הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה – רשימת תיקים

.1 | הפניות לתיקי פעילות הוועדה

 

שם התיק

 

סימול התיק תיאור התיק
סיכומי ישיבות + מסמכים ג-7988/1 סיכומי ישיבות (מודפסים ובכתב-יד) של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה, התכתבות ודו"חות בנוגע לישיבת הועדה, עדויות וטיוטת דו"ח הוועדה.

 

סיכומי ישיבות + מסמכים ג-7988/2 פרוטוקולים והתכתבות בנוגע לישיבות הועדה. העתק כתב המינוי של הועדה.

 

סיכומי ישיבות + מסמכים ג-7988/3 דו"חות, סקירות, פרוטוקולים והתכתבות בנוגע לישיבות הועדה, עדויות וחומר רקע.

 

טיוטות דו"ח הועדה ג-7988/4 טיוטת הדו"ח של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה והתכתבות פנימית של אנשי הוועדה ביחס לניסוח הדו"ח.

 

טיוטות דו"ח הועדה ג-7988/5 טיוטת הדו"ח של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה והתכתבות פנימית של אנשי הוועדה ביחס לניסוח הדו"ח.

 

נתונים ומסמכים – ועדת נבון – לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה ג-7988/6 1). קטעי העיתונות שבעקבותיהם החלה הפרשה. 2). נתונים על העלייה מאתיופיה. 3). נתוני איידס והצעות לפתרון. 4). בנק הדם-הנחיות ושאלונים, התכתבות דו"חות ופרסומים. בתיק העתק מדריך כיס מטעם מד"א לתורם. דו"ח פעילות המשרד לענייני דתות בנוגע לקליטת יהודי אתיופיה.

 

נתונים ומסמכים ג-7988/7 מסמכים שרוכזו על ידי ועדת החקירה לצרכי עבודתה: נתונים סטטיסטיים, נתונים השוואתיים על נוהלי תרומת דם בארצות שונות ביחס לחולי איידס (HIV, AIDS)נהלים, מאמרים, חוות דעת שונות, פרוטוקולים של ישיבות הוועדה, מכתבים אל הוועדה, סקירות על קליטת יהודי אתיופיה בארץ מאת משרדים שונים בהיבטים הנוגעים לפעילותם – משרד השיכון, הדתות, הבריאות וכו'. קטעי עיתונות ועוד.

 

הפעילות הממשלתית ג-7988/8 סקירה על מבצע "שלמה" להעלאת יהודי אתיופיה, דו"חות ומסמכי מדיניות של משרד הבריאות, התכתבות פנימית וחיצונית של אנשי בנוגע לשכיחות האיידס בקרב עולי אתיופיה, הטיפול בתרומות הדם שלהם ועניינים רפואיים נוספים הקשורים לעליה זו , פרוטוקולים והחלטות ממשלה בנוגע להעלאת יהודי אתיופיה ועוד.

 

הפעילות הממשלתית – סכומים + מסמכים ג-7988/9 התכתבות, דו"חות, חוות דעת וסיכומי ישיבות וסיורים של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה, נהלים להפעלת בנק הדם ומתן עירויי דם מתרומות של יהודים יוצאי אתיופיה.

 

 

טיוטות מדו"חות הועדה ג-7990/1 טיוטות לדו"ח ועדת החקירה לנושא תרומות הדם של עולי אתיופיה בראשות יצחק נבון (השופט אליהו וינוגרד היה מ"מ יו"ר הוועדה והתכתבות לגבי הדו"ח.
תיק מנהלה ג-7990/6 התכתבות פנימית וחיצונית של וועדת החקירה לנושא תרומות הדם של עולי אתיופיה  (בעיקר של מזכיר הוועדה נדב ענר) בנוגע לפעילותה השוטפת של הועדה, כולל חשבונות, ציוד, הזמנות לדיונים, מינויים של חברי ועדה (ע"י רה"מ שמעון פרס) ועוד.

.2 | הפניות לתיקי הפרוטוקולים (מודפסים)

 

שם התיק

 

סימול התיק
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה – כרך א'

 

ג-7989/1
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה – כרך ב'

 

ג-7989/2
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה – כרך ג'

 

ג-7989/3
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה

 

ג-7989/4
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה

 

ג-7989/5
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה –  11-27.3.96 (+ עותקים)

 

ג-7989/6
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה  – 15.4.96 ,1.4.96  27.3.96 (+ עותקים)

 

ג-7989/7
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה  –  .22.4.96 (+ עותקים)

 

ג-7989/8
פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה  – .21.5.96 (+ עותקים)

 

ג-7989/9

.3 | תיקי המשרד לקליטת עלייה - תיקים נוספים לעיון

שם התיק סימול התיק  

תיאור התיק

 

לשכת השר יאיר צבן – אתיופים – כללי גל-16923/5 בתיק חליפת מכתבים בנושא עולי אתיופיה, קליטתם ומאפייני תקציב והטבות עבורם
לשכת השר יאיר צבן – אתיופים – כללי גל-16923/6 בתיק חליפת מכתבים בנושא העלייה מאתיופיה והטיפול בה והתייחסות לנושאי דיור, זהות, דת, חינוך ועוד

.4 | הדו"ח המלא

שם התיק

 

סימול התיק הערות
"הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה – דין וחשבון" ג-11339/8 יעלה בקרוב לאתר