הפרק חמישי: הפנים שמאחורי המסע – תצלומי נספים ונעדרים שנמצאו בצמוד לדפי העד

ה.1 | מבוא

בתוך 1,627 התיקים שנמצאים בהפקדת דפי העד של יהודי אתיופיה איתרנו 22 צילומים. כלומר בשיעור נמוך של כ-1.3 אחוז מכלל התיקים. יתכן וזה נובע מהגורמים הבאים: ראשית, רבים מיהודי אתיופיה איבדו את מסמכיהם בתלאות שעברו באתיופיה ובסודן. שנית, ככל שידוע לנו, בכפרים באתיופיה לא היה נפוץ השימוש במצלמה. 20 תמונות הן בשחור-לבן ורק שתיים הן צבעוניות (תיקים ג-17854/96, ג-17847/6). 18 תמונות הן של נספים: ילדים, נשים וגברים. שתי תמונות הן של נעדרים. שני צילומים של שתי נשים הוצמדו לשתי עדויות על בני אדם אחרים ולא ברור לנו הקשר בין הצילומים לבין העדויות האלה.

יש לציין שאבבה שום ממו אבבה (תיק ג-17850/44) צולם כתינוק – אך נפטר כנער בן 14. חלק מהאנשים צולמו בבגדים מסורתיים וחלק בבגדים מערביים. אחד מהם: וודו ביאדגלין ביינה (תיק ג-17853/38) צולם במדי צבא. בכל התמונות מופיעים הנספים והנעדרים לבדם, למעט התצלום המשפחתי של הילדה אגרה סימצ'ו בריהון (תיק ג-17854/13).

ה.2 | צילומי הנעדרים

מבין 81 עדויות על נעדרים ונעדרות מצאנו בשתיים מהן צילומים.

תמונתו של צ'יקלו דנקו סהלו (תיק ג-17856/60), נולד ב-1948 ונעדר מ-1988:

 

 

תמונתו של וורת אבבה זוודה (תיק ג-17856/37), נולד ב-1942 ונעדר מ-1984:

 

ה.3 | צילומים שאינם קשורים לעדות

בשני מקרים מצאנו בתיקים צילומים של אנשים שלא ידוע לנו על קשר בינם לבין האדם שמונצח בדף העד שנמצא באותו תיק. בתיק ג-17856/9 בו מובאת עדות על הנעדר איינסאי לצ'לם טמיאט יש צילום של מטקו ביטאולי, אמו של איילי מנטגביך (כך כתוב בגב התמונה):

בתיק ג-17856/23 בו מובאת עדות על דבורה ברוק גרמאיי שנספתה יש צילום של אמה של יפה אלפר, חמתו של דוד מולה (כך כתוב בגב התמונה):