רשימת התיקים הקשורים למלחמת ששת הימים

מעודכן 17 במאי 2017

סה"כ 746 תיקים הכוללים כ- 150,000 עמודים סרוקים.

לאוסף תמונות מלחמת ששת הימים כאן

לאוסף הקלטות קול מלחמת ששת הימים – כאן

 

שם התיק וקישור תיאור
סטנוגרמות של ועדת השרים לענייני ביטחון משנת 1967  ישיבות ועדת שרים לענייני בטחון ינואר- יוני 1967
סטנוגרמות ישיבות ממשלה משנת 1967 סטנוגרמות מישיבות הממשלה 1967
רחל ינאית בן-צבי – מסמכים כלליים ואישיים. גלויות שונות  כרטיסי ביקור של רחל ינאית ושל יד יצחק בן-צבי  מפות של ארץ ישראל מטעם "כרטא" ו"התנועה למען ארץ ישראל השלמה" משנת 1967  תמונות שונות: תמונה של מערכת העיתון "האחדות"  תמונת יצחק מימי ז"ל – תלמיד חוות הלימוד  ותמונת רחל ינאית בערוב ימיה.
הסברה אחרי מלחמת ששת הימים הודעות לעיתונות  ראיונות ותדריכי הסברה לעיתונאים לאחר מלחמת ששת הימים. בנוסף  התכתבויות ;בענייני הסברה ודעת הקהל בארץ ובעולם לאחר מלחמת ששת הימים  כולל הנחיות שהועברו בנושא זה לשגרירויות ישראל בעולם ומחקר של האוניברסיטה העברית בנושא.
התנחלויות, האחזויות ואזרוח לאחר מלחמת ששת הימים התכתבויות בין ראשי התיישבות (חברון  רמאללה  אופירה ועוד) עם שרים בכירים וראש הממשלה גולדה מאיר לאחר מלחמת ששת הימים בנושאים: תוספות בניה ותקציבים.
סרטים – כללי התכתבות בנוגע לסרט ששת-הימים הועדה לעידוד הפקת סרטים בישראל ועוד
שטחים מוחזקים – הגדה
חומר מל"ח ממלחמת ששת הימים
סקר ראשוני של הנגר העילי בניקוז המזרחי של הגדה המערבית – תחום ניקוז הירדן תה"ל – הענף ההידרולוגי: בתכנית נכללים שני פרויקטים העוסקים בגדה המערבית. באחד לומדים ומנתחים את ההידרולוגיה של חברי השומרון ויהודה והקשר השני שלה אל משאבי המים בתחומיה ובתחום המדינה.  סקירה ראשונית של הנגר העילי בגדה המערבית – תחום ניקוז הירדן – מאת: פ. מירו  י. גולדשטוף  י. מועלם. המעינות באזור ברדלה  המעינות באיזור ואדי פריעה  המעינות באיזור יריחו; איזור ים המלח.
כפר השילוח מכתב ההוקרה של מוחמד גוזלאן – כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" – בעניין ערבי שהציל יהודים בזמן מאורעות תרפ"ט.
משרד ראשי ומחוזות – מפקד האוכלוסין בירושלים המזרחית בתיק נתונים סטטיסטיים של תושבי מזרח ירושלים  הגדה המערבית  עזה ורמת הגולן מספטמבר 1967  שנאספו במסגרת מפקד אוכלוסין. בנוסף  בתיק מפקדי אוכלוסין קודמים יותר (במהלך שנות השישים ולפני המלחמה).
משרד ראשי ומחוזות – ועדת מנכ"לים לעניני ירושלים. בתיק  בין היתר  פרוטוקול ועדת מנכ"לים של משרדי ממשלה שונים (המשפטים  האוצר  הפנים  הסעד  הבריאות ועוד) בעניין העיר ירושלים שלאחר מלחמת ששת הימים. בועדה דנו בנושאים הבאים: העובדים במזרח ירושלים  קבורה  תשלומי אגרה ועוד.
לשכת הרב הראשי – פרוטוקול של מועצת הרבנות הראשית (חשון תשכ"ז – אייר תשכ"ט) פרוטוקולים מישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל.בין הנושאים הנידונים: קביעת יום כח' באייר כיום הודאה לה' על שחרור ירושלים  מעמד בני הישיבות  טלויזיה בשבת  עבודות במקומות הקדושים והיחס אליהם לאחר מלמת ששת הימים   פרשיית ילדי תימן וכו'.בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
השטחים המוחזקים – כללי מסמכי מדיניות ונתונים והתכתבויות בנוגע לשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים- יהודה ושומרון  רצועת עזה   רמת הגולן וצפון סיני.
משרד ראשי ומחוזות – חג המולד – כללי. התכתבות בין גורמים במשרד הפנים והממשלה הצבאי ביהודה ושומרון בנוגע לעריכת חגיגות חג המולד בבית לחם בשנים הראשונות שאחרי מלחמת ששת הימים
לשכת היועץ המשפטי – הסדרי תעבורה בגדה המערבית התכתבויות בעניין תעבורה בשטחי יהודה ושומרון לאחר סיפוח מלחמת ששת הימים. בתיק: צווים צה"ליים רשמיים  פרוטוקולים מישיבות של המושלים הצבאיים  רישום ורישוי רכבים ותחבורה ציבורית.
לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 6) – פניות ציבור – מלחמת ששת-הימים – הצעות ואיחולים
חקיקה ראשית – הצעת חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חרום (עבירות בשטחים המוחזקים שיפוט ועזרה משפטית) תשכ"ז – 1967 התכתבות בנושא סמכויות שיפוט ואכיפה של דין אזרחי ביהודה ושומרון לאחר מלחמת ששת הימים. התכתבות עם הפרקליט הצבאי הראשי  היועץ המשפטי לממשלה  שר המשפטים ועוד. בתיק טיוטות שונות לפקודות וחקיקה בנושא.
חקיקה ראשית – הצעת חוק הארכת תוקף של תקנות שעת-חרום (סמכויות מיוחדות) – 1967 התכתבות בנושא תקנות לשעת חרום – ; חידוש  עדכון  השלכות לתחומים שונים במשק הישראלי ועוד.
לשכת היועץ המשפטי – תחבורה ותנועה באזורים המשוחררים התיק מכיל התכתבויות ומסמכים העוסקים בפעילות המפקח על התעבורה באזור יהודה ושומרון (והשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים ככלל) במשרד התחבורה : הקמת מערך תחבורה ציבורית של חברות ישראליות באזור יהודה ושומרון  רישוי מוסכים ומכירת חלקי חילוף לרכבים  הסעת עובדים פלסטינים לשטחי ישראל  נוהלים כספיים באזורים אלה  פקודת רישוי תנועת רכב מהשטחים המוחזקים לישראל  כללי התנהגות בשטחים המוחזקים החלים על אנשי צבא  עובדי משרדי הממשלה ואזרחים עובדי צה"ל  פירוט תקציב המחלקה לשנים ;1967/67 והצעת תקציב לשנת 1968/69  סיכומי ישיבות ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל  התייעצות משפטית לגבי דיני התעבורה באזורים המוחזקים  פיקוח על הסעות באוטובוסים לצרכי סיור ותיור כחודש לאחר מלחמת ששת הימים ועוד
יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-ברית-המועצות בתיק התכתבויות מלשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  בנוגע ליחסי ישראל עם ברית המועצות והמדינות הבלטיות. בתיק ניתן למצוא התכתבויות בנוגע לעליית יהודים  שיחות עם שגרירי המדינות השונות בברית המועצות והתכתבויות עם גורמים רשמיים במדינות הבלטיות. בנוסף  בתיק פניות ציבור מאירגונים אזרחיים בנוגע ליחסי ישראל עם ברית המועצות ומדינות שונות  סקירות עיתונות סובייטית וסקירות מדיניות.
מאמרים וחוזרים מטעם "התנועה למען ארץ ישראל השלמה". מנשר הפתיחה (גילוי הדעת הראשון) של ;"התנועה למען ארץ ישראל השלמה"  חוזרים מטעמה ומאמרים ;ופרסומים שכתבו אנשי התנועה (רחל ינאית בן-צבי  צבי שילוח  ראובן הכט ואיה זיו) וכן ; של העיתונאית ;חנה זמר (שהתנגדה לתפיסות התנועה)
לשכת השר – העתקי מכתבים יוצאים 30/1/1967 – 3/7/1967 התיק מכיל העתקי מכתבים יוצאים מלשכתו של סגן מנכ"ל משרד הדתות  ישראל צבי ויינברג  בנושאים: הענקת תקציבים להקמה ושיפוץ של מקוואות  בתי שחיטה  בתי כנסת  ישיבות תיכוניות  הוצאת ספרי קודש ע"י רבנים וסופרי סת"ם. כמו כן  מפורטים מענקים שניתנו לבתי כנסת לצורך שיפוצם  ריהוטם ורכישת תשמישי קדושה. בנוסף  מופיעים בקשות העברת ספרי תורה שהגיעו מחו"ל (הונגריה ורומניה בעיקר)  פירוט משכורות לרבנים ושוחטים בישובי עולים ב-1967/68  טיפול בפעילות המיסיון הנוצרי בארץ  בקשה לסיוע מימון שלישי מהוצאות סמינריון לנשים מאזורי פיתוח של תנועת האישה הדתית לאומית  סיכומי שיחות בנוכחות שר הדתות  זרח ורהפטיג  בענייני מדיניות של המשרד  פירוט התקצוב שניתן למקוואות ובתי כנסת כהלוואה מתקציב הפיתוח של שנת הכספים 1967/68 ועוד.
לשכת השר – העתקי מכתבים יוצאים 29/12/1967 – 12/3/1968 התיק מכיל העתקי מכתבים יוצאים מלשכתו של שר הדתות  זרח ורהפטיג  בנושאים: מענה לשאילתות של חברי כנסת בתחום המשרד  הקצבות שניתנו למטרות דתיות שונות  חוק הבטחת הוצאה לפועל של פס"ד לגירושין תשכ"ז-1967  התכתבויות עם שר האוצר על פינוי רחבת הכותל והפקעת קרקעות בשכונת המוגרבים בעיר העתיקה לאחר כיבושה  עמדות כנסיות וארגונים נוצריים למלחמת ששת הימים ותוצאותיה  מקומם של הרבנים הראשיים במסגרת האירועים הממלכתיים  מעמד ופעילות בתי הדין השרעיים והנוצריים במזרח ירושלים לאחר כיבושה  בקשה לפטור ממכס על ייבוא חומרים לשיפוץ כנסיית הקבר שהוגשה למשרד האוצר  הסכם בין משרד הדתות למגן דוד אדום על הקמת תחנת עזרה ראשונה ליד רחבת הכותל המערבי  דו"ח על המקומות הקדושים באזור נחל קדרון  שינוי תעריף החשמל בבתי הכנסת  הסתייגויות השר בנוגע להצעת חוק הרשות להשכלה גבוהה (הוראה ומחקר) תשכ"ח-1968  פעילות מפעל כי"ל בערד בשבת  הבאת ספרי תורה מרומניה ;ועוד
לשכת השר משה קול – כלכלת הגדה המערבית בתיק דו"ח נתוני כלכלת הגדה המערבית (עובדים  חקלאות  תעשייה ועוד) לאור סיפוחה לאחר מלחמת ששת הימים.
העולם הזה – כח חדש (כרך א') קטעי עיתונות אודות מפלגת "העולם הזה – כח חדש"
העולם הזה – כח חדש (כרך ב') קטעי עיתונות וחוברת אודות מפלגת "העולם הזה – כח חדש"  מצע המפלגה לבחירות לכנסת השביעית – 1969 (הכולל סקירה על תולדות המפלגה מאז הקמתה ב-1965 ואת ;עקרונות המפלגה להסדר מדיני לגבי השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים) ומצעה לבחירות לוועידת הסתדרות העובדים הכללית.
חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסן) עותקים של החוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסן) משנת 1967. החוק המקורי עבר בשנת 1956.
הכנסת השישית – ועדת הפנים – סדרים להתנהגות הולמת ע"י המקומות הקדושים (252) התיק מכיל הצעה לסדר יום בכנסת השישית בענין התנהגות הולמת במקומות הקדושים תוך שמירת כבוד כל הדתות.
הכנסת השישית – ועדת העבודה – תעסוקה לחיילים משוחררים (212)
הכנסת השישית – ועדת הפנים – מצוקת תושבי תוחלת ופרשת כפר תוחלת  (252)
הערכת אפשרויות לפיתוח מקורות מים באגן המזרחי של הגדה המערבית בתיק מסמך הערכת אפשרויות לפיתוח מקורות מים באגן המזרחי של הגדה המערבית לאחר סיפוחה בעקבות מלחמת ששת הימים. במסמך: סקירת מקורות המים של האזור  תצרוכת המים  פוטנציאל המים הבלתי מנוצלים  מפעלי מים מוצעים ועוד.
סיני (ישן) בתיק דו"חות של חברת "מקורות" בעניין אספקת מים וקידוח באזור סיני  לאחר סיפוח השטחים בעקבות מלחמת ששת הימים.
תכנית אב לאספקת מים לירושלים השלמה לשנת 1970 תוכנית אב לאספקת מים לירושלים השלמה לשנת 1970 (תוכננה על ידי תה"ל ומחלקת אספקת המים בעיריית ירושלים)
דוח ראשוני סקר – משאבי מי-תהום בבקעת הירדן (בתחום הגדה המערבית) בתיק דו"ח ראשוני על משאבי מי התהום בבקעת הירדן- הגדה המערבית  לאחר סיפוחה בעקבות מלחמת ששת הימים.
סקר מתקני המים במפעל המצרי הקיים במרכז סיני בתיק דו"ח ראשוני על מתקני המים במפעל המצרי הקיים במרכז סיני  לאחר סיפוחה בעקבות מלחמת ששת הימים.
מתקני שאיבה על קו "ביר גפגפה" – "איסמעליה" בתיק דו"ח סיור מתקני שאיבת המים על קו ביר גפגפה- איסמעליה  צפון סיני  לאחר סיפוח השטחים בעקבות מלחמת ששת הימים.
סקרים – מכון למחקר חברתי שימושי. תוצאות ושאלוני סקרים של המכון למחקר חברתי ושימושי (חלקם בשיתוךף עם ; המכון לקומוניקציה של האוניברסיטה העברית) ששנעשו בישראלי לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששתץ הימים בנוגע לעמדות הציבור בנוגע לעמדות הציבור בסוגיות בטחוניות  מדיניות וחברתיות הקשורות לתקופת ההמתנה שלפני המלחמה  למלחמה עצמה ולתוצאותיה  ;
סקרים – מכון למחקר חברתי שימושי. תוצאות סקרים של המכון למחקר חברתי ושימושי (חלקם בשיתוף עם  המכון לקומוניקציה של האוניברסיטה העברית) שנעשו בישראלי לאחר מלחמת ששת הימים בנוגע לעמדות הציבור בנוגע לעמדות הציבור בנוגע להיבטים חברתיים של המלחמה ותוצאותיה וסקרים נוספים לאחר שנת 1967 העוסקים בסוגיות בטחוניות  מדיניות וחברתיות שונות
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה העצמאות) – הוצאה שניה – תשכ"ז, 1967 פירוט הצעת חוק "חוק אגרות מדינת ישראל (מלווה העצמאות- הוצאה שניה)
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק היטל בטחון – תשכ"ז, 1967 פירוט הצעת חוק " חוק היטל הביטחון"
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט – תשכ"ז, 1967 (מס' 11) פירוט הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט – תשכ"ז  1967
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – פירוט החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6) – תשכ"ז  1967  ;
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק השמירה על מקומות הקדושים – תשכ"ז  1967 בחתימת ראש הממשלה  נשיא המדינה ושר הדתות
דו"ח מיצ'למור לעצרת התכתבויות ודו"חות של אנשי משרד החוץ (ביניהם רות וולף  שמאי כהנא ושלמה הלל) בעקבות פרסום דו"חות של ראש אונר"א (סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים הפלסטיניים במזרח הקרוב)  ;לורנס מיצ'למור (Laurence Michelmore) לעצרת האו"ם  אשר עסקו במצבם של הפליטים הפלסטיניים בשטחי יהודה ושומרון (הגדה המערבית) ורצועת עזה לאחר כיבושים בידי צה"ל במלחמת ששת הימים  יחס ישראל לכלל האוכלוסיה הפלסטינית בשטחים אלה ומצבם של הפליטים בסוריה  מצרים ולבנון ועוד (בהתכתבות יש גם התייחסות לפעילות עובדי נציגות ישראל באו"ם)
מלחמת ששת-הימים מכתבים אישיים שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול לאחר מלחמת ששת הימים  בין היתר על ההסברה הישראלית  תכניות פעולה  שאלות ותהיות בדבר ביטחון ישראל ויחסי החוץ שלה ועוד
מלחמת ששת-הימים מכתבים אישיים שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול לאחר מלחמת ששת הימים.
מלחמת ששת-הימים מכתבים אישיים שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול לאחר מלחמת ששת הימים  בין היתר בעניין תכניות לשלום  שאלות ותהיות בדבר ביטחון ישראל ויחסי החוץ שלה  תגובות על הפיגוע בשוק מחנה יהודה בנובמבר 1968  תגובות גופי תקשורת עולמיים בדבר פעולות צה"ל ועוד.
מלחמת ששת-הימים בתיק פניות ציבור  מהארץ ומחו"ל  שנתקבלו בלשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול. בתיק ניתן למצוא גזרי עתונים עם דעות של אזרחים על מצב ישראל בשטחים המוחזקים  ומכתבים שנשלחו לקראת נסיעתו של אשכול לפגישה עם הנשיא האמריקאי  ג'ונסון.
מלחמת ששת-הימים מכתבים אישיים שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול לאחר מלחמת ששת הימים.<br>
משרד ראש-הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – שירותי הסברה – לשכת העתונות הממשלתית התכתבות בנוגע לפעולת מחלקת המודעות הממשלתיות בלשכת העיתונות הממשלתית. בין היתר: דיון על התיקונים הנדרשים בבניין ניקולאי במגרש הרוסים  חשבונות לשכת העיתונות הממשלתית  פרוטוקולים מישיבות  סקירת הפרסומים של הלשכה  דו"חות פעילות חודשיים ועוד.
משרד ראש-הממשלה – שירותי הסברה – בעיות מנגנון ומנהלה – שרות הפרסומים התכתבויות בעניינים שונים: שיכון מחלקת הפרסומים והמודעות  דפי מידע שיועדו לראש הממשלה לוי אשכול בעניין מלחמת ששת הימים והשלכותיה  דברי נשיא מצרים בוועידה הלאומית של האיחוד הסוציאליסטי  ענייני לוגיסטיקה ותקציב  הספר "עשרים שנות ישראל"  ספרי "משפט אייכמן" ועוד.
האומות המאוחדות ובעיות כלליות התכתבות בנוגע לועידת האו"מ השניה לסחר ולפיתוח ניו דלהי (25.3.1968 – 1.2)  השתתפות ישראל בהוצאות החזקתם של מומחי האו"מ. בתיק גם התכתבות בנושא מעמד האוכלוסייה ;הערבית בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים.
דו"ח בעניין מכרה הפחם בג'בל מע'רה – צפון סיני – י. ברטורא דו"ח מקצועי על מכרה הפחם בג'בל מערה בצפון סיני שנכתב ע"י י. ברטורא מהמחלקה למינרלוגיה  פטרוגפיה ומחצבים מהמכון הגיאולוגי מנובמבר 1967.
לשכת השר ישראל גלילי  – חוברות הסברה הקשורות למלחמת ששת הימים  – יוני 1967 פרסומים של משרד החוץ ומוסדות אקדמיים בנוגע למצב המלחמה בין ישראל ומדינות ערב והשאיפה לשלום  הכנות מדינות ערב למלחמה  כולל העתק פקודת מבצע מצרית להתקפה על שדות תעופה ישראליים  המצב במזרח התיכון לאחר המלחמה  קטעי עתונות  קריקטורות של הירדנים על ישראל ועוד.
רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות תמלילים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד. בתיק מודעה מטעם התאחדות עולי פולין על כינוס לזכר קרבנות השואה.
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ. מכתב בודד הוא מ-02/06/1967 (לפני פרוץ המלחמה) והשאר מ-16-18/06/1967
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ. שני מכתבים הם מ14-15/06/1967 והשאר מ-1-21/06/1967
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ. שני מכתבים הם מה-12-13/06/1967 והשאר הם מ-22-25/06/1967
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ.  מכתב אחד הוא מ-11/06/1967 והשאר מ-26-30/06/1967 בתיק מכתב מתלמידי כתה א' בבת-ים המברכים את אשכול לרגל הנצחון (עמוד 297)  שבו כתבו: "אנו… מודים לך על ניצחון צה"ל והצלת המולדת. אנו מבטיחים: כשנגדל נשרת את העם והמדינה בנאמנות…"   ;
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ.
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ. מכתב אחד הוא מ-15/06/1967  מכתב ;נוסף הוא מ-05/07/1967 והשאר מ- 15-26/07/1967
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ. מכתב בודד וא מ-11/06/1967  אחד מ-07/07/1967 והשאר מ-27/6-06/08/1967
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתב אחד הוא מ-20/06/1967 והשאר מ-02-25/08/1967
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות
רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות התיק מכיל תמלילים של נאומי ברכה שנשא ראש הממשלה ושר הביטחון ;לוי אשכול  בכינוסים שונים בהצהלך אפיל 1967 בעברית ואנגלית  סדרי יום של ארועים בהם השתתף אשכול וביקורים שלו ברחבי הארץ  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד. בתיק מודעה מטעם התאחדות עולי פולין על כינוס לזכר קרבנות השואה ועוד
רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות התיק מכיל תמלילים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד. בתיק מודעה מטעם התאחדות עולי פולין על כינוס לזכר קרבנות השואה.
לשכת השר משה קול – הגדה המערבית – סקירה כלכלית חוברת סקירה כלכלית של הגדה המערבית מטעם הרשות לתכנון כלכלי (בין היתר: האוכלוסייה  הבנייה והדיור  התעשייה  המים והחשמל)  לאור סיפוחה לאחר מלחמת ששת הימים.
היחידה לאכלוס מזרח ירושלים בתיק התכתבויות ומסמכים ;בנוגע לזכויות וותק ומעמד של עובדי המדינה במזרח ירושלים  מרכזת טלפונים ברובע היהודי.
לשכת השר יגאל אלון – מפת האוכלוסיה בגדה המערבית לפי הישוב מפה פיזית עם שרטוטים ותרשים מפה של האוכלוסיה בגדה המערבית לפי ישובים.
מפקד אוכלוסין בשטחים המוחזקים. כרך ב' התכתבויות והעברת מסמכים בין צה"ל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת מפקד אוכלוסין שיערך בשטחי הממשל הצבאי אשר נכבשו במלחמת ששת הימים: מדריכים לרכזי חוליות פוקדים ברמת הגולן  מזרח ירושלים והגדה המערבית (יהודה ושומרון).
מפקד אוכלוסין בשטחים המוחזקים. כרך ו' התכתבויות והעברת מסמכים בין צה"ל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת מפקד אוכלוסין שיערך בשטחי הממשל הצבאי אשר נכבשו במלחמת ששת הימים: מדריכים לרכזי חוליות פוקדים ברמת הגולן  מזרח ירושלים והגדה המערבית (יהודה ושומרון).
מפקד אוכלוסין בשטחים המוחזקים. כרך ז' התכתבויות והעברת מסמכים בין צה"ל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת מפקד אוכלוסין שנערך בשטחי הממשל הצבאי אשר נכבשו במלחמת ששת הימים: מדריכים לרכזי חוליות פוקדים ברמת הגולן  מזרח ירושלים והגדה המערבית (יהודה ושומרון).
שירות סטטיסטי מיוחד. התיק מכיל דו"חות נתונים סטטיסטיים של השירות הסטטיסטי המיוחד שאורגן לתקופת החירום של המשק הישראלי בזמן מלחמת ששת הימים ומעט לאחריה. הדו"חות כוללים ; נתונים על מצב ענפי המשק השונים ועל הכניסה והיציאה מגבולות הארץ.
עתונות – קטעי עתונות: סטטיסטיקה בשטחים המוחזקים. כרך א' התיק מכיל קטעי עיתונות העוסקים בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים  מעמדם המשפטי  מצבם הכלכלי  החקלאי  המנהלי  האוכלוסיה בשטחים ;ועוד. כמו כן ישנם בתיק מיפויים דמוגרפיים שונים של אוכלוסיית השטחים.
עתונות – קטעי עתונות: סטטיסטיקה בשטחים המוחזקים. כרך ב' בתיק קטעי עיתונות בנושא סטטיסטיקה בשטחים בשליטת ישראל
עתונות – קטעי עתונות: סטטיסטיקה בשטחים המוחזקים. כרך א' מקבץ נתונים סטיסטיים אודות מאזן התשלומים של ישראל  הגירה  שחיטת בעלי חיים וכן שירותים הניתנים בשטחים המוחזקים.
עתונות – קטעי עתונות: סטטיסטיקה בשטחים המוחזקים. כרך א' בתיק קטעי עיתונות בנושא סטטיסטיקה בשטחים בשליטת ישראל
עתונות – קטעי עתונות: סטטיסטיקה בשטחים המוחזקים. כרך ב' בתיק קטעי עיתונות בנושא סטטיסטיקה בשטחים בשליטת ישראל
התיקיון האישי של בקי – תכניות טיוטות לטפסים – תהליכי מיכון. התיק מכיל התכתבויות ומסמכים בנוגע להכנות שנעשו לקראת מפקד האוכלוסין בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים:צווים שהוציא צה"ל  טפסים  שאלונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  סיכומי ישיבות של אנשי צבא  משרד הפנים ;ואנשי מקצוע (סטטיסטיקאים)  מדריך לפוקדים של הלמ"ס לקראת עריכת המפקד במזרח ירושלים  רמת הגולן  רצועת עזה והגדה המערבית (יהודה ושומרון) ועוד
התיקיון האישי של בקי – תכניות טיוטות לטפסים – תהליכי מיכון. התיק מכיל התכתבויות ומסמכים בנוגע להכנות שנעשו לקראת מפקד האוכלוסין בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים: צו העוצר למימים בהם נערכו מפקד האוכלוסין בגדה המערבית  ; טיוטות לשאלונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  סיכומי ישיבות של אנשי צבא  משרד הפנים ואנשי מקצוע (סטטיסטיקאים)  מדריך לפוקדים של הלמ"ס לקראת עריכת המפקד במזרח ירושלים והגדה המערבית (יהודה ושומרון) ועוד
הר הבית בידינו  – אליעזר וורטמן, 07/06/1967 תקליטור הכולל ההקלטה של שידורים באנגלית של העיתונאי העצמאי היהודי-אמריקני אליעזר ורטמן  ששידר במלחמת ששת הימים שידורי רדיו חיים מהחזית בירושלים עבור M.B.S  מהשלב שבו דיווח ורטמן על כיבוש הר הבית והעיר העתיקה מידי הירדנים על-ידי חטיבת הצנחנים 55 (וורטמן היה ככל הנראה הראשון ששידר על שחרור העיר העתיקה). וורטמן מתייחס גם להגעתו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן אל הכותל המערבי ולתקיעת השופר הראשוונה שלו שם.
הר הזיתים כרך ב'
הר הזיתים כרך ג'
הר הזיתים כרך ד'
הר הזיתים כרך ה'
היועץ המשפטי לשר הדתות – הצעת חוק הסדר המצב המשפטי במזרח ירושלים, חוק נכסי נפקדים תזכיר הצעת חוק הסדר המצב המשפטי במזרח ירושלים  חוק נכסי נפקדים והתכתבות פנימית במשרד הדתות בנושא הצעת החוק והשלכותיו על ערביי מזרח ירושלים המוסלמים
הנהלת המשרד – נחל קדרון התיק עוסק במקומות אותם ישראל כבשה במהלך מלחמת ששת הימים  והם: בריכת השילוח  נחל קדרון והר הזיתים. כמו כן בתיק מסמכים רבים העוסקים בשיפוץ ;אותן מקומות  סלילת או הריסת כבישים בהם  וכן תקצובי אותם פרוייקטים ;
הנהלת המשרד – מערת שמעון הצדיק התיק כולל מכתבים למשרד הדתות בקשר עשיית שיפוצים בקבר שמעון הצדיק  עבודות חשמל למערת שמעון הצדיק וביצוע כל מיני ;עבודות שונות.
הנהלת המשרד – הר הבית התיק עוסק בהר הבית לאחר שסופח על ידי ישראל במלחמת ששת הימים  ומכיל תכתובות רבות בין משרד הדתות ובין פונים שונים. כמו כן  בתיק מסמכים העוסקים בקובלנות כנגד איסור עליית יהודים להר הבית  חפירות ארכיאולוגיות במתחם  המדיניות הירדנית כלפי המקומות המקודשים ליהודים.
הרב משה לוינגר כרך ב'
נזקי מלחמה עקיפין- רעננה – 1 התיק מכיל תביעות חקלאים לפיצויים על נזק עקיף מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים  תשכ"א-1961 מאגף מס רכוש וקרן פיצויים במשרד האוצר עקב גיוסם או גיוס פועליהם לצה"ל  הרס שטחי העיבוד שלהם עקב המלחמה או מיקושם ע"י צה"ל.
נזקי מלחמה עקיפין- רעננה – 2 התיק מכיל תביעות חקלאים לפיצויים על נזק עקיף מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים  תשכ"א-1961 מאגף מס רכוש וקרן פיצויים במשרד האוצר עקב גיוסם או גיוס פועליהם לצה"ל  הרס שטחי העיבוד שלהם עקב המלחמה או מיקושם ע"י צה"ל.
לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – התכתבויות בנושאים שונים בעיות הילודה  הצורך בתקנות בר-מצווה  שאלת מיהו יהודי; פניות שונות מאזרחים- חלקם על רקע מלחמת ששת הימים  הבעת רעיונות; דו"ח המכון הטכנולוגי לבעיות הלכה מביקור בבית-חרושת "אמצור" בהרצליה; קטעי עתונות. פסילת סרטים  חיזוק העם בענייני צניעות.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – התכתבויות בנושאים בעיות הילודה  הצורך בתקנות בר-מצווה  שאלת מיהו יהודי; פניות שונות מאזרחים  הבעת רעיונות; דו"ח המכון הטכנולוגי לבעיות הלכה מביקור בבית-חרושת "אמצור" בהרצליה; קטעי עתונות. כמכתבים לרב ניסים בעקבות מלחמת ששת הימים  בית הכנסת האיטלקי.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
Palestine, Acre and Haifa Sub District – Acre, פלשתינה (ארץ ישראל), נפת עכו וחיפה – עכו מפה של מרכז- צפון א"י
לשכת השר זרח  ורהפטיג-  מכתבים מכתבים הנכנסים והיוצאים; זכרונות-דברים מהפגישות  הזמנות  מכתבי ברכה וכו'
תיק למסביר חומר רקע הקשור בסכסוך ישראל-ערב שהועבר מלשכת שר ההסברה גלילי ללשכת ראש-הממשלה לוי אשכול. כולל מידע על מדינות ערב  לקט קריקטורות מהעיתונות הערבית בהוצאת דובר צה"ל  ומידע על סיוע חוץ (בעיקר סובייטי) למדינות ערב ולטרור.
קבר יוסף הצדיק התיק מכיל תכתובות רבות העוסקות בשיפוץ קבר יוסף הצדיק לאחר מלחמת ששת הימים.
קבר שמואל הנביא  ;התיק עוסק בשיפוץ ושיקום מקומות קדושים לאחר מלחמת ששת הימים  ובעיקרם בקבר שמואל הנביא
לשכת הנשיא זלמן שזר – גליונות עתונים בנושא מלחמת ששת הימים לשכת הנשיא זלמן שזר – גליונות עתונים בנושא מלחמת ששת הימים.  ;
פיצויים לכנסיות שניזוקו במלחמת ששת הימים התכתבות ודו"חות כספיים בנוגע לפיצויים שניתנו לכנסיות שניזוקו במלחמת ששת הימים בירושלים המזרחית (העיר ; העתיקה  הר הזיתים וכד') וירושלים המערבית (בעיקר הר ציון)
הכותל המערבי תכנית האדריכל מ. ספדיה להרחבתו כרך א' התכתבות ;בין אנשי משרד הדתות (ביניהם דוד פרלא מהמחלקה למקומות קדושים)  ועדת השרים למקומות הקדושים  עיריית ירושלים וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לכותל המערבי בתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים: הריסת מבנים הסמוכים בכותל (באיזור שער המוגרבים)  החפירות הארכיאולוגיות ליד הכותל המערבי והדרומי  הפרדה בין נשים לגברים ברחבת הכותל ועוד.
הר הבית בג"צ 222/63 תפילת יהודים הר הבית סקר והמלצות ארגון ותפעול בטחון הר הבית ובכנסיית קבר קדוש התכתבות סביב עתירה לבג"צ בנוגע תפילת יהודים בהר הבית וסביב פעילות "הוועדה לבטחון ירושלים"  בראשות ניצב שאול רוזליו ממשטרת ישראל  שהגישה המלצות לארגון ותפעול בטחון הר הבית ובכנסיית קבר קדוש
הר הבית בג"צ 222/63 תפילת יהודים הר הבית סקר והמלצות ארגון ותפעול בטחון הר הבית ובכנסיית קבר קדוש פרוטוקולים והתכתבות של ועדת השרים לשמירה על המקומות הקדושים העוסקות בהר הבית ובכותל המערבי (כולל החלטה על ; הורה לרב הראשי שלמה גוורן להפסיק את עריכת התפילות היהודיות ;על הר הבית)  תכנית להרחבת הכותל המערבי
דו"ח על מציאת שלדו של אבשלום פיינברג בסיני דו"ח על מציאת עצמותיו של אבשלום פיינברג שנכתב ע"י שלמה בן אלקנה + אוסף תצלומים מהאתר שבו נמצאו העצמות. הוצא מתיק תת – 7/8
שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית) בתיק שאילתות שונות שנשלחו על ידי חברי כנסת ללשכת ראש הממשלה  לוי אשכול  בתאריכים אלו.
שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית) במיכל 22 תיקי שאילתות
שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית) במיכל 22 תיקי שאילתות
שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית) במיכל 22 תיקי שאילתות
תצלום הפלת החומה בין שני חלקי העיר ירושלים. הוצא מתיק טס – 277
Sharm-el-Sheikh plant – מתקן להתפלת מי-ים בשרם א-שייך בתיק רק קטע אחד מעתון.
June 1967 War – מלחמת ששת הימים קטעי עתונות על המלחמה
פיתוח השטחים המוחזקים – בדיקת אלטרנטיבות –  דו"ח של הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים דו"ח הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים  עותק של ראש הצוות לתכנון כלכלי-חברתי  פרופסור מיכאל ברונו  לאחר מלחמת ששת הימים. בדו"ח מפורטות אלטרנטיבות לשימוש בשטחים: החזקת השטחים ללא העברת הפליטים  העברת פליטים מהרצועה לגדה המערבית  תכנית פיתוח אל עריש ועוד. לאחד הדו"חות מצורפים דפי הערות בכתב-ידו של ברונו ותוספות לפרק ו' של הדו"ח שעוסקות בפיתוח אזור אל-עריש ובפיתוח תכנית לישוב פליטים פלסטינים בצפון סיני.
החלטות ממשלת ישראל מה- 19 ביוני  – 1967  – משמעויות וגלגולים מתוך מחקרו של מאיר אבידן על יומני ד"ר יעקב הרצוג ז"ל  צילום שעבר צנזורה
תיק שוטף שר החוץ בניו-יורק התיק מכיל התכתבויות בין שר החוץ לראש הממשלה בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים המתעדים את ביקור שר החוץ בניו יורק.
פעולת סמוע – תקרית הר חברון – מגעים עם המעצמות התיק מכיל רשימת מסמים המפרטים ;תעמולה ותקריות גבול מצד מדינות ערב כנגד ישראל.
יחסי ישראל יוון בדרג ממשלתי בתיק התכתבויות  מברקים ומסמכים פנימיים מפעילות משרד החוץ והשגרירות באתונה  יוון  בנוגע ליחסים בין שתי המדינות  בשנים אלו. בתיק ניתן למצוא סקירות וסיכומי פגישות עם נציגי ממשל יווניים  סקירות מדיניות וכלכליות  התכתבויות עם שגרירויות ישראליות שונות וכו'. כמו כן  בתיק ניתן למצוא מסמכים המפרטים את תגובותה ומדיניותה של יוון כלפי הסכסוך הישראלי פלסטיני ותוצאות מלחמת ששת הימים.
הסכם החלפת השבויים בין ישראל וירדן התיק מכיל התכתבויות בין ישראל לצלב האדום בנוגע להחלפת שבויים בין הממלכה הירדנית ההאשמית וישראל. בתיק נמצא ההסכם שנחתם.
ישראל – ירדן שבויי מלחמת ששת הימים התיק מכיל התכתבויות בין ישראל לצלב האדום בנוגע להחלפת שבויים בין הממלכה הירדנית ההאשמית וישראל. בתיק נמצא ההסכם שנחתם.
הצעות ויוזמות לחזרת ישראל לגבולות שלפני מלחמת ששת הימים התיק מכיל התכתבויות בין מדינת ישראל לשגרירויות ישראל בעולם בעניין החזקת השטחים שסופחו בעקבות מלחמת ששת הימים.
מסמכים שונים בעניין המקומות הקדושים כרך ג' התכתבות פנימית וחיצונית במשרד החוץ בנוגע למעמד במקומות הקדושים ליהדות  לנצרות ולאסלאם בירושלים (בעיר העתיקה ובירושלים המזרחית בכלל) ברחבי יהודה ושומרון  (הגדה המערבית) לאחר מלחמת ששת הימים  בדגש על  האתרים הנוצריים והמגעים עם הותיקאן בעניינם.
ירושלים בתקופת החרום –  1967 כרך א' התיק מכיל מסמכים לגבי מעמדה של ירושלים והמקומות הקדושים ;לפני  במהלך מלחמת ששת הימים ולאחריה. בתיק יש התכתבויות עם שגרירות ישראל בפריז לגבי ניסיון שלהם להכרזת ירושלים כעיר פרוזה  התכתבויות לגבי מעמדם של המקומות הקדושים בירושלים ומכתבים מכל מיני מנהיגי דת לגבי דאגתם למקומות ;אלו "כתלינו וארצנו" לקט מאמרים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק לכבוד יום שחרור ירושלים ועוד.
תוכנית שיקום פליטים ומפעל התפלת מים, מאת קומיי התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכנית שיקום פליטים ומפעל התפלת מים שלאחר מלחמת ששת הימים: התכתבויות בין אנשים שונים ;כגון רוטשילד  ;מיכאל קומי  שגריר ישראל באו"ם ועוד  סיכום ישיבה בבנק העולמי  בנוסף יש התכתבויות לגבי הוספת מקורות מים לפליטים במזרח התיכון.
שיחות שר החוץ עם שטראוס, ברנדט, וקוזינגר כרך ב' התיקק עוסק ביחסי החוץ של מדינת ישראל ובקשרי מסחר .
תיק מסמכים חופש השייט התיק מכיל תכתובת בין משרד החוץ הישראלי לבין שגרירות ישראל בניו יורק ועוד  לגבי מעמדה של תעלת עקבה שבין מצרים וישראל בתקופה שלפני המלחמה  בנוסף יש סיכום ישיבת הממשלה בנוגע לתוואי הגבולות לאחר ;מלחמת ששת הימים.
יהודי מדינות ערב כרך א' התיק מכיל התכתבויות של משרד החוץ עם שגרירויות ישראל במקומות שונים העוסקים בדאגה ליהודים הנמצאים בארצות ערב  הפרעות שנעשו בהם  ;היחס אליהם בארצות אלה והבאתם ארצה.
השטחים המוחזקים – שונות כרך ג'
השטחים – שונות כרך א' התיק עוסק במעורבות ממשלות זרות בענין פליטים פלסטינים בגדה המערבית. ;
פעילות אויב במדינה – פת"ח כרך א'
פעילות אויב במדינה – פת"ח כרך ב'
פעילות אויב במדינה – פת"ח כרך ג'
ביקור שר החוץ אבן באסיה
רשיונות ואישורים לביקורים בשטחים בתיק רישיונות ואישורי כניסה לביקור בשטחים אותם הנפיק פיקוד המרכז לאזרחים המעוניינים להיכנס לגדה המערבית לאחר מלחמת ששת הימים.
מר קומיי- פליטי  67 התיק מכיל התכתבויות של ;משרד החוץ ;בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים לגבי בעיית הפליטים הפלסטינים. בתיק נמצאים התכתבויות בנושאים שונים: מכתב של מזכירת הממשלה לגבי החלטת הממשלה לאשר תרומה לפליטים בירדן מטעם אונר"א  הצעות להכשרה מקצועית לפליטים  הגירת ערבים לברזיל ולארצות נוספות  קרן ההון לפתוח של האו"ם  פתרון בעיית הפליטים -כתנאי להסדר בינינו לבין הערבים.
מר קומיי- השטחים המוחזקים התכתבויות של מיכאל קומיי  יועץ שר החוץ  בעניין השטחים המוחזקים לאחר מלחמת ששת הימים ומדיניות החוץ הישראלית.
הצלב האדום בגדה המערבית התיק מפרט את פעילות הצלב האדום לסניפיו השונים בגדה המערבית
הפליטים בשטחים המוחזקים בתיק מפקד האוכלוסין שבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור מפקדת כוחות צה"ל בשטחים המוחזקים על ידי צה"ל (רמת הגולן  רצועת עזה  צפון סיני ובגדה המערבית)  לאחר מלחמת ששת הימים. בנוסף  התכתבויות של משרד החוץ בעניין הטיפול בפליטים הפלסטינים לאחר המלחמה.
השטחים – התכתבות שר החוץ אבא אבן עם ג'ורג בראון שר החוץ של בריטניה בתיק מספר טיוטות של מכתב ששלח שר החוץ ;אבא אבן לשר החוץ של בריטניה  ג'ורג' בראון  בעניין שיתוף הפעולה בין שתי המדינות לאחר מלחמת ששת הימים.
אמריקה הלטינית – שדרים שנשלחו על-ידי שר החוץ וראש הממשלה, ותשובות הנציגויות התיק מכיל שדרים שנשלחו משר החוץ בישראל וראש הממשלה לשגרירויות שונים בחו"ל בנושא העצרת של האו"ם ובדיקה מה תהיה עמדתם.
מגעים עם ברזיל עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את המגעים של ישראל עם ברזיל לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים באמצעות שגריר ישראל במדינה  שמואל דיבון בנוגע לנושאים:הגבלת חופש השייט הישראלי ;במיצרי טיראן  כיבוש מזרח ירושלים ע"י ישראל ושמירה על המקומות הקדושים  סיכום פגישה של השגריר עם נשיא ברזיל ושר החוץ לקראת כינוס החירום של העצרת הכללית של האו"ם לנוכח חברותה של ברזיל במועצת הביטחון  מברק שנשלח מנשיא ברזיל לנשיא המדינה  זלמן שז"ר  לאחר המלחמה ועוד
ברזיל – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל סקירות עיתונות אשר נשלחו משגרירות ישראל בברזיל בראשותו של שמואל דיבון  על ידי בלה סטאהל לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנוגע למשבר בין ישראל למדינות ערב הכולל את סגירת מיצרי טיראן לשייט ישראלי  כניסת כוחות מצריים לאזור המפורז בחצי האי סיני  במהלך המלחמה בבה נכבשו המקומות הקדושים לנצרות במזרח ירושלים ובית לחם  סקירת ביקורה של יעל דיין בברזיל ועוד
בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי גבולות התיק מכיל חילופי תשדורות בין שגרירות ישראל בלונדון ובין משרד החוץ בנוגע למתיחות בגבול הסורי
מגעים עם בריטניה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות בין שגרירות ישראל בבריטניה בראשותו של ;אהרן רמז  למשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנושאים: עמדות מדינות חבר העמים בתקופת ההמתנה (27.5.1967)  סגירת מיצרי טיראן לשייט ישראלי  הכנסת כוחות מצריים לחצי האי סיני ויציאתם של כוחות שמירת השלום של האו"ם  עמדת בריטניה בעצרת החירום של האו"ם בעקבות המלחמה  שליחותו של ג'ראלד קאופמן (Gerald Kaufman) לישראל לאחר המלחמה  הדרישה הבריטית להחזיר את הגדה המערבית לריבונות ירדן  בעיית הפליטים הפלסטינים כתוצאה מהמלחמה והיחס שמעניק צה"ל לאכלוסייה הפלסטינית בשטחים שנכבשו  דו"ח ;מצב משגריר ישראל רמז על המתרחש בבריטניה (3.7.1967)  דו"ח על דעת הקהל הבריטית מציר ישראל בבריטניה  ישעיהו ענוג  דו"ח המפרט את מדיניות ממשלת הלייבור לפי יושב ראש הפרלמנט הבריטי  ריצ'ארד (דיק) קרוסמן  סיכום שיחתו של רמז עם שר החוץ הבריטי  ג'ורג' בראון ועוד
(תיק ללא שם) ביקור סגן שר הבטחון ובבורונדי. דו" סיכום ביקורם של סגן שר הביטחון  ד"ר צבי דינשטיין ושגריר ישראל (לא תושב) בבורודני  אורי לוברני  לאחר מלחמת ששת הימים במהלכו נפגשו עם אנשי ממשל מתוך שאיפה להטיית עמדתם המדינית לטובת שיחות שלום ;בין ישראל למצרים והימנעותה מגינוי ישראל כתוקפנית באו"ם. הדו"ח נכתב ע"י מיכאל בר יהודה  המזכיר הראשון בשגרירות ישראל בבוזומבורה  בורונדי.
מגעים עם בורונדי עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות בין מזכיר ראשון וממונה זמני בשגרירות ישראל בבוזמבורה  בורונדי למשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמשת ששת הימים בנוגע לנושאים:עמדת בורונדי במוסדות האו"ם כלפי מדיניות ישראל (הכוללת התכתבות עם סגן ראש משלחת ישראל לאו"ם  יואל בר-רומי)  תמיכתם במצרים  דו"ח על מצבנו בבורונדי שנכתב ע"י בר יהודה (13.6.1967) ועוד
מגעים עם ברבדוס עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבות בין שגריר ישראל בונצואלה  יעקב ברמור סגן ראש המשלחת לאו"ם בניו יורק  יואל בר-רומי  למשרד החוץ בירושלים בנוגע לעמדת ברבדוס באו"ם לגבי המשבר במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים.
מגעים עם בוטסואנה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המייצרים התיק מכיל התכתבויות בין שגריר ישראל בבוטסואנה  בן ציון טחן  למשרד החוץ בירושלים ; בנוגע להצבעתה בעצרת הכללית של האו"ם בכינוס החירום של האו"ם בעקבות מלחמת ששת הימים וסיכום פגישת השגריר עם נשיא בוטסואנה  סרצה קאמה  בה הבטיח לתמוך בישראל במוסדות האו"ם.
מגעים עם לסוטו עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ;בין שגריר ישראל בלסוטו (לא תושב)  עזריאל הראל למשרד החוץ בירושלים לפני  לאחר מלחמשת ששת הימים בנוגע ;לעמדתה במוסדות האו"ם כלפי מדיניות ישראל במהלך כנס החירום של העצרת הכללית של האו"ם בעקבות מלחמת ששת הימים: סיכום פגישותיו עם ראש הממשלה ומלך לסוטו (דו"חות מה-23.6 וה-27.6) ודו"ח סיכום ביקורו ב-20.7 ועוד
בלגיה – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות בין שגרירות ישראל בבלגיה  בראשותו של עמיאל נג'ר  למחלקת מערב אירופה במשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים סביב הנושאים: מברקים הסוקרים את עמדות פוליטיקאים בלגים בכירים  לחץ של חוגים בלגיים דתיים לבנאם את ירושלים לאחר כיבוש מזרח העיר  סקירת החלטות ארגונים אירופיים על המזה"ת (20.6.1967)  דו"ח הסוקר את העיתונות הבלגית ופעילות ההסברה הישראלית (20.6.1967)  סקירת העתונות ודעת הקהל הבלגית (20.6.1967) ;ועוד ; ;
מגעים בלגיה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיקל מכיל התכתבויות בין וחילופי מסמכים בין שגרירות ישראל בבלגיה בראשותו של עמיאל נג'ר למחלקת מערב אירופה במשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנוגע לנושאים: התרשמות השגריר משיחות עם פקידים בכירים באיחוד האירופי במהלך תקופת ההמתנה  סיכום פגישות עם שר החוץ הבלגי  פייר הרמל (Pierre Harmel) ;מה-22.5.1967 וה-3.6.1967 בנושא חסימת חופש השייט הישראלי במיצרי טיראן  הודעה לעתונות של המפלגות הסוציאליסטיות בפרלמנט האירופי המגלות סולידריות עם ישראל (5.6.1967)  עמדות של פוליטיקאים בלגים לגבי המשבר במזה"ת  בקשה של ארגון זכויות אדם בלגי המבקש לבקר בשטחים הכבושים לאחר המלחמה  ;סיכום דיון ;הסנאט הבלגי לגבי המזרח התיכון (8.6.1967) שנכתב ע"י שמאי כהנא  סקירות עתונות וקטעי עתונות מתקופת המשבר  פעולות הסברה בפלמית וצרפתית של משרד החוץ לאחר המלחמה  שיחה שקיים השגריר נג'ר עם שר החוץ הרמל לקראת כינוסה של עצרת החירום של האו"ם בעקבות המלחמה (16.7.1967) ועוד
מגעים עם בורמה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים. התיק מכיל התכתבות בין שגרירות ישראל בבורמה (מאינמר כיום) למדור מזרח אסיה במשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנוגע לנושאים: סקירת עתונות בורמזית (1.6.1967)  סיכום שיחה עם שר החוץ לנוכח מדיניות מצרים ופינוי כוחות האו"ם מחצי האי סיני (3.6.1967)  פירוט פעילות ההסברה של השגרירות במדינה לנוכח התעמולה הסובייטית במדינה (15.6.1967)  דו"חות השגריר ורון המנסים לחזות את עמדת הבורמזים לאחר שיחות עם אנשי ממשל בכירים לקראת התכנסות עצרת החירום של האו"ם בעקבות המלחמה כאשר גם יצחק נבון ביקר במדינה במסגרת המאמץ הדיפלומטי ;ועוד
בורמה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל דיווחים ומברקים שנשלחו משגרירות ישראל בברומה (מיאנמר כיום) בראשותו של משולם ורון למדור מזרח אסיה במשרד החוץ הכוללים:סקירות עתונות וקטעי עתונות מהעיתונים הבורמזים בנוגע למשבר במזרח התיכון  דו"ח המפרט את ההדים בעתונות ובסגל הדיפלומטי המוצב בבורמה (24.5.1967)  תגובות אנשי הממשל לאחר המלחמה (15.6.1967)  דו"ח על עמדת בורמה בסכסוך הישראלי-ערבי (6.7.1967) ועוד
בוליביה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל דיווחים משגרירות ישראל בבוליביה  בראשותו של ד"ר יאיר בהר  למחלקת אמריקה הלטינית במשרד החוץ בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימיםבנוגע לנושאים: הצהרת משרד החוץ הבוליביאני בנוגע למשבר במזה"ת ביום פריצת המלחמה (5.6.1967)  סיכום פעילות ההסברה במדינה (9.6.1967)  סיכום פגישת השגריר עם שר ההגנה הבוליביאני (18.6.1967)  דו"ח פעילות שוטף מה-21.6.1967  דעת הקהל במדינה על ברית המועצות (30.6.1967) ועוד
מגעים עם בוליביה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות  מסמכים ומברקים מפעילות נציגות משרד החוץ בבוליביה  לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים.
אתיופיה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיקל מכיל מברקים ומסמכים מהתכתבויות בין שגרירות ישראל באתיופיה בראשותו של חיים בן דוד  למחלקת אפריקה במשרד החוץ בירושלים  לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנודע לנושאים: תגובת הציבור האתיופי במשכיל למשבר במזרח התיכון (26.5.1967)  סקירות עתונות אתיופית מתקופה זו  הדים מהמשבר במזרח התיכון בקרב האוכלוסייה  הממשל והעתונות האתיופית (10.7.1967) ועוד
מגעים עם אתיופיה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל מברקים והתכתבויות בין שגרירות ישראל באתיופיה  בראשותו של חיים בן דוד למחלקת אפריקה במשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים  כאשר בשנה זו תפקדה אתיופיה כחברה במועצת הביטחון של האו"ם  ;בנוגע לנושאים: סגירת מיצרי טיראן לשייט ישראלי והכנסת הכוחות המצריים לחצי האי סיני  סיכומי פגישות של השגריר בן דוד עם בכירים בממשל האתיופי וקיסר אתיופיה במהלך תקופת ההמתנה בכדי לגנות את מדיניותה של מצרים  ולקראת עצרת החירום של האו"ם שהתכנסה ביוזמה סובייטית ;בעקבות המלחמה  המגעים האינטנסיביים למניעת תמיכת אתיופיה בהצעה היוגוסלבית האנטי-ישראלית  דאגה למקומות הקדושים לנוצרים ולכנסייה האתיופית במזרח ירושלים ועוד
מגעים עם איראן עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל מברקים והתכתבויות של הנציגות הדיפלומטית של ישראל באיראן עם משרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנוגע לנושאים: סקירת עיתנות איראנית  שיחות שקיימו אנשי הנציגות עם אנשי ממשל איראניים בנוגע למדיניות החוץ שלה במהלך תקופת ההמתנה  המלחמה ואחריה  מכירת הנפט לישראל ועוד
מגעים עם אירלנד, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבות בין בין נציגות ישראל באירלנד לבין גורמים רשמיים באירלנד  בנוגע להצגת עקרונות לפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי.
אירלנד – תגובות למלחמה בתיק התכתבות מנציגות ישראל באירלנד  בנוגע לפרוץ המלחמה.
אורוגוואי- תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים בתיק מסמכים  מברקים והתכתבויות של נציגות ישראל ;באורוגוואי בשנים אלו. בתיק ניתן למצוא התייחסויות למצב הקהילה היהודית במדינה ותגובות שונות לאירועים שלפני מלחמת ששת הימים  במהלכה ולאחריה. בתיק גזרי עיתונות וסקירות מצב מטעם נציגי ישראל במדינה.
מגעים עם אורגוואי עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל במונטבידאו  אורוגוואי בכל הנוגע למגעים בין ישראל לממשל האורוגוואי  בדבר תמיכתם בישראל בזמן מלחמת ששת הימים: בתקופת ההמתנה  במהלך המלחמה עצמה  וכן לאחר המלחמה.
אקואדור – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים תיק המכיל מסמכים בכל הנוגע לעמדת אקואדור בסכסכוך הישראלי ערבי במהלך מלחמת ששת הימים  בתיק מסמך העוסק בדעת הקהל באקוואדור אשר מצדדת בישראל על פי רוב  וכן שיר ומאמר שנכתב בנושא. ;
מגעים עם אקואדור עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים תיק הנוגע למגעים בין שגרירות ישראל בקיטו  ;אקוודור ובין ממשלת אקוודור בכל הנוגע לעמדתם בנושא הסכסוך ;ישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  במהלך תקופת ההמתנה  תוך כדי מלחמת ששת הימים  וכן לאחריה. התיק מכיל תכתובות בין שגרירות ישראל באקוודור ובין משרד החוץ הישראלי וכן קטעי עיתונות מקומיים (אקוודרים) בנושא זה.
מגעים עם בולגריה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים בין ממשלת ישראל  באמצעות משרד החוץ וכן שגרירות ישראל בסופיה  בולגריה ; לבין הממשלה הבולגרית בנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי-ערבי בתקופה שקדמה למלחמת ששת הימים  במהלכה וכן לאחריה. התיק מכיל תכתובות רבות בין השגרירות הישראלית בסופיה לבין משרד החוץ וכן מסמכים רבים המעידים על התנגדות בולגריה לעמדה הישראלית  ותמיכתם בארצות ערב.
ונצואלה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל התכתבויות בין שגרירות ישראל בקראקס  ונצואלה ובין משרד החוץ הישראלי במהלך תקופת ההמתנה  במהלך מלחמת ששת הימים עצמה וכן לאחריה. כמו כן בתיק מצויים מסמכים וקטעי עיתונות ;המתעדים תגובות בקרב הקהל והתקשורת הונוצואלנית.
מגעים עם הותיקן, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק בעמדת הותיקן והאפיפיור פאולוס השישי בכל הנוגע לסכסוך הישראלי ערבי בזמן מלחמת ששת הימים  בתקופת ההמתנה וכן לאחר המלחמה. כמו כן  מסמכים הדנים בגורל הפליטים כתוצאה מהמלחמה  מגורל יהודי ארצות ערב  וכן בגורל המקומות הקדושים  בירושלים בפרט. בתיק מצויים גם תכתובות בין ; שגרירות ישראל ברומא ובין משרד החוץ הישראלי.
מגעים עם ויטנאם עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל מסמכים בכל הנוגע לעמדת ויאטנם בנושא הסכסוך ישראלי ערב לאחר מלחמת ששת הימים  כמו גם הצהרה של ממשלת ויאטנם הדרומית שהיא מכחישה כי היא תומכת בעמדה פרו ישראלית.
מגעים עם הונדורס עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק הנוגע למגעים בין מדינת ישראל ובין ממשלת הונדרס בנוגע לעמדתם בנוגע להחלטת האום לאחר מלחמת ששת הימים. בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי  ובין שגרירות ישראל בגוואטמלה בנושא זה.
ויטנאם – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמך העוסק במאמר אנטי ישראלי שהופיע בעיתון אוסטרלי  והופץ גם על ידי וויאטנם
מגעים עם וולטה עילית עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל מסמכים בנושא המגעים בין מדינת ישראל  דרך שגרירות ישראל בוולטה עילית (לימים בורקינה פאסו)  ובין ממשלת וולטה עילית  בכל הנוגע לעמדת המדינה בנושא הסכסוך הישראלי ערבי  וזה לאחר מלחמת ששת הימים. כמו כן יש ;תכתובות בין השגרירות הישראלית ;ובין משרד החוץ ;
וולטה עילית – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות וכן מסמכים הנוגעים בדבר עמדתה של וולטה עילית (לימים בורקינה פאסו) בנושא הסכסוך ישראלי ערבי בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים  במהלך מלחמת ששת הימים וכן לאחריה.
מגעים עם ונצואלה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי וכן שגרירות ישראל בקראקס  ונצואלה  וזה בנוגע לעמדת ונצואלה בנושא הסכסוך ישראלי ערבי טרם מלחמת ששת הימים  במהלכה  ולאחריה.
דנמרק – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בקופנהאגן  דנמרק. התכתובות דנות בדעת הקהל הדנית  ;בסיקורי התקשורת הדנית וכן בעמדת הפרלמנט הדני  וזה בנוגע לסכסוך הישראלי ערבי בזמן מלחמת ששת הימים  אחריה וכן לפניה
מגעים עם האיטי עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בין שגרירות ישראל בניו יורק  ארצות הברית הפועלת גם בהאיטי  ובין משרד החוץ בכל הנוגע לעמדתה של האיטי בנושא הסכסוך ישראלי ערבי לאחר מלחמת ששת הימים.
הודו – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין שגרירות ישראל בהודו ובין משרד החוץ הישראלי  בכל הנוגע לדעת הקהל ההודית בנושא הסכסוך ישראלי ערבי במהלך מלחמת ששת הימים  לפני מלחמת ששת הימים ולאחר המלחמה. כמו כן  בתיק דוחות אודות התקשורת ההודית בכל הנוגע להתנהלותה בנושא מלחמת ששת הימים
מגעים עם הודו, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים שונים בכל הקשור לנושא עמדת הודו בסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים  טרם המלחמה ולאחריה. המסמכים מסקרים את סיקור התקשורת ההודית בנושא  דיונים של ממשלת ישראל בכל הנוגע למדיניות הודו במזה"ת  מסמכים המסקרים את התקרית בה הותקפה שיירת חיילים הודים מטעם האו"ם שנעה בין רפיח לעזה  וכן דו"ח שמסכם את היחסים בין הודו לישראל באותה עת.
גרמניה המערבית – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים הנוגעים לסיקור התקשורתי בגרמניה המערבית ;בסכסוך הישראלי-ערבי  במלחמת ששת הימים: במהלכה  אחריה וכן לפניה.  בין המסמכים ישנם מסמכים העוסקים ב: תגובות העיתונים המקומיים למצב הגבולות בישראל  סקירת עיתונות גרמנית-מערבית שבועית  תגובות עיתוני גרמניה המערבית למצב במזרח התיכון ובברית המועצות  מאמרים שונים בנושאי מלחמה ואנושיות  אגרות תמיכה בישראל וכן דוח המשלחת הישראלית לנורדריין וסטפליה
דהומי – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים הנוגעים לדעת הקהל בדהומיי (לימים בנין)  בכל הנוגע לסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים- טרם המלחמה  במהלכה וכן לאחריה.
מגעים עם הרפובליקה הדומיניקנית עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים הנוגעים למגעים שביצעה שגרירות ישראל ברפוביליקה הדומיניקנית  בשמה של מדינת ישראל עם הממשל ברפובליקה הדומינקנית בכל הנוגע לעמדתם בנושא הסכסוך ישראלי ערבי בטרם  במהלך וכן לאחר מלחמת ששת הימים. כמו כן בתיק גם תכתובות בין שגרירות ישראל ברפובליקה הדומינקנית ובין משרד החוץ הישראלי  וכן גזרי עיתונים מקומיים.
הרפובליקה הדומיניקנית – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין שגריר ישראל ברפובילקה הדומניקנית ;ובין ממשלת הרפובליקה הדומניקנית בנוגע לעמדתה בנושא הסכסוך ישראלי ערבי במלחמת ששת הימים
מגעים עם דנמרק עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בין שגרירות ישרל בדנמרק ובשוודיה עם הממשלה הדנית בנוגע לעמדותיה בנושא הסכסוך ערבי ישראלי במלחמת ששת הימים. כמו כן בתיק גם תכתובות בין משרד החוץ הישראלי וכן שגרירות ישראל בדנמרק.
מגעים עם גרמניה המערבית, כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות ומסמכים שונים בנושא המגעים עם גרמניה המערבית בנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי-ערבי   כמו כן בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בגרמניה המערבית בבון. בנוסף  בתיק מסמכים מטעם גרמניה המערבית העוסקים במשבר במזרח התיכון  וכן ביחסים עם משרד הבטחון הישראלי  וכן קטעי עיתונות.
מגעים עם מזרח גרמניה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בכל הנוגע למגעים של ישראל עם גרמניה המזרחית  עם פרוץ מלחמת ששת הימים וכן בתקופה שלאחריה. בתיק מסמך  העוסק בהתבטאויות מזרח-גרמניות על הסכסוך במזרח התיכון  מסמך אודות עמדת גרמניה המזרחית  וכן קטעי עיתונות מקומית בנושא.
מגעים עם גמ'איקה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל מסמך בנוגע לעמדתה של ג'מייקה בסכסוך ישראלי ערבי  לפני מלחמת ששת הימים  במהלכה וכן לאחריה.
צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ג' בתיק התכתבויות  מסמכים ומברקים של משרד החוץ  הנוגעים ביחסי ישראל – צרפת  בשנים אלו. בתיק ניתן למצוא סקירות של משרד החוץ  התכתבויות בנוגע למדיניות דה-גול  מסמכים של ולטר איתן  שגריר ישראל בצרפת  ועוד. כמו כן  בתיק ניתן למצוא מסמכים המפרטים את מדיניות צרפת כלפי ישראל  לפי משרד החוץ  לאחר מלחמת ששת הימים ולפניה.
נציגות משרד החוץ ליד מטה הממשל הצבאי בגדה המערבית כרך ב'
נציגות משרד החוץ ליד מטה הממשל הצבאי בגדה המערבית כרך א'
שדרים, מברקים, ותזכירים שהוחלפו עם מדינות אמריקה הלטינית בימי הקרבות כרך א' בתיק שדרים  מברקים ותזכירים שנשלחו בין משרד החוץ הישראלי למדינות אמריקה הלטינית בימי מלחמת ששת הימים.
שדרים, מברקים, ותזכירים שהוחלפו עם מדינות אמריקה הלטינית בימי הקרבות כרך ב' בתיק שדרים  מברקים ותזכירים שנשלחו בין משרד החוץ הישראלי למדינות אמריקה הלטינית בימי מלחמת ששת הימים.
תגובות ארגוני השמאל במערב אירופה, למלחמת ששת הימים והמצב במזרח התיכון (מברקים) התיק מכיל דיווחים של נציגי משרד החוץ  ;מרחבי העולם (בעיקר אירופה)  בנוגע למאמצי ההסברה של ישראל בקרב ארגוני ומפלגות השמאל  לנוכח המשבר במזרח התיכון (רוב הדיווחים הם מתקופת ההמתנה  מעטים מתקופת המלחמה).
תגובות עיתונאיות למלחמת ששת הימים כרך ה' התיק מכיל דיווחים של נציגות משרד החוץ בארצות הברית בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים: דיווחי התקשורת  מאמצי ההסברה  קטעי עיתונות  תוכניות טלוויזיה בהם הופיע שר החוץ אבא אבן ("Meet the press"  Issues and answers")  מכתבים שנשלחו לאבא אבן  ועוד.
ארצות הברית – גבולות  – מגעים עם ארצות הברית עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים. כרך א' התיק מכיל תשדורות ;ודיווחים של נציגות משרד החוץ בארצות הברית  בנוגע לפעילות הדיפלומטית אל מול גורמי הממשל בארצות הברית  בתקופת ההמתנה.
ארצות-הברית – גבולות – מגעים עם ארצות הברית עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים. כרך ג' התיק מכיל תשדורות ודיווחים של נציגות משרד החוץ בארצות הברית  בנוגע לפעילות הדיפלומטית אל מול גורמי הממשל בארצות הברית  בסיום מלחמת ששת ;הימים ובתקופה הסמוכה ;לה (בעיקר בנוגע לפליטים ומעמדה של ירושלים).
ארצות הברית – עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים. כרך ב' התיק מכיל חילופי תשדורות ודיווחים בנוגע לתגובות אישים  ארגונים  עיתונות  וחברי קונגרס וסנאט  ;למשבר במזרח התיכון (בתקופת ההמתנה  המלחמה  והימים שלאחריה).
ארצות הברית – גבולות  – מגעים עם ארצות הברית במלחמת ששת הימים כרך ד' התיק מכיל תשדורות ודיווחים של נציגות משרד החוץ בארצות הברית  בנוגע לפעילות הדיפלומטית אל מול גורמי הממשל בארצות הברית  בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים (בעיקר בנוגע למעמדה של ירושלים ושל הגדה המערבית)
ארצות הברית – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים. כרך ג' התיק מכיל תכתובות ומסמכים שונים בנושא המגעים עם ארצות הברית בנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי-ערבי   כמו כן בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בארצות הברית וכן הקונסוליות בה. בנוסף  בתיק מסמכים מטעם התקשורת המקומית בארצות הברית העוסקים במשבר במזרח התיכון  קטעי עיתונות ומאמרי דעה בעניין  וכן מסמכים רבים מטעם הסנאט והקונגרס האמריקאים
איטליה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל ברומא  איטליה  וזה בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים בראי איטליה. כמו כן  בתיק מאמרים וסיקור עיתונאי מקומי נרחב בנושא זה.
איטליה – גבולות, מגעים עם איטליה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תשדורות ודיווחים של נציגות משרד החוץ באיטליה  בנוגע לפעילות הדיפלומטית אל מול גורמי הממשלה באיטליה  ביחס למשבר במזרח התיכון (בעיקר בתקופת ההמתנה ובימים שלאחרי המלחמה)
תביעת ארצות הברית לפיצויים למשפחות קורבנות האוניה ליברטי התיק מכיל מסמכים העוסקים במשא ומתן בין ישראל לארצות הברית בנוגע לפיצויי משפחות ההרוגים בספינה ליברטי
מגעים עם ארגנטינה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל חילופי תשדורות ודיווחים בנוגע לתגובות אנשי ממשל והעיתונות למשבר במזרח התיכון (בתקופת ההמתנה  המלחמה  והימים שלאחריה).
ארגנטינה – תגובות אישים עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בבואנוס איירס  ארגנטינה  בנושא היחס של ארגנטינה לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סיקור כתבות מתורגמות  קטעי ;עיתונות ושידורים  ;מאמרים וכן קטעי עיתונות מקומיים בנושא זה.
מגעים עם אוגנדה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בקמפלה  אוגנדה  בנושא היחס של אוגנדה לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סקירות מאמרים וכתבות  וכן ניירות עמדה מטעם ממשלת אוגנדה בנושא.
ישראל – אתיופיה יחסים מדיניים בדרג ממשלתי בתיק התכתבויות ומסמכים של משרד החוץ  במסגרת יחסי ישראל – אתיופיה/חבש  בשנים אלו. בתיק ניתן למצוא מברקים  סקירות עתונות  סקירות מדיניות וניירות עמדה בנושא מדיניות ישראל באתיופיה. כמו כן  בתיק ניתן למצוא מסמכים המפרטים תגובות ותהליכים שונים באפריקה  למלחמת ששת הימים ותוצאותיה.
אוגנדה – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים התיק מכיל דיווחים של נציגות משרד החוץ באוגנדה  ;לנוכח המשבר במזרח התיכון (תקופת ההמתנה והתקופה שלאחר המלחמה). בנוסף  יש בתיק דו"ח "עמדות ותגובות באוגנדה בעת שבוע המלחמה" שנשלח ע"י ;השגרירות באוגנדה  ;לאחר המלחמה.
מגעים עם ארצות אמריקה הלטינית עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות ומסמכים שונים בנושא המגעים של ישראל עם מדינות אמריקה הלטינית- במרכז ודרום אמריקה  והם : מקסיקו  גוואטמלה  פנמה  ונצואלה  קוסטה ריקה  קולומביה  אקוודור  פרו  צ'ילה  בוליבייה  ברזיל  ארגנטינה  אורגוואי  רפובליקה הדומניקנית. התכתובות עוסקות בסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים  והן בין משרד החוץ ובין שגרירויות ישראל במדינות אמריקה הלטינית. בנוסף  בתיק מסמכים מטעם ממשלות מדינות אמריקה הלטינית בנושא וכן קטעי עיתונות.
ארצות אמריקה הלטינית – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי, וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל במדינות יבשת אמריקה הלטינית  בנושא היחס של אוגנדה לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סקירות מאמרים וכתבות  וכן ניירות עמדה מטעם ממשלות- קוסטה ריקה  גואטמלה  ברזיל  צ'ילה  מקסיקו  פרו  אורווגוואי  ונצואלה  ארגנטינה  אקוודור  קולומביה  פנמה  קובה.
מגעים עם ארצות מערב אירופה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל חילופי תשדורות ודיווחים בנוגע ;לעמדתן של מדינות מערב אירופה ;למשבר במזרח התיכון (בעיקר בתקופה שלאחר המלחמה). כמו כן ;מכיל התיק החלטות של ; הועדה המדינית של מועצת אירופה בנוגע למצב במזרח התיכון ;
ארצות מערב אירופה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים התיק מכיל דיווחים של נציגי משרד החוץ ;במערב אירופה והנחיות ממשרד החוץ בארץ  בנוגע למאמצי ההסברה של ישראל בקרב ארגוני ומפלגות השמאל  לנוכח המשבר במזרח התיכון (תקופת ההמתנה והתקופה שלאחר המלחמה). בנוסף  יש בתיק דו"ח "מסע מדיני באירופה" שנשלח לשר החוץ אבא אבן  לאחר המלחמה.
אינדונזיה גבולות – מגעים עם אינדונזיה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים
מגעים עם איסלנד עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל חילופי תשדורות ודיווחים של נציגות ישראל באוסלו  ;באשר לעמדת הממשל באיסלנד בנוגע למשבר במזרח התיכון (בעיקר בימים שלאחר המלחמה).
מגעים עם אוסטריה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות ומסמכים שונים בנושא המגעים עם אוסטריה בנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי-ערבי   כמו כן בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל באוסטריה  וינה. בנוסף  בתיק מסמכים מטעם אוסטריה העוסקים במשבר במזרח התיכון  קטעי עיתונות מקומיים בנושא  וכן עמדת אוסטריה בנוגע למקומות הקדושים בישראל.
אוסטריה – תגובות אישים עתונות, וארגונים על כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בוינה  אוסטריה  בנושא היחס של אוסטריה לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סיקור ;עיתונות מקומית  ;תרגום מאמרים וכן קטעי עיתונות מקומיים בנושא זה.
מגעים עם אסיה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות ומסמכים שונים בנושא המגעים של ממשלת ישראל עם מדינות יבשת אסיה  בנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי-ערבי   כמו כן בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל באותן מדינות- ;מונגוליה  נפאל  אפגניסטן  ;סין  סינגפור  מלזיה  אינדונזיה  יפן  הפיליפינים  לאוס  קמבודיה  תאילנד  בורמה (מיאנמר)  ;פקיסטן  הודו  מלדיבים  סרי לנקה  ד.קוריאה ;לעיתים התכתובות עסקו גם במדינות שאיתן לא היה לישראל יחסים דיפלומטיים
מגעים עם אוסטרליה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות ומסמכים שונים בנושא המגעים עם אוסטרליה וניו זילנד ;לעמדתם בסכסוך הישראלי-ערבי   כמו כן בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בקנברה  אוסטרליה. בנוסף  בתיק מסמכים מטעם ממשלת אוסטרליה וממשלת ניו זילנד העוסקים במשבר במזרח התיכון  וכן ביחסים עם ישראל.
אוסטרליה – תגובות אישים עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים <p dir="LTR">התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל באוסטרליה  בנושא היחס של אוסטרליה לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק מאמרים בעיתונות המקומית בנושא  קטעי עיתונות  מסמכים העוסקים בהתרחשויות האחרונות באוסטרליה  פעולות הסברה וכן סיקורים רבים אודות ביקור האלוף אריאל שרון בסידני.
מגעים עם אפגניסטאן עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל דיווחים של נציגות ישראל במוסקבה  לגבי מדיניות אפגניסטן ביחס למשבר במזרח התיכון (תקופת ההמתנה)
דרום אפריקה – תגובות אישים, עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בדרום אפריקה  בנושא היחס של דרום אפריקה לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סיקור עיתונים ושידורים  תרגום מאמרים  קטעי עיתונות מקומיים בנושא זה ומסמכים המסקרים את דעת היהודים בדרום אפריקה
מגעים עם אפריקה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות ומסמכים שונים בנושא המגעים עם ;מדינות ;אפריקה בנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי-ערבי   כמו כן בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל באותן מדינות ביבשת אפריקה (במידה וקיימות בהן שגרירויות). בנוסף  בתיק מסמכים מטעם מדינות אפריקה העוסקים במשבר במזרח התיכון  וכן מסמך העוסק במציאות החדשה במז"ת ובאפריקה. ;המדינות הן- מלוואי  טוגו  גבון ניז'ר גינאה  בנין מאלי קונגו אוגנדה בורקינה פאסו  קמרון  אתיופיה  הרפובליקה המרכז אפריקאית  חוף השנהב  גאנה  ;ליבריה  טנזניה  זמביה  קניה  סיירה לאון  סנגל  רואנדה  צ'אד ובורונדי. ;
אפריקה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירויות ישראל ביבשת אפריקה  בנושא היחס של מדינות יבשת אפריקה לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סקירות מאמרים וכתבות  וכן ניירות עמדה מטעם ממשלות מדינות אפריקה
מרוקו – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים בנושא היחסים בין ישראל למרוקו: בתיק מברק אשר מספר על פגישה קרובה בין נציג ישראלי למלך מרוקו ומברק משגרירות פריס אשר מספר על אישה מקומית אשר טוענת על תמיכתו של מלך מרוקו בישראל בימי המשבר.
מגעים עם ניג'ר עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים עם מדינת ניג'ר במערב אפריקה: דיווחים בנוגע ליחסים בין המדינות  כוונות המדינה בהצבעה באו"ם בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים  התמיכה של ניג'ר ויחסיה עם מדינות הערב  מעורבות ארה"ב  צרפת ובריה"מ בהתפתחויות שחלו באזור בערבות מלחמת ששת הימים ותהליך השלום.
ניג'ר – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים מברק ;באנגלית ששלח חאג' אמין אל חוסייני אל נשיא ניג'ר בנושא כיבוש השטחים ע"י ישראל במלחמת ששת הימים והתכתבות שגרירות ישראל בנושא.
מגעים עם נורבגיה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים של שגרירות ישראל בנורבגיה: כולל דו"חות סקירת מפלגות השמאל  האופוזיציה  הוועד למען ישראל ועוד עם התייחסות לנושא האנטישמיות במדינה ;ותמיכה בישראל ובאינטרסים הלאומים שלה. התיק עוסק גם בדעת הממשל ודעת הקהל במדינה בנושא מלחמת ששת הימים: סוגיית חופש השייט במיצרי טיראן  תעלת סואץ   יוזמות השלום  ההצבעה באו"ם  הלגיטמציה של ישראל במדינות אירופה והתמיכה במדינות ערב.
נורבגיה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות  קטעי עיתונות ומברקים משגרירות ישראל באוסלו: עוסק ביחסים בין ישראל ונורבגיה  בדעת הקהל ובדעת הממשל בנורבגיה בתקופה שלפני ואחרי מלחמת ששת הימים ובנושאים נוספים כמו: חופש השייט במיצרי טיראן ותעלת סואץ  כניסת כוחות הצבא המצרי לסיני  עניין הפליטים שלאחר המלחמה  ;השטחים שנכבשו ;ועוד.
ניגריה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים בין ישראל וניגריה: מכתבי תמיכה ואהדה בישראל מארגונים מקומים  דעת הקהל המקומית כפי שמשתקפת בעיתונות המקומית  דעת הממשל בנושא האינטרסים הביטחונים של ישראל. כולל קטעי עיתונות וחומרי הסברה ;אנטי- ישראלים שהופצו ע"י שגרירות עיראק במדינה.
מגעים עם ניקרגואה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות בין ;נציגיות ישראל בחו"ל לבין מטה המשרד בירושלים: בתיק דיווחים בנוגע לביקור שגריר מצרים בניקרגואה ועמדתו ביחס לעימות  דיווחים לגבי פגישות עם נשיא המדינה ושר החוץ במדינה  עמדת הממשל ודעת הקהל במדינה בנושא העימות  תעמולה מצד חוגים ערבים במדינה ועוד.
מגעים עם נפאל, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא: היחסים בין ; ישראל לנפאל  דיווחים על דעת הקהל והממשל במדינה בנושא חופש השייט  התפתחויות אזוריות וההתייחסות לכוונות ההצבעה בעצרת האו"ם.
נפאל – תגובות אישים, עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים בין ישראל לנפאל: עוסק בנושא דעת הקהל והממשל בתקופה שלפני ואחרי מלחמת ששת הימים: דיווחים על כוונות הנפאלים בהצבעה בעצרת האו"ם  חופש השייט וכניסת כוחות הצבא המצרי לסיני.
מגעים עם סנגל, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושאים היחסים עם סנגל בתקופה שלפני ואחרי מלחמת ששת הימים: דעת הקהל במדינה ועמדת הממשל בסוגיות אזוריות כמו: חופש השייט בתעלת סואץ  סגירת מיצרי טיראן  ההצבעה בעצרת האו"ם  נושא הפליטים ומעמדה של העיר ירושלים כתוצאה מאיחודה של העיר.
סנגל – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות בנושא היחסים עם סנגל בהקשר של מלחמת ששת הימים: דעת הקהל ועמדת הממשל במדינה בסוגיית חופש השייט במיצרי טיראן  ההצבעה בעצרת האו"ם ועוד. מאמצי ההסברה של ישראל בסנגל ותעמולות ואירועי הסתה כנגד ישראל במדינה.
סודאן – תגובות אישים עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות בנושא היחסים עם סנגל בתקופה שלפני ואחרי מלחמת ששת הימים: דיווחים בנגע לדעת הקהל ועמדת הממשל במדינה בסוגיית חופש השייט  איחוד ירושלים  היחסים עם הפלסטינים ומדינות ערב וההצבעה בעצרת האו"ם.
ציילון – תגובות אישים, עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים עם התייחסות למצב הפוליטי בסרי לנקה  דעת הקהל ועמדת הממשל בנושא הסכסוך: סגירת מיצרי טיראן  ההצבעה בעצרת האו"ם. מאמצי ההסברה  תעמולות הסתה כנגד ישראל.
מגעים עם ברית-המועצות עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים כרך ב' בתיק התכתבויות של משרד החוץ הישראלי בעניין היחסים הדיפלומטיים עם ברית המועצות לאור מלחמת ששת הימים והסכסוך הישראלי-ערבי: סקירה אודות המדיניות הסובייטית במזרח התיכון  עצרת החירום של האו"ם  על גינוי ישראל והתערבות לטובת מדינות ערב   פעולות הסברה ישראליות ועוד.
מגעים עם ברית המועצות עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים כרך א' בתיק התכתבויות של משרד החוץ בעניין היחסים הדיפלומטיים עם ברית המועצות לאור מלחמת ששת הימים והסכסוך הישראלי-ערבי: תכתובות בין ראשי הממשלות  על התערבות ברית המועצות במלחמה  סקירת עיתונות סובייטית  על הפסקת האש וניתוק היחסים הדיפלומטיים.
מגעים עם צ'כוסלובקיה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בפראג  צ'כוסלובקיה בעניין מלחמת ששת הימים: דעת הקהל הצ'כית בנוגע למתיחות במזרח התיכון  מכתבי תגובה למלחמה בשפה הצ'כית  ניתוק היחסים הדיפלומטיים עקב המלחמה והעברת ענייני ישראל בצ'כוסלובקיה לידי שגרירות שבדיה בפראג.
מגעים עם סין, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים והתכתבוית בנושא היחסים עם סין: דיווחים בנושא דעת הקהל המקומית  עמדת הממשל הסיני בנושא הסכסוך  ההצבעה באו"ם  היחסים עם מדינות ערב. התיק עוסק גם במאמצי ההסברה  במצב הפוליטי בשת"פ הסובייטי-סיני  ביחסים עם האמריקאים בעקבות מלחמת ויטנאם ועוד.
מגעים עם סינגפור עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים עם ישראל  עמדת הממשל ודעת הקהל במדינה: ;עוסק במצב הפוליטי במדינה  בכוונות עתידיות  בתמיכה בישראל  ביחסים עם הפלסטינים ועוד.
מגעים עם ברית המועצות עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים כרך ג' התכתבויות ומברקים בנושא היחסים בין ישראל לברית המועצות: סקירות מדיניות בנושא המצב הפוליטי והמדיני במדינה  מצב היהודים בברית המועצות  פעילות ציונית מפלגתית ;במדינה  מאמצי ההסברה  סנקציות נגד ישראל ושיתוף ;הפעולה עם מדינות ערב  ההצבעה במועצת הביטחון של ;האו"ם  המדיניות הסובייטית כלפי מדינת ישראל  ביקורות  הערכות  דעות וכוונות עתידיות. ;כולל קטעי ; תעמולה  עיתונות וניתוח דעת הקהל המקומית ;בנושא מלחמת ששת הימים והפעילות הציונית במדינה.
מגעים עם ספרד, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים  ;עוסק ביחסים בין ישראל לספרד  ביחסים בין הספרדים לבין ; בית הבסבורג. בתיק מברקים והתכתבויות מנציגיות ישראל בחו"ל בנוגע לדעת הקהל ועמדת הממשל המקומי בסוגיות בנושא מלחמת ששת הימים: חופש השייט במיצרי טיראן  ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם  הקשר עם בריה"מ  מדינות ערב ועוד.
ספרד – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים עוסק ביחסים בין ישראל לספרד  בכוונות הספרדים בהצבעה באו"ם  עמדת הקהל ;והממשל בנושא הסכסוך במזרח התיכון  חופש השייט  היחסים עם מדינות ערב  אמריקה הלטינית ועוד. התיק כולל התכתבויות  חומרי הסברה  תעמולה וקטעי עיתונות בשפה הצרפתית.
מגעים עם סקנדינביה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים עם מדינות סקנדינביה: דעת הקהל ועמדת הממשל בנושא מלחמת ששת הימים: התמיכה בישראל ובאינטרסים הביטחונים שלה  הערכות וכוונות עתידות. ;היחסים עם מדינות ערב  ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם  כניסת כוחות הצבא המצרי לסיני  חופש השייט במיצרי טיראן  תעלת סואץ ועוד.
ארצות הברית – תקרית האוניה ליברטי בתיק התכתבויות  מברקים ומסמכים מפעילות משרד החוץ והשגרירות בארה"ב  בנוגע לתקרית ליברטי ותקיפת האונייה האמריקאית על ידי ספינות ומטוסים ישראליים. בתיק ניתן למצוא התכתבויות ומסמכים מועדות החקירה  טיוטת המסקנות ועוד.
לשכת היועץ המשפטי תיק מסמכים בענין האוניה ליברטי בתיק מסמכים שונים  הן מטעם ממשלת ישראל ומשרד החוץ הישראלי  והן מטעם הממשל האמריקאי  בנוגע לתקרית האוניה ליברטי במלחמת ששת הימים. כמו כן בתיק מסמכים משפטיים שונים העוסקים בשאלת התביעות כנגד ממשלת ישראל  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא  התבטאויות דובר צה"ל בנושא תקרית ליברטי  דירוג שכר של חיילים וקצינים בצבא ארצות הברית.
בריטניה – תגובות אישים, עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ותקצירי סקירת עיתונות ששלח שגריר ישראל בבריטניה  אהרן רמז  למשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים ;בנושאים: לחץ בריטי על מצרים שלא למנוע שייט ישראלי במיצרי טיראן  הכנסת כוחות צבא מצרי לסיני  הפעל אנשי שמאל בבריטניה להטיית המדיניות ודעת הקהל הבריטית לטובת ישראל  היחס לאוכלוסיה הפלסטינית שנכבשה במהלך המלחמה  סוגיית הפליטים הפלסטינים  איחוד ירושלים  הזמנת אישים ישראלים בכירים כגון חיים הרצוג  ד"ר יוסף בורג ויעל דיין לצורך פעולות הסברה לאחר המלחמה  דו"ח המפרט את דעת הקהל הבריטית על ישראל וגיוס מתנדבים בריטים בישראל  כיבוש הגדה המערבית מירדן ועוד
יחסי ישראל – זמביה בדרג ממשלתי
הצלב האדום – בתקופת החרום –  1967 כרך א' התכתבויות של נציגים ממשרד החוץ עם נציגי הצלב האדום בענייני סידורי מגורים לפליטים  חילופי שבויים  הגשת עזרה הומניטארית לפליטים  העברת מכתבים לשבויים  טיפול ביהודים העצורים במדינות ערב  סיוע רפואי ועוד  בזמן מלחמת ששת הימים ולאחריה.
סכומי פגישות עם נציגי הצלב האדום סיכומי פגישות עם נציגי הצלב האדום בעניין מצב השבויים בצד הישראלי ובצד של מדינות ערב. כולל דיונים בדבר חילופי שבויים והחזרת גופות החללים (כולל את גופתו של אלי כהן).
פינוי נתינים זרים התכתבויות עם שגרירויות שונות ונספחים צבאיים שונים מהעולם בעניין החשש מהמתיחות המתגברת בין ישראל למדינות ערב  ערב מלחמת ששת הימים. בקשות לפינוי הנציגים חזרה למדינותיהם ודאגה לנתינים הזרים שנמצאים בגבולות ישראל.
תרומות ציוד רפואי ותרומות דם ממדינות זרות בתקופת החרום  1967 התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין נציגויות ישראל בעולם וארגונים בין לאומיים בעניין תרומות של ציוד רפואי ותרומות דם ממדינות זרות בתקופת מלחמת ששת הימים.
מגביות בתקופת החרום –  1967 כרך ד' התכתבויות עם נציגויות ישראל בעולם וארגונים בינ"ל בעניין מגבית החירום שנערכה לאחר מלחמת ששת הימים ותרומות אחרות.
תרומות – בתקופת החרום  1967 כרך ג' התכתבויות עם נציגויות ישראל בעולם  ארגונים בינ"ל ואזרחי העולם בעניין מגבית החירום שנערכה לאחר מלחמת ששת הימים ותרומות אחרות.
תרומות – בתקופת החרום  1967 כרך ב' התכתבויות עם נציגויות ישראל בעולם  ארגונים בינ"ל ואזרחי העולם בעניין מגבית החירום שנערכה לאחר ובמשך מלחמת ששת הימים ותרומות אחרות.
מגביות ותרומות – בתקופת החירום –  1967 כרך א' התכתבויות עם נציגויות ישראל בעולם  ארגונים בינ"ל ואזרחי העולם בעניין מגבית החירום שנערכה לפני  במשך ולאחר מלחמת ששת הימים.
או"ם – העצרת המיוחדת כרך א' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין נציגויות ישראל בעולם ובאו"ם על גינוי ישראל בעצרת של האו"ם (19.6) לאחר מלחמת ששת הימים: דיונים בדבר שינוי דעת הקהל העולמית  שמירה על השטחים שסופחו לאחר המלחמה והכנות לעצרת עצמה. עוד בתיק  נאומו של שר החוץ  אבא אבן  בעצרת.
האו"ם – העצרת המיוחדת כרך ב' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין נציגויות ישראל בעולם ובאו"ם על גינוי ישראל בעצרת מיוחדת של האו"ם. העצרת התכנסה לאחר מלחמת ששת הימים בכדי לדון במצב במזרח התיכון.
האו"ם – העצרת המיוחדת כרך ג' בתיק התכתבויות של נציגי משרד החוץ בעניין העצרת המיוחדת של האו"ם אשר התכנסה בכדי לדון במצב במזרח התיכון  לאחר מלחמת ששת הימים: דיונים על שינוי דעת הקהל העולמית  הצבעות על החלטות שונות באו"ם ורשמים מהמשלחת הישראלית.
הסברה ישראלית אחרי מלחמת ששת הימים כרך א' בתיק התכתבויות של משרד החוץ בעניין מבצע ההסברה הישראלית  לפני ולאחר מלחמת ששת הימים.
נוצרים בישראל כרך ב'
נוצרים – בגדה המערבית התיק מכיל התכתבויות לגבי מצבם של הנוצרים  אנשי הכמורה והכנסיות ;בגדה המערבית ובכלל לאחר מלחמת ששת הימים.
הגדה המערבית – שונות כרך ו' התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את הפעילות של משרדי ממשלה שונים (לדוגמא משרד החוץ) בגדה המערבית  רצועת עזה  ירושלים ושטחים שנכבשו  לאחר מלחמת ששת הימים.
הגדה המערבית – שונות כרך ג' התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את הפעילות של משרדי ממשלה שונים (לדוגמא משרד החוץ) בגדה המערבית  רצועת עזה וירושלים לאחר מלחמת ששת הימים.
הגדה המערבית – שונות כרך ד' התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את הפעילות של משרדי ממשלה שונים (לדוגמא משרד החוץ) בגדה המערבית  רצועת עזה  ירושלים ושטחים שנכבשו  ;לאחר מלחמת ששת הימים.
הגדה המערבית שונות כרך ה' התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את הפעילות של משרדי ממשלה שונים (לדוגמא משרד החוץ) בגדה המערבית  רצועת עזה  ירושלים ושטחים שנכבשו  לאחר מלחמת ששת הימים.
הגדה המערבית שונות כרך ב' התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את הפעילות של משרדי ממשלה שונים (לדוגמא משרד החוץ) בגדה המערבית  רצועת עזה וירושלים לאחר מלחמת ששת הימים.
הגדה המערבית שונות כרך א' התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את הפעילות של משרדי ממשלה שונים (לדוגמא משרד החוץ) בגדה המערבית  רצועת עזה וירושלים לאחר מלחמת ששת הימים.
פליטים – בתגובת החרום  67 כרך א'
דו"ח "גוסינג" למזכ"ל האו"ם "או תאנט" על סיורו בשטחים התיק מכיל התכתבויות בין ממשלת ישראל לבין שגרירות ישראל בניו יורק ;לגבי תיווך מטעם האו"ם לאחר מלחמת ששת הימים ובנושא ביקורו של נציגו האישי של מזכ"ל האו"ם  מר נילס גוסינג  בישראל והד"וח שפרסם בעקבות ביקורו.  ;
שדרים מראש הממשלה לוי אשכול לראשי המדינות: בריטניה, צרפת, ארה"ב וברה"מ בתקופת מלחמת ששת הימים התיק מכיל מכתבים ושדרים של ראש הממשלה  לוי אשכול  שנשלחו לראשי המדינות: בריטניה  צרפת  ארה"ב וברה"מ ;ועוד ביום פתיחת המערכה של ;מלחמת ששת הימים.
מגעים עם סיירה ליאונה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים עם סיירה לאון  יחסי מדינות אפריקה עם מדינות ערב  ההצבעה באו"ם  דעת קהל ועמדת הממשל המקומי ;בנושא מלחמת ששת הימים והשלכותיה.
סיירה לאונה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא יחסי החוץ של ישראל עם סיירה לאונה ומדינות מערב אפריקה: עוסק בדעת הקהל המקומית ועמדת הממשל בנושאים: חופש השייט במיצרי טיראן  כניסת כוחות הצבא המצרי לסיני  ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם ועוד.
מגעים עם פולין, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות של אנשי נציגות ישראל בורושה: עוסק בניתוק היחסים בין ישראל לפולין בעקבות מלחמת ששת הימים ומדיניות בריה"מ בנושא והתמיכה במדינות ערב  התכתבויות בנושא עזיבת צוות נציגות ישראל בפולין את המדינה והצעת שגרירות הולנד בפולין לשמש כ"משרד אינטרסים" ;של ישראל במדינה   ;דיווחים שוטפים לגבי המצב הפוליטי והמדיני בפולין  עמדת הממשל  דעת הקהל המקומית  מאמצי התעמולה  ההסברה ועוד.
מגעים עם הפיליפינים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים כרך א' מברקים והתכתבויות בנושא היחסים בין ישראל לפיליפינים: עמדת הממשל ;בנושא הסכסוך במזרח התיכון  דעת הקהל המקומית  כוונות ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם  היחסים עם מדינות ערב ועוד.
מגעים עם הפיליפינים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים כרך ב'
מגעים עם פינלנד, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות בנושא היחסים בין ישראל לפינלנד; דעת הקהל ועמדת הממשל המקומי בנושא מלחמת ששת והסכסוך במזרח התיכון: ;היחס ;לעקורים ופליטים  סוגיית חופש השייט  כוונות ההצבעה בעצרת הביטחון של האו"ם  היחסים עם מדינות ערב  המערב והגוש הסובייטי.
פינלנד – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים עם פינלנד בתקופה שלפני ואחרי מלחמת ששת הימים: עוסק בהצבעה בעצרת הביטחון של האו"ם  יחסי הפינים עם מדינות ערב  מדינות המערב והגוש הסובייטי. דיווחים לגבי עמדת הממשל המקומי וכוונות עתידיות  התמיכה בישראל  דעת הקהל המקומית  האהדה לישראל ועוד.
מגעים עם פנמה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות של משרד החוץ הישראלי עם שגרירות ישראל בפנמה בהן באות לידי ביטוי המגעים של פנמה עם ישראל לאור מלחמת ששת הימים ושאלת תמיכתה בישראל.
פינלנד – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות של משרד החוץ הישראלי עם שגרירות ישראל בפנמה בהן באות לידי ביטוי המגעים של פנמה עם ישראל לאור מלחמת ששת הימים  שאלת תמיכתה בישראל וסקירת עיתונות בנושא. בנוסף  מספר עמודים הקשורים ליחסי ישראל עם פינלנד באשר לכניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המצרים.
פקיסטן – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות של משרד החוץ הישראלי עם מספר גורמים על דעת הקהל של פקיסטן בעניין מלחמת ששת הימים.
מגעים עם פרגואי, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות של משרד החוץ הישראלי עם שגרירות ישראל בפרגואי וגורמים נוספים בעניין תגובתם
פרגואי – תגובות אישים עתונות, ארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים בתיק מכתב תמיכה שנשלח לשגריר ישראל בארגנטינה מקונסול פרגואי בעניין מלחמת ששת הימים וקטעי עיתונות מפרגואי  </font>
מגעים עם פרו, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בלימה  פרו בעניין מלחמת ששת הימים: על הצבעות תמיכה בעצרת החירום של האו"ם  ההסברה הישראלית בתקשורת המקומית  דעת הקהל של העם הפרואני וסגירת מצרי טיראן שליט ישראלי על ידי המצרים.
פרו – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בלימה  פרו בעניין מלחמת ששת הימים: על ההסברה הישראלית בתקשורת המקומית  דעת הקהל של העם הפרואני  הודעות לעיתונות ועוד. התיק מכיל  בנוסף  התכתבות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בליסבון  פורטוגל בעניין מלחמת ששת הימים.
מגעים עם פורטוגל עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בליסבון  פורטוגל בעניין מלחמת ששת הימים: על ההצבעה הפורטוגזית בעצרת האו"ם  ההסברה הישראלית בתקשורת המקומית  התבטאויות של שר החוץ הפורטוגזי בעניין המשבר במזרח התיכון  תרומות של אזרחים פורטוגזים ללחימה ועוד.
פורטוגל – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בליסבון  פורטוגל בעניין מלחמת ששת הימים: ההסברה הישראלית במדינה  דעת הקהל הפורטוגזית כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקשורת המקומית  תרומות של אזרחים פורטוגזים ללחימה  נתונים על המדינה  תגובות על תוצאות המלחמה  הצעדים המצריים לפני המלחמה כפי שנתפסו במדינה ועוד.
מגעים עם צ'אד עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין ;נציגי שגרירות ;ישראל בצ'אד ;בעניין מלחמת ששת הימים: הצבעת צ'אד ;בעצרת החירום של האו"ם  תגובות למלחמה  פגישת נשיאה של צ'אד עם אבא אבן ועוד.  </font>
מגעים עם צ'ילה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בצ'ילה בעניין מלחמת ששת הימים: הסברה ישראלית בצ'ילה  הצבעת המדינה בעצרת החירום של האו"ם  דעת הקהל במדינה ועוד.
צ'ילה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בצ'ילה בעניין מלחמת ששת הימים: הסברה ישראלית בצ'ילה אל מול הסברה ערבית  דעת הקהל במדינה  פרסום מאמרים וכתבות אנטי ופרו-ישראליות ועוד.
מגעים עם ציילון – עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין נציג ישראל בציילון (סרי לנקה)  צבי ברוש  בעניין מלחמת ששת הימים: עמדתה בסכסוך הישראלי-ערבי  הצגת ישראל בעיתונות המקומית  הסברה ישראלית  הצבעתם בעצרת המיוחדת של האו"ם ועוד.
צרפת – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ של ישראל לבין שגרירות ישראל בפריז  צרפת בעניין מלחמת ששת הימים: סקירת החדשות המקומיות הקשורות לסכסוך הישראלי-ערבי (כולל קטעי עיתונות)  רישומים מפגישות בין המדינות וניסיונות לחיזוק הקשרים  פעולות הסברה לאחר המלחמה ועוד.
מגעים עם צרפת, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים כרך א' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בפריז  צרפת  לקראת מלחמת ששת הימים: על הסיוע למצרים  סיכומים מפגישות דיפלומטיות  על סגירת המיצרים לשיט ישראלי ועוד.
בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי בתיק התכתבויות  מברקים ומסמכים של משרד החוץ  ;מהמגעים בין ישראל לבריטניה  בשנים אלו. בתיק ניתן למצוא מסמכים בנוגע למצבה הבינלאומי של ישראל  סיכומי פגישות  התכתבויות עם ראש ממשלת בריטניה ווילסון ועוד.
קונגו – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בברזוויל  קונגו  לאחר מלחמת ששת הימים בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון ודעת הקהל במדינה כפי שבאה לידי ביטוי בתקשורת.
צרפת – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים. כרך ב' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בפריז  צרפת  לאחר מלחמת ששת הימים בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון בעיקר על פרסומים בעיתונות ודעת הקהל בצרפת.
קולומביה – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות שוטפות שלשגריר ישראל בבוגוטה- קולומביה אביגדור שהם עם אמל"ט בעניין מאמרים ותגובות בעיתונות הקולומביינית ;ביחס לבחירת צד במזרח התיכון.
מגעים עם קולומביה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות שוטפות של שגריר ישראל בבוגוטה- קולומביה אביגדור שהם עם אמל"ט בעניין עמדת והצבעת קולומביה ;בעצרת המיוחדת.
מגעים עם קונגו – בראזויל עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות שוטפות של שגריר ישראל בברזוויל- קוגו חיים רפאל בעניין עמדת קונגו ברזוויל במשבר המזרח -תיכוני והצבעתה בעצרת הכללית של האו"ם ועוד.
מגעים עם צרפת, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מברקים והתכתבויות בין שגרירות ישראל בפריז לאגף מערב אירופה במשרד החוץ בנושאים: יחסי ישראל- צרפת במהלך תקופת ההמתנה  המלחמה ולאחריה  מכתב ששלח ראש הממשלה  לוי אשכול לנשיא צרפת  שארל דה-גול  מאמצים מדיניים בתיווך צרפת וברית המועצות  הטלת האמברגו הצרפתי על ישראל  מניעת חופש השייט הישראלי במיצרי טיראן ע"י מצרים  דו"ח שהכין שגריר ישראל בצרפת  וולטר איתן  למנהל אגף אירופה המערבית  זאב ש"ק בימי המשבר  מאי-יוני 1967  יחסי ישראל בצפון אפריקה  סיכום שיחת שר החוץ אבא עם שר החוץ הצרפתי קוב ועוד
מגעים עם קובה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים המסכמים את יחסי ישראל-קובה מיד לאחר מלחמת ששת הימים ובתקופה שלאחריה: מברקים וקטעי עיתונות ששלח ציר ישראל בהוואנה המציגים את עמדת הממשל הקובני לגבי המלחמה  שלמה לבב  למשרד החוץ בירושלים  סיכום פגישתם של שגריר קובה בישראל  סוברנו לופז וסמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית במשרד החוץ  יעקב ברמור ועוד
קונגו – קינשסה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תגובות אישים  קטעי עיתונות וארגונים לכניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת מיצרי טיראן   במהלך המלחמה ולאחריה אשר נשלחו ; ע"י שגריר ישראל ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו  רחמים תימור שדיווח למנהל מחלקת אפריקה 2 -מרכז ומערב אפריקה במשרד החוץ  משה לשם.
מגעים עם קניה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות בין שגריר ישראל בקניה  זאב לוין  למנהל אגף אפריקה 2- מרכז ומערב אפריקה  משה לשם  בנוגע לסגירת מיצרי טיראן לשייט ישראלי ע"י המצרים וכניבתם לסיני  במהלך תקופת ההמתנה והמלחמה ולאחריה  כאשר התקיימה הצבעה בבית הנבחרים הקנייתי בנוגע לניתוק היחסים עם ישראל בעקבות דרישת האופוזיציה בפרלמנט ועוד
מגעים עם קנדה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ומסמכים שנשלחו למשרד החוץ בירושלים במסגרת המגעים בין קנדה לישראל לפני במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנושאים:מגעים לתיווך קנדי בתקופת ההמתנה על בסיס הסכם שביתת הנשק ;1957 ושמירה על עהצבתו של כוח האו"ם בסיני  סגירת מיצרי טיראן ותעלת סואץ לשייט ישראלי  פירוט פעולות ההסברה של קונסול ישראל במונטריאול  דב סיני  תקציר נאום רה"ה הקנדי  לסטר פירסון  לאחר פתיחת המלחמה  תמלול הרצאתו של שר החוץ הקנדי בנוגע למאמצי האו"ם וקנדה לשמירה על השלום  קטעי עיתונות העוסקים במצב במזרח התיכון  פירוט עמדת קנדה לאחר המלחמה במזה"ת (10.7.1967)  ע"י שגריר ישראל באוטוה  ;גרשון אבנר  ועוד.
קניה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות והקטעי עיתונות שנשלחו ע"י שגריר ישראל בקניה  אליהו תבורי  למחלקת אפריקה במשרד החוץ במהלך סגירת מיצרי טיראן ; לשיט ישראלי ע"י מצרים  במהלך תקופת ההמתנה והמלחמה עצמה ולאחריה  בנוגע למאמץ ההסברה הישראלית שנעשה בעיתונות הקנייתית בניסיון להדגיש את הנשק הסובייטי הרב שנתפס ברשות צבא מדינות ערב במהלך המלחמה ;ועוד
קנדה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ומסמכים שנשלחו למשרד החוץ בירושלים במסגרת המגעים בין קנדה לישראל לפני במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנושאים:מגעים לתיווך קנדי בתקופת ההמתנה על בסיס הסכם שביתת הנשק 1957 ושמירה על הצבתו של כוח האו"ם בסיני לאחר פינויו  סגירת מיצרי טיראן ותעלת סואץ לשייט ישראלי  פירוט פעולות ההסברה של קונסול ישראל בטורנטו  תקציר נאום רה"מ הקנדי  לסטר פירסון  לאחר פתיחת המלחמה  תמלול הרצאתו של שר החוץ הקנדי בנוגע למאמצי האו"ם וקנדה לשמירה על השלום  קטעי עיתונות העוסקים במצב במזרח התיכון  פירוט פעולות ההסברה של שגריר ישראל באוטוה  גרשון אבנר  ותגובות הקהילה היהודית למלחמה (איסוף 10 מיליון דולר במסגרת מגבית החירום והפגנה מול שגרירות ברה"מ בגלל מדיניותה אנטי ישראלית) והעתונות הקנדית ;ועוד.
מגעים עם קמרון, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את המגעים שקיימה ישראל עם קמרון לפני  במהלך ואחרי מלחמת ששת הימים: שיחות שניהל שגריר ישראל בקמרון  שלמה חביליו עם נשיא קמרון  אמאדו אהידג'ו  בנוגע לסגירת מיצרי טיראן לשייט ישראלי ולתיווך בין ישראל למדינות ערב לאחר המלחמה בועידת הסולידריות האפרו-אסיינית בקהיר ועוד
קמבודיה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מקבץ קטעי עתונות והתכתבויות בין שגריר ישראל בקמבודיה  רפי בנשלום  למנהל מחלקת מזרח אסיה במשרד החוץ  מיכאל אליצור בנוגע לסגירת מיצרי טיראן ותעלת סואץ לשייט ישראלי ע"י מצרים  הפעילות הדיפלומטית הצרפתית ב"תקופת ההמתנה" ודיווחים מהעתונות בקמבודיה במהלך המלחמה ולאחריה  דיווח מארוחה לכבוד ניצחון צה"ל שערכו קצינים בכירים בצבא קמבודיה ועוד
מגעים עם קמבודיה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ומסמכים המתעדים את המגעים שניהלה ישראל עם קמבודיה לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים: תקציר שערך שגריר ישראל בקמבודיה  רפאל בנשלום  עם ראש הממשלה  שר החוץ והמלך הקמבודיים לאחר סגירת מיצרי טיראן ובמהלך "תקופת ההמתנה" ופעולות הסברה שעשה בנשלום במדינה  נאום שנשא מלך קמבודיה  נורדום סיהאנוק  לאחר ניצחון ישראל בו הוא תמך במדיניות ישראל  תקצירי עיתונות קמבודית שסיקרה את תקופת המלחמה ועוד
קהילה מרכז אפריקנית – תגובות אישים, ארגונים, עתונות עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ומסמכים בנוגע למגעים שניהלה ישראל עם הרפובליקה המרכז אפריקאית ; לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים: דיווחים וקטעי עתנות ששלח שגריר ישראל במדינה  אביעזר (אבי) פזנר  תגובות אנשי ממשל ונשיא המדינה ז'אן בדל בוקאסה (Jean-Bédel Bokassa) לניצחון של ישראל לאחר המלחמה ועוד<br>
קוסטה-ריקה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות בין שגריר ישראל בקוסטה ריקה  ד"ר וולטר אבלס  למחלקת אמריקה הלטינית במשרד החוץ לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים: קטעי עיתונות בהם מבטאים אהדה ותמיכה חוגי ימין ואינטלקטואלים במדינה  פירוט פעולות הסברה שעשתה השגרירות במדינה  דו" המפרט את תגובות התקשורת הקוסטה ריקנית לאחר המלחמה ועוד
מגעים עם קוסטה ריקה עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל דיווחים ששלח שגריר ישראל בקוסטה ריקה  ד"ר וולטר אבלס  למשרד החוץ בירושלים לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנוגע לשיחותיו עם בכירים בממשל הקוסטה ריקני בקשר למדיניות החוץ ;שלה ;ותמיכתה האפשרית בישראל במוסדות האו"ם  דיווחים בעיתונות הקוסטה ריקנית בנוגע למתרחש במזרח התיכון ועוד
קובה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות בין שגריר ישראל בקובה  שלמה לבב  לסגן מנהל המחלקה לאמריקה לטינית במשרד החוץ  יעקב ברמור  ותקצירי עיתונות שהעביר השגריר לישראל לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנושאים: עמדת האוכלוסיה הקובנית לגבי המלחמה ותוצאותיה (13.6.1967)  עמדת האכלוסייה והדיפלומטיים המערביים לגבי המלחמה  הודעה לתקשורת שהוציאה שגרירות הקהילה הערבית המאוחדת בקובה בנוגע לתמיכה האנגלית-אמריקאית בישראל במהלך המשבר במזרח התיכון  דו"חות המפרטים את פעילותו של השגריר לבב במהלך תקופת המשבר  דו"ח שהעביר מזכיר מהשגרירות האמריקאית בקובה לגד אלרון  סגן מנהל ולאחר מכן מנהל בפועל במחלקה הכלכלית באגף כלכלה במשרד בתקופת המלחמה  המפרט את יחסה של קובה לישראל בתקופת המשבר ועוד
תקופת החרום – 1967 שבויים בתיק התכתבות בנושא שבויי מלחמה ישראליים  ירדנים  מצרים  סורים  אלג'יראים: התכתבות בנושא שבויים שבידי ישראל עם משפחותיהם שבמצרים. התכתבות בנושא שבויי מלחמה ישראליים שבידי מצרים. טלרו דוד – נתין ישראלי שעבר ללבנון ב- 15.11.67 עם מכוניתו.  מתוך פרטיכל ועדת השרים לענייני ביטחון מיום 1.10.67: "חילופי שבויים עם מצריים" – לדחות את חילופי השבויים עם מצרים ולקשור את עניין החילופים עם אסירי ציון ויהודי מצרים.  מכתבו של א. למברט אל הנציגות בג'נבה בנוגע להחזרת שבויים.  בן הרוש יוסף  אפשרות הכנסתו לרשמת האזרחים שישראל דורשת החזרתם. 23.7.1967;  ; הלכי רוח בין שבויי ערב.  ;העברת מצרים אזרחים מרצועת עזה ואל עריש למצרים. 42 האלג'יראים ; שנעצרו בזמן הקרבות של ששת הימיןם- מכתבו של תקוע אל שלמה הלל הגעתה של שולה כהן לראש הנקרה והגעת משפחתה למלון הילטון בניקוסיה. איגרת ירדנית למזכ"ל או"ם על אכזריות ישראלית כלפי שבויי מלחמה ירדניים.   ;מברק מצה"ל שנשלח לנספחי צה"ל – החזרת שבויים   שוטרים ירדנים וקבלת גופת טייס – נווט קרב סרן בולה חנניה שנפל בפעולה אוירית במלחמה באזור מפרק ואזרח ישראל ששמו לא ידוע.  החלפת שבויים עם לבנון – החזרת 33 לבנונים אזרחים וקבלת אזרחים ישראלים – ;סגן נחום מרחב
חיל החרום של האו"ם ברפיח בתיק: התכתבויות על כוח החירום של האו"ם וקטעי עיתונות. תביעות יוגוסלביות בעד ציוד ברצועת עזה ובגדה המערבית – 2.5.7.1967; טענת משקיף אום"ם בדבר ביזת חפציו – 15.8.1967; התכתבויות  מברקים בנושא חיילי האו"ם: ביזת מחנות אונף – דו"ח חקירת צה"ל. -6.12.1967; דו"ח ועדת חקירה בענין פגיעה ברכוש כוח החירום של האו"ם; פגיעות ברכוש כוח החירום – 8.9.1967; מכתבו של שמעון אמיר אל :אל ה' ג' רפאל: השופט אגרנט מסר למנכ"ל כי גב' רובינס שמעה מפי של פדרונקו כי מאז שאולץ לשאת את נאומו ; המשווה את הישראלים עם נאצים אין הוא יכול להסתכל עוד בפרצוף של עצמו"; מר רובינס שמע מפי של הגנרל ריקייה כי הוא סעד עם גרנל מצרי ב- 1.6.1967 ובשעת הארוחה אמר לו המצרי: "הנני מזמינך לסעוד איתי בתל-אביב בעוד שלושה ימים". ; מכיוון שהפרטים אינם י דועים במשרד מבקשים לנסות ולגלות את זהותו של הגנרל המצרי ושמא הוא אחד מהשבויים בידי ישראל.   ;  ;  ;
מגעים עם גיניאה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בקונאקרי  גינאה וזה בנוגע לעמדתה של רפובליקת גינאה ולתמיכתה בעמי ערב בכל הנוגע לסכסוך הישראלי-ערבי במהלך מלחמת ששת הימים  לפניה וכן לאחריה. כמו כן בתיק מסמכים הנוגעים לניתוק היחסים הדיפלומטיים עם גינאה לאור תמיכתם הבלתי מסוייגת בעמי ערב.
גיניאה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק המכיל מסמך שסוקר את דעת הקהל וכן התקשורת בגינאה  וזה בכל הקשור לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים.
מגעים עם גמביה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים הנוגעים לעמדתה של גמביה בסכסוך הישראלי ערבי  במהלך מלחמת ששת הימים  לפניה וכן לאחריה. כמו כן בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בדאקאר  סנגל המייצגת גם את ישראל בגמביה.
מגעים עם גויאנה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים הנוגעים לעמדת גויאנה בנושא הסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  לפניה ולאחריה.
גבון – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין שגרירות ישראל בגבון ובין משרד החוץ הישראלי בכל הנוגע לעמדתה של גבון בסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים: לפניה  במהלכה וכן לאחריה.
מגעים עם גבון, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים ; של מדינת ישראל עם ממשלת גבון בכל הקשור לעמדתה בנוגע לסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים. בתיק תכתובות רבות בין שגרירות ישראל בגבון ובין משרד החוץ הישראלי. כמו כן ישנם מסמכים רבים מטעם ממשלת גבון המתייחסים לסוגיה זו.
גאנה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים הנוגעים ;לתגובות מצד הקהל המקומי בגאנה  וכן הסיקור התקשורתי בכל הנוגע לסכסוך ישראלי ערבי במלחמת ששת הימים  וכן בתקופה שלאחריה. חלק מהמסמכים עוסקים במכתבי אהדה של הציבור לאור נצחון ישראל במלחמה  דיווחי סוכנות 'רויטרס' מקראה  מסמך העוסק בתגובת גאנה למשבר במזרח התיכון ולנצחון של צה"ל  וכן התבטאות אנשי רוח.
מגעים עם גאנה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי וכן שגרירות ישראל בגאנה  בכל הקשור לעמדתה של גאנה בנושא הסכסוך ישראלי ערבי במלחמת ששת הימים: בתקופה שקדמה למלחמת ששת הימים  במהלכה וכן לאחר מכן.
הולנד – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בהולנד  בנושא היחס של הולנד לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סיקור הפגנות  עיתונים ושידורים  תרגום מאמרים וכן קטעי עיתונות מקומיים בנושא זה.
מגעים עם הולנד, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים תיק העוסק במגעים שעשתה ;מדינת ישראל עם ממשלת הולנד במהלך מלחמת ששת הימים  וכן לפניה ולאחריה  וזה בנוגע לעמדתה בנושא הסכסוך ישראל-ערבי. בתיק תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בהאג  הולנד העוסקות במגעים בנושא הנ"ל.
מגעים עם הונגריה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בין שגרירות ישראל בבודפשט  הונגריה ובין משרד החוץ הישראלי בכל הנוגע לעמדת הונגריה בסכסוך הישראלי-ערבי טרם מלחמת ששת הימים  במהלכה וכן לאחריה. בתיק מסמכים רבים המתארים את ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין ישראל להונגריה  לאור עמדת הונגריה בסכסוך.
גואטמלה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל סקירה אודות דעת הקהל וסקירה עיתונאית בגואטמלה בכל הנוגע לסכסוך הישראלי-ערבי לפני מלחמת ששת הימים  במהלכה ולאחריה.
מגעים עם גואטמלה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק  תכתובות בין שגרירות ישראל בגואטמלה ובין משרד החוץ הישראלי בכל הנוגע לעמדת גואטמלה בסכסוך הישראלי ערבי לאחר מלחמת ששת הימים
מגעים עם ניו-זילנד, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים שביצעה מדינת ישראל באמצעות שגרירות ישראל בוולינגטון  ניו זילנד עם ממשלת ניו זילנד בכל הנושא של עמדת ניו זילנד בסכסוך הערבי ישראלי במלחמת ששת הימים. בתיק מצויים מסמכים רבים הדנים בנושא מטעם ממשלת ניו זילנד
מגעים עם זמביה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים של מדינת ישראל עם ממשלת זמביה במהלך הסכסוך הישראלי-ערבי וכן מלחמת ששת הימים  וכן בעמדתה של זמביה בנושא זה. בתיק מסמכים שונים העוסקים בעמדת זמביה בכל הנוגע למצב במזרח התיכון.
ניו-זילנד – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מסמכים מקומיים ;הנוגעים לדעת הקהל ולסיקור התקשורתי בניו זילנד בכל הקשור לסכסוך הישראלי ערבי ולמלחמת ששת הימים  לאחר המלחמה.
מגעים עם חוף השנהב עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בחוף השנהב שעסקו בשיחות הסברה שנעשו בחוף השנהב בכל הקשור לעמדה הישראלית  מסמך בנוגע להצהרת הנשיא של חוף השנהב  מסמך הסוקר את יחסי חוף השנהב ישראל  וכן מסמך העוסק בישראל וערב בשופרות ההסברה של חוף השנהב.
חוף השנהב – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק בתגובות שונות של האוכלוסיה בחוף השנהב בכל הנוגע לסכסוך הישראלי-ערבי לפני מלחמת ששת הימים  במהלכה וכן לאחריה.  כמו כן בתיק מסמכים העוסקים בגילויי אהדה כלפי עמדת ישראל  שיחות עם נציגי ציבור מקומיים מחוף השנהב  וכן מאמר ראשי העוסק בנושא זה בשבועון מקומי.
מגעים עם טוגו, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים שביצעה מדינת ישראל דרך שגרירות ישראל בטוגו  עם ממשלת טוגו בכל הנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי ערבי במהלך מלחמת ששת הימים  וכן לפניה ולאחריה.
טוגו – תגובות אישים, עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק בהתבטאויות השונות וכן בדעת הקהל המקומית בטוגו  בכל הנושא של הסכסוך ישראלי- ערבי במהלך מלחמת ששת הימים וכן לאחריה.
מגעים עם טורקיה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מציג מסמך העוסק במגעים עם טורקיה בכל הנוגע לעמדתה בנושא הסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים.
טנזניה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק בסיקור הציבורי וכן התקשורתי בטנזניה  בכל הנוגע לדעתם אודות הסכסוך ישראלי ערבי ובייחוד לעמדתם במלחמת ששת הימים- לפניה  במהלכה ולאחריה. בתיק מצויים מכתבי אהדה מידי מקומיים עבור ישראל  סקירה תקשורתית אודות הנושא וכן ניירות עמדה רשמיים בנושא.
מגעים עם טרינידד עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים תיק העוסק במגעים שנעשו אל מול טרינידד על ידי ממשלת ישראל  וזה באמצעות שגרירות ישראל בארצות הברית  המואמנת לייצג את ישראל גם בטרינידד בנוגע לעמדתם בסכסוך הישראלי ערבי במזרח התיכון במהלך מלחמת ששת הימים ולאחריה.
מגעים עם יוגוסלביה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים של ממשלת ישראל עם יוגוסלביה בכל הנוגע לסכסוך הישראלי ערבי במזרח התיכון  טרם מלחמת ששת הימים  במהלכה וכן לאחריה. מגעים אלו מתועדים במסמכים אשר נמצאים זה ונעשו דרך שגרירות ישראל בבלגראד.
מגעים עם יפן, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים שקיימה ישראל  באמצעות ;תיווך שגרירות ישראל בטוקיו  ;עם ממשלת יפן בכל הנוגע לסכסוך הישראלי ערבי במזרח התיכון ובעיקרו במלחמת ששת הימים  בתקופה שקדמה לה  במהלכה וכן לאחריה.
לוקסמבורג – תגובות אישים, עתונות וארגונים, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל קטעי עיתונים  מאמרים ומכתבים שונים אשר עוסקים בדעת הקהל המקומית בלוקסמבורג בכל הנוגע לסכסוך ישראלי ערבי במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים
מגעים עם לוקסמבורג, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים שקיימה ישראל עם לוקסמבורג בנוגע לעמדתה בסכסוך הישראלי ערבי במזרח התיכון טרם מלחמת ששת הימים  במהלכה וכן לאחריה.
יפן – תגובות אישים, עתונות, וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק בתגובות וכן בדעות מקומיות שונות של אישים וסקירות עיתונאיות ביפן  אודות הסכסוך הישראלי ערבי במזרח התיכון  ובפרט במלחמת ששת הימים- במהלכה  אחריה וכן בתקופה שקדמה לה.
מגעים עם ליבריה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק עוסק במגעים שקיימה ממשלת ישראל עם ליבריה בכל הנוגע לעמדתה של ליבריה בסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים. את המגעים קיימה ממשלת ישראל באמצעות שגרירות ישראל במונרוביה  ליבריה.
ליבריה – תגובות אישים, עתונות, ארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל את תגובות כלי התקשורת בליבריה בכל הנוגע לסכסוך הישראלי ערבי במלחמת ששת הימים  וכן הוא מפרט בהרחבה אודות סיקור ישראל בעיתונות הליברית.
מלאווי – תגובות אישים, עתונות ואירגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות של שגרירות ישראל בבלנטייר  מלאווי: בתיק התייחסות של צוות השגרירות לפרסומים מקומיים בעיתונות ורדיו בנושא ששת הימים: סיגרת מיצרי טיראן  כניסת כוחות הצבא המצרי לסיני  מתיחויות בגבולות  התפתחויות אזוריות  תגובות הממשל המקומי ודיפלומטים זרים למאורעות ועוד.
מכסיקו – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני המיצרים מברקים  התכתבויות וקטעי עיתונות בנושא כניסת הצבא המצרי לסיני  מהלכי המלחמה  הסכסוך והמאבק המדיני. דעת הקהל המקסיקנית בעיתונות המקומית  שידורי הרדיו והטלויזיה ומאמצי ההסברה הישראלים במקסיקו. דיווחים אודות החשיבה והלך הרוח בקרב דיפלומטים זרים במקסיקו.
מגעים עם מכסיקו, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים
מגעים עם הרפובליקה המלגשית, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות שגרירות ישראל במדגסקר: התייחסות הממשל המקומי לסגירת מיצרי טיראן  כניסת הצבא המצרי לסיני  גבולות ישראל שלאחר המלחמה ומעמדה של ירושלים כבירת ישראל  יוזמות והצעות באו"ם. דעת הקהל המקומית  התבטאויות בתקשורת וכוונת דיפלומטים זרים בהקשר המלחמה.
מלגש – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות שגרירות ישראל במדגסקר: עוסק בהסברה ישראלית במדגסקר  בכוונות הממשל המקומי וממשלים זרים בנושא: סגירת מיצרי טיראן  כניסת הצבא המצרי לסיני  התמיכה בישראל  בריבונתה ובזכותה להתקיים ע"י מדינות העולם  מהלכים  התפתחויות אזוריות  יוזמות באו"ם ועוד.
מגעים עם מלטה עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות בין נציגות ישראל במלטה לבין הממשל המקומי: ; עוסק בחופש השייט במיצרי טיראן  בכניסת הכוחות המצרים לסיני  בתעלת סואץ וביוזמת ההצבעה באו"ם; בתיק מברקים מנציגות ישראל בעולם וכן מכתב של רה"מ לוי אשכול לנשיא מלטה בעניין.
מלטה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים מברקים והתכתבויות בנושא: ההצבעה באו"ם ומעורבות בריה"מ ומדינות נוספות בנושא זה  יחסי ישראל-מלטה ותמיכתה בישראל בהחלטה באו"ם  הכרתה של מלטה בגבולות ישראל ; לאחר ששת הימים  דעת הקהל במלטה וקטעי עיתונות בנושא.
מגעים עם מאלי, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות ומברקים בנושא היחסים עם מאלי: מצב היחסים בין המדינות  עמדת הממשל בנוגע לסכסוך בין ישראל ומדינות האזור  עמדת הממשל ;בנוגע להתערבות ארה"ב ובריה"מ בנעשה באזור  התבטאויות הממשל באו"ם  דעת הקהל המקומית ועוד.
מאורידיוס תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבוויות ומברקים בנושא יחסי החוץ של ישראל עם מאורציוס: דיווחים של הנציגות האזורית בנוגע ליחסים בין המדינות  מאמצי ;הסברה  ;דעת הממשל בנוגע להתפתחויות באזורנו  ;דיווחי התקשורת המקומית. מכתבים בשפה האנגלית ועוד.
שבדיה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים
מגעים עם רומניה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק חומרים על עמדת רומניה  עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים: העמדה הרומנית המוצהרת בסכסוך המזרח תיכוני רומניה ;והתנגדות רומניה להתערבות המעצמות הגדולות בסכסוך כולל הסובייטים.  קטעים מהרצאת מזכ"ל המפלגה צאושסקו במושב הפרלמנט על "מדיניות החוץ"  ;הסבר על עמדת רומניה במשבר הנוכחי במזרח התיכון. מבחינת רומניה ;כהדבר החשוב ביותר הוא נסיגת הכוחות הישראלים מן השטחים שנכבשו אל הקוים מלפני התחלת מעשי האיבה.  תקציר שיחה עם ולנטיין ואלד משגרירות רומניה שבא להפרד עקב צאתו לחופשה. הוא ניצל את הביקור כדי להסביר מבחינה עקרונית ואידיאולוגית את עמדת רומניהבמשבר במזרח התיכון כלפי ישראל וציפיות רומניה מישראל.  ;מבחינת המדינה  הספוח שננקטו על ידי שלטונות ישראל בנוגע לירושלים אינם צודקים.   ;
שוויץ – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי ובין שגרירות ישראל בברן שוויץ בנושא היחס של שוויץ לסכסוך הישראלי-ערבי במלחמת ששת הימים  כמו כן בתיק סקירות מאמרים וכתבות  וכן ניירות עמדה מטעם ממשלת שוויץ בנושא. -כמו גם בנושא דעת קהל  המתיחות בזמה"ת  דוחות שבועיים בנושא מטעם השגרירות עבור משרד החוץ.
מגעים עם קפריסין, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התכתבויות והקטעי עיתונות שנשלחו ע"י שגריר ישראל בקפריסין  טוביה ארזי  למחלקת מערב אירופה במשרד החוץ במהלך סגירת מיצרי טיראן  לשיט ישראלי ע"י מצרים  תקופת ההמתנה והמלחמה עצמה ולאחריה  בנוגע למאמץ ההסברה הישראלית שנעשה בעיתונות הקפריסאית ומגעים עם מנהיגים קפריסאים (שר החוץ והנשיא) בנוגע למדיניות הפרו-ערבית שלה ולקראת עצרת החירום הכללית של האו"ם  סקירות עתונות בנוגע לסכסוך  אגרות ששלח ראש הממשלה לוי אשכול לנשיא קפריסיון מקריוס  דיווחים שהעביר השגריר בנוגע למתרחש בפוליטיקה ובפרלמנט הקפריסאי ביחס לסכסוך הישראלי-ערבי  התייחסות לירידה בתיירות הישראלית בקפריסין עקב מדיניות החוץ האנטי-ישראלית  דאגה למקומות הקדושים להנצרות בסיני  הפליטים כתוצאה מהמהלחמה ועוד
קפריסין – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התכתבויות  סקירות עתונות ;וקטעי עיתונות שנשלחו ע"י שגריר ישראל בקפריסין  טוביה ארזי  למחלקת מערב אירופה במשרד החוץ במהלך סגירת מיצרי טיראן  לשיט ישראלי ע"י מצרים  תקופת ההמתנה  מלחמה עצמה ולאחריה  בנוגע למאמרים שפורסמו בעיתונות הקפריסאית ביחס לסכסוך הישראלי- ערבי במזרח התיכון ולמקומות הקדושים לנצרות היוונית-אורתודוכסית בשטחים שנכבשו במהלך מלחמת ששת הימים ועוד
קוריאה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים דו"חות וקטעי עיתונות שנשלחו ע"י שגריר ישראל בדרום קוריאה  מרדכי ארבל  למחלקת מזרח אסיה במשרד החוץ במהלך סגירת מיצרי טיראן  לשיט ישראלי ע"י מצרים  תקופת ההמתנה  המלחמה עצמה ולאחריה בהם השתקפו עמדות אהדה לישראל מצד אנשי ממשל קוריאניים  אנשי צבא (כולל ברכת הרמטכ"ל הדרום קוריאני לרגל ישגיה הצבאיים של ישראל במלחמה)  העתונות והאזרחים הקוריאנים ועוד
רודזיה (דרומית) – תגובות אישים, עתונות ארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל מכתבים ששלחה המועצה הציונית לדרון וצפון רודיסיא (Central African Zionist Organization) לקונסול הכללי בדרום אפריקה יעקב מונבז  בנוגע לסיוע לישראל בזמן מלחמת ששת הימים ולאחריה בדמות מגבית  הסברה  מתנדבים ועוד
מגעים עם רואנדה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים התיק מכיל התכתבויות ומברקים שנשלחו משגריר ישראל ברואנדה אורי לוברני  לפני ולאחר מלחמת ששת הימים בהם הוא מפרט את שיחותיו עם אנשי הממשל ברואנדה המפרטות את עמדותיהם לגבי תוצאות המלחמה ומתוך ניסיון להבין מה יצביעו בעצרת החירום שהתכנסה בעקבות מלחמת ששת הימים. כמו כן  בתיק סקירת עתונות רואנדית מה-2.6.1967 ועוד
מגעים עם שבדיה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים התיק מכיל מברקים והתכתבויות בין שגריר ישראל בשוודיה  יצחק שמעוני  למחלקת מערב אירופה במשרד החוץ בירושלים  לפני  במהלך ולאחר מלחמת ששת הימים בנוגע לנושאים: שיחות עם אנשי משרד החוץ השוודי במהלך תקופת ההמתנה  חופש השיט במיצרי טיראן  סקירות עתונות שוודית  פירוט עמדות פוליטיקאים בכירים בשוודיה בנוגע למשבר  פליטי מלחמת ששת הימים  עמדת שוודיה בעצרת החירום של האו"ם  ביקור חבר הכנסת חיים יוסף צדוק בשוודיה  הבעת הערכה על המנעותם בעצרת הכללית של האו"ם להצעה היוגוסלבית ועוד
מגעים עם שוויץ עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בשוויץ  לפני  במהלך ואחרי מלחמת ששת הימים בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון. בין היתר על התגובה למלחמה בשוויץ  הן בקרב הממשלה והן בקרב הציבור.
מגעים עם תורכיה, עם כניסת הצבא המצרי לסיני, וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בתורכיה  לפני  במהלך ואחרי מלחמת ששת הימים בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון.
תורכיה – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בתורכיה  לפני  במהלך ואחרי מלחמת ששת הימים בעניין  תפיסת הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון על ידי התקשורת  הממשלה והציבור התורכי.
תאילנד – תגובות אישים, עתונות וארגונים עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לבין שגרירות ישראל בתאילנד  לפני  במהלך ואחרי מלחמת ששת הימים בעניין  תפיסת הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון על ידי התקשורת  הממשלה והציבור התאילנדי.
מגעים עם תאילנד עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים בתיק:  ;מגעים עם תאילנד עם כניסת הצבא המצרי לסיני וסגירת המיצרים ועמדתם של מדינות שונות בנוגע לבעיות המזרח התיכון. הזדהות של מדינות אירופה עם ישראל בנוגע למצב במזרח  עמדת העיתונות לטובת ישראל והשפעתם על דעת הקהל בתאילנד מאז פרוץ המשבר.  ;
מסירת ארמון הנציב בירושלים לרשות נציג מזכ"ל האו"ם הגנרל "אוד בול" בתיק התכתבויות של משרד החוץ  פרוטוקולים מישיבות הכנסת  מברקים ופתקים בעניין מסירת השטח המפורז בארמון הנציב  ירושלים  לידי מזכ"ל האו"ם  הגנרל אוד בול.
מועצת הבטחון – כינוסי מועצת הבטחון בענין תקופת החרום –  1967 כרך ה' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין שגריר ישראל באו"ם  בעניין כינוסי מועצת הבטחון של האו"ם לאחר מלחמת ששת הימים (בנושאים: חילופי שבויים  קביעת גבולות  הפרות הפסקת אש ועוד).
מועצת הבטחון – כינוסי מועצת הבטחון בענין תקופת החרום –  1967 כרך ד' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין שגריר ישראל באו"ם בעניין כינוסי מועצת הבטחון של האו"ם בעקבות מלחמת ששת הימים (חילופי שבויים  קביעת גבולות  הפרות הפסקת אש ועוד).
מועצת הבטחון – כינוסי מועצת הבטחון בענין תקופת החרום – 1967 מברקים כרך ג' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין שגריר ישראל באו"ם בעניין כינוסי מועצת הבטחון של האו"ם לפני ובזמן מלחמת ששת הימים וניסיונות דיפלומטיים להגיע להפסקת אש בין הצדדים הלוחמים (נאומו של אבא אבן מול מועצת הביטחון  הצעות שונות לתנאי הפסקת אש ועוד).
מועצת הבטחון – כינוסי מועצת הבטחון בענין תקופת החרום –  1967 כרך א' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין שגריר ישראל באו"ם בעניין כינוסי מועצת הבטחון של האו"ם לפני מלחמת ששת הימים וניסיונות דיפלומטיים למנוע יציאה למלחמה.
מועצת הבטחון – כינוסי מועצת הבטחון בענין תקופת החרום – 1967 מברקים כרך ב' בתיק התכתבויות בין משרד החוץ הישראלי לבין שגריר ישראל באו"ם בעניין כינוסי מועצת הבטחון של האו"ם בזמן ובסיום מלחמת ששת הימים (גינוי הפרות הפסקת האש  טיפול בשבויים ועוד).
הרצאות שונות על השטחים – עניינים כלכלייים רשימות בכתב ידו של פרופ' מיכאל ברונו (שהיה חבר הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים) הכוללות טיוטות להרצאות שהעביר בפורומים שונים בנושאים הקשורים לכלכלת השטחים  גליון של כתב העת "המפעל – במה לבעיות פריון העבודה והייצור" הכולל סיכום הרצאה של פרופ' ברונו ביום עיון על כלכלת השטחים.
מכתבי הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים אל ראש הממשלה לוי אשכול ועוד מכתבים מיו"ר הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים (שפרופ' מיכאל ברונו היה חבר בה) רוברטו בקי וחבר הוועדה אריה דבורצקי לרה"מ לוי אשכול בנוגע לפעילות הוועדה  דו"חות ומסמכים אחרים של הוועדה שנשלחו כחומר נלווה: מסקנות הוועדה ביחס לסקירה על הבעיות החברתיות בשטחים המוחזקים  חומר רקע על הבעיות הכלכליות בשטחים המוחזקים  "מחקרים חברתיים ביהודה  שומרון ורצועת עזה – מסקנות והמלצות" מאת ד"ר רבקה בר-יוסף ועוד.
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 5) – תשכ"ז, 1967 פירוט הצעת חוק "חוק שירות המילואים"
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה – תשכ"ז, 1967 פירוט הצעת חוק "חוק רישום פטירת חיילים שנספו במערכה"
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה העצמאות – הוצאה שניה) (שינוי השם) – תשכ"ז, 1967 פירוט המעת חוק "חוק אגרות מדינת ישראל"
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק שירות עבודה בשעת חרום – תשכ"ז, 1967 פירוט הצעת חוק "חוק שירות עבודה בשעות חירום"
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – בהרי ציון חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: בהרי ציון)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – אביב בן-גיאת חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: אביב בן גיאת).<br>
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – מאסטרו יעקב חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: מאסטרו יעקב 😉  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – דניאלי חיים חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: דניאלי חיים)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.<br>
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – יונה ברוך חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: יונה ברוך 😉
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – גזולי רחמים חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: גזולי רחמים)
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – מרדכי בורוכוב חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: מרדכי בורוכוב).
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – איזנר גיגי חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: איזנר גיגי)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – ריבק גלקופ חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: ריבק גלקופ)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – חברת "משהב" חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: חברת "משהב")  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – סו"ב (סולל-בונה) (כרך א') חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: חברת סולל בונה ;). הערכת נזקי ההפגזות למפעלים.  ;
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – סו"ב (סולל-בונה) (כרך ב') חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: חברת סולל בונה)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה  הערכת נזקי ההפגזות למפעלים.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – רסקו חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: חברת רסקו)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.  ;
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – יוסף רובין חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: יוסף רובין)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – שמעון חזות חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: שמעון חזות)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – מרכוס איגל חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: מרכוס איגל).
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – מרכוס איגל חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: מרכוס איגל)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – בר-יוסף חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: )  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – ביבי בנימין חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: ביבי בנימין).
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – חרות חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: "חרות").
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – השמש חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: "השמש").
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – ליפשיץ חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: ליפשיץ)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – בן יהושע חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: בן יהושע 😉  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – שיטרית חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: האחים שטרית אברהם ומנחם). תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – מרכז לעבודות בע"מ חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: מרכז לעבודות בע"מ). תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – בתיה לומיר חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: ;בתים לומיר ;בע"מ). תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – בן-גיאת חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: בן גיאת). תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – טאוב אלימלך חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: טאוב אלימלך). תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – א. אוחנה, ר. שינדלר חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים (הקבלן: א. אוחנה  ר. שינדלר). תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – תביעות פיצויים תביעות פיצויים על נזקים שנגרמו לנכסים במהלך מלחמת ששת הימים. התביעות הוגשו למס רכוש.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – רישום תביעות תביעות פיצויים על נזקים שנגרמו לנכסים במהלך מלחמת ששת הימים – רשימות שמיות של תובעים.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – תלונות לקבלנים בנושא תיקונים בקשות של אזרחים וקבלנים ממשרד השיכון על החזרים וסיוע לתיקונים לנזקים בבתיהם שנגרמו כתוצאה מהקרבות בירושלים בחזית הירדנית במלחמת ששת הימים.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – העתקי חשבונות חלקיים חשבונות של עבודות תיקונים לנזקי מלחמה בירושלים בעקבות מלחמת ששת הימים. (השחרה מפאת צנעת הפרט  ע"מ 691)
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – פניות – התכתבות עם הנפגעים פניות ציבור של אזרחים ומוסדות שונים למשרד השיכון ומשרד האוצר (קרן מס רכוש) ;בנוגע לשיפוץ הבתים והמבנים בנפגעו כתוצאה מהקרבות בירושלים בחזית הירדנית במלחמת ששת הימים. פניות אזרחים אשר דירותיהם ובתיהם נפגעו ולא נעשו תיקונים בדירתם או שנעשו באופן חלקי  כאשר רובם מתלוננים על נזילות מי גשמים. דו"חות המפרטים את מספר התביעות והתיקונים שנעשו בכל שכונה  נוהלי טיפול בפניות והענקת הענקת דיור חלופי זמני או קבוע. ;כמו כן  מופיעות פניות של מספר כנסיות שניזוקו כתוצאה מהמלחמה כמו אכסניית נוטרדאם  כנסיית סנט ג'ורג'  כנסיית הדורמציון  הכנסייה האתיופית ועוד
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – טפסי בדיקות – רשום על-ידי המפקחים תביעות פיצויים על נזק שנגרם לנכס בעקבות מלחמת ששת הימים – התביעות הוגשו למס רכוש  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה  כתבי הסכם שנחתמו בין חברת "עמידר" לבין קבלני הביצוע.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – פקודות עבודה – העתקי טפסים פקודות עבודה לביצוע תיקונים בשל נזקי רכוש כתוצאה ממלחמת ששת הימים.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – אי בצוע עבודות – בדיקה חוזרת דוחות בדיקה חוזרת לתיקוני נזקי רכוש כתוצאה ממלחמת ששת הימים.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – רשימת תביעות ע"י עמידר תביעות פיצויים על נזק שנגרם לנכס בעקבות מלחמת ששת הימים. הושחרו שמות אנשים במכתבים אישיים מפאת צנעת הפרט.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – רשימת תביעות ע"י עמידר
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – כללי – התכתבות כללית בנושא פניות אזרחים שבתיהם או דירותיהם ניזוקו כתוצאה מהקרבות מול הירדנים בירושלים במסגרת מלחמת ששת הימים  פירוט תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן שהחתים משרד השיכון את הקבלנים שביצעו עבודות תיקון  דו"חות תיאור העבודה שעשו הקבלנים  הוראות למפקחים מהמחלקה הטכנית במשרד השיכון ; שפיקחו על תהליך התיקונים של נזקי המלחמה ועוד
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – רישום תביעות חשבונות סופיים עבור תיקוני נזקי מלחמת ששת הימים (קבלן: "תלפיות" קוויטי את כליפא).
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים, חשבונות סופיים – פרימק + דניאלי + גלעד חשבונות סופיים עבור תיקוני נזקי מלחמת ששת הימים (קבלן: פרימק  דניאלי  גלעד).
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – פקודות עבודה – העתקים רשימה של שמות וכתובות בענייניי נזקי בניינים במלחמת ששת הימים.  ;  ;
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – חישובי שכר עבור פיקוח תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה  פירוט עבודות פיקוח על ביצוע תיקונים של נזקי מלחמה בירושלים  רישום שעות עבודה  חשבונות סופיים ועוד.  ;  ;  ;
מחוז ירושלים – נזקי מלחמה, העיר העתיקה – נזקי מלחמת ששת הימים – פניות ערבים (כרך א') תיק ; המרכז את פניות תושביה הערביים של ירושלים בדבר הנזקים הפיזיים שנעשו לבתיהם במהלך מלחמת ששת הימים.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
מחוז ירושלים – נזקי מלחמה, העיר העתיקה – נזקי מלחמת ששת הימים – פניות ערבים (כרך ב') התיק כולל בקשות להלוואות דיור ממשרד השיכון לנזקי מלחמה  בקשות מאזרחי העיר העתיקה.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
מחוז ירושלים – נזקי מלחמה, העיר העתיקה – נזקי מלחמת ששת הימים – פניות ערבים (כרך ג') פניות של אזרחים ממזרח ירושלים אשר ביתם ניזוק כתוצאה מהקרבות מול הירדנים במסגרת מלחמת ששת הימים וביקשו הלוואות ממשרד השיכון למימון תיקון נזקי המלחמה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמה, העיר העתיקה – נזקי מלחמת ששת הימים – פניות ערבים (כרך ד') פניות של אזרחים ממזרח ירושלים אשר ביתם ניזוק כתוצאה מהקרבות מול הירדנים במסגרת מלחמת ששת הימים וביקשו הלוואות ממשרד השיכון למימון תיקון נזקי המלחמה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – התכתבות – כללי התיק עוסק בבקשות לתשלום עבור נזקי מלחמת ששת הימים.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – שבח – חשבונות סופיים חשבונות סופיים עבור תיקוני נזקי מלחמת ששת הימים (קבלן: שבח אברהם)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – בצוע עצמי ע"י הנפגעים תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה  ביצוע עצמי של עבודות תיקונים נזקי מלחמה  ירושלים – אישורי חשבון וסילוק תביעות.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – חשבונות עמידר תביעות פיצויים על נזק שנגרם לנכס בעקבות מלחמת ששת הימים.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – לופטמן – חשבונות סופיים חשבונות סופיים עבור תיקוני נזקי מלחמת ששת הימים (קבלן: לופטמן חיים)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – תביעות פצויים על-ידי הנפגעים תביעות פיצויים על נזק שנגרם לנכס בעקבות מלחמת ששת הימים  מסמך המרכז תביעות אזרחים על נזקים שנגרמו בעקבות פיצוץ שנעשה על ידי חיל ההנדסה.
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – יונה מרדכי – חשבונות סופיים חשבונות סופיים עבור תיקוני נזקי מלחמת ששת הימים (קבלן: מרדכי יונה)  תדריך לקביעת מחירי התיקונים בבתים שנפגעו בהפגזה.<br>
מחוז ירושלים – נזקי מלחמת ששת הימים – לריאן נאג'י – חשבונות סופיים חשבונות סופיים עבור תיקוני נזקי מלחמת ששת הימים (קבלן: לריאן נאג'י).
לשכת המנכ"ל טנא – גדה מערבית התכתבויות של מנכ"ל המשרד דוד טנה (טנא)  סיכומי ישיבות של ועדת המנכ"לים לעניין השטחים המוחזקים  דו"חות  סקרים והצעות בנוגע לטיפול הממשלתי בשטחים המוחזקים לאחר מלחמת ששת הימים ופיתוחם הכלכלי  הדמוגרפיה של האוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית (יהודה ושומרון )וברצועת עזה  מערכת החינוך ברצועה  הצעות להקמת ישובי קבע לפליטים הפלסטינים בגדה המערבית ועוד.
בריה"מ – ישראל – חליפת מסמכים לקראת מלחמת ששת הימים ועד לניתוק היחסים הדיפלומטיים כרך א' בריה'מ- ישראל.חליפת מסמכים לקראת מלחמת ששת הימים ועד לנתוק היחסים הדיפלומטים כרך א'
בריה"מ – ישראל -חליפת מסמכים לקראת מלחמת ששת הימים ועד לניתוק היחסים הדיפלומטיים כרך ב' בריה'מ- ישראל.חליפת מסמכים לקראת מלחמת ששת הימים ועד לנתוק היחסים הדיפלומטים כרך ב'
אל עריש – תערוכת שלל (תותחי 122 מ"מ על קרונות שטוחים) ממלחמת ששת הימים. 2 תצלומים שונים בגודל 9*13. הצלם: פרץ (מספרי תצלומים 53740  53741).
מו"מ ישיר ממלחמת ששת הימים. כרך א' בתיק גזרי עיתונים  מברקים וסקירות של משרד החוץ בנוגע למשא ומתן ישיר בין ישראל למדינות ערב  לאחר מלחמת ששת הימים. בתיק ניתן למצוא סקירות עיתונות ממדינות שונות  על נאום גולדה וקריאתה למשא ומתן  דיווחים על תגובות של מדינות ערב לקריאה זו ועוד.
לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לעניני השטח הכבוש תזכירים בענין גבולות המדינה  סיכום המלצות למדיניות כלכלית לטווח קצר עבור השטחים המוחזקים  התכתבות בעניינים אלו. תקנות לשעת חירום  הצעה למחקר בנושא המשמעות של שליטה ישראלית בגדה המערבית  רצועת עזה וסיני – קווים למדיניות כלכלית  הצעת תקציב למפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ברצועת עזה  צפון סיני ורמת הגולן יוני – ספטמבר 1967  תקציב ירדן לשנת 1967. התיק כולל סקירה כלכלית על כלכלת הגדה המערבית ב1966 והתמורות שחלו בה כמות ההשקעות ועוד ישנה הצעה לערייכת "ספר שחור" למטרות הסברה הצעות לפעולות הסברה תקציב ממלכת ירדן לגדה המערבית לשנת 1967 תזכיר של צעדי המשך להפסק האש ופתרון אפשרי למצב
לשכת הנשיא זלמן שזר –  [אגרת ראש ממשלת ברית המועצות קוסיגין] אגרת ששלח קוסיגין לנשיא שז"ר לפני מלחמת ששת הימים ובה הוא מבקש שישראל תימנע מפתיחה במלחמה
התייחסות לירושלים בדברי האפיפיור משנת 1967 (לאחר מלחמת ששת הימים) ועד  1970 בתיק גזרי עתונות בהם התייחסויות של הוותיקן והאפיפיור לירושלים וישראל  בשנים אלו.
העתקים מיוחדים מדברי ראש-הממשלה לוי אשכול ונאומיו דברי ;ראש הממשלה ;לאחר ישיבות ממשלה לטלויזיה  ;בחידון התנ"ך  בקיבוץ לוחמי הגטאות  בפתיחת מושב החורף של הכנסת 30/10/1967 ;ובמכביה ה- 8.
דבריו וכתביו של ראש-הממשלה לוי אשכול נאומי ראש הממשלה לוי אשכול בביקוריו בחו"ל (קנדה  ארצות הברית)  נאומים מדיניים  נאום לפני פעילי המגבית ומלווה הפיתוח בארצות הברית ועוד.
דבריו וכתביו של ראש-הממשלה לוי אשכול נאומי ראש ;הממשלה לוי אשכול  ברכות שלו ליום העצמאות ה-19 למדינת ישראל  תמליל מתוך אירוע של "מועדון העתונות" בו התארח ראש הממשלה לארוחת צהריים של שאלות ותשובות  הצעות אי אמון בממשלה  פרוטוקולים מישיבות חוק התקציב לשנת 1967 – 1968  נאום התקציב של ראש הממשלה   הודעת הממשלה על מצב הביטחון ועוד.
נאומי ראש-הממשלה לוי אשכול נאומי ראש הממשלה לוי אשכול בחו"ל.
דברי ראש הממשלה לוי אשכול בכנסת  ;דברי ראש הממשלה לוי אשכול בכנסת  דבריו בכנסת בעת הצגת הממשלה החדשה 12/01/1966  נאומי התקציב ועוד.
דברי ראש הממשלה בכנסת בשפה האנגלית
דברי ראש הממשלה לוי אשכול בטקסים ובארועים שונים דברי ראש הממשלה לוי אשכול בטקסים ובארועים שונים  שאלות עתונאים לראש הממשלה ותשובותיו ועוד.
דברי ראש הממשלה לוי אשכול בועידות הכלכליות
הצעות שהועלו בכנס העליה, ירושלים 8.11.1967 בתיק הצעות למדיניות כלפי עולים חדשים  והטיפול בהם בארץ  כפי שעלו בכנס העלייה שהתקיים בירושלים  בתאריך זה.
שר המשפטים יוסף ש. שפירא – אישי – כללי התכתבות ;שר המשפטים יעקב שמשון שפירא בעניני עבודה וענינים אישיים (כולל מכתבי ברכה שקיבל השר מאזרחים ואנשי ציבור בעקבות נצחון צה"ל במלחמת ששת הימים ) הזמנות ועוד.
שר המשפטים יוסף ש. שפירא – אישי – כללי התכתבות של שר המשפטים יעקב שמשון שפירא בעניני עבודה וענינים אישיים (ביניהם כמה מכתבים העוסקים בנצחון צה"ל במלחמת ששת הימים)  הזמנות  דו"חות של האוניברסיטה העברית ;ועוד.
השר יעקב שמשון שפירא – ועדת השרים לענין אות מלחמת ששת הימים פרוטוקולים מישיבות  ועדת השרים לענין אות מלחמת ששת הימים  כתב-מינוי ומסקנות .  בתיק פניה מטעם ארגון המועצות האזוריות ;בנוגע ;להענקת האות לעובדי מערכי מל"ח (משק לשעת חרום) ופס"ח (פינוי  סעד  חללים) ובנוגע למדיניות קביעת הקטגוריות של האנשים הזכאים לקבל את האות.
ועדת מנכ"לים לענין ירושלים המשוחררת פרוטוקולים מישיבות ועדת המנכ"לים  התכתבות בין מנכ"ל משרדי ממשלה שונים וגופי ממשל נוספים בנוגע למדיניות הממשל ביחס לירושלים המאוחדת לאחר מלחמת ששת הימים
צווים ומנשר מס' 1 של מפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית. כמה מינשרים וצווים שיצאו מטעם מפקד כוחותצה"ל בגדה המערבית חיים הרצוג במהלך מלחמת ששת הימים ולאחריה.
לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל (המשך מתיק 1) סיכומים מישיבות ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים על-ידי צה"ל + נספחים  המלצות למדיניות כלכלית לטווח הקצר עבור השטחים המוחזקים (הוגש לוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים).
נוהלי טיפול בעניני ירושלים. התיק מכיל החלטות ופרוטוקולים של ועדת המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה לענייני ירושלים לאחר כיבושה של ירושלים המזרחית במלחמת ששת הימים. ההחלטות עוסקות בעיקר בהשוואת תנאי השירותים המוניציפאליים הניתנים למזרח העיר כפי שניתנים למערבה.
מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית ירושלים בתיק פרוטוקולים של ישיבות של מועצת העיר ירושלים משנת 1967-1968 בנואים שונים: תחבורה  חינוך  רשיונות לרוכלות  מכרזים  תקציבים  חוקי עזר עירוניים וכדומה. בין הפרוטוקולים נמצאים דיונים בעניין מלחמת ששת הימים: הכרזה של שעת חירום  טיפול בפצועים  קבורת החללים  פתיחת מקלטים  איחודה של ירושלים וסיפוח השטחים החדשים.
מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 6 – כרך 4: 1963-1961, כרך 5: 1965-1963, כרך 6: 1967-1965) פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים ; (בריבונות ממלכת ירדן) בסמכות ועדת בניין ערים  (כרך 4: 1963-1961).
השיקולים המוקדמים לתכנון הפיסי של הגדה המערבית ורצועת עזה תזכיר מאת אליעזר ברוצקוס וח. אריון  בנושא הפיתוח הפיזי של הגדה המערבית ;(יהודה ושומרון) ורצועת עזה לאחר מלחמת ששת הימים.
. מכתבי ראש-הממשלה אישיים מכתבים שנשלחו אל לשכתו ומלשכתו של ראש הממשלה לוי אשכול  בנושאים שונים: הזמנות לאירועים  התכתבויות עם שרים  פקידים בכירים  עורכי עיתונים ואישים בולטים ;נוספים בתחומי מדיניות שונים .
. מכתבי ראש-הממשלה התיק מכיל העתקי מכתבים יוצאים מלשכתו של ראש הממשלה לוי אשכול  תמלילי נאומים שנשא באירועים שונים (כולל נאום שנשא בפתיחת מושב החורף של הכנסת לאחר מלחמת ששת הימים ;-30.10.1967) ודו"חות מקצועיים ;שהובאו בפניו במהלך כהונתו ועוד.
. נאומים לוי אשכול ז"ל התיק מכיל נאומים של ראש הממשלה לוי באירועים ובפורומים שונים ;(כגון: בישיבת הוועד הפועל הציוני  ברכת ראש הממשלה לתפוצות ליום העצמאות תשכ"ז 1967) והודעות לעיתונות שהופצו ע"י לשכת העתונות הממשלתית.
. נאומים לוי אשכול ז"ל התיק מכיל תמלילי נאומים ודברים שנשא ראש הממשלה  לו אשכול  במהלך תקופת ההמתנה  מלחמת ששת הימים ולאחריה בפני פורומים שונים  ברדיו  אירועים וטקסים שונים.
מגבית – אל סלבדור התיק מכיל את סיכום פעולות מגבית החירום שנאספה בקהילה היהודית של אל סלוודור וקוסטה ריקה  לאחר מלחמת ששת הימים בתיאום עם קונסול ישראל באל סלוודור  קרלוס ברנהרד  ושגריר ישראל בקוסטה ריקה  ולטר אבלס  ומספר פקידים מאגף החשב הכללי במשרד האוצר.
מגבית – מקסיקו התיק מכיל פירוט תרומות מגופים יהודיים שונים במקסיקו שנתרמו לישראל במסגרת המגבית של קרן היסוד שנאספה למדינת ישראל במהלך המלחמה ולאחריה.
מגבית – פנמה התיק מכיל פירוט מגבית החירום שנגבתה ע"י קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל בקרב יהודים וארגונים יהודיים בפנמה לאחר מלחמת ששת הימים.
מגבית – בוליביה התיק מכיל פירוט התרומות שנאספו במסגרת מגבית החירום של קרן היסוד לאחר מלחמת ששת הימים בקרה הקהילה היהודית בבוליביה.
מגבית – ניקרגואה התיק מכיל פירוט של תרומות שנתרמו ע"י יהודים וארגונים יהודיים בניקרגואה במסגרת מגבית החירום למדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים.
מגבית – אורוגוואי התיק מכיל פירוט מגבית החירום שנגבתה ע"י קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל בקרב יהודים וארגונים יהודיים באורוגוואי לאחר מלחמת ששת הימים.
מלחמת ששת הימים – כללי תקצירי ישיבות ממשלה בתקופת ההמתנה  בתקופת מלחמת ששת הימים ואחריה  מנשרים וצווים של מפקדת כוחות צה"ל בגדה המערבית (יהודה ושומרון)  תמליל נאום ; באנגלית של שר החוץ אבא אבן במועצת הביטחון של האו"ם לאחר המלחמה  הצעה של השר יגאל אלון להחלטת ממשלה לגבי התיישבות בבקעת הירדן ובגוש עציון.
הסתננות והברחה – בעיות גבול התכתבות בין משרד רה"מ  מחלקת שביתת הנשק במשרד החוץ וגורמים נוספים בנוגע לתקריות גבול בגבול ישראל – סוריה (השטחים המפורזים) ובגבול ישראל -ירדן ; בירושלים ("הקו העירוני" ומובלעת הר הצופים)  הסתנננות של אנשי ארגון פת"ח לשם ביצוע פעולות חבלה  "התחממות" הגבולות ב"תקופת ההמתנה" שלפני מלחמת ששת הימים ועוד (מכתב בודד בתיק ; נכתבשבוע אחרי המלחמה והוא מתייחס לחללי מלחמה)
בעיות גבול – פניות אישיות בתיק פניות ציבור  מהארץ ומחו"ל  שנשלחו ללשכת ראש הממשלה לוי אשכול לפני "תקופת ההמתנה" ומלחמת ששת הימים. רובן עוסקות בסוגית תקקיות הגבול מול הצבא הסורי (כולל יום הקרבות ב-7.4.1967)  בפעולות הטרור וההסתננות ; של אנשי פת"ח ובסוגיית התגובה הישראלית לפעולות אלו (כולל פעולת "סמוע". כמו כן  ניתן למצוא פניות בהן אזרחים מציעים פתרונות שונים לבעיית ההסתננות.
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות מכתבים בעברית ואנגלית מאזרחים בארץ ובחו"ל לרה"מ לוי אשכול בנוגע לתוצאות מלחמת ששה"י (ברכות על הנצחון  הצעות מדיניות וכד') ועוד  תשובות מלשכת רה"מ.
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור
איחוד מפלגות נייר עמדה בנוגע לאיחוד המתוכנן בין מפא"י  "אחדות העבודה" ורפ"י ;(במסגרת מפלגת העבודה)  על רקע תוצאוץ מלחמת ששת הימים
ועדות – כללי מכתבים של רה"מ לוי אשכול המתייחסים לניצחון ישראל במלחמת ששת הימים ומסמכים הקשורים לפעילותה של הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים.
שטחים מוחזקים התכתבות של משרד ראש הממשלה עם גורמים שונים בנוגע למדיניות הממשלתית ביחס לשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים ובמיוחד ביהודה ושומרון (הגדה המערבית) ובנוגע להקמת כפר עציון המוחדש. ;המסמכים עוסקים בעתיד המדיני של השטחים הנ"ל  במדיניות הכלכלית לגביהם ובמדיניות ההתיישבות ביו"ש  בבקעת הירדן וברמת הגולן . מסמכים מיוחדים ;הנמצאים בתיק:  1.מכתב מהמשורר אהרון אמיר (מ"מטה הפעולה להחזקת השטחים") ;אל רה"מ לוי אשכול בנוגע להבטחה להקמה מחודשת של בית הערבה (עמודים 21 – 22); 2. מכתבים מיוסף ויץ (וייץ) לרה"מ אשכול ולח"כ מיכאל חזני בנוגע להתנגדותו לחידוש ההתיישבות בגוש עציון (עמודים 114 – 115); 3. רשימת ישובים מתוכננים ברמת הגולן  ביו"ש ובבקעת הירדן מטעם רענן ויץ (בנו של יוסף) מהסוכנות היהודית (עמוד 157)   4. תזכיר "אלטרנטיבות אפשריות שונות לפיתוח באזורים הכבושים בסיני  ברצועת ובגדה המערבית בנושא חקלאות ומים" (עמוד 173); 5. סיכום פגישה של רה"מ לוי אשכול עם משלחת בני גוש עציון מ-22.9.1967 (עמוד  ;185).
פליטים התכתבת של לשכת רה"מ בעניין הטיפול בפליטים הפלסטינים ביהודה ושומרון ; (הגה המערבית)וברצועת עזה ובעקורי (פליטי) מלחמת ששת הימים לאחר המלחמה ובתושבים הפלסטינים בכלל  כולל דו"חות על הדמוגרפיה של הפליטים
ענינים כספיים ועוד דו"חות של "קרן היסוד" והתכתבות של ;מנהל הקרן ישראל גולדשטיין  אנשי ציבור ויהודים מחו"לעם משרד רה"מ ומשרד האוצר בעניין מגבית החירום שנערכה ע"י הקרן בקרב יהודי התפוצות ;לאחר מלחמת ששת הימים ועוד. בתיק גם 1. מכתב ;מעוזי אורנן מהליגה למניעת כפיה דתית אל רה"מ לוי אשכול בעניין התנגדות הליגה להצבת מחיצה בכותל המערבי; 2. מכתב מטעם מנזר "נוטר דם" (נוטרדם) למשרד רה"מ וגורמים נוספים בעניין ; הטיפול בנזקי המלחמה במנזר.
מחאות בעקבות מלחמת ששת הימים מכתבי וכרוזי מחאה כנגד מדינת ישראל ;בשל המתקפה של צה"ל כנגד מדינות ערב במלחמת ששת הימים  ;שנשלחו אל ממשלת ישראל ; בשפות שונות (אנגלית  צרפתית  גרמנית ועוד) מגורמים שונים בעולם  בעיקר ממערב אירופה  במהלך המלחמה (החל מיומה הראשון) ולאחריה ;+ כמה העתקים של מכתבי תשובה מטעם משרד החוץ ועוד
תעלת סואץ מכתבים אל רה"מ לוי אשכול מאת מ. כץ מלשכת התכנון המחוזי במחוז דרום ; ומאנשים פרטיים בנוגע לחסימת תעלת סואץ ע"י מצרים לאחר מלחמת ששת הימים.
תעלת סואץ סיכומי החלטות ממשלה בנוגע ;למניעת השיט ; הישראלי בתעלת סואץ ; ע"י מצרים לאחר מלחמת ששת הימים ;ונסיונות לבסדרת העניין בתיוך האו"ם.
מדיניות בשטחים המוחזקים בתיק רק הודעה לעיתונות מטעם מזכירות הממשלה לאחר מלחמת ששת הימים  על כך שהממשלה עדיין לא ניסה את מדיניותה לגבי העתיד המדיני של יהודה ושומרון (הגדה המערבית)
מקומות קדושים התכתבות של לשכת רה"מ עם גורמים ממשלתיים ואזרחיים (ביניהם "הליגה למניעת כפיה דתית")  בנוגע להסדרים במקומות הקושים ביושלים  ובמיוחד בנוגע לעיצוב רחבת הכותל המערבי כרחבת תפילה. בתיק תרגום מערבית של מכתב ;מחלמי אל-מוחתסב  ראש מועצת "הווקף" בירושלים  אל רה"מ לוי אשכול  שבו הוא מתלונן על עריכת תפילות יהודיות על הר הבית ע"י הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן (עמוד 29) ומכתב מעו"ד יעקב סלומון אל אשכול בעניין תכניתו לבנות מחדש את בית הכנסת "ההחורבה".
עידוד התישבות במזרח ירושלים מכתבים שר שרים ופקידי ממשלה (ביניהם יהודה תמיר – האחראי על הבניה במזרח ירושלים) בנוגע לבנייה והפיתוח במזרח ירושלים וברובע היהודי של העיר העתיקה (כולל הקמת הגן הלאומי מסביב לעיר העתיקה) ובנוגע להעברת המטה הארצי של משטרת ישרל ומשרדי מלחמה לירושלים לאחר מלחמת ששת הימים.
האניה "אילת" התכתבות של לשכת ראש-הממשלה ומכתבים מאזרחים (כולל ילדים) בנוגע לטיבוע המשחתת ; אח"י "אילת" והאבל על האסון.
מתנדבים התכתבות של לשכת רה"מ עם גורמים בארץ וביהדות ארה"ב בנוגע להתנדבות בקיבוצים לאחר מלחמת ששת הימים.
הסברה שלושה חוזרים מאת נתנאל לורך  מנהל מחלקתה הסברה במשרד החוץ  אל חברי ועדת המנכ"לים לענייני הסברה בנושאי הסברה ותקשורת: 1. סידורי התקשורת בארועי חג המולד בבית לחם; 2. מסע הסברה על העדה הדרוזית וחג נבי שועייב ; 3. התמודדות ;תעמולת זוועה נגד ישראל מצד מדינות ערב לגבי אופן טיפולה בפליטים הפלסטינים ובתובים הפלסטינים ביהודה ושומרון (הגדה המערבית).
עצומה על נסיגה מהשטחים המוחזקים עצומות של אנשי אקדמיה (ביניהם פרופ' בנימין אקצין ופרופ' יובל נאמן)  למען חיזוק ידי הממשלה בביסוס השליטה בירושלים השלמה ו"בגבולות ארץ ישר המערבית" ומכתבים נלווים.
מלחמת ששת הימים – ועדות התכתבויות וסיכומי דיונים בנוגע להקמת ועדות שהוקמו בקשר לעניינים שונים בעקבות מלחמת ששת הימים  ועדה לטיפול בשיקום כפרים ;ביהודה ושומרון (הגדה המערבית) ;שניזוקו במלחמה  ועדת מנכ"לים לשירותים ועוד.
מלחמת ששת הימים – פליטים מזכרים וסיכומי ישיבות בדבר החלטת הממשלה בדבר שובם של תושבים שעברו מהגדה המערבית לגדה המזרחית  דיונים במשרד החוץ אודות הצטרפות ישראל לפרוטוקול בדבר מעמדם של הפליטים מיום 31.1.1967  ;סיכומי ישיבות אודות חדירת תושבי יהודה שומרון שבתחום הממשלה צבאי לישראל ללא רישיון ;לישראל  פרוטוקולים של ועדת השרים לתיאום בין ועדת השרים לעניני פנים ושירותים לבין ועדת השרים לעניני כלכלה בענין השטחים המחוזקים ע"י צה"ל  פרוטוקול ישיבת ועדת השרים קביעת הנחיות למשלחת ישראל באו"ם בעניין הפליטים אשר הוקמה עפ"י החלטה מספר 95 ב' של הממשלה מיום א' בכסלו תשכ"ח 3.12.1967 ;ועוד.
מלחמת ששת הימים – חלוקת אותות התכתבות ופרוטוקולים בעניין בקשות לקבלת אות מלחמת ששת הימים  קריטריונים לקבלת האות והענקתו.
עירית ירושלים התעתבויות של משרד רראש הממשלה עם עיריית ירושלים בנוגע לפעילותה לפני וחרי מלחמת ששת הימים  כולל תכניות לבניה ברובע היהודי ובמזרח ירושלים בכלל.  בתיק תמילי נאומים של רה"מ לוי אשכול שאותם נשא בכותל המערבי ובמקונמות אחרים תוך כדי המלחמה ומכתבים שלו בנוגע לאיחוד ירושלים (עמודים 59 – 74)
יום העצמאות תשכ"ז ותשכ"ח – פניות אישיות התיק מכיל מסמכים והתכתבויות בנוגע לרגון חגיגות יום העצמאות ה-19(תשכ"ז  מאי 1967) ;והעשרים (תשכ"ח  מאי 1968)להקמת מדינת ישראל: לוח אירועים לחגיגות שנת העשרים (דצמבר 1967)  חוברת המציינת עשרים שנות שירות של נציבות המדינה  פרוטוקולים מישיבת ועדת המשנה לחו"ל  התכתבות עם ראש עיריות תל-אביב מרדכי נמיר וראש עיריית חיפה אבא חושי בוגע לחגיגות העשרים ;בעירן  מכתבי איחולים וברכות שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול  מיהודים בישראל ובעולם ליום העצמאות ה-19  נתונים סטטיסטיים וסקירות קצרות למרצים ססימות הסברה לרגל יום העצמאות ועוד.
תרגום החוק הירדני לתעבורה בדרכים – הגדה המערבית התיק מכיל תיעוד של תהליך התרגום לעברית ;של חוק התעבורה הירדני משנת 1958 אשר תורגם לצורכי משרד התחבורה לאחר כיבוש הגדה המערבית (יהודה ושומרון) במלחמת ששת הימים מידי ממלכת ירדן. כמו כן  בתיק התכתבות ביו הפרלקליט הצבאי הראשי ליועץ המשפטי של משרד התחבורה בנוגע לצורך הקמת רשות תרגום ממשלתית לקראת שלטונו של צה"ל בשטחים המוחזקים וכניסתם ההדרגתית של משרדי הממשלה השונים למילוי פונקציות שלטונייות בשטחים הללו אשר הביא לצורך לבצע פעולות תרגום נרחבות מן השפה העברית לשפה הערבית ולהיפך ובכך לחסוך תשלום לגורמים פרטיים על שירותי התרגום כפי שנעשה בתרגום חוק התעבורה הירדני ;ועוד.
רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – פניות אישיות
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך א') שני מכתבים הם מ-29/05/1967 ומ-01/06/1967 ; (לפני המלחמה) והשאר מ-05-23/06/1967 (בזמן המלחמה ואחריה) בתיק תמלילי נאומים ברדיו ;שנשאו ;ראש הממשלה לוי אשכול ; (עמודים 243 – 245) ושר הביטחון משה דיין (עמוד 255) ;ב-05/06/1967 (היום הראשון למלחמה) ונאום של אשכול בכנסת מאותו יום (בישיבה לצורך ;אישוי המינויי ; של שרי רפ"י וגח"ל לממשלה)  שבו הם מתייחסים למתקפת חיל האוויר (מבצע "מוקד" ולקרבות השריון בסיני)
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ב')
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ג') מכתב אחד הוא מ-17/8/1967 והשאר מ-17-28/07/1967
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ד') שני מכתבים הם מ-16/06/1967 ו22/06/1967 והשאר מ-29/07-13/8/1967
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ה')
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ו')
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ז')
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ח')
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך ט') מכתב אחד הוא מ-22/09/1967 והשאר מ-01-19/12/1967
מלחמת ששת הימים – פניות ציבור (כרך י') מכתב אחד הוא מ-01/11/1967 והשאר מ-21-27/12/1967
עיריית ירושלים תיק 2 סיכומי החלטות ממשלה והתכתבות של משרד רה"מ עם עיריית ירושלים בנוגע לשיקום הרובע היהודי ותכנון הבניה ; של שכונות חדשות במזרח ירושלים ;בעקבות איחוד היחר לאחר מלחמת ששת הימים. בתיק גם פרוטוקול של דיון במועצת העיריה מ-16.4.1967 (לפני המלחמה)
מגביות ונצואלה התיק מכיל את סיכום פעולות מגבית החירום ;שנאספה בקהילה היהודית של וונצואלה  לאחר מלחמת ששת הימים בתיאום עם שגריר ישראל במדינה  יעקב דורון  ומספר פקידים מאגף החשב הכללי במשרד האוצר.
תיק מדיני- מסמכי יסוד; דיוני ה-4; החלטות הממשלה והכנסת; איומים ערביים; האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני ניירות עמדה  סקירות שונות  החלטת או"ם לאי-הפצת הנשק הגרעיני מ- 18.8.68
לשכת ראש-הממשלה לוי אשכול – פיתוח השטחים המוחזקים בתיק שני העתקים של דו"ח לפיתוח השטחים המוחזקים  שהוכן על-ידי צוות לתכנון כלכלי חברתי. ב- 23 ביולי 1967 הוציאה לשכת ראש הממשלה הודעה לעיתונות אשר בה נאמר כי ראש הממשלה מינה ועדה להכנת תכניות פיתוח של השטחים המוחזקים. חברי הוועדה היו שמואל נוח אייזנשטאדט  יעקב ארנון  רוברטו בקי  רענן ויץ  אליעזר דבורצקי  דן פטינקין וצבי צור. הוועדה התבקשה להכין תכניות לפיתוח הגדה המערבית  תוך ציון מפורש של ההיבטים הכלכליים  הביטחוניים  החברתיים וההתיישבותיים הקשורים באותו פיתוח. הוועדה הקימה 2 צוותים: האחד לתכנון כלכלי והשני לתכנון התיישבותי. ב- 13 באוגוסט הגישה הוועדה דו"ח ביניים. בתחילת ספטמבר 1967 הגיש רענן ויץ תזכיר סודי ללוי אשכול  ליישוב ו פיתוח השטחים המוחזקים: יוקמו 30 יישובים בבקעת הירדן ליצירת חיץ התיישבותי; יוגדל התוצר בגדה המערבית בסדרי גודל של 6% – 7% בשנה. צפון סיני תהיה מיועדת לקליטת פליטים מרצועת עזה. ברמת הגולן יוקמו 8 – 10 ישובים.
דיווחים מנציגות פריס על פגישות עם הנשיא שארל דה-גול ורה"מ פ. מסמר ערב מלחמת 6 הימים 4-3.6.67 מברקים ;אודות פגישות עם נשיא צרפת שארל דה- גול וראש הממשלה הצרפתי פייר מסמר ערב מלחמת ששת הימים.
לשכת ראש-הממשלה לוי אשכול גולדה מאיר ויצחק רבין – שיט בתעלת סואץ שיט בתעלת סואץ – הודעות לעתונות  הצהרות והתכתבות בנוגע לעמדת ישראל בשאלת חופש המעבר בתעלת סואץ
סיכומי מברקים (תמצית) .24.7.1967 – 26.6.1967
תמצית מברקים שדרים ואגרות לפי שמות ארצות וכן הודעות ישראליות בעיקר מעתון הארץ – מאי-1967-יוני 1967
מלחמת ששת-הימים מכתבים אישיים שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול לאחר מלחמת ששת הימים  בין היתר על התכניות לשלום  שאלות ותהיות בדבר ביטחון ישראל ויחסי החוץ שלה  הבעת צער על הנופלים במלחמה ועוד.
מלחמת ששת-הימים מכתבים אישיים שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול לאחר מלחמת ששת הימים  בעיקר בנושא החתירה לשלום ויחסי ישראל עם מדינות ערב.
מלחמת ששת-הימים פניות ומכתבים אישיים שנשלחו לראש הממשלה לוי אשכול לאחר מלחמת ששת הימים. בין היתר  דברי עידוד  שאלות ותהיות בדבר ביטחון ישראל ויחסי החוץ שלה.
בטחון וצבא – מלחמת ששת-הימים – שטחים מוחזקים, היאחזויות בתיק התכתבויות של ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  ולשכתו בנוגע למדיניות ההחזקה בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים. בתיק ניתן למצוא מסמכים מועדת שרים לענייני השטחים המוחזקים  עתונות ערבית  תקציב ועוד. בנוסף  בתיק ניתן למצוא התכתבויות של משה דיין  ישראל גלילי  יגאל אלון  פנחס ספיר וגדעון רפאל בנוגע למדיניות ישראל בשטחים  בשנים אלו. כמו כן  בתיק התכתבויות רבות בנוגע ליישוב היהודי בחברון והקמתו  התכתבויות עם ארגונים מוסלמיים בשטחים  סיכום ראש הממשלה בנוגע לנהלי עבודת הממשלה בשטחים המוחזקים ואף עצומה שהגישו ראשי קהילות בשטחים לאומות המאוחדות.
בטחון וצבא – מלחמת ששת-הימים – פליטים בתיק התכתבויות ופניות ציבור  שהגיעו ללשכת ראש הממשלה  בנושא הפליטים הערבים לאחר מלחמת ששת הימים. בתיק ניתן למצוא מכתבים בהם השגות בנוגע למצב הפוליטי והמדיני של ישראל בפתרון הסוגייה  התכתבויות פנימיות בנוגע לאופן הטיפול בפליטים ומדיניות ישראל בנושא וכו'.
בטחון וצבא – מלחמת ששת-הימים – ענינים כספיים בתיק התכתבויות בנוגע למגבית הביטחון שהתקיים בחו"ל  לפני ואחרי מלחמת ששת הימים. בתיק  בנוסף  ניתן למצוא התכתבויות בוגע לפיצויים שניתנו למושבים וקיבוצים  לאחר המלחמה.
יארינג מברקים  שדרים ודוחו"ת על שיחות שה"ח עם יארינג  שדרים שנתבקש יארינג למסור למלך חוסין  תכנית תשע הנקודות של אבא אבן  הבעיתיות של מגעים עקיפים עם מצרים ללא קיום מגעים עם ירדן
בטחון וצבא – מלחמת ששת-הימים – מקומות קדושים בתיק התכתבויות ופניות ציבור שהגיעו ללשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול. בתיק ניתן למצוא פניות בנוגע למקומות הקדושים לשלוש הדתות (יהדות  איסלאם  נצרות)  התכתבות בנוגע למעמד הכנסייה האנגליקנית בישראל  פיתוח תשתיות כבישים למקומות הקדושים  חפריות ארכיאולוגיות מסביב לחומות הר הבית  מקום קבורתה של הנרייטה סאלד  תביעות הפטריארך היווני-אורתודוכסי בנוגע לפטור ממיסים ומכס  מכתבים מאנשי דת מוסלמיים ועוד. כמו כן  ניתן למצוא בתיק מסמך המפרט את עמדות הכנסיות המרכזיות  וארגונים נוצריים  למלחמת ששת הימים ותוצאותיה.
בטחון וצבא – מלחמת ששת-הימים – מזרח ירושלים בתיק התכתבויות ממשרדי הממשלה  ובעיקר מלשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  בנוגע למזרח ירושלים. בתיק ניתן למצוא מסמכים הנוגעים לבניית קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית  ניתוח מצב חיי הלילה במזרח ירושלים  סיכומי ישיבות עם נציגי העדות בירושלים ועוד. בנוסף  בתיק התכתבויות הנוגעות לאכלוס יהודים במזרח ירושלים  מכתבי ילדים וברכות לרגל שנה לאיחוד ירושלים  פניות ציבור וכו'. כמו כן  ניתן למצוא בתיק מסמכים המפרטים את מדיניות הבנייה הישראלית במזרח ירושלים  התכתבויות בין שר המשפטים לראש הממשלה בנוגע למעמדם המשפטי של תושבי מזרח ירושלים  וענייני נכנסי נפקדים.
בטחון וצבא – מלחמת ששת-הימים – מזרח ירושלים התכתבות בקשר למצב הבניה בירושלים  אספקת חשמל לשיכוני צפון מזרח ירושלים  החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה  תחבורה ציבורית לרובע היהודי בעיר העתיקה ועוד. בתיק מסמכים מלשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  הנוגעים לבנייה הישראלית בהר הצופים והתכתבויות בנוגע לבניית בית החולים 'הדסה'  בהר הצופים.
לשכת רה"מ לוי אשכול – מברקי צופן יוצאים
לשכת רה"מ לוי אשכול – מברקי צופן  נכנסים
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התכתבות ודו"חות בענין הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כולל תכנון המיפקד  מבנה קבע  תקציב הלשכה  העליה לישראל בשנים 1966-1961 ועוד. בתיק מתואר גם דו"ח מיוחד על מצב המשק בתקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים  וכן דיונים בדבר ההשלכות הדמוגרפיות-סטטיסיטיות של ההחזקה בשטחים המשוחררים.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
לשכת רה"מ אשכול, מאיר ויצחק רבין – יחסי ישראל – ארצות הברית יחסי ישראל ארצות הברית. הצעות לפגישות במהלךביקור של רה"מ רבין בניו יורק
לשכת רה"מ לוי אשכול וגולדה מאיר – יחסי ישראל – ברית המועצות. יחסי ישראל-בריה"מ בתקופה הנידונה
לשכת רה"מ בן-גוריון, אשכול, מאיר ורבין –  יחסי ישראל -גרמניה. סיכומים של ועדה ישראלית-גרמנית בעניין שילומים מגרמניה  בעיקר משנת 1962  וכן הכנות לפגישת ראש הממשלה רבין עם עמיתו המערב גרמני הלמוט שמידט בשנת 1976 בענייני שילומים.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – קרן ירושלים שטר נאמנות להקמת קרן ירושלים לשיקום ובנין אתרים ולעידוד מפעלי תרבות  התכתבות בין מנכ"ל משרד רה"מיעקב הרצוג  ראש עיריית ; ירושלים טדי קולק וגורמים נוספים בענין ; פעילותה של "קרן ירושלים" ושיקום הרובע היהודי לאחר מלחמת ששת הימים (כולל הצעה לשיקום בית כנסת "החורבה" ההרוס) .
לשכת רה"מ לוי אשכול וגולדה מאיר – שבויים ישראלים שבויים ישראלים בתקופה הנידונה
לשכת רה"מ בן-גוריון, אשכול וגולדה מאיר – טקסים תיק הדן בנוהל חבצלת וכן בזכויות אדם
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תיק אישי של ד"ר הרצוג לשנת ה-20 למדינה התכתבות ועלונים בנושאים שונים כולל דו"ח פעולות ועדת המשנה לחגיגות "20 שנה להקמת מדינת ישראל" בחו"ל   כינוס עולמי לתורה וציון  עלון ידיעות של פעילי המחנה התורתי בישראל ועוד.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
לשכת רה"מ לוי אשכול – מברקי צופן נכנסים מלונדון לשכת רה"מ לוי אשכול – מברקי צופן נכנסים מלונדון
לשכת רה"מ לוי אשכול – מברקי צופן נכנסים מפריס לשכת רה"מ לוי אשכול – מברקי צופן נכנסים מפריס יחסי מצרים -בריה"מ
לשכת רה"מ לוי אשכול – מברקי צופן נכנסים מקנדה מברקי צופן נכנסים מקנדה
לשכת רה"מ לוי אשכול – מלחמת ששת הימים – מגביות לשכת רה"מ לוי אשכול – ; מגביות ישראל בנציגויות בחו"ל
לשכת רה"מ לוי אשכול – ועדת המנכ"לים להסברה. בתיק ;פרוטוקולים של ישיבות ועדת מנכ"לים להסברה העוסקים בנושאים שונים.  ;
לשכת רה"מ לוי אשכול – אסירים יהודים במצרים שלושה מכתבים ששלח אברהם דר  מפקדה הראשון של רשת הריגול היהודית במצרים  אל המטכ"ל יצחק רבין  ראש "המוסד" מאיר עמית ;ורה"מ לוי אשכול ;בעניין פעולה למען שחרור אסירי פרשת "העסק הביש" ;ודרישה ; להכללתם בהחלפת שבויים בין ישראל למצריים בעקבות מלחמת ששת הימים.
לשכת רה"מ לוי אשכול – חילופי שבויים החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון בעניין חילופי השבויים במלחמת ששת הימים.
לשכת רה"מ לוי אשכול – ממשל צבאי – סמכויות התכתבויות ויונים בין ראש הממשלה  שר הביטחון וגורמים בכירים אחרים  ;בעניין הממשל הצבאי על ערביי ישראל לפני מלחמת ששת הימים ; ובעניין ;חלוקת ;הסמכויות בשטחים שעברו לשליטת ישראל ;במלחמת ששת הימים (התייחסות ספמיפית לרמת הגולן וליהודה ושומרון – הגדה המערבית)
לשכת רה"מ לוי אשכול – תכנון לאחר מלחמת ששת הימים מסמך מאת מרדכי גזית העוסק במבנה הארגון לתכנון כולל ;לגבי השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים.
לשכת רה"מ לוי אשכול – המקומות הקדושים בתיק  התכתבויות בדבר סוגיית הסטטוס קוו של המקומות הקדושים בירושלים ; – דיר א- סולטאן שבכנסיית הקבר ;ועל שתי הקפלות המוקדשות למיכאל הקדוש ולארבע ; החיותשלאחר מלחמת ששת הימים ואיחודה. הכוונה לדיר א- סולטאן  מתחם על גג קפלת הלנה הקדושה בכנסיית הקבר. מתחם זה שייך לכנסייה האתיופית  שאין לה נכסים בכנסיית הקבר עצמה. בין הקופטים לאתיופים נטושה שנים רבות מחלוקת על השליטה בדיר א-סולטאן ועל שתי הקפלות המוקדשות למיכאל הקדוש ולארבע החיות. הכנסייה האתיופית הייתה כפופה לכנסייה הקופטית מהמאה ה- 4 עד 1959 עת מונה לראשונה פטריארך יליד אתיופיה לכנסייה האתיופית. לאחר מלחמת ששת הימים כאשר השליטה בעיר העתיקה עברה לידי מדינת ישראל  בחג הפסחא האתיופים ערכו טקס דתי על גג הכנסייה  והקופטים ראו בכך הפרת הסטטוס קוו. הקופטים עתרו לבג"ץ שהעביר ביקורת על המשטרה והסכים עם הקופטים  אך המליץ לממשלת ישראל להקים ועדה בנושא לפתירת הבעייה. הנושא לא הוסדר עד היום  בגלל העובדה שלאתיופיה יחסים עם ישראל בעוד שמצרים  פטרונית הקופטים נחשבה למדינת אויב. בהסכם השלום עם מצרים נכלל סעיף לפיו מתחייבת ישראל לפתור את המחלוקת בדיר א- סולטאן.
לשכת רה"מ  אשכול, מאיר, רבין ובגין – השטחים המוחזקים בתיק תכתובת בנושאים שונים הנוגעים לשטחים המוחזקים תכניות לסיפוח יהודה ושומרון (הגדה המערבית) ורצועת עזה לישראל  דו"ח הוועדה הבינמשרדית טיפול בנושא מגעים מדיניים באזורי הכבוש.
לשכת רה"מ לוי אשכול – פליטים ערבים בתיק הצגת בעיית הפליטים ממלחמת העצמאות המתגוררים ביהודה ושומרון (הגדה המערבית) וברצועת עזה ;ונמצאים לאחר מלחמת ששת הימים תחת כיבוש ישראלי וכיצד להתמודד עם בעיית הפליטים. כמו כן בתיק הצעת חברת תה"ל כיצד לשקם את הכלכלה בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים ואת תשתיות המים בכנרת ובירמוך.
לשכת רה"מ לוי אשכול – הסברה של הערבים בתיק עוסק בתקשורת ישראלית בשפה הערבית הנקלטת במדינות ערב.
לשכת רה"מ לוי אשכול – ירדן  – המלך חוסיין נושא התיק – ירדן ; – המלך חוסיין. ההתייחסות ההסברתית לחוסין. המדיניות ההסברה כלפי ירדן וחוסיין.  הסברה עקיפה וישירה: הסברה עקיפה – להבהרת המצב החדש לאחר מלחמת ששת הימים  תוך הדגשה לסיבות שלפיהן חדל משטר חוסיין להדאיג את מדינת ישראל. הסברה ישירה – עתיד יהודה ושומרון (הגדה המערבית) ;יקבע רק במו"מ ישירא אשר תכליתו פתרון סופי.   ;
לשכת רה"מ לוי אשכול – מצרים דו"ח על "תגובות מצריות לאזעקה הסורית" מ-16.5.1967 מראשית תקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים. אום עבדול נאצר  נשיא מצרים ב-23.11.1967 בפתיחת המושב ה- 5 של מועצת האומה. בנאום סקר נאצר את הבעיות העומדות בפני מצרים לאחר מלחמת ששת הימים והגדיר את המדיניות העתידה של מצרים. בנאום נוגע נאצר: בענייני פנים – ההתפטרות והמשך שלטונו; הריאורגניזציה הפנימית – הצעדים שננקטים בתוך מצרים  לטיפול בכל הבעיות המטרידות את האוכלוסייה; הביקורת הפנימית – מכתבים מתושבים רבים המבקרים  המייעצים על נושאים שונים בתוך מצרים; הריאורגניזציה בצבא  האבדות במלחמה וההתעצמות; טיהורים פנימיים שנעשו בעקבות ניסיון הקשר של המושיד עאמר וקבוצתו; המשבר הנוכחי – הנוגע בעקרון הבסיסי שהוא לא מוותר עליו ;הקובע כי מה שנלקח בכוח לא יוחזר אלא בכוח.
לשכת רה"מ אשכול, מאיר ורבין – ערביי ישראל התעכבות ודו"חות (חלקם מאת יעקב יהושע) על ערביי ישראל והדרוזיפ ;בתקופת כהונתם של לוי אשכול (לפני  במהלך וחרי מלחמת ששת הימים)  גולדה מאיר ויצחק רבין + סקירה ;מאת השר ;אליהו ששון על תסיסב בקרב ערביי מזרח ירושלים והפלסטינים ביהודה ושומרון (הגדה המערבית)
לשכת רה"מ לוי אשכול – שביתת נשק בתיק מסמכים העוסקים ביחסי ישראל עם האו"ם.
לשכת רה"מ לוי אשכול – תזכירי א. ששון בעקבות מלחמת ששת הימים התיק עוסק בתזכירים של השר אליהו ששון שהועברו אל ראש הממשלה לוי אשכול העוסק במצבם של מדיניות ערב לאחר מלחמת ששת הימים: המערכה על השלום- המדיניות שנקטה הממשלה עד עכשיו – "קיום קווי הגבול של הפסקת האש או שיחות ישירות  פתרון מדיני מוסכם  וחוזי שלום" – הביאה להשגים מדיניים באו"ם ובדעת הקהל בעולם. גורל הגדה המערבית – סיפוח הגדה המערבית – "יהודה ושומרון" למדינת ישראל – בעד ונגד. פעולות החבלה והטרור – פעולות חבלה וטרור שבוצע על ידי ארגונים פלסטינים שונים  בפקודתן או בתמיכתן של מצרים וסוריה לפני מלחמת ששת הימים לבין פעולות המבוצעות על ידי ארגונים כמו הפתח. המלך חוסיין ואנשי ממשלתו על אף התנגדותם המוצהרת לפעולות החבלה והטרור בישראל ובשטחים  מסייעים לפעולות הטרור באמצעים שונים. בעיית הפליטים הערבים – לאחר שעמי האזור יכירו בישראל. פתרון הבעיה שימשה שנים רבות סיבה מוצדקת להתערבותם שלראשי ערצות ערב בבעיית א"י ולחתירותיהם הבלתי פוסקות  בכל הדרכים ובכל האמצעים הליגליים והבלתי- ליגליים תחת קימנו כעם וכמדינה.
לשכת רה"מ לוי אשכול וגולדה מאיר – האו"ם בתיק: עצרת ;ה- 25 – מעמדו של סגן שר הבריאות  ועדת המדנטים;  הפעילות במועצת הביטחון בנושאים: ישראל – ערב – עם שלושה סעיפים: דיור על המצב במזרח התיכון  בעיית הפליטים והמצב בשטחים.  פגישות שר החוץ בניו יורק – דיווח עניינים כלליים – ייצוג סין; בחירות למזכ"ל; קולוניאליזם וגזענות; הפעילות במועצת הביטחון ; בתאריכים: 16.9.1967 – ;הדיון על ירושלים במועצת הבטחון – נפתח בדיון על פי דרישה ירדנית. בין 12 – 18 לנובמבר 1967. הפעילות התרכזה בעיקר מאחורי הקלעים  כאשר מספר הצעות החלטה – הודית  אמריקנית  לטינית  בריטית – משמשים צירי התרוצצות של חברי המועצה. על נציגי ישראל באו"ם הוטל לעמול קשות כדי למנוע קבלתן של הצעות הפוגעות בענייני ישראל. העמדה המוצהרת של ישראל כפי שמצאה בטוי בנאום קצר שנשא שר החוץ היא: כי מדיניותה של ישראל מוסיפה להתבסס על שמירת הפסקת האש עד אשר תוחלף בחוזה שלום על תביעה לגבולות קבע מוסכמים וסופיים שיוסדרו במו"מ ישיר בין הצדדים. סיכום הפעילות במועצת הביטחון בין ה- 3.11 – 30.10 ; ; – 1967 – התכנסות קבוצת עשר המדיניות הבלתי קבועות במועצת הביטחון והקימה קבוצת ; ;עבודה. העצרת – דו"ח מס' ;3 8-14 לאוקטובר 67 ודו"ח מס'  ;4 – 1.10.67 ;
לשכת רה"מ לוי אשכול – על דוד בן-גוריון בתיק:  מכתבו של לוי אשכול אל מאיר יערי ;בו הוא מותח ביקורת על דברי בן גוריון.  מכתבו של לוי אשכול אל קשתי מיום ה- 8 בפברואר 1967 בו הוא מגיב על האשמות של בן גוריון על כי עשה תעמולה לפני הבחירות בין קצינים ובמערכת הביטחון. אשכול מציג בפני קשתי שאלות ;ומבקש ממנו לאשר אותם בכתב . תכנית סיורו של בן גוריון ;בארצות הברית ובקנדה במרץ 1967 .   ;
לשכת רה"מ לוי אשכול – סיכומי עליה בתיק מספרים של העלייה לחודשים 1 אוקטובר 1966 – 30 ספטמבר 1967  פברואר  מאי  יולי  אוקטובר 1967   ;מרץ  מאי 1968 ממדינות שונות.
לשכת רה"מ  לוי אשכול וגולדה מאיר – המוסדות הלאומיים. ענייני ההסתדרות הציונית שהקימה התנועה הציונית בירושלים לביצוע פעולות מדיניות לקידום הציונות.
לשכת רה"מ לוי אשכול וגולדה מאיר – מפלגת העבודה בתיק : 1. סיכום שיחה אצל ראש הממשלה עם יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים שמואל טולידאנו על דיון בנוגע לערבים חברי מפלגת העבודה: – פתיחת שערי המפלגה בפני ערביי ישראל; – פעילות מפלגתית במזרח ירושלים; – האחריות בטיפול הדרוזים במפלגת העבודה. 2. מכתבים לראש הממשלה בנושאים שונים כמו בעית הפער האוכלוסייה בין יהודים ומיעוטים במחוז הצפון. 3. הרכב עדת המשנה לניסוח ההחלטות המדיניות וחברי ועדת החוץ והביטחון של מפלגת העבודה. 4. מכתבו של מזכיר מועצת פועלי אשקלון ללוי אשכול על הויכוחים במפלגת העבודה  ובקשה לבדוק שוב את ממלאי התפקידים וההסברה במפלגה האם עושים זאת בדרך מתאימה  האם הם מסבירים את ההנהגה בצורה ראויה ומתאימה.   ;
לשכת רה"מ לוי אשכול – יחסי ישראל – יוגוסלביה
לשכת רה"מ לוי אשכול וגולדה מאיר – יחסי ישראל – צרפת בתיק מסמכים ;העוסקים בהחרפת היחסים בין ; ישראל צרפת  בשנת 67  ; באמברגו – החרם הכלכלי החלקי שהטילו על ישראל  אמברגו על על סחר בנשק לאחר מלחמת ששת הימים.   ;  ;
לשכת רה"מ לוי אשכול  – יחסי ישראל – קפריסין מברק מרה"מ אשכול למקריוס  נשיא קפריסין לאחר מלחמת ששת הימים סיוע בשמירה על שבתית הנשק וערכי השלום בקרב מדינות האזור  ;
לשכת רה"מ אשכול, מאיר ורבין – ותיקאן. בתיק התכתבויות הנוגעים ליחסי ישראל – הותיקן ובנושא מתן חסינות למקומות הקדושים -לנצרות לאחר מלחמת שתת הימים ;הבטחת השמירה וחופש הגישה למקומות הקדושים לנצרות.
לשכת רה"מ לוי אשכול – עניני משרד החוץ התיק עוסק ביחסי חוץ של ישראל עם מדינות שונות ודיווחים בנושאים שונים של המדינות: משרד החוץ – מחלקת החקר – בנושא ערב-ישראל; ממשלת קואליציה בעיראק; דרום ערב-סעודיה; סוריה -פנים; סקירה – מע"ר (מס' 11); מדיניות ברית המועצות בעיני פקיד צרפתי בכיר על מדיניות בריה"מ כפי שהועלתה בדו"ח של יונן מרוז  הציר בפאריס.  בחירות יו"ר האסיפה הלאומית – דיווח של יוחנן מרוז  הציר בפאריס. יחסי רפ"ג ארצות הברית. ביקור מזכיר הליגה בבון. ביקור האמפרי בהאג; ביקור פנפני במזרח התיכון  דיווחו של הציר ברומא על שיחה עם פקיד משרד החוץ האיטלקי לגבי הביקור. ביקור גינטר גראס – מתוך מכתבו של מנהל מע"ר מיום ה- 5 באפריל 1967: 1. חסי רפ"ג ישראל – גינטר גראס מקבל את עיקרון החובה המוסרית  של העם הגרמני לסייע לשגשוגה של ישראל.  2. גרמניה – פנימי  3. בעיות מז"ת 4. סיכום. פורטוגל – דיווחו של מר ראובן נל הקונסול הכללי בליסבון על העלאת עצמותיהם של המלך דוד מיגל (מיכאל) הראשון ושל המלכה אדלאייד לקבורה בפורטוגל ולש המלכה מאייל אוף וויט. החלטת ממשלת פורטוגל להעביר את עצמותיהם כצעד פוליטי במכוון להעביר את אי תלותה של פורטוגל במעצמות הגדולות. כן נפתחה תערוכה של סידור שולחנות בכלי שולחן ;לאומיים. ישראל עם מדינות נוספות לקח
לשכת רה"מ דוד בן-גוריון ולוי אשכול – מפלגת העבודה התיק מכיל: תיק פוקד של ועדת המפקד המרכזית של מפלגת העבודה הישראלית מן השנים 1959 – : פרק א' – אחריות משותפת. פרק ב' – משימות מרכזיות. פרק ג' – מדיניות כלכלית. פרק ד' – עליה  קליטה ומיזוג גלויות. פרק ה' – מדיניות חוץ. פרק ו' – חינוך ותרבות. פרק ז' – קשרים עם היהדות והתנועה הציונית. פרק ח' – הדת במדינה. פרק י' – טוהר המדיות ושירותי המדינה. פרק יא' – חוקי יסוד. פרק יב' – המיעוטים. תכנית פעולה של הממשלה לארבע השנים (28.12.1965) הצעות מפ"ם במשא ומתן הקואליציוני 1965.  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – חומר מדיני – (מוסד שונה) – (ד) מברקים וסיכומי ישיבות ממשלה בנושאים החדירה הסוביטית למזרח התיכון  תימן  חוסיין והלווית אדנאור – נשיא גרמניה. עוד בנמצא- התכתבות בנושא הדפסת מפות ישראל לאחר מלחמת ששת הימים.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תיק אישי – מדיני התכתבות  מברקים וקטעי עתונות בנושאים שונים כולל ועידת רבני אירופה  שיקום חבל קזוין באיראן  בעית ירושלים  הסברה בנושאי מדיניות חוץ ובטחון ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – סיכומי ישיבות סיכומי ישיבות שונות בראשותו של י. הרצוג בענין התפלת מים  מרכז התפוצות ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – חגיגות שנות העשרים למדינה חוברות לוח אירועי 20 למדינה
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הסברה מברקים  התכתבות  דו"חות וסיכומי שיחות בענין הסברה כולל נושא החסכון במים  תקציב ההסברה  התישבות בשטחים  סקירת העתונות הבריטית  ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ועדת מנכ"לים להסברה בתיק ;התכתבויות ;וסיכומי דיונים מפעילות ועדת המנכ"לים להסברה  בראשות השר ישראל גלילי.  ;כולל: שידור רדיו וטלויזיה בחג המולד  בעית הפליטים  מדיניות הסברה כלפי ירדן  כנס הארגונים היהודיים  מדיניות כלפי תושבי יהודה ושומרון  סקירות בטחוניות ועוד.
י. הרצוג – תיק אישי בתיק עותקי נאומים של יעקב הרצוג  פרוטוקולים וישיבות כולל נאומי רה"מ לוי ;אשכול לפני מלחמת 1967. בנוסף  בתיק מסמכים המפרטים את ההכנות לקראת שנת ה- 20 למדינה  מסקנות מועדת שרים לקראת חגיגות אלו ועוד.
נסיעות ראש-הממשלה לחו"ל בתיק התכתבויות בקשר להכנת ביקוריו של ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  ;בארה"ב וקנדה. ; בתיק ניתן למצוא ;נאומים של ראש-הממשלה בארה"ב  קנדה וישראל  סקירות עתונות בנוגע לביקור  תוכניות ולוחות זמנים ומכתבי תודה לסיכום הפגישות שנערכו במדינות השונות. <br>בנוסף  בתיק מכתבי תשובה לפניות ציבור של אזרחים זרים שיצאו מטעם לשכת ראש הממשלה.  ;
י. הרצוג – תיק אישי נאומים – צילומי העתקים של נאומים  פרוטוקולים מישיבות  ראיונות הספדים  נאומי אשכול בכנסת על מצב המדינה לפני מלחמת ששת הימים  ותקופת ההמתנה. בתיק  בנוסף  ניתן למצוא נאומים של מנכ"ל ראש הממשלה ויו"ר הועדה לחגיגות שנת ה – 20 למדינה  יעקב הרצוג.
י. הרצוג – תיק נאומים נאומים וטיוטות נאומים וראיונות עתונאיים של ראש הממשלה לוי אשכול יעקב הרצוג ואישים שונים בנושאים מדיניים  מדינת ישראל לפני מלחמת ששת הימים ואחריה. בנוסף  בתיק נאומים והתכתבויות בנוגע לעולם היהודי בתקופה זו.
יעקב הרצוג – תיק אישי – מדיניות – נספח התכתבות  דו"חות  סקירות  טיוטות מכתבים ונאומים בנושאים מדיניים ובטחוניים שונים כולל פעילותו של הרצוג בוועדה הכלכלית היהודית העולמית  פגישות גולדמן עם צ'אושסקו וטיטו בעניין המזרח התיכון מאז מלחמת ששת הימים ועוד.
י. הרצוג – מברקים יוני 1967 מברקים בין משרד החוץ לשגרירות בחו"ל בנוגע למשא-ומתן המדיני להפסקת הלחימה  דיווחים על המלחמה  תגובות יהודים ואחרים למלחמה ומגביות. דיווח על הלחץ להפסקת אש בימי המלחה מי היה בעד ישראל ומי נגד. התיק הוא סוג של יומן מלחמה מדיני: הכולל מברקים שהגיעו ללשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה במהלך המלחמה ;.
י. הרצוג- תיק אישי מדיני מספר 1 התכתבות  דו&quot;חות  מברקים וקטעי עתונות פעולה בארצות-הברית לטובת יהדות ברית-המועצות  דיון במועצת הבטחון בתלונות ישראל וסוריה  ריבונות ישראל על ים-כינרת  התקשרות עם מרתין לותר-קינג ועוד
י. הרצוג – תיק ללא שם צילומי חומר הדפסי נגטיבים בנושאים שונים כולל ענין ערביי ישראל  בעית הפליטים במזרח-התיכון  התפלת מים ויחסים עם הותיקאן
מסיבות עתונאים עם ראש-הממשלה לוי אשכול התכתבויות ותמלולים של מסיבות עיתונאים וראיונות נוספים עם ראש הממשלה לוי אשכול בנושאים: קליטת עלייה  מדיניות אחזקת שטחים לאחר מלחמת ששת הימים  יחסי החוץ של ישראל  שנת העשרים של ישראל ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – פניות – אפריל 1967 – מרץ 1968 (א5) תכתובות של פניות ללשכת מנכ"ל משרד רוה"מ  בין הנושאים הנידונים- הצעה לחשיפת כל אורך הכותל לאחר מלחמת ששת הימים  וכן עידוד עליה ופעילות ציונית בקרב יהודי התפוצות לפני ואחרי מלחמת ששת הימים.  ; בתיק הושחרו פרטים הקשורים לצנעת פרט.
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק נכסי נפקדים (תיקון מס' 4) (שחרור נכסי הכנסיה האוונגלית אפיסקופלית והשימוש בהם) פירוט הצעת חוק – ; חוק נכסי נפקדים (תיקון מס 4)-
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 5) – תשכ"ז, 1967 פירוט "חוק משפחות החיילים שניספו במערכה" (תגמולים ושיקום)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ועדת שנת העשרים  ;התכתבות  מברקים  פרוטוקולים  דו"חות ולוחות זמנים בנוגע להכנת חגיגות שנת העשרים. בתיק בין היתר מתואר דיון מעניין לאחר איחוד ושחרור ירושלים על תאריך חגיגות יום זה. בין האירועים שמצוינים בשנה זו- חודש וויצמן. ;50 שנה להצהרת בלפור  ;ציון אירוע לזכרו של הרמב"ן- ועוד ;  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק מרשם האוכלוסין (תיקון) – תשכ"ז, 1967 בתיק תיקון לחוק מרשם האוכלוסין עם חותם המדינה
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – עתונות מלחמת ששת-הימים מהדורות של עתונים ממשלתיים – Press Bulletin (ידיעון לעתונות)  Weekly News Bulletin (ידיעון חדשות שבועי) ומהדורות של TIME ; ;ו- LIFE שעסקו במלחמת ששת הימים (המשך בתיק 9)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – עתונות מלחמת ששת-הימים מהדורות של עתונים ממשלתיים – Press Bulletin (ידיעון לעתונות)  Weekly News Bulletin (ידיעון חדשות שבועי) וחוברת של Time.  ; מתקופת מלחמת ששת הימים
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – פליטים, יוזמות דו"חות  מברקים והתכתבות בענין תכניות לפתרון בעיית הפליטים הערבים  ישוב מחדש של הפליטים  הגירת פליטים ערביים לדרום אמריקה  תכנית להתפלה ;משותפתמצרים-ירדן-ישראל ; ניצנים של הקמת קרנות יהודיות ובינלאומיות לטיפול בפליטים. הצעות לפתרון בעיית השטחים
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – פליטים, יוזמות עיסוק בבעיית הפליטים הערבייים  שנוצרה אחרי מלחמת ששת הימים  דו"ח לשיקום מחנות פליטים  תיאור פעילות דיפלומטית בקשר לפתרון בעיית הפליטים. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – אגרות – 1967 מברקים ואגרות בענין המגעים שקדמו למלחמת ששת הימים ולאחריה  עמדות ארה"ב  צרפת  בריטניה  בריה"מ  מדינות ערב וישראל לסכסוך במזרח התיכון. בתיק כמה מסמעים בולטים: 1. שדר הראש הממשלה לוי אשכול לשר אבא אבן מ-25.6.1967 בעניין מצב היערכות הכוחות המצריים בסיני 2. שדר מנשיא ארה"ב על מהליכי ברית המועצות 3-5. נאום אשכול בפתיחת מושב הכנסת  דיווח לכנסת על תחילת המלחמה  דברי אשכול ברדיו בפתיחת המלחמה וסיומה .  ;  ;
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מסמכים (1) פרוטוקולים של שיחות  התכתבות  מברקים  פרסומים וקטעי עתונות בנושאים שונים כולל יחסי ישראל – ארה"ב. החלטת האו"ם בעקבות מלחמת ששת הימים  עמדת יוגוסלביה בנושא הסכסוך במזרח התיכון ועוד. בתיק גזרי עיתונות המתארים את תקוםת ההמתנה  מלחמת ששת הימים עצמה  וכן העיסוק בהשלכות המדיניות של המלחמה
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מסמכים (1) (המשך מתיק 5) התכתבות  מברקים וקטעי עתונות בנוגע למצב במזרח התיכון כולל נושא המשא ומתן עם חוסיין  עמדת האמריקנים בענין המצב במזרח התיכון  בעית הפליטים  מפקד האוכלוסין תשכ"ז – 1967 שבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור מפקדת כוחות צה"ל ;ועוד. (המשך בתיק 7)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מסמכים (1) (המשך מתיק 6) מברקים  פרוטוקולים משיחות בעניין השפעת ;ברית המועצות ;על המשבר במזרח התיכון  דיונים במועצת הביטחון  שיחות עם יארינג  קטעי עתונות ;ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – סיכומים סיכומים  פרוקוטולים ותכתובות בקשר לפעילות המדינית העניפה ב"תקופת ההמתנה" לפני מלחמת ששת הימים. התיק מכיל תמצית של המברקים שנשלחו ללשכת מנ"ל מסודרים לפי מדינות  ארצות הברית  צרפת  בריטניה   או"ם וכן חלק מהמברקים עצמם
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – סיכומים סיכומי עתונות ומברקים בענין סיכומי המגעים המדיניים שקדמו למלחמת ששת הימים ואחריה בין ישראל למדינות שונות. בנוסף כותרות מעיתון "הארץ" המתארות מגעים אלו  וכן את הדרישה להקמת ממשלת אחדות לאומית ערב המלחמה  וכן מגעים לאיחוד פנימי בגוש ;הימין ובגוש השמאל לאחריה. סכומי המברקים מסודרים לפי סדר כרונולגי וממוינים לפי ארה"ב  צרפת  ברטניה ערבים  או"ם ;  מדינות אחרות ועוד
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – סיכומים סיכומי עתונות ומברקים בענין סיכומי המגעים המדיניים שלאחר מלחמת ששת הימים בין ישראל למדינות שכנות. הסיכומים הם מעיתון "הארץ" כמו כן יש סיכומי מברקים לפי תאריכים.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – יארינג I מברקים בנוגע למגעים המדיניים הקשורים בשיחות יארינג – כולל פתיחת התעלה  חילופי שבויים  תקריות בתעלה ועוד (המשך בתיק 2)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ותיקאן – ירושלים – (1) התכתבות ומברקים בענין המגעים המדיניים בשאלת המקומות הקדושים בירושלים. ; רובו ככולו של התיק עוסק ביחס הוותיקן למעמד ירושלים והמקומות הקדושים בתוך מלחמת ששת הימים ולאחריה.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ותיקאן – ירושלים – (1) התכתבות  מברקים ואגרות בענין המגעים המדיניים בשאלת ירושלים והמקומות הקדושים. בין הנושאים הנידונים: הרובע הארמני ואופי הרובע היהודי
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ותיקאן -ירושלים – תיק נספח דו"חות  סקירות והצעות לפתרון בעית ירושלים והערבים בישראל. התכתבויות עם הארכיבישוף הקופטי על מעמד המקומות הקדושים לנצרות בירושלים  בנוסף בתיק התכתבויות עם נציגויות ישראל  בחו"ל בנוגע ליחסי ישראל ירדן  יחסי ישראל והותיקן ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (3) ענין המגעים המדיניים בנושא התקריות בגבולות שבין ישראל ומדינות ערב כולל תקריות עם הסורים והירדנים  דיונים במועצת הבטחון  ישיבות ועדת שביתת הנשק ישראל – סוריה ועוד. (המשך בתיק 2)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (3) (המשך מתיק 2) ענין המגעים המדיניים הקשורים לתקריות הגבול בין ישראל למדינות ערב כולל סיוע מארה"ב לישראל בנושא ההשפעה הסוביטית באזור  פגישות הועדה לשביתת נשק עם סוריה ועוד. התכתבות ין מנכ"ל רוה"מ לנציגויות השונות בעולם.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (4) ענין המצעד הצבאי הישראלי בירושלים המצב בגבולות ישראל – ירדן וסוריה כולל ישיבות הועדה לשביתת נשק הישראלית ירדנית בשאלת המצעד הצבאי  תקריות גבול בין ישראל וסוריה וישראל וירדן ועוד. (המשך בתיק 5)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (4) (המשך מתיק 4) ענין התקריות במזרח התיכון כולל חדירות מסוריה לישראל  המשא ומתן להסדר עיבודי קרקעות עם הסורים  פעולת תגמול ישראלית כנגד הסורים 7.4.1967  התגובות ועוד. (המשך בתיק 6)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (4) (המשך מתיק 5) ענין התקריות במזרח התיכון כולל התקריות בגבול הסורי  תגובות על התקרית מה-7 באפריל  המעורבות הסוביטית במאורעות  העמדה האמריקנית בענין הסכסוך במזרח התיכון  ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (5) ענין המצב במזרח התיכון כולל המצב בתימן  תקריות בגבול לבנון  המגעים של הישראלים עם האמריקנים בנוגע למצב ועוד. (המשך בתיק 8)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (5) (המשך מתיק 7) בענין המצב במזרח התיכון כולל תגובות בעולם על המצב במזרח התיכון  הכנסת הכוחות המצריים לסיני  הוצאת חיל האו"ם מסיני וסגירת המיצרים ועוד. (המשך בתיק 9)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (5) (המשך מתיק 8) בנוגע למצעד צה"ל בירושלים והמצב בגבול ירדן. התכתבויות עם מדינות מערב בענין בטחון ישראל ואופני התגוננותה מפני התקפות מצד צבאות ערב ;
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים לסיכומים – מאי – 1967 כולל פעילות יהודית וציבורית למען ישראל  הצהרות ישראליות  הצהרות ערביות ועמדות מדינות שונות. (המשך בתיק 11)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים לסיכומים – מאי  – 1967 (המשך מתיק 9) תגובות של מדינות שונות למשבר במזרח התיכון כולל בריטניה  צרפת  בריה"מ  איטליה. (המשך בתיק 12)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים לסיכומים – מאי  – 1967 (המשך מתיק 11) כולל תגובות ארה"ב והדיונים באו"ם בנוגע למשבר במזרח התיכון. כמו כן התיק כולל דיונים בין ישראל ומדינות המערב ;כיצד על ישראל להתגונן מהתקפות מצד צבאות ערב.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים לסיכומים – (לא מתיק המנכ"ל) תויק ב-26.5.67 ענין התגובות בעולם למשבר במזרח התיכון  נאום רה"מ לוי אשכול בכנסת (22.5.1967)  דיונים במועצת הבטחון  מגביות למען ישראל ועוד.  (המשך בתיק ( ;14  ;שיחות סביב החלת שלום כולל ויציבות במזרח התיכון
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים לסיכומים-(לא מתיק המנכ"ל) תויק ב-26.5.67 בבוקר (המשך מתיק 13) כולל תגובות בעולם למשבר במזרח התיכון  הדיונים במועצת הבטחון  התנדבות למען ישראל  הודעת רה"מ לוי אשכול בכנסת – 29.5.67 ועוד. (המשך בתיק 15)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים לסיכומים-(לא מתיק המנכ"ל) תויק ב-26.5.67 בבוקר (המשך מתיק 14) בענין פעולות התנדבות למען ישראל  חששות במערב מפני משבר דלק בעקבות מלחמה בין ישראל למצרים  תגובות בעולם למשבר במזרח- התיכון מאמצי ארה&quot;ב לפתור את הסכסוך.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים – (1) מברקים ודו"חות בנושאים שונים כולל הסברה  מגביות  תגובות ממשלות שונות למתיחות שנוצרה ערב מלחמת ששת הימים ועוד. (המשך בתיק 7)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים – (1) (המשך מתיק 6) מברקים בנושאים שונים כולל המגעים באו"ם  עמדתן של צרפת  בריטניה ובריה"מ בנושא הסכסוך ערב מלחמת ששת הימים. (המשך בתיק 8)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים – (1) (המשך מתיק 7) מברקים בנושאים שונים כולל עמדת ;ארצות הברית ;בקשר לסכסוך ערב מלחמת ששת הימים ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים – (2) מברקים ודפי חקר בענינים שונים כולל נוצרים ודת  דיונים באו"ם  מצב כוח האו"ם בשטח הלחימה  חומר חקר  מגביות ערב מלחמת ששת הימים ומיד לאחריה. (המשך בתיק 10)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים – (2) (המשך מתיק 9) מברקים בנושאים שונים כולל עמדות צרפת  בריה"מ ומדינות אחרות בנוגע למלחמת ששת-הימים ולמצב שנוצר מיד לאחריה. (המשך בתיק 11)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים חשובים – (2) (המשך מתיק 10) מברקים בנושאים שונים כולל נושא עמדת ממשלות ;ארצות הברית ;ובריטניה כלפי מלחמת ששת הימים והמצב שנוצר מיד לאחריה (כולל בקשה בריטית להתחשב במלך חוסיין)  מגעים עם האמריקנים בנוגע להפסקת אש  תקרית ליברטי.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (3) מברקים בנושאים שונים כולל נושא המגעים באו"ם  האו"ם בשטחים  המצב בירושלים ותגובות הערבים בארצות ערב השונות מיד לאחר מלחמת ששת הימים ועוד. (המשך בתיק 2)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (3) (המשך מתיק 1) מברקים בנושאים שונים כולל בריטניה  צרפת ובריה"מ ומדינות אחרות בשאלת מעמד השטחים הכבושים ועתידם. (המשך בתיק 3)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (3) (המשך מתיק 2) ענין עמדת ארה"ב בנוגע למצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל רדיפות היהודים במצרים  החיילים המצרים התועים בסיני  מקרה הליברטי  רכש מארה"ב  עמדת ארה"ב באו"ם  ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (4) ענין עמדת צרפת  בריטניה  איטליה והמדינות הקומוניסטיות בשאלת המצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל המצב בירושלים ובגדה  פתיחת התעלה  מעורבות רוסית במזרח התיכון  ועוד (המשך בתיק 5)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (4) (המשך מתיק 4) ענין המצב לאחר מלחמת ששת הימים כולל הדיון בעצרת האו"ם לקראת החלטה לנסיגה ישראלית  רכש ישראלי מארה"ב  תקריות גבול עם הסורים והירדנים  שטח ארמון הנציב. (המשך בתיק 6)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (4) (המשך מתיק 5) ענין המצב לאחר מלחמת ששת הימים כולל רכש ישראלי מארה"ב  פתיחת התעלה  פרשת הליברטי  הדיון בעצרת האו"ם ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (5) מברקים וסקירה בענין המצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל המדיניות המזרח תיכונית של בריטניה  צרפת  איטליה  המדינות הקומוניסטיות  המצב בשטחים  פליטים  חילופי שבויים ועוד. (המשך בתיק 8)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (5) (המשך מתיק 7) ענין המצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל המגעים המדיניים בארה"ב  הדיון בעצרת האו"ם על נסיגה ישראלית  המצב בירושלים ובשטחים  פרשת הליברטי  תקריות עם המצרים ועוד. (המשך בתיק 9)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (5) (המשך מתיק 8) ענין המצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל מגעים מדיניים בארה"ב  הדיון בעצרת האו"ם  התמקמות משקיפי או"ם בקוי הפסקת האש  נוכחות סוביטית בים התיכון ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (4) ענין המצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל מדיניות  בריטניה  צרפת  בריה"מ  איטליה ומדינות אחרות בנוגע לעתיד השטחים הכבושים  הדיונים באו"ם ועוד. (המשך בתיק 11)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (4) (המשך מתיק 10) ענין המצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל מגעים מדיניים בארה"ב בענין פרשת הליברטי  מעבר ערבים מהגדה המערבית למזרחית  המצב בירושלים ובגדה ועוד. (המשך בתיק 12)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (4) (המשך מתיק 11) ענין המצב במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים כולל מגעים מדיניים בנוגע לעמדת ארה"ב כלפי פתרון הסכסוך  חילופי שבויים  המצב בירושלים ובגדה  הדיון באו"ם ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים – (7) ענין המגעים המדיניים שלאחר מלחמת ששת הימים עם מדינות שונות כולל בריטניה  צרפת  איטליה והמדינות הקומוניסטיות  בקשר לפתרון הסכסוך במזרח התיכון  פתיחת תעלת-סואץ  היהודים במצרים ועוד. (המשך בתיק 2)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג -מברקים מדיניים – (7) (המשך מתיק 1) ענין המגעים מדיניים לאחר מלחמת ששת הימים בעצרת האו"ם  דיונים בעצרת ומאחורי הקלעים  כולל עמדותיהן של בריה"מ וארה"ב בשאלת הסכסוך במזרח התיכון בעית ארמון הנציב  מצב היהודים בארצות ערב  שליחות טיטו בקהיר  (המשך מתיק (3
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ( (7 מברקים מדיניים – (המשך מתיק 2) המגעים המדיניים לאחר מלחמת ששת הימים בעצרת האו"ם  (דיונים בעצרת ומאחורי הקלעים)  כולל פתיחת תעלת סואץ  מגעים בין ארה"ב לבריה"מ בשאלת המזרח התיכון  שליחות טיטו והצעותיו ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (8) מגעים מדיניים לאחר מלחמת ששת הימים עצרת האו"ם (דיונים בעצרת ומאחורי הקלעים) באיטליה  בריטניה  צרפת והמדינות הקומוניסטיות כולל מגעים בין בריה"מ לארה"ב בשאלת הסכסוך במזרח התיכון  הגירת ערבים לאוסטרליה  שליחות טיטו. המשך בתיק 5
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (8) (המשך מתיק 4) מגעים מדיניים לאחר מלחמת ששת הימים בעצרת האו"ם (דיונים בעצרת ומאחורי הקלעים) כולל תקריות בתעלת סואץ ובגבול הירדני  איחוד משפחות בשטחים  רכש ישראלי בארה"ב  ועוד (המשך בתיק 6)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (8) (המשך מתיק 5) מגעים מדיניים לאחר מלחמת ששת הימים בעצרת האו"ם (דיונים בעצרת ומאחורי הקלעים) כולל עמדת בריה"מ בשאלת הסכסוך במזרח התיכון  החזרת תושבי הגדה  האחזויות נח"ל  אספקת נפט מאיראן לישראל ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (9) מגעים מדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים במדינות שונות כולל בריטניה  צרפת  איטליה  מדינות קומוניסטיות ואחרות בנוגע לאספקת נפט מאיראן לישראל  רכש ישראלי  יהודים בארצות ערב ועוד. (המשך בתיק 8)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (9) (המשך מתיק 7) מגעים מדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים בארצות הברית ;ובאו"ם בנושא האחזויות נח"ל בשטחים  השהיית רכש ישראלי ;בארצות הברית ;ועוד. (המשך בתיק 9)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (9) מגעים מדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים בעצרת האו"ם ובארה"ב  מידע על מלך ירדן  בענין השהיית רכש ישראלי בארה"ב  פעילות ססו"ת (סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם)  דיון האם לפרסם את המפקד  חבלה בארמון הנציב  אספקת נשק סובייטי לערבים   טיפול בעצוריים ;יהודיים במצרים ועירק  ;דיווח על מצב רמת הגולן לאחר המלחמה. הכנסת דינרים לישראל    ; עמוד 93 סקירה על הסיבות להצלחה וכשלון של המלחמה ואספקת נשק לישראל וירדן מהמאריקאים עמוד 284 דיווח על שינוי היחס לישראל בעקובת סקר
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (10) מגעים מדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים עם מדינות שונות בענין בניית צינור נפט באיראן על-ידי ישראל  קיפאון בדיונים במועצת הבטחון  יהדות מצרים ועיראק ועוד. (המשך בתיק 11).
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (10) (המשך מתיק 10) מגעים מדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים באו"ם (דיונים בעצרת ומאחורי הקלעים) בענין המצב במצרים  דו"ח אונר"א (סוכנות למען הפליטים של האו"ם) טיבוע המשחתת אילת ועוד. (המשך בתיק 12)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים עיקריים (11) המגעים המדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים באו"ם  בארה"ב ובמדינות שונות בענין טיבוע המשחתת אילת  המצב הפנימי בירדן  רכש ישראלי בארה"ב ועוד. (המשך בתיק 2)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים עיקריים (11) (המשך מתיק 1) המגעים המדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים באו"ם ;ובארצות הברית ;בענין הטבעת המשחתת אילת  החלטת מועצת הביטחון של האו"ם לפתרון הסכסוך במזרח התיכון  רכש ישראלי ;בארצות הברית ;ועוד.
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים עיקריים (12) (המשך מתיק 3) ענין המגעים המדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים כולל שליחות יארינג  דרום תימן וחופש המעבר במיצרי באב אל מנדב  עמדת בריה"מ בנוגע לתוצאות מלחמת ששת הימים  המצב בירדן  המצב במפרץ הפרסי  יהודי ערב ועוד. החלפת שבויים  מצב היהודים במצרים ועירק   דיווח על יחסי ישראל-טורקיה  הארכת תקופת השחרור ב6 חודשים   פליטים  עלויות בנייה בערים הערביות  מינוי יצחק רבין לשגריר בארה"ב. דיווחים על חבלות בגבול ירדן
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים מברקים וסיכומי פגישות בענין הדיון באו"ם בשאלת המצב במזרח התיכון ורכש ישראל. בתיק גם טיוטת הצעות-החלטה של מדינות שונות באו"ם  ועוד. (המשך בתיק 6)
לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (המשך מתיק 5) מברקים בנוגע להחלטת האו"ם 242 מיום 22.11.1967 והתגובות לה  חופש המעבר במיצרי באב-אל מאנדב  תקריות בגבול ירדן  עמדת צרפת בסכסוך ועוד.
מפעל הירמוך – פתרונות הנדסיים להטייה מפעל הירמוך – פתרונות הנדסיים – דו"ח תה"ל כולל מפות. הטיית הירמוך – אלטרנטיבות לתפיסת המים. תכנית אמריקאית להטיית הירמוך לכנרת – תכנית "הרזה – בייקר".  ;  ;  ;
קליטת מי מפעל הירמוך במערכת הארצית חברת תה"ל (תכנון המים לישראל) – קליטת מי מפעל הירמוך במערכת הארצית. תכנית קליטת מי מפעל הירמוך במערכת הארצית  אשר נכתבה על ידי היחידה לחקר ביצועים והיחידה לתכנון לטווח ארוך בתה"ל (ספטמבר 1967).. דו"ח היחידה לחקר ביצועים  היחידה לתכנון לטווח ארוך   תה"ל. ח.ב 6/67 (העתק לא שלם).
תצלומים מפגישת חברות קיבוצים בבית הנשיא לסיכום וציון מלחמת ששת הימים בתיק: תצלומים מפגישת חברותהתנועה הקיבוצית על זרמיה בפגישה בבית הנשיא לסיכום וציון מלחמת ששת הימים: 1. צביה כנצלסון – שדות ים. 2. אל"מ סטלה לוי בפגישת חברות קיבוצים בבית הנשיא על תפקיד החיילות במלחמת ששת הימים – 9.8.1967 3. במפגש – תמר הרבט מקיבוץ "עלומים". .  ;  ;
לשכת השר והמנכ"ל – ועדת מנכל"ים לטיפול בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל. כרך א' דוחות והתכתבות בענייני תחבורה בשטחים המוחזקים.
לשכת השר והמנכ"ל – ועדת מנכל"ים לטיפול בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל. כרך ב' דוחות והתכתבות בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים בעיקר בענייני תחבורה.
לשכת השר והמנכ"ל – ועדת מנכל"ים לטיפול בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל. כרך ג' דוחות והתכתבות בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים בעיקר בענייני תחבורה. לקטים מקוצרים מתוך שידורי "בית השידור הישראלי".
לשכת השר והמנכ"ל – ועדת מנכל"ים לטיפול בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל. כרך ד' התכתבות בנושאים: הוצאת מכרזים לעבודות בשטחים  הסעת פועלים מיהודה ושומרון לישראל  תנועת רכב אזרחי בשטחים המוחזקים  תוכנית פיתוח והעלאת רמת השירותים בשטחים לשנת התקציב 1969/70  סקרים בנושאים הקשורים בשטחים המוחזקים  ;תביעות של תושבי השטחים ועוד. דוחות דו שבועיים מפעולות והישגים בענייני תחבורה באזור יהודה ושומרון  סיכומי ישיבות מוועדת המנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים על-ידי צה"ל  הצעת חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום  1968  הצעה למינהל עצמי מחוזי ערבי באזור יהודה ושומרון ועוד.
לשכת השר והמנכ"ל – ועדת מנכל"ים לטיפול בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל. כרך ה' דוחות המסכמים נושאים אזרחיים וכלכליים בשטחים המוחזקים  דוחות על פעולות קמ"ט התחבורה באזור יהודה ושומרון. התכתבות בנושאים: ענייני כלי רכב בשטחים  תוכנית אב למרחב שלמה  הסעות עובדים מהשטחים לישראל  המדיניות בשטחים ועוד.
לשכת השר והמנכ"ל – ועדת מנכל"ים לטיפול בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל. כרך ו' נוהלים  דוחות והתכתבות בנושאים אזרחיים בשטחים המוחזקים כגון ענייני תחבורה  הקמת מפעלים  תיירות  כלכלה  חינוך ועוד. סיכומי ישיבות של ועדת המנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים על-ידי צה"ל.
לשכת השר והמנכ"ל – מוניות בירושלים המזרחית התכתבויות בנוגע למעמד המוניות בירושלים המזרחית לאחר מלחמת ששת הימים  המעבר ל"מוניות ירושלמיות" רגילות  זכרון דברים בנושא ועוד.  ; בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
קטעי עיתונות – התנועה למען ארץ ישראל השלמה כתבות שהתפרסמו בעיתונים ובטאונים ;שונים ("הצופה"  "דבר"   ;"הפועל הצעיר" – בטאון מפלגת העבודה) בנושא ;הקמת התנועה למען ארץ ישראל השלמה ופעילותה. ובנושושא מדיניות מפלגת העבודה ביחס לשטחים המוחזקים). ;בתיק ;תמליל ; נאום של ;רחל ינאית בן-צבי בוועד הפועל (של ההסתדרות/מפלגת העבודה?) בשם "ויכוח על השטחים" ; משנת 1972
תצלומים שם גונאר יארינג מתווך מהאו"מ לאחר מלחמת ששת הימים בתיק: תצלומים של גונאר יארינג מתווך מהאו"מ לאחר מלחמת ששת הימים  עם הנשיא זלמן שז"ר בבית הנשיא.
המפקח על התעבורה – המחלקה לשעת חירום חקר מלחמת ששת הימים חקר פעילות רשות מל"ח (משק לשעת חירום) במהלך מלחמת ששת הימים.  </font>
תיק ללא שם מכתב תנחומים שנשלח למשפחת ח"כ מיקוניס   שכתוב של נאום שנשא ח"כ מיקוניס על עמדותיו בימי מלחמת ששת הימים
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – קרקעות ובניית בתי ספר, מוסדות, אוניברסיטה עברית סיכומי ישיבות והתכתבות בנוגע לתכניות בניה ופיתוח ברובע היהודי בירושלים העתיקה וביורושלים המזרחית בכלל ; וכן בשטחים המפורזים לשעבר בהר הצופים וארמון הנציב לאחר מלחמת ששת הימים (כולל תכניות לבניית השכונות גבעת המבתר והגבעה הצרפתית)
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – ירושלים סדר יום לישיבת ועדת השרים העליונה לענייני ירושלים  התכתבות של יהודה תמיר עם משרד החוץ והחקלאות בנושאים ;הקשורים לבניה ופיתוח בירושלים המזרחית וביהודה ושומרון ; (הגדה המערבית) לאחר מלחמת ששת הימים: תכנון שיקום הרובע היהודי בירושלים העתיקה  רכוש כנסייתי רוסי במזרח ירושלים   אמות בירושלים  העברת ; המטה הארצי פיקוד המרכז לירושלים דוח על הישוב העירוני בחברון ותכנון ראשוני להקמת קרית ארבע.
העלאת אנשי מקצוע מארצות המערב – כללי התכתבות בנושא
מלחמת ששת הימים תצלומים של הנשיא ורעייתו בביקור ליד הכותל המערבי  הר הצופים  וחיילים פצועים בבית חולים ותצלומים של הנשיא מקבל משר הדואר אלבום בולי מלחמת ששת הימים
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר מזרח ירושלים התכתבות של יהודה תמיר עם משרד השיכון וארגון סוחרי ירושלים בנושאים: בניה במזרח ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים  ווועדה הארכיטקטונית לגבעת המבתר ועוד.
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – דיור  ;נתונים על דירות פנויות למכירה בירושלים  השתתפות בדיור לסטודנטים באוניניברסיטה העברית  ;דו"חות  ;על תכנון בנייה ושיכון במזרח ירושלים ובירושלים בכלל לאחר מלחמת ששת הימים
ממונה על אכלוס  ירושלים יהודה תמיר – פליטים תכניות והצעות ליישוב מחדש של פליטים פלסטינים ביהודה ושומרון (הגדה המערבית) ; ובירושלים ;המזרחית (כולל ;הצעה ליישוב פליטים ממזרח לרדן)  ; ולשיקום מחנות פליטים  מפות  של מחנות פליטים והתכתבות ;בנושא של יהודה תמיר  היועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר.
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר דו"חות  מפות ;והתכתבות של יהודה תמיר עם שר המשטרה אליהו ששון וגורמים נוספים ; בנוגע העברת המטה הארצי של משטרת ישראל ;למזרח ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. בתיק גם ;תכנית מוקדמת  ;מ-29/06/1966 להעברת המטה לירושלים עוד לפני המלחמה.
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – ישיבות ובתי כנסת בקשות להקמת ישיבות ותרומות והתכתבות של יהודה תמיר עם הרב מרדכי אוליפנט וגורמים במשרדי ממשלה בנוגע להקמת ישיבה במזרח ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים
ביקור הנשיא ורעייתו בקנדה
ביקור הנשיא ורעייתו בקנדה
ועדת מל"ח למחוז ירושלים, דוחות ודיווחים
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – אוניברסיטה – הר הצופים, הדסה. חלק א' התכתבות עם גורמים שונים כגון: משרד החוץ  מינהל מקרקעי ישראל  הקונסוליה הבריטית  ועדת המשנה לתכנון מרחב העיר העתיקה  חברת החשמל  האוניברסיטה העברית בירושלים בנושאים שונים כגון: בית הקברות על הר הצופים  פיתוח אזור הר הצופים כקמפוס אוניברסיטאי כולל מגורי סטודנטים  אספקת חשמל לקמפוס האוניברסיטה בהר הצופים  זכויות בניה לאוניברסיטה באזור הגבעה הצרפתית ועוד (המשך בתיק 2)
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר-  מפות ותכניות מפות ותכניות של מחנות צה"ל  אשטרום  אשדוד  נווה יעקב בירושלים
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – הוועדה הבינמשרדית הממליצה על מועמדים לקבלת דירות להשכרה התיק מכיל התכתבויות עם גורמים כגון משרד האוצר  עיריית ירושלים ומשרד השיכון ופניות של עובדי מדינה בנוגע לסיוע העברת עובדי מדינה לגור במזרח ירושלים ליהודה פאוסט  סגן הממונה על אכלוס ירושלים: עידוד התעשייה והמלאכה במזרח ירושלים  נוהלים והסדרים תקציביים לעניין עובדי מדינה מועברים לירושלים ע"פ החלטת ממשלה  פירוט הסיוע בדמות הלוואות שניתנו לעובדי מדינה לרכוש בתים ודירות בשכונות מזרח ירושלים  החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה בעניין ועוד
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – הוועדה לפיתוח השטחים המוחזקים בדיקת אלטרנטיבות  סיכום מחקרים כלכליים
על המצב – המתיחות במזרח התיכון מכתבי אזרחים המביעים דעתם על בעיות השעה
על המצב – המתיחות במזרח התיכון מכתבי אזרחים המביעים דעתם על בעיות השעה
על המצב – המתיחות במזרח התיכון מכתבי אזרחים המביעים דעתם על בעיות השעה
על המצב – תגובות מכתבי אזרחים המביעים דעתם על בעיות השעה
על המצב – תגובות מכתבי אזרחים המביעים דעתם על בעיות השעה
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – ירושלים פניות והתכתבות בנושא ;הבניה ופיתוח ומזרח ירושלים ; בירושלים בכלל (כולל מסחר  ייצוא  ;פיתוח תשתיות ;ועוד) לאחר מלחמת ששת הימים
ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר – הצעות לדיור והצעות תוכניות התכתבות עם משרד הביטחון  הסוכנות היהודית  משרד עליה וקליטה ומשרד השיכון בנושא שיכון ובנייה בירושלים המזרחית ובירושלים בכלל לאחר מלחמת ששת הימים
הוועדה הציבורית להפצת אגרות מלווה ביטחון בתיק רק 3 מכתבים בענייני גיוס כספים. בתיק גם מודעה/ כרזה וקטע מעיתון.
פניות אישיות של אזרחי ישראל אל ראש הממשלה לקראת ובעקבות מלחמת ששת הימים + תשובות ראש הממשלה ועוזריו
פניות אישיות של אזרחי ישראל אל ראש הממשלה לקראת ובעקבות מלחמת ששת הימים + תשובות ראש הממשלה ועוזריו בתיק מכתבים ופניות ציבור שנשלחו ללשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  בתאריכים אלו. בתיק ניתן למצוא תזכירים וסקירות שנשלחו  הצעת שמות למלחמה  מכתבים על מעמד השטחים  תוכניות שלום וברכות על הישגי המלחמה. ​
פניות אישיות של אזרחי ישראל אל ראש הממשלה לקראת ובעקבות מלחמת ששת הימים + תשובות ראש הממשלה ועוזריו בתיק פניות ציבור שהגיעו ללשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  בתאריכים אלו שלפני מלחמת ששת הימים ואחריה. בתיק ניתן למצוא מכתבים הנוגעים בתפקודו של לוי אשכול  ברכות  סקירות וותגובות לממשלת הליכוד הלאומי שהוקמה לפני המלחמה. ​
פניות אישיות של אזרחי ישראל אל ראש הממשלה לקראת ובעקבות מלחמת ששת הימים + תשובות ראש הממשלה ועוזריו בתיק פניות ציבור שהגיעו ללשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  ולשר הביטחון  בחודשים אלו. בתיק דנים בענייני ביטחון  כלכלה  חברה ומדיניות דיפלומטית. עיקר המכתבים נוגעים לתקופת סוף חודש מאי  שלפני המלחמה  לנאום הגמגום ולמדיניותו של אשכול למדינות ערב. בנוסף  בתיק מספר רב של מכתבי תמיכה בראש הממשלה אשכול. ​
פניות אישיות של אזרחי ישראל אל ראש הממשלה לקראת ובעקבות מלחמת ששת הימים + תשובות ראש הממשלה ועוזריו בתיק פניות ציבור שהגיעו ללשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  ולשר הביטחון  בחודשים אלו. בתיק דנים בענייני ביטחון  כלכלה  חברה ומדיניות דיפלומטית. ​
שאילתות ותשובות (כנסת שישית) (3373 – 2621) שאילתות שנשאל רה"מ לוי אשכול​ מחברי הכנסת השישית  ותשובותיו עליהם.  ; בין הנושאים הנשאלים  בעקבות מלחמת ששת הימים  השימוש בביטוי "הגדה המערבית"  פסיקתו הפומבית של הרב ניסים זצ"ל בדבר איסור מסירת שטחי א"י המשוחררים  מסלול נסיעות של אוטובוסי בית לחם- דרך שכונת תלפיות  ועוד. בתיק השוחרו םרטים הנוגעים לצנעת פרט
התכתבויות בעקבות מלחמת ששת הימים בתיק פניות ציבור ומכתבים שנשלחו ללשכת ראש הממשלה  דאז  לוי אשכול  בתאריכים אלו. בתיק ניתן למצוא מכתבים וגזרי עתונות בנוגע ליוזמות שלום וליחסים הדיפולמטיים בין ישראל למדינות ערב. בנוסף  ניתן למצוא בתיק התכתבות בין משה דיין ללוי אשכול  בנוגע לראש עיריית שכם  חמדי כנאען. כמו כן  בתיק מכמתב מפורט מאליהו ששון  שר המשטרה  ללוי אשכול  בנוגע למדיניות ישראל במו"מ והחתירה לשלום.
התכתבויות בעקבות מלחמת ששת הימים פניות ציבור בעקבות מלחמת ששת הימים. קטעי עתונות. דברי ראש הממשלה  לוי אשכול  בפתיחת מושב החורף בכנסת  30/10/1967.<br>נאום ראש הממשלה  לוי אשכול  לאומה (שודר ב"קול ישראל")  22/10/1967.
התכתבויות בעקבות מלחמת ששת הימים פניות ציבור בעקבות מלחמת ששת הימים. קטעי עתונות והודעת שר החוץ  אבא אבן  בכנסת מיום 31/07/1967.  ;
התכתבויות בעקבות מלחמת ששת הימים פניות ציבור בעקבות מלחמת ששת הימים. קטעי עתונות.
התכתבויות בעקבות מלחמת ששת הימים פניות ציבור ;בעקבות מלחמת ששת הימים. גוש עציון – נתונים ראשוניים  סיכום ראשוני והמלצות ביניים. קטעי עתונות.
התכתבויות – לשכת ראש הממשלה התכתבויות של משרד ראש הממשלה בנושאים שונים: מינויים  קביעת לו"זים לסיורים  שאילתות  פיטורים ופיצויים  מינויי ועדות  בקשות חנינה  יחסי החוץ והפנים של ישראל  חגיגות שנת העשרים למדינה ויובל להצהרת בלפור  מלחמת ששת הימים ועוד.
נאומים בתיק נאומים: שלושים לחללי מלחמת ששת הימים; נאום בפני הרבנים הקונסרבטיביים; פתיחת הדיון על עליה  הנהלת הסוכנות. בועידת הסתדרות ציוני אמריקה. התכתבות בקשר לפרסום נאומי ראש הממשלה. נאום בתשובה לשאלת ה"ג'ואיש כרוניקל"; ברכת ראש הממשלה להנהלה ולעובדי קמ"ג; בבבבברכת ראש הממשלה לפתיחת שנת הלימודים באוניברסיטת חיפה. לפני משלחת הסקר של המגבית לפני הוועדה הישראלית של "בני ברית"; פתיחת מושב החורף בכנסת. ​
טיוטות והכנות לנאומים הערות בכתב ידו של רה"מ אשכול. עניינים שונים ברכות בטקסים שונים והודעה שלו על היערכות למלחמה בפתיחת מושב הכנסת.
טיוטות והכנות לנאומים <font size="2">טיוטות של נאומי ראש הממשלה לוי אשכול מול משכן הכנסת  באירועים פרטיים  בטקסים ובועידות  בעניין היבטים בטחוניים ומדיניים של השלכות מלחמת ששת הימים  יחסי החוץ של ישראל  הכלכלה ועוד. בנוסף  הערות ורשמים בכתב ידו של אשכול ותמלולי ראיונות שלו. </font>
טיוטות והכנות לנאומים טיוטות של נאומי ראש הממשלה לוי אשכול מול משכן הכנסת  באירועים פרטיים ובטקסים  על היבטים בטחוניים של מלחמת ששת הימים  יחסי החוץ של ישראל  הענקת אות מלחמת ששת הימים  הנחת אבני פינה ועוד. בנוסף  הערות ורשמים בכתב ידו של אשכול.
הסברה – מרכז ההסברה, ועדת ההסברה סקירה על פעולות מרכז ההסברה בקרב העולים ותרומתו למיזוג גלויות  זכרון דברים של מרכז ההסברה  דוחות פעולה של מרכז ההסברה  סיכומי ישיבות של ועדת ההסברה ועוד. מאמרים מהעתונות.​
הסברה – כללי התכתבות בנושא סקר דעת קהל  הסברה בנושאי מדיניות חוץ וביטחון  תקציב ההסברה  אירועי יום השנה למלחמת ששת הימים ועוד. פרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה לענייני חו"ל  שאלות אזרחים לראש הממשלה בנושאים שונים ותשובותיו.​
בעיות בטחון המדינה, צה"ל בתיק ; על המצב הביטחוני בארץ: גיוס תלמידי ישיבה – מכתב מאת ח.מ. שפירא אל ראש הממשלה מיום 8.10.1963; טכס סיום סדרה ראשון של טנקי סנטוריון – 12.9.1963; כנס קציני גייסות השיריון ביום קדש מיום 29.10.1963; הקלות בקריאה להתיצבות לשירות מילואים של פועלי תעשיה בשנת 64 – 65 כמסגרת מדיניות הממשלה לשמירת המשך היציבות הכלכלית; – 11.11.1963; החלטת הממשלה בדבר קיצור תקופת השירות הסדיר בצה"ל מיום 1512.1963; תקנות בדבר פטור מהגבלות בשירות המדינה של הורה ו אלמנה של חייל שנספה במערכה ; מכתבו של לוי אשכול כשר ביטחון אל צבי צור  הרמטכ"ל – 31.12.1963 שחרור מלואים פועלי תעשיה חיוניים – 8.1.1964; נאום בטקס הסיום של מחזור העשור בפו"מ – 31.8.1964; דברי ראש הממשלה בתור שר הביטון – קול ישראל – מוצאי שבת – 23.10.1965; דברי ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ביום גייסות השריון – 29.10.1965; דברי ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ביום חיל הים – 12.7.1966 סיכום מישיבת ועדה בענין נח"ל תעשייתי – 4.5.1966; נאום ראש הממשלה בכנסת ביום 15.11.1966 לפני מלחמת ששת הימים; הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון מר לוי אשכול בכנסת על המצב הביטחוני ביום 17.1.1967 ;  ;מסמך הנוגע בפיקוח ממלכתי-זרחי על מערכת הביטחון; טיעון על רעיון "הפירוז" של סגן ראש הממשלה אל ראש הממשלה;
הסתננויות והברחה – בעיות גבול, ועדות שביתת הנשק התכתבות ודוחות בנושאים: בדיקת הנזקים ליישובים שנפגעו מפעולות הסורים ושיקומם  הסתננויות ותקריות גבול  ועדות שביתות הנשק ;ועוד.<br>​
ירושלים והמקומות הקדושים התכתבות בנושא בינוי  יישוב ושיקום ;ירושלים המזרחית (הכותל המערבי  הר הצופים  אוגוסטה ויקטוריה  גבעת המבתר  הר הבית  הר הזיתים ועוד) לאחר מלחמת ששת הימים. (השחרות בעמודים 60 ו- 65 מפאת הגנת הפרטיות).​
השטחים המוחזקים / היאחזויות סטטיסטיקה של האזורים הכבושים בנושאים כגון: שטח המטעים  ייצור פירות וערכם  מספר בעלי חיים  תצרוכת עבודה בחקלאות  בתי בד לייצור שמן זית  מכירת דשנים לחקלאות  מכירת חומרי הדברה ועוד.<br>התכתבות בנושאים: תוכנית פיתוח של האזורים המוחזקים/ המשוחררים (הגדה המערבית  רצועת עזה  חצי הא סיני והרמה הסורית)  דוח בחינת כדאיות הפעלת מכרות המנגן ומפעל ההתכה בסיני  סקירה על הבעיות החברתיות בשטחים המוחזקים  סקירה ראשונית בנושא מחצבים בסיני  שיקום כפרים שנפגעו בגדה המערבית  היאחזויות  תוכנית מדינית לאזורים הכבושים ועוד​
השטחים המוחזקים / היאחזויות התכתבות בנושאים: התנחלויות  תביעת עיריית שכם נגד חברת החשמל לישראל  יחסים כלכליים עם השטחים המוחזקים  עידוד ההגירה מרצועת עזה  התיישבות ופיתוח בגדה המזרחית  חידוש הישוב היהודי בחברון  הקמת ישובי קבע לבדואים  תכנון פיזי של הגדה המערבית ורצועת עזה  סטטיסטיקות בנוא האזורים המוחזקים  תכנון אזורי גוש עציון ועוד.<br>​
פח"ע, מתנדבים, מגבית החרום התכתבות בנושאים: אירועי פח"ח שונים כגון פיגועים  הסתננויות מחבלים ותקריות גבול  מפעל המתנדבים מחו"ל  "מגבית החירום".​
קול ישראל התכתבות בנושאים: משדרים מיוחדים לבתי ספר ולילדים ונוער בימי פגרת הקיץ  סופרים וספרות עברית ב"קול ישראל"  ועדת ייעול  ההפגנות נגד מוסדות המסיון  תיאום תוכניות בין "קול ישראל" לגלי צה"ל  פסטיבל הזמר והפזמון  סקרי האזנה  תקלות שידור  שידורים לבתי הספר הערביים  תוכניות רדיו שונות כגון: "מחוץ לשעות הקבלה"  "מרדף"  סיכום פגישה בעניין הקמת הטלוויזיה  ליקויים במערכת החדשות ב"קול ישראל"  תקציב ועוד​
עדי יפה (מזכיר מדיני של ראש הממשלה) פתקים שכתב אביעד (עדי) יפה  היועץ המדיני ומנהל ;הלשכה ;של רה"מ לוי אשכול  אל אשכול. הפתקים כוללים עניינים מדיניים  פוליטיים  אישיים   כולל פתקים מ"תקופת ההמתנה" שלפני מלחמת ששת הימים ; ופתקים בודדים מזמן המלחמה עצמה ומהימים הראשונים שלאחריה.<br>פירוט פתקים חשובים (על פי סדר העמודים בסדר כרונלוגי הפוך):<br>עמוד 5 – פתק לא מתוארך שנכתב ככל הנראה בבוקר היום הראשון למלחמה – 5.6.1967  שבו מודיע יפה לאשכול על תחילת מבצע "מוקד": "חיל האוויר הודיע כי נוצר מגע בין מטוסינו לחיל האוויר המצרי. הרמטכ"ל רץ לפיקוד וידווח מיד כשידע מה קרה" עמוד 7- ; פתק לא מתוארך המעביר שיחה מיגאל ידין לגבי שיחה שלו עם דיין ביחס לשתי האפשרויות "לחייל" את דיין כיועץ צבאי מיוחד לאשכול או למנותו כשר הביטחון
עדי יפה (מזכיר מדיני של ראש הממשלה) פתקים שכתב אביעד (עדי) יפה  היועץ המדיני ומנהל  הלשכה  של רה"מ לוי אשכול  אל אשכול  בתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים. הפתקים כוללים עניינים מדיניים  פוליטיים  אישיים . כולל עדכונים מבצעיים  פגישות דיפלומטיות  פגישות עם שרים ועוד. עמודים 58 – 62 – פתק לא מתוארך המדווח על דברים שאמר דיין בארוחת צהרים כלשהי שבה "לא דיבר על<br>גבולות 1948 כמו בכנס רפ"י  אלא אמר כי אנו לא סיפחנו את הגדה  אלא דואגים לביטחוננו ונימצאים שם ונימצא שם. הערבים לא ירצו ללמוד עברית – שלא ילמדו  לא ירצו שחיילנו יהיו בתוך שכם – עעמוד ע"י שכם   אך אז יהיה עליהם לדאוג לסדר ושקט ואנו נדאג רק לבטחוננו. ירושלים לעומת זה היא חלק מישראל…"
מכתבים אישיים ופתקים (אותיות א') מכתבים אישיים ופתקים שעברו על שולחנו של ראש הממשלה השלישי  לוי אשכול- שמות משפחה המתחילים באות א'. מכתבים מחברי מפלגות  איחולי החלמה וברכות.
רשימת תוכן תיקי ארכיון הרב שלמה גורן טיוטת רשימת תוכן תיקי ארכיון הרב שלמה גורן (טווח השנים משוער)​
ביוגרפיות קצרות (קורות חיים) של הרב שלמה גורן – נוסחים שונים ביוגרפות קצרות (קורות חיים) של הרב שלמה גורן ;בנוסחים שונים בעברית ובאנגלית  שנכתבו במועדים שונים (חלקן מתוארכות וחלקן לא) במהלך כהונתו כרב הראשי לצה"ל או במהלך כהונתו כרב הראשי לישראל (טווח השנים תיק כולו משוער)​
ביקור הרב שלמה גורן באוסטרליה ערב מלחמת ששת הימים מסר מהרב שלמה גורן ליהדות אוסטרליה  תוכנית הביקור של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן באוסטרליה  מכתבים ; מהמועצה הציונית בניו סאות' ויילס (סידני) אל הרב  הזמנות ;לכינוסים של הקהילה היהודית לכבוד יום העצמאות ה-19 של ישראל; שבהם השתתף הרב  תמליל נאום שנשא הרב ביום העצמאות על המשמעות של מדינת ישראל ליהודי התפוצות . התיק ברובו באנגלית​
פרקי יומן על שחרור ירושלים מאת הרב שלמה גורן ותחקיר שנערך לרב בנוגע לפעילתו במהלך מלחמת ששת הימים בתיק שני מסמכים בכמה עותקים: 1. "פרקי יומן על שחרור ירושלים" ; שכתב הרב הראשי לצה"ל ; שלמה גורן סמוך לסיום מלחמת ששת הימים ;(בכתב יד ובדפוס; 2. תמליל ; תחקיר שנערך לרב גורן בנוגע לפעילותו במלחמה ע"י ענף היסטוריה בצה"ל  הכולל התייחסות לפעילותו של הרב גורן ; "תקופת ההמתנה" בשלבים ושונים של המלחמת  ;ובמקומות ; ואתרים שונים אליהם הגיע במהלכה: ג'בל מוסה בסיני  הר הבית והכותל המערבי  קבר רחל ומערת המכפלה). בתיק גם שני קטעי זכרונות המלחמה של הרב גורן בגרסאות נוספות ;שהודפסו מאוחר יותר (אחד מהם בשנת 2009)​
הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן – תיק אישי – 1967 התכתבות של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן עם אנשי ציבור(ביניהם סגנו הרב מרדכי פירון ומפקד חטיבת הצנחנים רפאל איתן (רפול)) ואנשים פרטיים בנוגע לפעילותו ופעילות הרבנות הצבאית  כולל התייחסות ;לביקורו המתוכנן באוסטרליה  ;מאמרים ותמלילי הרצאות של הרב גורן ששודרו ברדיו בנושאים דתיים (מצוות קידוש החודש  פסח ;ועוד)  תדריך ​דתי למפקד/חייל היוצא לחו"ל שכתב הרב גורן.
הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן – תיק אישי – 1967 התכתבות של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן עם אנשי ציבור (ביניהם ;הרב יצחק יעק וכטפוגל  ראש ישיבת "מאה שערים") ;ואנשים פרטיים בנוגע לפעילותו ופעילות הרבנות הצבאית ובנוגע למלחמת ששת הימים וסוגיית העליה להר הבית  ;דרשות ותמלילי הרצאות של הרב גורן ששודרו ברדיו בנושאים דתיים והלכתיים (כולל דבריו ביום עלייתו לג'בל מוסה המזוהה כהר סיני​ במהלך המלחמה)  דברי הספד של הרב ; גורן לאלוף חיים בן-דוד  אבשלום פיינברג (שעצותיו התגלו בסיני אחרי המלחמה) וחללי המערכה על הרובע היהודי במלחמת העצמאות שהובאו לקבורה מחדש  הנחיות של הרבנות הצבאית לסדרי העבודה במערת המכפלה ועוד.
הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן – תיק אישי – 1968 התכתבות של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן עם אנשי ציבור (ביניהם גד יעקבי   ח"כ מנחם פרוש  הרב יששכר דב ברגמן והרב דוד כהנא – הרב הראשי של יהודי ארגנטינה) ; ;ואנשים פרטיים  ;בנוגע לפעילותו ופעילות הרבנות הצבאית  בנוגע לתוצאות מלחמת ששת הימים ;ובנוגע לבחירתו לתפקיד הרב הראשי לתל-אביב (כולל ;הזמנה לרב ממנהיג קבוצת "מתנחלי חברון" הרב משה לוינגר לערוך את טקס הנישואין של בני קצובר בחברון)  ;דרשות ותמלילי הרצאות של הרב גורן ;(ביניהם הספד לשבעת חללי גבעת הרדאר במלחמת ; העצמאות שהובאו לקבורה ; מחדש ודברים לזכר הרב יהודה לייב מימון)  הנחיות ביטחון להסברת מלחמת ששת הימים.
הרב ההראשי לצה"ל שלמה גורן – תיק אישי – 1968 התכתבות של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן עם אנשי ציבור (ביניהם ח"כ גדעון האוזנר והרב משה לווינגר  מנהיג קבותת "מתנחלי חברון" 😉 ואנשים פרטיים  בנוגע לפעילותו ופעילות הרבנות הצבאית ובנוגע לבחירתו לתפקיד הרב הראשי לתל-אביב (כולל התכתבות עם ד"ר שניאור זלמן ; צייטרלין בנוגע לפרשה של התייחסות לא נאותה לאדם שהתגייר)  תמלילי הרצאות נאוומי ברכה של הרב לחיילי צה"ל ותשובות הלכתיות  ;רשימות זמני כניסת השבת בבסיסים צבאיים שהוקמו בסיני ורמת הגולן בעקבות מלחמת ששת הימים.​
תשובה הלכתית של הרב שלמה גורן בעניין "קדושת אזור עולי מצרים לאחר מלחמת ששת הימי" (שו"ת שמיטה)
מאמרים, נאומים, ראיונות והתכתבות של הרב שלמה גורן בענייני הר הבית מאמרים  נאומים  ראיונות והתכתבות ; (כולל תשובות הלכתיות) של הרב שלמה גורן בענייני הר בית בעקבות מלחמת ששת הימים: מידות ההר וגבולותיו  הסוגיה ההלכתית של עליית יהודים להר  האיסור הממשלתי על תפילת יהודים בהר הבית ומחאת הר גורן כנגד האיסור.​ ;בתיק גם ; הדפסה מחודשות של המאמר "הר הבית והמקדש לאור ההלכה" עם הערות של הרב גורן לקראת הכללתו בספר מתאריך לא ידוע  כנראה בתחילת שנותה-90.
מאמרים ומחקרים שונים בענייני הר הבית מאמרים היסטוריים והלכתיים מאת כותבים שונים מתקופות שונות (ביניהם הרב יהודה גרשוני  מנחם בן ישר ואשר ז' קאופמן) שנשלחו אל הרב שלמה גורן או נאספו על-ידיו בנושאים הקשורים להר הבית: הסוגיה ההלכתית של עליית יהודים להר הבית ותפילה על ההר  סוגיית בניית בית המקדש בימינו  תחומי ההר  מחקרים ארכיאולוכיים לגביו ועוד.​
העתקי מכתבים ששלח הרב שלמה גורן בנוגע לפועלו ב"תקופת ההמתנה" ובמלחמת ששת הימים שני ; עתקימכתבים ששלח הרב שלמה גורן לעיתונאים בנוגע לפועלו ערב מלחמת ששת הימים ובמהלכה כתגופה לסילופים שנעשו בלטענתו בתיאור מעשיו באותה תקופה בתפקידו כרב הראשי לצה"ל: 1. מכתב לעורך ידיעות אחרונות דב יודקובסקי בעניין ;הגעתו של הרב להר ;הבית ולכותל המערבי יחד עם לוחמי חטיבת הצנחנים 55; 2. ;מכתב לשר מרדכי (מוטה) גור (מח"ט 55 במלחמה) בעניין התפילות ; שערך הרב בכותל המערבי ;לאחר שהגיע אליו יחד עם הצנחנים ובעניין הטיפול בחללי המלחנה ; ; ;3. מכתב לעיתונאי יאיר קוטלר בעניין פעילותו של הרב ב"תקופת ההמתנה" ; לעידוד חיילי​ צה"ל לקראת היציאה למלחמה והכחשה שלו לטענה ; שהורה לחפור בתי קברות המוניים למקרה שישראלים רבים יהרגו במלחמה הצפויה.
מנשרי דבר הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן לחיילי צה"ל לפני מלחמת ששת הימים ובמהלכה מנשרים מודפסים של דברים שמסר הרב ​ הראשי לצה"ל שלמהה גורן לחיילי צה"ל ; לקראת "תקופת ההמתנה" שקדמה למלחמת ששת הימים ובמהלך המלחמה עצמה (שכנראה נאמרו קודם בשידור חי ברדיון והודפסו לאחר מכן)  הכולללים דברי עידוד לחיילים העומדם לתאת לקרב ודברי הודיה לאחר הגעת ;יחד עם כוחות ; חטיבת הצנחנים 55 לכותל המערבי ; (בכרוז שכותרתו: "דבר הרב הראשי לצה"ל אלוף הרב שלמה גורן לגאולת העיר העתיקה  הכותל המערבי והר הבית מידי לגיונות האוייב". בתיק גם ; תרגום לאנגלית של נאום הודיה זה (שנשלח לרב גורן ב-10/03/1968 ) וטיוטה בכתב יד ;של הנאום שנשא הרב ; לפני הצנחנים רגע לפני פריצתם לעיר העתיקה דרך שער האריות.
גליונות כתבי עת בנושא הר הבית גליון מיוחד של בטאון הרבנות הצבאית "מחניים" לרגל נצחון צה"ל במלחמת ששת הימים כולל ; דיווח על הגעתו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן להר הבית ולכותל המערבי; גליון של השבועון "העולם הזה" הכולל כתבה מרכזית בנושא פעילותו של הרב גורן על הר הבית לאחר המלחמה וכתבה נוספת על הפלסטינים ביהודה ושומרון שיוצאים לירדן וחוזרים דרך גשר אלנבי.
קטעי עיתונות – "ידיעות אחרונות" קטעי עיתונות של העיתון "ידיעות אחרונות" לפני מלחמת ששת הימים ואחריה המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן  לפעילות הרבנות הצבאית בכלל ועוד. ; בתיק גליון מיוחד של המוסף "7 ימים" בעקבות המלחמה – "גליון מזכרת – ישראל במערכת תשכ"ז"  הכולל התייחסות מיוחדת להגעתו של הרב גורן לכותל המערבי במהלך המלחמה.​
קטעי עיתונות – "ידיעות אחרונות" קטעי עיתונות של העיתון "ידיעות אחרונות" מהתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים ; ומתקופת מלחמת ההתשה המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן (כולל בחירתו לתפקיד הרב הראשי לתל-אביב ופרישתו מצה"ל)  לפעילות הרבנות הצבאית בכלל ועוד. ; ​
קטעי עיתונות – "מעריב" קטעי עיתונות של העיתון "מעריב" מהתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים  ומתקופת מלחמת ההתשה  המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן (כולל בחירתו לתפקיד הרב הראשי לתל-אביב ופרישתו מצה"ל)  לפעילות הרבנות הצבאית בכלל ; ועוד. ; ​
קטעי עיתונות – עיתונות זרה, "דבר", "למרחב", "היום", "המודיע", "שערים" קטעי עיתונות מעיתונים שונים לפני מלחמת ששת הימים ואחריה המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן ולפעילות הרבנות הצבאית בכלל ועוד. ; ​
קטעי עיתונות – "היום" קטעי עיתונות של עיתון "היום" מהתקופה לפני מלחמת ששת הימים אחריה ;ומתקופת מלחמת ההתשה המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן  לפעילות הרבנות הצבאית בכלל ועוד. ;​
קטעי עיתונות – "הצופה" קטעי עיתונות של העיתון "הצופה" ;לפני מלחמת ששת הימים ואחריה ;המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן (כולל בחירתו לתפקיד הרב הראשי לתל-אביב ופרישתו מצה"ל)  לפעילות הרבנות הצבאית בכלל ועוד. ; ​
קטעי עיתונות – "על המשמר" קטעי עיתונות של העיתון "על המשמר" ברובם מהתקופה שלפני מלחמת ששת הימים ומיעוטם אחריה המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן (כולל בחירתו לתפקיד הרב הראשי לתל-אביב ופרישתו מצה"ל)  לפעילות הרבנות הצבאית בכלל ועוד. ; ​
גליונות של העיתונים "הארץ", "דבר" ו"ג'רוזלם פוסט" גליון של עיתון "הארץ"  גליון של עיתון "דבר" וגליון של ה"ג'רוזלם פוסט"  שלושתם מ-29/08/1967​  הכוללים ידיעות וכתבות שונות בענייני היום וביניהם דיווחים על ועידת חרטום שנפתחה בתאריך זה
גליונות כתבי עת ביידיש גליון של כתב העת "אילוסרירטע וועל ווך" (השבוע בעולם  )  ;מ-23/08/1967 וחלק מגליון של העיתון "לעצטע נייס" (חדשות אחרונות) מ-01/09/1967   הכוללים ידיעות וכתבות בענייני היום וביניהם כתבות על רצועת עזה וצפון סיני ועל חללי צה"ל.
גליונות של עיתונים יהודיים באוסטרליה גליון של העיתון "The Maccabean"​ ; מאפריל 1967 ;(המכבי) וגליון של העיתון "The Australian Jewish Herald" (המבשר היהודי האוסטרלי) הכוללים הכוללים ידיעות וכתבות בענייני היום וביניהם כתבות ; על ביקור הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן באוסטרליה.
Terrible Swift Sword (החרב המתהפכת) – מאמר מתוך השבועון "ניוזוויק" מאמר מתוך השבועון "Newsweek" (ניוזוויק) העוסק במלחמת ששת הימים ובתוצאותיה  מתותוך דגש על המערכה בירושלים ובעיר העתיקה.
קטעי עיתונות – "במחנה נח"ל" קטעי עיתונות של העיתון "במחנה נח"ל" מהתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים ;המתייחסים לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן (כולל עלייתו לג'בל מוסא – "הר סיני" בחל השבועות שאחרי המלחמה)  לפעילות הרבנות הצבאית  ;פעילות חיילי ;צה"ל ; במלחמת ששת הימים ולאחריה  הקמת האחזויות נח"ל ועוד. ; ​
קטעי עיתוונות – "הארץ" קטעי עיתונות של עיתון "הארץ" מזמן מלחמת ששת הימים ומהתקופה שאחריה לפעילותו של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן במהלך המלחמה (תקיעת השופר ;בכותל המערבי) ולאחריה (כולל עיסוקו בענייני הר הבית ובחירתו לתפקיד הרב הראשי לתל אביב  לפעילות הרבנות הצבאית ופעילות חיילי וקציני צה"ל ; בכלל (כולל התייחסות לפעולת כארמה). ; ​
קטעי עיתונות – "ידיעות אחרונות" קטעי עיתונות של העיתון "ידיעות אחרונות" מהתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים המתייחסים לפעילותו של הרב שלמה גורן כרב הראשי לצה"ל וכרב הראשי לתל-אביב: עיסוקו בענייני הר הבית  וענייני גיור  התרת עגונות  פרשת "האח והאחות"  הכתרתו לתפקיד הרב הראשי לתל אביב ובחירתו לתפקיד הרב הראשי לישראל   פטירת חותנו "הרב הנזיר" ועוד.​
גליון של המגזין "לייף" הכולל סקירה על מלחמת ששת הימים גליון של המגזין ; ""Life" ("לייף") הכולל כמה כתבות על מלחמת ששת הימים  עם דגש על המערכה על ירושלים. הכתבות כוללות תצלומים המתעדים את המלחמה וביניהם תצלומים של שר הביטחון משה דיין  הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן תוקע בשופר מול הכותל המערבי  וחיילי חטיבה 55 (הצנחנים) בתמונה קבוצתית על ;הר הבית.​