הסכם קהיר – רשימת התיקים

 

 1. חליפת אשגרים בין יצחק רבין לבין יאסר ערפאת, האשגרים בעניין הכרה הדדית ישראל-אש"פ (הארגון לשחרור פלסטין) בתיווך שר החוץ הנורבגי (הסכם אוסלו), 1993, א-412/3
 2. לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה שמעון שבס ירדן – פלסטינים, דיווחים על השיחות בוושינגטון עם הירדנים והמשלחת הפלסטינית, 1993 – 1994, א-5161/10
 3. לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה שמעון שבס ירדן – פלסטינים, דיווחים על השיחות בוושינגטון עם הירדנים והמשלחת הפלסטינית, 1994, א-5161/11
 4. היועץ המדיני לראש הממשלה ז'ק נריה, נאור גילון – טיוטת הסכם על הנסיגה מעזה ויריחו, 1994, א-7687/4
 5. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, הסכם השלום, תהליך השלום, 1993 – 1994, א-7702/3
 6. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, תהליך השלום, 1994 – 1995, א-7702/4
 7. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, הסכם השלום, תהליך השלום, 1993 – 1994, א-7702/5
 8. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, תהליך השלום, 1994, א-7702/6
 9. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, תהליך השלום, 1993 – 1994, א-7702/7
 10. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, משא ומתן לשלום, 1993 – 1995, א-7705/4
 11. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, עזה ויריחו, 1993 – 1995, א-7705/6
 12. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, מצרים, 1993 – 1995, א-7705/7
 13. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, סקירות, 1993 – 1994, א-7706/19
 14. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, הטבח בחברון, 1993 – 1994, א-7707/5
 15. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, הטבח בחברון, 1993 – 1994, א-7707/6
 16. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, הטבח בחברון, 1993 – 1994, א-7707/7
 17. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, עזה ויריחו, 1994, א-7760/4
 18. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, פלשתינאים, 1994 – 1995, א-7763/28
 19. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, עזה ויריחו, 1994 – 1995, א-7764/9
 20. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, אש"ף, 1993 – 1995, א-7764/10
 21. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, ז'ק נריה, 1993 – 1994, א-7766/5
 22. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, שוטף, נריה, השיחות הדו צדדיות והרב צדדיות לשלום, 1992 – 1994, א-7766/6
 23. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, שוטף, ז'ק נריה, 1992 – 1994, א-7766/7
 24. משרד ראש הממשלה, יועץ מדיני, שוטף (נריה), 1992 – 1994, א-7766/8
 25. משרד ראש הממשלה, תהליך השלום, הערוץ הפלסטיני, 1992 – 1994, א-8084/4
 26. משרד ראש הממשלה, יועץ נח כנרתי, מנהלת המשא ומתן, הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו – קהיר, 1994, א-8119/26
 27. משרד ראש הממשלה, מסמכים שמורים – ההסכם עם הפלשתינאים על "עזה ויריחו תחילה" שנחתם בקהיר ביום 4.5.1994, 1994, ג-9627/17
 28. משרד ראש הממשלה, מסמכים שמורים – מזכר ההבנה עם אש"פ בדבר הקמת נוכחות בינלאומית זמנית בחברון מיום 2.5.1994 + האגרות הנלוות, 1994, ג-9627/18
 29. עצומות נגד הסכמי השלום (גלויות), 1994, ג-10792/7
 30. המשרד לביטחון פנים, הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, 1993 – 1994, ג-16979/11
 31. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – עצומות, מכתבי אזרחים, מחאות, 1993, גל-23219/7
 32. משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל, שלום, התכתבות, מברקים, הסכמים, סיכומי פגישות, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה בנוגע לתהליך השלום עם ירדן והפלסטינים, 1993, גל-23139/11
 33. משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל, שלום, התכתבות וסקירות בנוגע להכנות לטיסות ראש הממשלה יצחק רבין למצרים וארצות הברית. הכנות לטקס החתימה על הצהרת העקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי (פלסטיני), 1993, גל-23139/12
 34. משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל, שלום, 1993, גל-23139/13
 35. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – נאומים של יצחק רבין, 1994, גל-23301/7
 36. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – נאומים של יצחק רבין, 1994, גל-23301/8
 37. לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – מנהל הלשכה איתן הבר – הטבח בחברון, 1994, גל-23306/6
 38. ח"כ רחבעם זאבי – הסכם אוסלו, נוסח "הצהרת עקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי" שנחתמה בין ישראל לאש"ף ב-1993, 1993, כ-887/17
 39. לשכת שר החוץ שמעון פרס – התכתבות, 1994, חצ-8559/6
 40. לשכת שר החוץ שמעון פרס – התכתבות, 1993 – 1994, חצ-8568/1
 41. לשכת שר החוץ שמעון פרס – התכתבות, 1994, חצ-8568/2
 42. לשכת שר החוץ שמעון פרס – התכתבות, 1994, חצ-8570/1
 43. לשכת שר החוץ שמעון פרס – התכתבות, 1994, חצ-8570/5
 44. לשכת שר החוץ שמעון פרס – התכתבות, 1994, חצ-8570/6
 45. לשכת שר החוץ שמעון פרס – התכתבות, 1994, חצ-8570/7
 46. לשכת שר החוץ, תיווך נורבגי בין ישראל לפלסטינאים בתהליך השלום, 1993, חצ-8576/1
 47. לשכת שר החוץ שמעון פרס ואהוד ברק, פלסטינאים, 1994 – 1996, חצ-8576/9
 48. לשכת שר החוץ שמעון פרס – ירושלים, 1993 – 1995, חצ-8579/3
 49. לשכת השר שמעון פרס – נאומים וראיונות, 1993 – 1994, חצ-8582/1
 50. לשכת השר שמעון פרס – נאומים וראיונות, 1994, חצ-8582/2
 51. לשכת השר שמעון פרס – נאומים וראיונות, 1994, חצ-8582/3
 52. לשכת השר שמעון פרס – הודעות לעיתונות, 1993 – 1995, חצ-8582/5
 53. לשכת שר החוץ שמעון פרס – תהליך השלום, 1993 – 1995, חצ-8585/8
 54. לשכת מנכ"ל משרד החוץ אורי סביר, לקראת ישיבת ממשלה, 1994, חצ-8593/10
 55. לשכת מנכ"ל משרד החוץ אורי סביר, לקראת ישיבת ממשלה, 1994, חצ-8593/11
 56. לשכת מנכ"ל משרד החוץ אורי סביר, לקראת ישיבת ממשלה, 1994, חצ-8593/12
 57. לשכת מנכ"ל משרד החוץ אורי סביר – סדר עדיפויות מדיני חדש, הממד הכלכלי בהסכמי שלום: המקרה הישראלי – מצרי, 1993, חצ-8600/15
 58. לשכת מנכ"ל משרד החוץ אורי סביר, לקראת ישיבת ממשלה, 1994, חצ-8601/1
 59. לשכת סגן שר החוץ, עזה ויריחו, 1993 – 1994, חצ-8608/1
 60. לשכת סגן שר החוץ, סיוע – D.O.P – declaration of principles, 1993, חצ-8608/11
 61. לשכת סגן שר החוץ, סיוע – D.O.P- declaration of principles, 1994, חצ-8608/12
 62. לשכת סגן שר החוץ, תיק עזה – יריחו – אוטונומיה, 1994, חצ-8621/8
 63. לשכת סגן שר החוץ, תיק עזה – יריחו – אוטונומיה, 1994, חצ-8621/9
 64. לשכת סגן שר החוץ, תיק עזה – יריחו – אוטונומיה, 1994, חצ-8621/10
 65. משנה למנכ"ל משרד החוץ איתן בנצור – תהליך מדיני – כללי, 1993 – 1995, חצ-9165/10
 66. לשכת השר יוסי ביילין – פליטים, 1993 – 1994, חצ-10135/4
 67. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – התבטאויות ערפאת, 1993 – 1994, חצ-10427/9
 68. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – אוטונומיה, 1993 – 1994, חצ-10427/10
 69. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – ועדת הקישור, תהליך השלום, האיחוד הדמוקרטי הפלסטיני, 1991 – 1994, חצ-10427/16
 70. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – הסכם עזה ויריחו, 1993 – 1994, חצ-10429/2
 71. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – התבטאויות: נביל שעת', פייצל חוסייני, פארוק קדומי, 1994 – 1996, חצ-10429/3
 72. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – ישראל: כללי מגעים, ירושלים, 1994 – 1997, חצ-10429/5
 73. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – התבטאויות ערפאת, 1994 – 1995, חצ-10429/7
 74. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – אוטונומיה, העברות סמכויות מוקדמות, דת, משטרה, כלכלה וכו', 1994 – 1995, חצ-10429/10
 75. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – אוטונומיה, העברות סמכויות מוקדמות, דת, משטרה, כלכלה וכו', 1994 – 1997, חצ-10429/11
 76. המחלקה למחקר ותכנון מדיני, אש"פ – התבטאויות, 1994 – 1997, חצ-10429/14
 77. מצרים – מדיניות חוץ, מז"ת, אש"פ, כללי, הסכם עזה ויריחו, אוטונומיה, 1993 – 1994, חצ-10483/12
 78. משרד החוץ, אגף שלום ומז"ת – עזה ויריחו תחילה, 1993 – 1994, חצ-10918/4
 79. משרד החוץ, אגף שלום ומז"ת – עזה ויריחו תחילה, 1994 – 1995, חצ-10918/5
 80. נציגות ישראל בוושינגטון, ביקור מנכ"ל משרד החוץ אורי סביר, 1994 – 1995, חצ-10979/12
 81. נציגות ישראל בוושינגטון, וורן כריסטופר, 1994 – 1995, חצ-10982/1
 82. נציגות ישראל בוושינגטון, פלסטינים, 1994 – 1995, חצ-10985/8
 83. נציגות ישראל בוושינגטון – עזה – יריחו, רשות אוטונומיה פלסטינית, 1994, חצ-10986/8
 84. נציגות ישראל בוושינגטון – עזה – יריחו, רשות אוטונומיה פלסטינית, 1994, חצ-10986/9
 85. נציגות ישראל בוושינגטון, תהליך השלום ישראל – אש"פ הסכם, ינואר 1994 מסלול פלסטיני, 1994, חצ-11005/1
 86. נציגות ישראל בוושינגטון – תהליך השלום ישראל – אש"פ הסכם ינואר 1994 מסלול פלסטיני, 1994, חצ-11005/2
 87. נציגות ישראל בוושינגטון – תהליך השלום ישראל – אש"פ הסכם ינואר 1994 מסלול פלסטיני, 1994, חצ-11005/3
 88. משרד החוץ, האגף לתכנון מדיני, ההסכם על רצועת עזה ואזור יריחו, 1994, חצ-11436/13
 89. משרד החוץ, האגף לתכנון מדיני, התהליך המדיני, 1989 – 1994, חצ-11458/8
 90. משרד החוץ, האגף לתכנון מדיני, התהליך המדיני, 1989 – 1994, חצ-11458/9