יומנו של מנהל לשכת ראש הממשלה אלי מזרחי

יומן לשכת ראש הממשלה, 6 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 7 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 8 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 9 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 10 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 11 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 12 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 13 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 14 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 15 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 16 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 17 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 18 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 19 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 20 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 21 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 22 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 23 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 24 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 25 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 26 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 27 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 28 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 29 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 30 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה

יומן לשכת ראש הממשלה, 31 באוקטובר 1973

ארכיון המדינה