גתעודות נבחרות

ג.1 | מבוא

בפרק זה אנו מביאים מקבץ של 44 תעודות נבחרות. חלק מהתעודות מופיעות גם בפרקים אחרים וחלקן מופיעות רק בפרק זה. התעודות נבחרו בשל חשיבותן ו/או בשל העניין שבהן. התעודות אותרו בארכיון המדינה למעט שתי תעודות שמקורן בארכיון "העמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון". העתקים מהסריקות של התעודות הועברו לתיק "מסמכים לפרסום על יצחק נבון – תעודות נבחרות", אך אנו מציינים ליד כל תעודה מהו התיק המקורי שלה. תעודות אלה מוצגות גם בעמוד הראשי של הפרסום על אודות יצחק נבון.

ג.2 | רשימת התעודות מתקופת הנשיאות ולפניה

 1. התכתבות יצחק נבון ושר החוץ משה שרת, 10-9.11.1952. הצעת אישים שונים לתפקיד נשיא המדינה. ארכיון עמותת נבון.
 2. מנהל לשכת ראש הממשלה יצחק נבון אל שר האוצר לוי אשכול, 1.12.1959 (כולל הדפסה). יחסו החם והאוהב של בן-גוריון לאשכול. תיק "מכתבים אישיים ופתקים (אותיות נ') – ארכיון יד לוי אשכול" (פ-4816/4).
 3. דברי יצחק נבון בוועדת החינוך של הכנסת, 5.2.1964. דיווח על הפרויקט "ביעור הבערות". תיק "פרוטוקולים של ועדת החינוך של הכנסת" (גל-1404/4).
 4. הנשיא יצחק נבון אל ראש הממשלה מנחם בגין, 18.9.1978. ברכות להשגת הסכמי קמפ דייוויד. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-312/1).
 5. פגישת הנשיא יצחק נבון עם מנהלי "טמפו" בירוחם, 7.1.1979. קריאה למפעל לסייע בשיפור מצב התרבות וההשכלה בירוחם. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – פרויקט פועלים בתעשייה – תרבות במפעלים" (נ-295/20).
 6. ניירות שהכין הנשיא יצחק נבון לקראת ביקורו בשכונת התקווה, 27.2.1979. הביקור התקיים ב-6-4 במרס 1979. תיק "ביקור הנשיא בשכונת התקווה", (נ-347/15).
 7. הנשיא יצחק נבון אל ראש הממשלה מנחם בגין, 21.3.1979. דיווח על פגישתו עם הנשיא ג'ימי קרטר. ארכיון עמותת נבון.
 8. הנשיא יצחק נבון אל ראש עיריית באר שבע אליהו נאווי, 29.5.1979. בעקבות ביקור הנשיא אנואר סאדאת בבאר שבע. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-312/2).
 9. נאום הנשיא יצחק נבון לפני המפלגה הלאומית הדמוקרטית המצרית בקהיר, 29.10.1980. תרגום מערבית. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – ביקור נבון במצרים" (נ-349/5).
 10. דברי הנשיא יצחק נבון לבועז עברון, 29.11.1981. שחזור פגישתם של ראש הממשלה דוד בן-גוריון והרב ישעיהו קרליץ ("החזון איש") ב-20.10.1952. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – פגישות" (נ-314/1).
 11. הנשיא יצחק נבון אל באיארד ראסטין, 21.5.1981. יחסה של ישראל לקהילת העברים השחורים. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מוסדות בחו"ל" (נ-323/1).
 12. התכתבות ילדים עם הנשיא יצחק נבון, 6.11.1981-25.10.1981. שאלו את נבון אם זה "כיף" להיות נשיא ונענו על ידי ישראל ירקוני. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתבי ילדים" (נ-343/3).
 13. התכתבות פרופ' שאול ליברמן עם הנשיא יצחק נבון, 31.8.1982-8.8.1982. על הגייה נכונה של השפה העברית. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – ש. ליברמן" (נ-291/2).
 14. נאום הנשיא יצחק נבון בטלוויזיה, 20.9.1982. דרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בעקבות הטבח בסברה ושתילה. ארכיון עמותת נבון.
 15. הנשיא יצחק נבון אל נסיך מונקו רנייה השלישי, 22.9.1982. תנחומים על מות אשתו הנסיכה גרייס בתאונת דרכים. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-311/4).
 16. שולמית נרדי בשם הנשיא יצחק נבון אל תלמידי כיתתה של גב' מ' סילבר בברמינגהם, מדינת מישיגן, 24.11.1982. הסבר על תפקידו של נשיא מדינת ישראל. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מוסדות בחו"ל" (נ-323/3).
 17. הנשיא יצחק נבון אל שמעון קושניר, 13.12.1982. מודה על קבלת ספרו של בנו טוביה קושניר שנפל בקרב הל"ה. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-311/4).
 18. שיחת הנשיא יצחק נבון והנשיא רונלד רייגן, 5.1.1983. דיון ביחסי ישראל ומדינות ערב. רשם הציר בנימין נתניהו. תיק "רה"מ מנחם בגין – ארה"ב" (א-4343/3).
 19. הנשיא יצחק נבון אל הנשיא רונלד רייגן, 15.1.1983. בקשה שיסייע למציאת נעדרי צה"ל בלבנון. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-312/5).
 20. התכתבות מאיר פעיל עם הנשיא יצחק נבון, 3.2.1983-20.1.1983. בקשתו של פעיל מנבון שימשיך לקדנציה שנייה כנשיא ותשובתו השלילית של נבון. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-321/2).
 21. התכתבות חבר כנסת עוזי ברעם והנשיא יצחק נבון, 25.1.183. הצעת ברעם לנבון לדון באפשרויות הפוליטיות שלו ותשובת נבון. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-321/2).
 22. הודעת הנשיא יצחק נבון על החלטתו שלא לבקש להיבחר לקדנציה שנייה, 31.1.1983. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-311/4).
 23. הנשיא יצחק נבון אל נ' עברי, 15.2.1983. מברק ברכה לממונים על בטיחות וגהות. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מכתב שוטף" (נ-311/4).
 24. הנשיא יצחק נבון אל המועצה הציבורית "שראל", 17.4.1983. ברכה ועידוד למתנדבים. תיק "נשיא המדינה יצחק נבון – מוסדות בחו"ל" (נ-323/3).

ג.3 | רשימת התעודות מתקופת משרד החינוך והתרבות

25. התכתבות אלכסנדר רכטר עם סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון, 2.11.1984-14.10.1984. קרב תל חי והיחס לערבים בספר לימוד. תיק "מדיניות מערכת הלימודים – תכניות הלימודים בהיסטוריה" (גל-18166/8).

26. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות אל ראש הממשלה שמעון פרס ושר האוצר יצחק מודעי, 19.8.1985, בקשה להחרגת בניית מוסדות חינוך במגזר הערבי והדרוזי מהחלטת ההקפאה 1.7.1985. תיק "מדיניות מערכת החינוך – מבנים למוסדות חינוך" (גל-18175/13).

27. ישיבת סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון עם הנהלת המשרד, 13.10.1985. חינוך לדו-קיום ודמוקרטיה. תיק "לשכת השר יצחק נבון – ישיבות במזכירות הפדגוגית" (גל-15444/2).

28. התכתבות סגן ראש הממשלה ושר החינוך יצחק נבון עם התלמידה שלומית ספונרו, 11.3.1986-20.2.1986. שאלות התלמידה ותשובות נבון. תיק "מדיניות מערכת החינוך – ענייני השר" (גל-18610/2).

29. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל מנהלי בתי ספר, 24.3.1986. שיפור הוראת הערבית. תיק "לשכת השר יצחק נבון – ישיבות במזכירות הפדגוגית" (גל-15444/3).

30. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל פרופ' אלעזר כוכבא, 22.4.1986. הרפורמה בבגרות. תיק "לשכת השר יצחק נבון – שינויים במתכונת בחינת בגרות" (גל-15457/9).

31. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות אל מפקד גלי צה"ל נחמן שי, 3.3.1987. בקשה להמעיט בפרטים בידיעות על מקרי רצח והתאבדויות של ילדים ונערים. "מדיניות משרד החינוך – שירות פסיכולוגי-חינוכי (גל-18190/8).

32. מכתבו של סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון, אפריל 1987. עידוד החינוך המדעי. התפרסם על ידי המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. תיק "לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א" (גל-14973/9).

33. ישיבה אצל סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון, 6.4.1987. הכנות לקראת תשנ"ב: 500 לגירוש ספרד ולגילוי אמריקה. תיק "לשכת השר יצחק נבון – מורשת יהדות המזרח" (גל-15458/1).

34. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל שגריר ישראל בלונדון יהודה אבנר, 6.7.1987. תיעוד פגישתם של וינסטון צ'רצ'יל ודוד בן-גוריון ב-2.6.1961. תיק "לשכת השר יצחק נבון – יומן שוטף" (גל-15447/1).

35. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל נהג אלמוני, 17.7.1987. בקשה שיבקר אצל קרבן תאונת דרכים שגרם ויתנצל בפניה. תיק "לשכת השר יצחק נבון – יומן שוטף", (גל-15447/1).

36. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל מנהל החינוך הממלכתי-דתי יעקב הדני, 27.12.1987. דרישה שתלמידי החינוך הממלכתי-דתי ילמדו את מלוא מגילת העצמאות על ערכיה ההומניים והדמוקרטיים. תיק מערכת החינוך – פרסומי האגף הממלכתי דתי (גל-18607/9).

37. שאילתא של ח"כ אלעזר גרנות ותשובת נבון, דצמבר 1987. בתשובת נבון מופיעים ארבעת היעדים הראשיים של שר החינוך והתרבות נבון. תיק "מדיניות מערכת החינוך – שאילתות בכנסת ובעיתונות", (גל-18605/6).

38. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל יושב ראש הסוכנות היהודית שמחה דיניץ, 4.10.1988בקשה שהסוכנות היהודית תגדיל את חלקה במימון קרן המלגות על שם הסוכנות כי המדינה מממנת כשלושה רבעים והצרכים הולכים וגדלים. תיק "מדיניות מערכת החינוך – פרסי יצירה מטעם ראש הממשלה" (גל-18603/3).

39. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל שר האוצר משה נסים, 19.7.1989. דרישה לממן את חוק חיילים משוחררים. תיק "מדיניות מערכת החינוך – חוק חיילים משוחררים" (גל-18198/10).

40. סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל ועדת החינוך של הכנסת, 10.9.1989. דיווח על מסעות תלמידים לפולין. תיק "לשכת השר יצחק נבון – ידיעות לעיתונות" (גל-15452/7).

41. דברי סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון אל הדיפלומט הפולני צ'סלב יצ'קובסקי, 16.1.1990. דאגה לשלטון מיכאיל גורבצ'וב בברית המועצות וחשש מאיחוד גרמניה. תיק "לשכת השר יצחק נבון – ידיעות לעיתונות" (גל-15452/7).

42. דברי סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון במועצת החכמים של ש"ס, 11.2.1990. קריאה לגיוס תלמידי ישיבות וביקורת על חינוך עדתי. תיק "לשכת השר יצחק נבון – ידיעות לעיתונות" (גל-15452/7).

43. דברי סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יצחק נבון בטקס לזכר חללי הפיגוע בכביש החוף ב-1978, 27.2.1990. קריאה לפתרון מדיני בסכסוך עם הערבים. תיק "לשכת השר יצחק נבון – ידיעות לעיתונות" (גל-15452/9).

44. ראשי פרקים לנאום סגן ראש הממשלה ושר החינוך בכנסת, 27.2.1990. סקירת פעולות המשרד. תיק "לשכת השר יצחק נבון – ידיעות לעיתונות" (גל-15452/9).