פעילות השר נבון לביטול הצנזורה על מחזות

.1 | מבוא

בקום מדינת ישראל התקיימה בה צנזורה על מחזות ועל סרטים, מורשת השלטון המנדטורי הבריטי. את הצנזורה ביצעה "המועצה לביקורת סרטים ומחזות" שפעלה במסגרת משרד הפנים. באתר ארכיון המדינה יש כמאה תיקים סרוקים על המועצה ועל פעילותה, כולל תיקים פרטניים העוסקים בסרטים ובמחזות.

בעת כהונתו של נבון כשר החינוך והתרבות הוא הגיע למסקנה שיש לבטל את הצנזורה על המחזות ולהשאיר את הצנזורה על הסרטים.

.2 | נבון מגן על נייר העמדה של החברה למתנ"סים

ביטוי ראשון לכך מצאנו לכך בדצמבר 1986. בעקבות החלטת המועצה לפסול את המחזה "החילוני האחרון" (אותו כתב שמואל הספרי ואשר עוסק במצב החילונים בישראל לאחר שהחרדים ישלטו בה) הכינה החברה למתנ"סים נייר עמדה בעד ביטול הצנזורה על הצגות וזאת בעקבות פסילת המחזה "החילוני האחרון" על ידי הצנזורה (תיק "מדיניות מערכת החינוך- מרכזי תרבות נוער וספורט", גל-18159/4, עמ' 15-14):

 

חבר הכנסת מיכה רייסר פנה ב-5 בינואר 1987 אל נבון והביע מחאה על עמדת החברה למתנ"סים (תיק "מדיניות מערכת החינוך – מרכזי תרבות נוער וספורט", גל-18159/5, עמ' 257). נבון השיב לו ב-7 בינואר: "בתשובה למכתבך מיום ד' טבת (5.1.87) אני סבור שחברת המתנ"סים רשאית להוציא נייר עמדה בנושאים שונים הקשורים לתחומי התרבות. מה שאין כן בנושאים מפלגתיים" (תיק גל-18159/5, עמ' 260).

 

 

.3 | פעולות לביטול הצנזורה על מחזות

ב-14 בדצמבר 1986 שלח מנהל אגף התרבות והאמנות אבנר שלו לנבון תזכיר בעניין ביטול הצנזורה (תיק "מדיניות מערכת החינוך – תאטרונים – כללי", גל-18694/2, עמ' 214):

למחרת, ב-15 בדצמבר, הודיע נבון ברדיו שבכוונתו לבטל את הצנזורה על המחזות וב-24 בדצמבר מינה ועדה שתדון בביטול הצנזורה על מחזות (תיק "מדיניות מערכת החינוך – שאילתות בכנסת ובעיתונות", גל-18605/3, עמ' 199):

 

חבר הכנסת שבח וייס הגיב על כך בשאילתא (תיק גל-18159/3, עמ' 198). ונבון ענה עליה: "עמדתי היא שאין מקום יותר לצנזורה על מחזות אך יש להשאירה לגבי סרטים […] אני סבור כי הציבור בישראל מבוגר דיו כדי להשאיר בידיו את ההכרעה אם ללכת להצגה מסוימת"  (תיק גל-18159/3, עמ' 197):

ב-19 בפברואר 1987 הבהיר נבון את עמדתו העקרונית: מחד גיסא תמיכה בצנזורה נגד אלימות בסרטי קולנוע – ואפילו הרחבתה על סרטים המופצים לציבור באמצעות מכשירי וידאו. מאידך גיסא: התנגדות לצנזורה על מחזות בתאטרון (תיק "מדיניות מערכת החינוך – סרטים, אומנות הקולנוע", גל-18688/7, עמ' 103:

במהלך התקופה הגיש חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי הצעת חוק פרטית לביטול הצנזורה. נבון התייחס אליה כאשר נדרש להשיב לשאילתא שהגיש חבר הכנסת מתי פלד ב-16 בפברואר 1987 (תיק "מדיניות מערכת החינוך – שאילתות בכנסת ובעיתונות", גל-18605/4, עמ' 222). נבון השיב לו ב-2 במרס 1987 (תיק גל-18605/4, עמ' 221):

 

.4 | ביטול הצנזורה

בסופו של דבר, ב-7 באוגוסט 1987, בוטלה הצנזורה על מחזות למשך שנתיים ודובר משרד החינוך והתרבות בירך על כך (תיק "לשכת השר יצחק נבון – ידיעות לעיתונות", גל-15452/2, עמ' 159):

לאחר מכן בוטלה הצנזורה על מחזות לחלוטין.