מבחר תיקים ומקורות נוספים ששימשו להכנת הפרסום

בשל מתקפת הסייבר שעבר לאחרונה אתר האינטרנט של ארכיון המדינה, ניתן לעיין בתיקים שברשימה להלן רק באמצעות כלי הפינפויינט.

את אוסף התיקים ששימש אותנו להכנת הפרסום ריכזנו בקישור זה:

https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=2469db2848a9276b

בשאלות נוספות ניתן לפנות במשלוח דוא"ל לכתובת  PublicInquiries@archives.gov.il

.1 | לשכת נשיא המדינה

נ-10/9           בן-צבי יצחק – יהודי חבש (אתיופיה), 1953 – 1957

נ-10/10         בן-צבי יצחק – יהודי חבש (אתיופיה), 1960 – 1963

נ-10/11         בן-צבי יצחק – יהודי חבש (אתיופיה), 1952 – 1961

נ-340/6        נשיא המדינה יצחק נבון – יהודי אתיופיה, 1963 – 1978

נ-340/7       נשיא המדינה יצחק נבון – יהודי אתיופיה, 1973 – 1981

.2 | משרד ראש הממשלה

ג-5558/10 העלייה מחבש, 1949 – 1952

ג-6398/14  פלאשים, 1962

ג-6911/5 פלאשים (יהודי אתיופיה בישראל), 1973

א-4328/2  רה"מ מנחם בגין – יהודי אתיופיה, 1977 – 1981

א-4328/3     רה"מ מנחם בגין – יהודי אתיופיה, 1981 – 1983

א-4388/2  רה"מ פרס – יהודי אתיופיה, 1984 – 1985

א-4388/3  רה"מ פרס – יהודי אתיופיה, 1985 – 1986

א-4377/11 רה"מ פרס – ארה"ב, 1985

ג-7571/9 לשכת רה"מ שמעון פרס – תיק ללא שם, 1984 – 1985

גל-14140/15 רה"מ פרס – יהודי אתיופיה, 1984

גל-14140/16  רה"מ שמעון פרס – יהודי אתיופיה, 1984 – 1986

גל-14140/17  רה"מ שמעון פרס – יהודי אתיופיה, 1984 – 1986

גל-14140/18  רה"מ שמעון פרס – יהודי אתיופיה, 1985 – 1986

גל-14140/19  רה"מ שמעון פרס – יהודי אתיופיה, 1985 – 1986

ג-7038/21  סגן השר דב שילנסקי – מועצה ציבורית למען יהדות אתיופיה , 1982 – 1983

ג-8181/16  מזכירות הממשלה: אתיופיה – ישראל – יהדות אתיופיה, 1981 – 1986

.3 | משרד החוץ

חצ-440/8      כתות יהודיות – פלאשים, 1966 – 1967

חצ-440/9      כתות יהודיות – פלאשים, 1964 – 1965

חצ-2925/22  שיתוף פעולה בינלאומי – תכנית סיוע להתיישבות הפלאשים באזור מטמה שבגבול אתיופיה – סודאן, 1968 – 1970

חצ-2925/23  שיתוף פעולה בינלאומי – צוות הרפואה המטפל בפלאשים באתיופיה, 1968 – 1969

חצ-3406/18 חבש – כתות יהודיות – פלאשים, 1962 – 1963

חצ-3547/20  חבש פלאשים  – עלייה, 1965

חצ-3547/21  חבש – סיוע לפלאשים, 1964 – 1965

חצ-4175/24  אתיופיה – יהדות – פעילות יהדות אתיופיה – פלשים, 1968 – 1969

חצ-4485/2  עליה וקליטה – חבש (פלאשים), 1970

חצ-5319/22 אתיופיה – יהדות, 1972 – 1973

חצ-6737/12 אתיופיה 1 – יחסי ישראל, 1970 – 1972

חצ-6911/5  השר משה דיין שה"ח – אישי, 1978

חצ-7237/15  אתיופיה – יהדות – פלשים, 1978 – 1979

חצ-8720/12  אתיופיה – יהודים (פלשים), 1980

חצ-8720/9    אתיופיה – יהודים (פלשים), 1980 – 1981

חצ-8720/11  אתיופיה – יהודים (פלשים), 1980 – 1981

חצ-8720/13  אתיופיה – יהודים (פלשים), 1980 – 1981

חצ-8720/18 אתיופיה – דו"חות, סקירות הערכות מצב, 1980 – 1981

חצ-8732/3    אתיופיה – ענייני פנים, 1982 – 1983

חצ-8732/7 אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי, 1982 – 1984

חצ-8732/9  אתיופיה – קשרים מדיניים עם ישראל, 1982 – 1984

חצ-7001/13  מנכ"ל דוד קמחי – התכתבות, 1984

חצ-7002/7  מנכ"ל דוד קמחי – התכתבות, 1984

חצ-7002/11 מנכ"ל דוד קמחי – דיווחים, 1984

חצ-7003/4   מנכ"ל דוד קמחי – דיווחים, 1984

חצ-7003/6   המנכ"ל דוד קמחי – התכתבות, 1985

חצ-7003/7   מנכ"ל דוד קמחי – התכתבות, 1985

חצ-7003/8   מנכ"ל דוד קמחי – התכתבות, 1985

חצ-7003/12 מנכ"ל דוד קמחי – התכתבות, 1985

חצ-7003/13  מנכ"ל דוד קמחי – התכתבות, 1985

חצ-8746/1    יהודי אתיופיה, 1985

חצ-8746/2    יהודי אתיופיה, 1985

חצ-8746/9  יהודי אתיופיה ותפוצות, 1984 – 1986

חצ-8751/22  אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי, 1984 – 1985

חצ-8751/24  אתיופיה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי, 1984 – 1986

חצ-8752/22  אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי, 1984 – 1986

חצ-8766/14 אתיופיה – קניה, 1984

חצ-8766/13  אתיופיה – קניה, 1984 – 1986

חצ-8960/1  בלגיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי, 1984 – 1985

חצ-8971/21 יהדות מזא"ר (מזרח אירופה), 1962 – 1985

חצ-9292/1  צרפת – יהודי אתיופיה, 1979 – 1988

חצ-9395/19  אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי, 1989

.4 | לשכת השר מרדכי בן-פורת

ג-7031/5   לשכת השר מרדכי בן-פורת – יהודי אתיופיה – כפר הפלאשים, 1982 – 1983

ג-7031/6   לשכת השר מרדכי בן-פורת – יהודי אתיופיה – כפר הפלאשים, 1983 – 1984

ג-7031/7   לשכת השר מרדכי בן-פורת – יהדות אתיופיה, 1979 – 1984

ג-7031/8   לשכת השר מרדכי בן-פורת – יהדות אתיופיה, 1982 – 1983

ג-7031/9   לשכת השר מרדכי בן-פורת – יהדות אתיופיה, 1983

ג-7031/10  לשכת השר מרדכי בן-פורת – יהדות אתיופיה, 1983

ג-7031/11 לשכת השר מרדכי בן-פורת, 1983

ג-7031/12  לשכת השר מרדכי בן-פורת, 1983

ג-7031/13 לשכת השר מרדכי בן-פורת, 1984

 

.5 | משרד העלייה והקליטה

גל-18636/1 מדיניות מערכת החינוך – חינוך ילדי עולים וקליטתם, 1984 – 1985

גל-16923/3 לשכת השר יאיר צבן – אתיופים, כללי, 1994

גל-16923/4 לשכת השר יאיר צבן – אתיופים – כללי, 1993 –

.6 | הכנסת

כ-691/7  הכנסת ה-11 – עולי אתיופיה, 1984 – 1985

כ-606/5  לשכת יו"ר הכנסת ה-11 – פניות ציבור – עדות, יהודי אתיופיה, 1984 – 1988

כ-691/6  הכנסת ה-11 – יהודי אתיופיה, 1985 – 1987

כ-691/8  הכנסת ה-11 – יהודי אתיופיה, 1985 – 1988

.7 | גופים נוספים

מועצת הרבנות הראשית, בעיית הפלשים (יהודי אתיופיה)

גל-15793/6  מועצת הרבנות הראשית – בעית הפלאשים (יהודי אתיופיה), 1960 – 1985

 אוסף הרב יצחק הלוי הרצוג

פ-4251/14  מעמדם ההלכתי של הפלשים (בני קהילת "ביתא ישראל" באתיופיה), 1954 -1957

.8 | רשימת מאמרים וספרים

אדינו אבבה, דני, המסע לא תם, סיפורו של הילד רועה הצאן שהפך לעיתונאי יוצא אתיופיה הראשון בישראל, ידיעות אחרונות, 2019

אינדגאו – ונדה, שלי, חוסן בהגירה – הסיפור של יהודי אתיופיה בישראל, רסלינג, 2019

ארליך, חגי, ברית ושבר: אתיופיה וישראל בימי הילה-סלאסי, אוניברסיטת תל אביב: מרכז משה דיין 2013

ברג, רפי, לוחמי המוסד בים האדום, שוקן, 2022

גולדפלם דב, בין הכיסאות: יהודי אתיופיה, משרד החוץ נגד הסוכנות היהודית, הרצאה במרכז למורשת יהדות אתיופיה, דצמבר 2020

מקובר, בתיה (עורכת), מנהיגות פורצת דרך, סיפור גבורתו של פרדה יזזאו אקלום ז"ל: מראה למסעה האמיץ של קהילת ביתא ישראל לירושלים דרך סודן, גוונים, 2016

פלדמן, מיכה, יציאת אתיופיה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, 1999

רגב, מיטל, ההחלטה לא להחליט, מדיניות ישראל כלפי הפלאשים, 1973-1948. חיבור לתואר מוסמך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2014

שמרון, גד, "הביאו לי את יהודי אתיופיה", הסיפור האמיתי – כך העלה "המוסד" את יהודי אתיופיה מסודאן, הד ארצי, 1998

Bard, Mitchell G., From Tragedy to Triumph: The Politics Behind the Rescue of Ethiopian Jewry, Praeger, 2002

Katz, Neale and Kessler, Irving, A Most Professional Experience, Operation Moses, in Journal of Jewish Communal Service, Winter 2000, pp. 98-103

Lenhoff, Howard M, Black Jews, Jews and Other Heroes: How Grassroots Activism Led to the Rescue of Ethiopian Jewry, Gefen, 2019

Parfitt, Tudor, Operation Moses, The Untold Story of the Secret Exodus of the Falasha Jews from Ethiopia, Weidenfeld and Nicolson, London, 1985