"הדם הוא הנפש" – ועדת נבון לפרשת השמדת תרומות הדם של העולים מאתיופיה

אחת הפעילויות החשובות בהן עסק יצחק נבון לאחר פרישתו מהחיים הפוליטיים, היא עמידתו בראש ועדת הבירור בנושא שפעלה בשנת 1996.

קישור לפרסום