בתיקי חקירה – חללי מערכות ישראל ופעולות איבה לפני קום המדינה

תיקי חקירה על פעולות איבה (בעיקר ירי ומרגמות) שבוצעו כנגד האוכלוסיה היהודית בתל-אביב לאחר קבלת תכנית החלוקה באו"ם (כ"ט בנובמבר 1947ועד לסיום המנדט הבריטי מאי 1948.

התיקים מכילים מידע על אזרחים ולוחמים שנפגעו ממעשי הטרור.

הרשימה כוללת את שמות הנפגעים כפי שמופעים בתיקים ובמידה ומצאנו איזכור עליהם באתר "יזכור" או באתר "לעד" הוספנו קישור מתאים.

מזהה פיזי שם התיק + קישור תיאור תיק קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/10 תיק חקירה – פציעת אסתר כהן
מ-2537/100 תיק חקירה – מותו של יוסף יפת שמות מוזכרים בתיק: שלמה כהן  יעקב כהן.
מ-2537/101 תיק חקירה – פציעת הייבי שמחה
מ-2537/102 תיק חקירה – פציעת שימה רדוביץ' (מלח יגוסלבי) תקיפת מלחים יגוסלביים לאחר שנחשדו בטעות כפולנים. שמות מוזכרים בתיק: טומה מברה  פשקו טומנר  גרשון שפרט  ברוך בן אהוליאב שאולוב.
מ-2537/103 תיק חקירה – הוצאת כספים בטענות שווא. שם המתלונן: שלמה סלמן שטיינהאור
מ-2537/104 תיק חקירה – שריפה במחסן בית חרושת. שם המתלונן: דוד זולוטוגורסקי
מ-2537/105 תיק חקירה – ביזה. מרדכי יצחק סגל
מ-2537/106 תיק חקירה – גניבה. סעדיה עוזרי שמות מוזכרים בתיק: יצחק עוזרי  יעקב עוזרי  חנה עוזרי  יוסף מוזס  שלום מוזס
מ-2537/107 תיק חקירה – שוד משקפות. שם המתלוננים: מלכיאל גרוסברג (גרוס ברט)  שמאי לופקו  שמות מוזכרים בתיק: שמאי לופקו
מ-2537/108 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: משה לוי שמות מוזכרים בתיק: שלמה אוקשי  שושנה לוי
מ-2537/109 תיק חקירה – פציעת זכריה כהן שמות מוזכרים בתיק: יפת כהן  יונה אדלר
מ-2537/110 תיק חקירה – עדות שקר. שם המתלונן: ישראל צימרינג שמות מוזכרים בתיק: דב בן אפרים מפקח המשטרה באזור תל אביב  שוטר: חיים לבני
מ-2537/111 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: ברכה דויטש הגניבה בוצעה על ידי חיילים בריטים
מ-2537/112 תיק חקירה – מקרה מוות לנגוט אמה שטראוס שמות מוזכרים בתיק: חיים בשביין  מכס (מקס) שטראוס  דוד מינקוב  ד"ר בנימין הורביץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/113 תיק חקירה – גניבה מקיוסק. שם המתלונן: פנחס שטינברג שמות מוזכרים בתיק: חנוך שטינברג  מנחם סמירהגר  שלום סמירהגר  שוטר: חיים לבני
מ-2537/114 תיק חקירה – פציעת משה אוסלקה שמות מוזכרים בתיק: מרדכי שרעבי
מ-2537/115 תיק חקירה – ניסיון פריצה. שם המתלוננים טובה ומרדכי גולדמן שמות מוזכרים בתיק: מרדכי שפר
מ-2537/116 תיק חקירה – פציעת משה דוד שמות מוזכרים בתיק:
מ-2537/117 תיק חקירה – מקרה מוות מניה הרמן (ברנדס) שמות מוזכרים בתיק: דוד אדוארד הרמן  אסף מורדקוביץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/118 תיק חקירה – פציעת יהודה חריף
מ-2537/119 תיק חקירה – פציעת שלמה זילפלד
מ-2537/12 תיק חקירה – פציעת מלכה דיין שמות מוזכרים בתיק: מרדכי דיין
מ-2537/120 תיק חקירה – פציעת פניה גלמן
מ-2537/121 תיק חקירה – פציעת הלל זהר (יזהר)
מ-2537/122 תיק חקירה – פציעת משה פשימילובסקי
מ-2537/123 תיק חקירה – מותו של עודד אהרון צלה (עומלי) שמות מוזכרים בתיק: זכריהו בן מנשה. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/124 תיק חקירה – גניבה מבית קפה קלוב הידידים. שם המתלונן: אברהם גלבוים שמות מוזכרים בתיק: משה נחמנוביץ  ויקטוריה גזילוב  יצחק סימן טוב  ברוך סנדר
מ-2537/125 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: שלום גיבלי
מ-2537/126 תיק חקירה – פציעת אליהו ששון שמות מוזכרים בתיק: חיים מערבי  יעקב ששון
מ-2537/127 תיק חקירה – קטטה בין אנשי אצ"ל לאנשי ההגנה רימון נזרק ורבים נפצעו  גם כאלו שאינם קשורים לארגונים הנ"ל. שמות מוזכרים בתיק: ששון מזרחי  יצחק גולדברג  בנימין אלקלב  יוסף סבח  אהרון קוטשה  עקיבא סירקיס  יצחק הנטוב  אבנר אברמוב  אהרון רוטשה  יחזקאל אלטר (אלתר)  מקס קניספל  שמואל הרמן  שמואל אצרם  מנחם משה שרעבי  יהודית באומינגר  יצחק ששון  שמואל עופרי  אבנר אברהם
מ-2537/128 תיק חקירה – פציעת יונה קנטרוביץ
מ-2537/129 תיק חקירה – גניבה בקיוסק. שם המתלונן: אליהו דויטש שמות מוזכרים בתיק: מאיר בוגנר  אברהם לוי  יקותיאל דויטש
מ-2537/130 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: מרדכי גרוספלד שמות מוזכרים בתיק: מרים גרוספלד
מ-2537/131 תיק חקירה – פציעת: לופול דינה גולדמן (ליאופולדה הילדה גולדמן) שמות מוזכרים בתיק: פאול גולדמן  שוטר: שמואל אנגל. יש לציין כי מדובר בצלם המפורסם פאול גולדמן
מ-2537/132 תיק חקירה – פציעת מיכאל קרמר. 
מ-2537/133 תיק חקירה – גניבה מחנות. שם המתלונן: משה וינוגרד שמות מוזכרים בתיק: דינה מלס  דוד סקר  מרדכי קמינסקי  אלתר וינוגרד
מ-2537/134 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: אליהו לנדו שמות מוזכרים בתיק: דבורה רוזנשטרייך  זיגפריד רוזנשטרייך
מ-2537/135 תיק חקירה – פציעת רבקה שמעון
מ-2537/136 תיק חקירה – פציעת פרידל הנס שמות מוזכרים בתיק?: זיגפריד הנס
מ-2537/137 תיק חקירה – פריצה לבית קפה אופרה. שם המתלונן: אפרים פורדס שמות מוזכרים בתיק: חיים הרצל  אהרון דוידס  מרדכי שטרק  שמואל שטרק
מ-2537/138 תיק חקירה – פציעת שלום שרעפי שמות מוזכרים בתיק: יוסף שרעפי
מ-2537/139 תיק חקירה – מותו של שאול אקיס (עקיס) שמות מוזכרים בתיק: ישראל אלחנוביץ  מנחם אלחנוביץ  אהרון מזרחי  . עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/140 תיק חקירה – פציעת טוביה עטיה שמות מוזכרים בתיק: אליהו עטיה
מ-2537/141 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננים: אריה וטויבה ברוידה שמות מוזכרים בתיק: פולה רוסוטא-בראודה
מ-2537/142 תיק חקירה – מותו של משה נחשתי (נחשתן) שמות מוזכרים בתיק: יעקב יערי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/143 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: אשר שטרן שמות מוזכרים בתיק: דניאל בוקעי  צבי שטרן
מ-2537/144 תיק חקירה – גניבת טלפון מאיגוד לעזרת ילדים נכים. שם המתלונן: ליפא פנר שמות מוזכרים בתיק: ד"ר מכס פרויס  מנחם לוי
מ-2537/145 תיק חקירה – פציעת שבתאי איזנשטט
מ-2537/146 תיק חקירה – פציעת זכריה הררי
מ-2537/147 תיק חקירה – פציעת יואל קנדלשטיין שמות מוזכרים בתיק: מרדכי קנדלשטיין
מ-2537/148 תיק חקירה – פציעת  יעקב יצחקי שמות מוזכרים בתיק:
מ-2537/149 תיק חקירה – הפעלת זיקוקי דינור בתוך בית מלון שמות מוזכרים בתיק: ליאופולד מינצר  יוסף מינצר  אלזה הולנדר
מ-2537/25 תיק חקירה – מותו של שמעון שמש שמות מוזכרים בתיק: נסים שמש. קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/26 תיק חקירה – פציעת שמאי מזרחי
מ-2537/27 תיק חקירה – גניבה בחנות למכשירי כתיבה. שם המתלונן: שלמה כהנא (כהני) שמות מוזכרים בתיק: יצחק כהנא
מ-2537/28 תיק חקירה – מותו של נסים שהינו עמוד יזכור קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/29 תיק חקירה – גניבה מחנות ירקות. שם המתלוננים: ניסן שירזי  אליהו שלום שמות מוזכרים בתיק: מאיר שירזי
מ-2537/30 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: לאה מאלער שמות מוזכרים בתיק: צבי מאלער
מ-2537/31 תיק חקירה – פציעת שמואל דובדבני
מ-2537/32 תיק חקירה – שוד 5 ג'יפים מגרג' הכוכב. (בוצע על ידי הלח"י) שמות מוזכרים בתיק: סוכן מכוניות קרל גינזבורג  יוסף גינזבורג  רחל ריבר  ברונה ריבר  חיים פנס  רודולף לוי
מ-2537/33 תיק חקירה – פציעת דוד קשי
מ-2537/34 תיק חקירה – מקרה מוות צפורה פסקוביץ שמות מוזכרים בתיק: יעקב פסקוביץ  שוטר: שמואל אנגל. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/35 תיק חקירה – מותו של חביב חלבי (חצבני) שמות מוזכרים בתיק: רחל כהן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/36 תיק חקירה – פציעת סימה טטיקה. 
מ-2537/37 תיק חקירה – פציעת משה מוברמן שמות מוזכרים בתיק: שוטר: שמואל אנגל
מ-2537/38 תיק חקירה – מותו של חיים קאשי. נרצח על ידי שוטר בריטי שמות מוזכרים בתיק: סעדיה כהן  יצחק כהן  יצחק קאשי  נפתלי קנול  שלום פלוטניק  משה פל. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/39 תיק חקירה – גניבת ברווזים. שם המתלונן: אליעזר ברזל
מ-2537/40 תיק חקירה – מותו של יהודה פיינגולד שמות מוזכרים בתיק: הרץ פיינגולד. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/41 תיק חקירה – פציעת מרים מזרחי
מ-2537/42 תיק חקירה – פציעת עזריאל כהן
מ-2537/43 תיק חקירה – מותו של נגי שירזי מועלם שמות מוזכרים בתיק: דניאל לוי מועלם  נתן יששכרוב (יששכרוף). עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/44 תיק חקירה – פציעת רינה שרעבי
מ-2537/45 תיק חקירה – פציעת חיים אנטר (ענטר)
מ-2537/46 תיק חקירה – פציעת כוכבא שרעבי
מ-2537/47 תיק חקירה – מקרה מוות שושנה סינאני (באתר לזכר חללי פעולות איבה נכתב שמה שרה) שמות מוזכרים בתיק: ראובן סינאני  רצון סינאני. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/48 תיק חקירה – פציעת שלום יפת
מ-2537/49 תיק חקירה – שוד של משאבת מים. שם המתלונן: אריה וידנפלד שמות מוזכרים בתיק: ג'ק רן פידל מכניבקר
מ-2537/50 תיק חקירה – פציעת ישעיהו ירקוני
מ-2537/51 תיק חקירה – פציעת אפרים מזרחי שמות מוזכרים בתיק: שאול מזרחי
מ-2537/52 תיק חקירה – מקרה מוות שמחה בכר שמות מוזכרים בתיק: עליזה כהן  אברהם כהן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/53 תיק חקירה – פציעת יהודית ברזילי (ברזילאי) שמות מוזכרים בתיק: שמעון ברזילי
מ-2537/54 תיק חקירה – פציעת שמחה כהן
מ-2537/55 תיק חקירה – פציעת אברהם שת מות מוזכרים בתיק: עזרא כוכב  יהושע כוכב
מ-2537/56 תיק חקירה – פציעת יעקב גולדבריך
מ-2537/57 תיק חקירה – גניבת מוטור חשמלי. שם המתלונן: קלאוס פיליפסון שמות מוזכרים בתיק:
מ-2537/58 תיק חקירה – פציעת יהונתן שינבוים
מ-2537/59 תיק חקירה – פציעת יעקב מזרחי שמות מוזכרים בתיק: יעקב אפריאט
מ-2537/60 תיק חקירה – פציעת שרה ששון שמות מוזכרים בתיק:
מ-2537/61 תיק חקירה – מותו של יצחק אקשטיין שמות מוזכרים בתיק: צבי רנר  חיים בלנגה  משה בלנגה  ציפורה אקשטיין  זגה יחזקאל. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/62 תיק חקירה – מותו של זכריה גירד שרעפי שמות מוזכרים בתיק: ברכה שרפי  אברהם שרפי  יהודה תמים  דוד אבו ריש. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/63 תיק חקירה – פציעת שמואל נחשון שמות מוזכרים בתיק: שלמה נחשון
מ-2537/64 תיק חקירה – מקרה מוות מרים טאולי (טוויל) מזרחי שמות מוזכרים בתיק: יחיאל מזרחי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/65 תיק חקירה – שריפה וביזה בזמו המלחמה בבית שמות מוזכרים בתיק: ציפורה  ניסן  שושנה  ברטה. משפחת יצחקוב (מסטוב). משה סימן טוב
מ-2537/66 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: אלכסנדר מוזס שמות מוזכרים בתיק: זהבה קפרה  בלה מוזס  יהודה מוזס
מ-2537/67 תיק חקירה – גניבה. עבריין נמלט: יוסף ששון שמות מוזכרים בתיק: נוטר שמעון פטיטו  פרידה ארליך  אברהם טולדו  שמואל כהן
מ-2537/68 תיק חקירה – הצתה. שם המתלונן: אהרון כהן
מ-2537/69 תיק חקירה – שריפה וביזה בתלמוד תורה שערי תורה בתל אביב. הפרעות בוצעו ע"י ערבים במלחמת העצמאות שמות מוזכרים בתיק: נסים מזרחי  משיח מזרחי
מ-2537/75 תיק חקירה – פציעת יצחק אלו שמות מוזרים בתיק: יהודה זשלובובסקי
מ-2537/76 תיק חקירה – פציעת ג'ניה ברזילאי
מ-2537/77 תיק חקירה – פציעת אליהו ששון
מ-2537/78 תיק חקירה – פציעת גילה יגלה שמות מוזכרים בתיק: משה בינשטוק
מ-2537/79 תיק חקירה – פציעת פרידה גרסטנפלד
מ-2537/80 תיק חקירה – הצתה במשרד חלוקת עיתונים. שם המתלונן: קלמן קלמנט לוי שמות מוזכרים בתיק: קלמן לוי  יוסף היליון  ראובן בן ציון לוי  מנשה סלח
מ-2537/81 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: יצחק חותה  שמעון חותה (חוטה)
מ-2537/82 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: משה פנצק  יעקב פנצק
מ-2537/83 תיק חקירה – שוד. ככל הנראה ע"י המחתרת שמות מוזכרים בתיק: שמואל גרוס  זאב פוייפן  יוסף שלום  חברת סטנדרד-גולד  דב פומפן  יואל וילינקר  אליעזר רבינטוף  יואל קפס  שמואל גרוס  יעקב גלנר  ישראל צבי גלנר  וילהלם פומפן
מ-2537/84 תיק חקירה – מותו של שמואל צברי (יפת) שמות מוזכרים בתיק: מנחם רחמים. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2537/85 תיק חקירה – פריצה לקיוסק. שם המתלונן: אברהם הרשנהורן שמות מוזכרים בתיק: יצחק צוקרברג  שוטר: חיים לבני
מ-2537/86 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: ראובן פנחסוב שמות מוזכרים בתיק: משה פנחסוב
מ-2537/87 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: שלמה אנובולסקי
מ-2537/88 תיק חקירה – שוד רכב.  שם המתלונן: יוסף בן בשט אברהם בן בסט (בן בשט)
מ-2537/89 תיק חקירה – פציעת יוסף בן רובי שמות מוזכרים בתיק:
מ-2537/90 תיק חקירה – גניבה.  שמות מוזכרים בתיק: חיה פורניק  יוסף פורניק  שרה מלכין  חיים מלכין
מ-2537/91 תיק חקירה – גניבה בבית קפה הבורסה – בורכא. שם המתלוננים: יעקב קריספין  פנחס (קליד) קלדניוב  שמות מוזכרים בתיק:
מ-2537/92 תיק חקירה – שוד בנק ברקליס  תל אביב (בוצע ככל הנראה ע"י המחתרת) שמות מוזכרים בתיק: יעקב סלנט  נתן יעקב פריד פלישמן
מ-2537/93 תיק חקירה – התפרצות לחנות בגדים הידור. שם המתלונן: שמואל רמר שמות מוזכרים בתיק: חנה וויסגלס  משה רמר
מ-2537/94 תיק חקירה – גניבה ממשרד פרסום וליש. שם המתלונן: אוטו וליש שמות מוזכרים בתיק: פנינה שמיר  חוה שניאור  שוטר: חיים לבני
מ-2537/95 תיק חקירה – פריצה לבית חרושת לסריגה. שם המתלוננים: שרה רוזן  יוסף רוזן שמות מוזכרים בתיק: שוטר: חיים לבני
מ-2537/96 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: צבי רוזן (רוזין) שמות מוזכרים בתיק: יעקב קוטליר  ברכה רוזן  מלכה רוזין  פולי קרנשטיין
מ-2537/97 תיק חקירה – גניבה מחנות למכשירי כתיבה. שם המתלונן: יוסף פרנקל שמות מוזכרים בתיק: מקס לסטר  חיה וושציק  יחיאל פרנקל
מ-2537/98 תיק חקירה – גניבה בבית חרושת לסריגה. שם המתלונן: יוסף רוזן שמות מוזכרים בתיק: טוביה מקשטיין
מ-2537/99 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננים: בתיה הוך  חנה זידמן  צבי לוין שמות מוזכרים בתיק: פנינה הנדלר  אריה טייכנר  יונה זידמן
מ-2538/1 תיק חקירה – פציעת יוסף סימבורסקי שמות מוזכרים בתיק:
מ-2538/10 תיק חקירה – פציעת שושנה לזקוביץ
מ-2538/100 תיק חקירה – פציעת מזל משיח
מ-2538/101 תיק חקירה – פציעת דוד לוי שוטר: שמואל אנגל
מ-2538/102 תיק חקירה – רצח סולחולה שמחה קמחי (שרה קמחי)  יוסף ליברמן שמות מוזכרים בתיק: משה סטרוגנו  מנשה שטינברג  דוד ליברמן    יהודה אלבאום   עמוד יזכור של שמחה קמחי:  עמוד יזכור של יוסף ליברמן: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/103 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: מיכאל היימן שמות מוזכרים בתיק: שלמה משיח  אברהם צרפתי  מנחם קרסני  אברהם קרסו
מ-2538/104 תיק חקירה – פציעת מיכאל זיידל
מ-2538/105 תיק חקירה – פציעת משה פוקס
מ-2538/106 תיק חקירה – רצח אריה אדלר שמות מוזכרים בתיק: שרגא דרקטור. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/107 תיק חקירה – רצח שלום יבנה שמות מוזכרים בתיק: אהרון יפת  שלום יפת. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/108 תיק חקירה – גניבה מבית חרושת לפודינג 'ברוקה'. שם המתלונן: אריך פיק שמות מוזכרים בתיק: חיים כהן  משה כהן
מ-2538/109 תיק חקירה –  פריצה לבית חרושת 'טובה אורג'. שם המתלונן: ארתור הרצוג שמות מוזכרים בתיק: מנחם הרצוג
מ-2538/11 תיק חקירה – פציעת לוי זכריהו
מ-2538/110 תיק חקירה – רצח שלמה לבונטל (לוינטל) (לוינשטיין?) שמות מוזכרים בתיק: שמואל וייסבלוט
מ-2538/111 תיק חקירה – רצח ציונה יפת שמות מוזכרים בתיק: יוסף יפת . עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/112 תיק חקירה – פציעת יהודה וינר
מ-2538/113 תיק חקירה – פציעת ישעיהו צימרמן
מ-2538/114 תיק חקירה – מותו של שלמה בן יוסף (פינצבסקי) שמות מוזכרים בתיק: משה בן יוסף. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/115 תיק חקירה – רצח עמוס פרידמן  יוסף לוי שמות מוזכרים בתיק: משה פרידמן  יעקב לוי. עמוד יזכור יוסף:   עמוד יזכור עמוס: קישור לאתר יזכור – עמוס פרידמן ז"ל

קישור לאתר יזכור – יוסף לוי ז"ל

מ-2538/116 תיק חקירה – מותו של טוביה מזרחי שמות מוזכרים בתיק: שמואל מזרחי  אהרון שושנה  שלמה שושנה  יחזקאל קובבה  יוסף קובבה   יוסף אל-בכרי  אברהם אל בכרי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/117 תיק חקירה – פציעת שלמה גטניו שמות מוזכרים בתיק: שמואל גוטניו
מ-2538/118 תיק חקירה – פציעת חיים גליק שמות מוזכרים בתיק: נפתלי גליק. שוטרים: זאב שוורץ  אליעזר חסון
מ-2538/119 תיק חקירה – מותו של שמעון שבתאי שמות מוזכרים בתיק: יצחק שבתאי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/12 תיק חקירה – פציעת יוסף בלוטמן
מ-2538/120 תיק חקירה – אהרון ברזילי שמות מוזכרים בתיק: השל ברזלי
מ-2538/121 תיק חקירה – פציעת אבא צרנוביץ
מ-2538/122 תיק חקירה – פציעת אברהם זלצמן שמות מוזכרים בתיק: הרצל זלצמן  אריה שטמיס
מ-2538/123 תיק חקירה – פציעת ברוך פרידמן
מ-2538/124 תיק חקירה – פציעת שרה דסה
מ-2538/125 תיק חקירה – רצח יהודה ריבקוב  שמות מוזכרים בתיק: יהודה יוסקוביץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/126 תיק חקירה – פציעת שלום מימון שמות מוזכרים בתיק: נסים מימון
מ-2538/127 תיק חקירה – רצח (מרתה) מרטה רות קאופמן שמות מוזכרים בתיק: יחיאל קאופמן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/128 תיק חקירה – בנימין שינזון שמות מוזכרים בתיק: ניסן משולם  שמואל משולם  שוטר אליעזר דודזון  אליעזר שינזון
מ-2538/129 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: חיים סרגוביץ שמות מוזכרים בתיק: אברהם סרגוביץ
מ-2538/13 תיק חקירה – פציעת אמנון בן מתתיהו דדשוב
מ-2538/130 תיק חקירה – רצח מזל צרפתי (מזל צברי) עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/131 תיק חקירה – גניבת אופנוע. שם המתלונן: אברהם פרלמן שמות מוזכרים בתיק:   זכריה נדב  יוסף נדב
מ-2538/132 תיק חקירה – פציעת לייבש ליפשיץ שמות מוזכרים בתיק: ליפשיץ טייבל
מ-2538/133 תיק חקירה – פציעת משה גורן. שמות מוזכרים בתיק:
מ-2538/134 תיק חקירה – רצח ראובן סרנגה שמות מוזכרים בתיק: חיים רומנו  מנחם בנקר  מיכאל זלוב  ברוך גוטמן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/135 תיק חקירה – גניבת אופנוע. שם המתלונן: יהודה בן זבולון
מ-2538/136 תיק חקירה – רצח אסתר ביאר שמות מוזכרים בתיק: יעקב ביאר. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/137 תיק חקירה – רצח טוראי אלברט (אבא חיא) מונרוב שמות מוזכרים בתיק: קרל נטרוב יעקב. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/138 תיק חקירה – פציעת אברהם עררה
מ-2538/139 תיק חקירה – רצח חיים יצחק פרידמן שמות מוזכרים בתיק: ציפורה פייגה פרידמן  מנשה הייכנהולץ.: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/14 תיק חקירה – פציעת ברוך אירלנדר
מ-2538/140 תיק חקירה – שוד אוטו משא של מחלקת העבודות הציבוריות שמות מוזכרים בתיק: אריה לואיס פשר  נפתלי שיינזון  יוסף קפלן
מ-2538/141 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: יוסף רייך שמות מוזכרים בתיק: אברהם רייך
מ-2538/142 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: ציפורה פרשט שמות מוזכרים בתיק: מנשה פרשט  שברדלוף
מ-2538/143 תיק חקירה – פציעת חיה פקולה
מ-2538/144 תיק חקירה – רצח ישראל אקרמן שמות מוזכרים בתיק: חיים אקרמן  דוד אקרמן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/145 תיק חקירה – פציעת אהובה משקל
מ-2538/146 תיק חקירה – רצח זאב נוימן שמות מוזכרים בתיק: זליג ברגמן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/147 תיק חקירה – פציעת חיים אבא ופציעת צבי ארליכמן
מ-2538/148 תיק חקירה – פציעת ברכה לוי
מ-2538/149 תיק חקירה – פציעת רבקה אגינסקי
מ-2538/15 תיק חקירה – פציעת ציון חולני
מ-2538/150 תיק חקירה – רצח סטלה סלוניקיו  שמות מוזכרים בתיק: לאון גביוס  רות סלוניקיו שוטר: שמואל אנגל. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/16 תיק חקירה – רצח משה ברומברג שמות מוזכרים בתיק: פולה רוזין. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/17 תיק חקירה – רצח ישראל סימן-טוב שמות מוזכרים בתיק: מיכאל פריאוב. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/18 תיק חקירה – ביזה בחסות הירי בבית יצחק פלדמן שמות מוזכרים בתיק: דוד שוימר
מ-2538/19 תיק חקירה – פציעת קלרה קורדובה
מ-2538/2 תיק חקירה – פציעת זלדה בונפיל
מ-2538/20 תיק חקירה – פציעת יונה אשרי
מ-2538/21 תיק חקירה – גניבה בחסות המאורעות מבית שמואל רחימוב שמות מוזכרים בתיק: שושנה רחימוב
מ-2538/22 תיק חקירה – גניבה בחסות המאורעות מבית מאיר מזרחי
מ-2538/23 תיק חקירה – פציעת אברהם קאופמן ופייבל שפירא
מ-2538/24 תיק חקירה – פציעת חביב יום טוב  מרדכי אלואלי שמות מוזכרים בתיק: דוד יום טוב
מ-2538/25 תיק חקירה – פציעת רוזה פריד שמות מוזכרים בתיק: אברהם פריד
מ-2538/26 תיק חקירה – פציעת יעקב מקסימוב שמות מוזכרים בתיק: שלמה מקסימוב
מ-2538/27 תיק חקירה – פציעת זאב לויט
מ-2538/28 תיק חקירה – פציעת יעקב קדוש. כמו כן תיק חקירה – תאונת דרכים. שם הנפגע: נחמן ניימן התיק עוסק בפציעתו של יעקב קדוש במלחמת העצמאות. עמוד 8 עוסק במותו של נחמן ניימן (28) בתאונת דרכים לאחר שנפגע ממכונית צבאית בשנת 1945. שמות מוזכרים בתיק: יצחק חוצקי
מ-2538/29 תיק חקירה – פציעת משה  ספיר שמות מוזכרים בתיק: נתנאל ספיר
מ-2538/3 תיק חקירה – פציעת יוסף רוטגולף
מ-2538/30 תיק חקירה – פציעת יוסף גלעדי  שמות מוזכרים בתיק: נסים גלעדי
מ-2538/31 תיק חקירה – פציעת יחזקאל לובורינסקי. פציעת ניסן דוידוב (דוידוף)
מ-2538/32 תיק חקירה – גניבת רדיו. שם המתלונן: מאיר בן מרכוס שפצירר שמות מוזכרים בתיק: יצחק בן שלום סאלם ישראל   מאיר בן מרכוס שפצירר  יצחק ישראלי  דוד קדוש  אהרון אזולאי
מ-2538/33 תיק חקירה – פציעת יעקב קאופר שמות מוזכרים בתיק: שלמה קאופר
מ-2538/34 תיק חקירה – פציעת שלמה צרפתי
מ-2538/35 תיק חקירה – פציעת מרים גרליצר
מ-2538/36 תיק חקירה – פציעת קופל גולדברום
מ-2538/37 תיק חקירה – פציעת יעקב גילמן 
מ-2538/38 תיק חקירה – פציעת יצחק אדג'י שוטר: שמואל אנגל
מ-2538/39 תיק חקירה – רצח ציון עשרי (עושרי) שמות מוזכרים בתיק: חיים דוכן  שלום דוכן  חיים גליק  נפתלי גליק . עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/4 תיק חקירה – פציעת יהודה חיים
מ-2538/40 תיק חקירה –  פציעת ראובן קלינמן
מ-2538/41 תיק חקירה – פציעת מרדכי פודגו
מ-2538/42 תיק חקירה – פציעת שושנה שרעבי
מ-2538/43 תיק חקירה – רצח דוד טאובר שמות מוזכרים בתיק: יצחק ברורמן  יוסף פלץ  מרדכי פלץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/44 תיק חקירה – פציעת יצחק פלסר
מ-2538/45 תיק חקירה –  פציעת מנשה יחזקאל שמות מוזכרים בתיק: יצחק יחזקאל
מ-2538/46 תיק חקירה – פציעת משה אנדלרסקי
מ-2538/47 תיק חקירה – פציעת פלורה לוגש שמות מוזכרים בתיק: דוד לוגש  שמואל אנגל
מ-2538/48 תיק חקירה – רצח אברהם יעקב זיגמן  יוסף רחמינוף (רחמנוב) שמות מוזכרים בתיק: מאיר קליינברגר  שרה אייזנברג  אליהו מרזהזאזה. עמוד יזכור אברהם:  עמוד יזכור יוסף: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/49 תיק חקירה – פציעת ישראל גראו
מ-2538/5 תיק חקירה – פציעת יוסף בטאן (ביתן)
מ-2538/50 תיק חקירה – פציעת יחזקאל עובדיהו
מ-2538/51 תיק חקירה – זריקת פצצה ופציעת אברהם קיזר שמות מוזכרים בתיק:
מ-2538/52 תיק חקירה – פציעת יוסף גרינבלד (גרינבלט)  יהושע שפינקלשטיין (שפינמלשטיין)  יעקב מגן שמות מוזכרים בתיק: שמואל אנגל
מ-2538/53 תיק חקירה – פציעת אברהם זינבל שמות מוזכרים בתיק:
מ-2538/54 תיק חקירה –  פציעת רחל מזרחי
מ-2538/55 תיק חקירה – פציעת אברהם בן עמי  שלמה חצקלביץ' שמות מוזכרים בתיק:
מ-2538/56 תיק חקירה – פציעת שמחה ינוביץ'
מ-2538/57 תיק חקירה – פציעת דב מאירי
מ-2538/58 תיק חקירה – פציעת משה רוטמן שמות מוזכרים בתיק: שמואל אנגל
מ-2538/59 תיק חקירה – הונאה. שם המתלונן: פסח פרנס שמות מוזכרים בתיק: ברוך פרנס חיים קרדש
מ-2538/6 תיק חקירה – פציעת אריה שוסטק
מ-2538/60 תיק חקירה – פציעת מרדכי כהן שמות מוזכרים בתיק:
מ-2538/61 תיק חקירה – פציעת משה בן אריה
מ-2538/62 תיק חקירה – שוד של רישיון לרכב. שם המתלונן: צבי בלומנשטין שמות מוזכרים בתיק: שמואל בלומנשטיין
מ-2538/63 תיק חקירה – גניבה מבית חרושת לשוקולדה. שם המתלונן: אברהם מירנשטיין
מ-2538/64 תיק חקירה – פציעת אברהם אסא שמות מוזכרים בתיק: מרדכי אסא
מ-2538/65 תיק חקירה – פציעת ניסן מרקס שמות מוזכרים בתיק: שמואל מרכס
מ-2538/66 תיק חקירה – גניבה מאטליז. שם המתלונן: חיים יעקובוביץ
מ-2538/67 תיק חקירה – חללי 'מבצע דוד' ההתקפה על אבו כביר: נתן בורנשטיין  עמנואל מרגלית  יעקב יוסט שמות מוזכרים בתיק:  דוד יוסט  יוסף מרגלית  אריה דידקני. באתר יזכור ניתן למצוא את סיפורם של החללים המוזכרים בתיק באתר יזכור
מ-2538/68 תיק חקירה – פציעת שושנה שרעבי
מ-2538/69 תיק חקירה – פציעת יעקב הרשקוביץ
מ-2538/7 תיק חקירה – פציעת אמנון סלומי שוטר: שמואל אנגל
מ-2538/70 תיק חקירה – פציעת יוסף בוקשטיין שמות מוזכרים בתיק: שמעון שורצסקי
מ-2538/71 תיק חקירה – פציעת יעקב ישראלי
מ-2538/72 תיק חקירה – רצח משה מרדכי מוטל קצבוי אוברקליד  שמות מוזכרים בתיק: שלום גלוזמן  שמואל גליזמן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/73 תיק חקירה – רצח שמחה בכר תיק חקירה בנוגע לרצח שמחה בכר. באופן רשמי כפי שנכתב בעמוד היזכור המצורף  שמחה נרצחה בירי במלחמת העצמאות. על פי התיק  אמה של שמחה  חושדת בגורמים שונים שהם רצחו את ביתה וללא קשר למלחמה. ניתן להזמין את התיק והבקשה תיבחן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/74 תיק חקירה – רצח יעקב ממון שמות מוזכרים בתיק: אליהו ממון. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/75 תיק חקירה – פציעת מרים דודקביץ' 
מ-2538/76 תיק חקירה – פציעת שמעון אלביקי
מ-2538/77 תיק חקירה – פציעת עזרא משען
מ-2538/78 תיק חקירה – גניבה מבית מרקחת אשר ליג'י.  שמות מוזכרים בתיק: אליעזר דודזון
מ-2538/79 תיק חקירה – רצח רחמים הוורד שמות מוזכרים בתיק: מנחם הוורד. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-2538/8 תיק חקירה – פציעת חיים חנסמן
מ-2538/80 תיק חקירה – ביזה וגניבה מנגריה. שם המתלונן: שמעון קורן שמות מוזכרים בתיק: אלימלך יהודה קורן  משה קדוש  שלמה קדוש  משה בן יוסף  עו"ד ראובן ריטמן.
מ-2538/81 תיק חקירה – פציעת שמואל אש
מ-2538/82 תיק חקירה – פציעת משה קומרזיק שמות מוזכרים בתיק: אברהם קומרזיק
מ-2538/83 תיק חקירה – פציעת נחום כ"ץ
מ-2538/84 תיק חקירה – פציעת עקיבא סדובסקי שמות מוזכרים בתיק: ישראל סדובסקי
מ-2538/85 תיק חקירה –  פציעת רוזה בודק
מ-2538/86 תיק חקירה – ביזה מבית החרושת של יוסף וודניצקי שמות מוזכרים בתיק: שלמה ברונט
מ-2538/87 תיק חקירה – פציעת דניאל אורוף שוטר: שמואל אנגל
מ-2538/88 תיק חקירה – ניסיון גניבה מחנות ירקות. שם המתלונן: יהודה אלגזי שוטר: אליעזר דודזון
מ-2538/89 תיק חקירה – פציעת מאיר בן שוהם
מ-2538/9 תיק חקירה – פציעת יצחק הרברט
מ-2538/90 תיק חקירה – פציעת שלמה נוביקוב  שמחה צדקה שמות מוזכרים בתיק: יהושע פסו
מ-2538/91 תיק חקירה – גניבת טלפון. שם המתלונן: ראובן יזרעאלי
מ-2538/92 תיק חקירה – גניבה ישראל רוזנבלום שמות מוזכרים בתיק: שמואל רוזנבלום  חיה רוזנבלום
מ-2538/93 תיק חקירה – פציעת אלבט שטרן
מ-2538/94 תיק חקירה – פציעת אהרון שטיינברג
מ-2538/95 תיק חקירה – פציעת מרים מנוח שמות מוזכרים בתיק: אברהם מנוח
מ-2538/96 תיק חקירה – פציעת מטילדה (מתילדה) סיריק שמות מוזכרים בתיק: שלום סיריק  שוטר: שמואל אנגל
מ-2538/97 תיק חקירה – רצח יצחק פישמן  שמות מוזכרים בתיק: יוסף פישמן
מ-2538/98 תיק חקירה – פציעת יצחק עוזר
מ-2538/99 תיק חקירה – פציעת מאיר מורוז
מ-7106/10 תיק חקירה: ניסיון רצח אלישע בן גד שפירא על ידי אלמונים באמצעות ירי
מ-7106/100 תיק חקירה: ניסיון רצח מזל נחום באמצעות ירי
מ-7106/101 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – שלמה בן אברהם אמיגה 
מ-7106/102 תיק חקירה:פריצה לחנות וגניבת סחורה (בגדים). המתלונן: אברהם בן יצחק שורך שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ראובן בן אברהם קובנסור.
מ-7106/103 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – בתיה מזרחי
מ-7106/104 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – רפאל לוי
מ-7106/105 תיק חקירה: רצח באמצעות ירי – יפה נוימן (נימן) שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): זאב בן אריה נוימן (בנה של הנרצחת).  עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/106 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – אבשלום כהן
מ-7106/107 תיק חקירה: כניסה לבית מגורים וגניבת כסף  בגדים וחפצים נוספים המתלונן: יצחק בן חיים אשכנזי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יצחק בן חיים אשכנזי  חיים בן יוסף כהן  רחל ענתר – אנשים אלה גרו בבית הכנסת עם משפחותיהם כמשפחות פליטים.
מ-7106/108 תיק חקירה: פריצה לחנות ביצים וגניבת סחורה. המתלונן: ישראל בן מנחם צרדיקמן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף בן זאב שילדהויז (שותף לחנות)  נסים בן שאול נעים (שותף נוסף)  סעדיה לוי.
מ-7106/109 תיק חקירה: פריצה לחנות צעצועים וגניבת סחורה. המתלונן: חנן בן אדולף פוקס שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): הנס ויטרובסקי  בן ציון זרגרוף.
מ-7106/11 תיק חקירה: הצתת בית מגורים על ידי פורעים ערבים. המתלונן: רבקה זגורי  יוסף חיים זגורי
מ-7106/110 תיק חקירה: פריצה לחנות סיגריות וספרים וגניבת סחורה. המתלונן: אלפרד בן יוסף וילרהוזן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): קרל בן יוסף רקס.
מ-7106/111 תיק חקירה: פריצה לדירה וגניבת חפצים וכסף. המתלונן: שושנה הנדלר  נתן בן דוד הנדלר שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): פנחס בן שאול ינקלביץ.
מ-7106/112 תיק חקירה: פריצה ל"קוליברי קלאב" COLIBRI CLUB וגניבת מכשיר טלפון. המתלונן: פנחס בן אביה אילני  שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): פרדריך בן יהודה בריל  אדולף בן קרל רדיש  ראובן בן יוסף אדלר  יצחק בן ישראל לוי  יונה כהן.
מ-7106/113 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – בנימין מזרחי
מ-7106/114 תיק חקירה: שוד מזויין של מכוניות ממגרש חנייה צבאי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף בן יעקב טורן  מוריס בן יצחק דודידוביץ  יוסף אליהו  ישעיהו רוזנפלד  ברוך בן צבי רמר  חיים יונה  ראובן בן חיים זנדהוז.
מ-7106/115 תיק חקירה: רצח באמצעות ירי – רחל מזרחי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ניסן בן ירמיהו מזרחי  שמחה בת ירמיהו מזרחי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/116 תיק חקירה: פריצה לדירת מגורים לא מאוכלסת וגניבת נברשת בעלת 3 נורות. המתלונן: שלום כהן  ברכה כהן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): חיים מזרחי  שרה אקסלרוד.
מ-7106/117 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – ד"ר אוסקר בן שלמה דרוקס
מ-7106/118 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – שולמית בדריאס
מ-7106/119 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – אהרון בן יצחק בורשן
מ-7106/12 תיק חקירה: ניסיון פריצה לבית קפה "ארקו" המתלונן: צבי רוביצ'ק שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אברהם ורטיגר.
מ-7106/120 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – הנס חיים פין (צלם עיתונות) שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שושנה פין (אשת הפצוע  עיתונאית)  הנס בן אוטו לוי.
מ-7106/121 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – ראובן בן משה שוחט
מ-7106/122 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – יוסף בן היינריך כהן
מ-7106/123 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת חפצים.המתלונן: מילה רוזנטל  דוד בו חנוך יעקב רוזנטל שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ציפורה מרקו
מ-7106/124 תיק חקירה: חטיפה וחקירה. המתלונן: אברהם בן אברהם שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ברכה בן אברהם  יעקב בן אברהם  מרים בן אברהם. הנחטף היה גר צדק. שוחרר לאחר זמן קצר.
מ-7106/125 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – יהודה בן דוד טשולק
מ-7106/126 תיק חקירה: שוד מזויין ב"קפה רויאל" וגניבת כסף מהמבלים במקום שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף בן יעקב זלינגר  אלישבע איזלר  צזר רובינשטיין.
מ-7106/127 תיק חקירה: שוד מזויין שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): דב בן זאב שטרלמן
מ-7106/128 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – שמעון שקדי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): נסים נוני (זיהה את הנרצח).
מ-7106/129 תיק חקירה: ניסיון רצח מרים מזרחי באמצעות ירי. המתלונן: סופיה מזרחי  ירי אלמונים לעבר הילדה בעת שאמה באה לקחת אותה מהגן.
מ-7106/13 תיק חקירה: רצח חיים צ'פלינסקי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אברהם צ'פלינסקי  יהושע שולץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/130 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת כסף. המתלונן: אליז (אליס) כהן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אברהם בן גבריאל כהן
מ-7106/131 תיק חקירה: פריצה לבית קפה. המתלונן: נפתלי בן זלמן סקירסובולסקי הפריצה נעשתה על ידי שבירת חלונות הראווה.
מ-7106/132 תיק חקירה: ניסיון רצח יוסף מלצקי בידי אלמונים באמצעות ירי
מ-7106/133 תיק חקירה: ניסיון רצח אבא ברנשטיין בידי אלמונים באמצעות ירי
מ-7106/134 תיק חקירה: גניבת תיק עם מסמכים חשובים מחדר במלון אימפריאל בתל אביב. המתלונן: זלמן בן ישעיהו ברסלוב שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): נתן בן אהרון ביאליסוקנו  דוד ספזניקוב. המתלונן הוא בעל משרד לתרגומים מירושלים שהתארח במלון אימפריאל בתל אביב לצורך עסקיו.
מ-7106/135 תיק חקירה: רצח בידי אלמונים. המתלונן: A.G התיק נסגר ללא פענוח. המאשים – המדינה  בשם Cpl. Dyson  מספר אישי 14217586  נוצרי. (נורה בפניו מבית ערבי סמוך).  שמות נוספים – חייל Dennis Richardson  בן 19  Harold Marshal  קצין  בן 22  Robert Lowndes  קצין  בן 20   האשם לא נמצא  התיק נסגר ב 10/4/48
מ-7106/136 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת מכשיר רדיו. המתלונן: מכס בן אברהם פוגל
מ-7106/137 תיק חקירה: ניסיון רצח דבורה פייציג (פייציק) 
מ-7106/138 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – חיה וולף
מ-7106/139 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – שלמה היקרי
מ-7106/14 תיק חקירה: רצח יוסף יזרעאלי (יוסף (יוסקה) ישראלי) שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ישראל גפני. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/140 תיק חקירה: פריצה לחדר במלון "ירושלים" וגניבת רכוש. המתלונן: יעקב בן יהודה מרקר
מ-7106/141 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת כסף מתוך ארנק. המתלונן: מזל מנצור (מנסור)
מ-7106/142 תיק חקירה:  פריצה לקיוסק וגניבת סחורה (סיגריות ושוקולד). המתלונן: דוד בן אפרים שיבק שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יפה שיבק  מרים מאן  ליאון בן מרדכי מאן  שמואל בוטוביץ.
מ-7106/143 תיק חקירה: שוד מזויין במסעדת "פניגשטיין". המתלונן: פרץ בן אלפרד חסן (בעל המסעדה) שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יעקב בן יצחק רוזנברג (מלצר)  ריצ'רד מרטין  ג'ורג' ג'ילבי מרטין.
מ-7106/144 תיק חקירה: רצח שוטר בריטי על ידי אלמוני באמצעות ירי
מ-7106/145 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת חפצים. המתלונן: מאיר בן אברהם גדלוב שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): רחל לוי  דוד מזרחי.
מ-7106/146 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי – פסיה פטשניק
מ-7106/147 תיק חקירה: רצח באמצעות ירי  – עמירם יעקב גלעדי עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/15 תיק חקירה: ניסיון רצח יוסף בנק על ידי אלמונים באמצעות ירי
מ-7106/16 תיק חקירה: ניסיון רצח אשר בן אהרון דקל על ידי אלמונים באמצעות ירי
מ-7106/20 תיק חקירה: ניסיון רצח משולם כהן על ידי אלמונים באמצעות ירי
מ-7106/21 תיק חקירה: ניסיון רצח חנה פופקוביץ באמצעות ירי
מ-7106/22 תיק חקירה: ניסיון רצח אברהם קלצ'יק באמצעות ירי
מ-7106/23 תיק חקירה: ניסיוון רצח צבי פופלבסקי באמצעות ירי
מ-7106/24 תיק חקירה: רצח ציון (בן ציון) מנחם (בן 11) באמצעות ירי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף בן יצחק מנחם  משה בן שלמה צברי  יצחק רפאל. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/25 תיק חקירה: ניסיון רצח חיים זריף
מ-7106/26 תיק חקירה: ניסיון רצח אלכסנדר גורניק באמצעות ירי
מ-7106/27 תיק חקירה: ניסיון רצח עמנואל מויאל באמצעות ירי
מ-7106/31 תיק חקירה: ניסיון רצח מרדכי ארבצ'יק באמצעות ירי
מ-7106/32 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: משה גרפו העבריין לא ידוע.
מ-7106/33 תיק חקירה: פלישה לדירה. המתלונן: פרומה גולובוב שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ברכה פרץ.
מ-7106/34 תיק חקירה: פציעה באמצעות ירי. המתלונן: שלמה רחביה העבריין לא ידוע.
מ-7106/37 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: אברהם בן שלמה עבדי
מ-7106/38 תיק חקירה: נסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: יוסף שואף שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יעקב בן יהודה מושקטל.
מ-7106/39 תיק חקירה: נסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: דוד ונון העבריין לא ידוע
מ-7106/40 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: אברהם עסיס העבריין לא ידוע.
מ-7106/42 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: מיכאל כהן
מ-7106/43 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: מרים בת רחמים צבי
מ-7106/51 תיק חקירה: רצח אברהם ורנר בידי אלמונים באמצעות ירי עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/52 תיק חקירה: רצח מאיר רויטמן בידי אלמונים באמצעות ירי עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/53 תיק חקירה: רצח שלום נחום (אבינרי) בידי אלמונים באמצעות ירי עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/54 תיק חקירה: רצח יעקב גולדשטיין על ידי אלמונים באמצעות ירי  שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שלמה גולדשטיין (אביו של הנרצח). עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/55 תיק חקירה: רצח דוד גבאי בידי אלמונים באמצעות ירי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): לוי בניהו (חבר של הנרצח). עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/56 תיק חקירה: ניסיון שוד מזויין בבנק ברקליס   שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שמעון בורלא  אברהם נחמיאס  אנגל בן בסט  רות נתן  אליעזר רבינוביץ  שמעון בן אליעזר אברמוביץ. ניסיון של אנשי אצ"ל שהתחפשו לחיילים בריטים לשדוד את בנק ברקליס ברחוב אלנבי בתל אביב. האירוע הסתיים בחילופי יריות בין אנשי אצ"ל לאנשי ההגנה ובפציעתו של עובר אורח.
מ-7106/58 תיק חקירה: רצח אברהם מוריס בידי אלמונים באמצעות ירי עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/59 תיק חקירה: רצח חיים גיל בידי אלמונים באמצעות ירי עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/60 תיק חקירה: רצח יוסף לוי בידי אלמונים באמצעות ירי שמות מוזכרים בתיק: אריה זיסקינד. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/61 תיק חקירה: רצח הילד שלמה בן דוד עיני בידי אלמונים באמצעות ירי שמות מוזכרים בתיק: דוד עיני.
מ-7106/62 תיק חקירה: רצח אריה ימיני בידי אלמונים באמצעות ירי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יצחק ויסמן (זיהה את גופת שכנו). עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/68 תיק חקירה: פציעה בעקבות פיצוץ (ניסיון רצח). המתלונן: דבורה קלשצינסקי
מ-7106/69 תיק חקירה: שוד מזויין של אוטובוס וציוד של הנוסעים. המתלונן: רוזה רוזנברג שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אלכסנדר בורנשטיין  פולצי וורנר  יצחק הרמלין  יעקב מאיר בן שמואל גרינג  צבי הוגו בראש  נפתלי אברהמוב  קופל רוזנברג.
מ-7106/70 תיק חקירה: פריצה לאולפן שירות השידור וגניבת ציוד.  המתלונן: בלה בר-עם שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יהושע בן שמואל ברנר.
מ-7106/71 תיק חקירה: ניסיון רצח באמצעות ירי. המתלונן: נפתלי זינוק
מ-7106/72 תיק חקירה: שוד מזויין של 2 מוניות מתחנת המוניות "קופל טקסי". המתלונן: רוזה רוזנברג שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): חיים פיק  בועז כהן.
מ-7106/73 תיק חקירה: שוד מחסן ובו פילמים של סרטי קולנוע. המתלונן: יעקב בן אריה לוינזון (השוד בוצע ע"י האצ"ל) שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שרה לוינזון (לוינסון)  אלישבע טאובקין  יוסף נענע  שלמה בן חנוך קולברג.
מ-7106/74 תיק חקירה: שוד מזויין של ברזנטים ממגרש מכוניות שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מוריץ (מיכאל) בראון  אחיהו בן שלמה רינדלר.
מ-7106/75 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת גרבי נשים ממשי. המתלונן: חביבה בת אברהם אפרילי
מ-7106/76 תיק חקירה: ניסיון רצח ציון מזרחי באמצעות ירי
מ-7106/77 תיק חקירה: ניסיון רצח לוצי בת אהרון הירשלר באמצעות ירי
מ-7106/78 תיק חקירה: ניסיון רצח דורי וחטל (וכטל) באמצעות ירי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שמואל יעקובוביץ
מ-7106/79 תיק חקירה: ניסיון רצח עדינה מזרחי באמצעות זריקת פצצה
מ-7106/8 תיק חקירה: רצח שמואל יהודה אולמן על ידי אלמונים באמצעות ירי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): משה אליהו אולמן (אחיו של הנרצח)  דב בן יצחק מרקוביץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/80 תיק חקירה: ניסיון רצח מרים רייך באמצעות זריקת פצצה
מ-7106/81 תיק חקירה: ניסיון רצח אסתר ספיצצקי באמצעות זריקת פצצה לחצר ביתה
מ-7106/82 תיק חקירה: ניסיון רצח שמואל בן ישראל וישובסקי באמצעות ירי
מ-7106/83 תיק חקירה: ניסיון רצח שרה פינטי ורצח אברהם פינטי וחווה ברנשטיין באמצעות ירי פגז על ביתם שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): נפתלי ברליסקי  ציפורה ברלינסקי  משה טמץ  שמואל אנגל.
מ-7106/84 תיק חקירה: ניסיון רצח ד"ר צבי שרף באמצעות ירי
מ-7106/85 תיק חקירה: פריצה לחנות סידקית וגניבת סחורה. המתלונן: אברהם בן יצחק שוורץ שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מאיר בן יוסף שמואלוביץ  נחליאל בן מתת אברהמוף  שמעון בן אהרון ברשרי  מרדכי בן יהודה צדוק.
מ-7106/86 תיק חקירה: גרימת מותו של אוטו זאב סמואל בתאונת דרכים. המתלונן: אלמנתו התאונה התרחשה בין האופנוע של ההרוג לבין רכב צבאי משוריין. הנהג: שאול בן עזרא תורג'מן.
מ-7106/9 תיק חקירה: רצח אברהם לבנט על ידי אלמונים באמצעות ירי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): סמי חליל (חליוי?)  גיס של הנרצח  יצחק בן אהרון מטרסו (שכן של הנרצח). עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/91 תיק חקירה: פריצה לחנות גרביים ונזק לרכוש. המתלונן: אריה אורבך
מ-7106/92 תיק חקירה: פריצה לבית וגניבת חפצים. המתלונן: ברכה לזבניק שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ישראל לזבניק  חיים בן פסח לזבניק.
מ-7106/93 תיק חקירה: ניסיון רצח טובה לונדיק מלר  ניסיון רצח קורט בן וילהלם דנציגר (באמצעות ירי)
מ-7106/94 תיק חקירה: ניסיון רצח מלכה גיטליס באמצעות ירי
מ-7106/95 תיק חקירה: רצח יהודית הינדה ליבוביץ באמצעות ירי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ישראל ברנשטיין (אחיה של הנרצחת).  עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7106/96 תיק חקירה: ניסיון רצח אלחנן קוס באמצעות ירי
מ-7106/97 תיק חקירה: ניסיון רצח רבקה בוקסבאום באמצעות ירי
מ-7106/98 תיק חקירה: ניסיון רצח משה מליחי באמצעות ירי
מ-7106/99 תיק חקירה: ניסיון רצח נפתלי יואל באמצעות ירי
מ-7109/1 תיק חקירה – ירי. שם הנרצח: נתן גרינברג שמות מוזכרים: אברהם גרינברג   שוטר ברוך גוטמן קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/10 תיק חקירה – מקרה מוות רצח זלדה נוימן שמות מוזכרים:: חיים נוימן. קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/100 תיק חקירה – מקרה מוות של אהרון קופל (קפל) שמות מוזכרים: חנה איגר  משה שטיינמץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/101 תיק חקירה –  מסמכי משטרת המנדט- העברת פיקוד על תיק בין השוטרים
מ-7109/102 תיק חקירה – מוות של כרמי דן שמות מוזכרים: משה חלוץ  דינה כהן. עמוד יזכור:  סלומון-זלמן דן כרמי ויינשטיין ז"ל קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/103 תיק חקירה – מקרה מוות רחמים רחימוב מזרחי (לוחם אצ"ל) שמות מוזכרים: נסים מזרחי  איתמר בלום  יוסף אמתי  אפרים פיינגולד  תמרה בן יעקב  אליעזר קורץ. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/104 תיק חקירה – ניסיון גניבה מתלוננת אסתר רוזנצוויג
מ-7109/105 תיק חקירה – מוות של אלמוני שמות מוזכרים: צבי רייפלד  ישעיהו שכטר  בתיק תצלומים של גופה ערומה של גבר
מ-7109/11 תיק חקירה -פריצה למחסן מתלונן ישראל בן שלמה רוטנשטיין שמות מוזכרים:
מ-7109/12 תיק חקירה -פריצה מתלונן: פרידמן אלכסנדר פלדברג שמות מוזכרים: שומכר
מ-7109/13 תיק חקירה – גניבה מתלונן: יחזקאל בן יוסף ברלינר שמות מוזכרים: שוטר דוידזון
מ-7109/14 תיק חקירה –  פציעת שלמה רמלס תושב חולדה שמות מוזכרים:
מ-7109/15 תיק חקירה – פציעת יוסף כהן
מ-7109/16 תיק חקירה – פציעת ישראל טהרני נפגע מיריות מכיוון כפר סאלמה
מ-7109/17 תיק חקירה -פציעת שמואל אלטר (אלתר) נפגע מיריות מכפר ערבי אבו כביר
מ-7109/18 תיק חקירה –  פציעת יוסף הרשקוביץ שמות מוזכרים: משה זילברשטיין
מ-7109/19 תיק חקירה – גניבה. שם מתלונן: יוסף בן מרדכי מעייני שמות מוזכרים: שוטר דוידזון
מ-7109/2 תיק חקירה – רצח משה וילוזני שמות מוזכרים: אלחנן וילוזני  חוקר מקרה מוות ג. לרנר קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/20 ציק חקירה – גניבה מבית חרושת לנקניקים. שם  מתלונן שמואל בן ציון מיקץ שמות מוזכרים: שוטרים  כהן  קאופמן ואליעזר דוידזון  קצב קרל ברג  מקס הוטנטוטר  הרברט שטרן
מ-7109/21 תיק חקירה –  פציעת הרמן ישעיהו שוטר גוטמן יריות מכפר אבו כביר
מ-7109/22 תיק חקירה – פציעת משה שייקה שמות מוזכרים בתיק: אליהו חברוני
מ-7109/23 תיק חקירה – רצח משה זכריה לאון שמות מוזכרים: מאיר בן צבי צפור  שוטר ברוך גוטמן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/24 תיק חקירה – רצח מלכה רביוב קישור לעמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/25 תיק חקירה –  רצח יעקב שלמה הנדלרסקי שמות מוזכרים: שמואל אנגל. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/26 תיק חקירה –  פציעת מרים בת ציפורה פוצ'ינסקי שמות מוזכרים: ציפורה פיצ'ונקה  שלום פיצ'ונקה
מ-7109/27 תיק חקירה – פציעת יפה בת ברוך ארגליג'י שכונת שפירא שמות מוזכרים: ברוך בן חיים ארגלז'
מ-7109/28 תיק חקירה – פציעת יוסף קרביץ יריות מכפר אבו כביר
מ-7109/29 תיק חקירה – גניבה מתלונן: מרדכי בן חיים פרופינטור רחוב הרצל 91 תל אביב שמות מוזכרים: אברהם כהן  שרה מילר  יוסף בן ניסן ספקטור  עורך דין י. בן אמיתי
מ-7109/3 תיק חקירה –  פציעה מירי. הנפגעת: בתיה ברין שמות מוזכרים:
מ-7109/30 תיק חקירה – פציעת מרים ניאזוף שמות מוזכרים בתיק: משה ניאזוף
מ-7109/31 תיק חקירה – פציעת יעקב מזרחי
מ-7109/32 תיק חקירה – רצח שולמית מטוס שמות מוזכרים: צבי בן גרשון מטוס שוטר אנגל שמואל  אברהם מרובסקי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/33 תיק חקירה –  פציעת מיכאל קפלן שמות מוזכרים:  שמואל בן אריה מלצר
מ-7109/34 תיק חקירה – פציעת אברהם לוי שמות מוזכרים:
מ-7109/35 תיק חקירה –  פציעת יהושע גוטלובסקי שמות מוזכרים: שוטר גוטמן
מ-7109/4 תיק חקירה – שוד מתלונן יהושע בן דוד ג'מוסי שמות מוזכרים: שמואל הירשברג ובן ציון כהן
מ-7109/5 תיק חקירה – רצח  רפאל גלס שמות מוזכרים: צבי ברגר  חוקר מקרה מוות ג. לרנר' שוטר שמואל אנגל קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7109/6 תיק חקירה -פציעת אהרון כהן שמות מוזכרים:
מ-7109/64 תיק חקירה – פציעת יעקב נוימרק שמות מוזכרים:  שוטר שמואל אנגל
מ-7109/7 תיק חקירה – יריות מכפר סאלמה ופציעת דוד פראוף משכונת שפירא
מ-7109/71 תיק חקירה -יריות. פציעת אסתר אפשטיין שמות מוזכרים בתיק: אברהם דוד אפשטיין
מ-7109/8 תיק חקירה -פריצה וגניבה לבית חרושת לנעליים מתלונן יצחק בן משה ברנשטיין שמות מוזכרים: אברהם בן משה ברנשטיין  מרקו שאולוף   עזריאל פונרץ  ברטה גרים  דוד ארמן אברהם ארמן
מ-7109/9 תיק חקירה – גניבה מתלונן אשר בן משה רוזנבאום שמות מוזכרים: שמואל בן מאיר קאופמן  ניסים בן אברהם קנדוף  שוטר שמואל קופולוביץ  וגרנשטיין  שמואל בן משה ויעקב קופולוביץ
מ-7110/1 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: מקס לב  שרה לב  יגאל פרנק  צבי רוזנמן
מ-7110/10 תיק חקירה – פציעת אורה לוי שמות מוזכרים בתיק: בת שבע כהן
מ-7110/102 תיק חקירה – מותו של יאן מרקוביץ שמות מוזכרים בתיק: משה לוין  קרול סובוטה  אלפרד ברוטקי  יוחנן סמואל. יאן מרקוביץ היה פולני שעבד בארץ. הוא שירת בצבא אנדרס. על פי עיתון הארץ מתאריך 14.01.48  יאן נחשד כמשתף פעולה עם הערבים וחוסל בשל כך.
מ-7110/103 תיק חקירה – שוד. שם המתלונן: דוד הוניגווקס שמות מוזכרים בתיק: זהבה הוניגוקס  רבקה סיגרד  אליהו סיגרד
מ-7110/104 תיק חקירה – ניסיון להתפרצות. שם המתלונן: ברוך רוזנברג שמות מוזכרים בתיק: מרדכי רוזנברג  יצחק קיצוני  ברונו סלטר  גדליהו סלטר
מ-7110/105 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: משה אלפנד שמות מוזכרים בתיק: אריה אלפנד  דוד זלצמן  איסר זלצמן
מ-7110/106 תיקי חקירה – שוד מכוניות משא. שמות מוזכרים בתיק: אברהם מליקובסקי  ישראל יצחקי  נחום מליקובסקי  שלמה מליקובסקי  יחיאל נדב  ישראל וקסלמן  הירש יפה  יעקב פרידמן  שמואל אשכנזי   דב (דוד) פורטנוי  ישראל מיה  ברוך לוי  בנימין שרייבר  יעקב סופר  דניאל ניסים  יעקב ראב  גבריאל ישראל  ישעיהו פנטול  משה פנטול  אברהם מאירי
מ-7110/107 תיק חקירה – גניבת תעודות וכסף. שם המתלונן: דוד פסטרנק שמות מוזכרים בתיק: יאיר כהן  אסתר פסטרנק.
מ-7110/108 תיק חקירה – גניבה מבית קפה לורליננסקי. שם המתלוננת: אלזה לורלנסקי
מ-7110/109 תיק חקירה – פריצה. שם המתלונן: נתן עמבור שמות מוזכרים בתיק: מנחם הולצמן  יוסף כץ  אסתר עמבור
מ-7110/11 תיק חקירה – פציעת נפתלי בושין שמות מוזכרים בתיק:
מ-7110/110 תיק חקירה – הסגת גבול. שם הנאשם: אמין בן בקמירזה שמות מוזכרים:
מ-7110/111 תיק חקירה – שוד. שם המתלונן: מנחם קצמן שמות מוזכרים בתיק: חנה קצמן
מ-7110/112 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: זיגפריד קנטרוביץ שמות מוזכרים בתיק: זאב קנטרוביץ
מ-7110/12 תיק חקירה – גניבת מכונית. שם המתלונן: משה קושיצקי שמות מוזכרים בתיק: יחזקאל קושיצקי
מ-7110/13 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה   שמות מוזכרים בתיק: שאול דוד בוצוסטוק  אליהו לרמוב  ברוך מנורמן
מ-7110/14 תיק חקירה – מותו של יהודה מאירוב שמות מוזכרים בתיק: אבשלום מאירוב.  עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/15 תיק חקירה – פציעת רגינה מימון
מ-7110/16 תיק חקירה – פציעת מאיר כהן
מ-7110/17 תיק חקירה – מרים כהן
מ-7110/18 תיק חקירה – פציעת אברהם קרקשון  חנינה יתום
מ-7110/19 תיק חקירה – פציעת איזי בן דרורי  שמות מוזכרים בתיק: אברהם מורדר
מ-7110/2 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: גדעון גולוסוקר  חיים צרפתי  רחל בבאיוף (בביוב)
מ-7110/20 תיק חקירה – מותו של משה טבע שמות מוזכרים בתיק: שלמה טבע  דוד טבע  אפרים טבע   שמואל אנגל . עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/21 תיק חקירה – פריצה וגניבה מבית הספר ע"ש אחד העם שמות מוזכרים בתיק: מנחם אילון  מאיר צדוק
מ-7110/22 תיק חקירה – פריצה וגניבה מבית מלאכה שמות מוזכרים בתיק: חיים ויטונסקי  יעקב רמותי
מ-7110/23 תיק חקירה – פציעת יצחק רביע שמות מוזכרים בתיק: אהרון רביע
מ-7110/24 תיק חקירה – פציעת יצחק סגורודינסקי
מ-7110/25 תיק חקירה – הונאה. שמות מוזכרים בתיק: מרדכי רייז  שמואל שרף  חנוך רוזנצווייג  צבי פרלמוטר  גד מילר  צבי רוזנפלד  יוסף בודשר  צבי ליברמן  יונה מאיר  יעקב בקר  מנדל גרשט  אליעזר שטיינר  גד מילר  יהודה גליק.
מ-7110/3 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: רבקה חינמן  מרדכי פינצבסקי
מ-7110/31 תיק חקירה – מותו של חיים קנדל שמות מוזכרים בתיק: שמואל אנגל  יוסף קנדל. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/32 תיק חקירה – פציעת רבקה גרבטי שמות מוזכרים בתיק: נחום גרבטי  שמואל אנגל
מ-7110/33 תיק חקירה – מותו של יצחק אשר שמות מוזכרים בתיק: אברהם גורודינסקי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/34 תיק חקירה – פציעת דוד הלוי שמות מוזכרים בתיק: חיים הלוי
מ-7110/35 תיק חקירה – פציעת שאול כהן. 
מ-7110/36 תיק חקירה – פציעת פרומה סגל
מ-7110/37 תיק חקירה – פציעת אברהם חסון.
מ-7110/4 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: אהרון שלוש  משה שלוש  מרגלית שליט
מ-7110/41 תיק חקירה – פציעת חנה מנדלסון
מ-7110/42 תיק חקירה – פציעת דורה מונדיזי שמות מוזכרים בתיק:
מ-7110/43 תיק חקירה – מותו של חיים שטרן שמות מוזכרים בתיק: הלל קלמרסקי  פנחס קלמרסקי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/44 תיק חקירה – פציעת חיים חרפוף שמות מוזכרים בתיק: אהרון חרפוף
מ-7110/49 תיק חקירה – פציעת יעקב זלוף ורחמים מזרחי
מ-7110/5 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה. I גניבה שמות מוזכרים בתיק: שמואל שבת  אריה כהן  דורה ונזיה
מ-7110/50 תיק חקירה – פציעת לינדה צפניה שמות מוזכרים בתיק: עזרא צפניה
מ-7110/51 תיק חקירה – פציעת שולבה פריץ
מ-7110/52 תיק חקירה – פציעת קלרה סקפה
מ-7110/53 תיק חקירה – מותו של אלכסנדר רוטנשטיין שמות מוזכרים בתיק: זאב וילציג. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/54 תיק חקירה – פציעת זלמן ורמוט
מ-7110/55 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: מרגלית שמשי שמות מוזכרים בתיק: מיכה שוקן  שלמה שוקן  צבי שמשי
מ-7110/56 תיק חקירה – פציעת מתתיהו אורמינר
מ-7110/57 תיק חקירה – פציעת אליהו פישביין  יוסף אזולאי
מ-7110/58 תיק חקירה – פציעת חיים גליקר  משה מרדכי 
מ-7110/59 תיק חקירה – מותו של משה מנוסביץ שמות מוזכרים בתיק: שרגא טננבוים. שוטר: ברוך גוטמן. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/6 תיק חקירה – גניבה מבית הספר תיכון עירוני א'.  שמות מוזכרים בתיק: אברהם מקובסקי  שלום ערשי
מ-7110/60 תיק חקירה – פציעת דינה קרצון
מ-7110/61 תיק חקירה – גניבה מבית קפה ג'ורג' גבריאל כדורי
מ-7110/62 תיק חקירה – פציעת דובה רוזנבלט
מ-7110/63 תיק חקירה – חטיפה על ידי מחתרת שמות מוזכרים בתיק: פרידה לאופר  עליזה וולקנוד (וולגמוט)  מקס וולגמוט  ברוך וולגמוט. הצעירה נחטפה על ידי המחתרת. האירוע מוזכר בעיתונות התקופה
מ-7110/64 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: שלום דוראני  שרה דוראני  מחפוד דורני
מ-7110/65 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: יוחנן פוגרבינסקי  אפרים פוגרבינסקי
מ-7110/66 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: אסתר פיינשטיין
מ-7110/67 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: מאיר שולמן  צבי פכטהולט
מ-7110/68 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: יצחק גלר
מ-7110/69 תיק חקירה – נזק שנגרם כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: מלכה ליבדודסקי
מ-7110/7 תיק חקירה – גניבה מקיוסק. שם המתלונן: פלטיאל שיינפלד שמות מוזכרים בתיק: מאיר שיינפלד
מ-7110/70 תיק חקירה – שוד מחברת גרין.  שמות מוזכרים בתיק: אבא וייס אדלר  אליהו שיינמן  אברהם זוסמן כהן  מטילדה גולדמן
מ-7110/71 תיק חקירה –  פציעת חיים ספח
מ-7110/72 תיק חקירה – פציעת יהושע גולדמן
מ-7110/73 תיק חקירה – פציעת יצחק כהן
מ-7110/74 תיק חקירה – פציעת משה סטרוצובסקי
מ-7110/75 תיק חקירה – מותו של מאיר בטאט שמות מוזכרים בתיק: אהרון חקי  משה חקי  יהודה בטט  יוסף באטט. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/76 תיק חקירה – גניבה במאפיה. שם המתלונן: יהושע טבת שמות מוזכרים בתיק: יוסף סקפה  חיים צבי  נתן טבת
מ-7110/77 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: שמואל רזניק שמות מוזכרים בתיק: אמנון רזניק
מ-7110/78 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: חיים לייב פריבס שמות מוזכרים בתיק: טוביה יעקובוביץ  אביגדור יעקובוביץ  אליעזר זברובסקי  חיים זברובסקי  שרגא גינזבורג
מ-7110/79 תיק חקירה – מותו של יהודה שלמה חורדי (קורצי) שמות מוזכרים בתיק: נסין קשי. עמוד יזכור: קישור לאתר יזכור /לעד
מ-7110/8 תיק חקירה – גניבה מבית הוצאה לפועל. שם המתלונן: עובדיה ציון שמות מוזכרים בתיק: יהודה טרייביש  יעקב קוטלור  שלמה כהן
מ-7110/80 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: פלור סבח שמות מוזכרים בתיק: שלמה סבח
מ-7110/81 תיק חקירה – גניבה מקפה שדרות. שם המתלונן: מקס אקהויז שמות מוזכרים בתיק: אטגר הזה  שמעון הזה  אריך הרזה  לודויג שבטן
מ-7110/82 תיק חקירה – שוד. שם המתלונן: זלמן הוקס (היגס) שמות מוזכרים בתיק: שמואל פריס  אלימלך מליקסמן  נסים גבאי
מ-7110/83 תיק חקירה – פריצה וגניבה מכנסייה.שם המתלונן: Andrew Scott Morrison שמות מוזכרים: Eisik Jereno
מ-7110/84 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: רחל מקילוב
מ-7110/85 תיק חקירה – גניבה ונזק שנגרם כתוצאה מהפגזה. שם המתלונן: יהודית פלשבסקי שמות מוזכרים בתיק: יעקב פלשבסקי
מ-7110/86 תיק חקירה – שוד יהלומים. שם המתלונן: אליאס גיטר שמות מוזכרים בתיק: נתן ירחובסקי  יהודה מרחובסקי  פנחס גיטר
מ-7110/87 תיק חקירה – פציעת נחמן גולדשטיין
מ-7110/88 תיק חקירה – פציעת אליעזר גרינברג
מ-7110/89 תיק חקירה –  פציעת אברהם פרץ. 
מ-7110/9 תיק חקירה פצועים כתוצאה מהפגזה שמות מוזכרים בתיק: יונה צברי  בן ציון נורמטוב