15 באוקטובר 1973

D334-088 חיילים חוגגים את חג הסוכות ברמת הגולן

YOM KIPPUR WAR. ISRAELI SOLDIERS CELEBRATING THE SUCCOT FESTIVAL IN A MAKE-SHIFT SUCCA ON THE GOLAN HEIGHTS.