גנובמבר 2021- חלק ב'

ג.1 | 3000 תיקים -504,466 עמודים - 15 ליולי 2021

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
חצ-3749/8 01/09/1958 ירחון ערבי למען שיפור היחסים עם ישראל.
חצ-3751/10 01/09/1958 החגורה הצפונית
חצ-3771/33 01/09/1958 נאמוק  מחמד
חצ-3747/12 01/10/1958 פרשנות פרסית ב"קול ישראל".
חצ-3750/8 01/10/1958 גרמניה – מזרח-התיכון
חצ-3767/17 01/10/1958 בכדאש  חאלד
חצ-3743/2 01/10/1958 פליטים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  תזכירים וכו' (כולל אוסף סקירות בנדון מ- (7.10.58
חצ-3749/5 01/10/1958 הועידה הכלכלית האפרו-אסיאנית.
חצ-3748/5 01/11/1958 עתונות פרסית.
חצ-3740/5 01/11/1958 חבש – שוטף דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות עתונות ואח'; קטעי- עתונות וכו' (כולל סקירה על קשרים כלכליים ואחרים עם חבש מ- (10.11.58
חצ-3771/48 01/11/1958 נח'לה  עיסא.
מגע-59/3 01/11/1958 מסגד כפר בית-אכסא
חצ-3741/17 01/12/1958 חבש – סקירה על תנאי החיים בחבש סקירה על תנאי החיים בחבש – (כולל גם מהדורה מתוקנת)
חצ-3751/3 01/12/1958 ברית בגדד – סנטו.
ג-2722/15 01/12/1958 מועצה מקומית דאלית אל כרמל התכתבות בין פקיד בחירות בדליית אל כרמל לבין  המפקח הארצי הל הבחירות  פרוטוקול סיכום מיניין הקולות  רשימת המועמדים  שמות החברים
חצ-991/16 01/12/1958 עניינים מדיניים – כללי – דוחו"ת
חצ-3767/65 01/12/1958 ג'ומעה  מודחת
חצ-3740/3 01/12/1958 חבש – שוטף דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  דו"חות נסיעה לחבש  התכתבות וכו'
חצ-3751/5 01/01/1959 נאטו
גל-17040/7 01/01/1959 הישובים הערבים בתיק דפי נתונים על ישובים רבים – הכוללים (נ.צ) נקודות ציון על המפה  מספר תושבים  שמות החמולות  ענפי כלכלה ועוד
חצ-7145/5 01/01/1959 משרד החוץ – התכתבות עם קיטו התכתבות מדינות עם משרד החוץ בקיטו
חצ-81/23 01/01/1959 אבא אבן – נאומים 1959
חצ-6009/4 01/01/1959 פקידים בכירים – שמאי כהנא – חומר אישי פרסומים על מי הירדן
חצ-434/20 01/01/1959 ביקור ספיר
חצ-1431/3 01/01/1959 משרד החוץ
חצ-991/15 01/01/1959 עניינים כלכליים – סיוע טכני
חצ-1026/3 01/01/1959 גיניאה-ארה"ב
חצ-3748/11 01/01/1959 תודה-מרדום
פ-2458/32 01/01/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על חכם של נספד" טור של מלאכי ב"הדואר" (?) העוסק בר' שמואל שמחה כהן ובד"ר יום טוב ליפמאן ליפקין ובחסרון הספדים עליהם.
חצ-3751/4 01/02/1959 קמרונים
חצ-6579/21 01/02/1959 David ENNALS ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-6579/45 01/02/1959 Gilbert LONGDEN חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  קורות חייו
חצ-3741/18 01/02/1959 חבש – מומחים [ישראליים] לחבש דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות עם מוסדות  סיכומים (כולל סיכום שיתוף פעולה כלכלי עם חבש)
חצ-3767/54 01/02/1959 ג'ואד  האשם.
חצ-3767/72 01/02/1959 גילאן  חסן
חצ-3782/14 01/02/1959 הייכל  חסנין מוחמד.
חצ-3768/28 01/02/1959 דרקזלי  סעיד
חצ-3768/73 01/02/1959 ג'מיל  חוסיין. חסוי
חצ-3769/13 01/02/1959 חוסיין  אחמד.
חצ-3769/26 01/02/1959 חלמי  יוסף חסוי
חצ-3771/3 01/02/1959 מיילן  ד"ר דניאל.
חצ-3771/26 01/02/1959 מראג'  מורתדא אל-
חצ-3772/35 01/02/1959 עאמי  אברהים.
גל-53383/4 12/02/1959 עירית שפרעם תוצאות הבחירות לעירייה בשפרעם.
חצ-3750/12 01/03/1959 קפריסין
חצ-3751/16 01/03/1959 מכונים  פרסומים מזרח-תיכוניים.
חצ-3770/32 01/03/1959 מאלק  שפיק
חצ-3758/18 01/03/1959 חבש – פרשת קליפסו.
חצ-2026/14 01/03/1959 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מאפריקה ואסיה – כללי  כרך א'
חצ-434/16 01/03/1959 דוחות מדיניים על אקואדור
חצ-3765/11 01/03/1959 כללי – מים – מקורות הירדן.
חצ-3746/15 01/03/1959 פעילות – כללי
חצ-3770/33 01/03/1959 מאמון  תחסיין.
חצ-3773/19 01/04/1959 פאהמי  אחמד.
חצ-3773/33 01/04/1959 פרנסיס יוסף
חצ-2023/26 01/04/1959 אימוקה-שר האוצר המזרחי
חצ-2023/27 01/04/1959 ד"ר אזיקווה
חצ-1028/8 01/04/1959 גיניאה – מדיניות חוץ
חצ-1028/11 01/04/1959 גיניאה – ענייני פנים
חצ-1028/22 01/04/1959 יחסי מסחר בין ישראל ובין גיניאה
חצ-3767/69 01/04/1959 גוראיב  אליאס
חצ-3768/15 01/04/1959 ולטמן  סעדיה.
חצ-3740/2 01/04/1959 חבש – שוטף דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; דו"חות ביקור  סקירות  עלוני- מידע; התכתבות עם מוסדות וחברות וכו'
חצ-3771/54 01/04/1959 נשאת  מחמד עלי
חצ-3750/4 01/05/1959 תורכיה
חצ-3751/25 01/05/1959 ועידות בין-לאומיות
חצ-3773/76 01/05/1959 קוטייר  ז'אן פייר.
חצ-3773/24 01/05/1959 פואד עבדאללה
חצ-990/7 01/05/1959 מומחים – כללי
חצ-3741/25 01/05/1959 סומאלי דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  מאמרים חומר מהאו"ם; חומר אתיופי על סכסוך גבולות עם סומאלי וכו' (כולל דו"ח ביקור מזכ"ל איגוד הפועלים של סומאלי מ- (1.5.59
חצ-3768/35 01/05/1959 הגרפיאן  א. הגופ
חצ-3748/9 01/05/1959 כרכרה.
חצ-3751/22 01/05/1959 ארגון המזון הבינלאומי.
חצ-3773/25 01/05/1959 פוליקר  שלמה.
חצ-3753/4 01/06/1959 תיק המפגש (חבש)
חצ-3772/10 01/06/1959 סינאווי  סעדי.
חצ-2025/18 01/06/1959 שיתוף פעולה בינלאומי – סימפוזיון בינלאומי "תכנון ערים ושיכון עממי" שנערך בישראל.
חצ-2033/13 01/06/1959 שיתוף פעולה בינלאומי – סמינר בינלאומי לשיכון שנערך בישראל כרך א'
חצ-2023/20 01/06/1959 Oruruka -שר לעבודות ציבוריות-מזרח
חצ-2023/62 01/06/1959 נז'וקו-שר התחבורה הפדרלי
חצ-1028/23 01/06/1959 יצוא חומרי גלם – יהלומים
חצ-3766/22 01/06/1959 איסיאני  מ.
חצ-3740/37 01/06/1959 חבש – סיור עתונאים קטעי-עתונות עברית על חבש
חצ-3745/12 01/06/1959 סואץ
חצ-3770/35 01/06/1959 מהדאווי  פדאל עבאס.
חצ-3771/34 01/06/1959 נאסף  חמיד
חצ-3773/26 01/06/1959 פולק  ויליאם.
ג-5676/11 01/06/1959 החרמת ספינות מצריות שנתפסו במימי החופים של ישראל התכתבות בנדון.
חצ-3751/17 01/07/1959 פרסומים בהוצאה ערבית.
חצ-3773/42 01/07/1959 צ'אדרצ'י  כאמל.
חצ-2025/15 01/07/1959 המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי – כללי בתיק שאלון אישי למשתלם מפות של מדינות אפריקה הצרפתית וכו'. כרך א'
חצ-1431/15 01/07/1959 יחסים מדיניים קפריסין-מערב גרמניה
חצ-1028/13 01/07/1959 גיניאה -או"ם
חצ-3774/44 01/07/1959 שיהאב  פואד
חצ-3740/35 01/07/1959 חבש – מברקים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3740/36 01/07/1959 חבש  – שוטף דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  קטעי-עתונות וכו'
חצ-3767/34 01/07/1959 ברגנר  זיגפריד
חצ-3769/3 01/07/1959 חאלו  פואד.
חצ-3750/2 01/07/1959 תורכיה – מיוחד
חצ-3751/18 01/07/1959 פעילות ערבית נגד ישראל.
חצ-3772/47 01/07/1959 עוייני  חסיין.
חצ-3773/18 01/07/1959 פארט
גל-6301/3 09/07/1959 זוהר דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  דו"חות וכרטיסי ביקור  אישורים והתכתבויות תכופות של אדם בשם כמוס אוזן עם אדם בשם אברהם אורנשטיין.
חצ-3772/19 01/08/1959 סן ג'והן  רוברט.
חצ-6522/1 01/08/1959 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים לשגריר אברהם הרמן ולרעיתו.
חצ-1026/6 01/08/1959 גיניאה-בריה"מ
חצ-1026/12 01/08/1959 גיניאה-הונגריה
חצ-1026/27 01/08/1959 גיניאה-צרפת
חצ-1028/5 01/08/1959 ועידת מונרוביה
חצ-3774/56 01/08/1959 שפיע  עבאס אל
חצ-3741/9 01/08/1959 חבש – עתונות מאמרי עתונות אתיופיים; רישומי שידורי רדיו מצרי לסומאלי
חצ-3743/8 01/08/1959 פליטים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  סיכומי שיחות  דו"חות מח' ארב"ל על דיונים באו"ם וכו' (כולל דו"ח שנתי של UNRWA מ- (9.10.59
חצ-3748/7 01/08/1959 עתונות פרסית.
חצ-3748/12 01/08/1959 תוכנית חקלאית.
חצ-3751/14 01/08/1959 M.E. NEWSLETTER
חצ-3772/46 01/08/1959 עוויסאת  זקי עבאללה
חצ-3751/21 01/09/1959 המיעוטים בישראל.
חצ-1009/2 01/09/1959 תערוכות ותצוגות
חצ-1026/26 01/09/1959 גיניאה-צ'כיה
חצ-1027/13 01/09/1959 עתונות חו"ל
חצ-1028/3 01/09/1959 ועידת קונקרי
חצ-1028/6 01/09/1959 . C.C.T.A
חצ-1028/12 01/09/1959 גיניאה – מפלגות
חצ-1028/14 01/09/1959 הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-1028/25 01/09/1959 סיוע טכני של ישראל לארצות זרות
חצ-1028/30 01/09/1959 יצוא ממדינת ישראל (כללי)
חצ-3766/21 01/09/1959 איסחאק  מוחמד. חסוי
חצ-3767/29 01/09/1959 בסיליוס
חצ-3741/1 01/09/1959 חבש – משרד החוץ ומדיניות חוץ דיווחים מנציגויות
חצ-3741/2 01/09/1959 חבש – יחסים דו-מדינתיים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3741/3 01/09/1959 חבש – יחסים מדיניים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3741/4 01/09/1959 חבש – קשרים בדרג הלא ממשלתי דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות עם אישים ומוסדות
חצ-3741/5 01/09/1959 חבש – עניני פנים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל וכו'
חצ-3741/6 01/09/1959 חבש – ועידות בינלאומיות דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3741/7 01/09/1959 חבש – יחסים עם מז"ת דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3741/11 01/09/1959 חבש – בקשות והעברות חומר דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3741/15 01/09/1959 חבש – קשרים כלכליים דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; תזכיר  סיכום הצעות לסיוע טכני לחבש מ- 25.11.59
חצ-3741/19 01/09/1959 חבש – תכנית חקלאית דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  התכתבות וכו' (כולל הצעות תת-שר העבודות הציבוריות והתחבורה מ- (16.8.57
חצ-3741/20 01/09/1959 חבש – הנציגות – עניני הקונסוליה דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-3741/21 01/09/1959 חבש – שונות דיווחים מנציגות וממשה"ח לחו"ל
חצ-3746/5 01/09/1959 בין ערב
חצ-3748/15 01/09/1959 ביקור הנשיא.
ג-3296/79 03/09/1959 פניות ציבור-מסע בישראל של עולה חדש  מחברת בשפה הצרפתית עם רשמי מסע בישראל של מוריס דיין  עולה חדש ממצרים  וחרוזים המבטאים את מחשבותיו על נושאים שונים (אישים דגולים  ערים כגון ירושלים  חיפה  תל אביב ונתניה  שבחי צה"ל  נושאים דתיים). המחברת נשלחה ללשכת ראש הממשלה.  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5407/14 01/10/1959 חוק דיני ההובלה  בים חוק לתיקון דיני ההובלה בים 1960 – חוות-דעת של הממונה על החקיקה  הערות משרד האוצר  הצעת תזכיר  הצעת חוק; מכתבי לואי
חצ-6522/8 01/10/1959 וושינגטון – (תיק ללא שם) יוניצ"ף UNICE – UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
חצ-6552/3 01/10/1959 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני העדה הנוצרית בארץ.
חצ-435/3 01/10/1959 הגשת כתב אמנת השגריר סימון
חצ-435/18 01/10/1959 מכון מרכזי ליחסי תרבות ישראל-אמריקה האיברית  ספרד ופורטוגל – כללי
חצ-435/21 01/10/1959 הסכמי הסגרה
חצ-1026/18 01/10/1959 גיניאה-ליבריה
חצ-1026/29 01/10/1959 גיניאה-קע"מ (קהיליה ערבית מאוחדת)
חצ-1027/10 01/10/1959 תערוכות ותצוגות
חצ-1027/18 01/10/1959 אורחים בישראל – קבוצות
חצ-3774/25 01/10/1959 ריפעאת  כמאל
חצ-3767/44 01/10/1959 בשוארה  ויקטור
חצ-3741/10 01/10/1959 חבש – שידורים באמהרית דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רשימות תכניות רדיו אדיס-אבבה
חצ-3768/45 01/10/1959 סן  לואי דה.
חצ-3770/8 01/10/1959 כמחג'י  יצחק
חצ-3770/15 01/10/1959 כתיילה  אליאס.
חצ-3766/68 01/10/1959 אתינגורס
חצ-3771/62 01/11/1959 סברי  עלי
חצ-3773/44 01/11/1959 צאיג  פאיז
חצ-3773/22 01/11/1959 פאריס  אליאס.
חצ-6582/1 01/11/1959 כלכלת בריטניה – ענייני מט"ח דיווחים  סקירות  תקנות
חצ-1428/9 01/11/1959 רדיו וטלויזיה
חצ-1026/4 01/11/1959 גיניאה-בולגריה  גיניאה-רומניה
חצ-1028/10 01/11/1959 גיניאה – מדינאים ואישים
חצ-3769/8 01/11/1959 חדאד  ג'ורג' מ'
חצ-3786/35 01/11/1959 עבד אל-קאדר בולטה.
חצ-3766/64 01/11/1959 אשיכר  עבד אל-מהדי.
חצ-3771/66 01/11/1959 סוויטי  מוטראן
ג-2988/4 10/11/1959 אלבז שלום-רב העיר חדרה התכתבות בין הרב שלום אלבז ללשכת ראש הממשלה-מכתב מאת שלום אלבז  הרב הראשי הספרדי של העיר חדרה  לראש הממשלה דוד בן גוריון ותכתובת בין משרד ראש הממשלה למשרד הדתות בענין שכרו.
חצ-3757/21 01/12/1959 בריטניה – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-6523/1 01/12/1959 וושינגטון – (תיק ללא שם) אירגוני נשים ופעילות למען ישראל.
חצ-1007/6 01/12/1959 יחסים מדיניים קפריסין – יתר מדינות ערב
חצ-1429/4 01/12/1959 מוסיקה
חצ-1429/7 01/12/1959 סרטים
חצ-1430/10 01/12/1959 המצאות ופטנטים ישראליים
חצ-430/19 01/12/1959 עניני יהדות גואטמלה
חצ-1432/17 01/12/1959 תחבורה אווירית
חצ-1750/4 01/12/1959 השתלמויות בישראל – כללי
חצ-1026/7 01/12/1959 גיניאה-בריטניה
חצ-1028/7 01/12/1959 ארגונים ובעיות איזוריות ועידות אפרו-אסיאתיות
חצ-1028/24 01/12/1959 הסכמים מסחריים
חצ-3763/3 01/12/1959 קפריסין – יחסים עם המעצמות
חצ-3768/55 01/12/1959 דיב  פאוז
חצ-3748/6 01/12/1959 עתונות פרסית.
פ-2458/13 04/12/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שד ורצח ב"איסט סייד" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
חצ-3767/50 01/01/1960 ג'אסם  מחמד
חצ-3757/8 01/01/1960 יחסי ארצות ערב עם מדינות אחרות.
חצ-3757/13 01/01/1960 שידורים בארצות ערב.
חצ-3757/23 01/01/1960 חבש – משרד החוץ.
חצ-3758/1 01/01/1960 חבש – יחסים עם ישראל.
חצ-3758/2 01/01/1960 חבש – קשרים בדרג לא ממשלתי.
חצ-3758/4 01/01/1960 חבש – עניני פנים.
חצ-3758/5 01/01/1960 חבש – יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-3758/10 01/01/1960 חבש – בקשות והעברת חומר
חצ-3757/3 01/01/1960 יחסי ארצות-הבררית – מדינות ערב.
חצ-3773/72 01/01/1960 קוגן  ברנרד.
חצ-3758/20 01/01/1960 חבש – חקלאות ודיג
חצ-3758/21 01/01/1960 מומחים ישראליים בחבש
חצ-3759/10 01/01/1960 לקט תגובות על שידורי קול ישראל בערבית
חצ-3759/16 01/01/1960 ישראל – ועדת השידורים הערביים.
חצ-3759/17 01/01/1960 ישראל – שידורים בפרסית.
חצ-3759/27 01/01/1960 מזרח-התיכון – עתונות העולם בעניני מזרח-התיכון.
גל-6933/25 01/01/1960 אגף התכנון – השרון הדרומי – גן חיים תכנון בנין ערים.
כ-1318/10 01/01/1960 ביטחון בנייני הכנסת – עבודת הסדרנים
א-7335/32 01/01/1960 מועצת בריאות
א-7336/20 01/01/1960 דנמרק – ישראל כרך א'
א-7336/21 01/01/1960 דנמרק – ישראל כרך ב'
א-7338/4 01/01/1960 הועדה הבינמשרדית לענין פרסומים עליה
א-7324/3 01/01/1960 פיתוח חברה לפיתוח ולמחקר תעשיית יהלומים
א-7324/4 01/01/1960 חברה לפיתוח מדע בישראל (חברה ישראלית מחקר ופיתוח)
א-7324/6 01/01/1960 כימיקלים – פוספטים כרך א'
א-7324/14 01/01/1960 חברת גג יצוא
א-7324/16 01/01/1960 מפעלי ניר אמריקאים ישראליים בע"מ
א-7324/19 01/01/1960 איפדו – מוסד ישראלי לעיצוב מוצר בע"מ
א-7324/20 01/01/1960 בית ספר מלונאות
א-7325/5 01/01/1960 חברת אלדע – חברת גג יצוא
א-7324/23 01/01/1960 חברה לפיתוח תעשיות בע"מ –  IDC
א-7324/25 01/01/1960 תע"ל – תעשיות עץ לביד
א-7324/26 01/01/1960 חברת טפחות בע"מ
א-7324/27 01/01/1960 חברה ישראלית מרכזית – ביטוח
א-7325/1 01/01/1960 נגה – חברת צורפות.
א-7325/3 01/01/1960 חברה ישראלית גיאודזיה ולגיאופיסיקה
א-7325/4 01/01/1960 מפעל נחושת בתמנע
א-7325/7 01/01/1960 תכנון מים לישראל (תה"ל)
א-7325/8 01/01/1960 חברת פיתוח לוד בע"מ
א-7325/9 01/01/1960 שיכון פיתוח לישראל בע"מ
א-7325/10 01/01/1960 חברת תדיראן – יוניברסל בע"מ כרך א'
א-7325/11 01/01/1960 חברת תדיראן – יוניברסל בע"מ כרך ב'
א-7325/12 01/01/1960 שבח – חברת ייצור בתים להרכבה
א-7325/13 01/01/1960 חברת תעשיות מחצבי ישראל (תמיי)
א-7325/15 01/01/1960 שק"ם בע"מ
א-7325/17 01/01/1960 מכון פרמקולוגי – חברה
א-7325/18 01/01/1960 חברת מקורות
א-7325/19 01/01/1960 מקאויל – אירו – קונסטרקשן – קומפני
א-7326/1 01/01/1960 מפעלי ים המלח. כרך א'
א-7326/2 01/01/1960 מפעלי ים המלח. כרך ב'
א-7326/3 01/01/1960 עמידר
א-7326/7 01/01/1960 מניב – חברת השקעות
א-7326/10 01/01/1960 ערד תעשיות כימיות.
א-7327/1 01/01/1960 תעשייה אוירית כרך א'
א-7327/3 01/01/1960 תעשייה אוירית ורכישות החברה בע"מ
א-7327/4 01/01/1960 קומודור – אואישן – חברת בת תעשיה אוירית
א-7327/5 01/01/1960 טורבוכרום – חברת בת תעשיה אוירית
א-7327/6 01/01/1960 תעשיה אוירית – השתתפות בעסקת שיפוץ מטוסי בואינג עם חברה זרה באיי בהאמה
א-7327/7 01/01/1960 חברת מטויות מאוחדות בישראל בע"מ – מפעל חוטי ירושלים
א-7327/8 01/01/1960 כרמל – כימיקלים בע"מ.
א-7327/11 01/01/1960 מפעל רוגוזין – אינדוסטריס – אוף ישראל
א-7327/12 01/01/1960 אפרידר – חברת שיכון
א-7327/14 01/01/1960 חברה לחקר ימים ואגמים
א-7327/15 01/01/1960 בקר חולה – חברה בע"מ
א-7327/17 01/01/1960 טורבומקה – חברה ליצור מנועי מטוסים ומנועי תעשייה
א-7327/18 01/01/1960 חברה למימון תעשיות.
א-7327/20 01/01/1960 חברת נתיבי נפט בע"מ כרך ב'
חצ-2295/1 01/01/1960 בואנוס איירס – מברקים יוצאים
חצ-6012/1 01/01/1960 פקידים בכירים – מ. קומיי – נאומיו באירועים שונים ושידוריו ב "קול ישראל"
חצ-6013/3 01/01/1960 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – אישי סקירת רקע עליו ואישתו ותכניות אירועים שונים
חצ-584/4 01/01/1960 קלן – פיצויים ושילומים התכתבות ומברקים בענין תביעות פיצויים מיוון  יוגוסלביה  נורבגיה  אוסטריה  פיצויים אישים  יורשים ללא רכושיהודי בחו"ל בתיק גם פרסומים וקטעי עתונות על הסכם השילומים.
חצ-213/15 01/01/1960 ערים אחיות
חצ-302/9 01/01/1960 פגישת בן-גוריון אדנאואר
חצ-1007/2 01/01/1960 מדינאים ואישים (חומר ביוגרפי בסדר אלפביתי)
חצ-1007/3 01/01/1960 יחסים עם המזרח התיכון
חצ-1007/5 01/01/1960 יחסים מדיניים קפריסין-לבנון
חצ-1007/7 01/01/1960 ספורט
חצ-1007/8 01/01/1960 אזרחים ישראלים בחו"ל
חצ-1007/13 01/01/1960 נציגויות ארה"ב בקפריסין
חצ-435/28 01/01/1960 יחסים עם משרד החוץ הפרואני
חצ-1007/15 01/01/1960 יחסים מדיניים ישראל-קפריסין בדרג הלא-ממשלתי
חצ-1008/1 01/01/1960 יחסים מדיניים ישראל-קפריסין בדרג הממשלתי
חצ-1008/4 01/01/1960 יחסים מדיניים קפריסין-קע"ם
חצ-1008/7 01/01/1960 עתונות חוץ – ידיעות ומאמרים
חצ-1008/8 01/01/1960 אורחים בישראל-קבוצות (לפי סדר אלפביתי)
חצ-1008/10 01/01/1960 אורחים בישראל-בודדים (לפי סדר אלפביתי)
חצ-1008/11 01/01/1960 הסברה ישראלית
חצ-1009/4 01/01/1960 תיירות (כללי)
חצ-1009/5 01/01/1960 בצוע עבודות מים בקפריסין
חצ-1428/3 01/01/1960 חוקי אוויר
חצ-1429/2 01/01/1960 קשרי תרבות
חצ-1429/5 01/01/1960 תזמורות
חצ-1429/10 01/01/1960 ארכיאולוגיה וחפירות
חצ-1430/8 01/01/1960 שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל לבין קפריסין
חצ-1430/15 01/01/1960 מכרזים של ארצות חוץ
חצ-1430/18 01/01/1960 לשכת מסחר דו-לאומית
חצ-1431/1 01/01/1960 מדיניות חוץ
חצ-1431/2 01/01/1960 כנוסים והתיעצויות דיפלומטיות
חצ-430/5 01/01/1960 מכון לתרבות ישראל-גואטמלה
חצ-430/7 01/01/1960 ביקור השר ספיר בגואטמלה
חצ-430/11 01/01/1960 סלבדור – יחסים מדיניים
חצ-1431/8 01/01/1960 הבסיסים הבריטיים
חצ-1431/10 01/01/1960 יחסים מדיניים קפריסין-יוון
חצ-1431/11 01/01/1960 יחסים מדיניים קפריסין-תורכיה
חצ-1431/19 01/01/1960 יחסים מדיניים – ישראל-קפריסין יומנים ודוחו"ת עונתיים.
חצ-1431/25 01/01/1960 הקהילה היהודית בקפריסין
חצ-1431/29 01/01/1960 הארגון הבינלאומי לעבודה ILO
חצ-1432/5 01/01/1960 הקונפדרציה הבינ"ל של האיגודים המקצועיים החופשיים. ICFTU
חצ-1432/7 01/01/1960 עתונות ישראלית
חצ-1432/8 01/01/1960 עתונות חו"ל (כולל סוכנויות ידיעות)
חצ-1432/9 01/01/1960 הזמנת עתונות ערבית
חצ-430/13 01/01/1960 אל-סלבדור – כללי
חצ-430/14 01/01/1960 עניני יהודים בהונדורס
חצ-430/15 01/01/1960 האמנת נציגים
חצ-430/16 01/01/1960 האמנת נציגים – סלבדור
חצ-430/24 01/01/1960 יחסים מדיניים ישראל-גואטמלה-הונדורס
חצ-1432/10 01/01/1960 האמנת נציגים
חצ-306/21 01/01/1960 משרדים ממשלתיים/מזרח
חצ-1750/1 01/01/1960 רכוש זר בארץ ופקדונות חסומים
חצ-1750/9 01/01/1960 השתלמויות בישראל רשימות שמיות.
חצ-1750/16 01/01/1960 משתלמים קפריסאים בבתי-ספר אורט
חצ-1751/1 01/01/1960 השתלמויות מ  א'-ח'
חצ-1751/2 01/01/1960 השתלמויות בישראל ט'-ל'
חצ-991/11 01/01/1960 סיוע טכני
חצ-1026/10 01/01/1960 גיניאה-גרמניה המערבית
חצ-1028/4 01/01/1960 ועידת אדיס אבבה
חצ-1028/33 01/01/1960 תחבורה ימית וספנות
ג-6252/11 01/01/1960 התנדבות
ג-6378/8 01/01/1960 עליה – יהודי קוצ'ין
ג-6405/6 01/01/1960 התפרעויות – שפרעם
חצ-3772/64 01/01/1960 עזאם מחמד סלאמה
חצ-3762/10 01/01/1960 פרס – עתונות פרסית
חצ-3763/2 01/01/1960 קפריסין – עניני פנים
חצ-3764/2 01/01/1960 תורכיה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-3764/3 01/01/1960 תורכיה – עניני פנים.
חצ-3764/4 01/01/1960 תורכיה – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-3764/5 01/01/1960 תורכיה – יחסים עם מדינות אחרות.
חצ-3765/1 01/01/1960 כללי – הליגה הערבית.
חצ-3765/2 01/01/1960 כללי – הופעת פלשתינאים בזירה הבינלאומית
חצ-3765/6 01/01/1960 כללי – יהודים
חצ-3767/7 01/01/1960 בזי  עלי.
חצ-3767/51 01/01/1960 ג'ארבי
חצ-3767/59 01/01/1960 גוהר  צאלח
חצ-3770/51 01/01/1960 מורזי  מחמוד נאסר
חצ-3757/6 01/01/1960 אמריקה הלטינית – כללי.
חצ-3757/9 01/01/1960 ארצות ערב – עניני פנים
חצ-3757/25 01/01/1960 חבש – יחסים בין-מדינתיים.
חצ-3758/8 01/01/1960 חבש – עתונות.
חצ-3758/12 01/01/1960 חבש – משתלמים בישראל.
חצ-3758/17 01/01/1960 ביקורי ישראלים בחבש.
חצ-3757/2 01/01/1960 תורכיה – מיוחד.
חצ-3758/24 01/01/1960 הנציגות – חבש
חצ-3759/8 01/01/1960 ישראל – מיעוטים
חצ-3759/9 01/01/1960 ישראל – שידורים בעברית
חצ-3759/18 01/01/1960 ישראל – שידורים באמהרית
ג-6839/26 19/01/1960 לשכת השר בכור שטרית – חבר-הכנסת מ. אולמרט תזכירים בעניין השאילתא שהגיש חבר-הכנסת אולמרט על איסור כניסת נוער לבתי-קולנוע.
ג-4940/5 20/01/1960 לשכת המנכ"ל טנא – המבנה הארגוני של אגף השיכון בתיק התכתבויות בנוגע למבנה הארגוני של אגף השיכון
חצ-3757/11 01/02/1960 מיעוטים בארצות ערב.
חצ-3757/12 01/02/1960 תעמולה ערבית.
חצ-3761/9 01/02/1960 סומאליה הצרפתית – יחסים עם ישראל.
חצ-3758/22 01/02/1960 חבש – קשרים כלכלים
ג-5807/18 01/02/1960 המחלקה לעדות נוצריות – ציילנים כרך י'
חצ-6524/6 01/02/1960 וושינגטון – (תיק ללא שם) עניני סעד ורווחה וענינים כלליים שונים.
חצ-1009/1 01/02/1960 מבקרים ישראלים בקפריסין
חצ-1009/6 01/02/1960 יחסי מסחר בין ישראל לבין קפריסין (כולל חוזים מסחריים)
חצ-1428/4 01/02/1960 חוקי-ים
חצ-1428/6 01/02/1960 ארגונים בינ"ל לא-ממשלתיים (החלוקה לפי השנתון לארגונים בינ"ל).
חצ-1429/18 01/02/1960 חסינות דיפלומטית
חצ-1431/6 01/02/1960 איגודים מקצועיים וארגוני אכרים
חצ-846/7 01/02/1960 ארגונים בין-ממשלתיים . C.C.T.A
חצ-2023/11 01/02/1960 Mr. Peter Stallard (קולונל)
חצ-2023/28 01/02/1960 אמינו קאנו
חצ-2023/32 01/02/1960 מר וגב' אונוצ'ה-פקולטה לחקלאות
חצ-1027/1 01/02/1960 מוסדות השכלה
חצ-1027/6 01/02/1960 יום העצמאות
חצ-1028/29 01/02/1960 דיג וזכויות דיג
חצ-3764/1 01/02/1960 כללי – איסלאם.
חצ-3764/6 01/02/1960 תימן – יחסים עם מדינות אחרות.
חצ-3764/11 01/02/1960 כללי – ועידות בינ"ל – נאטו.
חצ-3784/5 01/02/1960 צברי זו לפיקר.
חצ-3769/39 01/02/1960 חרב  ג'ורג'
חצ-3770/26 01/02/1960 לקנינה ארנולד.
חצ-3766/48 01/02/1960 אמורי  נאיף.
חצ-3771/67 01/02/1960 סולח  ואליד אל-
חצ-3773/63 01/02/1960 קאסם  אחמד.
חצ-1911/18 01/02/1960 פרס – חוות ואיזורים חקלאיים – כותנה.
חצ-3771/64 01/03/1960 סדקח  נג'יב
חצ-1007/14 01/03/1960 המיעוט המארוני בקפריסין
חצ-435/14 01/03/1960 הפצת הלשון העברית ותרבותה
חצ-1429/12 01/03/1960 מדע ורפואה
חצ-1431/9 01/03/1960 מדיניות חוץ (קפריסין)
חצ-1431/28 01/03/1960 הסוכנויות המיוחדות (כללי)
חצ-1432/14 01/03/1960 מומחים ויועצים כלכליים (מחוץ לסיוע טכני)
חצ-2023/10 01/03/1960 מר רוברט פלמינג
חצ-2023/12 01/03/1960 גב' מרגרט קרטרייט
חצ-2023/31 01/03/1960 ד"ר אסין שר החקלאות-אוקקה
חצ-989/1 01/03/1960 הסברה
חצ-989/8 01/03/1960 קשרי תרבות
חצ-990/4 01/03/1960 שיתוף פעולה כלכלי
חצ-1026/11 01/03/1960 גיניאה-גרמניה המזרחית
חצ-1026/14 01/03/1960 גיניאה-חוף השנהב
חצ-3764/10 01/03/1960 כללי – ועידות וארגונים בין-לאומיים.
חצ-3774/70 01/03/1960 תקלא  פיליפ
חצ-3767/33 01/03/1960 ברבי  ז'אן
חצ-3771/24 01/03/1960 מקינלי
חצ-2029/4 01/04/1960 שיתוף פעולה בינלאומי – מרכז לתכנון בישראל.
חצ-1007/11 01/04/1960 חרם ערבי (כלכלי)
חצ-1429/13 01/04/1960 טיפול רפואי בישראל
חצ-1429/19 01/04/1960 נציגויות זרות בקפריסין
חצ-1430/1 01/04/1960 עליה וקליטה-כללי
חצ-1431/16 01/04/1960 יחסים מדיניים קפריסין-מערב אירופה
חצ-1431/35 01/04/1960 האו"ם – סיוע טכני (מומחים ומשתלמים)
חצ-2023/1 01/04/1960 אוקוו-שר הבריאות המזרחי
חצ-2023/23 01/04/1960 ד"ר ארנסט גרין
חצ-988/7 01/04/1960 עניינים פנים-מדיניים
חצ-988/9 01/04/1960 מדינאים ואישים מבקרים בישראל
חצ-1028/2 01/04/1960 ועידת אקרה
חצ-1028/31 01/04/1960 מומחים ויועצים כלכליים (מחוץ לסיוע הטכני)
חצ-1759/11 01/04/1960 . N.C.C. Ltd
חצ-3759/14 01/04/1960 שידורי קול ישראל בערבית – תדרוך.
ג-3296/67 04/04/1960 פניות ציבור- אליוט ג'ון John Elliott התכתבויות בעניין ביקורו של סיר ג'ון אליוט (יו"ר חברת קוקס לתיירות) בישראל  עידוד תיירות מאנגליה ועוד. התכתבות בין לשכת ראש הממשלה ללשכה הממשלתית לתיירות בלונדון.
חצ-3771/29 01/05/1960 מרטינה  ג'.
חצ-3757/18 01/05/1960 אפריקה – שידורים.
חצ-6545/1 01/05/1960 וושינגטון – ארה"ב בעיקר חומר בנושא פעולות לקידום יחסי שלום בין סטודנטים יהודים וערבים במסגרת אוניברסיטאות בארה"ב
חצ-6580/34 01/05/1960 Harold WILSON חבר פרלמנט  לייבור  יו"ר מפ'  ביקור בארץ  דיווחים  תכנית  ראיון
חצ-1428/10 01/05/1960 אורחים בישראל (כללי)
חצ-1429/14 01/05/1960 יהדות העולם
חצ-1431/13 01/05/1960 יחסים מדיניים קפריסין-ארה"ב
חצ-1431/31 01/05/1960 הארגון הבינ"ל לתעופה אזרחית ICAO
חצ-1431/33 01/05/1960 הארגון הבינ"ל לבריאות WHO
חצ-2023/24 01/05/1960 מר איבקווה
חצ-2023/30 01/05/1960 ד"ר אסין
חצ-2023/35 01/05/1960 Okafor – חבר הפרלמנט המזרחי
חצ-2023/50 01/05/1960 נוודו-שר המסחר והתעשיה/מזרח
חצ-991/9 01/05/1960 הנציגות בפריטאון
חצ-1028/9 01/05/1960 גיניאה – אפריקה
חצ-1028/15 01/05/1960 קורסים מקצועיים
חצ-3774/51 01/05/1960 שלום  ר'
חצ-7144/9 01/05/1960 משרד החוץ – Agreement on  Desalination of Water Between: The State of Israel  Mr. Alexander Zarich & Fairbanks Whitney C הסכם התפלת מים בין מדינת ישראל  מר אלכסנדר זריץ' ותאגיד פיירבנקס ויטני.
ג-6836/27 05/05/1960 לשכת השר בכור שטרית – סקר על פרסום ספרים בישראל בתקופה – 1959-1949 לשכת השר בכור שטרית – סקר על פרסום ספרים בישראל בתקופה – 1959-1949. תזכירים בנושא.
חצ-3773/31 01/06/1960 פראח  סר בזיל.
חצ-1007/12 01/06/1960 כניסה לישראל ואזרחים בישראל (כולל מעבר גבולות)
חצ-1430/11 01/06/1960 דיג וזכויות דיג
חצ-1431/20 01/06/1960 ליגות לידידות
חצ-1432/12 01/06/1960 בלתי רצויים (כר"ם)
חצ-2023/66 01/06/1960 וזירי-שר הבריאות הפדרלי
חצ-988/1 01/06/1960 משרד החוץ – דוחו"ת
חצ-989/5 01/06/1960 הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-990/9 01/06/1960 מומחים  משתלמים  קורסים בחקלאות
חצ-991/8 01/06/1960 קואופרציה ואיגוד מקצועי – השתלמות (המכון האפרו-אסיאני)
חצ-1027/4 01/06/1960 ארגונים בין-לאומיים לא ממשלתיים
חצ-1759/13 01/06/1960 תחבורה ימית וספנות
חצ-1763/8 01/06/1960 אגודים מקצועיים
חצ-3786/25 01/06/1960 גביו  מוחמד.
חצ-3786/32 01/06/1960 אחמד מוחמד דרמאן.
חצ-3769/57 01/06/1960 יוסף  ניל
חצ-6579/13 01/07/1960 Lord COHEN ביקור בישראל – התכתבות  פרסומים
חצ-6579/25 01/07/1960 Philip GOODHART חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  קורות חייו
חצ-6579/30 01/07/1960 Raymond Gunter חבר פרלמנט  לייבור  שר העבודה ביקורים בישראל  דיווחים  תכנית הביקור
חצ-6580/22 01/07/1960 Julian SNOW חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-1429/17 01/07/1960 מסיבות וטקסים
חצ-1431/12 01/07/1960 יחסים מדיניים קפריסין-בריטניה
חצ-1431/26 01/07/1960 צבא (לא ישראלי)
חצ-2023/4 01/07/1960 דיפשרימה-שר המסחר והתעשיה הפדרלי
חצ-2023/8 01/07/1960 סרדינה
חצ-2023/9 01/07/1960 מדינאים ואישים – מייתמה סולה – שר פדרלי למכרות וחשמל
חצ-2023/34 01/07/1960 Okwu-שר האינפורמציה/מזרח
חצ-2023/39 01/07/1960 צ'יף אנתוני אנאהורו
חצ-988/2 01/07/1960 אפריקה
חצ-991/1 01/07/1960 הכשרה מקצועית וטכנית – מומחים  משתלמים וקורסים
חצ-1453/19 01/07/1960 ארגוני נוער וסטודנטים
חצ-1026/5 01/07/1960 גיניאה-בלגיה
חצ-1456/18 01/07/1960 העברות כספים
חצ-1028/26 01/07/1960 תחבורה אוירית
חצ-1764/3 01/07/1960 מבקרים באפריקה
חצ-3761/27 01/07/1960 פרס – תגובות העתונות הישראלית ליחסים.
חצ-3761/28 01/07/1960 פרס – תגובות העתונות הפרסית ליחסים עם ישראל.
חצ-3757/15 01/08/1960 אפריקה הצפונית – עניני פנים.
חצ-3772/61 01/08/1960 עזאווי  מוקדם ג'אסם.
חצ-2029/13 01/08/1960 שיתוף פעולה בינלאומי – אירוח סטודנטים מאפריקה ואסיה בארץ.
חצ-6013/4 01/08/1960 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – אישי נאומו בועדה זכויות האדם של האו"מ  מאמרים שנשלחו לו בענין הממשל החדש ותכניות לפירוק הנשק
חצ-1007/16 01/08/1960 חגיגות העצמאות
חצ-1026/31 01/08/1960 גיניאה-קונגו
חצ-1027/2 01/08/1960 משרד הייצור
חצ-1454/13 01/08/1960 בית מלון
חצ-1759/1 01/08/1960 חסינות דיפלומטית ומכס
חצ-1762/8 01/08/1960 קרן קולקר
חצ-3767/75 01/08/1960 גלברט  הנרי
חצ-3771/13 01/08/1960 מנסור  מנחם
חצ-3757/4 01/08/1960 בעיית אלג"יר.
חצ-3759/3 01/08/1960 טוניסיה – עניני פנים.
חצ-3757/14 01/09/1960 סטודנטים בארצות ערב.
חצ-3758/11 01/09/1960 חבש – קשרי תרבות ומדע.
חצ-1429/15 01/09/1960 טקס
חצ-1431/14 01/09/1960 יחסים מדיניים קפריסין-בריה"מ ומדינות הגוש המזרחי
חצ-1431/17 01/09/1960 יחסי חוץ של קפריסין
חצ-1431/30 01/09/1960 ארגון המזון והחקלאות FAO
חצ-306/22 01/09/1960 משרדים ממשלתיים/מערב
חצ-2023/21 01/09/1960 פיטר באלמר
חצ-2023/64 01/09/1960 פיטר אנהורו
חצ-1018/3 01/09/1960 יחסים בין-אפריקניים
חצ-990/8 01/09/1960 שיתוף פעולה בינ"ל כללי
חצ-1453/17 01/09/1960 ספורט
חצ-1026/20 01/09/1960 גיניאה-סנגל
חצ-3774/33 01/09/1960 שהאב  באלד שגיב.
חצ-3767/11 01/09/1960 אל-ביאתי  מ'
חצ-3768/1 01/09/1960 זיין (המלכה האם הירדנית)
חצ-3768/72 01/09/1960 ג'מיל  נורי חסוי
חצ-3769/68 01/09/1960 כוכי  אליהו
חצ-3766/41 01/09/1960 אל-ריפעי  עבד אל מונעים.
חצ-3771/37 01/09/1960 נאצ'ר  בן ג'מיל שריף
חצ-3772/23 01/09/1960 סעב  חסון.
חצ-3759/1 01/09/1960 טוניסיה – יחסים עם מדינות אחרות.
חצ-3772/6 01/10/1960 סייד  יחיא.
חצ-3759/22 01/10/1960 לבנון – יחסים עם מדינות אחרות (חוץ ממדינות ערב)
חצ-3760/1 01/10/1960 מזרח-התיכון – תדריכים.
חצ-1007/17 01/10/1960 בית הנבחרים
חצ-1429/9 01/10/1960 חינוך והשכלה בישראל
חצ-1431/21 01/10/1960 ארגונים ובעיות איזוריים
חצ-306/23 01/10/1960 משרדים ממשלתיים/פדרליים
חצ-2023/18 01/10/1960 מקווין -ראש עירית לאגוס (אורחים בישראל)
חצ-2023/46 01/10/1960 ענייני פנים -ארגונים כלכליים
חצ-2023/67 01/10/1960 Nelson Cole
חצ-990/1 01/10/1960 ענייני פרוטוקול בין השגרירות ונציגויות זרות בפריטאון
חצ-1026/33 01/10/1960 גיניאה-שויצריה
חצ-1027/3 01/10/1960 תיירות-כללי
חצ-1027/9 01/10/1960 ספורט
חצ-1763/3 01/10/1960 נציגויות זרות בפריטאון (מדיני)
חצ-3766/28 01/10/1960 אל-בקי  מוחמד.
חצ-3779/12 01/10/1960 פירמין  ר'
חצ-3779/13 01/10/1960 לבון  פרופ'
חצ-3767/6 01/10/1960 בורי  ג'בר.
חצ-3767/32 01/10/1960 בראזי  חליל מוצטפא.
חצ-3767/40 01/10/1960 ברכי  סליבו הדדה.
חצ-3767/58 01/10/1960 גודי  יוסף חנא
חצ-3769/61 01/10/1960 יצהר  אריה
חצ-3766/63 01/10/1960 ארקייב (אבו).
חצ-3773/39 01/10/1960 פתחי סולימן. (תיק מס' 38א')
ג-3298/12 18/10/1960 פניות ציבור – שושנה דמארי התכתבות בעניין הופעותיה של שושנה דמארי  כולל הופעתה בג'מייקה מטעם הוועד לטיפול בפוליו.
חצ-3772/43 01/11/1960 עג'יון
חצ-3759/4 01/11/1960 טוניסיה – שידור.
חצ-3759/5 01/11/1960 ירדן – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-3773/34 01/11/1960 פרנקולוצ'י  ויטוריו.
חצ-1007/10 01/11/1960 ימאות
חצ-306/13 01/11/1960 קונגרס כל עמי אפריקה טוניס
חצ-306/18 01/11/1960 קשר עם משרד החוץ
חצ-2023/3 01/11/1960 פרופ' הרשקוביץ
חצ-2023/13 01/11/1960 מדינאים ואישים – טום מבויה
חצ-2023/38 01/11/1960 ד"ר אונבמירו-שר החינוך המערבי
חצ-2023/65 01/11/1960 ראוונה
חצ-991/10 01/11/1960 מומחים  משתלמים בקורסים ותעשיה
חצ-1760/10 01/11/1960 משתלמי גדנ"ע
א-285/36 01/11/1960 פנחס לבון – הפרשה התכתבות ודו"חות בנוגע למסקנות ועדת השרים לבירור הפרשה – ועדת השבעה  שיחה עם ג' ועוד.
חצ-3774/41 01/11/1960 שטי  חביב
חצ-3766/20 01/11/1960 איאמה  קדרי.
חצ-3767/48 01/11/1960 ג'אלב  צביח עלי
חצ-3767/73 01/11/1960 גיזבורג  דוד
חצ-3768/24 01/11/1960 זייד  אל מוחסיין עבדאללה חסוי
חצ-3768/37 01/11/1960 הוואש  ג'יאד. חסוי
חצ-3768/68 01/11/1960 גרבי אל-עלי אסעד חסוי
חצ-3768/70 01/11/1960 גנדור  מוניר חסוי
חצ-3769/23 01/11/1960 חלים עבד אל-מחמד. חסוי
חצ-3766/71 01/11/1960 בגדדי  מהדי יוסף
חצ-3772/28 01/11/1960 סעודאווי  עבד אל חמיד
גל-47481/4 16/11/1960 חוזרי משרד הדואר חוזרים ממשרד הדואר  בנוגע לנושאים: משרות פנויות במשרדי הממשלה  חבילות בינלאומיות  מכונות לטביעת בולים  עיתונים רשומים  רשימת הישובים בישראל  בנק הדואר  חקירות בינלאומיות  שירות רדיו-טלפון עם ארצות חוץ  הדרכה  שירות טלקס בינלאומי  רישיונות רדיו  מאזנים כספיים  בחינות מקצועיות לטכנאי הדואר  מינויים  אסימונים  מענקי השתלמות ועוד.
חצ-3771/19 01/12/1960 מסטירי  מחמוד
חצ-6585/14 01/12/1960 החרם –  – BOARD OF TRADE  עמדת משרד המסחר הבריטי לגבי החרם
חצ-435/2 01/12/1960 מנוי קונסול כבוד בבוליביה
חצ-1009/8 01/12/1960 תערוכות תצוגות וירידים
חצ-430/12 01/12/1960 עניינים יהודיים בסלבדור
חצ-306/19 01/12/1960 ועידות אפרו-אסייניות – כללי
חצ-846/1 01/12/1960 תיק אורט
חצ-846/3 01/12/1960 לימודים אוניברסיטאים בארץ
חצ-990/6 01/12/1960 תערוכות
חצ-1025/17 01/12/1960 טקס
חצ-3774/60 01/12/1960 שקרא  אבו-רשיד
חצ-3778/11 01/12/1960 ששון  משה
חצ-3768/52 01/12/1960 דהר  אל-עומר תאופיק חסוי
חצ-3768/71 01/12/1960 גמיעאן  אמיל
חצ-3786/22 01/12/1960 ג'מאר חסן.
חצ-3771/36 01/12/1960 נאצר  אמן.
חצ-3771/42 01/12/1960 נוב  צבי
חצ-3758/3 01/01/1961 חבש – עניני פנים  ההפיכה.
חצ-3755/13 01/01/1961 עניני טוניס.
ג-2071/1 01/01/1961 דאלית אל כרמל בתיק התכתבויות בענייני תקציב וגבייה מיסים בדליית אל כרמל.
א-7337/11 01/01/1961 רומניה – ישראל
חצ-2058/35 01/01/1961 סחר חוץ – סודאן
חצ-6534/4 01/01/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על תביעות  בעיקר תביעות פיצויים מגרמניה ותביעות פיצויים מ"יוסום" – עובדי מינהל השיתוף הטכני של ארה"ב
חצ-6537/1 01/01/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חינוך  בעיקר מגביות למטרות חינוך
חצ-6537/3 01/01/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני הבונדס – STATE OF Israel Bonds
חצ-6527/20 01/01/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ ביוון  יחסי ישראל- יוון  ארה"ב-יוון.
חצ-5951/11 01/01/1961 ד"ר ליאו כהן – היועץ המדיני של משה"ח – התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ ובחו"ל כולל בקשת קיסינג'ר  פרופ' באוניברסיטת הרוורד  לשלוח לו העתק מאמרו
חצ-6012/2 01/01/1961 פקידים בכירים – מ.קומיי – נאומיו (טיוטות) באירועים שונים
חצ-1734/5 01/01/1961 קוטונו – נשיאות הרפובליקה של דהומיי העתקי הודעות רשמיות (אגרות) שנשלחו מהשגרירות למשרד הנשיאות בשאלות מדיניות שונות.
חצ-8213/7 01/01/1961 שבויים ועצורים. כרך א'
חצ-1007/1 01/01/1961 מפלגות הימין
חצ-1430/7 01/01/1961 השקעות הון ישראלי בחו"ל
חצ-430/6 01/01/1961 יחסי תרבות גואטמלה-ישראל
חצ-430/18 01/01/1961 קשרי תרבות סן סלבדור
חצ-430/23 01/01/1961 מדינאים ואישים (כללי)
חצ-306/15 01/01/1961 פעילות בין-אפריקאית
חצ-2023/22 01/01/1961 אבובקר תפאוה באלווה – ראש הממשלה הפדרלית.
חצ-991/13 01/01/1961 תיק חשבונות
א-7226/25 01/01/1961 . הרבנות הראשית מכתב אישי מאת הרב יהודה לייב הכהן מימון (פישמן)  שר הדתות לשעבר  אל ראש-הממשלה דוד בן-גוריון בנוגע להליך הבחירה של הרבנים הראשי לישראל בשנת 1961.
חצ-3763/7 01/01/1961 ירדן – יחסים עם מדינות אחרות.
חצ-3764/9 01/01/1961 כללי – ועידות בינלאומיות.
חצ-3774/67 01/01/1961 תאופיק  צאלח.
חצ-3766/9 01/01/1961 אהרדאן.
חצ-3767/10 01/01/1961 בטי  בדיע.
חצ-3767/62 01/01/1961 גולדשטיין  ד"ר רוברט
חצ-3768/23 01/01/1961 זייברג  אוגנייה
חצ-3768/51 01/01/1961 דוכקי  מחמד סעיד חסוי
חצ-3769/2 01/01/1961 חאלד  מחמוד חסוי
חצ-3769/25 01/01/1961 חלים  עבאס.
חצ-3770/46 01/01/1961 מוסאללם  כמאל.
חצ-3758/13 01/01/1961 חבש – סטודנטים.
פ-2458/57 01/01/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגרות סופרים עברים ספרדים לרא"ם לונץ מאמר של מלאכי ב"אוצר יהודי ספרד"
גל-48154/13 23/01/1961 דפי מדידה קרית גת (כרך ב') מדידה ותכנון – קרית גת.
חצ-3771/25 01/02/1961 מקסוד  קלובוס.
חצ-7145/2 01/02/1961 משרד החוץ – כנס ראשי נציגויות ישראל באמריקה הלטינית  מונטיבדיאו
חצ-8213/8 01/02/1961 שבויים ועצורים. כרך ב'
חצ-2023/54 01/02/1961 שר הדואר הפדרלי-אקינפוסלה
חצ-988/10 01/02/1961 ועידות וכינוסים
חצ-990/5 01/02/1961 הסכמי תעופה
חצ-1454/14 01/02/1961 יהלומים
חצ-1759/5 01/02/1961 ישראלים – כללי
חצ-1759/9 01/02/1961 תעשיות קלות
חצ-3765/10 01/02/1961 בעיות מים – הפרת
חצ-3766/26 01/02/1961 אל-אפגאני  גמאל א-דין.
חצ-3767/60 01/02/1961 ג'יטה  איברהים
חצ-3786/33 01/02/1961 אפרח איברהם אחמד.
חצ-3766/36 01/02/1961 אל-טייב
פ-2724/20 10/02/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גרשם זהרהרי. התכתבות עם גרשם  בנו של מולה זהרהרי שנהרג באסון "מעגן"  אודות הולדת בנם  שי  ובנושאים אישיים.
חצ-3757/22 01/03/1961 גרמניה – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-3773/66 01/03/1961 קאסם  כאמל
חצ-3758/19 01/03/1961 חקלאות ודיג  יכין חקל בחבש.
חצ-2025/16 01/03/1961 המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי – כללי בתיק שאלון אישי למשתלם מפות של מדינות אפריקה הצרפתית וכו'. כרך ב'
חצ-2058/46 01/03/1961 נפט – עיראק
חצ-6529/15 01/03/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בפנמה  בעיקר דיווח על נושאי חינוך ולימוד.
חצ-584/6 01/03/1961 קלן – מסביב למשפט אייכמן משלחת המשקיפים הגרמנית למשפט – התכתבות בענין האישים  הציוד הדרוש להם. זמני הגעה ושהותם בארץ. בתיק גם טפסי בקשות לאשרת תייר ובקשות כניסה ואולם בית המשפט.
חצ-6579/8 01/03/1961 Prof. Allan BULLOCK אוניברסיטת אוקספורד ביקור בישראל
חצ-6579/36 01/03/1961 Dr. Charles HILL חבר פרלמנטי  שמרנים  שר-ביקור בישראל  דיווחים  תכנית הביקור
חצ-1007/9 01/03/1961 העברת עצמות הבישופ מקיטיום וגיאורגיוס הקדוש
חצ-1431/34 01/03/1961 UNESCO
חצ-1015/8 01/03/1961 אשרות כניסה
חצ-3764/7 01/03/1961 תימן – עניני פנים.
חצ-3764/13 01/03/1961 כללי – ועידת בנדונג  קהיר.
חצ-3766/4 01/03/1961 אברהים  מוחמד נורי
חצ-3767/23 01/03/1961 בן-זקן  פליקס
חצ-3767/26 01/03/1961 בצראווי  פריד
חצ-3767/35 01/03/1961 ברוד  ניזאר.
חצ-3769/69 01/03/1961 כורי  אנג'לה גירדאן.
גל-2122/12 02/03/1961 המחלקה הערבית – משרד הסעד התכתבות עם כמאל מנצור הממונה על ההסברה בקרב ערבים בצפון י מטעם מרכז ההסברה על עריכת פעולות הסברה והרצאות השתלמות בנושאים שונים בכפרים הערביים. השתלמויות לעובדים סוציאליים  ימי עיון  מכתב על איזור גביית כסף באירועי הקרנה של סרטים בהשתלמויות
גל-7106/16 20/03/1961 היועצת המשפטית – חוזים – אגף השיכון כרך ב' חוזים  פרוטוקולים  מזכרים והתכתבות נלווית של אגף השיכון במשרד העבודה בענייני תכנון ובניה ויבוא חומרי בניה.
פ-2458/33 24/03/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – על אביגיל לינדא הדואר
חצ-3757/19 01/04/1961 אפריקה – כלכלה
חצ-3759/25 01/04/1961 לוב – עניני פנים
חצ-430/9 01/04/1961 JORGE GARCIA GRANADOS
חצ-430/10 01/04/1961 JORGE GARCIA GRANADOS
חצ-1751/5 01/04/1961 השתלמויות בישראל מק'-ת'
חצ-989/7 01/04/1961 קשרי תרבות
חצ-1758/13 01/04/1961 ועידת רחובות
חצ-1759/14 01/04/1961 חברת דיזנגוף
חצ-2118/2 01/04/1961 רדיו
קא-509/1 01/04/1961 משפט אייכמן עדים במשפט אייכמן  לקט עדויות. שמות עדים אבא קובנר  יחיאל דינור (ק.צטניק) מיקום עותקים : קא/509
חצ-3764/15 01/04/1961 כללי – פליטים.
חצ-3765/3 01/04/1961 כללי – הפזורה הערבית.
חצ-3766/16 01/04/1961 איזאקי  ארנסט.
חצ-3768/17 01/04/1961 ויגרט  גדעון
חצ-3768/26 01/04/1961 דראוי  טהא.
חצ-3786/18 01/04/1961 משלחת פרלמנטרית סומאלית.
חצ-3769/66 01/04/1961 כהן  מוריס
חצ-3766/39 01/04/1961 אל-קודסי  נאזם.
חצ-3766/57 01/04/1961 אסמעיל  ואפיק
חצ-3758/6 01/04/1961 חבש – עניני פנים.
חצ-3772/15 01/04/1961 סלידנגר  לבן.
חצ-3760/12 01/04/1961 סודאן – יחסים עם ישראל.
פ-2124/4 08/04/1961 מאמרים אודות מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים בנושא ארגון "השומר" מאת רחל ינאית בן צבי מתקופת שהייתה של מניה שוחט בסג'רה  סיורה בחורן (רמת הגולן) ועוד.
חצ-2027/3 01/05/1961 שיתוף פעולה בינלאומי – סיוע טכני ישראלי לארצות אסיה ואפריקה כרך ג'
חצ-584/7 01/05/1961 קלן – מסביב למשפט אייכמן שאלונים לעדי ההגנה מגרמניה שלא יכלו להגיע למשפט בארץ.
חצ-430/8 01/05/1961 JORGE GARCIA GRANADOS
חצ-2023/6 01/05/1961 ד"ר מבדיווה
חצ-1751/4 01/05/1961 השתלמויות בישראל מנ'-צ'
חצ-2023/53 01/05/1961 ג'ונסון-שר העבודה הפדרלי
חצ-2023/55 01/05/1961 ד"ר אמבנוגו
חצ-1026/1 01/05/1961 יחסי גיניאה-איטליה
חצ-1026/25 01/05/1961 גיניאה-פולניה
חצ-1028/1 01/05/1961 הועידה הנייטראליסטית
חצ-2119/5 01/05/1961 חוף השנהב-פנימי
חצ-3767/55 01/05/1961 ג'ואד  עבד אל-ג'אבר
חצ-3767/70 01/05/1961 גושן  חיים
חצ-3768/9 01/05/1961 ואצף  סעיד מוחמד.
חצ-3786/12 01/05/1961 ויאני  ג'ין
חצ-3786/14 01/05/1961 שרמרק רושיול עלי
חצ-3771/5 01/05/1961 מינס  אל-מוכתם עבדל סלאם
חצ-3773/65 01/06/1961 קאסם  חנה.
ג-3552/11 01/06/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – דיר חנא
חצ-6528/11 01/06/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ של פולין.
חצ-1432/6 01/06/1961 הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-1751/3 01/06/1961 השתלמויות בישראל – מ'.
חצ-1751/7 01/06/1961 פיתוח תעשייתי פיתוח אדמות האפקף ותישבות  נמלים בפמגוסטה בית חרושת לסיכות  תיק כללי.
חצ-2023/49 01/06/1961 נואצ'וקו-שר החינוך הפדרלי
חצ-2023/60 01/06/1961 שר הקרקעות והשיכון-אדיגון
חצ-1017/14 01/06/1961 חקלאות
חצ-1018/8 01/06/1961 יחסים מדיניים ישראל-דהומיי
חצ-1018/12 01/06/1961 יחסי מסחר ישראל-דהומיי
חצ-1019/2 01/06/1961 ענייני פרוטוקול וסגל דיפלומטי
חצ-1026/30 01/06/1961 גיניאה-קוריאה
חצ-1758/10 01/06/1961 עתונאים ועתונות
חצ-1762/4 01/06/1961 בית ראש הנציגות I
חצ-3774/43 01/06/1961 שידיאק  אנטוניו.
חצ-3769/15 01/06/1961 חז'ינה  חנה.
חצ-3786/34 01/06/1961 דהאר  עלי
חצ-3769/19 01/06/1961 חיר חאן.
חצ-3784/24 01/06/1961 בודלי מוקדם (טוניסיה)
חצ-3784/25 01/06/1961 קליבי (טוניסיה)
חצ-3766/53 01/06/1961 אנטאובי  סמיר
חצ-3771/50 01/06/1961 נזאר  קרלוס.
חצ-3772/32 01/06/1961 ספינלי
פ-2458/41 07/06/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לשון ומדע במאמרי רי"מ פינס מאמר של מלאכי ב"חרות"
חצ-3770/43 01/07/1961 מולכי  פאוזי.
חצ-3755/1 01/07/1961 ביוליטין היוצא בפאריס מטעם משרד-החוץ ועניינו יהודי צפון אפריקה.
חצ-6524/9 01/07/1961 וושינגטון – (תיק ללא שם) ארגונים שונים הפועלים למען ישראל כגון: הדסה  הבונדס וכו'.
חצ-6522/7 01/07/1961 וושינגטון – (תיק ללא שם) יוניצ"ף UNICE – UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
חצ-6528/15 01/07/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ של ציילון.
חצ-889/12 01/07/1961 מפעלים משותפים ישראל-קפריסין
חצ-2023/47 01/07/1961 ניגריה והשוק האירופאי המשותף
חצ-1017/1 01/07/1961 איגודים מקצועיים
חצ-988/3 01/07/1961 אפריקה
חצ-988/5 01/07/1961 יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-1024/18 01/07/1961 בית המזכיר
חצ-993/5 01/07/1961 שיתוף פעולה כלכלי
חצ-993/6 01/07/1961 שיתוף פעולה בחקלאות
חצ-1026/2 01/07/1961 גיניאה-אלג'יריה
חצ-1026/32 01/07/1961 גיניאה-תוניס
חצ-3774/24 01/07/1961 רייס  מוניר אל
חצ-3766/12 01/07/1961 אודרי  מינס.
חצ-3779/7 01/07/1961 מריאנו אנטווי
חצ-3767/52 01/07/1961 גבריאל  ג'מיל חנא
חצ-3768/69 01/07/1961 ג'ראיסי  סמי חסוי
חצ-3786/28 01/07/1961 עבדולחי עלי
חצ-3770/49 01/07/1961 מוסר  פייר
חצ-3771/14 01/07/1961 מנסור  וילסון
חצ-3755/9 01/07/1961 סכר הפרת
חצ-3760/15 01/07/1961 סודאן – עניני פנים.
חצ-3772/27 01/08/1961 סעוד  צדקי.
חצ-3760/4 01/08/1961 מזרח-התיכון – תקציב המחלקה.
חצ-3773/28 01/08/1961 פיליפס
חצ-2026/15 01/08/1961 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מאפריקה ואסיה – כללי  כרך ב'
חצ-6579/9 01/08/1961 Gordon CAMPBELL ביקור בישראל – התכתבות
חצ-6580/4 01/08/1961 Robert MELLISH חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות קורות חייו
חצ-1007/4 01/08/1961 יחסי קפריסין מצרים
חצ-1431/23 01/08/1961 המיעוט היווני בארצות ערב
חצ-846/4 01/08/1961 המכון האפרו-אסיאני בישראל
חצ-1018/1 01/08/1961 אורחים-קבוצות
חצ-1018/15 01/08/1961 מדינאים ואישים
חצ-992/6 01/08/1961 מלגות למוסדות חינוך גבוהים
חצ-1026/22 01/08/1961 גיניאה-ניג'ריה
חצ-1026/24 01/08/1961 גיניאה-ארצות ערב
חצ-1760/11 01/08/1961 קורסים למורים בערבית – העדה המוסלמית
חצ-3761/30 01/08/1961 סכר הפרת
חצ-3764/8 01/08/1961 כללי – איסלאם
חצ-3764/12 01/08/1961 כללי – ועידת הנייטרליסטים.
חצ-3764/16 01/08/1961 כללי – פליטים.
חצ-3765/8 01/08/1961 כללי – ישראלים בחו"ל
חצ-3766/17 01/08/1961 איזינג  וולף.
חצ-3769/22 01/08/1961 חכים  פאוזי
חצ-3769/74 01/08/1961 כיאט  אדמונד.
חצ-3758/15 01/08/1961 חבש – האמנת נציגים.
חצ-3772/18 01/08/1961 סן ג'והן  רוברט.
חצ-8622/1 01/09/1961 שיתוף פעולה טכנולוגי – ישראל  – תורכיה.
חצ-2025/17 01/09/1961 המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי – כללי בתיק שאלון אישי למשתלם מפות של מדינות אפריקה הצרפתית וכו'. כרך ג'
חצ-2030/13 01/09/1961 שיתוף פעולה בינלאומי – תקציב מש"ב  כרך ב'
חצ-2023/25 01/09/1961 ד"ר אליאס – שר המשפטים
חצ-2023/52 01/09/1961 ד"ר אנזרובה
חצ-3774/34 01/09/1961 שאוקי  נסים
חצ-3786/24 01/09/1961 האשי  מ'
חצ-3770/4 01/09/1961 מאדינו
חצ-6527/4 01/10/1961 וושינגטון – (תיק ללא שם) האיטי – עניני פנים  עמדת ארה"ב כלפיה  שיתוף פעולה בין האיטי לישראל.
חצ-1009/3 01/10/1961 השתלמויות בישראל – כללי
חצ-1432/11 01/10/1961 נציגות קפריסין בישראל
חצ-2023/29 01/10/1961 אוקקה-שר החינוך
חצ-2023/37 01/10/1961 Chief Adeyi
חצ-1750/7 01/10/1961 לימודים במכון האפרו-אסיאני
חצ-1017/20 01/10/1961 התכתבות כללית
חצ-1027/17 01/10/1961 משלחות מבקרים
חצ-3766/19 01/10/1961 אינאל.
חצ-3767/42 01/10/1961 ברקו  ג'יימס.
חצ-3767/43 01/10/1961 ברקר  נואל
חצ-3767/61 01/10/1961 ג'והרי  מוכתר
חצ-3768/67 01/10/1961 גרייבר
חצ-3769/16 01/10/1961 חכים  עדנאן.
חצ-3786/23 01/10/1961 חסאן אח'מד עוסמן.
חצ-3786/26 01/10/1961 ימה גראד עלי
חצ-3769/35 01/10/1961 חסבון  אנטון עבדאללה מער.
חצ-3784/17 01/10/1961 שלהוד יוסף
חצ-3766/51 01/10/1961 אמין  מוצטפא עלי
חצ-3755/7 01/10/1961 סקירה כללית על מימי הנילוס
חצ-6524/7 01/11/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על נושאי סעד  רווחה  בריאות וכן דו"חות מישיבות מועצת ארגוני נשים.
חצ-6526/14 01/11/1961 וושינגטון – (תיק ללא שם) בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של גויאנה הבריטית.
חצ-6527/27 01/11/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על יחסי החוץ של מאוריטניה.
חצ-6579/3 01/11/1961 Lord BALNIEL חבר פרלמנט – ביקור בישראל – דיווחים  תכנית הביקור
חצ-6579/16 01/11/1961 Julian CRITCHLEY חבר פרלמנט  שמרנים – ביקור בישראל דיווחים  תכניות ביקור
חצ-6579/17 01/11/1961 William DEEDES חבר פרלמנט  ביקור בישראל  התכתבות
חצ-1008/9 01/11/1961 אורחים בישראל-בודדים
חצ-1431/32 01/11/1961 קרן המטבע הבינלאומי IMF
חצ-1432/15 01/11/1961 סיוע כלכלי  טכני ועוד
חצ-306/1 01/11/1961 קונסוליות איבדן ואנונו
חצ-2023/15 01/11/1961 ד"ר מרדכי קריינין
חצ-1750/13 01/11/1961 השתלמויות הנדסה חקלאית
חצ-1017/6 01/11/1961 עתונות רדיו וטלביזיה
חצ-992/7 01/11/1961 מלגות למוסדות חינוך גבוהים
חצ-3764/17 01/11/1961 כללי – פליטים.
חצ-3768/25 01/11/1961 דמבמן  גרהארד.
חצ-3768/43 01/11/1961 דג'את
חצ-3786/30 01/11/1961 איסלאו  עוסמן. חסוי
חצ-3758/9 01/11/1961 חבש – שירות השידור
חצ-2029/1 01/12/1961 שיתוף פעולה בינלאומי – האיגוד הישראלי לשיתוף פעולה בינלאומי נוסח תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות.
חצ-6534/9 01/12/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ענינים הסברתיים ומשפטיים כגון הועידה הדיפלומטית לעריכת האמנה הבינ"ל להגנת אמנים מבצעים  רשימת הסכמים בין ישראל וארה"ב וכו'.
חצ-6537/4 01/12/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על פעולות קרן פורד -The Ford Foundation
חצ-6537/10 01/12/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על השוק המשותף  בעיקר קשרי ישראל והשוק המשותף
חצ-6579/14 01/12/1961 Frank Cousins יו"ר איגודים מקצועיים  ביקור בישראל  התכתבות  דו"ח על ביקור
חצ-989/6 01/12/1961 פעילות ערבית באפריקה
חצ-991/14 01/12/1961 תיק חשבונות
חצ-3766/13 01/12/1961 או נו
חצ-3768/38 01/12/1961 הופקינס  גולד.
חצ-3770/3 01/12/1961 מאדליג'
גל-13103/8 27/12/1961 תערוכות בחוץ-לארץ כולל ביאנלה התכתבויות בין משרד החינוך והתרבות  משרד החוץ (המחלקה לקשרי תרבות) ושגרירויות ישראל בחו"ל  משרד האוצר והמועצה הציבורית לתרבות ואמנות בנוגע לארגון תערוכות של אמנים ישראלים בחו"ל במסגרת טיפוח קשרי התרבות עם מדינות שונות  מינוי ועדה לבחירת האמנים שייצגו את המדינה בביאנלות ובארועים בינלאומיים אחרים  שיפוץ הבנין הישראלי בביאנלה של ונציה ותקציב השיפוץ  השתתפות בתערוכות אמנות (פיסול  ציור) בטוקיו  סאן פאולו  פריז  ונציה ועוד  העברת המוצגים לחו"ל  תחרות סטודנטים בבתי ספר לאמנות ועוד. דו"ח הביאנלה של סאן-פאולו 1963. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-44844/6 31/12/1961 המפקח הארצי על הבחירות – הלמ"ס  רשימת היישובים  אוכלוסייתם וסמליהם   31.12.1961 רשימת הישובים בישראל.
פ-2138/28 01/01/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין נחום הורביץ. התכתבות בנוגע לאישיותה ולפעילותה של מניה שוחט.
חצ-2033/15 01/01/1962 שיתוף פעולה בינלאומי – סמינר בינלאומי בישראל לבעיות התישבות כפרית. כרך א'
גל-11890/42 01/01/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – פרידמן פרומה וישראל בתיק התכתבות בין דוד בן-גוריון לבין הורים שכולים על הוצאת ספר לזכרה של ורדה פרידמן ז"ל
חצ-6534/10 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הסכם ההסגרה בין ישראל וארה"ב
חצ-6534/14 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על סיכומי ישיבת המשלחת לאו"ם
חצ-6534/16 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הארגון המטאורולוגי העולמי – WMO
חצ-6534/18 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על האו"ם  בעיקר דיווח על האמריקנים וחיזוק מנגנון האו"ם (האומות המאוחדות).
חצ-6536/2 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני יהדות ארה"ב – ביקורי רבנים  ארגונים יהודים  תורה ומסורת וכו'
חצ-6535/1 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני ארה"ב  בעיקר דיווח על חוק סיוע החוץ.
חצ-6546/23 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים בענין רכושו של מר לואי בוכנר מלוס-אנג'לס בגן-יבנה ומכתבים בענין יערות הכרמל.
חצ-6536/15 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על תרומת ספרי תורה ממצרים ומקהילת "אור חדש" – אנשי ספרד
חצ-6536/19 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני הארגון "בני ברית" – Bnai Brith
חצ-6536/20 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני הקונגרס היהודי האמריקאי  בעיקר דיווח על תוכנית לדו-שיח (דיאלוג) אמריקני-ישראלי.
חצ-6536/21 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על "מועדון הנשיאים" – Conference of Presidents of major American Jewish Organization
חצ-6536/24 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הועד היהודי האמריקני
חצ-6537/2 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני המגבית המאוחדת – U.J.A United Jewish Appeal
חצ-6537/7 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ג.א.ט.ט – ההסכם הכללי לעניני סחר ומכס  בעיקר דיווח על ג.א.ט.ט ומצרים
חצ-6537/8 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים OECD ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO- OPERATION AND DEVELOPMENT
חצ-6538/7 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בענין ניו-אורלינס מבחינה כלכלית
חצ-6538/11 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בנושא מים  בעיקר על הירמוך
חצ-6538/13 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בנושא מים  בעיקר על המפעל הארצי
חצ-6525/12 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הנעשה באמריקה הלטינית מבחינה מדינית וחברתית.
חצ-6525/14 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הנעשה באתיופיה מבחינת יחסי פנים וחוץ וכן עמדת ארה"ב בנושא יחסי אתיופיה ישראל
חצ-6526/1 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על פעילות נציגי ישראל באפריקה  האסלאם באפריקה  ישראל וארה"ב באפריקה  סיוע הבנק העולמי.
חצ-6526/8 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בברזיל.
חצ-6526/13 01/01/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) ברית ידידות בין ישראל וגאבון  קניית דלק גולמי מגאבון.
חצ-6526/15 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של גינאה  בעיקר גינאה – ארה"ב  גינאה-ישראל.
חצ-6527/7 01/01/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) הונגריה – ענינים פנימיים   יחסי ארה"ב – הונגריה.
חצ-6527/10 01/01/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) וולטה עילית – סיוע ישראלי  פעילות האמריקאים בוולטה.
חצ-6527/11 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בונצואלה.
חצ-6527/17 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בטנגניקה  יחסי ארה"ב-טנגניקה  יחסי ישראל-טנגניקה.
חצ-6527/34 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של סנגל.
חצ-6527/36 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם) בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של סוריה.
חצ-6528/7 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של ספרד.
חצ-6528/13 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של צ'אד.
חצ-6529/18 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של פורטוגל   בעיקר דיווחים על המושבות הפורטוגזיות.
חצ-6530/1 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של קניה.
חצ-6530/2 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של קפריסין.
חצ-6530/10 01/01/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – כינוס חטיבת השלום בפורטו-ריקו.
חצ-6528/16 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של קונגו.
חצ-6529/6 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של כווית  בעיקר בנושא יחסי ארה"ב-כווית.
חצ-6529/10 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של מדגסקר (מלגש)
חצ-6529/12 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של מאלי  הפעילות האמריקאית במאלי.
חצ-896/28 01/01/1962 בריסל- משתלמים זרים בישראל  מלגות ישראליות לזרים- (רובם בלגים ומקצתם מאפריקה – מש"ב). בתיק גם התכתבות בעלת אופי אישי. כרך ב'
חצ-6532/4 01/01/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – פרופסור פריץ נובה.
חצ-6533/2 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על המעבר בתעלת סואץ.
חצ-6533/3 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ירושלים.
חצ-6530/18 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על איגודים מקצועיים ועניני הפועלים   בעיקר דיווחים על ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  הועד הפועל.
חצ-6531/1 01/01/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – סיוע טכני והקניית ידע לארצות אמל"ט סיוע טכני והקניית ידע לארצות אמל"ט  משלחת – OAS ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
חצ-6531/6 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אפריקה  בעיקר דיווח על ועידות אפריקניות ואפרו-אסיאניות.
חצ-6533/4 01/01/1962 וושינגטון – המתרחש בארצות ערב.
חצ-6533/9 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על פעילות המסיון בישראל ושאר ענינים כנסייתיים.
חצ-6533/12 01/01/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ענינים כנסייתיים   בעיקר עיתונות נוצרית וביקורי אישים בישראל.
חצ-6012/3 01/01/1962 פקידים בכירים – מ. קומיי – ראיונותיו  שידוריו ב"קול ישראל"
חצ-1734/1 01/01/1962 קוטנו – משרד החוץ של דהומיי הודעות רשמיות שהועברו מהשגרירות למשרד החוץ של דהומיי ולהיפך בענינים שונים כגון ביקורו של שר החוץ בארץ  נסיעות של הנציגים  הקמת שגרירות של קבע בישראל  נימוסין ברכות ותנחומים ועוד. כרך א'
חצ-1734/6 01/01/1962 קוטונו – נשיאות הרפובליקה של דהומיי העתקי הודעות רשמיות (אגרות) שנשלחו מהשגרירות למשרד הנשיאות בעניני נסיעת של הנציגים  נימוסין  ובשאלות מדיניות שונות.
חצ-1734/7 01/01/1962 קוטונו – שגרירות גינאה – אגרות של שגרירות ישראל על נסיעות נציגיהן ושינוי מספרי הטלפון.
חצ-1734/8 01/01/1962 קוטונו – שגרירות גינאה – אגרות של השגרירות בהן הודיעו על נסיעות ונציגיהן בקשות לויזות ומינויים חדשים.
חצ-1734/9 01/01/1962 קוטונו – שגרירות בריטניה – אגרות של שגרירות ישראל – נסיעות  בקשות לויזות ומינויים חדשים
חצ-1734/10 01/01/1962 קוטונו – שגרירות סין העממית- אגרות של השגרירויות – נסיעות נציגיהן ומינויים חדשים.
חצ-1734/11 01/01/1962 קוטונו – שגרירות האיטי – אגרות על נסיעות הנציגים ומינויים חדשים.
חצ-1734/12 01/01/1962 קוטונו – שגרירות מערב גרמניה – אגרות על נסיעת נציגים ומינויים חדשים.
חצ-217/12 01/01/1962 יחסים מדיניים-ותיקן כרך א'
חצ-890/17 01/01/1962 אורחים בישראל קבוצות
חצ-1430/2 01/01/1962 תיירות – כללי
חצ-430/20 01/01/1962 בית ספר "מדינת ישראל" בגואטמלה
חצ-430/22 01/01/1962 קשרי תרבות ישראל-הונדורס
חצ-1432/21 01/01/1962 יחסים עם נציגי מזא"ר
חצ-2023/19 01/01/1962 Chief Rosiji
חצ-1750/5 01/01/1962 מנהיגות נוער
חצ-1024/21 01/01/1962 בולים
חצ-3779/10 01/01/1962 ניקולינו (סומאלי)
חצ-3786/27 01/01/1962 ורסמה דועל עלי
חצ-3784/20 01/01/1962 תמאי עוזאני
חצ-3784/23 01/01/1962 האשמי  בקוש (טונסיה)
חצ-3786/9 01/01/1962 יחסי ישראל – סומאלי.
חצ-3766/38 01/01/1962 אל-קאוקג'י  פאוזי.
חצ-3766/62 01/01/1962 אריקסון  גורדון.
חצ-3771/45 01/01/1962 נוסייבה  חאזם
חצ-2067/45 01/02/1962 בריטניה – חומר רקע "מרקס אנד ספנסר" בענין כותנה מצרית
חצ-6536/22 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על "מועדון הנשיאים" – Conference of Presidents of major American Jewish Organization
חצ-6536/26 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על משלחת צעירים לארה"ב ועל משלחות צעירים לישראל
חצ-6537/11 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על השוק האירופי המשותף
חצ-6538/8 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות הקשורה למאמרים וכתבות בנושא נפט. בתיק גם התיחסות הציר בוושינגטון לדברי רה"מ  לוי אשכול  על תוכנית המים כנרת – נגב 16.12.1963
חצ-6526/4 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על בולגריה.
חצ-6526/9 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בבריטניה.
חצ-6526/18 01/02/1962 וושינגטון – גרמניה בתיק דיווחים על עניני פנים של גרמניה וכן על יחסי ישראל – גרמניה ועמדת ארה"ב.
חצ-6527/21 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ ביפן.
חצ-6528/12 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם. בתיק דיווחים על עניני חוץ של הפיליפינים.
חצ-6531/12 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני סנט"ו – CENTRAL TREATY ORGANIZATION
חצ-6532/6 01/02/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – תוכנית   GREAT DECISIONS FOREIGN – F.P.A POLICY ASSOCIATION
חצ-429/20 01/02/1962 מלאוי ישראל יחסים דיפלומטיים
חצ-1017/17 01/02/1962 קורסים – כללי
חצ-992/8 01/02/1962 החזרת רכוש
חצ-992/9 01/02/1962 קואופרציה ואיגוד מקצועי – משתלמים וקורסים (המכון האפריקני-אסייני)
גל-52712/5 01/02/1962 חומר רקע לביטחון המדינה – הפרקליט הצבאי גבריאל בך חוק לתיקון דיני עונשין  קטעי עתונות מעיתון "על המשמר" ועוד
חצ-3767/22 01/02/1962 בן-גילון  עלי.
חצ-6534/20 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הבחירות למועצת הבטחון – מועצת הבטחון בעצרת האו"ם
חצ-6525/9 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הנעשה באנגולה ועמדת ארה"ב כלפיה.
חצ-6537/12 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ישראל והשוק המשותף
חצ-6537/13 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ישראל והשוק המשותף
חצ-6527/1 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בדהומי.
חצ-6528/14 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של צ'ילה
חצ-6529/17 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של פרו  יחסי ארה"ב-פרו  יחסי ישראל-פרו.
חצ-6529/20 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של קנדה.
חצ-6529/21 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של קמ"א – קהילה מרכז אפריקנית.
חצ-6529/22 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ של קמרון – בעיקר הסכמים לשיתוף פעולה עם מדינות שונות  וכן עניני פנים.
חצ-6530/5 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של רואנדה  בעיקר יחסי רואנדה – בורונדי.
חצ-6530/8 01/03/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – משלחת טוניס באו"ם  סיוע אמריקאי למדינות אפריקה.
חצ-6529/5 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של ליבריה.
חצ-6532/7 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על פעילות הליגה הערבית והועד הערבי העליון.
חצ-6531/11 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני נא"טו – NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION – הברית הצפון אטלנטית.
חצ-6533/6 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על סוריה   בעיקר על דיווח על סוריה והכנרת.
חצ-6533/14 01/03/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על חילופי עצורים בין ישראל וסוריה.
חצ-6013/7 01/03/1962 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – נאומים נאומיו באירועים שונים
חצ-1430/13 01/03/1962 מו"מ להסכם מסחרי – שגרירות ניקוסיה
חצ-1431/24 01/03/1962 המיעוט הארמני בקפריסין
חצ-989/2 01/03/1962 הסברה
חצ-993/7 01/03/1962 תכנון ועבודות שדה התעופה לונגי
חצ-3767/19 01/03/1962 בל  האב.
חצ-6537/14 01/04/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ישראל והשוק המשותף
חצ-6525/17 01/04/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים בנושא אינדונזיה – יחסי פנים וחוץ וכן בנוגע לעמדת ארה"ב כלפיה.
חצ-6527/19 01/04/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ ביוגוסלביה  יחסי ארה"ב-יוגוסלביה.
חצ-6527/33 01/04/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של נפאל   בעיקר קשרי ארה"ב – נפאל  יחסי נפאל-ישראל.
חצ-6530/4 01/04/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של רודזיה  סיוע אמריקני ושיתוף פעולה טכני ישראל-רודזיה.
חצ-6530/7 01/04/1962 וושינגטון – תיק ללא שם וושינגטון – (תיק ללא שם) – ציר חדש של רומניה בארה"ב – מר בלסאנו – BALACEANU
חצ-6533/8 01/04/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הר-הזיתים.
חצ-6580/29 01/04/1962 George THOMAS חבר פרלמנט  לייבור  תת שר החוץ  ביקוריו בארץ  דיווחים  תכנית  התכתבות
חצ-890/16 01/04/1962 אורחים בישראל קבוצות
חצ-2023/63 01/04/1962 גב' מור
חצ-990/2 01/04/1962 ענייני פרוטוקול בין השגרירות ונציגויות זרות בפריטאון
חצ-1025/18 01/04/1962 יום העצמאות
חצ-3781/26 01/04/1962 לנטין  פול אלברט
חצ-3784/10 01/04/1962 ריץ  פרופ' ניוטה
חצ-3766/50 01/04/1962 אמיל  ויקטור
חצ-3771/47 01/05/1962 ניר  ג'ורג' אליא
חצ-3756/5 01/05/1962 אלג'יריה.
חצ-3773/55 01/05/1962 צ'נדרלי עבד אל-קאדר.
חצ-6534/6 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על תביעות  בעיקר תביעת עובדי מנהל השיתוף הטכני של ארה"ב – (USOM) ותביעות לרכוש מולאם ביוגוסלביה
חצ-6534/17 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על אונס"קו- UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATIONAL  SCIENTIFIC AND CULTURAL .( ORGANIZATION
חצ-6536/6 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווח השגריר הרמן על שיחתו עם הממונה ההונגרי JANOS RADVANYI
חצ-6538/14 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בנושא מים  בעיקר על המפעל הארצי
חצ-6526/11 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של גואטמלה  בעיקר יחסי גואטמלה – בריטניה.
חצ-6527/6 01/05/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) הולנד – עמדת ארה"ב בסכסוך הולנד-אינדונזיה   ענינים פנימיים הקשורים בהולנד.
חצ-6529/7 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים של מוזמביק.
חצ-6529/8 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק זכרון דברים מישיבה מיום 7.5.62 בנוגע לסומאלי  חבש  אלג'יר  ערב ופרס.
חצ-6531/10 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של המזרח התיכון  בעיקר דיווחים על ועידות שונות שנערכו במצרים כגון ועידת ראשי מדינות קזבלנקה  הועידה הכלכלית וכו'.
חצ-6533/5 01/05/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על סוריה  תיחום הגבול ישראל-סוריה בעיקר דיווח על איזור תל-קציר.
חצ-1428/1 01/05/1962 סקירות עתונות-קפריסין
חצ-1750/11 01/05/1962 השתלמויות בישראל -רפואה ושיתוף פעולה עם בתי-חולים בארץ.
חצ-990/10 01/05/1962 קורסים בחינוך וחברה
חצ-991/2 01/05/1962 הכשרה מקצועית וטכנית – מומחים  משתלמים וקורסים
חצ-1026/13 01/05/1962 גיניאה-הותיקן
חצ-1758/1 01/05/1962 או"ם – כללי
חצ-3779/6 01/05/1962 סלאד אחמד יסמאיל
חצ-3767/25 01/05/1962 בנאן אנטואן פרנסיס
חצ-3780/16 01/05/1962 סחר עבדים באפריקה.
חצ-6534/13 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על האו"ם (האומות המאוחדות)
חצ-6537/15 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני השוק האירופי המשותף
חצ-6525/18 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על אסיה ומדיניות ארה"ב כלפיה.
חצ-6525/19 01/06/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) אוסטרליה – ביקור רה"מ אוסטרליה בוושינגטון דיווח שגריר ישראל משה יובל מאוסטרליה.
חצ-6526/16 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על שיחה עם הציר ההולנדי  יחסי הולנד -ארה"ב  פתרון בעיית גיניאה החדשה.
חצ-6526/17 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על יחסי ג'מייקה – ישראל   ג'מייקה – ארה"ב.
חצ-6527/35 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים של סודאן  בעיקר בעיית דרום סודאן ורדיפת הנוצרים בה.
חצ-6528/2 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על יחסי החוץ של סין.
חצ-6530/6 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ של תאילנד.
חצ-6529/1 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הכורדים בעיקר על המרד הכורדי ועל הכורדים בעיראק .
חצ-6529/9 01/06/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני הפנים והחוץ של מכסיקו .
חצ-6013/6 01/06/1962 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – אישי נאומו בזמן סיורו בארצות אמריקה הלטינית (4.6.62-18.5.62)
חצ-214/4 01/06/1962 כתבי סמיכות – יוסטון
חצ-888/7 01/06/1962 אורחים בודדים
חצ-435/12 01/06/1962 ביה"ס היהודי בלה-פז
חצ-1430/14 01/06/1962 יחסי מסחר קפריסין-ישראל
חצ-1432/1 01/06/1962 הפליטים הערבים
חצ-306/8 01/06/1962 המכון האפרו אסייני
חצ-1750/2 01/06/1962 ביקורי חקלאים קפריסאים בארץ
חצ-1750/12 01/06/1962 השתלמויות בישראל -חינוך מקצועי
חצ-993/8 01/06/1962 מומחים משתלמים וקורסים בחקלאות
חצ-3766/15 01/06/1962 אחמד  עבוד.
חצ-3781/35 01/06/1962 אוסדיק  עומר בולם
חצ-3768/46 01/06/1962 דואיי  DOUAIL
חצ-3770/22 01/06/1962 לייוטי  פייר
חצ-3781/9 01/06/1962 גלאל  שריף
חצ-3786/4 01/07/1962 תזכיר של בנק ישראל תזכיר של בנק ישראל: SOME POSSIBLE ECONOMIC CONSEQUENCES TO THE ARAB COUNTRIES OF ESTABLISHING . PEACEFUL RELATIONS WITH ISRAEL
חצ-3772/57 01/07/1962 עומרי  אל-ג'ליל
חצ-6536/4 01/07/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים של אמריקה הלטינית  בעיקר דיווח על האנטישמיות בה
חצ-6527/18 01/07/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ בטרינידד.
חצ-6529/4 01/07/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים – העמדה האמריקנית בענין זכותה של לוב לעצמאות – וכן עניני חוץ.
חצ-889/5 01/07/1962 תדריך לנציגי הספנות בעניני ספנות
חצ-890/18 01/07/1962 אורחים בישראל בודדים
חצ-1430/12 01/07/1962 מכון לפריון העבודה
חצ-1739/1 01/07/1962 SOAEM
חצ-1454/10 01/07/1962 ג.א.ט.ט.
חצ-3781/29 01/07/1962 מסנה
חצ-3782/11 01/07/1962 דיאב  חליל.
חצ-3768/44 01/07/1962 ואיי  דה-  WAILLY  DE
חצ-3769/70 01/07/1962 כורי  יוסף  ארכיבישוף.
חצ-3773/67 01/07/1962 קאר  מוריס
חצ-6526/3 01/08/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על אקוואדור ועל יחסיה עם ארה"ב.
חצ-6527/13 01/08/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – ניו-זילנד – מינויים בשגרירות .
חצ-6527/16 01/08/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – טוניס – יחסי חוץ  יחסי ארה"ב-טוניס.
חצ-6528/5 01/08/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אל-סלבדור.
חצ-6530/11 01/08/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – כינוס חטיבת השלום בפורטו-ריקו.
חצ-6529/2 01/08/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ של לאוס.
חצ-6530/21 01/08/1962 וושינגטון – תיק ללא שם תוכן מברק שגריר ישראל בהאג בענין ועידת הבנק העולמי.
חצ-6531/5 01/08/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – קורס לתיכנון חקלאי.
חצ-217/10 01/08/1962 יחסים מדיניים-ותיקן כרך ב'
חצ-990/11 01/08/1962 חינוך וחברה
חצ-1025/6 01/08/1962 אורחים באפריקה (כללי)
חצ-1764/4 01/08/1962 מדינאים ואישים (מבקרים בישראל)
חצ-3779/8 01/08/1962 מוכתאר  סעיד באקר
חצ-3767/37 01/08/1962 בטיסטה  ברטר ז'אקו
חצ-3768/19 01/08/1962 זגלול  עבד אל-רחמן
חצ-3770/10 01/08/1962 כץ  פיל
חצ-6536/17 01/09/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הסוכונות היהודית ועל ועדת פולברייט
חצ-6525/6 01/09/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) ביקור דה-גול בגרמניה.
חצ-6538/2 01/09/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני השוק המשותף  בעיקר השוק המשותף לישראל
חצ-6538/15 01/09/1962 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בענין חברת טקומסה – חברה המספקת קומפרסורים לאמקור – Tecumsea Products Company
חצ-435/13 01/09/1962 ספרות – לשון עברית
חצ-1430/17 01/09/1962 תערוכות  תצוגות וירידים
חצ-306/17 01/09/1962 קשר עם משרד החוץ
חצ-1017/5 01/09/1962 קורס רדיו
חצ-1017/10 01/09/1962 קורסים לגידול עופות
חצ-1454/16 01/09/1962 מלון "לומלי" – מסמכים שונים
חצ-3786/36 01/09/1962 עבדול רחים  פרח.
חצ-3769/38 01/09/1962 חסניין  כאמל.
חצ-3766/60 01/09/1962 ארש  בלאס ( (ARRECHES
חצ-2072/6 01/10/1962 מצרים – נקודות תורפה בכלכלה המצרית והמלחמה הקרה
חצ-6524/5 01/10/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) הועידה הבינלאומית לשירות סוציאלי. INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIAL WORK
חצ-6524/8 01/10/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) פעילות נשים  . ICW  INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN
חצ-6537/5 01/10/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על קרן רוקפלר
חצ-6528/8 01/10/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני חוץ של סיירה-ליאונה  בעיקר בקשות לסיוע אמריקני.
חצ-306/6 01/10/1962 ארגון בוגרי קורסים בארץ
חצ-306/16 01/10/1962 ועידת המדינות האפריקניות העצמאיות- אדיס אבבה
חצ-430/4 01/10/1962 יחסים מדיניים ישראל-ניקראגואה
חצ-1751/6 01/10/1962 אשפוז חולים -כללי
חצ-1017/4 01/10/1962 קורס עיתונאים
חצ-1735/13 01/10/1962 Ambassade de France
חצ-988/11 01/10/1962 ועידות וכינוסים
חצ-1739/3 01/10/1962 Societe Dahomeenne de Banque
חצ-1025/27 01/10/1962 שיכון – סיוע טכני
חצ-3766/2 01/10/1962 אבו-ג'ורג'  זאודה.
חצ-3767/21 01/10/1962 בן-רבקה ברקה.
חצ-3781/27 01/10/1962 לבון  דוד
חצ-3781/28 01/10/1962 מאיסי  אלי
חצ-3786/29 01/10/1962 אחמד אגאג אבוקה.
חצ-3766/54 01/10/1962 אנוק  ז'ק.
חצ-3770/53 01/10/1962 מוריון
חצ-3771/60 01/10/1962 סביו  פייר.
חצ-3780/21 01/11/1962 פיצויים לפליטי ארץ ישראל.
חצ-3773/35 01/11/1962 פרעון  רשאד.
חצ-1906/16 01/11/1962 תקציב מש"ב כרך ב'
חצ-6534/19 01/11/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על סיכומי ישיבת המשלחת לאו"ם
חצ-6537/6 01/11/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על אמנה קונסולרית עם ארה"ב
חצ-6538/3 01/11/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני השוק המשותף
חצ-6539/6 01/11/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי- בענינים שונים כגון תיירות  אמצעים משפטיים נגד חברות שונות הנכנעות לחרם הערבי וכו'
חצ-6526/2 01/11/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על בעיות הכלכלה והפיתוח באפריקה  ויחסי אפריקה מצרים.
חצ-6528/1 01/11/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על קשרי מסחר בין ישראל לפורמוזה (סין הלאומנית)
חצ-6531/2 01/11/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – סיוע טכני והקניית ידע לארצות אמל"ט סיוע טכני והקניית ידע לארצות אמל"ט  משלחת OAS ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
חצ-2023/41 01/11/1962 בנסון -השר הפדרלי לאינפורמציה
חצ-1019/14 01/11/1962 משלחת
חצ-992/3 01/11/1962 הכשרה מקצועית וטכנית – מומחים משתלמים וקורסים
חצ-993/3 01/11/1962 קשרי תרבות
חצ-1759/12 01/11/1962 . N.C.C. Ltd
חצ-1763/4 01/11/1962 קשר ערים תאומות
חצ-3767/30 01/11/1962 בראון (אב ישועי)
חצ-3768/49 01/11/1962 דומונט  רנה
חצ-3766/61 01/11/1962 ארדיקיאן.
גל-22955/24 20/11/1962 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – גבעתיים  שרטוט תכנון בניין ערים בגבעתיים
חצ-4186/23 01/12/1962 דנמרק – דו"חות ויומנים.
חצ-6525/3 01/12/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על מדיניות החוץ של ארה"ב .
חצ-6522/2 01/12/1962 וושינגטון – תיק ללא שם יוניצ"ף UNICEF- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
חצ-6527/31 01/12/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של ניקרגואה.
חצ-6530/12 01/12/1962 וושינגטון – (תיק ללא שם) – פעילות חטיבת השלום .
חצ-6580/30 01/12/1962 Jeremy THORPE חבר פרלמנט  ליברלי  יו"ר מפ' ביקור בארץ  דיווחים  תכנית  קורות חייו
חצ-6580/32 01/12/1962 Anthony WEDGWOOD-BENN חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים
חצ-1008/5 01/12/1962 ועידת  AAPSO
חצ-1428/5 01/12/1962 אורחים ישראלים בקפריסין
חצ-1429/8 01/12/1962 ספורט
חצ-1429/11 01/12/1962 השתלמויות בישראל – כללי
חצ-1430/3 01/12/1962 ישראלים בקפריסין
חצ-1432/3 01/12/1962 הפליטים הערבים – פרשת רוסידס – קטעי עתונים
חצ-989/3 01/12/1962 הסברה
חצ-1759/2 01/12/1962 התכתבות בענייני פרוטוקול עם משרד החוץ המקומי.
חצ-1763/2 01/12/1962 אפריקה
חצ-3768/10 01/12/1962 דלונקל  מישל חביב
פ-2263/1 28/12/1962 מכתב מאהרון ראובני אל הסנטור יעקב יעבץ מכתב גלוי מאהרון ראובני אל הסנטור יעקב יעבץ בעניין בעיית הפליטים הערבים ובתמיכת מדינת ארה"ב בערבים.
חצ-3773/43 01/01/1963 צ'אוש  מוחמד
חצ-10272/3 01/01/1963 לשכת המנכ"ל גדעון רפאל – מדענים גרמנים במצרים
חצ-6545/38 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנוגע לבעיית הפליטים הערבים.
חצ-6546/14 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים בעניני הכנסה  ביקור הבישוף הקנדי
חצ-893/19 01/01/1963 בריסל- עניני פנים של מדינות שונות. בעיקר במזרח התיכון – תימן  סוריה  אלג'ריה דו"חות וסקירות.
חצ-6548/18 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני השבועון היהודי החדש . The Jewish Week
חצ-6538/9 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בנושא מים  בעיקר על מפעל המים הירדני.
חצ-6539/7 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי – בענינים שונים כגון: אמצעים משפטיים נגד חברות שונות הנכנעות לחרם הערבי וכו'.
חצ-6525/13 01/01/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) ביקור ראש ממשלת איטליה אמינטורה פנפני בארה"ב.
חצ-6527/32 01/01/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) – ביקור נקווינה   NKOWANE- מומחה לבעיות חינוך נוער מניו-איסלנד  בישראל.
חצ-6542/8 01/01/1963 וושינגטון – ליבריה בתיק גם חומר בנושא יחסי ארה"ב – מונרביה
חצ-6543/24 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ודוחות בענין- ISVS International Secretaiat for Volunteer Service המזכירות הבינלאומית לשרותי מתנדבים
חצ-6530/19 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על איגודים מקצועיים ועניני הפועלים   בעיקר דיווחים על ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  הועד הפועל.
חצ-6533/13 01/01/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על כנס הבפטיסטים.
חצ-1734/2 01/01/1963 קוטנו – משרד החוץ של דהומיי הודעות רשמיות שהועברו מהשגרירות למשרד החוץ של דהומיי ולהיפך בענינים שונים כגון ביקורו של שר החוץ בארץ  נסיעות של הנציגים  הקמת שגרירות של קבע בישראל  נימוסין ברכות ותנחומים ועוד. כרך ב'
חצ-1734/4 01/01/1963 קוטונו – מגע עם חברות התעופה  AIR FRANCE ו- AIR AFRIQE התכתבות עם החברות בענין הזמנת כרטיסים ודואר דיפלומטי.
חצ-1734/13 01/01/1963 קוטונו – שגרירות ברית-המועצות – אגרות על נסיעות הנציגים ומינויים חדשים.
חצ-1734/14 01/01/1963 קוטונו – שגרירות ניגריה – אגרות על נסיעות הנציגים ומינויים חדשים.
חצ-1734/15 01/01/1963 קוטונו – שגרירות ניז'ר – אגרות על נסיעות הנציגים ומינויים חדשים.
חצ-1734/16 01/01/1963 קוטונו – שגרירות הונגריה – אגרות נסיעות הנציגים ומינויים חדשים.
חצ-1734/17 01/01/1963 קוטונו – שגרירות ארצות-הברית – אגרות על נסיעות הנציגים ומינויים חדשים.
חצ-1734/18 01/01/1963 קוטונו – כח אדם של השגרירות אישורים ששלח שגריר ישראל למשרד החוץ של דהומיי בענין נציגים ישראלים במדינה  מכתבי פיטורין לעובדים מקומיים  אישורי קבלת משכורות וכדומה.
חצ-889/1 01/01/1963 סעד לאזרחים ישראליים בחו"ל
חצ-1429/3 01/01/1963 תערוכות ותצוגות
חצ-1429/16 01/01/1963 טקס
חצ-1431/18 01/01/1963 יחסים מדיניים ישראל-קפריסין בדרג ממשלתי
חצ-430/17 01/01/1963 עליה
חצ-1750/3 01/01/1963 ביקורי חקלאים ישראלים בקפריסין
חצ-1750/14 01/01/1963 השתלמויות בישראל-כללי
חצ-1751/8 01/01/1963 ביצוע עבודות מים בקפריסין
חצ-1024/22 01/01/1963 בולים
חצ-991/3 01/01/1963 קורס מנהלי עבודה
חצ-1025/2 01/01/1963 גיניאה – יחסי חוץ עם ארצות שונות
חצ-1025/3 01/01/1963 גיניאה – יחסי חוץ עם ארצות שונות
חצ-1025/13 01/01/1963 הסברה ישראלית באפריקה
חצ-1025/19 01/01/1963 השקעות הון ישראלי בחו"ל  ארגונים כלכליים  יחסי מסחר ישראל-גיניאה
חצ-1025/23 01/01/1963 משק – הזמנות
חצ-1025/30 01/01/1963 משק – הזמנות  ציוד וריהוט  מכוניות.
חצ-1025/31 01/01/1963 ועידת נוער פאן-אפריקנית  ועידה כלכלית של מדינות קזבלנקה  ועידת קזבלנקה  ועידת דקאר
חצ-1025/41 01/01/1963 בולים
חצ-1758/8 01/01/1963 ועידות אפריקניות
חצ-1760/4 01/01/1963 בקשות למלגות משונים
חצ-1760/6 01/01/1963 מילגות למוסדות חינוך גבוהים
ג-6403/24 01/01/1963 אלי"ן (אגודה לעזרת ילדים נכים)
ג-2698/15 01/01/1963 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – דלית אל כרמל פרוטוקולים בערבית
חצ-3767/45 01/01/1963 ג'יובז  אנריקו
חצ-1025/10 01/01/1963 ועידת אדיס-אבבה
גל-4614/9 01/01/1963 ועדה לאוטומציה כרך ב' ועדה לאוטומציה- רכש וקניינות של מיכון אוטומטי למשרד החינוך סיכומי ישיבות של הועדה הבין- משרדית לאוטומציה סקר על שימוש באוטומציה בתוך משרדי הממשלה סיכום סימפוזיון על אוטומציה
טס-3092/10 01/01/1963 תצלומים רשמיים של הנשיא שז"ר תצלומים רשמיים של הנשיא שז"ר-תצלומים בגדלים שונים בצבע ובשחור-לבן  כולל תצלומים חתומים על ידי הנשיא.
פ-2458/9 01/01/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' שמעון זרחי (למלאת מאה שנה להסתלקותו) תדפיס מ"פרקים" ג' – בטאון האקדמיה העברית באמריקה
פ-2458/86 01/01/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לתולדות היישוב בטבריה תדפיס מאמר של מלאכי מתוך "ספר יובל לישראל אלפנביין"  ירושלים תשכ"ג
חצ-3755/4 01/02/1963 תקצירי עתונות בעניני צפון אפריקה.
חצ-6538/4 01/02/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מברקים והתכתבות בענין השוק המשותף  בעיקר קשרי השוק המשותף וישראל
חצ-6539/8 01/02/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי – בענינים שונים כגון: אמצעים משפטיים נגד חברות שונות הנכנעות לחרם הערבי וכו'.
חצ-6531/13 01/02/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) – ארגון הקריביים – ארגון בו מיוצגות הטריטוריות הבריטיות של  האיים הקריביים.
חצ-6531/9 01/02/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על החתרנות המצרית האפריקה.
חצ-6579/24 01/02/1963 Maurice FOLEY מנהל "קרן אריאל"  לייבור  ביקור בישראל דיווחים
חצ-1693/19 01/02/1963 הסברה – פרסומי המשרד  בקשות לתצלומים ושקופיות  ספרים  עתונות חוץ ידיעות ומאמרים
חצ-1428/7 01/02/1963 ארגונים בינלאומיים
חצ-1428/8 01/02/1963 הודעות לעתונות
חצ-1750/8 01/02/1963 קורס רפואה קורס טכנאי מעבדה.
חצ-2023/57 01/02/1963 שר האוצר המזרחי- E.Emole
חצ-1017/12 01/02/1963 קורס מארגני נוער
חצ-3767/66 01/02/1963 ג'ומעה  סעד
חצ-3786/11 01/02/1963 עוסמן אחמד רובל (סוייליה)
חצ-3755/10 01/02/1963 ועידת ג'נבה למדע וטכנולוגיה.
חצ-6525/11 01/03/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הנעשה באמריקה הלטינית מבחינה מדינית וחברתית.
חצ-6527/12 01/03/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ בזנזיבר.
חצ-6527/28 01/03/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על יחסי החוץ של ניג'ר.
חצ-6010/6 01/03/1963 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – אישי יומני עבודתו
חצ-6588/4 01/03/1963 מומחים זרים בארץ – ביקורי לימוד אנשי חו"ל בארץ והשתלמויות ישראליים בחו"ל
חצ-6579/44 01/03/1963 Charles LONGBOTTOM חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  קורות-חייו
חצ-1025/4 01/03/1963 גיניאה – מדיניות חוץ
חצ-1025/8 01/03/1963 איגודים מקצועיים כלל אפריקניים
חצ-1025/9 01/03/1963 ועידת איגודים פאן-אפריקניים
חצ-1025/20 01/03/1963 גיניאה – יהלומים
חצ-3782/24 01/03/1963 חדאד  ד"ר ג'ון אנטוניו.
חצ-3768/53 01/03/1963 דור  הארי
חצ-3756/1 01/03/1963 שוטף – צפון אפריקה.
פ-4052/43 01/03/1963 עו"ד שכיב אלג'יוסי – יוסף סעאדה אלג'לאד חלוקת קרקעית בין בני משפחת אלג'לאד בבית משפט השלום בטולכרם
חצ-8622/6 01/04/1963 הנציגות המסחרית באנקרה.
חצ-2030/12 01/04/1963 שיתוף פעולה בינלאומי – דו"ח על ביצוע תקציב מש"ב.
חצ-6539/9 01/04/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי בענינים שונים בעיקר אמצעים משפטיים נגד חברות שונות הנכנעות לחרם וענינים הקשורים במצרים
חצ-6529/14 01/04/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) – מרכז לחינוך מקצועי בפנמה.
חצ-6531/3 01/04/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) – סיוע טכני והקניית ידע לארצות אמל"ט סיוע טכני והקניית ידע לארצות אמל"ט  משלחת – OAS ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
חצ-6533/10 01/04/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על ענינים כנסייתיים   בעיקר חומר על הבפטיסטים.
חצ-889/15 01/04/1963 דיג וזכויות דיג
חצ-435/4 01/04/1963 הגשת האמנה בבוליביה ד"ר מיכאל סימון
חצ-435/5 01/04/1963 הגשת כתב אמנת השגריר לורך
חצ-435/6 01/04/1963 מנוי שגריר בבוליביה מר נתנאל לורך
חצ-1749/8 01/04/1963 בית השגריר
חצ-1018/6 01/04/1963 יחסי דהומיי-העולם
חצ-1019/5 01/04/1963 כפר החיילים המשוחררים
חצ-1019/12 01/04/1963 תיק המפגן
חצ-1024/13 01/04/1963 ישראל-אפריקה
חצ-1024/14 01/04/1963 גיניאה – ענייני פנים
חצ-1024/23 01/04/1963 הצעות לסיוע טכני
חצ-991/5 01/04/1963 קורס לבנין (מנהלי עבודה) בפריטאון
חצ-991/12 01/04/1963 אבל הנשיא יצחק בן-צבי ז"ל
חצ-1025/5 01/04/1963 ישראל – או"ם
חצ-1025/34 01/04/1963 אפריקה-אסיה
חצ-3784/19 01/04/1963 שרקאוי
חצ-3756/7 01/04/1963 צפון אפריקה – כללי.
פ-1885/13 01/04/1963 [קשר עם לינדון ג'ונסון]
חצ-3755/3 01/05/1963 תיק פיצויים ליוצאי אלג'יריה.
חצ-6538/5 01/05/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני השוק המשותף
חצ-1432/4 01/05/1963 ה-A.I.D בקפריסין ושיתוף פעולה הדדי
חצ-1432/18 01/05/1963 הסכמים מסחריים (כללי)
חצ-217/8 01/05/1963 יחסים מדיניים-ותיקן כרך ג'
חצ-2023/43 01/05/1963 משלחת עירית לאגוס
חצ-2023/58 01/05/1963 P.O. Nwoga -שר בנין הערים/מזרח
חצ-1017/8 01/05/1963 סמינר מנהיגות
חצ-1018/10 01/05/1963 יחסי מסחר ישראל-דהומיי
חצ-1024/17 01/05/1963 בית השגריר
חצ-1025/12 01/05/1963 הארגון הבינלאומי לבריאות – אונסק"ו  הארגון הבינלאומי לעבודה
חצ-1025/15 01/05/1963 סרטים
חצ-1025/22 01/05/1963 משרדי הממשלה – משרד החוץ
חצ-6539/10 01/06/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי בענינים שונים  בעיקר החרם הערבי  מצרים וחברת "פורד"
חצ-6531/15 01/06/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) – טיפול בנושאים מזרח-תיכוניים בניו-יורק.
חצ-6002/1 01/06/1963 משה אלון – האשמות על שחיתות במנגנון החרם הערבי. מצורפת רשימת נושאים
חצ-6579/15 01/06/1963 Aiden CRAWLEY חבר פרלמנט שמרנים (לייבור עד 1957) – ביקור בישראל  התכתבות  קורות חייו
חצ-6579/20 01/06/1963 Douglas DUFF ביקור בישראל  התכתבות
חצ-6579/38 01/06/1963 John HYND חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  קורות חייו
חצ-6580/11 01/06/1963 John PEEL חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  התכתבות  תכנית  דו"ח על הביקור  תולדות חיים
חצ-429/17 01/06/1963 אישים חשובים במלאוי
חצ-1750/10 01/06/1963 השתלמויות בישראל -חינוך
חצ-989/4 01/06/1963 הסברה
חצ-992/2 01/06/1963 הסברה
חצ-1025/14 01/06/1963 הסברה ערבית אנטי-ישראלית
חצ-1025/16 01/06/1963 השתלמות ומשתלמים
חצ-1025/21 01/06/1963 פרסומים כלכליים – חברה משותפת לפורמצבטיקה
חצ-1025/29 01/06/1963 מדריכים ללול – סיוע טכני
חצ-1025/32 01/06/1963 אפריקה-ארצות ערב
חצ-3767/8 01/06/1963 בחרי  יונס
טס-3092/14 23/06/1963 אלבום תצלומים – אסיפת אזכרה לשמו של יהודה קורט בלומנפלד ז"ל אספת אזכרה לשמו של יהודה קורט בלומנפלד (מנהיג ציוני ועיתונאי)  שנערכה בתאריך א' בתמוז תשכ"ג (23.6.1963)  באולם ויצמן שבסוכנות היהודית בירושלים.
חצ-3772/5 01/07/1963 סיאם  סוטר
חצ-6537/9 01/07/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על OECD ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO- OPERATION AND DEVELOPMENT
חצ-6538/6 01/07/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על השוק המשותף  בעיקר קשרי ישראל והשוק המשותף
חצ-6539/11 01/07/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי בענינים שונים  בעיקר החרם הערבי  מצרים וחברת "פורד"
חצ-6530/20 01/07/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על איגודים מקצועיים ועניני הפועלים   בעיקר דיווחים על ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  הועד הפועל.
חצ-6579/28 01/07/1963 Charles GREY חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים  קורות-חייו
חצ-6579/43 01/07/1963 Selwyn LLOYD חבר פרלמנט  שמרנים  שר החוץ לשעבר  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  תכנית
חצ-6580/2 01/07/1963 Roy MASON חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-890/3 01/07/1963 יצוא מזון
חצ-436/3 01/07/1963 האמנת נציגים הגשת כתב האמנה שגריר נתנאל לורך
חצ-1430/5 01/07/1963 ימאות-תקרית "עלי-גל"
חצ-1430/16 01/07/1963 שבוע ישראל
חצ-306/9 01/07/1963 המכון האפרו אסייני
חצ-2023/14 01/07/1963 Olarewaju
חצ-2023/40 01/07/1963 צ'יף פרד יו אניאס
חצ-1017/13 01/07/1963 קורס מדריכים חקלאיים
חצ-1017/21 01/07/1963 עסקי מסחר עם שרות גידול בעלי-חיים של דהומיי
חצ-992/1 01/07/1963 קורסים בחינוך וחברה
חצ-3782/12 01/07/1963 דרושי שלום.
גל-8296/9 10/07/1963 ועדת המשנה לתכנון ובניה רמת-הגולן ועדת המשנה לתכנון ובניה.
חצ-3772/40 01/08/1963 עבדול ג'אבר סולימן
חצ-6539/12 01/08/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי בענינים שונים  בעיקר החרם הערבי ומצרים
חצ-6587/5 01/08/1963 משרד החקלאות ביקור באנגליה ב – 68 חומר רקע  תכנית הביקור
חצ-6579/10 01/08/1963 Robert CARR חבר פרלמנט – בקור בישראל – התכתבות
חצ-306/7 01/08/1963 הארגון הניגראני לענינים בינלאומים
חצ-2023/42 01/08/1963 Obande -שר המנגנון הפדרלי
חצ-1018/16 01/08/1963 מדינאים ואישים
חצ-1739/2 01/08/1963 Presse
חצ-991/4 01/08/1963 תיק שאלוני משתתפים בקורס למנהלי עבודה
חצ-1025/7 01/08/1963 אורחים ישראלים באפריקה. דיונים בעצרת או"ם ובמועצת הביטחון.
חצ-1025/35 01/08/1963 ועידה לאומנות אפריקנית בקונקרי
גל-47291/12 02/08/1963 קבלת סטודנטים בשרות המדינה טבלת העסקת סטודנטים במשרדי ממשלה
ג-3264/44 29/08/1963 בחירות ומינויים – שפרעם מסמכי בחירות ומינויים בעיריית שפרעם
חצ-6536/14 01/09/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני הדת בארץ ובארה"ב  בעיות של דת ומדינה  גיטין וכו'
חצ-6539/13 01/09/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי בענינים שונים  בעיקר החרם הערבי ומצרים
חצ-6522/6 01/09/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) יוניצ"ף UNICE – UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
חצ-1479/1 01/09/1963 פריס – מענקים ומלגות לבני חו"ל
חצ-6530/13 01/09/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) – פעילות חטיבת השלום .
חצ-6010/5 01/09/1963 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – המשלחת הפלשטינאית באו"מ דווחיו למשרד החוץ
חצ-6580/26 01/09/1963 Margaret THATCHER חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  תכנית הביקור  קורות חייה
חצ-888/8 01/09/1963 אורחים ישראליים בקפריסין
חצ-890/5 01/09/1963 יצוא אפרוחים לקפריסין
חצ-1008/6 01/09/1963 AAPSO
חצ-1761/5 01/09/1963 קורסים ברפואה ותברואה
חצ-3774/37 01/09/1963 שוסטר
חצ-3770/60 01/09/1963 מזרחי  תופיק
חצ-6538/1 01/10/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מברקים והתכתבות בענין השוק המשותף
חצ-6538/10 01/10/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בנושא מים  בעיקר על המפעל הארצי
חצ-6531/7 01/10/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אמריקה הלטינית -אמל"ט  בעיקר דיווח על מצב החקלאות ועל קורסים שונים.
חצ-6585/11 01/10/1963 חומר מגוון אודות החרם וקשרים כלכליים עם בריטניה
חצ-888/5 01/10/1963 עתונאים ועתונות חו"ל
חצ-217/5 01/10/1963 יחסים מדיניים-ותיקן כרך ה'
חצ-1758/2 01/10/1963 או"ם-ישראל  פליטים וכו'.
חצ-3774/13 01/10/1963 ראדי  עבדאללה.
חצ-3766/23 01/10/1963 איסר  מוחמד
חצ-3767/64 01/10/1963 ג'ימאייל  גבריאל
גל-22955/25 31/10/1963 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – גבעתיים תיקון לתכנית מתאר גבעתיים
חצ-6539/14 01/11/1963 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות עם מתמ"כ – המחלקה לתכנון מדיני כלכלי בענינים שונים  בעיקר החרם הערבי ומצרים
חצ-6554/5 01/11/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות מדינית  בעיקר בנושא הועד הפועל של ההסתדרות הכללית.
חצ-6587/8 01/11/1963 אורחים בארץ ביקורים של חברי פרלמנט  אנשי ציבור ואנשי עסקים מבריטניה
חצ-6580/13 01/11/1963 Charles PONSONBY נשיא אגודה אפריקנית מלכותית  ביקור בארץ  דיווחים
חצ-887/29 01/11/1963 יחסים במזרח התיכון
חצ-887/46 01/11/1963 ועידת הסתר באו"ם
חצ-889/11 01/11/1963 שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל וקפריסין
חצ-890/7 01/11/1963 יצוא טכסטיל ומוצרי הלבשה
חצ-1695/3 01/11/1963 חברת שיווק חסן
חצ-305/12 01/11/1963 ארגון בוגרי קורסים בארץ (שלומניקים)
חצ-306/20 01/11/1963 הסכם הסגרה עם ניגריה
חצ-1018/9 01/11/1963 יחסי ישראל-דהומיי
חצ-1018/13 01/11/1963 יחסי מסחר ישראל-דהומיי
חצ-993/2 01/11/1963 הסברה
חצ-1758/6 01/11/1963 ועידות וכינוסים (כללי)
חצ-1760/2 01/11/1963 מומחים – כללי
חצ-1761/11 01/11/1963 הנציגות בפריטאון
חצ-3782/6 01/11/1963 ג'איק (חאיק)  בישופ
חצ-3782/13 01/11/1963 הומברט  נעים.
חצ-3768/14 01/11/1963 חכים  ג'ורג'
חצ-6547/29 01/12/1963 וושינגטון – (יק ללא שם בתיק מכתבים בענין המרכז הבינלאומי לחקר הסרטן.
חצ-6547/32 01/12/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין ארגונים בינלאומיים  דוגמת אונסק"ו
חצ-6547/9 01/12/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין ירושלים  כגון מצעד יום-העצמאות בירושלים.
חצ-6547/35 01/12/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק מכתב בענין הישגים בועדה השלישית של האו"ם.
חצ-6547/38 01/12/1963 וושינגטון – מבנה מערכת ההסברה בארה"ב ובקונסוליה הכללית בניו-יורק.
חצ-6549/5 01/12/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני עיתונאות  בעיקר הוצאת "אומר" לתפוצות.
חצ-6554/2 01/12/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא ועידת הסחר העולמית.
חצ-6554/3 01/12/1963 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא ועידת הסחר העולמית.
חצ-6588/3 01/12/1963 הועדה לסחר ולפתוח ועידת האו"ם השניה לסחר ולפיתוח דו"חות  חוזרים
חצ-6579/11 01/12/1963 Miles Clifford מנהל קרן -LEVERHULME ביקור בישראל  דו"ח הביקור  התכתבות
חצ-888/12 01/12/1963 מוסיקה
חצ-889/19 01/12/1963 תחבורה אוירית
חצ-889/23 01/12/1963 מרכזים
חצ-889/24 01/12/1963 חרם ערבי
חצ-890/4 01/12/1963 יצוא חקלאי
חצ-890/10 01/12/1963 יצוא מוצרי מתכת וחשמל
חצ-1429/1 01/12/1963 ביקור האפיפיור פאולוס ה-6
חצ-1430/4 01/12/1963 טיפול וסיוע לישראלים בקפריסין
חצ-1017/15 01/12/1963 מומחים  משתלמים וקורסים בחקלאות
חצ-430/1 01/12/1963 כתב האמנה
חצ-1024/8 01/12/1963 גיניאה – מאוריטניה
חצ-1511/8 01/12/1963 קשרים עם ארצות שונות
חצ-1758/5 01/12/1963 ועידות וכינוסים (ועידת הסחר)
חצ-1762/5 01/12/1963 בית ראש הנציגות II
חצ-429/10 01/12/1963 מר א.באנדה
גל-5976/16 18/12/1963 מלאכה  קואופרציה אזורי פיתוח עיירות פיתוח וקואופרטיבים.
גל-8441/22 24/12/1963 ביקורת ספרותית – סדן דב – "ספרות עברית בשפות לועזיות" ("JEWISH LITERATURE IN NON-JEWISH LANGUIGES") – תרגום על ידי מ.ז פרנק.
גל-5864/23 30/12/1963 אישורי תכניות בניה – מכר בתיק התכתבויות שרטוטים ואישורים לבנייה במכר. גושים 18525  18530
חצ-3777/3 01/01/1964 ועידת פוגוואש  דברי דפוס
חצ-3554/14 01/01/1964 ישראל – המכללה לבטחון לאומי.
חצ-3510/11 01/01/1964 אלג'יריה – בן-בלה – נאצר
חצ-3510/16 01/01/1964 אלג'יריה – עולים.
טס-3087/1 01/01/1964 סוזי (שושנה) אבן – תחרות כרזות נגד עישון + פתיחת גלריה למכירות פומביות ועוד אלבום תמונות של סוזי (שושנה) אבן  רעייתו של סגן ראש הממשלה אבא אבן  המכיל 28 תצלומים מכמה אירועים בהשתתפות גב' אבן: 7 תצלומי שחור-לבן מתחרות כרזות נגד עישון מ-1964  שבה השתתפה גב' אבן כנראה מתוקף תפקידה כנשיאת האגודה למלחמה בסרטן; 5 תצלומים מפתיחת הגלריה למכירות פומביות מ-1965; שני תצלומי דיוקן בודדים של גב' אבן מאירועים אחרים בהם השתתפה (צורפו לאלבום בארכיון). התצלומים מתעדים את מהלך שני האירועים: גב' אבן נואמת  מפגשים בינה לבין אנשי ציבור שונים  כרזות שהוצגו בתחרות הכרזות  התמונות שהוצגו בגלריה ועוד.
גל-7950/18 01/01/1964 המדרשה למורות מלאכה אור חיים בני ברק כרך א' התכתבות בין שר האוצר פנחס ספיר  חבר הכנסת אברהם רקנאטי ומנהל החינוך העל יסודי בנושא סיוע תקציבי לסמינר לבנות "אור החיים".
ג-2628/10 01/01/1964 פרוטוקולים מישיבות המועצה – דלית-אל כרמל פרוטוקולים בערבית
חצ-6549/2 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנוגע לעיתונאים  תגובות על מאמרים
חצ-6549/4 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני ביקורי עיתונאים.
חצ-6546/24 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק תביעות שונות המופנות לטיפול השגרירות.
חצ-6546/25 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני הכנסייה.
חצ-6546/29 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק מכתב אחד שענינו הסכם הסגרה עם ארה"ב.
חצ-6547/37 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני משרד העבודה הבינלאומי.
חצ-6547/39 01/01/1964 וושינגטון – הסברה  – בעיקר פרוטוקולים.
חצ-6547/42 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושאים שונים כגון ביקורי אישים  עניני "בני ברית" וכו'
חצ-6549/27 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני יהדות ארה"ב.
חצ-6550/2 01/01/1964 וושינגטון – ארה"ב  – עניני יהדות ארה"ב.
חצ-6550/9 01/01/1964 וושינגטון – ברית המועצות  – בעיקר עניני יהדות בריה"מ.
חצ-6551/1 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני דת.
חצ-6548/20 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין הזמנת עיתונאים ופגישות עמם.
חצ-6548/23 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם עיתונאים זרים  בעיקר אמריקאים.
חצ-6549/9 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני סטודנטים ערבים בארה"ב וחומר אנטישמי.
חצ-6549/13 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני האוניברסיטאות בארה"ב  בעיקר דיווחים על סמינריונים בעניני מזה"ת.
חצ-6549/17 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ICCY-International Centers for youth- מרכז תרבות עמים לנוער.
חצ-6549/18 01/01/1964 וושינגטון – קשרי תרבות ישראל – ארה"ב.
חצ-6549/24 01/01/1964 וושינגטון – אפריקה הצפונית  – עניני חוץ.
חצ-6540/26 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אתיופיה
חצ-6540/31 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אלג'יריה
חצ-6540/33 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של – מדינות אמריקה הלטינית (אמל"ט)
חצ-6540/35 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בענין אנגולה
חצ-6541/4 01/01/1964 וושינגטון – דרום אפריקה – בעיקר יחסי ארה"ב – דרא"פ
חצ-6541/5 01/01/1964 וושינגטון – ארצות אפריקה –  בעיקר סיוע כלכלי למדינות אפריקה
חצ-6541/7 01/01/1964 וושינגטון – אקואדור התכתבות בעניני אקואדור  בעיקר עניני השתלמויות
חצ-6541/8 01/01/1964 וושינגטון -אורגואי –   בעיקר שיתוף פעולה ישראל – אורוגואי
חצ-6541/15 01/01/1964 וושינגטון – בריטניה התכתבות בעניני פנים וחוץ של בריטניה
חצ-6541/17 01/01/1964 וושינגטון – ברזיל התכתבות בעניני פנים וחוץ של ברזיל
חצ-6541/23 01/01/1964 וושינגטון – גויאנה הבריטית התכתבות בעניני פנים וחוץ של גויאנה הבריטית.
חצ-6552/1 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני "קרן פורד"
חצ-6552/10 01/01/1964 וושינגטון – תיק פעולה  (עניני מים)
חצ-6552/20 01/01/1964 וושינגטון – ניו-יורק מכתבים בנושא החרם הערבי והשלכותיו.
חצ-6541/42 01/01/1964 וושינגטון – ונצואלה – עניני פנים וחוץ
חצ-6541/45 01/01/1964 וושינגטון – זנזיבר – עניני פנים וחוץ
חצ-6553/4 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא תיאום פעולה בין ישראל לבין ארה"ב בעניני מש"ב.
חצ-6553/16 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושאי כלכלה ומסחר  כגון מגעים עם חברות זרות.
חצ-6553/21 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין מועמדים לעבודה בשגרירות ומינויים חדשים.
חצ-6551/18 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא הועד היהודי האמריקני.
חצ-6551/23 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין "המועצה למען היהדות".
חצ-6551/26 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מברקים נכנסים בענין הכללת הסכם השוק המשותף עם ישראל במסגרת פעולת השוק למען המדינות המתפתחות.
חצ-6551/27 01/01/1964 וושינגטון – תיק רקע מכתבים בעניני מים ותוכניות ההטיה הערביות.
חצ-6542/6 01/01/1964 וושינגטון – לבנון – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/3 01/01/1964 וושינגטון – יפן – עניני חוץ
חצ-6542/4 01/01/1964 וושינגטון – ירדן – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/10 01/01/1964 וושינגטון – מכסיקו – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/11 01/01/1964 וושינגטון – מלגש (מדגסקר)  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/24 01/01/1964 וושינגטון – קפריסין  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/25 01/01/1964 וושינגטון – רודזיה  – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/6 01/01/1964 וושינגטון – סס"ר בריה"מ – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/20 01/01/1964 וושינגטון – ארה"ב –  עניני פנים וחוץ
חצ-6542/33 01/01/1964 וושינגטון – קוסטה-ריקה  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/36 01/01/1964 וושינגטון – קונגו  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/37 01/01/1964 וושינגטון – קונגו  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/43 01/01/1964 וושינגטון – פרס  – עניני פנים וחוץ של אירן – עיראק
חצ-6542/49 01/01/1964 וושינגטון – פורטו-ריקו  – עניני חוץ
חצ-6542/50 01/01/1964 וושינגטון – פנמה עניני פנים וחוץ חומר בעיקר על מרכז לחינוך מקצועי בפנמה
חצ-6543/3 01/01/1964 וושינגטון – ערב  – עניני פנים וחוץ של מדינות ערב – סעודיה  תימן  מצרים  ירדן עיראק  לוב  כווית ולבנון
חצ-6544/21 01/01/1964 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר עניני קורסים והשתלמויות
חצ-6545/2 01/01/1964 וושינגטון – ארה"ב  – עניני פנים וחוץ  בעיקר יחסי ארה"ב מצרים
חצ-6545/14 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים בנוגע ליחסי אמריקה – ארצות ערב  בעיקר עניני הועדה להידוק יחסי אמריקה-ערב. The Action Committee on America-Arab . Relations
חצ-6543/29 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני אגודת אמריקה – ישראל America – Israel Society
חצ-6545/29 01/01/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין הליגה הערבית.
חצ-6009/5 01/01/1964 פקידים בכירים – שמאי כהנא – מים חוות דעת משפטית
חצ-6009/6 01/01/1964 פקידים בכירים – שמאי כהנא פרסומים על מי הירדן  כולל עבודת של רפי גורן "זכות השמוש במימי הירדן"
חצ-6584/2 01/01/1964 הסכמי תעופה בין ישראל לבריטניה דיווחים  סקירות  תצהירים  טבלאות
חצ-6584/7 01/01/1964 תחבורה יבשתית רכישת ציוד רכבות בבריטניה
חצ-6584/8 01/01/1964 תחבורה יבשתית כלי רכב יבוא וייצור בישראל
חצ-6585/6 01/01/1964 החרם – ספנות ותעופה
חצ-6585/7 01/01/1964 החרם – ועדות ואישים התכתבות רשימות
חצ-6585/12 01/01/1964 פעולה משפטית  ארה"ב – 1  נגד החברות שנכנעו לחרם סקירות  דו"חות התכתבות
חצ-6586/3 01/01/1964 החרם- ארגונים ומוסדות דיווחים סקירות  תצהירים  רשימות  מאמרים
חצ-6586/9 01/01/1964 מוצרי חקלאות מצריים דיווחים
חצ-6589/5 01/01/1964 ארגונים בינ"ל חומר על ועידות בינ"ל שונות
חצ-6580/24 01/01/1964 Lord STONHAM ביקור בישראל  התכתבות
חצ-6583/2 01/01/1964 בריטניה יחסים כלכליים עם ישראל  דיווחים  סקירות טבלאות  קטעי עתונות
חצ-6583/4 01/01/1964 יחסים כלכליים עם אפריקה דיווחים  תזכירים  התכתבות
חצ-6583/6 01/01/1964 הארגון האירופי לסחר חופשי סקירות  טבלאות  קטעי-עתונות
חצ-217/13 01/01/1964 יחסים מדיניים ישראל ותיקן כרך א'
חצ-887/4 01/01/1964 יחסי העדות – חומר הסברה
חצ-887/6 01/01/1964 יחסי העדות – חומר הסברה
חצ-887/7 01/01/1964 יחסי העדות – חומר הסברה  התרומה לצלב האדום בקפריסין
חצ-213/2 01/01/1964 אלסקה
חצ-887/36 01/01/1964 המעוטי הירדני בקפריסין
חצ-887/44 01/01/1964 הסברה ישראלית
חצ-888/6 01/01/1964 אורחים בישראל כללי
חצ-888/10 01/01/1964 קשרי תרבות
חצ-888/11 01/01/1964 תערוכות ותצוגות
חצ-888/14 01/01/1964 השתלמות בישראל
חצ-888/15 01/01/1964 מדע ורפואה
חצ-888/17 01/01/1964 טקס
חצ-888/18 01/01/1964 האמנת נציגים
חצ-888/21 01/01/1964 יום העצמאות
חצ-888/26 01/01/1964 אשרות
חצ-888/30 01/01/1964 אשרות קולקטיביות
חצ-888/32 01/01/1964 אשרות ארעי
חצ-888/33 01/01/1964 אשרות תייר
חצ-888/35 01/01/1964 עליה וקליטה – כללי
חצ-888/36 01/01/1964 תיירות (כללי)
חצ-888/37 01/01/1964 מדינאים ואישים בישראל
חצ-1691/10 01/01/1964 ישראל – מבנה והגדרות תפקידים  מנויים
חצ-889/18 01/01/1964 סיוע טכני – בנין שדה התעופה בניקוסיה
חצ-889/2 01/01/1964 גביית חובות מאזרחים ישראלים
חצ-889/4 01/01/1964 ימאות
חצ-889/6 01/01/1964 חיילי מלואים
חצ-889/8 01/01/1964 נשואין וגרושין
חצ-889/13 01/01/1964 מפעל הירדן
חצ-889/17 01/01/1964 מכון לפריון בעבודה
חצ-889/25 01/01/1964 שבוע ישראל
חצ-889/26 01/01/1964 תערוכות תצוגות וירידים
חצ-889/31 01/01/1964 יבוא חקלאי
חצ-889/32 01/01/1964 יצוא כללי
חצ-890/6 01/01/1964 יצוא בננות
חצ-1693/15 01/01/1964 קורס נייד למנהלי עבודה בבנין  קורס נייד במנהל ציבורי  קורסים ניידים – כללי קורס תיירות  סמינר לחינוך מבוגרים  הודעות על קורסים  נוהל משתלמים.
חצ-1695/2 01/01/1964 מחזורי קורס מנ"ח
חצ-890/8 01/01/1964 יצוא צנורות
חצ-890/11 01/01/1964 כימיקלים
חצ-1054/9 01/01/1964 מיכה גור
חצ-305/13 01/01/1964 בקשות הממשלה הפדרלית לארגון השתלמויות בישראל
חצ-305/15 01/01/1964 קשרי תרבות
חצ-305/17 01/01/1964 הסברה ישראלית
חצ-1017/9 01/01/1964 קורס כתבים
חצ-1017/11 01/01/1964 קורסים לגידול עופות
חצ-1017/18 01/01/1964 קורסים – כללי
חצ-1018/4 01/01/1964 יחסים בין-אפריקניים
חצ-1018/7 01/01/1964 יחסי דהומיי-העולם
חצ-1018/14 01/01/1964 יחסי מסחר ישראל-דהומיי
חצ-1019/3 01/01/1964 סגל דיפלומטי  טקסים
חצ-1019/4 01/01/1964 דוחו"ת: נח"ל  גדנ"ע
חצ-1024/1 01/01/1964 גינאה – או"ם
חצ-1024/2 01/01/1964 גינאה – אלג'יריה
חצ-1024/9 01/01/1964 גיניאה – סנגל
חצ-1024/15 01/01/1964 גיניאה – משרד החוץ
חצ-1758/4 01/01/1964 ועידות אח"א (ארגון אחדות אפריקה)
חצ-1520/2 01/01/1964 קמבודיה – מדיני
חצ-3780/19 01/01/1964 פלשתינאים
חצ-2978/9 01/01/1964 ירדן – לטרון (2)
חצ-2978/8 01/01/1964 ירדן – לטרון (1)
גל-21961/28 01/02/1964 חקיקה ראשית – חוק השבות (תיקון) תשכ"ד – 1964
חצ-6546/10 01/02/1964 וושינגטון – סוריה  – עניני פנים וחוץ.
חצ-6546/12 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים וסקר על קהילות ממוצא ערבי וכן מכתבים בענין קשרים בין דרוזים בישראל ובארה"ב.
חצ-6547/21 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק שני מכתבים בענין ועידת אקאפ"ה – ECAFE Economic Co-operation Administration מינהל לשיתוף פעולה כלכלי.
חצ-6547/27 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק שני מכתבים – האחד בענין I.C.A.O International Civil Aviation . Organization והשני בענין חברות רואנדה באמנת תעופה.
חצ-6548/4 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני פנים של ישראל  בעיקר בנושא הערבים בישראל.
חצ-6549/7 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני המכון למזרח תיכון – . Middle East Institute
חצ-6549/19 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם תרבות  בעיקר קרן התרבות ישראל – אמריקה.
חצ-6540/29 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אוגנדה.
חצ-6541/19 01/02/1964 וושינגטון – גואטמלה התכתבות בעניני גואטמלה  בעיקר עניני חינוך
חצ-6541/24 01/02/1964 וושינגטון – גינאה התכתבות בעניני פנים וחוץ של גינאה
חצ-6553/1 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני כלכלה   בעיקר בענין הסיוע האמריקני
חצ-6541/46 01/02/1964 וושינגטון – טוניס – עניני פנים וחוץ
חצ-6553/14 01/02/1964 וושינגטון – ניו – יורק בתיק מכתבים בנושא החרם הערבי והשלכותיו.
חצ-6551/8 01/02/1964 וושינגטון – בני ברית
חצ-6551/17 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני NCRAC National Community Relations Affairs Council- המועצה (היהודית) הלאומית ליחסים קהילתיים.
חצ-6551/21 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין ארגון "הדסה".
חצ-6542/7 01/02/1964 וושינגטון – לוב – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/14 01/02/1964 וושינגטון – מצרים – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/10 01/02/1964 וושינגטון – סוריה  – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/21 01/02/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ודו"חות בענין הוועדה האמריקנית- ישראלית לענינים ציבוריים American Israel Public Affaris . Committee
חצ-6542/38 01/02/1964 וושינגטון – קובה  – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/4 01/02/1964 וושינגטון – עדן  – עניני הבסיסי הבריטי בעדן  חתרנות מצד תימן והגברת התעמולה המצרית העוינת
חצ-6545/13 01/02/1964 וושינגטון – אפריקה בעיקר סיכומי ועידות שונות כגון ועידת המדינות הבלתי-מזדהות  הועידה האפרו-אסיאנית באלג'יריה וכו'.
חצ-6544/8 01/02/1964 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר קורסים חקלאיים.
חצ-6585/13 01/02/1964 נתונים ודיווחים – החרם ויחסים כלכליים עם בריטניה
חצ-6580/5 01/02/1964 Ewen MONTAGU ביקור בישראל – התכתבות
חצ-6580/8 01/02/1964 Harmar NICHOLLS חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  תכנית הביקור
חצ-6582/2 01/02/1964 כלכלת בריטניה יחסים כלכליים עם ישראל  דיווחים  סקירות תקנות טבלאות
חצ-213/6 01/02/1964 ערים תאומות
חצ-213/11 01/02/1964 אותות לחיילים משוחררים
חצ-887/19 01/02/1964 יחסי ישראל-קפריסין בדרג ממשלתי
חצ-887/23 01/02/1964 מדינאים ואישים
חצ-887/25 01/02/1964 תנועות דתיות פוליטיות בינ"ל
חצ-887/26 01/02/1964 ארגונים ובעיות אזוריים
חצ-887/45 01/02/1964 אירגונים בינ"ל לא ממשלתיים
חצ-888/2 01/02/1964 עתונות ישראלית
חצ-888/22 01/02/1964 אובדן דרכונים
חצ-888/25 01/02/1964 בקשות לתעודות מעבר ודרכונים
חצ-888/29 01/02/1964 נימוסין
חצ-889/9 01/02/1964 ישראלים אזרחיים
חצ-890/2 01/02/1964 יצוא צרכי רפואה וקוסמטיקה
חצ-1018/2 01/02/1964 אורחים
חצ-1024/12 01/02/1964 ישראל – מדיניות חוץ
חצ-1024/16 01/02/1964 גיניאה – ארה"ב
חצ-3782/22 01/02/1964 חמיד
ג-10914/10 11/02/1964 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות בעניין הביתן הישראלי  הקמה  ענייני כספים  חוזים  תשלומים לבעלי מקצוע וכיסויי הוצאות הצוות  פרסום  מינהלות וכד'.
חצ-3780/11 01/03/1964 קטעי עתונות
חצ-6547/28 01/03/1964 וושינגטון – (יק ללא שם בתיק מכתבים בעניני הבנק העולמי.
חצ-6547/34 01/03/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני כינוסים בינלאומים  כגון כינוס האיגוד הבין-לאומי לספריות  הקונגרס הבין-לאומי לביטוח סוציאלי וכו'.
חצ-6549/12 01/03/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינים הצעות לערים תאומות כגון – קמדן  ניו-ג'רסי ואשדוד.
חצ-6553/8 01/03/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא מסחר וחרם  כגון: לשכות מסחר  תקנות סחר חוץ   תגובת איש עסקים לחרם וכו'
חצ-6551/6 01/03/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק מכתב אחד בענין ארגון "ברית עברית עולמית". ארגון להפצת השפה והתרבות העברית.
חצ-6542/5 01/03/1964 וושינגטון – כווית – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/17 01/03/1964 וושינגטון – מרוקו  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/39 01/03/1964 וושינגטון – צרפת  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/41 01/03/1964 וושינגטון – צ'ילה  – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/1 01/03/1964 וושינגטון – עיראק  – עניני פנים וחוץ
חצ-6544/22 01/03/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ודו"חות בענין המועצה הבינלאומית למיעוטים מוסלמיים.
חצ-6531/4 01/03/1964 וושינגטון – (תיק ללא שם) – קורס לאזורים צחיחים .
חצ-6544/3 01/03/1964 וושינגטון – אמריקה הלטינית – קורסים והשתלמויות.
חצ-6545/27 01/03/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק שני מכתבים בענין המוסלמים בארה"ב.
חצ-6584/1 01/03/1964 השוק האירופי המשותף דיווחים  סקירות  "ידיעות"  התכתבות
חצ-6579/19 01/03/1964 Lord DRUMALBYN שר המדינה למסחר  ביקור בישראל  דיווחים תכנית הביקור
חצ-6580/12 01/03/1964 John PILCHER דיפלומט  ביקור ישראל  דיווח  תולדות חיים
חצ-6581/3 01/03/1964 שתוף פעולה כלכלי – ביטוח דו"חות  סיכומים  סקירות  תקנות
חצ-6582/8 01/03/1964 התפלת מים דיווחים  סקירות  חומר וועדות בינלאומיות פרוטוקול של ישיבות  דו"חות
חצ-887/15 01/03/1964 יחסים מדיניים קפריסין-ארה"ב
חצ-887/22 01/03/1964 ליגות לידידות
חצ-887/30 01/03/1964 יחסים מדיניים קפריסין – מע"ם
חצ-887/31 01/03/1964 יחסים מדיניים קפריסין-יתר מדינות ערב
חצ-888/1 01/03/1964 הסברה ערבית ואנטי ישראלית
חצ-888/4 01/03/1964 תיק למאמר
חצ-888/23 01/03/1964 דוחות הנציגויות
חצ-888/28 01/03/1964 אשרות דיפלומטים לזרים
חצ-889/14 01/03/1964 השתלמויות
חצ-889/22 01/03/1964 יחסי מסחר ישראל קפריסין
חצ-890/9 01/03/1964 יצוא ויבוא מכוניות
חצ-890/15 01/03/1964 אורחים בישראל קבוצות
חצ-436/5 01/03/1964 אגוד הקהילות – פרו ובוליביה הקהלה האשכנזית
חצ-1017/2 01/03/1964 איגודים מקצועיים
חצ-1017/7 01/03/1964 עתונות רדיו וטלביזיה
חצ-1017/16 01/03/1964 קורס נח"ל
חצ-1761/2 01/03/1964 הכשרה מקצועית וטכנית  מומחים  משתלמים וקורסים – "אורט"
גל-18735/37 01/03/1964 בית-ספר מיוחד הדר יוסף תל-אביב בתיק בתיק דיווחי מפקחים של משרד החינוך שביקרו בבית הספר. קשור לתיק גל 18735/32
חצ-3780/13 01/03/1964 בנק האומה הערבית
חצ-3780/17 01/03/1964 הגירת פליטים
חצ-6547/14 01/03/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין שאלת מימון פעולות שמירת השלום של האו"ם וסעיף .19
פ-2910/7 22/03/1964 רחל ינאית בן-צבי – הספד. דברים שהתפרסמו בכתב העת "בגבע"  עלון 171  לזכר ציפורה טרטקוב-אברמסון.
חצ-3773/45 01/04/1964 שיזלי  אחמד צאלח
חצ-6547/26 01/04/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם ארגונים שונים כגון איק"ם ומועצת הסחר.
חצ-6546/20 01/04/1964 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים בענין עסקאות נשק וכן מכתב בנוגע לנאצים במצרים 22.5.64
חצ-6547/43 01/04/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק בעיקר מכתבים הקשורים בהזמנת מרצים.
חצ-6541/26 01/04/1964 וושינגטון – ג'מייקה דיווחים על ביקורים בג'מייקה.
חצ-6553/15 01/04/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושאי תעופה   בעיקר חברת T.W.A
חצ-6553/22 01/04/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבי תלונה לטיפול השגרירות.
חצ-6545/9 01/04/1964 וושינגטון – נאט"ו  – בעיקר חומר  על וועדות נאט"ו
חצ-887/2 01/04/1964 איגודים מקצועיים וארגוני איכרים
חצ-213/9 01/04/1964 פושעי מלחמה
חצ-887/9 01/04/1964 כלכלה
חצ-887/18 01/04/1964 יחסים מדיניים קפריסין-מערב אירופה
חצ-887/28 01/04/1964 הארצות הבלתי מזדהות
חצ-887/32 01/04/1964 קפריסין-הליגה הערבית
חצ-887/39 01/04/1964 חוק ומשפט
חצ-888/9 01/04/1964 כנסים
חצ-888/13 01/04/1964 חינוך והשכלה בישראל
חצ-888/20 01/04/1964 נציגויות זרות בקפריסין
חצ-888/24 01/04/1964 דרכונים זרים
חצ-888/34 01/04/1964 בלתי רצויים
חצ-888/38 01/04/1964 טיפול רפואי ועזרה לישראלים בקפריסין
חצ-888/39 01/04/1964 העברת גוויות
חצ-889/3 01/04/1964 תביעות של אאזרחים ישראלים
חצ-889/10 01/04/1964 השקעות הון ישראלי בחו"ל
חצ-889/21 01/04/1964 מו"מ להסכם מסחרי
חצ-890/1 01/04/1964 תיק "לים"
חצ-890/13 01/04/1964 יצוא מלט
חצ-1430/9 01/04/1964 מפעלים משותפים ישראל-קפריסין
חצ-1760/9 01/04/1964 חינוך וחברה
חצ-1761/1 01/04/1964 קורסים בקרמינולוגיה  משפטים  מנהיגות נוער הנדסה חקלאית  אלקטרוניקה.
חצ-1522/24 01/04/1964 קמבודיה – שיתוף פעולה
א-7528/3 01/04/1964 י. הרצוג – תיק אישי נאומים  ראיונות  הרצאות  נאומי אשכול  הספדים בעניני עם ישראל המצב המדיני והתפוצות ועוד
חצ-8622/21 01/04/1964 כתב יד קרקוב התכתבות ומברקים בענין העברת כתב-יד קרקוב לירושלים.
חצ-475/2 01/05/1964 שיתוף פעולה בינלאומי – תוכנית לארגון מש"ב כרך ב'
חצ-6546/21 01/05/1964 וושינגטון – (תיק ללא שם) הועידה הבינלאומית על שלום בעולם בדרך החוק. הועידה הבינלאומית על שלום בעולם בדרך החוק. Washington World Conference on World Peace Through Law
חצ-6541/40 01/05/1964 וושינגטון – הונדורס  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/12 01/05/1964 וושינגטון – מלזיה  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/20 01/05/1964 וושינגטון – ניקרגואה  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/22 01/05/1964 וושינגטון – סנגל  – עניני חוץ
חצ-6542/30 01/05/1964 וושינגטון – רומניה בעיקר קשרי כלכלה ישראל – רומניה
חצ-6542/48 01/05/1964 וושינגטון – פיליפינים  – עניני חוץ
חצ-6544/1 01/05/1964 וושינגטון – אמל"ט (אמריקה הלטינית) – קורסים והשתלמויות  בעיקר קורס השקייה באזורים צחיחים.
חצ-6545/34 01/05/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני המזרח התיכון – מצרים  סוריה  לבנון  ישראל  וגם מכתב העוסק בשיחות בין האמריקנים לסינים בורשה 22.2.65
חצ-6010/8 01/05/1964 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – אישי יומני עבודתו
חצ-6579/12 01/05/1964 Michael CLIFFE חבר פרלמנט  לייבור ביקור ישראל התכתבות
חצ-218/2 01/05/1964 הסכמים לכניעת כפל מסים-איטליה כרך א'
חצ-887/14 01/05/1964 יחסים מדיניים קפריסין-בריטניה
חצ-887/41 01/05/1964 חיל השלום של האו"ם
חצ-1017/23 01/05/1964 המכון האפרו-אסיאני
חצ-1754/20 01/05/1964 השקעות ישראליות בחו"ל -"לים"
חצ-1024/6 01/05/1964 גיניאה – גרמניה המערבית
חצ-1024/11 01/05/1964 גיניאה – מדיניות חוץ
חצ-1760/3 01/05/1964 חינוך מיוחד (ד"ר רשף)
א-285/17 01/05/1964 פנחס לבון – הפרשה – לוי אשכול בעקבות הפרשה התכתבות בנוגע להדלפת מכתבו של אשכול לבן-גוריון.
חצ-3784/2 01/05/1964 פיראסטה (פרס)
חצ-6547/16 01/05/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין המשלחת האמריקנית לאקוסו"ק – Economic Social Committee – הועדה הכלכלית-חברתית.
גל-7927/3 03/05/1964 בית הספר המקצועי אור חיים בני ברק כרך ג' מסמכים הנוגעים לבית הספר המקצועי אור חיים בני ברק כרך ג'.
חצ-6547/30 01/06/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני סבא"א – סוכנות בינלאומית לאנרגיה אטומית.
חצ-6546/31 01/06/1964 וושינגטון – האו"ם
חצ-6541/1 01/06/1964 וושינגטון – אוסטרליה בתיק רק הודעה לעתונות על מינוי שגריר אוסטרליה בארה"ב דיווח על אוסטרליה ומזה"ת.
חצ-6554/6 01/06/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות מדינית  בעיקר בנושא הועד הפועל של ההסתדרות הכללית.
חצ-6542/45 01/06/1964 וושינגטון – פורטוגל  – עניני חוץ
חצ-6581/2 01/06/1964 שתוף פעולה כלכלי – מלוות סיכומים  הסכמים  דיווחים  התכתבות
חצ-6581/5 01/06/1964 תיק הציר הכלכלי (ש.סורוקר) – דירה מסמכים כספיים  התכתבות
חצ-887/10 01/06/1964 תיירות
חצ-887/12 01/06/1964 יחסים מדיניים קפריסין-יוון
חצ-887/17 01/06/1964 יחסים מדיניים קפריסין-מערב גרמניה
חצ-887/24 01/06/1964 מדינאים ואישים בישראל
חצ-887/35 01/06/1964 הכנסיה האורטודוכסית
חצ-217/7 01/06/1964 יחסים מדיניים ישראל-ותיקן כרך ג'
חצ-1019/11 01/06/1964 ביקור רוה"מ – דהומיי
חצ-1024/4 01/06/1964 גינאה – גאנה
חצ-1024/5 01/06/1964 גיניאה – גרמניה המזרחית
חצ-992/4 01/06/1964 ועידות וכינוסים (כנס שגרירים בדקאר)
חצ-1511/9 01/06/1964 מדיניות – כללי
חצ-3780/9 01/06/1964 תידרוכים מדיניים
חצ-6547/18 01/06/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני ארה"ב וזכויות האדם.
גל-7927/2 15/06/1964 בית הספר המקצועי אור חיים בני ברק כרך ב' מסמכי פיקוח בחינוך העל יסודי.
חצ-6545/39 01/07/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנוגע לבעיית הפליטים הערבים.
חצ-6546/11 01/07/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני האו"ם.
חצ-6547/24 01/07/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני איק"ם – – I.C.E.M הארגון הבין-ממשלתי להגירה אירופית.
חצ-6551/2 01/07/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני דת.
חצ-6549/16 01/07/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין "ועידת רחובות" על בעיות פיסקליות ומוניטריות בארצות מתפתחות וכן מכתבים בענין הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות.
חצ-6549/23 01/07/1964 וושינגטון – טוניסיה בעיקר מכתבים בענין מצב היהודים בטוניסיה.
חצ-6541/31 01/07/1964 וושינגטון – בלגיה – בעיקר יחסי החוץ שלה
חצ-6541/33 01/07/1964 וושינגטון – גרמניה וושינגטון – התכתבות בעניני פנים וחוץ של גרמניה  בעיקר יחסי ישראל-גרמניה-מצרים וחוק ההתיישנות.
חצ-6541/35 01/07/1964 וושינגטון – דהומיי – עניני פנים וחוץ
חצ-6553/9 01/07/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא מסחר וחרם  כגון: לשכות מסחר  פורד  צ'ייס מנהטן בנק וכו'.
חצ-6542/18 01/07/1964 וושינגטון – ניג'ר  – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/31 01/07/1964 וושינגטון – שבדיה  – עניני חוץ
חצ-6543/2 01/07/1964 וושינגטון – פולין  – עניני חוץ
חצ-6544/2 01/07/1964 וושינגטון – אמריקה הלטינית – קורסים והשתלמויות.
חצ-6545/28 01/07/1964 וושינגטון – סס"ר – עניני פנים וחוץ של ברית המועצות
חצ-6585/3 01/07/1964 החרם ארגונים ומוסדות דיווחים  סקירות  תצהירים  קטעי עתונות
חצ-6585/4 01/07/1964 מוסדות מאבק בפרלמנטים ולשכות מסחר – דיווחים  סקירות  החלטות
חצ-6585/9 01/07/1964 החרם – לשכת המסחר הלונדונית מאמרים  קטעי – עתונות
חצ-6582/5 01/07/1964 יחסים כלכליים של ישראל עם אסיה ואוקיאניה דיווחים  רשימות
חצ-887/27 01/07/1964 יחסי חוץ של קפריסין
חצ-888/3 01/07/1964 הודעות לעתונות
חצ-888/19 01/07/1964 שגרירות קפריסין בישראל
חצ-1691/8 01/07/1964 הארגון הבינלאומי לעבודה –  I.L.O בית-ספר לקואופרציה
חצ-889/27 01/07/1964 ארגונים כלכליים
חצ-889/29 01/07/1964 אסבסט
חצ-429/14 01/07/1964 תוכניות משותפות מלאוי-ישראל
חצ-1017/22 01/07/1964 עבודות המים
חצ-1024/10 01/07/1964 גיניאה-ישראל יחסי תרבות
חצ-1759/7 01/07/1964 שיתוף פעולה כלכלי
חצ-2653/15 01/08/1964 שורץ
חצ-6548/1 01/08/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם הזמנת מרצים לארועים שונים.
חצ-6541/39 01/08/1964 וושינגטון – הולנד התכתבות בענין שיחה עם מר Kramers  היועץ לעניני אמריקה והמזרח-התיכון בשגרירות ההולנדית בארה"ב.
חצ-6542/16 01/08/1964 וושינגטון – מאוריטניה בתיק גם סקירה על לוב  סומליה  אלג'יריה  תונסיה  סודאן וחבש
חצ-887/3 01/08/1964 בית הנבחרים
חצ-887/8 01/08/1964 תשובות מראשי ממשלות למברק מקריוס לעזרה רפואית לנפגעים
חצ-887/11 01/08/1964 חינוך
חצ-887/42 01/08/1964 עצרת או"ם ה- 19
חצ-888/40 01/08/1964 הגנה קונסולרית לאזרחי ישראל בחו"ל
חצ-1736/1 01/08/1964 Ministe're des Affaires Etrange'res De'part
חצ-993/4 01/08/1964 קשרי תרבות
חצ-1760/5 01/08/1964 מילגות למוסדות חינוך גבוהים
פ-4060/18 01/08/1964 רסקו – תרשימים של בנינים בשכונת גונן רחובות חזקיהו המלך  סן סימון גוש 30005 חלקות 30/116 רסקו – תרשימים של בנינים בשכונת גונן  רחובות חזקיהו המלך  סן סימון גוש 30005 חלקות 30/116. מתוך אוסף שלמה ארזי שהיה ממונה על הדיור הממשלתי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3828/2 20/08/1964 תערוכת מונטריאול. כרך ב' בתיק התכתבויות שונות בעניין ניהול והקמת הביתן הישראלי בתערוכת האקספו במונטריאול. עיקר ההתכתבויות הינן מול גורמים בישראל ובתפוצות בעניין פרסום ויחסי ציבור לביתן הישראלי בתערוכה.
חצ-6547/15 01/09/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני מועצת הבטחון  בעיקר דיון מועבי"ט בתלונת מאלזיה.
חצ-6550/10 01/09/1964 וושינגטון – ברית המועצות  – בעיקר עניני יהדות בריה"מ.
חצ-6553/2 01/09/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושאי כלכלה – חוק מס השוואת הריבית סיוע מארה"ב  עודפי מזון וכו'
חצ-6579/35 01/09/1964 Cardinal HEENAN מווסטמינסטר ביקוריו בישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-217/6 01/09/1964 יחסים מדיניים ישראל-ותיקן כרך ד'
נ-89/82 17/09/1964 גולדמן יעקוב פניות של אזרחים את נשיא המדינה
גל-44887/8 01/10/1964 הנהלת הרשות – תערוכות בחו"ל – מונטריאול  תערוכה עולמית התכתבויות בנוגע להשתתפות ישראל בתערוכת אקספו  במונטריאול קנדה. לקט הערות של מבקרי התערוכה ייצוא וייבוא עתיקות
חצ-6549/1 01/10/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם ביקורי עיתונאים  תגובות על מאמרי עיתונות וגם מכתבים בנושאים שונים כגון משבר סואץ  זמביה  הבישוף קנדי וכו'.
חצ-6547/5 01/10/1964 וושינגטון – תעלת סואץ  – בעיקר שאלת המעבר בתעלה.
חצ-6540/16 01/10/1964 וושינגטון – התפלה בתיק דיווחים על תוכנית התפלת מי-ים בישראל – ISRAEL DESALTING TEAM
חצ-6549/10 01/10/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני תעמולה ערבית.
חצ-6549/15 01/10/1964 וושינגטון – הועידה הבינלאומית של נשים מנהיגות.
חצ-6549/25 01/10/1964 וושינגטון – מרוקו . בעיקר מכתבים בענין הגו'ינט במרוקו ובארצות ערב אחרות.
חצ-6552/8 01/10/1964 וושינגטון –  תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני השוק האירופי המשותף.
חצ-6553/10 01/10/1964 וושינגטון – ניו-יורק מכתבים בנושא החרם הערבי והשלכותיו וכן חומר רקע לפעולה בקרב ארגוני המסחר.
חצ-6543/7 01/10/1964 וושינגטון – סס"ר בריה"מ – עניני פנים וחוץ
חצ-6544/18 01/10/1964 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר קורסים ומלגות.
חצ-6586/4 01/10/1964 החרם – ספנות ותעופה  תיירות ונפט דיווחים  רשימות  מאמרים  התכתבות
חצ-6581/4 01/10/1964 תיק הציר הכלכלי (ש.סורוקר) דיווחים  סקירות התכתבות
חצ-1420/6 01/10/1964 קניה – בנין הנציגות – בית השגריר
חצ-887/16 01/10/1964 קפריסין-בריה"מ ומדינות הגוש המזרחי
חצ-887/43 01/10/1964 הפליטים הערביים
חצ-889/20 01/10/1964 הסכמים מסחריים
חצ-1018/11 01/10/1964 יחסים מדיניים ישראל-דהומיי
חצ-1019/1 01/10/1964 ערבים
חצ-1453/10 01/10/1964 ארגונים מקומיים
חצ-1758/11 01/10/1964 קשרי תרבות
חצ-6546/3 01/11/1964 וושינגטון – ירדן  – עניני בטחון וגבולות בתיק גם מכתב בענין סיוע אמריקני לנאצר 23.9.65
חצ-6547/4 01/11/1964 וושינגטון – מיצרי טיראן  – בעיקר נושא הארת המצרים.
חצ-6541/9 01/11/1964 וושינגטון -אירלנד –  בעיקר יחסי ישראל- אירלנד
חצ-6541/43 01/11/1964 וושינגטון – חוף השנהב בעיקר הזמנת עיתונאים לחוף השנהב
חצ-6544/17 01/11/1964 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר עניני קורסים.
חצ-442/20 01/11/1964 הדתיים (כולל: חומר על חומיני)
חצ-887/20 01/11/1964 יחסי ישראל-קפריסין בדרג לא ממשלתי
חצ-887/34 01/11/1964 תקריות גבול
חצ-887/40 01/11/1964 חוקי ים
חצ-888/27 01/11/1964 נוהג באשרות – ישראל
חצ-888/31 01/11/1964 אשרות דחק
חצ-1024/3 01/11/1964 גינאה – בריה"מ
ג-3197/15 10/11/1964 דאלית אל כרמל בתיק התכתבויות בענייני תקציב של דליית אל כרמל.
חצ-8623/4 01/12/1964 ביקור השר אנדרי מאלרו בישראל התכתבות  מברקים  מזכרים וסיכומי ישיבות בנוגע לדחית ביקורו של שר החינוך הצרפתי מאלרו בישראל עקב סיבות רפואיות.
חצ-6547/17 01/12/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני יוניצ"ף – – UNICEF International Children's Emergency Fund
חצ-6547/22 01/12/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין דוד פולק נציג הועדה הכלכלית לדרום אמריקה.
חצ-6548/21 01/12/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין הזמנת עיתונאים וביקורי עיתונאים.
חצ-6549/20 01/12/1964 וושינגטון – אמ"ל –  קשרי תרבות ישראל – ארה"ב – אמל"ט.
חצ-6543/25 01/12/1964 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ודוחות בענין- ISVS International Secretaiat for Volunteer Service המזכירות הבינלאומית לשרותי מתנדבים
חצ-6542/44 01/12/1964 וושינגטון – פרס  – עניני פנים וחוץ של אירן – עיראק
חצ-6586/6 01/12/1964 התנגדות לחרם הערבי דיווחים  סקירות  מאמרים  רשימות
חצ-889/28 01/12/1964 יבוא כללי
חצ-890/20 01/12/1964 אורחים בישראל בודדים
חצ-305/9 01/12/1964 ליגות לידידות
חצ-1017/19 01/12/1964 קורסים – כללי
חצ-1018/5 01/12/1964 יחסים בין-אפריקניים
חצ-1453/12 01/12/1964 הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-3786/21 01/12/1964 עבדולחי רקוב.
חצ-3779/19 01/12/1964 ג'וואד  חשים.
א-7933/2 16/12/1964 עותקים נוספים 1964 (10) (המשך מתיק 1) פרוטוקולי ישיבות מלשכת ראש הממשלה  לוי אשכול  הכוללים ראיונות עתונאיים  ישיבת מזכירות מפא"י בעניין התפטרות ראש הממשלה  התקרית בהר הצופים  ענייני עליה  הקשרים עם גרמניה ועוד.
חצ-3549/7 01/01/1965 טוניסיה – עליה
חצ-3554/16 01/01/1965 ישראל – המכללה לקראת הסיור באפריקה.
חצ-3527/8 01/01/1965 בריטניה – ביקור המכללה לבטחון
חצ-3780/10 01/01/1965 קטעי עתונות
חצ-6009/7 01/01/1965 שמאי כהנא – פרסומים על מי הירדן
חצ-6548/2 01/01/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם הזמנת מרצים  בעיקר לתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית.
חצ-6550/12 01/01/1965 וושינגטון – ברית המועצות  – בעיקר עניני פנים וחוץ.
חצ-6522/5 01/01/1965 וושינגטון – תיק ללא שם יוניצ"ף UNICE – UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
חצ-6552/11 01/01/1965 וושינגטון – תיק פעולה  (עניני מים) בתיק מכתבים בנושא המים – העמדה המשפטית  עמדת ארה"ב  ההטיות הערביות וכו'.
חצ-6553/11 01/01/1965 וושינגטון – ניו-יורק בתיק מכתבים בנושאי מסחר וחרם  כגון: לשכות המסחר והחרם  פורד  חוק וויליאמס וכו'
חצ-6540/38 01/01/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בנושא קשרים טכניים ומדעים בין אוסטריה ומצרים
חצ-1479/6 01/01/1965 פריס – תיירות
חצ-6542/42 01/01/1965 וושינגטון – צ'כוסלובקיה  – עניני חוץ
חצ-6544/20 01/01/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר קורסים ותוכניות לפיתוח.
חצ-6545/3 01/01/1965 וושינגטון – ארה"ב  – עניני פנים וחוץ.
חצ-6004/2 01/01/1965 חומר מדיני – סטטיסטיקה בנושא השוק  המשותף מאת יעקב פרידין כרך א' סקירות על התפתחות היחסים המסחריים והכלכליים בין ישראל לארצות הקהיליה האירופית  נתונים סטטיסטים על יצוא ישראלי וכו' כרך א'
חצ-6013/11 01/01/1965 פקידים בכירים – מיכאל קומיי נאומיו בועדה המדינית המאוחדת של עצרת האו"מ  סדרי יום  פגישות וכו'
חצ-6013/12 01/01/1965 פקידים בכירים – מיכאל קומיי תמונות: בין היתר שר החוץ גולדה מאיר  מזכ"ל או"מ או-טאנט וקומיי  אשתו של קומיי וגב' מ. אשכול ועוד
חצ-6587/6 01/01/1965 אורחים בבריטניה בקורים של פקידי הממשלה ואנשי ציבור מישראל
חצ-6582/3 01/01/1965 כלכלת בריטניה יחסים כלכליים עם ישראל  דיווחים  סקירות טבלאות
חצ-6583/3 01/01/1965 בריטניה יחסים כלכליים עם ישראל  דיווחים  סקירות.
חצ-1691/7 01/01/1965 תיק או"ם כללי: ארגונים בינלאומיים – ססו"ת- UNRWA הוועדה הכלכלית לאפריקה – W.M.O   E.C.A F.A.O
חצ-1691/18 01/01/1965 יחסים עם נציגויות זרות
חצ-1006/4 01/01/1965 יחסי קפריסין-יוון
חצ-1006/8 01/01/1965 יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-1006/16 01/01/1965 ענייני פנים
חצ-1006/18 01/01/1965 ענייני פנים – מגע עם ארצות אפרו-אסיאתיות
חצ-1006/20 01/01/1965 ענייני פנים – הבסיס הבריטי
חצ-1695/8 01/01/1965 התכתבות בצרפתית
חצ-1006/21 01/01/1965 ענייני פנים – מגע עם ארצות מזא"ר
חצ-1006/22 01/01/1965 ענייני פנים – מגע עם ארצות אמל"ט
חצ-1006/23 01/01/1965 ענייני פנים – מגע עם ארצות ערב
חצ-1006/25 01/01/1965 ענייני פנים של יוון
חצ-1006/26 01/01/1965 ענייני פנים של מצרים
חצ-1006/30 01/01/1965 אורחים בישראל – במעבר
חצ-1006/31 01/01/1965 יחסים עם המזרח התיכון
חצ-1006/41 01/01/1965 תקריות גבול והסתננויות
חצ-429/13 01/01/1965 שתוף פעולה-מלאוי ישראל
חצ-429/16 01/01/1965 קשרי מדע ותרבות
חצ-429/19 01/01/1965 מלאוי ישראל יחסים דיפלומטיים
חצ-1752/7 01/01/1965 ועידות  ארגונים ובעיות איזוריות.
חצ-1752/13 01/01/1965 ארגונים בינ"ל -צופים
חצ-1752/15 01/01/1965 הסוכנויות המיוחדות של האו"ם
חצ-1753/1 01/01/1965 תעמולה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-1753/2 01/01/1965 עתונאים זרים
חצ-1753/3 01/01/1965 עתונות וסוכנויות ידיעות זרות
חצ-1753/5 01/01/1965 רדיו וטלביזיה
חצ-1753/8 01/01/1965 מוזיאונים
חצ-1753/9 01/01/1965 מוסיקה
חצ-1753/12 01/01/1965 סרטים
חצ-1753/13 01/01/1965 ספרות ולשון
חצ-1753/15 01/01/1965 חינוך והשכלה
חצ-1753/16 01/01/1965 פעילות סטודנטים
חצ-1753/17 01/01/1965 טקס
חצ-1753/18 01/01/1965 טקס-ענייני נוהל
חצ-1753/25 01/01/1965 תיירות
חצ-1754/1 01/01/1965 אזרחים ישראלים בחו"ל
חצ-1754/3 01/01/1965 נישואין וגרושין
חצ-1754/5 01/01/1965 יחסים כלכליים עם ישראל
חצ-1754/12 01/01/1965 לשכת מסחר מקומית
חצ-1754/14 01/01/1965 תחבורה אווירית
חצ-1754/15 01/01/1965 טיסות שכר (צ'רטרים)
חצ-1754/16 01/01/1965 תחבורה ימית
חצ-1754/17 01/01/1965 תערוכות וירידים כלכליים
חצ-1754/21 01/01/1965 יצוא
חצ-1755/2 01/01/1965 קורסים בישראל-כללי
חצ-1755/8 01/01/1965 קורס לרפואה
חצ-1755/12 01/01/1965 קורס לאלקטרוניקה
חצ-1755/18 01/01/1965 משתלמים זרים בישראל- Mavrakis Georghio
חצ-1755/20 01/01/1965 משתלמים זרים בישראל- כללי
חצ-1755/21 01/01/1965 משתלמים זרים בישראל-סטליוס טאוחרידס
חצ-1755/24 01/01/1965 שיתוף פעולה וסיוע
חצ-1755/28 01/01/1965 שיתוף פעולה וסיוע-מים
חצ-1756/9 01/01/1965 הנציגות
חצ-1756/10 01/01/1965 ענייני עובדים
חצ-1454/17 01/01/1965 מאזנים
חצ-1456/21 01/01/1965 סיכומים כספיים חודשיים
חצ-1758/12 01/01/1965 1)מים 2)סמינריונים
חצ-1520/3 01/01/1965 קמבודיה – מדיני
חצ-1760/7 01/01/1965 מומחים  משתלמים וקורסים בחקלאות
חצ-1761/10 01/01/1965 מומחים ישראלים
חצ-1762/6 01/01/1965 ציוד וריהוט
חצ-1522/23 01/01/1965 קמבודיה – שיתוף פעולה
חצ-3777/8 01/01/1965 קטעי עתונים
חצ-3776/6 01/01/1965 דברי בורגיבה. כרך ב'
גל-48153/15 01/01/1965 קרית גת – שכונה מערבית ב' (כרך ב') תכנון שיכון ציבורי.
חצ-3786/31 01/01/1965 דואלה עבד אל-קאדר.
חצ-2978/10 01/01/1965 ירדן – לטרון (3)
גל-7950/20 17/01/1965 מדרשה למורות תפירה ואופנה אור חיים בני ברק בחינות במדרשה לאופנה.
חצ-1919/9 01/02/1965 סטטיסטיקה – דיווחים סטטיסטיים על פעילות מש"ב בארצות מתפתחות
חצ-6546/26 01/02/1965 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים בעניני נצרות  יהדות ואיסלם  בעיקר על הועידה האיקומנית.
חצ-6547/40 01/02/1965 וושינגטון – הסברה.
חצ-6548/3 01/02/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם הזמנת מרצים  בעיקר ל"בני ברית"
חצ-6551/3 01/02/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני דת.
חצ-6551/5 01/02/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני הסוכנות היהודית.
חצ-6549/14 01/02/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטאות ארה"ב ודיוניהם על המצב במזרח התיכון.
חצ-6544/19 01/02/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר ביקורים וסיורים של מומחים ומשתלמים בארץ
חצ-6545/4 01/02/1965 וושינגטון – ארה"ב  – עניני פנים וחוץ.
חצ-6544/14 01/02/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית התכתבות בענין שליחות מומחים והכשרת פעילים במדינות אמריקה הלטינית.
חצ-6582/6 01/02/1965 יחסים כלכליים  קפריסין יצוא אשכוליות לאנגליה וסכסוך עם קפריסין
חצ-1006/3 01/02/1965 יחסי קפריסין-בריטניה
חצ-1006/6 01/02/1965 יחסי יוון עם מדינות העולם
חצ-1006/17 01/02/1965 ענייני פנים – כח החרום של האו"ם
חצ-1006/28 01/02/1965 אורחים בישראל – או"ם
חצ-1006/29 01/02/1965 אורחים בישראל – הבסיס הבריטי
חצ-1006/32 01/02/1965 יחסי יוון עם המזרח התיכון
חצ-1006/33 01/02/1965 יחסים עם המזרח התיכון – כללי
חצ-1006/34 01/02/1965 יחסי תורכיה עם המזרח התיכון
חצ-1752/6 01/02/1965 מדינאים ואישים כולל אורחים
חצ-1752/12 01/02/1965 ארגונים בינלאומיים
חצ-1752/14 01/02/1965 כח האו"ם במזרח-התיכון
חצ-1753/4 01/02/1965 יוון-עתונות
חצ-1753/20 01/02/1965 יום העצמאות
חצ-1753/24 01/02/1965 עליה וקליטה
חצ-1754/2 01/02/1965 ימאים וספנות
חצ-1754/6 01/02/1965 יחסי מסחר עם ישראל כולל חוזים מסחריים
חצ-1754/11 01/02/1965 לשכות מסחר דו-לאומיות ישראל-קפריסין
חצ-1754/22 01/02/1965 יבוא
חצ-1755/6 01/02/1965 קורס לקרמינולוגיה
חצ-1755/9 01/02/1965 קורס לתכנון כפרי
חצ-1755/10 01/02/1965 קורס הנדסה חקלאית
חצ-1735/3 01/02/1965 רכישת בית השגרירות
חצ-1755/25 01/02/1965 שיתוף פעולה וסיוע – דייג
חצ-1755/26 01/02/1965 שיתוף פעולה וסיוע טכני -בננות
חצ-1755/30 01/02/1965 שיתוף פעולה וסיוע-רפואה אורטופדית
חצ-1759/3 01/02/1965 יום העצמאות תשכ"ה  תשכ"ו.
חצ-1761/7 01/02/1965 מומחים  משתלמים וקורסים בקואופרציה (המכון האפרו-אסיאני)
חצ-6547/20 01/02/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני אקאפ"ה  – ECAFE Economic Commission for Asia and the . Far East
ג-10914/11 15/02/1965 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות בעניין הביתן הישראלי  הקמה  ענייני כספים  חוזים  תשלומים לבעלי מקצוע וכיסויי הוצאות הצוות  פרסום  מינהלות וכד'.
גל-7950/19 17/02/1965 המדרשה למורות מלאכה אור חיים בני ברק כרך ב' חינוך מקצועי.
חצ-1936/10 01/03/1965 צ'אד – סקר בטחוני.
חצ-6548/27 01/03/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם תגובות על מאמרי עיתונות.
חצ-6547/19 01/03/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק שני מכתבים בענין מועצת סחר – . Trade and Development Board
חצ-6547/25 01/03/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני הועדה לפעולות שמירת השלום.
חצ-6547/31 01/03/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות מדינית  בעיקר עניני מינויים.
חצ-6550/14 01/03/1965 וושינגטון – ברית המועצות  –  עניני פנים וחוץ.
חצ-6550/15 01/03/1965 וושינגטון – ברית המועצות  –  עניני פנים וחוץ.
חצ-6552/7 01/03/1965 וושינגטון –  תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני הקהילה הכלכלית האירופית – השוק המשותף  גאטט (ההסכם הכלכלי לעניני מכס) וכו'.
חצ-6553/12 01/03/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושאי מסחר וחרם  כגון פעולה בקרב לשכות המסחר  סיוע משרד המסחר האמריקני  חוק וויליאמס יעבץ וכו'.
חצ-1478/11 01/03/1965 פריס – השתלמות ומשתלמים (מנחם ברכר)
חצ-6542/2 01/03/1965 וושינגטון – יוון – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/15 01/03/1965 וושינגטון – מצרים – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/32 01/03/1965 וושינגטון – קמ"א – קהיליה מרכז אפריקנית חומר בעיקר על תוכנית חווה חקלאית בקמ"א
חצ-6010/10 01/03/1965 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – נציגות ישראל באו"מ התכתבות בענינים ארגוניים ואישיים
חצ-6584/5 01/03/1965 תחבורה ימית  כולל קשרים עם בריטניה  כולל קשרי ספנות עם ספרד (איסור עגינה ושירותים) דיווחים  תזכירים  קטעי עיתונות.
חצ-6581/1 01/03/1965 הסברה כלכלית סקירות  נאומים  התכתבות  קטעי עתונות
חצ-1006/35 01/03/1965 יחסי ישראל-ערב – הצהרת בורגיבה
חצ-305/14 01/03/1965 קשרי תרבות
חצ-1753/6 01/03/1965 קשרי תרבות
חצ-1753/14 01/03/1965 ספורט
חצ-1755/7 01/03/1965 קורס למלאכת יד
חצ-1755/11 01/03/1965 קורסי המכון האפרו-אסיאני
חצ-1019/10 01/03/1965 ביקור יו"ר הכנסת
חצ-1755/22 01/03/1965 משתלמים בישראל-קבוצות ובודדים (לקורסים ומקצועות בלתי קבועים)
חצ-1756/4 01/03/1965 שיתוף פעולה בין ישראל לקפריסין- חינוך עוורים
חצ-1739/4 01/03/1965 קורסים בישראל
חצ-1759/10 01/03/1965 חברת ספנות משותפת "צים"-סר"ל
חצ-8206/7 01/03/1965 ג'מאל עבד אל-נאצר
חצ-7144/8 01/04/1965 משרד החוץ – היועץ המשפטי  נהר הירדן שאלות משפטיות בנוגע לנהר הירדן
חצ-6546/15 01/04/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענינים כנסייתים.
חצ-6552/12 01/04/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא המים – עמדת ארה"ב  ההטיות הערביות וכו'
חצ-6553/3 01/04/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושאי כלכלה   קרנות תמורה   סיוע מארה"ב  עודפי מזון וכו'
חצ-6553/13 01/04/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא החרם הערבי והשלכותיו.
חצ-6540/39 01/04/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בנושא סיוע ופיתוח כלכלי למדינות אסיה
חצ-6543/26 01/04/1965 וושינגטון – סינגפור  – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/27 01/04/1965 וושינגטון – אל-סלבדור –  עניני פנים וחוץ
חצ-6542/28 01/04/1965 וושינגטון – קנדה – עניני חוץ
חצ-6544/16 01/04/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר עניני קורסים וביקורי קבוצות מומחים.
חצ-6010/11 01/04/1965 פקידים בכירים – מיכאל קומיי ישראל באו"מ דווחים (טיוטות)
חצ-6580/23 01/04/1965 Christopher SOAMES חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-6580/28 01/04/1965 Peter THOMAS חבר פרלמנט  ביקור בישראל  התכתבות
חצ-1692/7 01/04/1965 מבקרי המדינה – מוסדות בקורת עליונים
חצ-1693/7 01/04/1965 ועד עובדים הודעות נוהל
חצ-1693/13 01/04/1965 היריד הבינ"ל של תל-אביב
חצ-1753/19 01/04/1965 טקס-מגע עם נציגויות זרות
חצ-1753/23 01/04/1965 כניסה לישראל ואזרחים בישראל
חצ-1754/10 01/04/1965 יחסי מסחר כולל חוזים והסכמים: קפריסין-מדינות אחרות.
חצ-1755/3 01/04/1965 קורס להשקיה  3
חצ-1758/7 01/04/1965 ועידות וכינוסים (כללי)
חצ-3775/3 01/04/1965 שאול בר-חיים – מכתבים יוצאים.
חצ-6551/4 01/05/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני דת.
חצ-6543/23 01/05/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ודוחות בענין- ISVS International Secretaiat for Volunteer . Service המזכירות הבינלאומית לשרותי מתנדבים.
חצ-6013/9 01/05/1965 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – נאומים נאומיו של קומיי (עם תקונים בכתב -יד) באירועים שונים בתקופת כהונתו בנציגות ישראל ליד האו"מ
חצ-6586/8 01/05/1965 תה ציילוני דיווחים
חצ-6580/19 01/05/1965 Peter SHORE חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-6580/33 01/05/1965 Shirley WILLIAMS חבר פרלמנט  לייבור  התכתבות
חצ-1692/5 01/05/1965 אקוסו"ק
חצ-1006/36 01/05/1965 פליטים כולל הצעות ותכניות
חצ-1746/17 01/05/1965 דוחות קונסולריים
חצ-305/16 01/05/1965 הסברה ישראלית
חצ-1453/14 01/05/1965 עתונות ועתונאים
חצ-1758/3 01/05/1965 ועידת אח"א (ארגון אחדות אפריקה)
חצ-1761/12 01/05/1965 הנציגות בפריטאון
ג-10915/9 02/05/1965 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – משרדי ממשלה בתיק התכתבות של הנהלת הביתן הישראלי בתערוכה עם משרדי ממשלה שונים (משרד האוצר  משרד הבטחון  משרד החוץ  משרד החינוך  משרד החקלאות) ומשרד מבקר המדינה בנוגע להכנות להקמת הביתן  העברתו לארץ  תכנונים  תקציבים  תודות ועוד.
ג-10914/12 02/05/1965 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות בעניין הביתן הישראלי  הקמה  ענייני כספים  חוזים  תשלומים לבעלי מקצוע וכיסויי הוצאות הצוות  פרסום  מינהלות וכד'.
גל-6328/3 12/05/1965 מושב זוהר דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור והתכתבויות בין אדם בשם כמוס אוזן לידידו אברהם אורנשטיין.
ג-6959/6 23/05/1965 לשכת השר ספיר – התעשיה חומר רקע לקראת מפקד התעשיה-מפקד התעשיה והמלאכה 1965-תוצאות מוקדמות  סקירה על התפתחות התעשיה בשנת 1965  התעשיה-בחינת העבר ותחזית העתיד  דיון על בעיות התעשיה והיצוא  ייעול בתעשיה וכיוונים לפיתוחה  יצוא תעשייתי (ענף היהלומים  אשלג  כימיקלים ועוד)  ניצול מוסדות המחקר לפיתוח תעשיות מדעיות. נאומי שרי המסחר והתעשיה (ספיר וצדוק) והרצאת נגיד בנק ישראל הורוביץ בפני חברי המועדון המסחרי והתעשייתי בתל אביב  דברי יו"ר הנשיאות של התאחדות בעלי התעשיה באספה השנתית של חברי ההתאחדות ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-6552/21 01/06/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא החרם הערבי והשלכותיו.
חצ-6541/38 01/06/1965 וושינגטון – הודו – עניני פנים וחוץ
חצ-6542/9 01/06/1965 וושינגטון – מאלוי – עניני פנים וחוץ
חצ-6545/5 01/06/1965 וושינגטון – ארה"ב  – עניני פנים וחוץ. בעיקר יחסי ארה"ב – המזרח התיכון
חצ-6544/15 01/06/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר כינוסים  קורסים והשתלמויות.
חצ-6586/2 01/06/1965 ארה"ב – 2  נגד החברות שנכנעו לחרם דיווחים  סקירות  החקיקה
חצ-6587/11 01/06/1965 ביקור שר האוצר פנחס ספיר בבריטניה התכתבות  תוכניות  נושאים לשיחות
חצ-1692/19 01/06/1965 שיתוף פעולה כלכלי – השקעות בארץ  השקעות בחו"ל  גאטט
חצ-1006/1 01/06/1965 משרד החוץ (כרך א')
חצ-1753/22 01/06/1965 הסכמים קונסולריים כולל תעריפים
חצ-1755/19 01/06/1965 משתלמים זרים בישראל-אנדריאס ג'ורג'יו
חצ-1736/4 01/06/1965 ביקורים בארץ
חצ-1758/9 01/06/1965 הסברה (התכתבות)
גל-9174/40 14/06/1965 דאלית אל-כרמל – רידאן חסין מסעוד חלבי היתר בנייה  כתב אישום על בנייה לא חוקית
חצ-6543/11 01/07/1965 וושינגטון – ארגוני עבודה בעיקר ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל
חצ-6579/22 01/07/1965 Ernst Fernyhough מזכיר פרלמנטרי של רה"מ וילסון  ביקור בישראל  התכתבות
חצ-6580/3 01/07/1965 Reginald MAUDLING חבר פרלמנט  שמרנים  ביקור בישראל  דיווחים
חצ-1694/5 01/07/1965 תיק כלכלי – פדרמן
חצ-1006/5 01/07/1965 יחסים מדיניים בין קפריסין לתורכיה
חצ-1006/10 01/07/1965 יחסים מדיניים ישראל-יוון
חצ-1754/13 01/07/1965 דאר וטלקומוניקציה – שיתוף פעולה בין ישראל לקפריסין
חצ-1754/18 01/07/1965 השקעות ישראליות בחו"ל
חצ-1755/14 01/07/1965 משתלמים זרים בישראל- Yiannakis Spyrou
חצ-1738/3 01/07/1965 קורסים במקום
חצ-1755/23 01/07/1965 ביקורי משלחות משתלמים
חצ-3780/2 01/07/1965 ערבים מחוץ למזרח התיכון.
חצ-6546/22 01/08/1965 וושינגטון – (תיק ללא שם) הועידה הבינלאומית על שלום בעולם בדרך החוק. בתיק מכתבים בענין הועידה הבינלאומית על שלום בעולם בדרך החוק. Washington World Conference on World Peace Through Law
חצ-6540/17 01/08/1965 וושינגטון – התפלה בתיק דיווחים על תוכנית התפלת מי-ים בישראל – ISRAEL DESALTING TEAM
חצ-6522/4 01/08/1965 וושינגטון –  תיק ללא שם יוניצ"ף UNICEF- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
חצ-6552/13 01/08/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין החרם הערבי והשלכותיו.
חצ-6586/5 01/08/1965 החרם – ספנות ותעופה  תיירות ונפט דיווחים  רשימות  התכתבות
חצ-1006/15 01/08/1965 יחסים מדיניים ישראל-קפריסין בדרג הלא-ממשלתי
חצ-1752/16 01/08/1965 העצרת ה- 20
חצ-1755/15 01/08/1965 משתלמים זרים בישראל- Phiniotis
חצ-1755/16 01/08/1965 משתלמים זרים בישראל- Maimarides Andreas
חצ-1738/1 01/08/1965 התכתבות כללית עם מש"ב
חצ-1756/1 01/08/1965 שיתוף פעולה וסיוע-רפואה
חצ-1756/5 01/08/1965 שיתוף פעולה מש"בי בין מדינות אחרות לקפריסין.
חצ-1761/9 01/08/1965 מש"ב (דו"חות וידיעות כלליות)
חצ-1761/13 01/08/1965 מחלקות המשרד (מינויים וידיעות כלליות)
חצ-1763/1 01/08/1965 1)בקשות לתרומות ממוסדות ומבודדים. 2)נציגויות זרות בפריטאון.
חצ-1522/19 01/08/1965 שיתוף פעולה – כללי
חצ-6549/3 01/09/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק שני מכתבים בענין פרסומים בעיתון "רוז-אל- יוסוף".
חצ-6549/8 01/09/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני תעמולה ערבית.
חצ-6551/9 01/09/1965 וושינגטון – בני ברית
חצ-6551/24 01/09/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין "המועצה למען היהדות".
חצ-6545/6 01/09/1965 וושינגטון – ארה"ב  – עניני פנים וחוץ.
חצ-6544/12 01/09/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר עניני אמ"א – ארגון מדינות אמריקה;  קורסים והשתלמויות.
חצ-6544/13 01/09/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית התכתבות בענין שליחות מומחים והכשרת פעילים במדינות אמריקה הלטינית.
חצ-6587/7 01/09/1965 אורחים בבריטניה ביקורים של פקידי הממשלה ואנשי ציבור מישראל
חצ-6464/26 01/09/1965 ביקור נשיא צא'ד
חצ-2978/12 01/09/1965 ירדן – לטרון (5)
חצ-6548/25 01/10/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם הסברה והדרכת עיתונאים  ותגובות על כתבות שונות.
חצ-6584/4 01/10/1965 משא ומתן אווירי בין ישראל לבריטניה הסכם  דיווחים  טבלאות
חצ-6580/14 01/10/1965 Edward Redhead חבר פרלמנט  לייבור  שר המדינה לחינוך ומדע  מכתב של השגריר אליו
חצ-1692/3 01/10/1965 אונסק"ו
חצ-1006/37 01/10/1965 דיונים באו"ם
חצ-1006/38 01/10/1965 דיונים באו"ם בנושאים ישראליים
חצ-1748/3 01/10/1965 ציוד משרדי לנציגות
חצ-1735/2 01/10/1965 שיחות עם שגרירים והערכות
חצ-1735/5 01/10/1965 התכתבות מנהל
חצ-1735/7 01/10/1965 אגרות פרוטוקוליות וחוקים
חצ-1739/10 01/10/1965 הנח"ל
חצ-6552/14 01/11/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין החרם הערבי והשלכותיו.
חצ-1478/4 01/11/1965 פריס – ביקור פרופ' דה רוש בישראל
חצ-6544/11 01/11/1965 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר עניני אמ"א – ארגון מדינות אמריקה;  קורסים והשתלמויות.
חצ-6010/9 01/11/1965 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – אישי ראיונות לטלוויזיה לימודית בארה"ב (ניו-יורק)  דווח על עבודתו באו"מ (טיוטה עם תקונים בכתב-יד)
חצ-6584/3 01/11/1965 הסכמי תעופה בין ישראל לבריטניה סקירות  תצהירים  טבלאות
חצ-1692/1 01/11/1965 הסברה – רדיו  טלביזיה  תקליטים  סרטים  חוזרים והודעות.
חצ-1752/9 01/11/1965 התבטאויות קפריסאיות רשמיות בענייני ישראל
חצ-1753/10 01/11/1965 מחול (בת-שבע)
חצ-1735/6 01/11/1965 התכתבות מקומית
חצ-1735/10 01/11/1965 אגרות השגרירויות
חצ-1736/5 01/11/1965 הסברה – התכתבות כללית I
חצ-1756/2 01/11/1965 שיתוף פעולה-עבודה סוציאלית
חצ-1738/8 01/11/1965 המכון האפרו-אסיאני
חצ-1738/10 01/11/1965 סיוע של מדינות אחרות
חצ-1739/6 01/11/1965 תרבות ומדע
חצ-1739/9 01/11/1965 מומחים ישראלים
חצ-2978/14 01/11/1965 ירדן – לטרון (7)
חצ-2978/13 01/11/1965 ירדן – לטרון (6)
ג-5027/28 05/11/1965 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – שפרעם בחירות לרשות המקומית שפרעם.
ג-10915/1 18/11/1965 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – ביצוע – גרונדמן בתיק טופס המכרז להקמת הביתן הישראלי בתערוכה  הצעות למכרז  טבלאות נתונים של תוצאות למכרז (פירוט המוצרים הדרושים לביצוע הביתן ועלויותיהם) מאת חברת שמואל גונדרמן בע"מ שזכתה במכרז  פרוטוקולים של הנהלת הביתן  התכתבות של הנהלת הביתן עם גורמים שונים בנוגע למכרז ולתכנון הביתן ועוד (המשך בתיק מס' 2).
חצ-6540/37 01/12/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ באינדונזיה
חצ-1476/1 01/12/1965 פריס – ערים תאומות
חצ-1478/5 01/12/1965 פריס – ספורט
חצ-1478/9 01/12/1965 פריס – השתלמות ומשתלמים ישראלים בחו"ל
חצ-1479/8 01/12/1965 פריס – תעשייה ומסחר
חצ-6543/22 01/12/1965 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ודו"חות בענין- ISVS International Secretaiat for Volunteer Service המזכירות הבינלאומית לשרותי מתנדבים.
חצ-6554/31 01/12/1965 וושינגטון – מאלווי – עניני פנים וחוץ
חצ-6579/1 01/12/1965 Frank ALLAUN – [חבר הפרלמנט – ביקור בישראל התכתבות].
חצ-6579/5 01/12/1965 Arthur BLENKINSOP חבר פרלמנט ביקור בישראל דיווחים
חצ-1691/6 01/12/1965 ירושלים – טקס חנוכת משכן הכנסת
חצ-1692/11 01/12/1965 פעולות מש"ב – "שלום"
חצ-1693/8 01/12/1965 הודעות המשרד
חצ-1006/40 01/12/1965 חוזרים והוראות לעניין העצרת ה- 21
חצ-429/2 01/12/1965 משרד החוץ המלאווי -נוטות-
חצ-1754/19 01/12/1965 השקעות בחו"ל -"סייברקו"
חצ-1755/17 01/12/1965 משתלמים זרים בישראל- ד"ר לפיטיס
חצ-1735/4 01/12/1965 סיוע שונה
חצ-1735/11 01/12/1965 יחסי דהומיי ומדינות אחרות
חצ-1738/6 01/12/1965 סקרים
חצ-2979/1 01/12/1965 ירדן – לטרון (8)
חצ-3777/2 01/01/1966 ועידת פוגוואש  אדיס-אבבה (דברי דפוס)
גל-11602/10 01/01/1966 מטה סחר-חוץ – סומליה
גל-17091/18 01/01/1966 המכללה לבטחון לאומי סקירות שונות על ערביי ישראל
א-7331/26 01/01/1966 תעשיה כימית בישראל איחוד תעשיות כימיות כימיקלים לישראל תשלובת ערד חברת מדרה
חצ-6556/36 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא לחץ הערבים על הואתיקן.
חצ-6556/37 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני נצרות וכנסייה ומכתבים בנושא "המכון האקומני"
חצ-6548/26 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם תגובות על מאמרים שונים שפורסמו  שידורים ברדיו ובטלויזיה.
חצ-6557/13 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני AFL-CIO AMERICAN FEDERATION OF LABOR AND CONGRES OF INDUSTRIAL ORGANIZATION – ובעניני – I.L.O- ארגון העבודה הבינלאומי . INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION
חצ-6547/10 01/01/1966 וושינגטון – מעמד ירושלים
חצ-6557/30 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות מדינית  בעיקר בנושא הסברה.
חצ-6557/31 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא רדיו וטלויזיה   בעיקר דיווח על תכניות.
חצ-6557/32 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא תרבות  בעיקר קשרי תרבות עם יהדות התפוצות.
חצ-6540/18 01/01/1966 וושינגטון – התפלה בתיק דיווחים על תוכנית התפלת מי-ים בישראל – ISRAEL DESALTING
חצ-6550/7 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני רפואה ובריאות.
חצ-6550/11 01/01/1966 וושינגטון – ברית המועצות  – בעיקר עניני פנים וחוץ.
חצ-6548/22 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם ביקורי עיתונאים בארץ.
חצ-6548/24 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני עיתונאים  עיתונים וקטעי עיתונות.
חצ-6522/3 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם יוניצ"ף UNICEF- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
חצ-6549/21 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם ביקורי פרופסורים בארץ.
חצ-6549/22 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים שענינם ביקורי פרופסורים בארץ.
חצ-6541/6 01/01/1966 וושינגטון – ארצות אפריקה התכתבות בעניני אפריקה  בעיקר סיכומי שיחות במחמ"ד – מחלקת המדינה
חצ-6541/16 01/01/1966 וושינגטון – בריטניה התכתבות בעניני חוץ של בריטניה
חצ-6552/19 01/01/1966 וושינגטון – ארה"ב  – כלכלה
חצ-1474/3 01/01/1966 פריס – אורחים בישראל
חצ-1474/6 01/01/1966 פריס – ביקור עיתונאים בישראל
חצ-1474/8 01/01/1966 פריס – אורחים בישראל   קבוצות
חצ-1475/5 01/01/1966 פריס – ארגונים וכנסים בינלאומיים ביניבשתיים
חצ-1476/4 01/01/1966 פריס – עיתונות ישראלית
חצ-1476/5 01/01/1966 פריס – ישראל בעיתונות חוץ
חצ-1477/5 01/01/1966 פריס – רדיו וטלויזיה
חצ-1477/6 01/01/1966 פריס – פסטיבלים ולהקות
חצ-1477/7 01/01/1966 פריס – ציור ופיסול
חצ-1478/1 01/01/1966 פריס – מוסיקה
חצ-1478/2 01/01/1966 פריס – ספרות ולשון
חצ-1478/7 01/01/1966 פריס – חינוך והשכלה בצרפת הפצת הלשון העברית
חצ-6553/5 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושאי כלכלה – קרנות תמורה  סיוע אמריקני
חצ-6551/10 01/01/1966 וושינגטון – בני ברית
חצ-6551/13 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא ארגונים יהודיים שונים  כגון ארגון נפגעי הנאצים יוצאי אוסטריה.
חצ-6551/19 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני הועד היהודי האמריקני.
חצ-6551/25 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין "המועצה למען היהדות".
חצ-6551/28 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים בעניני מים ותוכניות ההטיה הערביות.
חצ-1479/2 01/01/1966 פריס – השתלמויות ומלגות
חצ-1479/3 01/01/1966 פריס – מחנות קיץ ומפגשים בינלאומיים.
חצ-1479/7 01/01/1966 פריס – תעשייה ומסחר
חצ-1480/1 01/01/1966 פריס – הוצאות
חצ-1480/2 01/01/1966 פריס – ירידים   תערוכות ואירועים מסחריים
חצ-1480/5 01/01/1966 פריס – ירידים   תערוכות ואירועים מסחריים.
חצ-1480/8 01/01/1966 פריס – ירידים   תערוכות ופקרויקטים כלכליים – מסחריים
חצ-6554/7 01/01/1966 וושינגטון – האיטי  – עניני חוץ.
חצ-6554/12 01/01/1966 וושינגטון – חוף השנהב  – עניני חוץ
חצ-6554/14 01/01/1966 וושינגטון – טוניס  – עניני חוץ
חצ-6554/20 01/01/1966 וושינגטון – ירדן  – עניני פנים וחוץ
חצ-6554/22 01/01/1966 וושינגטון – כווית – עניני פנים וחוץ
חצ-6554/57 01/01/1966 וושינגטון – דהומי – עניני חוץ
חצ-6554/28 01/01/1966 וושינגטון – מאלזיה – עניני חוץ
חצ-6544/5 01/01/1966 וושינגטון – אמריקה הלטינית – עניני פנים וחוץ.
חצ-6555/12 01/01/1966 וושינגטון – מרוקו – עניני פנים וחוץ
חצ-6555/15 01/01/1966 וושינגטון – בריה"מ – עניני חוץ
חצ-6555/34 01/01/1966 וושינגטון – קונגו בתיק גם התיחסות לעניני הקהיליה המרכז אפריקנית.
חצ-6555/38 01/01/1966 וושינגטון – פרס – עניני חוץ
חצ-6545/16 01/01/1966 וושינגטון – אפריקה בתיק גם דו"ח על פעולות ביבשת אמריקה הלטינית
חצ-6545/30 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין הליגה הערבית.
חצ-6545/36 01/01/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים העוסקים ביחסי ישראל – ערב  בלגיה  תוכנית השלום של טיטו – 20.9.67 ומכתב בענין סיום מצב הלוחמה בין רוסיה ויפן – 11.8.67
חצ-6007/11 01/01/1966 משה ביתן – רואנדה – קיגלי התכתבות עם שגרירות קיגלי בענין עמדת רואנדה בעצרת האו"ם 1966  חברת בניה  החלפת קונסול בזנזיבר וכו'
חצ-6585/5 01/01/1966 החרם – מנגנון ופעילות דיווחים סקירות
חצ-6583/1 01/01/1966 כלכלת בריטניה יחסים כלכליים עם ישראל  דיווחים  סקירות תקנות  קטעי עתונות
חצ-1691/14 01/01/1966 ועידות וכינוסים – אח"א (ארגון אחדות אפריקה) אודא"ק – U.D.E.A.C המכס המשווני אוק"ם – O.C.A.M
חצ-1692/10 01/01/1966 ועידת רחובות הרביעית
חצ-1692/13 01/01/1966 התכתבויות שונות
חצ-1693/16 01/01/1966 המכון האפרו-אסיאני – קואופרציה
חצ-1693/17 01/01/1966 כינוסים סמינרים וועדות שונות בארץ
חצ-1693/26 01/01/1966 Attestation
חצ-1695/9 01/01/1966 התכתבויות שונות בצרפתית
חצ-260/17 01/01/1966 הרכוש היווני
חצ-1753/21 01/01/1966 ענייני נימוסין
חצ-1755/4 01/01/1966 קורס טכנאי דישון
חצ-1735/9 01/01/1966 מדיניות – כללי
חצ-1736/3 01/01/1966 ביקורים בדהומיי
חצ-1760/8 01/01/1966 חינוך וחברה
חצ-1520/18 01/01/1966 משתלמים קמבודים בישראל
חצ-1522/7 01/01/1966 שיתוף פעולה כלכלי
חצ-1522/9 01/01/1966 ועדת המיקונג (פרק טנוט)
גל-17093/5 01/01/1966 הבדואים בנגב  כרך ה'
חצ-3162/8 01/01/1966 ישראל ותעלת סואץ משבר הנפט במזרח-התיכון
חצ-4054/9 01/01/1966 ארצות ערב – רכש למדינות ערב
חצ-4068/16 01/01/1966 קנדה – המכללה
חצ-4065/10 01/01/1966 קולומביה – רכש  יצוא
ג-10915/11 01/01/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – הביתן בתיק סקירות באנגלית וצרפתית המתארות את הביתן הישראלי בתערוכה  סקיצות של הביתן והסברים נילווים (המשך בתיק מס' 12).
חצ-4075/6 01/01/1966 תאילנד – המכללה לבטחון לאומי
פ-2458/34 01/01/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זלמן שזר (לביקור הנשיא באמריקה – פרקים מעבודה) תדפיס מאמר מאת מלאכי
חצ-1474/1 01/01/1966 פריס – ליגות ידידות
חצ-1477/1 01/01/1966 פריס – ישראל בעיתונות חוץ
חצ-2986/4 01/01/1966 לטרון
חצ-6556/38 01/02/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא "המכון האקומני" בעיר העתיקה בירושלים.
חצ-6546/2 01/02/1966 וושינגטון – ירדן  – בעיקר בעיות גבול.
חצ-6549/6 01/02/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני המכון למזרח תיכון – .Middle East Institute
חצ-6540/30 01/02/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של אלג'יריה
חצ-6540/34 01/02/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים וחוץ של מדינות אמריקה הלטינית (אמל"ט)
חצ-6541/22 01/02/1966 וושינגטון – גאבון התכתבות בעניני פנים וחוץ של גאבון
חצ-6551/22 01/02/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין ארגון "הדסה".
חצ-6554/1 01/02/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא תעשיה  כגון: כנס תעשינים  רשימות תעשינים וכו'.
חצ-6554/27 01/02/1966 וושינגטון – לבנון – עניני חוץ
חצ-6555/26 01/02/1966 וושינגטון – עדן בתיק מוזכרים גם עניני כווית  מצרים  סוריה.
חצ-6555/29 01/02/1966 וושינגטון – רודזיה – עניני פנים וחוץ
חצ-6555/36 01/02/1966 וושינגטון – צרפת – עניני פנים וחוץ.
חצ-6010/12 01/02/1966 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – ישראל באו"מ דווחים  סקירות
חצ-214/6 01/02/1966 ערים אחיות
חצ-1006/42 01/02/1966 הליגה הערבית
חצ-1740/23 01/02/1966 אש"פ – הישות הפלשתינאית
חצ-1738/2 01/02/1966 קורסים אקדמאים
חצ-3779/26 01/02/1966 נאש  אנדרו.
חצ-3988/11 01/02/1966 אינדונזיה – יצוא רכש
גל-11635/15 06/02/1966 הטלוויזיה החינוכית הישראלית – השתלמויות מורים התכתבויות וחליפת מסמכים מהטלוויזיה החינוכית הישראלית  בנוגע לנושאים:  בנוגע לנושאים: תכנית הטלוויזיה במתמטיקה ובאנגלית  השתלמויות מורים  ציוד מעבדתי להוראת הפיסיקה ועוד.
ג-10914/13 01/03/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות בעניין הביתן הישראלי  הקמה  ענייני כספים  חוזים  תשלומים לבעלי מקצוע וכיסויי הוצאות הצוות  פרסום  מינהלות וכד'. חלק ב' – המשך מתיק 8
חצ-6557/1 01/03/1966 וושינגטון – ג'נבה בתיק מכתבים בעניני איק"ם – ICEM INTERGOVERMENTAL COMMITTEE FOR EUROPEAN MIGRATION – הועדה הבין ממשלתית להגירה אירופית.
חצ-6548/19 01/03/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני עיתונות יהודית ומאמרים על ישראל.
חצ-6540/25 01/03/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני אוגנדה
חצ-6540/27 01/03/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני אתיופיה  בעיקר רכש אמריקני לאתיופיה.
חצ-6541/12 01/03/1966 וושינגטון – בלגיה  – בעיקר ציון יום השנה למותה של המלכה האם  אליזבט.
חצ-6545/15 01/03/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים ודיווחים בעניני הועדה להידוק יחסי אמריקה-ערב. The Action Committee on America-Arab . Relations
חצ-6543/30 01/03/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני אגודת אמריקה – ישראל America – Israel Society
חצ-6555/28 01/03/1966 וושינגטון – ספרד – עניני חוץ
חצ-6582/4 01/03/1966 כלכלת בריטניה – יחסים כלכליים בין ישראל לבריטניה דיווחים  תזכיר
חצ-305/8 01/03/1966 ליגות לידידות
חצ-1752/11 01/03/1966 כנסים בינ"ל בישראל
חצ-1755/13 01/03/1966 משתלמים זרים בישראל -סטרוטו אפטכיה
חצ-1736/7 01/03/1966 תערוכות בארץ
חצ-2986/5 01/03/1966 לטרון (2)
ג-10919/20 21/03/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – מסחר בתיק התכתבות וחילופי מברקים של הנהלת הביתן הישראלי בתערוכה עם הקונסוליה הישראלית במונטריאול  הלשכה הממשלתית לתיירות וגורמים נוספים בנוגע לרכישת מוצרים ישראלים שונים (כובעי טמבל  יינות  ספרים ותקליטים ישראלים) לשם הצגתם ומכירתם בביתן ועוד (המשך בתיק מס' 21).
גל-53299/9 01/04/1966 היתר למתקן חשמלי כפר חב"ד
חצ-6554/33 01/04/1966 וושינגטון – מכסיקו – עניני חוץ
חצ-6544/4 01/04/1966 וושינגטון – אמריקה הלטינית – עניני חוץ ופנים  בעיקר קורסים.
חצ-6555/33 01/04/1966 וושינגטון – קונגו בתיק גם התיחסות לעניני הקהיליה המרכז אפריקנית.
חצ-6006/2 01/04/1966 משה ביתן- בסוטולנד (לסוטו) חומר רקע לקראת ישיבת העבודה עם רוה"מ לסוטו המתוכננת ליום א'( .11.3 68)  התכתבות עם שרי ממשלה בענין חגיגות מתן העצמאות בבסוטולנד (לסוטו) ובבוצואנלנד (בוצואנה)
חצ-6006/3 01/04/1966 משה ביתן – ליבריה – מונרוביה התכתבות עם מחלקת אפריקה  שגרירות מונרוביה בנוגע לבחירות בליבריה  העברת שגרירות ליבריה לירושלים  המלווה לליבריה  קניית נשק  דיווחים משגרירות מונרוביה למשרד
חצ-1753/11 01/04/1966 מחול
חצ-1754/7 01/04/1966 מכרזי חוץ לעבודות
חצ-3780/7 01/04/1966 ביקור אנשי דת מישראל באפריקה.
פ-2421/17 03/04/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליעזר שטיינמן מסמכים מארכיונו של אליעזר רפאל מלאכי – אליעזר שטיינמן.
חצ-6547/6 01/05/1966 וושינגטון – תעלת סואץ  – בעיקר שאלת המעבר בתעלה.
חצ-6549/11 01/05/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין הזמנת פרופסורים לביקורי בארץ.
חצ-1480/3 01/05/1966 פריס – ירידים   תערוכות ואירועים מסחריים
חצ-6545/8 01/05/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק רק שני מכתבים בענין גורמים עויינים לישראל .
חצ-6555/32 01/05/1966 וושינגטון – קובה – עניני מסחר.
חצ-6005/1 01/05/1966 משה ביתן – סקירות מא"ף – סקירות על יחסי מסחר וכלכלה עם מדינות אפריקה
חצ-6005/3 01/05/1966 משה ביתן – שיחות אפריקה – לונדון התכתבות בנדון
חצ-6007/4 01/05/1966 משה ביתן – סנגל – דקאר התכתבות עם שגרירות דקאר בנוגע ליחסי מערב-גרמניה-אפריקה  הקורס הנייד לשיטות הדרכה חקלאית  דיווחים משגרירות דקאר למשרד ומהמשרד לשגרירות
חצ-6581/7 01/05/1966 חובות של גאנה סקירות  הודעות  רשימות  חומר של ועידה בינלאומית בנדון
חצ-1736/8 01/05/1966 כלכלה – התכתבות כללית
חצ-1757/17 01/05/1966 מבקרים בישראל
ג-10914/14 08/05/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות בעניין הביתן הישראלי  הקמה  ענייני כספים  חוזים  תשלומים לבעלי מקצוע וכיסויי הוצאות הצוות  פרסום  מינהלות וכד'. חלק ב' – המשך מתיק 8
כ-926/4 31/05/1966 הכנסת השישית – ועדת התכנון לחנוכת משכן הכנסת תכנון לחנוכת משכן הכנסת.
חצ-471/12 01/06/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – פעולות מש"ב באסיה – סקירה. כרך א'
חצ-6557/10 01/06/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא ישראל- ערב לקראת העצרת הכ"א של האו"ם
חצ-6540/2 01/06/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני פנים של ארה"ב  כגון חוק הסיוע הצבאי בסנט ועל עניני חוץ כגון שאלת החיילים האמריקאים באירופה וכו'
חצ-6543/18 01/06/1966 וושינגטון – ארה"ב  – עניני פנים וחוץ
חצ-6554/29 01/06/1966 וושינגטון – לוב -עניני פנים וחוץ
חצ-6005/8 01/06/1966 משה ביתן – מכון לארצות מתפתחות התכתבות בנדון
חצ-6006/12 01/06/1966 משה ביתן- בוצואנלנד – (בוצואנה) התכתבות עם שרי ממשלה בענין חגיגות מתן העצמאות בבוצואנלנד (בוצואנה) ובבסוטלנד (לסוטו)
חצ-6006/13 01/06/1966 משה ביתן – גמביה – בתהרסט הסכם ידידות עם גמביה  תכנית ביקור של רה"מ גמביה בארץ
חצ-6007/1 01/06/1966 משה ביתן – ניג'ר – ניאמי תזכיר השגריר ניאמי על שיחות עם הנשיא דיורי דיווחים מהשגרירות למשרד
חצ-1695/7 01/06/1966 שונות – צרפתית
חצ-1745/3 01/06/1966 ארגונים ומוסדות בענייני חוק ומשפט
חצ-1453/16 01/06/1966 קשרי תרבות
חצ-1454/4 01/06/1966 ענייני פרוטוקול
חצ-1523/32 01/06/1966 תוכנית הפרק-תנוט
חצ-1523/33 01/06/1966 סקר גיאולוגי
חצ-1523/36 01/06/1966 ועדת מקונג
חצ-1524/1 01/06/1966 משתלמים
חצ-6587/9 01/06/1966 ביקור דוד גולן  מנכ"ל מסו"ת – בבריטניה התכתבות  תכנית הביקור תרשומת שיחה
ג-10923/22 14/06/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – הקומיסר הבלגי  ההודי בתיק התכתבות בעברית ואנגלית של הנהלת הביתן הישראלי בתערוכה  מנהלי הביתן של בלגיה הודו ("הקומיסרים" הבלגי וההודי)  משרד רה"מ וגורמים נוספים בנוגע לקשרים בין הנהלת הביתן למנהלי הביתנים האחרים ועוד.
כ-931/15 20/06/1966 הכנסת החמישית והשישית – טקס חנוכת משכן הכנסת  השתתפות יו"ר פרלמנטים בעולם טקס חנוכת משכן הכנסת  השתתפות יו"ר פרלמנטים בעולם.
ג-10914/15 01/07/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות בעניין הביתן הישראלי  הקמה  ענייני כספים  חוזים  תשלומים לבעלי מקצוע וכיסויי הוצאות הצוות  פרסום  מינהלות וכד'.
חצ-6557/2 01/07/1966 וושינגטון – ג'נבה בתיק מכתבים בעניני איק"ם – ICEM INTERGOVERMENTAL COMMITTEE FOR EUROPEAN MIGRATION – הועדה הבין ממשלתית להגירה אירופית.
חצ-6547/7 01/07/1966 וושינגטון – עניני פליטים  – בעיקר ועדת קנדי לעניני פליטים
חצ-6547/8 01/07/1966 וושינגטון – עניני פליטים  – בעיקר ועדת המשנה לעניני פליטים.
חצ-6548/5 01/07/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין ביקורי הקונסולים בערים שונות בארה"ב.
חצ-6541/25 01/07/1966 וושינגטון – גויאנה הבריטית התכתבות בעניני פנים וחוץ של גויאנה הבריטית
חצ-6554/17 01/07/1966 וושינגטון – יוון  – עניני פנים וחוץ
חצ-6554/18 01/07/1966 וושינגטון – יפן  – עניני וחוץ
חצ-6554/69 01/07/1966 וושינגטון – דרום ערב  – עניני פנים וחוץ
חצ-6005/7 01/07/1966 משה ביתן – אפריקה – כלכלי התכתבות בענין פעילות כלכלית ישראלית
חצ-6005/10 01/07/1966 משה ביתן – כנס אפריקה דו"ח של משה ביתן על סיורו באפריקה  התכתבות בענין כנס שגרירים באבידג'אן ובניירובי
חצ-6006/15 01/07/1966 משה ביתן – מדגסקר – טננריב התכתבות עם מחלקת אפריקה ושגרירות טננריב בענין סיוע טכני למדגסקר  יצוג ישראלי במאוריציוס  יחסי ישראל-מדגסקר-צרפת  דיווחים מהשגרירות למשרד
חצ-6587/1 01/07/1966 שר שרף [ממ'ת] – התכתבות דיווחים תכניות הביקור  דו"ח על הביקור
חצ-1755/5 01/07/1966 קורס למורים באגרו-מכניקה
חצ-1755/29 01/07/1966 שיתוף פעולה וסיוע-רפואה פלסטית
חצ-1755/31 01/07/1966 שיתוף פעולה וסיוע-ממגורות
חצ-1522/6 01/07/1966 כלכלית – מיצים
גל-3829/4 15/07/1966 תערוכת מונטריאול. כרך ב' בתיק תכניות ושרטוטים של הביתן הישראלי לתערוכת אקספו.
חצ-6556/47 01/08/1966 וושינגטון – תיק ללא שם – בתיק מכתבים בענין דיוני מועצת הבטחון של האו"ם
חצ-6550/1 01/08/1966 וושינגטון – ארה"ב . התכתבות מדינית  בעיקר בעניני דת.
חצ-6550/5 01/08/1966 וושינגטון – ארה"ב –  בעיקר עניני דת.
חצ-1474/4 01/08/1966 פריס – אורחים בישראל
חצ-6551/11 01/08/1966 וושינגטון – בני ברית
חצ-6554/11 01/08/1966 וושינגטון – זמביה  – עניני פנים וחוץ וושינגטון – זמביה עניני פנים וחוץ
חצ-6544/7 01/08/1966 וושינגטון – אמריקה הלטינית בתיק חומר גם על עניני אפריקה ועל כנס "הפסגה הקטנה" בקהיר.
חצ-6585/8 01/08/1966 החרמת סחורות ואוניות בסואץ – בדרכם לאילת דיווחים
חצ-6587/10 01/08/1966 ביקור ישעיהו לביא  מנכ"ל משרד הדאר בבריטניה התכתבות  תוכניות  חשבונות
חצ-6579/46 01/08/1966 Eric LUBBOCK חבר פרלמנט  ליברלים  ביקור בישראל  דיווחים  התכתבות
חצ-6581/8 01/08/1966 חובות של גאנה סקירות  הודעות  רשימות  חומר של ועידה בינלאומית בנדון
חצ-1006/14 01/08/1966 כנס מע"ר אוגוסט 1966 (ברן)
חצ-1006/39 01/08/1966 דיונים בבעיות ישראליות (עצרת ה – 21)
ג-5314/7 01/08/1966 לשכת שר השיכון – ירושלים – שטחים מוחזקים  מחוזות כללי
ג-10914/16 14/08/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות בעניין הביתן הישראלי  הקמה  ענייני כספים  חוזים  תשלומים לבעלי מקצוע וכיסויי הוצאות הצוות  פרסום  מינהלות וכד'.
חצ-6556/39 01/09/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא הר הצופים.
חצ-6556/48 01/09/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא הגבול – ירדן  סוריה.
חצ-6540/1 01/09/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הכוחות האמריקאים באירופה וכן על מדיניות ההגנה של ארה"ב בשנת 1965
חצ-6540/10 01/09/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני החוץ של ארה"ב – עמדתה כלפי גרמניה
חצ-6550/13 01/09/1966 וושינגטון – ברית המועצות  – בעיקר עניני יהדות בריה"מ
חצ-6553/7 01/09/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות מדינית בין השגרירות בוושינגטון לבין מחלקת מש"ב – מחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי
חצ-6006/16 01/09/1966 משה ביתן – גיניאה – קונקרי התכתבות עם שגרירות קונקרי בעניני גיניאה המשוונית  גיניאה הספרדית  דיווחים משגרירות למשרד
חצ-8066/7 01/09/1966 עצרת האו"ם ה-כ'
חצ-1754/8 01/09/1966 מכרזי חוץ לעבודות פתוח נמלים וחופים
חצ-1756/3 01/09/1966 שיתוף פעולה וסיוע-תכנון איזורי כולל
חצ-1454/11 01/09/1966 מפעל המלט
חצ-6540/15 01/09/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על עניני ארה"ב  בעיקר שיחות אפריקה בוושינגטון.
ג-10914/17 14/09/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – שוטף בתיק התכתבויות שוטפות של יאן ינאי בעניין הביתן הישראלי בתערוכה. הכנות למשלוח מוצרים  תשלומים לעובדים  התארגנות מול הקונסוליה במונטריאול ומול גורמים שונים בארץ לגבי ההכנות  המשלוחים  דיור  תשלומים  מוצגים ומינהלות שונות.
ג-3644/11 25/09/1966 שפרעם תקציב עיריית שפרעם  התכתבויות בנושא.
גל-22883/9 26/09/1966 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מכר בתיק התכתבויות שרטוטים ואישורים לבנייה במכר. גוש 18525
חצ-6556/46 01/10/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין חלוקת המים בין הארצות באזור.
חצ-6557/8 01/10/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא המים: חלוקת מי הירדן  ועידת המים הבינלאומית וכו'.
חצ-6552/4 01/10/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני כלכלה.
חצ-6005/11 01/10/1966 משה ביתן – אפריקה – מש"ב התכתבות בענין הסיוע החקלאי הישראלי למערב אפריקה  קורס למנהיגי נוער מאפריקה  דו"חות סטטיסטיים (חודשיים) של מח' לשיתוף בינלאומי
חצ-1759/6 01/10/1966 יחסים כלכליים עם ישראל  שיתוף פעולה כלכלי.
חצ-1523/28 01/10/1966 קמבודיה – תיירות
חצ-6547/3 01/11/1966 וושינגטון – תעופה אזרחית  – בעיקר טיסות מעל מפרץ אילת ומיצרי טיראן.
חצ-6544/9 01/11/1966 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר עניני אמ"א – ארגון מדינות אמריקה
חצ-6005/12 01/11/1966 משה ביתן – תקציב מש"ב התכתבות בנדון
חצ-6589/4 01/11/1966 הועידה הכלכלית בירושלים  – 9-10.8.67 עבודת הכנה – חומר-רקע  דו"חות  סקירות
חצ-6579/32 01/11/1966 Roy HATTERSLEY חבר פרלמנט  ביקור בישראל  התכתבות  תכנית הביקור
חצ-1456/4 01/11/1966 קורסים טכניים
חצ-1522/5 01/11/1966 תיק כלכלי – כללי
חצ-1524/3 01/11/1966 מכון אפרו-אסייאני
חצ-1524/4 01/11/1966 מומחי מש"ב – כללי
חצ-1525/11 01/11/1966 נושאים שונים
חצ-6556/49 01/12/1966 וושינגטון – תקריות גבול ישראל-סוריה
חצ-6541/13 01/12/1966 וושינגטון – בוצואנה התכתבות בנושא השיחה עם שגריר בוצואנה.
חצ-6551/7 01/12/1966 וושינגטון – מחלק הנוער והחלוץ  (הסוכנות היהודית)
חצ-1480/4 01/12/1966 פריס – ירידים   ותערוכות מסחריים וחשבון הוצאות
חצ-6545/12 01/12/1966 וושינגטון – תיק ללא שם מכתבים בעניני ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י- הועד הפועל.
חצ-6010/13 01/12/1966 פקידים בכירים – מיכאל קומיי – ישראל באו"מ דווחים  סקירות (טיוטות)
חצ-6013/13 01/12/1966 פקידים בכירים – מיכאל קומיי התכתבות עם משרד החוץ  הקונסוליה הכללית בסידני בענין ביקורו באוסטרליה ובניו-זילנד (עניני מגבית)
חצ-8087/6 01/12/1966 אליהו ששון
חצ-1006/19 01/12/1966 ענייני פנים – כנס "אפסו"בקפריסין
חצ-1738/9 01/12/1966 מפעל הפיס
חצ-1454/7 01/12/1966 יום העצמאות
חצ-1520/28 01/12/1966 קונסוליות – כללי
חצ-1522/16 01/12/1966 הסכמי תעופה
חצ-1522/17 01/12/1966 תיקון אווירונים
חצ-1522/22 01/12/1966 תערוכות וירידים
חצ-1523/13 01/12/1966 רנגון-פנום פן
חצ-1523/35 01/12/1966 חוות פרק-תנוט
גל-3828/1 15/12/1966 תערוכת מונטריאול. כרך א' בתיק התכתבויות אודות הביתן הישראלי בתערוכת אקספו. רשימות והסברים לחלקי הביתן השונים  רשמים של המבקרים בביתן  פרסומים  הודעות לתקשורת  בעלי תפקידים וסיכומי הפעילות. כמו כן התכתבות אודות זכיית שיילת ישראלית כסגנית בתחרות הדיילת של אקספו מונטריאול.
גל-9174/52 27/12/1966 דאלית אל-כרמל – תופיק אסעד חנאני חלבי כתב אישום בעניין בנייה בלתי חוקית
חצ-4184/10 01/01/1967 גרמניה – המערבית – אורחים קבוצות צליינים.
ג-4884/2 01/01/1967 לשכת השר ישראל גלילי – דו"ח משרד החוץ (יוסף נבו)
א-7321/5 01/01/1967 מועצה ציבורית רווחה חברתית. כרך א'
חצ-6557/14 01/01/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני I.S.V.S INTERNATIONAL SECRETARIAT FOR VOLUNTEER המזכירות הבינלאומית של שירות – SERVICE המתנדבים.
חצ-6549/26 01/01/1967 וושינגטון – חילים משוחררים  – ארגון חילים יהודים משוחררים בארה"ב.
חצ-6552/2 01/01/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני קרנות קרן פורד  קרן פולברייט  קרן אסיה וכו'.
חצ-1474/2 01/01/1967 פריס – ליגות ידידות
חצ-1474/5 01/01/1967 פריס – אורחים בישראל
חצ-1476/2 01/01/1967 פריס – ערים תאומות
חצ-1478/3 01/01/1967 פריס – ספרות ולשון
חצ-1478/6 01/01/1967 פריס – ספורט
חצ-1478/8 01/01/1967 פריס – חינוך והשכלה בצרפת הפצת הלשון העברית
חצ-1479/9 01/01/1967 פריס – לשכת המסחר
חצ-6543/14 01/01/1967 וושינגטון – מזה"ת –  עניני קפריסין  יוון והמגרב.
חצ-1734/19 01/01/1967 קוטונו – אגרות אל השגרירות משגרירויות זרות  אגרות של השגרירות אל משרדי הממשלה של דהומיי הזמנות וארועים מיוחדים  הודעות על נסיעות ומינויים חדשים ועוד.
חצ-1694/9 01/01/1967 קשרי תרבות
חצ-1754/4 01/01/1967 נישואין וגרושין
חצ-1736/6 01/01/1967 הסברה – התכתבות כללית II
חצ-1453/11 01/01/1967 הסברה ישראלית
חצ-1454/12 01/01/1967 חברת בניה נ.סי.סי.
חצ-1456/8 01/01/1967 מש"ב (דוחו"ת וידיעות כלליות)
חצ-1456/9 01/01/1967 מפעל הפיס – סיארה לאון
חצ-1520/22 01/01/1967 כתב האמנה
חצ-1520/26 01/01/1967 ענייני נימוסין – ברכות תנחומים
חצ-1521/2 01/01/1967 קמבודיה – ישראל
חצ-1521/6 01/01/1967 שיתוף מש"ב
חצ-1521/19 01/01/1967 סיהנוק
חצ-1521/25 01/01/1967 ביקור השר
חצ-1522/1 01/01/1967 קמבודיה-תאילנד
חצ-1522/3 01/01/1967 צרפת  בריטניה
חצ-1522/18 01/01/1967 שיתוף פעולה בנושא ספנות
חצ-1523/9 01/01/1967 עתונות מקומית
חצ-1523/23 01/01/1967 אסטרקו – חברה לסחר עם אסיה בע"מ
חצ-1524/17 01/01/1967 מא"ס – כללי
חצ-1525/8 01/01/1967 BANQUE SUISSE
חצ-1525/10 01/01/1967 מכונית השגרירות
פ-4167/10 01/01/1967 מברקי מלחמה 1967 (מלחמת ששת הימים)
פ-4166/6 01/01/1967 דברי שר-החוץ בישיבות ממשלה
גל-21349/10 01/01/1967 יעוץ משפטי – ועדה לבחינת חוק הנאמנות ועדה לבחינת חוק הנאמנות
חצ-8226/3 01/01/1967 פרסומים של ד"ר יהושפט הרכבי. כרך א'
חצ-6552/6 01/02/1967 וושינגטון – הכנס הכלכלי (בישראל)
חצ-1480/7 01/02/1967 פריס – ירידים   תערוכות ואירועים מסחריים.
חצ-6553/24 01/02/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא החרם הערבי בקונגרס ובסנאט.
חצ-6545/21 01/02/1967 וושינגטון – תנועת העבודה מכתבים בעניני תנועת העבודה האמריקנית.
חצ-6545/22 01/02/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני בנק בין-אמריקני לפיתוח – Inter American Development Bank
חצ-6545/23 01/02/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני בנק בין-אמריקני לפיתוח – Inter American Development Bank
חצ-1453/8 01/02/1967 מומחים ישראלים (מטעם האו"ם)
חצ-1520/8 01/02/1967 ועידת רחובות
חצ-1521/21 01/02/1967 קשר עם אישים קמבודים
חצ-1521/24 01/02/1967 ישראלים במעבר
חצ-1522/11 01/02/1967 קשרי מסחר
חצ-1523/1 01/02/1967 ישראל-אסיה
חצ-1523/5 01/02/1967 קמבודיה-ערב
חצ-1523/14 01/02/1967 קמבודיה-אוסטרליה
חצ-1523/27 01/02/1967 מש"ב – כללי
חצ-6587/3 01/03/1967 שר שרף – הביקור חומר רקע לקראת השיחות  נאומים  רשימות המוזמנים
חצ-1748/2 01/03/1967 ענייני עובדים – כללי
חצ-1754/9 01/03/1967 חברות ישראליות לעבודות חוץ
חצ-1453/7 01/03/1967 הועדה הכלכלית לאפריקה
חצ-1520/24 01/03/1967 יום העצמאות
חצ-1520/29 01/03/1967 תנועות דתיות (בודהיזם  איסלאם)
חצ-1521/17 01/03/1967 הסתדרות – פועלים נוער
חצ-1521/26 01/03/1967 ביקור השר
חצ-1522/13 01/03/1967 אבנים יקרות
חצ-1522/14 01/03/1967 חיפושי נפט
חצ-1523/17 01/03/1967 קמבודיה-מזא"ר  קמבודיה-קובה
גל-3830/4 13/03/1967 תערוכת מונטריאול – יום הפתיחה בניה ומתכננים פנים הביתן. כרך א' שיח אודות הביתן הישראלי בתערוכת התיירות בטורונטו.
גל-3832/6 14/03/1967 תערוכת מונטריאול – תצוגת קבע בתיק התכתבות הנוגעות להקמת הבין הישראלי  תיקונים בביתן והשארתו כביתן קבע במונטריאול. בין ההתכתבויות מכתבים מול הקונסוליה  ועירית מונטריאול  רישיונות יצוא  רשימות תיקונים לביתן ולתצוגות  ענייני תיירות ועוד.
חצ-6545/7 01/04/1967 וושינגטון – ארה"ב  – עניני פנים וחוץ.
חצ-6545/19 01/04/1967 וושינגטון – סנטו"  – Central Treaty Orgnization
חצ-6587/2 01/04/1967 תיקים אורחים – השר שרף קטעי עתונות על- הביקור
חצ-6587/4 01/04/1967 תיקים אורחים – השר שרף – הביקור תכניות הביקור  הזמנות
חצ-1747/6 01/04/1967 חברות ישראליות לעבודות חוץ (פיצול לחברות) יצוא שרותים טכניים – מקצועיים.
חצ-1520/23 01/04/1967 הסגל הדיפלומטי
חצ-1521/11 01/04/1967 קמבודיה – ענייני חוץ
חצ-1521/28 01/04/1967 אורחים קמבודים בישראל
חצ-1522/12 01/04/1967 מפעל המלח
חצ-1523/6 01/04/1967 קמבודיה-מצרים
חצ-1523/12 01/04/1967 קמבודיה-בריה"מ
חצ-1523/34 01/04/1967 חוות פרק-תנוט
חצ-471/13 01/05/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – פעולות מש"ב באסיה – סקירה. כרך ב'
חצ-6544/6 01/05/1967 וושינגטון – אמריקה הלטינית – עניני פנים וחוץ.
חצ-6544/10 01/05/1967 וושינגטון – אמריקה הלטינית – בעיקר עניני אמ"א – ארגון מדינות אמריקה
חצ-6545/20 01/05/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני AFL-CIO American Federation of Lanbor and . Congress of Industrial Organizations
חצ-1752/4 01/05/1967 יחסים מדיניים ישראל-קפריסין
חצ-1520/11 01/05/1967 עתונאים ישראלים – זרים
חצ-1520/16 01/05/1967 סרטים ויומני קולנוע
חצ-1520/20 01/05/1967 יהודים
חצ-1520/30 01/05/1967 עצרת האו"ם המיוחדת
חצ-1521/5 01/05/1967 גבולות
חצ-1521/22 01/05/1967 קשר עם אישים – מאייר  לנגר  מונטיי
חצ-1521/27 01/05/1967 עתונות על ביקור השר
חצ-4192/41 01/06/1967 חוף השנהב – הנציגות – נציגות ישראל בחוף השנהב.
חצ-6553/25 01/06/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בנושא החרם הערבי והשלכותיו  בעיקר יחס היפנים.
חצ-6588/1 01/06/1967 בעית הפליטים הערביים – הצעות ותוכניות
חצ-305/4 01/06/1967 אגרות
חצ-1764/6 01/06/1967 תקריות גבול  הסתננויות
חצ-1523/20 01/06/1967 קמבודיה – אסיה (פעילות איזורית כללית) ארגונים איזוריים  ועידות וכו' פרט לתנועות דתיות וועידות כלכליות
א-188/2 12/06/1967 הסדר מעמדה של ירושלים המאוחדת סטנוגרמה בנושא "הסדר מעמדה של ירושלים המאוחדת"
חצ-4166/36 01/07/1967 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4183/8 01/07/1967 גרמניה – המזרחית – יחסים עם מדינות ערב
חצ-4188/21 01/07/1967 הולנד – יחסים עם המזרח – התיכון פרט לישראל.
חצ-6552/5 01/07/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בעניני כלכלה.
חצ-1475/8 01/07/1967 פריס – ארגונים וכנסים בינלאומיים ביניבשתיים
חצ-1520/19 01/07/1967 ליגה לידידות
חצ-6557/11 01/08/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בעניני האו"ם
חצ-6547/41 01/08/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק מכתבים בענין ביקור מאורגן של קבוצת מושלים בישראל.
חצ-1480/6 01/08/1967 פריס – ירידים   תערוכות ואירועים מסחריים.
חצ-6589/3 01/08/1967 הועידה הכלכלית בירושלים  9-10.8.67 סטנוגרמות
חצ-1752/5 01/08/1967 יחסים מדיניים ישראל – מדינות העולם בדרג לא-ממשלתי
חצ-1739/7 01/08/1967 גדנ"ע
חצ-1456/7 01/08/1967 משתלמים זרים בארץ – מלגות
חצ-1520/4 01/08/1967 קמבודיה – מדיניות חוץ- כללי
גל-61227/3 01/08/1967 סקר דורשי עבודה מפקד אוכלוסין ברמת הגולן
חצ-9360/6 01/08/1967 חיל האוויר
חצ-4183/5 01/09/1967 גרמניה – המזרחית – דיווחי עיתונות לגבי המצב במזרח התיכון.
חצ-6557/28 01/09/1967 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק התכתבות בנושא קרן התרבות אמריקה – ישראל
חצ-1477/3 01/09/1967 פריס – ישראל בעתונות חוץ
חצ-6554/16 01/09/1967 וושינגטון – יוגוסלביה  – עניני חוץ
חצ-1752/2 01/09/1967 יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-1752/10 01/09/1967 העצרת הכ"ב – תדריכים ודיונים בבעיות ישראל
חצ-1454/6 01/09/1967 האמנת נציגים
חצ-1523/18 01/09/1967 קמבודיה-אפריקה
חצ-1523/19 01/09/1967 קמבודיה-סינגפור
נ-125/51 18/09/1967 Israel Education Fund דו"ח שנשלח ללשכת נשיא המדינה זלמן שזר על פעילות התכנית "Israel Education Fund" של המגבית היהודית המאוחדת  שפעלה למען שדרוג מוסדות חינוך ותרבות בישראל.
חצ-4177/10 01/10/1967 בלגיה – ועד ישראלי להידוק יחסי הבנה בין דתות העולם . בתיק רק התכתבות בנוגע להגעת כמרים לישראל.
חצ-4177/38 01/10/1967 ברבדוס – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-6589/2 01/10/1967 הועידה הכלכלית בירושלים 1-4.4.68 – כללי תוכניות  רשימות  חומר רקע
חצ-1752/1 01/10/1967 יחסים מדיניים בין קפריסין למדינות העולם – מדיניות חוץ ופנים.
חצ-1453/3 01/10/1967 העצרת
חצ-1456/3 01/10/1967 קורסים של המכון האפרו-אסייאני
גל-58648/20 20/10/1967 אתרים לשימור  ירושלים   _ ים המלח תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות. תכניות שיפור של עיריית ירושלים והכרה באתרים ציבוריים.
חצ-4173/12 01/11/1967 אורוגואי – הסברה ישראלית.
חצ-4189/9 01/11/1967 הונגריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-6556/43 01/11/1967 וושינגטון – ירושלים
חצ-6556/44 01/11/1967 וושינגטון – בי"ד – בנק אמריקני לפיתוח . INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
חצ-6555/60 01/11/1967 וושינגטון – אמ"א – ארגון מדינות אמריקה
חצ-6008/5 01/11/1967 פקידים בכירים – שמאי כהנא – אישי – הרצאות בארה"ב התכתבות וקטעי עתונות בנדון
חצ-1734/3 01/11/1967 קוטונו – הסברה ישראלית בדהומיי חומר הסברה הנשלח לשגרירות (בעיקר בעל אופי דתי- נוצרי  כנראה בגלל חג המולד).
חצ-6587/12 01/11/1967 ביקור שר בלי תיק יוסף ספיר – בבריטניה התכתבות  תוכניות הביקור
חצ-6588/5 01/11/1967 כנסים של הנציגים הכלכליים בציריך 25.11.67 דו"חות  טבלאות
חצ-6579/41 01/11/1967 Joan LESTER חבר פרלמנט  לייבור  ביקור בישראל  דיווחים
חצ-1747/36 01/11/1967 יצוא תעשייתי – מוצרי עץ
חצ-1748/4 01/11/1967 נוהל משרדי – משרד החוץ
חצ-1453/15 01/11/1967 רדיו וטלויזיה
גל-5505/30 01/11/1967 דו"ח בעניין מכרה הפחם בג'בל מע'רה – צפון סיני – י. ברטורא דו"ח מקצועי על מכרה הפחם בג'בל מערה בצפון סיני שנכתב ע"י י. ברטורא מהמחלקה למינרלוגיה  פטרוגפיה ומחצבים מהמכון הגיאולוגי מנובמבר 1967.
חצ-4183/23 30/11/1967 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי  קשרי תרבות.
חצ-4168/2 01/12/1967 אסיה – כינוסים אזוריים וועדות.
חצ-4166/23 01/12/1967 אינדונזיה – הסברה ישראלית.
חצ-4178/15 01/12/1967 ברזיל – הסברה ישראלית.
חצ-4167/2 01/12/1967 אוסטריה – יחסי הבנה בין דתות באוסטריה
חצ-4169/15 01/12/1967 אוסטרליה – חגים לאומיים – ברכות הדדיות
חצ-4181/18 01/12/1967 גאנה – נציגות גאנה בארץ.
חצ-4171/3 01/12/1967 אפריקה – אח"א כללי – אירגון אחדות אפריקה. כרך א'
חצ-4192/39 01/12/1967 חוף השנהב – ברכות ותנחומים .
חצ-4175/6 01/12/1967 אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי  נספח בקשר לסיכסוך על מנזר דיר-אל-סולטאן בין הקופטים והחבשים כרך ב'
חצ-4163/21 01/12/1967 אירופה המזרחית – ועידות ואירגונים אזוריים – בודפשט.
חצ-4164/33 01/12/1967 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית – עליה – וקליטה.
חצ-4164/3 01/12/1967 אמריקה הלטינית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4176/43 01/12/1967 בורמה – יהדות – פעילות הקהילה היהודית
חצ-4175/19 01/12/1967 אתיופיה – יחסים עם המזרח התיכון פרט לישראל.
חצ-4177/37 01/12/1967 ברבדוס – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון.
חצ-4177/44 01/12/1967 ברבדוס – עניני טקס ונימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-1746/9 01/12/1967 תיירות ישראלית לקפריסין
חצ-1747/15 01/12/1967 יצוא חקלאי של בעלי-חיים
חצ-1747/28 01/12/1967 יצוא תעשייתי – מוצרי קוסמטיקה
חצ-1747/30 01/12/1967 יצוא תעשייתי – מזון לבעלי-חיים
חצ-1747/37 01/12/1967 יצוא תעשייתי – נייר וקרטון
חצ-1747/39 01/12/1967 יצוא תעשייתי – תרופות  ויטמינים ואביזרי רפואה.
חצ-1748/19 01/12/1967 שיתוף פעולה בין ישראל לקפריסין – דיג
חצ-1752/3 01/12/1967 קשרים עם שליח האו"ם יארינג.
חצ-1453/18 01/12/1967 תערוכות
חצ-1454/1 01/12/1967 יהדות
חצ-1523/29 01/12/1967 קמבודיה-מקונג
חצ-1476/7 01/12/1967 פריס – ישראל בעיתונות חוץ
ג-6586/25 06/12/1967 נתיב הל"ה מסמכים ופרוטוקולים ממשרד החקלאות האזורי ברחובות בעניין קיבוץ נתיב הל"ה – תוכנית מקורות ושימושים תשל"ב  (מקורות מימון) משק צורעה ועדת השיפוט לאשראי מרוכז תשל"ב  שיפוט נתיב הל"ה אשראי מרוכז תשכ"ח- תש"ל.
ג-6587/18 10/12/1967 . פדיה מושב פדיה-התכתבות בין תנועת המושבים למשרד החקלאות בעניין פיצויים למושב עבור נזקי מלחמה עקיפים ותוספת אמצעי ייצור.
א-188/3 10/12/1967 הנחיות למשלחת ישראל באו"ם בענין הפליטים סטנוגרמות בנוגע הנחיות למשלחת ישראל באו"ם בעניין הפליטים
חצ-3825/10 01/01/1968 עליה – "יהודים" כושים
חצ-4168/6 01/01/1968 אסיה – מו"לים – ועידת המו"לים האסיאניים
חצ-4168/9 01/01/1968 אסיה – ועידות ואירגונים איזוריים סנט"ו – ארגון הברית המרכזית – CENTO – CENTERAL TREATY ORGANIZATION תורכיה  איראן ופקיסטאן.
חצ-4166/32 01/01/1968 איסלנד – עניני טקס ונימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-4166/33 01/01/1968 אוסטריה – מדיניות החוץ של אוסטריה.
חצ-4166/34 01/01/1968 אוסטריה – משרד החוץ האוסטרי  מינויים והרכב משלחות.
חצ-4166/35 01/01/1968 אוסטריה – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4166/37 01/01/1968 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4166/38 01/01/1968 אוסטריה – דו"חות והערכות מצב.
חצ-4166/39 01/01/1968 אוסטריה – ליגות לידידות אוסטריה – ישראל
חצ-4178/3 01/01/1968 ברזיל – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון.
חצ-4178/5 01/01/1968 ברזיל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4178/6 01/01/1968 ברזיל – יומנים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4178/13 01/01/1968 ברזיל – הליגה הערבית בברזיל.
חצ-4189/21 01/01/1968 הונדורס – דיונים  דו"חות והערכות מצב[
חצ-4166/40 01/01/1968 אוסטריה – עניני פנים  מפלגות  דתות  ממשלה.
חצ-4166/42 01/01/1968 אוסטריה – מפלגות   חומר רקע וקשרים של מפלגות עם ישראל.
חצ-4167/3 01/01/1968 אוסטריה – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-4167/5 01/01/1968 אוסטריה – הסברה ערבית ואנטי ישראלית באוסטריה.
חצ-4167/6 01/01/1968 אוסטריה – בקשות חומר ואינפורמציה – מהארץ.
חצ-4167/8 01/01/1968 אוסטריה – מגביות למען מדינת ישראל באוסטריה.
חצ-4167/10 01/01/1968 אוסטריה – הנציגות בארץ.
חצ-4167/12 01/01/1968 אוסטריה – עניני טקס ונימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-4167/13 01/01/1968 אוסטריה – עליה וקליטה.
חצ-4167/14 01/01/1968 אוסטריה – הנציגות בחו"ל – נציגות ישראל באוסטריה.
חצ-4167/16 01/01/1968 אסיה – יחסים מדיניים עם ארצות אחרות פרט לישראל.
חצ-4167/19 01/01/1968 אסיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי .
חצ-4178/27 01/01/1968 ברזיל – עליה וקליטה – כללי
חצ-4178/28 01/01/1968 ברזיל – הנציגות בחו"ל נציגות ישראל בברזיל.
חצ-4178/30 01/01/1968 בריטניה – מדיניות החוץ בתיק גם מכתב של שגריר ישראל בשטוקהולם בנוגע לועידת הסוציאל דמוקרטית.
חצ-4178/31 01/01/1968 בריטניה – כינוסים והתיעצויות דפלומטיות – בתיק כנס שגרירי בריטניה במערב אפריקה.
חצ-4178/32 01/01/1968 בריטניה – משרד החוץ – מינויים של משרד החוץ הבריטי.
חצ-4178/33 01/01/1968 בריטניה – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4178/38 01/01/1968 בריטניה – יחסים עם מדינות אפריקה.
חצ-4179/1 01/01/1968 בריטניה – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי כרך א'
חצ-4179/3 01/01/1968 בריטניה – דו"חות והערכות מצב.
חצ-4179/4 01/01/1968 בריטניה – ליגות לידידות – איגוד ישראל וחבר העמים הבריטי.
חצ-4179/5 01/01/1968 בריטניה – עניני פנים.
חצ-4179/7 01/01/1968 בריטניה – עניני פנים מפלגות – חומר רקע וקשרים.
חצ-4179/9 01/01/1968 בריטניה – משלחות פרלמנטריות – ביקורים בישראל.
חצ-4179/10 01/01/1968 בריטניה – ביקור צליינים בישראל.
חצ-4190/43 01/01/1968 ונצואלה – הסברה ישראלית.
חצ-4168/27 01/01/1968 אוסטרליה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי כרך א'
חצ-4169/1 01/01/1968 אוסטרליה – דו"חות והערכות מצב על אוסטרליה.
חצ-4169/3 01/01/1968 אוסטרליה – עניני פנים.
חצ-4169/8 01/01/1968 אוסטרליה – הסברה ישראלית באוסטרליה .
חצ-4169/9 01/01/1968 אוסטרליה – תעמולה ערבית ואנטי ישראלית
חצ-4169/10 01/01/1968 אוסטרליה – בקשות לאינפורמציה והעברת חומר מישראל לאוסטרליה.
חצ-4169/12 01/01/1968 אוסטרליה – מגביות יהודיות באוסטרליה
חצ-4169/13 01/01/1968 אוסטרליה – הנציגויות בארץ – השגרירות בישראל.
חצ-4169/16 01/01/1968 אוסטרליה – עניני טקס ונימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-4169/17 01/01/1968 אוסטרליה – עליה וקליטה – עניני עליה וקליטה.
חצ-4180/7 01/01/1968 גואטמאלה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4180/8 01/01/1968 גואטמאלה – דו"חות ויומנים והערכות מצב.
חצ-4180/9 01/01/1968 גואטמאלה – עניני פנים.
חצ-4180/12 01/01/1968 גואטמאלה – הסברה ישראלית.
חצ-4180/18 01/01/1968 גואטמאלה – הנציגות בארץ  נציגות גואטמלה בארץ.
חצ-4180/20 01/01/1968 גואטמאלה – עניני טקס ונימוסין  ברכות ותנחומים
חצ-4180/21 01/01/1968 גואטמאלה – עליה וקליטה – כללי.
חצ-4180/24 01/01/1968 גאנה – יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4180/25 01/01/1968 גאנה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4180/29 01/01/1968 גאנה – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4181/1 01/01/1968 גאנה – עניני פנים.
חצ-4190/44 01/01/1968 ונצואלה – מרצים. בתיק הרצאת גונסלו בריוס במועדון רוטרי בקראקס.
חצ-4190/45 01/01/1968 ונצואלה – הסברה ערבית ואנטי ישראלית.
חצ-4190/46 01/01/1968 ונצואלה – בקשות לאינפורמציה והעברת חומר
חצ-4190/48 01/01/1968 ונצואלה – מגביות – פעילות המגביות היהודיות בונצואלה.
חצ-4190/50 01/01/1968 ונצואלה – מתנות לאישים.
חצ-4190/51 01/01/1968 ונצואלה – הנציגות הונצואלית בארץ.
חצ-4190/53 01/01/1968 ונצואלה – ברכות ותנחומים.
חצ-4190/54 01/01/1968 ונצואלה – עליה וקליטה.
חצ-4190/55 01/01/1968 ונצואלה – הנציגות הישראלית
חצ-4191/3 01/01/1968 ותיקן – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של הותיקן.
חצ-4191/4 01/01/1968 ותיקן – יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4191/10 01/01/1968 ותיקן – עניני פנים.
חצ-4169/23 01/01/1968 דרום אפריקה – יחסים מדיניים פרט לישראל והמזרח התיכון.
חצ-4170/7 01/01/1968 דרום אפריקה – מגביות יהודיות בדרום אפריקה.
חצ-4170/10 01/01/1968 דרום אפריקה – ברכות ותנחומים.
חצ-4170/11 01/01/1968 דרום אפריקה – עליה וקליטה.
חצ-4181/2 01/01/1968 גאנה – עניני פנים מעבר למשטר אזרחי. כרך ב'
חצ-4181/9 01/01/1968 גאנה – יחסים מדיניים עם המזרח התיכון
חצ-4181/17 01/01/1968 גאנה – מתנות לאישים.
חצ-4181/21 01/01/1968 גאנה – נציגות בחו"ל – נציגות ישראל בגאנה.
חצ-4181/23 01/01/1968 גבון – יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4181/27 01/01/1968 גבון – דיונים   דו"חות והערכות מצב על גבון.
חצ-4191/27 01/01/1968 ניו-זילנד – בקשת חומר ואינפורמציה בקשות מניו-זילנד לחומר מישראל.
חצ-4191/33 01/01/1968 זמביה – משרד החוץ – מינויים דיפלומטים במשרד החוץ של זמביה.
חצ-4191/34 01/01/1968 זמביה – יחסים עם מדינות אחרות. כרך א'
חצ-4191/36 01/01/1968 זמביה – יחסים בדרג ממשלתי – יחסים מדיניים עם ישראל. כרך א'
חצ-4183/11 01/01/1968 גרמניה – המערבית – מדיניות חוץ של גרמניה
חצ-4170/12 01/01/1968 דרום אפריקה – הנציגות בחו"ל – הנציגות הישראלית בדרום אפריקה.
חצ-4170/13 01/01/1968 אפריקה – יחסיים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4182/1 01/01/1968 גבון – עניני פנים.
חצ-4182/13 01/01/1968 גבון – הנציגות בארץ נציגות גבון בישראל.
חצ-4182/15 01/01/1968 גבון – עניני טקס ונימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-4192/1 01/01/1968 זמביה – דיונים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4192/2 01/01/1968 זמביה – עניני פנים.
חצ-4192/18 01/01/1968 חוף השנהב – יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4192/19 01/01/1968 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4192/20 01/01/1968 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הלא ממשלתי
חצ-4192/23 01/01/1968 חוף השנהב – עניני פנים  איגודים.
חצ-4154/3 01/01/1968 ארגנטינה – יחסים מדיניים פרט לישראל כרך א'
חצ-4154/6 01/01/1968 ארגנטינה – דיונים דו"חות הערכות מצב. כרך א'
חצ-4154/7 01/01/1968 ארגנטינה – עניני פנים. כרך א'
חצ-4154/10 01/01/1968 ארגנטינה – יחסים עם מדינות ערב כרך א'
חצ-4154/14 01/01/1968 ארגנטינה – הסברה ישראלית כרך א'
חצ-4154/16 01/01/1968 ארגנטינה – בקשה לחומר ואינפורמציה. כרך א'
חצ-4154/22 01/01/1968 ארגנטינה – חגים לאומיים יום העצמאות כרך א'
חצ-4154/24 01/01/1968 ארגנטינה – עליה. כרך א'
חצ-4172/1 01/01/1968 אפריקה – ועידות ואירגונים אזוריים /אוקם ORGANIZATION COMMUNE AFRICAINE ET – MOLGACHE- ארגון משותף לאפריקה ומדגסקר
חצ-4172/13 01/01/1968 אפריקה – ועידת ה-11 ועידת השחרור של אחדות אפריקה.
חצ-4182/30 01/01/1968 גינאה – יחסים מדיניים עם מדינות פרט לישראל.
חצ-4182/31 01/01/1968 גינאה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4182/32 01/01/1968 גויאנה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4182/36 01/01/1968 גמביה – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של גמביה.
חצ-4182/40 01/01/1968 גמביה – עניני פנים.
חצ-4182/42 01/01/1968 גמביה – האמנת נציגים כתבי האמנה של נציגים כולל כתב הסמכה וסמיכות של שגריר בגמביה.
חצ-4182/44 01/01/1968 גמביה – טקס ונימוסין ברכות ותנחומים החג הלאומי של גמביה.
חצ-4182/47 01/01/1968 ג'מאיקה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4168/23 01/01/1968 אוסטרליה – משרד החוץ מינויים – במשרד החוץ האוסטרלי.
חצ-4168/24 01/01/1968 אוסטרליה – יחסים עם מדינות אחרות.
חצ-4168/25 01/01/1968 אוסטרליה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4179/11 01/01/1968 בריטניה – יחסי הבנה בין דתות -דו-שיח עם כמרים נוצרים.
חצ-4179/13 01/01/1968 בריטניה – יחסים מדיניים עם מדינות ערב.
חצ-4179/15 01/01/1968 בריטניה – הסברה ישראלית.
חצ-4179/19 01/01/1968 בריטניה – מגביות – יהודיות בבריטניה
חצ-4179/22 01/01/1968 בריטניה – הנציגות בארץ הנציגות הבריטית בארץ . כרך א'
חצ-4179/24 01/01/1968 בריטניה – אותות הצטיינות .
חצ-4179/25 01/01/1968 בריטניה – חגים לאומיים – ארגון יום העצמאות בבריטניה.
חצ-4179/26 01/01/1968 בריטניה – עניני נימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-4179/27 01/01/1968 בריטניה – עליה.
חצ-4179/28 01/01/1968 בריטניה – הנציגות בחו"ל נציגות ישראל בבריטניה.
חצ-4180/2 01/01/1968 בריטניה – מושבות בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4180/3 01/01/1968 בריטניה – מושבות בריטניה – עניני פנים.
חצ-4180/6 01/01/1968 גואטמאלה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4190/29 01/01/1968 ונצואלה – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של ונצואלה.
חצ-4190/30 01/01/1968 ונצואלה – יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות.
חצ-4190/32 01/01/1968 ונצואלה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הלא ממשלתי.
חצ-4190/33 01/01/1968 ונצואלה – דו"חות והערכות מצב.
חצ-4190/35 01/01/1968 ונצואלה – עניני פנים.
חצ-4190/36 01/01/1968 ונצואלה – עניני פנים  איגודים מקצועיים.
חצ-4190/39 01/01/1968 ונצואלה – משלחות פרלמנטריות – ביקור משלחות.
חצ-4155/2 01/01/1968 ארצות הברית – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של ארה"ב.
חצ-4155/3 01/01/1968 ארצות הברית – יחסים עם מדינות אחרות. כרך א'
חצ-4155/7 01/01/1968 ארצות הברית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – אפריקה. כרך א'
חצ-4172/18 01/01/1968 אפריקה – מערב אפריקה – כנס ראשי מדינות מערב אירופה.
חצ-4172/19 01/01/1968 אפריקה – כנס ראשי מדינות מזרח ומרכז אפריקה.
חצ-4172/24 01/01/1968 אפריקה – בקשות חומר ואינפורמציה מישראל ומהנציגויות באפריקה.
חצ-4172/29 01/01/1968 אפריקה – עניני נימוסין ברכות ותנחומים בין אפריקה לישראל.
חצ-4172/32 01/01/1968 אקואדור – מינויים במשרד החוץ של אקואדור
חצ-4172/35 01/01/1968 אקואדור – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4172/46 01/01/1968 אקואדור – הנציגות בארץ.
חצ-4182/54 01/01/1968 ג'מאיקה – יהדות פעילות יהודי ג'מאיקה.
חצ-4183/2 01/01/1968 גרמניה – המזרחית – יחסים מדיניים עם מדינות פרט לישראל.
חצ-4183/3 01/01/1968 גרמניה – המזרחית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4183/7 01/01/1968 גרמניה – המזרחית – מפלגות  קשרים בין מפלגתיים ראיונות עם מאיר וילנר במזרח גרמניה
חצ-4183/9 01/01/1968 גרמניה – המזרחית – תעמולה ערבית ואנטי ישראלית.
חצ-4158/1 01/01/1968 ארצות הברית – יחסי הבנה בין דתות – קשרים בין דתות כרך א'
חצ-4158/5 01/01/1968 ארצות הברית – יחסים עם מדינות ערב כרך א'
חצ-4172/48 01/01/1968 אקואדור – עניני נימוסין ברכות ותנחומים
חצ-4172/50 01/01/1968 אקואדור – הנציגות בחו"ל – נציגות ישראל באקואדור.
חצ-4173/7 01/01/1968 אורוגואי – עניני פנים.
חצ-4173/13 01/01/1968 אורוגואי – הסברה ערבית ואנטי ישראלית.
חצ-4173/18 01/01/1968 אורוגואי – מתנות לאישים ישראלים ואורוגואיים.
חצ-4173/21 01/01/1968 אורוגואי – עניני טקס ונימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-4183/13 01/01/1968 גרמניה – המערבית – משרד החוץ – מינויים והרכבי משלחות גרמנים.
חצ-4183/14 01/01/1968 גרמניה – המערבית – יחסים מדיניים פרט לישראל. כרך א'
חצ-4183/26 01/01/1968 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי. כרך א'
חצ-4184/1 01/01/1968 גרמניה – המערבית – יומנים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4184/2 01/01/1968 גרמניה – המערבית – ליגות לידידות   אגודת ידידות ישראל – בגרמניה
חצ-4184/3 01/01/1968 גרמניה – המערבית – עניני פנים. כרך א'
חצ-4161/16 01/01/1968 אוגנדה – יחסים עם מדינות ערב. כרך א'
חצ-4162/1 01/01/1968 או"ם – יחסים בדרג ממשלתי עם משלחת האו"ם בארץ. כרך א'
חצ-4162/2 01/01/1968 או"ם – הנציגות בארץ. כרך א'
חצ-4175/2 01/01/1968 אתיופיה – יחסים עם מדינות אחרות פרט לישראל.
חצ-4175/3 01/01/1968 אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4175/5 01/01/1968 אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי  סכסוך על פעילות מנזר דיר-אל- -סולטאן בירושלים. בין הקופטים והחבשים. כרך א'
חצ-4185/4 01/01/1968 דהומיי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4185/5 01/01/1968 דהומיי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4185/6 01/01/1968 דהומיי – דיונים דוחות והערכות מצב על הנעשה בדהומיי
חצ-4185/7 01/01/1968 דהומיי – עניני פנים ארגונים יחסים פנימיים   שחיתות.
חצ-4185/10 01/01/1968 דהומיי – עניני פנים – איגודים מקצועיים
חצ-4185/18 01/01/1968 דהומיי – בקשות אינפורמציה – פעילות מזרח אירופית בדהומיי מבנה משרד החקלאות הישראלי שירות בתי-הסוהר  תרופות ביקורת המדינה
חצ-4185/20 01/01/1968 דהומיי – הנציגות בארץ בתיק רק מכתב ממשרד החוץ של דהומיי לאבא אבן בנוגע לועדת רחובות.
חצ-4159/2 01/01/1968 ארצות הברית – הסברה ישראלית.
חצ-4159/3 01/01/1968 ארצות הברית – מרצים – מרצים ישראליים כרך א'
חצ-4159/4 01/01/1968 ארצות הברית – הסברה ערבית תעמולה אנטי ישראלית כרך א'
חצ-4160/1 01/01/1968 ארצות הברית – מוסדות יהודיים עולמיים כרך א'
חצ-4160/3 01/01/1968 ארצות הברית – האמנת נציגים. – כולל כתב הסמכה וסמיכות. כרך א'
חצ-4160/7 01/01/1968 ארצות הברית – עניני נימוסין  ברכות ותנחומים. כרך א'
חצ-4160/8 01/01/1968 ארצות הברית – עליה – עניני עליה. כרך א'
חצ-4160/9 01/01/1968 ארצות הברית – הנציגות בחו"ל – פעילויות שוטפות של הנציגויות בארה"ב.
חצ-4161/4 01/01/1968 אוגנדה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4173/26 01/01/1968 אירלנד – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4174/9 01/01/1968 איראן – דו"חות והערכות מצב.
חצ-4184/8 01/01/1968 גרמניה – המערבית – מפלגות חומר רקע וקשרים.
חצ-4184/12 01/01/1968 גרמניה – המערבית – מדינות ערב – יחסים עם המזרח התיכון  רעיונות  מסחר
חצ-4184/13 01/01/1968 גרמניה – המערבית – הסברה ישראלית  שיחות  סמינריונים  מאמרים.
חצ-4184/14 01/01/1968 גרמניה – המערבית – מרצים – מרצים ישראלים בגרמניה.
חצ-4184/18 01/01/1968 גרמניה – המערבית – מגביות – מגביות יהודיות וגרמניות לארץ.
חצ-4184/19 01/01/1968 גרמניה – המערבית – מגביות – איסוף תרומות מיהודים.
חצ-4184/26 01/01/1968 גרמניה – המערבית – עליה התכתבות.
חצ-4184/27 01/01/1968 גרמניה – המערבית – הנציגויות – פעילות הנציגות הישראלית בגרמניה.
חצ-4185/1 01/01/1968 דהומיי – כנס שגרירים של דהומיי.
חצ-4185/3 01/01/1968 דהומיי – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמדינות ערב.
חצ-4186/10 01/01/1968 הרפובליקה הדומיניקנית – בני ברית – פתיחת לשכת "בני ברית" בסנטו – דומינגו.
חצ-4186/12 01/01/1968 הרפובליקה הדומיניקנית – מתנות לאישים.
חצ-4186/13 01/01/1968 הרפובליקה הדומיניקנית – נציגויות זרות בישראל – הנציגות הדומיניקנית בישראל.
חצ-4186/15 01/01/1968 הרפובליקה הדומיניקנית – הנציגות בחו"ל – הנציגות הישראלית ברפובליקה הדומיניקנית
חצ-4186/18 01/01/1968 דנמרק – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4186/20 01/01/1968 דנמרק – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4186/21 01/01/1968 דנמרק – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הלא ממשלתי כרך א'
חצ-4162/34 01/01/1968 איטליה – עליה.
חצ-4162/33 01/01/1968 איטליה – עניני נימוסין  ברכות ותנחומים.
חצ-4162/35 01/01/1968 איטליה – הנציגות בחו"ל – הנציגות הישראלית פעילות שוטפת.
חצ-4163/9 01/01/1968 אירופה המזרחית – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4163/10 01/01/1968 אירופה המזרחית – ארצות אירופה המזרחית יחסים בדרג ממשלתי
חצ-4163/11 01/01/1968 אירופה המזרחית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4163/13 01/01/1968 אירופה המזרחית – עניני פנים.
חצ-4176/32 01/01/1968 בורמה – יחסים בדרג ממשלתי – סולל-בונה.
חצ-4186/25 01/01/1968 דנמרק – עניני פנים.
חצ-4186/32 01/01/1968 דנמרק – הסברה ישראלית עיתונות ותקשורת
חצ-4186/39 01/01/1968 דנמרק – מתנות לאישים.
חצ-4186/40 01/01/1968 דנמרק – הנציגות בארץ – פעילות הנציגות הדנית בארץ.
חצ-4186/44 01/01/1968 דנמרק – הנציגות הישראלית פעילות הנציגות הישראלית בדנמרק.
חצ-4163/22 01/01/1968 אירופה המזרחית – ועידות ואירגונים אזוריים – פרוגרסיביים.
חצ-4164/24 01/01/1968 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית הסברה ישראלית.
חצ-4164/28 01/01/1968 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית – מגביות – יהודיות.
חצ-4164/30 01/01/1968 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית – מתנות לאישים.
חצ-4164/31 01/01/1968 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית – הנציגות בארץ.
חצ-4164/1 01/01/1968 אמריקה הלטינית – משרד החוץ – הנציגים הלטינו אמריקאים על יד האו"ם – פרטים אישיים – יחסם לישראל.
חצ-4164/2 01/01/1968 אמריקה הלטינית – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4164/4 01/01/1968 אמריקה הלטינית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי כרך א'
חצ-4164/7 01/01/1968 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית דו""חות והערכות מצב.
חצ-4164/13 01/01/1968 אמריקה הלטינית – אירגון מדינות אמריקה – אמ"א
חצ-4164/18 01/01/1968 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית כנס אינטלקטואלים – קונגרס תרבות בהבאנה.
חצ-4164/20 01/01/1968 אמריקה הלטינית – ארצות אמריקה הלטינית ועידות ואירגונים אזוריים – ברית למען הקדמה.
חצ-4176/42 01/01/1968 בורמה – בקשות לאינפורמציה והעברת חומר מישראל לבורמה.
חצ-4176/47 01/01/1968 בורמה – אותות הצטיינות חגים לאומיים וימי עצמאות.
חצ-4176/48 01/01/1968 בורמה – עניני נימוסין – ברכות ותנחומים
חצ-4177/4 01/01/1968 בלגיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4177/5 01/01/1968 בלגיה – דיונים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4177/7 01/01/1968 בלגיה – עניני פנים.
חצ-4187/2 01/01/1968 האיטי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4187/3 01/01/1968 האיטי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4187/5 01/01/1968 האיטי – עניני פנים.
חצ-4187/7 01/01/1968 האיטי – עניני נימוסין מברקי ברכה.
חצ-4187/8 01/01/1968 האיטי – הנציגות בחו"ל הנציגות הישראלית בהאיטי.
חצ-4187/10 01/01/1968 הודו – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של הודו
חצ-4187/11 01/01/1968 הודו – יחסים מדיניים עם מדינות אחרות.
חצ-4187/21 01/01/1968 הודו – אורחים וקבוצות צליינים – נוצרים מהודו לישראל  ועליה לרגל של מצרים בהודו
חצ-4187/25 01/01/1968 הודו – הסברה ישראלית קווי הסברה כלליים מרצים.
חצ-4187/26 01/01/1968 הודו – תעמולה ערבית ואנטי – ישראלית עלילות דם בהודו.
חצ-4162/7 01/01/1968 איטליה – יחסים עם מדינות אחרות . כרך א'
חצ-4162/8 01/01/1968 איטליה – יחסים עם ישראל בדרג הממשלתי כרך א'
חצ-4162/9 01/01/1968 איטליה – יחסים עם ישראל בדרג לא הממשלתי כרך א'
חצ-4162/10 01/01/1968 איטליה – דו"חות והערכות מצב. כרך א'
חצ-4162/17 01/01/1968 איטליה – מפלגות – חומר רקע וקשרים כרך א'
חצ-4162/18 01/01/1968 איטליה – אורחים – ביקור משלחות פרלמנטריות בארץ.
חצ-4162/19 01/01/1968 איטליה – ביקור צליינים ויחסים בין הדתות
חצ-4162/26 01/01/1968 איטליה – בקשות חומר ואינפורמציה.
חצ-4162/31 01/01/1968 איטליה – הנציגות בארץ.
חצ-4175/17 01/01/1968 אתיופיה – צליינים עולי רגל מאריתריאה.
חצ-4175/21 01/01/1968 אתיופיה – הסברה ישראלית – מרצים. בתיק רק התכתבות בנוגע לשידורי רדיו  חוברות וחומר הסברה אחר.
חצ-4175/23 01/01/1968 אתיופיה – בקשת חומר ואינפורמציה על אתיופיה וישראל.
חצ-4175/28 01/01/1968 אתיופיה – הנציגות בארץ – ומוסדות של אתיופיה בישראל.
חצ-4175/31 01/01/1968 אתיופיה – נציגות בחו"ל נציגות ישראל באתיופיה.
חצ-4176/3 01/01/1968 בולגריה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4176/5 01/01/1968 בולגריה – עניני פנים.
חצ-4186/3 01/01/1968 הרפובליקה הדומיניקנית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-4186/9 01/01/1968 הרפובליקה הדומיניקנית – יהדות – המושבה היהודית סוסואה.
חצ-4165/2 01/01/1968 אירופה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הלא ממשלתי.
חצ-4165/7 01/01/1968 אירופה המערבית – מפלגות חומר רקע – קשרים באירופה וישראל.
חצ-4177/9 01/01/1968 בלגיה – מפלגות חומר רקע וקשרים בעולם ובישראל.
חצ-4177/21 01/01/1968 בלגיה – הנציגות בארץ – השגרירות הבלגית בישראל.
חצ-4177/28 01/01/1968 בוצואנה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4177/29 01/01/1968 בוצואנה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4188/2 01/01/1968 הודו – מגביות – מגביות יהודיות בהודו.
חצ-4188/4 01/01/1968 הודו – יום העצמאות של ישראל – חגיגות וברכות.
חצ-4188/5 01/01/1968 הודו – ברכות ותנחומים
חצ-4188/10 01/01/1968 הולנד – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4188/12 01/01/1968 הולנד – יחסים בדרג לא ממשלתי.
חצ-4188/16 01/01/1968 הולנד – עניני פנים.
חצ-4188/18 01/01/1968 הולנד – מפלגות – חומר רקע וקשרים.
חצ-4188/23 01/01/1968 הולנד – תעמולה ערבית ואנטי ישראלית.
חצ-4188/25 01/01/1968 הולנד – יהדות הולנד.
חצ-4165/11 01/01/1968 אירופה המערבית – איחוד מערב אירופה.
חצ-4165/12 01/01/1968 אירופה המערבית – אמב"ו – צירוף ישראל לאמב"ו צירוף ישראל לאמב"ו – ארגון אירופי לביולוגיה מולקולרית (European Molecularyal Biology Organization).
חצ-4166/3 01/01/1968 אירופה המערבית – הסברה ישראלית.
חצ-4177/45 01/01/1968 ברבדוס – נציגות בחו"ל – נציגות ישראל בברבדוס
חצ-4188/26 01/01/1968 הולנד – מגביות יהודיות בהולנד.
חצ-4188/29 01/01/1968 הולנד – הנציגות ההולנדית בארץ.
חצ-4188/33 01/01/1968 הולנד – עניני עליה.
חצ-4188/34 01/01/1968 הולנד – הנציגויות – נציגות ישראל בהולנד
חצ-4189/3 01/01/1968 הולנד – מושבות – דו"חות ויומנים – בתיק מכתב אחד בנוגע לקורסאו.
חצ-4189/4 01/01/1968 הולנד – מושבות – עניני פנים.
חצ-4189/5 01/01/1968 הולנד – מושבות – הסברה ישראלית.
חצ-4189/6 01/01/1968 הונגריה – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ ההונגרי.
חצ-4189/8 01/01/1968 הונגריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ג-6435/3 01/01/1968 תערוכות בינלאומיות מונטריאול-קנדה התכתבות בנושא
א-7313/3 01/01/1968 בתי סוהר
א-7313/8 01/01/1968 כלי יריה
א-7313/9 01/01/1968 רשויות מקומיות – כללי
א-7307/2 01/01/1968 נשיאות כנסת ישראל – ישיבותיה כרך ב'
א-7307/3 01/01/1968 נשיאות כנסת ישראל – ישיבותיה כרך ג'
א-7307/4 01/01/1968 הצעת סדר יום כנסת ישראל
א-7307/5 01/01/1968 שאילתות
א-7307/8 01/01/1968 שרים כנסת ישראל השתתפותם בדיוני הכנסת
א-7307/9 01/01/1968 בחירות כנסת ישראל – כללי
א-7307/10 01/01/1968 ועדת בחירות מרכזית
א-7307/12 01/01/1968 תקבולים לעורכי דין ורואי חשבון (ועדת שרים – תקבולים)
א-7330/18 01/01/1968 תאגידים כללי – השתתפות הממשלה בהקמת נופים משפטיים
א-7330/20 01/01/1968 מסחר כללי – קשרי מסחר
א-7330/21 01/01/1968 יבוא כללי
א-7330/22 01/01/1968 תחבורה כללי כרך א'
א-7330/24 01/01/1968 הנצחת שמות אישים הנצחת מאורעות במתקנים תחבורתיים
א-7330/28 01/01/1968 סלילת כבישים אשדוד פלמחים שער הגיא-לוד
א-7306/1 01/01/1968 מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלת ישראל כרך א'
א-7306/2 01/01/1968 מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלת ישראל כרך ב'
א-7306/5 01/01/1968 מעקב אחר ביצוע החלטות כלכלה כרך א'
א-7306/6 01/01/1968 מעקב אחר ביצוע החלטות כלכלה כרך ב'
א-7306/13 01/01/1968 ויצמן חיים – הנצחה.
א-7306/14 01/01/1968 יד יצחק בן-צבי הנצחת נשיא מדינת ישראל בן-צבי
א-7306/15 01/01/1968 נשיא מדינת ישראל עזר.
א-7306/20 01/01/1968 דיונים בבעיות קליטה עליה
א-7306/23 01/01/1968 חברי כנסת ישראל – כללי
א-7306/25 01/01/1968 ועדת פנים כנסת ישראל (פנים)
א-7306/27 01/01/1968 ועדת כלכלה כנסת ישראל (כלכלה)
א-7306/28 01/01/1968 ועדת עבודה כנסת ישראל (עבודה)
א-7306/31 01/01/1968 ועדת כספים כנסת ישראל (כספים)
א-7307/1 01/01/1968 נשיאות כנסת ישראל – ישיבותיה כרך א'
א-7329/25 01/01/1968 חברה לארועים תערוכות לציון יובל מאה התישבות
א-7329/26 01/01/1968 מפעלי מתכת קרמני בע"מ
א-7329/27 01/01/1968 ישאהוגי – מוטל – מרכז צלילה בנעמה / (סיני)
א-7329/28 01/01/1968 חברת קרית קנדה
א-7329/34 01/01/1968 חברת אחזקות חקלאות בע"מ
א-7329/35 01/01/1968 מרכז בינלאומי למידע השקייה
א-7329/37 01/01/1968 ק.ה.ר – קרן השתלמות רוקחים בע"מ
א-7329/38 01/01/1968 דפוס אקדמי ירושלים חברת בת של חברה כלכלית לירושלים
א-7329/39 01/01/1968 אזורים בע"מ – חברת בת כלל
א-7329/42 01/01/1968 שרותר – חברת בת אתרים
א-7329/43 01/01/1968 גרב יפה
א-7330/6 01/01/1968 מפעלים כללי
א-7330/7 01/01/1968 מפעל אלטקס / בעפולה
א-7330/10 01/01/1968 מענקים בתי מלון באילת ובחוף ים המלח
א-7330/11 01/01/1968 ערבות המדינה להלוואה למלון הצפון בקרית שמונה
א-7330/13 01/01/1968 מלון הייאט בגבעה הצרפתית בירושלים
א-7330/14 01/01/1968 רכישת שני מלונות – מטולה
א-7330/15 01/01/1968 מלון הילטון – תל אביב
א-7333/6 01/01/1968 בנק ישראל דו"ח בנק ישראל ואישור הוצאת מטבע מחזור כרך א'
א-7332/14 01/01/1968 מטבעות זכרון. כרך א'
א-7317/16 01/01/1968 משרד החקלאות
א-7317/17 01/01/1968 משרד מסחר ותעשיה
א-7317/20 01/01/1968 משרד סעד
א-7317/21 01/01/1968 משרד עבודה
א-7317/22 01/01/1968 מ.ע.צ
א-7317/24 01/01/1968 משרד פיתוח
א-7318/1 01/01/1968 ועדת דיור מרכזית כרך א'
א-7318/2 01/01/1968 ועדת דיור מרכזית כרך ב'
א-7318/3 01/01/1968 העברת משרדי ממשלת ישראל
א-7318/6 01/01/1968 רכב פקידים בכירים.
א-7318/8 01/01/1968 על"ם – תוכנית ליעול משק לאומי
א-7318/10 01/01/1968 שנתון – ממשלת ישראל.
א-7318/11 01/01/1968 עובדי מדינה ירושלים והעברה
א-7314/12 01/01/1968 עיריית תל אביב – יפו
א-7314/13 01/01/1968 עירית חיפה
א-7314/14 01/01/1968 רחובות
א-7314/15 01/01/1968 עירית טבריה
א-7314/16 01/01/1968 אילת
א-7314/17 01/01/1968 גבעתיים
א-7314/19 01/01/1968 עכו – (ועדת שרים)
א-7314/20 01/01/1968 קרית שמונה
א-7314/22 01/01/1968 פתח תקוה
א-7314/23 01/01/1968 מטולה
א-7314/26 01/01/1968 זכרון יעקב
א-7314/27 01/01/1968 גליל תחתון
א-7315/2 01/01/1968 אלקטרוניקה – ריכוז קניות
א-7315/3 01/01/1968 משרדי ממשלת ישראל – כללי כרך א'
א-7315/6 01/01/1968 ועדת סיווג עובדים
א-7315/7 01/01/1968 הקפאה וצמצום כוח אדם בשירות מדינה כרך א'
א-7315/8 01/01/1968 הקפאה וצמצום כוח אדם שירות מדינה כרך ב'
א-7315/9 01/01/1968 הקפאה וצמצום כוח אדם שירות מדינה כרך ג'
א-7315/10 01/01/1968 הקפאה וצמצום כוח אדם שירות מדינה כרך ד'
א-7315/11 01/01/1968 שחרור משרות מהקפאה
א-7315/12 01/01/1968 שחרור משרות מהקפאה
א-7318/12 01/01/1968 עובדי מדינה – מפלגות סיווג פעילות מפלגתית
א-7318/13 01/01/1968 ועדת שרים לענייני שכר
א-7318/15 01/01/1968 נסיעות עובדי מדינה לחו"ל
א-7318/16 01/01/1968 קבלת עובדי מדינה לשירות המדינה
א-7318/17 01/01/1968 קבלת עובדים הטעונים אישור ממשלה
א-7318/20 01/01/1968 טלפונים – רשמיים כרך א'  ועדת ערעורים
א-7318/22 01/01/1968 הגנה על עובדי מדינה שהובאו בפלילים
א-7318/24 01/01/1968 מים – מחיר
א-7318/25 01/01/1968 בארות מים   קידוחי מים
א-7318/26 01/01/1968 מדיניות מים וישראל
א-7318/27 01/01/1968 התפלת מי-ים
א-7315/13 01/01/1968 שחרור משרות מהקפאה
א-7316/1 01/01/1968 פעולות משרדי ממשלת ישראל – סקירות שרים
א-7316/7 01/01/1968 מזכירות ממשלת ישראל  כרך ה' (ציוד  כספים)
א-7316/9 01/01/1968 לשכה עיתונות ממשלתית  כרך א'
א-7316/10 01/01/1968 לשכה עיתונות ממשלתית  כרך ב'
א-7316/11 01/01/1968 לשכה עיתונות ממשלתית  כרך ג'
א-7316/13 01/01/1968 לשכה עיתונות ממשלתית  כרך ה'
א-7316/14 01/01/1968 לשכה עיתונות ממשלתית  כרך ו'
א-7316/15 01/01/1968 לשכה מרכזית סטטיסטיקה 
א-7316/16 01/01/1968 מפקד אוכלוסין והדיור  .1972
א-7316/18 01/01/1968 מפעל תרגומי מדע.
א-7316/20 01/01/1968 דירות שרד אש"ל תנאי שכר שרים.
א-7317/4 01/01/1968 עובדי מכס
א-7317/5 01/01/1968 דיור ממשלתי וארגון המערכת
א-7317/8 01/01/1968 בולים כרך ב'
א-7317/12 01/01/1968 משרד דתות
א-7317/15 01/01/1968 מינהל תיכנון חקלאי
א-7321/1 01/01/1968 קימוצים   חסכונות  ויעול תקציב מדינה (ועדת גבתי)
א-7322/1 01/01/1968 בעיות כלכלה. כרך א'
א-7322/2 01/01/1968 בעיות כלכלה. כרך ב'
א-7322/3 01/01/1968 בעיות כלכלה. כרך ג'
א-7322/4 01/01/1968 תוכנית פיתוח משק לאומי לשנים  1983-1974 כרך א'
א-7322/6 01/01/1968 תוכנית פיתוח משק לאומי לשנים  1983-1974 כרך ג'
א-7322/7 01/01/1968 ועדת שרים ערי פיתוח כרך א'
א-7322/8 01/01/1968 ועדת שרים ערי פיתוח כרך ב'
א-7322/11 01/01/1968 מזון – מפגעים מזון.
א-7322/12 01/01/1968 בתי מטבחיים
א-7318/28 01/01/1968 ניקוז גליל   מניעת שיטפונות חולה
א-7318/29 01/01/1968 פרדסנות
א-7319/1 01/01/1968 מועצת פרי-הדר
א-7319/2 01/01/1968 מכירת קרקעות על-ידי מינהל מקרקעי -ישראל כרך א'
א-7319/3 01/01/1968 מכירת קרקעות על-ידי מינהל מקרקעי -ישראל כרך ב'
א-7319/4 01/01/1968 מכירת קרקעות על-ידי מינהל מקרקעי -ישראל כרך ג'
א-7319/7 01/01/1968 מכירת קרקעות למשתכנים – מדיניות קרקעות
א-7319/9 01/01/1968 הקצאת קרקעות מוסדות ציבור.
א-7319/11 01/01/1968 קרקעות רצועת החוף – שחרור מהקפאה
א-7319/13 01/01/1968 הסברה כרך א'
א-7319/14 01/01/1968 הסברה כרך ב'
א-7319/15 01/01/1968 הסברה – סמכויות שרים
א-7319/18 01/01/1968 הסברה כללית
א-7319/19 01/01/1968 עיתונות – יומית בישראל
א-7319/20 01/01/1968 אל-שעב
א-7319/22 01/01/1968 אל-אנבא
א-7319/23 01/01/1968 יום-יום
א-7320/1 01/01/1968 טלויזיה כרך א'
א-7320/2 01/01/1968 טלויזיה כרך ב'
א-7320/3 01/01/1968 הועדה המתאמת בין רשות שידור וטלויזיה לימודית
א-7320/4 01/01/1968 סרטים
א-7320/5 01/01/1968 עזבונות לטובת מדינת ישראל
א-7320/6 01/01/1968 שכר ומחירים כללי
א-7337/38 01/01/1968 צ'ילה – ישראל
א-7327/22 01/01/1968 ארכיון מרכזי לתולדות עם יהודי – חברה בע"מ
א-7327/23 01/01/1968 חברה לחנקת אשל"גן בע"מ
א-7327/25 01/01/1968 עשות אשקלון תעשיות בע"מ
א-7327/26 01/01/1968 רכישת מניות חברת תכנון עבודות מים וביוב בקליפורניה ע"י תה"ל (תכנון מים לישראל)
א-7323/9 01/01/1968 חברות ממשלתיות – נהלים. כרך ב'
א-7323/3 01/01/1968 רדינג-ד' כרך א'
א-7323/8 01/01/1968 חברות ממשלתיות – נהלים. כרך א'
א-7323/12 01/01/1968 חברות ממשלתיות – נהלים.
א-7323/13 01/01/1968 דו"ח על פעילות נציגי ממשלת ישראל בישיבות דירקטוריונים
א-7323/14 01/01/1968 ועידה מיוחדת שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות
א-7324/1 01/01/1968 חברה לשיקום מלאכה בתל-אביב – יפו
א-7324/5 01/01/1968 אמיר – חומרים מתקדמים תעשיה ומחקר בע"מ
א-7324/8 01/01/1968 ויטקו – כימיקלים בע"מ
א-7324/9 01/01/1968 תנור – קליה אורון.
א-7324/10 01/01/1968 ועדה מיעצת חברות ממשלתיות למינוי דירקטורים כרך א'
א-7324/11 01/01/1968 ועדה מיעצת חברות ממשלתיות למינוי דירקטורים כרך ב'
א-7324/15 01/01/1968 חברת פז
א-7324/18 01/01/1968 טקסטיל – נצרת בע"מ
א-7327/27 01/01/1968 חברה לתכנון עבודות מים וביוב משותפת לתה"ל בע"מ גורמים מקסיקאים
א-7327/28 01/01/1968 חברה לפיתוח חוף ים אשדוד
א-7327/29 01/01/1968 חברת יישום מחקרי תעשייה
א-7327/30 01/01/1968 תכנון עבודות מים ביוב ע"י תה"ל בע"מ ונצואלה
א-7327/31 01/01/1968 עיר נוער בינלאומית בחיפה בע"מ
א-7327/32 01/01/1968 חברה לישראל בע"מ
א-7327/33 01/01/1968 יובל – חברת ביטוח. כרך א'
א-7327/34 01/01/1968 יובל – חברת ביטוח. כרך ב'
א-7327/35 01/01/1968 תעשיית בע"מ חברה למפעלי תיירות ושרותי תעופה חברת בת אל-על
א-7327/36 01/01/1968 חברת השקעות וניהול מיסודו של בנק מלאכה בע"מ
א-7327/37 01/01/1968 קרן השלתמות הנדסאים וטכנאים.
א-7327/40 01/01/1968 חיפושי נפט השקעות בע"מ.
א-7327/41 01/01/1968 מקורות
א-7327/43 01/01/1968 חברה לפיתוח מפעלי תיירות בתל-אביב יפו בע"מ
א-7327/44 01/01/1968 כרמל קוד בע"מ – חברת בת אגרקסקו
א-7328/1 01/01/1968 חברת מדבר – לקידוחי נפט
א-7328/2 01/01/1968 חברת רותם – תעשיות בע"מ
א-7328/3 01/01/1968 חברת סרט – מרכזית בישראל בע"מ (ולמימון סרטי קולנוע בארץ)
א-7328/4 01/01/1968 מכון ישראלי למחקר מידע אורני
א-7328/5 01/01/1968 מועצה ישראלית – צרכנות
א-7328/7 01/01/1968 חברה לפיתוח מפעלי תיירות בע"מ
א-7328/11 01/01/1968 קלמזין בע"מ – חברת בת שקם.
א-7328/12 01/01/1968 חברה לפיתוח תיירות באשקלון
א-7328/15 01/01/1968 אינטרנשיונל טכנולוגי ליסנסינג – ואדוז: חברת בת תעשיית מחצבי ישראל למכירת ידע של תעשיית מחצבי ישראל (רשומה בואדוז)
א-7324/24 01/01/1968 מכון לתרגום ספרות עברית ללועזית
א-7325/2 01/01/1968 חברת חרסית וחול זך
א-7325/6 01/01/1968 חברת לילנד
א-7326/4 01/01/1968 רכוש עמידר ורכוש מינהל מקרקעי ישראל שחוק הגנת דייר חל עליהם
א-7303/1 01/01/1968 מפתח תיוק מזכירות הממשלה
א-7303/2 01/01/1968 רשימת תיקים
א-7303/8 01/01/1968 פניות אישיות מזכיר ממשלת ישראל
א-7303/9 01/01/1968 נוהלי עבודה במזכירות הממשלה.
א-7303/10 01/01/1968 דגל מדינת ישראל
א-7303/12 01/01/1968 סמל מדינת ישראל – השימוש בו
א-7303/14 01/01/1968 יום העצמאות – כללי
א-7303/23 01/01/1968 לטרון הנצחה – מפעל. כרך א'
א-7303/24 01/01/1968 לטרון הנצחה – מפעל. כרך ב'
א-7303/25 01/01/1968 צעדת ירושלים.
א-7303/26 01/01/1968 צעדת שלושת ימים.
א-7303/28 01/01/1968 אחד במאי
א-7304/5 01/01/1968 סמכויות שרים.
א-7328/16 01/01/1968 חברת תיעוד בע"מ חברה שלובה של תעשייה אוירית לענין פרסומים מדעיים טכניים
א-7328/17 01/01/1968 חברה לפיתוח תעשיות מתכת בישראל ולשירותי יצוא
א-7328/18 01/01/1968 אתיופיה אויל קורפוריישן חברת בת של חיפושי נפט השקעות לקידוחי נפט אתיופיה
א-7328/19 01/01/1968 וולטה פטרוליום קומפני לימיטד – חברת בת של חברת נפט לאומית לחיפושי נפט גאנה
א-7328/20 01/01/1968 שרון – תורם דלוור אינק חברת בת של חברת תש"ת (מפעלי תיירות שירותי תעופה)