דנובמבר 2021 – חלק א'

ד.1 | 3000 תיקים - 488,319 עמודים - 15 לנובמבר 2021

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
חצ-3743/7 01/01/1900 הפליטים הערביים סקירה
פנק-1221/7 01/01/1900 ק  2758 משטרת ירושלים יומנים
פ-2457/67 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בני ברית" מסדר בין-ארצי הערך "בני ברית" מסדר בין ארצי  מתוך המחזור "מסדרים יהודיים באמריקה
פ-1950/44 02/11/1900 תיאודור הרצל – התכתבות תצלומי ארבעה מכתבים בגרמנית מאת תיאודור הרצל אל פרידריך מבאדן. תיק מס. 5 בסדרה.
פ-1950/45 03/04/1902 תיאודור הרצל – התכתבות תצלומי חמישה מכתבים בגרמנית מאת תיאודור הרצל אל פרידריך מבאדן. תיק מס. 6 בסדרה.
ג-15085/14 01/11/1902 תעודות לספר ההנצחה של זלמן שזר תעודות שנאספו לצורך הוצאת ספר ההנצחה לזכרו של הנשיא זלמן שזר ע"י מחלקת תיעוד והנצחה בארכיון המדינה.
פ-2458/14 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – היהודים באוסטרליה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/15 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לראשית התישבות עדת האשכנזים בירושלים מאמר של מלאכי
פ-2458/16 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' יעקב רוזנהיים מאמר של מלאכי
פ-2458/17 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופסור יעקב הושנדר מאמר של מלאכי
פ-2458/18 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מלחמות האור והחשך מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/19 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תחית העברית במזרח הקרוב מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/4 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עדן – עציון גבר מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/5 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מבשר גאולה בתימן מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/7 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. ליטבאקוב ב"הדור" מכתב של מלאכי למערכת
פ-2458/8 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לביבליוגרפיה של ר' שאול ליברמן מכתב למערכת מאת מלאכי
פ-2458/10 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – היהודים בלוב  לפנים והיום מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/11 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מלחמות חבש מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/12 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסניגור מאמר של מלאכי ב"הדואר" על כתב העת "הסניגור"
פ-2458/23 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בני אשר" מאמר של מלאכי
פ-2458/24 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בן אביס לעבען און קאמץ – א צוואה פער אונזער יוגענד מאמר של מלאכי ב"דאס יידישע פאלק"
פ-2458/25 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אימת רעש בצפת בתרס"ז מאמר של מלאכי ב"בצרון" (?)
פ-2458/26 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מגילת ביל"ו מאמר של מלאכי
פ-2458/27 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האם ר' יעקב בן חיים אבן אדונית התנצר? מאמר של מלאכי
פ-2458/29 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – על ה"ברקאי" (החדש) של נ. ה. אימבר חלק ממאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2458/30 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מקורות עבריים ל"אררט" של מרדכי עמנואל נח מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2458/36 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים ועתונים עבריים בחלקם עם מאמרים של מלאכי
פ-2458/37 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים של מאמרים של מלאכי ועליו
פ-2458/43 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חזון יהל'ל על "נקם ברית" מאמר של מלאכי (חסר)  "גיליונות" חוברת ט'
מ-5218/6 01/07/1919 תיק עובד – ג'ודה ב. גלדסטון – Juda B. Gladstone התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מושל מחוז הגליל  בנוגע לפקיד יהודה (יהודא) ברוך גלדסטון (גלושטיין) –  Gloshtein) Juda B. Gladstone)  אשר עבד במשרד מושל נפת צפת.
פ-2847/14 23/11/1919 שני העתקי ספרים של אגודות עבריות בביירות ספר המזכיר של הסתדרות התלמידים בביירות. הספר נכתב על-ידי יעקב מיכלין – בנו של חיים מיכל מיכלין שהיה מזכיר התלמידים העבריים בביירות.
פ-2198/5 01/01/1920 יצחק בן-צבי – כתבים. טיוטות וחיבורים בשם "נדידת היהודים"  "סג'רה"  "אני עולה לירושלים" ועוד. התאריך משוער.
פ-2458/38 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרקים לתולדות הספרות העתית העברית באמריקה – ה"דרור" של ראובן בריינין מאמר של מלאכי ב"גיליונות" חוברת ח'-י'
פ-2458/39 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ביוגרפיות לינקולן בעברית  מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2458/44 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עברית בגולה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/45 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגרות דוד פרישמן מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/46 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האם החרימו את מונטיפיורי בירושלים מאמר של מלאכי
מ-4752/9 01/10/1920 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem התכתבות ורשומי שינוי בעלות בנוגע לקניית קרקע של הממשלה בידי הפטריארכט הארמני.
פ-300/17 01/01/1921 אליאס תומא ג'לאד – מסמכים על מקרקעין הסכם מכירת חלקת קרקע במאלחה בין ח'ליל מבארכ לבין קאתרין ג'לאד  תעודות רישום בעלות על חלקות קרקע בבית-צפאפא על-שם קאתרין ג'לאד  הסכמי מכירת חלקות קרקע בירושלים ועוד.
פ-2458/59 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוברי עברית לפני בן יהודה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/60 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סמולנסקין בתור מבקר מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/61 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תולדות העתונות האידית באמריקה חלקים ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/62 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם לינקולן בעתונות העברית מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/63 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.ל. פרץ אין הצופה מאמר של מלאכי ב"ייווא בלעטער"
פ-2458/64 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמר של מלאכי ב"מארגען דזשורנאל"
פ-2458/65 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דער העברעאישער יוניווערזיטעט און זיין באדייטונג מאמר של מלאכי
פ-2458/66 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רודן ומלך מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/67 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תערוכת הרמב"ם מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/70 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לתולדות מסחר האתרוגים מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/72 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר י.צ. הרץ – בן שבעים מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/73 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי
פ-2458/87 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – היהודים בעיראק מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/88 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב של מלאכי (?) למערכת
פ-2458/90 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/50 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם לינקולן בעיתונות העברית  מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/52 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שפה ברורה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/53 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מן "הצופה בארץ החדשה" עד "הדואר" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/54 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרישמאן און מרדכי ספעקטאר מאמר של מלאכי
פ-2458/76 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/77 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעים ממאמרים של מלאכי בעתונות האידית
פ-2458/78 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תערוכת הרמב"ם מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/79 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מהערה
פ-2458/82 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תשובה או האשמה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/84 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בימי איברהים פחה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/91 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסניגור חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/92 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר" גליון ל"ד
פ-2458/93 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רייזע באשרייבונגען פון יעקב סאפיר מאמר של מלאכי ב"דער אמעריקאנער" (?)
פ-2458/94 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כליון שפה יהודית מאמר של מלאכי ב"הדואר" על השפה אספניולית
פ-2458/95 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אסתר בדרמה העברית חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/102 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמ"ר הסופר העברי  קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/103 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – על הפרק מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/96 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/97 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/98 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/99 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/100 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2458/101 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
ג-15085/7 12/01/1921 תעודות לספר ההנצחה של זלמן שזר תעודות שנאספו לצורך הוצאת ספר ההנצחה לזכרו של הנשיא זלמן שזר על ידי מחלקת תיעוד והנצחה בארכיון המדינה.
פ-2289/9 01/01/1922 מכתבים מיצחק בן-צבי אל יוסף נחמני מכתבים מיצחק בן-צבי אל יוסף נחמני בנוגע מחלתו  משפט רצח יוסף חיים ברנר  יהודי פקיעין  פעילות הועד הלאומי ועוד.
מ-1181/17 23/03/1923 Policy Government admission of Alums into Colonies Profee Forates etc. כניסת תושבי חוץ למושבות הבריטיים ולשטחי המנדט הבריטי. שימוש בדרכונים ועוד.
פ-1920/7 30/07/1923 יצחק בן-צבי – התכתבות התכתבות של יצחק בן צבי ואישים שונים בעניין עליית יהודי פרס  מחקרים על יהדות פרס ומצבם האזרחי של פליטים-יהודים מרוסיה שחיים בפרס בנוגע לעלייה ארצה.
פ-4829/1 01/12/1923 ענייני עליה (S43/105)  סטטיסטיקה של העליה (S43/105)  יום קיבוץ הגלויות (S43/106)
פ-2458/75 15/08/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רייזע באשריבלנגען פון יעקב סאפיר (?) מאמר של מלאכי ב"דער אמעריקאנר"
פ-2458/56 01/01/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מאמר של מלאכי (?) המאמר עוסק בויכוח של רבניצקי  ר' בנימין ודוד ילין עם מרדכי בן הלל הכהן על ירושלים ב-1913. ה"דואר"  גיליון המדינה
מ-1181/25 16/01/1925 Proof of Ownership of Land and other inmoveable Property in Palestine הוכחות בעלות על קרקע ונכסים אחרים בפלשתינה-א"י. כולל שמות. מכתבים אודות עליית הבעלים לארץ ישראל. ואישור עלייה לאנשים שהוכיחו בעלות על קרקע בארץ ישראל.
פ-2458/35 01/04/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גיאורג ברנדייס היהודי  מאמר של מלאכי ב"אידשער קוריער"
גל-63823/14 01/05/1925 שכונת גולינקין אגודה הדדית בע"מ בתיק יש מכתב ממרדכי גולינקין שטוען שהיוזמה לא תצליח..
מ-1141/4 14/05/1925 Persian Consul in Palestine מסמכים בנושא עבודת הקונסוליה הפרסית בפלשתינה-א"י
גל-63823/13 01/11/1925 בוני בית תל אביב אגודה הדדית בע"מ
גל-63823/8 01/12/1925 אגודה פטרוגרדית לבנין בתים אגודה קואופרטיבית בע"מ
גל-63823/3 01/01/1926 חרות קואופרטיב לעבודות אינסטלציה ותעול בע"מ
גל-63823/15 01/01/1926 קרדיט גומלין אגודה הדדית בע"מ משה קרסו.
גל-63864/1 24/02/1926 מרכז ברית פקוח של הקואופרציה האשראית בארץ ישראל בעמ מסמכי מרכז ברית פקוח של הקואופרציה האשראית בארץ ישראל.
גל-63823/6 01/03/1926 חברה קואופרטיבית אמן מתכת בע"מ
גל-63823/7 01/05/1926 חוסך בונה אגודה הדדית בע"מ
גל-63823/9 01/05/1926 הסתדרות חקלאי אגודה שhתופית חקלאית מוצא בע"מ
מ-1181/31 17/05/1926 Zion War Orphanage הכתבות אודות בית היתומים ציון  כולל נתונים על היתומים ששוהים שם וכן על מקום לחדשים. בעיקר למחלקת ההגירה כדי לאשר לעוד יתומים להגיע מחוץ לארץ.
מ-1181/20 17/06/1926 Immigrants from Poland התכתבות אודות עלייה מפולין.  נהלי ההגירה. מכתבים אודות רגולציות שפולין הטילה על הגירה ממנה. ועל אודות אופי המהגרים.
מ-1181/18 08/07/1926 Immigrants from Latvia מזכר אודות העלייה מלטביה. פרטים ונתונים סטטיסטיים.
גל-63823/12 01/12/1926 קופת מלווה וחיסכון של המזרחי הצעיר אגודה הדדית בע"מ
מ-1181/26 23/12/1926 Leagal of resposibilty of Applicants for Immigration Admitted אחריות של מהגרים בנוגע למה שהתחייבו בזמן הגשת הבקשה להגירה. (כמו התחייבות לפרנס בן משפחה). ונתינת אשרות לעלייה.
מ-4752/10 01/01/1927 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem Property called Ras El Meidan (St.James Convent) התכתבות ואישורים בנוגע להעברת בעלות על קרקע.
פ-857/5 01/01/1927 פעילות ציבורית לא רשמית – בני-ברית  לשכת ירושלים (המשך מתיק 4) דו"חות  פרוטוקולים והתכתבות.
מ-1181/4 01/01/1927 הקונגרס הציוני (החלטות בנוגע לעלייה) החלטות הקונגרס הציוני החמש עשרה בנוגע לעלייה ולחלוצים. ךךא תאריך ברור  אך הקונגרס נערך ב1927.
מ-4752/7 01/02/1927 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem התכתבות בנוגע לרישום חלקת קרקע לבעלות הפטריארך הארמני.
פ-2458/74 26/03/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עבודה ותעשיה: שיחה עם ישראל מ"ץ מאמר של מלאכי ב"הדואר"
מ-4752/8 01/04/1927 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem New-general Post office site-Jaffa Road Jerusalem- התכתבות ותרשים בנוגע לסכסוך בין הפטריארך הארמני ועירית ירושלים לגבי קרקע להקמת בנין דאר חדש ברחוב יפו.
מ-1181/33 11/04/1927 General Israel Orphan's Home for Girls בית היתומות הכללי בירושלים  ביקורת במקום ותכתובת כללית.
מ-1181/29 15/05/1927 American Zion Commonwealth Lands נתינת ויזות לאנשים שמוכיחים בעלות על נדל"ן בישראל. כולל רשימות.
מ-1181/12 01/09/1927 Issue of report Immigration Certificates to dependants not a accompanying the holdes of original Certificate דיווח על הנפקת אשרות עלייה לארץ ישראל. כולל שמות  לא כולל את האשרות עצמם.
פ-857/4 01/12/1927 פעילות ציבורית לא רשמית – בני ברית  לשכת ירושלים דו"חות  פרוטוקולים והתכתבות. (המשך בתיק 5)
מ-5239/2 01/01/1928 [נמל חיפה] שם התיק אינו מקורי
מ-1181/30 05/03/1928 Transfer of Manifacture of Transgoods on Damascus to Palestine (G. Nassan & Co) Damascus תכתובות לגבי העברת מפעל לייצור טובין מדמשק לישראל. כולל דיונים לגבי כוח האדם שיהיה בו צורך.
מ-1181/11 06/08/1928 Principles Governing Immigration into Palestine עקרונות הגירה לארץ ישראל בתקופת המנדט. המשך מתיק מ-1181/2. תכתובות בנידון. פירוט של הנהלים המאפשרים קבלת אשרת עלייה.
מ-1181/9 06/01/1929 תכתובות עם מחלקת ההגירה בנוגע לאשרות. תכתובות עם מחלקת ההגירה בנוגע לאשרות. כולל שמות של אנשים
מ-1181/39 10/05/1929 P. I. C. A. scheme for the estalishments of settlers מסמך אודות הלוואות שיינתנו למהגרים לישראל כדי שיוכלו לבנות ישובים בעזרת פיק"א.
גל-63823/11 01/06/1929 חברה קואופרטיבית אמן מתכת תל אביב בע"מ
פ-2458/22 01/09/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאריס ווינטשעווסקי – צו זיין זיבעציג יאהריגען יובילעאוס מאמר של מלאכי ב"צוקונפט"
פ-264/40 01/01/1930 ג'ורג' צלאח – רצח (1931) תביעה כספית מהמסיון הרוסי התכתבות בנוגע לחוב כספי של המסיון הרוסי בירושלים לחנא ג'ריוס סמעאן  סיכום עדויות בפרשת לוטפי חרב ואחרים מראמאללה  שנאשמו בנסיון רצח.
מ-1181/5 16/01/1930 תזכיר על היסטוריה השליטה בהגירה לישראל בין 1920 ל1930  תזכיר על היסטוריה השליטה בהגירה לישראל בין 1920 ל1930  נכתב בעקבות בקשה ההסתדרות הציונית שהם ישלטו בעלייה לישראל. בתזכיר נידון בין השאר קטגוריות שלפיהם ניתנו ויזות ואשרות כניסה  וכן מוזכר העובדה שאחוז המומחים בקרב היהודים גבוה (רופאים  עורכי דין וכדו').
פ-2335/48 30/01/1930 איתמר בן-אב"י – בן דויס התכתבות אישית באנגלית.
מ-1181/6 01/05/1930 תזכיר הסוכנות היהודית על ארץ ישראל תזכיר שנכתב בידי הסוכנות היהודית ב1930 בנוגע למדניות ההגירה.
גל-63872/8 01/07/1930 אשראי חקלאי עטרות אגודה שתופית בעמ התמזגות של אגודות  פרוטוקולים  דוחות ומאזנים
פ-2458/58 01/08/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סופרים וספרים: לתולדות פרישמן
מ-1181/38 23/10/1930 Committee of the Roumania Church and Hostel Jerusalem מסמכים של הכנסייה הרומית והמלון. מכתבים לגבי ויזות לישראל.
פ-261/4 01/01/1931 ג'ורג' צלאח – רצח (1931) ערעור אסעד ג'בארה על הרשעתו ברצח ראד'י רביעה ליד הכפר תורמוס-איה  סיכום עדויות בפרשה ועוד.
פ-2458/80 17/05/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – די פיאנירען און בויער פון ישוב חלק ממאמר של מלאכי ב"ספר השנה של הסתדרות בני א"י באמריקה" מסיוון תרצ"א
גל-63829/5 01/12/1931 יזרעאל קופת מלווה וחיסכון קואופרטיבית בע"מ
גל-63832/2 01/12/1931 מטעי השרון הדריה ארגון הדדית להשקאה בע"מ
ג-6479/15 01/01/1932 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – גולדה מאיר: מסמכים הסטוריים
פ-265/6 01/01/1932 ג'ורג' צלאח – הריגת אדם בשוגג  דריסתו במכונית (1932) הוצאת כספים בהונאה וענינים אחרים סיכום עדויות והחלטת בית-המשפט בפרשת מחמד עבד על-לטיף מירושלים  שנאשם ברצח דאוד ביטאר בשוגג ועוד.
פ-2579/2 01/01/1932 ארכיון יצחק רפאל מולכו – שאול מנחם (מסלוניקי) מכתב אל הראשון לציון הרב יעקב מאיר מ-1932 ומכתב ליווי מהרבנות הראשית בת"א
גל-63829/1 01/05/1932 מושב סלבנדי אגודה שיתופית בע"מ דוד אינטריליגטור.
פ-2458/51 06/05/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה זאבלוצקי מאמר של מלאכי ב"הדואר"
גל-63832/7 01/06/1932 האורז אגודה הדדית של האורזים העברים בארץ ישראל בע"מ
גל-63832/3 01/09/1932 הקבוץ המאוחד גבעת השלושה קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ גבעת השלשה.
גל-63832/10 01/09/1932 מעונות עובדים קבוצה קואופרטיבית תל אביב בע"מ יוסף קיציס.
מ-5225/12 24/11/1932 תיק עובד – ג'. ב. גלדסטון – J. B. Gladstone התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מושל מחוז הגליל  בנוגע לפקיד יהודה (יהודא) ברוך גלדסטון – Juda B. Gladstone  אשר עבד במשרד מושל נפת צפת.
מ-5239/15 01/01/1933 Sailor (Carpenter) Elias Hashem מלח  (נגר) אליאס האשם
מ-5239/25 01/01/1933 [ספן – פאריד רנו] שם התיק אינו מקורי
מ-5239/27 01/01/1933 Customs Boatmen – Ahmed Farhan ספן מכס – אחמד פרחאן
מ-5239/29 01/01/1933 Customs Boatmen – Ahmed Reuno ספן מכס – אחמד רונו
מ-5239/35 01/01/1933 Boatman Naim Ahmed Ambuieh ספן – נעים אחמד אמבויה
פ-2458/69 01/01/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בימי רעה אלו… מאמר של מלאכי ב"הדואר"
גל-63818/5 01/02/1933 אוצר עממי אגודת אשראי עממית בע"מ שם נוסף: קופת הצה"ר אגודה עממית הדדית בע"מ.  חותמות קרן תל חי וקרן קימת.
גל-64205/5 23/10/1933 קופת מלוה העולה אגודה הדדית בתל אביב בעמ אגודות מלווה של עדות אשכנזיות שונות.
פ-2485/3 24/10/1933 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין גורמים שונים. התכתבות בנוגע לחברי הארגון  אגודת השומרים הארץ-ישראליים ועוד.
גל-64218/6 01/12/1933 אגד קבוצה קואופרטיבית בתל אביב בע"מ
פ-264/41 01/01/1934 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בבית-ג'אלא  הכאה (1934) בקשת ו'אדיה דימס להעניש את אסכנדר אבו-דאיה ואחרים בגין איום ברצח בעקבות הגשת תביעה לבעלות על קרקע נגדם ועוד.
גל-63838/2 01/01/1934 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית "חרות" בע"מ
גל-63827/6 01/03/1934 בנק האיכרים אגודה שיתופית בע"מ
פנק-1215/2 20/07/1934 ק  2735 משטרת זכרון יעקב יומנים רישום אסירים
גל-63831/5 01/10/1934 מחסני כל בו רחובות אגודה שיתופית בע"מ מקודם "מרכלת".
גל-63818/11 01/12/1934 אגודה צרכנית קואופרטיבית מחסן משותף נהלל בע"מ
גל-63819/5 01/12/1934 קופת מלווה וחיסכון כפר חסידים אגודה שיתופית בע"מ
מ-5239/9 01/01/1935 [נמל(?) – פנקס מצאי מחסן] שם התיק אינו מקורי
פ-2458/68 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שני מאמרים של מלאכי ב"הדואר" 1. לגרשום שלום – ברכה לבואו 2. אגרוף היטלר על יהודי אוסטריה
פ-2458/81 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "נסיונות שלא הצליחו – ולא יצליחו" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
גל-63830/2 01/02/1935 קואופרטיב לכל מיני תעשיות מלט מוזאיקה ושיש "עליה" בע"מ
גל-63830/3 01/02/1935 מרכז להובלת משאות אגודה שיתופית בע"מ
גל-63830/1 01/02/1935 הקואופרטיב כימאים (חימאים) מוסמכים בארץ ישראל בעמ
גל-63819/7 01/02/1935 אשראי וחיסכון של העובדים הציוניים אגודה הדדית בע"מ
גל-63835/9 01/02/1935 בית חרושת קואופרטיבי לתעשיות מתכת "המכונן" בע"מ
גל-63835/2 01/03/1935 מסד קבוצת בנאים לעבודות בניין אגודה שיתופית בע"מ
גל-63835/8 01/03/1935 קיבוץ המפלס להסתדרות הנוער הציוני קבוץ פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ התאחד עם קיבוץ אושה.
גל-63831/7 01/05/1935 אגודת אריזה הדדית הדריה בע"מ ביולי 1938 הוצת בית האריזה.
גל-63822/2 01/08/1935 אגודה שיתופית כללית לחקלאות לאשראי ולחיסכון בנחלת יהודה בע"מ
גל-63838/14 01/09/1935 לשחרור קיבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63835/12 01/09/1935 חקלאי ירושלים ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ יהושע אביזהר (אביזוהר). היישוב תוכנן לקום 5 ק"מ צפון מערב לעטרות בשנות ה-30.
גל-63835/6 01/09/1935 עין חי ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ אורי הינסהימר (ידין)
גל-63831/6 01/11/1935 אביחיל אגודה חקלאית כללית שיתופית בע"מ
פ-4053/24 01/12/1935 עו"ד הנרי כתן – בוטרוס אליאס עיוואיס נגד עזבון בולוס עוויאיס בתיק רק אילן יוחסין של משפחת אליאס וכתב מינוי עו"ד
פ-2458/31 01/12/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חודש מנדלי" טור של מלאכי ב"הדואר"
גל-63830/5 01/12/1935 הר שלום אגודה שתופית בע"מ
גל-63819/9 01/12/1935 הבית הקואופרטיבי תל אביב בע"מ
גל-63838/3 01/12/1935 מרכז הקואופרציה למלאכה חרושת ושירותים צבוריים ברית פיקוח בע"מ
גל-63838/7 01/12/1935 אגודת מים שיתופית בכפר גבתון בע"מ
גל-63835/5 01/12/1935 אגודת מים מגדל אגודה  שיתופית בע"מ אגודה הדדית חקלאית מגדל בע"מ.
מ-5239/14 01/01/1936 ]פקחי מניעה] שם התיק אינו מקורי
פ-2458/71 01/01/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תם חופש דנציג מאמר של מלאכי ב"הדואר"
ג-15088/12 15/01/1936 תעודות לספר ההנצחה של זלמן שזר תעודות שנאספו לצורך הוצאת ספר הנצחה לזכרו של הנשיא זלמן שזר ע"י מחלקת תיעוד והנצחה בארכיון המדינה.
מ-4752/4 01/02/1936 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem מנזר לנשים סנט ג'ימס בירושלים St James Convent Jerusalem- התכתבות בנוגע לקביעת גבולות קרקע של המנזר בראס אל מידן.
גל-63838/10 01/03/1936 אגודה שיתופית לכספור ולחקלאות כפר יונה בע"מ כספור: מימון.
מ-4752/3 01/12/1936 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem מנזר לנשים סנט ג'ימס בירושלים St James Convent Jerusalem- התכתבות בנוגע לקביעת גבולות קרקע של המנזר בראס אל מידן.
מ-4752/5 01/12/1936 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem מנזר לנשים סנט ג'ימס בירושלים St James Convent Jerusalem- התכתבות בנוגע לקביעת גבולות קרקע של המנזר בראס אל מידן.
מ-4752/6 01/12/1936 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem התכתבות בנוגע לרישום קרקע על שם הפטריארך הארמני.
גל-63819/4 01/12/1936 אשראי וחסכון של המזרחי בתל אביב אגודה שיתופית בע"מ
גל-63835/4 01/12/1936 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית גבעת חן בע"מ
גל-63835/7 01/12/1936 החקלאי בני בנימין אגודה שיתופית בע"מ
פ-1963/28 01/01/1937 יצחק בן-צבי – יומן יומנו של יצחק בן-צבי.
פ-260/3 01/01/1937 נג'יב אבו-שער – משפט על חלוקת מי-מעין ביריחו (1937) בתיק רק שתי רשימות של בני חמולת ג'אליטה והזמנה מטעם בית-משפט השלום בירושלים עבור עבד חמד אל-עוג' מיריחו.
פ-2458/21 01/03/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ליליין ד. וואלד – בת שבעים מאמר של מלאכי ב"הדואר"
גל-63883/5 31/05/1937 יצרני הדר כרכור אגודה שתופית בעמ רישום שיעבודים לטובת יכין – חברה שיתופית לקבלנות חקלאית
גל-63883/6 31/05/1937 יצרני הדר מגדיאל אגודה שתופית בעמ רישום שיעבודים
גל-63883/7 01/06/1937 יצרני הדר רמתיים אגודה שתופית בעמ בתיק גם הסכם (שטר משכון) בין בנק הפועלים לקיבוץ עין החורש
גל-63838/9 01/06/1937 אגודה קואופרטיבית "המנקר" בע"מ צבי לוביאניקר (לבון).
גל-63832/4 01/06/1937 הנול אגודה הדדית בע"מ
פ-2490/1 08/09/1937 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין ארגון כפר מנחם לבין הועד הלאומי. התכתבות בנוגע לתשלום עבור כופר הישוב  קליטת ילדים מגרמניה ועוד. בתיק מכתב מיצחק בן-צבי לארגון כפר מנחם.
גל-63822/10 01/10/1937 אגודה הדדית להשקאה בכפר חסידים בע"מ
פ-2458/85 01/01/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ארצנו חוברת ראשונה  כולל מאמר של מלאכי – הכותל המערבי
גל-64267/3 01/01/1938 מטעי הדר הדריה אגודה הדדית חדרה בעמ שעבודים
גל-63824/7 01/03/1938 גבעת ישראל אגודה הדדית בע"מ
גל-63824/3 01/04/1938 אגודה שיתופית לשכונות עממיות בע"מ מקודם: קריית עבודה ד' אגודה שיתופית בע"מ. צבי לוביניקר (לבון). זליג לוביניקר (לבון).
גל-63824/4 01/04/1938 אגודה צרכנית שיתופית יצרנית דתית בית ישראל בע"מ
מ-4752/2 01/05/1938 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem התכתבות בנוגע לחכירת קרקע.
פ-1960/64 01/01/1939 רביזיוניסטים תצלום של תוכנית לשיתוף פעולה בין מפא"י והרביזיוניסטים בתקופת המלחמה. (תאריך משוער).
פ-274/41 01/01/1939 פרנסיס זכריא עבד-רבו – Palestine Gazette Index 1939 – פלשתין גאזט – מפתח מפתח של כתב העת פלשתין גאזט  מסודר לפי א"ב.
גל-63837/2 01/02/1939 התאחדות המאפיות העבריות בתל אביב והסביבה בע"מ מפעל מים כפר סבא אגודה הדדית בע"מ. עורך דין ישראל בר-שירה. מכתבים מקופות מלווה וחיסכון שונות.
מ-4752/1 01/03/1939 רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem רשם הקרקעות – הפטריארך הארמני בירושלים Land Registry Armenian Patriarchate of – Jerusalem התכתבות בנוגע לתשלומי מיסים לקרקעות.
ב-28155/6 22/04/1939 הסתדרות עורכי הדין בא"י – עניין "אסימי" (יעקב שפירא) מכתבים של עו"ד בשם יעקב שפירא.
גל-63837/5 01/06/1939 הדר השרון אגודה שיתופית לתעשית סבון בתל אביב בע"מ האודה הפכה לחברת מניות במרס 1949.
גל-63835/11 01/07/1939 קבוצה קואופרטיבית "התריס" בע"מ
טס-3092/15 01/09/1939 תמונות מארכיון לשכת נשיא המדינה ומאוסף יהודה אייזנשטרק תמונות מארכיון לשכת נשיא המדינה ומאוסף יהודה אייזנשטרק-אונית המעפילים טייגר היל (1939)  שוטרים ישראלים עם משה דיין (1949)  הנשיא שזר ליד הכותל המערבי עם שיחרורו (1967) ועוד. לגבי תמונות ארכייון צה"ל-השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-63875/2 19/10/1939 בנק בני בנימין בעמ התכתבויות ומסמכים בנושא פירוק הבנק  דו"חות כספיים  רשימות רוכשי מניות ועוד.
גל-3949/72 16/01/1940 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תל- אביב – "רסקו" תשריט בניה חתום ( תב"ע). רח' ארבע ארצות בתל אביב.
ג-832/11 01/06/1940 מועצת המפקחים ( פרוטוקולים ) פרוטוקולים מישיבות מועצת המפקחים 26.6.40  מועצת המפקחים המורחבת 22.5.41 דיון על סטטוס של מורים לא קבועים
פנק-1229/3 06/06/1940 ק  2797 תחנה צפונית (תל אביב) יומנים תחנת הצפון – פנקס האשמות
גל-63824/2 01/10/1940 פלוגת עובדים חקלאיים של בית"ר גלעד אגודה שיתופית בע"מ ד"ר שמשון יוניצ'מן.
פ-265/37 01/01/1941 ג'ורג' צלאח – רצח (1941) פסק-דין בית-המשפט המחוזי בירושלים בפרשת קאסם עבד אל-קאדר מהכפר אבו-פלאח שנאשם ברצח אשתו  ערעור הנאשם ועוד.
גל-63831/4 01/01/1941 גזה קבוצה לאריגת יד בחיפה אגודה שתופית בע"מ giza
פ-4107/10 02/01/1941 דוד הורוביץ – Private File (פרטי) מאמרים  סקירות ומזכרים באנגלית ובעברית מאת ראש המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית דוד הורוביץ בנושאים שונים הקשורים לכלכלת ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי  יוקר המחיה  תנאי השכר  הצעות למדיניות כלכלית בתקופת מלחמת העולם השנייה ועוד.
גל-63864/2 30/09/1941 מרכז ברית פקוח של הקואופרציה האשראית בארץ ישראל בעמ מסמכים של מרכז ברית פקוח של הקואופרציה האשראית בארץ ישראל.
פ-262/3 01/01/1942 ג'ורג' צלאח – משפט פיק"א בענין סכסוך גבולות עובידיה-יבניאל (1942) החלטת המשרד להסדר ההתישבות בטבריה בפרשת סכסוך גבולות בין חברי ועדת הכפר עובידיה לבין פיק"א (אגודה יהודית פלשתינית להתישבות) ועוד.
חצ-3771/7 01/06/1942 מיקלסייביץ  לדיסלס
חצ-93/2 01/10/1942 Dr. Nahum Goldmann התכתבות בעניין הקמת צבא יהודי לצד בעלות הברית (כולל התכתבות של וייצמן); תכתובת גולדמן-א.ה.סילבר
מ-5239/3 01/01/1943 פנקס קבלות כספים
מ-5239/11 01/01/1943 [נמל חיפה(?) – פנקס] שם התיק אינו מקורי
מ-5239/13 01/01/1943 Appointment Messenger מינוי – שליח
מ-5239/16 01/01/1943 Arrival of newly appointed officers from overseas הגעת קצינים ממונים חדשים מעבר לים
מ-5239/24 01/01/1943 Dismissal – Boatmen ימאים – פיטורים
מ-5239/30 01/01/1943 Apprenticeship scheme תכנית חונכות
מ-5239/33 01/01/1943 Conditions of Service תנאי שירות
פ-2458/83 01/01/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "גם זו אנציקלופדיה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
מ-5239/7 01/01/1944 Sale of water – General Account נמל חיפה(?) – מכירת מים – חשבון כללי
מ-5239/8 01/01/1944 Shore Cranes עגורני נמל
מ-5239/17 01/01/1944 Appointment – Boatmen and sailors etc מינוי מלחים וספנים וכו'.
מ-5239/19 01/01/1944 Appointment – Porterage Foreman נמל חיפה – מינוי משגיח על שער הנמל
מ-5239/20 01/01/1944 Pensions ordinance  1944 פקודת הגימלאות  1944
מ-5239/26 01/01/1944 Appointment of pilots מינוי נווטים
מ-5239/31 01/01/1944 Police Reports – Employment דוחות משטרה – תעסוקה
מ-5239/32 01/01/1944 Public Officers – Guarantee fund קרן ערבויות
פ-293/35 01/01/1944 עג'אג' נוויהד' – רצח (1944) התכתבות בפרשת כאמל מג'דוב מהכפר עמקא שבנפת עכו  שנאשם ברצח דודתו.
פ-265/46 01/01/1944 ג'ורג' צלאח – רצח (1944) כתב אישום וסיכום עדויות בפרשת עבד אל-מג'יד אבו-ראג'ב מחברון  שנאשם ברצח אחותו  פהימה ועוד.
פנק-1229/5 25/04/1944 ק  2799 תחנה צפונית (תל אביב) יומנים תחנת הצפון: פנקס כתבי האשמה לעברות
פנק-1229/4 20/07/1944 ק  2798 משטרת תל אביב יומנים תחנה מרכזית: פנקס פשעים
גל-48416/5 01/01/1945 תעודות זהות שוייצריות בתיק 11 תעודות זהות שוייצריות זמניות: 1) תעודה מספר 2442  על שם Apsan  Eber  נולדה ב Sziget  ב 6.11.1927 2) תעודה מספר 2612  על שם Rothschild  Gerd-Erik  נולד ב Frankfurt am Main  ב 13.2.1924 3) תעודה מספר 8981 על שם Schpranek nee Gottfrucht  Selma  נולדה ב Berlin  ב 19.6.1875 4) תעודה מספר 2255  על שם Schonstadt  Rudolf  נולדה ב Luisenthal  ב 21.10.1871 5) תעודה מספר 2746  על שם Schwarz  Margarethe  נולד ב Villingen  ב 14.4.1928 6) תעודה מספר 2911  על שם Spiyzer  Jlse  נולדה ב Wien  ב 10.7.1936 7) תעודה מספר 2651  על שם Stein  Julius  נולד ב Budapest  ב 2.7.1919 8) תעודה מספר 2089  על שם Steiner  Maria  נולד ב Koprivnica  ב 13.7.1932 9) תעודה מספר 2094  על שם Stoppelmann  Hans  נולד ב Hamburg  ב 21.12.1921 10) תעודה מספר 1669  על שם Stolnic  Pejsach  נולדה ב Astrow  ב 9.4.1908 11) תעודה מספר 2378  על שם Taub  Hanna  נולדה ב (?) Topalnic  ב 21.12.1905
חצ-93/16 01/01/1945 ענייני ערבים וכו'. מסמכים בנושאים מגוונים ביניהם:ספרות ערבית במאה ה – 20 סוריה הגדולה; הקדמה למאמר "האנגלים
פ-2993/3 01/01/1945 דברי גולדה מאיר בארועים שונים (המשך מתיק 2) דברים שנשאה גולדה מאיר בארועים שונים כגון: במליאת הועד הלאומי  באסיפת הנבחרים בועד הפועל הציוני המצומצם
מ-5239/18 01/01/1945 Finances of Kantara – Rafa railway חשבונות קו מסילת הברזל קנטרה – רפיח
מ-5239/21 01/01/1945 Increment Warrant נמל חיפה – צוי הוספה (שכר)
מ-5239/23 01/01/1945 Haifa Harbour – Personnel: General נמל חיפה – סגל העובדים – כללי
חצ-4373/13 01/01/1945 ראובן שילוח – פעלו של ר. שילוח התכתבות  סקירות וסיכומי סקירות  בעיקר בין ר. שילוח וטדי קולק בנוגע לתקופת פעילותו של ר. שילוח בוושינגטון בענין המצב בארץ ישראל  שיתוף פעולה בין הסוכנות היהודית וארה"ב  בניית קשר מסודר עם הממשל האמריקני  ועוד.
חצ-4373/21 01/01/1945 ראובן שילוח – פעלו של ר. שילוח צילומי התכתבות של שילוח עם אישים בסוכנות היהודית בנושאים שונים כולל פגישותיו בארצות הברית  הצורך במערכת מאורגנת של הסוכנות בוושינגטון  ועידת יסוד האו"ם בסאן-פרנציסקו  ועוד.
פנק-1229/2 14/08/1945 ק  2796 משטרת תל אביב יומנים פנקס האסירים שהורשו לעבוד מחוץ לבית הסוהר  יומן התחנה  יומן בית הכלא
מ-5239/5 01/01/1946 [נמל חיפה(?) – פנקס רישום נוכחות עובדים] שם התיק אינו מקורי
מ-5239/10 01/01/1946 [נמל חיפה(?) – פנקס] שם התיק אינו מקורי
מ-5239/22 01/01/1946 Annual Reports – Confidential דוחות שנתיים – סודיים
פ-294/41 01/01/1946 עג'אג' נוויהד' – מינוי מוח'תאר לכפר סלו'אד שבנפת ראמאללה (1946) התכתבות מטעם אנשי חמולת "חמאד" בנוגע להתנגדותם למינוי סלימאן עבד אל-ח'אלק למוח'תאר הכפר.
פ-2458/49 01/01/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שבעים וחמש שנים לעתונות העברית באמריקה מאמר של מלאכי בספר השנה של ההסתדרות העברית באמריקה
גל-63846/11 31/03/1946 מטעי הדר הדריה אגודה הדדית בעמ מאזן הכנסות והוצאות
חצ-129/11 04/04/1946 Genera O כללי  נפט: גילוי נפט בנגב.סגירת בתי-הזיקוק בחיפה תזכיר על נפט  מאת לשכת עתונות חוץ של ממשלת ישראל.
תת-54/3 01/08/1946 רשימת העצורים מ"השבת השחורה" – עורך דין לויצקי התכתבות בין העורך דין אשר לויצקי לבין משפחות העצורים  הוועד הפועל והוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל בנושאים: שחרור העצורים והוצאות השחרור. רשימת נערים עצורים מתחת לגיל 16  רשימת 12 עצורים במחנה מעצר רפיח מיום מבצע "אגתה" (השבת השחורה) בין העצורים יששכר (ישכה) שדמי ("יסכה")
חצ-92/29 01/08/1946 Jewish Agency – Non Zionists ארגונה מחדש של הסוכנות היהודית המורחבת; מגעים עם יהודים לא-ציונים בארה"ב
ג-503/13 06/08/1946 תיקי חקירות סיבות מוות דוחות מוות של אנשים  מתוכם חלקם חללי צה"ל  חמישה מתוכם שנהרגו יחד בתקיפה של מטוס על ידי כנופיית ערבים.  שמות הנפטרים: יהודה שפייר  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור יחזקאל בן דוד פוגטש  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכןר:   אמנון משה ונטיק  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  חנה אבריק  חללת צה"ל  מתוך אתר יזכור: 1 ספנסר בויד  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  ישראל שחורי  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  מרדכי גליקסון  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  פסח אוקראיניץ  חלל צה"ל  מתוך אתר   הנס לסטמן  מרדכי אידלסון  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור
חצ-3780/20 01/09/1946 ערבים בוועידות בין-לאומיות.
חצ-3774/6 01/01/1947 קנג'  סאמי
חצ-3774/17 01/01/1947 רוס  ג'אן
חצ-3777/6 01/01/1947 קזווין – דו"ח ביקור (תמונות)
חצ-3782/20 01/01/1947 וילטון  ויין.
חצ-3771/22 01/01/1947 מצרי  אל עאצם
חצ-3757/16 01/01/1947 אפריקה – שידורים.
חצ-3754/8 01/01/1947 כרטיסים אישים
חצ-3772/7 01/01/1947 סייד  מחמוד סייד חסין.
חצ-3773/69 01/01/1947 קאן  אפזר.
חצ-118/24 01/01/1947 Research and Reference Division- Annual Report 1949 דו"ח של רות גולדשמידט
חצ-118/25 01/01/1947 Annual Report for 1949-Relations Between Washington and N.Y. and Proposals on Function and Jurisdiction תזכיר משוכפל
חצ-118/26 01/01/1947 Annual Report for 1949-Future Program תזכיר משוכפל של קנן
חצ-118/27 01/01/1947 Annual Report for 1949 דו"ח על פרסומים והודעות לעתונות  נכתב ע"י ריטה גרוסמן
חצ-89/13 01/01/1947 s Notes` G.Rafael תעודות בודדות
חצ-92/31 01/01/1947 Jewish Agency Council רשימות חברים במועצת הסוכנות  אחת מיוני 1947 (ומתייחסת לשנת 1939)  והשניה אינה מתוארכת
חצ-93/6 01/01/1947 Lionel Gelber
חצ-93/13 01/01/1947 Oriental Training Centre Project:I Language and Histort Arabic and Persia תכנית לימוד בסיסית לשפה  תרבות
חצ-96/24 01/01/1947 Sixth General Assembly – Roundups all Committees
חצ-98/46 01/01/1947 Nicaragua – Israel Representative
חצ-111/36 01/01/1947 Slomovitz  Philip מהשבועון "ג'ואיש ניוז"
חצ-112/7 01/01/1947 Weissberg  Samuel  Rabbi (מסנהדר הרבנים)
מ-5239/4 01/01/1947 נמל חיפה (?) – (פנקס) נווטים שעזבו עבודתם
מ-5239/6 01/01/1947 Port Manager Accounts Section: Attendance Book מנהל נמל חיפה – פנקס נוכחות
חצ-118/28 01/01/1947 Annual Report for 1949  -Report on the Activities of the Israel Office of Information in N.Y על-ידי י.ל.קנן
חצ-95/4 05/01/1947 Jewish Agency  New-York City
פ-2458/28 24/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהודה וירושלים מאמר של מלאכי ב"אידישער קעמפער"
ג-522/6 25/01/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – שמש אסתר חקירת מוות בת 19.5 נהרגה בתאונת דרכים עם רכב צבאי. עקב חוסר זיהוי בהתחלה נמסרה לקבורה מוסלמית משהתבררה הטעות הוחזרה למשפחתה. אזהרה  כולל תמונה של המנוחה.
חצ-92/30 01/02/1947 Jewish Agency Jerusalem  Political Reports בתיק גם נאומים של שרת מ – 1942 ו – 1945
חצ-93/3 01/02/1947 General  1947
חצ-93/9 01/02/1947 Greece  1947
חצ-93/7 01/03/1947 Great Britain כולל נושא בריטניה וועדת AD HOC לא"י
חצ-93/10 01/04/1947 .Murray Gurfein  U.N (גורפיין שימש כיועץ מיוחד לסוכנות בעת הדיונים באו"ם בשאלת א"י)
חצ-7143/15 01/05/1947 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Robinson's Memorandum משלחת ישראלית לאו"ם ודיונים בנוגע לשלום וביטחון  הנושא הערבי ועוד.
חצ-92/32 01/05/1947 Dolik Horowitz כולל תזכירים בנושאים שונים  כגון "ההשלכות של תכנית "UNSCO"
חצ-92/37 01/05/1947 Walter Eytan
חצ-7143/17 01/06/1947 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Robinson's Memorandum דיונים בנוגע לכינוס מועצת הסוכנות היהודית  דיונים בעצרת הביטחון של האו"ם  החברות הישראלית באו"ם  המעמד הבינלאומי של ירושלים  נושאים אזרחיים ופליליים בפלשתינה וישראל ועוד
חצ-65/1 01/06/1947 Prepqrqtion of case of European Jewry – חומר על יהדות אירופה שהוכן בשביל אונסקופ
חצ-125/15 01/07/1947 או"ם 1948-1947. דיווחים והתכתבות של ועדת האו"ם לארץ ישראל
חצ-65/2 01/08/1947 ועדת או"ם לחלוקת א"י – טיוטות והצעות בנוגע לחלוקה
ג-522/63 29/08/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – בוליבסקי יעל נפגעת מירי  קיבוץ משמרות. מתוך אתר לעד:
חצ-92/33 01/09/1947 או"ם או"ם-חומר משוכפל. ועדת AD HOC לשאלת א"י; תזכירים של י. רובינזון בענין הצעות מטעם או"ם
חצ-64/9 01/09/1947 דוחו"ת הסוכנות פרוטוקולים של ישיבות האגף האמריקאי של הנהלת הסוכנות
חצ-95/6 09/09/1947 Shertok  Moshe מלבד מכתב אחד מ-20.6.1948 כל שאר המסמכים הם עד 13.5.1948.
חצ-93/12 01/10/1947 Guatemala כולל הצהרה של שגריר גואטמלה באו"ם בפני ועדת AD HOC בעניין א"י
ג-522/72 03/10/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – שטיין (תינוק) מסמכים אודות פטירתו של תינוק על אונייה של ההגנה בדרכה לארץ ישראל.
חצ-95/3 20/10/1947 Lourie Arthur יש בתיק מסמך אחד המתוארך ל-30.7.1947 (עמוד 45)  אך חתכן שיש טעות בתארוך.
חצ-65/13 13/11/1947 ארה"ב – חומר מדיני בעיקר דיווחים עיתונאיים מבירות שונות בעולם.לא היו מיועדים ספציפית למוסדות הציוניים בארה"ב
חצ-129/1 28/11/1947 Jewish Agency Youth Department  Jewish Agency Council   Jewish Labour Committee Jewish Militia  Jewish War Veterans of America
חצ-129/12 30/11/1947 P-General –  Palcor Cables   Palestine Agricultural Potentialities    Palestine Films     Palestine (קרן היסוד) Foundation Fund
חצ-66/7 01/12/1947 Dr.Stephen S.Wise 1948 כולל חומר בעניין וייז מהתקופה שאחרי מותו.
חצ-68/17 01/12/1947 Jewish Telegraphic Agency
חצ-71/25 10/12/1947 U.N. Acting Mediator  1948 התכתבות עם ראלף באנץ' בתוקף תפקידיו כמזכיר ה – U.N. PALESTINE COMMISSION וכמתווך בפועל מטעם או"ם.תזכירים לטריגוה
חצ-95/5 23/12/1947 Jewish Agency  Jerusalem
חצ-128/10 23/12/1947 Jewish Agency  Paris מכתבים  מברקים וקטעי עתונות
חצ-88/1 23/12/1947 Herbert Bayard Swope
חצ-127/7 30/12/1947 Jewish Agency חילופי מכתבים ומברקים בין נציגות הסוכנות היהודית באו"ם שבניו יורק לבין נציגויות הסוכנות אשר בוושינגטון  טהרן  רומא  ז'נבה ופראג  בתקופת מלחמת העצמאות. בתוך כך  בתיק התכתבות בין גדעון רפאל מהנציגות בניו יורק  לשלום אדלר-רודל מנציגות הסוכנות באו"ם בז'נבה  בנושא סיוע כלכלי של הג'וינט להעלאת יהודים לישראל (עמ' 11- 21).
פ-2852/1 01/01/1948 חומר של דב מטוס תמונות מעיתונות של ותיקי תנועת המושבים  נהלל  משפחתו של המרגל היהודי אלי כהן  בית ספר בקיבוץ גהעת עז  תצלום ילדים בגן מקיבוץ ען גדי  הבריגדה היהודית
פ-2791/1 01/01/1948 חומר של דב מטוס תמונות וקטעי עיתונות אליהו גולומב יצחק רבין
סל-8958/1 01/01/1948 סרט מספר 124 גוש 14040 חלקה 99 עד גוש 14048 חלקה 21
סל-8964/1 01/01/1948 סרט מספר 130 גוש 14113 חלקה 1 עד גוש 14120 חלקה 28
סל-8966/1 01/01/1948 סרט מספר 132 גוש 14129 חלקה 73 עד גוש 14135 חלקה 77
סל-8969/1 01/01/1948 סרט מספר 135 גוש 14173 חלקה 117 עד גוש 14179 חלקה 26
סל-8914/1 01/01/1948 סרט מספר 218 התחלת גוש 16935 חלקה 63 עד סוף גוש 16939 חלקה 174
סל-9186/1 01/01/1948 סרט מספר 6 גוש 7130
סל-9190/1 01/01/1948 סרט מספר 10 גוש 7147
סל-9468/1 01/01/1948 סרט מספר 56 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6566
סל-8684/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 40 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10340
חצ-7143/1 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל. משרד החוץ – Duplications הערכות בדבר יבוא מזון לפלשתינה והשוואות לשנים קודמות.
חצ-7143/2 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל (פלשתינה). Duplications דיונים בנושאי הגירה של העצרת
חצ-7143/3 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל (פלשתינה). Duplications דיונים בנושא שלטון החוק  סדר יום שיטור ועוד.
חצ-7143/4 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל (פלשתינה). Agenda סדר יום של הישיבות ומקומן
חצ-7143/5 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל. M. Documents דיונים בנושא תקשורת
חצ-7143/6 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Palestine Commission (Duplications 1-14 SR) דיוני ועדת האו"ם בנושא פלשתינה
חצ-7143/7 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Palestine Commission (Duplications 1-14 SR) דיוני ועדת האו"ם בנושא פלשתינה
חצ-7143/11 01/01/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Palestine Commission: DPLCS. British Submissions 1-90 דוחות שהוגשו על-ידי הבריטים על מזון  אוכלוסיה  תקשורת ועוד.
פ-687/4 01/01/1948 העתקי תזכירים ומברקים בתיק תזכיר על שאלת ההכרה הבינלאומית במדינת ישראל (מאת מרדכי עליאש?)  סיכום שיחה של משה שרת עם ברנדוט  מברקים לראש משקיפי האו"ם בענין אלטלנה  ועוד.
חצ-94/4 01/01/1948 UN- Security Council כולל ה – PALESTINE COMMISSION
חצ-128/1 01/01/1948 Jewish Agency  Jrusalem חילופי מברקים עם משרד הסוכנות בירושלים
חצ-129/13 01/01/1948 1948 Palestine Government – Sale of Land   Palestine Government  Withdrawal 1948  Palestine Home Reports
חצ-130/2 01/01/1948 Press Releases  Provisional Government Appointments. Provisional State Council  Public Relations Board Public Relations Board  Public Service College
חצ-68/6 01/01/1948 American Jewish Congress  1948
פ-2717/15 01/01/1948 חיבורי רחל ינאית בן-צבי. רשמים מסיור בגלגל ובהאחזות הנח"ל בסמוע  רשמים מנסיעת רחל ינאית ומשפחתה בשיירה מחולדה לירושלים תוך הפגזות  חיבור על היבחרו של יצחק בן-צבי לנשיא.
פנק-1229/1 01/01/1948 ק  2800 משטרת תל אביב יומנים תחנת משטרה אפ"ק – יומן תלונות
גל-19707/106 01/01/1948 תיקי פרט של מסתננים – איוב יוסף מושי
גל-19707/142 01/01/1948 תיקי פרט של מסתננים – אליאס שעיה
גל-19707/184 01/01/1948 תיקי פרט של מסתננים – אניס סימען חדד
חצ-2507/3 01/01/1948 יחסי ברית-המועצות – ישראל
ג-5851/2 01/01/1948 בז"נ (בתי זיקוק נפט) – מוצרים כרך ב' מחירי דלק  אומדנים  מחירים ועוד
חצ-129/4 01/01/1948 Latin America – מחלקת אמריקה הלטינית של הסוכנות היהודית  L.A. Newspapers and Journalists L..A. Postal Service
חצ-129/10 01/01/1948 Nation Associates התכתבות עם העתון "ניישן"
חצ-127/8 02/01/1948 Jewish Agency  London התכתבות עם משרד הסוכנות בלונדון
חצ-69/11 04/01/1948 Consulate of Israel   Argentina  1948
חצ-126/6 04/01/1948 A.S. Eban – Speaking Engagements
חצ-85/20 06/01/1948 American Zionist Emergency Council
חצ-127/2 11/01/1948 H"-General  Handler  Milton נמל- Habonim   Haifa הוועידה השישית- Hashomer Hadati (שמוש בשם "הגנה" ע"י Hashomer Hatzair "השומר הצעיר" במפעלי אסוף הכספים).
חצ-68/1 13/01/1948 . Ivor J.Linton  1948
חצ-125/18 14/01/1948 Zionist Actions Committee בין היתר דן בתפקידים ובפעולות של ההסתדרות הציונית לאחר הקמת המדינה.
חצ-128/15 14/01/1948 חוקת ירושלים טיוטת תקנון לירושלים  פרוטוקול של ועדת העבודה של מועצת הנאמנות לעניין ירושלים  טיוטת דו"ח של ועדת העבודה
חצ-88/4 19/01/1948 Dr.Schwarzbart התכתבות בענייני ה – World Jewish Congress
חצ-72/13 21/01/1948 Panama  1948 שני מכתבים למורגן  נציג פאנאמה בוועדת א"י של האו"ם. מגעים עם משלחת פאנאמה לאו"ם
חצ-129/3 26/01/1948 K-General כולל שיחה בין קפלן Kaplan Eliezer לבין הגנרל מק-מילן ב- 23.2.48 מההסתדרות הציונית Katz  Franz J בסקנדינביה Kenen J . L
חצ-67/10 26/01/1948 American Zionist Emergency Council  Minutes  1948
חצ-93/15 30/01/1948 U.N 1948  Various Reports הערות להצעת החוקה של ל.כהן; דו"ח המתווך מטעם או"ם חלקים III II I ספטמבר 1948
חצ-7143/8 01/02/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Palestine Commission: News & Press Conference Summaries P/Documents תמצית של מאמרים שהתפרסמו בעתונות ובכלי התקשורת בארץ ובעולם
חצ-7143/12 01/02/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Palestine Commission: DPLCS. British Submissions 1-90 דוחות והערכות מצב
חצ-7143/16 01/02/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Robinson's Memorandum המשלחת הישראלית לאו"ם (ועידה שישית)  ישיבת הועידה הבינלאומית התשיעית בנוגע ליחסים המשפטיים בין המערכת האמריקאית הפנימית והאו"ם.
חצ-73/3 01/02/1948 U.S.S.R.  1948 מגעים עם המשלחות הסובייטיות לאו"ם ועם גורמים סובייטים נוספים; תזכירים ודיווחים בנושא ברה"מ; נוסח טיוטת הסכם הפסקת האש מ – 6 במאי 1948
חצ-95/14 01/02/1948 U.N. Trusteeship Council הצעת הנאמנות על ארץ ישראל
חצ-128/2 01/02/1948 Jewish Agency  Jrusalem
חצ-68/11 01/02/1948 Tel-Aviv Harbour Plan דו"ח ראשוני  כולל מפה של חברת Knappen Engineering – בנוגע להרחבת נמל תל-אביב
חצ-88/3 01/02/1948 Harry Seevr התכתבות בענייני ה – United Palestine Appeal
חצ-72/5 05/02/1948 New-Zealand  1948 בעיקר מגעים עם משלחת ניו-זילאנד לאו"ם; מספר מכתבים מאת ראש ממשלת ניו-זילאנד  פרייזר
חצ-130/3 08/02/1948 U.N – התכתבות עם מזכ"ל האו"ם טריגווה לי  התכתבות עם עוזר המזכ"ל  א. סובולב
חצ-72/30 09/02/1948 בריטניה – משלחת בריטניה לאו"ם כולל נוסחי נאומים בעצרת; חומר מגוון על יחסי ישראל – בריטניה בסוף תקופת המנדאט ולאחריה
חצ-86/6 11/02/1948 סוכנות הידיעות "פאלקור" התכתבות ומסמכים מנציגות הסוכנות היהודית באו"ם בניו יורק לבין "פאלקור"  סוכנות הידיעות של הסוכנות היהודית  בנוגע לנושאים: פעילותה במלחמת העצמאות  מינויו של ד"ר יהודה טלר לעורך הראשי של סוכנות הידיעות  המשך פעילותה לאחר כינונה של מדינת ישראל  אמינות הידיעות הפוליטיות שהועברו באמצעות סוכנות הידיעות לעיתונים אמריקאים ועוד. בתוך כך  בתיק התכתבות מהחודש הראשון לקיומה של מדינת ישראל  בין סוכנות הידיעות לנציגות ישראל באו"ם בניו יורק בנוגע למצב בארץ בעת מלחמת העצמאות  התקדמות כוחות צה"ל  בדיקת מצב קרובי משפחה בירושלים וסטאטוס פעילותה של סוכנות הידיעות כגוף ממשלתי או חצי ממשלתי (עמ' 127- 235).
חצ-87/9 12/02/1948 קרן היסוד – כולל ביוליטינים של הקרן
חצ-69/16 15/02/1948 Canada – Zionist organization  1949 התיק עוסק גם בעניינים אחרים הקשורים לקנדה
חצ-129/8 15/02/1948 M-General אברהם מולטר התכתבות של נציגות הסוכנות היהודית (ולאחר מכן של משרד החוץ) באו"ם בניו יורק לבין אישים שונים בתקופת מלחמת העצמאות. כמו כן  דו"ח על המזה"ת מאת אברהם מולטר ומאמר על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל מאת ד"ר יהודה מאגנס. בתוך כך  בתיק הצעה לשביתת נשק של סר אלכסנדר קדוגאן (Alexander Cadogan) מטעם הוועדה הקנדית לפלסטינה  למועצת הביטחון של האו"ם מה-27.5.1948 (עמ' 295- 300).
ג-523/73 19/02/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – היצקופף יעקב מסמכי חקירת מוות של יעקב היצקופף Jacob Hitskopf
ג-523/88 20/02/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – לוי שאול דו"ח חקירת הרצח של שאול לוי שנהרג בירייה.
חצ-126/10 24/02/1948 Francisco Vicente eneral Fahy  Charles סנטור פיליפיני  נציג בועדת האו"ם לא"י      רובם המכריע של התיקים הם מינואר – דצמבר 1948 מלבד מסמכים בודדים החורגים מתקופה זו.Frankfurter Stella
חצ-3773/30 01/03/1948 פעתיה  אחמד אל-
גל-47277/32 01/03/1948 חוזרי הנציבות  חליפת מכתבים  משרד הדואר-נציבות שירות המדינה התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות המדינה בנושא: תפוצה של הודעות הנציבות  הודעות וחוזרים  סיווג פרסומי הנציבות  משרטות פנויות למשרת מהנדס טלגרף  שירות במילואים  תוספת משפחה  פיטורי עובדים ע"פ המלצת ביה"ד משמעתי  החזרת מפוטרים לעבודה  זכויות עובדים מפוטרים  קרן עזרה לשאירים של עובדי מדינה  הוצאת רישיונות רדיו למקלטי רדיו ברכבים ממשלתיים  בולי מס חשבונות  שירותי דואר נע  עיתונים רשומים  ניתוק טלפונים לרגל אי סילוק חשבון.
חצ-128/3 01/03/1948 Jewish Agency  Jrusalem
חצ-101/17 01/03/1948 .(Spanish Language (Source Material מאמר על שירה מקסיקאנית ודרום-אמריקאית אחרת; מאמרים על יהדות ספרד (אנוסים וכו')
חצ-64/3 01/03/1948 Aubry.S. Eban 1947-48 בעיקר תכתובת של אבן  כולל התכתבות עם וייצמן בנושא ספרו של הנשיא
חצ-67/4 09/03/1948 United Jewish Appeal  1948 כולל מספר עניינים נוספים
חצ-7143/9 01/04/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Palestine Commission: U.K. 91-142 Duplications אמצעי תקשורת מקובלים לפלשתינה ונושאי תקשורת שונים (שיחות)
חצ-7143/10 01/04/1948 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Palestine Commission: U.K. 91-142 Duplications שיחות בנושא תקשורת
חצ-83/30 01/04/1948 המו"מ עם עבר הירדן – 13.4.1948- 4.4.1949
חצ-8249/3 01/04/1948 פליטים. כרך ב'
חצ-127/11 01/04/1948 Israel  1948 – Draft Constitution הצעת החוקה של ליאו כהן. חוברת "מנהל הממשלה במדינה העברית" הצעה לארגון מחלקות המדינה-חוברה ע"י ועדת המצב  אפריל  1948
חצ-128/4 01/04/1948 Jewish Agency  Jrusalem
חצ-85/8 01/04/1948 Political Advisory Committee פרוטוקולים של ישיבות הועדה
חצ-94/5 01/04/1948 UN – Security Council
ג-337/34 17/04/1948 מטכ"ל התכתבות בענין תעודות מעבר לחברי מועצת המדינה וכו'
חצ-130/5 22/04/1948 . U.N העצרת השלישית בפאריס התכתבות עם ושל משלחת ישראל
חצ-128/5 01/05/1948 Jewish Agency  Jrusalem
ג-5658/5 01/05/1948 אגודת המודדים המוסמכים בארץ-ישראל תקנות האגודה והתכתבות בענין התקנות הנ"ל.
ג-326/27 01/05/1948 סדר-יום של ישיבות הממשלה הצעות
ג-503/4 01/05/1948 תיקי חקירות סיבות מוות שמות הנפטרים: יעקב ורקר  נתן בוקעי  פנחס אברהם  אלמוני  גרשון פינקוביץ'  אלמוני  נחום שוורץ  יהודה ניסני  אליהו קסטל  מרדכי וולוצ'ק  יששכר אלטר  אהרן-יהונתן (הנרי) מצרי   יוסף רוזנבום  אריה יפת  יהודה בץ  יצחק ריינר  שמואל קירשנר  מרדכי פיצון  אברהם אלבסון  שמואל טרן  ברוך חוסיצר  אריה קורט ארצטהיים  מנחם ארלוך  שמואל גלברד  חיים גוטליב
ג-503/5 01/05/1948 תיקי חקירות סיבות מוות שמות הנפטרים: יורם גולדמן  חיים גוטליב  יהודית לגשטין (לקשטיין)  יצחק גלנדר  אשר ריין  פרץ טבק  פייבל לייבוביץ'  אריה גלוזשניידר  יעקב פיינבוך  אברהם סופר  יוסף בלאייר  יצחק מוסרי  שולמית נוביק  משה ששון  שמואל גולנסקי  נפתלי באום  נחום ליפקין  רפאל ליפקין  ברוך אושרוביץ'  דוד ציכנר  שמשון קצפרובסקי  נחמה כהן  דוד מזרחי  עמוס פנצר  שמואל שרמה יוסף
חצ-3766/6 01/05/1948 אדדה  אמיל.
חצ-75/4 02/05/1948 U.N. – general
חצ-69/18 08/05/1948 World Jewish Congress  1948
חצ-87/2 12/05/1948 Herbert H.Lehman התכתבות עם והתבטאויות של ליהמן
חצ-10770/4 17/05/1948 (אבא אבן) A.S. Eban – Invitions To Public Speeches Turned Down הזמנות לנאום – לא נתקבלו
חצ-2452/2 18/05/1948 הסגר ימי (פרט לסואץ)
פ-30/37 24/05/1948 גה – שונות – ליאוניה בקמן – בקשתה "לטהר" אותה מכל חשד והגבלות בקשתה של ליאוניה (לולה) בקמן  לנקות אותה מכל חשד והגבלות  בעקבות קשריה עם W.P. Brennan  סמל ממחלקת החקירות הפליליות של משטרת המנדט.
חצ-66/10 24/05/1948 Zionist Organization  1948
חצ-10770/6 24/05/1948 (אבא אבן) Fan Mail – A.S. Eban מכתבי מעריצים אליו
חצ-10770/5 25/05/1948 (אבא אבן) A.S. Eban – Public Speeches Accepted נאומים פומביים – הזמנות שנתקבלו
ג-5424/8 31/05/1948 תקנות שעת חרום – ישוב פליטים חומר להצעה של תקנות שעת חרום ( יישוב פליטים ) – טיוטה
חצ-3772/69 01/06/1948 עיסה  אל-דאוד
חצ-92/27 01/06/1948 CNEIL 1948 התכתבות פוליטית עם אנשי או"ם (ברנאדוט  לי); התכתבות שרתוק-אבן; נאומים של אבן באו"ם; הצהרה של MCNEIL בפרלמנט ממרס 1948
חצ-127/9 01/06/1948 Jewish Agency Paris התכתבות עם משרד הסוכנות בפאריס .בתיק גם תמציות עתונים צרפתיים.
חצ-128/6 01/06/1948 Jewish Agency  Jrusalem
חצ-79/7 01/06/1948 Miscellaneous 1949 מברקים  פתקים וכו'  רובם בעניינים טכניים
חצ-37/12 01/06/1948 שיחות עם אנשי משרד החוץ הבריטי בתיק גם דיווחים בנושאים אחרים
חצ-38/5 01/06/1948 או"מ-כללי התיק עוסק בעיקר בוועדות או"מ (ענייני פליטים-ערבים ויהודים) כמו כן מכיל דו"ח על בתי קברות יהודיים בגרמניה
ג-503/2 01/06/1948 תיקי חקירות סיבות מוות שמות הנפטרים: סמי שמואל לוי  ראובן פוניה  צבי בק  דן אוסטרובסקי  חי מנשה  משה סקליצקי  ישראל עמרני  יצחק אברמוביץ'  שלום מדינה  אברהם פרנקל  יעקב מזרחי  שלמה אדטו  עמנואל גוטמן  שלמה ויצפלד  דניאל בעל קורא  דוד קופקוביץ'   דניאל קורץ  גדעון בכרך  משה שטמפלהוף  מיכאל בכר  יצחק מוגזח  ישראל וירניק  יהודה כרמיול – כרמיאל  זכריה עוזרי  יואב וילדר
ג-503/1 01/06/1948 מקרי מוות בלתי טבעיים שמות הנפטרים: אברהם חיים פייג  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:    אברהם שמחי  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור: גרשון כהנוביץ'  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:   משה בסר  נהרג בתאונת דרכים. אלה איזביצקי  חללת צה"ל  מתוך אתר יזכור:   יחזקאל צבי הויזמן  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  4 עזרא בבלי  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  מרדכי ווייס  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  עובד ציון  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:   יוסף זייבי  חלל צה"ל  מתוך אתר יזכור:  יעקב מרקוביץ  חלל צה"ל
חצ-66/12 14/06/1948 Latin America
חצ-88/9 14/06/1948 ארתור לוריא נאומים
ג-344/10 15/06/1948 ישיבות הממשלה – סדר היום
חצ-75/8 20/06/1948 U.N. – Economic and Social Council  1948
חצ-94/2 20/06/1948 UN – General Assembly  Paris 1948 – Preparation for בעיקר עניינים טכניים
חצ-87/18 20/06/1948 משרד האוצר התכתבות
חצ-72/26 22/06/1948 Thailand nגעים עם משלחת תאילנד לאו"ם ועם גורמים אחרים
חצ-69/19 27/06/1948 Dr.Walter Eytan   August-December  1948 בתיק גם העתקי מכתבים מאפריל – מאי 1948
חצ-70/18 29/06/1948 Dr.James McDonald  1948 כולל תזכיר סודי של מקדונלד ? בעניין בעיית א"י מאוקטובר 1948
חצ-3770/40 01/07/1948 מוחמד  יוסף בתי
חצ-71/19 01/07/1948 Mr. Gideon Rafael 1948
חצ-72/1 01/07/1948 Lebanon 1948 דוחו"ת שמקורם בעתונות  אנשי כנסיה וכו' על הנעשה בלבנון; פניה מטעם הארגון הנוצרי FRIENDS OF LEBANON
חצ-73/5 01/07/1948 Venezuela  1948
חצ-94/6 01/07/1948 UN – Security Council
חצ-128/7 01/07/1948 Jewish Agency  Jrusalem
חצ-128/8 01/07/1948 Jewish Agency  Jrusalem
חצ-99/4 01/07/1948 Nicaragua – Various כולל התכתבות עם נשיא ניקרגואה
חצ-87/5 01/07/1948 א.לוריא התכתבות אישית. בתיק גם התכתבות לא אישית
חצ-87/21 01/07/1948 ארתור לוריא. הזמנות לנאומים ומסיבות
ג-323/30 01/07/1948 כתובות שונות התכתבות בענין הכתובת המדוייקת של המושב "מולדת" (בני-ברית)
חצ-3768/34 01/07/1948 האשם  אחסאן
חצ-3768/42 01/07/1948 דג'אני  עומר – "היתום" חסוי
חצ-3770/14 01/07/1948 כתאנה  פרנסיס
חצ-3771/58 01/07/1948 סאטי  שווכת אלדיר
חצ-3771/70 01/07/1948 סולח  ריאד אל-
חצ-127/5 07/07/1948 Israel-Arab Broadcasts א"י בשידורים ערביים
חצ-3766/33 01/08/1948 אל-תמרה  אניס
חצ-3770/39 01/08/1948 מוחיי אל-דין  חאלד.
חצ-3771/49 01/08/1948 נמוד  אליאס
חצ-3771/65 01/08/1948 סוואן  כמיל אבו
חצ-3773/37 01/08/1948 פתח מוחמד אבו אל-
חצ-72/21 01/08/1948 Report Representative Israel Delegation 3rd Session  1948 טיוטה ועותק משוכפל של דו"ח המשלחת הישראלית לעצרת האו"ם 1948
חצ-125/8 01/08/1948 Capitol MFG.Co. Investor מפעל תעשייתי בארץ
חצ-74/14 01/08/1948 U.N. Secretariat  1948
חצ-75/20 01/08/1948 U.N. Protocol Division  1948
חצ-128/9 01/08/1948 Jewish Agency  Jrusalem
חצ-131/23 01/08/1948 Resolutions and Contacts with Arabs
חצ-132/4 01/08/1948 French Delegation
חצ-132/9 01/08/1948 Delegation Matters Rafael etc
חצ-132/15 01/08/1948 Copies of Hakirya Correspondence
חצ-132/16 01/08/1948 Report to Foreign Minister
חצ-132/19 01/08/1948 Amman Airport Observers – Amman. Section
חצ-84/7 01/08/1948 Israeli Supply Mission רכישת ציוד וגיוס כספים
חצ-89/5 01/08/1948 משלחת ישראל לעצרת או"ם בפאריס התכתבות בעניין הרכב המשלחת
חצ-38/3 01/08/1948 האומות המאוחדות (המתווך) בתיק חומר סביב הנסיונות לפתרון הסכסוך
חצ-38/4 01/08/1948 מגע עם העולם הנוצרי
פ-714/4 01/08/1948 חברות בממשלה ובכנסת – 1955-1949 ישיבות שרים אד-הוק תזכירים ופרוטוקולים.
חצ-3774/21 01/08/1948 ריאד  קאמל ("העוזר")
חצ-3766/34 01/08/1948 אל-חפר  לוטפי ביי.
חצ-3767/76 01/08/1948 ג'מאייל  פייר
חצ-3768/63 01/08/1948 דאעוק  אל-אחמד
חצ-3769/17 01/08/1948 חידר  עבד אל-מג'יד
חצ-3766/72 01/08/1948 באדר חאן.
חצ-3770/42 01/08/1948 מולכי  עזיז בכיא
חצ-3771/68 01/08/1948 סולח  חאג' אדין אל-
חצ-3773/68 01/08/1948 קדרי  אחמד.
גל-21307/4 01/08/1948 יעוץ משפטי – פקודת המתעסקים ברפואה פקודת המתעסקים ברפואה
חצ-3773/3 01/09/1948 עלי  פואד חג'
ג-831/16 01/09/1948 משרד המפקחים בצפון/ זרם העובדים ( המפקח צ. צמחוני – בית-החינוך לילדי עובדים ה' ( קרית-חיים – פרוטוקולים של המועצה הפדגוגית ) פרוטוקולים מישיבות המועצה הפדגוגית  החלטות המועצה ועוד ( כתב-יד  מודפס )
חצ-70/16 01/09/1948 General file E
חצ-125/14 01/09/1948 Dominican Republic
חצ-94/1 01/09/1948 UN – 1948  General Assembly פרסומים רשמיים של או"ם
חצ-128/13 01/09/1948 Jerusalem חילופי מברקים של א.לוריא
חצ-131/21 01/09/1948 Refugees
חצ-131/24 01/09/1948 Holy Places
חצ-132/2 01/09/1948 Scandinavian Delegation Norway  Denmark
חצ-132/8 01/09/1948 Cuba  Venezuela  Peru
חצ-132/11 01/09/1948 Jerusalem Question Holy Places כולל מפות.
חצ-132/17 01/09/1948 Eban's Press Interviews
חצ-131/18 01/09/1948 פרוטוקולים של ישיבות משלחת ישראל לאו"ם פאריס  1948
חצ-86/2 01/09/1948 הסוכנות היהודית  כולל שאלת מעמד ותפקידי הסוכנות לאחר הקמת המדינה
חצ-66/9 01/09/1948 Yiddish Press  1948
חצ-38/1 01/09/1948 מועצת הביטחון בתיק גם מברקים ממ.שרת לאבן בפאריס
חצ-38/2 01/09/1948 ישראל בעצרת או"מ בתיק גם מעט נוש' מדיניים שאינם נוגעים ישירות לאו"מ לרוב העתקים מהתכתבויות ומסמכים של המשלחות בניו-יורק ובפאריס
חצ-36/10 01/09/1948 פליטים התיק כולל מגע עם פליטים השוהים בלונדון בעניין חזרתם לארץ טיפול ברכושם וכו'
חצ-3774/14 01/09/1948 רבט  אדמונד.
חצ-3767/5 01/09/1948 בוסתאני  פואד אפרם.
חצ-3768/29 01/09/1948 האדי  עבדאל  אברהים
חצ-3769/24 01/09/1948 חלים  סעיד מחמד עלי.
חצ-3766/40 01/09/1948 אל-ראווי  נג'יב.
חצ-3766/46 01/09/1948 אלפי  עטייה.
חצ-3766/47 01/09/1948 אמון  פואד.
חצ-132/7 01/09/1948 China Delegation
חצ-2558/6 01/09/1948 יחסי ישראל-הודו
ג-271/66 05/09/1948 יצירת כסף קטן הטבעת מטבעות בבית מלאכה בירושלים-התכתבות בין משרד האוצר למושל הצבאי דב יוסף בדבר הטבעת 20 מיליון מטבעות בידי מפעל שנמצא בירושלים.
חצ-67/9 12/09/1948 U.J.A.- Army Delegation  1948
ג-272/10 14/09/1948 משמר העם – שיכון פליטים התכתבות בעניני סמכות ותקציב בדבר מטה הג"א.
חצ-3770/30 01/10/1948 מאלק  יוסף
חצ-3770/36 01/10/1948 מהדי  מחמוד
חצ-3772/55 01/10/1948 עומר  חסן ביי.
חצ-69/2 01/10/1948 Legation of Israel U.S.S.R  1948
חצ-69/7 01/10/1948 Dissidents  1949 התכתבות  רובה בנוגע לשיקומם של נפגעי אצ"ל ולח"י; נוסח חוק החיילים המשוחררים
חצ-71/23 01/10/1948 U.N. – Israel statements  Mr.Sharett  1948
חצ-122/5 01/10/1948 The Anglo Palestine Bank  London
חצ-74/6 01/10/1948 מועצת הביטחון כולל שתי חוברות  אחת העוסקת בארגון ובנוהלי ועדות או"ם ושניה העוסקת בנוהלי מועצת-הביטחון
חצ-132/1 01/10/1948 Australian Delegation
חצ-132/3 01/10/1948 Polish Delegation
חצ-132/6 01/10/1948 Czechoslovak Delegation
חצ-132/12 01/10/1948 Fifth Committee. Third Session October –  November 1948
חצ-132/20 01/10/1948 Arab World Affairs
חצ-37/6 01/10/1948 האגודה האנגלו – ישראלית
חצ-37/7 01/10/1948 עיתונות בריטית
חצ-38/10 01/10/1948 ארצות ערב והעולם המוסלמי בתיק גם דיווחים על הודו וארצות המזרח הרחוק
חצ-3766/18 01/10/1948 איוב  אלפונס.
חצ-3766/29 01/10/1948 אל-גבאן  דיבאן.
חצ-3774/72 01/10/1948 תרסיסי  עדנאן.
חצ-3782/23 01/10/1948 חכים  הבישוף ג'ורג'
חצ-3768/20 01/10/1948 זגלול  עלי
חצ-3769/27 01/10/1948 חלף  דאוד סלימן.
חצ-3769/28 01/10/1948 חלף  אל-קאזם.
חצ-3770/25 01/10/1948 למין  בלהדי מחמד.
חצ-3766/49 01/10/1948 אמטורי  אנטואן.
חצ-3771/53 01/10/1948 נקאש  ג'ורג'
גל-2959/14 31/10/1948 גח"שא – רחובות מימון קבורה למעוטי יכולת.
חצ-3771/31 01/11/1948 נאג'  איברהים.
גל-17118/41 01/11/1948 תלונות נגד יחס הצבא כלפי מנזרים וכנסיות התכתבות בענין גניבות רכוש  הוצאת פולשים ממקומות קדושים.
חצ-118/20 01/11/1948 בני-ברית
חצ-70/19 01/11/1948 Canada  1949 בעיקר מגעים עם משלחת קנדה לאו"ם
חצ-69/8 01/11/1948 Consulate of Israel – New – York – Consul General reports – 1948
חצ-121/9 01/11/1948 American-Israeli Shipping כולל פרסומת לקו ישראל – אמריקה; דו"ח על פעולות החברה האמריקאית – ישראלית להובלה ימית
חצ-124/11 01/11/1948 France Office התכתבות עם הנספח הכלכלי בפאריס
חצ-125/13 01/11/1948 Honduras
חצ-94/3 01/11/1948 UN – General Assembly פרסומים רשמיים של או"ם
חצ-131/1 01/11/1948 U.N. Paris Assembly – Political Committee
חצ-8217/2 01/11/1948 פליטים. כרך א'
חצ-66/15 01/11/1948 Ministry of Foreign Affairs – Commonwealth department
חצ-86/15 01/11/1948 מושב עצרת או"ם בפאריס  סתיו 1948
חצ-37/5 01/11/1948 קשרים עם אישיים בריטים
ג-4738/39 01/11/1948 הרב יעקב טפר כפר סלמה התכתבות בין הרבנות הראשית לישראל לרב יעקב טפר בנושא בקשת הרב ובדיקת אישורו לכהונת רב בכפר סלמה.
חצ-3767/56 01/11/1948 אל-גוהרי  מוחמד
חצ-3768/13 01/11/1948 ואהב  שיך חאפז
חצ-3768/36 01/11/1948 הודה  אבול  תופיק
חצ-3768/74 01/11/1948 ג'מאתי
חצ-3769/4 01/11/1948 חאלדי  אל-עוני
חצ-2539/6 01/11/1948 יחסים עם גרמניה – תיק מקורי של המחלקה הקונסולרית
חצ-71/4 01/12/1948 General file G
חצ-69/1 01/12/1948 Legation in Geneve דיווחים ותכתובת של הנציגות שליד מוסדות האו"ם באירופה. מעט חומר בנושאים שוויצרים
חצ-69/3 01/12/1948 Legation of Israel Uruguay  1948 בעיקר חילופי מברקים עם ובקשר לנציגות במונטבידיאו
חצ-89/24 01/12/1948 Copies of U.N. Statements בתיק גם מסמכים בעניין חלוקת מלגות
חצ-125/12 01/12/1948 Hans Goldman
חצ-66/8 01/12/1948 ארתור לוריא הזמנות לנאומים ולארועים שונים
חצ-68/8 01/12/1948 Mr.Arthur Sroka (now Dorion)  1948
חצ-87/23 01/12/1948 בילי רוז
חצ-36/6 01/12/1948 הכרה במדינה כרך II התיקים עוסקים בהכרת מדינות שונות בישראל והכרת ישראל במדינות אחרות: קבלת ישראל לאו"מ – התכת'
ג-5434/14 01/12/1948 ארכיון צבא הגנה לישראל דו"ח ואינוונטר של ארכיון צה"ל 31.12.48  תכנית עבודה לשנים 1954 – 1956; חילופי מכתבים בדבר עזרה בהשגת חומר אמריקני על תולדות ההגנה והשתתפות היהודים בצבאות זרים
חצ-3774/47 01/12/1948 שיהה  מישל
חצ-3774/68 01/12/1948 תל  עבדאללה אל.
חצ-3769/67 01/12/1948 כוזמה  מישל.
גל-63835/1 01/12/1948 מושב חקלאי "המרץ" אגודה שיתופית בע"מ החלק מהמסמכים מופיע השם "מרץ".
גל-47434/12 03/12/1948 תשלום משכורת לעובדי ממשלת המנדט עובדי עיריות מסמכי תשלום משכורות לעובדי ממשלת המנדט – עובדי העיריות  בנושאים: נסיעות על חשבון הממשלה  מר י. אדיר תקופת היותו המושל הצבאי בירושלים  הבטחת זכויות הפנסיה לעובדים העוברים בעבודתם מהעירייה לממשלה וההיפך  תשלום פיצוי לעובדי רשויות מקומיות בגין מעבר לשירות בממשלה  פיצויים לעובדי עיריות לשעבר  תשלום הפרשי משכורת לעובדי ממשלת המנדט  משכורת וותק לחיילי צה"ל  הפרשי משכורת לחיילים עובדי מדינה לפני גיוסם  ועוד.
ג-3331/3 05/12/1948 התפרצות לאולפני קול ישראל. התפרצות לאולפני קול ישראל.
חצ-66/16 30/12/1948 General File "Z"
ג-5322/16 31/12/1948 לשכת השר – שטחי קרקע לשיכון עולים – גבעון
חצ-3774/8 01/01/1949 קעוותר  באז.
ג-2496/22 01/01/1949 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מחקר על צמחי צבר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מחקר על צמחי צבר
גל-17037/22 01/01/1949 עילוט דו"ח סיור  דו"ח המשטרה על קטטה בכפר  מכתב מהתושבים בענין הפקעות קרקע  התכתבות בענין מצורפת
גל-17112/1 01/01/1949 ענינים מדיניים – כללי סקירה על תכנית מרשל  סקירה על החרמת רכוש יהודים במצרים ידיעון של מפ"ם (מפלגת פועלים מאוחדת) על המיעוט הערבי בישראל  העתק ההסכם בין הותיקן לממשלת איטליה ב- 1929  ועוד.
גל-17116/2 01/01/1949 עניני פליטים כללי (המשך מתיק 1) סקירות על חילופי איכלוסין בבלקן ובמזרח אירופה  סקירה על אפשרות יישוב פליטים בירדן  תוצאות מפקד הפרדסנים הערבים בא"י סקירה על הפליטים הפלסטינאים  ועוד. כרך ב'.
ג-5808/14 01/01/1949 המחלקה לעדות נוצריות – בהאים – כללי. כרך א'
ג-2958/1 01/01/1949 חיפושי נפט התכתבות שוטפת
ג-2960/14 01/01/1949 חברת I.P.C (העיראקית) החזרת רשיונות לחיפוש נפט התכתבות בנוגע לביטול רשיון חיפוש הנפט ע"י חברת (Iraqi Petrolium Company)I.P.C חברת הנפט העיראקית וביטול כל תביעה משפטית בענין.
חצ-70/8 01/01/1949 U.N. – Israel Permanent Delegation  1949 כולל נוסח ההחלטה מדצמבר 1948  על הקמה מחדש של ה – INTERIM COMMITTEE OF THE GENERAL ASSEMBLY
חצ-70/11 01/01/1949 Moshe Sharett  January-August 1949
חצ-70/14 01/01/1949 Australia  1949  בעיקר מגעים עם המשלחת האוסטרלית לאו"ם
חצ-70/17 01/01/1949 Report Mr.Kenen  3rd Session  1949 – הפרק השני של הדו"ח של קינן על עצרת או"ם בפאריס
חצ-70/20 01/01/1949 General file C
חצ-70/21 01/01/1949 Brazil  1949
חצ-70/24 01/01/1949 Cuba  1949 בעיקר מגעים עם משלחת קובה לאו"ם
חצ-71/2 01/01/1949 General file D
חצ-120/4 01/01/1949 Office Official Reports
חצ-69/6 01/01/1949 General File "D"  1949
חצ-69/15 01/01/1949 Consulate of Israel  Greece  1949
חצ-69/17 01/01/1949 General File W
חצ-89/14 01/01/1949 Office Memoranda
חצ-90/2 01/01/1949 ג.רפאל התכתבות כללית
חצ-71/14 01/01/1949 India  1949
חצ-73/7 01/01/1949 General file "Z"
חצ-74/5 01/01/1949 U.N. Secretariat  1949 בתיק גם מסמך אחד מסוף 1947
חצ-72/14 01/01/1949 Peru  1949 בעיקר מגעים עם משלחת פרו לאו"ם
חצ-74/10 01/01/1949 Nation Associations התכתבות עם אנשי העיתון – NATION; שתי חוברות: באחת הצעה לנאמנות בינ"ל בי-ם (נוב.49')  בשניה תעוד בנושא שת"פ בין המלך פארוק לנאצים ולמופתי חאג אמין אל-חוסייני
חצ-75/11 01/01/1949 U.N. – 4th Session general and prep
חצ-79/5 01/01/1949 Mackay  Outgoing  February 1-15 1949
חצ-79/12 01/01/1949 RCA  Incoming  January 1949
חצ-79/13 01/01/1949 RCA  Outgoing  January 1949
חצ-79/14 01/01/1949 TWX  California  Washington  January 1949
חצ-79/15 01/01/1949 Western Union  January 1949
חצ-79/17 01/01/1949 Mackay  Outgoing  January 1-15  1949
חצ-84/4 01/01/1949 Israel – Fund Raising and Lotteries
חצ-84/8 01/01/1949 שגרירות ישראל בוואשינגטון – נספח עיתונות
חצ-85/14 01/01/1949 הוועדה האמריקאית למען מכון וייצמן
חצ-85/17 01/01/1949 American Jewish Congress
חצ-85/23 01/01/1949 General File C
חצ-85/26 01/01/1949 General File B
חצ-86/3 01/01/1949 Society of Foreign Conculs
חצ-86/5 01/01/1949 General File P
חצ-66/11 01/01/1949 Consulate of New-York – Press Releases – הודעות לעיתונות של ה – Israel Office of Information
חצ-67/2 01/01/1949 Arthur Lourie – Addresses  1949
חצ-86/9 01/01/1949 General File F
חצ-86/10 01/01/1949 General File N
חצ-87/1 01/01/1949 General File "L"
חצ-87/3 01/01/1949 General File "F"
חצ-68/2 01/01/1949 Legation of Israel  United Kinkdom  1948
חצ-68/10 01/01/1949 General File "J"  1949
חצ-88/5 01/01/1949 General File S
חצ-88/13 01/01/1949 General File " R "
חצ-377/16 01/01/1949 הנשיא טרומן
חצ-347/23 01/01/1949 פליטים
ג-5695/9 01/01/1949 מועצה מיעצת בעניני בתי-סוהר הצעת תקנות  פרוטוקולים מישיבות.
חצ-36/5 01/01/1949 הכרה במדינה – כרך  I
ג-332/54 01/01/1949 בתי -דפוס בארצות שונות התכתבות בענין פיתוח של המדפיס הממשלתי
חצ-3774/9 01/01/1949 קרמייכל  יואל.
חצ-3768/75 01/01/1949 ג'מאל ("ואנטואן") חסוי
חצ-3770/45 01/01/1949 מוסא  אחמד
טס-11434/52 01/01/1949 נגטיבים ותצלומים מביקור בחמד – חיל מדע ביקור ידין בחמד-חיל מדע:  2 תצלומים ו-3 נגטיבים
גל-19707/44 01/01/1949 תיקי פרט של מסתתנים – אחמד מוטלק אחמד חסארמה
גל-19707/46 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד מוסטפה חמוד
גל-19707/48 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד חסן סכראן
גל-19707/49 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד חסן דרזאוי אל-נמלה  חיפה
גל-19707/50 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד חסין סייד עלי
גל-19707/52 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד אסעד אברהים  מערב שיבלי
גל-19707/56 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד חמאד יוסף
גל-19707/60 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אוהנס אג'אזאריאן
גל-19707/61 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אוהנס ירציאן
גל-19707/62 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד אבו לבן
גל-19707/65 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אדמונד אנטון ח'צראוי
גל-19707/66 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אגוסטי גילט
גל-19707/79 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד מחמד סרחאן  יפיע
גל-19707/83 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד נג'מי
גל-19707/84 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד סיאם  פראג
גל-19707/85 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד סעיד רשיד אלעמסי
גל-19707/88 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עבדול קאדר ג'אבר
גל-19707/91 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עלי חסן איסמעין
גל-19707/92 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עלי שניר
גל-19707/101 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד שטילה
גל-19707/102 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אחמד שריף (שמעון גרגי)
גל-19707/107 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – איוב שחאדה אלזינה
גל-19707/108 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – איזמרלי
גל-19707/126 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס יוסף טויל
גל-19707/127 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס יוסף קלדאווי
גל-19707/129 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס נג'יב
גל-19707/131 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס סירקיס קריקוריאן
גל-19707/138 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס קדחה  נצרת
גל-19707/139 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס רוכס עתמה
גל-19707/143 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליה מוסה ארבוד
גל-19707/144 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליזבט ביטין (מקודם חיאט)
גל-19707/119 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליס ג'דעון
גל-19707/121 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס הלמן
גל-19707/122 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אליאס זריק  עילבון
גל-19707/147 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אלכס קאלאנאס
גל-19707/169 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אמנה יוסף אל סקחפי
גל-19707/174 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – חאתם סלים סעד
גל-19707/176 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אנטון ספדי  יפו
גל-19707/177 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אנטון ריזק ג'ריף
גל-19707/148 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אלכסיס יעקב סמורי
גל-19707/149 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אלכסנדרה ס. זריפה
גל-19707/152 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אלפרד חייט
גל-19707/153 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אלפרד יעקב סמורי
גל-19707/155 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אלפרד פרח
גל-19707/158 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אמיל מוסה ארביד
גל-19707/160 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – עמיל חספור
גל-19707/183 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אניס קלדאוי
גל-19707/187 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אנסטאס טריאנדאפילידס (ANASTASE CH. TRIANDAFILLIDES)
גל-19707/190 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אסעד אליאס טבלג'
גל-19707/191 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אסעד ג'ובריאן
גל-19707/192 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אסעד חוסין טהה
גל-19707/193 01/01/1949 תיקי פרט של מסתננים – אסעד חליל משיעל  שפרעם
ג-5674/26 01/01/1949 הברחת מכתבים (צנזורה) רשימת נושאים החייבים בקרה מקדמת על ידי הצנזורה
גל-17008/4 01/01/1949 כפר יאסיף – מועצה מקומית מהתיק הוצאו תעודות על אודות דרכי פעולת השב"כ שחשיפתן עלולה לפגוע בביטחון המדינה ע"פ תקנות העיון חומר זה מוגבל לעיון למשך 90 שנה.
גל-13924/3 01/01/1949 מפ"מ הוצאו מהתיק מסמכים מסווגים. דיווחי ראשי מוסדות הביטחון המכילים מידע אודות הגופים וחסויים ע"פ התקנות ל- 90 שנה.
ג-2350/1 19/01/1949 חברה לשיכון "עמידר" התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לעמידר – החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ: סיכומי פגישות  הקצאת קרקעות לשיכוני עולים  דו"ח על מצב בניית שיכוני עולים (יוני 1949)  שיכון לעולים בשנת 1950  בוזה בין חברת עמידר לחברת סולל בונה לבניין בתי שיכון בירושלים  תקציב משוער לבניין יחידת דיור אחת  מאזנים  חלוקת העבודה בין עמידר לשאר חברות הבניה  השתתפות עמידר בהון המניות של חברת אפרידר  הערות לתכניות היישור והכבישים שכון אפרידר – אשקלון  מכירת דירות במטבע זר  הצעה לשכון תשובי יפו  הלוואות שהעניקה הממשלה לחברה ועוד.
חצ-3771/40 01/02/1949 נג'יב  ביי
חצ-3771/61 01/02/1949 סבלייה  אדוארד
חצ-3771/63 01/02/1949 סדאק  נג'יב אד-דין
חצ-72/8 01/02/1949 General file "T"
חצ-73/6 01/02/1949 General file "W"
חצ-123/10 01/02/1949 Hadassah
חצ-74/13 01/02/1949 Consulate of Israel Canada  1949
חצ-79/1 01/02/1949 RCA  Outgoing  February 1949
חצ-79/2 01/02/1949 TWX  Washington  Los Angeles  February 1949
חצ-79/3 01/02/1949 Mackay  Outgoing  February 16-28 1949
חצ-79/4 01/02/1949 Mackay  Incoming  February 1949
חצ-79/16 01/02/1949 Lubarsky  Cables Outgoing
חצ-79/19 01/02/1949 RCA  Incoming  February 1949
חצ-84/2 01/02/1949 האוניברסיטה העברית בירושלים
חצ-85/22 01/02/1949 American Cristian Palestine Committee
חצ-66/2 01/02/1949 Aubry S.Eban-Speaking engagement and invitations  January – february
חצ-68/18 01/02/1949 Ministry of Comunications – Road Controller
א-7066/25 01/02/1949 שונות – מעורב כולל סיכום שיחת רה"מ גולדה מאיר עם שר הבטחון משה דיין לקראת שיחות רה"מ עם הנשיא ריצ'רד ניקסון מ-18.2.73; מכתב מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר לשר החוץ יגאל אלון מ-1.9.75; צילומי הסכם שביתת הנשק עם מצרים מ- 24.2.49  החלטת או"ם מ-22.11.67 וכו'
חצ-3774/42 01/02/1949 שטילא
חצ-3767/16 01/02/1949 ביסון  רנה
חצ-3768/64 01/02/1949 דאודי  אדלי חסוי
חצ-3766/59 01/02/1949 אספאר  אלפרד.
חצ-3772/34 01/02/1949 סרואוט  אחמד.
חצ-8623/12 01/02/1949 חוזה מטילנה -Traite de Mytilene de 1901 התכתבות  מזכרים וטיוטות הסכמים בנוגע לחוזה מטילנה בדבר זכויות מוסדות צרפתיים באמפריה התורכית  ודרישתם להחיל זכויות אלה על מדינת ישראל.
חצ-2451/13 23/02/1949 פליטים – כללי
חצ-87/25 23/02/1949 משרד התחבורה
חצ-2626/11 01/03/1949 הצעות ותוכניות (כולל פליטים) כרך א'
ג-276/41 01/03/1949 איראן התכתבות עם קונסול איראן בדבר רכוש של נתין איראן ובדבר שיכון עובד הקונסוליה.
חצ-7143/18 01/03/1949 ועדת האו"ם לארץ ישראל – Robinson's Memorandum דיונים בנוגע לועידה הכלכלית במזרח התיכון
ג-9040/14 01/03/1949 ארכיב מרכזי ותיקים סודיים שני מכתבים בנושא
חצ-72/4 01/03/1949 General file "N"
חצ-72/6 01/03/1949 General file "R"
חצ-122/2 01/03/1949 American Israeli Advertising Company
חצ-73/9 01/03/1949 Yugoslavia  1949 מגעים עם משלחת יוגוסלביה לאו"ם כולל נוסחי נאומים והצעות של משלחת זו; חומר נוסף בנוגע ליחסים עם יוגוסלביה
חצ-75/12 01/03/1949 U.N. – Israel Delegation 4th Session בתיק גם הדו"ח המסכם של משלחת ישראל למושב הרביעי של עצרת או"ם
חצ-75/17 01/03/1949 U.N. Observers  1949
חצ-79/6 01/03/1949 TWX  Washington  Los Angeles  March 1949
חצ-79/8 01/03/1949 Pincus – Cables  Outgoing מברקים שנשלחו לפינקוס לתל-אביב ושנשלחו על-ידו בהיותו בניו-יורק
חצ-79/9 01/03/1949 Mackay  outgoing  1-15 March  1949
חצ-79/11 01/03/1949 RCA  Outgoing   March 1949
חצ-79/18 01/03/1949 Western Union  March 1949
חצ-79/20 01/03/1949 RCA  Incoming  March 1949
חצ-101/8 01/03/1949 Reports :Arabs קטעי עיתונות מארצות שונות  חלקם מתורגמים לספרדית  בנושאי ערבים; התבטאויות של נציגים ערבים במועצת-הביטחון
חצ-88/6 01/03/1949 Rabbi Philip S.Bernstein
חצ-88/14 01/03/1949 Public Relations Board
ג-5671/20 01/03/1949 עליה – תרומות מיהודי חו"ל התכתבות בנדון.
ג-326/26 01/03/1949 סדר יום לישיבות הממשלה ונספחים
חצ-3774/49 01/03/1949 שירין  אסמעיל
חצ-3770/21 01/03/1949 לוטפי  עומר.
חצ-3770/47 01/03/1949 מוסטפא  עבד אל-מונעים.
חצ-3771/20 01/03/1949 מאסיגנון  פרופ'
גל-21320/4 01/03/1949 יעוץ משפטי – חוק שיווי זכויות האשה חוק שיווי זכויות האשה
חצ-3037/11 01/03/1949 פליטים ערבים  ב'
חצ-69/13 01/04/1949 Consulate of Israel   Brazil  1949
חצ-89/12 01/04/1949 שגרירות ישראל בטורקיה תכתובת והעתקי דוחו"ת של א.ששון
חצ-71/22 01/04/1949 Mr. Moshe Toff  1949 – Personal תכתובת של טוב בעניין מחלקת אמריקה הלאטינית; חומר הנוגע לטוב עצמו  בעיקר ענייני כספים
חצ-72/7 01/04/1949 General file "S"
חצ-121/1 01/04/1949 American Economic Committee for Palestine כולל דו"ח על פעילות הוועד
חצ-73/17 01/04/1949 . U.N. – Israel Statements  3rd Session
חצ-72/27 01/04/1949 Transjordan  1949  1946 נוסח הסכם שביתת הנשק ישראל-ירדן; נוסחי חוזי ירדן – בריטניה מהשנים 1946 1948; שני מברקים
חצ-124/3 01/04/1949 Visitors  U.S. to Israel רשיונות.
חצ-74/18 01/04/1949 U.N. Voting  1949
חצ-79/10 01/04/1949 Mackay  Incoming  April 1949
חצ-81/5 01/04/1949 Mackay  Outgoing  April 1-15  1949
חצ-81/6 01/04/1949 Western Union  April 1949
חצ-81/7 01/04/1949 TWX  Los Angeles  Washington  April 1949
חצ-81/8 01/04/1949 RCA  Outgoing  April 1949
חצ-81/9 01/04/1949 RCA  Incoming  April 1949
חצ-68/12 01/04/1949 Jewish Agency Jerusalem  1949 בתיק גם מעט חומר נוסף
פ-716/4 01/04/1949 ידיעות משרד החוץ לחברי הממשלה בנוגע לגורל העיר העתיקה מצבם של יהודי צ'כיה  עליה מהונגריה  הדיונים באו"ם פרשת העלמותו של סיומה מירונינסקי ועוד.
חצ-70/12 01/04/1949 Bernadotte – Investigation into assasination  1949
חצ-2552/12 01/04/1949 עניני יהודים מורים עברים לקהילות יהודיות  פליטים יהודים נתיני מדינות ערביות  פרעות בזלצבורג  ילדים יהודים בידי נוצרים  קשרי הקונגרס היהודי העולמי עם הותיקן  אורט  חברת "כל ישראל חברים"
גל-17108/28 01/05/1949 הרשות לישוב פליטים  פרוטוקולים פרוטוקולים של הרשות ושל הועדה לעניני פליטים.
חצ-71/5 01/05/1949 General file H
חצ-71/9 01/05/1949 Ecuador  1949 מגעים עם משלחת אקוואדור לאו"ם
חצ-72/2 01/05/1949 General file "M"
חצ-121/6 01/05/1949 American Bureau of Shipping
חצ-121/11 01/05/1949 American Technion Society
חצ-122/16 01/05/1949 American-Israeli Chamber of Commerce  and Industry Inc
חצ-73/2 01/05/1949 Uruguay  1949 מגעים עם משלחת אורוגואי לאו"ם ועם גורמים נוספים
חצ-73/11 01/05/1949 U.N. Secretariat -Transmission letters to Israel  1949 חומר משוכפל של או"ם וועדותיה
חצ-74/8 01/05/1949 Netherlands  1949 מגעים עם משלחת הולנד לאו"ם
חצ-72/12 01/05/1949 Paraguay  1949 מספר קטן של מסמכים.כולל התכתבות של אבן עם שגריר פרגוואי בקובה
חצ-74/16 01/05/1949 U.N. Scientific Conference on conservation and utilization of resources  1949
חצ-74/19 01/05/1949 Israel-boundries  1949
חצ-74/20 01/05/1949 U.N. Students intern program  1949
חצ-64/4 01/05/1949 Public Relations Board – Minutes of Meetings דו"ח על פגישה אחת בלבד
חצ-85/21 01/05/1949 General File A
חצ-85/24 01/05/1949 משרד החוץ – מחלקת אמריקה הלטינית דוחו"ת ומכתבים
חצ-86/4 01/05/1949 משרד החוץ – המחלקה למוסדות בינלאומיים
חצ-87/4 01/05/1949 Mrs. David Marcus
חצ-68/5 01/05/1949 Jewish Agency – Economic Department  1949
חצ-36/8 01/05/1949 בעיית ירושלים
חצ-370/17 01/05/1949 International Civil Aviation Conference
חצ-261/6 01/05/1949 יחסי יוון-ישראל – כללי
ג-4771/5 01/05/1949 כשרות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנוגע לכשרות תערובות אבקת חלב במצרכי מזון  כשרות ופיקוח על הכשרות במטוסים ובמסעדת עובדי אל על  אטליזי טריפה  העברת ההקצבות דרך ארגון בתי הארחה הבשריים בישראל  הלוואה להקמת מטבח אל על בלונדון  השגחת הכשרות במוסדות אזע  תלונתו של מר מירקין על כשרות בקו יוהנסבורג – לוד  סידורי הכשרות באוירונים ובמקומות החניה  רישיונות לאטליזים כשרים  רישיונות למזנון כשר  ועוד.
חצ-3769/9 01/05/1949 חדרה  אבו עומר.
חצ-3770/34 01/05/1949 מג'יד  עבד אל-כרים.
גל-17108/16 01/05/1949 שחרור שבויים  הסדר ונוהל
חצ-123/20 01/05/1949 Jewish Agency-Israel כולל: סיכומי עליה -יוני 1950  עלון של מחלקת הקליטה  המלוה הלאומי 1953/1948
ג-3333/12 25/05/1949 עניני דת – עדות המזרח. ענייני דת :הקמת מועצה דתית בטבריה.
ג-2963/7 01/06/1949 טוניס – קטעי עתונות ונתונים מתוך עתונים על חפושי הנפט בתוניס והפסקתם.
חצ-103/1 01/06/1949 Arab Question etc כולל פעילות ערבית בדרום-אמריקה; ידיעות בנושאים ערביים שמקורן בדרום- אמריקה
חצ-71/3 01/06/1949 General file F
חצ-68/22 01/06/1949 Representative of Israel Holland  1949 – מגעים עם גורמים שונים בהולנד ובארצות בנלוקס האחרות
חצ-89/28 01/06/1949 United Nations Applications מועמדות ישראלים לעבודה במוסדות או"ם
חצ-122/6 01/06/1949 The Anglo Palestine Bank Israel
חצ-122/7 01/06/1949 El-Al
חצ-80/27 01/06/1949 Mackay  Incoming  July 1949
חצ-81/10 01/06/1949 Western Union  June 1949
חצ-81/11 01/06/1949 TWX  June 1949
חצ-81/12 01/06/1949 RCA  Outgoing  June 1949
חצ-81/13 01/06/1949 RCA  Incoming  June 1949
חצ-81/14 01/06/1949 Mackay  Outgoing  June 1-15  1949
חצ-81/19 01/06/1949 Mackay  Incoming  June 1949
חצ-81/22 01/06/1949 Mackay  Outgoing  June 16-30  1949
חצ-36/1 01/06/1949 השגריר – הגשת כתבי האמנה
פ-716/5 01/06/1949 ידיעות לחברי הממשלה ידיעות בנוגע למלחמת קוריאה  עדודה של העליה מארצות אמריקה הלטינית  בינאום ירושלים  העליה מרומניה ועוד.
פ-716/7 01/06/1949 ידיעות לנציגות ישראל בחו"ל ידיעות בנוגע לבינאו"ם ירושלים  תוכנית מרשל  הצהרת שלוש מעצמות המערב  ועדת הפיוס ועוד.
חצ-89/19 01/06/1949 Corespondence with Delegation התכתבות עם משלחות אוסטרליה  בריטניה  סין איראן; התכתבות עם ה – SOMALI YOUTH LEAGUE  תזכיר על יחסי ישראל-הודו
ג-4722/31 13/06/1949 הרב מרדכי שטיין הזורעים פתק עם בקשה של הרב.
ג-1861/4 17/06/1949 אגף הייצוא – פרוספקטים – קטלוגים מסחריים כרך א' בתיק התכתבויות בנוגע לרשיונות ייצוא  פרוספקטים וקטלוגים של חברות שונות בנוגע לתוצרת שלהם לצורך הכנת קטלוג היצוא . בין המפעלים פניציה  לפיד קרמיקה  עולמית  אלקו  קופפר  המשווק  רוזנבלט  וולקן  עדי  הלל  דמט  תגלית  מירומית  הבונים  אחים אושה  צבע  אוניברסל  אורלוגין  שורצשילד  מסקו  הארגז  זיקה  קו  ברבור  שטראוס  פל-בל  קדמה  שניצקי  דורות  טבע  תעשיות אבן וסיד  טרנסמיסיה  אחים חיים ועוד.
ג-2349/12 20/06/1949 החברה המרכזית לשיכון ולבניין התכתבות בנושאים: עבודות שיכונים בירושלים  חובות כספיים בגין התייקרויות  בנייה באיטונג בעפולה ועוד
גל-47451/5 23/06/1949 תשלום בעד עבודה פרטית למהנדסים  אדריכלים וכו' התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה  בנוגע לתשלום בעד עבודה פרטית לעובדי משרדי ממשלה: תשלומים מיוחדים מטעם מהנדסי אגף התכנון  קרית הקבע – סיכום הצעות בקשר להתחרות על תכניות הבינוי  תשלום שכר שופטים ופרסים למתחרים לעובדי הממשלה בהתחרויות ארכיטקטוניות ובנין ערים  תשלום לעובדי הממשלה בעד השתתפותם בוועדה בוחנת לתכניות בינוי הקריה  עבודה פרטית – אגף התכנון  התשלומים בהתחרות הפומבית לתכנון שטח הקריה בירושלים  מזכר בקשר לעבודה פרטית של עובדי אגף התכנון  רשימת עובדי אגף התכנון המבקשים היתר לעבודה נוספת  השתתפות בתחרויות כשופטים – עבודת בוררות פרטית ועוד.
חצ-80/31 01/07/1949 Mackay Incoming  August 1949
חצ-71/7 01/07/1949 General file J
חצ-69/12 01/07/1949 Consulate of Israel   Australia  1949
חצ-89/18 01/07/1949 משרד החוץ – המחלקה לארגונים בינ"ל בתיק גם חילופי מכתבים של א.לבבי ממחלקת מזרח אירופה
חצ-122/13 01/07/1949 Fuel
חצ-122/3 01/07/1949 American Palestine Securities Sakier
חצ-122/8 01/07/1949 Bonds
חצ-124/1 01/07/1949 Zionist Organization of America
חצ-124/5 01/07/1949  Alphabetic XYZ
חצ-124/9 01/07/1949 Canada Consul Office
חצ-124/10 01/07/1949 England התכתבות עם היועץ הכלכלי בלונדון
חצ-75/5 01/07/1949 U.N. – Calender Reform
חצ-109/1 01/07/1949 Apartment Apartment
חצ-80/22 01/07/1949 RCA  Incoming  July 1949
חצ-80/28 01/07/1949 Mackay  Outgoing  July 15-31 1949
חצ-80/29 01/07/1949 Mackay  Outgoing  July 1-15  1949
חצ-80/30 01/07/1949 RCA  Outgoing  July 1949
חצ-81/20 01/07/1949 Western Union  July 1949
חצ-81/21 01/07/1949 TWX  July 1949
חצ-86/1 01/07/1949 פירסומים
חצ-101/15 01/07/1949 Vatican – Catholic Church קטעי עיתונות; כולל שני מאמרים מ- 1943 ומ- 1944
ג-5675/1 01/07/1949 פרדסים המוקנים לממונה על רכוש האויב התכתבות בענין מכירת נכסים המוקנים לממונה על רכוש האויב  הענקת סמכות למכירת רכוש מוקנה  תיקון פקודת מסחר עם האויב 1939 ועוד.
פ-2840/44 05/07/1949 טוביאנסקי קטעי עיתונות מעיתון "דבר" על החקירה מחדש של פרשת טוביאנסקי  שכותרתם: "טוביאנסקי היה חף מפשע" ו-"עדויות חשובות בחקירת איסר בארי".
ג-1871/3 20/07/1949 אגף הייצוא – יצוא מוצרי מלאכת מחשבת כרך ב' בתיק בתכתבויות בעניין יצוא ושיווק מוצרי חן ומלאכת מחשבת ישראלית. עיקר השיווק הנידון בתיק הוא לארצות הברית.
גל-6829/37 27/07/1949 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק בקשות אישורים ושרטוטים לשינוי ת.ב.ע 292 בפתח תקווה. שכון א' של הסתדרות הציונים הכללים  גוש 6360 חלקה 20.
חצ-3772/8 01/08/1949 סיקורל  סלוואטור.
חצ-71/6 01/08/1949 General file I
חצ-89/17 01/08/1949 Staff Memoranda מזכרים משוכפלים בעניינים פרוצדורליים
חצ-89/29 01/08/1949 עצרת רביעית כולל דו"ח משלחת ישראל לעצרת
חצ-125/7 01/08/1949 Trade Delegation  Ministry of Supply etc
חצ-80/20 01/08/1949 Mackay  Outgoing  August 16-31  1949
חצ-80/21 01/08/1949 Mackay  Outgoing  August 1-15  1949
חצ-80/23 01/08/1949 RCA  Incoming  August  1949
חצ-80/24 01/08/1949 RCA  Outgoing  August  1949
חצ-80/25 01/08/1949 TWX  August 1949
חצ-80/26 01/08/1949 Western Union  August 1949
חצ-3766/73 01/08/1949 בואדנג'ה  קלוד.
ג-2170/36 03/08/1949 הנהלה – פרדסים נטושים ומוחקרים. החכרת שטחי פרדסים; פרדסים נטושים קיבוצים ומושבים אליהם עברו פרדסי נפקדים
ג-2782/12 29/08/1949 רמלה – מקרי מוות בלתי טבעיים – טוביאנסקי מכתב בנוגע להעברת חומר חקירה לשם דיון.
חצ-8622/9 01/09/1949 יבוא מכשירי דפוס משויצריה.
חצ-7145/9 01/09/1949 ועדת האו"ם לארץ ישראל – דוח הועדה לבדיקת שאלת הפיצויים עבוד נכסי נפרדים 1950  P.C.C Miscellaneous
חצ-103/2 01/09/1949 Articles of Political Confid ענייני אמריקה הלאטינית (כולל דוחו"ת עיתונות); ענייני או"ם
חצ-70/10 01/09/1949 General File A
חצ-71/20 01/09/1949 Moshe Sharett invitations 1 September 1949 בתיק גם חילופי מברקים עם שרת בעניינים פוליטיים בעיית ירושלים.
חצ-71/24 01/09/1949 Moshe Sharett-Personal  1 September  1949 חומר אישי מברקי ברכה  הזמנות וחומר פוליטי
חצ-73/8 01/09/1949 World Federation of U.N. Associations 1949
חצ-73/16 01/09/1949 Israel Delegation – Statements  4rd Session
חצ-72/9 01/09/1949 General file "U"
חצ-123/1 01/09/1949 SS Tel-Aviv
חצ-74/21 01/09/1949 U.N. Secretariat – Transmission letters to Israel  1949/II חומר משוכפל שהופץ בין המשלחות לאו"ם.כולל קטלוג של סרטים העוסקים ברווחה חברתית
חצ-75/2 01/09/1949 U.N. – Admission of new Members בתיק תזכיר של משלחת ישראל לאו"ם על קבלת חברות חדשות לארגון
חצ-75/3 01/09/1949 U.N. – Balkan question בתיק תזכיר של משלחת ישראל לאו"ם בנושא זה
חצ-75/13 01/09/1949 U.N. – Israel Delegation  Minutes 4th Session בתיק פרוטוקולים של ישיבות משלחת ישראל למושב הרביעי של עצרת האו"ם
חצ-80/13 01/09/1949 RCA  Incoming  September 1949
חצ-80/14 01/09/1949 RCA  Outgoing  September 1949
חצ-80/15 01/09/1949 TWX  September 1949
חצ-80/16 01/09/1949 Mackay  Outgoing  September 15-30  1949
חצ-80/17 01/09/1949 Mackay  Outgoing  September 1-15  1949
חצ-80/18 01/09/1949 Mackay  Incoming  September 1949
חצ-80/19 01/09/1949 Western Union  September 1949
חצ-86/16 01/09/1949 משרד החוץ – המחלקה למוסדות בינ"ל
חצ-87/10 01/09/1949 קול ישראל בתיק שני נוסחי שידורים שהועברו מארה"ב
חצ-89/1 01/09/1949 פרוטוקולים מישיבות משלחת ישראל לאו"ם
חצ-3774/19 01/09/1949 רוק  וול
חצ-3779/17 01/09/1949 משלחת מסומאלי.
חצ-70/22 01/09/1949 Bernadotte Memorial Forest  1949
חצ-72/10 01/09/1949 Pakistan  1949 כולל חוברת "Pakistan Affairs" בהוצאת השגרירות הפקיסטאנית בארה"ב; דו"ח  ממקור דיפלומטי איטלקי על בעיית קאשמיר
חצ-3055/1 01/09/1949 פליטים ואנשים ללא מולדת
חצ-5290/7 01/10/1949 ועדת הסקר – דו"חות על פליטים טיוטות הערכות וסקירות בנוגע לפליטים הערבים.
חצ-70/15 01/10/1949  General file B
חצ-103/16 01/10/1949 Drapkin [Darom] Abraham  Israel התכתבות עם א. דרפקין (דרום)  מנהל מחלקת אמריקה הלאטינית במשרד החוץ; גם תיק בשם: Drapkin and Very Confidential Papers בנושא מעמד נציגי ישראל הלא רשמיים בד.אמ
חצ-73/12 01/10/1949 U.N. Interim Committee  1950
חצ-75/10 01/10/1949 U.N. Ad Hoc committee 4th Session
חצ-75/16 01/10/1949 Legal Affairs Committee  6th com 4th Session בתיק מעט חומר נוסף
חצ-80/1 01/10/1949 RCA  Incoming  October 1949
חצ-80/2 01/10/1949 RCA  Outgoing  October 1949
חצ-80/3 01/10/1949 TWX  Oct. 1949
חצ-80/4 01/10/1949 Western Union  October 1949
חצ-80/7 01/10/1949 Mackay  Incoming  November 1949
חצ-80/12 01/10/1949 Mackay  Incoming  October 1949
חצ-81/3 01/10/1949 Mackay  Outgoing  October 1-15  1949
חצ-81/4 01/10/1949 Mackay  Outgoing  October 16-31  1949
חצ-99/47 01/10/1949 Europa – Various התכתבות של משה טוב עם אנשים באירופה ובדרום-אמריקה
חצ-36/11 01/10/1949 נציגויות קונסולריות בחבר העמים הבריטי
חצ-49/3 01/10/1949 World Jewish Cngress התיק עוסק בעיקר בתביעות רכוש של יהודים נפגעי הנאצים
גל-6318/13 25/10/1949 ועד עזרה לרבנים פליטים מסמכים מהאגף לעניני הדת במדינה במשרד הדתות בעניין הקצבת תקציב כספי לועד עזרה לרבנים פליטים (של הרבנות הראשית)  תקנות הועדה  בקשה להשיב את ההקצבה לועדה ותשובת המשרד שהבקשה הועברה לבירור של הועדה תקציבית במשרד    התכתבות בדבר ההקצבות ( כולל תקנות האגודה " עזרת תורה " בתל-אביב )
גל-18940/3 01/11/1949 תערוכות הביאנאלה בונציה התכתבויות בין משרד החינוך (המדור לאמנות)  משרד החוץ (קשרי תרבות)  אגודת הציירים ועוד בעניין השתתפות אמני ישראל בביאנלה בונציה (תערוכה דו- שנתית)  1950-הזמנת ממשלת ישראל  באמצעות הנציגות ברומא  להשתתף בתערוכה הדו שנתית לאמנות בונציה  מינוי חבר שופטים לבחירת המוצגים על ידי משרד החינוך והתרבות  סיכומי ישיבות  חבר השופטים ובחירת עבודות הציירים המשתתפים בתערוכה  גיוס תקציב  ביטוח היצירות והעברתן דרך הים לתערוכה  רשמים מן התערוכה הישראלית ודו"ח מסכם  מכירת 4 תמונות של האמנים הישראלים בביאנלה  קניית חומרי ציור באיטליה עבור הציירים  אובדן ארגז התמונות במשלוח האניה בחזרה ארצה (20 תמונות שהוצגו בתערוכה) ובירור עניין  המטען האבוד על ידי משרד החינוך ומשטרת ישראל  היערכות לביאנלה של 1952 והקמת הביתן ישראלי. פרוטוקול ישיבת הוועדה הממשלתית לתערוכת הביאנלה בונציה 1952. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-102/19 01/11/1949 Israel Representative Mexico
חצ-102/22 01/11/1949 Israel Representative Colombia
חצ-119/14 01/11/1949 Nation התכתבות עם עורך העתון
חצ-120/7 01/11/1949 UJA Speaking Notes
חצ-121/2 01/11/1949 American Economic Committee
חצ-72/18 01/11/1949 Rumania שני מסמכים בלבד  אחד מהם תשובת שר החוץ לשדר של משרד החוץ הרומני
חצ-125/9 01/11/1949 Gluckmann  Emanuel סוכן כללי בתל-אביב
חצ-74/15 01/11/1949 U.N. Social  Humanitarian and Cultural  Committee 3 בתיק שני מסמכים בלבד – לא ברור הקשר שלהם לוועדה הנ"ל
חצ-97/5 01/11/1949 Argentina – D.A.I.A. – Correspondence
חצ-80/5 01/11/1949 Mackay  Outgoing  November 16-30  1949
חצ-80/6 01/11/1949 Mackay  Outgoing  November 1-15  1949
חצ-80/8 01/11/1949 RCA  Outgoing  November 1949
חצ-80/9 01/11/1949 TWX  November 1949
חצ-80/10 01/11/1949 RCA  Incoming  November 1949
חצ-80/11 01/11/1949 Western Union  November 1949
חצ-101/2 01/11/1949 Jewish Agency  New York פעילות הסוכנות (סניף ניו-יורק) בדרום- אמריקה
ג-2349/5 09/11/1949 חברת משכנות התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השכון במשרד העבודה  בנוגע למשכנות – חברה ליסוד שכונות דתיות בע"מ: נתונים על הקמת יחידות שכון לעולים  שכון עולים בשנת 1950  הקצאת קרקעות לשיכונים  השתתפות החברה במפעל לשכון עממי  שכון עולים 1953/54  מצב אספקת המלט לשכון עממי ועולים  הלוואות (משכנתאות) למשתכני השיכון העממי ועוד.
ג-2350/7 09/11/1949 חברת "רסקו" שיכון עולים; התכתבות עם "רסקו" חברה להתיישבות חקלאית ועירונית  בנושאים: מועמדים לשיכון עממי  חוזה להקמת יחידות דיור בהתיישבות חקלאית  תכנית בניה לעולים מאזן לשנת 1953 היקפי עבודה מפרטים ועוד
גל-22173/1 17/11/1949 ועדת השמות הממשלתית – דין-וחשבון על עבודת הוועדה הבינמשרדית לשיפור אתרים היסטוריים והמלצותיה התכתבויות שונות עם מנכ"ל משרד רה"מ.
חצ-102/17 01/12/1949 Israel Representative Honduras
חצ-102/25 01/12/1949 Israel Representative Nicaragua
חצ-102/27 01/12/1949 Interoffice Memoranda
חצ-103/21 01/12/1949 Alfonso Ramirez – Mexico התכתבות עם ראמירז  נשיא בית-המשפט העליון של מקסיקו
חצ-103/23 01/12/1949 Paraguay – Jerusalem [Question]: [Israel] Representative Paraguay
חצ-102/15 01/12/1949 Israel Representative Chile
חצ-120/19 01/12/1949 Washington – Correspondence
חצ-73/13 01/12/1949 U.N. Secretariat -Transmission letters to Israel/I בשלושת התיקים בעלי שם זה חומר שהופץ ע"י מזכירות או"ם לכל החברות
חצ-123/4 01/12/1949 SS Hadar
חצ-74/12 01/12/1949 U.N. Secretariat Transmission letters from Israel  1949
חצ-75/14 01/12/1949 U.N. – Israel Delegation 4th Assembly Report בתיק הדו"ח המסכם של משלחת ישראל למושב הרביעי של עצרת האו"ם
חצ-81/1 01/12/1949 Mackay  Outgoing  December 16-31  1949
חצ-81/2 01/12/1949 Mackay  Outgoing  December 1-15  1949
חצ-81/15 01/12/1949 RCA  Incoming  December 1949
חצ-81/16 01/12/1949 RCA  Outgoing  December 1949
חצ-81/17 01/12/1949 TWX  December 1949
חצ-81/18 01/12/1949 Western Union  December 1949
חצ-82/35 01/12/1949 Liebenstein
חצ-99/22 01/12/1949 Dominican Republic – Israel Representative
חצ-64/8 01/12/1949 התכתבות עם משרד החוץ כולל חומר על עבודת הנציגות  מינויים והפסקות עבודה של עובדים  הערכות אישיות על עובדים
חצ-99/45 01/12/1949 Tov M.A. (personal) – Israel
חצ-99/52 01/12/1949 Radai Chaim  Israel
חצ-8217/3 01/12/1949 פליטים. כרך ב'
חצ-99/61 01/12/1949 Israel Various כולל מכתבים  סקירות  קטעי עתונות בנושא אמריקה הלאטינית
חצ-68/9 01/12/1949 Jewish Agency – New-York  1950
חצ-89/6 01/12/1949 United Nations – U.S. Mission
חצ-101/22 01/12/1949 Speeches by Mr.Tov
ג-5467/11 01/12/1949 חוזרים מאת אגפי משרד ראש הממשלה חוזרים מס' 1 – 17 של לשכת הקריה  הודעות וחוזרים פנימיים של המדפיס הממשלתי וכו'
חצ-3766/44 01/12/1949 אליג'ה  מוחמד.
חצ-120/10 01/12/1949 United Jewish Appeal
ג-2169/30 05/12/1949 הנהלה – אגודת הרופאים הוטרינרים בישראל התכתבות בין הסתדרות הרופאים הוטרינריים למשרד החקלאות -דו"ח פעילות ההסתדרות לשנת 1950  רופאים וטרינרים בשרות המדינה  הזמנות לכנסים וטרינריים  כוונה להקים מכון וטרינרי ועוד.
ג-4738/22 29/12/1949 יהושע קניאל חיפה שאלון אישי  בקשת הרב לתנאי עבודה נוחים בשל מצב בריאותו ועוד.
פ-2495/1 01/01/1950 חומר של דב מטוס קטעי עיתונים  תמונות בהן מופיעים לוי אשכול ומשה שרת  אוסף תמונות מהחיים בישראל  התכתבות בנוגע לפעילות בקרב העולים מתימן
ג-4059/10 01/01/1950 חטיבת-מזון – אבקת חלב לתעשיה מסמכי בקשות מאגף המזון במשרד האספקה והתקצוב בעניין  חברת ליבר רישיון יבוא  חברת ג'מס פלס אבקת חלב מאוסטרליה  חברת תנובה מלאי אבקת חלב  התאחדות בעלי התעשיה יבוא אבקת חלב לשוקולדים  חברת צד לשוקולד וסוכריות רשיון יבוא אבקת חלב לתעשיה לשם יצוא.
חצ-102/16 01/01/1950 Israel Representative Cuba
חצ-102/18 01/01/1950 Israel Representative Guatemala
חצ-102/23 01/01/1950 Israel Representative Ecuador
חצ-102/24 01/01/1950 Israel Representative El-Salvador
חצ-118/21 01/01/1950 American Christian Palestine Committee
חצ-118/22 01/01/1950 American Zionist Council
חצ-118/23 01/01/1950 Anglo Jewish Newspapers התכתבות עם עתונים שונים ביו היתר: ניו-פלסטיין; ג'ואיש ניוז; ג'ואיש ניוזלטר דה ג'ואיש מנתלי.
חצ-103/6 01/01/1950 Correspondence in Hebrew
חצ-103/10 01/01/1950 Lists for Distribution of Material for Hakirya כולל רשימות מפורטות של אנשי ממשל וחברי ארגונים שונים בדרום אמריקה
חצ-119/1 01/01/1950 Arab Rearmament
חצ-119/9 01/01/1950 Jewish Organizations
חצ-119/10 01/01/1950 Jewish Agency
חצ-119/13 01/01/1950 Lipsky's Memorandum
חצ-120/1 01/01/1950 . Official Office Reports – Jan. – Feb
חצ-120/2 01/01/1950 Official Office Reports – March-April
חצ-120/3 01/01/1950 . Report of May-June
חצ-120/5 01/01/1950 General Report – July – August
חצ-120/6 01/01/1950 Speeches – Miscellaneous
חצ-120/15 01/01/1950 U.N. Trusteeship Council פירסומי מחלקת העתונות של האו"ם על דיוני ועדת הנאמנות; דו"ח ועדת הנאמנות על ירושלים A/1286
חצ-102/10 01/01/1950 D.A.I.A.- Press Reports .D.A.I.A.- ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארגנטינה
חצ-102/13 01/01/1950 Israel Representative BolivIA
חצ-71/21 01/01/1950 Mr. Moshe Toff  1950 – Observations בעיקר דיווחים על התרחשויות באמריקה הלאטינית
חצ-120/18 01/01/1950 Visitors to Israel
חצ-121/3 01/01/1950 American Economic Committee
חצ-122/11 01/01/1950 SS Meir Dizengoff
חצ-74/4 01/01/1950 U.N. Secretariat  1950
חצ-124/2 01/01/1950 . Z.O.A
חצ-97/17 01/01/1950 Bolivia – Various
חצ-97/22 01/01/1950 Brazil – Various
חצ-97/31 01/01/1950 Costa Rica – Israel Representative
חצ-131/19 01/01/1950 Palestine Conciliation Commission
חצ-98/27 01/01/1950 Guatemala-Delegation to the U.N כולל מגעים עם שגרירות גואטמלה בוואשינגטון
חצ-82/23 01/01/1950 Mackay  Incoming  February 1950
חצ-82/27 01/01/1950 RCA  Incoming  January 1950
חצ-82/29 01/01/1950 Mackay  Incoming  January 1950
חצ-82/30 01/01/1950 Mackay  Outgoing  January 16-31  1950
חצ-82/31 01/01/1950 Mackay  Outgoing  January 1-15  1950
חצ-82/32 01/01/1950 RCA  Outgoing  January 1950
חצ-82/33 01/01/1950 TWX  January 1950
חצ-82/34 01/01/1950 Western Union  January 1950
חצ-64/5 01/01/1950 מדיניות – דיווחים מכל העולם
חצ-84/15 01/01/1950 פעולות למען אגרות החוב  1951-1950
חצ-99/31 01/01/1950 Uruguay – Delegation to the U.N
חצ-99/37 01/01/1950 Venezuela – Israel Representative
חצ-100/2 01/01/1950 Various – Washington התכתבות של משה טוב עם גורמים בוואשינגטון כולל ארגון מדינות אמריקה
חצ-101/4 01/01/1950 Lourie Arthur כולל התכתבות בנושאי אמריקה הלאטינית עם משה טוב ואחרים
חצ-67/3 01/01/1950 Arthur Lourie – Addresses  1950
חצ-67/8 01/01/1950 Ministry of Foreign Affairs – United Nations  International Organization  1950 התכתבות עם המחלקה למוסדות בינ"ל במשרד החוץ.
חצ-68/3 01/01/1950 Ministry of Foreign Affairs – Commonwealth Division  1950 כולל נוסח מקוצר של ה – Group Areas Act 1950 – של דרום אפריקה
חצ-68/4 01/01/1950 . Ministry of Foreign Affairs – U.S . Division  1950
חצ-68/15 01/01/1950 Ministry of Foreign Affairs – Legal Adviser  1950 כולל תזכיר של ש. רוזן על גרמניה ומוסדות בינ"ל
חצ-88/10 01/01/1950 ארתור לוריא הזמנות לנאומים וענייני יחסי ציבור
חצ-48/16 01/01/1950 Insurance 1
ג-5655/4 01/01/1950 שר המשפטים פנחס רוזן – פרטי התכתבות בענין קבלת ספרים שונים.
ג-5659/13 01/01/1950 תוצאות הבחירות במועצות המקומיות הודעות והתכתבות בנדון.
חצ-213/14 01/01/1950 Town Affiliation
ג-332/3 01/01/1950 משרד הבטחון תרשים מבנה המשרד והסבר על המבנה הפנימי של אגפי המשרד ותפקידיהם
חצ-4374/1 01/01/1950 ראובן שילוח – פעלו של ר. שילוח צילומי מברקים קטעי עתונות ופרוטוקולי פגישות בענין יחסי ישראל-ארה"ב  טיוטת הסכם שביתת הנשק בין ישראל לירדן בינאום ירושלים  פגישות עם עבדאללה  ועוד.
גל-19707/47 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד טאהא מחמוד  דבוריה
גל-19707/53 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד ביי אסדי
גל-19707/54 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד בק אלכליל
גל-19707/57 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד חמודה  יפו
גל-19707/58 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד חיג'זי
גל-19707/59 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד חסין חליל
גל-19707/68 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אדיב מיכאל חבאיב
גל-19707/75 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אדיב אסעד סעיד זאהר  חיפה
גל-19707/76 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד מחמד אל-חוראני
גל-19707/77 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד בן מוחמד מוסטפה אל-אסד  אל חמה
גל-19707/81 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד מחמד שמא  עכו
גל-19707/86 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עארף אביד
גל-19707/89 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עבד אלקאדר עבאס
גל-19707/93 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עפיפי
גל-19707/97 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד צנעאללה
גל-19707/98 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד קאמל אל-דאהר  נצרת
גל-19707/100 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אחמד רג'א אלקודיני
גל-19707/103 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אטיין אליאס
גל-19707/104 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – איוב
גל-19707/105 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – איוב אסעד חוריה  שפרעם
גל-19707/110 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – איסמעיל אחמד מחמוד עואדללה  בית נקובה
גל-19707/112 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אלברטו גורי
גל-19707/123 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס חביב מוטראן
גל-19707/128 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס יעקב עקלה  נצרת
גל-19707/130 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס סהיון
גל-19707/133 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס סמור
גל-19707/134 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס סעאדי
גל-19707/135 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס עזאם סליבה
גל-19707/136 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס עזר  נצרת
גל-19707/137 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס עטללה
גל-19707/141 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס שוביטה
גל-19707/145 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליס סוסמן
גל-19707/113 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אלברט נזליאן
גל-19707/116 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס ארשיד  נצרת
גל-19707/118 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אליאס בנדלי מושוואר (BENDALI MUSHAHWAR)
גל-19707/165 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אמין סאלם  נצרת
גל-19707/170 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אנג'לינה טיאן
גל-19707/173 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אנטון סלים ג'ירייס שיחאדה  כפר יאסיף
גל-19707/175 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אנטון בשארה מורקוס
גל-19707/178 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אנטואנית ביאדי ברברה 
גל-19707/180 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – משפחתו של אניס ארמלי
גל-19707/181 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אניס חסן מוחמד סעדי
גל-19707/150 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אלנבי חנניה
גל-19707/154 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אלפרד מארוס חורי
גל-19707/157 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אמיל האתם זאג'ר
גל-19707/159 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אמיל סלים שחאדה
גל-19707/161 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אמילי שיתי
גל-19707/162 01/01/1950 תיקי פרט של מסתננים – אמין הזימה קזל  מראר
פ-2458/47 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – על שנת הולדת סוקולוב מאמר של מלאכי
חצ-120/9 01/01/1950 . U.N המושב החמישי של העצרת טיוטות והצעות החלטה; נאומי נציגי ישראל; התכתבות של י. ל. קנן.
חצ-3061/1 01/01/1950 פליטים ערבים
גל-17010/1 01/01/1950 גיור מהתיק הוצאו תעודות על אודות דרכי פעולות השב"כ שחשיפתן עלולה לפגוע בביטחון המדינה ע"פ תקנות העיון חומר זה מוגבל לעיון למשך 90 שנה.
ג-4741/12 11/01/1950 הרב אברהם ריניק כפר-סבא מכתב תלונה בנוגע למכירת עז עבור פדיון הבן (הפקעת קדושת בכור).
ג-2355/6 16/01/1950 חברה עממית לדיור התכתבות עם חברה עממית לדיור בע"מ בנושא הקצבת חומרי בניין
חצ-102/20 01/02/1950 Israel Representative Peru
חצ-122/1 01/02/1950 American Israeli Shipping
חצ-109/23 01/02/1950 Kollek  Teddy
חצ-130/9 01/02/1950 N.Y. Office of Information – Establishment
חצ-82/22 01/02/1950 Mackay  Outgoing  February 1950
חצ-82/24 01/02/1950 RCA  Incoming  February 1950
חצ-82/25 01/02/1950 RCA  Outgoing  February 1950
חצ-82/26 01/02/1950 TWX  February 1950
חצ-82/28 01/02/1950 Western Union  February 1950
חצ-64/7 01/02/1950 משלחת בעיקר התכתבות של אנשי המשלחת באו"ם (אבן רפאל) עם הנציגות בארה"ב ועם משרד החוץ בארץ
חצ-101/19 01/02/1950 . Tov  Moshe A תכתובת של משה טוב מתקופת שהותו בז'נבה
חצ-45/2 01/02/1950 התיק עוסק בהתכתבות עם משרד  Natha Lord עורכי דין שהנ"ל שותף בו בענינים כלכליים
חצ-261/2 01/02/1950 יחסי יוון וארצות ערב
חצ-75/6 01/02/1950 U.N. – Conference on declaration Death of missing persons  1950
ג-2348/6 12/02/1950 שיכון רווקים התכתבות עם "עמידר"  מועצה מקומית אילת  הסוכנות היהודית בנושאים: מעונות לרווקים  צריפי עץ לרווקים בכפר אתא ובקרית חיים ובתי חלוצים וחלוצות בצפת
גל-2960/7 20/02/1950 חברה קדישא  גח"שא תל-אביב כרך א' קבורה ופניות בעניין.
חצ-8622/7 01/03/1950 יבוא כפתורים מצרפת.
ג-5807/12 01/03/1950 המחלקה לעדות נוצריות – ציילנים כרך ד'
ג-203/28 01/03/1950 יחסים עם ארצות חוץ – סחר עם סודאן
חצ-120/14 01/03/1950 U.N. Palestine Couciliation Commission דו"ח התקדמות ותזכירים של ממשלת ישראל לוועדה.
חצ-130/14 01/03/1950 N.Y. Radio Broadcasts  Television
חצ-82/15 01/03/1950 Mackay  Outgoing  March 16-31 1950
חצ-82/16 01/03/1950 Mackay  Outgoing  March 1-15  1950
חצ-82/17 01/03/1950 Mackay  Incoming  March 1950
חצ-82/18 01/03/1950 RCA  Incoming  March 1950
חצ-82/19 01/03/1950 RCA  Outgoing  March 1950
חצ-82/20 01/03/1950 TWX  March 1950
חצ-82/21 01/03/1950 Western Union  March 1950
חצ-83/15 01/03/1950 Miscellaneous  1950 מברקים וחוזרים  רובם עוסקים בנושאי משלוח מברקים
חצ-119/5 01/04/1950 Christians נוצרים בישראל
חצ-68/20 01/04/1950 Ministry of Foreign Affairs  1950
חצ-89/25 01/04/1950 U.N. Headquarters תרומת ישראל למשכן האו"ם
חצ-74/17 01/04/1950 U.N. Trusteeship Council
חצ-130/6 01/04/1950 Avraham Harman Invitations
חצ-82/8 01/04/1950 Mackay  Outgoing  April 1-15  1950
חצ-82/9 01/04/1950 Mackay  Incoming  April 1950
חצ-82/10 01/04/1950 Mackay  Outgoing  April 16-30  1950
חצ-82/11 01/04/1950 RCA  Incoming  April 1950
חצ-82/12 01/04/1950 RCA  Outgoing  April 1950
חצ-82/13 01/04/1950 TWX  April 1950
חצ-82/14 01/04/1950 Western Union  April 1950
חצ-99/12 01/04/1950 Paraguay – Israel Reprasentative
חצ-99/24 01/04/1950 Dominican Republic – Delegation to U.N
חצ-99/39 01/04/1950 Venezuela – Delegation to the U.N
חצ-99/54 01/04/1950   Latin American Division – Ref.  Personal . Salary  etc
חצ-89/4 01/04/1950 Latin American Reports
ג-317/7 13/04/1950 שירותי המודיעין – א) ענין החיפוש בתיקו של הציר ברזילאי. ב) פליטים פוליטיים התכתבות עם ראש שירותי המודיעין ( משרד ההסברה) בענין חיפוש בתיקו של ציר ישראל בורשה ישראל ברזילאי 11/50-4/50 התכתבות שאלה על קליטת לפליטים פוליטיים .3/51-2/51
טס-10143/1 22/04/1950 תצלומים חברת אבן וסיד – מחצבות בארץ   הוגש לראש הממשלה דוד בן גוריון  אלבום תצלומים של מחצבות חברת אבן וסיד – מחצבות בארץ שהוגש לראש הממשלה דוד בן-גוריון לכבוד יום העצמאות ה-2 (ה' באייר תש"י 1950) תמונות שחור לבן של מחצבות החברה ברחבי הארץ  פועלים בעבודה  חציבת אבנים  מלגזות  חדר אוכל  חדר בקרה  עגורנים. שמות המחצבות (לפי סדר ההופעה בספר): מחצבת גאולה  מחצבת 4.5 ק"מ  מחצבת 5 ק"מ  מחצבת טירה (ע"י חיפה)   מחצבת בנימינה  כבשני סיד שפיה  מפעלי גבס  מחצבת טבריה  מחצבת צפת  מחצבת חלסה  מחצבת חפצי בה  מחצבת עין-חרוד  מפעלי שותפות נצרת א'  מפעלי שותפות נצרת ב'  מפעלי מרצפות נצרת  מחצבת כפר ילדים  מחצבת נהלל  מגרסות חצץ נזלה  מחצבת מגדל צדק  מפעלי מגדל צדק בע"מ  כבשני סיד מגדל צדק  מחצבת טירה (ע"י לוד)  מחצבת דיר טריף  מפעלי רמלה  מפעלי חולון  מפעלי הקסטל  מחצבת נחשון (סובא)  מחצבת מעלה החמשה  מחצבת שער-הגיא  מחצבת בית-הכרם  מחצבת באר שבע  מחצבות הנגב  מפעלי "אבן"
חצ-103/14 01/05/1950 Telegrams  Sent
חצ-103/17 01/05/1950 Latinamerican Divission  Hakirya Israel התכתבות עם א. דותן
חצ-120/11 01/05/1950 U.N. Day יום האו"ם תגובות בעתונות העברית.
חצ-104/5 01/05/1950 Europe jerusalem שני מכתבים בהם מוזכרת שאלת ירושלים
חצ-121/4 01/05/1950 American Economic Committee כולל חוברת על הסכם מסחרי של ארה"ב עם ארצות שונות  רשימת המוצרים והתעריפים.
חצ-105/17 01/05/1950  Alphabetic W
חצ-104/39 01/05/1950 . Kennen I.L
חצ-104/40 01/05/1950 משה קרן.-יועץ בשגרירות וואשינגטון
חצ-104/43 01/05/1950 Levine Harry
חצ-97/26 01/05/1950 . Colombia – Delegation to U.N
חצ-130/10 01/05/1950 Washington Embassy
חצ-130/15 01/05/1950 N.Y. Minutes of Meetings
חצ-131/10 01/05/1950 Tourist Office
חצ-82/1 01/05/1950 Mackay  Outgoing  May 16-31 1950
חצ-82/2 01/05/1950 Mackay  Incoming  May 1950
חצ-82/3 01/05/1950 RCA  Incoming  May 1950
חצ-82/4 01/05/1950 Mckay  Outgoing  May 1-15 1950
חצ-82/5 01/05/1950 RCA  Outgoing  May 1950
חצ-82/6 01/05/1950 TWX  May 1950
חצ-82/7 01/05/1950 Western Union  May 1950
חצ-83/16 01/05/1950 Mackay  Incoming  June 1950
חצ-99/14 01/05/1950 Paraguay – Various
חצ-99/17 01/05/1950 . Peru – Delegation to the U.N
חצ-112/18 01/05/1950 Foreign Office  Policy כולל חוברת על הכנוס הראשון של צירי ישראל 1950
חצ-99/42 01/05/1950 Venezuela – Various
חצ-99/48 01/05/1950 Europe – Representative התכתבות של משה טוב עם נציגי ישראל באירופה
חצ-99/55 01/05/1950 Latin American Division – Hakirya Copies of their Correspondence
ג-332/10 01/05/1950 משרד החוץ הצעת המבנה הארגוני של המשרד  תפקידי האגפים והמחלקות
חצ-73/10 01/05/1950 Jacob Blaustein  1950 תכתובת ותזכירים של ג'יקוב בלאושטיין  נשיא ה"ועד היהודי האמריקאי" עם רה"מ דוד בן גוריון  שר החוץ משה שרת  השגריר אליהו אילת  השגריר אבא אבן אודות יחסי יהדות ארה"ב – מדינת ישראל.
חצ-122/12 01/05/1950 S/S Akko
חצ-75/21 01/05/1950 ד"ר אורן חומר של הממונה על עניינים רפואיים וסוציאליים במשלחת ישראל לאו"ם
ג-2309/27 02/05/1950 באר שבע – ציוד לשיכון התכתבות ודוחות בנושא: אספקת צינורות לשיכון עולים  הקצבת חומרים לאינסטלציה פנימית  הזמנת משאבות לביוב  הזמנת עבודות נגרות  בדיקת צינורות ורעפי בטון. הנ"ל בשיכונים בבאר שבע.
חצ-118/29 01/06/1950 Arabs
חצ-119/12 01/06/1950 Labor Zionist Organization of America
חצ-120/13 01/06/1950 U.N. Statements and Speeches
חצ-120/17 01/06/1950 U.N. World הוצאה מיוחדת של העתון על ישראל מאמרים; התכתבויות עם החברה הישראלית למען האומות המאוחדות
חצ-105/21 01/06/1950  Alphabetic Z
חצ-105/27 01/06/1950 Agron Gershon עורך ה"ג'רוזלם פוסט". בתיק גם התכתבות מאת ה-  AMERICAN ZIONIST COUNCIL בקשר לאגרון
חצ-104/38 01/06/1950  Alphabetic K
חצ-75/1 01/06/1950 U.N. Secretariat – Transmission letters to Israel/II בעיקר חומר משוכפל שהועבר למשלחות באו"ם. בתיק גם חוברת ממרץ 47' על Assistence to Indigent Aliens
חצ-97/35 01/06/1950 Costa Rica – Various
חצ-97/39 01/06/1950 . Cuba – Delegation U.N
חצ-99/1 01/06/1950 Nicaragua – Nicaraguan Delegation
חצ-83/17 01/06/1950 Mackay  Outgoing  June 15-30  1950
חצ-99/7 01/06/1950 Panama – Delegation to the U.N
חצ-64/10 01/06/1950 ברנאדוט – מסמכים הנוגעים לחקירת רצח ברנאדוט
חצ-83/23 01/06/1950 Mackay  Outgoing  June 1-15 1950
חצ-83/25 01/06/1950 RCA  Incoming  June 1950
חצ-83/27 01/06/1950 RCA  Outgoing  June 1950
חצ-83/28 01/06/1950 TWX  Washington  Los Angeles  June 1950
חצ-83/29 01/06/1950 Western Union  June 1950
חצ-99/44 01/06/1950 Tov M.A. (personal) – Europe
חצ-113/9 01/06/1950 Chicago Office
חצ-99/60 01/06/1950 Israel – Guests of Government הזמנות לישראל של אישים מאמריקה הלטינית
חצ-100/6 01/06/1950 Paris-Latin America – Israel 1951-1952 תכתובת של משה טוב בעת שהותו בפאריס כחבר משלחת ישראל לאו"ם
חצ-101/6 01/06/1950 s Spanish` Press Resume of New-York . Dailies
חצ-261/7 01/06/1950 יון וסכסוכי ישראל-ערב
ג-1871/2 02/06/1950 אגף הייצוא – יצוא מוצרי מלאכת מחשבת כרך א' בתיק התכתבויות בעניין ייצוא חפצי חן. תכשיטים  אביזרי נוי  תשמישי קדושה  חפצים מעץ זית  אמנות ועוד.
חצ-103/3 01/07/1950 Mr. Tov – Correspondence During Summer Trip תכתובת ודיווחים מתקופת סיורו של משה טוב בארצות אמל"ט. מצורף תיק נוסף בשם Informes  העוסק באותו נושא
חצ-103/4 01/07/1950 Mr. Tov – Correspondence During Summer Trip
חצ-119/11 01/07/1950 Korea דברי משה שרת בכנסת על המלחמה  עמדת ישראל ועמדת ארצות ערב; כולל תקציר של מסיבת עתונאים עם המזכיר הכללי של האו"ם- יולי 1950
חצ-121/5 01/07/1950 American Economic Committee
חצ-105/35 01/07/1950 Ataron  Y.H. Rosenkrantz
חצ-105/6 01/07/1950 Moish Pearlman פרלמן – מנהל לשכת עתונות חוץ
חצ-131/16 01/07/1950 Cultural Activities
חצ-98/14 01/07/1950 Ecuador – Various
חצ-98/20 01/07/1950 . El Salvador – Embassy and O.A.S Representative
חצ-83/18 01/07/1950 Mackay  Outgoing  July 16-31  1950
חצ-99/20 01/07/1950 Peru – Various
חצ-83/19 01/07/1950 Mackay  Outgoing  July 1-15 1950
חצ-83/20 01/07/1950 Mackay  Incoming  July 1950
חצ-83/21 01/07/1950 RCA  Outgoing  July 1950
חצ-83/22 01/07/1950 RCA  Incoming  July 1950
חצ-83/24 01/07/1950 TWX  Washington  Los Angeles  July 1950
חצ-83/26 01/07/1950 Western Union  July 1950
חצ-100/1 01/07/1950 Various – U.S.A התכתבות של משה טוב עם גורמים שונים בארה"ב; קטעי עתונות  הזמנות וכו'.
גל-1145/8 20/07/1950 מחניים בתיק דוחות מספריים של מוסדות החינוך  רשימות נרשמים לגני הילדים.
גל-5860/19 30/07/1950 אישורי תכניות בניה – כפר חיטין בתיק בקשות אישורים ושרטוטים בנוגע לבניית מלון בכפר חיטין.
חצ-3773/10 01/08/1950 עסכרי  עבדל וואהב.
חצ-104/22 01/08/1950  Alphabetic Bj-Bz
חצ-122/9 01/08/1950 Exhibitions
חצ-105/19 01/08/1950  Alphabetic Y
חצ-105/20 01/08/1950 Moshe Yuval משה יובל – מזכיר ראשון
חצ-105/1 01/08/1950 Alphabetic "M"'1950-1951
חצ-123/18 01/08/1950 Eco.Dept.-Jewish Agency
חצ-75/19 01/08/1950 U.N. 4th Committee Trusteeship
חצ-106/34 01/08/1950 Comay  Michael
חצ-130/12 01/08/1950 Canada Office כולל רשימת חברי ההסתדרות הציונית בקנדה
חצ-83/3 01/08/1950 Mackay  Outgoing  September 1-15  1950
חצ-83/6 01/08/1950 TWX  September 1950
חצ-83/7 01/08/1950 Western Union  September 1950
חצ-83/8 01/08/1950 Mackay  Outgoing  August 16-31  1950
חצ-83/9 01/08/1950 Mackay  Outgoing  August 1-15  1950
חצ-83/10 01/08/1950 Mackay  Incoming  August 1950
חצ-83/11 01/08/1950 RCA  Incoming  August 1950
חצ-83/12 01/08/1950 RCA  Outgoing  August 1950
חצ-83/13 01/08/1950 TWX  Los Angeles  Washington  August 1950
חצ-83/14 01/08/1950 Western Union  August 1950
חצ-101/11 01/08/1950 Reports: on Press Activities in Latin America –  פעילות ישראלית בנושא עיתונות אמריקה
חצ-101/23 01/08/1950 Speeches by Mr. Tov
חצ-3055/2 01/08/1950 פליטים ואנשים ללא מולדת
גל-63821/8 30/08/1950 כלמוביל מוסך קואופרטיבי ברמת גןב עמ התכתבויות ומסמכים בנושא ביטול רישום האגודה ופירוקה  מאזנים  מסמכי רישום האגודה  תקנות ועוד.
חצ-119/6 01/09/1950 Department of Justice Registry רישום של הרצאות  שידורים ברדיו שנשלח למחלקת המשפטים של ארה"ב
חצ-120/12 01/09/1950 U.N. Press Palcor Cables
חצ-120/16 01/09/1950 U.N. Voting Record סדר יום  תקצירי ישיבות ופירוט ההצבעות – מושב חמישי של העצרת.
חצ-104/24 01/09/1950  Alphabetic A
חצ-73/14 01/09/1950 U.N. Secretariat -Transmission letters to Israel/II
חצ-105/18 01/09/1950 Ruth Wolf ספרנית משרד החוץ
חצ-105/33 01/09/1950 Arnon  Michael ארנון – קצין העיתונות  משרד החוץ
חצ-104/26 01/09/1950  Alphabetic D
חצ-104/27 01/09/1950  Alphabetic E
חצ-104/30 01/09/1950  Alphabetic F
חצ-104/31 01/09/1950  Alphabetic G
חצ-104/32 01/09/1950  Alphabetic H
חצ-104/41 01/09/1950  Alphabetic L
חצ-104/42 01/09/1950 Harry Levine העתקים של התכתבות יוצאת דופן (בעיקר בנושאי עיתונות ויחסי ציבור)
חצ-105/4 01/09/1950  Alphabetic O
חצ-105/14 01/09/1950  Alphabetic T
חצ-74/11 01/09/1950 U.N. Israel Statements 5th Session
חצ-75/9 01/09/1950 Dr. Elyashiv בתיק דוחו"ת פעולה של ש. אלישיב  ציר ישראל בפראג שהיה במשך תקופה מסויימת חבר במשלחת ישראל לאו"ם; דוחו"ת שקיבל אלישיב מפראג וממחלקת מזרח אירופה
חצ-75/18 01/09/1950 Political Committee  1st Committee 4th and 5th Session
חצ-109/16 01/09/1950 Jacobs  Monty
חצ-110/2 01/09/1950 Lewin  Dr. Ernst כולל דוחו"ת כלכליים
חצ-108/15 01/09/1950 Finance Finance
חצ-98/22 01/09/1950 El Salvador – Various
חצ-110/27 01/09/1950  Alphabetic Pa-Pd
חצ-83/1 01/09/1950 Mackay  Incoming  September 1950
חצ-83/2 01/09/1950 Mackay  Outgoing  September 15-30  1950
חצ-83/4 01/09/1950 RCA  Incoming  September 1950
חצ-83/5 01/09/1950 RCA  Outgoing  September 1950
חצ-99/46 01/09/1950 Other Countries – Representative התכתבות של משה טוב עם נציגים ישראלים במספר ארצות
חצ-113/19 01/09/1950 N.Y. Office – Reports
חצ-114/15 01/09/1950 Organizations – General
חצ-105/10 01/09/1950 Raday Haim  – חיים רדי (המזכיר הכללי של משרד החוץ)
גל-2958/1 06/09/1950 בד לתכריכים – החברה קדישא כרך א' התכתבות בין שר הדתות משה שפירא  אנשי משרדו (ביניהם: יהודה שפיגל  יהודה גרזובסקי  הרב דב כ"ץ  הרב צבי קליין  יהודה לייב ביאלר ויעקב יהושוע)  שר התעשיה והמסחר דב יוסף ואנשי משרדו  ראשי חברות קדישא (ביניהם מנהל חברה קדישא ירושלים ישראל בר-זכאי ומנהל חברה קדישא תל-אביב מנחם האגר)  גבאי בתי כנסת  מנהלי ישיבות  רבנים  יצרני טקסטיל וגורמים נוספים בנוגע ליצור ואספקת מוצרי טקסטיל לצרכים דתיים: תכריכים לקבורה  ביגוד לרבנים ולשייח'ים מוסלמים  מעילים לספרי תורה  פרוכות וממוצרי טקסטיל נוספים ולבתי כנסת וישיבות ועוד.
ג-527/67 01/10/1950 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – שטיירמן יצחק התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים  בעניין מותו של מר יצחק שטיירמן. דו"ח בדיקת הגופה  בדיקה טוקסיקולוגית.
חצ-1829/8 01/10/1950 פליטים ערבים כרך א'
חצ-118/14 01/10/1950 American Zionist Council
חצ-118/19 01/10/1950 American Jewish Committee
חצ-103/5 01/10/1950 . Press Releases – D.A.I.A – (ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארגנטינה) סקירות עיתונות
חצ-103/20 01/10/1950 Press Releases  Legation Uruguay סקירת העיתונות המקומית
חצ-89/26 01/10/1950 U.N. Transmissions בעיקר אישורי קבלת מכתבים והוראות להעברת מכתבים למוסדות או"ם
חצ-104/20 01/10/1950 ." Alphabetic "Ba-Bi
חצ-104/25 01/10/1950  Alphabetic C
חצ-122/4 01/10/1950 The Anglo Palestine Bank  New-York התכתבות עם גדעון שטראוס  נציג הבנק אנגלו – פלשתינה בע"מ  ניו-יורק
חצ-105/29 01/10/1950 עמיר רחבעם  אמיר שמעון (רחבעם עמיר  מנהל המחלקה למנהל ותקן)
חצ-105/34 01/10/1950 Astar Nahum ממחלקת ארה"ב  משרד החוץ
חצ-72/20 01/10/1950 י.פ.כהן זלמן ארן כולל מספר עניינים נוספים
חצ-104/35 01/10/1950  Alphabetic I
חצ-105/7 01/10/1950 Hannah Prager חנה פרגר- מהמחלקה לקשרי תרבות במשרד החוץ
חצ-105/8 01/10/1950 Pyetan Lionel  (איש לשכת העתונות הממשלתית)
חצ-105/9 01/10/1950  Alphabetic R
חצ-105/11 01/10/1950  Alphabetic S
חצ-105/12 01/10/1950  Alphabetic SCH-SH
חצ-105/16 01/10/1950  Alphabetic V בעיקר התכתבות עם C.VOSS מה- American Christian Palestain Committee
חצ-123/11 01/10/1950 Bond Drive
חצ-125/1 01/10/1950 Washington Office ענייני מסחר
חצ-75/22 01/10/1950 מכתבים של ד"ר בונה בתיק גם מסמכים המיועדים לד"ר בונה או מתייחסים אליו
חצ-107/17 01/10/1950 Fishman  Herzl
חצ-107/24 01/10/1950 גלבלום  אריה כתב "זמנים" בארצות-הברית
חצ-78/13 01/10/1950 RCA  Outgoing  November 1950
חצ-78/15 01/10/1950 Mackay  Outgoing  October 16-31  1950
חצ-78/16 01/10/1950 Mackay  Outgoing  October 1-15  1950
חצ-78/17 01/10/1950 Mackay  Incoming  October 1950
חצ-78/18 01/10/1950 RCA  Outgoing  October 1950
חצ-78/19 01/10/1950 TWX  Washington  Los Angeles  October 1950
חצ-78/20 01/10/1950 TWX   Incoming  October 1950
חצ-78/21 01/10/1950 Westwrn Union  October 1950
חצ-97/42 01/10/1950 Cuba – Various כולל התכתבות עם ארגונים יהודים
חצ-108/16 01/10/1950 Insurance Insurance
חצ-131/2 01/10/1950 Israel Speaks
חצ-131/3 01/10/1950 Religious Issue
חצ-131/8 01/10/1950 Washington Conference October 24-27 1950
חצ-131/9 01/10/1950 Washington Embassy  – Copies of Correspondence
חצ-131/11 01/10/1950 . Important Visitors From U.S.A
חצ-131/15 01/10/1950 Students' Affairs
חצ-98/4 01/10/1950 Chile – Delegation to the U.N
חצ-110/11 01/10/1950  Alphabetic Mc
חצ-110/12 01/10/1950  Alphabetic Ma-Md
חצ-110/16 01/10/1950 Marmor  David 1952
חצ-110/35 01/10/1950 Popkin  Zelda
חצ-112/17 01/10/1950 Personnel – General
חצ-113/22 01/10/1950 Press Summaries and Clippings 1950-1953 קטעי עתונים ישראליים בענייני ארה"ב; קטעי עתונות מארה"ב בענייני ישראל
חצ-113/25 01/10/1950 Jewish Telegraphic Agency התכתבות בענייני החברה
חצ-2597/21 01/10/1950 מדיניות דרום-אפריקה
ג-2317/41 10/10/1950 יקנעם – חלוקת דירות דוחות והתכתבות בין אגף השיכון במשרד העבודה  המועצה המקומית יקנעם  מפעל "סלתם" וגורמים נוספים  בנושאים: חלוקת דירות  מסירת בתים  שיכונים לעובדי סולתם  פקידים ובעלי מקצוע שאינם עולים.
גל-4021/46 15/10/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכנון – סגרה מסמכים ומפות מאגף התכנון מחוז צפון במשרד הפנים בעניין תכניות בניין ערים מחוז צפון  סגר'ה הרחבה ותכנון הכבישים באזור.
חצ-3772/33 01/11/1950 סראג אל-דין  יסין.
ג-5429/23 01/11/1950 סוכנים פרובוקטורים חוות-דעת של שר המשטרה והיועץ המשפטי לממשלה בדבר שימוש בעדויות "שוטר מפתה"
חצ-118/12 01/11/1950 Bond Drive
חצ-105/30 01/11/1950 Anderman  David 1952 (לשכת הנוער הממשלתית)
חצ-105/31 01/11/1950 Appel M.A. 1952 מההסתדרות הציונית של קנדה
חצ-105/5 01/11/1950  Alphabetic P בתיק חומר על Professional and Workers Aliyah – P.A.T.W.A
חצ-105/15 01/11/1950  Alphabetic V
חצ-106/9 01/11/1950 Baehr karl חבר ה- .A.C.P.C התיק דן בביקור הקבוצה שלו בארץ
חצ-107/8 01/11/1950 Elfert  Sam עובד מקומי בקונסוליה הכללית בניו-יורק
חצ-78/7 01/11/1950 Mackay Outgoing  November 1-15  1950
חצ-78/9 01/11/1950 Mackay  Incoming  November 1950
חצ-78/10 01/11/1950 RCA  Incoming  November 1950
חצ-78/11 01/11/1950 TWX  Washington  Los Angeles  November 1950
חצ-78/12 01/11/1950 Mackay  Outgoing  November 16-30 1950
חצ-78/14 01/11/1950 Western Union  November 1950
חצ-109/35 01/11/1950 Landwehr  David
חצ-109/9 01/11/1950 Herzog  Paul
חצ-131/4 01/11/1950 Miscellaneous בתיק גם חומר על שביתת הימאים בדצמבר 1951
חצ-131/12 01/11/1950 Youth Affairs
חצ-131/13 01/11/1950 American Zionist Council
חצ-131/14 01/11/1950 American Christian Palestine Committee
חצ-110/21 01/11/1950 Moses  Dr. Walter
חצ-98/41 01/11/1950 Mexico – Delegation to the U.N
חצ-111/7 01/11/1950 Rosenfeld  Alvin
חצ-84/1 01/11/1950 Israel – Bond Drive
חצ-99/53 01/11/1950 Division Lationamericana
חצ-114/20 01/11/1950 . Z.O.A כולל דו"ח על הוועידה השנתית ה- 56
חצ-114/29 01/11/1950 Anti-Defamation League
חצ-44/11 01/11/1950 הרצאות הציר בתיק גם ענייני יחסי – ציבור שונים של השגריר
חצ-45/11 01/11/1950 בתיק  Claims Against Mandatory Govet בנספח  צוואה של סיר אלי כדורי
חצ-36/7 01/11/1950 מלחמת השחרור התיק עוסק בענייני מדיניות כלליים וביחסי בריטניה-ישראל אינו מתייחס לתקופת מלחמת השחרור.
חצ-275/14 01/11/1950 הביתן בונציה
חצ-3767/20 01/11/1950 בן-אפרים  ציון.
חצ-112/16 01/11/1950 Zukerman William בעניין נאומים וכתבות אנטי-ציוניים שלו
ג-792/19 26/11/1950 ספרים חוזרי אגף החינוך ומשרד המפקחים לבתי-הספר של המזרחי; חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחים על בתי-הספר של המזרחי למדור לציוד ואספקה במשרד (כולל חוברת ד"ר ש. ב. אולמן "החי" בתחום הזואולוגיה 1948).
חצ-103/12 01/12/1950 Interoffice Memoranda
חצ-120/8 01/12/1950 U.N. -Confidential Memo on Voting Record
חצ-69/4 01/12/1950 Council of Jewish Federation and Welfare Funds  1949
חצ-104/37 01/12/1950  Alphabetic J
חצ-105/2 01/12/1950 (" Miron (Cmposer of "Tzena Tzena סכסוך לגבי זכויות היוצרים של השיר "צאנה צאנה"
חצ-123/19 01/12/1950 Jewish Agency Reports כולל דוחו"ת של המחלקה הכלכלית
חצ-106/28 01/12/1950  Alphabetic Ca-Ce
חצ-107/16 01/12/1950  Alphabetic Fp-Fz
חצ-78/5 01/12/1950 RCA  Outgoing  December 1950
חצ-78/6 01/12/1950 Mackay Outgoing  December 1-15  1950
חצ-78/8 01/12/1950 TWX  Washington  Los Angeles  December 1950
חצ-97/24 01/12/1950 Colombia – Israel Representative
חצ-109/28 01/12/1950  Alphabetic Ka-Kl
חצ-109/29 01/12/1950  Alphabetic Ke-Kl
חצ-109/39 01/12/1950 Lherman  Hal בתיק מאמרים והתכתבות בעניינו
חצ-110/4 01/12/1950 Lind  Lars Brown
חצ-78/1 01/12/1950 Western Union  December 1950
חצ-78/2 01/12/1950 RCA  Incoming  December 1950
חצ-78/3 01/12/1950 Mackay  Incoming  December 1950
חצ-78/4 01/12/1950 Mackay  Outgoing  December 16-31 1950
חצ-130/7 01/12/1950 Speaking Engagements
חצ-130/11 01/12/1950 Los-Angeles Office
חצ-131/6 01/12/1950 Bond Drive
חצ-131/7 01/12/1950 United Nations 1951
חצ-98/1 01/12/1950 Chile – Israel Representative
חצ-110/22 01/12/1950 Mowat  Herbert A
חצ-99/5 01/12/1950 Panama – Israel Representative
חצ-112/15 01/12/1950 Zinder Harry Zinder Harry
חצ-100/11 01/12/1950 A.F Ramirez  Mexico מגעים עם א. ראמירז  נשיא ביהמ"ש העליון של המכון ליחסי תרבות מכסיקו-ישראל
חצ-115/16 01/12/1950 Mizrachi and Mizrachi Women
חצ-68/13 01/12/1950 Israel Liaison Officer   Equador
חצ-46/8 01/12/1950 Federation of British Industries
ח-1432/21 01/12/1950 בדיקות כלור תוצאות בדיקות כלור תקופתיות בבארות  דו"ח על בדיקות כימיות; התכתבות ומכתבי לוואי ( כולל רשימת מדידות מפלס המים בקידוחים ובדיקות מים )
חצ-3768/40 01/12/1950 הייכל  חסן. חסוי
פ-2458/42 08/12/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קץ העיתונות האידית באנגליה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
ג-5322/8 31/12/1950 לשכת השר – שיכון עולים – דו"ח התקדמות העבודה דוחות מר גבעון
גל-7644/32 01/01/1951 לשכת השר – מס רכוש חקלאי סקירה בנושא מס רכוש חקלאי.
חצ-117/15 01/01/1951 דאר מוושינגטון. דו"ח על ועידת שרי החוץ של ארה"ב  אנגליה וצרפת  יולי .1953
חצ-118/3 01/01/1951 הפליות נגד יהודים אמריקאים בארצות ערב
חצ-118/15 01/01/1951 הקונגרס היהודי העולמי
חצ-118/17 01/01/1951 הסוכנות היהודית. כולל חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית.
חצ-103/15 01/01/1951 A. Darom  Correspondence התכתבות עם א.דרום  מנהל מחלקת אמריקה הלאטינית במשרד החוץ
חצ-73/15 01/01/1951 U.N. Secretaria -Transmission letters . to Israel /III
חצ-105/22 01/01/1951 Zinder Harry
חצ-105/28 01/01/1951 Amidor 1952 ממשרד תיאטרוני "יובל"
חצ-124/6 01/01/1951  Alphabetic XYZ
חצ-106/13 01/01/1951 Ben-Gurion  David בתיק נאומים
חצ-125/2 01/01/1951 Inter – Office Correspondence
חצ-106/37 01/01/1951  Alphabetic Di-Dz
חצ-107/15 01/01/1951  Alphabetic Fg-Fo
חצ-107/25 01/01/1951 Ginsburg  Israel כתב "הבקר" בארה"ב
חצ-97/19 01/01/1951 Brazil – Israel Representative
חצ-97/33 01/01/1951 . Costa Rica – Delegation to U.N
חצ-97/36 01/01/1951 Costa Rica – Various
חצ-97/37 01/01/1951 Cuba – Israel Representative
חצ-109/13 01/01/1951  Alpabetic I
חצ-77/20 01/01/1951 Mackay  Outgoing  January 16-31 1951
חצ-77/21 01/01/1951 Mackay  Outgoing  January 1-15  1951
חצ-77/22 01/01/1951 Mackay  Incoming  January 1951
חצ-77/23 01/01/1951 RCA  Incoming  January 1951
חצ-77/24 01/01/1951 RCA  Outgoing  January 1951
חצ-77/25 01/01/1951 TWX  Washington  Los Angeles  January  1951
חצ-77/26 01/01/1951 Western Union  January 1951
חצ-97/15 01/01/1951 Bolivia – Delegation to U.N
חצ-107/35 01/01/1951 Gruber  Ruth
חצ-131/5 01/01/1951 Grant -in-Aid
חצ-98/24 01/01/1951 Guatemala – Israel Representative
חצ-110/14 01/01/1951  Alphabetic Mo-Mz
חצ-110/28 01/01/1951  Alphabetic Pe-Ph
חצ-98/34 01/01/1951 Honduras – Israel Representative
חצ-99/10 01/01/1951 Panama – Various
חצ-99/15 01/01/1951 Peru – Israel Representative
חצ-112/26 01/01/1951 Arab Broadcasts I 1952 1 כולל: דו"ח על שידורי קול אמריקה בערבית  תמצית שידורים ערביים  דווח על המתרחש בירדן.נכתב על-ידי נעמן- 1952
חצ-99/56 01/01/1951 Israel – Latin American Division
חצ-100/14 01/01/1951 Bond Drive
חצ-114/2 01/01/1951 New-York Radio Broadcasts
חצ-114/3 01/01/1951 Radio-Canada
חצ-114/4 01/01/1951 Voice of America
חצ-114/23 01/01/1951 Jewish Agency for Plestine
חצ-114/27 01/01/1951 Hadassah שאלת הר-הצופים ופתיחת ביה"ח "הדסה"
חצ-115/8 01/01/1951 American Jewish Committee
חצ-102/8 01/01/1951 . Uruguay – Legation  Press Reports
חצ-102/9 01/01/1951 Legation Argentine – Press Reports
חצ-37/4 01/01/1951 קשרים עם אישים בריטים כרך  II
חצ-38/15 01/01/1951 בורמה התיק עוסק גם בהתכתבויות עם חברי נציגויות דיפלומטיות בלונדון ועוד
ג-5751/11 01/01/1951 עזרה משפטית למדינות זרות  מסירת מסמכים משפטיים התכתבות בנדון.
חצ-47/11 01/01/1951 . Trade Figures with U.K
חצ-98/31 01/01/1951 Guatemala – Various
ג-5714/13 01/01/1951 שר המשפטים פנחס רוזן ודב יוסף – כללי – בקשות  הזמנות וראיונות התכתבות בנדון.
גל-19707/43 01/01/1951 תיקי פרט של מסתתנים – שיך אחמד אלכטיב 
גל-19707/51 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד אמין אחמד
גל-19707/55 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד דאוד מנסור
גל-19707/64 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד אברהים חמדאן מטר
גל-19707/69 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אדיב נצרי מנצור
גל-19707/70 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אדיב סעיד חלבי  דלית אל כרמל
גל-19707/71 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אדיב ג'ראר  עכו
גל-19707/72 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אדיב יוסף סרוג'י
גל-19707/73 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אדיב ג'רג'ורה
גל-19707/80 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד מחמד קנדיל
גל-19707/87 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עבדול לטיף חמדאן
גל-19707/90 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עבד אלרחים נבטיטי  טייבה
גל-19707/94 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד עקבי
גל-19707/95 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אחמד פואד חלמי
גל-19707/109 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אינטצאה אל מוג'רבי
גל-19707/111 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אסמעיל סעיד חליפה
גל-19707/125 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אליאס חאלאק
גל-19707/132 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אליאס סלים ג'בג'י
גל-19707/117 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אליאס בודוס חדאד
גל-19707/146 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אלכס זיגרפוס ג'ורג'וס
גל-19707/166 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אמין עלי בדר
גל-19707/167 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אמין פריד
גל-19707/168 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אמין תופיק פרח
גל-19707/171 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אנוור אנצרי
גל-19707/172 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אנוור רפיק טהא
גל-19707/163 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אמין מחמד טאהה
גל-19707/164 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אמין סאלח ח'צ'ר
גל-19707/185 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אניס צאלח עיסה
גל-19707/186 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אניסה עבדו סביתי
גל-19707/188 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אסטאנס לוטוף איוב
גל-19707/189 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אסעד אחמד עבד אלרחמן
גל-19707/194 01/01/1951 תיקי פרט של מסתננים – אסעד מבדא שיטי
גל-19707/195 01/01/1951 בקשות כניסה (עליה) לישראל 1-50
חצ-121/7 01/01/1951 American Financial and Development  Corp.for Israel Henry Montor
חצ-107/36 01/01/1951 Goldman  Ralph
ג-2348/1 12/01/1951 שיכון לטכניון התכתבות עם הטכניון ועם שר האוצר אליעזר קפלן בנושא שיכון לטכניון ומסקנות הוועדה לאיתור שטח לטכניון בסביבות חיפה הלוואה מהמדינה והקמת מעונות סטודנטים למומחים
גל-1099/8 28/01/1951 מורים התכתבויות של המדור לחינוך מיוחד עם גורמים שונים בנושא חינוך מיוחד -משכורות מורים  הכשרה מקצועית  פתיחת כיתות ועוד.
ג-2355/14 29/01/1951 פניות מאורגנות לשיכון עממי – פועלי הנמל פנייה מאורגנת של פועלי הנמל לשיכון עממי
גל-9444/14 30/01/1951 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – מירון תכנית מירון-התכתבויות בעניין פיתוח ההתישבות בהר מירון  תכנון מגרשי חניה  תכנון השטח סביב קבר רשב"י  הצעות למיקום ישוב באזור הר מירון  בניה בחרבת חממה ועוד. מצורפת מפות אזור הר מירון של אגף התכנון.
חצ-117/14 01/02/1951 הקונסוליה הכללית בלוס-אנג'לס
חצ-118/6 01/02/1951 תורכיה-כללי. לקט מתוך עתונות ערבית -נגד תורכיה; שיחה בין ציר ישראל בתורכיה לבין שגריר ארה"ב.
חצ-103/8 01/02/1951 Washington Conference of American Foreign Ministers  March 1951 סקירות רקע לקראת הועידה
חצ-104/21 01/02/1951 יעקב אבנון
חצ-109/26 01/02/1951 . Katsh  Prof. Abraham I
חצ-77/15 01/02/1951 TWX  Washington  Los Angeles  February 1951
חצ-77/16 01/02/1951 Western Union  February 1951
חצ-77/17 01/02/1951 Mackay  Outgoing  February 1951
חצ-77/18 01/02/1951 RCA  Incoming  February 1951
חצ-77/19 01/02/1951 RCA  Outgoing  February 1951
חצ-77/27 01/02/1951 Mackay  Incoming  February 1951
חצ-97/3 01/02/1951 . Argentina-Press Reports; D.A.I.A חומר בנוגע ל – D.A.I.A – ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארגנטינה
חצ-97/13 01/02/1951 Bolivia – Israel Representative
חצ-98/9 01/02/1951 Ecuador – Israel Representative
חצ-110/29 01/02/1951  Alphabetic Pi-Pz
חצ-98/38 01/02/1951 Mexico – Israel Representative
חצ-98/43 01/02/1951 Mexico – Various
חצ-111/34 01/02/1951 Singer  Kurt
חצ-114/25 01/02/1951 Jewish National Fund
חצ-89/2 01/02/1951 משרד החוץ  – מחלקת אמריקה הלטינית כולל סקירת מצב מפורטת על ארצות אמריקה הלטינית מפברואר 1951
חצ-44/8 01/02/1951 II – kosloff התיקים עוסקים בהתכתבות עם קוזלוב  היועץ לענייני דלק במשרד האוצר ובהתכתבות כללית עם גורמים מקומיים סביב נושא הדלק
ג-858/28 14/02/1951 פרסומים – מס' 6 – פיקוח בשיעורים למבוגרים מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בעניין הסכם עם הסתדרות המורים על תנאי העבודה של המורים למבוגרים  הסדר הפיקוח בשיעורי המבוגרים  כתב עת ממשרד הביטחון בשפת האידיש תחת השם "זאמלונג".
ג-5807/13 01/03/1951 המחלקה לעדות נוצריות – ציילנים כרך ה'
חצ-19/6 01/03/1951 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאי בריאות  פליטים חינוך כלכלה ועוד. בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום כרך א'.
חצ-118/16 01/03/1951 Zionist Organization of America הועידה השנתית ה- 55
חצ-118/18 01/03/1951 הנרי מונטור
חצ-77/9 01/03/1951 Mackay  Incoming  March 1951
חצ-77/10 01/03/1951 Mackay  Outgoing  March 1951
חצ-77/11 01/03/1951 RCA  Outgoing  March 1951
חצ-77/12 01/03/1951 RCA  Incoming  March 1951
חצ-77/13 01/03/1951 TWX  March 1951
חצ-77/14 01/03/1951 Washington Union  March 1951
חצ-130/8 01/03/1951 EL – AL 
חצ-98/16 01/03/1951 El Salvador – Israel Representative
חצ-110/36 01/03/1951 Pragai  Michael
חצ-111/46 01/03/1951 Trone  S- Reports to Government
חצ-84/16 01/03/1951 Harvard Law Project תכנית לסיוע בתחום המשפטים מטעם בית-הספר למשפט שבאונברסיטת הארווארד; מגעים עם אנשי הארווארד בנושאים אחרים
חצ-99/51 01/03/1951 Circulars – Latin American Division Hakirya
חצ-115/15 01/03/1951 B'nai B'rith
חצ-48/14 01/03/1951 Air Agreement
חצ-3774/45 01/03/1951 שיהאב  פריד
ג-4763/28 01/03/1951 כפר סלמה התכתבות בין מועצת הרבנות ליהודי תימן למועצתה הדתית לתל אביב יפו בנוגע לוועד דתי בישוב והשירותים הדתיים.
חצ-117/11 01/04/1951 Consulate General ענייני מנהלה  סגל  דאר.
חצ-118/10 01/04/1951 United Jewish Appeal בתיק ירחונים של ה-יו.אי.אי על עובדות חדשות והתפתחויות בישראל מ- .1952
חצ-70/2 01/04/1951 Consulate General of Israel – Montreal
חצ-76/2 01/04/1951 RCA  Outgoing  May 1951
חצ-109/15 01/04/1951  Alphabetic J
חצ-109/19 01/04/1951 Kornitzer  Bela קטעי מאמרים מעיתונים
חצ-77/2 01/04/1951 Western Union  April 1951
חצ-77/3 01/04/1951 RCA  Outgoing  April 1951
חצ-77/4 01/04/1951 Mackay  Outgoing  April 16-30 1951
חצ-77/5 01/04/1951 Mackay  Outgoing  April 1-15  1951
חצ-77/6 01/04/1951 Mackay  Incoming  April 1951
חצ-77/7 01/04/1951 RCA  Incoming  April 1951
חצ-77/8 01/04/1951 TWX  Los Angeles  Washington  April 1951
חצ-98/5 01/04/1951 Curacao – General
חצ-111/38 01/04/1951 Steinhardt Jacob – בקורו של הצייר בארה"ב
חצ-115/11 01/04/1951 Save the Children Federation אגודה לתמיכה בבתי ספר בארץ; בקור באת-כח הארגון בארץ
חצ-37/11 01/04/1951 ביקורים בארץ בתיק גם מגוון עניינים אחרים
חצ-341/65 01/04/1951 דו"ח על פגישה עם טרומן
חצ-19/7 01/04/1951 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאי בריאות  פליטים חינוך כלכלה ועוד. בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום כרך ב'.
ג-437/39 22/04/1951 מחלקת הייצור והציוד – ראשי פרימוסים ופרימוסים התכתבויות בנושא רשיונות יבוא לחומרי גלם ותכניות לייצור פרימוסים.
גל-60961/4 01/05/1951 שרות מבחן לנוער
חצ-106/1 01/05/1951 Avidor Moshe סגן המנהל הכללי של משרד החינוך. בתיק גם פרטים על משלחת מקגראת בארץ בתיק גם פרטים על משלחת מקגראת בארץ
חצ-76/1 01/05/1951 TWX  Los-Angeles  D.C. May 1951
חצ-76/3 01/05/1951 RCA  Incoming   May 1951
חצ-76/4 01/05/1951 Mackay  Outgoing  May 16-30  1951
חצ-76/5 01/05/1951 Mackay  Outgoing  May 1-15  1951
חצ-76/6 01/05/1951 Mackay  Incoming  May 1951
חצ-109/14 01/05/1951 Ivri  Itzhak
חצ-110/5 01/05/1951 Lipsky  Louis
חצ-77/1 01/05/1951 Western Union  May 1951
חצ-107/38 01/05/1951 Fraenkel  Abraham
חצ-110/17 01/05/1951 Meyerson  Golda
חצ-99/27 01/05/1951 Dminican Republic – Various
חצ-99/28 01/05/1951 Republica Dominicana – Various בתיק מאמר מה – CHICAGO DAILY TRIBUNE על הרפובליקה הדומיניקנית
חצ-112/23 01/05/1951 Israel and the Middle East התכתבויות עם הירחון
חצ-113/23 01/05/1951 Day Morgen Journal
חצ-43/12 01/05/1951 ועידת חובות החוץ של גרמניה – כרך  I
ג-4736/20 01/05/1951 קדימה עולי תימן (א) מועצה דתית קדימה ומעברת מנצוריה שלידה-התכתבויות ושאלון בנוגע למועצה הדתית בקדימה  בעלי התפקידים במקום ומתן שירותי דת למעברה.
גל-1153/11 22/05/1951 ארגון אלכסנדר יישום חוק חינוך חובה.
חצ-8622/11 01/06/1951 יבוא ללא תשלום מגרמניה – ד"ר זיגמונד וסרמן.
חצ-117/22 01/06/1951 מצרים-כללי בתיק: דוחו"ת על המאורעות האחרונים במצרים; לקט מתוך עתונות ערבית  המפלגות במצרים; המשא ומתן המצרי- סודני;על ד"ר חאפז עפיפי פחה; עזרת ארה"ב למצרים.
חצ-118/7 01/06/1951 American Christian Palestine Committee
חצ-70/6 01/06/1951 Consulate of Israel  Los-Angeles
חצ-123/7 01/06/1951 SS Daniela Borchard
חצ-76/7 01/06/1951 Western Union  June 1951
חצ-76/8 01/06/1951 TWX  Los Angeles  Washington  June 1951
חצ-76/9 01/06/1951 RCA  Outgoing  June 1951
חצ-76/10 01/06/1951 RCA  Incoming  June 1951
חצ-76/11 01/06/1951 Mackay  Incoming  June 1951
חצ-76/12 01/06/1951 Mackay  Outgoing  June 16-30  1951
חצ-76/13 01/06/1951 Mackay  Outgoing  June 1-15  1951
חצ-99/36 01/06/1951 Uruguay – Legation Press Reports
חצ-4372/14 01/06/1951 ראובן שילוח – צירות וושינגטון התכתבות בין שגרירות ישראל בוושינגטון לבין משרד החוץ בנוגע לאזור המפורז בגבול עם סוריה  עמדת ארה"ב בשאלת הסכסוך באגם החולה ישוב הפליטים הערביים.
ג-1771/35 01/06/1951 אגף הטקסטיל והעור – ארגון נעלי בית וסנדלים מסמכים מאגף הטקסטיל והעור במשרד המסחר והתעשיה בעניין ארגון נעלי בית וסנדלים  הקצבת עור  הקצבת 500 זוגות עבור בתי הספר  תלונות על סנדלים.
גל-1694/41 11/06/1951 בית ספר ממלכתי לנוער כפר מנחם התכתבויות בנושא פתיחת בית הספר  תקנים לבית הספר
ג-2356/18 12/06/1951 פניות מאורגנות לשיכון עממי – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות התכתבות עם קרן קיימת לישראל ועם ויצ"ו בנושא הגרלה לרישום לשיכון עממי
חצ-76/14 01/07/1951 Western Union  July 1951
חצ-76/15 01/07/1951 TWX  Washington  Los Angeles  July 1951
חצ-76/16 01/07/1951 RCA  Outgoing  July 1951
חצ-76/17 01/07/1951 RCA  Incoming  July 1951
חצ-76/18 01/07/1951 Mackay  Outgoing  July 1-15  1951
חצ-76/19 01/07/1951 Mackay  Outgoing  July 16-31  1951
חצ-76/20 01/07/1951 Mackay  Incoming  July 1951
חצ-97/1 01/07/1951 Press Reports` Argentina – Legation תקצירי העיתונות המקומית
חצ-98/11 01/07/1951 Ecuador – Delegation to the U.N
חצ-98/18 01/07/1951 El Salvador – Delegation to the U.N
חצ-111/50 01/07/1951 . Voss Carl Dr
חצ-100/9 01/07/1951 New-York -Various
ג-5744/3 01/07/1951 עניני דואר התכתבות בעניני משלוח דברי דואר  דברי דואר ממשרדי הממשלה  הרחבת השימוש באיגרות דואר-אוויר  שימוש במעטפות "דואר רשמי" ע"י משרדי הממשלה ועוד.
חצ-3738/10 01/07/1951 סוריה – החולה – החלטת מועצת הבטחון  1951 התכתבות עם נציגויות; סקירות על המצב אחרי קבלת החלטת מועב"ט מ- 17.6.51
גל-47490/10 17/07/1951 פרסי יעל לרשויות המקומיות התכתבות בנוגע הפרס ליחסי ציבור  תקנון הפרס
כ-928/7 18/07/1951 הכנסת השניה – מזנון כללי הכנסת.
כ-928/22 24/07/1951 הכנסות הראשונה עד השלישית – תמונות  שטיחים וקישוטים אחרים התכתבויות והצעות מחיר על עבודות עיצוב פנים במשכן הכנסת והצעות לקישוט המשכן.
חצ-103/11 01/08/1951 Semblanza de un Retorno Comments תגובות על חוברת בשם זה
חצ-125/6 01/08/1951 U.S.A. Department Hakiria התכתבות של המחלקה הכלכלית
חצ-76/21 01/08/1951 Western Union  August 1951
חצ-106/35 01/08/1951 Crun  Bartley
חצ-76/22 01/08/1951 TWX  Los Angeles  DC  August 1951
חצ-76/23 01/08/1951 Mackay  Outgoing  August 16-31 1951
חצ-76/24 01/08/1951 RCA  Incoming  August 1951
חצ-76/25 01/08/1951 Mackay  Outgoing  August 1-15 1951
חצ-76/26 01/08/1951 RCA  Outgoing  August 1951
חצ-76/27 01/08/1951 Mackay  Incoming  August 1951
חצ-110/15 01/08/1951 Margalith Haim בתיק גם התכתבות עם אהרון מרגלית
חצ-98/25 01/08/1951 Guatemala – Representative
חצ-113/21 01/08/1951 Nation
חצ-114/8 01/08/1951 Song Festival
חצ-43/9 01/08/1951 יהודי ארצות מסך הברזל
חצ-458/5 01/08/1951 פעילות ציונית בהודו
חצ-3768/4 01/08/1951 ז'נד גמיל.
גל-6959/48 26/08/1951 מוסדות דת בישובים – פדיה התכתבות בעניין מתן שרותי דת לישוב העולים פדיה (בניית בית כנסת  מקוה ואספקת תשמישי קדושה).
חצ-107/21 01/09/1951  Alphabetic Gr-Gt
חצ-98/39 01/09/1951 Mexico – Representative
חצ-112/2 01/09/1951  Alphabetic We-Wg
חצ-100/7 01/09/1951 NY – Paris – Israel  Correspondence תכתובת של משה טוב מתקופות שהותו בפאריס ובארץ
חצ-100/13 01/09/1951 Bond Drive-New York – פעילות של משה טוב בקשר לבונדס
חצ-41/4 01/09/1951 תעלת סואץ – כרך  I
חצ-3768/77 01/09/1951 שוכרי  חיידר
חצ-3773/40 01/09/1951 צאדק  מוחמד עלי.
חצ-117/2 01/10/1951 Religious Issues כולל גם ענייני רכוש ומעמד נוצרי בישראל
חצ-118/4 01/10/1951 לקט מתוך העתונות הערבית בארה"ב.
חצ-70/5 01/10/1951 Embassy of Israel – Washington Correspondence with Yehuda Giladi בעיקר בנוגע להזמנת מומחים צבאיים לארץ ולהשתלמויות אנשי צה"ל בארה"ב
חצ-103/9 01/10/1951 Latin American Delegations to the 6th. Assembly ofthe U.N רשימות שמיות של נציגים
חצ-95/18 01/10/1951 6th General Assembly – Press Clippings and News Reports
חצ-96/1 01/10/1951 Sixth General Assembly – Agenda. Lists  Reports  Miscellaneous
חצ-106/36 01/10/1951  Alphabetic Da-Dh
חצ-107/2 01/10/1951  Alphabetic Em-Ez
חצ-96/20 01/10/1951 Sixth General Assembly – Biographies of Delegates not Israel
חצ-110/39 01/10/1951 Press  Sarah
חצ-111/22 01/10/1951 . Savarkar D.G
חצ-87/13 01/10/1951 גאמון ד.ל. העתקי דוחו"ת על שיחות עם גאמון  המזכיר השני בשגרירות ארה"ב בארץ
חצ-87/15 01/10/1951 ביקור חברי הקונגרס האמריקאי בישראל
חצ-115/9 01/10/1951 American Jewish Congress
חצ-115/14 01/10/1951 Labor Zionist Organization בתיק סקירה כללית על הנעשה בתנועת הפועלים האמריקאית
חצ-41/1 01/10/1951 תורכיה
חצ-42/14 01/10/1951 צפון אפריקה
חצ-2548/12 01/10/1951 פליטים פוליטים ממזרח אירופה
חצ-2531/11 01/10/1951 יחסי ישראל – ירדן
ג-4543/16 31/10/1951 הלשכה הראשית – אבקת חלב התכתבויות בנושא יבוא אבקת חלב  מכרזים בנדון  הקצבת אבקת חלב  דו"ח הוועד לענייני אבקת חלב ועוד.
חצ-3772/21 01/11/1951 סעאדה  יוסף
פ-1117/5 01/11/1951 משה  שרת – שר החוץ  – מכתבים העתקי מכתביו מפריס לרה"מ  משה"ח  נציגויות ישראל  אישים שונים בענינים מדיניים  ארגוניים  העתונות  הסוכנות וכו'; רישום שיחותיו עם שגרירי ארה"ב ובריטניה וכו' (כולל דיווח השר על השיחה עם השגריר האמריקאי דיוויס מ- 6.11.51 )
חצ-118/9 01/11/1951 United Jewish Appeal
חצ-105/3 01/11/1951  Alphabetic N כולל התכתבות בעניין האשמות נגד הנציגות הישראלית ברומניה
חצ-106/11 01/11/1951 Ben-Horin  Eliahu
חצ-95/17 01/11/1951 (6th UN General Assembly (Paris Press Arrangement
חצ-95/19 01/11/1951 6th General Assembly – Israel Delegation Voting Records According to Committee and Date
חצ-95/20 01/11/1951 6th General Assembly – Press Officers of Delegations
חצ-95/21 01/11/1951 6th General Assembly – A.Lourie  Speeches and Statements
חצ-95/24 01/11/1951  6th General Assembly – Statements Livran Rafael  Najar  Robinson
חצ-95/25 01/11/1951 6th General Assembly – Sharett Speeches and Press Interviews בתיק גם חוברת ההקדמה לדו"ח השנתי של מזכיר האו"ם (יולי 1950- יוני 1950)
חצ-95/27 01/11/1951 6th General Assembly – H. Zinder Personal Correspondence
חצ-95/28 01/11/1951 6th General Assembly – Incoming Cables to Paris U.N. Delegation
חצ-96/2 01/11/1951 Sixth General Assembly – by Committees הצהרות של חברי המשלחת הישראלית בפני המליאה וועדות או"ם. בתיק גם דו"ח שנתי של מזכיר האו"ם (יולי 1950-יוני 1951)
חצ-96/3 01/11/1951 Sixth General Assembly – Daily Cables from Harry Zinder Re Proceedings
חצ-96/9 01/11/1951 Sixth General Assembly – Egypt
חצ-96/10 01/11/1951 Sixth General Assembly – Summaries of Plenary Meetings
חצ-106/26 01/11/1951 Bruya  Anthony משרות הידיעות הקתולי (בעניין שליחת כתב מטעם השרות לארץ)
חצ-107/14 01/11/1951  Alphabetic Fa-Fe
חצ-107/23 01/11/1951 Gabriel  Alexander כתב ה"ג'ואיש כרוניקל" וסוכנות הידיעות "טרנס רדיו" באו"ם
חצ-96/23 01/11/1951 Sixth General Assembly – Reports from H. Zinder
חצ-114/18 01/11/1951 Israel Institute
חצ-101/10 01/11/1951 Reports:on Latin America כולל מאמרים מהעיתונות הדרום-אמריקאית
חצ-115/18 01/11/1951 War Veterans
חצ-102/2 01/11/1951 U.N. General Assembly – Sixth Session (Paris) 1951 בעיקר דוחו"ת על פעילות משה טוב בעצרת
חצ-116/2 01/11/1951 El-Al
חצ-39/9 01/11/1951 מכתבי מב'ר
חצ-39/24 01/11/1951 בעיית הפליטים הערבים
חצ-40/14 01/11/1951 שיחות עם אנשי משרד החוץ – כרך I בתיק גם מעט עניינים אחרים
חצ-41/7 01/11/1951 הגנת המזרח התיכון – כרך I בתיק גם מעט עניינים פוליטיים נוספים כגון האמנה התורכית-פקיסטנית
חצ-42/8 01/11/1951 אסיה בתיק גם ענייני יחסים עם סין  יפן וענייני מזה'ח
חצ-42/23 01/11/1951 עצרת או"ם התיק עוסק בעמדות ישראל בבעיות שונות המועלות באו"ם
חצ-42/24 01/11/1951 בעיית ישראל בעצרת או"ם
פ-759/8 01/11/1951 משרד המשפטים  – 1952-1951 מזכיר הממשלה התכתבות.
חצ-8622/5 01/11/1951 יצוא מזון לאירלנד.
חצ-2582/15 01/11/1951 חליפת מכתבים מדינית  הנציגות בדרום אפריקה
פ-3265/12 28/11/1951 שירות בשגרירות ישראל בוושינגטון ובקונסוליה בניו יורק. התכתבות בין אסתר הרליץ לבין אנשים שונים בנוגע לכהונתה כמזכירה ראשונה של שגרירות ישראל בוושינגטון וקונסולית ישראל בניו יורק.
חצ-105/25 01/12/1951  Alphabetic At-Az בין התעודות:תעודה על נסיבות הדחתו של מזכיר הליגה הערבית-עזאם
חצ-104/36 01/12/1951 הזמנות לארועים
חצ-106/21 01/12/1951 Bernstein  Philip
חצ-95/22 01/12/1951   6th General Assembly M.Fischer Speeches and Statements
חצ-95/23 01/12/1951 6th General Assembly – Speeches D.Hacohen  Z.Harman
חצ-106/41 01/12/1951 Doron  Eliezer קונסול ישראל ואח"כ ראש מדור לקשרי תרבות בארץ
חצ-107/6 01/12/1951 Eisenhower Dwight דעתו של אייזנהאור על המזה"ת. מועמדותו לנשיא  הבחרותו ואגרות ברכה מהנשיא בן-צבי
חצ-107/20 01/12/1951  Alphabetic Go-Gq
חצ-107/27 01/12/1951 . Goldberg  J.E
חצ-109/40 01/12/1951 . Levenberg  L.F
חצ-108/5 01/12/1951 Harman  Avraham
חצ-98/15 01/12/1951 Ecuador – Various כולל התכתבות בין משה טוב לנשיא אקוואדור
חצ-110/25 01/12/1951  Alphabetic O
חצ-98/26 01/12/1951 Guatemala – Israel Representative
חצ-111/4 01/12/1951 Roosevelt  Eleanor ביקורה בישראל פב. 1952
חצ-114/17 01/12/1951 Histadrut Ivrit
חצ-114/19 01/12/1951 L.Finkelstein's Journey to Israel נגיד בית-המדרש לרבנים
חצ-114/21 01/12/1951 Canada -Organizations התכתבות עם ההסתדרות הציונית של קנדה
חצ-87/14 01/12/1951 ביקור ועדת משנה של ועדת הבנקאות והמטבע של הקונגרס האמריקאי
חצ-100/18 01/12/1951 Interoffice Memos Various
חצ-101/1 01/12/1951 Jewish Agency – פעילות הסוכנות בדרום אמריקה כולל דוחו"ת של מנהל מחלקת אמל"ט בסוכנות  בנו וייזר
חצ-115/3 01/12/1951 American Zionist Council
חצ-116/13 01/12/1951 Arab Refugees
חצ-39/17 01/12/1951 תחבורה אווירית
חצ-40/6 01/12/1951 עיתונות בריטית
חצ-339/8 01/12/1951 פליטים ג'
חצ-42/19 01/12/1951 ארגון התעופה הבינלאומי
חצ-44/9 01/12/1951 הרצאות היועץ – היועץ ד'ר קרן
חצ-44/10 01/12/1951 הרצאות והזמנות היועץ – I
חצ-49/1 01/12/1951 Unblocked Securities Lists התיק עוסק בתביעות בריטיות בארץ
חצ-3770/44 01/12/1951 מונטסר  מחמוד.
ג-2085/5 12/12/1951 שפרעם מס עסקים – בית דין למס עסקים.
ג-454/5 27/12/1951 מלון "הנשיא" בקשה לתקצוב רכישת טקסטיל עבור מלון הנשיא.
חצ-3772/41 01/01/1952 עבוד  אחמד
חצ-8622/3 01/01/1952 יצוא זרעים להודו.
חצ-6008/7 01/01/1952 פקידים בכירים – שמאי כהנא – תזכיר "המאבק המדיני של הירדן"
חצ-117/6 01/01/1952 Miscellaneous כולל: יחסים עם ספרד  בקורו של נשיא תורכיה בארה"ב  בית- היתומים בנצרת  נתינים אמריקאים ואזרחות כפולה  חבילות מזון  מתן רשיונות יבוא לציוד חקלאי בניו-יורק.
חצ-117/10 01/01/1952 להמן הרברט
חצ-105/23 01/01/1952  Alphabetic Aa-Al
חצ-124/7 01/01/1952  Alphabetic XYZ
חצ-124/8 01/01/1952 Chicago Consulate
חצ-106/4 01/01/1952  Alphabetic Ba-Bd
חצ-106/6 01/01/1952 Bendor Shmuel
חצ-124/12 01/01/1952 L.A. Consulate התכתבות בענייני מסחר עם הקונסוליה בלוס אנג'לס
חצ-124/14 01/01/1952 Embassy Washington ענייני מסחר
חצ-106/14 01/01/1952 Ben-Yehuda  Ehud Eliezer מהמכון ע"ש אליעזר בן-יהודה
חצ-106/15 01/01/1952  Alphabetic Be-Bh
חצ-106/16 01/01/1952  Alphabetic Bi-Bq
חצ-106/17 01/01/1952  Alphabetic Br-Bt
חצ-95/26 01/01/1952 6th General Assembly – Eban Speeches and Statements
חצ-107/1 01/01/1952  Alphabetic Ea-El
חצ-106/24 01/01/1952 Bouckstein  Moshe
חצ-106/31 01/01/1952  Alphabetic Cohen
חצ-107/9 01/01/1952 Eliav  Pinchas מזכיר שני בשגרירות בוואשינגטון
חצ-107/18 01/01/1952  Alphabetic Ga-Gh
חצ-107/30 01/01/1952 Goldstein  lsrael
חצ-97/20 01/01/1952 Brazil – Israel Representative
חצ-97/25 01/01/1952 Colombia – Israel Representative
חצ-97/38 01/01/1952 Cuba – Israel Representative
חצ-97/40 01/01/1952 Cuba – Delegation to the U.N
חצ-109/33 01/01/1952  Alphabetic Le
חצ-97/14 01/01/1952 Bolivia – Israel Representative
חצ-108/1 01/01/1952  Alphabetic Ha-Hd
חצ-108/3 01/01/1952  Alphabetic Hi-Ho
חצ-108/4 01/01/1952  Alphabetic Hp-Hz
חצ-108/11 01/01/1952 Harman  Avraham הזמנות לנאומים
חצ-109/5 01/01/1952 Herlitz  Esther
חצ-109/10 01/01/1952 Hirshman  Ira
חצ-97/43 01/01/1952 Cuba – Various כולל התכתבות עם ארגונים יהודים מאמר רקע על קובה מה – "TIME"
חצ-97/44 01/01/1952 Curacao – Various
חצ-98/3 01/01/1952 Chile – Delegation to the U.N
חצ-98/10 01/01/1952 Ecuador – Israel Representative
חצ-98/17 01/01/1952 El Salvador – Israel Representative
חצ-110/8 01/01/1952 Lourie  Arthur
חצ-110/13 01/01/1952  Alphabetic Me-Mi
חצ-110/23 01/01/1952  Alphabetic Na-Ni
חצ-110/32 01/01/1952 Pearlman  Moshe
חצ-110/37 01/01/1952 Prager  Hanna
חצ-110/40 01/01/1952 Pyetan  Lionel
חצ-110/42 01/01/1952  Alphabetic Re-Rn
חצ-110/44 01/01/1952  Alphabetic Ru-Rz
חצ-98/32 01/01/1952 Guatemala – Various
חצ-98/35 01/01/1952 Honduras – Israel Representative
חצ-98/40 01/01/1952 Mexico – Israel Representative
חצ-98/47 01/01/1952 Nicaragua – Israel Representative
חצ-111/2 01/01/1952 Rafael  Gidon
חצ-111/15 01/01/1952  Alphabetic Sp-St
חצ-111/17 01/01/1952 Salkind  Victor
חצ-111/26 01/01/1952 Sharett Moshe כולל דברי שר החוץ בכנסת
חצ-111/27 01/01/1952 Sherman Meir עמד בראש הפעולות הכלכליות של ישראל בארה"ב
חצ-111/32 01/01/1952 Schwartz  Joseph מהמגבית היהודית המאוחדת
חצ-99/16 01/01/1952 Peru – Israel Representative
חצ-111/41 01/01/1952 Stulman Julius בעל ה-"אוברזיס ניוז אג'נסי"
חצ-111/44 01/01/1952 Tal Youval
חצ-112/13 01/01/1952 Yahil  Dr.Chaim מנהל מחלקת ההסברה
חצ-99/43 01/01/1952 Venezuela – Various
חצ-113/2 01/01/1952 N.Y. Office of Information
חצ-113/12 01/01/1952 Los Angeles Office
חצ-113/14 01/01/1952 Canada Office
חצ-113/24 01/01/1952 Jewish Daily Forward
חצ-113/27 01/01/1952 Speakers Bureau הזמנות לנאומים והרצאות
חצ-114/1 01/01/1952 Photographic Service
חצ-114/6 01/01/1952 Cultural Activities
חצ-114/12 01/01/1952 Improved Bible
חצ-114/13 01/01/1952 Exhibitions
חצ-114/14 01/01/1952 Teachers Courses; Study – Tours; Seminaries
חצ-101/9 01/01/1952 Reports :Arabs Activities in Latin America
חצ-101/13 01/01/1952 s News of Latin America`Reports:Today
חצ-101/16 01/01/1952 Reports: Vatican  Catholicism  etc קטעי עיתונות
חצ-115/1 01/01/1952 American Christian Palestine Committee
חצ-115/6 01/01/1952 United Jewish Appeal
חצ-115/21 01/01/1952 Annual Israel Industrial Award מתן פרס ממשלת ישראל לחברת קייזר-פרייזר
חצ-115/23 01/01/1952 . Important Visitors from U.S.A
חצ-116/1 01/01/1952 Government Tourist Office
חצ-116/16 01/01/1952 American Policy in the Middle East
חצ-116/24 01/01/1952 Bond Drive
חצ-40/5 01/01/1952 קשרים עם הכלכלה הבריטית
חצ-41/3 01/01/1952 יוון והמזרח התיכון
חצ-1428/11 01/01/1952 עתונות וכתבי-עת. עתונאים-התכתבות כללית
א-310/6 01/01/1952 פנחס לבון – הפרשה מסמכים לא מזוהים בענין הפרשה ללא חתימה וללא תאריכים  התכתבות ותזכירים בנוגע להתכתבות של עדי יפה עם חברי קיבוץ חניתה תזכיר: מי אחראי לעסק הביש.
א-310/8 01/01/1952 פנחס לבון – הפרשה פתקאות שונות בעניין הפרשה.
חצ-90/26 01/01/1952 Official Records-Report  7th Session General Assembly
חצ-3784/13 01/01/1952 שוקרי  סוהייל (סמיר אל ריפאעי)
חצ-3770/6 01/01/1952 מאהר עלי פחה
מגע-3553/7 01/01/1952 צבא ירדן יומן נוכחות משטרתי – הגדה המערבית.
חצ-113/26 01/01/1952 Israel Speaks – עתון בענייני ישראל היוצא בניו-יורק
גל-17008/3 01/01/1952 הבחירות לעירית נצרת מהתיק הוצאו תעודות על אודות דרכי פעולות השב"כ שחשיפתן עלולה לפגוע בביטחון המדינה ע"פ תקנות העיון חומר זה מוגבל לעיון למשך 90 שנה.
גל-3955/2 22/01/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – אילניה מפות ומסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים בנוגע לאישורי בניה ת.ב.ע במחוז צפון – אילניה.
חצ-1832/14 01/02/1952 הנציב העליון של האו"מ לענייני פליטים כרך א'
חצ-117/1 01/02/1952 Grant-in-aid
חצ-118/1 01/02/1952 לבנון – כללי בעניין: הפליטים בלבנון; סקירת רקע -הממשלה; היחסים בין הוואתיקן למארונים בלבנון
חצ-118/5 01/02/1952 חוזה הבטחון הקבוצי
חצ-118/13 01/02/1952 הדסה
חצ-105/24 01/02/1952 תיק אלפבתי -"AM-AZ" בתיק גם חומר אישי בנוגע לאנשים שונים .לא כולם באות .A
חצ-106/18 01/02/1952  Alphabetic Bu-Bz
חצ-106/29 01/02/1952  Alphabetic Cf-Ch
חצ-106/30 01/02/1952  Alphabetic Ci-Cz
חצ-107/22 01/02/1952  Alphabetic Gu-Gz
חצ-109/18 01/02/1952 יוסטמן  יהושע
חצ-109/30 01/02/1952  Alphabetic Kl-Kq
חצ-109/31 01/02/1952  Alphabetic Kr-Kz
חצ-109/32 01/02/1952  Alphabetic La-Ld
חצ-109/34 01/02/1952  Alphabetic Lf-Lz
חצ-109/41 01/02/1952 Levi(y)-Levin-Levine
חצ-110/1 01/02/1952 Levit Yehuda כולל דוחו"ת בעניינים כלכליים
חצ-110/6 01/02/1952 Livneh  Eliezer
חצ-108/2 01/02/1952  Alphabetic He-Hh
חצ-110/24 01/02/1952  Alphabetic Nj-Nz בתיק גם חומר של ועל נובומייסקי
חצ-110/43 01/02/1952  Alphabetic Ro-Rq
חצ-98/44 01/02/1952 Mexico – Various
חצ-98/45 01/02/1952 Mexico – Instituto Cultural Mexico – Israel כולל התכתבות עם בית-הדין הגבוה לצדק של מקסיקו
חצ-111/1 01/02/1952 Rabinowitz I. Montreal
חצ-111/11 01/02/1952 a-d "Alphabetic "SH Sch
חצ-111/16 01/02/1952  Alphabetic Su-Sz
חצ-111/30 01/02/1952 Schultz  Lillie בקור לילי שולץ בארץ
חצ-111/31 01/02/1952 Schwadron  Benjamin עורך ירחון בענייני המזה"ת
חצ-111/45 01/02/1952 Teller Judd מנהל מחלקת העתונות בסוכנות היהודית
חצ-111/49 01/02/1952  Alphabetic V
חצ-112/3 01/02/1952  Alphabetic Wh-Wz
חצ-112/6 01/02/1952 Weiser Benno
חצ-112/11 01/02/1952 Wright Edwin בעניין נאומים פרו-ערביים שלו
חצ-112/14 01/02/1952  Alphabetic Z
חצ-99/62 01/02/1952 Israel – Various תכתובת של משה טוב בענייני אמריקה הלטינית
חצ-114/10 01/02/1952 Conquest of the Desert תערוכת "כבוש השממה"
חצ-101/7 01/02/1952 Petroleum in Mexico and Venezuela
חצ-115/20 01/02/1952 Youth Affairs התכתבות עם גורמים שונים :מוסד ברנדיס; הועד לקידום הספורט בישראל; המחלקה לענייני הנוער והחלוץ.
חצ-39/11 01/02/1952 הכרת המדינה התיק עוסק בהכרה ובסיכויים להכרה של מדינות שונות בישראל
חצ-39/20 01/02/1952 תכנית תעלת עקבה התיק עוסק בתכנית לחפירת תעלה מאילת לים התיכון וצינור הנפט אילת-חיפה
חצ-42/12 01/02/1952 מגע ישיר עם מדינות ערביות ואישים ערבים בתיק גם עניינים אחרים
חצ-43/14 01/02/1952 מפלגת העבודה הבריטית
פ-759/10 01/02/1952 חברות בממשלה ובכנסת  – 1955-1949 הכנסת וועדותיה תעתיק דברי דב יוסף.
חצ-3774/30 01/02/1952 שאפי  עבד אל-לבאן.
חצ-3745/7 01/02/1952 הליגה הערבית
חצ-3770/55 01/03/1952 מורסי  כמיל פשה
חצ-70/1 01/03/1952 Consulate of Israel – Chicago
חצ-95/7 01/03/1952 UN Disarmament Commission
חצ-95/8 01/03/1952 UN ECAFE Economic Commission for Asia and Far East בתיק יש רק מסמך אחד
חצ-95/9 01/03/1952 ECOSOC [Economic and Social Council] Round-up בתיק שני מסמכים בלבד
חצ-95/10 01/03/1952 UN – Eritrea
חצ-95/11 01/03/1952 UN – Freedom of Information and Press
חצ-95/12 01/03/1952 UN – Commission on Status of Women
חצ-95/13 01/03/1952 UN – Human Rights Commission
חצ-95/15 01/03/1952 UN Trusteeship Council
חצ-95/16 01/03/1952 UNRWA בתיק גם מספר פרוטוקולים של ישיבות משלחת ישראל לאו"ם
חצ-96/5 01/03/1952 Sixth General Assembly – Greece
חצ-96/7 01/03/1952 Sixth general assembly – Libya מסמך אחד בלבד
חצ-96/8 01/03/1952 Sixth General Assembly – South Africa מסמך אחד בלבד
חצ-107/7 01/03/1952 Elath  Eliyahu
חצ-107/28 01/03/1952 Goldmann  Nachum התכתבות בעניין מגעים עם מנהיגים ערביים ובעניין משפטים נגד מנהיגים ציוניים ברומניה
חצ-109/12 01/03/1952 Hurewitz  Jacob
חצ-96/21 01/03/1952 U.N. Contributions
חצ-96/22 01/03/1952 U.N. Balkan Sub – Commision
חצ-110/18 01/03/1952 Montor  Henry
חצ-110/41 01/03/1952  Alphabetic Ra-Rd
חצ-111/3 01/03/1952 Rivlin  Moshe
חצ-111/8 01/03/1952  Alphabetic Sa-Sc
חצ-111/19 01/03/1952 Samuel  Hadassah
חצ-111/33 01/03/1952 Simon  Michael ראש הטכס
חצ-101/21 01/03/1952 M. Tov -1952 Session:General Correspondence to and from Israel Delegation
חצ-101/30 01/03/1952 Mr. Tov 1952 Mission Genral Correspondence to and from Israel
חצ-116/7 01/03/1952 U.N. Delegation  – Minutes
חצ-116/8 01/03/1952 U.N. Seventh General Assembly
חצ-40/3 01/03/1952 שרוויקים – כרך I התיק עוסק בטרקטורים שביקשה לרכוש סולל-בונה. בתיק גם עיסוק ברכש חלקי חילוף לשרמנים
חצ-339/9 01/03/1952 פליטים ד'
חצ-44/12 01/03/1952 בתיק גם טכסט ההסכם בין kosloff Consolidated Refinaries LTD Fertilizers and Chemicals LTD
חצ-3738/16 01/03/1952 כספים חשבונות ההוצאות ומאזנים  קבלות; התכתבות  דיווחים וכו'
חצ-96/6 01/03/1952 Sixth General Assembly – India and Pakistan
גל-2958/2 11/03/1952 בד לתכריכים – החברה קדישא כרך ב' התכתבות בין אנשי משרד הדתות (ביניהם: יהודה גרזובסקי  הרב דב כ"ץ  הרב צבי קליין  יהודה לייב ביאלר ויעקב יהושוע)  גבאי בתי כנסת  מנהלי ישיבות  רבנים וגורמים נוספים בנוגע ליצור ואספקת מוצרי טקסטיל לצרכים דתיים: תכריכים לקבורה  ביגוד לרבנים ולשייח'ים מוסלמים  מעילים לספרי תורה  פרוכות וממוצרי טקסטיל נוספים ולבתי כנסת וישיבות ועוד.  רק מסמך אחד בתיק הוא משנת 1955 וכל שאר המסמכים הם משנת 1952.
ג-2357/3 13/03/1952 ועדות לקביעת מחירים לשיכונים ודירות להשכרה דוח על פעולות מחלקת המכירות  לוח מחירים לשיכוני קבע של אגף השיכון  פרוטוקול מישיבת הוועדה לקביעת גובה הפיקדונות ועוד
חצ-3773/73 01/04/1952 קוהורן  ואן הנרי.
חצ-90/7 01/04/1952 Reports  Lists  Agenda  Biographies General
חצ-109/21 01/04/1952 Kirshblum  Mordecai  Rabbi
חצ-110/7 01/04/1952 Livran  Arthur
חצ-110/10 01/04/1952 Mangle  Maeanna Cheserton עתונאית
חצ-99/11 01/04/1952 Panama – Various התכתבות עם הקונסול הכללי של פנמה בישראל
חצ-112/5 01/04/1952 Whartman Eliezer
חצ-112/9 01/04/1952 Wilenitz Simcha Foundation
חצ-99/49 01/04/1952 Europe – Correspondence
חצ-100/4 01/04/1952 Sharett  Moshe
חצ-114/16 01/04/1952 Organizations – Alphabetic
חצ-115/12 01/04/1952 . P.A.T.W.A טיפול בעליית בעלי מקצועות לארץ
חצ-101/29 01/04/1952 Tov – Mission in Venezuela
חצ-42/5 01/04/1952 תעמולה ערבית
חצ-42/22 01/04/1952 ארגון הבריאות העולמי
חצ-43/13 01/04/1952 ועידת חובות החוץ של גרמניה – כרך  II
חצ-45/10 01/04/1952 Iraq Petroleum Co
חצ-46/10 01/04/1952 בתיק התכתבות  Inter-Office Memoranda ותזכירים בעניינים שונים  חלקם כלכליים
חצ-48/8 01/04/1952 – התיק עוסק בהעברת Unblocked Securities מטבע זר ועוד
חצ-3768/60 01/04/1952 דג'אני  טלעת חסוי
ג-1837/17 02/04/1952 אגף תעשיה כבדה – ייצור פרימוסים חליפת מסמכים מהמחלקה לסחר פנים בין חברות שפנו לקבלת אישורים לייצור ושיווק מוצרי חשמל.
חצ-8622/12 01/05/1952 יבוא ללא תשלום מקפריסין.
חצ-90/6 01/05/1952  Seventh General Assembly Miscellaneous Correspondence  etc
חצ-160/12 01/05/1952 ההסגר הערבי על ישראל
חצ-97/32 01/05/1952 Costa Rica – Israel Representative
חצ-109/38 01/05/1952 Lazarus  Emma
חצ-107/33 01/05/1952 Greenberg  Dr.Simon מ- United Synagogue of America
חצ-108/12 01/05/1952 Harman  Avraham הזמנות לנאומים
חצ-98/2 01/05/1952 Chile – Israel Representative
חצ-110/34 01/05/1952 . De Sola  Pool  D
חצ-99/3 01/05/1952 Nicaragua – Various כולל התכתבות עם הנשיא ושר החוץ של ניקרגואה
חצ-99/13 01/05/1952 Paraguay – Israel Reprasentative
חצ-99/21 01/05/1952 Peru – Various
חצ-99/23 01/05/1952 Repulica Dominicana – Israel Representative
חצ-111/47 01/05/1952  Alphabetic U
חצ-112/8 01/05/1952 Weitz Emil
חצ-84/20 01/05/1952 דייויס  ב. מונט דוחו"ת על שיחות עם מונט ב.דייויס  הועברו על-ידי מחלקת ארה"ב במשרד החוץ
חצ-99/38 01/05/1952 Venezuela – Israel Representative
חצ-100/8 01/05/1952 U.S.A. and Canada Various תכתובת של משה טוב עם אנשים במדינות אלה
חצ-100/15 01/05/1952 Commercial Treaty Between Mexico and Israel
חצ-114/24 01/05/1952 World Jewish Congress
חצ-115/13 01/05/1952 American Council for Judaism
חצ-39/6 01/05/1952 תעמולה והסברה – כרך I בתיק גם התכ' בנוגע לקבוצות לחץ בבריטניה
חצ-40/10 01/05/1952 עיתוני יום ראשון
חצ-42/9 01/05/1952 פאקיסטאן
חצ-3772/66 01/05/1952 עזמי
חצ-123/2 01/05/1952 SS Athlit
חצ-3055/4 01/05/1952 פליטים וחסרי לאום
ג-1871/5 08/05/1952 אגף הייצוא – יצוא מוצרי מלאכת מחשבת כרך ד' בתיק התכתבויות בנוגע לייצור מלאכת מחשבת  תכשיטים ותשמישי קדושה. בין ההתכתבויות גם התכתבות עם מפעלי לפיד קרמיקה.
חצ-3772/65 31/05/1952 עזאם  עבדול רחמן פאשה
חצ-106/12 01/06/1952 Ben-Gurion  Book Scheme התיק עוסק בהוצאת "אלבום בן-גוריון"; בהקמת חברה להוצאת תרגומי מופת  שהיו"ר שלה יהיה ב"ג.
חצ-107/12 01/06/1952 Ettinger  Yonah בעניין הקמת חברת בת של הסוכנות היהודית להעברת סחורות עבור הסוכנות
חצ-115/22 01/06/1952 Universities כולל פגישה מטעם המועצה הציונית על הגברת הפעילות הפרו-ישראלית באוניברסיטאות  ארה"ב
חצ-39/10 01/06/1952 דו"חות חודשיים למב"ר
חצ-39/13 01/06/1952 חברת החשמל
חצ-42/18 01/06/1952 קנדה
ג-2061/42 10/06/1952 אספקת מים ומאור – דלית אל כרמל התכתבות ודיונים בנוגע  למפעל לאספקת מים בשיתוף עם עוספיא
ג-2356/19 15/06/1952 פניות מאורגנות לשיכון עממי – ועד לשיכון עובדי ענף ההדרים התכתבות עם ועד עובדי ענף ההדרים בנוגע לשיכון עממי
חצ-107/19 01/07/1952  Alphabetic Gi-Gl
חצ-97/30 01/07/1952 Colombia – Various
חצ-111/13 01/07/1952 .(i-r- "Alphabetic "SH(Sch
חצ-114/7 01/07/1952 Jerusalem Festival
חצ-43/6 01/07/1952 עיתונות יהודית בבריטניה
ג-2355/13 06/07/1952 פניות מאורגנות לשיכון עממי – "עסיס" – חברה לתוצרת מפרי הארץ בע"מ פניית בקשה לשיכון עממי לפועלי חברת "עסיס" – חברה לתוצרת מפרי הארץ רשימת פועלי "עסיס" שנרשמו לשיכון עממי
חצ-106/39 01/08/1952 Davis  Moshe מהסמינר היהודי התיאולוגי
חצ-109/20 01/08/1952 קדרון  מרדכי
חצ-109/6 01/08/1952 Herman  Simon
חצ-110/9 01/08/1952 Lowenstein  Martha
חצ-111/14 01/08/1952 .(u-z-" Alphabetic "SH(Sch
חצ-111/29 01/08/1952 Shimoni  Yaacov יועץ בשגרירות
חצ-112/25 01/08/1952 Middle Eastern Affairs-General 1 כולל: סקירה על החרם הערבי הכלכלי על ישראל  מאמר על נאומיהם של הערבים
חצ-114/5 01/08/1952 Television עוסק בתכנית טלוויזיה שבועית בניו-יורק מטעם משרד ההסברה
חצ-116/9 01/08/1952 Jerusalem בעניין מעמד ירושלים
חצ-39/14 01/08/1952 הלוואות בתיק גם הרבה ענייני בונדס  העברות כספים ועוד
חצ-44/18 01/08/1952 בתיק גם נושא ההסדר עם oil supplies – III גרמניה בעניין זה
חצ-45/8 01/08/1952 Foreigh Exchange Circuiars – תקנות מטבע בריטיות וענייני גוש-השטרלינג. לתיק מצורפות גם 2 חוברות: "The sterling area 1948"  "Digest of the exchange regulations 1829"
גל-17118/39 01/09/1952 הריגת ערבים בואדי עארה (ערה) על-ידי הצבא התכתבות בענין תשלום פיצויים לנפגעי התקרית.
חצ-91/18 01/09/1952 Israel Requests Inclusion of Item for 7th General Assembly
חצ-97/2 01/09/1952 s Press Reports` Argentina-Legation
חצ-98/30 01/09/1952 Guatemala – Embassy and O.A.S Representative
חצ-116/22 01/09/1952 Restitution Claims תגובות עתונות שיחות גולדמן והסכם השילומים
חצ-40/9 01/09/1952 דיילי טלגראף
חצ-42/10 01/09/1952 בורמה
חצ-4374/2 01/09/1952 ראובן שילוח – פעלו של ר. שילוח צילומי מברקים  פרוטוקולי שיחות כולל קשרים חשאיים עם מצרים בתקופת שלטונו של נג'ב  הצעה למתן הקלות לירדן בנמל חיפה החרם הכלכלי על ישראל  מברק נאצר לישראל  סיוע צבאי אמריקני למזרח התיכון  ועוד.
חצ-90/10 01/10/1952 . First Committee  Korean Item
חצ-90/11 01/10/1952 FIrst Committee  Political and Security
חצ-90/13 01/10/1952 Third Committee Social Humanitarian and Cultural
חצ-90/14 01/10/1952 Fourth Committee Trusteeship
חצ-90/17 01/10/1952 Ad Hoc Palestine Item Including Palestine Conciliation Committee
חצ-90/18 01/10/1952 Arab Frozen Accounts
חצ-90/3 01/10/1952 מברקים יוצאים  אוקטובר  1952
חצ-91/12 01/10/1952 Najar Before Fourth Committee
חצ-91/13 01/10/1952 Zena Harman Statement in Third Committee on Draft Convention on Freedom of Information
חצ-91/14 01/10/1952 Dr. Robinson Statement on Limiting General Assembly
חצ-91/15 01/10/1952 (Statement by Ambassador Eban (Re Peace Negotiations
חצ-91/16 01/10/1952 List of Israel Delegates to the 7th General Assembly
חצ-91/19 01/10/1952 Election of Zena Harman as Rapporteur of Third Committee
חצ-91/20 01/10/1952 Information and Publicity for 7th s Memorandum` Session Harry Zinder to Delegation Members
חצ-91/23 01/10/1952 Seventh General Assembly – Israel Delegation Weekly Voting Records
חצ-91/25 01/10/1952 Ad Hoc Palestine Refugees כולל ענייני  UNRWA
חצ-91/26 01/10/1952 7th Assembly – Daily Journals פרסומים יומיים מטעם או"ם
חצ-91/28 01/10/1952   Daily Cables – 7th General Assembly Harry Zinder
חצ-122/17 01/10/1952 Blocked Accounts
חצ-123/3 01/10/1952 SS Gefen
חצ-106/2 01/10/1952 Avnon  Zvi סמנכ"ל משרד החוץ
חצ-96/18 01/10/1952 Harry Zinder – Blue Copies
חצ-109/3 01/10/1952 Harman  Zena
חצ-98/19 01/10/1952 . El Salvador – Delegation to the U.N
חצ-110/31 01/10/1952 Passow  Meir
חצ-98/28 01/10/1952 Guatemala – Delegation to the U.N
חצ-111/9 01/10/1952  Alphabetic Sd-Sf
חצ-135/2 01/10/1952 ביקורי סטודנטים בישראל
חצ-99/6 01/10/1952 Panama – Israel Representative
חצ-113/29 01/10/1952 Speakers Bureau – Reports
חצ-146/12 01/10/1952 א. הרמן הרצאות.
חצ-40/7 01/10/1952 ה"טיימס"
חצ-40/8 01/10/1952 מנצ'סטר גארדיאן בתיק מוזכר גם ה"דיילי טלגראף"
חצ-3769/64 01/10/1952 כהן  אלפרד
ג-1799/24 05/10/1952 אגף הטקסטיל והעור – יצור נעלי-בית בתיק התכתבויות בעניין איסור ייצור נעלי בית מעור.
גל-2041/27 21/10/1952 שפרעם בקשה לחיבור תשתיות מים בשפרעם.
ג-3964/7 27/10/1952 שטח שיפוט – רמת-רחל דיונים על סיפוח רמת רחל לירושלים. מיפוי ומסמכי המועצה המקומית.
חצ-90/12 01/11/1952 Second Committee Economic and Financia
חצ-90/16 01/11/1952 Ad Hoc Special Political – General
חצ-90/23 01/11/1952 Delegation Press Statements
חצ-91/1 01/11/1952 Moshe Tov – Explanation of Vote in Ad Hoc on Repatriation of Greek Children
חצ-91/2 01/11/1952 S.Ginossar-Statement in Second Committee in Debate on Argentina Draft Resolution
חצ-91/6 01/11/1952 Eban Before First Committee on Korean Item
חצ-91/7 01/11/1952 Eliashiv Before Ad Hoc on Apartheid
חצ-90/4 01/11/1952 ויקטור זלקינד תכתובת
חצ-90/5 01/11/1952 Plenary Meetings
חצ-91/8 01/11/1952 Eban Before First Committee Korea
חצ-91/9 01/11/1952 Eban Before Plenary – Reparations
חצ-91/11 01/11/1952 Ginossar Before Second Committee
חצ-91/24 01/11/1952 Weekly Roundups  7th Session  General Assembly סיכומים שבועיים מטעם מחלקת האינפורמציה של האו"ם; סקירה על הצבעות המשלחת הישראלית
חצ-158/1 01/11/1952 בריאות ורפואה
חצ-97/23 01/11/1952 Brazil – Various
חצ-96/17 01/11/1952 Harry Zinder – Blue Copies
חצ-98/12 01/11/1952 Ecuador – Delegation to the U.N
חצ-98/37 01/11/1952 Honduras – Various
חצ-98/42 01/11/1952 Mexico – Delegation to the U.N
חצ-99/2 01/11/1952 . Nicaragua – Embassy and O.A.S Representative מגע עם נציגויות ניקרגואה בארה"ב ועם נציגות ישראל
חצ-111/5 01/11/1952 Rosenbluth  Martin
חצ-99/25 01/11/1952 Republica Dominicana – Delegation to the U.N
חצ-99/32 01/11/1952 Uruguay – Delegation to the U.N
חצ-112/28 01/11/1952 – Czeck Trails 1952 כולל משפטים ברומניה וצ'כוסלובקיה. יחסי ישראל-צ'כוסלובקיה
חצ-115/17 01/11/1952 American -Israel Society
חצ-101/25 01/11/1952 Speech by Mr. Tov About Spanish in Economic and Social Council – Press Reaction
חצ-101/26 01/11/1952 . Speeches by Mr. Tov at the U.N
חצ-43/5 01/11/1952 הקהילה היהודית באנגליה
חצ-3774/15 01/11/1952 רביע  פרוק מסה נג'ים
חצ-3766/5 01/11/1952 אג'מוב
חצ-124/4 01/11/1952 U.N. Releases נאומי חברי משלחת ישראל באו"ם. בתיק גם דיווחי עתונות של זינדר.
גל-47433/22 05/11/1952 חוזרי משרד הדאר חוזרי משרד הדואר-מידע ועדכונים לעובדים (משרות פנויות בשרותי הדואר  תנאי עבודה  שרותי דואר וטלפון  רשימת המנויים הזכאים לקבל זכות קדימה בשיחות חוץ  שעות עבודה בסוכנויות דואר ועוד). מצורפים דפי עדכון לעובדי המדינה.
ג-2356/12 12/11/1952 פניות מאורגנות לשיכון עממי – אגודה לשיכון עובדי המדינה בתל ברוך התכתבות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה עם אגודת מאורגנות לשיכון עממי בנושא: שיכון עובדי המדינה בשטח תל-ברוך מצפון לירקון.
חצ-90/24 01/12/1952 Egypt-Suez Blockade
חצ-91/3 01/12/1952 Ginossar in Second Committee
חצ-91/4 01/12/1952 Mrs.Zena Harman Before Third Committee
חצ-91/5 01/12/1952 Eban Before ad Hoc on Palestine Item
חצ-91/29 01/12/1952   Daily Cables – 7th General Assembly Harry Zinder
חצ-92/1 01/12/1952 Eban Intervention in Ad Hoc Committee
חצ-92/2 01/12/1952 Eliav in Fourth Committee
חצ-92/3 01/12/1952 Najar in First Committee
חצ-92/4 01/12/1952 Eliav in Fourth Committee
חצ-92/5 01/12/1952 Mrs. Harman in Third Committee
חצ-92/6 01/12/1952 Eban Press Conference  December 16
חצ-92/7 01/12/1952 Najar Before the First (Committee) on Austria
חצ-92/8 01/12/1952 Eban Before Plenary Summarizing Plestine Resolution After Vote Defeating it
חצ-92/9 01/12/1952 Eliav Before Fourth Committee
חצ-92/10 01/12/1952 Eban Letter to Kyrou  Chairman of Ad Hoc on Item 68
חצ-92/11 01/12/1952 Eban Statement  Summarizing Debate on Arab-Israel Question
חצ-92/12 01/12/1952 G.Rafael Before Plenary on Russian Item " Re Korea and Prisoners of war" Murder
חצ-123/15 01/12/1952 Regulations  מכס רשיונות יבוא.
חצ-106/19 01/12/1952 Ben-Zvi בתיק ברכות של הנשיא לוועידות שונות
חצ-95/29 01/12/1952 Blue Copies  H.Zinder
חצ-97/16 01/12/1952 . Bolivia – Delegation to U.N
חצ-97/41 01/12/1952 Cuba – Embassy and O.A.S. Representative
חצ-97/4 01/12/1952 Argentina – D.A.I.A – Press Reports
חצ-98/13 01/12/1952 Ecuador – Embassy and O.A.S Representative
חצ-99/8 01/12/1952 Panama – Delegation to the U.N
חצ-99/9 01/12/1952 . Panama – Embassy and O.A.S Representative
חצ-99/41 01/12/1952 . Venezuela – Embassy and O.A.S Representative
חצ-113/4 01/12/1952 Economic Hasbara
חצ-100/5 01/12/1952 .[ Israel – MAUM [U.N. Division התכתבות ודוחו"ת של משה טוב למחלקת או"ם
חצ-101/5 01/12/1952 Lourie Mrs. Hdassah
חצ-42/17 01/12/1952 קהילת חבר העמים הבריטי בתיק גם קשר עם מדינות שאינן בחבר העמים
חצ-355/11 01/12/1952 חידוש המלחמה  א'.
חצ-45/1 01/12/1952 הרצאות השגריר – כרךII בתיק גם נושאי יחסי ציבור של השגריר
ג-5740/3 01/12/1952 הריסות ופגיעות בבתים ומבנים תלונה אחת בענין הנ"ל.
חצ-3774/66 01/12/1952 תאופיק  חאמד.
חצ-3773/16 01/12/1952 פאוזי
ג-2356/17 03/12/1952 פניות מאורגנות לשיכון עממי – הסתדרות המזרחי בארץ ישראל התכתבות עם הסתדרות הפועל מזרחי בארץ ישראל בנושא רישום לשיכון עממי
ג-1976/31 16/12/1952 שפרעם תיק העוסק בבחירות לרשות המקומית שפרעם.
ג-4085/19 30/12/1952 חטיבת-מזון – אבקת חלב בתיק התכתבויות נראחות בנוגע לייבוא אבקת חלב  חלב ניגר וחמאה לארץ. מרבית ההתכבתבות מתייחסת לייבוא מארצות הברית.
חצ-3753/8 01/01/1953 סיכומי מצרים.
חצ-3772/13 01/01/1953 סיקורל  אלווירה.
פ-3143/11 01/01/1953 חובבי מדבר יהודה הצעת הלל בירגר להקמת ארגון ארצי של "חובבי מדבר יהודה"-מבנה ארגוני וקווי יסוד לפעילות הארגון (שמירה על העתיקות  סימון שבילים במדבר  הקמת מוזיאון אזורי  גיוס מורי דרך ועוד).
ג-1769/59 01/01/1953 ד"ר נחמיה אלוני  שליח מטעם המכון לכתבי-יד עבריים  לאסוף או לצלם כתבי-יד כאלה התכתבות בנדון
חצ-117/12 01/01/1953 קונסוליה-כללי
חצ-118/11 01/01/1953 Bond Drive
חצ-105/26 01/01/1953 Abraham  Cilly ממרכז ההסברה  ניו-יורק
חצ-107/4 01/01/1953 . Eban  Abba S
חצ-96/19 01/01/1953 Harry Zinder – Blue Copies
חצ-108/10 01/01/1953 Harman  Avraham הזמנות לנאומים
חצ-98/23 01/01/1953 El Salvador – Various התכתבות של משה טוב עם אנשים באקוואדור
חצ-111/10 01/01/1953  Alphabetic Sg-So
חצ-111/12 01/01/1953 e" Alphabetic "SH Sch
חצ-136/2 01/01/1953 ציור
חצ-111/37 01/01/1953 Starer  Robert
חצ-112/31 01/01/1953 Alphabetic "Y"-1952
חצ-113/3 01/01/1953 Middle East Institute
חצ-113/7 01/01/1953 Washington – Outgoing Correspondence
חצ-101/28 01/01/1953 Speeches by Mr. Tov – About Spanish in ECSOC (U.N.) – Correspondence
חצ-116/12 01/01/1953 Arab Boycott
חצ-116/25 01/01/1953 Bond Drive
חצ-42/6 01/01/1953 שידורים ערבים התיק עוסק גם בשידורים הבריטיים למזה'ח
חצ-42/21 01/01/1953 אונסק"ו התיק מכיל דו'ח שנתי (פורסם ב- 1957) של ישראל על זכויות האדם
חצ-44/2 01/01/1953 רומניה
חצ-45/15 01/01/1953 (Palestine Electrice Corporation (Agreement בתיק התכתבות ומסמכים בנוגע לחברת
חצ-1428/12 01/01/1953 תיירות-התכתבות
חצ-110/3 01/01/1953 Lilienthal Alfred התכתבות סביב ספרו האנטי-ציוני What Price Israel
חצ-115/4 01/01/1953 American Zionist Council כולל דוחו"ת של קנן לועד האדמיניסטרטיבי של המועצה הציונית.
חצ-2525/16 01/01/1953 הברחת יהודים
ג-2349/7 02/01/1953 חברת שיכון "נוה עובד" התכתבות עם חברת נווה עובד בנושא ליקויים בבנייה  חוזים עם משתכנים  רשימות משתכנים  הצעה לחיסול הדירות הפנויות ביבנה ותקציב לשיכון עממי
גל-50317/8 01/02/1953 קק"ל – קרן קיימת לישראל והרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים התכתבות בנושאים: הקצאת מענקי סיוע למפעלים להשבת קולחין ולמפעלים לטיוב בארות  50 שנה לייבוש החולה  פיקוח על עבודות קרן קיימת לישראל במאגר נחל לבן  מאגר נחל עירון ועלות הטיפול במקורות מים מזוהמים
חצ-91/22 01/02/1953 Daily Cables – 7th General Assembly Harry Zinder
חצ-91/27 01/02/1953 7th Assembly – Daily Journals
חצ-92/13 01/02/1953 Lourie at Third U.N. Technical Administration Conference
חצ-96/16 01/02/1953 Harry Zinder – Blue Copies
חצ-137/1 01/02/1953 סרטים
חצ-114/9 01/02/1953 Hebrew Professors' Project
חצ-114/11 01/02/1953  Land of the Bible תערוכת "מארץ המקרא"
חצ-101/12 01/02/1953 Reports- Russia. Communism etc.
חצ-116/23 01/02/1953 Restitution Claims תביעת שילומים מממשלת אוסטריה; זכרון דברים מישיבת חבר המנהלים של ועידת הארגונים היהודיים לתביעות נגד גרמניה.
חצ-39/15 01/02/1953 חוקי ישראל בתיק חוק השירות הלאומי לנשים וחוק רכישת מקרקעים
חצ-42/11 01/02/1953 אינדונזיה
חצ-3745/5 01/02/1953 צפון אפריקה
ג-1880/14 03/02/1953 אגף הייצוא – יריד – סלוניקי התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הביתן הישראלי ביריד ה-19 וה-20 של סלוניקי  תקציב משוער ועוד.
גל-47433/23 11/02/1953 חוזרי משרד הדאר הודעות מנציבות שירות המדינה  פיצויים  תנאי שכר  שירותי טלפון  טלגרף
גל-5860/39 18/02/1953 אישורי תכניות בניה – אילניה שדה אילן מפות ומסמכים ממנהל התכנון במשרד הפנים בנושאים: אישורי תוכניות בנייה (ת.ב.ע) במושב העובדים אילניה-שדה אילן.
ג-5737/5 27/02/1953 הסכם הממשלה עם חברת הנפט אנגלו-אירנית התכתבות משרד החוץ והמשפטים בנדון.
חצ-90/19 01/03/1953 Mixed Armistice Commission
חצ-90/8 01/03/1953 . First Committee-Anti Zionism etc
חצ-92/14 01/03/1953 Eban on Korea Rehabilitation
חצ-92/15 01/03/1953 Mrs.Golda Meyerson הודעה לעתונות על בואה של ג. מאירסון לארה"ב בראש המשלחת באו"ם
חצ-92/16 01/03/1953 Meyerson Before First Committee
חצ-92/17 01/03/1953 Mrs. Meyerson Before First Committee
חצ-92/18 01/03/1953 Robinson on Secretary General Report on Personnel
חצ-123/12 01/03/1953 Public Relations
חצ-123/13 01/03/1953 Reports  Circulars
חצ-125/3 01/03/1953 Secret Letters התכתבות של המחלקה הכלכלית  בעיקר בענייני החרם הערבי
חצ-97/18 01/03/1953 Bolivia – Various
חצ-96/15 01/03/1953 Harry Zinder – Blue Copies
חצ-138/12 01/03/1953 מלווה העצמאות (בונדס)
חצ-115/19 01/03/1953 Weizmann Institute
חצ-101/27 01/03/1953 Speeches by Mr. Tov – Correspondence
חצ-39/8 01/03/1953 נוהג דיפלומאטי והוראות במשרד החוץ בתיק גם נושא תנאי שירות של נציגים זרים בלונדון
חצ-6580/31 01/03/1953 SAM WATSON לייבור  מנהיג פועלי המכרות  בקוריו בארץ  דיווחים  התכתבות
ג-5681/6 01/03/1953 משרד מבקר המדינה עלוני משרד מבקר המדינה "דף משרדנו".
ג-2356/15 02/03/1953 פניות מאורגנות לשיכון עממי – בנק ארץ ישראל לדיסקונט בע"מ התכתבות בנושא רישום לשיכון עממי ורשימה שמית של עובדי הבנק שנרשמו לשיכון עממי
ג-2350/8 26/03/1953 חברת "רסקו" התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לחברה להתישבות חקלאי ועירונית "רסקו" בע"מ: חומרים עבור בניית יחידות דיור לעולים  אספקת מלט  ביטול מועמדים למפעל השיכון העממי  רישום קרקע  הלוואות בנקאיות למשתכני שיכון עולים  הלוואות במסגרת תקציב הפיתוח 1954/55  פרטיכל מישיבה בענייני תכניות השיכון העממי שלב ב' מיום 9.11.1954  חשבונות  דוגמת החתימות – מאי 1955  מלון עבור עולים קשישים מארצות הברית  תכנית שכון עבור יוצאי ארצות מערב לשנת 1956/57 ועוד.
חצ-3771/71 01/04/1953 סולח  אלברט
חצ-156/4 01/04/1953 תערוכת מלווה העצמאות
חצ-92/19 01/04/1953 Meyerson Before Plenary on Lie
חצ-92/20 01/04/1953 Re Release of Blocked Arab Accounts
חצ-92/21 01/04/1953 Mrs. Meyerson Before Political Committee
חצ-92/22 01/04/1953 Eban Before the First Committee
חצ-92/23 01/04/1953 Rafael Before the First Committee on Burma
חצ-96/14 01/04/1953 Harry Zinder – Blue Copies
חצ-111/20 01/04/1953 Saperstein  Harold I. Rabbi
חצ-111/42 01/04/1953  Alphabetic Ta-Te
חצ-100/12 01/04/1953 Arg-El Ltd מגעים עם חברת ארגנטינה -ישראל לבניין והשקעות
חצ-143/1 01/04/1953 הסברה. כולל חוברת על שירותי ההסברה הבריטיים בארה"ב
חצ-40/13 01/04/1953 מסיבות עיתונאים – I התיק עוסק במסיבות עיתונאים של משרד החוץ
חצ-45/5 01/04/1953 Israel Purchasing Mission in Germany בתיק גם מגעים בין אנשי השגרירות בלונדון עם גורמים באנגליה ומחוצה לה
חצ-46/13 01/04/1953 . Trade with U.K
חצ-3738/18 01/04/1953 מינהלה – עניני עובדים  מינויים וכו' התכתבות פנימית ועם נציגויות
חצ-2707/1 01/04/1953 מחלקת ההסברה
חצ-117/4 01/05/1953 Bahai
חצ-155/2 01/05/1953 ירידים
חצ-92/24 01/05/1953 Lotan Before Social Committee
חצ-96/13 01/05/1953 Harry Zinder – Blue Copies
חצ-97/9 01/05/1953 Argentina – Delegation to U.N
חצ-134/5 01/05/1953 מורים ופרופסורים
חצ-112/21 01/05/1953 משרד החוץ-מאו"ם
חצ-101/24 01/05/1953 Tov – Correspondence While Abroad
חצ-3738/4 01/05/1953 אליהו ששון – שגריר ברומא התכתבות עם ג. רפאל ואנשי משה"ח אחרים; דיווחים  סקירות
ג-1858/8 25/05/1953 אגף הייצוא – קטלוג ליצוא הוצאת "ישראל אקספורט" בתיק התכתבויות בעניין עלויות  פרסום והכנות קטלוג "ישראל אקספורט". בין המסמכים התכתבויות מול מפעלים שונים בארץ בעניין השתתפותם בקטלוג. בין המפעלים: נען  לפיד- קרמיקה  פלאלום – אלומניום  שמשון – מלט  באלי – תמציות  תעשן  הברג  ארד – מדי מים  א. קופפר – צנרת  תנובה  אליאנס – צמיגים  ברבור – חרסינה  ויסוצקי  עלית  המשביר  יפאורה – שימורים  גלוריה – מזון  עסיס  כור ועוד.
חצ-8622/2 01/06/1953 יצוא ירקות – כללי.
חצ-90/22 01/06/1953 Jerusalem and United Nations"Pamphlet"
חצ-96/11 01/06/1953 Harry Zinder – Correspondence
חצ-96/12 01/06/1953 Harry Zinder – Correspondence
חצ-109/36 01/06/1953 . Laufer Joseph  Dr
חצ-98/6 01/06/1953 Chile – Embassy and O.A.S. Representative
חצ-98/21 01/06/1953 . El Salvador – Embassy and O.A.S Representative
חצ-98/36 01/06/1953 . Honduras – Embassy and O.A.S Representative בתיק מכתב לקונסול הונדוראס בניו-יורק
חצ-111/18 01/06/1953 Salpeter  Eliyahu
חצ-99/19 01/06/1953 Peru – Embassy and O.A.S. Representetive
חצ-112/1 01/06/1953  Alphabetic Wa-Wd
חצ-48/15 01/06/1953 Danon Itzhak התיק עוסק בשאלת עזבונו של הנ"ל
חצ-3743/1 01/06/1953 תדרוך שאלונים לתדרוכים לגבי ארצות ערב שונות וכו'
גל-1342/25 07/06/1953 הפשט הדתי תכתובת בעניין מעבר זרם החינוך "הפשט הדתי" לחינוך הממלכתי-דתי בעקבות ביטול הזרמים בחינוך. דיון בעניין מינוי מורים ומפקחים.
ג-2361/13 30/06/1953 שיכון עממי – טבריה התכתבות עם גורמים שונים כגון: חברת שיכון בע"מ וחברת עמידר בנושאים: בניית שיכון עממי בטבריה ומועמדים לשיכון עממי בטבריה עלית
חצ-3771/41 01/07/1953 נהמי  עלי
חצ-156/1 01/07/1953 מלווה העצמאות "בונדס".
חצ-105/32 01/07/1953 ארן זלמן התכתבות בין זלמן ארן לבין הרמן בקשר לסרט על ישראל
חצ-123/16 01/07/1953 Visitors List in Israel התכתבות בנוגע לבעלי ויזה לביקור בישראל. בתיק גם רשימה מובחרת של מקבלי אשרות כניסה מארצות הברית שעשויים להיות בעלי עניין לגופים כלכליים במדינת ישראל.
חצ-108/8 01/07/1953 Harman  Avraham הזמנות לנאומים
חצ-109/2 01/07/1953 Abe Harman תמונות ביוגרפיות
חצ-111/35 01/07/1953 Skidell  Aqiva מהסוכנות היהודית  ניו-יורק
חצ-113/8 01/07/1953 Counsul General
חצ-113/20 01/07/1953 U.S. Press – Alphabetic
חצ-141/14 01/07/1953 פליטים ערבים
חצ-101/20 01/07/1953 U.N. General Assembly   Eighth Session 1953
חצ-115/24 01/07/1953 Visitors – Delegates from Israel to U.S.A
חצ-116/4 01/07/1953 Army Service סביב חוק השרות הלאומי וגיוס נשים
חצ-46/15 01/07/1953 בתיק דיווחים  Reports H.Margalit בעניינים כלכליים
ג-5744/5 01/07/1953 דואר-טלגרמות התכתבות בעניני דואר בערבי שבתות וחגים  מברקים רשמיים ועוד.
חצ-3766/55 01/07/1953 אנסרי  עלי
חצ-3766/56 01/07/1953 אסיא
חצ-2555/11 01/07/1953 ביקורים של אנשי צבא זרים בישראל מבורמה
חצ-8623/8 01/08/1953 השגרירות הבלגית התכתבות בנוגע לעניני מינהלה של צירות בלגיה בישראל.
ג-14074/24 01/08/1953 גמילות חסדים – אוצר החסד – קרן שמואל – ירושלים איגודים
חצ-90/9 01/08/1953 . Korean Armistice 1953 הכנות לועידה בינ"ל בנושא קוריאה
חצ-91/21 01/08/1953 Daily Cables  Korea Armistice-7th. General Assembly  Harry Zinder בתיק גם מברקים בעניין ירושלים
חצ-156/5 01/08/1953 מתן מארה"ב
חצ-92/25 01/08/1953 Eban Before First Committee on Korea Armistice
חצ-92/26 01/08/1953 A.Lourie Statement on Korea Issue – s Vote` Explanation of Israel
חצ-158/12 01/08/1953 נציגויות ישראל בחו"ל כולל דו"ח חצי שנתי של המדור הכלכלי בקונסוליה הכללית- ניו-יורק
חצ-100/10 01/08/1953 Puerto Rico חומר סביב הדיונים באו"ם על מעמד פורטו-ריקו
חצ-116/3 01/08/1953 Jerusalem's Conference October 1953 רשימת הנוכחים; רשמים ונאומים.
חצ-40/4 01/08/1953 שרוויקים – כרך II
חצ-41/8 01/08/1953 מגע עם העולם הנוצרי התיק עוסק גם בגורמים נוצריים מחוץ לבריטניה
חצ-3779/1 01/08/1953 קשרים – כללי.
חצ-3766/45 01/08/1953 אליה  דוד
ג-2350/5 02/08/1953 חברת "עמידר" דוחות  פרוטוקולים  תרשים מבנה ארגוני של חברת עמידר  רשימת מחירים של מבנים והתכתבות בנושאים כספיים וסקירה על פעולות חברת עמידר  דו"חות כספיים  הצעות תקציב לפרויקטים ועוד.
חצ-3773/12 01/09/1953 עקיריב  אדמונד.
חצ-122/20 01/09/1953 S.S. Ben-Nun
חצ-124/13 01/09/1953 Washington Embassy ענייני מסחר וכלכלה.
חצ-106/43 01/09/1953 Duvdevani  Shemuel – שמואל דובדני
חצ-111/24 01/09/1953 Shapiro Moshe שר הדתות והסעד
חצ-112/10 01/09/1953 Wolman Benjamin
חצ-100/19 01/09/1953 Israel Ministry of Defense פעילות של משה טוב באמריקה הלאטינית בנושאי ביטחון  בעיקר גיוס כספים.
חצ-101/3 01/09/1953 Jewish Agency – Benno Weiser
חצ-3766/27 01/09/1953 אל-בכרי  אסעד.
חצ-3770/18 01/09/1953 לוי  סלומון
חצ-8622/4 01/09/1953 יצוא מוצרים כימיים לפרס.
חצ-3772/25 01/10/1953 סעד  פריד.
חצ-3772/3 01/10/1953 סטינגוס
חצ-149/1 01/10/1953 ביקורים בישראל
חצ-123/8 01/10/1953 Exhibitions and Fairs
חצ-123/14 01/10/1953 . Jewish Agency  U.S
חצ-123/17 01/10/1953 Scrip Companies
חצ-106/27 01/10/1953 Byroad  Henry עוזר מזכיר המדינה לענייני המזרח הקרוב. נאומיו ותגובות על נאומיו.
חצ-109/4 01/10/1953 Hayut  Ezra
חצ-112/12 01/10/1953 Yadin Ygal 1. ביקורו בארה"ב  מאי 1954 2. מגילות ים-המלח
חצ-99/40 01/10/1953 Venezuela – Delegation to the U.N בתיק הזמנה לקבלת פנים
חצ-112/30 01/10/1953 Rumania כולל חומר על אסירי ציון ברומניה
חצ-141/13 01/10/1953 ירושלים
חצ-102/1 01/10/1953 U.N. Press Release דיווחים מברקיים של ה.זינדר על הפעילות באו"ם
חצ-41/9 01/10/1953 מקומות קדושים יהודיים
חצ-48/13 01/10/1953 .I.M.C.O Documents(Inter Govermental Marine Consultative Organization)
ג-3014/1 01/10/1953 תעשיה צבאית (ירושלים) סקירה
חצ-3766/8 01/10/1953 אדדה  ריימונד.
חצ-109/37 01/10/1953 . Lazaron  Morris  Rabbi
גל-47433/24 07/10/1953 חוזרי משרד הדאר חוזרי משרד הדואר  מידע ועדכונים לעובדים-תנאי העסקה  ענייני כוח אדם  שרותי דואר וטלפון  מכרזים ומינויים  רשימת המנויים הזכאים לקבל זכות קדימה בשיחות חוץ ועוד.
ג-2350/4 30/10/1953 חברת "עמידר" התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לעמידר – החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ: הצעת תקציב לתקופה 1.9.1953 – 31.3.1954  זיכרון דברים מישיבות ועדת כספים ומשק  רכוז חשבונות אקטיביים ליום 31 באוקטובר 1953  סיכום העבודות בשכונות מעבר ומעברות  דירות בבתים של קומותיים  עבודות חורף בצריפונים  דין וחשבון על מצב החשבונות ליום 30.11.1953  סדרי יום מישיבות מועצת המנהלים ועוד.
חצ-155/9 01/11/1953 מטבע ישראל
חצ-122/15 01/11/1953 Air Lines
חצ-122/24 01/11/1953 SS Jerusalem
חצ-106/10 01/11/1953 Ben-Horin  Elyashiv התיק דן בתעמולה הערבית בארה"ב
חצ-107/10 01/11/1953 Epstein  Banish מנהיג התנועה הרביזיוניסטית בארה"ב. אח"כ עוזר חבר הועד הארצי של המפלגה הרפובליקאית
חצ-136/1 01/11/1953 התערוכה "מארץ התנ"ך"
חצ-46/1 01/11/1953 התכתבות בענייני כספים  R.Yakir עם רבקה יקיר מצורפת מפה של קרית-גת
חצ-6580/6 01/11/1953 Lord Herbert MORRISON חבר פרלמנט  לייבור  בקוריו ישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-97/27 01/12/1953 . Colombia – Delegation to the U.N
חצ-109/24 01/12/1953 . Kollek  Teddy II
חצ-109/25 01/12/1953 Kalmanovitz  Avraham  Rbbi
חצ-110/19 01/12/1953 Moore  Macennis
חצ-112/20 01/12/1953 Foreign Office  U.S. Division כולל: 1)סיכומו של יעקב הרצוג על האמנה הבלקנית 2)דבריו של שר החוץ במסיבת עתונאים ב- 27.12.1951
חצ-114/28 01/12/1953 Hadassah
חצ-6579/4 01/12/1953 Tufton BEAMISH חבר פרלמנט – בקוריו בישראל – התכתבות
חצ-449/9 01/12/1953 שיחות מדיניות (עם סובייטים במוסקבה)
חצ-3738/14 01/12/1953 פרשת זכיון "אל-חמה" – הצעת בעל הזכיון הערבי למכרו לממשלת ישראל התכתבות עם נציגות רומא ואח'
חצ-3769/47 01/12/1953 טהה
חצ-3771/55 01/12/1953 נששיבי  נג'אתי
טס-11433/75 01/01/1954 יגאל ידין 17 תצלומי פרוטרט של יגאל ידין
חצ-154/5 01/01/1954 תערוכות אמנותיות כלליות בחו"ל
חצ-122/23 01/01/1954 SS Akko
חצ-106/5 01/01/1954 Bendor  Shmuel מנהל מחלקת ארה"ב
חצ-160/25 01/01/1954 ועידות בינלאומיות
חצ-107/5 01/01/1954 . Eban  Abba S תגובות על נאומיו של ביירוד על היחסים בין מדינת ישראל לבין יהדות אמריקה
חצ-109/42 01/01/1954 Levine  Harry
חצ-109/43 01/01/1954 Levine Harry
חצ-107/37 01/01/1954 Fleishaker  Oscar
חצ-108/6 01/01/1954 Harman  Avraham
חצ-108/7 01/01/1954 Harman  Avraham הזמנות לנאומים
חצ-108/13 01/01/1954 הזמנות לארועים הזמנות לארועים
חצ-110/26 01/01/1954 Ofer Moshe
חצ-110/33 01/01/1954 Pearlman  Moshe
חצ-134/2 01/01/1954 המגבית היהודית המאוחדת
חצ-111/25 01/01/1954 1 -Sharett Moshe התכתבות בין שרת והרמן על תביעה נגד ד"ר רוזנברג מ"המזרחי" 2) דברי הנרי מונטור על יהודי טולדו והבונדס. 3) תזכיר מהועדה הבין-משרדית לעזרה מחו"ל אל חברת "קר" בתל-אביב
חצ-134/11 01/01/1954 הטכניון העברי בחיפה
חצ-111/39 01/01/1954 Schneider Max נשיא "כמיכל בנק וטרסט קומפני"- בקורו בארץ
חצ-138/3 01/01/1954 סרטים – שיקאגו
חצ-112/24 01/01/1954 Israel and the Middle East הוצאת חוברת מיוחדת "ישראל-ארה"ב"
חצ-113/6 01/01/1954 Washington – Outgoing Correspondence
חצ-113/10 01/01/1954 Chicago Office
חצ-113/13 01/01/1954 Los Angeles Office
חצ-113/15 01/01/1954 Canada Office
חצ-113/18 01/01/1954 N.Y. Minutes of Meetings
חצ-113/28 01/01/1954 Speakers Bureau 1954
חצ-114/22 01/01/1954 . Z.O.A II כולל דו"ח על הוועידה השנתית ה- 57
חצ-114/30 01/01/1954 Anti-Defamation League
חצ-115/2 01/01/1954 American Christian Palestine Committee
חצ-115/5 01/01/1954 American Zionist Council
חצ-115/7 01/01/1954 United Jewish Appeal United Jewish Appeal
חצ-101/18 01/01/1954 Special Mission in Colombia 1954
חצ-116/11 01/01/1954 Iraq ;Egypt
חצ-116/14 01/01/1954 Suez Canal בתיק גם ענייני פיתוח המים בישראל ופיתוח חבל ים המלח
חצ-116/17 01/01/1954 American Policy in the Middle East
חצ-116/26 01/01/1954 . Bond Drive III
חצ-45/7 01/01/1954 Kosloff
חצ-46/14 01/01/1954 Kishon Development Scheme
חצ-261/4 01/01/1954 נוטות ממשרד החוץ היווני
חצ-261/5 01/01/1954 נוטות למשרד החוץ היוני
חצ-3767/15 01/01/1954 ביירוד
חצ-3770/50 01/01/1954 מוסתופולוס
פ-2458/89 01/01/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' יהודה אלקלעי מאמרים של מלאכי ב"הדואר"
חצ-2554/6 01/01/1954 דו"חות הצירות – בורמה
חצ-117/5 01/02/1954 Foreign Consulates
חצ-110/20 01/02/1954 Moore  Ray
חצ-99/26 01/02/1954 .Republica Dominicana – Embassy and O.A.S Representative
חצ-138/9 01/02/1954 ארגוני נשים
ג-5379/16 01/02/1954 ראש הממשלה משה שרת – ביאוגרפיה World Biography  The International Year Book and Statesmen's who's who – מכתבים מהוצאות לאור לראש הממשלה  פרוספקטים ( כולל תשובת משה שרת לל. דון-יחייא בדבר זכרונות משהותו בקושטא ערב מלחמת העולם הראשונה 31.1.55 )
חצ-3766/24 01/02/1954 אל-אזהרי  שיך אסמעיל.
ג-2356/2 08/02/1954 פניות בודדים שנרשמו – שיכון עממי כללי התכתבות עם גורמים שןנים כגון: נווה אפרים מונוסון אגודה שיתופית לשיכון בע"מ  עמידר ועוד בנושאים שונים כגון: שיכון עממי בקרית רמז וקביעת מועמדים לרישום לשיכון עממי ועוד
ג-2356/7 12/02/1954 פניות מאורגנות לשיכון עממי – ארגון הבהאים התכתבות עם רשות הפיתוח המדור למכירות ופיתוח בנושאים: חלקה 92 בגוש 10811  תביעת פיצויים ממועצת הבהאים
גל-47243/19 13/02/1954 יצחק מלמד  המשנה לנציב שירות המדינה (חלק ב') התכתבות עם משרדי ממשלה בנוגע לסיור בחוץ לארץ
ג-2355/7 21/02/1954 עמלים אגודה שתופית לשיכון התכתבות עם "עמלים" בנוגע להקמת שיכון "עמלים"
חצ-3773/56 01/03/1954 צ'פא  מחמוד
חצ-122/22 01/03/1954 SS Haifa
חצ-107/26 01/03/1954 Ginzberg  Eli
חצ-97/21 01/03/1954 Brazil – Delegation to U.N
חצ-97/34 01/03/1954 Costa Rica – Embassy
חצ-146/16 01/03/1954 מרצים ישראלים שאינם עובדי המשרד
חצ-3767/28 01/03/1954 בנין  מוריס
חצ-3771/32 01/03/1954 נאזל  פאיז
גל-12292/4 02/03/1954 בתי כנסת לנוער התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות  בנוגע להקמת בתי כנסת לנוער: תכנון בית הנוער הדתי בירושלים  תקנות "מרכז לנוער הדתי ירושלים"  פניות מבתי ספר מהחינוך בממלכתי דתי לסיוע בהקמת בתי כנסת לנוער  תזכיר על בתי כנסת לנוער/ שמעון ראם  "בית יואל" ירושלים  בתי כנסת בישראל/ חיים פנחס רחמני  עלון למדריכי חבריא ג' – מס' 3  טענות על קיפוח במרכזי הנוער כלפי הנוער הדתי  סמינריוני עזרא – ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל בקבוצת שלעבים ובגבעת מיכאל בחודש מנחם אב תשכ"ו ועוד.
חצ-8622/8 01/04/1954 יבוא נייר מהולנד.
חצ-151/2 01/04/1954 יד-ושם
חצ-153/10 01/04/1954 השתלמות סטודנטים לאחר גמר הלימודים
חצ-108/9 01/04/1954 Harman  Avraham הזמנות לנאומים
חצ-111/21 01/04/1954 Saphir Yoseph שר המסחר
חצ-42/20 01/04/1954 ארגון העבודה הבינלאומי
חצ-43/1 01/04/1954 תיקון הלוח הגרגוריאני
חצ-6579/27 01/04/1954 Anthony GREENWOOD חבר פרלמנט  לייבור  שר-ביקוריו בארץ  דיווחים  תכנית הביקורים
חצ-6579/34 01/04/1954 Dennis HEALEY חבר פרלמנט  לייבור  ביקוריו בישראל  דיווחים
חצ-36/4 01/04/1954 נאומי השגריר בתיק גם מעט התכתבויות
חצ-1432/22 01/04/1954 שלטונות האי-חתימות מוסמכות
א-285/5 01/04/1954 פנחס לבון – הפרשה – כשר בטחון לפני הפרשה התכתבות בנושאים: צבא הקבע  אירוע הדמים במעלה-העקרבים ועוד.
חצ-3773/58 01/04/1954 צפייר  נג'יב.
ג-2060/28 05/04/1954 סלילת כבישים – דלית אל כרמל התכתבות האגף לשלטון מקומי  מועצה מקומית דליית אל כרמל  תקציבים  דוחות כספים  הוספת תקציב לסלילת כבישים
חצ-155/6 01/05/1954 מומחים שלא במסגרת האו"ם
חצ-160/1 01/05/1954 ועדת שביתת הנשק עם ירדן
חצ-161/16 01/05/1954 עתונות חוץ על המתרחש בישראל והיהדות
חצ-134/6 01/05/1954 הכשרת מורים
חצ-98/29 01/05/1954 Guatemala – Delegation to the U.N כולל התכתבות עם קונסול ישראל בגואטמלה
חצ-135/16 01/05/1954 תערוכות אמנותיות בחו"ל
חצ-45/16 01/05/1954 (Palestine Electrice Corporation (Agreement
חצ-46/2 01/05/1954 בתיק גם  Pending Claims with U.K Govt ענייני החברה למשכנתאות חקלאיות של פלשתינה – א"י
חצ-3774/23 01/05/1954 ריי  אלן
חצ-3767/2 01/05/1954 בולאס  ג'ון
חצ-3767/3 01/05/1954 בוסירי  עבדול
חצ-3753/15 01/05/1954 ידיעות לעתונות.
גל-47243/18 01/05/1954 סטודנטיות או"מ  התכתבות מר יצחק מלמד משנה לנציב שירות המדינה  בנוגע לקבלת עובדים ותנאי העסקתם
ג-2351/4 02/05/1954 חברת עמידר חברת עמידר פירוט הכנסות לחשבון דיור ודוחות גבייה הוצאות ותקבולים שיכון עולים
ג-2058/32 10/05/1954 תברואה – דלית אל כרמל (שירות וטרינרי) מסמכים ממשרד הפנים בנושא תזכורת לדלית אל כרמל  השירות הווטרינרי של דלית אל כרמל.  המחלקה למיעוטים (משרד הפנים) קטע דו"ח על ביקור בעניין תברואה וניקיון בכפר  השתתפות במלחמה בכלבת.
חצ-148/9 01/06/1954 אורחים מחוץ לארץ
חצ-154/12 01/06/1954 ספריות וארכיונים
חצ-155/7 01/06/1954 חקירות כלכליות
חצ-156/7 01/06/1954 השקעות הון
חצ-156/8 01/06/1954 תיירות
חצ-159/16 01/06/1954 ועדת שביתת הנשק
חצ-162/5 01/06/1954 אורחים מחוץ לארץ
חצ-135/1 01/06/1954 השתלמות סטודנטים זרים בארץ
חצ-145/5 01/06/1954 אבא אבן הרצאות הסברה.
חצ-44/3 01/06/1954 צרפת
חצ-45/12 01/06/1954 Kosloff
חצ-449/7 01/06/1954 אגרות מדיניות (עם משה"ח הסובייטי)
חצ-1786/1 01/06/1954 תוכנית פולברייט.
חצ-3774/22 01/06/1954 ריזק  אדוארד.
חצ-3768/6 01/06/1954 הייקינג  מיכאל.
חצ-3754/1 01/06/1954 א. קדרון (נציג בפריסין).
חצ-3770/37 01/07/1954 מוהלל  אסד
חצ-149/8 01/07/1954 חג העצמאות
חצ-151/3 01/07/1954 מפעל "יד-ושם"
חצ-152/5 01/07/1954 מילגות
חצ-153/6 01/07/1954 האוניברסיטה העברית ירושלים
חצ-153/13 01/07/1954 אגודת הסטודנטים
חצ-157/18 01/07/1954 חברות ספנות
חצ-157/28 01/07/1954 אמריקן כריסטיאן קומיטי
חצ-133/23 01/07/1954 המועצה הציונית האמריקאית – A.Z.C
חצ-134/17 01/07/1954 ועידות סטודנטים שלא במסגרת בינ"ל
חצ-3767/68 01/07/1954 ג'ונס  ל.
חצ-3767/74 01/07/1954 גינסברג  סמי
גל-53733/10 02/07/1954 ועדות מקצועיות – קטלוג יצוא תזכיר והתכתבות בענין פרסומו והוצאתו של קטלוג יצוא והשתתפות החברות בהפקתו. פרוטוקולים מישיבת המערכת  חוזה בין הממשלה והוצאות כתבי-עת ישראלים בענין. ההתכתבויות שעניין הכרך הראשון בנושא תעשיית המזון  הכרך השני בנושא חומרי בניין
ג-5737/19 11/07/1954 משא-ומתן על נפט בלונדון התכתבות בנדון. דוח של בנימין פפר  חברת SHELL
ג-2342/25 19/07/1954 מימון השיכון דוחות  טבלאות בנושא תקציב והלוואות לחברות שיכון ועוד (המשך בתיק מס' 26) תקציב שיכון עולים תקציב שיכון פיתוח שיכון עממי וציבורי תנאי משכנתאות ועוד
ג-2360/13 24/07/1954 חברת רסקו התכתבויות וחליפת מסמכים בין האגף השיכון במשרד העבודה לחברת רסקו ולסולל בונה ולסוכנות היהודית בנושאים: דוחות חודשיים על מצב והתקדמות הבניה  בניית שיכוני עולים במימון ממשלתי.
חצ-147/6 01/08/1954 מרצים התכתבות עם משרד – החוץ
חצ-148/3 01/08/1954 שידורים
חצ-148/8 01/08/1954 טלוויזיה
חצ-149/6 01/08/1954 נשיא המדינה יצחק בן – צבי
חצ-152/1 01/08/1954 הסוכנות היהודית
חצ-157/3 01/08/1954 תל-אביב – אוניות
חצ-157/4 01/08/1954 חיפה – אוניות
חצ-157/33 01/08/1954 קרן "נורמן"
חצ-158/5 01/08/1954 אגודת הקונסולים בארה"ב
חצ-159/11 01/08/1954 בריטניה במזרח התיכון
חצ-134/14 01/08/1954 אוניברסיטאות
חצ-136/7 01/08/1954 בקורי מוסיקאים ישראלים בחו"ל
חצ-138/2 01/08/1954 סרטים – וושינגטון
חצ-139/1 01/08/1954 חברות תעופה
חצ-139/28 01/08/1954 הליגה הערבית
חצ-141/21 01/08/1954 משה פרלמן בעיקר ענייני רשם-הקול שלו.
חצ-142/5 01/08/1954 עתונות חוץ על הנעשה בישראל וביהדות
חצ-142/10 01/08/1954 עתונאים זרים
חצ-41/6 01/08/1954 תעלת סואץ – כרךIII בתיק גם פרשת "בת גלים"
חצ-6580/18 01/08/1954 Earl of SANDWICH ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-3774/35 01/08/1954 שואב  א' ד"ר.
חצ-3740/1 01/08/1954 חבש – שוטף דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות עתונות  התכתבות  קטעי-עתונות וכו'
חצ-3755/5 01/08/1954 קונגרס הפליטים.
ג-2356/14 04/08/1954 פניות מאורגנות לשיכון עממי – אגודת משכן ישראל מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה בנושא: פניית הנהלת אגודת משכן ישראל (רמת ויזניץ'-חסידי ויזניץ' חיפה) לשיכון עממי.
חצ-148/7 01/09/1954 תחנות שידור זרות
חצ-149/5 01/09/1954 חגים לאומיים
חצ-150/9 01/09/1954 מהמתרחש בארה"ב
חצ-150/10 01/09/1954 מהמתרחש בארגנטינה. בתיק מכתב על הקדשת רחוב להרצל.
חצ-150/11 01/09/1954 קליטת עליה
חצ-150/17 01/09/1954 קשרים עם יהודי בוסטון ופילדלפיה
חצ-151/6 01/09/1954 ארגונים לא-ציוניים
חצ-151/11 01/09/1954 . Z.O.A
חצ-151/12 01/09/1954 המועצה הציונית האמריקאית –  A.Z.C
חצ-151/13 01/09/1954 קק"ל – קרן קימת לישראל.
חצ-152/2 01/09/1954 יחסי הממשלה – הסוכנות
חצ-152/3 01/09/1954 המגבית היהודית המאוחדת
חצ-152/8 01/09/1954 מילגות Hebrew Tech. Institute
חצ-152/9 01/09/1954 סטיפנדיות- "אלפא איפסילון פי"
חצ-153/3 01/09/1954 מורים ופרופסורים
חצ-153/4 01/09/1954 הכשרת מורים
חצ-153/7 01/09/1954 בית הספר לרפואה
חצ-153/18 01/09/1954 השתלמות סטודנטים זרים בארץ
חצ-154/1 01/09/1954 ביקורי סטודנטים בישראל
חצ-154/6 01/09/1954 ציור
חצ-154/7 01/09/1954 בקורי מוסיקאים ישראלים בחו"ל
חצ-154/8 01/09/1954 בקורי מוסיקאים זרים בישראל
חצ-154/13 01/09/1954 בני-ברית
חצ-154/14 01/09/1954 ארגונים של נשים
חצ-157/2 01/09/1954 עכו
חצ-157/7 01/09/1954 יפו – אוניות
חצ-157/10 01/09/1954 ירושלים
חצ-157/25 01/09/1954 הדת היהודית
חצ-157/26 01/09/1954 הרבנות היהודית
חצ-157/29 01/09/1954 מסיונרים ואנשי כנסיה
חצ-158/4 01/09/1954 מגן דוד אדום
חצ-160/4 01/09/1954 בעיית א"י כולל חומר על הפרות ערביות של החלטות או"ם
חצ-161/2 01/09/1954 העצרת ה- 9
חצ-161/10 01/09/1954 ניישן
חצ-161/12 01/09/1954 Israel Speaks
חצ-161/17 01/09/1954 עתונות יהודית בחו"ל
חצ-161/19 01/09/1954 עתונאים זרים
חצ-162/3 01/09/1954 שידורים
חצ-132/22 01/09/1954 חגים לאומיים
חצ-132/25 01/09/1954 נשיא המדינה יצחק בן-צבי
חצ-133/5 01/09/1954 מהמתרחש בארה"ב
חצ-133/22 01/09/1954 ארגון ציוני אמריקה
חצ-134/13 01/09/1954 מוסדות חינוך והשכלה בחו"ל
חצ-134/16 01/09/1954 סטודנטים.כולל סטטיסטיקה על לימודי הסטודנטים הישראלים בארה"ב  (ינואר 1953 עד דצמבר 1956)
חצ-134/18 01/09/1954 אגודת הסטודנטים
חצ-135/4 01/09/1954 נוער
חצ-135/5 01/09/1954 חברים לעט
חצ-135/14 01/09/1954 אמנות
חצ-136/8 01/09/1954 בקורי מוסיקאים זרים בישראל
חצ-138/11 01/09/1954 סעיף 4 תכנית הפיתוח של ארה"ב
חצ-138/15 01/09/1954 תיירות
חצ-139/4 01/09/1954 הדת היהודית
חצ-139/6 01/09/1954 מועצה עולמית של הכנסיות
חצ-139/29 01/09/1954 עמים ועדות במזה"ת – בהאים.
חצ-141/2 01/09/1954 ועדת שביתת הנשק עם ירדן
חצ-141/8 01/09/1954 חדוש המלחמה. דברי הסתה נגד ישראל
חצ-141/11 01/09/1954 מעבר אניות וסחורות ישראל בתעלת סואץ
חצ-141/22 01/09/1954 הודעות לעיתונות .עניינים טכניים
חצ-141/23 01/09/1954 הודעות לעיתונות- בתיק תקצירים משוכפלים של מאמרי עתונות  שידורים והודעות.
חצ-141/26 01/09/1954 N.Y. Times
חצ-141/27 01/09/1954 NEWSWEEK
חצ-142/1 01/09/1954 N.Y. HERALD TRIBUNE
חצ-142/8 01/09/1954 עתונות יהודית בחו"ל
חצ-142/9 01/09/1954 עתונאי ישראל
חצ-3767/1 01/09/1954 בולאד  מארי
חצ-134/10 01/09/1954 ידידי האוניברסיטה העברית
חצ-3071/11 01/09/1954 יחסי ישראל – ערב הסעודית
חצ-148/5 01/10/1954 קול ישראל
חצ-153/17 01/10/1954 חילופי סטודנטים – כולל חוברת:"ארה"ב וחילופים חינוכיים בינ"ל"
חצ-154/15 01/10/1954 היסטוריה. עוסק בארנולד טוינבי ובספרו.
חצ-157/23 01/10/1954 חברות תעופה
חצ-157/27 01/10/1954 בתי כנסת
חצ-159/6 01/10/1954 בקורים ופגישות
חצ-160/20 01/10/1954 ירושלים
חצ-161/9 01/10/1954 ארה"ב. עתונות וכתבי עת
חצ-161/11 01/10/1954 ניו-יורק טיימס
חצ-162/4 01/10/1954 טלוויזיה
חצ-134/3 01/10/1954 מגביות בלתי מאושרות
חצ-136/13 01/10/1954 אנשי במה ישראלים בחו"ל
חצ-136/14 01/10/1954 אנשי במה זרים בישראל
חצ-138/1 01/10/1954 סרטים – לוס אנג'לס
חצ-139/14 01/10/1954 יחסי ישראל- העולם הנוצרי
חצ-139/25 01/10/1954 העתקי מכתבים של הנציגות בוושינגטון (מכתב אחד)
חצ-141/15 01/10/1954 ססו"ת אונר"א.
חצ-146/9 01/10/1954 ח. בר-און הרצאות הסברה
חצ-46/6 01/10/1954 Oil Talks(6) בתיק בעיקר אספקת נפט מפרס
חצ-6579/29 01/10/1954 Joseph GRIMOND חבר פרלמנט  יו"ר  מפלגה ליברלית ביקור בישראל  דיווחים  תכנית הביקור
חצ-6580/17 01/10/1954 Lord RUSSEL ביקוריו בישראל דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-261/1 01/10/1954 קבלות פנים רשמיות של נציגותנו
חצ-3769/40 01/10/1954 חרפוש  ד"ר יוסף
חצ-3769/53 01/10/1954 טריפ  ג'.ב
חצ-3771/56 01/10/1954 נששיבי  עזמי
חצ-148/6 01/11/1954 שידורים לגולה
חצ-149/7 01/11/1954 אזכרות לאישים
חצ-150/5 01/11/1954 ארגון חיילים משוחררים
חצ-154/2 01/11/1954 נוער
חצ-154/4 01/11/1954 ספורטאי ישראל בחו"ל
חצ-154/10 01/11/1954 ספרות
חצ-154/11 01/11/1954 הפצת ספרות ישראלית בחו"ל
חצ-155/8 01/11/1954 בעיות מטבע
חצ-157/1 01/11/1954 אניות
חצ-157/24 01/11/1954 אל-על
חצ-157/30 01/11/1954 יחסי ישראל – העולם הנוצרי
חצ-160/10 01/11/1954 חידוש המלחמה
חצ-160/17 01/11/1954 מעבר אניות וסחורות ישראל בתעלת סואץ
חצ-161/7 01/11/1954 לוח בינלאומי
חצ-161/18 01/11/1954 עתונאי ישראל
חצ-132/24 01/11/1954 אזכרות לאישים
חצ-132/28 01/11/1954 מאמרים והרצאות  שר- החוץ.
חצ-133/14 01/11/1954 קשרים עם יהודי בוסטון ופילדלפיה
חצ-134/4 01/11/1954 סטיפנדיות
חצ-134/9 01/11/1954 האוניברסיטה העברית בירושלים
חצ-135/8 01/11/1954 ספורטאי ישראל בחו"ל
חצ-135/9 01/11/1954 ספורטאים זרים בישראל
חצ-136/6 01/11/1954 מוסיקה
חצ-136/9 01/11/1954 התזמורת הפילהרמונית הישראלית
חצ-136/18 01/11/1954 ספרות
חצ-138/10 01/11/1954 תערוכות כלכליות  ירידים
חצ-139/5 01/11/1954 רבנות
חצ-141/24 01/11/1954 עתונים וכתבי-עת בחו"ל. התכתבות בעניין מאמרים שהתפרסמו בעיתוני ארה"ב
חצ-141/25 01/11/1954 עתונות וכתבי-עת בארה"ב.
חצ-46/16 01/11/1954 Railway Equipment
חצ-48/11 01/11/1954 Arthur Kohn – Blocked Account
חצ-6580/9 01/11/1954 Ian ORR-EWING חבר פרלמנט  שמרנים  ביקוריו בישראל  דיווחים  דו"חות על הביקור
חצ-3738/12 01/11/1954 קשרים בין סטודנטים ישראליים וערביים התכתבות עם נציגויות אגודות סטודנטים; דיווחים על השיחות
חצ-3746/17 01/11/1954 האחים המוסלמים
ג-2343/1 15/11/1954 מפעל החיסכון לבנייה דוחות  התכתבות עם "עמידר"  "יהב"  בנק הדואר וחברת שיכון עובדים בנושאים: ארגון מפעל החיסכון לבניין וארגון הבנייה בבאר שבע (המשך בתיק מס' 2)
חצ-151/5 01/12/1954 הקונגרס היהודי העולמי
חצ-153/1 01/12/1954 חינוך
חצ-153/12 01/12/1954 ועידת סטודנטים שלא במסגרת בינ"ל
חצ-153/15 01/12/1954 אגודת סטודנטים אמריקאים
חצ-154/16 01/12/1954 עורכי-דין
חצ-157/21 01/12/1954 תעופה
חצ-159/13 01/12/1954 ברה"מ במזרח התיכון
חצ-161/14 01/12/1954 Middle Eastern Affairs
חצ-133/24 01/12/1954 קק"ל- קרן קימת לישראל.
חצ-133/25 01/12/1954 הסוכנות היהודית
חצ-135/13 01/12/1954 ליגות לקשרי ידידות בין ישראל לארצות זרות
חצ-136/11 01/12/1954 בקורי רקדנים ישראלים בחו"ל
חצ-139/11 01/12/1954 American Christian Palestine Committee
חצ-139/15 01/12/1954 קרן נורמן
חצ-140/7 01/12/1954 תעמולה ערבית בעולם
חצ-141/16 01/12/1954 סיורים מאורגנים באו"ם
חצ-146/10 01/12/1954 ש. גוטליב הרצאות הסברה
חצ-3774/58 01/12/1954 שקוברו
חצ-3766/31 01/12/1954 אל-ואכיל  איברהים.
חצ-3768/30 01/12/1954 האדי  עבד אל-אייד
חצ-3772/48 01/12/1954 עוכאשה  תרוואת.
חצ-3771/51 01/12/1954 נסיגלי  מי רינה
ג-2351/5 08/12/1954 חברת עמידר התכתבות  פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים והמשק  דוחות ומצב חשבונות כספיים
חצ-6009/3 01/01/1955 פקידים בכירים – שמאי כהנא – מפעל הירדן הצגת השאלה לחוות-דעת משפטית
חצ-150/6 01/01/1955 הוועד למען החייל
חצ-150/16 01/01/1955 בוסטון. כולל דו"ח על ביקור אסתר הרליץ.
חצ-153/5 01/01/1955 מוסדות חינוך והשכלה בישראל
חצ-159/9 01/01/1955 בהאים
חצ-161/13 01/01/1955 N.Y.  Herald Tribune
חצ-132/21 01/01/1955 חג העצמאות
חצ-132/36 01/01/1955 הסתדרות הצופים
חצ-133/1 01/01/1955 מיעוטים בישראל
חצ-133/17 01/01/1955 הקונגרס היהודי העולמי
חצ-133/18 01/01/1955 הברית העברית העולמית
חצ-133/21 01/01/1955 הוועד היהודי האמריקאי
חצ-135/12 01/01/1955 קשרי תרבות בין ישראל לארצות זרות
חצ-136/17 01/01/1955 דוקומנטציה
חצ-147/1 01/01/1955 מרצים ישראלים שאינם עובדי המשרד
חצ-47/4 01/01/1955 תעלת סואץ – IV
חצ-47/9 01/01/1955 תחבורה אווירית
חצ-47/10 01/01/1955 עיתונות בריטית
חצ-48/4 01/01/1955 מפעלי מים – II
חצ-48/7 01/01/1955 תיקון הלוח הגרגוריאני
גל-47481/12 01/01/1955 חוזרי משרד הדאר הודעות
מגע-29/66 01/01/1955 ג'מעה אימאן מחמד אבו חק
גל-52712/11 01/01/1955 הפרקליט הצבאי גבריאל בך – חומר משפטי סעיפים שונים בחוק שיפוט צבאי
גל-52713/8 01/01/1955 הפרקליט הצבאי גבריאל בך – חומר משפטי סעיפים שונים בחוק שיפוט צבאי.
גל-52713/9 01/01/1955 חוק השיפוט הצבאי – הפרקליט הצבאי גבריאל בך פירוט סעיפים שונים בחוק שיפוט צבאי.
חצ-3743/11 01/01/1955 פליטים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  תזכירים  פרטי-כל מישיבות  דו"חות מנהל UNRWA וכו' (כולל פרטי-כל מישיבת ועדת המשנה לענין הפליטים של נציגות באו"ם (20.10.55
חצ-3774/2 01/01/1955 קטילי  ג'ורג'.
חצ-3772/67 01/01/1955 עטאללה  אנטון.
חצ-8622/10 01/02/1955 יבוא צרכי הלבשה ליוגוסלביה.
חצ-151/8 01/02/1955 הועד היהודי האמריקאי
חצ-157/11 01/02/1955 דגן
חצ-159/15 01/02/1955 תעמולה ערבית בעולם
חצ-161/15 01/02/1955 עתונות חוץ על המתרחש בעולם
חצ-133/3 01/02/1955 מהמתרחש בארצות ערב
חצ-134/1 01/02/1955 מגביות
חצ-99/18 01/02/1955 . Peru – Delegation to the U.N
חצ-139/20 01/02/1955 יחסי ארה"ב – פרס
חצ-141/10 01/02/1955 חרם ערבי
חצ-6579/31 01/02/1955 Arthur HARVEY חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  התכתבות  תולדות-חייו
חצ-6580/25 01/02/1955 William Teeling חבר פרלמנט  שמרנים  ביקוריו בישראל  דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-6579/26 01/02/1955 Patrik GORDON-WALKER חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים  ראיון  קורות חייו
גל-47405/7 16/02/1955 חילופי סטודנטים בינארציים פרסומים של א.י.א.ס.ק (אגודת הסטודנטים הישראלים למדעי הכלכלה והמסחר) באנגלית (עמודים 7 – 48) ובעברית (עמודדים 69 – 77) והתכתבות בין אגודה זו   התאחדות הסטודנטים בישראל  וגורמים נוספים בנוגע לחילופי סטודנטים בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים מחו"ל.
חצ-3771/4 01/03/1955 מיין  ארנסט
חצ-3773/6 01/03/1955 עלקא  מיכאל
חצ-153/2 01/03/1955 ארגונים בינלאומיים לחינוך
חצ-153/16 01/03/1955 השתלמות סטודנטים בחו"ל
חצ-157/6 01/03/1955 אילת
חצ-158/3 01/03/1955 כנוסים בינ"ל בשטחי בריאות ורפואה
חצ-161/1 01/03/1955 ארגונים למען האו"ם
חצ-162/6 01/03/1955 אורחים מחוץ לארץ
חצ-136/16 01/03/1955 בתי נכאת בארץ
חצ-139/18 01/03/1955 כנס הקונסולים בארה"ב
חצ-139/27 01/03/1955 ארגונים הקשורים במזה"ת
חצ-140/2 01/03/1955 בריטניה במזרח-התיכון
חצ-46/5 01/03/1955 מפלגת העבודה הבריטית – I
חצ-46/11 01/03/1955 . B.O.A.C התיק כולל גם את  .B.E.A
חצ-6580/21 01/03/1955 Lord Lewis SILKIN ביקוריו בישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-3749/10 01/03/1955 פיק"א
חצ-3770/16 01/03/1955 לאבילה דה
חצ-3770/17 01/03/1955 ליגוד  איברהים יובי
חצ-3770/48 01/03/1955 מוסטקרם  אל-נאג'ר.
חצ-3772/30 01/03/1955 מעיד  נורי.
חצ-3773/7 01/03/1955 עמר  אבו-רישא  .
גל-48437/24 23/03/1955 פיצויי תאונה בעבודה התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה  בנוגע לפיצויים במקרה של תאונות בעבודה: פסק דין של בית דין לערעורים של בית דין לביטוח לאומי בעניין ערעור על פס"ד שקבע שעל המוסד לביטוח לאומי לשלם למשיבה הראשונה בעדה ובעד ילדותיה הקטנות קצבה לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי  תשי"ד-1953  תאונות בעבודה – דמי פגיעה בעבודה  ביטוח נוסעים ונהגים נגד תאונות ברכב המדינה  פנקס אישורים להגשת עזרה רפואית לנפגעים בעבודה  תשלום משכורת לעובדי הממשלה הקבועים שנהיו נכים כתוצאה מתאונת עבודה  פציעה בשעת ספורט
ג-1871/4 31/03/1955 אגף הייצוא – יצוא מוצרי מלאכת מחשבת כרך ג' בתיק התכתבויות של ארגון יצרני חפצי חן  התאגדות הארגון לצורך ייצוא ומסמכי ייסוד האגודה.
חצ-3773/5 01/04/1955 אל-עלמי  צדקי מוסה
חצ-151/4 01/04/1955 יד-ושם
חצ-154/3 01/04/1955 אולימפיאדות
חצ-156/2 01/04/1955 מלווה העצמאות
חצ-157/19 01/04/1955 חברות ספנות ישראליות
חצ-134/19 01/04/1955 חילופי סטודנטים
חצ-135/15 01/04/1955 תערוכות אמנותיות בארץ
חצ-141/17 01/04/1955 ועידות בינלאומיות
חצ-142/2 01/04/1955 MIDDLE EAST AFFAIRS
חצ-47/12 01/04/1955 Shipping
חצ-48/5 01/04/1955 בורמה
חצ-292/1 01/04/1955 יחסים תרבותיים הודו-ישראל
ג-4119/26 28/04/1955 חטיבת-מזון – קבוצת פלמחים מגרסת צדפים בקשה להלוואה מתקציב הפיתוח.
חצ-157/20 01/05/1955 תעריפים ימיים
חצ-138/8 01/05/1955 הליגה למניעת השמצה – עניינים ערביים
חצ-140/8 01/05/1955 בעיית ארץ ישראל. כולל דברי אבא אבן בפני מועצת הבטחון במאי 1956
חצ-3767/36 01/05/1955 ברוסין
חצ-3768/32 01/05/1955 האמי  אל חוסיין
חצ-3768/59 01/05/1955 דג'אני  מחמוד טאהה
חצ-3756/3 01/05/1955 הירשמן – נאצר.
חצ-8623/6 01/05/1955 הצירות הבורמזית התכתבות ולוחות זמנים בנוגע לפעילות מנהלית של הצירות הבורמזית בישראל ולוח זמנים לביקור ראש ממשלת בורמה או-נו.
חצ-3071/15 01/05/1955 יחסי ישראל-הודו
חצ-3771/38 01/06/1955 נאצר  מוסה
חצ-148/4 01/06/1955 אבא אבן – שידורים
חצ-155/4 01/06/1955 ועידות כלכליות בינ"ל
חצ-158/6 01/06/1955 כנס הקונסולים
חצ-161/3 01/06/1955 העצרת העשירית – סן-פרנציסקו
חצ-161/4 01/06/1955 הודעות לעיתונות מן העצרת ה- 10
חצ-162/7 01/06/1955 אורחים מחוץ לארץ
חצ-134/8 01/06/1955 מוסדות חינוך והשכלה בישראל
חצ-135/6 01/06/1955 אולימפידות
חצ-138/6 01/06/1955 ארגונים חברתיים
חצ-138/7 01/06/1955 הליגה למניעת השמצה של בני-ברית – עניינים ערביים
חצ-49/6 01/06/1955 הרצאות השגריר – IV בתיק גם התכתבות סביב ההרצאות ומעט עניינים אחרים
גל-47481/13 01/06/1955 חוזרי משרד הדאר הוגעות של נציבות שירות המדינה כגון לשנות שמות לועזים לעברים
חצ-3768/27 01/06/1955 דראך  אמיליו
חצ-3769/21 01/06/1955 חכים עבדאל-עובדין.
חצ-3766/35 01/06/1955 אל-טומב  אברהים.
ג-1861/5 02/06/1955 אגף הייצוא – פרוספקטים – קטלוגים מסחריים כרך ב' בתיק התכתבויות של אגף הייצוא מול מפעלים שונים בעניין קטלוגים מסחריים ורשימות המוצרים שהם מייצרים. בין המפעלים בהתכתבויות: סולכור   מנור  חוליות פלסטיק  תמציץ  תעשן  נשר  מפעלי פלדה מזרחיים  א. קופפר  הלל רפואות  ארד  אחים זידנברג  אום  המשביר ועוד.
גל-6020/18 06/06/1955 תקציב פיתוח – אבקת חלב התכתבות בעניין יבוא חומרי עזר למחלבות  הקצבות אבקת חלב ועוד.
פ-2278/5 08/06/1955 התכתבות בין אהרון ושרה ראובני לבין אנשים שונים. התכתבות של אהרון ושרה ראובני עם אנשים שונים בנוגע לפעילות שרה ראובני באגודת "בני ברית" ובנוגע למאמרי אהרון ראובני. בתיק גם כרטיס עיתונאי של אהרון ראובני  שיר בשפה האנגלית בשם "עבר הירדן" מאת אהרון ראובני ועוד.
חצ-147/2 01/07/1955 מרצים ישראלים שאינם עובדי המשרד
חצ-147/8 01/07/1955 ישראל דייג'סט
חצ-140/5 01/07/1955 אגודות וליגות פרו-ערביות
חצ-3768/47 01/07/1955 דווליקיס  גרשון חסוי
חצ-3769/36 01/07/1955 חסונה  עבד אל-חאלק.
חצ-3772/50 01/07/1955 קוויקרים (ג'קסון)
ג-2356/8 05/07/1955 פניות מאורגנות לשיכון עממי – איגוד הדייגים בישראל התכתבות עם איגוד הדייגים בנושא שיכון דייגים ליד נמל הקישון
חצ-7145/3 01/08/1955 משרד החוץ – Instituto Cultural – ירושלים  ניו-יורק  קיטו התכתבות מדינית עם משרד החוץ בקיטו
חצ-149/2 01/08/1955 מבקרים בארץ
חצ-159/1 01/08/1955 מנוי קונסול בניו-יורק
חצ-134/15 01/08/1955 הסמינר התיאולוגי היהודי
חצ-139/3 01/08/1955 אסונות אוויריים
חצ-139/10 01/08/1955 הכנסיה הבפטיסטית
חצ-142/3 01/08/1955 דיילי מירור
חצ-3767/41 01/08/1955 ברנט  רוני
חצ-3768/3 01/08/1955 זמיר
חצ-3743/5 01/08/1955 תעמולה ערבית דיווחים מנציגויות; סקירות עתונות ורדיו ערביים ("הדים ותגובות")  קטעי-עתונות וכו'
חצ-3770/7 01/08/1955 כיאל  עבדאללה
חצ-3771/16 01/09/1955 מנסור  שאפיק א'
חצ-3771/39 01/09/1955 נאשף אדמונד
חצ-3772/12 01/09/1955 סיף אל-אדין  מוחמד.
חצ-3773/46 01/09/1955 צאלח  וליד.
חצ-3773/59 01/09/1955 צפיאת  נגדת פתחי.
חצ-157/8 01/09/1955 מאיר דיזנגוף
חצ-157/22 01/09/1955 אסונות אוויריים
חצ-160/18 01/09/1955 מעבר אניות וסחורות ישראליות לאילת
חצ-135/17 01/09/1955 תערוכות אמנותיות בחו"ל
חצ-139/7 01/09/1955 הכנסיה הלטינית
חצ-139/22 01/09/1955 פנסילבניה. התכתבות עם גורמים שונים בפילדלפיה
חצ-141/4 01/09/1955 ועדת שביתת הנשק עם לבנון
חצ-141/12 01/09/1955 מעבר אניות וסחורות ישראליות בתעלת סואץ
חצ-141/18 01/09/1955 הודעות לעתונות מהמושב העשירי של עצרת או"ם
חצ-3768/50 01/09/1955 דונאטו
חצ-6009/1 01/10/1955 פקידים בכירים – שמאי כהנא – מים קטעי עתונות
חצ-6009/2 01/10/1955 פקידים בכירים – שמאי כהנא – מי הירדן תזכירים (טיוטות עם תיקונים בכתב-יד)  הערות לתזכירים
חצ-157/12 01/10/1955 ישראל
חצ-158/16 01/10/1955 פנסילבניה
חצ-158/17 01/10/1955 מדינת רוד-איילנד
חצ-158/18 01/10/1955 מדינת ניו-יורק
חצ-138/13 01/10/1955 תערוכת מלווה העצמאות
חצ-139/19 01/10/1955 יחסי ארה"ב- מצרים
חצ-3768/31 01/10/1955 האדי  עבדול מוסה חסוי
חצ-3766/58 01/10/1955 אסמר  תאופיק.
חצ-3771/15 01/10/1955 מנסור  יוסף איוב.
גל-5909/30 17/10/1955 נגה (לכיש  (3 בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית בנייה ותכנון ערים מחוז הדרום   מושב עובדים – נגה
גל-47304/5 30/10/1955 ארגון ושיטות ריהוט וציוד התכתבות של נציבות שירות המדינה עם חברות ויצרנים שונים בנוגע לרכש ציוד ומכשור טכנולוגי למשרדי הממשלה: מכונות כתיבה  מכונות צילום  מכונות להפעלת כרטיסי נוכחות ועוד.
ג-3331/105 30/10/1955 העברת עולים תימנים ממושב "נורית" לראש העין העברת עולים תימנים ממושב "נורית" לראש העין
ג-2986/37 31/10/1955 רמז אהרן התכתבות בין טדי קולק לאהרון רמז-ברכות  איחולים ועוד.
חצ-6547/1 01/11/1955 וושינגטון – תעופה אזרחית  – בעיקר טיסות מעל מפרץ אילת ומיצרי טיראן.
חצ-148/2 01/11/1955 שידורים
חצ-150/7 01/11/1955 מיעוטים בישראל
חצ-151/1 01/11/1955 יד-ושם
חצ-155/3 01/11/1955 ירידים ותערוכות
חצ-160/15 01/11/1955 ההסגר הערבי על ישראל
חצ-136/3 01/11/1955 תערוכת ציור בחו"ל
חצ-137/2 01/11/1955 סרטים
חצ-48/10 01/11/1955 Schapira Weinred #NAME?
חצ-49/2 01/11/1955 International Wheat Council
חצ-6579/37 01/11/1955 Anthony Hurd חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  התכתבות  תכנית הביקור  תולדות חייו
חצ-6580/10 01/11/1955 Reginald PAGET חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  התכתבות  דו"ח על הביקור
חצ-6580/15 01/11/1955 Lord ROBENS ביקוריו בישראל דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-3770/9 01/11/1955 כמירי  ת
גל-1294/1 01/11/1955 משכורת מורים בתיק התכתבויות בעניין תנאי השכר  תשלומים וגובה המשכורות למורים  לגננות  למורים אקדמאים ולמורים במגזר הערבי.
חצ-151/10 01/12/1955 הקונגרס הציוני
חצ-133/8 01/12/1955 יהודי רומניה
חצ-136/5 01/12/1955 בקור ציירים זרים בישראל
חצ-142/4 01/12/1955 עתונות חוץ על המתרחש בעולם
חצ-6579/6 01/12/1955 Arthur Bottomley חבר פרלמנט  לייבור שר לפיתוח מעבר לים ביקוריו בישראל  התכתבות
חצ-3769/7 01/12/1955 חבשי  תאבת
חצ-3766/65 01/12/1955 אשמר  שיך מוחמד.
חצ-3770/58 01/12/1955 מומתאז  חסן. חסוי
חצ-3773/1 01/12/1955 אל-עיראקיין  סיד
ג-2342/26 07/12/1955 מימון השיכון התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השכון במשרד העבודה  בנוגע לתקציב האגף: דברי חבר הכנסת אברהם הרצפלד על חוק התקציב לשנת 1955/56  הלוואות לשכון עולים  תקציב אגף השכון 1956/57  תקציב שיכון עולים  שאלון לתקציב הפיתוח – שיכון – לשנת הכספים 1957/58  השתתפות הסוכנות היהודית בשכון עולים 1956/7  תכנית לחיסול המעברות 1956/57  בניה לקליטה חדשה  חישוב מחירים של בניה לשכון עולים 1956 ועוד. (המשך מתיק מס' 25)
ג-4205/10 14/12/1955 סחר-חוץ – קטלוג היצוא בתיק התכבתויות הנוגעות להוצאת הקטלוג הישראלי ליצוא. תקציבים  עלויות הדפסת המהדורות  שיווק והפצת הקטלוג.
חצ-3770/27 01/01/1956 לרמן  הל
חצ-3755/12 01/01/1956 תוכנית לבניית בתים לפליטים.
גל-11649/14 01/01/1956 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – מוסד "אור-החיים" פניות הנהלת מוסד "אור החיים" (למען יסוד פנימיות וחינוך גבוה לבנות דתיות מחוסרות אמצעים במיוחד לבנות עדות המזרח) לרב הראשי יצחק ניסים בבקשה לתמוך בהחזקת המפעל החינוכי והשלמת בניינו  מכתבי תודה על העזרה והתמיכה  תמונות מהמוסד.
חצ-193/9 01/01/1956 עבר הירדן
חצ-160/7 01/01/1956 ועדת הפיוס
חצ-160/19 01/01/1956 הסגר ישראלי על ארצות ערב
חצ-142/6 01/01/1956 עתונות חוץ על הנעשה בישראל וביהדות
חצ-216/6 01/01/1956 יחסים עם הכנסיות- A.C.P.C
חצ-3774/27 01/01/1956 רמזי  אחמד
חצ-3768/54 01/01/1956 דטל  מרג' חסוי
חצ-3770/28 01/01/1956 מאליי  סימון
חצ-2531/15 01/01/1956 מהמתרחש בסוריה
ג-2315/24 02/01/1956 חצרים התכתבות ודוחות מאגף השיכון במשרד העבודה בנושאים: אספקת מים למעברת חצרים (באר שבע)   אישור זמניים ליחידות דיור  הקמת רשת ביוב מרכזית  תכנית למוסדות ציבור  עבודות פיתוח ועוד.
ג-2359/11 23/01/1956 חברת עמידר תכניות לביצוע עבודות פיתוח  פרוטוקולים מישיבת ועדת הכספים  תזכירים והתכתבויות של חברת עמידר בנוגע לשיכון עממי שלב ב'  עלון פנימי של החברה  סקירות על פעולות החברה ועוד.
פ-2458/55 27/01/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בנימין פראנקלין והספרות העברית מאמר של מלאכי ב"הדואר"
חצ-3771/30 01/02/1956 מרכוס  ארנסט
חצ-153/11 01/02/1956 ועידות וכינוסים בינ"ל של סטודנטים
חצ-157/9 01/02/1956 עצמאות
חצ-162/9 01/02/1956 אורחים מחוץ לארץ
חצ-133/19 01/02/1956 ארגונים יהודיים
חצ-138/5 01/02/1956 מבצע ברנשטטר. התכתבות עם אולפני הסרטה בישראל
חצ-139/17 01/02/1956 כנס הצירים והקונסולים
חצ-48/9 01/02/1956 Maskit
חצ-3767/12 01/02/1956 ביטאר  עומר.
חצ-3767/49 01/02/1956 גאנג'  מוצטפא.
גל-1689/36 21/02/1956 בית הספר ממלכתי זוהר (לכיש) תחזוק ביה"ס הממלכתי בישוב זוהר.
חצ-151/9 01/03/1956 ההסתדרות הציונית
חצ-157/13 01/03/1956 ציון
חצ-133/2 01/03/1956 מהמתרחש בישראל
חצ-135/11 01/03/1956 זכויות מחברים
חצ-146/15 01/03/1956 מרצים ישראלים שאינם עובדי המשרד
חצ-6580/20 01/03/1956 Edward SHORT חבר פרלמנט  לייבור  שר הדואר  ביקור בישראל  דיווחים  תכנית קורות חייו
חצ-292/4 01/03/1956 יחסים תרבותיים הודו-ישראל
חצ-161/8 01/04/1956 המזכיר הכללי של האו"ם כולל דו"ח על בקורו של נציג המזכ"ל בעזה
חצ-138/4 01/04/1956 סרטים – אטלנטה
חצ-139/9 01/04/1956 הכנסיה הפרוטסטנטית
חצ-140/4 01/04/1956 בריה"מ במזרח-התיכון
חצ-142/11 01/04/1956 עתונאים זרים
חצ-3774/69 01/04/1956 תקי  חליל אל-דין.
חצ-3772/53 01/04/1956 עיזאת  איברהים (עתונאי מצרי  ביקר אפריל (56
ג-4212/11 24/04/1956 סחר-חוץ – יריד סלוניקי מסמכים אודות השתתפות ישראל ביריד בסלוניקי.
חצ-157/5 01/05/1956 אתרוג
חצ-159/5 01/05/1956 יחסים עם מחלקת המדינה
גל-47478/10 06/05/1956 מיכון המשכורת של עובדי המדינה מסמכים אודות משכורות של עובדי מדינה.
גל-5862/34 13/05/1956 אישורי תכניות בניה – סג'רה מפות ומסמכים ממנהל התכנון מחוז צפון במשרד הפנים בנושאים: אישורי בניה ת.ב.ע במושב סג'רה.
חצ-6547/2 01/06/1956 וושינגטון – תעופה אזרחית  – בעיקר טיסות מעל מפרץ אילת ומיצרי טיראן.
חצ-136/4 01/06/1956 בקור ציירים ישראלים בחו"ל
חצ-139/12 01/06/1956 עתונות קתולית
חצ-3772/54 01/06/1956 עוסיראן  זוהר.
חצ-2978/11 01/06/1956 ירדן – לטרון (4)
חצ-152/6 01/07/1956 מילגות
חצ-157/14 01/07/1956 ים-סוף
חצ-132/30 01/07/1956 גדנ"ע.
חצ-137/3 01/07/1956 סרטים
חצ-6579/7 01/07/1956 Herbert Bowden חבר פרלמנט לייבור יו"ר המועצה ביקור בישראל  דיווחים  קורות חייו
חצ-3742/1 01/07/1956 קול ישראל – מינהלה – ענינים טכניים  תקציב וכו' דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תזכירים וכו'
חצ-3766/67 01/07/1956 אשקר  אל-אסד.
חצ-149/3 01/08/1956 מבקרים בארץ
חצ-160/13 01/08/1956 ההסגר הערבי על ישראל
חצ-160/14 01/08/1956 ההסגר הערבי על ישראל
חצ-135/7 01/08/1956 המכביה
חצ-47/5 01/08/1956 תעלת סואץ – V התיק עוסק בוועידת לונדון  דיונים פנים-אנגליים בעניין סואץ מבצע סיני
חצ-1454/3 01/08/1956 פרוטוקול כללי
חצ-3746/20 01/08/1956 דרוזים
חצ-3746/19 01/08/1956 הקמת המכון למזרח החדש.
פ-2458/20 08/08/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ירושלים החדשה בשנת תרל"ו תדפיס מאמר של מלאכי מתוך "חורב" י"ב
חצ-147/7 01/09/1956 מרצים התכתבות עם משרד – החוץ
חצ-161/5 01/09/1956 העצרת ה- 11
חצ-135/10 01/09/1956 חינוך גופני
חצ-434/21 01/09/1956 הסכמי הסגרה עם ארצות אמריקה הלטינית
גל-47478/12 16/09/1956 שרותי ההיקף במשרד הבריאות (או"ש) מסמכי שירותי היקף במשרד הבריאות בנושא: שירותי יעל לבתי חולים  דו"ח על סקר מינהלי בשירותי ההיקף  ריכוז וביזור בשירותי ההיקף  תכנית לסיווג וסימון רשומות לשכת הבריאות  אינדקס הארכיב בלשכות הבריאות  בדיקת נוהל עבודה בלשכות הבריאות  עוד.
ג-2358/7 17/09/1956 מפעל החיסכון לבניין ישיבות בנושא בניית מפעל החיסכון והתכתבות בנוגע לנרשמים למפעל החיסכון לבניין
חצ-153/9 01/10/1956 אוניברסיטאות
חצ-160/8 01/10/1956 מלחמת ישראל ערב. כולל קטעי עיתונות
חצ-160/11 01/10/1956 כניסת צבא עיראקי לירדן
חצ-141/9 01/10/1956 כניסת הצבא העירקי לירדן
חצ-434/17 01/10/1956 יחסים מדיניים ישראל-אקוודור  כללי
חצ-3766/11 01/10/1956 אוגוסטינו  האב.
חצ-3768/5 01/10/1956 זערור  מנשה
חצ-3740/12 01/10/1956 חבש – עניני פנים דיווחים מנציגות (כולל בחירות לפרלמנט החדש ומהומות באריטריאה)
חצ-3766/66 01/10/1956 אשקר  אלברטו.
חצ-2505/22 01/10/1956 חידוש המלחמה – מברקים וידיעות על מבצע סיני
גל-7106/15 26/10/1956 היועצת המשפטית – חוזים – אגף השיכון כרך א' חוזים והתכתבות נלווית של אגף השיכון במשרד העבודה בענייני תכנון ובניה ויבוא חומרי בניה.
חצ-148/1 01/11/1956 שידורים
חצ-133/9 01/11/1956 יהודי הונגריה
חצ-216/5 01/11/1956 יחסים עם המפלגה הדמוקרטית
חצ-216/8 01/11/1956 יחסים עם ארגונים נוצריים.
חצ-3766/14 01/11/1956 אורבך  מוריס.
חצ-3746/3 01/11/1956 איחוד סוריה – עירק
חצ-3770/52 01/11/1956 מורטדה
ג-2986/72 15/11/1956 בנו רותנברג (צלם) התכתבות בין הצלם בנו רותנברג למשרד ראש הממשלה בעניין צילום ממצאים ארכיאולוגיים באגף העתיקות והקמת מוזיאון בתמנע.
גל-7950/37 23/11/1956 עירית בני ברק מסמכים הנוגעים לחינוך על יסודי בבני ברק.
חצ-3751/26 01/12/1956 ברית יוון -טורקיה- קפריסין.
חצ-157/15 01/12/1956 הר הכרמל
חצ-160/9 01/12/1956 פדאין
חצ-141/20 01/12/1956 מזכירות או"ם. בתיק מאמר על ד"ר רלף בנץ'.
חצ-6580/27 01/12/1956 George THOMAS חבר פרלמנט  לייבור  שר החוץ  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-216/3 01/12/1956 PUBLIC OPINION- סקר דעת-קהל
חצ-3774/36 01/12/1956 שווקי  ממדוח בן אחמד
חצ-3740/21 01/12/1956 חבש – בקשות לאינפורמציה וחומר מן הארץ התכתבות עם נציגות
חצ-3742/4 01/12/1956 קול ישראל-ישיבות ועדת השידורים העליונה של "קול ישראל" סיכומים ודו"חות
חצ-3742/5 01/12/1956 קול ישראל-תגובות על שידורינו קבצי תגובות ערביות  טבלאות סטטיסטיות לגבי מכתבים למערכת  דיווחים  התכתבות  סקירות וכו' (כולל סקר שידורים ערביים של מדינות שונות מאת נ. רג'ואן מ- (9.56
חצ-3768/21 01/12/1956 זוג  המלך לשעבר
חצ-3740/6 01/12/1956 חבש – מדיניות חוץ דיווחים מנציגות
חצ-3740/9 01/12/1956 חבש – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  סיכומי שיחות וכו'
חצ-160/3 01/12/1956 רצועת עזה
חצ-3751/2 01/01/1957 כספים.
גל-17101/5 01/01/1957 תקרית כפר קאסם (המשך מתיק 4) קטעי עתונות על משפט הנאשמים. כרך ב' (המשך בתיק 6)
חצ-152/4 01/01/1957 המגבית היהודית המאוחדת
חצ-156/3 01/01/1957 מלווה העצמאות
חצ-135/3 01/01/1957 ביקורי סטודנטים בארץ
חצ-141/7 01/01/1957 פדאין
חצ-3741/12 01/01/1957 חבש – משתלמים מחבש דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות עם מוסדות ואישים  טפסי הרשמה של המועמדים
חצ-3749/6 01/01/1957 עתונות ערבית בארץ.
חצ-3740/8 01/01/1957 חבש -יחסים דו-מדינתיים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל (כולל תזכיר אתיופי למצרים וסודאן אודות חלוקת מי הנילוס מ- (23.9.57
ג-2986/8 01/01/1957 גרשון שמעון התכתבות עם ראש הממשלה בנוגע לקביעות בעבודה  תנאי העסקה ויציאה לגמלאות של עובד בנמל חיפה
חצ-2957/18 01/01/1957 ירדן – גיזרת הערבה – תקריות
ג-4424/11 06/01/1957 שכון העממי באר-שבע – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השכון במשרד העבודה  בנוגע למפעל השיכון העממי בבאר שבע: הלוואות למשתכני השכון העממי  שכון ותיקי באר שבע  קביעת תכנית מימון למקבלי דירות באר שבע  הרחבת מרפסות בדירות וצביעתן  בניה לעובדי בית החולים של קופת חולים בבאר שבע  דירות עבור עובדי המועצה המדעית  שינו ציוד וגמר בניה  שיכון "משכנות"  סטנדרט הבניה לדירות עולים וחסכון  בעיות שכון עממי – באר שבע  בוררות "עמידר" – באר שבע  טפסי העברת זכויות על ידי המשתכן ועוד.
גל-47481/9 09/01/1957 חוזרי משרד הדאר חוזרי דואר  הודעות  מינויים  משרות פנויות  עיתונים רשומים
ג-3296/24 16/01/1957 פניות ציבור- טבנקין יצחק התכתבות בין יצחק טבנקין לדוד בן-גוריון (בעניין מסגרת משותפת למפלגות הפועלים ועוד).
פ-2458/3 22/01/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לתולדות היישוב היהודי בעזה חלק ראשון של מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2919/41 23/01/1957 חברון – מפה סכמטית. מפה המפרטת את מגורי תושבי הרובע היהודי בשכונת אברהם אבינו בחברון.
חצ-147/3 01/02/1957 מרצים שאינם עובדי המשרד
חצ-157/31 01/02/1957 יחסים עם הנוצרים בישראל
חצ-142/7 01/02/1957 עתונות חוץ על הנעשה בישראל
חצ-3743/10 01/02/1957 פליטים דו"חות  תזכירים  סקירות  סיכומי שיחות  נאומים וכו' (כולל דו"ח הועדה לבירור בעיית הפליטים הערביים מא"י מ- (12.53
חצ-152/7 01/03/1957 מילגות
חצ-3740/20 01/03/1957 חבש – בקשות לאינפורמציה וחומר מחו"ל התכתבות אודות המכון הפוטוגרמטרי
חצ-3740/39 01/03/1957 חבש – מדינאים ואישים (חומר ביוגרפי) סקירת רקע על פרופ' א. חמראד  שעמד להתמנות כנספח תרבות בישראל (מסמך בודד)
חצ-3767/38 01/03/1957 בריי  נ.נ.א  קולונל
חצ-3745/6 01/03/1957 צפון אפריקה
ג-1976/6 13/03/1957 דלית אל כרמל בתיק התכתבויות בענייני התקציב של דליית אל כרמל.
ג-2986/68 22/03/1957 סמואל מרשל (גנרל) (פרשן צבאי) התכתבות בעניין ביקורו של הפרשן הצבאי גנרל סמואל ליימן אטווד מרשל בארץ להשלמת ספרו על המערכה בסיני. התכתבות בין טדי קולק לגנרל סמואל מרשל.  תזכיר לוועד היהודי אמריקאי מאת ג'יימס מרשל בנושא ערביי ישראל  העברת התזכיר לראש הממשלה ועוד.
חצ-134/7 01/04/1957 Inter Service Course – Term Papers
חצ-137/4 01/04/1957 סרטים
חצ-3766/25 01/04/1957 אל-אטראש  חסן.
חצ-3740/19 01/04/1957 חבש – אורחים מחבש – בודדים התכתבות עם נציגות  מוסדות רפואיים וכו'
חצ-3740/34 01/04/1957 חבש – בקורת והערכה ובירור תלונות תלונת א. נורדאו  סוכן מסחרי של בתי-חרושת נגד קונסול באדיס-אבבה
חצ-3740/38 01/04/1957 חבש – משלוח והעברת חומר התכתבות עם הנציגות ואח'
חצ-3740/16 01/04/1957 חבש – פרסומים של המשרד דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; עלוני-מידע של הנציגות
ג-2256/150 01/04/1957 אוקון מאיר מכתביו של מאיר אוקון ללשכת ראש הממשלה  בנוגע לעליית יהודים מפולין: לוקח זמן רב עד שמקבלים את כל האישורים לעלות ארצה  גם לגבי יהודים מברית המועצות שהם אזרחי פולין. יהודים שמחכים חודשים עד שהם יכולים לעלות ארצה  מתמודדים עם מחסור בכסף ובעיות כלכליות בזמן ההמתנה.
חצ-2957/17 01/04/1957 ירדן – גיזרת יתיר עין גדי
ג-2256/148 15/04/1957 תמשס ב. ד"ר פניותיו של ד"ר בוריס תמשס ללשכת ראש הממשלה  בנוגע לבקשת משרה במשרד החוץ ולתמונות שהובאו לעיר רמת גן מ"תערוכת הנגב".
ג-2986/1 23/04/1957 אבן אבא התכתבויות בין לשכת ראש הממשלה לאבא אבן בנוגע לספרו החדש של אבן (Voice of Israel)  ביקורו של טדי קולק בארה"ב  סיום תפקידו של אבן כשגריר בוושינגטון וחזרתו לארץ ועוד.
חצ-3750/10 01/05/1957 ברית-המועצות ומדיניות מזרח אירופה.
חצ-139/8 01/05/1957 הכנסיה היוונית
חצ-6579/23 01/05/1957 Charles FLETCHER-COOKE חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  תכנית הביקור
חצ-6579/42 01/05/1957 Hugh LINSTEAD חבר פרלמנט  שמרנים  ביקוריו בישראל  דיווחים  התכתבות  קורות חייו
חצ-3740/23 01/05/1957 חבש – עניני נימוסין – יוצאים התכתבות אודות מותו של בנו השני של הקיסר בתאונת דרכים
חצ-3740/28 01/05/1957 חבש – מומחים ישראליים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות עם מוסדות החינוך  אישים ואח'; תולדות-חיים ותמונות המועמדים
חצ-3768/48 01/05/1957 דומאי  מישל מוטראן
ג-1976/35 28/05/1957 שפרעם בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב עיריית שפרעם
חצ-7145/4 01/06/1957 משרד החוץ – התכתבות מדינות עם משרד החוץ בקיטו
חצ-160/16 01/06/1957 ההסגר הערבי על ישראל ("חברת של")
חצ-162/8 01/06/1957 אורחים מחוץ לארץ
חצ-132/23 01/06/1957 חג העצמאות  שנת העשור
חצ-142/12 01/06/1957 עתונאים זרים
חצ-434/10 01/06/1957 מגעים עם יהודי המקום
חצ-434/11 01/06/1957 השפה העברית וחינוך עברי
חצ-3740/29 01/07/1957 חבש – תחבורה אוירית דיווח מנציגות על התרסקות מטוס "Constellation" של שרותי האויר האתיופיים ליד הרטום (מסמך בודד)
חצ-3767/27 01/07/1957 בן-רחמים  יוסף.
חצ-3768/33 01/07/1957 האשם  הכומר
חצ-3770/5 01/07/1957 מאהר  דוס
גל-1025/2 28/07/1957 חינוך מקצועי התכתבויות בנוגע לחינוך מקצועי בנושאים שונים: גיוס תלמידים  דחיית גיוס תלמידים לטובת הכשרה מקצועית ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
חצ-133/4 01/08/1957 מהמתרחש בסוריה
חצ-135/18 01/08/1957 תערוכות אמנותיות בחו"ל
חצ-3740/22 01/08/1957 חבש – האמנת נציגים דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3741/22 01/08/1957 חבש – הבולטין של הקונסוליה גליונות מס' 55-39 (לא ברציפות)
פ-2458/40 09/08/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון רבידוביץ' ז"ל מאמר של מלאכי ב"הדואר"
חצ-3770/29 01/09/1957 מאלק  הכומר
חצ-158/7 01/09/1957 קונסולים זרים
חצ-434/8 01/09/1957 השפה העברית וחינוך עברי בבוליביה
חצ-3740/30 01/09/1957 חבש – ספנות דיווח מנציגות על שיתוף-פעולה בנדון (מסמך בודד)
חצ-3750/1 01/09/1957 תורכיה – מיוחד
ג-2986/53 04/09/1957 קציר אהרון התכתבות בין טדי קולק לפרופסור אהרון קציר-ברכות למינוי לראש האקדמיה הלאומית למדעים  לשמחות משפחתיות ועוד.
ג-2634/24 30/09/1957 בחירות ומינויים- מועצה מקומית דייר חנא בתיק התכתבויות בעניין הבחירות למועצת הכפר דיר חנא.
חצ-3770/19 01/10/1957 לחוד  ג'מיל
חצ-149/4 01/10/1957 מבקרים בארץ
חצ-149/9 01/10/1957 חג העצמאות
חצ-153/14 01/10/1957 ארגון הסטודנטים
חצ-216/4 01/10/1957 יחסים עם הקהילות במערב-התיכון
חצ-3767/13 01/10/1957 ביטאר  צאלח.
חצ-3740/25 01/10/1957 חבש – בולאות – הדפסת בולים התכתבות עם נציגות וכו'
חצ-3770/20 01/10/1957 לוטפי  סעיד.
חצ-3740/11 01/10/1957 חבש – יחסים מדיניים עם ישראל – יומנים ודו"חות עונתיים דיווח מנציגות על כינון יחסים דיפלומטיים בין אתיופיה ומדינות שונות (מסמך בודד)
חצ-3772/9 01/11/1957 סימונס  קולנול
חצ-7145/6 01/11/1957 משרד החוץ התכתבות מדינית עם משרד החוץ בקיטו
חצ-147/4 01/11/1957 מרצים שאינם עובדי המשרד
חצ-147/5 01/11/1957 מרצים שאינם עובדי המשרד
חצ-150/18 01/11/1957 קשרים עם יהודי בוסטון ופילדלפיה
חצ-157/17 01/11/1957 הר תבור
חצ-3748/1 01/11/1957 עיתוני פרס.
חצ-3740/7 01/11/1957 חבש – משרד החוץ דיווחים מנציגויות
חצ-3752/14 01/12/1957 תורכיה
חצ-3772/38 01/12/1957 עבאסי  מוחמד
חצ-6534/7 01/12/1957 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על רכוש ללא יורשים
חצ-136/10 01/12/1957 ענבל
חצ-450/10 01/12/1957 מדיני כללי
חצ-2023/61 01/12/1957 רוברט סט.ג'והן
חצ-3747/5 01/12/1957 תרגום התנ"ך לפרסית.
חצ-3752/15 01/12/1957 תורכיה
חצ-3768/65 01/01/1958 גריפית  דו"חות חסוי
חצ-3746/16 01/01/1958 נציגויות מדינות ערב במדינות זרות.
חצ-3772/22 01/01/1958 סעאדה  פואד
כ-1318/6 01/01/1958 בטחון בנייני הכנסת – סידורים טכניים
ג-742/24 01/01/1958 אגף חו"ל – הונגריה. אגף חו"ל – הונגריה. התכתבות בנוגע לציון אירועי העשור למדינה
גל-17013/8 01/01/1958 הפעולה השמית – חוג פוליטי הפעולה השמית  חוג פוליטי – בתיק רק קטע מעתון "על המשמר"  מאמר על מינשר של התנועה
חצ-3774/20 01/01/1958 רחום  כמיל.
ג-2988/48 01/01/1958 מלצר צבי יהודה התכתבות ראש הממשלה דוד בן גוריון עם ראש ישיבת הדרום ברחובות ואב בית דין ברחובות הרב צבי יהודה מלצר בנו של הגאון רבי איסר זלמן
ג-2987/34 08/01/1958 ון ליר מכתב תנחומים מאת ראש הממשלה דוד בן גוריון לגב' ון ליר על מות בעלה (הפילנתרופ היהודי והתעשיין ברנרד ון ליר שנפטר ב-6.1.1958).
ג-2987/50 23/01/1958 עמית מאיר-אלוף התכתבות בין טדי קולק לאלוף מאיר עמית (איחולי הצלחה לשליחותו במיאמי ולתפקידו החדש כראש אמ"ן)  מכתב תנחומים מבן-גוריון לאלוף עמית על פטירת אביו.
ג-2987/32 24/01/1958 קסטנר ישראל – יהושע אישור הלשכה על קבלת מכתב ממנו עבור ראש הממשלה.
חצ-3740/26 01/02/1958 חבש – שיתוף-פעולה כלכלי דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות
חצ-3741/24 01/02/1958 סומאלי דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  מאמרים  חומר מהאו"ם וכו' (כולל סקירה על סומאלי ומגעים איתה מ- (11.9.58
חצ-3768/56 01/02/1958 דימשקיה  נדים חסוי
חצ-3746/4 01/02/1958 איחוד ערבי מצרי-סורי-ירדני-עיראקי.
חצ-3740/18 01/02/1958 חבש – אורחים בישראל – כללי ביקור כמרים חבשיים בארץ
ג-4580/15 14/02/1958 חטיבת התעשיה – קרן למבנה התעשיה הלוואות לרשויות מקומיות עבור פיתוח.
גל-46706/17 21/02/1958 העברת קרקעות – כפר מירון קרקעות לייעור בכפר מירון-התכתבות בעניין העברת קרקעות מקרן קיימת לאגף הייעור.
ג-4422/54 21/02/1958 שיכון לחיסול צריפונים מנסי בתיק מכתב אחד של מר יהושע דיין ראש מועצה אזורית מגידו אל י. ברגינסקי ראש מחלקת הקליטה בסוכנות היהודית בנוגע לחיסול המעברה
חצ-3750/3 01/03/1958 תורכיה
חצ-3773/11 01/03/1958 עקיל  פאדיל.
חצ-6579/18 01/03/1958 Lord DENNING ביקוריו בישראל  דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-6579/33 01/03/1958 John HAY חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-3767/63 01/03/1958 גולן  ג'ו
חצ-3747/9 01/03/1958 פרס – תביעות אזרחיות.
ג-3297/64 12/03/1958 פניות ציבור – אסף שמחוני ז"ל התכתבויות עם ראש הממשלה ולשכתו בעניין הנצחתו של אלוף אסף שמחוני  טקס ההנצחה לאלוף שמחוני בבאר שבע (קריאת רחוב על שמו והנחת אבן הפינה לבית הפועל).
חצ-3747/11 01/04/1958 שידורים בפרסית
חצ-3748/2 01/04/1958 עיתוני פרס.
חצ-3752/2 01/04/1958 שידורים ערביים בקול ישראל.
ג-4423/21 17/04/1958 רמתיים דיור ברמתיים.
חצ-3738/25 01/05/1958 עזה – מפקדת איזור עזה  – דו"ח תלת-חודשי של המינהל האזרחי  1.57-11.56
חצ-292/3 01/05/1958 יחסים תרבותיים הודו-ישראל
חצ-3742/8 01/05/1958 קול ישראל-מגע עם גורמי חוץ – שידורים בערבית באמל"ט דיווחים מנציגויות ממשה"ח לחו"ל וכו'
פ-2138/15 22/05/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דוד צפריר-צירקין. התכתבות בנוגע לנסיעתם המשותפת של רחל ינאית בן-צבי ודוד צפריר-צירקין לסוריה  למטרת רכישת עצי פרי ובנוגע לחוברת בשם "ההרדוף" שעמדה לצאת לאור.
חצ-3770/41 01/06/1958 מוחמד  עלי אברהים
חצ-6010/2 01/06/1958 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – אישי – הרצאות תמלילי דבריו בתכניתו בשדור "קול ציון לגולה" באנגלית
חצ-6580/1 01/06/1958 Prof .Salvador De madmiaga בקור בישראל – דיווחים  תכנית ביקור  קורות חיים.
חצ-434/15 01/06/1958 קשרי תרבות באקואדור – כללי
חצ-3745/11 01/06/1958 סואץ
חצ-3740/4 01/06/1958 חבש – מברקים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3766/52 01/06/1958 אמן אל-דין  חאלד.
חצ-3770/54 01/06/1958 מורנו  נסים
חצ-3773/38 01/06/1958 פתח  עמר אבדאל.
גל-6807/3 18/06/1958 אגף התכנון – זמורה – קרית-עקרון בתיק בתכתבויות אישורים ושרטוטים בנוגע לתכנית בנייה בקרית עקרון.
חצ-3768/66 01/07/1958 גריפית  סנפורד חסוי
חצ-3752/11 01/07/1958 פרס
גל-59236/19 13/07/1958 דאלית אל כרמל התכתבות בנושאים: גביית אגרות קבורה  עבודות שיפוץ בבית הקברות
חצ-3773/29 01/08/1958 פינש  קליפורד.
גל-47247/13 01/08/1958 תנאי עבודה ודירוג אחיות
חצ-3750/7 01/08/1958 איטליה – מזרח-התיכון (מכתבים)
חצ-3751/11 01/08/1958 תוכנית – פעולות
חצ-3771/6 01/08/1958 מאיוס  יעקב
ג-739/13 04/08/1958 אירועים – תערוכת העשור. היערכות לחגיגות העשור.
גל-46556/4 19/08/1958 לקט עיתונות – החידון התנכ"י (חו"ל) בתיק קטעי עיתונות בנושא החידון התנכ"י – חלק ב'
ג-1972/101 22/08/1958 שרותי דת – שדרות מסמכים ממשרד הפנים (שירותי דת) מועצה מקומית שדרות  בנושא: צריף טהרה ופיקוח על הכבישים  מענק מיוחד לשדרות.
חצ-3767/14 01/09/1958 ביין  גד
חצ-3742/7 01/09/1958 קול ישראל – תחנות ערביות דיווחים פנימיים; רשימות תכניות רדיו קהיר  סקירות  דיווחים וכו'
חצ-3748/4 01/09/1958 עתונות פרסית.