באוקטובר 2023

ב.1 | 2,572 תיקים - 468,814 עמודים - 1 לנובמבר 2023

מתפרסם באיחור בשל המלחמה

מקור התיעוד מזהה פיזי מתאריך שם התיק + קישור תיאור
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-5308/2 01/01/1900 יריחו-המשך ספר מס' 1 מגוש 33001 חלקה 2 עד גוש 33006 חלקה 24
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/12 01/01/1901 Douglas Sladen: In Sicily  Vol. I  London  dedicated to Mirra & Max Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2641/1 01/01/1904 חטיבת  A.P.B (בנק אפק) יהושוע חנקין 18-1/766 AM
הקונסוליה הגרמנית ביפו פ-1881/6 01/04/1904 Deutsche Levante-Linie c/a Ali Abassi התערבות הקונסוליה במשפט שניהלה חברת הספנות הגרמנית נגד עלי עבאסי  וחלקי התכתבות בענינים משפטיים אחרים.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2642/1 01/01/1909 חטיבת  A.P.B (בנק אפק) דוד וולפסון 42-19/766 AM
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2848/6 01/01/1910 [העתקי מסמכים וכתבי יד] העתקי מסמכים וכתבי יד העוסקים בישוב היהודי בירושלים בתקופת המנדט.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2655/1 01/01/1911 ארכיון אהרון אייזנברג אגודת נטעים – ז' 768/10 AM
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/67 11/03/1911 חומר של אברהם משה לונץ בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/68 02/05/1911 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] בתיק – מכתב אל אברהם משה לונץ בעניינים כלכליים.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/69 10/05/1911 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] תכתובת של אברהם משה לונץ שהיה תלמיד חכם  סופר  מו"ל  עסקן  עיתונאי חוקר ארץ ישראל וגאוגרף ארצישראלי ממוצא ליטאי. נחשב כראשון חוקרי ארץ ישראל בתקופה המודרנית.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/70 04/10/1911 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] תכתובת של אברהם משה לונץ בעניינים כספיים.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/72 01/01/1912 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] תכתובת של אברהם משה לונץ – עניינים כספיים בעבור הדפסת התלמוד הירושלמי.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/71 11/06/1912 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] תכתובת בין אברהם משה לונץ ויעקב הדרלזנגער באידיש.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/74 11/06/1912 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק חלק ממכתב שנשלח אל אברהם משה לונץ.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2643/1 01/01/1913 חטיבת  A.P.B (בנק אפק) קרקעות בירושלים וסביבתה 54-43/ 766 AM
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/75 18/06/1914 חומר של אברהם משה לונץ בתיק מכתב מהאוסף של אברהם משה לונץ. קשה לקריאה
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2783/1 15/02/1917 חומר של פרופ' מאיר ורטה – שעסק ביחסים בינלאומיים במזרח התיכון צילומים מארכיונים קטעי מאמרים באנגלית (הרוב) ובעברית  שאסף ההיסטוריון מאיר ורטה   בנוגע לגבולות ארץ-ישראל  עבר הירדן  מסילת הרכבת החג'אזים והיחסים הבינלאומיים במזרח התיכון בתחילת המאה העשרים  כולל הסכם ויצמן-פייסל (הסכם שנחתם בלונדון ב-3 בינואר 1919 בין חיים ויצמן בשם התנועה הציונית  לבין האמיר פייסל  בנו של חוסיין מלך חג'אז  בשם הממלכה החג'אזית). הערה לגבי פרסום  קטעי המאמרים: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/2 01/01/1918 Albrecht Schaeffer: Josef Montfort  Leipzig 1918  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2659/1 01/01/1922 ארכיון אהרון אייזנברג אגודת נטעים – יא' 768/14 AM
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/21 11/01/1922 High Commissions Egypt Cairo התכתבויות עם המושל מטעם המנדט הבריטי במצרים. בעיקר בנושא ויזות לפלסטינים השוהים במצרים.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3960/12 01/09/1922 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר באסא צו שיפוט מועצות – באסא.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2660/1 01/01/1924 ארכיון אהרון אייזנברג אגודת נטעים – יב' 768/15 AM
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2836/21 01/01/1924 [שונות]
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/23 08/12/1924 Irregularities B.C. Cairo מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם קהיר  בקשות ויזות לארץ  נתונים כולל שמות ונתונים כללים  פירוטים אודות סירובים וסיבות.
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5084/2 01/01/1925 רשימת תיקים לפי סדר מספרי 5002/25 עד 8/85/25
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-5276/1 01/01/1925 נצרת  ירושלים  תל אביב – תיקי עובדים  פעולות מרשם
אוסף יד יצחק בן צבי – בני משפחה וידידים קרובים פ-2226/8 01/01/1925 תצלומים של רחל בלובשטיין (המשוררת). תצלומים של רחל בלובשטיין  חלקם עם בני משפחתה (ישנם צילומים כפולים).
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/22 09/03/1925 Remittances from British Consul Cairo מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסול בקהיר בנוגע להגירה  תשלומי אגרות  וויזות  ואישורי כניסה לארץ. כולל רשימות ושמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/10 23/03/1925 Remittances from B Consul "Havana" מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסול בהבנה  קובה. כולל נתונים כספיים  טבלאות  כולל שמות ונתונים
מחלקת הבריאות – ממשלת ארץ ישראל מ-6634/15 07/10/1925 Medical Boards – District – Correspondence  Jerusalem בתיק התכתבויות של מחלקת הבריאות בנוגע לועדות המנהל הרפואי במחוז ירושלים. בתיק התכתבויות בעניין הדוחות הרפואיים אך אין נתונים אישיים בתכתובות.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/7 01/01/1926 Sigmund Freud: Die Frage der Laienanalyse  Leipzg/Wien/Zurich 1926  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/10 01/01/1926 Sigmund Freud: Studien zur Psychoanalyse der Neurosen  Leipzig/Wien/Zurich 1926  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2802/1 01/01/1926 חומר של משפחת פייגלמן יהדות קנדה כתבות ביידיש ובאנגלית
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2496/6 18/11/1926 חומר של אשר קוך – ירושלים קטעי עיתונות  תמלילי נאומים בעברית ואנגלית של המהנדס ופעיל הציבור אשר קוך  מכתבי ברכה שקיבל קוך (כולל אגרת לגאולת הארץ של הקרן הקיימת לישראל) ומכתבים שהוא קיבל מנציגי ארגונים (ביניהם ממשלת המנדט הבריטי ו"גדוד מכבי-אש מתנדבים" )  מכרים ובני משפחה בנוגע לפעילותו הציבורית ובעניינים אישיים. בתיק הודעה מטעם עיריית ירושלים בדבר הסכמי בחירות בנוגע להסכמי עודפים בין הרשימות לבחירות המוניציפליות  גליון של בטאון הלשכה הגדולה למדינה ישראל של "הבונים החופשיים" (עמודים 2 – 52). הערה לגבי פרסום הגליון: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/5 01/01/1927 Sigmund Freud: Die Zukunft einer Illusion  Leipzig/Wien/Zurich 1927  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/7 04/01/1927 Remittances from British Consul Algiers התכתבויות עם קונסול המנדט הבריטי באלג'יר  נתונים ותשלומי אגרות  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/9 16/03/1927 Remittances from British Consul Port-Said התכתבויות עם קונסול המנדט הבריטי בפורט-סעיד  בנוגע לדרכונים וויזות לארץ שניתנו  נתונים כספיים אודות תשלומי אגרות  כולל שמות
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/101 24/03/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/100 27/07/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/17 01/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/40 01/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/61 11/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/50 12/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/63 12/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/64 12/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/65 12/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/58 13/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/62 13/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/36 14/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/52 15/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/49 16/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/45 17/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/51 17/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/57 17/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/59 17/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/188 17/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/55 18/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/56 18/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/44 19/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/6 21/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/47 21/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/53 21/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/54 21/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/42 22/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/14 23/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/48 23/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/10 24/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/13 24/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/2 25/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/3 25/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/8 25/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/43 26/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/46 26/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/4 27/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/5 27/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד. 
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/11 27/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/16 27/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/28 27/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/39 27/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/1 28/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/41 28/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/12 29/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/7 31/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/9 31/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/21 31/10/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/15 01/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/19 01/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/35 01/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/32 02/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/24 03/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/30 03/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/23 04/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/26 04/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/25 05/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/20 08/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/22 09/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/27 09/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/29 10/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/31 10/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/33 10/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/34 10/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/60 19/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/18 20/11/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/171 07/12/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/182 13/12/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/37 15/12/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/38 15/12/1927 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/7 01/01/1928 Dispatches out – אשגרים יוצאים (1/12/1928-13/1/1928)
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5084/3 01/01/1928 רשימת תיקים לפי סדר מספרי ממס' 7 עד מס' 12898
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/8 01/01/1928 Sigmund Freud: Ma Vie et la Psychoanalyse  Paris 1928 ספר מספרייתו של אייטינגון.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/127 02/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/164 09/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/147 16/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/169 18/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/157 19/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/173 19/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/167 23/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/165 24/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/178 24/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/179 24/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/183 24/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/184 24/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/175 25/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/181 25/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/187 25/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/139 26/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/141 26/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/172 26/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/180 26/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/186 26/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/130 27/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/146 27/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/156 27/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/159 27/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/162 27/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/166 27/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/174 27/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/142 28/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/144 28/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/148 28/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/145 29/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/160 29/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/161 29/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/168 30/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/170 30/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/135 31/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/136 31/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/140 31/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/149 31/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/153 31/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/154 31/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/185 31/01/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/111 01/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/126 01/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/132 01/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/133 01/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/134 01/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/138 01/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/73 02/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/78 02/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/143 02/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/155 02/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/121 03/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/124 03/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/128 03/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/95 05/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/105 06/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/112 06/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/113 06/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/117 06/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/125 06/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/177 06/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/76 07/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/89 07/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/118 07/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/69 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/70 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/85 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/99 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/110 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/114 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/116 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/120 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/123 08/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/107 09/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/109 09/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/122 09/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/129 09/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/158 09/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/119 10/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/102 11/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/91 12/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/115 12/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/137 12/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/98 13/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/97 14/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/106 14/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/108 14/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/71 15/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/72 15/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/90 15/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/74 16/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/83 16/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/84 16/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/86 16/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/87 16/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/88 16/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/104 16/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/92 17/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/93 17/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/67 18/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/77 20/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/79 22/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/80 22/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/81 22/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/82 22/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/94 23/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/66 24/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/68 24/02/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/131 02/03/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/15 04/04/1928 Remittances British Consulate General Tangier מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסוליה בטנג'יר  נתונים כספיים ותשלומי אגרות.
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/1 01/06/1928 Dispatches in – אשגרים נכנסים (19/7/1928-4/6/1928)
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/176 25/06/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/163 27/06/1928 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/2 01/07/1928 Dispatches in – אשגרים נכנסים (23/8/1928-20/7/1928)
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/5 01/09/1928 Dispatches (circulars) miscelaneous out – אשגרים (חוזרים) שונות יוצאים (15/12/1928-1/9/1928) חלק א' המשך בתיק 9
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/6 01/09/1928 Dispatches out – אשגרים יוצאים (19/10/1928-3/9/1928)
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/9 01/09/1928 Dispatches (circulars) miscelaneous out – אשגרים (חוזרים) שונות יוצאים (15/12/1928-1/9/1928) חלק ב' המשך מתיק 5
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/10 01/09/1928 Dispatches out – אשגרים יוצאים (3/9/1928 – 19/10/1928). חלק ב' המשך מתיק 6
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/3 01/11/1928 Dispatches in – אשגרים נכנסים (21/11/1928-2/11/1928)
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/4 01/11/1928 Dispatches in – אשגרים נכנסים (31/12/1928-21/11/1928)
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/24 07/11/1928 Remittances from British Consul Guatemala מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסוליה בגווטמאלה  נתונים כספיים ותשלומי אגרות. קבלות ואישורי תשלום  כולל שמות
הנציב העליון – ממשלת ארץ ישראל מ-596/8 01/12/1928 Dispatches out – אשגרים יוצאים (28/12/1928-1/12/1928)
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/42 15/05/1929 Irregularities Consul General Livingstone Northern Rhodesia מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות הנוגעת לאדם בשם יוסף בן צבי
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/12 01/01/1930 MAPS BOOK CHIEF SECRETARYS OFFICE LIBRARY מפתח לאוסף המפות
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/1 01/01/1930 Anna Freud: Einfuhrung in die Psychoanalyse fur Padagogen  Stuttgart 1930  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/6 01/01/1930 Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur  Wien 1930  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/11 01/01/1930 Sigmund Freud: Die Traumdeutung  Leipzig/Wien 1930  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/96 21/08/1930 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5084/4 01/01/1931 רשימת תיקים – סדרה C C/2/31 – C/469/36
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5084/1 01/01/1931 [רשימת תיקים – סדרה B] B/1/31 – B/95/32
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/9 01/01/1931 Sigmund Freud: Theoretische Schriften  Wien 1931  dedicated to Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/14 23/06/1931 Correspondence with British Consul Valparaiso התכתבויות עם הקונסול של המנדט הבריטי בולפראיסו (צ'ילה) בנוגע לבקשות ויזה ואזרחות פלסטינית  כולל שמות ומכתבים אודות תשלום אגרה.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/13 01/01/1932 (Sigmund Freud: Wenn Mose ein Agypter war… (Imago ספר מספרייתו של אייטינגון.
רשם האגודות השיתופיות – ממשלת ארץ ישראל גל-50830/13 16/02/1932 תשר אגודת פרדסנים הדדית מגדיאל בע"מ בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע ל"תשר" אגודת פרדסנים הדדית מגדיאל בע"מ: שינויים בתקנון האגודה  הודעה על אישור אגודה הדדית  שינוי שם האגודה  תקנות האגודה  בקשה לרישום אגודה  ביטול רישום האגודה  מינוי מפרק לאגודה  פרוטוקולים מהאסיפה הכללית  בקשה בדבר מתן צו פירוק ועוד.
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-633/23 14/07/1932 GRAIN GRADING AND CLEANING MACHINES התכתבויות בעניין קניה  העברה  השוואה בין דגמים והדגמה של מכונות לניקוי תבואה (גרעינים).
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/26 01/08/1933 Remittances From B. Consulate "Marrakesh" Morocco מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות עם הקונסול במרקש  מרוקו בנוגע לאגרות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/48 17/02/1934 Remittances Dar Es Salam Tanganika Territory מסמך אודות גביית אגרה על הגירה לארץ  כולל שמות
חברת תה"ל – תכנון המים לישראל פ-4226/2 26/08/1934 דו"חות וסיכומים לאו"ם מפת הליטאני  סיכום עבור האו"ם.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-63763/2 02/07/1935 אגודה חקלאית שתופית ועד כפר קדימה בעמ דו"חות כספיים ומסמכים נוספים של של האגודה השיתופית של כפר קדימה (מתקופת המנדט הבריטי ומראשית ימי המדינה) והתכתבות בין האגודה  רשם האגודות השיתופיות  המועצה המקומית קדימה וגורמים נוספים בנוגע להקמת האגודה  פעילות האגודה ופירוק האגודה.
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/6 01/01/1936 DRAFT ESTIMATES 1936/1937 חוזר בעניין הצעת תקציב 1936/1937
מושל מחוז הגליל – ממשלת ארץ ישראל מ-5218/29 13/11/1937 תיק עובד – אליאס גרג'ורה – Elias Jarjoura בתיק התכתבויות בנוגע לחשדות נגד מר אליאס בדבר מכתב איומים.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/75 01/01/1938 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/103 18/07/1938 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מפות מפה-5101/1 01/08/1938 ( נבלוס – הר עיבל – תכנית תכנון עירוני של מזרח העיר ) Nablus – Mt. Ebal – East Town Planning Scheme תרשים של תכנית תכנון עירוני של מזרח העיר נבלוס באזור הר עיבל על-גבי נייר שקוף לבן ( ראה מס' 5099 ); סומנו גבול התכנית  גבולות החלקות ( הצעה )  שכונות  מגרשים  כבישים הקיימים והמתוכננים  מידות; בנינים  מדרגות רחוב; כולל כביש ראשי לירושלים  תחנת רכבת  אזור נופש סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/211/38; מס' אסמכתא Ref. Number Z/1278/38; תאריך 28.8.38 שורטט ע"י F. Mitwalli
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/9 01/01/1939 CHIEF SECRETARY'S INSTRUCTIONS AND CIRCULARS  CLOSED ON 30.12.45 חוזרים
מחלקת הבריאות – ממשלת ארץ ישראל מ-5130/13 05/02/1939 Monthly reports quarantine בתיק דוחות חודשיים של ממשלת המנדט ובהם נתונים אודות בריאות הציבור  חיסונים  פיקוח תברואתי  חיטוי  ענייני כח אדם וכן עדכונים בדבר גירוש אניות בלתי לגאליות לקפריסין.
מחלקת מס הכנסה – ממשלת ארץ ישראל מ-5146/3 01/01/1941 Chief secretary circulars חוזרי המזכיר הראשי
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/152 23/02/1941 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/151 26/05/1941 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-3642/150 08/06/1941 ירושות  צוואות  מזונות  הקדש ועוד.
מפות מפה-4974/1 14/05/1942 ראשון-לציון – אזור תכנון עירוני – Rishon Le Zion – Town Planning Area תרשים תכנית התכנון של ראשון-לציון על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנון של המועצה המקומית  מס' גושים וגבולותיהם; כולל נחלת יהודה  נטעים  סרפנד (צריפין); אזור החוליות (Dunes)  השטח המוגבל (Restricted Area); כולל ים התיכון סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/415/42; מס' אסמכתא Ref. Number Z/823/36; תאריך 14.5.42; שורטט ע"י F.K. בסיס המפה – בוצע ע"י מחלקת המדידות (Survey of Palestine).
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3948/3 07/02/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה – מושב סלבנדי תכניות בניה בפתח תקווה  מפות.
מחלקת מס הכנסה – ממשלת ארץ ישראל מ-5146/1 01/04/1943 פנקס לרישום מכתבים נכנסים
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-14162/40 01/11/1944 תיקי פרט בקורת בטיחות – העוגן בע"מ בית חרושת לתוצרת גומי כפר סבא בתיק התכבתו בנוגע לבטיחות דוודי מים חמים במפעל ייצור גומי בקיבוץ העוגן.
משרד החינוך פר-1548/24 31/12/1944 ידיעות הוועד הישראלי לאונסקו
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/2 01/01/1945 GERENAL NOTICES חוזרים כלליים של המשרד
מחלקת מס הכנסה – ממשלת ארץ ישראל מ-5146/4 01/06/1945 Staff general chief secretary – vetting of second division – circular general חוזרי המזכיר הראשי – בענייני כח אדם – בדיקות של החלוקה השניה
משרד התיירות גל-50370/11 13/06/1945 הסוכנות היהודית: מחלקת התיירות  – מכתבי תיירים חליפת מכתבים עם לשכת המידע הציונית לתיירים (לשכת המודיעין הציונית לתיירים בא"י) – פניות (בשפות שונות) בנוגע לביקור ואירוח אישים מחו"ל בארץ: נציגים מקרן היסוד ופדרציות ציוניות בחו"ל  הדרכת אורחים מחו"ל באוניברסיטה ועוד  משלוח חוברות וחומר הסברה על המפעל הציוני בא"י  מתן מידע על סיורים בארץ  סיוע לתיירים ועוד.
מפות מפה-5096/1 10/11/1945 ( תכנית של כביש זכרון -יעקב – ים התיכון )   Road Scheme – Zikhron Yacob to The Sea התכנית קשורה לתכנית תכנון אזורי עירוני מפורטת Plan Attached to Regional Town Planning Detailed Scheme Number 65 תרשים התכנית הקשורה לתכנית מפורטת של תכנון עירוני אזורי מס' 65 של כביש זכרון-יעקב – ים התיכון על-גבי נייר שקוף כחול; סומנו גבול התכנית  מס' גושים וחלקות וגבולותיהם; הכביש בתכנון וכביש חיפה – תל-אביב  מידות; כולל ים התיכון; למטה – חתך רוחב הכביש ( הרחבת המדרכה וכו' ) סימנים קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל  תכנון נתונים – מס' התכנית Plan Number RP/ /43; מס' אסמכתא Ref. Number EP/572; תאיך 10.1.45; שורטט ע"י S. Saka
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/4 01/01/1946 NOTICES AND OFFICE ORDERS חוזרים
מחלקת מס הכנסה – ממשלת ארץ ישראל מ-5146/2 01/01/1946 Chief secretary circulars חוזרי המזכיר הראשי
משטרה – ממשלת ארץ ישראל מ-2466/19 19/01/1946 יומן תחנה יומן תחנת משטרה- תאריכים: 19.01.1946 – 27.12.1946
אוסף אסתר הרליץ פ-3265/10 27/02/1946 שירות בצבא הבריטי ATS. התכתבות בין אסתר הרליץ לבין אנשי שירות הצבא הבריטי. מכתבי הערכה והמלצה לאסתר הרליץ ממשרד המלחמה הבריטי על תקופת שירותה הצבאי בחיל העזר לנשים (A.T.S של הצבא הבריטי).
המחלקה לאיגוד שיתופי גל-49899/10 10/05/1946 קיבוץ כפר מסריק מסמכי ניהול – קיבוץ כפר מסריק.
מחלקת מס הכנסה – ממשלת ארץ ישראל מ-5146/5 01/06/1946 Arrears of revenue  Haifa מס הכנסה – פיגורי תשלום – חיפה
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/1 01/01/1947 STAFF CIRCULARS חוזרים
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/7 01/01/1947 תיק ללא שם משפחות בריטיות בא"י (שאין להם משרת בצבא)
המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל מ-5097/8 01/01/1947 GENERAL NOTICES חוזרי המזכיר הראשי
ארגונים בינלאומיים חצ-2273/84 01/04/1947 Mizrachi
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1964/27 02/05/1947 אצ"ל ביטאון באנגלית של האצ"ל (ארגון צבאי לאומי).
משרד האוצר גל-109/6 10/12/1947 זיסמן חנוך רח' ההר 61-63 חיפה התכתבות בעניין תביעתו של חנוך זיסמן  לפיצוי על נזק ברכוש (שוד רפתות וגניבת תבואה וציוד ע"י כנופיות ערביות) ומתן הלוואה לחידוש עסקו.
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9393/1 01/01/1948 סרט מספר 6 א' ראש העין גוש 4271 חלקה 81
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9394/1 01/01/1948 סרט מספר 7 פתח תקווה גוש 6377
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9395/1 01/01/1948 סרט מספר 7 א' רמלה גוש 4603
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9399/1 01/01/1948 סרט מספר 10 בני ברק גוש 6122
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9400/1 01/01/1948 סרט מספר 11 בני ברק גוש 6122
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9414/1 01/01/1948 סרט מספר 3 לשכת רישום מקרקעין פתח תקווה גוש 6396
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9416/1 01/01/1948 סרט מספר 8 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3928
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9417/1 01/01/1948 סרט מספר 9 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3928 חלקות 636  637
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9418/1 01/01/1948 סרט מספר 10 א' ראשון לציון גוש 3929 חלקה 19
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9419/1 01/01/1948 סרט מספר 11 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3929 חלקות 539  537
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9420/1 01/01/1948 סרט מספר 12 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3933 חלקה 162
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9421/1 01/01/1948 סרט מספר 13 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3933 חלקה 162
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9422/1 01/01/1948 סרט מספר 14 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3934 חלקה 77
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9423/1 01/01/1948 סרט מספר 15 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3934 חלקה 193
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9424/1 01/01/1948 סרט מספר 16 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3935 חלקה 126
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9425/1 01/01/1948 סרט מספר 17 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3945 חלקה 560
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9426/1 01/01/1948 בתים משותפים ראשון לציון גוש 3945 חלק 563  בתים משותפים ראשון לציון גוש 3945 חלק 563  סרט מספר 18 א
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9427/1 01/01/1948 סרט מספר 19 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 4246 חלקה 74
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9428/1 01/01/1948 סרט מספר 20 א' בתים משותפים ראשון לציון גוש 3926 חלקה 908
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9404/1 01/01/1948 סרט מספר 15 לשכת רישום מקרקעין פתח תקווה גוש 6188
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9434/1 01/01/1948 סרט מספר 22 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6296
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9436/1 01/01/1948 סרט מספר 24 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6353
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9432/1 01/01/1948 סרט מספר 24 א' ראשון לציון גוש 7281 חלקה 76
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9433/1 01/01/1948 סרט מספר 25 א' ראשון לציון גוש 7281 חלקה 82
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9467/1 01/01/1948 סרט מספר 55 לשכת רישום פתח תקווה המשך גוש 6499
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9546/1 01/01/1948 סרט מספר 133 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6123 (המשך)
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9547/1 01/01/1948 סרט מספר 134 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6124
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9548/1 01/01/1948 סרט מספר 135 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6189
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9550/1 01/01/1948 סרט מספר 137 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6190 חלקה 821
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9551/1 01/01/1948 סרט מספר 138 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6192
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9552/1 01/01/1948 סרט מספר 139 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6192 המשך
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9554/1 01/01/1948 סרט מספר 141 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6196
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9555/1 01/01/1948 סרט מספר 142 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6326
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9556/1 01/01/1948 סרט מספר 143 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6361
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9557/1 01/01/1948 סרט מספר 144 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6362
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9558/1 01/01/1948 סרט מספר 145 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6373
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9559/1 01/01/1948 סרט מספר 146 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6373 (המשך)
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9560/1 01/01/1948 סרט מספר 147 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6374
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9561/1 01/01/1948 סרט מספר 148 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6375
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9563/1 01/01/1948 סרט מספר 150 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6379
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9564/1 01/01/1948 סרט מספר 151 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6380
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9565/1 01/01/1948 סרט מספר 152 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6381
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9566/1 01/01/1948 סרט מספר 153 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6382
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9567/1 01/01/1948 סרט מספר 154 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6383
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9568/1 01/01/1948 סרט מספר 155 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6385
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9569/1 01/01/1948 סרט מספר 156 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6387
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9570/1 01/01/1948 סרט מספר 157 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6388
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9571/1 01/01/1948 סרט מספר 158 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6390
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9572/1 01/01/1948 סרט מספר 159 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6395
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9573/1 01/01/1948 סרט מספר 160 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6397
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9574/1 01/01/1948 סרט מספר 161 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6400
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9575/1 01/01/1948 סרט מספר 162 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6405
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9526/1 01/01/1948 סרט מספר 114 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6404
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9527/1 01/01/1948 סרט מספר 115 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6412
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9529/1 01/01/1948 סרט מספר 117 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6429
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9532/1 01/01/1948 סרט מספר 120 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6720
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9531/1 01/01/1948 סרט מספר 119 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6579
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9533/1 01/01/1948 סרט מספר 121 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6720
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9534/1 01/01/1948 סרט מספר 122 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 7620
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9535/1 01/01/1948 סרט מספר 122 א' לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 4042
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9536/1 01/01/1948 סרט מספר 123 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 4042 חלקה 137
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9537/1 01/01/1948 סרט מספר 123 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 5507
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9538/1 01/01/1948 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 4271 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 4271  סרט מספר 125
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9540/1 01/01/1948 סרט מספר 127 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 4274
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9541/1 01/01/1948 סרט מספר 128 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6122
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9542/1 01/01/1948 סרט מספר 129 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6122 חלקה 900
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9543/1 01/01/1948 סרט מספר 130 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6122 חלקה 1508
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9544/1 01/01/1948 סרט מספר 131 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6122 חלקה 1598 (חזרה על כמה דפים מאחר שהסרט הקודם נגמר לפני שצילום החלקה הסתיים)
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9545/1 01/01/1948 סרט מספר 132 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6123
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9579/1 01/01/1948 סרט מספר 166 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6440
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9580/1 01/01/1948 סרט מספר 167 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6443
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9581/1 01/01/1948 סרט מספר 168 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6455
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9582/1 01/01/1948 סרט מספר 169 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6580
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9583/1 01/01/1948 סרט מספר 170 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6580 המשך
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9584/1 01/01/1948 סרט מספר 171 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6586
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9585/1 01/01/1948 סרט מספר 172 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6712
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9586/1 01/01/1948 סרט מספר 173 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 7600
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9587/1 01/01/1948 סרט מספר 174 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 7649
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9588/1 01/01/1948 סרט מספר 175 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 13
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9589/1 01/01/1948 סרט מספר 176 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 5507
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9591/1 01/01/1948 סרט מספר 178 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6371
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9592/1 01/01/1948 סרט מספר 179 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6371
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9593/1 01/01/1948 סרט מספר 180 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6403
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9594/1 01/01/1948 סרט מספר 181 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6502
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9595/1 01/01/1948 סרט מספר 182 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6653
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9596/1 01/01/1948 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 4271 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6690  סרט מספר 183
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9597/1 01/01/1948 סרט מספר 184 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 7532
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9598/1 01/01/1948 סרט מספר 185 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 7652
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9599/1 01/01/1948 סרט מספר 186 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 24204
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9612/1 01/01/1948 סרט מספר 55 לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים: 30150 30138 30154 30157
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9619/1 01/01/1948 סרט מספר 62 לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים: 30173 30157 30262 30184
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9484/1 01/01/1948 לשכת רישום פתח תקווה גוש 7540 לשכת רישום פתח תקווה גוש 7540    סרט מספר 72
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9485/1 01/01/1948 סרט מספר 73 לשכת רישום פתח תקווה גוש 7600
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9486/1 01/01/1948 סרט מספר 74 לשכת רישום פתח תקווה גוש 7611
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9491/1 01/01/1948 סרט מספר 79 לשכת רישום פתח תקווה גוש 7759
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9493/1 01/01/1948 סרט מספר 81 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6122
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9494/1 01/01/1948 סרט מספר 82 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6122
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9495/1 01/01/1948 סרט מספר 83 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6122 חלקה 1365/3
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9496/1 01/01/1948 סרט מספר 84 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6122 חלקה 1443/3
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9498/1 01/01/1948 סרט מספר 86 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6123 חלקה 783/4
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9499/1 01/01/1948 סרט מספר 87 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6123 חלקה 816/13
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9500/1 01/01/1948 סרט מספר 88 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6124 חלקה 2/1
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9501/1 01/01/1948 סרט מספר 89 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6124 חלקה 257/1
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9504/1 01/01/1948 סרט מספר 92 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6190 חלקה 480/2
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9505/1 01/01/1948 סרט מספר 93 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6192
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9506/1 01/01/1948 סרט מספר 94 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6192 חלקה 740/1
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9509/1 01/01/1948 סרט מספר 97 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6196
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9510/1 01/01/1948 סרט מספר 98 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6328 חלקה 68
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9512/1 01/01/1948 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6371 חלקה 206/1 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6371 חלקה 206/1  סרט מספר 100
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9514/1 01/01/1948 סרט מספר 102 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6375 חלקה 279
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9515/1 01/01/1948 סרט מספר 103 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6375 חלקה 284
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9516/1 01/01/1948 סרט מספר 104 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6378
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9517/1 01/01/1948 סרט מספר 105 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6379
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9518/1 01/01/1948 סרט מספר 106 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6380
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9519/1 01/01/1948 סרט מספר 107 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6382
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9520/1 01/01/1948 סרט מספר 108 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6382 חלקה 26
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9521/1 01/01/1948 סרט מספר 109 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6383
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9522/1 01/01/1948 סרט מספר 110 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6385
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9523/1 01/01/1948 סרט מספר 111 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6388
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9524/1 01/01/1948 סרט מספר 112 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6394
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9525/1 01/01/1948 סרט מספר 113 לשכת רישום פתח תקווה בתים משותפים גוש 6395
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9660/1 01/01/1948 סרט מספר 13 א לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים 30163 30164 30166 30150 30153
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9661/1 01/01/1948 סרט מספר 14 א לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים 30160 30161 30162 30180 30184 30185 30138
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9662/1 01/01/1948 לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים 5208 30398 30341 30342 לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים 5208 30398 30341 30342  סרט מספר 66
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/12 01/01/1948 בנין וחומרי בנין התכתבות ותזכירים מהמושל הצבאי בעניין בניה ואספקת חומרי בנין ורשימת התצרוכת בירושלים  תזכיר ג. צידרוביץ על חומרי גלם לבניה ולתעשייה.
המחוז הדרומי ל-1275/46 01/01/1948 רצח – רחובות תיק משטרת ישראל  רצח  יהודים  ערבים  ירי  רחובות  רמלה  גבעת ברנר  דבורה ויינר  יעקב שימשלביץ'  משה רכטמן
אגף התקציבים ג-5623/2 03/01/1948 פינלנד יחסים מסחריים חוזה מיוחד הסכמי מסחר ותשלומים עם ממשלת פינלנד והסכמים נילווים להם  סקירות על ביצוע ההסכמים ופירוט הסחורות  התכתבויות בין משרדיות של האוצר  המסחר והתעשיה והחוץ וכן עם גורמים העוסקים בסחר עם פינלנד  דו"ח על המשא ומתן עם המשלחת המסחרית הפינית על הסכמי הסחר והתשלומים.דיווחים עיתיים על פעולות שנרשמו בבנקים לפי הסכמי המסחר עם פינלנד.
תעודות מיוחדות תת-32/12 15/01/1948 פנקס העתקות של מזכירות הנהלת הסוכנות או ועדת המצב העתקי מכתבים לא חתומים ורשימות  מתוך פנקס העתקות של מזכירות הנהלת הסוכנות היהודית או ועדת המצב  בנוגע לנושאים מדיניים ובניית המערכת המינהלית של "המדינה שבדרך" בשלהי תקופת המנדט הבריטי. בפנקס מוזכרים חנה אבן-טוב  יצחק גרינבוים ודב יוסף.
משרד החינוך גל-1230/6 09/03/1948 האופרה הישראלית סקירות והתכתבויות בין הנהלת האופרה הישראלית לשר החינוך ולהנהלת משרד החינוך בנוגע להקצבות המשרד לצרכי האופרה  הקצבת מטבע זר לרכישת ציוד (תאורה  תלבושות  פאות ועוד) ושחרורו ממכס  הצעות תקציב ומאזן כספי  סוגיית מקום משכן האופרה (קיום הצגות האופרה בשכירות בבית הבימה וסכסוך עם תיאטרון הבימה על רקע זה)  פעילות האופרה למען העולים במעברות  יחסים עם העיתונות  מצבה הכספי הקשה של האופרה והפסקת פעילותה (1954)  מעמדה של האופרה בישראל בהשוואה למקומות אחרים בעולם (תמיכה ממשלתית וציבורית)  מינוי ועדה ממשלתית מיוחדת לבדיקת מצב האופרה הישראלית-פרוטוקולים מישיבות הועדה ועוד. מידע על הקמת האופרה ומנהליה אדיס דה פיליפ ושמחה אבן זוהר.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/17 01/04/1948 שיכון משרדים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין שיכון משרדים ממשלתיים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/18 01/04/1948 התחיבויות התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין כתבי התחייבויות של משוכנים על שמירת שלמות הדירה ועל תשלום שכר דירה.
משרד החוץ – שר החוץ חצ-2457/8 01/05/1948 יחסי ישראל – צרפת
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/13 01/05/1948 עזרה סוציאלית התכתבות מהמושל הצבאי בעניין תקציב למחלקה הסוציאלית של ועד הקהילה  העברת "בית-הנוער" מארנונה להרצליה  קרן לעזרת סופרים בירושלים  ציור לבית תינוקות ויצ"ו.
אוסף אורי ידין (הינסהימר) פ-5464/1 06/05/1948 ניירות עבודה של אורי ידין (רודולף הינסהיימר) המסמכים בתיק מהווים בסיס משפטי לפעילות השלטון לאחר הקמת המדינה.   1. החלטות הועד הפועל הציוני מ-6 עד 12 באפריל 1948 בעניין ההכרזה על עצמאות ובעניינים נוספים 2. החלטת הועד הפועל הציוני מ-12 באפריל על הכרזת העצמאות (גרסה אנגלית) 3. תזכיר של המחלקה המשפטית של מועצת העם בדבר המנשרים והחוקים שחיוני לפרסם ביום הכרזת העצמאות  22 באפריל 1948 4. הצעה שביעית של נוסח הכרזת העצמאות  13 במאי 1948 5. עותק של גיליון ה"עיתון רשמי" מיום הכרזת המדינה הכולל את  נוסח הכרזת העצמאות ומנשר מיום זה  14 במאי  1948  6. טיוטה באנגלית של הכרזה ראשונה של הממשלה הזמנית המסדיר את סמכויות מועצת המדינה הזמנית והממשלה הזמנית עד להקמת מוסדות הקבע. המסמך המתאר את השתלשלות העניינים לקראת שלטון עצמאי וקובע שהממשלה הזמנית נטלה לידיה את הסמכות ואת האחריות למנהל המדינה. המנשר הוא הצהרה משפטית ראשונה של הממשלה המבטלת את הספר הלבן. בן-גוריון קרא את המנשר במעמד מגילת העצמאות  14 במאי  1948 7. הצהרה על קבלת אחריות השלטון על ידי הממשלה הזמנית של הרפובליקה היהודית  כנראה נוסח מוקדם של פקודת סדרי השלטון והמשפט מתחילת 1948  עם הערות בכתב יד של דר' יעקב רובינסון (מה שנכתב בסוגריים).  8. טיוטה בכתב יד של חוק מנהל המדינה  הצעה ראשונה  27 באפריל 1948 (כנראה טיוטה של פקודת סדרי הש
אוסף דוד אריאן פ-796/3 21/05/1948 הממשלה הזמנית 1948 התכתבויות ומסמכים בנוגע לפעילותה של ועדת המנגנון כוועדת המנויים הממשלתית: כתב המינוי של הנרי (צבי עלי) בקר ליועץ המשפטי לממשלה בפועל  דו"ח על פעולות משרד המשפטים מיום 15.5.1948 ועד 15.9.1948  פרוטוקול מישיבת הוועדה מיום 6.7.1948  הודעות שרי הממשלה על מינויים במשרדם ועוד.
מחלקת חבר הלאומים הבריטי (מב"ר) חצ-2595/3 01/06/1948 יחסי ישראל – בריטניה
משרד האוצר גל-108/44 05/06/1948 גנץ מאיר חיפה – 23 רח' ברזילי בתים משותפים מדרגות א' בקשת רישום נזקי רכוש (מטלטלין)  הערכת הנזקים ורשימת המחירים לתיקונים הכרחיים במועונות עובדים רחוב ברזילי הדר הכרמל חיפה  בקשת רישום נזקי רכוש (בנין)  מכתב תביעתו לפיצויים ועוד.
אוסף דוד אריאן פ-796/4 18/06/1948 התכתבות עקרונית בענייני דירוג והשבצה התכתבות ומסמכים בנוגע לוועדת המשכורות שנקבעה להכין הצעת דרוג ושכר לעובדי הממשלה: דו"ח הוועדה  כתב המינוי של הועדה ומינוי חבריה.
צפון אמריקה 1 חצ-376/20 01/07/1948 State of Israel Repres. Germany
רשות השידור – מינהל – מטה (1965 – 2017) ג-501/22 25/07/1948 דרישת שלום מעולים – חיפוש קרובים קול ישראל  "המדור לחיפוש קרובים" (המדור לעולה) – פניות עולים וותיקים לקול ישראל בבקשות סיוע לאיתור קרוביהם בארץ במסגרת תוכנית הרדיו לחיפוש קרובים (בקשות בעברית  יידיש ושפות נוספות). העברת בקשות לתוכנית גם על ידי המוסדות הקולטים (הסוכנות היהודית  ארגוני עולים ועוד).
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/26 01/08/1948 המועצה המייעצת התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין רשימות חברי המועצה וחברי ועדות המשנה ומכתבי ערעור ממפלגות וארגונים בדבר מספר המקומות במועצה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6164/9 01/08/1948 לשכת המנכ"ל – דו"ח וסקירות הפעולות המדור ללשכות העבודה נתונים סטטיסטיים של לשכות התעסוקה על מספר המועסקים בעבודות יזומות לפי מקומות  העסקת נערים וקשישים מוגבלים  דוחות אבטלה ותעסוקה וכד'.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/27 01/09/1948 רשימות חברי המועצה והועדות פרוטוקול ישיבת מועצת המושל הצבאי (השביעית) לכבוד דר' חיים ויצמן נשיא מועצת המדינה.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-287/9 01/09/1948 קשרים עם הקונסול הבלגי תלונות הקונסול על פגיעות אצ"ל במכוניתו ובדגלו ובמועדון הספורט  ואישור בדבר הצבת משמר צבאי בקונסוליה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6158/22 05/09/1948 לשכת המנכ"ל – זיתים – תעסוקה בחקלאות התכתבות בין משרד העבודה  לשכות העבודה  הסתדרות העובדים וגורמים נוספים בנוגע לתעסוקה חקלאית בתחום מסיק הזיתים של פועלים  בחלקם עולים חדשים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-279/23 06/09/1948 עתון רשמי צוים  פקודות והודעות של שלטון צבא הגנה לישראל בירושלים – מס' 3 – 8.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2189/35 08/09/1948 הנהלה – כבאות בסקטור החקלאי מזכרים והתכתבות בין מנכ"ל משרד החקלאות חיים הלפרין  מנהל המדור לשמירת קרקע ומנהלי יחידות נוספות במשרד  ארגוני מכבי אש וגורמים נוספים בנוגע למניעת שריפות שפגעו בגידולים חקלאיים ובנושאים נלווים.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-411/6 03/10/1948 חומר לפרסום  I.L.O התכתבות בענין פרסום ידיעה על משרד העבודה והבינוי בירחון של ארגון העבודה הבינלאומי.
משרד האוצר גל-115/50 24/10/1948 פלטוב יצחק נהריה בתיק – פנייתו של יצחק פלטוב אל המשרד לנפגעי מלחמה  ממוז חיפה  לתביעת נזקי המלחמה לטובת מתן פיצויים – התכתבויות.
צפון אמריקה 1 חצ-376/2 01/11/1948 . Shanghai  I
משרד האוצר גל-115/13 16/11/1948 קאופהר קורט -נהריה- בתיק – התכתבויות בנוגע לתשלום פיצויי נפגעי מלחמה – ארנונה; מתן ייפוי כח עבור גב' הנריאטה קאופהר לטיפול בעניינם של קורט קאופהר  דוד קאופהר ופאולה קאופהר. טופס לתביעת פיצויים  בקשת רישום נזקי רכוש (מטלטלין);
משרד הכלכלה והתעשייה גל-64243/6 30/11/1948 נחשולים קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בעמ בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לנחשולים קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בע"מ: רישום שעבודים  פרטי משכנתאות ושיעבודים  שטרי משכון  רישום שחרור שעבודים ועוד.
נציגות ישראל בגרמניה חצ-532/4 01/12/1948 מזרח גרמניה
משרד האוצר גל-123/61 01/12/1948 יחיעם – דאר נהריה בתיק – חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה – התשי"א – 1951 – תקנות; רישום נזקי מלחמה בחקלאות והמלצה למתן הלוואה לתיקון הבתים שניזוקו.
משרד האוצר גל-106/6 14/12/1948 בליצבלאו משה – נהריה טופס פרוט לנזקים שנגרמו לרכוש ביום 26.5.1948 בבית ריכולסקי בנהריה – מספרתו של סשה בליצבלאו  הלוואה לשיקומו  טופס לתביעת פיצויים ועוד.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2165/40 01/01/1949 הנהלה – נשיאות המדינה מכתב בנוגע לפתיחת מכון ויצמן
ארכיון ד"ר דב יוסף פ-712/35 01/01/1949 משרד האספקה והקיצוב – 1950-1949 עקומות המראות את תנועת המלאי (אפריל- ספטמבר 1949) לעומת: 1) המלאי הרצוי לפי תכונות התזונה. 2) המלאי הרצוי לפי שיווק ממוצע חדשי (אפריל-ספטמבר 1949)
המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי ג-2497/25 01/01/1949 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ניצול תוצרת החלב המעבדה לחקר החלב תזכיר על בעיות החלב החמוץ ותוצריו- לבן  לבניה  גבינה לבנה
ארגונים בינלאומיים חצ-3028/5 01/01/1949 בריטניה – ישראל
משרד האוצר גל-119/64 09/01/1949 מנחם אונגר  צפת טפסי בקשת רשום נזקי רכוש שמילא מנחם אונגר מצפת על נזקים שנגרמו לרכושו במהלך פינויו מביתו ע"י כוחות "ההגנה" המלחמת העצמאות ב-23.4.1948 בשל מיקומו על הגבול בין הרובע היהודי לרובע הערבי בצפת  פרוטוקול (סיכום) מדיון במשרד לענייני מלחמה לגבי בקשתו וההחלטה ולהעניק לו פיצוי והתכתבות נלווה בנושא בין יחידות המשרד  לשכת הסעד בצפת ליד העיריה ואונגר.
חטיבת המזון ג-4129/23 18/01/1949 חטיבת-מזון – סובסידיות לאופים ולמאפיות כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לסובסידיות לאופים ולמאפיות: סובסידיה ללחם  סובסידיה לבעלי המאפיות  טופס בקשה לתשלום סובסידיה ללחם  הפרשים לאופים בירושלים  הטבה לאופים בעד התפוקה הירודה בקמח אחיד  העלאת מחירי הלחם  תביעות האופים בעד ההפרשים בתפוקה  הוזלת מחיר הקמח בירושלים  סכסוך עבודה במאפיות המאוחדות  מחירי הלחם העגול בירושלים  הפרש במחיר הקמח הלבן ועוד.
סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים חצ-2575/23 01/02/1949 קשרי תרבות עם מכסיקו
משרד הפנים גל-42540/3 07/02/1949 רשיונות חציבה תשריטים (מפות תכנוניות)  רשיונות חציבה  מזכרים והתכתבות בין משרד הממונה על מחוז חיפה  משרד התעשיה והמסחר  משרד הפיתוח  שמואל ייבין ממחלקת העתיקות ועיריית חיפה בנושאים הקשורים לחציבה באזור חיפה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6159/10 01/03/1949 לשכת המנכ"ל – הצעות לפתרון בעיות הקליטה חיים ברטרם לשכת המנכ"ל – הצעות לפתרון בעיות הקליטה – חיים ברטרם.
ארכיון ד"ר דב יוסף פ-716/22 01/05/1949 האספקה והקיצוב – 1950-1949 תזכירים ודו"חות על בעיות ייצור אספקה ופיקוח בדבר מצרכי מזון.
משרד האוצר גל-120/17 24/05/1949 וקסלר שמואל – צפת טופס פרוט לנזקים שנגרמו לרכוש ביום 7.5.1948 – חנות לחומרי בניין ברחוב הראשי בצפת  ודו"ח על ביקור בחנותו.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6154/17 06/06/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה מח"ל. התכתבות בנוגע לתעסוקת מתנדבים מחוץ לארץ.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6165/10 08/06/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה בחקלאות – שכר עבודה ותנאים התכתבות בעניין תעריפי שכר ותנאים סוציאליים לעובדים בעבודות יזומות.
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2508/1 24/06/1949 חומר של עו"ד דוכן פרוטוקולים מישיבות הוועד המרכזי ונשיאות הסתדרות עורכי הדין בישראל – תקציב הוועד המרכזי  קבלת חברים  מינויים (מועצה משפטית  ועדות למינוי שופטים)  דיון בהצעות חוק  תעריפי מתן שירותים משפטיים (תעריף מינימלי לשכר טרחת עורך דין)  מצב בתי המשפט בערים הגדולות  עזרה משפטית לחיילים משוחררים ולמעוטי יכולת  מיסי הרשויות המקומיות בהעברת קרקעות  קשרים עם עורכי דין בחו"ל  קבלת עורכי דין ערבים  פתיחת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית  טיפול בפניות משפטיות מגרמניה  הוצאת כתב עת משפטי "הפרקליט"  פירוק אגודות שיתופיות ועוד. בתיק רשימת חברי אגודת עורכי הדין בירושלים  עלון "פקודת הפרקליטים" ודו"ח מפעולות הוועד המרכזי בשנים 1949-1951.
משרד הכלכלה והתעשייה ג-97/16 27/06/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – מסחר תבואות כללי התכתבות של מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה היינץ גרינבאום עם משרד האוצר ועם גורמים מסחריים בנושא יבוא חיטה לישראל.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/48 31/07/1949 לשכת המנכ"ל – כביש טלמון-גאולים מכביש ת"א – חיפה. התכתבות בענייני תקציב סלילת הכביש.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/54 23/08/1949 לשכת המנכ"ל – כביש רחובות- שיכון רמלה לשכת המנכ"ל – כביש רחובות- שיכון רמלה
קשר תפעול ובקרה חצ-2308/11 01/09/1949 וושינגטון – מברקים נכנסים
המשרד לענייני דתות ג-4791/21 04/09/1949 הרב בעריש זאלץ צפת התכתבויות ומסמכים בנוגע לרב ישכר דוב בעריש זאלץ: המלצתו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל ושל אחרים בנוגע לתמיכה כספית בו  מכתביו של זאלץ  תביעתו למינויו כחבר המועצה הדתית צפת  מורה או דיין  פסק דין וערעור בנידון ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6171/8 21/09/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – כפר-יונה התכתבות של משרד העבודה וגורמים נוספים בנוגע לטיפול בבעיות התעסוקה ובעיות נוספות של העולים החדשים המתגוררים במעברת כפר יונה.
משרד הפנים ג-2219/1 28/09/1949 ההנהלה – רכוש ערבי נטוש בתיק – תעודות אישור מאת המחלקה למיעוטים במשרד הפנים לגבי כפרים נטושים; אישור על דעת נפקדותם של בעלי נכסים שנכסיהם עומדים לעבור לרשות הפיתוח.  הושחרו פרטים הנוגעים לענייני ביטחון בכפוף לתקנה 8(ה) לתוספת השנייה לתקנות העיון בחומר ארכיוני. חסוי ל-90 שנה. ייבדק בשנית ב- 2042. (עמ' 8).
המינהל לשלטון מקומי ג-3959/18 05/10/1949 שטח שיפוט – מגידו גבולות מועצות אזוריות  פקודת המועצות המקומיות – צו להקמת מועצה אזורית מגידו  שטחי שיפוט של מועצות אזוריות וסימון קווי גבול  מפות שיפוט  שטחי גושים אשר כלולים בשטח המועצות האזוריות ועוד
חטיבת המזון ג-4129/17 13/10/1949 חטיבת-מזון – סובסידיות כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לסובסידיות: הרכב ועדת סובסידיות  הענקות להוזלת מצרכי מזון חיוניים  פרוטוקולים מישיבות ועדת הסובסידיות  תשלום וגביית הפרשים בקשר עם השינויים במחירי הלחם והקמח  העברות תפקידים ותיאום פעולות  מחירים עבור מצרכי מזון מתוצרת הארץ  פרמיות על מחיר היבוא בעסקי החליפין  מחירי סוכר  מחיר מינימום לירקות  תקציב הסובסידיה  שינויים במחירי תוצרת חלב ואבקת ביצים  סובסידיה לשמנים  קווי יסוד לעבודת מדור לבקורת במחלקת החקלאות ועוד.
חטיבת המזון ג-4177/11 08/11/1949 חטיבת-מזון – בסקויטים ופלים ומצות חטיבת-מזון – בסקויטים ופלים ומצות.
צפון אמריקה 1 חצ-376/3 01/12/1949 . Shanghai  II
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20882/45 12/12/1949 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – אברהם ליודמיר לדל.  פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – אברהם ליודמיר לדל.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/64 13/12/1949 לשכת המנכ"ל – כביש צובה-עין-כרם התכתבות בנוגע לסלילת כביש בין קיבוץ צובה לעין כרם.
חטיבת המזון ג-4177/8 20/12/1949 חטיבת-מזון – מכירת קמחים חומר של משרד האספקה והתיקצוב בעניין מכירות קמחים למוסדות וארגונים
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6178/22 01/01/1950 לשכת המנכ"ל – פיקוח על העבודה – ערבים התכתבות בנושא העסקת פועלים ערבים בעבודות ציבוריות.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73416/55 01/01/1950 עתונות כאן נהריה בתיק – טפסי הצהרה המלווה בקשת רישיון להוצאת עיתון – 'כאן נהריה'  בכפוף לפקודת העיתונות (פרק קט"ז).
סמנכ"ל אגף מרכז אירופה ואירו-אסיה חצ-2511/5 01/01/1950 שיחות עם נציגי צרפת בחו"ל
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-14163/5 12/01/1950 הקלות מתקנות בנין בבת-ים – בית אריזה של שליפקוביץ בתיק שני מזכרים בענין בית אריזה בבת ים.
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3322/18 17/01/1950 צבא הגנה לישראל רשימת יוצאי צבא עובדי מוסך ארדיטי בע"מ  תמצית הצעת חוק השרות הלאומי (צבאי)  הצטרפות לצבא הקבע  כוחות המילואים  חוברות "לקט – חומר להרצאות ולרשימות על בעיות בטחון והווי צבאי לעורכים  לשליחים ולאנשי ציבור בגולה" ושל "ראשי פרקים להסברה"  הענקת אות הקוממיות  יום זיכרון לגיבורי מלחמת הקוממיות  "צבא ומפלגתיות"  הודעות נציבות שירות המדינה על שירות מילואים  "צה'ל (4 שנים לצבא הגנה לישראל)" ועוד.
חטיבת המזון ג-4147/2 19/01/1950 חטיבת-מזון – שירותים דתיים וכשרות כרך ב' התכתבויות בין אגף המזון (משרד האספקה והקיצוב)  חטיבת המזון (משרד המסחר והתעשייה)  הרבנות הראשית  משרד הדתות  רבנים  מוסדות תורניים וועד העדה החרדית בירושלים בנוגע לקיצוב ואספקה של מצרכי מזון כשרים עבור האוכלוסיה הדתית והחרדית: פירות וירקות לשומרי שביעית  מצרכי מזון כשרים לפסח  בשר כשר משחיטה מקומית  גבינה צהובה מקומית ומצרכי מזון נוספים בכשרות מיוחדת. פיקוח על מכירת בשר טרף וסימון מוצרי בשר שאינם כשרים כטרפים  סימון תוספת אבקת חלב בלחמניות  שיווק מצה שמורה ועוד. סיכומי ישיבות הוועדה לשירותים דתיים הקשורים לאספקת הבשר.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6178/23 26/01/1950 לשכת המנכ"ל – שיכון ערבים התכתבות בעניין הקמת בתים לפליטים ערבים בכפר מכר  רשימת כמויות החומרים הדרושים להקמת הבתים.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6178/13 01/02/1950 לשכת המנכ"ל – הפגנות פועלים ערבים – חיפה לשכת המנכ"ל – הפגנות פועלים ערבים – חיפה
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6171/15 22/02/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לרכוזי עולים – כורדני (עיר המפרץ) התכתבות בענייני תעסוקה לעולים החדשים שהתגוררו במעברת כורדני ("עיר המפרץ").
המינהל לשלטון מקומי ג-3963/18 02/03/1950 שטח שיפוט – רמלה (כרך א') התכתבויות בנושא הרחבת שטח השפוט: הצעה לגבולות עירוניים לרמלה  הכרזה על הרחבת האיזור ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6182/8 23/03/1950 לשכת המנכ"ל – כביש כורנוב  עין-חוצוב-אילת דרך הערבה. לשכת המנכ"ל – כביש כורנוב  עין-חוצוב-אילת דרך הערבה.
ארכיון מכון בן-צבי פ-3143/42 31/03/1950 רוקח התכתבות בנוגע פניה להקמת מכון לחקר יהדות צפון אפריקה
המועצה העליונה להסדר כח אדם בשעת חירום ג-7884/28 04/04/1950 המועצה העליונה להסדר כח אדם – הנחיות לאנשי צבא הנחיות שקיבלו נציגי הצבא בוועדות המשנה של מועצת כח האדם העליונה: מצב חירום  מפעל חיוני וביטחון.
משרד החינוך גל-18948/5 09/04/1950 צפת מיוחד התכתבויות הקשורות לזרם העובדים בחינוך בצפת – ענייני תקציב  נערים עובדים בגיל חינוך חובה; התנהלות הוועד למען צפת (מיוצאי צפת וחובביה) ופעילותה; שיפוץ בית המוזיאון בצפת -ומקומות נוספים בעיר – התכתבות עם מנהל המדור לאמנות במשרד החינוך.
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2372/1 01/05/1950 חומר של משפחת פייגלמן התכתבות  והרצאות בנוגע למועדות ההסתדרות העברית במיאמי ביץ'  ספרות ועתונות אידיש. במיכל גם התכתבות אישית של משפחת פייגלמן
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6186/8 16/06/1950 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – תעסוקה למחנות ומעברות – בנימינה מעברת בנימינה-בעית התעסוקה בקרב העולים. מכתב הפועלים אל בן גוריון.
חטיבת המזון ג-4177/2 26/06/1950 חטיבת-מזון – בדיקות גרעיני יבוא אחטיבת-מזון – בדיקות גרעיני יבוא
משרד החינוך גל-1230/5 14/08/1950 אמנות – כללי דוחות על פעולות המדור לאמנות במשרד החינוך והתכתבויות בין מנהל המדור והיועץ לענייני אמנות מרדכי ארדוןן  שר החינוך והנהלת המשרד  אגודת הציירים והפסלים  אמנים וגופים העוסקים באמנות בנוגע להקצבות למוסדות תרבות ואמנות  הכנת חומר לימודי ופעילויות בתחום האמנות במוסדות חינוך ויישובי עולים  השתלמויות אמנים בחו"ל  הצעות לחבר השופטים לפרס ישראל לאמנות  השתתפות בתחרויות אמנות בינלאומיות  רכישת חפצי אמנות  יבוא חומרי ציור  סיוע בהקמת תערוכות  סיוע לאמנים עולים  מלגות לתלמידי אמנויות  תמיכה במוזיאונים  הקמת מרכז אמנות בירושלים  הקמת מוסדות גבוהים לאמנות ועוד. בתיק עלון של תערוכת חנוכיות במוזיאון תל אביב. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הבינוי והשיכון ג-2322/2 16/08/1950 נהריה – ציוד לשיכון התכתבויות ודוחות בנושאים: אספקת צינורות עבור קו המים  הקצבת חומרי בניה לעובדות ביוב ולבניית השיכון  בדיקת מכון התקנים לטובת שיכון עולים נהריה ג'; שיכון עממי בנהריה – התכתבות.
המינהל לשלטון מקומי ג-3963/17 22/08/1950 שטח שיפוט – רמלה דו"ח של ועדת חקירה להרחבת אזור השפוט.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6179/19 14/09/1950 לשכת המנכ"ל – עבודות ציבוריות – מעגני דיג התכתבות בעניין הקמת מעגני דיג על ידי משרד החקלאות באמצעות מ.ע.צ.
משרד הבינוי והשיכון ג-2333/13 27/09/1950 מגידו – קרקע ומדידות בתיק התכתבויות בנושאים שונים: תכנית בינוי של מגדל העמק  הזמנת תצלומי אוויר של שטח אדמה בסביבות מגידו  הכנת מפות טופוגרפיות ועוד.
חטיבת המזון ג-4177/9 28/09/1950 חטיבת-מזון – מחירי תוצרת ותנאי מכירה חטיבת-מזון – מחירי תוצרת ותנאי מכירה
מדור הקיצוב להלבשה ג-452/29 09/10/1950 יצואנים – "אלד" בע"מ  בני-ברק בתיק – "אָלֶד" – אפנת סריגים עילית (Aled) היה בית חרושת לסריגים  מחלוצי תעשיית הטקסטיל בישראל – התכתבויות על התנהלות החברה  סחורות ומלאי.
משרד החינוך ג-782/41 10/10/1950 אגף החינוך – בית-החינוך נהריה – שכון בתיק חילופי מכתבים בנושאים שונים בנוגע לבית חינוך נהריה: שעות נוספות למורים  משכורות מורים  אישור שעות לבית הספר  בקשה לקבלת תכנית לימודים ועוד.
משרד החינוך גל-1704/38 16/11/1950 בית ספר ממלכתי לנוער נהריה בית ספר ממלכתי לנוער נהריה.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/72 25/11/1950 לשכת המנכ"ל – כביש לכפר-סולד והמשכו לשמיר מכביש חלסה – דן. לשכת המנכ"ל – כביש לכפר-סולד והמשכו לשמיר מכביש חלסה – דן.
משרד החינוך גל-1154/4 30/11/1950 כפר החורש התכתבות בנוגע לרישום ילדים למוסדות חינוך בכפר החורש והשתתפות משרד החינוך בהחזקת המוסדות.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6170/51 01/12/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – רמת-הדר התכתבות בנוגע למצב העולים במעברת רמת הדר. בתיק גם פנייה ללשכת העבודה על כך שהמעברה ברמת הדר אינה נכללת במבצע המעברות של הצבא תוך הדגשת העובדה שלא קיים מוסד מוניציפלי בגוש הדר אשר ידאג  ל 300 המשפחות במעברה.
המינהל לשלטון מקומי ג-1887/108 12/12/1950 תיקים סגורים של מועצות-מקומיות – דואר וטלפון – טירת-הכרמל בתיק – התכתבויות בנוגע להתקנת טלפונים במשרדי המועצה המקומית בטירת הכרמל; בקשה לערבות בנקאית לטות פתיחת סניף דואר במעברה – התכתבות.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6170/46 15/12/1950 לשכת המנכ"ל – רכוזי עולים – קליטת עליה – רמת-השרון התכתבות בנוגע למעבר שיכון קבע לעולי המעברה  מסירת מכונית למעברה לשימוש למקרים דחופים  סריקה אודות המעברה  פניית תושבי המעברה למשביר המרכזי להקים מפעל הלבשה באזור ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6186/6 22/12/1950 לשכת מנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – בת-ים מעברת בת ים. פניית עולי עירק אל הסוכנות היהודית בבקשה לעבור למגורים בשיכון. הקמת יחידות דיור לעולים על ידי חברת עמידר.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6161/11 25/12/1950 לשכת המנכ"ל – קליטת עלייה – ריכוזי עולים – עין-יעקב התכתבות בעניין אספקת מים ומי שתייה לכפר העבודה "עין יעקב" וכן בנושאים: סלילת דרך למעברת עין יעקב והתקנת קו טלפון.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/29 26/12/1950 לשכת המנכ"ל – כביש גישה למשק "הגוברים". לשכת המנכ"ל – כביש גישה למשק "הגוברים".
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6185/7 05/02/1951 לשכת המנכ"ל – אספקת מים לכפרי המשולש לשכת המנכ"ל – אספקת מים לכפרים טירה  טייבה ואום אל פחם.
משרד החינוך גל-1704/42 11/02/1951 בית חינוך לנוער כפר מסריק בית הספר לנערים עובדים בכפר מסריק – התכתבויות בנוגע לפתיחת בית הספר  דו"ח פיקוח  תקן  סגירת בית הספר.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6170/54 12/02/1951 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – ראשון-לציון התכתבות בנוגע לבעיות תעסוקה ובעיות אחרות בתחום הקליטה של עולים חדשים במעברת זרנוגא ובמעברת ראשון לציון.
ארכיון ד"ר דב יוסף פ-702/20 01/03/1951 משרד החקלאות העתקים של מכתבים יוצאים ונכנסים ללשכת שר החקלאות פנחס לבון.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6159/24 25/05/1951 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – מימון הכנות לקראת החורף במעברות  תקציב המעברות  הלוואות ועוד.
משרד החוץ – שר החוץ חצ-2411/3 01/06/1951 יחסי ישראל – פינלנד
חטיבת המזון ג-4130/11 14/06/1951 חטיבת-מזון – סובסידיות להתישבות חדשה כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לסובסידיות להתיישבות חדשה: החלטות הנהלת הקרן להבטחת מחירי מינימום לירקות  רשיונות לסיטונאי ירקות ופירות  חוזרים בנושאים שונים בנוגע לירקות  צו הפרשי מחירים לירקות  שיווק התוצרת החקלאית  סובסידיה לירקות להתיישבות החדשה  סובסידיה למחירי החלב  חוקת הקרן להבטחת מחירי מינימום לירקות  סובסידיות למשקים צעירים  הפרשי מחירים למשקים צעירים ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6146/2 25/06/1951 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח חוף אשקלון לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח חוף אשקלון.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6161/13 06/07/1951 לשכת המנכ"ל – קליטת עלייה – ריכוזי עולים – כפר אוריה התכתבות בעניין תוספת בנייה למשפחה ברוכת ילדים מעולי תימן.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/71 09/08/1951 לשכת המנכ"ל – כביש גישה למנחת (מלחה). לשכת המנכ"ל – כביש גישה למנחת (מלחה).
סמנכ"ל אגף צפון אמריקה חצ-2464/14 01/10/1951 AMRICAN CHRISTIAN PALESTINE COMMITTEE
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4542/18 03/12/1951 הלשכה הראשית – ישיבות בענייני מזון בתיק התכתבויות וסיכומי ישיבות ודיונים בנושאים שונים: יבוא של חומרי גלם וחומרי עזר לתעשיית המזון  נוהל לניהול מלאי בשר  ארגון הפיקוח על טיב החלב  יצוא שמן סויה  ביקורת טיב המזון  פיקוח על טיב המזון  מלאי והזמנות של מצרכי מזון  הוראות פיקוח  ישיבות הוועדה המייעצת לענייני אספקה ועוד.
המינהל לשלטון מקומי ג-2055/45 31/12/1951 חינוך – נהריה בתיק – התכתבויות בנוגע לשכר לימוד מדורג בבתי הספר החקלאיים  והשתתפות המועצה המקומית בנהריה בשכר לימוד מודרג באמצעות מילווה הרשויות המקומיות – נהריה ומינוי חבר מועצה לטובת העניין – התכתבויות.
משרד האספקה והקיצוב ג-12802/1 01/01/1952 יחסי ציבור – מן העיתונות קטעי עיתונות של המחלקה ליחסי ציבור של משרד המסחר והתעשייה (בראשות השר דוד צבי פנקס) או של משרד האספקה ןהקיצוב (בראשות דב יוסף) בנושאים כלכליים שונים: מדינות הקיצוב  "השוק השחור"  שביתת הימאים  פיתוח התעשייה והחקלאות במדינה ועוד. הערה לגבי פרסום איורים בקטעי העיתונות: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
סמנכ"ל אגף אירופה המערבית חצ-2533/4 01/01/1952 מדיניות פינלנד
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6169/10 14/01/1952 לשכת המנכ"ל – לשכות העבודה – ימאים לשכת המנכ"ל – לשכות העבודה – ימאים
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6164/6 20/02/1952 לשכת המנכ"ל – (עבודות דוחק) לשכת עבודה תל-עדשים לשכת המנכ"ל – (עבודות דוחק) לשכת עבודה תל-עדשים.
הלשכה לפניות ציבור גל-5102/39 14/05/1952 מאורי משה בתיק מסמך בנוגע לחוזה שכירות.
צנזורה לסרטים ומחזות ג-3581/31 15/06/1952 מחזות – דאס לעבען פון א פרוי תיאור המחזה היידי "דאס לעבען פון א פרוי" והאישור להעלותו בישראל.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22697/20 01/07/1952 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – ירקונה (תיקון 1) תב"ע תגפ/346 תיקון מס' 1  שיכון נוה עובד  ירקונה  גושים 6660  6661  6574  – תכנית להפקדה  אישור הועדה המחוזית  תשריט.
המינהל לשלטון מקומי ג-1901/42 15/07/1952 מעברת טירה – דואר וטלפון בתיק – התכתבויות הנוגעות לאספקת שירותי דואר  ופתיחת סניף דואר למעברת טירה; התכתבות עם מזכירות הוועד המקומי במעברה בנוגע לטיפול בחלוקה סדירה של הדואר במעברה.
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4544/40 01/10/1952 הלשכה הראשית – פקוח על טיב החלב התכתבות בנושא
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3977/13 04/10/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – ירקונה (מושב עובדים) בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' תגפ/480 – ירקונה.
צפון אמריקה 1 חצ-402/15 01/01/1953 עיתונות ארה"ב על ישראל והמזה"ת  ד'.
המינהל לשלטון מקומי ג-3269/7 20/01/1953 מועצה מקומית נהריה – עבודות ציבוריות בתיק – התכתבויות בנוגע לייעור חוף נהריה – בקשה לסיוע כספי ממשרד הפנים; תקציבי פיתוח לטובת סלילת כבישים; הלוואות עבור ביצוע עבודות ביוב – התכתבויות; דוחות ביצוע – עבודות פיתוח במועצה מקומית נהריה בשנים 1958-1959; תקציב בלתי רגיל – תקציבי עבודה מפורטים לטובת המועצה המקומית נהריה; תקציב הפיתוח לשנת הכספים 1958-1959; הכללת נהריה כאיזור פיתוח – פנייה לשר הפנים בעניין; אגודה שיתופית לפיתוח חוף נהריה – התכתבות; חלוקת מלווה מתקציב הפיתוח למטרת הקמת בתי חינוך – התכתבות.
חטיבת המזון ג-4078/3 02/02/1953 חטיבת מזון – שילומים מגרמניה – תבואות   התכתבות בין ד"ר א. ליבר מאגף היבוא במשרד המסחר והתעשיה  ד"ר אהרן ברגמן ממשלחת השילומים בגרמניה המערבית (בקלן) וגורמים נוספים בנוגע לקניה של חיטה וגנים נוספים (תבואות) והיבוא שלהם לישראל במסגאת הסכם השילומים.
משרד החינוך גל-1703/65 15/02/1953 גן ילדים ממלכתי שרון נהריה בתיק התכתבויות בנוגע להשתתפות בהחזקה בגן הילדים בשיכון עמידר בנהריה.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6378/7 15/02/1953 מעברת אשרת – כברי (נהריה) דו"חות הכנסות והוצאות לשירותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור.
חטיבת המזון ג-4131/15 19/02/1953 חטיבת-מזון – מחקר תעשייתי דגים קפואים ובשר קפוא התכתבות בנוגע למחקר באוניברסיטה העברית בנוגע לדגים קפואים
משרד המשפטים ג-5699/10 22/04/1953 התכתבות בין שר המשפטים פנחס רוזן לבין ועד בתי בליזובסקי התכתבות בין שר המשפטים פנחס רוזן לבין ועד בתי בליזובסקי. עצומת דיירי הבית והתכתבות.
המינהל לשלטון מקומי ג-1973/43 29/04/1953 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של קורדני ב' – משק בתיק – מזכירות הוועד המקומי במעברת קורדני אל המחלקה ליישובי עולים התכתבויות בנוגע להתנהלות המעברה  התכתבות בנוגע לקבלת ריהוט וציוד למעברה.
רשם העמותות גל-49834/80 13/05/1953 אגודות עותמאניות – גיבורי ישראל בית הכנסת "גיבורי ישראל"  אגודה עותמאנית.
משרד החינוך ג-865/89 01/07/1953 כיתות מיוחדות נהריה חילופי מכתבים בין המפקחת על בתי-ספר מיוחדים למחלקה לחינוך בנהריה בענין הכיתות המיוחדות.
המינהל לשלטון מקומי ג-2057/78 03/09/1953 בריאות – נהריה בתיק – התכתבויות בנוגע לגרעונות וכיסויין בבית החולים בנהריה; מתן תקציבי פיתוח מאת האגף לשלטון מקומי במשרד הפנים לרשויות המקומיות לטובת מפעלי פיתוח; זכרון דברים מפגישת ראשי הרשויות בעניין כיסוי הגרעון בבית החולים נהריה; בקשת ראש המועצה המקומית נהריה להתערבותו האישית של שר הפנים ישראל רוקח במניעת סגירתו של בית החולים נהריה.
משרד החינוך גל-1579/28 17/09/1953 כתות מיוחדות נהריה התכתבות עם המפקח על החינוך המיוחד במשרד החינוך בנוגע למצב בית הספר הממלכתי 'אילנות' והתנהלותו; בקשה לסיוע לבניית כיתות לימוד בבית הספר – התכתבויות.
המינהל לשלטון מקומי ג-1940/8 01/03/1954 דחית תשלומים תשלומים למועצה אזורית.
משרד הפנים ג-2213/12 02/03/1954 ההנהלה – דו"חות המחלקה למיעוטים דו"חות פעילות של המחלקה למיעוטים במשרד הפנים העוסקים בטיפול הממשלתי בכלל אוכלוסיות המיעוטים הלא יהודיים במדינת ישראל (ערביי ישראל  כולל ערבים נוצרים ובדואים והדרוזים והצ'רקסים)  בתקופה שבה התקיים ממשל צבאי על האוכלוסיה הערבית  בהיבטים מגוונים: רשויות מקומיות ערביות והבניה בתחומן  תשתיות המים בישובי המיעוטים  שירותי רווחה ובריאות למיעוטים  טיפול בבקשות של ערבים ישראלים לאיחוד משפחות עם בני משפחותיהם שמחוץ לגבולות המדינה  הסתננות לא אלימה לישראל של פלסטינים (בעיקר פליטים) משטחי מדינות ערב  הסדרי מעבר במעבר מנדלבאום (מעבר גבול הירושלים בין ישראל לירדן) בחג המולד ועוד.
משרד החינוך גל-1717/7 15/04/1954 ועד מושב אלרואי בתיק התכתבויות בנושאים שונים: הלוואה לרכישת גן ילדים  תוספת כיתות לבית הספר באלרואי  בניין בית הספר באלרואי  ריהוט לבית הספר  הלוואה לבית הספר הממלכתי דתי באלרואי  מצב התברואה  מעמדו של מושב אלרואי  ועד המושב  תוספת צריפים לשיכון בית הספר  בקשה לתוספת כיתות ועוד.
משרד הפנים גל-42540/11 29/04/1954 רשיונות חציבה תשריט (מפה תכנונית) בין משרד הממונה על מחוז חיפה  חברת הכשרת היישוב  הממונה על המכרות במשרד הפיתוח ועיריית חיפה בנוגע לבקשה  של חברת הכשרת היישוב לחציבה וליקוט אבנים במערות שבכביש רופין באיזור חיפה.
המשרד לענייני דתות ג-4777/17 01/05/1954 בית זית טפסי הקצבות  דו"חות הכנסות והוצאות לשירותים הדתיים ועוד
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6148/23 10/06/1954 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח שדות עקיבא לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח מושב עובדים שדות עקיבא  פיתוח תשתיות כבישים.
חטיבת המזון ג-4119/19 28/06/1954 חטיבת-מזון – בית העמק נהריה בתיק התכתבות בנוגע לפיתוח מפעל ייבוש פירות וירקות בבית העמק.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-46703/13 29/06/1954 יעוץ כלכלי – ועדת התזונה התכתבויות בנושא יעוץ כללי בוועדת התזונה: זיכרון דברים מישיבות הוועדה  שיפור מי שתיה בפלואור  סקר תזונתי-בריאותי בין העולים החדשים  הקונגרס הבין לאומי לתזונה ועוד.
המשרד לענייני דתות גל-14921/2 17/10/1954 המועצה הדתית נהריה התכתבות בענייני שירותים דתיים.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1988/13 26/10/1954 יצחק בן-צבי – תפילה ושיר לכבוד הנשיא שיר (בסגנון פיוט) לכבוד הנשיא בן-צבי שכתב חיים שאול עבוד  קלף עם תפילת "הנותן תשועה למלכים" ופסוקים שונים (בצורת קמע) לכבוד בן-צבי  כנראה מטעם אותו אדם. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12653/7 01/11/1954 בקורת משרד החקלאות – המחלקה הכלכלית בוטנים גידול ויצוא התכתבות  תזכירים ונתונים בנושא
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/2 01/11/1954 בקורת משרד המסחר והתעשיה – ועדת הסובסידיות דו"חות פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים וסכומי ישיבות  גליון הצעה להשגות מבקר המדינה להערות שר האוצר  התכתבות בנושא ועדה לעידוד היצוא
ארגונים בינלאומיים חצ-3054/18 01/11/1954 שיחות עם נציגים זרים בחו"ל – צרפת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר ג-2418/2 05/12/1954 לשכת השר – ועדת החלב – דו"ח הועדה לבחינת בעיית החלב התכתבות בנוגע להערות לדו"ח.
המשרד לענייני דתות ג-4727/7 09/12/1954 תיק ללא שם מכתב מהרבנים המקומיים של המושבים נחם  זנוח  ישעי ומחסיה  בנוגע לשלילת סכומים מתקציבם לטובת המושב זכריה  דרך המועצה האזורית אבן העזר.
הלשכה לפניות ציבור גל-3889/45 12/12/1954 עין הוד' כפר אמנים התכתבויות בנוגע להקמה ופיתוח של כפר האמנים בעין הוד – התכתבות אמנים עם ראש הממשלה משה שרת בעניין רכישת המבנים בכפר  פניות ועד אמני עין הוד אל טדי קולק  מנהל משרד ראש הממשלה  לסיוע בפיתוח הכפר  התכתבויות בין קולק לזוג אייזנשטדט מקנדה בנוגע להקמת אקדמיה לאמנות בעין הוד  סיוע לסטודנטים ועוד  הקמת חוג ידידי כפר האמנים  נשפי פורים בכפר וחגיגות עשור להקמתו  פניית אמני ירושלים בבקשה לתמיכה כספית ממשלתית ב"בית האמנים" בירושלים  מיכון הנהלת החשבונות בהתיישבות העובדת (ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת) ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד המשפטים פר-1928/5 31/12/1954 דין וחשבון של הועדה הצבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר
המינהל לשלטון מקומי ג-1968/11 01/01/1955 דו"חות כלליים – נהריה בתיק עלון המפרט את פעולות המועצה המקומית נהריה: תכנית החגיגות ליובל ה- 20 של נהריה  התפתחות נהריה  נתונים לגבי החינוך היסודי  איזורי שיפוט  מספרי תושבים ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
נציגות ישראל בצרפת חצ-188/11 01/02/1955 צירות צרפת בישראל
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22937/9 03/03/1955 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נהריה בתיק תכניות שרטוטים ואישורים לבנייה בגבעה יב' בנהריה.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-7262/9 29/03/1955 ת.א.ס בע"מ יבוא-יצוא – בקשות לרישיונות יבוא  יבוא סחורות מטורקיה במסגרת היריד הבינלאומי באיזמיר  יצוא וילונות רשת לנורבגיה  יבוא חוטי כותנה סרוגים ועוד
חטיבת התעשייה גל-6117/9 12/04/1955 חטיבת תעשיה – נהריה פיתוח תעשייה בנהריה.
משרד הפנים גל-12058/13 30/05/1955 משרד ראשי ומחוזות – רשיון חציבה בקרן קימת לישראל. התכתבות בין הממונה על מחוז צפון  שרון ויץ ממחלקת היעור בקק"ל  הממונה על שמורות הטבע עוזי פז  מחלקת העתיקות במשרד החינוך וגורמים נוספים בנוגע לבקשה לרשיון חציבה מטעם הקק"ל ליד תל שמרון (תל אריכולוגי).
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6185/23 22/06/1955 לשכת המנכ"ל – אספקת מים – ראשון-לציון לשכת המנכ"ל – אספקת מים לכפר אריה (אבו ריזיק).
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12653/11 01/07/1955 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות לעתונים צו בצדבר קביעת מחר לעתון  רשימת עתונים  התכתבות בנושאים ועדת סובסידיות  ניר עתון ועוד
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-20441/13 19/07/1955 לשכת מנכ"ל – תעסוקה ופיתוח אשרת התכתבות ותזכיר בענין הקמת עיר אשרת בגליל המערבי.
משרד החינוך גל-1467/6 01/09/1955 ביה"ס כצנלסון גבעתיים כרך א' ביה"ס כצנלסון גבעתיים – רשימות מורים  דו"ח חודשי על מספר התלמידים.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22697/19 19/10/1955 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – ירקונה (תיקון 2) תב"ע הר/2/346  גוש 6660  אזור תעשייה ירקונה – פתיחת כבישי גישה לאזור התעשייה ולשיכון נוה נאמן. פרסום להפקדה  מתן תוקף  תשריט.
חטיבת המזון ג-4131/38 07/11/1955 חטיבת-מזון – פקוח על טיב החלב כרך א' התכתבות קצרה בנושא ציוד לתחנות ריכוז
סמנכ"ל אגף אירופה המערבית חצ-2539/17 01/12/1955 יחסי ישראל – צרפת ביקורו המיועד של פינו באפריל  1956
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/10 01/01/1956 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות למקררים התכתבות בנושאי מקררים – היטל  סובסידיה  עזרה לקניה
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6436/3 01/01/1956 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – חולון אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – חולון
המינהל לשלטון מקומי ג-2020/30 01/01/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – נהריה התיק ריק ממסמכים.
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2854/1 01/01/1956 חומר של משפחת פייגלמן התכתבות  כתבים וקטעי עיתונות של משפחת פייגלמן הנוגעים לה  ליהדות ולקנדה ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר לפי הוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים. אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6166/17 01/01/1956 לשכת המנכ"ל – הצעת תוכנית לסלילת והשלמת כבישים חדשים בארבע שנים 1956/57  1959/60 לשכת המנכ"ל – הצעת תוכנית לסלילת והשלמת כבישים חדשים בארבע שנים 1956/57  1959/60
נציגות ישראל בצרפת חצ-191/16 01/01/1956 אגודת ידידות צרפת-ישראל
המינהל לשלטון מקומי ג-2062/35 01/01/1956 אספקת מים ומאור –  נהריה התיק ריק ממסמכים.
משרד ראש הממשלה ג-5382/6 01/03/1956 פרטיכלים מישיבות הממשלה פרטי-כל מישיבות הממשלה 4.3.56 – 30.6.57 ( העתקים מס' 21 )
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12653/8 01/03/1956 בקורת משרד החקלאות – סובסידיות ליצא בוטנים ותוצרת חקלאית אחרת נתונים  פרוטוקולים  סיכום ישיבה בנושאי סובסידיות ועידוד יצוא
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/14 01/04/1956 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות לספנות התכתבות  קטעי פרוטוקול ופרוטוקול הועדה לעידוד היצוא  קטעי עתון בנושאים עידוד היצוא וסובסידיות לספנות
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/8 01/04/1956 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות לתעשית שמורי ירקות הסכמים  קטע עתון  תזכירים והתכתבות בנושא
המינהל לשלטון מקומי ג-2047/23 04/05/1956 תקציב בלתי רגיל – נהריה בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתקציב בלתי רגיל של נהריה: אישורי תקציבים בלתי רגילים לעבודות הבאות: פיתוח חוף ים  רכישת קרקע להקמת שוק  תאורת רחובות  סלילת כבישים  הקמת בית ספר ממלכתי דתי  הקמת חדר אוכל  הקמת בית כנסת  רכישת גן ילדים  רכישת מדי מים   הקמת בית העם ובית תרבות ועוד. בנוסף  בתיק דו"ח כספי לסוף חודש דצמבר 1958 ותקציב בלתי רגיל לשנים 1956-1958.
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/17 05/06/1956 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות לדיג קטע בדו"ח וסכומים  זכרון דברים והתכתבות בנושאי דיג  סובסידיות לדיג  הוצאות שחרור ספינות דיג מעצר בתורכיה ועוד
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5878/8 06/06/1956 תכניות מחוז הצפון – נהריה בתיק – פירוט תכניות לבינוי ערים והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה למתן תוקף.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6185/22 06/07/1956 לשכת המנכ"ל – אספקת מים – עמק-חפר לשכת המנכ"ל – אספקת מים לשכון שושנת העמקים – עמק-חפר.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6177/6 19/07/1956 לשכת המנכ"ל – מפקד מקצועות קשר ומקצועות אלקטרוניקה לשכת המנכ"ל – מפקד מקצועות קשר ומקצועות אלקטרוניקה.
משרד הבינוי והשיכון ג-4953/15 22/08/1956 משנה למנכ"ל מילמן – נהריה דיונים וסיכום פגישה עם ראש עירית נהריה על הקמת החברה לפיתוח נהריה והצעת התכנון המרכז בנהריה; מתן הלוואות לעירית נהריה במסגרת תכנית השלמת הפיתוח לבנייה – התכתבויות; רכישת יחידות דיור; רכישת דירות במסגרת שיכון עולים בנהריה; פיתוח מזרח נהריה – קווי יסוד; ביצוע בנייה במסגרת מפעל חיסכון לבניין בנהריה – התכתבויות.
משרד הבינוי והשיכון ג-4972/2 01/10/1956 משנה למנכ"ל מילמן – רמת אביב קרקע התכתבויות בנוגע לשיכון צעירים ואקדמאים ברמת אביב.
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/13 01/10/1956 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות ליצרני שמן מסקנות הועדה לשמנים  התכתבות ונתונים בנושא סובסידיות לשמנים  הצעה לתיק מבקר המדינה לדו"ח בנושא
משרד החינוך גל-1703/2 18/12/1956 בית ספר ממלכתי מעברת נהריה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבית ספר ממלכתי במעברת נהריה: הודעה שינוי תקן בית הספר  סגירת בית הספר  הכרה במעמד המעברה  תוספת שעות לבית הספר  שירות ניקיון לבית הספר ועוד.
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/12 01/01/1957 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות לתיירות קטעי פרוטוקול  תזכיר  זכרון דברים והתכתבות בנושא  חוברת בתי מלון בישראל
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6436/2 01/01/1957 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – חולון  אישורי תכניות בניה – חולון
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6436/6 01/01/1957 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – חולון אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – חולון
המינהל לשלטון מקומי ג-2023/36 01/01/1957 פרוטוקולים מישיבות המועצה – נהריה התיק ריק ממסמכים.
משרד החינוך גל-1702/48 11/02/1957 גן ילדים א' נהריה מכתב בנושא התשלום בעד ילדה בגן הילדים.
המינהל לשלטון מקומי ג-1957/50 26/02/1957 מועצה מקומית נהריה – מסים בתיק – התכתבויות בין היועץ הכספי  האגף לשלטון מקומי לבין המועצה המקומית נהריה  בנוגע לתשלומי מסים  גביית תשלומי ארנונה לרכוש מהסוכנות היהודית; היטלי מסים מטעם המועצה המקומית בנהריה לשנת 1959-1960; החלטה בדבר הטלת ארנונות לשנים 1958-1959 למועצה המקומית בנהריה.
משרד הבינוי והשיכון ג-4368/11 21/03/1957 תיקי ישובים – נהריה – ציוד התכתבות ומסמכים בנוגע לבניית שיכונים בנהריה – אספקה ובדיקת חומרי בניין.
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/13 14/04/1957 ניב עלומים
חטיבת התעשייה ג-4581/10 03/05/1957 חטיבת התעשיה – פתוח נהריה בתיק – התכתבויות בנוע לפיתוח מפעלי תעשייה בנהריה; התכתבויות עם מועצת פועלי נהריה  ועם הוועד הפועל של ההסתדרות בעניין; בקשה למתן הלוואה ממשרד המסחר והתעשייה לטובת הפיתוח מפעלי התעשייה; ייהוד הגליל המערבי – סקירה.
היחידה ליחסי עבודה גל-59399/10 16/05/1957 יינות אליעז בנימינה הסכם קיבוצי – יינות אליעז בנימינה.
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/5 03/06/1957 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות לביצים הסכם עם החברות המשווקות ביצים  דו"ח ועדת הלול והתכתבות בנושא
משרד החינוך גל-1711/24 02/07/1957 גה"י קhבוץ אלון דאת נהריה גני ילדים בקיבוץ.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6181/38 14/07/1957 לשכת המנכ"ל – כביש גישה נתניה-חדרה לשכת המנכ"ל – כביש גישה נתניה-חדרה
מזכירות הממשלה ג-3033/6 28/07/1957 חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים ) חומר בלתי מסודר. אישורים של רכישת שטחים לציבור על פי חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים) וכן הערות של השמאי הממשלתי לגבי שווי הנכסים.
משרד החינוך גל-1369/1 20/10/1957 חומר  פרוטוקולים של השופט דייב צלטנר בתיק – פרוטוקולים מישיבות הועדה לענייני החינוך התיכון (יושב-ראש השופט ד"ר צלטנר); פרוטוקול הוועדה הציבורית לבדיקת החינוך בבתי הספר התיכוניים בישראל  מסקנותיה והגדרת תפקידיה; עוד בפרוטוקול על בחינות הבגרות למסיימי בתי הספר התיכוניים  ודיון על המגמות בבית הספר – המלצות לסיכום; פיקוח מקצועי בבתי הספר; המלצות ועדת השמנה לבעלות ולפיקוח בבתי הספר; מגמות בבתי הספר.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-390/7 22/10/1957 דרך מכביש עכו – צפת לכפר יאסיף וכווקאת מפות  התכתבות בענין הכביש וצו הכרזה של שר העבודה  על-פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל.
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-7091/7 11/11/1957 הדרכה ופיקוח על סדרי הארכיונים ברשויות המקומיות ובארכיונים ציבוריים בתיק – הדרכה ופיקוח על סדרי הארכיונים ברשויות המקומיות ובארכיונים ציבוריים; פתיחת קורס אוניברסיטאי לארכיונאות – התכתבות; פרוטוקול מישיבת מועצת הייעול המשותפת  על סדר היום: נהלי הדרכה והשתלמות  סדרי הארכיונים ברשויות המקומיות וביעור רשומות; סקירה בדבר ביעור חומר ארכיוני; קורסים והשתלמויות בעניינים ארכיוניים.
משרד המשפטים פר-1658/1 31/12/1957 SELECTED JUDGMENTS OF THE SUPREME COURT OF ISRAEL
קשר תפעול ובקרה חצ-2312/5 01/01/1958 וושינגטון – מברקים יוצאים ( (IW
נציגות ישראל במיאנמר (בורמה) חצ-228/18 01/01/1958 מומחים
המשרד לענייני דתות גל-12275/24 01/01/1958 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – לפי אותיות- פטיש התכתבויות בנושא בית העלמין בפטיש: רישיון לעסוק בקבורת נפטרים יהודים  בקשה להחזרת הרישיון ועוד.
משרד הבריאות ג-5121/13 26/01/1958 המשרד הראשי – תברואה בענף החלב כרך א' בתיק התכתבויות בנוגעות למצב התברואה בענף החלב ברחבי הארץ. בין המסמכים תלונות רבות בנוגע לאיכות החלב ולמפגעים שונים מרפתות ברחבי הארץ  מחלות הפה והטלפיים  פיקוח  תקינה ועוד.
המחלקה לאיגוד שיתופי ג-4928/34 26/01/1958 שכונת פועלים בנתניה שכונת פועלים בנתניה  אגודה שיתופית.
משרד החינוך גל-1702/55 23/02/1958 גן ילדים ממלכתי קרית חוף בתיק בקשה לפתיחת גן ילדים בשכונת קרית החוף בנהריה.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57106/13 01/05/1958 כביש נס ציונה בית עובד כביש נס ציונה בית עובד
היחידה ליחסי עבודה גל-59433/1 13/05/1958 Abolition of Forced Labour Convention  1957 (NO.105) הועידה הכללית של ארגון העבודה הבינלאומי – אמנת עבודה בינלאומית  בדבר ביטול עבודת כפייה – אישור האמנה  המלצה בדבר תכולתן   אמנות והמלצות של של ארגון העבודה הבינלאומי  המלצה בדבר תכולתן של תיבות רפואיות באניות ועוד
ממונה על יחסי העבודה גל-51112/73 16/05/1958 בן יאיר השרון – מוסד לחולי נפש בתיק – הסכם קיבוצי בין האיגוד המקצועי רעננה לבין המוסד לחולי נפש ועצבים קרית שלמה בן יאיר השרון בע"מ על שכר ותנאי עבודתם של עובדי המוסד קרית שלמה.
ממונה על יחסי העבודה גל-51080/24 21/05/1958 חלבונין חלבונין בע"מ  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד הבינוי והשיכון ג-4960/25 20/06/1958 משנה למנכ"ל מילמן – זוגות צעירים וקשישים (כרך ב') סיכומי ישיבות בנושא אכלוס זוגות צעירים  בנייה לזוגות צעירים  מפעלי זוגות צעירים   ישיבת ועדה ציבורית לזוגות צעירים  עידוד אכלוס זוגות צעירים בנגב  בנייה לזוגות צעירים  הוועדה הציבורית לאישור זכות השתתפות בהגרלה  בנייה לזוגות צעירים באזורי פיתוח  בנייה לעולים חדשים ועוד
משרד הבינוי והשיכון ג-4960/24 24/06/1958 משנה למנכ"ל מילמן – זוגות צעירים וקשישים (כרך א') פרוטוקולים בנושא דיור ציבורי לזוגות צעירים  הצעת החלטה לאישור ועדת הכספים של הכנסת להקמת חברת פודה בע"מ  תכנית בנייה לזוגות צעירים  תכנית שיכון חדשה באזורי פיתוח לזוגות צעירים וחיילים משוחררים   דירות לזוגות צעירים תושבי מעברות  מועמדים למפעל השיכון לזוגות צעירים ועוד
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-7091/6 24/07/1958 הדרכה ופיקוח על סדרי הארכיונים ברשויות המקומיות ובארכיונים ציבוריים סקירה בדבר ביעור חומר ארכיוני לקראת הדיון במועצת היעול  פרוטוקולים  מזכרים והתכתבות בין גנז המדינה אלכס ביין  הממונה על ארכיון המדינה אברהם אלסברג עם מנכל משרד הפנים מאיר סילברסטון ומנהלי אגפים במשרד (יצחק גבירץ ומרדרכי קיפניס)  ראש עיריית תל אביב מרדכי נמיר ומנהלת המחלקה ליעד והדרכה בעירייה גילה אוריאל בנודע להדרכה ופיקוח על סדרי הארכיונים של עיריית תל אביב ורשויות המקומיות נוספות. בתיק גם רשימה של הרשויות המקומיות בישראל מטעם האגף לשלטון מקומי במשרד הפנים; תוכנית קורס למזכירי מועצות מקומיות ועיירות מטעם המחלקה להדרכה וביקורת של משרד הפנים.
המינהל לשלטון מקומי ג-1946/19 31/07/1958 מועצה מקומית מגידו מועצה אזורית מגידו  דו"ח מעשי ומאזן כספי לשנת 1958/59 – דוחות כספיים וסקירה על הנעשה במועצה (פעולות חקלאיות  תברואה  תרבות  מעברת מנסי ועוד).
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/12 21/09/1958 ניב עלומים
משרד הבינוי והשיכון ג-4951/12 23/12/1958 משנה למנכ"ל מילמן – יד המעביר שיכון עממי  סקירת פעילות יחידת הקרקעות; בנייה ביד המעביר
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/6 31/12/1958 פקודות הנציבות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/6 31/12/1958 חוק לעידוד השקעות הון
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/8 31/12/1958 חוק לעידוד השקעות הון
משרד ראש הממשלה ג-5382/2 01/01/1959 פרטיכלים מישיבות הממשלה פרטי-כל מישיבות הממשלה 4.1.59 – 27.12 ( העתקים מס' 21 )
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6436/8 01/01/1959 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – חולון תכנון שכונת רסקו בחולון
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/6 05/01/1959 במחנה-עתון חיילי ישראל
חטיבת משרדי ממשלה ומוסדות המדינה גל-12654/4 01/03/1959 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות למוצרים שונים כולל חברת "אתא" התכתבות בנושאים סובסידיות ל"אתא"  מפעלי בירה ותרופות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/7 16/03/1959 במחנה-עתון חיילי ישראל
המינהל לשלטון מקומי ג-1946/27 31/03/1959 מועצה מקומית נהריה בתיק – דו"חות כספיים עבור המועצה המקומית בנהריה לשנת הכספים 1958-1959 – פירוט וריכוז תקבולים  ריכוז תשלומים  מסים  הכנסות תקציב בלתי רגיל הלוואות; דין וחשבון כספי שנתי לשנת 1958-1959.
המחלקה לאיגוד שיתופי ג-4931/24 02/04/1959 מושב עובדים "צרופה" מושב עובדים "צרופה"  אגודה שיתופית.
אגף ארגון מוסדות חינוך גל-1012/28 20/04/1959 בי"ס תיכון שנתי כצנלסון נהריה בתיק התכתבויות בנוגע לתיכון כצנלסון בנהריה.
הרבנות הראשית לישראל גל-8566/1 14/05/1959 מח' הכשרות – אותיות א'-ו'. התכתבויות וסיכומי ישיבות בנוגע לשמירת כשרות ושבת באניות (כולל זכרון דברים מפגישות הרב שמעון אפרתי  מנהל מחלקת הכשרות הארצית  עם נציגי "צים" ו"שהם" במרסיי)  דו"חות כשרות ודת באניות  אספקת מזון (עוף ובשר  מוצרי חלב)  אישורי כשרות ועוד.
משרד המשפטים פר-1658/9 30/06/1959 מבחר החלטות של רשם הפטנטים  המדגמים וסימני המסחר
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/8 06/07/1959 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6144/27 08/07/1959 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח מצפה-רמון. לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח מצפה-רמון.
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/11 19/10/1959 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד הפנים – ממונה מחוז הצפון גל-70985/1 16/11/1959 תחום שיפוט – משגב  עראבה הקמת מועצה מקומית בעראבה וסח'נין  הצעת שטח שיפוט למועצה מקומית עראבה והרחבתו  זכרון דברים מישיבה בנושא  תיקוני גבולות שטח שיפוט מועצה אזורית משגב והרשויות המקומיות השכנות  מפת גבול שטח שיפוט למועצה מקומית עראבה  המלצות ועדת החקירה לבדיקת תחומי שיפוט של רשויות מקומיות במחוז הצפון – דו"ח ביניים לעניין מועצה אזורית משגב ומועצה מקומית עראבה  הצעה לתחום שיפוט – מועצה מקומית אבו סנאן ועוד.
רשויות מקומיות פר-1790/1 31/12/1959 עירית ירושלים שש שנות פעולה
ארכיון אישי – יצחק נבון סד-2236/1 01/01/1960 הקלטות יצחק נבון – הקלטה מס' 4 – הרצאה של עובד בבית-החולים אלי"ן בתקליטור מס' 2237 יש הקלטה זהה בעוצמת קול חזקה יותר (טווח השנים משוער).
ארכיון אישי – יצחק נבון סד-2237/1 01/01/1960 הקלטות יצחק נבון – הקלטה מס' 4 – הרצאה של עובד בבית-החולים אלי"ן בתקליטור מס' 2236 יש הקלטה זהה בעוצמת קול חלשה יותר (טווח השנים משוער).
משרד החינוך פר-702/3 01/01/1960 תוכנית הלימודים – דברי הימים בתיק פרסום של משרד החינוך בנושא: תכנית הלימודים דברי הימים לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי.
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/12 11/01/1960 במחנה-עתון חיילי ישראל
המינהל לשלטון מקומי ג-1919/21 31/03/1960 תקציב רגיל – נהריה בתיק – פירוט תקציב  תקציב רגיל ואישורו לשנת 1959-1960 – המועצה המקומית נהריה – (בקשת העברה מסעיף הוצאה אחד לסעיף הוצאה אחר) – התכתבויות; פירוט אומדן תקבולים  אומדן תשלומים; תקציבי עזר.
ממונה על יחסי העבודה גל-51091/14 20/05/1960 בית חולים אסא בית חולים אסא  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57106/16 30/06/1960 עין זיתים עלמה רמות נפתלי עין זיתים עלמה רמות נפתלי  פיתוח תשתיות כבישים. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943.
המשרד לענייני דתות גל-14912/4 12/08/1960 נהריה – מרכז נוער "תקותנו"  פעילות מרכז נוער "תקותנו".
המינהל לשלטון מקומי ג-3263/23 13/09/1960 בחירות ומינויים – נהריה
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6401/9 19/09/1960 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – אשקלון אישורי תכניות בניה – אשקלון.
משרד החינוך פר-1537/16 31/12/1960 ATIQOT
משרד החינוך פר-1537/15 31/12/1960 ATIQOT
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/11 31/12/1960 משק התחבורה בישראל
נציגות ישראל באיטליה חצ-286/13 01/01/1961 עליה
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6159/22 06/02/1961 מ.ל.ט – בקשה לאישור הרחבה מ.ל.ט בע"מ (ביסוד) – בקשה לאישור הרחבה של מפעל לחומרי בניין.
משרד החינוך גל-1694/26 07/02/1961 בית ספר ממלכתי מעברת שרון עמידר נתניה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים: תקני בית הספר  דו"ח ביקור בבית הספר  סגירת כיתה  בקשה לפתיחת מוסד חינוכי רשמי ועוד.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2821/20 07/03/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין בית החולים "אלי"ן" התכתבויות ומסמכים בנוגע לאלי"ן – בית חולים אורתופדי – אגודה לעזרת ילדים נכים: הזמנתה לביקור בבית החולים  גיוס תרומות עבור בית החולים  הזמנה לתערוכת ריפוי בעיסוק  ציור ומלאכה בבית החולים  עלון על בית החולים "WHAT YOU WANT TO KNOW ABOUT "ALYN ועוד.
המינהל לשלטון מקומי ג-2076/38 20/04/1961 פרוטוקולים מישיבות המועצה – נהריה בתיק – פרוטוקולים מישיבות מליאת המועצה בנהריה; על סדר היום – ענייני תקציב  ענייני חינוך  סלילת כבישים  מתן רישיונות לבתי שעשועים ועוד; הכרזה על המועצה המקומית נהריה כעיר.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-8166/8 07/05/1961 הנהלה – פלחה ומספוא. סיכומי ישיבות והתכתבויות בנוגע לשטחי זריעה במשקים  הספקת מספוא  פיקוח על טיב המספוא  ויטמינים במספוא  גידול שחת  הגברת יצור תבואות  מחקר בפלחה ומספוא ועוד. סקירה על גידולים למספוא (1964).
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6210/13 15/05/1961 לשכה ראשית – "אתא" נהריה
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-388/9 18/06/1961 נחשולים  צור טנטורה מפה  התכתבות בענין הכביש וצו הכרזה של שר העבודה  על-פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל. כביש עפולה-בית שאן-טבריה – עפולה-נצרת-טבריה – ראש פינה-מטולה-גבול המדינה.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73254/12 24/10/1961 עיריית רמת גן חוזה בין העירייה לבין בורסת היהלומים גוש: 6109 וגוש: 6207 התכתבויות בנושא חוזה בין עיריית רמת וגן לבורסת היהלומים: מפות  חוזים  אישור חוזים  אישור שטר בוררין.
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/6 31/12/1961 משתכני מפעל החסכון לבנין בשנים 1962-66  באזור ת"א- יפו
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/11 17/01/1962 ניב עלומים
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73312/30 02/04/1962 קרקעות הפקעה לצרכי ציבור בגושים: 6997- 7049 בתיק התכתבויות ושרטוטים המתייחסים להפקעת קרקע לצרכי ציבור ביפו.
מחלקת תכנון מדיני כלכלי – החרם הערבי חצ-2065/38 01/05/1962 ארצות-הברית – איסוף חומר רקע אינפורמציה על  FIRESTONE
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5878/13 30/05/1962 תכניות מחוז הצפון – נהריה – אזורים לבנית 3 קומות התכתבויות בנושא תכנון ובניה: תיקון לתכנית מתאר מס' 246  תכנית בנית ערים מס' 551 בנית 3 קומות באיזורי מגורים  ועוד.
משרד המשפטים פר-1929/2 31/05/1962 טלביזיה לימודית למדינת ישראל
הממשל הירדני – מושל מחוז ירושלים מגע-17/22 31/08/1962 בית-הקברות של החיילים הבריטים בהר-הצופים התכתבות עם גורמים ירדניים וגורמים בריטיים בדבר שיפוץ בית-הקברות (גם אנגלית).
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/13 31/08/1962 הטובין שלגביהם בוטלה ההגנה האדמיניסטרטיבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1710/4 31/12/1962 סיכום שנתי למזג האויר
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1710/5 31/12/1962 סיכום שנתי לגשמים
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/13 31/12/1962 יחסי קרקע ומדיניות קרקעית במשק הישראלי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/8 31/12/1962 RAPPORT SUR IE MOUVEMENT COOPERATIF EN ISRAEL
רשויות מקומיות פר-1788/6 31/12/1962 דו"ח מרוכז על פעולות מחלקות העיריה
לשכת ראש הממשלה ג-6261/3 01/01/1963 פסטיבל ישראל
רשויות מקומיות פר-1790/8 30/04/1963 אספקת מים לירושלים השלמה
לשכת נשיא המדינה נ-93/59 23/05/1963 קליר אליעזר התכתבויות ומסמכים בין אליעזר קליר ללשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לנושאים: ברכה להיבחרו לנשיא המדינה  בקשה להמלצה על ספרו "פרחים בישראל" ("בלומען פון ישראל") ועוד.
משרד הבינוי והשיכון ג-4961/12 12/06/1963 משנה למנכ"ל מילמן – משכנות עוני תל-אביב (כרך ב') החברה הממשלתית עירונית לשיקום משכנות עוני בתל אביב  הצעה לייסוד חברה משותפת לממשלה ולעיריית תל אביב לפתור את בעיית משכנות העוני בתל אביב תשלום מיסי קרקע בעד קרקעות המיועדות לבנייה ; סלילת כבישים ופיתוח פרוטוקולים של ישיבות וזיכרון דברים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/1 31/07/1963 גשר-בטאון הנוער הדתי לקואופרציה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/10 14/10/1963 ניב עלומים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/4 31/10/1963 חוזר המשרד
המשרד לביטחון הפנים פר-1644/6 31/12/1963 דין וחשבון שנתי
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/3 31/12/1963 דין וחשבון שנתי
משרד החינוך פר-1537/19 31/12/1963 ATIQOT
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/1 31/12/1963 סקר אגרומטאורולוגי של אירוע הקרה בינואר 1964
משרד המשפטים פר-1658/3 31/12/1963 פעולות משרד המשפטים בשנת הכספים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/2 31/12/1963 מערכות – חימוש
המשרד לענייני דתות פר-1496/6 31/12/1963 פעולות משרד הדתות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/7 31/12/1963 סקירה על התפתחות הסחר הבינלאומי בדברי דפוס
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/13 31/12/1963 קורסים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/1 31/12/1963 כוח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1676/1 31/12/1963 דין וחשבון שנתי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/9 31/12/1963 MANPOWER IN ISRAEL
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/4 31/12/1963 תחנות איבחון – מרכזי הסתכלות
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/9 31/12/1963 תחזית כוח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/11 31/12/1963 תחזית כוח אדם
רשויות מקומיות פר-1786/6 31/12/1963 הצעת התקציב ושיעורי הארנונות
נציגות ישראל בבריטניה חצ-744/12 01/01/1964 יחסים מדיניים ישראל – בריטניה ב'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1741/1 31/01/1964 מערכות
המשרד לענייני דתות פר-1496/1 08/02/1964 תמציות פסקי הדין של ביהמ"ש העליון בעניני המעמד האישי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/7 29/02/1964 בטאון חיל האויר לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1756/3 29/02/1964 לקט לקצין הבכיר בהג"א
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6933/4 24/04/1964 אגף התכנון – השרון הדרומי – ירקונה בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית בניין ערים מפורטת מס' שד/הר/100 – ירקונה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-2325/32 13/05/1964 גרמניה יחסי מסחר התכתבויות של משרד המסחר והתעשייה עם הנספחויות המסחריות בבון ובקלן ועם גורמים הקשורים בסחר עם גרמניה המערבית כולל מכון היצוא והמחלקה הכלכלית במשרד החוץ בנושאים כמו תערוכות  בקשות ותלונות של יצרנים  מכסות יבוא ועוד. כמו כן חוברת בגרמנית של שירות הלקוחות המערב גרמני לסחר חוץ  ובה נתונים על יצוא סחורות מגרמניה.
משרד החינוך פר-1534/8 31/05/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד המשפטים פר-1893/6 09/07/1964 כתבי אמנה
היחידה ליחסי עבודה גל-59427/38 28/07/1964 בן יאיר השרון מוסד לחולי נפש בתיק – תעודת רישום הסכם קיבוצי בין בן יאיר השרון – מוסד לחולי נפש ועצבים לבין מועצת פועלי רעננה; כתב שינוי להסכם קיבוצי מיוחד.
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1741/2 31/07/1964 מערכות
משרד החינוך פר-1549/4 31/08/1964 ידיעות
רשויות מקומיות פר-1787/2 31/08/1964 ירושלים
המשרד לענייני דתות גל-12275/22 11/09/1964 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – לפי אותיות – פתח תקוה התכתבויות ומסמכים בנוגע לחברה קדישא – גמילות חסד של אמת – פתח תקוה: תרומות לחברה  דמי קבורה  רכישת אדמה ממנהל מקרקעי ישראל למטרת הרחבת בית העלמין בפתח תקווה  חוזה חכירה בין קק"ל לחברה קדישא פתח תקוה  תלונות ציבור  מכונית להובלת נפטרים ועוד.
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/1 13/09/1964 במחנה-עתון חיילי ישראל
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/1 14/09/1964 הודעות המטה הארצי
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-412/1 23/09/1964 חוקת ארגון העבודה הבינלאומי התכתבות עם משרד ראש-הממשלה ומשרד המשפטים בענין אישור אמנות ומסמכים המתקנים את חוקת הארגון. אמנה בדבר שוויון דין לאזרחים וללא-אזרחים בביטוח לאומי. אמנה בדבר שכר עבודה בעד עבודה שערכה שווה.
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/1 30/09/1964 ביולטין הספריה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/5 30/09/1964 חוזר המשרד
רשויות מקומיות פר-1787/4 30/09/1964 תדפיס סטטיסטי
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-387/38 02/10/1964 יודפת עלבון מפה  התכתבות בענין הכביש וצו הכרזה של שר העבודה  על-פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל.
סמנכ"ל אגף לשיתוף בינלאומי חצ-1926/5 01/11/1964 זמביה – כללי דיני קרקעות   סיוע תעשייתי ובטחוני ושיתוף פעולה חקלאי וכו' כרך ב'
משרד המשפטים פר-1651/9 09/11/1964 LAWS OF THE STATE OF ISRAEL
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/2 16/11/1964 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1710/1 30/11/1964 סיכום חודשי למזג האויר
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/3 30/11/1964 סקירה חודשית
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/13 31/12/1964 מעט הרבה
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/1 31/12/1964 תאונות דרכים-סיכום חודשי
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/2 31/12/1964 הודעות המטה הארצי
המשרד לביטחון הפנים פר-1644/4 31/12/1964 מודעות  בלנקים  כרזות  דו"וחות ועוד..
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/10 31/12/1964 סיכום ארצי של פשעים
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/12 31/12/1964 סיכום עבירות
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/7 31/12/1964 סיכום ארצי של פשעים
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/9 31/12/1964 סיכום תלת חודשי של עבירות
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/2 31/12/1964 דין וחשבון שנתי
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/11 31/12/1964 בטאון משמר הגבול
משרד החינוך פר-1548/2 31/12/1964 מילגות השתלמות לעובדי הוראה
משרד החינוך פר-1548/1 31/12/1964 תערוכת ציירי ישראל
משרד החינוך פר-1548/9 31/12/1964 על ספרים חדשים לקט דברי בקורת
משרד החינוך פר-1548/7 31/12/1964 על ספרים חדשים לקט דברי בקורת
משרד החינוך פר-1548/6 31/12/1964 על ספרים חדשים לקט דברי בקורת
משרד החינוך פר-1548/21 31/12/1964 ידיעון על קורסים להשתלמות מורים בבתי – הספר העל -יסודיים
משרד החינוך פר-1548/17 31/12/1964 גליונות לעיון בפרשת השבוע
משרד החינוך פר-1548/16 31/12/1964 גליונות לעיון בפרשת השבוע
משרד החינוך פר-1547/4 31/12/1964 משלנו
משרד החינוך פר-1547/6 31/12/1964 דפים לתזונה לעובדים מקצועיים
משרד החינוך פר-1537/8 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/9 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/6 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/7 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/4 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/5 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/2 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/3 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/14 31/12/1964 ATIQOT
משרד החינוך פר-1537/12 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/13 31/12/1964 עתיקות  כתב עת של אגף העתיקות  בישראל
משרד החינוך פר-1537/10 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/11 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1537/25 31/12/1964 בתי – ספר מקצועיים בשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1537/26 31/12/1964 בתי – ספר מקצועיים בשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1537/23 31/12/1964 בתי – ספר מקצועיים בשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1537/24 31/12/1964 בתי – ספר מקצועיים בשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1537/22 31/12/1964 בתי – ספר מקצועיים בשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1538/7 31/12/1964 אדם ונוף
משרד החינוך פר-1538/6 31/12/1964 אדם ונוף
משרד החינוך פר-1538/1 31/12/1964 חדשות ארכיאולוגיות
משרד החינוך פר-1534/9 31/12/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1550/1 31/12/1964 מדריך ביבליוגרפי
משרד החינוך פר-1549/12 31/12/1964 בתי- ספר מקצועיים בשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1534/7 31/12/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1549/9 31/12/1964 תוכניות לימודים לבתי-ספר מקצועיים
משרד החינוך פר-1549/10 31/12/1964 תוכניות לימודים לבתי-ספר מקצועיים
משרד החינוך פר-1549/7 31/12/1964 תוכניות לימודים לבתי-ספר מקצועיים
משרד החינוך פר-1534/6 31/12/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1549/8 31/12/1964 תוכניות לימודים לבתי-ספר מקצועיים
משרד החינוך פר-1549/5 31/12/1964 הוראת הטבע
משרד החינוך פר-1549/6 31/12/1964 החינוך המוסיקלי
משרד החינוך פר-1535/8 31/12/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1550/13 31/12/1964 מפעלי הדרכה
משרד החינוך פר-1550/11 31/12/1964 מפעלים תחרותיים ומפעלי הדרכה
משרד החינוך פר-1535/6 31/12/1964 FINAL REPORT
משרד החינוך פר-1550/8 31/12/1964 דו"ח סטאטיסטי לשנת הלימודים תשכ"ו
משרד החינוך פר-1535/7 31/12/1964 אליעזר רגב
משרד החינוך פר-1550/9 31/12/1964 דו"ח סטאטיסטי לשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1535/4 31/12/1964 דף לתקנת הלשון
משרד החינוך פר-1550/6 31/12/1964 תכנית המשדרים לבתיה"ס היסודיים
משרד החינוך פר-1535/5 31/12/1964 השתלמות מורים וגננות
משרד החינוך פר-1535/2 31/12/1964 בחינוך ובתרבות
משרד החינוך פר-1550/4 31/12/1964 תכנית המשדרים לבתיה"ס היסודיים
משרד החינוך פר-1550/5 31/12/1964 תכנית המשדרים לבתיה"ס היסודיים
משרד החינוך פר-1534/11 31/12/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1550/2 31/12/1964 מדריך ביבליוגרפי
משרד החינוך פר-1535/1 31/12/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1550/3 31/12/1964 מדריך ביבליוגרפי
משרד החינוך פר-1551/8 31/12/1964 בעד ונגד
משרד החינוך פר-1535/13 31/12/1964 רשימת הפרסומים
משרד החינוך פר-1535/11 31/12/1964 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1536/11 31/12/1964 REPORT FOR THE YEAR 5725
משרד החינוך פר-1537/1 31/12/1964 חוזר המנהל הכללי
משרד החינוך פר-1551/13 31/12/1964 מעשה ידינו קישוטי חג ומועד
משרד החינוך פר-1551/10 31/12/1964 הבנת מוסיקה והסברתה
משרד החינוך פר-1551/11 31/12/1964 אוגדן למדריך בתנועות הנוער
משרד החינוך פר-1536/6 31/12/1964 הרצאת שר החינוך והתרבות זלמן ארן
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/3 31/12/1964 פעילות ותפוקה ברכבת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/2 31/12/1964 רוחות מקומיות סביב אגן הים התיכון
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/5 31/12/1964 מטאורולוגיה בבית המשפט
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/4 31/12/1964 רכבת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/22 31/12/1964 MONTHLY RAINFALL ISOMERS IN ISRAEL
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/6 31/12/1964 משטר הרוחות בחבל הבשור מבוא למחקר משברי הרוח באיזור
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/15 31/12/1964 ממוצעים אקלימיים תקניים של כמות-גשם
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/11 31/12/1964 כרזות  בלנקים  הודעות  דו"חות וכד'
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/1 31/12/1964 מגדלור
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/2 31/12/1964 רשימת הפרסומים שנתקבלו בספריה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/6 31/12/1964 סיכום פעולות שנתי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1711/1 31/12/1964 דו"ח אגרו-מטאורולוגי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/9 31/12/1964 LOD INTERNATIONAL AIRPORT
משרד הפנים פר-1696/7 31/12/1964 מסים ברשויות מקומיות
משרד המשפטים פר-1653/10 31/12/1964 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1655/3 31/12/1964 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1655/1 31/12/1964 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1655/2 31/12/1964 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1651/1 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
משרד המשפטים פר-1657/4 31/12/1964 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1652/6 31/12/1964 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים פר-1652/7 31/12/1964 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים פר-1651/8 31/12/1964 פעולות משרד המשפטים
משרד המשפטים פר-1652/4 31/12/1964 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים פר-1652/5 31/12/1964 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים פר-1652/2 31/12/1964 LAWS OF THE STATE OF ISRAEL
משרד המשפטים פר-1652/3 31/12/1964 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים פר-1651/2 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
משרד המשפטים פר-1651/5 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
משרד המשפטים פר-1651/3 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
משרד המשפטים פר-1651/4 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
משרד המשפטים פר-1658/5 31/12/1964 נאום פתיחה של שר המשפטים לתקציב משרד המשפטים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1747/1 31/12/1964 מערכות- ים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/1 31/12/1964 מערכות – חימוש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/3 31/12/1964 מערכות – חימוש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1740/4 31/12/1964 כרזות  בלנקים  הודעות  דו"חות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1740/5 31/12/1964 כרזות  בלנקים  הודעות  דו"חות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1740/2 31/12/1964 כרזות  בלנקים  הודעות  דו"חות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1740/3 31/12/1964 כרזות  בלנקים  הודעות  דו"חות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1743/7 31/12/1964 מערכות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/2 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/1 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/4 31/12/1964 סקירה חודשית
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1739/3 31/12/1964 מודעות  בלנקים  פנקסים  דו"חות  רשימות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1739/4 31/12/1964 מודעות  בלנקים  פנקסים  דו"חות  רשימות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1740/1 31/12/1964 כרזות  בלנקים  הודעות  דו"חות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1739/1 31/12/1964 מודעות  בלנקים  פנקסים  דו"חות  רשימות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1739/2 31/12/1964 מודעות  בלנקים  פנקסים  דו"חות  רשימות וכד'
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/6 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/7 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/8 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/9 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/3 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/4 31/12/1964 מחניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1755/5 31/12/1964 מחניים
המשרד לענייני דתות פר-1495/5 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
המשרד לענייני דתות פר-1495/6 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
המשרד לענייני דתות פר-1496/2 31/12/1964 תמציות פסקי הדין של ביהמ"ש העליון בעניני המעמד האישי
המשרד לענייני דתות פר-1495/4 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
המשרד לענייני דתות פר-1495/1 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
המשרד לענייני דתות פר-1495/2 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
המשרד לענייני דתות פר-1495/3 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
המשרד לענייני דתות פר-1497/5 31/12/1964 NOUVELLES CHRETIENNES D'ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1496/7 31/12/1964 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל
המשרד לענייני דתות פר-1496/8 31/12/1964 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל
המשרד לענייני דתות פר-1496/9 31/12/1964 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל
המשרד לענייני דתות פר-1496/10 31/12/1964 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל
המשרד לענייני דתות פר-1496/4 31/12/1964 פעולות משרד הדתות
המשרד לענייני דתות פר-1498/14 31/12/1964 צרור ידיעות
המשרד לענייני דתות פר-1496/5 31/12/1964 ידיעות והוראות לפסח שנת תשכ"ז
המשרד לענייני דתות פר-1498/15 31/12/1964 מדריך הכשרות
המשרד לענייני דתות פר-1498/16 31/12/1964 הליכות
המשרד לענייני דתות פר-1496/11 31/12/1964 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל
המשרד לענייני דתות פר-1496/12 31/12/1964 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/4 31/12/1964 קטעי עיתונות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/16 31/12/1964 התעשיה ועתיד
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/12 31/12/1964 האריזה של מוצרי צריכה ליצוא
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/10 31/12/1964 סקר על התפתחות תעשית מזון קפוא ושיווקן בארצות אמריקה ואירופה
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/7 31/12/1964 שירותים לתעשיית העור
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/9 31/12/1964 תכנית פתוח התעשיה בירושלים (דו"ח ביניים)
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/3 31/12/1964 שיכון ובניה
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/4 31/12/1964 HOUSING AND CONSTRUCTION
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/4 31/12/1964 בחקלאות ובמשק
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1677/1 31/12/1964 המפעל
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1676/4 31/12/1964 כתבים גיאודטיים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/7 31/12/1964 שרות התעסוקה במספרים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/12 31/12/1964 דין וחשבון
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/1 31/12/1964 דין וחשבון סטטיסטי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/3 31/12/1964 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/2 31/12/1964 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/6 31/12/1964 סיכומים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1676/2 31/12/1964 כתבים קרטוגרפים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/5 31/12/1964 דו"ח פעולות שנתי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/1 31/12/1964 פעולות חינוך מקצועי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/10 31/12/1964 MANPOWER IN ISRAEL
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/9 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/8 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/11 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/10 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/5 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/4 31/12/1964 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/7 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/6 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/12 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/1 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/2 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/3 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1667/13 31/12/1964 מודעות  בלנקים  חוזרים  מכתבים וכד'
רשויות מקומיות פר-1790/2 31/12/1964 מדריך למבקרים – ירושלים
רשויות מקומיות פר-1786/7 31/12/1964 הצעת התקציב ושיעורי הארנונות
רשויות מקומיות פר-1789/1 31/12/1964 ירושלים הבירה
רשויות מקומיות פר-1789/2 31/12/1964 הלכות והליכות
רשויות מקומיות פר-1786/1 31/12/1964 דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל
רשויות מקומיות פר-1789/5 31/12/1964 בשעריך
רשויות מקומיות פר-1789/7 31/12/1964 ערית ירושלים משרד מהנדס העיר
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/4 01/01/1965 מחלקה נוצרית – אגף עדות – פנקסי נישואין (נוצרים)
חומר מדיני חצ-3546/10 01/01/1965 זמביה – יהדות
חומר מדיני חצ-3546/11 01/01/1965 זמביה – מתנות
חומר מדיני חצ-3546/17 01/01/1965 זמביה – ברכות
משרד החינוך פר-1539/1 04/01/1965 למתחיל- שבועון בעברית קלה
משרד המשפטים פר-1653/7 04/01/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/4 04/01/1965 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1542/1 05/01/1965 שער לקורא החדש
ארכיון יד אשכול פ-4903/11 06/01/1965 בר-רב-האי דוד בתיק: שאילתה מס' 2336 של חה"כ דוד בר-רב-האי ותשובת ראש הממשלה לוי אשכול:  – בנוגע להתערבותו של חה"כ פורוש בעריכת תכנית "מנצרת לכורזין" ודרישה לביטולה.  – מכתב לחה"כ בר-רב-האי בנוגע לאבא חושי.​
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/6 06/01/1965 חוזר אגף החקירות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/9 09/01/1965 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1668/1 14/01/1965 עבודה וביטוח לאומי
משרד החינוך פר-1536/1 16/01/1965 חוזר פנימי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1741/3 31/01/1965 מערכות
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/3 31/01/1965 בשירות התעסוקה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/9 14/02/1965 ניב עלומים
משרד המשפטים פר-1653/8 25/02/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1549/3 28/02/1965 קבץ- לבעיות החינוך הגופני והספורט
משרד החינוך פר-1547/3 28/02/1965 אורחות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/8 28/02/1965 בטאון חיל האויר לישראל
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/1 28/02/1965 היצוא ואני
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/6 28/02/1965 עלון למרצה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/5 28/02/1965 productivity
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1672/4 28/02/1965 מחקר כח אדם
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/5 22/03/1965 במחנה-עתון חיילי ישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1756/2 31/03/1965 לקט לקצין הבכיר בהג"א
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/7 31/03/1965 תמחיר
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1703/1 01/04/1965 דו"ח כספי
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/3 06/04/1965 דברי שר האוצר  המסחר והתעשיה פנחס ספיר באסיפה הכללית הארצית של התאחדות בעלי התעשיה בישראל
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/7 07/04/1965 חוזר אגף החקירות
משרד המשפטים פר-1653/9 20/04/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1539/2 26/04/1965 למתחיל- שבועון בעברית קלה
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/3 29/04/1965 הודעות המטה הארצי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/2 30/04/1965 מגדלור
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/13 30/04/1965 עדוד השווק בעזרת פרסומת קולקטיבית
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/14 30/04/1965 תכנית פיתוח התעשיה בישראל
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/5 30/04/1965 דין וחשבון על החקירה של חול גרוס כתחליף לזיפזיף טבעי בבטון
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/10 30/04/1965 איכות
משרד המשפטים פר-1654/4 09/05/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/2 13/05/1965 נאום שר האוצר המסחר  והתעשיה מר פנחס ספיר בפני חברי המועדון המסחרי והתעשייתי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/6 30/05/1965 במחנה-עתון חיילי ישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/5 31/05/1965 סקירה חודשית
המשרד לענייני דתות פר-1497/12 31/05/1965 CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1498/1 31/05/1965 NOTICIAS CRISTIANAS DE ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1497/10 31/05/1965 CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/4 31/05/1965 שירותי נייר תאית ועץ
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/11 31/05/1965 סקירה ראשונית על אפשרויות יצוא של קרמיקה סניטרית
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/5 31/05/1965 שירותי טכסטיל
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/6 31/05/1965 שירותי כביסה ודטרגנטים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/2 31/05/1965 ביוליטין הלשכה לעובדים אקדמאים
משרד החינוך פר-1542/2 02/06/1965 שער לקורא החדש
משרד המשפטים פר-1653/1 07/06/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
ארכיון יד אשכול פ-4903/12 13/06/1965 פרץ ברנשטיין – שר המסחר והתעשייה ברכת ראש הממשלה לוי אשכול לפרץ ברנשטיין  שר התעשייה והמסחר.​
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/14 30/06/1965 חידושי תחיקה ופסיקה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/8 30/06/1965 דו"ח כספי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/2 30/06/1965 דין וחשבון סטטיסטי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/3 30/06/1965 אוטומציה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/12 30/06/1965 תחזית כוח אדם
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1703/2 04/07/1965 דו"ח כספי
משרד המשפטים פר-1653/2 13/07/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1668/2 14/07/1965 עבודה וביטוח לאומי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/13 31/07/1965 תחזית כוח אדם
רשויות מקומיות פר-1787/1 31/07/1965 עובדות ומספרים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/7 02/08/1965 דו"ח כספי
משרד המשפטים פר-1658/13 08/08/1965 THE PREVENTION OF CRIME AND THE TREATMENT OF OFFENDERS IN ISRAEL
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1703/3 10/08/1965 דו"ח כספי
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/8 11/08/1965 חוזר אגף החקירות
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/4 14/08/1965 הודעות המטה הארצי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/8 14/08/1965 ניב עלומים
משרד הפנים – ממונה מחוז חיפה גל-12684/14 17/08/1965 תיקי בניה – בנין פנימיה למדרשית נועם פרדס חנה בתיק – בקשה להיתר בנייה לבניית ביתן מגורים עבר מדרשת נועם בפרדס חנה; בקשה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
משרד המשפטים פר-1653/3 18/08/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
רשויות מקומיות פר-1787/8 26/08/1965 תדפיס סטטיסטי
משרד החינוך פר-1551/9 31/08/1965 בעד ונגד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/6 31/08/1965 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1741/4 31/08/1965 מערכות
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/1 31/08/1965 CARMIEL
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/7 06/09/1965 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד המשפטים פר-1653/4 29/09/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1711/2 30/09/1965 דו"ח אגרו-מטאורולוגי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/5 30/09/1965 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/5 30/09/1965 במחנה נחל
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/2 30/09/1965 שיכון ובניה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/6 30/09/1965 חוזר המשרד
משרד החינוך פר-1542/3 06/10/1965 שער לקורא החדש
רשויות מקומיות פר-1787/3 25/10/1965 עובדות ומספרים
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/4 27/10/1965 חוזר אגף החקירות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/4 31/10/1965 דו"ח כספי
משרד המשפטים פר-1658/4 31/10/1965 דין וחשבון של הועדה לתקון חוק החברות
משרד המשפטים פר-1658/2 31/10/1965 דין וחשבון של הועדה המייעצת לחקיקת חוק בוררות חדש
משרד המשפטים פר-1658/6 31/10/1965 דין וחשבון של הועדה לתקון חוק החברות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/6 31/10/1965 בטאון חיל האויר לישראל
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1677/2 31/10/1965 המפעל
רשויות מקומיות פר-1787/7 31/10/1965 תדפיס סטטיסטי
רשויות מקומיות פר-1790/6 31/10/1965 תצרוכת המים האופטימלית לעיר
משרד החינוך פר-1539/3 08/11/1965 למתחיל- שבועון בעברית קלה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/8 08/11/1965 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד הפנים – ממונה מחוז חיפה גל-12684/15 17/11/1965 תיקי בניה – מגורים לרגל ההוראה של מדרשית נועם פרדס חנה בתיק – פנייה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בבקשה לתכנית הקמת בית מגורים לסגל המורים במדרשת נם שבפרדס חנה; החלטת הוועדה.
המינהל לשלטון מקומי ג-5026/19 21/11/1965 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – עכו (כרך ב') – בחירות ומנויים התכתבויות ומסמכים בנוגע לעיריית עכו: כתבי מינוי לחברי מועצת העירייה ולעומד בראשה  הודעות בדבר בחירת והתפטרות של סגני ראש העירייה.
משרד המשפטים פר-1653/5 21/11/1965 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/8 29/11/1965 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/1 30/11/1965 רבעון משטרת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/3 30/11/1965 דו"ח כספי
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1640/15 30/11/1965 מדריך להקלות בייצוא
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/5 14/12/1965 הודעות המטה הארצי
משרד החינוך פר-1534/2 20/12/1965 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1534/1 26/12/1965 בחינוך ובתרבות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/7 27/12/1965 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/11 31/12/1965 דפי הסברה
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/9 31/12/1965 מהמתרחש בעולם המשטרה
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/2 31/12/1965 תאונות דרכים-סיכום חודשי
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/2 31/12/1965 סיכום חצי שנתי של עבירות
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/9 31/12/1965 סיכום פעילות
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/11 31/12/1965 סיכום עבירות
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/8 31/12/1965 סיכום ארצי של פשעים
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/13 31/12/1965 סיכום ארצי של פשעים
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/4 31/12/1965 דין וחשבון שנתי
משרד החינוך פר-1547/13 31/12/1965 עלון למורה
משרד החינוך פר-1547/11 31/12/1965 חוברת קריאת קטעים
משרד החינוך פר-1547/7 31/12/1965 דפים לתזונה לעובדים מקצועיים
משרד החינוך פר-1537/17 31/12/1965 ATIQOT
משרד החינוך פר-1538/3 31/12/1965 חדשות ארכיאולוגיות
משרד החינוך פר-1536/10 31/12/1965 חינוך
משרד החינוך פר-1536/8 31/12/1965 עלון ביבליוגראפיה לספרות החינוך
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/23 31/12/1965 AN APPROACH TO FORECASTING SEASONAL RAINFALL IN ISRAEL
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/18 31/12/1965 מדריך אגרות נהיגה לכלי רכב
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/17 31/12/1965 אקלים ארץ ישראל לאזוריה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/10 31/12/1965 סקר אגרוטופואקלימי בעמק בית שאן בעונות החורף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/12 31/12/1965 מדריך למבקשי רישיון נהיגה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/7 31/12/1965 השפעת מהירות הרוח וריכוז המלחים באוויר על רמת יבולי תפוזים בסמוך לים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/9 31/12/1965 השפעת משבר רוח מלאכותי על המיקרואקלים התפתחות הצמח והיבולים של אגוזי אדמה בחבל הבשור
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/8 31/12/1965 מדריך לבעלי רשיון נהיגה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/2 31/12/1965 דו"ח כספי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/1 31/12/1965 פעילות ותפוקה רכבת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1710/2 31/12/1965 סיכום חודשי למזג האויר
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/2 31/12/1965 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1747/2 31/12/1965 מערכות- ים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/4 31/12/1965 מערכות – חימוש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/6 31/12/1965 סקירה חודשית
המשרד לענייני דתות פר-1496/3 31/12/1965 סקירה שהוגשה לדיון בכנסת
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/8 31/12/1965 קובץ הוראות מינהלויות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/9 31/12/1965 SOME FACTS ON INDUSTRIES IN DEVELOPMENT AREAS
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/7 31/12/1965 סקירה ראשונית על אפשרויות יצוא אריחי קיר לארצות נבחרות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/5 31/12/1965 SOME FACTS ON INDUSTRIES IN DEVELOPMENT AREAS
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/3 31/12/1965 קובץ הוראות מינהליות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/1 31/12/1965 תקנון "תחרויות עיצוב המוצר"
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/2 31/12/1965 תקנון "תחרויות עיצוב המוצר"
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/5 31/12/1965 סמינר עבודה בינלאומי לקרמיקה ארכיטקטונית
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/10 31/12/1965 הפקת סרטים ארוכים בישראל
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/7 31/12/1965 תכנית להרחבת הבתים במושבים
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/8 31/12/1965 דו"ח התקדמות הבניה -הוראות הפעלה
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/10 31/12/1965 PROBLEMS DES VILLES DE DEVELOPPEMENT EN ISRAEL
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/6 31/12/1965 PROBLEMS OF DEVELOPMENT TOWNS IN ISRAEL
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/13 31/12/1965 דו"ח על פעולות מחקר בשנת 1966
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/3 31/12/1965 דין וחשבון סטטיסטי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/6 31/12/1965 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/5 31/12/1965 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/4 31/12/1965 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/3 31/12/1965 נאום שר העבודה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1672/2 31/12/1965 מחקר כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/10 31/12/1965 תחזית כוח אדם
רשויות מקומיות פר-1788/1 31/12/1965 דו"ח מרוכז על פעולות מחלקות העיריה
רשויות מקומיות פר-1788/2 31/12/1965 דו"ח מרוכז על פעולות מחלקות העיריה
רשויות מקומיות פר-1788/3 31/12/1965 דו"ח מרוכז על פעולות מחלקות העיריה
רשויות מקומיות פר-1786/8 31/12/1965 הצעת התקציב ושיעורי הארנונות
רשויות מקומיות פר-1786/2 31/12/1965 דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל
רשויות מקומיות פר-1790/4 31/12/1965 הלכות והליכות – לקט לפסח
רשויות מקומיות פר-1790/5 31/12/1965 המחלקה לחינוך ולתרבות
רשויות מקומיות פר-1789/3 31/12/1965 דו"ח מרוכז על פעולות מחלקות העיריה
משרד המשפטים פר-1653/6 02/01/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/3 03/01/1966 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1543/6 05/01/1966 שער לקורא החדש
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/10 05/01/1966 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5866/30 12/01/1966 אישורי תכניות בניה – ראש-פינה תכנית מפורטת מס' 1375 – מצפה הימים ע"י ראש פינה – שינוי לתכנית מפורטת מס' 61  אשר מטרתה לקבוע באזור ההבראה והנופש את הבינוי על המגרש והשירותים.
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1668/3 14/01/1966 עבודה וביטוח לאומי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/1 15/01/1966 במחנה גדנע
משרד החינוך פר-1536/2 29/01/1966 חוזר פנימי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1704/1 31/01/1966 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1743/2 31/01/1966 מערכות
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/1 31/01/1966 דפים ליועץ
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/3 31/01/1966 הקואופרציה האשראית
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/4 31/01/1966 בשירות התעסוקה
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/5 09/02/1966 חוזר אגף החקירות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/4 09/02/1966 במחנה-עתון חיילי ישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/7 14/02/1966 ניב עלומים
משרד החינוך פר-1534/5 25/02/1966 POPULAR SPORTS EVENTS IN ISRAEL
משרד החינוך פר-1551/1 28/02/1966 בעד ונגד
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/8 28/02/1966 מערכות- ים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/14 28/02/1966 MANPOWER SURVEYS
לשכת מנכ"ל מקורות ח-1423/35 01/03/1966 A PROPOSAL FOR A RECONNAISSANCE STUDY OF THE WATER SUPPLY PROBLEMS OF THE COASTAL AREA OF VENEZUELA הצעה למחקר  סיור בנושא בעיות אספקת המים של אזור החוף של ונצואלה.
לשכת מנכ"ל מקורות ח-1423/36 01/03/1966 A PROPOSAL FOR A RECONNAISSANCE STUDY OF THE SUBANDEAN AREA OF VENEZUELA הצעה למחקר  סיור באזור ונצואלה.
משרד המשפטים פר-1654/5 05/03/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1543/5 09/03/1966 שער לקורא החדש
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/4 31/03/1966 LOD INTERNATIONALAIRPORT
המשרד לענייני דתות פר-1498/2 31/03/1966 NOTICIAS CRISTIANAS DE ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1497/11 31/03/1966 CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1497/4 31/03/1966 NOUVELLES CHRETIENNES D'ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1497/1 31/03/1966 CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/2 31/03/1966 ביולטין הספריה
רשויות מקומיות פר-1788/5 31/03/1966 דו"ח מרוכז על פעולות מחלקות העיריה
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/3 06/04/1966 חוזר אגף החקירות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1750/3 18/04/1966 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1549/1 30/04/1966 החינוך הגופני
משרד החינוך פר-1551/17 30/04/1966 בחינוך המשלים
המשרד לענייני דתות פר-1498/6 30/04/1966 הוועדות הטכניות מונפקות על ידי המחלקה האיסלמית והדרוזית במשרד הדתות
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/9 30/04/1966 שיכון ובניה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/4 30/04/1966 אוטומציה
משרד החינוך פר-1539/4 02/05/1966 למתחיל- שבועון בעברית קלה
משרד החינוך פר-1540/5 09/05/1966 למתחיל- שבועון בעברית קלה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/11 09/05/1966 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד החינוך פר-1543/4 11/05/1966 שער לקורא החדש
המשרד לביטחון הפנים פר-1644/3 14/05/1966 הודעות המטה הארצי
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57135/27 22/05/1966 בית אלפא בית שאן בית אלפא בית שאן  פיתוח תשתיות כבישים וביוב. פקודת הדרכים ומסילות הברזל 1943 – צו בדבר תחולת עבודה.
משרד המשפטים פר-1654/3 23/05/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1651/7 31/05/1966 דברי פתיחה של שר המשפטים
משרד המשפטים פר-1658/8 31/05/1966 בית המשפט לנוער בחברה המודרנית
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/11 31/05/1966 סקירה על ענף מערכות חשמל וחלקיהן פקוד ובקרה
לשכת מנכ"ל מקורות ח-1423/33 01/06/1966 A COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PROGRAMME FOR IRRIGATED AGRICULTURE IN VENEZUELA A TENTATIVE METHODOLOGY תוכנית פיתוח מקיפה לחקלאות מושקת בוונצואלה. שיטה טנטטיבית.
מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון ג-4454/3 12/06/1966 מחוז ירושלים – פרזות – הנהלה (כרך א') ניתוח והערות לדוחות הכספיים של פרזות ישיבות הנהלה מצומצמות; הלוואות; פתרונות מגורים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1705/1 23/06/1966 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/7 30/06/1966 סקירה חודשית
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/8 30/06/1966 תמחיר
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/4 30/06/1966 דין וחשבון סטטיסטי
רשויות מקומיות פר-1788/4 30/06/1966 דו"ח מרוכז על פעולות מחלקות העיריה
משרד המשפטים פר-1654/2 06/07/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/6 14/07/1966 הודעות המטה הארצי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/5 14/07/1966 הוראות נוהל של אגף הרישוי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1668/4 14/07/1966 עבודה וביטוח לאומי
משרד החינוך פר-1543/3 27/07/1966 שער לקורא החדש
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/15 31/07/1966 חידושי תחיקה ופסיקה
רשויות מקומיות פר-1787/5 06/08/1966 תדפיס סטטיסטי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/5 22/08/1966 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד המשפטים פר-1654/1 30/08/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/16 31/08/1966 המשטרה
משרד החינוך פר-1548/13 31/08/1966 החנוך המוסיקלי
משרד החינוך פר-1551/2 31/08/1966 בעד ונגד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/8 31/08/1966 דו"ח כספי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/3 31/08/1966 רשימת הפרסומים שנתקבלו בספריה
המשרד לענייני דתות פר-1498/9 31/08/1966 חדשות האיסלאם מתפרסמות על ידי המחלקה לענייני אסלאם ודרוזים במשרד לשירותי דת
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1677/3 31/08/1966 המפעל
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/5 31/08/1966 אוטומציה
משרד החינוך פר-1539/5 05/09/1966 למתחיל- שבועון בעברית קלה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/6 11/09/1966 ניב עלומים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/7 30/09/1966 דו"ח כספי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1711/3 30/09/1966 דו"ח אגרו-מטאורולוגי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1747/3 30/09/1966 מערכות- ים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/5 30/09/1966 בטאון חיל האויר לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/6 30/09/1966 במחנה נחל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1743/3 30/09/1966 מערכות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1641/6 30/09/1966 הערות מספר בענין הקמת המפעלים הפרמצבטיים בארצות מתפתחות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1705/2 02/10/1966 דו"ח כספי
משרד המשפטים פר-1654/6 12/10/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1543/2 26/10/1966 שער לקורא החדש
משרד הבינוי והשיכון גל-4916/5 30/10/1966 . חלמיש כרך ג' בתיק התכתבויות של חברת חלמיש שהינה הנציגה לפינוי ובינוי אזורי שיקום בשטחה עיריית תל אביב – יפו.  בתכתובות פרוטוקולים  תקציבים  תכניות בנייה ופיתוח  מאזנים  הלוואות  פיצויים למפונים  מיסוי  הקמת תשתיות  ישיבות דריקטוריון וכד'.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/6 31/10/1966 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1748/1 31/10/1966 קשר ואלקטרוניקה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/2 31/10/1966 גשר-בטאון הנוער הדתי לקואופרציה
משרד החינוך פר-1543/1 02/11/1966 שער לקורא החדש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/6 07/11/1966 במחנה-עתון חיילי ישראל
רשויות מקומיות פר-1787/6 14/11/1966 תדפיס סטטיסטי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/5 30/11/1966 דו"ח כספי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/4 30/11/1966 הקואופרציה האשראית
משרד המשפטים פר-1654/8 04/12/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1705/3 05/12/1966 דו"ח כספי
משרד החינוך פר-1551/16 10/12/1966 דור דור וניגונו
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/3 31/12/1966 תאונות דרכים-סיכום חודשי
המשרד לביטחון הפנים פר-1644/5 31/12/1966 דין וחשבון שנתי
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/9 31/12/1966 סיכום פעילות
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/5 31/12/1966 דין וחשבון שנתי
המשרד לביטחון הפנים פר-1647/10 31/12/1966 סיכום פעילות
משרד החינוך פר-1548/3 31/12/1966 רשימת כרטיסי ספר
משרד החינוך פר-1547/14 31/12/1966 עלון למורה
משרד החינוך פר-1547/12 31/12/1966 משלנו לקט מעיתוני בתי הספר
משרד החינוך פר-1547/8 31/12/1966 דפים לתזונה לעובדים מקצועיים
משרד החינוך פר-1537/18 31/12/1966 ATIQOT
משרד החינוך פר-1538/4 31/12/1966 חדשות ארכיאולוגיות
משרד החינוך פר-1534/4 31/12/1966 מחנות נופש וטיולים לנוער חובב טבע וידיעת הארץ
משרד החינוך פר-1550/12 31/12/1966 מפעלי הדרכה
משרד החינוך פר-1550/10 31/12/1966 דו"ח סטאטיסטי לשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1536/3 31/12/1966 משרד החינוך והתרבות
משרד החינוך פר-1551/14 31/12/1966 דור דור וניגונו
משרד החינוך פר-1551/12 31/12/1966 מעשה ידינו קישוטי חג ומועד
משרד החינוך פר-1536/9 31/12/1966 תדפיס משנתון הממשלה
משרד החינוך פר-1536/5 31/12/1966 הרצאת שר החינוך והתרבות זלמן ארן
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/6 31/12/1966 שימושי קרקע  אוכלוסיה ופעילות כלכלית 1967
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/21 31/12/1966 דו"ח על פעולות מחלקת המוסכים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/16 31/12/1966 ההסתברות של ימי גשם בישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/13 31/12/1966 מדריך לתלמידי ביה"ס לנהיגה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/14 31/12/1966 מדריך לרישום לרישוי ולחידוש רשיון רכב נוסעים פרטי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/9 31/12/1966 סקירה ודיון על תקציב משרד התחבורה בכנסת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/4 31/12/1966 דו"ח כספי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/8 31/12/1966 LOD INTERNATIONAL AIRPORT
משרד המשפטים פר-1655/4 31/12/1966 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1658/12 31/12/1966 THE PATENTS LAW
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/5 31/12/1966 מערכות – חימוש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1743/5 31/12/1966 מערכות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/2 31/12/1966 סקירה חודשית
המשרד לענייני דתות פר-1497/2 31/12/1966 NOUVELLES CHRETIENNES D'ISRAEL
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/4 31/12/1966 INVESTMENT OPPORTUNITIES IN ISRAEL'S KNITTING AND APPAREL INDUSTRY
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/17 31/12/1966 אוצר "זהב" – בידיך
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/15 31/12/1966 מצ"ב רשימת היצואנים המוסמכים והחברות יצוא
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/12 31/12/1966 ISRAEL ARTS CRAFTS
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/4 31/12/1966 MADE IN ISRAEL
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/8 31/12/1966 מה יוצא מן היצוא?
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/6 31/12/1966 העיצוב ואני
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/11 31/12/1966 פעולות משרד השיכון
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/3 31/12/1966 נתונים סטטיסטיים על שיכון ובניה
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/1 31/12/1966 חוברת הדרכה ועד- בית
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/2 31/12/1966 בדק בית
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/9 31/12/1966 מבצע נקיון ב-31 ישובים
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/17 31/12/1966 הפעילות התכנונית
משרד הבינוי והשיכון פר-1727/1 31/12/1966 כלכלה הנדסית בבניה
משרד הבינוי והשיכון פר-1727/2 31/12/1966 עקרונות ופרטים לתכנון חלקי בנין סטנדרטיים
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/15 31/12/1966 דו"ח פעילות יחידת או"ש והדרכה
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/12 31/12/1966 בחינה כלכלית – הנדסית של פרויקטים לשיכון ובנייה
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/10 31/12/1966 ידיעות על המחקרים והסקרים (בביצוע ובתכנון)
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1676/3 31/12/1966 דין וחשבון שנתי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/7 31/12/1966 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/7 31/12/1966 מערך ותכנון ובצוע בנינים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/7 31/12/1966 מרכב
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/7 31/12/1966 חוזר המשרד
רשויות מקומיות פר-1786/9 31/12/1966 הצעת התקציב ושיעורי הארנונות
רשויות מקומיות פר-1790/3 31/12/1966 מדריך כשרות
רשויות מקומיות פר-1786/3 31/12/1966 דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל
ארגונים בינלאומיים חצ-3077/5 01/01/1967 זמביה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/2 02/01/1967 במחנה-עתון חיילי ישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/2 02/01/1967 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1544/5 04/01/1967 שער לקורא החדש
משרד החינוך פר-1540/1 09/01/1967 למתחיל- שבועון בעברית קלה
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/7 14/01/1967 הודעות המטה הארצי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1668/5 14/01/1967 עבודה וביטוח לאומי
משרד המשפטים פר-1654/7 15/01/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1658/7 16/01/1967 הרצאות ודיונים שהושמעו בסמינריון על אלימות בישראל בארגון המכון לקרימינולוגיה בירושלים
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22883/26 22/01/1967 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בן עמי בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' ג/902 – בית עלמין של מושב בן עמי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/3 31/01/1967 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1743/4 31/01/1967 מערכות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/9 31/01/1967 רשימת ספרי כתובות של הארצות
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/5 31/01/1967 בשירות התעסוקה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/12 14/02/1967 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד הבינוי והשיכון גל-4899/15 27/02/1967 קישוט אמנותי למוסדות ציבור  התכתבויות בעניין הקרן לביצוע ובניית אלמנטים אמנותיים בבנייני ושטחי ציבור (בתי כנסת  בתי ספר  קיבוצים  מרכזים מסחריים  כיכרות ועוד) – מינוי ועדה לשילוב אמנות בבניה (בחירת המבנים והאתרים  האמן המבצע  קביעת מסגרת תקציבית)  פרוטוקולים מישיבות הועדה  הצעות אמנים לשילוב עבודותיהם במקומות ציבוריים (פיסול  פסיפס  קרמיקה  עבודות עץ ברזל ואבן)  החלטות הועדה לגבי הצעות האמנים והפרויקטים לביצוע  חוזה התקשרות עם האמנים ועוד.
משרד החינוך פר-1551/3 28/02/1967 בעד ונגד
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/13 28/02/1967 משקל ההוצאה לדיור בהכנסות המשפחה בשיכוני "עמידר" – באשקלון
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/5 28/02/1967 דין וחשבון סטטיסטי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1672/1 28/02/1967 מחקר כח אדם
משרד המשפטים פר-1654/10 01/03/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1544/4 15/03/1967 שער לקורא החדש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/3 20/03/1967 במחנה-עתון חיילי ישראל
ארכיון יד בן צבי – מכון בן צבי פ-3130/42 29/03/1967 יד יצחק בן-צבי – בית הנשיא העתק שנשלח לרחל ינאית בן-צבי  ממכתב לנשיא המדינה שזר משר העבודה יגאל אלון  בנוגע להוצאת המכרז לבניית בית הנשיא ע"י מחלקת עבודות ציבוריות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/1 31/03/1967 דו"ח כספי
משרד הבינוי והשיכון פר-1727/4 31/03/1967 שפץ ביתך
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/5 15/04/1967 ניב עלומים
משרד החינוך פר-1540/2 17/04/1967 למתחיל- שבועון בעברית קלה
משרד החינוך פר-1547/2 30/04/1967 בחינוך החקלאי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1747/4 30/04/1967 מערכות- ים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1748/2 30/04/1967 קשר ואלקטרוניקה
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/11 30/04/1967 NOW IS THE TIME TO INVEST IN ISRAEL
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/8 30/04/1967 מערך ותכנון ובצוע בנינים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/11 30/04/1967 דין וחשבון סטטיסטי
משרד המשפטים פר-1654/9 07/05/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1535/3 11/05/1967 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1547/16 28/05/1967 איגרת אל המחנך
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/12 31/05/1967 דפי הסברה
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/10 31/05/1967 שיטות סחר באירופה המזרחית [במיוחד סחרה של רומניה עם ארצות המערב]
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/4 20/06/1967 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1544/3 27/06/1967 שער לקורא החדש
משרד החינוך פר-1548/4 30/06/1967 חוברת "יד לקורא"
משרד החינוך פר-1548/20 30/06/1967 עלון החונכות למורים בבתי הספר העל – יסודיים
המשרד לענייני דתות פר-1498/3 30/06/1967 NOTICIAS CRISTIANAS DE ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1497/7 30/06/1967 CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/1 05/07/1967 חוזר אגף החקירות
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22883/37 22/07/1967 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ראש פינה תכנית מפורטת מס' 977 – שינוי יעוד בגוש 13946 – הקמת תחנת אגד בראש פינה והחלטת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים מחוז הצפון.
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/5 31/07/1967 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/18 31/07/1967 שלבי ביצוע התוכנית המאושרת
משרד המשפטים פר-1655/8 13/08/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1540/3 14/08/1967 למתחיל- שבועון בעברית קלה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1669/1 15/08/1967 עבודה וביטוח לאומי
משרד החינוך פר-1544/2 22/08/1967 שער לקורא החדש
משרד החינוך פר-1551/4 31/08/1967 בעד ונגד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/3 31/08/1967 מגדלור
המשרד לענייני דתות פר-1498/10 31/08/1967 חדשות האיסלאם מתפרסמות על ידי המחלקה לענייני אסלאם ודרוזים במשרד לשירותי דת
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/4 31/08/1967 קטלוג ספרית משרד השיכון
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/11 31/08/1967 progress report on studies and research projects
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1677/4 31/08/1967 המפעל
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/7 31/08/1967 אוטומציה
מזכירות הממשלה א-188/15 03/09/1967 ועדת השבעה (שטחים מוחזקים) פרוטוקלים מישיבות ועדת שרים לענייני ירושלים בהשתתפות שרים ואנשי מקצוע שונים  ישיבות בנשוא חינוך בגדה  הר הבית  דרוזים ברמת הגולן.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1707/1 06/09/1967 דו"ח כספי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/24 09/09/1967 תקנות רכבת ישראל
משרד החינוך פר-1548/25 17/09/1967 פרוטוקול
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1711/4 30/09/1967 דו"ח אגרו-מטאורולוגי
משרד המשפטים פר-1651/6 30/09/1967 חוזרים פנימיים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/7 30/09/1967 במחנה נחל
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/5 30/09/1967 האוכלוסיה באזור שיקום שכונת כפר- שלם  ת"א- יפו
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/7 30/09/1967 אשראי אפותיקאי בישראל שיטותיו ודרכי גיוסו
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/12 30/09/1967 הרחבת בתים במושבים
לשכת ראש הממשלה א-7106/11 01/10/1967 לשכות רה"מ לוי אשכול  גולדה מאיר – בריטניה דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; סיכומי שיחות; שדרים מאישים בריטיים לראש-הממשלה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/1 10/10/1967 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1544/1 23/10/1967 שער לקורא החדש
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1707/2 24/10/1967 דו"ח כספי
משרד המשפטים פר-1655/9 26/10/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1547/1 31/10/1967 איגרת למורה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1748/3 31/10/1967 קשר ואלקטרוניקה
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/14 31/10/1967 A EURPEAN TRADE AND INVESTMENT PROMOTION PROGRAMME FOR THE STATE OF ISRAEL
שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה ג-4882/2 02/11/1967 לשכת השר ישראל גלילי – משרד החוץ כרך א' התכתבות על  מדיניות ההסברה של ממשלת ישראל  תשקיף עיתונות עולמית לאחר טיבוע המשחתת "אילת"  מעמדה של ירושלים  הודעת ראש הממשלה לוי אשכול על שאיפתה של ישראל לכרות הסכמי שלום עם מדינות ערב תוך שמירה על ביטחונה וקיומה  הפליטים הערבים  יהודי ארצות ערב  הצנזורה הצבאית
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/4 14/11/1967 ניב עלומים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/4 30/11/1967 בטאון חיל האויר לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1743/1 30/11/1967 השרוך האפור
משרד הבינוי והשיכון פר-1727/3 30/11/1967 הדיור והשאיפות של זוגות צעירים באזורים נבחרים
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/14 30/11/1967 ייצור והקמה של בניני- מגורים טרומיים בשיטת "בלנסי-יבנה"
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/15 30/11/1967 הדיור והשאיפות של זוגות צעירים באזורים נבחרים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/9 30/11/1967 תמחיר
ארגונים בינלאומיים חצ-3021/12 01/12/1967 זמביה
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/16 05/12/1967 תוכנית עבודה תמריצי – יצוא
משרד המשפטים פר-1655/10 10/12/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/2 13/12/1967 חוזר אגף החקירות
משרד החינוך פר-1545/1 26/12/1967 שער לקורא החדש
משרד המשפטים פר-1652/1 30/12/1967 LAWS OF THE STATE OF ISRAEL
המשרד לביטחון הפנים פר-1645/8 31/12/1967 הודעות המטה הארצי
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/4 31/12/1967 תאונות דרכים-סיכום חודשי
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/1 31/12/1967 דין וחשבון שנתי
משרד החינוך פר-1547/15 31/12/1967 עלון למורה
משרד החינוך פר-1549/2 31/12/1967 החינוך הגופני
משרד החינוך פר-1547/10 31/12/1967 אגף לחינוך חקלאי
משרד החינוך פר-1547/9 31/12/1967 דפים לתזונה לעובדים מקצועיים
משרד החינוך פר-1537/21 31/12/1967 ATIQOT
משרד החינוך פר-1538/2 31/12/1967 חדשות ארכיאולוגיות
משרד החינוך פר-1537/27 31/12/1967 רשימת בתי הספר של החינוך העברי
משרד החינוך פר-1549/11 31/12/1967 סיכום תוצאות בחינות גמר בבתי הספר המקצועיים
משרד החינוך פר-1551/15 31/12/1967 נושאים לפעילויות
משרד החינוך פר-1536/4 31/12/1967 משרד החינוך והתרבות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/2 31/12/1967 גשמי ארץ ישראל כגורם – יסוד במשק המים של הארץ
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/7 31/12/1967 דו"ח פעולות מחלקת המוסכים לשנת 1968/1969
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/20 31/12/1967 השפעת משבר רוח מלאכותי על התנאים המיקרואקלימיים של גידול העגבניה והתפתחותה ויבולה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1712/19 31/12/1967 מדריך למבקש כתב הסמכה לשמש מנהל מקצועי של מוסך למכונאות רכב מנועי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/7 31/12/1967 LOD INTERNATIONAL AIRPORT
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1710/3 31/12/1967 סיכום חודשי למזג האויר
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/13 31/12/1967 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד הפנים פר-1696/9 31/12/1967 קרית הממשלה
משרד הפנים פר-1696/8 31/12/1967 מסים ברשויות מקומיות
משרד הפנים פר-1696/11 31/12/1967 HAIFA REGIONAL OFFICES
משרד הפנים פר-1696/2 31/12/1967 EILAT
משרד הפנים פר-1696/1 31/12/1967 סקר מוניציפאלי
משרד הפנים פר-1697/3 31/12/1967 מבנה תקציב של רשות מקומית
משרד הפנים פר-1697/1 31/12/1967 נתונים לתכנון פיזי של מחוז ירושלים
משרד הפנים פר-1696/14 31/12/1967 THE GOVERNMENT PRECINCT
משרד הפנים פר-1696/13 31/12/1967 THE GOVERNMENT PRECINCT
משרד הפנים פר-1696/12 31/12/1967 42" EILAT TERMINAL
משרד הפנים פר-1696/3 31/12/1967 תכנית מתאר אבו גוש
משרד המשפטים פר-1657/2 31/12/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1656/4 31/12/1967 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1658/14 31/12/1967 SYSTEM OF CLASSIFICATION OF SUBJECT-MATTER FOR PATENTS OF INVENTIONS
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1743/6 31/12/1967 מערכות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/8 31/12/1967 סקירה חודשית
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/2 31/12/1967 LAW FOR THE ENCOURAGEMENT OF CAPITAL INVESTMENTS
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/1 31/12/1967 SCIENCE BASED INDUSTRIES IN ISRAEL
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/16 31/12/1967 עיקרי הדין וחשבון על סקר האתרים המיועדים לשיקום
משרד הבינוי והשיכון פר-1728/8 31/12/1967 תכניות גונן ב – שלב ב
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/5 31/12/1967 הכשר שמוש לבניה של מוצרים ושיטות בניה חדשים בארץ
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/6 31/12/1967 הכשר שמוש לבניה של מוצרים ושיטות בניה חדשים בארץ
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/7 31/12/1967 הכשר שמוש לבניה של מוצרים ושיטות בניה חדשים בארץ
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/8 31/12/1967 הכשר שמוש לבניה של מוצרים ושיטות בניה חדשים בארץ
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/1 31/12/1967 שיכון ובניה
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/2 31/12/1967 דו"ח השתלמות חו"ל בנושא בטון דרוך
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/3 31/12/1967 ניתוח שיטות התובלה באתר הבנין
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/4 31/12/1967 בחירת ציוד לתובלה איכותית – עגרונים לעומת מעליות
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/9 31/12/1967 זוהי האגודה לתרבות הדיור
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/10 31/12/1967 בנה ביתך במזרח ירושלים
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/9 31/12/1967 קריטריונים להערכת תוכנית בנין – עיר ובינוי
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/10 31/12/1967 חישוב בנינים לעומס שלרעידות אדמה
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/7 31/12/1967 השמוש ברשתות פלדה מרותכות מייצור מקומי בתנאי הארץ
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/8 31/12/1967 שיטת בניה טרומית כוללת (מפעל שדה) הדרישה לכח אדם וציוד
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/1 31/12/1967 עבודות ביוב ותיעול
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/11 31/12/1967 שילוב ארכיטקטוני של המתקנים ההנדסיים בבניני דירות מרובי קומות.  3.מתקנים סולריים לחמום מים
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/4 31/12/1967 שיטת הבניה הקונבציונלית הדרישה לכח אדם וציוד
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/8 31/12/1967 שרות התעסוקה במספרים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/9 31/12/1967 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1673/8 31/12/1967 כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/2 31/12/1967 בין עובדים בטאון עובדי משרד העבודה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1669/4 31/12/1967 עבודה וביטוח לאומי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/10 31/12/1967 דין וחשבון סטטיסטי
רשויות מקומיות פר-1786/10 31/12/1967 הצעת התקציב ושיעורי הארנונות
רשויות מקומיות פר-1786/4 31/12/1967 דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל
נציגות ישראל בבריטניה חצ-6591/6 01/01/1968 יחסים מדיניים ישראל – גרמניה דיווחים
נציגות ישראל בבריטניה חצ-6595/7 01/01/1968 עתונות חוץ – ידיעות ומאמרים  כולל סוכנויות ידיעות דיווחים  התכתבות  מאמרים
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/5 01/01/1968 מחלקה נוצרית – אגף עדות – פנקסי נישואין (נוצרים)
משרד החינוך פר-1540/4 01/01/1968 למתחיל- שבועון בעברית קלה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/6 01/01/1968 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1707/3 07/01/1968 דו"ח כספי
משרד המשפטים פר-1655/7 22/01/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/10 31/01/1968 מהמתרחש בעולם המשטרה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/8 31/01/1968 חוזר המשרד
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/7 31/01/1968 בשירות התעסוקה
משרד החינוך פר-1545/2 27/02/1968 שער לקורא החדש
משרד החינוך פר-1535/10 28/02/1968 דו"חות וחוזרים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/1 29/02/1968 במחנה נחל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1742/1 29/02/1968 מערכות
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/14 29/02/1968 סקר כלכלי לשיקום רבע העיר העתיקה :רמלה
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/15 29/02/1968 סקר חברתי העיר התחתית : טבריה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/3 29/02/1968 ביולטין הספריה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/5 29/02/1968 הקואופרציה האשראית
משרד החינוך פר-1535/9 24/03/1968 ימי עיון והשתלמויות למורים ומדריכים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/7 25/03/1968 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד המשפטים פר-1655/6 26/03/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/2 31/03/1968 במחנה נחל
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/6 31/03/1968 מבצע ישראל נאה ומטופחת
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/11 31/03/1968 מבצע "ישראל נאה ומטופחת"
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/2 31/03/1968 השפעת חמרי בנין על טמפרטורות הפנים
רשויות מקומיות פר-1789/4 31/03/1968 דין וחשבון
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1707/4 07/04/1968 דו"ח כספי
המינהל לשלטון מקומי ג-3780/17 15/04/1968 יבנה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע ליבנה: המצב הכספי במועצה  גרעון בסעיפי הסעד בשנת הכספים 1968-69  בקשה להעברה מסעיף לסעיף לשנת 1968-69  תקציב מאושר של המועצה המקומית יבנה לשנת הכספים 1968-69  הצעת תקציב לשנת הכספים 1968-69  רשימת המשכורות ושכר עבודה לפי תקן לשנת 1968-69  תקציב סעד לשנת 1968-69 ועוד.
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/3 24/04/1968 חוזר אגף החקירות
רשויות מקומיות פר-1789/6 29/04/1968 ירושלים
משרד החינוך פר-1551/5 30/04/1968 בעד ונגד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/4 30/04/1968 רשימת הפרסומים שנתקבלו בספריה
משרד הפנים פר-1696/10 30/04/1968 סמינריון לעובדי הרשויות המקומיות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/6 30/04/1968 מערכות – חימוש
המשרד לענייני דתות פר-1498/7 30/04/1968 הוועדות הטכניות מונפקות על ידי המחלקה האיסלמית והדרוזית במשרד הדתות
המשרד לענייני דתות פר-1497/8 30/04/1968 CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/14 30/04/1968 ידיעון כרמיאל
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/5 30/04/1968 תגובות הדיירים על תכנון השכונה והדירה ב"שיכון לדוגמא" – באר שבע
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/6 30/04/1968 דפוס דיור בארבעה טיפוסי דירה כרמיאל
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/3 30/04/1968 שירותים בעיצוב ודמותה של עיר פיתוח מגדל העמק
משרד הבינוי והשיכון פר-1729/13 30/04/1968 שימוש במוטות דריכה בבניינים בנויים מבלוקים חלולים במקום עמודים מבטון מזויין
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/1 30/04/1968 אוטומציה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/6 30/04/1968 אוטומציה
משרד המשפטים פר-1655/5 19/05/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/1 20/05/1968 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1545/3 21/05/1968 שער לקורא החדש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1748/4 31/05/1968 קשר ואלקטרוניקה
המשרד לענייני דתות פר-1498/4 31/05/1968 NOTICIAS CRISTIANAS DE ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1497/3 31/05/1968 NOUVELLES CHRETIENNES D'ISRAEL
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1672/3 31/05/1968 מחקר כח אדם
משרד החינוך פר-1534/3 02/06/1968 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד החינוך פר-1541/1 03/06/1968 למתחיל- שבועון בעברית קלה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/3 15/06/1968 ניב עלומים
משרד החינוך פר-1535/12 22/06/1968 חוזרים למנהלי בתי ספר חברי מורים וגגנות
משרד המשפטים פר-1656/8 25/06/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
המשרד לענייני דתות פר-1498/11 30/06/1968 חדשות האיסלאם מתפרסמות על ידי המחלקה לענייני אסלאם ודרוזים במשרד לשירותי דת
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1677/5 30/06/1968 המפעל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/2 01/07/1968 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1707/5 04/07/1968 דו"ח כספי
משרד החינוך פר-1545/4 09/07/1968 שער לקורא החדש
המשרד לביטחון הפנים פר-1644/1 14/07/1968 הודעות המטה הארצי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1669/5 14/07/1968 עבודה וביטוח לאומי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/9 31/07/1968 סקירה חודשית
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/2 31/07/1968 אוטומציה
משרד המשפטים פר-1656/7 18/08/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1541/2 19/08/1968 למתחיל- שבועון בעברית קלה
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/4 28/08/1968 חוזר אגף החקירות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1742/2 31/08/1968 מערכות
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/9 31/08/1968 מערך ותכנון ובצוע בנינים
חומר מדיני חצ-4211/3 01/09/1968 מוזמביק – עניני מפלגות  בתיק עניני פנים מינוי מושל חדש ועתידה המדיני של מוזמביק
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1707/6 14/09/1968 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/3 30/09/1968 במחנה-עתון חיילי ישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1747/5 30/09/1968 מערכות- ים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/8 30/09/1968 במחנה נחל
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1642/3 30/09/1968 נפס בכותנה הישראלית
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/4 30/09/1968 הנחיות תכנון לאזורי הארץ השונים מבחינה אקלימית
רשויות מקומיות פר-1790/7 30/09/1968 JERUSALEM
חומר מדיני חצ-4211/1 01/10/1968 מוזמביק – יחסים מדיניים פרט לישראל בתיק מכתב בנוגע לעתידה המדיני של מוזמביק
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/2 15/10/1968 ועדת חקירה בעניין מתן שרותי גז – המלצות ביניים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/3 31/10/1968 בטאון חיל האויר לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1748/5 31/10/1968 קשר ואלקטרוניקה
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/2 31/10/1968 תסבולת קירות מבטון מזויין ובלתי מזויין
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/3 31/10/1968 האספקט הכלכלי של שיטת בניה עם קירות נושאים מבטון לרוחב הבנין
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/5 31/10/1968 קשיחות אופקית ותכונות דינמיות של מערכות קונסטרוקטיביות
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/12 31/10/1968 חקירת הקיים של חמרי אטום פוליסולפידים לחבורים שבשמוש בבניה הטרומית
משרד הבינוי והשיכון פר-1730/13 31/10/1968 דו"ח יועצים על בעיות  שיטות ונוהל לפיתוח קהילתי ושיקום עירוני
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1679/6 31/10/1968 דין וחשבון סטטיסטי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/2 31/10/1968 מרכב
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22883/42 04/11/1968 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אשרי  נעמן. בתיק תכניות ואישורים לבניית מוסד חינוכי נעמן.
משרד החינוך פר-1545/5 12/11/1968 שער לקורא החדש
משרד המשפטים פר-1656/6 19/11/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1548/12 30/11/1968 החנוך המוסיקלי
משרד החינוך פר-1550/7 30/11/1968 תכנית המשדרים לבתיה"ס היסודיים
משרד החינוך פר-1551/6 30/11/1968 בעד ונגד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1711/5 30/11/1968 דו"ח אגרו-מטאורולוגי
משרד המשפטים פר-1929/3 30/11/1968 ד"וח הועדה לבדיקת ארגון המחקר הממשלתי וניהולו
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/1 30/11/1968 השפעת תכונות חמרי הבנין על התגובה התרמית של בנינים לחדירת שמש
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1678/11 30/11/1968 איכות
ממונה על יחסי העבודה גל-51088/47 01/12/1968 קול העם קול העם  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד החינוך פר-1541/3 02/12/1968 למתחיל- שבועון בעברית קלה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/4 02/12/1968 במחנה-עתון חיילי ישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/2 14/12/1968 ניב עלומים
משרד המשפטים פר-1656/5 29/12/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
ממונה על יחסי העבודה גל-51088/66 31/12/1968 סרוגו סרוגו בע"מ  מועצת פועלי בת-ים. הסכם קיבוצי מיוחד.
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/5 31/12/1968 תאונות דרכים-סיכום חודשי
משרד החינוך פר-1548/11 31/12/1968 בחינוך היסודי
משרד החינוך פר-1548/18 31/12/1968 שנתון המוסדות להכשרת מורים וגננות
משרד החינוך פר-1547/5 31/12/1968 דפים לתזונה לעובדים מקצועיים
משרד החינוך פר-1546/1 31/12/1968 שער לקורא החדש
משרד החינוך פר-1537/20 31/12/1968 ATIQOT
משרד החינוך פר-1538/8 31/12/1968 ISRAEL EXPLORATION JOURNAL
משרד החינוך פר-1538/5 31/12/1968 חדשות ארכיאולוגיות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/10 31/12/1968 לקט ידיעות יצור   אחזקה  הפעלה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/4 31/12/1968 הצעת תקציב לשנת הכספים 1970/71
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/3 31/12/1968 ניתוח אגרואקלימי של רמת הגולן
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/1 31/12/1968 חקר דרכים לחיזוי מחלות צמחים בישראל עבורותיו המדעיות של- משה שטטינר
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1708/1 31/12/1968 דו"ח כספי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/16 31/12/1968 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/15 31/12/1968 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד הפנים פר-1697/5 31/12/1968 אתרי התיישבות בישראל
משרד הפנים פר-1697/4 31/12/1968 דוח מס' 5
משרד הפנים פר-1697/6 31/12/1968 אתרי התיישבות בישראל
משרד המשפטים פר-1657/3 31/12/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1657/1 31/12/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד המשפטים פר-1656/9 31/12/1968 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1749/7 31/12/1968 מערכות – חימוש
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1742/3 31/12/1968 מערכות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/10 31/12/1968 סקירה חודשית
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/1 31/12/1968 תקציב להוצאה
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/11 31/12/1968 THE FROZEN FOOD MARKETS IN WESTERN EUROPEAN COUNTRIES
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/8 31/12/1968 מחירים לעבודות שרברבות
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/9 31/12/1968 21 כללי זהב
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/1 31/12/1968 ISRAEL CHEMICAL DIRECTORY 1969
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/5 31/12/1968 SCIENCE BASED INDUSTRIES IN ISRAEL
משרד הבינוי והשיכון פר-1732/1 31/12/1968 עיקרי הדין וחשבון על סקר האתרים המיועדים לשיקום
משרד הבינוי והשיכון פר-1732/6 31/12/1968 הכשר שמוש לבניה של מוצרים ושיטות בניה חדשים בארץ
משרד הבינוי והשיכון פר-1733/1 31/12/1968 בניה המונית סימפוזיון
משרד הבינוי והשיכון פר-1733/2 31/12/1968 סקר המשפחות באיזור שיקום דרום מערב יפו
משרד הבינוי והשיכון פר-1732/4 31/12/1968 משק עירוני תת- קרקעי
משרד הבינוי והשיכון פר-1732/5 31/12/1968 תכנון אופטימלי של מבנים מבטון מזוין
משרד הבינוי והשיכון פר-1733/4 31/12/1968 נאום שר השיכון מר מרדכי בנטוב בכנסת על תקציב משרד השיכון
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1672/5 31/12/1968 מחקר כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/9 31/12/1968 חוזר המשרד
רשויות מקומיות פר-1786/11 31/12/1968 הצעת התקציב ושיעורי הארנונות
רשויות מקומיות פר-1790/9 31/12/1968 גורמים המשפיעים על ביקוש המים בירושלים
רשויות מקומיות פר-1786/5 31/12/1968 דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/6 01/01/1969 מחלקה נוצרית – אגף עדות – פנקסי נישואין (נוצרים)
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2379/5 01/01/1969 חומר של השופט אולשן – בעניין שכר שופטים ותשלום גימלה מס שרות של מחלקת המים  דין וחשבון של הועדה הציבורית לבדיקת התביעה להקבלת שכר המשפטנים לשכר השופטים  תביעת דירוג נפרד לפרקליטים  תשלום הפרשי גימלה לשופט אולשן  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  תשכ"ב-1962  לעניין גמירת היוון וחזרה לקצבה מלאה  לעניין הבטוח ההדדי לשופטים לשעבר ולמכהנים ועוד.
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/5 01/01/1969 חוזר אגף החקירות
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/12 04/01/1969 פסקי דין של בית הדין למשמעת לעובדי המדינה
המשרד לביטחון הפנים פר-1644/2 14/01/1969 הודעות המטה הארצי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1669/2 14/01/1969 עבודה וביטוח לאומי
משרד החוץ חצ-8068/6 16/01/1969 בן-גוריון. כרך א' קטעי עיתונות מהארץ ומחו"ל על דוד בן גוריון.
משרד החינוך פר-1548/5 31/01/1969 חוברת "יד לקורא"
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/6 31/01/1969 LOD INTERNATIONAL AIRPORT
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1708/2 31/01/1969 דו"ח כספי
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/10 31/01/1969 THE CAMPING GOODS MARKET IN SELECTED COUNTRIES
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1674/6 31/01/1969 הקואופרציה האשראית
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/8 31/01/1969 דין וחשבון סטטיסטי
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/6 31/01/1969 בשירות התעסוקה
רשויות מקומיות פר-1790/11 31/01/1969 הצעה למערכת התיוק
סמנכ"ל אגף לשיתוף בינלאומי חצ-4410/14 01/02/1969 זמביה – רפואה.
משרד המשפטים פר-1656/3 01/02/1969 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1534/10 03/02/1969 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1709/5 19/02/1969 תקנות רכבת ישראל
משרד החינוך פר-1548/19 28/02/1969 עלון החונכות למורים בבתי הספר העל – יסודיים
משרד החינוך פר-1536/7 28/02/1969 דפי אמנות לעם
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/3 28/02/1969 במחנה נחל
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/7 28/02/1969 התפתחותה של רמת הדיור בישראל בהשוואה לעליה הכללית ברמת החיים
משרד החינוך פר-1541/4 03/03/1969 למתחיל- שבועון בעברית קלה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/5 10/03/1969 במחנה-עתון חיילי ישראל
רשויות מקומיות פר-1790/10 18/03/1969 יריד הספרים הבינלאומי הרביעי
משרד החינוך פר-1546/2 25/03/1969 שער לקורא החדש
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/9 31/03/1969 תקנות התעבורה חלקים א' ו- ב' הצעה להחלפת התקנות הקיימות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/5 31/03/1969 תקנות התעבורה חלקים א' ו- ב' -הצעה להחלפת התקנות הקיימות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1745/4 31/03/1969 במחנה נחל
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1748/6 31/03/1969 קשר ואלקטרוניקה
בית המשפט העליון ג-7646/2 07/04/1969 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – הכנסת נשק למערה  היסטוריה  ארכיאולוגיה ומסורת מאמרים  ספרים ומחקרים בנושא מערת המכפלה. מספרי מוצגים (למעט חסויים): 589-568 התיק אינו עולה לאתר בשל זכויות יוצרים. ניתן לעיין בו באולם הקריאה.
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/6 09/04/1969 חוזר אגף החקירות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1702/14 10/04/1969 הודעות זמניות ליורדי-ים ולבעלי אניות
משרד המשפטים פר-1656/2 10/04/1969 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החוץ חצ-8068/7 20/04/1969 בן-גוריון. כרך ב' קטעי עיתונות על דוד בן גוריון כולל ראיונות עימו  תמליל ראיון לטלוויזיה NBC  ראיון לעיתון נורבגי  ראיון עם עיתונאי פיני ועוד.
משרד החוץ חצ-8069/6 30/04/1969 ביקור ח"כ בן- גוריון באמל"ט קטעי עיתונות על ביקוריו של בן-גוריון באורוגוואי  דרום אפריקה  קנדה  שבדיה וארגנטינה כולל ראיונות לתקשורת  מאמר גדול  של ב.ג. תחת הכותרת "בטחון ישראל ועמדתה הבינלאומית לפני ואחרי מערכת סיני".
המשרד לביטחון הפנים פר-1646/6 30/04/1969 תאונות דרכים-סיכום חודשי
משרד החינוך פר-1548/10 30/04/1969 על ספרים חדשים לקט דברי בקורת
משרד החינוך פר-1548/15 30/04/1969 ETG ENGLISH TEACHING GUIDANCE
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1708/3 30/04/1969 דו"ח כספי
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/11 30/04/1969 ארבע ערים בישראל (סקירה- נסיון לטיפולוגיה)
ארב"ל וזכויות אדם חצ-3867/10 01/05/1969 ארמנים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/10 19/05/1969 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1541/5 26/05/1969 למתחיל- שבועון בעברית קלה
משרד החינוך פר-1546/3 27/05/1969 שער לקורא החדש
משרד החינוך פר-1548/23 31/05/1969 לקט תקצירי פירסומים בחינוך
משרד הפנים פר-1697/2 31/05/1969 מפתח עינינים לתיקיון רשות מקומית
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1742/4 31/05/1969 מערכות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1754/11 31/05/1969 סקירה חודשית
המשרד לענייני דתות פר-1497/9 31/05/1969 CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1498/5 31/05/1969 NOTICIAS CRISTIANAS DE ISRAEL
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/12 31/05/1969 תמורות כלכליות וחברתיות בקיבוץ בשנות ה-60
משרד הבינוי והשיכון פר-1726/16 31/05/1969 דו"ח פעילות יחידת ניתוח מערכות   מיכון והדרכה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1677/6 31/05/1969 המפעל
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1672/6 31/05/1969 מחקר כח אדם
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1670/1 31/05/1969 בין עובדים בטאון עובדי משרד העבודה
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1671/8 31/05/1969 בין עובדים בטאון עובדי משרד העבודה
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1752/8 16/06/1969 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד המשפטים פר-1656/1 19/06/1969 פסקי-דין של בית המשפט העליון לישראל
משרד החינוך פר-1551/7 30/06/1969 בעד ונגד
המשרד לענייני דתות פר-1498/8 30/06/1969 הוועדות הטכניות מונפקות על ידי המחלקה האיסלמית והדרוזית במשרד הדתות
המשרד לענייני דתות פר-1497/6 30/06/1969 NOUVELLES CHRETIENNES D'ISRAEL
המשרד לענייני דתות פר-1498/13 30/06/1969 חדשות האיסלאם מתפרסמות על ידי המחלקה לענייני אסלאם ודרוזים במשרד לשירותי דת
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1680/9 30/06/1969 דין וחשבון סטטיסטי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1744/1 14/07/1969 ניב עלומים
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1669/3 14/07/1969 עבודה וביטוח לאומי
משרד המשפטים פר-1915/6 26/07/1969 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1708/4 31/07/1969 דו"ח כספי
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1747/6 31/07/1969 מערכות- ים
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1756/1 31/07/1969 לקט לקצין הבכיר בהג"א
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/7 31/07/1969 שירות עצמי לשירותך
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/8 31/07/1969 דימונה התפתחות חברתית- כלכלית
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/9 31/07/1969 אופקים התפתחות חברתית- כלכלית
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/7 04/08/1969 במחנה-עתון חיילי ישראל
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/7 06/08/1969 חוזר אגף החקירות
משרד החינוך פר-1541/6 18/08/1969 למתחיל- שבועון בעברית קלה
משרד הבינוי והשיכון פר-1731/10 31/08/1969 אופקים עלות ההקמה של עיר פיתוח
משרד הבינוי והשיכון פר-1733/3 31/08/1969 שיקום הרובע היהודי העתיק
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1753/9 07/09/1969 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד החינוך פר-1546/4 23/09/1969 שער לקורא החדש
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/7 30/09/1969 הודעות הנציבות
משרד החינוך פר-1548/8 30/09/1969 על ספרים חדשים לקט דברי בקורת
משרד החינוך פר-1548/14 30/09/1969 ידיעון
משרד החינוך פר-1548/22 30/09/1969 לקט תקצירי פירסומים בחינוך
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1713/8 30/09/1969 נוהל -עריכת נהלים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1711/6 30/09/1969 דו"ח אגרו-מטאורולוגי
המשרד לענייני דתות פר-1498/12 30/09/1969 חדשות האיסלאם מתפרסמות על ידי המחלקה לענייני אסלאם ודרוזים במשרד לשירותי דת
משרד הבינוי והשיכון פר-1732/3 30/09/1969 חברות
משרד הבינוי והשיכון פר-1733/6 30/09/1969 החברות המתואמות ע"י משרד השיכון
המשרד לביטחון הפנים פר-1648/8 22/10/1969 חוזר אגף החקירות
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1751/8 28/10/1969 במחנה-עתון חיילי ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1708/5 31/10/1969 דו"ח כספי
משרד המשפטים פר-1658/11 31/10/1969 סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי יחסי ממון בין בני זוג
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1748/7 31/10/1969 קשר ואלקטרוניקה
המשרד לביטחון הפנים פר-1649/8 30/11/1969 הודעות הנציבות
משרד המשפטים פר-1658/10 30/11/1969 סדרת מחקרים וסקירות במשפע העברי ענישה במעשה הבא בעבירה
משרד המשפטים פר-1927/2 30/11/1969 דין וחשבון
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/2 30/11/1969 בטאון חיל האויר לישראל
משרד הכלכלה והתעשייה פר-1643/3 30/11/1969 טיב חוטי תפירה
משרד הבינוי והשיכון פר-1732/2 30/11/1969 ד"וח השתלמות חו"ל בנושא: השימוש בצילומי אויר ללימודי שטחים אורבניים
משרד הבינוי והשיכון פר-1733/5 30/11/1969 השכון הציבורי סכומים ותחזיות
משרד המשפטים פר-1873/1 02/12/1969 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1896/7 24/12/1969 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד התיירות גל-144/4 28/12/1969 צבי דגן – ביקור באירופה התכתבות המחלקה לעידוד תיירות בישראל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פר-1706/10 31/12/1969 סקירה ודיון על תקציב משרד התחבורה בכנסת
משרד המשפטים פר-1861/1 31/12/1969 מודעות  בלנקים  דו"חות  רשימות וכד'
משרד המשפטים פר-1884/6 31/12/1969 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1915/7 31/12/1969 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1919/9 31/12/1969 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1919/8 31/12/1969 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1882/8 31/12/1969 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1882/3 31/12/1969 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1882/2 31/12/1969 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1872/2 31/12/1969 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1872/1 31/12/1969 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1897/4 31/12/1969 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1896/6 31/12/1969 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1893/3 31/12/1969 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1893/2 31/12/1969 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1863/1 31/12/1969 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1894/3 31/12/1969 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1922/5 31/12/1969 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1920/3 31/12/1969 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1931/8 31/12/1969 משפטי ממשלתי לחברות ממשלתיות
משרד המשפטים פר-1927/6 31/12/1969 מחקר על תנאי חייהן של משפחות מרובות ילדים
משרד המשפטים פר-1927/5 31/12/1969 דין וחשבון להכנתה של הצעת חוק חברות ממשלתיות
משרד המשפטים פר-1927/8 31/12/1969 report on new strategies for social development – the role of social welfare
משרד המשפטים פר-1927/1 31/12/1969 דו"ח הוועדה לפיתוח מערכות מידע טכנולוגי ומדעי בישראל
משרד המשפטים פר-1928/1 31/12/1969 דין וחשבון של הוועדה לתיקון דיני אי-ציות לצווי בית משפט
חומר מדיני חצ-4581/38 01/01/1970 זמביה – מגביות
חומר מדיני חצ-4582/2 01/01/1970 זמביה – האמנת נציגים. שגריר זמביה בישראל – התכתבות.
חומר מדיני חצ-4628/7 01/01/1970 רומניה – יחסים ארצות ערב. כרך א'
סמנכ"ל אגף כלכלה חצ-3228/8 01/01/1970 תיק פעילות חברת "ורד" בחו"ל לארץ
חומר מדיני חצ-4581/32 01/01/1970 זמביה – עניני פנים.
חומר מדיני חצ-4581/35 01/01/1970 זמביה – גולים מדיניים  התכתבות.
משרד המשפטים פר-1919/3 05/01/1970 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1861/4 05/01/1970 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1921/5 05/01/1970 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1884/5 13/01/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1877/15 14/01/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1896/5 21/01/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1916/1 28/01/1970 יומן סימני המסחר
משרד העבודה (1948- 1977) פר-1675/3 31/01/1970 מרכב
משרד המשפטים פר-1873/5 08/02/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1863/2 09/02/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1884/4 18/02/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1898/1 28/02/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1927/3 28/02/1970 דו"ח הועדה לבדיקת הצורך בהרחבת החינוך ההנדסי
משרד המשפטים פר-1884/2 03/03/1970 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1863/3 11/03/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1895/2 11/03/1970 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1884/3 14/03/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1873/6 25/03/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1920/4 29/03/1970 חוקי התקציב
משרד המשפטים פר-1923/3 31/03/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1885/1 04/04/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1907/2 13/04/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1898/2 27/04/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1922/7 27/04/1970 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1922/6 27/04/1970 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1863/4 03/05/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1885/2 05/05/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1898/3 24/05/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1873/2 27/05/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1863/5 30/05/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1883/1 31/05/1970 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1920/6 31/05/1970 ספר החוקים בערבית
לשכת ראש הממשלה א-7251/3 01/06/1970 רה"מ גולדה מאיר – יומן ראש-הממשלה 1 פרטי-כל מישיבות הועדה המדינית והועדה הכלכלית של מפלגת העבודה  ישיבות  פגישות והתייעצויות בנושאים שונים  רישומי ישיבות הממשלה בכתב-יד; פתקים לאלי מזרחי
משרד המשפטים פר-1921/6 23/06/1970 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1898/4 24/06/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
ארכיון אישי – גולדה מאיר פ-977/3 01/07/1970 מכתבים לגולדה מאיר מאוהדים בתיק גם שני מכתבים מתושבי גאנה שמבקשים רשות לקרוא לבנותיהם בשם ראש-הממשלה.
משרד המשפטים פר-1885/3 01/07/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1873/3 08/07/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1898/5 11/07/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1885/4 14/07/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1863/6 15/07/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1916/2 29/07/1970 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1927/4 31/07/1970 חומר ארכיוני בדפוס
משרד המשפטים פר-1919/4 02/08/1970 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1898/6 06/08/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1863/7 09/08/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1927/10 09/08/1970 report of the committee on unemployment insurance
משרד המשפטים פר-1927/7 09/08/1970 דין וחשבון – הוועדה לעינייני ביטוח אבטלה
משרד המשפטים פר-1895/3 16/08/1970 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1927/9 16/08/1970 the prevention of crime and the treatment of offenders
משרד המשפטים פר-1885/5 19/08/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1898/7 24/08/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1885/6 15/09/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1923/1 21/09/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1898/8 22/09/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1863/8 26/09/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1873/4 29/09/1970 קובץ התקנות
חומר מדיני חצ-4567/46 01/10/1970 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ב'
משרד המשפטים פר-1885/7 04/10/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1899/1 11/10/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1922/8 26/10/1970 (משוער) הצעות חוק – ערבית
צה"ל (צבא ההגנה לישראל) פר-1746/1 31/10/1970 בטאון חיל האויר לישראל
משרד המשפטים פר-1923/2 08/11/1970 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1886/3 10/11/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1899/2 11/11/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1863/9 19/11/1970 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1899/3 20/11/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1894/4 12/12/1970 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1886/4 15/12/1970 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1899/4 23/12/1970 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1935/3 31/12/1970 דין וחשבון של הוועדה לבדיקת ההתפתחות בהכנסות ובפער הסוציאלי
משרד המשפטים פר-1864/1 02/01/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1861/3 03/01/1971 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1874/5 05/01/1971 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1899/5 13/01/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1886/5 20/01/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/2 25/01/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1921/7 26/01/1971 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1916/3 27/01/1971 יומן סימני המסחר
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-7464/6 01/02/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (המשך מתיק 5) ענין המגעים לפתרון הסכסוך במזרח התיכון -כולל שיחות הארבע (ארה"ב  בריה"מ  בריטניה וצרפת) שיחות יארינג  רכש ישראלי בארה"ב  פתיחת התעלה  ועוד.
משרד המשפטים פר-1886/6 02/02/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1874/4 06/02/1971 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1899/6 07/02/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/3 14/02/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1886/1 24/02/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1894/5 27/02/1971 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1930/5 07/03/1971 מצוקת העוני והדיור במדינה
משרד המשפטים פר-1864/4 10/03/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1899/7 17/03/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1921/8 29/03/1971 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1886/2 06/04/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1895/4 06/04/1971 ספר החוקים. ערבית
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73293/15 11/04/1971 עיריית תא הפקעה לצורך הקמת קרית מלאכה ב בגוש: 7053 תשריט (מפת תכנון) והתכתבות בין האגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  מחוז תל אביב ראש עיריית תל תל-אביב יהושע רבינוביץ' ואנשי העיריה בנוגע להפקעת שטחים  ע"י העיריה לצורך הקמת קריית מלאכה.
משרד המשפטים פר-1864/5 18/04/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1899/8 21/04/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד הרווחה – האגף להכשרה מקצועית גל-56985/9 02/05/1971 ועדה לכרטסת סייג מקצועי פרוייקט כרטסת המקצועות – אפשרויות לביצוע הפרוייקט  ענייני תקציב; השתתפות ענף ביטוח אבטלה בתקציב האגף להכשרה מקצועית לשנת הכספים 1973 – סיכום דברים; משרות ומצבת כח אדם לטובת הפרוייקט; פעולות הכנה לכרטסת מקצועות; הערכה תקציבית לפרוייקט כרטסת המקצועות; ועדת היגוי לנושא הכנת כרטסת מקצועות והמלצה להקמת גוף מרכזי למידע.
משרד המשפטים פר-1874/3 08/05/1971 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1887/2 11/05/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1920/5 15/05/1971 חוקי התקציב
משרד המשפטים פר-1864/6 17/05/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1899/9 26/05/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1887/3 12/06/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1887/4 12/06/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/7 14/06/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1928/4 19/06/1971 המלצות
משרד המשפטים פר-1900/1 30/06/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/8 30/06/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1923/4 07/07/1971 דיני מדינת ישראל  נוסח חדש
משרד המשפטים פר-1874/2 18/07/1971 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1900/2 21/07/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/9 25/07/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1928/3 27/07/1971 דין וחשבון של הועדה לבדיקת ההתפתחות בהכנסות ובפער הסוציאלי
משרד המשפטים פר-1928/2 27/07/1971 report pf the committee on income distibution and social lnequality
משרד המשפטים פר-1916/4 28/07/1971 יומן סימני המסחר
ממונה על יחסי העבודה גל-51070/12 30/07/1971 דפוס הפועל המזרחי דפוס הפועל המזרחי  הסכם קיבוצי מיוחד.
סמנכ"ל אגף לשיתוף בינלאומי חצ-4400/8 01/08/1971 אורוגאי – ליבסקינד מ- ILO (אב"ע – ארגון העבודה הבין-לאומי)
משרד המשפטים פר-1887/5 08/08/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1900/3 11/08/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1887/6 20/08/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/10 21/08/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1900/4 28/08/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1887/1 31/08/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1931/1 31/08/1971 דין וחשבון
משרד המשפטים פר-1900/5 12/09/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/11 15/09/1971 ילקוט הפרסומים
לשכת ראש הממשלה א-7051/16 01/10/1971 מסמכים וסיכומי התייעצויות. מברק – 30.10.1971 וסיכומים מהתיעצות עם רה"מ בענין מגעים סודיים עם הרוסים (2.10.71). המסמכים נמצאו בתפזורת.
משרד המשפטים פר-1900/6 07/10/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1874/1 12/10/1971 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1887/7 12/10/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1900/7 20/10/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/12 20/10/1971 ילקוט הפרסומים
לשכת ראש הממשלה ג-6464/14 01/11/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ליאור ישראל
משרד המשפטים פר-1900/8 07/11/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1887/8 07/11/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1864/13 10/11/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1921/1 13/11/1971 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1900/9 17/11/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1900/10 29/11/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1901/1 30/11/1971 ילקוט הפרסומים. ערבית
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/7 01/12/1971 מחלקה נוצרית – אגף עדות – פנקסי נישואין (נוצרים)
משרד המשפטים פר-1864/14 01/12/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1895/5 01/12/1971 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1888/1 01/12/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1930/2 08/12/1971 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1864/15 19/12/1971 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1888/2 21/12/1971 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1931/9 31/12/1971 דו"ח הועדה בנושא שיעורי מס ההכנסה והניכויים ליחידים
משרד המשפטים פר-1931/12 31/12/1971 דו"ח הועדה בנושא מס ערך מוסף
משרד המשפטים פר-1931/11 31/12/1971 דו"ח הועדה בנושא הוצאות עסקיות
משרד המשפטים פר-1931/5 31/12/1971 דו"ח הועדה בשאלות המיסוי הקשורות בביטוח סוציאלי
משרד המשפטים פר-1934/6 31/12/1971 ועדה לבדיקת חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972
סמנכ"ל אגף לשיתוף בינלאומי חצ-4832/6 01/01/1972 זמביה – פרוייקטים
ארב"ל וזכויות אדם חצ-5202/12 01/01/1972 לבנון כרך ג'
משרד המשפטים פר-1916/5 02/01/1972 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1875/8 04/01/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1865/8 04/01/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1865/1 04/01/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1930/4 04/01/1972 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1930/1 04/01/1972 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1901/2 05/01/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1888/3 05/01/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1861/2 09/01/1972 הצעות חוק
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-44429/15 16/01/1972 לשכת השר והמנכ"ל – תכניות אב  מיכון שרות התעסוקה לשכת השר והמנכ"ל – תכניות אב  מיכון שרות התעסוקה
משרד המשפטים פר-1865/9 26/01/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1888/4 26/01/1972 קובץ התקנות. ערבית
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2446/52 13/02/1972 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ספר מינסק" בתיק מכתבים משלמה אבן שושן וסיני לייכטר.
משרד המשפטים פר-1901/3 13/02/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/10 13/02/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1888/5 16/02/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1875/7 22/02/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1888/6 05/03/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/11 19/03/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1894/6 20/03/1972 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1888/7 22/03/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1919/5 27/03/1972 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1901/4 30/03/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1931/6 31/03/1972 שרותי בריאות ושרותים סוציאליים לפרט ולמשפחה
משרד המשפטים פר-1930/7 31/03/1972 דין וחשבון
משרד המשפטים פר-1888/8 06/04/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1875/6 09/04/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1888/9 20/04/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/12 30/04/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1931/4 30/04/1972 ועדת משנה לבדיקת תהליכי היתנתקות בני נוער ממסגרות מקובלות והתגבשותם לקבוצות שוליות
משרד המשפטים פר-1929/9 30/04/1972 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1888/10 07/05/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1921/2 07/05/1972 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1930/3 11/05/1972 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער
משרד המשפטים פר-1901/5 22/05/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73293/25 24/05/1972 הפקעות קרקע הפקעה חלקה: 64 בגוש: 6196 התכתבות עם עירית בני ברק בנוגע לתשלום פיצויי הפקעת קרקע בגוש 6196  חלקה 64.
משרד המשפטים פר-1888/11 31/05/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1875/5 06/06/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1865/13 07/06/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1893/5 08/06/1972 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1902/1 19/06/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1889/1 28/06/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1930/6 30/06/1972 דין וחשבון
משרד המשפטים פר-1916/6 02/07/1972 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1902/2 06/07/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1921/3 09/07/1972 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1889/2 23/07/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/2 26/07/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1875/4 31/07/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1883/2 09/08/1972 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1920/7 09/08/1972 ספר החוקים בערבית
משרד המשפטים פר-1902/3 16/08/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1895/6 16/08/1972 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1889/3 17/08/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/3 19/08/1972 ילקוט הפרסומים
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57105/3 01/09/1972 כביש מחלף מוצא כביש מחלף מוצא  פיתוח תשתיות. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943  צו בדבר תחולת הפקודה.
משרד המשפטים פר-1875/3 06/09/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1889/4 06/09/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1894/7 07/09/1972 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1902/4 11/09/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1924/1 14/09/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1865/4 20/09/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1924/2 21/09/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1929/6 30/09/1972 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1929/1 30/09/1972 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1889/5 04/10/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/5 07/10/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1902/5 21/10/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/6 22/10/1972 ילקוט הפרסומים
ממונה על יחסי העבודה גל-51082/14 26/10/1972 ג.ד. מפעלי סריגה ג.ד. מפעלי סריגה בע"מ  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד המשפטים פר-1875/2 08/11/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1889/6 15/11/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1865/7 22/11/1972 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1902/6 29/11/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1889/7 29/11/1972 קובץ התקנות. ערבית
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/8 01/12/1972 מחלקה נוצרית – אגף עדות – פנקסי נישואין (נוצרים)
משרד המשפטים פר-1875/1 06/12/1972 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1889/8 19/12/1972 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1894/8 21/12/1972 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1902/7 24/12/1972 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1921/4 24/12/1972 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57103/15 29/12/1972 חוק איסור אפיית לילה תקנות ואישורים חוק איסור אפיית לילה 1951 תקנות ואישורים.
משרד המשפטים פר-1876/2 31/12/1972 קובץ התקנות
לשכת ראש הממשלה ג-6522/26 01/01/1973 נוער במצוקה דוחות ועוד
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6433/5 01/01/1973 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – הרצליה אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – הרצליה
רשומות ומאגרי מידע חצ-5905/2 02/01/1973 טרור – תקריות גבול ופעולות תגמול – ינואר-אפריל  1973 קטעי- עתונות  דיווחים מנציגויות  סיכומי ידיעות. בתיק – קטעי עיתונות בנוגע לתקריות גבול ופעולות תגמול; איגרת לבנננית אל נשיא מועצת הביטחון על פעולות צה"ל בבסיסי המחבלים בלבנון ואיגרת התשובה הישראלית על כך; על הפלתץ המטוס הלובי בסיני ב-15 בפברואר 1973 והתגובות לכך; דיווח שגריר ישראל באו"ם יוסף תקוע אל משרד החוץ; איגרת סורית למזכ"ל האו"ם על המצב בגבול ואיגרת התשובה הישראלית בנושא.  חשיפה – בשל זכויות יוצרים – ניתן לצפות בתיק רק באולם הקריאה. ייפתח לעיון הציבור ב-2023.
משרד המשפטים פר-1866/8 03/01/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1904/8 05/01/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1861/6 07/01/1973 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1903/1 10/01/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1890/2 10/01/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/9 28/01/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1917/1 30/01/1973 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1876/3 31/01/1973 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1903/2 07/02/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1890/3 07/02/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1890/4 26/02/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1903/3 07/03/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/10 07/03/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1890/5 19/03/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/11 25/03/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1890/1 27/03/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1890/6 29/03/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1919/6 07/04/1973 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1876/4 09/04/1973 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1903/4 14/04/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1924/3 14/04/1973 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1866/12 17/04/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1895/7 18/04/1973 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1890/7 19/04/1973 קובץ התקנות. ערבית
רשומות ומאגרי מידע חצ-5905/6 03/05/1973 טרור – טרור פנים  מאי – יולי  1973 קטעי עיתונות על פעולות טרור בתוך מדינת ישראל; דו"ח על פעולות פח"ע – פעולות בישראל ובשטחים. בפעילות מגמה בולטת לביצוע פיגועים במרכזים הומי אדם בהשפעת תחנות 'צוות פלסטין' ממצרים ומסוריה; פעולות פח"ע גם בחו"ל – סקירה.
משרד המשפטים פר-1890/8 12/05/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/13 14/05/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1883/3 23/05/1973 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1876/1 31/05/1973 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1931/2 31/05/1973 דו"ח ועדה שמונתה ע"י שר העבודה
משרד המשפטים פר-1932/4 31/05/1973 דין וחשבון – הועדה לבחינת שירותי התקשורת
משרד המשפטים פר-1929/7 31/05/1973 ועדת ראש-הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1890/9 06/06/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1903/5 07/06/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/1 09/06/1973 ילקוט הפרסומים
ועדות שרים א-305/2 17/06/1973 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה   עליית מחירי הנפט עמ' 450-449.
משרד המשפטים פר-1876/5 19/06/1973 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1891/1 23/06/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1929/8 30/06/1973 ועדת ראש-הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1866/2 04/07/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1891/2 18/07/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1895/8 26/07/1973 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1917/2 30/07/1973 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1904/1 01/08/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1891/3 01/08/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/3 18/08/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1891/4 22/08/1973 קובץ התקנות. ערבית
חומר מדיני חצ-7289/4 01/09/1973 בריטניה – התכתבות מדינית
משרד המשפטים פר-1904/2 01/09/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1876/6 02/09/1973 קובץ התקנות
רשומות ומאגרי מידע חצ-5906/8 12/09/1973 טרור – כללי  ספטמבר  1973 בתיק – קטעי עיתונות זרה ועיתונות ישראלית על פעולות טרור כנגד ישראלים. בתוך כך – על אירוע חטיפת העולים מברית המועצות בוינה ועוד.  הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים (קריקטורה – עמ' 32) – סגור ל-70 שנה. יפתח ב–2043.
לשכת ראש הממשלה א-7049/19 16/09/1973 אוסף מסמכים סטנוגרמות של התייעצויות מדיניות-צבאיות בעניין הערכות על כוונת הסורים לתקוף  תכנונים צבאיים ישראליים  ועוד.   החומר מוגבל בחלקו לעיון עפ"י פריט 6 לתקנות העיון למשך 90 שנה.
משרד המשפטים פר-1935/2 17/09/1973 דו"ח ביניים של הועדה לאכלוס ופיתוח הגליל התחתון
משרד המשפטים פר-1891/5 19/09/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/4 24/09/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1904/3 05/10/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1891/6 05/10/1973 קובץ התקנות. ערבית
אוספי הקלטות קול סד-2057/1 07/10/1973 מלחמת יום הכיפורים – תקליטור מס' 1 – תדריכים שמסרו שלושה מח"טים
אוספי הקלטות קול סד-2059/1 07/10/1973 מלחמת יום הכיפורים – קטעי הקלטות שונות מחזית הדרום ומחזית הצפון תקליטור המכיל העתק דיגיטלי של 5 הקלטות ממלחמת יום הכיפורים שהוקלטו בחזית הדרום ובחזית הצפון (ההקלטות הועתקו לתקליטור על-ידי מיכל זפט מארכיון המדינה):  1. דיווח מהקרבות בחזית התעלה של פרופ' ירמיהו יובל  ששירת במילואים במהלך המלחמה ככתב רדיו צבאי ב"גלי צהל". 2. תדריך של הרמטכ"ל  רא"ל דוד אלעזר (דדו) במסיבת עיתונאים ב-8.10.1973.  3. דיווח מבאר-שבע של כתב רדיו על מצב ההערכות של כוחות צה"ל להמשך הקרבות בחזית התעלה. 4. דיווחים מהקרבות ברמת הגולן של כתבי הרדיו עודד שחר (אז ב"גלי צה"ל")  יוסף פריאל ואברהם רביד. 5. ראיון עם אלוף פיקוד צפון יצחק חופי (חקה) על מצב הקרבות ברמת הגולן.
לשכת ראש הממשלה א-7050/16 12/10/1973 מברקים יוצאים – מגזית לדיניץ חילופי מברקים בין דיניץ לגזית בהם בקשות לזרז אספקת אמל"ח מארה"ב בעיקר מטוסים  מידע לדיניץ על המצב בחזיתות  התנגדות להעברת חטיבת השיריון הירדנית לסוריה  מומחים סובייטים בעמדות טק"ק בפורט סעיד  רכבת אווירית סובייטית למצרים וסוריה וכן אספקת אמל"ח לסוריה דרך הים.
משרד המשפטים פר-1919/7 16/10/1973 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1876/7 16/10/1973 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1891/7 22/10/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1904/4 24/10/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
ארב"ל וזכויות אדם חצ-5208/14 01/11/1973 תעלת סואץ האוניות התקועות באגם המר ב'
משרד המשפטים פר-1904/5 04/11/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/5 04/11/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1891/8 14/11/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1891/9 21/11/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/6 28/11/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1892/1 04/12/1973 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1904/6 05/12/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1866/7 24/12/1973 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1904/7 26/12/1973 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1931/10 31/12/1973 דו"ח ועדת חקירה למלחמת יום הכיפורים
משרד המשפטים פר-1931/3 31/12/1973 צוות המשנה לבדיקת השירותים הקהילתיים בקהילה ספציפית
לשכת ראש הממשלה ג-6904/4 01/01/1974 יהדות איראן מכתב תודה למאיר עזרי מאת ועד הקהילה ליהודי טהראן
משרד המשפטים פר-1877/1 01/01/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1892/2 03/01/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1867/1 05/01/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1861/5 08/01/1974 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1877/2 23/01/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1904/9 27/01/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1867/2 28/01/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1917/3 30/01/1974 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1905/4 06/02/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1892/3 12/02/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1894/9 20/02/1974 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1877/3 26/02/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1867/3 27/02/1974 ילקוט הפרסומים
היחידה ליחסי עבודה גל-59404/45 15/03/1974 אגודת בית הגפן חיפה הסכם קיבוצי בין אגודת בית הגפן-המרכז הערבי יהודי לתרבות חברה ונוער  לבין הסתדרות העובדים-מועצת פועלי חיפה.
משרד המשפטים פר-1892/4 19/03/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1905/5 23/03/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1932/1 27/03/1974 פרטים אוכלוסיות וצרכיהם בשעת חירום – דו'ח לנשיא
משרד המשפטים פר-1877/4 30/03/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1892/5 01/04/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1883/4 04/04/1974 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1895/9 04/04/1974 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1877/5 11/04/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1867/4 11/04/1974 ילקוט הפרסומים
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22907/9 15/04/1974 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – גליל מערבי בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' ג/1861 – בית ספר שדה בגליל המערבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד המשפטים פר-1905/6 27/04/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1892/6 29/04/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1892/7 30/04/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1929/5 30/04/1974 ועדת ראש-הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1929/4 30/04/1974 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
משרד המשפטים פר-1877/6 04/05/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1867/5 18/05/1974 ילקוט הפרסומים
ממונה על יחסי העבודה גל-51118/60 20/05/1974 קרבל – מקס לב קרבל – מקס לב  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד המשפטים פר-1924/4 25/05/1974 קובץ התקנות
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/9 01/06/1974 מחלקה נוצרית – אגף עדות – פנקסי נישואין (נוצרים)
משרד המשפטים פר-1867/6 03/06/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1877/7 05/06/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1893/4 05/06/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1905/2 08/06/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1867/7 01/07/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1877/8 02/07/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1905/1 03/07/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1931/7 09/07/1974 דין וחשבון
משרד המשפטים פר-1893/1 13/07/1974 קובץ התקנות. ערבית
משרד המשפטים פר-1867/8 20/07/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1877/9 28/07/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1917/4 30/07/1974 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1894/1 31/07/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1924/5 03/08/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1905/3 07/08/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1877/10 29/08/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1867/9 31/08/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1894/2 31/08/1974 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1924/6 31/08/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1877/11 07/09/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1906/1 11/09/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1867/10 05/10/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1906/2 15/10/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1877/12 28/10/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1867/11 30/10/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1906/3 31/10/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1932/8 31/10/1974 בריאות הציבור
אוסף אריאל שרון פ-5918/8 05/11/1974 התישבות – חקלאות (כרך 7) דברי שר החקלאות אריאל שרון בכנסת  מתוך "דברי הכנסת".
משרד המשפטים פר-1877/13 13/11/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1867/12 18/11/1974 ילקוט הפרסומים
נציבות המים גל-66717/11 20/11/1974 מעלה אפרים – יהודה ושומרון מעלה אדומים- מערכת ביוב ומתקני טיהור וסילוק שופכים פרוטוקולים של ישיבות בנושא ביוב מעלה אדומים אספקת קולחים למטעי כפר אדומים בחינת ניצול שפכים להשקיית יערות בקרבת מעלה אדומים
משרד המשפטים פר-1906/4 27/11/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1932/5 30/11/1974 דו"ח "וועדת המומחים לעיניני העדרות" בנושא: ההעדרות מן העבודה ודרכים לצמצומה
משרד המשפטים פר-1877/14 07/12/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1867/13 09/12/1974 ילקוט הפרסומים
החברה לפיתוח מפעלי תיירות בע"מ גל-45727/15 12/12/1974 התכתבות מנכ"ל – ועדה לשחזור ראש-פינה רעיונות והצעות לשיחזור המושבה העתיקה בראש פינה  סיכומי ישיבות הוועדה הציבורית לשיחזור ראש פינה  הקמת האגודה לשיחזור ופיתוח ראש פינה ותקנות האגודה  נושאי הפרוייקט  תקציבו ועוד.
משרד המשפטים פר-1867/14 18/12/1974 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1896/2 18/12/1974 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1906/5 25/12/1974 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1882/9 31/12/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1878/1 31/12/1974 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1862/13 31/12/1974 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1932/7 31/12/1974 דין וחשבון הועדה לעניני רשויות מעין – שיפוטיות
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6433/3 01/01/1975 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – הרצליה אישור תכניות בנייה  הרצליה
המינהל לשלטון מקומי גל-3654/7 01/01/1975 חיפה דוחות כספים  ותקציב- 1975
משרד המשפטים פר-1868/1 01/01/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1862/1 05/01/1975 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1894/10 09/01/1975 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1906/6 22/01/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1868/2 23/01/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1917/5 30/01/1975 יומן סימני המסחר
משרד החוץ – לשכת המנכ"ל חצ-6821/3 01/02/1975 לשכת המנכ"ל – בריטניה דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות ( כולל סקירות על עיסקות הנשק ערביות עם מערב מ- 17.6; 31.10.75 )
משרד המשפטים פר-1906/7 16/02/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1878/2 22/02/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1883/5 25/02/1975 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1924/7 25/02/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1925/1 27/02/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1932/6 28/02/1975 המלצות לשינוי המס הישיר
משרד המשפטים פר-1868/3 01/03/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1907/1 05/03/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1878/3 22/03/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1868/4 23/03/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1932/2 31/03/1975 המלצות הוועדה הציבורית בנושא הפרישה מהעבודה
משרד המשפטים פר-1878/4 16/04/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1932/3 30/04/1975 דין וחשבון מסכם של הצוות לבדיקת ענין בנק ארץ-ישראל-בריטניה בע"מ
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-8041/6 01/05/1975 קיסינג'ר 1975 II (המשך מתיק 5) מברקים ופרסומים בנוגע להתבטאויותיו של הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה האמריקני  בשאלות המזרח-התיכון.
משרד המשפטים פר-1868/5 03/05/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1878/5 08/05/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1907/3 13/05/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/2 18/05/1975 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1933/10 31/05/1975 דו"ח הוועדה למאגרי נפט תת קרקעיים
ארכיון אישי – אמנון רובינשטיין פ-4094/5 01/06/1975 לשמשינוי – בטאון תנועת שינוי גליונות מס' 1 – 11 של "לשמשינוי" מראשית תקופת הפעילות של תנועת "שינוי" ועד איחודה עם "התנועה הדמוקרטית" במסגרת "התנועה הדמוקרטית לשינוי" (ד"ש).
משרד המשפטים פר-1868/6 04/06/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1878/6 09/06/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1907/4 20/06/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1895/1 26/06/1975 כתבי אמנה
משרד המשפטים פר-1925/2 30/06/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1907/5 02/07/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1868/7 09/07/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1878/7 12/07/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1896/1 19/07/1975 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/3 20/07/1975 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1917/6 30/07/1975 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1907/6 31/07/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1878/8 10/08/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1868/8 13/08/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1907/7 18/09/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1878/9 29/09/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1868/9 01/10/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1907/8 08/10/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1868/10 16/10/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1908/5 25/10/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד החוץ – לשכת המנכ"ל חצ-6821/4 01/11/1975 לשכת המנכ"ל – בריטניה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות (כולל סקירות ממ"ד (מרכז למחקר מדיני) על רכש צבאי של מדינות ערב במזרח אירופה ומערב ( עם טבלאות ) מ- 27-28.11.75 )
משרד המשפטים פר-1878/10 01/11/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1868/11 08/11/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1908/6 12/11/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1908/7 30/11/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/4 06/12/1975 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1878/11 07/12/1975 קובץ התקנות
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-52953/16 09/12/1975 ארגון עולי מרכז אירופה ארגון עולי מרכז אירופה  שירות לזקן. מעונות הורים.
משרד המשפטים פר-1868/12 10/12/1975 ילקוט הפרסומים
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-55647/30 22/12/1975 ישיבת משכן משה ראש העין ישיבת משכן משה ראש העין  רישיון ניהול.
משרד המשפטים פר-1908/8 24/12/1975 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1925/3 24/12/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1879/1 31/12/1975 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1869/1 31/12/1975 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1933/5 31/12/1975 ועדת החקירה מלחמת יום-הכיפורים
משרד המשפטים פר-1933/2 31/12/1975 ההשלכות של התרת טיסות-שכר לישראל מעבר להיקפן הנוכחי
משרד המשפטים פר-1934/10 31/12/1975 ההשלכות של התרת טיסות – שכר לישראל מעבר להיקפן הנוכחי
לשכת ראש הממשלה גל-12886/9 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-בריטניה.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-52927/3 01/01/1976 תקנות עבודה סוציאלית {תע"ס} תקנות עבודה סוציאלית {תע"ס}. השתתפות הורים בהחזקת ילדיהם במעונות יום. טיפול בעולים. עובדים בלתי כשירים.
משרד המשפטים פר-1908/9 07/01/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1908/1 28/01/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1917/7 29/01/1976 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1933/7 09/02/1976 דין וחשבון
משרד המשפטים פר-1908/2 25/02/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1869/2 25/02/1976 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1933/4 29/02/1976 דין וחשבון
משרד המשפטים פר-1933/1 29/02/1976 המלצות בדבר התוספות הייחודיות
ארב"ל וזכויות אדם חצ-5776/18 01/03/1976 יהודי תוניס
משרד המשפטים פר-1879/2 14/03/1976 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1908/3 18/03/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
אוסף יגאל ידין פ-1405/7 01/04/1976 התנועה הדמוקרטית לשינוי טיוטות  עלוני תעמולה  חוזרים ומכתבים בענין יצירת התנועה  גיבוש המצע  פעילות הסיעה בכנסת ועוד.
משרד המשפטים פר-1883/6 05/04/1976 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1908/4 08/04/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/5 27/04/1976 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1925/4 29/04/1976 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1934/13 30/04/1976 ד'ו"ח הצוות לבחינת הדרכים לשינוי המבנה התעסוקתי של המשק
משרד המשפטים פר-1933/8 05/05/1976 דין וחשבון הוועדה לבחינת ענייני שכר בשירות הציבורי
משרד המשפטים פר-1909/6 06/05/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1869/3 08/05/1976 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1879/3 10/05/1976 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1909/7 19/05/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1896/4 19/05/1976 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1933/6 31/05/1976 דו"ח הועדה הבין משרדית לבדיקת דרכי הובלת הפחם
משרד המשפטים פר-1909/8 12/06/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
היחידה ליחסי עבודה גל-59414/15 23/06/1976 אוברסיז קומברס הסכם קיבוצי שנערך ונחתם בין חברת "אוברסיז קומרס"-מסוף אשדוד לבין מועצת פועלי אשדוד וועד עובדי "אוברסיז קומרס"-מסוף אשדוד.
משרד המשפטים פר-1879/4 29/06/1976 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1909/9 29/06/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1869/6 14/07/1976 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1909/10 18/07/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1935/1 31/07/1976 סכום והמלצות של הוועדה לבחינת נושא הקצאת מים בנגב
משרד המשפטים פר-1879/5 04/08/1976 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1909/1 08/08/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1917/8 09/08/1976 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1869/5 29/08/1976 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1933/3 31/08/1976 דו"ח הועדה לבחינת עניני העליה והקליטה
משרד המשפטים פר-1933/9 31/08/1976 דו"ח הועדה לבחינת עניני העליה והקליטה
משרד המשפטים פר-1909/2 05/09/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1919/1 08/09/1976 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1879/6 20/09/1976 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1909/3 22/09/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1909/4 20/10/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1869/4 20/10/1976 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1862/6 24/10/1976 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1934/4 31/10/1976 דין וחשבון של הועדה לקביעת שכר הלימוד לתלמידים במוסדות להכשרת עובדי הוראה
משרד המשפטים פר-1909/5 10/11/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1922/9 14/11/1976 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1910/1 27/11/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1910/2 16/12/1976 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1934/11 31/12/1976 דין וחשבון הוועדה לתיכנון המחקר של שירותי הבריאות בישראל(לפי מינוי המדען הראשי של משרד הבריאות)
משרד המשפטים פר-1934/3 31/12/1976 דו"ח צוות החקירה בענין הפקדות צים חברת השיט הישראלית בע"מ בחברות הקשורות בד"ר טיבור רוזנבאום
לשכת ראש הממשלה א-4322/2 01/01/1977 רה"מ מנחם בגין – בריטניה (המשך מתיק 1). מברקים  שגרים  תצלומים מעיתונות  תוכנית ביקור ראש הממשלה (המשך בתיק מס' 3)
אוסף יגאל ידין פ-4162/8 01/01/1977 התנועה הדמוקרטית לשינוי מכתב לשר האוצר שמחה ארליך בנושא מגמה לערוך שינויים במבנה או שיוך משרדי של גופים העוסקים בנושאי איכות הסביבה  מכתב אישי משמואל טולידאנו בנוגע למצב התנועה  רשימת תומכים במועמד יגאל ידין ותדריך להגשת מועמדות
ארכיון אישי – אמנון רובינשטיין פ-4095/6 01/01/1977 התנועה הדמוקרטית לשינוי (ד"ש) התכתבות (בעברית ואנגלית) בין פרופ' אמנון רובינשטיין בתוקף תפקידו כראש מטה ההסברה של "התנועה הדמוקרטית לשינוי" (ד"ש)  אנשי המטה  חברי ד"ש וגורמים אחרים בנוגע למסע ההסברה של המפלגה לקראת הבחירות לכנסת התשיעית  צעדיה הפוליטיים הראשונים אחרי הבחירות ועוד. בתיק מודעות בחירות של ד"ש שפורסמו בעיתונות והצעות לניסוח מודעות (המשך בתיק מס' 7).
ארכיון אישי – אמנון רובינשטיין פ-4095/7 01/01/1977 התנועה הדמוקרטית לשינוי (ד"ש) (המשך מתיק מס' 6) התכתבות (בעברית ואנגלית) בין פרופ' אמנון רובינשטיין בתוקף תפקידו כראש מטה ההסברה של "התנועה הדמוקרטית לשינוי" (ד"ש)  אנשי המטה  חברי ד"ש וגורמים אחרים בנוגע למסע ההסברה של המפלגה לקראת הבחירות לכנסת התשיעית  צעדיה הפוליטיים הראשונים אחרי הבחירות ועוד. בתיק מודעות בחירות של ד"ש שפורסמו בעיתונות והצעות לניסוח מודעות.
מתכנן המחוז גל-6988/4 01/01/1977 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 3928 חלקה 272 – ערר לשכת תכנון מחוזית- רמלה
ארב"ל וזכויות אדם חצ-5773/3 01/01/1977 כורדים
משרד המשפטים פר-1880/6 04/01/1977 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1870/1 05/01/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1910/3 09/01/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1918/5 30/01/1977 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1870/2 02/02/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1910/4 11/02/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1910/5 23/02/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/7 27/02/1977 הצעות חוק
אוסף יגאל ידין פ-1403/7 01/03/1977 פעילות פוליטית חוזרים  סקירות ומכתבים בענין פעילות המפלגה הדמוקרטית  פעילותו הפוליטית של יגאל ידין ועוד.
משרד המשפטים פר-1880/5 03/03/1977 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1870/3 12/03/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1896/3 20/03/1977 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1910/6 23/03/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1919/2 24/03/1977 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1934/1 31/03/1977 דין וחשבון של הצוות
אוסף יגאל ידין פ-1406/6 01/04/1977 התנועה הדמוקרטית לשינוי (ד"ש) סקירות  חוזרים והתכתבות בענין גיבוש מצע התנועה  פעולות הסיעה ועוד.
משרד המשפטים פר-1870/4 16/04/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1880/4 23/04/1977 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1910/7 30/04/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1934/9 30/04/1977 דו"ח הוועדה לבחינת דרכי הפעולה וההתארגנות בתחום הכנסים הבינלאומיים
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-4172/6 01/05/1977 המנכ"ל עמוס ערן  –  וושינגטון הודעות לעיתונות מטעם שירות האינפורמציה של ארה"ב  חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע ליחסי ישראל-ארה"ב ובנושאים מדיניים נוספים. בתיק העתק של חילופי אגרות בין נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר לרה"מ מנחם בגין לרגל היבחרו של בגין לתפקיד ותמליל נאום של הנשיא קרטר באוניברסיטת נוטרדם (בתוך מברקים).
צוות מדיניות חברתית גל-14531/7 01/05/1977 צוות מדיניות חברתית – ירושלים שכונת קטמון ח' ט' – מעקב והערכה שכונת קטמון ח-ט  דוחות פרוייקט שיקום  מעקב והערכה- דוחות הצוותים על מגוון הפעולות  קשר עם גופים מסייעים  בעיות  מטרות  תוכניות ועוד בקרב בתי ספר וגנים  נוער  זוגות צעירם  משפחות ואוכלוסיות נוספות בתחומי חינוך  חברה  דיור ועוד. פרויקטים קהילתיים  מועדונים  עבודה עם פרטים בקהילה וכו'.
משרד המשפטים פר-1884/1 14/05/1977 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1870/5 14/05/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1880/1 31/05/1977 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1870/6 04/06/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1911/5 18/06/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1925/5 25/06/1977 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1911/6 30/06/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1870/7 30/06/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1934/7 30/06/1977 מערך פריקת הפחם – דו"ח מסכם
משרד המשפטים פר-1934/2 30/06/1977 נייר עמדה והצעה בדבר הקמת רשות עצמאית למלחמה בפשיעה החמורה
לשכת ראש הממשלה א-4337/3 01/07/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים בנושאים: מאמצי ארה"ב לקבלת החלטות 242 ו- 338 ע"י ישראל ומדינות ערב  יוזמת הנשיא סאדאת ליצירת קשר עם ישראל בשאיפה להגיע להסכם שלום עם מצרים  נסיון לצמצם את הסיוע הכספי הסעודי לאש"פ
משרד המשפטים פר-1911/7 17/07/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1870/8 24/07/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1922/3 24/07/1977 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1883/7 27/07/1977 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1880/2 27/07/1977 קובץ התקנות
אוסף יגאל ידין פ-1403/12 01/08/1977 פעילות מפלגתית סקירות  רשימות מועמדים  חוזרים ומכתבים בענין פעילות מזכירות התנועה  פעילות ברמה המוניציפלית  בחירות פנימיות ועוד.
משרד המשפטים פר-1911/8 15/08/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1870/9 21/08/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1911/9 03/09/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1870/10 07/09/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1911/1 22/09/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1934/5 30/09/1977 דין וחשבון של הצוות לבדיקת תוספת העובדים בשירותים הציבורים
משרד המשפטים פר-1911/2 15/10/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1870/11 16/10/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1880/3 17/10/1977 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1897/1 27/10/1977 ספר החוקים. ערבית
אוסף יגאל ידין פ-1403/13 01/11/1977 התנועה הדמוקרטית – מצע ופרסומים רשימות חברים  פרסומי תעמולה  סקירות ומכתבים בענין גיבוש מצע התנועה  פעילות בסניפים  פעולות תעמולה ועוד. (המשך בתיק מס' 14)
משרד המשפטים פר-1911/3 02/11/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1870/12 06/11/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1911/4 19/11/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
מתכנן המחוז גל-6988/5 24/11/1977 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6097 מגרשים 86-89 – הקלה לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6097 מגרשים 86-89 – הקלה בתב"ע עירונית.
משרד המשפטים פר-1918/4 29/11/1977 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1870/13 30/11/1977 ילקוט הפרסומים
אוסף יגאל ידין פ-1403/3 01/12/1977 התנועה הדמוקרטית – שונות פרוטוקולים  חוזרים  דו"חות והתכתבות בענין פעולות מועצת התנועה  פעילות הסניפים  פעולות במישור המוניציפאלי  החלטות הסיעה בכנסת ועוד.
משרד המשפטים פר-1912/5 13/12/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1870/14 14/12/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1922/2 18/12/1977 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1925/6 21/12/1977 קובץ התקנות
מתכנן המחוז גל-6988/7 23/12/1977 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 3631 חלקה 64 – ערר – תחנת דלק בקשות ערר לועדה המחוזית בגין אי מתן היתרי בנייה.
משרד המשפטים פר-1926/1 26/12/1977 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1912/6 31/12/1977 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1871/1 31/12/1977 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1934/8 31/12/1977 בעיית הילדים קשיי  ההסתגלות בבית – הספר
משרד המשפטים פר-1935/5 31/12/1977 דו"ח הצוות לרפורמה בשרותי הבריאות
מתכנן המחוז גל-6988/12 01/01/1978 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 3930 חלקה  204  29 – תשריט חלוקה תשריט חלוקה
לשכת היועץ לענייני ערבים גל-13957/9 01/01/1978 סיכומי ישיבות-סגל  פרוטוקולים  סקירה  דיווחים  לשכת תל-אביב
סמנכ"ל אגף צפון אמריקה חצ-8462/11 01/01/1978 ארה"ב – ראיון ראש הממשלה.
אוסף אריאל שרון פ-5918/10 01/01/1978 התישבות – חקלאות (כרך 9) שאילתות ותשובות; הצעות לסדר יום ביטל הפיקוח על מחירי ביצים ושיווקן; חוק שירות לאומי
אוסף אריאל שרון פ-5918/12 01/01/1978 התישבות – חקלאות (כרך 1) עיקרי תכנית ההתיישבות בחבל עזה   יו"ש והגולן- ועדת השרים להתישיבות   1987 כולל מפות
אוסף אריאל שרון פ-5918/11 01/01/1978 התישבות – חקלאות (כרך 10) ישיבות  הכנסת השמינית והתשיעית שאילתות והצעות לסדר יום ההתיישבות בבקעת הירדן; התקפת הדמים בקריית שמונה
משרד המשפטים פר-1881/4 01/01/1978 קובץ התקנות
אגף לתפקידים מיוחדים גל-59526/10 19/01/1978 המועצה הציבורית לשקום החרש המועצה הציבורית לשיקום החרש. הילד החרש בגיל 6-0.טופס רפואי של בדיקת עיניים.
משרד המשפטים פר-1912/7 21/01/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1918/1 29/01/1978 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1862/8 29/01/1978 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1934/12 31/01/1978 דו"ח – הוועדה לבירור נושא הפשיעה בישראל
משרד המשפטים פר-1871/2 02/02/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1912/8 05/02/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1881/5 12/02/1978 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1912/1 22/02/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1934/14 28/02/1978 דין וחשבון -הועדה לייעול הליכי השפיטה בבתי- הדין לעבודה
משרד המשפטים פר-1871/3 01/03/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1912/2 18/03/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1881/6 27/03/1978 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1920/2 29/03/1978 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1935/7 30/03/1978 הוועדה לבחינת שיטת מס הכנסה לגבי קיבוצים ומושבים שיתופיים
משרד המשפטים פר-1871/4 03/04/1978 ילקוט הפרסומים
רשות השידור גל-20917/19 04/04/1978 שידורי הטלויזיה בצבע. סקירות  התכתבויות  תזכירים ודו"ח יו"ר הרשות בנושאים שידורי צבע בטלוויזיה בישראל  ההשלכות הכלכליות של הפעלת שידורי צבע (בטלוויזיה הישראלית ובקרב הצרכנים-תזכיר הרשות לתכנון כלכלי)  פעילות הוועד המנהל  שידורים חוזרים של משדרי ליל שבת ועוד.
משרד המשפטים פר-1912/3 05/04/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1897/2 13/04/1978 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1912/4 19/04/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1881/7 30/04/1978 קובץ התקנות
מתכנן המחוז גל-6988/9 05/05/1978 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 3945 חלקה 532 – ערר החלטות ערר – החלטות הועדה לתכנון עירוני – לשכת תכנון רמלה
משרד המשפטים פר-1922/1 07/05/1978 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1871/5 13/05/1978 ילקוט הפרסומים
מתכנן המחוז גל-6988/11 18/05/1978 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – תנאים לפי סעיף 78 התכתבויות בין עיריית ראשון לציון והועדה המחוזית לתכנון ובניה
משרד המשפטים פר-1883/8 24/05/1978 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1913/5 24/05/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/9 30/05/1978 הצעות חוק
אוסף יגאל ידין פ-1405/14 01/06/1978 התנועה הדמוקרטית ישיבות  דיונים ועדות פרוטוקולים  סטנוגרמות  חוזרים והתכתבות בענין ישיבות מזכירות התנועה  פעילות הסיעה ועדות פנימיות ועוד.
משרד המשפטים פר-1871/6 07/06/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1913/6 14/06/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1881/1 19/06/1978 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1871/7 28/06/1978 ילקוט הפרסומים
מתכנן המחוז גל-6988/13 03/07/1978 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 3926 חלקה  470  471 – ערר לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 3926 חלקה 470  471 – ערר
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57230/15 05/07/1978 חבר הכנסת לורנץ חבר הכנסת לורנץ  הצעות חוק פרטיות: חוק ימי מנוחה (איסור אפליה)  הצעת חוק עבודה ומנוחה – תיקון.
משרד המשפטים פר-1913/7 05/07/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1882/1 19/07/1978 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1913/8 26/07/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1918/2 30/07/1978 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1871/8 30/07/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1934/15 31/07/1978 צוותי הוועדה למעמד האשה דיונים וממצאים
משרד המשפטים פר-1897/3 10/08/1978 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1881/2 13/08/1978 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1913/1 16/08/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1913/2 13/09/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1871/9 13/09/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1913/3 07/10/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1881/3 11/10/1978 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1862/10 28/10/1978 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1871/10 29/10/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1913/4 01/11/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1922/4 19/11/1978 (משוער) הצעות חוק – ערבית
משרד המשפטים פר-1914/5 22/11/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1871/11 30/11/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1914/6 06/12/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1871/12 13/12/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1914/7 17/12/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1871/13 23/12/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1914/8 24/12/1978 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1872/3 31/12/1978 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1920/1 03/01/1979 ספר החוקים
משרד המשפטים פר-1882/10 03/01/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1914/9 03/01/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1914/1 17/01/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1872/4 24/01/1979 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1914/2 11/02/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1872/5 15/02/1979 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1926/2 21/02/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1926/3 25/02/1979 קובץ התקנות
אוסף אריאל שרון פ-5925/1 26/02/1979 ביקור שר החקלאות 1. בישובי הנגב 2. אצל השיך עודה סיכום ביניים לטיפול בבדואים  פעמי תש"ז – סקירה ומושב שובה – דף אינפורמטיבי – אביב תשל"ט.
משרד המשפטים פר-1882/11 28/02/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1935/4 28/02/1979 הועדה לברור נושא הערוץ השני בטלוויזיה בישראל
משרד המשפטים פר-1914/3 07/03/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/11 11/03/1979 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1872/6 17/03/1979 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1882/12 04/04/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1914/4 04/04/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1883/9 05/04/1979 חוקי תקציב
משרד המשפטים פר-1915/1 23/04/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1872/7 23/04/1979 ילקוט הפרסומים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת המנכ"ל גל-23001/15 24/04/1979 לשכת המנכ"ל – חומר של פרופ' פוהורילס – 1 התפתחויות בחקלאות בשנת תשל"ט  מאור – מושב עובדים – החזרת הפרדס בבית אליעזר  סיכומי ישיבות ועדת הקרקעות ברשות לתכנון ופיתוח החקלאות התיישבות והכפר  דו"חות על ביקורים לסדרות דיונים בנושא שיתוף פעולה חקלאי בין ישראל ומצרים  סקר ומבחן קדם היתכנות לגידול ופיתוח חוות תנינים/ יורם פורת  טיוטת הסכם לשיתוף-פעולה חקלאי בין ישראל ומצרים – פברואר 1980  תזכירים שהוכנו לקראת הועידה האזורית ה-12 באירופה של ארגון החקלאות והמזון העולמי  אפשרויות של ארגון מחדש במועצות ייצור ושיווק  דין וחשבון הועדה לבדיקת מצב החקלאות – מוגש לנגיד בנק ישראל  דו"ח משתלם נסף סלח אלדין (נדה) לנשיא סאדאת  בחינת כושר התשלום למים של צמח החוחובה/ בן דוד יצחק  בעיית השטחים בקשת – מושב שיתופי להתיישבות חקלאית ועוד.
משרד המשפטים פר-1882/13 12/05/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1872/8 30/05/1979 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1915/2 06/06/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
אוסף אריאל שרון פ-5918/9 20/06/1979 התישבות – חקלאות (כרך 8) עיבוי מואץ של ישובי בקעת הירדן והקמת ישובים נוספים בה שאילתות ותשובות הצעות לסדר יום
משרד המשפטים פר-1882/14 23/06/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1872/9 23/06/1979 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1872/10 16/07/1979 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1915/3 18/07/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1862/12 23/07/1979 הצעות חוק
משרד המשפטים פר-1918/3 30/07/1979 יומן סימני המסחר
משרד המשפטים פר-1882/4 12/08/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1872/11 25/08/1979 ילקוט הפרסומים
משרד הכלכלה והתעשייה גל-2258/18 09/09/1979 קוד סובסידיות כרך א' בתיק התכתבויות בנוטגע לקוד הסובסידיות ומיסים משווים.
משרד המשפטים פר-1915/4 19/09/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1872/12 27/09/1979 ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים פר-1882/5 29/09/1979 קובץ התקנות
לשכת ראש הממשלה א-4336/3 01/10/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – משרד המשפטים
משרד המשפטים פר-1872/13 24/10/1979 ספר החוקים. ערבית
משרד המשפטים פר-1882/6 14/11/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1915/5 17/11/1979 ילקוט הפרסומים. ערבית
משרד המשפטים פר-1872/14 17/11/1979 ילקוט הפרסומים
אוסף אריאל שרון פ-5918/7 18/11/1979 התישבות – חקלאות (כרך 6) החלטת ממשלה על הרחבת ההתנחלות  פרוטוקול מישיבת ועדת שרים לענייני התיישבות (26.7.81)  נתונים על ההתיישבות ברחבי א"י בשנים 1977-1980 (יהודה ושומרון  רצועת עזה וסיני  בקעת הירדן ורמת הגולן  גליל  נגב וערבה)  עלות הקמת ישובים לפינוי סיני  הצעת תקציב המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית לשנת 1980-1981 ועוד.
משרד המשפטים פר-1935/6 30/11/1979 דין וחשבון הוועדה הממלכתית לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה
משרד המשפטים פר-1882/7 03/12/1979 קובץ התקנות
משרד המשפטים פר-1872/15 12/12/1979 ילקוט הפרסומים
משרד החוץ חצ-8908/9 01/01/1980 אירופה – תיק בריטניה  עמדות יסוד.
משרד החוץ – לשכת המנכ"ל חצ-6832/3 01/01/1980 לשכת המנכ"ל – אירופה – יחסים – בריטניה  דרום אפריקה  קנדה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות וכו'
משרד הכלכלה והתעשייה גל-2244/12 01/01/1980 הוגו שוורץ פרוטוקולים וסיכומי ישיבות  מזכרים והתכתבות בין שר התעשייה המסחר גדעון פת  סמנכ"ל משרד התמ"ס יורם בריזובסקי   יועמ"ש המשרד מיכאל הרצברג וסגנו עמיחי פרי  שר אוצר יגאל הורביץ  הממונה על הכסות המדינה אוריאל לין  הבנק לפיתוח התעשיה  התאחדות התעשיינים  הבעלים והמנהל של מפעל "מטריילס קופרייסן" (מפעל לרצועות לבלמים) בדימונה הוגו שוורץ וגורמים נוספים בנוגע לפיתוח המפעל ובעניינים נוספים הקשורים למפעל.
המינהל לשלטון מקומי גל-3288/13 28/01/1980 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – ראש-פינה פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית ראש פינה.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57189/5 20/03/1980 חוק זכויות האדם חוק יסוד – זכויות האדם.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22925/13 30/09/1980 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – אשרי  מזרעה. בתיק תכניות ואישורים לבנייה במזרעה.
האגף לקשרים בינלאומיים גל-57505/16 01/10/1980 דרום אפריקה – סחר  בתיק התכתבות על יחסי הסחר שבין ישראל לדרום אפריקה: נתונים על היצוא הישראלי לדרום אפריקה ועל היבוא הישראלי מדרום אפריקה  חברות ישראליות המיוצגות בדרום אפריקה  ניירות עמדה לדיון בנושאי הסחר במפגש בין שרי האוצר של ישראל ודרום אפריקה  ביקור שר האוצר הדרום אפריקאי בישראל  שיתוף פעולה כלכלי עם דרום אפריקה ויבוא פירות וירקות  הקמת אזור סחר חופשי בין ישראל ודרום אפריקה ועוד.
משרד הפנים – ממונה מחוז חיפה גל-69763/33 01/10/1980 קטעי עיתונים – תכלת-לבן – בטאון סיעת תכלת לבן בהסתדרות גליונות "תכלת-לבן – בטאון סיעת תכלת לבן בהסתדרות".
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-59735/10 17/11/1980 חלוקות קריות- שינוי גבול גוש 11531 לגוש 11534 ק. ביאליק- גוש 10531 חלקה 1  גוש 10534 חלקות 170 169 168 167 51 50 11 2 1- ראה ק/ 134 ג' שינוי גבול גוש 11531 לגוש 11534 בקרית ביאליק והצעה לחלוקה בתכנית בנין עיר ק/134 – תוכניות מאושרות (תשריט) ופרוטוקולים.
משרד החוץ חצ-8905/11 01/01/1981 אירופה – בריטניה  אירלנד  ספרד  פורטוגל – חומר מדיני.
משרד החוץ חצ-8912/9 01/01/1981 היוזמה האירופאית – מ. יופה.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2661/1 01/01/1981 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 1-7 12M 4/53-54
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57109/4 02/07/1981 סמים המאבק בנגע הסמים. המאבק בסמים בארצות הברית. הארגון לקידום עיוורים ולקויי ראייה.
רשות מקרקעי ישראל גל-15621/8 24/11/1981 אגף תכניות ופיתוח – תקציב 1982 תקנות התקציב לשנת הכספים 1981  זכרון דברים מישיבה בנושא  תקציב פיתוח לשנת 1981/82  תכניות פיתוח לשנת 1982 ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22925/9 24/12/1981 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – אשרי  אדמית והסביבה בתיק תכניות ואישורים לבנייה באדמית.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2662/1 01/01/1982 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 11-19 12M 4/55
הארכיון הציוני המרכזי סל-2663/1 01/01/1982 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 20-25 12M 4/56
הארכיון הציוני המרכזי סל-2664/1 01/01/1982 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 26-32 12M 4/57
הארכיון הציוני המרכזי סל-2665/1 01/01/1982 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 37-42 12M 4/58
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22925/10 21/01/1982 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – אשרי  בית העמק. בתיק תכניות ואישורים לבנייה בבית העמק.
לשכת ראש הממשלה א-8196/6 01/11/1982 רה"מ מנחם בגין – שדרים (המשך מתיק מס' 5) שדרים לראש הממשלה ממדינות שונות לדוגמה: בריטניה וארה"ב תנחומים על מות עליזה אשתו של רא"מ מנחם בגין
משרד החוץ חצ-8932/5 01/01/1983 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2668/1 01/01/1983 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 29-30 12M 4/64
הארכיון הציוני המרכזי סל-2666/1 01/01/1983 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 1-7 12M 4/59-61
משרד החוץ חצ-8932/13 01/02/1983 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-7286/17 08/08/1983 רשות שמורות הטבע בתיק התכבתויות בנוגע לניהול ורישום חומרי הארכיון של רשות שמורות הטבע.
הארכיון הציוני המרכזי סל-2669/1 01/01/1984 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 1 – 9 12M 4/65
הארכיון הציוני המרכזי סל-2670/1 01/01/1984 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 10 – 16 12M 4/66
הארכיון הציוני המרכזי סל-2667/1 01/01/1984 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הציונית בירושלים ישיבות 24-28 12M 4/62-63
משרד החוץ חצ-8964/2 01/04/1984 מזרח גרמניה – סקירות  הערכות מצב.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22931/9 10/08/1984 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מטה אשר בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' ג/5160 – צומת רגבה – נס עמים – מזרעה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22931/8 23/09/1984 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – אשר בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' ג/5158 – כפר מסריק. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ממונה על יחסי העבודה גל-51256/17 03/10/1984 כור תעשיות בע"מ כור תעשיות בע"מ  הסכם קיבוצי מיוחד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22932/1 21/04/1985 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בן עמי תשריטים (מפות תכנון) של תוכנית מפורטת ומסמכי תיכנון לגבי תככנון הבניה במושב העובדים בן-עמי.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-55684/13 01/06/1985 תקנות עבודה סוציאלית תעריפים
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57172/17 11/11/1985 יעקב יוסף ח"כ יעקב יוסף  הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה – תיקון.
בית המשפט העליון ג-7646/6 28/02/1986 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – פעילות חבלנית עוינת באזור יהודה ושומרון (כללי)  חברון (פרטני)  תלונות יחידים  זיקות וכפיפויות מספרי מוצגים (למעט חסויים): 871-865  900-892  1046-1045
סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק חצ-8745/5 01/04/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/13 04/05/1986 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (28.8.1991-18.8.1991)
האגף לקשרים בינלאומיים גל-57526/6 01/08/1986 ניו יורק – ביקור המשלחת תיאומי ביקור משלחת מניו יורק
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-9515/50 26/07/1987 ארכיון משגב התכתבות בנוגע להקמת ארכיון במועצה אזורית "משגב".
אוסף אריאל שרון פ-6014/3 11/08/1987 הרצאת א. שרון במרכז למחקרים אסטרטגים  אונ' ת"א – במלאת 5 שנים לגירוש מחבלי אש"ף ממערב ביירות עובדות כהווייתן על מלחמת לבנון – במלאת חמש שנים לגירוש מחבלי אש"ף ממערב בירות – (1.9.1982 – 21.8) – הרצאת השר אריאל שרון במרכז למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. בנוסף  בתיק שאלות שהופנו לאריאל שרון  ע"י ראש המרכז אהרון יריב  מאיר פעיל וחבר הכנסת רן כהן – לקט קטעי רדיו וטלוויזיה.
סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק חצ-8744/2 01/09/1987 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק חצ-8745/7 01/09/1987 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
משרד הפנים – תחום בכיר נוצרים גל-70172/5 27/10/1987 בירעם – הכנסייה מארונית השגת גבול ועבודות הריסה ברכוש הכנסיה המארונית בכפר בירעם  הריסת קירות בית הספר השייכות לווקף בכפר הנטוש בירעם – "אלעודה" – בני כפר בירעם – הפרוגרסיבים – חיפה  סיכום פגישה בנושא הנחיות מקצועיות לשיפוץ מכלול הכנסייה ועוד.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57114/12 28/10/1987 חוק רשות הסמים חוק רשות הסמים. טיפול רפואי במשתמשים בסמים. תקנות העונשין. המלחמה בנגע הסמים .גרמניה וצרפת.
סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק חצ-8745/8 01/04/1988 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-61247/13 14/12/1988 ועדת מנכ"לים לטיפול באבטלה  יורם בליזובסקי סיכומי דיונים  דו"ח ביניים ודו"ח סופי של ועדת המנכ"לים לטיפול בהחמרת מצב התעסוקה במשק  המלצות משרד העבודה ושרות התעסוקה לטיפול בבעיית האבטלה  פעולות שרות התעסוקה לצמצום האבטלה  תוכנית סיוע למפעלים במצוקה  סיוע למפעלי תעשייה לצורך הסבה  תמרוץ ישיר לעובדים מקצועיים ועוד. פרוטוקול מישיבה בנושא מפעל פיניציה בירוחם.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/8 15/12/1988 מהדורות חדשות – 16.12.88 – 15.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/6 11/01/1989 מהדורות חדשות – 12.1.89 – 11.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/7 13/01/1989 מהדורות חדשות – 14.1.89 – 13.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/8 15/01/1989 מהדורות חדשות – 16.1.89 – 15.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/9 17/01/1989 מהדורות חדשות – 18.1.89 – 17.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/10 19/01/1989 מהדורות חדשות – 20.1.89 – 19.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/11 21/01/1989 מהדורות חדשות – 22.1.89 – 21.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/12 23/01/1989 מהדורות חדשות – 24.1.89 – 23.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/13 25/01/1989 מהדורות חדשות – 26.1.89 – 25.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/14 27/01/1989 מהדורות חדשות – 28.1.89 – 27.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/15 29/01/1989 מהדורות חדשות – 30.1.89 – 29.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/16 31/01/1989 מהדורות חדשות – 31.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/1 01/02/1989 מהדורות חדשות – 2.2.89 – 1.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/2 03/02/1989 מהדורות חדשות – 4.2.89 – 3.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/3 05/02/1989 מהדורות חדשות – 6.2.89 – 5.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/4 07/02/1989 מהדורות חדשות – 8.2.89 – 7.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/5 09/02/1989 מהדורות חדשות – 10.2.89 – 9.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/6 11/02/1989 מהדורות חדשות – 12.2.89 – 11.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/7 13/02/1989 מהדורות חדשות – 14.2.89 – 13.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/8 15/02/1989 מהדורות חדשות – 16.2.89 – 15.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/9 17/02/1989 מהדורות חדשות – 18.2.89 – 17.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/10 19/02/1989 מהדורות חדשות – 20.2.89 – 19.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/11 21/02/1989 מהדורות חדשות – 22.2.89 – 21.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/12 23/02/1989 מהדורות חדשות – 24.2.89 – 23.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/13 25/02/1989 מהדורות חדשות – 26.2.89 – 25.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-539/14 27/02/1989 מהדורות חדשות – 28.2.89 – 27.2.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-540/1 01/03/1989 מהדורות חדשות – 1.3.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-540/2 02/03/1989 מהדורות חדשות – 3.3.89 – 2.3.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-540/3 04/03/1989 מהדורות חדשות – 5.3.89 – 4.3.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-540/7 12/03/1989 מהדורות חדשות – 13.3.89 – 12.3.89
מחוז מרכז משרד הבינוי והשיכון גל-54375/16 01/04/1989 שיפוץ שיכון עמידר  נתניה – תוכניות בניה שיפוץ שיכון עמידר  נתני.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19461/10 01/09/1989 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – תחבורה ציבורית תיקי התכתבות הנוגעים להתנהלות מול חברות התחבורה הציבורית  בעיות ייחודיות  בטיחות  בטחון  הצטיידות  תעריפים  מונופול ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19453/17 29/10/1989 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה. (31.1.1990-6.11.1989)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/4 01/01/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (6.1.1991-25.12.1990)
רשות השידור – מנכ"ל גל-65460/12 05/03/1990 מנכ"ל רשות השידור  אריה מקל/ מוטי קירשנבאום  – חוק רשות השידור 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19461/12 19/04/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – תחבורה ציבורית התכתבויות וסיכומי דיונים בנגע לרפורמה בתחבורה הציבורית  הנחות לעולים ולזכאים  כרטיסי חופשי-חודשי  תעריפי התחבורה הציבורית  שימוש בתוכנה להנחיה בתחבורה הציבורית  טיפול בבעיית קווי האוטובוס לרובע היהודי (בטיחות)  לבית חולים הדסה ועוד. (התיק הינו חלק מסדרת תיקי התכתבות הנוגעים לחברות התחבורה הציבורית  בעיות יחודיות  בטיחות  בטחון  הצטיידות  תעריפים  מונופול ועוד).
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19461/13 29/05/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – תחבורה ציבורית שאילתות חברי כנסת אל שר התחבורה משה קצב  התכתבויות בנוגע לתחבורה ציבורית (תעריפי נסיעה  מסלולי קווים ותדירות  כרטיסי הנחה  כרטיס חופשי חודשי  תחבורה ציבורית בשבת  קו למצרים  חברות אוטובוסים ערביות במזרח ירושלים  תחבורה ציבורית בתל מונד  בטיחות)  דו"ח התקדמות פרויקטים לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ועוד. (התיק הינו חלק מתיקי התכתבות הנוגעים לחברות התחבורה הציבורית  בעיות יחודיות  בטיחות  בטחון  הצטיידות  תעריפים  מונופול ועוד).
אוסף שלמה הלל פ-4724/2 06/07/1990 ( "רוח קדים" ) OPERATION BABYLON – חלק ב' הוצאות לאור של ספרים הפקת סרט על פי ספרו של שלמה הלל "רוח קדים"
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/1 25/09/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה. (9.12.1990-19.11.1990)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19464/10 01/10/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – דן התכתבות עם חברת דן בנוגע לנושאים יחודיים לאגודה  בטחון  בטיחות  הצטיידות. (6.3.1991-23.10.1990)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/3 20/12/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (30.12.1990-20.12.1990).
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/5 26/12/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (24.1.1991-7.1.1991)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/8 28/01/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (12.3.1991-28.2.1991)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/12 21/02/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (15.8.1991-1.8.1991)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19464/11 01/03/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – דן התכתבות עם חברת דן בנוגע לנושאים יחודיים לאגודה  בטחון  בטיחות  הצטיידות  חוזה מול משרד התחבורה  עומסים בכבישים  פיתוח תשתיות בכבישים ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/10 12/03/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה. (10.4.1991-26.3.1991)
קשרי חוץ רשות הטבע והגנים רש-1161/19 15/04/1991 קשרי חוץ –  דרום אפריקה התכתבויות של רשות הטבע והגנים עם גורמים מקבילים בדרום אפריקה  ביקור ראש הרשות בדרום אפריקה ודיווח על ביקורו  הסכם לשיתוף פעולה בין רשות הטבע והגנים למועצת העיר יוהנסבורג בתחום שימור והגנה על ערכי הטבע  ביקור אנשי "קרן היעל" בדרום אפריקה ומכתבי תודה שלהם למארחיהם  יסוד אגודת הידידות של דרום אפריקה עם רשות הטבע והגנים ומטרותיה  הסכם לשיתוף פעולה עם דרום אפריקה בנושא איכות הסביבה-שימור והגנת הטבע ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19495/10 19/06/1991 לשכת השר משה קצב – שאילתות. שאילתות חברי כנסת אל שר התחבורה משה קצב ותשובות השר – שאילתות בנוגע ליישום מסקנות ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא תאונות הדרכים בישראל (לימודי ומבחני נהיגה  תשתיות כבישים)  פיתוח נמל חיפה ונמל הקישון  סל התחבורה  יבוא חלקי חילוף משומשים לרכב  מצב התעסוקה בצי הסוחר הישראלי ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/11 10/07/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (11.9.1991-1.7.1991)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19455/17 19/09/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה. (24.10.1991-19.9.1991)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/10 02/10/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19448/1 17/11/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סיכומי דיונים. (22.12.1991-17.11.1991) סיכומי דיונים בנושאים שונים: לימודי נהיגה (קורסים בתיאוריה  בתי ספר לנהיגה)  הזרמת התנועה במטרופולין תל אביב (הפחתת עומס התנועה בצמתים הבעייתיים)  רפורמה בתחבורה הציבורית  הסעת תלמידים  קווי תחבורה במעלה אפרים ועוד.
משרד הרווחה והשירותים החברתיים – מחוז חיפה והצפון גל-57850/3 12/12/1991 לשכת רווחה – בית שאן – עולים  אתיופים  סמים עולים מאתיופיה וברית המועצות. קליטת עולי אתיופיה ממבצע שלמה.  הטיפול בנפגעי סמים בבית שאן.
ארכיון אישי – שמעון שטרית גל-50494/6 01/01/1992 דרום-אפריקה ביקורו של פרופ'. שמעון שטרית  שר הכלכלה והתכנון  בדרום אפריקה: לוח הזמנים של הביקור  פרטים על עשירי המדינה  קטעי עיתונות  טיוטות מנאומו בפני הועידה הציונית הדרום אפריקאית ה-42  הסכם בין ממשלת דרום אפריקה לממשלת ישראל לשיתוף פעולה בתחומי התרבות  החינוך והמדע ועוד. בנוסף  בתיק חוברות ודו"חות על החברות והארגונים: Sun Bop – Sun International (Bophuthatswana) Limited – ANNUAL REPORT 1992 Frankel Pollak Vinderine Inc. – CORPORATE REPORT – JULY 30 1993 Anglovaal Limited – a South African Financial  Industrial and Mining Group – Annual Report 1991 South African Jewish Board of Deputies
לשכת ראש הממשלה א-8211/9 01/03/1992 . ארצות-הברית. ערבויות לקליטת עליה  הפיגוע בשגרירות ישראל בבואנוס איירס  תהליך מדיני – שיחות הרב צדדיות  הקמת קונפדרציה בירדן  יוגוסלביה  הסיוע האמריקאי לישראל  העברת טכנולוגיות צבאיות מישראל  פרשת דותן.
לשכת ראש הממשלה א-8212/5 01/04/1992 . ארצות-הברית. ערבויות לקליטת עולי רוסיה  יוגוסלביה  מלחמת המפרץ  סיוע החוץ האמריקאי  מכירת נשק אמריקאי לישראל  העברת טכנולוגיות צבאיות מישראל       אוונגליסטים  תהליך שלום מו"מ רב צדדי  בחירות לנשיאות 1992  בית הנבחרים האמריקאי  פרשת דותן.
בית המשפט העליון ג-7645/5 31/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – תיק ד"ר גולדשטיין מספרי מוצגים (למעט חסויים): 168 – 219 ב'
בית המשפט העליון ג-7645/6 31/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – תיק ד"ר גולדשטיין מספרי מוצגים (למעט חסויים): 239-220
בית המשפט העליון ג-7646/5 31/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אכיפת החוק בשטחים מספרי מוצגים (למעט חסויים): 775-710  825-818  864-827
בית המשפט העליון ג-7646/7 31/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בשטחים – פרסום של הארגון בצלם  מרץ 1994 שם המוצג: חומר כרוך לסוגיו וקלטות. מוצג מספר: 1050
בית המשפט העליון ג-7646/12 31/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים). מספרי מוצגים (למעט חסויים): 1080 – 1092 א'
בית המשפט העליון ג-7647/1 31/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – אוגדן איסוף (מוצגים שנאספו לאחר סגירת האוגדנים הקיימים) מוצג מספר: 1094 – תיק הצח"מ  פ"א 408/94 חלק 2
בית המשפט העליון ג-7645/7 31/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערכת המכפלה – אנשי ווקף ומתפללים מוסלמים מספרי מוצגים (למעט חסויים): 284-240
המינהל לשלטון מקומי גל-60785/7 23/05/1993 מכבים רעות חוזים בתיק – פנייה אל מנכ"ל משרד הפנים בבקשה לפטור ממכרז ברכישת קרוואנים – התכתבויות; פרוטוקול ישיבת מועצתה שלא מן המניין – מועצה מקומית מכבים-רעות; בקשות לפטור ממכרז גם לבניית מקווה טהרה ברעות  הסכם בין המרכז הארצי לטהרת המשפחה לבין המועצה המקומית מכבים רעות ועוד.;
קול ישראל (1948 – 2017) גל-65055/1 27/10/1993 מנהל חטיבת החדשות – רפיק חלבי – תחזית מזג האויר  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים מנהל חטיבת החדשות – רפיק חלבי – תחזית מזג האויר  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים.
אוסף סרטי קולנוע ווידאו שונים סד-2176/1 01/03/1994 [קרבות לטרון – שחזור מפי תד אריסון – קצין הקשר של חטיבה 7] סרט תיעודי גולמי (סרט לא ערוך שיועד להיות חומר גלם לסרט ערוך) המתעד ביקור באתר "יד לשריון" בלטרון ובקיבוץ חולדה של איש העסקים תד אריסון (סא"ל במיל')  שהיה קצין הקשר של חטיבה 7 במלחמת העצמאות  שבמהלכו נפגש עם כמה אנשי צבא ואזרחים (ביניהם אלוף (מיל') משה (מוסה) פלד   ההיסטוריון הצבאי סא"ל (מיל') ד"ר עמיעד ברזנר (חליל) וסרן חיים נמני – קצין הקשר של חטיבה 7 בזמן צילום הסרט) ורואיין על-ידי אחד הקצינים (שלא זוהה). במהלך הסרט מצולמים אריסון ומלוויו מסיירים באתר "יד לשריון" דרך כמה נקודות בתוכו: אנדרטת בעלות-הברית במלחמת העולם השניה  תצוגת הטנקים והרק"ם (רכב קרבי משוריון)  האנדרטה לזכר הנופלים מחטיבה 7  מרפסת התצפית  משרדי הנהלת האתר. הקטע הבא בסרט מצולם סיור שלהם בקיבוץ חולדה במקום בו ישב הבסיס של חטיבה 7 בתחילת מלחמת העצמאות והסרט מסתיים בארוחה חגיגית שערכו לכבוד אריסון (נראה בלטרון) שבה הוענק לו אלבום מזכרת. הנושאים שעליהם דיבר אריסון במהלך הסרט: גיוסו לצבא הבריטי ולבריגדה העברית כסמל קשר במלחמת העולם השניה  גיוסו לחטיבה 7 כקצין קשר חטיבתי במלחמת העצמאות  סקירת מכשירי הקשר שהיו בשימוש בחטיבה בתקופה זו  תיאור הנסיונות הכושלים של לוחמי חטיבה 7 לכבוש את משטרת לטרון מידי הירדנים והבעיות בתחום הקשר במהלך הקרבות  חלק
רשות השידור – מנכ"ל גל-65467/12 28/04/1994 מנכ"ל רשות השידור – מוטי קירשנבאום- תקשורת ושדרים 
מחוז מרכז משרד הבינוי והשיכון גל-51846/4 01/03/1995 קיבוץ שומריה – תוכניות בינוי חדר אוכל תוכניות בינוי חדר האוכל בקיבוץ שומריה אשר נעשו ע"י שרשבסקי מרש – אדריכלים ובוני ערים.
רשות השידור – מנכ"ל גל-65464/9 02/04/1995 מנכ"ל רשות השידור – מוטי קירשנבאום – הנהלה דיונים תקציביים ומנהליים של מועצת רשות השידור.
אוסף משה לנדוי פ-6334/4 15/05/1995 תכתבות עם אהרון ברק ועליו מכתבים מנשיא בית המשפט העליון אהרון ברק לנשיא בית המשפט בדימוס משה לנדוי בעניין הוצאתו לאור של ספר לכבוד משה צדוק; מכתב מברק ללנדוי בעניין פסק הדין בפרשת חברת מיטראל (עתירת החברה נגד חוק בשר ומוצריו) שצורף למכתב ומכתב תשובה מלנדוי לברק; העתק מכתב מעורכי דין מטעם לנדוי לעורך עיתון "גלובס" בעניין מאמר שפורסם בעיתון בשם "לנדוי נגד ברק" שממנו מניתן לדעתם להסיק שהשקפותיו של השופט לנדוי קרובות לאלו של הימין הקיצוני.
תכנון ובינוי ערים גל-44979/8 16/01/1996 אגף תכנון ובינוי ערים – רהט – תכנית מתאר בתיק תכניות מתאר ותכניות לפיתוח רהט.
לשכת ראש הממשלה ג-13827/21 04/07/1996 INDIA – REPUBLIC OF INDIA הזמנה לשרת החוץ של הודו לביקור בישראל  איגרות ברכה מאישים בהודו לראש הממשלה נתניהו לרגל ימי העצמאות  איגרת ראש ממשלת הודו לראש הממשלה בעניין ניסויים גרעיניים שביצעה הודו ומדיניות הגרעין של הודו ותשובת ראש הממשלה נתניהו  מכתב תנחומים של ראש הממשלה לעמיתו ההודי לרגל פטירתה של האם תרזה  ברכות הדדיות של ראשי הממשלה של ישראל והודו לרגל בחירתם לתפקיד.
לשכת הסמנכ"ל לסחר חוץ גל-41581/3 22/10/1996 אגף סחר חוץ – בריטניה התכתבויות בנושאי סחר עם בריטניה של גורמים שונים -משרד המסחר והתעשייה  הנספחות המסחרית בלונדון  לשכת המסחר ישראל-בריטניה  הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי ועוד. כמו כן פרוטוקולים של ישיבות ועדת הסחר של לשכת המסחר ישראל-בריטניה  עמודים מתוך פרסום על מחוז ויילס בבריטניה  נתונים סטטיסטיים על סחר החוץ של ישראל עם בריטניה ועוד.
לשכת נשיא המדינה נ-723/57 13/11/1996 לשכת הנשיא עזר וייצמן – אדרי יצחק וחנה בתיק מכתב שהמשפחה שלחה לנשיא המדינה עזר וייצמן בנוגע לבנם.
לשכת ראש הממשלה ג-13830/32 14/11/1996 Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia מכתב תנחומים ששלח ראש הממשלה בנימין נתניהו למלך סעודיה פהד בן עבד אל-עזיז אל סעוד  לאחר האסון האווירי בצ'רקהי דאדרי. באסון היה מעורב מטוס חברת התעופה "סעודי ערביין איירליינס" (Saudi Arabian Airlines).
לשכת נשיא המדינה נ-804/176 01/01/1997 השבעת דיינים שני עותקים זהים של הקלטה קטועה מטקס השבעת דיינים לבתי הדין הרבניים (ההקלטה השניה טובה יותר) בהנחיית הרב אלי בן-דהן  מנהל בתי הדין הרבניים.  הנואמים המרכזיים בטקס: נשיא המדינה עזר ויצמן (דקות 15:03 – 22:03)  הרב הראשי הספרדי אליהו בקשי דורון והרב הראשי האשכנזי ישראל מאיר לאו.
לשכת נשיא המדינה נ-805/12 01/01/1997 השבעת דיינים שתי הקלטות של קטעים  מטקס השבעת דיינים לבתי הדין הרבניים בהנחיית הרב אלי בן-דהן  מנהל בתי הדין הרבניים (לא ברור עם אותו טקס).  סדר הדוברים המרכזיים בהקלטה הראשונה:  הרב הראשי האשכנזי ישראל מאיר לאו  שר החינוך והדתות זבולון המר  הנשיא עזר ויצמן  הרב הראשי הספרדי אליהו בקשי דורון.  סדר הדוברים המרכזיים בהקלטה הראשונה:  הנשיא עזר ויצמן  הרב הראשי הספרדי אליהו בקשי דורון  הרב הראשי האשכנזי ישראל מאיר לאו  שר החינוך והדתות זבולון המר.
השירות לילד ונוער גל-55735/4 06/01/1997 פרוייקט אורי זוהר פרוייקט אורי זוהר – הקמת מרכז חירום חרדי לילדים בסיכון גבוה. מסמכי רקע.
משרד העבודה והרווחה – לשכת השר גל-44586/11 29/09/1997 השר אלי ישי – מועצה אזורית בקעת הירדן מועצה אזורית בקעת הירדן  שדמות מחולה – סקירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
המרכז לתעסוקת נשים גל-52807/12 17/03/1998 נערות עולות – אתיופיה וחבר העמים קבוצה טיפולית לנערות מהקהילה האתיופית. הצעת לתכנית עירונית ברמלה "רשת ביטחון". "בית חם" לנערות יוצאות הקהילה האתיופית. נוער אתיופי בסיכון . מניעת נשירת מבית הספר.
מינהל החשמל גל-52017/17 01/06/1998 היתר למתקן חשמלי (גנרטור) – גדיב תעשיות פטרוכימיות בערבון היתר למתקן חשמלי (גנרטור) – גדיב תעשיות פטרוכימיות בערבון
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-55709/10 01/06/1998 פירוט מצבת כח-אדם והתקנים המבוקשים  ריכוז נתוני כח אדם – קיצוץ וצרכים (פרסומים) חוברות פירוט מצבת כח-אדם והתקנים המבוקשים  ריכוז נתוני כח אדם – קיצוץ וצרכים (פרסומים).
משרד הפנים –  לשכת המשנה למנכ"ל גל-66647/1 01/01/1999 התנדבות בתיק – טבלאות נתונים הנוגעים לעידוד התנדבות בקהילה – בחלוקה לרשויות במקומיות  בעיריות ובמועצות האיזוריות; נתוני התנדבות במסגרת פרס שר הפנים לאחריות חברתית; בטבלאות – נתוני מדדי הצלחה  תיאור ההתנדבות  פיתוח והפעלת תכניות ומיזמים המבוססות על מתנדבים  הכשרות והדרכות ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-55709/13 01/05/1999 הרשות לתכנון כח אדם – קורסי הכשרה במסגרת פרוייקט "מפנה"  שנת 1998 – סקירה כללית; הביקוש לעסקי – רבעון אחרון 1998 הרשות לתכנון כח אדם – קורסי הכשרה במסגרת פרוייקט "מפנה"  שנת 1998 – סקירה כללית; הביקוש לעסקי – רבעון אחרון 1998.
ועדת אור – ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשות בין כוחות הביטחון לאזרחים ישראלים ג-10849/9 01/01/2000 ועדת אור לברור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לאזרחים ישראלים אהוד ברק  מתן וילנאי  מוחמד זיידן  טלב א-סאנע  מוחמד ברכה  עזמי בשארה  עבד אל-מאלכ דהאמשה
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-44601/12 30/01/2000 הכשרה מקצועית הכשרה מקצועית. רוויזיה בדרגות רישיון חשמל  הכשרת מבוגרים  הכשרת נוער  בית הספר הבינלאומי למלונאות ותיירות  באילת – פעילות וסקירה ועוד.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57225/2 26/06/2000 הכשרה פנים מפעלית + כיתה מפעל הכשרה פנים מפעלית + כיתה מפעל  חוקי החניכות ועבודת נוער (האגף להכשרה ולפיתוח כ"א).
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-14672/11 11/02/2001 ניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה- כרך א' ניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה – הצעת החלטה  סיכומי פגישות בנושא  הצעת החלטה בנושא ניהול רשומות אלקטרוני בגנזך המדינה  הקמת תשתית כוללת למימוש פרויקט ממשל זמין במדינת ישראל  הנחיות לגיבוי דואר אלקטרוני  סריקה וחתימה אלקטרונית  סריקה ומפתוח עבור משרדי הממשלה ועוד
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-14672/11 11/02/2001 ניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה- כרך א' ניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה – הצעת החלטה  סיכומי פגישות בנושא  הצעת החלטה בנושא ניהול רשומות אלקטרוני בגנזך המדינה  הקמת תשתית כוללת למימוש פרויקט ממשל זמין במדינת ישראל  הנחיות לגיבוי דואר אלקטרוני  סריקה וחתימה אלקטרונית  סריקה ומפתוח עבור משרדי הממשלה ועוד
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-49945/3 01/04/2001 המנכ"לים יצחק חזן ואברהם בן שושן – צוות לבחינת הכשרה ותעסוקה לדורשי עבודה המנכ"לים יצחק חזן ואברהם בן שושן – צוות לבחינת הכשרה ותעסוקה לדורשי עבודה.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-65055/16 11/06/2001 מנהל חטיבת החדשות – רפיק חלבי – ספורט  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים מנהל חטיבת החדשות – רפיק חלבי – ספורט  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים
בית המשפט העליון ב-25912/3 14/03/2002 ועדת החקירה לענין בטיחות מבני ציבור – סידורי טיסה דן אוסף חומר (צרפת) הכנות לקראת נסיעתו של עו"ד דן סעדון לצרפת ובלגיה מטעם ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור כדי לבדוק את התחיקה במדינות אלה בתחום פיקוח וביטוח בניית מבנים ציבוריים.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-65055/11 14/10/2002 מנהל חטיבת החדשות – רפיק חלבי  – פרוטוקול  סיכומי ישיבות  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים בתיק – ישיבות רשות השידור – מנהל חטיבת החדשות – פרוטוקולים  סיכומי ישיבות  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים. בדיונים – על התנהלותו של רשות השידור  ענייני כל אדם  עניינתי תקציב  שידורי ספורט ועוד.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-65053/3 20/11/2002 מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה – רפיק חלבי –  בחירות – תיאור הפרוייקט  פתיחים  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה – רפיק חלבי – בחירות – תיאור הפרוייקט  פתיחים  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים. הפקת משדר הבחירות בערוץ הראשון  שידורי מהדורות הבחירות לכנסת – 2003; סיכום דיון בנושא שידורי הבחירות; מדגם קלפיות – משדר הבחירות של הערוץ הראשון; פרסום סקרים בתקופת הבחירות – התכתבות.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-65053/1 15/12/2002 מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה – רפיק חלבי –  בחירות – תיק הנחיות לבעלי תפקידים  מכתב לבוחר ארגון מדגם הטלוויזיה של הערוץ הראשון לבחירות 2003 – תיק הנחיות לבעלי תפקידים ונהלי הבחירות בקלפי המדגם  מכתב לבוחר המשתתף בקלפי המדגם  קלפיות המדגם  דוגמאות לטפסי ספירת קולות  רשימת ועדות הבחירות האזוריות לכנסת ה-16 ועוד.
אוסף סרטי קולנוע ווידאו שונים סד-2222/1 01/01/2004 תמונות קצרות (ערוץ ההיסטוריה) – סרטים תיעודיים קצרים חמישה סרטים תיעודיים קצרים בקובץ אחד (השמור בכמה גרסאות בתוך התקליטור) בנושאים היסטוריים. שהופקו במסגרת התכנית "תמונות קצרות" של ערוץ ההיסטוריה: 1. הגליית אסירי האצ"ל לקניה (ראיון עם השופט בדימוס מאיר שמגר). 2. הצגת מוצגים ומסמכים מעניינים בארכיון המדינה הקשורים לתולדות מדינת ישראל ולעיצוב הדגל והסבמל של מדינת ישראל עם הקמתה (מוצגים על-ידי גנז המדינה טוביה פרילינג וימימה רוזנטל). 3. חיל הקשר במלחמת העצמאות. 4. מבצע "עובדה" במלחמת העצמאות (סרט של הבמאי איתן דותן בהגשת אייל פלד בהשתתפות האלופים במיל' אברהם אדן (ברן) ומאיר פעיל). 5. קטע מהסרט "Israel – Birth of A Nation" (ישראל – לידתה של אומה) באנגלית (בהגשת ההיסטוריון מרטין גילברט).
משרד הפנים – אגף בכיר פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות גל-73543/3 17/05/2005 שטח שיפוט נהריה בתיק – התכתבויות  מפות ודוחות בנושא גבולות שיפוט נהריה ומועצה אזורית מטה אשר; מינוי ועדת חקירה לבדיקת שינוי תחום שיפוטן של עיריית נהריה ומועצה אזורית מטה אשר; בקשה להרחבת תחום השיפוט ומרחב תכנון נהריה – בית העלמין החדש לנהריה – התכתבות.
אגף בכיר בחירות ברשויות מקומיות גל-72319/15 20/07/2005 רשימה זמנית של החקלאים בתחום עיריית שפרעם רשימה זמנית של החקלאים בעיריית שפרעם.
משרד הפנים – ממונה מחוז הצפון גל-70976/7 01/09/2005 תחומ שיפוט-שפרעם
המינהל הפדגוגי גל-68736/13 01/06/2007 לשכת מנכ"ל מיוחד התנדבות בני נוער התנדבות בני נוער.
משרד הפנים – ממונה מחוז הצפון גל-70043/9 11/11/2007 עיריית שפרעם תקציב פיתוח 2008 בתיק – טפסים לאישור תב"ר – תקציב בלתי רגיל  שינויים בתקציב בלתי רגיל בעירית שפרעם.
משרד הפנים – ממונה מחוז המרכז גל-74658/4 19/07/2009 ראשון לציון הסכם ביטול הפקעה והשבת קרקע לריבוע הכחול נכסים והשקעות גוש 3946 חלקות 177 187 תשריטים (מפות תכנון)  פרוטוקולים מישיבות מועצת ראשון לציון  ומסמכים נוספים בנוגע לביטול הפקעת שטח ע"י העיריה  השבת קרקע לרשת "הריבוע הכחול נכסים"  והשקעות גוש 3946 חלקות 177 187.
לשכת ראש הממשלה ג-17389/10 01/04/2011 ראש הממשלה בנימין נתניהו שוטף מחלקת עברית חלופת מכתבים עם אזרחים דברי ברכה  מילות ניחומים וכתבי מינוי בעניין יוקר המחייה  הגז בים התיכון ועוד
משרד הפנים – אגף בכיר פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות גל-73615/15 13/05/2012 תחום שיפוט עירית שפרעם מסמכים  דוחות ומפות של שינוי תחומי שיפוט עיריית שפרעם – אכרזת העיריות (שינוי תחום עירית שפרעם  התשע"ב – 2012); תשריט תחום השיפוט.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-65053/14 10/11/2014 מנהלת חטיבת החדשות בטלוויזיה – אילה חסון – תלונות הציבור  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים מנהלת חטיבת החדשות בטלוויזיה – אילה חסון – תלונות הציבור  העתקי מכתבים נכנסים/יוצאים
רשות השידור – מבקר פנים גל-65180/17 09/12/2016 רשות השידור\ ביקורת פנים – איתנה גרגור – התכתבויות סגירת רשות השידור שת"פ עם התאגיד התכתבויות סגירת רשות השידור שת"פ עם התאגיד.
אגף בכיר ביקורת ברשויות מקומיות גל-72652/59 14/10/2018 מועצה מקומית מעלה אפרים – דו"ח מדדי ביצוע לשנת 2017 מועצה מקומית מעלה אפרים – דו"ח מדדי ביצוע לשנת 2017.
תעודות מיוחדות תת-62/10 26/07/2023 הסכם הבנות בין ארכיון המדינה לארכיון הלאומי של מרוקו MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE ISRAEL STATE ARCHIVES AND THE ARCHIVES OF MOROCCO  הסכם הבנות בין הארכיונים של ישראל ומרוקו הנחתם על ידי גנזת המדינה  רותי אברמוביץ  ומנהל הארכיון הלאומי של מרוקו  ד"ר ג'אמע ביידה. בתיק הסכם ההבנות באנגלית ובעברית.
אוסף יד יצחק בן צבי – הפקדות פ-2547/1 חומר של פרופ' מאיר ורטה – שעסק ביחסים בינלאומיים במזרח התיכון טיוטות של טקסטים מחקריים שכתב ההיסטוריון פרופ' מאיר ורטה בנושא היחסים בינלאומיים במזרח התיכון וכן העתק מכתב בצרפתית של ההיסטוריון הצרפתי פרנסואה גיזו מ-31.12.1840
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/3 Pentateuch in German and Hebrew (Bible Society) by Esther Eitingon ספר מספרייתו של אייטינגון.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/82 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/83 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ. קשה לקריאה
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/85 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ. קשה לקריאה
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/86 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ. קשה לקריאה  הדף אינו שלם
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/88 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/94 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/79 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/6 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בשפה זרה).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/4 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/5 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בשפה זרה).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/8 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (ביידיש).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/7 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/87 חומר של אברהם משה לונץ בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/9 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ  מכתב מאת דוד כהנא.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/10 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בצרפתית).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/11 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בשפה זרה).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/14 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בכתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/16 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בכתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/13 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/17 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בכתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/18 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל  אברהם משה לונץ מאת נ.ש. ליבאוויטש (בכתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/19 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ מאת גרשם באדר בנוגע למכירת ספריו.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/20 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ מאת נ.ש. ליבאוויטש (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/78 חומר של אברהם משה לונץ  בתיק מכתב מתוך האוסף של אברהם משה לונץ.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/31 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ (כתב יד באנגלית).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/24 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (בכתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/25 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/26 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ מאת ד"ר ריתר (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/27 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] בתיק רק שני עותקים של מכתב אחד באנגלית שכתב הפעיל הציוני הרברט בנטוויץ' מלונדון לאדם בשם לוי (כנראה מארץ ישראל) בנוגע להתרשמותו החיובית מספר שכתב הנמען. המכתב נכתב על "דף לוגו" של המשלחת לארץ ישראל מטעם האגודה הספרותית "המכבים" שאנשיה וביניהם בנטוויץ' ביקרו בארץ ישראל באותה שנה.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/28 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ מאת ש. אבעל (בכתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/29 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] בתיק מכתב אחד בעברית מאדם לא מזוהההנמצא באיסטנבול (על המכתב יש חותמת שבה רשום "קונסטנטינופול") לאדם לא זוהה הנמצא בירושלים (אולי אברהם משה לונץ) בנוגע להסכמה לספר שכתב הנען.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/40 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/42 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל  אברהם משה לונץ (כתב יד באנגלית).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/46 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם]
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/39 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/33 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ מאת אליהו שטערן.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/35 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/38 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/44 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ מאת יעקב ג. מאנילאף (כתב יד ביידיש).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/43 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב (בכתב יד) אל אברהם משה לונץ מאת ד"ר קאצענעלבוגן (?).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/45 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם]
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/36 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] חומר של אברהם משה לונץ (כתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/48 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב של משה ראפפורט אל משה לונץ לגבי איסוף כסף.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/49 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אל אברהם משה לונץ (בכתב יד).
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2839/50 חומר של אברהם משה לונץ – [תיק ללא שם] מכתב אחד בכתב יד לא קריא