נובמבר 2022

.1 | 709 תיקים - 95,098 עמודים - 15 לנובמבר 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-2551/7 4/11/1916 שמואל עראקי כהן מבחר תעודות הקשורות לשמואל עראקי כהן: מכתב בצרפתית מ-1916 מחברת ביטוח בברלין לשמעון חיים עראקי בעניין חוב כספי
ג-908/9 1/1/1920 מחלקת החינוך – שאלונים לתלמידים שאלונים לתלמידים ולתלמידות לפי מוסדות וישובים – לפי אלף-בית (בתי-ספר בזכרון-יעקב ובירושלים "המזרחי") שמות התלמידים והתלמידות: אברמזון מלכה אורי אריה אורי חיה אידלשטין יוסף אפשטיין דבורה אפשטיין יעקב אפשטיין שרה בונשטיין דתיה בונשטיין עמנואל בלום שרה בצ'ינסקי גילה בצ'ינסקי חוה בר רות ברונשטיין טובה ברונשטיין  נילי גרץ יוסף דוברובסקי אברהם הרשקוביץ משה-צבי זמירץ חיים חדור מרים חקס יוהנה כהן אסף כהן יצחק לדאני דוד לדאני מנחם מטנר בנימין לייטנר יוסף לרנר צבי אריה מלר יעקב צאירי גאולה צוקרמן יצחק קופמן שרה קושניר בזקוה קפלן יהונתן קרופר בלה קרניאל שמואל רובשטון דרוד רוזנבום מאיר שומסקי אברהם רוזנבום עמינדב רויזנברג זכריהו רייבשטין נחמן שפירא דזאב שצמן מינה חוברה בנימין חוברה שלמה כהן אהרון כהן דוד כהן משה כהן משה שמואל שלה כהן נסים מן אברהם קפלן צבי קרואני רחמים רוזנפלד מיכאל שפירא יוסף
מ-1180/25 1/1/1920 Registration of travellers & immigrants applications disposed of מסמכי ממשלת המנדט- מסמך בנוגע לרישום מהגרים ותיירים.
מ-1180/23 9/20/1920 Registration of persons who enter Palestine without legal permission מסמכי ממשלת המנדט- מסמכין ומכתבים אודות אנשים שנכנסו לארץ באופן לא חוקי והחלטות מה לעשות בעניינם  כולל שמות.
מ-1180/7 1/14/1921 Registration of immigrants who arrived to prior to 1 sept.1920 מסמכי ממשלת המנדט- מכתבים בנוגע למהגרים שבאו לפני ספטמבר 1920
מ-1180/13 6/9/1921 Immigration Fees General Policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ונהלים בנוגע להגירה ותשלום אגרות ופטורים. כולל שמות
מ-1260/17 10/1/1921 Mohamed Faiz Kanafani התיק מכיל: תלונה פלילית נגד חאג' סלאמה בגין הסגת גבול לאדמת עבדאללה אבו קולייב ועוד.
מ-1180/8 9/20/1922 Orphans Near Best Relief מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע להגירת יתומים מסוריה שבאו לבתי יתומים בארץ. כולל שמות
פ-1960/31 11/1/1922 המזכירות לענייני ערבים סקירת פעולות המזכירות לענייני ערבים בועד הלאומי.
מ-1180/9 5/11/1923 Orphans Applied for the Church of the Nazarene Relief מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לבקשות  ויזה של יתומים שהגיעו לבית היתומים בנצרת. כולל שמות
מ-1180/10 7/4/1923 Orphans Applied for Custodia Dr Berra Santa Jerusalem מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע להגירת יתומים לבתי יתומים בירושלים. כולל שמות
מ-1180/6 10/14/1923 Application for Orphans by St. Piere De Sion Orphanage מסמכי ממשלת המנדט- מכתבים בנוגע להגירה לבית יתומים. וכן הגירת תלמידים. כולל שמות
פ-2201/5 1/1/1926 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. חיבור אודות ביקור בהרי סדום. בתיק גם רשימת כותרות חיבורים נוספים מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-857/11 6/1/1927 תיקי פרט של לקוחות – דיני האישות בארץ-ישראל חוות דעת משפטית.
פ-2735/8 1/1/1928 סיורי רחל ינאית בן-צבי. קטעי יומן מרשימות מסיורי רחל ינאית בן-צבי לעבר הירדן  הערבה  עקבה והנגב הדרומי. מעמ' 134-194 קטעים מרשמיו של יצחק בן צבי מסיורו בחברת ה"בוטנאים".
מ-1186/35 5/3/1929 Admission of Labour for Shell Co. Ltd. התכתבויות ומסמכים בנושא אישורי עבודה לחברת "של" ועובדיה בפלסטינה (א"י).
פ-3061/16 1/1/1930 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון בית-סחור (ערבית) תזכירים  התכתבות בין יו"ר המועדון בבית-סחור ובין אנשים שונים בנוגע למצע המועדון והתנהלותו.
פ-2105/16 1/20/1931 דו"ח מביקור אליהו אילת בעבר הירדן. בתיק דו"ח בנושא המצב הכלכלי  הפוליטי והיחס כלפי הציונות בעבר הירדן.
מ-1180/14 3/12/1931 Payments of Immigration & Emergency Visas Fees by persons who Acquired Palestinian Citizenship under Article I מסמכי ממשלת המנדט- נהלים ומסמכים ותשלום אגרות בנוגע לוויזות והגירה  -וכן על אזרוח בארץ כולל שמות
מ-1180/15 1/4/1933 Collection of Jews under the Immigration Oct. 1933 מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות מהגרים  ותיירים שרצו להשאר בארץ.
פ-3061/40 5/1/1933 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון בית-לחם -שונות התכתבות  קבלות  חשבוניות  תזכירים ומברקים בנושאים מנהליים.
פ-3061/19 6/1/1934 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – חסן אלדג'אני  עורך-דין – בקשה לחכירת מבנה (ערבית) תזכירים והתכתבות בנוגע לבקשת חכירה של מבנה בחיפה השייך להתאחדות האורתודוכסית. את מבקשי המבנה מייצג עורך-הדין חסן אל-דג'אני.
מפה-6265/1 1/1/1935 Gaza מפת אזור עזה וסביבותיה עובדה מסקר בקנה מידה 1:2 000 וממפה אווירית של העיר עזה GS 4019. מסומנים חלקות  פרדסים  גבול נפות  ישובים – שכונות בעיר עזה ועוד.
גל-70812/2 1/17/1935 ירושלים  גוש 30132 ירושלים  גוש 30132
פ-1989/5 2/19/1935 יצחק בן-צבי – התכתבות פרטית וציבורית  א'-ע' התכתבות בין יצחק בן-צבי (בתקופת היותו ח"כ) לבין מוסדות  אישים ואנשים פרטיים שונים בנושאים ציבוריים ואישיים. בין המכותבים: משה שרת  ש"י עגנון  פרופ' נפתלי סיני (בלשן)  פיליפ חסון (מנהיג ציבור ערבי) הכותב ליצחק בן-צבי על המצב הקיים בקרב העדה הערבית בעכו
פ-1957/21 5/13/1935 יצחק בן-צבי – מאמר על בית ספר כפרי אחד (כפר אדוריים  מחוז חברון) – מאמר מאת יצחק בן-צבי בעיתון "דבר"' בעניין ביקורו של בן-צבי בבית ספר ערבי.
פ-262/9 1/1/1936 ג'ורג' צלאח – בירור חשבונות חברת ערק ראמאללה (1937) פסק-בוררים בפרשת מחלוקת בין ח'ליל קסיס ומרשוד עידה בנוגע לחשבונות חברת "ערק ראמאללה"  דו"חות כספיים של החברה והתכתבות ועוד.
פ-2735/1 3/25/1936 סיורי רחל ינאית בן-צבי. בתיק רשימות מסיורי רחל ינאית בן-צבי עם יצחק בן צבי לאזורי עבר הירדן  פטרה  אילת  עקבה  אום רשרש  באר שבע והנגב. בסיור נכחו ד"ר אלכסנדר איג (ר' המחלקה לבוטניקה)  מיכאל זהרי ונעמי פיינברון  עוזריו-תלמידיו  גרשון מושיוב (סטודנט במחלקה לבוטניקה)  חיים ורדי (היסטוריון)  "מאגנס הצעיר". הרשימות נכתבו לאחר אוגוסט 1936 (אז נפל מושיוב בהתקפה על קריית ענבים) – רחל ינאית מתייחסת לנפילתו.
פ-276/64 1/1/1937 חסיין ח'ליל דאודי – פינוי  תביעת שכירות (1937) תביעת השיח' יחיא אל-אנסארי  הממונה על ו'קף עבד אל-נבי לפנות את רשיד אבו אל-ח'יר מירושלים משני חדרים  שהושכרו לו ועוד.
מ-4927/19 4/1/1937 Mr. Isaac Glazer  Assistant Inspector  Lydda District – מר יצחק גלזר  עוזר מפקח – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
פ-1958/2 5/14/1937 יצחק בן-צבי – התכתבות בתיק מכתבים ויומן של יצחק בן-צבי מנסיעתו ללונדון (לטקס ההכתרה של המלך ג'ורג' ה-6) ולפריס. מצורף לתיק דו"ח על שיחתו של בן-צבי עם ראש ממשלת צרפת  לאון בלום.
גל-2527/14 10/12/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 28976 עד 29000.
גל-2527/13 11/21/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 28951 עד 28975.
גל-2527/16 2/18/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 30276 עד 30300.
פ-3086/1 3/22/1938 שונות בתיק שני פריטים: 1. עצומה מ-22.3.1938 של בעלי בתים בסביבת שכונת מאה שערים סמוך לרחוב החבשים (כיום: רחוב אתיופיה) עם בקשה למניעת בניה של הכנסיה האתיופית  שתמנה מעבר של תושבי השכונה הברחוב זה. 2. תצלום של תינוק לא מזוהה.
פ-1960/4 12/2/1938 יצחק בן-צבי  – הרצאה בתיק נוסח הרצאה של יצחק בן-צבי על דו"ח ועדת וודהד והמאורעות בא"י.
פנק-1385/2 1/1/1939 ק  3562 גוש  7059 ק 3562 גוש 7059
גל-67494/27 2/14/1939 עזרת פליטים עזרת פליטים
פ-6257/6 11/19/1939 שמיר פתחיה שטיינר  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת מידע.
פ-263/46 1/1/1940 ג'ורג' צלאח – עבירה על פקודת תכנון ערים  פירוק שותפות (1943) התראה עבור יעקוב זהראן מטעם עירית ראמאללה בפרשת בנית דירה בניגוד לרשיון שניתן ועוד.
מ-1727/128 1/20/1940 The Committee of the Settlement Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ועד המושב בן שמן.
מ-1727/39 2/5/1940 Bravernan Hanoch (Henach) of Petach Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חנוך (הנך) ברוורמן   פתח תקוה.
מ-1727/37 2/12/1940 Nehemia Ginzburg of Herzlia – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נחמיה גינזבורג  הרצליה.
מ-1727/45 2/21/1940 William Curry – Application for a licence to carry a firearm WilliamW בקשה לרשיון לנשיאת נשק – השופט ויליאם קרי  ירושלים.
מ-1727/47 3/12/1940 Haim Grodzinsky of Kfar Ganim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חיים גרוזינסקי  כפר גנים (פתח תקוה). בתיק גם רשיון נשק של ישעיהו רוסוף  Yeshayahu Rossoff  מפתח תקוה.
מ-1727/52 3/21/1940 Shraga Weisman of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שרגא ויסמן  רחובות.
מ-1727/58 3/29/1940 Israel Gutman of Giv'at Michael – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ישראל גוטמן  גבעת מיכאל (ליד נס ציונה).
פ-3061/33 1/1/1941 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – חוקי משחק הביליארד (ערבית) תזכיר מטעם המועדון בנושא.
מ-1727/127 1/20/1941  Rogozinsky Gavriel of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – גבריאל רוגוז'ינסקי  רחובות.
מ-1727/123 1/22/1941 Tapuchi Zvi of Kfar Malal – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – צבי תפוחי  כפר מלל.
מ-1727/124 1/26/1941  Leshem Abba of Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אבא לשם  פתח תקווה.
גל-3949/12 2/12/1941 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תל-אביב – חלוקה אישורי תכניות בניה.
מ-4927/4 8/1/1941 Bayer  Mr. Carel  Clark Lydda – קרל באייר  פקיד  לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/2 8/1/1941 Weinstein  Mr. Baruch  Inspector – Lydda – ברוך ויינשטיין  מפקח – לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-1727/132 9/18/1941  Ben Ezer Baruch of Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ברוך בן עזר  פתח תקווה.
מ-4927/3 11/1/1941 Katzourin  Mr. Menachem  Inspector of Mills – מנחם קצורין  מפקח טחנות הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
ג-2081/7 12/18/1941 הגליל העליון מיסוי עסקים.
פ-3061/17 1/1/1942 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – בקשות הצטרפות (ערבית) בקשות הצטרפות.
מ-4927/43 1/1/1942 [קטעי עיתונות] הממונה על המזון. בתיק צילומים של קטעי עיתונות שונים על פעולות הפיקוח על המזון וממונים אחרים של המועצה לאספקה מלחמתית.
מ-4927/1 1/1/1942 Ostrer  Dr. Israel  Clerk – ד"ר ישראל אוסטרר  פקיד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
גל-3958/7 2/26/1942 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייח' מוניס אישורי תכניות בניה – מחוז תל-אביב שייח' מוניס.
גל-3958/28 2/28/1942 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אש שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
פ-3061/32 3/1/1942 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מבקרים (ערבית) תזכירים בנוגע למבקרים במוסדות ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים. נהלים בנוגע למהלך הביקור.
פ-3061/27 4/1/1942 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – בית המועדון בירושלים (ערבית) חוזה השכירות של בית המועדון בירושלים נכון לשנת 1946. תזכירים  התכתבות  קבלות וחשבוניות בנוגע לבית המועדון בירושלים (אדמיניסטרציה  חברים ועוד).
מ-4927/5 4/1/1942 Hersonsky  Mr. Isahar  Clark – Galilee District – יששכר חרסונסקי  פקיד  מחוז הגליל הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/9 4/1/1942 Mrs. Miriam Morgenstern  Food Control Headquarters – הגברת מרים מורגנשטרן  מטה הממונה על המזון הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובדת של מחלקת הממונה על המזון.
פ-3061/50 5/1/1942 חוקים ותקנות עותקים שנשלחו לנציגי ממשלת פלשתינה (א"י) ובהם חוקת ההתאחדות ותקנות יסוד.
פ-3061/24 5/1/1942 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – הועדה הכספית (ערבית) פרוטוקולים של ישיבות הועדה הכספית. קבלות וחשבוניות על הוצאות שוטפות שונות.
מ-4927/6 5/1/1942 Shuv  Mr. Eliezer  Clark – Lydda District – אליעזר שוב  פקיד  מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
גל-3958/31 5/4/1942 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
פ-3061/49 6/1/1942 הועדה הדתית תזכירים והתכתבות בין הועדה למנהלת ההתאחדות בעניינים שוטפים.
פ-3061/22 12/1/1942 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – הוצאות שוטפות (ערבית) תזכירים  התכתבות  חשבוניות וקבלות בנוגע להוצאות שוטפות של התתאחדות בעניינים שונים.
מ-4927/40 1/1/1943 Inspectors Reports 3rd Volume – דוח"ות מפקחים – כרך ג' הממונה על המזון. התכתבות בנושא דוח"ות של מפקחים בשירות מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/46 1/1/1943 [The Arrival of Mr. Livingstone] – הגעתו של מר ליבינגסטון הממונה על המזון. שם התיק אינו מקורי. בתיק תזכיר בנושא הגעתו של מר ליבינגסטון – עובד חדש במחלקת הממונה על המזון.
גל-3958/43 1/10/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/44 1/21/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/49 2/2/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/40 2/28/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
פ-3061/34 3/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – פעילות המזנון (ערבית) תזכירים והתכתבות בנוגע לפעילות המזנון שנמצא במועדון ההתאחדות בירושלים.הסכמים  חוזים ונהלים בנוגע לפיקוח על המזון  סטריליות המזנון ועוד.
מ-4927/36 3/1/1943 Mr. Eisiq Kahan Clerk  Lydda District – מר אייזיק כהאן  פקיד  מחוז לוד. הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
גל-3958/42 3/5/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/51 3/12/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס תכנית חלוקה אזור ועדת בניין ערים גלילית – כפר שיך מואניס מס' R96
גל-3958/35 3/25/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס תכנית בניין ערים אזורית מס' R76
פ-3061/26 4/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – תרומה (ערבית) מכתב בנוגע לתרומה עבור ההתאחדות.
פ-3061/31 4/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – הארגון הציבורי של המועדון (ערבית) התכתבות בנושא.
מ-4927/50 4/1/1943 Request for Inspection – בקשה לפיקוח הממונה על המזון. התכתבות עם חברת "עסיס" בנושא העברת סוכר ממאגרי הצבא לחברה.
פ-3061/48 5/1/1943 הועדות הנספחות תזכירים והתכתבות בנוגע לועדות המשנה בהתאחדות האורתודוכסית ושמות החברים בהן.
פ-3061/29 5/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – ועדת הנשפים והטיולים (ערבית) התכתבות בנושא.
פ-3061/30 5/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – ועדת הפרשים (ערבית) התכתבות בנוגע לישיבות ועדת הפרשים  השייכת להתאחדות האורתודוכסית בירושלים  שנערכו בתקופה זו.
פ-3061/37 6/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – הרצאות (ערבית) תזכירים והתכתבות מאת ועדת ההרצאות של ההתאחדות בנוגע לסדר ההרצאות בישיבות שונות ובמהלך ביקורים של גורמים שונים במוסדות המועדון האורתודוכסי בירושלים. הזמנות מטעם המועדון לאישים שונים בעניין השתתפותם בערבי הרצאות שמארגן המועדון.
מ-4927/7 6/1/1943 .Judd  Mr. K.D – מר ק.ד. ג'אד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/8 6/1/1943 Fahmi Rabah Shureich  Clerk – Haifa – פח'מי רבאח' שורייח'  פקיד – חיפה הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
גל-3958/56 6/23/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
מ-4927/10 7/1/1943 Mr. Israel Giladi  Clerk  Lydda District – מר ישראל גלעדי  פקיד – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/12 7/1/1943 Mr. Eliezer Manheimer  Clerk  Lydda District – מר אליעזר מנהיימר  פקיד – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/13 7/1/1943 Mr. Shlomo Prahlgeber  Clerk  Lydda District – מר שלמה פראלגבר  פקיד – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
גל-3958/59 7/30/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
פ-3061/7 8/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – שונות  (ערבית) תזכירים  דו"חות והתכתבות בנושאים : גילוי דעת של ההתאחדות בנוגע למטרותיה בתחומים שונים (כלכלה  בריאות  דת ועוד)  דחיית ישיבת ההתאחדות בירושלים  בחירות בהתאחדות.
פ-3061/8 8/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון יפו  (ערבית) חליפת מכתבים בין נשיאות ההתאחדות בירושלים למועדון ביפו בענייני עבודה בין שני המוסדות.
פ-3061/11 8/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון בית-ג'אלה  (ערבית) חליפת מכתבים בין נשיאות ההתאחדות בירושלים למועדון בבית-ג'אלה בענייני עבודה בין שני המוסדות.
מ-4927/49 8/1/1943 Reports by Inspectors: Attention Mr. Jolly – דוח"ות מפקחים: תשומת לב – מר ג'ולי הממונה על המזון. בתיק בקשות לשחרור פחם לטובת נפחים וישובים שונים  שהופנו למפקח מר ג'ולי
פ-3061/12 9/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון רמאללה  (ערבית) חליפת מכתבים בין נשיאות ההתאחדות בירושלים למועדון ברמאללה בענייני עבודה בין שני המוסדות.
פ-3061/10 10/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון עכו  (ערבית) חליפת מכתבים בין נשיאות ההתאחדות בירושלים למועדון בעכו בענייני עבודה בין שני המוסדות.
פ-3061/9 11/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון חיפה  (ערבית) חליפת מכתבים בין נשיאות ההתאחדות בירושלים למועדון בחיפה בענייני עבודה בין שני המוסדות.
פ-3061/13 11/1/1943 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון בית-לחם  (ערבית) חליפת מכתבים בין נשיאות ההתאחדות בירושלים למועדון בבית-לחם בענייני עבודה בין שני המוסדות.
פ-3061/3 1/1/1944 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – שונות (ערבית) התכתבות ותזכירים בנושאים : חליפת מכתבים בין מזכיר ההתאחדות ובין המועדון האורתודוכסי ברמאללה בנוגע לכנסייה העירונית וקיום טקסים  חנא זארוני  ג'ורג' פאח'ורי  סמלים של הההתאחדות כפי שהוצעו על-ידי המועדון בעכו.
פ-263/28 1/1/1944 ג'ורג' צלאח – פינוי (1946) תביעת בולס אל-חסן נגד חברת "קרמאן דיכ וסלטי" מראמאללה בפרשת פינוי אנשי החברה מדירה שתפסו בראמאללה ועוד.
גל-3984/16 2/12/1944 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל תכניות בניה – מגדיאל.
מ-4927/16 3/1/1944 Mr. Nahum Garsani  Assistant Inspector  Lydda District – מר נחום גרסני  עוזר מפקח – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/20 3/1/1944 Mr. Isaac Shomroni  Assistant Inspector  Lydda District – מר יצחק שומרוני  עוזר מפקח – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/21 3/1/1944 Mr. Herman Zvi Mayersohn  Assistant Inspector  Lydda District – מר הרמן צבי מאירסון  עוזר מפקח – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/17 4/1/1944 Mr. Israel Binia  Assistant Inspector  Lydda District – מר ישראל ביניה  עוזר מפקח – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/22 6/1/1944 Mr. Siegfried Schneider  Assistant Inspector  Lydda District – מר זיגפריד שניידר  עוזר מפקח – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/23 6/1/1944 Mr. Felix Marchand – מר פליקס מרשנד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/24 6/1/1944 Mr. Otto Altman Clerk  Lydda District – מר אוטו אלטמן  פקיד  מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/37 6/1/1944 Mr. Eliahu Burstein Clerk  Lydda District – מר אליהו בורשטיין  פקיד  מחוז לוד. הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/48 7/1/1944 [גרעיני סומסום] הממונה על המזון. בתיק 2 מכתבים בנושא גרעיני סומסום ודפי טיוטה.
מ-4927/26 8/1/1944 Mr. Joseph M. Saba Clerk  Haifa – מר יוסף מ. סאבא  פקיד  חיפה הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/27 8/1/1944 Mr. Moses Eisemann Clerk  Lydda – מר משה אייזמן  פקיד  לוד. הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/30 8/1/1944 Mr. Daniel Stern Clerk  Lydda – מר דניאל שטרן  פקיד  לוד. הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
ג-836/8 8/1/1944 תיק סג'רה – אילניה התכתבויות בין המפקח על בתי-הספר הכלליים בצפון  מנהל בית הספר העממי אילניה (סג'רה)  ועד ההורים של בית הספר והמפקח הראשי על בתי הספר הכלליים בעניין מצב בית הספר באילניה – גיוס והעסקת מורים  פיקוח  שעות לימוד ומערכת השיעורים  תקציב בית הספר  שכר לימוד ועוד.
פ-3061/23 9/1/1944 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מברקים (ערבית) מברקים מגורמים ואנשים שונים עבור ההתאחדות בעניינים שונים.
פ-3061/28 9/1/1944 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – תוכניות לימוד הדת (ערבית) תזכירים  התכתבות  קטעי עתונות והעתקי הסכמים בנוגע לתוכניות לימוד הדת בנושאים : הישגים של בתי-ספר שונים בתחום לימוד הדת  הצטרפות תלמידים חדשים לתוכנית לימודי הדת של ההתאחדות ועוד.
פ-3061/5 10/1/1944 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – קטעי עתונות (ערבית) קטעי עתונות בנוגע להתאחדות האורתודוכסית בירושלים ופעילותה בקהילה  מכתב של ד"ר חיים וייצמן לנציב העליון בעניין התקדמות הבית הלאומי של היהודים (קטע מהבולטין הארץ-ישראלי).
פ-3061/6 10/1/1944 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – תלמידי תיאולוגיה (ערבית) תזכירים והתכתבות בנוגע לתלמידי תיאולוגיה של ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים. גליונות ציונים של סטודנטים באוניברסיטת אנ-נאהאדה בירושלים. מכתב מנשיא התאחדות המועדונים האורתודכסים בפלשתינה (א"י) אל מוסד להשכלה תיאולוגית גבוהה בצרפת בו הוא מודה למוסד על קבלת סטודנטים מטעמו למוסד.
פ-3061/25 12/1/1944 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – קבלות (ערבית) קבלות וחשבוניות של הוצאות שוטפות.
מ-4927/38 12/1/1944 Proposed Re-Introduction of Central inspectorate at Headquarters – הצעה להשבת פיקוח מרכזי במטה התכתבות לארגון מחדש של אגף הפיקוח של מחלקת הממונה על המזון.
פ-6255/4 12/19/1944 ויזר דב  תיק זה מכיל ידיעות על גורמים שונים שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת מידע.
פ-3061/1 1/1/1945 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – פרסומים (ערבית) פרסומים שונים מטעם ההתאחדות בנושאים : ועדות ההתאחדות השונות  פעילות ההתאחדות  בית-הספר הלאומי האורתודוכסי  עלון לזכרם של חברי ההתאחדות שנפטרו.
מ-4927/39 1/1/1945 Mr. Abraham Kaler Clerk  Lydda District – מר אברהם קלר  פקיד  מחוז לוד. הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/45 1/1/1945 [District Food Controller's office-Returns Allocations Schedules] – משרד הממונה על המזון המחוזי  – דוח"ות  הקצאות  לוחות הממונה על המזון. שם התיק אינו מקורי. בתיק טבלאות ונתונים של משרד הממונה על המזון המחוזי בירושלים – כמויות מזון למכירה  משכורות והלוואות לעובדים ועוד.
מ-4927/42 5/1/1945 Aqaba Fish – Material – דגי עקבה – מידע הממונה על המזון. התכתבות בנושא דייג בעקבה ושיווק הדגה בארץ ישראל תחת פיקוח הממונה על המזון.
גל-3958/58 6/6/1945 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס תכנית חלוקה מס' R107 – שיך מואניס
פ-3061/35 8/1/1945 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מפעלים דתיים (ערבית) תזכירים  הסכמים  חוזים  קבלות  חשבוניות והתכתבות בנושא.
פ-3061/38 9/1/1945 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מסיבת ריקודים בירושלים תזכירים  התכתבות  הזמנות  חשבוניות וקבלות בנוגע למסיבה שעורכת ההתאחדות בירושלים. ביום 21.9.1945.
פ-3061/15 10/1/1945 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – תלמידי תיאולוגיה (ערבית) התכתבות וחשבוניות בנושא.
גל-3958/47 10/24/1945 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
ג-716/88 1/1/1946 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- פקודות ממשלה פקודת סדרי השלטון והמשפט – תקנות שעת חרום שני סעיפים מפקודת העתונות בנושא תוכן העתון ופקודת סרטי הראינוע
פ-3061/41 2/1/1946 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – מועדון הספורט האורתודוכסי תזכירים והתכתבות בנושאים : תחרויות ספורט נושאות פרסים  מרוצי אופניים. תעודות לאיגוד ורישום של חברה. פרוטוקולים של ישיבות הועדה המרכזית של התאחדות הספורט האורתודוכסית.
מ-4927/18 4/1/1946 Mr. Israel Polani  Assistant Inspector  Lydda District – מר ישראל פולני  עוזר מפקח – מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/25 5/1/1946 Mr. Jacob Gottlieb Clerk  Lydda District – מר יעקב גוטליב  פקיד  מחוז לוד הממונה על המזון. תיק אישי. התכתבות בנושא עובד של מחלקת הממונה על המזון.
מ-4927/41 6/1/1946 Demonstartion – Famine Threatens the World – הדגמה – "רעב מאיים על העולם" הממונה על המזון. בתיק מכתב וטבלת נתונים ממנהל ההסברה של ממשלת ארץ ישראל (פלשתינה-א"י/המנדט) למחלקת הממונה על המזון בנושא הרצאה שניתנה ע"י 2 מומחים של המחלקה על יצור המזון בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה.
פ-3061/4 7/1/1946 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – שונות (ערבית) דו"ח  תזכירים והתכתבות בנושאים : הוצאת ידיעון המועדון האורתודוכסי הערבי  תגובות לשיחות שנערכו בין אישים שונים הקשורים להתאחדות  ישיבות ההתאחדות  תוכנית פעילות ישיבת שליחי ההתאחדות.
מ-4927/47 8/1/1946 Dr. Vegrin – ד"ר וגרין הממונה על המזון. בתיק 2 מכתבים בנושא הקצאת מזון ודפי טיוטה שונים.
פ-3061/18 9/1/1946 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – פרוטוקולים (ערבית) פרוטוקולים של ישיבות איגוד ההתאחדות האורתודוכסית בנושאים שונים.
פ-3061/45 10/1/1946 שונות פרסום מטעם ההתאחדות מספר היסוד. התכתבות בנוגע לקבלת סטודנט לקולג' הארתודוכסי הטכנולוגי בפריז. תזכירי בנוגע לתקנות מטעם הנציב העליון עבור הפטריארכיה האורתודוכסית היוונית בפלשתינה (א"י) (ערבית/אנגלית).
מ-628/31 2/26/1947 MUKHTAR'S MEETINGS
פ-3061/43 5/1/1947 בעלי המניות חוזי התקשרות של בעלי המניות במסגרת חוק החברות. רשימות שמות בעלי המניות.
ג-7250/11 7/1/1947 לשכת השרה שולמית אלוני – המועצה לצרכנות התכתבות בנושא הצרכנות והגנת הצרכן
פ-3061/46 9/1/1947 ועדת בתי הספר האורתודוכסיים הצעו ועדת המומחים של הועדה.
חצ-2608/13 1/1/1948 טפול בנציגות ספרד
גל-13967/10 1/1/1948 מטה הבחירות כרזות  עלוני הסברה וחומר תעמולה אחר אשר הופקו לקראת הבחירות לכנסת ה-6
חצ-311/10 1/1/1948 צירות ישראל בבוקרשט – תיק הציר ראובן רובין 
פ-3061/39 3/1/1948 ההתאחדות האורתודוכסית בירושלים – הצהרת ועדת האיגוד הנוצרי הצהרה מטעם האיגוד הנוצרי (The Christian Union of Palestine) בנוגע להחלטת האו"ם על חלוקת פלשתינה (א"י). תמליל של דברים בזכות הערבים שהשמיע ד"ר י.ב. ג'ורג'ו בתוכנית דיווחי רדיו אמריקאית בפלשתינה (א"י). תזכיר בנושא הבעייה הפלשתינאית מנקודת מבט נוצרית.
גל-3958/27 3/21/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אש שייך מואניס בתיק שרטוט ותכנית בניה מנדטורית וכן התכתבות מאוחרת יותר בעניין אזור שייח' מוניס  תל אביב.
ג-6178/6 5/1/1948 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – פליטים התכתבות בנוגע לסלילת כבישים למטרת העסקת פליטים ערבים
ג-5739/11 5/1/1948 תכנון ירושלים סקירות על ההתפתחות הכלכלית של ירושלים  המלצות הועדה הכלכלית בענין ירושלים  התכתבות בעניני חיסול משרדי הממשלה בעיר  עידוד התעשיה הזעירה בירושלים.
ג-305/125 5/16/1948 מורד משה בורהם התכתבות בענין פנייתו של מ.מ בורהם להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים (קורות חיים והמלצות).
גל-46774/15 5/18/1948 תיק כללי – הקצבות בתיק העתקי מכתבים יוצאים בנושאים שונים בנוגע להקצבות: הקצבות סוכר  חלוקת כרטיסי מזון  משלוחי ביצים  הקצאת בשר משומר  סמכויות חלוקת כרטיסי מזון  הקצבת קמח וחיטה  הקצבת קמח לתעשיית האיטריות  הקצבות מצרכים למחנות עולים  הקצבות לבתי חולים  פיקוח על מרגרינה  צו פיקוח על המזונות  הקצבת סוכר לתעשייה  הקצבות למשרדי ממשלה  מחירי הקמח והלחם במושבות  חלוקת בצל  מחירי מצרכים ועוד.
ג-6163/8 5/23/1948 לשכת המנכ"ל – לשכת העבודה לפועלי פתח תקוה – כללי התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע ללשכת העבודה הכללית לפועלי פתח-תקוה: הסעת פועלים לעבודות הייעור הממשלתי  הערות מינהל העבודה על בעיות הלשכה  הודעות על קבלת עובדים  דין וחשבון מפעולות  תנאי עבודת הקטיף בפתח תקווה  רשימת שמות עובדי הלשכה  לקט אבנים בהרי מגדל צדק  אי סדרים בחלוקת עבודה  חנוכת בית הלשכה הכללית בפתח תקווה ועוד.
ג-305/122 6/8/1948 משה בהרב התכתבות בענין בקשתו של מ. בהרב להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים (מצורפת המלצה).
גל-4982/58 7/2/1948 צבי צבי צבי צבי
ג-305/139 7/25/1948 דוד ברנדר התכתבות בענין בקשתו של ד. ברנדר להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים
ג-305/147 7/26/1948 משה גורל התכתבות בענין פנייתו של מ.ח גורל להתקבל לעבודה בשירות המדינה.
ג-5811/7 8/1/1948 המחלקה לעדות נוצריות – נזירות סט – גו'זף
ג-336/26 8/1/1948 ספר "ירושלים" של קנדל התכתבות בענין מסירת ספרו למשרדים ממשלתיים
גל-44874/3 8/1/1948 הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – תצוגה מתמדת התכתבויות וחליפת מסמכים אגף העתיקות והמוזיאונים  בנוגע לתצוגת העתיקות המתמדת: ראשי פרקים בדבר התצוגה  רשימת מוזמנים לפתיחת התערוכה  קטעי עיתונות  סיור העיתונאים בתצוגה  תערוכה זמנית: רכישות חדשות של מחלקת העתיקות 1951-52  רכישת ריהוט לבית הנכות  אספקת ארונות למוצגים  סקירה על התצוגה המתמדת  דו"ח סטטיסטיקה על מספר מבקרים לשנים 1955 – 1957  הזמנות לתערוכות  תערוכת העשור של אגף העתיקות  חומר רקע לסיור לקראת המבצע "העברת דירה" ועוד.
ג-305/141 8/16/1948 שרה ברקוביץ בתיק שני מכתבים בענין בקשתו של משה ברקוביץ להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים.
ג-305/132 8/17/1948 שרה בנבנישתי בתיק רק שני מכתבים בענין המלצתה של ש. בנבנישתי לקבל לעבודה במשרד המיעוטים את ד"ר י. ממן.
ג-6178/14 9/1/1948 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – כללי התכתבות מר י. חבושי מנהל המחלקה לענייני ערבים במשרד העבודה  בנוגע לתעסוקה בקרב האוכלוסיה הערבית
ג-6144/32 9/9/1948 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח כפר- סבא בתיק התכתבויות אודות פיתוח ותעסוקה בכפר סבא. תקציבים  תשתיות כבישים ומים  דיור ציבורי  שיכון וקליטת עליה ותעסוקה לעולים.
גל-3959/10 9/30/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס תכנית מפורטת של אזור בניין ערים אזורית מס' תגפ/48/259
ג-305/151 10/1/1948 זכריהו גרנטמן בתיק רק מכתב המלצה על ז. גרנטמן
ג-5382/3 12/1/1948 פרוטוקולים מישיבות הממשלה פרטי-כל מישיבות הממשלה 5.4.49 18.4.51 – 6.9.53 ( העתקים מס' 21 )
ג-4738/3 12/6/1948 הרב ישראל גלזר רמלה התכתבות בנוגע לרב העיר רמלה.
גל-17020/8 1/1/1949 ירחון "ניו אוטלוק" "NEW OUTLOOK" ירחון "ניו אוטלוק" "NEW OUTLOOK" – קטעים מהירחון  התכתבות
ג-9759/7 1/1/1949 ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – יומן קבורה של בית העלמין בקריית שאול. יומן קבורה של בית העלמין בקריית שאול בתל-אביב.
גל-3958/91 1/10/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס תכנית כלילת מס'  R190 – שיך מואניס תגפ/0/190/47  התכתבות בין חברת "אפקה" למנהל התכנון.
ג-4790/44 1/22/1949 קרית-אליהו חיפה התכתבות בנוגע לבקשת עזרה לבית-כנסת.
ג-305/126 1/27/1949 עזרא בטט בתיק רק שני מכתבים בענין פנייתו של ע. בטט להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים
ג-305/152 1/31/1949 אליעזר ש. צבי בתיק רק שני מכתבים בענין פניית א.ש צבי להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים.
גל-3958/73 2/3/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוטים והתכתבויות בנוגע לשינויים וביטול תכנית הבנייה בשכונת שייח' מוניס  תל אביב.
חצ-2424/7 5/1/1949 בעיית ספרד
גל-2988/3 6/13/1949 מועצה דתית – זרנוגה התכתבות בין אנשי משרד הדתות (השר י.ל. מימון  מנהל המחלקה למועצות דתיות י.ל. ביאלר וסגנו דב קנוהל ואחרים)  חברי המועצה הדתית במעברת זרנוגה בנוגע לכינון המועצה הדתית ושירותי הדת במקום.
חצ-2534/10 7/1/1949 מדיניות החוץ של איטליה
ג-6157/16 7/29/1949 לשכת המנכ"ל – חברת שטיינברג – בית-חרושת לרעפים ולבנים שרופות (ירושלים) התכתבות בנין אנשי משרד העבודה  הנהלת חברת שטיינברג – בית-חרושת לרעפים ולבנים שרופות וגורמים נוספים בנוגע לניהול המפעל וסגירתו ובנוגע לבקשת אישור כניסה לעובד ערבי מבית נקובה שיצא אל מחוץ לגבולות ישראל בזמן מלחמת העצמאות  מכיוון שעובד זה הוא בעל ידע מקצועי יחודי.
גל-3959/11 8/7/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס תכנית חלוקה מס. תגח/270 – שיך מואניס – שיכון עולי בולגריה
גל-49051/8 9/1/1949 תביעות למשפט ביפו ובחולון פרקליט מחוז יפו
ג-5669/22 9/1/1949 ועדה מייעצת לעניני הרכוש היהודי בגרמניה התכתבות בענין הקמת הועדה. ועדה מייעצת לעניני הרכוש היהודי בגרמניה
גל-389/2 9/27/1949 כביש תל-אביב – נתניה (כרך א') מפות  חוזרים  פסקי-דין  והתכתבות בענין הפקעת קרקעות  הקמת הכביש ובדיקת האפשרות להכרזתו ככביש אגרה.
ג-6171/31 9/29/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה בעבודות ציבוריות התכתבות בין אנשי מחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ) ומחלקת התעסוקה במשרד העבודה לאנשי הסתדרות העובדים ומועצות הפועלים ודורמים נוספים בנוגע לתעסוקה של עולים חדשים ואחרים בעבודות צבוריות (סלילת כבישים כד').
ג-6171/23 11/1/1949 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – תעסוקה לרכוזי עולים התכתבות בנושא עבודה בישובי עולים  מצב התעסוקה במעברות  פניות אישיות של עולים לסיוע בענייני מיסים ומציאת עבודה וכן ניסיונותיהם של המוסדות השונים במציאת תעסוקה לעולים  הקמת מפעלים  מסקנות הוועדה לבירור אפשרויות לארגון העולים בגדודי עבודה וחבורות ועוד. בתיק מסקנות הוועדה לבירור אפשרויות לארגון העולים בגדודי עבודה וחבורות (עמודים 177 – 180  183 – 189)
ג-6171/3 11/7/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים. קליטת עליה – פתח תקוה. התכתבות בין אנשי משרד העבודה בנוגע לטיפול בעולים החדשים במעברת שעריה (פתח תקווה) ובמושב רנתיה (מושב עובדים ליד פתח תקווה)  ומכתבי תלונה של תושבי המעברה והמושב. פניית עולים במושב אל שרת העבודה גולדה מאירסון בבקשת סיוע בתעסוקה. פניית תושבי מעברת פתח תקוה לנשיא המדינה ולנשיאות הכנסת בבקשת סיוע בדיור  תעסוקה  תזונה  טיפול רפואי  הספקת מים  מוסדות תרבות ועוד.
ג-436/37 12/12/1949 מחלקת הייצור והציוד – תעשית רעפים בתיק התכתבות של משרד המסחר מול סידני  אוסטרליה בנוגע לייצור רעפים.
גל-49051/2 1/1/1950 פרקליטות המדינה  פרקליטות נפת יפו – חליפת מכתבים עם פרקליט מחוז תל אביב פרקליטות המדינה  פרקליטות נפת יפו – חליפת מכתבים עם פרקליט מחוז תל אביב
גל-49051/3 1/1/1950 פרקליטות המדינה  פרקליטות נפת יפו תיק מכתבים שונים
ג-4736/28 1/1/1950 קרית אליהו רשימת חברי הועד וקבלת הקצבה.
ג-2321/26 2/3/1950 מגדל (ע"י טבריה) – תכנון השיכון התכתבות ודוחות בנושאים: תכנית להרחבת המושבה  בניית שיכון עולים  בניה ליד טבריה ותכנית לבניה עבור פליטים ערבים.
גל-3976/36 4/12/1950 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל
גל-71022/2 4/21/1950 בתי קברות נטושים תל אביב שיח עובדיד שייח מונס עבדאלנבי דיון אודות הטיפול בבתי קברות נטושים  תל אביב שייח מונס עבדאלנבי.
גל-64242/21 5/15/1950 טנא אגודה שתופית מרכזית לשווק תוצרת חקלאית בישראל בעמ אגודה שיתופית- טנא אגרות חוב ונתונים בנוגע לעמותה
גל-3984/21 5/28/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל בינוי ותוכניות ערים- שטח גלילי לאישור
ג-5421/14 7/1/1950 ( חוק ההגירה ) – חוק הכניסה לישראל – חלק א' חוק ההגירה 1950 – הצעה החמישית
גל-3927/30 7/2/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר סבא בנין רפת החלטות הועדה  המקומית והמחוזית
ג-517/78 7/15/1950 מקרי מוות בליתי טבעי – יצחק קליין מקרה מוות בלתי טבעי – יצחק קליין.
ג-1900/31 9/6/1950 ועדים מקומיים ומעברות – יקנעם מעברת יקנעם – התכתבות בין המועצה המקומית יקנעם למשרד הפנים (המחלקה ליישובי עולים) בנוגע להעברת המעברה לרשות המועצה   ולהקצבות משרד הפנים למועצה עבור השירותים המוניציפליים הניתנים לעולים.
גל-71011/26 9/6/1950 בית קברות נטוש אום חאלד נתניה שירותי דת לאזרחים מוסלמים. דיון אודות ישיבה השוכנת במבנה ששימש כמסגד.
ג-5391/10 10/1/1950 חוק בתי הדין הדתיים 1950 חוק בתי דין דתיים 1950 – הצעת חוק
ג-2329/15 10/27/1950 רחובות (זרנוגה) – קרקע ומדידות התכתבות ודו"חות לגבי מעברת זרנוגה בנושאים: תכנון שיכון עולים וחלוקת המגרשים  הפקעת קרקע עבור המכון לפיסיקה  קרקע להקמת תחנת משרדים  תרשימים
ג-1900/20 11/23/1950 ועדים מקומיים ומעברות – גבעת עדה בתיק התכתבויות הנוגעות למעברת גבעת עדה. שרותים  תקציבים ועוד.
גל-53390/17 11/23/1950 לוד – קרקעות ומדידות הזמנה לתכנון שיכון עולים  הזמנת צילום אוויר  מסירת שטחים לשיכון  חלוקת מגרשים  הקצאת שטח למפעלי הבראה ונופש  אזור תעשיה  מחסנים  תרשימים
ג-2319/16 12/31/1950 כפר חסידים התכתבות ודוחות בנושאים: העברת שטח למשרד הבינוי עבור שיכון לתושבי המעברה  הקצאת שטח לותיקים  שיכון פועלים  תקציבים  מבנים לבתי ספר וגן ילדים  מדידות שטח ותרשימים.
גל-3958/76 1/1/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס תכנית בניין ערים אזורית – שיך מואניס מס' R154
גל-17008/24 1/1/1951 תמרה  מועצה מקומית דו"ח ביקורת של משרד מבקר המדינה  תכתובת בענין הרחבת תחום השיפוט של המועצה  פניות תושבים (תלונות ובקשות) ועוד
חצ-2563/6 1/1/1951 יהודי עיראק
ג-2437/11 1/10/1951 לשכת השר – מושבי עובדים בתיק התכתבויות בנוגע הצעה לתכנון משק המים במושבי עובדים.
ג-716/50 2/12/1951 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- סקירה על התפתחות ענף הראינוע בישראל (ב-40 שנה האחרונות) סקירה על התפתחות ענף הראינוע בישראל  ומכתב בקשה לאגף העיתונות הסברה וקולנוע במשרד הפנים בסיוע בעריכת סקירה על התפתחות הקולנוע והראינוע בארץ.
ג-2310/8 2/14/1951 באר שבע – מוסדות ציבור בתיק התכתבות ודוחות בנוגע להקמת מוסדות ציבור בבאר שבע: בניית גני ילדים  בית כנסת  מרפאה מרכזית  בנינים למוסדות חינוך  צריף עבור הנוער העובד  סנדלריה  תחנה לטיפול באם ובילד  חנויות  בית ספר  צרכניה  מגרש למועדון ועוד.
ג-6171/14 2/25/1951 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לרכוזי עולים – נהריה התכתבות בין אנשי משרד העבודה לעיריית נהריה וגורמים ציבוריים ופוליטיים בנוגע לטיפול בעולים במעברת נהריה ובניית שיכוים לעולים לקרת פירוק המעברה ובעניין טיפול בעולים בכפרי עבודה ומושבי עולים בסביבבתה (בעיקר צוריאל ואלקוש) בעיקר בתחומי התחבורה ואספקת מוצרים.
גל-49051/7 3/1/1951 תיק פסקי דין פרקליט מחוז יפו
ג-6170/37 4/18/1951 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – תעסוקה לריכוזי עולים הרצליה התכתבות בין שרת העבודה גולדה מאירסון (מאיר)  הממונה על השיכון במשרד יהודה תמיר  "המשביר המרכזי"  נציגי תושבים במעברת הרצליה (עולים חדשים  בעיקר מעיראק) ותושבים ספציפיים בנוגע לטיפול בתושבי המעברה מבחינת תעסוקה  שיכון ובעיות נוספות
גל-66869/17 5/1/1951 חוק הנוער טיפול והגנה סגור חוק הנוער טיפול והגנה סגור
גל-1805/34 5/4/1951 מעברת מנסו התכתבות בעניין פתיחת מוסדות לחינוך יסודי במעברת מנסי (מגידו)  רשימות שמיות של הנרשמים (זרם העובדים)  תלונות על הרישום במעברה ויריבות בין זרמי החינוך.
גל-3985/4 5/12/1951 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מגדיאל תכנון ובניה – מגדיאל.
ג-847/25 5/17/1951 בתי-ספר עממיים/ שונים סקירה על התערוכה הפדגוגית בבית-הספר "בית-יצחק" חיפה מאת יוסף ולק
גל-71011/23 6/12/1951 בתי קברות נטושים סלאמה X בתי קברות אבו כביר יפו דיון אודות בתי קברות מוסלמים שננטשו.
גל-1153/28 7/4/1951 מעברת יוחנן רשימת נרשמים ורישום נערים עובדים
גל-6295/3 7/15/1951 זרנוגה התכתבות עם הועד הדתי במעברת זרנוגה בענין הקצבות לצרכים דתיים.
ג-840/110 9/5/1951 בית-החינוך הדתי מזרם העובדים – מגדל-אשקלון חילופי מכתבים בין המפקחים מזרם העובדים לבית-החינוך הדתי מזרם העובדים מגדל-אשקלון  למרכז לחינוך  לעירית מגדל-אשקלון תקנים הוראה שכר ותלונות
גל-49806/18 9/7/1951 אגודות עותמאניות – אגודת צפריר אגודות עותמאניות – אגודת צפריר
ג-815/27 10/1/1951 מעברת מגדיאל חילופי מכתבים בין משרד המפקחים לבית-הספר  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים
ג-783/18 11/26/1951 אגף החינוך – מעברת נהריה חילופי מכתבים בין האגף למפקח על בתי-הספר של "המזרחי"  למשרדי המפקחים ולבית-הספר של המזרחי "מוריה" – מעברת נהריה
ג-2095/60 12/4/1951 הגליל העליון תברואה וחוקי עזר  מועצה אזורית גליל עליון.
ג-3935/20 12/12/1951 שירותי המודיעין – מחלקת ההסברה חוזרים  פרוטוקולים והתכתבות בענין פעולות מחלקת ההסברה בשרותי המודיעין ואגפיה במשרדי הממשלה השונים
גל-6957/22 1/1/1952 היועץ המשפטי – מינוי דיינים – הצעות חוק  הערות להצעות חוק דייני בתי-הדין
גל-2378/23 1/1/1952 המחלקה המוסלמית – וקף יפו מסגד סכסכ פניות לשר הדתות בענייני הקדש
ג-1972/40 1/29/1952 שרותי דת – זרנוגה התכתבות בין המחלקה ליישובי עולים במשרד הפנים  המחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות וועד תושבי המעברה זרנוגה בנוגע לאספקת שירותים דתיים למעברה.
ג-3580/46 2/3/1952 מחזות – האמן טורקיה זיגמונד בתיק בקשת הרשאה להצגת המחזה "צוריק צום לעבן" והחלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות.
ג-2318/25 3/20/1952 כפר אתא – מסירת דירות התכתבות בנוגע למסירת דירות ודירות בשכירות  רשימת המשתכנים בשיכון העולים.
גל-3977/12 4/30/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל שטח גלילי לבנייה ותכנון  תכניות מפורטות להפקדה
ג-846/49 5/28/1952 סמינריון רח' נורדאו  25 חיפה מכתב המפקחת על גני-הילדים הכלליים לסמינריון לגננות בחיפה בקשר לסידורים ארגוניים אודותיו ( מסמך יחיד )
ג-2331/5 6/2/1952 תל עמל – שיכון עממי (חליסה) תיק על תכנון בניית שיכון עממי בתל עמל (חליסה)- חיפה: קביעת שטח השיכון  מפה טופוגרפית  חילופי מגרשים.
גל-3947/37 6/14/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי- דרך ארצית רעננה ראשון לציון אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי.
גל-1806/15 6/23/1952 מעברת טבעון התכתבות בין משרד החינוך (מדור לביצוע חוק לימוד חובה) והמועצה המקומית טבעון בעניין רישום לגן ילדים מזרם העובדים במעברת טבעון.
ג-865/80 7/30/1952 בית-ספר זרם העובדים טירה הצפונית התכתבויות וחליפת מסמכים דו"ח על בית-החינוך לילדי עובדים במעברת טירה הצפונית – התלמידים לכיתותיהם  המורים ושעות עבודתם. תלונת המורה עבדו דוד על מקהלת בית הספר.
ג-786/16 8/12/1952 בית-ספר – מעברת שפרעם בית-הספר "המזרחי" במעברת שפרעם – חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-ספר של "מזרחי" לבית-הספר  למרכז העולמי של "מזרחי" ועוד
ג-5421/15 10/1/1952 ( חוק ההגירה ) – חוק הכניסה לישראל – חלק ב' חוק הכניסה לישראל 1952 – צווים והודעות בדבר סמכויות לשר המשטרה  אשרות ורשיונות
ג-5453/19 11/1/1952 הועדה לבדיקת שיטות המיכון באגף המכס והבלו משרד האוצר – דו"ח ומסקנות הועדה למיכון מנהל מס הכנסה 11.52
גל-674/11 11/5/1952 לשכת המנהל – הועדה למיכון התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע לפעילות הוועדה לבדיקת שיטות המיכון באגף המכס והבלו: תכנית עבודה בשביל היחידה הסטטיסטית של משרד האוצר בחיפה  מיכון אגף המכס והבלו  העברת מדור הסטטיסטיקה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מסקנות הוועדה ועוד.
ג-4936/4 11/12/1952 לשכת המנכ"ל טנא – העליה מארצות המערב תיק של משרד הבינוי והשיכון על העליה מארצות המערב המכיל התכתבויות בנוגע לקליטת עלייה ובניית שיכונים ובתי מגורים לעולים  הצעות תקציב לבניית שיכונים לאנגלו-סכסים ועוד'.
ג-3738/82 11/18/1952 שטיינברג מיכל חברה ללבנים ורעפים מכתב ממנהלת שירותי העליה וההתאזרחות רבקה קימל למדור להזמנת מומחים במשרד רה"מ בנוגע לבקשה של חברת מיכל שטיינברג לייצור לבנים מוצא לאישור כניסה לישראל לערבי בשם אחמד סעיד אבו היכל לשם מילוי תפקיד מקצועי ייחודי במפעל והתכתבות בנידון בין המדור  אגף המדע והפיתוח הטכני במשרד וחברת שטיינברג.
גל-3976/20 12/12/1952 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל אישורי תכניות בניה – מגדיאל.
ג-2322/11 12/22/1952 נווה שאנן – חשבונות השיכון חשבונות עבור תכנון השיכון העממי בישוב  העברת תשלום.
גל-17009/2 1/1/1953 ראמה  מועצה מקומית דו"ח בקורת של משרד מבקר המדינה  תכתובת בענין הרכב המועצה  פניות מתושבי הכפר  קטעי עתונות
ג-836/28 1/1/1953 בית-ספר מזרחי בנחם נתונים על המורים ושעותיהם
ל-2261/16 1/1/1953 המטה הארצי – תיק פלילי – בזיון בית-משפט תיק משטרת ישראל  תיק פליל  בזיון בית המשפט  מנחם בגין  יועץ משפטי לממשלה  עיתון חירות  משפט צריפין  עדויות  קטעי עיתונות.
ג-4751/2 1/25/1953 מבצע הרמב"ם התכתבות  סקירות וטיוטות בנוגע לאירועי שנת הרמב"ם
ג-2322/12 1/25/1953 נווה שאנן – סכסוכי קרקע הסכם על חילופי חלקות עם רשות הפיתוח.
גל-127/8 3/15/1953 אשדות יעקב הקיבוץ המאוחד טפסי "גליון הפעולה" שמולאו ע"י נציגי קיבוץ אשדות יעקב מאוחד עם דיווחים על גניבות מהקיבוץ שנעשו ע"י מסתננים והתכתבות בין אנשי  משרד הוצר  נציגי הקיבוץ וגורמים נוספים בפעולות המסתננים ודרישות הפיצויים.
חצ-2413/25 7/1/1953 שיחות עם נציגים ספרדיים בחו"ל
ג-2093/47 7/19/1953 הרצליה התכתבויות וסיכומי דיונים בעניין חוקי עזר בנושא רחצה בחוף הים
ג-2832/44 8/1/1953 קון פרנסס מכתב מקון פרנסס למשרד רה"מ.
גל-2977/16 10/15/1953 מעמד ה"הקהל" הערכות לקראת מעמד זכר למצוות הקהל.
ג-2333/31 1/1/1954 משמר איילון – מוסדות ציבור בתיק התכתבות בנוגע להקמת בית כנסת למשמר איילון.
גל-21292/8 3/1/1954 חקיקה ראשית – חוק מדידת מים תשט"ו – 1955 חקיקה ראשית – חוק מדידת מים תשט"ו – 1955
מגע-29/86 3/1/1954 בניית כפרים לדוגמה ויחידות דיור – ירושלים
גל-49067/42 4/2/1954 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) שליד בית-הכנסת מקור ברוך אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) שליד בית-הכנסת מקור ברוך
ג-4422/2 4/6/1954 עובדי העיריה בחיפה תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון לעובדי העירייה בחיפה המכיל התכתבויות בעניין הלוואות במסגרת השיכון הציבורי  שרטוטי בנייה  רשימת מועמדים ועוד'.
גל-14165/12 7/1/1954 חוזה מס' 11088 בין עיריית תל-אביב לבין מר יעקב פרמן חוזה לרכישת ספריה מדעית לרשות העירייה  התכתבויות בנושא
חצ-2496/19 7/6/1954 מצב יהודי ברית המועצות התכתבות ודיווחים בנוגע למבצע למען יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה
ג-5428/16 9/1/1954 הנצחת זכרו של הצנחן צבי בן-יעקב ז"ל קיבוץ החותרים – הזמנה ובקשת ראיון אצל ראש-הממשלה משה שרת לשם מפעל הזכרון של צבי בן-יעקב ז"ל
ג-5709/7 10/1/1954 שר המשפטים פנחס רוזן – אישי – כללי התכתבות  הזמנות וברכות. שר המשפטים פנחס רוזן – אישי – כללי
גל-49106/12 10/20/1954 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת "שבת צדק" אגודות עותמאניות – בית-הכנסת "שבת צדק".
גל-17065/8 1/1/1955 הפליטים הערבים התכתבות בענין שכונת נורדיה בתל-אביב (אדמת חנאוי) אליה הועברו פליטים יהודים מיפו  מכתב בענין ישיבה בעניני הפליטים הערבים  התכתבות בענין רשימת שטחי כפרים ערבים ועוד
גל-17009/1 1/1/1955 רמלה בתיק תכניות בנין של מועדון בבית- ספר ערבי  דו"ח על מקרי תקיפת ערבים בעיר וקטעי עתונות בנדון. פרוטוקול שיחת רדיו בענין התפרעויות בעיר ועוד.
חצ-330/14 1/1/1955 הגורם הרוסי במזרח התיכון
מגע-15/56 1/1/1955 זהיר עמאשה
פר-814/4 1/1/1955 PILGRIM MAP מפת ארץ ישראל בניכוי הגדה המערבית/ יהודה ושומרון.
ג-2255/4 1/9/1955 מינץ משה בתיק פנייתו של משה מינץ אל ראש הממשלה לקבל היתר יציאה מהארץ
ג-4936/25 5/1/1955 לשכת המנכ"ל טנא – מפעל חסכון לבנין תיק של משרד הבינוי והשיכון על מפעל חסכון לבניין המכיל התכתבויות בין השאר בנוגע להשקעה של חסכונות מחו"ל במפעל החסכון לבניין למטרת רכישת דירות  דו"חות הכנסות ועוד'.
גל-11934/6 5/29/1955 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – הזמנות לאירועים בתיק הזמנות שנשלחו לרב הראשי לישראל לאירועים שונים: מסיבות חנוכה  ערב עיון לזכרו של אליעזר קפלן ז"ל  הנחת אבן פינה לבית הספר המקצועי של פועלי אגודת ישראל  ברכות להגעה לגיל מצוות  טקס אבן פינה לבית הכנסת הגדול ברמלה  טקס נטיעות  מצעד צה"ל  טקס הדלקת המשואות  טקס חנוכת בנייני האוניברסיטה  הכינוס העולמי של עליית הנוער  טקס חלוקת תעודות לבוגרות בית הספר לאחיות ועוד. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-6361/7 6/10/1955 כפר מעש דו"חות הכנסות והוצאות עבור שירותים דתיים  אישורי קבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור  שאלונים לישובים חדשים  ענייני שחיטה
ג-4939/5 6/13/1955 לשכת המנכ"ל טנא – שיכון ציבורי התכתבויות ופרוטוקולים בעניין בניית יחידות דיור לעולים וותיקים במסגרת השיכון הציבורי-שיכון עובדי מדינה  שיכון לעובדי סקטורים שונים (משטרה  שב"ס  סוכנות  קופת חולים  סופרים אמנים ועיתונאים ועוד) ובודדים  שיכון מומחים  תקציב השיכון הציבורי  מתן הלוואות למשתכנים במסגרת השיכון הציבורי  פרוטוקולים מישיבת הוועדה לאישור הלוואות לבודדים  הקמת שיכונים לדיירי המעברות  שיכון למפוני יפו  תקציב שיכון לנכים ולמשפחות שכולות ועוד.
חצ-2526/3 8/1/1955 עיתונאים זרים – גרמניה
ג-2309/22 9/2/1955 באר שבע – תכנון השיכון וביצוע חלק ב' התכתבות  דוחות ושרטוטים בנושא תכנון והזמנת עבודה להתקנת מרזבים  עבודות עפר  צריפים למוסדות ציבור  בניית בית זקנים  גביית ארנונה  מס רכוש  מבנים לטיפת חלב  גן ילדים ובית ספר.
ג-4957/16 10/21/1955 משנה למנכ"ל מילמן – ועדה מיוחדת לאישור מועמדים ליתרות דירות משכון עממי ועדה מיוחדת לאישור מועמדים ליתרות דירות משכון עממי.
ג-5709/11 12/1/1955 שר המשפטים פנחס רוזן – אישי – כללי התכתבות בעניני עבודה ובענינים אישיים  הזמנות וברכות. שר המשפטים פנחס רוזן – אישי – כללי
גל-17007/13 1/1/1956 ג'לג'וליה  מועצה מקומית דו"ח מבקר המדינה  קטעי עתונות  התכתבות בענין הפוליטיקה במועצה ועוד
גל-17030/23 1/1/1956 זרנוגה בתיק רשימת הערבים שגרים בכפר שנעשתה בעקבות כתבה של "העולם הזה"
ג-6275/54 1/1/1956 ח"כ טובי תופיק
ג-2310/9 1/11/1956 באר שבע – מוסדות ציבור בתיק התכתבות ודוחותהנוגעים להקמת מבני ציבור בבאר שבע: בניית בית כנסת בתדהר  תוספת מבנים לחנויות  שיכון למורים  צריף למועדון נוער  מרפאה  בניית טיפת חלב  תוספת למבנה ציבור  בית כנסת לעולים יהודים מהודו ועוד.
גל-66919/1 8/9/1956 נטישת ילדים יעוץ נטישת ילדים יעוץ
גל-3249/24 8/31/1956 משפחת רוטשילד חלופות מכתבים בעניין פטירתו של גיימס דה רוטשילד דרכי חלוקת כספים בארץ על ידי מוסד לנאמנות
גל-61354/16 10/1/1956 מעברת דוד התנהלות תעסוקתית במעברת דוד – התכתבויות עם משרד העבודה ומהנהל אגף התעסוקה והקליטה
גל-49812/26 11/6/1956 אגודות עותמאניות – אגודת נחלת שבעה אגודות עותמאניות – אגודת נחלת שבעה
ג-4936/20 12/31/1956 לשכת המנכ"ל טנא – כללי תיק של משרד הבינוי והשיכון בנושאים כלליים המכיל התכתבויות ונתונים כלליים  מחקרים וסקרים על תכניות בנייה וקליטה.
גל-17020/20 1/1/1957 סקר מקורות המים בכפרים הערביים סקר מקורות המים בכפרים הערבים – דו"ח סקר במחוז הצפון וסקר התפתחות במצבם הכלכלי של המיעוטים מאז קום המדינה
חצ-3091/21 1/1/1957 איטליה – הנציגות
ג-4383/1 1/10/1957 תיקי ישובים – קרית שמונה – תכנון ובצוע תכנון  בניה וחיבור תשתיות בקרית שמונה.
גל-51069/33 3/1/1957 ש. ברקוביץ הסכם קיבוצי בין אגודת פועלי המתכת לבין ברקוביף
גל-11934/3 3/15/1957 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – חלוקת כספים בקשת הסכמות ומסמכי לגיטמציה עבור בקשת מלכגה קהילתית.
ג-8003/4 4/1/1957 עניני דרוזים – כללי התכתבות בעניני תקנות העדות הדתיות 1975  השבעת דרוזים בבית-המשפט  הצעדים המשפטיים של ההכרה בעדה הדרוזית.
גל-1718/5 4/8/1957 מעברת זרעין התכתבות בנוגע למוסדות החינוך במעברת זרעין (תשלום שכר דירה לסוכנות היהודית עבור המבנים ששמשו כמוסדות חינוך לפני פירוק המעברה).
ג-4378/37 4/28/1957 תיקי ישובים – קרית ביאליק – חלוקת דירות תיק של שמרד הבינוי והשיכון על חלוקת דירות בקרית ביאליק המכיל התכתבויות בנוגע להקצאת יח' דיור ומבנים ועוד'.
ג-4938/35 5/22/1957 לשכת המנכ"ל טנא – חומר שונה שלא תויק סיכומי ישיבות והתכתבויות של דוד טנה  מנהל אגף השיכון במשרד העבודה  עם החשב הכללי  רשות הפיתוח  עמידר  סולל בונה  מנהלי מוסדות חינוך ואחרים בעניין בניית שיכוני עולים  תכנית שיכון ל-5 שנים  בניית מוסדות חינוך חדשים ומרכזים מסחריים  תקציבי שיכון  מחירי דיור ועוד. פרוטוקולים מישיבות רשות הפיתוח כולל אישורי בקשות למכירות והחכרת קרקע לארגונים  מוסדות ואנשים פרטיים וכן בקשות להקצאות לישיבת מליאת רשות הפיתוח  מכרזים למכירת קרקע ועוד. מצורפת חוברת הוראות למכירת נכסי רשות הפיתוח וכן דו"ח הנהלת אגף השיכון  בעקבות ביקור בקפריסין  בנושא תכנון ובעיות דיור בקפריסין.
ג-5396/7 6/1/1957 חוק לתיקון דיני העונשין ( בזיון בתי-דין דתיים ) חוק לתיקון דיני העונשין ( בזיון בתי-דין דתיים ) 1957 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים
ג-4940/6 8/19/1957 לשכת המנכ"ל טנא – בניה להשכרה כיוונים חדשים למימון הבנייה: נאום של ד"ר ישעיהו פורדר  יו"ר מועצת המנהלים  באסיפה הכללית של בנק אפותיקאי כללי
חצ-2084/2 10/1/1957 Economic Commission for Africa -ECAFE כרך א'-הועדה הכלכלית לאפריקה
גל-1330/27 11/25/1957 בתי ספר חינוך מקצועי של המזרחי סקירה ומידע על מרכז ישיבות "תורה ומלאכה" בישראל ובתי הספר המקצועיים שעל יד הישיבות (מטרת הישיבות והרקע להקמתן  אוכלוסיית התלמידים  תכנית לימודים  המגמות המקצועיות ועוד)  התכתבות בין ראש רשת הישיבות להנהלת המחלקה לחינוך מקצועי במשרד העבודה בנוגע  לבקשת הרשת לקבל תמיכה להחזקת בתי הספר המקצועיים שלה והלוואה להרחבת המוסדות  הקמת בית ספר מקצועי בעיר העולים עזתה בנגב  הקצבות משרד העבודה לבתי הספר המקצועיים של הרשת ועוד.
ג-5484/16 12/1/1957 הצעה לשינויים בתקן 1958/59 – כל אגפי משרד ראש-הממשלה הצעה לשינויים בתקן לשנת התקציב 1958/59 של אגפי המשרד
ג-4384/10 12/20/1957 תיקי ישובים – קרית שמונה – מוסדות ציבור כרך ה' קרית שמונה  חינוך ותשתיות דיור.
ג-4936/14 3/1/1958 לשכת המנכ"ל טנא – מסקנות ועדה לבדיקת בעיות שכ"ד (שכר דירה) מסקנות הוועדה לבדיקת בעיות שכר הדירה בשיכוני עולים (ועדת נפתלי)  מסמכים  חומר רקע והתכתבויות בנושא  פרוטוקולים של ישיבות הוועדה.
ג-4422/40 3/27/1958 טירה תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון לחיסול צריפונים בטירה.
ג-4957/20 6/12/1958 משנה למנכ"ל מילמן – ועדת נפתלי התכתבות בנושא פעילותה ומסקנותיה של ועדת נפתלי לבדיקת דרכי רכישת דירות של עמידר
ג-2701/3 9/1/1958 הפקעות רכוש ציבורי – באר-שבע הפקעות רכוש ציבורי בבאר-שבע.
ג-2055/25 11/3/1958 חינוך – לכיש מועצה אזורית לכיש הזנת תלמידים
ג-2094/28 11/10/1958 הרצליה חוק עזר בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון
גל-13286/40 1/1/1959 דרום אפריקה התיק עוסק בהשקעות מדרום אפריקה בישראל
ג-5716/18 1/1/1959 פרקליט המדינה ופרקליטי מחוזות דו"חות. פרקליט המדינה ופרקליטי מחוזות.
ג-2662/11 2/27/1959 תיקים כלליים – תשלום מיסים על-ידי עמידר ועדת נפתלי בתיק – ועדת נפתלי  אשר מונתה ע"י שר העבודה לבדיקת בעיות שכר הדירה בשיכוני העולים לשנת 1958
גל-47484/5 3/22/1959 הצעות לשינויים בתקן המרכז למיכון משרדי לשנת 1959/60 העתק מס'1 הצעות לשינויים בתקן
ג-5387/14 4/1/1959 ועדה בינמשרדית להעברת כרטסת הבוחרים מהמרכז למיכון למשרד הפנים החלטת הממשלה על מינוי הועדה הבינמשרדית לבדיקת ההצעה להעברת כרטסת הבוחרים מסמכות המרכז למיכון במשרד רה"מ למשרד הפנים 20.4.59
ג-5387/13 5/1/1959 ועדת כרטסת הבוחרים ענין החלטת הממשלה על מינוי ועדה בינמשרדית לבדיקת ההצעה להעביר את כרטיסית הבוחרים מסמכות המרכז המיכון במשרד רה"מ לסמכות משרד הפנים – הרכב הועדה  הזמנת החברים לישיבה ראשונה ( מסמך יחיד )
ג-2646/2 10/16/1959 נתונים כלליים על הרשויות מקומיות – הגליל העליון בתיק נתונים כללים של מועצה אזורית גליל עליון.
ג-5485/11 11/1/1959 תקן פעולות 1959/60 תקן ורשימות העובדים לפי תקן לשנת התקציב 1959/60 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמרכז למיכון משרדי
ג-2333/35 11/24/1959 נהורה – מוסדות ציבור התכתבות בנוגע להקמת בית-ספר ובית העם בנהורה.
ג-5481/9 12/1/1959 [ השתלמות במסגרת סיוע טכני ] דו"ח מהשתלמות בארה"ב ומדינות אירופה בתחום המחשבים 12.58 – 6.59 ע"י ד. חביון  המרכז למיכון משרדי ( חוברת )
ג-4383/9 12/1/1959 תיקי ישובים – קרית שמונה – כבישים חשמל כרך ג' חשמל ותשתיות בקרית שמונה.
גל-17009/10 1/1/1960 חוק תיקון דיני עונשין תכתובת בענין החוק (מניעת אפליה עדתית)  פרוטוקול מדיון בלשכת היועץ
ג-6333/15 1/1/1960 רשות לפיתוח החולה
ג-2649/9 3/31/1960 נתונים כלליים על הרשויות מקומיות – הגליל-העליון בתיק מסמכים הנוגעים לת.ב.ר (תקציב בלתי רגיל) של מועצה אזורית הגליל העליון לשנים 1960-1963.
חצ-3764/18 5/1/1960 כללי – נסיכויות המפרץ הפרסי.
ג-1905/47 6/12/1960 פרוטוקולים מישיבות המועצה – הגליל העליון פרוטוקולים מישיבות המועצה – הגליל העליון.
ג-3297/44 7/29/1960 פניות ציבור – שלמה יהלומי התכתבות של שלמה יהלומי עם ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון
חצ-1767/16 11/1/1960 וושינגטון – סודאן.
גל-17020/17 1/1/1961 תגובות להרצאת היועץ אורי לוברני ב"לשכה הצעירה" תגובות להרצאת היועץ אורי לוברני "בלשכה הצעירה"-קטע עתונות עברית  סיכומים ותרגומי מאמרים בעתונות העברית בענין הרצאת לוברני על ערביי ישראל בפני "הלשכה הצעירה".
ג-6323/6 1/1/1961 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – דיור – מפקד אוכלוסין
ג-4918/13 1/1/1961 אגף הספנות והנמלים – תקציב ביצוע תקציב הביצוע של המחלקה להכשרת ימאים: המוסד  קורסים  מענקים  קדטים  הוצאה לאור – פרסומים  קידום מרצים  מעקבים והמועצה.
גל-51098/56 4/23/1961 יהלומי לבין – ירושלים הסכמים קיבוצים בין יהלומי לבין בירושלים למועצת פועלי ירושלים
ג-4969/1 4/24/1961 משנה למנכ"ל מילמן – ועדת שכר דירה ניהול רכש וגביה בעמידר.
חצ-2057/44 5/1/1961 חרם מדיני – יפן
ג-4938/18 6/13/1961 לשכת המנכ"ל טנא – בנק הלואה וחסכון – חיפה תיק של משרד הבינוי והשיכון על הלוואה וחיסכון חיפה שהינה אגודה הדדית בע"מ ובו התכתבויות לגבי הקמת בנק למשכנתאות  דו"ח שנתי לשנת 1960  פקודת החברות ועוד'.
פ-2702/32 6/29/1961 פניות אזרחים אל רחל ינאית – ד"ר רודולפינה מנצל. מכתב תודה על סיוע בהקמת מכון לכלבי נחיה לעיוורים בישראל.
ג-2071/6 7/20/1961 הגליל העליון
ג-4435/8 12/7/1961 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – שיכון תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל דו"חות וגיליון של חברת עמידר ("חדשות עמידר") והתכתבויות בעניין פינוי דיירים  צו הפיקוח על הבנייה ועוד'.
ג-3501/7 12/31/1961 המחלקה לפיתוח חקלאי – התכתבות של רשות החולה פיתוח של רשות החולה.
גל-13963/4 1/1/1962 סקר "הערבים והדרוזים בישראל" רשימות סטודנטים ערבים שנרשמו לאוניברסיטה לפקולטה למדעי הרוח לשנים 1963-1962
חצ-2070/41 1/1/1962 יפן – חרם ערבי – כללי
גל-5657/14 2/22/1962 המועצה הציבורית לשיכון ולדיור בתיק פרוטוקול ישיבה מס' 2 של המועצה הציבורית לשיכון ודיור בנושא שיכון  בניה ודיור בישראל. בנוסף  בתיק נתונים אינפורמטיביים לדיון על בנייה  שיכון ודיור בישראל – תכנית  תחזית וארגון ודו"ח על בעיות ענף הבניה בבריטניה שהוגש לשר העבודה הבריטי – תמצית מסקנות והמלצות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4411/8 6/22/1962 ועדת המנגנון של חב' טפחות  עמידר  שיכון ופיתוח  תיק של משרד הבינוי והשיכון על ועדת המנגנון של חב' טפחות  עמידר  שיכון ופיתוח העוסק בתיאום בין משרד השיכון לבין החברות
גל-19792/5 8/2/1962 לשכת המנכ"ל – רשות לפיתוח החולה ניהול כלכלי וחקלאי של רשות החולה.
גל-1828/8 8/6/1962 המועצה להשכלה גבוהה כרך ב' תיקונים בחוק המועצה הגבוהה בישראל- מינויים במינוי חברים  ועדת סקר לחינוך גבוה בישראל בשנות ה-60 – ישיבות ופרוטוקולים של ישיבות הכרה של מוסדות כמוסדות להשכלה גבוה.  צרכי החינוך הגבוה בישראל
גל-3532/9 10/12/1962 מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים – תושיה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לתושיה: תשתיות כבישים  תנאי מכרז  תנאים טכניים לסלילת כבישים מחומר ואדי  תקציב  תשתיות חשמל   בניית כיתות לימוד ובתים למורים  חדר אוכל ועוד.
גל-11894/16 1/1/1963 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – קיציס יוסף בתיק מברקי ברכה של לוי אשכול לימי ההולדת של קיציס
גל-3716/14 1/4/1963 משרד ראשי – אזורי תעשיה כללי בתיק התכתבויות בנוגע להקמת והעמדת מבני תעשיה באזורים שונים בארץ. קביעת תקנים למבנים אלו  פריסת תשתיות מתאימות  תקציבים ועוד.
ח-85/5 4/16/1963 קיסריה – קטעי עתונות. כרך ב' תיק של המשרד להגנת הסביבה על קיסריה המכיל קטעי עיתונות (כרך ב') והתכתבויות בעניין פיתוח העיר ושימור אתרים היסטוריים.
גל-3702/5 6/6/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – מבני תעשיה הקמת מבני תעשייה בקריית שמונה
גל-46573/14 7/1/1963 תיק פתוח תיק פתוח של משרד הבינוי והשיכון בנושאי פיתוח שכונות מגורים כגון תנאים לאכסון אשפה ביתית  עבודות פיתוח תשתיות  הצעות תקציב לפיתוח  גינון ברשויות מקומיות ועוד'.
גל-18743/38 8/1/1963 גן-הילדים הממלכתי נתניה התכתבות בנושא פתיחת גן ילדים ממלכתי השייך לעיריית נתניה.
חצ-2676/2 10/1/1963 כנס רחובות
גל-18743/37 10/1/1963 גן-הילדים הממלכתי יד אליעזר התכתבות בנושא גן ילדים השייך לארגון נשים ליברליות במועצה המקומית נס ציונה.
א-7938/5 11/1/1963 יהדות ברית-המועצות ומזרח אירופה התכתבות  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות  צילומי התכתבות ומברקים בנוגע לפעולות למען יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה. (המשך בתיק 6)
גל-59115/4 11/20/1963 מועצה אזורית גליל עליון – תכנון ובניה פרוטוקולים של ישיבות במשרד הפנים ובמועצת העיר קריית שמונה  התכתבות בין אנשי משרד הפנים (מנהל מחוז צפון ישראל קניג ואחרים)  ראש המועצה האזורית הגליל העליון מוני חמל  ראש עיריית קריית שמונה אברהם אלוני וגורמים נוספים בנוגע לתכנון ובניה בתחומי שתי הרשויות ובמיוחד פיתוח תעשיה (כולל תכנון מפעל מלט בכפר xאלד והתנגדויות לתוכנית).
חצ-3575/4 1/1/1964 ברית המועצות סס"ר – יהדות ברית המועצות  בין השלטונות ושגרירות ישראל ברית המועצות סס"ר – יהדות ברית המועצות  בין השלטונות ושגרירות ישראל
חצ-3578/11 1/1/1964 ספרד – משרד החוץ ספרד – משרד החוץ
גל-17020/15 1/1/1964 שירות רפואי למיעוטים שירות רפואי למיעוטים – התכתבות בעניני תבואה  פתיחת מרפאות  דו"חות כרך ב'
גל-13960/18 1/1/1964 טלפון התכתבות בעניני התקנת טלפונים בכפרים ערבים  לשכת תל-אביב
פ-6187/7 3/1/1964 סיורי הגב' אשכול בארץ תכניות ביקוריה באשדוד  מוסדות בתל אביב-יפו  מגדל העמק  פתח תקווה וכו'. בנוסף  בתיק כתבות שפורסמו על מרים אשכול בעיתונים בשפה הרומנית  המצע של המערך לשנים תשכ"ו-תשכ"ט (1965-1969) למועצה המקומית נצרת עילית  ירחון של רשת מלונות הילטון בתל אביב וירושלים (HILTON REVIEW) ועוד.
גל-13051/2 3/25/1964 הסכמים עם עובדי הוראה (כרך ב') בתיק הסכם קיבוצי כללי בין ממשלת ישראל ומנהל השלטון המקומי לבין ארגון מורי בתי הספר העל יסודי בנושאים: משכורות יסוד של מורים  גמול תפקיד למורה יועץ  גמול לעובד הוראה המלמד מקצוע עיוני ולעובד הוראה המלמד את מקצוע שפת האם  הפרשי שכר לעובדי הוראה  גמול בעד הדרכת תלמיד בעבודת סיום בבית ספר על יסודי  גמול ריכוז מקצוע  גמול השתלמות  גמול עבור ריכוז גן ילדים ועוד. בנוסף  בתיק זכרון דברים מיום 25.3.64 לקביעת התשלום למשגיחים  לבודקים ולבוחנים בבחינות הבגרות  בחינות הגמר ובבחינות המילואים.
פ-5467/5 7/1/1964 מרים אשכול – מפלגת פועלי ארץ ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים של מרים אשכול בנוגע למפלגת פועלי ארץ ישראל: הזמנות לאירועים וכנסים  "אנה מועדות פניכם?" מאת דב בן-מאיר  רשימת משתתפים ומשתתפות בהרצאותיה בחוגי בית לקראת הבחירות לכנסת השישית  ברכות ועוד.
נ-89/70 7/19/1964 ברקוביץ מאיר תיק פנייה של אזרח לנשיא המדינה – ברקוביץ מאיר.
גל-3716/15 7/21/1964 משרד ראשי – סקר אזורי תעשיה פיתוח איזורי תעשייה.
גל-3712/9 11/1/1964 משרד ראשי – חברת שכון ופיתוח לישראל כרך ד' פרוטוקולים  הערכות כספיות של עבודות  התכתבויות בנושא רכישת דירות ע"י חוסכי מפעל לחסכון  פיקוח משרד השיכון על עבודות החברה
חצ-3600/6 1/1/1965 רודזיה – יהודים
גל-48233/7 1/1/1965 זרנוקה התכתבות של אגף המדידות  שרטוטים ומפות
ג-4947/31 1/1/1965 לשכת המנכ"ל טנא – דו"ח ועדה לבדיקת הצעת השר לפינוי ובינוי משכונת עוני בתיק דו"ח ועדה לבדיקת פינוי ובינוי משכונת עוני בישראל.
גל-18783/64 3/9/1965 גן-ילדים ומעין יום אגו"י רחוב נורדאו 20 חיפה תשלום הפרשים בהחזקת ילדים בגילאי חובה
גל-21982/12 5/1/1965 חקיקה ראשית – חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות נגד ביטחון המדינה) תשכ"ה – 1965 (רפ"ד) חקיקה ראשית – חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות נגד ביטחון המדינה) תשכ"ה – 1965 (רפ"ד)
גל-5657/16 6/1/1965 המרכז לחקר בניה כפרית תיאור פעילויות המרכז – חוברת שהוצאה ע"י הטכניון מוסד למחקר ופיתוח
חצ-1559/2 7/1/1965 ניקרגואה ניקרגואה
ג-4886/9 1/1/1966 לשכת השר ישראל גלילי – טלויזיה (כללי) כרך א'
ג-4886/10 1/1/1966 לשכת השר ישראל גלילי – טלויזיה (כללי) כרך ב'
גל-17020/19 1/1/1966 תגובות לראיון היועץ שמואל טולדנו לעתון מעריב (4.3.66)  תגובות בעתונות תגובות לראיון היועץ שמואל טולדנו למעריב 4.3.66))  תגובות בעתונות – קטעי עתונות  שאילתות חברי כנסת והצעות תשובה לשאילתות
חצ-4071/12 1/1/1966 רודזיה – היהדות
חצ-4048/26 1/1/1966 ברית המועצות – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי (כרך ה)
ל-397/1 1/1/1966 תחנת קרית חיים – תיק פלילי: עשית דין בנאצים תיק משטרת ישראל  חקירת פשעי נאצים  קאפו  עדות  רומניה.
חצ-4051/14 3/1/1966 ספרד – משרד החוץ
גל-57023/10 3/1/1966 דיווח פעילות בתי ספר לחניכים באמצעות המיכון טבלאות ריכוז התכתבות אגף הנוער והחינוך המקצועי  דיונים  נתונים ודוחות  שמות של בתי ספר תעשייתים
גל-60613/34 6/15/1966 באר שבע בקשה להקלה באחוזי בנייה תכניות לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מחוז הדרום
ג-5315/7 8/9/1966 לשכת השר – האגודה לתרבות הדיור בתיק התכתבויות בנוגע למבצע ניקיון וטיפוח שכונות  טקס פתיחת סניף האגודה לתרבות הדיור בחיפה  בדיקת האגודה לתרבות הדיור והמחלקה לעבודה קהילתית בחברת עמידר בע"מ  הקפאה וצמצום כוח אדם באגודה באגודה לתרבות הדיור  פתיחת סניפי האגודה בשלומי ובחיפה  ריכוז פעולות האגודה לתרבות הדיור ועוד
גל-4439/12 9/19/1966 מחוז חיפה – תיקי ישוב – יזרעאליה תכנון ובנייה בעזריאליה  חיפה.
חצ-2895/1 1/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – המכון האפריקאי לפיתוח ותיכנון ליד – E.C.A ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA המכון האפריקאי לפיתוח ותיכנון ליד ה – E.C.A ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA הועדה הכלכלית לאפריקה כרך א'
ג-4881/12 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – טלויזיה כרך ב'
גל-17020/11 1/1/1967 עתון "אל-יום" עתון "אל-יום" – בתיק קטעים מהעתון
חצ-3997/8 3/1/1967 אורוגואי – הסברה ישראלית
גל-43380/8 4/3/1967 הרשות לפיתוח ותכנון – רפת – חלב התכתבויות  סיכומי ישיבות (ועדת מכסות)  דוחו"ת  נתונים סטטיסטיים וסקירות בנושא משק החלב ופיתוח ענף הרפת בישובים  מושבים וקיבוצים (תכנון ענף הרפת-היקף ייצור החלב  מכסות שיווק חלב  תחזית צריכת מוצרי חלב לנפש  תחזית ביקוש לחלב ומוצריו באילת  מחיר החלב ומוצריו  שכר עובדי המחלבות  שיווק קמעונאי של חלב  אינוונטר החי במשק היהודי ועוד).
גל-17056/1 5/1/1967 מכתבי הזדהות – כרך א' מכתבים אל ראש הממשלה ושר הביטחון המבטאים הזדהות עם המדינה לקראת מלחמת ששת הימים (המשך בתיק 2)
גל-17056/3 6/1/1967 מכתבי הזדהות – כרך ג' (המשך מתיק 2) מכתבים אל ראש הממשלה ושר ביטחון המבטאים הזדהות עם המדינה במלחמת ששת הימים
גל-52917/54 11/23/1967 תוכניות עבודה  המחלקה למיכון ואיוש התכתבויות ותרשומות מפגישות בנושא תכניות פיתוח  תכניות עבודה של היחידה ועוד.
גל-21980/36 12/1/1967 חקיקה ראשית – חוק לביטול פקודת האיגודים המקצועיים (חבר-הכנסת י.ה. קלינגהופר) תשכ"ח – 1967 (קנ"ב) חקיקה ראשית – חוק לביטול פקודת האיגודים המקצועיים (חבר-הכנסת י.ה. קלינגהופר) תשכ"ח – 1967 (קנ"ב)
גל-14021/12 12/19/1967 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – ירושלים גונן תכניות לשיכון ציבורי – תיקון  לפי תקנון לתכנית שיכון ציבורי לפי 'חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) התשכ"ד – 1964'
חצ-7325/12 1/1/1968 ספרד
חצ-12/8 1/1/1968 תיק מדיני דרום אפריקה
חצ-3982/1 1/1/1968 איטליה
גל-9659/15 2/16/1968 עירוני נוער ה' – תל-אביב תיק של משרד החינוך על בית הספר עירוני נוער ה' ו-ו' בתל אביב המכיל התכתבויות בנושאים טכניים ובהן מעמד בתי הספר והכרה בתשלום שכר לימוד מדורג בהם.
חצ-4401/15 3/1/1968 אתיופיה – פיס.
גל-3528/3 3/11/1968 מינהל לבניה כפרית – תכניות התכתבויות בנושא הזמנת ואישור תכניות סטנדרטיות לבתים טיפוסיים  בתי ספר  מיפוי מרכזי כפרים ועוד.
חצ-4416/22 4/1/1968 ניקרגואה – חקלאות
ג-3778/20 6/21/1968 געתון ענייני תקציב מאושר מפורט – מועצה אזורית געתון 1968-1969 – נתונים
חצ-3887/6 10/1/1968 אקאפ"ה- ועדה כלכלית לאפריקה Economic Commission for Africa
גל-9381/5 10/4/1968 המינהל לשלטון מקומי – עסקי מקרקעין לפי סעיף 188 עירית תל-אביב כרך ב' עסקי קרקעין מוניציפליים בגוש דן והשרון.
חצ-7315/11 1/1/1969 ותיקן
ג-7110/19 1/26/1969 רישום חומר ארכיוני במיכון ופרסום רשימות. כרך א' התכתבות בין אנשי גנזך (ארכיון) המדינה (הממונה על הגנזך/גנז המדינה אברהם אלסברג  אריה ארד ואחרים)  משרד ראש הממשלה  מל"מ (המרכז למיכון משרדי במשרד האוצר)  חברות וארגוני מחשוב וגורמים נוספים בנוגע למחשוב רישום החומרים הארכיוניים בגנזך ועוד.
גל-71078/19 2/4/1969 לכיש – שרותי חינוך ותרבות המועצה האזורית לכיש שירותי חינוך- פעוטונים
חצ-6596/11 3/1/1969 יחסים מדיניים ותיקן – ישראל דיווחים  חומר רקע
ג-6110/19 5/4/1969 לשכת השר והמנכ"ל – תחנת אוטובוסים אגד – חיפה התכתבויות בעניין פתיחת התחנה המרכזית החדשה של אגד בחיפה-מיקום התחנה ודרכי הגישה אליה  סיום בניית המעבר התת קרקעי להולכי רגל  הסדרי תנועה לקראת הפעלת התחנה  מידע על התחנה החדשה (ידיעות לעיתונות של חברת אגד) ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-7443/3 6/1/1969 ברית-המועצות  יהדות ברית-מועצות: יהדות בריה"מ 1 – חלק א' פניות אישים וארגונים לראש-הממשלה גולדה מאיר  השר גלילי ואישים אחרים בעניני עליה מבריה"מ  נוסחי נאומיה של גולדה מאיר בנושא  קטעים ממסיבות-עתונאים עם ראש-ממשלת בריה"מ אלכסיי קוסיגין בקנדה
גל-2936/10 8/21/1969 בניית מקוואות תשריטים (מפות תכנוניות)  מסמכי תכנון נוספים והתכתבות בין משרד הדתות . המועצה הדתית רמת גן  ישיבות (ישיבת "משכן יעקב" וישיבת "כרם ביבנה") וגורמים נוספים  בנוגע להקמת ותכנון מקוואות טהרה.
גל-57022/12 9/8/1969 דיווח פעילות בתי ספר לחניכים באמצעות המיכון דוח פעילות באמצעות המיכון השתלמויות בקורסים מקצועים
גל-8005/10 9/25/1969 מרכזי נוער תיק של משרד החינוך על מרכזי נוער ברחבי הארץ המכיל התכתבויות בנושא הכשרה מקצועית לנוער  העסקת מדריכים  חשבונות על הוצאות והזמנת ציוד.
טס-3001/503 10/8/1969 חיילי צה"ל בפעילות מבצעית חיילי צה"ל בפעילות מבצעית לפני הפצצת בית בירדן בוואדי יאבס במסגרת פעילות מתמשכת לפגיעה בארגוני המחבלים שפעלו משטח ירדן כנגד ישראל. תצלום זהה גם ב-טס 3001/498
טס-3001/500 10/8/1969 חיילי צה"ל לקראת פשיטה צבאית לכפר ואדי יאבס בירדן חיילי צה"ל לקראת פשיטה צבאית לכפר ואדי יאבס בירדן.
טס-3001/498 10/8/1969 חיילי צה"ל בפעילות מבצעית חיילי צה"ל בפעילות מבצעית לפני הפצצת בית בירדן בוואדי יאבס במסגרת פעילות מתמשכת לפגיעה בארגוני המחבלים שפעלו משטח ירדן כנגד ישראל. תצלום זהה גם ב-טס 3001/503
חצ-4416/26 12/1/1969 ניקרגואה – פרוייקט ניקרגואה II
חצ-6713/10 1/1/1970 MCGEE GALE [סנטור מואיומינג  דמוקרט] דיווחים  התכתבות איתו  נאומיו בסנט
גל-58716/3 1/6/1970 עסקי מקרקעין בעיריות לפי סעיף 188 התכתבויות ומסמכים בנושא אישורי ומכרזי עסקאות מקרקעין של רשויות מקומיות  התייעצויות משפטיות
חצ-4561/40 2/1/1970 אורוגואי – יחסים מדיניים וביטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
גל-57878/3 3/1/1970 ההסתדרות הכללית – מדור השכונות עיתון בשם אתגר על פעילות בשכונות הצעות לרכזי השכונות  שיתוף פעולה בין משרד הסעד להסתדרות בנוגע לפעלות קהילתית בשכונות פלתיאל סגל מהמחלקה לפעילות חברתית
חצ-4609/25 4/1/1970 ספרד – משרד החוץ – מינויים  דיווחים.
חצ-4598/28 6/1/1970 נורבגיה – איגודים מקצועיים – דו"חות.
חצ-4562/20 7/1/1970 אורוגואי – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-4474/6 7/1/1970 מפקדת איזור יהודה ושומרון רמאללה-אל-בירה סקירה חברתית פוליטית
גל-21369/10 7/1/1970 יעוץ משפטי – ועדה לבדיקת פקודת בזיון בית המשפט תש"ל יעוץ משפטי – ועדה לבדיקת פקודת בזיון בית המשפט תש"ל
חצ-4562/7 9/1/1970 אורוגואי – דיווחים וקטעי עתונות – השמאל.
גל-18770/55 9/1/1970 גן-ילדים ממלכתי שיכון א' צריף הירוק באר-שבע התכתבויות בנוגע לפתיחת גן ילדים בבאר שבע.
טס-3003/254 12/2/1970 השחקנית חנה מרון וילדיה השחקנית הישראלית  חנה מרון עם שלושת ילדיה בביתה בתל-אביב.
ג-6521/18 1/1/1971 תנועות נוער התכתבות עם ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד העברי  מועצת פועלי תל אביב-יפו והב"ה – הנוער בשרות המדינה
גל-51848/9 2/1/1971 בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס 50/7 בית מגורים במושב –  בנייה כפרית
גל-51848/10 2/1/1971 בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס 50/10 התוכניות הן מטעם האגף לבניה כפרית במשרד השיכון  והמחלקה הטכנית בתנועת המושבים.
גל-54060/13 2/12/1971 המחלקה למיכון דוחות וזכרונות דברים בנושא ניהול היחידה ופעילותה  כוח אדם ועוד.
גל-51848/11 3/1/1971 109-111   80   108 97-101 – – תוכניות טיפוס 70/23 בית מגורים במושב – תכנון ובנייה
גל-51849/1 3/1/1971 בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס 70/28  טיפוס 80/10 בנייה כפרית – בית מגורים במושב
גל-51849/2 3/1/1971 בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס 90/12 מפרט טכני וכתב כמויות לבית מגורים מאת משרד השיכון – האגף לבנייה כפרית
גל-51849/3 3/1/1971 בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס 90/13 בתיק – מפרט טכני מפורט לבית מגורים במושב – תכנית הדירה  תכניות חשמל  חזיתות ועוד. תכניות טיפוס ארצי לבית מגורים.
גל-51850/3 3/1/1971 בית מגורים במושב – תוכניות אב טיפוס תשריטים (תוכניות) של בית מגורים במושב.
ג-10909/17 3/11/1971 [קטעי עתונים מארה"ב על יהודי ברית המועצות] קטעי עיתונות בנושא יהדות ברית המועצות
ג-10909/18 5/3/1971 [קטעי עתונים ממדינות שונות על פעילים יהודים בברית-המועצות] קטעי עיתונות בנושא יהדות ברית המועצות
א-7070/10 6/1/1971 חוזה הידידות פודגורני- סאדאת התבטאויות וקטעי-עתונות משנת 1971 -הודעת רה"מ גולדה מאיר בכנסת וראיון עם שר ישראל גלילי ב-"קול ישראל"  קטעי-עתונות (צילומים)
חצ-4795/1 7/1/1971 E.C.A. – Economic Commission for Africa – הועדה הכלכלית לאפריקה התכתבות ומברקים בין יחידות במשרד החוץ  E.C.A. בנוגע למילגות לימודים  השתלמויות וקורסים שמש"ב נותנת לסטודנטים באמצעות E.C.A.  דו"ח על פעולות הסיוע הטכני של E.C.A ב-1971   תכנית לימוד חמש שנתית של E.C.A לנשים  תאורי פרויקטים נוספים של הארגון  קורות חיים ומסמכים אחרים של משתתפים בפרויקטים ושל מועמדים לעבודה בארגון ועוד.
ג-12758/4 7/9/1971 הרצליה תקציב העירייה – הרצליה.
גל-3422/11 7/20/1971 לשכת המשנה למנכ"ל – סקר צפיפות קטמונים  סקר צפיפות  קטמונים.
ג-6013/17 12/1/1971 בדואים נגב – כללי (המשך מתיק 16) התכתבות של היחידה למיעוטים במשרד השיכון בנוגע לבנייה בישובי בדואים  הוראות לביצוע עבודה של מרפאה  בתי-ספר  החכרת קרקע ועוד.
חצ-5363/5 1/1/1972 נורבגיה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-4819/36 1/1/1972 אורוגואי
חצ-4820/7 1/1/1972 אתיופיה – אוניברסיטה
חצ-4842/10 1/1/1972 ניקרגואה – פרוייקטים
חצ-4842/3 1/1/1972 ניקרגואה – חקלאות
ג-6013/19 2/1/1972 בדואים נגב – באר-שבע התכתבות של היחידה למיעוטים במשרד השיכון בנוגע לבנייה בבאר-שבע  הוראות לביצוע עבודה של בתי-ספר  סלילת דרכים ועוד.
חצ-5363/2 5/1/1972 נורבגיה – קשרים עם מפלגות השמאל והקומוניסטים
חצ-4815/28 5/1/1972 קורס רפואה ציבורית – אורוגואי תזכירים  התכתבות וחליפת מברקים בנוגע למועמד מאורוגואי לקורס.
חצ-8247/4 11/1/1972 יוסף תקוע. כרך ד'
ג-6504/8 1/1/1973 מושב פורת התכתבות בנושא בניית בתים חדשים במושב
גל-51848/12 1/1/1973 בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס 70/24 תיאור מפורט וכתב כמויות כללי מקוצר לבית מגורים אחד – מהדורת 1973 ותכניות לטיפוס ארצי לבית מגורים. המסמכים הוכנו ע"י משרד השיכון – האגף לבניה כפרית והמחלקה הטכנית ליד תנועת המושבים בע"מ.
חצ-9502/12 1/1/1973 קוסטה ריקה Arias S. Oscar (אריאס) מדובר  בביקור  מוצלח  ביותר  של  שר  התכנון  של  קוסטה  ריקה  בשנת  1973 שאורגן  על  ידי  אורה  גויטין      ן אישה  מקסימה
גל-40435/13 1/18/1973 המפקח על התעבורה  – רצועת עזה וצפון סיני סקירת התפתחות משק התחבורה ברצועת עזה ובסיני 1968-1974 בחינת הרחבת המנהל האזרחי בשטחים המוחזקים
ג-10899/13 4/1/1973 ידיעון לעובד משרד רה"מ תנאי עבודה במשרדי הממשלה פסקי דין של בית הדין למשמעת
ג-5281/7 4/4/1973 הרצליה תמצית תקציב העירייה  תקציב מאושר  שינויים ותיקונים לתקציב  הצעת תקציב.
גל-12111/10 5/11/1973 מעש – בית מגורים  גוש 6721  חלקה 20 תשריטים של בית מגורים בכפר מעש
גל-12111/18 7/20/1973 כפר מע"ש – מגורים  4 חדרים  גוש 6721  מגרש 64 מפרט התכנית שהוגשה לוועדה המקומית המרכז/השרון הדרומי.
גל-12111/22 7/31/1973 כפר מע"ש – מגורים  גוש 6721  חלקה 6 מפרט התכנית
חצ-3924/19 8/1/1973 קמ"א – תיק ניתוקים  קהילה מרכז אפריקנית התיק  עוסק  בניתוק  היחסים  הדיפלומטיים והמשך  היחסים  הכלכליים
חצ-3921/3 8/1/1973 ליבריה – תיק ניתוקים. עוסק  בניתוק  היחסים  המדיניים  והמשך  היחסים  הכלכליים
גל-12111/23 8/2/1973 מע"ש – תוספת מגורים  גוש 6721  חלקה 84 העתקי תכניות בנייה  תשריטים  ותרשימי המגרש  – תוספות לבתי מגורים בכפר מע"ש
גל-14589/30 10/28/1973 מל"ח (משק לשעת חרום) רשויות מקומיות – פיקוד המרכז משק לשעת חירום: תוצאת חקלאית לאוכלוסייה  הבטחת המשך ייצור חקלאי לקחים מהמלחמה ברמות האזוריות: בריאות  חקלאות מזון
חצ-4917/12 1/1/1974 ניקרגואה – מומחים
חצ-4917/13 1/1/1974 ניקרגואה – חקלאות
גל-14023/6 1/1/1974 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – מקור חיים וקטמון ו' תכניות רישום שיכונים ציבוריים בשכונות מקור חיים וקטמון ו' בירושלים.
גל-51849/9 4/1/1974 בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס מ/94/גר  מ/105/גר בית מגורים במושב – תוכניות טיפוס מ/94/גר  מ/105/גר. מצורפים תשריטים. תכנית בית מגורים מודולרי גג רעפים. כתב כמויות.
חצ-8142/3 4/6/1974 מלחמת אוקטובר – מלחמת יום-כפור כרך ג' מלחמת יום כיפור
חצ-8142/4 5/1/1974 מלחמת אוקטובר – מלחמת יום-כפור כרך ד' מלחמת יום כיפור
גל-42489/4 5/28/1974 אגף שכר והסכמי עבודה – עובדי הוראה – משא-ומתן הסכמי שכר בין משרד האוצר להסתדרות העובדים וארגון המורים העל יסודיים והתכתבות בנידון בין שרי האוצר והחינוך  ראשי נציבות שירות המדינה  ראשי ארגוני העובדים והסתדרות העובדים הכללית.
גל-43378/9 6/30/1974 הרשות לפיתוח ותכנון – רפת – חלב הרשות לפיתוח ותכנון רפת חלב -תכנון הייצור של חלב בקר ומכסות שיווק חלב  תחזית הביקוש לחלב  משקי רפת חדשים לדור ההמשך  סיכומי ישיבות אצל השר  דו"ח ישיבת ועדת הרפת העליונה  נתוני שיווק חלב  מושבים בטיפול משרד החקלאות  דו"ח רב שנתי לתוכניות פיתוח הרפת  תחזית הביקוש לחלב ומוצריו  הצעות לפיתוח רפתות ועוד
ג-6738/4 7/15/1974 יהדות סוריה פניות לגבי יהדות סוריה
גל-49883/3 10/1/1974 מע"ש כפר שיתופי  כרך 3 ניהול כלכלי חקלאי  מושב מע"ש.
גל-13006/2 11/4/1974 מסקנות ועדת החינוך והתרבות של הכנסת (כרך ב') מסקנות ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בנוגע לנושאים: הצורך בתנופה הסברתית בתפקידי משרד ההסברה  התפשטות נגע עישון חשיש ושימוש בסמים בקרב תלמידי בתי ספר על יסודיים  ליקויים במערכת הערכת בחינות הבגרות  טיפוח תודעת השואה ויום הזכרון לשואה ולגבורה  מצבם של התלמידים בבתי הספר הערביים בארץ  תכנית הרווחה החינוכית  פעולה דחופה להצלת מורשת יהדות המזרח  הצורך בהגברת לימוד השפה הערבית בבתי הספר לאור חיוניותיה לבטחון ולשלום  שינויים בנושאים ובסדר עדיפויות בטלוויזיה הלימודית  דרכי ביצוע הוראות במערכת החינוך  סנקציות המנהלים והמפקחים  רמת הלימודים בעיירות הפיתוח והשלכותיה על עתידם של רבבות תלמידים  מניעת הפצתו של ספר לימוד בשל מגמות אנטי ציוניות בקרב תלמידי בתי ספר לחניכים  שמירת כבוד המת – המקרה בבית ספר לרפואה  בעיית השבתת הלימודים בבית הספר ע"ש פולה בן-גוריון בירושלים  מעמדם ומצבם של הסמינרים למורים ולגננות וזכויותיהם של הלומדים בהם  הקשרים והטיפול באלפי סטודנטים ישראלים הלומדים בארצות חוץ  הבטחת לימדים של 230 סטודנטים מעוטי יכולת באוניברסיטת בר אילן  משימות הגדנ"ע בהיערכות החברתית בישראל ובדיקת פעולות הגדנ"ע ואיחודו במסגרת אחת  הצורך בהקמת פנימיות לילדים ממשפחות מצוקה  אפשרות של אי שידור קינות ט'
גל-61693/7 11/24/1974 הועדה הבינמוסדית למרכזים אזוריים 1974 בתיק – פרוגרמה מאת הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות  ההתיישבות והכפר – האגף לתכנון כפרי-אזורי  למרכז  גושי – היישוב קטיף
גל-5581/3 1/1/1975 לשכת התכנון המחוזית – ערר לפי חוק התכנון והבניה גוש 6721 חלקה 13 בקשה להיתר בניה להקמת בית מגורים לנכה צה"ל חיים גולן בכפר מעש  אשר הוגשה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה  מחוז המרכז.
ג-6726/31 1/1/1975 עתונות חוץ – ניו-יורק טיימס
ג-6732/18 1/1/1975 יחסי ישראל-צ'ילי
ל-2066/3 1/1/1975 התאחדות בלתי מותרת כרך ב' תיק משטרת ישראל  התארגנות בלתי חוקית  בית דין צבאי  הכרעת דין  גזר דין  חוות דעת מומחה  מז"פ  חבלה  תצלומיןם
גל-12125/30 2/20/1975 כפר מע"ש – בית מגורים שני  גוש 6721  חלקה 6 – ערר דיון בנושא ערר על תכנית לבנייה בכפר מעש.
גל-12125/38 7/3/1975 מע"ש – בנין מגורים שני על מגרש  גוש 6719  חלקה 114  115  116 מפרט התכנית שהוגשה לוועדה המקומית
גל-57936/38 8/1/1975 היתר למתקן חשמלי חנות שקם רח' תרמב 32 – היתרים למתקנים חשמליים בחנות
גל-12125/50 11/7/1975 כפר מע"ש – בית מגורים שני על חלקה  גוש 6719  חלקה 191 מפרט התכנית שהוגשה לוועדה המקומית השרון הדרומי
גל-13860/12 12/24/1975 עניני כנסת – ממשלה הצעת חוק להגנת תארי רב (חבר כנסת מנחם הכהן) (כרך ב')  הצעת חוק להגנת תארי רב בישראל
גל-56957/7 3/21/1976 דו"ח פעילות לחניכים באמצעות המיכון בתיק – על התנהלות מערכת המיכון בכל הנוגע לנושא ההכשרה וההשתלמות המקצועית – התכתבויות  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות
גל-13970/8 4/1/1976 כללי פרוטוקולים והתכתבות בענין הקצאת קרקעות לבדואים
גל-59822/28 6/1/1976 גוש 10817 חלקות 138 137 40-35 32-25 141-142 231 תחנת מרכזית אגד בת גלים תוכניות מאושרות + פרוטוקולים.
חצ-8387/17 11/1/1976 לוב חתרנות.
גל-12855/1 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מרום הגולן. התכתבות בנוגע לפיתוח הגולן
ג-7110/20 3/18/1977 רישום חומר ארכיוני במיכון ופרסום רשימות. כרך ב' התכתבות בין אנשי גנזך (ארכיון) המדינה גנז המדינה אברהם אלסברג  אריה ארד ואחרים)  משרד ראש הממשלה  מל"מ (המרכז למיכון משרדי במשרד האוצר)  חברות וארגוני מחשוב וגורמים נוספים בנוגע למחשוב רישום החומרים הארכיוניים בגנזך ועוד.
גל-48393/10 4/4/1977 לשכת היועץ המשפטי – ועדה לבדיקת הצעת המרכז של הבהאיים הסכמים בין משרד האוצר למרכז הבהאי העולמי בנוגע לפטור ממיסי לבית הצדק העולמי של הבהאים בחיפה  מסמכים משפטיים נלווים  מזכרים בנושא מאת היועמ"ש של משרד אוצר אריה מינקביץ  פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים של הכנסת בנושא והתכתבות בנושא בין אנשי משרד הוצר  אנשי משרד הדתות וגורמים נוספים.
גל-12914/9 5/20/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ברכות למינויים. כרך ב' ברכות ומכתבים ממוסדות ואישים בחו"ל לראש הממשלה מנחם בגין.
גל-13860/11 7/25/1977 עניני כנסת – ממשלה הצעת חוק להגנת תארי רב (חבר כנסת מנחם הכהן) (כרך א') העברה לעיון וחוות דעת של הצעת חוק להגנת תארי רב בישראל
גל-12876/19 8/10/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קליטת עולים מדעניים. פניות לראש הממשלה מנחם בגין מאנשי אקדמיה ועולים בעניין קליטת מדענים עולים  תשובות שר הקליטה ולשכת ראש הממשלה. (הצעת ד"ר חיים לבנון להקים מכון למחקר מדעי שימושי בגליל  עתיד המכון לחקר החברה בת זמננו-גיבוש קבוצת מדענים עולים לקידום המדע בישראל ועוד).
רש-2033/8 8/17/1977 פיתוח תשתיות סיכומי ישיבות  סקירות והתכתבויות בעניין תכניות פיתוח תיירות ונופש בירושלים (שילוט תיירותי  טיילת החומות)  גליל עליון ואילת. סיכום פעילות החברה הממשלתית לתיירות באזור חיפה והגליל המערבי  דוח פעילות החברה לפיתוח חוף אילת  תכנית מתאר למרחב הכנרת וחופיה  קיום יחסי תיירות בין ישראל לסיני אחרי אפריל 1982  פרוטוקול ישיבה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. מצורפת תכנית מתאר ארצית לאתרי התיישבות.
ג-7294/11 12/25/1977 יד בן-גוריון התכתבויות בין הנהלת המכון למורשת בן-גוריון לבין גנז המדינה  ד"ר אלסברג. הזמנת הגנז לישיבות מועצת המכון  דוחות תקופתיים על פעילות המכון  הצעת אמנה בין אוניברסיטת בן גוריון בנגב לבין המכון.
גל-12843/15 3/27/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור בתיק – פניות ציבור אל ראש הממשלה מנחם בגין  מכתב תמיכה והבעת סולידריות בראש הממשלה בגין. התיק אינו מכיל ישיבות ממשלה.
גל-12901/4 4/24/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועה למען מלכות ישראל. בתיק מכתבים אל ראש הממשלה  מנחם בגין  בנוגע לבקשת ראיון עם ראשי התנועה למען מלכות ישראל
גל-13968/2 6/1/1978 אום-אל-פחם נתוני רקע ודו"ח על תהליכים פוליטיים  קטעי עתונות  דו"חות וסקירות בענין
גל-12855/2 7/4/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – כפר עציון וראש צורים. התכתבות בנוגע למס רכוש  התיישבות גרעין מגדל עוז
גל-42489/5 10/17/1978 אגף שכר והסכמי עבודה – עובדי הוראה – ועדת עציוני התכתבויות בין משרד האוצר  נציבות שירות המדינה  משרד החינוך וארגוני המורים בעניין עבודתה של הוועדה הממלכתית לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה (ועדת עציוני). סיום עבודת הוועדה וועדות המשנה שלה  המשמעות התקציבית של המלצות הוועדה  השגות משרד האוצר ונציבות שירות המדינה על דו"ח הוועדה בנושא השכר וכוח אדם במערכת החינוך (נייר עמדה של נציב שירות המדינה)  סיכום הצעת הצוות המשותף לקביעת דרכי יישום דו"ח ועדת עציוני ועוד. מצורף חומר רקע בנושא תנאי העסקה של עובדי הוראה.
גל-12899/6 1/22/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מדיניות ישראל בשטחים באוטונומיה. כרך ג' בתיק התכתבויות אל לשכת ראש הממשלה  מנחם בגין  בנושא מדיניות ישראל בשטחים ותכנית האוטונומיה  זכות בחירה לערביי ירושלים ועוד
א-7267/3 4/1/1979 ההשכלה הגבוהה בישראל – קובץ נתונים תשל"ח 1977 – 1978 מוגש עי" המועצה להשכלה גבוהה ההשכלה הגבוהה בישראל – קובץ נתונים תשל"ח 1977 – 1978 מוגש עי" המועצה להשכלה גבוהה
גל-13970/12 6/1/1979 חקלאות התכתבות בענין פיתוח תשתיות המים לאוכלוסית הבדואים  הקצאת אדמות ועוד.
גל-18001/11 8/1/1979 החינוך המשלים ועניני נוער כללי בתיק דו"ח הועדה לאלטרנטיבות חינוכיות וטיפוליות לבני נוער שמחוץ למסגרות הלימוד וההכשרה  הצעה ליישום בשלבים של המלצות הוועדה לאלטרנטיבות חינוכיות וטיפוליות  זכרון דברים מישיבת הועדה הבין משרדית לטיפול בנוער מנותק  דו"ח ועדת המשנה לכוח אדם  מחקר השוואתי של עלויות לפעולות חינוך וטיפול במסגרות חינוך נבחרות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-12888/13 10/12/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות ארה"ב. כרך א' פניות מארגוני יהודים באמריקה כגון בתי הכנסת המאוחדים באמריקה
א-4316/8 11/1/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – צוות עבודה על האוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה
ג-7292/7 12/31/1979 רישום חומר ארכיוני במיכון ופרסום רשימות התכתבות בין אנשי גנזך (ארכיון) המדינה (הגנז אברהם אלסברג  אריה ארד ואחרים)  משרד ראש הממשלה חברות וארגוני מחשוב וגורמים נוספים בנוגע למחשוב רישום החומרים הארכיוניים בגנזך ועוד.
גל-16706/1 1/1/1980 הרצליה מפות והודעה בדבר שינוי תכנית מתאר מקומית בהרצליה
חצ-8907/14 1/1/1980 נורבגיה – קשרים עם ארגוני חבלה.
חצ-8907/16 1/1/1980 נורבגיה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים.
טס-11154/9 1/1/1980 נתניה – Nathania 11154/5-9- שקופיות זהות: תצלום אוויר של בריכה במלון בנתניה  סמוך לחוף הים. טווח התאריכים משוער.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
טס-11159/3 1/1/1980 קיסריה – Cesarea אמת המים הקדומה בקיסריה. טווח התאריכים משוער.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8796/2 1/1/1980 אורוגואי – ימי עצמאות  חגים לאומיים.
חצ-8728/17 1/1/1980 רודזיה – יהודים במדינה. זימבבווה
ל-1719/24 1/1/1980 עמ"ן  מודיעין ת"א – אורוגואי תיק משטרת ישראל  מעצר  הפגנה
גל-12899/5 1/22/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מדיניות ישראל בשטחים באוטונומיה. כרך ב' פניות ציבור בנוגע לתכנית האוטונומיה
א-4316/11 2/1/1980 ראש הממשלה מנחם בגין – צוות עבודה על האוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה
גל-22822/17 2/21/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גונן ט' תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גונן ט'.
א-4133/8 4/30/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה טיוטה והערות למסמך תזכיר ההסכמה – הסכמות ודיונים לגבי האוטונומיה
גל-12845/24 5/19/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הלל זיידל. בתיק התכתבויות של ח"כ הלל זיידל אל ראש הממשלה  מנחם בגין בנושא בקשתו למנותו לסגן שר במשרד העבודה והרווחה  העברת חוברת "אחדות" – ביטאון חטיבת "אחדות בליכוד  אל ראש הממשלה  טיפול בפרשת ראול ולנברג  תביעה משפטית נגדו ע"י איגוד העובדים הליברלים ועוד
גל-2463/21 6/25/1980 מירון תשריטים (מפות תכנון)  חשבוניות והתכתבות בנוגע לתכנון בניית בית כנסת בישיבת בני עקיבא "בר יוחאי" במירון.
גל-15781/1 3/1/1981 לשכת מנכ"ל סלומון – מועצת בתי-העלמין ירושלים
גל-13966/21 5/1/1981 חשמל חשבונות והתכתבות בענין חיבורם לרשת החשמל של ישובים ושכונות של מיעוטים
גל-5491/1 2/22/1982 מהדורות חדשות בעברית מהדורות חדשות ברדיו קול ישראל.
גל-5492/1 3/22/1982 מהדורות חדשות בעברית בתיק – מהדורות חדשות בעברית  רדיו 'קול ישראל'
גל-12854/37 5/17/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אלקנה. הזמנת ראש הממשלה מנחם בגין להשתתף בשמחה לציון חמש שנים להקמת אלקנה
גל-12888/26 6/6/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות אורוגואי. ביקור בישראל של יו"ר הוועד היהודי המרכזי באורוגוואי  ד"ר נחום ברגשטיין
גל-14988/10 8/27/1982 . בנק ישראל (כרך 2) חוזרים של בנק ישראל (מחלקת האשראי)  הודעות  סקירות והתכתבויות של בנק ישראל בעניין הלוואות לבנקים  אשראי  שיעורי ריבית  מטבע חוץ  הלוואות פיתוח בתעשייה חקלאות ותיירות ועוד.
א-5003/17 1/1/1983 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים כתריאל כץ – פגישות  .12-8
פ-6172/1 1/1/1984 רשימות שונות רשימות הכנה להרצאות שונות  סיכום כהונה בבנגקוק  קטעי עיתונות ועוד
חצ-9511/5 1/1/1984 שבדיה Ahlmark Per (אלמארק) מדובר  בביקור  בארץ  בשנת  1984  של  פר  אלמרק   ידיד  גדול  של ישראל  וגם  של  מאיר  רומם  הוא  הנחשב   למדינאי  חשוב  בשבדיה
חצ-8970/1 4/1/1984 נורבגיה – יחסים בין מדינת הכהונה לבין מדינות ערב.
חצ-8970/3 4/1/1984 נורבגיה – אנטישמיות.
חצ-8971/12 4/1/1984 נורבגיה – יחסים של ארץ הכהונה עם ארגוני חבלה.
נ-487/5 8/1/1984 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי מדינות ושגרירויות – אורוגואי תוכניות ביקורים בישראל של נשיא אורוגואי חוליו מריה סנגינטי וסגנו  חילופי ברכות בין נשיא המדינה חיים הרצוג לסנגינטי  התכתבות וחילופי מברקים בין לשכת הנשיא  משרד החוץ  שגרירות ישראל באורוגואי בשגרירות אורוגואי בישראל בנוגע ליחסים בין ישראל לאורוגואי (כולל השבעת שגריר אורוגואי בישראל)
גל-12085/8 8/13/1984 גבעתיים תמצית התקציב  תקציב מאושר  שינויים ותיקונים לתקציב
חצ-9518/29 1/1/1985 איטליה La Malfa Giorgio (לה מלפה) 988 התיק  עוסק  בשני  ביקורים  של  לה מלפה  בארץ   בין  השנים  1985   _ 1992
גל-13236/2 4/20/1985 גבעתיים העברת נתוני תקציב לאישור  תמצית התקציב  הצעת תקציב ותקציב מאושר  התכתבויות בנושא.
ג-7977/13 5/5/1985 יד בן-גוריון. הזמנת גנז המדינה אברהם אלסברג לאספה השנתית של עמותת יד דוד בן-גוריון.
רש-1212/23 5/30/1985 ניטור סביבתי – תכנית ביוב – מנות תכניות ביוב ושפכים.
גל-14135/27 8/16/1985 רה"מ שמעון פרס – עמנואל בתיק פנייה של תושבי העיר בבקשה להקמת איסור תעשייה בעיר לצורך אספקת מקורות תעסוקה לתושבים. כמו כן בתיק מכתב אנונימי של תושבי היישוב אל שר הפנים  התקשורת ושרים נוספים  כנגד ראש העיר הממונה.
גל-14139/19 11/1/1985 רה"מ שמעון פרס – ביקור רה"מ בברגן-בלזן  התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה שמעון פרס  בנוגע לביקורו במחנה ההשמדה ברגן-בלזן: צ.י.ד – הבונים דרור – הנוער הציוני בגרמניה  מכתבו של אלעזר (ארי) ליפינסקי  תמונות מהטקס במחנה הריכוז  תמונות מטקס הזיכרון לחללי הפיגוע בשדה התעופה בוינה (27.12.1985)  חוברות מידע בעבודה תנועתית בתחומים שונים  על הציונות  על העלייה לישראל ועוד.
חצ-8971/13 2/1/1986 נורבגיה – יחסים של ארץ הכהונה עם ארגוני חבלה.
גל-58641/14 3/25/1986 הרצליה תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
חצ-9490/15 1/1/1987 אל סלבדור Claramount Roberto (קלרמאונט) התיק  עוסק  בביקורו  של  סגן  נשיא  אל סלבדור  בשנת   1987 שהיה  מוצלח
גל-14023/7 6/7/1987 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – גונן ט' מקור-חיים ירושלים בתיק התכתבויות  שרטוטים ואישורי תכניות של שיכונים ציבוריים בשכונת גונן (קטמון) בירושלים.
גל-48750/14 1/1/1988 דו"ח הועדה לבדיקות ההליכים ודרכי הענישה בעבירות תעבורה והשפעתם על מניעת תאונות דרכים דו"ח הועדה לבדיקות ההליכים ודרכי הענישה בעבירות תעבורה והשפעתם על מניעת תאונות דרכים.
חצ-9434/19 1/1/1988 איטליה – ANDREDITI GIULIO (אנדרדיטי) התיק  דן  בביקור  של  אישיות  חשובה  מאיטליה
חצ-9546/8 4/1/1988 נורבגיה – יחסים עם ארצות ערב
חצ-9545/23 4/1/1988 נורבגיה – יחסים עם מדינות למעט ישראל ערב
גל-58684/26 5/2/1988 הרצליה תכנית מתאר מס' הר/200/מ – מרתפים
גל-21438/6 10/1/1988 יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים
חצ-9490/17 1/1/1989 אל סלבדור – תיק כללי התיק  עוסק  בביקורים  שונים  בארץ  של  אישים  חשובים ושל  נשים  חשובות  מאל  סלבדור  ומעיד  על  יחסים טובים  מאוד
גל-59216/31 3/13/1989 דרום השרון – היתר בניה מסככה לנגריה -כפר מעש –  תכנית מאושרת שד/ ש/ 479
חצ-9546/2 4/1/1989 נורבגיה – קשרים עם מפלגות ואיגודים
רש-1758/7 1/1/1990 הרצליה טיילת חוף הרצליה – בקשה מתוקנת להיתר בניה ( גוש 6668  בקשת היתר בניה 2). מצורפות תכניות.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-9490/9 1/1/1990 אל סלבדור Altschul Ernesto (אלטשול) התיק  עוסק  בהכנת  ביקור  חשוב  של  סגן  שר  הנשיאות  שהוא  אישיות  מרשימה יו"ר הפרלמנט
חצ-9490/10 1/1/1990 אל סלבדור Alvarenga Ricardo A. (אלווארנגה) דן  באפשרות  של ביקור     של  יושב  ראש  הפרלמנט של  אל  סלבדור  בארץ משלחת פרלמנטרית.
חצ-9490/12 1/1/1990 אל סלבדור Cabrales Antonio (קבראלס) התיק  עוסק  בביקור  מאוד  מוצלח של  שר  החקלאות של  אל  סלבדור  בישראל
חצ-9484/3 1/1/1990 איי מרשל Edwards Laurence (אדוארדס) תיק  על  ביקורו  של  שגריר  לא  תושב  של איי  מדשל   בישראל   בשנת  1990
חצ-9484/4 1/1/1990 0 איי מרשל Kabua Amata (קבואה)
חצ-9518/16 1/1/1990 איטליה De Michelis Gianni (דה מישליס) 584 ביקור  של  שרי  החוץ  של   איטליה   אירלנד    ולוקסנבורג      ומלוים  שלהם
חצ-9518/24 1/1/1990 איטליה Imbeni Renzo (אימבני) 905 התיק  עוסק  בביקור  של  משלחת  של  הפרלמנט  האירופי  בארץ  בשנת  1990  וכן  ביחסים  הבעייתיים  עם  הפרלמנט  האירופי
גל-54112/10 1/15/1990 הרצליה התכתבות בין משרד הפנים (מינהל התכנון) לעיריית הרצליה בעניין תחזית גידול אוכלוסיה בהרצליה ותכנית מתאר לתפרוסת אוכלוסיה בעיר (בנייה נדרשת למגורים וצרכי ציבור). לתיק מצורף חומר רקע ממאגר הנתונים של מטרופולין תל אביב.
גל-14049/4 3/7/1990 מהדורת חדשות – 1990- מרס  8-7
גל-14049/5 3/9/1990 מהדורת חדשות – 1990- מרס  10-9
גל-14049/6 3/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- מרס  12-11
גל-14049/7 3/13/1990 מהדורת חדשות – 1990- מרס  14-13
גל-14049/8 3/15/1990 מהדורת חדשות – 1990- מרס  16-15
גל-14049/9 3/17/1990 מהדורת חדשות – 1990- מרס  18-17
גל-14049/10 3/19/1990 מהדורת חדשות – 1990- מרס  20-19
גל-58639/19 3/22/1990 הרצליה בתיק התכתבויות בנוגע לתוכניות בניין ערים (תב"ע) מס' הר/1734 א' הרצליה. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-14050/8 4/4/1990 מהדורת חדשות – 1990- אפריל  5-4
גל-14050/9 4/6/1990 מהדורת חדשות – 1990- אפריל  7-6
גל-14050/11 4/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אפריל  11-10
גל-14051/1 4/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- אפריל  13-12
גל-14051/2 4/14/1990 מהדורת חדשות – 1990- אפריל  15-14
גל-14051/3 4/16/1990 מהדורת חדשות – 1990- אפריל  17-16 הוצאו כ-200 מסמכים לשיקום  ולכן התיק נחשף בחלקו.
גל-14052/1 5/2/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  3-2 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2023
גל-14052/2 5/4/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  5-4
גל-14052/3 5/6/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  7-6 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2023
גל-14052/4 5/8/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  9-8 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2023
גל-14052/5 5/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  11-10
גל-14052/6 5/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  13-12 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2023
גל-14052/8 5/16/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  17-16 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2023
גל-14052/9 5/18/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  19-18 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2023.
גל-14052/10 5/20/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  21-20
גל-14052/11 5/22/1990 מהדורת חדשות – 1990- מאי  23-22
רש-1758/5 6/1/1990 הרצליה טיילת החוף  6 תוכניות. מאסף הטיילת  קטע השרון – "הצוק".  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-14053/4 6/1/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  2-1
גל-41899/22 6/1/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון – העברת סמכויות לשר האנרגיה והתשתיות) – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון – העברת סמכויות לשר האנרגיה והתשתיות) – תש"ן  1990.
גל-14053/5 6/3/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  4-3
גל-14054/1 6/15/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  16-15
גל-14054/2 6/17/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  18-17
גל-14054/3 6/19/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  20-19
גל-14054/4 6/21/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  22-21
גל-14054/5 6/23/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  24-23
גל-14054/6 6/25/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  26-25
גל-14054/7 6/27/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  28-27
גל-14054/8 6/29/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  30-29
גל-41900/24 7/1/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (תיקון – פיצוי קטין שניזוק) – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12. הצעות חוק פרטיות – חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (תיקון – פיצוי קטין שניזוק) – תש"ן  1990
גל-14055/1 7/7/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  8-7
גל-14055/2 7/9/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  10-9
גל-14055/3 7/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  12-11
גל-14055/4 7/13/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  14-13
גל-14055/5 7/15/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  16-15
חצ-10137/16 8/1/1990 רעיונות מהנציגויות להחזרת "יורדים"
חצ-9490/16 1/1/1991 אל סלבדור Sandoval Mauricio (סנדובל) התיק  עוסק  בביקור  מוצלח  של  קבוצת  דוברים    מאל  סלבדור  בשנת  1991
חצ-9511/7 1/1/1991 שבדיה משלחת Ahlmark Per (אלמארק) מדובר  במשלחת  תרבות  משבדיה  דנמרק  ונורבגיה שביקרה  בישראל  ב1991  וראשה  היה  ידידנו  אלמארק
חצ-9458/12 1/1/1991 ברית-המועצות שר הדתות Christoradov (כריסטוראדוב)
גל-71055/7 1/6/1991 דימונה – פעילות הרשות בשע"ח מל"ח בתיק התכתבויות בין עיריית דימונה למשרד הפנים בעניין תקציבים  רכישות והקצבות לציוד לשעת חירום. עיקר ההתכתבות נוגעת להצטיידות במיכלי מים לשעת חירום.
ג-7731/4 2/15/1991 מדיניות מגמות אפשריות במגזר הערבי לקראת הבחירות לכנסת ה-13  הצעה לפינוי פזורת הבדואים במחוז הצפון  ערביי ישראל – תהליכים פוליטיים  השלכותיהם והמלצות לפעולה ועוד
חצ-9490/11 1/1/1992 אל סלבדור Angulo S. Roberto L. (אנגולו) התיק  עוסק  בביקור  מוצלח  של  משלחת   מטעם  הפרלמנט  של  אל סלבדור
חצ-9490/13 1/1/1992 אל סלבדור Calderon Sol Armando (קלדרון) עוסק בביקור  המוצלח  של  ראש  עירית  סן   סלבדור  1992 ראש עיריית הבירה.
חצ-9490/14 1/1/1992 אל סלבדור הנשיא Christiani (כריסטיאני) התיק  דן  בהכנת  ביקור  בארץ  של  נשיא  סן  סלבדור  שנדחה
חצ-9519/10 1/1/1992 איטליה Pandolfi Filippo (פנדולפי) 5025 עוסק  בביקור    בישראל  של  מדינאי איטלקי  ידיד  ישראל  פיליפו   פנדולפי
חצ-9518/25 1/1/1992 איטליה Imbeni Renzo (אימבני) 2146 ביקור  משלחת  של  הפרלמנט  האירופי  בסוף  1992 שהיה  ביקור חשוב  לנוכח  היחסים  הלא  קלים  עפ  הפרלמנט  הזה
חצ-9519/2 1/1/1992 איטליה Lenoci (לנוצ'י) נדחה עוסק  בביקור  אפשרי  של    מדינאי  איטלקי  לנוצי  שלא  ברור  מהתיק   אםהתקיים
גל-57474/18 8/1/1992 תהליך השלום הצעות לייעול ושיפור המצב הכלכלי בשטחי איו"ש והרשות הפלסטינית שהציג הפורום לשלום כלכלי דברי הסבר וחומר רגע לתכנית לעצמאות כלכלית פלסטינית  תכנית רמת הגולן וחבל יריחו חומר של משרד התעשייה והמסחר בניין ייצוא של סחורות מירדן לרשות הפלסטינית הצעות לשת"פ כלכלי עם ירדן שהציגה התאחדות התעשיינים למזכיר הממשלה
גל-57541/14 10/1/1992 מולטילטרלי מברקים העוסקים בשיתוף פעולה כלכלי אזורי קבוצות עבודה שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל והקהילה האירופית
גל-22565/20 6/24/1993 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר מעש תכנית מפורטת שד/3/1060
גל-42449/7 8/1/1993 לשכת המנכ"ל – ועדת מנכ"לים לעניני כלכלה בשטחים מסמכים בנוגע השקעות כספים ופתיחת בנק בעזה  תעסוקת פועלי השטחים בחקלאות
גל-48546/11 11/1/1993 יום חינוך ארוך – יוחאי יום חינוך ארוך  קרן קרב  תקציב משרד החינוך  התכתבויות ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-71510/4 1/1/1994 שדות נגב תוכנית אב בתיק – תכנית אב לפיתוח יישובי המועצה האזורית עזתה שהוגשה למנהלת פרוייקטים לאומיים במשרד ראש הממשלה
חצ-9512/21 1/1/1994 איי שלמה Houenipwela R. N. (הואניפוולה) התיק הקטן   עוסק  בביקור  בארץ  של  ה הנגיד  של הבנק  הראשי  של  איי  שלמה
חצ-9512/23 1/1/1994 איי שלמה Maetia Kaliuae J. (מאטיה)  6220 ביקור  של  מושל  איי  שלמה
חצ-9518/11 1/1/1994 איטליה Colombo Vittorino (קולומבו) 3454
ג-10602/12 5/23/1994 חקיקה – חוק האזנת סתר חקיקה – חוק האזנת סתר
נ-802/91 6/1/1994 רוטרי תעודות מצטיינים טקס הענקת תעודות הצטיינות בבית הנשיא עזר ויצמן
גל-65800/18 12/27/1994 מנהל טלוויזיה  יאיר שטרן- תאונות דרכים שמיים נתיב אוויר- מערכת דיווחי תנועה  מתן שידורי  שידור ממסוק  תכניות בטיחות בדרכים  התכתבויות.
ג-9517/29 1/18/1995 פיקוח הגנז –  בית אהרונסון ניהול הרשומות בארכיון בית אהרונסון
גל-60750/10 2/14/1995 קלנסווה בתיק התכתבויות בנוגע להקמת חברה משותפת לטיפול במי קולחין קלנסואה – לב השרון.
גל-60670/10 10/1/1995 הרחבת בית העלמין הר-המנוחות ירושלים הרחבת בית העלמין הר-המנוחות ירושלים.
נ-803/158 2/1/1996 צופים מפגש מסורתי של תנועת הצופים עם נשיא המדינה עזר ויצמן.
גל-17795/12 5/7/1996 לשכת השר אמנון רובינשטיין – יום חינוך ארוך. בתיק – טיוטת דו"ח הוועדה ליום חינוך ארוך – עיקרי ממצאים והמלצות – בתוך כך – מטרות  תוכן יום הלימודים  עקרונות  סיבות ליום חינוך ארוך  סקירת ספרות  ניסיונות למיסוד יום חינוך ארוך בישראל
ג-10968/9 7/1/1996 היועץ לתקשורת בר-אילן – תיק יש"ע  התנחלויות  הישוב היהודי אסטרטגיה מדינית של מרכז אריאל למחקרי מדיניות  מכתבי אזרחים בנוגע לבניה בירושלים רבתי  התנגדות להסכמי אוסלו  הטרור הפלסטיני   אי נוכחות משטרה בין צומת גוש ציון לבין ברכות שלמה  קטעי עיתונות ועוד
ג-10970/1 7/1/1996 היועץ לתקשורת בר-אילן – משרד החוץ – 1 – חלק א' סקירות משרד החוץ על כלי התקשורת הערבים בנוגע להר חומה וראס אל עמוד
ג-10964/6 8/9/1996 יועץ לתקשורת בר-אילן – Events בתיק התכתבויות בנוגע לבקשות ראיונות ובקשה פגישת ראש הממשלה  בנימין נתניהו  עם צעירי הבונדס בכינוס ועידת הנשיאים בארצות הברית
גל-55895/9 10/27/1996 דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת יום חינוך ארוך דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת יום חינוך ארוך.
גל-18979/1 10/29/1996 המנכ"לית שלומית עמיחי – יום לימודים ארוך יום לימודים ארוך במערכת החינוך – חוזר המנכ"ל בנושא "שבוע לימודים בן 41 שעות"  דו"ח הועדה להארכת יום הלימודים  חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה  היערכות בתי הספר ורשויות מקומיות ליום לימודים ארוך  מעבר מערכת החינוך לשבוע לימודים בן 41 שעות לימוד ועוד
ג-13818/7 11/6/1996 ראאד סלאח מכתבים מראאד סלאח המופנים לראש הממשלה בדבר חילול מקומות קדושים ופגיעה ברגשות
גל-52423/8 1/1/1997 הר חומה הר חומה
ג-13814/16 9/16/1997 רם כספי מכתב מעו"ד רם כספי לרה"מ בנימין נתניהו בנוגע להתיישבות יהודית בשכונה הערבית ראס אל-עמוד במזרח ירושלים והצעתו לפינוי המתיישבים ע"י הפקעת המבנים שנרכשו עבורם ע"י בעל הון יהודי ממיאמי ופיצוי לרוכש המבנים  תשובה קצרה ממנהל לשכת רה"מ משה ליאון בשם ראש הממשלה.
ג-13820/6 12/11/1997 עצומות למען איתור נעדרים (רון ארד) דוגמאות מתוך מכתבים שנשלחו ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו  הקוראים לפדיון שבויים: מכתבים מחברי העמותה הבינלאומית למען השבויים והנעדרים של צה"ל לגבי זכריה באומל  צבי פלדמן  יהודה כץ ורון ארד. בנוסף  בתיק מכתבים חניכי סניף בני עקיבא באלון שבות הקוראים לנתניהו לפעול גם לשחרורם של עזאם עזאם מהכלא המצרי ושל יונתן פולארד מהכלא בארצות הברית.
גל-18913/22 3/16/1998 פרסי ישראל –  חוברת זוכים חלק ג' – שרה שטרן-קטן בתיק קורות חיים  פירוט פעילותה הציבורית  נימוקי השופטים לבחירתה של הגברת שרה שטרן-קטן לכלת פרס ישראל למפעל חיים ועוד.
גל-18979/3 9/6/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – יום לימודים ארוך יום לימודים ארוך במערכת החינוך – פרוטוקול ישיבה בנושא "יום לימודים ארוך במערכת החינוך"  מחקר הערכה על יישום חוק שבוע לימודים בן 41 שעות  תנאי עבודת מורים יוח"א  הצעה לתכנית שבוע לימודים ארוך  הסכמות בנושא יוח"א  נתונים בעניין יום לימודים ארוך  אפשרויות לביצוע יום לימודים ארוך בשנת תשס"א  הצעת חוק חינוך חובה עד כיתה י"ב  עקרונות ומעשים בהפעלת יום לימודים ארוך ועוד
ג-15034/1 12/12/1999 חוק שירות המדינה (משמעת) חוק שירות המדינה (משמעת). שילוב בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור בבית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה. ביטול תחולת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי חברת בזק. שינויים בהודעת הממשלה על החלת החוק על עובדי הוראה. החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי רשות ניקוז כנרת.
ג-13521/1 12/21/1999 עוז עמוס התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד ברק  בנוגע לפינוי בדואים מאזור "חוות מעון": פנייתו של עמוס עוז בשמו ובשם סופרים נוספים  בצירוף טורו של דויד גרוסמן "מדינת ישראל נגד תושבי המערות". בנוסף  בתיק פנייתו של עמוס גבירץ בשם הועד הישראלי נגד הריסת בתים.
רש-1702/8 5/5/2000 פרוייקטים – כפר תיירות מנות שילוט ופיתוח כפר תיירות.
ג-10939/1 6/11/2001 השרה ציפי לבני – המגזר הבדואי  חלק א' הסדרות קרקעות בנגב החלטות ממשלה להקמת יישובים חדשים ביקור גורם אמריקאי בעניין גישור סכסוכי קרקעות דוח מומחים מסכם- הסדרת מקרקעין באזור הסייג והנגב הצפוני
גל-49170/16 12/1/2001 השר סילבן שלום – יום חינוך ארוך: סקירה ואומדן העלות.
ג-10939/2 1/1/2002 השרה ציפי לבני – המגזר הבדואי  חלק א' הסדרת קרקעות בנגב תכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל – פורום ערבים:  סיכום סדנא
גל-55946/9 5/2/2002 יום לימודים ארוך -יול"א כרך מס' 3  התכתבות בין שרת החינוך לימור לבנת  מנכ"לית משרד החינוך רונית תירוש ובכירים נוספים במשרד החינוך  קרן קרב  הנהלת פרוייקט פר"ח  מועצת יש"ע וגורמים נוספים בנוגע להנהגת יום לימודים ארוך ועניינים נוספים הקשורים למדיניות חינוכית. בתיק תרשים קשרים בין ישויות – תוכנית קרב למעורבות בחינוך (עמודים 70 – 79)
גל-53043/4 1/14/2003 מלר"ז (מודעות לנזקי זיהום אויר) קמפיין מאת המשרד להגנת הסביבה להעלאת המודעות לנזקי זיהום אויר
רש-1694/1 12/28/2003 מפות פרוייקטים – מנות: כפר תיירות תכניות כפר תיירות.
ג-17818/4 1/6/2004 קהילת הכושים העבריים – דימונה התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה להתיישבות עוזי קרן  בנוגע לקהילת הכושים העבריים בדימונה: הקמת גרעין נח"ל מקרב הקהילה  הקמת יישוב כפרי-חקלאי  דו"ח ועדת היגוי בין משרדית לבדיקת היתכנות למיקום שכונה תיירותית בפארק ממשית והקשיים בהקמת יישוב קבע לקהילה באזור הנגב.
גל-69017/11 1/28/2005 תיק יישוב נתונים על מימוש משכנתאות והשתתפות בשכר דירה לפי יישובים/רשויות מקומיות.
ג-17812/3 2/27/2005 איילים התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה להתיישבות עוזי קרן  בנוגע לעמותת איילים – התיישבות סטודנטים ויזמים: כפר עדיאל – כפר הסטודנטים באשלים שבנגב  החלטת הממשלה "פרוייקט כפרי סטודנטים 'איליים' בנגב ובגליל"  פרוטוקולים מישיבות ועדת ההיגוי של העמותה  תב"ע 20/מק/3018 לכפר הסטודנטים "איילים" באשלים  דו"ח פעילות חודש נובמבר 2005  החוברת "פרויקט איילים – כפרי סטודנטים ויזמים"  פירוט תקציב העמותה לפי שנים ועוד.
ג-14749/9 5/7/2006 פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע לפורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון: ברכות לרגל היכנסו לתפקיד ראש הממשלה  חלקם של הישובים הבדואים בתכנית הסיוע לצפון והזמנת ראש הממשלה לביקור בבית זרזיר.
ג-14744/15 5/10/2006 זק"א ארגון התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע לארגון זק"א – איתור חילוץ והצלה: ברכות לרגל כניסתו לתפקיד ראש הממשלה  פגיעה ביחידת אופנועי ההצלה המהירה  פרויקט "ילדים של החיים"  תקצוב המכון הלאומי לרפואה משפטית  מוכנות העורף בתרחיש רעידת אדמה בטיפול באלפי חללים  עדכון בהקמת יחידות זק"א – פקע"ר לשעת חירום ותמיכת מערכת הביטחון בארגון.
ג-14804/58 5/12/2006 The Jewish Community of Turkey התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע לקהילה היהודית בטורקיה: ברכות של בנציון פינטו נשיא כבוד הקהילה למינויו של אולמרט לראשות הממשלה  החלטת "אל על" להפסיק את טיסותיה הסדירות מנתב"ג לאיסטנבול  ברכות לראש השנה תשס"ט ועוד.
ג-14740/65 6/21/2006 ארמנים פניה בנושא הכרה ברצח העם הארמני
ג-14742/3 6/21/2006 ברעם עוזי בתיק פנייתו של עוזי ברעם אל ראש הממשלה בנוגע לעמותת CLUB 50 אשר פועלת לסיוע ולפיתרון בעיות בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל
ג-14741/45 8/14/2006 בנדל משפ' מכתב מאת משפחתו של הלוחם והספורטאי אל"מ גדעון בנדל (1924-1969) לראש הממשלה אהוד אולמרט בעניין חשש המשפחה משינוי טריטוריאלי באזור "מעלה גדעון" (הר דב) בו נמצאת האנדרטה שהוקמה ע"י הקרן הקיימת לזכרו. תשובת ראש הממשלה אולמרט למשפחת בנדל. מצורף חומר רקע וקורות חיים של גדעון בנדל.
ג-14740/40 8/29/2006 אפללו אלי – השר לקליטת עליה אפללו אלי – התכתבויות
ג-14751/41 11/8/2006 תנועה האסלאמית בארץ בתיק התכתבות בין לשכת ראש הממשלה לבין התנועה האסלאמית בארץ בנוגע לפגיעה באזרחים בבית חנון
גל-67896/7 11/23/2006 תקנות וחוק כספת הסכם צרפת הבנק האירופאי הבנק העולמי תקנות וחוק כספת הסכם צרפת הבנק האירופאי הבנק העולמי
ג-14749/25 11/26/2006 יעקב פרי  התכתבות בין רה"מ אהוד אולמרט לראש השב"כ לשעבר יעקב פרי סוגיית שחרור גלעד שליט
ג-14740/57 12/18/2006 ארגון נכי צה"ל ארגון נכי צה"ל
ג-14740/68 1/17/2007 אשכול מועצה התכתבות ראש מועצה אזורית אשכול בנוגע לתקציב לצרכי ביטחון חבל אשכול
ג-14742/33 2/12/2007 גשר המוגרבים התכתבויות בנוגע להיתר בניה בגשר המוגרבים והמשך העבודות במעלה המוגרבים.
ג-14747/31 2/12/2007 מרכז הישראלי לנפגעי כתות התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע לטענות המרכז הישראלי לנפגעי כתות: חדירת כת הסיינטולוגיה למערכת החינוך הממלכתית  חדירה לקייטנה במתנ"ס של היישוב צורן  השימוש בספר "חשבון פשוט באמת" ועוד.
גל-69836/11 2/14/2007 עיר חרדית+חריש תכנית שלד חריש  תזכיר להקמת יישוב עירוני חרדי חדש – כסיף
ג-14746/67 3/12/2007 מכון הישראלי לדמוקרטיה המכון הישראלי לדמוקרטיה – הזמנת בחירים לכנס ובהם ראש הממשלה  שר המשפטים ועוד נושאי הכנס: הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה
גל-71720/19 4/15/2007 תל אביב-שכונת עזרא  תיק חישובים 15255 גוש 10034 6136 תל אביב-שכונת עזרא  תיק חישובים 15255 גוש 10034 6136
ג-14800/32 4/17/2007 Armenian Patriarch of Jerusalem התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע לפטריארכיה הארמנית בירושלים: סכסוך בין הפטריארכיה הנ"ל לפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית בעניין טקס האש הקדושה ("שבת האור") והתנהגות המשטרה בכנסיית הקבר ב-20.4.2008 (חג הדקלים).
ג-14748/45 5/13/2007 עטרת כהנים עמותה בתיק התכתבויות אל ראש הממשלה  אהוד אולמרט  מאת מנכ"ל "עטרת כהנים" בנוגע לבניית שכונות חדשות בירושלים רבתי  ברכת ראש הממשלה לחוברת מיוחדת לרגל שלושים שנה לפעילות "עטרת כהנים".
ג-14742/62 9/1/2007 הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית דרישה להפסקת הרס העתיקות בהר הבית על ידי הוואקף המוסלמי
ג-14746/45 9/1/2007 מור"ג מורשת גנדי הנצחת רחבעם זאבי: מירוצים  סרטי זיכרון ועוד
ג-14743/52 9/1/2007 ויסגלס דב בתיק התכתבות אל ראש הממשלה  אהוד אולמרט  מאת עו"ד גב ויסגלס בנוגע לרכישת שליטה בבתי הזיקוק לנפט
ג-14745/8 11/26/2007 יד לאחים בתיק התכתבות בנוגע להזמנת ראש הממשלה  אהוד אולמרט  להשתתפות בכנס מטעם "קרן יהושוע" בבניני האומה בירושלים
ג-14742/21 12/5/2007 גוש עציון מועצה מכתבים נכנסים ללשכת ראש הממשלה משאול גולדשטיין  ראש מועצת גוש עציון  בנושאים ביטחון היקפי  סוגיית שחרור מחבלים  צעדה לילית לזכר הל"ה ועוד
ג-14805/36 1/1/2008 Lerman Family בתיק – התכתבויות הנוגעות למיילס לרמן  אחד המייסדים של מוזיאון זכרון השואה בארצות-הברית שנפטר בגיל 88.
ג-14800/38 3/4/2008 Auschwitz-Birkenau State Museum דו"ח פעילות לשנת 2008 של מוזיאון אושוויץ בירקנאו אשר נשלח ללשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט.
ג-14804/11 3/6/2008 International Parliament for Safety and Peace מכתבים לראש הממשלה אהוד אולמרט בדבר גינוי הטרור
ג-14745/1 8/14/2008 טלוויזיה החינוכית בתיק התכתבויות אל ראש הממשלה  אהוד אולמרט  בנוגע לכוונת האוצר לסגירת הטלוויזיה החינוכית באמצעות חוק ההסדרים
ג-17813/7 10/1/2008 גנדי הנצחת רחבעם זאבי
ג-14751/52 11/9/2008 תנועת ארץ ישראל שלנו ניסיון לרתום את ראש הממשלה לשיתוף פעולה אלקטורלי טרם הבחירות
ג-14739/17 12/1/2008 אגודה למען החייל התכתבות בנוגע לשירותרום 2008
גל-68974/2 5/12/2009 עיר חרדית חריש חריש – מסמכים בנושא בעיות  חסמים  מכשולים ותקציבים  התכתבות וסיכומי דיונים בנושא הרחבת מרחב התכנון של העיר ועוד.
ג-18010/19 4/1/2011 תוכנית הכשרת מנהלי משא ומתן אגף הסדרת התיישבות הרשות להסדרת התיישבות בדואים בנגב תכנית להכשרת אנשי מו"מ חדשים ברשות
גל-62418/10 6/28/2011 המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל מכתבים של עורך דין מרדכי אינהורן
ג-18010/17 7/1/2011 הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב – תכנון תכנון ברשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב
גל-67008/7 8/1/2013 לשכת מנכ"ל – סוכנות החלל הישראלית התכתבויות שונות של מנהלת סל"ה השתתפות בכנס בכנסים בינלאומיים עלוני מידע של סל"ה דיוני הכנה עם השר פרי
גל-71191/18 9/1/2013 מוזאיקה התחדשות עירונית בשכונת גוננים בירושלים אפיון המתחם המיועד לפינוי בינוי דוח סיכום בתיק דו" ח שהוכן עבור הרשות לפיתוח ירושלים על ידי חברת מוזאיקה התחדשות עירונית  בנוגע לשכונת גוננים בירושלים. אפיון המתחם המיועד לפינוי בינוי דוח סיכום.
פ-2410/13 חומר של בנימין יפה – כתבי רמ"ג תיק מאוסף יד יצחק בן צבי על אישים שונים
פ-2551/6 שמואל עראקי הכהן שתי תעודות נפוס של נתינות עות'ומאנית מהשנים וחומר בערבית מ-1994 – 1995 ו-1889  – 1900