"קרן לעמו ירים" – תרומות ומענקים מקרנות הנשיא

.1 | מבוא

נשיא המדינה הוא דמות ייצוגית שאין בידה סמכויות ביצוע רבות. יחד עם זאת עומדות לרשותו קרנות ייעודיות המאפשרות לו להעניק תרומות, מענקים ומלגות למגזרים שונים באוכלוסייה. הנשיא יצחק נבון, איש תרבות ורוח שהחברה הישראלית הייתה יקרה ללבו, מצא בקרנות אלו ביטוי לשאיפותיו.

.2 | עידוד מלומדים וסופרים - קרן עמו"ס

נשיאי מדינת ישראל מגיעים לבית הנשיא לאחר שנים רבות של פעילות אישית וציבורית, ומביאים עמם לתפקיד את תחומי פעילותם והתעניינותם האישית. לצד תפקידיהם הרשמיים, בוחר אפוא כל נשיא את התחומים שהוא מבקש להבליט ולקדם בפעילותו במשכן. יצחק נבון פעל רבות כדי לתמוך בנושאים היו קרובים ללבו, ואחד מאלו הייתה גישתו האנושית והעממית, ורצונו לפעול באופן שוויוני עבור כל שכבות הציבור בין היתר בעזרת הקרנות שעמדו לרשותו ובכללן:
"קרן עמו"ס", (עידוד מלומדים וסופרים) נוסדה עוד ביזמתו של הנשיא זלמן שזר (ספר שזר עמ' 489) ומטרתה: "להגדיל ולהאדיר תורה חוכמה ודעת על ידי עידוד מלומדים וסופרים ויצירותיהם." הקרן שמה לה למטרה לסייע בהבאה לדפוס של כתבי יד, בעיקר של סופרים בראשית דרכם או כאלו שלא עומדים לרשותם מספיק מקורות מימון, ושנמצאו ראויים לכך. פעילות הקרן נמשכה גם אל תוך תקופת כהונתו של הנשיא יצחק נבון, איש יודע ספר והגות בפני עצמו והוא המשיך והעניק מכספי הקרן למטרות אלו. לדוגמה סיוע לרב משה צבי נריה להוציא ספר על החגים והמועדים במשנתו ובאורח חייו של הרב הראשי הראשון בארץ-ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק.  על תרומה זו הודה לו הרב נריה במילים חמות. (נריה לנבון עמ' 9).

 

כריכת ספרו של הרב משה צבי נריה שיצא לאור בתמיכת קרן עמו"ס. באדיבות בית נריה – כפר הרא"ה

 

 

מכתב תודה של הרב משה צבי נריה אל הנשיא יצחק נבון, נ-401-46 עמ' 9

 

.3 | מסיוע לפרסום זיכרונות שואה ועד צרכי צדקה

גם המשורר איתמר יעוז-קסט נעזר בקרנות הנשיא נבון בבואו להוציא לאור אסופה מרוכזת של שיריו העוסקים בעיקרם בהוויית השואה ובזיכרונותיו מתקופת שהותו כילד קטן במחנה ברגן-בלזן. במכתב התודה כתב יעוז-קסט: "נעים לדעת כי בראש מדינת ישראל עומד נשיא המוכן להושיט עזרה ולהטות אוזן לבקשתם ולפניותיהם של סופרים ומשוררים". (יעוז קסט מודה לנשיא, עמ' 6)
קרן נוספת שהוקמה בתקופת הנשיאים שזר וקציר היא קרן נשיאי ישראל שמעניקה סיוע כספי לתושבי המדינה שזקוקים לסיוע בענייני רווחה שונים, וכן לגופים שלא למטרת רווח המקיימים מסעות תרומה ופעולות ציבוריות למטרות רווחה ותרבות. מטרות הקרן הן: "לפעול לטובת הציבור ולמען הרווחה והחינוך בישראל וכן למען כל מטרה אחרת שהינה 'צרכי צדקה' במשמעותם בפקודת ההקדשות לצרכי צדקה." החלטות לגבי תרומות ומענקים התקבלו על ידי הוועדה המייעצת שבראשה ישב נשיא המדינה. (סקירה מקיפה על הקמת הקרן, מטרותיה ופעולותיה ראו: תיק – התכתבות קרן כללי נ-400/51, עמ' 11-2)
התרומות שהעניק הנשיא נבון מתוך הקרן הזו היו רבות ומגוונות: עבור מסע מחקר לקהילות היהודיות במזרח הרחוק, לאגודת הספורטאים החירשים, עבור הקמת ספרייה ציבורית המיועדת לאוכלוסייה החרדית, סיוע לפרויקט חינוכי לנוער במצוקה, הוצאת סדרת ספרים על תולדות מלחמת העצמאות, תרומות לישיבות רבעון לספרות בשפה היידית, ואף סיוע לעובד מדינה בכיר שהוזמן לכנס בין-לאומי בנושא אוכלוסין ודמוגרפיה, אך משרדו נשא רק בשליש מעלות ההשתתפות. (סיוע להשתתפות בוועידה, עמ' 3) (תרומה לרבעון לספרות ביידיש, עמ' 7)

הנשיא נבון תומך בכתב-עת בשפה היידית תיק נ-401-32, עמ' 7

.4 | הסיוע מקרנות הנשיא - חוצה תקופות נשיאות

קרן נשיא ישראל פועלת רבות גם בתחום הרווחה. בשנים שעברו מאז הקמת המדינה נעשו מאמצים רבים לסגירת הפערים החברתיים והכלכליים, אך רבים נותרו עדיין מאחור. בצר להם ראו אלו בבית הנשיא כתובת שבה יוכלו לבקש סעד ואוזן קשבת. פניות רבות לעזרה הגיעו למשכן הנשיא מאנשים במצוקה מרחבי ישראל. הנשיא הרבה אפוא לסייע ליחידים ואגודות שעסקו בסיוע לנזקקים כמו אגודת "אנוש" – אגודה לקידום נפגעי נפש (תרומה לאנוש – קבלה, עמ' 10) או סיוע ל"אגודת רווחה" – אגודה למשפחות ברוכות ילדים (תרומה לאגודת רווחה, עמ' 3)

קבלה על תרומה מקרן הנשיא לעמותת "אנוש" תיק נ-400-34, עמ' 10

נראה כי מענקי הסיוע מקרן הנשיא, ובעיקר הסיוע לארגוני הרווחה השונים, אינם תמיד מענקים חד-פעמיים אלא עשויים לעתים לחזור על עצמם. [כמו לדוגמה תמיכת הנשיאים קציר ונבון ב"בית המתנדב" בירושלים (תיק נ-401-2)] מכאן, בקשות התמיכה של הארגונים מחד, ותשובות בית הנשיא, מאידך, מתייחסות ל"קרן נשיא ישראל", ואינן תלויות בתקופת כהונתו של נשיא זה או אחר. לדוגמה, החלטת הקרן על תמיכה בארגון "נזקקי הסעד" התקבלה בתום התכתבות עם בית הנשיא שהחלה בתקופת הנשיא אפרים קציר, ונשלחה אל יו"ר הארגון כחודש לאחר בחירת מליאת הכנסת ביצחק נבון לנשיא, ויום אחד בלבד לפני השבעתו לתפקיד. (תרומה לארגון נזקקי סעד)

תרומת קרן הנשיא לארגון נזקקי הסעד, תיק נ-400-35 עמ' 12

.5 | מקורות כספיים לקרנות הנשיא

הנשיא נבון פעל גם לעודד יחידים וגופים לתרום למטרות חברתיות ולאומיות הקרובות ללבו. דוגמה לכך ניתן למצוא בעידוד עובדי בית הזיקוק לנפט באשדוד להכפיל את סכום פרס הבטיחות שקבלו ולתרום את הסכום הכפול לקרן לב"י. אם יעשו כך, הבטיח הנשיא, יתרום גם הוא לקרן לב"י את סכום הפרס. ואכן, כך היה (תרומה ועידוד לקרן לב"י, עמ' 538)

עידוד ותרומה לקרן לב"י, תיק נ-311-4, עמ' 538

מקורות המימון של קרנות אלה הן משרדי הממשלה, כספי עיזבונות, הסוכנות היהודית ותורמים בארץ ובחו"ל (ראו תיק נ-397/3). לעיתים ביקש נבון לתרום למטרות אותן ראה כחשובות אולם הן לא נכללו בתחומי הסיוע של הקרנות. הוא פנה למוסדות המדינה כדי לקבל הקצבה מיוחדת לשם כך. כמו לדוגמה פנייתו של נבון אל לשכת ראש הממשלה בבקשה להקצאת תרומה עבור מפעל בין-לאומי לחיסון ילדים בארצות העולם השלישי מפני מחלת שיתוק הילדים. (נבון מבקש הקצאה לתרומות, עמ' 285)

בקשת לשכת הנשיא מלשכת ראש הממשלה להקצאה כספית לתרומות, תיק נ-311-4, עמ' 285

.6 | גם לרעיית הנשיא - קרנות משלה

שותפה לפעילות הסיוע הייתה רעייתו של הנשיא נבון, הגב' אופירה נבון. היא הקימה קרן משלה לטיפוח ולמימוש פוטנציאל חינוכי ותרבותי: "קרן איכפת לי" (ראו תיק נ- 397/2 ותיק נ-399/9) באחת מפעולות הקרן, ביקשה
הגב' נבון לפעול, בשיתוף משרד התיירות והתאחדות בתי המלון באילת, לקידום תרבות המחול ועידוד הקמת להקת ריקודי עם באילת בשם "איכפת לי אילת" (איכפת לי אילת עמ' 52-51)

.7 | הנשיא מארח במשכנו ומעניק את חסותו לטקסי הענקת מלגות

לצד פעולת הקרנות אירח הנשיא נבון במשכנו ונתן את חסותו לטקסים רבים של הענקת מלגות ופרסי הצטיינות מטעם גופים שונים. כמו לדוגמה אירוח טקס הענקת מלגות על-שם יגאל אלון לתלמידים ולסטודנטים מצטיינים במדעים (טס-164/87), אירוח טקס הענקת פרס כץ ליישום ההלכה בחיים המודרניים לשופט מנחם אילון (טס-162/33) וחלוקת פרס הייצוא ואות היצואן המצטיין (טס-164/94). שנים רבות לאחר סיום כהונתו של הנשיא נבון, בשנת 2013, בתקופת כהונתו של הנשיא שמעון פרס, הוקמה מטעם בית הנשיא קרן מלגות ייעודית: "מלגת בית הנשיא למצוינות ולחדשנות מדעית". מלגה זו מוענקת בידי נשיא המדינה לתלמידי מחקר מצטיינים בתחומם.

.8 | התיקים עליהם מבוסס פרק זה

נ-401-46   לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – הרב משה צבי נריה

נ-401-82   לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – יעוז קסט איתמר

נ-401-84   לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – שמעון יאיר

נ-401-32   לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – די גאלדענע קייט

נ-400-34   לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – "אנוש", אגודה לקידום נפגעי נפש

נ-401-12   לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – אגודת רווחה

נ-401-2    לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – בית המתנדב ירושלים

נ-400-35   לשכת הנשיא קציר ונבון – "קרן נשיאי ישראל" – ארגון למען נזקקי סעד ועוני

נ-311-4     נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף

נ-397-3    קרנות – הקרן לרשות הנשיא – כללי

נ-397-2    קרנות – אופירה נבון – איכפת לי

נ-399-9    לשכת רעיית הנשיא הגברת אופירה נבון – הקמת קרן "איכפת לי"

טס-164-87   נשיא המדינה יצחק נבון

טס-162-33   נשיא המדינה

טס-164-94   נשיא המדינה  יצחק נבון