ספטמבר 2022

.1 | 2,239 תיקים - 214,903 עמודים - 15 לספטמבר 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-2350/1 01/01/1902 איתמר בן-אב"י – כתבים כתבי יש של איתמר בן אב"י מילון עברי באתיות לטיניות  חוברת ללימוד עברית]  כרטיסיות  כרטיסי ביקור
פ-2415/1 01/01/1905 חומר של עו"ד שלמה מזרחי – נפוס
מ-4268/36 01/11/1917 IBRHIM EFF. A. Areef Bader – Tax Collector
מ-4125/2 01/01/1921 Roads : Jenin Governorate Old Serai Correspondence on accommodation for government offices in building  and maintenance
מ-5684/1 01/01/1921 טפסים לדוגמא – Customs  Excise and Trade טפסים לדוגמא של מחלקת המכס והבלו. הטפסים עוסקים בדברים הנוגעים למחלקה כגון : טפסי רישום סחורות  טפסי סחורה באוניות  אחסון בנמלים ועוד.
מ-1180/33 19/07/1924 Admission of Orphans for the Great Palestine Orphan ASYLUM Diskin Orphanage בתיק – התכתבויות עם מחלקת העלייה וההגירה בנוגע להתנהלות בית המחסה ליתומים הגדול ע"ש דיסקין; רשימת היתומים הנמצאים במוסד; פרטי מאזנים של המוסד ועוד. טפסי בקשה לכניסה לפלשתינה.
פ-1969/12 01/10/1924 תזכיר אל הנציב העליון תזכיר אל הנציב העליון מאת חברי הועדה הארצית העברית לענייני העיריות בנוגע לשאלת עיריות בא"י.
א-8124/14 13/10/1924 יועץ רה"מ נח כנרתי – בית חרושת לשימורים בעין-חרוד בתיק התכתבויות בנוגע למפעל השימורים בעין חרוד.
פ-2551/17 17/02/1927 בית משפט השלום העברי הזמנות לדיונים של "בית משפט השלום העברי" (מערכת שיפוטית להתדיינות בעניינים אזרחיים בין בעלי דין יהודיים בתקופת המנדט הבריטי).
מ-4031/1 01/04/1927 Renting Houses: (vols. 3-19) . Housing  Jerusalem [Correspondence on rental & repair of houses for government officials  & accommodation for police plans ; [including Church property
פ-2410/14 01/10/1927 חומר של בנימין יפה – מכתב [תיק ללא שם] מכתב משנת תרפ"ח
גל-64121/4 01/02/1928 אגודה הדדית קזן בארץ ישראל בע"מ
גל-64124/3 01/04/1929 אגודת הקצבים העברים בפתח תקוה אגודה הדדית בע"מ
גל-64124/2 01/07/1929 אחדות בירושלים וסביבותיה אגודה הדדית בע"מ
גל-64124/8 01/09/1929 קרדיט הדדי אגודה להטבת המצב בע"מ
גל-64124/9 01/12/1929 אגודה קואופרטיבית להספקת המים בהרצליה אזור ד בעמ
גל-64124/7 01/12/1929 דרור אגודה הדדית בירושלים בע"מ
פ-2337/1 01/01/1930 איתמר בן-אב"י – כתבים כתבי יד של שני מאמרים מאת איתמר בו אב"י: מאמר מדיני כל ארץ ישראל; מאמר על השפה העברית (בערך – 1938)
גל-64124/5 01/01/1930 מלוה וחסכון ארגון חרות קואופרטיב בע"מ
גל-64121/1 01/06/1930 אחוד קבוצה קואופרטיבית לעבודות מתכת בע"מ
גל-64124/6 01/08/1930 בית אריזה רחובות אגודה קואופרטיבית בע"מ
גל-64121/2 01/03/1931 שומרוניה אגודה הדדית חקלאית להבטחת המקנה בע"מ
גל-49830/24 24/02/1932 אגודות עותמאניות – אגודת עולי טהראן  איראן בישראל אגודות עותמאניות – אגודת עולי טהראן  איראן בישראל.
מ-1141/31 23/07/1932 Remittances from Passport Control Officer "Nairobi" מסמכי ביקורת דרכונים
מ-5684/3 01/08/1933 מכס רישום סטטיסטי של סחורות נמל. רישום פרטי האוניה  סחורה  תאריך ועוד.
גל-64113/8 01/09/1933 השרון קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ
גל-64113/7 01/09/1933 גבת קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64123/10 01/12/1933 בארגנים אגודה שתופית חקלאית כללית בע"מ
גל-64123/8 01/09/1934 קבוצת החוגים בית השפה קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ
גל-64123/9 01/11/1934 הארגז קבוצה קואופרטיבית בתל אביב בע"מ
גל-64123/11 01/12/1934 קופת מלוה וחסכון קואופרטיבית של העובדים ברמת גן והסביבה בע"מ
גל-64124/11 01/12/1934 דרום יהודה אגודת נהגים קואופרטיבית בתל אביב בע"מ
פ-693/2 01/01/1935 Education Odinance (Central Administration  Hebrew School System) תקנות החינוך תקנות החינוך (מינהל מרכזי  מערכת החינוך העברי). כרך ב'
פ-693/10 01/01/1935 -( Inspection Reports (Summary tables  – דו"חות פיקוח טבלאות מסכמות)  רשימת מוסדות מחלקת חינוך של הוועד הלאומי
פ-693/11 03/03/1935 Inspectors Conferences פרוטוקולים מישיבות משותפות של מפקחי כנסת ישראל ושל מפקחי הממשלה (ביניהם יוסף לוריא)  הצעה לתיקון התכנית של בתי הספר במושבות – תזכיר/ יוסף עזריהו  חוזרים להנהלות בתי הספר העממיים ועוד.
גל-2525/13 01/12/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 17426 עד 17450.
גל-64219/6 31/12/1935 קואופרטיב עובדי סיליקט תל אביב בעמ מאזנים שנתיים
מ-4268/7 01/01/1936 Sebbeh lands  Khirbet  Masada  Hebron Sub district
גל-64124/1 01/02/1936 קרית שמואל ירושלים אגודה הדדית בעמ
גל-64123/4 01/09/1936 הגואל אגודה הדדית להתישבות המעמד הבינוני בע"מ
גל-2527/6 22/02/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 23576 עד 23600.
מ-1910/18 01/03/1937 Parcellation Scheme of Heirs of George Humzi  German Colony חלוקת קרקע של יורשי ג'ורג' חומזי  המושבה הגרמנית התכתבות בנושא תוכנית לחלוקת קרקע באזור המושבה הגרמנית. בתיק שרטוט של הקרקע.
גל-2527/4 04/08/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין מהשנים 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 28101 עד 28125.
גל-2527/3 20/08/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 28076 עד 28100  26946.
גל-64118/18 01/09/1937 מצפה בים קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בע"מ
גל-64118/15 01/12/1937 דפוס הפועל המזרחי אגודה קואופרטיבית בעמ
פ-6168/2 01/01/1938 הדרכה מ-1939 אלחוט בתיק חומרי הדרכה ואימון של איתות ואלחוט. שמות תחנות האיתות בארץ  רשימת המשתתפים בקורסים ועוד
גל-63958/2 01/04/1938 קפת מלוה רמות השבים אגודה שתופית בע"מ
גל-63958/3 01/09/1938 שדות ים קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בע"מ
גל-64118/10 01/09/1938 תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להתישבות שתופית בע"מ
גל-64118/9 01/12/1938 אגודה צרכנית שתופית בדרום תל אביב בעמ
מ-4268/30 01/01/1939 LEASE OF TEL 'ARAD – STATE DOMAINS – CONTRACTS HEBRON
גל-49084/25 09/01/1939 אגודות עותמאניות – אגודת "מחזיקי הדת" אגודות עותמאניות – אגודת "מחזיקי הדת".
מ-1727/33 14/01/1939 Yona Shmuely of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יונה שמואלי  רמת גן.
מ-1727/28 16/02/1939 Solomon Sar Shalom of Rehovoth – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סולומון שר שלום  רחובות.
מ-1727/28 16/02/1939 Solomon Sar Shalom of Rehovoth – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סולומון שר שלום  רחובות.
מ-1727/28 16/02/1939 Solomon Sar Shalom of Rehovoth – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סולומון שר שלום  רחובות.
פ-693/4 24/02/1939 Hebrew Secondary School Examinations מבחני בית הספר התיכון העברי. מחלקת החינוך של הוועד הלאומי-בחינות גמר בבתי הספר התיכוניים ובבתי המדרש למורים וגננות  התכתבויות  סיכומי פגישות ותזכירים בנושא בחינות בגרות והכרה בתעודות הבגרות הניתנות ע"י מחלקת החינוך של הוועד הלאומי  דוח מקניר על החינוך היהודי בארץ ישראל  ניתוח תוצאות בחינות גמר של בתי ספר תיכוניים לפי מוסדות חינוך  מגמות ומקצועות לימוד  דוגמאות של בחינות גמר במקצועות שונים  מרכזי הבחינות ורשימת המפקחים  שיטת ההערכה ועוד.
מ-1727/26 03/11/1939 Werner Les of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – לס ורנר  גדרה.
מ-4268/9 01/01/1940 Tegart Scheme – General
מ-4268/31 01/01/1940 Department of Forests
מ-4268/32 01/01/1940 STATE DOMAIN –  D/Heb/80 Dhar Khirbet el Qaisi – Deir Nakhkhas village
מ-4268/33 01/01/1940 STATE DOMAIN – D/Heb/77 Iraq Abu Jubein – Deir Nakhkhas village
מ-4268/34 01/01/1940 STATE DOMAIN – D/Heb/78 Shaab Shanah – Deir Nakhkhas village
מ-4268/37 01/01/1940 STATE DOMAIN – D/Heb/79 Dhar Khirbet El Qaisi – Deir Nakhkhas village
מ-1727/35 14/01/1940  Ovadia Ben Sa'adia of Rishon Le Zion- Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – עובדיה בן סעדיה  ראשון לציון.
מ-1727/36 15/01/1940  Eli Nussbaum of Borokhov Quarter – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אלי נוסבאום  הקיבוץ המאוחד "הבחרות" (קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע"מ)  שכונת בורוכוב.
מ-1727/27 24/01/1940 Meir Balon of Nahlat Iitshaq – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מאיר בלון  נחלת יצחק.
מ-1727/34 24/01/1940 Meir Intrator of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מאיר אינטרטור   רחובות.
מ-1727/31 01/02/1940 Efraim Gissin of Petah Tikva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אפרים גיסין  פתח תקוה.
מ-1727/32 04/02/1940 Novik Zeev of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נוביק זאב  רמת גן.
מ-1727/38 12/02/1940 Harry Finkelstein of Herzlia – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – הרי (צבי) פינקלשטיין  הרצליה.
מ-1727/30 18/02/1940  Slor Moshe of Peteh Tikva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סלור משה  פתח תקוה.
מפה-4724/1 01/04/1940 ( תרשים תכנית – מטה המחוז  תחנת משטרה – חברון ) Divisional HQrs  2nd Class Station  …Civ. Administration – Hebron תרשים תכנית של בנין מטה המחוז  תחנת משטרה ( סוג ב')  ממשל אזרחי בחברון על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע והקרקע התחתונה ( Lower Ground Floor ); למטה – מראה כללי של הבנין נתונים – מס' סידורי – 05; Number BP/1559/1 ; שורטט ע"י F; תאריך – חסר; באמצע – חתימת אישור ב- 2.4.40; בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל המח' לעבודות צבוריות
מפה-4725/1 02/04/1940 ( תרשים תכנית – מטה המחוז  תחנת משטרה – חברון ) Divisional HQrs  2nd Class Station  …Civ. Administration – Hebron בתיק תרשים תכנית של בנין מטה המחוז  תחנת משטרה ( סוג ב')  ממשל אזרחי בחברון על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות א'  ב' נתונים – מס' סידורי – 05; Number BP/1559/2 ; שורטט ע"י F; תאריך – חסר; בצד ימין – חתימת אישור ב- 2.4.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל המח' לעבודות צבוריות
מ-5697/4 27/04/1940 לחם – מחיר  פיקוח ומכירה דו"ח מאת מר דיוויס בנוגע לאספקת הלחם לאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל (פלשתינה-א"י). תזכירים  התכתבות  דו"חות  מזכרים וסיכומי ישיבות בנוגע לפיקוח  מכירה ומחירי לחם לפי משקל.
גל-49836/38 27/06/1940 אגודות עותמאניות – ועד עולי משהד (איראן) אגודות עותמאניות – ועד עולי משהד (איראן).
מ-4268/6 01/01/1941 Local Education Committee
מ-1727/112 12/01/1941 The Committee of The Settlement Rishpon –  Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מושב עובדים רשפון.
מ-1727/117 14/01/1941  Durchshlag Mordechai of Shaar Hanegev – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מרדכי דורכשלג  שער הנגב.
מ-1727/120 20/01/1941  Namer Safety Match Factory – Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חברת "נמר" בית חרושת לגפרורים  ראשון לציון.
מ-1727/125 24/01/1941  Municipal Corporation – Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אליהו ירקוני  פתח תקווה.
מ-1727/122 06/02/1941 Neimark Moshe of Ramat Yitshaq – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – משה ניימרק  רמת יצחק.
מ-1727/136 25/02/1941  Machness Arye of Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אריה מכנס  פתח תקווה.
מ-1727/149 24/04/1941 Jacobsob Yisrael of Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ישראל יעקובסון  פתח תקווה.
מ-4268/23 01/01/1942 Beit ? village – District officer office building
מ-4268/38 01/01/1942 DURA
מ-4268/39 01/01/1942 AJJUR VILLAGE
מ-4268/40 01/01/1942 ESH – SHUYUKH VILLAGE
גל-64114/5 01/07/1942 צידה צרכניה של אגודת ישראל בתל אביב אגודה שתופית בעמ
גל-64114/1 01/07/1942 אגודה צרכנית שתופית של עובדי של ביפו בתל אביב בע"מ
חצ-7023/75 03/07/1942 דרכונים זרים של אישים בכירים במשרד החוץ – SUZANNE SIMHA AMBACHE – סוזאן בת שמחה אמבש (מצרים) דרכון מצרי של סוזאן אמבש (סוזי אבן)  בתו של שמחה אמבש
גל-64114/11 01/08/1942 טוב הדר אגודה שתופית לתוצרת פרי הדר בתל אביב בע"מ
גל-64114/7 01/12/1942 אריב אגודה שתופית לאריגה בתל אביב בע"מ
גל-64114/2 01/12/1942 אגודה צרכנית שתופית נוה שאנן בתל אביב בע"מ
גל-64114/6 01/03/1943 סוכנות ועמילות אגודה שתופית בע"מ
מ-7103/3 01/01/1944 Samaria District – Building Application and Permits – Kh. Beit Lid
מ-7103/4 01/01/1944 Lydda District – Building Application and Permits – Ayanot
מ-4268/35 01/04/1944 BEIT NATTIF – BUILDING APPLICATIONS and ERMITS
פ-693/9 31/05/1944 The Training of Teachers for Vaad Leumi Schools הכשרת מורים עבור בתי-הספר של הועד הלאומי הכשרת מורים עבור בתי-הספר של הועד הלאומי – תוכניות לימודים להכשרת מורים  תמליל הרצאה בעניין חינוך מורים (חינוך המחנכים)  קידום מקצוע ההוראה (הצעה להכשרת מורים ברמה אוניברסיטאית והענקת תעודת הוראה)  דוח מקניר בעניין החינוך היהודי  דרישה להכרה ממשלתית בתעודות הבגרות של הועד הלאומי  סיכום פגישה של הועדה המייעצת לחינוך בקולוניות (1946)  דוח הוועדה לקביעת שכר המורים בבתי הספר של הועד הלאומי (מאי 1944). תזכירי
פ-2404/10 12/06/1944 ארכיון רבקה גובר – תמונות – אפרים וצבי גובר תמונות של צבי גובר – חלל צה"ל.
מ-7103/1 01/01/1945 Building Application and Permits – Shkunat Beilinson
מ-7103/2 01/01/1945 Lydda District – Building Application and Permits – Ben Shemen
מ-4268/29 01/01/1945 Schools Contracts and Guarantees
גל-64122/5 01/03/1945 קופת תגמולים של עובדי בית הרשת אבן חן אגודה שתופית בע"מ
גל-64117/7 01/04/1945 אגודה צרכנית שתופית של עובדי משרד הבריאות בתל אביב בע"מ
גל-64117/8 01/04/1945 גמנסיה בגרות ירושלים אגודה שתופית בעמ
גל-64117/3 01/04/1945 קופת תגמולים של עובדי ביח"ר היהלום אגודה שתופית בע"מ
גל-64122/9 01/05/1945 קופת תגמולים של עובדי בית החנוך המאוחד אגודה שתופית בע"מ
גל-64122/2 01/05/1945 אגודה צרכנית שתופית של עובדי ופקידי מחלקת החקלאות בתל אביב בע"מ
גל-64122/6 01/05/1945 קופת עובדי תשלומים של עובדי בית חרושת ליהלומים אלמז אגודה שתופית בע"מ
גל-64122/10 01/06/1945 קופת תגמולים של יהלומי ירושלים אגודה שתופית בע"מ
גל-64122/11 01/06/1945 בצותא אגודה שתופית לשכון בתל אביב בע"מ
גל-64122/12 01/06/1945 קואופרטיב המקים אגודה שתופית של חיילים משוחררים בתל אביב לעבודת חומרים לבניין והובלה בע"מ
גל-64122/13 01/06/1945 הטיב אגודה שתופית של חיילים משוחררים בתל אביב בע"מ
גל-64122/16 01/06/1945 רעות אגודה שתופית בע"מ
גל-64122/15 01/06/1945 בית המחר אגודה שתופית לשכון בתל אביב בע"מ
גל-64122/19 01/06/1945 קהת אגודה קואופרטיבית של מהנדסים יועצים בע"מ
גל-64122/4 01/06/1945 עין יעקב אגודה שתופית לאספקת המים בע"מ
גל-64122/7 01/12/1945 י אשכנזי וא רודניק מפרקי קופת תגמולים של עובדי ביח"ר ליהלומים רכוז אגודה שתופית בע"מ
גל-64117/5 01/12/1945 קופת תגמולים של עובדי ביח"ר ליהלומים אורה אגודה שתופית בע"מ
גל-64113/6 01/12/1945 קואופרטיב אשד איגרא רמת גן בעמ
מ-4268/1 01/01/1946 Siir village- Siir Halhul Road
מ-4268/2 01/01/1946 TAX COLLECTOR'S SCHEDULES Hebron
מ-4268/3 01/01/1946 Building plans Hebron
מ-4268/8 01/01/1946 Postal messengers
מ-4268/28 01/01/1946 ES. Samu' – Assessments a. Collections
מ-4268/12 01/01/1946 Dura village Beit Awwa School Building
מ-4268/13 01/01/1946 Ra'na Assessments. a. Collections
מ-4268/15 01/01/1946 Al-Qubeiba village water supply
מ-4268/17 01/01/1946 Juha Assessments. a. Collections
מ-4268/21 01/01/1946 Taffuh village water supply
פ-2961/24 01/03/1946 רשימת מעפילי האניה "תל-חי" גליון מיוחד של "לקרוב ולרחוק" (מדור לחיפוש קרובים) רשימת מעפילי "תל חי"
גל-64122/14 01/03/1946 קופת תגמולים של עובדי ביח"ר אבן היסוד בנתניה אגודה שתופית בע"מ
גל-64122/18 01/03/1946 קופת תגמולים של עובדי ביח"ר קרול פיקל אגודה שתופית בע"מ
גל-6819/22 20/03/1946 אגף התכנון – נתניה תכון ובנייה בנתניה.
חצ-5290/4 01/04/1946 תיק ללא שם קטעי עתונות וידיעות מודיעיניות בנוגע לפעילות הכלכלית במצרים. (התיק כנראה הגיע מהסוכנות היהודית / המחלקה המדינית)
מ-4268/26 03/05/1946 Dura village – fruit trees and olive Nursery – Al Fawwar
פ-693/8 16/05/1946 Education Department of the Vaad-Leumi- מחלקת החינוך של הועד הלאומי. התכתבות עם יהודה לייב מאגנס מהאוניברסיטה העברית  קופת פנסיה של המורים  הכרת התעודות של הוועד הלאומי
גל-64117/12 01/06/1946 קופת תגמולים של עובדי נופך אגודה שתופית בע"מ
פ-1049/1 26/08/1946 תולדות הטמפלרים סיכומים ומובאות באנגלית וגרמנית המגוללים את קורות העדה בארץ מנקודת ראות של העמדה הישראלית.
גל-64118/17 01/09/1946 יד מרדכי קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בע"מ
גל-49830/2 26/11/1946 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת ע"ש משה מונטיפיורי ז"ל אגודות עותמאניות – בית-הכנסת ע"ש משה מונטיפיורי ז"ל
גל-64122/17 01/12/1946 השען אגודה שתופית בתל אביב בעמ
גל-64117/6 01/12/1946 קופת התגמולים של עובדי טווה אורג אגודה שתופית בע"מ
ח-980/7 01/01/1947 תיקי משרד האשלג בלונדון – AQUABA EXPERIMENTAL תיקי משרד האשלג בלונדון – AQUABA EXPERIMENTAL
מ-4268/4 01/01/1947 Beit- Jibrin Anttiquites
מ-4268/5 01/01/1947 Hostel of The Baily Memorial School
מ-4268/10 01/01/1947 Construction of the First Floor of the Baily Memorial School
מ-4268/11 01/01/1947 Tarqumiyah – Tarqumiyah- idna- Dawaima- Road
מ-4268/27 01/01/1947 ZAKARIYA BOYS SCHOOL
מ-4268/14 01/01/1947 ELQUBAIBEH BOYS SCHOOL
מ-4268/16 01/01/1947  Department of  Forests
מ-4268/18 01/01/1947 EL Dukeila Assessments. a. Collections
מ-4268/20 01/01/1947 Taffuh – Mosque and Roads
מ-4268/22 01/01/1947 Nuba kharas Boys School
מ-4268/24 01/01/1947 Dura Beit Awwa school
מ-4268/25 01/01/1947 BANI NAI'M BOYS SCHOOL
גל-64282/11 01/01/1947 עיון אגודה שתופית להשקאה ופיתוח המקום במטולה בעמ תנאים ושטר המשכנתא
פ-693/24 29/01/1947 Beit Hakerem מידע על בית הספר התיכון בית הכרם – תזכיר ההתאגדות של בית הספר התיכון בירושלים  מאזן כספי (הכנסות והוצאות)  מספר התלמידים  צוות המורים  תשלומי שכר לימוד לבית הספר  מגמות ומקצועות לימוד  תוכניות הלימודים במקצועות השונים  מערכת השיעורים לפי כיתות ומגמות  השתייכות לתנועות נוער  תוצאות בחינות גמר  נתונים על תלמידי ובוגרי בית הספר (תעסוקה)  הכרה בתעודות הגמר של בית הספר ע"י הממשלה  דוגמאות לטפסי מידע על התלמיד  פרוטוקול מישיבת הועדה ל"בחינות הישג" (מאי 1948)  מילגות לתלמידים  בוגרי בית הספר שנפלו במלחמת השחרור ועוד. מצורף עלון בית הספר (כסלו תש"ט).
חצ-2273/20 30/04/1947 M.Boukstein המלצות על אנשים שנשלחו ל M. Boukstein
גל-63958/4 01/09/1947 שדות ים קבוצת הנוער העובד להתישבות שתופית בע"מ
גל-64118/3 01/09/1947 אגודה יצרנית חקלאית שתופית כפר הרא"ה בע"מ
גל-64118/11 01/09/1947 תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להתישבות שתופית בע"מ
גל-64118/5 01/09/1947 כפר נהלל מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ
חצ-5290/19 01/10/1947 Violence draw backs (אלימות – נסיגה) קטעי עתונות בערבית  אנגלית ועברית  תרגומים לעברית של סקירות התעמולה הערבית  התנגשויות עם היהודים והמצב בעולם הערבי לאחר הקמת מדינת-ישראל. (החומר הגיע כנראה מהסוכנות היהודית)
גל-64118/2 01/12/1947 אגודה חקלאית צרכנית יצרנית שתופית בכפר פינס בע"מ
גל-3292/58 01/01/1948 לשכת נשיא בית-משפט העליון – משרד המשפטים – שר המשפטים. כרך א'.
גל-49845/51 01/01/1948 אגודות עותמאניות – מט"ב אגודה לשרות מטפלות בית צפת אגודות עותמאניות – מט"ב אגודה לשרות מטפלות בית צפת
א-69/15 01/01/1948 טיוטת חוברת לחברים של לוי אשכול בנוגע לפרשה ונאום על וולפסון אגרת לחברים של לוי אשכול בעניין פרשת לבון  קטע מנאום על דוד וולפסון
פ-368/16 01/03/1948 כוחות המגן ביפו תזכירים  דו"חות  התכתבות ומברקים בענייני מנהלה  רשימות חיילים ומסמכי פקודות שונים שהיו בידי כוחות ההצלה והלוחמים הערביים בתוך ארץ ישראל.    עמ' 89 – תרגום פקודות והוראות מאת המפקד הכללי לכוחות הלוחמים הערביים בארץ ישראל.  פירוט ההכנות הטקטיות של הכוחות הפלסטיניים ביפו מול  היהודים מחד והבריטים מאידך לקראת  סיום המנדט  תוך פירוט  גזרות ההיערכות לכל יחידה  ופקודות קבע  בנוגע לשמירת נשק ותחמושת  ועוד  מענינת הנחייה של יחידת האחים המוסלמים שהופצה ביפו לאנשיה להימנע מכניסה לבארים  לשתיית משקאות אלכוהוליים או לשם הימורים
גל-49809/30 01/03/1948 אגודות עותמאניות – אגודת בוני קומות עליונות בשכונת בתי ורשא  ירושלים אגודות עותמאניות – אגודת בוני קומות עליונות בשכונת בתי ורשא  ירושלים.
גל-49841/23 18/03/1948 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש המנוח ר' יצחק פנחס הולץ ז"ל ע"י בית החסידים דגור – אחד העם 65 ת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש המנוח ר' יצחק פנחס הולץ ז"ל ע"י בית החסידים דגור – אחד העם 65 ת"א
מ-4268/19 26/04/1948 Taffuh village- works
חצ-2412/26 01/05/1948 יחסי ישראל – אנגליה
פ-812/19 01/05/1948 גולדה מאיר – סוכנות בתיק רישום שיחה של גולדה מאירסון עם נציב העליון
ג-435/1 09/05/1948 מחלקת הייצור והציוד – ייצור לבני סיליקט התכתבויות בנושא הקצבות למפעל  הקצבת מטבע זר  רשיונות יבוא ועוד.
חצ-365/3 01/06/1948 Haifa Refineries and Oil Matters
גל-124/13 24/06/1948 ברגר מנחם תיק פיצויים של נזקי רכוש מחמת מלחמה.
תת-20/23 24/06/1948 התכתבות של ראש-ממשלת הודו ג'ווהרלל נהרו כולל מכתב לגב' פרנצ'ס גונטר מ-26.6.48 בתיק – מכתב מראש ממשלת הודו ג'ווהרלל נהרו ל-Frances Gunther. סקירה על Frances Gunther.
ג-293/113 30/06/1948 מיכל שטיינברג – מוצא – בית חרושת ללבנים מכתבים ממיכל שטיינברג  בעליו של מפעל לללבנים ורעפים על שמו במוצא  וממנהל המפעל צבי הראבן לממונה על כוח האדם בירושלים שעל-יד המושל הצבאי עם בקשות לשחרור מגיוס צבאי של עובדי המפעל (כל מכתב מתייחס לעובד אחר)  בשל התלות של המפעל בעובדים אלה לצורך חידוש העבודה במפעל והצורך בייצור הרכעפים ע"י המפעל לשם תיקון הגגות בירושלים שנפגעו בהפגזות בזמן הלחימה בירושלים בתחילת מלחמת העצמאות.
חצ-874/1 01/07/1948 ג'נבה – ארגון הבריאות העולמי  – WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION התכתבות נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם (הד"ר מ. כהני) הארגון משרד החוץ ומשרד הבריאות כרך א'.
חצ-71/12 01/07/1948 Iraqi Jewry דיווחים  בין השאר של הסוכנות היהודית ושל ה -.W.J.C  על מצב יהודי עיראק  וחומר בקשר לעלייתם
ג-336/21 01/07/1948 תשלום משכורת לפקידי ממשלת המנדט (בתקופת הבינים) התכתבות בנדון לפי סדר "אלף- בית" של שמות
גל-2932/3 28/07/1948 מפעל תורה כרך א' פירוט תקציבי של מוסדות הלימוד התורניים אשר חסו תחת אחריותה של עמותת "מפעל התורה".
ג-3962/8 18/08/1948 שטח שיפוט – קישון התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא שינויים בשטח השיפוט של המועצה האזורית קישון (כיום חלק מהמועצה האזורית עמק יזרעאל)  קביעת שם המועצה  הקמת מועצה מקומית רמת ישי ועוד.
ג-140/52 01/09/1948 בתי מלאכה ותעשיה – תעשית מזון פרופ' ברנרד פרנקל התכתבות בענין הפצת מזון ללא אישור של משרד הבריאות. בתיק רק שלושה מכתבים
מפה-6156/1 02/09/1948 שלטון צבא ההגנה לישראל בארץ ישראל – מפת השטחים המוחזקים בתיק מפת השטחים המוחזקים מיום 2.9.1948 בחתימת ראש הממשלה ושר הביטחון  דוד בן גוריון. קנ"מ 1:250 000
ג-293/81 06/10/1948 תעשיה – בית חרושת לביסקוויט ארץ ישראל א. וינברג – בית וגן בקשה לשחרור מהצבא לצורך עבודה בבית החרושת
גל-1677/33 28/10/1948 בתי הספר מזרחי בגבעת עמל התכתבויות בין מחלקת החינוך של עירית תל אביב לבין ד"ר עציון  מ"מ המפקח הראשי על בתי ספר של זרם המזרחי בבקשה לפתוח בית ספר דתי השייך בפיקוח 'המזרחי' בכפר ז'מוסין עבור התלמידים הגרים במקום.
ג-432/31 11/11/1948 מחלקת הייצור והציוד – בתים מוכנים תיק של משרד הכלכלה והתעשייה [מתיקי מחלקת הייצור והציוד- מדור הרישום המרכזי (מזון ותעשייה)] המכיל דו"חות  שרטוטים והתכתבויות על שיטות לבניית בתים טרומיים במקומות שונים בעולם.
ג-4771/11 25/11/1948 בקשות לספרים וס"ת (ספרי תורה) התכתבות בנוגע לתקציב ועזרה לרכישת ספרי קודש וספרי תורה וכן תשמישי קדושה לבתי-כנסת.
גל-49829/23 12/12/1948 אגודות עותמאניות – ארגון בתי אוכל כשרים בישראל אגודות עותמאניות – ארגון בתי אוכל כשרים בישראל
גל-49033/22 27/12/1948 הצלב האדום – עזרה לנפגעי המלחמה בתיק התכתבויות של המשרד לנפגעי מלחמה בעניין סיוע לנפגעים  בעיקר אספקת ציוד ושמיכות וכן רשימות של שמות תושבים הזקוקים לסיוע.
ג-95/35 01/01/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – קשר – משרד האוצר התכתבות בנוגע יבוא ללא תשלום   נאום שר האוצר בכנסת
גל-17036/12 01/01/1949 אומנות ותרבות לערבים דו"ח סקר מפעלי תרבות ברחבי הארץ  תעתיק מהרצאה על בעיות החינוך המוסיקלי בישראל  סקירה כללית בנושא החינוך המוסיקלי  התכתבות וקטע עתונות כרך א'
ג-2276/27 01/01/1949 רמלה – אוכלוסין – רשימת תושבי לוד הערבים רשימה שמיות של התושבים הערבים של לוד.
ג-3314/19 01/01/1949 משפחת עבאס משפחת עבאס
ג-3314/20 01/01/1949 עבדאלה ח'ור עבדאלה ח'ור
ג-3314/28 01/01/1949 עלי זועבי עלי זועבי
ג-3314/15 01/01/1949 אמיל ריזק אמיל ריזק.
גל-2990/9 05/01/1949 מועצה דתית – חיפה כרך א' ניהול המועצה הדתית בחיפה.
גל-50001/23 14/01/1949 האגף לפיקוח על העבודה – בריאות העובדים בתעשיית הקרמיקה תיק של משרד העבודה. בתיק – על בית חרושת אמון (חרסינה) ברמת גן; כללי בריאות העובדים בתעשיית קרמיקה – התכתבות עם מנהל המחלקה לפיקוח על העבודה.
גל-50001/9 23/01/1949 האגף לפיקוח על העבודה – הצעת חוק לביטוח סוציאלי בתיק התכתבות בעניין התכנית לביטוח סוציאלי בארץ.
ג-305/43 30/01/1949 שמואל כהן התכתבות בענין מתן סיוע כלכלי לחייל המשוחרר שמואל כהן
ג-9037/22 01/03/1949 בצוע הוראות שונות לתשלומים התכתבות בנושאי תשלומים  סימון אחיד של סעיפי תקציב  מיכון וגליונות המשכורת
א-7910/21 03/03/1949 קטעים מדיוני חברי הממשלה המיועדת – 3.3.1949 קטעים מדיוני חברי הממשלה המיועדת – 3.3.1949
גל-112/31 08/03/1949 מר לנדסמן צבי רח' התיכון 37 נוה שאנן חיפה בקשת פיצוי על נזק רכוש ממלחמת העצמאות.
ג-864/82 24/03/1949 בית-הספר בכפר-ויתקין דו"ח ביקור בבית-הספר בכפר-ויתקין  רשימת המורים בבית-הספר; חילופי מכתבים בין המפקחים על זרם העובדים למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  לבית-הספר בכפר-ויתקין ולבית-ספר התיכון החדש בתל-אביב בנוגע לתשלום שכר למורים  שעות עבודה  תקציב לבניין בית הספר ועוד.
גל-352/13 25/04/1949 תיקי הנהלה – בתים מוכנים התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת אגף המכס והבלו: ייבוא בתים מוכנים מקנדה וארצות הברית לצורך שיכון עולים חדשים  עלונים של חברות שייצרו קרוואנים  רשימת רשיונות יבוא שהוענקו לייבוא הבתים  דו"ח על יבוא בתים מוכנים – ינואר – יוני 1949  פניות של עולים חדשים המבקשים לייבא בתים מוכנים  פנייתו של מיכאל רגבי (רוגובסקי) לגבי אפשרות למתן פטור ממכס ועוד.
חצ-2413/24 01/05/1949 מדיניות ישראל – ספרד
גל-49830/21 20/05/1949 אגודות עותמאניות – התאחדות עובדי ממשלת המנדט לשעבר אגודות עותמאניות – התאחדות עובדי ממשלת המנדט לשעבר
ג-2961/14 01/06/1949 מקס בול  – Max Ball התכתבות בעיקר בין קוזלוב לבין מקס בול יועץ לגז ונפט מוושינגטון D.C (ההתכתבות היא אישית ולא נוגעת לפרטי היעוץ עצמו). הודעות חיוב  בנק לתשלום עבור שכר טירחה למקס בול. בתיק גם דפי יומן מודפסים באנגלית.
ג-98/68 16/06/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – שונות פיתוח ויצירת מוקדי תעשייה בראשית ימי המדינה.
ג-97/6 20/06/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – תכנית קליטה ופיתוח ל-4 השנים התכתבות עם משרד ראש הממשלה המחלקה למחקר כלכלי
גל-114/49 01/07/1949 פדידה שלמה – טבריה בקשת רשום נזקי רכוש (מסחר) של שלמה חיים פדידה בגין כבשים ועזים שהיו לו בפוריה  ונשדדו ממנו בפרוץ מלחמת העצמאות.
ג-6407/17 10/07/1949 מנזר נוטרדם תיק של הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים המכיל בקשות ותלונות של המנזר  תשובות הממונה  התכתבות הממונה עם משרדים וגורמים אחרים; הסכמים  דו"ח על המנזר וכו' (כולל סקירה על בית-החולים הצרפתי מ- 9.7.52).
גל-49065/5 13/07/1949 אגודות עותמאניות – ועד שכונת התימנים בקרית בנימין אגודות עותמאניות – ועד שכונת התימנים בקרית בנימין.
חצ-163/10 01/08/1949 סוריה דיווחים על הנעשה בסוריה ויחסי ישראל סוריה בהתכתבות עם שגרירות ישראל בפריז; דיווחים על שיחות עם פקידים צרפתים בנושא זה.
חצ-43/7 01/08/1949 יהודי עיראק
גל-118/36 01/08/1949 שירזי יעקב רח' סטנטון 50 א' חיפה תיק סגור 903 אח התכתבות בנוגע לתביעה לפיצויים
ג-2174/53 14/08/1949 הנהלה – דשנים כימיים לזבול פרדסי הנפקדים. דשנים כימיים לזבול פרדסי הנפקדים
חצ-523/4 01/09/1949 הצנחנים
ג-3829/2 01/09/1949 קטעי עתונות – הקונגרס היהודי העולמי  הגו'ינט  אורט  היאס  הדסה באמריקה  מגבית בעולם  המגבית היהודית המאוחדת. קטעי עיתונות בעברית ובאנגלית שנאספו ע"י לשכת העיתונות הממשלתית  בנוגע לגופים והנושאים: הקונגרס היהודי העולמי  הגו'ינט  אורט  היאס – החברה לסיוע למהגרים עבריים  הדסה באמריקה  מגבית בעולם והמגבית היהודית המאוחדת.
חצ-2501/4 01/09/1949 קבורת חללינו התכתבות בנוגע להעלאת גופות הצנחנים חביבה רייך ורפאל וייס  שנהרגו במלחמת העולם השניה  מפראג לישראל
גל-49830/42 04/09/1949 אגודות עותמאניות – ארגון עולי אוסטרוב מזביצקי והסביבה אגודות עותמאניות – ארגון עולי אוסטרוב מזביצקי והסביבה
ג-6835/5 07/09/1949 לשכת השר בכור שטרית – מעבר מנדלבאום  ירושלים – נקודת ביקורת-גבול התכתבות בין הממונה על משרד המשטרה  רם סולומון ובין אגף המנהלה של המטה הארצי בנוגע למחסום (מעבר) מנדלבאום בירושלים.
גל-2990/10 17/09/1949 מועצה דתית – חיפה כרך ב' ניהול שוטף מועצה דתית חיפה.
ג-6174/5 21/09/1949 לשכת המנכ"ל – שירות תעסוקה – אדמיניסטרציה התכתבות בין משרד העבודה  מרכז לשכות העבודה ומשטרת ישראל בנוגע להתפרעויות של מובטלים  בחלקם עולים חדשים  בלשכות העבודה ברמלה ובמקומות נוספים ופעולות לדיכוי המהומות  כרוזים מטעם לשכות העבודה בעברית ובשפות אחרות המותאמות לעולים חדשים ממוצאים שונים (יידיש  צרפתית ולאדינו) הקורא למובטלים ומבקשי העבודה להמנע ממהומות (עמודים 47 – 51).
ג-2762/21 28/09/1949 אגף התכנון – בתים מוכנים תכניות של בתים מוכנים מבלגיה  קניית בתים מוכנים באוסטריה עבור אגף השיכון  משרד העבודה והביטוח העממי – התכתבויות.
גל-49830/38 28/09/1949 אגודות עותמאניות – ועדת הקליטה למח"ל מאנגליה אגודות עותמאניות – ועדת הקליטה למח"ל מאנגליה.
חצ-2953/5 01/10/1949 סוריה – עניני ועדות שביתת הנשק ישראל סוריה
גל-64115/11 01/10/1949 חורשים ובונים אגודה שתופית לחקלאות ולמלאכה בע"מ
ג-1861/18 11/11/1949 אגף הייצוא – סחר חליפין עם פינלנד מסחר עם פינלנד
גל-49830/54 15/11/1949 אגודות עותמאניות – התאחדות ישיבת תלמידי ישיבת טלז אגודות עותמאניות – התאחדות ישיבת תלמידי ישיבת טלז
ג-2328/1 29/11/1949 קרית מוצקין – תכנון תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכנון בנייה בקריית מוצקין המכיל תלונות על מחיר הדירות  תכנון הדירות.
גל-63952/1 01/12/1949 שכונת פועלים נוה אשר אגודה שתופית בעמ
ג-714/5 06/12/1949 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע – אגודת שוחרי הסרט הטוב התכתבות וקטעי עתון בנוגע להקמת האגודה ופעולותיה. רשימות מוזמנים לכנסי היסוד  תקנון העבודה של האגודה ועותק בטאון האגודה – "הסרט".
ג-3314/90 01/01/1950 אנטון בישארה אנטון בישארה
גל-672/8 11/01/1950 לשכת המנהל – ועדה לתכנית פיתוח – רשות הפיתוח תכניות פיתוח ותקציב.
חצ-523/3 01/02/1950 הצנחנים
מ-5684/2 01/03/1950 מכס  בלו – ספר תקנות ספר תקנות. יש לציין כי קיימת חותמת של משרד המשפטים מ – 3/1950 אך התקנות הן מ – 1929.
ג-2174/49 14/03/1950 הנהלה – זבלים כימיים למטעים ולפלחה דישון חקלאי ושימוש במשאבי טבע בים המלח.
ג-7510/23 18/04/1950 המחלקה המוסלמית והדרוזית – חוזי שכירות חוזי שכירות וחכירה של נכסי המחלקה הנטושים בין המחלקה המוסלמית הדרוזית במשרד הדתות לגופים ורשויות שונות
ג-6164/29 12/05/1950 לשכת המנכ"ל – בעיות בניה בירושלים שיכון עולים בירושלים (בית מזמיל  קטמון  קסטל  תלפיות  בית שמש).
ג-6171/5 08/06/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לרכוזי עולים – משמר-הים מכתב קבוצתי מחברי קיבוץ משמר הים (ששמו שונה מאוחר יותר ל"אפק") למחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית בהצעה להקים מעברה בתחומי הקיבוץ והתכתבות בנידון בין מחלקת הקליטה בסוכנות היהודית בראשות גיורא יוספטל למשרד העבודה.
ג-95/34 28/06/1950 קשר עם משרד העבודה והביטוח העממי התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למשרד העבודה והביטוח העממי: קניית עצים ובתים מוכנים בקנדה וחוזרים פנימיים של המשרד.
ג-5469/14 01/07/1950 ועדה לבדיקת השכר של עובדי המדינה ( ועדת גוברין ) החלטות הממשלה בעניני מינוי הועדה  דו"ח הועדה  הענקת מפרעה לעובדי המדינה 11.4.51 – 16.12; דו"ח הועדה לעניני שכר ומשכורת של עובדי המדינה 3.9.51; כתבי מינוי  בקשת ארכה; החלטות של אספות כלליות של עובדי המדינה שונים  הערות ח. וינקנפלד הממונה על החקיקה וחיים צדוק  המשנה ליועץ המשפטי במשרד המשפטים; תזכיר  חילופי מכתבים וכו'
ג-4728/10 11/08/1950 הלשכה בקריה העתקי מכתבים יוצאים מלשכת משרד הדתות בקרית הממשלה בתל אביב  בנוגע לנושאים: בתי העלמין בפקיעין ובכפר יוסף  כשרות  סימון מוצרי בשר  הקצבות לבתי כנסת בשיכוני עולים ובמעברות  בית הקברות בסנהדריה  הודעות לפרסום בעיתונות  כשרות האטליזים  שחרור רבנים מגיוס מילואים לצה"ל  ייצוא אתרוגים  שחרור נכסי ההקדשות (ווקף) של העדה היוונית-אורתודוכסית ביפו  פניית אמו של הרצל כהן זאבי שנפול בטוברוק  להעלות את עצמותיו ארצה ועוד.  (המשך בתיק 11)
ג-4728/11 27/08/1950 הלשכה בקריה (המשך מתיק 10)  העתקי מכתבים יוצאים מלשכת משרד הדתות בקרית הממשלה בתל אביב  בנוגע לנושאים: הקצבות לבתי כנסת בשיכוני עולים ובמעברות  כשרות  חליצתה של שושנה פישל  אשתו של משה פישל  חלל צה"ל ממלחמת העצמאות  יצוא תשמישי קדושה  הודעות לפרסום בעיתונות  שחרור רבנים מגיוס מילואים לצה"ל ועוד.  (המשך בתיק 12)
גל-63780/9 01/09/1950 בית לחם הגלילית מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ מאזנים שנתיים
ג-2173/13 05/09/1950 הנהלה – זרעים וזבלים כימיים. רכישת זרעים.
ג-5815/14 01/10/1950 המחלקה לעדות נוצריות – הכומר הול (פרוטסטנטי)
ג-96/51 02/10/1950 רשימת תיקי המזכירות הכללית – קשר עם משרד האוצר דיונים משותפים במשרדי האוצר והכלכלה.
גל-49832/16 02/10/1950 אגודות עותמאניות – ועד העדה הספרדית ובני עדות המזרח בר"ג והסביבה אגודות עותמאניות – ועד העדה הספרדית ובני עדות המזרח בר"ג והסביבה
גל-7256/10 26/10/1950 אגף המזון – מבצע "השוק השחור" – החרמות מעקב אחר סיטונאים שמכרו מצרכי מזון במסגרת השוק השחור והחרמת מצרכים.
ג-2708/21 30/10/1950 אגף התכנון – ועדת משנה של רשות הפיתוח לעניני תעשיה הקצאת קרקעות לתעשייה.
גל-49832/24 28/11/1950 אגודות עותמאניות – ועד לעניני עליה מפולין אגודות עותמאניות – ועד לעניני עליה מפולין
גל-71011/14 20/12/1950 דאמון מ בתי קברות נטושים בתיק התכתבות בנוגע לניקוי ואחזקת בית העלמין דאמון וכן מכתב תלונה שנשלח למשרד הדתות בנוטגע להריסת המסגד בכפר הנטוש.
גל-1710/15 28/12/1950 גן הילדים מעברת צמח בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לגן הילדים במעברת צמח: פתיחת גן ילדים  רישום ילדים לגן  דו"ח מביקור בבית ספר  תנאי העסקה לגננת ועוד.
א-285/12 01/01/1951 פנחס לבון – הפרשה – התכתבות עם משרד החקלאות התכתבות של פנחס לבון כשר החקלאות וכשר – בטחון עם מ. גרצברג בנוגע למזון ורכש ספינות דיג.
ל-2175/5 01/01/1951 מחתרת "המחנה"  "המסגרת" תיק משטרת ישראל  ניסיון הצתת הכנסת  פרשת ג'למה  הכנסת הראשונה  דוח חקירה  החלטות המשטרה בנושא עצורי ג'למה  עצורים  כלא ג'למה  מפכ"ל המשטרה  סמפכ"ל המשטרה  ברית הקנאים  חיפוש נשק  המחנה  מחתרת דתית  עדויות בפני הוועדה  אפרים הופשטטר  יוסף נחמיאס  עדויות עצורים  הצתות  דו"ח חיפוש  כלי נשק  תחמושת  מחתרת דתית  הפגנות שבת.
ל-63/15 01/01/1951 מטה מחוז חיפה בתי דין צבאיים תיק משטרת ישראל  מטה מחוז חיפה  בתי דין צבאיים  עדויות בפני בית משפט  מסתננים  שוד  נשיאת נשק  תיקים שהועברו לפרקליט הצבאי  תקנות ההגנה  דו"ח דו שבועי  ריצוי עונש מאסר בבית סוהר אזרחי.
ג-96/43 17/01/1951 רשימת תיקי המזכירות הכללית – קשר עם אגף התכנון והפיתוח התכתבות בנוגע יבוא ציוד לתעשיה
ג-96/38 28/01/1951 רשימת תיקי המזכירות הכללית – קשר עם השר התכתבות בנוגע לרכישת ציוד תעשייתי וכספי המלווה
גל-7256/15 27/02/1951 אגף המזון – בעיות תזונה ואספקה התכתבויות בנושא ערכי התזונה של המצרכים המסופקים בארץ.
גל-49836/29 17/03/1951 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) בישראל ע"ש קדושי לונינץ וקוז'נהורודוק ת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) בישראל ע"ש קדושי לונינץ וקוז'נהורודוק ת"א.
גל-1711/43 08/04/1951 בית חינוך מעברת צמח התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבית חינוך במעברת צמח: משכורות מורים  שעות תקן  ציוד לבית הספר במעברה  פתיחת בית הספר במעברה ועוד.
ג-6170/44 13/04/1951 לשכת המנכ"ל – ריכוזי עולים מעברת צמח בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לריכוז עולים במעברת צמח: תחבורה למעברת צמח  סגירת "המשביר לעולה"  מכוניות למעברת צמח  הפסקת שירותי התחבורה במעברת צמח ועוד.
ג-534/1 01/05/1951 לשכת הבחירות לכנסת השניה – רשימת בעלי זכות בחירה איזור מס' 8: תל-אביב רשימת בעלי זכות בחירה לכנסת השניה.
גל-49806/8 14/05/1951 אגודות עותמאניות – לכד "גוש נוער ישראלי" אגודות עותמאניות – לכד "גוש נוער ישראלי"
גל-49833/4 17/05/1951 אגודות עותמאניות – עזרה לאחים יוצאי בולגריה אגודות עותמאניות – עזרה לאחים יוצאי בולגריה.
גל-49833/12 24/05/1951 אגודות עותמאניות – ארגון ארצי של הכבאים המקצועיים בישראל אגודות עותמאניות – ארגון ארצי של הכבאים המקצועיים בישראל.
גל-49833/8 14/06/1951 אגודות עותמאניות – ארגון מקצועי של שחקני הבמה האידיים בישראל אגודות עותמאניות – ארגון מקצועי של שחקני הבמה האידיים בישראל
ג-3265/4 15/06/1951 מועצה אזורית אונו – עבודות ציבוריות מועצה אזורית אונו – עבודות ציבוריות.
גל-49072/6 18/06/1951 אגודות עותמאניות – ארגון הסוכנים בחיפה של תעשית השוקולד והממתקים בישראל אגודות עותמאניות – ארגון הסוכנים בחיפה של תעשית השוקולד והממתקים בישראל.
גל-2933/3 19/07/1951 עניינים של בתי-כנסת כרך א' שאילתות של ח"כ מיכאל חזני ותשובות של שר הדתות  מכתבים מוועדי בתי כנסת ועיריית ירושלים למשרד הדתות ותשובות ממדור בתי הכנסת והרב דב כץ מהמחלקה לשיפוט רבני במשרד הדתות והתכתבות בענייני הקמת ומימון בתי כנסת ובעניינים נוספים הקשורים לבתי כנסת.  בתיק פסק וגזר דין של בית המשפט העירוני בתל אביב בנוגע ל להריסת צריף שיועד לבית כנסת ונבנה באופן לא חוקי (עמודים 116 – 121).
ג-5386/20 01/08/1951 הכנסת – רשימות בוחרים פרטי-כל מישיבה בענין הכנת רשימת הבוחרים 15.8.51; זכרון-דברים מישיבה בענין תיאום רשת הקלפיות עם רשת האזורים הגיאוגרפיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3.7.58; תזכירים בדבר הכנה לבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות  מיכון וכו'; סיכום ראשוני של טיפול בערעורי בחירות ובקשות 29.6.59; התכתבות בנדון ( הכנת פנקס הבוחרים  שימוש ב- A.B.M. בכרטיסיית התושבים  מרכז הרישום האחיד )
חצ-874/7 01/09/1951 ג'נבה- ארגון הבריאות העולמי  – WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION התכתבות נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם (הד"ר מ. כהני) הארגון משרד החוץ ומשרד הבריאות כרך א'.
גל-49833/17 02/09/1951 אגודות עותמאניות – הליגה האנטי-קומוניסטית בישראל ת"א אגודות עותמאניות – הליגה האנטי-קומוניסטית בישראל ת"א.
ג-3957/10 16/09/1951 שטח שיפוט – טירה התכתבויות בנושא הרחבת שטח השיפוט של המועצה המקומית טירה  הכנת מפות ועוד.
חצ-2951/8 01/10/1951 מצרים – ניצנה – כללי חומר נוסף: ניצנה תקריות
חצ-350/38 01/11/1951 יהודים בתפוצות  – עיראק  א'.
ג-4421/34 01/11/1951 טכניון העברי חיפה תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבות על שיכון מורי הטכניון בעיר חיפה.
גל-2932/4 12/11/1951 מפעל תורה כרך ב' קצבאות של מוסדות לימוד תורניים.
גל-19706/16 22/11/1951 לשכה ראשית – חברת מיכל שטיינברג  – שטח להרחבת בית-החרושת ללבנים  – ירושלים. התכתבות בין רשות הפיתוח  משרד האוצר וגורמים נוספים בנוגע להקצאת קרקעות לצורך הרחבת מפעל הלבנים של חברת מיכל שטיינברג.  בתיק מכתב מ-16.8.1953 משמחה אמבש למנכ"ל משרד האוצר שבו הואמ מספר לו על הקמת המפעל ע"י חותנו מיכל שטיינברג (שנפטר בשנת 1949) ) ועל התפתחותו לאורך השנים ומביר את הצורך בקבלת קרקע נוספת לצורך הפעלת המפעל מחדש (עמוד 11).
גל-49833/43 16/12/1951 אגודות עותמאניות – ויצו הצעירה בישראל אגודות עותמאניות – ויצו הצעירה בישראל
חצ-350/39 01/01/1952 יהודים בתפוצות עירק  ב'.
ג-6270/24 01/01/1952 לבון פנחס
ג-7377/4 01/01/1952 המועצה העליונה להסדר כח-אדם – מפות – מים וחמשל שרטוטים
ג-2429/22 06/01/1952 לשכת השר – שילומים מגרמניה בתיק התכתבויות בנוגע להסכם השילומים מגרמניה  יבוא מכספי השילומים  רשימת סחורות לפי הסכם השילומים שיובאו מגרמניה  מצב הקניות בגרמניה  תשלום גלובאלי ע"י מדינת בוואריה ועוד
גל-49833/53 24/01/1952 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש קדושי בילסק פודלסקי אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש קדושי בילסק פודלסקי.
ג-4534/26 02/02/1952 הלשכה הראשית – יבוא בתים מוכנים תיק של משרד הכלכלה והתעשייה על ייבוא בתים מוכנים המכיל התכתבויות בנושא.
גל-3929/68 20/02/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הרצליה מלון אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הרצליה מלון.
ג-887/1 05/03/1952 המועצה העליונה לתרבות פרוטוקול מישיבה המשרדית לעיבוד הצעות הרכב לועדות-משנה של המועצה העליונה לתרבות 17.3.52; חילופי מכתבים בין המועצה העליונה לתרבות למחלקה להנחלת הלשון ומדור אפסנאות ומשק במשרד  ללשכת קצין העתונות ועוד.
ג-2322/26 18/03/1952 נצרת – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון על חלוקת דירות בנצרת הכולל התכתבות בנוגע להשכרת דירות למנהל העבודה ועוזריו  מסירת דירות לעמידר  רשימת דיירים.
גל-444/17 01/04/1952 שחיטה בארגנטינה התכתבות עם הרב הראשי הרצוג אודות שחיטה כשרה בארגנטינה.
חצ-2541/27 01/05/1952 המצב באלג'יר
גל-49086/26 02/05/1952 אגודות עותמאניות – אגודת "טהרה" שכונת שפירא והסביבה ת"א אגודות עותמאניות – אגודת "טהרה" שכונת שפירא והסביבה ת"א.
ג-4746/1 10/05/1952 תיק ללא שם שירותי דת בישובי עולים ובמושבי עובדים.
גל-49086/31 19/05/1952 אגודות עותמאניות – ארגון ארצי של סוחרי תקליטים אגודות עותמאניות – ארגון ארצי של סוחרי תקליטים
גל-124/41 22/05/1952 בנימין שיראזי התכתבות בנוגע לתביעה של פיצויים בעקות נזק לחנות ברחוב סטנטון 18 בחיפה
ג-2206/44 01/06/1952 ההנהלה – הכנות לשעת חירום רישום כלי רכב הכנו לתמרון צה"ל ושעת חירום
חצ-350/36 02/06/1952 יהודים בתפוצות לבנון מכתב ממזכירת בני ברית בוושינגטון אל אסתר הרליץ שגרירת ישראל בוושינגטון ובו התייחסות לדו"ח על מצבם של יהודי לבנון.
ג-2321/3 24/06/1952 מגדל העמק (ראש העין) תיק של משרד הבינוי והשיכון על מדיניות דיור במגדל העמק הכולל הודעה על דירות מוכנות  מחירי דירות  שיכון לשוטרים  תיאור טכני של הדירות  דיור לעובדי ציבור.
פ-717/21 01/07/1952 חברות בממשלה ובכנסת – ועדת השרים לאישור מכירת קרקעות על-ידי רשות הפיתוח פרוטוקול.
ג-5381/30 13/07/1952 אליעזר קפלן ז"ל  [ שר האוצר וסגן רה"מ ] מכתבי תנחומים – מכתבי תנחומים מאישים ומוסדות בארץ וחו"ל
ג-5381/31 17/07/1952 אליעזר קפלן ז"ל  [ שר האוצר וסגן רה"מ ] מכתבי תנחומים – מכתבי תנחומים לאחר פטירתו של השר אליעזר קפלן
ג-2329/2 20/07/1952 קרית שמונה (חלסה) – ביוב וניקוז תכניות לביוב מרכזי בשירותים ובאזור התעשיה  בורות ספיגה  תרשים
גל-2334/9 23/07/1952 ברזיל יבוא מברזיל
ג-2317/9 13/08/1952 יבנה – חלוקת דירות תיק על חלוקת דירות ביבנה המכיל דוח על חלוקת צריפים  המלצה לטיפול דחוף במפונים מבתיהם עקב סכנת מפולת  בקשה לצריף עבור גן ילדים  רשימת משתכנים בשיכון נוה עובד  קבלת בית ספר ביבנה.
גל-49937/3 14/09/1952 ארגון הגננים בישראל  פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית שנערכה באגודת ארגון הגננים בישראל – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; על סדר היום: דוחות ועדת הביקורת  הצעת תקציב  בחירת מוסדות ודוחות כספיים; חברי הוועד הממונה לאגודה; פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה – דיונים והחלטות;
גל-14838/6 16/10/1952 מסע תעמולה – ברזיל תכתובות מצירות ישראל בברזיל בעניין תיירות ויחסים עם ברזיל
ג-7377/10 19/10/1952 המועצה העליונה להסדר כח-אדם – תיאום ותכנון כלכלי כללי הצעות לתיאום ותכנון כלכלי במנגנוני משרד ראש הממשלה והממשלה בכללותה ועדה לתיאום הביטחון הלאומי מכתב של הרמטכ"ל   מרדכי מקלף  לראש הממשלה בעניין תיאום ותכנון כלכלי
גל-53390/28 29/10/1952 מגדל העמק – חלוקת דירות תיק על חלוקת דירות במגדל העמק המכיל התכתבות בנושא הקמת שיכונים לותיקים  דיור למורים ולעובדי ציבור  מרכז תעשייתי.
חצ-2421/8 01/11/1952 בנק ישראל בתיק: דו"חות כפל הבנק
תת-12/11 01/11/1952 תיק של השר ג. יוספטל  יו"ר הנהלת חברת השילומים – ענייני שילומים ויחסים עם גרמניה התכתבויות וחליפת מסמכים מתיק השר גיורא יוספטל במזכירות הממשלה  בנוגע להוצאה לפועל של הסכם השילומים: הסכם בין ממשלת ישראל לוועידת התביעות  דו"חותיו של חיים יחיל על המצב בגרמניה לאחר הסכם השילומים  תנאים לחברי משלחת הקניות בקלן  תזכיר בנושא הקמת ארגון לחלוקת הפיצויים לניצולי השואה  הסכם בין ממשלות וישראל לגרמניה בעניין הרכוש הקתולי-גרמניה בישראל  מרד יוני בברלין ובגרמניה המזרחית  גרמניה המערבית בקיץ 1954  תביעות פיצויים עבור נזקי גוף ובריאות של אזרחי ישראל  תזכירו של ד"ר אברהם ברגמן על השילומים  לוועידת נאט"ו – המזרח התיכון  קשרים עם מערב גרמניה (להוציא מדיניים וכלכליים)  פעולות לקראת כינוס נאט"ו  סקירתו של אליהו אילת על חדירת ברית המועצות למזרח התיכון ועוד.
גל-49834/33 01/12/1952 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) "סעד" ע"ש האדמו"ר מגזר זצ"ל בבני-ברק אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) "סעד" ע"ש האדמו"ר מגזר זצ"ל בבני-ברק.
גל-49987/16 05/12/1952 האגף לפיקוח על העבודה – תקנות הגנה על העניים בתיק התכתבות בנוגע לתקנות הגנה על העיניים.
גל-64030/6 30/12/1952 אגודה צרכנית יצרנית שתופית – קרית יוסף בע"מ דו"חות מאזנים כספיים של האגודה השיתופית קרית יוסף .
גל-15497/8 01/01/1953 רשימת עולים ינואר – יוני 1953
ג-822/4 01/01/1953 חבר פעילי הלשון והתרבות העברית כרוזים חבר פעילי הלשון והתרבות העברית מיסודה של המועצה העליונה לתרבות ליד משרד החינוך והתרבות; שאלונים וטפסי הצהרה.
א-289/13 01/01/1953 מסמכים שמורים – הסכם עם חברת נפט אנגלו-איראנית ובתי-הזיקוק המאוחדים  אנגליה-איראן פרטי ההסכם בין חברת הנפט האנגלו-איראנית ובתי-הזיקוק המאוחדים  אנגליה-איראן.
ג-4419/6 02/01/1953 בתים מוכנים – כללי. כרך א' תיק של משרד הבינוי והשיכון על בתים מוכנים המכיל התכתבויות  מידע ושרטוטים על בתים טרומיים.
גל-49834/43 07/01/1953 אגודות עותמאניות – חוג ידידי החרשים-אילמים בישראל אגודות עותמאניות – חוג ידידי החרשים-אילמים בישראל.
פ-6169/10 10/02/1953 מסמכים אישיים ממשל [צבאי] ברכות  מכתבים ונאומים. תמונות מהופעת התזמורת הפילהרמונית בנצרת  הזמנות לאירועים
גל-49810/45 16/02/1953 אגודות עותמאניות – קופת עזרה וגמ"ח (גמילות חסדים) "קרן שלמה" אגודות עותמאניות – קופת עזרה וגמ"ח (גמילות חסדים) "קרן שלמה".
גל-6822/9 26/02/1953 אגף התכנון – נתניה בתיק תב"ע (תכנית בניין ערים) של אזור בנתניה.
גל-6823/10 04/03/1953 אגף התכנון – נתניה תכניות בניה בנתניה.
גל-49105/48 04/03/1953 אגודות עותמאניות – אגודת בית-הכנסת "תפארת ישראל" בגבעת שמואל אגודות עותמאניות – אגודת בית-הכנסת "תפארת ישראל" בגבעת שמואל
גל-1588/9 27/03/1953 הגברת אסתר גבאי אישור העלאה בדרגה  בקשה לחופשה
גל-63870/51 27/03/1953 החוף השקט קואופרטיב של חיילים משוחררים לשעשועים ובריאות בת גלים בע"מ שטר מלווה ומשכון  רישום משכנתא של האגודה.
ג-12419/7 01/04/1953 פרוטוקולים של ועדת השמות הממשלתית הצעות ועדת שמות היישובים והועדה הגיאוגרפית  ערעורים ובירור נוסף  שמות הרים  בארות ומעיינות  נחלים תלום וחורבות
ג-2421/5 26/04/1953 לשכת השר – חומר זיבול לפרדסנות התכתבות בדבר אספקת דשנים לפרדסנות – יבוא הומינל מגרמניה.
ג-7884/19 03/05/1953 חוליות כוננות לשעת חירום – קבוצת דיון פרוטוקול סיכום ישיבה  על ארגון חוליות לעבודה בשעת חירום במשרדי ממשלה ועל אספקת חשמל לשעת חירום
גל-6822/44 05/05/1953 אגף התכנון – נתניה בתיק תב"ע (תכנית בניין ערים) של אזור נתניה.
גל-49835/59 12/06/1953 אגודות עותמאניות – קרן מרדכי וגיטל ליסטוקין אגודות עותמאניות – קרן מרדכי וגיטל ליסטוקין
גל-15497/9 01/07/1953 רשימת עולים יולי – דצמבר 1953
גל-49835/35 31/07/1953 אגודות עותמאניות – קופה להלוואות קטנות – קרן ע"ש אריה בלומנטל (לזכר קדושי סטולין והסביבה) אגודות עותמאניות – קופה להלוואות קטנות – קרן ע"ש אריה בלומנטל (לזכר קדושי סטולין והסביבה)
חצ-874/12 01/08/1953 ג'נבה- ארגון הבריאות העולמי  – WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION התכתבות נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם (הד"ר מ. כהני) הארגון משרד החוץ ומשרד הבריאות כרך ו'.
גל-63870/69 05/08/1953 אגודה צרכנית יצרנית שתופית קרית יוסף בעמ בתיק – רישום שעבוד משכנתא עבור אגודה צרכנית יצרנית שיתופית – קרית יוסף; הסכם שיעבוד בין אגודה צרכנית יצרנית שיתופית לבין המשביר לעולה – אגודה שיתופית בחיפה בע"מ.
גל-49835/20 01/09/1953 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של יוצא סרוצק אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של יוצא סרוצק.
חצ-351/2 05/11/1953 יהדות סין דו"ח משגרירות ישראל בפאריס על מצב היהודים בסין.
גל-49836/21 16/11/1953 אגודות עותמאניות – איגוד יוצאי רוסיה אגודות עותמאניות – איגוד יוצאי רוסיה.
פ-710/36 01/01/1954 משרד המסחר והתעשיה  – 1953-1951 דשנים חומרים כימיים כימיקליים מינרלים (המשך מתיק 1) התכתבות ודו"חות בנוגע לפיתוח תעשית פלדה וברזל בישראל  הפקת הפוספט ועוד.
גל-15498/1 01/01/1954 רשימת עולים ינואר – יוני 1954
א-289/23 01/01/1954 מסמכים שמורים – חוקת ועדה בינממשלתית   הגירה -אירופה (איק"ם)
א-289/28 01/01/1954 מסמכים שמורים – כתב אמנה בין ממשלת ישראל – סוכנות יהודית
ג-2832/54 21/01/1954 רוטנברג מלכה פנייה בנושא הטלת חובות על משכירי בתים.
גל-49807/4 28/01/1954 אגודות עותמאניות – ארגון הנוער התורתי דגל התורה אגודות עותמאניות – ארגון הנוער התורתי דגל התורה
גל-49836/30 31/01/1954 אגודות עותמאניות – קופה להלוואות קטנות – קרן ע"ש רוזנברג (לזכר קדושי סטולין והסביבה) אגודות עותמאניות – קופה להלוואות קטנות – קרן ע"ש רוזנברג (לזכר קדושי סטולין והסביבה).
גל-5808/8 01/02/1954 מחוז חיפה-תיקי כבישים עורקיים ואזוריים- כביש יסיף כברי. מחוז חיפה-תיקי כבישים עורקיים ואזוריים- כביש יסיף כברי.
גל-47094/2 15/02/1954 דו"חות דו שבועיים של מר קוטלר יצחק  מפקח אזור חיפה וראש פינה לו"ז פיקוח מטעים.
ג-4421/32 24/02/1954 ותיקי ת"א תיק של משרד הבינוי והשיכון על הלוואות של הבנקים האפותיקאים (למשכנתאות) להשלמת בניית שיכון ציבורי למפוני שכונת הקווקזים בתל אביב.
גל-49835/79 05/03/1954 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש ר' מרדכי ומרים הלמן ז"ל בת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש ר' מרדכי ומרים הלמן ז"ל בת"א.
גל-49836/31 07/03/1954 אגודות עותמאניות – אגודת חסידי בויאן בת"א-יפו אגודות עותמאניות – אגודת חסידי בויאן בת"א-יפו.
גל-49836/40 22/03/1954 אגודות עותמאניות – קופת גמילות חסדים של חסידי חנצ'ין "קרן חיים" ע"ש הרה"צ חיים שמואל הלוי הורוביץ שטנפלד זצ"ל בת"א אגודות עותמאניות – קופת גמילות חסדים של חסידי חנצ'ין "קרן חיים" ע"ש הרה"צ חיים שמואל הלוי הורוביץ שטנפלד זצ"ל בת"א.
גל-47441/21 05/04/1954 המרכז למיכון משרדי סיכומי דיונים  חשבוניות ודו"חות  הצעת תקציב  דירוג עובדים ועוד.
גל-6309/7 09/04/1954 בת-גלים דו"חות על הקצבות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית 9.4.54; התכתבות וכו' (כולל דו"ח על הפעילות בשנים תשי"ב-תשי"ד.
גל-2509/16 09/04/1954 מועצות אזוריות – בני ציון התכתבות בין אנשי המחלקה לישובי עולים המחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות (דב קנוהל ואחרים)  המועצה הדתית בני ציון  רב היישוב תל מונד מרדכי אריה זמל וגורמים נוספים בנוגע לשירותי הדת בבבני ציון  תל מונד וישובים אחרים בשרון (כולל ענייני שחיטה כשרה ומימון בתי כנסת)
גל-49087/54 29/04/1954 אגודות עותמאניות – אגודה לשיקום עולי בולגריה בבית חנן אגודות עותמאניות – אגודה לשיקום עולי בולגריה בבית חנן.
ג-12411/7 20/05/1954 כפר אבא הלל דיונים לקביעת שם בית-הספר החקלאי כפר אבא הלל מחלוקת בדבר שמו הלועזי של היישוב המבוקש
חצ-219/4 31/05/1954 התכתבות ציריך – עליה בתיק מכתבים מוולטר איתן מנכ"ל משרד החוץ אל ראשי כל נציגויות ישראל בחוץ לארץ בנושא היחסים עם הודו והיחסים עם סין העממית. בתיק גם מכתב מכתריאל כ"ץ ממונה הצירות בבודפשט בנושא הערות לשידורי קול-ציון לגולה.
ג-2254/76 03/06/1954 י. רפפורט מכתב ללשכת ראש הממשלה
גל-15498/2 01/07/1954 רשימת עולים יולי – אוקטובר 1954
גל-49105/54 04/08/1954 אגודות עותמאניות – ארגון ציבור התימנים בנס-ציונה אגודות עותמאניות – ארגון ציבור התימנים בנס-ציונה.
גל-49807/30 20/09/1954 אגודות עותמאניות – קרן הרב יוסף שלוש להלואות בירושלים אגודות עותמאניות – קרן הרב יוסף שלוש להלואות בירושלים
גל-49807/29 05/10/1954 אגודות עותמאניות – אגודת חסידי באיאן בירושלים ת"ו אגודות עותמאניות – אגודת חסידי באיאן בירושלים ת"ו.
גל-49807/28 11/10/1954 אגודות עותמאניות – ועד יוצאי חלב בירושלים אגודות עותמאניות – ועד יוצאי חלב בירושלים.
גל-15498/3 01/11/1954 רשימת עולים נובמבר – דצמבר 1954
גל-14829/18 08/12/1954 אגף לייעור – מפעלי סיד ומחצבות (האגף ליעור) בתיק התכתבות בעניין קבלת אישורים להקמת מחצבות וכבשני סיד  כריית זיפזיף  חכירת שטחי יער ועוד. בתיק גם תרשימי מפות של השטחים המוחכרים.
גל-5638/18 15/12/1954 שיכון סלע פירוט הלוואות דיור לעובדים המעוגנים בהסתדרות.
ג-6869/5 01/01/1955 לשכת השר פרץ נפתלי – ועדת שרים לאישור מכירות ע"י רשות הפיתוח פרוטוקול ודוחו"ת
גל-61272/12 01/01/1955 רשוי למתקן נפט – "מלבן" שירותי הגוינט בישראל  ע"י עין שמר התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לאישור הצבת מיכל תת קרקעי 3 000 גל לבנזין משאבה חשמלית לבנזין ע"י קיבוץ עין שמר: התכנית  דו"ח בדבר רישוי למתקן נפט ורישיון למחסן.
גל-15498/4 01/01/1955 רשימת עולים ינואר – מרץ 1955
גל-49837/28 06/01/1955 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת בשכונת הרכבת 54 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת בשכונת הרכבת 54
א-7257/4 07/01/1955 דו"ח הועדה לחקר בעית הקרטלים והמונופולים (מונתה על-ידי ועדת השרים לעניני כלכלה). דו"ח הועדה לחקר בעיית הקרטלים והמונופולים (מונתה על-ידי ועדת השרים לעניני כלכלה).
גל-49103/65 27/01/1955 אגודות עותמאניות – ארגון יוצאי מרמורש בישראל אגודות עותמאניות – ארגון יוצאי מרמורש בישראל.
גל-54174/44 01/02/1955 שדה עוזיה – מוסדות ציבור התכתבות בנוגע לגודל בית הכנסת בשדה עוזיה.
גל-49088/17 06/02/1955 אגודות עותמאניות – התנועה לחוקת יסוד לישראל אגודות עותמאניות – התנועה לחוקת יסוד לישראל
גל-49811/30 10/02/1955 אגודות עותמאניות – איגוד נכי המלחמה האזרחיים (נפגעי מלחמת העצמאות) אגודות עותמאניות – איגוד נכי המלחמה האזרחיים (נפגעי מלחמת העצמאות).
גל-49837/47 16/02/1955 אגודות עותמאניות – קופת גמילות חסדים ע"ש ר' לייב רוספשר ז"ל ורעייתו מרת טויבא תח"י בית החסידים דגור זכרון מאיה בבני-ברק אגודות עותמאניות – קופת גמילות חסדים ע"ש ר' לייב רוספשר ז"ל ורעייתו מרת טויבא תח"י בית החסידים דגור זכרון מאיה בבני-ברק.
גל-1680/50 30/03/1955 גן ילדים רמת הכובש בתיק התכתבויות בנוגע לתקנים לגני ילדים ברמת הכובש.
מגע-49/17 01/04/1955 חתונה מלכותית – כללי התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בעניין מינוי ועדות הממונות על ארגון טקסי החתונה המלכותית  פרוטוקול מישיבת ועדת התרומות והחלטותיה  ענייני כספים.
גל-15498/6 01/04/1955 רשימת עולים אפריל – יוני 1955
גל-49837/56 21/04/1955 אגודות עותמאניות – חברא קדישא של חסידי וויז'ניץ – בבני-ברק אגודות עותמאניות – חברא קדישא של חסידי וויז'ניץ – בבני-ברק.
גל-2950/2 29/05/1955 מסגד בקרית-שמונה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה המוסלמית והדרוזית במשרד הדתות  בנוגע לשיפוץ המסגד בקרית שמונה (המסגד של אל-ח'אלצה): התקנת המקום כבית תרבות ע"ש קדושי קהיר  שכירת המסגד ע"י חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשייה כמחסן מזון לשעת חירום ומחלוקת על גובה דמי השכירות על המקום שישולמו ע"י המועצה המקומית.
גל-2933/12 01/06/1955 הצעה להקמת מדרש לרבנים – ישיבה לגולה כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להקמת המדרשה לרבנים ומורים לקהילות בתפוצות בירושלים: רכישת בית כורי (ח'ורי) בשכונת מקור ברוך  הצעת תכנית הלימודים במגמה רבנית במסגרת המדרשה לרבני חו"ל  שאלון למועמדים  פעולות משרד הדתות בשנת התקציב תשי"ד/תשט"ו (נאום בכנסת)  תקנון של המדרשה לרבנים ומורים לקהלות בתפוצות (מיסודם של הסוכנות היהודית לא"י ומשרד הדתות)  זכרון דברים מישיבות שתקיימו בנושא המדרשה  סיכומים והחלטות מישיבות הועד המנהל  שילחותו של הרב אליהו תורן  בקשות להתקבל כתלמידים למדרשה ועוד.
גל-1208/80 07/06/1955 רמת הכובש התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לבית הספר בקבוץ המאוחד רמת הכובש – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ: סידור שיעורי גדנ"ע  יציאה לביצורים במסגרת מפעל שירות לאומי  דיווח על ביקורים בשיעורי החינוך הגופני ועוד.
גל-2950/1 29/06/1955 מסגד בבית-שאן המסגד בבית שאן- דמי שכירות פיקוח וניהול
גל-15498/5 01/07/1955 רשימת עולים יולי – אוגוסט 1955
גל-49837/72 28/07/1955 אגודות עותמאניות – איגוד יוצאי בלצי (בסרביה) אגודות עותמאניות – איגוד יוצאי בלצי (בסרביה).
גל-49088/26 16/08/1955 אגודות עותמאניות – אגודת "בית-יצחק" אגודות עותמאניות – אגודת "בית-יצחק".
גל-15498/7 01/09/1955 רשימת עולים ספטמבר – אוקטובר 1955
גל-61274/92 01/09/1955 פיקוח על העבודה – רשוי מתקני נפט – "מלבן" שרותי הגוינט לישראל  פ"ת התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לאישור הצבת משאבה לבנזין ומיכל של 3 000 ג' לבנזין בבניין מלב"ן בפתח תקווה: התכנית  דו"ח בדבר רישוי למתקן נפט ורישיון למחסן.
גל-64007/18 30/09/1955 שכון הותיקים בת גלים אגודה שתופית בחיפה בעמ דין וחשבון של ברית פיקוח לאגודות שיתופיות.
גל-6822/37 30/10/1955 אגף התכנון – נתניה אגף התכנון – נתניה. מיפוי.
גל-15498/8 01/11/1955 רשימת עולים נובמבר 1955
גל-4021/54 06/11/1955 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכנון – קרית נחום תיק של אגף התכנון במשרד הפנים על אישורי תכניות בנייה מכל הארץ (שכונת קרית נחום בקרית אתא והסביבה) המכיל דו"ח של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית והתכתבויות בנושא הפקעת קרקע חקלאית לטובת בנייה.
גל-15498/9 01/01/1956 רשימת עולים ינואר פברואר 1956
פ-1023/22 01/01/1956 Czechoslovakia – צ'כוסלובקיה – קטעי עתונות על אנרגיה אטומית.
גל-15498/10 01/03/1956 רשימת עולים מרץ – אפריל 1956
גל-15499/1 01/05/1956 רשימת עולים מאי – יוני 1956
חצ-301/16 01/06/1956 מברקים סודיים
גל-15499/2 01/07/1956 רשימת עולים יולי – אוגוסט 1956
גל-49813/7 21/08/1956 אגודות עותמאניות – גמילות חסדים "תיפארת יוחנן" ע"ש אדמו"ר הרה"צ מסטולין-קרלין אגודות עותמאניות – גמילות חסדים "תיפארת יוחנן" ע"ש אדמו"ר הרה"צ מסטולין-קרלין.
גל-15499/3 01/09/1956 רשימת עולים ספטמבר – אוקטובר 1956
ג-2320/12 09/10/1956 מגדל אשקלון – חלוקת דירות התכתבות ודוחות בעניין חלוקת דירות באשקלון בנושאים: דיור למורים  בניית שיכון עממי עבור עולים  עובדי ציבור  בתים לקליטה ישירה.
גל-49070/13 25/10/1956 אגודות עותמאניות – אגודת דורשי הקונסבטוריון בטבעון אגודות עותמאניות – אגודת דורשי הקונסבטוריון בטבעון
ג-6408/15 27/10/1956 עירית ירושלים – חוזים – הר המנוחות – הקמת גדר מסביב לבית הקברות אשר בהר המנוחות התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להקמת גדר מסביב לבית העלמין הר המנוחות: חוזה בין עיריית ירושלים לבין הועד הכללי לקהילת התימנים בירושלים להעמדת שתי חלקות לקבורת נפטרי העדה  מפה עם שרטוט של השטח ועוד.
גל-15499/4 01/11/1956 רשימת עולים נובמבר – דצמבר 1956
חצ-3069/42 28/11/1956 יחסי ישראל – גרמניה התכתבות בדבר יחסי ישראל – גרמניה (דיפלומטיה  כלכלה  מדע).
חצ-3114/30 01/12/1956 סוריה – מדיניות חוץ
חצ-3114/32 01/12/1956 סוריה – עניני פנים
חצ-3789/29 01/01/1957 החלפת נציגים ברזיל
חצ-3119/35 01/01/1957 פרו – נציגות זרה בארץ
חצ-3091/31 01/01/1957 אלג'יר – עליה וקליטה
גל-15499/5 01/01/1957 רשימת עולים ינואר 1957
ג-2834/116 14/01/1957 ולקר צבי התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד רה"מ בנוגע לפנייתו של צבי ולקר  יו"ר התאחדות הכלבנים בישראל: הצעתו למנוע מעשי חבלה של פדאיון ביישובי הספר בעזרת כלבי שמירה ותגובתה של משטרת ישראל להצעה.
ג-4405/14 21/01/1957 הקצאת דירות בשיכונים תיק של משרד הבינוי והשיכון על הקצאת דירות בשיכונים המכיל סיכומי מצב הבנייה והכניסה לדירות (הסוכנות היהודית).
ג-12752/4 29/01/1957 תיקי ישובים – קרית נחום – תכנון ובצוע פירוק מעברת קרית נחום ומעבר למבני קבע.
גל-15499/6 01/02/1957 רשימת עולים פברואר 1957
גל-1634/6 01/02/1957 בנק ישראל התיק מכיל מאמרים ותרגומי מאמרים וכתבות בענייני מדיניות כלכלית וכן פרוטוקולים מדיוני הועדה לתכנון שטרי בנק חדשים.
חצ-2959/10 01/02/1957 מצרים – ניצנה – תקריות חומר נוסף: ניצנה – כללי
ג-1958/41 22/03/1957 מועצה אזורית קישון – מסים התכתבויות בנושא אישור היטל המיסים במועצה האזורית קישון (כיום חלק מהמועצה האזורית עמק יזרעאל).
גל-15499/8 01/04/1957 רשימת עולים אפריל 1957
גל-6004/3 10/04/1957 תקציב פיתוח – ייצור שיניים תותבות התכתבויות בנושא אישור הלוואה לחברה האמריקאית לשיני חרסינה ופלסטיקה
חצ-3117/31 01/05/1957 עירק – מצב היהודים
גל-15499/9 01/05/1957 רשימת עולים מאי 1957
גל-3929/65 06/05/1957 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הרצליה מלון אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הרצליה מלון.
ג-4937/10 09/05/1957 לשכת המנכ"ל טנא – שיטות בניה – בתים מוכנים תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבויות על שיטות בנייה של בתים טרומיים.
גל-15500/1 01/06/1957 רשימת עולים יוני 1957
גל-51208/110 02/06/1957 דפוס א. לוין אפשטיין בתיק – הודעה על רישום הסכם קיבוצי; הסכם עבודה בין הסתדרות הפקידים בתל אביב לבין הנהלת דפוס א' לוין-אפשטיין.
גל-49839/64 03/06/1957 אגודות עותמאניות – ארגון עולי אדרביגאן איראן בישראל אגודות עותמאניות – ארגון עולי אדרביגאן איראן בישראל.
א-7229/6 01/07/1957 . יחסי ישראל גרמניה
גל-51084/25 07/07/1957 קבוצת אחים תל אביב בתיק – הודעה על רישום הסכם קיבוצי בין 'קבוצת האחים' בע"מ לבין מועצת פועלי תל אביב  אגודת פועלי הבניין; הסכם קיבוצי מיוחד בעניין הקניית זכויות סוציאליות ופיצויים לפועלים העובדים בקבוצת האחים.
גל-51208/8 07/07/1957 קבוצת אחים תל אביב הודעה על רישום הסכם קיבוצי בין 'קבוצת אחים' לבין מועצת פועלי תל אביב  אגודת פועלי הבניין – פרטי ההסכם.
גל-49839/78 18/07/1957 אגודות עותמאניות – מועדון וספה בישראל אגודות עותמאניות – מועדון וספה בישראל.
גל-51208/119 23/07/1957 יד אליהו בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין יד אליהו – בית חרושת לקרח.
גל-51208/117 28/07/1957 האחים רובננקו בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי בת ים לבן האחים רוביננקו  בית חרושת למשקאות קלים.
גל-15500/3 01/08/1957 רשימת עולים אוגוסט 1957
ג-734/22 27/08/1957 יופי ושיפור נוף הארץ – יפוי ושיפור (?). יופי ושיפור נוף הארץ – יפוי ושיפור (?).
גל-51208/114 27/08/1957 תסס בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין הנהלת תסס  בית חרושת למי סודה ולימונדה.
חצ-204/11 01/09/1957 גרמניה המערבית
גל-15500/4 01/09/1957 רשימת עולים ספטמבר 1957
גל-51084/57 03/09/1957 נגרית אמיל נתנזון בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי ירושלים לבין נגריית נתנזון.
גל-49840/33 23/09/1957 אגודות עותמאניות – התאחדות עולי איראן בישראל אגודות עותמאניות – התאחדות עולי איראן בישראל.
גל-15500/5 01/10/1957 רשימת עולים אוקטובר – דצמבר 1957
חצ-2959/6 01/11/1957 מצרים – ניצנה כללי חומר נוסף: ניצנה תקריות
גל-49089/17 25/11/1957 אגודות עותמאניות – בית מדרש דחסידי בעלזא בני ברק אגודות עותמאניות – בית מדרש דחסידי בעלזא בני ברק
גל-49833/45 25/12/1957 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת מאה שערים  בית-שלמה ת"א אגודות עותמאניות – בית-הכנסת מאה שערים  בית-שלמה ת"א
גל-15500/6 01/01/1958 רשימת עולים ינואר – מרץ 1958
ג-4419/9 06/01/1958 בתים מוכנים – כללי. כרך ד' תיק של משרד הבינוי והשיכון על בתים טרומיים המכיל התכתבויות  התונים ושרטוטים על הביתן הצרפתי מסוג "סהרה".
גל-2010/1 10/01/1958 הממונה על התקציבים אגף התקציבים – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל המים  בנוגע לתקציבו ופעילותיו: פירוט על יחידות המינהל  תקציב רגיל  תקציב למפעלי ניקוז אזוריים  תשלום חוב עבור מיפוי וסקר שטחי שלחין  תקציב פיתוח  הצעות תקציב להוצאה לשנות הכספים הרלוונטיות  תקציב שירות השדה  סקר תצרוכת המים  שימוש ביתרות ועודפי תקציב מן השנים שחלפו ועוד.
חצ-2961/8 01/02/1958 סוריה – תקריות אויר
גל-49813/34 16/02/1958 אגודות עותמאניות – המכון המקצועי לנוער דתי אגודות עותמאניות – המכון המקצועי לנוער דתי.
ג-4423/9 01/03/1958 קרית נחום תיק של משרד הבינוי והשיכון על מעברת קרית נחום (שיכון לחיסול צריפונים) המכיל התכתבויות בנוגע לפירוק הצריפונים  בנייה לתושבי המעברה  העברת משכנתא ועוד'.
גל-15500/7 01/04/1958 רשימת עולים אפריל – יוני 1958
גל-51080/23 21/05/1958 בית חרושת לשוקולד – בילו בתיק הסכם שכר קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין בית חרושת בילו לשוקולד.
ג-3962/9 04/06/1958 שטח שיפוט – קישון (כרך ב') התכתבויות בנושא פרסום צו המועצות האזוריות (קישון) ומפת שטח השיפוט של המועצה האזורית קישון (כיום חלק מהמועצה האזורית עמק יזרעאל).
גל-1645/2 05/06/1958 חינוך גופני דו"חות ביקורת בנושא חינוך גופני במערכות החינוך ברשויות המקומיות  הוראות תשלום למשרד הראשי בעד השתתפות בהקמת מתקני ספורט  תכניות לימודים  פרוטוקולים מישיבות הועד המנהל למכון וינגייט ועוד.
גל-51081/76 17/06/1958 פעמון יעקב בנדינברג ובניו בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי פתח תקווה לבין יעקב בנצינגר  בית חרושת למתכת ויציקה "פעמון".
גל-49840/69 19/06/1958 אגודות עותמאניות – אגודת ישיבת חפץ חיים כפר סבא אגודות עותמאניות – אגודת ישיבת חפץ חיים כפר סבא.
גל-15500/8 01/07/1958 רשימת עולים יולי – ספטמבר 1958
מגע-49/19 01/07/1958 עיריית בית-סאחור התיק מכיל: מסמכים לעריית בית סאחור  פניות ותלונות למלך הירדן ועוד.
גל-49089/55 17/07/1958 אגודות עותמאניות – אגודת גמ"ח (גמילות חסדים) מיסודם של יוצאי גורליצה והסביבה בישראל אגודות עותמאניות – אגודת גמ"ח (גמילות חסדים) מיסודם של יוצאי גורליצה והסביבה בישראל.
פ-997/6 18/07/1958 F.A.O. Rome בתיק טפסי קורות חיים והתכתבות בענין אפשרות עבודה במסגרת ארגון המזון והחקלאות של האו"ם. (Food and Agriculture Organization)
גל-15500/9 01/10/1958 רשימת עולים אוקטובר – נובמבר 1958
ג-4413/2 03/10/1958 חברת שיכון אזרחי. כרך ב' תיק של משרד הבינוי והשיכון על חברת שיכון אזרחי בע"מ המכיל התכתבויות בנוגע לפעילות החברה.
גל-49841/64 04/11/1958 אגודות עותמאניות – ארגון בעלי בתי מלאכה והחרושת בבני-ברק אגודות עותמאניות – ארגון בעלי בתי מלאכה והחרושת בבני-ברק.
גל-49841/68 10/11/1958 אגודות עותמאניות – בית-כנסת שמאי שכונת התקוה ת"א אגודות עותמאניות – בית-כנסת שמאי שכונת התקוה ת"א.
גל-57332/1 17/11/1958 ועדת הקורטוריום – קרית הנוער – בית וגן התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לחינוך מקצועי במשר העבודה  בנוגע לקרית נוער ירושלים: פרטיכלים מישיבות הועדה המקצועית  בקשה להגדלת תמיכת משרד העבודה במוסד  החלטות ועדת הקורטוריום  מכתבי הרב יעקב לשינסקי ועוד.
גל-15500/10 01/12/1958 רשימת עולים דצמבר 1958
מגע-59/1 01/12/1958 מסגד "אל-עמרי" – ראמאללה התיק מכיל: התכתבות לגבי תיקון תיקון מסגד אל-עומרי שנמצא ברמאללה ועוד.
ג-4462/1 01/01/1959 הנהלה – המועצה הציבורית לעשור המדינה. התערוכה החקלאית
גל-6115/13 01/01/1959 חטיבת תעשיה – בנק ישראל סקירות כלכליות ותחזיות- חטיבת התעשייה   בנק ישראל
גל-15500/11 01/01/1959 רשימת עולים  ינואר 1959
מגע-61/21 01/01/1959 עובדי עיריית ראמאללה התיק מכיל: התכתבויות בין מושל ירושלים לבין שר הפנים בירושלים  התכתבות בין מושל ירושלים לבין משרד הפנים בממלכה ההאשימת של ירדן  עיריית רמאללה  דוחות בענייני העובדים בעיריית רמאללה  דוחות רפואיים לעובדי עירייה ועוד.
גל-15500/12 01/02/1959 רשימת עולים פברואר – מרץ 1959
מגע-61/30 01/03/1959 חופשות עובדי עיריית ראמאללה חופשות עובדי עיריית רמאללה.
גל-1331/9 02/03/1959 חינוך מקצועי תעודת גמר חינוך מקצועי  – תעודות גמר ותעודות בגרות
גל-15501/1 01/04/1959 רשימת עולים אפריל – אוגוסט 1959
גל-12276/33 09/04/1959 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – שדה עוזיהו התיק עוסק בענייני קבורה יהודית במושב שדה עוזיהו
גל-49090/36 20/05/1959 אגודות עותמאניות –  "סובניר" מפעל לאומי לעזרה הדדיתליתומים וילדים קרבנות המלחמה אגודות עותמאניות –  "סובניר" מפעל לאומי לעזרה הדדיתליתומים וילדים קרבנות המלחמה.
גל-49842/43 07/06/1959 אגודות עותמאניות – ארגון מקבלי פנסיות ממשלת גרמניה אגודות עותמאניות – ארגון מקבלי פנסיות ממשלת גרמניה.
גל-51115/57 14/06/1959 חברה ישראלית לסיגריות בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי בני ברק לבין החברה הישראלית לסיגריות.
גל-51115/11 19/07/1959 מ. צוקרמן חיפה בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי חיפה לבין מתפרת מ.צוקרמן.
גל-15501/2 01/09/1959 רשימת עולים ספטמבר – דצמבר 1959
גל-51208/62 23/09/1959 מר מרדכי בנימיני הודעה על רישום הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הכללית  מועצת פועלי חולון לבין מרדכי בנימיני לטובת קבלת ]ועלים בהתאם לחוק שירות התעסוקה – פרטי ההסכם;
ג-6177/65 05/10/1959 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – בית-ג'ן התכתבויות ופירוט התביעות של תושבי כפרי המיעוטים (בית ג'ן) – אל לשכת שר העבודה יגאל אלון.
ש-72/21 09/10/1959 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים – "ניר" בע"מ התכתבות של ארגון המועצות האזוריות עם חברת  "ניר" בע"מ בנוגע לעניינים תקציביים של מועצות אזוריות.
גל-51074/30 30/10/1959 מפעלי חרסינה הודעה על רישום הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הכללית  מועצת פועלי רמת השרון לבין מפעלי חרסינה בע"מ לטובת הקמת מועצות ייצור; תקנון מועצות הייצור המשותפות.
ג-2643/3 04/12/1959 מועצה אזורית – אונו תקציב הועד המקומי כפר אז"ר ואונו.
גל-51084/79 17/12/1959 נגרית שלדיה בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לנגריית שלדיה.
גל-63979/29 29/12/1959 שכון החיילים המשוחררים אגודה הדדית בירושלים מקור ברוך בעמ זכויות חיילים משוחררים.
חצ-893/8 01/01/1960 בריסל- יחסי ישראל – ברה"מ- שיחות שגריר ישראל עם נציגים סובייטים דו"חות.
ג-6381/9 01/01/1960 הג'וינט. כרך ב'
ג-6362/9 01/01/1960 בנק ישראל
ג-6369/4 01/01/1960 ועדה לקביעת שכר המורים
ג-6318/13 01/01/1960 מרכז למיכון משרדי
ג-6318/15 01/01/1960 מרכז למיכון משרדי – ביקורת מבקר המדינה
ג-6381/8 01/01/1960 הג'וינט. כרך א'
ג-6387/17 01/01/1960 יחסי ישראל-פקיסטן
ג-6271/6 01/01/1960 ששון אליהו – שר הדאר
גל-15501/3 01/01/1960 רשימת עולים ינואר – מרץ 1960
מגע-3538/9 01/01/1960 חברון – מיסים התיק מכיל: מיסים   מס הכנסה  מס קרקע ועוד.
גל-6858/11 07/01/1960 מבחר מהתיק המרכזי (מתיקים שבוערו) סקר מאזינים כרך א' שאלונים וסקר האזנה לרדיו מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (כולל מבוא מאת הסטטיסטיקן הראשי רוברטו בקי)  התכתבות בין מנהלי שירות השידור ("קול ישראל) צבי זינגר וחנוך גיבתון (בזה אחר זה)  אנשי שירות השידור (ד"ר ישעיהו שפירא  נקדימון רוגל  חדווה רותם ואחרים) ואנשי הלמ"ס (ד"ר עוזיאל שמאלץ  אורי אבנר ואחרים) בנוגע לנתונים הסטטיסטיים לגבי ההאזנה לשידורי "קול ישראל" ומדיניות ותוכניות השידורים.
גל-1781/13 10/01/1960 בנק ישראל פרוטוקולים מישיבות הוועדה לתכנון שטרי כסף ומטבעות  ממזכרים מנגיד בנק ישראל דוד הורוביץ לשרי הממשלה  קטע מספרון באנגלית + תרגום מאמרים בשפות שונות (לא מופיעים שמות הכותבים) בנושאים כלכליים שונים.  הערה לגבי כותבי הספרון והמאמרים ותרגומיהם הנמצאים בתיק ששמות הכותבים שלהם איננו ידוע: השימוש ביצירות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעלי זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-6177/50 16/03/1960 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – ג'וליס הקמת בניין במוצב נביא שועייב שישמש כמרכז לתיירות למבקרים מחו"ל – בקשה לסיוע כספי ממשרד העבודה; בקשה למתן תעסוקה לתושבי הכפר ג'וליס – התכתבויות;
חצ-757/9 29/03/1960 יחסים מדיניים: ישראל – גרמניה א' התכתבות בנושא גרמניה לקראת ועידת הפסגה – יחסי גרמניה המזרחית עם מדינות המערב וכן דוח על שיחה בין ולטר איתן שגריר ישראל בפאריס לבין בלבקנהורן שגריר גרמניה בדבר אפשרות למלחמה בין רוסיה לגרמניה המזרחית.
גל-51083/3 31/03/1960 קבוצת דייג קישון בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי חיפה לבין קבוצת דיג קישון.
גל-15501/4 01/04/1960 רשימת עולים אפריל – יוני 1960
גל-51083/15 19/04/1960 ס.ג חברה להשקעות בתיק – הודעה על רישום הסכם קיבוצי מיוחד בין מועצת פועלי תל-אביב יפו  אגודת פועלי המתכת לבין ס.ג. חברה להשקעות;
גל-969/27 01/05/1960 מוסד חינוכי נוה הדסה התכתבות בנוגע לגובה שכר לימוד.
ג-4931/16 25/05/1960 מרכז אגודות שיכון קרית-עמל בתיק – תביעה משפטית לפי סעיף 57 לפקודת האגודות השיתופיות 1933  נגד מרכז אגודות שיכון בקרית עמל  אגודה שיתופית בע"מ; אישור בנוגע לרישום אגודה שיתופית;
חצ-3368/55 14/06/1960 גרמניה – עתונאים מכתב מאת דוד לנדור מנהל לשכת העיתונות הממשלתית אל משה הס סגן הממונה על ההסברה במשלחת ישראל בקלן בדבר ביקורו של Wernor Gilles  בישראל.
גל-15501/5 01/07/1960 רשימת עולים יולי – ספטמבר 1960
גל-51091/8 21/07/1960 מועצת פועלי ירושלים – אגודת פועלי הבניין בתיק הסכם עבודה קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות ומועצת פועלי ירושלים לבין חברת מגרש 225 בע"מ.
גל-51103/7 31/08/1960 פרג' אליהו – מחסן לטבק בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי עכו לבין פרג' מחסן לטבק.
חצ-463/9 01/10/1960 שיתוף פעולה בינלאומי עם תאילנד – חקלאות
חצ-233/19 01/10/1960 יחסים מדיניים ישראל-פקיסטאן
גל-15501/6 01/10/1960 רשימת עולים אוקטובר – דצמבר 1960
גל-51103/29 13/10/1960 משה ליפשיץ בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין משה ליפשיץ  תעשיית המתכת.
ג-6955/1 01/11/1960 לשכת השר פנחס ספיר – נסיעת השר לדרום אמריקה תכניות ביקור של השר ספיר במדינות שונות בדרום ומרכז אמריקה (אמריקה הלטינית) בנובמבר-דצמבר 1960  חילופי מברקים והתכתבות בין לשכת השר ספיר  נציגויות ישראל במדינות בהן ביקר (ארגנטינה  אורוגוואי  בוליביה  פרו  גוואטמאלה  פנמה  קוסטה-ריקה) בנוגע לתכנון הביקורים ומהלכם. בתיק דגלון בד משולש הכולל שילוב של דגל אורוגוואי ואלמנטים נוספים  פרסום בספרדית על תעשית הפלדה בארגנטינה.
חצ-935/1 01/11/1960 ישראל-ניג'ר  וולטה  דהומי  חוף השנהב
גל-5736/4 29/11/1960 חברות פיתוח – תקציב ותמחיר דו"חות והתכתבות בנוגע לתקציב משרד הפיתוח וומדיניות הפיתוח והמחקר המדעי
גל-15501/7 01/01/1961 רשימת עולים ינואר – מרץ 1961
גל-63979/16 01/01/1961 שכון החיילים המשוחררים אגודה הדדית בירושלים מקור ברוך בעמ דיון אודות שכר חיילים משוחררים.
ג-6955/12 01/02/1961 בנק ישראל (המשך מתיק מס' 11) דו"חות של בנק ישראל על נכסי הבנק והתחיבויותיו.
חצ-1767/25 01/03/1961 וושינגטון – פקיסטן.
גל-71011/11 14/03/1961 ע טבריה בתי קברות מסגד כללי תכתובות בעניין שיפוץ המסגד בטבריה; חילול בית הקברות המוסלמי בטבריה
גל-51098/55 20/03/1961 נקניק נהריה כשר – זוגלובק בתיק – תעודת רישום הסכם קיבוצי בין מועצת פועלי נהריה לבין 'נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ' – פירוט ההסכם;
גל-15501/8 01/04/1961 רשימת עולים אפריל – מאי 1961
גל-15501/9 01/06/1961 רשימת עולים יוני – יולי 1961
חצ-3079/9 01/07/1961 Arab Refugees
גל-15502/1 01/08/1961 רשימת עולים אוגוסט 1961  
גל-15502/2 01/09/1961 רשימת עולים ספטמבר 1961
ג-6354/12 15/09/1961 יחסי מסחר ישראל-גרמניה בתיק מכתב מהמנהל הכללי של משרד החוץ אל המנהל הכללי של משרד האוצר בדבר "הסכם" למניעת כפל מיסים עם גרמניה. בתיק גם החלטה שהתקבלה בדיון בכנסת על הצעה לסדר היום שהוגשה בנושא תפירת מדים בשביל הצבא הגרמני בבתי חרושת בישראל.
חצ-6536/11 01/10/1961 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על יהודי תורכיה
גל-15502/3 01/10/1961 רשימת עולים אוקטובר 1961
חצ-3025/23 04/10/1961 יחסים עם פקיסטן התכתבות בנושא מינויו של זפרולה חאן כנציג פאקיסטאן באו"ם והתכתבות בנושא אלכס זומרפלד בהקשר של קידום מגעים עם פאקיסטאן.
חצ-585/13 01/11/1961 קלן – מדענים גרמנים במצרים כתבות בעתונות הגרמנית והישראלית ופרוטוקול הישיבות הבונדסטג בנדון. כרך א'
גל-15502/4 01/11/1961 רשימת עולים נובמבר 1961
גל-51082/27 02/11/1961 מיצי – בית חרושת לסירופים. בתיק הסכם שכר שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין בית חרושת מיצי.
חצ-585/15 01/12/1961 קלן – מדענים גרמנים במצרים סיכומים מהעתונות הגרמנית  התכתבות בענין הפעילות הפרלמנטרית הגרמנית בענין המדענים  פרוטוקול ישיבות הבונדסטג ודוחות על שיחות עם אישיים מהממשל. כרך א'
גל-15502/5 01/12/1961 רשימת עולים דצמבר 1961
פ-4222/9 01/12/1961 מפעל הירדן – ועדת השרים (כולל נושא מח"ד) סכימה להצעת מים לאזור החולה  מפעל הדן צריכת מים  מליחות מי הכנרת  מפעל החולה הדרומי מח"ד
גל-3532/15 17/12/1961 מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים – תאשור מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים – תאשור.
גל-70848/30 28/12/1961 תכנון – פארק הירקון
חצ-1911/7 01/01/1962 תאילנד – כללי שיתוף פעולה בתחום ההתישבות ופיתוח הקהילה  מומחים ישראלים  סיוע טכני כרך א'
גל-5734/15 01/01/1962 חברות פיתוח – פרוטוקולים פרטי כל מישיבות מועצת המנהלים של חברות הפיתוח
גל-15502/6 01/01/1962 רשימת עולים ינואר 1962
ג-5931/4 01/01/1962 מפעלים פטרוכימיים פרוטוקולים מישיבות בנושא המחקר הפטרוכימי בישראל
ג-5931/1 01/01/1962 מפעלים פטרוכימיים התכתבות מינהל הדלק פרוטוקול מישיבת מפעלי אתילן בישראל
גל-1584/15 12/01/1962 מוסדות של עלית הנוער נוה הדסה חינוך מיוחד בנוה הדסה.
גל-15502/7 01/02/1962 רשימת עולים פברואר 1962
גל-51072/38 21/02/1962 י.פ.ת. יקבי פרידמן – תנובה בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי פתח תקווה לבין יקבי פרידמן.
גל-15502/8 01/03/1962 רשימת עולים מרץ 1962
גל-49816/9 01/03/1962 אגודות עותמאניות – אגודה לתולדות הישוב הישן בארץ ישראל אגודות עותמאניות – אגודה לתולדות הישוב הישן בארץ ישראל.
גל-51093/27 02/03/1962 קויק אבקת כביסה בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב להנהלת בית חרושת קויק.
גל-51072/9 11/03/1962 חברת נצרת לממתקים בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי נצרת לבין חברת נצרת לממתקים.
ג-4413/6 31/03/1962 חברת שיכון ופיתוח לישראל. כרך ג' תיק של משרד הבינוי והשיכון על חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ המכיל הצעת תקציב לשנים 1961/62 ו-1962/63 ומאזן.
גל-15502/9 01/04/1962 רשימת עולים אפריל 1962
גל-15502/10 01/05/1962 רשימת עולים מאי 1962
גל-42597/4 28/05/1962 קישון – שטח שיפוט התכתבויות בנושא איחוד המועצות האזוריות קישון ויזרעאל
גל-51093/34 29/05/1962 בצרה בתיק הסכם קיבוצי בין מועצת פועלי רעננה לבין בצרה – אגודה חקלאית.
גל-15502/11 01/06/1962 רשימת עולים יוני 1962
פ-2608/1 01/07/1962 חומר של יצחק רפאל מולכו חשבוניות  הודעות זיכוי  התכתבויות בנושא הוצאה לאור של כתב העת "אוצר יהודי ספרד"  מכתביהם של אדולפו ארדיטי  מקס אלקלעי  מיכאל ברנרד  אידה מודיאנו וכו'  קבלות מ"אחוה" דפוס קואופרטיבי בע"מ ועוד.
גל-15503/1 01/07/1962 רשימת עולים יולי 1962
גל-51074/62 09/07/1962 אופ אר בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי אופקים לבין חברת אופ-אר בע"מ.
פ-1010/23 10/07/1962 התיקים מכילים קטעי עיתונות על בעיות מים ועבודות פיתוח בארצות שונות – תאילנד בתיק קטעי עיתונות זרה בעניין עבודות פיתוח ותשתיות מים בתאילנד.
גל-15503/2 01/08/1962 רשימת עולים אוגוסט 1962
א-7903/9 01/08/1962 ישיבות ועדת השרים לברור סידורי גירושו של ר. סובלן – 6.8.1962 – 6.1.1963 ישיבות ועדת השרים לברור סידורי גירושו של ר. סובלן
חצ-1911/8 01/09/1962 תאילנד – כללי שיתוף פעולה בחקלאות ובפיתוח הקהילה  ביקורי אישים בישראל  הסכם שיתוף פעולה בפיתוח אנרגיה אטומית וכו'. כרך ב'
גל-51115/50 01/09/1962 שוק עכו – פירות וירקות בסיטונות בתיק – תעודת רישום הסכם קיבוצי בין חברת שוק עכו – פירות וירקות בסיטונות בע"מ לבין מועצת פועלי עכו; הסכם עבודה הכולל בתוכו תקופת ניסיון  שעות עבודה  שכר עבודה  עבודה במשמרות  פיצויי פיטורין ועוד; נספח להסכם עבודה.
גל-15503/3 01/09/1962 רשימת עולים ספטמבר 1962
גל-15503/4 01/10/1962 רשימת עולים אוקטובר – דצמבר 1962
חצ-50/9 01/11/1962 Mr.Faraji
חצ-3461/104 14/11/1962 ברזיל – אישים ואורחים מכתב מאת יואל בר-רומי מנהל מחלקת מדיניות לטיניות (מל"ט) אל המנהל הכללי של משרד החוץ בנושא ביקור מושל פרנמבוקו ורעייתו בישראל.
גל-3708/34 01/01/1963 משרד ראשי – ועדה לקביעת צרכיו של הנזקק
גל-15503/5 01/01/1963 רשימת עולים ינואר 1963
גל-18757/11 16/01/1963 מוסד נוה הדסה בכפר הנערה הציוני ע"י תל-יצחק מוסד נוה הדסה בכפר הנערה הציוני ע"י תל-יצחק.
גל-15503/9 01/02/1963 רשימת עולים פברואר 1963
גל-6858/12 03/02/1963 מבחר מהתיק המרכזי (מתיקים שבוערו) סקר מאזינים כרך ב' שאלונים וסקרי האזנה לרדיו מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ומכוני סקרים  התכתבות בין מנכ"ל רשות השידור/ שירות השידור ("קול ישראל) חנוך גיבתון  סגנו צבי משה קנר  אנשי "קול ישראל" (יוסף קריב  נקדימון רוגל  מרים הרמן  יהודית דורון ואחרים)  אנשי הלמ"ס (אורי אבנר  ישראל לייבנר  אוריאל טוריאנסקי ואחרים)  ראשי מכון "דחף" אליעזר ז'ורבין ורפאל גיל וגורמים נוספים בנוגע לנתונים הסטטיסטיים שאלונים וסקר האזנה לרדיו מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (כולל מבוא מאת הסטטיסטיקן הראשי רוברטו בקי)  התכתבות בין מנהלי שירות השידור ("קול ישראל) צבי זינגר וחנוך גיבתון (בזה אחר זה)  אני השירות (ד"ר ישעיהו שפירא נקדימון רוגל  חדווה רותם ואחרים) ואנשי הלמ"ס (ד"ר עוזיאל שמאלץ  אורי אבנר ואחרים) בנוגע לנתונים הסטטיסטיים לגבי שידורי הרדיו ומדיניות ותוכניות השידורים.שאלונים וסקר האזנה לרדיו מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (כולל מבוא מאת הסטטיסטיקן הראשי רוברטו בקי)  התכתבות בין מנהלי שירות השידור ("קול ישראל) צבי זינגר וחנוך גיבתון (בזה אחר זה)  אני השירות (ד"ר ישעיהו שפירא נקדימון רוגל  חדווה רותם ואחרים) ואנשי הלמ"ס (ד"ר עוזיאל שמאלץ  אורי אבנר ואחרים) בנוגע לנתונים הסטטיסטיים לגבי ההאזנה לשידורי "קול ישראל" ומדיניות ותוכניות השידורים.
גל-15504/6 01/03/1963 רשימת עולים מרץ 1963
גל-15503/6 01/04/1963 רשימת עולים אפריל 1963
גל-15504/2 01/05/1963 רשימת עולים מאי 1963
ג-3048/13 06/05/1963 דליה
גל-15504/1 01/06/1963 רשימת עולים יוני 1963
גל-49844/48 18/06/1963 אגודות עותמאניות – קרן אורה לתורה ודעת (קרן ליובלו של הרב יצחק ידידיה פרנקל שליט"א) אגודות עותמאניות – קרן אורה לתורה ודעת (קרן ליובלו של הרב יצחק ידידיה פרנקל שליט"א).
גל-15503/7 01/07/1963 רשימת עולים יולי 1963
גל-15503/8 01/08/1963 רשימת עולים אוגוסט 1963
חצ-2074/20 10/08/1963 סוריה – תעשיה סקירות של יחידה 550 על המועצה העליונה לתכנון בסוריה ועל ענפי התעשייה בסוריה.
גל-15504/3 01/09/1963 רשימת עולים ספטמבר 1963
חצ-1940/10 01/10/1963 תאילנד – כללי ביקורי אישים ומשלחות בישראל  שיתוף פעולה חקלאי ובנושא תעשיה וספנות  סיוע בנושא קואופרציה וכו'. כרך א'
חצ-745/24 01/10/1963 עניני פנים – אתיופיה
גל-15504/4 01/10/1963 רשימת עולים אוקטובר 1963
פ-4222/8 28/10/1963 מפעל הירדן – ועדת השרים (כולל נושא מח"ד) התכתבות וסקירה על מפעל הירדן
חצ-1940/11 01/11/1963 תאילנד – כללי ביקורי אישים בישראל  סיוע בנושא הדרכת נוער   שיתוף פעולה חקלאי וכו'. כרך ב'
גל-15503/10 01/11/1963 רשימת עולים נובמבר 1963
גל-15504/5 01/12/1963 רשימת עולים דצמבר 1963
חצ-3557/18 01/01/1964 ישראל – בנק ישראל
חצ-3540/11 01/01/1964 הודו – ישראל (מותו של ג'ווהרלל נהרו)
גל-15505/1 01/01/1964 רשימת עולים ינואר 1964
גל-2010/10 13/01/1964  מיכון באמצעות מחשב אלקטרוני תיק של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על מיכון באמצעות מחשוב אלקטרוני המכיל התכתבויות וסיכומי דברים על מיכון נתוני אספקה וצריכת מים בנציבות המים.
חצ-6542/47 01/02/1964 וושינגטון – פקיסטן  – עניני חוץ
גל-15505/2 01/02/1964 רשימת עולים פברואר 1964
גל-16968/13 01/02/1964 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו- מיכון תהליכי עבודה במשרדי הרישוי. מיכון מערכת תשלומי הרכב – תכנית ביצוע כללית
גל-15505/3 01/03/1964 רשימת עולים מרץ 1964
גל-51107/12 17/03/1964 סביון – ועד מקומי תיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי פתח תקווה לבין הועד המקומי בסביון.
גל-15505/4 01/04/1964 רשימת עולים אפריל 1964
גל-51108/2 06/04/1964 שטיינברג מאיר בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין מאיר שטיינברג  בעל בית מלאכה לשמלות.
גל-15505/5 01/05/1964 רשימת עולים מאי 1964
גל-51107/25 26/05/1964 אלישע בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי חיפה ובית חולים אלישע.
גל-51063/38 28/05/1964 הנהלת הישיבה הגדולה בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי פתח תקווה לבין הנהלת הישיבה הגדולה  פתח תקווה.
גל-15505/6 01/06/1964 רשימת עולים יוני 1964
גל-51106/41 05/06/1964 הזורע – תעשיית רהיטים בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי יוקנעם לבין רהיטי הזורע.
גל-3719/3 24/06/1964 מחלקת הפיקוח על העבודה – תיקי פרט של מפעל בדבר היתר מיוחד לאפיית לילה בתיק התכתבויות בעניין היתר עבודה מיוחד לאפיית לילה
פר-462/4 29/06/1964 תזכיר בענין הפעלת מחשב י.ב.מ. 360 במרכז למיכון משרדי התזכיר הוא מטעם המרכז למיכון משרדי (מל"ם) והוא הוגש לאגף התקציבים במשרד האוצר.
גל-15505/7 01/07/1964 רשימת עולים יולי 1964
ג-5931/2 19/07/1964 מפעלים פטרוכימיים מפעלים פטרוכימיים – פיתוח מתקנים לייצור אתילן  פרוטוקולים מישיבות מועצת המנהלים של מפעלי אתילן בישראל  פרטי מועצת המנהלים של מפעלי אתילן בישראל   הרחבת מתקן אתילן  אספקת נפטא למפעלים פטרוכימים בישראל בע"מ  הסכם לאספקת חומרי זינה למפ"ב  הסכם בין בתי זיקוק חיפה בע"מ לבין מפעלים פטרוכימים בישראל בע"מ  מחיר חומרי זינה לייצור אתילן ועוד
חצ-1940/14 01/08/1964 תאילנד – כללי סיוע בתכנון ופיתוח תוכנית קאו-טאו  סיוע חקלאי  טכני וכו'. כרך א'
גל-15505/8 01/08/1964 רשימת עולים אוגוסט 1964
גל-3527/1 07/08/1964 מינהל לבניה כפרית – שדה-בוקר מסמכי תכנון התכתבות נלווית בין מנהל משק שדה בוקר למחלקה הטכנית בסוכנות היהודית לגבי תכון הבניה והתקנת תשתיות המים והביוב בקיבוץ.
חצ-1940/13 01/09/1964 תאילנד – כללי ביקורי אישים בישראל  סיוע בנושא חקלאות וקואופרציה   קשרים עם אוניברסיטת קון-קאן וכו'. כרך ב'
גל-15505/9 01/09/1964 רשימת עולים ספטמבר 1964
ש-84/1 22/09/1964 ארגון המועצות האזוריות – "ניר" חברה בע"מ העתקי מכתבים טכניים קצרים מארגון המועצות האזוריות לחברת "ניר" .
גל-15505/10 01/10/1964 רשימת עולים אוקטובר 1964
גל-16968/14 01/10/1964 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו- מיכון תהליכי העבודה במשרדי הרישוי מיכון תהליכי העבודה במשרדי הרישוי – שלב ג' – הקמת כרטסת עבירות תנועה [בדיקת אפשרויות הביצוע] – טיוטא לדיון
פ-2410/6 19/10/1964 חומר של בנימין יפה – אליעזר רפאל מלאכי לבנימין יפה מכתב מאליעזר רפאל מלאכי לבנימין יפה בענייני מחקר בתחומי מדעי היהדות.
גל-15505/11 01/11/1964 רשימת עולים נובמבר 1964
חצ-887/21 01/12/1964 יחסים מדיניים ישראל-גרמניה
גל-15505/12 01/12/1964 רשימת עולים דצמבר 1964
מגע-11/22 01/12/1964 האגודה לטיפוח הילד בראמאללה התיק מכיל: רשימה של חברי האגודה לטיפול בילדים ברמאללה ועוד.
גל-49095/62 24/12/1964 אגודות עותמאניות – אגודת חסידי מודז'יץ בני-ברק אגודות עותמאניות – אגודת חסידי מודז'יץ בני-ברק.
גל-46575/17 28/12/1964 תיק עמידר תיק של משרד הבינוי והשיכון על החברה הלאומית עמידר לשיכון עולים בישראל המכיל התכתבויות ודו"חות בנוגע לפעילות החברה כגון דיור ציבורי  שיפוץ וניקוי שכונות מוזנחות  אחזקה  אישורים לתכניות בנייה  איכלוס ויעוד דירות ועוד'.
ג-3603/32 30/12/1964 מחזות – מי מפחד מוירגיניה וולף בקשת "תיאטרון הבימה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת המחזה "מי מפחד מוירגיניה וולף?" מאת אדוארד אלבי (בתרגומה של תרצה אתר) בישראל: טופס הבקשה  קטעי עיתונות וזכרון דברים מישיבת המועצה של חברי המועצה בנושא.
חצ-3549/12 01/01/1965 טנזניה- ישראל בדרג רשמי  הקמת בית-ספר לצנחנים  עניני פנים
חצ-3537/3 01/01/1965 גרמניה – השגרירות בישראל
חצ-3537/4 01/01/1965 גרמניה – הנציגות בישראל
חצ-3537/17 01/01/1965 גרמניה – הנציגות בישראל
חצ-3580/6 01/01/1965 עיראק – יציאת יהודים עיראק – יציאת יהודים
חצ-3603/22 01/01/1965 תאילנד – הסברה ישראלית
גל-51111/1 01/01/1965 כור – חברת חרושת ומלאכה בתיק חוברת חוקת העבודה לפועלי החרושת ההסתדרותית במפעלי כור.
ג-6242/22 01/01/1965 הראל איסר
א-7437/5 01/01/1965 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תיק ללא שם ניירות עזר בנושאים שונים כולל הצהרות אמריקניות בנוגע לבטחון המדיני במזרח התיכון  דוקטרינת אייזנהאור  אגרת קנדי לרה"מ לוי אשכול  3.10.1965 חמשת העקרונות של ג'ונסון ועוד.
חצ-3547/20 01/01/1965 חבש פלאשים – עליה
גל-15505/13 01/01/1965 רשימת עולים ינואר 1965
מגע-77/1 01/01/1965 גן ילדים – ראמאללה התיק מכיל: התכתבות  דוחות  משרד הרווחה ראמללה ועוד.
גל-51100/31 06/01/1965 יכין חקל ברוס בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי אשקלון לבין יכין חקל  מפעלי ברום באשקלון.
גל-2493/27 11/01/1965 גמזו בתיק דרוג על פי הסכם קיבוצי של רב המושב  הרב רוזנברג אברהם-ברוך.
חצ-1006/12 01/02/1965 יחסי ישראל-גרמניה
גל-15505/14 01/02/1965 רשימת עולים פברואר – מרץ 1965
גל-51089/22 23/02/1965 ויינשטיין יצחק בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי ירושלים לבין יצחק ויינשטיין  רשת דפוס אופסט זיו.
גל-70202/5 23/02/1965 הכומר הול (פרוטסטנט) התכתבות עם משרד הדתות
א-7907/2 01/03/1965 ישיבות ועדת השרים לענין חגיגות יום העצמאות – 1.3.1965 – 28.3.1965 פרוטוקול ישיבת ועדת שרים לעניין חגיגות יום העצמאות ה-17 למדינת ישראל  על סדר היום – סדר חגיגות יום העצמאות; בדיונים – על עריכת מצעד צה"ל בירושלים  הבעייתיות בכך – דעות לכאן ולכאן; מחליטים כי האירוע המרכזי והרשמי של חגיגות יום העצמאות יתקיים מהשנה הבאה בירושלים; מצעד צה"ל יתקיים ביום העצמאות בכל שנה בעיר אחרת; ביום העצמאות תשכ"ה – 1965 יתקיים בתל אביב.
גל-15506/1 01/04/1965 רשימת עולים אפריל – מאי 1965
גל-15506/2 01/06/1965 רשימת עולים יוני – יולי 1965
ג-3146/9 21/06/1965 לוי אשכול – דברי ראש הממשלה ושר בטחון לוי אשכול באזכרה של משה לוויטף סגן נשיא הג'וינט באמריקה. דברי ראש הממשלה ושר בטחון לוי אשכול באזכרה של משה לוויטף סגן נשיא הג'וינט באמריקה.
חצ-3536/14 29/06/1965 גרמניה – עתונאים פניה של ד"ר מ. תבור אל מחלקת ההסברה ולשכת העיתונות בנושא ביקור מתוכנן בישראל של חברי מערכת הדו-שבועון קריסטל המופיע בהמבורג.
חצ-3537/16 01/07/1965 גרמניה – הנציגות בישראל התכתבויות בדבר הקמת שגרירות גרמניה בישראל.
חצ-3512/8 05/07/1965 אנגולה- רכש- יצוא ("עוזי") מכתבים בהם מדווחים כי בתכנית טלוויזיה על אנגולה נראה ה"עוזי" בידי המורדים ובידי אנשי הצבא הפורטוגזי.
חצ-3537/11 16/07/1965 גרמניה – הנציגות בישראל מכתב מאת א. שנון צירות ישראל בבלגרד אל משרד החוץ מחלקת מערב אירופה (מע"ר) בנוגע לסגל השגרירות הגרמנית בישראל.
חצ-3537/14 01/08/1965 גרמניה – הנציגות בישראל מברק בדבר תאריך הגעתה  של VON LEOPER  לישראל.
חצ-3537/15 01/08/1965 גרמניה – הנציגות בישראל התכתבות בין שגריר ישראל בקלן לבין משרד החוץ בנושא מינויו של הונדריך ואוטמן כנספח לעיתונות בשגרירות גרמניה בישראל.
גל-15506/3 01/08/1965 רשימת עולים אוגוסט 1965
גל-15506/4 01/09/1965 רשימת עולים ספטמבר – אוקטובר 1965
חצ-3537/13 07/09/1965 גרמניה – הנציגות בישראל התכתבות בין שגריר ישראל בגרמניה לבין משרד החוץ בנושא המינוי של גב' Hannelore Siegel וגב' Ilise Wilhelm בצוות שגרירות רפובליקת גרמניה בישראל.
חצ-3537/10 10/09/1965 גרמניה – הנציגות בישראל התכתבות בין שגרירות הרפובליקה הפדרלית של גרמניה לבין משרד החוץ בדבר פניה לחברת החשמל בישראל לצורך חיבור בית שהושכר בכפר שמריהו עבור מזכירת השגריר לרשת החשמל.
חצ-3537/12 14/09/1965 גרמניה – הנציגות בישראל התכתבות בין זאב לוין מנהל המחלקה המדינית של הועד הפועל של ההסתדרות לבין זאב ש"ק מנהל המחלקה למערב אירופה במשרד החוץ בנושא מינוי נספח עבודה בשגרירות הרפובליקה הגרמנית בישראל.
גל-15506/5 01/11/1965 רשימת עולים נובמבר – דצמבר 1965
גל-46572/10 02/11/1965 מחוז חיפה – תיק משכנות עוני פירוק ואדי סאליב והעברת התושבים לשיכון חדש.
חצ-3571/18 10/12/1965 סוריה – משרד החוץ מברק ממרדכי גזית אל טוביה ארזי שגריר ישראל בניקוסיה בנוגע למברק ששלח ארזי על הנספח הצבאי הסורי בקפריסין.
גל-51077/47 10/12/1965 אקרשטיין צבי בתיק – הסכם עבודה קיבוצי מיוחד בין חברת אקרשטיין צבי בע"מ לבין מועצת פועלי הרצליה  אגודת פועלי הבניין; פירוט ותנאי ההסכם;
חצ-3813/14 01/01/1966 נציגויות זרות – אורוגוואי
ג-6362/14 01/01/1966 בנק ישראל 2
גל-765/17 01/01/1966 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – פרופ' פרנקל. המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – פרופ' פרנקל.
חצ-3993/10 01/01/1966 דרום אפריקה – עניני נימוסין
חצ-4033/33 01/01/1966 ישראל – המכללה לבטחון לאומי
חצ-4064/24 01/01/1966 קובה – עניני פנים
גל-15506/6 01/01/1966 רשימת עולים ינואר – פברואר 1966
א-4511/8 01/01/1966 לשכת המנכ"ל יעקב הרצוג – תיק ללא שם תרשומת לוח אירועים מדיניים וסיכומים מדיניים בין השנים 1968-1970בעת כהונתו של יעקב הרצוג כמנכ"ל משרד ראש הממשלה.
חצ-4003/11 16/01/1966 בורונדי – יבוא רכש מכתב  ממשרד הביטחון  לשגריר ישראל  בבוזומבורה-בורונדי ומכתב משגריר ישראל בקמפלה-אוגנדה למשרד החוץ 31בנושא אספקת ציוד צבאי לבורונדי.
א-7229/25 28/01/1966  יחסי ישראל-פקיסטן בתיק מכתב הנחיה ממשרד החוץ – ממחלקת מזרח אירופה (מזא"ר) לשליחת שדר מראש הממשלה לוי אשכול אל אלכסיי קוסיגין ראש ממשלת ברית המועצות ובו ברכה על הצלחת פעילותה הדיפלומטית בוועידת טשקנט לקירוב  בין ראש ממשלת הודו המנוח וראש ממשלת פקיסטן  שהביאה למשא ומתן בין ראשי שתי המדינות שעמדו בפני סכסוך מדיני וצבאי קשה.
חצ-4033/11 01/02/1966 ישראל – חוק לשכת עורכי הדין
חצ-4064/25 01/02/1966 קובה – ליגות לידידות
חצ-4011/11 01/02/1966 יחסי ישראל – גרמניה בדרג ממשלתי ד'ר שורהולף כרך א'
מגע-25/27 01/02/1966 אגודה לשיקום המשפחה – ראמאללה התיק מכיל: אגודה לשיקום המשפחה- רמאללה  תקציב האגודה ועוד.
חצ-4045/19 01/02/1966 נפאל – נספחים צבאיים
גל-11934/19 07/02/1966 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – בית הדין הגדול סיכום ישיבות של בית הדין הגדול הנוגע להצעה לקביעת אזורי שיפוט של בתי הדין  רשימת הישובים  התכתבות הרב הראשי ונשיא בית הדין הגדול יצחק נסים עם יו"ר ועדת סמלים וטקסים על סדרי קדימה ממלכתיים בטקסים ממלכתיים (קביעת סדר השתתפות בעלי תפקידים רמים בטקסים ממלכתיים)
חצ-4011/13 15/02/1966 יחסי ישראל – גרמניה בדרג ממשלתי השר קרונה כרך א' מכתב מאת אשר (ארתור) בן נתן שגריר ישראל בקלן אל משרד החוץ – מחלקת מערב אירופה (מע"ר) בנוגע לשיחת היכרות שהתקיימה ב-10.2.1966 בינו לבין השר קרונה.
גל-941/10 18/02/1966 תוכניות אזוריות FAO התכתבות בנושא תוכניות אזוריות שונות של ארגון החקלאות והמזון של האו"ם. FAO – Food and Agriculture Organisation
גל-15506/7 01/03/1966 רשימת עולים מרץ – אפריל 1966
גל-4925/24 12/04/1966 . גני תקוה – תכנון כולל בתיק התכתבויות של משרד השיכון מול מועצת גני תקווה וגורמים נוספים  לגבי פינוי המעברה והקמת מבנים לדיור ציבורי בעיר עבור עולים ועבור זוגות צעירים.
גל-46573/18 17/04/1966 תיק פינויים תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבויות ודו"חות בנוגע לפינוי הריסות של מבנים וגידור ברחבי הארץ.
גל-3247/16 21/04/1966 פניגר יצחק בתיק מכתבים של יצחק פניגר לראש הממשלה אשכול.
חצ-3992/14 01/05/1966 דרום אפריקה – ליגות לידידות
גל-15506/8 01/05/1966 רשימת עולים מאי – יוני 1966
מגע-25/59 01/06/1966 ארגון נשות הקבוצה האנגלית של הבישופות הערבית – ראמאללה התיק מכיל: רשימה בשמות של נשות החברות בארגון הקבוצה האנגלית של הבישופות הערבית ועוד.
גל-15506/9 01/07/1966 רשימת עולים יולי – ספטמבר 1966
מגע-3/42 01/07/1966 סוגיות מנהלת החינוך והתרבות בראמאללה התיק מכיל: פתיחת משרדי חינוך ברמאללה.
מגע-27/32 01/08/1966 מקום מרכז המשרדים הממשלתיים – ראמאללה התיק מכיל: התכתבות  תכנית לבניית מתחם ממשלתי בראמללה ועוד.
חצ-5254/1 01/10/1966 לשכת השר אבא  אבן – השוק האירופי המשותף נוסח ההסכם עם השוק ב-29.6.70; הודעות  תזכירים  פרוטוקול מישיבות במשרד החוץ  נאומים  דיווחים וכו' (כולל סקירה על יחסים עם הקהיליה הכלכלית האירופית מ – 5.70)
גל-15506/10 01/10/1966 רשימת עולים אוקטובר – דצמבר 1966
גל-3729/7 01/01/1967 אגף התכנון – שטחים מוחזקים משרד הפנים אגף תכנון אוכ' הגדה: תעסוקה  חלוקה לפי נפות אתרי תיירות  מסחר תלמידים  המלצות ליישום פליטים ועוד בתיק: סקרים על כלכלה  סעד  שירותים אישיים
גל-12405/13 01/01/1967 כבישים: תביעת פיצויים עבור הפקעת קרקעות כללי. כרך ב' כבישים: תביעת פיצויים עבור הפקעת קרקעות כללי. כרך ב'
גל-12405/14 01/01/1967 כבישים: תביעת פיצויים עבור הפקעת קרקעות כללי. כרך ג' כבישים: תביעת פיצויים עבור הפקעת קרקעות כללי. כרך ג'
גל-2068/16 01/01/1967 משרד ראשי – הקמת בתי-ספר לרפואה משרד ראשי – הקמת בתי-ספר לרפואה
גל-15506/11 01/01/1967 רשימת עולים ינואר – אפריל 1967
חצ-4046/5 12/01/1967 סוריה – רכש למדינות ערב כרך א' מכתב מאת שלמה ארגוב אל מנהל החקר בדבר דיווח שקיבל על הגעת נשק סיני לנמל לטקיה.
גל-5734/7 15/01/1967 חברות פיתוח – כללי פעילות חברות תכנון ישראליות בחו"ל בשנת 1967 ועד 31.3.1968  דף בענייני חוק מס' 10 – התחייבויות הממשלה על פי חוזה  רשימת מפעלי הפיתוח וכתובתיהם ועוד.
חצ-4064/23 01/03/1967 קובה – עניני פנים -איגודים
ג-3640/4 07/03/1967 חורפיש תקציב רגיל
גל-5686/2 16/03/1967 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – דוד גולן – חומר בלתי מסודר – כרך ב' התכתבויות הנוגעות לייבוא וייצוא של תעשיות עץ לבוד – חברת תעל; דגם פיתוח תעשייתי – דגם שבו הצמיחה המאוזנת תפנה מקומה לצמיחה בלתי מאוזנת בו ענפי תעשייה חדשים יתרחבו לשווקי הייצוא; פיתוח תעשייתי במדינה מתפתחת – סקירה; התכתבויות בין דוד גולן  מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה לבין מנהל ארגון פיתוח תעשייתי של האו"ם; נהלי סחר מגבילים; נוהל הנספח המסחרי – פעולות הסברה ופרסום; משפט מסחרי – פקודות  חוקים ותקנות; נוהל לתשלום תמיכות לעידוד הייצוא; פרוטוקול מישיבה לגבי הסכם מסחרי בין ישראל לרומניה;
חצ-4000/23 23/03/1967 אתיופיה – נספחים צבאיים מכתבים על הודעת משרד החוץ האתיופי בדבר נוהל מינוי נספחים צבאיים זרים באתיופיה.
חצ-4067/23 01/04/1967 קמבודיה – נספחים צבאיים
ג-6588/32 01/04/1967 שדה עוזיה שדה עוזיה.
חצ-4057/43 01/05/1967 פרו – צבא – כולל מכללות מכתב מנתנאל לורך שגריר ישראל בלימה (פרו) בו הוא מבקש  אישור להזמנת תלמידי המכללה לביטחון לאומי לביקור בישראל.
גל-15507/1 01/05/1967 רשימת עולים מאי – יולי 1967
א-4511/5 01/05/1967 לשכת המנכ"ל יעקב הרצוג – רקע למלחמת ששת הימים סקירה של מאיר אבידן (?) של תקופת ההמתנה המבוססת על פרוטוקולים של ישיבות הממשלה ויומן יעקב הרצוג (?)
חצ-6540/32 01/06/1967 וושינגטון – תיק ללא שם התכתבות בענינים הקשורים לישראל  דוגמת חוק סיוע החוץ
גל-70208/3 12/06/1967 מלחמות ששת הימים עיר העתיקה קטעי עיתונות קריאה של הותיקן לבינאום ירושלים; ישיבות הכנסת השישית בחינת הנושאים המטרידים את ראשי העדות הנוצרים באזורים של ירושלים;  הסדרים בשטחים המוחזקים על ידי צה"ל ופתיחת המקומות הקדושים לתפילה
א-7911/31 19/06/1967 עמדת ישראל לגבי השטחים המוחזקים בידי צה"ל. החלטות ועדת השרים שאושרו ע"י הממשלה בהחלטה מס' 563 בנוגע לעמדת ישראל לגבי השטחים המחוזקים בידי צה"ל בגזרה הדרומית והצפונית (מצרים וסוריה); סוגיית הפליטים; החלטת הממשלה בנוגע לעניין כינוס מועצת הביטחון של האו"ם לדיון על המזרח התיכון  והצעות שהוגשו למועצת הביטחון בעניין פתרון המשבר במזרח התיכון.
גל-49818/48 06/07/1967 אגודות עותמאניות – גמילות חסד "קרן חנה" ע"ש הרבנית חנה שניארסון ז"ל אגודות עותמאניות – גמילות חסד "קרן חנה" ע"ש הרבנית חנה שניארסון ז"ל.
גל-3726/6 21/07/1967 אגף התכנון – נתונים סטטיסטיים ועיבודים שונים על הגדה המערבית דו"חות וסקירות עם נתונים סטטיסטיים-כלכליים על האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית (יהודה ושומרון ) וברצועת עזה ועל האוכלוסיה הדרוזית ברמת הגולן ובנוגע לאפשרויות תעסוקה תעשייתית בגדה המערבית שהוכנו ע"י הממשלים הצבאייים באזורים אלה ומשרד הפנים והתכתבות בנידון בין אנשי אגף התכנון במשרד הפנים.
גל-15507/2 01/08/1967 רשימת עולים אוגוסט – אוקטובר 1967
חצ-4001/17 01/09/1967 בוליביה – נציגויות זרות בישראל
נ-100/45 18/09/1967 גרשון קרן תיק מבית נשיא המדינה זלמן שז"ר בעניין פועלה וחייה של הסופרת והמשוררת קרן גרשון המכיל התכתבויות בנוגע לעלייתה לארץ (חיפוש דירה עבור משפחתה ומשרה לבעלה  וקבלת מילגה ללימוד השפה העברית באולפן) וכן ספרות ושירה מפרי עטיה.
חצ-4176/28 01/11/1967 בוליביה – נספחים צבאיים ישראליים בבוליביה. התכתבות על מינוי נספח צבאי בבוליביה.
גל-15507/3 01/11/1967 רשימת עולים נובמבר – דצמבר 1967
כ-489/7 07/11/1967 הכנסת השישית – ועדת החינוך והתרבות – להקת כרמון (262) פרוטוקול ישיבת הועדה בנושא תקרית של להקת "כרמון" בעניין מזון כשר בטיסה  מסקנות הוועדה  מכתבים לוועדה העוסקים בלהקה.
חצ-2946/3 01/12/1967 תאילנד – אוניברסיטת וקון קן זכרון דברים אל שיתוף פעולה בין תאילנד לישראל בנושא לפיתוח תחליפי חלבון לתזונת בני אדם  תנאי מגורים בחווה חקלאית בתאילנד  תכנון אזור קון-קאן ועוד
חצ-3908/4 01/12/1967 טפל אמל"ט כרך א'
גל-716/15 01/01/1968 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קשרים עם תאילנד. המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קשרים עם תאילנד.
חצ-2944/24 01/01/1968 תאילנד – משתלמים התכתבות בענין מועמדים תאילנדים ללימודים בפקולטה להנדסה חקלאית בטכניון ומשתלמים תאילנדים בישראל
חצ-2946/2 01/01/1968 תאילנד – חקלאות התכתבות בענין מינוי ראש הצוות החקלאי כאחראי על הפרוייקטים הופ-טפונג וקון-קאן בתאילנד  משלוח זרעי סורגים
חצ-4244/34 01/01/1968 תאילנד – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4183/16 01/01/1968 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי תרבות וכלכלה כרך א'
חצ-4175/32 01/01/1968 אתיופיה – נספחים צבאיים ישראלים באתיופיה.
גל-51105/22 01/01/1968 מיצי ציון בתיק הסכם שכר שנחתם בין מועצת פועלי בת ים לבין חברת מיצי ציון.
גל-12416/47 01/01/1968 כבישים: תביעת פיצויים עבור הפקעת קרקעות – כללי כבישים: תביעת פיצויים עבור הפקעת קרקעות – כללי
חצ-8089/3 01/01/1968 ארגוני שמאל  מצפן
גל-15507/4 01/01/1968 רשימת עולים ינואר – פברואר 1968
גל-16971/15 01/01/1968 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו- בנק-ישראל – ניהול רשומות ב'. סקר ניהול רשומות ומיכון משרדי המכון לפריון העבודה והייצור
חצ-2944/27 01/02/1968 תאילנד – משתלמים התכתבות בענין משתלמים מתאילנד בישראל בנושא השקייה  המשך לימודים של סטודנטית תאילנדית בטכניון ועוד
חצ-4183/20 01/02/1968 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי בנוגע למזרחה לסואץ – בתיק מכתב אחד לשגרירות באדיס-אבבה בנוגע לאי פרים (דרום תימן)
חצ-6863/9 01/02/1968 השר אבא  אבן – הסדר חלקי לפתיחת תעלת סואץ דיווחים פנימיים  מנציגויות; קטעים מנאומים  תזכירים  סקירות  חילופי איגרות  ניירות-עבודה ( כולל טיוטת מכתב גונר יארינג למזכ"ל או"ם על הסכם זמני לפתיחת התעלה )
גל-15507/5 01/03/1968 רשימת עולים מרץ – אפריל 1968
חצ-4238/24 01/04/1968 קמבודיה – הנספחות הצבאית – התכתבות בנוגע לעתיד הנספחות בקמבודיה
ג-9024/7 03/04/1968 The economic Committee – SUB-COMMITTEES RESOLUTIONS Co-ordinated by Mr M.Sandberg הועידה הכלכלית – עותקים של החלטות תתי הועדות וטיוטות
חצ-4183/19 01/05/1968 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי בנוגע לאפריקה.
גל-15507/6 01/05/1968 רשימת עולים מאי – יוני 1968
גל-51099/14 15/05/1968 טויסטר יוסף – חנות לסיטונות בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין הסתדרות הנוער העובד והלומד בצפת לבין טויסטר יוסף
גל-3432/3 16/05/1968 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – ואדי סאליב סקר ואדי סאליב-ממצאי הסקר (מן ההיבט הפיזי  חברתי וכלכלי) והמלצות  הערכת עלות פינוי ושיקום  נתונים על אזור ואדי סאליב (1969) ועוד.
חצ-4427/5 01/07/1968 תאילנד – משתלם במסגרת פרוייקט גרמני
חצ-8237/6 01/07/1968 אוסטרליה- מז"ת. כרך ג'
גל-15507/7 01/07/1968 רשימת עולים יולי 1968
גל-15507/8 01/08/1968 רשימת עולים אוגוסט 1968
גל-15507/9 01/09/1968 רשימת עולים ספטמבר 1968
חצ-6555/44 01/10/1968 וושינגטון – לבנון – יחסי סוריה לבנון
גל-15507/10 01/10/1968 רשימת עולים אוקטובר – נובמבר 1968
א-7907/4 01/10/1968 תכנית להקמת ארבע ערים ישראליות ביהודה ושומרון (על גב ההר) – 15.10.1968 תכנית להקמת ארבע ערים ישראליות ביהודה ושומרון (על גב ההר)
חצ-2997/20 01/12/1968 פשיטת צה"ל בביירות
גל-15507/11 01/12/1968 רשימת עולים דצמבר 1968
חצ-4178/29 01/01/1969 ברזיל – נספחים צבאיים בברזיל.
חצ-2946/1 01/01/1969 תאילנד – חקלאות התכתבות בענין ביקור מומחה ישראלי לגידול תירס בתאילנד  קורס הדרכה בחקלאות  פיתוח החבל הצפוני של תאילנד  משלוח זרעי ירקות לתאילנד שיגור מומחה חקלאות לאוניברסיטת קון קאן
חצ-4183/18 01/01/1969 גרמניה – המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בקשת פיצויים על הנזקים בפעולות בירות.
גל-2880/32 01/01/1969 יועץ לעניני דרוזים – שפרעם סקירה על שפרעם
גל-15508/1 01/01/1969 רשימת עולים ינואר – פברואר 1969
גל-3212/3 22/01/1969 אכסניית נוער בית-וגן התכתבות אודות עריכת קורסים והשתלמויות מטעם מרכז ההסברה באכסניית הנוער בית-וגן.
ג-7101/16 09/02/1969 קבלת תיקים – בית-משפט השלום העברי התכתבות עם ארכיון המדינה בנוגע להזמנת תיקים לדיונים בבית משפט השלום
גל-15508/2 01/03/1969 רשימת עולים מרץ – אפריל 1969
א-205/9 02/03/1969 נספחי ממשלה 601 – 610 הצעות חוק ומינויים
ג-6093/7 16/04/1969 לשכת השר והמנכ"ל – השרות המטאורולוגי – כללי התכתבויות בנושא פעילות ומתקני השירות המטאורולוגי  תיאום ביקורים; הצעה לתכנית אב לשירות המטאורולוגי  דף ידיעות לצופי התחנות המטאורולוגיות  תכניות עבודה ועוד.
גל-15508/3 01/05/1969 רשימת עולים מאי 1969
חצ-4227/9 15/05/1969 פקיסטן – יהדות – יהודי פקיסטן. תשובה  שנשלחה על ידי צבי רפיח מזתי"מ (מזרח תיכון) למוסד לשאלתם בעניין יהודי פקיסטן.
ג-6066/13 22/05/1969 לשכת השר והמנכ"ל – תקציב מטבע חוץ מטבע חוץ לתחבורה.
גל-15508/4 01/06/1969 רשימת עולים יוני 1969
גל-4510/18 05/06/1969 מפעלים פטרוכימיים כרך א' מפעלים פטרוכימיים
חצ-4169/21 14/06/1969 אפגניסטאן – יהדות – בתיק סקירה של קופר על יהדות אפגניסטאן. בתיק התכתבות של אנשי משרד החוץ  ומכתב ממר ח. קופר משירות ההסברה שליד השגרירות האמריקאית בקבול אל מר מוריס רומברו מנהל הג'וינט בטהראן בנושא יהודי אפגאניסטאן.
גל-51101/61 29/06/1969 חברה ישראלית לסיגריות בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי ירושלים לבין החברה הישראלית לסיגריות.
גל-15508/5 01/07/1969 רשימת עולים יולי 1969
ג-7471/1 07/07/1969 שמעון פרס – נאומים  הופעות  הרצאות נאומים מאירועים שונים  וכן פרוטוקול של ישיבות ועידת המפלגה (1980)  פרוטוקולים מפגישות עם אנשי תרבות ועוד. כרך א'
חצ-4178/1 10/07/1969 ברזיל – מדיניות חוץ של ברזיל מברק ששלח מנהל מחלקת מדיניות לטיניות (מל"ט) אל שגרירים באמריקה הלטינית  על דברים שאמר שר החוץ הברזילאי בהרצאה שנתן בבית הספר הגבוה לביטחון.
חצ-2944/29 01/08/1969 תאילנד – השתלמויות וקורסים התכתבות בענין השתלמות בנושא גידול אורז בפיליפינים  ועידת Aseah ארגון מדינות שכולל את תאילנד  מאלזיה  סינגפור  אינדונזיה והפיליפינים שמטרתו תאום כלכלי אזורי  קורסים ניידים בתיאלנד ועוד
חצ-4223/9 01/08/1969 ספרד מושבות – גינאה המשוונית יבוא רכש מכירת ציוד צבאי לגינאה המשוונית.
חצ-7047/7 01/08/1969 יהודי מצרים – דיווחים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; דו"חות מפגישות עם יהודי מצרים; קטעי-עתונות  מאמרים  סקירות  התכתבות וכו' ( כולל רשימת היהודים המצריים ששוחררו והגיעו לפריס מ- 9.9.70 )
גל-15508/6 01/08/1969 רשימת עולים אוגוסט 1969
חצ-4183/17 01/09/1969 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי . כרך ב'
גל-15508/7 01/09/1969 רשימת עולים ספטמבר 1969
גל-15508/8 01/10/1969 רשימת עולים אוקטובר 1969
גל-15508/9 01/11/1969 רשימת עולים נובמבר 1969
גל-15508/10 01/12/1969 רשימת עולים דצמבר 1969
גל-51096/45 29/12/1969 רייכמן אלפרד בתיק – הסכם קיבוצי בין מוסך 'רייכמן' לבין ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד לטובת העסקת נוער במוסך – פרטי ההסכם.
גל-16703/12 01/01/1970 קדמת נתניה – נאות חפציבה תכנית חניות
חצ-4562/10 01/01/1970 אורוגואי – יהדות.
חצ-4428/1 01/01/1970 תאילנד – חקלאות
חצ-4427/3 01/01/1970 תאילנד – קורסים ניידים. כרך ב'
חצ-4427/6 01/01/1970 תאילנד – משתלמים ומבקרים בישראל. כרך א'
גל-13960/19 01/01/1970 תרבות
גל-11934/10 01/01/1970 לשכת הרב הראשי יצחק ניסים – מבחר ברכות והזמנות.
גל-12145/14 01/01/1970 משרד ראשי – הקמת בתי-ספר לרפואה – כללי. משרד ראשי – הקמת בתי-ספר לרפואה – כללי.
חצ-4564/32 01/01/1970 אתיופיה – נספחי צה"ל.
חצ-4567/37 01/01/1970 ברזיל – עליה
חצ-4630/38 01/01/1970 תאילנד – תיק הנציגות הישראלית
גל-15508/11 01/01/1970 רשימת עולים ינואר 1970
גל-16980/39 01/01/1970 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו – מערכות מידע פרסום מטעם המכון לפריון העבודה והייצור שכותרתו "מערכות מידע – שלב א' (שיטות ומדדים באבחון)"
א-7336/30 27/01/1970 הודו – ישראל התכתבות בין מיכאל ארנון מזכיר הממשלה לבין יעקב שמעוני סמנכ"ל משרד החוץ על פניה של משפחה מהודו אל ד"ר אנטול אקסר מבית חולים אסף הרופא בבקשה לקבלת חוות דעת רפואית.
גל-15508/12 01/02/1970 רשימת עולים פברואר 1970
גל-8270/4 03/02/1970 מערת נטיפים בתיק דיונים מישיבות רשות שמורות הטבע בעניין פיתוח מערת הנטיפים בבית שמש. בין הדיונים התכתבויות בעניין פיתוח תשתיות כבישים  חשמל  תקשורת  הקמת מבנים  שמירה ואחזקה של האתר וכן התכתבויות עם מחצבת הר טוב ששוכנת בסמוך לשמורה.
חצ-4623/10 04/02/1970 קמבודיה – נספחי צה"ל. התכתבות בין עמנואל גלבר שגריר ישראל בפנום-פן קמבודיה לבין יהושע טריגור מנהל מחלקת אסיה ואפריקה בנושא מינוי נספח צה"ל בקמבודיה.
חצ-4577/4 01/03/1970 הודו – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים
גל-15508/13 03/03/1970 רשימת עולים מרץ 1970
ג-5983/2 04/03/1970 לשכת השר – קואורדינציה מודולרית התכתבויות בנושא חוק התיאום המודולרי והתקנות  פרוטוקולים מוועדת הפנים והכלכלה.
פ-923/14 05/03/1970 ועדת השרים לענין ירושלים סדר היום והנספחים לישיבת ועדת השרים לענין ירושלים (שחזור בית הכנסת "החורבה" בירושלים).
חצ-4459/10 01/04/1970 יהודי אלג'יר כרך א'
גל-15509/1 01/04/1970 רשימת עולים אפריל 1970
חצ-4582/11 01/06/1970 חוף השנהב – רכש מישראל. התכתבות  בין י. לביא המנהל הכללי של משרד הביטחון לגדעון רפאל הכללי של משרד החוץ  בדבר אספקת נשק לחוף השנהב. בתיק גם מכתב על יוזמות לחיזוק הנוכחות הישראלית בחוף השנהב.
גל-15509/3 01/06/1970 רשימת עולים יוני 1970
גל-15509/4 01/07/1970 רשימת עולים יולי 1970
גל-136/12 03/07/1970 ברזיל קבוצת נוער מברזיל  הועידה הבריזיליאנית הראשונה על צליינות לארץ הקודש  הקצבה מיוחדת ללשכת סן פאולו  הקצבות לאירוח  אחסון בבתי מלון בחג המולד  תכנית עבודה לשנת 1971-72  טורניר נוער בישראל ועוד
גל-51068/61 12/07/1970 ביגל – מאפיה בחיפה בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי חיפה לבין מאפיית ביגל.
גל-51068/76 26/07/1970 החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בתיק הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לבין החברה הישראלית לטרקטורים וציוד.
חצ-3024/8 30/07/1970 גרמניה המזרחית התכתבות בין מחלקות שונות במשרד החוץ בנוגע לקבלת מזרח גרמניה לארגונים בינלאומיים.
גל-15509/5 01/08/1970 רשימת עולים אוגוסט 1970  
חצ-4427/2 01/09/1970 תאילנד – קורסים ניידים. כרך א'
גל-15509/6 01/09/1970 רשימת עולים ספטמבר 1970
גל-70514/8 14/09/1970 מלחה-ירושלים  גושים 30429 תרשימי מדידה תוואי של גוש 30429 בשכונת מלחה בירושלים. זאת לצורך עתודת פסי הרכבת תל אביב – ירושלים.
גל-15509/7 01/10/1970 רשימת עולים אוקטובר 1970
גל-51068/78 11/10/1970 שטיינר יעקב בתיק – התכתבויות של משרד העבודה – המחלקה ליחסי עבודה; בתיק הסכמים קיבוציים  בין סלון שטיינר לתסרוקות ברמת גן לבין הסתדרות הנוער העובד לגבי רישום הסכם קיבוצי מיוחד  – חניכות במקצוע ספרות נשים.
גל-4439/22 26/10/1970 מחוז חיפה – שיכון עובדים רמות רמז שיכון עובדים רמות רמז.
חצ-4612/6 01/11/1970 פקיסטאן – רכש מישראל
חצ-4594/29 01/11/1970 מזרח תיכון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי התכתבות  דו"חות בענין ביקור שליח ישראל בתורכיה  קפריסין  יוון  איראן ובענין אופן הצבעתם באו"ם
גל-15509/8 01/11/1970 רשימת עולים נובמבר 1970
גל-18314/4 06/11/1970 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי-דתי "עוזיאל" – שדה עוזיה בית-ספר ממלכתי-דתי "עוזיאל" – שדה עוזיה:  פתיחת כיתות  טיפוליות בבית הספר  הסעות מורים לבית הספר והליקויים בהסעות אלה  פתיחת כיתות חדשות  ענייני  טפסים ועוד
גל-15509/9 01/12/1970 רשימת עולים דצמבר 1970
גל-16970/8 01/12/1970 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו – בנק-ישראל – מיכון מערכות הסליקה דו"ח מסכם מטעם  בנק-ישראל – המפקח על הבנקים בנושא:  "מיכון מערכות הסליקה".
חצ-4427/13 01/01/1971 תאילנד – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ד'
גל-15509/10 01/01/1971 רשימת עולים ינואר 1971
ג-7453/1 01/01/1971 חוברת – בקעה/ כללי – א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר ישראל גללילי  בנוגע להתיישבות והבנייה בבקעת הירדן: ביקור של שר החקלאות בבקעת הירדן  סיכומי דיונים  תכנית אב להתיישבות בבקעת הירדן  הערכה תקציבית מוקדמת – כביש מעלה אפרים – תל-טל – קידוח מים  אזרוח יישובים  הצעת תכנית ופיתוח מואץ לשנים 1974/76  עובדות ובעיות באזורי ההתיישבות החדשה  בקעת הירדן – תכנן מערך מרכזים בין כפריים בקטע אדם  אתרי התיישבות בבקעת הירדן  תכנית למשק קיבוצי בבקעה  ביקור השר ישראל גלילי בבקעת הירדן ב-11.11.1975 (אזור פצאל  משואה וחמרה)  תושבים ביישובי הבקעה – נכון ל-3.12.1975  מאזן קרקעות  מערכת החינוך בבקעת הירדן – תשל"ו  רכישת זכויות בקרקעות עבדייה (אל בוקיעה)  התכנית לפיתוח מואץ של בקעת הירדן  "גלגלון – עלון קיבוץ גלגל"  בקעת הירדן אזור ירושלים – סיור ועדת השמות הממשלתית  פרוגרמה של המרכז האזורי "שלומציון" לשרותים אישיים וציבוריים ליישובי בקעת הירדן ועוד.
ג-6521/2 31/01/1971 הפער הכלכלי חברתי בין השכבות באוכלוסיה – ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה (המשך מתיק מס' 1). התכתבות עם שרי ממשלה  מנהל בית הספר חעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית  כפר הנוער בן-שמן והארגון למען המשפחה בישראל בנושאים: תקציבים  שעורי עזר לילדים בשכונות  מצוקת דיור (המשך בתיק מס' 3)
גל-15509/11 01/02/1971 רשימת עולים פברואר 1971
א-7114/3 01/02/1971 רה"מ ג. מאיר – מגעים מדיניים סיכומים וסקירות על שיחות קיסינג'ר עם מצרים וישראל; תשובת מצרים ליארינג
ג-7453/2 01/02/1971 חוברת – בקעה/ כללי – ב'  התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר ישראל גלילי  בנוגע להתיישבות והבנייה בבקעת הירדן: פיתוח אמצעי תקשורת  סיכומי דיונים  שידורי טלוויזיה  הקמת קו מתח גבוה ראשי בבקעת הירדן  תזכיר בענין הוצאות החשמל בקיבוץ קלי"ה  קידוחים  פיתוח מקורות מים  עיבוד קרקעות בצפון ים המלח ע"י קבוצת עין גדי  אזור פצאל – הצעה להשקאת שטחים מרוכזים במי הירדן  אדמות הווקף בעוג'ה וביריחו  השלמת מסגרות קרקע ליישובים בבקעת הירדן – מסקנות והמלצות  סיכומי ישיבות של ועדת מיקום האחזויות נח"ל  ריכוז החלטות התיישבות ועוד.
גל-15509/12 01/03/1971 רשימת עולים מרץ 1971
גל-15509/13 01/04/1971 רשימת עולים אפריל 1971
גל-15509/14 01/05/1971 רשימת עולים  מאי 1971
חצ-4613/9 01/06/1971 פרו – נספחי צה"ל.
גל-15509/15 01/06/1971 רשימת עולים יוני 1971
חצ-4602/6 01/06/1971 סין הלאומנית (טייואן)- יחסים עם מדינות ערב. התכתבות בנוגע ליחסי טייוואן-מדינות ערב. בתיק הושחרו עמודים בכפוף לפרט 6 לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010.
חצ-4623/11 08/06/1971 קמבודיה – משלחות משרד הבטחון. בתיק מכתב מעוזר מחקר ופרסומים במשרד הביטחון אל עמנואל גלבר שגריר ישראל בקמבודיה בנושא חומר לירחון הצבא.
גל-15510/1 01/07/1971 רשימת עולים יולי 1971
גל-15510/2 01/08/1971 רשימת עולים אוגוסט 1971
גל-15510/3 01/09/1971 רשימת עולים ספטמבר 1971
גל-15510/4 01/10/1971 רשימת עולים אוקטובר 1971
חצ-7314/13 15/10/1971 טייסים שבויים שבויינו בסוריה ובמצרים – מצב בריאותם של השבויים  המאמצים להחזרתם  פעולות הצלב האדום ועוד
גל-15510/5 01/11/1971 רשימת עולים נובמבר 1971
גל-60609/24 22/11/1971 אילת בית החייל בחוף הדרומי באילת
גל-15510/6 01/12/1971 רשימת עולים דצמבר 1971
חצ-5307/14 01/01/1972 אוסטרליה – איגודים מקצועיים וסטודנטים
גל-4109/1 01/01/1972 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – תאילנד – כללי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – תאילנד – כללי
חצ-5376/14 01/01/1972 צ'ילה – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-5376/19 01/01/1972 צ'ילה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-4848/3 01/01/1972 צי'לה – כללי (כרך ג')
חצ-4854/11 01/01/1972 תאילנד – חקלאות
גל-15510/7 01/01/1972 רשימת עולים ינואר 1972
נ-156/6 01/01/1972 ביקור הנשיא בארצות-הברית. התכתבות עם משרד החוץ בנוגע להשתתפות הנשיא שזר בטקס אזכרה לנשיא ארצות הברית הארי טרומן (HARRY TRUMAN(
חצ-5320/59 01/01/1972 בורמה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-5321/9 01/01/1972 בורמה – ארועים מרכזיים במדינה
חצ-5375/12 03/01/1972 פרו – נספח צה"ל חליפת מכתבים בנושא מינויו של אלוף משנה (אל"מ) צבי נשר כנספח צה"ל בפרו.  בתיק גם מכתב בנושא פרשת מיכאיל רוי.
חצ-8117/13 26/01/1972 בריטניה- מז"ת (17-22.12.72) מיכום  סקירה
גל-15510/8 01/02/1972 רשימת עולים פברואר 1972
גל-3806/8 01/02/1972 פרס קפלן – משרד התקשורת בתיק התכתבות בעניין מענק פרס ייעול לאריה שטיינר על ייעול השימוש בטלפון הציבורי.
חצ-5320/61 01/02/1972 בורמה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-5321/1 01/02/1972 בורמה – דו"חות הערכות מצב וסקירות
ג-6521/5 01/03/1972 הפער הכלכלי חברתי בין השכבות באוכלוסיה – ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה (המשך מתיק מס' 4) התכתבות עם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל  נציבות שירות המדינה וקרן ילדנו בנוגע לקיצבאות לילדים (המשך בתיק מס' 6)
חצ-5308/2 01/03/1972 אפגניסטאן – ביקורי אישים ונציגי מוסדות
חצ-5308/6 01/03/1972 אפגניסטאן – יהדות בתיק מכתב מהחכם סולומון גאון  רבה של העדה הספרדית בלונדון  על העברת ספרי תורה מאפגניסטן וכן מכתב מסגן המנהל הכללי של משרד החוץ אל קונסול ישראל בשיקגו בדבר ידיעות על מצבם של היהודים באפגניסטן לאחר ההפיכה.
גל-15510/9 01/03/1972 רשימת עולים מרץ 1972
חצ-4459/1 01/04/1972 לוב כרך א' תביעות יהודים תביעות יהודים
גל-15510/10 01/04/1972 רשימת עולים אפריל 1972
חצ-5323/51 01/04/1972 ברזיל – איגודים מקצועיים וסטודנטים
גל-15510/11 01/05/1972 רשימת עולים מאי 1972
חצ-5367/17 01/05/1972 סין הלאומנית (טאיוון) – יחסים עם מדינות ערב התכתבות בנוגע לקשרי מסחר בין טייוואן לערב הסעודית. בתיק הושחרו עמודים בכפוף לפרט 6 לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010.
גל-9066/6 15/05/1972 רשימת הקצבת מטבע-חוץ בתיק רשומות  בקשות ואישורים של הקצבות מטבע חוץ לבתי מלון ומסעדות שונות בארץ וכן הקצבות מט"ח לנציגי בתי מלון היוצאים לסיורים מחוץ לארץ במסגרת עבודתם.
גל-15511/1 01/06/1972 רשימת עולים יוני 1972
חצ-5308/3 28/06/1972 אפגניסטאן – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי בתיק תיאור על יחסי החוץ של אפגניסטאן ודרישתה לנסיגה מידית של ישראל מהשטחים שכבשה.
גל-15511/2 01/07/1972 רשימת עולים יולי 1972 
חצ-5189/27 09/07/1972 ברזיל בתיק מכתב מאת הלשכה המשפטית במשרד החוץ בנושא הצעת  הדואר לבקשה בעניין מתן פטור מאגרות דואר לנציגויות הזרות בישראל.
גל-15511/3 01/08/1972 רשימת עולים אוגוסט 1972
גל-51220/35 07/08/1972 אפייה – תעריפי שכר בתיק הסכם שכר קיבוצי לפועלי האפייה בארץ.
חצ-4813/23 01/09/1972 קורס אגרומטאורולוגיה – תאילנד התכתבות בין משרד החוץ ושגרירות ישראל בבנגקוק  תאילנד  בנוגע להשתתפות נציגים מתאילנד בקורס שנערך בבית-דגן. תזכירים בנושא.
גל-15511/4 01/09/1972 רשימת עולים ספטמבר 1972
גל-15511/5 01/10/1972 רשימת עולים אוקטובר 1972
גל-51112/37 01/10/1972 נגר שלום בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי באר שבע לבין חברת נגר שלום  חברה לבניין ופיתוח בע"מ.
חצ-5323/53 01/10/1972 ברזיל – תנועות מחתרת
א-7312/25 31/10/1972 פלמ"ח מכתב מאת מיכאל ארנון מזכיר הממשלה אל גולדה מאיר ראש הממשלה ואל יגאל אלון סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות  בדבר הצעה חדשה של גח"ל לסדר היום בכנסת בקשר לחוברת הפלמ"ח.
גל-15511/6 01/11/1972 רשימת עולים נובמבר 1972
ג-14538/9 01/11/1972 חוברת משרד השיכון  האגף לבניה כפרית – ספר הישובים החדשים חוברת של משרד השיכון עם תכניות של יישובים חדשים והאחזויות נח"ל ברמת הגולן  בקעת הירדן  גוש עציון  רצועת עזה  צפון וסיני  דרום סיני (מרחב בשלמה) והערבה ויישובים בודדים באזורים אחרים.
גל-15511/7 01/12/1972 רשימת עולים דצמבר 1972
גל-16972/10 01/12/1972 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו – תים  72 סקר מציגים "תים 72" מטעם המכון לפריון העבודה והייצור – מרכז הסיוע לתעשייה הזעירה.
גל-51112/40 26/12/1972 דפוס דורמבוס הסכם עבודה קיבוצי בין מועצת פועלי תל אביב לדפוס דורמבוס
א-7336/32 31/12/1972 יחסי ישראל גרמניה המזרחית מכתב מאת מיכאל ארנון מזכיר הממשלה אל ראש הממשלה ואל שר החוץ בדבר החלטה 334 של הממשלה בישיבתה מיום 31.12.1972 בנושא סקירה מדינית-תביעות למזרח גרמניה
ג-6521/8 01/01/1973 הפער הכלכלי חברתי בין השכבות התכתבות עם משרדי ממשלה  תהל"ה תנועת סטודנטים לצמצום הפער החברתי בישראל  המוסד לביטוח לאומי ועם אנשים פרטיים בנושאים: מס הכנסה  תעסוקה והכשרה מקצועית
גל-41356/51 01/01/1973 הצעות חוק פרטיות (כנסת שביעית) – חוק גנים לאומיים ושמורות טבע הצעות חוק פרטיות (כנסת שביעית) – חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
פ-909/9 01/01/1973 שר האוצר – המועצה הכלכלית המיעצת לשעת חרום סיכומי ישיבות. התכתבות בין הגורמים האחראים  הנחיות לעבודה המועצה ושל ועדותיה  דו"חות הועדות. כרך א'
פ-909/10 01/01/1973 שר האוצר – המועצה הכלכלית המיעצת לשעת חרום סיכומי ישיבות. התכתבות בין הגורמים האחראים  הנחיות לעבודה המועצה ושל ועדותיה  דו"חות הועדות. כרך ב'
חצ-7317/3 01/01/1973 הסברה ערבית
חצ-4928/9 01/01/1973 תאילנד – משתלם.
חצ-8322/7 01/01/1973 נורבגיה- מז"ת. כרך ג' קטעי עיתונות
ג-5253/1 01/01/1973 מברקי עתונות.
חצ-8004/8 01/01/1973 משה דיין. כרך ג' דברי שר הביטחון בתקשורת בנושא שטחים ויחסים עם מדינות ערב
חצ-8099/11 01/01/1973 פקיסטן בתיק – סקירה כללית מאת משה יגר ממשרד החוץ על פקיסטן; בסקירה על האוכלוסייה  דת ולשונות במקום.
גל-70217/2 01/01/1973 YOM KIPPUR WAR מלחמת יום כיפור השפעות המלחמה על יהודים וערבים. הרצאה של שמואל טולדנו יועץ לראש הממשלה וכן קטעי עיתונות  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-16977/47 01/01/1973 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו- מערכות מידע אינטגרטיביות. המדור להנדסת ייצור- מערכות מידע אינטגרטיביות לניהול וייעול הפריון
ג-5252/1 01/01/1973 מברקי עתונות
גל-6871/2 01/01/1973 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) נהריה עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון מתושבי נהריה וערים נוספות בארץ
גל-6871/3 01/01/1973 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) תל-אביב עצומה בעד אי החזרת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי תל אביב וערים נוספות ברחבי הארץ
גל-6871/4 01/01/1973 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) רמת-גן עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי רמת-גן ומישובים נוספים
גל-6871/5 01/01/1973 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ראשון-לציון עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי ראשון-לציון ומישובים נוספים
גל-22756/28 03/01/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ינוב תכנית מפורטת צש/1/97
חצ-4897/4 01/02/1973 אמל"ט (אמריקה הלטינית) – ענייני נוער התכתבות וחליפת מברקים בנושא.
א-111/4 21/02/1973 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר- תקרית המטוס הלובי מברקים  חוות-דעת משפטית  מפה ופרוטוקולי ישיבות בנוגע לתגובות בעולם על יירוט המטוס הלובי והחקירה.
חצ-6737/19 01/04/1973 יחסי גרמניה – ישראל 2 דיווחים  התכתבות
חצ-5323/46 01/06/1973 ברזיל – קשרים עם מפלגות ואיגודים בחו"ל
גל-59799/5 08/08/1973 מאיר פולק בנימינה אחש/141 ג'10205/57 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים.
א-7070/25 01/09/1973 פטישי (פרטים על הרי לוי באמצעות נחמיה) דיווחים על פגישות ב-1974-1972 (כולל מכתב א. המר לל. ברייז'נב ודיווח על פגישה עם המר) וכו'
א-7792/5 02/09/1973 לשכת השגריר שמחה דיניץ – תיק אישי עניני מאוקטובר  – 1973 התכתבות בנוגע לנושאים אישיים  פגישות שר החוץ אבן עם גרומיקו – שר החוץ הרוסי  וקיסנג'ר – שר החוץ האמריקני המשא-ומתן עם המצרים ועוד.
חצ-5320/62 01/10/1973 בורמה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי מלחמת יום כיפור
חצ-5320/60 01/10/1973 בורמה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי מלחמת יום כיפור
חצ-10329/3 01/10/1973 לשכת השגריר שמחה דיניץ – טענות מזכיר המדינה הנרי קיסינגר
א-4183/11 16/10/1973 המנכ"לים מרדכי גזית ועמוס ערן – [מגעים מדיניים עם מצרים וסוריה] הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה ונספחיו (5.1974)  נאומי רה"מ גולדה מאיר במליאת הכנסת במהלך מלחמת יום-הכיפורים ובנוגע למהלכים המדיניים לקראת הסכמי הפרדת הכוחות עם מצרים (10.1973 – 12.1973)  נאומי רה"מ יצחק רבין לרגל השבעת ממשלתו הראשונה והמהלכים המדיניים לקראת הסכמי הביניים (6.1974  3.1975)  קווי היסוד של ממשלת יצחק רבין הראשונה (שאליהם מצורפים כנספח פרקים של קווי היסוד של הממשלה בראשות גולדה מאיר מדצמבר 1969)  תמלילי נאומים של נשיא מצרים אנואר סאדאת בזמן מלחמת יום-הכיפורים ואחרי חתימת הסכם הפרדת הכוחות  החלטות של של מועצת הבטחון של האו"ם  שדרים ממזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר לרה"מ מאיר בנוגע למגעים המדיניים עם מצרים וסוריה (בתיווך ארה"ב) בעקבות המלחמה ולקראת הסכם הפרדת הכוחות  החלטות מועצת הביטחון של האו"ם בזמן המלחמה ואחריה ועוד.  בתיק מסמך הערות בנושא יחסי מלחמה מאת היועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר.
א-4996/5 19/10/1973 לשכת השגריר שמחה דיניץ – מלחמת יום הדין – מוסד תיק מס' 3 מברקים יוצאים ונכנסים – כולל הדיונים המדיניים לקראת הפסקת האש  חילופי שדרים בין רה"מ גולדה מאיר ונשיא ארה"ב ושר החוץ האמריקני  הפסקת האש והצבת כח המשקיפים  אבדות הצדדים ועוד.
גל-8238/1 29/10/1973 מהדורות חדשות מהימים של ביקור סאדאת + קמפ דיוויד בתיק תמלולי מהדורות החדשות מהימים שלאחר מלחמת יום הכיפורים 29 באוקטובר ועד 1 בנובמבר 1973.
חצ-4929/11 01/01/1974 תאילנד – סיור לימודים
חצ-4929/15 01/01/1974 תאילנד – קון קן.
חצ-4929/4 01/01/1974 תאילנד – דו"ח תמיר (כרך א')
חצ-4929/5 01/01/1974 תאילנד – דו"ח תמיר (כרך ב')
חצ-4929/7 01/01/1974 תאילנד – תכנית צפון
חצ-4923/4 01/01/1974 צי'לה – כללי (כרך א')
חצ-4923/5 01/01/1974 צי'לה – כללי (כרך ב')
גל-6872/1 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ירושלים 1 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי ירושלים וישובים נוספים
גל-6874/1 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) חיפה עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון מתושבי חיפה וישובים נוספים
גל-6875/1 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6876/1 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) חולון עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה שומרון
גל-6877/1 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) חצור עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי חצור ויושבים נוספים
גל-6871/6 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) חיפה 4 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי חיפה וישובים נוספים
גל-6872/2 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) נס-ציונה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי נס ציונה וישובים נוספים
גל-6872/3 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) באר-יעקב  אזור  בית-דגן  גבעת-שמואל עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי באר יעקב וישובים נוספים
גל-6872/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) חיפה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי חיפה וישובים נוספים
גל-6872/5 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) טירת-הכרמל עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי טירת-הכרמל וישובים נוספים
גל-6872/6 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) רמת-השרון עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי רמת-השרון וישובים נוספים
גל-6872/7 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ירוחם עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי ירוחם וישובים נוספים
גל-6872/8 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ירושלים 6 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי ירושלים וישובים נוספים
גל-6873/9 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) תל-אביב 6 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי תל-אביב וישובים נוספים
גל-6873/10 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) תל-אביב 2 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי תל-אביב וישובים נוספים
גל-6874/2 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ערד עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון מתושבי ערד וישובים נוספים
גל-6874/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) נצרת-עילית עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי נצרת-עילית וישובים נוספים
גל-6874/5 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) מגדל-העמק עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי מגדל-העמק וישובים נוספים
גל-6874/6 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) גן-יבנה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי גן-יבנה וישובים נוספים
גל-6874/7 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) רכסים  רמת-ישי  שלומי  יקנעם  כרמיאל עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי כרמיאל וישובים נוספים
גל-6874/8 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) I עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי פתח תקווה וישובים נוספים
גל-6874/9 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) II עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון II
גל-6874/10 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) III עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון III
גל-6875/2 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/3 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/5 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/6 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/7 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/8 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/9 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6875/10 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית)  עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6876/3 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) קרית-אתא עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי קריית אתא וישובים נוספים
גל-6876/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) תל-אביב 4 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי תל אביב (4)
גל-6876/5 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) תל-אביב 1 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי תל אביב (1)
גל-6877/2 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) קיבוצים עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי הקיבוצים
גל-6876/2 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) אשקלון עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6877/3 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) כפר-סבא עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון
גל-6877/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) גבעת-עדה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי גבעת עדה
גל-6877/5 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) אור-יהודה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי אור יהודה
גל-6877/6 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) בית-שאן עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי בית שאן וישובים נוספים
גל-6877/7 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) הוד-השרון עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי הוד השרון
גל-6877/8 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) יהוד עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי יהוד
גל-6877/9 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) עפולה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי עפולה ויושבים נוספים
גל-6877/10 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ירושלים עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון מתושבי ירושלים
גל-6877/11 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) אופקים עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי אופקים
גל-6877/12 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ירושלים 4 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי ירושלים (4)
גל-6877/13 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) נתניה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי נתניה
גל-6877/15 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) אור-עקיבה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי אור עקיבא
חצ-8530/31 01/01/1974 בורמה – מדיניות חוץ  כללי.
חצ-8530/27 01/01/1974 בורמה – חוץ  כללי.
חצ-9432/3 01/01/1974 אוסטרליה – BERINSON JOE (ברינסון)
חצ-6812/16 27/02/1974 לשכת המנכ"ל – דיווחים מנציגויות כולל דו"ח השגריר על המצב בוייטנאם
גל-12841/14 10/03/1974 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קוי יסוד לתוכנית הממשלה. משימות מרכזיות של הממשלה בראשות מנחם בגין  הסכם קואליציוני
ג-7449/1 01/06/1974 ועדת שרים לכלכלה פרוטוקולים מישיבות הועדה 23.6.74 – 25.1.76  סדרי-יום; הצעות החלטה והחלטות הועדה  נתונים  חומר-רקע ועוד
גל-23808/7 01/06/1974 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – דוד כהן  פריס (נשיא ברית יהודי מרוקו בצרפת-פריס 1978)
גל-62858/9 30/06/1974 מטבע חוץ דו"חות יתרות מטבע חוץ לפי תאריכים (במיליוני דולרים): יתרות בבנק ישראל  יתרות מיועדות בבנק ישראל  פקדונות החשכ"ל ובנציגות האוצר בניו יורק.
גל-8361/5 01/07/1974 לשכת מנכ"ל וינשל – חומרי בנין חוברות מפרט טכני ודרישות איכות למוצרי בניה  חומרים ומוצרי בניה הנושאים תו-תקן או סימן-השגחה  מפתח לקטלוג מוצרי בניה מבוקרים ונתונים על תצרוכת בטון
חצ-8553/6 01/07/1974 קוריאה הדרומית – קשרים עם ארגוני חבלה וגופים פלסטינאים.
גל-51118/73 16/07/1974 אחים רויכמן ( שומרון) בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי חדרה לבין אחים רויכמן  עבודות עפר.
רש-1668/4 01/08/1974 מפות פרוייקטים – הרצליה חוף השרון. מספר מפות / תכניות 5.
חצ-9333/3 01/08/1974 לבנון – תל אל-זעתר
חצ-8013/5 01/09/1974 שמעון פרס. כרך א'
חצ-6858/6 01/10/1974 השר יגאל אלון – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ יגאל אלון  בנוגע לנושאים: דיווחים משיחות דיניץ – קיסינג'ר  לקראת ביקור קיסינג'ר במזרח התיכון  הערות בנושא של יחסי מלחמה  מתוך שיחת אלון – קיסינג'ר ב-2 באוקטובר 1974  תיקון ג'קסון – ואניק  התבטאויות רשמיות אמריקניות בעניין המזרח התיכון  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים ועוד.
ג-6732/14 17/10/1974 יחסי ישראל-ברזיל בתיק התכתבות בין לשכת ראש הממשלה יצחק רבין לבין  מזכיר  ארגון CENTRA – Asocoacion de Comunidades y Organizaciones Israelitus en Latino-America  בדבר רצונו של מר Wlfgang s. Siebner לבקר בישראל
ג-6736/2 01/11/1974 יחסי ישראל – גרמניה (כרך ב')
חצ-6858/8 01/11/1974 השר יגאל אלון – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ יגאל אלון  בנוגע לנושאים: ועידת רבאט  התבטאויות אמריקאיות רשמיות בנושא הפלסטיני  פרוטוקולים מפגישות בין ד"ר הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה ומשלחת ארצות הברית לבין יצחק רבין  ראש ממשלת ישראל ומשלחתה. ארה"ב והבעיה הפלסטינית  הבחירות בארה"ב  חשש ממלחמה נוספת בין ישראל למצרים וסוריה  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים ועוד.
חצ-6858/9 21/11/1974 השר יגאל אלון – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ יגאל אלון  בנוגע לנושאים: תזכיר על פסגת ולדיווסטוק ונוסח ההצהרה על הגבלת נשק גרעיני אסטרטגי  חוק סיוע החוץ  המהלך הבא במו"מ המדיני ע"פי השיחות עם קיסינג'ר  בעיות כלכליות פתוחות ביחסי ישראל – ארה"ב  פרוטוקול שיחת אלון עם קיסינג'ר  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים ועוד.
ג-6715/4 21/11/1974 רה"מ יצחק רבין  – פגישות וביקורים עם ראש הממשלה – פניות הציבור. כרך ג' התכתבות ופניות מגופים ומאנשים פרטיים  בקשות לפגישות עם ראש הממשלה
חצ-6858/10 11/12/1974 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  סיכומי שיחות  מגעים בנושא חוזה הגנה בין ישראל לארצות הברית ועוד ( כולל מסמך רקע לבקשת ישראל לסיוע ארה"ב לשנת התקציב 1976 מ- 12.74 )
תה-2/42 01/01/1975 כתבי האמנה והחזרה של שגרירי אורוגואי
גל-13283/16 01/01/1975 ביקור סיימון התכתבות בנושא טיוטת הצהרת הועדה המשותפת של ארצות הברית וישראל להשקעות וסחר ופרסום ההצהרה וכן טיוטת הסכם לשיתוף פעולה כלכלי בין המדינות לקראת ביקור של מזכיר האוצר ויליאם סיימון.
ג-6689/35 01/01/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הילרון קפוצ'י
גל-16699/14 01/01/1975 נתניה – פרוייקט קדמת נתניה שכונת עמליה – יונגסטר תכנית שטח ובינוי
גל-15504/7 01/01/1975 רשימת עולים ינואר 1975
גל-12895/12 01/01/1975 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שבטי הפאתאנים (פאשטו) (אפגניסטן ופאקיסטן) התכתבויות ולחיפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  בנוגע לפניית אגודת עמישב – למען נדחי ישראל: תזכיר על האגודה ופעילותה  "שבטי ישראל האובדים – (מקורם הישראלי של שבטי הפאתאנים)"  דו"ח המשלחת להודו – שנת תש"מ על פעילות המשלחת בקרב ריכוז פתאניים בקשמיר  "האובדים בארץ אשור – מקורם הישראלי של שבטי הפתנים"/ הרב אליהו אביחיל ואליהו ברין  עלון מידע על הפתנים  הקשמירים  הקננאים וצאצאי האנוסים בספרד ובפורטוגל
חצ-8935/16 01/02/1975 גרמניה – ביקור שר החוץ יגאל אלון.
גל-15504/8 01/02/1975 רשימת עולים פברואר 1975
גל-15504/9 01/03/1975 רשימת עולים מרץ 1975
גל-15504/10 01/04/1975 רשימת עולים אפריל 1975
גל-13290/16 04/04/1975 הסברה ערבית תקשורת ערבית בתעמולה אנטי ישראלית והתמודדות השגרירות הישראלית בארה"ב כנגדה.
חצ-4876/11 01/05/1975 קורסים – צבא תאילנד תזכירים והתכתבות בנוגע לסיוע חקלאי לצבא תאילנד.
א-7414/5 01/05/1975 לשכת השר ישראל גלילי – ארה"ב – מאי 1975-דצמבר  – 1975 מברקים  ניירות עמדה  פרוטוקול שיחה בעניני המשא-ומתן לקראת ועידת ג'נבה  פעולות בלבנון  יחסי ארה"ב-ישראל ועוד. (המשך בתיק 6)
גל-15504/11 01/05/1975 רשימת עולים מאי 1975
גל-15504/12 01/06/1975 רשימת עולים יוני 1975
חצ-6859/11 03/06/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגות; ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  תמלילי נאומים  מסיבות-עתונאים; סיכומי שיחות  ניירות-עמדה ( כולל ניירות על דרישות מצרים וויתורי ישראל במו"מ על הסכם-ביניים מ- 5-6.75 )
גל-51058/4 29/06/1975 לוד – בית חרושת לסיגריות בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות ומבטחים לבין סיגריות לוד בנוגע לפיצויי פיטורים.
גל-51119/41 10/07/1975 מיזוג אויר בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי תל אביב לבין הנהלת אטמור.
חצ-8513/18 01/08/1975 קוריאה הדרומית – קשרים עם ארגוני חבלה וגופים פלסטינאים.
ג-6724/13 26/09/1975 רה"מ יצחק רבין – שירות הביטחון הכללי בתיק רק התכתבות בנוגע להודעה של השר ויקטור שם טוב על התנהגות אנשי הביטחון שהתלוו אליו בביקורו באמריקה הלטינית.
ג-6735/23 26/10/1975 יחסי ישראל-לבנון מכתב מאגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן אל ראש הממשלה יצחק רבין בדבר פנייתם אל ארגון הצלב האדום לפעולה לביטחון שלומם של כל אזרחי לבנון ובתוכם יהודי לבנון   מכתב בקשה אל ממשלת ישראל לפעול למול  ארצות הברית נגד הופעתו של אנואר סאדאת בבית הנבחרים של ארצות הברית ולפעולה למול נשיא ארצות הברית ג'רלד פורד לחדש את הזרמת הנשק לישראל.   ממר Fred Barthni בשם מספר משפחות נוצריות מדרום קליפורניה
גל-21373/9 10/11/1975 יעוץ משפטי – ביצוע המלצות ועדת לנדאו יעוץ משפטי – ביצוע המלצות ועדת לנדאו.
גל-51200/62 17/11/1975 מרכז החאן בתיק – הסכם קיבוצי בין "מרכז החאן" בירושלים לבין ההסתדרות הכללית  האיגוד הארצי של שחקנים ובמאים בנושא תנאי שכר; נספח להסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין מרכז החאן לבין האיגוד הארצי של השחקנים וועד שחקני החאן.
חצ-8008/2 01/01/1976 שמעון פרס. כרך ב'
ג-6771/9 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – ברזיל
ג-6771/13 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – צ'ילה
א-7380/5 01/01/1976 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב (2) (המשך מתיק 4) מברקים וסקירות בנוגע למגעים בין ישראל לארה"ב בנושאים: סיוע בטחוני ואזרחי מארה"ב לישראל  ביקור רה"מ יצחק רבין בארה"ב  יחסי ארה"ב עם תורכיה ואיראן  חדירת סוריה ללבנון  ועוד. (המשך בתיק 6)
חצ-8495/30 01/01/1976 גרמניה המערבית – קשרים במישור הבטחוני  סיוע לישראל. מברק מאת רופין  בון  אל משרד החוץ בו הוא מדווח על פגישה שתתקיים עם מזכיר המדינה שמידט. בנוסף מתייחס במברק לסוגיית יצוא נשק.
חצ-8493/17 01/01/1976 בורמה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-9436/25 01/01/1976 אנטיגואה – ראש ממשלת אנטיגואה
ל-1389/1 01/01/1976 דו"ח אירועים צבאיים + מג"ב (כרך א') תיק משטרת ישראל  דו"ח ארועים  יציאה לירדן  הגדה המזרחית  שריפה  מלון פארק  הרוגים  ארועי פח"ע  מעצר  הפגנות  פעילות עויינת.
גל-13860/27 07/01/1976 עניני כנסת – ממשלה הצעת חוק לפזור מועצת הרבנות הראשית – 1975 הצעת חוק פרטית
א-2025/22 14/01/1976 שטחים מוחזקים – עניני בריאות ושיכון. ביקור משלחת מטעם ארגון הבריאות העולמי בישראל לצורך בדיקת מצב שירותי הבריאות בשטחים המוחזקים
א-2025/13 25/01/1976 מעצרים מנהליים. מעצרים מנהליים – סמכויות
גל-4670/11 26/01/1976 פרס קפלן – זרח ויצחק שפלן  קבוצת כנרת מתן פרס קפלן – פרס ישראלי הניתן על התייעלות והעלאת פריון העבודה. הפרס נוסד בשנת 1954 ונקרא על שמו של אליעזר קפלן  שר האוצר הראשון של מדינת ישראל לזרח ויצחק שפלן מקבוצת כנרת על טיפוח זנים חדשים של ענבי מאכל לייצוא; המלצות למתן הפרס;
חצ-8493/20 01/02/1976 בורמה – קשרים עם ארגוני חבלה.
א-2026/1 04/02/1976 התישבות. כרך א' הקמה ופיתוח ישובים חדשים  "המפעל הדרומי" – הצעה לפיתוח אזור התיישבותי בדרום הארץ  נהלים בנושא קרקעות בשטחים המוחזקים  הקמת יישובי עולים  תכנית להקמת ישובים חדשים  תנאי התיישבות התחלתיים של יישובים חדשים  עיקרי תכנית ההתיישבות ועוד
חצ-8008/3 01/04/1976 שמעון פרס. כרך ג'
א-7380/7 01/04/1976 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב (3) מברקים בנוגע למגעים בין ישראל לארה"ב בעניני הסיוע הכלכלי לישראל חידוש מנדט אונדו"פ ברמת הגולן  ההתנחלויות הישראליות בשטחים  המצב בלבנון   הצהרותיו של קרטר בנושא המזרח התיכון לקראת הבחירות ועוד.(המשך בתיק 8)
א-2003/9 28/04/1976 תקנות שעת-חרום – יהודה  שומרון ורצועת עזה  רמת הגולן  סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית. תקנות שעת-חרום – יהודה  שומרון ורצועת עזה  רמת הגולן  סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית
ג-16918/3 01/06/1976 סוריה / רשימת בתי כנסת תצלומים בצירוף רשימה שלהם  שצולמו בתוניסיה ובמרוקו בקיץ 1976  אשר נשלחו ע"י יוסף פנטון מצרפת. צילום: יוסף ינון.
חצ-8512/7 01/06/1976 קמבודיה – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8014/3 01/07/1976 שמעון פרס. כרך ד'
א-4237/7 01/07/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – פרשת אנטבה השתלשלות האירועים – לוח זמנים; דיווח אמ"ן
גל-16976/25 01/07/1976 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו – טלדור – סקר מינהלי. פרסום מטעם המכון לפריון העבודה והייצור שכותרתו "טלדור בע"מ – מחלקת המכירות – סקר מנהלי""
א-5003/4 01/07/1976 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים אהרון חרסינה – פגישות  .5-1
גל-2466/29 09/08/1976 גמזו בתיק התכתבויות בנוגע להקמת מקווה במושב גמזו.
גל-70505/24 28/09/1976 ירושלים (מלחה)  גושים 30451 30452 30453 מיפוי – מלחה.
גל-51200/35 18/11/1976 תעשיית משקאות קלים בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי ירושלים לבין בית חרושת "מים חיים".
ג-7110/24 30/12/1976 מיכון – חברת "מחשב" תיק של משרד ראש הממשלה המכיל התכתבויות עם חברת "מחשב" לעיבוד נתונים מדעיים ומינהליים במחשבים. בתיק ישנה התכתבות בעניין עדכון מחירי עיבודי מחשב בהתאם לחוזה עם גנזך המדינה.
גל-51200/20 01/01/1977 זמיר – תעשיית חלילים בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי שדרות לבין מפעל זמיר לייצור חליליות.
גל-12931/11 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מכתבי הערצה. כרך ה' מכתבי תמיכה  אהדה והערצה מחוץ לארץ ומהארץ אל ראש הממשלה מנחם בגין
גל-51062/19 31/01/1977 דשנים וחמרים כימיים כימיקלים ופוספטים בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי חיפה לבין דשנים וחומרים כימיים בע"מ.
חצ-5774/1 01/02/1977 סוריה חליפת מברקים בין הנהלת משרד החוץ לשגריר ישראל בוושינגטון בדבר עמדת הסורים והמצרים לגבי הרכב המשלחות לוועידה בג'נבה  על עמדת סוריה בנושא הייצוג הפלסטיני בג'נבה  בחירת הנציגים הפלסטינים ותנאיה לעניין זה כפי שהוצגו בשיחה עם סטודארד מנהל מזרח תיכון ודרום אסיה.
גל-60601/4 13/04/1977 שדה עוזיה תוכנית חלוקה בגוש לשני מגרשים במושב שדה עוזיה.
חצ-9771/17 01/05/1977 ברזיל – נספח צה"ל
גל-12931/7 01/05/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מכתבי הערצה. כרך א' מכתבי הערצה ותמיכה שנשלחו ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין: מכתבים מאזרחים ישראליים כמו יוסף וינר  נחמן בראוטבר  חנה גוזמן  אהרן ששון  אהרן צבי הכהן חלקיהו  בנו של החלל דב חלקיהו  גרשון ארי וכו'  עצומת תמיכה מיהדות ארצות הברית ומיהודים בולטים כמו שמואל מלבסקי (Samuel Malavsky)  מילטון למברט (Milton Lambert) וכו'. בנוסף  בתיק מכתבים מנוצרים אוהבי ישראל  גרמניה המערבית ועוד.
ג-12410/5 01/06/1977 מערק שורק  שמורת שורק פניות של חנה ביתן למר אברהם יפה מנהל רשות שמורות הטבע להקפיד על שימוש נכון בשם מערת הנטיפים ע"י בית-שמש מערת שורק
גל-12875/10 22/06/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עליה וקליטת יורדים. כרך א' תיק פניות של אזרחים אל ראש הממשלה  מנחם בגין  בנושא עלייה וקליטת יורדים – הטבות ליורדים שיחזרו בשנת ה-30 למדינה  תכנית סיוע בקליטת ישראלים חוזרים במסגרת שנת השלושים  אמצעי שכנוע והסברה בהחזרת ישראלים יורדים לארץ  מחקר – תופעת הנשירה בקרב יהדות ברית המועצות ועוד
גל-12898/16 22/07/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קהילות ספרדיות – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  בנוגע לפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות: דו"ח על ביקור בקהילות הספרדיות באמריקה הלטינית/ מרדכי מבורך  רשמיו של נסים גאון לאחר ביקור הנשיא סאדאת בישראל  החלטות שהתקבלו בועידת הנשיאים של הפדרציה בניו יורק (דצמבר 1977)  דברים שנשא גאון בוועידה ודו"ח שנמסר למשתתפים  קטעי עיתונות הנוגעים לפעילות הפדרציה (יוני – יולי 1978)  הקונגרס הבינלאומי לחקר יהדות ספרד  הענקת מלגה לסטודנט יוסף ששון (Joseph Sassoon) ועוד.
גל-12922/2 01/08/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בקשות לחגים כרך ב' מכתבי ברכה ותמיכה לחגים שנשלחו ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין מן האנשים: הרב מיכל סגל לוינגר  אברהם וסוליקא תורג'מן  הרב הנרי סובל (Henry Sobel)  משה נחשון (אטינגר)  וליד סאלח נסר אל דין  מקס מרכוס  מזיאנה זבולון  נחום מיידנבוים  אהובה מיזלס  מכתבי תמיכה מתלמידות כיתה ח' בישיבה דסנטרל קווינס (YESHIVA OF CENTRAL QUEENS)  דוד יהודה מזרחי  יהודים מארצות הברית וכו'.
א-2025/20 14/08/1977 שטחים מוחזקים – עניני תעסוקה ועובדים. שטחים מוחזקים – עניני תעסוקה ועובדים
גל-59420/4 12/10/1977 בנק ישראל הסכם עבודה קיבוצי משנת 1977 בין בנק ישראל להסתדרות הפקידים  עובדי המינהל והשירותים של הסתדרות העובדים הכללית והוועד הארצי של עובדי בנק ישראל  טופס תיקון להסכם משנת 1986.
גל-8372/9 30/10/1977 הסברה כלכלית בתיק התכתבות עם משרד האוצר  הכנסת והתאחדות הסוחרים הכללית בישראל בנושאים: שאילתות  הסברה כלכלית ותכנית הכלכלית החדשה של הממשלה. הודעת שר האוצר בכנסת בדבר החלטת הממשלה על מדיניות כלכלית ונתונים על המשק הישראלי.
חצ-8319/3 01/11/1977 אורוגוואי- מז"ת בתיק מכתב אל מנכ"ל משרד החוץ משגרירות ישראל במונטובידאו-אורוגוואי בנושא אגרת ששלח הנשיא אפריסיו מנדס אל הנשיא אפרים קציר. בתיק גם התכתבות בנושא קריאת בית ספר על שם מדינת ישראל / ירושלים בעיירה סן חוזה.
חצ-10201/7 01/01/1978 יהודי עירק
גל-2190/8 01/01/1978 בנק ישראל הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 10) – התשל"ח – 1978; דין-וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו; הסדר האשראי המכוון לתעשייה – פירוט ההצעות במסגרת ההסדר המוצע לביטול האשראי המכוון לתעשייה לשוק המקומי.
גל-71181/13 01/01/1978 תכנית אב להתישבות ביהודה ושומרון גוש אמונים תשלח 29
גל-23808/9 01/01/1978 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יקותאל שמעון ז"ל (נהג אוטובוס דן שנרצח בראמלה
חצ-7238/10 01/01/1978 בורמה – גולים  מחתרות
חצ-7238/1 01/01/1978 בורמה – יחסי חוץ
חצ-7238/3 01/01/1978 בורמה – קשרים בדרג לא ממשלתי
חצ-7238/8 01/01/1978 בורמה – עניני פנים
חצ-7273/30 01/01/1978 קמבודיה – מדיניות חוץ
חצ-7273/32 01/01/1978 קמבודיה – יחסי חוץ
חצ-7273/33 01/01/1978 קמבודיה – יחסים בדרג ממשלתי
חצ-7273/34 01/01/1978 קמבודיה – קשרים בדרג לא ממשלתי
חצ-7273/36 01/01/1978 קמבודיה – קשרים בדרג לא ממשלתי – פליטים סיוע*
חצ-7274/1 01/01/1978 קמבודיה – עניני פנים
חצ-7274/2 01/01/1978 קמבודיה – גולים  מחתרות
גל-4670/12 26/01/1978 פרס קפלן – זאב בן-חרות  משרד החקלאות  מפקדת יהודה ושומרון. בתיק הצעה לפרס קפלן עבור זאב בן-חרות.
גל-4673/18 31/01/1978 פרס קפלן – איזו ברקוביץ  בגד-עור בע"מ (1968) בתיק מכתב המלצה על איזו ברקוביץ לפרס קפלן.
חצ-6865/3 11/02/1978 השר משה דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות וכו' ( כולל דו"ח ישיבת הממשלה מ-19.2.78 )
חצ-6865/4 23/02/1978 השר משה דיין – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  מאמרים וכו' ( כולל טיוטות של הצהרת העקרונות; דו"ח ישיבת הממשלה מ- 26.2.78 )
גל-12931/9 01/03/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מכתבי הערצה. כרך ג' מכתבי הערצה ותמיכה שנשלחו ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין: תמיכה במהלכיו מול הנשיא קרטר במשא ומתן לשלום עם מצרים  מכתבים מאזרחים ישראליים כמו דוד עוגן  צבי עמי-נצח (קיז'נר)  אברהם סולטמן  הרב אשר סאסאנקא  שמואל אברהם נוסבוים  שמחה נאור וכו'  מרכז רוחני-דתי ליהודי כורדיסתאן בישראל  מכתבים מיהודים אמריקאים  נוצרים אוהבי ישראל  Andrew Currie SoRelle Jr ועוד.
גל-12931/10 01/03/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מכתבי הערצה. כרך ד' מכתבי הערצה ותמיכה שנשלחו ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין: תמיכה במהלכיו מול הנשיא קרטר במשא ומתן לשלום עם מצרים  מכתבים מאזרחים ישראליים כמו קלרה מעין  אליהו מירון  חננאל מאק  יעקב מרגי  יוסף מושקוביץ  פרופ' מכס מרקוס וכו'  עצומת תמיכה בו מאזרחים ישראלים  ומיהדות ארצות הברית כמו ארווינג מוסקוביץ' (Irving Moskowitz)  ארנולד מארק (Arnold Marque)  נוצרים אוהבי ישראל ועוד.
גל-2250/14 01/04/1978 מבנה תעשיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה עמוס מר-חיים  בנוגע לחברת מבני תעשייה בע"מ: דו"ח תקופתי מס' 1  פרטיכלים מישיבות של מועצת המנהלים  מעקב אחר ליקויים שהועלו בדו"ח מבקר המדינה 28 והטיפול לתיקונם  מבנה הון של החברה משנת 1978/79 ואילך  נוהל תשלומים לקבלנים  דו"חות כספיים ליום 31 במרס 1978  "שטחים ומבנים למפעלי תעשייה ולבתי מלאכה" מתוך דו"ח מבקר המדינה  דמי שכירות כלכליים של החברה  הקמת מבנים בשדה שדמה ועוד.
גל-12931/8 05/04/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מכתבי הערצה. כרך ב' מכתבי תמיכה עידוד הערצה וברכות מהארץ ומהעולם  לראש הממשלה מנחם בגין
גל-57005/3 16/08/1978 הכשרה ביהלומים בתיק התכתבויות בעניין פיתוח ענף ההכשרה המקצועית בתחום היהלומים.
גל-23791/42 01/10/1978 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – צפת – ערים בישראל התכתבות בנשוא העיר צפת.
חצ-6914/2 01/12/1978 השר משה דיין שה"ח – אישי רישומי וסיכומי שיחות וישיבות; פרטי-כל מישיבות הממשלה בעניני מו"מ; דיווחים  התכתבות וכו' ( כולל רישום שיחת חברי ועדת השרים לבטחון עם סיירוס ואנס ב- 14.12.78 )
גל-12922/12 06/12/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ברכות. כרך ג' התיק מכיל ברכות לראש הממשלה  מנחם בגין  מאזרחים מהארץ ומחו"ל לראש השנה  לחג המולד  לרמדאן ועוד
חצ-6914/4 01/01/1979 השר משה דיין שה"ח – אישי רישומי וסיכומי שיחות וישיבות; פרטי-כל מישיבות הממשלה; דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  התכתבות וכו' ( כולל רישומי ישיבות של קבוצות עבודה עם ארה"ב )
א-4328/7 01/01/1979 רה"מ מנחם בגין – יהדות מזרח אירופה (המשך מתיק מס' 6) דיווחים  סקירות ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: דוח מביקור אצל אנטולי שרנסקי  עליית יהודים מרומניה  ביקור הרב רוזן בישראל ומסורבי עליה
גל-13283/24 01/01/1979 אמל"ט – אמריקה הלטינית השקעות כלכליות למול מדינות אמריקה הלטינית
פ-4164/7 01/01/1979 חוזה השלום עם מצרים – נאום סגן ראש הממשלה יגאל ידין בכנסת נאום בכתב יד של יגאל ידין  סגן ראש הממשלה בממשלת בגין  לקראת נאומו במליאת הכנסת בדיון על אישור חוזה השלום עם מצרים בהצבעה בכנסת.
גל-68924/8 01/01/1979 החלטות ממשלה – ערבי דרוזי – טיפול נקודתי – עדיפות לאומית – שיקום פרוטוקולים  החלטות ונספחים מישיבות ממשלה וועדות שרים בנוגע לנושאים: תכנית רב שנתית לפיתוח יישובי המגזר הערבי בשנים 2001 – 2004  הסכם בנושא תכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי  החלטת הממשלה לאישור המלצות ועדת המנכ"לים לטיפול נקודתי ביישובים בהם קיים שיעור אבטלה חריג וקיימת מצוקה חברתית כלכלית מתמשכת – תכנית "אופק"  שיקום העיר לוד  רשימת יישובים באזורי עדיפות לאומית  פיתוח תשתיות בתחומים שונים באזורי עדיפות לאומית  תכנית שיקום שכונות פיזי – ריכוז מאמץ  סיוע מיוחד לשדרות רבתי  תכנית סיוע בתחום הכלכלי-חברתי לעיר שדרות ועוד.
חצ-9431/19 01/01/1979 אוסטריה  – תיק כללי
חצ-9432/8 01/01/1979 אוסטרליה – BROWN NEIL ANTHONY (בראון)
גל-12925/8 01/01/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – החלמות ואיחולים לראש הממשלה מנחם בגין – כרך ח' מכתבי איחולים וברכות להלחמה מהירה שנשלחו ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין: מנחם בלוך  פרחה בר מוחה  אילן בצלאל  שושנה ויוסף בראשי  צפורה ברנס  משה ברלין  נחום בן נתן  סיגלית ברזני  יהודית בקרמן  שושנה בן ציון  בנימין אקצין  אבא אבן  שגרירי מדינות המשרתים בישראל  יהודים מארצות הברית ועוד.
חצ-9432/12 01/01/1979 אוסטרליה – EVANS GARETH (אוונס)
גל-12925/2 01/01/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – החלמות ואיחולים לראש הממשלה מנחם בגין – כרך ב' מכתבי איחולים וברכות להלחמה מהירה שנשלחו ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין: שגריר דרום אפריקה בישראל סטוארט פרנקלין  יוסף תקוע  מנחם פרוש  ד"ק משה פוקרס  תמרה הקר  פרופ' אנדרה נהר  יצחק נבנצל  מאיר יהושע נירנברגר  טובה נוה  מקסה נורדאו  נח מוזס  מרדכי פרקש  אליהו מירון  פזית מזרחי  לילך מלמד  מלכה מלמד  נחמה מליניאק  יהודים מארצות הברית ועוד.
גל-2435/5 08/01/1979 מחזות – מחזור אלכוהולי פרוטוקול מישיבת המועצה לביקורת סרטים ומחזות – הגבלות והיתרים; רשימת הסרטים שאושרו להקרנה; על המחזה: 'מחזור אלכוהולי' – דו"ח ביקורת.
גל-12884/25 16/01/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-גרמניה. כרך ג' בקשות לקבלת אשרות  פניות וקטעי עיתונות
גל-2466/7 06/03/1979 ירושלים התכתבויות הנוגעות לתקציב פיתוח מקוואות – שיפוץ מקווה בשכנות סנהדריה בירושלים; שיקום המקווה בשכנות סנהדריה – מפרט וחישובי עלויות.
גל-2242/19 09/04/1979 בנק ישראל חוזרים חור כללי של בנק ישראל קרנות מימון הלוואות מטבע חוץ
גל-45092/2 01/07/1979 חוק הדרכים לסלילת כבישים חוק הדרכים לסלילת כבישים
גל-22656/11 18/07/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מחוז הדרום – מושב שובה – מקלטים תיקון לתכנית מפורטת – מיקום למקלטים במושב שובה  החלטת הועדה לתכנון ולבניה מחוז הדרום  הפקדת התכנית  שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בניית מקלטים ציבוריים  תרשים המגרש ועוד.
גל-2434/34 10/09/1979 מחזות – ויהי חור סאטירה פוליטית על גוש אמונים.
חצ-6916/5 01/10/1979 השר משה דיין שה"ח – אישי פרוטוקולים מישיבות הממשלה בעניין הסדרי הביטחון בסיני; רישומי שיחות וישיבות; החלטות הממשלה  דיווחים מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל; חומר על ישיבות מועצת אירופה
גל-12921/1 01/11/1979 רה"מ מנחם בגין – הזמנות להופעות וטקסים צעירי בתי הכנסת המאוחדים  ישיבת קרית ארבע – חברון  לימוד פרשות השבוע עם החברה לחקר המקרא בישראל  קורות חייהם של חברי חבר הנאמנים של הוועד היהודי האמריקני  פרס הארווי  אולפן עקיבא נתניה  50 שנה למושב באר טוביה  הסתדרות עברית באמריקה  המרכז היהודי בג'קסונוויל  הזמנות מקהילות יהודיות מרחבי העולם ועוד.
חצ-8466/7 01/01/1980 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8795/12 01/01/1980 אמריקה הלטינית – פעילות מחתרת.
חצ-8796/13 01/01/1980 אורוגואי – דיווחים  סקירות והערכות מצב
גל-12922/10 01/01/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ברכות – כרך א' ברכות לשנה החדשה  חנוכה  חג המולד שנשלחו ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין  מראשי מדינות כגון: ברבדוס  בורמה (מיאנמר)  ליבריה  ארצות הברית  פיליפינים  רומניה וכו'. ברכות מנוצרים אוהבי ישראל  תנועת "בית שלום" ועוד.
חצ-9102/12 01/01/1980 פרגוואי – כללי.
חצ-9094/19 01/01/1980 אורוגוואי – תעופה.
חצ-9094/20 01/01/1980 אורוגוואי – השקעות.
חצ-9435/13 01/01/1980 איטליה – SPADOLINI GIOVANNO (ספאדוליני)
חצ-9436/9 01/01/1980 אירלנד – תיק כללי
גל-69340/19 01/02/1980 מערכת הלוואות במושבים באמצעות מחשב תיק של משרד הבינוי והשיכון על מערכת הלוואות במושבים באמצעות מחשב המציג חוברת בנושא שנערכה לכבוד יום עיון המציג מידע על הפעלת המערכת.
גל-45341/18 15/02/1980 כבישים מצומת דרך 1 מעלה אדומים – צומת דרך 3 – צומת בדרך 507 – מגדל צומת 55 ע"י חמרה – נחל רועים צומת דרך 90 תל גמלי  כוכב השחר  ענתות  מכמש  עטרות  גיתית  חמרה  מכורה  מבוא שילה  ואדי קלט ועוד.  כביש ארץ המרדפים  דרך אלון – כביש אלון. חלק מן העבודות בוצעו ע"י אחים רוייכמן (שומרון) בע"מ. קטע מחוז יהודה ושומרון
גל-61778/13 18/02/1980 מסגד  חסן  בק ווקף מוסלמי יפו.
חצ-8419/13 01/04/1980 מצרים – אוטונומיה.
גל-12921/3 01/05/1980 רה"מ מנחם בגין – הזמנות להופעות וטקסים בתיק התכתבויות בנוגע להזמנות שהתקבלו עבור ראש הממשלה מנחם בגין לאירועים וטקסים שונים  וכן מכתבי התשובה מלשכת ראש הממשלה.
ג-12786/16 12/05/1980 סטנוגרמות מישיבות ועדת השרים לענין בדיקת בעיית הקרקעות של הישובים ביהודה  שומרון וחבל עזה. סטנוגרמות מישיבות ועדת השרים
גל-21793/12 01/07/1980 חקיקה – יסוד המקומות הקדושים תש"מ. חקיקה – יסוד המקומות הקדושים תש"מ.
א-8196/13 01/11/1980 רה"מ מנחם בגין -ביקור בארה"ב תכנית מפורטת של ביקור רה"מ מנחם בגין בארצות-הברית (יחד עם רעייתו עליזה) בתוספת נספחים  פנקס הכנה לביקור בכתב-יד (כנראה של אחד מעוזרי בגין)  תמלילי נאום באנגלית שנשא בגין ודבריהם של אחרים בארוחת ערב לכבוד 100 שנה להולדת זאב ז'בוטינסקי בניו-יורק  תצלומים ותשלילים (נגטיב) של עליזה בגין מהביקור יחד עם אנשי ציבור אמריקני. בתיק גם מכתב מאזרח ליועץ התקשורת של בגין  שבו הוא מבקר את דרך הסיקור של בגין ע"י העיתונאי דן שילון.
גל-12921/5 02/11/1980 רה"מ מנחם בגין – הזמנות להופעות וטקסים בתיק התכתבויות בנוגע להזמנות שהתקבלו עבור ראש הממשלה מנחם בגין לאירועים וטקסים שונים  וכן מכתבי התשובה מלשכת ראש הממשלה.
חצ-9356/10 01/12/1980 מזכיר המדינה הייג דעותיו והתבטאויותיו של מזכיר המדינה (שר החוץ האמריקאי)  אלכסנדר הייג  הוצאו מהתיק שני מסמכים מסווגים של המרכז למחקר מדיני  מינואר 1981. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2031.
גל-2460/36 27/12/1980 גמזו בתיק התכתבויות של משרד הדתות בנוגע לעירוב במושב גמזו.
גל-22656/12 03/03/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שובה וזמרת תכנית מפורטת מס' 5/149/03/7 שובה-זמרת והסביבה
גל-57022/17 22/03/1981 בתי ספר לחניכים בדואים בתיק התכתבות בנוגע להקמת בית ספר לחניכים בדואים ברהט.
גל-2632/16 12/04/1981 לשכת השר יוסף שפירא – אמנה/גוש אמונים – תנועת התישבות של גוש אמונים מועצה שנתית של יישובי אמנה; גוש אמונים; תוכניות פיתוח ופרוגרמה; קרקעות ביש"ע
גל-13966/19 01/10/1981 חינוך דו"חות  תקציבים  חוזרים והתכתבות בענין שיבוץ מורים לבית-הספר  הקצבות לתחזוקת מבנים  פיתוח מערכת החינוך הערבית ועוד.
גל-71169/18 01/11/1981 נוהלים משרד השיכון והבינוי 1982-1988 נהלי משרד הבינוי והשיכון בנוגע לנושאים: מכירת דירות ריקות  פטור מתשלום היתר בניה בשיקום שכונות  הקפדה על נוהלי משב"ש שיקום שכונות  עדכונים חודשיים על תכנית הסיוע לזכאים להטבת תנאי דיור  תעריף – תכנון הרחבות מבנים ואיחוד דירות בשכונות שיקום  תנאי מעבר משכירות לרכישה  ביצוע הרחבות בשלבים ועוד.
גל-57543/14 01/01/1982 סוריה פרופיל של סוריה  כולל מבנה פוליטי וכלכלי של המדינה.
גל-21145/11 01/01/1982 תכנון כלכלה – בנק ישראל. מחקר כלכלי – תרומת ענפים שונים לתוצר הגולמי  לתפוקות ייבוא וייצוא ועוד
חצ-8806/15 01/01/1982 אמריקה הלטינית – הנציגות הזרה בישראל.
חצ-8808/10 01/01/1982 ברזיל – קונסוליות.
חצ-8741/16 01/01/1982 תאילנד – קשרים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-9111/25 01/01/1982 אורוגוואי – יהדות.
חצ-9141/4 01/01/1982 פרגוואי – כללי.
חצ-9432/19 01/01/1982 אוסטרליה – LEIBLER ISI (ליבלר)
ל-3203/3 01/01/1982 קצין בודק מחוז דרום – פתיחה באש בחאן יונס ופציעת תושב תיק משטרת ישראל  קצין בודק  פתיחה באש  חן יונס.
ג-7471/5 07/01/1982 שמעון פרס – נאומים נאומיו בכנסת ואירועים שונים  מאמריו (כולל טיוטות) כרך א' (בין השאר באזכרה לרה"מ גולדה מאיר ועוד).
חצ-6874/9 01/03/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  נאומים  סקירות  הודעות וכו'
א-8193/9 01/03/1982 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנוגע למדיניות ארה"ב בנושאים שונים לדוגמה: פגישה עם פיליפ חביב  המצב בעירק ובלבנון  ביקור ויינברגר בארץ  תת הוועדה למזרח התיכון של ועדת החוץ בבית הנבחרים והמצב בשטחים (המשך בתיק 10)
גל-12845/21 08/03/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עזר וייצמן. מכתב מאזרח אל ראש הממשלה מנחם בגין – רחשי ליבו על  עזר וייצמן ועל המדיניות למול הכושים העבריים.
גל-20938/8 26/04/1982 The Israel Broadcasting Authority פרסום מטעם "קול ישראל" עם תמליל של תוכנית רדיו באנגלית שהוקלטה  ב-26.4.1982בזמן השלמת הפינוי של חבל ימית וחצי האי סיני במסגרת  יישום הסכם השלום עם מצרים (הפינוי נעשה במבצע צבאי שקיבל את הכינוי "יונים אדומות" ולכן שם התוכנית הוא "Red Doves")/
גל-23809/6 01/05/1982 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פפושדו אלי
גל-14786/4 30/05/1982 סרטים – חמסין בקשת "חמסין הפקות סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמסין" בישראל: תכנית הפקה  טופס הבקשה  חוות הדעת ונימוקים של חברי המועצה  פרוטוקולים מישיבת המועצה  תקציר הסרט  התרשמות שמואל איתן מבקר אגף המשטרה במשרד הפנים  בקשתם של דניאל וקסמן ויעקב ליפשין להוריד את מגבלת גיל הצפייה בסרט מ-18 ומעלה ל-16 ומעלה והרישיון שניתן.  תכנית ההפקה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-6875/2 01/07/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תדרוכי המחמ"ד  רישומי וסיכומי שיחות  נאומים  תזכירי בנושאים: שיגור חיילים אמריקאים ללבנון:
חצ-6875/10 01/09/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  תדרוכי המחמ"ד  היעוץ המשפטי  ניירות-עמדה  ראיונות וכו'
חצ-6875/11 11/09/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  תדרוכי המחמ"ד  נאומים  התכתבות וכו'
חצ-9332/5 15/09/1982 של"ג (שלום הגליל) – לבנון – רצח באשיר ג'ומייל רצח באשיר ג'ומייל
גל-7778/11 09/11/1982 משגב תקציב מאושר לשנת 1982
גל-43326/14 09/11/1982 לשכת השר – בנק ישראל
חצ-6876/5 01/12/1982 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות  תדרוכי מחמ"ד (מחלקת המדינה)  חילופי איגרות עם הנשיא ומזכיר המדינה וכו'
גל-69011/7 06/12/1982 קרקעות באבו דיס (אגודת הדיירים) התכתבויות וחליפת מסמכים שטחים בבעלות יהודית (אגודת הדיירים) באבו דיס: תשובה לפנייתו של אריה גיני מעיריית ירושלים  מפות  נתונים ראשוניים על המתחם מאת גדעון חרל"פ  תצלומי אוויר  ניסיון פיתוח שכונת מגורים במקום ועוד.
חצ-9133/8 01/01/1983 אורוגואי – כללי.
גל-21435/3 01/02/1983 יעוץ משפטי – ועדת מדיניות תביעה בנושא סמים יעוץ משפטי – ועדת מדיניות תביעה בנושא סמים
חצ-6877/3 01/05/1983 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  תדרוכי מחמ"ד (מחלקת המדינה)  נאומים  תזכירים  חילופי איגרות וכו'
גל-23809/13 01/05/1983 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אוחנה אסתר ז"ל
ג-7292/10 01/06/1983 מיכון – חברת מחשב מכתבים מהחשב של "מחשב – חברה לעבוד נתונים מדעיים ומינהליים במחשבים בע"מ" לגנז המדינה בנוגע להתקשרות החוזית בין החברה לגנזך המדינה (ארכיון המדינה)
גל-23809/14 01/10/1983 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – סלומון פאול
גל-45341/19 10/10/1983 כבישים מצומת דרך 1 מעלה אדומים – צומת דרך 3 – צומת בדרך 507 – מגדל צומת 55 ע"י חמרה – נחל רועים צומת דרך 90 תל גמלי כביש ארץ המרדפים  כביש אלון – דרך אלון  כביש מכמש – רמה. קטע מחוז יהודה ושומרון
א-4362/5 01/12/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – השר אריאל שרון החלטת הוועדה למתן היתרים לפי כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים  התכתבות עם מבקר המדינה ועם השר אריאל שרון בנושאים: בקשתו של השר אריאל שרון להרצות בחו"ל בשכר  תביעה משפטית נגד השבועון "טיים" בשל כתבה העוסקת בדוח הוועדה לחקירת האירועים במחנות הפליטים סברה ושתילה בביירות
חצ-8674/16 01/04/1984 יו"ש (יהודה ושומרון) – זכויות האדם.
חצ-8675/8 01/04/1984 יו"ש (יהודה ושומרון) – קשרים כלכליים ביו"ש ובירדן.
רש-1723/9 11/04/1984 פרוייקטים – הרצליה תכניות הנדסת אתרי תיירות. הרצליה.
גל-57936/18 01/08/1984 היתר למתקן חשמלי היתר למתקן חשמלי
ג-9051/17 17/12/1984 הצעות חוק – חוק לייצוב המשק הצעת חוק לייצוב המשק
גל-40631/15 30/12/1984 הרשות לתכנון כלכלי – שדולת הנשים קריאה ובקשה לשילוב נשים במועצות מנהלים.
חצ-9434/26 01/01/1985 איטליה – BOTTAI BRUNO (בוטאי) ביקור  ידידותי  של  המנהל  הכללי  של  משרד  החוץ  האיטלקי  ב-1991
חצ-9436/26 01/01/1985 אנטיגואה – ראש ממשלת אנטיגואה
גל-71064/14 11/01/1985 באר שבע – שירותי בריאות ותברואה סיכומי שיבות ודיונים במשרד הפנים ובמשרד הבריאות בנושאים טיפול בכלבת בבאר שבע ובביצוע הדברה בנחל באר שבע  התכתבות בין משרד הפנים  המשרד לאיכות הסביבה  ד"ר אילנה בלמקר והדסה אדן  מנה מחוז דרום במשרד הבריאות  מנהל השירותים הווטרינרים שמשון שושני  ראשי עיריית באר שבע (בזה אחר זה) יצחק רגר  דוד בונפלד ויעקב טרנר  עובדים בעיריית באר שבע  חברת "מקורות"  רשות הטבע והגנים  וגורמים נוספים בנושאים שונים בתחומי בריאות הציבור והתברואה בבאר שבע.
ג-3157/13 14/03/1985 לשכת השר – רכבת פרברים בתל-אביב דיון בנושא רכבת פרברים.
גל-23803/42 01/04/1985 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות בלגיה
גל-2620/2 01/05/1985 לשכת השר יוסף שפירא – ישיבות הסדר (לפי האותיות) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר יוסף שפירא  בנוגע לישיבות הסדר: איגוד ישיבות ההסדר – מצבן של ישיבות ההסדר  פירוט חלוקת הכספים  הצעה להקמת ישיבת הסדר מקצועית במירון  משבר כלכלי בישיבות ההסדר  ישיבת ברכת משה- מעלה אדומים  תזכיר בדבר קליטת נוער מצוקה במוסדות חינוך פנימתיים – "מעבר לקו"  ישיבת הר עציון  ישיבת ניר קרית ארבע  תזכיר על קרית חינוך – הגליל המערבי מעלות  ישיבת קרני שומרון בהרי שומרון  ישיבת שעלבים ועוד.
גל-23792/70 01/07/1985 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גוש חלב התכתבות בנושא המועצה המקומית גוש חלב. בתיק בקשה להכרה במועצה כיישוב קו עימות.
גל-23790/37 01/01/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הר-איתן  המרכז הלאומי למערכות ישראל התכתבות בנושא מיזם הר איתן – אתר ההנצחה המרכזי לחללי צה"ל. בתיק פרוטוקול של המועצה הציבורית להקמת המרכז.
גל-23802/34 01/01/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ארצות-אברית
גל-23803/44 01/01/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי בריטניה – 2 חוברות
גל-23806/45 01/01/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישראל תיק ללא מס' תיק וללא תאריכים
גל-23800/31 01/01/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חשיש ומרחואנה (חוברות)
גל-23795/50 01/01/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  Jerusalem Media Services בתיק פרסום לארגון Jerusalem Media Services JMS הנותן סיוע לעיתונאים בישראל.
חצ-9435/15 01/01/1986 איטליה – SPADOLINI GIOVANNO (ספאדוליני) חומר מדיני- יחסי ישראל איטליה
חצ-9432/10 01/01/1986 אוסטרליה – (כהן)  COHEN BARRY
גל-23797/63 01/02/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-ספר להבים בנגב
רש-1725/13 02/03/1986 פרוייקטים – הרצליה חוף השרון – הרצליה.
גל-23795/28 01/04/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עמותת מגדלי פרי הדר בישראל התכתבות בנושא גידול פרי הדר בישראל.
גל-23806/20 01/04/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יוניצף
גל-23804/25 01/05/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
גל-23799/74 01/06/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות לכדורגל בישראל
גל-23805/25 01/08/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שומרונים בישראל
גל-23803/31 01/08/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות דרום אפריקה
רש-1667/8 27/08/1986 מפות פרוייקטים – הרצליה: חוף השרון. מפות ותכניות.
גל-23791/21 01/09/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים – עיריית תל-אביב התכתבות בנושא עיריית תל אביב – ראש העירייה שלמה להט  בחירות לעיריית תל אביב  חברי אצ"ל לשעבר בעיר ועוד. בתיק תלונות על ראש העיר שלמה להט  תיאור ביקורו של סגן ראש עיריית תל אביב ארצי בברית המועצות ועוד.
גל-23794/1 01/09/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – (עתון) מעריב התכתבות בנושא העיתון מעריב. בתיק התכתבות עם אליקים העצני  לאחר שמתח ביקורת על ראיון עם ראש הממשלה שמיר בעיתון  והעתק מכתב ששלח העיתונאי ישעיהו אביעם ליושב ראש הסוכנות היהודית אריה דולצ'ין על לימוד עברית לעולים מארצות הברית לקראת העלייה לארץ.
גל-23792/53 01/09/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות מקומיות – מטולה התכתבות בנושא המועצה המקומית מטולה. בתיק הזמנה לראש הממשלה שמעון פרס לבקר במטולה.
גל-23798/72 01/09/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת אש התורה
גל-23798/15 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אוניברסיטת חיפה – בתי-ספר גבוהים
גל-23789/21 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מינוי ראש-הממשלה בתיק מכתבי ברכה שנשלחו לראש הממשלה יצחק שמיר לאחר התמנותו לראש הממשלה ב 1986 ו 1990.
גל-23789/17 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ראש-הממשלה לשעבר דוד בן-גוריון התכתבות בנושא הנצחת ראש הממשלה דוד בן גוריון.
גל-23791/34 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – לוד התכתבות בנושא העיר לוד. בתיק התכתבות בנושא הזמנת ראש הממשלה שמיר לבקר בעיר ועוד.
גל-23790/32 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוזיאון הגבורה התכתבות בנושא שיקום מוזיאון הגבורה בעיר עכו.
גל-23792/1 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בני-ברק התכתבות בנושא העיר בני ברק. בתיק הזמנה לחתונת בנו של ראש העיר בני ברק משה אירנשטיין.
גל-23797/43 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מלווה העצמאות בונדס
גל-23806/11 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-אוסטרליה
גל-23799/20 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות  אגודות והסתדרות הסטודנטים בישראל – כללי  התאחדות הסטודנטים בישראל
גל-23796/34 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אדרת שומרון בערבון מוגבל בתיק מכתב איחולים לראש הממשלה שמיר ומכתב תודה מלשכת ראש הממשלה.
גל-23803/40 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות איטליה
גל-23808/11 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גברת שולמית שמיר – התכתבויות
גל-23804/33 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות נשים ציוניות – ויצו
גל-23804/34 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות הציונית העולמית
גל-23799/51 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התזמורת הפילהרמונית הישראלית
גל-23803/45 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות אוסטרליה – יהדות וציונות
גל-23807/2 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת בית"ר
גל-23807/11 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התנועת ארץ-ישראל הטובה
גל-23807/12 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עם יפה עם אחד – תנועה בלתי מיפלגתית לאיכות החיים והחברה
גל-23807/16 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודה לטיפוח חברה ותרבות
גל-23805/49 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קהילות ספרדיות
גל-23800/21 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מברק לראש-הממשלה יצחק שמיר מאת רחל פרנקל תיק ללא שם
גל-23806/28 01/10/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערביי ישראל – דרוזים
גל-23798/14 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון וייצמן
גל-23798/29 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון ירושלים לחקר ישראל
גל-23797/69 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרית חינוך מעלות
גל-23798/10 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האוניברסיטה העברית בירושלים
גל-23791/6 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – ירושלים התכתבות בנושא עיריית ירושלים וענייני ירושלים. בתיק דו"ח מסכם – המלצות הוועדה לבדיקת הליכי הבנייה והפיקוח על איכותה  1989  דו"ח מבקר העירייה  דו"ח על יציבות בניינים בשכונת הר נוף  תלונות על ההצגה "סינדרום ירושלים" של תיאטרון חיפה  קליטת העלייה מבריה"מ בירושלים ועוד.
גל-23789/23 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – השתתפות בשמחות ובאבל (דוגמה) התכתבות בנושא בקשות לברכות מיוחדות מראש הממשלה שמיר לאירועים מיוחדים שונים – ימי הולדת  שמחות  חגיגות שונות ועוד לפונים שונים מישראל ומהעולם.
גל-23792/67 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ירוחם התכתבות בנושא המועצה המקומית ירוחם. בתיק מכתבים מראש המועצה לחברים שונים במפלגת הליכוד  בקשה לסיוע ממוסדות "מסילה בערבה" ועוד
גל-23788/3 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכתבים לראש-הממשלה יצחק שמיר בתיק מכתבים לראש הממשלה שמיר בבקשה לקבל ממנו בולים ישראלים ואת חתימת ידו (הפונים הם גרמנים בעיקר)
גל-23792/23 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערית אום אל-פחם התכתבות בנושא העיר אום אל פאחם.. בתיק פניות לתיקון מערכת המים של העיר ולסיוע בהשלמת הגרעון הכספי של העיר.
גל-23790/3 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חבלנים  בטחון בגבולות  פניות אישיות בתיק פניות אישיות מאזרחים ישראלים ואזרחים זרים בנוגע למצב המדיני והביטחוני בתקופת האינתיפאדה בתחומי יהודה  שומרון וחבל עזה.
גל-23793/81 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב גן-נר התכתבות בנושא הקמת המושב גן-נר ליד הגלבוע. בתיק התכתבות עם הליידי ג'אנר שהיישוב נקרא על שם בעלה  הלורד בארנט ג'אנר.
גל-23802/27 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-פולין
גל-23797/42 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המגבית היהודית המאוחדת קרן היסוד
גל-23800/44 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן ילדנו – מרכז תקוותנו
גל-23799/22 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית
גל-23805/26 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עדת הפלשים בישראל
גל-23805/30 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – היהדות הרפורמית
גל-23796/57 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת עורכי-הדין בארץ התכתבות בנשוא לשכת עורכי הדין בישראל. בתיק התכתבות בנושא עורכי הדין של שירות הביטחון הכללי בוועדת לנדוי לחקר פעולות השב"כ בחקירותיו ועוד. בתיק העתק של כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל – עו"ד מידע – ידיעון הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל  יוני 1987
גל-23796/62 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת המסחר ירושלים התכתבות בנושא לשכת המסחר בירושלים. בתיק התכתבות בנושא אזור התעשייה העטרות  השפעת האינתיפאדה הראשונה על המסחר בירושלים  מכתבי תמיכה בישראל שהגיעו ללשכה  יצוא ישראלי לארה"ב שנדרש להצמיד אליו תגית של "יוצר בגדה המערבית" וכו'.
גל-23802/30 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-רומניה
גל-23796/6 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – טלויזיה בכבלים בתיק דין וחשבון של הועדה הבינמשרדית לבירור נושא הלחימה בשידורי כבלים בלתי חוקיים  עתירות לבג"ץ בנושא ועוד.
גל-23797/33 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת הבונים להשכרה
גל-23798/81 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת נחלים
גל-23797/6 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תאונת צומת הבונים
גל-23797/7 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האגודה הישראלית למחקר תחבורה
גל-23803/43 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות בריטניה
גל-23797/24 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חברת חשמל
גל-23797/31 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המוסד המאוחד לענף הבניה
גל-23796/1 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שידורי ישראל בגלים קטנים התכתבות בנושא שידור קול ציון לגולה למזרח אירופה. בתיק דיווח על ישיבה בין ויקטור גרייבסקי  מנהל שידורי קול ישראל לגולה עם מנהלי רדיו ליברטי ורדיו אירופה החופשית על התגברות על ההפרעות הסובייטיות לשידורים מעבר למסך הברזל.
גל-23800/1 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-החולים הדסה
גל-23804/36 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון "אסירי ציון" – כללי
גל-23804/42 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודים
גל-23803/2 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות קנדה
גל-23803/3 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אמנה
גל-23803/4 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת הרבנים בארצות-הברית וקנדה
גל-23805/36 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי אמריקה הלטינית
גל-23808/13 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יועץ ראש-הממשלה ד"ר יצחק דוד
גל-23804/31 01/11/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בני-ברית
גל-23798/17 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – היברו יוניון קולג'
גל-23798/19 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה להשכלה גבוהה
גל-23797/50 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת של הארגונים הכלכליים
גל-23797/55 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חברת העובדים
גל-23797/57 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה הכלכלית-חברתית (בן שמחון)
גל-23798/30 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מדרשת ארץ-ישראל
גל-23798/31 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אוניברסיטת ישראל
גל-23798/32 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז רחל ינאית בן-צבי
גל-23788/12 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים מחו"ל כותבים בתיק מכתבים של ילדים ממקומות שונים בעולם לראש הממשלה שמיר. המכתבים עוסקים בשאלות על ראש הממשלה וחייו  ציורי תלמידים שונים  תקווה לשלום  פניות ילדים למנהיגים שונים בעולם ועוד.
גל-23789/19 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גולדה מאיר ז"ל התכתבות בנושא בקשת העמותה להנצחת גולדה מאיר במכון לבון לחקר תנועת העבודה לקבל מסמכים הנמצאים בארכיון המדינה לקראת כתיבת ספר הנצחה לזכרה של גולדה מאיר.
גל-23789/22 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בקשת ברכות  חפצים אישיים (דוגמה) בתיק מכתבי ברכה ליום הולדתו של ראש הממשלה יצחק שמיר מקבוצת תלמידים עולים מאתיופיה בישיבת בני עקיבא כפר הרוא"ה.
גל-23789/9 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חגיגות המימונה התכתבות בנושא הזמנות לחגיגות המימונה במקומות שונים בארץ שנשלחו לראש הממשלה יצחק שמיר. בתיק גם בקשות לסיוע כספי ממשלתי לארגון "עומדים ביחד" המארגנת אירועי מימונה ברחבי הארץ.
גל-23795/12 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד התיירות  מצורף ספר:  Israel Ministry of Tourism בהתכתבות בנושא משרד התיירות. בתיק חוברת – מצגת באנגלית Presentation to Israel ministry of Tourism מאת חברת GREY מניו יורק
גל-23788/4 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים לראש-הממשלה יצחק שמיר בתיק מכתבים מילדים ונוער לראש הממשלה יצחק שמיר. המכתבים עוסקים בנושאים שונים כגון: המשא ומתן לשלום  עונש מוות למחבלים  פרשת פולארד  קיצוצים בתקציב החינוך  המחתרות לפני קום המדינה  בקשה שלא לסגור את חוות סג'רה ועוד.
גל-23793/62 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לוחמי הגטאות בתיק פניה למשרד ראש הממשלה לסייע בהוצאה לאור של ספרו של ההיסטוריון זאב איבינסקי "מהפיכה וטרור".
גל-23793/20 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר ירכא התכתבות בנושא המועצה המקומית ירכא.
גל-23795/9 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המכון לפריון העבודה התכתבות בנושא המכון לפריון העבודה. בתיק התכתבות בין אינג' יוסף דוריאל  מנהל המכון לפריון העבודה והייצור לבין לשכת העבודה בנושא רעיונותיו לקידום המדינה בנושאים שונים. בתיק חוברת – המפעל – במה לקידום פריון העבודה והייעול –  המכון לפריון העבודה והייצור  אפריל 1990
גל-23792/60 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – שלומי התכתבות בנשוא המועצה המקומית שלומי. בתיק התכתבות בנושא ביקור ראש הממשלה שמיר בעיירה שלומי בספטמבר 1987. כולל לוח זמנים  סקירות שונות של שלומי ועוד.
גל-23792/62 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אור יהודה התכתבות בנושא המועצה המקומית אור יהודה.
גל-23793/76 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב מודיעין בתיק 2 מכתבים בנושא היישוב חשמונאים רמת מודיעים. בתיק מכתב ששלח ראש הממשלה יצחק שמיר לתושבים והעתקי תצלומים מחוברת שהוציאו לאור לרגל שנתיים ליישוב.
גל-23791/40 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אילת – ערים בישראל התכתבות בנושא העיר אילת. בתיק התכתבות בנושא ביקור ראש הממשלה שמיר בעיר אילת ב 6 במרס 1990  ביקור המנכל"ים של משרדי הממשלה ב 18 בנובמבר 1987  דו"ח על שיכון עובדים זמניים באילת לקידום ענף התיירות בעיר  תוכנית היתכנות בניית קו רכבת לאילת  העתקת נמל התעופה באילת לעין עברונה ועוד.
גל-23797/41 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תקציב המדינה
גל-23797/46 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בנק ישראל
גל-23800/46 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עמק – עמותה מרכזית לאומית לסיוע נשי לניצולי שואה
גל-23801/24 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-גואטמלה
גל-23796/64 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת חשבונאים ויועצי מס מוסמכים בישראל התכתבות בנושא בקשה לראש הממשלה שמיר להשתתף בכנס של לשכת החשבונאים ויועצי מס מוסמכים בישראל.
גל-23796/65 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת רואי החשבון בארץ בתיק מכתב אחד בנושא רפורמה במערכת המיסים.
גל-23800/80 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בריאות ורפואה שירותים סוציאליים
גל-23796/35 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוטי – יצרני ממתקים ושוקולד בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף בחנוכת מפעל הממתקים החדש של חברת "מוטי" באשקלון.
גל-23796/52 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות המלונות בישראל בתי-מלון ובתי-הבראה – כללי התכתבות בנושא התאחדות המלונות בישראל. בתיק בקשות לסיוע לתחום המלונאות בישראל.
גל-23796/56 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות הסוחרים – ארגונים ואיגודים התכתבות בנושא התאחות הסוחרים הכללית. בתיק מכתבים מיו"ר התאחדות הסוחרים הכללית יהושוע נהרי. בתיק פניות כגון: בקשה להפחית את הסובסידיות במשק  עיסקת החבילה במשק  קפאת מחירים  ביטול השבתון בבחירות מקומיות  שבוע עבודה מקוצר  עבודה בשבת  חוק הגנת הדייר  התנגדות לסיוע למפעלים כושלים ועוד.
גל-23796/59 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האיגוד הארצי למסחר בישראל בתיק מכתב של האיגוד הארצי למסחר בישראל לראש הממשלה שמיר ובו התנגדות למבצעי האשראי של הרשתות הגדולות.
גל-23796/60 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועדון מסחרי ותעשייתי התכתבות בנושא הזמנת ראש הממשלה שמיר למועדון המסחרי והתעשייתי .
גל-23805/13 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  מי הוא יהודי ובעיות גיור
גל-23796/9 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "כח המשימה" הכלכלי התכתבות בנושא הקמת "כוח משימה כלכלי" לסיוע טיפול בבעיותיה הכלכליות של ישראל. בתיק לוח זמנים לכנס בו משתתפים ראשי המדינה ואנשי עסקים בכירים בדצמבר 1986 וכונה "Operation Independence".
גל-23796/10 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הצמיחה הכלכלית – התכנית הכלכלית החדשה התכתבות בנושא התכנית הכלכלית החדשה של ממשלת ישראל. בתיק מחאות ואזהרות כנגד התוכנית הכלכלית.
גל-23797/40 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תקציב המדינה
גל-23803/27 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז ישראל גלילי
גל-23803/30 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות תימן
גל-23805/40 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון הגג של יוצאי איראן בישראל
גל-23799/48 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התיאטרון החאן
גל-23806/44 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות וארגונים שונים – גוש אמונים
גל-23807/10 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת ביחד
גל-23807/17 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת "רצ"
גל-23806/27 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערביי ישראל – מדיניות (עדות לא יהודיות)
גל-23797/3 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תחבורה ישבתית – רכבות
גל-23799/75 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות העולמית "המכבי הצעיר"
גל-23799/79 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חידון התורה נביאים (התנ"ך) העולמי לנוער יהודי
גל-23797/70 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – The Walworth Barbour
גל-23790/28 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יד לבנים  הנצחת זכר החללים התכתבות בנושא הנצחת נופלי צה"ל במסגרת ארגון "יד לבנים" ובצורה עצמאית. בתיק התכתבות בנושא הנצחת סא"ל שמואל אדיב  שנפל ברצועת הביטחון בלבנון ב 1987.
גל-23789/28 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ברכות  הופעות בטקסים  מתן חסות  ביקורים ראש-הממשלה יצחק שמיר (דוגמה) התכתבות בנושא בקשות למתן חסות  ביקורים  ברכות מאת ראש הממשלה יצחק שמיר.
גל-23793/82 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב קדר התכתבות בנשוא מושב קדר ליד מעלה אדומים. בתיק פניה לסיוע להוצאת גרעין התיישבות מהמושב לקראת מעבר לאתר חדש.
גל-23794/56 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חברת בזק התכתבות בנושא הקמת מחוז דרום לחברת בזק.
גל-23793/9 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – קרית אונו התכתבות בנושא המועצה המקומית קריית אונו. בתיק פניה לראש הממשלה שמיר למנוע את איחוד הרשות גני תקווה עם המועצה המקומית קריית אונו. כמו כן בתיק יש התכתבות בנושא ביקור ראש הממשלה שמיר בקריית אונו ב 18 במאי 1987.(קשור לתיק גל 23793/7)
גל-23797/44 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרנות – קרן קיימת
גל-23806/9 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ספרד
גל-23799/39 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
גל-23801/5 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה וקליטה (ירידה מן הארץ)
גל-23796/12 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מס הכנסה התכתבות בנושא הרפורמה במס הכנסה. בתיק תלונות על הרפורמה במס הכנסה נגופים שונים – ארגוני נכים  ארגוני יבואנים ויצרים ועוד.
גל-23799/53 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פסטיבל ישראל (קונצרטים זמרה ויצירות מוסיקאליות)
גל-23804/1 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז לחינוך של שלטון ביתר ע"ש חיים לנדאו ז"ל
גל-23805/45 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון עולי לוב בישראל
גל-23799/92 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קופת-חולים של ההסתדרות הכללית
גל-23804/37 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון "אסירי ציון" – חוברת "Let our Parents go"
גל-23802/35 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ארצות-הברית (מצורפת חוברת)
גל-23800/23 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון רופאי המדינה
גל-23801/37 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הועידה הבינלאומית למען השלום
גל-23798/79 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת הדרום (רחובות)
גל-23799/76 01/01/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות הסקווש בישראל
חצ-9435/11 01/01/1987 איטליה – SCALFARO OSCAR LUIGI (סקאלפארו)
גל-23796/29 01/02/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חברת רותם תעשיות בערבון מוגבל בתיק כתבי מינוי לדירקטורים בחברת רותם תעשיות בע"מ
גל-23797/34 01/02/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חברת עמיגור – לשכת המהנדסים  האדריכלים
גל-23803/26 01/02/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות הודו
גל-23805/43 01/02/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי צפון אפריקה
גל-23797/29 01/02/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת האנג'נרים וארכיטקטים בישראל
גל-23804/47 01/02/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה לנשים יהודיות
גל-23800/24 01/02/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודה לרפואה ולמשפט בישראל
גל-23798/16 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אוניברסיטת הנגב  באר-שבע (בן-גוריון בנגב)
גל-23798/25 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מגדל אור
גל-23790/31 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון הפרטיזנים לוחמי המחתרת ומורדי הגטאות בתיק פניה לראש הממשלה שמיר ונשיא הרצוג לביטול ביקורו המתוכנן של הנשיא הרצוג במערב גרמניה.
גל-23791/22 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התחנה המרכזית בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר לבקר בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב ומחאה על הכוונה להקים קניון חדש בתל אביב כאשר התחנה המרכזית החדשה יכולה לשמש ככזה.
גל-23792/79 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות מקומיות – מצפה רמון התכתבות בנושא המועצה המקומית מצפה רימון. בתיק התכתבות בנושא ביקור ראש הממשלה שמיר במצפה רימון  דף הסבר על העיירה  פנייה לראש הממשלה שמיר למנות שר תימני בממשלה…
גל-23790/13 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האגודה למען החייל בישראל התכתבות בנושא פניות של האגודה למען החייל לקידום גיוס כספים לאגודה ובקשה לסיוע של ראש הממשלה למשימה זו.
גל-23789/25 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נטיעת עצים בתיק מכתבי תודה לראש הממשלה שמיר על סיועו בנטיעת יער בישראל על שם חוזה מארטי (לוחם חירות מקובה).
גל-23794/7 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בני יהודה התכתבות בנושא היישוב בני יהודה ברמת הגולן. בתיק פניה להקמת אזור תעשייה ליד הישוב בני יהודה ברמת הגולן.
גל-23793/12 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נתיבות – מועצות מקומיות התכתבות בנושא העיר נתיבות. בתיק התכתבות בנושא הזמנה לראש הממשלה להשתתף בחגיגות לזכרו של הרב ישראל אבוחצירא  ה"באבא סאלי"  פניה לראש הממשלה לסייע באי מכירת נכס השייך לסוכנות היהודית בנתיבות  נגד סגירת עמדת מגן דןד אדום בעיר ועוד
גל-23792/7 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נתניה התכתבות בנושא העיר נתניה. בתיק פניות למינוי סגן ראש העיר  יצחק בן גד  לשגריר במצרים  ביקור ראש הממשלה שמיר בעיר נתניה ב 8 בספטמבר 1987 ועוד.
גל-23790/36 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – היכל הגבורה במגרש הרוסים בירושלים בתיק 2 מכתבים בנושא העברת היכל הגבורה וכלא עכו לאחריות משרד הביטחון.
גל-23793/28 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גבעת שמואל בתיק מכתב אחד בנושא הענקת אזרחות כבוד של המועצה לראש הממשלה שמיר והזמנתו לביקור.
גל-23792/63 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-שמש – מועצה מקומית התכתבות בנושא המועצה המקומית בית שמש. בתיק הזמנות שנשלחו לרגל חנוכת אזור התעשייה של המועצה בהשתתפות ראש הממשלה שמיר  לוח הזמנים של ביקורו של רה"מ שמיר בבית שמש ב 30.5.88  לוח הזמנים ליום הזיכרון לחללי צה"ל בבית שמש במאי 1988 בהשתתפות רה"מ שמיר  פניה לסיוע לעלייתו של רב מדרום אפריקה המעוניין לעלות לארץ ועוד.
גל-23800/48 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל
גל-23796/55 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכות המסחר התכתבות בנושא איגוד לשכות המסחר. בתיק הסכמים בין איגוד לשכות המסחר של ישראל עם המקבילות להן בהונגריה ופולין  התכתבות בנושא המצב הכלכלי בישראל  הזמנות לראש הממשלה שמיר להשתתף באירועים של הלשכה ועוד.
גל-23805/9 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  בעיות דמוגרפיה – הפלות מלאכותיות
גל-23803/25 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית יגאל אלון
גל-23799/91 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מגן- דוד אדום – מוסדות בריאות ורפואה
גל-23799/93 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-החולים "שערי צדק"
גל-23806/42 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הליגה להגנת יהודים
גל-23807/22 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת המגשימים
גל-23800/18 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרויות וארגונים רפואיים – כללי
גל-23801/27 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-קנדה
גל-23800/35 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שיקום שכונות
גל-23799/71 01/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משחקי הפועל
גל-23796/28 29/03/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "סולתם" מברק מאת אילן גבריאלי ראש המועצה יוקנעם עילית אל ראש הממשלה יצחק שמיר על רקע תסיסת הציבור ביוקנעם עילית בעקבות פיטורי עובדים במפעל סולתם.
גל-23788/1 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שעון קיץ התכתבות בנושא שעון הקיץ. בתיק פניות לראש הממשלה בבקשה לאחר את תחילתו של שעון הקיץ ופניות אחרות הקשורות לנושא.
גל-23798/33 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון שרת
גל-23798/1 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-ספר מקיף על-שם רוגוזין – קרית-גת
גל-23789/20 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ראש-הממשלה לשעבר מנחם בגין בתיק מכתב אחד בנושא הוצאת ספר על ראש הממשלה מנחם בגין.
גל-23789/4 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועדות סמל ודגל ישראל התכתבות בנושא תלונות על ביזוי דגל המדינה וסמלי המדינה.
גל-23789/5 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יום העצמאות תשל"ח בתיק מכתבי ברכה מישראל ומחו"ל לרגל יום העצמאות ה 40 ו 41 של מדינת ישראל. בתיק ציורי ילדים  החלטה של הסנאט של מדינת ניו יורק על הכרה ביום העצמאות ה 41 של ישראל  מברק ברכה מראש ממשלת רומניה קונסטנטין דסקלסקו  מכתב ברכה מנשיא הרפובליקה הדומיניקנית  חואקין בלאגור  בקשה למינוי נציג דרוזי לטקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות ועוד
גל-23790/17 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שירותרום (מבצע התרמה) התכתבות בנושא סיוע ראש הממשלה שמיר במצבע "שירותרום" של קרן ליב"י.
גל-23790/35 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגוני צבא ומחתרת לפני קום המדינה  מכון ז'בוטינסקי התכתבות בנושא מכון ז'בוטינסקי  המסדר על שם ז'בוטינסקי  הנצחת זאב ז'בוטינסקי  נאום ראש הממשלה שמיר לרגל 50 שנה לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי ועוד.
גל-23793/34 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגמן  כפר שיתופי של משקי חרות בתיק מכתב אחד בנושא הישוב ארגמן בבקעת הירדן ובו בקשה בסיוע באספקת מים ליישוב.
גל-23797/45 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מפעל הפיס
גל-23806/41 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הכנסיה הרוסית
גל-23799/19 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז הסתדרות המורים בישראל
גל-23796/66 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת מסחר ותעשיה – ישראל-אמריקה התכתבות בנושא לשכת המסחר ישראל – אמריקה. בתיק הזמנות לראש הממשלה שמיר להשתתף באירועים של הלשכה.
גל-23796/49 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות בעלי התעשיה בישראל התכתבות בנושא התאחדות בעלי התעשייה בישראל. בתיק התכתבות בין התאחדות בעלי התעשייה בישראל לבין לשכת ראש הממשלה. בתיק נאום שנשא שמיר בפני האספה הכללית השנתית של התאחדות התעשיינים. פניות לחיזוק התעשייה בירושלים ולביטול השבתון בבחירות לרשויות המקומיות ועוד.
גל-23806/14 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מיס יוניברס (תחרות יופי)
גל-23799/41 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוזיאון הארץ תל-אביב
גל-23799/58 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פרס נובל
גל-23799/59 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פרס ישראל – כללי
גל-23803/47 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות אוסטרליה וציונות (מצורפים 4 ספרים)
גל-23799/81 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תערוכת טכנולוגיה 1987
גל-23804/39 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגונים והתאחדויות יהדות וציונות ארגון "היננו"
גל-23804/48 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הקונפדרציה העולמית של מרכזים קהילתים יהודים
גל-23805/8 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  המפלגה הליברלית העצמאות איגוד העובדים הליברליים
גל-23807/21 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אהבה לחיילי ישראל – "אלי"
גל-23799/2 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת "נתיב מאיר"
גל-23800/7 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קופת-חולים מכבי
גל-23800/8 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קופת-חולים לאומית
גל-23800/20 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות הרוקחים בישראל
גל-23806/32 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נוצרים
גל-23806/34 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – השגרירות הנוצרית בישראל
גל-23808/16 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חיים עמר – יועץ ראש-הממשלה לעניני רווחה וחברה
גל-23798/75 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת אוניברסיטה בירושלים
גל-23804/12 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כנסים – כנס בנלאומי היהודי של עורכי-דין ומשפטנים
גל-23797/49 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – להב לשכת התאום של ארגוני העצמאים
גל-23798/23 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרית נוער – ירושלים
גל-23797/56 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות עובדי המדינה
גל-23797/58 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל
גל-23798/35 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז תרבות דתי לנוער
גל-23798/36 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוסדות סדיגוריה ירושלים
גל-23791/25 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פתח-תקווה – ערים בישראל התכתבות בנושא בעיר פתח תקווה . בתיק פניות בנושא סניף מפלגת חרות בעיר  פעילות מפלגת הליכוד בעיר  קליטת עלייה בעיר  פתיחת קולנוע "היכל" בעיר ועוד
גל-23792/32 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שער הנגב התכתבות בנושא פעילותו של חבר קיבוץ ברור חיל בברזיל לחיזוק הקשרים בין ישראל לברזיל.
גל-23794/55 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תקשורת – משרד הדואר התכתבות בנושא חוברת על חבסרת בזק שהועברה ללשכת ראש הממשלה ע"י שר התקשורת אמנון רובינשטיין.
גל-23794/5 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרית יערים (מושב) בתיק התכתבות בנושא הזמנת ראש הממשלה שמיר לאירוע יום השנה להקמת ישיבת טלז-סטון בקריית יערים.
גל-23792/2 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רחובות – ערים בישראל התכתבות בנושא העיר רחובות. בתיק מכתבו של ראש העיר יחזקאל הרמלך אל ראש הממשלה שמיר  בה הוא מודיע כי לא ירוץ לתקופת כהונה נוספת בעיר רחובות. בתיק מכתב מחאה על כוונת המועצה המקומית קריית עקרון לפתוח שוק פתוח במועצה. בתיק החלטה של מועצת העיר להעניק אזרחות כבוד לראש הממשלה שמיר.
גל-23797/47 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בנק לאומי לישראל
גל-23806/40 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – (מקומות קדושים לנוצרים) הסכסוך הקופטי-אתיופי
גל-23801/7 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה מארצות הברית
גל-23796/67 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד המוסכים בישראל מסונף לאיגוד בינלאומי התכתבות בנושא איגוד המוכים בישראל. בתיק הזמנה לראש הממשלה להשתתף באירוע של האיגוד.
גל-23797/8 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגד תחבורה יבשתית
גל-23806/15 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הקונגרס העולמי השני על סמים ואלכוהול
גל-23799/57 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן וולף
גל-23799/87 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רפואה כללית – פניות ציבור
גל-23804/38 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון עולמי של יהודי ארצות ערב
גל-23804/40 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בני עקיבא "בתפוצות"
גל-23804/41 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – וומנס' אמריקן אורט (ארגון נשות אורט)
גל-23805/6 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  המערך
גל-23798/11 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הטכניון העברי חיפה – בתי-ספר והשכלה גבוהה
גל-23800/4 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז רפואי רמב"ם (רבי משה בן מימון) חיפה
גל-23805/22 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בתי-כנסת (כללי)
גל-23797/4 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תחבורה יבשתית – כבישים
גל-23804/27 01/05/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז הבינלאומי למחקר החברה בת-זמננו
גל-23798/12 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אוניברסיטת תל-אביב
גל-23798/37 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון שוקן
גל-23792/73 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – מגדל העמק התכתבות בנושא המועצה המקומית מגדל העמק. בתיק התכתבות בנושא סניף הליכוד מועצה  ראש המועצה חבר הכנסת שאול עמור  מצב עיירות הפיתוח  מתן אזרחות כבוד של מגדל העמק לראש הממשלה שמיר ועוד.
גל-23793/40 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות מקומיות – בענה התכתבות בנושא המועצה המקומית בענה. בתיק התכתבות בנושא סניף הליכוד בכפר ועוד.
גל-23793/4 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – רמת-השרון התכתבות בנושא המעוצה המקומית רמת השרון. בתיק תלונות של חברי הכנסת מאיר פורוש ואברהם שפירא על פתיחת רב מכר בשבת במועצה  ותלונות על מצב התחבורה הגרוע באזור.
גל-23793/36 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עראבה התכתבות בנושא המועצה המקומית בני עי"ש (ולא כפי שנכתב על התיק). בתיק התכתבות בנושא בניית בית כנסת ביישוב ועוד.
גל-23800/45 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועדון וראייטי בישראל
גל-23800/47 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "ישראל" מתנדבים מחוץ  לארץ לעבודה במחנות צבא הגנה לישראל (צה"ל)
גל-23800/49 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז לעיוור בישראל
גל-23805/34 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערביי ישראל
גל-23796/31 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד תעשיות האלקטרוניקה בתיק 2 מכתבים לראש הממשלה מאיגוד תעשיות האלקטרוניקה.
גל-23805/10 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  הפלייה גזעית
גל-23806/19 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האומות המאוחדות – החלטות העצרת בגנות הציונות
גל-23799/47 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התיאטרון העירוני חיפה
גל-23799/55 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד אומני ישראל
גל-23806/3 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-אוסטריה (יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ)
גל-23797/30 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז הקבלנים הבונים בישראל
גל-23799/90 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-החולים "תל-השומר"
גל-23804/49 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות המזרחי – הפועל המזרחי
גל-23805/4 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת ישראל
גל-23806/43 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שיוויון זכויות האישה  התאחדות וארגונים שונים  גופים שונים
גל-23807/8 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון אזרחים שאכפת להם
גל-23800/36 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "זהבי" (ארגון משפחות ברוכות ילדים)
גל-23801/39 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-יפן
גל-23801/40 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-יפן (מצורפים שני ספרים)
גל-23808/15 01/06/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ד"ר אבי אלנצויג "יושב-ראש הצוות למדיניות חברתית"
גל-23798/27 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המחקר לחקר המדיניות החברתית בישראל
גל-23798/20 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוסד ון ליר
גל-23798/39 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המכון הירושלמי להגנת המערב
גל-23793/37 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שפרעם התכתבות בנושא המועצה המקומית שפרעם. בתיק התכתבות בנושא השביתה בישובים הערבים בישראל  תלונה על מצב בית הקברות היהודי העתיק בישוב  הדרוזים בישוב ועוד.
גל-23793/8 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – אור עקיבא התכתבות בנושא המועצה המקומית אור עקיבא. בתיק לוח הזמנים לביקור ראש הממשלה שמיר באור עקיבא ב 18.9.88  בקשה למתן מעמד של עיירת פיתוח   פניה לראש הממשלה לפעול להפרדת הבחירות לרשויות המקומיות מהבחירות לכנסת ועוד .
גל-23795/19 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התישבות חקלאית – כללי התכתבות בנושא הסדר החובות של המושבים בישראל. בתיק פניה של צוות חברי המרכז של תנועת החרות לנושאי חקלאות בבקשה לבטל את דוח רביד שנועד לטפל בהסדרת החובות של המושבים.
גל-23794/47 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רשות שמורות הטבע החברה להגנת הטבע התכתבות בנושא רשות שמורות הטבע והחברה להגנת הטבע. בתיק אזהרות של החברה על שימוש בעייתי בקרקעות לבניית אתרי קרוואנים לעולים חדשים  בניית אתר "קול אמריקה" בערבה  מינוי השר לשעבר אריק נחמקין לרשות שמורות הטבע ועוד.
גל-23792/31 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ברנר בתיק פתק מאת צחי הנגבי אל אריה דרעי.
גל-23792/26 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות מקומיות – כללי התכתבות בנושא הצעת חוק של חבר הכנסת עובדיה עלי על הסדרת השירותים המוניציפליים והמערכות הציבוריות של המועצות האזוריות.
גל-23800/52 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון הנכים בישראל
גל-23801/17 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון והתאחדות עולים – כללי
גל-23796/14 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הצמדת המשכנתא למדד בתיק פניה של מרכז ועדת ארגוני העולים מארצות המערב להפחתת הריבית על המשכנתאות.
גל-23796/26 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מנועי בית-שמש בערבון מוגבל התכתבות בנושא פניית ועד עובדי חברת מנועי בית שמש לשימור זכויות עובדי החברה לקראת מכירתה או פירוקה. בתיק גילון העיתון "מבט לכלכלה ולחברה" גליון 4249 נובמבר 1986
גל-23799/46 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תיאטרון הבימה
גל-23797/27 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הגנת הדייר – בניה ושיכון
גל-23797/13 01/07/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חברת "צים"חברות שייטואגודי ימאים
גל-23795/30 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות האיכרים בישראל התכתבות בנושא התאחדות האיכרים בישראל. בתיק פניה לסיוע לחקלאים באשראי  בפיצוי על נזקי טבע ועוד. בתיק התכתבות בנושא הנצחת נופלי משמר הירדן.
גל-23792/10 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים – יריחו בתיק מחאה על סלילת כביש ליריחו מעל בית קברות יהודי עתיק.
גל-23799/24 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטת ירושלים
גל-23797/10 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נמל אילת
גל-23797/11 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נמל אשדוד
גל-23797/14 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד ארצי לימאים
גל-23800/25 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הועד הציבורי לצדק ואתיקה ברפואה
גל-23800/32 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה ציבורית מייעצת לעניני רווחה
גל-23802/7 01/08/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל ציילון
גל-23798/13 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אוניברסיטת בר-אילן
גל-23797/54 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים
גל-23790/25 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נכי צבא הגנה לישראל – כללי בתיק מכתב ברכה מארגון נכ"י צה"ל ובו מחאה על מצבם של נכי צה"ל.
גל-23791/3 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מעצר מינהלי נגד אזרחי ישראל בתיק התכתבות בנושא מחאה על המעצר המנהלי של פייסל אל חוסייני.
גל-23793/60 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כללי – התנועה הקיבוצית המאוחדת התכתבות בנושא התנועה הקיבוצית המאוחדת. בתיק פניות מאהרון ידלין וגדליהו גל בנשוא חובות הקיבוצים ומכתב תלונה על הסיוע לקיבוצים הבא על חשבון חברות ישראליות אחרות  הנתקלות בתחרות לא הוגנת מצד הקיבוצים.
גל-23793/39 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אבן-יהודה התכתבות בנושא המועצה המקומית אבן יהודה. בתיק התכתבות בנושא הרכבת הממשלה הבאה. כמו כן ישנה פניה לראש הממשלה לפעול להפרדת הבחירות לרשויות המקומיות מהבחירות לכנסת.
גל-23793/43 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נחלת יהודה בתיק 2 מכתבים בנשוא פניה לראש מועצת נחלת יהודה בקשר לניהול המועצה.
גל-23791/13 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שכונת התקווה בתיק מכתב תלונה על מיסי המועצה גבוהים במבשרת ציון.
גל-23803/17 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ארגנטינה
גל-23803/24 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הרב אריה לוין ז"ל – הנצחת זכרו
גל-23796/33 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ווישי ישראל בערבון מוגבל התכתבות בנושא הזמנת ראש הממשלה שמיר ורעייתו בקבלת פנים ל 7 ראשי בנקים אמריקאים המשתפים פעולה עם חברת ווישיי ברכישת חברת "דייל" והקמת מפעל של "דייל" בדימונה.
גל-23797/28 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות בעלי בתים בישראל
גל-23795/49 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  לידרז מגזין בתיק מכתב אחד מעורך כתב העת לראש הממשלה שמיר.
גל-23797/5 01/09/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תאונות דרכים – פניות אישיות  המנהל לבטיחות בדרכים
גל-2366/9 01/10/1987 לשכות השרים אהרון אוזן ומשה קצב – הפדרציה הספרדית התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת השר משה קצב  בנוגע לפדרציה הספרדית העולמית: הזמנה לערב גאלה חגיגי ולארוחת ערב – ועידה ספרדית עולמית  טיוטת תקנון הפדרציה הספרדית העולמית  פרוטוקולים מישיבות נשיאות הפדרציה וועדת הכספים שלה  נאום הפתיחה של נסים ד. גאון  המאבק לשחרור יהודי סוריה  קטעי עתונות מצולמים על התביעות לפיצויים של יהודי לוב ועוד.
גל-23795/24 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז החקלאי התכתבות בנושא ארגון המרכז החקלאי. בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף בכינוס העשירי של המרכז וסקירה על פעולות הארגון. כמו כן בתיק בקשה להכרזה על אסון טבע לאחר פגעי הטבע בשנת 1989 ועוד.
גל-23792/39 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה אזורית משגב התכתבות בנושא בקשות לתמריצים לבית הספר במועצה האזורית משגב בגוש שגב בגליל.
גל-23792/44 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה אזורית מנשה בתיק מכתב אחד בנושא המאבק בירידה מהארץ.
גל-23793/7 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גני תקווה – מועצות מקומיות התכתבות בנושא המועצה המקומית גני תקווה. בתיק פניה לראש הממשלה שמיר למנוע את איחוד הרשות גני תקווה עם המועצה המקומית קריית אונו. (קשור לתיק גל 23793/9)
גל-23791/32 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – ראשון-לציון התכתבות בנושא העיר ראשון לציון. בתיק פרוטוקול ישיבת מועצת העיר בה הוחלט להעניק ליצחק שמיר אזרחות כבוד של העיר ראשון לציון.
גל-23791/37 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רמלה התכתבות בנושא העיר רמלה. בתיק פנייה של סוחרי שוק רמלה לראש הממשלה  העברת משרדי ממשלה לרמלה  בחירות לרשות המקומית ועוד.
גל-23793/64 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קיבוץ עין דור בתיק פניה של חברי קיבוץ עין דור למשרד ראש הממשלה בנושא סיוע למשפחת מסורבי עלייה מלנינגרד.
גל-23793/10 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יבנאל – מועצה מקומית התכתבות בנושא המועצה המקומית יבנאל. בתיק התכתבות בין ראש הממשלה שמיר לראש המועצה לאחר שנבחר כחבר מליאת רשות השידור. כמו כן בתיק פניה לראש הממשלה לפעול להפרדת הבחירות לרשויות המקומיות מהבחירות לכנסת.
גל-23800/51 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הועד לביטול אפליית גימלאים ואלמנות עובדי השירות הציבורי
גל-23799/23 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
גל-23799/29 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון המורים הדתיים בישראל
גל-23801/16 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה מבריטניה
גל-23796/51 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בישראל התכתבות בנושא פניית התאחדות בעלי מלאכה לראש הממשלה שמיר בנושא יישוב הנגב וייצוג במשא ומתן על עסקת החבילה במשק.
גל-23796/19 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מס שבח היטל השבחה בתיק 2 מכתבים בנושא בקשת ראשי הערים של נהריה וקריית שמונה לפטור את תושבי הערים שלהם מהיטלי השבחה בשל המצב הכלכלי הקשה של תושבי שתי הרשויות.
גל-23798/46 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משגב ירושלים
גל-23799/49 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "היקב"
גל-23807/25 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות ישראל להשרשת דת ומסורת בישראל
גל-23807/26 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת עולמית לאחדות ישראל
גל-23801/26 01/10/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-קוסטה-ריקה
גל-58639/26 01/11/1987 מחוז חיפה  ערב  אל  חילץ  גוש  10469 ח 6 ק תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
גל-23798/26 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז הירושלמי לעניני ציבור מדינה
גל-23798/38 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פורום ג' קורק פטריק ליד האוניברסיטה תל-אביב
גל-23798/41 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז הישראלי (עוסקים תרבות תיכונית)
גל-23792/77 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – ראש פינה התכתבות בנשוא המועצה המקומית ראש פינה. בתיק תלונת תושב ראש פינה על הפקעת הקרקעות המתמשכת של אדמות איכרי ראש פינה בידי המדינה.
גל-23793/6 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גדרה התכתבות בנושא המועצה המקומית גדרה. בתיק מכתב תמיכה למנכ"ל משרד הפנים  אריה דרעי.
גל-23792/40 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הערבה – מועצה אזורית התכתבות בנושא המועצה האזורית הערבה התיכונה. בתיק התכתבות בנושא תמיכת ראש המועצה אילן אורן בממשלת אחדות לאומית  בהתנגדות להצבת משדרי "קול אמריקה" בערבה התיכונה ועוד.
גל-23793/26 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהוד – מועצות מקומיות בתיק פניה לראש הממשלה לפעול להפרדת הבחירות לרשויות המקומיות מהבחירות לכנסת ומכתב הוקרה למנכ"ל משרד הפנים אריה דרעי על הסיוע שהגיש לרשויות המקומיות השונות.
גל-23792/27 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גלבוע  מועצות – מקומיות בתיק מכתב אחד ובו הזמנה לראש הממשלה שמיר לבקר במועצה האזורית גלבוע.
גל-23792/30 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רמת הנגב בתיק מכתב אחד (בשני עותקים) על סיפוח אזור התעשייה רמת חובב למועצה האזורית רמת נגב.
גל-23792/9 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – עפולה התכתבות בנושא העיר עפולה. בתיק התכתבות בנושא בניית קו רכבת לעיר  מצב איכות הסביבה בעיר ועוד
גל-23792/12 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עירית חדרה התכתבות בנשוא העיר חדרה. בתיק התכתבות בנושא בחירות לרשויות המקומיות  החינוך בעיר ועוד
גל-23806/7 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-בלגיה
גל-23801/13 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה מרומניה
גל-23801/15 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה מצרפת
גל-23796/50 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות תעשייני היהלומים בישראל התכתבות בנושא התאחדות תעשייני היהלומים בישראל. בתיק התכתבות של חבר בורסת היהלומים בישראל  יוסף ליפשיץ  עם לשכת ראש הממשלה שמיר בנושאים שונים ועוד.
גל-23805/16 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רבנות ראשית (רבנות ורבנים)
גל-23803/37 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות דנמרק
גל-23795/36 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בטאון "קול השבת" התכתבות בנושא הביטאון החרדי "קול השבת". בתיק מכתבים שנשלחו מעורך הביטאון ראובן ברטוב ראש הממשלה שמיר. במכתביו מוחה ברטוב על התבטאויות הפוגעות בדת היהודית בשידורי הרדיו והטלוויזיה  בחילול השבת בירושלים ובערים אחרות ועוד.
גל-23798/43 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז לאי-אלימות
גל-23805/47 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי רומניה
גל-23804/50 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האיגוד העולמי של הציונים הכלכליים
גל-23807/13 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת בני-עקיבא
גל-23807/31 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישראל הצעירה – תנועה (יצחק משה עמנואל)
גל-23803/5 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בתי-הכנסת המאוחדים באמריקה
גל-23806/36 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הצ'רקסים בישראל
גל-23801/33 01/11/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-דומיניקנים
חצ-9790/2 01/12/1987 מצרים – יו"ש (יהודה ושומרון) ועזה
גל-23797/60 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חינוך כללי
גל-23793/65 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קיבוץ עין גדי בתיק מכתב אחד מאת ד"ר מישאל חשין בנושא ייצוג קיבוץ עין גדי במועצה האזורית תמר אל מול מפעלי ים המלח.
גל-23791/1 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משטרת ישראל – כללי בתיק מכתב תלונה על אלימות משטרתית והקמת עמותה בשם "אור אדום" שמטרתה להיאבק באלימות משטרתית.
גל-23793/25 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהוד התכתבות בנושא המועצה המקומית יהוד. בתיק מכתב תודה למנכ"ל משרד הפנים אריה דרעי על הסיוע שהגיש למועצה  מתן אזרחות כבוד לאריה דרעי  וכן פניה לראש הממשלה לפעול להפרדת הבחירות לרשויות המקומיות מהבחירות לכנסת.
גל-23792/45 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נחל הירקון התכתבות בנושא פרויקט ניקוי נהר הירקון. בתיק פניה של דב בן מאיר  סגן יו"ר הכנסת לראש הממשלה שמיר בנושא.
גל-23792/66 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אופקים – מועצות מקומיות התכתבות בנושא המועצה המקומית אופקים. בתיק בקשה לפתיחת גן ילדים ובית ספר עבור קהילת הקראים בעיר  מחאה על הכוונה לפתיחת אזור תעשייה בקיסריה אך לא באופקים ועוד.
גל-23792/21 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קיסריה – ערים בישראל התכתבות בנושא מחאות ראשי מועצות מקומיות על פיתוח אזור תעשייה בקיסריה במקום בערי פיתוח.
גל-23793/87 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית אריה – אגודה שיתופית להתישבות קהילתית של משקי חרות  בית"ר  בע"מ (בערבון מוגבל) התכתבות בנשוא הפיכת היישוב הקהילתי בית אריה למועצה מקומית. בתיק מכתב מראש הממשלה שמיר למנכ"ל משרד הפנים דרעי על ההכרה ביישובים גינות שומרון   קרני שומרון  בית אריה ואורנית כמועצות מקומיות.
גל-23791/38 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אשקלון התכתבות בנושא העיר אשקלון. בתיק  התכתבות בנושא סניף הליכוד בעיר  המחלוקת על "מיהו יהודי?" ועוד
גל-23793/73 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב שדה תרומות (צעירי משוב בכורה) בתיק התכתבות בנושא אירוח כינוס של פרלמנטרים יהודים בעולם ע"י הפורום הישראלי.
גל-23793/42 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – ג'לג'וליה בתיק מכתב אחד בנושא בחירת ראש מועצה חדש.
גל-23803/6 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-המדרש לרבנים באמריקה
גל-23803/21 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יד-ושם
גל-23796/68 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת המבקרים הפנימיים בארץ בתיק הזמנות לראש הממשלה שמיר להשתתף באירועים של איגוד הצרכנים החופשי  האגודה לתרבות הדיור ולשכת המבקרים הפנימיים.
גל-23805/29 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שבטי הפאתיאנים (אפגניסטן ולקיסטן)
גל-23796/36 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אתגר – בערבון מוגבל בתיק בקשה מראש הממשלה שמיר למנוע את סגירת בית החרושת "אתגר" בכרמיאל.
גל-23796/16 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ביטול הסובסידיות התכתבות בנושא ביטול הסובסידיות. בתיק פניות לממשלה בנושא ביטול ועדכון הסובסידיות. בתיק פניה של יושב ראש התאחדות הסוחרים הכללית בישראל לבטל את הסובסידיות במשק כדי לייצב את המשק  בקשה למנוע ביטול הסובסידיות על משק הלולים בישראל ועוד.
גל-23796/18 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קיצבאות ילדים בתיק 2 מכתבים בנושא בקשה מראש הממשלה שלא יפגע בקצבאות הילדים.
גל-23804/35 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות הציונית העולמית – חוברת Aliyon
גל-23797/9 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נמלים כללי – תחבורה ימית
גל-23806/17 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועדון הסקי הבינלאומי Des Joumalistes
גל-23804/2 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – באבא סאלי בנתיבות
גל-23799/88 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בריאות ורפואה – זיהום אוויר – כללי
גל-23805/1 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מפלגת אגודת ישראל
גל-23807/4 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות ותנועות בארץ – נעמ"ת (ארגון אמהות עובדות)
גל-23799/3 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת בני-עקיבא
גל-23799/4 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבות מעלות יעקב
גל-23799/9 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רשת עמל
גל-23805/38 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי גרוזיה וברית המועצות
גל-23797/16 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שדה התעופה לוד על-שם דוד בן גוריון
גל-23804/19 01/12/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קונגרס ציוני כללי
חצ-9790/3 01/01/1988 מצרים – יו"ש (יהודה ושומרון) ועזה
גל-23793/66 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קיבוץ נחשון מכתב לראש הממשלה נגד  נגד המצב הקיים ביהודה ושומרון.
גל-23793/5 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרית טבעון התכתבות בנושא המועצה המקומית קריית טבעון. בתיק התכתבות בנושא פניה לבנית אזורי תעשיה במועצות מקומיות שונות והזמנת ראש הממשלה שמיר לבקר בקריית טבעון.
גל-23793/27 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרית עקרון התכתבות בנושא המועצה המקומית קריית עקרון. בתיק התכתבות בנושא בעיות כספיות של רשויות מקומיות ופעולה של מערכת החינוך של מפלגת ש"ס  "אל המעיין"  בקריית עקרון.
גל-23793/70 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מחסיה בתיק 2 מכתבים בנושא ארגוני מושבים. אחד המכתבים חסר את עמוד 2 שלו.
גל-23793/50 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות מקומיות – הוד השרון בתיק שני מכתבים בנושא פניה לראש הממשלה לפעול להפרדת הבחירות לרשויות המקומיות מהבחירות לכנסת.
גל-23793/30 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות מקומיות – מג'ד אל-כרום התכתבות בנושא המועצה המקומית מג'ד אל כרום. בתיק בקשת ראש המועצה לקבל פרס התייעלות על הישגי המועצה בראשה הוא עומד.
גל-23789/29 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ברכות  הופעות בטקסים  מתן חסות  ביקורים ראש-הממשלה יצחק שמיר (דוגמה) התכתבות בנושא בקשות למתן חסות  ביקורים  ברכות מאת ראש הממשלה יצחק שמיר.
גל-23790/1 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ברכות  הופעות בטקסים  מתן חסות  ביקורים (דוגמה) התכתבות בנושא בקשות למתן חסות  ביקורים  ברכות מאת ראש הממשלה יצחק שמיר.
גל-23793/78 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב חוסן בתיק פניה של תושבי מושב חוסן בגליל העליון להכיר בו כיישוב קו עימות.
גל-23788/5 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים מהארץ בתיק מכתבים מילדים ונוער לראש הממשלה יצחק שמיר. המכתבים עוסקים בנושאים שונים כגון: תגובת ישראל לאינתיפאדה  בחירות 1988 והסיכוי לממשלת האחדות הלאומית  יחסי יהודים וערבים  יחסי דתיים וחילונים  שינוי שיטת הבחירות  פרשת ה"מחתרת היהודית"  העלייה מאתיופיה  ההתיישבות היהודית ביהודה  שומרון וחבל עזה  תוכנית השלום של מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ  הזמנה לטורניר הוקי של בית הספר הבינלאומי בכפר שמריהו ועוד.
גל-23800/43 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון "יתד" (ילדי תסמונת דאון)
גל-23798/48 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון שפינוזה ירושלים
גל-23807/24 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "אמנה" תנועת ההתישבות בגוש אמונים
גל-23807/28 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "חמדת" – חופש מידע  דת ותרבות
גל-23802/37 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ארצות הברית
גל-23800/19 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כיסוי משלים (כר"מ) בערבון מוגבל
גל-23797/15 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נתיבי אוויר
גל-23795/47 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  ניו-יורק טיימס התכתבות בנשוא מאמרים שונים בעיתון האמריקאי ניו יורק טיימס. בתיק מאמר שנשלח לניו יורק טיימס מאת דויד רוזנפלד  תושב תקוע שנרצח ב 2 ביולי 1982. המאמר לא פורסם ע"י העיתון.
גל-23799/69 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תרבויות וספורט "מכביות"
גל-23804/13 01/01/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חידון הגבורה היהודית במלחמת העולם השניה
גל-23798/42 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב של אוניברסיטת בריגהאם יאנג
גל-23798/2 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-ספר מקיף על-שם רוגוזין – קרית גת
גל-23788/13 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים מחו"ל כותבים בתיק מכתבים של ילדים ממקומות שונים בעולם לראש הממשלה שמיר. המכתבים עוסקים בשאלות על ראש הממשלה וחייו  ציורי תלמידים שונים  תקווה לשלום  האינתיפאדה  יחסי דתיים וחילונים בישראל  פניות ילדים למנהיגים שונים בעולם ועוד.
גל-23793/49 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות מקומיות – קלנסואה בתיק מכתב אחד בנושא המועצה המקומית קלנסוואה.
גל-23795/14 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד הכלכלה בתיק מכתב אחד בנושא מינוי עמוס רובין למועצה הציבורית ליד המוקד לטיפול במשקיעים.
גל-23788/2 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכתבים לראש-הממשלה יצחק שמיר – תיק אנונימי בתיק מכתבים בעילום שם לראש הממשלה יצחק שמיר בנושאים שונים כמו המו"מ לשלום  האינתיפאדה  יחסי יהודים וערבים ועוד.
גל-23793/72 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב אמירים בתיק פניה של מושב פורת לסיוע כלכלי לאור תביעות להוצאה לפועל נגד חברי המושב.
גל-23795/3 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד המסחר והתעשיה בתיק 2 מכתבים בנושא משרד המסחר והתעשייה.
גל-23795/6 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עזבונות התכתבות בנושא בקשות לסיוע דרך עיזבונות השייכים לאפוטרופוס הכללי.
גל-23792/46 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה אזורית לכיש בתיק מכתב מחאה בנושא בניית אנדרטה לחיילי הצבא המצרי שנהרגו בתחומי המועצה האזורית לכיש בתקופת מלחמת העצמאות. במכתב דורש ראש המועצה לבנות אנדרטה לחיילי צה"ל שנפלו באזור לפני הקמת האנדרטה המצרית.
גל-23805/27 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עדת הפלשים בישראל
גל-23799/12 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הנוער הלאומי העובד והלומד
גל-23799/54 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד הקומפוזיטורים בישראל
גל-23800/59 01/02/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "יד הנקטים"
גל-23797/66 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-הספר האזורי המקיף "אורט ישראל"
גל-23790/16 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "למען בטחון ישראל" התכתבות בנושא קרן ליב"י – למען ביטחון ישראל.
גל-23789/7 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יום הזיכרון לחללי צה"ל התכתבות בנושא יום הזיכרון לחללי צה"ל. בתיק בקשות להפרדת יום הזיכרון מיום העצמאות וכן ברכה לרגל חג המימונה.
גל-23790/12 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גלי צה"ל (גל"צ) בתיק תלונות על גלי צה"ל שנשלחו לראש הממשלה שמיר.
גל-23791/33 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רמת-גן – ערים בישראל התכתבות בנושא העיר רמת גן. בתיק התכתבות בנושא בחירת מועמד הליכוד לראשות העיר ועוד.
גל-23802/22 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-קונגו
גל-23800/42 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לב אל לב – האגודה הישראלית למלחמה במחלות הלב
גל-23800/53 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון גג ואירגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
גל-23799/26 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת הסטודנטים של בית-הספר להנדסאים – טכניון
גל-23799/27 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת הסטודנטים החדשה – אוניברסיטת תל-אביב
גל-23803/7 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תגר
גל-23799/40 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-התפוצות תל-אביב
גל-23805/33 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התנועה ליהדות מסורתית הקונסרבטיבית
גל-23803/33 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות פולין
גל-23795/37 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "שעריים" שבועון פועלי אגודת ישראל בתיק 2 מכתבים בנושא העיתון "שעריים" עיתונה של מפלגת פועלי אגודת ישראל.
גל-23798/44 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים
גל-23799/43 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוזיאון ארצות המקרא ירושלים
גל-23799/56 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון לפרסי רוטשילד בישראל
גל-23805/44 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי מצרים לישראל
גל-23804/44 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה הציונית בישראל
גל-23805/7 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  הפועל המזרחי
גל-23802/3 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-קוריאה
גל-23804/11 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הפדרציה הציונית – ניו-זילנד
גל-23804/32 01/03/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – החיילים המשוחררים
גל-21438/7 01/03/1988 יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים
גל-23793/67 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קיבוץ תובל החלטת אספת קיבוץ תובל שהועברה לראש הממשלה שמיר נגד המצב הקיים ביהודה ושומרון.
גל-23795/31 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עתונים יומיים בישראל – "דבר" התכתבות בנושא תלונת דובר ראש הממשלה יוסף אחימאיר נגד עיתון "דבר" והסיקור הלא הוגן  לטענתו  של פעולות הממשלה.
גל-23793/88 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושבות ומושבים – מושב אחיסמך התכתבות בנושא בקשת תושבי מושב אחיסמך לסייע הגדלת המכסות החקלאיות השונות שהוקצו למושב.
גל-23793/44 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה המקומית שעב בתיק מכתב אחד בנושא הודעה על אי קיום הבחירות במועצה המקומית שעב בשל בעיות כספיות של המועצה.
גל-23793/45 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה המקומית ריינה בתיק מכתב אחד לראש הממשלה שמיר המבקש ממנו לחתום על חוקי העזר של המועצה המקומית ריינה.
גל-23792/56 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית רמת-גן בתיק מכתב אחד בנושא הטיפול בזיהום האוויר ממפעל "נון" ברמת גן.
גל-23801/14 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון עולי הולנד
גל-23796/25 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "איסורד" – חברה  מפעלים בתיק הודעות על מינוי דירקטורים לחברה הממשלתית "איסורד" – מפעלים לאיזוטוים ולקרינה בע"מ בחתימת ראש הממשלה שמיר ושר האוצר פרס.
גל-23795/38 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עתון דרך הניצוץ התכתבות בנושא סגירת עיתון "דרך הניצוץ". בתיק מחאות ממפלגות וארגונים ממערב גרמניה על סגירת העיתון..
גל-23795/40 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "אותיות" עיתון ילדים ונוער בתיק פניה מעורך עיתון הילדים "אותיות" אורי אורבך לקיים פגישה בין קבוצת ילדים ומבוגרים העוסקים בהוצאת העיתון לאור לבין ראש הממשלה.
גל-23800/12 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז רפואי תל-אביב על שם אליאס סוראסקי
גל-23806/31 01/04/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערביי ישראל – בהאיים
גל-23798/4 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "אמנה" – אולפנת בני-עקיבא
גל-23798/3 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נעם – בית-ספר תורני לבנות
גל-23792/36 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות אזוריות – "אלונה" התכתבות בנושא המועצה המקומית אלונה. בתיק הזמנה לראש הממשלה לפתיחת מועדון נוער במושב עמיקם.
גל-23793/24 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יקנעם עלית התכתבות בנושא המועצה המקומית יוקנעם עילית. בתיק פניה לבנית אזורי תעשיה במועצות מקומיות שונות  שביתה במועצה  סכנת פיטורים של תושבי המועצה העובדים במפעל סולתם ועוד.
גל-23790/30 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האגודה להקמת אנדרטת הפלדה במלחמת ששת-הימים בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף בטקס אזכרה לחללי אגודת הפלדה באנדרטת האוגדה.
גל-23790/38 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הבריגדה ממלחמת העולם השניה בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף באירוע לזכר חיילי הבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה.
גל-23792/43 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חבל יבנה התכתבות בנושא המועצה האזורית חבל יבנה. בתיק התכתבות בנושא מחאות נגד מפעל אגן כימיקלים באשדוד. בתיק מכתב מראש הממשלה שמיר לזוג תגר (Tager) לרגל פתיחת מרכז מארק טאגר בנצרת עילית. המרכז נקרא על שם בנם שנספה בפיגוע הטרור במטוס חברת 'פאן-אם' 103 מעל לוקרבי  סקוטלנד בדצמבר 1988.
גל-23793/71 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב מרגליות בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר לבקר במושב מרגליות (או לחלופין  לקבל את נציגי המושב לפגישה).
גל-23794/53 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – 1. ועדה ציבורית לקביעת תפקידה של מערכת הבריאות  2.חוברת באנגלית HEALTH FOR ALL בתיק 2 חוברות – ארגון הבריאות העולמי: World Health Organization – Targets for health for all  1985;  הועדה הציבורית מקצועית לקביעת מדינות והערכות ארגונית ותפקודית של מערכת הבריאות – המלצות המליאה למימון מערכת הבריאות  אפריל 1988; המלצות – הועדה הציבורית מקצועית לקביעת מדינות והערכות ארגונית ותפקודית של מערכת הבריאות – המלצות הועדה להקמת רשות אשפוז  ינואר 1988; המלצות – הועדה הציבורית מקצועית לקביעת מדינות והערכות ארגונית ותפקודית של מערכת הבריאות – המלצות ועדת המשנה לבחינת הסדרי התשלום לבתי החולים הכלליים אפריל 1988
גל-23802/28 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-הונגריה
גל-23800/50 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "יד שרה"
גל-23800/54 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום בישראל
גל-23800/55 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עמותה – "רננה" נכים ניצולי שואה
גל-23800/56 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועדת הארגונים המתנדבים לקליטת עליה בירושלים
גל-23801/3 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה וקליטה
גל-23796/63 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת עורכי-הדין בארץ התכתבות בנושא לשכת עורכי הדין בישראל. בתיק התכתבות בנושא ביקור משלחת של לשכת עורכי הדין מפאריס (מקבילה ללשכת עורכי הדין בישראל) ובקשה לפגוש את ראש הממשלה שמיר  מינוי נשים לתפקידי יועצות משפטיות לחברות ממשלתיות ועוד.
גל-23795/41 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עיר ואזור – כתב עת לשלטון מקומי בתיק 2 מכתבים בנושא שליחת כתב העת "עיר ואזור – כתב עת לשלטון מקומי לתכנון ולפיתוח עירוני ואזורי" לראש הממשלה.
גל-23799/10 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז תרבות דתי לנוער
גל-23803/34 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות הונגריה
גל-23803/38 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות גרמניה
גל-23795/39 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המגזין לאומנות ותרבות בארץ ישראל בתיק מכתב אחד בנושא הוצאה לאור של כתב עת על אומנות בישראל בשם Art in Israel.
גל-23798/47 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית מאייר סנהדריה ירושלים
גל-23799/50 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תאטרון הזמן
גל-23799/60 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פרס יצואן מצטיין
גל-23806/5 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-איטליה
גל-23799/80 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נסיכת יהדות העולם 1988 בישראל
גל-23807/18 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערבים ויהודים למען אי-אלימות אחוה ושלום
גל-23807/29 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת "יעול" – יורדים  עולים (שמעון חננאל)
גל-23800/13 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שח"ל – שירות חולי לב (שירותים רפואיים)
גל-23800/30 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מט"ב – אגודה לשרותי מטפלות בית
גל-23800/33 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אש"ל – אגודה לפיתוח שירותי למען הזקן
גל-23795/53 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עתונים – כללי בתיק מכתב תשובה של יוסי אחימאיר על תלונת ארגון לתקשורת הוגנת על הסיקור התקשורתי בישראל.
גל-23798/80 01/05/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת כרם דיבנה
גל-23795/34 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הליכוד – עתון בתיק 2 מכתבים בנושא הצעה להקמת עיתון עבור מפלגת החירות ו/או הליכוד.
גל-23797/64 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מעבר אפק – בית-ספר יסודי ממלכתי אזורי קבוצי
גל-23798/5 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המכללה לחינוך על-שם דוד ילין
גל-23791/27 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – חולון התכתבות בנושא העיר חולון. בתיק התכתבו בנושא בקשות להגדלת הדיור בעיר לאור קליטת העולים החדשים בעיר ועוד.
גל-23793/22 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – נשר התכתבות בנושא המועצה המקומית נשר. בתיק התכתבות בנושא הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף בחגיגות המימונה במועצה ועוד.
גל-23805/14 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  מי הוא יהודי ובעיות גיור
גל-23805/15 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  מי הוא יהודי
גל-23803/35 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות רומניה
גל-23800/22 01/06/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הועד הארצי לעובדי בתי-חולים הממשלתי
גל-49840/64 29/06/1988 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של ארגון יוצאי בלז בישראל  ת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של ארגון יוצאי בלז בישראל  ת"א
גל-23794/2 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושבי גוש אלונה התכתבות בנושא המועצה האזורית אלונה. בתיק לוח הזמנים לביקור ראש הממשלה שמיר במועצה ב 22.7.88  בקשות לסיוע כלכלי ליישובי המועצה ועוד
גל-23788/7 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים מהארץ בתיק מכתבים מילדים ונוער לראש הממשלה יצחק שמיר. המכתבים עוסקים בנושאים שונים כגון: תגובת ישראל לאינתיפאדה  יחסי יהודים וערבים  המאבק בסמים בישראל  עלייה מברית המועצות  המחתרות לפני קום המדינה  הבחירות לכנסת  המשא ומתן לשלום ועוד.
גל-23802/25 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-לסוטו
גל-23806/12 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ניו-זילנד
גל-23803/8 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות הרבנים באמריקה
גל-23803/9 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קהילת בית-יעקב
גל-23802/29 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-יוגוסלביה
גל-23797/35 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האגודה לתרבות הדיור
גל-23800/37 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד העובדים הסוציאליים
גל-23806/6 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-הולנד
גל-23797/32 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שקמונה  חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור
גל-23804/51 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות אגודת ישראל העולמית
גל-23800/6 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-חולים "השרון" פתח-תקווה
גל-23800/14 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז רפואי חיפה
גל-23800/15 01/07/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון לרפואה טבעית – ד"ר זמיר
גל-23798/22 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון
גל-23790/29 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועד המשפחות השכולות של הצנחנים בתיק הזמנה מטעם ועד המשפחות של המשפחות השכולות של הצנחנים לראש הממשלה יצחק שמיר להשתתף בטקס האזכרה לנופלי הצנחנים.
גל-23795/13 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד הקליטה התכתבות בנושא משרד הקליטה. בתיק התכתבות בנושא עליית העולים מברית המועצות  הקשרים בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית ועוד.
גל-23792/51 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה אזורית אלונה בתיק מכתב מהמועצה המתלונן על מצבם הגרוע של החקלאים במועצה.
גל-23793/90 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב "יגל" מושב עובדים להתישבות חקלאית בתיק בקשת תושבי מושב יגל מראש הממשלה שמיר לסיוע כלכלי.
גל-23792/69 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – מעלות תרשיחא התכתבות בנושא המעוצה המקומית מעלות תרשיחא. בתיק התכתבות בנושא בקשות המועצה לצמצום הגרעון התקציבי של המועצה  בקשות לסיוע למועצה  בקשה לסיוע לקריית החינוך במעלות ועוד.
גל-23797/48 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בנק דיסקונט
גל-23796/58 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל התכתבות בנושא הזמנה של התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל לראש הממשלה שמיר להשתתף בכנס שלהם.
גל-23796/61 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון סוחרי ירושלים (אברהם ברנבאום) בתיק פנייה לראש הממשלה להחמיר את עונשם של מפיצי המחאות ללא כיסוי.
גל-23806/1 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-דנמרק
גל-23799/83 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – החברה לחקר המקרא
גל-23799/85 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האקדמיה ללשון העברית
גל-23805/2 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ממשלת ליכוד מאוחדת
גל-23805/5 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מפלגת העבודה הישראלית
גל-23807/9 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת "תמי"
גל-23807/23 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועה ציונית-לאומית "מעוז"
גל-23800/57 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת מפקדי שירותי הכבאות
גל-23796/7 01/08/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – סרטים – כללי התכתבות בנושא בקשה למנוע את הקרנת הסרט "הפיתוי האחרון של ישו" בישראל ומכתבי ומברקי תודה למדינת ישראל על שמנעה את הקרנת הסרט בישראל.
גל-23798/24 01/09/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון למחקר תנועת העבודה
גל-23791/29 01/09/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – בת-ים בתיק מכתב תודה על ארגון אירוע הוקרה לרשות פס"ח (פינוי  סעד  חללים) בעיר בת ים.
גל-23793/17 01/09/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה המקומית חצור הגלילית בתיק 2 מכתבים בנושא המועצה המקומית חצור הגלילית.
גל-23799/30 01/09/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות הסטודנטים היהודים באירופה
גל-23799/15 01/09/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז קהילתי וחברתי "רעות"
גל-23800/58 01/09/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חיים וסביבה – ארגון גג של הגופים הציבוריים
גל-23797/62 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בתי-ספר יסודיים – כללי
גל-23793/74 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושבות ומושבים – מושב שעל בתיק 2 מכתבים בנושא מושב שעל בגולן ויבול הענבים במועצה האזורית אלונה.
גל-23799/32 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועד ראשי האוניברסיטאות
גל-23796/27 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "פולגת" בתיק מכתב תודה מישראל פולק לראש הממשלה יצחק שמיר על שקרא את ספר האוטוביוגרפי.
גל-23803/29 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יד הנציב
גל-23798/50 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הפורום הבינלאומי למנהיגות פוליטית
גל-23798/51 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אור ירושלים – בתי-ספר והשכלה גבוהה
גל-23803/46 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות אוסטרליה וציונות (מצורף ספר)
גל-23800/68 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יד ביד – קרן להצלת חיי אדם
גל-23806/21 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אונסק"ו
גל-23799/70 01/10/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אולימפיאדות – כללי
גל-23797/52 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אבטלה
גל-23794/30 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עינב – ישוב קהילתי דתי התכתבות בנושא היישוב עינב בשומרון. בתיק תלונות על מצב הביטחון בכביש חוצה שומרון.
גל-23792/75 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – בנימינה בתיק מברק מראש מועצת בנימינה בנושא השארת תיק האוצר בידי הליכוד.
גל-23793/93 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב נבטים בתיק מכתב תודה שנשלח לתושבי מושב נבטים על החוברת ששלחו למשרד ראש הממשלה.
גל-23794/48 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד האוצר התכתבות בנושא תקנות שונות ופעולות של משרד האוצר בנושאים שונים – תקציב  קצבאות ביטוח לאומי  המלחמה בסמים  הקלות במס הכנסה לסטודנטים ועוד.
גל-23788/6 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים מהארץ בתיק מכתבים מילדים ונוער לראש הממשלה יצחק שמיר. המכתבים עוסקים בנושאים שונים כגון: תגובת ישראל לאינתיפאדה  בחירות 1988 והסיכוי לממשלת האחדות הלאומית  יחסי יהודים וערבים  יחסי דתיים וחילונים  גיוס תלמידי ישיבה חרדים לצבא  המשא ומתן לשלום ועוד.
גל-23799/21 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגוד הסטודנטים בטכניון
גל-23799/25 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן
גל-23799/33 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועד ההורים המרכזי מחוז ירושלים
גל-23796/70 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות מורי הדרך – דוברי ספרדית בתיק מכתב בנושא הצורך ברישוי מורי דרך דוברי ספרדית.
גל-23796/32 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כור תעשיות בערבון מוגבל התכתבות בנושא דרישת קבוצת חברי כנסת מהליכוד לפתוח ועדת חקירה ממלכתית להתמוטטות חברת כור.
גל-23796/48 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת סוכני ביטוח בישראל בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף באירוע של סוכני ביטוח.
גל-23802/31 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-יוון
גל-23803/39 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות שווצריה
גל-23798/52 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אריאל – מרכזים לתורה ויהדות – חיפה והצפון
גל-23806/16 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ג'ייסי – ארגון בינלאומי
גל-23807/30 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אחדות לישראל – תנועה לתיקון הדמוקרטיה
גל-23807/34 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עמותה להשרשת ערכים יהודים לאומיים
גל-23806/24 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אמנסטי אינטרנציונל
גל-23799/61 01/11/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן דורון לחינוך ולרווחה
גל-23798/6 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-ספר תיכון התישבותי מקיף אשל הנשיא
גל-23797/67 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון בית-יעקב למורות
גל-23790/6 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נפגעי פעולות האיבה אזרחים יהודים בתיק פניות של נפגעי טרור לראש הממשלה שמיר.
גל-23789/13 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חגיגות ה- 40 למדינת ישראל התכתבות בנושא ההכנות לחגיגות 40 שנה לעצמאות ישראל. בתיק ברכות ומכתבים מרחבי העולם המברכים את מדינת ישראל לרגל יום עצמאותה ה 40
גל-23790/18 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן מילגות לנפגעי צבא הגנה לישראל בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף בטקס של עמותת חיל האוויר במתן מלגות ליוצאי חיל האוויר.
גל-23793/96 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושבות ומושבים – להבים  ישוב קהילתי בתיק חוברת להבים – ישוב קהילתי כפרי  עלון מספר 10  טבת תשמ"ט  9/12/88 שנשלחה לראש הממשלה יצחק שמיר.
גל-23794/49 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מל"מ מערכות בתיק 2 מכתבים בנושא סיום השאלת עובדי המרכז למיכון משרדי לחברת מל"מ מערכות.
גל-23792/58 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית מנחמיה התכתבות בנושא המועצה המקומית מנחמיה. בתיק התכתבות בין ראש המועצה חבר הכנסת בני שליטא לבין ראש הממשלה שמיר בנושאים שונים כגון: הרכבת ממשלה לאחר הבחירות ב 1988  המו"מ הקואליציוני  התנגדות לעסקת שחרור השבויים עם ארגון הטרור של אחמד ג'יבריל ("עסקת ג'יבריל") ועוד.
גל-23789/18 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לוי אשכול ז"ל התכתבות בנושא הפקה של סרט על ראש הממשלה לוי אשכול.
גל-23792/47 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גדרות התכתבות בנושא המועצה האזורית גדרות. בתיק פניה לראש הממשלה שמיר למנות את גדעון גדות לשר המסחר והתעשייה וכן התכתבות בנושא הקמת "בית העדות" במושב ניר גלים ליד אשדוד.
גל-23799/31 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל
גל-23796/8 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכתבי תודה לראש-הממשלה על החרמת הסרט "הפיתוי האחרון" התכתבות בנושא מכתבי ומברקי תודה למדינת ישראל על שמנעה את הקרנת הסרט "הפיתוי האחרון של ישו" בישראל..
גל-23796/15 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האזרח והמשק הכלכלי – אינפלציה התכתבות בנושא מדיניות כלכלה עם עורך דין ניתאי מירושלים. בתיק מכתבים ששלח ניתאי לראש הממשלה שמיר בנושאי כלכלה (בעבר הוא שימש יועץ במשרד האוצר לשר האוצר ארידור).
גל-23803/36 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות נורבגיה
גל-23801/1 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מבקרים בישראל  כללי  ביקורי אישים בישראל
גל-23807/14 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אזרחים למניעת הירידה "אלי"
גל-23807/19 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכתב תשובה לגב' איריס מרקוביץ (התנועה הפימיניסטית בישראל) תיק ללא שם
גל-23807/32 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – העמותה להפצת תודעה לאומית
גל-23807/33 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצת הידידות – ערביי ישראל-אמריקה
גל-23800/27 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רופאי בתי-החולים של קופת חולים
גל-23800/29 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אלי"ן – אגודה לעזרת ילדים נכים
גל-23800/60 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "בית תמר" – בית משפחתי לילדים נכים
גל-23800/61 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה הלאומית לשלום הילד
גל-23800/69 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הרשות למלחמה בסמים – המועצה הציבורית
גל-23798/74 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת אור שמחה
גל-23804/14 01/12/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כנס עולמי ראשון בירושלים של בני ניצולי השואה
גל-23790/8 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הטיפול באינתיפאדה התכתבות בנשוא מכתבי שנשלחו לראש הממשלה שמיר בנגע לאינתיפאדה הראשונה בשנת 1989.
גל-23795/35 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "חדשות" בתיק מכתב אחד ובו הזמנה לראש הממשלה לצפות במשחק כדורגל בין נבחרת ישראל לקבוצת "דינמו קייב" מברית המועצות  בחסות העיתון "חדשות".
גל-23797/59 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יום חינוך ארוך
גל-23798/34 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון מאיר – קרית-משה – ירושלים
גל-23798/7 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרית החינוך הדתי מירון
גל-23795/21 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצת הנגב התכתבות בנושא הקמת מועצת הנגב לפיתוח הנגב.
גל-23788/11 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים מהארץ בתיק מכתבים של ילדים לראש הממשלה בעיקר בנושא האינתיפאדה  הקמת הממשלה בעקבות "התרגיל המסריח" במרס 1990  העלייה מבריה"מ וקליטת "ילדי צ'רנוביל" תהליך השלום  תגובה לנאום "השפנים והחזירים" של הרב ש"ך ועוד. בתיק תעודת רישום עמותה "חינוך לנוער" בעיירה נתיבות ועוד.
גל-23792/33 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גליל תחתון התכתבות בנושא מועצה מקומית הגליל התחתון. בתיק פניה לראש הממשלה שמיר לסייע בהסדרת חובות המושבים במועצה ובסיוע לבתי החולים בטבריה ובצפת.
גל-23791/28 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עיריית חולון בתיק הודעה על בנייה מתוכננת בחולון.
גל-23788/8 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים מהארץ בתיק מכתבים מילדים ונוער לראש הממשלה יצחק שמיר. המכתבים עוסקים בנושאים שונים כגון: תגובת ישראל לאינתיפאדה  בחירות 1988  גיוס תלמידי ישיבה חרדים לצבא  מכתבים מתלמידים מאלפי מנשה  קדומים והשומרון בנוגע להתקפות עליהם בדרכים ועוד.
גל-23803/11 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד בתי-כנסת העולמי
גל-23803/19 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה הציבורית למען יהודי ברית-המועצות
גל-23801/6 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה וקליטה וארצות שונות
גל-23804/7 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הנצחת שמו של חבר-הכנסת יגאל כהן ז"ל
גל-23796/53 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מלון דיפלומט (מלונות שיף) התכתבות בנושא הסדר כספי עם רשת מלונות שיף לאחר שנקלעה לקשיים. בתיק מכתבים ששלח חיים שיף לראש הממשלה שמיר בנושא הסיוע להצלת רשת המלונות שלו.
גל-23799/14 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אולפן עקיבא
גל-23798/53 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון ביו טכנולוגיה – תל-אביב
גל-23798/54 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת
גל-23799/52 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות הבינלאומית פסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין
גל-23807/35 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הועדה למען יהדות פלורליסטית
גל-23807/36 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת האומן בישראל
גל-23802/38 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ארצות-הברית
גל-23795/48 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  טיים לייף מגזין התכתבות בנושא פרסום כתבה על ארגון "שר-אל" בכתב העת Time Magazine.
גל-23801/34 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-פרווגאי
גל-23798/61 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז העולמי למורשת יהדות ארם-צובא (חלב)
גל-23804/15 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועידת ראש-הממשלה לסולידריות יהודית עם ישראל
גל-23804/21 01/01/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הקונגרס היהודי העולמי
חצ-9431/16 01/01/1989 אוסטריה – SCHIMMER WALTEY (שימר)
חצ-9436/7 01/01/1989 אירלנד – RYAN EAMON (ריאן)
גל-23790/27 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון נכי מלחמת השיחרור התכתבות בנושא ארגון נכי צה"ל והזמנת ראש הממשלה שמיר לערב הוקרה לנכי צה"ל.
גל-23793/97 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "מי מרום" – אגודה שיתופית לחקלאות ביסוד המעלה בתיק בקשה להסרת העיקול מחשבונות הבנק של 30 מחברי האגודה "מי מרום" מיסוד המעלה.
גל-23792/71 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – דאלית אל-כרמל התכתבות בנושא המועצה המקומית  דליית אל כרמל. בתיק 2 מכתבים בנושא הבחירות לרשות המקומית והבחירות לכנסת.
גל-23790/15 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסעת חיילים חינם התכתבות בנושא הצעות להסעה חינם של חיילים והנצחת חללי הלח"י במלחמת העצמאות.
גל-23793/103 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר רהט
גל-23793/69 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כללי – איגוד מושבות הגליל בתיק פניה של איגוד מושבות הגליל לקדם את הסדר המושבים (והקיבוצים) ביישובי הגליל.
גל-23792/54 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נס ציונה התכתבות בנושא העיר נס ציונה. בתיק התכתבות בנושא סניף הליכוד בעיר והזמנת ראש הממשלה שמיר להשתתף בעצרת בעיר ומכתב של שמיר בתשובה כי לא יוכל להשתתף בעצרת.
גל-23791/41 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נצרת התכתבות בנושא העיר נצרת. בתיק התכתבות וקטעי עיתונות בנושא בניית בית חולים בעיר אשדוד. בתיק מכתב תלונה נגד הדפסת הספר "פסוקי השטן" בישראל.
גל-23802/26 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-פינלנד
גל-23803/10 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אמריקה למען בטחון ישראל
גל-23796/71 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת המסחר והתעשיה באר-שבע מאזור הנגב התכתבות בנושא לשכת המסחר והתעשייה באר שבע ואזור הנגב. בתיק התכתבות בנושא פיתוח התיירות והתעשייה בנגב  פיתוח הנגב  קליטת עלייה מברית המועצות ועוד.
גל-23796/72 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף באירוע של איגוד המבקרים הפנימיים. כמו כן בתיק 2 צילומים של משה דיין  משוחח עם עם הטייס יגאל שוחט  לאחר שהוחזר מהשבי המצרי באוגוסט 1970.
גל-23804/8 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הועדה המארגנת להנצחת נרצחי השואה
גל-23796/13 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מס ערך מוסף בתיק פניה מראש כנסייה אוונגלית בהנובר מערב גרמניה לפטור ממסים ישראלים על מרכז לעולי רגל שקהילתו מעוניינת לבנות ליד כנסיית אוגוסטה ויקטוריה בהר הזיתים בירושלים.
גל-23807/38 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התנועה להעברת יהודי התפוצות לארץ-ישראל
גל-23796/54 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מלון סונסטה התכתבות בנושא בקשות עובדי מלון סונסטה בטאבה לקראת פיטוריהם לקראת הסדר טאבה.
גל-23799/16 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד
גל-23798/55 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מדרשות נועם
גל-23804/4 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ספר ביוגרפי לנחמה ויהושע כהן ז"ל
גל-23799/82 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יריד הספרים הבינלאומי הארבעה עשר
גל-23807/20 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – העמותה למניעת השתלטות חרדית – "דן"
גל-23807/37 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אמהות למען ישראל
גל-23800/10 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-החולים הכללי משגב לדך ירושלים
גל-23800/63 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת עוורים הנעזרים בכלבי נחיה בישראל
גל-23800/64 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עמותת ידידי מעון "חברת נעורים"
גל-23800/65 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת מלת"מ – ריפוי שיקום יעוץ והכוונה
גל-23800/71 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הליגה למניעת מחלות ריאה
גל-23806/37 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המוסלמים
גל-23799/62 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן למילגות ע"ש קדושי קהיר
גל-23804/16 01/02/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועידת ראש-הממשלה לסולידריות
גל-23791/26 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – טבריה התכתבות בנושא העיר טבריה.
גל-23788/10 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים מהארץ בתיק מכתבים של ילדים לראש הממשלה בעיקר בנושא האינתיפאדה  ההתקפה על אוטובוס תיירים ישראלים במצרים בפברואר 1990  איכות הסביבה   תהליך השלום ועוד. בתיק ציורי תלמידים שנשלחו לראש הממשלה.
גל-23807/40 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הורים נגד שתיקה
גל-23807/44 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לפיד – התנועה להנחלת לקחי השואה
גל-23798/56 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המוסד לחקר תפוקה והכנסות של המכון לפריון העבודה והייצור
גל-23803/41 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות הולנד
גל-23805/46 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי הונגריה בישראל
גל-23799/84 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד הסופרים העבריים
גל-23799/63 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פרס יצואן מצטיין
גל-23804/28 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "עם עולם" מרכז עולמי למורשת היהדות
גל-23795/32 01/04/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עתונים יומיים בישראל – "ידיעות אחרונות" בתיק איחולי חג שמח מעורך "ידיעות אחרונות" דב יודקובסקי לראש הממשלה שמיר ולדובר יוסי אחימאיר.
גל-23804/5 01/04/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קריאת הישוב בית-אבא ע"ש ד"ר אבא אחימאיר ז"ל
גל-23800/26 01/04/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ-דם
גל-23798/60 01/04/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון שלום לשבטי ישורון
גל-23797/51 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שבוע עבודה מקוצר
גל-23798/8 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גמנסיה ריאלית על-שם קורי תיכון מקיף א'
גל-23788/14 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים מחו"ל כותבים בתיק מכתבים של ילדים ממקומות שונים בעולם לראש הממשלה שמיר. המכתבים עוסקים בשאלות על ראש הממשלה וחייו  ציורי תלמידים שונים  תקווה לשלום  האינתיפאדה  פניות ילדים למנהיגים שונים בעולם ועוד.
גל-23789/8 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יום צה"ל – כ' בתמוז התכתבות בנושא אירוע לרגל יום צה"ל בהשתתפות השר חיים בר-לב ב'טמפל עמנואל' במיאמי ביץ'  פלורידה.
גל-23790/22 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מלחמת שלום הגליל בתיק נאום ראש הממשלה יצחק שמיר בטקס זיכרון לחללי מלחמת שלום הגליל (לבנון הראשונה) והזמנה ששלח מנהל "יד לבנים" לראש הממשלה שמיר להשתתף בטקסי הזיכרון ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
גל-23798/57 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נוה ירושלים  קולג' לנשים
גל-23798/58 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון רבי משה בן מימון – בת-ים
גל-23803/20 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כללי – השואה
גל-23807/39 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת מולדת
גל-23806/4 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-שוויץ
גל-23800/34 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אש"ל – אל-סם האגודה למלחמה בסמים
גל-23800/66 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה לילד החוסה
גל-23800/67 01/05/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז הישראלי לתמיכה פסיכוסוציאלית
גל-23796/38 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "אורדן" – תעשיות בערבון מוגבל התכתבות בנושא בקשה למניעת פיטורי עובדים ממפעל "אורדן".
גל-23789/1 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הוצאת ספרים בתיק פניה של תושב סכנין לראש הממשלה שמיר למנוע את הדפסתו של הספר "פסוקי השטן" מאת סלמן רושדי בטענה כי הספר יגרום לסערת רוחות ואלימות בישראל.
גל-23790/26 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הנצחת זכר חללי צבא הגנה לישראל – כללי התכתבות בנשוא פניית ראש עיריית קריית גת  זאב בוים  בנושא התנגדותו להנצחת חיילי הצבא המצרי במלחמת העצמאות באזור קריית גת ("כיס פאלוג'ה")
גל-23789/3 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פורנוגרפיה – פרסומים בתיק פניות לראש הממשלה יצחק שמיר בנושא פגישתו של אריאל שרון עם המוציא לאור של המגזין "פנטהאוז" ופניית עמותת תנופ"ה (עמותה נגד פרסומי תועבה) נגד פרסומים פורנוגרפיים בישראל.
גל-23793/52 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית ז"ד כפר שיתופי בתיק 2 מכתבים בנושא הזמנת ראש הממשלה שמיר לבקר בכפר נחף.
גל-23801/4 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית
גל-23807/41 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התנועה המזרחית הלאומית
גל-23805/31 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הרפורמים
גל-23795/42 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "נתיב" – כתב עת למחשבה מדינית חברה ותרבות בתיק מכתב מעורך כתב העת "נתיב" אריה סתיו אל יוסי אחימאיר בנושא פגישת ועד "פרופסורים לחוסן מדיני" עם יצחק שמיר.
גל-23799/89 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוסדות בריאות ורפואה – כללי
גל-23800/9 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ביקור חולים
גל-23802/1 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכתבים לראש-הממשלה יצחק שמיר
גל-23799/64 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן גבריאל שרובר
גל-23799/65 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן ריצ'ארד ורודה גולדמן
גל-23804/17 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הכנס השלישי הבינלאומי לעיתונאים ותקשורת יהודית
גל-23796/39 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – זיטמן – בערבון מוגבל בתיק תלונה על העדפת יבוא על יצור מקומי של רכבים לאיסוף אשפה. בתיק צילומים של הרכב.
גל-23793/99 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גני טל בתיק הזמנה שנשלחה לראש הממשלה להשתתף בחגיגת עשור לישוב גני טל בגוש קטיף וברכת ראש הממשלה שנשלחה בתגובה.
גל-23795/27 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פרדסנות – כללי התכתבות בנושא בקשת מועצת הפירות מראש הממשלה שמיר למנוע את ביטול פקודת שיווק פרי הדר מ 1947.
גל-23793/53 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר אבו-סנאן התכתבות בנושא איחוד המועצות המקומיות אבו סנאן וכפר יאסיף. בתיק מכתבי תמיכה והתנגדות למהלך המוצע ותדריכים של לשכת השר אהוד אולמרט ללשכת ראש הממשלה בנוגע לאיחוד המתוכנן.
גל-23793/2 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רעננה התכתבות בנושא העיר רעננה. בתיק 3 מכתבים בנושא סיוע מקהילת מטרו ווסט מניו ג'רזי לקליטת עלייה מברית המועצות.
גל-23795/23 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תעלת המים התכתבות בנושא הצעה לחידוש תוכנית תעלת הימים.
גל-23788/9 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים כותבים מהארץ בתיק מכתבים של ילדים לראש הממשלה בעיקר בנושא האינתיפאדה והתקפות על אזרחים יהודים ביהודה שומרון וחבל עזה.
גל-23803/12 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד הרבנים המתקדמים
גל-23801/18 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-קנדה
גל-23805/24 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הקראים בישראל
גל-23800/3 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-חולים אסף הרופא
גל-23800/11 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-חולים בלינסון
גל-23800/16 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון בתי-חולים פרטיים לחולים כרוניים בישראל
גל-23806/25 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – Sadat Peace Faundation Inc
גל-23799/66 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן הנצחה ע"ש קרולין ויוסף גרוס
גל-23799/77 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת בית"ר
גל-23804/22 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות
גל-23804/23 01/07/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ד"ר בנימין זאב הרצל
גל-23793/19 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר יאסיף התכתבות בנושא המועצה המקומית כפר יאסיף. בתיק התכתבות בנושא תלונות על הכוונה לאחד בין המועצות המקומיות כפר יאסיף ואבו סנאן.
גל-23796/40 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – החברה הכלכלית בתיק מברק בנושא בקשה למנוע את מכירת החברה הכלכלית לירושלים.
גל-23797/53 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועדת קוברסקי
גל-23795/11 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד התחבורה התכתבות בנושא משרד התחבורה. בתיק מכתב אחד בנושא אימוץ התקן האמריקאי לכלי רכב ומכתב תמיכה במנכ"ל משרד התחבורה.
גל-23792/6 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גבעתיים בתיק פניה לראש הממשלה שמיר לסייע בהקמת במה ליהדות בהיכל ווהלין בעיר גבעתיים.
גל-23805/42 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכתבים לראש הממשלה יצחק שמיר (תיק ללא שם)
גל-23806/18 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוסדות וארגונים בינלאומי – כללי
גל-23804/52 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות חלוצית עולמית – הנוער הציוני
גל-23805/37 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי גרוזיה
גל-23801/29 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-יוגוסלביה
גל-23804/18 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הכנס בוגרי הגמנסיה העברית בביאליסטוק
גל-23794/57 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד הדתות פניה לראש הממשלה שמיר לפתיחת מנהרות הכותל.
גל-23789/26 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ביוגרפיה – הערכות בכתב ובעל-פה פניה בבקשה לקבלת קורות חיו של ראש הממשלה יצחק שמיר.
גל-23793/48 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ג'וליס בתיק מכתב מחברי המועצה המקומית ג'וליס לראש המועצה בהתנגדות לשביתה במועצה.
גל-23799/17 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז חינוכי "יד בנימין"
גל-23799/28 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – סטודנטים ישראליים הלומדים רפואה בחוץ לארץ
גל-23799/35 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון הסטודנטים הארצי של ההסתדרות
גל-23800/2 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עזרת נשים – בית-החולים לחולי נפש
גל-23807/1 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת "שינוי"
גל-23806/26 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – Jordan in Palestine
גל-23804/29 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ג'וינט ישראל
גל-23790/24 01/10/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קצינים פורשים בתיק מכתבו של מנהל שירות התעסוקה דוד מנע לאלוף משנה בדימוס שמואל ("מולה") שחם בנושא הבעייתיות בהעסקת קציני קבע שיצאו לפנסיה.
גל-71173/2 01/11/1989 פרוטוקולים וסיכומי ישיבות – משרד השיכון והבינוי סיכומי פגישות ודיונים בנוגע לפעילות היחידה לשיקום שכונות בשכונת פרדס כץ בבני ברק: פרוטוקולים מישיבות העמותה להרחבת דיור בשכונת אבו לבן (קריית הרצוג)  אבו לבן – סיכום סיור  סקירה על פעילות היחידה בשכונת אבו לבן (נובמבר 1990)  פרוטוקול ישיבה בנושא ההרחבות  מוסר תשלומים  אי ניצול תקציבי  שוק פרדס כץ  שיפוץ מקלטים  עדכון למנהלי הפרויקטים ע"י צבי וינשטיין ועוד.
גל-23798/21 01/11/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון ירושלים למחקר וליחסים עם הדתות
גל-23790/4 01/11/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חבלנים  בטחון בגבולות  פניות אישיות בתיק פניות אישיות מאזרחים ישראלים ואזרחים זרים בנוגע למצב המדיני והביטחוני בתקופת האינתיפאדה בתחומי יהודה  שומרון וחבל עזה.
גל-23798/45 01/11/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המוסד למען בישראל – מת"י
גל-23802/5 01/11/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ויטנאם
גל-23798/64 01/11/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האגודה הישראלית למען יהדות הומניסטית
גל-23798/65 01/11/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון האור ישראל-אפריקה
גל-23795/33 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עתון "אלאנבא" התכתבות בנושא בקשה לפתיחה מחדש של העיתון בשפה הערבית "אלנבא".
גל-23797/61 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יום חינוך ארוך
גל-23796/41 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – חברה כימיקלית לישראל התכתבות בנושא הכוונה למכירת חברת כימיקלים לישראל למשקיעים זרים.
גל-23789/2 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המגילות הגנוזות פנייה לראש הממשלה שמיר לפרסום כל המגילות הגנוזות.
גל-23795/18 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מי גשם בתיק הצעה לניצול מקסימלי של מי גשם.
גל-23793/89 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר ינוח בתיק מברק אחד בנושא התנגדות תושבי הכבפר ינוח לאיחוד הכפר עם כפרים אחרים.
גל-23792/28 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצות אזוריות – מרום הגליל התכתבות בנושא המועצה האזורית מעלה הגליל. בתיק בקשה שלא לשנות את מכסות הלול במועצה. כמו כן  בתיק הזמנה לביקור במועצה לראש הממשלה שמיר.
גל-23795/5 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד המשפטים בתיק 2 מכתבים בנושא בית יאיר (שטרן( בתל אביב ומברק מחאה של נציגות השופטים המחוזיים על הכוונה ליצור רפורמה בבתי המשפט המחוזיים.
גל-23792/14 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בנימינה התכתבות בנושא פעולות שלשימור בית הקברות היהודי בשכם. בתיק צילום התכתבות בין יצחק בן צבי והרב הראשי  הראשון לציון הרב עוזיאל עם שלטונות המנדט הבריטי על ארץ ישראל בנושא זה.
גל-23800/40 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון גג של ארגוני הורים ונכים בלתי מאוגדים
גל-23799/36 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון המורים הדתיים בישראל
גל-23807/42 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התנועה למען שיוויון בייצוג נשים
גל-23795/44 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  Israel Scene בתיק חלק ממכתב באנגלית מכתב עת בשם Israel Scene בנושא "פלשתין היא ירדן".
גל-23796/22 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ביטול זיכוי מיסים בתיק מכתב אחד בנושא מחאה על ביטול זיכוי המס לסטודנטים.
גל-23799/42 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "בצלאל" אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים
גל-23797/25 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תחנת הכח החדשה של חברת החשמל
גל-23797/26 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בניה ושיכון – כללי
גל-23807/15 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אילה – ארגון ישראל לשיבה הביתה
גל-23799/7 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת הבבא סאלי
גל-23805/35 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי אמריקה וקנדה
גל-23806/38 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מקומות קדושים למוסלמים
גל-23795/51 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  American Editorial Review בתיק מאמר של פרופסור שלמה אבינרי על מאמצי השלום בין ישראל לפלשתינים.
גל-23796/42 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כבלי ציון בתיק הזמנה להשתתפות בחנוכת מפעל "כבלי ציון"  החברה הממשלתית הראשונה שהופרטה ב 1987  בראשון לציון.
גל-23798/63 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערב הצדעה ליהודות ברית-המועצות
גל-23797/1 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – Commitee for Economic Growth of Israel
גל-23799/67 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן התרבות דגל ירושלים
גל-23799/72 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האיגוד הישראלי לשחמט
גל-23804/24 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – העלאת עצמות טבועי אונית אגוז לישראל
גל-23804/30 01/12/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז שמעון ויזנטל
גל-3001/18 01/01/1990 ועדת חקירה ממלכתית – מערכת הבריאות – עדויות: פרופ' ח. מוניץ ופרופ' ש. טיאנו – פסיכיאטריה. ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל 1990 – ועדת נתניהו/ ועדת חקירה ממלכתית – מערכת הבריאות – עדויות: פרופ' ח. מוניץ ופרופ' ש. טיאנו – פסיכיאטריה.
חצ-9258/1 01/01/1990 קולומביה – התפתחויות כלכליות
גל-23791/20 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שכונת רחביה בתיק התכתבות בנושא תלונה על סדרי התנועה בשכונת רחביה (רחוב רמב"ן) המשתבשים בגלל מעבר שיירת ראש הממשלה.
גל-23789/16 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועדת שרים לקוי העימות בתיק מברק מחבר הכנסת יוסי גולדברג בקריאה לכינוס ועדת השרים לקווי העימות.
גל-23790/23 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משוחררי צבא הגנה לישראל פניה של מנהל חברת הבנייה "שיכון ופיתוח" לראש הממשלה שמיר לבניית אולמות חתונה בחינם למשוחררי צה"ל  למניעת ירידה מהארץ.
גל-23792/68 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – זכרון יעקב התכתבות בנושא זיכרון יעקב. בתיק פניות לראש הממשלה שמיר למנוע את הריסתם של הבניינים הראשונים בעיר זיכרון יעקב.
גל-23793/101 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר אבו-גוש
גל-23793/54 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גבעת עדה בתיק מכתב אחד מראש המועצה המקומית גבעת עדה לראש הממשלה שמיר  שר החוץ ארנס ושר המסחר והתעשייה שרון בנושא מרכז הליכוד.
גל-23793/80 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב חצבה בתיק פניית תושבים מצפון הערבה לראש הממשלה שמיר למניעת הקמת תחנת "קול אמריקה" בערבה.
גל-23802/23 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-גאנה
גל-23801/2 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עליה וקליטה – כללי
גל-23807/43 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התנועה הדתית-לאומית
גל-23796/20 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מס מעסיקים בתיק מכתב אחד מהתאחדות הוצאות הספרים בישראל להכיר בהוצאות הספרים כתעשייה.
גל-23807/45 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "הגר" – אזרחים שאכפת להם
גל-23807/46 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "תנו יד לשלום"
גל-23807/47 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "תנו יד לשלום"
גל-23807/48 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – שלח את עמי
גל-23804/3 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – באבא סאלי בנתיבות
גל-23797/22 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – Westem Discauery U.S.A  Inc
גל-23795/57 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד המפרסמים בישראל התכתבות בנושא הזמנת ראש הממשלה שמיר לטקס אוסקר הפרסום בישראל.
גל-23799/86 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האגודה הישראלית לתרבות הדיון
גל-23804/43 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודים (3 חוברות)
גל-23804/45 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – תנועת העבודה הציונית העולמית
גל-23800/72 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עולים חולי סוכרת נעורים
גל-23800/73 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-חינוך עיוורים
גל-23802/39 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ארצות-הברית
גל-23796/43 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "אימקו" תעשיות בערבון מוגבל בתיק מכתב אחד בנושא המצב הכלכלי במדינה.
גל-23800/70 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז להתנדבות בישראל
גל-23798/66 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז למורשת הגבורה היהודית
גל-23797/2 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי
גל-23799/68 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים
גל-23799/73 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז הספורט לנכים בישראל
גל-23804/20 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הקונגרס היהודי העולמי
גל-23804/26 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
חצ-9437/12 01/01/1990 אקוודור Vallejo Andres (וואלג'ו) ביקור  של  שר  הנשיאות  בארץ  ב-1990
חצ-9437/13 01/01/1990 אקוודור Vera Edmundo (ורה) מדובר על  ביקור  של  אדמונדו  ורה  מראשי  מפלגת  העבודה  באקוודור  בארץ  ב-1990
חצ-9437/16 01/01/1990 ארגנטינה Aranda Saturnino (אראנדה) תיק  מעניין  וחשוב  נחשף  על  ידי  מאיר  רומם  בתאריך  ה-16  לאוגוסט 2022
חצ-9432/9 01/01/1990 אוסטרליה – BROWN NEIL ANTHONY (בראון)
חצ-9436/1 01/01/1990 אירלנד – FITZGERALD GARRET  (פיצג'ראלד)
חצ-9432/17 01/01/1990 אוסטרליה – HEWSON JOHN (היוסון)
חצ-9432/18 01/01/1990 אוסטרליה – HILL ROBERT (היל)
גל-23790/19 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גיוס בנות שרות לאומי לבנות דתיות
גל-23793/95 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מבואות בית"ר – מושב שיתופי חקלאי בע"מ בתיק שני מכתבים בנושא הכרזה לעניין תקנות מס שבח עבור הישוב מבואות בית"ר
גל-23794/50 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רשות החברות הממשלתיות התכתבות בנושא רשות החברות הממשלתיות. בתיק התכתבות בנושא מינוי דירקטורים לחברות ממשלתיות  הקמת מרכזי תעשייה במקומות שונים בארץ ועוד.
גל-23793/102 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מושב בית-זית
גל-23792/76 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – דבוריה בתיק 2 מכתבים בנושא גינוי הפיגוע באוטובוס התיירים במצרים בפברואר 1990.
גל-23793/55 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – זמר בתיק מכתב אחד מהמועצה המקומית זמר התומך במועמדות חבר הכנסת עובדיה עלי לתפקיד שר המסחר והתעשייה.
גל-23793/56 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – משגב בתיק מכתב אחד מהמועצה המקומית משגב דב התומך במועמדות חבר הכנסת גדעון גדות לתפקיד שר המסחר והתעשייה.
גל-23793/46 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – מג'אר בתיק מכתב אחד בנושא בקשה המועצה המקומית מג'אר (או מע'אר) לתקציבים נוספים.
גל-23792/49 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה אזורית מבואות החרמון בתיק מכתב מראש המועצה האזורית מבואות החרמון למנהל מפעל הפיס גדעון גדות ובו מחאה על היחס אליו ואל המועצה אותה הוא מנהל.
גל-23796/5 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערוץ שני בתיק מכתב אחד מפנחס גולדשטיין לגד יעקבי בנושא חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
גל-23797/38 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גמולבנד ליין
גל-23807/49 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הארגון למען ישראל צודקת
גל-23800/17 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-חולים בני-ברק מעייני הישועה
גל-23801/28 01/02/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ונצואלה
גל-23795/25 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המועצה לגפן היין בישראל בתיק מכתב אחד בנושא בקשה לסיוע ברכישת עודפי הענבים שנותרו לאחר סגירת יקבי סטוק.
גל-23793/57 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – ראמה בתיק מכתב אחד המבטיח את הסיוע למועצה ממשרד ראש הממשלה.
גל-23798/59 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "עמית" הפורום לבירור רעיוני אקטואלי
גל-23799/18 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "כפר עידוד" בנתניה
גל-23797/39 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – א.ג אפוס שירותים בערבון מוגבל
גל-23805/50 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות עולי בריטניה
גל-23800/74 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עמותה "רננה" ראשות נכים ניצולי שואה
גל-23795/52 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – New-York Post בתיק מכתב מחאה על קריקטורה פוגענית נגד ראש הממשלה שמיר.
גל-23798/67 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המכון לתכנון מדיניות ביחסי ישראל והתפוצות
גל-23798/68 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עובדה במרכז למידע תיעוד ותקשורת
גל-23799/78 01/03/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכבי רמת-גן
גל-23795/29 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות בעניני פרדסנות בתיק 2 מכתבים בנושא המועצה לשיווק פרי הדר.
גל-23798/18 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-הספר הגבוהה לטכנולוגיה בירושלים
גל-23788/15 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ילדים מחו"ל כותבים בתיק מכתבים של ילדים ממקומות שונים בעולם לראש הממשלה שמיר. המכתבים עוסקים בשאלות על ראש הממשלה וחייו  ציורי תלמידים שונים  תקווה לשלום  האינתיפאדה  פניות ילדים למנהיגים שונים בעולם ועוד.
גל-23795/22 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המנהלה לפיתוח התיירות בנגב בתיק תוכנית לפיתוח התיירות בנגב.
גל-23795/16 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד האנרגיה והתשתית בתיק דרישה לחיבור מחדש ל שבית בראשון לתיון בידי חברה קבלנית שבנתה אות הבניין.
גל-23795/26 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצת הפירות בתיק מכתב אחד בנושא בקשה לסיוע ברכישת עודפי הענבים שנותרו לאחר סגירת יקבי סטוק.
גל-23794/3 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מלכישוע (מושב) בתיק מכתב אחד בנושא מושב מלכישוע בגלבוע.
גל-23793/3 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – טייבה בתיק מברק בנושא בקשה לשחרר עצורים מהעיר. הכוונה כנראה לעצורים לאחר מהומות ביום האדמה ב 1990.
גל-23793/29 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – כפר פסוטה התכתבות בנושא המועצה המקומית פסוטה. בתיק מכתב בנושא המצב הפוליטי בתוך הכפר שהביא לתליית דגלי אש"ף ולמעצרי משטרה.
גל-23800/41 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מרכז רפואי הרצליה מדאינווסט
גל-23806/39 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מקומות קדושים לנוצרים
גל-23807/51 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הנוצרים הציונים
גל-23795/59 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אוסקר הפרסום הישראלי 1990 בתיק מכתב תודה מאגוד המפרסמים הישראלי לראש הממשלה שמיר על השתתפותו בטקס אוסקר הפרסום הישראלי ב 1990. קשור לתיק גל 23795/57
גל-23800/75 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אתר "אילנות"
גל-23795/46 01/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  "האומה" רבעון למחשבה לאומית בתיק מכתב אחד מכתב העת "האומה" ובו בקשה מראש הממשלה שמיר לכתוב מאמר על זאב ז'בוטינסקי .
גל-23802/8 12/04/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-פקיסטאן בתיק מכתב שנשלח מקנדה אל ראש ממשלת הודו וישוואנאת' פרטאפ סינג בנושא האיום של ראש ממשלת הודו על פקיסטן.
גל-23797/65 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – גמנסיה הרצליה
גל-23798/9 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בית-ספר בית-יעקב לבנות
גל-23796/45 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מבני תעשיה בערבון מוגבל בתיק 2 מכתבים בנושא דיווחים על שחיתות לכאורה בחברות ממשלתיות.
גל-23794/58 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – משרד החוץ בתיק מכתב אחד בנושא מינויים בשירות החוץ לאישור בישיבת הממשלה.
גל-23789/15 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הרכבת הממשלה בתיק הודעת הנשיא הרצוג וראש הממשלה שמיר על הרכבת הממשלה החדשה במאי – יוני 1990.
גל-23802/16 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארמניה
גל-23799/38 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הסתדרות המורים באשקלון
גל-23796/23 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ביטול פטור ממס לעולים חדשים התכתבות בנושא ביטול הפטור ממס לעולים חדשים. בתיק תלונות על ביטול הפטור ממס לעולים חדשים.
גל-23799/37 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך
גל-23805/48 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – התאחדות יוצאי יוון
גל-23805/3 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ממשלת ליכוד מאוחדת
גל-23800/76 01/05/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "המשקם"
גל-23792/80 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מצפה רמון בתיק מברק מסניף הליכוד במצפה רמון לראש הממשלה שמיר בו הם מבקשים ממנו להקים קואליציה עם מפלגות לאומיות ולא מפלגת אחדות לאומית עם המערך.
גל-23793/1 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מועצה מקומית – פרדסיה התכתבות בנושא המועצה המקומית פרדסיה. בתיק הזמנה לראש הממשלה שמיר להשתתף באירועי יובל לפרדסיה והחלטה על מתן אזרחות כבוד של פרדסיה לשמיר.
גל-23805/17 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רבנים כללי
גל-23805/11 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר –  אפרת – אגודה לעידוד הילודה בעם היהודי
גל-23803/32 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהודי תונסיה
גל-23804/46 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – הבונים
גל-23800/77 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת אור לעולם
גל-23797/12 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האניה "סקריה"
גל-23800/28 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אקי"ם – אגודה לקימום מפגרים
גל-23800/62 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודת עוורים הנעזרים בכלבי נחיה בישראל
גל-23798/69 01/06/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון ישראלי לטיפול ברעיונות – מיט"ר
גל-23793/23 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מזכרת בתיה בתיק מכתב אחד מראש מהמועצה המקומית מזכרת בתיה  רפי אלול לשר הכלכלה והתכנון דוד מגן בעקבות ביקורו במועצה.
גל-23799/34 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים
גל-23801/22 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון הרבנים המתקדמים
גל-23805/23 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בתי-כנסת
גל-23804/6 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – עמותה להנצחת החללים בפיגוע הרצחני בקו 405
גל-23802/40 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ארצות-הברית
גל-23805/39 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ארגון ארצי של יוצאי הודו
גל-23798/70 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "אורות תורה" (במכון מאיר)
גל-23798/73 01/07/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ישיבת דבר ירושלים
גל-48555/17 13/07/1990 קרן וולפסון התכתבויות עם מנכ"ל משרד החינוך  שמשון שושני בנוגע לפנייה לקרן וולפסון – (הקרן תומכת בפרויקטים הקשורים לחינוך יהודי בישראל  בארצות הברית  בצרפת ובמדינות אחרות) לטובת לימודי רובוטיקה בבתי הספר התיכונים ע"י תרומה מקרן וולפסון.
גל-23794/28 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רמת חובב התכתבות בנושא אתר רמת חובב. בתיק התכתבות בנושא ביטוח האתר דרך חברת הביטוח הממשלתית "ענבל".
גל-23790/10 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – רצח שני הנערים ליאור טובול ורונן קרמאני בתיק מכתבים שנשלחו לראש הממשלה שמיר בנוגע לרצח הנערים ליאור טובול ורונן קרמני מירושלים באוגוסט 1990.
גל-23802/18 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-אתיופיה
גל-23800/79 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – החברה לשירותי איכות הסביבה
גל-23797/23 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – בתי-הזיקוק בחיפה
גל-23795/58 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – האיגוד הישראלי לעתונות תקופתית בתיק סקירה של פעילות חברתית באיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית.
גל-23798/71 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מכון לחקר עם עולם
גל-23804/10 01/08/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות ספרד
גל-23800/39 01/09/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – המשקם – רק עצומות בעד דוד ראם
גל-23806/35 01/09/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – השגרירות הנוצרית בישראל
גל-23799/44 01/10/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – מוזיאון תל-אביב
גל-23797/37 01/12/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – "מלדן" – עמותת המתווכים לנכסים דלא-ניידי בישראל
חצ-9434/30 01/01/1991 איטליה – DE MICHELIS GIANNI (דה מישליס)
חצ-9437/8 01/01/1991 אקוודור Duran-Ballew C. Sixtoa (דוראן-בלוו) הביקור  המוצלח  מאוד  של  דוראן  מאקוודור  בישראל   ב1991
חצ-9437/19 01/01/1991 ארגנטינה Bordon Jose Octavio (בורדון)  הינו  אישיות  חשובה  מארגנטינה  שביקש  בין  השאר    לפגוש  רבנים
חצ-9437/20 01/01/1991 ארגנטינה Castro Jose (קאסטרו) תיק  ריק  שאין  בו  כל  תוכן
חצ-9435/9 01/01/1991 איטליה – PILLITERI PAOLO (פיליטרי)
חצ-9432/2 01/01/1991 אוסטרליה – BERINSON JOE (ברינסון)
חצ-9436/11 01/01/1991 אלבניה – KAPLLANI MUHAMET (קפלאני)
חצ-9436/17 01/01/1991 אנגולה – COSTA DESIDERIO (קוסטא)
חצ-9436/18 01/01/1991 אנגולה – DE SOUSE ANDRE E (דה סוסה)
חצ-9436/21 01/01/1991 אנגולה – PITRA ANDRE SANTANA (פיטרה)
חצ-9431/9 01/01/1991 אוסטריה – (קלסטיל) KLESTIL THOMAS
גל-21814/7 01/06/1991 חקיקה – חוק יסוד החקיקה. חקיקה – חוק יסוד החקיקה.
גל-41091/11 30/06/1991 שיקום שכונות חברתי – תל-אביב  שכונת עזרא שיקום שכונות חברתי  תל אביב.
גל-14040/10 08/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  9-8
גל-14041/1 10/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  11-10
גל-14041/2 12/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  13-12
גל-14041/3 14/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  15-14
גל-14041/4 16/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  17-16
גל-14041/6 20/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  21-20
גל-14041/7 22/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  24-22
גל-14041/8 25/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  26-25
גל-14041/9 27/09/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  28-27
גל-14042/1 01/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  2-1
גל-14042/4 01/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  8-7
גל-14042/2 03/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  4-3
גל-14042/3 05/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  6-5
גל-14042/5 09/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  10-9
גל-14042/6 11/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  12-11
גל-14042/7 13/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  14-13
גל-14042/8 15/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  16-15
גל-14042/9 17/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  18-17
גל-14042/10 19/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  20-19
גל-14043/1 21/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  22-21
גל-14043/2 23/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  24-23
גל-14043/3 25/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  26-25
גל-14043/4 27/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  28-27
גל-14043/5 29/10/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוקטובר  30-29
גל-23810/1 01/01/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
חצ-9434/24 01/01/1992 איטליה – BODRATO GUIDO (בודראטו)
חצ-9434/25 01/01/1992 איטליה – BOSCHETTO BENITO  (בושטו)
חצ-9434/28 01/01/1992 איטליה – COLOMBO EMILIO  (קולומבו)
חצ-9434/29 01/01/1992 איטליה – CUTOLO TEODORO (קוטולו)
חצ-9437/15 01/01/1992 ארגנטינה Angelos Eduardo Cesar (אנג'לוס) ביקור  של  מושל  קורדובה  מארגנטינה  בארץ   בשנ  1992
חצ-9461/9 01/01/1992 בריטניה Thatcher Margaret (מרגרט תאצ'ר) ביקור הברונית מרגרט תאצ'ר בישראל ב-1992
חצ-9435/8 01/01/1992 איטליה – ORLANDO GIULIO (אורלנדו)
חצ-9435/12 01/01/1992 איטליה – SCOTTI VINCENZO (סקוטי)
חצ-9435/17 01/01/1992 איטליה – SPADOLINI GIOVANNO (ספאדוליני) חומר מדיני- יחסי ישראל איטליה
חצ-9431/17 01/01/1992 אוסטריה – TRAXLER GABRIELLE (טראקסלר)
חצ-9435/23 01/01/1992 אירלנד – ODDSON DAVID (אודסון)
חצ-9436/12 01/01/1992 אלבניה – KONOMI MAKSIM (קונומי)
חצ-9432/13 01/01/1992 אוסטרליה – EVANS GARETH (אוונס)
חצ-9435/3 01/01/1992 איטליה – GIACOVAZZO GIUSEPPE (גיאקובאזו)
גל-23810/2 01/02/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/3 01/03/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/5 01/04/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/4 01/04/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/6 01/05/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/7 01/05/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/8 01/05/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/9 01/06/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/10 01/06/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-23810/11 01/07/1992 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר
גל-16884/9 17/12/1992 לשכת השר יאיר צבן – דוברות – תקשורת  רדיו ועיתונות.
חצ-9434/22 01/01/1993 איטליה – BANVENUTO GIORGIO (בנוונוטו)
חצ-9434/31 01/01/1993 איטליה – DEL TURCO OTTAVIANO (דל טורקו)
חצ-9437/5 01/01/1993 אקוודור – Arteage Rosalia (ארטאג') ביקור  בארץ  של  תת  שרת  התרבות    של  אקוודור
חצ-9437/7 01/01/1993 אקוודור Dahik-Gargozi Alberto (דאהיק-גרגוזי) ביקור  בארץ  של  סגן  נשיא  אקוודור  ב-1993
חצ-9437/1 01/01/1993 אסטוניה – Klaar Toiro (קלאר) ביקור  משלחת  שלמשרד  החוץ  של  אסטוניה  בארץ  שהיה  ביקור  ידידותי ו וטוב  ונדונו  בו  כל  מיני  דרכים  לשיתוף  פעולה  בין  שתי  המדינות
חצ-9437/2 01/01/1993 אסטוניה – Laar Mart (לאר) התיק  עוסק  בביקור  של  ראש   ממשלת  אסטוניה  בישראל  בשנת  1993    שמו  מרט  לאר
חצ-9435/7 01/01/1993 איטליה – OLIVA ACHILE BENITO (אוליבו אשיל)
חצ-9431/12 01/01/1993 אוסטריה (ראוח-קאלאט) RAUCH-KALLAT MARIA
חצ-9431/13 01/01/1993 אוסטריה – (רייס) REISCH GEORG
חצ-9431/14 01/01/1993 אוסטריה – (שלנברג) SCHALLENBERG W.
חצ-9436/3 01/01/1993 אירלנד – LENIHAN BRIAN (לניהאן)
חצ-9436/4 01/01/1993 אירלנד – (מקדונלד) McDONALD HENRY
חצ-9436/5 01/01/1993 אירלנד – OWEN NORA (אוון)
חצ-9431/5 01/01/1993 אוזבקיסטאן – או"ם – תיק כללי
חצ-9435/1 01/01/1993 איטליה – FINCATO LAURA (פינקטו)
חצ-9435/2 01/01/1993 איטליה – GIACOMELLI GIORGIO (גיאקומלי)
גל-48558/3 20/01/1993 . המועצה הציבורית לתרבות ולאומנות המועצה הציבורית לתרבות ולאומנות – מינוי חברי המועצה  פרוטוקולים מישיבת האספה הכללית והועד המנהל של העמותה הישראלית לתרבות ואמנות  התכתבויות וסיכומי פגישות בענייני תקציב  דוחות תקציב של העמותה הישראלית לתרבות ואמנות לשנת 1993  פרויקטים מרכזיים ופרסומים של העמותה  דיווח שוטף על פעילות העמותה  סקירה על פעילות המרכז למידע ולמחקר תרבות שהוקם ע"פ החלטת המועצה ועוד.
גל-17419/3 11/11/1993 לשכת השר – ש. שטרית – מקומות קדושים -1 תקציב 1994-1995 מקומות קדושים פיתוח תשתיות תיירותיות; פיתוח תשתיות מים  בקשות לסיוע ותשובות המשרד  פירוטי החובות ויתרות תקציביות; סקירות  חוברות וכו'
גל-71019/8 25/11/1993 ברחבי הארץ – כלליים – מסגדים דו"חות בכתב יד על מסגדים מקומות קדושים למוסלמים בישובים ערבים בישראל  תרשומת מישיבה במינהל מקרקעי ישראל על שיחפוץ מסגדים ובתי קברות מוסלמים בכפרים נטושים והתכתבות בין המחלקה לענייני מוסלמים במשרד הדתות לאיגוד אנשי הדת המוסלמים בישראל בנוגע לשימור מקומות קדושים למוסלמים בישראל.
טס-10050/9 01/12/1993 ביקור בפארק תעשייתי קמ"ג (קריה למחקר גרעיני) המצולמים: השר מיכה חריש אלבום מס' 20 – מס' תצלום באלבום 39 – 45
חצ-9434/23 01/01/1994 איטליה – BIONDI ALFREDO (ביונדי)
חצ-9434/17 01/01/1994 אזרביג'אן – משלחת משפטנים
חצ-9437/3 01/01/1994 אסטוניה – Meri Lennart (מרי) ביקור   ידידותי  של  נשיא  אסטוניה  בישראל  בשנת  1994
חצ-9437/9 01/01/1994 אקוודור Gonzales P. Mariano (גונזלס) ביקור  מאוד  מוצלח  של  שר  החקלאות  של  אקוודור  בארץ   בשנת  1994
חצ-9437/17 01/01/1994 ארגנטינה Autorino Damian (אוטורינו) תיק  חשוב  של  ביקור  עיתונאים    מארגנטינה  בארץ  ב-1994
חצ-9435/10 01/01/1994 איטליה – ROCCHETTA FRANCO (רושטה)
חצ-9432/4 01/01/1994 אוסטרליה – BOLKUS NICK (בולקוס)
חצ-9436/2 01/01/1994 אירלנד – HOWLIN BRENDAN (הולין)
חצ-9432/11 01/01/1994 אוסטרליה – EINFELD MAYCUS (אינפלד)
חצ-9432/15 01/01/1994 אוסטרליה – FISCHER TIM (פישר)
חצ-9431/6 01/01/1994 אוסטריה – BUSEK ERHAYD (ארהאיד)
חצ-9435/5 01/01/1994 איטליה – MARTINO ANTONIO (מרטינו)
חצ-9431/7 01/01/1994 אוסטריה – FISHER HEINZ (היינז)
חצ-9431/10 01/01/1994 אוסטריה – (קלסטיל) KLESTIL THOMAS
גל-23214/12 01/05/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות ומכתבי תמיכה מיפן וקוריאה לבניית בית-המקדש – 1994 פניות ציבור – מכתבי תמיכה מיפן לרבין
גל-45862/11 01/01/1995 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – ישיבות מועצת הרבנות (תשרי תשנ"ה – טבת תשנ"ח)
גל-54369/3 01/02/1995 דוח עבור ביקורת משרד השיכון תכנית שיפוצים במסגרת שיקום שכונות.
גל-16892/1 05/04/1995 לשכת השר יאיר צבן – דיור – פרוטוקולים  ועדות דיור שיבוץ דיור לעולים.
נ-803/70 01/06/1995 כנס ילדי בלנקנזה אירוע לציון בית הילדים בבלקנזה לאחר תקופת השואה.
פ-4188/23 31/10/1995 טיולים ברכבת ישראל. חוזר בשם "פרוייקט מסילות ומסלולים"  ונייר עמדה בנושא "הקמת פרוייקט בתחום ארגון טיולים ברכבת ישראל" הממוען אל דורון יזרעאלי  סמנכ"ל תפעול רכבת ישראל.
גל-40413/55 06/11/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – India מכתבים לשמעון פרס
גל-16892/4 27/12/1995 לשכת השר יאיר צבן – דיור – פרוטוקולים  ועדות דיור שיבוץ דיור לעולים.
א-7979/11 01/01/1996 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – ממשלה בתיק מסמכים של לשכת ראה"מ שתקופת ההגבלה שלהם טרם חלפה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2021.
גל-54113/2 24/10/1996 חוסנייה תכנית מתאר -חוסנייה  פרוגרמה  פרוטוקולים מישיבות ועדת ההיגוי ועוד.
נ-804/111 01/03/1997 אזכרה לספינת המעפילים "רפיח" טקס אזכרה בבית הנשיא
גל-45863/15 18/05/1997 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – מועצת הרבנות הראשית דיונים במועצת הרבנות הראשית אודות נוסח חוק הגיור ומינוי רבנים.
גל-60666/3 27/05/1997 הגדלת שכונת בית וגן גבעת האנטנה תוכניות  תכנית ושרטוטים
גל-60666/2 05/06/1997 הגדלת שכונת בית וגן גבעת האנטנה תוכניות תכנית ושרטוטים
גל-50889/4 10/08/1997 ועדת אינטרנט בתיק – סיכום ישיבה של ועדת האינטרנט מטעם המכון לפריון העבודה והייצור. בסיכום – על תכני אתר האינטרנט של המכון  מערך הייועץ  מערכת ההדרכה ועוד.
גל-53244/12 01/03/1998 חוק בנק ישראל חוק בנק ישראל
גל-40573/12 07/02/1999 לשכת השר והמנכ"ל- יהודה ושומרון בתיק – התכתבויות הנוגעות להסדר תנועה והסדרי תחבורה ביישובי יהודה ושומרון; דיונים  וסיכומי דברים בנוגע לבעיית זרימת התנועה ביישובי יהודה שומרון ועזה. בין הנושאים הנדונים: מחסומי צה"ל בכבישים הראשיים  מערכת התנועה הישראלית והפלסטינית – הפרדה וחיבור; הסדרי תנועה ביישוב אלקנה; חיבור היישוב לכביש חוצה שומרון החדש; המלצות לאישור הסדרי תנועה אחרים בכביש חוצה שומרון; תחבורה ציבורית ליישובי יהודה ושומרון – התכתבויות;  תחבורה ציבורית בגב ההר – התכתבויות; תקנות התעבורה הישראלית בערבית (עמודים: 141-238).
גל-70843/25 17/06/1999 מלחה  תיק חישובים מס'- 12019 גושים 30455 30413 30415
גל-46166/4 20/02/2000 פורום אינטרנט סיכומי דיונים בנושא שדרוג אתר האינטרנט של המשרד וקווים מנחים
גל-50412/4 01/10/2000 חשמל – יח"פ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סמנכ"ל תכנון ומדיניות במשרד התשתיות הלאומיות אלי רונן  בנוגע לנושאים: תחנות כוח במחזור משולב  הקמת תחנת כוח פרטית – רמת חובב  נספח חסוי בדבר כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני)  התש"ס-2000  הליכים להקמתה של תחנת כוח פרטית ברמת חובב של או.פי.סי רמת חובב בע"מ  מגבלות התכנון ובניה במישור רותם המוכתבות ע"י הקריה למחקר גרעיני  מכרז יצרני חשמל פרטיים – אבני דרך ועוד.
ג-16531/18 31/12/2000 אדמות אל-רוחה  מסמך הבנות מסמך הבנות בין מדינת ישראל לבין הועד הציבורי להגנת אדמות אל-רוחה והרשויות המקומיות הערביות  המיוצגות על ידי עיריית אום אל- פאחם והמועצה המקומית כפר-קרע  בנוגע לצמצום החיכוך עם יחידות צה"ל בשטחי אימונים לרווחת שלומם של התושבים והבטחת שלום אדמותיהם וקניינם. צו תיקון סגירת שטח וביטול סגירת שטח התשס"א- 2000 עליו חתום הרמטכ"ל דאז  שאול מופז דוחות של משרד הפנים – ועדת חקירה לגבולות אום אל פאחם: שטח אש 107והרשויות הגובלות בו. בתיק המלצות הועדה וחמר רקע התכתבויות של אלישע שפירא יו"ר ועדת המעקב לביצוע "הבנות אל-רוחה"
גל-69870/9 01/01/2001 פינוי בינוי כללי 4 מינואר 2001 הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית חלק 1 דיונים ומיפוי תכניות פינוי בינוי.
ג-12626/33 01/08/2001 לשכת מזכיר הממשלה גדעון סער – סנטור ג'וזף ביידן . תיק מזכירות הממשלה שעניינו התבטאות של הסנטור ג'ו ביידן בזכות סיכולים ממוקדים.
גל-66635/8 01/05/2002 תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז תממ 3 שינוי מספר 21 תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז תממ 3 שינוי מספר 21.
רש-2370/2 28/06/2002 מהדורות חדשות : 7:00  12:00  19:00  24:00 בתיק מהדורות החדשות של קול ישראל מהתאריכים 28-30 ביוני 2002.
גל-69866/2 19/01/2003 הוועדה הבינמשרדית להתחדשות העירונית כללי 5 א מנובמבר 2001 עד מרץ 2004 חלק 2 דיון אודות פינוי בינוי בשיכוני עמידר.
גל-52230/15 01/07/2003 תכנית חשמל צפון שינוי תכניות חשמל ותשתיות בחוסניה
גל-69866/3 30/05/2004 הוועדה הבינמשרדית להתחדשות העירונית כללי 5 ב ממאי 2004 עד דצמבר 2005 חלק 1 דיונים ומסמכים אודות פינוי בינוי והתחדשות עירונית.
גל-56919/3 13/06/2004 מתקני שידור תכנית מתאר ארצית לתקשורת – תמ"א 36 ב' – מתקני שידור – הוראות התכנית ודברי הסבר
גל-64589/7 18/12/2005 בנק ישראל הודעות לעיתונות; סקר החברות והעסקים של מחלקת המחקר.
גל-69851/2 19/12/2005 אינטרנט סקר התחדשות מידע מהאינטרנט בנושא שיטות מימון לפרויקטים
רש-5292/2 24/02/2009 מהדורות חדשות   7:00 .12:00 .18:00. 24.00
גל-71106/9 24/05/2011 צפת אברהם יצחק חוזה בין עיריית צפת לתושב בעל עסק.
גל-68559/5 09/07/2012 תקנון שירות המדינה פרקים שונים של תקנון שירות המדינה (התקשי"ר)  מסמכי הנחיות של נציבות שירות המדינה והתכתבות בין נציב שירות המדינה משה דיין  חבר הכנסת דוד אזולאי בנוגע להפיכת תשעה באב מיום בחירה ליום שבתון עבור עובדי המדינה.
גל-70542/23 08/11/2012 גנות הדר  ת.ח 15036 גוש 8141 חלקות 117 71 תכנית לצרכי רישום של חלקות 71 ו-117 בגוש 8141 במושב גנות הדר.
גל-71204/5 20/01/2021 טייבה – העיר מצגת על העיר טייבה: תכניות בנייה  נתונים  מרקם עירוני  תכנית מתאר מאושרת  אוכלוסייה  תקציב  תכנון  פיתוח תשתיות ועוד.
פ-458/14 Beschwerde des Preussisch. Consular-Agenten Jacob S. Murad c/a Lokalbehoerde התכתבות בין הקונסול הגרמני ביפו וגורמים נוספים  לבין השלטונות התורכיים  בדבר רכישת קרקע ביפו
פ-2410/3 חומר של בנימין יפה – העתק מכתבים שונים מארכיון י.מ. פינס תיק מאוספי יד בן צבי המכיל העתקי מכתבים שונים מארכיון י.מ. פינס; חומר של בנימין יפה ובו מכתב של דודו צבי יפה מבריסק זצ"ל לאביו ובו הדוד מודיע על פטירת סבו הרמ"ג זצ"ל בשנת 1891.
פ-2410/4 חומר של בנימין יפה – מכתבים שונים [תיק ללא שם] מכתבים מהשנים תרמ"ה – תרנ"ב
פ-2410/7 חומר של בנימין יפה – ר' פישל לאפין תיק מאוסף יד יצחק בן צבי על אישים שונים; התיק מכיל חומר של בנימין יפה על ר' פישל לאפין.
פ-2410/10 חומר של בנימין יפה – מכתב [תיק ללא שם] מכתב משנת תרל"ב וקסט בגב במכתב משנת תשכ"ב.
פ-2410/15 חומר של בנימין יפה – […] י. ברל יסוד המעלה קטע מספר המתאר את ימיו הראשונים של עולה ארצה (כנראה במסגרת העלייה הראשונה).
פ-2410/16 חומר של בנימין יפה – פינס לוחות העדות נוסח היתר בצירוף עשרה תלמידי חכמים
פ-2410/17 חומר של בנימין יפה – חומר ביבליוגרפי חומר של בנימין יפה – חומר ביבליוגרפי.
פ-2410/19 חומר של בנימין יפה – מ ב. לפשיץ ל מ. פינס