אנובמבר 2023

א.1 | 1,215 תיקים - 156,681 עמודים- 15 לנובמבר 2023

שם המשרד מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-5210/5 1/1/1900 מנסי-ספר טורקי מספר 109 1321 לפי צו בדבר מקרקעין (עיון במרשמים)(יהודה והשומרון) (מס' 1737)  התשע"ד-2014 ותקנות המקרקעין (עיון במרשמים) (יהודה והשומרון)  התשע"ו-2016  המידע בתיק יכול להימסר רק למי שמוגדר בצו כ"בעל ענין": בעל זכות בעלות או משכון במקרקעין  מי שזכאי להירשם כבעל בעלות או משכון במקרקעין  או מיופה כוחם של אלה. העיון בתיק יתאפשר לאחר קבלת אישור מהמנהל האזרחי באיו"ש.
תעודות מיוחדות סל-2674/1 1/1/1900 חומר וייצמן התכתבות עם שמריהו לוין
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-2028/49 1/1/1905 חוברות בעניני ארץ ישראל ועם ישראל – תחילת המאה ה-20 התרבות בארץ ישראל ע"פי הפרופסור מקליסטר מאת אליעזר – הוצאת "לעם" (נוסדה על ידי "הפועל הצעיר");  "השפה והתחיה" מאת ד"ר בן ציון מוסינזון – העברית בארצנו מאת י. בן-צבי – הוצאת ההסתדרות העברית באמריקה;  "ח"מ קלוריסקי והישוב" – מאמרים נתפרסמו בהעתון ה"השקפה" שנה ו' (אתתל"ו לגלותנו) – מחברת א';
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1968/34 1/1/1917 יצחק בן-צבי – חוברת – "דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד"/ י. בן-צבי דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד – יצחק בן-צבי (אבנר). מאמר באידיש בנושא קופת פועלי ארץ ישראל.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1968/45 1/1/1917 יצחק בן-צבי – חוברת – "ארץ ישראל אלס לאנד פאר יודישער קאלאניזאציע" ארץ ישראל אלס לאנד פאר יודישער קאלאניזאציע – יצחק בן-צבי (אבנר) – מס' 2 – תרע"ז-1917. ארץ ישראל כמקום להתיישבות יהודית – חוברת באידיש מאת יצחק בן-צבי (אבנר)  אשר הוצאה לאור בוורשה.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון טס-10170/8 1/1/1920 אנה פרויד (Anna Freud) בתצלום – אנה פרויד. תצלום מתוך הארכיון האישי של מקס אייטינגון – מנהל המכון הפסיכואנליטי.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/11 1/1/1921  Admission of dependents of members of "Hakorech" Kefar Saba אין מסמכים בתיק
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/12 1/1/1921  "Admission of dependents of members of "Ein Hagore אין מסמכים בתיק
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/13 1/1/1921  "Admission of dependents of members of Haqibuts Hameukad "Hertseliya אין מסמכים בתיק
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/14 1/1/1921  "Admission of dependents of members of Haqibuts Hameukad Givat Haiyim "Hedera אין מסמכים בתיק
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/15 1/1/1921  Admission of dependents of members of Ajanoth group  אין מסמכים בתיק
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/27 1/1/1921 Admission of dependamts of members – Karkout (Ein Shemen) בתיק זה אין מסמכים
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/22 5/8/1922 Bonds in respect of depemdemts in Residents abroad – Catergory A(iv) of th I.O 1925
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/15 10/22/1923 Remittances from B.C.G. New York מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסול בניו-יורק בנוגע לנתונים כלכליים של מחלקת ההגירה  אגרות  תשלומים  רשימות מקבלי וויזות לארץ וחידושים  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/43 1/11/1924 Admission of Catergory "B" Immigrants from Russia
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/20 6/9/1924 Remittances from the B.C. Guayaquil Ecuador מסמכי ממשלת המנדט  התכתבות עם גוויאקיל באקוודור בנוגע להעברת כספים ואגרות על וויזות  כולל שמות.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/21 9/19/1924 Admission of bukharian Jews
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/20 9/24/1924 Admission of members of the achusah Sir Herbert Samuel
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/17 9/26/1924 Admission of six families cigarette makers from Warsaw
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/24 9/28/1924 Admission of personnel for the Hebrew University
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/44 10/29/1924 Admission of immigrants Immigrants under category A(iii)
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/8 11/2/1924 Applications sunitted by the instrituriors of the labor otganisohion (Kupat Cholim)
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/18 12/18/1924 Admission of sugar beet planters from Russia
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/45 1/26/1925 Admission of Teachers 
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/19 3/2/1925 Admission of the members of the societies Nachalat Jacob" and "Avodat Israel" 
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/4 3/31/1925 Admission of immigrants – united aged home Jerusalem – Moshab Sekenim
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/23 4/18/1925 Acceptance of guarantees from girls for the admission of dependents
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/48 6/30/1925 Gdud Avoda" group"
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/2 7/12/1925 certificate issued by the american – Palestine Bank
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/3 9/5/1925 Admission of a party destitute Iraqi Jews
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/34 12/1/1926 Irregularities British General Consulate Addis Ababa Abyssinia מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסוליה הבריטית באדיס-אבבה  בנוגע לוויזות וכניסה לארץ  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/30 3/22/1927 Irregularities B.C. Suez "Port Tewfic" מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות בנוגע לאישורי (וסירובי) כניסה לארץ  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/30 10/10/1927 Remittances from British Consulate Antofagasta מסמכי ממשלת המנדט- תכתובות אודות נתוני כספים עם הקונסול באנטופגסטה  צ'ילה  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/37 5/8/1928 Correspondence with the B. C. Biogador (Morocco) מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות עם הקונסול במרוקו בנוגע לוויזות ואישורי כניסה לארץ
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/6 6/26/1928  Admission of immigrants for Kvuzat Schiller
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/5 7/12/1928 Admission of immigrants for Beit Zera
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/43 4/17/1929 Remittances B Vice Consul Elisabethville Belgian Congo מסמכי ממשלת המנדט  התכתבויות עם הקונסול בקונגו הבלגית (ישב בעיר שהייתה נקראת אליזבתווייל היום לובומבשי) בנוגע להעברת כספים ואגרות על וויזות ואישורי כניסה לארץ
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-2971/12 7/14/1929 letters to Eitingon as the president of the International Psychoanalytic Association – מכתבים אל אייטינגון כנשיא החברה Letters to Eitingon as the president ot the International Psychoanalytic Association  preparing the Oxford Congress in 1929  reports on the situation of different groups and the training comitee; letters by: Paul Schilder  Max Eitingon  Wilhelm Reich  Bertram B. Lewin  Georg Groddeck  Sandor Rado?  Sandor Ferenczi  Ernest Jones  Rene Laforgue  Paul Federn  Helene Deutsch  Philipp Sarasin  Imre Hermann  C.P. Oberndorf  Hans Zulliger  August Aichhorn  Anna Freud  Joan Riviere  Johan V. Ophuijsen  Sigund Freud (copy by: Eitingon)  documents about the international training commission. מכתבים ל- Eitingon כנשיא של האגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית. no documents with patient's names
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/38 8/3/1929 Remittances British C. General Rabat מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות עם הקונסול ברבאט  מרוקו  בנוגע לוויזות הוצאו ולתשלומי אגרות.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/49 4/25/1930 Remittances Colonial Secretary Salisbury – Southern Rhodesia מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות המוגע לעניינים כספיים  אגרות  ועוד עם מזכיר המושבות ברודזיה (אפריקה)  כולל שמות ונתונים על מטיילים לארץ. מסמכים של משרד ההגירה בארץ  כולל חשבון חשמל ועוד נתונים כספיים.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/7 2/26/1931 Bonds in respect of dependants on residents abroad
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/34 4/30/1931 Admission of dependents of members of Giva
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/35 4/30/1931 Admission of dependents of members of DEGANYA A
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/42 4/30/1931 Admission of dependents of members of Beit – Alfa
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/33 8/7/1931 Admission of dependents of members of Heftsi – Bah
ארכיון יד בן צבי – מכון בן צבי פ-2612/11 8/18/1931 חומר של יצחק רפאל מולכו – שכונת "נחלת שמעון" בירושלים העתקת שמש של מפת החלקות בשכונת "נחלת שמעון".
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/28 1/26/1932 Remittances from Passport Officer Ottawa מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות אודות העברת כספים ואגרות מאוטוואה  קנדה
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/18 3/1/1932 Correspondence with B.C.G. New York מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות עם הקונסול בניו-יורק בנוגע לוויזות לארץ  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/37 7/27/1932 Admission of dependents of members of Kfar Hassidim
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/36 7/29/1932 Admission of dependents of members of Mishmar Haemek
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/32 9/30/1932 Admission of dependents of members of Givat Brenner
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/41 9/30/1932 .Admission of dependents of members of Ramat Hazafon agr. Sett
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/47 11/7/1932 Anglo Palestine Bank general correspondence
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/16 12/14/1932 Immigration of women as fictitious wives
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/38 12/17/1932 Admission of dependents of members of Yagur Settlement
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/39 12/26/1932 Admission of dependents of members of Sarid
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/10 2/20/1933 Admission of depndents of members – Mishmar Herzliya
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/40 4/7/1933 Admission of dependents of members of Givat Hashlosha
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/47 4/13/1933 Correspondence British Vice Consul Beira Portugese South Africa מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות עם סגן הקונסול בבירא  דרום אפריקה אודות סירוב לבקשה לוויזה לפלסטין.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/7 5/12/1933 Correspondence with B.C. San Salvador מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות עם הקונסול בסן סלוודור  בנוגע להוצאת דרכון  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/28 7/12/1933 Admission of dependents of members of Menahania Settlement
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/29 7/12/1933 Admission of dependants of members of Kfar Yehaskiel Settlement
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/25 7/15/1933   Admission of dependants – Kibutz Ein – Hamifratz
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/31 8/8/1933 Affuleh
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/30 8/14/1933 Admission of dependants of members of Ramat Rahel (Gdud Avoda) cooperative group
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/9 8/21/1933 Admission of  depndents of members – Kefar Gideon
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/1 9/13/1933 Defacement of Romanian passports for the purpose of  securing visas for Palestine
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/26 11/25/1933 Admission of dependants of members – Sheikh Brik Settlement
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1173/46 12/22/1933 Admission of Teachers in gardening
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2392/1 6/28/1934 (חוברות לזכר ר' יצחק אלישר) – 28.6.1934 כנסת ישראל – ועד הקהלה העברית בירושלם – לזכר הנשיא ר' יצחק אלישר ז"ל – במלאת שנה לפטירתו. ירושלם/ט"ו תמוז הרצ"ד.
משרד התיירות גל-50371/9 1/1/1935 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – תיירות ותכניות תכניות לסיורים בארץ
עורכי דין ערביים פ-300/12 1/31/1935 אליאס תומא ג'לאד – התכתבות וחשבונות בענין קיבולת עבודות בניה דו"ח בענין הוצאותיה ורווחיה של השותפות בעסקי חציבה בין אליאס ג'לאד לבין חאג' מחמוד  התכתבות בענין השכרת מבנה  שהיה בבעלות אמיל מיו ואחרים בירושלים ועוד. הסכמי שכירות ואישורי בנייה בנוגע ל-the olive tree ברחוב בצלאל בירושלים; הצהרות מיסי רכוש עירוני וקבלות על מיסים. בתיק – התכתבויות באנגלית ובערבית.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-64219/4 9/30/1936 שכונת תל עמל חיפה אגודה שתופית בעמ בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לשכונת תל עמל חיפה אגודה שיתופית בע"מ: דוחות של רואה חשבון ומאזנים כספיים.
משרד התיירות גל-50371/5 4/11/1937 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – קרן היסוד 3 התכתבות בנושאים תקציב לשכת התיירות  קבלת חוברות של קרן היסוד
משרד התיירות גל-9125/12 5/13/1937 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – הממשלה ומחלקותיה התכתבות של לשכת המודיעין הציונית לתיירות בארץ ישראל  שפעלה במסגרת מחלקת התיירות של הסוכנות היהודית בתקופת המנדט הבריטי  בעניינים הקשורים בקידום התיירות לארץ ישראל המנדטורית.
משרד התיירות גל-50371/10 11/1/1937 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – אירוח הצבא בחיפה התכתבות בנושא עם מועדון החיילים ברחוב בלפור 5  בחיפה
משרד התיירות גל-9125/6 11/17/1937 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – שירותי אוטובוסים  חברות תיירות  נסיעות וטיולים הנמצאות בארץ תוכניות טיולים בארץ ומפעלי תיירות נוספים של חברות תיירות שפעלו בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי ("אורקס"  "לויד – ארץ ישראל ומצרים"  התכתבות של לשכת המודיעין הציונית לתיירות בארץ ישראל  שפעלה במסגרת מחלקת התיירות של הסוכנות היהודית בתקופת המנדט  עם חברות תיירות וגורמים נוספים בעניינים הקשורים בקידום התיירות לארץ ישראל המנדטורית.
עורכי דין ערביים פ-290/21 1/1/1938 ג'ורג' ו'דיע צלאח – התכתבות עם השלטונות הצבאיים בענין עוונות צבאיים (1938) בקשות והתכתבות בנוגע לשחרור אסירים ועוד.
עורכי דין ערביים פ-262/38 1/1/1938 ג'ורג' צלאח – תביעה כספית  פיצויים על הפרת חוזה מכירת יבול בננות (1938) תביעת איגוד סוחרי הבננות בירושלים נגד עבדאללה ח'לף ואחרים בפרשת הפרת הסכם מכירת בננות  פסק-דין ועוד.
אגף המכס והמע"מ גל-4985/9 1/1/1938 התכתבות ופטור  מטעי בננות התכתבות ופטור  מטעי בננות
אגף המכס והמע"מ פנק-1528/3 1/1/1938 ק  4376 עיבלין ק 4376 עבלין
אגף המכס והמע"מ פנק-1767/2 1/1/1938 ק  5501 אבו שושה ק 5501 אבו שושה
אגף המכס והמע"מ פנק-2122/1 1/1/1938 ק  6840 תרביחה ק 6840 תרביחה
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2836/20 1/1/1938 העליה הגדולה – תיקי דב גולדשטיין בתיק – קטעי עיתונוות זרה וישראלית על תקופת היישוב ועל  המתרחש בתקופה זו.
אוסף אהרון ברק פ-6245/1 1/1/1938 תמונות שונות ילדות ונערות תמונות ילדות ונערות של אהרון ברק (בבית הספר לילדי פליטים ברומא  סביו  הוריו  האיכר שהציל אותו ואת אמו ועוד).
משרד התיירות גל-9125/5 12/21/1938 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – חברות תיירות ונסיעות בחו"ל בתיק – פרסומים ומנשרים של חברות תיירות לנסיעות לחו"ל; התכתבויות עם מרכז המידע לתיירות מטעם הסוכנות היהודית – לשכת המידע הציונית לתיירם בפלשתינה (ארץ-ישראל).
אגף המכס והמע"מ פנק-1370/3 1/1/1939 ק  3474 גוש  7046 ק 3474 גוש 7046
אגף המכס והמע"מ פנק-1363/5 1/1/1939 ק  3434 גוש  7064 ק 3434 גוש 7064
אגף המכס והמע"מ פנק-1383/1 1/1/1939 ק  3550 גוש  7086 ק 3550 גוש 7086
אגף המכס והמע"מ פנק-1387/6 1/1/1939 ק  3577 גוש  7043 ק 3577 גוש 7043
עורכי דין ערביים פ-4058/15 7/1/1939 יעקוב צאלח חזבון נגד 1) סתאורי סלחית 2) זכי בן עטאר תביעה כספית בבית משפט השלום בירושלים.
אגף המכס והמע"מ פנק-1365/2 1/1/1940 ק  3443 גוש  7050 ק 3443 גוש 7050
אגף המכס והמע"מ פנק-1762/2 1/1/1940 ק  5472 אבו שושה ק 5472 אבו שושה
ארכיון אישי – מקס אייטינגון טס-10170/9 1/1/1940 פינת הנצחה לזיגמונד פרויד במכון הפסיכואנליטי בירושלים? בתצלום – פינת הנצחה הכוללת את ספריו של זיגמונד פרויד.
עורכי דין ערביים פ-263/2 1/1/1940 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בירושלים (1942) צו בית-המשפט המחוזי בירושלים בפרשת ירושת נכסי המנוח  יעקוב סטפאן מבית-ג'אלא ועוד.
תעודות מיוחדות סל-2675/1 1/1/1940 תיק של מר משה רם "40 שנות תכנון של מוסדות מחקר בשאלת ההשקייה" סדרת מחקרים בנושא מים. בתיק ג 7102/17 התכתבות אודות הפקדת החומר בארכיון ​
מושל מחוז לוד- ממשלת ארץ ישראל מ-1784/26 11/1/1940 CORONER'S INQUEST: MAX KLEIN OF BENEI BERAQ חקירת מקרה מוות: מקס קליין מבני ברק עדויות ורישום פורמלי ובהם הקביעה של סיבת המוות ופרטי האירוע שבו נהרג מקס קליין בבית החולים בבני ברק.
משרד החינוך ג-805/7 7/17/1941 מרכז התנועה  חילופי מכתבים בין לשכת הנוער להסתדרות הצופים  לשבטים  לבתי-הספר  להסתדרות הציונית  לאישים שונים; חוזרי הסתדרות הצופים לשבטים; פרוטוקולים וזיכרונות-דברים מישיבות מרכז התנועה 8.7.41 – 7.2.42  חוזרי התנועה  סיכום ישיבת הנהגת השבט "משוטטי הכרמל" בחיפה 15.10.41 והזמנות לישיבות המרכז (כולל מסמך: "דבר התנועה" לחודש התנועה למען הקק"ל).
עורכי דין ערביים פ-270/40 1/1/1942 פרנסיס זכריא עבד-רבו – פינוי  תביעה כספית (1942) תביעת יעקוב חזבון לפנות את ניקולא ע'טאס ואחרים מחנות בירושלים בגין הפרת חוזה שכירות.
אוסף משפחת ארלוזורוב פ-4089/24 1/7/1943 דבר הקריה – פרסום במלאת עשור לקרית-חיים הקרויה על-שם חיים ארלוזורוב על "דבר הקריה" – מוקדש לתנועת השיכון ההסתדרותי – עשור לקרית חיים (ארלוזורוב) – יוצא לאור ע"י "חברת העובדים" וברית הפיקוח לאגודות השיכון.
עורכי דין ערביים פ-302/6 1/1/1944 אליאס תומא ג'לאד – מפעל החצץ (1947-1944) דו"חות חלוקת רווחים בשותפות בעסקי חציבה בין אליאס ג'לאד לבין חאג' מחמוד ועוד.
המרכז למיפוי ישראל – סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה גל-70789/19 1/15/1944 תיק חישובים מס'- 7054 תיק חישובים מס'- 7054
משרד התיירות גל-50371/4 7/24/1944 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – סידורים לביקורים במשקים התכתבות בנוגע לאירוח של חיילים וקצינים בקיבוצים
משרד התיירות גל-50370/4 8/16/1944 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – סיורים (1944 – 1946) בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לסיורים: תכניות סיורים  תכניות ביקורים  בקשות לביקורים במקומות מסוימים ועוד.
משרד התיירות גל-50370/13 8/18/1944 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – תכניות והמלצות תכניות סיורים בארץ לקבוצות ואורחים מחו"ל (מידע על המבקרים-סטודנטים יהודים  פעילים ומנהיגים ציונים  תעשיינים  עיתונאים ועוד  פירוט אתרים ומוסדות בהם נערכים הביקורים  לוח זמנים) והתכתבות של לשכת התיירות המרכזית עם לשכות התיירות המקומיות  משקים חקלאיים  מפעלים ונציגי ארגונים בנוגע לאירוח והדרכת התיירים (הצגת התפתחות הארץ  הישגי התנועה הציונית).
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-14162/41 11/30/1944 תיקי פרט בקורת בטיחות – אלכסנדר כהן בית חרושת לגומי הרצליה תיקי פרט בקורת בטיחות – אלכסנדר כהן בית חרושת לגומי הרצליה. פקודת בתי חרושת 1946.
משרד התיירות גל-9125/16 1/1/1945 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – דוגמאות לתכניות בארץ הצעות למסלולי סיור ברחבי הארץ (אתרים ולוחות זמנים) עבור אישים וקבוצות שונות המבקרות בארץ (פדרציות ציוניות מחו"ל  מורים מפולין ועוד). תוכנית סיורים לאזור הצפון  חיפה  עמק יזרעאל  תל אביב  ירושלים ועוד.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/72 6/11/1945 חנניה פדר – יציקת ברזל חנניה פדר – מפעל יציקת ברזל  דוח פיקוח.
משטרה – ממשלת ארץ ישראל מ-2466/5 7/5/1945 יומן תחנה – משטרת תחנת מרכז תל אביב תאריכים: 05.07.1945 – 06.07.1946
מושל מחוז לוד- ממשלת ארץ ישראל מ-1500/13 11/1/1945 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1945 מתל אביב.  להלן מס' התעודות: 78031 עד 78432.
מושל מחוז הגליל – ממשלת ארץ ישראל מ-5215/11 11/18/1945 תיק עובד – שלמה סבאג – Shlomo Sabag תק' המנדט
משרד התיירות גל-50371/17 11/22/1945 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – ועדת האירוח תל-אביב התכתבויות בין הוועדה המרכזית להארחת הצבא בארץ ישראל לוועדות האירוח המקומיות בנוגע לאירוח וארגון סיורים לאנשי צבא זרים (חיל מצב) המשרתים בארץ  לקבוצות מבקרים מאורגנות ולאורחים מחו"ל  דוחות חודשיים על הפעילות התרבותית והחברתית הנערכת במועדונים הצבאיים של חיל המצב (הרצאות  ריקודים  קונצרטים ועוד) ומספר המבקרים  בהם  אירוח בבתים פרטיים  מועדונים לחיילות  ארגון סיורים בארץ לחיילים וקצינים  אורחים ותיירים (שמות אתרים ונתונים על מספר המבקרים) ועוד.
משרד התיירות גל-50370/10 4/3/1946 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – משקים חקלאיים התכתבות עם קיבוצים בנוגע לאירוח
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-14162/49 4/4/1946 תיקי פרט בקורת בטיחות – ברסלב ושות בע"מ בית חרושת לשמן סימטת בית הבד  8 תיקי פרט בקורת בטיחות – ברסלב ושות בע"מ בית חרושת לשמן סימטת בית הבד  8.
משרד התיירות גל-9125/2 6/17/1946 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – מוסדות שונים בארץ התכתבות בין מוסדות שונים ללשכת המודיעין לתיירות של הסוכנות היהודית בנוגע למתן מידע  הדרכה  ארגון פעילויות וסיורים לתיירים  נציגים ואורחים מחו"ל.
משרד התיירות גל-50370/8 8/13/1946 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – פרטי-כל מישיבות ועדת התיירות פרוטוקולים מישיבות ועדת לשכת המודיעין הציונית לתיירים (ועדת התיירות)  הזמנות לחברי הועדה וסדרי היום של ישיבותיה.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2836/17 9/4/1946 העליה הגדולה – תיקי דב גולדשטיין בתיק – קטעים מתוך יומנו של דב גולדשטיין על המצב בארץ בתקופת היישוב  טרום הקמת המדינה; קטעי יומן על העלייה גדולה עם הקמת המדינה  על הקלוטים ועל הנקלטים והתנהלותם; סוגיית ויסות העלייה; סקירה על העולים במושבי העולים; סקירה בנוגע לחיסול המעברות – תכנית עבודה ופעולות; תכתובות בנושא תקציב התעסוקה באיזורי פיתוח (מחוץ להתיישבות); הנחיות כלליות לביצוע שיכון קבע; תכנית 'מבצע 1955' לקליטת העלייה.
משרד התיירות גל-50370/17 9/17/1946 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – קבוצות מאורגנות בתיק התכתבויות בנוגע לקבוצות מאורגנות ותוכניות טיולים.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/51 11/25/1946 בובליץ – בית אריגה לפתילים בובליץ – בית אריגה לפתילים – פיקוח. העסקת ילדים ונוער  פקודת בתי חרושת 1946 ועוד.
משרד התיירות גל-9125/17 1/1/1947 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – תכניות ודוגמאות מנסיעות תכנית סיורים בארץ
רשות העתיקות – לשכת המנכ"ל גל-44889/13 1/1/1947 הנהלת הרשות – רשימת אתרים ארכיאולוגיים בעזה רשימת אתרים ארכיאולוגיים ברצועת עזה (מיקום ותיאור הממצאים).
אגף המכס והמע"מ פנק-1537/4 1/1/1947 ק  4434 גוש  10861 ק 4434 גוש 10861
אגף המכס והמע"מ פנק-1537/6 1/1/1947 ק  4436 גוש  10860 ק 4436 גוש 10860
אגף המכס והמע"מ פנק-1537/7 1/1/1947 ק  4437 גוש  10860 ק 4437 גוש 10860
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות גל-2390/23 1/1/1947 המחלקה המוסלמית – צפת – הקבר הממלוכי התיק מכיל: תמונות של הקבר הממלוכי זאוית בנאת חאמד.
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות גל-2390/24 1/1/1947 המחלקה המוסלמית – רמלה – המסגד הלבן התיק מכיל: תמונות המסגד הלבן רמלה ועוד  לא צויין תאריך התאריך משוער.
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות גל-2390/25 1/1/1947 המחלקה המוסלמית – עכו – גאז'אר פחה תמונות למסגד יפו  טבלה זמני הצום והתפילה לחודש רמדאן  תמונת מסגד אלג'זאר עכו
אוסף אהרון ברק פ-6244/3 1/1/1947 תעודות מבית הספר לילדי פליטים ברומא תעודה של אהרון ברק מבית הספר העברי ברומא (כתה ד')  התכתבות בנוגע לרישום להגירה של צבי בריק ומשפחתו לארץ ישראל.
המרכז למיפוי ישראל – סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה גל-71536/8 1/2/1947 פתח תקווה  גוש 6390 פתח תקווה  גוש 6390
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/14 2/19/1947 מיצארין בע"מ – בית-חרושת למיצים ותוצרת לוואי מפרי הדר  שדרות רוטשילד 119  תל-אביב + רח' השרון  כפר-סבא מיצארין בע"מ – בית-חרושת למיצים ותוצרת לוואי מפרי הדר  שדרות רוטשילד 119  תל-אביב + רח' השרון  כפר-סבא – פיקוח. פקודת בתי חרושת 1946.
משרד התיירות גל-9125/3 4/3/1947 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות – חוזרים ללשכות ולמוסדות בתיק חוזרים ללשכות ולמוסדות בנוגע לביקור תיירים בארץ.
המינהל לשלטון מקומי ג-2637/8 1/1/1948 בחירות ומינויים – מועצה מקומית נהריה התכתבות בנוגע לבירות במועצה מקומית נהריה
מפות מפה-4999/1 1/1/1948 ( ארץ-ישראל – תכנית חלוקה )   Palestine – Plan of Partition הוצע ע"י ועדת או"ם בנושא א"י Proposed by the Ad Hoc Committee on the Palestinian Question מפה של תכנית חלוקה 1947 של ועדת או"ם בנושא ארץ-ישראל; סומנו המדינה היהודית ( בתכלת ) מדינה ערבית ( בכתום )  אזור ירושלים ( בלבן ); גבולותיהם  גבול בינלאומי של א"י; שמות המחוזות המנדטוריים וגבולותיהם; כולל המדינות הסמוכות סימנים אדמיניסטרטיביים  ישובים  של כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – מחלקת המדידות Survey of Palestine 1948
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/28 1/1/1948 קורספונדציה כללית התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין החרמות רכוש ונישול נכסים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/7 5/1/1948 תקן המשרד  צפון ירושלים התכתבויות מהמושל הצבאי הוראות ופקודות מטכ"ל – אכ"א בענייני תקן  מינויים  העברות ושחרורים  שמירת הסודיות הצבאית  דו"ח על חללים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/10 5/1/1948 הספקת כלכלה לעובדים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הספקת כלכלה לעובדים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/14 5/1/1948 תקציב איזור הצפון התכתבות מהמושל הצבאי בעניין תשלום משכורת לעובדת מטבח במגרש הרוסים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/15 5/1/1948 עזרה ראשונה התכתבות מהמושל הצבאי בעניין בקשה לציוד עזרה ראשונה  הודעת התייצבות של החובשת דינה בן-שאול לגדוד 67.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/21 5/1/1948 השלטון הצבאי בשטח הכבוש בצפון העיר – משטרת ירושלים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין העמדה למשפט בגלל עבירות על תקנות ההגנה.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/22 5/1/1948 משטרה צבאית  בית הדגל התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הגדלת התקן במשטרה הצבאית  צרכי משרד ומזון למשטרה הצבאית.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/24 5/1/1948 עניני האזרחים הזרים בשטח הכיבוש התכתבות ודו"חות מהמושל הצבאי בענייני מזון  דיור  תעודות  פקודות מעצר  שחרור שבוי מלחמה  רשימות האזרחים הזרים בבתי חולים ואישורים מאת הקונסוליות.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/8 7/1/1948 תקן המשרד  טיפול אישי התכתבות מהמושל הצבאי בעניין משכורת  אישורי חופשה  מחלה ושחרור.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/39 7/1/1948 חוזרים של המחלקה הקונסולריות  משרד החוץ חוזרים מהמושל הצבאי שנשלחו אל כל הנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/17 7/1/1948 הודעות בקשר לתשלומים. התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין תשלום לעובדי מנגנון הקבע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/15 7/1/1948 יעוץ כלכלי – מזון ותזונה טבלאות נתונים לגבי ייצור ויבוא של מצרכי מזון  ערך תזונתי של צריכה ממוצעת לנפש ליום  השוואה התצרוכת בישראל עם מדינות שונות  מחירי מזון ועוד. התכתבות בנוגע לתחיקה בתחום המזון בישראל.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20855/8 7/28/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – אליהו כרובי  פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/52 8/1/1948 עניני משרד החוץ  ירושלים מכתבים מהמושל הצבאי בעניין הקמת לשכת קשר של משרד החוץ בירושלים ותפקידיה  על ביטולה והעברת סמכויותיה לידי הממונה על מחוז ירושלים  רשימת תיקי משרד החוץ  ירושלים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/16 8/1/1948 תשלומים התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין רשימות תשלום דמי כלכלה ומשכורת.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/19 8/1/1948 תקציב השלטון הצבאי  צפון ירושלים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הצעת תקציב תלת חודשי לשלטון הצבאי בצפון ירושלים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/25 8/1/1948 צווים פקודות והודעות  של שלטון צבא הגנה לישראל בירושלים התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין צווים פקודות והודעות שלטון צבא הגנה לישראל בירושלים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/6 9/1/1948 פקודות מפקדת המחנה (מטה מחוז ירושלים) – מס' 1  בעניני נוהל וחלוקת תפקידים. התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין פקודות מפקדת המחנה מטה מחוז ירושלים – חלוקת תפקידים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/29 9/1/1948 חברה ארץ-ישראל לאוטומובילים בע"מ התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין תביעה כספית בעבור נזק למכוניות של חברת ארץ ישראל לאוטומובילים וכתב הסכם של פשרה.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/32 9/1/1948 עירית ירושלים ושלטונות מקומיים התכתבות מהמושל הצבאי עם עירית ירושלים בעניין אישור תקציב והגשת דו"חות על הכנסות והוצאות  השתתפות בעלי בתים ודיירים בהוצאות נזקי מלחמה  חישובי מחירי המים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/20 9/1/1948 חיל השלטון הצבאי  צפון ירושלים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין רשימות חלוקת תפקידים ושמירה – חיל השלטון הצבאי צפון ירושלים.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב ג-504/5 9/1/1948 תיקי סיבות מוות – מס' 451 – 475 שמות הנפטרים: אהרן יוסף  שמואל הופמן  משה צויגנבלום  חיים גרובר  מאיר מרט  חנה איזמי  משה בן-יצחק פרידלנדר  משה לוי  ראובן חיים  מחמוד מוחמד אל מטוב  נפתלי בן-שלמה הרץ  אלישע פריבר  אוטו האן  נתן שרעבי  היטנר בלהה  משה רוזנאי  מרדכי אלון  תעיזי בן-שלום  אברהם וינשטין  צבי ריסקי  מיכאל יעקב מיגכאלוביץ  סלח סלם אבו עסב  אריה בן מנשה וורם  הילביץ' אלכסנדר  גד איזידור
משרד הכלכלה והתעשייה גל-63888/17 9/1/1948 אגרא ביתן אגודה חקלאית שתופית להספקה ושווק ביתן אהרון בעמ בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע ל"אגרא" ביתן אגודה חקלאית שיתופית להספקה ושווק ביתן אהרון בע"מ: מידע על שעבודים  משכנתאות ושטרי משכנתאות  רשימות תשלומים ועוד.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2194/27 9/8/1948 הנהלה – בננות התכתבויות בנוגע לגידול מטעי בננות במשקים – גיוס מדריכים מנוסים לענף הבננות  אספקת שתילי בננות למשקים  פגיעה ביבול הבננות כתוצאה מפגעי המלחמה ונזקי הקור  הקצבת שתילי בננות למשקי עמק הירדן שנפגעו במלחמה  קביעת מחירי הבננות ועוד.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20858/16 9/15/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – משה ברונשטיין פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20868/21 9/28/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – מלכה לוי פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – מלכה לוי
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/54 10/1/1948 משקאות משכרים התכתבות מהמושל הצבאי עם עיריית ירושלים ומשרד הפנים בעניין הודעות על מינוי ועדה למשקאות משכרים  פרוטוקולים של ישיבות הועדה  רישיונות למכירת משקאות משכרים.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/83 10/24/1948 דפוס יוסף אריאלי  רח' לילנבלום 34  תל-אביב דפוס יוסף אריאלי  רח' לילנבלום 34  תל-אביב – דוח פיקוח.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/42 11/1/1948 גזברות (חשבונות  קבלות) התכתבות מהמושל הצבאי עם גזברות משרד החוץ  בצירוף חשבונות וקבלות.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/43 11/5/1948 דפוס "אריאלי" דפוס "אריאלי"  דוח תאונת עבודה  דוח פיקוח.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/49 12/1/1948 הולנד התכתבות מהמושל הצבאי עם הקונסול ההולנדי בעניין רישיונות מעבר לעיר העתיקה וחומר אינפורמטיבי על הולנד.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-277/33 12/1/1948 יוגוסלביה התכתבות מהמושל הצבאי עם הקונסול היוגוסלבי בעניין רישיונות מעבר לעיר העתיקה  אשרות כניסה ליוגוסלביה.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-14162/15 12/2/1948 תיקי פרט בקורת בטיחות – זינגר אליעזר תיקי פרט בקורת בטיחות – זינגר אליעזר – תעשיית חצץ. דוח ביקורת
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/65 12/26/1948 צבי סגלוביץ – יהלומים  נתניה צבי סגלוביץ – יהלומים  נתניה – פיקוח. פקודת בתי חרושת 1946.
משרד ראש הממשלה ג-5414/10 1/1/1949 פקודת מס מותרות פקודת מס מותרות מס' 48 – 1949 – פקודת 1949 – תקנות וצוים לקביעת מותרות ( רשומות ); חוק תיקון פקודת מס מותרות תש"ט – תש"י – הצעה; צו מס מותרות ( קביעת מותרות ושעורי המס ) 1951 – פירושים 51 – 86; מכתבי לואי
משרד האוצר גל-348/15 1/1/1949 תיקי הנהלה – עידוד השקעות הון – יהודי שנחאי (סין) נתונים והתכתבות בנוגע לחפצים ופריטים של יהודי שנחאי ויבוא סחורות על ידי יהודי שנחאי
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3978/14 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – חדרה – שכון שנחאי שרטוט שכונת אגרובנק
אוסף פאול אברהם אלסברג פ-991/14 1/1/1949 העובד הציוני – עובדי הסוכנות היהודית התכתבויות ומסמכים בנוגע לפעילות תא העובד הציוני והמפלגה הפרוגרסיבית במוסדות הלאומיים: הודעות ועד  מזכירות והנהלת התא  הזמנות לאספות התא  דו"חות כספיים תקופתיים  אישורי עובדי המוסדות על השתייכותם לתא  רשימות חברי התא  רשימת תיקי הפקדה של מינהל הדלק  רשימת תיקי הפקדה של ההסתדרות הציונית העולמית  פרוטוקולים מישיבות ועד התא ועוד.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/48 1/1/1949 הזמנות התכתבות מהמושל הצבאי בעניין הזמנות לישיבות  הרצאות  קבלות פנים ומפקדים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/53 1/1/1949 בנין ערים התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין הזמנה לישיבה הראשונה של הועדה לתכנון ולבניין ערים במחוז ירושלים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/34 1/1/1949 בקשות ויזות לחוץ-לארץ התכתבות מהמושל הצבאי עם המחלקה הקונסולרית של משרד החוץ ועם הקונסוליות בירושלים בעניין אשרות כניסה.
חטיבת המזון ג-4058/22 1/1/1949 חטיבת-מזון – אבקת חלב רולר לאכילה כרך א' תיק חסר.
חטיבת המזון ג-4059/9 1/1/1949 חטיבת-מזון – חמאה רשיונות יבוא מאושרים
רשות השידור – מינהל – מטה (1965 – 2017) ג-500/11 1/12/1949 משדרים וציוד טכני התכתבויות בנוגע לציוד הטכני ולתקציב הדרוש להקמת תחנת השידור "קול ישראל" – הצעת תקציב לתחנת השידור  רכישת משדרים וציוד לאולפני שידור  אולפן הרדיו במשרדי עיריית תל אביב (בעיות אקוסטיקה ואיוורור)  משדר עזר בחיפה  משדר "קול ירושלים" במחנה שנלר  התקנת אולפני שידור בתל אביב ובירושלים  העברת מרכז שירות השידור מתל אביב לירושלים (ברח' מליסנדה)  שידורים למחנות העולים ולמאזינים בחו"ל  סיכום ההתקדמות בשירותים הטכניים של "קול ישראל" ועוד.
משרד האוצר גל-106/4 2/1/1949 בלומנפלד בנימין  זכרון יעקב התכתבות ואישורים
משרד האוצר גל-107/36 2/21/1949 בלשניקוב יהושע  נתניה  גבעת בית יהושע שניידר טפסי בקשת רישום נזקי רכוש שמילאו יהושע בלשניקוב ובנו יצחק בלשניקטוב מנתניה לגבי  הנזקים לרכוש המשפחה במושבה משמר הירדן וההפסדים הכספיים שלה כתוצאה מכיבוש המושבה ע"י הצבא הסורי במלחמת העצמאות (שכתוצאה ממנו גם נפלו בשבי הסורי)  פרוטוקולים והתכתבות בין המשרד לנזקי מלחמה לאב ולבנו (שייצג את שאר היורשים לאחר פטירת האב) בעניין הפיצויים ובנושאים נלווים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/43 3/1/1949 בלגיה התכתבות מהמושל הצבאי עם הקונסול הבלגי בעניין אשרות כניסה לבלגיה ומעבר נתינים בלגים לישראל.
אגף המכס והמע"מ גל-48491/7 3/1/1949 תשלומי מיסים – חדרה ספר רישום תשלומי מיסים. דרוש שיקום.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6185/8 3/20/1949 לשכת המנכ"ל – אספקת מים נגב לשכת המנכ"ל – אספקת מים בנגב.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/50 4/1/1949 פנינה וינבך התכתבות מהמושל הצבאי בעניין תשלום משכורת לגב' פנינה וינבך.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/51 4/1/1949 חבש התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין הודעות הקונסול החבשי על צאתו לחופשה ועל מילוי מקומו על-ידי מזכירו.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/36 4/1/1949 בקשות לויזות כניסה לישראל התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין בקשות  לחציית הקווים לירושלים.
משרד הפנים גל-12058/2 4/10/1949 משרד ראשי ומחוזות – אהרון פוגץ – מחצבה ע"י זכרון יעקב תשריטים (מפות תכנוניות)   טפסי רשיון ובקשות רשיון לחציבה של  אהרון פוגץ – מחצבה ע"י זכרון יעקב  מזכרים והתכתבות בין נפת חדרה  (חלק ממחוז חיפה) במשרד הפנים   המפקח על המכרות במשרד המסחר והתעשיה  אגף העתיקות בראשות שמואל ייבין  מפעלים לאבן  סיד וחצץ ונציגי המחצבה בנוגע לרשיון החציבה ובנושאים נלווים.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-5937/12 5/25/1949 אגף היבוא והשירותים המסחריים – שיחרורים של אבקת חלב ואבקת ביצים מארה"ב עבור "הדסה" התכתבות בנוגע לבדיקת מוצרי מזון
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5806/10 6/1/1949 המחלקה לעדות נוצריות – ערבים נוצרים.
משרד הפנים ג-2213/2 6/29/1949 ההנהלה – המחלקה הערבית תקציב הדרכה של קציני מיעוטים  תנאי העסקה  תקציב המחלקה הערבית  משכורות מוכתארים  ענייני מנהלה  גיליון שכר עבודה  הוצאות מנהלה והוצאות משרדיות ועוד
משרד ראש הממשלה ג-5400/19 7/1/1949 תקנות שעת חירום – מניעת שריפות בשדות פקודת סדרי השלטון והמשפט – תקנות שעת חירות ( מניעת שריפות בשדות ) 1948 – הצעה; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום ( מניעת שריפות בשדות ) 1949 – הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק למניעת שריפות בשדות 1949 – חוק – רשומות; מכתבי לואי
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6267/4 7/1/1949 מועצות דתיות – הגלבוע ( כפר גדעונה ) התכתבות בעניני שרותים דתיים והרכב המועצה
צפון אמריקה 1 חצ-372/11 9/1/1949 Legal Matters – Marriage
המינהל לשלטון מקומי ג-2702/12 9/1/1949 הפקעות רכוש ציבורי – נהריה הפקעות התכתבות בנוגע לרכישת קרקעות לצרכי ציבור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2171/17 9/6/1949 הנהלה – בננות התכתבויות בנוגע לגידול מטעי בננות במשקי עמק הירדן ושפלת החוף – תכנון חלקות בננות  אספקה ויבוא של שתילי בננות  מחירים  קורס למגדלים  מפקד מטעי בננות  יצוא ועוד.
אוסף אהרון ברק פ-6244/8 10/1/1949 הזמנה לבר מצווה הזמנה לבר מצווה של אהרון ברק.
משרד האוצר גל-119/22 11/1/1949 בן שמעון אפרים צפת  בית העולים 995/אח קבלת פיצויים ממשרד לנפגעי מלחמה
משרד החינוך גל-45599/34 11/6/1949 זהר (זולטשינסקי) יהושע – מורה בתיק התכתבויות בנוגע למורה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2165/54 11/9/1949 הנהלה – צווים וחוקים בענין שריפות התכתבות בנוגע לחוק למניעת שריפות בשדות וחוק לארגון הכבאות.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-63921/2 11/10/1949 ארגון פועלים ע"ש בן עמי להתישבות שתופית בעמ בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לארגון פועלים ע"ש בן עמי להתיישבות שיתופית בע"מ: רישום שעבודים  פרטי משכנתאות ושעבודים  שטרי משכון ועוד.
משרד החינוך ג-845/22 12/6/1949 מזרחי – גן-ילדים כרם בן-זמרה דו"ח ביקור בגן-ילדים בראס-אל-אחמר ( ההר האדום ); חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים של המזרחי לגן-ילדים מזרחי  לבית-הספר היסודי בקרן בן-זמרה  לאגוד המושבים והארגונים  למרכז החקלאי; נתונים על ילדים
מנהל אגף בכיר (מינהל מוניציפלי) גל-56779/3 1/1/1950 שטח שיפוט נהריה (מפות בלבד) שטחי שיפוט של רשויות מקומיות תיק מפות תכניות מתאר
אגף המכס והמע"מ גל-4979/10 1/1/1950 רשימת שומה  ורשימת שומה נוספת  לפי פקודת מס רכוש עירוני  לפי גושים כרך א'
אגף המכס והמע"מ גל-4979/11 1/1/1950 רשימת שומה  ורשימת שומה נוספת  לפי פקודת מס רכוש עירוני  לפי גושים כרך ב'
אגף המכס והמע"מ גל-4979/12 1/1/1950 רשימת שומה  ורשימת שומה נוספת  לפי פקודת מס רכוש עירוני  לפי גושים כרך ג'
אגף המכס והמע"מ גל-4979/13 1/1/1950 רשימת שומה  ורשימת שומה נוספת  לפי פקודת מס רכוש עירוני  לפי גושים כרך ד'
אגף המכס והמע"מ גל-4979/14 1/1/1950 רשימת שומה  ורשימת שומה נוספת  לפי פקודת מס רכוש עירוני  לפי גושים כרך ה'
אגף המכס והמע"מ גל-4979/15 1/1/1950 רשימת שומה  ורשימת שומה נוספת  לפי פקודת מס רכוש עירוני  לפי גושים כרך ו'
אגף המכס והמע"מ גל-4979/16 1/1/1950 רשימת שומה  ורשימת שומה נוספת  לפי פקודת מס רכוש עירוני  לפי גושים כרך ז'
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/19 1/1/1950 יעוץ כלכלי – ענף הלול דו"ח הועדה הציבורית לענף הלול (ביצים ובשר עוף)  התכתבות בנושא תוצרת הלול (פיקוח על טיב הביצים  מיון  שיווק  יצוא ועוד).
חטיבת המזון ג-4059/3 1/1/1950 חטיבת-מזון – דגים קפואים התכתבות בנוגע ליבוא
חטיבת המזון ג-4059/4 1/1/1950 חטיבת-מזון – הקצבת חלב (גוטפלד) התכתבות בנוגע להקצבת אבקת חלב
חטיבת המזון ג-4059/7 1/12/1950 חטיבת-מזון – דגי סרדינים התכתבות בנוגע ליבוא שימורי סרדינים ממרוקו.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73411/5 1/24/1950 עתונות איתנים דו ירחון בתיק התכתבויות בנוגע לרישיונות להוצאת ירחון איתנים – ירחון הבריאות של קופת חולים כללית. וכן כמה גטיליונות שיצאו לאורך השנים.
חטיבת המזון ג-4059/18 1/31/1950 חטיבת-מזון – שעורה (ברלי) כרך א' התכתבות בנוגע לרשיונות יבוא
חטיבת המזון ג-4059/20 1/31/1950 חטיבת-מזון – ויטמינים ותרכיזים התכתבות ומחקרים בנוגע לויטמינים וליבוא ויטמינים לבקר ולעופות
משרד החינוך ג-842/82 2/2/1950 כרם בן-זמרה – בית-הספר מזרחי בראס-אל אחמר חילופי מכתבים בין משרדי המפקחים והמפקחים על בתי-הספר של המזרחי למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים; למושב עובדים ולבית-הספר לילדי עולים ההר האדום ( ראס אל אחמר ); נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים ועוד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2165/59 2/6/1950 הנהלה – צווים וחוקים בעניין גידולי פלחה הדברה
חטיבת המזון ג-4059/15 2/7/1950 חטיבת-מזון – תירס התכתבות בנוגע ליבוא תירס מארצות הברית באוניות
חטיבת המזון ג-4059/6 2/12/1950 חטיבת-מזון – אבקת בננות התכתבויות בנוגע ליבוא אבקת בננות (עבור מזון תינוקות  חולים)  רישיונות יבוא ועוד.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2425/2 3/1/1950 לשכת השר – גידולי בננות דו"ח מישיבה בנושא בעיות בגידול הבננות; דו"ח על משלוח בננות לרוסיה; חישוב הוצאות לייצור טון בננות; התכתבות בנושאים: מחקר בבננות  יצוא בננות  שיווק  מחירים  תכניות עבודה בבננות ועוד.
משרד הפנים ג-713/52 3/17/1950 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- נבון – אגדתי התכתבות בנושא עזרה בהקמת מעבדה לסרטים ומתן אישורים שונים לסרטי גבע ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3965/33 3/20/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים זכריה בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' 51 למושב עובדים – זכריה.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/62 4/11/1950 די-זי – קורט זימנדסון את אוטו הרצפלד – בית-חרושת לשוקולד וממתקים די-זי – קורט זימנדסון את אוטו הרצפלד – בית-חרושת לשוקולד וממתקים  דוח פיקוח.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-5949/15 4/12/1950 חטיבת המזון – המשרד הראשי – דוגמאות התכתבויות בנוגע להקצבת אבקת חלב לתעשייה (ממתקים  שוקולד  גלידה) ולמחלבות – מחירי אבקת חלב  טיב האבקה המיובאת  מלאי  סוגי אבקות ועוד.  דוגמאות מסדרת תיקי פרט בנושא: הקצבה  חלוקה ובקורת אבקת חלב וחמאה כרך ח'
רשות השידור – מינהל – מטה (1965 – 2017) ג-2387/8 4/12/1950 תכתובת בדבר משדרים וציוד טכני שירותים לרשות השידור בשנות הכספים 1953 הזמנת ציוד הנדסי משוויץ לרשות השידור – מכונות הסרטה; ציוד אולפנים
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6145/19 4/12/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח כפר חוצבים (נוריס) תיק של משרד העבודה והרווחה. בתיק – הקמת כפר חוצבים אשר נכללה בתכנית אגף השיכון במשרד העבודה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2427/6 4/14/1950 לשכת השר – פלחה ומספוא  – נתונים סטטיסטיים תזכיר על יבולי החיטה והשעורה; סקירה על גידולי-שדה בשנת 50'; סיכום כללי של תכנית לסתיו-חורף 1951; רשימות וטבלאות נתונים על השטח המעובד לפי אזורים וכן בישובים החדשים שנוסדו מאז קום המדינה ועד 1955.
אגף ארגון מוסדות חינוך גל-7964/10 5/1/1950 מגמה צבאית התכתבויות וסיכומי ישיבות בנושא הכוונת הלימודים בבתי הספר האזרחיים לצרכי הצבא  ארגון ועדת קבע וועדות משנה לנושא זה  הצעות והמלצות עדות המשנה (במקצועות פיזיקה  גיאוגרפיה  כימיה ומתמטיקה) לוועדת הקבע בנוגע לתכנית הלימודים  הצעה להקמת מגמה צבאית בבתי הספר התיכוניים  פירוט תכנית הלימודים במגמה הצבאית (השכלה כללית  חינוך צבאי וגופני)  פרוטוקולים מישיבת הוועדה המשותפת לגיבוש תכנית המגמה הצבאית  בחינות הגמר של המגמה ועוד. בתיק חוברת "תוכנית ההדרכה בפנימייה הצבאית (1953)".
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-60095/80 5/6/1950 מנחם קיהל – דפוס מנחם קיהל – דפוס  פיקוח.
חטיבת המזון ג-4153/17 5/28/1950 חטיבת-מזון – אבקת חלב כרך א' התכתבויות ודוחות בנוגע למלאי  יבוא (מארה"ב ואירופה)  אריזה ואחסנה  שיווק  מחיר  טריות ואיכות של אבקת חלב. הקצבת אבקת חלב למחלבות ולתעשיית המזון  שימוש באבקת חלב מקולקלת לצרכי מספוא  דרישות בקשר לטיב ואריזה של אבקות החלב המיובאות  מחסני אבקת חלב בנמלים  הגדלת צריכת אבקת חלב בצורת משקאות ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6171/4 6/8/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – "כרכור" התכתבות של אנשי משרד העבודה וגורמים נוספים בנוגע לטיפול בתושבי מעברת כרכור  תלונות של נציגי תושבי המעברות ותשובות לתלונות.
חטיבת המזון ג-4155/6 6/18/1950 חטיבת-מזון – לבן לבניה שמנת התכתבות בנוגע למחירים ולתוצרת חלב  יצור גבינות באיטליה
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6161/17 8/2/1950 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – רכוזי עולים – מעברת יבניאל התכתבות בעניין שיכון קבע במעברת יבנאל ובהתקנת מבנה לבית הספר.
משרד הפנים ג-2213/5 10/1/1950 ההנהלה – המחלקה למיעוטים – עבודות חוץ
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (מע"צ) גל-9255/5 10/3/1950 בינוי ממשלתי – משרד להכשרה מקצועית חולון עבודות מקצועיות במרכז להכשרה מקצועית בחולון. פירוט הוצאות תקציביות ופירוט העבודות.
משרד הפנים גל-12058/17 12/14/1950 משרד ראשי ומחוזות – אמין סלימאן אבו-טהא  נצרת רישיון לחצוב אמין סלימאן אבו טהא רישיון להקמת כבשני סיד מחצבות
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6170/15 1/2/1951 לשכת המנכ"ל – קליטת עולים – ריכוזי עולים – לוזים לשכת המנכ"ל – קליטת עולים – ריכוזי עולים – לוזים.
משרד הפנים גל-12058/14 1/4/1951 משרד ראשי ומחוזות – זועבי עבד אל-מגיד  נצרת. דוחות תפוקה לגבי המחצבות  רישיון לחציבה  מחלקת העתיקות בקשות לחידוש רישיון לחציבה ועוד
משרד הפנים – לשכת המנכ"ל ג-3279/21 1/8/1951 עתון רשמי רשומות וכו חידוש מנוי ל"רשומות"
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3965/34 2/23/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים זכריה בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' 51א' – מושב עובדים זכריה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2417/25 3/1/1951 לשכת השר – משק החלב דוח על משק החלב בישראל בין השנים 1951-1948 סיכומי דיונים בישיבות בלשכת השר בנושא ייצור החלב ושיווקו; התכתבות.
מתכנן המחוז ג-2782/64 3/7/1951 רמלה – מקרי מוות בלתי טבעיים – עבד אלרזק וסולימן אלמימי מקרי מוות של מסתננים
משרד הפנים גל-12058/5 3/26/1951 משרד ראשי ומחוזות – חברת "נרבתה עלית" רישיונות חציבה חברת "נרבתה עלית"
חטיבת המזון ג-4059/12 4/4/1951 חטיבת-מזון – כללי כרך א' התכתבויות  דוחות ונתונים בנוגע ליבוא מספוא (גרעינים  קמח דגים  סובין  חרובים  כוספת  חציר ועוד. פירוט מדינות היבוא  כמויות ועלות) – ועדה מייעצת ליבוא מספוא  רישיונות יבוא  פיקוח על טיב המספוא  ביטוח ימי של המשלוחים  ניהול מחסני מספוא  הקצבות נדרשות ליבוא  חלוקת מספוא לתעשייה ולמשקים (כמויות לפי סוג המספוא וענפי המשק)  תכנית היבוא לשנת 1953/4 ועוד. סיכום ישיבת הוועדה לסחר חוץ (פברואר 1952).
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6185/18 4/23/1951 לשכת המנכ"ל – אספקת מים – טירה התכתבות בין משרד העבודה למשרד הפנים בנוגע לאספקת מים למעברת טירה הדרומית.
משרד הכלכלה והתעשייה – לשכת השר ג-4603/2 4/24/1951 לשכת השר דב יוסף – דו"חות מנסיעתו של גוגנהיים התכתבויות של יחיאל גוגנהיים  יועץ במשרד המסחר והתעשייה  בעניין מלוות ויבוא לצרכי תעשייה.
המינהל לשלטון מקומי גל-9418/8 4/29/1951 תכנון – תכנון שדה תעופה ירושלים תכנון – תכנון שדה תעופה ירושלים
חטיבת המזון ג-4059/25 5/4/1951 חטיבת-מזון – קמח דגים כרך ב' התכתבויות בנוגע ליבוא קמח דגים לצרכי מספוא – יבוא מאירופה ואפריקה (איסלנד  נורבגיה  הולנד  אריתריאה ועוד)  רישיונות יבוא  טיב והרכב תזונתי של הקמח  הובלה באניות  כמויות ומחירים  הצעות יבוא מחברות מסחריות שונות ועוד.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1994/6 5/10/1951 חיים וייצמן – לשכת הנשיא – "עם נשיא ישראל" – חוברת מאת חיים שורר חוברת מאת חיים שורר הכוללת סקירה פיוטית של חגיגות יום העצמאות השלישי למדינת ישראל  בבית הנשיא חיים ויצמן. אייר  תשי"א – ההסתדרות הכללית של העובדים העברית בארץ ישראל – מרכז לתרבות והסברה.
חטיבת המזון ג-4059/19 5/17/1951 חטיבת-מזון – שעורה (ברלי) כרך ב' התכתבויות עם יבואנים וחברות מסחריות בנוגע ליבוא שעורה (מאיטליה  טורקיה  צפון אפריקה  קפריסין) – הצעות יבוא  רישיונות יבוא  בדיקות טיב הסחורה  מחירים  כמויות  אשראי ליבוא  אריזה והובלה באניות  דוחות ונתונים על היבוא  יבוא שעורה למספוא  גריסים  בירה ועוד.
לשכת המשנה למנכ"ל הממונה על תעסוקה והון אנושי גל-61388/31 5/30/1951 נהריה התכתבות מועצת פועלי נהריה בנוגע לתעסוקה  עבודות ציבוריות ובניין באזור נהריה  הקמת בית הבראה לנכי צהל בנהריה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-8166/13 7/25/1951 הנהלה – יבוא ויצוא פלחה ומספוא. תכנית יבוא זרעי פשתן
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/9 8/1/1951 היועץ הכלכלי – Unicef " יוניצף" – United Nation Children's Found דו"ח כלכלי על הקצאות משאבים בפרויקטים של קרן UNICEF של האו"ם במדינות שונות ובקשות סיוע של ישראל מקרן UNICEF וכו'.
ארגונים בינלאומיים חצ-3044/5 8/1/1951 נוצרים בישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2427/7 8/8/1951 לשכת השר – תכנית לגידולי פלחה לעונת החורף 1951 מכתב אחד קצר בנוגע לחיטה ולשעורה
פיקוח על העבודה גל-698/2 8/27/1951 לשכה ראשית – חוק שעות עבודה ומנוחה – רכבת ישראל לשכה ראשית – חוק שעות עבודה ומנוחה – רכבת ישראל. תכניות עבודה  שעות נוספות  היתר מיוחד לעבודה בימי מנוחה  התכתבויות ועוד.
מחלקת ייעוץ וחקיקה גל-66873/24 9/20/1951 צו בדבר חלב אחיד 9/51 (7)חא/1 מכתב בנוגע לצו
משרד החינוך גל-1584/35 10/8/1951 מוסדות לילדים נכים "אלין" אלין דוחות רפואיים חודשיים דוח כספי. ישיבת צוות חינוכי; תוכנית לימודים
חטיבת המזון ג-4059/1 10/29/1951 חטיבת-מזון – חמאה וסמנה כרך א' התכתבויות עם חברות מסחריות שונות בנוגע ליבוא חמאה ושומן חמאה (מאירופה ודרום אפריקה) – רישיונות יבוא  מחירים  אריזה  משקל  טיב  העברה באניות ואחסנה.
מדור המים ג-2337/23 11/1/1951 חברת סלע. בתיק – כתב כמויות – הזמנת חומרים  דרישות לצינורות  תרשים וחומרי אינסטלציה לטובת חברת סלע – חברה לייזום ובניית פרוייקטים למגורים  מסחר ותעסוקה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6171/29 11/2/1951 לשכת המנכ"ל – תעסוקה סדור בעבודה חקלאית התכתבות של אנשי משרד העבודה  משרד הסעד  קק"ל וגורמים נוספים בנוגע לתעסוקה לעולים מבוגרים ומוגבלים ותכנון הקמת ישובים חקלאיים לעולים כפתרון לבעיית התעסוקה.
משרד הפנים – מינהל התכנון ג-2705/21 11/20/1951 אגף התכנון – עין-גב בתיק התכתבויות בנוגע לבקשה של קבוצת עין גב להקמת בית מוסיקה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6156/8 11/22/1951 לשכת המנכ"ל – מפעלי אבן ומחצב כרת זיפזיף לשכת המנכ"ל – מפעלי אבן ומחצב כרת זיפזיף. התכתבויות  הקמת ועדת תיאום  רישיונות כרייה ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4543/17 12/9/1951 הלשכה הראשית – אבקת חלב לתינוקות התכתבויות בנוגע לאספקת אבקת חלב לתינוקות  סיוע יוניצ"ף באספקת ציוד עבור חלוקת חלב לילדים ועוד.
חטיבת המזון ג-4153/18 12/27/1951 חטיבת-מזון – אבקת חלב כרך ב' התכתבויות  סיכומי ישיבות ודוחות בנוגע ליבוא והקצבת אבקת חלב לתוצרת חלב ומספוא – יבוא אבקת חלב מארה"ב והולנד  רשיונות יבוא  אריזה  איחסון  פיקוח על המלאי  שיווק  מחיר  קביעת טיב אבקת החלב והתאמתה למוצרי החלב השונים  לקיחת דוגמאות אבקת חלב מיצרנים שונים ובדיקתה  אבקת חלב מלא לתינוקות  פירוט הקצבות אבקת חלב למחלבות  תעשייה  מספוא  מאפיות  אוכלוסיה  צבא ועוד.
משרד האוצר גל-360/1 1/1/1952 ציוד מכני כבד רשום לצרכי צה"ל – כללי – המצאת דו"חות הופסקה ציוד מכני כבד רשום לצרכי צה"ל – כללי – המצאת דו"חות הופסקה
המינהל לשלטון מקומי ג-2040/47 1/1/1952 נהריה התכתבות בנוגע לעובדים
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4542/24 1/1/1952 הלשכה הראשית – ועדת הרופאים לתזונה התכתבות מנהלת חטיבת המזון  המלצות מועצת התזונה  סיכום דברי ד"ר גוגנהיים מרכז הוועדה לתזונה שעל יד מועצת הבריאות  חוות דעת של הפרופסור שטראוס
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4542/26 1/1/1952 הלשכה הראשית – ועדה ציבורית לבעיות החלב התכתבות המועצה לשיווק ולייצור חלב בנוגע לתוצרת החלב  רשימת מועמדים למועצת החלב
משרד החינוך ג-778/3 1/1/1952 אגף החינוך – החינוך המקצועי בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לחינוך המקצועי בישראל: סקירה על החינוך המקצועי ובעיותיו  הצעה לקניית ציוד לבתי הספר המקצועיים  הרחבת הפיקוח על בתי הספר המקצועיים ורשימת בתי-ספר מקצועיים ועוד.
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4544/33 1/18/1952 הלשכה הראשית – מחירי חלב אחיד התכתבויות בנוגע למחיר החלב ותוצרת חלב – פניית ארגון מחלקי חלב ואיגוד יצרני חלב בישראל לשר המסחר והתעשייה ולשר החקלאות בדרישה להעלאת מחירי החלב ומוצריו  עמדת אגף המחירים ועוד.
המינהל לשלטון מקומי גל-9499/3 1/24/1952 המינהל לשלטון מקומי – פקודת המכרות ורשיונות חציבה בתיק התכתבויות בנוגע לפקודת המכרות ורישיונות חציבה. עיקר ההתכתבות עוסקת בחוות דעת של היועץ המשפטי במשרד הפנים  סמכויות מתן רישיונות חציבה  תקנות ופרשנות. כמו כן בתיק בקשות והתייחסויות לבקשות למתן רישוי חציבה וכן ועדה לבדיקת תלונה של חברת סולל בונה בעניין רישוי חציבה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6160/19 1/30/1952 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה לפי ארצות – טריפולי לשכת המנכ"ל – קליטת עליה לפי ארצות – טריפולי
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/77 2/8/1952 לשכת המנכ"ל – כביש גישה למחצבה בית-חרשת למלט נשר  רמלה. לשכת המנכ"ל – כביש גישה למחצבה בית-חרשת למלט נשר  רמלה.
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות גל-2394/9 2/18/1952 המחלקה המוסלמית – המקומות המקודשים – מחוז ירושלים כרך א' חומר שוטף בעניין זיהוי ומיפוי מקמות קדושים למוסלמים בירושלים.
רשויות מקומיות – ארגון המועצות האזוריות ש-67/1 6/1/1952 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים – משרד הפנים התכתבויות ומסמכים בנוגע לנושאים: טיפול במומחים לסיוע טכני מטעם האו"ם  הצעה להקמת משרד רישוי אחיד לעסקים  מענקים ליישובי עולים  תזכיר בעיות הארגון מבחינה מוניציפאלית  פרוטוקולים מישיבות  הצעת תזכיר להצעת חוק הסמל לרשות מקומית  עצומת תושבי המושב משמר השלושה לצירוף המושב למועצה המקומית יבנאל  הצעות תיקונים לתכנית מתן הלוואות (מתקציב הפיתוח) למועצות האזוריות  מכתביו של יעקב אב-רזי  הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמלאות)  תשי"ד-1954 ועוד.
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4542/28 9/30/1952 הלשכה הראשית – ועדה לטפול בחלוקת החלב התכתבות בנוגע למשק החלב
משרד החינוך גל-1688/20 12/19/1952 בית חינוך מחנה יעקב נתניה בתיק התכתבויות בנוגע למצבת המורים בבית הספר ומשכורות מורים.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-841/27 1/1/1953 תיקי אורחים – HOLLAND – MARTIN  CHRISTOPHER J. M.P
נציגות ישראל בבריטניה חצ-840/38 1/1/1953 תיקי אורחים – BOOTHBY  SIR ROBERT
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2417/24 1/4/1953 לשכת השר – ייצור החלב סקירה על משק החלב הפרטי; התכתבות בנושא בעיות בייצור החלב ובנוגע למינוי ועדה בינמשרדית בענין הסמכויות בפיקוח על תברואת החלב.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2418/4 1/6/1953 לשכת השר – תקינת כדי חלב התכתבות בין הסוכנות היהודית (אגף ציוד והספקה) למשרד החקלאות בנוגע להשאלת כדי חלב  חשבונות כספיים ועוד. הסכם בין הסוכנות היהודית לחברת "כד"בע"מ (חברה מקומית לייצור כדי חלב) בעניין כדים לשיווק חלב. הקמת ועדה לתקינת כדי חלב.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/3 2/1/1953 היועץ הכלכלי – T.C.A סיוע טכני תוכניות ובקשות Technical Cooperation Administartion דו"ח של היועץ הכלכלי של האו"ם לניתוח וטרינרי  תוצרת חקלאית  השתלמויות ופרויקטים חקלאיים בארצות הברית  בתיאום עם משרד החקלאות.
משרד החינוך גל-1688/22 2/26/1953 בית הספר הכללי מחנה דורה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבית ספר הכללי מחנה דורה: פתיחת בית הספר  תקני בית הספר  שעות עבודה של מורים ועוד.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-8183/2 4/7/1953 הנהלה – היועץ הכלכלי – יוניסף – UNICEF פרוטוקולים מישיבות הועדה הבינמשרדית לסיוע בינלאומי  התכתבות בענין הפעלת התוכנית הארצית לשימור חלב בעזרת יוניסף  שיגור נציג הועדה אל המושב של הועד הפועל של יוניצף  תכנית שיקום לילדים מוגבלים  שטר הקדש לשימוש כספי קרן דני קיי ועוד.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2418/1 5/12/1953 לשכת השר – תוצרת חלב בתיק התכתבויות ודוחות בעניין משק החלב בארץ. שיווק חלב  ייצור מוצרי חלב  פרוטוקול מישיבות המועצה לייצור ושיווק חלב  רשימת מפקד מגדלי כבשים  יבוא  פיקוח על מחירים ועוד.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/26 6/1/1953 יעוץ כלכלי – פיתוח משקי החלב והלול התכתבות ודוחות צריכה של מוצרי מזון ושיווק מוצרי מזון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/20 7/14/1953 יעוץ כלכלי – ענף הבקר סקירה על הוצאות ייצור בחלב – מחירי החלב  תנובת חלב  טיב התוצרת  תכנון האספקה  גידול עדר הבקר ועוד.
הממשל הירדני – מושל מחוז ירושלים מגע-37/1 8/1/1953 סניף הבנק החקלאי – ירושלים התכתבות עם מושל ירושלים בדבר פתיחת סניף של הבנק בירושלים  מתן הלוואות לכפרים חקלאיים ועוד.
אוסף אהרון ברק פ-6243/5 8/15/1953 מכתבים שכתב אהרן ברק לחברתו אלישבע ברק (אליקה) לימים אשתו מכתבים שכתב אהרן ברק לחברתו אלישבע אוסוסקין (אליקה)  לימים אשתו (בתיק גם כמה מכתבים מאלישבע ברק לאהרן ברק).
אגף התקציבים ג-5625/2 9/1/1953 עמידר – החברה הלאומית לשכון עובדים כרך ב' סיכומי ישיבות  התכתבויות  סקירות  דוחות ומאזנים (הכנסות והוצאות) בעניינים כספיים ותקציביים של חברת עמידר  העברת שיכוני הממשלה לעולים לחברת עמידר  רשימת השיכונים  מצב הבנייה בשיכונים (עבודות פיתוח  ביוב  כבישים  חנויות ומוסדות ציבור ועוד)  המבנה הארגוני של החברה (מצבת העובדים-פועלים  פקידים  מהנדסים  דירוג שכר  מבנה ארגוני חדש ועוד)  אומדן הכנסות ממכירות  מצב הדיור בשיכונים (רכישה  שכירות)  הצעות תקציב ועוד.
חברת תה"ל – תכנון המים לישראל פ-4224/13 10/16/1953 תכנית ג'ונסטון התכתבויות בין השגרירות בוושינגטון למטה משרד החוץ בארץ בנושא תכנית ג'ונסטון  סקירה ומפה של מפעל יבוש החולה והשלכותיו המדיניות  שיחות עם גורמים אמריקאים בנוגע לתכנית ג'ונסטון  בקשת ממשל ארצות הברית לקבלת משלחת סקר לתיחום קוי הכינרת עד לגבול עם ירדן ותשובת ישראל  פרטים על תכנית המים הערבית  פרוטוקול התייעצויות במשרד החוץ בנושא ערבויות לזכויות בקרקע ומים במפעל הירדן  תכנית מיין לחלוקת המים  תכנית סוכנות הסעד ןהתעסוקה של האו"ם לפיתוח מקורות מים בעמק הירדן  פרוטוקול התייעצויות בעניין קבוצת הסקר האמריקאית בקשר למפעל הירמוך.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6186/12 11/10/1953 לשכת מנכ"ל – מעברת באר-יעקב – תעסוקה לריכוזי עולים לשכת מנכ"ל – מעברת באר-יעקב – תעסוקה לריכוזי עולים.
אוסף אריה געתון פ-1834/9 1/1/1954 המאבק על מדינת-ישראל יהודית המאבק על מדינת-ישראל יהודית – משה אטר;  היכן נעלמו 500 מיליון דולאר? – מרדכי בנטוב – בהוצאת מחלקת ההסברה של מפלגת הפועלים המאוחדת.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2761/2 1/1/1954 מבצע "הנחלת הלשון" התכתבויות ומסמכים של רחל ינאית בן-צבי בנוגע למבצע הנחלת הלשון העברית לעם: עלון מס' 3 של "נתיבות – לחינוך ותרבות תורניים בתפוצות" – תמוז תשי"ד  דו"חות תקופתיים על פעולות המבצע להנחלת הלשון לעם  מכתביו של ד"ר משה ירדני  פרוטוקולים מישיבות הועד המצומצם של המבצע להנחלת הלשון  "החינוך החקלאי – צרכיו  תכנונו ופיתוחו" – אגרונום משה שור  מפקח על בתי הספר החקלאיים  דו"ח מישיבת המועצה הציבורית לחינוך חקלאי  "אוצר 1000 מילות היסוד"  פנקס מתנדב ופנקס לומד של מבצע הנחלת הלשון לעם ועוד.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-843/47 1/1/1954 תיקי אורחים – NICOLSON  NIIGEL
נציגות ישראל בבריטניה חצ-844/28 1/1/1954 תיקי אורחים – MCADDEN  S.J
נציגות ישראל בבריטניה חצ-844/39 1/1/1954 תיקי אורחים – EDEN  JOHN
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/14 2/14/1954 יעוץ כלכלי – מחקר כלכלי חקלאי סקירה על השקעות בחקלאות  תכנית למחקר כלכלי חקלאי  דו"ח לארגון המזון והחקלאות של האו"ם לשנים 1953-1954.
משרד הפנים גל-42540/4 2/19/1954 רשיונות חציבה תשריטים  (מפוץ תכנון)  בקשות לרשיונות חציבה  מזכרים והתכתבות בין הממונה על מחוז חיפה  מחוז חיפה במשטרת ישראל  עיריית חיפה  אגף אפסנאות בצה"ל וגורמים נוספים בנוגע לרשיונות חציבה וטיפול בחציבה ללא רשיון.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6367/2 5/1/1954 שירותי דת בישובים וישובי עולים – מושב צור משה אישורים על קבלת המחאות כהקצבות ממשרד הדתות  דו"חות כספיים של ועד כללי – מעברת צור משה  מכתביו של הרב יוסף (סאסי) תייר  דו"חות מביקורים במעברת צור משה  הקמת בית טהרה  תכנון בית עלמין משותף לצור משה וגאולים ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6149/44 6/18/1954 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קרית-עמל לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קרית-עמל.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/4 7/26/1954 יעוץ כלכלי – יבוא כללי טיוטת הוראות כלליות למדור היבוא במשרד החקלאות והערות לטיוטה.
מחלקת שביתת הנשק (מש"ן) חצ-2952/7 9/1/1954 מצרים – בת גלים התכתבות על עצירת האוניה "בת גלים" בתעלת סואץ על ידי המצרים  הפעולות המדיניות לשחרורה  דיוני מועצת הביטחון ודו"ח החקירה של האו"ם.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5878/2 10/10/1954 תכניות מחוז הצפון – נהריה מזרחית התכתבות ותכנית בניה בנהריה שיכון ממשלתי גבעת כצנלסון
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5810/5 11/1/1954 המחלקה לעדות נוצריות – נישואי נוצרים כרך ג'
סמנכ"ל אגף אירופה המערבית חצ-2525/8 12/1/1954 עליה מגרמניה
חטיבת המזון ג-4092/1 12/12/1954 חטיבת-מזון – אבקת חלב רזה כרך א' בתיק התכתבויות של חטיבת המזון בנוגע לאספקת אבקת חלב לתעשייה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/1 1/1/1955 היועץ הכלכלי – מוסד לחקר המזון תוכנית להקמת מוסד מרכזי שיעסוק במחקר מזון ע"י משרד החקלאות.
אוסף פנחס ספיר פ-901/12 1/1/1955 שר המסחר והתעשיה – חבל לכיש
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2418/11 1/1/1955 לשכת השר – מועצת החלב רשימת מועמדים למועצת החלב  פרוטוקול מישיבות בענין הקמת מועצה למשק החלב; סקר שוק החלב 1956  דו"חות מישיבות מליאת המועצה בנושא עתיד ענף החלב; התכתבות.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-843/22 1/1/1955 תיקי אורחים – WATERHOUSE  CAPTAIN CHARLES M.P
נציגות ישראל בבריטניה חצ-840/34 1/1/1955 תיקי אורחים – ASSHETON  RALPH
נציגות ישראל בבריטניה חצ-844/6 1/1/1955 תיקי אורחים – LEGGE – BOURKE  MAJOR E.A.H
נציגות ישראל בבריטניה חצ-844/19 1/1/1955 תיקי אורחים – MACLEAN FITZ ROY ESQ  M.P
נציגות ישראל בבריטניה חצ-844/20 1/1/1955 תיקי אורחים – MAITLAND  PATRICK THE MASTER OF LAUDERDALE
המכון לפריון עבודה והייצור גל-16974/23 1/1/1955 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו- כרמיאל – בדיקת אפשרויות תעסוקה. סקר לבדיקת אפשרויות תעסוקה – כרמיאל.
אוסף אהרון ברק פ-6241/5 1/1/1955 דפים מלימודים באוניברסיטה רשימות של אהרן ברק מתקופת לימודיו כסטודנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית (טווח התאריכים משוער).
אוסף משה זנבר פ-6291/1 1/1/1955 משה זנבר – המכון למחקר חברתי ושימושי – סקר צריכת חלב תיק מחקר של משה זנבר (זנדברג) מתקופת עבודתו במכון למחקר חברתי ובו סקר אודות צריכת החלב ושיווקו ב-1955  כולל שאלונים ולוחות נתונים. בתיק גם נייר העבודה של משרד החקלאות משנת 1959 בנוגע לצריכת החלב בישראל  קובץ של מחקר אמריקני הנסמך על תוצאות הסקר וקובץ הרצאות של המרכז הישראלי לניהול (1960) ובו הרצאה של משה זנדברג בנושא מחקר החלב. משה זנבר היה עובד המכון למחקר חברתי שימושי בשנים 1958-1951 ובתפקידו האחרון היה סגן מנהל המכון. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6156/20 1/24/1955 לשכת המנכ"ל – ועדה להגנה על תוצרת הארץ לשכת המנכ"ל – ועדה להגנה על תוצרת הארץ.
חטיבת המזון ג-4104/32 2/1/1955 חטיבת-מזון – דו"ח מאגף היבוא – אבקת חלב דוחות אגף היבוא על מלאי  צריכה והזמנות של אבקת חלב מלא (יבוא מהולנד).
היחידה ליחסי עבודה גל-59423/2 3/23/1955 אליעזר בןיארי – מוסד לחולי נפש ועצבים קרית שלמה הסכם קיבוצי בין המוסד לחולי נפש קריית שלמה לבין האיגוד המקצועי שע"י מועצת פועלי רעננה
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5820/8 4/1/1955 המחלקה לעדות נוצריות – שופטים דתיים נוצרים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/6 4/14/1955 היועץ הכלכלי – שוק חלב התכתבויות ודוחות על שוק החלב- דו"ח ועדת החלב (נתונים על ייצור חלב בשנים 1948-1954)  ריכוז ושיווק חלב לשנת 1954  הצעה לביצוע סקר  על שוק החלב הישראלי (סקר צרכנים על שיווק חלב ותוצרת חלב בישראל) ע"י המכון למחקר חברתי שמושי  הסכם לביצוע הסקר בין המכון למשרד החקלאות ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22937/8 4/14/1955 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נהריה בתיק שרטוטים  בקשות ואישורים להקמת שיכון עמידר בצפון נהריה. גושים 18209. 18207
ועדת הבחירות המרכזית ג-573/1 5/1/1955 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלישית – רשימת פעילי המפלגות לדחית שרות במילואים רשימות פעילי המפלגות: שמות  מספרים אישיים  דרגות  יחידות ומתי נקרא לשירות מילואים פעיל. בנוסף  בתיק שמות הסיעות של הכנסת השניה ומספר חבריה של כל סיעה.
ועדת הבחירות המרכזית ג-573/1 5/1/1955 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלישית – רשימת פעילי המפלגות לדחית שרות במילואים רשימות פעילי המפלגות: שמות  מספרים אישיים  דרגות  יחידות ומתי נקרא לשירות מילואים פעיל. בנוסף  בתיק שמות הסיעות של הכנסת השניה ומספר חבריה של כל סיעה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/17 5/2/1955 יעוץ כלכלי – מדד מחירים חקלאים התכתבויות בנושא מדדי המחירים בחקלאות וסיכומי ישיבות של הוועדה המייעצת למדדים חקלאיים.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6175/17 6/3/1955 לשכת המנכ"ל – מיון עיסוקים – "טבק" לשכת המנכ"ל – מיון עיסוקים – "טבק".
חטיבת המזון ג-4155/13 6/12/1955 חטיבת-מזון – אחסנת אבקת חלב התכתבות בנוגע למחסנים לאבקת חלב
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6185/19 8/16/1955 לשכת המנכ"ל – אספקת מים – קרית-גת לשכת המנכ"ל – אספקת מים – קרית-גת
משרד החינוך גל-1684/34 11/30/1955 גן ילדים נוה מונסון בתיק התכתבויות בנוגע להודעת שינוי בתקן גן הילדים וגילאי הילדים בגן.
המינהל לשלטון מקומי ג-2020/14 1/1/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – לכיש התיק ריק ממסמכים.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-840/13 1/1/1956 תיקי אורחים – CROUCH ROBERT  M.P
נציגות ישראל בבריטניה חצ-840/25 1/1/1956 תיקי אורחים – BURDEN F.F.A
המינהל לשלטון מקומי ג-2038/89 3/1/1956 מסים של הרשות המקומית – נהריה. תלונה על ועדת השומה
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-4019/22 5/1/1956 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – עזתה התיק ריק ממסמכים.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1979/5 5/1/1956 יצחק בן-צבי – דברי הברכה שלו בפתיחת הקונגרס הציוני ה-כ"ד בתוך חוברת הקונגרס The 24th Zionist Congress – Jerusalem 1956. דבריו של נשיא המדינה יצחק בן-צבי ואישים נוספים  בחוברת סיכום הקונגרס הציוני העולמי ה-24 שיצאה לאור באנגלית.
רשות הטבע והגנים ח-81/2 5/13/1956 בית-ספר ל-  DESIGN בית-ספר ל- DESIGN  "ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה"
משרד החינוך גל-1703/27 5/18/1956 גן ילדים ממלכתי דתי נהריה התכתבות בנוגע לפתיחת גן ילדים בנהריה
מפקדת הממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה (1956 – 1957) מגע-3519/8 9/1/1956 עזה – שוד  גניבה תיק של: תלונות על פריצות לבתים ע"י גנבים אלמונים  שוד  גניבה  ועוד.
מפקדת הממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה (1956 – 1957) מגע-3188/17 11/1/1956 ממשל צבאי ישראלי – פקודות מעצר התיק כולל: כתבי אישום נגד אנשים מעזה על מספר עבירות  רשימה בשמות הנאשמים  העמדה לדין עד העמדה לדין ועוד.
מפקדת הממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה (1956 – 1957) מגע-3188/16 12/1/1956 ממשל צבאי ישראלי – סקירות וידיעות כלליות סקירות וידיעות כלליות  מספר תושבי עזה והרצועה ועוד.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-844/26 1/1/1957 תיקי אורחים – MAUDE ANGUS E.U ESQ  M.P
נציגות ישראל בבריטניה חצ-840/43 1/1/1957 תיקי אורחים – BIGGES DAVISON FSQ  M.P
משרד הבינוי והשיכון ג-4338/9 1/21/1957 תיקי ישובים – אופקים – תכנון ובצוע הזמנות עבודה לבניית מוסדות ציבור ויחידות דיור  צריפים פיניים  מכתבי חברת אופ-אר בע"מ מפעלי טקסטיל  פרוטוקול פגישה בעניין אופקים במחלקה לקליטה ופיתוח ביום 11.10.1960  רשימת מועמדים בתנאי שכירות לתוספת חדר – סקר – אופקים  תלונות על מצב הבנייה באופקים  "אופקים – בטאון המועצה המקומית אופקים" – 3 – יוני 1962 ועוד.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6355/5 2/1/1957 מושב נחושה דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבות וכו'
מפקדת הממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה (1956 – 1957) מגע-3178/17 2/1/1957 חומר ממשל צבאי ישראלי – תחנת עזה דו"ח אירועים יומי לתאריך: 3/3/1957 ועוד.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6006/17 4/4/1957 תקציב פיתוח – יבוא אבקת חלב התכתבויות וסיכומי דיונים בנוגע ליבוא אבקת חלב מצרפת  שימוש בחלב מקומי במקום אבקת חלב מיובאת בקרב תינוקות ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6931/9 5/5/1957 אגף התכנון – שורקות – גן-שלמה בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית מפורטת מס' בר/18 – קבוצת גן שלמה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6158/11 6/25/1957 לשכת המנכ"ל – מור – פיתוח תעשיה בית-חרושת לסיגריות לשכת המנכ"ל – מור – פיתוח תעשיה בית-חרושת לסיגריות.
חטיבת המזון ג-4155/11 8/2/1957 חטיבת-מזון – תערוכת חלב אחיד כרך ג' כמות אבקת חלב הדרושה למחלבות לתקופה 09/1957-03/1958 – שאלון למחלבות (חוזר המפקח על המזונות) לגבי כמות אבקת החלב הדרושה להן לייצור ותשובות המחלבות.
משרד הפנים גל-12058/19 8/22/1957 משרד ראשי ומחוזות – סולל בונה – עפולה חידוש רישיון למחצבה  מחצב בהר הגלבוע (פקוע) ועוד
משרד הפנים גל-12042/4 12/25/1957 משרד ראשי ומחוזות – בקרה על מחצבים התכתבות בין הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים ונפת חיפה במשטרת ישראל בנוגע לבקרה על חציבות ולטיפול במקרה של חציבה ללא רשיון.
אוסף אהרון ברק פ-6241/6 1/1/1958 רשימות לפי הרצאות של דר א. רוזנטל חוברת רשימות לפי הרצאות של דר א. רוזנטל בתחום המשפט המסחרי בעריכת רוני רב-אילן.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5861/32 1/21/1958 אישורי תכניות בניה – עמקה בתיק – תכנית מפורטת לשינוי במושב עובדים עמקה מס' 364  תשריטים של התכנית; החלטת הוועדה המחוזית לתכנן ובנייה לצורך מתן תוקף לתכנית – להפקדתה ופרסומה ברשומות.
קשר תפעול ובקרה חצ-2312/11 3/1/1958 וושינגטון – מברקים יוצאים ( (TNWA
המינהל לשלטון מקומי גל-9441/10 3/1/1958 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – אופקים בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לגבולות אופקים וגבולות שיפוט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1988/8 4/1/1958 יצחק בן-צבי – ועידה בלגית לכבוד חגיגות העשור למדינת ישראל – חוברת לנשיא המדינה לרגל ביקורו בבלגיה חוברת שנשלחה לנשיא המדינה יצחק בן-צבי  בנושא התערוכה העולמית הבינלאומית בבריסל  1958 (אקספו 58') והביתן הישראלי בה.
המינהל לשלטון מקומי ג-1945/29 5/31/1958 עיריית חיפה בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לדו"ח הכספי לשנת 1958-59 של עיריית חיפה.
חומר מדיני חצ-3086/3 8/1/1958 תקריות גבול – כללי
משרד הכלכלה והתעשייה גל-5988/8 10/30/1958 נציגויות ישראל בחו"ל – נציגות המשרד בחו"ל – אורוגוואי התכתבויות בנושאי סחר עם אורוגוואי כולל ממורנדום (בספרדית) על שיחת היועץ הכלכלי בשגרירות ישראל עם המפקח האורוגוואי על היבוא והיצוא וכן מכתב תודה של פנחס ספיר על אירוחו באורוגוואי.
היחידה ליחסי עבודה גל-59425/12 11/16/1958 תיאטרון הבימה הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת תיאטרון "הבימה" לאיגוד הארצי של אמני הבמה המוסיקה והמחול.
המינהל לשלטון מקומי ג-2633/5 1/1/1959 בחירות ומינויים – אום-אל-פחם התיק ריק ממסמכים.
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5810/6 1/1/1959 המחלקה לעדות נוצריות – נישואי נוצרים כרך ד'
הכנסת ג-2132/10 1/1/1959 אזורי קלפי  לשנת פנקס תשי'ט- תש'כ 1959-1960 כרכים א' ב' בתיק טבלה השוואתית בדבר אזורי הקלפי לבחירות לכנסת השלישית והרביעית  רשימת אזורי הקלפי לשנת פנקס תשי"ט/תש"כ – 1959/60 כרכים א' וב' מוגש לועדת פנקס הבוחרים בהתאם לסעיף 17 לחוק פנקס הבוחרים לכנסת תשי"ט-1959.
משרד הפנים גל-12058/16 1/16/1959 משרד ראשי ומחוזות – זועבי עבד אל-מגיד  נצרת תשריטים  (מפות תכנון)  טפסי בקשה של  זועבי עבד אל-מגיד מנצרת לחציבה והתכתבות בנושא בין הממונה על מחוז חיפה  מועצה מקומית עפולה (עיר יזראעאל) והמבקש.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת המנכ"ל גל-19804/5 2/2/1959 לשכת המנכ"ל – תוצרת החלב ושיווק החלב. התכתבויות  סיכומי ישיבות  סקירות  דוחות ונתונים בנושא משק החלב בישראל – דוחות ונתונים שנתיים על ריכוז  שיווק  ייצור וצריכת חלב ומוצריו (לפי אזורים וצורת התיישבות)  מחיר החלב וסובסידיות לחלב  יבוא ויצוא חמאה  שימוש באבקת חלב ובחינת כדאיות הקמת בית חרושת לייבוש חלב  טיב החלב (המלצות לשיפור איכות החלב)  תחזית ביקוש למוצרי חלב  יחסי ציבור לקידום תצרוכת החלב  חלוקת חלב למשפחות נזקקות  הובלת חלב מיטבתה לאילת  שיווק גבינות קשות ועוד. בתיק סקירה על תוצרת חלב ומדיניות התמיכות לתוצרת זו (התערבות במערכת המחירים) במדינות שונות  דו"ח הוועדה ליעוץ טכני של משרד החקלאות הבריטי בקשר לחלב ומוצריו (1958).
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57145/28 4/20/1959 נס ציונה באר יעקב צריפין נס ציונה באר יעקב צריפין  פיתוח תשתיות כבישים.
מינהל המחקר החקלאי (מרכז וולקני) ג-2603/13 6/22/1959 אגף הגנת הצומח – ועדה לגידולי פלחה מספוא ותעשיה הזמנות ופרוטוקולים מהוועדה
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6175/5 7/28/1959 לשכת המנכ"ל – ניתוח עיסוקים במפעלים – ארקיע לשכת המנכ"ל – ניתוח עיסוקים במפעלים – ארקיע
חטיבת המזון גל-7246/2 10/13/1959 אגף המזון – דוגמאות מסדרת תיקי פרשה העוסקים ביבוא אבקת חלב יבוא אבקת חלב מארה"ב ע"י משרד המסחר והתעשייה (אגף יבוא מזון) – פרטי המשלוחים באניות  שטרי מטען  ביטוח הובלה ימית. התכתבויות בנוגע לדמי הובלה  ביטוח מטען ועוד.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6330/2 11/12/1959 מושב אלישמע (ירקונה) פרוטוקולים  מישיבות  דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  דו"חות ביקור; התכתבות בין המחלקה לישובי עולים במשרד הדתות  הוועד הדתי של מושב העולים אלישמע (ירקונה)  הרב והשו"ב במקום מאיר בן-לולו (נפטר)  הרב זכריה אביגד  רבנות המושבה מגדיאל וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לשירותי הדת במקום: שחיטה כשרה  בתי כנסת  מקוואות  בריתותמילה  עירוב  תנאי ההעסקה של הרב ועוד.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1998/2 12/1/1959 יצחק בן-צבי – חוברת ברכה ליום-הולדתו ה-75 מטעם הוועד למען ההסתדרות במונטריאול בחתימות חברי הוועד חוברת ברכה ליום-הולדתו ה-75 של נשיא המדינה יצחק בן-צבי  מטעם הוועד למען ההסתדרות במונטריאול – בחתימות חברי הוועד.
משרד החינוך גל-1822/7 1/1/1960 תוכנית לימודים לחינוך הגופני תוכנית לימודים לחינוך הגופני – במוסדות חינוך על יסודיים והנחיות לביצועה. תשכ"א-1960.
רשות השידור גל-6866/1 1/1/1960 מבחר מהתיק המרכזי – (מתיקים שבוערו) שידורים מעבר לים – כללי כרך א' מבחר מהתיק המרכזי – (מתיקים שבוערו) שידורים מעבר לים – כללי כרך א – פניות  בקשות  התכתבויות
משרד הפנים – ממונה מחוז המרכז גל-74000/27 1/1/1960 נוה אפרים מונסון – עלון המועצה גיליונות "ניב הנווה"  "נוה – מסביב לשולחן המועצה"  "גן פורח – החודש בנווה אפרים מונוסון"  "ידיעונוסון – דף מידע לתושב"  "ביטאונו – העיתון של הקריה!" ו"עיתונוסון – עיתון המועצה המקומית נווה מונוסון".
המינהל לשלטון מקומי ג-1913/24 3/28/1960 נוה אפרים בתיק – דוח כספים הכולל נתוני תקבולים ותשלומים של המועצה המקומית נווה אפרים לשנת הכספים 1959-1960.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2722/9 1/1/1961 פניות אזרחים אל רחל ינאית – ד"ר גולדנסון – בנושא פסל לזכר חללי מלחמת השחרור בקיבוץ רביבים. פניות אזרחים אל רחל ינאית – ד"ר גולדנסון – בנושא פסל לזכר חללי מלחמת השחרור בקיבוץ רביבים.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/1 1/1/1961 לשכה ראשית – הקמת מפעלים – מתכת ומכוניות. כרך א' תכת ומכוניות. כרך א
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/2 1/1/1961 לשכה ראשית – הקמת מפעלים – מתכת ומכוניות. כרך ב' לשכה ראשית – הקמת מפעלים – מתכת ומכוניות. כרך ב'
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/3 1/1/1961 לשכה ראשית – יבוא ציוד לתעשיה וחלקי חילוף. יבוא ציוד לתעשיה וחלקי חילוף.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/4 1/1/1961 לשכה ראשית – כבלים התכתבויות בעניין תמריצים לייצוא ח\כבלי חשמל וטלקומוניקציה ייבוא כבלי פלדה חומר של מפעלי שדרות בע"מ
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/7 1/1/1961 לשכה ראשית – התעשיה האלקטרונית. כרך א' לשכה ראשית – התעשיה האלקטרונית. כרך א'
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/10 1/1/1961 לשכה ראשית – ייצור טקסטיל ועור לשכה ראשית – ייצור טקסטיל ועור
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/12 1/1/1961 לשכה ראשית – ייצור טקסטיל. כרך ב'
בית המשפט המחוזי ירושלים טס-1199/1 1/1/1961 משפט אייכמן עדות של יוסלבסקה רבקה? Ed Shea מיקום עותקים : קב/461  קא/461
משרד הבינוי והשיכון ג-4424/6 3/20/1961 אופקים בניית דירות באופקים לזוגות צעירים  דיור ציבורי   משכנתאות של זוגות צעירים ועוד
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5810/7 4/1/1961 המחלקה לעדות נוצריות – נישואי נוצרים כרך ה'
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/5 4/4/1961 לשכה ראשית – ייצור מתכת ומכונות התכתבויות עם חברות שונות בעניין ייצוא תעשייה כבדה  ענף הרכב  מכונות ומזון.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/9 4/5/1961 לשכה ראשית – הצעות להקמת מפעל טלויזיה התכתבויות של חברות המתמחות בייצור מקלטי טלויזיה בעניין ייצור תעשייתי של טלויזיות בארץ. הצעות לייבוא. דוחות שונים.
בית המשפט המחוזי ירושלים טס-1199/2 5/1/1961 משפט אייכמן המשך עדותה של יוסלבסקה רבקה? Ed Shea מיקום עותקים : קב/461 קא/461 בדיבוב לאנגלית
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6243/3 5/9/1961 לשכה ראשית – יבוא ויצוא נפט התכתבויות לשכת מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה בנושא יצוא נפט מישראל  ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6182/1 8/7/1961 לשכת המנכ"ל – כביש עין-כרם-דיר-אשיך לשכת המנכ"ל – כביש עין-כרם-דיר-אשיך. כבישי גישה לבית החולים הדסה עין כרם.
שירות מבחן לנוער גל-60962/15 11/3/1961 חוקי סעד חוקי סעד. לקט חוקי מבחן.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-2027/4 4/1/1962 רוטנברג פנחס – "פנחס רוטנברג – עשרים שנה לפטירתו"/ מ. נובומייסקי – חוברת אפריל 1962 פנחס רוטנברג – עשרים שנה לפטירתו/ משה נובומייסקי –  ניסן תשכ"ב – אפריל 1962. פורסם בחוברות ינואר  פברואר ומארס 1962 של "תמורות – ירחון לעניני מדיניות וחברה".
משרד הבינוי והשיכון ג-4338/24 4/1/1962 תיקי ישובים – אופקים – כרך ב' טפסי הוראות ביצוע למוסדות ציבור  סיכומי פגישות  הקמת מרכז מסחרי  איצטדיון כדורגל  מגרש כדורסל  מועדון נוער  מרפאה  בתי כנסת  כיתות לימוד ועוד.
המינהל לשלטון מקומי ג-2693/2 4/2/1962 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – נוה אפרים בתיק – פרוטוקולים של ישיבת המועצה המקומית נווה אפרים – מונוסון; בין הנושאים הנדונים – אישור התקציב הבלתי רגיל.
משרד הבינוי והשיכון גל-4915/9 5/2/1962 חברת מבני תעשיה כרך א' התכתבות בנושאים שונים כגון: משכורות  מינויים וענייני עובדים
חטיבת המזון גל-7246/5 6/20/1962 אגף המזון – דוגמאות מסדרת תיקי פרשה העוסקים ביבוא אבקת חלב יבוא אבקת חלב מארה"ב ע"י משרד המסחר והתעשייה (אגף יבוא מזון) – פרטי המשלוחים באניות  שטרי מטען  ביטוח הובלה ימית. התכתבויות בנוגע לביטוח המטען ועוד.
מינהל תכנון והנדסה גל-13978/5 10/21/1962 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – בית-שאן בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבית שאן: רישום שיכונים ציבוריים  פרוטוקולים מישיבות הועדה המכינה לתכניות רישום שיכונים ציבוריים  תכנית שיכון ציבורי של אזור תעשייה בית שאן – תכנית מס' 1/14/4  תכנית שיכון ציבורי מס' 1/14/3  תכנית שיכון ציבורי של אזור תעשיה בית שאן – תכנית מס' 1/14/2 ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-44426/18 11/25/1962 לשכת השר והמנכ"ל – תעסוקה ופיתוח עין הוד לשכת השר והמנכ"ל – תעסוקה ופיתוח עין הוד.
משרד הבינוי והשיכון גל-3688/1 1/1/1963 משרד הראשי – כרכור – תכנון כולל התכתבויות בעניין בניית יחידות דיור לקליטת אזרחים חדשים במועצת כרכור
משרד הבינוי והשיכון גל-3688/3 1/1/1963 משרד הראשי – כרכור – קרקע סיכומי פגישות בעניין בנייה במועצת כרכור
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/11 1/1/1963 לשכה ראשית – ייצור טקסטיל. כרך א' ייצוא טקסטיל. נתונים של ייבוא ויצוא טקסטיל לפי שנתונים וסוגי מוצרים. התכתבויות של מפעלי טקסטיל עם משרד התעשייה.
לשכת הסמנכ"ל לסחר חוץ גל-6166/4 1/3/1963 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם בריטניה התכתבויות בין הציר הכלכלי והנספח המסחרי בלונדון עם מטה סחר חוץ בארץ ועם גורמים מסחריים בארץ ובאנגליה. בין השאר: תצוגת אופנה ישראלית בלונדון  תערוכת אופנה בערי השדה באנגליה  פיתוח יחסי מסחר עם "מרקס אנד ספנסר"  היטל על היבוא לאנגליה  נתוני יבוא ויצוא של ישראל מאנגליה  תכנית פעולה-חקר שווקים  קטלוגים של מוצרים  ועידת הצמר בלונדון ועוד.
משרד הבינוי והשיכון גל-3692/3 1/11/1963 משרד הראשי – אופקים – תכנון פיסי פקודות עבודה  הקצאת שטח לבניית יחידות דיור לחברת אופ-אר בע"מ מפעלי טקסטיל  פרוטוקול בנושא תכנית מתאר לאופקים שעובדה ע"י משרד האדריכלים מזרחי-ניב-רייפר  סקר אופקים של יעקב בן-סירה – יועץ לתכנון ולהנדסה ועוד.
משרד הבינוי והשיכון גל-3705/29 1/20/1963 משרד הראשי – קרית-גת – תכנית א"ב הצעת חוזה תוכנית אב קריית גת סיכום ישיבת הנהלה תכנון שכונה; מימון
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2194/14 3/1/1963 חוברת כינוס של האגף החקלאי הימי משרד החינוך והתרבות – "החינוך העל יסודי במסגרת האגף לחינוך חקלאי וימי (לקראת הכנס בניסן תשכ"ב)"
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/8 8/19/1963 לשכה ראשית – התעשיה האלקטרונית. כרך ב' לשכה ראשית – התעשיה האלקטרונית. כרך ב-  ייבוא וייצוא חומרה אלקטרונית.
חברת תה"ל – תכנון המים לישראל פ-4224/14 1/19/1964 תכנית ג'ונסטון – היבטים משפטיים מסמך על ההיבטים המשפטיים של הטיית מי נהר הירדן כולל מפת הפיתוח של איזור בקעת הירדן שהוכנה על פי בקשת האו"ם וכן מפות משקעים  טופוגרפיה ואפשרויות אספקת מים  הערות היועץ המשפטי של משרד החוץ על המסמך הנ"ל  תמצית חוות דעת משפטית על המוביל הארצי.
חומר מדיני חצ-3526/2 1/27/1964 בריטניה – משרד החוץ התכתבות ופרוטוקולים משלחת תלמידי בית ספר לבריטניה מידע וקורות חיים של שגרירים בריטיים
ארכיון אישי – ויקטור זלקינד פ-1006/31 8/26/1964 Walter P. Reuther – מנהיג איגוד מקצוע בדטרויט (ראש ה-United פועלי תעשית הרכב Automobile Workers המאוחדים) בתיק והתכתבויות וקטעי עתונות על חייו ומותו של האיש.
משרד ראש הממשלה פר-1965/4 12/31/1964 הנוער בשכונת מורשה בירושלים
משרד הכלכלה והתעשייה גל-7279/13 1/1/1965 סחר חוץ של חברות מסחריות – בוטוניה בע"מ בקשות לרשיונות ייבוא.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-7279/14 1/1/1965 סחר חוץ של חברות מסחריות – בוטוניה בע"מ בוטוניה- מפעלי מתכת בע"מ
המרכז למיפוי ישראל גל-48150/3 1/1/1965 נתניה הדרומית – שיכון דורה נתניה הדרומית – שיכון דורה
המרכז למיפוי ישראל גל-48151/8 1/1/1965 בית שאן כללי בית שאן כללי
המרכז למיפוי ישראל גל-48146/11 1/1/1965 חיפה – שיקמונה (כרך א') חיפה – שיקמונה (כרך א')
המרכז למיפוי ישראל גל-48146/12 1/1/1965 חיפה – שיקמונה (כרך ב') חיפה – שיקמונה (כרך ב')
המרכז למיפוי ישראל גל-48146/13 1/1/1965 חיפה – שיקמונה (כרך ג') חיפה – שיקמונה (כרך ג')
המרכז למיפוי ישראל גל-48172/8 1/1/1965 רהט – שכונה 25 – 26  28 – 29 כרך א') רהט – שכונה 25 – 26  28 – 29 כרך א').
המרכז למיפוי ישראל גל-48173/2 1/1/1965 רהט (כרך ב') רהט (כרך ב')
המרכז למיפוי ישראל גל-48180/5 1/1/1965 בית שאן (כרך א') בית שאן (כרך א')
המרכז למיפוי ישראל גל-48180/6 1/1/1965 בית שאן (כרך ב') בית שאן (כרך ב')
המרכז למיפוי ישראל גל-48189/12 1/1/1965 בית שאן בית שאן
המרכז למיפוי ישראל גל-48207/2 1/1/1965 בית שאן – מסילות (כרך ב') בית שאן – מסילות (כרך ב')
המרכז למיפוי ישראל גל-48226/20 1/1/1965 עין כרם – מנזר צטף עין כרם – מנזר צטף
המרכז למיפוי ישראל גל-48227/10 1/1/1965 הרצליה (כרך ב') הרצליה (כרך ב')
המרכז למיפוי ישראל גל-48229/14 1/1/1965 בית שאן – שכונה מזרחית בית שאן – שכונה מזרחית
המרכז למיפוי ישראל גל-48272/8 1/1/1965 בית שאן (כרך ג') בית שאן (כרך ג')
המרכז למיפוי ישראל גל-48278/17 1/1/1965 נתניה – דורה נתניה – דורה
המרכז למיפוי ישראל גל-48253/3 1/1/1965 עכו – אזור תעשיה עכו – אזור תעשיה
המרכז למיפוי ישראל גל-48303/17 1/1/1965 תל אביב תל אביב
המרכז למיפוי ישראל גל-48099/8 1/1/1965 הרצליה (שביב) – כרך ב' הרצליה (שביב) – כרך ב'.
המרכז למיפוי ישראל גל-48170/6 1/1/1965 איתנים איתנים
חומר מדיני חצ-3513/20 1/1/1965 אוסטריה – עליה וארגון העולים
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/1 2/1/1965 מחלקה נוצרית – אגף עדות – נישואי נוצרים
הטלויזיה החינוכית הישראלית גל-11635/4 2/2/1965 הטלוויזיה החינוכית הישראלית – ועדת אנגלית פרוטוקולים מישיבת הוועדה לאנגלית בטלוויזיה הלימודית. דיון בתוכניות לימודים להוראת האנגלית ועוד.
לשכת נשיא המדינה נ-89/96 2/11/1965 גולדשטיין שמואל בתיק התכתבויות וברכות לנשיא משמואל גולדשטיין וישראל גולדשטיין.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57135/24 6/1/1965 כביש גישה למוקיבלה עפולה ג'נין כביש גישה למוקיבלה עפולה ג'נין. פקודת הדרכים ומסילות הברזל הגנה ופיתוח 1943.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6244/6 8/4/1965 לשכה ראשית – ייצור סרטי קולנוע ישיבות המועצה  הישראלית לסרטים  חומרי רקע  קשר עם גורמי קולנועי וסרטים בקהילה הבינלאומית. פניות של חברות הפקה ישראליות למשרדי הממשלה הרלוונטים לתחומי הפקות קולנוע.
הכנסת פר-1952/1 11/21/1965 סמכויות חקוקות של ועדת הכספים
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6225/19 12/1/1965 לשכה ראשית – בג"ץ – 1) טחנת קמח – "דגן לישראל" בע"מ – 2) טחנת קמח – "גולן" בע"מ בג"צ 347/65 – טחנת קמח  דגן לישראל בע"מ וטחנת קמח גולן בע"מ נגד שר המסחר והתעשיה ומר י. גזית  מנהל המחלקה לשירותים מסחריים  משרד המסחר והתעשייה: העתירה  תצהירים של ד"ר בן-ציון קאודרס  תצהירים מטעם המשיבים ועוד.
הכנסת פר-1952/2 12/31/1965 הוועדה הפרלמנטרית לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל יסודי בישראל
הכנסת פר-1952/3 12/31/1965 הוועדה הפרלמנטרית לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל יסודי בישראל
לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) ג-5169/16 1/1/1966 משרד הדתות (כרך א') קטעי עיתונות והודעות לעיתונות – משרד הדתות השר זרח ורהפטיג
לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) ג-5169/17 1/1/1966 משרד הדתות (כרך ב') משרד הדתות – קטעי עיתונות ונודעות לעיתונות
משרד הבינוי והשיכון גל-4915/10 1/1/1966  חברת מבני תעשיה כרך ב' התכתבות ודוחות של החברה לפיתוח המלאכה ומפעלים באזורי פיתוח
נציגות ישראל בליבריה חצ-6/13 1/1/1966 C.I.O
משרד הפנים – תחום בכיר נוצרים גל-70178/18 2/1/1966 יוונים אורתודוכסים חומר שוטף בעניייני הכנסייה היוונית אורתודוכסית  בקשות שונות  סיוע בעניין נכסים של העדה האורתודוכסית- יוונית ביקורי אחמ"ים ועוד.
משרד החינוך – לשכת השר ג-6442/13 4/1/1966 לשכת השר אהרון ידלין – "בעיות נוער בישראל" (חוברת) עשרה עותקים של "בעיות נוער בישראל – דברים במליאת הכנסת בדיון על התפרעויות בני נוער שנערך בד' בטבת תשכ"ו (27 בדצמבר 1965) ובי"א בטבת תשכ"ו (3 בינואר 1966)" – מתוך "בחינוך ובתרבות – בעיות סקירות ידיעות" 2(38) – ניסן תשכ"ו-אפריל 1966.
משרד הבינוי והשיכון גל-4922/3 4/6/1966 . נתיבות – תכנון פיסי תוכנית מתאר נתיבות פרוטוקול תכנון משרד השיכון
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6266/1 6/1/1966 מועצות דתיות – אבן-יהודה סיכומי פגישות במועצה ומשרד  ממצאי בקורת פנימית במועצה  הוראות והודעות  חוות-דעת הדדיות על המועמדים למועצה; התכתבות וכו'
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6266/6 6/1/1966 מועצות דתיות – אלישיב דו"חות ביקור; התכתבות בענינים דתיים ועניני עובדים ( כולל הודעה על הרכב חדש של המועצה 15.8.71 )
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6266/2 8/1/1966 מועצות דתיות – אבן-יהודה פרטי-כל מישיבות מליאת המועצה
אוסף אהרון ברק פ-6244/10 8/15/1966 מסמכים הקשורים בשנה שבה היה חוקר אורח באוניברסיטת הארבארד (1966-1967) מסמכים הקשורים בשנה שבה היה פרופ' אהרן ברק חוקר אורח באוניברסיטת הארבארד (רשיון נהיגה בינלאומי הכולל תצלום של ברק ועוד).
לשכת נשיא המדינה נ-99/78 9/7/1966 ברלינגר אלי בתיק פנייה של אלי ברלינגר אל נשיא המדינה והצעתו בנוגע למצב הפוליטי בארץ ולילדי תימן.
פרוגרמות גל-5628/6 11/3/1966 אגף פרוגרמות – מחוז גליל – בית-שאן פוטנציאל הפיתוח של מנחמיה – בוצע ע"י י. זיגלמן  תקציב מוסדות ציבור 1979 – מועצה מקומית כרמיאל  מתפרת כספי בבית שאן  דירות לעובדי ציבור בבית שאן  אמפיתיאטרון ורובע מגורים מן התקופה הרומית ביזאנטית בבית שאן  מרכז הטניס – בית שאן ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22679/2 12/9/1966 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אופקים מרחב תכנון בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע למרחב תכנון מיוחד אופקים: צו תכנון ובנייה (מרחב תכנון מיוחד אופקים)  תש"ל – 1969  שינוי במרחבי תכנון מיוחדים  מינויים לוועדה המיוחדת ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
הממשל הירדני – מושל מחוז ירושלים מגע-54/6 2/1/1967 מסי מועצת כפר שועפאט מסי מועצת כפר שועפאט
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6268/5 3/1/1967 מועצה דתית – כפר סבא פרטי-כל מישיבות המועצה  הנהלת המועצה ואח'; מכתבי לואי
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22679/12 4/3/1967 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אופקים – ועדה מיוחדת – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות הועדה המיוחדת לתכנון ובניה אופקים: בקשות למתן היתרי בניה  ערעורים  אישורי רישיונות לעסקים  הרחבת סמכויות הועדה לנתיבות ושדרות ועוד.
סמנכ"ל אגף כלכלה חצ-3194/24 6/1/1967 שטחים מוחזקים – ישיבות ועדות שרים ומנכ"לים.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57145/32 6/26/1967 כביש 23 לקבר רש"בי כביש 23 לקבר רש"בי  פקודת הדרכים ומסילות הברזל 1943 צו בדבר תחולת הפקודה.
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1762/2 6/30/1967 the six day war desription of combats by commanders -sinai front דברי סיכום על מליחת ששת הימים
ארגונים בינלאומיים חצ-3077/14 7/21/1967 ביאפרה הודעות לתקשורת ולנציגים זרים של ממשלת ביאפרה  ממשלת ביאפרה מאשימה את שגריר ארה"ב בניגריה בהתערבות בענייניה הפנימיים מה שהביא לראשונה להתערבות רוסית במערב אפריקה  תמצית מאמרי מערכת מעיתוני ביאפרה  ממורנדום על איחוד עתידי בין ביאפרה לפדרציה של ניגריה  דיווח משגרירותנו בלאגוס על המתרחש בניגריה בהיבט של ביאפרה.
משרד החינוך גל-1393/18 9/11/1967 דו"חות מאסיפות הורים על חגי תשרי בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לדוחות על חגי תשרי: חוברות למועדי תשרי  פעולות בקשר לחגי תשרי בבתי הספר  דוחות על הפעולות הלימודיות והחינוכיות בבתי הספר השונים  טיפוח התודעה היהודית  ילקוט לימים הנוראים – חומר למורים  דף הוראות למורים ללימוד נושא ראש השנה  כנסי מורים והורים לקראת הימים הנוראים  תכנית לימוד של חגי תשרי בבתי הספר  חגי תשרי בגני הילדים  דוחות ממחנכי הכיתות על הנושא חגי תשרי בבתי הספר כפי שהועברו באסיפות ההורים הכיתתיות  החג כערך חינוכי בבית הספר ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ממונה על יחסי העבודה גל-51106/14 9/13/1967 חברת גמדא-כור אקספורט חברת גמדא-כור אקספורט  הסכם קיבוצי מיוחד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3006/350 9/26/1967 כמרים מהמסדר הפרנציסקני מתפקדים למפקד האוכלוסין  כמרים מהמסדר הפרנציסקני  מתפקדים לפני הפוקדים הישראלים  בכנסיית המולד בבית לחם במסגרת השלב האחרון של מפקד האוכלוסין בשטחים (השלמת מפקד האוכלוסין שנעשה קודם לכן בעזה  חברון  רמאללה ושכם).
המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי גל-921/9 1/1/1968 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – Food protein המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – Food protein.
ארב"ל וזכויות אדם חצ-3867/9 1/1/1968 דתות-כללי כרך א'
רשות הטבע והגנים גל-3834/6 1/1/1968 גן-לאומי ירושלים – כרך ב' טיוטות הגהה של חוברת "שערי ירושלים" באנגלית – The gates of Jerusalem: a program of restoration and redevelopment of the entrances to the Old City of Jerusalem / a joint project of the National Parks Authority and the Municipality of Jerusalem  מכתבי תודה של משרדים ממשלתיים וגורמים אחרים שקיבלו עותק של הספר מרשות הגנים הלאומיים. בנוסף  בתיק יוזמה להקמת מודל של שער ציון בניו יורק ועוד.
משרד הפנים – ממונה מחוז המרכז גל-70874/13 4/12/1968 כבאות מחוז המרכז התכתבויות הנחיות לרואי חשבון המבצעים ביקורות באיגודי ערים לשירותי כבאות  שינויים בגבולות רשויות כבאות ועוד
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57145/5 6/3/1968 כביש לחמת גדר (אל חמה) כביש לחמת גדר (אל חמה). צו תחולת פקודת הדרכים ומסילות הברזל 1943.
חומר מדיני חצ-7030/1 7/17/1968 חומר על ביאפרה החלטת הכנסת בסיום הדיון על ניגריה  הוצאת מטוס סיוע לביאפרה  רשימת תרומות לנפגעי המלחמה בביאפרה מישראל ומהעולם  הצעה לתשובת שר החוץ אבן להצעות לסדר היום בעניין ביאפרה  דברי שר החוץ אבן על ניגריה במהלך מסיבת עיתונאים והתגובות להם כולל בעיתונות.
חומר מדיני חצ-7030/4 7/22/1968 חומר על ביאפרה דברי שר החוץ אבן בנושא יחסי ישראל ניגריה ומדיניותה נוכח המשבר בביאפרה  סימפוזיון קונגרסיונלי בנושא משבר ניגריה-ביאפרה  הצהרת מזכיר המדינה האמריקאי בדבר טיסות סיוע לביאפרה  דיון בכנסת בנושא השמדת עם בדגש על ביאפרה והחלטת הכנסת בנדון.
ארב"ל וזכויות אדם חצ-3898/31 8/1/1968 חקר דתות כרך א'
חומר מדיני חצ-7030/5 12/27/1968 חומר על ביאפרה התכתבויות בין השגרירויות למטה  משרד החוץ בנושא ניגריה-ביאפרה  בעיקר עם השגרירות בלאגוס הבירה  ניסיונות לשקם יחסינו עם ניגריה נוכח טענותיה על סיוענו לביאפרה  שדר משר החוץ אבן לעמיתו הניגרי  הצעות החלטה של הכנסת בעניין ביאפרה  הכחשות ישראל על מכירת נשק לביאפרה  תשובת שר החוץ להצעות לסדר היום בכנסת בנושא ביאפרה  סיוע ישראלי לנפגעים בביאפרה  סיוע מצרי-סובייטי לממשלה הפדרלית בניגריה  דו"ח על סיוע ישראלי לביאפרה  פרוטוקולים של דיונים בכנסת על הצעות לסדר היום בעניין ביאפרה ועוד. החומר חסוי בחלקו על פי פריט 6 לתקנות העיון למשך 90 שנה.
לשכת ראש הממשלה ג-6518/20 1/1/1969 המכון האפרו-אסיאני התכתבות בנוגע למכון האפריקני-אסייני לכלכלת עבודה ולקואופרציה
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5877/4 1/1/1969 תכניות מחוז הצפון – טבריה מזכרים
משרד הפנים גל-12059/3 1/1/1969 משרד ראשי ומחוזות – חברת סולל בונה בע"מ  אשדוד ציוד מכני כבד גבעת רמב"ם חברת סולל בונה – כריות כורכר באזור אשדוד תקופת רישיון כרייה
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות גל-2393/6 1/1/1969 המחלקה המוסלמית – הידיעון הדרוזי ידיעון דרוזי תכתובות; מאמרים; פגישות בין דרוזים
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22903/11 1/13/1969 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק – מרחב תכנון מקומי – תכנית מפורטת ותשריטים בבית שאן; שינוי תכנית מתאר בבית שאן – פנייה לוועדה המחוזית לתכנן ובנייה; מרחב תכנון מקומי 'בישנים' – תכנית מפורטת בבית שאן המהווה שינוי לתכנית רישום שיכונים ציבוריים; החלטת הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית.
ארב"ל וזכויות אדם חצ-3917/5 2/1/1969 ארגוני מחבלים
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57135/13 2/7/1969 כביש ערד מצדה כביש ערד מצדה  תחולת פקודת הדרכים ומסילות הברזל.
משרד ראש הממשלה פר-1981/1 3/29/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/5 4/1/1969 . מרכז ותכנון פיתוח רכבת מהירה ירושלים   מרכז ותכנון פיתוח רכבת מהירה ירושלים –  מסמכים  התכתבויות  הצעות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6544/17 7/1/1969 . ועדה לבדיקה טובין השרות המטאורולוגי. כרך א' בדיקת מלאי וטובין השירות המטאורלוגי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6544/18 7/1/1969 . ועדה לבדיקה טובין השרות המטאורולוגי. כרך ב' דוחות בדיקה על ציוד בתוך תחנת החיזוי
משרד ראש הממשלה פר-1984/2 8/10/1969 לשכת העתונות הממשלתית
המרכז למיפוי ישראל – סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה גל-71898/2 10/3/1969 בית גאלא  תיק חישובים מס'- 1030 בית גאלא  תיק חישובים מס'- 1030
הכנסת פר-1952/4 11/16/1969 נתונים וסיכומים על עבודת הכנסת השביעית
משרד ראש הממשלה פר-1981/11 11/30/1969 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד התיירות גל-143/23 12/21/1969 חגיגות ה-100 למקוה ישראל התכתבויות בנוגע לחגיגות ה-100 לכפר הנוער החקלאי מקווה ישראל ועידוד הצליינות מבלגיה.
משרד ראש הממשלה פר-1954/1 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1954/3 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1954/2 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1954/8 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1955/11 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1956/1 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1954/5 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1954/4 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1954/7 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1954/6 12/31/1969 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1984/6 12/31/1969 ידיעון לעובד משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1985/3 12/31/1969 רשימת פרסומי הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1986/1 12/31/1969 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1961/2 12/31/1969 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5877/1 1/1/1970 תכניות מחוז הצפון – טבריה תכניות מתאר- טבריהף מחוז צפון
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5877/2 1/1/1970 תכניות מחוז הצפון – טבריה מחוז צפון- טבריה תכנון ובינוי
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5877/3 1/1/1970 תכניות מחוז הצפון – טבריה תכניות מתאר- הר שקדים  טבריה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6544/19 1/1/1970 . ועדה לבדיקה טובין באגף הספנות ועדה לבדיקה טובין באגף הספנות
סמנכ"ל אגף לשיתוף בינלאומי חצ-4383/15 1/1/1970 מכון א. א – המכון האפרו-אסייני לכלכלת עבודה ולקואופרציה סדרת תיקים בנושאים: קורסים של המכון האפריקני-אסייני לכלכלת עבודה ולקואופרציה לארצות מתפתחות (תכניות  דו"חות  התכתבות ורשימות תלמידים) כרך ח'
המכון הגיאולוגי לישראל גל-17138/7 1/1/1970 סיני – תכניות מנהליות סיני – תכניות מנהליות
משרד ראש הממשלה פר-1961/1 1/8/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1982/7 1/24/1970 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1961/3 1/31/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1961/4 2/12/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1961/5 2/25/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1986/2 2/28/1970 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1965/1 2/28/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1961/6 3/9/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1961/8 3/24/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1961/7 3/24/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/1 3/31/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/2 4/2/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/3 4/17/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1984/3 4/18/1970 לשכת העתונות הממשלתית
משרד ראש הממשלה פר-1962/4 4/24/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1985/10 4/30/1970 תכנית ארצית
משרד ראש הממשלה פר-1986/3 4/30/1970 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1962/5 4/30/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/11 5/6/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/10 5/9/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/9 5/15/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/7 5/21/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/6 5/26/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1987/1 5/31/1970 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1962/12 6/2/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
ממונה על יחסי העבודה גל-51220/43 6/7/1970 קרמיקה – התאחדות התעשיינים קרמיקה – התאחדות התעשיינים  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד ראש הממשלה פר-1962/13 6/11/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/14 6/21/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1962/8 6/28/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/1 6/28/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/2 7/11/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/3 7/17/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/4 7/28/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1987/2 7/31/1970 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1963/5 8/7/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/6 8/18/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1982/6 8/24/1970 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1963/7 8/31/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/8 9/6/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/9 9/18/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/10 9/23/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/11 9/26/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1963/12 9/29/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1987/3 9/30/1970 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1963/14 9/30/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד הבינוי והשיכון ג-5322/18 9/30/1970 לשכת השר – תכניות חיסכון של מפעלי החיסכון לבנין – הערכה כלכלית (חוברת) תכניות חיסכון של מפעלי החיסכון לבנין – הערכה כלכלית – נערך ע"י י. כהנא וש. ברונפלד.
משרד ראש הממשלה פר-1963/13 10/18/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1964/5 10/29/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1988/1 10/31/1970 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1964/6 11/8/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1964/7 11/17/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1964/1 11/29/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1964/12 11/30/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6266/3 12/1/1970 מועצות דתיות – אבן-יהודה פרטי-כל וסיכומי ישיבות  ממצאי בקורת פנימית במועצה  הוראות והודעות  חוות-דעת הדדיות על המועמדים למועצה; התכתבות וכו' ( כולל פרטי-כל מישיבת המועצה 9.3.72 לבחירת יו"ר והרכב המועצה )
משרד ראש הממשלה פר-1964/11 12/2/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1984/4 12/12/1970 לשכת העתונות הממשלתית
משרד ראש הממשלה פר-1964/10 12/22/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1988/2 12/31/1970 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1985/4 12/31/1970 רשימת פרסומי הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1964/8 12/31/1970 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
רשות שמורות הטבע גל-8244/37 1/1/1971 צבאים בגולן צבאים בגולן- נזקי חקלאות
חומר מדיני חצ-7315/10 1/1/1971 ותיקן
משרד החינוך – לשכת השר ג-6442/12 1/1/1971 לשכת השר אהרון ידלין – "המפנה בפיתוח תכניות הלימודים" (חוברת) שישה עותקים של "המפנה בפיתוח תכניות הלימודים" – אהרן ידלין – תדפיס מתוך "על תכניות הלימודים החדשות – קובץ בעריכת שבח אדן" בהוצאת "מעלות". משרד החינוך והתרבות – המרכז לתכניות לימודים.
משרד ראש הממשלה פר-1964/4 1/2/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד החוץ חצ-8210/2 1/11/1971 פליטים. כרך א' התיק מכיל ברובו קטעי עיתונות מהארץ ומהעולם בנושא הפליטים הערבים. כמו כן: הצעת החלטה לסיוע לפליטים כפי שהובאה בפני "המועצה הכלכלית חברתית של האומות המאוחדות". איגרות מזכ"ל האו"ם בנושא הפליטים  דו"ח כספי לשנת 1971 של הנאמנות לפיתוח כלכלי ושיקום הפליטים  הערות הגב' רות וולף לסמנכ"ל משרד החוץ לפתרון בעיית הפליטים  טיוטת חוברת של משרד החוץ בנושא בעיית הפליטים הערבים  הצעת חוק של שר המשפטים לתשלום פיצויים לתושבים ערבים בירושלים  נושא הפליטים העצרת ה-26 של האו"ם  דברי נציג ישראל בוועדה המדינית המיוחדת של האו"ם בנושא הפליטים  הרצאת נגיד בנק ישראל בנושא הסדר שלום ופתרון בעיית הפליטים.
משרד ראש הממשלה פר-1964/9 1/11/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1964/3 1/31/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1982/3 2/3/1971 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1982/4 2/11/1971 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1964/2 2/13/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1988/3 2/28/1971 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1965/12 3/4/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1965/2 3/7/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1965/11 3/15/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1965/3 3/19/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1965/10 3/29/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1989/1 3/31/1971 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1965/9 4/1/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1965/8 5/1/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1982/5 5/8/1971 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1965/7 5/11/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1965/6 5/23/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1989/2 5/31/1971 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1965/5 6/13/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1989/3 6/30/1971 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1984/5 6/30/1971 ידיעות המרכז לדמוקרטיה
משרד ראש הממשלה פר-1966/8 6/30/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1966/7 7/14/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1966/6 7/31/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1966/5 8/16/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1982/2 8/29/1971 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1990/2 8/31/1971 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1966/4 8/31/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/21 9/1/1971 יעוץ כלכלי – ועידת ארגון המזון העולמי (F.A.O – Food and Agriculture Organization) טיפול של משרד החוץ במשלחת משרד החקלאות לכנס הFAO ברומא  התכתבויות ודברים של שר החקלאות חיים גבתי.
משרד ראש הממשלה פר-1966/3 9/9/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1982/1 9/30/1971 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1966/1 9/30/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1966/2 10/4/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1990/3 10/31/1971 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1967/6 10/31/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1967/5 11/25/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-54175/4 12/1/1971 המכון לפריון העבודה והייצור – ארגון היחידות ההנדסיות במשרד העבודה המכון לפריון העבודה והייצור – ארגון היחידות ההנדסיות במשרד העבודה.
משרד ראש הממשלה פר-1967/4 12/14/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1983/1 12/31/1971 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1981/7 12/31/1971 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1990/1 12/31/1971 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1985/5 12/31/1971 רשימת פרסומי הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1967/2 12/31/1971 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
רשות שמורות הטבע גל-8244/25 1/1/1972 כלוב אקלים שדה-בוקר כלוב אקלים שדה-בוקר
משרד ראש הממשלה פר-1967/1 1/10/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
אוסף תצלומי מברקה טס-3015/234 1/20/1972 ארונו של הגנראל מוחמד דאוד מובא לקבורה לכפרו סילואן בקרבת ירושלים  הארון הובא מרבת-עמון דרך גשר אלנבי. בתצלום – ארונו של מוחמד דאוד ראש ממשלת ירדן לשעבר מובא לקבורה בכפרו שבסילוואן. ארונו הועבר מעמאן דרך מעבר אלנבי.
משרד ראש הממשלה פר-1991/1 1/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1967/3 1/31/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1968/6 2/29/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1968/7 3/6/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1968/5 3/9/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
חומר מדיני חצ-5324/4 3/13/1972 ברזיל – יהדות התכתבויות בין השגרירות בברזיליה והקונסוליה הכללית בסאו פאולו לבין מטה משרד החוץ בארץ בנושאים הקשורים לקהילות היהודיות בברזיל. בין השאר: ברכת נשיא ברזיל לקהילה לרגל השנה החדשה  פניית הקהילה לשגרירות הסובייטית בתביעה לאפשר הגירהת יהודים לישראל  דיווחים של השגריר על ביקוריו בקהילות היהודיות והאירועים שנערכו בהשתתפותו  תכנית אירועי פרידה שהתקיימו בסאו פאולו לשגריר יהושפט הרכבי המסיים את תפקידו  סקירה על החינוך היהודי בריו דה ז'ניירו  תכנית הכנס השמיני של הקונפדרציה היהודית בברזיל ועוד.
משרד ראש הממשלה פר-1983/2 3/16/1972 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1991/2 3/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
סמנכ"ל אגף כלכלה חצ-3212/6 4/1/1972 הועדה לסחר ולפיתוח – UNCTAD דיון בפתיחת תעלת סואץ.
משרד ראש הממשלה פר-1968/4 4/12/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
אוסף תצלומי מברקה טס-3015/327 5/9/1972 ישראל-מחבלים נוסעי מטוס "סבנה" אשר נחטף ע"י מחבלים ערבים  בורחים מהמטוס מחשש שהוא יתפוצץ ע"י המחבלים לאחר שכוחות צה"ל השתלטו עליו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3015/328 5/9/1972 ישראל-מחבלים חיילי צה"ל בתחפושת של אנשי תחזוקה פורצים לתוך מטוס "סבנה" 707 אשר נחטף ע"י כנופיית מחבלים.
משרד ראש הממשלה פר-1983/3 5/21/1972 הודעה לעיתונות
המינהל לשלטון מקומי ג-4855/11 5/25/1972 פרוטוקולים מישיבות המועצה –  ראש פינה בתיק פרוטוקולים של מועצת ראש פינה העוסקים בענייני מנהל שוטפים של היישוב.
משרד ראש הממשלה פר-1991/3 5/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
אוסף תצלומי מברקה טס-3016/1 6/1/1972 ישראל-מחבלים שורת אמבולנסים בנמל התעופה לוד ערוכים למקרה ויהיה צורך צורך בהם  לאור אפשרות של התקפת מחבלים.
משרד ראש הממשלה פר-1968/2 6/1/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1968/1 6/15/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1968/3 6/24/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1984/1 6/30/1972 פעולות משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1992/1 6/30/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1992/6 6/30/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1992/2 7/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1992/7 7/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1969/1 7/31/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1992/3 8/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1992/8 8/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/69 9/1/1972 ישראל-מחבלים סגן ראש הממשלה  יגאל אלון נושא נאום בטקס האזכרה לזכר 11 הספורטאים שנרצחו במינכן על-ידי מחבלים ערביים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/49 9/5/1972 ישראל-מחבלים אזרחים ישראלים קוראים מהדורה מיוחדת עם דיווח ראשון על התקפת מחבלים ערבים על משלחת ישראל במינכן.
משרד ראש הממשלה פר-1969/3 9/10/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5867/23 9/20/1972 אישורי תכניות בניה – עמקה בתיק – התכתבויות עם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בנוגע לאישור תכניות בנייה לטובת מושב עובדים בעמקה  תכנית מס' 1663; החלטת הוועדה למתן תוקף לתכנית  אישורה ופרסומה ברשומות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/101 9/21/1972 ישראל-מחבלים התעשיין עמיחי פגלין נחקר במשטרה על ניסיון להבריח נשק לאירופה לשימוש נגד מחבלים ערבים שם.
משרד ראש הממשלה פר-1958/3 9/30/1972 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1992/4 9/30/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1969/5 9/30/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1959/3 10/7/1972 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1959/4 10/14/1972 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5911/28 10/20/1972 אופקים בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית בניין ערים מפורטת מס' 2/102/03/23 – אופקים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
אוסף אהרון ברק פ-6237/7 10/29/1972 התכתבויות בזמן היותו מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית התכתבות בין פרופ' אהרון ברק לפרופסורים למשפטים באוניברסיטה העברית (ביניהם פרופ' אהרן יורן) ובחו"ל וגורמים אחרים בנושאים משפטיים ואחרים.
משרד ראש הממשלה פר-1957/6 10/29/1972 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/26 10/30/1972 ישראל-מחבלים הפגנת בני-נוער לפני שגרירות גרמניה בתל-אביב כמחאה על שחרורם של 3 מחבלים ערבים על-ידי גרמניה המערבית.
משרד ראש הממשלה פר-1984/7 10/31/1972 EDITORIALS IN THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1992/9 10/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1969/6 11/2/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1958/2 11/6/1972 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1992/5 11/30/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1992/10 11/30/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1969/7 11/30/1972 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
אוסף תצלומי מברקה טס-3016/131 12/28/1972 ישראל-מחבלים תמונתה של רות הדס Ruth Hadass  אשתו של המזכיר הראשון בשגרירות ישראל בבנגקוק אשר הוחזקה ביחד עם בעלה ועוד 3 עצורים נוספים כבני-ערובה על-ידי מחבלים ערביים.
משרד ראש הממשלה פר-1981/9 12/31/1972 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1985/6 12/31/1972 רשימת פרסומי הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1985/9 12/31/1972 דו"ח שנתי של איכות הסביבה בישראל
משרד ראש הממשלה פר-1993/1 12/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1993/2 12/31/1972 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/6 1/1/1973 . יבוא עדני עץ רכב יבוא עדני עץ רכב
רשות שמורות הטבע גל-8244/2 1/1/1973 נזקי צבאים במנרה נזקי צבאים במנרה
רשות שמורות הטבע גל-8244/36 1/1/1973 כלוב אקלים חומר שוטף של רשות הטבע והגנים
אגף המחירים גל-9262/8 1/1/1973 אגף המחירים – אבקת חלב התכתבות בנוגע למחירי אבקת חלב  דוח המועצה לענף החלב בישראל
מזכירות הממשלה א-7330/34 1/1/1973 תובלה משק אזרחי לאחר מלחמת יום כיפורים (תחבורה ציבורית משאיות  חברת הובלה הולנדית  ועדת מנכ"לים תובלה) פרוטוקולים של ישיבת ועדת השרים לבדיקת בעיית התובלה במשק האזרחי  המלצות הוועדה לבדיקת צורכי ההובלה בשעת חירום  הצעות החלטה לוועדה למשק חירום  החלטות ועדת השרים לענייני כלכלה בנושא רכישת משאיות ומיכליות דלק  הובלת מטענים  ועוד.
מזכירות הממשלה א-297/33 1/1/1973 מסמכים שמורים – תוכנית למשק לאומי 1978-1974 הרשות לתכנון כלכלי במשרד האוצר-הצעת תכנית למשק הלאומי לשנים 1974-1978 על פי החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה.
מזכירות הממשלה א-297/34 1/1/1973 מסמכים שמורים – נוסח תקנות שעת חירום בדרג ייצורו  הולכתו וצריכתו של החשמל פקודת סדרי השלטון והמשפט-תקנות שעת חירום בענייני חשמל.
משרד ראש הממשלה פר-1969/8 1/2/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1958/5 1/30/1973 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1993/3 1/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1993/6 1/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1969/4 2/6/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1993/4 2/28/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1993/7 2/28/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1969/2 2/28/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
רשות שמורות הטבע גל-8244/1 3/22/1973 נזקי צבאים במעלה הגלבוע התכתבויות בעניין התמודדות עם נזקי תנועת צבאים באזורי גדולים חקלאיים
משרד ראש הממשלה פר-1993/5 3/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1993/8 3/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1969/9 3/31/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
אוסף אהרון ברק פ-6248/1 4/8/1973 תמונות פרס קפלון ופרס ישראל הענקת פרס קפלון (הצטיינות במחקר ומדע) ופרס ישראל לפרופסור אהרון ברק – הזמנה  ברכות  תצלומים וקטעי עיתונות.
משרד ראש הממשלה פר-1994/1 4/30/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1970/5 5/18/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1958/4 5/31/1973 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1994/2 5/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1970/4 6/2/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1970/3 6/23/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1994/3 6/30/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
הטלויזיה החינוכית הישראלית גל-9188/3 7/8/1973 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה – גם אנו שופטים – הקופאי סדרת הטלוויזיה החינוכית "גם אנו שופטים"  פרק "הקופאי". תסריט וחומר רקע.
משרד ראש הממשלה פר-1970/2 7/25/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1994/4 7/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1970/1 8/18/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1995/1 8/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1983/4 9/1/1973 הודעה לעיתונות
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22784/1 9/20/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גן שלמה תכניות בנין ערים – גן שלמה
משרד ראש הממשלה פר-1971/1 9/30/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1995/2 9/30/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1971/2 10/6/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/3 10/8/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/4 10/9/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/5 10/11/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/6 10/14/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/7 10/16/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/8 10/19/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/9 10/20/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/10 10/22/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/11 10/23/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/12 10/24/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1971/13 10/28/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 10/30/1973 פרשת לילהאמר מסמכים שעוסקים בפרשת לילהאמר. המסמכים נכתבו על ידי אנשי מוסד שליוו את ההליך המשפטי שהתקיים לאחר האירוע.
משרד ראש הממשלה פר-1971/14 10/30/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1995/3 10/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1972/1 11/2/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1972/2 11/8/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1972/3 11/15/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1972/4 11/19/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1972/5 11/28/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1995/4 11/30/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1972/6 12/3/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5869/6 12/12/1973 אישורי תכניות בניה – עמקה בתיק – אישורי תכניות בנייה במושב העובדים בעמקה; בקשה מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לאישור תכנית ג 1905 לבניית מחצבת כורכר – תכנית מפורטת; החלטה הוועדה המחוזית לאשר התכנית.
משרד ראש הממשלה פר-1972/7 12/16/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
הכנסת פר-1952/5 12/22/1973 דברי הכנסת
משרד ראש הממשלה פר-1972/8 12/31/1973 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1981/8 12/31/1973 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1958/9 12/31/1973 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1985/2 12/31/1973 רשימת פרסומי הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1985/8 12/31/1973 דו"ח שנתי של איכות הסביבה בישראל
משרד ראש הממשלה פר-1995/5 12/31/1973 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6788/2 1/1/1974 אגף התכנון – ירושלים תכנון ובינוי – מחוז ירושלים
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6788/3 1/1/1974 אגף התכנון – ירושלים שיינוי תכניות מתארי בנייה במחוז ירושלים
המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי גל-5337/3 1/1/1974 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – single cell protein המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – single cell protein.
משרד ראש הממשלה פר-1972/9 1/15/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
הכנסת פר-1952/6 1/20/1974 נתונים וסיכומים על עבודת הכנסת השמינית מושב ראשון
משרד ראש הממשלה פר-1972/10 1/25/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1972/11 1/31/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1996/1 1/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1996/2 1/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
הכנסת פר-1953/6 2/11/1974 עבודת ועדת העבודה
משרד ראש הממשלה פר-1972/12 2/14/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
סמנכ"ל אגף כלכלה חצ-3928/11 2/21/1974 ברזיל – חרם. התכתבויות בין השגרירות בברזיליה למשרד החוץ בנוגע לחברות ברזילאיות הנכנעות לחרם הערבי וטיפול השגרירות בנושא  כמו כן קטעי עיתונות על קשרי מסחר של חברות ברזילאיות עם מדינות ערב ועל כניעה לחרם.
משרד ראש הממשלה פר-1972/13 2/28/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1996/3 2/28/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1996/4 2/28/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1972/14 3/7/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1972/15 3/11/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1972/16 3/19/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/2 3/31/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1996/5 3/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1996/6 3/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1973/3 4/8/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/4 4/16/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/1 4/23/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/5 4/23/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/6 4/30/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1957/2 4/30/1974 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1996/7 4/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1996/8 4/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
הכנסת פר-1953/8 4/30/1974 תקנון הכנסת
משרד ראש הממשלה פר-1973/7 5/8/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/8 5/15/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/9 5/21/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1959/2 5/22/1974 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-9514/1 5/28/1974 ארכיון  בית-שאן בתיק התכתבויות בנוגע להקמת  ניהול  ופעילות ארכיון בית שאן.
משרד ראש הממשלה פר-1973/10 5/31/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1996/9 5/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1996/10 5/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
הכנסת פר-1953/10 5/31/1974 סיכומיה והצעותיה של הועדה לעניני ביקורת המדינה לדין וחשבון מס' 2 של נציב תלונות הציבור
משרד ראש הממשלה פר-1973/11 6/11/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22898/31 6/18/1974 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק התכתבויות  שרטוטים ואישורים להקמת שכונת מגורים בבית שאן. גושים 22895. 22807
משרד ראש הממשלה פר-1959/1 6/18/1974 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1973/12 6/19/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/13 6/30/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1997/2 6/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1997/1 6/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/7 7/1/1974 . אדני בטון אדני בטון לתעשיית מסילות רכבת
אוסף אהרון ברק פ-6237/8 7/1/1974 נאום בחנוכת אולם בפקולטה למשפטים  האוניברסיטה העברית טיוטה בכתב יד של  נאום של נאום של פרופ' אהרן ברק  בחנוכת אולם בפקולטה למשפטים  האוניברסיטה העברית.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22907/28 7/7/1974 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – עמקה בתיק – התכתבויות בנוגע שינוי יעד קרקע חקלאית בקיבוץ יחיעם לטובת בית עלמין. דיוני הוועדה המחוזית לתכנן ובנייה והחלטת הוועדה להפקדת התכנית.
משרד ראש הממשלה פר-1973/14 7/11/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1973/15 7/23/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1974/4 7/31/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1958/10 7/31/1974 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1997/4 7/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1997/3 7/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
אוסף אריאל שרון פ-5910/1 8/4/1974 שר החקלאות אריאל שרון – יהודה ושומרון – מים תזכיר בנדון השלכות עתיד יהודה ושומרון על עתיד המים בישראל – נערך ע"י ניסן נבו – סמנכ"ל – מנהל חטיבת המים. בנוסף  בתיק מפת אזורי יריחו וים המלח.
משרד ראש הממשלה פר-1974/3 8/22/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1985/7 8/29/1974 ארכיוני ישראל
משרד ראש הממשלה פר-1997/5 8/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1997/6 8/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1983/5 9/14/1974 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1974/2 9/16/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1983/6 9/21/1974 הודעה לעיתונות
משרד ראש הממשלה פר-1997/8 9/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1997/7 9/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1960/3 10/6/1974 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1974/1 10/10/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
הכנסת פר-1953/9 10/20/1974 מספרים על עבודת ועדת הכספים
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57168/22 10/31/1974 ועדת שרים רווחה חוק עבודה לנוער. תכנית לפיתוח בתי ספר ופנימיות לנוער. ועדת השרים לענייני רווחה.
משרד ראש הממשלה פר-1975/1 10/31/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1997/10 10/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1997/9 10/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד האוצר גל-40370/4 11/1/1974 המועצה העליונה לדלק (מינהל הדלק) – חברת דלק אגף מטבע חוץ
משרד ראש הממשלה פר-1975/2 11/30/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1997/12 11/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1997/11 11/30/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1975/3 12/31/1974 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1981/6 12/31/1974 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1958/6 12/31/1974 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1998/2 12/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1998/1 12/31/1974 ירחון סטטיסטי לישראל
הכנסת פר-1953/7 12/31/1974 חיזוקה של העדה הדרוזית בישראל
לשכת ראש הממשלה ג-6740/29 1/1/1975 עדות לא יהודיות בישראל נוצרים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/15 1/1/1975 . מחירי נסיעה באוטובוסים. כרך א'  מחירי נסיעה באוטובוסים – עדכוני מחירים  תעריפים  התכתבויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/16 1/1/1975 . מחירי נסיעה באוטובוסים. כרך ב' מחירי נסיעה באוטובוסים. כרך ב'
רשות הטבע והגנים רש-1214/10 1/1/1975 ניטור סביבתי – אזור תעשיה בית שאן צפון -רשת טכנית לטיפול בשפכים פרישה טכנית בטיפול בשפכים
רשות שמורות הטבע גל-8244/7 1/1/1975 נזקי צבאים נזקי צבאים
חומר מדיני חצ-7324/11 1/1/1975 מכתבי מ. נורוק
חומר מדיני חצ-7324/12 1/1/1975 מכתבי מ. נורוק
המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי גל-5364/2 1/1/1975 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מחקרים – פרופ' ד. שמשוני   המחלקה למדעי המדינה אוניברסיטת תל-אביב התרבות הפוליטית של המדען בישראל.
משרד ראש הממשלה פר-1975/6 1/29/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1998/4 1/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1998/3 1/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1975/5 2/1/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22901/11 2/10/1975 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק התכתבויות בנוגע להקמת איזור תעשייה בבית שאן. גושים: 22883. 22884. 22885. 22886. 22889
משרד ראש הממשלה פר-1956/2 2/15/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1975/4 2/28/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1998/5 2/28/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1998/6 2/28/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1959/10 3/13/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
אגף המחירים גל-9263/7 3/16/1975 אגף המחירים – אבקת חלב דוח המועצה לענף החלב בישראל התכתבות בנוגע ליבוא אבקת חלב
משרד ראש הממשלה פר-1976/8 3/31/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1998/7 3/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1998/8 3/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1976/9 4/9/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/10 4/15/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/11 4/30/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1998/9 4/30/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1998/10 4/30/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1976/12 5/11/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/13 5/22/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/1 5/31/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1999/9 5/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1999/10 5/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1976/14 6/8/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/15 6/17/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/16 6/30/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1999/7 6/30/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1999/8 6/30/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1976/2 7/9/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1960/2 7/12/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1976/3 7/19/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/17 7/23/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/18 7/31/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1999/5 7/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1999/6 7/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1976/19 8/9/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1956/3 8/10/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1977/4 8/11/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/4 8/17/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/17 8/20/1975 . מחירי נסיעה במוניות תעריפי נסיעה במניות  התכתבוית עם איגודי נהגי מוניות.
משרד ראש הממשלה פר-1976/20 8/22/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/5 8/23/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1976/6 8/30/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1956/4 8/31/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1999/3 8/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1999/4 8/31/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1977/1 9/1/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1977/2 9/7/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1977/3 9/19/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1956/5 9/30/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1999/1 9/30/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1999/2 9/30/1975 ירחון סטטיסטי לישראל
משרד ראש הממשלה פר-1976/7 10/14/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1956/6 10/14/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1977/5 11/2/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1955/8 11/3/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1956/7 11/5/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד האוצר גל-13290/19 11/9/1975 תעלת סואץ פתיחת תעלת סואץ לסחורות ישראליות- עיתונות זרה סיוע למשק ולמאמץ המלחמתי של ישראל
משרד ראש הממשלה פר-1956/8 11/19/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1977/6 11/25/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1957/1 11/30/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/1 12/1/1975 . בנין מסילת רכבת באר-שבע דימונה אילת. כרך א' הערכות מדעית לבניין מסילת הרכבת. ביקור ראש הממשלה רבין בתוואי בניית הרכבת. מסך המפרט את כדאיות בניית מסילת הרכבת לאילת. סיכומי ישיבות.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5872/18 12/8/1975 תכניות מחוז הצפון – בית-שאן תכניות מחוז הצפון – בית-שאן
משרד ראש הממשלה פר-1977/7 12/8/1975 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1955/12 12/9/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1956/9 12/9/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-6566/2 12/25/1975 . בנין מסילת רכבת באר-שבע דימונה אילת. כרך ב' פרוטוקלים של ועדת השרים בעניין בניית הרכבת. מסך עובדות ונתונים של רכבת ישראל – 1976. התכתבויות שונות.
משרד ראש הממשלה פר-1981/10 12/31/1975 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1958/8 12/31/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1956/10 12/31/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1960/1 12/31/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1960/12 12/31/1975 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
מזכירות הממשלה א-2018/16 1/1/1976 אות הערכה של המשמר האזרחי (אות שמונה השנים). פרוטוקול בנוגע להסדר הענקת אות המשמר האזרחי
סמנכ"ל אגף כלכלה חצ-3950/8 1/11/1976 אורוגואי – כללי. התכתבויות בנושי מסחר עם אורוגוואי  דו"חות הסברה של השגרירות במונטבידאו  דו"ח תלת חודשי של השגריר באורוגוואי  בקשת מימון לפרוייקט שיכון במונטבידאו  משלחת ישראלית לארגנטינה לניהול מו"מ לרכישת בשר ולניתוח מצב הסחר בין המדינות  הסכם ידידות ושיתוף פעולה ומסחר בין אורוגוואי לברזיל  הסכם תשלומים בין הבנק המרכזי של אורוגוואי לבין ישראל  הסכם לשיתוף פעולה בין ממשלת אורוגוואי לבין ממשלת ארגנטינה.
משרד ראש הממשלה פר-1977/8 1/15/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1981/5 1/31/1976 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1956/11 2/9/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1977/9 2/10/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1956/12 2/21/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1977/10 3/8/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1959/9 3/14/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1955/9 3/17/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1955/13 3/20/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1977/11 3/25/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/1 4/4/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/2 4/11/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/3 4/21/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/4 4/30/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/5 5/6/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/6 5/18/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1959/8 5/18/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1955/10 5/20/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1978/7 5/27/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
ממונה על יחסי העבודה גל-51063/44 5/30/1976 בית הבראה – יערות הכרמל בית הבראה – יערות הכרמל  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד ראש הממשלה פר-1978/8 6/14/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57184/3 6/21/1976 חוק איסור אפיית לילה חוק איסור אפיית לילה 1951.
משרד ראש הממשלה פר-1978/9 6/29/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/10 7/11/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/11 7/25/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/12 8/14/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/13 8/31/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/14 9/22/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/15 10/4/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
אגף בכיר לעדות דתיות גל-59254/18 10/19/1976 הידיעון הדרוזי בחינת הוצאה לאור של ידיעון מוסלמי הכולל הלכות; מידע בנושא דת ומדינה; מאמרי תוכן; אמנות באיסלאם ועוד
משרד ראש הממשלה פר-1978/16 10/20/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/17 11/9/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1978/18 11/20/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1979/7 11/30/1976 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
היחידה ליחסי עבודה גל-59404/53 12/19/1976 הזית חברה לפתוח עמק בית שאן בתיק הסכם שכר בין מועצת פועלי בית שאן לבין הנהלת מפעל הזית.
משרד ראש הממשלה פר-1959/7 12/22/1976 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1981/4 12/31/1976 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1985/1 12/31/1976 רשימת פרסומי הממשלה
הכנסת פר-1953/1 12/31/1976 מי ומי בכנסת התשיעית
משרד ראש הממשלה פר-1955/7 1/11/1977 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1979/6 1/22/1977 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1960/5 1/22/1977 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1958/7 1/25/1977 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1979/5 2/18/1977 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
הטלויזיה החינוכית הישראלית גל-9188/13 3/28/1977 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה – גם אנו שופטים – תסריטים שונים סדרת הטלוויזיה החינוכית "גם אנו שופטים" – תסריטים שונים ותקצירים (מלכודת  הטרנזיסטור  תעודת זהות  מעיל הכבש  הבת האובדת  היורדים  המהגר). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד ראש הממשלה פר-1979/4 5/15/1977 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד החוץ חצ-8180/4 5/24/1977 גרמניה המערבית – מז"ת – כרך ב' קטעי עיתונים ודיווחים על התבטאויות גרמניה במועצת הביטחון של האו"ם  קטעים מנאום וילי ברנדט קנצלר גרמניה לשעבר ומראיונות עם הלמוט שמידט קנצלר גרמניה  דברי שגריר גרמניה קלאוס שולץ בטקס הגשת כתב האמנתו ותשובת אפרים קציר נשיא המדינה  חטיפת מטוס לופטהנזה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6788/1 6/18/1977 אגף התכנון – ירושלים ועדה לתכנון ובנייה ירושלים
משרד ראש הממשלה פר-1979/3 6/26/1977 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1960/4 7/14/1977 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
פרוגרמות גל-5625/5 8/11/1977 אגף פרוגרמות – פיתוח שכונות בית-שאן בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לפיתוח שכונות בבית שאן: עבודות פיתוח בשכונות המוצעות לביצוע בשנים 1976-78  הערכה כספית לביצוע עבודות פיתוח בבית שאן  פירוט העבודות שיבוצעו בהתאם לתקציב  השלמת פיתוח בשכונות הותיקות  אישורי תקציב  תוכניות ואומדנים לעבודות פיתוח ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
לשכת ראש הממשלה א-4337/9 10/1/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים משגרירות וושינגטון בנושאים: השפעת סעודיה על מדיניות ארה"ב כלפי המזרח התיכון בגלל הנפט וההון הסעודי  נסיון אמריקני להשפיע על סעודיה לקבל את הנייר העבודה המוסכם ע"י ארה"ב וישראל לפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי  נכונותה של מצרים לקבל את נייר העבודה בשינויים קלים
משרד ראש הממשלה פר-1979/2 10/30/1977 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
לשכת ראש הממשלה א-4349/6 12/1/1977 רה"מ מנחם בגין – ביקורים בארה"ב. (המשך מתיק מס' 5) דיווחים מנציגויות משרד החוץ בארה"ב בנושא פגישת ראש הממשלה מנחם בגין עם נשיא ארה"ב קארטר בבית הלבן
משרד ראש הממשלה פר-1979/1 12/1/1977 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1980/8 12/31/1977 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1981/3 12/31/1977 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1958/1 12/31/1977 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1960/6 12/31/1977 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
הכנסת פר-1953/5 12/31/1977 המאבק על הגנת הסביבה בישראל
המינהל לשלטון מקומי גל-4455/2 1/1/1978 פרוטוקולים מישיבות של הרשויות המקומיות- בקעת בית-שאן פרוטוקולים מישיבות של הרשויות המקומיות- בקעת בית-שאן
מפות מפה-2945/1 1/1/1978 ישראל – גליון   070-075 – הוצאה זמנית מפה טופוגרפית של אזור העיר ימית והסביבה (מזרחית לאזור 065-075) כולל את הים התיכון; לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שסומנו במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הכבישים וסוגי הנטיעות. מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1974. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – פברואר 1978; תיקון פרטים חלקי 1978; הודפס ע"י אגף המדידות של ישראל – אפריל 1978.
המרכז לדמוגרפיה (1978 – 2003) גל-4466/1 1/1/1978 המרכז לדמוגרפיה – קייטנות שאלונים
אוסף אריאל שרון פ-5918/5 1/1/1978 התישבות – חקלאות (כרך 4) חומר בעניין ישוובים חקלאים בגליל ומחוז צפון. פניות לשר החלקלאות אריאל שרון  מסמכי נתונים.
אוסף אריאל שרון פ-5918/4 1/1/1978 התישבות – חקלאות (כרך 3) התישבות – חקלאות (כרך 3) – רשימות יישובים  מכתבים  פניות  נתונים על ייבולי החלקאות ביישובים.
משרד ראש הממשלה פר-1980/7 1/16/1978 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1955/1 1/31/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
לשכת ראש הממשלה א-4338/2 2/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: המשא-ומתן לשלום עם מצרים  ציפיותיו של סאדאת שתהיה נסיגה ישראלית מהגדה המערבית ומחצי האי סיני
לשכת ראש הממשלה א-4338/3 2/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: מכירת נשק ומטוסים למצרים וסעודיה בתקופת המו"מ לשלום עם מצרים  קיצוץ במספר מטוסים F-15 ו- F-16 שהובטחו לישראל  נסיון של ארה"ב להביא להצהרת עקרונות בין ישראל ירדן והפלסטינים  הצעה אמריקנית לתכנית של תקופת ביניים ויציאה למשאל עם בישראל על עתיד השטחים הכבושים ביהודה שומרון ועזה
לשכת ראש הממשלה א-4338/4 2/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: אספקת נשק ומטוסי F-15 לסעודיה והתנגדות ישראל לעסקה זו  ירידה בתמיכה בארה"ב לאספקת מטוסי קרב לישראל בגלל ההתישבות ביהודה  שומרון ועזה
משרד האוצר גל-13282/7 2/18/1978 רוקפלר ביקור דיויד רוקפלר בארץ
משרד ראש הממשלה פר-1980/6 3/11/1978 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
לשכת ראש הממשלה א-4338/9 5/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: תכנית רה"מ בגין לאזורי יהודה שומרון ועזה אינה מספקת את האמריקנים  פתיחת סניף אש"פ בוושינגטון  התנגדות בישראל למכירת נשק למדינות ערב המתונות
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22915/17 6/14/1978 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק שרטוטים ותכנית לשינוי תבע בבית שאן. תכנית 3309 גושים 22893
משרד ראש הממשלה פר-1955/2 8/16/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1955/3 9/7/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1955/4 9/17/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
לשכת ראש הממשלה א-4339/2 10/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: מחאת הקהילה היהודית על תמיכה אמריקנית בהצעות המצריות במו"מ לשלום עם מצרים  פגישת נשיא ארה"ב עם המלך חוסיין בטהרן בהשתתפות השאח הפרסי בה הביעו המשתתפים דעה שאין להקים מדינה פלסטינית בין ישראל וירדן אלא אוטונומיה (מינהל עצמי לערביי יהודה  שומרון ועזה) בלבד
משרד ראש הממשלה פר-1955/5 10/12/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1957/5 10/14/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
הכנסת פר-1953/11 10/31/1978 יום עיון בנושא בחינות בגרות
הכנסת פר-1953/4 10/31/1978 בחינות בגרות
משרד ראש הממשלה פר-1960/7 11/14/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1980/5 11/18/1978 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1955/6 11/27/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/6 12/1/1978 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה תיק עבודת הועדה בה נטלו חלק מנכ"לים של 11 משרדים ו/או נציגיהם בנושא: "המשא ומתן על הקמת רשות המינהל העצמי ביהודה  שומרון וחבל עזה". בנוסף  בתיק תמצית ההמלצות והאפשרויות בנושאי המינהל העצמי שהוגשו ע"י הועדה. בעמ' 84-82  199-194 ו-219-216 הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2028. בעמ' 245-238 הושחרו במלואם מסמכים של שירות הביטחון הכללי שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 6 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2068.
משרד ראש הממשלה פר-1980/4 12/4/1978 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1981/2 12/31/1978 ידיעון לעובדי משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה פר-1960/8 12/31/1978 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/10 1/1/1979 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – כרך א' ניירות עבודה  התכתבות בין ראש הממשלה מנחם בגין  הנשיא סאדאת  לינוביץ ובורג  לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות: נושא הביטחון במשא ומתן על האוטונומיה  המאמר "Palestinian Self-Determination": Possible Futures for the Unallocated Territories of the Palestine Mandate"/ Eugene Rostow  שיחת מנכ"ל משרד הפנים ד"ר קוברסקי עם הרברט האנסל בוושינגטון  בהשתתפות נד ווקר ואיתן נצור ב-29.7.1980 ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/9 1/1/1979 בית שאן – תוכניות שיקום פרוטוקולים מישיבות צוות היגוי פרויקט שיקום שכונות בית שאן  חומר רקע ונתונים  קדם פרוגרמה ועוד.
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/8 1/1/1979 לשכת השר יוסף בורג – ישיבות הועדה לאוטונומיה – שיקולים  החלפת רעיונות בישיבות  הרצאות (פתקים) ניירות ופתקים שהועברו בין חברי המשלחת הישראלית לצרכי החלפת רעיונות ורשמים בנוגע למשא ומתן  נקודות לנאומי השר  רשמים משיחות עם המצרים  נאומיהם של ראש הממשלה המצרי מוסטפא ח'ליל ושר הפנים הישראלי יוסף בורג ועוד.
משרד הפנים – לשכת השר א-4125/2 1/1/1979 לשכת השר יוסף בורג – פרסום משרד החוץ המצרי (אנגלית) – העמדה המצרית במשא ומתן על ההסדרים הזמניים בגדה המערבית וברצועת עזה THE EGYPTIAN POSITION In the negotiations concerning the establishment of transitional arrangements for the WEST BANK and GAZA
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/9 1/1/1979 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – תחומים מנהליים – ניירות עבודה תמצית ההמלצות והאפשרויות בנושאי המינהל העצמי – נדב ענר  כניסה ויציאה לתחום האוטונומיה – משה דרורי  הצעה להחלטה בענין קביעת מעמדם של ישובים ישראלים בשטחים  תעודות זהות ומרשם אוכלוסין – משה דרורי  האוטונומיה וההתיישבות הישראלית באזור יהודה ושומרון  הבחירות למוסדות האוטונומיה  תכנון ובניה – עקרונות משפטיים וארגוניים  הערכות המשטרה ביהודה  שומרון וחבל עזה והתאום עם משטרת ישראל – המלצות בעקבות הסכם המסגרת – נייר עמדה ועוד.
משרד ראש הממשלה פר-1980/3 1/1/1979 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1957/4 2/14/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/3 2/25/1979 לשכת השר יוסף בורג – פרסום משרד הבטחון – הקמת מסגרת אוטונומיה עבור תושבי אזור יהודה ושומרון ואזור חבל עזה – כרך א' משרד הביטחון – תיאום הפעולה בשטחים – הקמת מסגרת אוטונומיה עבור תושבי אזור יהודה ושומרון ואזור חבל עזה.
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/4 2/25/1979 לשכת השר יוסף בורג – פרסום משרד הבטחון – הקמת מסגרת אוטונומיה עבור תושבי אזור יהודה ושומרון ואזור חבל עזה – כרך ב' משרד הביטחון – תיאום הפעולה בשטחים – הקמת מסגרת אוטונומיה עבור תושבי אזור יהודה ושומרון ואזור חבל עזה – ריכוז ותימצות נושאים עיקריים.
הכנסת פר-1953/2 3/5/1979 איכות החיים והסביבה
הכנסת פר-1953/3 3/5/1979 איכות החיים והסביבה
משרד ראש הממשלה פר-1959/6 3/14/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22916/5 3/26/1979 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק שרטוטים ותכנית לשינוי תבע בבית שאן. תכנית 3411 גושים 22878
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22916/6 3/26/1979 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק – מרחב תכנון מקומי בית שאן  מחוז הצפון  תשריטים  מטרת התכנית  שטח התכנית  בעלי הקרקע ועוד. החלטת ועדת מחוז צפון בנוגע לתכנית מפורטת לשינוי ייעוד השטח לאיזור מסחרי בבית שאן.
משרד ראש הממשלה פר-1957/3 3/31/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1960/9 5/2/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1980/2 5/25/1979 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/8 6/1/1979 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה פרוטוקול בכתב יד משיחות האוטונומיה שנערכו באלכסנדריה  רישום מפגישה בין ד"ר בורג למר רוברט שטראוס  תגובות בעיתונות המצרית  התכתבות בין בורג לדיין ועוד. בעמ' 17-14 הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2029.
משרד ראש הממשלה פר-1956/13 6/11/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד ראש הממשלה פר-1960/10 7/14/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57190/20 8/14/1979 מועסקים בעבודות בנגב מועסקים בעבודות בנגב.
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/12 8/19/1979 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – דיווחי מחלקת הקשר – כרך ג' דיווחים מהתקשורת  פגישות  דיונים במועצת הביטחון של האו"ם  הקונגרס האמריקאי ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2029. הושחרו במלואם מסמכים של שירות הביטחון הכללי ופרטים נוספים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 6 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2069.
לשכת ראש הממשלה א-4339/15 10/1/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים בנושאים: כוונת ארה"ב לבנות שדות תעופה בסעודיה לקליטת מטוסי ה- F-15  תגובת ארה"ב להתפטרות שר החוץ משה דיין  נאום סנטור קנדי בעד ישראל  הצהרת ארה"ב שלא תנהל מו"מ עם אש"פ אם לא יכיר בישראל  מאמרי ביקורת נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון
משרד הפנים – לשכת השר א-4125/4 10/1/1979 לשכת השר יוסף בורג – COORDINATOR OF GOVERNMENT OPERATIONS IN: JUDEA & SAMARIA  GAZA DISTRICT  SINAI GOLAN HEIGHTS – A TWELVE YEAR SURVEY 1967 – 1979
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22917/16 10/29/1979 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק התכתבויות  שרטוטים ואישורים להקמת שכונת מגורים מזרחית בבית שאן. גושים 22907. 22874. 22876. 22877
משרד ראש הממשלה פר-1959/5 11/8/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/7 11/14/1979 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה פרוטוקולים מישיבות קבוצות העבודה לשיחות ועדת האוטונומיה.
מינהל תכנון והנדסה גל-13978/7 11/19/1979 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – בית-שאן בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבית שאן: תכנית רישום שיכון ציבורי מס' 1/14/6 – בית שאן אזור תעשייה  פרוטוקולים מישיבות ועדת התיאום לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים  הזמנות לישיבות הועדה המכינה לתכניות שיכונים ציבוריים  תכנית רישום שיכון ציבורי מס' 1/14/5 – בית שאן ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד ראש הממשלה פר-1980/1 11/29/1979 SELECTIONS FROM THE HEBREW PRESS
משרד ראש הממשלה פר-1960/11 12/11/1979 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים חצ-8794/31 1/1/1980 ארגנטינה – יהדות.
סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים חצ-8794/14 1/1/1980 ארגנטינה – עניני פנים – כרך א'
אוסף אריאל שרון פ-5918/2 1/1/1980 פוליטי – חקלאות פעילות מפלגת הליכוד במגזר הערבי בבחירות 1981 ומכתבי ומברקי תמיכה לאחר פרסום מסקנות ועדת כהן.
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/11 1/1/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – כרך ב' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה יצחק זמיר  חילופי אגרות בין הנשיא סאדאת לראש הממשלה בגין  רישומים משיחות בין יוסף בורג לסול לינוביץ (Sol Linowitz)  נוסח הנייר האמריקאי עם הערות ראש הממשלה עליו  טיוטות הצהרת סול לינוביץ  מזכר ההבנה  הערותיה של היועצת המשפטית של משרד החוץ לטיוטה האמריקאית מיום 3.9.1980 ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/5 1/1/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – כרך א' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  סיכומי שיחות וישיבות של שר הפנים יוסף בורג עם השגריר סול לינוביץ (Sol Linowitz) והשגריר ברנרד לואיס  הפרק בתקנון הכנסת הדן בהצעות חוק של חברי הכנסת  סמכויותיה וסדרי עבודתה של הועדה המתמדת  החלטות הקונגרס הרביעי של פת"ח  דו"ח על התקדמות השיחות (יוני 1980)  חילופי מכתבים בין שר החוץ המצרי כמאל חסן עלי ושר הפנים הישראלי יוסף בורג  החלק הראשון של הסכמי קמפ דייוויד  סמכויות חקיקה בתקופת המעבר ביהודה  שומרון וחבל עזה ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
משרד הפנים – לשכת השר א-4127/11 1/28/1980 לשכת השר יוסף בורג – דו"חות משיחות על האוטונומיה  התכתבות וסקירת מודיעין – כרך ב' דגם מצרי מוצע לאוטונומיה מלאה לגדה המערבית ורצועת עזה וחוות דעתה של רות לפידות עליו  הצעת השגריר לינוביץ (Linowitz)  דו"חות משיחות בין המשלחות הישראלית  האמריקאית והמצרית  לקטי וסקירות מודיעין של אגף מודיעין ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/11 2/1/1980 בית שאן – קדם פרוגרמה 1980 התכתבות ומסמכים בנוגע לפרויקט שיקום שכונות בבית שאן: חומר רקע על שכונת "אליהו"  התכנית החינוכית  תכניות כלליות (קהילתיות)  תכנית "הנוער המנותק"  מרכז שירותים רב תכליתי  תכנית כללית להוצאת גרעין נח"ל מהעיר  מפעלי קיץ תש"מ  פרוטוקולים מישיבות צוות היגוי  מועדון כביסה – בסיס להפעלה חברתית  קייטנות ועוד.
משרד הפנים – לשכת השר א-4127/12 2/18/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – דו"חות משיחות על האוטונומיה  התכתבות  סקירות מודיעין – כרך ג' לקטי וסקירות מודיעין של אגף מודיעין  דו"חות משיחות עם האמריקאים והמצרים על האוטונומיה  תרשומת משיחה בין חיים קוברסקי לשגריר Wat T. Cluverius IV  התכתבויות בין יוסף בורג לשגריר Sol Linowitz  דו"ח של רות לפידות  סקירות בנוגע לתחומים הכלכלה  קרקעות  בעיית מקור הסמכות  מים  ביטחון  הוראות בעלי אופי תחיקתי ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57231/14 3/5/1980 חבר הכנסת פלומין חבר הכנסת פלומין. הצעת חוק הסכמים קיבוציים  תיקון.
משרד החקלאות – מחוז גליל-גולן גל-49242/12 3/7/1980 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – גוש שגב + כליל סקר אקלימי; נזקי שריפה; הקמת עדרים
המינהל לשלטון מקומי גל-42612/4 3/17/1980 נעמן – שטח שיפוט התכתבויות בנוגע להרחבת שטח השיפוט של מועצה מקומית נעמן (צירוף ההתיישבות בגוש שגב וצלמון)  איחוד מועצות אזוריות (סולם צור  געתון ונעמן) והקמת מועצה אזורית ליישובי גוש שגב.
תכנון ובינוי ערים גל-44965/2 4/6/1980 אגף תכנון ובינוי ערים – בית שאן סקירת הבעיות בבית שאן  בנייה בעיר בית שאן  זמינות קרקעות לבנייה  תכנית בניין ערים מפורטת  קטעי עיתונות  הקמת יחידות דיור ובני ביתך  הקמת שכונות חדשות   תכנון ובנייה ועוד
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/6 6/1/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – ניירות עבודה של קבוצת העבודה לשיחות האוטונומיה – כרך ב' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  סיכומי שיחות של גלעד שטרן וחיים קוברסקי עם האמריקאים  הצהרת הממשל האמריקאי על סוגיית ירושלים במועצת הביטחון של האו"ם  הצהרת ראש הממשלה בגין לדבריו של נשיא מצרים  דבריו של סול לינוביץ (Sol Linowitz) במסיבת העיתונאים עם בורג וכמאל חסן עלי  טיוטות למזכר הבנה  הערות לראשי פרקים של ההסכם – 7.7.1980/ נדב ענר  מעמדם של כוחות צבא בטריטוריה זרה  סיכום פגישה ין ד"ר יוסף בורג לבין ג'יימס לאונרד (James F. Leonard) ועוד. הושחרו במלואם מסמכים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030. בעמ' 91-88 ו-479-466 הושחרו במלואם מסמכים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 6 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/7 7/1/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – ניירות עבודה של קבוצת העבודה לשיחות האוטונומיה – כרך ג' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  סיכומי שיחות  טיוטות ראשי הפרקים למזכר ההבנה בנושא האוטונומיה עם הערות ראש הממשלה עליהן  דגם מוצע לממשל האוטונומיה  דו"חות על שיחות האוטונומיה של הועדה אד הוק לנושאים משפטיים בגיזה  סיכום מפגישה בין שר הפנים ד"ר בורג לבין האדונים הנזל וקרצ'קו מארצות הברית  מערכת בתי המשפט  בתי הדין והטריבונלים המעין שיפוטיים באזור יהודה והשומרון  הערותיה של רות לפידות לטיוטה מה-7.7.1980 ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19462/12 7/24/1980 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – מחקרים – תחבורה ציבורית (24/7/1980 – 19/3/1983) בעיות התחבורה הציבורית לפי סקטורים  סבסוד ייעודי לתחבורה ציבורית  מדיניות התחבורה היבשתית העירונית בישובים הגדולים  שירותי התחבורה הציבורית  מדיניות מחקרים של המנהל לבטיחות בדרכים  תכניות לראורגניזציה בתחבורה הציבורית  הקמת מאגר נתונים לתחבורה הציבורית  תכנון רשת התחבורה הציבורית ועוד
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/1 8/1/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – ניירות עבודה – דיווחי מחלקת הקשר לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  סיכומי שיחות  טיוטות מזכר ההבנה בנושא האוטונומיה עם הערות ראש הממשלה עליהן  הצעת רות לפידות היועצת המשפטית של משרד החוץ לטיוטה  מכתבו של שר הפנים יוסף בורג לסול לינוביץ (Sol Linowitz)  פגישת הועדה המשולשת של נציגי יפן  ארה"ב ואירופה עם שר הפנים (28.9.1980) ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/2 10/1/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – כרך א' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  מכתביו של סול לינוביץ (Sol Linowitz)  דיווח מפגישה בין שגריר ארה"ב מר לואיס ושר הפנים ד"ר בורג  תמלול מסיבת עיתונאים שהתקיימה בוושינגטון ב-15.10.1980  נוסח סופי של מזכר ההבנה הראשוני שאושר ע"י הממשלה ב-21.9.1980  דו"חות ומברקים משיחות האוטונומיה  דו"ח פגישות מזכיר המדינה האמריקאי ושרי החוץ המצרי והישראלי  הערותיהם של נדב ענר ורות לפידות על מזכר ההבנה האמריקאי ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030. בעמ' 285-284 הושחרו במלואם מסמכים של שירות הביטחון הכללי שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 6 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-55692/14 10/31/1980 שיקום שכונות – רמת עמידר  רמת גן תכנית למשפחות צעירות ברמת עמידר. דף מידע לתושבי השכונה רמת עמידר.
לשכת ראש הממשלה א-4340/12 11/1/1980 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים בנושאים: התנגדות ארה"ב להתנחלויות ביהודה שומרון ועזה  הזרמת כספים ע"י אש"פ לשטחים המוחזקים להגברת התמיכה בו והקטנת התמיכה במלך חוסיין
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/3 11/10/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – דו"חות שיחות האוטונומיה בוושינגטון ובמקומות נוספים  דו"ח פגישות שר החוץ האמריקאי  המצרי והישראלי  ועדה כלכלית  דו"חות מודיעין – כרך ב' הערות למסמך האמריקאי מיום 4/11/1980 – רובי סיבל  רישום פגישה בין ראש הממשלה בגין והנשיא קרטר  סיכום דיוני הועדה הכלכלית בשיחות האוטונומיה – קהיר 29-27 ביולי 1980  דו"ח משיחה עם השגריר ג'ים ליאונרד (James F. Leonard)  רישום משיחת טלפון של שר הפנים בורג עם השגריר לינוביץ  סקירות מודיעין מיוחדות  לקטי מודיעין ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2031.
משרד הפנים – לשכת השר א-4128/4 12/8/1980 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – דו"חות שיחות האוטונומיה בוושינגטון ובמקומות נוספים  דו"ח פגישות שר החוץ האמריקאי  המצרי הישראלי וסקירות מודיעין – כרך ג' סקירות מודיעין מיוחדות ולקטי מודיעין  דיווח על פגישתו של שר הפנים ד"ר יוסף בורג עם השגריר סול לינוביץ  הודעה משותפת של בגין וסאדאת (18/12/1980)  השקפותיו של פרופ' שלמה אהרונסון על ממשל רייגן  עיקרי דברים משיחתו של קוברסקי עם השגריר וואט קלווריוס (Wat T. Cluverius IV)  חיפשו נפט ביהודה  שומרון ורצועת עזה  "על שלושה פשעי חוסיין…"  רישום משיחה עם שגריר ארצות הברית בישראל סמואל לואיס ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2031. בעמ' 301-296 הושחרו במלואם מסמכים של שירות הביטחון הכללי שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 6 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
המינהל לשלטון מקומי גל-6976/3 1/1/1981 פקיעין שינויים בתקציב 1981
המינהל לשלטון מקומי גל-6976/5 1/1/1981 פרדסיה תקבולי תקציב 1981
המינהל לשלטון מקומי גל-6976/8 1/1/1981 צפת צפת – תקבולי תקציב   1981
המינהל לשלטון מקומי גל-6977/2 1/1/1981 קרית אתא העברת נתוני תקציב להכנת אישור תקציב לשנת הכספים 1981
המינהל לשלטון מקומי גל-6977/3 1/1/1981 קרית ביאליק תקציב מאושר קרית ביאליק
המינהל לשלטון מקומי גל-6977/4 1/1/1981 קרית גת תקציב מאושר לשנת כספים 1981
המינהל לשלטון מקומי גל-6977/5 1/1/1981 קרית טבעון רשימות הוצאות תקציב
המינהל לשלטון מקומי גל-6977/6 1/1/1981 קרית ים רשימות תקציב מאושר- קרית ים
המינהל לשלטון מקומי גל-6978/9 1/1/1981 רהט תקציב מאושר של מועצת רהט
המינהל לשלטון מקומי גל-6966/1 1/1/1981 גן רוה תקציב רגיל מאושר- 1981
המינהל לשלטון מקומי גל-6966/4 1/1/1981 געתון תקציב מאושר לשנת התקציב 1981
לשכת היועץ לענייני ערבים גל-13954/4 1/1/1981 שפרעם התכתבות בעניני תכנית להקמת מרכז תרבות ונוער  עמותת חיילים דרוזים משוחררים  פיתוח אזור תעשיה  ביקור הנשיא  לשכת נצרת כרך א'
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/10 1/1/1981 בית שאן – תוכניות שיקום שכונת אליהו – בית שאן – התכנית לשיקום והתחדשות השכונה ותכנית הרווחה החינוכית לשנת 1981/2 (תשמ"ב).
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/15 1/1/1981 בית שאן – תוכניות שיקום רשימת פרויקטים חברתיים-חינוכיים בשכונת אליהו  פרויקט שיקום השכונות – המחלקה להתחדשות – בית שאן – תוכנית העבודה לשנת 1982-83 והרב שנתית 1983-85. התוכנית הוכנה ע"י דר רמי הגואל יועץ מתכנן ומנחם מועלם – מנהל צוות היגוי מקומי  פרוטוקולים מישיבות צוות היגוי מקומי  גרטיסי פרויקטים לשנת תקציב 1982/83  אישור תכניות שיקום לשכונת אליהו  דו"ח סיכום לשנת 1981/82 ועוד.
יושב ראש מועצת הרשות רש-6155/10 1/7/1981 ועדת כהן דוח ועדת כהן בנושא התעופה האזרחית בישראל
מחוז מרכז משרד הבינוי והשיכון גל-16708/1 1/30/1981 נתניה – דורה – כרך א' שיקום שכונת "דורה" – נתניה – סקר פיזי ותרשימים.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-57772/7 4/27/1981 מועצה אזורית {מ.א.} בקעת הירדן כללי – ארגון  משפחה  נוער מועצה אזורית בקעת הירדן. מחלקת הרווחה בבקעת הירדן.
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/11 7/1/1981 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – סיכומי פגישות – סקירות מודיעין – כרך ג' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  סיכומי ישיבות  סיכום שיחה עם וויליאם קירבי (William Kirby)  לקראת חידוש שיחות האוטונומיה/ נדב ענר  שיחות האוטונומיה נכון ליולי 1981  עמדת הצדדים בנושאים שונים בקשר לאוטונומיה/ רות לפידות ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2031.
המינהל לשלטון מקומי גל-6966/6 7/12/1981 דאלית אל כרמל תקציב מאושר  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1981  רשימת גרעונות  פרעון מלוות  רשימת משכורות לעובדי המועצה ועוד.
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/10 9/1/1981 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – סיכומי פגישות וישיבות וסקירות מודיעין – כרך ב' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  הצהרה משותפת  נהלים ולוח זמנים  סיכום פגישה עם סגן מנהל הדסק הישראלי במחלקת המדינה  התפתחויות אחרונות נושא האוטונומיה/ נדב ענר  קווים מנחים לניהול המו"מ על הקמת מנהל עצמי לתושבים הערביים של יו"ש וחבל עזה  ניתוח שיחות המומחים במלון הייאט ב-22.10.1981  סיכום שיחת ראש הממשלה בגין ושר הביטחון שרון עם שר החוץ המצרי עלי  המו"מ בדרג השרים בנושאי האוטונומיה ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2031.
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/12 9/1/1981 בית שאן – תוכניות רווחה ושיקום בית שאן – תוכנית הרווחה והשיקום בחינוך לשנת הלימודים תשמ"ב.
בית המשפט העליון ג-7126/8 9/6/1981 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – אמיתן אלה. (כרטיס מספר 2ב'). ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות
המינהל לשלטון מקומי גל-6976/7 9/6/1981 פתח תקוה תקציב מאושר 1981
צפון אמריקה 1 חצ-9346/24 10/1/1981 מכתבים – ראש-הממשלה – רייגן חליפת מכתבים בין נשיא ארצות הברית רונלד רייגן לבין ראש מממשלת ישראל מנחם בגין בנושא שונים: מות אנואר סאדאת נשיא מצרים ועל תהליך השלום והיציבות במזרח התיכון  העסקה הסעודית  והזמנת הנשיא את ראש הממשלה אל וושינגטון.
משרד הפנים – לשכת השר א-4129/9 12/1/1981 לשכת השר יוסף בורג – אוטונומיה – כרך א' לקטי מודיעין וסקירות מודיעין מיוחדות  מפגש ועדת השרים עם הייג  מסמך הצעתינו בעניין אוטונומיה  רישום שיחת ראש הממשלה עם סול לינוביץ (Sol Linowitz)  סיכומי שיחות ועוד. הושחרו במלואם מסמכים צבאיים שבהם מידע המוגבל לעיון ע"פ פריט 5 לתקנות העיון והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2032.
לשכת היועץ לענייני ערבים גל-13929/11 1/1/1982 משגב – מועצה אזורית פרוטוקול  ועדת היגוי בינמשרדית  דף רקע של מפלגת העבודה  התכתבות  לשכת חיפה
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/13 1/1/1982 בית שאן – תוכנית רב שנתית פרוייקט שיקום השכונות – המחלקה להתחדשות – בית שאן – תוכנית העבודה לשנת 1982-83 והרב שנתית 1983-85. התוכנית הוכנה ע"י דר רמי הגואל יועץ מתכנן ומנחם מועלם – מנהל צוות היגוי מקומי.
מינהל מקרקעי ישראל – המינהל לפיתוח מרחב שלמה גל-6622/7 1/1/1982 נביעות – סקר נחל ותור נחל ותור
לשכת נשיא המדינה נ-573/17 4/2/1982 הנשיא חיים הרצוג – מינוי דיינים  כרך א' – כתבי מינוי וקורות חיים של דיינים  התכתבות בין לשכת הנשיא  עוזר שר הדתות  היועצים המשפטיים לממשלה יצחק זמיר ויוסף חריש  ח"כ דדי צוקר וגורמים נוספים בנושאים הקשורים למינוי דייניםנ וטענות על מינוי קרטבי משפחה ואי סדרים במינוי הדיינים. בתיק נוסח חוק הדיינים הדרוזים.
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-54810/1 5/1/1982 בית שאן – 18+ פרוייקט שיקום השכונות – המחלקה להתחדשות – בית שאן – תוכנית העבודה לשנת 1982-83 והרב שנתית 1983-85. התוכנית הוכנה ע"י דר רמי הגואל יועץ מתכנן ומנחם מועלם – מנהל צוות היגוי מקומי  דו"ח סיכום לשנת 1981/82 – פרויקט שיקום שכונות בית שאן  פרוטוקולים מישיבות צוות ההיגוי  סיוע בתחום גמילה מסמים  הצעה לתכנית 18+  פרוטוקולים מישיבות ועדת 18+ ועוד.
מינהל הפיתוח גל-15324/8 5/12/1982 אגף מנהל הפיתוח – מועצה איזורית משגב התכתבויות בעניין פרוגרמה למוסדות חינוך ומרכז ספורט אזורי בגוש שגב – פיתוח מערכת החינוך המקומית  נתונים לגבי מצב קיים והתפתחות חזויה  תכנון ובנייה של בית ספר על-יסודי שש שנתי  בדיקת התקשרות בין בית ספר מקיף קהילתי משגב לרשת עמל ועוד.
המינהל לשלטון מקומי גל-6976/6 5/13/1982 פרדס חנה כרכור תקבולי תקציב לשנת התקציב 1981
המינהל לשלטון מקומי גל-42598/16 7/26/1982 משגב – שטח שיפוט צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(משגב)  התשמ"ב-1982  רשימת גושים לפי חלוקה לישובים  עצומת התנגדות תושבי דיר חנא לשטח השיפוט של המועצה האזורית משגב  חומר רקע על המועצה  מערכות השירותים שלה והתשתיות ועוד.
מפות מפה-3637/1 9/1/1982 ישראל – בית-שאן  – גליון 6-I II המפה הפיזית של איזור בית-שאן והסביבה  כולל עין-חרוד ( אחוד ומאוחד )  בית-אלפא  עין-הנציב  טירת-צבי וכו'; כולל שמורות טבע; סומן קו הפסקת האש עם ירדן רשת ישראל רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי ( UTM )  איזור 36 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  סוגי הנטיעות  שמורות טבע מקורות – החלק המערבי – מפוי 1:50000 מתצלומי-אויר; החלק המזרחי – מפוי 1:20000 מחצלומי-אויר; שטחים בירדן – מפוי 1:50000 מתצ"א בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – 1973; תיקון פרטים חלקי 1982; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – ספטמבר 1982
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/14 9/1/1982 בית שאן – תוכנית שיקום בית שאן – תוכנית הרווחה והשיקום בחינוך לשנת הלימודים תשמ"ג.
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/16 11/1/1982 בית שאן – תוכניות שיקום פרוייקט השיקום והתחדשות השכונות – בית שאן – תוכנית העבודה לשנת 1983/84  פרוטוקולים מישיבות צוות ההיגוי והועדות השונות  דו"חות ביצוע והפעלה לשנת 1982/3  מרפאת השיניים בבית שאן  רשימת פרויקטים לפי שכונות  מרכז קהילתי ע"ש חטיבת הנשים של המגבית היהודית המאוחדת בניו יורק בע"מ ועוד.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2672/1 1/1/1983 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 18-22 12M 4/68
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-51918/17 1/1/1983 בית שאן – תוכניות שיקום פרויקט השיקום והתחדשות השכונות – בית שאן – התוכנית היישובית והמסגרת התקציבית לשנת 1984-85 – מוגשת ע"י צוות ההיגוי המקומי.
אוסף אריאל שרון פ-6134/2 1/1/1983 משפט Time מסמכים משפטיים הקשורים בתביעת הדיבה שהגיש אריק שרון במשפט נגד השבועון "טיים".
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22923/15 1/2/1983 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק התכתבויות בנוגע לשיניי ת.ב.ע בבית שאן. גושים 22891. 22913
החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) רש-1719/8 7/1/1983 פרוייקטים – גליל תחתון תכנית לפיתוח הגן הלאומי בבית שאן: פיתוח התיאטרון הרומי  פרוטוקולים מישיבות מנהלת פיתוח ותיירות בגן לאומי בבית שאן  צות היגוי  אומדן תקציבי לחפירות בית שאן  תכנית לפיתוח שטחים ירוקים בעיר ובגן הלאומי  מפת בית-שאן – פיתוח מערכת טיילות ונופש  תכנית רעיונית להכשרת תיאטרון בית שאן  תקציב  המלצות הלמשך ביצוע הפרוייקט/ לורנס בלקין – אדריכל  תכנית חפירות בית שאן – 1986/7  קורות חייו של דוד צפרוני מנהל הפרויקט ועוד.
משרד הבינוי והשיכון גל-8509/19 7/4/1983 לשכת סגן שר קצב שיקום שכונות – מועצה מקומית בית-שאן בתיק – התכתבויות הנוגעות לפרוייקט שיקום שכונות בשכונת אליהו בבית שאן; דיווח על מצב פרוייקט השיקום בבית שאן; תזכיר על ביקור שר הבינוי והשיכון  דוד לוי בעיר; נתונים  התכתבות ותכנית בנושא שיקום שכונות; פעולות עמידר בבית שאן – הרחבת דיור; נתוני אכלוס בבית שאן.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22898/11 7/19/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בית שאן בתיק שרטוטים ותכנית לשיכון ציבורי 1/14/8 בבית שאן. גושים 22871. 22879. 22918
מפות מפה-3728/1 8/1/1983 ישראל – בקעות – גליון  6-III IV מפה פיזית טופוגרפית של איזור בקעות והסביבה ( דרומית לאיזור בית-שאן )  כולל טובס  טמון  אלון-מורה  מחולה וכו'; סומן קו הפסקת האש עם ירדן בנהר הירדן רשת ישראל רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  איזור 36 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  סוגי הנטיעות מקורות – מפוי מקורב 1:50000 מתצ"א בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – 1975; תיקון פרטים חלקי 1983; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – אוגוסט 1983
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-40362/14 1/1/1984 שיקום שכונות חברתי – בית-שאן שיפוץ מועדונית משפחתית "קרן אור" בשכונת אליהו  רפואת שיניים  משלחת נוער מבית שאן לצרפת  סקירה ומבוא לפעילות המרכזים הקהילתיים בבית שאן לשנת תשמ"ז  רשימת פרויקטים בשכונת אליהו  דו"ח התקדמות פרויקטים (אוקטובר 1985)  הצעה לתכנית שיקום השכונות 1985/86 ועוד.
דתות חצ-8705/10 4/1/1984 הפטריארכיה הלטינית בירושלים.
המרכז למיפוי ישראל – סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה גל-69194/14 4/12/1984 בתיר חוסן – נחלין (ירושלים) 3/5/83/3176-0 פ/617/20 בתיר חוסן – נחלין (ירושלים) 3/5/83/3176-0 פ/617/20
מינהל הפיתוח גל-15335/13 5/1/1984 אגף מנהל הפיתוח – מועצה איזורית בקעת בית-שאן התכתבויות ומסמכים בנוגע לפיתוח בתי הספר בשטח המועצה האזורית בקעת בית שאן: הלוואות לציוד וריהוט למוסדות חינוך  חשבוניות  חומר רקע לדיון בנושא עדכון פרוגרמת בית הספר המשותף בשדה אליהו  הקמת בית הספר המשותף "רימון" בקיבוץ מסילות ועוד.
המינהל לשלטון מקומי גל-12083/4 10/11/1984 אופקים בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב אופקים: העברת נתוני התקציב לשנת 1984 לחברה לאוטומציה להכנת תקציב מאושר  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1984  תיקון תקציב הרווחה בתקציב הרגיל המעודכן לשנת 1984 של המועצה המקומית אופקים  דיווח בדבר השתתפות המשרד בתקציב הרגיל לשנת 1984  הצעת תקציב לשנת 1984  התקציב הרגיל המאושר לשנת 1984 של המועצה המקומית אופקים  שינויים ותיקונים בהצעת התקציב הרגיל לשנת 1984  אישור התקציב ועוד.
לשכת היועץ לענייני ערבים גל-13943/10 1/1/1985 סיירת ירוקה התכתבות על טיפול ב – 17 משפחות משבט אל-עזמה (מניעת העברתם)  דו"חות הועדה למניעת השתלטות בלתי-חוקית על קרקעות וביצוע חוק התיישבות
רשות שמורות הטבע גל-8244/3 1/1/1985 מושב שרונה – צבאים גידור נגד חדירת צבאים
תכנון ובינוי ערים גל-44965/3 8/22/1985 אגף תכנון ובינוי ערים – בית שאן – תכנית פיתוח בתיק תכניות לפיתוח השטחים הציבוריים בבית שאן.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57172/27 11/11/1985 חבר הכנסת יעקב יוסף חבר הכנסת יעקב יוסף. בקשה לתיקון הצעות חוק: חוק הסיוע למשפחות ברוכות ילדים 1983  שעות עבודה ומנוחה 1987 (סייגים לעבודה בשבת)  הצעת חוק חיילים משוחררים 1987 (מענק למשפחות ברוכות ילדים)  התכתבויות ועוד.
אוסף אברהם בירן פ-6337/2 12/31/1985 חיים שטורמן – חוברת זיכרון במלאות 50 שנה למותו חוברת שכותרתה "חיים שטורמן – חמישים לנפילתו תרצ"ח-תשמ"ח  קטע מעיתון "דבר" על טקס חניכת האנדרטה  הזמנה לטכס פתיחת אנדרטה וחניון לזכר חיים שטורמן  אהרון אטקין ודוד מוסינזון במקום נפילתם במרכז ביכורה דבריו של אברהם בירן (ברגמן) בטכס חנוכת אנדרטה לזכר השלושה – כ"ד באלול תשמ"ו – 28.9.1986. בנוסף  בתיק תמונה מארכיון קיבוץ ניר דויד (תל עמל).
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22561/18 10/8/1986 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גן שלמה בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית מפורטת מס' בר 5/15 – גן שלמה (קבוצת שילר) – שורקות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57172/14 12/3/1987 חבר הכנסת מאיר כהנא חבר הכנסת מאיר כהנא. הצעת חוק ימי עבודה ומנוחה 1987.
דתות חצ-9568/9 4/1/1988 הפטריארכיה הלטינית בירושלים
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-9515/7 3/29/1989 ארכיון אום-אלפחם בתיק התכתבויות בנוגע לארכיון עיריית אום אלפחם.
מידע וניתוח כלכלי גל-51858/5 3/29/1989 ענף הבניה 1988 (פרסום) ענף הבניה 1988
המינהל לשלטון מקומי גל-58634/1 8/1/1989 א. עבלין בחירות ומנויים התיק עוסק במסקנות והמלצות ועדת חקירה שהוקמה כדי לבחון את התנהלות המועצה המקומית אעבלין  ומינוי בעלי תפקידים חדשים במועצה.
סמנכ"ל אגף צפון אמריקה חצ-9907/13 10/1/1989 ארה"ב – קשרים עם ישראל במישור הדתי בתיק גם על: מועצת הבישופים הקתולים של צפון אמריקה  ותיקן  אוונגליסטים  אליאס שאקור.
סמנכ"ל אגף צפון אמריקה חצ-9907/14 10/1/1989 ארה"ב – קשרים עם ישראל במישור הדתי בתיק גם על: מועצת הבישופים הקתולים בצפון אמריקה
סמנכ"ל אגף צפון אמריקה חצ-9907/15 11/1/1989 ארה"ב – קשרים עם ישראל במישור הדתי בתיק גם על: אוונגליסטים  לואיס פרחאן  IJCIC  ותיקן  מועצת הבישופים הקתולים של צפון אמריקה  אליאס שאקור.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19494/8 11/19/1989 לשכת השר משה קצב – ישיבות הנהלה + פרוטוקולים. .2.4.90-19.11.89 קיצוץ כוח אדם  הצגת תכניות עבודה לשר  דיון בנושא "רזרבות לתשתית"  סיכומי דיונים בנושא "קורסים לנהיגה נכונה"   סיכום דיון בנושא "השתלמות נהגים"   הובלת דלק לרצועת עזה  דיון בנושא "נהגים צעירים"  המלחמה בתאונות דרכים  דיון בנושא "סככות המתנה לאוטובוסים בירושלים" ועוד
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-7969/24 2/20/1990 המשרד לעניני דתות. ביעור  שימור וגניזת חומר ארכיוני של משרד הדתות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19495/2 3/28/1990 לשכת השר משה קצב – שאילתות. שאילתות בנושאים שונים כגון:  כבישים  רישיונות נהיגה לעולים
משרד החוץ חצ-9438/9 4/6/1990 ארגנטינה – Kohan Alberto A. (קוהאן) התיק עוסק  בביקור  אפשרי   של   אלברטו    כוהן   כאשר כיהן  כמזכיר  כללי  של  הנשיאות  בשנת  1990. הביקור נדחה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/15 9/3/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה. (17.2.1991-3.9.1990)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19462/14 9/17/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – רפורמה בתחבורה הציבורית תיקי רעיונות ליישום רפורמה בתחבורה הציבורית  התכתבויות. (21.7.1991-30.9.1990); תכניות פעולה בסוגיית שינויים במבנה התחבורה הציבורית; סיכום בין משרד התחבורה לבין משרד האוצר בעניין הפעלת הרפורמה בתחבורה הציבורית; סיכומי דיון והנחיות למסמך לשרים; טבלת המבנה הארגוני המוצע של המערכת והקצאת אמצעי ההסעה; המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת מבנה התחבורה הציבורית; סיכום משרד האוצר בנושא הרפורמה בתחבורה הציבורית.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/2 10/2/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) בתיק התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים בתחום בתחבורה ברחבי הארץ. בין הנושאים מועלים ענייני בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה  תשתיות כבישים ותחבורה ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19447/12 11/7/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים. (30.12.1990-7.11.1990) סיכומי דיונים מלשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/6 11/20/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה. (1.2.1991-13.1.1991)
אוסף בולי דואר אב-68/1 12/1/1990 תשלילים  בולים שונים תשלילים  פוזיטיב  נגטיב  הפרדות צבעים  בולים שונים  התאריך משוער
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19495/6 12/4/1990 לשכת השר משה קצב – שאילתות. שאילתות לשר התחבורה מחברי הכנסת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19461/16 12/20/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – תחבורה ציבורית תיקי התכתבות הנוגעים לחברות התחבורה הציבורית  בעיות יחודיות  בטיחות  בטחון  הצטיידות  תעריפים ומונופול. (30.1.1991-20.12.1990)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19495/7 12/25/1990 לשכת השר משה קצב – שאילתות. שאילתות מחברי כנסת אל שר התחבורה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19444/6 12/26/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – העתקי מכתבים יוצאים. (7.1.1991-26.12.1990) קורס ריענון לנהגים  עבודות בנושא מחשוב המשרד  הקצבה כספית לפרויקט אילון  הכשרת נהגים מול מצבי פח"ע  עידוד תיירות לארץ (רישיונות לטרקטורונים)  עידוד יזמות בהפרטה  ישיבות בנושא "הקטל בדרכים"  תערוכת טכנולוגיה 1991  אישור בהעסקת יועצים בנושא "הפעלת צוללות נוסעים" ועוד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19447/13 12/31/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים. (27.2.1991-31.12.1990) התכתבויות מלשכת מנכ"ל משרד התחבורה ג'קי אבן בנושאים שונים; סיכומי פגישות; סיכום הצגת תכנית העבודה של מינהל התעופה האזרחית; סיכום עם מנכ"ל האוצר בנושא מספנות ישראל; המלצות לאופן תפעול הקואופרטיבים; עידוד השימוש בתחבורה ציבורית – סיכום; הקמת מינהלת תכנון לרשות מטרופולינית לתחבורה לגוש דן – סיכום דיון; סיכום ישיבת חירום בנושא משר לשעת חירום; מתן סיוע הומניטרי לעם הבולגרי באמצעות הצלב האדום ואל-על – סיכום שיה עם ויקטור שם-טוב.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19463/4 1/6/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סובסידיות (בתחבורה הציבורית). .(11.6.1991-6.1.1991) סובסידיה לקואופרטיב דן  סובסידיה לחברות התחבורה הציבורית   סובסידיות לתושבים בחברות "אלרום"  סובסידיות לתושבים בטיסות חברת "סנונית"  וסובסידיה לחברת תיירות נצרת בע"מ  עוד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19512/2 1/8/1991 לשכת השר משה קצב – תחבורה ציבורית התכתבות בנוגע תגבור תחבורה ציבורית  הנחה לבני ישיבות בתחבורה ציבורית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19512/3 2/6/1991 לשכת השר משה קצב – תחבורה ציבורית – התכתבות. התכתבות עם ראש עיריית באר שבע בנוגע לתעריף הנסיעה בקו תל אביב באר שבע  הנחות בתעריפי נסיעה לעולים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19495/8 2/6/1991 לשכת השר משה קצב – שאילתות. שאילתות בנושאים: תעופה אזרחית  קו טיסה תל אביב אילת  הסעה לילדים נכים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19495/9 2/6/1991 לשכת השר משה קצב – שאילתות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19447/15 4/14/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים (2.5.1991-14.4.1991) לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים.
משרד החוץ חצ-9438/12 5/9/1991 ארגנטינה – Matera Raul (מאטרה) עוסק   בביקור  שר  המדע והטכנולוגיה  של ארגנטינה  ב-1991 בהזמנת מכון וייצמן  תכנית ביקורו  קורות חיים ופרטים טכניים הנוגעים לביקור.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19462/15 6/17/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – רפורמה בתחבורה הציבורית תיקי רעיונות ליישום רפורמה בתחבורה הציבורית  התכתבות. (24.7.1991-17.6.1991); העסקת יועץ לקידום פרוייקטים ולהיערכות לרפורמה בתחבורה הציבורית – דיון מוועדת יועצים; סיכום בין משרד התחבורה לבין משרד האוצר בנוגע להפעלת הרפורמה בתחבורה הציבורית; קואופרטיבים בתחבורה הציבורית; תכנית פעולה בנושא שינויים במבנה התחבורה הציבורית – מוגש לאישורם של שרי התחבורה והאוצר;
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19445/5 8/4/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – העתקי מכתבים יוצאים. (18.8.1991-4.8.1991) העתקי מכתבים יוצאים מלשכת מנכ"ל משרד התחבורה יעקב (ג'קי) אבן בנושאים מתחומי אחריות המשרד: תחבורה ציבורית  בטיחות בדרכים ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19445/6 8/18/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – העתקי מכתבים יוצאים. (29.8.1991-18.8.1991) בתיק העתקי מכתבים יוצאים של לשכת המנכ"ל בנושאים מגוונים בתחום בתחבורה ברחבי הארץ  ענייני תקציב  כח אדם ומינהלות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19448/11 8/27/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי הנהלה. (10.3.1992-5.9.1991) דיווח תאונות שבועי ושנתי  הצגת מרחיקון -מתקן לאומדן שמירת מרחק מכלי רכב  תשתיות עירוניות – פגעי חורף  יחסי תעופה עם ברית המועצות  הפקקים בגוש דן  הפתרון לבעיית התחבורה הציבורית בערים  הצבת תמרורים להורדת מהירויות  לקחי השלג בירושלים 1992 ועוד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19512/11 8/29/1991 לשכת השר משה קצב – תחבורה ציבורית – התכתבות. פניות ציבור והתכתבות בנושאים: קווי אוטובוסים לפסגת זאב בירושלים ותעריפי נסיעה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19445/7 8/29/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – העתקי מכתבים יוצאים. (19.9.1991-29.8.1991) העתקי מכתבים יוצאים מלשכת מנכ"ל משרד התחבורה יעקב (ג'קי) אבן בנושאים מתחומי אחריות המשרד: תחבורה ציבורית  בטיחות בדרכים  עומסי תנועה  תקנות התעבורה  ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19447/18 9/1/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים (17.11.1991-1.9.1991) סיכומי דיונים מלשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/1 11/11/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) בתיק התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים בתחום בתחבורה ברחבי הארץ. בין הנושאים מועלים ענייני בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה  תשתיות כבישים ותחבורה ועוד.
המרכז למיפוי ישראל גל-48121/1 11/20/1991 בן עמי הזמנת עבודות מדידה של מינהל מקרקעי ישראל במושב בן-עמי ותשריטים (מפוץ תכנוניות) נלווים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/4 11/27/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) בתיק התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים בתחום בתחבורה ברחבי הארץ. בין הנושאים מועלים ענייני בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה  תשתיות כבישים ותחבורה ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/5 12/1/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה ועוד. (25.4.1993-12.12.1991); הנחיות ותנאים עיקריים להקמת חברה להסעות מיוחדות באוטובוסים זעירים – סיכום ישיבה; פיתוח המגזר הצ'רקסי והדרוזי – בקשות משר התחבורה לסלילת כבישי גישה לכפרים – התכתבות; החלטת ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים על עמידות מבנים ורעידות אדמה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19448/2 12/25/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים (22.1.1992-25.12.1991) לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים.
משרד החוץ חצ-9438/11 1/28/1992 ארגנטינה – Manzano Jose Luis (מאנזנו) תכתובת בין השגרירות בבואנוס איירס למטה משרד החוץ בארץ בנושא ביקורו של שר הפנים הארגנטינאי לישראל  כולל קורות חייו  רשימת נילווים ועוד. הביקור בוטל לבסוף עקב פיטורי השר.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/15 5/25/1992 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה ועוד. (8.6.1992-25.5.1992) פיתוח תשתיות כבישים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/16 6/5/1992 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה ועוד. (30.6.1992-5.6.1992) פרוייקטים תחבורתיים באזור בני ברק איילון מזרח וסביון
בית המשפט העליון ג-7649/2 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – שם המוצג: מ. המכפלה (טבח). מספר מוצג 94 קלטת אודיו – מס' 2 – צד A – העתק
בית המשפט העליון ג-7649/4 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – שם המוצג: מ. המכפלה (טבח). מספר מוצג 94 קלטת אודיו – צד א': יומן צהרים 25.2.1994: 1. כתבת גיל ליטמן – ראיון עם אלוף הפיקוד ד. יתום (5:56). 2. כתבת עפרה נחמד על מערכת מד"א לסייע בפינוי נפגעים
בית המשפט העליון ג-7647/3 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים) מוצג מספר: 1137 (פניות 50-31)
בית המשפט העליון ג-7647/4 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים) מוצג מספר: 1137 (פניות 70-51)
בית המשפט העליון ג-7647/5 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים) מוצג מספר: 1137 (פניות 100-71)
בית המשפט העליון ג-7647/6 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים) מוצג מספר: 1137 (פניות 120-100)
בית המשפט העליון ג-7647/7 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים) מוצג מספר: 1137 (פניות 121-100)
בית המשפט העליון ג-7647/9 1/1/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים) מוצג מספר: 1138 – התכתבויות – חלק 1 (המשך בתיק מס' 10)
בית המשפט העליון ג-7645/1 1/31/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – טבח (1) מספרי מוצגים (למעט חסויים): 66-1.
בית המשפט העליון ג-7645/2 1/31/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – טבח (2) מספרי מוצגים (למעט חסויים): 88-67
בית המשפט העליון ג-7645/3 1/31/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – טבח (3) מספרי מוצגים (למעט חסויים): 103-90
בית המשפט העליון ג-7645/4 1/31/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – טבח (3) מספרי מוצגים (למעט חסויים): 165-104
בית המשפט העליון ג-7645/9 1/31/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – נפגעים בארועי הטבח + דוחות בתי-חולים מספרי מוצגים (למעט חסויים): 353-325
משרד החינוך – לשכת השר גל-14968/10 3/1/1993 לשכת השרה שולמית אלוני – חוברת בהוצאת לשכת שרת החינוך "ממשלת ישראל מאמינה בחינוך" החוברת "ממשלת ישראל מאמינה בחינוך ובתרבות"  אשר הוגשה לראש הממשלה יצחק רבין ושר האוצר אברהם שוחט ע"י השרה שולמית אלוני ומנכ"ל המשרד ד"ר שמשון שושני. הבעיות והצעות לפתרונותיהן ונתונים סטטיסטיים על מערכת החינוך.
משרד החוץ חצ-9438/8 8/29/1993 ארגנטינה – Jassan Elias (ג'אסן) טיפול  בביקור אפשרי של  סגן  שר  המשפטים  של  ארגנטינה אליאס  חזן
המרכז למיפוי ישראל – סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה גל-70241/6 10/25/1993 משמר איילון  ת.ח 2065
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-57771/28 11/30/1993 מועצה אזורית הר חברון מועצה אזורית הר חברון.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-44480/9 1/10/1994 השרה אורה נמיר והמנכ"ל בן-שושן – ישיבת ועדת מנכ"לים לענין ערביי ישראל בנושא כפרים בלתי מוכרים (ד') השרה אורה נמיר והמנכ"ל בן-שושן – ישיבת ועדת מנכ"לים לענין ערביי ישראל בנושא כפרים בלתי מוכרים (ד').
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-44527/15 6/15/1994 לשכת השר והמנכ"ל – תיק אימוץ אימוץ פתוח. האגודה ידידי אימוץ ילדים. תכנית השתלמות לעובדי השירות למען הילד. חוק האימוץ וחוק הירושה.
הרשות הממשלתית למים וביוב גל-50259/12 11/1/1994 ועדת ארלוזורוב הוועדה לבחינת ניהול אספקת המים בישראל בראשות שאול ארלוזורוב (ועדת ארלוזורוב) – התכתבות בנוגע לפעילות הוועדה (המשך בתיק מס' 13).
אוסף בולי דואר אב-68/6 6/1/1995 מעטפה מבוילת "חמניה" גלופת גומי להדפסת מעטפה מבוילת
משרד האוצר – לשכת השר גל-19176/14 10/22/1995 לשכת השרים שוחט ומודעי – יועץ השר בעז רדי- קרן הון סיכון – סרטים דו"ח הועדה הציבורית לבחינת דרכים לעידוד תעשיית הקולנוע בישראל  החלטת ממשלה  הצעות והמלצות לתקנון בעניין הקמת קרן הון סיכון להשקעות בתעשיות הקולנוע. דין וחשבון – הוועדה הציבורית לבחינת הדרכים לעידוד תעשיית הקולנוע בישראל  גורמי מימון להפקת הסרטים  גורמים מממנים בעולם  הקמת קרן הון סיכון לענף הסרטים ועוד
הרשות הממשלתית למים וביוב גל-50303/8 1/1/1996 התפלה התכתבות בנושאים: מתקן התפלה בגליל מערבי  מתקן משולב להפקת חשמל ומים באזור אילת ומצע לדיון עם שר החקלאות ונציב המים בנושא התפלה בישראל
הרשות הממשלתית למים וביוב גל-50303/9 1/1/1996 התפלה התכתבות בנושאים: אספקת מים באיזור חברון וים המלח ומתקן התפלה בגליל מערבי
משרד הפנים – לשכת השר גל-17541/4 1/31/1996 לשכת השר – כבאות והצלה התכתבות בעניני כיבוי אש באניות ונמלים  השתתפות המשרד בשירותי כבאות  תקציב שרותי כבאות והצלה  סיוע לשירותי כבאות בקו הצפון   בירור נסיבות הדליקה בבניין מגורים באשדוד ועוד עוד.
ארכיון אישי – שמעון שטרית גל-50473/13 4/1/1997 פרשת מינוייו של עו"ד רוני בר-און לכהונת היועץ המשפטי לממשלה ממצאים ומסקנות
אוסף בולי דואר אב-68/5 9/1/1997 החלטת כ"ט בנובמבר  עריך 5.00 ש"ח תשלילים
אוסף בולי דואר אב-68/4 11/1/1997 שלונסקי/פושקין  ייבגני אונייגין  גיליון זיכרון  מחיר 5.00 ש"ח תשלילים
אוסף בולי דואר אב-68/3 12/1/1997 תשלילים לבולים שונים
מועצה אזורית חוף עזה פ-5029/13 1/1/1998 הסכם וואי הסכם ביניים ישראלי פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה מה- 28 אוגוסט 1988. מזכר נהר וואי ומכתבי הלוואי 23 באוקטובר 1998. מזכרי שארם א-שייח.
אוסף בולי דואר אב-68/2 2/1/1998 מלחמת העצמאות  גיליונית זיכרון  מחיר 7.00 ש"ח תשלילים
קול ישראל (1948 – 2017) גל-42038/10 6/28/1998 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות מהתאריכים: 28/6/1998 – 30/6/1998
משרד העבודה והרווחה – לשכת השר גל-44570/13 6/30/1998 השר אלי ישי – מחוז ירושלים – הכשרה השר אלי ישי – מחוז ירושלים – הכשרה
קול ישראל (1948 – 2017) גל-42038/11 7/1/1998 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות מהתאריכים: 1/7/1998 – 30/7/1998
קול ישראל (1948 – 2017) גל-42038/12 7/4/1998 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות מהתאריכים: 4/7/1998 – 6/7/1998
קול ישראל (1948 – 2017) גל-42038/13 7/7/1998 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות מהתאריכים: 7/7/1998 9/7/1998.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-42038/14 7/9/1998 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות מהתאריכים: 09/7/1998 – 12/7/1998
קול ישראל (1948 – 2017) גל-42038/15 7/13/1998 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות מהתאריכים: 13/7/1998 – 15/7/1998
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-55709/4 9/2/1998 תקציב חישוב שנתי של עלויות פרוייקט ילדים בסיכון – חוברת
הרשות הממשלתית למים וביוב גל-50269/8 1/1/1999 התפלה התכתבות בנושאים: מתקן התפלה למי ים באשקלון  מכרז לאיתור ותכנון מוקדם של אתרי התפלה ועוד
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57221/12 1/17/2000 שטייניץ יובל שטייניץ יובל – הצעת חוק מניעת אלימות חוזרת 2000  הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד הקשור לקטינים 2000  הצעת חוק הגנת ילדים 2001  הצעת חוק איסור רעש באולמות 2000  הצעת חוק החברות הממשלתיות 1999  הצעת חוק הגנת השכר 2000
סמנכ"ל אגף קשרי תרבות ומדע חצ-10945/6 1/18/2000 אגף קשתו"מ – אורוגוואי- ספרות התכתבויות של השגרירות במונטבידאו עם המחלקה לקשרי תרבות במשרד החוץ בנוגע ליריד הספרים באורוגוואי ועל סופרים מקומיים.
סמנכ"ל אגף קשרי תרבות ומדע חצ-10945/1 1/24/2000 אגף קשתו"מ – אורוגוואי- כנסי תרבות בקשות מימון לתשלום דמי חבר ולתשלום כרטיסי טיסה לכנס FIA  – INTERNATIONAL FEDERATION OF ACTORES  באורוגוואי.
לשכת נשיא המדינה נ-901/11 8/1/2000 פורטוגל בתיק – חילופי דברים וברכות לבביות בין נשיא מדינת ישראל לבין נשיא פורטוגל לרגל יום חגם הלאומי; ברכות לנשיא פורטוגל הן היוצא – Jorge Sampaio והן הנכנס – Mr. Anibal Cavaco Silva; נקודות לשיחה עם ראש ממשלת פורטוגל; סקירה על פורטוגל; התכתבות – 100 שנה לבית הכנסת בליסבון וביקור הרב הראשי – הרב שלמה עמר; מינוי שגריר פורטוגל חדש בישראל והבעת תקווה לחיזוק והידוק היחסים הבילטרליים בין שתי המדינות; קורות חיין של השגריר המיועד של פורטוגל; סקירה על פורטוגל; סקירה על יחסי ישראל – פורטוגל; טיסת סולידריות מפורטוגל לישראל; התייחסות פורטוגל להתקפות הטרור בישראל; אירוע אסון התמוטטות הגשר בצפון פורטוגל.
לשכת נשיא המדינה נ-892/19 8/9/2000 בלארוס חילופי איגרות  ברכה בין נשיא בלרוס לנשיא ישראל לימי העצמאות של ישראל וימי הלאום של בלרוס  הגשת כתב האמנתו של שגריר בלרוס לנשיא כולל דברי השגריר תשובת הנשיא ותמליל שיחתם בעקבות הטקס  איגרת תנחומים של נשיא בלרוס לעמיתו הישראלי בעקבות אסון הפלת מטוס "סיביריה" בדרכו מישראל לרוסיה  נקודות לשיחה לנשיא לקראת הגשת כתב האמנתו של שגריר בלרוס וסקירה על יחסי ישראל-בלרוס  מכתב תודה של נשיא בלרוס לנשיא היוצא עזר וייצמן על תרומתו לפיתוח היחסים בין שתי המדינות.
סמנכ"ל אגף קשרי תרבות ומדע חצ-10945/5 8/24/2000 אגף קשתו"מ – אורוגוואי- תיאטרון צילומים מהופעתו של האמן חנוך רוזן באורוגוואי. הצילומים נעשו באמצעות עובד מדינה לצורך עבודתו ובמהלכה; הניסיון לאתר את שמות הצלמים לא צלח. למיטב ידיעתנו הזכויות הן של המדינה. ככל שמישהו סבור אחרת  מתבקש לפנות לארכיון המדינה.
סמנכ"ל אגף קשרי תרבות ומדע חצ-10945/7 2/21/2001 אגף קשתו"מ – אורוגוואי- חינוך מכתב בנוגע להפעלת תכנית פר"ח (פרוייקט חונכות) באורוגוואי.
סמנכ"ל אגף קשרי תרבות ומדע חצ-10945/2 4/29/2001 אגף קשתו"מ – אורוגוואי- תערוכות ותצוגות בקשת סיוע מהמחלקה לקשרי תרבות ומדע של משרד החוץ במימון של תערוכת צייר מאורוגוואי.
החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) רש-1695/7 5/24/2001 מפות פרוייקטים – ראש פינה: אתר לאומי בתיק – מרחב תכנון מקומי באצבע הגליל; תכנית מפורטת לאתר לאומי ראש פינה וסביבתו ושינוי לתכנית מתאר ראש פינה – מס' ג 5626 ו-ג 8886; תכנית מפורטת ואופן פיתוחה – הנחיות והגבלות למתחמי מגורים  מתחמי אירוח ומתחמי מבני ציבור; תשריט תכנית מוצעת אל תשריט תכנית קיימת.
סמנכ"ל אגף קשרי תרבות ומדע חצ-10945/4 10/23/2001 אגף קשתו"מ – אורוגוואי- מוסיקה מכתב מהשגרירות באורוגוואי על הופעת הכנר חגי שחם במונטבידאו.
מפות – רשות המים והביוב מפה-6512/1 1/1/2002 מפת ריכוז כלוריד במי התהום – אגן החוף – סתיו 2002 גליון דרומי. הנתונים על פי בארות שואבות ונתונים היסטוריים. המפה מאזור יבנה עד לאזור ניר עם. תאריך המפה משוער. הוכן על ידי השרות ההידרולוגי.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-54175/13 8/1/2002 תזכיר חוק חובת ביטוח פנסיה תעסוקתית דוח בנושא פנסיה תעסוקתית  שהופק על ידי צוות המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה לנושא פנסיה.
מפות מפה-5843/1 1/1/2003 בית גוברין גליון 11 – III – בית גוברין – רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. מצויינים הישובים: בת עין  אדרת  תרקומיא  צפרירים  בית גוברין  אמציה ועוד. מצויינים ואדיות  כבישים  הרים  שמורות טבע  מאגרי מים ועוד. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב  ינואר 1999  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל  נובמבר 2003  עדכון חלקי  מאי 2003. כולל מקרא של המפה. הסכם וואיי  הפעימה השנייה  שלב 3  20.3.200: שטח A – אחריות הרשות הפלסטינית מלאה מסומן בצבע חולי  אזור שטח B – אחריות פלסטינית אזרחית מסומן בצבע צהוב. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. מפה זו אינה מהווה אסמכתא למיקום גבולות בינלאומיים
משרד העבודה והרווחה – לשכת השר גל-49413/4 7/14/2003 התנדבות התכתבות בנוגע למימון רכז התנדבות  תעודות מגן השר לגופי התנדבות שונים  קהילה טיפולית "אזהאר" כפר קאסם.
מפות מפה-6491/1 1/1/2006 Tel Aviv – Yafo -תל אביב – יפו מפה עירונית של תל אביב יפו מאזור שדה דב בצפון ועד ליפו בדרום. בגב המפה רשימת רחובות ומוסדות. מקרא: תחבורה גבולות  רחובות. הוכן והודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל 2006 העתק מפה 6492/1.
אגף בכיר ביקורת ברשויות מקומיות גל-73607/17 10/16/2007 טמרה בתיק – דוח יישום תכנית הבראה לשנת 2006 ליישוב טמרה; דוח מעקב רבעוני לבדיקת יישום תכנית הבראה בעיריית טמרה; דוח נתוני תקציב ונתוני כח אדם.
המרכז למיפוי ישראל – סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה גל-70616/18 2/6/2008 ירושלים  נפה ירושלים מקום מטרסדורף  גושים 30298 חלקה 2 תב"ע 5500 מס' סידורי 35-04-08 10875 ירושלים  נפה ירושלים מקום מטרסדורף  גושים 30298 חלקה 2 תב"ע 5500 מס' סידורי 35-04-08 10875
משרד העבודה והרווחה – לשכת השר גל-59553/9 5/21/2009 אתיופים תכנית חומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית. עלייה יהודי אתיופיה.
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-17713/6 4/28/2010 הרשות הפלסטינית אי-מייל שכתב יואל הדר  היועמ"ש של המשרד לביטחון פנים  שהועבר לגנז המדינה  לגבי הטיפול במסמכי האויינט האוס המוחזקים ע"י משטרת ירושלים ומסמכים נוספים בנושא.
המרכז למיפוי ישראל – סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה גל-70433/14 4/4/2011 מחוז ירושלים  נפה ירושלים  מקום ארמון הנציב  גוש 30152 חלקות 2 3 12 מחוז ירושלים  נפה ירושלים  מקום ארמון הנציב  גוש 30152 חלקות 2 3 12
אגף בכיר ביקורת ברשויות מקומיות גל-72658/32 6/13/2017 עיריית טמרה  דו"ח ביקורת מפורט בתיק – דוח ביקורת מפורט לעירית טמרה לשנת 2016; מעקב אחר תיקון ליקויים; ריכוז פעולות של תב"ר [תקציב בלתי רגיל] בטמרה; תמיכות במוסדות ציבור.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/51 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ (באנגלית).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/52 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ (באנגלית).