31-29 באוקטובר 1973

D335-048 חיילים ישראליים יושבים מעל השוחה שלהם בגדה המערבית של תעלת סואץ, דוד רובינגר

YOM KIPPUR WAR. ISRAELI SOLDIERS SITTING ON TOP OF THEIR DUGOUT ON THE WEST BANK OF THE SUEZ CANAL.