בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה למבוגרים בלבד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/24 7/23/1965 סמוך על אבא בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמוך על אבא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/25 8/10/1965 הפיתוי בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפיתוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/26 7/27/1965 מטקסס באהבה בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטקסס באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/27 7/27/1965 שליחות חשאית לגהינום בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שליחות חשאית לגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/28 4/18/1965 אהבה על תנאי בקשת "סרטי חן – בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה על תנאי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/29 3/15/1965 רוצח דופק בדלת בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצח דופק בדלת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/30 8/13/1965 לורד ג'ים בקשת "אלברט ד. מטלון שות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לורד ג'ים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/31 8/12/1965 החבריה בחופשה בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החבריה בחופשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/32 8/8/1956 אלילות האהבה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלילות האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/33 8/8/1956 המדרבן השחור בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המדרבן השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5221/25 2/2/1970 המלח מגיברלטר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלח מגיברלטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
טס-11301/6 1/1/1949 יפו מרכז להכשרה מקצועית – אלבום בית הספר התיכוני המקצועי אורט יפו  תמונות מהווי בית הספר-תהלוכת יום העצמאות  תלמידים בעבודה ומורים  כלים ומכשירים  תלמידים בחדר האוכל  במרפאה  בשיעור ספורט  תמונת מחזור 1953  ביקורים: בראודה  ג'ורדן. גוף יוצר: מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי בתל אביב
טס-11301/7 1/1/1955 גבעתיים – אלבום בית הספר התיכון אורט גבעתיים-תצלומי בנין בית הספר תיכון  הטכניקום  תלמידים בעבודה  בכיתה  בספריה ובמעבדה. גוף יוצר: מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי בתל אביב
טס-11301/8 1/1/1955 בית ספר: רמת גן  טכניקום גבעתיים  סינגאלובסקי  רחובות – אלבום תערוכות בבית ספר רמת גן  טכניקום גבעתיים  יד סינגאלובסקי ותיכון אורט רחובות-תערוכה ותצוגת אופנה נשים  תערוכות ארכיטקטורה  דגמי מבנים  אלקטרוניקה  אלקטרו-מכניקה  מכשירים. גוף יוצר: מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי בתל אביב
נ-451/9 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (The Jewish News (Michigan התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-467/8 8/2/1972 לשכת הנשיא (הרצוג  נבון  קציר ושזר) – התכתבות עם ראשי המשרדים – שנתון הממשלה רשימת הטקסים  הכנסים והפגישות שהנשיא צריך להיות נוכח בהם  עבור סריקת הפעילות לשנתון הממשלה  טיוטא של דיווח על אחד מביקורי הנשיא  טיוטא של פעילות הנשיא נבון  והנשיא קציר  ובנות זוגן   תיאור ההליך של חנינה והפחתת עונשים  פרסום עובדי לשכת הנשיא בשנתון הממשלה  הנחיות לשיפור השירות לציבור  תיאור הפעילות של הנשיא שזר ורעייתו ועוד. חלק מהמסמכים כוללים גם נתונים סטטיסטיים.
ג-5039/53 8/30/1956 צעירת הפקר בקשת "יוניברסל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירת הפקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5227/42 6/7/1968 הגמל והילד בקשת חברת "ישראפילם – שרותים להפקת סרטי קולנוע בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגמל והילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  תקציר הסרט מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/94 1/24/1958 ארץ היאור בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ היאור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה ופרוטוקול מישיבת המועצה.
נ-451/31 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Japan Shipbuilding Industry Foundation התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/32 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – World Zionist Organisation  Great Britain and Ireland התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/33 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Brehon Low Society התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/35 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Club Des Amis d'Israel התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-496/6 4/17/1985 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – אישים בארץ צ'-ת'. כרך ב' התכתבויות עם חברי כנסת ואישי ציבור בנושאים ציבוריים שונים  בין השאר בעניין החנינה לאנשי שב"כ בפרשת קו 300  המלצה על טדי קולק כמועמד לפרס נובל לשלום  דברים לרגל זכייתו של שלום רוזנפלד בפרס ישראל  הצהרה לרגל שחרורו של נתן שרנסקי ועוד.
נ-496/7 7/8/1987 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – אישים בארץ א'-ו'. כרך ג'
נ-496/9 8/6/1986 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – אישים בארץ ס'-ת'. כרך ג'
נ-496/10 8/23/1987 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – אישים בארץ א'-ו'. כרך ד'
נ-496/11 8/7/1987 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – אישים בארץ ז'-ע'. כרך ד'
נ-496/12 6/15/1987 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – אישים בארץ פ'-ת'. כרך ד'
מ-5035/17 1/1/1940 Oil Fuel – General Correspondence Vol.II דלק – התכתבות כללית כרך ב' התכתבות בנושא מחירי דלקים שונים המיובאים לארץ ישראל ועוד.
נ-497/12 9/27/1984 הנשיא חיים הרצוג – יומן פגישות גב' אורה הרצוג
נ-451/36 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Comite De Coordination Du Sentier התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/38 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Macedonian Patriotic Orgaization התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/40 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Tova Gilead INC התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/41 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Le Figaro התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/43 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Jerusalem International Marathon התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. מרתון ירושלים.
נ-451/45 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – City of Ottawa התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/46 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Hadassa Medical Relief Associaton UK התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/47 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Emunah Women of Canada התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/49 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Hava-Ad Shel Ha'irgunim Ha'yehud-im B'brit Hamotzot התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/50 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Greater Miami Jewish Federation התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/51 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Jewish Community Council of Victoria התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-497/13 9/27/1984 הנשיא חיים הרצוג – יומן פגישות גב' אורה הרצוג
נ-451/53 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Union of American Hebrew Congregation התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-497/16 1/1/1984 הנשיא חיים הרצוג – יומן פגישות גב' הרצוג יומן פגישות של אשת הנשיא
נ-451/54 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Canadian Society for the Weizmann Institute התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/55 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Workmen's Circle התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים.
נ-451/56 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The American and Canadian Friends of the Hebrew University התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/57 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – City of Virginia Beach התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/58 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Jewish Education Service of North America  INC התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/59 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – נעמ"ת – ארה"ב התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/61 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Lutheran World Federation התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/62 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Jewish Theological Seminary of America התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. יצחק שורש
נ-451/66 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Antenne 2 התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. אלויס ברונר.
נ-451/67 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Global Co-Operation for A Better World התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/68 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Ujs Rag Week התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/69 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Organisation Sioniste De Beigique התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/70 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – American Jewish Archives התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/71 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (United Zioted Revisionist (Vic Australia התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-504/2 6/24/1983 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סיורים. כרך ב' תכניות לביקורים של נשיא המדינה במקומות ואירועים שונים (בין השאר במכון לבון ועוד)  חומר רקע  נאומים והתכתבויות בנושא.
נ-504/5 8/2/1983 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סיורים. כרך ב' לוחות זמנים לסיורים של הנשיא  חומר רקע  נאומים; פנייה בנושא בקשת פרטים על פגישה בין אלכסנדר זרחין לרב הרצוג (כולל העתקים מהתכתבויותיו של זרחין עם גורמים שונים) ועוד.
נ-504/6 3/25/1984 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סיורים. כרך ג' תכניות  נאומים וחומר רקע לביקורים של הנשיא במקומות שונים.
נ-504/7 2/4/1986 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סיורים. כרך א' רשימת ביקורים של הנשיא  תכניות וחומר רקע לביקורים.
נ-504/8 5/26/1986 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סיורים. כרך ב' תכניות  חומר רקע  ונאומים לביקורי הנשיא במקומות שונים.
נ-504/9 11/24/1986 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סיורים. כרך ג' תכניות וחומר רקע ונאומים לביקורים של הנשיא ברשויות ואתרים שונים  בין השאר ב"מקורות" ועוד.  .
נ-504/11 12/18/1985 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סמים. כרך ב' התכתבויות  חומר רקע וניירות עבודה בדבר מעורבות הנשיא הרצוג במלחמה הנגד הסמים  הקמת צוות טיפול מערכתי בנגע הסמים ועוד.
נ-504/12 8/19/1986 הנשיא חיים הרצוג – שונות – סמים. כרך ג' התכתבויות  חומר רקע וניירות עבודה בדבר מעורבות הנשיא הרצוג במלחמה נגד הסמים  החלטות ממשלה בנושא.
ג-4605/34 2/25/1951 לשכת השר דב יוסף – אגודת בעלי קיוסקים התכתבויות עם בעלי קיוסקים  קציבים  ענייני חלוקת מוצרי חקלאות לבעלי קיוסקים.
נ-500/3 8/16/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – המנכ"ל ניסן לימור התכתבויות שונות של ניסן לימור מנכל בית הנשיא חיים הרצוג.
נ-500/5 4/12/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – המנכ"ל ניסן לימור ניסן לימור  מנכל בית הנשיא הרצוג – עניינים שוטפים
ג-5216/33 12/7/1966 דולורס מפיגאל בקשת חברת "אס-פילם בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דולורס מפיגאל" ("דולורס מפיגל")בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  זיכרון דברים מישיבות המועצה והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
מ-5035/20 12/1/1940 Daily Returns of Essential Food Commodities:Costoms House Haifa הכנסות יומיות על מוצרי מזון חיוניים:בית המכס חיפה טבלאות בנושא מוצרי מזון שיובאו לארץ ישראל בחודש דצמבר 1940 דרך נמל חיפה.
מ-5035/21 11/1/1940 Daily Returns of Essential Food Commodities:Costoms House Haifa הכנסות יומיות על מוצרי מזון חיוניים:בית המכס חיפה טבלאות בנושא מוצרי מזון שיובאו לארץ ישראל בחודש נובמבר 1940 דרך נמל חיפה.
מ-5035/22 9/1/1940 Daily Returns of Essential Food Commodities:Costoms House Haifa הכנסות יומיות על מוצרי מזון חיוניים:בית המכס חיפה טבלאות בנושא מוצרי מזון שיובאו לארץ ישראל בחודש ספטמבר 1940 דרך נמל חיפה.
נ-451/73 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Board of Jewish Education of Greater New-York התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/74 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – CNN התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. טד טרנר. ריאיון עם הרצוג 18.11.1990.
נ-451/77 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – B'nai B'rith Great Britain and Ireland התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/78 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Central Conference of American Rabbis התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/79 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – נעמ"ת – קנדה התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/80 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (Suomen Punaisen Ristin (Finnish Red Cross התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. הצלב האדום הפיני.
נ-452/1 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Americares התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/2 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Ireland – Israel Friendship Leagus התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/3 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Ajex – Association of Jewish Ex-Service Men and Women התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/4 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – America – Israel Friendship League התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. הרברט טנצר.
נ-452/5 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (The Jewish Museum (Dublin התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/6 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Music for the World התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/8 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Lili Productions התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. חלק מאירועי 200 שנה למהפכה הצרפתית.
נ-452/9 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The New-York Review of Books התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. עטרת כוהנים.
נ-502/5 1/1/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא
גל-14943/37 12/1/1949 פריד ווג'די  טברי ירושלים התיק מכיל: פריד ווג'די  טברי ירושלים
ג-787/5 1/6/1943 בית-הספר בכפר חוגלה בית-הספר לילדי עובדים בכפר חוגלה – חילופי מכתבים בין משרד המפקחים למפקח על החקלאות בבית-הספר; תכנית הבנין של בית-הספר(שרטוט).
נ-501/8 10/27/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא הנשיא חיים הרצוג  עניינים שונים.
נ-501/9 11/7/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא הנשיא הרצוג – עניינים שוטפים
נ-501/11 1/1/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא הנשיא הרצוג – עניינים שוטפים
נ-501/12 11/30/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא הנשיא הרצוג – עניינים שוטפים
נ-501/13 1/19/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא הנשיא הרצוג – עניינים שוטפים
נ-501/14 1/20/1993 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא הנשיא הרצוג – עניינים שונים
נ-502/1 1/1/1991 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא העתקי מכתבים יוצאים
נ-502/6 1/1/1992 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא
נ-502/9 1/1/1987 הנשיא חיים הרצוג – לשכת מנכ"ל ניסן לימור – יומן פגישות תזכורות שנכתבו ביומנו המשרדי של המנכל ניסן לימור
מ-5035/23 12/1/1939 Syria – Imports and Exports Vol.I סוריה – יבוא ויצוא כרך א' בתיק טבלאות וחוזרים בנושא יבוא ויצוא מארץ ישראל ואליה מסוריה בשנת 1939.
מ-5035/24 1/1/1939 Register of Licences:Jerusalem-Wholesalers-Made up on Commodities רישום רישיונות:ירושלים-סיטונאים:לפי מוצר בתיק יומן ובו שמות הסיטונאים מסודרים לפי מוצר  ובכתב יד.
נ-452/10 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Communaute Israelite De Strasbourg התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/11 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Enschede התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/12 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Hillel התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. הלל.
נ-452/15 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – American federation of labor and Congress of IND. Organizations התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. AFL-CIO
נ-452/16 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Magbit Foundation of Greater Los-Angeles התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. מגבית
נ-452/17 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – World Habeas Corpus התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/18 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Union Des Etudiants Juifs De France התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. התאחדות הסטודנטים היהודים בצרפת.
נ-452/19 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Holocaust Memorial Museum התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. מוזיאון השואה בוושינגטון
נ-452/20 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Lincoln's Inn התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/21 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Oxford Centre Postgrduate Hebrew Studies התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/22 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – The Scottish Jewish Archives Centre התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/23 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Soroptimist International התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. איגוד נשים בין-לאומי – סורפטימיסט.
נ-452/24 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Hollinger inc התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים. דוויד רדלר. הולינגר.
נ-452/25 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Amrican Israel Economic Corporation התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/26 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Zionist Central Council of Greater Manchester התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/28 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – World Jurist Association התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
מ-5035/18 12/1/1939 Oil Fuel Vol.I דלק כרך א' התכתבות וטבלאות בנושא מחירי דלקים שונים המיובאים לארץ ישראל ועוד.
מ-5035/19 10/1/1940 Daily Returns of Essential Food Commodities:Costoms House Haifa הכנסות יומיות על מוצרי מזון חיוניים:בית המכס חיפה טבלאות בנושא מוצרי מזון שיובאו לארץ ישראל בחודש אוקטובר 1940 דרך נמל חיפה.
נ-503/9 8/11/1992 הנשיא חיים הרצוג – המנכ"ל ניסן לימור: תיקי פרשה שונים – חמישים שנה לגטו ורשה התכתבות של מנכ"ל לשכת הנשיא ניסן לימור העוסקת בציון אירועי 50 שנה למרד גטו ורשה בפולין בחסות הנשיא חיים הרצוג ונשיא פולין לך ואלנסה.
גל-53362/4 6/1/1988 מנהגים ואמונות דתיות של יהודי אתיופיה מחקר שנערך באוניברסיטה העברית בנושא מנהגים ואמונות דתיות של יהודי אתיופיה  חוקרת ראשית שלוה וייל. הוזמן ע"י אגף החינוך הדתי במשרד החינוך.
נ-452/30 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Parents of North American Israelis INC התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/31 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Freunde Des Schweizer Kinderdorfs Kirjath Jearim in Israel התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/33 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Balfour Diamond Jubile Trust התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/34 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Keren-Or התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/35 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – בית הכנסת הגדול – סידני התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/36 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – ההסתדרות הציונית באיטליה התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/37 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – חברת פרנץ קפקא בפראג התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-452/49 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – הפדרציה הספרדית תורכית התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-505/13 2/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – ברכות לנשיא על הבחרו לכהונה שניה ברכות לנשיא על הבחרו לכהונה שניה מאת ילדים  אזרחים  חכ"ים  שגרירים  רבנים ועוד.
נ-297/16 10/30/1979 נשיא המדינה יצחק נבון – ספרבר דוד מכתב לנשיא יצחק נבון מאת דוד ספרבר בו הוא שוטח בפניו את קשיי הקליטה שלו בארץ והבירוקרטיה איתה הוא נאלץ להתמודד שהובילו להחלטתו לעזוב את הארץ.
נ-348/4 9/19/1973 נשיא המדינה אפרים קציר – סיכומים מדיניים  73 סקירות מדיניות של משרד החוץ המוגשות לנשיא קציר.
מ-5035/4 1/1/1940 Agricultural Chemicals and Fertilizers Vol.II כמיקלים חקלאים ודשנים כרך ב' התכתבות בנושא יבוא דשנים ומוצרים כימיים לארץ ישראל.
מ-5035/5 9/1/1939 Raw Cotton and Cotton Yarn כותנה גולמית וחוטי כותנה התכתבות בנושא בקשה של יבואן מארץ ישראל לאישור ליבוא כותנה וחוטי כותנה לארץ ישראל.
מ-5035/6 4/1/1939 Agricultural & Industrial Chemicals כמיקלים חקלאיים ותעשיתיים התכתבות בנושא יבוא ויצוא כימקלים לצרכים חקלאים ותעשיתיים לארץ ישראל.
מ-5035/9 1/1/1939 Motor Transport Vehicles and Tyres רכבים תובלה וצמיגים בתיק אינדקס של התיק בלבד. (על כריכת התיק המספר המקורי של התיק שאליו הועברו המסמכים).
טס-11302/3 1/1/1947 בלגיה – אלבום תערוכה של עבודות תלמידי אורט בבריסל (עבודות טקסטיל  תפירה  נגרות ועוד). גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11302/4 1/1/1947 בלגיה – אלבום תלמידים בעבודה  תצוגה (למודי אופנה  טכנאות רדיו  טכנולוגיה).  גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11302/6 1/1/1946 E – אלבום. GGENFELDEN גרמניה – בית ספר אורט באגנפלדן בית ספר אורט באגנפלדן  גרמניה-בניין בית הספר  תלמידים בהפסקה ובעבודה (מכונאות  עבודות מתכת  טכנאי רדיו  תפירה  סריגה מכנית)  מהנדס ומנהל בית הספר. גוף יוצר: אורט העולמי
גל-53362/10 11/1/1998 מחקר להערכת ישום דו"ח ועדת שנהר: לימודי יהדות בחטיבות ביניים ממלכתיות במגזר היהודי המכון לחקר הטיפוח בחינוך – בית הספר לחינוך – האוניברסיטה העברית בירושלים – מחקר להערכת ישום דו"ח ועדת שנהר: לימודי יהדות בחטיבות ביניים ממלכתיות במגזר היהודי – דו"ח ג'. מנהלי המחקר: ד"ר נורה רש וד"ר אהרון בן-אבות. (טיוטה) נובמבר 1998.
גל-53363/10 1/1/1984 The dynamics of community school in israel an ethnoraphy דו"ח מחקר באנגלית בנושא הדינמיקות של בתי ספר קהילתיים שנערך באוניברסיטה העברית  חוקרת ראשית שלוה וייל
גל-53363/14 1/1/1985 הדינמיקה של בתי ספר קהילתיים בישראל מחקר בנושא הדינמיקה של בתי ספר קהילתיים בישראל שנערך באוניברסיטה העברית  חוקרת ראשית שלוה וייל
ג-4522/16 1/16/1953 הלשכה הראשית – בעיות חקלאות בעיות פיתוח החקלאות
מ-5035/10 10/1/1939 Micellaneous Commodities סחורות שונות בתיק מכתבים מבתי עסק שונים בארץ ישראל לממונה על האספקה בתגובה לפניותיו של כמויות של סוגי סחורות שונות הנמצאים בבעלותם.
מ-5035/11 4/1/1940 Firewood and Charcoal Vol.II עצי הסקה ופחם עץ כרך ב' התכתבות בנושא שימוש בעצים להסקה ופחם עץ כחומר בעירה חילופי.
מ-5035/13 9/1/1939 Firewood and Charcoal Vol. I עצים להסקה ופחם עץ כרך א' התכתבות בנושא שימוש בעצים להסקה ופחם עץ כחומר בעירה חילופי.
מ-5035/16 8/1/1939 Oil Seeds and Nuts זרעי שמן ואגוזים בתיק מכתבים ממפעלים שונים ליצור שמן בתגובה לפניותיו של הממונה לאספקה על ייצור ויבוא של זרעי שמן ואגוזים במפעליהם.
ג-4508/8 1/4/1952 הלשכה הראשית – בקורי מומחים מחו"ל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לביקור מומחים מחו"ל: אירוח הפוליטיקאי הבריטי יו גייטסקל (Hugh Gaitskell) להרצות באוניברסיטה העברית על "תכנון כלכלי"  התעשיינים וויליאם רוזנטל ודויד אהרון מארה"ב  מפקד התעשייה – נתונים על הוצאת רישיונות לסחר ולייצור  ביקור חברי ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי  סיכום ביקורו של ד"ר מקס מילנר  משלחת מסחרית מארגנטינה  הבאת מומחים מבריטניה  תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום) בע"מ ועוד.
מ-5035/15 1/1/1940 Oil Seeds and Nuts זרעי שמן ואגוזים בתיק מכתבים ממפעלים שונים ליצור שמן בתגובה לפניותיו של הממונה לאספקה על ייצור ויבוא של זרעי שמן ואגוזים במפעליהם.
גל-17043/16 1/1/1954 המוטראן גיאורגיוס חכים  ארכיבישוף היוונים קתולים התכתבות  דו"חות בטחון וקטעי עתונות בענין פעילותו הפוליטית בארץ ובלבנון כרך ב'
גל-17044/5 1/1/1957 חגיגות העשור קטעי עתונות והתכתבות בענין חגיגות העשור למדינת ישראל בישובי המיעוטים כרך א'
ג-6988/10 6/18/1972 לשכת השר בר-לב – סובסידיות תקציב הסובסידיות  סיכומי דיונים והתכתבויות-הצעת תקציב הסובסידיות לשנת 1972: הענקות לעידוד ייצור חקלאי ולהוזלת מחירים של מצרכים ושירותים חיוניים. לוחות נתונים לגבי מחירי מוצרים חיוניים  הערכת כמויות המצרכים המסובסדים שנמכרים לשטחים  צריכת בשר בישראל 1960-1972  תכנית ביטול תמיכות 1973 (הצעה)- העלאת מחירים לצרכן: שינוי מחירי חלב ומוצריו  סוכר  מרגרינה  לחם  קמח ועוד  חישוב המענק החודשי הנדרש לפיצוי על ההתייקרות הנובעת מביטול תמיכות (לנתמכי סעד ומשפחות מעוטות הכנסה).  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
גל-17031/18 1/1/1951 ישוב אנשי האזור המפורז בכפר שעב התכתבות בענין שיקום פליטים מהאזור המפורז בעמק החולה
גל-17043/4 1/1/1957 המצב החקלאי בכפרים הערבים  כללי קטעי עתונות  התכתבות  דו"חות ועוד כרך ב'
גל-11897/30 1/1/1958 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – הכהן זכריה  רב בתיק מכתב תשובה של דוד בן-גוריון אל הרב הכהן בדבר בתי-ספר דתיים
גל-17045/9 1/1/1957 עירית נצרת התכתבות בעניני הכספים של העיריה  קטעי עתונות המדווחים על פוליטיקה מפלגתית בעיריה כרך ב'
נ-557/1 9/1/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/2 9/1/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/3 10/1/1985 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/4 10/1/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/5 10/1/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/6 5/12/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
גל-17022/4 1/1/1957 המחלקה הערבית של ההסתדרות הכללית המחלקה הערבית של ההסתדרות הכללית – קטעי עתונות בענין הדחתו של נחום יהלום  ראש המחלקה  סקירות על פעולות המחלקה והתכתבות בנושא. כרך א'.
גל-17022/5 1/1/1965 המחלקה הערבית של ההסתדרות הכללית המחלקה הערבית של ההסתדרות הכללית – סקירה על פעולות המחלקה  פרוטוקול מישיבת המחלקה  סיכום תוצאות בחירות ארציות לועדת פועלי בנין והתכתבות בנושא. כרך ב'.
גל-17022/18 1/1/1952 גמלים גמלים – התכתבות בענין פיקוח על הבאת גמלים מהנגב
גל-17097/26 1/1/1950 החזרת רכוש בין ישראל לארצות ערב דו"חות משטרת-ישראל על רכוש שהוחזר על- ידי מדינות ערב ורכוש שישראל החזירה (רכוש גנוב  מוחרם  רכוש שאבד ועוד).
גל-62353/11 1/30/1981 ועדת בשר תקנות בנוגע לבשר  מקנה ועניינים וטרינריים
גל-13912/16 1/1/1962 קטעי עתונות כרך ג'
נ-557/7 10/1/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/8 9/8/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/10 9/29/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/11 10/1/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
נ-557/12 1/1/1973 נשיאי המדינה אפרים קציר ויצחק נבון – חתימות של אישים שביקרו בבית הנשיא ספר האורחים
נ-557/13 10/1/1982 נשיא המדינה חיים הרצוג – לוח פגישות הנשיא שהתקימו בפועל – יומן משרדי
גל-13914/9 4/1/1967 סקירות משטרת ישראל כרך ב'
ג-3552/3 12/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – דיר אל אסד
גל-13963/3 3/1/1963 שבט אבו רקייק דו"חות  פרוטוקולים  קטעי עתונות והתכתבות בענין מצבו של השבט ובניו.
גל-17037/6 1/1/1949 השידורים הערביים  סקירות במעטפות. בתיק רק מעטפה ובה סקירות על ישובים ערבים שונים
גל-13965/9 12/1/1962 בשמת טבעון דו"חות  קטעי עתונות  רשימות שמיות  מפה פרוטוקולים והתכתבות בענין הקמת הישוב הבדואי בבשמת טבעון  אירגונו המוניציפאלי ועוד. (המשך בתיק מספר 10)
גל-17098/6 12/1/1951 קרן לנפגעי השיטפונות התכתבות בענין תרומות תושבי נצרת לקרן נפגעי שטפונות בגליל.
נ-558/32 3/28/1981 קרן נשיאי ישראל – מועצה מקומית פקיעין התכתבות בדבר סיוע כספי למוסדות ולפרט
נ-558/33 5/14/1981 קרן נשיאי ישראל – המרכז לשרותי התנדבות התכתבות בדבר סיוע כספי למוסדות ולפרט
גל-13915/10 2/1/1962 העתקי מכתבים יוצאים
מ-6726/50 7/1/1940 Ejerwajs Lejzor תמונה קיימת:  מגדר בתמונה:  שם פרטי: LEJZOR  שם משפחה: EJERWAJS  שם פרטי בעברית: אליעזר  שם משפחה בעברית: אירויס  שם פרטי של הרעיה: ELKA  שם משפחה קודם של הרעיה: BRAWERMAN  שם פרטי של הרעיה בעברית: אלקה  שם משפחה קודם של הרעיה בעברית: ברורמן  תאריך התאזרחות: 02/07/1940  אזרחות ראשית: UNDEFINED  אזרחות של הרעיה: POLISH  מקום לידה: WARSAW POLAND  תאריך לידה: 06/05/1905  מצב משפחתי: נשוי(M)  מקום הולדת הרעיה: BROK (POLAND)  תאריך לידה של הרעיה: 0/0/1902  שם פרטי ילד ראשון: GIDEON  שם פרטי באנגלית ילד ראשון: גדעון  ילד ראשון- מגדר: זכר(M)  ילד ראשון- תאריך לידה: 12/09/1936  ילד ראשון- מקום לידה: JERUSALEM  שם פרטי ילד שני: RIVKA  שם פרטי באנגלית ילד שני: רבקה  ילד שני- מגדר: נקבה(F)  ילד שני- תאריך לידה: 26/08/1939  ילד שני- מקום לידה: JERUSALEM  שם פרטי ילד שלישי:  שם פרטי באנגלית ילד שלישי:  ילד שלישי- מגדר:  ילד שלישי- תאריך לידה:  ילד שלישי- מקום לידה:  שם פרטי ילד רביעי:  שם פרטי באנגלית ילד רביעי:  ילד רביעי- מגדר:  ילד רביעי- תאריך לידה:  ילד רביעי- מקום לידה:  שם פרטי ילד חמישי:  שם פרטי באנגלית ילד חמישי:  ילד חמישי- מגדר:  ילד חמישי- תאריך לידה:  ילד חמישי- מקום לידה:  תומך ראשון- שם פרטי: RABBI  תומך ראשון- שם משפחה: MEIR BERLIN  תומך ראשון- שם פרטי בעברית: רבי  תומך ראשון- שם משפחה בעברית: מאיר ברלין  תומך שני- שם פרט
גל-17037/23 1/1/1952 עין מאהל מכתב מחאה על עוצר  מכתב תודה של שר העבודה מ. נמיר על קבלת הפנים שערכו לכבודו  ועוד
גל-17039/8 1/1/1951 קלנסואה דו"ח מסיור  רשימת נכסים ששוחררו לתושבים  סקירה על התפתחות הכפר  התכתבות בענין באר מים  קרקעות ועוד
גל-53349/1 9/1/1994 קליטת אתיופים התיק מכיל: עולים מאתיופיה  האוניברסיטה העברית  חוקרת ראשית שלוה וייל ועוד.
גל-53349/2 3/5/1994 קליטת אתיופים התכתבות בנושא מחקר על יוצאי אתיופיה בוגרי מערכת החינוך שנערך באוניברסיטה העברית  חוקרת ראשית שלוה וייל;בקשה לשינוי ההסכם עם משרד החינוך; דו"ח ביניים.
גל-53349/3 4/1/1997 קליטת אתיופים דו"ח מחקר בנושא יוצאי אתיופיה בוגרי מערכת החינוך שנערך באוניברסיטה העברית  חוקרת ראשית שלוה וייל.
רש-1652/6 2/1/1990 פרויקטים – בית שאן פרוגרמה לאמפיתיאטרון  מרכז בית שאן  ועדת תכנון  בית שאן  מינהלת בית שאן  בריכת ההשתקפות  בנין הסראיה  ועדת תקציב  דרך שינוע  תל בית שאן  סקיטופוליס  תיאטרון רומי
נ-526/10 8/15/1984 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים דברים לכנס הארצי של העובדים הסוציאליים  ברכה ל"סהרנה"  דברים לפתיחת תערוכת הפרחים הבינלאומית העשירית בחולון  דברים לטקס "העובד המצטיין" של "ידיעות אחרונות"  נאום בעיר עכו לרגל עיד אל אדחה  דברים למשלחת הכנס הבינלאומי של יוצאי לודז'  דברים לעצרת הזיכרון בלטרון לחללי השריון  דברים לחנוכת בית הכנסת בגני טל – גוש קטיף  טקס השבעת הקאדי הדרוזי  דברים לקבלת פנים במלאת 75 שנים לתל אביב  ברכה ליהודי ברית המועצות  ברכת הנשיא לדיפלומטים לקראת ראש השנה  קבלת פנים לדיפלומטים  ברכה לאזרחי ישראל לרגל ראש השנה  דברים לביקור בחיפה  דברים לספורטאים שהשתתפו באולימפיאדת הנכים  ברכה ליהודי התפוצות לרגל ראש השנה  ברכה לאפרים קישון ליום הולדתו השישים  ברכה לקהילה היהודית באמסטרדם  אירוע לציון 40 שנה שלחרור העיר ניימכן Nijmegen בהולנד במלחמת העולם השנייה  קבלת פנים לקונגרס האינטרטוטו  נאום בפני ארגון UJL  דברים למעמד הצגת הממשלה לפני הנשיא  דברים לביקור בנצרת  דברים לקונגרס הבינלאומי הליברלי בירושלים  דברים בקבלת פנים לאורחים מאסוואטיני Swaziland  דברים לכנס נציגים של יישובי הנח"ל  נאום בעכו לרגל חג אלאדחא  נאום בכפר ג'וליס לרגל חג אלאדחא אצל הדרוזים  ברכת הנשיא ביד ושם  דברים לישיבת המועצה של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
נ-526/12 12/1/1984 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים דברים לקהילה היהודית בבריסל  נאום בלוקסמבורג  דברים בארוחת ערב עם ממשלת בלגיה  קבלת פנים לוועד היהודי האמריקני  דברים למפגש עם ותיקי הלוחמים יוצאי הצבא הסוביטי  ועידת השידור הדתי בוושינגטון  אזכרה במלאת 30 שנה לעלייתם לגרדום במצרים של ד"ר משה מרזור ושמואל עזר הי"ד  שנת הנוער הבינלאומית  דברים לפתיחת מבצע "גג לילד המפגר"  קבלת פנים לפדרציה הבינלאומית של מפרסמי עיתונים יומיים  דברים להגשת המילון הערבי עברי הראשון של פרופ' איילון ושנער  ברכה לכנס "אנחנו פה" של ניצולוי אושוויץ  סמינר אורט  קבלת פנים לגבאי בית הכנסת האזוריים של אמריקה  דברים למשתתפי הסמינר העולמי של מנהלי בתי הספר של אורט  דברים לביקור באשקלון  ראיון לבסאם ג'אבר (ק"י בערבית) בענין האלימות במגרשי הכדורגל  טקס השבעת הקאדים המוסלמים  דברים במלאת 40 שנה להעלמו של ראול וולנברג  דברים למפגש עם מחנכי חברות נוער בתנועה הקיבוצית  ברכות למועדון וראייטי  דברים לסיכום הביקור ברשת עמל  דברים למפגש עם מחנכים יהודיים מאמריקה בלטינית  דברים לטקס סיום תחרות הבטיחות בין ערים  דברים לפתיחת הועידה העשירית של איגוד מושבי הפועל המזרחי  דברים לביקור בעיר לוד  דברים לקבלת פנים למתנדבי המשמר האזרחי  דברים לעצרת זכרון במלאת 40 שנה להוצאתם להורג של הצנחנים באי
נ-526/13 2/1/1985 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים: דברים למשתתפי חידון התנ"ך העולמי  דברים למפגש עם חיילים ואנשי כוחות בטחון דרוזים  נאום הנשיא בכפר עיספיא  דברים לעצרת יום הזכרון לשואה ולגבורה בקבוץ לוחמי הגטאות  דברים לביקור ברשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל)  העלייה מצפון אפריקה  דברים לטקס חלוקת מענקים ופרסים ע"ש ארנסט דוד ברגמן  דברים לטקס חלוקת "אות הנשיא למתנדב"  דברים לחגיגת המימונה  דברים לועידת הסופרים  דברים לועידת ויצ"ו באמריקה הלטינית  דברים לביקור באום אל פחם  מפגש עם הנהלת נאות קדומים  דברים לביקור בשומרון  דברים לביקור במכון לבון  דברים לפתיחת הועידה ה-11 של ארגון המורים העל יסודיים  דברים לכנס חמישים שנה לבית הספר למשפט בתל אביב  הקדמה לספרו של יהודה ריינהרץ על חיים ויצמן  דברים לביקור בקרית מוצקין  דברים לביקור במכון לשבטי ישורון  ברכה לישיבת המליאה של ועדת ירושלים  ברכה למועצת השומר הצעיר  דברים לקבלת פנים לרגל "יום הבריאות העולמי"  דברים למפגש עם הנהלת המועצה הישראלית לצרכנות  האסיפה הבינלאומית למנהיגות צעירה  טקס חלוקת פרס יגאל אלון  חלוקת פרס רוטשילד  פגישה עם חברי כת "המקויה" מיפן  חנוכת מרכז לאתיקה רפואית ע"ש הרב לורד עמנואל יעקובוביץ' ז"ל באוניברסיטת בן גוריון בנגב  דברים בעקבות הפיגוע בשיירת צה"ל מצפון למטולה (אסון
נ-526/14 8/16/1984 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח לוח נאומים לפי תאריכים
נ-526/15 5/1/1985 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים: חגיגת בר מצווה בקהילה הקונסרבטיבית מורשת ישראל  דברים לטקס התייחדות עם חללי קהיליית המודיעין  דברים לחנוכת ישיבת הקיבוץ הדתי  דברים לביקור בנהריה  דברים לכנס פעילי העלייה והקליטה מאמריקה הלטינית  דברים למפגש משפחות המאמצות חיילים בודדים  תשובה לשאלה בנושא החנינות לעצורי "המחתרת"  דברים לביקור בקרית שמונה  דברים לפתיחת תערוכת ארדון  דברים לכנס עמותת זלמן שז"ר  דברים לביקור בחיל התותחנים  קבלת פנים לסמינר הבינלאומי לאומנות יהודית  דברים לפגישה עם ותיקי כפר גלעדי בית קשת שער העמקים וחיבת ציון  ועידת העולם היהודי  דברים לפתיחת המושב הרביעי של המועצה העולמית למען יידיש ותרבות יהודית  דברים לאיחוד דרום אפריקה בישראל  דברים למפגש עם הנהלת אגודת "ניצן"  קבלה לוועד המנהל של בצלאל  פתיחת שנת החמישים לפטירת הרב קוק זצ"ל  דברים לטקס הענקת "פרס ירושלים למחנכים בגולה"  דברים לחנוכת בית המדרש בישיבת נווה הרצוג  דברים לביקור בישיבת כרם ביבנה  דברים לטקס הענקת תארי "מגשים ישראל יפה"  דברים לסרט הטלוויזיה של UJA'S  דברים לנציגי התאחדות הצופים  דברים לפתיחת תערוכת הבולים  דברים לטקס חלוקת פרס וולף  ביקור נשיא זאיר בישראל: ברכה לנשיא מובוטו בהגיעו לשדה התעופה  הודעת הנשיא בעת ביקור ג'ורג' שולץ בארץ  יריד הס
נ-527/1 7/18/1985 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/3 11/16/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים בתיק רשימת נאומי הנשיא חיים הרצוג מסודרים לפי תאריך ונושא הנאום
נ-527/4 12/17/1985 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/5 2/6/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/6 3/27/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/7 5/8/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/8 12/8/1985 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים בתיק רשימת נאומי הנשיא חיים הרצוג מסודרים לפי תאריך ונושא הנאום
נ-527/9 6/1/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/10 6/30/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/11 9/1/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-527/12 10/28/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים.
נ-527/13 6/1/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים בתיק רשימת נאומי הנשיא חיים הרצוג מסודרים לפי תאריך ונושא הנאום
נ-527/14 11/17/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא מאירועים שונים.
נ-527/15 1/27/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומים של הנשיא מאירועים שונים.
נ-527/16 4/2/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומים של הנשיא מאירועים שונים
נ-527/17 4/14/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתק נאומי הנשיא מאירועים שונים.
נ-527/18 11/17/1986 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים בתיק רשימת נאומי הנשיא חיים הרצוג מסודרים לפי תאריך ונושא הנאום
נ-528/1 6/10/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים
נ-528/2 9/8/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים
נ-528/3 11/4/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים
נ-528/4 12/2/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים
נ-528/5 6/1/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים
נ-528/6 12/29/1987 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
גל-17014/13 1/1/1964 ועדה לבדיקת ליקויים בהודעות פטירה ועדה לבדיקת ליקויים בהודעות פטירה – סיכומי דיון וסיור של הועדה  תכתובת
גל-17012/17 1/1/1951 הסיעה הדמוקרטית לערביי ישראל מכתב של הסיעה לראש הממשלה דוד בן גוריון בענין כפרי עקורים בצפון (ביניהם איקרית ובירעם)  קטעי עתונות
גל-17025/12 1/1/1958 הסדר הקרקעות הסדר הקרקעות – קטעי עתונות  בענין הסדר קרקעות באום-אל-פחם ובגליל  פרוטוקול ישיבת ועדת הביצוע להסדר הקרקעות בגליל ומפה. כרך ב'.
גל-17038/1 1/1/1951 שבט ערב אל-הייב – ערב מנשיה התכתבות בענין שיקום הפליטים  תלונות התושבים על גידור שטחי המרעה שלהם  ועוד
גל-17038/13 1/1/1968 שבט ערב אל-הייב  כללי סקירה כללית על הבדואים בצפון  העתק מפה של הגליל  סיכום ישיבה בענין הבדואים והתכתבות בנושא
נ-525/12 3/20/1990 הנשיא חיים הרצוג – שוטף – הנשיא מכתבים יוצאים מלשכת הנשיא חיים הרצוג אל מספר אישים וגופים  ביניהם: נשיא גרמניה ריכארד פון וייצזאקר  מלכת דנמרק מרגרט השניה  הארכיבישוף הארמני של ירושלים טורקום מנוג'יאן  השייח' אמין טריף מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית  שייח' תאופיק עסלייה  אמנון פזי נשיא האוניברסיטה העברית  הרב ד"ר משה רוזן רבה של רומניה  ביאטריקס מלכת הולנד  ועד. כולל: דבר הנשיא לקהילות היהודיות בעולם לכבוד יום העצמאות תש"ן  פניות ומכתבים של אזרחים פרטיים לנשיא  דברי ברכה לאירועים וארגונים ודברי תודה על פריטים שנשלחו לנשיא.
גל-17039/20 1/1/1951 בקשות אנשי האזור המפורז היושבים בשעב לחזור לכפריהם התכתבות
נ-528/7 3/10/1988 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-528/8 4/20/1988 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-528/9 5/18/1988 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים בתיק נאומי הנשיא באירועים שונים
נ-528/17 3/20/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של הנשיא באירועים וביקורים שונים  בין השאר לציון 50 שנה למכון ז'בוטינסקי  במעמד מינוי דיינים  בפני חברי אגודת הדסה-ויצו בקנדה  בטקס פתיחת מוזיאון ירושלים  בטקס סיום קורס קציני חי"ר  בפני לשכת עורכי הדין  לרגל 75 שנה למכללת דוד ילין  באזכרה הממלכתית לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה  בביקור במעלה אדומים  דברים לרגל יום העצמאות ה-40 ועוד.
נ-529/3 1/29/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח הנאומים שנשא הנשיא חיים הרצוג בין התאריכים 29.1.1989 – יולי 1989. הנאומים מופיעים בתיקים שמזהם הפיזי הוא נ-528/16 – 528/17 ו-נ-529/1- נ-529/3 מזהה סימול מקורי 11.
נ-529/5 10/16/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומי הנשיא באירועים וביקורים שונים  בין השאר בפני הקהילה היהודית בארגנטינה ובטורקיה  בוועידת ההסתדרות הרפואית בישראל  ועידת התנועה המסורתית  טקס מינוי שופט  במכון ון ליר  דברים לרגל פתיחת מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן  ביקור בחיל הרפואה ועוד.
נ-529/6 12/7/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של הנשיא באירועים וביקורים שונים  בין השאר בפני סטודנטים יהודים מצרפת  נסיך תאילנד  הקהילה היהודית במונטיבידאו  ברכת הנשיא לשומר הצעיר ועוד.
נ-529/7 1/3/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומי הנשיא באירועים וביקורים שונים  בין השאר בביקור באוניברסיטת בר-אילן  ברכת הנשיא לרבי מליובאוויטש  דברי הנשיא ב"קול ישראל" ועוד.
נ-529/8 2/11/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים נאומים של הנשיא באירועים וביקורים שונים  בין השאר ברכות לתזמורת הפילהרמונית לרגל יציאתה לסיור בברית המועצות  דברי הנשיא ב"קול ישראל"  בטקס אזכרה לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה  הודעת הנשיא במעמד הטלת תפקיד להרכבת הממשלה החדשה  ברכה לאזרחי איראן לרגל ראש השנה הפרסי  דברי הנשיא בטקס מינוי שופטים  ביקור במטכ"ל ועוד.
נ-529/9 6/6/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים שם הנאום והאירוע בו ננאם כולל תאריכים
נ-529/10 4/1/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים
נ-529/13 2/14/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח לנאומי הנשיא בארועים שונים (דברי ברכה  נאומים  שיחות ברדיו) בין התאריכים 14.2.1990-31.8.1990
נ-529/15 9/30/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים בעברית ובאנגלית של נשיא המדינה חיים הרצוג בפני ארגונים שונים: עצרת לציון 50 שנה למות ז'בוטינסקי (ביקורת על הימין בישראל שזנח את תורת ז'בוטינסקי)   פתיחת מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן  80 שנה ליסוד דגניה והתנועה הקיבוצית  ועידת תנועת הבונדס  חנוכת הפנימיה בישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים  מקבלי פרס נמיר  ועידת ירושלים לטכנולוגיה  התנועה לאחדות ישראל  ברכה לאייזק שטרן במלאת לו 70 שנה  התערוכה הנומיסמטית הישראלית במוסקבה  בית הפר לקציני ים עכו  ותיקי ישובי חוף השרון  ועידת התאחדות האיכרים  קונגרס הסטודנטים היהודים בברית המועצות  חנוכת בית המדרש מעלות יעקב בישיבת ההסדר מעלות  בני ברית נוער לנוער  ארוע העתקת מפעלי ישקר לגן התעשיה  אירוע הג'רוזלם ריפורט
נ-529/16 10/1/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים התיק מכיל: דברי נשיא המדינה ב"קול ישראל"  ועוד.
נ-529/17 11/1/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים התיק מכיל: ברכת נשיא המדינה לכנס הבינלאומי השביעי לאבטחת איכות ועוד.
נ-529/18 9/5/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים נאומי הנשיא באירועים שונים (דברי ברכה  נאומים  שיחות ברדיו) בין התאריכים 5.9.1990-18.12.1990
נ-530/1 11/1/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים התיק מכיל: דברים לפתיחת קונגרס הדור הצעיר של המפד"ל  דברי הנשיא בטקס לציון 70 שנה להגנה  דברים להדלקת נר חנוכה ע"י מכבי צעיר  דברי נשיא המדינה בכנס ארגונים פעילים בנושא הערבי ועוד.
נ-530/2 12/1/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים התיק מכיל: דברים לטקס חלוקת פרס העובד המצטיין של "ידיעות אחרונות" ועוד.
גל-13965/10 12/1/1967 בשמת טבעון (המשך מתיק 9) – דו"חות  קטעי עתונות  שרטוטים  פרוטוקולים והתכתבות בענין הקמת הישוב הבדואי בבשמת טבעון  אירגונו המוניציפאלי ועוד.
גל-17038/21 1/1/1950 ערב רזאלין התכתבות בענין בקשת השבט לחזור לאדמותיהם או להשאר בכפר אכסאל  בעקבות דרישה להעבירו לכפר עילוט
נ-526/3 10/1/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים התיק מכיל: דברים לטקס השבעת נשיא בית משפט העליון ועוד.
נ-526/4 5/1/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח התיק מכיל:  נאומי הנשיא הרצוג
נ-526/5 11/1/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים התיק מכיל: דברים לביקור הנשיא במועצה האזורית משגב  נאום נשיא המדינה חיים הרצוג בביקור בכפר סכנין ועוד.
נ-526/6 2/1/1984 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים התיק מכיל: דברים לותיקי המושבים כרם מהר"ל  דברים לטקס חלוקת זיו לעיתונאים  נאום נשיא המדינה במפגש עם ראשי מועצות מקומיות דרוזיות במשכן הנשיא בירושלים ועוד.
נ-526/9 11/28/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח מפתח נאומים של הנשיא המדינה חיים הרצוג.
גל-17029/7 1/1/1949 בירוה (כפר) התכתבות בענין פליטי הכפר וגורלם
נ-530/5 11/6/1990 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח נאומים של נשיא המדינה  חיים הרצוג.
נ-530/7 3/27/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים תיק נאומי הנשיא – קבלת פנים לנשיאות איפ"א בישראל  נשיאת דברים למתנדבי אלק"ן – אגודה לשיקום וקידום נוער במצוקה  נשיאת דברים בפתיחת בית איילה  דברי הנשיא לאומה לערב יום העצמאות  דברי הנשיא לפתיחת יום הזיכרון לחללי צה"ל  דברי הנשיא בפתיחת מבצע "גג לילד המפגר"   דברי הנשיא בעצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ועוד
נ-530/8 4/24/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומי נשיא המדינה – ברכה לפתיחת תערוכת מאוריצי גוטליב  דברים במעמד הנחת אבן פינה לבית הלוחם בירושלים  דברי ברכה בטקס חנוכת הכבל התת ימי  דברי הנשיא בשבוע התעשייה בישראל  בטקס חלוקת פרס ירושלים לחינוך תורני   דברים בטקס הזיכרון לעולי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ  דברי הנשיא בפתיחת יום ירושלים בגלי צה"ל  ברכת הנשיא לכנס הבינלאומי של ידידי בית החולים משגב לדך ועוד
נ-530/9 5/16/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים תיק נאומי נשיא המדינה – דברי הנשיא בקונגרס הבינלאומי הראשון לחקר יהדות בבל  דברי הנשיא בכנס בינלאומי בנושא ערביי ישראל במרכז דיין  דברי הנשיא בטקס חנוכת אנדרטת חללי משטרת ישראל  דברי הנשיא ב"קול ישראל"  דברי הנשיא בארוחת ערב לכבוד יום ההולדת 80 לטדי קולק  בטקס הענקת פרסי רוטשילד למפתחים תעשייתיים  דברים לפתיחת שבוע האמן הצעיר ועוד
נ-530/10 2/21/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים
נ-530/11 6/3/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים תיק נאומי נשיא המדינה – בארוחת ערב ממלכתית מטעם נשיא בולגריה  בטקס זיכרון לחללי השואה  במפגש עם הקהילה היהודית בהונגריה  ברכת הנשיא לאלוני הבשן עשור להקמתו  דברי הנשיא לכבוד הפקת הסדרה "גחלת לוחשת"  בטקס יובל ה-50 של קופת חולים "מכבי" ועוד
נ-530/12 6/17/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים תיק נאומים של נשיא המדינה – לרגל חג אל אדחא  בטקס חלוקת פרס התעשייה  לישיבת חורב  בטקס חלוקת פרס החינוך  בטקס יצואנים מצטיינים  למשתתפי החידון העולמי "הטה שכם"  במפגש עם הקהילה היהודית בבולגריה  בפני האסיפה הלאומית הגדולה של בולגריה ועוד
נ-530/13 6/26/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים תיק נאומים של נשיא המדינה –  בכנס הכנסת ספר תורה בקיבוץ פרוד  בטקס הקדמה מיוחדת למהדורה הרוסית של הספר "גיבורי ישראל"  בטקס חלוקת אות הנשיא למתנדב  באירוע לכבוד ברית חיילי האצ"ל  בטקס מינוי שופטים  בוועידה הארצית של בני ברית בישראל  באזכרה ליוני נתניהו ז"ל  בטקס חלוקת פרס ביטחון ישראל  בטקס 90 שנה לכפר תבור ועוד
נ-530/14 8/26/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים תיק נאומי נשיא המדינה  חיים הרצוג – בכנס הפלמ"ח לציון 50 שנה להקמתו  נאום לאומה לקראת השנה החדשה  עצרת לציון 50 שנה להקמת הלח"י  קבלת פנים לנשיא רומניה  דברי הנשיא לכבוד ההוצאה לאור של כתבי הרב הרצוג זצ"ל ועוד
נ-530/15 6/3/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים
נ-530/16 9/11/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים תיק נאומי הנשיא – ברכת נשיא המדינה לפדרציה הציונית האיטלקית במלאת 90 שנה להווסדה  דברי הנשיא בטקס קריאת הקתדרה לעיתונות באוניברסיטה העברית בירושלים  דברי הנשיא בטקס הנחת אבן פינה לבית הכנסת בבסיס תל נוף  דברי הנשיא בכנס השנתי של מי"ל – המרכז הישראלי לניהול  ברכת הנשיא במלאת 80 שנה למרחביה  דברי נשיא ארגנטינה קרלוס סאול מנם בארוחת הערב הממלכתית בירושלים  ברכת הנשיא לחדרה במלאת 100 שנה ועוד
נ-530/17 10/14/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים מפגש של הנשיא חיים הרצוג עם קהילות היהודים במזרח אירופה – צ'כוסלובקיה פתיחת שבוע עובדי המדינה – ועדת קוברסקי
נ-530/18 10/24/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומי נשיא המדינה חיים הרצוג בארועים שונים: הברכה של הנשיא לכנס נעמת האמריקאי  דברי לפתיחת מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן  דברי הנשיא בקבלת פנים ליקירי ההסתדרות בירושלים  דברי הנשיא בקבלת פנים למקבלי תואר "יקיר ירושלים"  נאום למשתתפים של ארוחת גאלה של מכון ויצמן  דברים למעמד ההשבעה של שופטים צבאיים  דברי הנשיא בביקור במועצה המקומית קרית עקרון  דברי הנשיא במעמד הצהרת אמונים של מועצת הרבנות הראשית  דברי הנשיא בסמינר הבנלאומי על המזרח התיכון  דברי נשיא המדינה בשידור החודשי ועוד.
נ-531/1 11/6/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומי נשיא המדינה חיים הרצוג בנושאים שונים: דברי הנשיא ב"יד ושם" בעצרת לציון 50 שנה לשיגור משלוחי היהודים לטרזין  דברי הנשיא בביקור ברעננה  דברי נשיא המדינה במפגש עם הצופים  דברי הנשיא בעצרת למלאת 100 שנה לשכונת הבוכרים  דברי הנשיא בפתיחת ועידת מפלגת העבודה  דברי הנשיא בעצרת זיכרון בשדה בוקר לדוד בן גוריון  דברי הנשיא בהקדמה לאלבום "אגד"  דברי הספד לזכרו של רוברט מקסוול  דברי הנשיא בעת ביקור במועצה האזורית עמק יזרעאל ועוד.
נ-531/2 7/7/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח נאומים המפרט את נאומי נשיא המדינה חיים הרצוג.
נ-531/4 12/26/1991 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומי נשיא המדינה חיים הרצוג באירועים שונים: דברים לפתיחת הועידה האחת עשרה של מפ"ם  דברים לציון 35 שנה לנצרת עילית  ברכת הנשיא לרגל הכנס הארצי של האגודה לידידות ישראל-צ'כוסלובקיה  דברים בעצרת 60 שנה להקמת משען  דברי הנשיא בטקס נטיעות טו בשבט של צוות ארגון גמלאי צה"ל  ברכת הנשיא לפתיחת מבצע שירותרום  דברים במעמד השבעת שופטים  דברים בטקס עובד מצטיין של ידיעות אחרונות  דברים בעצרת לציון 25 שנה להקמת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים  דברי הנשיא בטקס השבעת קאדי לבית הדין השרעי  דברים לטקס החילופין של חברי המועצה להשכלה גבוהה  דברי הנשיא בשידור בקול ישראל  נאום לכבוד הכנס הבינלאומי של ארגן "ויצו"  ברכות בקבלת פנים לארגונים הנוצריים לרגל השנה האזרחית החדשה ועוד.
נ-531/5 2/5/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאום של חיים הרצוג בכנס המועצה האירופית בשטרסבורג בדבר מעמדה הבינלאומי של ישראל ציונות; אפליה; תהליך השלום עם מדינות ערב ועם הפלסטינים  התיק מכיל מסמכים בשפה האנגלית ברובו
נ-531/6 2/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של נשיא המדינה חיים הרצוג בנושאים חברתיים שונים ובהם יהדות התפוצות; יום האישה; לשכות המסחר ועוד
נ-531/7 1/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח מפתח נאומים – חיים הרצוג נשיא המדינה ברכות ונאומים בנושאים שונים בכנסים ובפתיחות חגיגיות
נ-531/8 3/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאום של נשיא מדינת ישראל חיים הרצוג בסביליה ספרד לזכר גירוש ספרד ובזכות הקשר העמוק והידידותי בין המדינות  – ישראל וספרד רוב החומר בספרדית ובאנגלית כמו-כן בתיק נאומים של הרצוג בכנס לזכר פטירתו של משה סנה
נ-531/9 4/2/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של נשיא המדינה חיים הרצוג לאחר ביקורו בספרד; באירוח נשיא אורוגוואי  תהליך השלום הישראלי פלסטיני ובנושאים נוספים כמו תערוכות אמן צעיר ועוד בתיק גם העתקי הנאומים באנגלית ובספרדית
נ-531/10 4/15/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים ברכת הנשיא הרצוג לדה קלרק מדרום אפריקה על בחירתו לאיש השנה דברים בקיבוץ לוחמי הגטאות בעצרת ליום השואה ; התהליך המדיני והחתירה לשלום ; חגי ישראל ועוד
נ-531/11 5/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של נשיא המדינה חיים הרצוג בנושאים שונים  איחוד ירושלים; מוזיאון ארצות המקרא; חיילים מצטיינים; יום העצמאות ותהליך השלום חינוך ועוד
נ-531/12 3/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח נאומים- חיים הרצוג נשיא המדינה נאומים בארץ ובספרד
נ-531/13 5/12/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של נשיא המדינה מר חיים הרצוג בביקור ממלכתי בפולין ובצ'כיה בנושאים הקשורים בידידות בין העמים; מאבק בנגע האנטישמיות; היסטוריה של האומות וחתירה לשלום נאומים בארץ בנושאים שונים ובהם: אות הנשיא למתנדב; יחסי יהודים ערבים; חצי יובל לאיחוד ירושלים; התיישבות; ספורט ועוד
נ-531/14 5/27/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים במהלך ביקורו בפולין: בפני שני בתי האסיפה הלאומית הפולנית (באנגליה  עברית ופולנית)  ברכות לחסידי אומות העולם  ארוחת צהריים שאירח ראש ממשלת פולין  בפני הקהילה היהודית בוורשה (בעברית  אנגלית  פולנית ויידיש) ועוד.
נ-531/15 5/31/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: עצרת פתיחת האירועים לציון שנת ירושלים וחתימה על אמנת ירושלים  ברכת הנשיא ל"קול ישראל" ליום ירושלים  ברכה למיח"א  ביקור בית האופרה של קירוב בישראל  חנוכת אנדרטת חללי משטרת ישראל  הענקת אות הניהול האיכותי – פורום המנהלים  25 שנה לתחילת שידורי הטלוויזיה החינוכית  טקס חלוקת פרס שז"ר למחנכים בתפוצות  הוועידה ה-13 של הסתדרות הפקידים  מפגש צוותי אוויר שלחמו במלחמת ששת הימים  הגעת הרב דב רוזן מרומניה לגבורות  קיבוץ יפתח קליטה ישירה של עולים  טקס תיירן מצטיין  טקס אזכרה לחללי קהיליית המודיעין  ברכה לחג הקורבן  טקס חלוקת פרס החינוך  לזכרו של מר אברהם הרמן ז"ל  ארוחת ערב לכבוד מיכאיל גורבצ'וב  ביקור בכפר בועיינה-נוג'ידאת לרגל חג אל-אדחא (חג הקורבן) למוסלמים ולדרוזים  בקבר יתרו בחיטין לרגל חג הקורבן לדרוזים  פתיחת שבוע הספר העברי  יובל ה-50 לפקולטה לחקלאות  פתיחת ועידת פורום העסקים השלישי  טקס יצואנים מצטיינים ועוד.
נ-531/16 5/12/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח הנאומים שנשא הנשיא חיים הרצוג בין התאריכים 12.5.1992 – 26.6.1992. הנאומים מופיעים בתיקים שמזהם הפיזי הוא נ-531/13 – 531/15- מזהה סימול מקורי 21.
נ-531/17 6/17/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: הכנס הבינלאומי "מוקדים של תמורה בהגות ובחברה היהודית"  דברים במפגש עם החברים החדשים של המועצה הציבורית החדשה לתרבות ואמנות  הועידה העולמית של קרן היסוד  דבריו ב"קול ישראל" לאחר ביקורו בפולין ולקראת הבחירות לכנסת השלוש עשרה  ברכות לרעות – שרות נשים סוציאלי  ועידה על אנטישמיות במרכז שמעון ויזנטל  הועידה הארצית הרביעית של קופ"ח מאוחדת  מינוי אורי שהם לשופט צבאי  חנוכת "בית דני" המחודש  מעמד מינוי דיינים לבתי הדין הרבניים  חלוקת פרס ביטחון ישראל  מעמד הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על יצחק רבין  מלאת יובל חמישים לעיתון "על המשמר"  הועידה העולמית לאנטישמיות ודעה קדומה  עצרת זיכרון לקורבנות אסון אוטובוס 405  דברים במעמד השבעת שופטים  טקס אזכרה לשמואל תמיר ועוד.
גל-1676/7 5/27/1952 בית הספר למתרגמים ולמתורגמנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לבית הספר למתרגמים ולמתורגמנים ע"י האוניברסיטה העברית: פעילות הוועדה להתקנת תכנית להקמת בית ספר למתרגמים ולמתורגמנים ע"י האוניברסיטה העברית בראשותו של ד"ר אפרים אלימלך אורבך  סיכומי ישיבות הוועדה  מידע על בית הספר ותכנית הלימודים  קורס להכשרת מתרגמים  דו"ח כספי על הקורס  פניות אזרחים המתעניינים ברישום לבית הספר  קווי יסוד למכון למתרגמים/ יצחק שנהר  קורות חייו ורשימת הפרסומים של פרופ' יצחק גלפט ועוד.
גל-17102/29 1/1/1950 רשויות מקומיות התכתבות בענין הקמת מועצות מקומיות ערביות  דו"חות מבקר המדינה על עירית נצרת וכפר יסיף  קטעי עתונות על ענינים מוניציפאליים ערביים ועוד.
נ-531/18 7/9/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: אזכרה לשמואל תמיר  קבלת פנים לאליקים רובינשטיין לרגל סיום תפקידו כמזכיר הממשלה  פתיחת מושב הכנסת השלוש עשרה  דברים במעמד הצגת הממשלה העשרים וחמש  בבית הכנסת באיסטנבול  הקדמה לספר "יזכור" – הכרך לנופלים בדרך למדינת ישראל  דברי הנשיא בקול ישראל על ביקורו בטורקיה  חגיגת שנת השישים לעיתון ג'רוזלם פוסט  פתיחת הקונגרס הציוני הל"ב  חנוכת "מגדלור קולומבוס" ברפובליקה הדומיניקנית  הועידה הבינלאומית למשפט עברי ומקורות תלמודיים  ספר השנה השלישית של העיתונות התקופתית  ברכה ליגאל לב יו"ר האגוד הארצי של עיתונאי ישראל ועוד.
נ-531/19 8/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: ברכה ליגאל לב – יו"ר האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל  חוברת סיכום "מבצע עדות"  הספד לדוידה סלה (Davide Salman Sala)  קבלת פנים למשלחת האולימפית  לכבוד נשיא בולגריה ז'ליו ז'לב  מעמד חלוקת פרס התעשייה  הענקת תארי "יקיר ישראל" ו"מגשים ישראל"  השבעת השופט ראיק ג'רג'ורה לבית המשפט השלום בנצרת  פתיחת מרכז לבריאות השן בבית חולים פוריה  קבלת פנים לוותיקי גניגר  עריכת סדר פסח יהודי-אירי בשני ערים במדינת מסצ'וסטס בארצות הברית  מפגש עם ראשי מועצות בביקור ברמת הגולן  חגיגות הבציר בכרם יהונתן בגולן  קיבוץ מרום גולן בטקס 25 שנה לעלייתו על הקרקע  פתיחת תערוכת אוסף אמנות ישראלית של גב' איילה אברמוב במוזיאון ישראל  ביקור בכפר יונה  פתיחת אירועי 90 שנה להיווסדה של הסתדרות המורים והענקת פרסי ההסתדרות ועוד.
נ-531/21 6/18/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח הנאומים שנשא הנשיא חיים הרצוג בין התאריכים 18.6.1992 – 21.10.1992.  הנאומים מופיעים בתיקים שהמזהה הפיזי שלהם נ-531/17 – 531/20 – ו-נ-532/1 – מזהה סימול מקורי 22.
נ-532/1 10/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: ביקור בשפרעם  כנס על ירושלים ביד בן-צבי  כנס בוגרים עולמי של תנועת עזרא  עצרת כ"ה שנים לחידוש היישוב בגוש עציון  חנוכת "בקעת הקהילות היהודיות החרבות"  חגיגת ה-70 לקיבוץ יגור  הכינוס הארצי של אחים ואחיות  מפגש בין מתנדבי הישוב לצבא הבריטי ושארית הפליטה  100 שנה לרכבת ישראל  פתיחת כינוס הסוכנות היהודית  הכינוס הבינלאומי "מרכז רות וברוך רפפורט לזהות יהודית ומניעת התבוללות"  ועוד. כולל דברי ברכה  הספד וזכרון: דברי ברכה לתזמורת "סימפונט" רעננה  הספד לפרופ' יורם בן פורת ומשפחתו  לזכרו של דוד סאלא  ודברים לוותיקי ומייסדי כפר הרא"ה.
נ-532/2 10/1/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: ביקור בחיל הים  פתיחת מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן  ברכות לחג הלאומי של טורקיה  קבלת פנים לרגל 30 שנים הוצאה לאור של הרבעון "אריאל"  דברי הנשיא בקול ישראל על הסכסוך הישראלי – פלסטיני והאירועים ביישובי קו העימות בצפון  הועידה ה-10 של הסתדרות עובדי הבניין  ציון שבעים וחמש שנה להצהרת בלפור  דברים בקיבוץ רביבים במלאת 50 שנה להקמת המצפים בנגב  פתיחת בית פרוטיאה בהרצליה  פתיחת ועידת ירושלים לעסקים 1992  75 שנה להופעתו של העיתון היידי "די פרעסע" בארגנטינה  מצעד ההצדעה לישראל בניו יורק  דברים בחנוכת היכל המשפט  דברים לאספה הכללית של מועצת הפדרציות היהודיות ועוד.
נ-532/4 12/20/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג מן האירועים: קבלת פרס מנהיגות יהודית עולמית מישיבה יוניברסיטי (Yeshiva University)  פתיחת "השירותרום" של גל"צ  ארוחת ערב בביג'ינג  קבלת פנים לשנה החדה לראשי העדות הנוצריות בישראל  ברכה לכבוד ציון השנה ה-65 לליגת נשים למען ישראל  ברכה לקרן ילדינו  מבצע העובד המצטיין של "ידיעות אחרונות"  ביקור בחיל האוויר  דברים במעמד השבעת שופטים  80 שנה לתנועת "השומר הצעיר"  כינוס ראשי רשויות מקומיות  קבלת פנים לנשיא אוקראינה  דברים בשלושים לנספי "אגוז"  ועידת הרבנים  קבלת פנים לנשיא קירגיזסטן ורעייתו  כנס הצדעה למתנדבי "לב אל לב ישראל"  הקרנת הסרט להיות שונה  ועידת ראש הממשלה לארגון הבונדס – מפעל מלווה העצמאות והפיתוח ועוד.
נ-532/5 9/15/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח הנאומים שנשא הנשיא חיים הרצוג בין התאריכים 15.9.1992 – 25.1.1993. הנאומים מופיעים בתיקים שמזהם הפיזי הוא נ-531/20 ו-נ-532/1- נ-532/4 מזהה סימול מקורי 23.
נ-532/8 2/10/1993 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומי הנשיא באירועים וביקורים שונים  כגון בטקס חלוקת פרס אברהם  פיקוד צפון  פיקוד מרכז  קבלת פנים לחברה לחקירות ארץ ישראל ועתיקותיה  מפגש עם ראשי מועצות ערביות  פרידה מסגל שב"כ  מעמד מינוי שופטים ועוד.
נ-532/9 1/27/1993 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים נאומי הנשיא בתאריכים 27.1.1993-31.3.1993
נ-532/10 4/7/1993 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא הרצוג בארועים שונים (בעברית ואנגלית) לכבוד יום השואה  יום הזכרון   יום העצמאות  ארועי חברה  תרבות ועוד: ברכת הנשיא לתנועת עם יפה עם אחד במפגש לכבוד עיוורים מצה"ל  לציון 40 שנה לבית הספר לרוקחות של האוניברסיטה העברית בירושלים  לוועידת רוטרי  דברי הנשיא בעצרת יום הזכרון לשואה בקיבוץ יד מרדכי  בחנוכת מוזיאון השואה בוושינגטון וביד ושם  דברי הנשיא למשתתפי חידון התנ"ך העולמי  ליהדות התפוצות  לחיילים מצטיינים ולאלופי צה"ל ביום העצמאות  נאום הנשיא לאומה ליום העצמאות  דברים בפתיחת יום הזיכרון לחללי צה"ל  בטקס הענקת אות למתנדב  בחגיגת המימונה  דברי הנשיא לכבוד ספרו של פרופ' משה דיוויס ועוד.
נ-532/11 5/3/1993 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים של הנשיא הרצוג בארועים שונים (בעברית  אנגלית וספרדית)-ברכה למרכז הספורט לנכים  דברי הנשיא בארוחת ערב לסגל הדיפלומטי  בחנוכת בית גבריאל  בכנסת עם סיום כהונתו  במעמד קבלת תואר ד"ר כבוד מאוניברסיטת תל אביב ועוד. (מפתח לנאומים בתיק נ-532/12)
נ-532/12 4/7/1993 נשיא המדינה חיים הרצוג – מפתח נאומים מפתח לנאומי הנשיא בתאריכים  7.4.1993-16.5.1993 הנאומים בתיק נ-532/10 11
טס-11305/3 1/1/1955 גרמניה – מינכן – אלבום אורט מינכן  גרמניה-תערוכת אופנה מיצירות התלמידים  קורס תפירה למבוגרות  פרוונות  תפירת לבנים  הכנת מוצרי עור  ריפוד  מכונאות  טכנאות שיניים  קורסים באנגלית. גוף יוצר: אורט העולמי.
טס-11305/4 1/1/1946 גרמניה – אוסטריה – אלבום אוסטריה – בית ספר מקצועי של אורט: חשמלאות  טכנאות רדיו  תפירה  תערוכה. גרמניה – נגרות  טכנאות רדיו  טכנאות שיניים  תיקון מכונות כתיבה  כימיה טכנית  שענות. גוף יוצר: אורט העולמי.
גל-17115/21 1/1/1948 סמכויות השרים בתיק רשימת סמכויות שר הפנים ודפי טיוטה בנוגע להם.
טס-11301/12 1/1/1953 אורט במדינת ישראל – אלבום קציני צה"ל בביקור באורט. גוף יוצר: מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי בתל אביב
טס-11301/14 1/1/1962 חולון  רמת גן – אלבום אורט חולון-דגם הבנין של בית הספר  המבנה בבניה  תלמידים בחצר בית הספר  בהדרכה עם המורה ובעבודה (אוטומכניקה). גוף יוצר: מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי בתל אביב
גל-17114/20 5/1/1949 רמ"ז (רשיון מגורים זמני) רשימת המוטרן חכים (המלצותיו בעניני פליטים ומסתננים) רשימות שמיות של חברי העדה היוונית-קתולית  התכתבויות.
גל-17115/7 6/1/1949 שחרור שבויי אבו-גוש התכתבות.
גל-14503/3 10/1/1972 מועצות  עיריות וכפרים – באקה-אל-גרביה.
גל-17103/40 9/1/1949 כניסת יתומים יוונים קתולים רשימות שמיות  התכתבות עם המוטראן ג'ורג' חכים בענין החזרת היתומים בני עדתו.
גל-2824/8 4/22/1958 פרסי ישראל – שנת העשור  1958 כרך ג' כתבות מהעיתון בעניין פרסי ישראל בשנת העשור  מכתבים יוצאים  בעניין חברות בוועדות שופטים  רורותיה של התזמורת הפלהרמונית הישראלית מיום הווסדה (26/12/1936) ועד 1957 ועוד.
גל-2824/9 4/9/1956 פרסי ישראל – שנת העשור -1958 תולדות חיים כרך 4 קורות חיים של מתמודדים לקבלת פרס ישראל ועוד.
גל-2824/11 1/1/1959 פרסי ישראל – מכתבים יוצאים  קטעי עתונות  חשבונות  חקלאות  אומנות  ספרות יפה  מדעי הטבע. כרך ב'.
גל-2824/12 1/1/1959 פרסי ישראל – מכתבים יוצאים  קטעי עתונות  חשבונות  חקלאות  אומנות  ספרות יפה  מדעי הטבע. כרך ג'.
גל-2824/13 1/1/1959 פרסי ישראל – מכתבים יוצאים  קטעי עתונות  חשבונות  חקלאות אומנות  ספרות יפה  מדעי הטבע. כרך ד'.
גל-2825/8 1/1/1962 פרסי ישראל – פרט לועדות – חמר לטקס  כללי. קטעי עיתונות  מכתבים יוצאים. כרך א'.
גל-2825/9 1/1/1962 פרסי ישראל – פרט לועדות – חמר לטקס  כללי. קטעי עיתונות  מכתבים יוצאים. כרך ב'.
גל-2826/5 1/1/1963 פרסי ישראל – רשימת חתני פרס ישראל והשופטים.
גל-2826/8 1/1/1964 פרסי ישראל – נימוקי השופטים. ארכיטקטורה  אומנות  מוסיקה  מחול  חינוך  חקלאות  מדעי הטבע  יהדות  מדעים מדויקים  כללי ספרות  עברית  תקומה מיוחדת. כרך א'.
גל-2404/6 9/21/1974 סרטים – המכה ה- 81 בקשת "בית לוחמי הגיטאות – חברה להפקת סרטי תעודה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכה ה-81" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  הרישיון שניתן  בקשה לשחרור הסר ממס עינוגים ופטור מאגרה.
ג-788/52 1/1/1951 גן ילדים כללי – עפולה ( ע"י בית-החולים ) חילופי מכתבים בין המפקחת על גני-הילדים של המזרחי למשרד המפקחים בצפון   לגן ולבית-החולים
גל-2828/13 1/1/1968 פרסי ישראל – ספר פרסי ישראל.
גל-2830/7 1/1/1972 פרסי ישראל – פרט לועדות – השר  מקבל הפרס  מוזמנים  שופטים מועמדים שנדחו. מכתבים יוצאים  חשבונות  קטעי עתונות  חומר לטקס  הפרס המיוחד. כרך א'.
גל-2830/8 1/1/1972 פרסי ישראל – פרט לועדות – השר  מקבל הפרס מוזמנים  חומר לטקס  הפרס המיוחד  שופטים מועמדים שנדחו. מכתבים יוצאים  חשבונות  קטעי עתונות. כרך ב'.
גל-2830/9 1/1/1972 פרסי ישראל – פרט לועדות – השר  מקבל הפרס מוזמנים  חומר לטקס  הפרס המיוחד  שופטים מועמדים שנדחו. מכתבים יוצאים  חשבונות  קטעי עתונות. כרך ג'.
מ-5012/9 8/1/1943 Jeannot Nachman Ilbing – יאנות (?) נחמן אילבינג הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/6 7/1/1943 Mrs. Recha Hamburger Import & Export Licensing Control-Controller of Light Industries  Jerusalem הגברת רחה המבורגר  פיקוח על רישוי יבוא ויצוא  הממונה על התעשייה הקלה  ירושלים – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובדת של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/7 7/1/1943 Mr. Max Finkelstein Import & Export Licensing Control-Controller of Light Industries  Jerusalem מר מקס פינקלשטיין  פיקוח על רישוי יבוא ויצוא  הממונה על התעשייה הקלה  ירושלים – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
טס-11303/5 1/1/1947 גרמניה – שוואב-האל – אלבום תמונות בנין בית הספר  צוות המורים  תערוכת בית הספר  תלמידים בעבודה ובלימודים (עבודות נגרות  מתכת  תפירה).  גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11304/1 1/1/1951 תל אביב – סינגאלובסקי – אלבום פגישת נשות אורט עם הגב' קפהאן  תל אביב 5591  תחרויות ספורט  ביקור בבית הספר קורס רדיו  1951. גוף יצור: תל-אביב – מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי
טס-11304/3 1/1/1946 שוויץ – אלבום בתיק – תצלומים של בתי ספר השייכים לארגון אורט העולמי מאיזורים שונים בשווייץ – הסנברג – בית ספר לחשמלאות  וולדק – בית ספר לבנות  ז'נבה – בית ספר למכונאות  ציריך – ביה"ס לגוזרי נעליים  ביה"ס למכוחים  שורוולדן – קורס לכימיה טכנית  באזל – ביה"ס לחייטים  סדנאות שונות לילדים  קורס לכובענות  נגרות במסגרת עליית הנוער  ביה"ס אורט בישיבה בבאטנברג – כימיה  ביה"ס לסריגה מכנית  חקלאות וגננות  קורסים בתפירת כותנות ותפירה לנשים.   גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11304/4 1/1/1947 איטליה – אלבום תצלומים מבית הספר אורט באיטליה – בנות בבית ספר מקצועי לתפירה  בית ספר לטריקו-לריקמה  בית ספר אורט טכנאי רדיו  קורסים למבוגרים  בית ספר מקצועי אורט למסגרות ולעבודות עץ. קורס לעיבוד פרוות במחנה אדריאטיקה  בית מלאכה לטריקוטז'  קורסים לתפירה לגברים ולנשים  בית ספר למכונאים  בית מלאכה לימודי למכונות כתיבה  תפירת כובעים  בית ספר לבנין במילנו  קורס לחשמלאות בקרמונה  קורס למסגרות מכאנית ולנגרות.   גוף יוצר: אורט העולמי
מ-5012/1 3/1/1945 Correspondence with Government Departments – התכתבות עם מחלקות ממשלתיות התכתבות עם מחלקות ממשלה בנושא אספקת ציוד ל"צרכנייה של עובדי ופקידי מחלקת החקלאות והדייג". בתיק רשימה על העובדים במחלקה המבצעים קניות בצרכניה (עברית  כתב יד).
מ-5012/2 1/1/1942 [Controller of Light Industries] – הממונה על התעשייה הקלה שם התיק אינו מקורי. בתיק חוזרים של הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/3 1/1/1943 Miss Mary Bourla – מארי בורלא הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובדת של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
גל-17108/10 7/1/1949 השטח הפרוז ליד הגבול הסורי (שונות) דו"חות משטרה סודיים על הלכי הרוח בכפר קראד אל-באקרה  התכתבות בענין עבודות פיתוח בחולה בשטח המפורז.
גל-2826/9 1/1/1964 פרסי ישראל – נימוקי השופטים. ארכיטקטורה  אומנות  מוסיקה  מחול  חינוך  חקלאות  מדעי הטבע  יהדות  מדעים מדויקים  כללי  ספרות  עברית  תקומה מיוחדת. כרך ב'.
גל-2826/10 1/1/1964 פרסי ישראל – נימוקי השופטים. ארכיטקטורה  אומנות  מוסיקה  מחול  חינוך  חקלאות  מדעי הטבע  יהדות  מדעים מדויקים  כללי  ספרות  עברית  תקומה מיוחדת. כרך ג'.
גל-2828/6 1/1/1968 פרסי ישראל – פרט לועדות שונות – מועמדים  חומר לטקס  חומר לשנה הבאה. כרך ב'. מכתבים יוצאים  קטעי עתונות  חשבונות.
מ-5012/4 7/1/1943 Jesaya Reissman – ישעיה רייסמן הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/5 5/1/1943 Mr.Joachim Lewinthal Information officer-Controller of Light Industries  Tel-Aviv מר יואכים לווינטאל  פקיד מידע  הממונה על התעשייה הקלה  תל אביב – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
טס-11302/7 1887-01-01 07:00:00 לטביה – דאוגאוופילער  בית ספר מקצועי – אלבום יובל ה-50 של ביה"ס  חברי הנהלה  הבנין  תלמידים בעבודה  תערוכה  טקס היובל  קטעי עיתונים באידיש. גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11302/8 1/1/1946 פולין – קורסים למדריכים חקלאיים – אורט בתצלומים – קורס הדרכה למדריכים לחקלאות בבתי הספר באורט בפולין. הכיתוביות מתחת לתצלומים ביידיש.  גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11302/9 1/1/1946 גרמניה – בנברג – רגנסבורג – אלבום פעילויות אורט ביה"ס פלקאט; תעמולה לאורט העולמי  פוסטרים  שאלונים ומידע  קטעי עיתונים בקשר לאורט  תלמידים בלימודים: רדיו  אוטו-מכניקה  בנין  טכנאות שיניים  תפירה  ספרות.   גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11302/11 1/1/1955 טוניס – אריאנה – אלבום בתיק – תצלומים מבנין בית הספר באורט – בתוניס  ביקור נשות אורט ארצות-הברית במקום  תלמידים בעבודה ובלימודים.
טס-11305/2 1/1/1950 דרום אפריקה – יוהנסבורג – אלבום תערוכה לכבוד 7 שנות אורט ביוהנסבורג  הזמנה לתערוכה  חלוקת תעודות גמר  פגישת נשות אורט בדרום אפריקה  אורחים בפתיחת התערוכה  תלמידים מבקרים בתערוכה  צילומי פלקטים – פרסומת לאורט – אוזה  קטעי עתונים (גם ביידיש) בקשר לאורט ולתערוכה.   גוף יוצר: אורט העולמי
גל-2830/10 1/1/1972 פרסי ישראל – על תרומה מיוחדת.
גל-2830/12 1/1/1972 פרסי ישראל.
גל-2831/7 1/1/1973 פרסי ישראל – מכתבים יוצאים. כרך א'
גל-2831/8 1/1/1973 פרסי ישראל – מכתבים יוצאים. כרך ב'
גל-2831/9 1/1/1973 פרסי ישראל – מכתבים יוצאים. כרך ג'
גל-2831/12 1/1/1973 פרסי ישראל – פרט לועדות – השר  מקבל הפרס  מוזמנים  שופטים  הצעות שנדחו  שונות  חומר לטקס  חומר לשנה הבאה. חשבונות  קטעי עתונות. כרך א'.
גל-2831/13 1/1/1973 פרסי ישראל – פרט לועדות – השר  מקבל הפרס  מוזמנים  שופטים  הצעות שנדחו  שונות  חומר לטקס  חומר לשנה הבאה. חשבונות  קטעי עתונות. כרך ב'.
גל-2831/14 1/1/1973 פרסי ישראל – פרט לועדות – השר  מקבל הפרס  מוזמנים  שופטים  הצעות שנדחו  שונות  חומר לטקס  חומר לשנה הבאה. חשבונות  קטעי עתונות. כרך ג'.
גל-2832/3 1/1/1973 פרסי ישראל – מקבלי הפרס  נימוקים  טקס  תקציב שופטים. קטעי עתונות. כרך א'.
גל-2832/4 1/1/1973 פרסי ישראל – מקבלי הפרס  נימוקים  טקס  תקציב  שופטים. קטעי עתונות. כרך ב'.
גל-2832/5 1/1/1973 פרסי ישראל – מקבלי הפרס  נימוקים  טקס  תקציב  שופטים. קטעי עתונות. כרך ג'.
גל-2832/6 1/1/1973 פרסי ישראל – נימוקים ותולדות חיים.
גל-2832/7 1/1/1974 פרסי ישראל – תשל"ד. כרך א'.
גל-2832/8 1/1/1974 פרסי ישראל – תשל"ד. כרך ב'.
גל-2832/9 1/1/1974 פרסי ישראל.
גל-2832/11 1/1/1975 פרסי ישראל – תולדות חיים.
ש-61/7 1/2/1981 ארגון המועצות האזוריות – תכנון ובניה  הזמנות ופרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים בנושא תכנית מתאר ארצית לתחנות כוח ורשת חשמל ונושאים נוספים; תזכיר הצעת חוק התכנון והבנייה  תקנות התכנון והבנייה; דו"ח ביניים של הועדה לבדיקת חוק התכנון והבנייה; דו" בחינת התאמתו של אתר כאוכב למחצבה ועוד.
ש-61/9 1/1/1965 ארגון המועצות האזוריות – תכנון ובניה  סיכום בדיקות מזהמי אוויר בעיר חיפה וסביבתה; תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה  תשריטים.
גל-2833/1 1/1/1976 פרסי ישראל – נימוקים. חינוך  אדריכלות  תיאטרון  איכות הסביבה  בלשנות ערבית  גיאוגרפיה  דברי השר  דברי תודה  זמר עברי  היסטוריה של המדע  טכנולוגיה  ידיעת הארץ  כלכלה  כימיה  לשון עברית  מדעי החברה  מדעי החיים  יהדות  מוסיקה. כרך א'.
גל-2833/2 1/1/1976 פרסי ישראל – נימוקים. חינוך  אדריכלות  תיאטרון  איכות הסביבה  בלשנות ערבית  גיאוגרפיה  דברי השר  דברי תודה  זמר עברי  היסטוריה של המדע  טכנולוגיה  ידיעת הארץ  כלכלה  כימיה  לשון עברית  מדעי החברה  מדעי החיים  יהדות  מוסיקה. כרך ב'.
גל-2833/3 1/1/1976 פרסי ישראל – נימוקים. חינוך  אדריכלות  תיאטרון  איכות הסביבה  בלשנות ערבית  גיאוגרפיה  דברי השר  דברי תודה  זמר עברי  היסטוריה של המדע  טכנולוגיה  ידיעת הארץ  כלכלה  כימיה  לשון עברית  מדעי החברה  מדעי החיים  יהדות  מוסיקה. כרך ג'.
גל-2833/5 1/1/1976 פרסי ישראל. כרך ב'.
גל-2834/3 1/1/1976 פרסי ישראל – נימוקי שופטים.
גל-2834/6 1/1/1977 פרסי ישראל – כללי – טקס  חתני הפרס  שופטים  עתונות  תקציב. כרך ג'.
גל-2834/7 1/1/1977 פרסי ישראל – נימוק השופטים  מועמדים. כרך א'.
גל-2834/8 1/1/1977 פרסי ישראל – נימוק השופטים  מועמדים. כרך ב'.
גל-2834/9 1/1/1977 פרסי ישראל – נימוק השופטים  מועמדים. כרך ג'.
גל-2834/12 1/1/1978 פרסי ישראל – כללי – שופטים. התכתבות. כרך ב'.
גל-2834/13 1/1/1978 פרסי ישראל – כללי – שופטים. התכתבות. כרך ג'.
גל-2834/14 1/1/1978 פרסי ישראל – כללי – שופטים. התכתבות. כרך ד'.
גל-2835/1 1/1/1978 פרסי ישראל – מועמדים  תרומה מיוחדת  מועמדים  סוציולוגיה  לשון  מוסיקה  ספרות ילדים. כרך א'.
ג-1900/25 11/30/1950 ועדים מקומיים ומעברות – זרנוקה בקשות לתקציבים למעברה לצורך תשלום חשבונות  החזקת מוסדות ציבור  שירותי נקיון ועוד.
גל-17118/16 9/1/1949 נצרת כאזור צבאי התכתבות בענין בקשה של יושב-ראש אגודת הידידות בין נוצרים ויהודים בצרפת לביטול הממשל הצבאי בנצרת.
גל-17118/17 9/1/1951 הצגות קולנוע בכפרים ערביים התכתבות בענין מתן רשיונות להצגות קולנוע  מכתבי תודה מערבים על הקרנת סרטים לתלמידים.
גל-17118/18 11/1/1949 הצגת סרטים ערביים התכתבות בענין יבוא סרטים בערבית ובענין קריינות בערבית ליומני חדשות בקולנוע.
גל-17118/53 3/1/1950 דייגים ערבים להדרכה בדיג התכתבות בענין החזרת דייגים פליטים מלבנון לארץ ובעית דייגים מסתננים מעזה.
גל-8008/10 10/5/1975 תערוכות ומוזיאונים התכתבות בענין ביקור תלמידי בית הספר בתערוכות במוזיאונים (בעין חרוד  דפנה והמוזיאון הישראלי לטכנולוגיה בחיפה) וסידור הדרכה עבורם.
גל-2835/2 1/1/1978 פרסי ישראל – מועמדים  תרומה מיוחדת  מועמדים  סוציולוגיה  לשון  מוסיקה  ספרות ילדים. כרך ב'.
גל-2835/3 1/1/1978 פרסי ישראל – מועמדים  תרומה מיוחדת  מועמדים  סוציולוגיה  לשון  מוסיקה  ספרות ילדים. כרך ג'.
גל-2835/4 1/1/1978 פרסי ישראל – תולדות חיים ונימוקים.
גל-1682/16 5/22/1960 גן ילדים בתל השומר התכתבות בנושאים: פתיחת גן ילדים שאינו רשמי בית הלוי ד.נ. לב השרון  שיכון עובדים לרופאים עובדי בית החולים תל השומר
גל-58660/7 3/14/1983 תל אביב גוש 6146 חלקה 70.73.77 בתיק תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות לשינויים בגוש 6146 בתל אביב
גל-2835/8 1/1/1979 פרסי ישראל – כללי – כרך א'.
גל-2835/9 1/1/1979 פרסי ישראל – כללי – כרך ב'.
גל-2835/10 1/1/1979 פרסי ישראל – כללי – כרך ג'.
גל-2837/4 1/1/1981 פרסי ישראל – הצעות.
גל-1706/7 4/5/1951 גן ילדים קרית עמל בתיק התכתבות בעניין גן ילדים בקרית עמל.
גל-2838/8 1/1/1986 פרסי ישראל – נימוקים.
גל-2838/11 1/1/1985 פרסי ישראל – שופטים  תקציב. כרך א'. עיתונות והתכתבות.
גל-2838/12 1/1/1985 פרסי ישראל – שופטים  תקציב. כרך ב'. עיתונות והתכתבות.
גל-2839/8 1/1/1987 פרסי ישראל – מועמדים וחתנים. כרך ה'.
גל-2839/10 1/1/1987 פרסי ישראל – מדעי החיים.
גל-2839/11 1/1/1987 פרסי ישראל – שופטים. כרך א'.
א-8193/5 1/1/1983 רה"מ מנחם בגין – התיישבות (המשך מתיק מס' 4) התכתבות עם סגן שר החקלאות מיכאל דקל בנושא התיישבות ביהודה ובשומרון  הכרזה על הקמת עיריית עטרות  מפה של ירושלים והסביבה  דוח בנושא פיתוח בקעת הירדן ואיכלוסה
גל-2840/6 1/1/1947 פרסי ישראל – נימוקים שונים ושונות.
גל-2841/4 1/1/1987 פרסי ישראל – תיק שוטף. כרך א'.
גל-2841/5 1/1/1987 פרסי ישראל – תיק שוטף. כרך ב'.
גל-1696/17 5/31/1955 בית ספר ממלכתי לנוער גלילות הרצליה הצעות והודעות על שינוי תקן.
גל-1713/70 12/31/1952 בית ספר לנוער קבוץ עמיר התכתבות בנוגע לפתיחת בית ספר מוכר לנערים עובדים בקיבוץ עמיר ולתקן בית הספר.
גל-17111/19 8/1/1949 שיקום שבויים משוחררים התכתבות בענין בקשת שבויים משוחררים מעכו לפיתוח לשכה מיוחדת עבורם.
גל-60771/9 7/15/1996 נשר תקציב רגיל תקציב מאושר של שנת התקציב 1995 של עיריית נשר.
גל-1715/6 12/18/1956 בנינים מעברת יוחנן בתיק התכתבויות בנוגע להוספת חדרי כיתות וחדרי אוכל בבית הספר רעננה  העברת תלמידי בית ספר ממלכתי דתי במעברת יוחנן למושב  מוסדות החינוך במעברת יוחנן ועוד
ג-3255/30 1/1/1950 ביקורת – טבעון. דוח מבקר המדינה מועצה מקומית טבעון ביקורת מאזנים כספיים והתנהלות כלכלית של המועצה
ג-1970/61 9/11/1951 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוק עזר בתיק – על חוקי עזר הנוגעים לאגרות תעודות אישור במועצה המקומית קרית עמל ופרסומן ברשומות.
ג-1970/62 12/17/1956 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוק עזר בתיק התכתבויות בעניין חוק עזר עירוני בדבר אספקת מים בקרית עמל.
ג-1970/63 8/20/1954 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוק עזר בתיק – התכתבויות בין גורמים משפטיים במשרד הפנים והמשפטים בנוגע לחוקת עזר בקרית עמל – פיקוח על כלבים ואישורו על-ידי הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים;
ג-1970/64 8/3/1949 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוק עזר דיון בנושא חוקי העזר בדבר הטלת היטל לצרכי סעד לאישור השר; פקודת המועצות המקומיות  – חוקי עזר לקרית עמל בדבר היטל לצרכי סעד – לפרסום ברשומות.
ג-1970/65 1/1/1953 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוק עזר התעודות בתיק הועברו לתיק קרית טבעון. בכותרת התיק –  מועצה מקומית קרית עמל – חוק עזר בדבר מודעות ושלטים.
ג-1970/69 7/22/1957 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוק עזר כותרת התיק – חוק עזר בדבר גיזום גדרות חיים. התעודו בתיק העוברו לתיק קרית טבעון.
ג-1970/71 1/1/1953 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוק עזר כותר התיק – חוקי עזר. התעודות בתיק עוהעברו לתיק קרית טבעון.
מ-5012/10 7/1/1943 Mr. Leonard Levin – מר לאונרד לוין הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/11 7/1/1943 Mr. Y. Dizenhous – מר י. דיזנהויז הממונה על התעשייה הקלה. בתיק האינדקס ופתק אחד ללא רישום בלבד.
גל-1782/7 12/16/1955 המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם בתיק התכתבויות בעניין ההצעה להקים את המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם (מכון ון ליר)  תכניות  תקנון  פרוטוקולים של ישיבות המוסד  התכתבויות בעניין חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם  תשי"ט 1958. דיונים בנושאי תרבות  מוסר  משפט וצדק  התכתבויות גם גורמי מדע תרבות ואקדמיה בחו"ל  כתבי מינוי לחברי המוסד והצעה לראש המשלה בעניין הקמת האקדמיות למדעי הרוח ולמדעי הטבע בארץ. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-3255/67 5/1/1956 ביקורת – קרית-עמל. התיק מכיל דוח ביקורת של מבקר המדינה על הרשות לשנים .1951-1954
ג-2664/3 6/29/1950 תיקים כלליים – חוק המלוות של הרשויות המקומיות (הצעה) התכתבויות בעניין ביטחונות ערבונות והלוואות לרשויות מקומיות.
ג-2664/5 1/1/1958 תיקים כלליים – עומס פרעון המלוות דוחות פירעונות של הלוואות לרשויות מקומיות.
ג-2664/7 1/1/1958 תיקים כלליים – רשימת המיסים הנגבים על- ידי משרד הפנים בתיק תיאור כללי של גובה המס על אגרות שירותים שהוענקו לאזרחים.
גל-1699/56 5/3/1957 גן ילדים כפר חגלה הודעות על שינוי בתקן בגן הילדים בכפר חוגלה.
ג-1970/29 12/4/1951 תיקים סגורים של קרית-עמל – אספקת חומרים בתיק – התכתבויות בין מזכיר המועצה המקומית בקרית עמל לבין נציג משרד המסחר והתעשייה במחוז חיפה בנוגע להקצבת חומרים לטובת  הקמת סככות נגד הגשם ובקשה לאשור קניית החומרים; פנייה גם למשרד הפנים  האגף לשלטון עצמי באותו עניין.
ג-1970/32 6/8/1949 תיקים סגורים של קרית-עמל – בחירות בתיק התכתבויות בענייני ועדת הבחירות והבחירות לרשות המקומית.
ג-1970/33 4/19/1957 תיקים סגורים של קרית-עמל – פרוטוקולים בתיק – פרוטוקולים המהמועצה המקומית קרית עמל; החלטות ועדת ההנהלה של המועצה המקומית קרית עמל – בתוך כך – סיפוח מושב העובדים אלראי ושיכון עמלים לתחום שיפוטה של קרית עמל.
ג-1970/36 1/1/1953 תיקים סגורים של קרית-עמל – דו"חות כספיים גליון רישום – קריית עמל
ג-1970/39 4/14/1953 תיקים סגורים של קרית-עמל – הענקות הענקות משרד הפנים למועצה מקומית קרית עמל-מענק רגיל ומענק עבור מעברת קרית עמל (מענק לישובי עולים). הגדלת המענק עם סיפוח אלרואי ומעברת קרית עמל לתחום שיפוטה של המועצה המקומית.
ג-1970/40 10/6/1957 תיקים סגורים של קרית-עמל – תקציב בלתי רגיל תקציב בלתי רגיל לשנת 1957-1958 – קריית עמל
ג-1970/44 7/19/1954 תיקים סגורים של קרית-עמל – ביקורת ביקורת כספית בעיריית צפת.1950-1951  דוח מבקר המדינה במועצה המקומית קריית עמל 1950-1951 ו-1953-1954.
ג-1970/45 12/13/1951 תיקים סגורים של קרית-עמל – רכוש הציבור
ג-1970/47 12/10/1951 תיקים סגורים של קרית-עמל – תברואה הזמנת רכב לפינוי אשפה – קרית עמל
ג-1970/48 4/27/1952 תיקים סגורים של קרית-עמל – עבודות ציבוריות תקציב פיתוח קריית עמל שנים – תשתיות חשמל  כבישים  תקציב המועצות המקומיות במחוז הצפון
ג-1970/49 7/22/1951 תיקים סגורים של קרית-עמל – כבישים ומדרכות מועצה מקומית קריית עמל חוזה לסלילת כביש ושיפור תשתיות
ג-1970/53 10/12/1952 תיקים סגורים של קרית-עמל – ועדת בנין ערים תלונה של ראש מועצת קריית עמל למשרד הפנים ועדת התכנון בדבר דחיית תכנון הקמת מרכז מסחרי תרבותי לאור נושא תשתית הכבישים באזור וכו'
ג-1970/54 12/20/1951 תיקים סגורים של קרית-עמל – מפעלים ופיתוח בתיק התכתבות בעניין הקמת מלון ומבני מלאכה בקרית עמל.
ג-1970/58 1/1/1953 תיקים סגורים של קרית-עמל – חוקי עזר מס עסקים התיק מכיל: חוק עזר לקרית עמל בדבר מס העסקים ועוד.
ג-4326/6 1/1/1971 פרוטוקולים מישיבות המועצות – רמת-ישי
מ-5012/12 7/1/1943 Mr. Ahmad Zmurrod – מר אחמד זמוראד הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/13 8/1/1943 Mr. Hanna Tarazi  Jerusalem – מר חנא טראזי  ירושלים הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
גל-1710/7 10/1/1952 בית ספר מיוחד כפר חסידים בית החינוך של זרם העובדים במעברת כפר חסידים-התכתבות בענין פתיחת כתה מיוחדת במעברה  מספר תלמידים ותקן שעות לימוד. בית ספר לנערים עובדים בקיבוץ ניר דוד-מוסד מוכר בפיקוח זרם העובדים.
ג-2035/27 7/7/1953 מסים של הרשות המקומית – כפר-יבנה. התכתבות  בנוגע למיסים מקומיים (ארנונה) של הוועד המקומי ולאחר מכן המועצה המקומית כפר יבנה (כיום: עיריית יבנה)
גל-18575/11 1/1/1994 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – המלצות – ליישום העמקת החינוך היהודי  יישום ועדת שנהר התכתבות בנוגע העמקת חינוך יהודי בבית הספר  וועדת היישום לדוח שנהר  השתלמות למורים בהוראת היהדות
גל-2821/9 1/1/1954 פרסי ישראל – מדעי הרוח: שלילה – כללי. כרך א'.
גל-2821/10 1/1/1955 פרסי ישראל – מדעי הרוח: שלילה – כללי. כרך ב'.
גל-2821/11 1/1/1955 פרסי ישראל – כרך א'.
גל-2821/12 1/1/1952 פרסי ישראל – כרך ב'.
גל-2822/4 1/1/1953 פרסי ישראל – מוזמנים לטקס.
גל-2822/6 1/1/1953 פרסי ישראל – נימוקי השופטים. חקלאות  אומנות ציור  פיסול  מחול  מוסיקה  תאטרון  רפואה  משפט  תוכנות  יהדות  ספרות ילדים. כרך א'.
גל-2822/7 1/1/1953 פרסי ישראל – נימוקי השופטים חקלאות  אומנות ציור  פיסול  מחול  מוסיקה  תאטרון רפואה משפט תוכנות יהדות ספרות ילדים כרך ב'
גל-2822/8 1/1/1953 פרסי ישראל – נימוקי השופטים. חקלאות  אומנות ציור  פיסול  מחול  מוסיקה  תיאטרון  רפואה  משפט  תוכנות  יהדות  ספרות ילדים. כרך ג'.
גל-2823/6 1/1/1954 פרסי ישראל – נימוקי השופטים לפרס ישראל במדעי הרוח.
גל-2823/7 1/1/1954 פרסי ישראל – נימוקי השופטים לפרס ישראל במדעי המשפט.
גל-2823/8 1/1/1955 פרסי ישראל – כללי.
גל-2823/9 1/1/1955 פרסי ישראל – כללי.
גל-2823/13 1/1/1957 פרסי ישראל – נימוקי השופטים לפרס ישראל במדעי החברה.
גל-2823/15 1/1/1956 פרסי ישראל – מכתבים יוצאים.
גל-2823/16 1/27/1955 פרסי ישראל – המלצות  מכתבים יוצאים. כרך א'. מכתבים יוצאים  קטעי עיתונות.
גל-2823/17 12/31/1956 פרסי ישראל – קטעי עיתונות ותקנות  כרך ב'. מכתבים יוצאים  קטעי עיתונות בעניין חלוקת פרסי ישראל לאמנים ומדענים תקנון הפרס תקנון קרן פרסים(נזקים ותאונות)  סכומי הכסף למקבלי הפרס  רשימת שמות שופטי פרסי שראל לספרות יפה בשנים תשי"ג – תשט"ז  רשימת מקבלי פרס ישראל בשנים תשי"ג – תשט"ז ועוד.
גל-2824/6 2/19/1958 פרסי ישראל – שנת העשור  1958 כרך א' מדעים מדויקים  יהדות  תורנות  מדעי הרוח  חינוך  חברה  ספרות יפה  אומנות  מכתבים יוצאים  תולדות החיים  רשימת מס'  חלוקת הפרסים  סכום הפרס ויום חלוקתו  הגשות מועמדות לפרס ישראל  רשמית המועמדים  רשימת הפרסים ושמות חתני הפרס משנת תשי"ג – תשי"ח כתבות ותמונות מהעיתון בעניין  הצעות תקציב פרסי ישראל ועוד.
גל-2824/7 2/22/1958 פרסי ישראל – שנת העשור – 1958 כרך ב' החלטות וועדת השופטים לפרסי ישראל במדעים מדויקים לשנת העשור  מאמרים  קורות חיים של מתמודדים מכתבי הגשות מועמדות  מכתבים בכתב ידם של המתמודדים ועוד.
טס-11306/7 1/1/1946 אורט העולמי – תלמידים בארצות השונות – אלבום בתיק – תצלומים של תלמידים מאורט העולמי העוסקים במקצועות טכנאות רדיו  תפירה  טכנאות שיניים ועוד. התצלומים מטיבולי  שווייץ  יוון  אוסטריה  קובה  הולנג  בלגיה ועוד. ביקור של שליח תכנית מארשל בצרפת בבית הספר במונטריי.
טס-11306/8 1/1/1948 איטליה – אורט מבוגרים – אלבום אורט במילנו  אוגלינה  קרמונה  – תלמידים בעבודה ובלימודים סדנה לילדים בריבולי.   גוף יוצר: אורט העולמי.
חצ-4786/13 1/1/1972 אגודת אכסניות נוער
טס-10226/18 1/1/1984 איש הציפורים קטע מהסרט על "איש הציפורים" וסיפורו מתקופת השואה.
טס-11306/12 1/1/1956 אורט – תערוכה – אלבום תערוכה לכבוד 15 שנות אורט. גוף יוצר: תל אביב – מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי.
גל-58699/13 10/12/1983 חיפה – גוש: 11639 חח: 10 בקשת חברת "סונול ישראל בע'מ" לשינוי תכנית מתאר מקומית – תחנת תדלוק ברחוב יוליוס סימון בחיפה: תשריטים  פרטי התכנית שהוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה  החלטת ועדת המשנה לערעורים על החלטות ועדות מקומיות  אישור התכנית ע"י הועדה המחוזית ועוד.
גל-58548/4 10/12/1982 שדה התעופה עטרות תזכירים ודוחות של עיריית ירושלים בנגע להגדלת מפת תעופה בשדה התעופה של עטרות  הרחבת שטחו וההשפעות על העיר ירושלים
ג-2672/15 2/9/1949 תיקים כלליים – פקודת המועצות המקומיות – ועדות חקלאיות התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה הכפרית באגף לשלטון עצמי במשרד הפנים  בנוגע להקמת ועדות חקלאויות ליד הרשויות המקומיות: נוסח הצעת הסעיף הדן בוועדה חקלאית  זכרון דברים מישיבות בעניין הפעלת הוועדות החקלאיות במועצות אזוריות  רשימת המשתתפים בכינוס הועדות החקלאיות במשרד הפנים  פרוטוקול הפגישה על "דרכי פעולה של הועדה החקלאית שליד המועצה המקומית"  מסקנות הועדה לבירור הסטטוס המוניציפלי של שטחים חקלאיים בישובים עירוניים או עירוניים למחצה וכן בשאלת קיום המועצות הכפריות בחדרה ובפתח תקווה  הזמנות לפגישות הועדות החקלאיות  מסים על אדמות חקלאיות  12 ועדות חקלאיות  חבריהן ותקציביהן  פרוטוקול מכנס הועדות החקלאיות שע"י הרשויות המקומיות מטעם משרד הפנים בהשתתפות 140 צירים  עיקרי משלחת המרכז לעניני הועדות החקלאיות המוניציפליות שע"י התאחדות האיכרים בישראל  מניעת עקירה והשחתת עצי פרי במטעים ועוד.
ג-2655/4 6/6/1951 תיקים כלליים – אגף לשלטון עצמי – יומן המחלקה חליפת מסמכים מהאגף לשלטון עצמי במשרד הפנים  בנוגע ליומן המחלקה העירונית: תיעוד הפעילות מול הרשויות המקומיות  ידיעון האגף לשלטון עצמי (מס' 1) – שבט תשי"ב  דין וחשבון על פעולות המחלקה בחודש ניסן תשי"א (אפריל 1951)  פרטיכל מפגישת עובדי המחלקה הכפרית באגף לשלטון עצמי (3.10.1951)  דין וחשבון על פעולות המחלקה בחודשים אב ואלול תשי"א (אוגוסט-ספטמבר 1951)  זכרון דברים מפגישה בנושא מוכתארים בממשל הצבאי ועוד.
ג-2655/17 11/29/1952 תיקים כלליים – ענינים כלליים של האגף לשלטון עצמי – עריכת הירחון לשלטון עצמי התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לירחון "השלטון המקומי בישראל": פרסום מאמרים בירחונים זרים על השלטון המקומי בישראל  הפסקת הופעתו מטעמי תקציביים  חשבונות הירחון  רשימת המאמרים שפורסמו בעיתון לפי נושאים  הצעה לחידוש הוצאתו לאור  הופעת הירחון מטעם חבר השלטון המקומי ועוד.
ג-2656/27 1/1/1953 תיקים כלליים – איחוד הרשויות המקומיות טבעון קרית-עמל קרית-חרושת התיק מכיל: איחוד הרשויות המקומיות טבעון קרית-עמל קרית-חרושת  צו ביטול המועצה המקומית קרית עמל  רשימת הגושים והחלקות של קרית עמל – טבעון  מפות  תקציבים ועוד.
ג-2038/67 3/14/1956 מסים של הרשות המקומית – כפר-יבנה. הטלת מיסי ארנונה במועצה המקומית כפר יבנה ואישורם על-ידי הממונה על מחוז המרכז ברמלה.
ג-6437/15 1/1/1968 דת – התאחדויות שונות – הליגה למניעת כפיה דתית התכתבות בנושא
ג-8041/15 2/15/1973 לשכת השר – המועצה להשכלה גבוהה סיכומי ישיבות של המועצה להשכלה גבוהה  התכתבות ותזכירים בעניין בית הספר לרפואה בנגב  תקציב האוניברסיטאות ומינוי ועדת הקצבות לאוניברסיטאות  הסדרי השכר ותנאי העבודה של הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה  שכר לימוד לסטודנטים וקריטריונים למענקים והלוואות  דיון בבקשות האוניברסיטאות לפתיחת חוגי לימוד חדשים ובמתן הכרה לאקדמיה לעיצוב ואמנות "בצלאל" (דו"ח ועדת בצלאל)  לאקדמיה למוסיקה בירושלים ולישיבות הגבוהות כמוסדות לחינוך גבוה  המכון לחקר המדבר בשדה בוקר וארכיון בן-גוריון בנגב   המכון ללימודי אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית  שביתות באוניברסיטאות ועוד. (המשך מתיק 14)  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-4116/2 3/14/1997 ועדת שמגר לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה – פרוטוקולים הוועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לתפקיד האמור בראשות נשיא בית-המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר – פרוטוקולים מישיבות שהתקיימו ב-14.3.1997 ו-28.3.1997 בהשתתפות חברי הוועדה (שמגר  פרופ' רות גביזון  פרופ' דוד ליבאי  עו"ד חיים צדוק ועו"ד משה ניסים) ועדי הוועדה: נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק  שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יצחק זמיר  ח"כ שאול יהלום (יו"ר ועדת חוקה)  נציב שירות המדינה שמואל הולנדר ועו"ד יחיאל גוטמן.
גל-18043/2 9/1/1966 חבל ימי לישראל. חבל ימי לישראל (חי"ל  חינוך ימי ופיתוח התודעה הימית בישראל)-רקע על פעילות הארגון  התכתבות בין משרד החינוך לחבל ימי בישראל    השתתפות משרד החינוך בתקציב החבל הימי  שאלת עתיד פעילותו של החבל הימי  הקמת ועדה בשיתוף נציגי משרדי החינוך והתחבורה  החבל הימי וביה"ס לקציני ים בעכו לבדיקת הבעיות הקשורות בחבל הימי  דו"ח מבקר המדינה על פעולות החבל הימי לישראל (סיכום הביקורת על פעולות החבל הימי לישראל בתקופה 1960-1967-החברה ותפקידיה  פעולותיה  כספים וחשבונות)  הזמנת שר החינוך לתערוכת אמנות של החבל הימי במסגרת 40 שנה לחבל הימי. הברית העברית העולמית-התכתבות עם משרד החינוך  ענייני תקציב  סיכומי ישיבות של הנהלת הברית ועוד.
גל-9431/35 1/1/1950 המינהל לשלטון מקומי – שדרות  בית-קברות תיק ללא תוכן.
גל-3560/5 1/1/1945 סטטיסטיקה דמגורפית וחברתית – לוחות הדו"ח השנתי של מחלקת ההגירה של ממשלת המנדט (באנגלית). סטטיסטיקה דמגורפית וחברתית – לוחות הדו"ח השנתי של מחלקת ההגירה של ממשלת המנדט לשנת 1945. נתוני הגירה (יהודים  ערבים ואחרים)  כניסה ויציאה  לפי חודשים ועל פי חתכים שונים (גיל  מין  ארץ לידה  משלח יד  אופן הגעה  סטטוס אישי  דת ועוד).
גל-18079/4 5/11/1975 מועדון לסופרים מועדון מילוא. מתן הקצבה למועדון הסופרים והאמנים מילוא בתל אביב.
גל-3565/3 2/11/1956 סטטיסטיקה דמוגרפית וחברתית – ועדת שרף – חינוך גבוה בתיק – תחזית של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. דו"ח ועדת שרף להשכלה גבוהה (לחינוך גבוה) הינו דו"ח שהוגש לראש הממשלה לוי אשכול. בדו"ח – על התפתחות מספרי תלמידי שנה א' בחניוך האקדמי בין השנים 1965-1979; נתונים על ההתפתחות הצפויה של מספר תלמידי שנה א' בחינוך האקדמי על רקע התחזית הדמוגרפית של האוכלוסיה בין השנים הללו.
גל-17950/28 10/12/1970 הכשרת מורים למוסיקה. החינוך המוסיקלי במוסדות להכשרת מורים-הצעה לשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב להקמת הפקולטה להכשרת מורים למוסיקה ואמנות  הצעה לשיתוף פעולה עם בית הספר ללימודי הפרעות בתקשורת  הכשרת מורות לריתמיקה   ועוד.
גל-13206/6 11/19/1974 המועצה להשכלה גבוהה (כרך ו') פרוטוקולים וחומר רקע מישיבות המועצה בנושא הכרה בתארים ומסלולים  תקצוב מוסדות  הקמת מכללות אקדמיות; תכנית עבודה לשנת תשל"ה ועוד.
גל-11646/4 1/1/1963 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – לשכות רבנות מקומיות ומועצות דתיות קטעי עיתונות בנוגע לפעילות המועצות הדתיות ברשויות מקומיות כגון: ירושלים  תל אביב-יפו ובני ברק.
גל-3576/16 5/1/1952 התיקיון האישי של בקי – סדרת הלוחות של דו"חות העבודה חודש מאי. סדרת הלוחות של דו"חות העבודה חודש מאי.
גל-2978/13 8/11/1961 חוקי השבת במדינות אחרות חוקי השבת (יום א') במדינות שונות בארצות הברית.
גל-3582/8 1/1/1957 התיקיון האישי של בקי – נתונים סטטיסטיים מסווגים על נכי צה"ל ועליה. דוח על פעילות המחלקה 57-58 נפגעים עליה לישראל בשנות ה-70
גל-11648/13 10/19/1965 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – עניני שיפוט רבני: דו"ח על בדיקה מנהלית בבתי-הדין הרבניים דוח בדיקה מנהלית של נציבות שירות המדינה אגף ארגון ושיטות  על בתי הדין הרבנייןם  מבנה; תפקידים; ניהול; תחומי טיפול ואחריות; התפלגות טיפול בתיקים ונושאיהם התכתבות בנושא זה בין מנהל בתי-הדין ומשרד הדתות.
גל-11648/14 8/6/1967 לשכת הרב הראשי יצחק ניסים – בית-הדין הגדול בעיר העתיקה פרוטוקול וזכרון דברים מישיבות בקשר לתוכנית השיפוצים של בית הדין; פינוי בית הדין הגדול ממושבו בעיר העתיקה פניות הרב הראשי אל ראש הממשלה  שר הדתות  שר החינוך וראש העיר בענין פלישת הארכיאולוגים למקום.
גל-11652/1 7/1/1939 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – מכתבים ואגרות בין הרב הראשי עוזיאל לקהילות הספרדיות בארץ ובגולה בנושאים שונים מכתב חיזוק וברכה לקהילת אתונה מספר ימים לאחר השחרור מהנאצים באוקטובר 1944  מכתבי חיזוק ליהודי רומניה בולגריה ואיטליה אחרי השואה סיוע לגאולת קרקע בישראל למען התישבות  גיוס כספים בגולה למען ישיבות בארץ  השרותים הדתיים בקהילות בגולה. מכתב לקהילות על המצב הגשמי הקשה בארץ ישראל  תזכיר על שיחה שקיים נזיה מויד אלעטם חוקר ונוסע סורי עם ראשי הקהילות היהודיות בתימן ר' יחיא יצחק הלוי מצנעא  יחיא מעיד גרידי מדמאר  מכתב לקהילה בארגנטינה על מצב יהדות אירופה אחרי תחילת מלחמת העולם השניה  התכתבות הלכתית בקשר לנפילת אפים בתפילה של הרב הראשי של נא אמון (אלכסנדריה)  עם הרב חיים נחום רב הקהילה היהודית במצרים  התכתבות עם הרב רפאל אנטבי מהעיר צידון  התכתבות עם הרב אליהו פראנסיס מאמסטרדם (נספה בשואה). התכתבות הלכתית עם הקהילה בסופיה. מכתב של בחור מאוזומבורה באפריקה על מצבו הרוחני והגשמי אחרי שעזב את בית המדרש לרבנים ברודוס
גל-11652/3 9/14/1950 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – קשרים עם קהילות יהודיות בארה"ב וארצות אחרות התכתבות בין הרב עוזיאל וידידים בארה"ב  הצעות למשרות רבנים ומורים מדריכים בארצות שונות. דיווחים על שרותי דת בתפוצות  כשרות מזון מיובא.
גל-11652/4 3/1/1955 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – תרומות מקהילות בארה"ב התכתבות בנושא  רשימות מקבלי הקצבות.
גל-11652/5 9/2/1956 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – יצחק שלום מניו-יורק התכתבות בענין יוזמתו לבנות בית-חרושת למכשירי גילוח בצפת והעברת תוכניתו לרוממה  ירושלים.
גל-11652/6 12/12/1967 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – הכינוס העולמי השני של ארגוני בתי כנסת וקהילות העתקי הרצאות  העתקי החלטות הכנס  תוכנית הכנס.
גל-11650/3 4/4/1961 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – אגודת הרבנים רשימת הרבנים חברי אגודת הרבנים בארץ הקודש  הזמנת הרב הראשי לכינוס האגודה.
גל-11650/5 1/13/1962 לשכת הרב הראשי יצחק נסים – רבנים עולים חדשים פניותיהם לתמיכה בהשגת עבודה והמלצות.
גל-11650/6 2/13/1967 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – כנס רבנים ארצי בענין המסיון והילודה בארץ כנס רבנים ודיינים ארצי-ארגון הכנס  תוכנית הכנס (סכנת המיסיון ומצב הילודה)  החלטות הכנס. התכתבות ופרוטוקול ישיבת הועדה לארגון הכנס.
גל-11650/10 2/27/1955 לשכת הרב הראשי יצחק נסים – שבת הנחיות לשמירת השבת; דיווחים והתכתבות על שמירת השבת במפעלים ובמיוחד במפעלי סוכר; חוק השבת ומועדי ישראל; פניות על שמירת השבת; קטעי עתונות.
גל-11650/12 8/12/1956 לשכת הרב הראשי יצחק וניסים – שרותים דתיים מכתבים מועדים דתיים מקומיים בנושא אספקת השירותים הדתיים במקומם  כולל ענייני עירוב ובניית מקוואות ותשוהות מהלשכה וכן מעתב בנושא מסמנכ"ל משרד הדתות יהודה שפיגל ללשכה (עמוד 19). בתיק כרוז מטעם רב העיר התחתית בחיפה בן-ציון רחלזון  בענייין סגירת המקוואות בעיר התחתית (עמוד 13).
גל-2989/4 1/16/1950 מועצה דתית – אשקלון (מגדל גד) כרך א' התכתבויות ומסמכים בנוגע לשירותי הדת במגדל גד – אשקלון וביישובי הסביבה. בתי כנסת  הרכב הועד הדתי ועוד
גל-2989/5 12/7/1949 מועצה דתית – אשקלון (מגדל גד) כרך ב' התכתבויות ומסמכים בנוגע למינוי רבנים במעברה  שירותי הדת במקום ועוד
ג-5820/5 10/1/1950 המחלקה לעדות נוצריות – ירושות
גל-2963/19 12/28/1948 הרב צבי קליין בתיק אישורים כי הרב צבי קליין עובד במשרד הדתות.
ג-14669/21 8/5/2004 פיקוח על חומר ארכיוני ברשות הפרט – אוסף תיעודי בנושא סג'רה המלצה לדרכי טיפול באוסף תיעודי של יעקב (יענק'לה) רגב  בנושא סג'רה  הקרבות שהתקיימו בה ובסביבתה במלחמת העצמאות ומידע אודות הנופלים בקרבות.
גל-11652/9 3/27/1967 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – תרומות התכתבות הקשורה בתרומות למוסדות דת ומוסדות אחרים מהארץ ומהגולה. כרך ב'
גל-11652/10 9/1/1972 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – חלוקת כספי תרומות עזרת תורה פניות נזקקים לתמיכה; רשימות נתמכים.
גל-11652/11 5/19/1940 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – הקדשות פרוטוקולים והתכתבויות קשורות בחלוקת כספי הקדשים וניהולם  ערעורים על אופן חלוקת הכספים; יפויי-כח / דו"חות כספיים על הכנסות והוצאות  רשימות ההקדשים.
גל-11652/13 2/18/1952 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – עזבונות התכתבות עם גורמים הנוגעים להקדשים  (עורכי-דין) לחתימת הסכמים  חלוקת ההקדשים ודיווחים על השימוש שנעשה בהם; דו"חות כספיים על הכנסות והוצאות; הקמת בית-כנסת בטלביה ירושלים.
גל-11652/15 2/4/1958 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – קרן מונטיפיורי והפדרציה העולמית הספרדית התכתבות בנוגע לחלוקת כספי הקרן לתמיכה בנזקקים בירושלים  צפת וטבריה; דו"חות פעילות הפדרציה בארצות שונות ודו"חות מביקורים בקהילות במספר ארצות.
גל-11652/16 8/2/1959 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – קרן עמית אגודה למען תמיכה בעולים חדשים ממרוקו – תקנות האגודה; התכתבות עם הרב י. ניסים בנוגע לפעילות הקרן ומינויו כנשיא.
גל-11652/17 5/2/1961 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – קרן מונטיפיורי התכתבות עם יו"ר חבר הנאמנים של הקרן ועם הנציג בלונדון בענין חלוקת כספי הקרן לנצרכים. רשימת הנהנים מהקרן.
גל-11657/1 9/23/1971 לשכת "הראשון לציון" יצחק וניסים – הזמנות וברכות מכתבים נציגי מוסדות  רבנים ואנשי ציבור עם הזמנות לקבלת פנים  אספות וועידות  תודות ברכות לרב יצחק נסים (חלקם בתקופת כהונתו כרב הראשי לישראל וחלקם לאחריה) והעתקי מכתבים עם ברכות של הרב נסים להקמת מוסדות תורה או בתי כנסת  מקוואות  נישואין  בריתות ובר-מצווה  הזמנות להשתתפות בהרצאות בישיבות הועד הפועל הציוני  חגיגות יום העצמאות. בתיק טיוטת מכתב בכתב חידו של הרב נסים עם ברכה לרב הראשי לחיפה שאר ישוב כהן לרגל היבחרו לתפקיד (עמוד 63)  שגם כתב לו ברכה. בין כותבי הברכות: שר הדתות זרח ורהפטיג  שר המשפטים יעקב שמשון שפירא  יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו  הרב חיים דוד הלוי  הרב יעקב לנדא  הרב שמחה הכהן קוק  הרב יצחק ידידיה פרנקל  הרב דוד פרץ  גדליה שרייבר  יהודה קיל  פרופ' ברוך פדה  עובד בןעמי
גל-11657/2 1/1/1973 לשכת הרב הראשי יצחק ניסים – הזמנות וברכות הזמנות לקבלת פנים  אספות וועידות  ברכות הרב להקמת מוסדות תורה או בתי כנסת  מקוואות  נישואין  בריתות ובר- מצווה  הזמנות להשתתפות בהרצאות בישיבות הועד הפועל הציוני  חגיגות יום העצמאות.
גל-6953/15 1/1/1937 קהילות – מועצת השחיטה תקנות הוועד הלאומי  בענייני שחיטה
גל-6954/1 1/1/1939 חינוך ותרבות עברית – הועד המנהל למערכת החינוך התכתבויות בענייני חינוך ביישובים
גל-12278/7 7/5/1971 אלבום בתי-כנסת בתיק רק מכתב קצר מסמנכ"ל המשרד ישראל צ. וינגרטן לסמנכ"ל "היכל שלמה" המאשר את קבלת מכתבו בעניין האלבום לבתי הכנסת.
גל-1150/18 12/10/1950 מנורה (מנרה) בתיק רק מסמך אחד בנושא רשימת הישובים במועצות האזוריות ובו הערה כי למקום מנרה בעמק הירדן יש לקרוא מנורה.
גל-11654/6 2/28/1955 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – פניות פניות בתי-כנסת של עדות שונות לסיוע בהשגת ספרי תורה; פניות הרב אל קהילות דתיות בגולה לתרום ספרי תורה לבתי-כנסת בארץ.
גל-11654/7 3/4/1958 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – ספרי תורה בקשות בתי-כנסת להענקת ספרי תורה; אישורי קבלת ספרי תורה; רשימות בתי-כנסת שקיבלו ספרי תורה.
פ-3124/7 9/17/1968 יד יצחק בן-צבי – התכתבות. מכתבים מקדיש לוז אל חברי מועצת המנהלים אודות מינוי מרדכי אבידע למנכ"ל "יד יצחק בן-צבי" ומתן זכות חתימה בשם 'יד יצחק בן-צבי' לאבידע.
גל-2938/10 3/11/1964 ספרי-תורה  קשרים עם הגולה כרך א' התכתבויות עם קהילות יהודיות בתפוצות בנושא תרומת ספרי תורה לארץ  תיקון ספרי תורה בארץ ועוד.
גל-2938/11 10/11/1964 ספרי-תורה  קשרים עם הגולה כרך ב' התכתבויות עם קהילות יהודיות בנושא תרומת ספרי תורה לארץ  תיקון ספרי תורה ועוד.
ג-2325/28 10/1/1951 פרדס חנה – מוסדות ציבור התכתבות ודו"חות בנושאים: קיוסקים לחנויות בבעלות נכים  הקמת מוסדות חינוך  שוק  מרפאה  מגרשי משחקים  גן ציבורי  תרשימים
גל-11655/1 1/13/1971 לשכת הרב הראשי יצחק נסים  – שבועוני "חיינו הדתיים". כרך א' לקט קטעי עיתונות ישראלית העוסק בענייני הרבנות  דת ומדינה וכדומה
גל-11655/2 7/26/1972 לשכת הרב הראשי יצחק נסים – שבועוני "חיינו הדתיים". כרך ב' לקט קטעי עיתונות ישראלית העוסק בענייני הרבנות  דת ומדינה וכדומה. מקבץ הלקטים בתיק התחיל בתקופת כהונתו של הרב יצחק נסים (יחד עם הרב אונטרמן) והמשיך לתקופת כהונתם של הרבים עובדיה יוסף ושלמה גורן.
גל-11642/15 1/20/1939 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – פניות ציבור ופניות הרב הראשי אל ידידים בנושא תמיכה ועזרה לנזקקים. לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – פניות ציבור ופניות הרב הראשי אל ידידים בנושא תמיכה ועזרה לנזקקים ועוד.
גל-11642/16 8/9/1940 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – התכתבות בנושאים שונים עליה לארץ ישראל  עידוד החיילים העבריים; פניות הרב הראשי לתמיכה בישיבות; סיכום אסיפה של עדת התימנים בענין בחירת רב לעדתם ומועצה דתית; הרצאת הרב הראשי בימים הנוראים בתקופת המלחמה ועוד.
גל-13972/14 4/7/1964 ארכיון הרב ניסים  – תקנות לבחירת רבנים מקומיים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב הראשי לישראל הראשון לציון יצחק נסים  בנוגע להתקנת תקנות לבחירת רבני רשויות מקומיות: פעילות המועצה המכינה לבחירת רב ראשי ספרדי לתל אביב-יפו  רשימת חברי הגוף הבוחר לבחירת רב ראשי ספרדי לתל אביב-יפו  פקודת העדות הדתיות (ארגונן) – תקנות בדבר בחירת רבנים מקומיים  החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל בנושא  תקנות בדבר בחירת רבנים מקומיים  תיקון חוק הדיינים  תדריך לבחירת רני עיר (רבנים מקומיים) ועוד.
גל-11643/10 3/20/1955 לשכת הרב הראשי יצחק נסים – בקשות תקציב עבור חלוקה לרגל החגים. הכתבות של הרב הראשי הספרדי לישראל יצחק נסים (בעיק מכתבים יוצאים) עם משרד הדתות  המועצה הדתית ירושלים  עיריית ירושלים וגורמים נוספים בעניין בקשות תקציב עבור חלוקה כסף לנזקקים לרגל החגים וכן מכתב תודה מהרב נסים לסגן שר הדתת זרח ורהפטיג על איחולין ולרגל בחירתו של הרב נסים לתפקיד הרב הראשי לישראל (עמוד 2).
גל-11644/4 10/18/1961 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – מפעלי הנצחה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב הראשי הראשון לציון יצחק נסים  בנוגע למפעלי הנצחה: תכנית מרכז שפירא – המרכז האזורי ע"ש השר חיים משה שפירא שליט"א לציון יובלו הששים במועצה אזורית שפיר  פרסום בשנתון "דע את בת ים"  הענקת מעמד של עיר לכפר סבא  80 שנה לייסודה של זיכרון יעקב  הנצחת מייסדיה של ירושלים היהודית ועוד.
ג-5803/6 12/1/1959 המחלקה לעדות נוצריות – פרנציסקנים – צ'נקולום
גל-11644/8 8/4/1966 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – עניני לוח השנה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב הראשי הראשון לציון יצחק נסים  בנוגע ללוח השנה העולמי: פניית ועידת רבני אירופא (אירופה)  הצעות לאימוץ לוח השנה העולמי  הלוח העברי וכלכלת המדינה – סקר מדעי כלכלי מאת צבי וואהל ועוד.
גל-6341/9 2/17/1960 מושב נורית אישורי קבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; מכתבים מראש הוועד של מושב נורית שלמה כהן למשרד הדתות בנוגע לבקשות תקצוב המושב (שהיה בתהליכי פירוק) ותשובות מהרב א. אורנשטיין המומנה על ישובי העולים.
גל-6291/1 3/11/1954 שרותי דת בישובים – אימוץ ישובים ע"י רבנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות  בנוגע לאימוץ מושבי עולים ע"י רבנים: עזריה  חמד  כפר טרומן  ישרש  גינתון  יגל  זיתן  בצרה וכו'  ביקור במושב זרחיה  זיכרון דברים על פגישה על פעולות האימוץ ע"י הרב דב כהן מהמחלקה לרבנות ושיפוט רבני  "תפילה לשלום אחינו יהודי מצרים"  הזמנות לישיבות ועד ארגון רבני הדרום ועוד.
גל-1228/7 2/25/1951 ועדת השמות הממשלתית התכתבויות בין ועדת השמות במשרד ראש הממשלה להנהלת משרד החינוך בנוגע להשרשת השמות הגיאוגרפיים החדשים שנקבעו על ידי הוועדה במערכת החינוך: בשימוש יומיומי  במסמכים ובפרסומים. רשימת שמות הישובים שנקבעו ע"י ועדת השמות הממשלתית בשנים 1951-1955 (נחלים ומעיינות  אתרים עתיקים ועצמים גיאוגרפיים  שמות עבריים לישובים שקמו במקום מעברות ומחנות ועוד)  סקירות על פעילות ועדת השמות הממשלתית. פרוטוקול ישיבת ועדת הסמלים הממשלתית (21.1.1952).
גל-6291/10 4/10/1957 שרותי דת בישובים – מבצע התעוררות לתשובה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות  בנוגע למבצע התעוררות לתשובה: דפים לפסח שני  מקורות לפסח שני – ליקט  ביאר וערך – הרב מרדכי הכהן  רשימת הרבנים שהשתתפו במבצע התעוררות לתשובה בהתיישבות החדשה – אלול תשי"ז – תשרי תשי"ח  תמציות של הרצאות שנשאו הרבנים במבצע ביישובים תלמים  דימונה  גבעת אולגה  כפר יעבץ  פדיה  פתחיה  יציץ  עזריה  מפלסים  נצר סירני  גדרה  מחנה ישראל  יהוד  ניר גלים  כורדני ב' (עין נעמן)  כפר יבנה  קריית בנימין  יבנה העתיקה  גבעת ביל"ו  קדימה  אחיטוב  יקנעם  רמלה  בית גמליאל  אביאל  אשקלון  בית שאן  הוד השרון  עמישב  נחלים  נחליאל  אור יהודה  כפר מסובים ועוד.
גל-6308/12 7/18/1950 תעוז התכתבות בין משרד הדתות לבין ראשי הועד הדתי במושב העולים תעוז (בית סוסין)  המואוכלס ע"י עולים מתימן  בענין השרותים הדתיים במקום.
גל-14918/10 5/15/1957 קשרים עם הגולה. כרך ב' משלחות הסתדרות רבנים – פגישות עם הנשיא ; קשר עם התפוצות; יהדות התפוצות ארגון הנוער החרדי
ג-7507/16 1/24/1972 ספרי-תורה מאיטליה דוח ביקור בקהילות איטליה של ש. ראם  מנהל איזור חיפה והצפון במשרד אודות ספר תורה  הסכם עם קהילות ונציה וטורינו על העברת ספר תורה לישראל לתיקון והעברה בחזרה של חלק מהם לאיטליה; התכתבות בנדון
ג-7507/32 6/15/1965 תשמישי קדושה מישראל-איטליה בתיק – התכתבות בין ראש הקהילה היהודית בטריאסטה – איטליה לבן מנכ"ל משרד התות דוד גלס בעניין החזרת ספר-תורה לקהילת טריאסטה (מתוך 15 ס"ת שנשלחו לתיקון משום שלא היו ראויים לשימוש) – התכתבות בנדון.
גל-6297/9 1/21/1951 נורית אישורים למתן וקבלת ההקצבות לשירותי הדת במעברה/כפר העבודה/מושב העולים נורית (שאוכלס בעולים מתימן)  דו"חות וכרטיסי-ביקור  שאלונים לישובים חדשים; התכתבות בין משרד הדתות לוועד המקומי בנוגע לשירותי הדת במקום וכן בנוגע לסכסוך מקומי בענייני שחיטה.
ג-7510/6 3/1/1950 מחנה גאולה ע"י עדן העברת ספרי-תורה מתימן לישראל וחלוקתם – רשימת בעלי ספר תורה; התכתבות בנדון
גל-6267/22 7/29/1949 מועצות דתיות – ירושלים סקירה כללית של חברה-קדישא " קהילת ירושלים " 1.51  תזכיר על בית-קברות בסנהדריה  דו"חות וזכרונות-דברים מישיבות  הזמנות; התכתבות וכו' ( כולל חות-דעת של עוזר ליועץ המשפטי של המשרד בענין בחירת רב העיר ירושלים 14.2.60 ) בתי עלמין ; קבורה; שחיטה; הלכה
רש-1157/1 1/1/1992 קשרי חוץ – הנסיך פיליפ התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לקשרי חוץ ברשות שמורות הטבע  בנוגע לקריאת שביל במעלה ערוד שבנגב לכבוד הנסיך פיליפ  דוכס אדינבורו: פניית קרן היעל – לשמירת ערכי טבע וחיות בר בישראל  היוזמה המשותפת לתכנית פרס הנוער – אות הדוכס מאדינבורו (כיום האות הבינלאומי לנוער ולצעירים – ישראל) ולרשות שמורות הטבע להנצחתו לכבוד יום הולדתו השבעים  הסכמתו של הנסיך  ארגון טקס קריאת השביל שנערך ב-4.5.1992 בהשתתפות שגריר בריטניה בישראל מרק אליוט (Elliott) ונציגו של הדוכס  רשימת המוזמנים לטקס  המשך הפעילות החינוכית של רשות שמורות הטבע מול הארגון הבינלאומי של אות הדוכס מאדינבורו ועוד.
גל-6253/25 5/1/1942 חינוך עברי בארץ  – הרב מ. המאירי – מח' החינוך בתיק חוקת מערכת החינוך של כנסת ישראל  תקציבים וחשבונות ההוצאות  החלטות הועד המפקח על בתי-ספר של המזרחי; סקירת ועדת החקירה בדבר סיבות שביתת המורים בפברואר 1942 ופסק- הדין בענין הבוררות בנדון; תזכירים; התכתבות
גל-6256/5 12/12/1958 לשכת השר י. מ. טולידאנו – עניני הרב בתור שר בממשלה הצעת חוק למניעת הונאת הציבור ( כשרות ) 1959; סיכומים שבועיים מדיוני ועדת הכנסת  סדרי-יום לישיבות הכנסת  תשובות השר לשאילתות; התכתבות; הודעה על ישיבת אבל לזכרו של יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק ועוד.
גל-6256/11 12/1/1958 לשכת השר – פניות  הזמנות  ברכות; תשובות המשרד ברכות שר הדתות  ביקורים במועצות דתיות
גל-6256/12 10/15/1957 לשכת השר – הווי דתי תשובות מ"מ המחלקה להדרכה ולהווי דתי לשאלות המנכ"ל שניאור-זלמן כהנא לגבי מנהגים שונים ( מסמך יחיד )
גל-14938/4 12/12/1951 קשרים עם קהילות הגולה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות  בנוגע לפעילות מדור הפיקוח על יצור ויצוא חפצי דת: תזכיר על יצוא על חפצי דת להידוק הקשרים עם יהדות התפוצות  רשיונות יצוא לתשמישי קדושה  הקצבה לקואופרטיבים לייצור וייצוא תשמישי קדושה  ראשי פרקים למאמר על יצוא נרות  עדוד הייצוא של תשמישי קדושה ואמנות דתית  מכתבים שנשלחו לרב ישראל קלווען (קלבן) המזכיר הראשי של הסתדרות הרבנים דאמריקה  רשימות של רשיונות יצוא לתשמישי קדושה  סקירות ופרטים על היקף היצוא של חפצי דת מאת מנהל מדור הפיקוח על יצור ויצוא חפצי דת  יהודה גרזובסקי  יצוא מצות שמורות מישראל לארה"ב  עידוד יצוא חפצי דת לארצות הברית  הכשר אגודת הרבנים האורתודוקסים  מכתב מאת הרב אברהם דב ריינס  מפעל היצור והיצוא לחפצי דת – פרויקטים מיוחדים  רשימת המוצרים של חפצי דת לפי המחירים בארץ ועוד.
ג-2328/5 7/9/1951 קרית מוצקין – חנויות התכתבות בנוגע לכמויות חומרים לחנויות המיועדות למשפחות נכים ביקורת שבה נמצאו ליקויים בשיכוני עולים
גל-6286/11 5/1/1957 שרותים דתיים ציבוריים – כשרות במפעלים – מפעלים הקשורים למשרד התחבורה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה הארצי על הכשרות במוסדות ממשלתיים במשרד הדתות  בנוגע לנושאים: רשימת מפעלים הקשורים למשרד התחבורה  דו"חות ביקורת של משגיחי הכשרות משה נאמן ואברהם מרדכי וידיסלובסקי  פיקוח על הכשרות במזנוני תחנות רכבת ישראל בזיכיון קואופרטיב "צידה"  ועדת בירור השגחת הכשרות בשירותי הרכבת  בשדה התעופה לוד ע"י המשגיח משה גולדשטיין  הצעה לחוק הכשרות של "מחזיקי הדת בא'י"  כשרות המסעדות בשטח נמל חיפה  בתי המלאכה של הרכבת בנמל קישון  השרות המטאורולוגי בבית דגן  נמל אשדוד  מספנות ישראל בע"מ ועוד.
גל-6259/4 7/1/1949 היועץ המשפטי – י. ד. בר – חוק תקציבי השרותים הדתיים jחוק תקציבי השירותים הדתיים ליהודים – 1949 נוסח הצעת החוק  פרטי-כל וסיכומי ישיבות הועדה לעניני פנים
גל-14942/13 2/15/1956 קשרים עם הגולה – כרך ב' קשר עם יהדות הגולה – הוראת יהדות במדינות שונות; יצוא לולבים; שחיטה והלכות כשרות כנסים ואירועים
גל-6261/16 6/4/1970 הועדה להר-ציון – יום השואה אזכרות – דו"חות וחשבונות על הרצאות נציג המשרד מר י. אפפלבוים באזכרות של קהילות שונות לרגל יום השואה  הודעות המשרד
גל-6262/8 2/7/1949 הועדה לתורה וספרות – ספרית השבת התכתבות בענין הוצאה לאור של חוברת " לשבת – שירים " מאת א. ברוידס שכר סופרים
ג-5419/24 11/1/1951 חוק נהול מוסדות ציבוריים חוק לניהול מוסדות ציבוריים 1951 – החלטת הממשלה  פרטי-כל מישיבות ועדת השרים לאישור חוקים  הצעת חוק; חוק לניהול מוסדות ( מקרים מיוחדים ) 1952 – הצעת חוק  הסתייגויות  חוק – רשומות; חוק ( תיקון ) 1953 – הצעת תזכיר  הערות  תזכיר  החלטת ועדת השרים  הצעת חוק; חוק ( תיקון ) 1954 – החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה  הצעת חוק  חוק – רשומות; התכתבות בנדון
גל-41987/17 1/1/1994 לשכת שר  מנכ"ל  וסמנכ"ל – מלווה לקליטת עליה כולל נושאים: קליטת עולי אתיופיה  בעיות תעסוקת עולים  סיוע לסטודנטים עולים
א-7337/1 1/1/1969 סוריה – ישראל
א-7337/2 1/1/1970 לבנון – ישראל
א-7340/3 1/1/1970 נחום גולדמן
מ-5012/23 8/1/1943 Mr. Youssef Toubassy Messenger -Controller of Light Industries Haifa מר יוסוף טובאסי  שליח – הממונה על התעשייה הקלה  חיפה – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
ג-7126/25 6/5/1953 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – ועדת חקירת רצח ארלוזורוב – עיתון "מעריב" קטעי עתונות. כרך א'
ג-7126/26 3/22/1982 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – ועדת חקירת רצח ארלוזורוב – עיתון "מעריב" קטעי עתונות. כרך ב'
ג-7126/27 6/3/1953 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – ועדת חקירת רצח ארלוזורוב – עתונים שונים קטעי עתונות. כרך א'
ג-7126/28 1/27/1934 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – ועדת חקירת רצח ארלוזורוב – עתונים שונים קטעי עתונות. כרך ב'
ג-7126/29 6/26/1933 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – ועדת חקירת רצח ארלוזורוב עתונים שונים (קטעי עתונות). כרך ג'
ג-7126/30 7/6/1933 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – ועדת חקירת רצח ארלוזורוב – עתונים שונים קטעי עיתונות  פרוטוקול מישיבת הועדה. כרך ד'
א-7327/21 1/1/1972 דו"ח ועדת החקירה בענין נתיבי נפט – דו"ח ועדת  ויתקון (הדו"ח הגלוי והדו"ח הסודי). כרך א'
פ-2307/47 7/1/1958 מכתבים לנטע הרפז מאנשים שונים. מכתבים לנטע הרפז מאנשים שונים בנוגע לעזרה לקשישים  נכים וחלשים.
מ-5012/24 8/1/1943 Mr. Henry Leznover Clerk Grade III  Central Registry -Controller of Light Industries Jerusalem מר הנרי לזנובר  פקיד דרגה ג'  ארכיב מרכזי – הממונה על התעשייה הקלה  ירושלים – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/25 8/1/1943 Miss Miriam Sommer Typist Grade III   -Controller of Light Industries Tel-Aviv Office מרים סומר  כתבנית דרגה ג'  – הממונה על התעשייה הקלה  משרד תל-אביב – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובדת של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/26 10/1/1943 Mrs. Hilde Gieskan Shorthand Typist -Controller of Light Industries: Import & Export Licensing Control  Jerusalem הגברת הילדה גיסקן  קצרנית – הממונה על התעשייה הקלה: הפיקוח על רישוי היבוא והיצוא  ירושלים – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובדת של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/27 10/1/1943 Mr. Israel Wasserman Watchman -Controller of Light Industries  Tel-Aviv מר ישראל וסרמן  שומר – הממונה על התעשייה הקלה  תל-אביב – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/28 9/1/1943 Messenger Lazaros Kushturian Textiles -Controller of Light Industries  Jerusalem שליח לזרוס קושטוריאן  טקסטיל – הממונה על התעשייה הקלה  ירושלים – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
גל-41994/3 9/1/1971 לשכת שר  מנכ"ל  וסמנכ"ל – מציבות זיכרון כולל נושאים: הנצחת אישים  פרוייקט הר איתן – מרכז לגבורה והנצחה
מ-5012/14 7/1/1943 Mr. Eric Hernstadt – מר אריק הרנשטאדט הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/15 7/1/1943 Mr. Yecheskel Woznianski – מר יחזקאל וזניאנסקי הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/16 7/1/1943 Mr. Yacub Elias Yunan  Bethlehem:Import & Export Licensing Control – Controller of Light Industries  Jerusalem מר יעקוב אליאס יונאן  בית-לחם: הפיקוח על רישוי היבוא והיצוא – הממונה על התעשיות הקלות  ירושלים – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
גל-5916/37 5/22/1972 ברכיה – מושב תכנית מפורטת למושב ברכיה ד/821-מתן תוקף לתכנית. מצורפים תשריטים.
מ-5012/17 7/1/1943 [Mr. Jehuda Jonathan -Controller of Light Industries [Messenger Boy – מר יהודה יונתן -הממונה על התעשיות הקלות [נער שליח] הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/18 7/1/1943 [Mr. Shraga Handelsman -Controller of Light Industries [Messenger Boy – שרגא הנדלסמן -הממונה על התעשיות הקלות [נער שליח] הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/19 3/1/1943 Mrs. Sipora Yeshurun Typist -Controller of Light Industries [Utility]  Tel Aviv הגברת ציפורה ישורון  כתבנית – הממונה על התעשייה הקלה [שרות צבורי] תל-אביב – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובדת של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/20 7/1/1943 Mr. Abraham Honigsblum Messenger -Controller of Light Industries Tel Aviv מר אברהם הוניגסבלום  שליח – הממונה על התעשייה הקלה תל-אביב – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/22 7/1/1943 Mr. Avraham Eliahu Abutbul Lift-Operator -Controller of Light Industries Tel Aviv מר אברהם אליהו אבוטבול  מפעיל מעלית – הממונה על התעשייה הקלה  תל-אביב – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/29 10/1/1943 Mr. George Christo Georgiou Clerk Grade III -Import & Export Licensing Control מר ג'ורג' כריסטו גאורגיו  פקיד דרגה ג' – הפיקוח על רישוי היבוא והיצוא – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
מ-5012/30 8/1/1943 Mr. Hassan Wahbe Clerk Grade III – Controller of Light Industries  Jerusalem מר חסן ווהבה  פקיד דרגה ג' – הממונה על התעשייה הקלה  ירושלים – הממונה על התעשייה הקלה. תיק עובד. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על התעשייה הקלה.
ג-1996/22 3/27/1953 תקציב רגיל – קרית עמל בתיק תקציב קרית עמל לשנים 1953-1954
חצ-3122/30 4/1/1958 קניה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3122/32 4/1/1959 קניה – אישים ומדינאים
ב-22392/2 1/1/1986 תיק פלילי 373/86 – מדינת ישראל נגד איוון דמיאניוק – מוצגים מטעם התביעה ת/ 1 עד ת/ 10
פ-2079/50 1/1/1920 רשימות טיוטה בנושאים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק רשימות טיוטה בנושאים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי.  התאריך הינו משוער.
ג-7444/22 11/1/1976 פרשת השר עופר צילומי קטעי-עתונות אודות הפרשה  נוסחים של דברי ראש-המממשלה יצחק רבין והשר שלמה הלל (סיכום חקירת המשטרה)
סד-2033/1 4/1/2007 המגילה הגנוזה- כתבה של בן שני בחדשות ערוץ 10 בנושא מגילת העצמאות הכתבה כוללת צילומים של מגילת העצמאות המופקדת בארכיון המדינה וראיון בנושא עם גנז המדינה ד"ר יהושע פרוינדליך.
פ-909/5 1/1/1970 שר האוצר התכתבות ופניות בנושאים כלכליים ומדיניים  דו"חות תקציבים ודיווחים ממפעלים ובנק לפתוח התעשיה  טבלאות של הלשכה לייעוץ כלכלי לשר האוצר  תחזית יבוא ויצוא  צפיפות הדיור  בונדס  סובסידיות  סקירות על המדיניות הכלכלית
פ-1007/7 9/2/1962 British Guiana development בתיק רק קטע עתון אחד על תגלית נפט בגויאנה הבריטית.
פ-910/4 1/1/1973 שר האוצר – תוכנית למשק הלאומי  1978-1974
פ-910/19 1/1/1969 שר האוצר – השכלה גבוהה
פ-1027/2 1/1/1950 Basic Chemical industries in Israel – תעשית הכימיקלים בישראל תזכיר הועדה לתעשיה כימית בענין הקמת מפעלי מפתח ליצור כימיקלים  סקירה על פיתוח התעשיה הפטרוכימית בארץ ועוד.
גל-350/29 2/24/1949 תיקי הנהלה – החבל הימי לישראל – כללי התכתבויות בענייני ימאות  מחסר ימי וניהול נמלים
גל-674/34 6/16/1949 לשכת המנהל – הברחות וחשד של עבירות נגד חוקי המכס כרך א' חשדות להברחות מטבע וכהל.
פ-991/12 8/6/1956 חוק הארכיונים וביצועו בתיק חוק הארכיונים וביצועו – תדפיסים  חוזרים וטפסים; פיקוח גנז המדינה על לשכת נשיא המדינה  תקנות בדבר הסדרים לניהול ארכיונים ציבוריים; רישום חומר ארכיוני שבידי בעלים פרטיים ועוד
גל-12678/26 2/1/1976 תיקי בניה – חברת המוניטקס בע"מ רחוב הנביאים 2 חיפה (בנ/7115/35) התכתבות בנוגע לשיפוץ תחנת מונית
גל-676/8 1/1/1949 לשכת המנהל – האיזור הערבי וארצות אויב הברחות מצורי מזון
גל-353/8 1/1/1949 תיקי הנהלה – בית טלטש בע"מ – פיטורים תיקי הנהלה – בית טלטש בע"מ – פיטורים
ג-5618/9 4/20/1948 הבנק האפותיקאי כרך א' התכתבויות בנושא משכנתאות מהבנק האפותיקאי לצורך בניית שיכונים ציבוריים שונים ולבתי מלון  הסכמים בנושא  ביטוח מפני נזקים; דו"חות ומאזנים של הבנק; הנפקת אגרות חוב על ידי הבנק; דו"חות כלכליים על המצב בישראל מאת בנק ארץ ישראל לדיסקונט.
ג-5618/10 8/3/1953 הבנק האפותיקאי כרך ב' התכתבויות וזכרוני דברים בנושא משכנתאות והסדרי החזרים לחברות שונות ומלונות; דו"חות ומאזנים של הבנק האפותיקאי ועוד.
גל-677/24 1/1/1953 לשכת המנהל – הודעות ומכתבים אנונימיים בתיק מכתב אחד
ג-5622/10 2/2/1950 פדרמן – חברה להשקעות כרך א' פדרמן – חברה להשקעות כרך א' (תעשייה ישראלית לאסבסט-מלט בע"מ)  יבוא סיבי אסבסט  רישיון תנועה בדרכים  אספקת חומרי  גלם  חב' "תדיר" (מפעלי אסבסט ישראליים)  חוק לעידוד השקעות הון 1950  התכתבויות ועוד.
גל-47398/13 1/4/1951 רופאי שיניים ועוזרותיהם התכתבויות בנוגע לדירוג רופאי השיניים והסייעות בנציבות שירות המדינה
חצ-1808/12 11/1/1950 שילומים – מו"מ עם גרמניה כרך ב'
חצ-1812/1 9/1/1952 שילומים מגרמניה כרך א'
חצ-1812/2 11/1/1952 שילומים מגרמניה כרך ב'
חצ-1812/12 1/1/1951 מו"מ על שילומים מגרמניה המערבית: מכתבים אל שר האוצר  מנכ"ל המשרד ושגרירות וושינגטון
חצ-1812/13 11/1/1952 חקר על גרמניה והסכם השילומים
ג-2011/22 8/30/1948 תקציב רגיל – קרית עמל בתיק התכתבויות בענייני תקציב בתחומים שונים של המועצה בקרית עמל בין השנים 1948-1953
חצ-1819/10 1/1/1948 או"מ – מועצת הבטחון
גל-360/5 1/7/1952 מומחים מחו"ל – משרד ראש הממשלה – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף המכס והבלו במשרד האוצר  בנוגע לתנאי המיסוי על הבאת רכוש של מומחים מחו"ל לישראל: יבוא מכונית  החזקת מטבע זר וכו' ע"י מומחה זר בסטטוס של עובד זמני  תשלום מכס עבור מוצרי חשמל וחפצים אישיים  הקלות בקשר לשימוש בכלי תחבורה של המומחים הזרים הבאים לישראל  הקלות לעולים בעלי מקצוע  שחרור חפצים ממכס של מומחים שהגיעו לארץ מטעם ארגוני האו"ם השונים  החזרת מסי מכס לפי סעיף 156 לפקודת המכס  הצעת חוק לתיקון פקודת המכס ועוד.
גל-47362/11 7/16/1961 הוועדה הבין מוסדית לשכר רופאים מזכרים מטעם הוועדה הבין מוסדית לשכר רופאים וגורמים נוספים בעניי תנאי שכר ופיטורין של רופאים והתכבות בין אנשי נצבות המדינה (הנציב ראובן שר  המשנה לנציב יצחק מלמד ודוד אריאן)  מנכ"ל משרד האוצר יעקב ארנון  זאב הרינג מהסתדרות העובדים הכללית וההסתדרות הרפואית בעניין שכר הרופאים ותנאי העסקתם.
כ-926/10 4/6/1964 הכנסת השישית – פרסומים  ספרו של מר אשר צידון בתיק התכתבויות המתייחסות לספרו של אשר צידון – "בית הנבחרים".
חצ-2058/47 6/1/1961 כללי – פורמוזה (טיוואן)
ג-12618/8 9/1/1998 נהלים וקריטריונים לגבי בקשות לעיון בחומר ארכיוני המוגשות ע"י עובדי מדינה ואחרים לצורך כתיבת מחקר וכו'.
גל-11831/6 4/1/1951 מחלקת מבנים – משרד מס הכנסה רמת-גן מחלקת מבנים – משרד מס הכנסה רמת-גן
גל-11835/1 1/1/1950 מחלקת מבנים – מס הכנסה  בית-המשפט כפר-סבא מחלקת מבנים – מס הכנסה  בית-המשפט כפר-סבא
גל-56025/3 12/1/1997 מחקר הערכה ליישום דו"ח ועדת שנהר בחטיבות ביניים ממלכתיות במגזר היהודי המכון לחקר הטיפוח בחינוך – בית הספר לחינוך – האוניברסיטה העברית בירושלים – מחקר הערכה ליישום דו"ח ועדת שנהר בחטיבות ביניים ממלכתיות במגזר היהודי – דו"ח ב'. מנהלי המחקר: ד"ר נורה רש וד"ר אהרון בן-אבות.
גל-56025/5 2/1/1996 מודל ליישום דו"ח ועדת שנהר בתיק – לימודי יהדות והומוניסטיקה – מודל ליישום דו"ח "ועדת שנהר"
גל-56026/2 5/1/1999 מחקר הערכת יישום דו"ח וועדת שנהר דוח בנוגע העמקת החינוך היהודי בבתי הספר
פ-2571/2 1/1/1926 שונות. שונות  מחקר ארכיאולוגי.
פ-2571/17 3/24/1939 Government Of Palastine השתתפות באבל אליהו סוקניק. השתתפות באבל אליהו סוקניק
פ-2568/7 3/26/1936 שונות רשימות בנושא מחקר ארכיאולוגי  כרטיסי קורא ועוד.
חצ-6556/58 1/1/1966 וושינגטון – תיק ללא שם וושינגטון – (תיק ללא שם) – בתיק מכתבים בנושא מרוץ החימוש במזרח התיכון.
חצ-6546/16 6/1/1964 וושינגטון – ישראל בעיקר מכתבים בענין התקרית בבית המיסיונר גוטקין בחיפה.
חצ-6546/27 1/1/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין חפירות במערת המכפלה.
גל-55858/6 8/1/1994 דו"ח ועדת שנהר לימודי היהד'ות בחינוך הממלכתי בתיק דו"ח "ועדת שנהר"  לימודי היהדות בחינוך הממלכתי – המלצות הועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי
חצ-6536/13 3/1/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על אנטישמיות ועל פעילות אנטי-ישראלית בשיקאגו ובמיאמי
חצ-6536/18 1/1/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק ענינים הקשורים בשפה העברית ובהפצתה  כגון: הקונגרס העברי השלישי  ה"דואר" – השבועון העברי היחיד היוצא בארצות הגולה  ברית עברית עולמית וכו'
חצ-6550/16 9/1/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא האנטישמיות.
ג-212/9 8/6/1950 איוש משרות פנויות – בחינות – קצרניות / כתבניות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר האספקה והקיצוב דב יוסף  בנוגע לשאלוני בחינות  לקצרניות(ים) וכתבניות(ים): שאלונים אישיים לבחינה בכתבנות של חנה אושינסקי  לבנה שוויקי  אהובו קפלוטו  שרה מזרחי  עפרה בביוף  מרים גלזן  שרה שלום  חנה טוכמן  נחמה נאה  מרים הכט  רחל בר  רבקה כהן  רחל כהן  שרה בינו  פרחיה חנוך  רבקה מלל  אהובה ברילובסקי  נעמי מיוחס  אסתר ויסנשטרן  אסתר ורשבסקי  דינה שוקרי  פרמט ברכה  שרה קופל  חנה הולדר בלאושטיין  מלכה וילנסקי  רוחמה רוטשטיין  רבקה יפה  מרים אנדיבו  שושנה זהרה  שרה דיסקין  אהובה דוויק  ברכה בצלאל  רנה פודקמינר  רבקה קלברמן  רשימת הכתבנים/ות-קצרנים/ות במשרד האספקה והקיצוב  זימונים לבחינות ועוד.
חצ-6525/16 10/1/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים בנושא אלג'יריה – יחסי פנים וחוץ בעיקר יחסי אלג'יריה – מרוקו.
חצ-6526/6 2/1/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בבורמה  יחסי בורמה -ארה"ב  בורמה-מצרים.
חצ-6540/28 3/1/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ביקור רה"מ ושר החוץ האיטלקים בארה"ב (אלדו מורו ואמינטורה פנפני)  וכן פגישת שמעון מורט  (איש השגרירות בוושינגטון)  עם ג'י לבסטון בענין איטליה ותימן.
חצ-6540/36 8/1/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אינדונזיה  בעיקר דיווח על הרצאת השגריר האינדונזי בסנט-לואיס
חצ-6527/5 1/1/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) הודו – עניני פנים   יחסי הודו – ארה"ב  הודו- ישראל.
חצ-6527/24 1/1/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הכורדים  ביחוד בעניין קשריהם עם שלטונות עיראק.
חצ-6541/27 1/1/1966 וושינגטון – גרמניה התכתבות ודיווחים
חצ-1478/10 6/1/1963 פריס – השתלמות ומשתלמים (יוחנן מנור)
חצ-6528/4 1/1/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של סומאליה.
חצ-6530/3 1/1/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ של וייטנאם וקוריאה.
חצ-6543/9 1/1/1964 וושינגטון – סין הלאומנית  – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/13 2/1/1964 וושינגטון – ישראל  – בעיקר על ועד עדת הספרדים בירושלים.
חצ-6554/62 6/1/1968 וושינגטון – איראן – עניני חוץ
חצ-6528/21 3/1/1962 וושינגטון – תיק ללא שם וושינגטון – (תיק ללא שם) – בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של קולומביה.
חצ-5992/6 2/1/1972 י. שמעוני – הודו התכתבות בענין הליגה לידידות הודו-ישראל  אספקת נשק מישראל  משפט אייכמן כתקדים עבור בנגלה-דש  יחסי ישראל-הודו  הסכם הודו- פקיסטאן  תגובות לאסון מינכן  דיווחים מקונסוליית בומביי  קטעי עתונות וכו'
חצ-5993/1 12/1/1972 י. שמעוני – הודו התכתבות בענין יחסי ישראל-הודו  כינוס הסטודנטים הפלשתינאים בדלהי  פעולות ההסתדרות בהודו  החלטת הכנסת בפרשת המטוס הלובי  דיווחים מקונסוליית בומביי למשרד  קטעי עתונות
חצ-5994/3 3/1/1975 י. שמעוני – הודו התכתבות עם קונסוליית בומביי בענין סיוע לנפגעי שטפונות בהודו  סימפוזיון משפטי הודו-ישראל משלחת חקלאית הודית לישראל וכו'
חצ-6556/19 10/1/1968 וושינגטון – טדי קולק  – ביקורו בארה"ב.
חצ-466/1 12/1/1969 נציגות ישראל קולומבו (סרי לאנקה) ציילון – שיתוף פעולה בינלאומי עם ציילון מכתבי תודה מציילון
חצ-466/2 7/1/1960 נציגות ישראל קולומבו (סרי לאנקה)  ציילון –  שיתוף פעולה בינלאומי עם ציילון אגודה לידידות ישראל-ציילון מוסדות וארגונים חברתיים בציילון  ביקורי אישים ישראלים בציילון.
חצ-466/5 1/1/1967 נציגות ישראל קולומבו (סרי לאנקה) ציילון – שיתוף פעולה בינלאומי עם ציילון מומחים ישראלים כרך א'
חצ-466/6 1/1/1966 נציגות ישראל קולומבו (סרי לאנקה) ציילון – שיתוף פעולה בינלאומי עם ציילון מומחים ישראלים כרך ב'
חצ-466/10 7/1/1960 נציגות ישראל קולומבו (סרי לאנקה) ציילון – שיתוף פעולה בינלאומי עם ציילון – קשרי תרבות.
חצ-466/11 1/1/1970 נציגות ישראל קולומבו (סרי לאנקה) ציילון – שיתוף פעולה בינלאומי עם ציילון – יחסים כלכליים
ג-4413/14 11/28/1957 דו"ח חברת קרת בתיק רק מכתב אחד ממנהל המחלקה לשכוני עולים לחברת קרת בבקשה לשלוח לאגף השיכון דו"ח חודשי על מצב הבניה במימון ממשלתי.
גל-45466/7 5/1/1992 כביש גישה לקציר כביש גישה לקציר
טס-12214/1 3/1/1957 1957 עתונות על עזה עזה-אשקלון—עתונות על עזה  עצרת העם
טס-12214/2 10/1/1956 1956 ציירים צפת צפת—-
טס-12214/3 1/1/1958 1958 עשור ריקודים חיפה—-עשור ריקודים  הצגה בית ספר ריאלי  חלוקת אות הגנה  דר בירם בן 80
טס-12214/4 9/1/1958 1958 טיול ינקה צפון הגליל-עכו-נתבג–טיול מים לים  פסטיבל פולקלור עכו
טס-12214/10 1/1/1965 1965 יום הולדת ירון-עודד בית אניה-עכו—דייג בעכו
טס-12214/12 7/1/1958 1958 ג'מבורי
טס-12214/14 1/1/1950 בית ספר 1 —-ביכורים  בית ספר מרכז  ריאלי אחוזה  צופים  גדנ"ע בי"ס
ג-4963/4 11/17/1958 משנה למנכ"ל מילמן – חברת קרת חברת קרת לבנייה ולמשכנתאות תכנונים והיקפי בנייה הלוואות חוזים וכו'
חצ-5979/5 3/1/1975 מרדכי גזית – תיק ללא שם חומר בענין הסכם הבינים עם מצרים  שלב ב' (תזכירים  רשומי שיחות רה"מ עם קיסינג'ר  דווחים מנציגות וושינגטון ועוד)
חצ-6005/15 1/1/1966 פקידים בכירים- משה ביתן-חדירה-סובייטית לאפריקה.בתיק גם תזכיר על יציבות המשטרים במזרח אפריקה
נ-95/54 7/30/1964 קליין אטל בקשה לסיוע בעניין אישי מרחל ינאית בן צבי.
טס-12214/15 1/1/1954 1954 איטליה רומא-פירנצה—
טס-12214/16 1/1/1954 1954 אירופה בולוניה  אורטה-לוזאן  פאריס-לאגו מג'ורה–
טס-12214/17 1/1/1954 1954 שוויץ
טס-12214/18 1/1/1964 1964 אירופה ירון חיפה-קאפרי-נאפולי–
טס-12214/19 1/1/1964 1964 אירופה אירופה—-
טס-12214/20 1/1/1980 1980 גיתית מצגר איצקין גיתית—-
טס-12214/21 12/1/1972 1972 אירופה אירופה—-
טס-12214/22 1/1/1964 1964 אירופה ירון 2 רומא רומא—-
טס-12214/23 1/1/1964 1964 אירופה – ינקו – דן
טס-12214/26 1/1/1970 1970 באב"ּד יילוסטון-יפן-בנגקוק-נפאל-
טס-12214/27 1/1/1968 1968 באב"דים לביקור
טס-12214/28 1/1/1968 1968 באב"ד בוסטון—-שלג  thanksgiving
טס-12214/29 1/1/1956 1956 יום העצמאות #NAME?
פ-3080/11 12/31/1964 פרוטוקולים מישיבות הוועדה לענייני השכלה גבוהה מתוך הארכיון האישי של חבר הכנסת משה אונא; הודעת שר החינוך בישיבת המועצה להשכלה גבוהה בעניין המצב בחינוך הגבוה; נתונים על ההשכלה הגבוהה בישראל  שאלון על החינוך הגבוה בארצות-הברית; הצעות נציגי המוסדות שהוזמנו להופיע בפני הוועדה; נתוני תקציב של המוסדות להשכלה גבוהה לשנת 1965-1966 בהשוואה לשנה קודמת; הצגת בעיות: בזבוז בכוחות הוראה  בלימוד ובכספים; מתוך פרוטוקול ישיבת המועצה להשכלה גבוהה;
ג-4397/17 2/18/1957 מלט. כרך א' התכתבויות בנושא מימון עסקאות לרכישת מלט וחומרי בניין  כתבי כמויות  חוזים לבניית יחידות דיור ועוד. .
גל-47447/16 1/20/1958 לעובדים הזכאים לתגמולים לפי חוק הנכים; חוק משפחות החיילים המשוחררים וכו' (סעיף 27 לחוק הגימלאות) 2/0/21 התכתבויות ומסמכים בנושא בין היתר של נציבות שירות המדינה  משרד הביטחון וארגון נכי מלחמת השחרור
חצ-117/17 1/1/1951 מאה"ב. מבעיות השבוע סקירותיה השבועיות של מחלקת ההסברה וכן מן המתרחש בארץ
חצ-118/2 12/1/1951 לוב (כללי) בעניין: לוב-אסור נסיעה לישראל  היהודים בטריפולי  יחסי לוב-ישראל לאחר הבחירות בלוב
מ-5012/31 7/1/1943 War Supply Board – Draft Estimates 1944/45 – המועצה לאספקה מלחמתית – אומדני תקציב 1944/45 בתיק מכתב אחד בלבד המיועד לחשב של המועצה לאספקה מלחמתית.
חצ-119/3 4/1/1950 Bernadotte ספיחים לפרשת הרצח
חצ-119/4 1/1/1950 Bernadotte תכנית לנטיעת יער על שמו
חצ-69/10 2/1/1949 Consulates Diplomatic – Establishment Requests 1949 – הצעות ומגעים להקמת קונסוליות בערים אמריקאיות
גל-4890/18 4/19/1966 . הסוכנות היהודית מחלקת הקליטה – הנהלה ענייני מנהלה  קליטה ענייני גזברות תשלומים והוצאות שוטפות. מכתבים  מברקים
נ-97/65 10/1/1966 אפשטיין רוזה מכתב ברוסית מרוזה אפשטיין  עולה חדשה מברית המועצות  אל לשכת הנשיא זלמן שזר  בנוגע לבקשתה להפגש עם הנשיא כדי להעביר אליו דרישת שלום מיהודי לנינגרד  תקציר בעברית של המכתב ותשובה מלשכת הנשיא.
חצ-71/16 6/1/1949 Iran  1949 מגעים עם משלחת איראן לאו"ם ועם גורמים נוספים
חצ-121/10 2/1/1949 S.S. Haifa
חצ-157/16 9/1/1957 הר כנען
חצ-74/1 1/1/1950 Legation of Israel Turkey  1950 בעיקר העתקי דיווחים של א. ששון מאנקרה
חצ-92/34 1/1/1947 India כולל חילופי מכתבים עם נהרו
חצ-92/35 1/1/1947 Eliahu Epstein בתיק גם נוסח שיחה בין ה.גרניי וד.הורוביץ ממא
חצ-72/28 3/5/1948 Turkey  1948 מגעים עם המשלחת התורכית לאו"ם; עניינים נוספים בקשר לתורכיה וליחסי ישראל-תורכיה
חצ-123/5 5/1/1951 SS Elath
גל-3708/7 1/24/1964 משרד ראשי – תכנון ופיתוח הנוף הזמנות לפגישות  התכתבויות וסיכומי פגישות בנושא תכנון גנים ונוף-התקשרות עם אדריכלי גנים (תכנון ופיקוח על הביצוע)  תשלום עבור תכנון גנים  הגדרת התפקידים והשירותים של אדריכל הגנים  דוגמת הסכם בין ממשלת ישראל (אגף השיכון במשרד העבודה) לבין האדריכל  דברי מבוא לדיון במועצת פארקים לאומיים ושמורות טבע.
ג-2349/9 3/1/1958 בעית שכר דירה בשיכוני עולים שבניהול "עמידר" בעיית שכר דירה בשיכוני עולים שבניהול "עמידר" – החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ- מרץ 1958.
חצ-127/4 12/29/1947 Hadassah
ג-2355/4 5/12/1950 בעלות – השיכון התכתבות עם משרד המשפטים  חברת "עמידר" וסולל בונה בנושאים: העברת בעלות השיכון מחברה למוסד ציבורי או מוסד ממשלתי והעברת בעלות השיכון ממוסד ממשלתי או ציבורי לחברה
ג-2355/5 12/30/1953 החברה המרכזית לשיכון דוחות החברה בנושאים: שיכון עולים ושיכון עממי.
חצ-128/11 3/24/1948 J 1948
גל-13974/2 3/24/1981 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – נצרת עלית נצרת עילית-אזור תעשיה  תכנית שיכון ציבורי מס'  1/02/12 (שינוי ל-1/02/8)  גוש 17737. תכנית מס' 1/02/13  גוש 16546. פרוטוקולים והחלטות הועדה המכינה לתכניות רישום שיכונים ציבוריים  פרוטוקול ישיבת ועדת התיאום  פרסום בילקוט הפרסומים. מצורפות תוכניות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-8351/5 6/25/1973 לשכת מנכ"ל וינשל – היועץ הכלכלי לשר (המשך מתיק 4) דו"ח ראשוני על התפתחות ירושלים (אוכלוסיה  תעסוקה ודיור) ב-1973  תזכיר בנושא צרכי הבניה למגורים ליהודים בירושלים בשנים 1973-1977  המלצות הועדה לבדיקת קצב הגידול הרצוי של ירושלים והשלכותיו  סקירה על שוק הדירות בירושלים  הצעה למדיניות קרקעית חדשה  זיהוי בעיות במסגרת פעולות השיכון והצעות  מפעלי חסכון לבנין  נתונים סטטיסטיים שונים ועוד.
גל-14538/6 8/28/1979 צוות מדיניות חברתית – שדרות – מעקב והערכה התכתבות החברה למוסדות חינוך ותרבות בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית המחלקה להתחדשות השכונות שדרות בנושאים: שיקום רווחה   שיתוף פעולה בין שדרות לשער הנגבחינוכית
ג-2342/2 9/1/1949 הדר – סכסוכי קרקע התכתבות עם משרד הפנים  ארגון הכפרים השיתופיים וועד המושבה הדר בנושאים: שיכון עולים ליד רמת הדר  הפקעת קרקע פרטית לצרכים ציבוריים  ויכוח על אדמת אבו קושק.
חצ-8116/3 6/21/1966 טיוואן – מז"ת
חצ-84/6 2/5/1948 הנרי מורגנתאו  JR
חצ-84/12 6/1/1949 משרד החוץ – המנהל הכללי
חצ-99/50 7/1/1950 Elath Eliahu  England
ג-2344/38 8/20/1953 דוח פיתוח אזור – סקר על כושר קליטה של בעלי מקצוע בתעשייה טבלה מסכמת את היקף הפעילות  הוצאות והכנסות  סקירת כושר הקליטה של בעלי מקצוע לפי מקומות וענפים.
חצ-85/11 6/1/1951 ביקור הצי העברי בארה"ב
חצ-66/1 12/1/1948 .Ministry of Defence and Prime Minister התכתבות בנוגע לבן-גוריון; נאומים של בן-גוריון; נוסח חוקי החירום נגד טרור.
חצ-100/16 5/1/1952 Embassy of Israel התכתבות משה טוב – אבא אבן; התכתבות אבא אבן- שגרירים דרום אמריקאים
חצ-146/5 6/1/1955 אלון ד. הרצאות הסברה
חצ-3007/3 12/1/1948 ועדת שביתת – הנשק ברודוס
חצ-3007/5 11/1/1953 ועדת שביתת – הנשק עם ירדן
חצ-3008/3 6/1/1949 ועדת שביתת – הנשק עם סוריה
חצ-3008/4 5/1/1951 ועדת שביתת – הנשק עם סוריה
חצ-3008/5 7/1/1951 ועדת שביתת – הנשק עם סוריה
חצ-116/15 10/1/1953 Syria גם בעניין יהודי סוריה
חצ-38/14 8/1/1949 הודו
חצ-39/18 5/1/1952 שירותי בטחון המדינה התיק עוסק בעשור הבריגדה  סרבני מלחמה  מוזיאון צה"ל ועוד כמו כן מכיל שני תזכירים מאת אורד וינגייט
ג-6840/42 12/1/1957 לשכת השר בכור שטרית – עורך-דין שמואל מ. תמיר תזכירים והתכתבות בנוגע לתלונתו של הנ"ל בפני שר המשטרה לגבי חשד לפעולה בלתי-חוקית מצד המשטרה וניסיונה להשפיע על שלושה מלקוחותיו.
חצ-6590/16 2/1/1968 יחסים מדיניים ישראל – דרום אפריקה דיווחים
חצ-6590/17 1/1/1968 יחסים מדיניים ישראל – אפריקה דיווחים  התכתבות  דו"ח על שיחות עם הבריטים
חצ-407/24 5/1/1952 ערבים בישראל
חצ-42/7 12/1/1951 הודו
חצ-3024/23 10/1/1968 פורמוזה – יחסים מדיניים
חצ-754/1 7/1/1960 תיק ש. שטרקס.
חצ-1393/10 9/1/1967 פרופ' לאוטרפכט.
חצ-360/2 3/1/1952 שביתת נשק עם ירדן  א'.
חצ-360/3 11/1/1952 שביתת נשק עם ירדן  ב'.
חצ-3031/1 2/1/1955 ועדת שביתת – הנשק עם ירדן
ג-5723/14 6/1/1965 עניני אפוטרופוסות  כולל נכסים שבידי האפוטרופוס והממונה על רכוש האויב דו"חות על פשיטות רגל ופירוק חברות  התכתבות בנדון.
חצ-333/12 5/1/1952 חברת אשלג
חצ-292/7 6/1/1972 הודו-ערב
חצ-458/6 1/1/1958 יחסים מסחריים הודו-ישראל
חצ-458/8 5/1/1957 יחסים פוליטיים הודו-ישראל
חצ-458/9 9/1/1953 יחסים פוליטיים הודו-ישראל
חצ-226/1 12/1/1953 הודו
חצ-230/2 12/1/1953 סוציאליזם אסייאני
חצ-301/17 2/11/1960 יחסי גרמניה-ישראל התכתבות של משרד החוץ בנוגע ליחסים מדיניים בין ישראל לגרמניה  אליעזר שנער פרשת השילומים מגרמניה
חצ-301/18 2/1/1960 יחסי גרמניה-ישראל התכתבות משרד החוץ בנושא
חצ-301/19 3/1/1956 יחסי גרמניה-ישראל
חצ-887/38 2/1/1964 נחיתות מטוסי חיל אויר
חצ-173/10 1/1/1949 סין (פורמוזה)
חצ-234/1 1/1/1976 יהודים
חצ-234/2 1/1/1976 יהודים
חצ-234/3 1/1/1974 יהודים כרך ב'
חצ-237/2 1/1/1972 יחסים מדיניים של אורוגואי עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-289/3 1/1/1957 המוזיאון היפני בחיפה
גל-7012/28 1/1/1974 מחלקת המינהל – מטה – ניקוי ראש – דוד גרינברג.
חצ-1432/2 5/1/1963 יחסי ישראל-ערב
גל-7019/9 1/1/1973 מחלקת המינהל – מטה – תכניות (ערבית) למשפחה – טקסטים ושוברי תשלום.
גל-7021/4 2/1/1977 מחלקת המינהל – מטה – תכניות שונות – חדשות בערבית.
גל-7021/5 3/1/1977 מחלקת המינהל – מטה – תכניות שונות – חדשות בערבית.
גל-7021/6 3/1/1977 מחלקת המינהל – מטה – תכניות שונות – חדשות בערבית.
מ-4899/26 1/1/1948 Abed Mousa Hamid of Baqa el-Gharbiya – עבד מוסה חמיד מבקה אל גרביה התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
חצ-215/7 12/1/1964 סקירות מדיניות שלנו
חצ-305/2 5/1/1966 ביקור רוה"מ
גל-7002/24 1/1/1970 מחלקת המינהל – מטה – חדשות ערבית – התכתבות כללית.
גל-7002/25 1/1/1970 מחלקת המינהל – מטה – חדשות ערבית ישיבות ופרוטוקולים.
מ-5035/3 3/1/1939 Requirements of Palestine from Accessible Countries:Arabia Burma Ceylon Cyprus Dutch East Indies Egypt India Iraq צרכיה של ארץ ישראל ממדינות נגישות: [חצי האי] ערב  בורמה  ציילון [סרי לנקה]  קפריסין  איי הודו המזרחית ההולנדית [אינדונזיה]  מצרים  הודו [בשלטון בריטי]  עיראק. התכתבות בנושא יבוא מוצרי מזון ממדינות הגובלות עם ארץ ישראל.
מ-5035/1 10/1/1939 Australia Vol.I אוסטרליה כרך א' התכתבות בנושא יבוא מוצרי מזון ואחרים מאוסטרליה. בתיק העתקים של ההוראות לשעת חירום של ממשלת אוסטרליה בנושא יצוא סחורות בעת מלחמה.
מ-5035/2 1/1/1938 יומן יבוא מוצרים לפי שמות המייבאים שם התיק אינו מקורי
נ-101/31 6/20/1965 אישים מהארץ – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לפניות אישים מהארץ: יוסף בורג בצירוף שיר של מנחם מנדל שניאורסון  המורה ישראל אור מרחובות  קבלת הפעיל הציוני מאיר חרטינר לבית אבות "משען"  מכתבה של יהודית בן-ציון בתו של שמואל שמעון בן-ציון  הנצחת זהבה ארדשטיין וז'ניה טברסקי  פניית ישעיהו עשני על הרב הרובע הספרדי העתיק בצפת ועוד.
טס-11492/8 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 10 ישיבת הועדה מס' 10 אשר התקיימה בתאריך 20.3.1994 בשעות הבוקר
טס-11492/9 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 11 ישיבת הועדה מס' 11 אשר התקיימה בתאריך 20.3.1994 בשעות אחר הצהרים
טס-11492/10 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 12 + ישיבה מס' 13 ישיבת הועדה מס' 12 אשר התקיימה בתאריך 21.3.1994 בשעות הבוקר וישיבה מס' 13 אשר התקיימה בתאריך 21.3.1994 בשעות אחר הצהרים
גל-59424/24 11/1/1961 תעשיות כימיות ממלכתיות אי.סי.אי (ישראל) בתיק התכתבויות בנוגע לתעשיות כימיות ממלכתיות אי.סי.אי (ישראל) – הסכם קיבוצי בין אי.סי.אי. ישראל בע"מ לבין ההסתדרות הכללית  הסתדרות הפקידים מועצת פועלי תל אביב-יפו  חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז – 1957   הסכם עבודה ועוד
גל-47521/10 3/1/2000 לשכת המנכ"ל שלמה גור – אגף רישום והסדר מקרקעין לשכת המנכ"ל שלמה גור – אגף רישום והסדר מקרקעין
גל-47521/11 7/1/2000 לשכת המנכ"ל שלמה גור – אגף רישום והסדר מקרקעין לשכת המנכ"ל שלמה גור – אגף רישום והסדר מקרקעין
חצ-9679/11 4/1/1986 סין (טיוואן) – כללי
חצ-1523/15 11/1/1967 קמבודיה-גרמניה
מ-4899/27 1/1/1947 [Charge Sheet] גליון האשמה שם התיק אינו מקורי. בתיק גליון האשמה (דף בודד) נגד תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
טס-11492/1 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 1 ישיבת הועדה אשר התקיימה בתאריך 8.3.1994 בשעות הבוקר
טס-11492/2 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 2 ישיבת הועדה אשר התקיימה בתאריך 8.3.1994 בשעות אחר הצהרים
טס-11492/3 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 4 ישיבת הועדה אשר התקיימה בתאריך 10.3.1994 בשעות הבוקר
טס-11492/4 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 5 ישיבת הועדה אשר התקיימה בתאריך 10.3.1994 בשעות אחר הצהרים
טס-11492/5 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 8 ישיבת הועדה אשר התקיימה בתאריך 17.3.1994 בשעות הבוקר (המשך ישיבת הועדה בקלטת טס 11492/6)
טס-11492/6 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 8 + ישיבה מס' 9 (המשך מקלטת טס 11492/5) המשך ישיבת הועדה מס' 8 אשר התקיימה בתאריך 17.3.1994 בשעות הבוקר + ישיבת הועדה מס' 9 אשר התקיימה בשעות אחר הצהרים (המשך הישיבה בקלטת טס 11492/7)
טס-11492/7 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 9 (המשך מקלטת טס 11492/6) המשך ישיבת הועדה מס' 9 אשר התקיימה בתאריך 17.3.1994 בשעות אחר הצהרים
טס-11492/11 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 14 ישיבת הועדה מס' 14 אשר התקיימה בתאריך 22.3.1994 בשעות הבוקר (המשך הישיבה בקלטת טס 11492/12)
טס-11492/12 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 14 + ישיבה מס' 15 (המשך מקלטת טס 11492/11) המשך ישיבת הועדה מס' 14 אשר התקיימה בתאריך 22.3.1994 + ישיבה מס' 15 אשר התקיימה בתאריך 22.3.1994 בשעות אחר הצהרים (המשך הישיבה בקלטת טס 11492/13)
טס-11492/13 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 15 + ישיבה מס' 17 (המשך מקלטת טס 11492/12) המשך ישיבת הועדה מס' 15 אשר התקיימה בתאריך 22.3.1994 + ישיבה מס' 17 אשר התקיימה בתאריך 22.3.1994 בשעות אחר הצהרים
טס-11492/14 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 18 ישיבת הועדה מס' 18 אשר התקיימה בתאריך 29.3.1994 בשעות הבוקר (המשך הישיבה בקלטת 11492/15)
טס-11492/15 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 18 + ישיבה מס' 19 (המשך מקלטת מס' טס 11492/14) המשך ישיבת הועדה מס' 18 אשר התקיימה בתאריך 29.3.1994 בשעות הבוקר + ישיבה מס' 19 מתאריך 29.3.1994 בשעות אחר הצהרים
טס-11492/16 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 20 + ישיבה מס' 21 ישיבת הועדה מס' 20 אשר התקיימה בתאריך 30.3.1994 בשעות הבוקר + ישיבה מס' 21 מתאריך 30.3.1994 בשעות אחר הצהרים (המשך הישיבה בקלטת טס 11492/17)
טס-11492/17 3/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 21 + ישיבה מס' 22 (המשך מקלטת טס 11492/16) המשך ישיבת הועדה מס' 21 אשר התקיימה בתאריך 30.3.1994 בשעות אחר הצהרים + ישיבה מס' 22 מתאריך 31.3.1994 בשעות הבוקר
טס-11492/18 4/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 24 ישיבת הועדה מס' 24 אשר התקיימה בתאריך 3.4.1994 בשעות הבוקר (המשך הישיבה בקלטת טס 11492/19)
טס-11492/19 4/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 24 + ישיבה מס' 25 (המשך מקלטת טס 11492/18) המשך ישיבת הועדה מס' 24 אשר התקיימה בתאריך 3.4.1994 בשעות הבוקר + ישיבה מס' 25 מתאריך 3.4.1994 בשעות אחר הצהרים
טס-11492/20 4/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 26 + ישיבה מס' 27 ישיבת הועדה מס' 26 אשר התקיימה בתאריך 4.4.1994 בשעות הבוקר + ישיבה מס' 27 מתאריך 4.4.1994 בשעות אחר הצהרים (המשך הישיבה בקלטת טס 11492/21)
טס-11492/21 4/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 27 + ישיבה מס' 30 (המשך מקלטת טס 11492/20) המשך ישיבת הועדה מס' 27 אשר התקיימה בתאריך 4.4.1994 בשעות אחר הצהרים + ישיבה מס' 30 מתאריך 10.4.1994 בשעות הבוקר (המשך הישיבה בקלטת טס 11492/22)
טס-11492/22 4/1/1994 קלטת וידאו – ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – ישיבה מס' 30 + ישיבה מס' 31 (המשך מקלטת טס 11492/21) המשך ישיבת הועדה מס' 30 אשר התקיימה בתאריך 10.4.1994 בשעות הבוקר + ישיבה מס' 31 מתאריך 18.4.1994 בשעות הבוקר
גל-8295/3 1/1/1963 תחנות כח התתכתבוויות בנוגע לאיתור שטחים מתאימים להקמת תחנות כח
חצ-9682/13 4/1/1986 פיליפינים – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9683/1 4/1/1986 פיליפינים – סקירות והערכות מצב
חצ-9683/6 4/1/1986 פיליפינים – עניני פנים
חצ-9683/7 5/1/1986 פיליפינים – עניני פנים
מ-4899/25 10/1/1934 Complaint against Rushdi el-Jayoussi – Surveyer – תלונה נגד רושדי אל-ג'איוסי – מודד התכתבות בנושא תלונה נגד עובד של נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/29 12/1/1938 Abdul Qadir Haj Mohammad Abu Saleh  Shweika – עבדול קאדר חאג' מוחמד אבו סאלח  שווייקה התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/30 5/1/1938 Hasna Yusef Sakran of Zalafa – חסנה יוסיף סכראן מזלאפה התכתבות בנושא חקירת מותה של תושבת נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/3 10/1/1944 Office Hours – שעות עבודה התכתבות בנושא שעות העבודה במשרד קצין המחוז נפת טול כרם – מושל מחוז השומרון.
חצ-9684/1 4/1/1986 סרי-לנקה – מדיניות חוץ
חצ-9684/2 4/1/1986 סרי-לנקה – יחסי חוץ  כללי
חצ-9684/4 1/1/1987 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9684/5 4/1/1986 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9684/6 9/1/1986 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9684/7 11/1/1986 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9684/8 2/1/1987 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9684/9 5/1/1987 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9685/5 4/1/1986 סרי-לנקה – עניני פנים
חצ-9685/6 4/1/1986 סרי-לנקה – מוסלמים
חצ-9684/10 9/1/1987 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9684/11 1/1/1988 סרי-לנקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9685/1 4/1/1986 סרי-לנקה – סקירות והערכות מצב
חצ-9685/3 4/1/1986 סרי-לנקה – ליגות לידידות
חצ-9685/4 4/1/1986 סרי-לנקה – יחסים עם מדינות ערב ואירגוני חבלה
מ-4899/4 1/1/1945 [Bail Bond before Conviction] – שטר ערבות לפני הרשעה שם התיק איננו מקורי. בתיק שטרי ערבות לפני הרשעה בערבית
מ-4899/11 6/1/1938 Death of Mahmud Uthman Ahmed of Attil – מותו של מחמוד עותמן אחמד מעתיל התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
חצ-9685/7 4/1/1986 סרי-לנקה – הנציגות (כללי)
מ-4899/31 7/1/1946 Deceased Tawfic Mahmoud alias Dager  Shweikeh village  Tulkarm Sub-District המנוח תאופיק מחמוד המכונה 'דאגר'  כפר שוייקה  נפת טול כרם. התכתבות בנושא חקירת מותו של תושב נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/32 8/1/1946 Commutation of Sentence – Qaqun – המתקת עונש – קאקון התכתבות בנושא המתקת עונשו של תושב הכפר קאקון בנפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/28 3/1/1948 Rashida Sheikh Hassan Karous of Tulkarm – רשידה שייח' חסן כארוס התכתבות בנושא חקירת מותה של תושבת נפת טול כרם – מחוז שומרון.
מ-4899/33 2/1/1948 Case Number 1/48 – תיק מספר 1/48 בתיק גליון אישום ו 3 מכתבים בערבית.
מ-4899/34 4/1/1941 [Muhammad Mustafa Haj Hamdan of Qalqilya] – מוחמד מוסטפה חאג' חמדאן מקלקיליה התיק ללא העטיפה המקורית – השם לפי הרשום בתוך התיק. בתיק בקשה לרישיון לרובה צייד לתושב נפת טול כרם – מושל מחוז שומרון.
ג-842/69 9/20/1951 בית-הספר מזרחי עין-שמר א' מכתב מחאה של הורי ילדים דתיים מהמושב עין-שמר א' לועד המפקח של זרם המזרחי נגד כפיית רישום של ילדי העולים לבתי-הספר בצירוך מכתב מהזרמים החילוניים ומכתב לוואי מ"הסתדרות הפועל המזרחי" ליו"ר הוועד המפקח של זרם "המזרחי". בעניין זה
גל-51799/6 1/1/1982 נשר תל חנן – תוכניות שנתיות פרויקט שיקום והתחדשות השכונות: שכונת תל חנן  נשר-פרוטוקולים מישיבות צוות ההיגוי לאישור תוכניות 1983/4 בתחומי חינוך  פיתוח קהילתי  ובריאות (מועדונים לנשים ולמשפחה  מרכז יום לקשיש  השלמת השכלה למבוגרים  תגבור לימודים בבית הספר  מלגות לסטודנטים  בית ספר להורים  חינוך לגיל הרך  הדרכה בתחום הבריאות ועוד) ומסגרת תקציבית ממשלתית וסוכנותית. רשימת הפרויקטים ועלות. מינוי תת ועדות לטיפול בתחומים השונים. דו"ח ביצוע והפעלה של הפרויקטים לשנת 1982/3 (מטרות  אוכלוסיית יעד ובעיות ביצוע). סיכום יום עיון בתל חנן (7.2.1983).
נ-169/9 3/30/1965 ספרי תורה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הנשיא זלמן שזר  בנוגע לספרי תורה: מסירת ספר תורה לבית הכנסת "ינון" בשכונת קפלן בכפר סבא  בית כנסת עולי רומניה בשכונת שמשון באשקלון  מידע על ספר התורה בבית הנשיא  מסירת ספר תורה מהרב יוסף שרייבר (Joseph Schreiber) מניו ג'רזי  מפעל לכתיבת ספר תורה על ידי ילדי ישראל בגולה לכבוד נשיא מדינת ישראל  רכישת ספרי תורה לזכר חללי צה"ל כרמל (כרמי) יהודה וראובן משולם ועוד.
גל-12120/16 2/1/1972 עטרת – בריכת שחיה  גוש 4948  חלקה 79 התכתבויות של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ותרשים הנדסי בנוגע לאישורים להקמת בריכת שחייה.
ג-7579/5 1/1/1978 משרד הבריאות – טיפול בחולי נפש
גל-51799/7 1/1/1982 נשר תל חנן – תוכניות שנתיות פרויקט שיקום והתחדשות השכונות: שכונת תל חנן  נשר-פרוטוקולים מישיבות צוות ההיגוי המקומי  יעדים ותקציב 1984/5 לפרויקטים בתחומי החינוך  פיתוח קהילתי  בריאות  תעסוקה ועוד. רשימת הפרויקטים  גוף מבצע ומפקח  תקציב וכוח אדם. פרוטוקול תת ועדה לנוער מנותק (1.2.84)  פרוטוקולים מישיבות תתי הועדות (קידום נוער  רווחה חינוכית  קשישים ועוד). דו"ח ביצוע והפעלה של הפרויקטים לשנים 1981-1984. סיכום יום עיון בתל חנן (7.2.1983).
נ-802/78 4/1/1994 בית הנשיא אירוע בנושא חידוש החוג לתנ"ך בבית הנשיא.
א-7225/35 5/1/1953 . בעיות בטחון המדינה
ג-6721/29 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – ארגוני צבא ומחתרת לפני הקמת המדינה – כללי והנצחת זכרם
גל-51823/2 5/1/2000 רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) – ישרש  עטרות  חגור  צור יגאל  בית חשמונאי  נוה ירק  ניר בנים
ג-6723/57 1/1/1975 רה"מ יצחק רבין – מושב קוממיות
א-7229/28 1/1/1964 . יחסי ישראל-תורכיה
א-7230/27 5/1/1965 . יחסי ישראל-ציילון (סרי לנקה)
א-7233/4 8/1/1963 . חומר לשר על המשטרה
ג-2357/12 1/1/1950 דירות בשיכונים התכתבות עם הסוכנות היהודית בנושאים: דירות פנויות להשכרה  מצב הבנייה והאיכלוס בשיכון עובדים. רשימת דירות פנויות במחוז הדרום ודוח של הוועדה הציבורית לבדיקת הבעיות של בניית דירות להשכרה
א-7224/13 3/1/1960 . יחסי ישראל-הונגריה
ג-6768/10 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – אגודת הסטודנטים בטכניון
ג-6732/16 1/1/1975 יחסי ישראל-אורוגואי
ג-6759/10 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – העולם הזה
ג-6752/6 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – ח"כ שולמית אלוני (רצ – התנועה לזכויות האזרח)
ג-6759/23 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – טלויזיה – כללי
ג-6752/42 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – ח"כ בועז מואב (רצ – התנועה לזכויות האזרח)
ג-6277/64 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ צידון שלמה
ג-6246/8 1/1/1963 בית רוטשילד
ג-6369/21 1/1/1960 המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם
ג-6371/14 1/1/1960 מוזיאון עירוני חיפה
ג-6400/55 1/1/1963 היכל שלמה
ג-2360/12 1/1/1950 דירות בשיכונים דוחות של פקדונות  הכנסות  הוצאות  שכר דירה ועוד דוחות של משרד האוצר אגף  מקרקעי המדינה מחלקת השיכונים
ג-6404/19 1/1/1964 הליגה למניעת כפיה דתית בישראל
ג-6777/19 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – תנועת שינוי
ג-6356/14 1/1/1960 חבל ימי לישראל
פ-2007/4 5/1/1963 יצחק בן צבי – אלבום הנשיא אלבום שהוכן על-ידי תלמידי בית-ספר המתעד בכתב יד את חייו של הנשיא ופטירתו בצירוף תצלומי עיתונות. האלבום כולל גם קטע מפרסום של הקרן הקיימת לישראל על דמותו של בן-צבי (עמודים 29 – 33).  שמות היוצרים והכותבים של האלבום אינו ידוע. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2575/11 5/6/1924 חוזי התקשרות חוזי התקשרות בדבר רכישת מגרש ע"י סוקניק בירושלים ב-1924 (בתיק גם שטר התקשרות מ-1937).
ג-7115/7 5/31/1968 פיקוח הגנז – ארכיונים היסטורים ברשויות מקומיות – צפת רשימה בנוגע להצעת רכישת אוסף כתבי יד ומכתבים מתולדות היישוב הישן בצפת.
פ-4163/9 1/1/1949 ברכות להתמנותו של יגאל ידין לרמטכ"ל
פ-2029/10 5/1/1933 עברים מכף רגל ועד ראש – איתמר בן-אבי. מאמר מאת איתמר בן-אבי בתגובה על מאמר בן-צבי "הסירו את שמות הנכר מתוככם"  התפרסם בעתון "דבר" 19.5.1933  "באר היום" 24.5.1933.
ג-7110/16 7/30/1967 אחזקת חומר ארכיוני – כיצד?. כרך א' חילופי מכתבים בין הממונה על גנזך המדינה ד"ר א' אלסברג בנוגע לאחזקת חומר ארכיוני; התכתבות גם עם מנהל ארכיון צה"ל  מ' שילו בנוגע לחוברת ההדרכה בנוגע לאחזקת חומר ארכיוני; בחוברת – על ביעור חומר ארכיוני  חסימת תיקים תקופתית הפקדת תיקים (טיוטה); פרסום חוברת הדרכה מפורטת: אחזקת חומר ארכיוני – כיצד? – בתוך כך – החומרים המצויים בארכיון המדינה ועמידותם  מזיקים  אמצעי שמירה ותיקון  נזקים ואמצעי מניעה ועוד.
גל-12124/6 3/11/1971 מכמורת – ביתן קייט  גוש 8391  חלקה 168 בקשה ואישור להיתר בנייה + שרטוט.
גל-12124/7 9/2/1971 מכמורת – בית שני  גוש 10579 התכתבויות בין הועדה המקומית והמחוזית והמועצה האזורית עמק חפר  שרטוט.
מ-4899/12 8/1/1922 Tewfik Tamimi – Mudir Mal – תאופיק תמימי – מודיר מאל תיק אישי. התכתבות בנושא מנהל כספים של נפת טול כרם – מחוז שומרון.
נ-803/117 11/1/1995 הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על שמעון פרס הטלת הרכבת הממשלה על שמעון פרס.
ג-854/10 11/10/1950 שאלונים – בית-הספר למלאכה בירושלים שאלונים למורים של אגף החינוך במשרד. שמות המורים: אליהו בראון  משה ויטל  משה זנדמן  אברהם טרבס  חיים ישראל  יצחק ספיר  משה עמית (אלאזרקי)  שלמה שטרן  שמואל שמעוני  יצחק משולם.
פ-2577/13 1/1/1933 יומן משרדי 1933 יומן לשנת 1933.
ג-6912/24 1/1/1973 שיוויון זכויות לאישה לקט קטעים וסיכומים על הנעשה בתחום מעמד האישה
פ-4164/8 11/30/1969 תעודות הוקרה ודיוקן של יגאל ידין תעודות הוקרה מקרן קיימת לישראל ומפרס ז'בוטינסקי וגורמים נוספים  דיוקן של יגאל ידין שצויר ע"י אברהם חבה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7077/1 11/6/1973 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – תיק מסמכי יסוד ממלחמת יום הכיפורים – כרך ב' הסכם הביניים בין ישראל ומצרים  סיום מצב המלחמה  המסע הערבי כנגד ישראל  ארה"ב – ישראל  ארצות הברית – ברית המועצות – המדיניות המזרח תיכונית  יהודי ברית המועצות – תיקון ג'קסון  ואירופה – המזרח התיכון.
נ-804/53 7/1/1996 ראשי משלחות הסוכנות היהודית + שליחי שטח אירוע בבית הנשיא בהשתתפות ראשי משלחות הסוכנות היהודית בצפון אמריקה  דרום אמריקה ואירופה
א-7024/7 1/1/1974 ראיונות עם רה"מ  יצחק רבין תעתיקי ראיונות לטלויזיה; פרסומים ושבועונים שבהם מופיעים הראיונות
א-116/11 12/1/1975 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – תיק ללא שם בתיק התכתבות ודו"חות של ג.ו. אדוארדס בנוגע לקשרים בין ישראל לערב הסעודית ותוכנית להסכם בין מצרים לישראל. (החומר נמצא פזור במיכל 115)
א-7044/30 1/1/1972 תיק מסמכים מיוחד של רה"מ זכרון- דברים מועמדות אהרן יריב לכנסת; פרוטוקול (בכתב-יד) הקאמקזי מחבלים מתאבדים יפנים; מברק – מניעת דיון בנושא מסוים בממשלה.
פ-3104/12 1/1/1973 בתי הכנסת ותולדות בתי הכנסת העתיקים. בתי כנסת עתיקים – סיורים וימי עיון של יד בן צבי בנושא
א-4240/16 10/1/1973 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – קטעי-עתונות בתיק קטעי עיתונות – ועדת החקירה בראשות השופט אגרנט  תגובת ה"ניו-יורק טיימס" על דו"ח הביניים של ועדת אגרנט  ברונו קרייסקי על קידום שחרורם של שבויינו בסוריה ועוד.
ג-6693/27 1/1/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – האינטרנציונל הסוציאליסטי
א-364/10 10/6/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – מברקי המלחמה דיווחים ממדינות שונות על הפעילות הדיפלומטית בעת המלחמה (המשך בתיק 11)
א-7752/4 2/19/1975 סרט קול – דברי יצחק רבין ראש הממשלה בקיבוץ אילון (19.2.1975 תמונה של סרט אודיו מנאומו של ראש הממשלה יצחק רבין בקיבוץ איילון
ג-5367/21 11/1/1951 אלבום-ישראל תשי"ב התכתבות בענין האלבום  תלונות ובקשות  מכתבי תודה ולואי; הצעה לתוכן האלבום תשי"ג ( כולל 3 תמונות בתוך המעטפה )
גל-18723/14 11/1/1939 גן-הילדים ממלכתי מעברה צריף 239 בת-ים התכתבות בנושא בקשה לפתיחת גן ילדים השייך לעיריית בת ים בעיר בת ים.
גל-18723/18 9/1/1969 גן-הילדים ממלכתי ארגון אמהות עובדות נוה שרת בלוק 59 תל-אביב התכתבות בנושא בקשה לפתיחת גן ילדים השייך לארגון אימהות עובדות (כיום נעמ"ת) בנווה שרת בעיר תל אביב.
גל-18723/24 12/1/1969 גן-הילדים הממלכתי-דתי רחוב עוזיאל 45 בני-ברק התכתבות בנושא בקשה לפתיחת גן ילדים ממלכתי דתי השייך לעיריית בני ברק ברחוב עוזיאל בעיר.
גל-6550/14 6/1/1974 . חבל ימי לישראל מכתבים  ענייני מספנות  סקירות של החבל הימי. סיכומי כנסים העוסקים בימאות
טס-11191/10 1/1/1980 הר הגלבוע 11191/9-10 – שקופיות זהות: תצלום ממבט מהגלבוע לעמק יזרעאל וגבעת המורה. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה
ג-861/31 6/2/1952 בית-הספר תל-השומר רשימת מצרכים לילדי בית-החולים "תל-השומר" לשיעור אומנות
גל-5921/2 3/4/1960 המשנה למנכ"ל גל-עד – ועדת מלט התכתבות  סיכום פגישה בענין הרחבת מפעל מלט נשר רמלה ויצוא המלט דרך נמל אילת. בתיק גם סיכום דברים מישיבה בלשכת השר בענין הרחבת מפעל נשר רמלה מאוקטובר 1961
גל-49835/29 1/1/1948 אגודות עותמאניות – מק"י המפלגה הקומוניסטית הישראלית
ג-6584/21 12/8/1966 כפר חוגלה פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. התיקים מסודרים בסדר א'-וב' לפי שמות המשקים.
פ-253/5 1/1/1937 נג'יב אבו-שער – אדמה בשרפאת (1937) תביעת שוכרי קטאן נגד ישראל טננבוים מירושלים בפרשת תשלום דמי תיווך בגין עסקת מכירת קרקעות ועוד
גל-50131/2 6/10/1977 לשכת המנכ"ל – ועדת בשר פרוטוקולים מועדה בנושא בשר
פ-2909/5 3/6/1953 אלבום ציורים שנשלח לבית הנשיא יצחק בן-צבי מילדי גן במעברת כפר ענא האלבום נשלח כהכרת תודה על שי שקיבלו ילדי הגן מבית הנשיא.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2909/7 4/1/1960 אלבום ציורים ושירים ליום העצמאות תש"ך המוקדש לנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית מתלמידה בבי"ס "וייצמן" בהרצליה בתיק אלבום כולל תצלומים של "גדולי האומה"  ציורים וקטעים שכתבה התלמידה  אסתר אייזן   לנשיא המדינה ורעייתו לכבוד יום-העצמאות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
טס-3010/45 10/21/1973 מלחמת יום הכיפורים מעבר של כוחות ישראל צפונית לאגם המר. התצלום לא עלה לאתר בשל מגבלת זכויות יוצרים  ניתן לצפות בו באולם הקריאה.
פ-281/35 1/1/1940 אמין דרו'יש – החזקת רכוש גנוב (1940) תביעת יאנס שומאן נגד סלאמה סלימאן מירושלים בפרשת תשלום פיצויים בגין מכירת סחורה גנובה ועוד.
ב-28149/16 12/21/1934 חוקי עבודה – העסקת נשים וילדים (1413) פקודת העסקת נשים וילדים בתעשיה ובמסחר (גיל תעסוקה מינימלי לילדים  שעות עבודה  שכר  זכויות אימהות ועוד). פניית הועד הפועל של הסתדרות העובדים לד"ר זמורה בבקשה לקבל ממנו את הצעת התיקונים שלו לפקודת הנשים והילדים. תזכירים בנושא זה של אישים שונים (כולל הנרייטה סאלד).
פ-2922/10 9/1/1950 עתים – סוכנות חדשות ישראלית – אוסף בוליטינים שהוגש לנשיא יצחק בן-צבי לציון מלאת לה עשר שנים שני קבצי ידיעות של סוכנות החדשות עתי"ם (עיתונות ישראלית מאורגנת) בעברית (1.1961) ובאנגלית (12.1960)  דפי ידיעות בודדים  קטעי עיתונות ופרסומים אחרים הקשורים לעתי"ם מודבקים על דפי אלבום שהוענק לנשיא יצחק בן-צבי מידי הנהלת עתי"ם במלות 10 שנים לסוכנות זו ועוד.
פ-2927/7 11/3/1954 פגישת ותיקי "השומר" בבית הנשיא 3.11.1954 פרוטוקול מפגישת ותיקי ארגון "השומר" שנערכה בבית הנשיא ב-3.11.1954. בפגישה  שנערכה לכבוד ההוצאה לאור של "ספר השומר: דברי חברים" לקחו חלק ישראל שוחט  רחל ינאית-בן-צבי  מניה שוחט  יוסף מלמוד  ישראל חריט  ויצחק בן-צבי.
פ-2927/8 4/25/1958 ארגון "השומר" – הנצחה. התכתבות בין אליהו אילת לבין הוועדה יוזמת להנצחת "השומר". בתיק גם מכתב מהוועדה היוזמת לברון ג'יימס רוטשילד. תולדות ארגון השומר ופעולותיו
ג-864/88 9/13/1948 כפר חוגלה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המפקחים במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לבית הספר מזרם העובדים במושב חגלה: רשימת העובדים בבית הספר  סקירה על בית הספר וחלוקת העבודה בין הילדים שנכתבה ע"י יצחק זלדין ועוד.
טס-3086/2 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: אזור הגליל העליון (מנרה) – הנחת צינור "12 להעלאת המים לגובה 750 מטר.
טס-3086/5 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (הקישון) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל אגם הקישון – גמר שלב א' – ציפוי דפנות הסכר.
טס-3086/8 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (בית שאן) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל בית-שאן – ציפוי ערוץ מעיינות המאריה.
טס-3086/9 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (עמק איילון) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: סכר עמק איילון – גמר עבודות העפר – התחלת ציפוי דפנות הסכר.
טס-3086/10 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (בית שאן) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל בית שאן – בריכות העירוב המרכזיות.
טס-3086/11 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (עין כרם) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל סכר עין-כרם – גמר יציקת הסכר – שלב א'.
טס-3086/12 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (ירושלים) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל הספקת המים לירושלים – הנחת הצינור – הקו המקביל.
טס-3086/13 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (מנהרת עילבון) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל הירדן – כניסה למנהרת עילבון.
טס-3086/16 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (מפעל השומרון) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל איזורי בשומרון – בריכה תת-קרקעית בגמר בניתה.
טס-3086/17 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (ביוב דן) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: הנחת צינור על-יד הירקון – מפעל ביוב איזור "דן".
טס-3086/18 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (מפעל הדרום) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל הדרום – יציקת בריכה.
טס-3086/21 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים בשנים 1953 עד 1956 שלושה תצלומי שחור-לבן בתוך אלבום: מפעלי ניקוז.
טס-3086/22 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל הירקון – הנחת צינורות "66.
טס-3086/23 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (מפעל הנגב) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: ניקוז – תעלה באמצעות מחפר. מפעל הנגב-תחנת שאיבה תת קרקעית.
טס-3086/24 1/1/1953 ביצוע מפעלי מים (נגב) בשנים 1953 עד 1956 תצלום שחור-לבן בתוך אלבום: מפעל הנגב – תחנת שאיבה תת-קרקעית – גמר הבניה.
ג-6586/26 11/4/1968 מושב סגולה – נתונים חקלאיים נתונים  דו"חות ותכתובות
ג-6586/37 4/17/1965 עטרות תקציבי מושב בני עטרות
גל-61417/11 1/1/2004 שאלוני בחינה + פתרונות חורף אביב 2004 בתיק שאלוני בחינות בנושאים: תורת החומרים  טכנולוגיית הייצור  תורת המנוע ואבחון תקלות  טכנולוגיה.
גל-61417/13 7/1/2003 שאלוני בחינה (מתמטיקה ועברית) אביב 2004 בתיק שאלוני בחינות בנושאים: מתמטיקה ועברית.
גל-61418/2 2/1/2004 שאלוני בחינה (אדריכלות ותוכנה) אביב 2004 בתיק שאלוני בחינות מה"ט בנושאים: C  ניתוח מערכות  לימודי מבנים  עיצוב פנים  תכנון אדריכלי  ארגון וניהול הבנייה ותורת הבנייה.
גל-61418/3 2/1/2004 שאלוני בחינה (חשמל) אביב 2004 בתיק שאלוני בחינות מה"ט בנושאים: מערכות הספק ומתקני חשמל  מערכות פיקוד ובקרה  תורת החשמל  מכונות חשמל והנע ותורת החשמל.
גל-61418/5 2/1/2004 שאלוני בחינה (אלקטרוניקה) אביב 2004 בתיק שאלוני בחינות מה"ט בנושאים: אלקטרוניקה ספרתית  תורת הבקרה  מערכות אלקטרוניקה פיקוד ובקרה  אלקטרוניקה תקבילית  מערכות תקשורת נתונים ומחשבים ומחשבים זעירים.
גל-61418/6 3/1/2004 שאלוני בחינה (כימיה) אביב 2004 בתיק שאלוני בחינות מה"ט בנושאים: הנדסה כימית ומיקרוביולוגיה.
א-4226/10 3/1/1982 אופירה חוק פיצוי מפוני סיני 1982 ונוהל עבודה של היחידה לפיצוי מפוני סיני; טיוטה להצעה לטיפול בסוגיית ההלוואות המותנות למפוני סיני 18.11.83; סיכומי ישיבות של היחידה לפיצוי; הסכם בין משרד החקלאות לתושבי די-זהב  טבלאות חישוב הפיצויים וחשבונות התשלומים לתושבי די-זהב; פניות התושבים ותשובות המשרד; התכתבות עם באי-כח של מפונים  עו"ד י. באום  מוסדות וכו'
ג-6587/6 11/9/1969 ועדת בסוס – מושב שואבה ועדת ביסוס עליונה – ועדת משנה לקביעת תקציב הביסוס – דיון על מושב שואבה
פ-2731/16 1/1/1968 ארגון "השומר". התכתבות בין רחל ינאית לבין אפרים תלמי ואחיעם קרול בנוגע להנצחת ארגון "השומר"  חיבור אודות פעילות הארגון מאת מחבר אלמוני בשפה האנגלית  וכן עלון מבקרים של "בית חיים שטורמן".
פ-714/36 4/1/1951 משרד המסחר והתעשיה – 1953-1951 קווי הדרכה לנציגויות תזכיר בנוגע לתביעת ישראל לשילומים מגרמניה.
פ-715/10 2/1/1952 משרד המסחר והתעשיה – 1953-1951 הזמנת מומחים מחו"ל.
פ-33/40 11/2/1943 גל – עצורים במחנות אחרים י. אריה גלאובמן (גלוברמן) – עצור בי-ם ואריתריאה
חצ-8758/11 4/1/1984 סין הלאומנית – טיוואן.
פ-724/15 1/1/1950 משרד האספקה והקיצוב – 1950-1949 סקירות על משטר הצנע בארץ  מרס – 1949 מרס 1950 סקירות לפרסום בשנתון הממשלה.
גל-61198/17 8/8/1958 יחסי עבודה- פגישות הממונים בתיק – נושאים לימי עיון במחלקה ליחסי עבודה. בין הנושאים לדיון: סעד סוציאלי  מעמדם של ארגוני העובדים ומעסיקים (שביתות); תיקונים על ביצוע חוק הגנת השכר בעקבות פגישת הממונים; חילופי מכתבים בין הממונה על יחסי עבודה מחוז חיפה והצפון לבין הממונה הראשי על יחסי עבודה – ירושלים בעניין חוק הגנת השכר התשי"ח.
חצ-8739/20 1/1/1982 סין – (טיוואן).
גל-22784/2 3/31/1976 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גן שלמה בתיק התכתבויות בנוגע לתכנון ובנייה במחוז מרכז
גל-22784/7 11/24/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גן שלמה בתיק התכתבויות של הועדה המקומית לבניין ולתכון גן שלמה
פ-936/1 3/1/1949 משרד התחבורה  ועדה מיעצת לחקיקה ימית בתיק התכתבות בעניני חקיקה ימית והצעת חוק הספנות (1956) כפי שהתקבלה בועדה בה כהן יעקב סלומון.
גל-46214/22 10/1/1952 אולריך ויקטור תיק פרט בנוגע להעסקתו של ויקטור אורליך בשירות המטארולוגי – משרד התחבורה
חצ-8726/22 1/1/1980 סין הלאומנית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8726/23 1/1/1980 סין הלאומנית – יחסי חוץ כללי.
פ-2391/16 4/20/1926 מכתב שפרסם מנשה אלישר לחיים וייצמן בנושא השתתפות העדה הספרדית בקרן היסוד מכתב מחאה גלוי שפרסם מנשה אלישר לד"ר חיים וייצמן בנושא הדגשת ההשתתפות הכספית שלהעדה הספרדית "בקרן היסוד".​
גל-63936/1 11/30/1941 קבוצת החוגים "חרמונים" – קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ מסמכים מרושם האגודות השיתופיות בממשלת המנדט הבריטי  בנוגע לקבוצת החוגים "חרמונים" – קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ: שעבודים – שטרי משכון לביטחון הלוואה.
גל-64260/24 8/1/1949 קבוץ השומר הצעיר זיקים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ שעבודים
גל-64324/3 6/6/1955 בית האכר כפר סבא אגודה חקלאית הדדית בעמ התכתבות קצרה בנוגע שעבודים
מ-4181/9 7/1/1939  Methoods of – Lime Burning  שיטות של שריפת סיד
גל-2967/15 1/1/1958 תוכניות לג' בעומר במירון
רש-5392/20 1/1/1942  דיני מים Water Law מסמכים רשמיים של שלטונות המנדט בנוגע למים באנגלית וערבית
רש-5393/25 9/1/1946 Water Power תיק נציבות המים בעניין הפקת אנרגיית מים
ג-6973/15 1/1/1960 לשכת השר ספיר – בניית מבני תעשייה- אלבום תמונות אלבום מטעם חברת "קרן אור" החיפה עם ששה תצלומים של מבני תעשיה בשלבי בניה.
מ-2440/35 5/20/1946 תיק חקירה – תקיפת בחורה שנחשדה כי הסתובבה עם ערבים שמות מוזכרים בתיק:
כ-1568/5 3/18/2014 חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 6)  התשע"ד–2014
כ-1568/6 3/18/2014 חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 8)  התשע"ד–2014
כ-1568/27 6/9/2014 חוק לתיקון פקודת המלט (מס' 2) (תיקון)  התשע"ד–2014
כ-1568/28 6/9/2014 חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13)  התשע"ד–2014
כ-1568/29 6/9/2014 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 3)  התשע"ד–2014
כ-1568/30 6/9/2014 חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 10)  התשע"ד-2014
כ-1568/31 6/9/2014 חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 17)  התשע"ד–2014
כ-1568/32 6/23/2014 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 12)  התשע"ד–2014
כ-1568/33 6/23/2014 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 68)  התשע"ד–2014
כ-1568/7 3/18/2014 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101)  התשע"ד-2014
כ-1568/34 6/23/2014 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 27)  התשע"ד–2014
כ-1568/8 3/19/2014 חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה)  התשע"ד–2014
כ-1568/35 6/23/2014 חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן  התשע"ד–2014
כ-1568/9 3/19/2014 חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 25)  התשע"ד–2014
כ-1568/36 6/23/2014 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 44)  התשע"ד–2014
כ-1568/10 3/19/2014 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14)  התשע"ד–2014
כ-1568/11 3/19/2014 חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14)  התשע"ד–2014
כ-1568/12 3/19/2014 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136)  התשע"ד–2014
כ-1568/13 3/19/2014 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47)  התשע"ד–2014
כ-1568/14 3/19/2014 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 15)  התשע"ד–2014
כ-1567/10 11/11/2013 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ד–2013
כ-1568/15 3/19/2014 חוק התאמת יצירות  ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה)  התשע"ד–2014
כ-1567/11 11/11/2013 חוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני  התשע"ד–2013
כ-1568/16 3/19/2014 חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 3)  התשע"ד–2014
כ-1567/12 11/11/2013 חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 19 והוראת שעה)  התשע"ד–2013
כ-1567/13 11/25/2013 חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשע"ד-2013
כ-1567/14 11/25/2013 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 7)  התשע"ד-2013
כ-1567/15 11/26/2013 חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 9)  התשע"ד-2013
כ-1567/16 11/27/2013 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134)  התשע"ד–2013
כ-1567/17 12/2/2013 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 27)  התשע"ד–2013
כ-1567/18 12/2/2013 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 28)  התשע"ד–2013
כ-1567/19 12/2/2013 חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות (תיקון)  התשע"ד–2013
כ-1568/37 6/24/2014 חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 15)  התשע"ד–2014
כ-1568/38 7/7/2014 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155)  התשע"ד–2014
כ-1567/1 10/15/2013 חוק חופש המידע (תיקון מס' 9)  התשע"ד–2013
כ-1568/39 7/7/2014 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 156)  התשע"ד–2014
כ-1567/2 10/15/2013 חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה)  התשע"ד–2013
כ-1568/40 7/7/2014 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 157)  התשע"ד–2014
כ-1567/3 10/28/2013 חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 2)  התשע"ד–2013
כ-1568/41 7/7/2014 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 76)  התשע"ד–2014
כ-1567/4 10/28/2013 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53)  התשע"ד–2013
כ-1568/42 7/7/2014 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 22)  התשע"ד–2014
כ-1567/5 10/28/2013 חוק התקנים (תיקון מס' 10)  התשע"ד–2013
כ-1568/43 7/7/2014 חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' 4)  התשע"ד–2014
כ-1567/6 10/29/2013 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 47)  התשע"ד–2013
כ-1568/44 7/7/2014 חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה)  התשע"ד–2014
כ-1567/7 10/29/2013 חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 9)
כ-1568/45 7/7/2014 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה)  התשע"ד–2014
כ-1567/8 11/4/2013 חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס' 6)  התשע"ד–2013
כ-1568/46 7/7/2014 חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה)  התשע"ד–2014
כ-1567/9 11/4/2013 חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6)  התשע"ד–2013
כ-1567/20 12/2/2013 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 50)  התשע"ד–2013
כ-1567/21 12/2/2013 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 10)  התשע"ד–2013
כ-1567/22 12/9/2013 חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות  התשע"ד-2013
כ-1567/23 12/10/2013 חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה)  התשע"ד-2013
כ-1567/24 12/18/2013 חוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה)  התשע"ד–2013
כ-1567/25 12/23/2013 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198)  התשע"ד–2013
כ-1567/26 12/23/2013 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 54)  התשע"ד-2013
כ-1567/27 12/23/2013 חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ד–2013
כ-1567/28 12/23/2013 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 35)  התשע"ד–2013
כ-1567/29 12/23/2013 חוק החברות (תיקון מס' 23)  התשע"ד-2013
כ-1568/47 7/14/2014 חוק קרן לאזרחי ישראל  התשע"ד–2014
כ-1568/48 7/14/2014 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 39)  התשע"ד–2014
כ-1568/49 7/14/2014 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14)  התשע"ד–2014
כ-1568/50 7/21/2014 חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23)  התשע"ד–2014
כ-1568/51 7/21/2014 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202)  התשע"ד–2014
כ-1568/52 7/21/2014 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203)  התשע"ד–2014
כ-1568/53 7/21/2014 חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39)  התשע"ד–2014
כ-1568/54 7/21/2014 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 110)  התשע"ד–2014
כ-1568/55 7/22/2014 חוק כלי היריה (תיקון מס' 17)  התשע"ד–2014
כ-1568/56 7/28/2014 חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 5)  התשע"ד–2014
כ-1567/30 12/23/2013 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100)  התשע"ד-2013
כ-1567/31 12/23/2013 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 149)  התשע"ד-2013
כ-1567/32 12/24/2013 חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 9)  התשע"ד-2013
כ-1567/33 12/24/2013 חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 7)  התשע"ד-2013
כ-1567/34 12/30/2013 חוק משק החשמל (תיקון מס' 12)  התשע"ד-2013
כ-1567/35 12/30/2013 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199)  התשע"ד-2013
כ-1567/36 12/30/2013 חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון)  התשע"ד-2013
כ-1567/37 12/30/2013 חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון)  התשע"ד-2013
כ-1567/38 12/30/2013 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוראת שעה)  התשע"ד-2014
כ-1567/39 12/30/2013 חוק לתיקון פקודת המלט (מס' 2)  התשע"ד-2014
כ-1568/57 7/28/2014 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 77)  התשע"ד–2014
כ-1568/58 7/28/2014 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 13)  התשע"ד–2014
כ-1568/59 7/28/2014 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 2)  התשע"ד–2014
כ-1568/60 7/28/2014 חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 12)  התשע"ד–2014
כ-1568/61 7/28/2014 חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 13)  התשע"ד–2014
כ-1568/62 7/28/2014 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 5)  התשע"ד–2014
כ-1568/63 7/28/2014 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102)  התשע"ד–2014
כ-1568/64 7/28/2014 חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים (תיקון)  התשע"ד–2014
כ-1568/65 7/28/2014 חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך  התשע"ד–2014
כ-1568/66 7/28/2014 חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו  התשע"ד–2014
כ-1567/40 12/30/2013 חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (הוראת שעה)  התשע"ד-2014
כ-1567/41 1/6/2014 חוק הקולנוע (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשע"ד–2014
כ-1567/42 1/6/2014 חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 10)  התשע"ד–2014
כ-1567/43 1/6/2014 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 36)  התשע"ד–2014
כ-1567/44 1/20/2014 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 74)  התשע"ד–2014
כ-1567/45 1/20/2014 חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון)  התשע"ד–2014
כ-1567/46 1/20/2014 חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה)  התשע"ד–2014
כ-1567/47 1/20/2014 חוק הפטנטים (תיקון מס' 11)  התשע"ד–2014
כ-1567/48 2/3/2014 חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 38)  התשע"ד–2014
כ-1567/49 2/3/2014 חוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס' 2)  התשע"ד–2014
כ-1568/67 7/28/2014 חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2)  התשע"ד–2014
כ-1568/68 7/28/2014 חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים)  התשע"ד–2014
כ-1568/69 7/28/2014 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159)  התשע"ד–2014
כ-1568/70 7/29/2014 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה)  התשע"ד–2014
כ-1568/71 7/29/2014 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2)  התשע"ד–2014
כ-1568/72 7/29/2014 חוק השידור הציבורי  התשע"ד–2014
כ-1568/73 7/29/2014 חוק החברות (תיקון מס' 25)  התשע"ד–2014
כ-1568/74 7/29/2014 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 40)  התשע"ד–2014
כ-1568/75 7/29/2014 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 41)  התשע"ד–2014
כ-1568/76 7/29/2014 חוק הממשלה (תיקון מס' 9)  התשע"ד–2014
כ-1567/50 2/3/2014 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 58)  התשע"ד–2014
כ-1567/51 2/3/2014 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 61)  התשע"ד–2014
כ-1567/52 2/3/2014 חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 6)  התשע"ד–2014
כ-1567/53 2/10/2014 חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 4)  התשע"ד–2014
כ-1567/54 2/10/2014 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 150)  התשע"ד–2014
כ-1567/55 2/10/2014 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 151)  התשע"ד–2014
כ-1567/56 2/10/2014 חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 4)  התשע"ד–2014
כ-1567/57 2/10/2014 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון מס' 3)  התשע"ד–2014
כ-1567/58 2/10/2014 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44)  התשע"ד–2014
כ-1567/59 2/10/2014 חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 15)  התשע"ד–2014
כ-1568/77 7/29/2014 חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 4)  התשע"ד–2014
כ-1568/78 7/30/2014 חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 8)  התשע"ד–2014
כ-1568/79 7/30/2014 חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13)  התשע"ד–2014
כ-1568/80 7/30/2014 חוק השמות (תיקון מס' 6)  התשע"ד–2014
כ-1568/81 7/30/2014 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 111)  התשע"ד–2014
כ-1567/60 2/10/2014 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 59 והוראת שעה)  התשע"ד–2014
כ-1567/61 2/10/2014 חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 22)  התשע"ד–2014
כ-1567/62 2/10/2014 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135)  התשע"ד–2014
כ-1567/63 2/17/2014 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 11)  התשע"ד–2014
כ-1567/64 2/17/2014 חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 4)  התשע"ד–2014
כ-1567/65 2/17/2014 חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון מס' 2)  התשע"ד-2014
כ-1567/66 2/24/2014 חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים  התשע"ד–2014
כ-1567/67 2/24/2014 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 75)  התשע"ד–2014
כ-1567/68 2/24/2014 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון מס' 9)  התשע"ד–2014
כ-1567/69 2/24/2014 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19)  התשע"ד–2014
כ-1567/70 2/24/2014 חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 19)  התשע"ד–2014
כ-1567/71 2/24/2014 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 51)  התשע"ד–2014
כ-1567/72 3/3/2014 חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 3)  התשע"ד–2014
כ-1567/73 3/3/2014 חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 19)  התשע"ד–2014
כ-1567/74 3/3/2014 חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 7)  התשע"ד–2014
כ-1567/75 3/3/2014 חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 6)  התשע"ד–2014
כ-1567/76 3/3/2014 חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7)  התשע"ד–2014
כ-1567/77 3/4/2014 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה)  התשע"ד–2014
כ-1567/78 3/4/2014 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3)  התשע"ד-2014
כ-1567/79 3/11/2014 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 62)  התשע"ד–2014
כ-1568/17 3/19/2014 חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי  התשע"ד–2014
כ-1568/18 3/19/2014 חוק קידום התחרות בענף המזון  התשע"ד–2014
כ-1568/19 5/19/2014 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 43)  התשע"ד–2014
כ-1568/20 5/19/2014 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 41)
כ-1568/21 5/19/2014 חוק הכנסת (תיקון מס' 36)  התשע"ד–2014
כ-1568/22 5/19/2014 חוק משפחות חד-הוריות (תיקון מס' 4)  התשע"ד–2014
כ-1568/23 5/26/2014 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78)  התשע"ד-2014
כ-1567/80 3/11/2014 חוק-יסוד: הממשלה (תיקון)
כ-1568/24 6/9/2014 חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5)  התשע"ד–2014
כ-1567/81 3/12/2014 חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19)  התשע"ד–2014
כ-1568/25 6/9/2014 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 19)  התשע"ד–2014
כ-1567/82 3/12/2014 חוק שירות לאומי–אזרחי  התשע"ד-2014
כ-1568/26 6/9/2014 חוק זכויות החולה (תיקון מס' 6)  התשע"ד–2014
כ-1567/83 3/12/2014 חוק-יסוד: משאל עם
כ-1568/1 3/18/2014 חוק העונשין (תיקון מס' 117)  התשע"ד–2014
כ-1568/2 3/18/2014 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37)  התשע"ד–2014
כ-1568/3 3/18/2014 חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 4)  התשע"ד–2014
כ-1568/4 3/18/2014 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 109)  התשע"ד–2014
כ-1564/30 3/21/2012 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 16)  התשע"ב–2012
כ-1564/31 3/21/2012 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 53)  התשע"ב–2012
כ-1564/32 3/21/2012 חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 43)  התשע"ב–2012
כ-1564/33 3/21/2012 חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות  התשע"ב–2012
כ-1564/34 3/21/2012 חוק רשות השידור (תיקון מס' 27)  התשע"ב–2012
כ-1564/35 5/2/2012 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה)  התשע"ב-2012
כ-1564/36 5/8/2012 חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10)  התשע"ב–2012
כ-1564/37 5/8/2012 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13)  התשע"ב–2012
כ-1564/38 5/8/2012 חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18)  התשע"ב–2012
כ-1564/39 5/8/2012 חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2012
כ-1563/10 11/21/2011 חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 6)  התשע"ב-2011
כ-1563/11 11/28/2011 חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2011
כ-1563/12 11/28/2011 חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2011
כ-1563/13 11/28/2011 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 130)  התשע"ב–2011
כ-1563/14 11/28/2011 חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 8)  התשע"ב–2011
כ-1563/15 11/28/2011 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 102)  התשע"ב–2011
כ-1563/16 12/5/2011 חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2011
כ-1563/17 12/5/2011 חוק הפטנטים (תיקון מס' 9)  התשע"ב–2011
כ-1563/18 12/6/2011 חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 16)  התשע"ב–2011
כ-1563/19 12/12/2011 חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19)  התשע"ב–2011
כ-1564/40 5/8/2012 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42)  התשע"ב–2012
כ-1564/41 5/8/2012 חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6)  התשע"ב–2012
כ-1563/1 11/7/2011 חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2011
כ-1564/42 5/8/2012 חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 11)  התשע"ב–2012
כ-1563/2 11/7/2011 חוק המרכז לגביית קנסות  אגרות והוצאות (תיקון מס' 13)  התשע"ב–2011
כ-1564/43 5/8/2012 חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 9)  התשע"ב–2012
כ-1563/3 11/7/2011 חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4)  התשע"ב–2011
כ-1564/44 5/8/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 139)  התשע"ב–2012
כ-1563/4 11/7/2011 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186)  התשע"ב–2011
כ-1564/45 5/8/2012 חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5)  התשע"ב–2012
כ-1563/5 11/7/2011 חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6)  התשע"ב–2011
כ-1564/46 5/8/2012 חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 21)  התשע"ב–2012
כ-1563/6 11/7/2011 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 101)  התשע"ב–2011
כ-1564/47 5/8/2012 חוק ציוד רפואי  התשע"ב–2012
כ-1563/7 11/7/2011 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 35)  התשע"ב–2011
כ-1564/48 5/8/2012 חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 13)  התשע"ב–2012
כ-1563/8 11/7/2011 חוק הכנסת (תיקון מס' 31)  התשע"ב–2011
כ-1564/49 5/8/2012 חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 9)  התשע"ב–2012
כ-1563/9 11/14/2011 חוק רשות השידור (תיקון מס' 25)  התשע"ב–2011
כ-1563/21 12/12/2011 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  התשע"ב–2011
כ-1563/22 12/13/2011 חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 17)  התשע"ב–2011
כ-1563/23 12/19/2011 חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41)  התשע"ב–2011
כ-1563/24 12/19/2011 חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2011
כ-1563/25 12/26/2011 חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3)  התשע"ב–2011
כ-1563/26 12/27/2011 חוק רשות השידור (תיקון מס' 26)  התשע"ב–2011
כ-1563/27 12/27/2011 חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 7)  התשע"ב–2011
כ-1563/28 12/27/2011 חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ב–2011
כ-1563/29 1/2/2012 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 67)  התשע"ב–2012
כ-1564/50 5/14/2012 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43)  התשע"ב-2012
כ-1564/51 5/21/2012 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 191)  התשע"ב–2012
כ-1564/52 5/21/2012 חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)  התשע"ב–2012
כ-1564/53 5/21/2012 חוק הדיור המוגן  התשע"ב–2012
כ-1564/54 5/21/2012 חוק המפלגות (תיקון מס' 18)  התשע"ב–2012
כ-1564/55 5/22/2012 חוק העונשין (תיקון מס' 115)  התשע"ב–2012
כ-1564/56 5/29/2012 חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 3)  התשע"ב–2012
כ-1564/57 5/29/2012 חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 18)  התשע"ב–2012
כ-1564/58 5/29/2012 חוק הספורט (תיקון מס' 8)  התשע"ב–2012
כ-1564/59 5/29/2012 חוק אוויר נקי (תיקון מס' 2 והוראת שעה)  התשע"ב–2012
כ-1563/30 1/2/2012 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 68)  התשע"ב–2012
כ-1563/31 1/2/2012 חוק העונשין (תיקון מס' 113)  התשע"ב–2012
כ-1563/32 1/2/2012 חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 11)  התשע"ב–2012
כ-1563/33 1/9/2012 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 69)  התשע"ב–2012
כ-1563/34 1/9/2012 חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה)  התשע"ב–2012
כ-1563/35 1/9/2012 חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 6)  התשע"ב–2012
כ-1563/36 1/9/2012 חוק הכנסת (תיקון מס' 32)  התשע"ב–2012
כ-1563/37 1/9/2012 חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 12)  התשע"ב–2012
כ-1563/38 1/9/2012 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 36)  התשע"ב–2012
כ-1563/39 1/9/2012 חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5)  התשע"ב–2012
כ-1564/60 6/4/2012 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 20)  התשע"ב–2012
כ-1564/61 6/4/2012 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106)  התשע"ב–2012
כ-1564/62 6/11/2012 חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון מס' 2)  התשע"ב–2012
כ-1564/63 6/18/2012 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 10)  התשע"ב–2012
כ-1564/64 6/18/2012 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27)  התשע"ב–2012
כ-1564/65 6/18/2012 חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22)  התשע"ב–2012
כ-1564/66 6/25/2012 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 129)  התשע"ב–2012
כ-1564/67 6/25/2012 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 44)  התשע"ב–2012
כ-1564/68 6/26/2012 חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשע"ב–2012
כ-1564/69 6/26/2012 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 45)  התשע"ב–2012
כ-1563/40 1/9/2012 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 41)  התשע"ב–2012
כ-1563/41 1/9/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 132 – הוראת שעה)  התשע"ב–2012
כ-1563/42 1/9/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133)  התשע"ב–2012
כ-1563/43 1/9/2012 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188)  התשע"ב–2012
כ-1563/44 1/9/2012 חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5)  התשע"ב–2012
כ-1563/45 1/9/2012 חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים)  התשע"ב–2012
כ-1563/46 1/16/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134)  התשע"ב–2012
כ-1563/47 1/16/2012 חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2012
כ-1563/48 1/16/2012 חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 14)  התשע"ב–2012
כ-1563/49 1/16/2012 חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22)  התשע"ב–2012
כ-1564/70 7/3/2012 חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15)  התשע"ב–2012
כ-1564/71 7/3/2012 חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס' 2)  התשע"ב–2012
כ-1564/72 7/4/2012 חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 6)  התשע"ב–2012
כ-1564/73 7/9/2012 חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשע"ב–2012
כ-1564/74 7/9/2012 חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2012
כ-1564/75 7/9/2012 חוק הפטנטים (תיקון מס' 10)  התשע"ב–2012
כ-1564/76 7/9/2012 חוק החברות (תיקון מס' 18)  התשע"ב–2012
כ-1564/77 7/9/2012 חוק החברות (תיקון מס' 19)  התשע"ב–2012
כ-1564/78 7/9/2012 חוק עובדים זרים (תיקון מס' 15)  התשע"ב–2012
כ-1564/79 7/9/2012 חוק איסור מימון טרור (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2012
כ-1563/50 1/16/2012 חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 14)  התשע"ב–2012
כ-1563/51 1/16/2012 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 10)  התשע"ב–2012
כ-1563/52 1/16/2012 חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 20)  התשע"ב–2012
כ-1563/53 1/17/2012 חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2012
כ-1563/54 1/17/2012 חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2012
כ-1563/55 1/23/2012 חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים  התשע"ב–2012
כ-1563/56 1/24/2012 חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 8)  התשע"ב–2012
כ-1563/57 1/30/2012 חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 7)  התשע"ב–2012
כ-1563/58 2/6/2012 חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8)  התשע"ב–2012
כ-1563/59 2/6/2012 חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר)  (תיקון מס' 14)  התשע"ב–2012
כ-1564/80 7/9/2012 חוק העונשין (תיקון מס' 116)  התשע"ב–2012
כ-1565/1 7/9/2012 חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15)  התשע"ב–2012
כ-1565/2 7/9/2012 חוק הנפט (תיקון מס' 6)  התשע"ב–2012
כ-1565/3 7/10/2012 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 98)  התשע"ב–2012
כ-1565/4 7/10/2012 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 17)  התשע"ב–2012
כ-1565/5 7/10/2012 חוק המחשבים (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1565/6 7/16/2012 חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך)  התשע"ב–2012
כ-1565/7 7/16/2012 חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8)  התשע"ב–2012
כ-1565/8 7/16/2012 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 19)  התשע"ב–2012
כ-1565/9 7/16/2012 חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות  התשע"ב–2012
כ-1563/60 2/6/2012 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1563/61 2/6/2012 חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 6)  התשע"ב-2012
כ-1563/62 2/7/2012 חוק המרכז לגביית קנסות  אגרות והוצאות (תיקון מס' 14)  התשע"ב–2012
כ-1563/63 2/13/2012 חוק הספורט (תיקון מס' 7) (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1563/64 2/20/2012 חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס' 5)  התשע"ב–2012
כ-1563/65 2/20/2012 חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20)  התשע"ב–2012
כ-1563/66 2/20/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135)  התשע"ב–2012
כ-1563/67 2/20/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 136)  התשע"ב–2012
כ-1563/68 2/20/2012 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49)  התשע"ב–2012
כ-1563/69 2/20/2012 חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק)  התשע"ב–2012
כ-1565/10 7/17/2012 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 71)  התשע"ב–2012
כ-1565/11 7/17/2012 חוק הירושה (תיקון מס' 13)  התשע"ב–2012
כ-1565/12 7/24/2012 חוק הדואר (תיקון מס' 11)  התשע"ב–2012
כ-1565/13 7/24/2012 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55)  התשע"ב–2012
כ-1565/14 7/24/2012 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10)  התשע"ב–2012
כ-1565/15 7/24/2012 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74)  התשע"ב–2012
כ-1565/16 7/25/2012 חוק משכן הכנסת  רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15)  התשע"ב–2012
כ-1565/17 7/25/2012 חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2)  התשע"ב–2012
כ-1565/18 7/25/2012 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194)  התשע"ב–2012
כ-1565/19 7/25/2012 חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1563/70 2/20/2012 חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד  התשע"ב–2012
כ-1563/71 2/20/2012 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27)  התשע"ב–2012
כ-1563/72 2/27/2012 חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2)  התשע"ב–2012
כ-1563/73 2/27/2012 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 41)  התשע"ב–2012
כ-1563/74 2/27/2012 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38)  התשע"ב–2012
כ-1563/75 2/27/2012 חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23)  התשע"ב–2012
כ-1563/76 2/27/2012 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31)  התשע"ב–2011
כ-1563/77 2/27/2012 חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2012
כ-1563/78 2/27/2012 חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית  התשע"ב–2012
כ-1563/79 2/28/2012 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189)  התשע"ב–2012
כ-1565/20 7/25/2012 חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3)  התשע"ב–2012
כ-1565/21 7/25/2012 חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1565/22 7/25/2012 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 131)  התשע"ב–2012
כ-1565/23 7/25/2012 חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 2)  התשע"ב–2012
כ-1565/24 7/25/2012 חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12)  התשע"ב–2012
כ-1565/25 7/25/2012 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66)  התשע"ב–2012
כ-1565/26 7/25/2012 חוק השתלת אברים (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1565/27 7/25/2012 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 107)  התשע"ב–2012
כ-1565/28 7/25/2012 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 2)  התשע"ב–2012
כ-1565/29 7/25/2012 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 41)  התשע"ב–2012
כ-1563/80 2/28/2012 חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20)  התשע"ב–2012
כ-1564/1 3/5/2012 חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 17)  התשע"ב–2012
כ-1564/2 3/12/2012 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 103)  התשע"ב–2012
כ-1564/3 3/12/2012 חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7)  התשע"ב–2012
כ-1564/4 3/12/2012 חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5)  התשע"ב–2012
כ-1564/5 3/12/2012 חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה)  התשע"ב–2012
כ-1564/6 3/12/2012 חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 5)  התשע"ב–2012
כ-1564/7 3/12/2012 חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2012
כ-1564/8 3/12/2012 חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14)  התשע"ב–2012
כ-1564/9 3/13/2012 חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2012
כ-1565/30 7/25/2012 חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 5)  התשע"ב–2012
כ-1565/31 7/25/2012 חוק בתי דין מינהליים (תיקון מס' 11)  התשע"ב–2012
כ-1565/32 7/25/2012 חוק המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 7)  התשע"ב–2012
כ-1565/33 7/25/2012 חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21)  התשע"ב–2012
כ-1565/34 7/25/2012 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 35)  התשע"ב–2012
כ-1565/35 7/25/2012 חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3)  התשע"ב–2012
כ-1565/36 7/25/2012 חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40)  התשע"ב–2012
כ-1565/37 7/25/2012 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 50)  התשע"ב–2012
כ-1565/38 7/25/2012 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 51)  התשע"ב–2012
כ-1565/39 7/25/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 141)  התשע"ב–2012
כ-1564/10 3/19/2012 חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 21)  התשע"ב–2012
כ-1564/11 3/19/2012 חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות  התשע"ב-2012
כ-1564/12 3/19/2012 חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1564/13 3/19/2012 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 52)  התשע"ב–2012
כ-1564/14 3/19/2012 חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 7)  התשע"ב–2012
כ-1564/15 3/19/2012 חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7)  התשע"ב–2012
כ-1564/16 3/19/2012 חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 39)  התשע"ב–2012
כ-1564/17 3/19/2012 חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם)  התשע"ב–2012
כ-1564/18 3/19/2012 חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 4)  התשע"ב–2012
כ-1564/19 3/21/2012 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה)  התשע"ב–2012
כ-1565/40 7/25/2012 חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1565/41 7/25/2012 חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן  התשע"ב–2012
כ-1565/42 7/25/2012 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה  התשע"ב–2012
כ-1565/43 8/6/2012 חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)  התשע"ב–2012
כ-1565/44 8/6/2012 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108)  התשע"ב–2012
כ-1564/20 3/21/2012 חוק המפלגות (תיקון מס' 17)  התשע"ב–2012
כ-1564/21 3/21/2012 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 138)  התשע"ב–2012
כ-1564/22 3/21/2012 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 17)  התשע"ב–2012
כ-1564/23 3/21/2012 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32)  התשע"ב–2012
כ-1564/24 3/21/2012 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52)  התשע"ב–2012
כ-1564/25 3/21/2012 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104)  התשע"ב–2012
כ-1564/26 3/21/2012 חוק משק החשמל (תיקון מס' 10 והוראת שעה)  התשע"ב–2012
כ-1564/27 3/21/2012 חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (תיקון)  התשע"ב–2012
כ-1564/28 3/21/2012 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33)  התשע"ב–2012
כ-1564/29 3/21/2012 חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה  התשע"ב–2012
מ-2474/9 7/23/1935 חברת אשלג א"י בע"מ תנאי העסקתם של פועלי מפעל האשלג-טענות מחלקת הבריאות המנדטורית על תנאי העסקתם של העובדים במפעלי האשלג בים המלח  מגפת טיפוס במחנה הפועלים  דרישת מחלקת הבריאות ממפעלי האשלג לפעול למניעת מלריה  פעולות אנטי מלריות ובדיקות מעבדה של מי שתיה ועוד.
חצ-2947/15 7/1/1950 מדיניות והסברה
חצ-2953/10 1/1/1953 סוריה – האזור המפורז – כללי כולל עניני סטטוס  גבולות  אדמות  משטרה סמכויות משקיפי או"ם באזור
חצ-2953/11 8/1/1953 סוריה – האזור המפורז – כללי כולל עניני סטטוס  גבולות  אדמות  משטרה סמכויות משקיפי או"ם באזור
חצ-2474/9 3/1/1953 רצועת עזה ושטח הכיבוש המצרי
חצ-2474/11 5/1/1949 רכוש נפקדים
חצ-2474/12 3/1/1949 פליטים ערבים
חצ-2474/13 9/1/1950 מסתננים
חצ-2474/14 6/1/1951 ערבים בישראל
חצ-2958/3 2/1/1957 פרוטוקולים של ישיבות ועדות שביתת הנשק
חצ-2550/3 10/1/1949 בעיית ירושלים
חצ-2957/8 4/1/1957 ירדן – גזרות עמק הירדן – בית-שאן – גלבוע תקריות
חצ-2950/4 2/1/1950 לבנון – דו"חות ישיבות ועדות שביתת הנשק
חצ-8707/14 7/1/1985 אבנגליסטים ידידי ישראל.
חצ-9570/15 4/1/1988 אוונגליסטים ופונדמנטליסטים
חצ-9570/16 10/1/1988 אוונגליסטים ופונדמנטליסטים
חצ-3065/3 2/1/1954 מסתננים
גל-23802/33 1/1/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-שבדיה
חצ-9561/10 4/1/1988 שבדיה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-9561/11 4/1/1988 שבדיה – סיכומי כנס האינטרנציונל הסוציאלסטי
גל-23798/76 1/1/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת עטרת הכהנים
א-7028/12 1/1/1976 התחייבויות אמריקניות
גל-3561/20 1/1/1970 השטחים המוחזקים – האוכלוסיה בגדה
ג-8188/18 5/1/1982 המערכה על לטרון – ספרו של אריה יצחקי.
חצ-3689/1 1/1/1949 המוביל הארצי – Irrigation projects Middle-Eastren Waters  Jordan River
חצ-4456/4 3/1/1970 ליגות לזכויות האדם והאזרח בישראל כרך א' בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2061.
א-7666/5 1/1/1978 לשכת היועץ המשפטי – הצעה לעיבוי ההתיישבות החקלאית בתחומי המפעל הדרומי. לשכת היועץ המשפטי – הצעה לעיבוי ההתיישבות החקלאית בתחומי המפעל הדרומי.
ל-2666/9 1/1/1958 דו"ח של הועדה לחקירת תקרית כלא שטה (כרך א') דו"ח ועדת עציוני- ועדת הבדיקה לבדיקת ארועי כלא שטה. בריחת אסירים מהכלא תוך ביצוע רצח שני סוהרים.
ל-2666/12 1/1/1958 דו"ח ועדת כלא שטה דו"ח ועדת עציוני- ועדת הבדיקה לבדיקת ארועי כלא שטה. בריחת אסירים מהכלא תוך ביצוע רצח שני סוהרים.
גל-6255/3 5/1/1948 לשכת השר מימון ( פישמן ) – כללי
פ-1055/5 6/1/1949 ידיעות מארצות המזרח התיכון המחלקה המדינית מחלקת החקר
גל-3559/20 1/1/1967 מיעוטים – סיכום סטטיסטי של רישום האוכלוסין שנערך ע"י משרד הפנים  בירושלים המזרחית ביום 26/6/1967
גל-5686/8 1/1/1968 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – תעשיה מסחר – יבוא ויצוא בשטחים מוחזקים גולן. כרך ב'
גל-13932/9 1/1/1963 כאוכב-אל-היג'א
גל-3563/2 2/1/1971 ארגון ותכנון הלשכה ומדיניותה – סודיות הנתונים הסטטיסטיים
א-5024/7 12/1/1990 . ארצות-הברית.
א-5024/8 1/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5024/9 1/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5026/4 8/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5026/5 9/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5026/7 9/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5026/8 10/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5026/9 11/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5024/3 10/1/1990 . ארצות-הברית.
א-5021/3 5/1/1987 . ארצות-הברית.
א-5024/5 11/1/1990 . ארצות-הברית.
א-5024/6 12/1/1990 . ארצות-הברית.
א-5023/2 5/1/1990 . ארצות-הברית. בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2040
א-5023/6 8/1/1990 . ארצות-הברית.
א-5023/8 9/1/1990 . ארצות-הברית.
א-5023/9 9/1/1990 . ארצות-הברית. בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2040
א-5025/1 2/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5025/2 2/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5025/3 3/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5025/4 4/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5025/6 5/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5025/7 5/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5025/8 6/1/1991 . ארצות-הברית.
פ-4166/9 1/1/1968 שיחות מדיניות – ניו-יורק
פ-4166/15 1/1/1969 שגריר וושינגטון יצחק רבין – שר החוץ אבא אבן
פ-4166/18 1/1/1967 שיחות מדיניות – ניו-יורק
פ-4166/24 1/1/1971 שיחות גולדה מאיר – ג'וזף סיסקו
א-7618/13 1/1/1966 לשכת השר – הממשלה – הסכמים קואליציוניים. חלק ב' לשכת השר – הממשלה – הסכמים קואליציוניים 1966-1969.
א-5026/2 7/1/1991 . ארצות-הברית.
א-7614/3 4/1/1979 לשכת השר – אדמות בשטחים. חלק ג'. לשכת השר – אדמות בשטחים 1979-1981
פ-943/4 1/1/1958 הרצאות ונאומים
פ-943/5 1/1/1959 קטעי עיתונים על שנער  מדברי שנער ועל יחסי ישראל גרמניה
פ-943/6 1/1/1959 הרצאות ונאומים
א-7616/3 1/1/1971 לשכת השר – שונות + ירושלים. חלק ג' לשכת השר – שונות + ירושלים. חלק ג'
פ-943/8 1/1/1965 קטעי עיתונים ופרסומים – ביקור פרידה של שנער בסיום תפקידו
פ-943/10 1/1/1962 קטעי עיתונים ופרסומים
פ-943/11 1/1/1952 דברי דפוס ופרסומים – הסכם השילומים
פ-943/12 1/1/1961 הסכם השילומים – טקס קבלת האניה "תמנע"
א-7017/3 11/1/1973 סיכומי פגישות ראש הממשלה – כללי. כולל בנושא מקורות מים בגולן בתיק סטנוגרמות של מספר ישיבות: פגישה עם עורכי העיתונים בישראל בתאריך 6 בנובמבר 1973  (העוסקת בענייני תוצאות המלחמה והמו"מ בארה"ב לאחר המלחמה)  התייעצות מדינית ב 5 בנובמבר 1973 לאחר שוב ראש הממשלה מביקורה בארה"ב  התייעצות מדינית ב 4 בנובמבר 1973 לאחר תחילת כניסת כוח החירום של האו"ם (UNEF II) לעמדותיו.  התייעצות מדינית ב 3 בנובמבר 1973 לקראת יציאת שר החוץ אבן לרומניה  פגישה ב 2 בנומבר 1973 עם משפחות השבויים והנעדרים. כמו כן פגישה ב 2 בנובמבר 1973 על שימוש במאגר מים במזרעת בית ג'ן.
א-7736/4 1/1/1993 לשכת רה"מ יצחק רבין – ארצות-הברית.
א-7041/6 3/1/1977 שני דוחות סודיים (ללא תפוצה) של פגישות ראש-הממשלה עם נשיא ארצות-הברית 7.3.1977 ו- 8.3.1977
א-4383/1 4/1/1986 רה"מ פרס – ארה"ב
א-5021/1 3/1/1987 . ארצות-הברית.
א-5026/1 6/1/1991 . ארצות-הברית.
א-5136/3 1/1/1986 . החלטות ממשלה – מעקב.
א-5159/10 10/1/1988 י. בן-אהרון – תיק ללא שם
א-7755/27 1/1/1993 יועץ מדיני – ביקור ראש-הממשלה בצרפת.
א-7757/3 1/1/1994 יועץ מדיני – ביקור ראש-הממשלה בלונדון.
א-7758/2 1/1/1994 יועץ מדיני – ביקור נשיא גרמניה.
א-5154/8 10/1/1987 י. בן-אהרון – ביקור שולץ בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2037.
א-5155/6 1/1/1949 תיק ללא שם
א-5155/7 1/1/1988 י. בן-אהרון – תכתובת ראשי מדינה ארצות-הברית – שנים:  1988-1987
א-5158/10 9/1/1975 י. בן-אהרון – תיק ללא שם
א-5158/13 2/1/1987 י. בן-אהרון – תיק ביקור ראש הממשלה י. שמיר בארצות-הברית 26.2.1987-15.2.1987 בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2038
א-5159/5 3/1/1989 י. בן-אהרון א. מקל – ביקור ראש הממשלה י. שמיר בארצות-הברית 14.4.1989-4.4.1989
א-5159/6 4/1/1989 י. בן-אהרון – א. מקל – ביקור ראש הממשלה י. שמיר בארצות-הברית 14.4.89
גל-15556/19 11/1/1997 תעוד בעל-פה – ראיונות – משה מוסק (9.11.97)
א-7691/3 1/1/1992 היועץ המדיני לראש הממשלה – קלינטון.
א-5166/10 7/1/1992 ש. שבס – תהליך השלום
גל-17068/2 1/1/1962 הועדה להצעת הקלות לערבים
גל-17068/5 1/1/1965 קוי יסוד למדיניות הממשלה כלפי המיעוט הערבי בישראל
גל-17069/3 1/1/1966 ועדה מייעצת פיקוד דרום
גל-17038/12 1/1/1959 ערב אבו אל-היג'א (ליד ניר עציון)
גל-17067/8 1/1/1958 ועדת השרים לעניני הממשל הצבאי
גל-13902/12 1/1/1967 פעילות רק"ח ומק"י (מפלגה קומוניסטית- ישראלית) – סקירות פרסום
גל-14181/5 10/1/1979 לוד
גל-14181/7 5/1/1986 לוד
גל-13925/5 1/1/1968 משטרת-ישראל – סקירות
גל-13923/2 1/1/1950 המדיניות לגבי הבדואים בנגב
גל-13933/9 1/1/1963 בענה
גל-13933/12 1/1/1961 בירעם
גל-17005/7 1/1/1969 סיכומי ישיבות של הועדה המורחבת והמצומצמת בלשכת שר הבטחון
גל-17019/15 1/1/1952 העיתון "אל איתיחאד"  (המשך מתיק  – 13)
גל-17019/17 1/1/1949 העתון "אר-ראביטה" ("הקשר")
גל-13964/2 11/1/1964 תיק ללא שם
גל-17067/2 1/1/1963 עתיד המיעוטים בישראל והממשל הצבאי מהתיק הוצאו תעודות בודדות בהן מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2032.
גל-17067/3 1/1/1959 ועדת השרים לעניני הממשל הצבאי
גל-17067/4 1/1/1958 ועדת השרים לעניני הממשל הצבאי
גל-17067/6 1/1/1959 ועדת השרים לעניני הממשל הצבאי
גל-17067/7 1/1/1958 ועדת השרים לעניני הממשל הצבאי
גל-17072/5 1/1/1952 תיק קרקעות  כללי – כרך א'
גל-13904/3 1/1/1952 סקירות חודשיות של המושלים הצבאיים (ממשל צבאי)
גל-17069/10 1/1/1955 בעיות המיעוטים בשעת חירום
גל-13901/16 1/1/1958 החזית הערבית
גל-17030/1 1/1/1950 אום אל פרז'
גל-17003/5 1/1/1957 בעיות קרקעיות של הבדואים
גל-14506/11 1/1/1976 מועצות  עיריות וכפרים – ערב אל מפג'ר.
גל-17103/1 10/1/1951 עניני מסתננים שהטיפול בהם בועדת העליה נגמר
גל-21392/9 1/1/1974 יעוץ משפטי – התכתבות עם משרד השיכון יעוץ משפטי – התכתבות עם משרד השיכון
גל-21387/6 1/1/1973 יעוץ משפטי – הסדר קרקעות במזרח ירושלים יעוץ משפטי – הסדר קרקעות במזרח ירושלים
ג-9654/2 5/1/1985 ועדת שרים לענין רשות עיון בחומר ארכיוני מסווג – פרוטוקולים
ג-9585/4 1/1/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות
ג-9585/5 1/1/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברת
ג-9585/6 2/1/2000 יועץ להתיישבות שילה גל – הגולן
ג-9585/7 3/1/2000 יועץ להתיישבות שילה גל – התכתבות
ג-9585/9 1/1/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – נתונים על מוסדות חינוך  בישובים ורשימה של ראשי המועצות והישובים במועצות  האזוריות
ג-9585/13 1/1/1999 יועץ להתיישבות שילה גל – חוברות  התכתבות ועוד
ל-3154/15 1/1/1976 מג"ב צפון ניהול – לקח ומסקנות אירוע מלון סבוי דו"ח סיכום ארועים  תרגיל גבעת ברנר  תחקור ארוע גניבת נשק  ארוע פיצוץ מטען  לקחי ארועי סבוי  פרטי הארוע  לו"ז  נשק  ביצוע הפיגוע פעולות המשטרה בארוע
גל-52486/21 2/1/2002 רכוש יהודים בארצות ערב רכוש יהודים בארצות ערב
ג-13322/1 2/1/1994 ועדת חקירה בעניין הטבח במערת המכפלה פרוטוקולים 1-4 פרוטוקולים מתאריכים 8 בפברואר 1994  10 במרץ 1994  ישיבות 1  2  4א
ג-13322/2 3/1/1994 ועדת חקירה בעניין הטבח במערת המכפלה פרוטוקולים 5-9 פרוטוקולים מתאריכים 10 במרץ 1994  17 במרץ 1994  ישיבות 5  8א  9א
ג-13322/3 3/1/1994 ועדת חקירה בעניין הטבח במערת המכפלה פרוטוקולים 10-12 פרוטוקולים מתאריכים 20 במרץ  21 במרץ 1994  ישיבות 10א  10ב  11א  11ב  12. בתיק גם פרוטוקול עדות מר פוגל  מתאריך 27/1/94  ממשפט שנדון בבית המשפט המחוזי בפני השופטת הכט. החומר בנושא דיור ואינו קשור לוועדת החקירה הנ"ל. החומר הוצא מהתיק ונחסה למשך 30 שנה.
ג-13322/4 3/1/1994 ועדת חקירה בעניין הטבח במערת המכפלה פרוטוקולים 13-17 פרוטוקולים מתאריכים 21 במרץ 1994  22 במרץ  23 במרץ: ישיבות 13  14  15  17.
ג-13322/5 3/1/1994 ועדת חקירה בעניין הטבח במערת המכפלה פרוטוקולים 18-22 פרוטוקולים מתאריכים 29-31 במרץ 1994: ישיבות 18  19  20  21  22.
ג-13322/6 4/1/1994 ועדת חקירה בעניין הטבח במערת המכפלה פרוטוקולים 25-27 פרוטוקולים מתאריכים 3-4 באפריל 1994: ישיבות 25  25א  26  27.
ג-13322/7 4/1/1994 ועדת חקירה בעניין הטבח במערת המכפלה פרוטוקולים 28-31 פרוטוקולים מתאריכים 4 באפריל  10 באפריל  18 באפריל: ישיבות 31  30  28
חצ-10670/11 1/1/1992 פנמה – שפ' בנגע הסמים/ישראל – אמל"ט
א-4338/12 6/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית)
מ-1332/4 1/31/1947 חוברות משטרה רשימת שוטרים משרתים בתחנות שונות  הצבות שוטרים וכוח אדם נוסף במקומות שונים  רשימות משמעתיות של שוטרים  כולל נזק לציוד המשטרה  עבירות שעשו והעונשים שקיבלו. פרוטוקולים במגוון נושאים
מ-1332/6 9/7/1946 משטרת המנדט: רשימות שוטרים בהקשרים שונים מסמכי משטרת המנדט  כולל מסמכים עם הוראות לשוטרים  אותות  ומדליות. כולל גם רשימות של שוטרים  הצבותיהם  עונשים משמעתיים לשוטרים על מגוון עבירות. בתיק יש הרבה רשימות שמות של שוטרים בהקשרים רבים.
מ-1332/7 1/11/1947 משטרת המנדט: רשימות שוטרים בהקשרים שונים מסמכי משטרת המנדט  כולל הוראות כלליות ופרוטוקולים. עדכונים בדבר הצבות שוטרים והעסקתם. טיפול משמעתי בשוטרים  רשימות עונשים  בונוסים לשוטרים ורשימות שוטרים שקיבלו מענקים ואותות.
מ-1338/4 1/24/1946 משטרת המנדט: התכתבויות מסמכי משטרת המנדט  מכתבים במגוון רחב של נושאים  התכתבויות מנהלתיות  מכתבים אודות אזרחים  ולאזרחים. פרוטוקולים והוראות.
מ-1338/5 1/31/1946 משטרת המנדט: הובאות לשוטרים בנושאים שונים מסמכי משטרת המנדט  בנושאי ביטחון  הוראות שנות במגוון שאלות  הוראות בנוגע לפיצוץ מבוקר של פצצות  בנוגע לתקיפת שוטרים ובנוגע לפריצות לבית כלא.
מ-1338/6 1/2/1946 משטרת המנדט: עניינים טכניים בתחנות מסמכי משטרת המנדט  מכתבים בעניינים טכניים של תחזוקת התחנות  תאורה  מזרנים לשוטרים ועוד.
מ-1338/7 1/11/1946 משטרת המנדט: ספורט ותחנות רדיו מסמכי משטרת המנדט  כולל מכתבים בנושאים שונים בעיקר מכתבים הנוגעים לספורט ותחמות רדיו.
מ-1338/8 3/21/1939 משטרת המדט: הוראות בנושאים שונים ובניהם כיצד מבצעים פשיטות ושימוש בנשק מסמכי משטרת המנדט  בעיקר הוראות בנושאים שונים.
מ-1338/9 6/11/1938 משטרת המנדט: חקירות אירועי פשיעה מסמכי משטרת המנדט  בעיקר בנוגע לפשע מסוים (החזקת רכוש גנוב)  כולל צווי מעצר  צו שחרור  ועוד בכל הנוגע לעבירה  התיק כולל עוד דפי חקירה וסיכום של פשעים אחרים.
מ-1338/11 1/19/1944 משטרת המנדט: נושאים שונים מסמכי משטרת המנדט במגוון רחב של נושאים  בעיקר נושאים בטחוניים המדברים על תיקי פשיעה או על פשיעה של חיילים בריטיים ורישומים מבית הדין הצבאי  כולל גם דיונים על השימוש בשיטת המדידה המטרית.
מ-1338/12 8/26/1940 משטרת המנדט: מכתבים בנושאים שונים מסמכי משטרת המנדט  אסופה של מכתבים בנושאים מגוונים  כולל מכתבים בנוגע לתלונות על אנשים  לחקירות תאונות דרכים  רישיונות לקיום אירועים ועסקים ועוד. בעמוד 116 תעודת ישרות של נחמיה קין (לימים אלוף בצה"ל).
מ-1338/13 8/12/1939 משטרת המנדט: אנשים שהורשעו בפשעים מסמכי משטרת המנדט  רשימת מורשעים ופרטים אודות תנאי השחרור  עוסק בעיקר בפשעי קטינים.
מ-1338/14 1/30/1948 משטרת המנדט: סוסים בשירות המשטרה מסמכי משטרת המנדט  כולל מסמכים בכל הנוגע לסוסי המשטרה  מחלוקתם לחיילים ועד מכתבים בדבר הטיפול הווטרינרי שלהם.
מ-1338/24 10/30/1943 משטרת המנדט: ענייני אסירים תיקי משטרת המנדט  מסמכים הנוגעים לאנשים שנמצאים במעצר עד המשפט  יציאות לחופשה  ופרטים טכניים על אסירים. כולל גם עדויות של אנשים.
מ-1338/28 6/20/1947 משטרת המנדט: שחרור אסירים לחופשות בתיק כרטיסים של אסירים ששוחררו ברישיון לחופשה : שמואל ישראל טבלן  משה ישראל טבלן  חסן איברהים שחאדה ועוד
מ-1338/31 12/15/1943 משטרת המנדט: גרימת נזק במגורי חיילים בתיק התכתבויות בנוגע לנזק במגורי חיילים (שבירת חלונות ועוד) – Wilson Brown Building
מ-1338/33 10/30/1939 משטרת המנדט: תיקי חקירה – גניבות  גניבת סוסים מהחווה של שקולניק; גרשון בן אברהם גילבורט מואשם בהכאה ובפריצה; גניבה מהחנות של משה מנשה  פריצה לפרדס של יהושע בן נפתלי גליקסמן  צבי בן דוד פלך  נאשם בהתפרצות לפרדס של גליקסמן שמות מוזכרים: שמשון בן ירחמיאל גורדון  שושנה בת ישראל קנר  עלי סלאם מובראק ערקאיק – שוהה בלתי חוקי  גניבת סוסים מהחווה של חיים שקולניק  קרליק (שוטר)  דוד בן אליהו ברומברג  שמואל לינפלד  יוהן בן ליאוניטה בוקצ'וק  אברהם לוין  צבי פיינברג  קרל בלונשטיין  גרשון בן אברהם גילבורט  יעקב שורק (שוטר)  יחיאל ארסטר  אברהם אינהורל  אסתר בת עפרון ארנסטר  רולף בן לואי הלפרין  יהודה לוסטיק   יצחק צרנך  משה מנשה  משה גוטמן  פ. שויאר  ברוך בן דוד מוצאן   אברהם שפירא  יהושע בן נפתלי גליקסמן  ישעיהו ריקלין (שוטר)  יצחק בן יוסף מרדכי גפני  שמחה בן צבי נימן  ראובן בן לב זוכשטרום  מרדכי בן בנימין בינידיקט  גרשון בן מקס נקלד  נתן קפלן (שוטר)  מוחמד אבן מוחמד אבו שאיר
מ-1339/14 8/28/1939 משטרת היישובים העבריים: תקריות עם ערבים ותאונות. שריפה שהחריבה את מושב מולדת תקרית עם ערבים בשדות יבנאל  מוזכרים יעקב מייזל  פרץ ביידץ  (229-225). תאונת דרכים ברחוב הרצל בחיפה – אברהם רבינוביץ'  מרדכי ינוביץ'  שלמה פרניצקי  שמואל ריצ'רד מלון   (186-224). פציעתו של שלמה אקלמאכר בעין גב מוזכרים גם מרדכי שי וזאב שטיין  (185-114). מסמך בנוגע למותו של דב זגורי בהיתקלות עם ערבים (113-108). פציעה של יוסף הירשנהויז מכפר גדעון  (107-69). שריפה שפרצה במושב מולדת כתוצאה מפרימוס שהתלקח והחריבה את היישוב כולו. (68-2)
מ-1339/15 7/27/1940 משטרת היישובים העבריים: פציעות ומקרי מוות כתוצאה מתאונות תקריות עם ערבים והתאבדויות – באזור הצפון החרמת נשק ותחמושת על ידי הרשויות הצרפתיות  – יהושע הבר ויעקב שיינברג משאר ישוב (168-191). התאבדותו של משה שפגט מכנרת (167-135)  ניסיון התאבדות של שמואל כפרי (134-115)   תאונת דרכים בה נהרג נחום בירמן – מוזכרים: אליהו אגי  משה לנגבורד  שמואל גרוסגולד  יצחק מדמון  שמעון אבידן זיגברט קוך  שרגא  אוריאל להבי  פנחס קופל  זלמן מזלבלט  חנן אייק  טישנבויאר  אליעזר ואבשלום קוריס  יוסף שוורץ. [הרופא שקבע את מותו  ד"ר פריץ מנדרסהוזן  נהרג בשנת 1959 כשנפל לבור בעתיקות מגידו]  (114-60). בי"ט בסיוון ת"ש (25.6.1940) הותקפה קבוצת חברים משדה נחום שסיירה בשדות באזור ה"סחנה"  על ידי עשרות בדווים. התוקפים השתמשו באלות  בנבוטים ובאבנים וגם נסתייעו בפרשים. חברי הקבוצה  וראובן דורנברג בראשם  נאבקו בפורעים. בהתנגשות נפצעו שלושה חברים וראובן נפצע ונהרג במקום. הובא למנוחות בשדה נחום. מוזכר גם יהושע אונגר (59-3)
מ-1339/16 3/8/1939 משטרת היישובים העבריים: הרוגים ופצועים בתקריות עם ערבים  ובתאונות דרכים באזור הצפון מותם של יעקב מיליונר ואריה וייל  ופציעתם של יעקב מרקוביץ ובנימין לדרמן מטירת צבי בתקרית עם ערבים (2-101). פציעה של מרדכי הררי (100-131). תאונת דרכים בה נגרם נזק לרובה (132-152). מותם של אריה דרוק ונתן היקשפלד מבית שערים בתקרית עם ערבים ביום כ"ז בניסן תרצ"ט (16.4.1939)  חזר מעבודת נטיעות ביער המלך ג'ורג' יחד עם חברו נתן הירשפלד. ליד הכפר הערבי מעלול נורו השניים ממארב ששמו להם ערבים מהכפר מזרוב ונהרגו במקום. אריה וחברו נתן הובאו למנוחות בבית העלמין בבית שערים. (153-208). יעקב פרויליך  עמרם רבר  נזק שנגרם לרובה כתוצאה מהריגת נחש (209-)226. אהרון הופמן  יצחק גולדברג – תקרית עם ערבים באזור בית אלפא  (268-227).
מ-1339/25 12/9/1939 משטרת המנדט: נתונים על תחמושת ועוד
מ-1340/7 1/10/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  קבלות על ציוד שנקנה בידי משטרת המנדט.
מ-1340/17 12/5/1947 משטרת היישובים העבריים:  מסמכי משטרת המנדט  מכתבים של אסירים לפני העזיבה של הבריטים את הא6רץ  כולל גם דאגותיהם לגבי שחרורם ובקשות לאיזה מדינות יועברו. כולל גם אימות זיהוי של האסירים.
מ-1340/18 12/16/1947 משטרת היישובים העבריים:  מסמכי משטרת המנדט- כולל מסמכים בנוגע לחשבונות מים  וכן מסמכים בנוגע לשוד נשק שהתרחש.
מ-1340/19 11/21/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- דוחות בכל מה שקשור לנשקים  גניבות  החזרה  תחזוק וכו'
מ-1340/28 11/30/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- כולל מכתבים על שחרור שוטרים משירות וכן תכתובת עם האפוטרופוס לנכסי אויב.
מ-1340/29 1/14/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  בנוגע לחבילות  דואר  מכירת בהמות וכן מכתב של מגורשים מישראל השואלים אם יאפשרו להם להשאר למכור את ביתם (משפחת שאנץ)
מ-1340/31 9/19/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- דוחות רפואיים על שוטרים.
מ-1340/32 1/13/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מסמכים בנוגע להצבות שוטרים  שינוי הצבות  שחרור לחופשים וחזרה לבסיסים.
מ-1340/33 1/26/1948 משטרה מנדט אסופת מסמכי המנדט  כולל דיווחי בטיחות  דוח על ירי  ציוד ומחירים.
מ-1340/34 10/11/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- דיווחים שבועיים מבית הכלא וכן דיווחים על נזקים שנעשו לבניינים בפעילות פח"ע.
מ-1340/35 2/14/1946 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  בעיקר מסמכים בנוגע לאסירים שמשתחררים  וכן על מעבר של אסירים מישראל לאזור בגרמניה בשליטת בריטניה.
מ-1340/36 1/12/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  קניות שונות למשטרת המנדט  כולל רכישות נשק.
מ-1340/37 7/1/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  תיק הדן בקצבאות לאזרחים גרמנים  בני העדה הטמפלרית הנמצאים בהסגר בבית לחם הגלילית ובוולדהיים (אלוני אבא של היום) כולל שוברים ורשימות של אסירים שקיבלו.
מ-1340/38 10/1/1946 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  בעיקר בנוגע למשכורות ומענקים לשוטרים וכן בנוגע לתשלום דמי נסיעות וכדו'
מ-1340/41 10/1/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  דוחות בנוגע להרשעות בזנות ובפדופיליה בשנת 1947  הסברים לנוכח הירידה בעשרות אחוזים ביחס ל1946.
מ-1340/22 1/28/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  מכתבים בנוגע לאסירים ותלונות של אסירים.
מ-1340/24 1/13/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- אישורים רפואיים של שוטרים ודוחות רפואיות.
מ-1340/25 11/23/1947 משטרת המנדט: רשימות פועלים וציוד מסמכי משטרת המנדט  רשימות פועלים ורשימות מלאי של ציוד ששייך למשטרה.
מ-1340/47 2/28/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  רשימות של נוטרים עם פרטים אישיים שלהם ומכתב בעניין.
מ-1340/51 1/8/1932 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- נתונים לגבי פשיעה בארץ  דו"ח שנתי לאיחוד האומות.
מ-1340/53 5/17/1938 משטרת המנדט – תקריות עם ערבים במהלך המרד הערבי הגדול יקים בצר  ישראל מאירסון  ישראל קורצ'ה  נחמן בצר  זכריה שרנסקי  אריה גולדשימט  אלכסנדר כץ  יוסף בן משה קפצן – נהרג בקרב כפר דבוריה כשהיה נוטר בפלוגות הלילה של אורד וינגייט י"ב בתמוז תרצ"ח (11.7.1938) [עמוד 29  כתובת אימו בפולין]. עד עמוד 31. החל מעמוד 32 – מותו של דב זגורי בנהר הירדן כ"ב בתשרי תרצ"ט (17.10.1938) עמוד 73 מכתב של נחום הורביץ זכיין ימת החולה בדבר שמירה במקום   מותם של צבי חצקלביץ וישראל פוקסמן בטבריה  ליל ח' בתשרי תרצ"ט 2/3.10.1938   מותו של הרצל אלוני בשדות אבלק ליד כפר יחזקאל כ"א בסיוון תרצ"ח (20.6.1938.  חיים גינצברג מנהריה –  172-173. עבודות אבטחה ושמירה ברחבי הארץ
מ-5052/14 3/12/1948 משטרת המנדט- תיק חקירת התנפלות ערבית על מכונית של הצבא הבריטי מסמכי משטרת המנדט- תיק חקירת שוד מזוין ונסיון רצח.
מ-5052/1 1/29/1948 משטרת המנדט – החזקה בלתי חוקית של נשק בידי ערבי מאזור שכם מסמכי משטרת המנדט  חקירת פשע של החזקת נשק.
מ-5052/18 7/30/1947 משטרת המנדט – פיצוץ מוקש לעבר מכונית צבא בריטית: מותם של שני חיילים ופציעתם של שלושה.  מסמכי משטרת המנדט  תיק חקירת פשע  פיצוץ ליד תחנת הרכבת והמשטרה בחדרה. Gnr J Cunliffe and Bdr D G Mitchell (25) from Brixton  80 Lt AA Reg  RA; killed by vehicle mine Hadera.
מ-5052/19 2/19/1948 ניסיון של ערבים לרצוח את יוסף ליפסקר – נהג מונית מחדרה מסמכי משטרת המנדט  נהג המונית נתקל בקבוצת פורעים ערבים שאחד מהם  נוטר במשטרת חדרה ירה ופצע אותו. גם הנוסעים הערבים במונית הצטרפו לתוקפים  לאחר מכן גנבו את המונית והיא נמצאה הפוכה בסמוך למענית. בתיק גם עדותם של שמעון אבל  מאיר רוזנבויים ומשה פקמן ממענית. יוסף ליפסקר נרצח שנתיים מאוחר יותר ב-05/12/1950 בחוף הים של חדרה על ידי מרדכי קידר שהיה לימים איש מודיעין.
מ-5052/20 2/15/1948 משטרת המנדט: שוד של ציוד צבאי בריטי על ידי מחתרת האצ"ל במחנה C.A.D בחדרה מסמכי משטרת המנדט  מסמכים בנוגע לשוד שביצעו יהודים  לוחמי אצ"ל מחופשים לחיילים בריטיים  בו גנבו: רכבים  כלי נשק ואוכל. התיק כולל מסמכי הדיווח על האירוע ועד החקירה.
מ-5052/22 1/21/1948 משטרת המנדט: תקיפה ערבית על חיילים בריטים מסמכי משטרת המנדט  תיק חקירת פשע  תקיפות חיילים בידי כנופיות של ערבים.
מ-5052/23 1/29/1948 משטרת המנדט: שוד נשק מממחנה צבאי על ידי ערבים מסמכי משטרת המנדט  תיק חקירת פשע- גניבת נשק. כולל חקירות  צווי מעצר ועוד.
מ-5052/24 1/20/1948 משטרת המנדט: שוד נשק וציוד צבאי ממחנה צבאי 75 בחדרה מסמכי משטרת המנדט  תיק חקירת שוד כולל החקירה ועדויות בכתב. [בעמודים הראשונים יומן תחנת חדרה מ-30-31.08.1937]
מ-5052/25 2/7/1948 משטרת המנדט: תיק חקירה – רצח גבר ערבי בידי בני משפחתו מסמכי משטרת המנדט  תיק חקירת פשע  רצח של איש ערבי על ידי אחדים מבני משפחתו התיק כולל דיווחי חוקרים  זימונים לעדויות  עדויות  ועוד.
מ-5052/26 1/19/1948 משטרת המנדט: מוחמד סעד מטול כרם מסמכי משטרת המנדט  חקירת פשע  גניבת נשק.
מ-5052/27 1/1/1948 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט  תיק חקירת פשע  גניבת נשק.
מ-5052/28 1/15/1948 משטרת המנדט: תיק חקירה – שוד מסמכי משטרת המנדט  חקירת שוד.
מ-5052/29 12/10/1947 משטרת המנדט: אירוע ירי בין יהודי לערבי במלחמת העצמאות חקירת פשע בידי משטרת המנדט והזמנת עדים. מדובר בתיק חקירת רצח בכפר קרע. המתלונן הוא א.ג. בשם עבדאל קאדר חג' אבדל רחמן מכפר קרע. הנאשם: עזרא סופר  בן 19 מכפר גליקסון.  מדובר בתיק המשך לאירוע הזה שכבר נרשם מ-2458/39:  h
מ-5052/31 11/25/1947 משטרת המנדט: תיק חקירה – שוד מסמכי משטרת המנדט  תיק בנוגע לחקירת שוד
גל-2532/15 8/15/1941 תעודות נישואין – תל אביב – מתעודה מספר 50526 עד מספר 50550 תעודות נישואין – הרב דוד פוטש (פוטאש) – תש"ב-1941 – תל אביב
פ-2423/21 9/20/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי –  נפתלי בן-מנחם וגב' בן-מנחם טיוטות מכתבים מהביביליוגרף אליעזר רפאל מלאכי (שנפטר) לחוקר הספרות נפתלי בן-מנחם (נפטר) ורעייתו וגורמים נוספים בענייני מחקר ספרותי ונושאים נוספים.
פ-2424/4 11/27/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שרה אייזן טיוטות מכתבים ששלח אליעזר רפאל מלאכי לסופרת שרה אייזן.
פ-2424/5 6/25/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר אריה שושן טיוטות מכתבים ששלח אליעזר רפאל מלאכי לד"ר אריה שושן.
פ-2424/13 8/8/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל ק. מירסקי בתיק התכתבויות של אליעזר רפאל מלאכי אל שמואל מחרסקי
פ-2424/57 10/17/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר שמעון גשורי בתיק התכתבות עם אליעזר רפאל מלאכי
פ-2424/58 10/19/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב א. ל. גרייבסקי בתיק מכתב אל הרב א.ל. גרייבסקי שלום
פ-2424/77 1/1/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם אלמליח ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם אלמליח
פ-2424/78 1/1/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבל קרסל ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבל קרסל
מ-1811/2 1/1/1935 EIGES  nachum of givhat Rambam – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/3 1/1/1935 ASSEO  moshe of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/6 1/1/1935 YANOVER  moshe of Kfar Yarkona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/7 1/1/1935 MAGIDOWITZ  rafael of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/8 1/1/1935 PULINER  josef of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/9 1/1/1935 DR KIRSNIANSKY  nachum of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/4 1/1/1935 FRADKIN  israel of yarkona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/5 1/1/1935 LEVIN  kopel of bet owed – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/10 1/1/1935 ZELVIANSKY  aba of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/11 1/1/1935 MATMAN  jacob of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/12 1/1/1935 HALEVY  shalom of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/13 1/1/1935 SHMUELI  shmuel of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/14 1/1/1935 COHEN  zvi of shekhunat borochov eposite aldema –  Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/15 1/1/1935 GREENSHPON david of givhat rambam – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/16 1/1/1935 OLIVENBAUM  shlomo of beit oved – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/17 1/1/1935 PECHIN  rafael of bet oved – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/18 1/1/1935 LIFSHITZ  emanuel of bet oved – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/19 1/1/1935 COHEN  mendel of bet oved – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/20 1/1/1935 DUBEK CIGARETTES  factory of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/21 1/1/1935 FISH  david of rmat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/22 1/1/1935 FISHETZNER  shmuel of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/23 1/1/1935 BEN-DROR  moshe of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/24 1/1/1935 FATHERSON  george of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/25 1/1/1935 DR' ILANY  charles of ramat gam – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/26 1/1/1935 HARAKABI  israel of The new Maccabi Neighborhood – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/27 1/1/1935 RAAB-BEN-EZER  lapiduth of patach tikvah – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/28 1/1/1935 ICHILOV  nehemia of petach tikvah – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/29 1/1/1935 ASRIELIN  mordechai of herzila – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/30 1/1/1935 GRAFF  zvi of petah tikva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/31 1/1/1935 RAPHAELI  shimon of kfar saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/32 1/1/1935 ISAAC  moshe of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/33 1/1/1935 LUBETZKY  mordechai of ramat gam – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/34 1/1/1935 BURGIN  benzion of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/35 1/1/1935 BEN-JACOB. meir of   beer tovia – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1492/3 1/1/1940 Marriage Certificates – Kfar Ganim 1940/2 תעודות נישואין – כפר גנים
מ-1492/4 1/1/1940 Divorce Certificates – Kefar Saba תעודות גירושין – כפר סבא 1940/2
מ-1492/1 1/1/1943 Kfar Ganim – Marriage Certificates 1943/4 כפר גנים – תעודות נישואין
מ-1811/36 1/1/1935 GORDON  eliahu of ramat gan –  Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/37 1/1/1935 SHIMSHI  zvi of diatrict offices settlements tel aviv –  Application for a licence to carry a firearm   
מ-1492/2 1/1/1945 Marriage Certificate – Kfar Ganim תעודות נישואין – כפר גנים 1945
מ-1811/38 1/1/1935 UR  samuel z of district offices settlements tel aviv – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/40 1/1/1935 BITAN  zvi of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/41 1/1/1935 PINCAHS  jack of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/42 1/1/1935 ZALINGER  leizer shachnai of eqron – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/43 1/1/1935 PERLKORT  isaac of Nahalat Yitzchak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/44 1/1/1935 SUGARMAN  wolf of beit dajan jaffa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/45 1/1/1935 BLUMENKRANZ  abraham of rehovoth – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/46 1/1/1935 GUTOWITCH  pinchas of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/47 1/1/1935 HUBAR  david of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1492/5 1/1/1943 Kefar Saba – Divorce Certificates 1943/4 תעודות גירושין – כפר סבא 1943/4
מ-1492/6 1/1/1945 Divorce Certificates – Kefar Sava 1945 תעודות גירושין – כפר סבא 1945
מ-1492/7 5/29/1946 Kefar Sava – Divorce Certificate 1946 כפר סבא – תעודת גירושין 29/5/1946
מ-1492/8 1/1/1934 כפר גנים – נשואין 1934/1935 כפר גנים – תעודות נישואין
מ-1492/9 11/17/1935 Marriage Certificates –  Kfar Ganim  תעודות נישואין – כפר גנים
מ-1492/10 1/1/1940 Kefar Saba – Marriage Certificates  כפר סבא – תעודות נישואין
מ-1811/39 1/1/1935 SABARI. ibrahim raid of hatiqva quariter – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/48 1/1/1935 MAMMUT  gustav of Gevat Brenner – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/49 1/1/1935 ZUERNDORFER  zeev of gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/50 1/1/1935 BUCHHEIMER  chanoch of gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1492/11 1/1/1943 Kefar saba – Marriage Certificates כפר סבא – תעודות נישואין
מ-1492/12 1/1/1945 Marriage Certiffcate – Kefar saba תעודות נישואין – כפר סבא
מ-1492/13 1/1/1933 כפר סבא – גירושין כפר סבא – תעודות גירושין
מ-1492/14 1/1/1936 Divorce Certiyicate – Kfar saba  תעודות גירושין – כפר סבא
מ-1492/15 1/1/1929 כפר סבא – נשואין תעודות נישואין – כפר סבא
מ-1492/16 1/1/1935 Marriage Certificates – Kfar saba תעודות נישואין – כפר סבא
מ-1811/51 1/1/1935 OKRAINETZ  alexander of Hadar HaCarmel – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/52 1/1/1935 REHELS  joseph of qyriat yoseph – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/53 1/1/1935 PSHENDA  hersh of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/54 1/1/1935 WESTERMAN  shalom of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/55 1/1/1935 DR' BURG  kurt of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/56 1/1/1935 KERMAN  abraham of Nahalat Yitzchak – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/57 1/1/1939 SALOMON; aharon of tel litwinsky – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/58 1/1/1935  COHEN  shimon of ramatm – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/59 1/1/1935 RABAU  erwin of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/60 1/1/1935 VIGDERSON  gedalia of Borochov neighborhood of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/61 1/1/1935 GEFFEN  zeev of shehonat Borochov – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/62 1/1/1935 MINZ  aron of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/63 1/1/1935 NISSENMAN  yehoshua of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/64 1/1/1935 NISSENAMN  leib of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/65 1/1/1935 COHEN  isaiah of Magdiel – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/66 1/1/1935 FIRST  joseph of Magdiel – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/67 1/1/1935 BOEHM  wilhelm of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/68 1/1/1935 BRAUDE. baruch of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/69 1/1/1935 FRATKIN  zalman of kfar azar – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/70 1/1/1935 GOLDSTEIN  jacob of Borochov neighborhood – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/71 1/1/1935 BEN-SHEFFER  zvi of herzlia – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/72 1/1/1935 BORNSTEIN MENDEL  michael of givat hashlosha – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/75 1/1/1935 ISRAEL  max of ramle – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/76 1/1/1935 GRAVETZ  herzl of Raanana –  Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/77 1/1/1935 RABI JACOB  leih of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/73 1/1/1935  ARIEL  isaac of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/74 1/1/1935 BENJAMIN  tsymond of gan yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/78 1/1/1935 EPPENSTEIN  yehuda of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/79 1/1/1935 MAGEN DAVID ADOM of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/80 1/1/1935 MUSHLIN  haim of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/81 1/1/1935 MENUCHIN  david of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/82 1/1/1935 LANG  sandor of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/83 1/1/1935 FRIEDMAN  isaac of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/84 1/1/1935 AUERBACH  israel of Magdiel – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/85 1/1/1935 DURCHSHLAG  mordechai of kefar szold near gedra – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/86 1/1/1935 SHPIEGEL  nachum of gdera – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/87 1/1/1935 DOUBOVSKY  yehuda of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/88 1/1/1935 SHLOMOVITZ  jacob of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/89 1/1/1935 KRAFT  benno of nes ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/90 1/1/1935 GOLDFARB  joseph elchanan of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/91 1/1/1935 LIVAI  eliezer of shefayim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/92 1/1/1935 BEN-JOSEPH  arie of ramat gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/93 1/1/1935 Application for a licence to carry a firearm  of lydda MICHAEL COHEN; SHLOMO LIPKIN; KOSSOVER DAVID; COHEN MICHEL. BENYAMIN RABINA; NATHAN GURVITCH; NATAN GURVITCH; BINYAMIN RABINA; SHLOMO LIPKIN; MICHAL COHEN; MATHN GURIVITCH; BENYAMIN RABINA; MICHAEL COHEN;
מ-1811/94 1/1/1935 LEIBOBITZ  isaac of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/95 1/1/1935 FRIEDMAN  david of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/96 1/1/1935 GOLDBERG  abraham of beit oved – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/97 1/1/1935 SELINGER  eliahu of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/98 1/1/1935 KIPNIS  amnon of rehoboth – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/99 1/1/1935 ROZALSKY  yeshayahu of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/103 1/1/1935 BASHIST  mordechai of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/100 1/1/1935 BRENNER  meir of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/101 1/1/1935 LEVI SHALOM  nissim of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/102 1/1/1935 JAMIL  yissachar haim of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/104 1/1/1935 MIS CHARI  zalman of kfar azar – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/105 1/1/1935 HABER  isaac of magdeal – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/106 1/1/1935 COMMITTEE OF THE SETTLEMEM RAMATAYIM – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/107 1/1/1935 DR' REMEN  eliezer of petah-tikvah maternlty hospital – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/108 1/1/1935 AJAHD  attieh – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/109 1/1/1935 LUBOSHITZ  zvi of givat hashlosha – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/110 1/1/1935 STEIFF  mordechai of Raanana – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/111 1/1/1935 YUSIM  boris of kibutz hashomer hatzair  – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/112 1/1/1935 HAIPERIN  haim of shefayim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/113 1/1/1935 YABLONSKY  kurt of herzlia – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/114 1/1/1935 FORER  mordechai of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/115 1/1/1935 SAHA SEADYA  ben aharon of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/120 1/1/1935 FLAUM  refael of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/121 1/1/1935 GROSE  jeuda of kefar soold near gedra – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/122 1/1/1935 SHACHEWITCH  haim of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/123 1/1/1935 EIDEM DAVID JOSEPH  ben-eliahu of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/124 1/1/1935 BERMAN  zeav of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/125 1/1/1935 PABINOWITCH  moshe of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/126 1/1/1935 STEIGER  haim of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/127 1/1/1935 BEHAR  chaim of Ramat Hasharon – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/116 1/1/1935 COHEN  mikhail of lod – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/117 1/1/1935 ABRAMOWITZ  aaron of moledeth quarter – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/118 1/1/1935 FRENKEL  yehoshua of moledt quarter – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/119 1/1/1935 HOMESH  josef of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/128 1/1/1935 SAGIS NISSIM  joseph of Be'er Ya'akov – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/129 1/1/1935 VISSER  emule of shehounath borohow – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/130 1/1/1935 COHEN  efrayim of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/131 1/1/1935   GENOSOV  hanoch of kefar ahsron Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/133 1/1/1935 AHARONOIWITCH  shalom of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/132 1/1/1935 COHEN  yaaqv of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/134 1/1/1935 COHEN  solomon of tel yeshua – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/135 1/1/1935 ERAQI  meir ben pinchas of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/136 1/1/1935 HURWITZ  samuel of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/137 1/1/1935 KERBEL  saul of jewish agency agriculturla station  experimonal fields and plantations. qubeiba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/138 1/1/1935 YANAI  oded of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1494/1 1/7/1936 Ramat Gan Marriage Certificates תעודות נישואין – רמת גן
מ-1494/2 1/1/1935 Ramat Gan Marriage Certificates תעודות נישואין – רמת גן
מ-1494/3 7/27/1934 Ramat Gan Marriage Certificates תעודות נישואין – רמת גן 1934 "B"
מ-1494/4 1/2/1934 Ramat Gan Marriage Certificates תעודות נישואין – רמת גן. 1934 "A"
מ-1811/140 1/1/1935 MARVIT  sol of giveat yehuda petah-tiqva – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/141 1/1/1935 OOLDSTEIN  shimshon of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/142 1/1/1935 MREMNITZER-FIREBERG  zvi of rehovot -Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/143 1/1/1935 DAMARI YAFET  ben-shalom of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/144 1/1/1935 YEREMI  abraham of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/145 1/1/1935 NOZNITZKI  israel of Kfar Saba – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/146 1/1/1935 HEIPERT  paul of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/147 1/1/1935 TUBIAS  isidore of  Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/148 1/1/1935 KAMINSKY  shlomo e of migdal tzedek – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/149 1/1/1935 SLONIM  jacob of migdal zedek – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/150 1/1/1935 BAR-LEVY  asher of migdal zedek – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/151 1/1/1935 H ESTRIN  joseph of rehovot – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/152 1/1/1935 NACHTIGALL HANS  herman of ramat-gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/153 1/1/1935 NACHTIGALL  alfred of ramat-gan – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/154 1/1/1935 SILBERMAN-CASPI  david of Petah Tiqwa – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/155 1/1/1935 COMMITTEE OF THE SEETTLEMENT RAMAT-HASHARON – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/156 1/1/1935 LUBIANIKER  zelig of kiriat avodah – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/157 1/1/1935 MACCABI AVSHALOM SPORT ASSOCIATION  PETAH-TIQVA – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1811/158 1/1/1935 MORDECHAI  haklai of  givatayim – Application for a licence to carry a firearm   
מ-1496/1 8/21/1925 פתח תקווה נשואין 1928-1934
מ-1496/2 12/31/1935 Certificates of Marriage  – Petah Teqva – 1938-1939 תעודות נישואין פתח תקווה
מ-1496/3 1/7/1941 Petah Tiqva Marriage Certificates
מ-1496/4 1/2/1940 Petah Tiqva Marriage Certificates תעודות נישואין פתח תקווה
מ-1496/5 1/2/1945 Marriage Certisicates Petah Tiqva
מ-1496/6 1/6/1943 Marriage Certificates Petah Tiqva תעודות נישואין פתח תקווה
מ-1496/7 12/31/1935 תעודות נישואין פתח תקווה
מ-1496/8 1/13/1936 Petah Tiqva Marriege Certificates
מ-1497/1 1/5/1933 תעודות גירושין פתח תקווה 1933
מ-1497/2 6/12/1930 Divorce Certificates Petah Tiqva 1930-1932 תעודות גירושין פתח תקווה 1930-1932
מ-1497/3 1/1/1934 Divorce Certificates Petah Tiqva 1934-1936 תעודות גירושין פתח תקווה 1934-1936
מ-1497/4 1/1/1935 תעודות גירושין פתח תקווה 1935
מ-1497/5 1/2/1936 Divorce Certificates Petah Tiqva 1936 תעודות גירושין פתח תקווה 1935
מ-1498/1 1/6/1937 Petah Tiqva Divorce Certificates תעודות גירושין פתח תקווה
מ-1498/2 1/3/1938 Divorce Certificates Petah Tiqva 1938 תעודות גירושין פתח תקווה 1938
מ-1498/3 1/2/1939 Divorce Certificates Petah Tiqva 1939 תעודות גירושין פתח תקווה
מ-1498/4 1/1/1940  Divorce Certificates Petah Tiqva 1940 תעודות גירושין פתח תקווה 1940
מ-1498/5 1/5/1941 Divorce Certificates Petah Tiqva תעודות גירושין פתח תקווה
א-7513/2 8/9/1959 כתב הפקדה – העברת חותמות למשמרת מכתב מב. ברזל מאגף החשב הכללי באוצר בנוגע להעברת חותמות שיצאו משימוש למשמרת בגנזך המדינה.