אדצמבר 1972-אפריל-מאי 1973

א.1 | דצמבר 1972 – רוחות מלחמה - "זה לא הגיוני, זה לא צריך להיות, אך זה יכול להיות"

בשלהי 1972 החלו לנשב שוב רוחות המלחמה במזרח התיכון. בסוף נובמבר 1972 התקבלו בלשכת ראש הממשלה ידיעות מודיעין ממקורות המוסד לפיהן עומדת מצרים לחדש בקרוב את האש בתעלה מפאת התסכול הכרוך  בקיפאון המדיני. הידיעה מן המקור הראשי, שנחשב אמין במיוחד, מסרה שסאדאת הורה לצבאו לחדש את האש בסוף דצמבר, ולאחר מכן להיות מוכנים לפעולה רחבה יותר. עם זאת, ציין המקור הראשי שאין ביטחון  שסאדאת אכן יפתח באש.

הצטברותן של ידיעות אלו הביאה את ראש הממשלה גולדה מאיר לכנס ב-1 בדצמבר התייעצות בלשכתה שבה השתתפו : שר הביטחון דיין, השר ללא תיק ישראל גלילי, הרמטכ"ל דוד אלעזר, ראש המוסד צבי זמיר, ראש אמ"ן אלי זעירא ואחרים. דיין פתח את הדיון בהערכה שמצרים עומדת לחדש את האש בראשית 1973 אך טען שכוונתה לתקריות אש מקומיות בתעלת סואץ ולא למלחמה כוללת. הוא העריך שבמידה רבה של וודאות סוריה תצטרף אף היא. אם כך יהיה, אמר דיין  לא תסכים ישראל למלחמת התשה, אלא תכה קשות בסורים ובמצרים וצה"ל יבצע פעולות של חציית תעלת סואץ בחלקה הצפוני וכיבוש פורט פואד ואולי אף פורט סעיד. דיין אף אמר שלפעולות שתעשה ישראל בסוריה בתקופה הקרובה צפויה  להיות השפעה על התפתחות העניינים.

אלי זעירא אמר שהערכת אמ"ן היא שהסיכוי שמצרים תפתח במלחמה אינו גדול: "הסיכוי שינסו לצלוח את התעלה – הוא קרוב לאפס. הסיכוי שיפתחו במלחמת התשה – הוא קטן מאוד". לדבריו יש סיכוי גדול יותר, אם כי גם הוא בעל סבירות נמוכה, שינסו לבצע פעולות מקומיות מוגבלות כגון פשיטות לתוך סיני באמצעות הליקופטרים כדי להפעיל מרגמה או קטיושה על מטרה מסוימת של צה"ל בעיקר למטרות תעמולה. הוא הוסיף שאם המצרים לא יפתחו באש יהיה זה בגלל ירידה בתחושת הביטחון בכוחם נוכח יציאתם של המומחים הרוסים ממצרים, ומשום חששם שכישלון צבאי יחליש את עמדתם המדינית.

הרמטכ"ל קיבל את הערכת אמ"ן שהסיכויים לפתיחה באש קלושים מאוד, אבל אמר: "איננו יכולים להיות משוחררים מלעשות את ההכנות, כי סאדאת יכול לעשות דברים בלתי הגיוניים וטיפשיים", כפי שעשה למשל בגירוש המומחים הסובייטים ביולי 1972. הוא הסכים עם דיין לגבי אופי התגובה הישראלית ופרס בפני הנוכחים את האפשרויות שעומדות בפני צה"ל להנחתת מכות קשות על המצרים במקרה של פתיחה באש.

בהמשך העלה הרמטכ"ל  את האפשרות של התקפה מתואמת בו זמנית של הסורים והמצרים שהיא אמנם "בסבירות נמוכה, אבל זו אפשרות". הוא הסביר שזו אפשרות מאוד לא נעימה עבור ישראל ואם יהיו ידיעות על כך: "אזי לפני שזה מתחיל – צריך לפעול על סוריה", באופן שימנע מסוריה להיכנס למלחמה לפחות לכמה שנים.

ראש המוסד זמיר הטיל ספק בהערכתם של זעירא ודדו ואמר ש"צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שיכולה להיות אש בסצנריו כזה או אחר". אולם זמיר הדגיש שגם הוא לא מעריך שיהיה חידוש של המלחמה לאורך כל התעלה, אלא יותר לפעולות מקומיות שנושאות אופי של הטרדה "פחות או יותר לפי הקווים שאלי [זעירא] ציין כאן". הוא אמר שהמצרים פועלים על פי תכנית מדינית ומחפשים תזוזה מדינית. תסכולו של סאדאת רב ולאור המצב הגלובלי המאכזב מבחינתו, הרי "הצבא הזה [המצרי] לא יעשה משימות גדולות, אבל מלחמה קטנה בנוסח שהם מתכוננים לו – הוא יעשה", וזאת בתיאום עם סוריה.

גלילי הציע שאם יופעל לחץ על ישראל להתגמש מבחינה מדינית כדי למנוע מלחמה תודיע ישראל שהיא מוכנה לשיחות קרבה להסדר חלקי. בסיום הדיון הוחלט להעביר את הדיון לממשלה אך להסתפק במסירת דיווח כללי בלבד לשרים מבלי להיכנס לפרטים מבצעיים שקשורים להפעלת צה"ל במקרה של חידוש האש.  (לפרוטוקול המלא של ההתייעצות, ראו: תעודה קבינט 1).

יומיים לאחר מכן, ב-3 בדצמבר 1972, דנה בכך גם הממשלה בסעיף שהוגדר: "המצב בגזרות הסורית והמצרית". הדיון נפתח בסקירה ארוכה של ראש אמ"ן על המצב בגזרות שהתמקד במצב הפנימי בסוריה ומצרים ובמצב בקווי העימות איתן. הוא ציין שבמצרים ניכרת   לאחרונה תופעה של דיבור גלוי על מלחמה ושבחזית נעשים צעדים שנראים כמו הכנות למלחמה. זעירא פרס את סיכויי החלופות השונות העומדות בפניה. הוא חזר על הערכתו שפתיחת אש מצידה כיום "היא מעשה לא הגיוני" והסבירות לכך נמוכה מאוד, אם כי ציין ש"באזורנו לא תמיד עובד ההיגיון". הרמטכ"ל דדו חזר גם הוא על הערכותיו שמה שמניע את המצרים במדיניותם הוא הצורך להיערך להתפתחויות המדיניות הצפויות ב-1973, ו"הדאגה שללא אש וללא דרמטיזציה של הסכסוך המזרח תיכוני קיימת סכנה להמשך קיפאון ולחוסר התקדמות". למרות חוסר הסבירות של התרחיש שהמצרים יפתחו באש צה"ל עושה הכנות לקראת אפשרות כזאת, אמר הרמטכ"ל. הוא סקר את התרחישים האפשריים השונים  בחזית הסורית והסביר שישראל לא תאפשר את פתיחתה של מלחמת התשה, אולם לא נכנס לפירוט באילו צעדים תנקוט.

שר הביטחון דיין בדבריו הסכים עם ההיגיון שבהערכתו של ראש אמ"ן לגבי הסבירות לפתיחה באש. עם זאת טען שאין בהערכותיו של זעירא הצבעה על דרך שתיתן פתרון לבעיותיה הפנימיות והחיצוניות של מצרים, ולכן: "יש איזה זעזוע של מה שנקרא ריח אבק שריפה במגמות המצריות" ושבהחלט אפשרי שהמצרים יפתחו באש בתאריך כלשהו בחודשים הקרובים.

כמה שרים כגון: משה קול, זרח ורהפטיג, נתן פלד, משה חזני וויקטור שם-טוב, דברו נגד הסתמכות על ניתוחים רציונליים מדי בהערכת הסבירות שתפרוץ מלחמה. הדיון עסק בחלקו בקשר שבין התהליך המדיני למצב הצבאי וסכנת המלחמה. השר ורהפטיג דווקא מצא היגיון רב במעשי המצרים לטווח ארוך והשר נתן פלד קרא לדבוק בתכנית ההסדר החלקי ולהציג עמדה מדינית פתוחה כדי להקטין את סכנת המלחמה. עמדה דומה ביטא חברו לסיעת מפ"ם השר ויקטור שם-טוב. לעומתם השר שלמה הלל טען שעמידה ישראלית קשוחה מול  לחצים מדיניים דווקא תדחה את המלחמה ותקרב את השלום.

ראש הממשלה שללה בדבריה את הטענות שכמעט הכול נתון בידי ישראל ואת הטענות על מדיניות תגובה מוגזמת בגבול הצפון. כמו בדיונים דומים בעבר, מצאה גולדה את עצמה מציגה עמדה ספקנית לגבי הערכות מערכת הביטחון. לגבי הסיכוי לפרוץ המלחמה אמרה: "זה לא הגיוני, זה לא צריך להיות, אך זה יכול להיות". היא טענה שמצבו הפנימי הלא טוב של סאדאת והערכת המצרים שארצות הברית לא תלחץ על ישראל עלול להביא אותו לנהוג בצורה לא הגיונית ולהחליט על פתיחה באש ביחד עם סוריה כדי להזיז את העניינים המדיניים הקפואים. היא הצדיקה את המדיניות הבלתי פשרנית של הממשלה וקבעה ש"על כל סיכוי למו"מ אנו מוכנים לקפוץ", אך "שכל יום שעובר בו חוסיין וסאדאת לא השיגו את שלהם, אנו קרובים יותר לשלום".

בישיבה לא ניכרה בהלת מלחמה. היא הסתיימה בהחלטה, שהייתה המשך לסיכום הישיבה שנערכה שבוע קודם, ולפיה במקרה של הפגזה סורית על יישובים ישראליים, בסמכותם של ראש הממשלה ושר הביטחון לאשר לרמטכ"ל טפטוף ארטילרי על כפרים סורים באזור הגבול (פרוטוקול ישיבת הממשלה, 3/12/1972).

בשבועות שלאחר מכן  התקבלו ידיעות שסאדאת נסוג לפי שעה מתכניתו לפתוח באש והשקט לאורך תעלת סואץ נשמר. ברמת הגולן נמשכו תקריות האש אך אלו לא התפתחו לכדי עימות כולל.

א.2 | אפריל - מאי 1973 : התרעות חמורות על פרוץ מלחמה - "האם אנחנו מוכנים אפילו להגיע למלחמה ובלבד שלא לחזור לקו הירוק"

בראשית  1973 התנהלו שיחות ומהלכים המדיניים בניצוחו של היועץ לביטחון לאומי האמריקאי הנרי קיסינג'ר בניסיון לקדם הסדר מדיני במזרח התיכון, ביניהם ביקור בוושינגטון של היועץ לביטחון לאומי המצרי, חאפז איסמעיל. אולם צעדים אלו לא חוללו שינוי כלשהו ולא הביאו להתקדמות משמעותית לקראת הסדר מדיני. בשעה שהעניינים המדיניים יגעים, החלו תופי המלחמה להלום שוב. בין ה-11 ל- 13 באפריל התקבלו במוסד ידיעות שמסרו שמצרים מתכננת לצאת למלחמה בקרוב מאוד כדי לשבור את הקיפאון המדיני. הידיעות הפעם היו חמורות יותר מאשר בדצמבר 1972, והן הצביעו על כך שאין לסאדאת יכולת או רצון לסגת מכוונתו. הידיעות אף נקבו בתאריך לפתיחה במלחמה – השבוע השני של מאי. בדיווחי המוסד נמסרה תכנית המלחמה המצרית בפרטי פרטים.

ב-18 באפריל התכנסה בבית ראש הממשלה התייעצות בעניין ההתרעות  שהתקבלו לגבי כוונות מצרים וסוריה. בהתייעצות השתתפו גולדה, דיין גלילי הרמטכ"ל, ראש אמ"ן ראש המוסד וקצינים בכירים. בפתח הדברים התגלתה מחלוקת בין ראשי שני גופי המודיעין – ראש אמ"ן אלי זעירא וראש המוסד צבי זמיר. זעירא חזר על שלוש האפשרויות שעומדות, להערכתו, בפני המצרים בדומה לדבריו בדצמבר 1972 – מלחמה כוללת, מלחמת התשה או פשיטות נקודתיות בעומק סיני. את שלושתן העריך כבעלות סיכויים קלושים. הערכה דומה נתן לגבי כוונות הסורים וציין שקדאפי שליט לוב בכלל לוחץ עליהם שלא לפתוח במלחמה מכיוון שאינם מוכנים. הוא ציין שגם ברית המועצות אינה רוצה במלחמה.

לעומתו טען ראש המוסד זמיר שהוא רואה את עניין ההתראות הפעם בחומרה רבה יותר מאשר אי פעם בשנים האחרונות. בדבריו התייחס זמיר להבדל בין מלחמה טוטאלית ובין מלחמה שמטרתה להניע את הפתרון המדיני של הבעיה, כפי שהוא (סאדאת) מציע כל הזמן. את דבריו סיכם כך: "אני חושב שעל פי ההכנות יש סיכוי למלחמה. איני רוצה לנקוט באחוזים, אבל צריך לעשות הכנות להתמודד עם האתגר הזה".

הרמטכ"ל הצטרף  להערכתו של זמיר אם כי מתוך הסתייגות מסוימת וטען שצריך להתחיל בהכנות, וגם לעשות מאמצים להרתיע ולמנוע את פתיחתה. גם דיין העריך שפני המצרים למלחמה בשלב כלשהו, אולם כנראה שלא בטווח הקרוב, וגרס שאם תיפתח אש לא  תהיה זו פעולה קטנה.

בהמשך הישיבה כיוונה ראש הממשלה את הדיון לשאלה אם ישראל יכולה לעשות משהו מדיני כדי למנוע את המלחמה ואיך כדאי לפנות בעניין זה אל האמריקאים. גולדה העלתה את החשש שאם תפנה ישראל לאמריקאים ילחצו אלו עליה לעשות ויתורים מדיניים מרחיקי לכת, שלהם אין ישראל מוכנה. גלילי אמר שבעיני המצרים נובעת ההסלמה במצב מסירובה של ישראל להיענות לדרישת סאדאת, שאותה הציג חאפז איסמעיל, שישראל תתחייב מראש לסגת לגבולות יוני 1967. הוא הציע  שהממשלה תיתן מנדט מחודש לעמדה שאין נכנסים למשא ומתן על יסוד תביעה מצרית כזאת  וגם אם הדבר עלול להוביל למלחמה. גולדה העריכה שהאיום המצרי נועד גם ליצור אווירה של מלחמה ערב פסגת מנהיגי המעצמות שצפויה ביוני. דיין התנגד להצעתו של גלילי להביא את העניין לממשלה כקשור ליזמת איסמעיל ולהציג את נושא הדיון "האם אנחנו מוכנים אפילו להגיע למלחמה ובלבד שלא לחזור לקו הירוק". הוא הציע להביא לממשלה רק מידע מודיעיני על הסכנה לפרוץ מלחמה, ואם יתפתח דיון מדיני בסוגיה שהעלה גלילי – אז יתפתח. זו הייתה רוח הדברים לקראת הדיון בממשלה. ראו תעודה קבינט 2.

ב-24 באפריל דנה בכך הממשלה. ראש אמ"ן שב והציג את הידיעות על הכוונות המצריות והסוריות ואת שלוש האפשרויות העומדות בפני מצרים. הוא ציין  שבפני סוריה עומדות  שתי אפשרויות: פתיחה מוגבלת באש או פעולה לכיבוש רמת הגולן. זעירא העריך שמטרת המצרים היא ליצור לחץ מדיני באמצעות איומי מלחמה לקראת פגישת הפסגה בין מנהיגי ארצות הברית  וברית המועצות  וקבע שלמרות שהפעם הידיעות חמורות יותר מאשר בשלהי 1972, הרי שהסבירות לפרוץ מלחמה היא נמוכה. הוא העריך שבין מצרים לסוריה שורר חוסר אמון ולכן אינו מאמין שהסורים יצאו להתקפה מתואמת, אלא שבמקרה שמצרים תפתח באש, יבחנו הסורים  את ההתפתחויות בגזרה המצרית בטרם יכנסו למערכה. זעירא סייג את הערכתו בדבר הסבירות הנמוכה של המלחמה וקבע שלמרות זאת הדבר אפשרי וצריך להמתין לסימנים נוספים בשטח ולבצע בהמשך הערכה מחודשת.

דיין הסכים עם הערכתו של זעירא. עם זאת טען שמכיוון שהמצרים לא שינו בשנים האחרונות את היערכותם הצבאית וגם לא נכנסו לתהליך מדיני משמעותי, הרי שהם נמצאים על מסלול של חזרה למלחמה. בכול מקרה, קבע, עד לדיון במועצת הביטחון בענייני המזרח התיכון במאי ועד לפסגת מנהיגי המעצמות במאי או יוני, המצרים רק יאיימו. אחר כך אולי יפתחו באש.

שר החוץ אבן טען שהמצרים מנסים ליצור "בהלת מלחמה" ככלי לחץ מדיני. מצרים נמצאת במצב של תסכול עמוק. תסכול זה הוא פרי אסטרטגיה משותפת של ישראל וארצות הברית להעמיק את התסכול הזה כדי לגרום למצרים להיכנס למשא ומתן להסכם על הסדר חלקי, שהיא הדרך המועדפת על האמריקאים.

ראש הממשלה אמרה שוב שהיא מתקשה לקבל  את הערכותיו של ראש אמ"ן, שמתבססות על ניתוח הגיוני, בשעה שמנהיגי ערב אינם פועלים תמיד בהגיון. "האם זה חשוב אם מלחמה פורצת מפני שהיא הגיונית או מפני שאינה הגיונית? לאחר שהיא פורצת, היא מלחמה, ואחרי כן יש לה הגיון משלה", אמרה. לכן למרות שחשבה  במידה רבה של ודאות שלא תפרוץ מלחמה, הרי "אנחנו צריכים לחיות בהרגשה שזה יכול לקרות".

הרמטכ"ל קיבל את  דעתה של ראש הממשלה ואמר שלמרות שהוא מסכים להערכה בדבר סבירות נמוכה, הרי שצה"ל עושה הכנות מסוימות לאפשרות שבכול זאת יפרצו מעשי איבה. זעירא סיכם וחזר על הערכותיו שאין שום סימנים בפעולות מצריות בשטח שיכולים להצביע על הכנות להתקפה. הוא הדגיש שביכולת אמ"ן לתת התרעה אם יתכננו המצרים פעולה גדולה שמיועדת לצליחת את התעלה, אך יכולתו פחותה לגבי פעולות שאינן כרוכות בהכנות גדולות כגון פתיחה באש או פשיטות. הוא סיים באומרו כי אין בכוונת הערבים לכבוש את כל סיני או לנצח את ישראל, כי הם יודעים שאינם מסוגלים לכך, ואם יפתחו באש  יהיה זה כדי לעורר לתזוזה מדינית ולהביא את המעצמות לכפות הסדר על ישראל. (לפרוטוקול המלא של הישיבה, ראו: תעודה ממשלה 2).

בשבועות שלאחר מכן  המשיכו לזרום ללשכתה של ראש הממשלה התרעות חמורות על פריצת מלחמה. אלו הצביעו מדי פעם על שינוי במועד תחילת ההתקפה, אבל המסר נשאר קבוע – סאדאת החליט לצאת למלחמה ויהי מה, אם כי זו תהיה כנראה מוגבלת בהיקפה – כזו שתספיק לגרום לזעזוע ולהניע את המערכת המדינית. אף כי מצרים וסוריה לא פתחו במלחמה במאי, ולמרות שהערכת אמ"ן נשארה כפי שהייתה – שהסבירות לפרוץ מלחמה נמוכה ביותר – הייתה בצמרת הביטחונית הישראלית דעה כי פניהן למלחמה בקיץ, והוכרזה כוננות מוגברת של צה"ל שנמשכה עד לאוגוסט  1973 (כוננות "כחול לבן").