13 באוקטובר 1973

D334-080 הרב הצבאי הראשי, שלמה גורן מבקר את החיילים בחזית הסורית בחג סוכות, הרמן חנניה

YOM KIPPUR WAR. RABBI SHLOMO GOREN VISITING TROOPS ON THE SYRIAN FRONT DURING THE SUCCOT WEEK.