אפורטוקולים וסטנוגרמות של ישיבות ממשלה קבינט וועדת חוץ ובטחון של הכנסת 1967- תשכ"ז

פרוטוקולים מישיבות הממשלה שנערכו בשנת תשכ"ז -1967 

סטנוגרמות ועדת שרים לענייני ביטחון – הקבינט מדיני-ביטחוני (1967)

דיוני ועדת השרים לביטחון מסווגים במיוחד, והעונש על הדלפת תוכנם חמור. ועובדה שדיוני שנת 1967 לא דלפו מעולם. בתום 50 שנה מותר לפתוח אותם והרי הם לפניכם.

קריאה מקבילה של הסטנוגרמות ושל מברקים מדיניים (לדוגמה) שהתקבלו בלשכות של ראש הממשלה ושר החוץ מאפשרת הצצה נדירה לתהליכי קבלת ההחלטות של ראשי המדינה.

הסטנוגרמות מוגשות עם תקציר, תגיות חכמות, נושאים, וכן לקט ציטוטים המשקפים את אוירת הדיונים. כאן

פרוטוקולים של ועדת חוץ ובטחון של הכנסת – 1967