הספטמבר 2021

ה.1 | 4,233 תיקים - 496,716 עמודים - 12 לספטמבר 2021

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
חצ-5361/1 5/1/1972 מאלי – משרד החוץ מינויים.
חצ-5361/3 4/1/1972 מאלי – ביקורי אישים ומשלחות במדינות העולם בתיק רק מכתב אחד מאת ע. פרץ (שגרירות בבמקו) אל מא"פ (מחלקת אפריקה) א' וב' בנוגע לביקור הנשיא מוסא טראורה בצרפת
חצ-5361/5 10/1/1972 מאלי – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי – טרור בתיק רק מכתב אחד מאת א. אבידור (שגרירות במקו) אל מא"פ (מחלקת אפריקה) ב' בנוגע לעמדתה של מאלי בקשר להצבעה על הטרוריזם בעצרת האו"ם.
חצ-5361/11 2/1/1972 מאלי – קשרים עם מוסלמים בתיק רק שלושה מכתבים בנוגע לספרי קוראן שנשלחו למאלי
חצ-5361/12 5/1/1972 מאלי – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בחו"ל
חצ-5361/13 3/1/1972 מאלי – יחסים עם מדינות ערב
חצ-5361/14 9/1/1972 מאלי – יחסים עם ארגוני חבלה בתיק רק מכתב אחד מאת אבידור (במקו) אל המשרד בנוגע לנאום נשיא מאלי
חצ-5361/17 11/1/1972 מאלי – איגודים מקצועיים וסטודנטים בתיק רק מכתב אחד מאת ד"ר א. הקיני (שגרירות במקו) אל מר י. הרץ – ועד הפועל של ההסתדרות בנוגע לסיוע לאיגודים המקצועיים של מאלי
חצ-5361/19 12/1/1972 מאלי – בקשת מידע בתיק רק מכתב אחד מאת שמעוני (המשרד) אל במקו בנוגע להמצאותו של הנשיא בבמקו
חצ-5361/20 12/1/1972 מאלי – מתנות לאישים בתיק רק מכתב מאת ד"ר א. הקיני (השגריר במקו) אל מר ח. דיקן (מנהל מא"פ (מחלקת אפריקה) ב') בנוגע לאפרוחים לשר המשפטים
חצ-5361/21 9/1/1972 מאלי – ברכות לימי עצמאות וחגים לאומיים בתיק רק שני מכתבים בנוגע ליום העצמאות של מאלי
חצ-3774/40 12/1/1952 שחאדה  עזיז
תת-55/43 11/1/1973 מלחמת יום הכיפורים דף בכתב ידו של שר האוצר פנחס ספיר ובו ראשי פרקים לקראת נסיעתו למגבית חירום מיוחדת בארה"ב  בעקבות מלחמת יום הכיפורים. הוצא מתיק פ – 909/12
חצ-8759/2 4/1/1984 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8759/3 4/1/1984 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8761/12 4/1/1984 קמרון – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-3779/5 8/1/1961 אווהרו  אודו ג'יימס (סודאן) חסוי
פ-942/14 2/26/1962 יעקב סלומון – התכתבות בענינים אישיים.
פ-262/47 1/1/1936 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בסמוע (1937) תביעת אחמד עקילי נגד סלים עו'אד ואחרים בפרשת גניבת יבול מחלקות קרקע  שבבעלות התובע ועוד.
ח-998/1 1/1/1998 דשנים וחומרים כימיים – תשקיף תשקיף בעניין מניות החברה
ח-998/3 1/1/1998 דשנים וחומרים כימיים – הסכמים מהותיים  רשיונות והיתרים הסכמי פשרה  הסכמי מכירה הסכמים קיבוציים  עם וועד פועלי חיפה בהתסדרות העובדים הכללית  הסכמים עם עיריית קריית אתא
ח-1001/5 1/1/1998 דו"חות כספיים – דשנים וחומרים כימיים דוחות כספיים הכנסות והוצאות דוחות דירקטריון
חצ-3596/1 1/1/1965 קמרון – יחסים בין אפריקניים קמרון – יחסים בין אפריקניים
חצ-3596/2 1/1/1965 קמרון – משרד החוץ קמרון – משרד החוץ
חצ-3596/3 1/1/1964 קמרון – ישראל בדרג ממשלתי קמרון – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3596/4 1/1/1964 קמרון – ישראל בדרג לא ממשלתי קמרון – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3596/5 1/1/1964 קמרון – ישראל דוחות והערכות קמרון – ישראל דוחות והערכות
חצ-3596/6 1/1/1965 קמרון – ענייני פנים בתיק כמה מסמכים על קפריסין
חצ-3596/7 1/1/1965 קמרון – מדינות המזרח התיכון קמרון – מדינות המזרח התיכון
חצ-3596/8 1/1/1965 קמרון – יבוא אזרחי מישראל קמרון – יבוא אזרחי מישראל
גל-18729/25 10/1/1963 בית-ספר לנערים עובדים תחכמוני תל-אביב בתיק הודעה ממשרד החינוך.
גל-18729/26 10/1/1963 בית-הספר הממלכתי לנערים עובדים תל-אביב בתיק הודעה ממשרד החינוך ותשובה של בית הספר.
חצ-4591/19 1/1/1970 ישראל – מכון שילוח לחקר המזרח-התיכון ואפריקה  אוניברסיטת תל-אביב התכתבות בענין פרסומים  כתבי-עת  עתונות וספרים והשתתפות אנשי משרד החוץ בפעילות המכון
חצ-3596/9 1/1/1964 קמרון – בקשות אינפורמציה קמרון – בקשות אינפורמציה
חצ-3596/10 1/1/1965 קמרון – מתנות קמרון – מתנות
חצ-3596/11 1/1/1965 קמרון – ברכות ותנחומים קמרון – ברכות ותנחומים
חצ-3596/12 1/1/1964 קמרון – חגים  ברכות נימוסין קמרון – חגים  ברכות נימוסין
חצ-3596/13 1/1/1965 קמרון – ביקורי ישראלים קמרון – ביקורי ישראלים
חצ-3596/14 1/1/1964 קמרון – נציגות ישראל קמרון – נציגות ישראל
חצ-3557/12 1/1/1964 ישראל – מכון שילוח
חצ-3769/12 5/1/1949 חוסיין  כמאל אל-דין.
חצ-3536/13 1/1/1964 גרמניה – אכיפת פסקי-דין
גל-48160/3 1/1/1965 כפר הריף מדידות
חצ-4594/21 3/1/1971 מאלווי – איגודים מקצועיים במדינה בתיק רק מברק אחד מהמשרד לשגיר בבמקו מאלי בענין סיוע כספי לעובדי סינדיקט מקומי
חצ-8772/11 6/1/1982 מאלי – כללי.
חצ-3559/4 1/1/1964 ישראל – ביקורי משלחות פרלמנטריות ממאלי
גל-22812/26 12/14/1971 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – קטע שער הגיא בתיק התכתבויות אישורים ושרטוטים לכביש מס' 1 בקטע שער הגיא.
חצ-3571/9 1/1/1965 סודאן – סטודנטים מדרום סודאן
חצ-3571/10 1/1/1965 סודאן – דיווחי עתונות על הדרום
חצ-3739/12 3/1/1959 סודאן סודאן – דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  קטעי-עתונות וכו'
מ-4921/13 3/1/1949 שידורי קול-ישראל בערבית תמלילי מהדורות החדשות של קול ישראל בערבית.
חצ-3751/24 9/1/1959 מכון שילוח
חצ-3562/1 1/1/1964 מאלי- משרד החוץ
חצ-3562/5 1/1/1964 מאלי – יחסים בין אפריקניים
חצ-3562/6 1/1/1964 מאלי – ענייני פנים ועתונות
חצ-3562/11 1/1/1965 מאלי – בקשות אינפורמציה
חצ-3562/12 1/1/1965 מאלי – האמנת נציגים
חצ-3562/14 1/1/1964 מאלי – חגים לאומיים
חצ-3562/15 1/1/1964 מאלי – ברכות ותנחומים
חצ-3752/10 5/1/1958 סודאן.
גל-48136/8 1/1/1965 כפר הריף (כרך א') מדידות
גל-48136/9 1/1/1965 כפר הריף (כרך ב') מדידות
חצ-3584/14 1/1/1965 פורטוגל – גיניאה הפורטוגלית פורטוגל – גיניאה הפורטוגלית
חצ-4597/1 10/1/1970 מאלי – משרד החוץ- מינויים – דיווחים.
חצ-4597/2 1/1/1970 מאלי – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4597/3 1/1/1970 מאלי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4597/4 2/1/1971 מאלי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4597/5 1/1/1970 מאלי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4597/6 2/1/1970 מאלי – דו"חות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4597/8 4/1/1971 מאלי – יחסים עם מדינות ערב דו"חות
חצ-4597/9 1/1/1970 מאלי – עניני פנים  דו"חות  סקירות.
חצ-4597/10 1/1/1970 מאלי – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקוצעיים בישראל.
חצ-4597/11 2/1/1970 מאלי – איגודים מקצועיים – דו"חות  סקירות.
חצ-4597/12 4/1/1970 מאלי – מוסלמים  דו"חות
חצ-4597/13 11/1/1970 מאלי – בקשות מידע בתיק רק שני מכתבים: תשובות מהארץ לפניות של שגריר ישראל במאלי בנושאים מדיניים
חצ-4597/14 11/1/1969 מאלי – יהדות בתיק רק מכתב אחד משגריר ישראל לד"ר לבציון מהאוניברסיטה העברית המתאר מחקר על על מוצאו היהודי של שבט במאלי
חצ-4597/15 5/1/1971 מאלי – האמנת נציגים ישראלים התכתבות
חצ-4597/16 4/1/1970 מאלי – מתנות לאישים התכתבות  מתנות לממשלת מאלי
חצ-4597/17 10/1/1970 מאלי – הנציגות בישראל בתיק רק חוזר אחד ממשרד החוץ של מאלי לכל הנציגויות הזרות המורה על שינויים בפרוטוקול בטקסים רשמיים
חצ-4597/18 9/1/1970 מאלי – ברכות לחגים לאומיים
חצ-4597/19 1/1/1970 מאלי – נימוסין  ברכות ותנחומים
חצ-4597/20 1/1/1970 מאלי – תיק הנציגות הישראלית התכתבות: מנהלה  ארועים  מינויים חדשים בנציגות
חצ-3754/9 1/31/1947 העתקים נוספים מדו"ח סודן.
גל-48136/10 1/1/1965 כפר הריף (כרך ג') שרטוטים   התכתבויות    מדידות הנדסיות
גל-22789/1 1/25/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד ת.ב.ע. לוד.
חצ-3760/11 2/1/1961 סודאן – יחסים עם מדינות אחרות.
חצ-3565/19 1/1/1965 מאלי – מדיניות חוץ
חצ-3565/20 1/1/1965 מאלי – מדינות ערב
חצ-3565/22 1/1/1964 מאלי- ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3565/23 1/1/1964 מאלי- ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3565/24 1/1/1964 מאלי – נציגות ישראל דו"חות  הערכות
חצ-3565/25 1/1/1964 מאלי – ענייני פנים
חצ-3565/26 1/1/1964 מאלי – קשרים עם מדינות המזרח התיכון
חצ-3565/27 1/1/1965 מאלי – בקשות לאינפורמציה
חצ-3565/28 1/1/1965 מאלי – יהודים
חצ-3565/29 1/1/1964 מאלי – כתבי האמנה
חצ-3565/30 1/1/1965 מאלי – מתנות
חצ-3565/31 1/1/1964 מאלי – ישראל – טקס
חצ-3565/32 1/1/1965 מאלי – ישראל – ברכות
חצ-3565/33 1/1/1964 מאלי – ברכות
חצ-3565/34 1/1/1965 מאלי – ישראל מומחי מש"ב
חצ-3565/35 1/1/1965 מאלי – הגשת כתב האמנת שגריר ישראל
חצ-4623/12 6/1/1970 קמרון – משרד-החוץ – מינויים – דיווחים.
חצ-4623/13 1/1/1970 קמרון – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4623/14 1/1/1970 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4623/15 1/1/1971 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי  נספח תיק הסמנכ"ל שמעוני.
חצ-4623/16 1/1/1970 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4623/17 1/1/1970 קמרון – דוחות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4623/19 10/1/1969 קמרון – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-4623/20 2/1/1970 קמרון – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-4623/21 1/1/1970 קמרון – עניני פנים.
חצ-4623/22 12/1/1970 קמרון -קשרים עם איגודים מקצועיים בישראל התכתבות בענין יצירת קשרים בין איגוד מקצועי בקמרון להסתדרות הכללית
חצ-4623/23 1/1/1971 קמרון – מוסלמים.
חצ-4623/24 1/1/1970 קמרון – תנועת מחתרת  חתירה קומוניסטית.
חצ-4623/25 5/1/1972 קמרון – ארועים מרכזיים במדינה בתיק רק מכתב אחד משגרירות ישראל ביאונדה אל המשרד הממליץ על שיגור ברכה מהנשיא שזר לנשיא קמרון לרגל החוקה החדשה והאיחוד של שני חלקי קמרון.
חצ-4623/26 3/1/1970 קמרון – ביקור צליינים בישראל.
חצ-4623/27 1/1/1970 קמרון – בקשות מידע משלוח פרסומים מהעתונות המקומית למשרד החוץ  בקשות ממשלת קמרון – חומר הסברה בעניני תחבורה וסעד.
חצ-4623/28 4/1/1970 קמרון – יהודים  לימודי עברית בקמרון.
חצ-4623/29 1/1/1970 קמרון – מגביות
חצ-4623/31 5/1/1970 קמרון – מתנות לאישים.
חצ-4623/32 5/1/1972 קמרון בתיק רק מכתב ברכה של שגריר ישראל ביאונדה לנשיא קמרון לרגל אישור משאל העם לאיחוד שני חלקי המדינה ומכתב תודה של נשיא קמרון.
חצ-4623/33 1/1/1970 קמרון – ברכות לחגים לאומיים.
פ-1944/2 1/1/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מ. יארבלום בפריס – בעניין קבוצת ערבים בפריס שמבריחה נשק לסוריה ולארץ ישראל – בצירוף פרטים לגבי חברי הקבוצה. באדיבות הארכיון הציוני.
טס-11223/1 6/1/1970 ביקור שר החוץ אבא אבן במילאנו  איטליה 21 תצלומים צבעוניים ושחור-לבן (רישום קבוצתי) וקטעי עיתונות בתוך אלבום שהוכן לרגל ביקורו של שר החוץ אבא אבן בעיר מילאנו בצפון איטליה. התצלומים כוללים הכוללים: פגישות של השר אבן עם ראש עיריית מילאנו אלידו אניאסי  שגריר ישראל באיטליה עמיאל נג'אר ואישים נוספים  נאומים שנשאו אבן  אניאסי ואחרים בכינוס כלשהו במילאנו ועוד.
חצ-4623/34 1/1/1970 קמרון – ברכות  נימוסין.
חצ-4623/35 1/1/1970 קמרון – תיק הנציגות הישראלית.
חצ-4601/23 1/1/1970 סודאן – משרדי חוץ – מינויים  דיווחים.
חצ-4601/25 2/1/1970 סודאן – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4601/26 9/30/1970 סודאן – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4601/27 1/31/1970 סודאן – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4601/29 7/1/1971 סודאן – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטינים בתיק רק מכתב אחד מהציר בלונדון אל המשרד המדווח על סיפור ששמע על יאסר ערפאת מפי מקור אנגלי (לא שייך לסודאן)
חצ-4601/30 3/31/1970 סודאן – עניני פנים. דוחות של נציגים ישראלים בשגרירויות בעולם  סקירות.
ג-773/4 1/8/1946 מעון "גאולה"  חיפה התכתבות בין גורמים חינוכיים ומנהליים שונים בעניינים הקשורים למעון "גאולה" בחיפה. כגון: גן ילדים בשם אהובה ליד המעון
כ-667/20 6/1/1995 הכנסת השלוש-עשרה – הצעות לסדר היום – החלטת הממשלה בנושא אבטחת מוסדות חינוך – 264/5 הצעות לסדר היום בנוגע להעברת האחריות לאבטחת מוסדות חינוך למשטרת ישראל. דוח של משטרת ישראל בנוגע לאבטחת מוסדות חינוך.
ג-4729/7 12/7/1949 מחלקה למועצות דתיות – שכון הדר (כפר הנצחון) דאר רמתיים ת.ד 9 הצעות תקציב  דו"חות על השירותים הדתיים  התכתבות בנדון ובנוגע לרב המקום ולספוח כפר הדר
גל-48163/3 8/22/1981 עוצם תכנון ובניה – עוצם.
גל-48163/14 1/14/1984 ניר חן  שחר  עוצם מיפוי ותכנון. ניר חן  שחר  עוצם.
גל-2758/14 7/12/1974 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – תכנית מיתאר ארצית לתיירות תכנית אב לתיירות-פרוטוקולים מישיבות ועדת היגוי לתכנית אב לתיירות  דו"ח מסכם של החלטות חברי ועדת ההיגוי  הערות והצעות לשינויים של משרד הפנים לתוכנית של משרד התיירות  התכתבות בין האדריכל טומי לייטרסדורף מרכז הצוות לתכנית אב לתיירות לבין אליעזר ברוצקוס (מעקב תכנוני במשרד הפנים). פיתוח אתרי תיירות-קביעת מוקדי תיירות והשקעה בהם  סוגיית גביית דמי כניסה בשמורות טבע  גנים לאומיים וחופי רחצה  תחזיות ואומדנים לגבי מספר התיירים והרכבם  ביקוש לתיירות פנים ולנופש בחופים ובשטחים פתוחים  אומדן ההשקעה הכוללת הנדרשת בענפי התיירות עד לשנת 1985 ועוד.
ג-6503/27 1/1/1970 מושב שדי-תרומות התכתבות עם מושב עובדים בעמק בית שאן בנוגע לעבודת חברת סולל בונה
חצ-4633/6 3/1/1969 משרד החוץ – לשכת היועץ המשפטי – פרשת התייר האוסטרלי רוהאן – DENIS M.ROHAN שהצית את מסגד אל-אקצה.
ג-10974/11 4/1/1948 היועץ לענינים חברתיים – פרסומים – מועצה מקומית דיר-חנא תכנית פיתוח רב שנתית 2000 – 2004 – רשימות פרוייקטים ייעודיים להשתתפות משרדי ממשלה שונים – דו"ח מסכם ( 5 )
ג-4730/10 1/2/1949 הרב ניסן טורצ'ין – יהודיה התכתבות קהילת יהודיה עם משרד הדתות  בנוגע לתקציב הרב ניסן טורצ'ין ולדיור עבורו.
מפה-2667/1 1/1/1917 Map Projected Subdivisions ( States ) of Syria and Palestine – Directions הערות וקוים מנחים למפה מס' 5 – בתיק דף נספח למפה מס' 5 ובו רשומות הערות לגבי הצעות המוצעות לגבולות המדינות סוריה וארץ-ישראל. המפה עצמה לא מצורפת
גל-2737/7 10/4/1970 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – אגף התכנון בתיק תוכניות מיתאר מחוזית  תוכניות אב לפי מועצות  התכתבות דו"חות סיכומי ישבות  זכרון-דברים מדיונים וסיורים  סקירות נתונים על מועצות אפשריות ומפות.
גל-3868/1 10/19/1965 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – חולון כרך ג' תב"ע מפורטת מס' ח/123 – שטח תכנון עיר חולון
גל-49050/1 1/1/1972 רכבת ישראל – דוחות כספיים: אוקטובר 1971
גל-49050/2 1/1/1972 רכבת ישראל – דוחות כספיים: אוקטובר 1971
גל-49050/3 2/1/1972 רכבת ישראל – דוחות כספיים: נובמבר 1971
גל-49050/4 2/1/1972 רכבת ישראל – דוחות כספיים: דצמבר 1971
גל-49050/5 3/1/1972 רכבת ישראל – דוח על מספר נוסעים לפי קווי נסיעה: דצמבר 1971
גל-49050/6 5/1/1972 רכבת ישראל – דוחות כספיים: פברואר 1972
חצ-9663/15 4/1/1986 גינאה – ביסאו – כללי
גל-3964/3 11/21/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר עין כרם בתיק מסמך בנושא "הקמת מועצה מקומית בעין כרם"
פ-1961/13 6/12/1938 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת יצחק בן-צבי אל רחל ינאית – ראשי פרקים בעניין דיוני האכסקוטיבה  ליחסים עם הערבים  שלבי הרמת המדינה  עמק החולה  עליתם של בעלי הון למדינה  בתי הדין הדתיים ועוד.
גל-22171/1 7/7/1949 ועדת השמות הממשלתית – הועדה לקביעת שמות בנגב ועדת השמות  – הוועדה לקביעת שמות עבריים בנגב שמות לעצמים גיאוגרפיים – נחלים  עמקים  מעיינות  הרים ומקומות;  שמות היסטוריים  שמות יישובים ובהם: ים אילת/מפרץ אילת; עברונה; הר יטבתה; מעלה שחרות; נחל פארן ועוד בית זית; אשתאול; עמק איילון ועוד  תעתיקים מערבית לעברית של מונחים גיאוגרפיים שנקבעו בבית ועד הלשון
גל-22172/17 1/1/1956 ועדת השמות הממשלתית – גאוגרפיה קביעת שמות להרים ועצמים
גל-3976/26 8/1/1946 כפר מלל- גניעם מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי בניה לכפר מלל.
גל-3966/4 12/15/1953 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים עין כרם בתיק אישורי תכניות בנייה – שכונת עין כרם  ירושלים
טס-11217/1 4/26/1957 נשף שנערך בוושינגטון לכבוד שגריר ישראל בארה"ב אבא אבן 19 תצלומי שחור-לבן גדולים  קטעי עיתונות באנגלית והזמנות לנשף (סה"כ 36 פריטים ברישום קבוצתי) בתוך אלבום שהוענק לשגריר ישראל בארה"ב אבא אבן כמזכרת מנשף שנערך לכבודו בוושינגטון ע"י גורמים בקהילה היהודית בארה"ב. קטעי העיתונות מסקרים את ההכנות לנשף ואת הנשף עצמו והתצלומים מתעדים את מהלך הנשף שבו השתתף השגריר אבן יחד עם רעיתו סוזי (שושנה) אבן ופגש באנשי ציבור יהודים ואחרים וביניהם הסנטור יוברט האמפרי.
גל-40399/4 11/23/1949 מכתבים יוצאים בעניני נזקי רכוש (העתקים) העתקי מכתבים יוצאים מהמשרד לנפגעי מלחמה  בנוגע לטיפול בפונים למחלקה לניזוקי רכוש.
גל-40399/10 6/1/1949 התכתבות בנושא נזקי רכוש וגוף העתקי מכתבים יוצאים מהמשרד לנפגעי מלחמה – אזור תל אביב  בנוגע לטיפול באזרחים שניזוקו ברכושם ובגופם במהלך מלחמת העצמאות.
גל-22902/29 8/30/1967 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – שייך דנון תב"ע מפורטת מס. 899 – שייך דאוד ושייך דנון – הרחבה מערבית
גל-40399/13 1/1/1951 פנקס השיקום – נזקי רכוש דו"חות קופה קטנה  חוזרים ועוד
גל-40400/1 1/11/1949 הלוואה וחיסכון – "עידוד" – קרנות הלוואה – המלצות להלוואות העתקי מכתבים יוצאים מהמשרד לנפגעי מלחמה – אזור תל אביב  בנוגע להמלצות על מתן הלוואות לנפגע מלחמה ע"י חברת "עדוד" בע"מ ובנק הלוואה וחיסכון יפו-ת"א בע"מ.
גל-40400/3 3/27/1951 עידוד – קרן הלוואות התכתבות המחלקה לנפגעי גוף במשרד לנפגעי המלחמה עם קרן ההלוואות "עידוד" המלצות למתן הלוואות לאנשים פרטיים שנפגעו במלחמת העצמאות
ג-9453/22 10/1/1980 האגף לביקורת משרדי הממשלה – העברת יהלומים (מעקב)
גל-6796/18 11/14/1974 אגף התכנון – המרכז – גני תקווה בתיק התכתבויות אישורים ושרטוטים בנוגע לבנייה בגני תקווה. גוש 6720 חלקה 34
ג-1944/24 4/1/1958 עיריית בת ים עיריית בת ים  דוחות כספיים  מאזנים ועוד.
ג-869/3 3/1/1949 פרוטוקולים מישיבות המפקחים עם המחלקה לחינוך חיפה פרוטוקולים מישיבות מנהל המחלקה לחינוך עם המפקחים המקומיים והמונעות (נותנות "טיפול מונע"  עוסקות בקידום תלמידים); רישום תלמידים  זרמי חינוך  בתי ספר  כיתות ושירותים לתלמידים (הזנה  בתי תלמיד ועוד).
ג-9516/4 6/20/1991 ארכיון מטה בנימין בתיק התכתבויות מול ארכיון המדינה בעניין שימור וניהול החומר של ארכיון מטה בנימין. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-40400/9 10/1/1948 תזכירים על עבודת המשרד בנושאים: פיצויים  תקן המשרד  הוראות כלליות ועוד תקנות שעת חירום  בקשת רישום נזקי רכוש  פעולות המשרד לנפגעי מלחמה: הטיפול בנפגעי גוף  תזכיר על עבודת המשרד במשך שנת התקציב  עזרה למשפחות הנפגעות  טיפול בילדי הנפגעים  הבראה ומכשירים אורתופדיים  עזרה לשיקום המסחר  התעשייה והמלאכה  תפיסה והחרמה של רכוש ע"י ארגון ההגנה והצבא  פיצויים לנפגעי המלחמה  כללי הפיצויים לנפגעי המלחמה ועוד
גל-40400/10 2/7/1949 רישום הנזקים – דו"חות על תשלומי הקצבות דין וחשבון על אישורי הקצבות והלוואות וטיפול בתיקים של נזקי רכוש
גל-40400/12 4/22/1951 דו"חות נזקים  דו"חות תקציביים  מאזנים  סקירה על עבודת המשרד לטיפול בנפגעי מלחמה 20 יחידות שיכון לנפגעי מלחמה  סיכומי ההוצאות למשפחות החללים  לפצועים  פעולותיה של המחלקה לניזוקים בגוף מראשית עבודה ועד 01/04/1949   דו"חות כספיים ועוד
גל-12029/3 5/12/1950 אגף התכנון – עין כרם מס' ח- .48 מפות טופוגרפיות ומפות תכנון  התכתבויות בנושא מסירת בריכת איגום לתה"ל לצורך הקמת מאגר עין כרם (מאגר בית זית).
פ-2387/20 1/1/1910 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "המאיר" בשם "לשכת מודיעין" ובה מובאת הצעת חיים כהן (אגרונום מפתח תקוה) ליסוד מושבה חקלאית ליד יפו.
ג-4786/11 7/30/1950 רב שרבאני העתקי מכתבים יוצאים של הרב שרבאני  רב המחנות
ג-4782/15 9/15/1955 מחנה דוד התכתבות בנוגע לשחיטה במחנה
חצ-4485/8 1/1/1970 עליה וקליטה – אזרחות כפולה  ארצות הברית
חצ-4485/9 1/1/1970 עליה וקליטה – אזרחות כפולה  ברזיל
מפה-3921/1 4/1/1978 ישראל – מפה טופוקדסטרית – גליון  195 200-280 מפה טופוקדסטרית של איזור 195 200-280 ( מערבית לאיזור 205-280 ); כולל יפתח; סומנו קו הפסקת האש עם לבנון; גבולות הגושים  הישובים; מס' הגושים סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  אדמיניסטרטיביים  של כבישים  סוגי הנטיעות מקורות – מפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1962; עדכון חלקי מתצ"א 1976 בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – ינואר 1978; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – אפריל 1978
חצ-3808/2 1/1/1964 אזרחות – כפולה
כ-1414/14 10/1/1998 מדיניות תרבות במאה ה- 21 ביקורת במוזיאון ישראל  נייר עמדה וחומר רקע לדיון מדיניות התרבות במאה ה- 21
חצ-3788/15 10/1/1959 רכוש יהודי באיטליה
חצ-3787/12 1/1/1957 רכוש בריטי בארץ
סל-7851/1 1/1/1948 נצרת – סרט מספר 127 התחלת גוש מספר 14090 התחלת חלקה מספר 32 סוף גוש מספר 14097 סוף חלקה מספר 88
סל-7884/1 1/1/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 125 התחלת גוש מספר 14049 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 14072 סוף חלקה מספר 56
סל-7885/1 1/1/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 126 התחלת גוש מספר 14072 התחלת חלקה מספר 56 סוף גוש מספר 14090 סוף חלקה מספר 32
סל-7886/1 1/1/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 128 התחלת גוש מספר 14098 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 14107 סוף חלקה מספר 52
סל-7887/1 1/1/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 130 התחלת גוש מספר 14113 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 14120 סוף חלקה מספר 28
סל-7888/1 1/1/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 131 התחלת גוש מספר 14121 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 14129 סוף חלקה מספר 73
גל-60073/7 5/12/2009 אסבסט התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה יוסי ענבר  בנוגע לאסבסט: עידוד התייעלות בממשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל  אחריות הרשויות המקומיות לפינוי מצבורי אסבסט בגליל המערבי  הסרת מפגעי אסבסט על ידי המדינה בנכסים שבבעלות מעוטי יכולת  תגובת המשרד לביקורת מעקב – אסבסט בצה"ל  הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק  אסבסט באנייה "גלינה" – מחנה מעפילים בעתלית  אירוע הריסת מבנים באסבסט במתחם משרד החוץ – סיכום  הטמנת פסולת מסוכנת במטמנה המערבית ברמת חובב  השתתפות חברת "איתנית" בעלויות ביצוע פרויקט ניקוי האסבסט בגליל המערבי  הטמנת אסבסט באתר ההטמנה "לגמון"  הפעלת אסמ"ר אפעה להטמנת אסבסט פריך ועוד.
גל-16712/2 6/1/1982 אלקנה תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכניות בנייה בישובים שונים כגון אלקנה  נופים  אלפי מנשה ועוד'.
חצ-3787/3 1/1/1957 אזרחות וחוק השבות
חצ-3801/28 1/1/1962 אזרחות – כפולה
פ-2104/14 2/1/1954 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתב בנוגע למצבה הבריאותי של רחל ינאית בן-צבי  ערב ניתוחה.
פ-2904/6 1/1/1930 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים. בתיק פנקס בנושא מכוורת הדרוזים בהרי נפתלי. התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
ג-6518/19 1/1/1973 אוניברסיטת תל-אביב מכון שילוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה התכתבות עם מכון שילוח לחקר המזה"ת ואפריקה
חצ-4406/8 4/1/1968 גיניאה  גיניאה "הפורטוגלית" (ביסאו) – רפואה. גיניאה החדשה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני
גל-61778/7 9/1/1964 סגירת  מסגד  עין  כרם התיק מכיל התכתבויות בעניין המסגד הנטוש בעין כרם. מכתבים למחלקה המוסלמית והדרוזית במשרד הדתות מכתבים לעיריית ירושלים
חצ-2879/10 4/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחי "אורט" במאלי.
חצ-2879/11 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לחקלאות במאלי. כרך א'
חצ-2879/12 7/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לחקלאות במאלי. כרך ב'
חצ-2879/13 12/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לחקלאות במאלי. כרך ג'
חצ-2879/14 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחה מש"ב לפיתוח תעשיות זעירות במאלי.
חצ-2879/15 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחה ישראלי לאנרגית שמש במאלי.
חצ-2879/16 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מאלי רפואה בתיק דו"חות תקופתיים של ד"ר גיורא טירולר  מומחה מש"ב בבמאקו  מאלי.
חצ-2879/17 10/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לפרויקט קטיבוגו  מאלי.
חצ-2879/20 2/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תנאי שירות מומחי מש"ב במאלי.
חצ-2879/21 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תוכניות פעולה של מש"ב במאלי.
חצ-5746/12 1/1/1974 חוק הכניסה כרך ב'
גל-724/12 1/1/1963 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת מטר. התכתבות סיכומי פגישות בנוגע לפעילות ועדת מטר להגברת הגשם
חצ-4415/14 1/1/1971 מאלי – תרבות וקשרי ציבור
חצ-4415/15 12/1/1968 מאלי – חקלאות ודיג
חצ-4415/16 3/1/1969 מאלי – קורסים ניידים (מקומיים)
חצ-4415/17 1/1/1970 מאלי – אנרגיה סולארית ומשתלמים אקדמאים
חצ-4415/18 1/1/1970 מאלי – בקשות למלגות אקדמאיות
חצ-4415/19 1/1/1970 מאלי – משתלמים אקדמאים
חצ-4415/20 1/1/1970 מאלי – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך א'
חצ-4415/21 1/1/1971 מאלי – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-4415/23 12/1/1970 מאלי – פיס.
כ-703/16 9/1/1989 הכנסת השתים-עשרה – מכוני מחקר אוניברסיטת בןן גוריון בנגב מסקנות דוח ועדת אברבנאל לבחינת עתידם של המכונים למחקר שימושי תוצאות מבחני הישגים בהבנת הנקרא ובחשבון לכיתות ד ה -1991
גל-16995/5 3/1/1993 גליל מערבי – תכנית פיתוח תיירות ונופש (תמצית)  הצעה לתכנון ביחיעם מסמכים ממשרד התיירות ובהם תכניות פתוח תיירות ונופש בגליל המערבי .
גל-16995/12 7/1/1992 לוד תכנית פתוח התיירות בעיר  מדריך תיירות לעיר ואתריה. תאריכים כתובים בעמוד השער  ללא תאריכים על המסמכים.
ג-2502/1 1/1/1960 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קרנות בשטח המחקר הרפואי
גל-42703/9 7/1/1999 לשכת השר רן כהן – רשפ"ת (רשות לפיתוח תעשייה) התכתבות מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר ראובן חורש רשות לשיתוף פעולה תעשייתי בנוגע לפעולות של רשפ"ת  הקרן לשיתוף פעולה כלכלי
חצ-2889/1 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – צוות גדנ"ע – נח"ל בקמרון. כרך א'
חצ-2889/2 12/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – צוות גדנ"ע – נח"ל בקמרון. כרך ב'
חצ-4424/13 1/1/1970 קמרון – חקלאות.
חצ-4424/14 3/1/1970 קמרון – נוער.
חצ-4424/16 4/1/1969 קמרון – רפואה.
חצ-4424/20 1/1/1970 קמרון – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך א'
חצ-4424/21 1/1/1971 קמרון – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-4424/22 10/1/1971 קמרון – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ג'
חצ-4424/23 1/1/1970 קמרון – מומחי מש"ב ומשרד הביטחון (צה"ל)
חצ-2943/24 1/1/1969 קניה – מש"ב התכתבות בענין יחסי המסחר בין קנדה לקניה  סיוע קנדי לקניה  ניתוח פרוייקטים תעשייתים בהשתלמות בישראל הרעיון של משלוח חיות לקניה לשם הקמת פארק בישראל  סקירה הסטורית על שיתוף הפעולה בין קניה וישראל. כרך ב'
חצ-1912/6 9/1/1960 מאלי – סקר רפואי
חצ-1913/4 11/1/1960 מאלי – סקר תחבורה.
חצ-1913/7 5/1/1960 מאלי – טייסים ומדריכי טייס – בית ספר לטייס
חצ-4201/41 4/1/1968 ישראל – מכון שילוח תמיכת משרד החוץ במכון התכתבות בנוגע לחשיפת מסמכים של משרד החוץ.
חצ-4218/29 5/31/1969 סודאן – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי עם ישראל – קשרים אישיים ולימודיים
חצ-4218/31 2/1/1968 סודאן – עניני פנים.
חצ-4218/33 1/1/1968 סודאן – (המשך מתיק 32) ממשלות גולות וגולים. מקלט מדיני ותנועות שחרור  בתיק התכתבות בנוגע לדרום סודאן כרך א'
חצ-4218/34 4/1/1969 סודאן – ממשלות גולות וגולים. מקלט מדיני ותנועות שחרור  בתיק התכתבות בנוגע לדרום סודאן (המשך בתיק 35) כרך ב'
ג-783/10 5/14/1950 אגף החינוך – בית-הספר של אגודת-ישראל בשכון עמידר עכו חילופי מכתבים בין האגף ויחידות אחרות של המשרד לבית-הספר ולפיקוח אגודת ישראל; נתונים על הכיתות ועל התלמידים
חצ-1915/3 6/1/1962 פעילות הנח"ל בקמרון
חצ-1915/4 10/1/1962 פעילות הנח"ל בקמרון
חצ-2889/40 11/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – קמרון – כללי אספקת מים ליאונדה  שיתוף פעולה ישראל-קמרון  סקר להקמת מרכזי מלאכה בקמרון וכו'. כרך א'
חצ-2889/41 1/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – קמרון – כללי מחקר בארגון קואופרטיבי שיתוף פעולה עם הבריטים בקמרון  מועמד לתפקיד מנהל בנק בקמרון וכו'. כרך ב'
חצ-2889/43 9/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – קמרון קורסים לשיטות הדרכה בחקלאות ובטכנאות קירור
חצ-2889/44 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לחקלאות בקמרון.
חצ-2935/22 7/1/1968 מאלי – חקלאות התכתבות בענין הזמנת נכסי ירקות ושתילי גפן למאלי  שיגור מומחה לשימור דגים ומילוי משרת מומחה לגידול ירקות.
חצ-2935/23 3/1/1968 מאלי דו"ח על שיחה בענין סיוע ישראלי למאלי  שיגור מורה למקצועות טכניים.
חצ-2935/24 3/1/1969 מאלי התכתבות בענין השתלמות עורכי חדשות רדיו  השתלמות בעתונאות  קורס תזונה  שת"פ עם משרד הסעד  סיוע בענף הדייג  פיתוח קהילתי.
חצ-2935/25 6/1/1969 מאלי – שני משתלמים ברדיו.
חצ-2935/26 1/1/1968 מאלי התכתבות בענין עורכי חדשות המשתלמים בקול ישראל  סיור עתונאי מאלי בישראל  משתלמים למכון האפרו-אסיאני ועוד
חצ-2935/27 1/1/1968 מאלי התכתבות בענין מכון לאומי לשרותים סוציאלים ופיתוח קהילתי מטאורולוגיה חקלאית – השתלמות פיתוח נמל הדיג במורטי  שיחה עם שר החינוך הנוער והספורט של מאלי סיוע בענף הדיג ועוד.
חצ-2936/1 1/1/1969 מאלי התכתבות בענין שיגור מומחה לדייג  הקמת מכון לאומי לשרותים סוציאלים ולפיתוח קהילתי במאלי  שיגור מומחי או"ם למאלי דו"ח מומחית מטעם האו"ם בעניני סעד על פעולותיה במאלי.
חצ-1939/4 4/1/1965 קמרון – חקלאות
חצ-1939/5 11/1/1963 קמרון – כלכלה
חצ-1939/6 1/1/1964 קמרון – כללי סיוע טכני  שיתוף פעולה עם איגודים מקצועיים  שיתוף פעולה בשטח האנרגיה האטומית וכו'.
חצ-1939/7 10/1/1964 קמרון – כללי סיוע טכני  סיוע חקלאי וסיוע בנושא קואופרציה וכו'.
חצ-1939/8 1/1/1964 קמרון – כללי שיתוף פעולה בנושא תיירות סיוע חקלאי  שיתוף פעולה בונשא יהלומים וקואופרציה  סיוע טכני ועוד.
חצ-1939/9 3/1/1963 קמרון – דו"ח משלחת ישראל לטלקומוניקציה
חצ-1939/10 5/1/1962 קמרון – דו"ח משלחת טלקומוניקציה.
גל-53124/4 5/8/2005 הכשרה מקצועית (1) מידע על פרוייקטים להכשרה מקצועית  תכנית עבודה – מצגת בנושא תעסוקה ככלי עיקרי לצמצום פערים
חצ-2946/4 1/1/1969 קמרון – קורסים ניידים התכתבות בענין קורס נייד להכשרת מדריכים חקלאיים כפריים בקמרון
גל-53124/5 5/8/2005 הכשרה מקצועית (2) מידע על האגף להכשרה מקצועית ופרוייקטים בתחום  הצעת תקציב 2005 ועוד.
חצ-1939/13 7/1/1964 קמרון – נח"ל כרך ב'
חצ-1939/14 2/1/1964 קמרון – נח"ל כרך א'
מגע-40/11 11/1/1962 צנזורה על קולנוע ומוזיקה התכתבות עם מושל ירושלים בדבר האיסור לייבא סרטים ותקליטים מחו"ל בהשתתפות השחקן-זמר  פרנק סינטרה ( לדוגמה )  סיכום ישיבות הממשלה והחלטותיה בדבר האיסור לייבא מוצרים שונים ממדינות אירופה  ארה"ב וקנדה כגון: ביגוד  מזון  מכשירי חשמל וכו' ועוד.
גל-7304/23 11/25/1948 מחלקת התיירות – המגבית היהודית המאוחדת התכתבות בנוגע לביקורים של אנשי המגבית היהודית המאוחדת ויהודים אחרים בישראל. בתיק התכתבויות הכוללות ענייני תקציב  תשלומים ותכניות לסיורים וכן תגובות ורשמים מהביקורים בארץ. ההתכתבויות מתייחסות לביקורי משלחות המגבית מבריטנה ומארצות הברית.
חצ-4218/35 8/1/1969 סודאן – (המשך מתיק 34) ממשלות גולות וגולים. מקלט מדיני ותנועות שחרור  בתיק התכתבות בנוגע לדרום סודאן כרך ב'
חצ-2889/4 1/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלמים מקמרון בישראל – חשמל וטכנאות קירור.
חצ-2889/5 3/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – ביקור מפקד משטרת קמרון המערבית בישראל.
חצ-2889/6 3/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי – תפוצת עתון המשתלמים שלום בקמרון.
חצ-2889/9 1/1/1963 שיתוף פעולה בינלאומי – קמרון – (יאונדה) בתיק רק מכתב אחד.
חצ-2889/11 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – בתיק מכתבים מעורך דין מ. מזובר למחלקת התביעות של משרד החוץ  בענין נזק שגרם משתלם מקמרון.
חצ-2889/14 12/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – ד"ר נאור – יועץ לעניני פיס בקמרון.
חצ-2028/3 9/1/1960 שיתוף פעולה בינלאומי – עזרה לרפובליקת מאלי ממדינות שונות – דו"חות.
חצ-4213/9 3/1/1968 מאלי – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של מאלי.
חצ-4213/10 1/1/1968 מאלי – יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב
חצ-4213/21 8/1/1968 מאלי – הסברה ערבית.
חצ-4213/22 1/1/1968 מאלי – בקשות לאינפורמציה והעברת חומר
חצ-2029/20 7/1/1960 שיתוף פעולה בינלאומי – מומחים ישראלים לחקלאות במאלי.
חצ-4213/18 3/1/1968 מאלי – יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-4213/20 1/1/1968 מאלי – הסברה ישראלית.
חצ-4213/12 1/1/1968 מאלי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4213/13 9/1/1968 מאלי – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי – יחסים עם ישראל.
חצ-4213/14 2/1/1968 מאלי – דו"חות ויומנים.
חצ-4213/15 1/1/1968 מאלי – עניני פנים.
חצ-4213/16 5/1/1969 מאלי – מפלגות – יחסים בין איגודים מקצועיים.
חצ-4213/17 4/1/1969 מאלי – ביקור צליינים  בקשת מורה דת מוסלמי לעלות לרגל לירושלים.
חצ-4213/23 1/1/1969 מאלי – האמנת נציגים – הגשת כתב האמנה של השגריר הישראלי מאיר שמיר במאלי.
חצ-4213/24 1/1/1969 מאלי – מתנות לאישים.
חצ-4213/25 5/1/1969 מאלי – חגים לאומיים  ברכות.
חצ-4213/26 3/1/1968 מאלי – עניני נימוסין ברכות ותנחומים.
חצ-4213/27 2/1/1968 מאלי – הנציגות בחו"ל – נציגות ישראל בחו"ל.
חצ-2029/15 12/1/1959 שיתוף פעולה בינלאומי – סודאן הצרפתית (מאלי) – כללי ביקורו של ד"ר קויטה  תכנית חקלאית במאלי וכו'. (סודן הצרפתית כללה את מאלי  ניג'ר וסנגל)
חצ-9686/7 1/1/1987 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9686/8 4/1/1987 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9686/9 7/1/1987 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4238/25 7/1/1968 קמרון – מדיניות החוץ – מדיניות החוץ של קמרון
חצ-4238/26 9/1/1968 קמרון – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ הקמרוני
חצ-4238/27 1/1/1968 קמרון – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון
חצ-4238/28 1/1/1968 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4238/29 5/1/1968 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4238/30 12/1/1968 קמרון – דו"חות ויומנים.
חצ-4238/31 4/1/1968 קמרון – עניני פנים.
חצ-4238/32 6/1/1969 קמרון – מוסלמים בתיק פעולות הסברה למוסלמים.
חצ-4238/33 2/1/1969 קמרון – מפלגות – קשרים בין מפלגות.
חצ-4238/34 12/1/1968 קמרון – צליינים – ביקור צליינים בארץ
חצ-4238/35 5/1/1969 קמרון – יחס הבנה בין דתות קשרים עם נוצרים ומוסלמים
חצ-4238/36 4/1/1968 קמרון – יחסים עם המזרח התיכון פרט לישראל
חצ-4238/38 1/1/1968 קמרון – מים טריטוריאליים. בתיק מכתב מטובה רון מהנציגות באו"ם למשרד בנוגע להרחבת המים הטריטוריאלים של קמרון.
חצ-4238/39 11/1/1968 קמרון – הסברה ערבית ואנטי ישראלית.
חצ-4238/40 2/1/1968 קמרון – בקשות חומר ואינפורמציה
חצ-4238/41 1/1/1969 קמרון – יהדות – בתיק חומר בנוגע לקהילה היהודית וחגיגת חנוכה.
חצ-1908/1 9/1/1962 ניג'ר – משתלמים והשתלמויות.
חצ-1931/4 12/1/1963 מאלי – חקלאות
חצ-1931/5 11/1/1965 מאלי – תעשיות זעירות.
חצ-1931/6 4/1/1964 מאלי – אנרגית השמש. כרך א'
חצ-1931/7 1/1/1965 מאלי – אנרגית השמש. כרך ב'
חצ-1931/8 1/1/1964 מאלי – כללי שיתוף פעולה חקלאי ויעוץ טכני  ביקורי אישים בישראל  סיוע רפואי  שיתוף פעולה בתחום הבניה וכו'.
חצ-1931/9 10/1/1964 מאלי – כללי שיתוף פעולה חקלאי סיוע כלכלי וטכני  סיוע בתכנון ובניה  סיוע רפואי  חילופי מומחים וכו'.
חצ-9686/10 10/1/1987 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-2943/1 1/1/1968 קמרון – חקלאות התכתבות בענין שיגור מומחה ישראלי לירקות לקמרון דו"ח סיור ריכוז נושא אפריקה בארצות מערב אפריקה התכתבות בענין תורנית פיתוח חקלאי כולל דיר ושיווק לאזור פומבאן  הזמנת זרעים לקמרון ועוד
חצ-2943/2 2/1/1968 קמרון – משתלם מאוניברסיטה בקמרון התכתבות בענין משתלמים מקמרון במכון האדרו-אסייני קבלת פרופסור ישראל האוניברסיטאי בקמרון.
חצ-2943/3 4/1/1968 קמרון – השתלמות התכתבות בענין משתלמים מקמרון כולל בשטח המלונאות משתלם קוריאני בקורס תיירות.
חצ-2943/4 1/1/1963 קמרון – השתלמות וביקורים התכתבות בענין משתלמת מקמרון בקורס גננות בישראל וביקור השר האחראי לעניני נוער וספורט בישראל.
חצ-2943/5 3/1/1968 קמרון – מועדון שלום התכתבות בענין משלוח חומר הסברה בספרדית לקמרון והקצבה למועדון "שלום".
חצ-2943/6 9/1/1968 קמרון – הענקת תואר דוקטור התכתבות בענין משתלמים מקמרון בישראל  אישור הענקת תואר דוקטור לסטודנט מקמרון על-ידי האוניברסיטה העברית.
חצ-2943/7 1/1/1968 קמרון – בוגרי רפואה התכתבות בענין בוגרי רפואה מקמרון בישראל
חצ-2943/8 5/1/1968 קמרון – משתלם ברפואה התכתבות בענין משתלם מקמרון בביה"ס לרפואה בירושלים
חצ-2943/9 6/1/1968 קמרון – השתלמות ברפואה התכתבות בענין משתלם מקמרון שסיים לימודיו בבית הספר לרפואה בישראל
חצ-2943/10 1/1/1968 קמרון – שיגור משתלמים התכתבות בענין שיגור משתלמים מקמרון בנושאי קואופרציה למכון האפרו- אסיאני  השתלמות במלונאות סיכום ביקור אנשי מש"ב בקמרון ומסקנותיהם  התכתבות בענין הגשת תורנות פיתוח עירוני למזכירות הבינלאומית לשרותי מתנדבים ועוד
חצ-2943/13 1/1/1968 קמרון – נח"ל התכתבות בענין הצעה מטעם נשיא קמרון לשיתוף פעולה בנושאי בטחון  פניית נשיא קמרון לישראל בבקשת סיוע צבאי הפעלת צוות נוער  דו"חות פעילות תקופתיים ועוד
חצ-1910/3 6/1/1963 קמרון – כללי שיתוף פעולה וסיוע טכני  ביקור שר החקלאות משה דיין וכו'.
חצ-1910/4 12/1/1962 קמרון – כללי שיתוף פעולה כלכלי וטכני  חילופי משלחות מומחים ישראלים  ביקור נשיא קמרון וכו' כרך ב'
חצ-1910/5 1/1/1962 קמרון – כללי שיתוף פעולה חקלאי  סיוע כלכלי וטכני  פעילות הגדנ"ע והנח"ל  מומחים ישראלים וכו' כרך א'
גל-7306/3 11/1/1948 מחלקת התיירות – סיורי המגבית המאוחדת האמריקאית (תכניות) שלוש תכניות סיור למשלחות המגבית היהודית המאוחדת מארצות הברית  אשר התקיימו בנובמבר 1948 ופברואר 1949 ושל הוועד היהודי האמריקאי שהתקיים באפריל 1949.
חצ-4238/42 5/1/1969 קמרון – האמנת נציגים – התכתבות בנוגע להגשת כתב האמנה של שגריר ישראל בקמרון
חצ-4238/43 8/1/1968 קמרון – מתנות לאישים.
חצ-4238/44 6/1/1969 קמרון – חגים לאומיים ברכות.
חצ-4238/45 1/1/1968 קמרון – עניני נימוסין ברכות ותנחומים
גל-7306/12 1/1/1948 מחלקת התיירות – מקומות לסיורים מחלקת התיירות – מקומות לסיורים
גל-18997/4 10/20/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – התכתבות עם יו"ר ועדת החינוך של הכנסת (ח"כים) התכתבויות בנושא קיצוץ בשעות אבטחה למוסדות חינוך  תקציבים לתכניות ופרויקטים חינוכיים (בין השאר תכניות לתלמידים יוצאי אתיופיה)  הצעה לרפורמה בבחינות הבגרות  סגירת בי"ס תיכון אורט גאולה בתל אביב  יום לימודים ארוך  חינוך לתיירות  תלמידים בעלי לקויות למידה מהמגזר הערבי  סגירת בית הספר "בארי" בחיפה  בטיחות בבתי ספר ועוד.
חצ-5361/22 1/1/1973 מאלי – עניני נימוסין   ברכות ותנחומים
חצ-5361/23 1/1/1972 מאלי – עניני נציגות ישראל
סד-2078/1 5/19/2008 נאום של ח"כ יובל שטייניץ במליאת הכנסת בדיון על הצעת אי-אימון בממשלה – 19.5.2008 נאום שר האוצר וחבר הכנסת יובל שטייניץ  במליאת הכנסת בדיון על הצעת אי-אימון בממשלה בשל חוסר תפקודה – הצעת איחוד לאומי-מפד"ל ויהדות התורה. שודר בערוץ הכנסת.
חצ-5375/35 2/1/1972 פורטוגל – מושבות – עניני פנים בתיק רק התכתבות בשלושה נושאים – חוק יסוד לשטחים פורטוגלים מעבר לים הקמת מדינה עצמאית בגינאה ביסאו ומעשי הזועה שבצעו הפורטוגלים במוזמביק
ג-2164/33 11/20/1949 הנהלה – ברור תלונות ברכישת קרקע. התכתבויות ותיאום ישיבה בנושא
חצ-5366/25 6/30/1972 סודן – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-5366/27 12/1/1972 סודן – יחסים עם מדינות ערב בתיק רק מכתב אחד מאת יצחק שלף (השגרירות אדיס-אבבה) אל מא"פ (מחלקת אפריקה) א' בנוגע ליחסי מצרים-סודן
חצ-5366/28 3/1/1973 סודן – יחסים עם ארגוני חבלה התכתבות בעיקר בנושא רצח הדיפלומטים האמריקנים בחרטום
חצ-5366/32 11/30/1970 סודן – תנועות מחתרת 1972 – תיק נספח התכתבות וסקירות בנוגע לתנועות המחתרת והפליטים בדרום סודאן.
חצ-5375/33 1/1/1972 פורטוגל – מושבות יחסי חוץ – כללי בתיק התכתבות בשני נושאים – עצמאות בעניני פנים באנגולה ומוזמביק וכיבוש חלקים מגינאה ביסאו על ידי פורטוגל
ג-2179/13 8/14/1949 הנהלה – יצוא אתרוגים התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד החקלאות  בנוגע לנושאים: ייצוא תוצרת חקלאית  אספקת הדרים  עידוד הייצוא  ייצוא אתרוגים  רישיונות ייצוא  מועצת פרי הדר  ייצוא זרעי תלתן ועוד.
סל-7850/1 1/1/1948 נצרת – סרט מספר 129 התחלת גוש 14/07 התחלת חלקה מספר 52 סוף גוש מספר 14112 סוף חלקה מספר 84
חצ-3471/5 7/1/1962 חוף השנהב – אישים ואורחים
פ-3045/22 10/1/1945 Lebanese Airways תזכירים והתכתבות בנושא.
ג-3371/21 9/19/1955 הנהלה – ועדה לבדיקת מצב הדיור בבית-הספר החקלאי עין-כרם התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות  בנוגע לוועדה לבדיקת מצב הדיור בבית-הספר החקלאי עין-כרם: סיכומי ישיבות הועדה ומסקנותיה.
גל-2123/1 6/3/1962 המחלקה הערבית –  חגיגות העצמאות (בשנים 1962 – 1964) – (המשך מתיק 2122/26) דו"חות על חגיגת יום העצמאות ביישובים ערביים  חיבורים של תלמידים מהמגזר הערבי על יום העצמאות ודברי חברי כנסת  ראיונות עם נכבדים ערבים ועוד.
גל-2020/29 10/2/1957 מחירי מים במושב גמזו – ד.נ. המרכז התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל המים  בנוגע למחירי המים במושב גמזו: תלונת ועד המושב על העלאת מחירי המים על ידי מקורות  מחירי המים במושבי האזור  תשובת מינהל המים  פסק בורר ועוד.
חצ-3374/102 2/1/1961 קוסטה ריקה – אישים ואורחים
חצ-3374/122 8/1/1961 קמרון – ביקור השר קמרוני בישראל
מ-4814/1 12/1/1942 Meetings of the Sub-Committee of the War Supply Board – פגישות תת-הוועדה של המועצה לאספקה מלחמתית 2 העתקי פרוטוקולים של פגישות תת-הוועדה.
מ-4814/2 5/1/1941 Returns of Chemicals for Industrial Purposes – דוח"ות של כמיקלים לשימושים תעשיייתיים. דוח"ות שוטפים בנושא.
מ-4814/3 9/1/1945 War Supply Board: Costing of Producting – Military Rates – by Palestine Railways המועצה לאספקה מלחמתית: מחיר ייצור – תעריפים צבאיים – ע"י רכבת ארץ ישראל – דו"ח ו 2 מכתבים בנושא.
מ-4814/4 6/1/1948 רשימת אינונטר של משטרת ישראל רשימות בנושא.
מ-4814/5 10/1/1946 התכתבות (מסירת דוח"ות וחשבונות) עם הנהלת הרכבת בחיפה רשימות בנושא. שם התיק אינו מקורי כנראה.
מ-4814/6 10/1/1944 Freight Rates – Ma'an-Naqb-Ashtar Line – תעריפי הובלה – קו מען – נקב -אשתר התכתבות בנושא.
מ-4814/7 12/1/1943 התכתבות בדבר אספקה ומחירי מזון התכתבות בנושא. שם התיק כנראה אינו מקורי.
מ-4814/8 9/1/1940 [התכתבות ופרוטוקולים בבעיות אספקה] התכתבות בנושא. שם התיק כנראה אינו מקורי.
מ-4814/10 3/1/1942 Report of the Committee appointed to enquire into the Bee-Keeping Industry דו"ח של הועדה שמונתה לחקור את תעשיית גידול הדבורים – התכתבות בנושא.
מ-4814/11 3/1/1939 R.C. Calculations Lydda Airport  Guard House – חישובים  שדה התעופה לוד  בניין המשמר שרטוט.
מ-4814/13 2/1/1940 Claims for Compensation – תביעות לפיצויים דפי אינדקס עם רישום התובעים לפיצוי (לא רשום על מה) בדפוס או בכתב יד.
מ-4814/14 6/1/1938 חשבונות משדה התעופה לוד שרטוטים.
מ-4814/15 3/1/1945 Haboreg Ltd Balance Sheet – מאזן נתונים הבורג בע"מ דו"ח של חברת "הבורג" לשנת 1945.
מ-4814/16 3/1/1941 .Return of Caustic Soda etc – דו"חות על סודה קאוסטית וכ"ו התכתבות ודוח"ות בנושא יבוא ושימוש בסודה קאוסטית בארץ ישראל.
מ-4814/17 6/1/1942 Import Policy: Limitation of Imports Vol. II – מדיניות יבוא: הגבלת היבוא כרך ב' התכתבות בנושא.
מפה-5578/1 1/1/1949 מפה טופוקדסטרית – גליון מס '  200-275 בתיק צלום מפה טופוקדסטרית חקלאית של אזור 200-275  סומנו מס' גושים וגבולותיהם ברוב שטח המפה ( להוציא דרום ודרום-מערב )  גבולות אדמיניסטרטיביים  גבולות המגרשים  מספרים של סוגי הנטיעות שונות באחוזים; כולל א-נבי יושע  ביסמון  מלחה וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  אדמיניסטרטיביים  של סוגי הנטיעות  כבישים בסיס המפה – שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל  1949
מ-4814/18 1/31/1940 תרגומים למזכירות בתיק אוסף מכתבים שונים שתורגמו או מיועדים לתרגום עבור המזכיר הראשי. בהתכתבות מזכר על המושבה נס ציונה  מכתבים של הועד הלאומי בנושאים הבאים: מעצר מעפילי הספינות "מילוס" ו"פאסיפיק"  מכתב של אישה טמפלרית  בהסגר בוילהלמה  לאשת הנציב העליון ועוד. התיק שייך למעשה למחלקת התרגומים של המזכיר הראשי.
מ-4814/19 3/1/1948 Electrical Machinery for Light & Power & Parts – מכונות חשמליות לכוח  אור וחלקים התכתבות וקבלות רכישה של ציוד.
מ-4814/20 2/1/1948 Application for Licence to Import – בקשות לרשיון ליבוא בקשות לרשיון.
חצ-3486/81 5/1/1962 סומאליה – אישים ואורחים
חצ-3486/83 2/1/1960 סומאליה – אישים ואורחים
חצ-3486/84 10/1/1963 סומאליה – אישים ואורחים
פ-2250/6 3/9/1971 דברי הרצאה מאת בנימין מזר. טיוטת דברי הרצאה שנשא בנימין מזר לזכרו של הארכיאולוג נלסון גליק בנושא החפירות הארכיאולוגיות בתל אל-חליפה וביטבתה. בתיק גם קטע מכרך ז' של האנציקלופדיה המקראית.
גל-18994/10 8/2/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה סיכומי פגישות עבודה בלשכת המנכ"לית בנושא תקציבים  פרויקטים חינוכיים  צרכים של מערכת החינוך ברשויות מקומיות  ישיבות מנהלי מחוזות ועוד.
גל-18994/11 7/12/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה סיכומי פגישות עבודה בלשכת המנכ"לית והתכתבויות בנושא צרכי מערכת החינוך ברשויות מקומיות ועוד.
פ-3045/21 4/1/1946 Aircraft; British Manufacture; Percival Aircraft Limited תזכירים והתכתבות בנוגע למטוס החברה המוצג בפני מינהל התעופה האזרחית. עלון טכני מטעם החברה. לתיק מצורפים כרטיסי ביקור.
ג-2094/57 8/14/1953 ירושלים הריסת מבנים מסוכנים  פגעי תברואה  פקודת העיריות 1934  חוק עזר לירושלים בדבר מפגעי תברואה.
גל-18995/3 11/6/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: תוכנית "בית חם" בנצרת עילית  תרבות הדיבור והדיון – הצעה לסדרה בטלוויזיה החינוכית מרץ 2000  המועצה האזורית חוף עזה -תחילת האינתיפאדה השנייה  שירות לאומי  המחלקה למרכזי חינוך לכיתות הכוון ולמפתנים  מערכת היחסים בין משרד העבודה למשרד החינוך לאור בג"ץ  הנחיות בנושאי ביטחון במוסד החינוכי  הסעות וטיולים  שידורי הטלוויזיה החינוכית בעקבות אירועי אוקטובר 2000  מיגון מוסדות בגילה וביש"ע  מוסדות חינוך במועצה אזורית גולן ובמועצה מקומית קצרין  תל מונד  מוא"ז נחל שורק  מוא"ז בקעת בית שאן  עיריית בית שאן  ועוד
גל-18995/5 9/11/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: הוועדה לתערוכה הבינלאומית לאיכות הסביבה  הנחיות בנושאי ביטחון במוסד החינוכי הסעות וטיולים  דיון בנושא הורים  צוות תפעולי בתחום הביטחון  החינוך להיות אזרחים  מינהלת נעל"ה  ישיבת הנהלת המשרד והועדה לצמצום פערים בנושא "מערכת החינוך והמיעוט הערבי בישראל"  חינוך טכנולוגי  הוראות קבע לאישור ספרי לימוד  ישיבה של פורום מנהלי בתי ספר יהודים וערבים להתייעצות בנושא חינוך לדו קיום  ועוד
גל-18995/6 6/25/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: ישיבת ועדת הסעות מרכזית  עיריית אילת  אופקים  כרמיאל  רשות החינוך לבדואים בנגב  המיכללה למינהל  פורום סמנכ"לים  עמק יזרעאל  דיון בנושא המוזיאונים  שילוב ילדי חינוך מיוחד בקריית ארבע בעקבות אירועי האינתיפאדה  היערכות מערכת החינוך בשל המצב הביטחוני   מועצה מקומית עתלית  המצב הביטחוני ביש"ע  ועוד
גל-18995/7 12/10/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: סיכום פגישה עם נציגי יש"ע – תחילת האינתיפאדה השנייה  צוות תפעולי בנושאי ביטחון  סיוע למגזר הערבי בעיר חיפה  חינוך טכנולוגי  חטיבת ביניים תורנית שומרון  תוכנית מיכא"ל – מיצוי כישורים אישיים למצויינות  מועצת ראשי המכללות האקדמיות לחינוך  מועצה אזורית מיתר – פגישה בנושא ילדים בעלי צרכים מיוחדים  עיריית אריאל  עליית תלמידים מחבר המדינות  סיכום פרוייקט אבחון וייעוץ ללימודים לתלמידי חלום  העמותה לפיתוח אקדמי של מדע ותרבות (מכללת יו"ש) דו"ח בקורת מטעם משרד החינוך  מועצה מקומית מבשרת ציון  מועצה מקומית ג'וליס  מועצה מקומית מצפה רמון  מוא"ז הר חברון  ועוד
גל-18995/8 1/8/2001 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: מועצה מקומית אלעד  ג'סר א-זרקא  אור תורה סטון  אגודת אכסניות נוער אנ"א והחברה להגנת הטבע – נזקי המצב הבטחוני  עיריית קרית אתא  מועצה מקומית קציר  קרית חינוך מרכז שפירא – מועצה אזורית שפיר  פורום 15 ערים  תקציב המזכירות הפדגוגית  רפורמה בבת ים  ביטוח חניכי תנועת הצופים  בניית יחידה לתיאום חילופי נוער גרמני-ישראלי  קיצוץ בתקציב המועצה לחילופי נוער  ועוד
פ-3045/20 4/1/1945 Aircraft; British Manufacture; Miles limited Aircraft התכתבות ותזכירים בנוגע לעודף של 154 מטוסים תוצרת החברה העומדים למכירה.
חצ-5768/4 1/1/1976 החברה הפסיכיאטרית בישראל
ג-2424/9 9/12/1951 לשכת השר – חברת "מהדרין" תזכיר הצעה לתיקון חוק עידוד השקעות הון  בנוגע לענין השקעות הון בחקלאות ובנטיעת פרדסים; התכתבות בנושא; מפה.
גל-7642/26 2/16/1953 לשכת השר – נזקי בצורת נתונים על נזקי הבצורת בשטחים חקלאיים ברחבי הארץ נתונים סטטיסטיים על הנזקים לכל יישוב.
ג-2425/9 1/5/1951 לשכת השר – ועדה לעקירת מטעים נטושים משק הזית בתי בד. הקמת סוכמות ממשלתית התכתבות בנושא הנ"ל – סיכום ישיבה.
מפה-6269/1 12/24/1925 Gaza – Bet Hanun – Proposed Railway Line בתיק שרטוט של קו רכבת מתוכנן בין העיר עזה לכפר בית חנון.
גל-18995/12 2/1/2001 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בתיק פרוטוקולים וסיכומי פגישות עם ראשי העיריות בטייבה  רעננה  לוד  מועצה אזורית שומרון  שלומי  יפיע  מודיעין וקריית גת. דיונים בנושאי בטיחות במוסדות החינוך  תקציבים  פגישה עם ראשי אגודת אלו"ט  חינוך טכנלוגי ועוד.
גל-18996/1 11/1/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בתיק פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של לשכת מנכ"לית משרד החינוך הנוגעים בכל תחומי החינוך: מדיניות  תקציבים  מינהלות  פגישות עבודה  תכניות  השכלה גבוהה  תמיכה בחלשים  מצויינות בחינוך  בחינות בגרות  שכר לימוד  עבודה במינהל הפדגוגי  התכתבויות בעניין מוזיאון בית המאירי בצפת  פעילויות העשרה לתלמידים  תכנית חינוך 2000  ייעול מערכת החינוך ואיחוד כיתות בבתי ספר קטנים  תמיכה בפריפריה  פגישה עם ועד ההורים בבאר שבע ועוד.
גל-22952/6 7/19/1983 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים – רמת הנשיא בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים  רמת הנשיא. גוש 7128 חלקה 76-78
גל-22952/7 2/23/1954 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים – בית קברות אזורי בתיק התכתבויות  שרטוטים והחלטות הועדה בעניין איתור שטח לבית קברות אזורי בבת ים.
גל-22952/8 4/12/1954 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תכנית מתאר בגבול חולון בת ים.
גל-22952/9 12/20/1954 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7139
גל-22952/10 1/21/1953 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים – חוף בת ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לפיתוח חוף הים בבת ים ובנוגע לתביעה נגד חברת חוף בת ים בע"מ.
גל-22952/11 7/6/1954 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7150
גל-22952/17 3/15/1957 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גושים 7139. 7138
גל-22952/18 3/4/1958 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7139
גל-22952/19 7/6/1954 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים – גוש 7134 בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7134
גל-22952/24 3/4/1958 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7151
גל-22952/25 10/22/1962 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק תכניות בקשות ושרטיטים לשינוי ת.ב.ע בגוש 7151 בבת ים.
גל-22952/26 1/1/1964 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים תיקון מס' 8 לת.ב.ע. מפורטת מס' 38 (הגדלת שטח ציבורי פתוח)
גל-22953/1 3/11/1957 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גושים 7153. 7147
גל-22953/2 6/20/1960 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7153
גל-22953/3 12/27/1961 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7146 חלקות 105-108. 143
גל-22953/6 3/12/1950 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים – שיכון עולים עמידר בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע להקמת שיכונים לעולים בבת ים. גושים 7153. 7152. 7058. 7050
גל-22953/7 6/23/1957 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7152
גל-22953/9 10/20/1953 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק תכניות בקשות ושרטוטים לשינוי ת.ב.ע איזור התעשייה המזרחי בבת ים.
גל-22953/11 3/20/1956 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בחולות בת ים-חולון.
גל-22953/13 11/14/1963 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק תכניות בקשות ושרטוטים לשינוי ת.ב.ע בגושים 7127  7128  7132 בבת ים.
גל-22953/16 7/19/1956 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים –  בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לפיתוח השטח באיזור כיכר וינגייט.
גל-22953/17 6/29/1958 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לפיתוח כיכר המגינים בבת ים. גושים 7153. 7147. 7148. 7149
גל-22953/18 3/29/1961 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7153 חלקה 134
גל-22953/19 6/1/1959 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים  בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לפיתוח סביב כיכר לוחמי הגטאות בבת ים. גושים 7150. 7136. 7135
גל-22953/25 9/21/1962 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים
גל-22953/26 11/28/1962 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק תכניות בקשות ושרטוטים לשינוי ת.ב.ע בגוש 7150 חלקות 192 ו 193 בבת ים.
גל-22953/27 11/28/1962 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק תכניות בקשות ושרטוטים לשינוי ת.ב.ע בגוש 7148 חלקה 148 בבת ים.
גל-22954/1 7/22/1963 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק תכניות בקשות ושרטוטים לשינוי ת.ב.ע בגוש 7143 חלקה 7 בבת ים.
גל-40770/1 11/27/1997 לשכת המנכל איתי אייגס – עמותות / מועצות (אותיות ט' – מ') התכתבות בעניין הקמת טיילת נופית בין טובה לזנגריה  תכנית אב לפיתוח התיירות ביש"ע (יהודה  שומרון ועזה)  תכנית עבודה לשנת 2001 ליישובי קו העימות בצפון  השתתפות משרד התיירות בפסטיבל הרנסנס ועוד'.
גל-22952/1 1/21/1982 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים – קרית באבוב. בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לדיור ציבורי ושינוי תבע בבת ים  קרית באבוב. גוש 7124 חלקות 72. 75
גל-22952/2 1/21/1982 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים. גוש 7153
גל-22952/3 7/26/1988 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים – רמת הנשיא בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשינוי תבע בבת ים  רמת הנשיא.
גל-22952/5 9/28/1982 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק בקשה  שרטוטים והתכתבות מול הועדה המחזוית בנוגע לשיכון ציבורי בבת ים. גוש 7134 חלקות 120. 127
גל-18994/4 6/4/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: חוזר – מילוי מקום עובדי הוראה  תוכנית לתמיכה ולפעולה במושבי קו העימות  פגישה עם אנשי רהט  ישיבה עם עיריית רהט  מועצה מקומית שלומי  קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה במוסדות חינוך קיבוציים  הצעת תכנית לקידום אוכלוסיית יוצאי אתיופיה  כפר הילדים כרמיאל  בגצ רשת עמל נגד משרד החינוך  מערכת היחסים בין משרד העבודה למשרד החינוך לאור הבגצ  מועצה אזורית גולן  ועוד
גל-18994/5 4/3/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: מועצה אזורית גולן  כפר הילדים כרמיאל  רשת תקשורת למערכת החינוך  פגישה עם ארגון המורים  סיכום דיון של השרה לאיכות הסביבה ושר החינוך  ועדת משנה להפעלת מסגרות לנוער מנותק – תוכנית היל"ה   חובות משרד החינוך לרשת אורט ישראל  הסתדרות המורים  הקרן החדשה לישראל  ועוד
גל-18991/7 6/18/1998 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: מורים בתפקידי הדרכה על ידי גופים חיצוניים  השתלמויות  אורח חיים בראי – חוזר מנכ"ל  בחינות פסיכומטריות במהלך הלימודים בבית הספר התיכון  החדרת תכנית חינוך לתרבות הפנאי בבתי הספר  מט"ח – הוראה מותאמת תשנ"ט  הקצאה ישירה לבתי הספר של תקציבי השתלמויות עובדי הוראה  תקצוב נעל"ה ועוד
גל-18991/8 7/19/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: ישיבה בין שר החינוך לראש עיריית קרית שמונה  פרסי חינוך  מבנה האגף לתוכניות לימודים  מועצה אזורית בית שאן  בחינות הבגרות  מועצה מקומית מודיעין  עיריית עכו  עיריית טבריה  בעיות הקשורות בפתיחת שנת הלימודים  סקר בטיחות במוסדות חינוך  ועוד
גל-18991/9 8/2/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים של ישיבות בלשכה.
גל-18992/1 7/13/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה  פרוטוקולים של ישיבות בלשכה.
גל-18992/2 10/11/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: שכר מורים – הרשויות המקומיות במגזר הערבי  המרכז לשלטון המקומי  תקציב יד יצחק בן צבי  פגישה עם מנהלי מחלקות חינוך ואגפים ברשויות  חינוך פנימייתי  בחינות בגרות  חוגי סיירות  אינטרנט וטכנולוגיות מידע  תקציב גילאי 3-4  מורים חולים  התחייבות משרד החינוך כלפי בעלויות  מכללת בית ברל  בחירת אזורי הרישום  המלצות בנושא ספרי לימוד  מסקנות ולקחים מפרויקט שלושים היישובים  הצעה לשר החינוך להקמת מועצה לאומית לחינוך  ועוד
גל-18992/3 11/1/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: חינוך פנימייתי  ילדי העולם מציירים את התנ"ך  חוגי הסיירות ע"ש אורי מיימון  מרכז מחוננים בעמק הירדן  סיכום מפגש ראשי בתי-ספר וראשי משרד החינוך  הסכם שכר מורים לשנת 1999  התמחות בהוראה (סטאז')  חינוך ליישובי קו העימות  עדיפות לאומית  מועצה מקומית עמנואל – מעמד אזור פיתוח א'  פורום לשכות שר ומנכ"לית  ועדת שרים למניעת אלימות ולאכיפת החוק  תקציב גילאי 3-4  מבואות ים – העברה לחברה הימית בישראל  ועוד
גל-18992/4 11/11/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של סמנכ"לים ומנהלי ישיבות כנס ארצי בנושא מנהיגות  איחוד מחוזות תל אביב ומרכז  תקציר דו"ח שנתי – פניות ותלונות הציבור  החברה להגנת הטבע  מבצע קשת באגם – מערכת החינוך למען החיילים הבודדים בצה"ל  הקמת מרכזים וירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים  ועוד.
גל-18992/5 6/29/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: לימודי הוראה במכללה האקדמית תל חי  פרוייקט "כבוד האדם"  ארגון המורים העל יסודיים  תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך  תגבור לימודי מתמטיקה לתלמידי תיכון  איחוד משכורות  תכנית רביבים  חינוך לדמוקרטיה בחינוך הממ"ד  באג 2000 BUG  מערכת החינוך במועצה אזורית שומרון  תקציב רצף הפעילות של המינהל לחינוך ערכי  מפגש עם "פורום 15 הערים"   הכרה במערכת החינוך הקיבוצית כמערכת חינוך ייחודית  ועוד
גל-18992/6 10/28/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: בחירת אזורי רישום  תקציב 2000  מינהל למיכון ומערכות מידע  מפגש מנכ"לי משרדי הממשלה  הכנה פדגוגית לקראת הקמת "מדינת פלסטין"  ועוד
גל-18992/7 11/30/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: קידום מדע וטכנולוגיה  מדד הטיפוח  חטיבת ביניים בכפר ורדים  מועצה אזורית שומרון  דרכי הענישה  פגישה עם הסתדרות המורים  פיתוח סביבות למידה ממוחשבות  ח.מ.ה – רשת לחינוך ממלכתי – הומניסטי  זהות יהודית ציונית  תכנית רביבים  הכרה במערכת החינוך הקיבוצית כמערכת חינוכית ייחודית  מולטי סנטר -מרכזי העשרה ממוחשבים  ברנקו וויס  גרעיני מורים  הבג"ץ בנושא – מכללה להכשרת מורים בסכנין  ועוד
גל-18992/8 12/19/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: סיכום דיון בנושא פיקוח במקצועי  גרעיני מורים  הכשרת מנהלים  הוראת השפה האנגלית  ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי  פגישה עם הנהלת המינהל הפדגוגי  הוועדה לקביעת מדיניות פיתוח סביבות למידה ממוחשבות  חובות כספיים של משרד החינוך לארגון המורים  סטאז' עובדי הוראה  הגדת ט"ו בשבט  פרוטוקול מועצת המפקחים  קידום תלמידים לבגרות  מערכת החינוך בבת ים  בית הספר תיכון רעננה  פגישה עם עיריית בני ברק  ועוד
גל-18993/1 9/29/1997 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים של ישיבות בלשכת מנכ"לית משרד החינוך (כולל טיוטות בכתב יד)  התכתבויות  תזכירים ונספחים בנוגע לעניינים שוטפים  תוכניות לעידוד עליית צעירים (חלו"ם  סל"ה ונעל"ה)  שכר לימוד בבתי ספר על-יסודיים  למידה מתוקשבת ברשת (מדע וטכנולוגיה)  המשוב הארצי במדע וטכנולוגיה לתלמידי כתות ו'  קווי פעולה להעלאת שעורי ההצלחה בבחינות הבגרות בפריפריה  תקן בתי הספר (שעות לימוד) לשנה"ל תשס"א  תוכנית לחינוך חזותי לגני ילדים שפיתח האמן יעקב אגם  פנימיות במערכת החינוך  פעילות חינוכית בלוד ובבתי ספר בדרום  בתי ספר תעשייתיים  פגישה עם ראשי רשויות ראש פינה ןמבואות חרמון בנוגע לבית ספר המשך  בית הספר הטכני של חיל האוויר ועוד.
גל-18993/2 2/20/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין יתר הנושאים: הוועדה לאיחוד מחוז תל אביב ומחוז המרכז  לו"ז לטיפול בבקשות תמיכה  פורום מינהלי  מורות חיילות  בתי ספר באור יהודה  עמותת שירות לאומי 'שלומית'  איגוד ערים גדרה  שכר לימוד – התייעלות  התכנית להתחדשות ההוראה של מקצועות היהדות בבתי ספר העל יסודיים ממלכתיים  מעיין החינוך התורני
גל-18993/4 2/13/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים של ישיבות לשכת מנכ"לית משרד החינוך שלומית עמיחי.
גל-18993/5 6/19/1997 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים של ישיבות בלשכת משרד החינוך בתקופת כהונת המנכ"לים שמעון שושני  בן ציון דל ושלומית עמיחי.
גל-18993/11 4/5/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה מסמכים מלשכת מנכלית משרד החינוך  פרוטוקולים של ישיבות  סיכומי דיונים במגוון נושאים  בקשות תקצוב ממפעל הפיס  ועוד
גל-18994/1 4/30/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה מערכת החינוך בכפר קאסם  מיקום למכללת תלפיות  היערכות מערכת החינוך ביישובי קו העימות  כפר הנוער נווה עמיאל  מערכת החינוך בבאר שבע  הצעת חוק הרחבת חוק לימוד חובה חינם עד סוף י"ב  תיכון ממ"ד רוגוזין אור יהודה
גל-18994/2 6/13/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: פגישה עם נציגי מועצה מקומית שלומי  דיון בנושא הורים  ישיבת מנהלי מחוזות  עיריית נצרת עילית (נוף הגליל)  פגישה עם נציגי הרשות למלחמה בסמים בנושא תקציב  הנחיות ביטחון לתלמידים בשכונות קו התפר בירושלים  המצב הביטחוני ביש"ע  ילדים בסיכון  גיוס תלמידים לעבודה בחקלאות  תכנית הכשרה למנהיגות צעירה בפריפריה  פגישה עם מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית  פגישה עם נציגי מועצה אזורית חוף עזה  פרוייקט בגרות 2001  פעילות המזכירות הפדגוגית בתקופת האינתיפאדה  הרשות לקידום מעמד האישה  הוועדה לשירות לאומי  שיתוף פעולה בין 'דור שלום' למשרד החינוך  עתיד בית הספר מקווה ישראל  ישיבה בנושא אבו גוש והאזור  ישיבת ועדת ההיגוי העליונה  פורום סמנ"כלים  פנימיות יום  ישיבה בנושא ילדים בעלי צרכים מיוחדים  אתר אינטרנט של משרד החינוך  פגישה עם וועד העובדים של המשרד  פגישה עם נציגי המועצה האזורית הר חברון  מבחנים בינלאומיים  איחוד מחוזות  ועוד
פ-264/30 1/1/1941 ג'ורג' צלאח – החזקת נשק (1942) כתב-אישום וסיכום עדויות בפרשת מוסא אבו-עמאר ואחרים  שנאשמו ברצח מחמד אל-חבאב בכפר סמוע שבנפת חברון ועוד.
ג-273/8 10/1/1948 דו"ח על העבודות  לשכה מרכזית לסטטיסטיקה דו"ח קצר על העבודות המבוצעות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  סניף ירושלים מוגש אל המושל הצבאי; בפירוט העבודות: סטטיסטיקה של נפגעי המלחמה כספים  תעשיה  הילודה והתמותה  רישום תושבים  חקירות מיוחדות.
גל-18990/9 1/18/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות ועדת הקבע במזכירות הפדגוגית בין הנושאים: בתי ספר על אזוריים  חינוך לשלום  תקציב המזכירות הפדגוגית  בתי ספר ניסויים  סיכום שנת תש"ס והיערכות לשנת תשס"א  המלצות לצמצום פערים בלימודי אנגלית  הוראת אנגלית במגזר הערבי
גל-18990/10 1/23/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות ועדת הקבע במזכירות הפדגוגית בין היתר: הוראות קבע לאישור ספרי – לימוד  היערכות כוללת בנושא חינוך לשלום  דו"ח הוועדה ל'בחירה בחינוך'  לימוד השפה הערבית בבתי ספר יהודיים  נתוני תוצאות מבחני הבגרות באנגלית
גל-18994/6 6/1/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: צמצום פערים  תכנית היל"ה לנוער מנותק  הקצבות – יד בן צבי  יועצים חינוכיים  מצבה של החברה להגנת הטבע  תמיכה ברשתות החינוך הטכנולוגי
גל-18994/3 6/1/2000 המנכ"לית שלומית עמיחי – פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: הסכמי תרבות  היערכות חינוך מיוחד לשנת תשס"א  ביקור ברמלה  פגישה עם עיריית רהט  פגישה עם המשרד לאיכות הסביבה  סיור בתל אביב  בית הספר 'נחשוני החולה'  אלימות במערכת החינוך  צמצום פערים  אגרת חינוך לכפר הילדים כרמיאל  הקרן החדשה לישראל  מדיניות המשרד להפעלה חינוכית במוזיאונים  חובות המשרד לרשת אורט  העמותה למצוינות בחינוך  הצעת חוק – ילדים חולים  בית הספר שרת בקרית מוצקין  בית ספר מקווה ישראל  מחוז דרום  יועצים חינוכיים  פורום 15 ערים  ספורטאים  תלמידים יוצאי אתיופיה  מחסור במורים מקצועיים לאנגלית  ועוד
ג-272/24 12/22/1948 שיכון "פאגי" בירושלים העתק תזכיר שנשלח לראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון  על שיכון פאג"י (פאגי – חברה פיננסית של פועלי אגודת ישראל בירושלים בע"מ) בשכונת סנהדריה ועל הצורך לשקם אותו לאור הנזקים שנגרמו במהלך מלחמת העצמאות.
חצ-4852/22 1/1/1970 קמרון – מלון
חצ-4852/23 1/1/1972 קמרון – דווחים
גל-22954/2 6/10/1964 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בת-ים בתיק תכניות בקשות ושרטוטים לשינוי ת.ב.ע בגוש 7141 חלקות 124  134 בבת ים.
גל-2656/2 10/9/1973 מנשרים בענין השבויים בסוריה תלונת ישראל בעניין היחס לשבויי מלחמה  שנשבו בידי הסורים
חצ-7097/7 9/1/1981 לשכת מנכ"ל – נאום שה"ח ( יצחק שמיר ) בעצרת או"ם טיוטות והערות
גל-15624/10 10/10/1984 תכניות פיתוח – נצרת התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל  בנוגע לתכניות פיתוח במחוז הצפון: תכנית בנים ערים מפורטת שפרעם מס' 3794 – שפרעם  שכונת מגורים צפונית  מעלות תרשיחא – מרכז ואזור נופש  תכנית מפורטת 4752 – "אתר הצומת" בקרית שמונה  רצועת חופי הכנרת – פיתוח חופי הכנרת למען הסדרתם לקליטת נופשים ולמניעת זיהום המים  כפר נופש – גבעת המזרח בעפולה  נצרת עלית – מרכז מסחרי  חשבונות ששולמו לאדריכלים על הכנת תכניות  הילא"י – הקמת המרכז הישראלי למען האמנויות היוצרות  כרי דשא  בניית בית עם ביישוב מצפה  סיכום סקר על העיר צפת  מכללה טכנולוגית בכרמיאל  ייעוד הקרקע של המחנה הצבאי "גיבור" בקרית שמונה  ועוד.
סל-8581/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 137 בתים משותפים חלקה 126 גוש 10864
חצ-9677/9 4/1/1986 סודאן – כללי
נ-915/2 11/1/2001 ארוע "תגלית" בבנייני האומה דברי הנשיא משה קצב
ג-5432/48 7/1/1949 חלוקה אדמיניסטרטיבית של הארץ – חלוקת הארץ למחוזות ונפות – תיק מס' 1 – חלק א' פרוטוקולים מישיבות ודו"ח של הועדה הבין משרדית לחלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ולתאור גבולותיהן  החלטות הממשלה בדבר החלוקה ומנויי הממונים על המחוזות; הערות הארגון המועצות האזוריות  ועדת השמות הממשלתית ואחרות; חילופי מכתבים בנדון וכו' ( כולל זכרון-דברים מפגישה בענין קביעת יחידות טופוגרפיות אחידות בערים וביישובים העירוניים הגדולים 2.6.52 )
גל-2266/14 1/1/1981 דרום אפריקה שיתופי פעולה מסחריים עם דרום אפריקה מברקים מזכרי הבנות של הסכמי סחר נתוני סחר עם דרום אפריקה סקירה מקצועית וחומר רקע לפני הגעת משלחת מדעית דרום אפריקנית
פ-2920/21 2/1/1941 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. בתיק כתב אודות בית הערבה.
גל-2285/1 7/4/1978 חוזרי מנכ"ל חוזרי מנכ"ל
גל-2322/8 1/1/1978 קנדה מכסות ייבוא של מוצרים מקנדה  דוחות ייבוא  מכסים ומיסים
גל-2322/9 1/1/1979 קנדה שיתופי פעולה כלכליים עם קנדה הכנות לועידה כלכלית ישראל-קנדה הורדת מכסות ייבוא מיסים ומכסים על ייבוא וייצוא לקנדה
ג-12403/17 1/1/1970 רשימת חברי ועדת השמות מספר עותקים של רשימת חברי ועדת השמות הממשלתית תאריך משוער
גל-6192/18 10/28/1959 לשכה ראשית – ועדות המשרד – תיקי ארועים – ועדה לניירות ערך בתיק דוחות ופרוטוקולים מישיבות הועדה לניירות ערך. כרך א' וכן הוראות שעה  טפסים וחוזרי בנק ישראל בעניין פיקוח על מטבע חוץ
גל-53225/6 10/13/2003 שביתה תיק של משרד האוצר העוסק בשביתות במשק ונזקיהן.
ג-11487/10 2/1/1976 דיר חנא התכתבות עם משרד הפנים והמועצה המקומית דיר חנא בנושאים: מענק לשיפוץ המסגד בכפר  בית-ספר בדיר חנא  קטעי עתונות על התארגנות בכפרי הגליל והתנגדות פעילה להריסת מבנים (המשך בתיק 11)
גל-42776/10 12/12/1966 תיקי חברות לא פעילות – חברת מבני תעשיה הודעות בנושא חלוקת דיבידנדים  הנפקת החברה  תעודות מניות  פרוטוקולים  התכתבויות והחלטות בנושא ועוד.
ג-5058/53 3/16/1961 הצלפים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצלפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-11838/16 1/1/1960 מרכזייית טלפונים ובית דואר – הדר רמתיים כרך 2
ג-12427/4 3/19/1952 כפרים ערביים רשימת הכפרים הערביים בישראל  הכתיב הערבי והאנגלי של שמות הכפרים  מפתח לפי סדר א-ב של השמות הערביים  שמות לעיים
פ-3045/7 10/1/1947 Aircraft :British Manufacture : A.V.Roe & Co. limited פרסומים מקצועיים מטעם החברה הנ"ל.
פ-3045/6 12/1/1946 Aircraft  British Manufacture  Saunders – Roe Ltd מכתב מאת יושב-ראש חברת "סונדרס – רו בע"מ" עבור מנהל התעופה האזרחית בנוגע מטוסים ימיים עתידיים.
גל-15034/9 7/15/1983 . דרום אפריקה מבזקי ידיעות על המתרחש בדרום אפריקה ואפריקה בכללותה מאת שגרירות דרום אפריקה בישראל הסכמי מו"פ עם דרום אפריקה קו פתוח בינלאומי של ה-BBC – מענה לשאלות מאת שר החוץ הדרום אפריקני בוטה ענייני מסחר עם דרום אפריקה
פ-3045/18 6/1/1946 Aircraft; British Manufacture; Tradewinds Ltd מכתב בנוגע לביקור נציג החברה בארץ ישראל.
פ-3045/19 12/1/1945 Aircraft; British Manufacture; Taylorcraft Aeroplane Ltd תזכיר והתכתבות בנוגע לדגמים של מטוסים קלים לתובלה.
פ-3045/15 9/1/1946 Aircraft; British Manufacture; Rotax Ltd התכתבות בין החברה ובין מנהל התעופה האזרחית.
פ-3045/16 10/1/1944 Aircraft; British Manufacture; The De Havilland Company Ltd התכתבות בין החברה ובין מנהל התעופה האזרחית.
פ-3045/17 2/1/1946 Aircraft; British Manufacture; Bristol Aeroplane Co תזכירים  התכתבות וחליפת מברקים בנושאים : מבחני כשירות למטוס אבטיפוס מסוג Bristol 170  הדגמות של כלי-טיס שונים.
גל-2405/12 1/1/1975 סרטים – כשגברים נרדפים בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשגברים נרדפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/13 12/29/1974 סרטים – זאב הים בקשת "וורנר – פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זאב הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/14 1/6/1975 סרטים – העד הנסתר בקשת "גלפנד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העד הנסתר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/15 1/7/1975 סרטים – החרדל מגרה לי… את האף בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החרדל מגרה לי… את האף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/16 12/31/1974 סרטים – מיכאל שלי בקשת "חברת הסרט מיכאל שלי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיכאל שלי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מתוך הסרט "האגדה של שבעת הערפדים הזהובים" מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/17 1/12/1975 סרטים – שלום לארטיסט בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום לארטיסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/18 1/2/1975 סרטים – נשים נועזות בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים נועזות" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/19 1/13/1975 סרטים – פחד בצל האונס בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פחד בצל האונס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/20 1/2/1975 סרטים – קליבר בקשת "מלאך פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קליבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/21 1/19/1975 סרטים – המדרגות האחוריות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המדרגות האחוריות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/22 1/17/1975 סרטים – דבר בליבי בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דבר בליבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/23 1/19/1975 סרטים – שמשון הגיבור בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמשון הגיבור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/24 1/21/1975 סרטים – שער גן עדן בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערי גן-עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/25 1/20/1975 סרטים – הארטיסטים בפעולה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הארטיסטיס בפעולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/26 1/21/1975 סרטים – האיש שהימר על חייו בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש שהימר על חייו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2405/28 1/13/1975 סרטים – העין השחורה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העין השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/29 1/22/1975 סרטים – יחסים אינטימיים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יחסים אינטימיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/30 1/22/1975 סרטים – אגרופנית ושמה נמר בקשת "זקי אלבקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרופנית ושמה נמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/31 1/26/1975 סרטים – רעידת אדמה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעידת אדמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/32 1/20/1975 סרטים – רומן אהבה בקשת "דפנה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומן אהבה" ("אהבה שכזאת") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-10148/1 1/1/1958 שנת העשור – אירועים בארה"ב  תצלומים: שנת העשור – אירועים בארה"ב
פ-3045/14 1/1/1947 Aircraft; British Manufacture; Airspeed Ltd מכתב מטעם החברה אל מינהל התעופה האזרחית בנוגע לחוברת פרסומים. חוברת הסברים אודות מטוס מסוג AS 57.
גל-2404/73 11/12/1974 סרטים – פשע במעגל סגור בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פשע במעגל סגור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/74 11/24/1974 סרטים – וינסנט  פרנסואה  פול והאחרים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וינסנט פרנסואה  פול והאחרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/75 11/21/1974 סרטים – HIT! בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "HIT!"בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פורוטוקול מישיבת המועצה.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/76 12/9/1974 סרטים – הגבורים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/77 12/9/1974 סרטים – העמלקים בקשת "קולנוע-אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העמלקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/78 12/9/1974 סרטים – הנקבה והזאבים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנקבה והזאבים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/79 12/9/1974 סרטים – קול האהבה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קול האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/80 11/24/1974 סרטים – הרוצח בלילה גשום בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצח בלילה גשום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/81 11/25/1974 סרטים – רוח החופש בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוח החופש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/82 12/11/1974 סרטים – נמר הג'ונגל בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמר הג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/83 12/15/1974 סרטים – תכשיטי הדם בקשת "בית קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תכשיטי הדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/84 11/27/1974 סרטים – עמי ותמי ודודה רוי בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמי ותמי ודודה רוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/85 12/2/1974 סרטים – אל תשכב סתם כך  אמור משהו בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תשכב סתם כך  אמור משהו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/86 12/2/1974 סרטים – שיירה לואקארס בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים כבע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיירה לואקארס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/87 12/10/1974 סרטים – הקרב הפראי בקשת "זקי אלבקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב הפראי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/88 12/16/1974 סרטים – גנב הגנבים בקשת "רג'ואן-עבודי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גנב הגנבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/89 12/16/1974 סרטים – הקוברה נגד האגרופן בקשת "רגואן – עבודי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקוברה נגד האגרופן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/90 12/10/1974 סרטים – אגרופי המוות של קונג פו בקשת "זקי אלברקי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרופי המוות של קונג פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/91 12/22/1974 סרטים – הנמר נגד הדרקון בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנמר נגד הדרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/92 12/24/1974 סרטים – הקשר האפריקני בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשר האפריקני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/93 12/25/1974 סרטים – אלף לילה ולילה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלף לילה ולילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/94 12/22/1974 סרטים – האסיר מהשדרה השניה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האסיר מהשדרה השניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/95 12/30/1974 סרטים – האגרופן הסיני הגדול בקשת "פריתח עלי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האגרופן הסיני הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/96 12/23/1974 סרטים – שדיים של קרח בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שדיים של קרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/97 12/29/1974 סרטים – אהובי הראשון בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובי הראשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/98 12/29/1974 סרטים – הדוברמנים בפעולה בקשת "יוז – פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדוברמנים בפעולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/99 12/29/1974 סרטים – הנוקמים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוקמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/101 12/24/1974 סרטים – מורות נקבות  סטודנטים זכרים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מורות נקבות  סטודנטים זכרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/1 12/22/1974 סרטים – המגדל הלוהט בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המגדל הלוהט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2405/2 12/24/1974 סרטים – סטייסי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סטייסי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/3 1/3/1975 סרטים – סיטה אורגיטה בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיטה אורגיטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/4 1/3/1975 סרטים – גבור הדמים בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבור הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/5 1/3/1975 סרטים – שרואל ומיני גופ בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שרואל ומיני גופ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/6 1/3/1975 סרטים – אשה מאוהבת בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/7 1/3/1975 סרטים – נסיעת החיים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נסיעת החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/8 1/3/1975 סרטים – במבה קשר בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במבה קשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/9 1/5/1975 סרטים – הגבור הבודד בקשת "פירטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבור הבודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/10 1/5/1975 סרטים – הנוקם המתאבד בקשת "פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוקם המתאבד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2405/11 12/26/1974 סרטים – שרמילי בקשת "סילבר סקרין קורפוריישן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שרמילי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/31 2/19/1976 סרטים – פגישה במצב IV בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה במצב IV" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/32 2/17/1976 סרטים – הקאובוי מהוליווד בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקאובוי מהוליווד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/33 2/29/1976 סרטים – המצב הגדול בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המבצע הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/34 2/24/1976 סרטים – הרוצח מפאריס בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצח מפאריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/35 2/22/1976 סרטים – חשיבותה של האהבה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חשיבותה של האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/36 2/22/1976 סרטים – בלונדי בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלונדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/37 1/29/1976 סרטים – בקומה זקופה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בקומה זקופה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/38 2/23/1976 סרטים – השכנה ממול בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השכנה ממול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/39 2/27/1976 סרטים – חום של תאוה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חום של תאווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/40 2/27/1976 סרטים – תשוקות האסירות בקשת "רג'ואן אאת דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקות האסירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/41 2/27/1976 סרטים – תקוה ואמונה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תקווה ואמונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/42 2/10/1976 סרטים – זעם הגבורים בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם הגיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/43 2/22/1976 סרטים – 120 יום של סדום בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "120 יום של סדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/44 2/12/1976 סרטים – משפחה עם כבוד בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחה עם כבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/45 2/24/1976 סרטים – סוכן חשאי ושמו קאלאן בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוכן חשאי ושמו קאלאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-4204/3 8/21/1957 סחר-חוץ – הועדה הכלכלית לאירופה התכתבויות בין משרד הכלכלה והמחלקה הכלכלית במשרד החוץ על אפשרויות השתלבות ישראל בקהילה הכלכלית האירופית ובאזור הסחר החופשי  רשימות של מוצרים ליבוא ויצוא וההשפעה שלהם על ישראל במסגרת השוק המשותף
פ-3045/4 12/1/1947 Aircraft  British Manufacture  Western Airways Ltd מכתב מאת WESTERN AIRWAYS LTD בנוגע לנגישות התעופה האזרחית למטוסים מתקדמים.
פ-3045/3 4/1/1944 הסכמי אוויר בינלאומיים – סוריה תזכירים והתכתבות בנושא.
פ-3045/11 6/1/1946 צווי תנועה באוויר – אישורים
פ-3045/12 1/1/1947 Aircraft ; British Manufacture ; D. Napier & Son Limited מכתב מטעם מחלקת יחסי-הציבור של החברה אל מינהל התעופה האזרחית בנוגע לחוברת פרסומים.
סל-9360/1 1/1/1948 סרט מספר 22 יפו גוש 6272
פ-3045/9 9/1/1946 Aircraft :British Manufacture : Armstorng Siddeley Motors Ltd מכתב מטעם החברה עבור יו"ר מינהל התעופה האזרחית בנוגע לשימוש במנועי החברה.
פ-3045/8 1/1/1947 Aircraft :British Manufacture : Cunlife – Owen Aircrafrt מכתב מטעם מנהל מחלקת המכירות של החברה עבור יו"ר מינהל התעופה האזרחית.
גל-13956/4 1/1/1967 ועד נאמנים בלוד התכתבות על מסגד גדול  בקשה לשחרור נכסים של העדות המוסלמיות בלוד וברמלה  לשכת תל-אביב
גל-17102/13 4/1/1950 מפלגת העם התכתבות בענין יסוד מפלגה פוליטית חדשה בראשות דאוד ח'ורי מעכו  העתק מחוקת המפלגה.
גל-11898/9 1/1/1958 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אלשייך יחיא – רב בתיק מכתב של דוד בן-גוריון בנוגע לדירתו של אלשייך
גל-17081/3 1/1/1971 יחסי יהודים – ערבים "מדיטרן"  MEDITRAN אגודה לעידוד יחסי תרבות וחברה בירושלים התכתבות ודו"חות בענין פעילות האגודה
גל-17081/11 1/1/1970 עכו – כרך א' פרוטוקול מישיבת ועדת משנה של ועדת הפנים של הכנסת בענין מאורעות ההתפרעות בין יהודים וערבים בעכו  פרוטוקולים והתכתבות בענין מצב הדיור בעיר העתיקה ועוד. (המשך בתיק 12)
גל-17085/1 1/1/1974 אל-אנבא – עתון יומי (המשך ממיכל 17084) סיכומי ישיבות התאגיד של העתון  התכתבות בענין השמירה על המערכת ועוד כרך ח'  המשך בתיק 2
גל-17085/14 1/1/1974 משכילים ערבים – משרות הודעות של נציבות המדינה על מכרזים למשרות פנויות
גל-13/29 12/1/1973 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: עכו – ישוב: דיר חנא – אזור קלפי מס' 0492-002 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה
גל-2402/57 6/12/1974 סרטים – השוחד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2402/60 6/19/1974 סרטים – פושעים בצמרת בקשת "וורנר – פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פושעים בצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-7451/1 1/1/1971 עלי רשידי נגד ועד הנאמנים
פ-267/39 1/1/1945 ג'ורג' צלאח – משפט חדרה על אדמה בערב אל-נופיעאת (1945) החלטת המשרד להסדר ההתישבות בחיפה בנוגע לתביעת עלי אחמד ואחרים נגד אלכסנדר אהרונסון ואחרים בפרשת בעלות על אדמות ועוד.
גל-17008/17 9/1/1968 שידורים ערביים "בקול ישראל" לקט מהשידורים  סיכומי דיונים וישיבות כרך א'
גל-7447/4 5/1/1973 הועדה לישובי הקבע – בדואים נגב כרך ב'
גל-7447/5 10/1/1974 הועדה לישובי הקבע – בדואים נגב כרך ג'
גל-58495/6 11/20/1994 מטה בנימין תקציב פיתוח
גל-2402/93 7/15/1974 סרטים – סופו של נמר בקשת "פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופו של נמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/94 7/15/1974 סרטים – הדרקון הצעיר בקשת "פרטלך עלי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדרקון הצעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/95 7/15/1974 סרטים – מלך קונג-פו בקשת "פרטך עלי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך קונג-פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2402/96 7/15/1974 סרטים – הפרט האחרון בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרט האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/1 7/15/1974 סרטים – הכל עובר חבר! בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל עובר חבר!" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/2 7/16/1974 סרטים – שמי הוא שנגאי ג'ו בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמי הוא שנגאי ג'ו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/3 9/19/1948 סרטים – הגנב מבגדד בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב מבגדד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/4 7/22/1974 סרטים – אגרופים זועמים בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרופים זועמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/5 7/21/1974 סרטים – גטסבי הגדול בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גטסבי הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/6 7/29/1974 סרטים – גבר ושמו פלפוט בקשת "Forum Film" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר ושמו פלפוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/7 7/26/1974 סרטים – המזל בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המזל" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/8 8/1/1974 סרטים – הנוכלים בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/9 8/1/1974 סרטים – הגיבורה קונג-פו בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיבורה קונג-פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/10 7/30/1974 סרטים – שוטרים שכאלה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוטרים שכאלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/11 8/1/1974 סרטים – בן הדרקון הצהוב בקשת "זכי אל בכרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן הדרקון הצהוב" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/12 8/2/1974 סרטים – מסע פלאים בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסע הפלאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/13 8/1/1974 סרטים – מקור העוני בקשת "זכי אל בכרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקור העוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-17003/7 1/1/1962 המלצות ועדה לאיתור מקומות מגורים לבדואים בנגב בתיק רק דו"ח הועדה הבינמשרדית לאיתור מקום מגורים לבדואים (מספר עותקים)
גל-17040/9 1/1/1958 האוכלוסיה הערבית בארץ-ישראל בתקופת המנדט בתיק רק שתי סקירות הסטוריות – מדיניות: 1) מחברת כתובה בכתב יד מאת א. זילברמן 2)מודפסת(המחבר לא ידוע אולי מיכאליס)
גל-17040/13 1/1/1958 שאלת הפליטים הערבים בתיק רק טיוטות לסקירה מתוכננת במסגרת הקורס לעובדי מדינה בעניני מיעוטים. הסקירה עוסקת בתולדות הבריחה  מספרי הפליטים ובהלכי הרוח שלהם
גל-2403/14 8/1/1974 סרטים – מסע היסורים בקשת "זכי אל ברי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסע היסורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/15 8/1/1974 סרטים – אל תעזבני בצד בקשת "זכי אל בכרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תעזבני בדד" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/16 8/12/1974 סרטים – מין בחיק המשפחה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מין בחיק המשפחה" (כיצד לאהוב") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/17 7/23/1974 סרטים – השיחה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/18 7/29/1974 סרטים – שלושת העוקצנים בקשת "פילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושת העוקצנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/19 7/31/1974 סרטים – לפקה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לפקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/20 5/10/1974 סרטים – הפרחחים בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרחחים" ("חיים ללא מחר") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה ועוד.
גל-2403/22 8/5/1974 סרטים – הקשר היווני בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשר היווני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/23 8/5/1974 סרטים – חתול ועכבר בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתול ועכבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/24 7/9/1974 סרטים – הגוף בקשת "סרטי טיב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/25 8/8/1974 סרטים – היפה  הגיבור והקמצן בקשת "פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפה  הגיבור והקמצן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/26 8/8/1974 סרטים – כשאהבה מנגנת בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כשאהבה מנגנת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/27 8/7/1974 סרטים – טורפת הגברים בקשת "רג'ואן-עבודי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טורפת הגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/28 8/8/1974 סרטים – מרגלים בקשת "Stiller Film LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרגלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/29 7/9/1974 סרטים – המשטרה היא החוק בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשטרה היא החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/30 8/6/1974 סרטים – חוזה במרסיי בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוזה במרסיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/31 8/11/1974 סרטים – הכל למען פיט בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל למען פיט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/32 7/9/1974 סרטים – אמי אהובתי בקשת "וורנר – פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמי אהובתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/33 8/11/1974 סרטים – הבלונדינית מאיסטנבול בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/34 8/11/1974 סרטים – כוכב פרא בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוכב פרא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/35 8/11/1974 סרטים – תעלומה לסקוטלנד ירד בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומה לסקוטלנד ירד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/36 8/13/1974 סרטים – בית-ספר למופרעים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בי"ס למופרעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/37 8/13/1974 סרטים – חבורת הנעורים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת הנערים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/38 8/15/1974 סרטים – האמיץ הזועם בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמיץ הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/39 8/15/1974 סרטים – הבלש והפרוצה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלש והפרוצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/40 8/18/1974 סרטים – זנג'יר בקשת "הנדסם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זנג'יר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/41 6/9/1974 סרטים – אבא אתה מגזים בקשת "פורום פילם בע מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבא אתה מגזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/42 8/13/1974 סרטים – השיטה אמריקאית בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיטה האמריקאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/43 8/5/1974 סרטים – דודה מיים בקשת "וורנר – פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דודה מיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/45 8/18/1974 סרטים – אדם בקשת "דאיר – פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/46 8/26/1974 סרטים – היתומים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היתומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/47 8/22/1974 סרטים – אני לא יודע כלום  אבל אגיד הכל בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני לא יודע כלום  אבל אגיד הכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/48 8/29/1974 סרטים – אל שייאטין ואלקורה – השדים והכדורגל בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל שייאטין ואלקורה – השדים והכדורגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/49 8/29/1974 סרטים – ספורי עם הזמן בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורי עם הזמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/50 9/2/1974 סרטים – ריקו בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/51 8/27/1974 סרטים – סליחה? שמי רוקו פאפלאו בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סליחה? שמי רוקו פאפלאו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/52 8/28/1974 סרטים – הגבורים הבלתי מנוצחים בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבורים הבלתי מנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/53 8/30/1974 סרטים – הזועמים והאמיצים בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזועמים והאמיצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/54 8/30/1974 סרטים – הנשרים הסינים בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשרים הסינים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/55 8/27/1974 סרטים – המעקב בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעקב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/56 9/3/1974 סרטים – חתיכת אש בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתיכת אש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/57 8/7/1974 סרטים – יחסים אסורים – (הפיתוי) בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יחסים אסורים  – (הפיתוי)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/58 9/3/1974 סרטים – קוראים לנו ברק  דרקון ורעם בקשת "שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לנו ברק  דרקון ורעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/59 9/3/1974 סרטים – מרי המזוהמת לארי המטורף בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרי המזוהמת  לארי המטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/23 9/17/1975 סרטים – בדור בקשת "פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/24 9/17/1975 סרטים – פעם אחת אינה מספקת בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעם אחת אינה מספקת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/25 8/1/1975 סרטים – השד בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/26 9/18/1975 סרטים – מנדינגו בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מנדינגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/27 9/16/1975 סרטים – הנימפומנית משוודיה בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנימפומנית משוודיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/28 9/21/1975 סרטים – אני אוהב  אני רוצה בקשת "עלי פריטיך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני אוהב  אני רוצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/29 9/22/1975 סרטים – מלתעות בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלתעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/30 9/23/1975 סרטים – נערת הזהב בקשת "Silver Screen" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/31 10/2/1975 סרטים – נהר הנוכלים בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נהר הנוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/32 9/29/1975 סרטים – פנצ'ו וילה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנצ'ו וילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/33 9/25/1975 סרטים – גבר ושמו ואלדז בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר ושמו ואלדז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/34 10/5/1975 סרטים – קפטן אפאש בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קפטן אפאש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-17030/25 1/1/1952 שייך-דנון התכתבות בענין קרקעות הכפר  קטעי עתונות בענין תלונות על המשטרה וכתבות על תסיסה פוליטית בכפר. התכתבות בענין הקמת מרפאה ועוד.
גל-2408/35 9/23/1975 סרטים – סקס בראש בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקס בראש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/36 9/22/1975 סרטים – וורנט בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וורנט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/37 9/25/1975 סרטים – המתקיפים בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המתקיפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/38 7/16/1975 סרטים – נקמה וזעם בקשת "זקי אלבקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמה וזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/39 7/16/1975 סרטים – הרדיפה הגדולה בקשת זקי אלבקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרדיפה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/40 10/1/1975 סרטים – בחסות החוק בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בחסות החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/41 10/2/1975 סרטים – אהבה מעל הכל בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה מעל הכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/42 10/2/1975 סרטים – שמי הוא ג'וב סוי בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמי הוא ג'וב-סוי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/43 10/5/1975 סרטים – מורה פרטית לאהבה בקשת "פישנה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מורה פרטית לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/44 10/2/1975 סרטים – הליידי והשריף בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הליידי והשריף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/45 10/6/1975 סרטים – הצעיף הכחול בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצעיף הכחול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-1648/7 3/1/1955 תכנית לימודים בתי ספר עממיים התכתבויות  מענה לפניות וסיכומי דיונים בנושא תכניות הלימודים בבתי ספר יסודיים  השינוי במבנה בית הספר היסודי  רשימות מורים המוצעים לקבלת שאלונים מטעם הוועדה לתכניות לימודים  פרוטוקולים של הוועדות לטיפול בתכנית הלימודים ועוד.
גל-2403/60 9/3/1974 סרטים – מבנגקוק להרוג בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבנגקוק להרוג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/61 8/12/1974 סרטים – רצח זה רצח בקשת "אוחיון מרדכי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח זה רצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/62 8/29/1974 סרטים – מעשיות קנטרברי מס' 2 בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעשיות קנטרברי מס' 2" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/63 9/8/1974 סרטים – זהב בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/64 9/9/1974 סרטים – אנשים לא מפחדים מהמוות בקשת "וליד יעקוב אלנדר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשים לא מפחדים מהמוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/65 8/30/1974 סרטים – נערה תוצרת שוודיה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה תוצרת שוודיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/66 8/29/1974 סרטים – הביאו לי את ראשו של אלפרדו גרסיה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הביאו לי את ראשו של אלפרדו גרסיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/67 8/11/1974 סרטים – כלה למכירה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלה למכירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/68 8/27/1974 סרטים – אהבה ראשונה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ראשונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/69 9/12/1974 סרטים – נערת אצבעות הקטיפה בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת אצבעות הקטיפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/70 9/15/1974 סרטים – הזהרו  אנו עצבנים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזהרו  אנו עצבנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/71 9/22/1974 סרטים – הולך הרגל בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הולך הרגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/72 9/24/1974 סרטים – קורצ'ק והילדים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קורצ'ק והילדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/73 9/23/1974 סרטים – משפט הדרקון בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפט הדרקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/74 8/29/1974 סרטים – השוד המתוחכם בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוד המתוחכם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/75 9/13/1974 סרטים – הסכנה היא מקצועי בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסכנה היא מקצועי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/76 9/24/1974 סרטים – אשתי על הכוונת בקשת "גוהר פיחן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשתי על הכוונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/77 8/23/1974 סרטים – מכרתי את חיי בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכרתי את חיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/78 8/28/1974 סרטים – הדרקון הזועם בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדרקון עזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/46 9/16/1975 סרטים – שערוריה בצמרת בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה בצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/47 9/3/1975 סרטים – צרות באיסטנבול בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צרות באיסטנבול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/48 10/5/1975 סרטים – הטרמפיסטית בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטרמפיסטית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/49 10/5/1975 סרטים – ארבעת הממזרים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעת הממזרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/50 10/5/1975 סרטים – אסיר בהשאלה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אסיר בהשאלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/51 10/5/1975 סרטים – העיר האסורה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העיר האסורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/52 10/8/1975 סרטים – הדיברה ה-11 בקשת "סרטי רול" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדיברה ה-11" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2408/53 12/5/1975 סרטים – שני גברים על נדוניה אחת בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שני גברים על נדוניה אחת" ("האוצר") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/54 10/9/1975 סרטים – משחק המות של ברוס לי בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק המוות של ברוס לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/55 10/7/1975 סרטים – נמר של נייר בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמר של נייר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/56 10/7/1975 סרטים – אדום עמוק בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדום עמוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/57 10/7/1975 סרטים – סופרמן בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופרמן" ("הדרקונים המעופפים") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/58 10/2/1975 סרטים – תשוקות הורגות בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקות הורגות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  הרישיון שניתן ולאחר מכן איסור על הקרנתו.
גל-2408/59 10/12/1975 סרטים – שועלי הקרטה בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שועלי הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/60 10/12/1975 סרטים – שיבה בייבי בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיבה בייבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/61 10/13/1975 סרטים – מגע של מזל בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגע של מזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/62 10/14/1975 סרטים – משאלה של כבוד בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משאלה של כבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/63 10/14/1975 סרטים – שומר הראש בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שומר הראש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/64 10/16/1975 סרטים – למען ילדי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".למען ילדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/65 9/9/1975 סרטים – וידויו של זמר פופ בקשת "אלברט ד. מטלון ושותק בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויו של זמר פופ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/66 10/15/1975 סרטים – עליזה בארץ הפלאות בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עליזה בארץ הפלאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/67 10/17/1975 סרטים – אמינה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/68 11/20/1975 סרטים – פרטיזן בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרטיזן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/69 10/15/1975 סרטים – שקרים שאבי ספר לי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שקרים שאבי ספר לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/70 10/19/1975 סרטים – טרזון – המאהב הגדול בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרזון – המאהב הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/71 10/22/1975 סרטים – התפוצצות הפוסיידון בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התפוצצות הפוסיידון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/72 10/27/1975 סרטים – אירוטיקה לוהטת בקשת "Silver Screen Corp. LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אירוטיקה לוהטת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/73 10/16/1975 סרטים – המחפשים בקשת "קול-אור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המחפשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/74 10/27/1975 סרטים – יחסים מוזרים בקשת "Silver Screen Cooperation" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יחסים מוזרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2408/75 10/19/1975 סרטים – סיפורו של שוטר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספורו של שוטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/76 10/19/1975 סרטים – הלוחם המופלא בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחם המופלא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלוןן מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2408/77 10/14/1975 סרטים – פיתיון למפקח בקשת "סרטי אדם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיתיון למפקח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2408/78 10/27/1975 סרטים – נשוויל בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשוויל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/1 10/26/1975 סרטים – אודיסיאה אמריקאית בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אודיסיאה אמריקאית" ("משפטו של בילי ג'אק") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/2 11/5/1975 סרטים – צמד הכותרות בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צמד בכותרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/3 10/23/1975 סרטים – יצאנית בע"מ בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצאנית בע"מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/4 10/29/1975 סרטים – השיגו את הנצחון בלעדי בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיגו את הניצחון בלעדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/5 11/4/1975 סרטים – שתי נשים לגבר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי נשים לגבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-21183/22 8/16/1961 מרכז הסרט – חוק לעידוד הסרטים. בתיק התכתבויות בעניין החוק לעידוד הסרט הישראלי  טיוטות  הסברים  הערות  תקנות וכן התכתבות בעניין החובה להצגת יומן ישראלי בתחילת הקרנת הסרטים במסגרת צו בדבר הצגת יומן ישראלי.
גל-60887/2 4/24/1969 סמלי רשויות מקומיות מחוז המרכז התכתבות משרד הפנים המחלקה לרשויות מקומיות עם ראשי עיריות ומועצות על קביעת סמלים מוגנים לרשויות. צווי הגנה על סמלים  פרוטוקולים של ישיבות מועצה לאישור הסמלים
גל-60887/8 6/1/1970 סמלי רשויות מקומיות מחוז חיפה התכתבויות בנושא קביעה ושינוי של סמלים מוגנים לרשויות מקומיות.
גל-2404/17 10/31/1974 סרטים – הליצן בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הליצן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/18 11/3/1974 סרטים – חזרת הנמר בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזרת הנמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/20 10/31/1974 סרטים – אלרדא אלאביד – השמלה הלבנה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלרדא אלאביד – השמלה הלבנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/21 10/28/1974 סרטים – פול ומישל בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פול ומישל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/22 10/14/1974 סרטים – האלימות שבחיים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלימות שבחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/23 10/30/1974 סרטים – להקת הדרקונים בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להקת הדרקונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/24 10/14/1974 סרטים – פסק-דין בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פסק-דין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/25 11/4/1974 סרטים – סוריה בקשת "NANDSOME LTD." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/26 11/4/1974 סרטים – חץ האהבה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חץ האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/27 10/16/1974 סרטים – עולם אחר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם אחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/28 10/30/1974 סרטים – אמא קטנה לכל אחד בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמא קטנה לכל אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/29 11/7/1974 סרטים – גבור בעיר קאנטון בקשת "עלי פריטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבור העיר קאנטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/30 11/7/1974 סרטים – אוהב בעיות בקשת "עלי פריטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוהב בעיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/31 11/7/1974 סרטים – החזה המחומם בקשת "עלי פרטך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החזה המחומם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/32 11/5/1974 סרטים – דטרויט 9000 בקשת "גלפנד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דטרויט 9000" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/33 11/7/1974 סרטים – החוטפים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/34 11/4/1974 סרטים – הנערה מפטרובקה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה מפטרובקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/35 10/29/1974 סרטים – זהו בידור בקשת "סינמה איטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זהו בידור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/36 11/5/1974 סרטים – אהבה וסמים בקשת "רג'ואן-עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה וסמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/37 11/5/1974 סרטים – נשים מופלאות בקשת "גלפנד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים מופלאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/38 11/7/1974 סרטים – ונרייק – וו. רייך – מסתורי האורגניזם בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט " וו. רייך – מסתורי האורגניזם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/39 11/4/1974 סרטים – הזמר והילד בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמר והילד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/40 10/31/1974 סרטים – הזמרת בתפקיד הכפול בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמרת בתפקיד כפול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/41 11/4/1974 סרטים – איש הכנופיה בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש הכנופיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/42 11/9/1974 סרטים – דקירות זהב בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דקירות זהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/43 11/10/1974 סרטים – מלכודת לסקס בקשת "שם טוב עזרא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת לסקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/44 1/1/1974 סרטים – השובבים בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השובבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/45 1/1/1974 סרטים – הסנדק הסיני נגד קונג פו בקשת "אוסקרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסנדק הסיני נגד קונג פו" ("CHINESE KUNG FU AGAINST GOD-FATHER") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/46 11/8/1974 סרטים – אופליה בקשת "א.ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אופליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/47 11/15/1974 סרטים – הלוחם הצעיר בקשת "עלי פרייתיך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחם הצעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/48 11/15/1974 סרטים – כלנו חיים לאהבה בקשת "ממדוח פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלנו חיים לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/49 11/16/1974 סרטים – אחרון ציידי העולם התחתון בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחרון ציידי העולם התחתון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/50 11/19/1974 סרטים – המהמרים בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המהמרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/51 11/21/1974 סרטים – יצאנית בשרות האימפריה בקשת "שרון מדיפור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצאנית ברשות האימפריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/52 11/14/1974 סרטים – חברת בורסאלינו בע"מ בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חברת בורסאלינו בע"מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/53 11/12/1974 סרטים – 5 שודדות ל5 ברנשים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "5 שודדות ל5 ברנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/54 11/19/1974 סרטים – מי אתה W בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי אתה W" ("השתיקה הרועמת") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/55 11/24/1974 סרטים – אבו ענתר בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבא ענתר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/48 12/22/1975 סרטים – השובב בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השובב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/49 12/20/1975 סרטים – איזה מין ג'ונגל בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה מן ג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/50 12/24/1975 סרטים – Thirller בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Thriller" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/51 12/14/1975 סרטים – 4 נוצות בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "4 הנוצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/52 12/18/1975 סרטים – גשם יורד בצ'ילה בקשת "מסרי גבריאל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גשם יורד בצ'ילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/53 12/24/1975 סרטים – משרת הנשים בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משרת הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/54 12/24/1975 סרטים – המרוץ המטורף אחרי הבצל בקשת "סרטי דליה פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/55 12/30/1975 סרטים – הבן האלמוני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבן האלמוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/56 12/31/1975 סרטים – שלום לך יקירתי בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום לך יקירתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/57 1/1/1976 סרטים – השלומיאל בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השלומיאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/58 12/30/1975 סרטים – מזימות בירושלים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מזימות בירושלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/59 1/5/1976 סרטים – פיפא זלאטא בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיפא זלאטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/60 1/5/1975 סרטים – משוגעים בירושה בקשת "קולנוע אל חמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משוגעים בירושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/61 1/5/1975 סרטים – זה קרה מחוץ לעונה בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קרה מחוץ לעונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/62 1/1/1976 סרטים – אקספרס לגיהנום בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקספרס לגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/63 1/5/1976 סרטים – התנקשות עם שחר בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התנקשות עם שחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/64 1/11/1976 סרטים – צעירות וחושניות בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירות וחושניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/65 1/8/1976 סרטים – וידויו של חלבן בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויו של חלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/66 12/23/1975 סרטים – התפרצות רגשות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התפרצות רגשות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/67 1/1/1976 סרטים – חליל הקסם בקשת יעקב אלקוב מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חליל הקסם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/68 2/8/1976 סרטים – הכנופיה הסדיסטית בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכנופיה הסדיסטית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  הכרזות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/69 12/2/1975 סרטים – אם יבוא המחר בקשת "קול-אור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אם יבוא המחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/70 1/1/1976 סרטים – להתראות מג'קול בקשת "קול-אור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להתראות  מג'יקול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/71 1/14/1976 סרטים – אין חיים בלעדיך בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין חיים בלעדיך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/72 1/12/1976 סרטים – מחיר הקנאה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר הקנאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/73 1/9/1976 סרטים – האיש שיהיה מלך בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש שיהיה מלך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/74 1/13/1976 סרטים – ברוס לי נגד סופרמן בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי נגד סופרמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/75 1/12/1976 סרטים – תחיתו של פיטר פראוד בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תחייתו של פיטר פראוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/76 1/12/1976 סרטים – המפצח בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/77 1/14/1976 סרטים – קן הקוקיה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קן הקוקיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/78 1/16/1976 סרטים – אקספרס לאפריקה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקספרס לאפריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/79 12/7/1975 סרטים – האחים מרקס במרוצים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחים מרקס במרוצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/80 1/16/1976 סרטים – עלילות אחיו של שרלוק הולמס בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וורנר-פוקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/81 1/1/1976 סרטים – ג'וקר בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/82 1/27/1976 סרטים – קריסטינה בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קריסטינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/83 1/20/1976 סרטים – עניים קטלניות בקשת "Silver Screen Corp" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיניים קטלניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/84 1/26/1976 סרטים – הרובה הישן בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרובה הישן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/85 1/22/1976 סרטים – מהונג-קונג-באהבה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהונג-קונג-באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/79 8/28/1974 סרטים – הגיבור קונג-פו בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיבור קונג-פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/80 10/2/1974 סרטים – מחר תזרח השמש בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחר תזרח השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/81 10/8/1974 סרטים – הנישואים המאושרים בקשת "קול-נוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנישואים המאושרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/82 10/8/1974 סרטים – גיטאר האהבה בקשת "קולנוע אל-קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיטאר האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/83 10/8/1974 סרטים – הבנות צריכות להתחתן בקשת "קול-נוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבנות צריכות להתחתן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/84 10/14/1974 סרטים – השעון מצלצל עשר בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצלצל עשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/85 10/7/1974 סרטים – סילביה בקשת "אסתר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סילביה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/86 10/6/1974 סרטים – ג'וגרנוט בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וגרנוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/87 10/4/1974 סרטים – זרוע הנקם בקשת "זרוע הנקם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/88 10/10/1974 סרטים – כנורות הנשף בקשת "סרטי דליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנורות הנשף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/89 9/11/1974 סרטים – אדהם השרקאווי בקשת "קולנוע אל-קודס ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדהם השרקאווי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/90 9/29/1974 סרטים – הסבל מעל שפתיים מחייכות בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסבל מעל שפתיים מחייכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/91 10/10/1974 סרטים – חטאי דקמרון בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטאי דקמרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/92 10/11/1974 סרטים – ברובע הסיני (צ'יינה טאון) בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברובע הסיני (צ'יינה טאון)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/93 9/8/1974 סרטים – סמל המין בקשת "א.ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמל המין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/95 10/15/1974 סרטים – חגיגה לעיניים בקשת "אסי דיין הפקות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חגיגה לעיניים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/96 10/21/1974 סרטים – הגבר מפקינג בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבר מפקינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/97 10/17/1974 סרטים – משחק המוות בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/98 10/14/1974 סרטים – חמש דקות לחופש בקשת יוז-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמש דקות לחופש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/99 10/8/1974 סרטים – כלה מדמשק בקשת "זכי אל בכרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלה מדמשק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/100 10/14/1974 סרטים – לוסיאן לקומב בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוסיאן לקומב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2403/101 10/16/1974 סרטים – דייזי מילר בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דייזי מילר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/102 9/11/1974 סרטים – הנווד בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנווד" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2403/103 10/17/1974 סרטים – פאולו חם המזג בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאולו חם המזג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/1 10/14/1974 סרטים – האלמוני בקשת "וורנר – פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלמוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/2 10/16/1974 סרטים – הבודד בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/3 10/22/1974 סרטים – אהבתי הראשונה והאחרונה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבץי הראשונה והאחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/4 10/14/1974 סרטים – רודף השמלות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רודף השמלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/5 9/4/1974 סרטים – בן של אף אחד בקשת "סירטי טיב בעם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן של אף אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/7 10/23/1974 סרטים – במלכודת האגרופן הסיני בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במלכודת האגרופן הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/8 10/24/1974 סרטים – אש התשוקה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אש התשוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/9 10/29/1974 סרטים – במעגל הנקמה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במעגל הנקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/10 10/17/1974 סרטים – אויבי אהובי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אויבי אהובי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/11 10/21/1974 סרטים – חטיפת פלהאם 123 בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטיפת פלהאם 123" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/12 10/20/1974 סרטים – הג'וב הכפול בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הג'וב הכפול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/13 10/27/1974 סרטים – 5 העוקצנים מהמזרח בקשת "שויץ פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "5 העוקצנים מהמזרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/14 10/24/1974 סרטים – קוראים לי הדב השחור בקשת "נסים שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי הדב השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/15 10/27/1974 סרטים – משפט הבגידה בקשת "שויץ פישנה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפט הבגידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/16 10/27/1974 סרטים – האיש בעל 2 הראשים בקשת "שויץ פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש בעל 2 הראשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/6 11/4/1975 סרטים – יום חמישי השחור בקשת "יוז פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום חמישי השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/7 11/6/1975 סרטים – הרשות להרוג בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרשות להרוג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/8 11/17/1975 סרטים – מרוץ המוות 2000 בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרוץ המוות 2000" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/9 11/8/1975 סרטים – דוגמנית הסקס בקשת "Silver Screen Corp LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דוגמנית הסקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-60887/9 3/13/1970 סמלי רשויות מקומיות מחוז תל אביב התכתבויות בנושא קביעת ושינוי סמלים מוגנים לרשויות מקומיות.
גל-60887/10 1/1/1962 סמלי רשויות מקומיות מחוז ירושלים התכתבויות בנושא קביעת ושינוי סמלים מוגנים של רשויות מקומיות.
גל-2409/10 11/16/1975 סרטים – ארבעת הנוכלים בקשת "אסעד פריטיק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעת הנוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/11 11/16/1975 סרטים – הברנש המסוכן בקשת "אסער פריטיך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברנש המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/12 11/16/1975 סרטים – גברתי היפה בקשת "אסעד פריטיך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברתי היפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/13 11/25/1975 סרטים – הכל אוהבים בקשת "אסעד פריטיך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל אוהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/14 11/16/1975 סרטים – קץ החיים בקשת "אסעד פרטק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קץ החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/15 11/16/1975 סרטים – קדחת הכביש בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קדחת הכביש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/16 11/18/1975 סרטים – ציפורי הטרף בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד ההליקופטרים הגדול" ("ציפורי הטרף") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/17 11/12/1975 סרטים – ארץ חדשה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ חדשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/18 11/24/1975 סרטים – הטלפון הוורוד בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטלפון הוורוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/19 11/24/1975 סרטים – אין בעיות בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין בעיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/20 11/27/1975 סרטים – 3 ימי הקונדור בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "3 ימי הקונדור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/21 11/25/1975 סרטים – התקוה האחרונה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקווה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/22 11/20/1975 סרטים – אהבה בצל המוות בקשת "א. ארטנברג" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בצל המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/23 11/30/1975 סרטים – גורלו של חוטא בקשת "V. Sharntaram" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורלו של חוטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/24 11/24/1975 סרטים – קלף חזק ביד בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קלף חזק ביד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/25 11/28/1975 סרטים – יפהפית הכביש בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יפהפית הכביש" ("פיתויים") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/26 11/30/1975 סרטים – סרט מתוק בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרט מתוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/27 11/27/1975 סרטים – אגרופן מקוטון טונג בקשת "אסעד פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרופן מקוטן-טונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/28 11/27/1975 סרטים – לוחם הנמרים בקשת "אסעד פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוחם הנמרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/29 11/16/1975 סרטים – וונג-יו מלך הקרטה בקשת "אסעד פיטיך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וונג-יו מלך הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/30 12/7/1975 סרטים – סופה של אהבה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופה של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/31 12/7/1975 סרטים – בושם נשים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בושם נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/32 9/16/1975 סרטים – בוא לפגוש את אשתי בקשת "וורנר-פוקס מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוא לפגוש את אשתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/33 11/14/1975 סרטים – רומא הזועמת בקשת "סרטי טיב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומא הזועמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/34 12/14/1975 סרטים – סיפורה של אדל בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורה של אדל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/35 12/14/1975 סרטים – וידויה של יצאנית בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויה של יצאנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/36 12/16/1975 סרטים – מיטות רכות – קרבות קשים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מיטות רכות-קרבות קשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/37 12/2/1975 סרטים – אי בפסגת העולם בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי בפסגת העולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/38 12/25/1975 סרטים – המטורפת למין בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המטורפת למין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/39 11/27/1975 סרטים – ליסטומניה בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליסטומניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/40 11/26/1975 סרטים – תפוס נמר בזנב בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תפוס נמר בזנב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/41 12/14/1975 סרטים – הבלש המציץ בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלש המציץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/42 12/9/1975 סרטים – בצל ודמעות בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בצל ודמעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/43 1/1/1975 סרטים – כנופית הללויה בקשת "חקמטפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיית הללויה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/44 12/11/1975 סרטים – רוץ שמעון רוץ בקשת "קול-אור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוץ שמעון  רוץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/45 12/19/1975 סרטים – זר בחלון האחורי בקשת "ח. שוילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זר בחלון האחורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/46 12/17/1975 סרטים – צריך לדעת להסתכן בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צריך לדעת להסתכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/47 12/19/1975 סרטים – בפקודת הביון בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בפקודת הביון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/56 11/24/1974 סרטים – הזייפנים בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזייפנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/57 11/24/1974 סרטים – יום ראשון העצוב בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום ראשון העצוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/58 11/21/1974 סרטים – אהבות פרטיות בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבות פרטיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/59 11/12/1974 סרטים – הסחטנים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסחטנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/60 11/20/1974 סרטים – הילד הוא שלנו בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הילד הוא שלנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/61 11/12/1974 סרטים – עמנואל בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמנואל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/62 11/24/1974 סרטים – מלכי הכביש בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכי הכביש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/63 11/27/1974 סרטים – רצח באוריינט אקספרס בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח באוריינט אקספרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/64 11/28/1974 סרטים – נמל תעופה 1975 בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמל תעופה 1975" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/65 11/27/1974 סרטים – הבלש העוקצני בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלש העוקצני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/66 11/27/1974 סרטים – אננד בקשת "סילבר סקרין קורפוריישן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אננד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/67 12/2/1974 סרטים – סביב העולם באהבה בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סביב העולם באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/68 8/29/1974 סרטים – הפנג הלבן בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפנג הלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/69 12/1/1974 סרטים – המועמד בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המועמד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/70 12/1/1974 סרטים – האיש בעל אקדח הזהב בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש בעל אקדח הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2404/71 12/1/1974 סרטים – המשטרה משתוללת בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשטרה משתוללת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2404/72 11/12/1974 סרטים – שתי פנים למרגל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי פנים למרגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/86 1/15/1976 סרטים – בעבור חופן יהלומים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעבור חופן יהלומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/87 1/27/1976 סרטים – חטיפה לאור היום בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטיפה לאור היום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/88 2/1/1976 סרטים – גם לי קוראים עמנואל בקשת "סרטי מרתון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גם לי קוראים עמנאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/89 1/29/1976 סרטים – אהובותיו של שוטר בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהובותיו של שוטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/90 1/29/1976 סרטים – 3 העוקצניות בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "3 העוקצניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2409/91 1/28/1975 סרטים – הרוזן ממונטה-קריסטו בקשת "שבה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוזן ממונטה-קריסטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/92 1/22/1976 סרטים – זעם האלופים בקשת "רג'ואן פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האלופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/93 1/22/1976 סרטים – תאוות הסטודנטית בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תאוות הסטודנטית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/94 1/28/1976 סרטים – שובב תתנהג יפה בקשת "גלפנד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובב תתנהג יפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2409/95 1/24/1976 סרטים – הרמאית המקסימה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרמאית המקסימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/96 2/3/1976 סרטים – יופי של צרות בקשת "סרטי נח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יופי של צרות" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/97 1/30/1976 סרטים – מצפון בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/1 2/3/1976 סרטים – וידויו של במאי קולנע בקשת "סרטי מרתון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידויו של במאי קולנוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/2 2/3/1976 סרטים – אני הגדול מכולם בקשת "סרטי מרתון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני הגדול מכולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/3 2/3/1976 סרטים – סאבריו בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סאבריו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/4 2/3/1976 סרטים – הלוואי ולא ידעתי באהבה בקשת "עלי פריתח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוואי ולא ידעתי באהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/5 1/29/1976 סרטים – בהלה בפרק הסמים בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בהלה בפרק הסמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/6 2/8/1976 סרטים – הצועני בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצועני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/7 2/3/1976 סרטים – The Three Musketeers of the West בקשת "פישלם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "The Three Musketeers of the West" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2410/8 1/29/1976 סרטים – זורו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זורו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/10 1/29/1976 סרטים – תופי הודו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תופי הודו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/11 2/5/1976 סרטים – ידע הבתולים בקשת "פילקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידע הבתולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/12 2/1/1976 סרטים – נחש מי בא ל… בקשת "פישנה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נחש מי בא ל…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/13 2/8/1976 סרטים – בשיני הכריש בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשיני הכריש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-1704/18 9/26/1956 בית הספר ממלכתי דתי עכו במעברת סגירת ביה"ס על שם הרב קוק במעברה ע"י עכו.
גל-2410/14 1/25/1976 סרטים – הבוס הבלתי מנוצח בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבוס הבלתי מנוצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/15 2/8/1976 סרטים – ליידי בת-מזל בקשת "וורנר-פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליידי בת-מזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/16 2/8/1976 סרטים – צ'יקו הקוסם בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'יקו הקוסם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/17 2/8/1976 סרטים – הפרופסור הקוסם בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרופסור הקוסם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/18 2/11/1976 סרטים – מהגוני בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפורישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהגוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/19 2/10/1976 סרטים – טנגו של חצות בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טנגו של חצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/20 2/2/1976 סרטים – איש רחל בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש רחל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/21 2/10/1976 סרטים – True Life Adventures בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "True Life Adventures" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/22 2/10/1976 סרטים – ואז נעלמו כולם בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ואז נעלמו כולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/23 2/15/1976 סרטים – רחוב הסטר בקשת "עילית ניהול השקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב הסטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2410/24 2/17/1976 סרטים – רוצחי עלית בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצחי עלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/25 1/1/1975 סרטים – הבתולות של זיגפריד בקשת "אס-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבתולות של זיגפריד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2410/26 2/22/1976 סרטים – בת הנעורים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת הנעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/27 2/22/1976 סרטים – אשמת בעלי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשמת בעלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/28 2/19/1976 סרטים – בית התענוגות בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית התענוגות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/29 2/8/1976 סרטים – ראשיתה של המאפיה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראשיתה של המאפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2410/30 2/12/1976 סרטים – בעקבות החקירה בקשת "סרטי טיב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעקבות החקירה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-58661/3 1/26/1981 תל- אביב גושים: 7006 7007 7009 מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו  תכנית מפורטת 1400 ב'  גושים 7006  7007  7009. שינוי מס' 2 לשנת 1980 של התכנית לפיתוח שטח מנשיה (תכנית מס' 1200). אישור התכנית על ידי הוועדה המחוזית. מצורפים תשריטים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-5410/13 7/1/1948 פקודת התקציבים פקודת התקציבים ( יולי 1948 ) + ( יולי – דצמבר 1948 ) + ( ינואר 1949 ) + ( ינואר – מרס 1949 ) – נוסחאות  טבלאות של הוצאות; חוק התקציב 1949 ( אפריל 1949 ) + ( אפריל – יוני 1949 ) + ( אוגוסט 1949 ); חוק התקציב 1949 ( הוראות מעבר ) + ( מס' 2 )  חוק התקציב ( אפריל – יוני 1950 ) 1950 – נוסחאות; מסמך תקציב הפיתוח לשנת 1949/50; התכתבות בנדון  מכתבי לורי ( כולל הצעת שר העבודה והבינוי לסעיף 4 בפקודת התקציב 1948 )
א-8192/8 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – קנדה מברקים ודיווחים ממשרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: ביקור שר החוץ של קנדה ויחסי כלכלה בין ישראל לבין קנדה (המשך בתיק מס' 9)
א-8192/9 1/1/1979 רה"מ מנחם בגין – קנדה (המשך מתיק מס' 8) מברקים ודיווחים ממשרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: שליחותו של רוברט סטנפילד
גל-1705/25 1/1/1961 מועצה אזורית תל חנן בתיק התכתבות בעניין פתיחת גן שאינו רשמי בתל חנן.
גל-62409/8 3/22/2011 יישום דוח גולדברג להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר להגנת הסביבה גלעד ארדן  בנוגע להתיישבות הבדואים בנגב: מצגת שכותרתה "הפזורה הבדווית – מתחמי ומגבלות בנייה"  הצעת החלטה לממשלה בדבר הסדרת התיישבות הבדואים בנגב  עמדת המשרד להגנת הסביבה בנושא מתחמי התיישבות עבור הבדווים בנגב  סיכום הבנות להפעלת האכיפה במסגרת מתווה הסדרת התיישבות הבדואים בנגב  עקרונות להכרה בכפרים הערבים הבדוויים בנגב – נייר עמדה  עמדת ראש המועצה המקומית עומר בנושא  חוק יישום תכנית ההתנתקות  התשס"ה-2005  המלצות צוות יישום דו"ח גולדברג להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב  בקשת התערבות ראש הממשלה לשם דחיית ההמלצות מצד יו"ר ועדת הכנסת יריב לוין ועוד.
גל-62411/7 5/3/2012 פארק אריאל שרון סיכום ישיבת עבודה בנושא צוות הקמת המנהלת להתמודדות עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון בחברת פארק אריאל שרון
גל-62412/2 9/15/2011 טורבינות רוח התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר להגנת הסביבה גלעד ארדן  בנוגע לטורבינות רוח: השפעת טורבינות רוח על בעלי כנף – השפעת טורבינות רוח על עופות  עטלפים ובתי גידולם ואמצעים לצמצום נזקים/ ד"ר אריה רוזנפלד בהנחיית מנחם זלוצקי ונועה שטיינר  סיכומי פגישות  מדד כמותי לבחינת השפעת טורבינות לשם קבלת החלטות  מדיניות המשרד בנושא טורבינות רוח גדולות לייצור חשמל  שינוי לתמ"א 10: טורבינות רוח  תכנית ג/ 18674 – טורבינות רוח בעמק הבכא – חוות דעת לתסקיר השפעה על הסביבה  הפעלת טורבינות רוח גדולות בישראל – עמדת המשרד ועוד.
גל-62412/9 1/1/2010 תסקיר השפעה על הסביבה – העיר רואבי הערכת ההשפעה הסביבתי של העיר החדשה רוואבי (Rawabi). הוכן ע"י יחידת הפרויקטים באוניברסיטת אוניברסיטת א-נג'אח ​בשכם  בהוראת הרשות לאיכות הסביבה של הרשות הפלסטינית – ינואר 2010.
ג-790/20 10/23/1947 חקלאות הצעת מסגרת לתכנית ללמוד חקלאות וטבע בכתות תיכוניות וכתות ההמשך (במגמה חקלאית).
ג-790/21 2/28/1949 חקלאות הצעות תבנית ללמוד החקלאות בבתי-הספר העממיים לכתות ג' – ח' לשנת תש"י. פרוטוקול מישיבת הועדה לעיבוד הצעת תכנית ללמוד החקלאות בבתי-הספר העממיים 19.2.50.
גל-58696/16 8/19/1955 תל אביב – הריסות בשכ' נוה צדק תוכניות בניין ערים (תב"ע). תוכניות מפורטות.
חצ-4852/1 1/1/1972 קמרון – חקלאות
גל-1718/1 5/28/1954 מועצה מקומית תל חנן בתיק התכתבויות בעניין הקמת בית ספר ממלכתי דתי בתל חנן. בהתכתבויות ענייני תקציב  מימון עלויות הבנייה והקמת חדר אוכל ומסעדה בבית הספר. בין השאר בתיק התכתבות בעניין בית ספר במגידו  במגדל העמק ובאור עקיבא.
גל-40519/13 5/2/2000 הדבר הטוב הבא תיק שנוגע לאישור סרט "הדבר הטוב הבא" דיונים ופרטים.
חצ-4852/2 1/1/1972 קמרון – נוער
חצ-4852/3 1/1/1972 קמרון – פייס
חצ-4852/4 1/1/1972 קמרון – משתלמים
חצ-4852/11 1/1/1972 קמרון – פרוייקטים
גל-58022/2 11/17/2008 אסבסט התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה שי אביטל  בנוגע לאסבסט: סיכומי דיון בנושא מפגעי אסבסט  תחומי פעילות עיקריים בטיפול באסבסט  החלטת איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי  טיפול במבני אסבסט שנפגעו עקב טילים  הצעת תזכיר חוק מניעת מפגעי אסבסט (חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק)  דרישות מקצועיות לניהול פרויקט לניקוי ופינוי פסולת אסבסט מקרקעות בשטחי המועצה האזורית מטה אשר  פניות העמותה למען איכות הסביבה וחיים בנהריה ובגליל המערבי  פסולת אסבסט בטיילת נהריה  סקר למיפוי מפגעי אסבסט בצה"ל ועוד.
סל-9137/1 1/1/1948 סרט מספר 99 א'
ג-1972/77 8/17/1952 שרותי דת – עכו תיק על המועצה הדתית בעכו  הקמתה  תקציביה וכן מכתבים אודות בניית בניין שיפריע לבית הכנסת בעיר.
גל-7876/1 1/18/1958 הועד הישראלי לאונסק"ו – מוסיקה אלקטרונית כרך א' התכתבויות ומסמכים
גל-12972/1 1/24/1971 המזכירות הפדגוגית סיכומי דיונים מישיבות המזכירות הפדגוגית בנושאים: תכנון העבודה  מבנה וסמכויות המזכירות הפדגוגית  שינוי מתכונת בחינות הבגרות  תוכנית אב לתוכניות הטלוויזיה הלימודית  ביקור סדיר ונשירת תלמידים (מסגרות חינוך לקליטת תלמידים מועדים לנשירה ונושרים)  תכניות לימודים וספרי לימוד  הוראת מדעי המחשב בבית הספר העל יסודי  שיטת הכתיב בראשית לימוד הקריאה  חינוך תזונתי  הקמת בתי ספר ניסויים פתוחים  מוסדות להכשרת מורים וגננות והשתלמויות מקצועיות לעובדי הוראה  יום לימודים ארוך  נערות במצוקה  חינוך מיני  טיפוח ילדים מחוננים  חינוך מיוחד  קליטת תלמידים עולים  היערכות לשנת ה-25 למדינה ולציון שנת המאה להולדת ביאליק במוסדות החינוך ועוד.
גל-40186/44 8/31/1992 סרטים – ליגה משלהן תיק בנוגע לסרט "ליגה משלהן"  תיאורים ואישורים  פרטים על השחקנים והמפיקים.
גל-13177/1 3/6/1974 פרטיכול שנערך בון ליר על חינוך ערכי שני פרוטוקולים מכנס החינוך הערכי שנערך במכון ון ליר בירושלים  בהשתתפות: אלעד פלד  שבח עדן  עמנואל יפה  גבריאל חיים  נפתלי זון  חיים אדלר  פנחס רוזנבליט  חנה בלייך  שלומית כנען  אריה סימון  יוסף יונאי  אלכסנדר ברזל  אלי שוויץ ומאיר איילי.
גל-13177/2 7/18/1977 המזכירות הפדגוגית – הועדה לחינוך על יסודי – חינוך חברתי על יסודי מסמכים ממשרד החינוך ובהם פרוטוקולים מאת הוועדות השונות  בנוגע לחינוך בבתי הספר העל יסודיים.
פ-1878/9 3/1/1938 חומר אישי משה אלפרט יומן אישי של הרב משה אלפרט  מוכתר שכונת בית ישראל – רשמים מהחיים בירושלים  מלחמת העצמאות; הצהרות לצורך הנפקת מסמכים  בקשות לקצבאות  פטור ממס  רישומי קרקעות ועוד. התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון
טס-11307/12 1/1/1969 אורט רמת גן – קרית חינוך אלבום סיום מחזור בבית הספר: חלוקת תעודות  תערוכה  מר קריניצי מברך  הצגה תזמורת. גוף יוצר: קרית חינוך – רמת גן.
ג-3263/39 9/16/1960 בחירות ומינויים – עכו. מינוי סגן ראש עירייה בעכו.
גל-62369/10 10/24/2011 אתר הטמנה אבו דיס התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה  יוסי ענבר  בנוגע לסגירת אתר ההטמנה באבו דיס: תחשיב סיוע לעיריית ירושלים בשקלול השפעת חוק האריזות והרחבת המיחזור  מדדים לצמיחה ירוקה בישראל והטמעה של טכנולוגיות סביבה  הפקת אנרגיה מפסולת  מסמך הצדקה להכנסת דור 4 לתקשורת הסלולארית בישראל  אפיון של מנופים מרכזיים לצמיחה ירוקה ועוד.
גל-13133/6 1/8/1973 תוכניות הלימודים בערבית (כרך ב') תכנית להוראת השפה הערבית במערכת החינוך ודיוני הועדה המציעה.
גל-2408/79 10/29/1975 סרטים – בובי ורוז בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בובי ורוז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-58550/19 8/1/2003 דוח הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים
גל-17787/8 9/11/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ביקור השר בכרמיאל. ביקור שר החינוך בעיריית כרמיאל-חומר רקע לביקור  השוואת שעות תקן בבתי ספר  נתוני כיתות ותלמידים  תקציבי פיתוח  נושאים לביקור השר  פרופיל בית ספר יסודי ממלכתי כלנית  תוכנית הביקור ולוח זמנים.
סל-8722/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 78 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10815
פ-2028/6 1/1/1961 יצחק בן-צבי – כתבים. מאמר בשם "היחסים עם הערבים בני הגר" (מחקר על שבטי ישראל ביחסיהם עם ושבטי עבר הירדן המזרחי).
גל-60835/19 2/3/1981 דיר חנא נוהל הרשות התכתבות וחלופת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע למועצה המקומית דיר חנא: בקשת סיוע בשכר דירה למשרדי המועצה  התפטרות העוזרת בגן ילדים במועצה  מינוי קרובת משפחה לתפקיד העוזרת בידי יו"ר המועצה ועוד.
טס-3095/155 1/1/1958 מראה הקהל בקבלת הפנים לשרת החוץ גולדה מאיר באבידג'אן.
טס-3095/156 11/1/1953 שגריר ישראל בצרפת יעקב צור  בטכס הנחת זר ב"קבר החייל האלמוני" בפאריס.
טס-3095/157 1/1/1970 יעקב צור בפגישה עם המנהיג האיטלקי Pietso Nenni בעת ביקורו בארץ.
טס-3095/158 1/1/1970 אדוארד קנדי ורעיתו מתקבלים ב"יד קנדי" ע"י יו"ר הקק"ל  יעקב צור.
טס-3095/159 1/1/1957 יעקב צור עם שר החוץ הצרפתי כריסטיאן פינו Pineu בעת ביקורו בישראל בסוף שנות ה-70.
טס-3095/160 1/1/1944 נציגי הישוב בא"י מברכים את לורד גורט בבואו ארצה בתמונה: דוד בן-גוריון ורעיתו פולה ויצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית בין המברכים.
טס-3095/161 1/1/1970 דוד בן-גוריון  זלמן שזר ויעקב צור בטכס נטיעת יער ע"ש דוד ופולה בן-גוריון.
טס-3095/162 1/1/1957 סדרת תמונות על הגשת כתב-האמנה של שגריר ישראל בארגנטינה  יעקב צור.
טס-3095/163 1/1/1949 שגריר ישראל באורוגואי יעקב צור ורעיתו עם בואם לאורוגואי במסיבת העתונאים הראשונה ועם צוות עובדי הצירות (ביניהם גם יצחק נבון).
טס-3095/103 1/1/1950 סדר פסח ראשון בבואנוס איירס.
גל-18075/3 10/25/1971 מוזיאון השעוה  תל-אביב. מסמכים הנוגעים למוזיאון השעווה בתל אביב ודיונים על האירועים המונצחים בו.
טס-3095/138 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת בביקורו בארגנטינה במופעים שונים 1-מופיע בפני המגבית היהודית. 2-ביקור בתנועת "מכבי" 3-במסיבת עתונאים עם העתונות היהודית. 4- בפגישה עם הנהגת המגבית המאוחדת.
טס-3095/139 1/1/1957 ביקור שגריר ישראל יעקב צור בפרו בחברת  Ganis Lalazar.
טס-3095/141 1/1/1973 שגריר ישראל בארגנטינה אליעזר דורון  והשגריר לשעבר יעקב צור בפגישה עם נשיא ארגנטינה חואן פרון Juan Peron  רעיתו השניה Isabelita והשרים לכלכלה ולעזרה סוציאלית בממשלה הארגנטינית.
טס-3095/142 1/1/1951 שגריר ישראל יעקב צור  בטכס העברת השלטון לנשיא ברזיל  ג'טוליו וארגאס.
טס-3095/143 1/1/1950 השגריר יעקב צור עם אנשי השגרירות במונטיבידאו  בין היתר: יצחק נבון  מרדכי שניאורסון.
טס-3095/144 1/1/1951 השגריר יעקב צור עם שר החוץ הארגנטינאי Jesus Paz.
טס-3095/145 1/1/1950 מראה בנין שגרירות ישראל  בבואנוס-איירס  ארגנטינה וכן מראה חדר האוכל.
טס-3095/146 10/1/1948 משלחת ישראל לאו"ם בפאריס בתמונה: גולדה מאיר  ציר ישראל במוסקבה  משה שרת  שר החוץ  שר הבריאות ישראל ברזילי ומשה טוב ויעקב צור  ממשרד החוץ.
טס-3095/147 1/1/1950 ארוחה לכבוד מנדס פרנס בירושלים. בתמונה: השרה גולדה מאיר  ראש-העיר טדי קולק  וורה צור ושר החוץ משה שרת נואם.
טס-3095/148 11/1/1953 הרצאת פייר דה-גול בלשכת הסחר צרפת-ישראל. בתמונה: בחברת שגריר ישראל בצרפת יעקב צור.
טס-3095/149 1/1/1957 ביקורה של שר החוץ גולדה מאיר בדאקאר  בחברת שגריר ישראל בצרפת יעקב צור.
טס-3095/150 1/1/1954 יחסי חוץ יו"ר הכנסת  יוסף שפרינצק בחברת Edmond Fleg  מרק ורבלום ושגריר ישראל בצרפת יעקב צור  בעת ביקור מר שפרינצק בפאריס
טס-3095/151 1/1/1951 שגריר ישראל בצ'ילה יעקב צור בחברת נשיא צ'ילה  Gabriel Videla  Ganzalez
טס-3095/152 1/1/1975 מסיבה בסינט הצרפתי לכבוד יעקב צור בתמונה: יעקב צור  השגריר מרדכי גזית ואלן פוארה.
טס-3095/153 1/1/1947 חברי הועדה המיוחדת של האו"ם.
טס-3095/95 1/1/1953 ביקור שר החוץ משה שרת ואשתו בצ'ילה. בקהל גם שגריר ישראל יעקב צור והקונסול שמואל גורן.
טס-3095/96 2/1/1949 חנוכת צירות ישראל באורוגואי והחתמת המברק הראשון שנשלח לקריה.
טס-3095/97 1/1/1949 הגשת כתב-האמנה באורוגואי ע"י הציר יעקב צור מלווים אותו  יהודית ברגמן  קונסול ויצחק נבון  מזכיר.
טס-3095/98 1/1/1950 יחסי חוץ שגריר ישראל בצ'ילה יעקב צור בטכס העליה לשלטון של הנשיא General Ibanez.
טס-3095/99 1/1/1949 הגשת כתב האמנה של ציר ישראל יעקב צור לנשיא אורוגואי Luis Battle Berrrs.
טס-3095/101 1/1/1949 טכס חתימת רכישת בית-הצורות בבואנוס איירס.
טס-3095/102 1/1/1950 קבלת-פנים לכבוד שר החוץ הארגנטיני Jesus Paz.
טס-3095/105 1/1/1950 הענקת פסלו של הנשיא וייצמן כמתנה לשגריר יעקב צור ורעיתו.
טס-3095/106 1/1/1950 ארוחת צהרים לכבוד הגנרל הילדרינג Hilldring בתמונה: הגנרל הילדרינג  השגריר יעקב צור ומנהיג הקהילה ד"ר מבשן.
גל-17938/10 5/14/1980 תוכנית הלימודים בספרות. מסמכים הנוגעים לתכנית הלימודים ולבחינת הבגרות בספרות.
טס-3095/125 1/1/1957 יחסי חוץ מסיבת קוקטייל בשגרירות ישראל בבואנוס-איירס לכבוד שר החוץ משה שרת ורעיתו.
טס-3095/126 1/1/1957 ביקורו של שר החוץ  משה שרת בצ'ילה מלווה ע"י שגריר ישראל יעקב צור וקונסול ישראל שמואל גורן.
טס-3095/127 1/1/1957 נסיעת שר החוץ  משה שרת ורעיתו ציפורה למונטיבידאו מלווים ע"י שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו.
טס-3095/128 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת בטכס חנוכת מכון התרבות ישראל-ארגנטינה  בבואנוס-איירס.
טס-3095/129 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת בעצרת עם בלונה פארק בבואנוס-איירס.
טס-3095/130 5/1/1952 שגריר ישראל בפרוגאי  יעקב צור עם קונסול ישראל בפרוגואי בנימין שפירא ועסקנים ציונים מקומיים.;
טס-3095/131 1/1/1957 הגשת כתב-האמנה של שגריר ישראל יעקב צור בפרוגאי.
טס-3095/133 1/1/1957 מסיבה בשגרירות ישראל בבואנוס-איירס לכבוד שר החוץ  משה שרת ורעיתו בצילומים עם צוות עובדי השגרירות.
טס-3095/135 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת מניח זר פרחים לרגלי אנדרטת חוזה סן-מרטין בבואנוס-איירס.
טס-3095/136 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת  שגריר ישראל בצ'ילה יעקב צור וקונסול ישראל בצ'ילה שמואל גורן.
טס-3095/137 1/1/1957 מסיבת פרידה לכבוד שר החוץ  משה שרת ורעיתו ציפורה.
טס-3095/107 1/1/1957 ביקורו הראשון של שגריר ישראל בארגנטינה  יעקב צור ורעיתו בעיר סנטה-פה.
טס-3095/108 5/1/1950 ביקורו הראשון של שגריר ישראל בצ'ילה בתמונות: יעקב צור עם הנשיא לשעבר ארטורו אלסנדרי  עם הקונסול שמואל גורן עם הקונסול שמואל גורן ועם מנהיגי הקהילה בסנטיאגו דה צ'ילה: ה"ה גומברוף  לאמאס ועוד.
טס-3095/109 1/1/1957 השגריר יעקב צור בתערוכה "ישראל בבניה"
טס-3095/110 4/1/1953 שר החוץ משה שרת ורעיתו ציפורה מגיעים לביקור ממלכתי לארגנטינה.
טס-3095/111 1/1/1951 הקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים שגריר ישראל בארגנטינה  יעקב צור ממריא ביחד עם משלחת ארגנטינה להשתתף בקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים.
טס-3095/112 1/1/1957 קבלת פנים בשגרירות ישראל לכבוד שר החוץ הארגנטינאי Romorino בתמונה: שגריר ישראל יעקב צור.
טס-3095/113 5/1/1952 שגריר ישראל בפרוגואי  יעקב צור מניח זר ליד קברו של גנרל לופז.
טס-3095/114 1/1/1952 שר החוץ משה שרת במסיבת עתונאים ראשונה בהגיעו לבואנוס- איירס.
טס-3095/115 1/1/1957 טכס חתימת הסכם תרבותי ארגנטינה-ישראל. שר החוץ משה שרת ושגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור בטכס חתימת הסכם תרבותי ארגנטינה-ישראל.
טס-3095/116 1/1/1957 שר החוץ משה שרת במסיבת Asado בביתו של מר טאובל  מעסקני הקהילה היהודית.
טס-3095/117 1/1/1957 שר החוץ משה שרת עם עסקני יהדות ארגנטינה ה"ה טאובל ומירלמן.
טס-3095/118 1/1/1951 ציפורה שרת  רעית שר החוץ משה שרת בחברת וורה צור  רעית שגריר ישראל בארגנטינה וגברת מנגל  רעית שגריר ארגנטינה בישראל.
טס-3095/119 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת  שגריר בריטניה בישראל פבלו מנגל Manguel שגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור ורעיתו וורה.
טס-3095/120 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת ורעיתו ציפורה בביקור במועדון העברי Hebraica בבואנוס-איירס ארגנטינה בתמונה: גם הסופרת ימימה אבידר-טשרנוביץ.
טס-3095/121 1/1/1957 משלחת נשים יהודיות בבואנוס-איירס בפגישה עם ציפורה שרת.
טס-3095/122 1/1/1957 ביקור שר החוץ  משה שרת. ב-Entre Rios  ארגנטינה.
טס-3095/124 1/1/1957 שר החוץ  משה שרת  ורעיתו ציפורה בעצרת של ה-DAIA וה- AMIA ארגוני הקהילות היהודיות בארגנטינה.
טס-3095/65 1/1/1970 שלמה הלל  שגריר ישראל בחוף השנהב מקבל את פני יעקב צור ורעיתו.
טס-3095/66 1/1/1957 הקדשת יער לזכר הלגיונרים מאנזק  בצילום: יעקב צור ויוסף ספיר.
טס-3095/67 1/1/1957 יחסי חוץ חגיגות העצמאות בחוף השנהב.
טס-3095/68 1/1/1945 יעקב צור ושמעון פרס.
טס-3095/69 1/1/1959 ביקור שגריר ישראל בצרפת יעקב צור ורעיתו באלג'יר.
פ-2682/3 4/10/1940 צילומי ספר של הרב משה אלפרט צילומים מתוך יומנו של הרב משה אלפרט הכולל רשימת בעלי בתים ופעולות שוטפות בקהילה שכונת בית ישראל  תיאורי תקיפות שלח הלגיון הירדני  הצהרות לשם הנפקת מסמכים ותעודות זהות ועוד.  תיק 1 עמודים 1 – 248.  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון
גל-18050/9 2/12/1978 רשות השידור – פרוטוקולים. פרוטוקולים מישיבות מליאת רשות השידור ומישיבות הועד המנהל של רשות השידור-תקציב הרשות  אישור תוכניות טלויזיה ובקורת על כתבות ששודרו  הקרנת המחזה "חירבת חיזעה"  סרט הפתיח על ירושלים שהוכן לקראת שידור האירוויזיון  תכנון התוכניות של גלי צה"ל  הנהגת תוכניות חסות  שידורי טלטקסט  צמצום כוח אדם  עיצומים ועוד.
טס-3095/75 1/1/1949 המשלחת הדיפלומטית הישראלית הראשונה באורוגואי המשלחת הדיפלומטית הישראלית הראשונה באורוגואי  בתמונה: השגריר יעקב צור  יהודית מלמד ויצחק נבון  מזכירים ואשר ספולינסקי.
טס-3095/76 1/1/1957 ראש משלחת ישראל לקוסטה-ריקה ראש משלחת ישראל לקוסטה-ריקה מגיש מגנה לנשיא הנבחר של קוסטה-ריקה דניאל אודובר.
טס-3095/77 1/1/1957 יחסי פנים יו"ר הקרן הקיימת יעקב צור עם ישראל ישעיהו  יו"ר הכנסת.
טס-3095/78 3/1/1976 יעקב צור  יו"ר הקרן הקיימת לישראל  בטכס הקדשת "יער קנדה" בהשתתפות נשיא המדינה אפרים קציר.
טס-3095/79 1/1/1957 יו"ר הקרן הקיימת  יעקב צור עם כריסטיאן פינו  Pineau ורעיתו בביקורם בארץ.
טס-3095/80 1/1/1957 יעקב צור עם גדעון האוזנר ורעיתו.
טס-3095/81 1/1/1957 יעקב צור בחברת נשיא המדינה אפרים קציר.
טס-3095/82 4/1/1953 שר החוץ  משה שרת  ורעיתו ציפורה בביקור ב- Sociedad Hebraica Argentina במסגרת ביקורו בארגנטינה. בתמונה: השגריר יעקב צור  הסופרת ימימה אבידר-טשרנוביץ ועסקני הקהילה היהודית בבואנוס-איירס.
טס-3095/83 1/1/1957 הצייר מאנה כ"ץ בביקור בארגנטינה לרגל תערוכה שלו בתמונה: בחברת י. צור ורעיתו ושגריר צרפת בארגנטינה.
טס-3095/84 10/1/1974 יור"ר הקק"ל יעקב צור  עם ראשי הקטונים מבאזל.
טס-3095/85 7/1/1974 יום אמריקה נחוג כל שנה בבית-הנשיא בתמונה: יעקב צור  יו"ר המכון ליחסי תרבות ישראל-אמריקה הלטינית ונשיא המדינה אפרים קציר  נואמים בשעת הטכס.
טס-3095/86 2/1/1975 טקס מסירת תעודות הרשמה בספר הזהב לשגריר הולנד.
טס-3095/87 2/1/1975 יעקב צור עם בנו של פרופסור איקורי טשימה  מייסד כת "המקויה" ביפאן.
טס-3095/88 1/1/1967 יעקב צור  יו"ר הקק"ל  נואם בטכס חנוכת האנדרטה בגבעת הראדאר בקהל: יצחק רבין  יגאל אלון  מרדכי גור  טדי קולק.
טס-3095/89 1/1/1957 מסיבה בבית נשיא המדינה לרגל הופעת ספרו של יעקב צור "דיוקנה של תפוצה" בתמונה: הנשיא קציר  וורה צור  ימימה אבידר-טשרנוביץ  ת. התלגי.
טס-3095/90 1/1/1957 שגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור בחברת הרב הראשי וראשי הארגונים היהודיים בארגנטינה.
טס-3095/91 6/1/1959 נסיעת שגריר ישראל בצרפת יעקב צור ורעיתו למדבר סהרה נסיעת שגריר ישראל בצרפת יעקב צור ורעיתו למדבר סהרה לפי הזמנת הגנרל שאל  מפקד הכוחות הצרפתיים באלג'יריה.
טס-3095/92 1/1/1952 השרה גולדה מאיר  בביקור בבואנוס איירס בחברת שגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור.
טס-3095/93 1/1/1949 מראה הקהל שבא לפגישה בין שגריר ישראל בפרוגואי ונשיא פרוגאי  ונשיא פרגואי   Preiderte Chavez.
טס-3095/94 10/1/1955 פגישת שר החוץ משה שרת עם שר החוץ הצרפתי Antoine Pinay בג'נבה שר החוץ משה שרת ואשתו ציפורה ושגריר ישראל י.צור ורעיתו.
טס-3095/36 11/1/1957 שגריר ישראל בצרפת יעקב צור בחברת Andre Blummel.
טס-3095/37 7/1/1957 קבלת פנים לחברי הבימה שהגיעו לפאריס בתמונה: השגריר יעקב צור עם השר Diomede Catroux  יו"ר הועד למען א"י.
טס-3095/38 1/1/1957 שגריר ישראל בצרפת  יעקב צור בחברת אישים צרפתיים ביניהם גם פייר בלוך  יו"ר הליגה נגד האנטישמיות.
טס-3095/39 1/1/1957 שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו בקבלת פנים שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו בקבלת פנים עם אישים צרפתיים ביניהם: Diomede Catroux  Julien Cain.
טס-3095/40 3/1/1958 מסיבה בבית-השגריר לרגל צאת עתונאים מסיבה בבית-השגריר לרגל צאת עתונאים ארצה ושובה של משלחת פרלמנטארית צרפתית מישראל.
טס-3095/41 1/1/1957 שגריר ישראל בצ'ילה בטכס הנחת זר פרחים שגריר ישראל בצ'ילה בטכס הנחת זר פרחים בקבר החייל האלמוני בסנטיאגו דה צ'ילה.
טס-3095/42 1/1/1953 השגריר יעקב צור ורעיתו מגיעים לסנטיאגו השגריר יעקב צור ורעיתו מגיעים לסנטיאגו דה צ'ילה ומתקבלים ע"י הקונסול שמואל גורן ורעיתו.
ג-3933/11 6/6/1952 שדורי רדיו בערבית תקצירי הידיעות ששודרו בתחנות הרדיו הגדולות  והתכתבות בענין שידורי "קול ישראל" בערבית.
גל-17970/1 1/14/1977 חוזרי מנכ"ל – התכתבות. התכתבויות הנוגעות לחוזרי מנכ"ל ולשיבוץ מפקחים.
גל-17970/2 10/5/1979 חוזרי מנכ"ל – התכתבות. חוזרי מנכ"ל במשרד החינוך.
טס-3095/43 10/1/1952 קבלת-פנים לכבוד שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו קבלת-פנים לכבוד שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו ע"י עסקנים ציוניים בסנטיאגו דה צ'ילה. בין היתר: הקונסול שמואל גורן  חיים אהרון ועוד.
טס-3095/45 1/1/1953 ביקור שר החוץ משה שרת במונטיבידיאו ביקור שר החוץ משה שרת במונטיבידיאו במסגרת סיור בדרום אמריקה. בתמונה: משה שרת בחברת השגריר יעקב צור ואנשי השגרירות.
טס-3095/46 1/1/1957 שגריר ישראל בצרפת בחברת מר Nasme מ"הסלון הימי" שגריר ישראל בצרפת בחברת מר Nasme מ"הסלון הימי"  בו השתתפה חברת "צים".
טס-3095/47 1/1/1957 שגריר ישראל בצרפת יעקב צור בחברת איש ההסברה בצרפת – Blaustein Blanchet.
טס-3095/48 1/1/1957 שגריר ישראל בפרגואי יעקב צור.
טס-3095/49 1/1/1957 קבלת פנים אצל שגריר ישראל בארגנטינה קבלת פנים אצל שגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור בהשתתפות שר החוץ הארגנטיני  Jesis Paz.
טס-3095/50 1/1/1959 מסיבת פרידה לכבוד שגריר ישראל מסיבת פרידה לכבוד שגריר ישראל  יעקב צור ורעיתו  בפאריס. בין היושבים  מימין: דניאל מאיר  מנדס פראנס  משה כרמל  דיאומד קאטרו  ז'אק סוסטל  אנדרה מאלרו  אנטואן פיניי  גי מולה  רנה קאסן וכריסטיאן פינו.
טס-3095/51 1/1/1960 ממשל-חקלאות חתימת הסכם בין הקק"ל והממשלה בדבר מנהל מקרקעי ישראל  משמאל: אברהם הרצפלד  יוסף ויץ  יעקב צור  אברהם גרנות  שר האוצר לוי אשכול ולוי (מהמרכז החקלאי).
טס-3095/52 1/1/1957 יחסי חוץ שגריר ישראל בצרפת יעקב צור בחברת ג'ורג' בידו  דניאל מאיר אדוארד דפרה.
טס-3095/53 1/1/1958 יעקב צור  שגריר ישראל בצרפת יעקב צור  שגריר ישראל בצרפת  מתלווה אל שרת החוץ גולדה מאיר בביקורה הראשון באפריקה.
טס-3095/54 1/1/1943 חיילים יהודים בקהיר.
טס-3095/55 1/1/1957 שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו וורה  מרדכי שניאורסון ואדוארד דפרה.
טס-3095/56 6/1/1974 יו"ר המכון ליחסי תרבות ישראל-אמריקה הלטינית יו"ר המכון ליחסי תרבות ישראל-אמריקה הלטינית יעקב צור ורעיתו ורה  משתתפים בועידה הראשונה של מכונים שהתקיימה בקראקס  ונצואלה.
טס-3095/57 1/1/1957 הרב הראשי של צרפת  הרב קפלן ורעיתו הרב הראשי של צרפת  הרב קפלן ורעיתו בחברת שגריר ישראל בצרפת  יעקב צור.
טס-3095/58 3/1/1959 שגריר ישראל בצרפת יעקב צור ורעיתו בחברת הנספחים הצבאיים עוזי נרקיס ואלוף משנה נשרי.
טס-3095/59 5/1/1959 יחסי חוץ שגריר ישראל בפאריס  יעקב צור נואם ב- Palais De Chaillot לרגל יום העצמאות ה- XI.
טס-3095/60 2/1/1956 יחסי חוץ טכס חנוכת האניה "ציון" ב-Le Havre  נואם שגריר ישראל בצרפת יעקב צור.
טס-3095/61 1/1/1957 תערוכת ציורים של אמנים ישראלים בפאריס תערוכת ציורים של אמנים ישראלים בפאריס  בתמונה: וורה צור  רעית שגריר ישראל בצרפת.
טס-3095/62 9/1/1958 יום ישראל ביריד מרסיי שר המסחר והתעשיה פנחס ספיר יום ישראל ביריד מרסיי שר המסחר והתעשיה פנחס ספיר מבקר בתערוכה בלווית שגריר ישראל בצרפת  יעקב צור.
טס-3095/63 1/1/1957 ועדה עולמית של הקק"ל ועדה עולמית של הקק"ל – לוי אשכול  אברהם גרנות  משה חיים שפירא  יוסף ויץ  משה שרת  יעקב צור.
טס-3095/64 1753-01-01 05:00:00 שר החוץ הצרפתי פול בונקור נואם בארוחה בה השתתף השגריר יעקב צור.
טס-3095/7 7/1/1949 יחסי חוץ ביקורו של מנהל אמל"ט  משה טוב  במונטיבידאו.
טס-3095/8 1/1/1953 יחסי חוץ יעקב צור  ציר ישראל באורוגואי ורעיתו בקבלת פנים שנערכה ע"י הממונה בצירות  לוי אלון.
טס-3095/9 1/1/1949 יחסי חוץ חנוכת צירות ישראל במונטיבידיאו.
טס-3095/10 1/1/1957 יחסי חוץ צילומים מסדרת אירועים בהם השתתף שגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור.
טס-3095/11 1/1/1957 יחסי חוץ השגריר יעקב צור עם פעילי ה- Instituto De Relacioes Culturales Israel Chile בסנטיאגו דה צ'ילה. בין המופיעים בתמונה: ד"ר ישראל דרפקין  נשיא האינסטיטוטו Calos Vergara Bravo  קונסול ישראל שמואל גורן  חיים אהרון  טיטו גומברוף ועוד.
גל-17983/12 9/10/1978 פרוטוקולים מועדת הקבע. פרוטוקולים מדיוני ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית בנושאים חינוכיים שונים: טיפול בילדים מחוננים  ארגון מסגרות החינוך המיוחד ותמיכה בבוגרי החינוך המיוחד עד גיל 18  כתיב וניקוד בבתי הספר  תכנית הרווחה החינוכית  חינוך גופני  חינוך טכנולוגי  הוראת תורה שבעל פה בבתי הספר הממלכתיים  הוראת ציור ואמנות  השתלמות עובדי הוראה  דיון בדו"ח הוועדה למניעת הדרדרות של נערות  דו"ח הוועדה הציבורית בעניין חטיבות הביניים  אישור פרויקט ניסויים חינוכיים בהרצליה  שיתוף מפקחים בהפעלת תוכניות לימוד חדשות ועוד. מצורפים נספחים ותזכירים בנושאים הנידונים.
פ-2000/13 11/26/1958 יצחק בן-צבי – משפחת עסלי מכתב קצר ממזכיר לשכת הנשיא בן-צבי ללשכת היועץ לענייני ערבים המפנה לטיפולם מכתב בקשה לעזרה ששלחו בני משפחת עסלי לנשיא בעניין החזרת אדמתם (מכתב זה לא נמצא בתיק).
ג-5955/11 2/21/1971 לשכת השר יגאל אלון – שונות רשות השידור: לוח שידורים  פירוט הנושאים המשודרים בכל תכנית לפי תאריכים
ג-5956/4 10/5/1970 לשכת השר יגאל אלון – שונות בין היתר: פגישה עם הנהלת רשות השידור  תקציב הרשות  מכתבים והתכתבויות בנושא סרטים ותוכניות רדיו וטלוויזיה  פיטורי נגנים מתזמורת רשות השידור  סקירה עלך רשות השידור ונתונים  שידורים באמצעות הלווין  מכתב של פרופ' גדעון אורון וכן מכתב של דוד סרנה בנוגע לתכנית הספורט בטלביזיה  אגרת רשות השידור  שידוריה המכביה ה-9  מינוי אורה הרצוג כחברה במליאת רשות השידור  ועוד
פ-2682/4 4/2/1941 צילומי ספר של הרב משה אלפרט צילומי ספר של הרב משה אלפרט הכולל רשימת בעלי בתים ופעולות שוטפות בקהילת שכונת בית ישראל  הצהרות לצורך הנפקת מסמכים ותעודות זהות  פטור ממס  רישום בעלות על קרקעות ועוד. תיק 2 עמודים 307 – 436 (דפים 249 – 306 חסרים).  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון
פ-2682/5 8/28/1942 צילומי ספר של הרב משה אלפרט צילומים מתוך יומן של הרב משה אלפרט הכולל רשימת בעלי בתים ופעולות שוטפות בקהילת שכונת בית ישראל  הצהרות לצורך הוצאת תעודות זהות ומסמכים  תלושי מזון  פטור ממסים ועוד . תיק 3  עמודים 437 – 595.  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון
פ-2682/6 8/25/1943 צילומי ספר של הרב משה אלפרט צילומים מיומן של הרב משה אלפרט  מוכתר שכונת בית ישראל  הכולל רשימת בעלי בתים ופעולות שוטפות בקהילת שכונת בית ישראל  הצהרות יושר לצורך חלוקת תעודות זהות ארצישראליות ופנקסי מזון  רישומי בעלות על קרקעות  המלצות על פטור ממס  סיוע לנזקקים ועוד. תיק 4  עמודים 596 – 678. התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון
טס-3095/70 1/1/1953 שר החוץ משה שרת  שר החוץ הארגטיני Juan Remorino שר החוץ משה שרת  שר החוץ הארגטיני Juan Remorino  שגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור  ציר ארגנטינה בישראל Pallo Manguel והגנרל חואן פירון Juan Peron.
טס-3095/71 1/1/1957 וייצמן חיים שגריר ישראל בארגנטינה יעקב צור בטכס גילוי הלוט מפסל הנשיא הראשון למדינת ישראל ד"ר חיים וייצמן.
טס-3095/72 10/1/1951 השגריר יעקב צור ורעיתו בחברת ידידים  בריו דה-ג'ניירו.
טס-3095/73 12/1/1948 מסיבת העתונאים הראשונה בנציגות ישראל באורוגואי.
טס-3095/74 1/1/1950 ועד הקהילות בארגנטינה בשורה הראשונה- יעקב צור  השגריר ורעיתו  יצחק הרכבי  ד"ר דוברובסקי וד"ר משה גולדמן.
גל-12972/3 2/1/1972 חוזרי המזכירות הפדגוגית – ועדת הקבע חוזרים וסיכומי דיונים של המזכירות הפדגוגית  בנוגע לנושאים: תכנית העבודה של הוועדה לחינוך יסודי במזכירות הפדגוגית בתחום בית הספר (הצעה לדיון)  חינוך מיני  ביטול סקר כיתות ח'  וועדות מקצועיות עליונות  החינוך החברתי  הערכה ועידוד לפעולות מבורכות במערכת החינוך  עובדי הוראה בתפקיד הדרכה  החינוך המיוחד  חילופי תלמידים בין התפוצות לישראל  הצעת תכנית להשתלמות מורים במתמטיקה – המצב הנוכחי בהוראת מתמטיקה בחינוך היסודי  משמרות נאמני רכוש תלמידים מתנדבים בחופשת הקיץ לאבטחת מוסדות החינוך ועוד.
גל-12972/4 5/8/1974 המזכירות הפדגוגית – ועדת הקבע – תשל"ה התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגעים לפעילות ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לנושאים: מפתחות לנושאי הדיונים של הוועדה בשנים קודמות  "מחנך השנה בישראל"  מסגרות הלימוד להפעלת חוק לימוד חובה לגילאי 15 – 16בשנת הלימודים תשל"ד  שיעורי עזר פרטיים לתלמידים בכיתות ו' – י"ב  תכנית אב לטלוויזיה הלימודית לשנים 1974 – 1978  הצעה בדבר היערכות לטיפול חינוכי מוגבר באזורי מצוקת חירום ובעיירות פיתוח  תכנית הפעולה של המזכירות הפדגוגית לתשל"ו  הסכסוך הישראלי – ערבי – שינוי לחינוך והסברה כלפי פנים וכלפי חוץ  בחינות בגרות  השכלה כללית  השתלמות מורים  דו"ח ניצן בדבר רמת הידיעות הכלליות של מועמדים למשרות פקידותיות בשירות המדינה  המרכז ללימוד פעילויות הילד  לימוד הסביבה והחקלאות בבית הספר היסודי  חינוך ישראלי משלים לבני ישראלים בחו"ל  חקירות  חוק חינוך חובה  חופשות  חינוך גופני  חינוך לבריאות  טיולים  ימי זיכרון  ימים מיוחדים  יעוץ  ימי עיון  לשון עברית  לבורנטים למורים לחקלאות  מדידה חינוכית  מחקרים  קליטת עלייה  קשר עם השדה  קריאת בתי ספר על שמם של נופלים במלחמות ישראל – תלמידים ומורים  תכניות הלימודים ועוד.
גל-12972/6 11/1/1974 המזכירות הפדגוגית – שונות התכתבויות וחליפת מסמכים מהמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות  פרוטוקולים מישיבות המזכירות  הפעלת תכניות לימודים חדשות  סיכום ביניים של מספרי המשתלמים בקורסים בשנת תשל"ה (פברואר 1975)  בעיות יסוד במערכת החינוך במגזר הערבי  תכנית פעולה של המרכז לתכניות לימודים לשנים תשל"ה – תשל"ז (הצעה לתכנית אב)  מטרות השרות הפסיכולוגי – הייעוצי  הנשיא אפרים קציר בן 60  מבעיות חטיבות הביניים  היערכות החינוך בשנות מצוקה/ שלום לוין  עלות האחזקה השוטפת לשנה במערכת החינוך – נתונים ראשוניים – מחירי שנת תשל"ז  התקציב לשנת 1976  ראשי פרקים לדיון על החינוך הבלתי פורמאלי  תנועות הנוער ועוד.
גל-12972/7 10/8/1972 פרוטוקולים של המזכירות הפדגוגית (כרך ז') סיכומי דיונים: הצעה למבנה תפקידו של היועץ הבכיר  דיווח על עבודתו של היועץ הבכיר  מסגרות הלימוד להפעלת חוק לימוד חובה  דו"ח המפקח  – העברת העתק למורה  הועדה לאישור ספרי לימוד  תכניות בטלוויזיה לגיל הרך  היחידה לתלמידים עולים  בחינות גמר  שידורי יעוץ בטלוויזיה הלימודית  תכנית בחינות השלמה ועוד
גל-12972/8 1/1/1972 פרוטוקולים של המזכירות הפדגוגית (כרך ח') בתיק פרוטוקולים של המזכירות הפדגוגית
גל-12972/9 1/1/1972 פרוטוקולים של המזכירות הפדגוגית (כרך ט') בתיק פרוטוקולים של המזכירות הפדגוגית
גל-12972/10 1/1/1972 פרוטוקולים של המזכירות הפדגוגית (כרך י') בתיק פרוטוקולים של המזכירות הפדגוגית
פ-2682/7 6/17/1945 צילומי ספר של הרב משה אלפרט צילומים מתוך יומנו של הרב משה אלפרט הכולל תיאור החיים היומיומיים בשכונה  רשימת בעלי בתים ופעולות שוטפות בקהילת שכונת בית ישראל  הצהרות לצורך הנפקת מסמכים  פטור ממס ועוד. תיק 5  עמודים 679 – 789.  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון
פ-2682/8 3/13/1947 צילומי ספר של הרב משה אלפרט צילומים מתוך יומן של הרב משה אלפרט הכולל רשימת בעלי בתים ופעולות שוטפות בקהילת שכונת בית ישראל  פעילות של הבריטים ותקיפות של הלגיון הירדני במהלך מלחמת העצמאות.  תיק 6  עמודים 789 – 838.  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון
טס-3095/12 1/1/1957 יחסי חוץ-חקלאות שגריר ישראל בארגנטינה עם יצחק קפלן  יו"ר הקק"ל ויו"ר הקואופרציה החקלאית בארגנטינה.
טס-3095/13 7/1/1953 יחסי חוץ קבלת-פנים שנערכה ע"י שר החוץ הארגנטינאי לכבוד שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו.
טס-3095/14 1/1/1949 יחסי חוץ ארוחה לרגל בוא שגריר ישראל יעקב צור למונטבידאו.
טס-3095/15 1/1/1957 יחסי חוץ שגריר ישראל  יעקב צור נואם בשעת ארוחה שנערכה ע"י ועד אורוגואי למען ישראל.
טס-3095/16 5/1/1949 יחסי חוץ שגריר ישראל  יעקב צור  נואם בעצרת פומבית שנערכה ע"י המועצה הציונית המרכזית לרגל שנת העצמאות ה-1 למדינת ישראל
טס-3095/17 7/1/1956 יחסי חוץ ביקורה של שרת החוץ גולדה מאיר באבודג'אן  יעקב צור  שגריר ישראל בצרפת  מלווה אותה.
טס-3095/18 1/1/1957 יחסי חוץ ביקור רשמי של שרת החוץ גולדה מאיר בדאקאר. בתמונות: עם א. בן-חורין ויעקב צור.
טס-3095/19 1/1/1958 יחסי חוץ שרת החוץ  גולדה מאיר  שגריר ישראל בצרפת יעקב צור  אלישיב בן-חורין בביקור בפרלמנט של סנגל.
טס-3095/20 5/1/1952 יחסי חוץ יעקב צור  שגריר ישראל בארגנטינה ופרגואי ממריא לאסונסיאן בחברת המזכיר ש. אמיר ורעיתו.
טס-3095/21 1/1/1949 שרת העבודה גולדה מאיר   בחברת יחזקאל סהר שרת העבודה גולדה מאיר  בחברת יחזקאל סהר  דוד רמז  דוד שאלתיאל ועוד אנשי צבא.
טס-3095/22 1/1/1949 יחסי חוץ Sir John Balfous ורעיתו  שגריר בריטניה בארגנטינה בחברת שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו.
טס-3095/23 1/1/1949 יחסי חוץ התקנת מזוזה בדלת בית-השגרירות בבואנס איירס  בנוכחות השגריר יעקב צור.
טס-3095/25 8/1/1949 יחסי חוץ הגשת כתב האמנה בבואנוס איירס. בתמונה: השגריר יעקב צור  מרדכי שניאורסון-יועץ  אריה אשל  מזכיר ראשון.
טס-3095/26 8/1/1949 יחסי חוץ הנפת דגל ישראל בבית-השגרירות בבואנוס איירס.
טס-3095/27 1/1/1950 יהדות יו"ר הקהילה היהודית בבואנוס איירס  Dr. Goldman.
טס-3095/28 1/1/1950 יהדות שגריר ישראל יעקב צור ורעיתו ב- AMIA  ועד הקהילות היהודיות בבואנוס איירס.
טס-3095/29 1/1/1954 יחסי חוץ ביקור יו"ר הכנסת אסף שפרינצק בצרפת. בתמונה עם שגריר ישראל י. צור.
טס-3095/30 1/1/1957 יחסי חוץ פתיחת שעורים לעברית בפאריס ע"י השגריר יעקב צור והנספח התרבותי י. לוין.
טס-3095/31 11/1/1954 שגריר ישראל יעקב צור  בטכס הענקת דוקטור שגריר ישראל יעקב צור  בטכס הענקת דוקטור כבוד מטעם הטכניון ל- Von Karnnanr. מדען בשטח האוירונאוטיקה.
טס-3095/32 10/1/1953 שגריר ישראל בצרפת יעקב צור ואנדריי בלומל ביום האזכרה לחיים וייצמן בשגרירות פאריס.
טס-3095/33 12/1/1953 קבלת-פנים לכבוד השגריר יעקב צור מטעם הארגונים היהודים בפאריס במלון "קלארידג'".
טס-3095/34 1/1/1950 יחסי חוץ ביקור יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק במונטיבידאו.
טס-3095/35 3/1/1954 ישראל-הקמה טכס העברת עצמות הברון דה-רוטשילד ורעיתו לישראל. 1-בבית-הקברות P'ere-lachaise בפאריס. 2-בתו של הברון אדמונד דה רוטשילד ואדמונד רוטשילד הצעיר  במרסיי  בעת העברת הארונות לאניה ישראלית.
טס-3095/1 11/1/1948 יחסי חוץ יעקב צור  רעיתו ובנו  בחברת יצחק נבון ויהודית מלמד חברי המשלחת הדיפלומטית הראשונה לדרום אמריקה. התמונה צולמה במרסיי  צרפת.
טס-3095/2 1/1/1949 יחסי חוץ ציר ישראל באורוגואי  יעקב צור  מלווה ע"י חברי משלחתו  מניח זר כבוד לרגל פסלו של ארטיגס  הגיבור הלאומי של אורוגואי.
טס-3095/3 1/1/1949 יחסי חוץ ציר ישראל באורוגואי יעקב צור בחברת נשיא אורוגואי לואיס בטלה בררס Luis Battle Berres והמזכיר הראשון בנציגות  יהודית מלמד  לאחר הגשת כתב-האמנה.
טס-3095/4 1/1/1950 יחסי חוץ הועד למען ישראל במונטיבידיאו  אורוגואי. מימין: יצחק נבון  אשר ספולנסקי  Safat Escasty  יו"ר הועד למען א"י  ציר ישראל יעקב צור  יהודית ברמן וורה צור.
טס-3095/5 1/1/1951 יחסי חוץ גולדה מאיר בביקור במונטיבידאו.
טס-3095/6 1/1/1949 יחסי חוץ י. צור עם הקהל שבא לטכס הגשת כתב האמנה שלו בתור ציר ישראל באורוגואי.
גל-60876/7 7/2/1996 צו מינהלי להפסקת בניה: אבו סיאם חסן דו"ח מפקח על עבירת בנייה
חצ-4840/14 1/1/1972 מאלי – חקלאות
חצ-4840/15 1/1/1972 מאלי – משתלמים
חצ-4840/16 1/1/1972 מאלי – כללי (כרך א')
גל-18063/17 4/1/1967 תערוכות יהודיות ברית-המועצות. יהדות ברית המועצות תערוכות ציורים של אסירי ציון  בולאות; אירועי תרבות  חגי ישראל  תהלוכות לפידים בחנוכה פרסים לחיבורים של יהודי ברית המועצות; אסירי ציון תמונות מועידות ואגודות ציוניות ברוסיה מתחילת המאה ה-20
טס-3029/40 4/1/1958 עו"ד אשר לויצקי בהופעה בבית-הדין. תצלומים של עו"ד אשר לויצקי בהופעה בבית-הדין.
טס-3029/1 1/1/1939 מנדט אוסף צילומי בניני-טיגרט משנות (נמסר לגנזך ע"י מע"צ ת"א  באוסף 134 דפים ו-780 צילומים) – הצילומים הועברו למיכל טס/11493.  בתצלום – אנשים מתקנים את השלט עליו כתוב – רמאללה – בשלוש שפות: עברית  אנגלית וערבית.
גל-17736/8 11/14/1993 ישיבות הנהלת המשרד – השתלמות מוסדית מסמכים ממשרד החינוך ובהם פרוטוקולים של ישיבות הנהלת המשרד  בנושא השתלמות מוסדית.
גל-17736/9 11/2/1993 לשכת המנכ"ל  ד"ר שמשון שושני – פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בלשכה בתיק פרוטוקולים של ישיבות מנהלי מחוזות שהתיקיימו בלשכת המנכ"ל שמשון שושני. בין הנושאים שנדונו בישיבות: מדיניות החינוך  חינוך בלתי פורמאלי  העשרה  יום לימודים ארוך השתלמויות והכשרות למורים.
גל-17736/10 11/7/1993 לשכת המנכ"ל  ד"ר שמשון שושני – פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בלשכה בתיק פרוטוקולים של ישיבות מנהלי מחוזות שהתיקיימו בלשכת המנכ"ל שמשון שושני. בין הנושאים שנדונו בישיבות: מדיניות החינוך  השתלמויות והכשרות למורים  חינוך מיוחד  תקציבי החינוך  יום לימודים ארוך  קלטת עליה מאתיופיה ועוד.
גל-1130/26 10/23/1949 בית-החינוך ג' בשכון עולים עכו אדמינסטרציה של בית ספר בעכו.
גל-17736/2 1/3/1993 לשכת המנכ"ל  ד"ר שמשון שושני – פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בלשכה בתיק פרוטוקולים של ישיבות מנהלי מחוזות שהתיקיימו בלשכת המנכ"ל שמשון שושני. בין הנושאים שנדונו בישיבות: מדיניות החינוך  תקציבים  לימודי תל"י  פרוייקט מחר 98  חינוך במגזר הערבי  חינוך במגזר החרדי  הכשרות והשתלמויות למורים  הוראת המדעים במערכת החינוך ועוד
גל-1001/26 8/9/1951 תכנית לימודים בחקלאות תיק על תוכניות לימודיות בחקלאות
גל-17932/31 5/14/1971 תוכנית הלימודים בספרות. הצעה לתכנית לימודים בספרות עבור בתי הספר העל יסודיים.
חצ-4840/17 1/1/1972 מאלי – כללי (כרך ב')
חצ-4840/18 1/1/1972 מאלי – מומחים
חצ-4840/19 1/1/1972 מאלי – רפואה
גל-17996/3 11/6/1977 בקשת פטור של חוג חתם-סופר. התכתבות בין משרד החינוך לתלמודי תורה בבעלות חוג חת"ם סופר בבני ברק על בקשתם להכריז עליהם כמוסד "פטור" וכן בטיחות מוסדות הלימוד  דברי תורה על פרשות השבוע ועוד'.
גל-441/25 9/11/1957 כתבי הסמכה לדיינים – הרב משולם יוסף התכתבות בנוגע למינוי הרב יוסף משולם יחיא לרב ראשי ורשם הנישואין של עדת התימנים (רחובות) – בקשות למינוי רב לקהילה התימנית לאחר פטירתו של הרב מזרחי  פרוטוקול הישיבה שבה בחרו ברב משולם  מכתבים לרבנות בנושא  כתבי מינוי  הרשאות
גל-2951/10 6/7/1950 בית-הקברות שיך-באדר מצבת הקברים בשיח באדר זכרון דברים במשרד הדתות בנושאי קבורה בתי הקברות בהר ברצל ובגבעת שאול
גל-2985/7 4/9/1967 דו"חות מפעילות הרב יחיאל קייפי מושב נחם דוחו"ת מפעילות הרב יחיאל קייפי במושבי העולים אשתאול  מסילת ציון  כסלון ונחם.
גל-1163/23 10/1/1943 תכנית לימודים התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת החינוך של הוועד הלאומי ואגף החינוך במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לתכנית הלימודים של זרם המזרחי: פרוטוקולים מישיבות הועד המפקח של המזרחי  על החינוך הדתי בכיתות בית הספר העממי  מכתביו של יצחק רפאל הולצברג (עציון)  מבוא לכתיבת הארץ  גיליונות חומר הלימודים של בתי הספר  דפים להדרכה – בנימין דה פריס  חוזרים שנשלחו להנהלות בתי הספר של הזרם  טפסים מבתי הספר של הזרם על השינויים בין שנת הלימודים תש"י לתשי"א ועוד.
גל-1207/47 3/10/1955 תיכון דתי בית וגן בת-ים התכתבויות וחליפת מסמכים  עם בית הספר התיכון העירוני  הדתי "בית וגן" בנוגע לנושאים: ציוד ספורט  השתתפות תקציבית בהסעות  גדנ"ע  חינוך גופני  תשלום ביטוח תלמידים  ועוד.
גל-454/7 7/13/1954 מינוי הרב אברהם שרעבי למושב כפר כסלון התכתבות בנוגע למינויו של הרב אברהם שרעבי לרב המושב כפר כסלון – מכתבי המלצה  הסכמת התושבים למינויו ועוד.
גל-2935/10 2/10/1964 מצות ליהודי רוסיה משלוח מצות ליהודי ברית המועצות על ידי משרד הדתות על פי בקשת קרוביהם בארץ (בארגון התאחדות עולי ברית המועצות)-בקשות עם שמות וכתובות מקבלי המצות וקרוביהם בארץ.
גל-2940/1 8/10/1948 יצוא אתרוגים כרך א' תכתובות בנוגע לייצוא אתרוגים לקהילות יהודיות בחו"ל לקראת חג הסוכות (מוד 6 – מכתב תודה מהרב בנימין זאב בנדיקט)
ג-14670/34 1/21/2004 פרסום תעודות המדינה התכתבויות וחליפת מסמכים מארכיון המדינה  בנוגע לפרסום תעודות המדינה: שימוש בתעודות בספר "קוממיות ונכבה" של יואב גלבר  אישורו של שמעון פרס לעיין בפיקדון האישי שלו בארכיון צה"ל מן השנים 1954 – 1955 וסיכום ישיבה בנושא פרסום דיגיטלי של תעודות באינטרנט.
גל-15631/5 7/29/1990 לשכת השר זבולון המר – סיורים של השר במוסדות החינוך חומרי רקע מהזמנות לביקורים של  שר החינוך זבולון המר  ברשויות המקומיות : מדיניות במערכת החינות באופקים  כפר הנוער אשל הנשיא  כנס חינוך דתי בבאר שבע  השדולה הציונית למען הנגב  אורח כבוד של עירית טבריה לציון 500 שנה לגרוש יהדות ספרד  מועצה מקומית עמק יזרעאל  קרית שמונה  רהט ועוד.
ג-2325/17 12/15/1949 פרדס חנה – מים בתיק התכתבות ודו"חות בנושאים: אספקת מים לשיכון הממשלתי ולשיכונים נוספים  בניית בריכת מים ותעלות ניקוז  העברת מפעל המים למועצה המקומית  תרשימים  תשלומים  תשתיות מים ועוד.
גל-6368/8 11/14/1958 מושב פטיש בתיק דו"חות הוצאות ההקצבות  אישורי קבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבות
גל-6389/9 1/1/1950 פטיש – מושב דו"חות ההוצאות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  פרטי-כל מישיבות הועדה התקציבית  דו"חות וכרטיסי ביקור  שאלונים חדשים; התכתבות
גל-9676/5 4/25/1982 לשכת השר זבולון המר – תזכירי נאום לקראת התקציב סקירות מן היחידות השונות של משרד החינוך לשר החינוך לצורך נאום התקציב-מידע על פעילות האגפים השונים: האגף לתרבות תורנית  המחלקה לחינוך מבוגרים  המזכירות הפדגוגית  האגף לתוכניות לימודים  לשכת המדען הראשי  המועצה להשכלה גבוהה  שירות פסיכולוגי חינוכי  אגף העתיקות  האגף לחינוך התיישבותי  ביטחון מוסדות חינוך  רשות הספורט והחינוך הגופני ועוד. תקציב היחידות השונות במשרד החינוך  סקירות על פרויקטים  יוזמות ותוכניות של היחידות  נתונים סטטיסטיים  סקירות על הוראה מסייעת  החינוך במגזר הדרוזי  הטלוויזיה החינוכית  חינוך בלתי פורמלי  הכשרת עובדי הוראה  רווחה בחינוך ועוד.
גל-14939/15 4/19/1949 התכתבות בעניין ספרים וס"ת (ספרי תורה) התכתבות וחליפת מכתבים מלשכת מנכ"ל משרד הדתות שמואל זנוויל כהנא בעניין : ספרי קודש  וספרי תורה  ספרים על יהדות תימן  המפקח הכללי על הישובים והמעברות  נס הרים (דיר אל הווא) ועוד.
רש-1176/11 9/6/1978 פיתוח אתרים התכתבויות וסיכומי פגישות בנושא עבודות תשתית באתרי צלילה  הזמנת ציוד ושילוט  הצעת תקציב פיתוח במרחב שלמה ועוד.
גל-17643/4 9/1/1961 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – דיר חנה. תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – דיר חנה  תקציב  ציוד בי"ס  קבלות ועוד.
גל-6321/3 1/1/1961 עכו – בתי-הכנסת – לפי אלף-בית – אותיות א' – נ' בקשות להקצאה עבור בית כנסת בעכו. אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור ופעילות  שאלונים להרשמת בתי-הכנסת  תשריטים; התכתבות.
רש-1186/8 9/13/1975 הועדה לסימון שבילים בתיק התכתבויות של הועדה לסימון שבילים אודות סימון שבילים עבור מטיילים בכל רחבי הארץ  תקציבים  צורת הסימון ועוד.
רש-1188/11 8/6/1981 רשות הגנים הלאומיים (ספרור עד 321) בתיק פרוטוקולים  דוחות כספיים ודוחות פעילות של רשות הגנים הלאומיים.
פ-3130/20 11/7/1917 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. התכתבות בין ועד המושבה פתח תקוה עם גורמים שונים כגון ועד הצירים  חיים ויצמן ועוד.
גל-17651/3 6/1/1952 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – עבלין. התיק מכיל:  תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – עבלין  הלוואה לבניית בי"ס באעבלין  בניית בי"ס באעבלין ועוד.
גל-17695/8 5/1/1979 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – שאילתות חברי הכנסת.
ג-7125/13 6/21/1973 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – הכתבה של דן מרגלית. (כרטיס מספר 44) כתבה של דן מרגלית בנושא משפט ארלוזורוב בראי הפוליטיקה הישראלית. מתוך עיתון "הארץ".
גל-17702/9 1/1/1970 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – סיפרי לימוד בית-ספר ססו"ת (סוכנות סעד ותעסוקה)
גל-17702/12 6/1/1974 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – יעוץ.
גל-17708/2 4/1/1977 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – סל הקידום. (כרך א')
רש-1196/6 6/18/1978 שילוט הזמנת שילוט לשמורות טבע  התכתבויות בנושא עיצוב ותכנון שלטים  ניסוח טקסטים לשלטים  תכנית שילוט סטנדרטי לשמורות טבע; חומר רקע לתכנון חי-בר שמורת הדישון ושמורת יער ברעם ועוד.
רש-1146/2 10/4/1973 תיקי שמורות ואתרים – חרמון תיקי שמורות ואתרים – חרמון ונווה אטיב. התכתבויות  פרוטוקולים  דואר נכנס/יוצא ועוד.
תת-55/6 1/1/1949 בולי קרן קימת לישראל של "מדינת היהודים" תאריך משוער הוצא מתיק תת – 17/6
חצ-3114/28 12/1/1956 סודן – יחסים מדיניים
כ-929/1 10/26/1949 הכנסת הראשונה – עניני העובדים דירוג הצעה לדירוג עובדי המדינה – 1949 דרגות ותקינה שיבוץ עובדים בכנסת ודירוגם
כ-929/4 5/3/1949 הכנסת הראשונה – ועד עובדים התכתבויות בין ועד העובדים בכנסת למזכירות המשכן
כ-929/5 3/3/1949 הכנסת הראשונה – עובדים לשכת הפרוטוקול התכתבויות בנושא עובדי קצרנות  הכשרתם ועוד
כ-932/7 10/27/1951 הכנסת הראשונה – עובדים – הוראות שעות עבודה; תקינה ועוד
ג-3594/14 6/28/1959 מחזות – שני קוני למל תיק בנוגע למחזה "שני קוני למל"  התירים  תיאור המחזה.
חצ-8545/15 4/1/1974 סודאן – יחסי חוץ כללי.
תת-55/48 10/1/1977 ביטול הפיקוח על מטבע חוץ – עקרונות טיוטת מסמך העקרונות שהוכנה לקראת החלטת הממשלה על ביטול הפיקוח על מטבע חוץ. הוצא מתיק א – 8157/4
תת-55/49 3/1/1958 ועדת זרחין להתפלת מים מלוחים בקשת המועצה המדעית ממשרד האוצר תקציב להתפלת מים. הוצא מתיק ג – 5495/10
תת-55/41 12/1/1948 נאום של חיילים דרוזים הוצא מתיק ג – 1318/20
חצ-9675/9 4/1/1986 מאלי – כללי
גל-62963/8 2/19/2013 שאילתות רגילות תלונות  עליית מחירי מעונות הילדים  משפחתונים במגזר הערבי  התכנית לבניית ושיפוץ מעונות יום  מעסיקים של אנשים עם מוגבלויות  ענייני כלכלה ותעסוקה במגזר הערבי  פרסום עמותות וארגונים המסייעים למסתננים באתר המשרד  הורדת המס על יבוא טונה ארוזה  ועוד
ג-2141/25 9/7/1949 מינהל מחוז נצרת – דרכים בתיק – פניות ליועץ המשפטי של משרד העבודה והביטוח העממי ולמחלקת עבודות ציבוריות בדבר כבישי גישה לכפר קיש ועין דור. בפניות על הפקעת קרקעות פרטיות לטובת הרחבת הכבישים. עוד בתיק – תשריט מפה של עין דור וכפר קיש וכבישי הגישה במקום – הצעה למתן פיצויים בתמורה.
פ-1008/20 1/1/1966 אוגנדה – Uganda קטעי עתונות.
פ-1026/17 1/1/1966 Israel – Research and Technology for Export – ישראל – מחקר וטכנולוגיה ל"ייצוא" קטעי עתונות באנגלית על יצוא ידע טכנולוגי ישראלי לחו"ל: מניעת ירידה של מהנדסים ישראלים לחו"ל  סיוע ישראלי לחוף השנהב  ברזיל  קמבודיה ועוד.
גל-62965/11 6/1/2012 הצעת חוק טיוטת חוק עידוד עסקים קטנים ובינוניים הצעת חוק טיוטת חוק עידוד עסקים קטנים ובינוניים
גל-62965/13 2/15/2012 הצעת החלטה דיונים בממשלה על פיתוח והשקעה באילת.
גל-62965/15 3/22/2011 הצעות החלטה ערר והסתייגויות סבסוד מסגרות חינוך ומעונות יום לגילאי 3-9  מס הכנסה שלילי  תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין  ועוד.
גל-62966/2 1/1/2011 פרוטוקולים סיכומי דיונים  ביקורים  סיורים  ניירות עמדה ומצגות מלשכת שר התעשייה המסחר והתעסוקה שלום שמחון  בנוגע לנושאים: בסיס להכנת תקציב המשרד לשנת 2012  בחינת איחוד מכון היין עם מועצת גפן היין – תמצית עבודת הצוות הבין משרדי  שינויים ברשימות קבוצות הטובין  השנה הבינלאומית של הקואופרטיבים – שנת הקואופרציה  ביקורים ברשויות מקומיות  המינהל לסחר חוץ – תכנית עבודה 2012  המכללה הטכנולוגית רופין  אשרא – החברה הישראלית לביטוח סוכני סחר חוץ בע"מ – סקירת פעילות החברה  תחום הגיל הרך ומרכזים לגיל הרך בקרן רש"י  מועצה מקומית אכסאל   המרכז למימוש חדשנות  יזמות ופיתוח עסקי בגליל המזרחי  היטל על יבוא צמר סלעים וצמר זכוכית  חלופות למיכל האמוניה  פיתוח מעונות יום שיקומיים לפעוטות עם מוגבלות  פארק תעשיות בע"מ – נ.ע.מ – אופק תעשייתי בנגב המערבי  "צעירים בונים" ישראל ועוד.
גל-62966/4 7/6/2011 פרוטוקולים
גל-47371/10 3/1/1951 תוספת מקצועית לעובדי מזכירות הכנסת התכתבויות בין מכירות ונציבות שירות המדינה בנוגע לתוספת ותק בעלי השכלה אקדמית
פ-992/16 1/1/1949 אמירה שטרן – הצעות לפרסום תעודות. בתיק גיליונות של העיתון "במחתרת"  – עיקרי התחייה של העם היהודי  גאולת הארץ  שיבת ציון; תעודות לפרסום
ג-5616/5 6/1/1952 הפקעות נכסי המדינה כרך ב' התכתבויות כלליות בנוגע להפקעות באזור מרכז
ג-5616/6 9/1/1953 הפקעות נכסי המדינה כרך ג' התכתבויות כלליות על הפקעות קרקע ביישובי הצפון  חיפה  נצרת ועוד
ג-5616/7 12/1/1951 הפקעות נכסי המדינה כרך ד' התכתבויות בנוגע להפקעות נכסים בקריה בירושלים  גבעת רם
ג-5621/5 2/1/1954 חברת דשנים וחומרים כימיקלים כרך ג' התכתבויות בעניין הסכמים  חוזים  רכש  ביטחונות  חומרי דישון וכימיקלים מחוץ לארץ.
פ-1062/1 1/1/1951 מנהל המכון למינהל ציבורי בישראל – קורס לסמיכות במינהל ציבורי התכתבות  רשימת קורסים  דוחות כספיים  רשימת תלמידים שלמדו בקורסים  תכניות לימודים (המשך בתיק מס' 2)
פ-1062/2 1/1/1951 מנהל המכון למינהל ציבורי בישראל – קורס לסמיכות במינהל ציבורי (המשך בתיק מס' 1) התכתבות  רשימת תלמידים  רשימת המוסמכים  תכנית הדרכה לקציני צהל ועוד
פ-1062/3 1/1/1960 ANNUAL VOL 1 התכתבות  חוברות  פרסומים ומאמרים בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1960 בעריכתו של אדווין סמואל (המשך מתיק מס' 4)
פ-1062/4 1/1/1960 ANNUAL VOL 1 (המשך מתיק מס' 3) התכתבות  חוברות  פרסומים ומאמרים בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1960 בעריכתו של אדווין סמואל
פ-1062/5 1/1/1961 ANNUAL VOL 2 התכתבות  חוברות  פרסומים ומאמרים בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1961 בעריכתו של אדווין סמואל
פ-1062/6 1/1/1962 ANNUAL VOL 3 התכתבות  חוברות  פרסומים ומאמרים בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1962 בעריכתו של אדווין סמואל
פ-1062/7 1/1/1963 ANNUAL VOL 4 התכתבות  חוברות  פרסומים ומאמרים בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1963 בעריכתו של אדווין סמואל
פ-1062/8 1/1/1962 ANNUAL VOL 5 התכתבות עם גורמים שונים כגון: האוניברסיטה העברית בירושלים  המוסד לביטוח הלאומי ועוד בנוגע להפצת קובץ המאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1964 בעריכתו של אדווין סמואל
פ-1062/9 1/1/1954 ANNUAL VOL 4 And 5 התכתבות עם גורמים שונים כגון: האוניברסיטה העברית בירושלים  המוסד לביטוח הלאומי ועוד בנוגע להערות וסקירות על קובץ המאמרים בשפה האנגלית בשם מינהל ציבורי בישראל ובחוץ לארץ 1965 בעריכתו של אדווין סמואל
פ-1062/10 1/1/1966 Encyclopadia Judaica התכתבות  חוברות  מאמרים בנוגע לעריכת ערך מדינת ישראל באנציקלופדיה (המשך בתיק מס' 11)
פ-1062/11 1/1/1966 Encyclopadia Judaica (המשך מתיק מס' 10) התכתבות  חוברות  מאמרים בנוגע לעריכת ערך מדינת ישראל באנציקלופדיה (המשך בתיק מס' 12)
פ-1062/12 1/1/1966 Encyclopadia Judaica (המשך מתיק מס' 11) התכתבות  חוברות  מאמרים וטבלאות בנוגע לעריכת ערך מדינת ישראל באנציקלופדיה
חצ-7116/15 4/1/1952 הולנד – התכתבות בעניני טקס וברכות – מברקים
ג-12614/9 7/2/2001 מפלגת פועלי אגודת ישראל מכתב של ד"ר משה מוסק   גנז המדינה למנהל ארכיון מפלגת פועלי אגודת ישראל
גל-62970/1 12/27/2012 מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התמ"ת מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התמ"ת במוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון בתחום זכויות עובדים  תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של התמ"ת למוסדות ציבור לצורך שיפוצים והצטיידות של מעונות יום ועוד
חצ-4293/7 9/1/1967 קומיי – רכוש נטוש – פליטים
גל-47344/1 4/1/1949 דרוג עובדי מזכירות הכנסת תקנים   דירוגים בשירות הכנסת. התכתבויות בין מזכירות ונציבות שירות  המדינה
ג-12602/6 7/1/2002 הועדת לאתיקה מקצועית בתיק חוברת כללי אתיקה לנבחרי ציבור
חצ-8465/1 3/1/1978 קנדה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי  העברת השגרירות לירושלים.
חצ-8465/2 7/1/1979 קנדה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי  העברת השגרירות לירושלים.
חצ-2073/53 2/1/1962 סודן – יחסים כלכליים עם ישראל
חצ-2071/51 2/1/1962 מאלי – יחסים כלכליים עם מצרים
חצ-2071/52 2/1/1962 מאלי – יחסים כלכליים עם ישראל
חצ-2071/53 7/1/1963 מאלי – יחסים כלכליים עם העולם הערבי
חצ-2071/54 1/1/1962 מאלי – יחסים כלכליים עם מצרים
חצ-2075/41 9/1/1962 קמרון – יחסים כלכליים עם ישראל
חצ-2075/42 12/1/1961 קמרון – יחסים כלכליים עם מצרים
ג-5178/13 12/30/1969 חבש  סומליה בתיק הודעות לשכת העיתונות הממשלתית – הודעות של דובר צה"ל  קטעי עיתונות ישראלית וזרה בנושאים שונים כגון: "רצון קיסר אתיופיה לקדם השלום בין ישראל לערבים"  יחסי ישראל-אתיופיה  תנחומי שר הביטחון  משה דיין  למשפחות השכולות בטקס אזכרה לחללי צה"ל ועוד
פ-1962/17 11/11/1938 יצחק בן-צבי – והאמת והשלום אהבו ( על הצעות השלום עם הערבים)  והאמת והשלום אהבו ( על הצעות השלום עם הערבים)  – טיוטת מאמר מאת יצחק בן-צבי ( פורסם באנגלית ב Jewish Chronical) המחבר מותח ביקורת חריפה על מנהיגי הציונות והסוכנות היהודית על אשר לא דאגו להבטיח תכנית גומלין לפעולה משותפת עם הערבים.
גל-56228/3 10/14/1998 פרוטוקולים מישיבות הנהלה סדר יום ישיבת מנהלי מחוזות אצל המנכ"ל'  מפקחים הדרכה ופיקוח  מוסדות חינוך   הקמת בתי ספר וחטיבות במעלה אדומים  אור עציון  היערכות המשרד לשנת 2000
גל-12106/10 7/1/1973 משטרת בית דגן – גוש 6075  חלקה 74  73 חלק הועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז- תכנון הקמת תחנת המשטרה בבית דגן
פ-1971/30 2/16/1951 יצחק בן-צבי – התכתבות העתק מכתב מאת יצחק בן-צבי אל דוד הכהן בעניינים אישיים ובדבר זכות האזרחות של הערבים הישראלים.
גל-55853/9 3/1/1995 פרוטוקולים מישיבות הנהלה פרוטוקולים מסיכום פגישות בנושאים: מורים עולים  מחינוך במועצות אזוריות  תקציבים  מערכת החינוך במגזר הערבי  חינוך מיוחד  פרוייקט השאלת ספרי לימוד  טיפוח תלמידים מחוננים
גל-55853/11 9/21/1995 פרוטוקולים מישיבות הנהלה סיכומי דיונים מישיבות הנהלה  מבצע מורה טוב מורה לחיים  העברת עליית הנוער לממשלה  נעלה 16  מדיניות בנושא סמים
גל-55854/1 12/28/1995 פרוטוקולים מישיבות הנהלה פרוטוקולים מישיבות עם מנהלי המחוזות בנושאים: הכנה לצהל  בתי ספר בניהול עצמי  הכשרת מורים  הסעות תלמידים  מורשת יהדות מוסל
גל-55854/2 4/1/1996 פרוטוקולים מישיבות הנהלה סיכומי דיונים מישיבות המחוזות בנושאים: כת יהודים משיחיים  כפר "מאיר שפייה"
גל-55854/7 1/2/2000 פרוטוקולים מישיבות הנהלה משרד החינוך  מבנה החינוך הפדגוגי ישיבות הנהלה ומנהלי מחוזות בנושאים שונים ובהם   תקני הוראה ושעות לימוד  תגמול מורים  מורות חיילות  תקציבים ובטיחות
גל-55854/8 3/29/2000 פרוטוקולים מישיבות הנהלה משרד החינוך פרוטוקולים של ישיבות הנהלה תקציבים; שכר מורים ; יישובי קו עימות- היערכות בעקבות נסיגת צה"ל מלבנון ; הסעות תלמידים תכני לימוד- הכרה בלימודי הסביבה כמקצוע חובה אלימות בבתי הספר במגזר הערבי והבדואי
גל-55854/9 7/5/2000 פרוטוקולים מישיבות הנהלה משרד החינוך – ישיבת מנהלי מחוזות; פורום סמנכ"לים- תכלול נושאים ותקציבים בנושא חינוך מיגון מוסדות בגילה וביש"ע; מיזוג כיתות שיתוף פעולה עם השלטון המקומי בנושא בטיחות ועם משרד העבודה בנושאים פדגוגיים תוכניות חומש במגזר הערבי ותקציבים ; תוכנית הכשרה למנהיגות צעירה בפריפריה ; תוכניות לימוד
גל-5710/10 1/1/1966 כימיקלים ופוספטים לישראל בע"מ – מחירי דשנים תעריפים  עלות יצור.
חצ-813/13 6/1/1957 לוס אנג'לס- פליטים ערבים דפי מידע ממחלקות המשרד ומהשגרירות בוושינגטון מתוך פרסומים  שידורי רדיו והצהרות מנהיגי ערב למטרות הסברתיות.
ג-12409/4 12/16/1997 צומת משמר הגבול הסבת שם צומת המוביל לצומת חללי הבדואים  פניות אל חנה ביתן בקשר לשמות יישובים
חצ-1767/10 7/1/1961 וושינגטון – מאלי.
גל-55863/9 8/2/1995 פרוטוקול מישיבת המזה"פ פרוטוקול מישיבה הדנה בנושא "חינוך מול לימוד"
חצ-6542/13 1/1/1964 וושינגטון – מל"פ – מועצה לאומית פלסטינית בתיק רק מכתבים בנושא יחסי חוץ של מאלי עם מדינות שונות כגון: מצרים סוריה  ישראל  ארה"ב וכן סקירה על מצב הפנים בה.
חצ-6542/23 1/1/1964 וושינגטון – סודאן  – עניני פנים וחוץ
חצ-6543/15 10/1/1966 וושינגטון – סודאן  – עניני פנים וחוץ
ג-835/44 1/6/1952 מעברת גדרה – שכון העיוורים – כפר אוריאל חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר של המזרחי למועצה המקומית גדרה  לסוכנות יהודית
חצ-1698/12 3/1/1965 פריס – יחסי ישראל – מאלי
חצ-6554/42 9/1/1968 וושינגטון – סודאן – עניני פנים וחוץ
חצ-6555/20 1/1/1966 וושינגטון – סודאן – עניני פנים וחוץ
חצ-6556/9 1/1/1968 וושינגטון – סודאן – עניני פנים וחוץ
חצ-6006/1 1/1/1966 משה ביתן – מאלי- במאקו התכתבות עם המנכ"ל  מחלקת אפריקה  שגרירות במאקו בעניני טורבינות שמש עבור מאלי  גיפור צמיגים  חוב ממשלת מאלי  הפסקת היחסים הדיפלומטיים עם מאלי
ג-4458/11 12/2/1966 מחוז ירושלים – פינויים והריסות תוכניות פינוי – בינוי
חצ-6007/9 7/1/1966 משה ביתן – קמרון – יאונדה התכתבות עם מא"ף  המחלקה הכלכלית בענין עסקות פדרמן-קמרון  פעילות בקמרון המערבית  כנס ראשי משלחות  סיוע מיוחד לאפריקה וכו'
גל-3410/3 1/1/1971 לשכת המשנה למנכ"ל – קרקע – פינויים – רישום ש"צ הסכם נוהל מינהל מקרקעי ישראל – משרד השיכון
גל-3410/8 1/4/1974 לשכת המשנה למנכ"ל – קרקע – פינויים – רישום ש"צ קרקע – מחוזות
גל-55871/14 2/1/1992 בתי ספר קולטי עליה – פברואר 1992 ופרוטוקולים מישיבות הנהלה לקליטת עולי אתיופיה קליטת ילדי עולים במערכת החינוך-תכניות חינוכיות לקליטת ילדי עולים  הכשרת הצוות החינוכי  בתי ספר קולטים עליה-דו"ח אבחון בעריכת נאוה רוזנוסר  סיכומי ישיבות בין שר החינוך וסגנו לבין נציגי הארגונים של יוצאי אתיופיה  פרוטוקול מישיבת מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך  מערך הסברה בנושאי חינוך ומערכת החינוך לבני העדה האתיופית באמצעות הרדיו ועוד.
גל-2413/1 8/31/1976 סרטים – הברנשים והחתיכה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברנשים והחתיכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2413/2 9/2/1976 סרטים – היבשת השישית בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היבשת השישית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-4385/4 5/2/1957 תיקי ישובים – ראש פינה – מים בתיק התכתבויות בעניין אספקת מים  חיבור תשתיות ותשלומים עבור מים בראש פינה. בין השאר גם מסמכים הנוגעים לקרית שמונה וקו לחץ גבוה למנרה.
גל-56190/8 3/1/2001 פיתוח וייהוד הגליל מסמכים ממשרד החינוך ובהם התכתבויות  פרוטוקולים  דיונים  הצעות חוק ותכניות לפיתוח מערכת החינוך בגליל.
גל-2413/3 9/2/1976 סרטים – סופר אקספרס 109 בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופר אקספרס 109" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2413/4 9/19/1976 סרטים – אהבה נוסח הודו בקשת "סילבר סקרין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה נוסח הודו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2413/5 1/1/1976 סרטים – האוצר בטחנת הרוח בקשה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האוצר בתחת הרוח" בישראל.
גל-2413/6 1/1/1976 סרטים – ילדים ושדים בקשה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדים ושדים" בישראל.
גל-2413/7 1/1/1976 סרטים – מפלצת ידידותית בקשה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפלצת ידידותית" בישראל.
גל-55927/5 9/2/2003 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד פרוטוקולים מישיבות הנהלה מלשכת המנכ"לית רונית תירוש  בנוגע לנושאים: שיתוף פעולה בין התאחדות הספורט  מינהל הספורט  המפמ"ר לחינוך גופני והוועד האולימפי  הסתדרות המורים  שירותי חינוך ורווחה (שח"ר)  תקציב רווחה  שיקום שכונות  עמותת "נירים"  חוקת הזכאות לבגרות  רה-ארגון במינהל מדע וטכנולוגיה  סטנדרטים ועוד.
גל-55927/6 2/19/2003 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד 11 בין היתר: חוברת של המכון למורשת בן גוריון  דו"ח על צריף בן גוריון  פגישה בנושא חינוך במועצה אזורית עמק בית שאן  פגישה עם אורנה שמעוני ונציגות המשפחות השכולות מהטבח בנהריים  אסטרטגיה בחינוך  פגישה עם מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל  המועצה לעידוד וקידום הספורט בישראל  פגישה בנושאי ספורט  ועוד
גל-55927/7 6/4/2003 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד 10 בין היתר: החוויה הקייצית  מועצה אזורית עמק הירדן  הסתדרות המורים  יד הנדיב  העמותה למצויינות בחינוך  תקציב אבטחת משלחות ספורט לחו"ל  תנועות נוער  מערכת החינוך במגזר הבדואי  שעות שילוב  תקציב שיטור במשחקי כדורגל  איגוד הטניס שולחן  נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה  פרוייקט "נטיעות"  ועוד
גל-55927/8 3/2/2003 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד בין היתר: פגישה עיריית עכו  הצעתה של גנית וינשטיין לכתב עת לחינוך  פגישה בנושא הליבה  פגישה עם עמותת לב אוהב  רישוי מוסדות חינוך  ארגון המורים העל יסודיים  הסעות של המוכר שאינו רשמי  המועצה הישראלית לתרבות ואומנות  פגישה בנושא כנס קיסריה  הסתדרות המורים  מערכת החינוך בבקעת הירדן – תשס"ג  רישוי מוסדות חינוך  יישום דו"ח הצוות הבין-משרדי לצמצום פערים בתקצוב מערכת החינוך – דו"ח שושני  פורום מרכז השלטון המקומי  מועצה אזורית יואב  ועוד
גל-55927/9 12/31/2002 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד בין היתר: קריאה וכתיבה בגני ילדים  התאחדות הסטודנטים  הסתדרות המורים  המועצה האזורית ערבה תיכונה  התמחות בהוראה – סטאז'  קריטריונים להגמשת קבלת ילדים לגנים  ועד עובדים במשרד  המפקחות על הגנים  הנהלת מחוז ירושלים  דיון בנושא בג"צ לימודי קודש  אור ירוק -בטיחות בדרכים  עיריית צפת  הכשרת עובדי הוראה  מועצה מקומית מטולה  התמקצעות במתמטיקה  בית ספר קיץ  פילוח דו"חות בגרויות  ועוד
גל-55927/10 12/2/2002 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד בין היתר: איחוד מחוזות  הסתדרות המורים  הכרה במוסדות שאינם אקדמיים  חוזר מיוחד בנושא בחירות  מכללת אוהלו  המועצה לילד החוסה  תוכנית הליבה  דו"ח הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב בחינוך היסודי בישראל  נציגי ועדת מקצוע הספרות  פנימיות יום  ישיבה בנושא מורות – חיילות ושירות לאומי  דו"ח ביקורת מבקר המדינה  ועוד
גל-55927/11 6/30/2002 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד בין היתר: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל  מעלות תרשיחא  מנהלת אגף בכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי  שירותי דואר למשרד החינוך  הסתדרות המורים  כפר קרע  פתחון לב  היערכות לקראת מצבי חירום  תכנית ההבראה לזרם העצמאי  אסטרטגיה בחינוך  סיוע למוסדות אור תורה סטון
גל-55927/12 6/3/2002 פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד בין היתר: זכרון יעקב  חינוך תלמידים עולים  המכללה למינהל  דיון בנושא סטנדרטים  הוועדה לזכויות הילד  ישיבת הנהלה רחבה בראשות המנכ"לית  ועוד
גל-55974/2 7/1/2004 הפרוטוקולים של ישיבות לשכה כרך מס' 6 בין היתר: הצעה לתכנית לאומית לביסוס והרחבת תשתיות ספורט תחרותי לנשים בישראל  המיזם הבית ספרי – הצעה לפרוייקט יזמי בתוך בית הספר  ישיבה בעניין שדרות  הצעות לשבוע הערכה של המורה  יישום המלצות ועדת דוברת  ביטול רשות החינוך לבדואים בנגב  עמותת החינוך של התאחדות התעשיינים "תעשיידע"  היערכות לפתיחת שנת הלימודים  היערכות לשביתת המורים  מעלות תרשיחא  הסתדרות המורים  שינוי מבנה ארגוני  ועוד
גל-55974/4 4/1/2004 הפרוטוקולים של ישיבות לשכה כרך מס' 4 מינהל התרבות  בית ספר לענייני ירושלים – יד יצחק בן צבי  סל תרבות ארצי  עמותת לאורו נלך  בתי ספר תעשייתיים  הסתדרות המורים   דו"ח סטרשנוב – ועדת הבירור לבדיקת מצב ענף הכדורגל  אור עקיבא  בית הספר הטכי של חיל האוויר בבאר שבע  שיתןף פעולה עם הג'וינט  חינוך עצמאי  קרן סאקט"א-רש"י  ישיבה בנושא חוק השילוב  חטיבת ביניים אמירים – כפר ורדים  מועצת יסוד המעלה  ועוד
גל-55974/5 3/1/2004 הפרוטוקולים של ישיבות לשכה כרך מס' 3 ועדת השלושה בנושא תיאטרון הבימה  רשות הטבע והגנים  ועדת מקצוע הספרות  אגף בכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי  איגוד הספורט העממי  סיכום סיור בנושא ספורט  מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה  פרזנטציה בעקבות חיסול אחמד יאסין  הנהלת הסתדרות המורים  ספורט  "קול קורא" סטודנטים למען החברה  החברה למתנ"סים  כושר גופני של מתגייסים  מועצה אזורית ערבה תיכונה  מועצה אזורית גלבוע  בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים  עיריית באר שבע  ועוד
גל-55974/6 9/23/2004 הפרוטוקולים של ישיבות לשכה סיכומי פגישות עבודה בלשכת המנכ"לית בנושא תקציבים  צרכים של מערכת החינוך ברשויות מקומיות  חינוך במגזר הערבי  לימוד שחייה בבתי ספר  יעדים פדגוגיים למערכת החינוך  יישום דו"ח ועדת דוברת  תכנית "מערכת חינוך מבוססת סטנדרטים"  תגבור השפה הערבית ועוד.
גל-55974/8 12/2/2004 הפרוטוקולים של ישיבות לשכה פרוטוקולים של ישבות בנושאי חינוך.
גל-56019/13 8/10/1989 תוכניות הלימודים בחקלאות התכתבות של לשכת שר החינוך בנוגע לתוכניות לימודים בנושא החינוך החקלאי ולימודי הסביבה.
גל-13982/13 1/12/1967 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – חיפה – מחנה-דוד תוכניות ותכתובות בנושא
חצ-8060/9 2/1/1972 קדאפי. כרך א'
חצ-8060/10 8/1/1976 קדאפי. כרך ב'
חצ-8239/8 7/1/1950 כנוס צירי ישראל (ירושלים)
טס-10971/41 1/1/1974 אסתר הרליץ בסיור בפיקוד דרום (ועדת החוץ והביטחון של הכנסת). תרגיל לילה בסיני.
מ-5021/7 1/1/1933 בית הדין השרעי ביפו תיקים אישיים של מתדיינים בפני בית הדין השרעי ביפו. התיק בערבית.
נ-102/29 12/1/1964 קונגרס ציוני כ"ו דברי הנשיא  התכתבות הנהלת ההסתדרות הציונית
ג-9040/25 11/1/1948 המגבית הא"י המאוחדת  United Palestine Appael חוזה בין המגבית המאוחדת לא"י לבין הועד של התורמים והעובדים  הסכם בין קרן היסוד לבין קרן קיימת על הקמת המגבית המאוחדת לא"י. התכתבות ומברקים בנושא פעילות המגבית המאוחדת בארצות שונות
חצ-8081/1 5/1/1973 קדאפי
חצ-8085/6 4/1/1975 כורדים. כרך ג'
חצ-169/18 10/1/1953 אייר-פראנס – הליסקו וונטלנד . עוסק בהסדרים כספיים  חובות בין אל-על ואייר-פראנס
חצ-492/9 1/1/1958 ביקורים בבוסטון
חצ-129/2 1/26/1948 גולי קניה
גל-4943/15 4/7/1966 נשר –  תל-חנן – ביצוע בתיק התכתבויות בנוגע להקמת יחידות דיור בנשר בשכונות תל חנן ובן דור  עלויות  מכרזים  שיפוצים ותשלומים לקבלני הביצוע.
חצ-8006/5 2/1/1975 משה דיין. כרך ב'
חצ-8184/7 1/1/1972 נשיא מצרים סאדאת. כרך ו' נשיא מצרים סאדאת. כרך ו'
חצ-8184/8 5/1/1972 נשיא מצרים סאדאת. כרך ז' נשיא מצרים סאדאת. כרך ז'
חצ-178/12 11/1/1948 המגבית היהודית המאוחדת
נ-99/91 12/1/1968 קרוי משה מכתבו של משה קרוי לנשיא המדינה זלמן שזר  בו כתב כי בשיחת הנשיא עם מערכת "אגוז" עלה שמו ושמו של אביו – צבי קרוי.
גל-59233/19 2/1/1960 דלית אל כרמל   דיר חנא בית  הקברות התיק מכיל: סלילה כבישי גישה לבתי הקברות בדיר חנא  תקציב ועוד.
חצ-1506/16 1/1/1968 יחסי ישראל – מאלי
חצ-132/37 7/1/1954 חיילים משוחררים
גל-4934/10 7/4/1966 . ראש פינה – מים בתיק התכתבויות בעניין חיבור תשתיות מים לראש פינה.
ג-4728/12 9/1/1950 הלשכה בקריה התכתבות בנושאי כשרות  ייבוא בשר מחול  תקציב לבתי כנסת וכנסיות  למוצרי דת  עבודת משרדי ממשלה בצומות וחגים  נישואין וגירושין  נישואי תערובת  משלוחי אתרוגים  שופרות ומוצרי דת לחו"ל תקצוב בתי דין  תחזוק בתי קברות נוצריים בארץ  אישור כניסה לישראל לכמרים   חוק השבת  ירושות  סיוע בעניינים טכניים למוסדות דתיים (יהודים ונוצרים)  מרתף השואה  מכתבים בנוגע לזיהוי חללים שנקברו בשייך באדר  וכן בנוגע לצרכם של חיילים דתיים ושחרור דתיות מגיוס. ועוד נושאים רבים.
חצ-8286/4 9/1/1973 משה דיין. כרך ב'
חצ-502/13 10/1/1959 קונסול נייד בבוסטון ב'.
חצ-2997/13 6/1/1968 סודן
גל-59400/24 6/1/1958 דשנים וחומרים כימיים הסכם קיבוצי בין חברת דשנים וחומרים כימיים לבין וועד פועלי חיפה
חצ-746/8 2/1/1964 עניני פנים – סודאן
פ-3045/27 2/1/1940 Grounds & Buildings; Lydda – Land; Car Park (המשך מתיק 25) תזכירים והתכתבות בנוגע לחנייה בשדה התעופה.
פ-3045/25 6/1/1936 Grounds & Buildings; Lydda – Land; Runways& Construction (המשך בתיק 26) תזכירים והתכתבות בנושאים : עבודות תשתית בלוד  חוזי אספקה ואחסון  רשת מסילות ברזל  בניין הטרמינל  הרחבת מסלולי הטיסה. (המשך בתיק 26).
מפה-2668/1 10/1/1906 Map Annexed to the Agreement of 1st October 1906 בתיק מפת תיחום הגבול התורכי-מצרי 1.10.1906 (צילום) – נוסח אנגלי; סומן קו הגבול ואבני-הגבול  קוי טלגרף; סימנים פיזיים; כולל חלקים של הים התיכון ומפרץ עקבה. בסיס המפה – מחלקת המדידות ( .Survey Dept ) ב- 1906
חצ-747/27 6/1/1964 אורחים בארץ מקמרון.
חצ-3022/1 1/1/1967 מאלי
חצ-3022/14 11/1/1967 קמרון
חצ-1388/2 1/1/1966 יחסים מדיניים ישראל – מאלי
חצ-6592/19 1/1/1968 עניני פנים – ישראל דיווחים; פרשת מעצרו של סטודנט ערבי ח'ליל טועמה
חצ-6592/27 1/1/1968 עניני פנים – סודן דיווחים סקירות מאמרים
חצ-6594/22 9/1/1968 נציג קמרון באונסק"ו – בחירה לנשיא העצרת של האסיפה הכללית של אונסק"ו – התכתבות.
חצ-6605/19 1/1/1971 סודן – ענייני פנים דיווחים  קטעי-עתונות
ג-5182/4 1/1/1966 סודן (כרך א')
חצ-6710/8 6/1/1973 תיק עיראק – כורדים דיווחים  סקירות  קטעי – עתונות
חצ-52/12 4/1/1960 מאלי – קשרי חוץ ומדיניות חוץ  יחסים מדיניים עם סנגל
חצ-442/18 2/1/1960 פרס והאסלם
חצ-443/14 1/1/1967 דתיים
כ-740/14 12/5/1948 הכנסת התשיעית – פניות ציבור – הכנסת הראשונה – עובדים כללי הוראות צנזורה  צנזורה על פרסומי דיוני הכנסת  ענייני תנאי עבודה ומשכורת לעובדי הכנסת  תכנית המנגנון של האספה המכוננת  עובדי הכנסת
חצ-252/15 1/1/1960 הסברה  U.C.L.A
חצ-453/14 12/1/1961 יחסי ישראל-קמרון
חצ-453/15 6/1/1964 שיתוף פעולה ישראל-קמרון
חצ-1691/4 1/1/1966 ישראל – ענייני פנים
חצ-1691/11 3/1/1966 ענייני פנים – קמרון
חצ-1691/12 4/1/1964 איגודים מקצועיים
חצ-1691/13 1/1/1966 הכפרים – אובלה  גרואה
חצ-1691/15 9/1/1966 גדנ"ע   מתנדבים  נוער
חצ-1691/16 12/1/1966 1)אפריקה וערב. 2)מזרח-ניגריה. 3)אפריקה – כללי
חצ-1691/17 2/1/1964 מדיניות חוץ ישראל-קמרון
חצ-1692/4 1/1/1966 ועידת הסחר
חצ-1692/6 1/1/1967 או"ם – העצרת ה-21 וה- 22
חצ-1692/14 7/1/1963 מפעל הפיס
חצ-1692/15 4/1/1964 תיק קמרון המערבית
חצ-1692/16 2/1/1964 סיוע חוץ לקמרון
חצ-1692/17 1/1/1966 יחסי מסחר יבוא-יצוא
חצ-1692/18 11/1/1966 המלון יאונדה
חצ-1692/20 1/1/1965 נושאים כלכליים – קמרון
חצ-1693/9 5/1/1965 פעולות נח"ל-גדנ"ע – דוחו"ת
חצ-1693/10 1/1/1967 נח"ל  גדנ"ע
חצ-1693/11 8/1/1966 מש"ב – פרויקט הקמת מכון לתערובת ומדגרה בקמרון
חצ-1693/12 12/1/1965 יריד בינלאומי בקמרון
חצ-1693/14 8/1/1962 אורחים כללי אורחים ישראלים בקמרון  אורחים קמרונים בישראל
חצ-1693/18 5/1/1967 המשבר – המלחמה
חצ-1693/20 10/1/1966 תערוכות וירידים
חצ-1693/21 1/1/1967 תיק מש"ב – כללי
חצ-1693/22 1/1/1966 שתוף פעולה – קמרון המערבית סיוע כללי – קמרון המערבית
חצ-1693/23 1/1/1967 אנשי מש"ב בקמרון
חצ-1693/24 4/1/1965 שתוף פעולה – קמרון המזרחית
חצ-1693/25 2/1/1964 מומחה ליהלומים
חצ-1694/2 6/1/1962 הסכם אווירי ישראל-קמרון
חצ-1694/3 8/1/1965 דוחו"ת שבועיים
חצ-1694/4 7/1/1962 ענייני פנים – קמרון
חצ-1694/6 12/1/1965 טקס בארץ   טקס בקמרון
חצ-1694/7 5/1/1967 המשבר – יחסי ישראל קמרון
חצ-1694/8 2/1/1966 יום העצמאות תשכ"ו-תשכ"ז
חצ-1694/12 4/1/1965 צוות מש"ב – כללי דוח מש"ב תקן ונוהל 66  דוח פעילות מש"ב ומש"ב כללי
חצ-1695/1 1/1/1966 העצרת ה-21 של האו"ם
חצ-1695/5 1/1/1966 מברקים יוצאים ונכנסים
חצ-437/1 8/1/1961 הצהרת קהיר – מאלי – ישראל: יחסים מדיניים
חצ-437/3 4/1/1969 שיתוף פעולה משב"י ישראל-מאלי
חצ-437/4 1/1/1968 יחסי מסחר מאלי-ישראל
חצ-437/5 1/1/1968 מוסדות יהודים ועניני יהדות
חצ-437/7 1/1/1968 שיחות ודיווחים כלליים
חצ-437/8 1/1/1968 יחסי מאלי-ישראל
חצ-437/9 1/1/1968 שיתוף פעולה משבי ישראל-מאלי
חצ-1723/2 7/1/1964 מומחים ישראלים
חצ-1723/3 1/1/1964 ביקורים בארץ
חצ-1723/6 12/1/1964 הזמנות (ציוד)
חצ-1695/6 1/1/1967 מברקים יוצאים ונכנסים
חצ-1723/8 1/1/1964 המכון האפרו-אסיאני ושיתוף פעולה ישראל-מאלי
חצ-1723/12 1/1/1964 ישראל-מאלי קשרי תרבות מומחי מש"ב חינוך-בית ספר אורט
חצ-1723/13 2/1/1964 או"ם
חצ-1723/15 1/1/1964 מאלי-ארצות שלישיות
חצ-1723/16 8/1/1964 יחסי מאלי-צרפת
חצ-1723/19 1/1/1964 ארגוני פועלים
חצ-1723/21 5/1/1964 כנסים ופגישות בין-אפריקאיות
חצ-1723/23 4/1/1964 הסברה ופעילות אנטי-ישראלית
חצ-1723/24 4/1/1964 משתלמים
חצ-1723/28 1/1/1964 הועד הפועל. עובדים מקומיים.
חצ-1723/30 4/1/1964 יום העצמאות
חצ-1723/32 1/1/1963 המחלקה הכלכלית
חצ-1724/1 4/1/1964 קורסים והשתלמויות
חצ-1724/2 1/1/1964 מאלי-ישראל
חצ-1724/5 6/1/1964 נפט
חצ-1724/6 1/1/1964 מכתבי משרד החוץ המאלי
חצ-1724/11 7/1/1963 ארצות אפריקה-מאלי
חצ-1724/12 1/1/1965 מומחים ישראלים במאלי
ח-84/6 10/12/1955 החברה לפיתוח ים-המלח – נאות הכיכר; סדום; סימון שבילים במדבר יהודה; עין בוקק; עין-גדי; מצדה. כרך א' התכתבויות בנוגע לפיתוח והשקעה תיירותית באזור ים המלח.
ח-84/7 5/3/1959 החברה לפיתוח ים-המלח – נאות הכיכר; סדום; סימון שבילים במדבר יהודה; עין בוקק; עין-גדי; מצדה. כרך ב' פרוטוקול מישיבת הנהלת של האגודה לשיפור פני הארץ  התקיימה בתאריך 29.10.1962 התכתבויות בין טדי קולק למשרד רה"מ. תקצוב האתר 'מצדה'.
ח-84/9 3/29/1961 החברה לפיתוח ים-המלח – נאות הכיכר; סדום; סימון שבילים במדבר יהודה; עין בוקק; עין-גדי; מצדה. כרך ד' פיתוח איזור ים המלח.
חצ-1724/14 1/1/1964 מאלי – פנים
חצ-1724/15 1/1/1964 סקירות ודיווחים מדיניים
חצ-1724/17 1/1/1961 טקס מות הנשיא
חצ-1724/19 1/1/1964 מנג"ן
חצ-1725/1 3/1/1966 תיק כללי
חצ-1725/2 1/1/1966 משרד החוץ – מאלי
חצ-1725/3 12/1/1966 מאלי – כללי
חצ-1725/4 1/1/1965 פרוטוקול-מאלי
חצ-1725/5 1/1/1966 מאלי-צרפת
חצ-1725/6 5/1/1966 מאלי-ארצות אפריקה
חצ-1725/8 11/1/1965 מאלי-רודזיה
חצ-1725/9 1/1/1967 מאלי-ארה"ב
חצ-1725/10 5/1/1966 מאלי-הגוש המזרחי
חצ-1725/12 1/1/1966 מאלי-ערב
חצ-1725/13 2/1/1966 מאלי-שכנים
חצ-1725/15 1/1/1966 מאלי-שרים
חצ-1725/18 10/1/1965 הסכם קויאטה
חצ-1725/19 1/1/1966 יום העצמאות
חצ-1725/21 3/1/1966 הסברה
חצ-1725/22 8/1/1970 הסברה ישראלית
חצ-1726/1 1/1/1966 מא"ף – כללי
חצ-1726/5 1/1/1966 קורסים והשתלמויות
חצ-1726/13 1/1/1966 בנק מאלי
חצ-1726/17 1/1/1966 סיוע חקלאי
חצ-1726/18 2/1/1967 חברת אנריס-תכנון תעשיות והקמתן בארצות חוץ בע"מ.
חצ-1726/19 12/1/1965 איגודים מקצועיים
חצ-1727/1 11/1/1965 דיווחים -כללי
חצ-1727/2 1/1/1966 חוות דירא
חצ-1727/3 1/1/1967 חוות דירא
חצ-1727/4 7/1/1965 ביקור שרים בארץ
גל-7738/1 10/16/1983 מהדורות חדשות בעברית טיוטות של תמלילי מהדורות חדשות בעברית (מהדורות חדשות על הנעשה בארץ ובחו"ל לפי שעות השידור  תחזית מזג האויר).
פ-2195/13 8/27/1967 התכתבות רחל ינאית בן-צבי. מכתב מרחל ינאית לנלסון גליק בענין תגבור עליית יהודים לישראל.
פ-2195/14 1/1/1971 מכתב מיוסף אבו חסדה ליצחק בן-צבי. מכתב בערבית מכהן השומרונים בשכם. התאריך משוער.
גל-44948/6 10/14/1985 אגף שיקום שכונות פיזי  הנהלה – חיפה – שכונת ואדי ניסנאס  שכונת נווה דוד  שכונת נשר  שכונת חליסה התכתבות אודות שיקום שכונות.
גל-44947/10 3/1/1985 אגף שיקום שכונות פיזי  הנהלה – דימונה – שכונת שבעת המינים  שכונת הערבה
גל-44947/6 3/1/1989 אגף שיקום שכונות פיזי  הנהלה – באר-שבע שכונות ג' – ד'
גל-44947/7 5/1/1989 אגף שיקום שכונות פיזי  הנהלה – באר-שבע שכונות ג' – ד'
חצ-2023/7 5/1/1961 במאלי
גל-3833/9 1/12/1958 מקומות היסטוריים פיתוח לפי א' – ב'. כרך ב'  התכתבויות המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים במשרד ראש הממשלה  עם המועצה האזרית גליל עליון וגופים שונים על פיתוח אתר התיירות חורשת טל (נקראת במסמכים המוקדמים חורשת הארבעים)  פיתוח שבילים  נטיעת עצים  פיתוח בריכת השחייה  מפלים  ביוב  הקמת מזנון  חניון  תעלות מים  הודעת ועדת השמות הממשלתית על קריאת החורשה  – חורשת טל ("כטל חרמון") (עמוד 73)
גל-20925/4 4/25/1969 טלויזיה – הפעלת השידורים בשבת. דיונים על תשדירי טלוויזיה בשבת.
פ-1976/20 10/28/1962 יצחק בן-צבי – מכתבים אל נלסון גליק שני מכתבים מבן-צבי אל פרופ' נלסון גליק מ"היברו יוניון קולג'" הכוללים הבעת תודה על החלטת המוסד להעניק לו תואר דוקטור כבוד (המכתבים פורסמו במקור ב-"American Jewwish Archives") ומקור ביהדות לשם "דולפין".
חצ-2122/11 1/1/1961 התנועה לשחרור דרום-סודאן
חצ-2122/12 4/1/1964 התנועה לשחרור דרום-סודאן
גל-3841/5 2/10/1967 מקומות הסטוריים פיתוח לפי א"ב.כרך ב' התכתבויות בנושא תכנון גנים לאומיים  אספקת מים  דרכי גישה ושימור אתרים היסטוריים – כוכב הירדן  בית שערים  בית גוברין  בית ירח  פסל אלכסנדר זייד  שער הגיא  באר אברהם ועוד
גל-3841/6 10/16/1964 מקומות הסטוריים פיתוח לפי א"ב. כרך ג' התכתבויות בנושא תכנון גנים לאומיים ושימור אתרים היסטוריים – הרי יהודה  המסרק  שער הגיא  הר הטייסים  כוכב הירדן  ברעם  גן לאומי בן שמן  גן השלושה ועוד.
גל-20966/27 3/1/1971 המחלקה המשפטית – חיים ברנזון. תביעה של רשות השידור נגד חטיבת ההנדסה.
חצ-1024/7 1/1/1964 גיניאה – מאלי
חצ-1025/1 1/1/1963 גיניאה-מאלי
חצ-2125/21 11/1/1965 קמרון
חצ-1025/11 5/1/1963 מושבות פורטוגל
חצ-2125/24 7/1/1965 מאלי
נ-106/56 5/22/1963 מכון וויצמן דברי נשיא המדינה שזר במלאות 25 שנה להקמת מכון ויצמן למדע- 1969 הענקת חברות כבוד לאישים שונים תכתובות עם בית הנשיא ; הודעות לעיתונות
נ-106/57 10/23/1963 יד חיים וויצמן דוח על גנזך ויצמן 1967 הצהרת הנשיא שזר 50 שנה להצהרת בלפור תוספת להכרזת העצמאות;  דוח מבקרי החשבון לדירקטוריון של יד חיים ויצמן מאזנים וכו' הצעת תקציב לכתבי ויצמן התיק ברובו אנגלית
נ-109/54 5/1/1964 האקדמיה ללשון העברית המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה ללשון העברית מיסודם של האקדמיה ללשון העברית ומוסד ביאליק
חצ-1026/19 11/1/1959 גיניאה-מאלי
חצ-1028/16 11/1/1959 מושבות פורטוגל – פנים
חצ-1028/17 8/1/1959 מאלי – ענייני פנים
חצ-1028/18 3/1/1960 מאלי – מדיניות חוץ
גל-8271/2 10/1/1969 חוק רשות שמורות הטבע מסמכים ותכתובות בנוגע לחוק ודברים הנלווים אליו
גל-12716/1 1/1/1963 ד"ר י.א. נבנצאל – יחסי חוץ הקונגרס הבינלאומי של מוסדות ביקורת עליונים
גל-8277/12 4/1/1965 ועדה לסימון שבילים סימון שבילים בעין גדי.
גל-8283/1 12/27/1976 היתרים מיוחדים להחזקת חיות בר בקשות מקיבוצים  רשויות מקומיות  גני חיות  פינות חי ועוד להחזקת חיות בר
פ-2199/23 1/1/1950 יצחק בן-צבי – כתבים. רשימת סיכום אודות חיי השומרונים ומוסדותיהם.
נ-107/16 5/4/1964 מפעל הביבליוגרפיה העברית התפתחות מפעל הביבליוגרפיה. התכתבות עם נשיא המדינה שזר
נ-107/34 8/1/1966 עיריית חולון ביקור נשיא המדינה שזר בחולון מידע על העיר חולון עשייה תרבות חינוך ועוד
נ-108/10 11/18/1964 עירית נצרת נאום הנשיא זלמן שזר בנצרת  בעקבות ביקור הנשיא במקום; מתן אזרחות כבוד של נצרת ונצרת עלית לראש הממשלה גולדה מאיר; דברי נשיא המדינה בעת ארוחת ערב חגיגית שנערכה לכבודו בנצרת-עלית; דברי נשיא המדינה בעת קבלת אזרחות כבוד של נצרת העיר ונצרת עלית; תרגום דברי חבר הכנסת עבדול עזיז זועבי לכבוד נשיא המדינה שזר; דברי חבר הכנסת סיף אלדין זועבי; נאום ראש המועצה המקומית נצרת עלית וחברי כנסת נוספים; קטעי עיתונות; תכנית ביקור נשיא המדינה בנצרת – תכנית הביקור; לרגל ביקור הנשיא – נתונים על פעולות ההסתדרות בנצרת; העיר נצרת – סקירה כללית;
נ-111/31 12/16/1964 יצואנים רשימת יצואנים מצטיינים לשנת 1971; פנייה לנשיא שר בבקשה לארח היצואנים המצטיינים והמשווקים המצטיינים של תוצרת ישראל בחוץ-לארץ בבית הנשיא; קבלת פנים ליצואנים משתתפים לשנת 1971 בבית הנשיא; יצואנים מצטיינים – סקירה על פועלם; שבוע הייצוא הישראלי – תשל"א – חלוקת תעודות; קריטריונים בהם חייבים לעמוד המצטיינים לקבלת תעודה; שמות המפעלים המצטיינים; התכתבות בין לשכת הנשיא לשר המסחר והתעשייה בנוגע לשבוע הייצור; נתונים סטטיסטיים על הייצוא הישראלי בין השנים: 1966-1965; התפתחות הייצוא הישראלי – חומר רקע;
נ-111/35 10/6/1966 מכללה – ירושלים  בית-ספר גבוה לבנות ללימודי היהדות בתיק – סקירה על המכללה לבנות בירושלים – בית ספר גבוה לבנות ללימודי יהדות; תכני הלימוד  רשימת המרצים  רשימת השיעורים  פנייה לשר החינוך זלמן ארן  ממנהל המכינה יהודה קופרמן  במטרה לתכנן את שילובה של המכללה לבנות במסגרת תכנית השר להקמת מכללות – התכתבות; דו"ח בתום שנתיים ראשונות של לימודים במכללה; פנייה גם לנשיא זלמן שזר לטובת הקצאת תקציב עבור בניין למוסד – 'מכללה ירושלים' – התכתבות.
נ-108/36 11/14/1963 רוטרי בינלאומי ארגון "רוטרי" החיפאי. מכתבים ששלחו לנשיא שז"ר  הזמנות לאירועים קבוצתיים וגליון חודשי היוצא לאור מטעמם.
נ-112/48 6/19/1970 מכון ליאו בק תכנית סמינר עיון במכון ון ליר אודות יהדות אירופה  ספר השנה של מכון ליאו בק ומכתבים מטעמם לנשיא שז"ר.
נ-110/8 7/20/1965 בית כנסת לעולי בבל (כפר אתא) מכתב מאזרח בנוגע לסיוע להקמת בית כנסת בכפר אתא
נ-110/10 10/30/1967 אוניברסיטת תל-אביב הזמנות לאירועים וטקסים באוניברסיטת תל אביב  פניות שונות מהאוניברסיטה  מרצים וסטודנטים; נאומים של הנשיא באירועים באוניברסיטה; דו"חות כספיים ותקנון חבר הנאמנים של האוניברסיטה  עדכונים של נשיא האוניברסיטה לחבר הנאמנים ועוד.
נ-110/12 5/16/1966 ועדה להוצאת כתבי צ.ז. ווינברג התכתבות בנוגע לסיוע כלכלי
נ-110/19 8/6/1963 בית "שלום עליכם" א' התכתבויות בנושא האופרה הישראלית בתל אביב  פרוטוקול ישיבת המועצה של האופרה  התכתבויות  פרוטוקולי ישיבות לכבוד שלום עליכם  הזמנות לאירועים ותערוכות בבית "שלום עליכם"  חומר רקע  קטעי עיתונות  מאמר מאת זלמן שזר לרגל פתיחת המקום  דברי ברכה מאת י.ד ברקוביץ' ועוד.
ג-256/18 8/4/1948 סניף משרד העליה חיפה בקרת חשבונות של מחלקת העליה חיפה-התכתבות בענין ביקורת שוטפת של חשבונות  דמי מחזור וכו'.
ג-7228/11 1/1/1973 ד"ר י.א. נבנצל – דין וחשבון הוצאות בקורות החשבונות של מפלגות תנועת כ"ך
גל-12692/46 1/1/1954 תיקי ביקורת – ארנונה ומסי רכוש – פעולות הביקורת דו"ח שנתי מס' 8
גל-8294/6 6/8/1973 חוזרי הגנת הטבע מכתב של עזריה אלון  יו"ר החברה להגנת הטבע אל רשות שמורות הטבע  בנושא מדיניות "חי-בר" בכרמל.
גל-8296/14 10/20/1971 ועדת התכנון ובניה ארצית פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה  ישיבה מס' 105  התקיימה בתאריך 8.4.75.  פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה  ישיבה מס' 78  התקיימה בתאריך 29.1.74. פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה  ישיבה מס' 85  התקיימה בתאריך 12.6.73. פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה  ישיבה מס' 85  התקיימה בתאריך 6.2.73. חוק התיאום המודולרי.
ג-258/16 7/1/1948 מזכירות הממשלה – כללי החלטת הממשלה בענין הקמת ועדת משמעת לפקידי הממשלה  התכתבות בענין
גל-12534/27 1/1/1955 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – ארנונה – תשלום פיצויים ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – ארנונה – תשלום פיצויים
ג-261/17 1/1/1950 משרד מבקר המדינה – פרסומים בעתונות התכתבות בנדון
ג-842/49 10/1/1950 בית-הספר אולינה דה-רוטשילד חילופי מכתבים בין אגף החינוך  משרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר אולינה דה-רוטשילד רח' קרן הקיימת ירושלים; לוח השעות ומערכת המקצועות השבועיים  נתונים על המורים  השעות והתלמידים.
גל-13792/4 1/1/1963 איגודים תל-אביב – איגודים – שונות – "נפטא" – חברה ישראלית לנפט – פרוטוקולים כרך א'
גל-13792/5 1/1/1963 איגודים תל-אביב – איגודים – שונות – "נפטא" – חברה ישראלית לנפט – פרוטוקולים כרך ב'
גל-12818/5 1/1/1952 ביקורת משרדי ממשלה-משרד החינוך- איגודים ההסתדרות הכללית של העובדים בע"י מועצת הפועלות הסתדרות הנוער העובד בי"ס לתפירה
סל-1554/1 1/9/1951 מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית ירושלים פרוטוקולים של מועצת עיריית ירושלים.
ג-842/60 12/28/1951 בית-הספר מעברת מקור-חיים חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר מזרחי במעברת מקור-חייים בירושלים  רשימות המורים  נתונים על המורים ושעותיהם  מערכת השעות של התלמידים והכיתות
גל-4526/20 1/1/1977 דוח כספי – דיר חנא דו"חות כספיים רגילים
ג-10100/2 3/1/1991 מחלקת ההסברה – פרוייקטים – כללי סיכומי ישיבות של מטה חטיבת ההסברה  התכתבות בענין הסברה ישראלית בברית-המועצות  פרסום בסיסי – יצוגי של מגילת העצמאות.
גל-12809/20 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד מחלקת הכספים והחשבונות
גל-12809/24 1/1/1949 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד המחלקה לקשרים וסיוע חוץ
גל-12809/25 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד רשות חסות הנוער
גל-12809/26 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד מעון לחוסים "מסילה" קטמון ירושלים
גל-12809/27 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד מעון לחוסים – "אחווה"
גל-12809/28 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד המחלקה לפיקוח על מוסדות ציבוריים
גל-12809/29 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד המכון להכשרת עובדים סוציאליים  האגף הסוציאלי הכללי
גל-12809/32 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד המדור לשיקום נוער המחלקה לטיפול בילד ובנוער "מפתנים".
גל-12809/33 1/1/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד שרות המבחן לנוער
גל-12810/1 1/1/1952 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד האגף הסוציאלי הכללי – המחלקה לארגון פיקוח והדרכה טיפול בתושב
ג-5431/4 12/1/1951 עירית לוד סקירה תמציתית של לוד לרגל 6 שנים לשחרורה 1954; תזכירים של העיריה בדבר המצב הבטחוני והכלכלי  עזיבה המונית וכו'; הזמנות  חילופי מכתבים ( כולל תלונת תושבי לוד וראש-העיר בראשם נגד הצגת משה שמיר "מאגדות לוד" )
ג-6720/9 1/1/1975 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת פרוש מנחם – כנסת שמינית
ג-420/11 12/18/1949 לשכת ההעברה – קבלת פקידים המדפיס הממשלתי בתיק התכתבויות בענייני בעסקת עובד של המדפיס הממשלתי – מר זאב גרינפלד
ג-420/39 10/18/1949 לשכת ההעברה – העברת פקידים בינמשרדית – המדפיס הממשלתי בתיק התכתבויות בענייני שכר ופרט של עובדי המדפיס הממשלתי.
כ-884/1 3/1/1990 ח"כ רחבעם זאבי – פגישות – ראש הממשלה והנשיא פרוטוקולים של פגישות בין ח"כ זאבי ונציגי מפלגת "מולדת" לבין ראש הממשלה יצחק שמיר ונציגי "הליכוד" בנוגע להקמת ממשלת ימין צרה בראשות שמיר ובהשתתפות "מולדת"  פרוטוקול פגישה בין ח"כ זאבי לנשיא חיים הרצוג  שבה המליץ זאבי להטיל את הרכבת הממשלה על שמיר  מכתב מח"כ זאבי לשר משה ניסים  שבה הודיע לו זאבי על הפסקת המו"מ הקואליציוני בינו לבין "הליכוד".
פ-2196/7 1/1/1971 הגדודים העבריים. דברי נאום מאת נלסון שנישאו בכנס תנ"ך ארצי לציון חמישים שנה לפירוק הגדודים העבריים.
גל-59422/7 3/26/1997 מוזיאון תל אביב הסכם בדבר גביית דמי חבר בין מועצת העיר תל אביב – יפו  המייצגים את עובדי המוזיאון  לבין מוזיאון תל אביב.
א-7228/35 10/1/1964 . מפעלי פדרמן
א-7230/15 6/1/1965 . יחסי ישראל-קמרון
ג-6724/29 1/1/1973 רה"מ יצחק רבין – איכות הסביבה (התיק סודר בלשכת ראש הממשלה)
ג-6726/2 1/1/1974 חקלאות  מדיניות חקלאות – כללי
ג-844/100 5/13/1946 בית-הספר הריאלי "יבנה" ( מזרחי ) תזכיר על בית-הספר התיכון הדתי לבנים "יבנה" חיפה. תקציב בית-הספר לשנת תשי"א. דו"ח על הביקור  טבלת חלוקת העבודה; חילופי מכתבים בין מחלקת החינוך והמפקח על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר.
ג-7077/41 4/9/1970 קשרים עם ארכיונים בקנדה התכתבויות בין פ.א. אלסברג  גנז המדינה לבין ג'יימס בונר  מנהל 'the Business Archives Council of Canada' – גוף שמאגד ארכיונים של חברות בעלי חשיבות היסטורית – סקירה עליהם; דוחות על האסיפה הכללית השנתית השלישית והערותיו של ג'יימס בונר  נשיא ויושב הראש של איגוד הארכיונים של חברות בקנדה; הקמת תכנית ארכיונית בקונגרס היהודי הקנדי – טיוטת מדיניות על הארכיון; אפשרויות הכשרת מועמד מתאים עבור הארכיון של הקונגרס היהודי הקנדי בארץ – פנייה של גנז המדינה אלסברג לגב' שושנה מעוז מהאוניברסיטה העברית – התכתבויות בעניין;
גל-59777/10 5/6/1999 קידוחי נחלי מנשה 26 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים.
ג-6300/8 12/3/1963 חוק הנישואין והגירושין בתיק הצעת חוק הנישואין והגרושין שהוגשה לכנסת ע"י חברת הכנסת אמה תלמי.
ג-6300/11 1/22/1963 חוק הגנת הנישואין בתיק הצעת חוק הגנת הנישואין שהגשה לכנסת ע"י חבר הכנסת לורינץ.
ג-6736/11 8/1/1971 יחסי ישראל – סודן
ג-6740/15 1/1/1975 התאחדות יוצאי ברית-המועצות  מעוז  מגן  אגודת אקדמאים שומרי תורה מעוז: אגודה לעזרת יהודי ברית-המועצות  מגן: אגודה לעזרת הנרדפים ברית-המועצות
ג-1934/4 8/1/1956 ועדת השמות הממשלתיות כרך ה' רשימת שמות יישובים שאושרו בוועדת השמות קביעת שמות למועצות אזוריות  שמות לעצמים גיאוגרפיים ; הנצחת אישים ; פרסום שמות בילקוט הפרסומים וברשומות ;  פרוטוקולים של דיונים; ועדות משנה וועדת המליאה;  רשימון אתרים עתיקים במפת ישראל
ג-1934/6 6/8/1958 ועדת השמות הממשלתיות כרך ז' רשימת שמות יישובים שאושרו בוועדת השמות קביעת שמות למועצות אזוריות  שמות לעצמים גיאוגרפיים ; הנצחת אישים ; אישור שמות היסטוריים פרסום שמות בילקוט הפרסומים וברשומות ; צירוף חברי ועדה פרוטוקולים של דיונים; ועדות משנה וועדת המליאה; ערעורים על שמות תעתיקים ; נוסחים לועזיים של שמות במפות באנגלית: ים כנרת  צפת ועוד
ג-1934/8 11/1/1955 ועדת השמות הממשלתיות כרך ד' רשימת שמות יישובים שאושרו בוועדת השמות קביעת שמות למועצות אזוריות  שמות לעצמים גיאוגרפיים ; הנצחת אישים פרסום שמות בילקוט הפרסומים וברשומות פרוטוקולים של דיונים; ועדות משנה וועדת המליאה; שינויי שמות וערעורים על החלטות
ג-6398/11 1/1/1963 חזית שוויון לאומית
ג-6350/32 1/1/1960 קבוצת בוני ערים בע"מ
פ-3045/23 2/1/1946 Hunting – Aerosurveys Limited תזכירים והתכתבות בנוגע לשתי חברות שהתמזגו לחברה בשם הנ"ל ואשר עוסקת בהכנת מפות ומדידת מרחקים אוויריים. עלונים של חברת Percival Airways Limited בנושא מטוסים שפותחו על-ידי החברה.
פ-3045/24 9/1/1946 Aircraft; British Manufacture; Alvis Ltd התכתבות בנוגע לרצון יו"ר המינהל לתעופה אזרחית ובין החברה בנגע לשליחת עלונים העוסקים במנועים אוויריים שפותחו על-ידי החברה.
ג-6354/18 1/1/1960 יחסי מסחר ישראל-קמרון
ג-6388/21 1/1/1960 יחסי ישראל-קמרון
ג-6388/22 1/1/1960 יחסי ישראל-מאלי
ג-6897/26 9/1/1969 יחסי ישראל מאלי התכתבות עם משרד החוץ
ג-6897/21 3/1/1969 יחסי ישראל קמרון התכתבות בנוגע לביקור ראש-הממשלה גולדה מאיר בקמבודיה וקטעי עיתונות
ג-7286/22 12/28/1983 חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ התכתבויות וחליפת מסמכים מגנזך המדינה  בנוגע לארכיון חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ: עריכת סקר של החומר הארכיוני מטעם הגנזך ומפתח מיספור שרטוטים הנמצאים בארכיון החברה.
ג-7318/27 1/1/1989 חברה כלכלית לירושלים בע"מ ממכתב ממנהל ארכיון עיריית ירושלים לגנז המדינה מר אלסברג בעניים החברה כלכלית ירושלים
ג-7288/17 9/20/1983 איגוד המוזיאונים מסמך בנוגע להפקדת תיקי האיגוד בארכיון.
פ-2046/33 2/10/1955 טיוטת מכתב מיצחק בן-צבי לד"ר זרח ורהפטיג (סגן שר הדתות) בענין זכויות השומרונים בארץ טיוטה בדפוס עם הערות בכתב-ידו של בן-צבי.
ג-7320/20 6/29/1986 ארכיון סרטים- גורית קדמן תנאי ההפקדה נמצאים בתיק 7102/12-ג בתיק רק מסמך אחד בעניין הוצאת סרטים שהופקדו בגנזך על ידי גורית קדמן (הוצאת הסרטים ע"י בתה).
ג-5448/6 1/1/1956 החברה הממשלתית לתיירות – ביקורת תקנות החברה  תזכיר ההתאגדות  תעודה לאיגודה ורישומה; פרטי-כל מישיבות מועצות המנהלים ואחרות של החברה הממשלתית לתיירות והחברה לפיתוח התיירות 6.1.58 – 17.4.61; הצעת התקציב וריכוז של הצעת תקציב לשנת 1958/59  דו"ח כספי ל- 31.3.59 ודו"ח פעולות של החברה הממשלתית ל- 1958/59 וכו'
גל-59697/6 12/17/1963 עתיקות אתרים היסטורים תיק על שימור אתרי עתיקות היסטוריים ובו רשימת האתרים  מעקב אחר שימורן ושיקומם וכן מידע עליהם.
ג-7119/48 6/25/1972 ארכיונים בהתיישבות העובדת – גבע – קבוצה טופס רישום הארכיון האישי של קבוצת גבע.
ג-7293/18 2/21/1974 מועצת הארכיונים העליונה (כולל רשימת חברים  מינויים חדשים וכו') הרכב מועצת הארכיונים העליונה  ברכות על מינוי חברים וטיוטת חוק הארכיונים.
ג-7109/34 2/1/1972 פרסום תעודות המדינה התכתבויות גנזך המדינה בעניין פרסום תעודות המדינה : החלטות מועצת הארכיונים העליונה במושב הי"ח  פרוטוקולים ישיבה על פרסום תעודות המדינה – התהוותה ותולדותיה.
ג-7277/34 7/23/1982 דרום-אפריקה התכתבות בנוגע לימודי ארכיונאות
ג-7309/2 2/5/1986 איגוד המוזיאונים בישראל והוועד הישראלי של איקו"ם הזמנת גנז המדינה להשתתף בכנס יום עיון  של איגוד המוזיאונים
ג-7309/14 12/3/1984 דרום-אפריקה התייעצות בנושא הפקדת חומר ארכיוני
רש-1730/4 3/7/1995 ראש פינה  בית וילקומיץ מסמכי תכניות ומפות תכנון הבניה של בית הספר העברי הראשון וילקומיץ השוכן בשכונת מושבות הראשונים בראש פינה  חוזים  הצעות קבלן ומפרטי עבודה.
ג-846/27 5/4/1950 מינהל יפו סיכום משיחה בין מנהל האגף א. בן-יהודה למנהל אגף לאדמיניסטרציה במשרד הפנים בענין תקציב החינוך ביפו בשנת תש"י – תשי"א  דו"ח ביקור בבתי-הספר ביפו מאת הרופא הממשלתי סניף יפו; חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר של המזרחי לעירית תל-אביב ועוד
גל-59717/13 3/12/1996 אגודת יחל ישראל רחוב מקור ברוך 5 גוש (5514484) הקמת תחנת טרנספורמציה – תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים
גל-54253/10 12/20/1992 גבעת זאב התכתבויות בנושא בניית מוסדות ציבור  פיתוח תשתיות ויחידות דיור בגבעת זאב  הזמנות לביצוע עבודה ועוד.
ג-850/27 6/6/1951 הועד המפקח על בתי-הספר של המזרחי/ פרוטוקול פרטי-כל מישיבות הועד המפקח על בתי-הספר של המזרחי 6.6.1951 ( מסמך יחיד – 2 העתקים )
גל-59813/12 5/27/1993 אג' יחל ישראל מקור ברוך גוש 11188 חלקה 83 וחלקים מחלקות 59 91 רמת ויזניץ 549/72 ופרוטוקול בקשה להקמת תחנת טרנספורמציה – תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
פ-1946/3 10/5/1925 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת יצחק בן-צבי אל א. חלפון -בעניין פעילות ההסתדרות בקרב הערבים. מכתב מאת זאב פלר מלונדון אל יצחק בן-צבי – בעניין מאסר ההנהגה הקומוניסטית בלונדון.
ג-6687/9 1/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – ביקור ראש-הממשלה  בארצות-הברית
פ-3045/1 2/1/1947 צווי תנועה באוויר – אישורים
א-4212/5 3/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – מדיני מברקים  סקירות ופרסומים בענינים מדיניים כולל אישור סיוע החוץ לישראל  סיוע כלכלי למצרים  רכישות נשק של ישראל מארה"ב ועוד (המשך בתיק 6).
מגע-88/21 1/1/1961 תיק פרט התכתבות עם מושל ירושלים  בעניין העברת מחמד אל-ח'טיב ממחלקת האפוטרופוס על הרכוש אל לשכת מושל מחוז ירושלים ועוד.
א-4317/10 1/1/1983 רה"מ מנחם בגין – משא-ומתן ישראל – לבנון ( בעקבות מלחמת שלום הגליל) ישיבות  פגישות  שיחות  פרוטוקולים  סיכומים ועוד
פ-2047/7 8/16/1948 הצהרת אנוסים בשכם – מאמר מאת יצחק בן-צבי (במכונת כתיבה) טיוטת מאמר עם תיקונים בכתב-ידו של יצחק בן-צבי. הנוסח הסופי הודפס ב"דבר"  גליון 4012. במאמר מכחיש בן-צבי את אמיתות הידיעה כי השומרונים בשכם מתנגדים להקמת מדינה יהודית ומספר שהצהרת ההתנגדות נסחטה באיומים ע"י המוסלמים. כמו כן הוא מגולל את פרשת היחסים בין המוסלמים לבין השומרונים עד תקופתינו.
פ-2046/16 1/1/1946 לקורות השמרונים במאה הי"ט (מתוך הוי של מיעוט לאומי בקרב הרוב הערבי)/ י. בן-צבי טיוטות עם תיקונים בכתב ידו והנוסח הסופי של המאמר "לקורות השמרונים במאה הי"ט (מתוך הוי של מיעוט לאומי בקרב הרוב הערבי)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם – עתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית"  גליון ל"ח-ל"ט  4.6.1946.
פ-2045/26 1/10/1950 התכתבות של יצחק בן-צבי עם מחלקת ארצות-הברית במשרד החוץ על הצעה לסיוע לשומרונים בשכם ובישראל התכתבות בעברית ובאנגלית בין יצחק בן-צבי  אסתר הרליץ ממחלקת ארצות-הברית במשרד החוץ וגורמים נוספים בנוגע לקהילות השומרונית בתל-אביב-יפו ובשכם.
פ-2046/28 7/18/1949 דו"ח נציג "הצלב-האדום" על השומרונים בשכם התכתבויות וחליפת מסמכים של יצחק בן-צבי  בנוגע לעדה השומרונית בשכם: מפקד אוכלוסין שנערך ב-18.7.1949 ע"י הצלב האדום של 244 בני העדה השומרונית בשכם עם הפרטים: שם  מצב משפחתי  מין  גיל  מקצוע ומספר הנפשות במשפחה. בנוסף  בתיק מענה של בן-צבי לשאלותיו של ד"ר אריה שטיינברג מפקד יחידת הקשר של צה"ל עם הצלב האדום.
פ-2046/29 12/24/1954 התכתבות בין יצחק בן-צבי לירוחם קרוב בענין השומרונים (תשט"ו) מכתב אחד מקרוב לבן-צבי (בכתב-יד) וטיוטת מכתב אחד מבן-צבי לירוחם קרוב (בדפוס) בנוגע ליחסים בין יהודים לשומרונים לאורך ההיסטוריה.
פ-2046/38 3/5/1953 מכתב לנשיא יצחק בן-צבי ממשרד החוץ והעתקי קבלות משומרוני שכם על עזרה כספית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הנשיא יצחק בן-צבי  בנוגע לסיוע הכספי שניתן ע"י הג'וינט למשפחות העדה השומרונית בשכם: מפקד האוכלוסין של משפחות העדה השומרונית בשכם והעתקי 34 קבלות מאושרות ע"י עמרם יצחק הכהן ויעקב הכהן משכם מסיוע הג'וינט לעדה בחודש פברואר 1953.
פ-2046/39 3/19/1950 טיפול בענייני השומרונים ביפו ובשכם (שיכון ועזרה כספית) התכתבויות וחליפת מסמכים של יצחק בן-צבי  בנוגע לעדה השומרונית ביפו ובשכם: מכתביו של עמרם יצחק כהן משכם  סיוע לאנוש מרחיב  הקמת שיכון מיוחד לשומרונים  שאלותיו של זאב סוראסקי על העדה בישראל  פנייתו של יעקב בן עזי הכהן משכם לסיוע בכתב שומרוני בתרגומו של יצחק בן-צבי ועוד.
ג-11239/8 7/5/1992 הממשלה הממשלה  ביקורים וסיורים ( מחיצות ) – קווי יסוד של מדיניות הממשלה 5.7.92  "שנה לממשלה – מתחילים לראות תוצאות" – סקירת פעולות ממשלת רבין 1.6.93  ביקורי ראשי-הממשלות וסיורי מנכ"לים של משרד ראש-הממשלה – טפסי תיאורי אירוע  נושאים לדיונים וביקורים  תכניות ולוחות-זמנים  רשימות המשתתפים  מפות ועוד ( כולל סיכום סיור ראש-הממשלה יצחק רבין ושר הבינוי והשיכון בנימין בן-אליעזר במועצה האזורית רמת הנגב 27.11.92 )
פ-2045/5 3/11/1924 מכתב מיצחק בן-צבי לדוד מילר (שכם) בנושא השומרונים מכתב מיצחק בן-צבי לדוד מילר (שכם) העוסק במוצא השומרונים ובקשר שלהם לעם-ישראל.
פ-2045/7 4/25/1950 מכתב מהשומרונים בישראל ליצחק בן-צבי בנוגע ליציאה להר גריזים השומרונים הישראלים שולחי המכתב (20 איש) מבקשים הסדרת רשיונות מהשלטונות הישראליים והירדניים למעבר הגבול בין המדינות לצורך ביקור בהר גריזים (שכם) לרגל חג הפסח השומרוני.
פ-2045/9 5/15/1950 התכתבות על תקא תופיק הכהן השומרוני התכתבות בעברית וצרפתית בין יצחק בן-צבי  מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ וארגון "הצלב האדום" בעניין הסדרת העברת כספים לכהן הגדול השומרוני נג'י (אבישע) הכהן  יורשו של אחיו תופיק (מצליח) הכהן ועוד.
פ-2045/10 7/30/1950 הוועד השומרוני בישראל מסמך יסוד הוועד של העדה השומרונית בישראל  פרוטוקולים של ישיבות הוועד והתכתבות בין מזכיר הוועד אברהם צדקה  יצחק בן-צבי ומשרדי הבטחון והדתות בענייני העדה השומרונית: מעמדו החוקי של הוועד  הקשרים בין השומרונים בישראל לשומרונים בשכם  גיוס השומרונים הישראלים לצה"ל  ארגון פועלי המוזאיקה השומרונים ועוד.
א-4510/12 1/1/1968 לשכת המנכ"ל יעקב הרצוג – מסמכים שונים  1968 מברקים  דו"חות  פרוטוקולים מפגישות וישיבות בנושאים שונים כגון יחסי ארצות-הברית – ישראל  שליחות יארינג  התווית מדיניות הבטחון הישראלית  מדיניות ראש-הממשלה במזרח-התיכון ועוד
טס-11498/2 1/1/1979 מתנה מאנואר סאדאת נשיא מצרים (ANUAR SADAT) ליגאל ידין צלחת עשוייה מנחושת עם מעמד מעץ בתוך קופסה מקטיפה תנה מאנואר סאדאת נשיא מצרים (ANUAR SADAT) ליגאל ידין – צלחת עשויה מנחושת עם מעמד מעץ בתוך קופסה מקטיפה.
רש-1397/6 4/1/1974 רשות שמורות הטבע – ישראל תזכיר בשם הסביבה בישראל (אנגלית)  מחקרי המכון להגנת הצומח  אמנה בדבר שימורם של חיות בר נודדות  ושאלת איכלוס מחדש של צמחים ובעלי חיים בישראל  מיקום תחנת כח
פ-2042/36 1/1/1940 שומרונים בלוד – קטע ממאמר של יצחק בן-צבי על השומרונים שם המאמר המלא שפורסם ב"ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה" בדצמבר 1940: "כתובת יוונית – שומרונית מלוד". ביחס לטיוטה השנה משוערת. ראה תיק מס' פ – 2042/19.
פ-2047/36 1/1/1938 שומרונים – דברים מפי עמרם הכהן ראשי דברים (נקודות) שנכתבו מפי עמרם הכהן השומרוני בכתב-ידו של יצחק בן-צבי ובדפוס הכוללים דיווח על חלקים של התורה הנמצאים בידיו ועל מצבם הכלכלי של בני העדה השומרונית (?).
גל-18960/4 2/20/2000 השר יוסי שריד – פרוטוקולים של ישיבות סיכומי ישיבות  תכתובות וכדומה  בין היתר: סיכום דיון עם עיריית יקנעם  תכנית הלימודים החדשה בספרות  פעילות קרן רש"י בקו העימות בצפון  מכללות להכשרת מורים  הל"ה – למען החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח  מערכת החינוך במועצה אזורית עמק הירדן  ועדה לצמצום פערים  סיכום דיון עם מועצה מקומית חצור הגלילית  סיוע ליישובי קו העימות בצפון  סיור בגבעתיים  ביקור במעלה אדומים  קייטנות אנגלית  פגישה עם האגודה לקידום החינוך ונעל"ה  מערכת החינוך בבאר יעקב  ישיבה משותפת לבדיקת איחוד הטלביזיה החינוכית גלי צה"ל וערוץ 33  היערכות לפתיחת שנה"ל תשס"א  ועדת צמצום פערים  איחוד בתי ספר בקרית שמונה  פורום במנכ"לים  ועוד.
גל-18960/5 5/3/1998 השר יוסי שריד – פרוטוקולים של ישיבות בנושא קידום החינוך הבדואי הוועדה לבדיקת מערכת החינוך הבדואית בצפון  פרוטוקול ועדת המשנה לענייני הבדואים  תוכנית התערבות במגזר הבדואי – דו"ח ינואר 2000  פרוטוקול סיכום דיון בראשות שר הפנים בסוגיית הקמת בתי ספר בפזורה הבדואית בנגב
פ-2046/42 4/26/1950 מכתב מיפת צדקה ליצחק בן-צבי בענייני השומרונים המכתב עוסק בהשתתפות השומרונים בתל-אביב בחגיגות יום-העצמאות  בבקשת עזרה בהסדרת כניסת קרוביו של יפת צדקה בשכם לגבולות ישראל ובמניעת יציאה חפוזה של שומרונים אחרים מישראל להר-גריזים (שכם)  לאור הבעיות הבטחוניות והפוליטיות.
פ-1999/34 7/20/1958 יצחק בן-צבי – עזמי עודה שני מכתבים קצרים ממזכיר לשכת הנשיא בן-צבי  דוד ברטוב  ללשכת היועץ לענייני ערבים ומהלשכה הנ"ל לעזמי עודה בנוגע לבקשת מהנשיא של הנ"ל
גל-54372/7 1/1/1989 שיקום והתדשות עג'מי ולב יפו – קווים לתכנון חוברת
ג-848/17 9/26/1948 הועד המנהל למערכת החינוך של כנסת ישראל ושל ועדת החינוך למערכת החינוך – חלק ב' פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענין החינוך 8.11.48 – 29.12.48  פרוטוקולים מישיבות הועד המנהל למערכת החינוך ופרוטוקולים מישיבת ועדת ההנהלה למערכת החינוך במדינת ישראל ( כולל הערכת ההוצאות להחזקת כל מוסדות החינוך הכלולים במערכת החינוך של הועד הלאומי בשנת תש"ח).
ג-2582/7 7/1/1962 מנהלת נמל תעופה בן-גוריון – תאונה למטוס 4 XAES בשעת נחיתה
ג-3166/12 4/1/1983 לשכת מנכ"ל – תאונת מטוסים.
ג-3166/13 4/1/1984 לשכת מנכ"ל – תאונת מטוסים.
גל-13486/22 1/1/1978 לשכת המנכ"ל : תאונות מטוסים כרך ב'
גל-49031/3 4/10/1948 נזקי מלחמה רשימות של נפגעים ונפגעות ממלחמת העצמאות שקיבלו הקצבות הלוואות או מענקים מהמשרד לנפגעי המלחמה  דפים בכתב יד של החוק לרישום נזקי המלחמה דפים בכתב יד של חוקים ותקנות ברפובליקה של צ'כוסלובקיה
גל-49031/4 12/1/1948 תיקון בתים חוקים ותקנות הנוגעים לתיקון בתים שנפגעו בשעת מלחמה  על אחד המסמכים חתום הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון השר לטפול בנפגעי המלחמה
גל-6554/16 9/1/1973 לשכות שרים – תאונות מטוסים
גל-490/29 1/1/1968 לשכת שר ומנכ"ל – תוכנית אב לתחבורה ירושלים רבה – דו"ח מסכם דו"ח מסכם לשנים 1968-1972
גל-11671/18 1/1/1960 דו"ח שנתי מספר 11 – משרד הסעד – מעון לחוסים "מכורה" כפר חסידים.
חצ-9686/3 4/1/1986 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9686/4 4/1/1987 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9686/5 11/1/1987 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9686/6 4/1/1986 קמרון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
גל-49033/18 4/26/1949 הקצבות  הלוואות תיק המשרד לנפגעי המלחמה בתל אביב  רשימות שמיות של אנשים פרטיים שקיבלו הקצבות והלואות לצורך פצויים לפצועים  עזרה ראשונה  סידור ילדים  הכשרה מקצועית  הבראה  עזרה קונסטרוקטיבית ונזקי רכוש. פיצויים לנפגעים במלחמת העצמאות
גל-52037/20 1/12/2003 סיור הנהלה התכתבות קצרה בנוגע לדחיית תאריך הסיורים  לו"ז סיור המנכ"לית רונית תירוש במועצה אזורית בית שאן  עמק יזרעאל
פ-2050/21 1/12/1951 קבורה שומרונית ואהבת ישראל – מאמר מאת יצחק בן-צבי ב"הדור" המאמר עוסק באשה שומרונית מתל-אביב שאחרי מותה סרבו אנשי הרבנות לקבור אותה בבית-קברות יהודי.
רש-1708/11 9/1/1987 פרוייקטים – גליל עליון חוף בצת  מעלות תרשיחא  מושב חוסן  מעלות מעלה יוסף  כרמיאל: מצורף 1 מפה/ תכניות חוף בצת אזור קייט קנה מידה 1:125  מפה/ תכניות חוסן  מפות/ תכניות 5 כרמיאל חוות סוסים קנה מידה 1:250  חוברת אגם מעלות הגליל אתר תיירות נופש וספורט
רש-1714/7 5/10/1993 פרוייקטים – מונפורט פארק גורן  גן לאומי  חפירות ארכיאולוגיות  תכנון מונפורט
חצ-9687/1 4/1/1986 קמרון – קשרים עם ארגונים מקצועיים ודתיים
חצ-9687/2 4/1/1986 קמרון – קשרים עם מדינות ערב וארגוני חבלה
ג-6434/21 8/1/1968 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-קמרון התכתבות בנושא
גל-6560/8 5/1/1975 חברת כימ אויר בע"מ
פ-2015/8 6/1/1936 יצחק בן-צבי – פנקסים פנקס שכותרתו תמוז – אב תרצ"ו ובגבו ירושלים  טבריה וצפת. בפנקס רשימות בכתב ידו של בן-צבי על יחס הערבים ליישוב היהודי  תקיפות במהלך המאורעות  רשימת עדים שיופיעו בפני ועדת פיל ועוד.
פ-2051/22 1/1/1932 השומרונים – מאמר מאת יצחק בן-צבי בכתב-ידו טיוטת מאמר זה היא כנראה טיוטה למאמר "מוצא השומרונים וחלוקתם לשבטים" שפורסם ב"הפועל הצעיר" ב-1932. בהתאם לכך נקבעה השנה המשוערת של התיק.
גל-21056/7 3/1/1993 לשכת המנכ"ל דורון שורר ואברהם חסון – יו"ש (יהודה ושומרון).
גל-21056/8 5/1/1993 לשכת המנכ"ל דורון שורר ואברהם חסון – יו"ש (יהודה ושומרון).
גל-21056/9 8/1/1993 לשכת המנכ"ל דורון שורר ואברהם חסון – יו"ש (יהודה ושומרון).
גל-21056/10 3/1/1994 לשכת המנכ"ל דורון שורר ואברהם חסון – יו"ש (יהודה ושומרון).
גל-52551/1 5/24/2001 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים על דיונים הנוגעים למימון חינוך יסודי.
גל-52551/3 5/9/2001 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים ומכתבים בנושאי חינוך שונים.
גל-52551/4 9/24/2001 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה התכתבויות ופרוטוקלים מדיונים הנוגעים לחינוך.
גל-52551/5 10/16/2001 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים של ישיבות ומכתבים של מנכ"ל משרד החינוך.
גל-52551/6 11/22/2001 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה דיונים שונים הנוגעים לחינוך. בתיק מופיעים גם מסמכים הנוגעים לסכנה הבריאותית הכרוכה בשימוש בגיר וכן דיונים על תרבות ארצות המזרח בבתי הספר.
גל-52551/7 1/30/2002 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים של ישיבות בנושאי חינוך.
גל-52551/8 2/12/2002 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים מפגישות עבודה בלשכת השרה ובלשכת המנכ"לית בנושא פעילויות ופרויקטים חינוכיים  כוח אדם במערכת החינוך  היערכות לשנת הלימודים  מוסדות חינוך  תקציבים  חינוך במגזר הערבי ועוד.
גל-52551/9 7/2/2002 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה פרוטוקולים של ישיבות בנושאי חינוך.
גל-52551/12 9/10/2002 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: פגישה עם נציגי כוכב יאיר וצור יגאל  הרפורמה בחינוך הטכנולוגי  הנהלת הסתדרות המורים  קיצוצים בשנת 2003  רישוי מוסדות חינוך  פגישות עבודה עם אישים שונים  פגישה עם נציגי מועצה אזורית בקעת הירדן  פגישה עם מועצה אזורית יואב  חדשנות ויזמות  עתיד המכללות להכשרת עובדי הוראה  ועדת העלייה הקליטה ובתפוצות: ענייני חינוך לעולים  פגישה עם נציגי מועצה אזורית עמק הירדן  נציגי העמותה למצוינות בחינוך  ועוד
גל-52552/2 3/2/2003 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: היערכות מערכת החינוך לשעת חירום  אישור ספרי לימוד  עיריית עכו  חקירת משטרת ישראל בנוגע לחשד כי אוניברסיטת המברסייד העניקה תארים בישראל שלא כדין  הסתדרות המורים  קיצוץ תקציב מורות – חיילות  נושא הליבה  מקצוע המחול  מנכ"ל היכל הספורט יד אליהו  המועצה הישראלית לתרבות ואומנות  ארגון המורים העל יסודיים  תכנית הליבה לחינוך היסודי בישראל  אגף התקציבים באוצר  ועוד
גל-52552/5 9/8/2003 פרוטוקולים של ישיבות בלשכה בין היתר: חוקת הזכאות  מינהל הספורט  ביטחון מוסדות חינוך  פגישה עם נציגי עיריית עכו  Memsi MSA ממסי – האקדמיה לספורט מוטורי ולבטיחות בדרכים  מערכת החינוך בירושלים – נתוני בסיס – תשס"ד  דו"ח הצוות הבין-משרדי לצמצום פערים בתקצוב מערכת החינוך – דו"ח שושני  פגישה עם ועצה אזורית שומרון  בריאות התלמיד  הרשות לבטיחות בדרכים  החברה למתנ"סים  הכדורגל בישראל  אגף תקציבים באוצר  ועוד
נ-735/51 8/16/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – רוטרי קשרי רוטרי והנשיא עזר ויצמן.
גל-52045/7 4/30/1987 פרוטוקולים מישיבות האגף דיונים העוסקים בחינוך פנימייתי.
גל-52045/8 11/2/1988 פרוטוקולים מישיבות האגף פרוטוקולים מישיבית ועדת חינוך.
גל-52045/9 6/6/1989 פרוטוקולים מישיבות האגף דיונים בנוגע לחינוך בישובים שונים.
רש-1712/10 10/24/1983 פרוייקטים – גליל מערבי פרוייקטים בעכו העתיקה  פיתוח חופים באזור נהריה – עכו
רש-1712/11 12/24/1982 פרוייקטים – גליל מערבי פרוייקטים בעכו העתיקה
נ-735/49 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיריית אילת הנשיא עזר ויצמן ורעיתו ראומה יורדים לאילת ומארחים שם את חוג התנ"כ.
פ-1972/21 1/23/1931 יצחק בן-צבי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת חבר הועד הלאומי יצחק בן-צבי  בנוגע לנושאים: דבריו מישיבות מליאת הוועד הלאומי  בחירת הנהלת הוועד הלאומי  קבלת הנרייטה סולד לוועד הלאומי  עיריית ירושלים  שביתת הנהגים  תכנית הפיתוח  עריכת מפקד אוכלוסין  שאלת פתיחת בתי הספר  עבודת פועלים חברי הסתדרות בשבת  הצעה של המועצה והלשכה לענייני הערבים  יהודי פקיעין  סכסוך עבודה של האוניברסיטה העברית ועוד.
ג-857/6 5/16/1947 הדסה לנוער – מגרשי קיץ הצעת תקציב למגרשי קיץ במחוז הדרום והצעות להקצבות  טבלאות ההוצאות ומסמכים כספיים אחרים  פרוטוקולים מישיבות בנושא  תזכיר על שימוש במגרשי משחקים בקיץ ע"י ילדי עולים  חילופי מכתבים בין ועדת הדסה/ גוגנהיימר לנופש לועדות שונות למגרשי משחקים  למזכירויות המושבים  יומן המגרש  רשימות המקומות בהם נפתחו מגרשי קיץ  ורשימת ההקצבות ועוד
רש-1702/1 11/1/2000 פרוייקטים – כפר תיירות יחיעם מבצר יחיעם  ועדות היגוי  שינוי תוואי ציר הכניסה
פ-2054/1 8/3/1937 שומרונים – מכתב מיעקב הכהן משכם ליצחק בן-צבי בצירוף מכתב מאב-חסדה הכהן לבן-צבי המכתב מיעקב הכהן (בכתב עברי מודרני) עוסק בערבים מאזור שכם שפגעו במצבה של אלעזר בן אהרן הכהן השומרוני.
פ-2054/15 3/20/1960 פנקס צ'קים של הנשיא יצחק בן-צבי (כולל צ'קים שהעביר כעזרה לשומרונים בשכם)
רש-1217/8 7/1/1975 ניטור סביבתי – מאגר נחל ראש פינה – תכנית כללית צפת בתיק חוברת תכנית כללית להקמת מאגר נחל ראש פינה.
רש-1218/8 1/1/1975 ניטור סביבתי – רשות ניקוז כנרת – מינהלת כנרת מאגר נחל ראש פינה בקשה לרישיון הקמת מכון מים באזור מחנים מאגר נחל ראש פינה טיפול בשפכים וניצול קולחים
פ-2720/1 5/28/1948 דפי בולים בולי דואר ישראל שהוגשו לקוראי "מעריב" לכבוד האירועים: דמי דואר I  מועדים לשמחה תש"ט  ימי העצמאות  אוניברסיטה  מועדים לשמחה תשי"ט  המכביות  דואר עברי  תבים  שלום עליכם  יובל תל אביב  הקונגרס הבין לאומי למגדלי הדרים  שבטים ה-3  תביל  תבול  יום העצמאות ה-1  ירושלים  הדגל  מטבעות  חיים נחמן ביאליק  כליל הנגב  תבא  דואר אוויר  עלית הנוער  רוטשילד  הסתדרות המורים  מגן דוד אדום  בצלאל  בית ציוני אמריקה  פתח תקווה  בטחון  זכויות האדם  ועידת הנוער  תערוכת העשור  רמב"ם  כיבוש השממה  10 שנות תעופה אזרחית בישראל ו-25 שנות המכביה. בנוסף  בתיק מפת ערי נחלת דן  לוח תש"ך לקוראי מעריב  לוח שנת תשכ"א 1960-61 – עץ הזית ואנציקלופדיה תנ"כית בתמונות.
פ-2055/3 11/25/1936 שומרונים התכתבות בין יצחק בן-צבי לשומרוני גבריאל צדקה (מתל-אביב) בנוגע לטיפול בבקשתו של צדקה לסיוע כלכלי ממוסדות "הוועד הלאומי" (במעורבות הנרייטה סאלד)  התכתבות נוספת בין בן-צבי לשומרוני יעקב בן עוזי הכהן (משכם) בענייני כתבים שומרוניים ומאמר על אשה שומרונית שאחרי פטירתה אסרו הרבנים לקבור אותה בבית-קברות יהודי.
פ-2055/14 9/12/1949 שאילתה של יצחק בן-צבי בכנסת על דינם של השומרונים שרוצים לשוב לגבולות ישראל נוסח השאילתה ותשובת שר החוץ משה שרת.
פ-2055/28 6/10/1963 מכתב תנחומים מהכהן הגדול השומרוני עמרם בן יצחק לרחל ינאית לאחר פטירתו של יצחק בן-צבי המכתב באנגלית.
גל-52586/5 10/19/2003 לשכת מנכ"לית רונית תירוש – פרוטוקולים וסיכומי ישיבות מליאה – כרך א' פרוטוקולים מישיבות מליאת כח המשימה הלאומי: לקידום מערכת החינוך  תולדות מערכת החינוך והיווצרות הזרמים בה  מבנה משרד החינוך  בחינות הבגרות בישראל  מבחני הערכה: היבטים פסיכומטריים שכר מורים בישראל  הכשרת מורים בישראל  נוער בסיכון ונשירה  סמים  אלכוהול והימורים בבתי הספר  תכנית ליבה ותכנון לימודים  הוראת מתמטיקה ועוד.
גל-52586/6 12/28/2003 פרוטוקולים וסיכומי ישיבות ועדת תקציבים ומשאבים מסמכים ממשרד החינוך ובהם פרוטוקולים וסיכומי ישיבות מאת ועדת תקציבים ומשאבים.
גל-52586/7 1/1/2003 פרוטוקולים וסיכומי ישיבות ועדת ניהול מוסדות החינוך מסמכים ממשרד החינוך ובהם פרוטוקולים וסיכומי ישיבות מאת ועדת ניהול מוסדות החינוך.
גל-52586/8 12/21/2003 פרוטוקולים וסיכומים ישיבות מליאה פרוטוקולים וסיכומים ישיבות מליאה.
גל-52586/9 1/31/2003 פרוטוקולים וסיכומים ישיבות ועדת שכר מורים פרוטוקולים וסיכומי ישיבות ועדה של הוועדים לתנאי העסקה של המורה הכשרתו וקידומו  לפיתוח כוח אדם בהוראה וועדת השכר של המורים.
גל-52586/10 3/9/2003 פרוטוקולים וסיכומי ישיבות ועדת דרג הניהול פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של הועדה לדרג הניהול של מערכת החינוך המקומית.
גל-52586/11 1/25/2004 פרוטוקולים וסיכומי ישיבות "ועדת מדידה והערכה" 2003 – 2004 מסמכים ממשרד החינוך ובהם פרוטוקולים בנושא החינוך  כגון: הערכת תלמיד  הערכת תכניות ופרויקטים ועוד.
גל-52586/13 2/6/2004 פרוטוקולים וסיכומי ישיבות זרמים וקהילות פרוטוקולים וסיכומי ישיבות זרמים וקהילות
גל-52083/11 12/1/2000 ישיבות מנכ"ל  מנהל מחוזות  ועדת החינוך של הכנסת  לשכת מנהל המינהל ישיבות מנכ"ל  מנהל מחוזות  ועדת החינוך של הכנסת  לשכת מנהל המינהל
גל-52083/12 9/1/2001 ישיבות מנכ"ל  מנהל מחוזות  ועדת החינוך של הכנסת  לשכת מנהל המינהל ישיבות מנכ"ל  מנהל מחוזות  ועדת החינוך של הכנסת  לשכת מנהל המינהל.
גל-52083/14 1/1/2004 ישיבות מנכ"ל  מנהל מחוזות  ועדת החינוך של הכנסת  לשכת מנהל המינהל התיק מכיל: סיכום ישיבת הנהלה פורום א  תכנית ביקור צוות וועדת פרס החינוך הישובי במוא"ז עמק יזרעאל ועוד.
גל-52063/1 2/2/2002 פרוטוקול ועדת תמיכות 1/02 המפעל להכשרת ילדי ישראל פרוטוקול ועידת תמיכות בנושא ועדת מקדמה למפעל להכשרת ילדי ישראל והחלטת הוועדה על תקצוב נוסף לטובת הכשרת ילדי ישראל.
גל-52063/2 2/21/2002 פרוטוקול ועדת תמיכות 2/02 המכללה הימית פרוטוקול ועדת תמיכות 2/02 המכללה הימית לישראל – בקשת מקדמה
גל-52063/3 2/21/2002 פרוטוקול ועדת תמיכות 3/02 בתי ספר ימיים פרוטוקול ועדת תמיכות 3/02 בתי ספר ימיים
גל-52063/5 4/22/2002 פרוטוקול ועדת תמיכות 5/02 החזרי מע"מ למשק חקלאי פרוטוקול ועדת תמיכות 5/02 החזרי מע"מ למשק חקלאי
גל-52586/14 1/25/2004 פרוטוקולים וסיכומי ישיבות זרמים וקהילות פרוטוקולים וסיכומי ישיבות זרמים וקהילות
ג-864/94 10/25/1949 בית-הלוי חילופי מכתבים בין המפקח מזרם העובדים לוועד המושב בית-הלוי ולמוסד החינוכי ע"ש יצחק גרינבוים במושב.
ג-503/3 5/1/1948 תיקי חקירות סיבות מוות שמות הנפטרים: חיה ורדינגר  יצחק אדלר  יוסף נדלר  אלמוני  מזרחי ניסים  גסר עודד  פוימן לוי  ברנשטיין זאב  יצחק בורשטין  אריה קסטנר   אריה פרידמן  משה נצן  ידידיה צ'ורטקוב  משה קמזון  תרזיה זנפט  יאיר פרידמן  צבי רידר  גד לפקוביץ'  נעמי לפקוביץ'  יוסף מדר  שלמה מייזלזכריה תם  אביאל ויזנברג  אבנר אזרק  יוחנן גליקמן
טס-11631/10 1/1/1990 טדי קולק + שעיה גזית מתראיין אצל דן שילון הקטע הראשון בקלטת (טדי קולק) איננו מתוארך והחלק השני (דן שילון) מתוארך כנראה ל-13.5.1991 (הכיתוב אינו ברור) (טווח השנים לקלטת כולה משוער).
גל-52100/4 9/6/1990 טיפוח – פרוטוקולים דוחות מישיבות ועדת טיפוח של האגף לחינוך התיישבותי-סיכומי ישיבות והחלטות של ועדת טיפוח לפי ישובים (חוגי העשרה  פרוייקטים  תגבור לימודי ושעורי עזר  מרכזי למידה  עזרה לתלמידים חולים  העשרת ספריות  ימי עיון ועוד).
מגע-15/73 1/1/1955 המפלגה הלאומית הסורית / כללי
פ-284/42 1/1/1943 עיסא נח'לה  + נג'יב ג'רמאנוס – מקרקעין בחמאמה  תביעה כספית (1943) תביעת עלי עווד' נגד מחמד אבו-סמעאן בפרשת תשלום פיצויים בגין הפרת הסכם מכירת כרם עצי-זית בכפר חמאמה ועוד.
ג-864/71 2/25/1952 מקור-חיים ירושלים מזרחי חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים של המזרחי למחלקת גני-ילדים של המשרד ולגורמים אחרים בנוגע לגן-ילדים במעברת מקור-חיים.
ג-863/16 3/12/1945 מועצת המפקחים ( פרוטוקול ) פרוטוקול של מושב מועצת המפקחים (12-19.3.1945)-תקנון הפיקוח על בתי הספר היסודיים  תכנית לימודי דקדוק  הסטוריה  חשבון והנדסה.
פ-2740/8 11/30/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רבקה שנקר. מכתב ברכה לכבוד יום הולדתו של הנשיא מאת רבקה שנקר רעיתו של אריה שנקר
גל-49053/3 1/1/1969 מועצה מקומית הדר השרון מידע להכנת דוח הביקורת
ג-503/9 6/1/1948 תיקי חקירות סיבות מוות שמות הנפטרים: בן ציון כהן  שמעון אגסי  אברהם בלאו  יעקב לוי  רוזנבלום מנחם  ויזנברג אביאל  אחרוק זכריה  אליהו אלכס שורצקי  שלום יפת קטר  מנשה זילקא  רחמים כהן  דוד מיכאל מרכוס  אברהם עודד  דב קלנר  אברהם מושקוביץ'  צבי רופר  ויקטור בן משה אריה  מאיר ארזי  איסר ברסקי  תמר באוםגרטן  אברהם חפיץ  אברהם גוטליב  אלמוני  מנדל קויפמן או אלמוני  יצחק יצחקי
גל-22790/29 4/20/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד ת.ב.ע. לוד.
חצ-8722/34 1/1/1980 גינאה ביסאו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8722/35 1/1/1980 גינאה ביסאו – יחסים עם ארגוני חבלה.
חצ-8725/18 1/1/1980 מאלי – קשרים עם ארגונים פלשתינאים.
ג-6232/61 3/23/1962 מועמדים למלגה מקרן אלכסנדר למפרט – טסלר גיורא בקשת גיורא טסלר  בוגר בית ספר תיכון חדש – תל אביב  לקבלת מענק לימודים מקרן אלכסנדר למפרט כדי ללמוד מדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים.
גל-64387/10 2/17/2014 חברי כנסת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר להגנת הסביבה עמיר פרץ בנוגע לנושאים: חקיקה שתוקפה מותנה בקיומו של מצב חירום  דחיית לחצי מפעל כימיקלים לישראל על מיסוי ותמלוגים  השתתפות בפרויקט זקני השבט  חיזוק משטרת ישראל אל מול אתגרי הביטחון האישי בירושלים  דחיית מועד הקבינט חברתי כלכלי  התכנית למיסוי הפחם  סיוע וחיזוק ענף התיירות בדרום בעקבות מבצע צוק איתן  הצעת חוק הסדרת עיסוק בהדברת מזיקים  חשש לפגיעה בפרץ אילת מפרויקט הרכבת  הצעת תקנות הקרינה הבלתי מיינת  מי השתייה בישראל  מסלולי נחיתות והמראות בנמל בן גוריון  היערכות ישראל לשינוי האקלים  מענה שרת הבריאות על שדה בריר ועוד.
גל-64397/12 2/2/2014 הערכות המשרד להגנת הסביבה לרעידות אדמה (פרסום) מסמכים מלשכת השר להגנת הסביבה עמיר פרץ  בנוגע להיערכות לרעידת אדמה: מצגת שכותרתה "הערכות המשרד להגנת הסביבה לרעידות אדמה" – ועדת ההיגוי להיערכות לרעידת אדמה – פעולות ומטלות של משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנוגע להיערכות לרעידת אדמה – הצעת החלטה.
גל-64386/3 6/6/2013 סיכומי פגישות סיכומי פגישות בראשות השר להגנת הסביבה עמיר פרץ ומנכ"ל משרדו דוד לפלר  בנוגע לנושאים: מועצה מקומית נאות חובב  נוהל אכיפה בצה"ל  הקמת מפעל ייצור אמוניה במישור רותם  מועצה מקומית ג'לג'וליה  ניסויים בבעלי חיים  פורום יח"ס  צמיחה ירוקה  פגישות צוות התיאום בראשות מנכ"ל המשרד  עיריית באקה אל גרבייה  טיפול בפסולת חקלאית  הרחבת אפעה  כנס סביבה 2050  אגם מעלות  חוק רישוי ירוק  סגירת אתר אבו דיס והקמת תחנת מעבר  טיפול בפסולת נפיצים  הנהלת קרן הניקיון  פצלי השמן בשפלת יהודה  דו"ח שינוי אקלים  תחנת הכוח חגית  גן לאומי מורדות הר הצופים  רמת השרון  הקמת מערך לאיסוף פסולת באום בטין  שיקום נחל חברון אבו בסמה – אום בטין  תקנות מדגה ועוד.
גל-64397/10 8/1/2013 אתרים לאומיים בישראל – תנאי סף וקריטריונים להכרזה (פרסום) אתרים לאומיים בישראל – תנאי סף וקריטריונים להכרזה – אוגוסט 2013 – אלול תשע"ג. המסמך הוכן באגף שטחים פתוחים  מגוון ביולוגי ומורשת – אשכול משאבי טבע.
גל-64386/6 11/17/2013 סיכומי פגישות סיכומי פגישות בראשות השר להגנת הסביבה עמיר פרץ ומנכ"ל משרדו דוד לפלר  בנוגע לנושאים: טיפול המשרד בקידום  עידוד ויישום טכנולוגיות סביבה חדשניות  סיכומי פגישות צוות תיאום  פגישות עם ראשי הרשויות המקומיות של אופקים  קריית אתא  ג'סר א-זרקא  ריינה  נאות חובב  בוסתן אל מרג'  רמת השרון  טייבה  מג'אר  פקיעין  כפר קאסם  בני עי"ש  כפר סבא  ראש העין  מזכרת בתיה  הנהלת הקרן לשמירת הניקיון  ביטחון בצוברי גז וגז ביתי  חוות מזור  תיקון חוק הגנת חיית הבר  תחום ההדברה  פרויקט פתיחת חופים  כנס שרי איכות הסביבה באתונה ועוד.
גל-64397/21 3/1/2013 תיק חפיפה לשר הנכנס חוברת סקירה כללית שהוכנה לקראת כניסתו של עמיר פרץ לתפקיד  בנושאים: מבנה המשרד  תקציב  כוח אדם ויחידות ותחומי פעילות עיקריים.
גל-64398/19 12/1/2013 מדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות הממשלתיות מדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות הממשלתיות. דצמבר 2013.
גל-63674/10 1/11/2011 תכנון מחקר וכלכלה מסמכי משרד הכלכלה בעת כהונת השר שלום שמחון.
גל-63647/7 5/16/2010 הכשרה מקצועית מסמכים אודות פרויקטים שונים במשרד התמ"ת.
גל-63647/6 5/30/2010 הכשרה מקצועית הכשרה מקצועית.
גל-63647/1 5/7/2009 הכשרה מקצועית התכתבויות וסיכומי פגישות בנושא תקצוב קורסי הכשרה מקצועית  ביצוע מכרזים  עידוד תעסוקה  תעסוקת חרדים  סיוע למפעלים; סקירת פעולות בנושא הכשרה מקצועית; תכנית מערכתית לצמצום פערים  הקטנת עוני והגברת צמיחה בישראל של מכון טאוב ועוד.
גל-63647/2 8/23/2009 הכשרה מקצועית מבקר המדינה על השירות האזרחי.
גל-63670/2 7/1/2010 סיכומי דיון סיכומי דיונים  סיכומי ישיבות הנהלה  הערכת מצב משרדית  סיכום דיון מטה מול מטה הבריאות
גל-63670/7 4/22/2012 משנה למנכ"ל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המשנה למנכ"ל משרד התעשייה  המסחר והתעסוקה ינון אלרועי  בנוגע לנושאים: העדפת תוצרת הארץ  גיבוש טיוטת חוק רישוי ירוק  תחרות "תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה" ושדרוג מאגר המידע המשרדי.
גל-63679/3 8/5/2009 מתימו"פ (מרכז תעשיות מו"פ) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שרון קדמי  בנוגע למרכז התעשייה הישראלית למחקר ולפיתוח: סיכומי פגישות  מצגת וסקירה על המנהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי  מערכת היחסים בין מנהלת איסרד (Israel-Europe Research & Innovation Directorate – ISERD) ועמותת מתימו"פ  התקשרות רב שנתית  תסקיר השפעה על הסביבה לתמ"א 10/ה/2/3 – תחנת כח סולארית באתר תמנע צפון – בדיקת התאמת התסקיר להנחיות ועוד.
גל-63679/9 10/23/2011 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בין היתר: מעונות יום בעיר שדרות  מערך תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים  מתווה פיצוי למבצע עמוד ענן  שילוב רופאי שיניים עצמאים במתן טיפולים לילדים  פיצוי עצמאים ומעסיקים על שירות מילואים    פרוטוקול מס' 206 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה  הצעת חוק קרן לסיוע לעסקים במצוקה
ג-17726/26 2/1/1997 גבעת זאב דוח ביקורת רשומות מועצה דתית גבעת זאב
פ-4798/1 7/1/1934 יהדות ארה"ב וקנדה הועד היהודי האמריקאי  הרפורמים  הקונסרבטיבים
גל-63792/16 9/1/1941 כפר פליכס ורבורג מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ
גל-63792/12 9/1/1940 ברית פקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בעמ התיק עוסק בקיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי (א"י) ו' ולא בברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת. בתיק יש דוחות הביקורת של ברית הפיקוח לאותו ישוב.
גל-63792/13 9/1/1948 אבן יצחק אוכברג קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-63799/3 10/1/1935 הבשר הרצליה אגודה שתופית בעמ
גל-63799/2 11/1/1935 קואופרטיב החשמלאיים ראשון לציון בעמ
גל-63875/3 9/1/1926 ועד בית הכרם אגודה הדדית בע"מ
גל-63788/1 3/1/1947 שכונת פועלים א ראשון לציון אגודה שתופית בעמ
גל-63788/6 9/1/1946 וודג'ווד משק שיתופי של חיילים משוחררים בע"מ
גל-63788/10 9/1/1946 נבו כפר קיש מושב שתופי לאגודה בעמ
גל-63788/14 4/1/1948 שכונת פועלים נוה אשר אגודה שתופית בעמ
גל-63788/15 4/1/1947 שכונת פועלים א חדרה אגודה שתופית בעמ
גל-64064/4 3/4/1940 מובילים ע"י סולל בונה מתל אביב אגודה שתופית בעמ מובילים (ע"י סולל בונה) מתל אביב  אגודה שתופית בע"מ-תקנות האגודה  חברי האגודה  פירוק האגודה ובקשה למחיקתה מספר האגודות.
גל-63792/3 1/1/1940 אגרא כפר סירקין אגודה יצרנית חקלאית שתופית בעמ
גל-64233/8 12/16/1946 הקבוץ המאוחד יודפת קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ בתיק התכתבויות  דוחות ופרוטוקולים של קבוץ המאוחד יודפת קבוצת פועלים להתישבות שתופית.
גל-63868/10 5/1/1925 בית הכרם חברה הדדית להלוואות לבניינים ולחיסכון בע"מ
גל-63862/1 1/2/1936 בית וגן אגודה הדדית בעמ מסמכים והתכתבויות בנושא פירוק האגודה  פיצויים לפקידים שהועסקו על ידי האגודה  תביעות של חברי האגודה ועוד.
גל-63862/2 1/24/1947 בית וגן אגודה הדדית בעמ בית וגן אגודה הדדית בע"מ-פירוק האגודה והפיכתה לחברת בית וגן (חברה מוגבלת במניות) שתעסוק בפיתוח שכונת בת ים במחוז לוד (בניית מוסדות ציבור ודת). פקודת החברות-תזכיר ההתאגדות של החברה ומטרותיה  חברי ההנהלה והמועצה של החברה וסמכויותיהם  חשבונות ורכוש האגודה.
גל-63862/3 8/1/1921 בית וגן אגודה הדדית בעמ תקנות ודין וחשבון
גל-63862/9 3/16/1936 אגודה בית וגן יפו אגודה הדדית בעמ התכתבויות ומסמכים בנושא פירוק האגודה  סילוק חובות לחברים  בחירות לוועד האגודה  מאזן כספי של האגודה  רשימת חברים  דו"ח חקירה שהוגש לרשם האגודות השיתופיות ועוד.
גל-63862/10 2/27/1923 בית וגן אגודה הדדית בעמ דו"ח כספי מטעם מפרקי האגודה  מאזנים  רשימות חייבים  זכאים ותובעים ועוד.
גל-64074/2 2/4/1936 שכונת עזרא ב אגודה שתופית בעמ בתיק התכתבויות ותקשות בהקמת שכונת עזרא ב' – אגודה שיתופית.
גל-64138/18 12/1/1936 אגודה יצרנית צרכנית שתופית כפר אברהם בעמ
גל-63927/10 11/1/1935 מושב סלבנדי אגודה שתופית בעמ
גל-63927/9 4/1/1948 מושב סלבנדי אגודה שתופית בעמ חברת ניר בע"מ. דוד אינטריליגטור.
גל-63810/11 12/1/1931 אגודה צרכנית יצרנית בית חנן בע"מ חשיפת מעילה על ידי הגזבר והטיפול בכך.
גל-63810/9 12/1/1931 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית כפר יהושע בע"מ
גל-63810/12 12/1/1932 אגודה צרכנית יצרנית קואופרטיבית בפרדס חנה בע"מ
גל-63810/3 12/1/1931 המשביר המרכזי חברה קואופרטיבית לאספקה של העובדים העברים בישראל בע"מ
גל-63809/11 5/1/1933 הפרדסן הרצליה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63809/10 6/1/1933 מגדלי עצי הדר הרצליה אגודה הדדית בע"מ
גל-63810/2 12/1/1931 אגודת צרכנים קואופרטיבית בצפון תל אביב בע"מ
גל-63809/7 12/1/1933 מסעד קופת מלווה וחיסכון שיתופית של העובדים בשכונת בורכוב בע"מ
גל-63809/6 1/1/1933 אגודה צרכנית קואופרטיבית של העובדים בכפר סבא בע"מ
גל-63809/3 9/1/1933 קבוץ השומר הצעיר משמר העמק קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63809/1 9/1/1932 מזרע קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63808/8 4/1/1931 אגודה הדדית להספקת מים על הר הכרמל בע"מ
גל-63808/7 10/1/1930 הלוואה וחיסכון חקלאי רמת השרון אגודה הדדית בע"מ בתחילה: הלואה וחסכון חקלאי עיר שלום
גל-63808/6 9/1/1930 תנובה תל אביב חברה חקלאית שיתופית לתוצרת משקי העובדים העברים בע"מ
גל-63808/5 11/1/1931 ורדיה אגודה הדדית בע"מ
גל-63807/16 8/1/1947 משק אגודה שתופית חקלאית בעמ
גל-63807/23 9/1/1947 בלפוריה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63808/2 12/1/1930 צרכניה קואופרטיב צרכני יצרני בשכונת בורוכוב בע"מ
גל-63807/19 8/1/1938 פז אגודה שיתופית לשיווק פרי הדר בע"מ
גל-63807/22 9/1/1937 בלפוריה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63807/21 9/1/1946 אלונים קבוצת הנוער העובד להתיישבות שתופית בע"מ
גל-63807/18 8/1/1938 משק אגודה שיתופית חקלאית כפר סבא בע"מ
גל-63807/7 9/1/1938 יצרני הדר כפר סבא אגודה שhתופית בע"מ
גל-63807/10 9/1/1947 עברון קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
גל-63807/14 9/1/1938 יצרני הדר בכרכור אגודה שיתופית בע"מ
גל-63807/15 9/1/1938 אלונים קבוצת הנוער העובד להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63807/13 9/1/1938 יצרני הדר חדרה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63841/16 2/13/1948 מפעל השכון ברושמיה חיפה אגודה שתופית בעמ מחיקת מפעל השיכון ברושמיה חיפה (גשר רושמיה (גשר הגיבורים) הוא גשר ותיק מעל נחל גיבורים (ואדי רושמיה) בשכונת חליסה בחיפה) – התכתבות; הסתנפות לברית הפיקוח לאגודות שיכון בע"מ – התכתבות; פקודת האגודות השיתופיות – הודעה לפי סעיף 59ד; בקשה לרישום אגודה שיתופית.
גל-63799/5 12/1/1937 מנורה ג אגודה שתופית בעמ
גל-63800/4 10/1/1937 רמת אהרון אגודה שתופית בע"מ על שם אהרן אייזנברג
גל-63800/2 10/1/1935 קופת מלווה וחסכון המזרח אגודה שיתופית תל אביב בע"מ
גל-63799/7 10/1/1935 אוצר לאשראי של הפועל המזרחי בירושלים אגודה שתופית בעמ
גל-63801/7 2/1/1936 אגודה שיתופית למימון ולחקלאות של עובדי כפר הנוער בן שמן בע"מ
גל-63801/4 6/1/1935 כפר ביאליק אגודה חקלאית שתופית במפרץ חיפה בעמ
גל-63801/8 12/1/1934 נוה (נווה) אגודה הדדית לבתים משותפים בע"מ
גל-63800/5 1/1/1936 מתיישבי בני בנימין בעמק חפר אגודה שיתופית בע"מ
גל-63800/7 12/1/1935 הסבל העברי אגודה שיתופית בע"מ  סבלות.
גל-63800/6 2/1/1936 גולן גדרה אגודה חקלאית כללית שיתופית בע"מ
גל-63800/9 12/1/1935 פוליקליניקה עממית אגודה שתופית בעמ מרפאה כללית עממית
גל-63800/8 6/1/1937 קואופרטיב "הארגון" להובלה ולהספקה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63800/11 6/1/1939 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית ירקונה בע"מ
גל-63800/10 2/1/1936 באר השרון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
גל-63801/2 9/1/1947 ברית פקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ ההתיישבות הגדולה בקום המדינה.
גל-63805/9 1/1/1935 המכשיר אגודה קואופרטיבית להכשרת קרקעות בארץ ישראל בע"מ
גל-63805/8 2/1/1935 הס אגודה שיתופית לתעשיות מלט מרצפות מוזאיקה בע"מ
גל-63805/6 2/1/1936 באר חקלאית אגודה שיתופית בע"מ
גל-63805/3 6/1/1935 החקלאי הצעיר בני בנימין כפר תבור אגודה שיתופית בע"מ
גל-63805/5 1/1/1935 המניע בית חרושת לבניין ולתיקון מכונות אגודה שיתופית בע"מ
גל-63807/6 8/1/1938 אשכול אגודה קואופרטיבית לשיווק פרי הדר מגדיאל בע"מ
גל-63807/5 9/1/1938 יצרני הדר מגדיאל אגודה שיתופית בע"מ
גל-63807/4 9/1/1937 עטרות מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ
גל-63802/17 9/1/1939 בעז אגודה שיתופית לחסכון ועזרה הדדית בע"מ
גל-63803/2 8/1/1939 נכסי ציבור אגודה שיתופית חקלאית כללית עין גנים בע"מ
גל-63803/3 11/1/1939 מי שרון אגודה שיתופית להספקת מים נתניה בע"מ
גל-63802/15 5/1/1939 השרון הצפוני אגודת פרדסנים קואופרטיבית בע"מ
גל-63802/16 2/1/1941 אגודה שיתופית לשיווק פרי הדר פאר בני ברק בע"מ
גל-63802/11 5/1/1939 אגודה צרכנית שתופית אחדות בעמ
גל-63802/12 4/1/1939 אגודת מים שתופית באביחיל בעמ נבלעה (עם אגודה בשם "מנורה") ע"י אגודה בשם "בר" מאביחיל.
גל-63802/10 3/1/1940 קבוצת בנאים בת גלים אגודה שתופית בעמ
גל-63802/8 3/1/1939 קבוצת אנך קבלנים לבנין חיפה אגודה שתופית בעמ
גל-63802/9 12/1/1938 מקור המים אגודה שתופית לקדוח בארות בתל אביב בעמ
גל-63802/5 11/1/1947 רמת הדר אגודה שתופית בעמ
גל-63802/2 3/1/1936 שדות. ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ החורש.
גל-63803/15 10/1/1942 אגודה צרכנית שיתופית אגד בתל אביב בע"מ
גל-63803/17 12/1/1940 אגודה צרכנית שhתופית של עובדי קופ"ח תל אביב בע"מ
גל-63803/13 9/1/1939 הדרי השרון אגודה שתופית לשיווק פרי הדר בארץ ובארצות השכנות כפר סבא בעמ
גל-63803/11 5/1/1941 דפוס אלף חדרה אגודה שיתופית בע"מ אות  אגודה שיתופית  חדרה.
גל-63803/12 9/1/1939 מדורות קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית חדרה בע"מ התמזגה עם קבוצת הנוער העובד זרעים. השם החדש: זרעים קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ.
גל-63803/5 6/1/1927 קבוץ העובד הציוני שרשים (שורשים) אגודה להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63803/6 5/1/1939 הדרי צור יהודה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63803/9 9/1/1939 ירקון אגודה שתופית לארגון שכון עממי זול בתל אביב בעמ
גל-63803/7 8/1/1939 שיפור אגודה שתופית לשיווק פרי הדר בעמ
גל-63803/8 7/1/1939 גוש אגודה שיתופית להנהלת בית משותף בתל אביב בע"מ
גל-63918/11 1/1/1940 בית הכרם אגודה הדדית בע"מ
גל-64189/1 6/9/1932 מרץ אגודה קואופרטיבית להובלת נוסעים ומשאות בע"מ – תקנות התכתבויות וחליפת מסמכים מרשם האגודות השיתופיות של ממשלת ארץ ישראל  בנוגע ל"מרץ" אגודה קואופרטיבית להובלת נוסעים ומשאות בע"מ: בקשה לרישום האגודה  תקנות האגודה  רשימת חברי האגודה  התחייבות לסילוק חובותיה  פירוק האגודה והשתלבותה ב-"המקשר" – קבוצה קואופרטיבית של עובדים במכוניות ציבוריות בירושלים וסביבותיה בע"מ.
גל-64191/8 5/1/1933 קבוצת יבנה של הפועל המזרחי כפר סבא בעמ
גל-64185/13 12/7/1943 אגודה צרכנית שתופית בשכונת שפירא תל אביב בעמ בתיק התכבויות בעניין אגודה צרכנית שתופית בשכונת שפירא תל אביב
גל-64185/9 11/1/1943 אגודה צרכנית שיתופית ארנה בירושלים בית הכרם בע"מ
גל-64194/11 1/29/1933 זהירות קואופרטיב להובלת נוסעים ומשאות בעמ זהירות קואופרטיב להובלת נוסעים ומשאות בע"מ  דוח פירוק  מאזנים  התכתבויות ועוד.
גל-64352/7 3/12/2012 חינוך הסכמי שכר בין האוניברסיטאות בישראל להסתדרות.
גל-64351/12 6/26/2012 תעשייה הסכמים קיבוציים בין רפא"ל ומבטחים להסתדרות.
גל-64350/6 12/21/2011 תחבורה  אחסנה ותקשורת הסכמים בין חברות תחבורה  תקשורת ואיחסון לבין הסתדרויות וועדי עובדים. אל על  קונקס  צים  קואופרטיב הנמל החדש בע"מ  דגון בתי-ממגורות לישראל בע"מ  בזק.
גל-64350/10 2/15/2012 מסחר מסמכי הסכמים קיבוציים ממשרד התעשייה  המסחר והתעסוקה עם חברת ג'רוזלם גולד הוטל בע"מ וחברת כאשר יחנו בע"מ (אולמי לבונה) וחברת מוסך תבור-שאן-חרוד (אגודה שיתופית חקלאית) בע"מ
חצ-4041/34 11/1/1967 מאלי – הסברה ישראלית
חצ-4041/36 1/1/1966 יחסי מאלי עם המזרח התיכון
חצ-4041/32 2/1/1966 מאלי – בקשות לאינפורמציה
חצ-4041/40 1/1/1966 מאלי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4041/37 5/1/1966 מאלי – משלחות פרלמנטריות
חצ-4041/38 2/1/1966 מאלי – עניני פנים
חצ-4041/28 4/1/1966 מאלי – ברכות ותנחומים
חצ-4041/30 3/1/1966 מאלי – הנציגות בארץ
חצ-4041/31 7/1/1967 מאלי – האמנת נציגים
חצ-4038/19 1/1/1966 מאלי – עניני נימוסין נציגים יוצאים ברכות
חצ-4038/14 2/1/1966 מאלי – בקשות לאינפורמציה
חצ-4038/15 5/1/1966 מאלי – האמנת נציגים
חצ-4038/16 5/1/1966 מאלי – מתנות
חצ-4067/21 2/1/1966 קמרון – משרד החוץ
חצ-4067/20 2/1/1966 יחסי קמרון עם מדינות אחרות
חצ-4067/18 2/1/1966 יחסי ישראל – קמרון בדרג לא ממשלתי
חצ-4067/17 1/1/1966 יחסי ישראל – קמרון – יומנים  דוחות עונתיים והערכות מצב
חצ-4067/15 3/1/1966 קמרון – צליינים
חצ-4067/12 7/1/1967 קמרון – הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-4067/14 3/1/1966 קמרון – יחסים מדיניים עם המזרח התיכון
חצ-4067/10 1/1/1966 קמרון – מתנות
חצ-4067/11 2/1/1967 קמרון – בקשות לאינפורמציה
חצ-4067/8 1/1/1966 קמרון – נציגים יוצאים  ברכות
חצ-4067/9 7/1/1966 קמרון – נציגויות זרות בישראל
חצ-4067/7 6/1/1966 קמרון – הנציגויות
חצ-4041/42 3/1/1966 מאלי – משרד החוץ
ג-5229/96 11/12/1968 היד הכחולה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היד הכחולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5229/97 11/24/1968 המצוד בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המצוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-56008/14 11/14/1995 תכנית עבודה אופרטיבית ללימודי שפות – מיוחד תכניות עבודה – לימודי שפה זרה ראשונה ושנייה  עדכון חוזר מנכ"ל  בתי ספר מתמחי שפות בחיפה  בתי ספר רב לשוניים  בית ספר תיכון עירוני "הראשונים" בהרצלייה – בית ספר מתמחה שפות  מדיניות החינוך הלשוני בישראל – חוזר מנכ"ל ועוד
גל-2409/98 11/16/1975 סרטים – בובי בקשת "Silver Screen Corp LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בובי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2409/99 12/4/1975 סרטים – פגישה עם הגורל בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה עם הגורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
רש-5382/22 8/27/1961 Stream Flow Data in Israel (1961) נתונים על זרימה עילית בישראל/ ריי ק. לינסלי  Stream Flow Data in Israel/ Ray K. Linsley  דו"ח שהוכן לפי הזמנת חברת תכנון המים לישראל.
גל-2412/78 8/31/1976 סרטים – איש בא מהחלל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש בא מהחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/79 8/29/1976 סרטים – סקנדאל בקשת "סרטי אוחיון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקנדאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/80 7/29/1976 סרטים – רוצה אבל פוחדת בקשת "סרטי אוחיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצה אבל פוחדת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2412/81 9/8/1976 סרטים – עצב ושמחה בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עצב ושמחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/82 9/8/1976 סרטים – נוכלים בחוג הנוצץ בקשת "א.ד. מטלון ושותק בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוכלים בחוג הנוצץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/83 1/1/1976 סרטים – החזירו לי את בני בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החזירו לי את בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/84 9/10/1976 סרטים – הקרב בדרום דקוטה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב בדרום דקוטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/85 9/5/1976 סרטים – הערומה בבלו ג'ינס בקשת "עשר פילם עזרא ושם טוב" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הערומה בבלו ג'ינס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/86 9/5/1976 סרטים – הצעירים התאותניים בקשת "עשר פילם עזרא שם טוב" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצעירים התאוותניים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/94 9/15/1976 סרטים – טוואחידה בקשת "קולנוע אל חמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טוואחידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/95 4/26/1976 סרטים – הבריחה אל הר הקסמים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה אל הר הקסמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/87 9/12/1976 סרטים – הבן-האובד בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבן-האובד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/88 9/13/1976 סרטים – המרוץ המטורף בקשת "וורנר פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרוץ המטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/89 8/14/1976 סרטים – אגרופי הדינמיט בקשת "עילית ניהול והשקעות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרופי הדינמיט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2412/90 8/10/1976 סרטים – הטריק הגדול בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטריק הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/91 4/20/1976 סרטים – תעלולי האיש החזק בעולם בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלולי האיש החזק בעולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2412/92 9/12/1976 סרטים – הגבור המוחץ בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבור המוחץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/93 9/15/1976 סרטים – נפילת הגוף בקשת "קולנוע היל חמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפילת הגוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/96 9/15/1976 סרטים – הצייד בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצייד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2412/97 9/5/1976 סרטים – גולשאה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גולשאה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/98 9/17/1976 סרטים – השנה הקדושה בקשת "אוחיון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השנה הקדושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/99 9/15/1976 סרטים – המונופול בקשת "גבריאל מסרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המונופול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2412/100 9/27/1976 סרטים – מחירו של אב בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחירו של אב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
מ-2442/49 8/27/1947 תיק חקירה – גניבת ארנק
גל-14140/17 12/1/1984 רה"מ שמעון פרס – יהודי אתיופיה התכתבות הקשורה בהבאתם של יהודי אתיופיה ארצה והבעיות הקשורות בקליטתם  מכתבי הערכה של אישים יהודיים ולא יהודיים על המבצע להבאת יהודי אתיופיה  מכתבים המבקשים להמשיך במבצע בתיק נאום ראש הממשלה שמעון פרס בכנסת ב-8 בינואר 1985 לעת הגילוי בתקשורת וסיום המבצע  נייר עמדה של המשרד לקליטת עלייה על השירות הצבאי של עולי אתיופיה ושילובו בתכנון תהליך הקליטה
גל-14140/16 12/1/1984 רה"מ שמעון פרס – יהודי אתיופיה התכתבות הקשורה בהבאתם של יהודי אתיופיה ארצה והבעיות הקשורות בקליטתם  מכתבי הערכה של אישים יהודיים ולא יהודיים על המבצע להבאת יהודי אתיופיה  עצומות ומכתבים (תוך כדי מבצע משה ובסיומו) הקוראים למדינת ישראל לעשות יותר למען העלאתם של יהודי אתיופיה ותשובות ראש הממשלה ומלשכתו על שישראל עושה כמיטב יכולתה  פניות של ראשי ערי פיתוח כגון מצפה רמון  מעלות וירוחם לראש הממשלה בעניין הקושי לקלוט את העולים מאתיופיה בעירם
חצ-2529/18 2/1/1953 האפוטרופוס על נכסי נפקדים
חצ-2529/19 12/1/1955 האפוטרופוס על נכסי נפקדים
חצ-2477/2 2/1/1949 סעד או"ם לפליטי ערב
חצ-2531/16 10/1/1953 יחסי סוריה – איטליה
חצ-2491/5 1/1/1949 בעית הפליטים הערבים
חצ-2491/6 1/1/1954 בעית הפליטים הערבים
חצ-3050/5 8/1/1958 נציגויות סודאן
חצ-3072/1 2/1/1958 יחסי מצרים – סודן
חצ-3072/2 5/1/1956 יחסי ישראל – סודן
חצ-3077/25 10/1/1967 קמרון
גל-23798/78 1/1/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת שובו בנים
חצ-7268/42 1/1/1978 פיליפינים – מדיניות חוץ
חצ-8498/11 1/1/1976 הונדורס – קשרים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל.
חצ-5304/12 10/1/1973 אינדונזיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – מלחמה (מלחמת יום כיפור) מהתיק הוצאו תעודות בודדות ובהן דיווחי ראשי מוסדות הביטחון המכילים מידע על פעילות גופים אלו. החומר סגור על-פי תקנות העיון 90 שנה.
חצ-5304/13 1/1/1972 אינדונזיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – תיק שמעוני (סמנכ"ל משרד החוץ) מהתיק הוצאו תעודות בודדות ובהן דיווחי ראשי מוסדות הביטחון המכילים מידע על פעילות גופים אלו. החומר סגור על-פי תקנות העיון 90 שנה.
חצ-5304/14 3/1/1972 אינדונזיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי מהתיק הוצאו תעודות בודדות ובהן דיווחי ראשי מוסדות הביטחון המכילים מידע על פעילות גופים אלו. החומר סגור על-פי תקנות העיון 90 שנה.
חצ-8513/15 1/1/1976 קוריאה הדרומית – דו"חות חודשיים  סקירות והערכות מצב.
חצ-5346/34 1/1/1972 טוגו – תנועות שחרור ומחתרת.
חצ-5372/24 1/1/1972 פיליפינים – יחסי חוץ – כללי
חצ-5372/41 1/1/1972 פיליפינים – הנציגות בארץ
חצ-5372/28 2/1/1972 פיליפינים – סקירות והערכות מצב
חצ-5372/33 3/1/1972 פיליפינים – קשרים עם מדינות ערב
חצ-5372/34 1/1/1972 פיליפינים – עניני פנים.
חצ-5372/37 6/1/1972 פיליפינים – פח"ע – פעילות חבלנית עוינת בפיליפינים
חצ-5395/16 7/1/1972 גופים דתיים עולמים – אתיופים.
חצ-5296/17 10/1/1973 ארצות הברית – יהדות – מלחמת יום כיפור  – יהדות ארצות הברית למען ישראל בזמן מלחמת יום כיפור
חצ-5318/3 11/1/1972 אתיופיה – מדיניות חוץ – מדיניות החוץ האתיופית
חצ-7268/44 1/1/1978 פיליפינים – יחסי חוץ
חצ-7269/3 1/1/1978 פיליפינים – קשרים עם כנסיות
חצ-7269/4 1/1/1978 פיליפינים – קשרים עם מפלגות
חצ-7269/7 1/1/1978 פיליפינים – עניני פנים
חצ-7269/9 1/1/1978 פיליפינים – גולים  מחתרות
חצ-5378/5 1/1/1972 צרפת – יחסים עם תנועות השמאל והקומוניסטים
חצ-7276/8 1/1/1978 קוריאה הדרומית – מדיניות חוץ
חצ-7276/10 1/1/1978 קוריאה הדרומית – יחסי חוץ
חצ-7276/12 1/1/1978 קוריאה הדרומית – קשרים בדרג לא ממשלתי
חצ-7276/13 1/1/1978 קוריאה הדרומית – דוחות והערכות מצב
חצ-7276/17 1/1/1978 קוריאה הדרומית – קשרים עם מפלגות
חצ-7276/20 1/1/1978 קוריאה הדרומית – עניני פנים
חצ-7276/26 1/1/1978 קוריאה הדרומית – תיק הנציגות
חצ-5387/32 1/1/1972 קוריאה הדרומית – הנציגות.
חצ-5387/18 4/1/1973 קוריאה הדרומית – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-5387/21 1/1/1972 קוריאה הדרומית – עניני פנים.
חצ-5387/22 5/1/1972 קוריאה הדרומית – צבא וכוחות בטחון.
חצ-5387/23 11/1/1972 קוריאה הדרומית – סטודנטים
חצ-5387/25 8/1/1972 קוריאה הדרומית – אישים ומוסדות במדינה
חצ-5387/28 2/1/1972 קוריאה הדרומית – הנציגויות הזרות בישראל
חצ-5387/5 3/1/1973 קוריאה הדרומית – מדיניות חוץ
חצ-5387/7 1/1/1972 קוריאה הדרומית – יחסי חוץ – כולל
חצ-5387/9 1/1/1972 קוריאה הדרומית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך א'
חצ-5387/10 1/1/1973 קוריאה הדרומית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך ב'
חצ-5387/12 1/1/1972 קוריאה הדרומית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-5387/14 1/1/1972 קוריאה הדרומית – דו"חות הערכות מצב וסקירות
חצ-7269/20 1/1/1978 פיליפינים – תיק הנציגות
חצ-8548/24 12/1/1974 פיליפינים – (פח"ע) פעילות חבלנית עויינת
חצ-8513/14 1/1/1976 קוריאה הדרומית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8535/4 10/1/1974 הונדורס – יחסים עם ארגוני חבלה.
חצ-8535/5 1/1/1975 הונדורס – (פח"ע) פעילות חבלנית עויינת.
חצ-6739/6 11/1/1973 יפן והפיליפינים
חצ-8503/27 1/1/1976 ישראל – בקשות לעיון בחומר ארכיוני ולפרסום תוכן מסמכים רשמיים.
ג-3319/55 2/16/1950 עצירי עין-שמר. עצירי עין-שמר.
ל-2244/25 1/1/1952 המטה הארצי – אסיפות והפגנות – תל-אביב תיק משטרת ישראל  אספות והפגנות מחוז תל אביב  התפרצות וגניבה  תהלוכה מק"י  שביתה  פצצה במועדון הנוער הקומוניסטי  שביתת פועלים  מועצת חולון  שביתת שבת  מועדון הנוער התימני  נזק לבית ספר הס פתח תקווה  כרוזים  עגלונים  לח"י  חרות  הציונים הכלליים  התפרעות בקולנוע  הסרט 4 בג'יפ.
חצ-2059/50 4/1/1960 טבק – תורכיה
חצ-5436/6 6/1/1975 .U.N.E.S.C.O  אונסק"ו
חצ-2985/5 1/1/1964 תקריות – לבנון
חצ-9046/4 6/1/1979 קרן המטבע הבינלאומית.
חצ-9046/5 10/1/1979 קרן המטבע הבינלאומית.
חצ-9046/6 1/1/1978 דו"חות – קרן המטבע הבינלאומית.
חצ-2981/10 5/1/1964 מפות
חצ-2968/18 1/1/1962 ירדן: ארמון הנציב – כולל מחסום סנט-קליר
חצ-2969/1 1/1/1962 ירדן – מקומות קדושים (חוץ מהר הזיתים)
חצ-5922/34 10/1/1962 חוזר משרד החינוך
חצ-2963/16 12/1/1960 ירדן – הסכם שה"ן סעיף  8 – הר הזיתים
ל-2244/35 1/1/1952 המטה הארצי – סביב משפטי פראג תיק משטרת ישראל  פיצוץ השגרירות הרוסית  דו"ח חיפוש  מוצגים  עצורים  המפלגה האנטי קומוניסטית  מכתבי איום  ח"כ וילנר  שאילתא  כנסת  הצתה  חנות ספרים.
ל-2242/30 1/1/1952 המטה הארצי – מפלגת מק"י
חצ-5456/21 1/1/1976 לסוטו – נוער.
חצ-5912/52 1/1/1955 American Friends of the Hebrew University
חצ-9046/2 1/1/1978 קרן המטבע הבינלאומית.
חצ-5304/11 1/1/1972 אינדונזיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי מהתיק הוצאו תעודות בודדות ובהן דיווחי ראשי מוסדות הביטחון המכילים מידע על פעילות גופים אלו. החומר סגור על-פי תקנות העיון 90 שנה.
א-7674/2 8/19/1974 לשכת היועץ המשפטי – ענתות התכתבות בנוגע לפיתוח אזור תעשייה לירושלים בענתות והערות של השירות לשמירת איכות הסביבה להשלכות הסביבתיות מהקמת איזור תעשייתי
א-7674/4 9/8/1974 לשכת היועץ המשפטי – ענתות התכתבות בנושא תכנון אזור תעשייה לירושלים בענתות
א-7674/5 8/1/1974 לשכת היועץ המשפטי – ענתות התכתבות על הכנה להקמת אזור תעשייה
חצ-2992/15 5/1/1966 דו"חות חקירה ועדות שביתת הנשק – לבנון
ג-3332/15 4/14/1953 אקו"ם אקו"ם
חצ-1886/7 1/1/1947 משפט קסטנר – פסק הדין
ל-2244/26 1/1/1952 המטה הארצי – אסיפות והפגנות – חיפה תיק משטרת ישראל  חיפה  הגרלת שיכונים  אספות  חדרה  פרדס חנה  הפגנת מובטלים  מעברת קיסריה  כרוזים  קומוניסטים  התגרה במעברת עמק חפר  עדויות   תקיפת שוטרים
א-5122/2 11/17/1991 . מזכירות הממשלה. מסמכי מזכירות הממשלה  פרווקולים של הממשלה  הצעות חוק שהונחו על שולחן הממשלה. פרוטוקולים של דיוני ועדת השרים לחקיקה ולאכיפת החוק על הצעות חוק. קביעת דעת הממשלה על הצעות החוק  החלטות ועדות שרים  הסכמים בינלאומיים  פרוטוקול בין מדינת ישראל לבין הקהיליה הכלכלית האירופאית בדבר שיתוף פעולה כספית מהתיק הוצאו מסמכים הנוגעים לעניני חוץ וביטחון ומוגבלים לעיון עד בדיקה חוזרת בשנת 2041
א-5122/3 9/25/1991 . מזכירות הממשלה. מסמכי מזכירות הממשלה  פרוטוקולים של הממשלה  הצעות חוק שהונחו על שולחן הממשלה. פרוטוקולים של דיוני ועדת השרים לחקיקה ולאכיפת החוק על הצעות חוק. קביעת דעת הממשלה על הצעות החוק  החלטות ועדות שרים  חוק ההסדרים במשק המדינה 1991  ההחלטה על יציאת ראש הממשלה שמיר לועידת מדריד  מהתיק הוצא מסמך בודד הנוגע לביטחון ומוגבל לעיון עד לבדיקה חוזרת בשנת 2041
א-5122/5 7/24/1991 . מזכירות הממשלה. מסמכי מזכירות הממשלה  פרוטוקולים של הממשלה  הצעות חוק שהונחו על שולחן הממשלה. פרוטוקולים של דיוני ועדת השרים לחקיקה ולאכיפת החוק על הצעות חוק. קביעת דעת הממשלה על הצעות החוק  החלטות ועדות שרים קליטת עולים מאתיופיה במערכת החינוך לאחר מבצע שלמה  ועדת שרים לעניני עליה  טיוטת חוק לתיקון דיני העונשין  סקר דעת קהל על איחוד רשיון הנהיגה ותעודת הזהות  דוח של צוות בינמשרדי בנושא  הסכמים בינלאומיים עם פולין צ'כיה ובולגריה על שיתוף פעולה בתחומי התרבותה מדע והחינוך  נוסח ההסכמים החתומים  האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות סוציאליות ותרבותיות  האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות הצהרת מדינת ישראל וההסתייגויות מהאמנה  תעסוקת עולים  אשרור האמנה נגד עינויים והודעה על הסתייגות מסעיפים  האמנה לזכויות הילד  החלטות על פרויקטים בתחום התיירות: בטבריה בים התיכון  נהריה  חיפה  חוף נחשולים  קיסריה ירושלים יהודה ושומרון  גני חוגה  מצפה רמון  באר שבע ערד וים המלח. מכירת מניות בזק במסגרת ועדת שרים לענייני הפרטה  מכירת מניות ה"שקם"
א-5122/6 7/5/1991 . מזכירות הממשלה. מסמכי מזכירות הממשלה  פרוטוקולים של הממשלה  הצעות חוק שהונחו על שולחן הממשלה. פרוטוקולים של דיוני ועדת השרים לחקיקה ולאכיפת החוק על הצעות חוק. קביעת דעת הממשלה על הצעות החוק  החלטות ועדות שרים טיוטות הצעות חוק ודברי הסבר. ועדת שרים לענייני עליה בעקבות מבצע שלמה – העלאת יהודי אתיופיה  אמנות בינלאומיות
מפה-1900/1 6/1/1952 חיפה     Haifa בתיק מפה של אזור חיפה עד ראש הנקרה.
א-7620/14 10/16/1979 לשכת השר – אוטונומיה – פרוטוקולים מישיבת האוטונומיה. פרוטוקולים
א-7620/20 6/3/1978 לשכת השר – ועדת השרים לאוטונומיה – חלק ב' התכתבות  קטעי עיתונות  סדרי יום והכנות לקראת שיחות האוטונומיה  דיונים עם המשלחת המצרית
א-7620/23 2/10/1980 לשכת השר – שיחות אוטונומיה – חלק ב' פרוטוקולים מישיבות ועדת האוטונומיה
א-7621/1 1/1/1979 לשכת השר – שיחות אוטונומיה – חלק ג' מסמכי משרד החוץ וסטנוגרמות של דיוני קבוצת העבודה בנושא הסמכויות בעניין אוטונומיה
א-7617/2 9/21/1976 לשכת השר – ועדת שרים לעניני ירושלים. התכתבות משרד הפנים עם שר המשפטים בנוגע לוועדה ותכנון רחבת הכותל המערבי  העברת עובדי משרד הביטחון והשיכון לירושלים
א-7617/16 1/16/1983 לשכת השר – ועדת שרים לעניני התיישבות. חלק א' פרוטוקולים מישיבות הוועדה להתיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית בנושאים: התיישבות בגליל ובשומרון  היטל מס השבחה
ג-6018/6 11/24/1974 לשכת השר – סמכות חוקית לסגירת שטח לשכת השר – סמכות חוקית לסגירת שטח
ג-6018/8 9/22/1975 לשכת השר – שאלון לצרכי הפקעה. התכתבות של יחיאל גוטמן  יועץ שר השפטים עם מתאם הפעולות בשטחים
ל-181/13 1/1/1952 מטה המחוז הדרומי הפגנות ושביתות תיק משטרת ישראל  הפגנה  קונסוליה אמריקאית  מועצת גדרה  הפגנת עיוורים  גרימת נזק  קטטה  מק"י  מעצרים  יצרני נעליים  מחוסרי עבודה  אשקלון  כרוזים  בעלי בתים  ההסתדרות  מועצת פועלי ירושלים  הריסת בנינים  שיכון עולים רחובות  הארכת שירות חיילים  גיוס בנות לצבא  לשכת העבודה  4 בג'יפ  קולנוע  מאיר וילנר  חגיגות 1 במאי  כיכר השבת  ערבות חבר כנסת.
ל-181/15 1/1/1953 מטה המחוז הדרומי הפגנות ושביתות תיק משטרת ישראל  חרדים  הפגנות  הר-טוב  מחוסרי עבודה  הפגנת עיוורים  בתי קפה  שבת  מושב גיאה  בקשת רשיון להפגין  שמירת שבת  מעצרים  נשים חרדיות  תקיפת שוטרים  המפלגה הקומוניסטית  קטטה.
ג-6018/16 7/28/1974 לשכת השר – מרחב שלמה נתונים מספריים  התכתבות עם משרד ראש הממשלה  צו בית משפט בנושא שיפוט אזרחי במרחב שלמה
ג-6018/24 1/1/1975 לשכת השר – ייהוד נצרת והגליל. פניות לממשלה  מתושבי איקרית ובירעם
ל-268/14 1/1/1967 תחנת יריחו – גירוש מסתננים רשימת אנשים שגורשו מהגדה  צו גירוש  עדויות  דו"ח מעצר  הסתננות לגדה המערבית.
ח-82/23 11/5/1957 משרד הפיתוח. רישיונות לחיפוש נפט קורות חיים של מהנדסי נפט תכנית אב לחיפושי נפט ישבת מועצת הנפט במשרד הפיתוח משנת 1962 דמי רישיונות
גל-12855/5 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ עמיעד. חלופת מכתבים עם חברי קיבוץ עמיעד
גל-12855/7 5/4/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ משגב-עם. העקתי מכתבים
א-7017/7 8/1/1976 יומן ראש הממשלה הוצאו למעטפה מסמכים בנושא יחסי ישראל-ארה"ב ותעופה שעלולים לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל. המסמכים ייבדקו שנית בשנת 2046.
גל-14134/22 4/8/1985 רה"מ שמעון פרס – בקשות למתן חנינה לעצורי המחתרת היהודית בתיק –  פניות ציבור לראש הממשלה שמעון פרס ולנשיא חיים הרצוג בבקשה לשחרר את אסירי המחתרת היהודית.
גל-12871/31 10/7/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הסתדרות הסטודנטים בר-אילן. הזמנת ראש הממשלה בגין להתארח באוניברסיטת בר אילן על ידי אגודת הסטודנטים באוניברסיטה.
גל-12871/33 2/15/1984 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אגודת הסטודנטים החדשה – תל-אביב. אגודת הסטודנטים החדשה – תל-אביב-תלונות יו"ר אגודת הסטודנטים החדשה של אוניברסיטת תל אביב  שאול רחבי  על חברי תא הליכוד באוניברסיטה (סטודנטיון-תנועה סטודנטיאלית לאומית) ומכתב אל ראש הממשלה שמיר בעניין.
גל-12873/10 1/31/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אגודת הסופרים העבריים. התכתבות קצרה בנוגע למחאה על ביטול הקרן לשיכון הסופרים והאומנים ודוח על פעולות ואירועים של האגודה
גל-12871/26 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אגודת הסטודנטים בטכניון. מכתבים מהטכניון אל יצחק שמיר ומנחם בגן בנוגע להקמת תחנת שידור בטכניון
גל-12871/27 10/20/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית התכתבות על מסיבת פורים  סטודנטים ארבים
גל-12871/28 4/12/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה הזמנת ראש הממשלה בגין לארועים באוניברסיטת חיפה על ידי אגודת הסטודנטים באוניברסיטה וקרן השלום והתרבות.
א-5122/1 12/15/1991 . מזכירות הממשלה. פרוטקולים של ישיבות ועדת שרים לחקיקה  ועדת שרים לכלכלה  החלטות הממשלה ביחס להצעות חוק  פרוטוקולים של הממשלה  טיוטת חוק יסוד החקיקה הסכם סחר עם פולין והונגריה על התחמקות ממס
א-5150/11 3/1/1972 י. בן אהרון – חומר בנוגע לירדן והאוטונומיה
א-5150/12 10/1/1987 י. בן-אהרון –  נתונים
פ-4696/1 7/2/1970 גליון של "קול העם" הכולל ראיון עם אליהו ששון
חצ-9381/9 10/1/1986 . זכויות האדם בישראל ובשטחים
חצ-9381/7 11/1/1987 . זכויות האדם – אמנסטי אינטרנשיונל.
חצ-9381/1 4/1/1986 . זכויות האדם – אמנסטי אינטרנשיונל.
גל-17014/7 1/1/1957 אגודת הסופרים  אגודת התרבות וההשכלה מהתיק הוצאו תעודות בודדות ובהן דיווחי ראשי מוסדות הביטחון המכילים מידע על פעילות גופים אלו. החומר סגור על-פי תקנות העיון 90 שנה.
גל-17024/13 1/1/1953 בניה לא חוקית
גל-17024/14 1/1/1965 בניה לא חוקית
גל-17016/24 1/1/1956 בית-הספר כפר יאסיף מהתיק הוצאו תעודות בודדות ובהן דיווחי ראשי מוסדות הביטחון המכילים מידע על פעילות גופים אלו. החומר סגור על-פי תקנות העיון 90 שנה.
א-7542/15 8/1/1978 מכון דיוויס – ראיונות אישיים – שלמה זלמן שרגאי: פגישות  .1-6
א-5003/2 1/1/1974 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים אברהם הרמן – פגישות  .20-1
א-5006/9 7/1/1975 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים מיכאל קומיי – פגישות  .10-1
א-5006/10 5/1/1976 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים מיכאל קומיי – פגישות  .24-11
א-2026/9 1/1/1976 מעלה-אדומים. הקמת העיר מעלה אדומים.
חצ-2692/26 1/1/1957 אנטישמיות
חצ-2723/19 1/1/1957 הולנד והאנטישמיות
חצ-2691/12 7/1/1952 אנטישמיות
חצ-2692/6 1/1/1957 אנטישמיות
א-4436/7 3/23/1983 לשכת מנכ"ל – ירושלים ישיבת ועדת מנכ"לים לעניין ירושלים בעיות ייחודיות לעיר הבירה המדגישות נושאים רבי משמעות ענייני ביטחון  תעסוקה  תקציבים  אוכלוסייה  תשתיות  ועוד אונסקו וירושלים מבחינה בינלאומית
חצ-2725/14 5/1/1951 הולנד והאנטישמיות
גל-21464/1 9/1/1978 יעוץ משפטי – ועדה לגבוש הצעות למניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות המדינה יעוץ משפטי – ועדה לגבוש הצעות למניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות המדינה
גל-12914/7 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר. כרך ב'
גל-12917/10 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ביוגרפיה של ראש-הממשלה. כרך א'
גל-12917/12 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ביוגרפיה של ראש-הממשלה. כרך ג'
א-4438/3 10/1/1983 לשכת מנכ"ל – גנזך המדינה סקירת הגנז בנושא חוק הארכיונים הפקדת חומר על ידי משרדי ממשלה ושמירתו ; הפקדות חדשות פרוטוקול מועצת הארכיונים העליונה – פרוטוקול מושב 29- 1984
ג-10900/1 1/1/1949 משאל עם – סיפוח ירושלים למדינת ישראל הכרזת ירושלים ותביעתה – משאל עם של תושבי ירושלים לסיפוח עיר הקודש למדינת ישראל. התיק כולל דפי משאל עם שמות החותמים: שם  חתימה  כתובת וגיל של אזרחי ישראל על עצומה הינה על סיפוח ירושלים.
חצ-10287/2 1/1/1950 MR.E. Elath
א-8178/9 10/1/1979 השר שמואל תמיר – הסדרי הפקעות בסיני מסמכים בנוגע להסכם הפיקוח בסיני
א-7002/5 1/1/1978 שר בלי תיק משה נסים – ועדת שרים – ירושלים
גל-45483/11 8/7/1958 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – איש המימן תקציר  חוות דעת והחלטת פסילה. סרטים שנפסלו
גל-45483/13 10/1/1962 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – החומה הסרט "החומה"  תוצרת ארה"ב-סרט קצר על חומת ברלין-תמליל הסרט  בקשת המפיץ לרשיון עבור הקרנת הסרט בארץ  החלטת המועצה שלא להתיר את הקרנת הסרט בארץ (בנימוק שהסרט מעורר אהדה ורחמים כלפי הגרמנים).
גל-45483/19 2/10/1959 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – דרכה של נערה בקשת "חברת פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרכה של נערה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה והסירוב העקרוני להציג את הסרט בישראל.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-66667/11 9/12/2016 פגישת עבודה בראשות ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בנושא מתחם דהמש פגישת עבודה של נציגי משרד הפנים עם ראש הממשלה נתינהו- הצגת סקירה מקצועית בנושא הכפר הלא מוכר דהמש
גל-45485/9 9/17/1961 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – מערבולת  הסרט "המערבולת"  תוצרת אנגליה  1959-תקציר הסרט  בקשת המפיץ להקרנת הסרט בישראל  החלטה מזורזת של המועצה (על בסיס החלטת ועדת המשנה) שלא להתיר את הסרט להצגה בארץ (עלילה פלילית על רקע הווי גרמני) כדי לאפשר למפיץ להחליפו בסרט אחר. התכתבות וזכרון דברים מישיבת המועצה. מצורף עלון עם תצלומים מתוך הסרט.
מ-1332/2 8/26/1946 משטרת המנדט: צווים  מינויים ועוד בנוגע לשוטרים 
מ-1341/10 10/22/1947 משטרת המנדט: מסמכים בכתב יד ממשטרת חיפה
מ-1341/15 10/13/1946 משטרת המנדט: רשימות בכתב יד
מ-1340/30 1/1/1940 משטרת המנדט: תיק ריק בעמוד היחיד נכתב: בשירות הוד מלכותו – עבודות ערביות
ג-3297/50 9/1/1960 פניות ציבור – נפתלי קליין מענה למכתביו של נפתלי קליין העוסקים בכתבה שפורסמה ב"מעריב" והכנות להפצצה גרעינית כפי שהמליץ עליהן פרופ' אדוארד טלר.
מ-1799/2 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Joseph Zemel  נס ציונה
מ-1799/3 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Arie Zait-Tow  נס ציונה
מ-1799/4 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Gershon Fleisher  באר טוביה
מ-1799/5 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Kalman Cohen  באר טוביה
מ-1799/6 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Alexandrovsky  באר טוביה
מ-1799/7 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Isaac Trebelew  באר טוביה
מ-1799/8 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Shwartz  רחובות
מ-1799/9 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Yaacov Soldzina  פתח תקווה
מ-1799/10 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Menachem Yogenhaft  פתח תקווה
מ-1799/11 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Nehemya Yisraelit  פתח תקווה
מ-1799/12 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Isaac Hilovsky  פתח תקווה
מ-1799/13 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Bernard Klein  פתח תקווה
מ-1799/14 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Rephael Kusminsky  בני ברק
מ-1799/15 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Yosef Shirin  פתח תקווה
מ-1799/16 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Yisrael Rinkuvsky  פתח תקווה
מ-1799/17 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Yehuda Ben Yosef  פתח תקווה
מ-1799/18 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Eliezr Hendel  תל אפרים
מ-1799/19 1/1/1935 Application for Gun License – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Oref  פתח תקווה
מ-1799/26 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Felix Pomerantz  בני ברק
מ-1799/27 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yehusha Zilberman  פתח תקווה
מ-1799/28 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shlomo Machnes  פתח תקווה
מ-1799/29 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Henrich Fridlender  רחובות
מ-1799/30 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shimon Shulman  פתח תקווה
מ-1799/31 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Taiber  גבעת רמב"ם
מ-1799/32 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Matityahu Gordon  רחובות
מ-1799/33 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Eliyahu Golomb  רחובות
מ-1799/34 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Zacharia Urieli  רחובות
מ-1799/35 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Alexander Steinberg  רחובות
מ-1799/36 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Markus  תל ליטוינסקי
מ-1799/37 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: David Wolfberg  פתח תקווה
מ-1799/38 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Meir Shmueli  פתח תקווה
מ-1799/39 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: David Monistersky  פתח תקווה
מ-1799/40 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Immanuel Mizrahi  בני ברק
מ-1799/41 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Haim Rabinovitz  כפר סבא
מ-1799/42 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yitzhaq Ankelewitz  קרית שאול
מ-1799/43 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Iser Kossowsky  עין גנים  פתח תקווה
מ-1799/44 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Paul Shainberg  תל ליטוינסקי
מ-1799/45 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Hugo Goldman  נס ציונה
מ-1799/46 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Arie Lifshitz  נס ציונה
מ-1799/47 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shmuel Becker  נס ציונה
מ-1799/48 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yoel Sosnovski  כפר סבא
מ-1799/49 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Binyamin Slonim  זכרון מאיר
מ-1799/50 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Natan Kalfus  רמת גן
מ-1799/51 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yaacov Gilbert Kerbel  רעננה
מ-1799/52 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Hugo Openhaimer  תל ליטוינסקי
מ-1799/53 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yitzhaq Angelsrat  ירקונה
מ-1799/54 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shlomo Weinberg  גן מגד ע"י ירקונה
מ-1799/20 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shmuel Tsizin  רמת יצחק
מ-1799/21 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Mosinov  רעננה
מ-1799/22 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yitshaq Yudovitz  הדר
מ-1799/23 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק:  Shimon Osherowitz  רמת גן
מ-1799/24 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Abraham Shulak  תל אפרים
מ-1799/25 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Meir Pomerantz  כפר סבא
מ-1799/55 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shmuel Mogilansky  רעננה
מ-1799/56 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shimon Shreier  פתח תקווה
מ-1799/57 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Zeev Milner  רמת גן
מ-1799/58 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Aba Bukovsky  פתח תקווה
מ-1799/59 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: David Tullipman  ראשון לציון
מ-1799/60 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Aviel Reinshreiber  רחובות
מ-1799/61 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Back  רחובות
מ-1799/62 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: David Bernstein  רחובות
מ-1799/63 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shaul A. Shneider  רחובות
מ-1799/64 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Benyamin Hessin  רחובות
מ-1799/65 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Pasternak  רחובות
מ-1799/66 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: David Peikes  רחובות
מ-1799/67 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yosef Molcho  רחובות
מ-1799/68 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Jacob Berdichevsky  גדרה
מ-1799/69 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Zeev Zauberman  גדרה
מ-1799/70 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Benyamin Oppenheimer  גדרה
מ-1799/71 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Mordechay Gottesfeld  נס ציונה
מ-1799/72 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Natan David Zehavi  נס ציונה
מ-1799/73 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Hayim Lerer  נס ציונה
מ-1799/74 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Avraham Zemel  נס ציונה
מ-1799/75 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yehoshua Patchornik  נס ציונה
מ-1799/76 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Avraham Shneiderovitz  נס ציונה
מ-1799/77 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Zvi Komorov  נס ציונה
מ-1799/78 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Mordekhay Lerer  נס ציונה
מ-1799/79 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Gideon Yalovsky  נס ציונה
מ-1799/80 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yaaqov Zvi  גבעת ברנר
מ-1799/81 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Hans Heller  גבעת ברנר
מ-1799/82 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shmuel Druker  גבעת ברנר
מ-1799/83 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Chaim Nurkin  גבעת ברנר
מ-1799/84 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Mordechai Kirshenberg  רחובות
מ-1799/85 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Isaia Smelansky  רחובות
מ-1799/86 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yitshaq Gruman  בית עובד
מ-1799/87 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Avraham Lewin  בית עובד
מ-1799/88 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yosef Abrutcher  גדרה
מ-1799/89 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Bertental  גדרה
מ-1799/90 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Aharon David Deutch  עקרון
מ-1799/91 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Arthur Gerne  נענה
מ-1799/92 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yehezkel Mizrahi  נענה
מ-1799/93 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Zvi Chomsky  רחובות
מ-1799/94 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Shmuel Malach  רחובות
מ-1799/95 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yaaqov Lieberman  רחובות
מ-1799/96 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Moshe Shamrot  רחובות
מ-1799/97 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Leib Hazkelevitz  רחובות
מ-1799/98 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yehezkel Oberveger  רחובות
מ-1799/99 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Leo Zimmerman  ראשון לציון
מ-1799/100 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Zvi Grinshpoon  ראשון לציון
מ-1799/101 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Avraham Kroytoro  ראשון לציון
מ-1799/102 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Israel Barat  ראשון לציון
מ-1799/103 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Mordechay Epstein  ראשון לציון
מ-1799/104 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Baruch Rogoshik  ראשון לציון
מ-1799/105 1/1/1935 Application for Gun Licence – בקשה לרישיון כלי נשק: Yitzhaq Epstein  ראשון לציון
גל-67431/4 1/1/2017 תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות 2013 בתיק דוח תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות שנערך עבור משרד הפנים ע"י מכון היזון.
גל-7408/2 4/1/1936 כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – רשימת הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר תרצ"ו כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – רשימת הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר תרצ"ו. חלק א' – עמ' 277 – 660.
גל-7408/3 4/1/1936 כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – רשימת הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר תרצ"ו כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – רשימת הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר תרצ"ו. חלק ג' – עמ' 661 – 771.
גל-7408/4 2/12/1937 כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – התוספת האחרונה של פנקס הבוגרים שנרשמו בתקופה י' אדר – ט' ניסן תרצ"ז כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהילה העברית בחיפה – התוספת האחרונה של פנקס הבוגרים שנרשמו בתקופה י' אדר – ט' ניסן תרצ"ז. חלק ד' – עמ' 772- 931.
גל-7408/5 5/4/1937 כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר התרצ"ה כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר התרצ"ה כרך א': אותיות א' – ל'.
גל-7408/6 5/4/1937 כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר התרצ"ה כנסת ישראל בארץ ישראל – ועד הקהלה העברית בחיפה – פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה ליום א' אייר התרצ"ה. כרך ב': אותיות מ' – ת'.
גל-7408/7 4/1/1936 פנקס כנסת ישראל – אייר תרצ"ו – פ' – ת' רשימת היישובים: פקיעין  פרדס חנה  קבוצת משמרות – פרדס חנה  פרדס הגדוד  פתח תקווה  מושב בהדרגה ע"י פ"ת  גבעת השלושה  מחנה יהודה – כרם התימנים – שכ' הגרמנים (פ"ת)  קבוץ עקיבא ע"י פתח תקווה  קבוצת רודגס הפועל המזרחי פתח תקוה  צופית  צפת  קלמניה – תל אביב  קרית ענבים  הנוער הציוני – קרית ענבים  קרית שאול  קרית יוסף  קרית חרושת  קרית מוצקין  ראשון לציון  רמת יצחק  ראש פינה  רחובות  השומר הצעיר רחובות  קיבוץ "אחוה" רחובות  גורדוניה ע"י רחובות  קבוצת גורדוניה "במעלה" רחובות  קבוצת "שחל" רחובות  שכ' מילר רחובות  רמת השרון  קיבוץ נתיב רמת השרון  רמת טיומקין  רמת רחל  רמתים  רמת גן  רמות השבים  רעננה  שדה יעקב  שיבת ציון ע"י ראשון לציון  שיבת ציון נוה ציון ע"י ראשון לציון  שעריים  קבוצת "עינות" (שרונה) רמת דוד  קב' עינות  משק שריד  שריד  שכונת שינקין  תל אשר ע"י כפר סבא  תל אלון (כרכור)  תל ליטוינסקי  תל יוסף  תל מונד  תל נטע  תל עדשים  תל עמל והשומר הצעיר "תל עמל" בית אלפא.
גל-7408/8 9/1/1941 פנקס הבוגרים של כנסת ישראל (פנקס שני תש"ב) – המחוז: הגליל רשימת היישובים: אבוקה  שדמות – אבוקה  אילון (חירבת צמח)  אילניה (סג'רה)  אילת השחר  אלומות – פוריה  אלונים  אפיקים  אשדות יעקב  בית אלפא  בית וגן  בית הלל  בית השיטה  בית זרע  בית יוסף  ביתנים  ארגון "בכורים" (יבנאל)  בלפוריה  גבע  גבעות זייד  גבת  גינוסר  גניגר  גשר  דגניה א'  דגניה ב'  דן (מצודת אוסישקין ב')  דפנה (מצודת אוסישקין א')  "דרור" (חמדיה)  השרון (רמת דוד)  חולתא  חניתה  חפציבה  טבריה  טירת צבי  יבנאל  יסוד המעלה  כנרת – המושבה  כנרת – הקבוצה  כפר ברוך  כפר גדעון  כפר גלעדי תל חי  כפר החורש  כפר חיטים – ארגון "הקוצר"  כפר יחזקאל  כפר נחמיה (חוליות)  כפר רופין (מסד)  כפר תבור  מגדל  מולדת  מזרע  מחניים (יודפת)  מנחמיה  מסדה  קבוץ מסילות  מעגן  מעוז חיים  מצפה  מצפה הגליל  מרחביה – המושב  מרחביה – הקיבוץ  משמר הגליל (מצפה)  משמר הירדן  משמר השלושה  מטולה  נהלל  נהריים  נוה איתן (עקיבא)  ניר דוד (תל עמל)  נעמה (קיבוץ אנגלו בלטי)  סרגיוני "הזורעים"  עומר – שערה  עין גב  עינות (רמת דוד)  עיו חרוד  עמיר  עפולה  צפת  ראש פינה (פנה)  שאר ישוב  שדה אליהו  שדה יעקב  שדה נחום  שדות (חות שטוק)  שמרון  שער הגולן  שרונה  שריד  שורשים (שרשים)  תל יוסף ותל עדשים. התוספת לפנקס הבוגרים של כל הישובים רצופה בסוף.
גל-7408/9 9/1/1943 פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בארץ ישראל – חיפה – תוספת תש"ד תוספת לפנקס הבוגרים של כנסת ישראל בארץ ישראל בחיפה בשנת תש"ד  לאזורים: בת גלים  קרית אליהו  אחוזה  הר הכרמל ושאר אזורי העיר.
גל-7410/2 2/1/1942 רשימת בעלי זכות בחירה לועד הקהילה בחיפה  רשימת בעלי זכות בחירה לוועד הקהילה בחיפה – פנקס (שני) הבוגרים של כנסת ישראל בחיפה  לפי האזורים: בת גלים  קרית אליהו  השדה  מדר  הגנים  הופמן  הרדיג  אחוזה  הר הכרמל  שדרות הכרמל  בית החולים  מדרגות מ. גזל  המלך ג'ורג'  אלנבי  מרכז מסחרי החדש  אליהו  חמרה  חיאט  עזה  הנמל  סטנטון  המלכים  מרכז מסחרי הישן  חיט  הנמל  אליהו  יפו  המלכים  גפן  סנט לוקס  ההר ודרך ההר  עבאס  הנזירות  יוחנן הקדוש  שבתי לוי  קיסריה  מוכאליס  סמטת צידון  סמטת עתליל  דניאל  ליבונטין  הרצליה  סיליזיאן  הנביאים  מדרגות הנביאים  עומר אל חיים  הבורג'  מדרגות אליאנס  חסן שוקרי  אבן סינא  הרצל  יואל  עמוס  יונה  אחד העם  שמריהו לוין  ביאליק  ברולד  הדר  החלוץ  גוש חלב  ברוריה  מושב זקנים  שפירא  פינת שפירא  סירקין  אל אפגני  חורן  השמש  כלד-אל-ולד  עמר אל מוכתר  לוד  עקרון  מדרגות שוקרי  יהודה לוי  אבן גבירול  ארד אל יהוד  השומר  שכונת אבוטבול  ירמוק  שמואל בן-עדיה  יחיאל  לונץ  תלפיות  סוקולוב  פינת סוקולוב  חדרה  ביל"ו  ברזילי  הקישון  יל"ג  פינת יל"ג  פינת הרצל  הגלעד  בר-ככבא  התבור  זבולון  ארנון  ראש פינה  חרמון  בן בבא  ביתר  השלוח  בצלאל  גאולה  בן זכאי  עקיבא  יבנה  הפועל  כנרת  הקנאים  רש"י  שכונת המעיין  רמב"ן  אהבת ציון  חשמונאים  פקיעין  הס  מירון  בר גיורא  ארלוז
גל-7410/3 5/1/1942 פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בירושלים (פנקס שני – תש"ב) נערך על יסוד מפקד האוכלוסייה העברית בירושלים באלול תרצ"ט. תוספת א – כ' סיון תש"ב.
גל-7410/4 4/1/1936 רשימת השמות הנוספים לפנקס הבוגרים היהודים בארץ ישראל – אייר תרצ"ו – ירושלים רשימת השמות הנוספים לפנקס הבוגרים היהודים בארץ ישראל – אייר תרצ"ו – ירושלים.
גל-7410/5 6/5/1942 פנקס הבוגרים של כנסת ישראל – ירושלים – תוספות תש"ב – תש"ג הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל – תוספת א – לפנקס הבוגרים היהודים של כנסת ישראל בירושלים (פנקס תש"ב) – כ' בסיון תש"ב. רשימת השמות הנוספים לפנקס הבוגרים היהודים של כנסת ישראל בארץ ישראל – תש"ג – ירושלים.
גל-7410/8 9/1/1934 פנקס הבוגרים של כנסת ישראל – תרצ"ה – ירושלים פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בירושלים בשנת תרצ"ה.
גל-7410/9 9/1/1944 פנקס הבוגרים של כנסת ישראל – ירושלים – תוספות תש"ה – תש"ו רשימת השמות הנוספים לפנקס הבוגרים היהודים של כנסת ישראל בארץ ישראל – תש"ה – ירושלים. רשימת השמות הנוספים לפנקס הבוגרים היהודים של כנסת ישראל בארץ ישראל – תש"ו – ירושלים.
פ-2420/2 1/1/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון רבידוביץ'
פ-2420/3 1/31/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. ריבלין
פ-2420/4 10/20/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זיוה ד. גילוני
פ-2420/5 4/10/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק וורפל
פ-2420/6 9/9/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש"א הורודצקי
פ-2420/7 12/22/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה חכם
פ-2420/8 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [לאון] חריף 
פ-2420/9 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר שמואל (סימון) מילר
פ-2420/10 1/24/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל מלאכובסקי מ
פ-2420/11 11/3/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גד פרומקין
פ-2420/12 10/4/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה [?] שלוש
פ-2420/13 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב מיכל רוזנבלום
פ-2420/14 7/9/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק [בלומנטל]
פ-2420/15 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' חיים טשרנוביץ' ("רב צעיר")
פ-2420/16 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר מאיר וכסמן
פ-2420/17 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ז. באלאבאן
פ-2420/18 2/20/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם שפיזהנדלר
פ-2420/19 9/17/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ"מ הגילוני
פ-2420/20 11/5/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה נתנזון
פ-2420/21 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי שרפשטיין גם מכתב אל רבי יקותיאל יהודה גרינוולד
פ-2420/22 11/3/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר גרשון א' חורגון
פ-2420/23 1/1/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר שמואל פייגין
פ-2420/24 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלמה הלליס
פ-2420/25 5/9/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ב. ריבקין
פ-2420/26 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ניסן טורוב
פ-2420/28 4/18/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מיכל איוונסקי
פ-2420/29 7/16/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר מקס ויינרייך
פ-2420/34 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב צוזמר
פ-2420/35 1/1/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם גלן
פ-2420/36 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א' רגלסון
פ-2420/37 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' א.ש. יהודה
פ-2420/38 3/3/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה רוזנבלט
פ-2420/39 6/24/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישעיהו ברגר
פ-2420/40 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רפאל שוחט
פ-2420/41 1/1/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שושנה שוחט
פ-2420/42 8/27/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ראובן גורדיס
פ-2420/43 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון האלקין
פ-2420/44 10/12/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם ריבלום
פ-2420/45 12/9/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד גינזבורג
פ-2420/46 3/28/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר ש' ברנשטיין
פ-2420/47 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר חיים בר דרומא
פ-2420/48 1/1/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלום ויסלבסקי
פ-2420/49 1/26/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.ל. מונשטר [?]
פ-2420/50 5/14/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב חיים קלר
פ-2420/51 3/22/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אסתר צווייג
פ-2420/52 9/10/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דבורה גינזבורג
פ-2420/53 12/7/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שניאור [בלומנטל]
פ-2420/54 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר מ.ז. רייזין
פ-2420/55 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע ברמן
פ-2420/56 6/8/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי כץ
פ-2420/30 1/11/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א"ד ריינס
פ-2420/31 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחמן מייזיל
פ-2420/32 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – איתמר בן אב"י
פ-2420/33 10/16/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבריאל פריל
פ-2420/57 2/28/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם מ. קומרובסקי
פ-2420/58 12/6/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.ד. וואהל
פ-2420/59 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר יצחק זליברשלג
פ-2420/60 7/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. דינין
פ-2420/61 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רפאל ובתיה כהנא
פ-2420/62 12/14/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יקותיאל גינזבורג
פ-2420/63 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נ.ב. מינקוב
פ-2420/64 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. אובסיי
פ-2420/65 10/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאניס
פ-2420/66 1/24/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מיקומרובסקי
פ-2420/67 3/8/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שולזינגר כנראה מדובר בדפוס האחים שולזינגר בניו יורק
פ-2420/68 5/3/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שאול גינזבורג
פ-2420/69 5/17/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמחה רובנשטיין
פ-2420/70 11/7/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר בניהו
פ-2420/71 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש.ז. בלום
פ-2420/72 11/24/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים ליף
פ-2420/73 1/1/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיה גרובסקי
פ-2420/74 1/31/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף גרוס
פ-2420/75 6/12/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שרה אייזין
פ-2420/76 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבי יקותיאל יהודה גרינוולד  צבי שארפשטיין
פ-2420/77 9/21/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לאה רוטבלאט
פ-2838/12 8/27/1967 חומר של רחל ינאית בן-צבי – נלסון גליק מכתב תודה מרחל ינאית בן-צבי לנלסון גליק על הרצאה שנתן ועמדתו בנושא השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים.
פ-2840/32 3/19/1923 שומרונים התכתבות בנושא רכישת כתבי יד של השומרונים.
פ-2840/38 1/1/1915 עזבון הרב יהושע צבי רובין התכתבות על העיזבון של הרב יהושע צבי רובין. מסמך בכתב יד שכתב בנו. חלקים מהמכתב קטועים וחסרים
פ-2844/44 1832-10-30 06:00:00 ועד הקהילה ביפו 72 -73 ועד הקהילה ביפו-פרוטוקולים 72-73.
ג-3138/16 1/8/1950 אום אל פחם התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת הכפרים באפוטרופוס לנכסי נפקדים  בנוגע לאום אל פאחם: חישוב שטחים בגושים שונים  חכירת אדמות נפקדים ע"י קרן קימת לישראל  לוח תביעות משנת 1945 ועוד.
ג-3138/10 9/15/1950 כפר חלסה הקמת משתלה בחלסה.
מ-1814/2 1/1/1938  Jewish Hunters Society – Ramot Hashavim –  Applicaion for a licenceto to carry a firearm אגודת הציידים העבריים בארץ ישראל  סניף רמות השבים – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/3 1/1/1939 Steinmann Walter – Applicaion for a licenceto to carry a firearm בקשה לרשיון נשק – וולטר שטינמן  הדר
מ-1814/5 2/22/1939 Goldberg Naftali Herzl – Applicaion for a licenceto to carry a firearm בקשה לרישיון לשאת נשק חם- נפתלי הרצל גולדברג. הבקשה נמצאת בתיק סימול מקורי SS\1\668
מ-1814/6 1/1/1938 Shragai Joseph – Applicaion for a licence to carry a firearm יוסף שרגאי – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/7 1/1/1939 Patt Jacob  – Application for a Licence to carry a firearm יעקב פת – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/8 1/1/1939 Tymms Geoffrey Kempthorne – Application for a Licence to carry a firearm ג'ופרי קמפת'ורן טימס – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/9 1/1/1939 Fish Nathan – Application for a Licence to carry a firearm נתן פיש – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/10 1/1/1939 The  Commititee of Giva- Rambam –  Application for a Licence to carry a firearm וועד המושבה גבעת רמב'ם – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/11 1/1/1939 LOCAL COUNCIL  Rishon Le Tsiyon – Application for a Licence to carry a firearm המועצה המקומית ראשון-לציון – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/12 1/1/1939 AGRICULTURAL COMMITTEE  Risho Le Tsiyon – Application for a Licence to carry a firearm  וועד חקלאי ראשון-לציון – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/13 3/21/1939 PAYES David – Application for a Licence to carry a firearm דוד פירס – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/14 1/1/1938 GENIS  Yigael – Application for a Licence to carry a firearm יגאל גניס – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/20 1/1/1939 SHUSTER Zalman – Application for a Licence to carry a firearm זלמן שוסטר – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/21 5/17/1939 EIDEM Emanuel – Application for a Licence to carry a firearm עמנואל אידם – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/22 5/22/1939 ABOLITZ A. – Application for a Licence to carry a firearm א. הבוליץ – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/23 1/1/1939 GROSSMAN Raphael – Application for a Licence to carry a firearm רפאל גרוסמן – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/15 1/1/1939 Yehuda Paltieli  Rehovot – Application for a Licence to carry a firearm יהודה פלטיאלי  רחובות – בקשה לרישיון לשאת נשק חם + +
מ-1814/16 1/1/1939 BREIER UIrich – Application for a Licence to carry a firearm אולריק ברייר – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/17 3/7/1939 KOLTCHINSKy Moshe – Application for a Licence to carry a firearm משה קולקינסקי – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/18 1/1/1939 HERSHKOWITZ EIiezer – Application for a Licence to carry a firearm  אליעזר הרשקוביץ – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/19 1/1/1939 BALACHOVSKY Joseph – Application for a Licence to carry a firearm יוס ף בלחובסקי – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/24 1/1/1939 FARMERS ASSOCIATION of "REHOVOTH" – LICENCE TO CARRY A FIREARM הסתדרות החקלאים "רחובות" – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/25 1/1/1939 SHLOMO SHAIR – Application for a Licence to carry a firearm שלמה שער – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/26 1/1/1939 TANNE SHMUEL – Application for a Licence to carry a firearm שמואל טנא – Application for a Licence to carry a firearm
מ-1814/28 1/1/1939  Application for a Licence to carry a firearm – Zusia Ya'aqov FRISHLING  זוסיה יעקב פרישלינג – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/29 1/1/1939 OPPENHEIMER Zeev – Application for a Licence to carry a firearm זאב אופנהימר – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/30 1/1/1939 HALBERSTADT  ELIEZAR – Application for a Licence to carry a firearm אליעזר אלברשטט – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/31 1/1/1939 SHKOLNIK Moshe – בקשה לרישיון לשאת נשק חם משה שקולניק – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/32 1/1/1939 Hakibutz Hameuchad Shaar Hanegev Gedera – Application for a Licence to carry a firearm פלוגת הקיבוץ המאוחד שער הנגב גדרה – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/33 1/1/1939 AVIVI Abraham – Application for a Licence to carry a firearm אברהם אביבי – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/34 10/15/1939 WALFISH L  – Application for a Licence to carry a firearm ל. וולפיש – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/35 1/1/1939 JACOBSON Eliezer –  Application for a Licence to carry a firearm אליעזר יעקבסון – בקשה לרישיון לשאת נשק חם
מ-1814/36 1/1/1936 LIOUOR LICENCENCER – LEMAN Zvi and Avarahm Alexander HERTZ   Bnei brak צבי למן ואברהם אלכסנדר הרץ  בני ברק – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/37 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – HALPERIN Mordechai  Herzlia מרדכי הלפרין   הרצליה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/38 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – RUDY Shimon  Hatiqva quarter רודי שמעון  שכונת התקווה – משקאות משכרים
מ-1814/39 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – PALUKST Azriel Michel  Kfar Sava אליעזר מיכאל  פלוקסט – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/40 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – HERSHKOWITZ Haim  Bayit-Vegan         חיים הרשקוביץ  בית וגן – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום     +–
מ-1814/41 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – ZAINZKOSKY Israel Mordechi  Kfar-Sava ישראל מרדכי זונצקובסקי  כפר סבא – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/42 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – AVINI SHALOM SHMUEL  Moledeth Settlement   שלום שמואל אביני  שכונת המולדת – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/43 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – WEINGARTEN Shlomo David   Raanana שלמה דוד ויינגרטן  רעננה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/45 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – RUBINSTEIN Israel  Bnei-Brak ישרל רובינשטיין  בני ברק – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/44 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – ZEFF Menachem  Magdiel מנחם זף  מגדיאל – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/46 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – ZARCHANIYA Cooperative Society ltd  Boruchov Quarter אגודה צרכנית שיתופית "צרכניה"  שכונת רחביה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/47 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – LEWIN Jacob  Bayit-Vegan יעקב לוין  בית וגן – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/48 1/1/1936 LIQUOR LICENCES- GLEICHMANN Zvi  Bnei-Braq צבי גלייכמן  בני-ברק – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/50 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – KANETTI Yosef   Bayit Vegan VEGAN יוסף קנטי  בית וגן – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/51 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – ROSENBLUM Yehiel Zadok  Raanana  יחיאל צדוק רוזנבלום  רעננה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/52 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – SANDLER Haim  Kfar-Sava חיים סנדלר  כפר סבא – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/53 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – BEITNER Jacob  Ness-Ziona יעקב בייטנר  נס ציונה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/54 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – Agueda ZARCHANITH  Beer-Tuviya  אגודה צרכנית יצרנית בע"מ  באר-טוביה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/55 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – SOLOMINSKY Noah  Kfar-Sava נח סולומינסקי  כפר-סבא – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/56 1/1/1936 BIALIK Moshe  magdiel – LIQUOR LICENCES משה ביאליק  מגדיאל – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/57 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – KATZ Aharaon  Raanana אהרון כץ  רעננה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/58 1/1/1936 LIQUOR LICENCES –   WEISS Berha  Bayit-Vegan  ברטה וייס  בית וגן – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/68 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – YOFFE Martin Mordechai  Herziia מרטין מרדכי יפה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/69 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – MEIR Shmuel  Bnei Breq שמואל מאיר  בני ברק –  רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/70 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – BRESSLER Dov  Herziia דב ברסלר  הרצליה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/71 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – KATZ Mordechai  Nachlat Ganim מרדכי כץ  נחלת גנים – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/59 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – FRIED Aharon  Herziia אהרון פריד  הרצליה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום –
מ-1814/60 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – NEUMAN Hayim  Herziia חיים נוימן  הרצליה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/61 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – SALTZMAN  Aharon  Nachlat Yehuda אהרון זלצמן  נחלת יהודה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/62 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – FRIEDMAN Rosa Edouard  Bayit Vegan רוזה אדוארד  פרידמן  בית וגן – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/63 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – PROBER Nachman  Raanana נחמן פרובר  רעננה – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/64 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – KADISH STRUM  Kiryat Yosef  שטרום קדיש  קרית יוסף – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
מ-1814/65 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – KUPPERMANN Shmuel  Bnei Braq שמואל קופרמן  בני ברק – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום –
פ-5450/1 5/5/1952 משרד החינוך – הוועדה להכשרת מורים שתי חוברות של הרצאות בסימפוזיון על הכשרת מורים: חוברת הרצאות לקראת הסימפוזיון על הכשרת מורים לבתי-הספר היסודיים;  תמליל הרצאת שר החינוך והתרבות פרופ' בן ציון דינור והדיונים עליה באותו סימפוזיון.  מקביל לתיקים ג-808/16 + ג-5543/12
פ-5450/2 6/1/1950 משרד החינוך- שונות – מחברות מחברות עם רישומים שונים של שר החינוך בן-ציון דינור בכתב ידו (רובם ללא תאריכים) בנוגע לנושאים לטפול במסדעבודת המשרד (מדיניות החינוך  הכשרת מורים  הקמת "יד ושם"  פגישות וכד' שבהם מוזכרים כמה מראשי המשרד (המנכ"ל משה אבידור  ראש לשכת השר אברהם אבן-שושן ואחרים). בתיק גם פתק מיוני 1950 בכתב יד אחר המופנה כנראה לדינור בעניין פתיחת תערוכה בבית מועצת פועלי תל אביב ("בית ברנר") בהשתתפות מזכ"ל הסתדרות העובדים מרדכי נמיר ואנשי הצירות הסובייטית.
פ-5450/3 1/1/1952 ממשלה וכנסת – פתקים פתקים שקיבל שר החינוך בן-ציון דינור (דינבורג) ממזכיר הממשלה ומשרים וחברי כנסת (ביניהם: לוי אשכול  יצחק בן-צבי  יוסף שפרינצק  ישראל ישעיהו  יוסף בורג  יזהר סמילנסקי (ס. יזהר) ומיכאל חזני) בעניינים הקשורים לעבודת משרדו: מדיניות חינוך  הזרמים בחינוך  החינוך הממלכתי דתי  מצב הילדים במעברות  הקמת "יד ושם" ועוד).
פ-5450/9 6/22/1953 משרד החינוך – תקציב טיוטות מודפסות של קטעי תמלילים מדיוני חוק התקציב לשנת 1953 בכנסת  הכוללים נאומים של שר החינוך בן-ציון דינור בנושא תקציב משרדו.
פ-5450/10 3/1/1954 משרד החינוך – תכנית לימודים שתי חוברות תכניות לימודים מטעם משרד החינוך: 1.תוכנית לימודים לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי לכתות ה' – ח'  כולל דבר הקדמה של מנכ"ל המשרד משה אבידור ושל שר החינוך בן-ציון דינור  נובמבר 1954; 2. תוכנית לימודים לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי לכתות א' – ד'  כולל דבר הקדמה של מנכ"ל המשרד אליעזר ריגר ושל השר  דינור  מארס 1954.
מ-1814/66 1/1/1936 LIQUOR LICENCES – ZARCHANIT COPPERATIVE SOCIETY LTD  Kfar Sava אגודת הצרכנים קואופרטיבית של העובדים בכפר סבא בע"מ – רישיון למכירת משקאות משכרים לשתייה מחוץ למקום
פ-5450/5 1/5/1954