נובמבר 2019

.1 | 1503 תיקים - 11 לנובמבר 2019

מזהה פיזי

מתאריך

שם התיק + קישור

תיאור

גל-48149/13 01/01/1965 פרדס חנה (כרך א') מדידות לצרכי רישום לחלקות וגוש
גל-48149/14 01/01/1965 פרדס חנה (כרך ב') מדידות
חצ-7050/2 01/04/1969 בעיות ירושלים – כללי דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  מאמרים  חומר על הפקעות הקרקעות בירושלים  קטעי-עתונות וכו' ( כולל טבלת ההפקעות לפי השכונות מ- 2.5.70 )
ג-866/35 22/03/1949 בית-הספר מזרחי בית-דגון חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחים על בתי-הספר של המזרחי למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  למועצה המקומית בית-דגון ולבית-הספר של מזרחי בבית-דגון  להסתדרות המזרחי ולגורמים אחרים; תקן בית-הספר מזרחי בבית-דגון  נתונים על המורים  התלמידים  השעות והכיתות ועוד(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט).
גל-61652/9 28/12/1977 מודעות מודעות של משרד העבודה והרווחה שפורסמו בעיתונות
גל-7759/19 28/12/1975 מאירס סלואן והלן – דירה מספר 115/1 בתיק התכתבויות בנושא השכרת/מכירת דירה בימית  תנאי ההשכרה/מכירה  הלוואות וכדומה החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2051
פ-2186/3 21/09/1960 מכתבים  גלויות ומברקים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. ברכות ואיחולים לכבוד ראש השנה שנשלחו לאשת הנשיא מאנשים וילדים שונים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
גל-7464/54 10/07/1979 מעוז – ימית בריבונות ישראל – מאבק בתיק סיכום פגישה של שר הבינוי עם אנשי מעוז המתנגדים לפינוי ימית.
גל-59795/14 29/12/1982 חלוקות – חיפה – בקשה לרישום 2 בתים על חלקה 59 בגוש 10892 – 1/3/1983-29/12/1982 בתיק פרוטוקול מוועדה מחוזית באגף תכנון ובנייה במשרד הפנים לגבי בקשה שהוגשה לוועדה לרישום שני בתים בשכונת נווה שאנן
גל-23219/1 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר ויצחק רבין – עצומות תיכוניסטים ירושלמים נגד כיבוש (רה"מ שמיר)
גל-23219/9 01/10/1993 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר ויצחק רבין – עצומות מכתבים נגד הצהרת העקרונות לממשל עצמי עם הפלשתינאים.
פ-1923/1 06/06/1961 ברנר החבר  המורה והסופר הדגול/ יצחק בן-צבי המאמר "ברנר החבר  המורה והסופר הדגול" מאת יצחק בן-צבי (דברי נשיא המדינה בפתיחת תערוכה י.ח. ברנר)  אשר פורסם ב"במועצה – בטאון מועצת פועלי ירושלים" (6.6.1961).
ג-4841/21 16/03/1971 הגליל העליון – תקציב רגיל מסמכים ממשרד הפנים בנוגע לתקציב מועצה אזורית הגליל העליון לשנת 1971/72: שנויים והעברות מסעיפים לתקציב רגיל לשנת 1971/72  הצעת תקציב לשנת 1971/72 ותקציב מאושר 1971/72.
פ-1908/52 25/12/1949 על משרפות מים/ י. בן-צבי המאמר "על משרפות מים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-25.12.1949. המאמר עוסק באפשרות זיהויה של העיר המקראית "משרפות מים" בצפון הארץ ובמשמעות שמה.
פ-1908/57 01/02/1956 מערת קבר יאסון מערת הקברים ברחוב אלפסי מס' 10  ירושלים – הכתובת היוונית ופיענוחה לעברית.
פ-1908/58 28/06/1957 סוד מגילתו של שפירא המאמר "סוד מגילתו של שפירא"  אשר פורסם בעיתון "מעריב" ב-28.6.1957. המאמר עוסק באפשרות שסוחר עתיקות ירושלמי הציג בשנת 1883 מגילה אשר נמנתה על מגילות ים המלח.
פ-1908/59 01/01/1938 הרב יצחק באדהב צילומים של הרב הירושלמי יצחק באדהב בביתו בשכונת ימין משה  בו היה אוסף ספרים גדול  בחברת יצחק בן-צבי ובנימין מזר.
פ-1908/63 01/01/1953 כתובת השילוח צילום של כתבת השלח (כתובת השילוח) ופיענוחה לעברית.
פ-1913/23 01/05/1950 דיר-אלקמר – עלילת הדם שני מאמרים מתורגמים על עלילת הדם בכפר דיר-אלקמר בסמוך לפסח התר"ז (1854)  אשר פורסמו בעיתון "הטיימס" הלונדוני ב-1-3.5.1847. אחד מהמאמרים הוא מכתב שכתב משה מונטיפיורי לעיתון.  המאמרים המקוריים באנגלית הושגו ע"י זאב וילנאי ותרגומם לעברית נעשה ע"י יצחק עבאדי.
פ-1923/10 01/01/1920 כרוז לבוחרים כרוז לבוחרים מטעם התאחדות ציונית סוציאלית של פועל ארץ ישראל "אחדות העבודה" לקראת הבחירות לאסיפת הנבחרים הראשונה.
פ-1910/17 01/01/1959 Les tribus disperseés – Préface de René Cassin/ ISAAC BEN ZVI הספר "Les tribus disperseés" (תרגום לצרפתית של הספר "נדחי ישראל") מאת יצחק בן-צבי  עם הקדמה לספר של רנה קאסן (René Samuel Cassin).
פ-1916/8 01/01/1950 פרוטוקול בפרסית ותרגום בעברית של ראיונות יוצאי מינדב – פרס – כורדיסטן פרוטוקול של שמונה עדויות בפרסית ותרגום בעברית של יוצאי העיר מאינדב בכורדיסתאן הפרסית. העדויות נגבו ע"י ועדת העליה המרכזית בטהראן ונמסרו לבן-צבי ע"י אליעזר בן דוב ב-כ"ה בכסלו תשי"א (4.12.1950).
פ-1916/9 07/01/1951 כתב עדות (בכתב יד) על תולדות קהילת מוהאבד – פרס – כורדיסטן עדות בכתב רש"י על תולדות יהודי מוהאבד (מהבד) בכורדיסטן הפרסית. העדות נכתבה במעברה בישראל ונמסרה לבן-צבי ע"י אליעזר בן דב.
פ-1919/13 21/02/1950 א בריוו פון אפגאניסטאן א בריוו פון אפגאניסטאן (מכתב מאפגניסטן)  אשר פורסם בביטאון "איגרת לעסקן הציוני" 25 (72) ב-21.2.1950. מכתב אשר נשלח מיהודי אפגני אל ממשלת ישראל ובו תיאור מצבם של יהודי אפגניסטן.
פ-1919/16 01/10/1962 נשמת וארשה היהודית מרחפת בין המצבות 11 תצלומים מוורשה  פולין אשר נמסרו לנשיא יצחק בן-צבי  ע"י משה רון (דנציגרגרון)  המזכיר הכללי של אגודת העיתונאים בישראל. התצלומים  אשר צולמו באוקטובר 1962  נמסרו לנשיא בן-צבי ב-21.1.1963. בתצלומים ניתן לראות מצבות מבתי הקברות  ביקור במוזאון להנצחת הנספים בגטו ועוד.
פ-1919/19 17/08/1994 אלבום תחריטים על השואה – רחל ליכטר מכתב תודה מאת מנהלת המוזיאון לאמנות  "יד-ושם"  עירית שלמון  אל שמעון רובינשטיין  מנהל ארכיון יד בן-צבי  בעבור מסירת אלבום תחריטים על השואה שנעשו ע"י רחל ליכטר והועברו לארץ ישראל ב-1946.
פ-1919/21 26/11/1947 המכון לחקר העדות היהודיות במזרח התיכון  העלון הראשון מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח אשר חובר ע"י יצחק בן-צבי ואריה טרטקובר: מטרת המכון  המסגרת וחטיבות המחקר.
פ-1910/18 08/05/1955 אידען אויף דער וועלט/ יצחק בן-צבי פרקים בהמשכים מספרו של יצחק בן-צבי  "נדחי ישראל"  בתרגום לאידיש ("אידען אויף דער וועלט")  אשר פורסמו בגיליונות העיתון "פארווערטס" במאי – יולי 1955. הפרקים עוסקים ביהדות גרוזיה (גיאורגיה)  הקווקז (ההרים)  חצי האי קרים ותימן.
פ-1910/20 01/01/1926 Les Inscriptions Semitiques de Loyang/ Georges Prevost המאמר "Les Inscriptions Semitiques de Loyang" מאת Georges Prevost  אשר פורסם -conservées au Musée gouvernemental de Pékin ב-1926. המאמר נשלח לבן-צבי במארס 1961. כמו כן  בתיק תרגום לעברית של הכתובות.  המאמר עוסק בשלוש כתובות עבריות שנמצאו בלוו-יאנג (Luòyáng) במחוז חנאן שבסין.
פ-1919/2 20/11/1957 השמדת יהודי פולטאבה/ י. א. ע. המאמר "השמדת יהודי פולטאבה" מאת י. א. ע. (ראשי תיבות של יצחק אבי עלי – יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-20.11.1957. המאמר עוסק ביהודי פולטאבה  עיר הולדתו של בן-צבי  תחת הכיבוש הנאצי.
פ-1919/3 01/10/1959 יהדות ליטא תוכן העניינים של שלושת הכרכים לספר הזכרון "יהדות ליטא – הוצאת עם הספר בע"מ  תש"ך." בפתיחת החוברת  מכתבו של הנשיא יצחק בן-צבי למערכת "ספר זכרון ליהדות ליטא".
פ-1919/7 07/02/1951 גולת ישמעאל ובנין ישראל/ י. בן-צבי חלק מהמאמר "גולת ישמעאל ובנין ישראל" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"אגרת לשליחים" ב-7.2.1951. המאמר כולל מידע על עליית היהודים מעיראק ומפרס  יהודי אפריקה הצפונית  הגלויות בבלקנים ובתימן  בעיית ההכשרה של יהודי המזרח  ומפעולות המכון למחקר של קהילות ישראל בארצות המזרח.
פ-1920/11 05/08/1960 צ'אלא חומר מחקר בכתב יד העוסק ב"צ'אלה"  אנוסים מקרב יהודי בוכרה שאולצו להמיר את דתם לאסלאם.
פ-1918/16 29/07/1947 הכנוס העולמי הראשון לחינוך עברי בתפוצות מסמכים העוסקים בכנוס העולמי הראשון לחינוך עברי בתפוצות: תכנית טקס הפתיחה ותכנית ישיבות מלאה  סקירה על המחלקה לחינוך של האוניברסיטה העברית  סקירה על הסתדרות המורים העברית בארץ ישראל  רשימת הצירים שהוזמנו להשתתף בכינוס  פרוטוקול דברי ד"ר אליעזר ריגר  יו"ר הועד המכין של הכינוס בטקס הפתיחה  יצחק בן-צבי  נשיא הועד הלאומי ודוברים נוספים.
פ-1918/17 01/01/1943 שטר כסף מגטו טרזיינשטט שטר כסף מגטו טרזיינשטט  אשר נמסר ע"י גבריאל פישר ב-9.8.1953.
פ-1921/1 12/12/1955 ימי ברדיטשב/ י. בן-צבי המאמר "ימי ברדיטשב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "אסופות – כתב עת לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל" ביוני 1957. המאמר הוקדש לכבוד שנת היובל לועידה הכללית של "פועלי ציון" ברוסיה ולהיווסדה של המפלגה. ועידת ברדיטשב  שהתקיימה בדצמבר 1905  הייתה אחת משתי הועדות המייסדות של מפלגת "פועלי ציון".
פ-1918/14 01/01/1958 מפעל לשיחזור גדולת העם/ אליהו עמיקם הכתבה "מפעל לשיחזור גדולת העם" מאת אליהו עמיקם אשר פורסם במוסף "7 ימים" ב"ידיעות אחרונות" ו"מכון בן-צבי משלים חקר פזורות ישראל". הכתבות עוסקות בפעילותו של מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.
פ-1918/28 15/12/1937 על השבט היהודי בנג'ראן/ דוד סיטון המאמר "על השבט היהודי בנג'ראן" מאת דוד סיטון  אשר פורסם בעיתון "הבקר" ב-15.12.1937. המאמר עוסק בשרידים של שבט יהודים בחבל נג'ראן שבערב הסעודית.
ג-2237/29 11/03/1959 היועץ המשפטי – ועדות הערכה וערעורים בתיק הערות ותגובות של היועץ המשפטי לניסוחים משפטיים במכתבים שונים שהגיעו אליו.
גל-3933/44 15/03/1955 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ועדה מחוזית הדרום  1 התכתבות בעניין תוכנית בניין ערים (ת.ב.ע.) במחוז הדרום.
פ-1918/29 14/05/1929 די יודען אין אפגאניסטאן המאמר "די יודען אין אפגאניסטאן"  אשר פורסם בעיתון "דער מאמענט" ב-14.5.1929.
ג-2704/12 01/01/1948 אגף התכנון – "הזרע" חווה חקלאית התיק מכיל כרטסת תנועות בלבד וללא מסמכים.
פ-1918/25 01/01/1949 נתונים ומידע על קהילות ספרדיות במחברת של י. בן-צבי רשימות עזר ונתונים על קהילות ספרדים (עדות שונות) בארצות הברית  רשימת בעלות הקרקע והתושבים בכפרים שנשארו ובכפרים שניטשו במלחמת העצמאות  נתונים על גלות ישמעאל וגלות אדום ועוד.
פ-1918/26 16/06/1921 Jews in Egypt – Life under the Fatimid Caliphs המאמר "Jews in Egypt – Life under the Fatimid Caliphs" (יהודים במצרים – חיים תחת שלטון השושלת הפאטמית)  אשר פורסם בעיתון "The Egyptian Gazette" ב-16.6.1921.
פ-1918/27 26/02/1925 מכתב מפורטוגל – על בני האנוסים/ גדליהו ארקין המאמר "מכתב מפורטוגל – על בני האנוסים" מאת מאת גדליהו  אשר פורסם בעיתון "הארץ" ב-26.2.1925. במאמרו  דיווח ארקין על מצב צאצאי היהודים האנוסים בפורטוגל.
גל-3940/3 05/01/1961 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – הזמנות וסדרי יום אישורי תוכניות בנייה מחוז הדרום חוקי עזר; תקנות; תוכניות מתאר; אישורי בנייה  תכנונים מרחביים וערעורים
גל-3940/4 01/01/1962 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – הזמנות וסדרי יום הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הדרום שטחי תכנון; חוקי עזר ; תוכניות מתאר ; אישורי בנייה וערעורים
פ-2077/15 01/01/1947 מכתבים משרה פדר לבבה אידלסון. בתיק מספר מכתבים בנוגע לפעילות מועצת הפועלות בארה"ב למען ארץ ישראל.
גל-3940/12 01/01/1962 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות הוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים מחוז הדרום
גל-3940/14 01/01/1964 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – פרוטוקולים פרוטוקולים תכניות מתאר במחוז הדרום
גל-3725/9 30/09/1951 האוכלוסיה הלא יהודית מסמכים ממשרד הפנים ובהם נתונים על האוכלוסייה הלא יהודית.
גל-3940/15 01/01/1965 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות הוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון העיר במחוז הדרום
גל-3940/16 01/01/1966 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – פרוטוקולים
גל-23211/31 01/01/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – פרס שמעון – שר החוץ 1.1.1994-31.12.1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – פרס שמעון – שר החוץ 1.1.1994-31.12.1994
גל-3929/44 16/12/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר חיטין שיכון עולים בתיק תכנית אדריכלית להקמת שיכון עולים בכפר חיטין.
גל-23214/6 01/10/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות נגד ההסכם עם אש"פ (מדגם) – 1993
גל-23214/7 01/12/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – סירוב עקירת ישובים אזרחיים
גל-23214/8 01/12/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות נגד הסכם שלום עם אש"פ – 1993
פ-2077/21 01/02/1943 כרוז מטעם הנהלת הועד הלאומי. בתיק כרוז בכתב יד בנוגע להשבתת השמחה בפורים לאות אבל על דיכוי מרד גטו ורשה.
גל-23214/5 01/09/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות – חתימת הצהרת העקרונות לממשל עצמי של הפלשתינאים (עם ובלי מכתבי תשובה) 1993
גל-3867/2 07/07/1957 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – דיר-יסין בתיק תכנית לשיכן ראעי של בתי אזבסט בדיר יסין.
גל-40363/12 25/07/1994 שיקום שכונות חברתי – ג'אסר א-זרקא בתיק הזמנה לסקר חברתי-כלכלי-חינוך בג'סר אל-זקרה לצורך גיבוש תכנית רב שנתית לשיקום שכונות.
גל-40450/11 06/09/1951 אגף התעשיות חקלאות והכימיקלים – הצעות ליבוא סחורה. התכתבות בנוגע יבוא סחורה בתחומיה תעשיות חקלאיות (כולל תעשיית עץ) ותעשיית כימיקלים.
חצ-10208/11 01/09/1978 כח החירום של האו"ם בלבנון (יוניפי"ל)
ג-4763/19 29/05/1951 אבן יהודה התכתבות בנוגע למועצה הדתית באבן יהודה; עניינים מנהלתיים – בתוך כך  בחירת הנהלה במועצה הדתית  חוק תקציבי השירותים הדתיים תש"ט – 1949 – הודעה בדבר הרכב המועצות הדתיות.
ג-4750/9 23/12/1953 ירושלים בתיק התכתבויות בנושאי חינוך ילדים  פעולות של עמותות שונות להצלת ילדים יהודים מהמסיון  פעולות של מיסיונרים לשכנוע יהודים להמר את דתם לנצרות  פתיחת מועדונים ומגרשי ספורט לנוער ועוד.  בתיק הושחרו עמודים ופרטים בשל צנעת הפרט עד שנת 2024
גל-3965/32 19/06/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים אשתאול בתיק תכניות בניה ושרטוטים להקמת המושב אשתאול.
גל-3975/20 20/02/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – עמק חפר – אחיטוב
גל-3975/30 24/04/1960 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – עמק חפר – המוביל הארצי בתיק שרטוטים בקשות ואישורים לבניית המוביל הראשי באיזור עמק חפר.
גל-3995/4 25/03/1958 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ועדת משנה נפת באר-שבע – פרוטוקולים פרוטוקולים של ישיבות ועדת משנה נפת באר שבע תכנון מרחב מקומי; תוכניות מתאר ; דיונים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה
גל-3998/4 01/01/1966 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום פרוטוקולים ועדת משנה פרוטוקולים
גל-4011/2 23/03/1967 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום פרוטוקולים ועדה מחוזית הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה- מחוז הדרום אשקלון  אשדוד  ניצנים  קריית גת  באר שבע
גל-22632/41 11/01/1978 ג'סר א-זרקא מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של ג'סר אל זרקא.
גל-55234/5 18/11/1987 ועדת קוברסקי – בחינה של השירות הציבורי מסקנות  טיוטות והתכתבויות משולחנה של וועדת המשנה ליחסי אזרח-מינהל של הועדה הציבורית מקצועית לבדיקת שירות המדינה: ארגון ותהליכי העבודה הנדרשים להבטחת שיפור השירות לציבור  דו"ח ועדת המשנה ליחסי אזרח-מינהל  תזכירים על פעילות משרדי הממשלה  החלטות ממשלה ועוד.
גל-55234/6 01/07/1990 יישום דו"ח ועדת קוברסקי מסקנות  טיוטות והתכתבויות משולחנה של "ועדת משנה ליחסי אזרחים ומינהל ושיפור השירות לציבור" של "ועדת היגוי ליישום דו"ח ועדת קוברסקי": ארגון ותהליכי העבודה הנדרשים להבטחת שיפור השירות לציבור  דו"ח ועדת המשנה ליחסי אזרח-מינהל  תזכירים על פעילות משרדי הממשלה  החלטות ממשלה ועוד.
גל-55234/11 01/08/1990 יישום דו"ח ועדת קוברסקי מסקנות  טיוטות והתכתבויות משולחנה של וועדת ההיגוי ליישום דו"ח ועדת קוברסקי וועדות המשנה שלה: ארגון ותהליכי העבודה הנדרשים להבטחת שיפור השירות לציבור  דו"ח ועדת המשנה ליחסי אזרח-מינהל  העמקת פעילות הדרכה  דו"חות של המטה המייעץ ליישום הרפורמה בשירות הציבורי  החלטות ממשלה ועוד.
גל-12028/26 01/01/1957 אגף התכנון – פרדס חנה. מפות
פ-2192/4 08/02/1973 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אישים שונים. התכתבות עם אישים כגון טדי קולק  יעקב קנב  יצחק אברהמי  יהודית הררי בנושאים אישיים ושונים כגון: הדרוזים בישראל  קהילת "מבקשי דרך"  ספר הגדודים העבריים מסומן  באמצע. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2039.
גל-57491/11 01/02/1986 גרמניה – כללי
גל-57491/12 01/02/1986 גרמניה – כללי
גל-57491/13 01/03/1987 גרמניה – כללי
גל-57491/19 01/02/1991 הסכמים – גרמניה
פ-1967/3 07/01/1943 גיוס חיילים בתיק מכתב גלוי מאת קבוצת חיילים למנהיגי הישוב נגד המשתמטים מגיוס לצבא הבריטי.
גל-57494/13 01/06/1969 רכוש ללא יורשים שוויץ
גל-6935/7 13/12/1966 אגף התכנון – עמק-חפר – חופית גוש: 83338 חלקה: 66
גל-96/5 01/01/1948 לשכת המנהל הכללי – תוכנית כבלים בין עירוניים
חצ-4482/32 01/03/1944 ליבריה – תאונות רכבי דיפלומטים
חצ-4482/20 01/01/1970 גרמניה
חצ-4482/22 01/01/1970 רפובליקה דומינקנית
חצ-3825/4 01/01/1968 עליה – גרמניה
פ-1915/2 31/01/1935 יצחק בן-צבי – שני פנקסי מחקר שני פנקסי מחקר בכתב ידו של יצחק בן-צבי: ראשית  פנקס עם רשימות הכוללות מידע ונתונים לקראת מסעו וממהלך המסע לפרס (איראן) ועיראק בשנת 1935. שנית  פנקס עם רשימות עזר על יהודי מרכז אסיה  הקווקז  כורדיסטן  אפגניסטן  פרס (איראן) ותימן.
חצ-5183/32 01/01/1972 גרמניה – חסינות
ג-10915/19 01/05/1966 תערוכת אקספו 67' במונטריאול – בידור הביתן (המשך מתיק מס' 18) התכתבות של הנהלת הביתן הישראלי בתערוכה עם הנהלת התיאטרון הקאמרי  הקונסוליה הישראלית במונטריאול וגורמים נוספים בנוגע להופעת האנסמבל של הקאמרי במסגרת מופעי הבידור בביתן ועוד.
גל-48207/3 10/03/1997 המוביל הארצי 1 (כרך א') מסמכים  הסכמי עבודה  חשבוניות והתכתבויות בנושא הזמנת עבודה להכנת תסריטי חלוקה של המוביל הארצי; תרשימים.
גל-48207/5 12/01/1994 המוביל הארצי 1 (כרך ג') רישומים של המוביל הארצי- מצב קיים והצעת תוואי חדש; התכתבויות בנושא תיקונים במקטעים מסוימים במוביל הארצי ורישום המוביל; חוזי העבודה של משרד השיכון עם המרכז למיפוי ישראל ועם חלו"א- חברה למדידה והנדסה אזרחית.
פ-2113/2 01/01/1918 פנקס אישי ויומני עבודה של רחל ינאית בן-צבי פנקס עבודה עם נתונים ורישומים בנוגע לחוות הלימוד ויומני העבודה של רעיית נשיא המדינה  רחל ינאית בן-צבי  מן השנים: תשי"ד (1953- 1954) ותשכ"ב (1961- 1962).ביומנים  פירוט האירועים  הכנסים  הפגישות  הטקסים  הישיבות  הסיורים וכו' בהם לקחה חלק מתוקף תפקידיה השונים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2031.
מפה-4159/1 10/09/1917 ( מדמשק לעקבה )   Damascus to Akaba בתיק צלום מפת אזור מדמשק עד עקבה על-גבי נייר שקוף יציב ( נגטיב ); כולל חלקים מלבנון  סוריה וירדן מודרניים; סומנו גבולות הקיסרות העותומנית עד 1914  המחוזות  קטעים מגבול מצרי-תורכי 1906 ( החלק הדרומי ) סימנים טופוגרפיים  אדמיניסטרטיביים  של כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – הודפס ע"י מחלקת המדידות מצרים ( Reproduced by Survey of Egypt ) ב- 10.9.1917 צילום כהה מאוד וקשה לקריאה – עותק ברור יותר ניתן למצוא בתיק מפה 5617/1 ISA-Collections-Maps-0009npa
גל-19937/5 14/02/1992 סמלים וטקסים – 1 (השר עוזי בר-עם  יו"ר ועדת השרים לעניני סמלים וטקסים) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: הצעות להחלטות והחלטות הועדה  סדרי-יום וחומר רקע  התכתבות עם משרדי הממשלה ואזרחים  קבורת חללי ספינת "אגוז" והנצחתם  הנצחת מנחם בגין  הסדרי נסיעה לחוץ לארץ של אישי רמי דרג  נהלי הנחת זרים בטקסים  רחבת טקס בגן הוורדים  50 שנה למדינת ישראל – מתווה ראשוני לפעילויות  חמישים שנה למרד גטו וורשה  נאומים פוליטיים בלוויות ואזכרות  הנצחת חללי פעולות האיבה  הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה  טקסי יום השואה  נושאים שנתיים במשרד החינוך ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2062.
גל-19937/6 14/01/1993 סמלים וטקסים – 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: פרטי-כל מישיבות  סדרי-יום וחומר רקע  החלטות  התכתבות וכו'. 3000 שנה לירושלים  הנצחת חללי ספינות מעפילים שטבעו בדרכם לארץ  חמישים שנה למרד גטו וורשה  הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה  צורת דגל המדינה  ביתן טקסים בגן הוורדים  הנפקת מטבעות זיכרון  סדרי קדימה ממלכתיים  מימון הר הרצל  הנצחת חללי ספינת "אגוז" ופיתוח אתר הקבורה בהר הרצל  אירועי יום העצמאות  שנת איכות הסביבה  הנצחת ספינות מעפילים שטבעו בדרכם לישראל' שימור מחנה ההשמדה אושוויץ ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2064.
גל-19937/7 06/02/1994 סמלים וטקסים – 3 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: החלטות  סקירות מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה; הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה   ציון מאורעות היסטוריים  עולי הגרדום בעירק  הנצחת מעפילים שטבעו בדרכם לישראל (באוניות אגוז  סטורמה ומפקורה) מאה שנה לקונגרס הציוני הראשון  יובל למכללת וינגייט ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2064.
א-7921/7 01/08/1968 סקירות בטחוניות ומדיניות של ראש הממשלה (המשך מתיק 6) דברי ראש הממשלה בישיבות הממשלה בועדת חוץ ובטחון  טיוטות של סקירות כולל בענין תיקון הצו בעניני העליה  חטיפת מטוס אל-על  רכישת מטוסים מארצות הברית  התפלת מי-ים ועוד.
גל-19939/7 02/11/1994 סמלים וטקסים – 4 – השר עוזי ברעם  יו"ר ועדת השרים בעניני סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: הצעות להחלטות והחלטות ועדת השרים  המועצה להנצחת זכרם של נשיאים וראשי הממשלות  לוויות ממלכתיות  מעמד נפגעי פעולות האיבה  הרוגי מלכות  50 שנה למדינת ישראל  קבלת עיטורים זרים  קביעת "פרח המדינה"  הצגת מגילת העצמאות בכנסת  סדרי קדימה ממלכתיים  הנצחת מעפילי אגוז  ציון 50 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית  הנחת זרים ביום הזיכרון  נושאים שנתיים ועוד.
גל-19939/8 05/06/1995 סמלים וטקסים – 5 – השר עוזי ברעם  יו"ר ועדת השרים בעניני סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: הצעות להחלטות והחלטות ועדת השרים  נפגעי פעולות איבה  אתר שיחזור קרב יד מרדכי  הנצחת מעפילי אגוז  לוויות ממלכתיות – חבצלת  הצבת יד לזכר קורבנות מחנה דכאו  הוצאות אירוח מנהיגים זרים בבית הנשיא ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2065.
גל-57529/3 01/07/1991 גרמניה
פ-2100/7 05/11/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. בתיק התכתבות בנושא "ארץ ישראל השלמה". בתיק גם כתבות באותו נושא שהתפרסמו בעיתונים שונים.
גל-19939/4 28/07/1992 סמלים וטקסים – 1 – השר עוזי ברעם  יו"ר ועדת השרים בעניני סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: הצעות להחלטות והחלטות ועדת השרים  50 שנה למדינת ישראל – הצעת מסגרת לדיון ראשוני  תכנית שימור ויציבות ארכיטקטונית לשיקום אתר אוושויץ בירקנאו  טקסים רשמיים  לוויות ממלכתיות (חבצלת)  חבצלת פיגועים  פעילויות מרכז ההסברה  שנת איכות הסביבה – תשנ"ד  הנצחת מעפילי אגוז  הנצחת נשיאים וראשי ממשלות  אירועי 75 שנה לארגון ההגנה  כ' תמוז – טקס אזכרה להרצל  חגיגות 3000 שנה לירושלים  הנצחת חללי אצ"ל ולח"י בתחומי רכבת ישראל  סדרי קדימה ממלכתיים  טיסות ראש הממשלה ורעייתו ועוד.
גל-19939/5 01/08/1993 סמלים וטקסים – 2 השר עוזי ברעם  יו"ר ועדת השרים בעניני סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: הצעות להחלטות והחלטות ועדת השרים  50 שנה להקמת הפלי"ם  תכנית פעילויות לציון 50 שנה לנצחון על גרמניה הנאצית  סדרי קדימה ממלכתיים  פניות בעניין יום העצמאות ויום זכרון  הנצחת מעפילי אגוז  טקס כ' תמוז – אזכרת הרצל  75 שנה להקמת ארגון ההגנה  לוויות ממלכתיות  השתתפות שרים בלוויות חללי פיגועים ועוד.
רש-3473/2 21/12/1996 עכו בתיק מסמכים העוסקים בפעולות השיקום  השימור והפיתוח של עכו (עכו העתיקה  הנמל  המצודה  מנהרת הטמפלרים ועוד). בתיק פרוטקולים של ועדת שימור עכו העתיקה  דוחות לגבי תכנון פרוייקטים שונים בעיר כולל בתי מלון ואתרי תיירות אחרים כגון המצודה ופיתוח הנמל  נייר עמדה של החברה להגנת הטבע  סיכומי דיונים עם שר התשתיות הלאומיות אריאל שרון ועוד. כמו כן  בתיק התכתבויות עם אגודת אסירי המחתרות- מבצר כלא עכו לגבי שחזור רצפת הכלא. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2067).
גל-55255/3 21/05/1995 צוות היגוי חוזה בכירים התכתבויות וחליפת מסמכים מצוות היגוי חוזה בכירים בנציבות שירות המדינה: טיוטת חוברת מינהל סגל בכיר  קטעי עיתונות ותגובות הנציבות  פניות עובדים בכירים בדבר חוזיהם האישיים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066.
גל-55255/9 28/02/1991 יישום דו"ח ועדת קוברסקי מסקנות  טיוטות והתכתבויות משולחנה של הוועדה ליישום דו"ח ועדת קוברסקי -ועדת משנה לענין שגרת עבודה  נהלים  נורמות התנהגות לרבות משמעת: זכרון דברים מישיבות הוועדה  הזמנות לישיבות  תזכירים על פעילות משרדי הממשלה ועוד.
גל-55301/14 10/01/1969 ציוד מגברים מחברת לורנץ – כבל קואקסיאלי בין באר שבע לתל אביב התכתבות בעניין אספקת ציוד.
גל-40883/2 07/08/1996 לשכת השר משה קצב – סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות משה קצב בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: החלטות הוועדה  הצעות לשנת היובל למדינה  קביעת יום אבל לאומי לציון רצח רבין  טקס האזכרה הממלכתי ליצחק רבין ז"ל  חגיגות היובל למדינת ישראל  100 שנים לקונגרס הציוני הראשון  הצבת דגל המדינה בלשכותיהם של נושאי משרות ממלכתיות  דו"ח הוועדה לבדיקת אופן יישום חוק הדגל והסמל  האנדרטה לזכר החללים הבדואים  פסטיבל הסרטים הישראלי בלוס אנג'לס ובניו יורק – ISRAEL FILM FESTIVAL ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2067.
גל-40942/4 24/11/1996 לשכת השר משה קצב – סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות משה קצב בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים:  מאה שנות ציונות  הנצחת נפגעי פעולות איבה  הצעות למדליקי משואות  שילוט בחלקת גדולי האומה  מניעת חילול שבת בטקסי יום הזיכרון ויום העצמאות  הצעות לשינויים בהמנון המדינה  הנפקת בול עם דמותו של שמחה הוצלברג  פרסום מודעות אבל מטעם הממשלה על חללי פיגוע חבלני  סדרי קדימה ממלכתיים  הנצחת אל"מ נביה מרעי  שעון קיץ  אתר להנצחת החייל הצ'רקסי  הנצחת זכרו של יצחק רבין ודיונים על קביעת יום אבל לאומי  ועדה לציון 50 שנה לעולי הגרדום ולפריצת כלא עכו  הקמת אתר מעברה כציון דרך ל-50 שנות מדינה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066.
גל-14834/2 03/07/1950 עידוד התיירות פרוטוקול וזכרונות-דברים מישיבות  דו"חות פעולה וביקורת בבתי-מלון  תעריפי שרותים בבתי-מלון בארץ ובחו"ל  רשימות שונות של בתי-מלון  בקשות לרשיון יצוא  חוזרים והתכתבות של אנשי "מרכז התיירות" (במסגרת משרד המסחר והתעשייה) וגורמים נוספים בנוגע לקידום ענף המלונאות ועידוד תיירות לישראל (כולל דו"ח מישיבות המועצה המקצועית לבתי-מלון 18.11.53). הושחר מספר אישי במכתב אחד בשל צנעת הפרט.
פ-1916/31 01/01/1956 אספקטים חדשים של הבעיה התמודית/ ז'אק ריקמנס תרגום לעברית של המאמר "אספקטים חדשים של הבעיה התמודית" (Aspects Nouveaux du Probleme Thamoudeen) מאת ז'אק ריקמנס (Jacques Ryckmans). המאמר  שפורסם בכתב העת "Studia Islamica" תורגם ע"י שולמית קלוגאי.
פ-2114/3 01/01/1970 יומני רחל ינאית יומני העבודה של רחל ינאית בן-צבי  מן השנים: תשל"א (1970- 1971)  תשל"ה (1974- 1975)  תשל"ו (1975- 1976). ביומנים  פירוט האירועים  הכנסים  הפגישות  הטקסים  הישיבות  הסיורים וכו' בהם לקחה חלק מתוקף תפקידיה השונים: יד בן-צבי  בית החלוצות  כתיבת הספר "מניה שוחט"  ביקוריה בפקיעין ויוזמה להקמת ישיבת הסדר ביישוב  הנצחת אנשי "השומר" וה"הגנה" ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2045.
פ-2115/2 01/01/1956 יומנים אישיים של רחל ינאית בן-צבי יומני העבודה של רחל ינאית בן-צבי  מתקופתה כרעיית נשיא המדינה ולאחריה  מן השנים: תשי"ז (1956- 1957) ותשכ"ו (1965- 1966). ביומנים  פירוט האירועים  הכנסים  הפגישות  הטקסים  הישיבות  הסיורים וכו' בהם לקחה חלק מתוקף תפקידיה השונים  דברים שכתבה לאחר מבצע "קדש" (מלחמת סיני)  כתיבת הספר "ההגנה בירושלים" וניהול מוזיאון ההגנה. כמו כן  בתיק שיר שחיברה ינאית בן-צבי  "אתה עמי".
פ-2102/58 01/01/1960 קטעי עיתונות. בתיק מאמרים מאת ברכה חבס בשם "זרות ותלישות" ו"עוד אכזבה אחת" ובהם ביקורות על ספרים מאת לאה גרונדיג ויעקב זרובבל. התאריך משוער.
פ-1916/38 01/09/1959 The Jews of Yemen/ Itzhak Ben-Zvi המאמר "The Jews of Yemen" (יהודי תימן) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "Jewish Frontier" בספטמבר 1959. המאמר עוסק בהיסטוריה של יהדות תימן ובעלייתם לישראל.
פ-1917/22 01/01/1958 The Judeo-Muslim Marranos of Bukhara/ Rudolf Loewenthal שני מאמרים שתורגמו לאנגלית מרוסית האנוסים בבוכרה:"Research on the history of the native Jews of Bukhara and Turkestan  the "Chela"  and of part of the Mountain Tadzhiks"/ D. Iofan. "On the origin of Judeo-Muslim community in Bukhara"/ I. M. Babkhanov המאמרים פורסמו בכתב העת "Central Asian Collectanea".
גל-40947/8 21/12/1997 לשכת השר משה קצב – סמלים וטקסים  משואה בקשות מטעם אנשים פרטיים וארגונים שונים להדליק משואה ביום העצמאות החמישים למדינה  רשימת המועמדים והממליצים להדלקת המשואות  סיכומי ישיבות של ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים ושל הוועדה לבחירת מדליקי המשואות בשנת היובל. פירוט ארועי שנת היובל  הנפקת בולים חדשים לשנת 1999  אזכרה ממלכתית למעפילי סיירת אגוז  שילוט חלקת גדולי האומה  הזמנות לארועים ממלכתיים ועוד.  בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-41106/8 20/04/1999 לשכת השר משה קצב – סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות משה קצב בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: מדליקי המשואות  הנצחת נפגעי פעולות האיבה  בול לזכרו של הרב מולא אור שרגא  מסע הזדהות בני המצווה מהתפוצות עם מדינת ישראל   סדרי קדימה ממלכתיים  הנצחת השר זבולון המר  ייצוג הממשלה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  אתר הנצחה לחללים הבדואים  טקס הנפת דגל הדיו  טקסי אזכרה ממלכתיים לנשיאים וראשי ממשלה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
מפה-5950/1 01/02/1948 Jerusalem – Sheet 6 – ירושלים – גליון 6 התיק מכיל מפה פיזית של אזור בית סחור  נפת ירושלים – במפה מצויינים בית סחור  דרכים  הרים  ואדיות ועוד. עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל (Survey Department of Palestine) ב 1945  הודפס ע"י שרות המפות והתצלומים של צה"ל  אוגוסט 1948. במפה מקרא באנגלית.
מפה-6060/1 01/01/1975 קבוץ סוכות תוכנית מיתאר קיבוץ סוכות – פיתחת רפיח – תוכנית מיתאר לקיבוץ מתוכנן – פיתחת רפיח – משרד השיכון – האגף לבניה כפרית  13.1.1975. כולל מקרא של התוכנית.
פ-1917/5 01/01/1961 הערות לכתובות מקאי-פנג-פו/ דניאל לסלי הערות לכתובות מקאי-פנג-פו מאת דניאל לסלי – תדפיס מיוחד מתוך "ספונות"  ספר ה' – ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח. הוצאת מכון בן-צבי  ירושלים תשכ"א.
גל-2142/10 02/12/1965 תכניות פרסום ארצות-הברית התיק מכיל תוכניות פרסום מול מנהלי הלשכות בארצות הברית
גל-2143/2 28/07/1960 תעופה אזרחית. כרך א' פרוטוקולים מישיבות הוועדה הבין-משרדית לתחבורה אווירית בנושאים: טיסות צ'רטרים ממדינות שונות  הסכמים עם חברות תעופה בעולם ועוד. זכרון דברים מישיבות הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הממשלה בשטח הסעת תיירים ברכב  סטטיסטיקה – התנועה האווירית הבין-לאומית בישראל 1960 – 1962 ועוד.
חצ-5787/26 01/01/1974 מסירת מסמכים – גרמניה
פ-1917/8 01/10/1952 יהודי אפגניסטן המאמרים "מתפוצות אפגאניסטאן" מאת יצחק בן-צבי ו"שנים עשר שבטים בפושטוהיסטא" מאת שבתאי שמואל האפגני  אשר פורסמו ב"בטרם – דו שבועון למדיניות  עניני חברה ובקורת"  כרך כא (קסב). כמו כן  בתיק גרסאות מתוקנות של המאמרים שפורסמו.
פ-1917/9 30/05/1957 ראיון עם נשיא המדינה – שיחה עם מר יעקב יצחקוף – ראש הקהילה היהודית בכבול  אפגניסטן תדפיס ראיון שקיים נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  עם מר יעקב יצחקהוף ראש הקהילה היהודית בכבול  אפגניסטן. הריאיון עסק באפגניסטן בכלל וביהדות אפגניסטן בפרט: החינוך וקשריה עם השבטים השונים באפגניסטן.
פ-2144/9 01/01/1968 לוח ביבליוגרפי של קרבות יחידת "עציוני" במלחמת השחרור. בתיק חוברת מידע שהוכנה ע"י לוחמי תש"ח במלאת 20 שנה למלחמה ובה לוח ביבליוגרפי של קרבות יחידת "עציוני" במלחמת השחרור.
גל-40922/1 23/12/1996 לשכת השר משה קצב – סמלים  טקסים  משואה פרוטוקולים והחלטות של ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים  אתר הנצחה לנפגעי פעולות איבה  היערכות לביצוע חוק יום הזיכרון ליצחק רבין  גיבוש הצעות לנושא המרכזי של שנת היובל  תכנית פעילויות  ותכנון אירועים לשנת היובל(מתווה ראשוני)  טקסי אזכרה ממלכתיים  הנצחת זכרו של הנשיא חיים הרצוג ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2067.
רש-3487/10 11/11/1992 תקציב 1992-1993 סחר בעתיקות  דוחות כספיים של רשות העתיקות ותקציב. עמודים 17 – 21 הושחרו בשל זכויות יוצרים. ניתן לעיין בעמודים אלה באולם הקריאה בלבד.
גל-48294/14 26/08/1964 קרית גת – קליקסון בתיק תכניות ומדידות של קרית גת.
רש-3488/4 19/11/1995 תקציבים רשות העתיקות – הצעת תקציב לשנת 1999  דברי הסבר לתוכנית עבודה לשנת התקציב 1999  דוח כספי ליום 31/12/1998  תקציב רשות העתיקות לשנת 1996 ו- 1997.
גל-48225/4 01/01/1965 פרדס חנה התכתבות שרטוטים ומדידות
גל-48225/10 01/01/1965 שיח מוניס בתיק תוכניות בנייה ושרטוטים של שכונה בתל אביב שמיועדת לאנשי קבע בצה"ל
רש-3480/4 30/11/1992 משרד הדתות התכתבות בעניין גילוי קברים ועצמות אדם בחפירות הצלה ארכיאולוגיות  הצעת חוק רשות העתיקות  פרוטוקול מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה בנושא חפירות בקברי יהודים והתפרעות חרדים בגבעה הצרפתית בירושלים (30/11/1992). (בע"מ 21 הושחר מספר תעודת זהות מטעמי צנעת הפרט).
רש-3480/5 11/08/1994 משרד הדתות התכתבות ונהלים בעניין הטיפול בעצמות אדם המתגלות בחפירות ארכיאולוגיות  סיכום ישיבת תת-ועדת השרים לנושא קברים שנחשפו במודיעין  תצוגת עצמות אדם מקברים עתיקים בישראל במוזיאון בגרמניה  התנגדות חרדים לחפירות ארכיאולוגיות במקומות שונים בארץ.
רש-3483/12 06/07/1997 גנים לאומיים ושמורות טבע – הכרזת אתרים חוק הגנים הלאומיים  שמורות טבע  אתרים לאומיים ואתרי הנצחה  התשנ"ח 1998  סיכום ישיבת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע מיום 15/061998  יחסי עבודה בין רשות העתיקות לרשות הטבע והגנים הלאומיים – מצע לדיון  סיכום דיון בנושאי פארק צורים ועיר דוד  גן לאומי בית שאן  בקעת תמנע ועוד.
רש-3486/5 01/09/1999 נושאים משפטיים התכתבות בנושא עבודות בניה ופיתוח בשטחים תחת אחריות רשות העתיקות בתיק הושחרו פרטים לעיון בשל מגבלת צנעת הפרט
גל-40942/5 19/03/1996 לשכת השר משה קצב – סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות משה קצב בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים:  ועדה ציבורית לעניין קביעת והגדרת אבל לאומי  שינויים במועד יומי הזיכרון לשואה וחללי מערכות ישראל ויום העצמאות  ועדה לבחירת מדליקי המשואות ביום העצמאות ה-49  הנצחת מנחם בגין  עיטור למקבלי פרס ביטחון ישראל  הנצחת נפגעי פעולות האיבה  עיטור לנכי צה"ל  צעדת עוז בגבול הצפון  שעון קיץ  הנצחת חיים ברלב  אתר הנצחה מרכזי לנפגעי פעולות האיבה בהר הרצל ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2067.
פ-1917/21 03/04/1950 כינוס יוצאי אפגאניסטאן בת"א ביולטין מס' 1 – כינוס יוצאי אפגאניסטאן בת"א. הכינוס נערך ע"י לשכת הקשר ליוצאי אפגניסטן ליד המחלקה ליוצאי ארצות המזרח של הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל.
ג-8054/4 21/06/1965 לשכת השר משה קול – ועדת שרים לעניני כלכלה נתונים  תזכירים והחלטות של ועדת השרים לענייני כלכלה-הקמת חברות ומפעלים  אישור מכירת קרקעות ע"י מינהל מקרקעי ישראל  מינוי מועצת בריאות ועוד.
ג-8054/9 16/10/1968 לשכת השר משה קול – ועדת שרים לעניני כלכלה – סדר יום  החלטות סדר-יום והצעות החלטה של ועדת השרים לעניני כלכלה. תזכירים להצעות חוק (חוק הבלו  ביטוח לאומי  עידוד התעשייה  חברות ממשלתיות  פיצויי פיטורים  תגמול למשפחות חיילים שנספו ועוד) בתיק גם התכתבות בענין הקלות במיסוי לבתי-מלון והחלטה בענין ייסוד חברה לפיתוח חוף ים-המלח וחבל סדום.
ג-8054/12 18/08/1968 לשכת השר משה קול – פרוטוקולים – ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקלים של ועדת השרים לעניני כלכלה  סדר יום והצעות להחלטה  תזכיר בענין מענקים להקמת בתי- מלון באילת ובחוף ים-המלח התכתבות בעניין ייסוד של חברת בת של אל על בשם תש"ת בע"מ  תיקון לחוק עידוד השקעות הון  העלאת מחירים עוד.
חצ-3426/19 01/09/1962 סין עממית – עניני פנים
פ-1917/26 01/01/1958 פתח דבר לקובץ הכינוסים של ראשי חודשים/ י. בן-צבי  מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  בנוגע להוצאה לאור של הספר "שבטי ישראל בבית הנשיא בירושלים" בהוצאת דביר  תשי"ט-1959: טיוטות נוסח פתח דבר לספר ורשימת מסיבות ראשי חודשים שנערכו בבית הנשיא.
פ-1917/27 01/05/1959 שבטי ישראל בבית הנשיא/ מ. אגף המאמר "שבטי ישראל בבית הנשיא" מאת מ. אגף (אחד משמות העט של משה אונגרפלד)  אשר פורסם בעיתון "חרות" ב-1.5.1959. החיבור עוסק בכנסים החודשיים שהנהיג הנשיא יצחק בן-צבי בבית הנשיא.
פ-1917/28 24/11/1957 דברים בכנס ראש חודש לעולי פולין בבית הנשיא בירושלים פרוטוקול מכנס ראש חודש לעולי פולין  אשר נערך בבית הנשיא יצחק בן-צבי בירושלים  בא' בכסלו תשי"ח (24.11.1957).
גל-48282/12 01/01/1965 פרדס חנה (כרך ב') התכתבות עם עמידר ושרטוטים
פ-1917/29 01/10/1953 כנוס החודש – יוצאי פרס תדפיס דברים של נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  לרגל כנס ראש חודש של יוצאי פרס (איראן) שנערך בבית הנשיא. כמו כן  מפורט שהכינוס היה בהנחיית ר. ח. כהן הופיעו בו בין היתר המשורר אברהם עמיצור  השחקן יעקב בנאי ועוד.
פ-1918/9 18/06/1961 כנס יוצאי אוקראינה בבית הנשיא מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  הנוגעים לכנס ראש חודש לעולי אוקראינה שנערך בבית הנשיא ב-18.6.1961: לוח הזמנים של הכנס  פרוטוקול נאום הפתיחה של בן-צבי ושאר דוברי הכנס  "שואת יהודי אוקראינה – ראשית המלחמה ברוסיה" מאת שמואל ספקטור  "שני הבחירים" מאת אברהם קריב ועוד.
פ-1912/10 25/10/1959 דיון בין נשיא המדינה יצחק בן-צבי לפרופסור לוס  פרוטוקול דיון אשר נערך בין נשיא המדינה יצחק בן-צבי לפרופסור גורדון הנינגטון לוס (Gordon Hannington Luce)  באוניברסיטת רנגון בבורמה. הדיון עסק בהיסטוריה הבורמזית  העלאת סברה כי בורמה היא ארץ אופיר מהמקרא ובדבר הסברה ששבט הקרנים (Karens) הוא אחד משבטי ישראל האבודים.
פ-1912/11 01/01/1959 הקרנים בהודו ובורמה רשימות עזר בכתב ידו של יצחק בן-צבי  על שבט הקרנים (Karens) בהודו ובבורמה.
פ-1962/22 01/12/1942 פנחס רוטנברג  – חוברת תחייתו של העם של העם היהודי – חוברת מאת פנחס רוטנברג (תורגמה ע"י אהרון ראובני)  המבוא למהדורה העברית נכתב ע"י יצחק בן-צבי.
גל-43275/2 01/07/1976 לשכות השרים לוז  גבתי  אוזן ושרון – שטחים מוחזקים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנוגע לפעילות המשרד בשטחים המוחזקים:  מצב המים באזור רצועת עזה  ייצוא דגים מאיזור סיני  סיכום עונת ההדרים ברצועת עזה  סקירת המחירים והשיווק ביהודה ושומרון בהשוואה לישראל וירדן  ניהול ימת בארדוויל  פעילות משרד החקלאות בדרום לבנון (הגדר הטובה)  גידול עיזים ברמת הגולן ועוד.
פ-2156/10 19/07/1955 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית  האנגלית והידייש אודות פעילותה הציבורית של רחל ינאית כאשת הנשיא ובענינים אישיים. ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י  נטיה לחקלאות בקרב תלמידינו; השבת בישראל; מפעלי הדסה לחינוך מקצועי ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2025.
מפה-5109/1 13/06/1941 ( ביסן – תכנית מפורטת של כביש על-יד התעלה )  Beisan – Detailed Plan of Canal Road בתיק תרשים חלק של כביש על-יד התעלה בביסן ( חתך ) על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו התעלה  מדרכות  נטיעות  שטח למעבר כלי רכב; למטה – חתך של רוחב הכביש עם מידות ( Road Section ) סימנים טופוגרפיים  של תכנון נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/367/41; מס' אסמכתא Z/719/36; תאריך 13.6.41; שורטט ע"י A. K.
פ-1912/14 21/11/1960 נדחי ישראל – בורמה – הודו/ מיזו-צ'ין לושאי מכתב שכותרתו "ציונות בקרב שבטי קוקי-צ'ין-מיזו בהודו (ובורמה)" מאת יעקב שמעוני  מנהל מחלקת אסיה במשרד החוץ. כמו כן  בתיק מכתב מנשיא המדינה  יצחק בן-צבי  אל שמעוני בנוגע למקור נטייתם ליהדות של השבטים הנ"ל (בני מנשה) ויחסם למדינת ישראל.
פ-1912/15 25/10/1959 פרוטוקול משיחת י. בן-צבי עם שופט בית המשפט העליון בבורמה פרוטוקול שיחה עם שופט בית הדין העליון בבורמה או-צ'אן- חטון (Justice Thado Mahathray Sithu U-Chan-Htoon)  אשר נערכה ב-25.10.1959 בארמון הנשיא ברנגון (יאנגון)  בורמה (מיאנמר). השיחה עסקה בתולדות הבודהיזם ברחבי אסיה.
גל-2015/36 20/09/1962 חוות שושנה אספקת מים לחוות שושנה
גל-1435/5 02/07/1952 מועצה אזורית עמק-חפר התכתבות בענין לימודי הילדים של מחנה המעבר לעולים חדשים בכפר ויתקין  אגרת חינוך לשירותים נוספים ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-2039/14 19/08/1968 ועדה ציבורית מייעצת לתאום עבודות בניה ועפר מכתב ומסמך בנושא
כ-691/8 25/03/1985 הכנסת האחת-עשרה – יהודי אתיופיה 2913 ה' התכתבויות בנושא יהודי אתיופיה  ועדת העלייה והקליטה  סקירה על עליה לישראל  קליטה עולי אתיופיה במערכת החינוך  סיכום דו"ח 33 מבקר המדינה ועוד.(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-40322/5 01/12/1996 לשכת סגן השר פורוש – ראס אל-עמוד אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא: לשכת סגן השר מאיר פרוש -ראס אל עמוד  הכוללים: שאילתות ותשובות  הקמת שכונה יהודית בראס אל עמוד  קטעי עיתונאות.
ג-2191/40 20/02/1949 הנהלה – "הזרע" התכתבות עם משרד החקלאות
מפה-5612/1 10/09/1917 ( מדמשק לעקבה )   Damaskus to Akaba ( מפות מאוסף פרופ' דוד ויטל  אוניברסיטת דרהם Maps from Prof. David Vital  Durham University)  בתיק צילום מפת דרכים וישובים של אזור בין דמשק לעקבה  כולל ארץ-ישראל  עבר הירדן  דרום סוריה  דרום לבנון על רקע כהה מאוסף פרופ' ד. ויטל; כולל ים התיכון  ים המלח  החלק הצפוני של מפרץ עקבה סימנים טופוגרפיים  של ישובים  כבישים ומסילות ברזל קנה-מידה: למטה הודפס – 1:500 000; למעלה רשום בדיו כחול 1:900 000 בסיס המפה – הועתק ע"י מחלקת המדידות מצרים Reproduced by the Survey of Egypt ב- 10.9.1917
ג-2868/5 08/01/1953 המחלקה לפיתוח חקלאי – עיזים רישיונות להחזקת עיזים  שטחי מירעה
מפה-5617/1 10/09/1917 ( מדמשק עד עקבה )   Damaskus to Akaba בתיק צילום מפת דרכים וישובים של אזור בין דמשק לעקבה; כולל ארץ-ישראל  עבר הירדן  דרום סוריה  דרום לבנון על רקע כהה; כולל ים התיכון  ים המלח  החלק הצפוני של מפרץ עקבה סימנים טופוגרפיים  של ישובים  כבישים ומסילות ברזל קנה-מידה: למטה הודפס 1:500 000; למעלה רשום בדיו כחול 1:900 000 בסיס המפה – הועתק ע"י מחלקת המדידות מצרים Reproduced by the Survey of Egypt ב- 10.9.1917
גל-14547/10 01/06/1989 לשכת השר עזר וייצמן – מכתבים מלשכת מנכ"ל ביקור שומר ב-CERN  עמ' 66-64. קליטת מדענים עולים. נעילת מכוניתו של ויצמן ובקשות לביטול קנסות  עמ' 101-100.
גל-14548/4 01/04/1983 לשכת השר עזר וייצמן – שונות + אנרגיות גבוהות בתיק יש מכתב שמתוארך ל-3.1.1979 אך זו כנראה טעות ותאריכו האמיתי הוא כנראה 3.1.1989. מתנות למבקרים מחו"ל  עמ' 13. מו"מ עם סרן (CERN)  עמ' 110-61  140-126. הצבת טלסקופ בנגב  עמ' 125-115. הושחרו מסמכים העוסקים בצנעת הפרט ובנושאי ביטחון.
ג-2092/18 14/04/1954 עמק חפר מודעות ושלטים  הוצאת אשפה  רשיונות לאופניים ועוד.
פ-1901/10 01/10/1953 היסטוריה חוזרת: הרצח ביהוד והכפר ראנטיס/ י. בן-צבי המאמר "היסטוריה חוזרת: הרצח ביהוד והכפר ראנטיס"  חיבור מאת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי בעקבות רצח אשה יהודיה ושני ילדיה ביהוד ופעולת התגמול בכפר קיביה. במאמרו  מזכיר בן-צבי  מאורע אחר שקרה לפני מאות בשנים בכפר הזה ובוואדי הסמוך לו.
גל-22694/15 18/01/1954 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – מגל בתיק שרטוטים והתכתבויות בעניין תכניות בנין ערים לקיבוץ מגל.
גל-40797/1 12/10/1999 לשכת השר רחבעם זאבי – כללי – ירדן  מצרים התכתבות בענין מצב התיירות במצרים ושיתוף פעולה תיירותי עמה  פרוייקט הריביירה המצרית  פרוייקט "Desert Kingdom" במפרץ אילת-עקבה  שבוע המחזאות הישראלית הבינלאומית  ביקור שר התיירות זאבי במוסקבה והסכם שיתוף פעולה עם רוסיה בתחום התיירות  קשרי תיירות עם יפן  איטליה  שבדיה ועוד.
פ-1965/2 11/06/1943 יצחק בן-צבי – נאום בתיק נוסח נאומו של יצחק בן-צבי ברדיו ביום תגובת הישוב לאחר מרד גטו ורשה (הנאום כולל את עצומת הישוב בא"י אל ממשלות בנות הברית)
פ-1918/8 24/11/1957 כנס עולי פולין בבית הנשיא מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  הנוגעים לכנס ראש חודש לעולי פולין שנערך בבית הנשיא ב-24.11.1957: פרוטוקול דברים שנשאו משתתפי הכנס וקטעי עיתונות העוסקים בסיקור הכנס.
פ-1905/12 17/10/1943 חקירת ארץ ישראל מסייעת להקמת המולדת/ י. בן-צבי הכתבה "י. בן-צבי: "חקירת ארץ ישראל מסייעת להקמת המולדת" – בכינוס החברה לחקירת ארץ ישראל למלאת לה שלשים שנה" אשר פורסמה בעיתון "הבקר" ב-17.10.1943. הכתבה היא למעשה דיווח מדבריו של בן-צבי בעת פתיחת הכינוס.
פ-1901/22 01/01/1955 ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני – תמונות לספר תצלומים מתוך ספרו של יצחק בן-צבי – "ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני".
ג-3044/4 24/01/1961 יום העצמאות תשכ"א דו"חות  תוכניות ארועים  רשימות אומנים  התכתבות בענין הפקת חגיגות יום העצמאות 1961  ארגון מסע הפרסום ויחסי הציבור לקראת הארועים.
גל-19687/3 19/04/1988 לשכת השר אברהם כץ-עוז – שמאות קרקע חקלאית. חוברת  'מדיניות לשימור-הקרקע'
פ-1930/25 01/01/1921 טיוטת נאום של בן-צבי בענייני פועלים טיוטת נאום של יצחק בן-צבי בנושא ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  יחסה עם הפועלים הערבים ועוד. (תאריך משוער)
פ-1930/26 01/05/1927 דבר האחד במאי/ י. בן-צבי תצלום טיוטת הנאום "דבר האחד במאי" מאת יצחק בן-צבי.
גל-47094/1 24/09/1952 מטעי האומה דו"ח ביקורת הנהלות חשבונות
פ-4268/4 01/07/1959 תנחומים מיהודי התפוצות למשפחת הרצוג על מות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג (המשך מתיק מס' 3) מכתבי תנחומים ומברקי תנחומים באנגלית שנשלחו ע"י אנשי ציבור ואנשים פרטיים מקהילות יהודיות באנגליה (בריטניה) ואירלנד אל הרבנית שרה הרצוג (אלמנת הרב יצחק הרצוג) ואל בני משפחתה.
פ-4269/9 09/03/1972 תנחומים לרבנית שרה הרצוג על מות בנה ד"ר יעקב הרצוג מכתבי ומברקי תנחומים בעברית ואנגלית שקיבלה הרבנית שרה הרצוג מרבנים ואנשי ציבור (ביניהם השופט משה זילברג ויו"ר מועצת הפועלות בבה אידלסון ) ואנשים פרטיים מהארץ ומקהילות יהודיות בחו"ל  בעקבות מותו בטרם עת של בנה ד"ר יעקב הרצוג (המשך בתיק מס' 10).
גל-8149/10 26/07/1954 תערוכת פירות. תערוכת פירות תוצרת הארץ בחו"ל
כ-701/14 22/02/1984 הכנסת השתים-עשרה – קליטת יהודי אתיופיה בתיק התכתבויות וקטעי עיתונות בנושא מאמצי משרד החינוך בקליטת יהודי אתיופיה.
חצ-4463/7 01/02/1970 פח"ע חו"ל כרך ב'
מפה-6267/1 09/03/1933 Palestine Railways Gaza Station בתיק שרטוט תחנת הרכבת המתוכננת של העיר עזה. על המפה מקרא של קוארדינטות – חלק משרטוט המפה. שרטוט בצבעים שחור ואדום של קווי הרכבת השונים ומתקנים שונים בתחנה.
גל-44864/8 01/09/1948 הנהלת הרשות – אוספים פרטיים – נוף יפו התכתבות בנוגע לאוספים פרטיים
גל-44864/10 01/06/1966 הנהלת הרשות – אוספים פרטיים רשימת הנאמנים
גל-44864/11 01/07/1962 הנהלת הרשות – בנק ישראל – הועדה לתכנון שטרי כסף פרוטוקולים  בנושא מטבעות שיכרון
גל-44864/13 01/08/1948 הנהלת הרשות – דתות – מקומות קדושים של היהודים וענינים כלליים תקנות בתי הקברות וחברת קדישא  סמכויות של שר הדתות והתכתבות בנושא מקומות קדושים ליהודים לדוגמה קברי צדיקים בגוש חלב
גל-44864/18 01/03/1950 הנהלת הרשות – דו"ח על עבודת הועדה הבינמשרדית לשיפור אתרים הסטוריים דוח
גל-44865/7 01/08/1948 הנהלת הרשות – חוקת העתיקות – הצעה בזיקה אליה פקודת סדרי השלטון והמשפט סמכות השרים  פקודת העתיקות  פרוטוקול מועדה להצעת חוק העתיקות הצעת חוק העתיקות ומשמעותו
גל-44865/8 01/12/1963 הנהלת הרשות – חקיקה – חוק העתיקות חוק העתיקות
גל-44866/2 01/11/1958 הנהלת הרשות – חוק העתיקות – הכרזה על מבנים  צווים  הוראות כלליות להכנת הכרזות פקודת העתיקות רשימת מצבות ומקומות היסטוריים
גל-44866/3 01/12/1948 הנהלת הרשות – נאמני עתיקות תכנית להשתלמות לעובדים
טס-11434/17 01/01/1949 פגישת רמטכ"לים – ביקור בתל קסילה שלושה תצלומים; בצילומים – פגישה בין הרמטכ"ל יגאל ידין לבין הרמטכ"ל הלבנוני – (מתוך האוסף הפרטי של יגאל ידין).
פ-2006/13 01/06/1925 יצחק בן-צבי – הגליון הראשון של עיתון "דבר" בגליון החגיגי יש מאמרים של ברל כצנלסון  ש"י עגנון  אורי צבי גרינברג  יוסף אהרנוביץ' ואחרים. הגליון נמצא בתפזורת.
תת-42/16 01/11/1946 [מזכר הליגה היהודית-ערבית] עותק של מזכר של הליגה היהודית – ערבית לפיוס ושיתוף פעולה (Leauge for Jewish – Arab Rapprochment and Co-opertaion) שהוגש לאונ"סקופ – הועדה המיוחדת של האומות המאוחדות על פלשתינה – UNSCOP – United Nations Special Committee on Palestine
פ-1917/10 08/06/1958 שיחה של הנשיא י. בן-צבי עם מר נוריאל על מצב היהודים בכורדיסתאן תדפיס של שיחה שקיים נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  עם מר צאלח יוסף נוריאל  ראש הקהילה האחרון בארביל  על מצב היהודים בכורדיסטן. השיחה עסקה בכורדיסטן בכלל  מיקום יהודי כורדיסטן  מספר העולים ויישובי המוצא שלהם ותפקידם במרד של מוסטפא ברזאני בשלטון העיראקי המרכזי.
פ-1915/20 01/01/1956 יהדות צ'ילה התזכיר "נדחים חוזרים לחיק משפחתם" מאת אריה אפלל  המפקח החינוכי בעליית הנוער  בעניין צאצאי אנוסים אשר חיים בצ'ילה. כמו כן  בתיק התכתבות בין נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  למשה קול בעניין שאלת יהדותם של בני-נוער מצ'ילה אשר עלו ארצה  תוך התייחסות לכת ה"סובוטניקים". מכתב מאת אריה אפלל אל משה קול בעניין החניכים יוצאי צ'ילה בקיבוץ איילת-השחר.
גל-46294/4 01/06/2000 טלויזיה בכבלים
פ-1917/12 01/05/1958 שיחה של הנשיא י. בן-צבי עם משה כרמניאן על מצב היהודים בפרס ובכורדיסתאן  שיחה שערך הנשיא יצחק בן-צבי  עם משה כרמניאן (קרמניאן) על מצב היהודים באיראן בכלל ובכורדיסטן הפרסית בפרט.
פ-3077/7 24/12/1952 פעולות להנצחתו של דוד צבי פנקס התכתבויות וחליפת מסמכים של לאה פנקס בנוגע להנצחת בעלה  השר דוד צבי פנקס: רשימה ביבליוגרפית של מאמרים להוצאת הספר "השר רבי דוד צבי פנקס ז"ל"  קריאת רחובות ומבנים על שמו  נטיעת יער לזכרו  מכתבו של יעקב רימון על מצב בית הספר "פנקס" בשכונת מונטפיורי בתל אביב  מכתביו של העיתונאי יעקב (ג'יימס) רוזנטל  עיצוב מצבתו בבית הקברות טרומפלדור  הקמת "בית פנקס – מרכז לנוער תרבות וספורט" בצפון תל-אביב על גדות הירקון  מודעות והזמנות לטקסים לזכרו של פנקס ועוד.
פ-1918/12 05/01/1956 כנס ראש חודש לעולי בריטניה ואירלנד מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  הנוגעים לכנס ראש חודש לעולי בריטניה ואירלנד שנערך בבית הנשיא ב-15.1.1956: סדר הכנס  פרוטוקול דברים שנשא הנשיא ושאר משתתפי הכנס ועוד.
פ-3077/4 14/08/1952 מברקי תנחומים למשפחת פנקס על מות השר דוד צבי פנקס מברקי תנחומים ללאה פנקס ומשפחתה על מות בעלה  שר התחבורה דוד צבי פנקס  מאת ארגונים  אישי ציבור ואנשים פרטיים.
ג-273/40 08/11/1948 פיקוח על המטבע הזר בתיק התכתבות עם המחלקה למטבע זר ועם משרד הביטחון על תשלום לפטריארך הארמני תמורת 10.000 דולר.
פ-1916/3 23/11/1951 ארבעה שירים יהודיים פרסיים לבבאי לוטף ארבעה שירים יהודים פרסיים מאת באבאי בן לוטף. השירים תורגמו מצרפתית לעברית ע"י שולמית קלוגאי. כמו כן  בתיק המאמר "שירי בבאי בן לוטף" – נמסר ע"י זאר בעריכת יצחק בן-צבי.
תת-12/13 26/03/1979 חוזה שלום בין ישראל לבין מצרים צילום של חוזה שלום בין ישראל לבין מצרים בעברית  ערבית ואנגלית.
תת-12/14 26/03/1979 חוזה שלום בין ישראל לבין מצרים צילום של חוזה שלום בין ישראל לבין מצרים בעברית  ערבית ואנגלית.
תת-13/22 06/07/1966 תצלומים מביקורו של ד"ר ראלף באנץ' בישראל ב-1966 13 תצלומי קונטקט (שבע גדולים וששה קטנים) מביקורו בישראל של ראלף באנץ'  אז יועצו הראשי של מזכ"ל האו"ם  המתעדים מפגש של באנץ' עם ראש הממשלה לוי אשכול ב-6.7.1966  שבו נכחו ראש לשכתו עדי יפה ואוד בול  ראש המטה הכללי של ארגון הפיקוח על הפסקת אש של האו"ם (UNTSO); מכתב לוואי לתצלומים ממשרד החוץ אל גנזך המדינה מ- 31.12.67.
תת-13/24 01/01/1956 תצלומים מביקורי מזכ"ל האו"ם דאג המרשלד בישראל 3 תצלומים  מביקורי מזכ"ל האו"ם דאג המרשלד בישראל בשנת 1956: 1. תצלום מביקורו של המרשלד ב-23.1.1956  שבו עומדים מימין לשמאל (בקדמת התצלום) : המרשלד  שר החוץ משה שרת וגנרל טומי בארנס  ראש ארגון הפיקוח על הפסקת אש של האומות המאוחדות (UNTSO). 2. תצלום מביקורו של המרשלד מ-17.4.1956  שבו יושבים מימין לשמאל: שרת  המרשלד  ראש הממשלה דוד בן-גוריון וברנס. 3. תצלום נוסף מהביקור באפריל 1956  שבו עומדים מימין לשמאל: ברנס  המרשלד  בן-גוריון ושרת.  דוד בן-גוריון ומשה שרת
תת-13/29 01/12/1984 רשימות הצנחנים שנשלחו לאירופה הכבושה בימי מלחמת העולם השניה רשימת הצנחנים/שליחים שנשלחו לאירופה הכבושה בימי מלחמת העולם השניה  שהוכנה במלאת 40 שנה לנפילת שבעה מתוכם  דצמבר 1984; רשימה נוספת מתוך הכתבה "הצנחנית שלא צנחה" מאת יעקב בר-און  "דבר השבוע"  1.2.1985; מכתב לוואי לרשימות מיעקב שפירא  מזכיר ארגון הצנחנים  אל גנז המדינה פאול אלסברג   28.7.1985; מכתב תודה מאלסברג  14.8.1985.
תת-28/1 01/06/1951 משה שרת – מכתבים שנשלחו אליו ממערכת "דבר" ומהשגרירות בוושינגטון ועוד בין היתר מכתב בענין סכסוך עתון "דבר" עם "המקורות המוסמכים" המונעים את המידע מהעתון
תת-28/8 04/06/1950 צילומי מכתבי רה"מ דוד בן-גוריון והנשיא חיים וייצמן עם חתימותיהם צילומים שלמכתב אחד מ-4.6.1950 נשיא ממדינה חיים ויצמן לשר החוץ משה שרת בנוגע לצורך הדיני להגדיר את גבולות מדינת ישראל (עמוד 2) וסדרת מכתבים וגלויות מדוד בן-גוריון (רובם מתקופת כהונתו כראש הממשלה) לשרים  חברי כנסת ואנשים אחרים בנושאים שונים: הקמת קואליציות  שיטת הבחירות ועוד (בין המכתבים: מכתב לבנימין אביאל בנוגע לביקורת של בן-גוריון נאום של מנהיג "חרות" מנחם בגין (עמוד 11) ומכתב לראש הממשלה משה שרת בדוגע לדו"ח של ועדת אולשן-דורי בנושא פרשת "העסק הביש" / "פרשת לבון (עמוד 12).
תת-28/16 01/12/1948 חומר הקשור לפרשת מאיר טוביאנסקי מכתבי רה"מ דוד בן-גוריון לאלמנתו; הודעת משרד הבטחון; רישום ישיבת עורכי העתונים עם גרשון אגרון  מכתב הלוואי של הרמטכ"ל יעקב דורי אל הפרקליט הצבאי הראשי  שבו הוא מודיע על העברת ההתכתבות בין רה"מ ואלמנת טוביאנסקי  מכתב לוואי בחתימת השופט מלחי על העברת תיק החקירה הפלילית מס. 25/49 לביהמ"ש המחוזי תל-אביב.
תת-28/19 01/11/1951 דו"ח על ועידת השילומים עם נציגי הארגונים היהודיים בניו-יורק לקראת מו"מ עם גרמניה  1.11.51 צילום דו"ח ששל נציגות ישראל בוושינגטון על ועידת השילומים עם נציגי הארגונים היהודיים בניו-יורק לקראת מו"מ עם גרמניה  החתום ע"י אסתר הרליץ  מזכיר ראשון.
פ-1926/1 29/06/1958 פגישת ותיקי ההסתדרות בירושלים בבית הנשיא (29.6.1958) דברי נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  על ראשית תנועת העבודה בארץ ועל ראשית ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  אותם נשא בפגישת ותיקי ההסתדרות שנערכה בבית הנשיא ב-29.6.1958.
גל-40796/3 25/06/2001 לשכת השר רחבעם זאבי – מנכ"ל התכתבות בענין מלון מג'יק פאלאס באילת  קמפיין לעידוד תיירות פנים  תקציבים לתשתיות ביש"ע (יהודה שומרון ועזה)  פסטיבל בריזה באשקלון  עידוד לתיירות הפנים ועוד. בתיק מסמך רקע בנושא: המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון בצירוף תצלומים (בהנם מצולמים: יוסי לשם  אברום בורג  עוזי לנדאו  אהוד אולמרט ואחרים) והתכתבות של יוסי לשם עם שרד התיירות בנוגע לקידום הצפרות בישראל. הושחרו שמות במכתב אחד בשל צנעת הפרט. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2072
פ-4269/10 10/03/1972 תנחומים לרבנית שרה הרצוג על מות בנה ד"ר יעקב הרצוג (המשך מתיק מס' 9) מכתבי ומברקי תנחומים באנגלית ועברית שקיבלה הרבנית שרה הרצוג מרבנים ואנשי ציבור ואנשים פרטיים מהארץ ומקהילות יהודיות בחו"ל  בעקבות מותו בטרם עת של בנה ד"ר יעקב הרצוג.
תת-6/6 01/03/1949 תצלומים של עיר העתיקה בטבריה 23 תצלומים של העיר העתיקה בטבריה  צולם ע"י "פוטו שלייסנר"  רחובות
תת-20/12 01/09/1946 מפת ירושלים – מערב  9.46 מפה של החלק המערבי של ירושלים וסביבתה (קנה-מידה 1:1500). במפה נכללים: שכונת רוממה  שכונת גבעת שאול  שכונת מונטיפיורי (כיום: קריית משה)  שכונת בית הכרם  שכונת נווה שאנן (בתחילתה) והכפרים ליפתא ושייח' באדר (כיום: גבעת רם וקריית הממשלה) .
תת-20/13 17/05/1948 מברקי-ברכה לראש-הממשלה דוד בן-גוריון לרגל הקמת מדינת ישראל מברקי-ברכה לראש-הממשלה דוד בן-גוריון לרגל הקמת מדינת ישראל מנציגי מדינות וגורמים פרטיים וארגונים יהודיים בחו"ל.
תת-20/14 10/06/1947 סטטוס קוו בענינים יהודיים שני צילומי מכתבי תשובה מהנהלת הסוכנות היהודית בראשות דוד בן-גוריון (על המכצבים חתומים גם יהודה ליב פישמן (מימון) ויצחק גרינבוים) ל"אגודת ישראל" העולמית לשאלותיה בדבר "סטטוס קוו" בענינים יהודיים (שבת  כשרות וענייני אישות). המכתבים התקבלו מארכיון המכון למורשת בן-גוריון.
תת-20/15 21/10/1946 חומר בריטי אודות המאורעות בא"י חוברת הדרכה על מחבואי נשק בקיבוצים; הוראות לפתיחת אש ונוהלי מעבר; זכרונות של חייל וכתבה עיתונאית מכתב נלווה להפקדת המסמכים משנת 1987.
תת-20/17 14/09/1963 חומר מעזבונו של דוד בן-גוריון צילומי מסמכים מעזבונו של דוד בן-גוריון (בתקופה שלאחר פרישתו מראשות הממשלה): סקירה באנגלית על סין; ראיון עיתונאי עם דוד בן-גוריון בעיתון גרמני ב-26.3.1965; מכתב בצרפתית  + תרגום מ-27.5.64 מבן-גוריון לנשיא צרפת שארל דה-גול בענייני המלחמה הקרה; תמליל הרצאה של בן-גוריון באנגלית + תרגום  בנושא "דמוקרטיה בעולם" מ-9.10.63 וכן מכתב נלווה מ-14.9.1963 מבן-גוריון לאדם בשם בהרמן בנוגע להזמנתו לתת את ההרצאה.
תת-20/20 09/05/1950 דוח ועדת החקירה בעניני החינוך במחנות העולים" מ-9.5.50 צילום של עמוד השער של הדו"ח מעותק החתום ע"י חברי הוועדה: גד פרומקין  אברהם אלמאליח  יצחק בן-צבי  הרב קלמן כהנא והרב אברהם שאג (מזכיר הוועדה: ישראל ישעיהו).
תת-20/21 01/07/1967 אותות שירות ותעודות של ארגוני מחתרת  התנדבות  הלחימה בנאצים  מלחמות ישראל שונות  אנשי צוות אניה "בת-גלים" אותות על השתתפות במלחמות ומערכות ישראל (מלחמת העצמאות  מלחמת ששת הימים  מלחמת יום הכיפורים ועוד) ואותות אזרחיים  תעודות נלוות לאותות  חוזר של משרד הביטחון בנוגע לחלוקת האותות ועוד.
תת-20/26 01/01/1923 דוגמת בחינה של פקיד בממשלת המנדט – נ. ירושלמי "המשפט הענשי" (עברית) דוגמת בחינה של פקיד בממשלת המנדט  בשם נחום ירושלמי בתחום "המשפט הענשי" (עברית)
פ-1927/3 24/06/1960 יובל "האחדות"/ ג. קרסל המאמר "יובל "האחדות" – חמישים שנה לראשית הופעתו של העתון הציוני-סוציאליסטי הראשון בעברית" מאת גצל אליקים קרסל  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-24.6.1960.
ג-285/13 07/09/1948 הצעת שינוי גבולות האיזור  מרחב צפון  ירושלים בתיק הצעה של קצין השלטון בירושלים לשינוי גבולות האזור שבשליטתו בחלק הצפוני של העיר. בצירוף תרשים.
ג-275/25 03/10/1948 רשיונות נסיעה לכלי רכב בתיק מכתב קצין התנועה על העברת הסמכות למתן רשיונות יציאה לכלי רכב אזרחיים מרשותו לרשות המושל הצבאי.
תת-16/5 07/06/1967 מברקי הזדהות עם ישראל שנשלחו לחברת "צים" בעקבות מלחמת ששת הימים מברקי הזדהות עם ישראל באנגלית שנשלחו לחברת "צים" תוך כדי מלחמת ששת הימים ובעקבותיה.
תת-16/14 01/03/1964 רישום ראיון עם פרופ' נורמן בנטוויץ' שנערך ע"י ד"ר אלכס ביין  ד"ר פאול אברהם אלסברג  א. מזרחי ב- 22.3.64 כמה העתקים של תמליל הראיון שנערך באנגלית.
תת-16/16 10/11/1952 חומר על מות הנשיא חיים וייצמן כתבות בעיתונים "הארץ" ו"על המשמר" על פטירת הנשיא חיים ויצמן ולווייתו  מודעות אבל ותפילה לעילוי נשמתו מטעם בית-כנסת בארגנטינה.
תת-16/17 26/10/1975 חוק דוד בן-גוריון; מעמד ארכיון דוד בן-גוריון בשדה-בוקר פרוטוקול של ישיבות ועדת השרים בנדון; עיקרי חוק דוד בן-גוריון ומכתבים מגנז המדינה פרופ' אברהם אלסברג למשרד ראש הממשלה בנוגע למעמד ארכיון דוד בן-גוריון בשדה-בוקר.
תת-32/3 25/06/1950 כינוס של אגף החקר במשרד החוץ במטרה לסכם את שנות העבודה ולהבהיר את קוי הפעולה לקראת השנה הבאה דו"ח של אגף החקר במשרד החוץ  הכולל  תמלילים חלקיים מדבריהם של רה"מ דוד בן-גוריון; מנכ"ל משרד החוץ ולטר איתן;ראובן שילוח  היועץ לענינים מיוחדים; בוריס גוריאל  מנהל אגף החקר.
תת-20/1 01/07/1944 מפת ארץ ישראל (חלקית) – כבישים ומסילות ברזל   1944 מפה של החלק המרכזי ודרומי ארץ ישראל (מתל אביב ועד צפון הנגב) לקנה מידה 1:250000
תת-20/2 01/01/1944 מפת תל-אביב ויפו  1944 קנה-מידה-1:10000 . מפה של תל אביב ויפו משנת 1944 (אז שתי ערים) ויש עליה חותמת מטה המשטרה הבריטית מ- 15.12.47.
תת-20/3 1893-01-01 07:00:00 מפת איזור זייתא במחוז חברון מ-1893 חלוקת קרקעות לעיבוד בין הכפרים תורכית  עם תרגום לאנגלית בעפרון
תת-20/4 04/09/1918 מפת אזור בית-שאן (בייסן) מ – 4/9/1918 Palestine Exploration Fund Map "בדיקת המלאי" (קנה-מידה 1:6400)
תת-20/9 01/12/1945 רשימות של דוד בן-גוריון בתגובה על הצהרת שר החוץ הבריטי ארנסט בווין רשימות בכתב-ידו של דוד בן-גוריון בתגובה על הצהרת שר החוץ הבריטי ארנסט בווין בנוגע למדינות הבריטים כלפי העליה מאירופה ועתידה המדיני של ארץ ישראל ובנושאים נוספים.
תת-20/10 27/10/1947 הועד הלאומי מזכירים על בעיות חוקתיות הקשורות להקמת המדינה העתידית (שיטת הבחירוות לאסיפה המכוננת המתוכננת ועוד) מאת זרח ורהפטיג מהוועד הלאומי (עמודים 22 – 72  202 – 118) ; פרוטוקולי מישיבות ועדת החוק של הוועד הלאומי (עמודים 76 – 100); "ידיעות" ועד הקהילה של ירושלים המתייחסים לפעילות "ועדת המצב" בעיר  לאירועים המוקדמים של מלחמת העצמאות בעיר (כולל הפיצוץ במוסדות הלאומיים) ועוד.
פ-1926/32 01/01/1950 טיוטת נאום של רחל ינאית על התקופה הראשונה של "פועלי ציון" בא"י טיוטת נאום של רחל ינאית בן-צבי על התקופה הראשונה (1906-1905) לאחר העלייתה לארץ ישראל וערב הועידה השישית של "פועלי ציון". (תאריך משוער)
ג-287/25 02/09/1948 משמר העם  טיפול ברשיונות נסיעה. בתיק בקשות והתירי נסיעה לירושלים.
גל-2266/8 27/04/1981 דיגיטל התכתבויות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לציוד דיגיטלי ופיתוחו; נושאים לשיתוף פעולה עם חברת digital; שיווק דיגיטלי;
ג-6039/5 07/09/1965 לשכת סגני השר שאקי והמר – תרבות תורנית פרוטוקולים מישיבות הועדה למפעל ספרות ותרבות תורניים  התכתבות בנוגע לסמינריון תורני לבנות מתנדבות  מענק חד-פעמי להוצאת סידור תפילה מקורי לעדות המזרח  הקצבה ומענק מיוחד לחקר ספרות תורנית ועוד (המשך בתיק 6).  בתיק הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
ג-6039/6 02/07/1973 לשכת סגני השר שאקי והמר – תרבות תורנית (המשך מתיק 5) התכתבות בנוגע לקשרים של המחלקה עם המועצה לתרבות ולאומנות  תקציב מסגרת – תכניות חדשות לשנת 1974  השתלמות למורות חיילות ועוד (המשך בתיק 7).  בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט עד לשנת 2043 .
גל-45146/6 26/01/1969 כביש גישה לבית חנניה – ג'סר אלזרקה מסמכים ממע"צ ובהם  התכתבויות ופרוטוקולים  בנוגע לסלילת כביש גישה לבית חנניה – ג'סר אל זרקא.
תת-50/4 27/04/1934 שני אלבומים של העדה השומרונית שני אלבומי תצלומים של העדה השומרונית: 1. אלבום תצלומים טקס חנוכת בית-הכנסת של העדה השומרונית בחולון  בהשתתפות נשדיא המדינה יצחק בן-צבי  רעייתו רחל ינית בן-צבי וראש עיריית חולות פנחס אילון  10.2.1963. 2. אלבום תצלומים מחגיגת חג הפסח של השומרונים בהר גריזים  בנוכחותו של בן-צבי  (אז יו"ר "הוועד הלאומי")  27.4.1934.
גל-41325/1 01/07/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים
גל-41325/3 01/11/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים הושחרו פרטים אישיים של נתבעים עקב בעיות דיור.
גל-41325/4 01/01/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים
גל-41244/3 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים – אפרת  בית-שמש
פ-1911/1 19/05/1957 העתון "פארווערטס" ליובלו ה-60 – תמונות וברכה מאת יצחק בן-צבי גיליון מיוחד לרגל יובל ה-60 של העיתון "פארווערטס"  בצירוף ברכות של הנשיא יצחק בן-צבי.
ג-5062/50 01/07/1961 סיניה התכתבות ותקציר הסרט סיניה על ילדה בדואית שנמצאה ע"י כוחות צה"ל במהלך מבצע קדש
נ-109/1 01/01/1965 תומכי תורה "עזריה" התכתבות עם הרב אברהם קולידצקי מבית וגן בירושלים בעניין תמיכה בתלמידי חכמים
גל-2331/2 01/04/1954 הולנד סחר עם הולנד  יבוא סחורות  רשימות היבוא עם מכיריהם.
ג-5067/64 08/03/1965 סניגור בטעות בתיק בקשה והיתר הקרנה לסרט סניגור בטעות.
נ-919/36 14/09/2002 סליחות בכותל בתיק מידע כללי לקראת ביקור הנשיא בכותל במסגרת עצרת סליחות לקראת יום הכיפורים.
ג-5045/90 30/07/1958 חלקת אלהים הקטנה בתיק התכתבויות  קטעי עיתונות  בקשות והקרנה והגבלו בנוגע להקרנת הסרט חלקת אלוהים הקטנה
נ-65/15 01/06/1950 וייצמן חיים – עפולה בתיק הזמנת הנשיא לחגיגות מחצית יובלה של העיר עפולה
ג-4118/30 25/01/1952 חטיבת-מזון – תנובה בע"מ 3 תוכניות. מסמכי סעד ומסחר.
ג-2251/5 01/01/1948 הפיקוח על הדלק – הקצבות חשבונות ההוצאה והתקציב של מחלקת הפיקוח על הדלק. בתיק גם תזכירים סיכומים ודו"חות על משק הדלק בארץ ובאירופה  דו"חות על בתי הזיקוק בחיפה.
נ-29/27 14/06/1954 חסות הנשיא לארגון הפרטיזנים  לוחמי מחתרת ומורדי הגטאות בתיק התכתבויות של לשכת הנשיא עם ארגון פרטיזנים לוחמי מחתרות ומורדי גיטאות בישראל.
כ-1470/22 08/05/2001 מצב הבניה בפורידיס ובג'סר אל-זרקא מסמכים מהכנסת ובהם פרוטוקולים מישיבות ועדת הפנים ואיכות הסביבה   בנוגע למצב הבניה בפורידיס ובג'סר אל-זרקא.
ג-4141/13 01/01/1952 חטיבת-מזון – מכון להדרכה תזונתית דוח שנתי של המכון להדרכה תזונתית הכשרה עצמית
פ-1910/3 17/06/1949 כושים – צאצאי יעקב – שבט שמעון בגבול טנגנייקה/ א. גולן הכתבה "כושים – צאצאי יעקב" – שבט שמעון בגבול טנגנייקה – חששותיהם של יהודי דרום אפריקה…" מאת א. גולן  אשר פורסם בעיתון "ידיעות אחרונות" ב-17.6.1949. המאמר עוסק באפשרות שבני שבט המסאי הינם צאצאי שבט שמעון.
גל-14786/48 01/01/1982 סרטים – מתחת לאף הורדת גיל הצפייה בסרט מ-18 ל-16. פנייה למפיצים ולבתי הקולנוע בעניין זה  תקציר הסרט הישראלי מתחת לאף
חצ-11183/4 01/01/1998 קשתו"מ – אונסק"ו- דרך הבשמים דרכים הסטורית במז"ת
ג-4165/28 01/01/1952 חטיבת-מזון – מכון להדרכה תזונתית סטטוס חבר המורות במדרשה לתזונה ותורת הבית; שינויי תקינה ; פיקוח ועוד
כ-438/80 10/08/1950 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
ג-4503/13 11/07/1951 הלשכה הראשית – תביעות מר יצחק זרזבסקי התכתבות בנושא תביעה משפטית של יצחק ז'רז'בסקי בעניין דמי תיווך עבור קניית חוטי כותנה מאיטליה.
כ-923/7 01/06/2004 חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 5)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ד
כ-923/23 03/08/2004 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 13)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד
כ-923/24 24/03/2004 חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 9)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשס"ד
כ-461/64 14/02/1984 חוק מילווה קצר מועד  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר א' התשמ"ד
כ-461/65 28/02/1984 חוק מילווה המדינה (תיקון מס' 3)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר התשמ"ד
כ-461/66 28/02/1984 חוק השפיטה (הוראות מעבר)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר א' התשמ"ד
כ-461/67 29/02/1984 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 16)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום
כ-461/68 06/03/1984 תיקון טעות בסעיף 6 לחוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון  חבל עזה  ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשמ"ד-1984  נתקבל בכנסת ביום ב' באדר ב' התשמ"ד
כ-461/70 12/03/1984 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 5)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר ב' התשמ"ד
כ-462/1 12/03/1984 תיקון טעות לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק)  התשמ"ד-1984  נתקבל בכנסת ביום ח' באדר ב' התשמ"ד
כ-462/2 04/03/1984 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 7)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י' באדר ב' התשמ"ד
כ-462/3 21/03/1984 חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (תיקון)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשמ"ד
כ-462/4 21/03/1984 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 9)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשמ"ד
כ-462/5 27/03/1984 חוק לביטוח דינים שנושנו  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשמ"ד
כ-460/5 20/07/1987 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 33)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ז
כ-460/6 20/07/1987 חוק היטל על אשראי במטבע חוץ  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשמ"ז
כ-460/7 29/07/1987 חוק לתיקון פקודת הרופאים  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ג' באב התשמ"ז
כ-460/15 24/05/1989 תיקון טעות דפוס בחוק בית המשפט (תיקון מס' 7)  התשמ"ט-1989  נתקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשמ"ט
כ-460/16 26/12/1989 תיקון טעויות בתספת לחוק התקציב לשנת הכספים 1989 (תיקון)  התשמ"ט-1989  נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו התש"ן
כ-460/17 12/11/1990 חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס' 3)  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בחשון התשנ"א
כ-437/62 24/08/1949 חוק המעבר (הוראות שעה) (מס' 2) (תיקון)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום כ"ט באב תש"ט
כ-437/63 25/08/1949 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ט
כ-437/64 25/08/1949 חוק לתיקון פקודת מס רווחי חברות  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ט
כ-438/70 10/08/1950 חוק המלווה העממי  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/71 10/08/1950 חוק המלווה (מוסדות כספיים)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/72 10/08/1950 חוק ערבויות מטעם המדינה  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/73 10/08/1950 חוק העיריות (הוראות שונות) (מס' 2)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום  כ"ז באב תש"י
כ-438/74 10/08/1950 חוק המועצות המקומיות (הוראות שונות)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-460/8 20/07/1987 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 19)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשמ"ז
כ-460/9 14/07/1987 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשמ"ז
כ-460/10 27/07/1987 חוק שירותי תיירות (תיקון)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ז
כ-460/11 28/07/1987 חוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מס' 4)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התשמ"ז
כ-460/18 06/11/1990  חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 24)  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון התשנ"א
כ-460/19 19/11/1990 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 16)  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התש"ן
כ-437/76 08/09/1949 חוק שירות בטחון  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ד באלול תש"ט
כ-438/4 28/11/1949 חוק לתיקון חוקת השיפוט תש"ח  תש"י-1949  נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו תשי"
כ-460/12 05/08/1987 חוק העונשין (תיקון מס' 21) (תיקון)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום יק באב התשמ"ז
כ-460/13 05/08/1987 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 75 – השכרת דירה למגורים)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י' באב התשמ"ז
כ-460/14 27/02/1989 חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 3)  התשמ"ט-1989  נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר א' התשמ"ט
כ-445/51 27/02/1961 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר תשכ"א
כ-445/52 28/02/1961 חוק רשות חקלאית בפתח-תקוה (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר תשכ"א
כ-445/53 01/03/1961 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר תשכ"א
כ-437/75 06/09/1949 חוק לתיקון פקודת פרי הדר (פיקוח ושיווק)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ב באלול תש"ט
כ-437/77 08/09/1949 חוק הנכים (תגמולים ושיקום)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ד באלול תש"ט
כ-437/78 12/09/1949 חוק לימוד חובה  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ח באלול תש"ט
כ-437/79 12/09/1949 חוק לתיקון פקודת השחרור בערבות  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ח באלול תש"ט
כ-438/1 14/11/1949 חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום  תש"י-1949  נתקבל בכנסת ביום כ"ב בחשון תש"י
כ-438/2 28/11/1949 חוק חותם המדינה  תש"י-1949  נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו תש"י
כ-438/5 14/12/1949 חוק אימות מיסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות) תש"י-1949  נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תש"י
כ-438/81 10/08/1950 חוק לתיקון פקודת החברות  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/82 10/08/1950 חוק תקציב הפיתוח לשנת 1950/51  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-439/1 17/06/1952 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ד בסיון תשי"ב
כ-439/3 23/06/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איכסון במלון)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שני  ל' בסיון תשי"ב
כ-437/15 04/04/1949 חוק לתיקון פקודת המילווה העממי  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תש"ט
כ-460/43 18/06/1991 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 22)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשנ"א
כ-460/44 11/06/1991 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 23) (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון התשנ"א
כ-923/11 04/08/2004 חוק האזרחות (תיקון מס' 8)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ד
כ-923/12 26/01/2004 חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ג' בשבט התשס"ד
כ-923/13 17/05/2004 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 51)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באייר התשס"ד
כ-923/14 03/08/2004 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 52)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד
כ-923/15 01/06/2004 חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 23)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ד
כ-441/16 29/11/1954 חוק לתיקון פקודת בתי-המשפט העירוניים  תשט"ו-1954 נתקבל בכנסת ביום ד' בכסלו תשט"ו
כ-923/16 26/01/2004 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 69)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ג' בשבט התשס"ד
כ-923/17 24/03/2004 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 70)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשס"ד
כ-923/18 01/06/2004 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 72)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ד
כ-923/19 05/07/2004 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 74)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ד
כ-923/20 20/07/2004 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 75)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ד
כ-923/21 20/07/2004 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ד
כ-923/22 10/09/2003 חוק הביטוח הלאומי (תיקוני חקיקה)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום י"ג באלול התשס"ד
כ-923/45 20/01/2004 חוק המפלגות (תיקון מס' 13)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת התשס"ד
כ-923/46 26/01/2004 חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין (תיקון)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ג' בשבט התשס"ד
כ-923/47 01/06/2004 חוק המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 4)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ד
כ-923/48 09/03/2004 חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 16)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התשס"ד
כ-923/49 09/03/2004 חוק הנכים תגמולים ושיקום (תיקון מס' 23)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התשס"ד
כ-923/50 27/01/2004 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 10)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ד' בשבט התשס"ד
כ-923/51 05/07/2004 חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון מס' 3)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ד
כ-923/52 05/07/2004 חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 7)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ד
כ-923/53 24/11/2003 חוק הספורט (תיקון מס' 5)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בחשון התשס"ד
כ-923/54 28/06/2004 חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשס"ד
כ-923/55 21/06/2004 חוק העובדים הסוציאליים (תיקון)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשס"ד
כ-923/25 04/08/2004 חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ד
כ-923/26 22/06/2004 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 13)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשס"ד
כ-923/27 12/07/2004 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 14)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשס"ד
כ-923/28 02/02/2004 חוק הדיינים (תיקון מס' 19)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ד
כ-923/29 10/11/2003 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 24) (תיקון)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"ד
כ-923/30 28/01/2004 חוק ההתיישנות (תיקון מס' 3)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשס"ד
כ-923/31 16/12/2003 חוק החברות (תיקון מס' 2)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"ד
כ-923/32 01/06/2004 חוק החוזים האחידים (תיקון)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ד
כ-923/33 02/03/2004 חוק הירושה (תיקון מס' 11)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט' באדר התשס"ד
כ-923/34 09/03/2004 חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 12)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התשס"ד
כ-923/35 14/06/2004 חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון התשס"ד
כ-923/36 24/03/2004 חוק הכנסת (מספר חברי ועדת הכספים בתקופת כהונתה של הכנסת השש עשרה)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשס"ד
ג-3865/5 01/11/1955 קטעי עתונות – גבול ניצנה קטעי עיתונות  והודעות של לשכת העיתונות הממשלתית בנושא האזור המפורז בניצנה בכלל  ובמבצע "הר געש" בפרט.
כ-439/7 07/07/1952 חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שני  י"ד בתמוז תשי"ב
כ-439/8 08/07/1952 חוק הדרכונים  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  ט"ו בתמוז תשי"ב
כ-439/9 28/08/1952 חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 2)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום חמישי  ז' באלול תשי"ב
כ-439/10 28/08/1952 חוק תקציב הפיתוח לשנת 1952/53  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום חמישי  ז' באלול תשי"ב
כ-439/11 26/08/1952 חוק הנפט  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ה' באלול תשי"ב
כ-439/12 26/08/1952 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 2)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  ה' באלול תשי"ב
כ-439/23 12/08/1952 חוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חובה  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"א באב תשי"ב
כ-439/24 11/08/1952 חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (מס. 2)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שני  כ' באב תשי"ב
כ-439/25 13/08/1952 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ב במנחם אב תשי"ב
כ-467/60 19/05/1981 חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/61 19/05/1981 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 3)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/62 20/05/1981 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 20)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א
כ-467/63 20/05/1981 חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון מס' 2)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א
כ-467/64 20/05/1981 חוק בתי דין דתיים (הזמנה לבית-הדין) (תיקון)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א
כ-467/65 20/05/1981 חוק הפרשנות  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט" באייר התשמ"א
כ-467/66 20/05/1981 חוק הזדמנות שווה בתעסוקה  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א
כ-923/2 05/07/2004 חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 5)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ד
כ-923/3 20/07/2004 חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 6)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ד
כ-439/13 13/08/1952 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ב באב תשי"ב
כ-439/14 13/08/1952 חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת-חירום  (תיקון)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ב באב תשי"ב
כ-439/15 13/08/1952 חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ב באב תשי"ב
כ-439/16 21/07/1952 חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז תשי"ב
כ-439/17 28/07/1952 חוק תקציב הפיתוח (אפריל-ספטמבר 1952)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שני  ו' באב תשי"ב
כ-923/61 24/03/2004 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשס"ד
כ-923/62 14/06/2004 חוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית (תיקוני חקיקה)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון התשס"ד
כ-923/57 01/06/2004 חוק העונשין (תיקון מס' 78)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ב חסיון התשס"ד
כ-923/58 12/07/2004 חוק העונשין (תיקון מס' 79)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשס"ד
כ-923/59 03/08/2004 חוק העונשין (תיקון מס' 80)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד
כ-923/60 30/06/2004 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12) (תיקון)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"א בתמוז התשס"ד
כ-923/63 09/02/2004 חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט התשס"ד
כ-923/64 17/05/2004 חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות אבו סנאן  ג'וליס  ינוח-גת וירכא)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באייר התשס"ד
כ-923/65 15/12/2003 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה מס' 2)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ד
כ-923/66 21/09/2003 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 7 והוראת שעה)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום ג' בתשרי התשס"ד
כ-923/67 03/11/2003 חוק הרשות למלחמה בסמים (תיקון מס' 2)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום ח' בחשון התשס"ד
כ-923/69 10/11/2003 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 43)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"ד
כ-923/70 02/02/2004 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 44)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ד
כ-923/71 02/02/2004 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 45)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ד
כ-923/72 20/07/2004 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 48)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ד
כ-923/73 12/07/2004 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 49)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשס"ד
כ-923/74 16/03/2004 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 19)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התשס"ד
כ-923/75 03/08/2004 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 68)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד
כ-923/76 07/01/2004 חוק התקציב לשנת הכספים 2004  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ג' בטבת התשס"ד
כ-923/77 18/02/2004 חוק התרבות והאמנות (תיקון)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בשבט התשס"ד
כ-923/78 04/08/2004 חוק זכרון השואה והגבורה-יד ושם (תיקון מס' 3)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ד
כ-923/79 05/07/2004 חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 14)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ד
כ-923/4 22/03/2004 חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) (תיקון)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התשס"ד
כ-923/5 02/08/2004 חוק איסור שידורים שלא כדין (תיקוני חקיקה)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשס"ד
כ-923/6 29/06/2004 חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופעלו)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשס"ד
כ-923/8 27/10/2003 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 36)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום א' בחשון התשס"ד
כ-923/9 04/08/2004 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 40)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ד
כ-923/10 07/01/2004 חוק גיל פרישה  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת התשס"ד
כ-923/37 01/03/2004 חוק הכנסת (תיקון מס' 18)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר התשס"ד
כ-923/38 28/06/2004 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 12)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשס"ד
כ-923/39 02/01/2004 חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 11)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשס"ד
כ-923/40 07/01/2004 חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת התשס"ד
כ-923/41 04/08/2004 חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ד
כ-923/42 22/03/2004 חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 2)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התשס"ד
כ-923/43 24/01/2004 חוק המים (תיקון מס' 19)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשס"ד
כ-923/44 10/05/2004 חוק הממשלה (תיקון מס' 3)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשס"ד
כ-467/67 20/05/1981 חוק אימוץ ילדים  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א
כ-467/68 20/05/1981 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 16)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א
כ-467/69 20/05/1981 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 13)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשמ"א
כ-467/70 15/06/1981 חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 7)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"א
כ-468/1 06/01/1976 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 7)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ד' בשבט תשל"ו
כ-468/2 06/01/1976 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 23)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ד' בינואר תשל"ו
כ-439/19 12/08/1952 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 3)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"א באב תשי"ב
כ-467/36 01/04/1981 חוק לתיקון פקודת הדואר (מס' 2)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-467/37 01/04/1981 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 11)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-467/38 01/04/1981 חוק הגנת הצרכן  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"וב אדר ב' התשמ"א
כ-467/39 01/04/1981 חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3)  תשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-467/40 01/04/1981 חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 6)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-467/41 01/04/1981 חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה)  התשמ"א-1981  נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-454/38 11/04/1973 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 11)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-454/39 11/04/1973 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 12)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-454/53 27/06/1973 חוק השבת אבידה  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשל"ג
כ-454/55 03/07/1973 חוק הסדרי משפט ומינהל (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז תשל"ג
כ-923/56 17/11/2003 חוק העונשין (תיקון מספר 77)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בחשוון התשס"ד
כ-439/34 26/08/1952 חוק הכניסה לישראל  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ה' באלול תשי"ב
כ-439/35 28/08/1952 חוק המילוות (מוסדות כספיים) (תיקון)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום חמישי  ז' באלול תשי"ב
כ-468/3 13/01/1976 חוק מגן דוד אדום (תיקון)   תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשל"ו
כ-468/4 19/01/1976 חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 13)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט תשל"ו
כ-468/5 19/01/1976 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 2)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט תשל"ו
כ-468/6 20/01/1976 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 14)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ח בשבט תשל"ו
כ-468/7 20/01/1976 חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ח בשבט תשל"ו
כ-468/8 20/01/1976 חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ח בשבט תשל"ו
כ-468/9 20/01/1976 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ח בשבט תשל"ו
כ-470/23 02/05/1977 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 30)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר תשל"ז
כ-439/20 12/08/1952 חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"א באב תשי"ב
כ-439/21 12/08/1952 חוק המעבר (תיקון) (מס' 3)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"א באב תשי"ב
כ-439/22 12/08/1952 חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות) (תיקון)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"אב באב תשי"ב
כ-467/49 18/05/1981 חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה מס' 2)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר התשמ"א
כ-467/50 18/05/1981 חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 2)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר התשמ"א
כ-467/51 18/05/1981 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 43)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר התשמ"א
כ-467/52 19/05/1981 חוק הגנת השכר (תיקון מס' 15)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/53 19/05/1981 חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/54 19/05/1981 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 4)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/55 19/05/1981 חוק השופטים (תיקון מס' 7)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/56 19/05/1981 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 14)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/57 19/05/1981 חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 2)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/58 19/05/1981 חוק יסוד הממשלה (תיקון מס' 3)  התשמ"א-1981  נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-467/59 19/05/1981 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 48)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשמ"א
כ-456/38 27/03/1963 חוק התקציב לשנת 1963/64  תשכ"ג-1963  נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשכ"ג
כ-456/39 23/03/1964 חוק התקציב לשנת 1964/65  תשכ"ד-1964  נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-456/40 30/03/1965 חוק התקציב לשנת 1965/66  תשכ"ה-1965  נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' תשכ"ה
כ-460/28 26/02/1991 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר התשנ"א
כ-460/29 12/03/1991 חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר התשנ"א
גל-44166/1 12/12/1999 לשכת השר אמנון ליפקין שחק – סמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות אמנון ליפקין שחק בשבתו כראש וועדת השרים לסמלים וטקסים: הנצחת חללי פעולות האיבה  ביקורים ממלכתיים  צנחני היישוב  קביעת יום זיכרון נפרד לחללי פעולות האיבה  המועצה להנצחת זכרם של נשיאים וראשי ממשלות ישראל  הודעות על מוות של חיילי צה"ל  השתתפות נציגי ממשלה בהלוויות חללי צה"ל  הנצחת משה קול  טקסי יום השואה  טקסי יום הזיכרון ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
כ-439/36 24/11/1952 חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל  תשי"ג-1952  נתקבל בכנסת ביום שני  ו' בכסלו תשי"ג
כ-469/1 19/07/1976 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 7)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשל"ו
כ-469/2 19/07/1976 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 6)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשל"ו
כ-469/3 19/07/1976 חוק הרשויות המקומיות (ערך על קביעת ארנונה כללית)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשל"ו
כ-469/4 20/07/1976 חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 6)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ו
כ-469/5 20/07/1976 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 5)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ו
כ-469/6 20/07/1976 חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 3)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ו
כ-469/7 26/07/1976 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 12)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז תשל"ו
כ-469/12 28/07/1976  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 24)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-469/13 28/07/1976 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 15)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-469/14 28/07/1976 חוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-469/15 28/07/1976 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-440/71 25/05/1954 חוק בחירות לגופים ציבוריים  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באייר תשי"ד
כ-440/77 28/06/1954 חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תיקון)  תשי"ד-1954  נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשי"ד
כ-440/78 28/06/1954 חוק לתיקון פקודת מס הרכוש החקלאי  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשי"ד
כ-440/79 28/06/1954  חוק לפיקוח על יצוא הצומח ומוצריו  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשי"ד
רש-1652/3 24/06/1999 תל חי התכתבויות וחליפת מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות בנוגע לפרויקטים בתל חי ובכפר גלעדי: מתחם תל חי – פרוייקט תיירותי  כתבי כמויות  נושאים תחבורתיים  מדידות  אבני שילוט באתרים ההיסטוריים  רחבת האריה השואג ועוד.
רש-1652/4 17/10/1999 פרויקטים – תל חי התכתבויות וחליפת מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות בנוגע לפרויקטים בתל חי ובכפר גלעדי: מדידות  תכנון שביל הפצועים  מעבר תת קרקעי כפר גלעדי – תל חי מתחת כביש 9977  מפות  שרטוטים ועוד.
כ-923/80 08/12/2003 חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 6)  התשס"ד-2003 נתקבל בכנסת ביום י"ג בכסלו התשס"ד
כ-924/1 24/03/2004 חוק חניה לנכים (תיקון מס' 3)  התשס"ד-2004 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשס"ד
כ-469/16 28/07/1976 חוק רשות השידור (הוראת שעה)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-469/17 03/08/1976 חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ז' באב תשל"ו
כ-469/18 30/08/1976 חוק מילוות חסכון  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ד' באלול תשל"ו
כ-469/19 26/10/1976 חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 3)  תשל"ז-1976 נתקבל בכנסת ביום ב' בחשוון תשל"ז
כ-469/8 28/07/1976 חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-469/9 27/07/1976 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"ו
כ-469/10 28/07/1976 חוק לביטוח הלאומי (תיקון מס' 22)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-469/11 28/07/1976 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 23)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ו
כ-440/80 07/07/1954 חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)  תשי"ד-1954  נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשי"ד
כ-440/81 07/07/1954 חוק לעידוד הסרט הישראלי  תשי"ד-1954  נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשי"ד
כ-440/82 27/07/1954 חוק לתיקון פקודת האפוטרופוס הכללי  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז תשי"ד
כ-440/83 27/07/1954 חוק כלי היריה (תיקון)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז תשי"ד
כ-440/84 02/08/1954 חוק עבודת נשים  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ג' באב תשי"ד
כ-440/86 17/08/1954 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום י"ח באב תשי"ד
כ-440/87 18/08/1954 חוק ערבויות מטעם המדינה  תשי"ד-1954  נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשי"ד
כ-440/88 23/08/1954 חוק השבות (תיקון)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באב תשי"ד
כ-440/89 23/08/1954 חוק ההסגרה  תשי"ד-1954  נתקבל בכנסת ביום כ"ד באב תשי"ד
כ-440/90 23/08/1954 חוק לימוד חובה (הוראות שעה) (תיקון)  תשי"ד-1954  נתקבל בכנסת ביום כ"ד באב תשי"ד
כ-441/1 24/08/1954 חוק החשמל  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשי"ד
כ-441/2 24/08/1954 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באב תשי"ד
כ-441/3 24/08/1954 חוק בנק ישראל  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשי"ד
כ-441/4 25/08/1954 חוק ארגון הפיקוח על העבודה  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באב תשי"ד
כ-441/5 25/08/1954 חוק מילווה עממי מיוחד  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באב תשי"ד
כ-441/6 25/08/1954 חוק לתיקון ולקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באב תשי"ד
כ-441/7 31/08/1954 חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ב' באלול תשי"ד
גל-12369/15 08/01/1958 כבישים: תכנית לכביש ראשון-לציון – רעננה התכתבויות הנוגעות למחלקה לעבודות ציבוריות; השלמות כבישים  חלוקת משנה בגושים ברמתיים; תקציב פיתוח לשנים 1958-1959; כביש שירות לשטחים חקלאיים;
כ-452/41 21/01/1970 חוק לתיקוני דיני העונשין (שכר עבירה)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ד בשבט תש"ל
כ-452/42 27/01/1970 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה  סחיטה ועושק) (תיקון)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ' בשבט תש"ל
כ-452/43 03/02/1970 חוק לתיקון פקודת הסמכויות בענין היבוא  היצוא והמכס (הגנה) (מס' 3)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט תש"ל
כ-452/44 03/02/1970 חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 7)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט תש"ל
כ-452/45 11/02/1970 חוק לתיקון פרודת העבריינים הצעירים (מס' 5)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר א' תש"ל
כ-452/46 04/03/1970 חוק היטל בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר א' תש"ל
כ-452/47 04/03/1970 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 5) (תיקון)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר א' תש"ל
כ-452/48 10/03/1970 חוק השבות (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר ב' תש"ל
כ-452/49 16/03/1970 חוק הגנת הצומח (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר ב' תש"ל
כ-454/8 08/01/1973 חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ה' בשבט תשל"ג
כ-454/9 10/01/1973 חוק לתיקון פקודת המסים (גביה)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ז' בשבט תשל"ג
כ-454/10 10/01/1973 חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ד' בשבט תשל"ג
כ-454/11 24/01/1973 חוק מימון מפלגות  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תשל"ג
כ-454/12 30/01/1973 חוק לתיקון פקודת הצופים  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט תשל"ג
כ-454/13 30/01/1973 חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה באניות (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט תשל"ג
כ-454/14 05/02/1973 חוק מס הכנסה (פטור ממס על דמי שכירות של דירות מגורים) (הוראת שעה)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ג' באדר א' תשל"ג
כ-454/15 06/02/1973 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ד' באדר א' תשל"ג
כ-441/8 31/08/1954 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 8)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ב' באלול תשי"ד
כ-441/9 31/08/1954 חוק שירות בטחון (תיקון)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ב באלול תשי"ד
כ-441/10 31/08/1954 חוק לתיקון פקודת שיפוט בתי משפט השלום (מס' 2)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ב' באלול תשי"ד
כ-441/11 01/09/1954 חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ג' באלול תשי"ד
כ-441/12 01/09/1954 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ג' באלול תשי"ד
כ-441/13 07/09/1954 חוק לתיקון פקודת מס בולים  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ט' באלול תשי"ד
כ-441/14 08/09/1954 חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום י' באלול תשי"ד
כ-441/15 29/11/1954 חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים  תשט"ו-1954 נתקבל בכנסת ביום ד' בכסלו תשט"ו
גל-1638/8 03/04/1961 יד ושם רז' התכתבויות ומסמכים בנושא פעילות יד ושם  מחקר והנצחה  הכרה בחסידי אומות העולם; הזמנות לישיבות הנהלה; תקציב הארגון; כנס מרצים בנושא משפט אייכמן; הסכם עבודה קיבוצי; ראיות לתביעת נכי רדיפות הנאצים מממשלת מדינת ישראל ועוד. יש בתיק השחרה עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2031.
נ-569/71 29/10/1990 תיקוני טעויות בחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום כ"א בחשון התשנ"ב
כ-452/37 20/01/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (הארכת גיל שירות מילואים)  תש"ל-1969 נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת תש"ל
כ-452/38 20/01/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי בטחון)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ג בשבט תש"ל
כ-452/39 20/01/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ג בשבט תש"ל
כ-452/40 21/01/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על יד צבא הגנה לישראל – שיפוט בעברות ועזרה משפטית)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ד בשבט תש"ל
כ-454/5 27/12/1972 חוק מס הכנסה והיטל בטחון (המס על הכנסה מעבודה בקטיף פרי הדר)  תשל"ג-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת תשל"ג
כ-454/6 08/01/1973 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 13)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשל"ג
כ-454/7 08/01/1973 חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (הוראות שעה)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ה' בשבט תשל"ג
כ-456/6 14/01/1958 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1957/58  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת תשי"ח
כ-456/7 14/01/1958 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1957/58  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת תשי"ח
כ-456/8 04/02/1958 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1957/58  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום י"ד בשבט תשי"ח
כ-452/64 11/11/1970 חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שלישי להשקעות פיתוח)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ב בחשון תשל"א
כ-452/65 25/11/1970 חוק מס קניה (סחורות ושירותים) (תיקון מס' 5)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בחשון תשל"א
כ-452/66 07/12/1970 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 2)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום ט' בכסלו תשל"א
כ-452/67 07/12/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (הארכת גיל שירות מילואים)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום ט' בכסלו תשל"א
כ-452/68 15/12/1970 חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו תשל"א
כ-452/69 21/12/1970 חוק התקנים (תיקון מס' 2)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשל"א
כ-452/70 29/12/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום א' בטבת תשל"א
פ-1915/18 01/01/1954 האינקוויזיציה באמריקה הלאטינית/ בוליסלאו לוין  תרגום מתומצת של הספר "האינקוויזיציה באמריקה הלטינית" מאת בוליסלאו לוין (Boleslao Lewin /"Mártires y conquistadores judíos en la América Hispana")  בכתב ידה של שולמית קלוגאי. כמו כן  בתיק ביקורת על הספר שנכתבה ע"י קלוגאי אשר פורסמה במדור "בקורת ספרים" בעיתון "דבר" ב-12.11.1954.
כ-452/50 25/03/1970 חוק הגנת השכר (תיקון מס' 8)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' תש"ל
כ-452/51 26/03/1970 חוק המקדמה  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ח
כ-452/52 31/03/1970 חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 6)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' תש"ל
כ-452/53 31/03/1970 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 3)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' תש"ל
כ-452/54 31/03/1970 חוק מילווה חסכון  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' תש"ל
כ-452/55 26/03/1970 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-452/56 26/03/1970 חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-454/16 06/02/1973 חוק לתיקון פקודת השטרות (מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ד' באדר א' תשל"ג
כ-454/17 06/02/1973 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ד' באדר א' תשל"ג
כ-454/18 13/02/1973 חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק רביעי להשקעת פיתוח)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר א' תשל"ג
כ-454/19 13/02/1973 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' תשל"ג
כ-454/20 13/02/1973 חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר א' תשל"ג
כ-454/21 19/02/1973 חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' תשל"ג
נ-569/72 29/10/1991 תיקון טעות בחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"א בחשון התשנ"ב
נ-569/74 04/11/1991 חוק לתיקון פקודת הרוקחות  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון התשנ"ב
כ-452/57 26/03/1970 חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה)  תשכ"ו-1966 (תיקון)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-452/58 26/03/1970 חוק מילווה בטחון  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-452/59 26/03/1970 חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 8)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-452/60 26/03/1970 חוק בול בטחון (תיקון מס' 3)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תש"ל
כ-452/61 01/09/1970 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 15)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
כ-452/62 16/12/1969 חוק לתיקון פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) (מס' 2)  תש"ל-1969 נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת תש"ל
כ-452/63 11/11/1970 חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח – הוצאה חמישית)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ב בחשון תשל"א
כ-454/22 21/02/1973 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר א' תשל"ג
כ-454/23 21/02/1973 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר א' תשל"ג
כ-454/24 14/03/1973 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 5)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י' באדר ב' תשל"ג
כ-454/25 22/03/1973 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תשל"ג
ג-1959/35 22/02/1950 תיקים כלליים – גדרות (בשיט) בתיק התכתבויות בנושא מועצה אזורית גדרות: נזקי מים  דוחות על מצב היישובים השונים השייכים למועצה  תקציב וכדומה. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2028
ג-1960/5 19/03/1958 תיקים כלליים – ג'סר-זרקא בתיק התכתבות בעניין הצורך להכללת ג'סר אל-זרקא במועצה האזורית חוף הכרמל או הקמת מועצה מקומית עצמאית לכפר.
כ-453/1 30/12/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (שטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל – שיפוט בעברות ועזרה משפטית)  תשל"א-1970 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשל"א
כ-453/2 04/01/1971 חוק לעידוד השקעות ההון (תיקון מס' 8)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ז' באדר תשל"א
כ-453/3 12/01/1971 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון (מס' 13)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בטבת תשל"א
כ-453/4 12/01/1971 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בטבת תשל"א
כ-453/5 13/01/1971 חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 2)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בטבת תשל"א
כ-453/6 19/01/1971 חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת תשל"א
כ-453/7 26/01/1971 חוק החזרת תשלומים (אגרות טלוויזיה)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשל"א
כ-453/8 22/02/1971 חוק הטיס (עבירות ושיפוט)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט תשל"א
כ-454/32 29/03/1973 חוק מילווה חסכון  תשל"ב-1972 (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' תשל"ג
כ-454/33 29/03/1973 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 18)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' תשל"ג
כ-454/34 04/04/1973 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשל"ג
כ-454/35 11/04/1973 חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 7)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ט
כ-450/33 25/12/1967 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (עבירות בשטחים המוחזקים – שיפוט ועדה משפטית)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשכ"ח
כ-450/34 25/12/1967  חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי בטחון)  תשכ"ח-1967 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשכ"ח
כ-470/24 16/05/1977 חוק המסחר ברכב משומש  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באייר תשל"ז
גל-1700/28 02/12/1952 גן ילדים מזרח העובדים בקאקון רישום ילדי מעברת יכין (קקון) לגני ילדים.גן הילדים הממלכתי אמץ  גן הדרום במועצה אזורית גדרות. השתתפות משרד החינוך בהחזקת הגנים.
כ-453/9 22/02/1971 חוק לתיקון פקודת העדות (מס' 8)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט תשל"א
כ-453/10 24/02/1971 חוק מקצועות רפואיים (אגרות)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשל"א
כ-453/11 24/02/1971 חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 2)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשל"א
כ-453/12 24/02/1971 חוק המקדמה  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-453/13 24/03/1971 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 5) (תיקון מס' 2)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-453/14 24/03/1971 חוק מילווה בטחון  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-453/15 24/03/1971 חוק מילווה חסכון (תיקון)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-453/16 24/03/1971 חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 4)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-454/36 11/04/1973 חוק החוזים  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-462/8 28/03/1984 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 23)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"ד
כ-462/9 28/03/1984 חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 3)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"ד
כ-462/10 28/03/1984 חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"ד
כ-462/11 28/03/1984 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 13)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"ד
כ-450/35 25/12/1967 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשכ"ח-1967 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשכ"ח
כ-450/36 23/01/1968 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת תשכ"ח
כ-450/37 30/08/1968 חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 2)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשכ"ח
כ-450/38 06/02/1968 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 8)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום ז' בשבט תשכ"ח
כ-450/39 20/02/1968 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תשכ"ח
כ-450/40 20/02/1968 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 7)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תשכ"ח
כ-450/41 12/03/1968 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 5)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר תשכ"ח
כ-450/42 19/03/1968 חוק היטל בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר תשכ"ח
כ-450/43 19/03/1968 חוק מינוי מזכיר הכנסת  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר תשכ"ח
פ-3111/8 09/09/1964 יד יצחק בן-צבי. פרסים ע"ש יצחק בן-צבי – החלטות ועדות השופטים  תוכניות מלגות  תקנון ועוד. התאריך משוער.
גל-7905/31 01/04/1965 בית הספר המקצועי לידי חברת החשמל תל-אביב כרך א' בית הספר המקצועי התיכון בשיתוף חברת החשמל תל אביב: הצעת פרורמה לבית הספר מטעם עירית תל אביב-מבנה בית הספר  שווי ציוד  מספר תלמידים  מערכת שעות ועוד.
כ-454/27 22/03/1973 חוק מס מקביל  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' תשל"ג
כ-454/28 28/03/1973 חוק המקדמה (קרן המדע הדו-לאומית)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' תשל"ג
כ-454/29 28/03/1973 חוק מילווה בטחון  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' תשל"ג
כ-454/30 28/03/1973 חוק המילווה לבטחון המדינה (תיקון מס' 5)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' תשל"ג
כ-454/31 29/03/1973 חוק מילווה חיסכון  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' תשל"ג
כ-459/44 16/10/1986 חוק העבירות המינהליות  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום א' בחשון התשמ"ו
גל-2415/61 24/03/1977 סרטים – אור החיים בתיק בקשה והיתר להקרנת הסרט אור החיים.
כ-453/32 31/03/1971 חוק רואי חשבון (תיקון)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
כ-453/33 17/05/1971 חוק האזרחות (תיקון מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באייר תשל"א
כ-453/35 22/06/1971 חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשל"א
כ-453/36 01/07/1971 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 6)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"א
כ-453/37 01/07/1971 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"א
כ-453/38 01/07/1971 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (תיקון מס' 8)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"א
כ-455/18 21/03/1972 חוק מילווה חסכון  תשל"א 1971 (תיקון)  תשל"ב-1972  נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/19 21/03/1972 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 17)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/20 21/03/1972 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2) (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/21 21/03/1972 חוק המקדמה  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/22 22/03/1972 חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשל"ב
כ-455/26 23/03/1972 חוק המזונות (הבטחת תשלום)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ב
כ-455/27 23/03/1972 חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ב
כ-455/29 23/03/1972 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ב
כ-462/31 13/06/1984 חוק לתיקון פקודת הרשמים (מס' 3)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/32 13/06/1984 חוק זכויות מבצעים  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/33 13/06/1984 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 19)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
נ-569/73 22/10/1991 חוק הרשויות המקומית (מהנדס רשות מקומית)  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ד בחשון התשנ"ב
כ-462/34 13/06/1984 חוק השופטים (תיקון מס' 10)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/35 02/07/1984 חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (תיקון)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
כ-462/36 02/07/1984 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 62)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
כ-462/37 02/07/1984 חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
גל-1702/35 18/06/1952 בית החינוך לנוער מושב צפון המעפיל בתיק ביקורות שנעשו בבית הספר הממלכתי המעפיל וכן אישורי תקן לבית ספר יסודי במושב אחיטוב.
כ-453/17 24/03/1971 חוק שירות התעסוקה (תיקון)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-453/18 01/03/1971 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 31)  תשל"א-1971 התיק ריק
כ-453/19 24/03/1971 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 31)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר תשל"א
כ-453/20 24/03/1971 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 32)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-453/21 24/03/1971 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 11)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"א
כ-453/22 25/03/1971  חוק לתיקון פקודת המבחן  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשל"א
כ-453/23 25/03/1971 חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשל"א
כ-453/24 29/03/1971 חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן תשל"א
כ-455/1 05/01/1972 חוק ועדות חקירה (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ח בטבת תשל"ב
כ-455/2 05/01/1972 חוק ועדות חקירה (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ח בטבת תשל"ב
כ-455/3 29/01/1972 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (שטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תשל"ב
כ-455/4 09/02/1972 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 8)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט תשל"ב
כ-455/5 02/03/1972 חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר  תשל"ב-1973 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר תשל"ב
כ-455/6 09/03/1972 חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר תשל"ב
כ-455/7 15/03/1972 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו) (מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר תשל"ב
כ-455/8 20/03/1972 חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 6)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"ב
כ-462/12 04/04/1984 חוק הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוראות שעה)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ד
כ-462/13 04/04/1984 חוק התפזרות הכנסת העשירית  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ד
כ-462/14 15/05/1984 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג באייר התשמ"ד
כ-462/15 22/05/1984 תיקון טעות לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 59)  התשמ"ד-1984  נתקבל בכנסת ביום כ' באייר התשמ"ד
כ-462/16 29/05/1984 חוק שמירת הניקיון  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשמ"ד
כ-462/17 29/05/1984 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 21)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשמ"ד
כ-462/18 04/06/1984 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ד' בסיון התשמ"ד
כ-462/19 11/06/1984 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 7)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"א בסיון התשמ"ד
כ-462/20 12/06/1984 חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון מס' 4)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשמ"ד
כ-462/21 12/06/1984 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 63)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשמ"ד
כ-450/48 26/03/1968 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 8) (ביטול ארנונה ורכוש)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשכ"ח
כ-450/49 26/03/1968 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2) (תיקון)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשכ"ח
כ-450/50 26/03/1968 חוק ההיטל על דירות גדולות (ביטול)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשכ"ח
כ-450/51 26/03/1968 חוק זכיון צינור הנפט  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשכ"ח
ג-1900/42 06/02/1951 מעברות – מגדל-גד בתיק התכתבויות בנושא ההוצאות של עיריית מגדל – אשקלון על שרותים הניתנים למעברה.
כ-471/19 23/12/1974 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודות זהות והצגתה)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשל"ה
כ-471/20 23/12/1974 חוק המכר (דירות) (תיקון)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשל"ה
כ-471/21 23/12/1974 חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים (מס' 5)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשל"ה
כ-471/22 23/12/1974 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס' 3)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשל"ה
כ-471/23 31/12/1974 חוק הארכת מועדים  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת תשל"ה
כ-471/24 31/12/1974 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (תיקון)  תשל"ה-1974 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט תשל"ה
כ-471/25 21/01/1975 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 24)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט תשל"ה
כ-471/26 28/01/1975 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 8)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בשבט תשל"ה
כ-453/39 01/07/1971 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"א
כ-453/40 01/07/1971 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"א
כ-453/41 14/07/1971 חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשל"א
כ-453/42 20/07/1971 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (כספים)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז תשל"א
כ-453/43 22/07/1971 חוק לימוד חובה (הוראות שעה)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"א
כ-453/44 26/07/1971 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 7)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' באב תשל"א
כ-453/45 26/07/1971 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' באב תשל"א
כ-453/46 26/07/1971 חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מתן תוקף ותיקון מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' באב תשל"א
כ-455/30 25/04/1972 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 8)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"א באייר תשל"ב
כ-455/31 16/05/1972 חוק תיקון פקודת המתעסקים ברפואה (מס' 3)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ג' בסיון תשל"ב
כ-455/32 30/05/1972 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ (הוראת שעה)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ז בסיון תשל"ב
כ-455/33 14/06/1972 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשל"ב
כ-455/34 20/06/1972 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"ב
כ-455/35 27/06/1972 חוק המילווה לבטחון המדינה (תיקון מס' 4)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז תשל"ב
כ-455/36 04/07/1972 חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 8)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ב
כ-455/37 04/07/1972 חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 3)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ב
כ-455/38 04/07/1972 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 9)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ב
כ-455/39 04/07/1972 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 3)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ב
כ-462/38 13/06/1984 חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 19)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/39 02/07/1984 חוק חיילים משוחררים  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
כ-462/40 02/07/1984 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 65)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
כ-462/41 02/07/1984 חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
כ-462/42 13/11/1984 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (החזקתם של עצורים מלבנון במעצר בישראל)  התשמ"ה-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון התשמ"ה
כ-462/43 13/11/1984 חוק מילווה מלחמה ומימון רכש (תיקון מס' 6)  התשמ"ה-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון התשמ"ה
כ-462/44 13/11/1984 חוק היטל על שרותים מיובאים (הוראת שעה)  התשמ"ה-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון התשמ"ה
כ-467/33 01/04/1981 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 12)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-467/34 01/04/1981 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-467/35 01/04/1981 חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 8)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-453/25 31/03/1971 חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
כ-453/26 03/03/1971 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 16)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשל"א
כ-453/27 30/03/1971 חוק היטל בטחון (תיקון מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשל"א
כ-453/28 30/03/1971 חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראות מעבר)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשל"א
כ-453/29 30/03/1971 חוק רשות השידור (תיקון מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשל"א
כ-453/30 31/03/1971 חוק המילווה לבטחון המדינה (תיקון מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
כ-453/31 31/03/1971 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 5)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
כ-455/9 20/03/1972 חוק לתיקון פקודת העתיקות (מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"ב
כ-455/11 21/03/1972 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) (תיקון מס' 4)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/12 21/03/1972 חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/13 21/03/1972 חוק מילווה בטחון  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/14 21/03/1972 חוק מילווה בטחון  תשל"א-1971 (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/15 21/03/1972 חוק מילווה בטחון  תש"ל-1970 (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו ניסן תשל"ב
כ-455/16 21/03/1972 חוק מילווה חסכון  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-455/17 21/03/1972 חוק מילווה חסכון  תש"ל-1970 (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב
כ-462/22 13/06/1984 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/23 13/06/1984 חוק הבזק (תיקון מס' 2)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/24 13/06/1984 חוק מילווה בטחון (הארכה מרצון)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בניסן התשמ"ד
כ-462/25 13/06/1984 חוק השימוש בהיפנוזה  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בניסן התשמ"ד
כ-462/26 13/06/1984 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 64)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/27 13/06/1984 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (מס' 2)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בניסן התשמ"ד
כ-462/28 13/06/1984 חוק הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוראות שעה) (תיקון)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
כ-462/29 13/06/1984 חוק לביטול המג'לה  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בניסן התשמ"ד
כ-462/30 13/06/1984 חוק העונשין (תיקון מס' 19)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בניסן התשמ"ד
כ-455/28 23/03/1972 חוק הסיוע המשפטי  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ב
כ-471/27 28/01/1975 חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 5)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בשבט תשל"ה
כ-471/28 28/01/1975 חוק המילווה (תוספת יוקר)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בשבט תשל"ה
כ-471/29 28/01/1975 חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 5)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בשבט תשל"ה
כ-471/30 03/02/1975 חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 2)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט תשל"ה
כ-471/31 03/02/1975 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 11)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בשבט תשל"ה
כ-471/32 03/02/1975 חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 11)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט תשל"ה
כ-471/33 03/02/1975 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט תשל"ה
כ-471/34 04/02/1975 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בשבט תשל"ה
כ-453/47 26/07/1971 חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 12)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' באב תשל"א
כ-453/48 26/07/1971 חוק כלי היריה (תיקון מס' 4)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' באב תשל"א
כ-453/49 26/07/1971 חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' באב תשל"א
כ-453/50 26/07/1971 חוק בית הדין לעבודה (תיקון)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' תשל"א
כ-453/51 27/07/1971 חוק המיטלטלין  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשל"א
כ-453/56 27/07/1971 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 7)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשל"א
כ-453/57 27/07/1971 חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשל"א
כ-455/40 11/07/1972 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 9)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"ב
כ-455/41 11/07/1972 חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"ב
כ-455/42 11/07/1972 חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 6)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"ב
כ-455/43 11/07/1972 חוק טיפול בחולי נפש (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"ב
כ-455/44 17/07/1972 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' באב תשל"ב
כ-455/45 17/07/1972 חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ו' באב תשל"ב
כ-462/45 13/11/1984 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעברות שבוצעו בלבנון ע"י מבקרים מישראל) (תיקון מס' 5)  התשמ"ה-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון התשמ"ה
כ-462/46 13/11/1984 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11) (תיקון מס' 3)  התשמ"ה-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון התשמ"ה
כ-462/47 28/02/1984 חוק יסוד: השפיטה  התשמ"ד-1984  נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר א' התשמ"ד
כ-462/48 25/03/1985 חוק זכרון השואה והגבורה – יש ושם (תיקון)  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התשמ"ה
כ-462/49 27/03/1985 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 24)  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשמ"ה
כ-462/50 17/04/1985 חוק הפיקוח על מצרכים ושרותים (יציבות מחירים  – הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בניסן התשמ"ה
גל-58659/23 12/06/1972 חלק של ת.ב.ע 432 דרום יפו תל אביב גוש 7044 מסמכי הועדה לתכנון ולבניה של מחוז תל אביב בנוגע לתכנית מפורטת מס' 1615 – חלק של תכנית מס' 432 (תכנית מתאר לדרום יפו): מפרט התכנית  תשריטים  החלטות הועדה ועוד.
פ-1915/16 01/01/1931 מנהגים יהודים בין שבטי אפריקה מנהגים יהודים בין שבטי אפריקה – תמצית מכמה הערות בספרו של יוסף י. ויליאמס  Hebrewisms in West Africa" (Joseph J. Williams)". התמצית נכתבה לצורך כתיבת הספר "נדחי ישראל".
פ-1915/17 01/03/1950 LOS SEFARADIMD IN ISRAEL הכתבה "LOS SEFARADIM IN ISRAEL"  אשר פורסמה בשבועון (?) "Eretz Israel" שיצא לאור בבואנוס איירס  ארגנטינה. הכתבה כוללת גם צילומים ממושב העובדים כפר הנגיד וקיבוץ רגבים של יהודים ממוצא ספרדי ומזרחי. כמו כן  בתיק דף עליו כתוב בכתב ידו של יצחק בן-צבי  כי בכל אמריקה הצפונית חיים כ-40- 50 אלף יהודים בלתי אשכנזיים.
ג-17078/15 28/01/1954 תלונות מועצות אזוריות – עמק חפר בתיק פניה של אזרח בבקשה להציג את תלונתו כנגד ראש המועצה בעמק חפר  אל מול מליאת המועצה. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2024
כ-471/42 18/02/1975 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1974  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ז' באדר תשל"ה
כ-471/43 19/02/1975 חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 4)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר התשל"ה
כ-471/44 19/02/1975 חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל (תיקון)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר התשל"ה
כ-471/45 04/03/1975 חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 2)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר תשל"ה
כ-453/64 14/11/1972 חוק לעידוד הסרט הישראלי (תיקון)  תשל"ג-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בכסלו תשל"ג
כ-453/65 14/11/1972 חוק הריבית (שינוי שיעורים)  תשל"ג-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בכסלו תשל"ג
כ-453/66 12/12/1972 חוק המקרקעין (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1972 נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת תשל"ג
כ-453/67 13/12/1972 חוק התאום המודולרי  תשל"ג-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשל"ג
כ-453/68 18/12/1972 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 3)  תשל"ג-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת תשל"ג
כ-455/53 24/07/1972 חוק רשות הנמלים (תיקון מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשל"ב
כ-455/54 25/07/1972 חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ד באב תשל"ב
כ-455/55 25/07/1972 חוק הטיס (תיקון מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ד באב תשל"ב
כ-455/56 25/07/1972 חוק הטיס (תיקון מס' 2)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ד באב תשל"ב
כ-455/57 25/07/1972 חוק רישוי עסקים (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ד באב תשל"ב
כ-462/56 03/03/1986 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 22)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר א' התשמ"ו
כ-462/57 03/03/1986 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 23)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשמ"ו
כ-455/58 25/07/1972 חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ד באב תשל"ב
כ-455/59 25/07/1972 חוק הרשויות המקומיות (ביוב) (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ד באב תשל"ב
כ-455/60 25/07/1972 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 8)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ד באב תשל"ב
כ-462/58 01/04/1986 חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו
גל-7938/12 27/05/1964 בית הספר התיכון אור החיים בני ברק כרך ב' תיק של משרד החינוך. בתיק – התכתבויות ממנהל המחלקה לתכנון מקצועי – הצעות לתכנית לימודים  מקצועות הלימוד  נושאי הלימוד  הקצבת ציוד במדרשה למורות לתפירה – 'אור החיים'; סיכום ההחלטות בישיבה על המדרשות למורות לתפירה ברשת החינוך החרדי;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-7938/13 25/06/1964 בית הספר התיכון אור החיים בני ברק כרך ג' תיק של משרד החינוך. בתיק – ענייני משאבי אנוש ושכר (מתן מקדמות) למורים בסמינר למורות 'בית יעקב' בבני ברק; בקשה לתקציב לשיעורי עזר לבית הספר התיכון 'אור החיים' – התכתבויות בנושא;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-1803/35 24/07/1952 מחנה עולים ד' – פרדס חנה התכתבות בעניין תשלום שכר לעובדים במחנה העולים פרדס חנה  בקשות העברה של תלמידים בין מוסדות חינוך שונים  רישום לגני ילדים  רשימות תלמידים. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2032).
גל-1803/37 30/06/1950 מחנה עולים ג' פרדס חנה (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2028).
ג-1905/29 21/04/1960 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעתיים פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר גבעתיים  שבאחד מהם ידנו באירועים לרגל מלאת 40 שנה להסתדרות העובדים הכללית.
גל-8011/11 14/04/1974 מפעלי אור החיים כלליים בתיק התכתבויות בנושא תקציבים ומצוקה כלכלית של מפעלי אור החיים.
נ-946/7 01/10/1999 יפעת – לקט קטעי עיתונות מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם קטעי עיתונות ותמלילים של המרכז למידע תקשורתי "יפעת"  בנושאים שונים.
גל-4038/92 23/03/1970 פרוק עלי ערו בקשה להיתר בניה  החלטת הועדה ומסמכים בנדון. יש בתיק השחרה עקב הגנה על צנעת נפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2040.
גל-1698/53 11/01/1960 בית ספר ממלכתי דתי לנוער הראה רמת גן בתיק בקשה ואישור לפתיחת מוסד רשמי חדש – ביה"ס ממלכתי דתי לנוער עובד "הראה"  ברמת גן.
ג-3656/3 05/06/1968 פרוטוקול מישיבות מועצה – גבעתיים פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר גבעתיים.
גל-1699/36 01/12/1951 בית החינוך במשק הפעלות עיינות פתיחת בית ספר בעיינות העברת תלמידים למוסד חינוך אחר הושחרו פרטים מזהים בשל צנעת פרט
גל-13165/5 12/11/1972 ועדה מרכזית לביצוע רפורמה – כרך ה' בתיק מסמכים  פרוטוקולים  דו"חות וסיכומים הקשורים לרפורמה בחינוך ולחטיבות הביניים. בתוך כך  ענייני כוח אדם; רשימות בתי ספר; הקמת חטיבות ביניים; בעיות בחטיבות ביניים; חינוך טכנולוגי; חינוך מיוחד; ספרי לימוד ונתונים כמותיים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2046.
גל-9642/8 12/07/1969 סמינר למורות אור החיים – בני ברק כרך ב' תיק של משרד החינוך. בתיק – תכתובות הנוגעות לסמינר למורות ולגננות ע"ש 'בית יעקב' בבני ברק. בתכתובות נושאים מנהלתיים; שכר לימוד; הכשרת מורים;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-13181/7 06/09/1966 ספרי לימוד לבתי-ספר תיכוניים (כרך ה') התכתבויות בנושא הוצאה לאור של ספרי לימוד  הכללת ספרי לימוד בתכניות הלימודים  רשימות ספרי לימוד ועוד.
ג-2627/32 04/05/1964 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעת שמואל פרוטוקולים מישיבות המועצה גבעת שמואל אירועים וטקסים  רישום למוסדות חינוך ו ולגני ילדים; שיכון ובנייה; מבני ציבור ועוד
ג-1973/69 28/12/1949 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – הענקות התיק מכיל דף רישום דואר יוצא בלבד
ג-1973/76 06/10/1949 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – שרותי ביטחון התיק מכיל טופס רישום דואר וכן התכתבות בעניין פרסום חומרי הסברה לתושבים במעברת מסובים.
ג-1973/78 10/09/1950 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – תחבורה בתיק כרטסת רישום דואר וכן מכתב בקשה להסרת הגבלת התנועה מהרכב היחיד בכפר מסובים.
ג-1973/80 23/01/1950 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – ועדה חקלאית בתיק כרטסת רישום דואר יוצא וכן מסמך בנושא גינות ירק ציבוריות.
גל-12331/10 01/02/1979 מחוז הצפון – ארגון מפקחים תקני פיקוח במשרד החינוך  הטבות נלוות לתפקיד- אחזקת רכב למפקחים  החזרי נסיעות  גמולים  ועוד
ג-1973/60 07/03/1949 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – רשיונות לבתי עסק בתיק התכתבויות בעניין הסדרי חידוש רישיון לעסקים.
ג-1973/63 01/03/1949 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – פרוטוקולים התיק עצמו אינו מכיל פרוטוקולים אלא רישום דואר יוצא.
גל-13129/2 04/05/1967 המכון לתוכניות לימודים (כרך ב') התכתבויות וסיכומי דיונים של היחידה לתכניות לימודים ושל ועדות מקצוע  דו"חות על עבודת היחידה  חשבוניות לספקים ועוד.
ג-2673/5 09/02/1956 תיקים כלליים של המחלקה למיעוטים – כנוסים והתארגנות של מועצות ערביות בתיק התכתבויות בנושא רשויות מקומיות ערביות  כנסים והתארגנויות בנושא שירותים של הרשויות
ג-2673/9 01/01/1957 תיקים כלליים של המחלקה למיעוטים – יום עיון לבעיות בניה ותכנון
ג-2025/29 13/11/1958 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעת-שמואל ישיבות מועצה גבעת שמואל- תקציב ועניינים מוניציפליים שונים
פ-1918/10 30/03/1960 כנסי יוצאי ליטא מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  הנוגעים לכנס ראש חודש לעולי ליטא שנערך בבית הנשיא ב-30.3.1960: לוח הזמנים של הכנס  פרוטוקול דברים שנשא הנשיא ושאר משתתפי הכנס "יהודי ליטא בימי השואה" מאת לייב גרפונקל  "חיי התורה בליטא" מאת יצחק רפאל הלוי עציון (הולצברג)  "יהודי ליטא בארץ ישראל" מאת ישראל קלויזנר (קלוזנר)  "לאות ולעדות" מאת יעקב עמית ועוד.
גל-17966/3 19/11/1978 פרסומי האגף לחינוך דתי. התכתבויות בנושא פרסומים שונים של האגף: חוברות  ספרים  חוזרים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2050.
גל-44869/3 19/09/1949 הנהלת הרשות – חטיבת הנוטרים רשות העתיקות – חטיבת הנוטרים – ענייני כוח אדם  משאבי אנוש ומינהלה; פניות עובדים בנושאים שונים; התכתבויות בנוגע לשמירת שטחי העתיקות בשבת; גיוסים שונים לתפקידי נוטרי עתיקות; הצעת תקציב לשם הקמת חטיבת נוטרים והחזקתה;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-44869/1 01/08/1948 הנהלת הרשות – דיור התכתבות בנוגע להוצאות תיקונים  ושכר דירה בבניינים השייכים לרשות העתיקות ולמשרדי ממשלה נוספים שיכון פקידי ממשלה
גל-9440/5 15/08/1963 המנהל לשלטון מקומי – תכנון מעלות – תרשיחא התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע לתכנון מעלות תרשיחא: תכניות מתאר למעלות תרשיחא  חיבור פיזי בין שני היישובים  פיתוח היישוב היהודי בתרשיחא  מפות  איתור שטח לבית הבראה  "אחוד מעלות תרשיחא" –  סקירות ונתונים  סיכומי ישיבות ועוד.
גל-18645/3 01/08/1988 מדיניות מערכת החינוך – החינוך הערבי. התכתבות בנושא החינוך הערבי במערכת החינוך בישראל.
גל-18645/4 01/11/1988 מדיניות מערכת החינוך – החינוך הערבי. התכתבות בנושא החינוך הערבי במערכת החינוך בישראל. בתיק נייר עמדה: ח"כ רענן כהן – גישה חדשה לערביי ישראל  ינואר 1989
גל-18645/5 01/03/1989 מדיניות מערכת החינוך – החינוך הערבי. התכתבות בנושא החינוך הערבי במערכת החינוך בישראל. בתיק פרסום: המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון  הלשכה לענייני חינוך: מערכת החינוך באזור יהודה ושומרון  סקירה לשנה"ל ה'תשמ"ט 1988/89  הכין: אסעד עראידה  קמ"ט חינוך יו"ש  אפריל 1989
גל-18645/6 01/06/1989 מדיניות מערכת החינוך – החינוך הערבי. התכתבות בנושא החינוך הערבי במערכת החינוך בישראל. בתיק פרוטוקול דיון בכנסת 4/7/89
גל-18645/7 01/09/1989 מדיניות מערכת החינוך – החינוך הערבי. התכתבות בנושא החינוך הערבי במערכת החינוך בישראל. בתיק החלטה של ארגון אונסק"ו על מצב החינוך ביהודה שומרון ועזה מאוגוסט 1989: United Nations Educational  Scientific and cultural organuzation – 132 session. Application of 24 c/resolution 25  concerning Educational and Cultural intitutions in the Occupied Arab territories
גל-18645/8 01/11/1989 מדיניות מערכת החינוך – החינוך הערבי. התכתבות בנושא החינוך הערבי במערכת החינוך בישראל. התכתבות בנושא בדיקה של מבקר עיריית חיפה על "בית הגפן" בחיפה. כמו כן  התכתבות בנושא ביקור של מפקחים ערבים ממשרד החינוך במצרים ב 1989
גל-9729/23 05/06/1986 המינהל לחינוך התיישבותי – תיקי בתי-ספר- ועדת היגוי – שילובים אזוריים. בתיק תכניות פיתוח תשתיות החינוך בגליל.
גל-17970/7 01/10/1981 חוזרי האגף לחינוך דתי. חוזרי מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך בנושאים שונים  רשימות ספרי לימוד ועוד.
ג-793/45 21/05/1951 [ אולפנים למורים ] בתיק חילופי מכתבים בין מרכז האולפנים במשרד למפקחים על בתי-הספר הכלליים; רשימות המורים הלומדים באולפנים פדגוגיים ( לפי אולפנים ) ורשימת הגננות שסיימו את האולפן  רשימת חלוקת המועמדים לאולפנים לפי זרמים החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2022
גל-9443/5 01/01/1950 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – יבנאל התכתבויות בנושא תכנון ישוב יבנאל ופוריה  תכנית מתאר  תרשימים  גוש 15443/2 ו- 17371 ועוד.
גל-44873/13 28/11/1949 הנהלת הרשות – בית נכות – חליפין עם חו"ל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי מחלקת/אגף העתיקות במשרד החינוך והתרבות  שמואל ייבין וד"ר אברהם בירן  בנוגע לחליפין של מוצגים ארכיאולוגים עם מוסדות  מחקר ותרבות בספרד  קנדה  קפריסין  בריטניה  אוסטרליה ומקסיקו: רשימות מוצגים  תמונות המוצגים ופירוט עליהם  סיכומי ישיבות בנושא תכנית להחלפת מוצגים בין ישראל למקסיקו  חילופי עתיקות עם המוזיאון הבריטי (The British Museum) ועוד.
גל-60679/4 05/12/1993 עין קניה ביקורת פעילות בתיק שני מכתבים בנושא העברת ראש מועצה מקומית עין קיניה מתפקידו בגין הגשת כתב אישום נגדו על שחיתות
גל-19758/5 16/06/1968 המינהל לחינוך התיישבותי – פיקוח על בתי-ספר – בן-שמן – קרקעות. כפר הנוער בן שמן-קרקעות: התכתבות בין מינהל מקרקעי ישראל לאגף לחינוך חקלאי בענין הסדרת מכסת הקרקע (תוספת קרקע) לכפר הנוער בן שמן  פניית הנהלת כפר הנוער לוועדה לשמירת קרקע חקלאית ולגופים נוספים בענין הנזק הצפוי למשק החקלאי של הכפר כתוצאה מסלילת הכביש המהיר לירושלים-קטע בן שמן  תביעת פיצויים תמורת העברת הקרקע לצורך סלילת הכביש המהיר לירושלים  החלטת ועדת הפיצויים  הרחבת  השיכונים בבן שמן  התנגדות הנהלת הכפר לסלילת כביש עטרות בן שמן. מצורפת מפה (מפת משבצת סופית) עם ציוני גושים של שטח כפר הנוער.
גל-58726/1 03/07/1978 רצועת עזה וצפון סיני כלל בתיק מסמכים בנושא תקציב  הוראות וצווים  שירותי פנים  דו"חות ועוד של אזור ימית וסיני.  החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2048
גל-58726/2 25/04/1978 רצועת עזה וצפון סיני כלל בתיק מסמכים בנושא תקציב  הוראות וצווים  דו"חות ועוד של אזור ימית וסיני החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2048
גל-44871/12 01/12/1966 הנהלת הרשות – מוזיאון ישראל – הועדה המבצעת התכתבות ופרוטוקולים
גל-44880/17 01/10/1948 הנהלת הרשות – יחסי ציבור ופניות ציבור הזמנות לאירועים  לתפילות והנחת אבן פינה  ברכות לשנה החדשה בתיק הושחרו שמות של אנשים
גל-44872/10 01/07/1948 הנהלת הרשות – מרכז אזורי בית שארמן – עין חרוד חומר ארכיאולוגי- בית חיים שטורמן- מרכז אזורי למדע ולחינוך פתיחת אולם עתיקות לביקור הציבור התכתבויות בקשר לפתיחת המוזיאון ומידע אודות חיים שטורמן
גל-44872/8 01/01/1973 הנהלת הרשות – בית אוליפנט – דליית אל-כרמל בתיק התכתבויות לגבי הקמת מוזיאון לפולקלור של העדה הדרוזית בדליית אל כרמל.
גל-44872/5 01/07/1948 הנהלת הרשות – אוסף ארכיאולוגי – אוהל שרה אוהל שרה- המועצה האזורית יזרעאל  הצגת חומר הסטורי ועתיקות במרכז התרבות תכתובות עם אגף העתיקות הממשלתי
גל-18115/15 14/12/1978 תיקי מוסדות חינוך – תיכון למינהל  משה שרת – גבעתיים. בתיק התכתבויות שונות של ביה"ס תיכון מקצועי למנהל ומסחר "תלם" בגבעתיים: שיטות לימוד  תאונות תלמידים  פניות תלמידים הורים ועוד.  החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2056
גל-1154/18 16/09/1951 צפון מעפיל (אחיטוב) התכתבויות וחליפת מסמכים בנושאי שיבוץ תלמידים לזרם העובדים במושב אחיטוב: אישור פתיחת מוסד  רשימות תלמידים במוסד החינוך ועוד.  הושחרו שנות לידה מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2023.
גל-18636/8 01/01/1989 מדיניות מערכת החינוך – בטחון ושעת חירום – מל"ח. התכתבות בנושא היערכות ותרגילי מל"ח (משק לשעת חירום) במערכת החינוך ועוד. בתיק פרסום: משק לשעת חירום – רשימת הישובים – 1988 (לפי רשויות המל"ח)  מטה מל"ח ארצי  1989
גל-44876/7 01/07/1966 הנהלת הרשות – מחצבות – עכו מזרח בקשות חידוש רישיונות לחצוב אגף העתיקות-קצין מחוז עכו
גל-44883/12 05/02/1954 הנהלת הרשות – תקציב תקציב משרד החינוך והתרבות הצעות תקציב אל מול הוצאות דה פקטו  תוספת תקציבית לאגף העתיקות – חפירות גת
גל-18637/10 01/07/1985 מדיניות מערכת החינוך – ועדת חינוך של הכנסת. התכתבות בנושא שאילתות בנושא חינוך של חברי כנסת והתשובות להם.
גל-18638/2 01/01/1988 מדיניות מערכת החינוך – ועדת חינוך של הכנסת. התכתבות בנושא שאילתות בנושא חינוך של חברי כנסת והתשובות להם. בתיק חוברת – סיכום עבודת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת האחת עשרה  1984 – 1988
גל-18638/4 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. בתיק פרוטוקולים של ועדת החינוך של הכנסת. מספרי ישיבות 250 – 270. הפרוטוקולים עוסקים בנושאים שונים כגון: חוק מורשת העדות – 1981; חינוך בגיל הרך המגזר הערבי; ערוץ נוסף בטלוויזיה; פעילות ועדת החינוך בנושאים שונים – רשת עמל  שכ"ל במוסדות השכלה גבוהה  חינוך בשכונת התקווה  מוזיאון המאירי בצפת  חימום בתי ספר במטה יהודה והמצוקה הכלכלית של המתנ"סים; החינוך הטכנולוגי בישראל  החינוך הערבי  תיאטראות בישראל ועוד
גל-18638/5 01/03/1984 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. דוחות סיכום ומסקנות חקירות של ועדת החינוך בנושאים שונים  כגון גני ילדים  רשות השידור  חינוך מיוחד  אוניברסיטאות  שיבושים בפתיחת שנת הלימודים ועוד. בתיק פרוטוקולים 276 – 297 של הוועדה.
גל-18638/6 01/10/1984 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. פרוטוקולים 1 – 33 של ועדת החינוך של הכנסת. הפרוטוקולים עוסקים בנושאים שונים כגון: תנאי העסקה של מורים  תשלומים – הורים  שכר לימוד לאוניברסיטאות וכו'  תקציב משרד החינוך  גלי צה"ל ועוד.
גל-18638/7 01/02/1985 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. פרוטוקולים 34 – 57 של ועדת החינוך של הכנסת. הפרוטוקולים עוסקים בנושאים שונים כגון: תנאי העסקה של מורים  תשלומים – הורים  שכר לימוד לאוניברסיטאות וכו'  תקציב משרד החינוך  גלי צה"ל ועוד.
גל-18638/8 01/06/1985 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. פרוטוקולים 58 – 89 של ועדת החינוך של הכנסת. הפרוטוקולים עוסקים בנושאים שונים כגון: תנאי העסקה של מורים  תשלומים – הורים  שכר לימוד לאוניברסיטאות וכו'  תקציב משרד החינוך  ספורט ועוד.
גל-18639/1 01/11/1985 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. פרוטוקולים 90 – 124 של ועדת החינוך של הכנסת. הפרוטוקולים עוסקים בנושאים שונים כגון: תנאי העסקה של מורים  תשלומים – הורים  חוק חינוך ממלכתי  תקציב משרד החינוך  הטלויזיה הישראלית (ערוץ 1) ועוד.
גל-18639/2 01/03/1986 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. פרוטוקולים 125 – 161 של ועדת החינוך של הכנסת. הפרוטוקולים עוסקים בנושאים שונים כגון: תנאי העסקה של מורים  תשלומים – הורים  חוק חינוך ממלכתי  תקציב משרד החינוך  הטלויזיה הישראלית (ערוץ 1) ועוד.
גל-18639/3 01/08/1986 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. פרוטוקולים 162 – 189 של ועדת החינוך של הכנסת. הפרוטוקולים עוסקים בנושאים שונים כגון: תנאי העסקה של מורים  תשלומים – הורים  חוק חינוך חובה  תקציב משרד החינוך  הטלויזיה הישראלית (ערוץ 1) ועוד.
גל-44880/7 11/09/1950 הנהלת הרשות – רשיונות לסחר בעתיקות חידוש רישיונות סחר בעתיקות טופס פירוט עתיקות – עכו
גל-1023/6 27/12/1961 בי"ס תיכון חוגים חיפה בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר תיכון "חוגים" בחיפה – דו"חות המפקחים על מהלכי השיעור  הוראת שפות זרות בבית הספר  בחינות בגרות  ציוני בחינות הבגרות של הנבחנים  רישיונות הוראה ועוד.  בתיק הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט עד שנת 2035
גל-61073/2 20/06/1969 תקנות איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנוגע לתקנות בדבר איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים מתוקף חוק גנים לאומיים ושמורות טבע  תשכ"ג – 1963: הכרזות על שמורות טבע  תיקונים לחוק ועוד.
גל-61116/10 02/08/1982 מפוני סיני – פרי גן – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהלה לחוק פיצוי מפוני סיני  התשמ"ב – 1982 בנוגע לפיצויים למפוני המושב פרי גן: סיכומי ישיבות  הסכמים עם תושבים  עתירות תושבים לבג"ץ ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2052.
גל-439/5 04/06/1964 מועצה דתית אופקים – התכתבות התכתבויות ופרוטוקולים בנושא פיטוריו של שוחט מקומי באופקים. יש בתיק השחרה עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2035.
גל-1162/1 09/01/1963 אור החיים בני ברק תיק של משרד החינוך. בתיק – דוחות מפקחת על ביקורים בשיעור במדרשה למורות לתפירה – 'אור החיים' בבני ברק; תכנית לימוד במתמטיקה; מערכת שעות שבועית; עניינים פנים בית ספריים; ענייני כוח אדם;
גל-44880/11 08/02/1949 הנהלת הרשות – רשיונות לסחר בעתיקות – מ. קליין תכתובת בעניין רשיון לסחר בעתיקות למקס קליין ורבקה מריין (חנות מריין ברחוב יפו ירושלים)-חידוש רשיון  תשלום דמי רשיון. מצורפים הרשיונות.
גל-44882/13 03/06/1954 הנהלת הרשות – שיתוף-פעולה עם משרד החוץ והנציגויות הדיפלומטיות בחו"ל התכתבויות בין המדור לקשרי תרבות במשרד החוץ לבין מחלקת העתיקות בענייני תגליות ופרסומים ארכיאולוגיים עבור גורמי חוץ-בקשות למידע ולחומר מדעי  ספרות ועיתונות ארכיאולוגית  שימוש בסרטים ותצלומים  השאלות מוצגים לתערוכות  הדרכת אורחים מחו"ל באתרים ארכיאולוגיים בארץ  קורס ארכיאולוגיה לסגל הדיפלומטי בישראל  סיוע בזיהוי עתיקות  שיתוף פעולה של אגף העתיקות עם מוסדות מדעיים מחו"ל  שימוש בעתיקות כמתנות לגופים בחו"ל ועוד.
פ-3245/24 01/01/1957 שירים – חיים כהן (המשך מתיק 6) שירים בעברית  גרמנית ואנגלית שכתב חיים כהן לאירועים שונים במשפחה ובקרב ידידים. [קיימת הגבלת זכויות יוצרים. כל המבקש לעשות שימוש בחומר  צריך לקבל אישור המפקיד/ נציגו. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2060].
גל-44880/13 09/08/1949 הנהלת הרשות – שוטף ענייני פרט של עובדים באגף העתיקות; תקינה; התכתבויות בנדון עם נציבות שירות המדינה וכ"א מעמד היחסים בין אגף העתיקות והחברה הממשלתית לתיירות ; קידום פעולתו של הוועד לקידום המחקר הארכיאולוגי  הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
גל-44880/16 06/06/1951 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים בתוך אגף העתיקות משרד החינוך והתרבות- אגף המוזיאונים והעתיקות התכתבויות שוטפות עם נציגים בחו"ל בנושא ישראל עתיקות וחפירות ארכיאולוגיות
גל-1208/4 09/08/1955 מוסד המשק גבעת חיים התכתבויות בנושא ניתנת רישיונות להוראה  צעדת 4 הימים ועוד.
תת-52/7 20/03/1952 השילומים מגרמניה  המשא ומתן בוואסנאר יומנו של מוזס (משה) לויט
גל-44889/6 01/12/1964 הנהלת הרשות – הכרזות על אתרים ארכיאולוגיים בילקוט הפרסומים – מפתחות להודעות עברותים ושינויי שמות אתרים הסטוריים
גל-44889/4 30/10/1947 הנהלת הרשות – לשכת פיקוח באר-שבע  רמת-גן עתיקות וחורבות. מפות תכנון  תמיכות כספיות לשימור מבנים ועתיקות שנתגלו- פסיפסים איתור שרידים מהתקופה הביזנטית באזור זיקים
גל-1208/25 30/03/1955 כתות המשק גבת התיק מכיל מסמך ממשרד החינוך אודות העברת 3 המחאות למוסדות שונים.
גל-44878/9 01/03/1953 הנהלת הרשות – קטעי עתונות – מקרא  תיירות  שימור מונומנטים תיק ובו קטעי עיתונות בנושא עתיקות  חפירות ארכיאולוגיים  ממצאי  נוף הארץ  מאמר בדבר אוצרות הארץ ההיסטוריים
פ-1908/31 19/01/1934 יצחק בן-צבי – קטעי עתונות גזרי כתבות מהעתונות: "ר' מרדכי אזרחי (קרישבסקי)" מאת אמנון הורביץ  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-2.10.1952. בנוסף  "חבלי עליה לפני מאתים ועשרים שנה" מאת בן-גוטמן  שפורסם בעיתון "דאר היום" ב-19.1.1934. כמו כן  "עולי גרמניה בא"י לפני מאה שנה" מאת אברהם א. ברגמן  שפורסם בעיתון "הארץ" ב-9.9.1934.
גל-44873/6 23/02/1968 הנהלת הרשות – אוצרות המדינה – כפר מנחם מוזיאון השפלה בכפר מנחם: דרך לתרבות יוצרת בתנועה הקיבוצית  דו"ח ביניים על העבודה החינוכית במוזיאון – 1971-1972; תערוכות היסטוריות וארכיאולוגיות
גל-44882/8 01/01/1947 הנהלת הרשות – שיתוף-פעולה עם החברה הממשלתית לתיירות רקע הסטורי וממצאים ארכאולוגיים באתרים שונים בארץ.
גל-44882/5 07/10/1963 הנהלת הרשות – שיתוף-פעולה עם אליעזר אורן חילופי מכתבים בענייני עבודה בין אברהם בירן מנהל אגף העתיקות והמוזיאונים לארכיאולוג אליעזר אורן שנמצא בשליחות בבולטימור. התכתבויות מקצועיות נוספות של ארכיאלוגים עם אורן. בדיקת החומר הארכאולוגי במוזיאון רוקפלר. הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2039.
גל-44889/3 15/08/1948 הנהלת הרשות – חברים נאמנים – כללי מינוי נאמני עתיקות מטעם חבר שוחרי העתיקות במחלקת העתיקות (תפקידם: סיוע בחקר סביבתם  הגברת תודעת השמירה על עתיקות בקרב התושבים  דיווח על תגליות ארכיאולוגיות)  בקשות שונות של אזרחים חובבי ארכיאולוגיה להימנות על נאמני העתיקות  חלוקת עלוני מחלקת העתיקות וספרי עזר לנאמנים  תעודת נאמן וכנס נאמנים. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2039.
גל-44880/6 13/05/1949 הנהלת הרשות – רשיונות לסחר בעתיקות רישיונות לסחר בעתיקות-חידוש רישיונות לסוחרי עתיקות. מצורפים לתיק הרישיונות.
גל-2883/12 01/01/1948 היועץ המשפטי לשר הדתות – רבנים בתיק רשימת הרבנים הכשרים לדיונים. כרך א'
גל-1171/20 09/09/1948 מעברת בנימינה התכתבות בעניינם של מורים במעברה  שכר  ענייני כספים וכד'  עניינים מינהלתיים ודוחות חודשיים של בית העולים.
גל-44873/15 24/07/1950 הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – משא-ומתן להעברת אוספים פרטיים למחלקה אוסף העתיקות של מר רייטלינגר מבריטניה-תכתובת בין מחלקת העתיקות לשגרירות ישראל בלונדון בעניין העברת האוסף הפרטי של ג'רלד רייטלינגר למחלקת העתיקות (ההיבט המשפטי של העברת האוסף  פתרון לשאלת מס הירושה).
תת-52/9 01/01/1975 תצלומים של ראש הממשלה יצחק רבין תצלום של רבין עם הרמטכ"ל מוטה גור (עם הקדשה – ככל הנראה לאלי מזרחי ראש לשכתו)   תצלומי פורטרט של יצחק רבין
גל-44878/5 01/10/1949 הנהלת הרשות – קטעי עתונות – כנוסים קטעי עיתונות בנושא ארכיאלוגיה ועתיקות  כנסים לארכיאולוגיה וידיעת הארץ.
גל-44878/2 25/11/1949 הנהלת הרשות – דוח על פעילות מחלקת העתיקות לעתונות הכללית קטעי עיתונות בנושא ארכאולוגיה-חפירות וגילויים של מחלקת העתיקות  ממצאים ארכאולוגיים  הודעות לעיתונות ודוחו"ת דו שבועיים על פעולות מחלקת העתיקות  התכתבויות עם קצין העיתונות וההסברה במשרד החינוך (מחלקת העתיקות).
גל-44889/1 15/04/1973 הנהלת הרשות – אגודה לסקר ארכיאולוגי ביצוע סקרים אכיאולוגיים ברחבי הארץ על ידי האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל-חברי האגודה וחוליות הסקר  מטרות האגודה  דיווח על הסקרים באזורים השונים  פרסומי וחוזרי האגודה  תקציב ודו"ח כספי  פרוטוקולים מישיבות הנהלת האגודה  תכניות מחקר  דו"ח של האגודה למחקר ארכיאולוגי תת ימי. מצורפות מפות סקר ארכאולוגי מרחבי הארץ. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2045.
גל-1171/23 07/08/1948 מעברת פרדס חנה א' התכתבות בענייני עובדי ההוראה במחנה העולים פרדס חנה  ציוד וספרים לבית העולים ועוד.
גל-1171/24 01/05/1949 מעברת פרדס חנה ב'-ג' התכתבות בעניין תשלום שכר  תשלום עבור חופשות  דמי כלכלה וכד' למורים במחנה העולים פרדס חנה ועוד.
פ-799/9 11/04/1976 בקשות והצעות (י' – פ') פניות ציבור ללשכתה של גולדה מאיר. בקשות  הצעות והבעות דעה מאנשים פרטיים בנושאים שונים כגון: קליטת עלייה  סיוע כלכלי  מלחמת יום הכיפורים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2046.
גל-47237/9 03/04/1960 העסקת עובדים עפ"י חוזה מיוחד התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע להעסקת עובדים בחוזים מיוחדים: דיון עקרוני בסוגיה  נוסחי חוזים  עיסוק בעובדים ספציפיים  הוראות שעה  שכר ותנאי עבודה של עובדים לפי חוזה  פיצויי פיטורין  התייעצויות ובקשות של גופים שונים ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
גל-44873/1 03/04/1951 הנהלת הרשות – בית נכות – הזורע בית וילפריד ישראל לאמנות וידיעת המזרח בקיבוץ הזורע-אוסף וילפריד ישראל -קוים לדמותו של בעל העיזבון  רעיון ומטרת המפעל (מרכז לפעילות תרבותית אמנותית)  האוסף האמנותי  מוצגים ארכיאולוגיים  תערוכות  צרכים תקציביים  שיתוף פעולה עם מחלקת העתיקות בארגון תערוכות והגדרת מוצגים ארכיאולוגיים. מצורפים לתיק עלון הקיבוץ  מודעות על תערוכות וכתבות עיתונות בנוגע לאוסף.
גל-44873/2 02/02/1966 הנהלת הרשות – בית נכות – הקצבות הקצבה למוזיאונים (1965-19667)-פירוט ההקצבה למוזיאונים הנתמכים על ידי משרד החינוך.
גל-44877/10 25/04/1950 הנהלת הרשות – עלון מחלקת העתיקות עלוני מחלקת העתיקות-חדשות ארכיאולוגיות וטיוטות לאחר הגהה.
גל-44881/3 01/01/1949 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים בדבר ידיעות על עתיקות מידע על עתיקות חליפות מכתבים בנוגע לעתיקות מתקופות שונות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות
גל-44880/19 01/11/1951 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים עם אנשים שונים – יחסי ציבור תכתובות בנושא עתיקות וממצאים ארכאולוגיים הושחרו מספרי זהות
פ-1918/3 01/01/1953 דו"ח מבקורו של אליהו אלישר במרוקו  התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  עם חבר הכנסת אליהו אלישר בנוגע ליהדות מרוקו: דו"ח קצר מבקורו של האחרון במרוקו (נובמבר 1952)  מכתב מאת אלישר אל הנשיא בן-צבי בעניין הלך הרוח בקרב יהדות מרוקו בצירוף מאמר מהעיתון "L'ECHO D'ISRAEL" בנוגע לעלייה ממרוקו.
גל-44873/5 01/03/1952 הנהלת הרשות – בית נכות – כפר מנחם בתיק התכתבויות בנושא מוזיאון השפלה בכפר מנחם: פעילות אגף הנוער  כתבות שהתפרסמו עליו בעיתונים השונים  התכתבויות שונות  בקשות לתקצוב המקום
גל-44881/6 23/02/1968 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים בדבר ידיעות על עתיקות התכתבויות עם אנשי מקצוע  סטודנטים ואזרחים זרים בנושא חפירות וממצאים ארכיאולוגיים בארץ. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. המידע המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2038.
גל-44881/7 01/10/1969 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים בדבר ידיעות על עתיקות מידע על עתיקות ועל חפירות עיקריות שנערכו בארץ  בתיק התכתבויות עם גורמי חוץ בנוגע לעתיקות וחפירות
גל-44881/4 06/12/1959 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים בדבר ידיעות על עתיקות התכתבויות עם אנשי מקצוע  סטודנטים ואזרחים ישראלים וזרים בנושא חפירות וממצאים ארכיאולוגיים בארץ.
גל-44881/5 08/01/1965 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים בדבר ידיעות על עתיקות התכתבויות עם אנשי מקצוע  סטודנטים ואזרחים ישראלים וזרים בנושא חפירות וממצאים ארכיאולוגיים בישראל.
גל-6290/6 09/05/1950 שרותי דת בישובים – ישובי עולים מלוב בתיק רשימת המקומות בהם שוכנו עולי טריפוליטניה; התכתבות בעניני שרותי דת
גל-6307/8 01/09/1954 מעברת כרכור בתיק התכתבות עם הועד הדתי בעניני הקצבות לצרכים דתיים  כרטיסי ביקור של נציגי המשרד (מחלקה לישובי עולים)  מינוי רב למעברת כרכור ולמעברות מסביב  מתן שירותי דת שונים. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2033
גל-1510/13 01/04/1962 תרבות תורנית הרכז אברהם פוקס התיק מכיל מסמכים העוסקים בפעילותה של המחלקה לתרבות תורנית במחוז חיפה והצפון: ארגון הרצאות שיעורים ואירועי תרבות  תשלומים וחשבונות  מנהלה  דו"חות וביקורות ועוד/ יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2036.
גל-6291/11 01/02/1965 שרותי דת בישובים – צוות ישיבה " מרכז הרב " זכרונות-דברים וסיכומי ישיבות בנדון  דו"חות על ביצוע המבצע של התארחות חברי הצוות בישובים; התכתבות
גל-13854/12 08/01/1957 לשכת השר – פניות ציבור ומוסדות (כרך ה') תיק פניות ציבור אל שר הדתות  ח"כ אהרון אבו-חצירא  בנושאי דת שונים.  בתיק הושחרו עמודים ופרטים בשל צנעת הפרט עד שנת 2028 .
גל-6351/12 23/09/1949 שיך מוניס ( ע"י תל-אביב ) בתיק דו"חות וחשבונות ההוצאות  דו"ח ביקור  שאלון לישובים חדשים  התכתבות בנושא מציאת דירה לרב שמונה לשכונה
גל-6370/10 11/03/1953 המחלקה המוסלמית – מסגד שייך מוניס  תל-אביב בתיק התכתבויות בנושא פינוי דייר בלתי-חוקי  דמי שכירות – התכתבות בנדון  גזר-דין של חדר במסגד שייך מוניס. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2026
פ-1930/31 01/01/1924 לחג הפועלים – יום הראשון למאי/ י. בן-צבי טיוטת הנאום "לחג הפועלים – יום הראשון למאי" מאת יצחק בן-צבי. הנאום עסק במאבק להנהגת חוקת עבודה בארץ ישראל. (תאריך משוער)
פ-1930/32 01/01/1920 חדושו של החג ראשון למאי תרמ"ט – תר"ן/ י. בן-צבי תצלום טיוטת הנאום "חידושו של החג ראשון למאי תרמ"ט – תר"ן" מאת יצחק בן-צבי לקראת יום ה-1 במאי.  (תאריך משוער)
גל-6294/10 07/02/1951 נחל ראובן פרוטוקול מישיבות ועדת התקציבים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"ח וכרטיסי ביקור; התכתבות. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2025.
גל-1521/2 05/09/1953 רשום עולים אור יהודה אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא רישום עולים באור יהודה הכוללים:  בעיות חינוך באור יהודה  ריהוט לבתי ספר  רישום ילדים  הלנות שכר של מורים ועוד. החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון בגלל צנעת הפרט עד שנת 2029.
גל-1521/5 01/01/1956 אור יהודה רשום בתי ספר אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא: רשום בבתי ספר  הכוללים: רשימות תלמידים   רשימת תלמידים שעברו בית ספר  פרטיכל מישיבות  ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט.
פ-1918/4 17/07/1949 הרב עלואן אבידני פתק שכתב יצחק בן-צבי אל זלמן שזר  בו המליץ לשזר להיפגש עם הרב עלואן אבידני  מראשי קהילת עמדיה בכורדיסטן העיראקית. כמו כן  בתיק  הזמנה לטקס הענקת עיטור עבוד יקיר ירושלים המעמד נשיא המדינה לרב עלואן אבידני.
גל-6377/19 28/03/1960 ימי-עיון ולימוד הלכתי תשכ"א רשימות הרבנים  שוחטים ותלמידי החכמים שהשתתפו בימי-עיון  הזמנות; התכתבות וכו'.
פ-1917/2 01/12/1961 הקהילה היהודית בקייפנג-פו/ ד"ר י. פרויס החוברת "הקהילה היהודית בקייפנג-פו" מאת ד"ר יוסף פרויס. החוברת  בהוצאת מוזיאון "הארץ" עוסקת בתולדות יהדות קאיפנג (Kaifeng) במחוז חנאן שבסין.
גל-1581/11 01/01/1956 כפר מסובים כתה מיוחדת בי"ס ממלכתי בתיק התכתבות בעניין תקן התלמידים בבית הספר.
גל-14907/20 28/10/1959 שיפוץ אתרים היסטוריים בתיק התכתבות עם משרד מבקר המדינה בענין שיפוץ אתרים הסטוריים
רש-1178/12 12/05/1976 החלפת קרקע גוש חלב  גוש  14137-1413  הכשרת קרקע יראון  תרשימים ועוד.
ג-812/49 03/07/1951 מעברת חיריה בתיק רשימות המורים בבית-הספר במעברת חיריה.
גל-5890/16 02/10/1975 תכניות מחוז הצפון – פרדס חנה
גל-1543/19 05/09/1962 פקוח רפואי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד החינוך והתרות  ראובן דפני  בנוגע לנושאים: המדור למחקר  בעיות החינוך הגופני במכון וינגייט  מימון עבודות מחקר בנושא. תקצוב האיגוד לרפואה ספורטיבית. אגודה למנע ושיקום חולי לב ועוד.
גל-5890/46 01/01/1961 תכניות מחוז הצפון – פרדס חנה ת.ב. ע. פרדס חנה כולל שרטוטים.
גל-5854/60 14/07/1965 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים צבוריים בפתח תקוה. גושים 6326  6400
גל-5854/61 12/04/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים צבוריים בפתח תקוה. גוש 6387 חלקה 42
גל-5854/62 12/04/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים צבוריים בפתח תקוה. גוש 6387 חלקה 44
גל-5854/63 12/04/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים צבוריים בפתח תקוה. גוש 6387 חלקה 3
גל-5854/64 12/04/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים ציבוריים בפתח תקוה. גוש 6387 חלקות 11  29
גל-5854/65 17/05/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים ציבוריים בפתח תקוה. גוש 6403 חלקה 26
גל-5855/1 10/01/1968 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים ציבוריים בפתח תקוה  קריית יוספטל. גושים 6323  6400
גל-5855/2 03/04/1968 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים ציבוריים בפתח תקוה  שכון בלינסון. גוש 6319
גל-5855/3 03/04/1968 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים ציבוריים בפתח תקוה  שכון אחדות. גוש 6388
מ-4871/12 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – גבעתיים אזור קלפי 4-5.  רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – גבעתיים שכונות: מעונות הפועלים  חנקין. רחובות עקריים: גבעת רמב"ם  ארלוזורוב  סירקין. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-5855/16 12/01/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים ציבוריים בפתח תקוה  שכונת עמישב. גושים 4043  4044  4048  6320  6321
גל-5855/19 23/12/1970 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק תקנון ושרטוט לשיכונים ציבוריים בפתח תקוה  שכונת עמישב. גוש 6321
רש-1189/3 14/02/1975 ועדת משנה תכנון ובניה רמת הגולן התיק מכיל מסמכים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה ברמת הגולן: פרוטוקולים  אישורי בנייה  תכנון ובנייה בישובי רמת הגולן השונים  התכתבויות ועוד.  בנוסף מכיל התיק פרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה לנוף הגליל ואגן ההקוות של הכנרת ומוועדת המשנה לכבישים חלוקות ותחנות דלק.
רש-1200/11 01/08/1984 ניטור סביבתי – מפעל ארגמן משואה תמרה תכנון כללי של מפעל אספקת מים תכנון מוקדם לועדת היגוי התכתבות בנושא-תכנון מים בישראל  טבלת תעריפי מים לפי אזורים ועוד.
פ-1929/30 23/06/1926 נאום החבר י. בן-צבי בכנסיה בין הלאומית של הפועלים לעניני הגירה תצלום טיוטת נאומו של יצחק בן-צבי בועידה הבינלאומית של הפועלים לענייני הגירה שנערכה בלונדון. הנאום עסק בעבודה היהודית המאורגנת בארץ ישראל ועליית יהודים אליה.
ג-2327/2 14/03/1955 קולוניה (מבשרת ירושלים) מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם הזמנת תכנית טופוגרפית  תכנית בינוי בנינים  תכנון כבישים  הקצאת מגרשים למוסדות ציבור  סלילת כביש בין מבשרת למוצא ועוד.
מ-4869/2 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת פלורנטין  שכונת רסקו (כיום יהודה המכבי)  וברחובות: יהושע בן-נון  ינאי  שמעון התרסי  הורקנוס  עמוס  בן יהודה  ויתקין  מוצקין  הירקון  ז'בוטינסקי  מנדלשטם  זנגביל  דיזנגוף  וישעיהו (אזורי קלפי מס' 5 – 8). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/3 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות ג'בלייה (כיום גבעת עלייה)  סומייל  ג'מוסין  וברחובות: בזל  עובדיה מברטנורה  יהושע בן-נון  סוקולוב  הלפרין  הירקון  בן יהודה  ארלוזורוב  ופרנקפורט (אזורי קלפי מס' 9 – 12). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/4 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: דיזנגוף  יהושע בן נון  שלמה המלך  ארלוזורוב  אמסטרדם  הירקון  בן יהודה  קורדובה  ז'בוטינסקי  ארבע ארצות  וסוקולוב (אזורי קלפי מס': 13 – 15). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/5 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: רופין  בן יהודה  גורדון  שדרות קרן קיימת לישראל  אבן גבירול  שמואל הנגיד  קליר  ויזל  שלמה המלך  ליברמן  ואלחריזי (אזורי קלפי מס': 15 – 18). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/6 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: הירשנברג  דיזנגוף  גוטליב  גורדון  ושדרות קרן קימת לישראל (אזורי קלפי מס': 19 – 20). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/7 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות פלורנטין  גבעת הרצל ומכבי הישנה (כיום חניון אליפלט)  וברחובות: שבט לוי  שבט שמעון  הרצל  סלמה  וישעיהו  (אזורי קלפי מס': 102 – 103). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4872/16 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל-אביב  בשכונת התקווה  וברחובות שח"ל וחשמונאים (אזורי קלפי מס' 109 – 110). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-18444/17 05/11/1975 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – אור-החיים – בני-ברק. בתיק התכתבות מול משרד החינוך של אב בעניין סילוק ביתו מבית הספר אור החיים בבני ברק.
מ-4869/8 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: שדרות ירושלים  כינרת  חזקיהו המלך  סלמה  ואבן גבירול (אזורי קלפי: 104 – 106). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/9 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: רמב"ם  גבעת בן יהודה  סלמה  ובשכונת שפירא (אזורי קלפי מס': 107 – 108). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/12 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב  יפו התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל-אביב  ברחוב מזרחי ובאזור הסמוך אליו ובעיר יפו (אזורי קלפי מס': 117 – 119). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-5884/15 01/01/1947 תכניות מחוז הצפון – מחוז חיפה בתיק שרטוטי תכנית מתאר לזכרון יעקב. תבע 451
גל-17891/4 14/10/1970 מוסדות חינוך – חברון. התכתבויות  סיכומי דיונים ונתונים בנושא הקמה ופעילות של מוסדות חינוך ביישוב היהודי בחברון ובקרית ארבע  מרכזים קהילתיים  תחבורה ציבורית במקום ועוד. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2047.
מ-4869/13 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב  יפו התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל-אביב ובעיר יפו  בשכונות: ג'בלייה (כיום גבעת עלייה)  כרם התימנים  וברחובות גלוסקא  ושדרות ירושלים ביפו (אזורי קלפי מס': 122-120). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/14 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – בני ברק רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בבני ברק  בשכונות: הפועל המזרחי א'  הפועל המזרחי ב'  גבעת רוקח  שיכון ההסתדרות ופרדס כץ. ברחובות העיקריים: יהושע  עקיבא  ז'בוטינסקי  זכרון מאיר  החיילים  בית מנדלבוים  הרצל  רבי עקיבא  סוקולוב  העבודה  השלושה. (איזורי קלפי מס' 4-1). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/15 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – בני ברק  רמת גן  כפר אז"ר  אפעל  כפר אונו (קרית אונו)  גבעת שמואל רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת ביישובים: בני ברק  כפר אז"ר (כיום חלק מרמת גן)  קיבוץ אפעל (כיום חלק מרמת גן)  כפר אונו (כיום קרית אונו)  גבעת שמואל  שכונות: תל ליטווינסקי  פרדס רוזנבלום  השחר  קרית ישראל  גבעת ברכה (כיום חלק מקרית אונו)  קרית ישראל (כיום חלק מגבעת שמואל) וברחובות העיקריים בבני ברק: ירמיהו  ישעיהו  רבי עקיבא ורבי טרפון. (אזור קלפי מס' 5- 8)  הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-18136/9 24/04/1982 ראשי חינוך ואוניברסיטאות – מועצה מקומית גבעת-שמואל. התכתבויות אל הממונה על פניות ותלונות הציבור במשרד החינוך; ענייני רישום ושיבוץ תלמידים; סיכום פעילות תקופתי מאת המחלקה לתרבות תורנית במועצה המקומית בגבעת שמואל; תקן הפסיכולוגים בגבעת שמואל – התכתבויות בנושא; הצעה – תכנית לימודי אלקטרוניקה לבתי הספר היסודיים; עניינים מנהלתיים; פניות לנציבות תלונות הציבור; קטעי עיתונות; ביה"ס מקיף אזורי בגבעת שמואל; תלונות בענייני אי-סדרים במועצה מקומית גבעת שמואל;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-44875/9 31/01/1932 הנהלת הרשות – פיקוח – עניינים כלליים התכתבות ועלון ידיעות של קק"ל בנושאים: ייעור  הקמת שיכונים  גילוי עתיקות ושמירתן  פיתוח הנגב  הקמת מפעלים ועוד.
גל-44875/10 02/01/1950 הנהלת הרשות – פיקוח – ענינים כלליים התכתבויות  סימוני חפירות  קטעי עיתונות  ועוד. חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט
פ-1930/3 01/01/1949 נאום י. בן-צבי בוועידה ה-67 של ה-American Federation of Labor  תדפיס נאומו יצחק בן-צבי בועידה ה-67 של פדרציית העבודה האמריקאית (American Federation of Labor). הנאום עסק במלחמת העצמאות בכלל וההגנה על ירושלים במהלכה בפרט  מדינת ישראל וההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
גל-44875/11 28/02/1951 הנהלת הרשות – פיקוח כללי – ילקוט הפרסומים בתיק התכתבויות בנושא תוכניות שפורסמו בילקוט הפרסומים של רשות העתיקות והתכתבויות בנושא חיפוש עתיקות במקומות שונות ואישור בנייה בהם
חצ-3114/44 01/12/1956 סין העממית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
מפה-2677/1 01/07/1916 ( מפרץ עקבה )   Gulf of Akaba בתיק מפה פיזית של אזור מפרץ עקבה (צילום) – חיבור 2 הצילומים – החופים המערבי והמזרחי של המפרץ  השטחים בסיני ודרום ארץ-ישראל הסמוכים; סומן החלק הדרומי של הגבול התורכי-מצרי. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י GSGS מס' 2822; הודפס ע"י משרד המלחמה הבריטי ( War Office ) ביולי 1916
חצ-3411/3 01/02/1962 ירדן – עניני פנים
גל-4038/15 01/03/1966 עלי חאג' דאוד ערו בקשה להיתר בניה  הודעה על החלטת הועדה ומסמכים בנדון. יש בתיק השחרה עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2036.
גל-4560/93 29/11/1973 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – ג'מל ג'עבאן בתיק בקשות להיתר בניה בג'סר אל-זרקה.
גל-4560/97 25/01/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – עאיד מוחמד אפה בתיק היתר בניה בג'סר אל-זרקה.
גל-4560/99 14/09/1971 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – מדין תאופיק שייאב בתיק התכתבות בעניין חידוש היתר בניה בג'סר אל-זרקה
גל-4560/100 22/12/1971 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – באיר נוסנאק עמאש בתיק בקשות להיתר בניה בג'סר אל-זרקה.
ג-4672/22 01/06/1967 אגף התקציבים – שטחים משוחררים סעד
גל-40789/1 26/12/2000 לשכת השר רחבעם זאבי – עיריות לפי סדר א' – ב' (אותיות כ' – ר') התכתבות בענין פסטיבל מחול כרמיאל – 2001  סיור שר התיירות בנתניה 8/5/2001 וסיוע לנתניה  תכנית אב לחוף המערבי של עכו  מעמדם ותנאי עבודתם של חברי מועצות ערים ורשויות בכל רחבי הארץ ועוד. הושחרו שמות ונתונים נוספים בשל צנעת הפרט. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2071.
גל-40789/3 18/03/2001 לשכת השר רחבעם זאבי – עיריות לפי סדר א' – ב' (אותיות א' – ב') התכתבות בנושאים: 20 שנות חקלאות ימית באילת  ועדת מומחים לנזקי גידול דגים במפרץ אילת  מרכז להקמת בית-חולים באשדוד  פרוייקט חפירה ארכיאולוגית בבית-שאן ועוד
גל-9704/67 12/12/1971 תיקי בניה – בירורים וערעורים בועדה המחוזית – ג'ת עבד ראזק אסעד ערו התיק הינו של משרד הפנים – הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. בתיק – בקשות להיתרי בנייה והחלטות הוועדה; בירורים וערעורים;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-9704/70 20/05/1982 תיקי בניה – בירורים וערעורים בועדה המחוזית – ג'ת עבד פתאח אסעד עבד ראק ערו בקשות להיתרי בנייה – הוועדה המקומית לתכנון ובנייה; הלשכה המחוזית לאגף התכנון במינהל מחוז חיפה.
גל-347/19 17/01/1949 תיקי הנהלה – בית-חרושת לנעלים – שוגרמן יוסף  התכתבויות וחליפת מסמכים בין הנהלת המכס והבלו במשרד האוצר  ליוסף שוגרמן  מבעלי החברה הירושלמית לנעלים בע"מ בנוגע להקמת בית החרושת  ייבוא חומרי גלם  חלוקת הרווחים בין המדינה לבעלי בית החרושת ועוד.
פ-2082/20 01/09/1918 פירוט תקציב משק קבוצת מחניים עבור עיבוד חקלאות. בתיק פירוט תקציב משק קבוצת מחניים עבור עיבוד חקלאות לשנת תרע"ט.
פ-1007/8 03/11/1956 קטעי עתונות – Argentina development קטעי עתונות באנגלית על פיתוח תשתיות הידרו-אלקטריות בארגנטינה.
פ-1914/18 01/01/1959 ישובי ישראל בעולם ו-"11 שנות עלייה וקליטה – סיכומים" רשימות עזר בכתב ידו של יצחק בן-צבי עם נתונים על קהילות יהודיות בעולם ועלייה מהן לפי יבשות ומדינות בין השנים 1948 – 1958. כמו כן  בתיק החוברת "11 שנות עלייה וקליטה – סיכומים" של מחלקות העלייה והקליטה בסוכנות היהודית לארץ ישראל (יוני 1959).
פ-1914/6 01/06/1955 L'Institut Ben-Zvi /Pascal Themanlys  המאמר "L'Institut Ben-Zvi" מאת Pascal Themanlys  אשר פורסם בכתב העת Renaissance ועוסק בפעילותו של מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.
פ-1914/21 01/01/1913 Un voyage d’études juives en Afrique/ M. N. Slouschz המאמר "Un voyage d’études juives en Afrique" מאת נחום סלושץ (Nahum Slouschz)  אשר פורסם בכתב העת "Mémoires présentés par divers savants étrangers à l’Académie". המאמר עוסק במצבות וכתובות של יהודי אפריקה הצפונית.
גל-40787/3 16/07/2001 לשכת השר רחבעם זאבי – רש"ת (רשות שדות התעופה) רג"ל (רשות הגנים הלאומיים) התכתבות בנוגע לטיפול ושימור אתרי עתיקות  העיר העתיקה  הזנחת הכנרת  הקמת נמל בינלאומי בנגב לפיתוח התיירות בנגב  מסעדת "הזעתר" בשמורת הטבע בניאס ועוד. הושחרו שמות בשל צנעת הפרט. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2072.
פ-1914/23 10/03/1950 יהדות מרוקו קטעי עיתונות העוסקים במצבה של יהדות מרוקו ובעליית יהודי מרוקו לישראל.
פ-1914/25 27/03/1955 לשכת הנשיא – התכתבות – ז' דה-ליאון שני מכתבים מאת מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  אל מר ז'. דה ליאון  בנוגע לבקשת בנו של ווזיר ראבאט  טוהמי אל מוקרי. דוד ברטוב מזכיר הנשיא  הציע כי יש להכיר לאל מוקרי את ד"ר חיים זאב הירשברג  חבר הנהלת מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח  הנמצא במרוקו.
פ-1914/12 01/01/1950 יהודי המזרח בדרום אמריקה (מפי אליהו אלישר) רשימת עזר בכתב ידו של יצחק בן-צבי על יהודי המזרח אשר חיים באמריקה הלטינית  על בסיס עדות מפי אליהו אלישר. הנתונים עוסקים ביהדות דרום אמריקה בכלל וביהדות ארגנטינה ופרגוואי בפרט.
פ-1910/5 23/02/1951 לפרשת נדחי ישראל/ נחום סלושץ  המאמר "לפרשת נדחי ישראל" מאת נחום סלושץ  אשר פורסם בעיתון "הבוקר" ב-23.2.1951. המאמר עוסק באגודת "נדחי ישראל" שתכליתה הוא חקר ההווי של האוכלוסים המפוזרים  אשר מפני צוק העתים וניתוק הקשרים  התרחקו מן הגזע הישראלי.
פ-1914/3 01/05/1954 Le Judaisme Sephardi: Organe de la Federation Sephardite Mondiale כתב העת "Le Judaisme Sephardi : Organe de la Federation Sephardite Mondiale" מס. 4 (מאי 1954)  אשר בעמ'  144- 145 בגיליון מופיע מסר הנשיא ליהדות הספרדית.
פ-1910/10 01/01/1945 יידן אין כינע/ ד. ראבינאוויטש המאמר "יידן אין כינע" (יהודים בסין) מאת ד. ראבינאוויטש/שאנכיי  אשר פורסם בכתב העת "די גאלדענע קייט" ב-1951. כמו כן  בתיק מפה של סין.
רש-1687/7 01/12/1979 מפות פרוייקטים – חיפה: אזור ראש הכרמל. בתיק תכניות אדריכליות לתכנון סביבתי אזור ראש הכרמל.
ג-10580/3 01/01/1973 פרוטוקולים של ועדות שרים פרוטוקולים של וועדות שרים לענייני כלכלה ותקציבים שעוסקות בנושאים שוטפים. הקטעים המושחרים בעמודים  190-191 מוגבלים לעיון מטעמי ביטחון עד שנת 2023.
גל-47361/20 01/01/1950 תקנון לניהול לעניני המנגנון תקנון לניהול עניני המנגנון בתוך המשרדים ובנציבות המנגנון (נציבות שירות המדינה). כולל טפסים שונים (בעיקר ריקים).
גל-47402/24 29/03/1955 פרוטוקולים – ועדת המשנה של ועדת העבודה של הכנסת פרוטוקולים של "ועדת המשנה לחוקי העבודה" של ועדת העבודה של הכנסת בנוגע לחוק שירות המדינה.
גל-2693/1 01/12/1983 International Business &Trading – השתתפותה של חברה צרפתית במכרז לחכירת חאן-אל-עומדן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סמנכ"ל רשות ההשקעות במשרד האוצר  אברהם טלמור  בנוגע למכרז לפיתוח והפעלת מרכז תיירות בחאן אל-עומדאן בעכו העתיקה: הצעה לחתימת הסכם פיתוח וחכירה בגין הפעלת מרכז תיירות ע"י החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ בחאן אל עומדן  השקעת בענף התיירות – מדריך למשקיע (דצמבר 1983)  "Arcades Inn": St. Jean D'Acre  Gateway to Biblical Galilee" – חומר לאינפורמציה-טכני  הזמנה להגשת הצעות למכרז והנחיות אדריכליות בפיתוח חאן אל עומדאן  תזכיר לפיתוח התיירות בעכו העתיקה (יוני 1985) ועוד.
ג-3813/3 01/01/1948 קטעי עתונות – שיחות שלום – מקומות קדושים  מסגדים  כנסיות וכל בתי-הכנסת הלא יהודיים (כרך ג') אוסף קטעי עיתונאות של שיחות שלום
גל-47378/5 03/03/1959 פיצויי פיטורין ועדת הקימוצים בלשכות היועצים המשפטיים – דין וחשבון
חצ-8630/7 01/06/1984 ארה"ב – מזרח תיכון – תהליך השלום.
חצ-8647/6 01/02/1986 ארה"ב – יהודי ארה"ב.
חצ-8647/7 01/04/1986 ארה"ב – יהודי ארה"ב.
חצ-8648/4 01/01/1984 קונסוליה בניו-יורק.
חצ-8648/7 01/01/1984 קונסוליה בניו-יורק.
פ-3132/39 26/09/1984 יד יצחק בן-צבי – קטעי עיתונות. בתיק גליון העיתון "דבר" ובו כתבות שונות  כולל כתבה מאת דן אבידן בשם "את המלחמה הזאת אי אפשר להפסיק" אודות מלחמת איראן-עיראק.
תת-62/1 01/01/1922 מכתבי תעודה מקרן קיימת לישראל להרבט סמואל שנרשם לספר הזהב ארבעה מכתבי תעודה מקק"ל (קרן קיימת לישראל) לנציב העליון הרבט סמואל ורעייתו מרים סמואל שנרשמו לספר הזהב של קק"ל  החתומים ע"י מנהל קק"ל מנחם אוסיקין.
חצ-8661/7 01/01/1982 בחירות לנשיאות.
חצ-8661/8 01/01/1982 בחירות לקונגרס.
חצ-8661/9 01/01/1982 סקירות ארה"ב ודו"חות.
חצ-8662/1 01/01/1982 ארה"ב – קטעי עתונות – כללי.
חצ-8662/2 01/01/1982 ארה"ב – קטעי עתונות – כללי.
חצ-8662/4 01/01/1982 סקרי דעת קהל.
חצ-8662/8 01/01/1982 אגודות ידידות – סמינר רוזנטל.
חצ-8664/9 01/01/1982 קשרי ארה"ב עם פלסטינאים.
חצ-8664/10 01/05/1982 קשרים עם אירגונים פלסטינאים.
חצ-8664/12 01/08/1983 קשרים עם אירגונים פלסטינאים.
חצ-8665/1 01/01/1982 ארה"ב – עניני פנים.
חצ-8665/2 01/01/1982 מוסלמים בארה"ב.
חצ-8665/3 01/01/1983 מוסלמים בארה"ב.
חצ-8665/4 01/12/1983 מוסלמים בארה"ב.
חצ-8665/5 01/01/1982 טירור בינלאומי.
חצ-8665/6 01/01/1982 ארה"ב – בקשות אינפורמציה.
גל-3080/10 07/02/1949 מחוז ירושלים – מקלטים נפת אשקלון
חצ-8657/1 01/09/1982 ארה"ב – קשרים עם מזכיר המדינה.
חצ-8657/2 01/03/1983 ארה"ב – קשרים עם מזכיר המדינה.
חצ-8659/6 01/01/1982 ארה"ב-ישראל – קשרים בדרג לא ממשלתי.
גל-3049/1 01/01/1957 מחוז ירושלים – עבודות ברצועת עזה שערים לחדרי אידוי של תחנת הרכבת בעזה  עבודות ציבוריות כגון: כבישים  בניינים  בתי חולים  תיקון מזח עזה. הצעת תקציב ועוד.
פ-1899/3 16/08/1938 יצחק בן-צבי ארבעה מאמרי ביקורת מהעיתונות בארץ ישראל ומהעיתונות היהודית בגרמניה  על הספר "מסעות ארץ-ישראל לרבי משה באסולה"  מאת יצחק בן-צבי.
ג-5172/12 01/01/1966 ארכיאולוגיה ועתיקות (כרך א') קטעי עיתונות. מאמר בשם: עין גדי בתקופת המקרא מאת: אבינעם חיימי (עמודים 4 – 12) – המאמר הושחר בשל זכויות יוצרים  ניתן לצפות בו באולם הקריאה בלבד.
גל-17364/18 20/10/1992 לשכת השר שמעון  שטרית – מ.ס.ע.- חוג רעיוני למחשבה סוציאליסטית עצמאית לקט מדברי חברי החוג; הזמנות ותשובות השר.
גל-9226/1 10/10/1948 בינוי ממשלתי – מסגדים ובתי קדושה לעמים נכריים – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחלקת עבודות ציבוריות במשרד העבודה  בנוגע לשיקום ושיפוץ מסגדים  כנסיות ומנזרים בישראל: תיקונים למסגדים כגון מסגד נבי עכאשה בשכונת זכרון משה בירושלים  המסגדים איסתיקלאל ואל-ג'רינה בחיפה  בכנסיות טרה סנטה וודי ג'מיל בחיפה וסט. פאול בירושלים וכו'  הערכות תקציביות לתקון נזקי מלחמת העצמאות במבני דת ועוד.
גל-9226/2 12/03/1951 בינוי ממשלתי – מסגדים ובתי קדושה לעמים נכריים – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחלקת עבודות ציבוריות במשרד העבודה  בנוגע לשיקום ושיפוץ מסגדים  כנסיות ומנזרים בישראל: תיקונים למסגדים כגון ג'זאר ולבאבידי בעכו  מסגד אל-ג'רינה בחיפה  מסגד עג'מי ביפו  מנזר המצלבה בירושלים  כנסיות בכפר רמה ומעונה (תרשיחא)  הכנסייה האורתודוקסית ביפו  התקנת ביוב חדש בחאן אל-עומדאן ועוד.
ג-5172/13 01/01/1966 ארכיאולוגיה ועתיקות (כרך ב') קטעי עיתונות.
ג-5172/14 01/01/1966 ארכיאולוגיה ועתיקות (כרך ג') קטעי עיתונות.
גל-7487/17 13/01/1967 ועדה הערכת מחירי קרקעות סלילת כבישים . דיוני בג"צ בנוגע לפיצוי בעלי הקרקע עליה נסלל הכביש.
גל-11841/8 16/12/1962 מחלקת מבנים – בית-מיון חדש יד-אליהו בתיק התכתבויות בנושא הקמת בניין חדש למיון דואר בשכונת יד אליהו בת"א ונסיעות עבודה לחו"ל להתרשמות ולמידה על הנעשה במדינות אחרות בנושא.
פ-1898/6 20/07/1961 כורש מלך פרס ותפקידו בתקומת ישראל/ י. בן-צבי שני עותקים של תדפיס הנאום בנושא "כורש מלך פרס ותפקידו בתקומת ישראל – ליובל ה-2500 להצהרתו" מאת יצחק בן-צבי  אותו נשא בכינוס השלישי למדעי היהדות ביולי 1961.
פ-1899/27 1884-01-01 07:00:00 ספר יחוס הצדיקים העתקה של הקדמת המחבר ל"ספר יחוס צדיקים"  והערות המגיה  אשר נשלחו ע"י חיים מיכל מיכלין. פורסם בהוצאת רבי אברהם משה לונץ ז"ל  ירושלים תכנ"ו.
פ-1899/28 22/01/1947  ארץ ישראל – מפה גיאוגרפית ערוכה ע"י זלמן ליפשיץ בהשתתפות י. בן-צבי וב. מייזלר גליון דרומי של  ארץ ישראל – מפה גיאוגרפית ערוכה ע"י זלמן ליפשיץ בהשתתפות יצחק בן-צבי ובנימין מייזלר (מזר). קנה מידה 1:250 000. נעתק ונדפס ע"י מחלקת המדידות הממשלתית  תל אביב  שבט תש"ז  1947.
פ-2060/11 11/09/1908 מכתבים מחיה מלמד-יגאל אל רחל ינאית בן-צבי. בתיק מכתבים בשפה היידיש מחיה מלמד-יגאל ששהתה במאלין אל רחל ינאית בן-צבי ששהתה בארץ ישראל בנוגע לרצונה לעלות לארץ ישראל.
גל-12415/41 03/03/1965 כבישים: גשר מעל ואדי-כביר התכתבויות מהמחלקה לעבודות ציבורית בנוגע לבניית גשר מעל נחל כביר – המלצות הנחיות ומכרזים; מפרט טכני לבניית גשר על נחל כביר (גשר איילון);
גל-12356/16 31/01/1952 כבישים: כבישים פנימיים בארץ נפתלי על-יד טבריה בתיק התכתבות בעניין תשתיות כבישים ליישוב אחוזת (ארץ) נפתלי שליד טבריה.
גל-55936/2 01/01/2002 תוכנית לימודים מרכז מעיין החינוך התורני תוכניות לימודים של מרכז מעיין החינוך התורני לכיתות א-ח במקצועות קודש וחול-עברית ולשון  מולדת  הסטוריה  גיאוגרפיה  חשבון והנדסה דינים  משנה וגמרא  תנ"ך ועוד.
גל-12366/3 06/10/1948 כבישים: בנימינה – פרדס חנה – קיסריה
גל-12369/16 18/04/1951 כבישים: גשר מעל ואדי-כביר התכתבויות בין חברת 'נתיבי ישראל' לבין חברת 'תכנון המים לישראל' בנוגע לבניית גשר מעל ואדי-כביר  בכביש ראשון לציון – רעננה; כבישים; תקציב;
נ-92/94 10/06/1963 סלושץ נחום פניות הציבור ללשכת הנשיא בעיקר בנושא העברת ספרית של הפרופ' נחום סלושץ ועוד. (חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-55988/9 26/11/2003 ספרי לימוד כרך מס' -1  סיכום דיון ועדת המחירים  הפעלת השאלת ספרי לימוד  מצעד הספרים  רשימות בתי ספר ועוד (חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט).
גל-51665/12 01/01/1990 CERN-154 כניסת ישראל ל-CERN.
גל-51665/13 01/01/1991 CERN-154
גל-12372/11 29/07/1949 כבישים: כבישים בתחום מועצה אזורית גלבוע בתיק התכתבויות בנושא תחזוק ושיקום כבישים במועצה אזורית גלבוע.
גל-55947/12 10/08/1999 מעיין החינוך התורני – ש"ס מרכז מעיין החינוך התורני-דו"ח סקירה ראשוני על מצב הרשת. דוחו"ת כספיים  שכר עובדים  ועדת נאמן ותכנית ההבראה של הרשת (הסכם סיוע והבראה בין הממשלה לרשת)  כתב התחייבות של הרשת לייעולה  סגירת מוסדות של הרשת ועוד. דו"ח סיור במוסדות חינוך של הרשת. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
נ-89/74 12/06/1964 ברנפלד סטפניה בתיק התכתבות בעניין התקנת קו טלפון.
גל-53453/4 01/01/1994 יפו – תוכניות פרויקט פיתוח והכשרה מקצועית  תכניות עבודה  מרכז הישגים ועוד.
גל-4045/111 16/09/1970 מחמד עווידה עבד עמאש בתיק שרטוטים  בקשה והיתר בניה
ג-2651/37 30/10/1962 תקציב בלתי רגיל – ג'יסר אל זרקא בתיק 2 מסמכים בעניין תקציב בלתי רגיל לשנת .1962-1963
גל-3689/28 14/02/1963 משרד הראשי – פרדס-חנה – קרקע ת.ב.ע. מוסדות ציבור ושיכון ציבורי.
גל-56046/7 01/02/2000 בחינות בגרות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל אגף הבחינות  משה דקלו  בנוגע לבחינות בגרות. "הקשר בין גודל מוסד חינוכי לבין תוצאות בגרות: כריית נתונים" / מאת זמירה מברך וחיים גת (פברואר 2000)  תכנית להגדלת מספר זכאי הבגרות בקרב וצאי אתיופיה (פברואר 2000).סיכומי הוועדה לטוהר הבחינות  שינוי מתכונת בחינות הבגרות בהיסטוריה ואזרחות  ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
ג-4352/37 10/04/1957 תיקי ישובים – דימונה – קרקע כרך א' תיק של משרד העבודה – אגף השיכון. בתיק – המלצות להקצאת מגרשים למוסדות ציבור בדימונה; הקצאות שטח למגורים – יחידות דיור ולבתי ספר – התכתבויות  הזמנות עבודה ותכניות לביצוע; בדיקות קרקע באזור דימונה; התכתבות עם רכבת ישראל לגבי תכנית לתווי מסילת הברזל על-יד דימונה; רכישת קרקע בדימונה לטובת מפעלי "כיתן"  ומפעלי טכסטיל בדימונה; איתור לאיזור תעשייה בדימונה; רכישת קרקעות בדימונה על-ידי חברת רסקו; הקצאת שטח למתקני ביוב לטיהור בדימונה;
גל-3681/34 14/01/1963 משרד הראשי – ראש-העין – תכנון מבנים התכתבות.
פ-1916/42 01/01/1958 שלמה בן-דוד – עליית התימנים תיאור עלייתם של 280 יהודים תימנים מצנעא לירושלים ב-1881  ובראשם שלמה בן דוד (Salomon Ben Daood)  נסיך שבט גד. העדות בכתב היד  נשלחה לבן-צבי  ע"י שגריר ישראל בבריטניה  אליהו אילת.
גל-56245/13 22/07/1997 בחינות בגרות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת משה דקלו  מנהל אגף הבחינות במשרד החינוך  בנוגע לבחינות הבגרות. המלצות הוועדה בנוגע להקלות בבחינות הבגרות  ובחינות הפסיכומטרי. מכתבי תלמידים בנוגע לבחינות. תלונות הורים בנוגע לבחינות הגמר של ילדיהם. חוזרי משרד החינוך  פרוייקט 22 בתי הספר  "בגרות 2000" ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2067.
גל-56245/14 08/12/1996 בחינות בגרות התכתבויות בנושא בגרות  החלטות בנושא בגרות  פרויקט מיכא"ל תשנ"ז  פניות ציבור  ועדת חריגים תשנ"ז  הקלות לעולים ועוד(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
ג-4422/31 21/02/1960 גבעתיים בתיק מכתב בקשה למפת שטח צריפוני האסבסט בגבעתיים קראת פינוי.
ג-4378/1 23/01/1957 תיקי ישובים – קולוניה – תכנון ובצוע בנית מוסדות ציבור-בנית חדר אוכל לבית ספר במבשרת ירושלים  מגרש כדור סל ועוד.
חצ-3420/17 01/12/1962 מערב אירופה (מע"ר) – יחסים מדיניים (כנס שגרירים).
פ-3080/15 01/03/1957 משרד החינוך רשימת מוסדות חינוך לפי מחוזות  הוראות בדבר רישום תלמידים  מערכת החינוך הדתי בישראל  סקר בניינים  פרוטוקולים מישיבות המועצה לחינוך חקלאי.
ל-3663/4 11/01/1947 סדר הכוחות של שוטרים והסוהרים של משטרת פלסטינה בתקופת המנדט הבריטי (כרך א') בתיק שמות וסדרי כוחות של שוטרים וסוהרים במשטרת פלסטינה בתקופת המנדט.
ג-836/23 15/10/1952 מעברת חיריה בתיק דיווח המפקח הראשי על בתי-הספר מזרם אגודת ישראל למנכ"ל המשרד ( מסמך יחיד ).
חצ-5959/11 01/01/1970 צרפת – יחסים עם ישראל תזכירים  התכתבות  רישומי דיונים בנושאים מדיניים שונים  כולל אמברגו  רכש בצרפת וכו'
חצ-5881/1 01/03/1953 משה  שרת – ביקור שרת בארגנטינה קטעי-עתונות ארגנטינית ( ספרדית; אידיש – הודבקו על-גבי הדפים בתוך הכרך )
חצ-5881/3 01/07/1950 משה  שרת – כתבי-יד כתבי-יד והדפסות עם תיקוני שרת; נאומים והכרזות ( בעיקר בכנסת )
חצ-5884/7 01/03/1969 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי העתקי מכתבים יוצאים מלשכה כרך א'
חצ-5884/8 01/07/1969 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי העתקי מכתבים יוצאים מלשכה כרך ב'
חצ-5884/9 01/01/1970 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי העתקי מכתבים יוצאים מלשכה כרך ג'
חצ-5884/10 01/05/1970 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי העתקי מכתבים יוצאים מלשכה כרך א'
חצ-5884/11 01/07/1970 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי העתקי מכתבים יוצאים מלשכה כרך ב'
נ-98/140 14/09/1960 ימיני משה (רב) התכתבות בנושא ההצעות של הרב משה ימיני בחיפוש אחר תהומות מים  ברזל ונחושת בצפון הארץ  עפרות זהב בסדום ועוד.
גל-14606/10 28/09/1976 לשכת מנכ"ל ד. וינשל  ש. אבני – מחוז ירושלים – נווה יעקב  עזרייה  קרית ארבע  קרית-גת  קטמון  קרית ויזנוף  קרית מלאכי בתיק מסמכים והתכתבויות בנושאי דיור  בנייה ושיכון במקומות המצוינים לעיל. בתוך כך בניית מבני ציבור  פיתוח ושיקום שכונות  מכתבים מועדי תושבים  פרוייקטי בנייה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2047.
גל-14606/18 06/01/1977 לשכת מנכ"ל ש. אבני – מחוז ירושלים – אשקלון  בית שמש  גבעה- צרפתית  גונן  גילה  מבשרת-ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  שלמה אבני  בנוגע לבנייה ביישובים ובשכונות במחוז ירושלים: אשקלון  בית שמש  הגבעה הצרפתית (גבעת שפירא)  גונן (קטמון)  גילה  מבשרת ירושלים (מבשרת ציון) ומעלה אדומים: בניית 80 יח"ד ע"י חברת רובינשטיין בגילה  מכתב שנשלח ע"י אנשי קרית חנוך מבשרת ציון למשפחת עופר בנוגע להקמת הבניין הראשי בקריה  "משאת אברהם"  מעלה אדומים – ייעוץ ותכנון מערכות אנרגיה  הקמת תשתית לישיבת מעלה אדומים  עיר חדשה במעלה אדומים – גישה רעיונית וארגונית לביצוע עבודת התכנון ועוד. עמ' 30- 31 הושחרו במלואם מטעמי ביטחון והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2028.
גל-7809/5 01/01/1978 תיקים כלליים של ישובים בפיתחת רפיח ובמרחב שלמה –  ימית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יעקב זיידה מהמנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים – מחוז הנגב  בנוגע לבנייה ביישובי חבל ימית: ביצוע עבודות פיתוח תשתיות חשמל  כבישים  מים  מגורים  בניית מבני ציבור  התקנת תאורת רחוב  בניית מקלטים  התקנת מערכות טלוויזיה בכבלים  עבודות גינון  פרוטוקולים מישיבות בנושא תכנון ובניה בחבל ימית ושל הועדה הבינמשרדית  נתונים עדכניים – נתונים כלליים על ימית (ינואר 1978) ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
ג-834/35 26/08/1938 החינוך המוסיקלי העממי/ פיקוח (המפקח נ. גבריאלי) דו"ח המכון "שיעורי נגינה" (ארגון ולימודים) לתקופה 15/6/1943 – 15/10/1943  חילופי מכתבים בין המפקח נ. גבריאלי והוועד המפקח על החינוך המוסיקלי למכון "שיעורי נגינה" להשכלה מוסיקלית בבתי-הספר של הוועד הלאומי לכנסת ישראל  פרוטוקולים מישיבת הוועדה המורחבת של המכון למוסיקה עממית  מישיבת הוועדה התקציבית המצומצמת של המכון להשכלה מוסיקלית בחיפה ועוד  זכרון-דברים מישיבת הוועד המפקח על ענייני החינוך המוסיקלי העממי מטעם המכון למוסיקה  רשימות התלמידים  תזכיר  נתונים על התלמידים; פרסומים  הודעות ועוד.
גל-47431/4 01/05/1949 העסקת עובדים עפ"י חוזה עבודה התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המנגנון (נציבות שירות המדינה) בקשר להעסקת עובדים על פי חוזי עבודה: התכתבויות בנוגע לחוזי עובדים  הודעות המנגנון  זכויות עובדים בחוזים מיוחדים ועוד.
חצ-5888/5 01/01/1968 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – מכתבי השגריר העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח וכו' כרך א'
חצ-5888/9 01/12/1967 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך א'
חצ-5888/10 01/08/1968 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ב'
חצ-5888/11 01/01/1969 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ג'
חצ-5889/1 01/08/1956 ולטר  איתן –  מנכ"ל – רשימותיו ל-" טור האישי " וכו'
חצ-5889/2 01/02/1965 ולטר  איתן  שגריר בצרפת חוברות הנאומיו בצרפת  נוסח מכתב הפרידה
נ-98/27 01/01/1967 אסיר ברומניה בקשה לסיוע כספי ממשפחה מאשקלון  שאבי המשפחה נאסר ברומניה ומבקשת סיוע כספי בשחרורו מהכלא.
נ-98/28 01/02/1967 בן-יוסף יעקב (כץ א.ש) בקשה מהנשיא לצרף מאמר שלו לספר לכבוד הפרופסור א.י. כץ.
נ-98/29 01/12/1954 ברט .א (ד"ר) מכתב מד"ר ברט על כך שהוא שולח לנשיא עותק מהמהדורה המעודכנת השנייה של ספרו.
נ-98/30 01/02/1967 ליבוי תמר שיר שנשלח ע"י אישה לנשיא לקראת יום העצמאות של 1967
נ-98/31 01/02/1967 דהרי אברהם בקשה לראיון אישי עם הנשיא.
נ-98/32 01/02/1967 ברסט ישעיהו בקשת נער בר מצווה להיפגש עם הנשיא.
נ-98/33 01/12/1966 רפאל שמואל פנייה אל הנשיא בבקשת סיוע למחקר אקדמי.
נ-98/34 01/12/1966 משל זאב מחאה על פגיעה לכאורה באתר מצדה בשל בניית הרכבל אליו.
חצ-5885/1 01/09/1961 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך א'
חצ-5885/2 01/04/1962 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ב'
חצ-5885/3 01/09/1962 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ג'
חצ-5885/4 01/02/1962 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח כרך א'
חצ-5885/9 01/08/1963 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – מכתבי השגריר העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח כרך ב'
חצ-5885/10 01/01/1964 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – מכתבי השגריר העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח וכו' כרך א'
חצ-5886/1 01/06/1960 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך א'
חצ-5886/2 01/10/1960 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ב'
חצ-5886/3 01/04/1961 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ג'
חצ-5886/4 01/01/1967 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך א'
חצ-5886/5 01/06/1967 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ב'
חצ-5886/6 01/10/1967 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ג'
חצ-5886/9 01/04/1971 ולטר  איתן – יועץ מדיני לשה"ח – חומר מח' הסברה חוברות  עלונים; תזכיר על מבנה מח' החקר; מפתח לסיווג רשומות וחומר ארכיוני וכו'
חצ-5887/1 01/04/1964 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך א'
חצ-5887/2 01/11/1964 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ב'
גל-4928/27 12/05/1966 ראש העין – תכנון כולל ת.ב.ע. כולל בנייה פרטית. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2040).
פ-1915/10 01/01/1954 הקובץ היוגוסלבי 1954 – Yeverjski Almanah 1954  תמצית מאמר על הקמת גדוד יהודי ב-1943 מיהודי קרואטיה שרוכזו במחנה ריכוז תחת כיבוש איטלקי. מתוך הקובץ היוגוסלבי Yeverjski Almanah 1954 בהוצאת: Savez Jevrejskih Opstina Jugoslavije.
חצ-5889/4 01/05/1958 ולטר  איתן – קטעי-עתונות קטעי-עתונות פורטוגזית ואנגלית על ספרו " ישראל – השנים הראשונות " וכו'
חצ-5889/7 01/05/1970 ו.איתן – שגריר בצרפת – שונות ספרונים  נאומיו וכו' ( כולל ספרון השגרירות הדנית על תולדות שירות החוץ של דנמרק )
חצ-5889/8 01/10/1970 וולטר איתן – שגריר בצרפת – קטעי-עתונות קטעי-עתונות על סיום תפקידו כשגריר ומינויו של אשר בן-נתן
חצ-5889/9 01/01/1969 ולטר  איתן  יועץ מדיני לשה"ח – תזכירים תזכירים על אפשרות כינון השלום עם מצרים  הסכמים תקדימיים  נוסח הצעת הסכם שלום עם מצרים
חצ-5889/11 01/12/1971 ולטר איתן  יועץ מדיני לשה"ח – חוברות חוברות הסברה של משה"ח; חוברת בהוצאת " כרטא " – " רוסיה – המעצמה האימפריאליסטית במז"ת " ( אנגלית; עם מפות )
חצ-5889/19 01/01/1960 ולטר  איתן  – חומר אישי אלבום תמונות על א"י; כתבי-עת על א"י ( צרפתית )
חצ-5890/1 01/06/1951 מ. יובל – מסמכיו האישיים תעודות דיפלומטיות מאוסטרליה על שמו ושם אשתו מ- 31.12.58; רשיון נהיגה מקפריסין 19.12.52; כרטיס עובד משה"ח מ-12.9.56 וכו'
חצ-5890/3 01/11/1961 מ. יובל – מכתבים מכתבים  מאמרים  חומר אודות הזכרה למשה שרת וכו'
חצ-5890/4 01/07/1965 מ. יובל – לימודים במכללה לבטחון לאומי  1964 – 1965 אלבום המחזור  עלון
חצ-5890/7 01/11/1955 מ. יובל – מכתבים רשמיים ומשפחתיים
חצ-5887/3 01/04/1965 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים ( צרפתית ) כרך ג'
חצ-5887/9 01/07/1967 ולטר  איתן –  שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח כרך ב'
חצ-5887/11 01/04/1970 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח כרך ב'
חצ-5887/12 01/12/1965 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי חוברות הסברה וטיוטות החוברות; מכתבים  תמונות וכו' ( כולל תמונת השגריר עם הנשיא שרל דה-גול )
חצ-5887/13 01/11/1959 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי גלויות  תמונות  מכתבים וכו'
פ-1915/28 01/12/1957 כנס תימן בבית הנשיא – תכנית הכנס  תוכניית כנס של יהודי תימן בבית הנשיא – בכתב ידו של יצחק בן-צבי. הכנס נערך בבית הנשיא ב-9.12.1957 ולציון ראשית עלית יהודי תימן על כנפי נשרים.
ג-10790/18 01/09/1958 ברכות לשנה החדשה תשי"ט מבחר ברכות לשנה החדשה ששלחו אזרחים ואישי ציבור לראש הממשלה דוד בן גוריון.
פ-1915/29 01/08/1927 הועדה להגנת זכויות המיעוטים היהודיים – כרטיס ציר על שם יצחק בן-צבי כרטיס ציר על שם יצחק בן-צבי בוועדה להגנת זכויות המיעוטים היהודיים  אשר אורגנה על ידי הקונגרס היהודי האמריקאי (American Jewish Congress) ו-ועד הדלגציות היהודית. הועדה התקיימה בציריך  שוויץ באוגוסט 1927.
חצ-5890/8 01/12/1950 מ. יובל – נציגות בקפריסין ברכות וכו'
חצ-5891/1 01/11/1932 מ. יובל  סטודנט באוניברסיטה העברית – התכתבות התכתבות משפחתית ואח' עם חו"ל  בעיקר לטביה וכו' ( עברית  אידיש וכו' )
חצ-5891/2 01/06/1933 מ. יובל  סטודנט באוניברסיטה העברית רשימותיו  טבלאות; לוח השיעורים לשנת 1933 – 1934  חומר לימוד
חצ-5891/3 01/07/1934 מ. יובל  סטודנט באוניברסיטה העברית – סוציאולוגיה ודימוגרפיה סוציאולוגיה ודימוגרפיה – טבלאות סטטיסטיות על העליה ומצב היהודים; רשימותיו  קטעי- עתונות
חצ-5891/4 01/08/1944 מ. יובל  חבר משלחת הסוכנות במשרד המלחמה הבריטי מכתבים הנכנסים וכו'
חצ-5891/5 01/09/1944 מ. יובל  חבר משלחת הסוכנות במשרד המלחמה הבריטי דו"חות מישיבות עם הבריטים אודות הקמת הבריגדה היהודית 26.10-18.9.44 ; מכתבים נכנסים  קטעי-עתונות  הזמנות לאירועים וכו'
חצ-5891/6 01/12/1944 מ.יובל  חבר משלחת הסוכנות במשרד המלחמה הבריטי מכתבו של משה שרתוק (שרת) אליו; גליונות " לחייל "  בטאון הבריגדה וקטעי-עתונות; תמונות וכו'
חצ-5891/7 01/06/1948 מ. יובל  סגן-קונסול בניו-יורק וקונסול בשנחאי התכתבות  אישורי משה"ח על מינויו בשנחאי וכו'
גל-4918/5 03/04/1966 . אפרידר התכתבויות וסקירות בנושא תפעולה השוטף של חברת אפרידר  ניהול התקציב  דו"חות כספיים  השתתפות המדינה כבעלת מניות בחברה  כתבי מינוי לנציגי המדינה במועצת המנהלים  פירוקה כחברה ממשלתית ועוד. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2039.
חצ-5891/22 01/01/1972 מ. יובל  יועץ מדיני לשה"ח התכתבות עם אישים ומוסדות בארץ וחו"ל; חוזרים; עניני עבודה
חצ-5892/1 01/08/1927 מ.יובל-תעודות אישיות מדבינסק תעודת-לידה  אישורי גמר מבתי-ספר יסודי ותיכון  קורסים; טופס לדרכון וכו'
חצ-5892/2 01/01/1928 מ. יובל – חיבוריו סיפור בלטבית ותרגומו לעברית
חצ-5892/3 01/09/1928 מ. יובל ( צימבל )  תלמיד הגימנסיה העברית בדבינסק ( דאוגבפילס )  לטביה מ.יובל (צימבל) תלמיד הגימנסיה העברית בדבינסק (דאוגבפילס) לטביה -מחברות לימוד וטיוטות
פ-1904/32 01/01/1959 לשאלת אופיר ואניות תרשיש מסמכים בנוגע לשאלת אופיר ואניות תרשיש: פסוקים על הארץ אופיר ואניות תרשיש במקרא  בכתבים יוונים וכו'  המאמר Ophir/Sophir מאת Gordon Hannington Luce  אשר פורסם Burma Historical Commission ב-6.12.1959.
גל-6494/6 07/11/1975 יחידת הקיבוצים – המעפיל הלוואות ממשלתיות לקיבוץ המעפיל לצורך הקמת  ושיפוץ יחידות דיור  מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים; מפות ותכניות; חוזה בנייה לצורך קליטת עולים בהתיישבות. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2048.
נ-103/34 01/01/1965 בית ברכה
נ-103/35 01/06/1964 בית ביאליק
נ-103/36 01/08/1963 בית אליעזר בן יהודה מסירת ביתו של בן-יהודה לארגון הגרמני "כפרה".
נ-103/38 01/11/1965 בית אברהם ניסן (קצנלסון)
נ-103/42 01/07/1963 בית כנסת "צור שלום"
נ-103/43 01/11/1962 בית כנסת "עץ חיים"
נ-103/44 01/12/1964 בית הכנסת "עדס"
נ-103/45 01/10/1965 בית כנסת "נר קדושים"
נ-103/46 01/05/1965 בית ספר "בארי"
נ-103/47 01/11/1963 בית ספר תיכון "אשכולות"
נ-103/48 01/06/1965 בית ספר ממלכתי א' "ארנון"
נ-103/49 01/11/1963 בית ספר "אלומות"
נ-103/50 01/07/1964 בית ספר ממלכתי "אילת"
נ-103/51 01/07/1963 בית ספר "אופקים" ירושלים
נ-103/52 01/09/1963 בית מקרא
נ-103/53 01/02/1964 בית לוחמי הגטאות פעילות להנצחת המשורר יצחק קצנלסון
נ-103/54 01/06/1963 במה – כתב עת לאמנות התיאטרון התכתבות עם ישראל גור.
נ-103/55 01/11/1963 בית הספר הריאלי בחיפה
נ-103/56 01/05/1965 בית הספר הממלכתי "קפלן"
נ-103/57 01/01/1964 בית הספר הממלכתי-דתי "נצרת עילית"
נ-103/58 01/09/1963 בית הספר לקציני ים בעכו
נ-103/59 01/08/1963 בית ספר ממלכתי א'  "נס ציונה"
נ-103/60 01/03/1965 בית הספר הממלכתי במצפה רמון
נ-103/61 01/03/1965 בית ספר "מעלה הגליל" מעלות
נ-103/62 01/11/1963 בית ספר למלונאות
נ-103/63 01/12/1964 בית ספר "יהודה הלוי"  ת"א
נ-103/64 01/01/1965 בית ספר "יהודה הלוי" ביהוד
נ-103/65 01/12/1965 בית הספר ע"ש יהושע חנקין  חולון
נ-103/66 01/06/1965 בית-ספר חב"ד חולון
נ-103/67 01/01/1964 בית ספר ממלכתי ע"ש ויצמן  קרית מוצקין
נ-103/68 01/06/1963 בית ספר ממלכתי ע"ש ויצמן ברחובות
נ-103/71 01/11/1963 בית ספר "בר יוחאי"  ביריה פניית מנהל בית הספר לשזר שיחבוש כובע
נ-103/72 01/06/1965 בית ספר "בילו"  ת"א-יפו
נ-103/73 01/12/1963 בית כנסת "נדחי ציון"  גדרה
נ-103/74 01/04/1964 בית הכנסת המרכזי  "ישורון"  ירושלים
נ-103/75 01/01/1964 בית כנסת "לכל היהודים"  צפת
נ-103/76 01/01/1965 בית כנסת "יצחק בן-צבי"  כפר אתא
נ-103/77 01/01/1964 בית הכנסת הגדול בתל-אביב
נ-103/78 01/01/1964 בית הכנסת במנחמיה
נ-103/79 01/10/1963 בית הכנסת המתיבתא הגדולה  בית הראשון לציון ירושלים
נ-103/80 01/10/1963 בית הכנסת "יצחק בן-צבי"  בשדרות נזיפה על שימוש בשמו של בן-צבי לתביעת שטח ממועצה מקומית שדרות
נ-103/81 01/12/1963 בית הכנסת בבית שאן
נ-103/82 01/08/1965 בית כנסת "בית אל"  כפר אתא
נ-103/83 01/10/1963 בית כנסת "אוהבי ציון"  רעננה
נ-103/84 01/04/1964 בית כנסת "אהבת ציון"  רעננה
נ-103/85 01/01/1965 בית כנסת "אוהב ורודף שלום"  לוד
נ-103/86 01/01/1966 דימונה עשור להקמת דימונה ואופקים
נ-103/87 01/09/1963 די גאלדענע קייט (עתון) תל-אביב
נ-103/88 01/06/1965 דבר הפועלת (עתון) תל-אביב
נ-103/89 01/09/1963 דבר עתון יובל ל"דבר"
נ-103/90 01/12/1964 הוצאת "ראובן מס"  ירושלים
נ-103/91 01/09/1964 הוצאת ספרים "מ. ניומן" בע"מ  תל-אביב מאמר על שזר
נ-103/92 01/06/1965 הוצאת ספרים "ארמון" בע"מ  אפרידר – אשקלון
נ-103/93 01/07/1963 הוצאת ספרים "י. ל. פרץ"  תל-אביב
נ-103/94 01/11/1963 הדסה ירושלים
פ-1902/14 24/08/1928 חומר ל"נדחי ישראל" המאמרים "מחימר היהודי -מלך יוטה" מאת יצחק בן-צבי ("העולם"  24.8.1928) ו"פלחים ממוצא יהודי (מסיורי אגידת המשוטטים הארץ-ישראלית)" מאת פסח בר-אדון ("דבר"  12.4.1929)  אשר שימשו כחומר מחקר לכתיבת הספר "נדחי ישראל".
פ-1903/1 01/12/1957 החפירות באשקלון ליד הקבר הרומאי (1956- 1957) דו"ח החפירות הארכיאלוגיות ליד הקבר הרומי באשקלון (1956- 1957) מאת יוחנן הושי (J. Hevesi) אשר חובר בדצמבר 1957. כמו כן  בתיק תמונות מאתר החפירות אשר צולמו ב-14.2.1958.
פ-1901/43 01/01/1950 כתובות ומצבות תצלומים של כתובות ומצבות עתיקות כגון הלוח החקלאי מחפירות גזר  כתובת השילוח  רשימת מצבות בכתב ידו של יצחק בן-צבי ועוד. (תאריך משוער)
פ-1901/45 01/01/1950 תצלומי כתובות מבית שערים תצלומי כתובות מבית שערים. (תאריך משוער)
פ-1901/46 01/01/1953 תצלומי הכתובת והמנורה בדרך מראש אל-נקב אל יוטבתה עשרה תצלומים של הכתובת והמנורה בדרך מראש אל-נקב אל יוטבתה (יטבתה). (תאריך משוער)
פ-1902/4 01/09/1928 י. בן צבי – מחקרים ומקורות – כרך ב' – תרפ"ט – תרצ"ג רשימת בכתב ידו של יצחק בן-צבי עם פרטי מאמרים שחיבר  מקום פרסומם  תאריכיהם ומיספור ביבליוגרפי. המאמרים הופיעו בכרך ב' – תרפ"ט – תרצ"ג.
פ-1901/40 01/01/1954 מגילות קומראן טיוטות מאמרים ותרגומי מאמרים בנוגע לגילוי מגילות ים המלח: שני דו"חות ארכיאולוגיים מאת רולאן דה-וו (Roland Guérin de Vaux): "מערות מרבעת והתעודות שבהן" ו-"החפירות בחורבת קומראן"  שתורגמו ע"י רחל ינאית בן-צבי. כמו כן  בתיק טיוטות בכתב ידו של בן-צבי שכותרתן: "ד"ש מימי בר-כוכבא"  "מכתב משמעון בר-כוכבא"  "מהו המיוחד בגלוי שבחפירות ים המלח?" ו-"במערות הצורים ובסעיפי הסלעים"  מאמר  אשר פורסם בכתב העת "מולד" ביוני 1954. (תאריך משוער).
פ-1901/37 01/09/1921 החפירות באשקלון/ נחום סלושץ המאמר "החפירות באשקלון" מאת נחום סלושץ  אשר פורסם בעיתון "דאר היום" בספטמבר 1921. המאמר עוסק בחפירות הארכיאלוגיות בעיר אשקלון.
גל-14635/6 26/10/1986 לשכת מנכ"ל ששון שילה – בנייה כפרית – יהודה ושומרון עירוני אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא בניה כפרית ביהודה ושומרון  הכוללים: השלמות כבישים  אספקת חשמל לישובים  המשך בנייה ציבורית באלפי מנשה  הלוואות למשתכנים בעמנואל  תאורת ביטחון בעמנואל  פרוטוקול  סיכומי ישיבה ועוד.
גל-14613/1 11/05/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז ירושלים – גילה  מבשרת ציון  מורשה  מעלה אדומים לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז ירושלים – גילה  מבשרת ציון  מורשה  מעלה אדומים.
גל-14613/2 15/04/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז ירושלים – צפון ירושלים  פסגת-זאב לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז ירושלים – צפון ירושלים  פסגת-זאב. התכתבויות שונות.
גל-14613/4 01/04/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז ירושלים – קרית-גת  קרית-יובל  קית-מלאכי  הרובע היהודי לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז ירושלים – קרית-גת  קרית-יובל  קית-מלאכי  הרובע היהודי. מכתבים בעניינים שונים.
גל-14613/6 01/11/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז ירושלים – כללי אוסף מסמכים של משרד הבינוי השיכון בנושא מחוז ירושלים  הכוללים: פיתוח ירושלים  מצוקת דיור  אגודת משכנות ירושלים- מצוקת משפחות  הקמת קריה חרדית  הקמת אנדרטה לזכר מחתרות ישראל  ערבים בירושלים  פרוייקט כניסה לעיר ירושלים  פיתוח תשתיות כבישים בירושלים ועוד.
ג-10604/14 01/02/1996 חקיקה – חוק יסוד: נשיא המדינה
גל-14615/10 02/08/1982 לשכת מנכ"ל אשר וינר – בנייה כפרית – מחוז הגליל  רמת הגולן  דרוזים אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא: בנייה כפרית – מחוז גליל  רמת הגולן הכולל: בצוע עבודות חברת עמידר  מכירת דירות במטולה  בניית כבישים  בנייה בקצרין  פיתוח קצרין ועוד.
גל-14615/12 01/04/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – בנייה כפרית – כללי אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא בנייה כפרית כללי  הכוללים: בנייה בקבוצים החדשים  שמות חדשים לישובים  אי בנית מקלטים בישוב שילת  יתרת הרשאה  עבודות פיתוח בישובים קטנים  הגדלת המגרשים של בנה ביתך בישובים קהילתיים  ישובים בתהליכי אישור ועוד.
גל-14615/13 01/04/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – בנייה כפרית – יהודה ושומרון אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא בנייה כפרית – יהודה ושומרון הכוללים: פרוגרמת בנייה  טקס חגיגיות 5 שנים למעלה אפרים  הרחבות ישובים  סדרי בדיקות מקצועיות לקבלת המלצות  תכנון כבישים  אזורי משנה ביהודה ושומרון   טיפול בישובים חדשים ועוד.
גל-14616/2 05/04/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – בנייה כפרית – מחוז ירושלים התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הרחבת היישוב בר-גיורא  מחסור בדיור לזוגות צעירים בכפר עין-מאהל  סיוע לבניה עצמית בבית חורון  הקמת נוה זוהר  תכנון כביש מעלה אפרים-בקעת הירדן  רכישת בתים בצור הדסה  הקמת היישוב רמת מודיעים  סיוע למתיישבים ביהודה ושומרון ועוד. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2054.
גל-14617/2 02/03/1984 לשכת מנכ"ל אשר וינר – בנייה כפרית – יהודה ושומרון עירוני התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא אכלוס  פיתוח תשתיות  הקמת מוסדות חינוך ודת עוד ביישובים בשומרון  הקמת קרית המדע ומכללת יהודה ושומרון באריאל ועוד. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2054.
גל-14617/3 22/02/1984 לשכת מנכ"ל אשר וינר – בנייה כפרית – מחוז הגליל  רמת-הגולן  דרוזים התכתבויות  סיכומי דיונים ותכניות עבודה בנושא צרכי האוכלוסיה הדרוזית והצ'רקסית בישראל  פיתוח תשתיות  שירות בצבא; מידע על ההתיישבות בקצרין  חומר רקע לקראת ביקורו של השר דוד לוי במועצה באזורית גולן ועוד. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2054.
גל-14626/6 01/04/1986 לשכת מנכ"ל אלי נטף – מחוז ירושלים – כללי התכתבויות בנושא פיתוח ביתר עילית  דו"ח בנושא צרכי הדיור של האוכלוסיה החרדית בירושלים; סיכומי דיונים בנושא עבודות פיתוח במחוז ירושלים  בקשה לסיוע בהקמת היישוב הקהילתי ענתות ועוד.
גל-14626/8 08/04/1986 לשכת מנכ"ל אלי נטף – מחוז ירושלים – גבעת הראדר  גבעת זאב גבעת זאב. תכנון  איכלוס ופיתוח.
גל-14626/9 13/04/1986 לשכת מנכ"ל אלי נטף – מחוז ירושלים – מעלה אפרים  מעלה אדומים  מורשה  מבשרת ציון  גילה אישורי איכלוס והתיישבות. עוטף ירושלים.
גל-52592/10 08/01/1968 בית ספר חינוך לנוער גבעתיים בתיק ביקורות שנערכו לבית הספר לחינוך בגבעתיים וכן בעניין העברת תלמידים בכיתות ז' לבית ספר מיוחד באור יהודה.
גל-41252/7 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית לפי מחוזות – מחוז מרכז יהודה ושומרון
גל-41252/8 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית לפי מחוזות – מחוז מרכז  יהודה ושומרון
חצ-3420/24 01/05/1962 מערב אירופה (מע"ר) – אגודה לקשרי ידידות עם ישראל וכו').
חצ-3420/25 01/03/1962 מערב אירופה (מע"ר) – ועידות  ארגונים ובעיות אזוריות – כללי.
חצ-3420/26 01/01/1962 מערב אירופה (מע"ר) – ועידות  ארגונים ובעיות אזוריות – מועצת אירופה
חצ-3420/27 01/01/1962 מערב אירופה (מע"ר) – ועידות  ארגונים ובעיות אזוריות – כינוסים ים תיכוניים כולל ועידת פירנצה.
גל-41253/1 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית לפי מחוזות – רמת-הגולן  דרוזים  חיפה  נגב
גל-41252/2 01/08/1991 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית לפי מחוזות – כללי
גל-59252/3 01/10/1948 ג'סר זרקא מסגד סיור בכפר גיסר אל זרקא ושיפוצים במסגד. בניית צריח מאמר של גדעון גולני – מונוגרפיה על הכפר גיסר אל זרקא שפורסם במשרד הפנים
חצ-3420/29 01/12/1961 מערב אירופה (מע"ר) – ועידות  ארגונים ובעיות אזוריות – ברית איחוד ארופאי (Europa Union)
חצ-3420/28 01/09/1962 מערב אירופה (מע"ר) – ועידות  ארגונים ובעיות אזוריות – כינוסים האקומניים
גל-59254/17 07/05/1976 מסגדים מסגדים ושירותי דת לאזרח במוסלמי.
ג-4725/14 29/05/1957 אישורים על הקצבות משרדנו לשרותים הדתיים טפסי האישורים (המשך בתיק 15)
פ-17/18 01/09/1950 משה פוצ'יץ – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מממשרדו של עו"ד אשר לויצקי  סניגורו של משה פוצ'יץ  שעמד לדין באשמת סיוע לנאצים: כתב האשמה שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב  עדותו של הנאשם  רשימת העדים וסדר הופעתם  פסקי הדין וגזרי הדין של יעקב הוניגמן ויחזקאל אינגסטר  בקשות לדחיית דיונים  עדויות עדי ההגנה ותגובותיו של הנאשם לעדויות אלו  חשבון ארגון יוצאי אוסטרוביץ ועוד.
פ-17/20 01/12/1950 משה פוצ'יץ – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מממשרדו של עו"ד אשר לויצקי  סניגורו של משה פוצ'יץ  שעמד לדין באשמת סיוע לנאצים: עדותו של יעקב צבי בהריר (ביידיש)  תגובותיו של הנאשם לעדויות עדי התביעה נגדו  גליון האשמה שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב  בקשות לדחיית דיונים  עדויות עדי ההגנה והתביעה ותגובותיו של הנאשם לעדויות אלו  החקירה הנגדית של העד אפרים פיפק  פרוטוקולים מדיוני המשפט  עדות הנאשם  דו"ח מסדר זיהוי  פסקי הדין וגזרי הדין של יעקב הוניגמן ואלזה פרנק ועוד.
גל-47483/21 03/10/1949 משרד האספקה והקיצוב התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שרות המדינה (בתחילה – מחלקת המנגנון) בנוגע למשרות ועובדים במשרד האספקה והקיצוב: דרגות עובדים  זכויות עובדי הממשלה  רשימות עובדים  כתבי מינוי  מפרעות  שביתות  סמכויות שר האספקה והקיצוב  חיסול המשרד ועוד.
ג-840/71 09/12/1951 שער-מנשה שער-מנשה ג' -בתיק נתונים על המורים ועל שעותיהם ( מסמך יחיד )
נ-109/33 01/07/1963 מעריב – עתון ההוצאה לאור של מעריב
נ-109/34 01/05/1963 כתובות
גל-8284/19 01/04/1973 היתר לטיבוע צפרים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של עוזי פז מרשות שמורות הטבע בנושא מתן היתרים לטיבוע ציפורים על ידי צפרים:התכתבות בין רשות שמורות הטבע אוריאל ספריאל מהמחלקה לזואולוגיה של האוניברסיטה העברית  בקשות להיתרי טיבוע צפרים  היתרי טיבוע צפרים ועוד.   הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2043.
גל-48437/21 23/02/1949 ימי בחירה התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע לתשלומים שונים לעובדים בימי שבתון וימי בחירה: חופשות  יום בחירות לכנסת  ביטול מלאכה במשרדי ממשלה עקב פטירת אישיות ממלכתית  יום העצמאות  ימי זכרון לנופלים במלחמת השחרור  כ' תמוז  יום הסטודנט  אחד במאי  עובדים ארעיים ועוד.
נ-109/3 01/09/1958 מאיר שפיה – כפר נוער מסיבה לרגל 40 שנה למושבה (כפר הנוער) מאיר שפיה  דברי נשיא המדינה שזר ואחרים במסיבה  תולדות המקום  הזמנת הנשיא לבוגרים ותשובותיהם המאשרות את הגעתם לאירוע
נ-109/4 01/08/1959 מרכז השלטון המקומי בישראל
נ-109/5 01/12/1964 שלום – חוברת
נ-109/6 01/11/1964 תקוה – אגודה למען שיקום ליקויי השכל
נ-109/7 01/06/1965 תערוכות אולימפיה ישראל בע"מ
נ-109/9 01/06/1964 בית חולים  "תל-השומר" ביקור הנשיא שזר בבית החולים שיבא בתל השומר מידע על היחידה הראומטולוגית בבית החולים בילינסון
נ-109/11 01/09/1964 ענבל – להקת מחול ביטול פגישת הנשיא עם נציגי תיאטרון מחול "ענבל  בקשתם לקשר אותם עם הארי סקר  מכתב משרה לוי-תנאי
נ-109/12 01/06/1963 עם עובד – הוצאת ספרים התכתבות של הנשיא עם הוצאה לאור "עם עובד" ועם מנהל ההוצאה אליעזר פרי: סקירות על פעולות ההוצאה  תחזית להתפתחותה  רשימות ספרים שיצאו לאור במסגרת ההוצאה  על הוצאה לאור של ספר של בנו רותנברג  על הוצאה לאור של ספר של יעקב קלצקין  תמיכה בסופרים
נ-109/13 01/06/1964 עם הספר – עריכת ספרים התכתבות עם ההוצאה לאור "עם וספר" על הוצאה לאור של ספרים: "ביאליק וסופרי דורו" (מבקשים מהנשיא מבוא לקובץ)  מסיבה לרגל צאת ספרו של יהושע א. גלבוע  סיוע של קרן הנשיא בהוצאה שאור של ספרים כגון ספר על גורלה של יהדות רוסיה  אנתולוגיה של שירה מאמריקה הלטינית  ספר גדרה ועוד
נ-109/14 01/03/1964 סטודנטים התכתבות של התאחדות הסטודנטים עם הנשיא  עצומות סטודנטים בנושאים שונים כגון רצח הספורטאים במינכן  כנס נציגי הסתדרות הסטודנטים בירושלים  מפגש נציגי הסטודנטים עם נשיא המדינה ודיון בנושאים שונים כגון קליטה של סטודנטים זרים  בעיקר מאפריקה
נ-109/15 01/08/1964 קרית נוער ירושלים חנוכת הקריה
נ-109/17 01/10/1963 קופת חולים התכתבות של קופת חולים כללית (ומנהלה משה סורוקה) עם נשיא המדינה על הקמת המרכז הגריאטרי הרצפלד בגדרה  על חניכתו ועל בית החולים של באר שבע (לימים ביה"ח סורוקה) ועל מפעל להקמת בתי סיעוד ברחבי הארץ בסיוע קרנות הפנסיה
נ-109/18 01/07/1964 קונסרבטוריון ע"ש פרופ' דוד שור התכתבות הקונסרבטוריון בעיר חולון עם הנשיא שזר
נ-109/21 01/06/1963 קרן היסוד התכתבות עם קרן היסוד בעניינים שונים  ביניהם ציון יובל לקרן היסוד והתכתבות עם משה אוסוסקין מקרן היסוד
נ-109/22 01/01/1962 קרן התרבות אמריקה – ישראל התכתבות בית הנשיא עם הקרן ועם יושב ראש המועצה הישראלית של הקרן – השופט משה לנדוי בתיק מכתב הנשיא שזר לאייזק שטרן  נשיא הקרן
נ-109/23 01/01/1965 קרן הגמלאות של ההסתדרות התכתבות עם קרן הגמלאות של ההסתדרות. בתיק גליון של הירחון "שורות" של פקידי ישראל (יוצא לאור על ידי הועד המרכזי של הסתדרות הפקידים)
נ-109/24 01/12/1964 קליינמן – פסנתרים
נ-109/25 01/07/1963 קלוב התעופה לישראל
נ-109/26 01/07/1965 קרן לבנית בתי-כנסת בישראל הקמת ישיבה בקרית גת
נ-109/27 01/05/1963 קרן קימת לישראל התכתבות הקרן הקיימת עם בית הנשיא בעניינים שונים. בתיק ישיבות מועצת המורים העולמית למען הקרן הקיימת
נ-109/28 01/03/1963 קרן ילדינו התכתבות עם קרן ילדינו ועם נשיאת הקרן – מלכה פרנקל  בעיקר על פעולותיה נגד המיסיון בארץ ובמקומות נוספים כגון סקוטלנד
נ-109/29 01/01/1967 קרן להוצאת ספרי יעקב אבוחצירא
נ-109/30 01/01/1964 קרן עזרה לבר-מצוה
נ-109/31 01/10/1963 נוער התכתבות הנשיא בענייני נוער עם גופים שונים כמו עליית הנוער  מחלקת הנוער והחלוץ בהסתדרות הציונית  מועצת תנועות הנוער ועוד בעניין מכתבים של הנשיא לכבוד כינוסי נוער ברחבי העולם ומפגשי נוער עם הנשיא  חידון התנ"ך לנוער  יהודים בארצות מצוקה  קונגרסים ומפגשים של נוער יהודי בחו"ל  הועידה העולמית של עליית הנוער במלאת 30 שנה לקיום המפעל  חסידי אומות העולם מאיטליה ועוד
נ-109/32 01/06/1963 הועידה השניה של הנוער היהודי  תכנית הדיונים בוועידות השונות של הועידה העולמית השנייה של הנוער היהודי  הדנות בנושאים שונים הקשורים לנוער יהודי בתפוצות בתיק תוצאות סקר על הנוער היהודי המאורגן בעולם
ג-842/36 15/12/1948 מי-נפתוח ירושלים – בית-הספר בליפתא בתיק פנית המפקח הראשי על בתי-הספר של המזרחי למנכ"ל המשרד בנושא פינוי בית-הספר המזרחי בליפתא מהפולשים ( מסמך יחיד ).
ג-842/52 25/11/1949 בית-הספר מזרחי נחשון  מי נפתוח בתיק חילופי מכתבים בין המפקחים על בתי-הספר של המזרחי בנושא פתיחת בית-הספר של המזרחי בכפר העבודה בליפתא תחתית (נחשון) ועוד; נתונים על כמויות התלמידים
רש-1614/1 25/10/1994 המנכ"ל אמיר דרורי – שיתוף פעולה עם מוסדות – התנועה למען ישראל טובה  הסתדרות האקדמאים  חברת החשמל  בזק. התכתבות של מנכ"ל רשות העתיקות אמיר דרורי ואנשי הרשות עם ראשי מוסדות אחרים בנוגע לשיתופי פעולה בתחום קידום חפירות ארכיאולוגיות (כולל חפירות הצלה במסגרת עבודות בניה בירושלים ומקומות נוספים) ועידוד אזרחים לביקורים באתרים ארכיאולוגיים.
רש-1614/7 15/12/1993 המנכ"ל אמיר דרורי – חינוך תוכניות לימודים בתחום הארכיאולוגיה לבתי הספר התיכוניים  סיכומי ישיבות בנושא והתכתבות של מנכ"ל רשות העתיקות אמיר דרורי וצבי גרינהוט  ראש תחום חינוך והסברה ברשות  עם משרד החינוך וגורמים נוספים בנוגע לקידום הוראת ארכיאולוגיה במשולב עם הוראת המקרא וההיסטוריה בבתי הספר התיכוניים.
רש-1614/8 01/11/1995 המנכ"ל אמיר דרורי – חינוך תוכניות לימודים בתחום הארכיאולוגיה לבתי הספר התיכוניים  סיכומי ישיבות בנושא והתכתבות של מנכ"ל רשות העתיקות אמיר דרורי וצבי גרינהוט  ראש תחום חינוך והסברה ברשות  עם משרד החינוך וגורמים נוספים בנוגע לקידום הוראת ארכיאולוגיה במשולב עם הוראת המקרא וההיסטוריה בבתי הספר התיכוניים. הושחרו מספררי זהות ונתונים אישיים של עובדי הרשות .
רש-1615/5 01/11/1988 המנכ"ל אמיר דרורי – שיתוף פעולה עם לשכת התעסוקה דו"ח של ועדת המנכ"לים הבינמשרדית בנושא "דרכים לטיפול ולהתמודדות עם התרחבות האבטלה באזורי פריפריה" (עמודים 2 – 89); מחקר מאת שלומי שוב מהמכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים בנושא "לשכות התעסוקה בישראל: הצעה לרפורמה " (המחקר נמצא גם באינטרנט) (עמודים 94 – 126); דו"ח של ההסתדרות הציונית העולמית על פרוייקט התשלובות כפרוייקט משקי-תעסוקתי מוביל  התכתבות בין רשות העתיקות ללכת התעסוקה בנוגע למציאת עסוקה לבקשי עבודה בתחום החפירות הארכיאולוגיות. הושחרו שם ומספר זהות (של אדם אחד) בכמה מכתבים בשל צנעת הפרט. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2066.
גל-45149/1 01/09/1969 כבישים פנימיים ת"א – יפו התכתבויות  פרטיכל מישיבת הנהלת החומש  החלטות  זיכרון דברים  תכניות החומש  גישה לתחנה המרכזית ת"א החדשה  חברה לפרויקטים תחבורתיים ועוד.
גל-45149/2 31/03/1970 כבישים פנימיים ת"א – יפו התכתבויות  תכנית "חומש"  פרטיכל   חברה לפרויקטים תחבורתיים  תכנית מס' 1367 ועוד.
נ-105/7 01/11/1970 יד חיים וייצמן תכתובת של יד חיים וייצמן עם הנשיא זלמן שזר: דוחות ישיבות הנהלה ודירקטוריון  הזמנות לאירועים  ועוד
נ-105/10 01/03/1970 יד חיים וייצמן דוח כספי לשנת 107- ופרוטוקול ישיבת הנהלה של מכון יד חיים וייצמן
נ-105/13 01/02/1971 יד ושם II תכתובת של בית הנשיא עם יד ושם: הזמנה לאירועים  קבלת ספרים  פעילות למען הכרה בחסידי אומות עולם  ועוד. בתיק ידיעון יד ושם.
נ-105/16 01/01/1950 מורשת יצחק בן-צבי דברי הנשיא זלמן שזר (בהזדמנויות שונות) על יצחק בן צבי ועל מורשתו.
נ-105/21 01/01/1963 חסד ואמת אגודת גמילות חסדים אגודת "חסד ואמת" מבקשת את תרומתו של הנשיא שזר
נ-105/23 01/11/1964 חוות הנוער הציוני הנהלת חוות הנוער הציוני מבקשת לצלם את גילופי העץ שבאולם קבלת הפנים שבבית הנשיא לצורך הוראה. כמו כן מבקשים כי שני תלמידים  עולים חדשים  יגיעו לברך את הנשיא לרגל יום הולדתו.
תת-50/15 24/04/1964 מכתב מקורי של דוד בן-גוריון לאבא אבן בכתב ידו מכתב מדוד  בן-גוריון (אז מנהיג "רפי" וחבר כנסת  לאחר פרישתו מראשות הממשלה) לשר החוץ אבא אבן בנוגע להתייחסות של אבן למאמר שכתב בן-גוריון לגבי הסיכוי להגעה להסכם שלום עם מצרים ושאר מדינות ערב במו"מ ישיר בין מנהיגים + העתק מכתב תשובה של אבא אבן (הוצא מתיק חצ- 5964/9 ).
גל-54824/10 28/09/1992 ישובים – קציר מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבויות  חוזים  תקציבים ופרוטוקולים  הנוגעים לעבודות פיתוח ביישוב קציר  כגון: סלילת כבישים  תאורה וביוב  מוסדות ציבור ועוד.
פ-1969/6 07/12/1922 הועד הלאומי בתיק תזכיר מאת הועד הלאומי אל הרברט סמואל  הנציב העליון  בדבר סידור הקהילות בארץ ישראל.
ג-419/43 01/01/1949 לשכת ההעברה – קורסים לעברית מחלקת העתיקות
נ-103/96 01/08/1963 הבימה – התיאטרון הלאומי
נ-103/97 01/07/1963 האומה – רבעון  ירושלים
ג-419/70 01/01/1949 לשכת ההעברה – החזקת בנין פלס מחלקת העתיקות
ג-420/55 01/01/1949 לשכת ההעברה – רשימות הפקידים מחלקת העתיקות
גל-50609/15 09/05/1988 בית-ספר נסויי משותף דתי-חילוני תקוע + תלונה על אלימות בבית-ספר אחר בגוש עציון לתיק שני חלקים: 1. עמודים 2 – 34: התכתבות מהשנים 1996 – 1999בנוגע לתלונה למשרד החינוך של הורים לתלמיד על תקיפה שעבר בנם הלומד בבי"ס חרדי בגוש עציון ע"י תלמיד אחר והטיפול בתלונה.  2. עמודים 35 – 69 – התכתבות מהשנים 1988 – 1992 בנוגע להקמתו ופעילותו של בית-ספר ניסוי משותף דתי-חילוני בישוב תקוע בגוש עציון ("תקוע – אל דוד").  הושחרו שמות ונתונים נוספים בשל צנעת הפרט (בעיקר בחלק הראשון). הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2070.
נ-105/41 01/08/1963 ישיבת "כולל אברכים"   בני-ברק תכתובת של ישיבה וכולל של חסידי ברסלב עם הנשיא זלמן שזר בבקשת תמיכה בישיבה וסיוע בבניין הישיבה. מצורפים המלצות רבנים.
נ-103/98 01/12/1963 ברית עברית עולמית  ירושלים
נ-103/100 01/10/1964 בצלאל – אקדמיה לאמנות ולעיצוב  ירושלים השאלת יצירות לבית הנשיא החדש
פ-1968/77 23/11/1937 יצחק בן-צבי – התכתבות בתיק תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מורשה אל רחל ינאית – בעניין קשיי הנסיעה ופגישותיו בורשה.
גל-50682/10 01/09/1990 מדרשת נועם פרדס חנה התכתבות בענייני שכר בתיק הושחרו פרטים המוגבלים לעיון הציבור
גל-50682/12 01/09/1996 מדרשת נועם פרדס חנה התכתבות  בנושאים: חטיבת ביניים קריית יעקב הרצוג כפר סבא ומדרשת נועם בפרדס חנה  קרן השתלמות בתיק הושחרו פרטים המוגבלים לעיון הציבור בשל פגיעה בצנעת הפרט
ג-6300/2 01/01/1963 חוק בני ישראל
רש-1611/12 01/12/1996 סמנכ"ל למינהל  ביטחון וכח-אדם – ארגון חפירות – צפון  דרום  ירושלים  שימור  דיוני הנהלה (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066 – הושחרו מספרי תעודות זהות).
נ-104/33 01/02/1966 ועדה ציבורית לבדיקת חוקי הדייר המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר: המלצות להעלאת שכר הדירה בדירות המוגנות על-פי חוקי הגנת הדייר.
נ-104/35 01/08/1964 ועד יוצאי טוניסיה בקשת עולים מתוניסיה מהנשיא שזר כי יפעל להקצאת בית כנסת עבור קהילתם.
נ-104/37 01/01/1965 ועד להנצחת שם יהודי קאלאראש  בסארביה תכתובת עם הנשיא שזר בקשר לקבלת תמיכה כספית עבור הוצאת ספר הנצחה ליהודי קאלאראש.
נ-104/38 01/07/1965 ועד תושבי תל-עמל חליסה תושבי שכונת תל-עמל חליסה בחיפה מבקשים את עזרת נשיא המדינה בחיסול מפעל האשפה שבשכנותם.
נ-104/39 01/05/1965 ועדה להוצאת כתבי מ.ב. שטיין ז"ל תכתובת עם הנשיא שזר בקשר עם הוצאת אוסף מכתבי הסופר מ.ב. שטיין.  בתיק מאמר שהושחר בשל זכויות יוצרים מאת העורך האלטר. ניתן לעיין בו באולם הקריאה של ארכיון המדינה.
נ-104/40 01/01/1964 ועד דיירי שכונת כביש הטבעת  רמלה פניית תושבי שכונה ברמלה לנשיא כי יסייע בידם להקמת מקווה טהרה בשכונה.
נ-104/41 01/11/1963 ועד הורי מוסד לבצלר  הרצליה ועד ההורים של הילדים החוסים במוסד לבצלר בהרצליה  מתריעים בפני ועדת השירותים של הכנסת ובפני חברי ועדת הכספים (ועותק לנשיא המדינה) על המצב הגרוע של מוסדות פרטיים לילדים עם צרכים מיוחדים (מפגרים) לעומת המוסדות הממשלתיים ועל התשלום הגבוה הנגבה  למרות זאת  מההורים לילדים החוסים במוסדות הפרטיים.
נ-104/43 01/07/1965 ועד עולי רומניה ועד עולי רומניה בדימונה מוחה בפני נשיא המדינה על כתבה  מסולפת לטענתם  המציגה באור שלילי את יחסי ספרדים – אשכנזים בעיר.
נ-104/46 01/07/1963 חברה לחקירת א"י ועתיקותיה תכתובת של ראשי החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה עם הנשיא זלמן שזר.: הזמנות לכנסים וברכות הנשיא.
גל-59837/7 01/06/1990 מעון יום רחוב גרושקביץ 15 גוש 11570 חלקה 51 קרית מוצקין צורף פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים  בתיק הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט עד שנת 2064
גל-43688/7 01/06/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – קרית מלאכי  קצרין  קרית-ספר  קדומים  קציר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  בנוגע לבנייה בישובים קציר  קדומים  קריית ספר  קצרין  קריית מלאכי. בניית מעונות יום הכללת רובע גמלא בתכנית שיקום השכונות של המשרד. פעולות שיקום בשכונת נחלת הר חב"ד. רקע ונתונים של היחיד לתכנון אסטרטגי ומידע של עריית קרית- מלאכי (07.1998) ועוד.
גל-43688/12 05/11/1990 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – קרית ארבע בתיק התכתבויות ומסמכים הקשורים במדיניות תכנון  בנייה  תשתיות  תקציבי שיכון  מוסדות חינוך  מבני ציבור ומבני דת ופיתוח קריית ארבע. בתוך כך מוזכרים גם היישובים מעלה אפרים ואבני חפץ. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-43688/14 23/07/1995 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – רמת הגולן  רמת השרון  רכס שועפת  רכסים בתיק מסמכים והתכתבויות בענייני פיתוח  בנייה ומדיניות דיור ביישובים שונים בארץ  בקשות יישובים ותושבים  תוכניות ופרוייקטים  מבני ציבור  ענייני חינוך  פנים  בריאות  תשתיות  דתות ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-43687/12 21/12/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – עין אל אסעד  עין מאהל  עמנואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  בנוגע לבנייה ביישובים עין אל-אסד  עין מאהל ועמנואל: הלוואות לדיור בעמנואל  החזרת קרקעות היישוב לידי המדינה בעקבות פס"ד ע"א 2019/92 – משרד הבינוי והשיכון ו-2 אח' נ' מרדכי זיסר (כולל הסכם הפשרה בתיק) זכאות לסיוע לחיזוק שכונות בעמנואל  ביקור עבודה של המנכ"ל גרינברג במועצה ב-1.3.1998  בקשת הועד המקומי של עין אל-אסד לצירופם למסגרת תקציבי הדרוזים ועוד.
גל-43687/14 19/11/1995 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – עכו  עקרון  עמק הירדן  עמק לוד  עמק חפר  מועצה אזורית ערערה בתיק התכתבויות בנושאי פיתוח  בנייה  דיור  שיכון  תקציב ותשתיות ביישובים אלו. בתוך כך  מסמכים רבים עוסקים בשימור ובפיתוח העיר העתיקה בעכו.
גל-43688/5 01/12/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – קרית-אתא  קרני שומרון  קרית-ים  קדימה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  שלמה מאיר גרינברג  בנוגע לבנייה ביישובים קדימה  קריית ים  קרני שומרון  וקריית אתא: שיקום שכונות בקריית ים  לקטי עיתונות  בניית מעון  תשתיות ומקווה בשכונת נווה מנחם שבקרני שומרון  תכנית היערכות  לקראת עליה מוגברת מחבר המדינות העצמאיות  סיכומי דיון ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2068.
גל-43686/12 01/02/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – משהד  מעלות  מטולה  מרחבים  מבואות החרמון  מג'אר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  בנוגע לבנייה ביישובים מג'אר (מע'אר)  מועצה אזורית מבואות החרמון  מועצה אזורית מרחבים  מטולה  מעלות  משהד ומועצה אזורית מגילות ים המלח: פרטים ומידע על מעלות- תרחישא  לקראת ביקורו של מנכ"ל המשרד (יולי 1998) שיקום שכונות ותיקות ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2068.
גל-43686/13 30/06/1993 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים בתיק מסמכים והתכתבויות הקשורות במדיניות פיתוח  בנייה  תכנון  תשתיות  תקציבי במקומות הבאים: מאג'ר  מעלה יוסף  מטה יהודה  מועצה אזורית שומרון  מבשרת ציון  מזרעה  מועצה אזורית מנשה  מעלה עירון.
גל-43684/4 26/01/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – באר-יעקב  מועצה אזורית בקעת הירדן  בקה אל-גרביה  בסמ"ה  בירייה התכתבויות בנושא עבודות פיתוח תשתיות ומוסדות ציבור בביריה העתיקה  בסמ"ה  בקה אל גרבייה  בקעת הירדן ובאר יעקב; חומר רקע לביקור סגן השר הרב מאיר פרוש בבאר יעקב. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-43684/6 23/12/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – בנימינה  ביתר  בית-ג'אן  בית-אל התכתבויות בנושא תכניות בנייה ושיקום וכן חוזי התקשרות עם קבלנים והיתרי בניה בבנימינה  ביתר עילית  בית ג'אן ובית אל. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט ומסיבות בטחוניות. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068 (צנעת הפרט) ו-2088 (בטחון).
גל-43668/13 05/10/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן-אליעזר  בנוגע לפעילות אגף פרוגרמות במשרדו: בניית בית כנסת בצורן  מרכז קהילתי בג'סר אל-זרקא  רשימות ריכוז הכוללות שם הקבלן  מס' תיק בנין בועדה ומס' יחידות דיור  תקציב המגזר הערבי בישובים המעורבים  "תכנית עבודה 2000"  הרשאות תכנון ופיתוח ועוד.
ג-2543/5 01/01/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – תיק סיורים. כרך א' נמחק מסמך הכולל רשימת מועמדים לבחירות מקומיות  כולל פרטים אישיים  בשל צנעת הפרט.
נ-120/46 29/01/1967 Newton Francis C.J בתיק התכתבות עם אזרח קנדי.
ג-844/27 15/07/1945 תל-אביב – גן-ילדים ויצ"ו בשכונת מונטפיורי בתיק חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים הכלליים למעון ילדים בשכונת מונטפיורי  להסתדרות ויצ"ו ועוד
גל-43663/3 14/01/2001 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – סיכומי שר סיכומי פגישות של השר בנימין בן אליעזר עם ראשי רשויות מקומיות בנושא תכנון ובנייה  פיתוח תשתיות ועוד.
גל-43663/4 13/11/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – סיכומי שר סיכומי פגישות של השר בנימין בן אליעזר עם ראשי רשויות מקומיות בנושא תכנון ובנייה ופיתוח תשתיות. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2071.
גל-43714/2 20/06/1991 מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע מ/במ/201א' – חריש תכנית מפורטת לשכונת מגורים באזור הצפוני-מערבי של העיר חריש; הודעות בדבר אישור תכניות מפורטות; פרסומים בעיתונות למתן תוקף לתכניות בנייה; התנגדויות; התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא פיתוח תשתיות; תכנית אב לאספקת מים וסילוק שפכים ביישוב חריש; שרטוטים ועוד.
גל-43714/3 11/11/1993 מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע מ/במ/196א' – קציר הישוב קציר  תב"ע-שינוי לתכנית מתאר מקומית מ/196 א' (במ)-קציר אתר חירום וכביש גישה לקציר ולבריכה. מצורפת מפה והודעה רשמית על אישור התכנית.
גל-43683/3 12/01/1994 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – אבן-יהודה  אפרת  אלון-שבות  אום אל-פחם  אכסאל  אבו-סנאן התכתבויות  סיכומי דיונים ודו"חות פעילות בנושא בניית מוסדות ציבור ותשתיות והקמת שכונת חיילים משוחררים באבו סנאן  איכסאל  אור יהודה  אלקנה ואפרת; שאילתא בנושא הריסת בתים באום אל פאחם; צו בדבר הרחבת תחום השיפוט באלון שבות ועוד.
גל-43683/10 12/11/1991 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – אופקים  אורנית  אריאל חומר רקע לביקור מנכ"ל משרד הפנים וסגן השר הרב מאיר פרוש באריאל; התכתבויות ומסמכים בנושא פיתוח תשתיות מגורים ומוסדות ציבור באריאל  אורנית ואופקים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-43683/11 01/03/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – אריאל התכתבויות וסיכומי דיונים עם ראש העיר רון נחמן בנושא הרחבת מתקן לטיהור שופכין ותכנון בניית תשתיות מגורים ומוסדות ציבור באריאל.
גל-43681/4 09/11/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות – פיתוח  שיווק  עזבונות  תכנית עבודה תכניות עבודה במגזר הדרוזי והצ'רקסי  התכתבויות בנושא- פרוגרמות  עיזבונות המדינה  מצוקת הדיור  סילוק שפכים בישוב עופרים  רשימת רשויות מקומיות שקיבלו אישורי והיתרי בניה פרטית ועוד.
גל-43681/5 02/01/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות – מוסדות חינוך  מוסדות ציבור  מוסדות דת  מעונות יום  פיתוח נושאים לדיון בנושא איכות הסביבה; התכתבויות ודו"חות בנושא תכנית הביוב בעופרים; התכתבויות בנושא הקמת מעונות יום  מוסדות דת  מבני ציבור; תכנית עבודה למוסדות ציבור ביישובי קו עימות  ליישובי המגזר הדרוזי והצ'רקסי ועוד. יש בתיק השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-43681/6 15/02/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות – פיתוח  תכנית עבודה  כללי התכתבויות בנושא סבסוד פיתוח ביו"ש  סיוע באזורי עדיפות לאומית  שיקום שכונות  ותקציבי פיתוח במגזר המיעוטים  החלטת ממשלה ותכנית עבודה בנושא תקציב פיתוח לישובים הדרוזים והצ'רקסים; תכנית לבניית מוסדות ציבור ביישובים מעורבים; בקשות להקצבות ותמיכה מעזבונות המדינה ועוד.
גל-43681/7 01/12/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות התכתבויות ותכניות עבודה בנושא הקמה וסיוע למוסדות ציבור  תמיכה מעזבונות המדינה  בניית מוסדות ציבור ביישובי קו עימות  תקציבי פיתוח ביישובים ערביים ועוד.
גל-43681/8 30/06/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות – מוסדות ציבור סיכומי פעילות ותקציבים שהועברו לבניית מוסדות ציבור ברשויות מקומיות  התכתבויות  סיכומי דיונים ותכניות בנושא תכנון מקוואות ובתי כנסת  חוזר מנכ"ל של משרד השתות ועוד.
גל-43681/3 31/07/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות התיק כולל בתוכו התכתבויות  תכניות בניה  תכניות עבודה  תכנית "עידוד 99"  תקציב תקן מוסדות הציבור  השתתפות במימון מוסדות ציבור במגזר דרוזי(תקנה 706904182) ועוד.
גל-59765/27 19/08/1965 בניה יעקב מרסיאנו רכסים גוש 11144/244 בתיק תוכניות  בקשות בניה  פרוטוקולים ודרישה להריסת מרפסת.
גל-43681/2 29/01/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות התכתבויות  תכניות עבודה  השתתפות במימון מוסדות ציבור במגזר הדרוזי  פיתוח תשתיות ביוב ובנית מתקנים לטיהור  ועדת הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות המדינה  בקשות לוועדה הציבורית   סבסוד עלויות פיתוח ל"בנה ביתך" באזור עדיפות לאומית א  דו"ח פעילות  קטעי עיתונות ועוד.
גל-43678/1 07/12/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – חברות ממשלתיות – ערים  פרזות  קרתא  הרובע היהודי התכתבויות בנושא תכניות עבודה רב שנתיות  שיפור תשתיות  בנית אגף נוסף בבית דיור גיל הזהב רמלה  בתי מגורים  דירות עמידר פרויקט מחנה יהודה ועוד.
גל-43679/3 14/09/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – המרכז למיפוי ישראל דו"ח של הועדה הבינמשרדית לרישום זכויות במקרקעין  נספחים  א'-ד' (חוק רישום שיכונים ציבורים תשכ"ד-1964) ועוד.חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט
גל-43679/4 02/03/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – המרכז למיפוי ישראל התכתבויות  פרוטוקולים  מדידות ע"י מפ"י  תכנית E-1 במעלה אדומים  רישום שיכונים ציבורים לא מסודר  בקשת ביטול דמי חכירה לישיבת "רבנו חיים עוזר"  ועדת משנה לבנייה על קרקע ציבורית ועוד.
גל-43679/5 01/05/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – המרכז למיפוי ישראל התכתבויות  רישום שיכונים ציבורים בשטחים לא מוסדרים  פירוט לפי גושים  הצעה להחלטה ועוד.
גל-43679/6 07/06/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – המרכז למיפוי ישראל התיק עוסק בפיקוח על מדידות  רישום שיכונים ציבורים בשטחים לא מוסדרים  פירוט לפי מספר גושים  פרוגרמות  דו"ח מרכז  הכנס העולמי  של FIG בישראל ועוד.
גל-43676/12 27/07/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – קראוונים התכתבויות בנושא-כפר לאנשים עם צרכים מיוחדים "כישורית"  הצעת נוהל "השכרת קרוונים מגורונים ליעדי מגורים במגזר כפרי"  קנית קרוונים  קטעי עיתונות  הערכות לעליה  סיום פעולת מנהלת עתיד ובית  סיוע לרכישת דירות לדיירי אתר הקרוונים באפרת ועוד.חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט
גל-43677/11 14/10/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – חברות ממשלתיות – הרובע היהודי  עמיגור  חל"ד  פרזות  לורם  קרתא  ערים  אפרידר  שיקמונה  חלמיש פרוטוקול  התכתבויות בנושא- חברות ממשלתיות  הרובע יהודי  עמיגור  הפרטת חברת "ערים"  חובות מוסדות לשקמונה ועוד.
ג-7114/35 18/06/1970 פיקוח הגנז – ארכיון עירית רחובות. כרך א' בתיק התכתבויות בין ארכיון המדינה לעיריית רחובות בעניין חומר ארכיוני.
ג-7287/38 01/01/1982 חברת הנפט הלאומית חברת הנפט הלאומית
גל-48093/5 29/11/1964 יפו גוש 7037-7040  7037B/A  7019.
ג-2644/18 01/07/1959 מועצה אזורית – עמק חפר התכתבויות בנושא מיסוי מוניציפלי  רישומי הוצאות והצעת תקציב. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
ג-7097/12 01/07/1974 הדרכה ופיקוח – רשות הגנים הלאומיים. כרך ב' בתיק התכתבויות בעניין ביעור חומר ישן.
ג-7277/32 01/01/1980 גרמניה המערבית
ג-2060/5 02/09/1959 סלילת כבישים – ג'סר אל זרקא בתיק התכתבויות בעניין פיתוח כביש גישה לג'סר אל-זרקא ושינוי התוואי בשל הקמת בריכות הדגים בקיבוץ שדות ים.
גל-59702/11 10/08/1981 הנושא: חלוקת גליל  גוש 11203 ח' 4  גוש 11205  חלקה 1 בתיק תוכניות והחלטות בנושא חלוקת גושים וחלקות.
גל-59799/1 23/09/1981 חלוקות השומרון אחש/360 חלוקת חלקה 45 בגוש 10104 בפרדס חנה (פוטשניק) בתיק תוכניות מאושרות + פרוטוקולים של ועדה מקומית לתכנון ובנייה השומרון
גל-41249/1 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז מרכז לפי ישובים וערים – רמת-גן  רעננה  רמת-השרון  שומרון
גל-52270/7 22/10/2000 כבלים – מתב  ערוצי זהב  תבל  אינטרנט הרשות השנייה לשידורי כבלים ולוויין הסכמי תקשורת  חבילות ערוצים; מתן היתרים לאספקת שירותי תוכן שמירת פרטיות המנויים- רישום מאגרי מידע  מיזוג בעלי זיכיונות לשידורי כבלים ; חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בדבר רישיון לחברות הכבלים
ג-7462/8 01/09/1991 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – העתקי מכתבים יוצאים עם אישים ומוסדות  תכניות עבודה. כרך ג' הושחרו פרטים אישיים של כותבי מסמכים מפאת צינעת הפרט. פרטים אלו מוגבלים לעיון למשך 70 שנה. כמו כן הושחרו מסמכים רבים הנוגעים לועדה לתיאום פעילות לשכת הקשר – נתיב. מסמכים אלו מוגבלים לעיון למשך 30 שנה.
ג-7463/8 01/02/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – סיורים בישובים סיורים בישובים תכניות ולוחות זמנים  חומר רקע  התכתבות. נמחקו פרטי כותבים מכתבים אישיים  עקב פגיעה בצנעת הפרט.
ג-7464/5 01/08/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  בתוך הקו הירוק – עכו (2) התכתבות עם עירית עכו וגורמים מוסמכים לגבי בעיות שוטפות  דו"חות. הושחרו מסמכים עם פרטים אישיים מפאת צנעת הפרט.
גל-3894/1 01/01/1963 פניות ממקומות ישוב  פניות ציבור; תיקי פרט; פניות ציבור מחוץ-לארץ רשימת התיקים המפורטת נמצאת בתיק ההפקדה
ג-7467/1 01/10/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – גבעת שעל החלטות  אישור עמותה  התכתבות הושחרו מסמכים עם תכנים הקשורים לצנעת הפרט.
ג-7467/2 01/10/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – גינות שומרון-קרני שומרון בקשות סיוע התכתבות. מפאת צנעת הפרט הושחרו תכתובות הכוללות נושאים אישיים רגישים.
ג-7467/3 01/05/1985 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – גן-נר תכנית הישוב  חומר רקע  התכתבות  מפה. מפאת צנעת הפרט הושחרו עמודים הכוללים רשימות עם מידע אישי.
ג-7467/16 01/05/1982 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – נופית (פי-נר) תכנית להקמת הישוב  סקירות התכתבות. הושחרו מסמכים הכוללים רשימות פרטים אישיים  מפאת צנעת הפרט.
ג-7467/21 01/01/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – פאת שדה חומר רקע  התכתבות  מפה.
ג-7468/4 01/05/1980 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – ריחן-ה' החלטות הממשלה  מפה. הושחר מסמך ובו החלטת קבינט משנת 1990.
ג-7468/5 01/06/1987 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – רמת מודיעין / חשמונאים הצעות החלטה והחלטות  סיכומי פגישות  חומר רקע  אישורים  התכתבות. מפאת צנעת הפרט ובטחון הפרט הושחר מסמך עם פרטי מעורבים ברכישת קרקעות.
ג-7468/9 01/09/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות – נח"ל התכתבות  תצהיר  תכניות וכו'.
ג-7468/10 01/02/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות – סוכנות – עניני מחלקה להתישבות התכתבות תזכירים. מפאת צנעת הפרט הושחרו מסמכים העוסקים בהליכים משפטיים הקשורים לרכוש פרטי.
ג-7468/11 01/12/1973 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות – אוטונומיה – 1. מים 2.קרקעות תזכירים  סקירות  (משנות השבעים) דו"ח פעולות יחידת הממונה ביהודה ושומרון ל-1988-1989 (עם טבלאות) רוב התיק מורכב ממסמכים העוסקים בנושאים בטחוניים רגישים  אשר חשיפתם כעת עלולה לפגוע בבטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2039.
ג-7468/13 01/01/1991 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות – חקלאות התכתבות עם נושאי תפקידים ואישים פרטיים  הצעות החלטה  תזכירים  דו"חות חודשיים של משרד החקלאות  נתונים סטטיסטיים  חלק ב' מפאת צנעת הפרט הושחרו מסמכים הכוללים פרטים אישיים רגישים ביותר.
ג-7468/14 01/11/1987 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מועצות אזוריות – הקצאת קרקע  ענינים שוטפים התכתבות  תזכירים  מפות טבלאות. חלק א' מפאת צנעת הפרט  הושחרו מסמכים וחלקי מסמכים הכוללים פרטים אישיים.
ג-7469/4 01/09/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – בניה  התישבות  חקלאות – מים הצעות חוק  הצעות החלטה  והחלטות  תכניות  סקירות  תזכירים והצעות  סיכומי פגישות  התכתבות  מפות חלק א'
ג-7469/5 01/01/1991 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – בניה  התישבות  חקלאות – מים הצעות חוק  הצעות החלטה  והחלטות  תכניות  סקירות  תזכירים והצעות  סיכומי פגישות  התכתבות  מפות חלק ב'
ג-7469/7 01/08/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – עליה וקליטה – בריה"מ (1) התכתבות עם גורמים מוסמכים  הצעות ותכניות לפתרון בעיית הבניה לעולים סקירות חומר רקע  מכתבי עולים  רשימות עולים  ועוד. (כרך א')
גל-44875/2 25/07/1963 הנהלת הרשות – מוזיאון רוקפלר – מחסני עתיקות התכתבות של אנשי אגף העתיקות במשרד החינוך והתרבות (הגוף שקדם לרשות העתיקות) בנוגע למחסני העתיקות במוזיאון רוקפלר.
פ-1941/20 19/07/1931 שיחה עם הא' סולמן – ממלא מקום מושל ירושלים – שביתת הנהגים תצלום פרוטוקול שיחה של יצחק בן-צבי ואברהם אלמליח  עם סולמן (סלומון)  ממלא מקום מושל ירושלים  בנוגע לעמדת הועד הלאומי לגבי שביתת הנהגים ודרישותיהם ממשלת המנדט הבריטי.
גל-54373/10 19/08/1991 תל אביב  שכונת נווה שרת פרויקט שיקום שכונות- נווה שרת תל אביב פרוטוקולים של ישיבות – פרוגרמות;  פיתוח תשתיות  ביוב ניקוז   שיפוץ בתים  בניית קריה חרדית
ג-792/36 19/02/1950 בית-הספר מזרחי במטולה חילופי מכתבים בין מזכירת הפיקוח המזרחי והמפקח על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר היסודי המזרחי במטולה  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים; נתונים על המורים  התלמידים  השעות
ג-792/33 06/03/1949 ירושלים – תלמוד-תורה מזרחי זכרון-דברים בין מחלקת החינוך לבין המרכז העולמי של המזרחי בדבר בנין צריף למחלקת מזרחי בירושלים; חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר של מזרחי ( תלמוד-תורה של התימנים ) בירושלים דרך זכריה  למחלקת החינוך במשרד ועוד
גל-13475/16 09/09/1980 לשכת המנכ"ל : כרמלית עבודות פיתוח ואחזקה
ג-792/47 20/10/1952 מועצה מקומית זכרון-יעקב – גני ילדים חילופי מכתבים בין המפקחת והמדריכה על גני-הילדים הכלליים למועצה מקומית זכרון-יעקב
ג-10751/14 01/01/1955 הסכמים עם ממשלת ארה"ב – USOM בעניין אוסו"ם – סיוע בנושאי תיירות  תעשייה ומנהל ציבורי
ג-140/30 14/02/1949 בתי מלאכה ותעשיה – בנין בית מגורים של אריה גלינברג ואהרון גרוסברג בגוש 6185 חלקה  65- אל חיריה – בתיק התכתבות בענין קבלת אישור תברואתי להקמת הבניין. בתיק רק שני מכתבים
גל-52562/12 01/02/2003 האגודה לקידום החינוך בתיק התכתבויות בנושא האגודה לקידום החינוך: דו"חות כספיים וכללים  התכתבויות בנושא סיגרה של האגודה או העברת סמכויות  פרוטוקולים מוועדות חינוך ותרבות בנושא האגודה.  החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2073
גל-50081/4 16/01/1999 לשכת מנכ"ל – גליל גולן התכתבויות חקלאים ומושבים חקלאיים עם משרד החקלאות. הושחרו פרטים אישיים והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
גל-50081/6 22/05/2000 לשכת מנכ"ל – גליל גולן התכתבויות הנוגעות בענייני חקלאות הקשורות ביציאת כוחות צה"ל מלבנון בשנת 2000. פרטים אישיים הושחרו בשל ההגנה על צנעת הפרט עד לשנת 2070.
גל-50081/9 11/09/2000 לשכת מנכ"ל – גליל גולן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר  יוסי ישי  בנושאים הקשורים למחוז גליל-גולן במשרד: חוק רישוי עסקים לרפתות במושבים  תקציב קו עימות  מכסות לולים  תוספת מים למגזר הדרוזי ברמת הגולן  הדרכה לחקלאות  מפעל "עשת אילון"  שותפות רפתות תל קציר וקשת  חוות כרי דשא  יחידת קישור ללבנון ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-50081/10 01/11/2000 לשכת מנכ"ל – גליל גולן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר  יוסי ישי  בנושאים הקשורים למחוז גליל-גולן במשרד: עובדים זרים  ועדות בין משרדיות לסיוע למושבי גדר  פיתוח תיירות במשולש הצפוני  הקצאות מים  מכסות ביצים  מכסות פטם  חיסון נגד מחלת הפה והטלפיים  נוהל אישור תכניות לאיחוד רפתות חלב  פרחים  ריסוס זבוב הפירות  ייעול השימוש במים  דרכים חקלאיות  איחוד רפתות קציר וקשת  פיילוט כפר 2000 – רמות נפתלי  תכנית עבודה ביישובי קו העימות  חומרי רקע לסיורים ופגישות ועוד. בתיק יש השחרות מטעמי ביטחון ועקב הגנה על צנעת הפרט. רוב החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2071. עמ' 144 מוגבל לעיון מטעמי ביטחון עד שנת 2030.
גל-50081/11 01/01/2001 לשכת מנכ"ל – גליל גולן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר  יוסי ישי  בנושאים הקשורים למחוז גליל-גולן במשרד: מכסות ביצים  מכסות מים  מכסות פטם  הצעה לתכנית פיתוח וצמיחה רמות נפתלי  עזרה לקיבוצים ומושבים  בעיות סוציאליות ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2071
גל-50081/13 16/05/2001 לשכת מנכ"ל – גליל גולן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר  יוסי ישי  בנושאים הקשורים למחוז גליל-גולן במשרד: סיורי השר בגליל  נזקי חמסין למטעים  פרופיל המחוז  מכסות הטלה  הכנת תכנית אב לניקוז עבור יישובי קו העימות  חברה לקירור ואריזה  מכסות מים  נחלת המושבים – מכון שאיבה  בניית גשר על הירדן בסמוך ליסוד המעלה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2071.
ג-4253/13 01/06/1955 משרד ראשי – בנק הדם כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע לדו"חות מעבודת המעבדה ההיסטולוגית ובנק הדם  שיווק מוצרי לוואי לדם  דו"חות על פעולות הבנקים לדם שע"י מד"א בישראל ועוד.
גל-46518/1 15/01/1958 חברא קדישא בתיק קטעי עיתונות שהתפרסמו בעיתונים בנושא חברת קדישא (חלק א')
חצ-3417/18 01/11/1961 לבנון – יחסים עם ישראל
ג-172/16 11/01/1951 רפואה משפטית לעזרת המשטרה חוזרים  דו"חות והתכתבות בענין נתיחת גופות; בדיקת רפואית ופסיכיאטרית של חשודים; הופעת רופאים בפני בית המשפט; תשלום לרופאים ולפתלוגים; מקרים פרטיים; חובת הדיווח על פצועים המגיעים לקבלת טיפול. יש בתיק השחרות עקב הגנה על סודיות רפואית. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2951.
רש-1702/9 01/02/2002 פרוייקטים – עמק יזרעאל בתיק התכתבויות מדיניות הפיתוח  סיכומי פגישות ותוכניות פיתוח בנושא בית לחם הגלילית  עמק יזרעאל  יקנעם  נחל ציפורי ועוד: פיתוח שבילי אופניים  שילוט עסקי  וחוברות מטיילים בעמקים ובארץ התמר.
גל-50086/3 02/08/2000 לשכת מנכ"ל – עזה שיתוף פעולה חקלאי עם הרשות הפלסטינית. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט וכן הוגבלו לעיון מסמכים הנוגעים בבטחון המדינה עד לשנת 2050
גל-50086/4 26/11/2000 לשכת מנכ"ל – עזה שיתוף פעולה חקלאי עם הרשות הפלסטינית. חומרי ביטחון הוגבלו לעיון עד לשנת 2051
גל-50086/5 29/01/2001 לשכת מנכ"ל – עזה שיתוף פעולה חקלאי עם הרשות הפלסטינית. הושחרו פרטים מטעמי ביטחון עד לשנת 2051
ג-187/1 10/07/1949 פיקוח על המזון – מועצת התזונה בתיק פרוטוקולים  חוזרים דו"חות והתכתבות בענין ישיבות והחלטת הועדה לבדיקת טיב המזונות; ערכם התזונתי של מאכלים שונים והשפעתם על אוכלוסיות נבדקים ועוד בתקופת הצנע.
ג-187/2 25/06/1952 פיקוח על המזון – מועצת התזונה לשעת חירום – כרך מס'  2 בתיק פרוטוקולים  דו"חות חוזרים והתכתבות בענין ישיבות והחלטות ועדת המזון  קביעת סל המזונות על-פי ערכם התזונתי של המאכל  יצור מזונות ואספקתו קביעת מדיניות  ועוד
גל-45498/7 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: רחביה  מרחביה  קריית שמואל  שכ' בית קדימה  ימין משה  טלביה  ורחובות: רמב"ן  סעדיה גאון  אלפסי  רד"ק  דרך עזה  בנימין מתולדה  ארלוזורוב  שלמה מולכו  עובדיה מברטנורא  מעונות עובדים ב' והמלך דוד ( אזור קלפי 20-21).      הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/8 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים בתיק רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: קטמון (גונן)  בקעה (גאולים)  המושבה היוונית  המושבה הגרמנית (עמק רפאים) ורחוב המלכים (אזור קלפי 22-25). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/9 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  ברחובות: ממילא  המלך דוד  אלחריזי  אברבנאל  אבן גבירול  רמב"ן  שד' בן מימון  עזה  אבן עזרא  אוסישקיו  טלביה  ארלוזורוב  עובדיה מברטנורא  רד"ק  אלפסי  בנימין מטודלה  קרן קיימת  אהרן  אבן שפרוט  מעונות עובדים א'  לב דיין  זוננפלד  לידר  שמואל הנביא  סנט ג'ורג'  בתי אונגרים  מאה שערים  בתי ורשא  אבן יהושע  בתי ויטנברג  שטראוס  בתי מילנר  בתי נייטין  בתי פרלמן  ולצמן  שערי משה  סימטת ברמן והחבשים (אזור קלפי 16-19). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/10 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: שערי פינה  נחלת צבי  בית ישראל  ברחובות: יואל  רייכמן  חבקוק  רייניץ  אורבוך  לב דיין  זוננפלד  מאה שערים  יחזקאל  משה  דוד  שמואל  פנחס  אברהם  שלמה  אבינועם  ילין  הושע  חגי  הבוכרים  שמואל הנביא  שאול  העליה  יוחנן מזרחי  בני ציון  הכהנים  רייכמן  באר שבע  מישל לוי  יעקב יעקובס  רפפורט  רבינו תם  רש"י  זכרון משה  יעקב מאיר  ישעיהו  ישעיה פרס  שטראוס  (אזור קלפי 12-15). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/11 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  באזורים: מאה שערים  החשמונאים  בר כוכבא  יהודה המכבי  הטורים  רש"י  שערי ירושלים  הרצל  בתי זיידוף  שערי צדק  אגריפס  ליפתא  רוממה  עץ חיים  שיך בדר  גבעת שאול  מונטיפיורי  שושנת ציון  המקשר  הפועל המזרחי  הפועלים  יפה נוף  בית וגן  בני ברית   (קלפי 1-7). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/12 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  באזורים: כרם אברהם  גאולה  אחווה  יגיע כפיים  סנהדריה  מחניים  תל ארזה  בוכרים    אברהם  מלאכי  יונה  צפניה  הושע  חגי  הישיבה  יחזקאל  מאה שערים  עובדיה  זכריה  עמוס  שדה חמד  הלל  שמואל הנביא  דוד  פנחס  נחמיה  יצחק  אהרון  יוסף  משה  בר כוכבא  הטורים  יוסף הנשיא  רשב"ם  תחכמוני  יוסף בן מתתיהו  רש"י  (אזור קלפי 8-11). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
ג-10926/8 01/03/1999 או"ם דו"חות מטעם הוועדה למעמד האשה וועדות נוספות של האו"ם בנושאים הקשורים לקידום מעמד האישה  ניירות עמדה שהוגשו לוועדה ע"י נציגויות שונות באו"ם (נציגויות בריטניה  נורבגיה  שבדיה וכן הרשות הפלסטינית) ועוד (רוב המסמכים באנגלית) (המשך בתיק מס' 9).
גל-44990/4 01/06/1989 אגף תכנון ובינוי ערים – עופרים התכתבויות וחליפת מסמכים מענף תכנון ערים במשרד הבינוי והשיכון בנוגע להקמת עיר פרברית במערב השומרון – עופרים: עקרונות לתכנון מפורט  הגבלות מינהל התעופה האזרחית  אספקת מים  איסוף וסילוק שפכים  פרוגרמות  מפות  איתור והכרזה על אדמות מדינה  היבטים אקלימיים בתכנון ועוד.
גל-12199/22 01/01/1965 משרד ראשי – חרם ערבי
פ-2925/17 01/04/1959 Liberia today  (ליבריה היום) – חוברת על יחסי ישראל – ליבריה חוברת דו-לשונית (עברית ואנגלית) מטעם שגרירות ליבריה בישראל.
גל-12201/24 22/05/1963 משרד ראשי – "רפואה" (בית מסחר לתרופות בסיטונות) משרד הבריאות-מחלקת הרוקחות: שחרור תכשירים רפואיים של בית המסחר לתרופות "רפואה" מבית המכס. יבוא תרופות.
גל-44869/13 03/07/1967 הנהלת הרשות – מוזיאון רוקפלר – עובדים אוסף מסמכים של משרד התרבות והספורט בנושא הנהלת הרשות מוזיאון רוקפלר -עובדים  הכוללים: עובדים ערבים    משכורות  קבלה לעבודה ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט.
טס-3018/480 22/10/1968 בית ספר ע"ש דנמרק בירושלים שמונה יהודים אמריקאים שתרמו 100 אלף דולר כל אחד לבנות בית-ספר דנמרק בירושלים  נראים עומדים ליד פסל המתאר את הצלת יהודי דנמרק בשנת 1943.
טס-3018/481 22/10/1968 ראש-עירית ירושלים טדי קולק ושרת הרווחה הדנית לינדה Linda בטכס שנערך בירושלים בו חנכו את בית-ספר דנמרק במסגרת "שבוע דנמרק".
טס-3018/450 06/09/1968 צעירים ערבים שנעצרו והואשמו ע"י המשטרה בגרימת שלוש ההתפוצצויות בתחנה המרכזית. בתיק ארבעה תצלומים.
טס-3018/451 01/09/1968 חייל מצרי שערק לישראל מספר במסיבת עתונאים על האמת בדבר חטיפת החייל הישראלי ב-27 באוגוסט. בתיק שני תצלומים.
טס-3018/452 09/09/1968 1)מראה הנזק שנגרם לשתי כנסיות קופטיות בקנטרה בשעת לחימה בתעלת-סואץ  כתוצאה ממנה נהרגו 10 ישראלים ו-17 מצריים. 2)משקיפי או"ם מסיירים  העיר קנטרה השקטה לאחר הלחימה לאורך תעלת-סואץ. בתיק ארבעה תצלומים.
טס-3018/453 10/09/1968 משחק כדורגל בין נבחרת ישראל ונבחרת צפון אירלנד התקיים בתל-אביב. בתיק שלושה תצלומים.
טס-3018/454 01/09/1968 שני ילדים בקנטרה רצים לתפוש מחסה בשעת הפגזה מצרית.
טס-3018/455 11/09/1968 החצים שבתמונה מציינים את מיקום המקלטים המצריים ליד בנין האו"ם לאורך תעלת-סואץ.
טס-3018/456 12/09/1968 הרמטכ"ל רב-אלוף חיים בר-לב בביקור בקנטרה  נלווה אליו בביקור  האלוף עזר וייצמן. בתיק שלושה תצלומים.
טס-3018/457 15/09/1968 חמדי כנען  ראש עירית שכם  אשר התפטר מתפקידו כמחאה על מדיניות הממשלה בעירו  חזר בו מהתפטרותו אחרי שתושבי עירו חתמו על עצומה למען חזרתו. בתיק שלושה תצלומים.
טס-3018/458 01/09/1968 עם התחלת שנת הלימודים  קיבלו תלמידים ערבים ברצועת עזה עירוב של ספרי-למוד מצריים ועבריים.
טס-3018/459 01/09/1968 ילדה ערביה קטנה מחכה לפינויה מקנטרה ע"י חיילי צה"ל לסירת הצלב האדום במסגרת תכנית לאיחוד המשפחות.
טס-3018/460 16/09/1968 תושבים ערבים שנתקו מבתיהם במלחמת ששת הימים  מוחזרים בקנטרה לבתיהם במסגרת איחוד המשפחות.
טס-3018/461 19/09/1968 שר הבטחון  משה דיין בשיחה עם אשה החוזרת מהגדה המערבית דרך גשר אלנבי ברקע: הרמטכ"ל רב-אלוף חיים בר-לב.
גל-48084/1 01/01/1965 ירושלים שכונת רמות (כרך א')
טס-3018/462 01/09/1968 תמונותיהם של המחבלים עבדול רחים אמין ג'עאבר ואחיו מוסה ג'עאבר אשר נהרגו בטפלם בחומר-נפץ.
טס-3018/463 23/09/1968 חייל ישראלי מתפלל ליד מערת המכפלה.
טס-3018/464 01/09/1968 תנועת כלי-רכב מוגברת ברחובות מרכז ירושלים ערב ראש-השנה.
טס-3018/465 01/09/1968 תפילת ראש-השנה ליד הכותל המערבי. בתיק שלושה תצלומים.
גל-52633/6 13/10/1971 בית ספר תיכון עירוני ומכינה פדגוגית אור החיים תיק של משרד החינוך. בתיק – ענייני משאבי אנוש ושכר במכינה הפדגוגית 'אור החיים' בבני ברק.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-52633/7 28/12/1970 מדרשה למורות למלאכה אור החיים תיק של משרד החינוך. בתיק – עניינים מינהלתיים  ענייני שכר במדרשה למורות למלאכה –  'אור החיים'; בקשה לתקצוב – דרישה למקצועות האופנה בתל אביב במדרשת אורט בהשתתפות משרד החינוך ובקשה למתן הסמכה – תכתובת בנושא; הצעת תכנית לימודים לכיתות מדרשה דו-מסלולית: מסלול הוראה כללית ומסלול לאמנות;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-7276/15 01/01/1961 ישיבות שבועיות – תיק ירושלים
טס-3018/499 04/11/1968 שביתת המסחר בירושלים המזרחית נכנסה ליומה השלישי וכוחות הבטחון מפנים חנויות שמסרבות לפתוח את שעריהן. בתיק 2 תצלומים.
טס-3018/500 01/11/1968 תלמידים בשכם חוזרים לספסל הלימודים אחרי שבועיים של שביתה.
טס-3018/501 01/11/1968 שוטרים מחזירים לערבים בעלי חנויות בעיר המזרחית בירושלים את מפתחות חנותם שנסגרה בעקבות שביתת המסחר.
טס-3018/490 01/10/1968 ראש הכנסיה הקתולית באוסטריה  הקרדינל פרנץ קינג Franz Koenig  בביקור בן 3 ימים בישראל  מתארח אצל הנשיא זלמן שזר ואצל שגריר אוסטריה בישראל  ד"ר פינסופ Dr. peinsipp.  בתיק 2 תצלומים.
טס-3018/491 01/10/1968 איש קומנדו מצרי נהרג בפעולת מארב נגד כח ישראלי בקרבת פורט תאופיק בסיני.
טס-3018/493 01/10/1968 חייל ישראלי מגיש מים לשתיה למחבל שמחכה להיחקר המחבל הוא חלק מכנופיה בת 8 איש שנתפשו ע"י צה"ל בקרבת יריחו.
טס-3018/494 30/10/1968 חיילים בודקים את תעודותיו של תושב טול-כרם החוזר לעירו בשעות העוצר
טס-3018/496 01/11/1968 בנימין סגלית  רב-סרן בחיל-הים נראה בתמונה עם אשתו אן ושני ילדיו גליה ואורן.
טס-3018/497 01/11/1968 חיילים ושוטרים ליד חנויות שנסגרו בעקבות שביתת המסחר במזרח ירושלים  כהפגנה ביום הכרזת בלפור. בתיק 4 תצלומים שצולמו ע"י: AP  UPI  פוטו אמקה  ISRAEL SUN
טס-3018/498 01/11/1968 ירידה למקלטים בעקבות הפגזה ירדנית על ישובים וקיבוצים בקרבת טבריה. בתיק 2 תצלומים.
טס-3018/466 22/09/1968 שר הבטחון  משה דיין מנחם בבית-הקברות את אמו של אחד הקצינים שנפל יחד עם עוד 5 מחבריו בשעת לחימה עם מחבלים בקרבת טירת-צבי.
טס-3018/468 01/10/1968 הבית בחברון ממנו הושלך רימון על 40 מתפללים שליד מערת המכפלה.
טס-3018/469 10/10/1968 המשטרה עורכת חיפושים אצל חשודים ערבים שנעצרו  בחברון לאחר התפוצצות רימון שפצע 40 יהודים שהתפללו ליד מערת המכפלה. בתיק חמישה תצלומים.
טס-3018/470 01/10/1968 ראש עירית חברון עלי ג'עברי Ali Jaabari מגנה במסיבת עתונאים את שפיכות הדמים בחברון.
טס-3018/472 01/10/1968 שר הבטחון  משה דיין וצוות קצינים ביניהם האלוף רחבעם זאבי מבקרים במערת המכפלה בחברון. בתיק שני תצלומים.
טס-3018/473 01/10/1968 כוחות הבטחון מפוצצים את ביתו של המחבל בחברון שהשליך רימון על המון המתפללים במערת המכפלה כתוצאה מההתפוצצות נפצעו 47 איש.
טס-3018/474 16/10/1968 שואה אסטריד  סירת הדייג הדנית  אשר הצילה מאות יהודים במשך מלחמת העולם השניה  הוצגה בחיפה בעת שבוע דניה  ראש-עירית חיפה אבא חושי נושא דברים.
טס-3018/475 17/10/1968 זוג צליינים צעירים מאנגליה Maureen Hiylland' RoBert) Mynch) נישאים בכנסיה הפרנציסקנית בכפר-כנא בגליל. בתיק שלושה תצלומים.
טס-3018/479 20/10/1968 ד"ר מרכוס מלכיאור Marcus Melchior  רבה הראשי של דנמרק מתקבל בהגיעו לישראל על-ידי בנו דוד ועל-ידי יועץ שגרירות דנמרק J. Hansen ביקור הרב הראשי במסגרת "שבוע דנמרק".
ג-10580/1 01/01/1973 פרוטוקולים של ממשלה
פ-2751/2 03/03/1960 רחל ינאית בן-צבי – מכתבים העתקי מכתבים יוצאים מלשכת רעיית נשיא המדינה  רחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: קרן בית הנשיא – ספריות לילדי ישראל  תלמידות חוות הלימוד  תרגום והפצת הספר "אנו עולים"  מכתבים לעיתונאים  משוררים וסופרים שונים  מענה לאזרחים שפנו לקבלת סעד בתחום השיכון  חינוך  בריאות וכו'. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
פ-2760/2 02/06/1959 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בעברית ואנגלית בנושאים שונים כגון ביקורים בבית הנשיא  פטירת מניה שוחט  ובנוגע לפעילותה הציבורית של רחל ינאית בן-צבי. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט וזכויות יוצרים. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2031.
גל-54764/14 24/04/1972 וולפסון דו"ח המבקרים לבעלי המניות של וולפסון קלור מאיר דוחות רווח והפסד  מאזנים  שינויים כספיים
פ-924/1 08/07/1947 J. Salomon Private בתיק התכתבות פרטית של יעקב סלומון. בתיק מעטפה ובה ברכות לשנה החדשה שנשלחו לסלומון.
פ-924/4 02/01/1944 Salomon Private התכתבות בענינים פרטיים של יעקב סלומון; רשיון עריכת הדין של סלומון.
פ-2757/3 25/01/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. מכתבי פניות של אזרחים אל רחל ינאית ובהם בקשות לסיוע בתחומים שונים  וכן – התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים בנוגע לקרן בית הנשיא – ספריות לילדי ישראל  פעילות החברה להגנת הטבע  השתתפותה של רחל ינאית בן-צבי בכנסים ואירועים שונים ועוד. בתיק אוגדת תצלומי סטילס של ילדי כפר יחזקאל ועוד. ישנן השחרות עקב הגנה על צנעת פרט עד שנת 2030.
חצ-3206/5 01/10/1966 בית-וגן – מסחר עם אינדונזיה.
ג-2339/25 01/01/1952 השקעות לפיתוח מים לביוב – 1. בתיק דוחות להשקעה בפיתוח תשתיות מים וביוב באזורים שונים ברחבי הארץ.
פ-2389/11 25/08/1959 מאמר שכתב מנשה אלישר בנושא קידום עצמאות כלכלית גליון של "משק חפשי" (בטאון המועצה הכלכלית של "חרות").​
א-395/1 26/03/1979 הסכם השלום עם מצרים הסכם​
גל-64451/2 16/11/2000 תכתובות ישובים – עין יעקב עלמה עבדון צוריאל קלע גולן קשת קדמת צבי התכתבויות משרד החקלאות עם חקלאים פרטיים. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט עד לשנת 2071
גל-64448/6 01/05/2000 תכתובות ישובים: אבירים גורן גבעת יואב התכתבויות בנוגע לענייני חקלאות בין חקלאים למשרד החקלאות. בשל צנעת פרט הושחרו מספר קטעים עד לשנת 2070
גל-64447/5 15/12/1998 תכתובות ישובים-נווה אטיב נוב נאות גולן התכתבויות חקלאים עם משרד החקלאות. הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת פרט עד לשנת 2070
גל-64447/4 01/01/1999 תכתובות ישובים – מעלה גמלא  מרגליות התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע למושבים מעלה גמלא ומרגליות: אישורי עקירה ונטיעה של עצים  מכסות מרעה  מכסות מים  מכסות הטלה  המלצות הוועדה להקצאת מכסות ביצי מאכל ליישובי קו העימות בצפון ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-64455/1 01/02/1995 תכתובות ישובים – להבות הבשן  מבוא חמה  כפר הנשיא  כפר בלום  מרום גולן התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע לקיבוצים להבות הבשן  מבוא חמה  כפר הנשיא  כפר בלום ומרום גולן: נטיעות  בקשות לאישורי נטיעה/עקירה של עצים  שטחי מרעה  רשתות השקיה  פרויקט החולה  גידול צמחי מרפה  מכסות מים – קו עימות  נזקים כתוצאת ממבצע ענבי זעם  מדגה  מכסות חלב  לולים  תנינים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
מ-4170/53 23/09/1942 Habla Forest Reserve No.440 – Tulkarem S/D כפר Habla טול כרם-אפשרות הכרזת שמורת יער על חלק מאדמות הכפר.
א-304/7 02/11/1971 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
פ-2395/34 24/12/1970 תעודות בנושא פועלו של מנשה אלישר בתיק הזמנות לטקס הענקת תואר עמית כבוד באונ' העברית והזמנה לטקס לציון פעולתו.​
פ-2395/40 01/04/1970 רשימה ביוגרפית של מנשה אלישר בתיק כתבה  ב"בירושלים הבירה" – דיוקן החודש מנשה ח. אלישר
פ-2395/46 14/04/1933 כתבה בנושא תעשיית הטבק בתיק כתבה בנושא תעשיית הטבק​
גל-23306/6 01/02/1994 לשכת רה"מ יצחק רבין – מנהל הלשכה איתן הבר – הטבח בחברון מכתבים מאזרחים ומארגונים שונים בעניין הטבח בחברון בתיק מכתבים רבים מראשי מועצות ערביות בישראל  בתיק חוברת של אסופת מסמכים על המאורעות בחברון ב-1929 (לפי הכתוב על גבי החוברת מותר להעתיק ממנה עם מתן קרדיט)
א-392/7 14/05/1948 חותמות של בתי הדין הציבוריים ליד הממשל הצבאי ירושלים  7 חותמות של בתי הדין הציבוריים שהוקמו על ידי הממשל הצבאי בירושלים לאחר קום המדינה.
טס-11131/76 01/01/1949 הרב ראשי לצה"ל שלמה גורן בביקור בבסיס צה"ל שלושה תצלומים של הרב ראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר בזמן ביקור בבסיס צה"ל כלשהו: 1. הרב גורן יושב בחברת כמה אנשי צבא ואזרחים. 2. אנשי צבא לא מזוהים בשטח מדברי. 3. הרב גורן יחד עם אנשי צבא ואזרחים בלבוש מדברי בשטח מדברי.
טס-11131/79 12/05/1949 הרב ראשי לצה"ל שלמה גורן בטקס העליה לקרקע והכנסת ספר תורה של קבוצת "התחיה" – מושב חדיד חמישה תצלומים של הרב ראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר בזמן טקס העליה לקרקע של קבוצת "התחיה" – מושב חדיד (מושב של תנועת מושבי "הפועל המזרחי"): 1. הרב גורן יושב מול שולחן המכובדים יחד עם רבנים ואנשים נוספים (תצלום מרחוק). 2. הרב גורן עומד ונואם מאחורי השולחן. 3. הרב גואן ומתפלל מול ארון עם ספר התורה בתוכו.. 4. הרב גורן יושב בזמן שרב בלבוש חרדי עומד ומדבר. 5. הרב גורן יושב ליד אותו רב. התצלומים צולמו ע"י מ. פשיטצק.
טס-11131/80 01/01/1949 הרב ראשי לצה"ל שלמה גורן יחד עם שר הדתות הרב יהודה לייב מימון (פישמן) הרב ראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר יושב לצידו של שר הדתות הרב יהודה לייב מימון (פישמן) שעומד ומדבר בישיבה כלשהו. התצלומים צולמו ע"י מ. פשיטצק.
טס-11131/81 01/01/1949 רבנים צבאיים ואנשי צבא אחרים ליד בית כנסת בשטח לא בנוי  כנראה בבסיס צבאי רבנים צבאיים ואנשי צבא אחרים עומדים ליד בית כנסת בשטח לא בנוי  כנראה בבסיס צבאי. בין הרבנים נמצא ככל הנראה הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר (התצלום קטן מאוד עם פנים מטשטשים ולכן קשה לדעת בוודאות).
טס-11131/82 01/01/1949 הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן באירוע של הרבנות הצבאית ארבעה תצלומים מאירוע של הרבנות הצבאית בהשתתפות הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר ורבנים צבאיים נוספים: 1. הרב גורן יחד עם אנשים נוספים עומד לצד שלט (אולי שלט של יער קק"ל). 2. הרב גורן עטוף בטלית יחד עם אנשי צבא נוספים  כנראה בשעת תפילה. 3. הרב גורן  (מהגב) עטוף בטלית יחד עם אנשי צבא נוספים  כנראה בשעת תפילה. 4. חיילים חבושי כומתות באותו אירוע.
טס-11131/83 01/01/1949 הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן  יחד עם השר משה שפירא ואנשים נוספים תצלום של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר בגבו למצלמה משוחח עם השר משה שפירא (לימים חיים משה שפירא / משה חיים שפירא) ולידם אזרח קצין נוסף חבוש כובע כזה.
טס-11131/84 01/01/1949 הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן בהכנסת ספר תורה תצלום של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר  בהכנסת ספר תורה (כנראה ליחידה צבאית)  מחזיק את ספר התורה שעליו רקום מגן דוד ומוליך אותו כשהוא מוקף חיילים שמחזיקים מעליו דגל ישראל שפרוס כחופה.
טס-11131/85 01/01/1949 הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן נואם בבית כנסת תצלום של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן חבוש כובע היטלמאכר נואם ממן הדוכן בבית כנסת. התצלום צולם ע"י "פוטו רוזמן".
גל-12272/4 05/05/1952 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – יזרעאל בתיק –  התכתבויות בנוגע לפיתוח בתי עלמין  בתוך כך – דרכים וגדרות לבתי העלמין; סלילת דרכי גישה לבתי העלמין; בית העלמין המשותף לתל עדשים ולכפר גדעון; פיתוח בית העלמין בקיבוץ מזרע והערכה תקציבית לכך; רישיונות קבורה;
גל-12273/16 28/06/1953 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – כפר יונה התיק של המשרד לענייני דתות. בתיק – עניינים מנהלתיים במועצתה הדתית בכפר יונה – התכתבויות בנושא; סלילת כביש גישה לבית העלמין; עניינים כספיים; בקשת תקציב מהמשרד לענייני דתות לטובת הרחבת שטח בית העלמין; תקנות השירותים הדתיים היהודיים (אגרות שירותים של חברות קבורה); דוחות כספיים של החברה קדישא בכפר יונה; החזר הוצאות קבורה למחוסרי אמצעים בקרב העולים החדשים – התכתבויות בנושא; תקציב לבנין בית כנסת;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.