גספטמבר 2023

ג.1 | 2,253 תיקים, 300,723 עמודים - 18 לספטמבר 2023

שם המשרד מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-2027/1 12/02/1915 תחייתו הלאומית של העם היהודי של פנחס רוטנברג (פנחס בן-עמי). תדפיס מאמר ביידיש בשם "תחייתו הלאומית של העם היהודי" מאת פנחס רוטנברג (ניו יורק  1915)  כתב יד ותדפיס של תרגום המאמר ע"י  אהרון ראובני  טיוטת מבוא של בן-צבי לנוסח העברי של המאמר  קטע מעיתון "דבר" ובו תמצית המבוא של בן צבי (17.1.1952). הערה לגבי פרסום התרגום של ראובני: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22796/33 01/09/1918 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק – תשריט מרחב תכנון מקומי ברחובות  תכנית מפורטת ברחובות; ועדת ערר לעניין קרקע חקלאית ושמירתה – חלקה 182  גוש 3700 מאת המועצה הארצית לתכנון ובנייה; ערעור חברת לומיר – בעל הקרקע – לשינוי הייעוד של החלקה זו – התכתבות;
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/19 01/05/1919 המחלקה לחקלאות ודיג – ג'נין בקשות למימון
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/19 01/01/1920 Nadim Kburi Raweh Boys School
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/20 01/01/1921 [[?]  Boiseu[? Afifo Bustavi [Bustani Girls School? [Boiseu
האפוטרופוס על רכוש אוייב – ממשלת המנדט מ-5182/1 01/01/1921 תיקי הלוואות – בנק החקלאות העותומני
ארכיון מכון בן-צבי פ-4122/28 01/08/1921 התכתבות בין ידידה בצראווי ומשפחתה מפורט סעיד לבין אנשים שונים. מכתבים בעברית  צרפתית וערבית בענינים אישיים  אודות מותה של ידיה בצראווי ועוד.
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/5 01/01/1923 Talmud Tora Rabbi Aqiva Bene Beraq
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-4021/44 01/01/1923 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכנון – משמר אילון אין מסמכים בתיק מלבד גיליון רישום
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-5273/7 01/01/1924 JERUSALEM NAME SHEETS A-D REVISION לוחות שמות גיאוגרפיים  תיקונים  איזורים (או גליונות) A-D
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-5273/8 01/01/1924 JERUSALEM NAME SHEETS A-D REVISION לוחות שמות גיאוגרפיים  תיקונים  איזורים (או גליונות) A-D
אוסף אלי מזרחי פ-1057/12 01/06/1924 ההנהלה הציונית – לונדון (מזכירות פוליטית) התכתבויות של לאונרד ז'אק שטיין (Leonard Jacques Stein)  המזכיר הפוליטי של ההסתדרות הציונית העולמית  עם ג'יימס הנרי תומאס (James Henry Thomas)  פרדריק קיש ועוד  סיכומי פגישות  משרד ארץ ישראלי מרכזי ורשה – תזכיר ע"ד העליה מפולין  תזכיר בנושא חוקה לפלשתינה ועוד.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/20 16/06/1924 Correspondence with the British Consul "Tunis" מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסול בטוניס בנוגע לוויזות ואשרות כניסה לארץ  כולל שמות אנשים ומשפחות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/10 04/10/1924 Irregularities Correspondence B. C. Port-Said מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם פורט סעיד (מצרים) בנוגע לסירובים לנתינת וויזות לכניסה לארץ  כולל שמות. התכתבויות נוספות אודות נתונים על וויזות למדינות שונות (כולל פלסטין) שניתן לאנשים שונים.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/6 20/11/1924 Mexican Consular Representatives in the British Dominions מסמכי ממשלת המנדט- מכיל מסמכים אודות תלונות תושבי בית לחם לממשלת המנדט על העובדה שהקונסול המקסיקני גבה מהם כסף רב מידי על וויזות ביקור במקסיקו והדבר נגד את ההסכם שהיה בין המנדט הבריטי וממשלת מקסיקו.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון יצחק בן צבי פ-1960/27 01/04/1925 אגודת יושבי אוהלים וצריפים בתל-אביב תזכיר מאת אגודת יושבי אוהלים וצריפים בתל-אביב אל חברי האקסקוטיבה הציונית העולמית ד"ר חיים וייצמן  נחום סוקולוב וי. נידיץ – בעניין תנאי מגוריהם.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/12 10/06/1925 Correspondence in British Consul "Tripoli"  מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות עם הקונסוליה הבריטית בטריפולי  בין היתר בנוגע לבקשות יהודים בטריפולי לעלות לארץ. כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/8 16/09/1925 Irregularities in British Consul מסמכי ממשלת המנדט- אי סדרים בהתנהלות הקונסוליה הבריטית  בנושא וויזות ואשרות כניסה לארץ  כולל שמות
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/11 01/01/1926 Etz Hayyim Talmud Tora Branch I
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/13 01/01/1926 Etz Hayyim Talmud Tora  Branch 2
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/14 01/01/1926 Etz Hayyim Talmud Tora  Branch 3
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/17 01/01/1926 Etz Hayyim Talmud Tora  Branch 4
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/3 01/01/1926 Etz Hayyim Talmud Tora Branch 5
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/4 01/01/1926 Talmudical College for Young Students "Torat Yerushalayim" Jerusalem
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/6 01/01/1927 Evelin Suleiman Nazareth
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-5251/1 01/01/1927 משרד ביפו  תל אביב
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/14 09/01/1927 Irregularities The Secretary for the Interior Union Buildings "Pretoria" South Africa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע להתכתבויות עם דרום אפריקה. כולל מסמכים בנוגע לוויזות ואישורי כניסה לארץ (סירובים) כולל שמות.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/27 22/02/1927 Irregularities British Consul Philadelphia מסמכי ממשלת המנדט- מכתבים בנוגע לוויזות לכניסה לארץ מפילדלפיה  כולל מכתבים אודות תנאי הסף  אגרות ותשלומי ערבות  כולל שמות
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט מ-5273/9 01/07/1927 JERUSALEM NAME SHEETS E-H REVISION לוחות שמות גיאוגרפיים  למפה 1:20 000 ירושלים  תיקונים  אזורים או גליונות E-H
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/9 01/01/1928 Etz Hayyim Talmud Tora Centre A  Old City Jerusalem
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1186/30 22/04/1928 Labour for the Anglo Palestine leather Co. Ltd. (Formerly Israel Habas & Sons) מסמכי ממשלת המנדט- כניסת עובדים לעבודה במפעל עור בארץ. וויזות ואישורי כניסה לעובדים  התכתבויות אודות תפיסת פועלים במפעל ללא אישורי כניסה ושהייה ועל גירושם  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/40 24/04/1928 Remittances B.Y Consul Tetuan (Algiers) מסמכי ממשלת המנדט- נתונים כספיים ומאזנים  טבלאות והכנסות מאגרות ממדינות שונות  בולים ועוד
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/33 25/04/1928 Remittances British Consul Adis-Ababa מסמכי ממשלת המנדט- העברות כספיות הנוגעים לקונסוליה הבריטית באדיס-אבבה הקשורים למתן ויזות לכניסה לארץ  נתונים וטבלאות.
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/21 01/01/1929 Agudat Israel Bet Hinuch leVanot [?]  Branch A. Batei Breude  Jerusalem
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/13 25/05/1929 Remittances from The Secretary for the Interior Union Buildings "Pretoria" מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות בנוגע לנתונים כספיים  בולים לארץ  גביית אגרות ובקשת וויזות לארץ  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/32 08/06/1929 Irregularities British Consul Sao Paulo מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות בנוגע למתן וויזות לארץ  התכתבויות בנוגע לאי סדירות במתן הוויזה  כולל שמות.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1142/4 22/11/1929 Remittances B.C.General – Boston מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אושות שימוש בבולים לארץ בקונסוליה הבריטית בבוסטון
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/10 01/01/1930 Etz Hayyim Talmud Tora  Centre B
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2919/20 01/01/1930 דברי הפועלות – מאסף ספר שיצא לאור מטעם ההסתדרות ובו מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי  מניה שוחט  חיה שרה חנקין  ברכה חבס ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1186/37 21/07/1930 Admission of labour for King David Hotel (a party of 14 labourers) מסמכי ממשלת המנדט- כניסת עובדים לעבודה במלון המלך דוד  כולל שמות
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1186/39 07/12/1930 Admission of labour for the King David Hotel מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות כניסת עובדים לארץ לעבודה במלון המלך דוד  וויזות ואישורי כניסה  מכתבים אודות הארכת שהות ונתונים טכניים בנוגע לעובדים. נתונים כספיים  תשלומי אגרות והחזרי יתרות  כולל שמות ורשימות.
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/7 01/01/1931 Jamal Isa
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/12 01/01/1931 Bahira Hubeishy
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/16 01/01/1931 Zaki Fat Hallah Habib
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/2 01/01/1931 Faez Ramadan Tarshiha Boys School
האפוטרופוס על רכוש אוייב – ממשלת המנדט מ-5180/1 01/01/1931 תיקי הלוואות – בנק החקלאות העותומני
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/15 01/01/1932 המפקח החקלאי אזור דרום מגדל חוזרים וכח אדם
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/15 01/01/1932 Muhammed Raghib Jishi
האפוטרופוס על רכוש אוייב – ממשלת המנדט מ-5181/1 01/01/1932 תיקי הלוואות – בנק החקלאות העותומני
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/17 11/05/1932 Remittances British Vice Consulate "Fez" Morocco מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות אודות התייעצות עם בכיר באנגליה בנוגע לנתינת דרכון כניסה לארץ (לאדם בשם יקוט ממן)  כולל נתונים על תשלומי אגרה ורשימות שמיות.
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/13 01/01/1933 מלאים אספקה וחשבונות
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/12 01/04/1933 כח אדם במג'דל
מחלקת ההגירה- ממשלת ארץ ישראל מ-1141/11 12/06/1933 Remittances British Consul at Tripoli N. Africa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות בולים שהגיעו מהארץ לקונסוליה בטריפולי ומכתב אודות הענקת ויזות לכניסה לארץ.
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/1 01/03/1935 אברהים מחמד אל בטראן תלונה במשטרה על שימוש בדינמיט לדיג
המחלקה לאיגוד שיתופי גל-49933/3 19/11/1935 בית חנן מושב עובדים בית חנן מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ. אגודה שיתופית. בחירות  פרוטוקולים  תקנון
ארכיון עו"ד יעקב סלומון פ-939/10 01/02/1936 עבדללה מוטליב דלאל – משפט רצח פרטי משפט הרצח שבו הואשם עבדללה דלאל.
המחלקה לאיגוד שיתופי גל-49914/2 01/08/1936 כפר חיטים מושב כפר חיטים  מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ. פרוטוקולים  התכתבויות  בחירות  תקנון ועוד. (שם האגודה שונה מ: מושב עובדים "הקוצר" משק שיתופי בכפר חיטים בע"מ).
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/14 01/10/1936 תוצרת משוערכת של יבולים
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/10 01/01/1937 אישורים בדבר תוצרת חקלאית
עורכי דין ערביים פ-256/20 01/01/1937 נג'יב אבו שער –  תביעה כספית (1938) פסק-דין בקשר לתביעת כמאל א-דין אל-ח'טיב  הממונה על ו'קף ענבוס בירושלים  נגד ג'ורג' אל-מסרסע ואחרים בענין תשלום דמי חכירת מקרקעין ועוד.
המשרד לענייני דתות גל-2528/8 01/04/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30651 עד 30675.
המשרד לענייני דתות גל-2528/10 14/05/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30826 עד 30850.
המשרד לענייני דתות גל-2528/9 19/05/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30676 עד 30700.
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/6 01/07/1938 פרסומים תרגומים וחוזרים
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/3 01/12/1938 נספח חקלאי – סקירה
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/5 01/01/1940 אישורי נסיעה ומעבר לאנשי רשות שמורות הטבע (PLANET PROTECTION GUARD)
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/7 01/01/1940 חקיקה על יבוא  בג'מיקה  קניה
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/4 01/08/1940 דו"ח של המעבדה הוטרינרית
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/17 01/01/1941 המחלקה לחקלאות ודיג צריפין דו"חות
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/18 01/01/1941 חקיקה על יבוא Legislation of import – Mauritus
עורכי דין ערביים פ-279/8 01/01/1941 אמין דרו'יש – רצח בעל חיים (1941) כתב-אישום וסיכום עדויות בפרשת אחמד זהראן  שנאשם ברצח כבשה בכפר דיר יאסין.
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/16 01/10/1941 המחלקה החקלאית שירותי הגננות הקמת חוות ביוב
מחלקת החינוך – ממשלת ארץ ישראל מ-1023/1 01/01/1942 Beit Hinuch leVanot Bet Ya'aqov – Agudat Israel
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/2 01/04/1942 כלבת בדיקות של המעבדה המרכזית
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/9 01/08/1943 דו"ח על דירוגי שכר בקרב עובדי חקלאות ערבים במחוז לוד
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2927/25 30/11/1943 שליחות רחל ינאית בן-צבי בסוריה ולבנון מכתב בצרפתית מ-1947 מרוברט מפנו מפריז אל רחל ינאית בן-צבי (הוא הכיר אותה ב-1943 במהלך שליחותה בסוריה  כאשר היה מנהל בבית ספר של רשת כי"ח ("אליאנס")) והוא מספר במכתב על כך שהוא  עבר ללבנון ומשם למרוקו ואח"כ לצרפת והוא רוצה לעלות לארץ ומבקש ממנה לסייע לו למצוא עבודה בהוראה בארץ; כרטיס ברכה מ-1943 מיצחק בן-צבי אל ראש הקהילה היהודית בבירות  שבו הוא מעודד אותו להוסיף לעזור לרעייתו רחל במפעלה החשוב (בנושא העלאת בני נוער לארץ ישראל).
משרד החינוך פר-1556/2 31/12/1945 אונסקו מהו עשרים שנה בשירות השלום
מחלקת החקלאות והדיג – ממשלת ארץ ישראל מ-5211/20 01/01/1946 תיק ללא שם בתיק דפים של תיקי של מחלקת היערנות שנמצאו ולא שוייכו וטפסים ריקים של יערנים על שריפות יער.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3979/45 01/01/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – רחובות מפה תרשים של אזור רחובות
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3979/51 01/01/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – רחובות שרטוטים תכנית מפורטת
מערכת תעודות המדינה חצ-7354/4 01/03/1946 תעודות הסוכנות היהודית. התיק מכיל בעיקר חומר הנוגע לועדת החקירה האנגלו-אמריקאית – עדויות  שיחות בנפרד של ראשי הסוכנות היהודית עם חברי הועדה ודיווחים על שיחותיהם מתן שמות קוד לחברי הועדה וכו'. כמו כן דיווחים של יעקב שמעוני על מצב הבטחון ואוירת הטרור בישוב  על החרם הערבי  על הצורך בסיוע למארונים בלבנון ועוד. פרוטוקול של ישיבת הנהלת הסוכנות בלונדון  דיווחים של אליהו ששון על הלך הרוח אצל הערבים בעקבות מסקנות ועדת החקירה  תזכיר של הסוכנות על עבר הירדן  אמנת הברית בין בריטניה לעבר הירדן  מכתב וייצמן לועדה בעניין הסרטיפיקטים לעליה ובאותו עניין מכתבו של דב יוסף לשלטונות המנדט  תכתובות בין נחום גולדמן לאבא הלל סילבר בעניין הועדה  בקשת גולדמן מהאמריקאים לאפשר לפליטים יהודים מפולין להיכנס לאיזור האמריקאי בגרמניה  מתב הסוכנות למרכז העולמי של אגודת ישראל לגבי הסדרת היחסים ביניהם ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6914/4 01/05/1946 אגף התכנון – רחובות תכנית בנייה מפורטת אישור ושרטוטים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/17 01/01/1947 SHIPPING ספנות קטעי עיתונים
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3979/55 01/01/1947 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – רחובות אישור תכנית בנייה ושרטוט
ארכיון אישי – גולדה מאיר פ-812/17 01/05/1947 פרוטוקול המושב החמישי של אסיפת הנבחרים הרביעית כולל דבריה של גולדה מאיר.
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/11 01/06/1947 METAL INDUSTRY תעשיית מתכת קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/1 01/06/1947 כללי מקומי GENERAL LOCAL קטעי עיתונים מארץ ישראל
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/9 01/07/1947 CITRUS הדרים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/7 01/07/1947 STOCK MARKET שוק המניות קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/12 01/07/1947 TRADE AGREEMENTS – FOREIGN הסכמי סחר – חו"ל קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/13 01/07/1947 FOREIGN VISAS אשרות כניסה חו"ל קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/14 01/07/1947 FOOTWARE AND LEATHER הנעלה ועור קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/16 01/07/1947 SHIPPING ספנות קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/20 01/07/1947 RESTRICTION IN THE IMPORTATION OF DOLLAR GOODS קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/21 01/07/1947 COST OF LIVING  יוקר המחיה קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/22 01/07/1947 FOODSTUFFS מצרכי מזון קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/3 01/08/1947 CITRUS AND BY PRODUCTS הדרים ומוצרי הדרים קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/4 01/08/1947 גוש השטרלינג STERLING קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/5 01/08/1947 MERCHANTS AND IMPORTERS OF HIDES CONFERENCE HAIFA ועידת סוחרים ויבואנים של עור  חיפה
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/6 01/08/1947 FOREIGN TRADE סחר חוץ קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/8 01/08/1947 TRADE AGREEMENTS – FOREIGN הסכמי סחר חוץ קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/19 01/08/1947 מצרכי מזון FOOD STUFFS קטעי עיתונים
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/23 01/08/1947 DIAMONDS יהלומים יהלומים קטעי עיתונים
משרד החינוך ג-803/21 25/12/1947 הסתדרויות נוער – כללי תזכירים וסקירות של לשכת הנוער במחלקת החינוך של הוועד הלאומי בנוגע לארגון פעילויות לטיפול בילד ובנוער מחוץ לשעות הלימודים (חינוך משלים לעבודת החינוך בבית הספר): מועדוני ערב לנוער עובד ובתי תלמיד לנוער  קייטנות ומחנות קיץ  הכשרת מדריכי נוער וספרות הדרכה  אכסניות נוער  הקמת מגרשי משחקים בשכונות ובחצרות בית הספר ועוד. מקורות תקציב  שיתוף פעולה עם תנועות הנוער וארגונים שונים  תכניות פעולה ותקציב  הצעות להרחבת הטיפול בנוער  התכתבויות של מנהל לשכת הנוער עם מחלקת החינוך ועוד. בתיק חוברת תזכיר בנושא החינוך המשלים  עלון מידע של מכון סאלד למען הילד והנוער  פרסום מתוך "Jewish Book Council of America – Book Month".
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9250/1 01/01/1948 סרט מספר 46 בת ים גוש 7150 חלקה 342  343
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-3065/1 01/01/1948 סרט מספר 308 התחלת גוש מספר 19126 התחלת חלקה מספר 22 סוף גוש מספר 19133 סוף חלקה מספר 40
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9148/1 01/01/1948 סרט מספר 110 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9149/1 01/01/1948 סרט מספר 111 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9150/1 01/01/1948 סרט מספר 112 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9151/1 01/01/1948 סרט מספר 113 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9152/1 01/01/1948 סרט מספר 114 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9153/1 01/01/1948 סרט מספר 115 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9154/1 01/01/1948 סרט מספר 116 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9155/1 01/01/1948 סרט מספר 117 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9156/1 01/01/1948 סרט מספר 118 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9167/1 01/01/1948 סרט מספר 10 ספרי אחוזה שיטה חדשה לשכת רישום ירושלים גושים 30397  30398  30412  30407  30408 בית שמש: גוש 5212 חלקה 1-136
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9196/1 01/01/1948 סרט מספר 16 גוש 7132 חלקה 11
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9197/1 01/01/1948 סרט מספר 17 גוש 7132 חלקה 43
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9198/1 01/01/1948 סרט מספר 18 גוש 7132 חלקה 132
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9199/1 01/01/1948 סרט מספר 19 גוש 7134 חלקה 22  23
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9200/1 01/01/1948 סרט מספר 20 גוש 7140 חלקה 106
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9201/1 01/01/1948 סרט מספר 21 גוש 7140 חלקה 107
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9202/1 01/01/1948 סרט מספר 22 גוש 7174 חלקה 163
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9227/1 01/01/1948 סרט מספר 24 בת ים גוש 7149
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9228/1 01/01/1948 סרט מספר 25 בת ים גוש 7149
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9229/1 01/01/1948 סרט מספר 26 חולון גוש 6020
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9237/1 01/01/1948 סרט מספר 34 בת ים גוש 7130 חלקה 290
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9238/1 01/01/1948 סרט מספר 35 בת ים גוש 7136 חלקה 360
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9239/1 01/01/1948 סרט מספר 36 בת ים גוש 7136 חלקה 405
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9240/1 01/01/1948 סרט מספר 37 חולון גוש 7132 חלקה 26  27
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9241/1 01/01/1948 סרט מספר 38 חולון גוש 6746 חלקה 36
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9244/1 01/01/1948 סרט מספר 41 בת ים גוש 7135 חלקה 180
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9245/1 01/01/1948 סרט מספר 42 בת ים גוש 7136 חלקה 364
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9246/1 01/01/1948 סרט מספר 43 בת ים גוש 7141 חלקה 64
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9247/1 01/01/1948 סרט מספר 44 בת ים גוש 7142 חלקה 98
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9249/1 01/01/1948 סרט מספר 45 א' בת ים גוש 7143 חלקה 7
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8951/1 01/01/1948 סרט מספר 117 גוש 13899 חלקה 1 עד סוף גוש 13912 חלקה 17
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8952/1 01/01/1948 סרט מספר 118 גוש 13913 חלקה 1 עד גוש 13939 חלקה 58
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8955/1 01/01/1948 סרט מספר 121 גוש 13957 חלקה 29 עד גוש 13973 חלקה 51
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9212/1 01/01/1948 סרט מספר 32 ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים לשכת רישום ירושלים גושים 30007  30008  30009
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8956/1 01/01/1948 סרט מספר 122 גוש 13980 חלקה 1 עד גוש 13995 חלקה 44
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8957/1 01/01/1948 סרט מספר 123 גוש 13996 חלקה 1 עד גוש 14040 חלקה 99
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8960/1 01/01/1948 סרט מספר 126 גוש 14072 חלקה 56 עד גוש 14090 חלקה 32
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8962/1 01/01/1948 סרט מספר 128 גוש 14098 חלקה 1 עד גוש 14107 חלקה 52
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8963/1 01/01/1948 סרט מספר 129 גוש 14107 חלקה 52 עד גוש 14112 חלקה 84
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8965/1 01/01/1948 סרט מספר 131 גוש 14121 חלקה 1 עד גוש 14129 חלקה 73
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8967/1 01/01/1948 סרט מספר 133 גוש 14136 חלקה 1 עד גוש 14161 חלקה 35
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8968/1 01/01/1948 סרט מספר 134 גוש 14161 חלקה 35 עד גוש 14173 חלקה 117
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8970/1 01/01/1948 סרט מספר 136 גוש 14179 חלקה 26 עד גוש 14221 חלקה 21
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8977/1 01/01/1948 סרט מספר 143 גוש 15109 חלקה 1 עד גוש 15140 חלקה 35
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8978/1 01/01/1948 סרט מספר 144 גוש 15140 חלקה 35 עד גוש 15155 חלקה 58
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8979/1 01/01/1948 סרט מספר 145 גוש 15155 חלקה 58 עד גוש 15178 חלקה 20
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8980/1 01/01/1948 סרט מספר 146 גוש 15178 חלקה 20 עד גוש 15215 חלקה 66
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8981/1 01/01/1948 סרט מספר 147 גוש 15215 חלקה 66 עד גוש 15228 חלקה 20
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8982/1 01/01/1948 סרט מספר 148 גוש 15228 חלקה 20 עד גוש 15234 חלקה 45
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8907/1 01/01/1948 סרט מספר 211 התחלת גוש 16750 חלקה 1 עד סוף גוש 16790 חלקה 1
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8908/1 01/01/1948 סרט מספר 212 התחלת גוש 16791 חלקה 1 עד סוף גוש 16817 חלקה 18
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8910/1 01/01/1948 סרט מספר 214 התחלת גוש 16846 חלקה 1 עד סוף גוש 16877 חלקה 47
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8912/1 01/01/1948 סרט מספר 216 התחלת גוש 16887 חלקה 1 עד סוף גוש 16916 חלקה 4
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8913/1 01/01/1948 סרט מספר 217 התחלת גוש 16917 חלקה 1 עד סוף גוש 16935 חלקה 63
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8915/1 01/01/1948 סרט מספר 219 התחלת גוש 16939 חלקה 174 עד סוף גוש 16962 חלקה 63
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8919/1 01/01/1948 סרט מספר 223 התחלת גוש 17059 חלקה 1 עד סוף גוש 17088 חלקה 10
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8920/1 01/01/1948 סרט מספר 224 התחלת גוש 17089 חלקה 1 עד סוף גוש 17121 חלקה 2
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8921/1 01/01/1948 סרט מספר 225 התחלת גוש 17180 חלקה 1 עד סוף גוש 17203 חלקה 47
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8922/1 01/01/1948 סרט מספר 226 התחלת גוש 17204 חלקה 1 עד סוף גוש 17214 חלקה 26
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8923/1 01/01/1948 סרט מספר 227 התחלת גוש 17214 חלקה 26 עד סוף גוש 17233 חלקה 4
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8924/1 01/01/1948 סרט מספר 228 התחלת גוש 17234 חלקה 1 עד סוף גוש 17275 חלקה 32
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8926/1 01/01/1948 סרט מספר 230 התחלת גוש 17313 חלקה 1 עד סוף גוש 17320 חלקה 19
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8927/1 01/01/1948 סרט מספר 231 התחלת גוש 17320 חלקה 19 עד סוף גוש 17328 חלקה 104
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8928/1 01/01/1948 סרט מספר 232 התחלת גוש 17328 חלקה 6 עד סוף גוש 17333 חלקה 61
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8929/1 01/01/1948 סרט מספר 233 התחלת גוש 17333 חלקה 61 עד סוף גוש 17339 חלקה 81
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8930/2 01/01/1948 סרט מספר 234 התחלת גוש 17345 חלקה 1 עד סוף גוש 17357 חלקה 49
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8931/1 01/01/1948 סרט מספר 235 התחלת גוש 17357 חלקה 1 עד סוף גוש 17369 חלקה 114
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8932/1 01/01/1948 סרט מספר 236 התחלת גוש 17370 חלקה 1 עד סוף גוש 17382 חלקה 114
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8933/1 01/01/1948 סרט מספר 237 התחלת גוש 17383 חלקה 1 עד סוף גוש 17392 חלקה 70
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9320/1 01/01/1948 סרט מספר 1 א' לוד גוש 4541
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9321/1 01/01/1948 סרט מספר 2 רמלה גוש 4122
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9322/1 01/01/1948 סרט מספר 2 א' לשכת רישום בת ים גוש 6140
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9323/1 01/01/1948 סרט מספר א' 3 אור יהודה גוש 6485
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9324/1 01/01/1948 סרט מספר 3 לשכת רישום בת ים גוש 4126 חלקה 70
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9325/1 01/01/1948 סרט מספר א' 4 לוד גוש 3973
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9326/1 01/01/1948 סרט מספר א' 5 לוד גוש 4541
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9327/1 01/01/1948 סרט מספר א' 6 לוד גוש 4541 – המשך
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9328/1 01/01/1948 סרט מספר א' 7 לוד גוש 4541 – המשך
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9329/1 01/01/1948 סרט מספר א' 8 לוד גוש 4024
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8934/1 01/01/1948 סרט מספר 238 התחלת גוש 17393 חלקה 1 עד סוף גוש 17400 חלקה 37
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8935/1 01/01/1948 סרט מספר 239 התחלת גוש 17400 חלקה 37 עד סוף גוש 17416 חלקה 76
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8936/1 01/01/1948 סרט מספר 240 התחלת גוש 17417 חלקה 1 עד סוף גוש 17433 חלקה 28
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8937/1 01/01/1948 סרט מספר 241 התחלת גוש 17434 חלקה 1 עד סוף גוש 17448 חלקה 40
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8938/1 01/01/1948 סרט מספר 242 התחלת גוש 17448 חלקה 40 עד סוף גוש 17456 חלקה 24
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8939/1 01/01/1948 סרט מספר 243 התחלת גוש 17456 חלקה 24 עד סוף גוש 17470 חלקה 23
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8940/1 01/01/1948 סרט מספר 244 התחלת גוש 17470 חלקה 23 עד סוף גוש 17487 חלקה 40
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8941/1 01/01/1948 סרט מספר 245 התחלת גוש 17488 חלקה 1 עד סוף גוש 17496 חלקה 26
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8945/1 01/01/1948 סרט מספר 249 התחלת גוש 17526 חלקה 25 עד סוף גוש 17538 חלקה 43
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8946/1 01/01/1948 סרט מספר 250 התחלת גוש 17539 חלקה 1 עד סוף גוש 17543 חלקה 81
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8947/1 01/01/1948 סרט מספר 251 התחלת גוש 17544 חלקה 1 עד סוף גוש 17552 חלקה 37
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8948/1 01/01/1948 סרט מספר 252 התחלת גוש 17555 חלקה 1 עד סוף גוש 17564 חלקה 38
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8949/1 01/01/1948 סרט מספר 253 התחלת גוש 17565 חלקה 1 עד סוף גוש 17571 חלקה 54
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8950/1 01/01/1948 סרט מספר 254 גוש 17571 חלקה 55 עד סוף גוש 17678 חלקה 11
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9268/1 01/01/1948 סרט מספר 64 חולון גוש 7167 חלקה 97
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9269/1 01/01/1948 סרט מספר 65 חולון גוש 7167 חלקה 98
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9270/1 01/01/1948 סרט מספר 66 חולון גוש 7170 חלקה 204
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9251/1 01/01/1948 סרט מספר 47 בת ים גוש 7150 חלקה 278
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9252/1 01/01/1948 סרט מספר 48 בת ים גוש 7154 חלקה 212  213
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9253/1 01/01/1948 סרט מספר 49 בת ים גוש 7154 חלקה 212  213
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9254/1 01/01/1948 סרט מספר 50 בת ים גוש 7151 חלקה 220
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9255/1 01/01/1948 סרט מספר 51 בת ים גוש 7137 חלקה 131
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9256/1 01/01/1948 סרט מספר 52 בת ים גוש 7137 חלקה 136
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9257/1 01/01/1948 סרט מספר 53 בת ים גוש 7145 חלקה 34
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9259/1 01/01/1948 סרט מספר 55 בת ים גוש 7145 חלקה 119
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9260/1 01/01/1948 סרט מספר 56 בת ים גוש 7150 חלקה 287
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9262/1 01/01/1948 סרט מספר 58 חולון גוש 7162 חלקה 88
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9263/1 01/01/1948 סרט מספר 59 חולון גוש 7162 חלקה 89
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9265/1 01/01/1948 סרט מספר 61 בת ים גוש 7154 חלקה 325
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9266/1 01/01/1948 סרט מספר 62 חולון גוש 7166 חלקה 214
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9267/1 01/01/1948 סרט מספר 63 חולון גוש 7165 חלקה 111
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9271/1 01/01/1948 סרט מספר 67 חולון גוש 7170 חלקה 205
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9272/1 01/01/1948 סרט מספר 68 חולון גוש 7170 חלקה 4
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9273/1 01/01/1948 סרט מספר א' 1 גוש 6020 חלקה 348
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9277/1 01/01/1948 סרט מספר א' 5 לשכת רישום בת ים – גוש 7143
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9282/1 01/01/1948 סרט מספר 69 חולון – גוש 7172 חלקה 133
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9283/1 01/01/1948 סרט מספר 70 בת ים – גוש 7154 חלקה 188
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9284/1 01/01/1948 סרט מספר 71 בת ים – גוש 7146 חלקה 81
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9285/1 01/01/1948 סרט מספר 72 בת ים – גוש 7150  7151 חלקה 200  288
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9286/1 01/01/1948 סרט מספר 73 חולון – גוש 7164 חלקה 206
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9287/1 01/01/1948 סרט מספר 74 חולון – גוש 7168 חלקה 2
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9288/1 01/01/1948 סרט מספר 75 חולון – גוש 7168 חלקה 187
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9289/1 01/01/1948 סרט מספר 76 חולון – גוש 7168 חלקה 188
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9290/1 01/01/1948 סרט מספר 77 בת ים – גוש 7146 חלקה 25
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9291/1 01/01/1948 סרט מספר 78 חולון – גוש 7169 חלקה 181
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9292/1 01/01/1948 סרט מספר 79 חולון – גוש 7169 חלקה 182  183  184
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9293/1 01/01/1948 סרט מספר 80 חולון – גוש 7173 חלקה 199
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9296/1 01/01/1948 סרט מספר א' 10 יפו – גוש 673
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9314/1 01/01/1948 סרט מספר א' 28 לשכת רישום בת ים גוש 7175
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9315/1 01/01/1948 סרט מספר א' 29 לשכת רישום בת ים גוש 6781
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9316/1 01/01/1948 סרט מספר א' 30 לשכת רישום בת ים גוש 166
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9318/1 01/01/1948 סרט מספר א' 32 לשכת רישום בת ים גוש 6020 חלקה 525
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9182/1 01/01/1948 סרט מספר 2 גוש 6016
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9183/1 01/01/1948 סרט מספר 3 גוש 6019
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9189/1 01/01/1948 סרט מספר 9 גוש 6003
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9192/1 01/01/1948 סרט מספר 12 גוש 7163
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9193/1 01/01/1948 סרט מספר 13 גוש 7155
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9194/1 01/01/1948 סרט מספר 14 גוש 7127
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9215/1 01/01/1948 סרט מספר 35 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים לשכת רישום ירושלים גוש 30049
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9218/1 01/01/1948 סרט מספר 37 ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים לשכת רישום ירושלים גוש 30025
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8891/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 188 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18200
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8893/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 190 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18239
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8894/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 191 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18244
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8896/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 193 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18273
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8895/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 192 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18255
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8897/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 194 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18282
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8898/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 195 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18288
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8899/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 196 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18311
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8900/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 197 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18312
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8904/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 201 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 18360
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8801/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 157 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12015
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8802/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 158 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12038
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8803/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 159 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12058
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8804/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 160 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12074
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8805/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 161 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12086
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8806/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 162 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12098
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8807/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 163 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12113
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8808/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 164 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12120
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8809/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 165 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12141
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8810/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 166 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12160
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8811/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 167 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12173
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8812/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 168 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 12254
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8813/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 1 ספר 1 עד ספר 4
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8814/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 2 ספר 4 עד ספר 10
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8835/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 23 בשאטווה ספר 2 עד ספר 5
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8838/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 26 בשאטווה ספר 10 בית שאן ספר מספר 1 עד ספר מספר 5
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8839/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 27 בית שאן ספר מספר 5 עד ספר מספר 10
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8840/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 28 בית שאן ספר מספר 10 עד ספר מספר 18
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8841/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 29 בית שאן ספר מספר 18 עד ספר מספר 26
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8842/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 30 בית שאן ספר מספר 26 עד ספר מספר 29
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8843/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 31 בית שאן ספר מספר 29 עד ספר מספר 31
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8844/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 32 הונין ספרים 1-2 צמח ספר מספר 3
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8847/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 35 גבול ספר מספר 2 עד ספר מספר 4 בירה ספר מספר 1 עד ספר מספר 3
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9129/1 01/01/1948 סרט מספר 91 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9130/1 01/01/1948 סרט מספר 92 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9131/1 01/01/1948 סרט מספר 93 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9133/1 01/01/1948 סרט מספר 95 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9134/1 01/01/1948 סרט מספר 96 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9135/1 01/01/1948 סרט מספר 97 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9136/1 01/01/1948 סרט מספר 98 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9139/1 01/01/1948 סרט מספר 101 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8983/1 01/01/1948 סרט מספר 149 גוש 15234 חלקה 45 עד גוש 15242 חלקה 98
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8984/1 01/01/1948 סרט מספר 150 גוש 15243 חלקה 1 עד גוש 15253 חלקה 38
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8985/1 01/01/1948 סרט מספר 151 גוש 15253 חלקה 38 עד גוש 15263 חלקה 38
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8986/1 01/01/1948 סרט מספר 152 גוש 15263 חלקה 38 עד גוש 15269 חלקה 103
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8987/1 01/01/1948 סרט מספר 153 גוש 15270 חלקה 1 עד גוש 15276 חלקה 74
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8989/1 01/01/1948 סרט מספר 155 גוש 15285 חלקה 1
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8996/1 01/01/1948 סרט מספר 162 גוש 15341 חלקה 1 עד גוש 15365 חלקה 4
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8998/1 01/01/1948 סרט מספר 2 א' גוש 160
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-8999/1 01/01/1948 סרט מספר 3 א' רחובות גוש 168
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9000/1 01/01/1948 סרט מספר 4 א' רחובות גוש 176
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9007/1 01/01/1948 סרט מספר 19 רחובות גוש 4094
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9008/1 01/01/1948 סרט מספר 20 רחובות גוש 4583
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9009/1 01/01/1948 סרט מספר 21 רחובות גוש 4984
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9010/1 01/01/1948 סרט מספר 22 רחובות גוש 4984
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9011/1 01/01/1948 סרט מספר 23 רחובות גוש 4301
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9012/1 01/01/1948 סרט מספר 24 רחובות גוש 4303
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9013/1 01/01/1948 סרט מספר 25 רחובות גוש 1959
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9014/1 01/01/1948 סרט מספר 26 רחובות גוש 1962
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9015/1 01/01/1948 סרט מספר 27 רחובות גוש 1962
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9016/1 01/01/1948 סרט מספר 28 רחובות גוש 1963
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9017/1 01/01/1948 סרט מספר 29 רחובות גוש 1964
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9018/1 01/01/1948 סרט מספר 30 רחובות גוש 1964
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9019/1 01/01/1948 סרט מספר 31 רחובות גוש 2061
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9020/1 01/01/1948 סרט מספר 32 רחובות גוש 2061
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9022/1 01/01/1948 סרט מספר 34 רחובות גוש 3647
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9023/1 01/01/1948 סרט מספר 35 רחובות גוש 3655
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9029/1 01/01/1948 סרט מספר 41 רחובות גוש 3702
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9031/1 01/01/1948 סרט מספר 43 רחובות גוש 3703
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9032/1 01/01/1948 סרט מספר 44 רחובות גוש 3703
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9033/1 01/01/1948 סרט מספר 45 רחובות גוש 3703
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9034/1 01/01/1948 סרט מספר 46 רחובות גוש 3703
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9037/1 01/01/1948 סרט מספר 49 רחובות גוש 3705
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9041/1 01/01/1948 סרט מספר 53 רחובות גוש 4945
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9042/1 01/01/1948 סרט מספר 54 רחובות גוש 3550
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9043/1 01/01/1948 סרט מספר 6 א' רחובות גוש 199
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9044/1 01/01/1948 סרט מספר 7 א' רחובות גוש 324
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9045/1 01/01/1948 סרט מספר 8 א' רחובות גוש 341
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9046/1 01/01/1948 סרט מספר 9 א' רחובות גוש 353
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9063/1 01/01/1948 סרט מספר 26 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9065/1 01/01/1948 סרט מספר 28 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9067/1 01/01/1948 סרט מספר 30 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9068/1 01/01/1948 סרט מספר 31 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9070/1 01/01/1948 סרט מספר 33 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9072/1 01/01/1948 סרט מספר 35 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9073/1 01/01/1948 סרט מספר 36 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9083/1 01/01/1948 סרט מספר 45 א' – תיקון
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9084/1 01/01/1948 סרט מספר 46 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9085/1 01/01/1948 סרט מספר 47 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9086/1 01/01/1948 סרט מספר 48 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9087/1 01/01/1948 סרט מספר 49 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9088/1 01/01/1948 סרט מספר 50 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9089/1 01/01/1948 סרט מספר 51 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9090/1 01/01/1948 סרט מספר 52 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9094/1 01/01/1948 סרט מספר 56 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9095/1 01/01/1948 סרט מספר 57 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9099/1 01/01/1948 סרט מספר 61 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9101/1 01/01/1948 סרט מספר 63 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9104/1 01/01/1948 סרט מספר 66 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9105/1 01/01/1948 סרט מספר 67 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9106/1 01/01/1948 סרט מספר 68 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9107/1 01/01/1948 סרט מספר 69 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9108/1 01/01/1948 סרט מספר 70 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9110/1 01/01/1948 סרט מספר 72 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9074/1 01/01/1948 סרט מספר 37 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9075/1 01/01/1948 סרט מספר 38 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9076/1 01/01/1948 סרט מספר 39 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9077/1 01/01/1948 סרט מספר 40 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9078/1 01/01/1948 סרט מספר 41 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9079/1 01/01/1948 סרט מספר 42 א' גוש 1646
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9080/1 01/01/1948 סרט מספר 43 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9081/1 01/01/1948 סרט מספר 44 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9112/1 01/01/1948 סרט מספר 74 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9113/1 01/01/1948 סרט מספר 75 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9114/1 01/01/1948 סרט מספר 76 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9119/1 01/01/1948 סרט מספר 81 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9120/1 01/01/1948 סרט מספר 82 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9121/1 01/01/1948 סרט מספר 83 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9122/1 01/01/1948 סרט מספר 84 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9124/1 01/01/1948 סרט מספר 86 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9126/1 01/01/1948 סרט מספר 88 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9127/1 01/01/1948 סרט מספר 89 א'
מירשם והסדר המקרקעין – ממשלת המנדט סל-9111/1 01/01/1948 סרט מספר 73 א'
משרד הפנים – מינהל התכנון ג-2708/15 01/01/1948 אגף התכנון – רחובות אין בתיק מסמכים
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3964/28 01/01/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר רחובות התכתבות ודוחות בנוגע לשטחי גבולות ותכנון ערים ברחובות וביבנה
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/6 01/01/1948 חשבונות התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין חשבונות מהוועדה לענייני ירושלים
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/23 01/01/1948 אגודה ארצישראלית בע"מ ( תיק החרמות כרך חמישי) בתיק צו החרמה אחד וההתכתבוית לגביו
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-275/41 01/01/1948 שונות התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין הוראות למשמרות באזור השלטון הצבאי מרחב צפון  דו"חות מתורנויות לילה  בית כנסת בשטח ממילא ועוד.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-275/42 01/01/1948 פרוורים ומשקים בירושלים והסביבה התכתבויות ופרוטוקולים מהמושל הצבאי בעניין רכוש בית ספר לדיפלומטים  אספקת מזון דלק וחשמל לישובים מסביב לירושלים  תחבורה לצפון תלפיות.
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3330/63 01/01/1948 תלונת הפרקליטות נגד המשטרה. תלונת הפרקליטות נגד המשטרה.
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3322/1 01/01/1948 חפירות – עתיקות. חפירות עתיקות פקודות  עוסק בפקודת העתיקות. חומר משפטי מתקופת קום המדינה.
המטה הארצי של משטרת ישראל ל-2153/13 01/01/1948 משכורת שוטרות תיק משטרת ישראל  משכורת שוטרות  שוטרות נשואות  רווקות  גיוס  פקידות  אזרחיות.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2204/7 04/01/1948 חוות הלימוד פרסום מטעם מועצת הפועלות וארגון ויצ"ו בשם: "בוגרת בית הספר עממי לאן?" (העוסק בהפניית תלמידות לבתי הספר החקלאיים)  פרסום מטעם מועצת הפועלות על חוות הלימוד לנערות בירושלים (סמוך לארמון הנציב)  טפסים של המשרד לענייני מלחמה עם בבקשות רישום נזקי רכוש שמולאו ע"י נציגי חוות הלימוד  רשימות תלמידים בחווה  רשימות שונות והתכתבות בין  רחל ינאית בן-צבי (מנהלת החווה)  משרד המושל הצבאי בירושלים וגורמים נוספים בנוגע לניהול החווה והגידולים החקלאיים שלה  פגיעות הירי בחווה כבמלחמת העצמאות ומעבר התלמידים לבית הספר החקלאי בעין כרם לאחר המלחמה ועוד. בתיק גם פרסום באנגלית מטעם המסדר הפרנציסקני על כנסייית הביקור בעין כרם  הכולל איורים של מאייר לא מזוהה (עמודים 20 – 22). בהערה לגבי פרסום האיורים: השימוש ביצירות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירות.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20858/13 02/02/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – יעקב בנבנישתי  פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – יעקב בנבנישתי.
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/18 01/03/1948 [רשיונות יבוא]
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/2 01/04/1948 רשיונות יבוא
המחלקה למסחר ותעשיה – ממשלת ארץ ישראל מ-5210/15 01/04/1948 רשיונות יבוא תכתובות
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/3 01/04/1948 מכתבים ודו"חות בענינים כלליים התכתבויות המושל הצבאי בעניין הקמת ארגון של עובדי המדינה  תנועת העלייה  מינוי תובע ממשלתי ואפוטרופוס כללי  מפקח על מטבע זר ומשרד ספרי אחוזה  מו"מ עם גורמים בינלאומיים על עתידה של ירושלים.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/5 01/04/1948 ענינים שונים התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין מכתבים  פניות והמלצות שהובאו לידיעת יו"ר ועדת ירושלים.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20866/15 08/04/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – חנן טאוסיג המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – חנן טאוסיג
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-6835/1 01/06/1948 לשכת השר בכור שטרית – משטרת ירושלים התכתבות ותזכירים בנושאים : הגדלת משטרת ירושלים  תקציב המשטרה. הצעת תקציב של משטרת ירושלים. דו"חות : ארגון המשטרה בירושלים (האזור היהודי)  פעולות המזכירות הירושלמית של הממשלה הזמנית אחרי 15.5.1948  מפקדת משטרת ירושלים – פקודות החיל.
משרד החוץ – היועץ המשפטי חצ-1835/19 01/06/1948 ארצות הברית – יחסים
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-276/20 01/06/1948 מחלקת ההחרמה – תיק הפקעות בתיק שלושה צוי הפקעה בנוגע להחרמת מכונת חתוך שקים
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3321/5 17/06/1948 פרטיכלים מישיבות מועצת המדינה נוסח ההצעות להחלטות שהוגשו למועצת המדינה בישיבתה הרביעית ע"י החבר בנימין מינץ  ברל רפטור וצבי סגל.
אוסף יד יצחק בן צבי – תולדות היישוב פ-2840/50 28/06/1948 עדות הרב אביגדור אונא על מות אביו יצחק אונא בתש"ח עדות של הרב אביגדור אונא בדבר מות אביו הרב יצחק אונא בירושלים בזמן המצור בתש"ח. בנוסף  בתיק "יששכר אונא (בן 14) – מכתב מירושלים הנצורה" וכתבה בגרמנית מהעיתון "JUDISCHE RUNDSCHAU MACCABI" שכותרתה "היום האחרון של הרב יצחק אונא".
משרד החוץ חצ-10314/13 01/08/1948 ידיעות מארצות המזרח התיכון חלק א'  המשך בתיק 14
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-6835/22 01/08/1948 לשכת השר בכור שטרית – פקודות מטה וקורספונדנציה תזכירים והתכתבות בנושאים : בעלי רכוש מקרב אנשי שירות בתי-הסוהר  רישום רכוש אנשי משטרה  מונחים – חקירות – פיקודים  תקנות המשטרה בנוגע לחופשות  ביקורת כללית על התאמתם של פקודות המטה לפקודת המשטרה ולתקנותיה.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-275/36 01/08/1948 עתונות וצנזורה  קולנוע  שעשועים  אסיפות רשיונות לעתונים ולסרטי קולנוע התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין רשימת הנושאים שלא חל עליהם צנזורה  אזהרות לעיתונים בדבר עניינים שפרסומם נאסר  רישוי לעיתונות ולסרטי קולנוע.
ועדת ירושלים והמושל הצבאי ג-275/40 01/08/1948 ועדת כלי יריה התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין בקשות לרישיון להחזקת כלי ירייה  רשימות המבקשים בצירוף המלצות המשטרה.
משרד הפנים – ממונה מחוז הצפון גל-56381/2 13/08/1948 חקירת מקרי מוות – יעקבי משה  סגירה  כפר תבור בתיק התכתבויות בנוגע לחקירת מקרה מוות – יעקובי משה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2184/34 22/08/1948 הנהלה – דו"חות לקראת המועצה החקלאית. דוח על פעילות אגף גידולי שדה  סיכומים על אגף גידולי דגים
משרד המיעוטים ג-305/213 23/09/1948 שמעון לנדמן מכתב משמעון לנדמן לשר המיעוטים עם בקשה לקבלו לעבודה במשרד המיעוטים (יחד העם נספח בערבית) ותשובה מלשכת השר האומרת שאין מקום פנוי במשרד.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20874/40 11/10/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – מרדכי כהנסקי המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – מרדכי כהנסקי
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5805/5 01/11/1948 המחלקה לעדות נוצריות – בית-ג'מל כרך א' התכתבויות בין המחלקה לעדות נוצריות וצוות המנזר ובית הספר החלקאי בבית ג'מל.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-20865/44 26/12/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – אהרן רוזנפלד המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – אהרן רוזנפלד
ארכיון ד"ר דב יוסף פ-3039/8 01/01/1949 דב יוסף – הכנסת קטעים מתוך "דברי הכנסת" שכוללים נאומים של דב יוסף (בעיקר בנושאים כלכליים) וקטע אחד מנאום של דוד בן-גוריון המתייחס ליוסף. תעודת ציר באסיפה המכוננת של יוסף
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3981/2 01/01/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – רחובות שרטוטים ותכנית בנייה
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-58696/4 01/01/1949 תל אביב – מזרח העיר (פרוטים D C B A) בתיק תוכנית בניין ערים מפורטת  A B C D –  מזרח תל אביב.
צנזורה לסרטים ומחזות ג-5236/33 01/01/1949 מחזות – א גאסט פון יענער וואלט טופס בקשה לקבלת היתר להצגת המחזה
משרד האוצר גל-118/46 01/01/1949 שטרנברג אפרים אצל ויקסלפיש- פנת 3 חיפה המשרד לנפגעי מלחמה. נזק וקצבה לתיקון הדירה
המטה הארצי של משטרת ישראל ל-2145/39 01/01/1949 משמעת – שוטרות תיק משטרת ישראל  משמעת שוטרות  שיפוט שוטרות  ישיבות קצינים  פיקוד  מחוזות  מחלקת תחבורה
המטה הארצי של משטרת ישראל ל-2146/4 01/01/1949 שוטרות – כללי תיק משטרת ישראל  שוטרות  לבוש חורף  נהגות  העסקת שוטרות  ציוד לשוטרות  מגורי שוטרות.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3929/27 10/01/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בנייה מכל הארץ – טירה (טירת כרמל) שיכון עולים בתיק התכתבויות ותרשים תכנון שיכון עולים בטירה (טירת כרמל).
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5809/6 01/03/1949 המחלקה לעדות נוצריות – סלזיאנים
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-6836/26 24/04/1949 לשכת השר בכור שטרית – ישובים – רשימה ארצית דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשם: "רשימת הישובים בישראל" (ערים  מושבים  קיבוצים  כפרים וכו' ודרכי העברת דברי דואר למקומות אלו). תזכירים והתכתבות בנוגע לרשימת הישובים וקביעת שמותיהם על ידי ועדת השמות הממשלתית.
משרד האוצר גל-113/37 01/05/1949 מרקרייך פריץ ובנו בע'מ  חרמון 28 חיפה התכתבויות בנושא פיצוי נזק לבית החרושת לשקים של פריץ מרקרייך ובנו בע"מ: בקשת רשום נקי רכוש (תעשיה ומלאכה) ועוד.
חטיבת המזון ג-4135/10 26/05/1949 חטיבת מזון – פקודות הפקוח על המזונות חוקים (פקודת/חוק הפיקוח על המזונות ופקודת בריאות העם)  מזכרים והתכתבות בין היוע"ש של משרד האספקה והקיצוב ובהמשך של משרד המסחר והתעשיה  מנהל חטיבת/ אגף המזון (שעבר בין שני המשרדים)  היועמ"ש של משרד הבריאות אליעזר גלובוס ןוגורמים נוגספים במוגע לפיקוח על ממכר מזון ויבוא מזון (במסגרת מדיניותהקיצוב) ובעניינים נוספים הקשורים לתעשיית המזון ולתזונה.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6371/6 01/06/1949 שכונת עג'מי  יפו ( לפי אלף-בית – אותיות א' – ת' ) דו"חות של הוצאות ההקצבות  אישורי קבלת ההקצבות; התכתבות וכו'
אגף התקציבים ג-5620/22 07/06/1949 החברה המאוחדת לפיתוח מחצבות אבן ושיש בתיק התכתבויות בנוגע לבקשות החברה לפיתוח שטחים עבור מחצבות שיש וכן בנוגע לאפשרויות ייצוא שיש מהארץ.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6303/4 07/07/1949 מעברה טירה הדרומית אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור  שאלונים לישובים חדשים; התכתבות
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל ג-6149/37 07/08/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קרית-ביאליק התיק עוסק בעיקר בביוב שיכוני כפר אתא  כמו כן עוסק התיק בפיתוח יישובים נוספים (השר  טירת כרמל  כפר אתא  קריית בנימין  קריית מוצקין  קריית ביאליק).
משרד הכלכלה והתעשייה גל-7295/1 11/08/1949 ברייק בנד – שוורץ את שוורץ התכתבות בין מרכז ההשקעות במשרד התעשייה ומסחר  הלשכה לסיוע טכני במשרד רה"מ והסניף הישראלי של חברת "Brake Band" – ייצור סרטים (רצועות) לבלמים בישראל בבעלות אדוארד והוגו שוורץ בנוגע לפעילות החברה בארץ  היתרי יבוא של חומרי גלם והקלות מכס לחברה ונושאים הקשורים לכך.
נציגות ישראל בצרפת חצ-169/7 01/09/1949 ממשלת צרפת עניינים שונים בהקשר לצרפת וממשלתה  גם חומר על בחירות.
חטיבת המזון ג-4130/7 04/10/1949 חטיבת-מזון – סובסידיות לבשר בקר כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לסובסידיות לבשר בקר: סובסידיות לבקר הולנדי  סובסידיה לבקר  חישוב הסובסידיה לקניית בקר מקומי  סובסידיה לעגלים מפוטמים  תיקון חישוב הסובסידיה לקניית בקר הולנדי  שירותים לבשר קפוא  הקמת קרן להפחתת הנזקים למספקי הפרות לבשר בהשתתפות הפיקוח על המזון  תשלום סובסידיה ליבואני בקר  סובסידיות לבשר שחוט מגידול חקלאי ועוד.
משרד האספקה והקיצוב גל-46775/8 23/11/1949 הנהלה תעשיה כבדה התכתבויות בין מנהל אגף הסחורות והמלאי למנהל מחלקת התעשייה הכבדה  התאחדות בעלי תעשייה  יבואנים ואחרים בנוגע לרישיונות יבוא והקצבת חומרי גלם (ברזל  עץ  פח לבן לשימורים  חומרי בניין) לתעשיינים  איגוד יצרני עץ  סוחרים וקבלנים  הגברת היצוא בענף המתכת  מס מותרות על רהיטים  יבוא עצים לתעשיית הרהיטים (רהיטי בתי ספר ומוסדות חינוך)  הקצבת מטבע זר ליבוא  כינוס ועדה מייעצת בבעיות המחירים והיבוא של סחורות וחומרי גלם לתעשייה כבדה ועוד. חלק א'  המשך בתיק 9
חטיבת המזון ג-4135/14 24/11/1949 חטיבת מזון – בעיות צנזורה חוזר של מזכ"ל משרד האספקה והקיצוב בנושא איסורי הצנזורה הצבאית לגבי פירוט מלאים של מזון וחומרי גלם ובנושאים נוספים (הוצאות כספיות של המשרד בתחומים שונים); התכתבות בין משרד זה  אגף המזון במשרד המסחר והתעשייה והצנזורה הצבאית בנוגע לאיסורי הצנזורה הצבאית בתחומים הנ"ל ובנוגע לתביעות לגבי זיוף תלושים (במסגרת מדיניות הצנע והקיצוב).
משרד האוצר גל-117/58 25/11/1949 רמת רחל כללי  עין הים – עתלית הקצבת סכום כסף להלבשה וציוד  רשימת אנשי קיבוץ רמת רחל ועוד
צפון אמריקה 1 חצ-376/31 01/12/1949 State of Israel repres.- Turkey
חטיבת המזון ג-4177/7 07/12/1949 חטיבת-מזון – ישיבות להעברת קמחים התכתבויות בנוגע לאספקת קמחים (שיפון  קמח לבן  קמח למצות  סולת ועוד)  העברת קמח לירושלים  הוראות קיצוב.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-64075/13 31/12/1949 שכונת פועלים חקלאיים א בבנימינה אגודה שתופית בעמ שכונת פועלים חקלאיים א' בבנימינה  אגודה שתופית בע"מ-מאזנים (דוחות כספיים).
אוסף יד יצחק בן צבי – בני משפחה וידידים קרובים פ-2259/11 01/01/1950 קטעי עיתונות וסיפורים מאת אהרון ראובני. כתבה לשונית בשם "ד"ק ולא דק"  מכתב למערכת בעניני לשון בשם "הערה ל"עברית כהלכה" מאת אהרון ראובני ובלדה שתירגם מרוסית בשם "וסילי שיבנוב" מאת אלכסיי בן קונסטנטין טולסטוי שהתפרסמו בעיתון "דבר" ו"חרות" וכן סיפורים בשם "כחות"  "במסע הרחוק"  "החלוץ" ו"המחבב" מאת אהרון ראובני.
המשרד לענייני דתות גל-2948/6 01/01/1950 ענייני מוסלמים עכו התכתבות בנושאים: בנייה ושיפוצים במסגדים מסגד אל ג'זאר  נישואין ופרוטוקולים משיבות ועדת משנה לבניין ערים
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3313/20 01/01/1950 קומוניסטים. התייחסות משטרת ישראל למפלגה הקומוניסטית בתקופת קום המדינה.
מחלקת חבר הלאומים הבריטי (מב"ר) חצ-2583/5 01/01/1950 דו"חות הנציגות בלונדון – דו"חות חודשים: תקצירי שיחות וראיונות: מכתבים
משרד הפנים – ממונה מחוז חיפה ג-526/80 03/01/1950 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – חיים בן אברהם וגנר חקירת מוות מדריסה
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3974/26 11/02/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – לודים – ג'ינדס בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית מפורטת מס' תגפ/ 435 – מושב עובדים ג'נדס.
חטיבת המזון ג-4109/7 14/02/1950 חטיבת-מזון – פחת של מצרכי מזון התכתבויות וסיכומי פגישות בין המרכז הארצי של סוחרי המכולת לאגף המזון בנוגע למתן תוספת פחת לחנווני המכולת על מצרכי מזון המחולקים לאוכלוסיה במסגרת המנות הקצובות (שמן  סוכר  אורז  גבינת יבוא  ביצים ועוד)  פניות יצרנים למשרד המסחר והתעשייה (חטיבת המזון) לגבי פחת בתהליך השיווק  נימוקים לפחת וחישוב שיעור הפחת  טבלת שיעורי פחת שהותרו ע"י אגף המזון לסיטונאים וקמעונאים במצרכי מכולת.
מנהל ההסברה ג-84/5 17/02/1950 שירותי המודיעין – החוברת: האזרח החדש במדינה החדשה. התכתבויות בנוגע להדפסה  תרגום וחלוקת החוברת "האזרח החדש במדינה החדשה" המכילה את נאומי רוה"מ ושר האוצר בפתיחת המושב השני של הכנסת (חוברת מתורגמת בשפות שונות לעולים). בתיק הגהות של החוברות בבולגרית.
חטיבת המזון ג-4135/17 22/02/1950 חטיבת-מזון – פקוח מצרכי מזון כרך א' התכתבות בנוגע לפיקוח על מצרכי מזון מבחינת טיב (קמח  ירקות  מוצרי חלב  שמן ועוד) ומחיר המזון המשווק  זיוף מצרכי מזון  מניעת הפקעת מחירים  הצעה להסדרת השיווק בסחורות שאינן בקיצוב  צו בדבר קביעת מחירים למצרכי מזון ועוד.
ארגונים בינלאומיים חצ-104/28 01/03/1950 ולטר איתן חילופי מכתבים ומברקים  גם מדיני
משרד הבינוי והשיכון ג-4413/1 01/03/1950 חברת שיכון אזרחי – כרך א' רשימת עולים שקיבלו שכון ב-150 יחידות דיור ברמת יצחק ע"י נוה יהושע  סיכום שלב א' של תכנית בניין שכון עולים 1953/54 שבוצע ע"י החברה  שאלוני נרשמים כמבקשים לאשר אותם לשיכון בטבריה  סיכומי שיחות עם מנהל החברה ד"ר אברהם סטופ  רשימות משכתנים לשיכוני החברה  הגדלת הלוואות שנלקחו באמצעות הבנק האפותיקאי הכללי של ארץ ישראל בע"מ  סטנדרט הבניה לדירות עולים וחסכון ועוד.
סמנכ"ל אגף אירופה המערבית חצ-2546/26 01/06/1950 מלווה – צרפת
משרד החינוך גל-1133/13 18/06/1950 רשות חינוך מקומית – גנוסר רשימות של ילדי קיבוץ גנוסר הלומדים בחינוך היסודי ועל יסודי (עמודים 14  17 – 21  35  55 – 58  61)  טפסים שהוגשו ע"י הקיבוץ למשרד החינוך לגבי קיבוץ הלומדים בבתיי ספר מזרם העובדים והתכתבות בין אנשי המחלקה לחוק חינוך חובה במשרד החינוך למזכירות החינוך בנוגע לפיקוח על קיום החוק ע"י הקיבוץ.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-3971/43 27/06/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה נחשולים בתיק תכנית בניין ערים גלילית למחוז חיפה – תכנית מס' 265 – קיבוץ נחשולים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הבינוי והשיכון ג-2333/12 07/07/1950 מגידו – תכנון השיכון הצעה לתכנון ישוב חצי עירוני לכ- 5000 תושבים שיעסקו במלאכה  הבריאה  תיירות  על-יד תל מגידו
חטיבת המזון ג-4135/16 28/09/1950 חטיבת-מזון – פקוח  צוים ותקנות – חוברות מודפסות חוברות של משרד האספקה והקיצוב – חוברת עזר לפקח וחוקת הפיקוח על המזון. בנוסף בתיק חוברות של משרד המסחר והתעשייה – אגף הפיקוח – חוברת הדרכה לפקח הרובעי  חוברת הדרכה למתנדב. כמו כן  בתיק רשימת הצווים החל מקום המדינה שפורסמו ע"י משרד האספקה והקיצוב.
נציגות ישראל בצרפת חצ-192/18 01/11/1950 מלווה – מלווה צרפת לישראל
משרד הבינוי והשיכון ג-2322/8 21/11/1950 נהריה – מבני ציבור בתיק התכתבות ודוחות בנושאים: בניית מרפאה  בית תרבות  בית כנסת  מוסדות חינוך חנויות לשכת סעד  מרכז מסחרי  תרשימים.
נציגות ישראל בשוודיה חצ-2686/2 10/12/1950 פרס נובל חוברת של קרן נובל השבדית מ-1951 הנחיות משרד החוץ בכל הנוגע לפרס ארלוזורוב  נאום יו"ר ועדת פרס נובל לשלום בעקבות הענקת הפרס לשר החוץ לשעבר של קנדה לסטר פירסון  הנחיות ועדת פרס נובל לשלום לגבי אופן הגשת מועמדות  נאום יו"ר הפרלמנט הנורבגי לרגל מלאת 50 שנה להענקת פרס נובל לשלום  המלצת האוניברסיטה העברית להענקת פרס נובל לספרות לש. י. עגנון  שיגור ספרי שירה של זלמן שניאור לאקדמיה השבדית כמועמד לקבלת פרס נובל לספרות  מכתבים אישיים לציר ישראל בשטוקהולם בקשר למהלך העניינים למועמדות זלמן שניאור לפרס נובל לספרות מול ש. י.עגנון  תמיכת ישראל בהענקת פרס נובל לשלום להלן קלר ולרפאל למקין.
מדור הקיצוב להלבשה ג-452/17 14/12/1950 יצואנים – א. ורדינון  תל-אביב בתיק התכתבויות בנושאים שונים: בקשה להיתר הוצאה מצו הקיצוב  סילוק אשראי נקודות  תעודה על מתן אשראי פתיח של נקודות  בקשה וכתב התחייבות של יבואן בדבר מתן אשראי של נקודות לצורך יבוא לשם יצוא ועוד.
אגף ארגון מוסדות חינוך גל-7899/3 01/01/1951 האוניברסיטה העברית ירושלים כרך ג' חומר כללי  רשימות תלמידים  ציונים  בקשות לסיוע בלימודים.
אגף ארגון מוסדות חינוך גל-7899/9 01/01/1951 האוניברסיטה העברית ירושלים כרך ט' תכניות לימודים בשקות לאישור תכניות לימודים ענייני תיקצוב סיורים של מחלקות באוניברסיטה פניות למשרד החינוך
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6916/14 01/01/1951 אגף התכנון – רחובות חוות דעת
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3313/28 01/01/1951 מחצבת "בית-עריף". מחצבת "בית-עריף".
ארגונים בינלאומיים חצ-3063/2 01/03/1951 ארצות הברית
משרד הבינוי והשיכון ג-4422/5 07/03/1951 צבא הקבע פניות מאורגנות לשכון עממי של מהועדה לשכון אנשי צבא בשרות קבע צבי (צביקה) אורבוך  אספקת מלט לבניית השיכון בשכונת יד אליהו  אספקת עץ אורן קליר לתריסים  שמות המשתכנים בשכון ביד אליהו  פירוט ההוצאות לגבי עודפי הקרקעות שברשות הועדה שבהם נעשו עבודות פיתוח ו/או בניה  זיכרון דברים מפגישה שהתקיימה בין אנשי במחלקה לשכון עממי לאגף כח אדם בצה"ל  שיכון לאנשי צבא הקבע במסגרת מפעל החיסכון לבניין  רשימת מקבלי משכנתאות משלימות לאנשי צבא הקבע  חוזר מפ"ע 19/59 – שיכון לחיילים בשירות קבע במסגרת מפעל החיסכון לבניין  שיכון צבא קבע בשיך מוניס ועוד.
מחלקת חבר הלאומים הבריטי (מב"ר) חצ-2586/13 01/04/1951 עובדי ממשלת המנדט – איתור כתובות: תשלום פנסיות
המינהל לשלטון מקומי ג-2087/37 08/04/1951 באר טוביה בתיק התכתבויות בנוגע לחוק עזר בדבר אגרת העברת מקרקעין – באר טוביה.
תצלומים שונים טס-3029/5 01/05/1951 דוד בן-גוריון  ראש הממשלה דוד בן-גוריון מניח זר פרחים על קברו של קולונל דוד מרכוס (מיקי סטון) בווסט פוינט  ארה"ב.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גל-8182/8 09/07/1951 הנהלה – היועץ הכלכלי – F.A.O. COUNCIL. בתיק סיכומי ישיבת ארגון המזון העולמי  סקירות חקלאיות בתחומים שונים ובאזורים שונים בעולם  תכניות פיתוח חקלאי וסיוע ועוד.
המחלקה לאיגוד שיתופי גל-49905/3 18/07/1951 קיבוץ כפר עזה קיבוץ כפר עזה  אגודה שיתופית. פרוטוקולים  בחירות ועוד.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6353/18 01/08/1951 מעברה טירה הדרומית פרטי-כל מישיבות הועדה התקציבית  דו"חות כספיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור  שאלונים לישובים חדשים; התכתבות
משרד החינוך ג-865/70 10/10/1951 בית-ספר לנערים עובדים מעברה טירה הצפונית התכתבויות בין אגף החינוך והמפקח על בתי-הספר מזרם העובדים למשרד המפקחים בצפון  למדור לנערים עובדים  לבית-החינוך במעברת טירה; נתונים על המורים  התלמידים והשעות.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ג-2184/11 16/11/1951 הנהלה – סובסידיות ומסי יתר בתיק מסמך אחד ובוא הזמנה לישיבת ועדת הסובסדיות.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-39/12 01/12/1951 בתי זיקוק חיפה – דלק התיק עוסק בקניות דלק ונפט
חטיבת המזון ג-4157/38 11/12/1951 חטיבת-מזון – הובלת מזון ותמיסות אחרות כרך א' התכתבויות וסיכומי ישיבות בעניין אספקת מצרכי מזון לאילת – פנקסי תלושים למזון לתושבי אילת  הובלת מצרכי מזון ותוצרת חקלאית טרייה לאילת (הובלה יבשתית ואווירית)  הוצאות ההובלה ומחיר המוצרים (ביצים  מוצרי חלב  בשר  פירות וירקות  קמח  נפט) הסדר חלוקת מצרכי מזון באילת  השתתפות הממשלה (משרד המסחר והתעשייה ומשרד הפיתוח) בדמי הובלת מצרכי מזון לאילת  פרוטוקולים מישיבות ועדת הסובסידיות  איכות הקמח והלחם  הובלת תוצרת תנובה לאילת ועוד.
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4529/5 25/12/1951 הלשכה הראשית – התנדבות אזרחים מכתבים לשר דב יוסף בנוגע להתנדבות אזרחים.
המשרד לענייני דתות גל-2948/15 01/01/1952 ענייני מוסלמים בצפון כרך ג' התכתבות בנושאים שונים כגון: התקנת טלפון  תקציבים  שיפוץ במסגדים ובתי עלמין
רשויות מקומיות סל-1570/1 01/01/1952 מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים בסמכות ועדת בנון מועצת עיריית מזרח ירושלים בסמכות ועדת בניין ערים ועוד. סרט 5 – כרך 1: 1956-1952  כרך 2: 1959-1956  כרך 3: 1961-1959
נציבות המים גל-2041/18 01/01/1952 . פרדס חנה כרך ב' אספקת מים לפרדס חנה  מפעל המים בשומרון חוזה לאספקת מים
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות גל-2378/28 01/02/1952 המחלקה המוסלמית – וקף נצרת שהאב אד-דין המחלקה המוסלמית – וקף נצרת שהאב אד-דין חומר כללי שוטף  בקשות.
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-7074/29 01/02/1952 ישראל – צבא הגנה לישראל התכתבות בנושאים: סיוע במיון חומר ארכיוני  בתיוק  הצעה להקמת גנזך לסרטי קולנוע תעודיים על ישראל ועוד.
משרד האוצר גל-126/48 27/02/1952 קרל שטיין נהריה בתיק התכתבויות בנוגע לפיצויי עבור פגיעות רכוש במלחמה.
צנזורה לסרטים ומחזות ג-3581/9 30/03/1952 מחזות – "יאשקא כוואט" בקשת הרשאה להצגת המחזה מאת אברהם גלזר והחלטת המועצה
ארכיון אישי – גולדה מאיר פ-812/29 01/04/1952 גולדה מאיר – התכתבות עם בן-גוריון ושרת
סמנכ"ל אגף אירופה המערבית חצ-2539/13 01/04/1952 מדיניות צרפת
ארגונים בינלאומיים חצ-3067/13 01/04/1952 Inter-Governmental Maritime Organization
המשרד לענייני דתות גל-12273/50 25/05/1952 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – מגידו בתי עלמין ביישובי המועצה; תוכניות פיתוח הסדר ענייני קבורה
צפון אמריקה 1 חצ-406/9 01/06/1952 ביקור אלוף מרדכי מקלף
המשרד לענייני דתות גל-6959/24 20/07/1952 הקמת מוסדות דת – גבעתיים – בתי הכנסת אוהל משה בתיק התכתבות בנוגע לבקשה לקבלת ריהוט לבית כנסת.
חטיבת המזון ג-4183/1 28/08/1952 חטיבת-מזון – בטוח מצרכי מזון מוחרמים התכתבות בין משרד המסחר והתעשיה לחברת פלתורס בנוגע לביטוח מחסנים של מצרכי מזון מוחרמים.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6365/2 03/09/1952 שיכון הר כנען דו"ח וכרטיס ביקור  עצומות בעד צ. מועלם כמנהיג רוחני לבית-הכנסת ועוד.
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-6837/25 01/11/1952 לשכת השר בכור שטרית – ועדה ליעול המנגנון תזכירים והתכתבות בנושאים : פיצויים לעובדים בעלי ותק במוסדות הלאומיים ובממשלת המנדט  יעול וחסכון במנגנון הממשלה  החשב הכללי  בדיקת השירות לסטטיסטיקה  החזרתם לעבודה של עובדים מפוטרים  המבנה הארגוני של הגזברות לפי יחידותיה  ועדת הקפאה במשרדי הממשלה.
המחלקה לאיגוד שיתופי גל-49937/2 05/11/1952 קיבוץ גבעת חיים מאוחד קיבוץ גבעת חיים הקיבוץ מאוחד  אגודה שיתופית.  פרוטוקולים  תקנון  התכתבויות ועוד.
נציבות המים גל-2043/3 01/12/1952 רמת רחל  משק התכתבות משק רמת רחל עם  חברת: מקורות בנושאים: אספקת מים  השקיית שטחים במי ביוב  בעיית המים במשק רמת רחל
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2712/3 01/01/1953 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בין רחל ינאית לבין אנשים שונים בעניני סיוע כספי  במציאת עבודה  בדיור  חנינות  בעניני רווחה ועוד. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אישים שונים אודות הוצאה לאור של ספר "השומר".
המינהל לשלטון מקומי ג-2054/15 01/01/1953 חינוך – באקה אל גרביה (בנין בתי ספר) התיק מכיל: הלוואה לבניית בית-ספר באקה אלגרבייה  תקציבים ועוד.
לשכת נשיא המדינה נ-11/9 01/01/1953 בן-צבי יצחק – הרטה הופמן בתיק התכתבויות על תלונה אישית של אזרחית כנגע בעל הבית שלה  שכתבה את מכתביה עם עותק לנשיא.
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3327/14 01/01/1953 מהרצאות שר המשטרה הרצאות שר המשטרה
משרד הכלכלה והתעשייה ג-4542/12 11/01/1953 הלשכה הראשית – רמת התזונה בישראל התכתבות בנוגע למחקר של המכון להדרכה תזונתית בנושא רמת התזונה של האוכלוסיה בשנת 1951.
משרד החינוך גל-1183/51 23/04/1953 מרכז יד לבנים בתיק – פניות למנהל לשכת הנוער במשרד החינוך בבקשה לסיוע – מתן הלוואה מתקציב הפיתוח להשלמת מוסד 'יל לבנים' והתאמתו למרכז נוער – התכתבויות; תשריט תכנית יד לבנים. קנה מידה: 1:100; תוכן 'בית לבנים' ודרכי הפעולה בו.
סמנכ"ל אגף צפון אמריקה חצ-2488/11 01/05/1953 חיילים משוחררים
חטיבת המזון ג-4131/2 30/06/1953 חטיבת המזון – מעבדות ובדיקות כרך ב' התכתבות בין אנשי חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשייה (עמנואל רוזנשטיין ואחרים)  יוסף ברוורמן מ"הטכניון"  חבר הכנסת עזרא איכילוב וגורמים נוספים בנושאים לבדיקות מעבדה של מזון.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-413/19 09/07/1953 I.L.O – ארגון העבודה הבינלאומי – הועידה ה – 37 איכשור נכים התכתבות עם הועד הפועל של ההסתדרות הכללית והתאחדות בעלי התעשייה בנושא מכשירי עזר לנכים. בתיק גם סטנוגרמות מדברי שרת העבודה וחברי המשלחת בוועידה. התאחדות בעלי התעשייה בישראל. הקצבת מטבע זר להתאחדות בעלי התעשייה.
משרד החינוך ג-861/53 10/07/1953 בית-חינוך טירה צפונית ( מעברה ) הודעת המפקחת-המרכזת הראשית על הוראת המלאכה בבית-החינוך טירה הצפונית (מעברה) בדבר הכנת המוצגים לתערוכת היובל להסתדרות המורים.
חטיבת המזון ג-4189/5 20/09/1953 חטיבת-מזון – ישיבות עם השר הזמנות לישיבות  סיכומי ישיבות והתכתבויות בנוגע למכרזים ליבוא מזון ומספוא  אבקת חלב מהולנד  רישיונות יבוא  פגישה עם יצרני השמנים  מכירת בשר משומר  מינוי ועדות  ועדות בהן משתתפים עובדי חטיבת המזון ועוד.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2712/1 12/10/1953 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי. התכתבות של רעיית הנשיא רחל ינאית בן-צבי עם אנשים פרטיים (פניות ציבור)  חלקם עולים חדשים המתגוררים במעברות וניצולי שואה  בנוגע לטיפול בבקשות אישיות בענייני סיוע כספי  מציאת מקום עבודה ודיור וכד  וכן עם אנשי ציבור שחלקם מכרים אישיים (אריה אל-חנני  בן-ציון אשל  יהודה ארז  יעקב בן-דב  פסח בן-עמרם  אליהו דובקין מהסוכנות היהודית  אריה לייב-גלמן מ"המזרחי" ואחרים) בנוגע לסיוע בפיתרון הבעיות של האזרחים הפונים וכן ובנושאים ציבוריים שונים: ענייני חינוך  הנצחת חללי צה"ל  ענייני התנועה הקיבוצית  חובת הגיוס לצה"ל ועוד.  בתיק גם תוכנית "מבצע לחינוך אזרחי" מטעם תנועת ויצ"ו (עמודים 335 – 337).
חטיבת המזון ג-4131/16 14/10/1953 חטיבת-מזון – סקירה בשטח התזונה התכתבות בין בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית לחטיבת המזון בנוגע לביצוע סקר בתחום התזונה בהשתתפות אחד מעובדי החטיבה.
משרד החינוך גל-1487/5 22/11/1953 גן הילדים א.נ.צ.כ עג'מי יפו בתיק דו"ח ביקורת בגן הילדים.
משרד הבינוי והשיכון ג-4415/9 01/12/1953 חוזים – שיכון מומחים הלוואות במסגרת השיכון הציבורי לבנית שיכון מומחים – חברת "שכון"  חברה להתישבות חקלאית ועירונית "רסקו" בע"מ  אפרידר  עמידר  תנאי הלוואות לשכון מומחים לפי הצעת דוד טנה  שכון עולים ומומחים (אנגלו-סכסים) 1955/56  בקשות לאישור משכנתאות מקרן הלוואות לבודדים/למומחים לעולים מארצות המערב  חוזים עם הבנק האפותיקאי הכללי של ארץ ישראל בע"מ  ביצוע של שכון מומחים 1955/56 – 1954/55 ועוד.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-63870/4 06/12/1953 גינתון מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ בתיק מסמכי רישום שיעבוד של מושב גינתון.
ארכיון אישי – מקס אייטינגון פ-3241/4 01/01/1954 Sigmund Freud: Letters  The origins of Psychoanalysis  New York 1954 ספר מספרייתו של אייטינגון.
צפון אמריקה 1 חצ-357/18 01/01/1954 יחסים עם נציגות בריטניה
חטיבת המזון ג-4135/18 04/03/1954 חטיבת-מזון – פקוח מצרכי מזון כרך ב' בקרה ופיקוח על המחירים בשוק המזון – התכתבויות בנוגע להפקעת מחירים  זיופי מזון ומכירת מזון שאינו ראוי. בתיק גם קטעי עיתונות בנושא.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6373/4 24/03/1954 מעברה טירה הדרומית פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית  דו"חות של הוצאות ההקצבות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבות
משרד החינוך גל-1227/3 02/05/1954 הוראת התזונה מסעדות כרך ג' בתיק התכתבויות של מחלקת התזונה במשרד החינוך בנוגע לתכנית ההזנה בבתי הספר. בהתכתבויות ענייני תקציבים  עלויות חומרי גלם  תקנים וכח אדם  פעילות מטבחים בבית ספר  קשרים עם רשויות מקומיות  פעילות שוטפת  דוח ארגון המזון העולמי בדבר מפעל ההזנה בארץ  השתלמויות ועוד
המינהל לשלטון מקומי גל-9431/22 10/05/1954 המינהל לשלטון מקומי – מרחבים  בית-קברות תכניות בתי קברות אזוריים  תכנית מתאר כללית של בתי קברות ועוד
משרד החוץ – שר החוץ חצ-2449/9 01/06/1954 מדיניות ארצות-הברית במזה"ת (החומר רוכז על-ידי ר. שילוח)
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6915/13 12/07/1954 אגף התכנון – רחובות בתיק –  פרסום תכנון ובינוי ערים ברחובות למתן תוקף; שטח בניין ערים ברחובות – תכנית מפורטת; החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה למתן תוקף – הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6915/15 26/07/1954 אגף התכנון – רחובות בתיק – תכנית מפורטת לבניין ערים ברחובות; שטח בניין ערים ברחובות – תכנית מפורטת – החלטת הוועדה למתן תוקף ופרסומה להפקדה.
משרד החינוך גל-1703/7 03/11/1954 בית ספר ממלכתי גן כרמית חיפה התכתבות בנוגע לבית ספר יסודי "גן כרמית" בחיפה
המשרד לענייני דתות ג-4712/28 28/11/1954 רחמים שם-טוב ירושלים חשבון ורישיון יצוא של רחמים שם טוב משכונת גאולה מול שערי פינה בירושלים  של תשמישי קדושה לכבוד גליצקי דוד משוויץ.
נציבות המים גל-2008/13 30/11/1954  F.A.O – כרך א' דיווחים חודשיים של ארגון FAO (ארגון המזון והחקלאות של האו"ם שמושבו ברומא) על פעילותו  דיווח המכון הישראלי למיכון חקלאי לכנס השנתי בטכניון  דו"ח התקדמות של המחלקה להנדסה חקלאית בטכניון לארגון FAO  התכתבויות בין נציב המים במשרד החקלאות לבין FAO.
מתכנן המחוז ג-2776/48 16/12/1954 רמלה – תפיסת מקרקעין צוי דיור ד"חות בכתב יד והתכתבות של גורמים במשטרת ישראל – מטה מחוז המרכז – רמלה  בנוגע ל תפיסת מקרקעין צוי דיור לגבי: בעל הבית: "מרצפיה" תל-אביב לבונטין 6  כתובת הדירה: פתח-תקוה רחוב עין גנים  אחד העם
משרד החוץ חצ-8012/5 01/01/1955 משה דיין. כרך א'
חטיבת התעשייה ג-4574/19 01/01/1955 חטיבת התעשיה – הקמת מפעל למוצרי טקסטיל הקמת מפעלי טקסטיל הקמת בתי חרושת
חטיבת המזון ג-4140/10 01/01/1955 חטיבת-מזון – מרכז ועדת התזונה
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73399/31 11/03/1955 עתונות בטאון חבד מטעם אגודת חסידי חבד התכתבות בנוגע לרישיון להוצאת הביטאון
המינהל לשלטון מקומי ג-2000/34 31/03/1955 תקציב רגיל – נהריה תקציב רגיל – נהריה.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-6048/21 02/04/1955 חטיבת מזון – מעבדה ירושלים חיסול המעברות  תכנית לחיסול המעבדה  חיסול חתולי המעבדה  בדיקת והתאמת מצרכים לתקנים הישראלים  הצעת תקציב לשנת 1959-1960  חוות דעת של מומחה  רישום מלאי במעבדות  ציוד עבור המעבדה בירושלים ועוד
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6374/4 01/09/1955 מעברה טירה הדרומית דו"חות כספיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבות
משרד הבינוי והשיכון ג-4413/16 01/09/1955 חוזים – כללי והלואות לחברות – כרך א' הלוואות במסגרת השיכון הציבורי – סעיף בודדים  לחברה להתישבות חקלאית ועירונית "רסקו" בע"מ  "משכנות" – חברה ליסוד שכונות דתיות בע"מ  עולה חדש בע"מ – חברה לשכון ותעשיה  דו"ח הלוואות במסגרת השכון הציבורי – תקציב 1955/56  רשימות משתכנים שקיבלו הלוואות במסגרת השכון הציבורי  שאלונים של משתכני "סלע" חברת שכון בע"מ – חברת שכון מרכזית של הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ועוד.
חטיבת המזון ג-4130/9 19/09/1955 חטיבת-מזון – סובסידיות לאורז כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים: תיקון מחירים מודרגים למשביר המרכזי  ביטול מחיר מדורג לפילה דגים  תיקון מחירים מודרגים  מחיר מדורג לקמח אחיד  שינויים במחירי הקמחים  סולת ולחמים  מחירון מחירים מודרגים למצרכים הנמכרים בטחנות הקמח  מכירת אורז מיובא  מכירת דג פילה במחיר מוזל ועוד.
צנזורה לסרטים ומחזות ג-3588/6 21/09/1955 מחזות – מלחמת שוורים התכתבויות בנוגע להצגת המופע "מלחמת שוורים" (מופע הווי ספרדי כולל הדגמת מלחמת שוורים  מפגן ספורטיבי ללא אלימות) בישראל ע"י להקה ספרדית – בקשת סוכנות "קנפילם" למתן רשיון להבאת להקת אמנים מספרד שתערוך הצגות מלחמת שוורים  הבטחת תרומה מהכנסת המופע לאגודת החרשים-אלמים לקרן הלן קלר  החלטת משרד הפנים (ממונה מחוז תל אביב) להתיר את ההופעה תוך עמידה במספר תנאים  ביטול ההיתר בעקבות החלטת ממשלה כנגד הצגת מלחמת שוורים בישראל (9.10.1955). בתיק קטעי עיתונות בנושא.
נציגות ישראל בנורבגיה חצ-2680/11 01/11/1955 נציגות ישראל באוסלו – נורבגיה – פרס נובל נאומו של היו"ר הנורבגי של ועדת פרס נובל לשלום לרגל הענקת הפרס לסוכנות האו"ם לפליטים  הנחיות ועדת הפרס על אופן הגשת מועמדות  נאומו של הזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 1957  תהיה לגבי אפשרות הענקת הפרס לעליית הנוער.
חטיבת המזון ג-4158/13 15/12/1955 חטיבת-מזון – ארגון נשים להגנת הצרכן הקמת איגוד הצרכנים בישראל (ארגון צרכנים עצמאי  בלתי מפלגתי  להגנה על הצרכן) – הרכב הארגון (עקרות בית  רופאים  מורות לתזונה)  מטרותיו (שמירה על טיב המצרכים  מחיר הוגן  שיפור התנאים הסניטריים בשיווק מזון  קבלת קהל וטיפול בתלונות צרכנים). התכתבויות בין הנהלת האיגוד (אירמה פולק) לחטיבת המזון בנוגע להוזלת מחירי מזון  שיווק מזון (חלב וביצים)  איכות המזון והענקת תו טיב ע"י האיגוד  זיופי מזון  מנות לחולים ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6797/17 02/01/1956 אגף התכנון – חוף השרון כפר-חרוצים בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית בניין ערים מס' חש/28 – כפר חרוצים על שם חנה לאה רוז. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
אגף לפיתוח מקומי (מל"ח) א-4374/27 09/04/1956 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – הסוואת מפעלים חיוניים רשימת המפעלים  רשימת טחנות הקמח החיוניות  פעולות הסברה נחוצות של צה"ל  דו"חות של ועדה צבאית בנושא ועוד.
ממונה על יחסי העבודה גל-51076/25 18/04/1956 מר אהרון רוזנפלד רישום הסכם קיבוצי .חוק הסכמים קיבוציים.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6915/23 30/05/1956 אגף התכנון – רחובות בתיק – שטח בניין ערים ברחובות – תכנית מפורטת;  החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה למתן תוקף ופרסום התכנית להפקדה.
אוסף מאיר ארגוב פ-2958/32 11/10/1956 דגון – בתי ממגורות לישראל בע"מ בתיק העתק מכתב של חברת נפטון בנושא קו צינורות נפרט מאילת לים התיכון.
משרד החינוך פר-1559/19 31/12/1956 למכון ווינגייט
מנהל הדלק ג-2961/5 01/01/1957 Turkey II – From January 1957 – נתונים על הפקת נפט בתורכיה מסמך על עמדת סוריה לגבי הנחת צינור הנפט מעיראק לתורכיה וקטעי עתונות על מצב הנפט בתורכיה.
תעודות מיוחדות סל-1419/1 01/01/1957 תיקים בנושאי רצח קסטנר  ותיקן G83 – פ.א 1502/57 ל  – 1322 יעקב חרותי (רצח קסטנר) G83 – משרד החוץ חטיבה 93. תיק ח/ 17359 I מיכל חצ 2523 ותיקן (עבור גבי הלל) G83 – פ/ 327  פ/ 327/65 עבור סילבי​
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-3327/60 01/01/1957 שורת המתנדבים נגד עמוס בן גוריון. (כרך ב')
משרד הבינוי והשיכון ג-4409/9 18/01/1957 מפעל החיסכון לבנין בהתישבות ובקיבוצים – כרך א' התכתבויות ומסמכים בנוגע לבניה במסגרת תכנית המפעל לחיסכון לבנין ביישובים: מרחביה  בית זרע  כפר סילבר  רשפון  באר טוביה  כפר ידידיה  כפר יהושע  שלוחות  בני דרור  שדה אליהו  בית חנן  משמר השרון  כפר הנוער בן שמן  שמיר  כפר המכבי  קבוצת שילר  דגניה א'  הודיות – מוסד לנוער עולה המזרח בלביא  נוה איתן  מזור  הגושרים  בית חרות  לוחמי הגטאות  עין צורים  גבת  רוחמה  מסילות  דפנה  כפר רופין  דליה  מזרע  עמיר  מענית  עין השופט  ניר עם  כפר בלום  רמת השופט  מעגן מיכאל  גבעת חיים  מאוחד  גן שמואל  מעיין צבי  להבות הבשן  שדות ים  שפיים  כפר מסריק  בית אורן  אשדות יעקב מאוחד  עין החורש ועוד. בנוסף  בתיק רשימות קיבוצים ומשבים שניתנו להם הלוואות וחשבונות סופיים לפי התנועה ההתיישבותית שלהם  דו"ח קליטה ועזיבה בקיבוצים בחודש אוקטובר 1959  סיכומי ישיבות וכו'.
נציגות ישראל בשוודיה חצ-2693/2 27/01/1957 פרס נובל התכתבויות בין השגרירות בשבדיה למשרד החוץ בעניין אפשרות הענקת פרס נובל לסופר ישראלי וכן התכתבויות באותו נושא ממקומות אחרים המנסים לדחוף את מועמדותו של מרטין בובר לקבלת פרס נובל לספרות.
משרד החוץ חצ-8060/7 01/02/1957 ולטר איתן- שגריר ישראל בצרפת
משרד החוץ – שר החוץ חצ-2459/12 01/02/1957 מבצע סיני – מברקים  ותעודות
חומר מדיני חצ-3126/34 01/02/1957 אלג'יר – אורחים בישראל – כללי
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5805/6 01/04/1957 המחלקה לעדות נוצריות – בית-ג'מל כרך ב'
משרד הבינוי והשיכון ג-4413/9 01/04/1957 חברת שיכון – כרך ג' חברת שיכון עובדים: בניית שיכוני עולים  הזמנות לבניה במסגרת מפעל החסכון לבנין  מכתביו של זליג לבון  בניה באמצעות חברת "שכון" – שנת 1957/58  שכון לתושבי צריפונים  רשימות מועמדים לשכון בחברת "שכון עובדים"  מפעל החסכון לבנין לעולה – בניה מבוצעת ע"י החברה  ברית פיקוח לאגודות שיכון  יסודות בצפון תל אביב/ י. גפשטיין  תרשימי טיפוסים של בנייני חברה ועוד.
משרד הבינוי והשיכון ג-4415/5 17/05/1957 חוזים – שיכון קליטה והתישבות בנייה ביישובי ההתיישבות העובדת: שטחי דירות  חשבונות מחלקת הביצוע של אגף השיכון שהוגשו לגזברות  חשבונות סופיים של עבודות בהתיישבות שבוצעו בפיקוח המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל  בניית שיכונים  גני ילדים  טפסי הוראות ביצוע ומיון תקציבי  השלמת ושיפוץ בתים ועוד.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-333/14 01/10/1957 תקרית מטוס אל על בגבול הבולגרי א'
מינהל ומשאבי אנוש גל-5639/6 02/12/1957 שיכון אזרחי שיכון ציבורי; הלוואות ומשכנתאות; החלפת דיירים
צפון אמריקה 1 חצ-383/12 01/01/1958 חיילים משוחררים
ועדות שרים ג-10341/9 01/01/1958 סטנוגרמות – ועדת שרים לעניני כלכלה (19/1/1958 – 11/2/1958) כ"ז בטבת תשי"ח – י"ט בשבט תשי"ח
משרד הבינוי והשיכון ג-4425/2 02/01/1958 שכון עממי – חולון – כרך ג' התכתבויות ומסמכים בנוגע למפעל השיכון העממי בחולון: שכונת תל גיבורים בחולון  מפעל החסכון לבנין  פניות ועד משתכני שכון עממי תל גיבורים (תל עריש)  תלונות משתכני שכון "עולה חדש" – תל גיבורים בנוגע לליקויים בדירות  הלוואות (משכנתאות) למשתכני מפעל החסכון לבנין בחולון  רשימות משתכנים ומועמדים לשיכון  פיתוח שכונת ג'סי כהן  חיסול מעברת בית ליד ועוד.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-768/2 01/02/1958 תביעות נגד בולגריה – הפלת מטוס אל על.
ממונה על יחסי העבודה גל-51189/10 04/02/1958 התאחדות הסוחרים – מאפיות וטחנות קמח התאחדות הסוחרים – מאפיות וטחנות קמח – הסכם קיבוצי מיוחד. חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז 1957  חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963.
נציבות המים גל-2008/14 09/03/1958 F.A.O  – כרך ב' המשך מתיק גל 2008/13. דיווח FAO על קורס בינלאומי בארה"ב בנושא טכניקת רדיואיזוטופים במחקר החקלאי  איגרת לשרי החקלאות מארגון FAO ובה דיווח על תכנית נשיא ארה"ב אייזנהאואר "מזון לשלום"  התכתבויות בין נציבות המים של משרד החקלאות לארגון FAO  לוח זמנים למפגשים מתוכננים של FAO לשנים 1959-62  דו"ח לתה"ל על מחקר הידרולוגי בארץ  דיווחים עיתיים של מנכ"ל FAO לשרי החקלאות על פעילות הארגון  מכתב על קיום מחקר של FAO בדבר מקורות מים בלבנון  דו"ח FAO לממשלת קטר על מקורות מים לשימוש עירוני וחקלאי  דו"ח משרד החקלאות ל-FAO על החקלאות בישראל בשנים 1967-8.
משרד החינוך גל-1028/13 25/03/1958 מועצה מקומית משמר איילון בתיק התכתבות בנוגע לשאלונים וזכאות לשכר לימוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2032.
ועדת העשור ג-745/11 16/04/1958 אגף חו"ל – צרפת  .3 קטעי עיתונות מצרפת העוסקים בעשור למדינת ישראל כולל כתבות פרי עטם של לוי אשכול  נחום גולדמן ומנחם בגין וכן צילומים מקבלת הפנים שערך השגריר ומהאופרה בהופעת גאלה לכבוד עשור למדינה. הכתבות כולן בצרפתית מלבד עיתון "חרות" בשפה האידית שהופיע בצרפת.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22795/20 20/08/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק – תשריט – תכנית בניין עיר מפורטת ברחובות; בעלי הקרקע – רשות הפיתוח; החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לגבי התכנית המוצעת; שטח בנין ערים רחובות – תכנית בנין עיר מפורטת; החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעניין.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6316/17 03/09/1958 קרית-חוף ( ליד נהריה ) דו"חות הכנסות והוצאות לשירותים דתיים  אישורי קבלת ההקצבות; התכתבות (כולל דו"ח ביקור מ- 26.2.59).
נציגות ישראל בבריטניה חצ-333/15 01/01/1959 תקרית מטוס אל על בגבול הבולגרי ב'
ועדות שרים ג-10342/5 01/01/1959 סטנוגרמות – ועדת שרים לעניני כלכלה (1/1/1959 – 16/2/1959) כ"א בטבת תשי"ט – י"ח אדר א' תשי"ט
ועדות שרים ג-10342/6 01/02/1959 סטנוגרמות – ועדת שרים לעניני כלכלה (22/2/1959 – 22/3/1959) י"ד באדר א' תשי"ט – י"ב באדר ב' תשי"ט
משרד הבינוי והשיכון ג-4412/4 01/03/1959 חברת "עמידר" – כרך ד' התכתבויות ומסמכים בנוגע לנושאים: דו"חות כספיים על יחידות דיור במסגרת מפעל השיכון העממי  מתן הלוואות לתושבי מעברות  רשימות היחידות הפנויות לפי תאריכים  הצעת תקציב 1959/60  פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים והמשק ומועצת המנהלים של החברה  מחירי מבנים שהועברו ע"י אגף השיכון לחברת עמידר בשנת הכספים 1958/59  גביית דמי אכלוס ממשתכני מפעל החסכון  סקירה על פעולות החברה בתקופה אפריל-דצמבר 1959  פעולות עמידר בעיר לוד  התשלומים לאוצר בשנת 1960/61 ועוד.
אוסף אליהו ששון פ-4691/16 01/04/1959 שגריר ישראל באיטליה אליהו ששון – תיק אישי ברכות  איחולים  תנחומים  התכתבות אישית אל ומאת השגרי אליהו ששון.
חומר מדיני חצ-3085/17 01/06/1959 כללי – פליטים
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73266/7 03/06/1959 עיריית תל אביב מלון נורדאו פלזה גוש: 6966 חלקה: 31 אישור חוזה חכירה בין עיריית תל אביב-יפו לבין "הוטל קורפוריישן אוף ישראל" '; הפעלת מלון נורדאו-פלאז'ה
חומר מדיני חצ-3126/20 01/07/1959 אלג'יר – אורחים בישראל
משרד הבינוי והשיכון ג-4423/33 01/07/1959 שיכון חסול צריפונים – כללי – כרך ב' מתן הלוואות למועמדים המשתכנים  אכלוס לתושבי צריפונים במסגרת הבניה של שכון עובדים 1958/59  דו"חות על דירות פנויות לפי תאריכים  נתונים על מעברת שבות עם  בניה לתושבי צריפונים  תזכיר בבעית חיסול שכונות העוני – יוסף מרר  דו"חות מסכמים פעולות הרשמת מועמדים לשכון במסגרת התכנית לחיסול צריפונים לפי תאריכים  בעית גמר חסול מעברות ועוד.
המשרד לענייני דתות – מחלקת מועצות דתיות גל-6377/6 29/11/1959 נהריה – בית-הכנסת "ישורון" סכסוך בבית כנסת תימני.
משרד הבינוי והשיכון ג-4440/1 23/12/1959 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – שיכון שכון לקליטת עולים – המצב לפי תאריכים  טיוטא להצעת תקציב השיכון 1960/61  הצעה ליסוד בנק שכון לישראל  נתונים על מצב הדיור  מפעל החסכון לבנין  "בשרות המדינה" – גליון מס' 15  סיכומי פגישות  דברי תשובה להצעה לסדר היום בדבר עידוד הבניה להשכרה  קליטת עולים בהתיישבות  פרוגרמה לתכנון דימונה (סיכום ביניים)  סקירה על הבנייה בישראל בתקופת המדינה (1959-1949)  הסכם בין ממשלת ישראל לחברת הגמן-האריס/לוגי (HEGEMAN-HARRIS/LOUGEE COMPANY) בעניין פיתוח הדיור בישראל  הסכם אגף השיכון עם יוסף רוזן (Josph Rosen)  תחזית גמר בנית שכון עולים – אפריל-דצמבר 1961 ועוד.
לשכת ראש הממשלה ג-6304/15 01/01/1960 פרשת לבון
לשכת ראש הממשלה ג-6404/25 01/01/1960 אגודת "אמת ואמונה"
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/1 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 55-1  סלילים (בנדים) 5-1 בדפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/2 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 107-56  סלילים (בנדים) 14-11
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/3 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 148-108  סלילים (בנדים) 18-15  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/4 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 179-149  סלילים (בנדים) 21-19  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/5 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 214-180 סלילים (בנדים) 24-22  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/6 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 252-215 סלילים (בנדים) 28-25  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/7 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 290-253 סלילים (בנדים) 32-29  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/8 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 362-291 סלילים (בנדים) 39-33  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/9 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 398-363 סלילים (בנדים) 43-40  דפוס sassen
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/11 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 481-436 סלילים (בנדים) 49-47  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/12 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 525-482 סלילים (בנדים) 52-50  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/13 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 559-526 סלילים (בנדים) 55-53 דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/14 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 617-560 סלילים (בנדים) 59-56  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/15 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 659-618 סלילים (בנדים) 62-60  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/16 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח 716-660 סלילים (בנדים) 67-63  דפוס
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/17 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – הערות של אייכמן בכתב ידו על מסמכי סאסן
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/18 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ועוד
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/19 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ועוד
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/20 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ותרגום לגרמנית של מסמכים ממשפט רודולף הס ועדויות נוספות
לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) א-3156/21 01/01/1960 משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ועדויות נוספות
הוועד הישראלי לאונסק"ו גל-7866/7 01/01/1960 הועד הישראלי לאונסק"ו – המשרד הבינלאומי לחינוך בג'נבה כרך ז' המשרד הבינלאומי לחינוך בג'נבה כרך ז' – חומר שוטף
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5829/4 01/01/1960 המחלקה לעדות נוצריות – תעודות נישואין וגירושין. כרך ד'
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5829/7 01/01/1960 המחלקה לעדות נוצריות – תעודות נישואין וגירושין. כרך ז'
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-12648/6 01/04/1960 העתקי מכתבים יוצאים. בתיק גם: דו"ח על פעילות הגנזך בשנת 1960 ביעור חומר ארכיוני  הפקדת תיקי ירושות  פרוטוקול של הוועדה המתמדת לביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות  רכישת אוסף בן דב  הגשת בקשות לביעור חומר ארכיוני  ביעור תיקי הוצאה לפועל  ביעור חומר ארכיוני בנציבות מס הכנסה  תכנית פעולה של גנזך המדינה לשנת הכספים 1961-1962  תקציב הגנזך לשנים 1961-1962  תיאום הפעולות בין הגנז לבין מחלקת ההדרכה של משרד הפנים  פיקוח על סדרי הארכיונים ברשויות המקומיות ועוד
משרד הבינוי והשיכון ג-4422/41 14/04/1960 יבניאל בתיק התכתבות בנוגע לחיסול מעברת יבניאל.
משרד החינוך גל-1375/6 19/06/1960 אתלטיקה קלה התכתבויות ופרוטוקול מדיון הוועדה לאתלטיקה בנושא אתלטיקה קלה.
לשכת ראש הממשלה א-7229/11 27/09/1960 . יחסי ישראל-גרמניה בתיק מכתבים של דוד בן-גוריון ראש ממשלת ישראל אל קונרד אדנאואר קנצלר גרמניה בנושאים שונים: בטחונה של ישראל  ישראל והקהיליה האירופאית – יחסי השוק המשותף וישראל  יום הולדתו של הקנצלר ועוד.
ארכיון יד אשכול א-7920/9 29/09/1960 פרשת לבון (1) התכתבות  מאמרים וחוות דעת בנוגע לפרשת לבון עמדות אישים שונים  הקמת ועדת שרים לענין הפרשה ועוד. (המשך בתיק 10)
משרד החינוך פר-703/44 01/10/1960 דרכי התעמולה בחברה המודרנית הספריה למדריך – דרכי התעמולה בחברה המודרנית – פרופ' ש.נ. אייזנשטדט. יוצא לאור על ידי משרד החינוך והתרבות – המחלקה לנוער ומוסד סאלד למען הילד והנוער.
ארכיון עו"ד יעקב סלומון פ-937/22 03/11/1960 ג'יבלי (בנימין גיבלי) –  "העולם הזה" מכתב מעורך-דין סלומון לעורכי העתון "העולם הזה" והעתקי  התכתבות שלו עם שר משפטים פנחס רוזן בענין וגורמים נוספים בנוגע ליצוג המשפטי של בנימין גיבלי (ג'יבלי) בעניין תביעה שלו נגד העיתון "העולם הזה" בשל כתבה שפורסמה נגדו הקשורה לפרשת לבון". בתיק גם חוברות "העולם הזה" וקטעי עיתונות בנושא "הפרשה" (כולל מאמר מאת אברי אלעד) ובנושאים נוספים (המגעים להקמת סיעה משותפת בין מפ"אי ל"אחדות העבודה"  הדחת ניקיטה חרושצ'וב מהשלטון בברית המועצות ועוד).
ארכיון אישי – יעקב הרצוג פ-2989/17 30/12/1960 יעקב  הרצוג – מכתבים יוצאים בתיק מכתבים של יעקב הרצוג לאישים שונים. בין המכתבים מכתב לנשיא קנדי
ארכיון מכון בן-צבי פ-3091/18 01/01/1961 נילי ביבליוגרפיה. רשימות ביביליוגרפיות בנושא ארגון ניל"י.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22794/46 08/03/1961 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק – תכנית מפורטת לבניין ערים במחוז המרכז – רחובות; התנגדות  ונימוקים להתנגדות לתכנית – התכתבות; החלטת הוועדה המחוזית לתכנן ובנייה וביטול הפקדת התכנית; תכנית מפורטת לאיתור שטח לבנייני ציבור ותחנת אוטובוס מרכזית – והחלטת הוועדה המחוזית לאישורה ומתן תוקף להפקדה.
משרד החינוך גל-1546/20 12/03/1961 אתלטיקה כבדה התכתבויות בין רשות הספורט במשרד החינוך  ההתאחדות לספורט (ועדת האבקות)  מרכז הפועל ובית"ר בנוגע לארגון ומימון פעילויות בתחום האתלטיקה הכבדה (איגרוף  האבקות  הרמת משקלות) – הכשרת מאמנים לאיגרוף והאבקות (כולל הבאת מאמן האבקות מאיראן להכשרת מאמנים ולאימון הנבחרת)  מדריכי הרמת משקולות ושופטי האבקות  השתתפות בתחרויות בארץ ויציאת נבחרות ישראל לחו"ל  רכישת ציוד לענף האתלטיקה הכבדה  סיוע תקציבי של רשות הספורט לפיתוח הענף  ביקורת על תחום האיגרוף  סיכום עבודת הוועדה לחקר האיגרוף (מרכז הפועל)  פרוטוקולים מישיבות הוועדה להאבקות ועוד.
המינהל לשלטון מקומי גל-9438/9 15/10/1961 המינהל לשלטון מקומי – תכנון תל-אביב תכנון מוניציפלי ומטרופוליני – מחוז תל אביב.
המשרד לביטחון פנים – לשכת שר ג-6842/3 01/11/1961 לשכת השר בכור שטרית – מועצה דתית – צפת תזכירים והתכתבות בנושאים : אפלית העדה הספרדית  חברה קדישא של הספרדים בצפת  סדרי-קבורה  הקמת מועצה דתית בצפת. כרזות רחוב מטעם העדה הספרדית בצפת כנגד האפליה.
משרד העבודה והרווחה – הלשכה המשפטית גל-57122/10 02/11/1961 חוק החניכות ועדות כללי חוק החניכות ועדות כללי. הכרזת מקצועות חניכות.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-759/17 01/01/1962 יחסים מדיניים: ישראל – בריטניה דרג ממשלתי.
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5829/8 01/01/1962 המחלקה לעדות נוצריות – תעודות נישואין וגירושין. כרך ח'
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2828/11 01/03/1962 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – לבנה רבקה ויצחק מכתב הזמנה לחתונת בתם  פועה לבנה (רז). בנוסף בתיק מכתב ברכתה של רחל ינאית לכלה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22793/40 15/03/1962 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק – תכנית המועצה לתכנון ובנייה לחלוקת השטח הכולל ברחובות לפי החלטת המועצה המקומית לתכנון ובנייה – תכנית חלוקה מפורטת.
ארכיון יד אשכול פ-4874/6 16/04/1962 משה שרת התכתבות של ראש הממשלה לוי אשכול עם יו"ר הסוכנות משה שרת (רה"מ לשעבר) והתכתבות עם אנשים אחרים לגבי הנצחתו של שרת לאחר פטירתו.​
לשכת ראש הממשלה ג-6273/7 01/01/1963 המוסד לתיאום
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-5829/9 01/01/1963 המחלקה לעדות נוצריות – תעודות נישואין וגירושין. כרך ט'
אגף ארגון מוסדות חינוך גל-18758/7 02/01/1963 תלמוד תורה חתן ספר פתח-תקוה "מוכר" בית ספר יסודי חתן ספר פתח תקווה מפקד תלמידים; העברת תלמידים; דוח הוצאות החזקת בית הספר
משרד החינוך גל-1712/42 11/01/1963 גן ילדים ממלכתי דתי דלתון בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לגן הילדים הממלכתי דתי בדלתון: הודעות על סגירת מוסד חינוך רשמי ואספקת תנורי חימום.
משרד הבינוי והשיכון גל-3679/4 18/01/1963 משרד הראשי – כפר חרוצים – מוסדות ציבור בתיק התכתבויות בנוגע לצרכניה ובניית בית כנסת בכפר חרוצים.
משרד הבינוי והשיכון גל-3679/6 02/06/1963 משרד הראשי – כפר חרוצים – פיתוח כללי התכתבויות בנוגע לניקוז בכפר חרוצים.
נציגות ישראל בשוודיה חצ-2684/24 15/11/1963 פרסים בינ"ל  פרס נובל התכתבויות בעיקר מהשגרירות בשבדיה בעניין פרס נובל  שמועות על כוונה להעניק את פרס הנובל לספרות לש. י. עגנון  אפשרות להענקת פרס נובל לשלום לחביב בורגיבה.
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2753/2 24/12/1963 התכתבות בין נוויל MR. NEVILLE ויוסף מנדל N.JOSEF MANDEL   אלברט חורני ALBERT HOURANI. בתיק התכתבות בעברית ואנגלית בנוגע למחקר בנושא ערביי ארץ ישראל בתקופה התורכית והמנדטורית.
משרד החינוך פר-1553/15 31/12/1963 התפתחות החינוך(צרפתית)
לשכת נשיא המדינה נ-158/15 01/01/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – תיקי פרט של קהילות יהודיות בעולם – בהאים התכתבות עם משרד החוץ בנוגע ליחסים עם הבהאים
חומר מדיני חצ-3563/17 01/01/1964 מזרח אירופה – עליה
לשכת היועץ לענייני ערבים ג-10398/2 01/01/1964 תצלומים תצלומים שונים מתיקי היועץ לענייני ערבים – ביקור שייח' ג'ברי בחיפה  טכסים בחגים  טכס "נהג זהיר בטמרה"  ביקורים בכפרי המיעוטים (בית ג'ן  דלית אל-כרמל וכו') ועוד .
לשכת נשיא המדינה נ-124/56 01/02/1964 Ghana נאומו של המנהיג הגנאי הגולה קופי אברפה בוסיה (Kofi Abrefa Busia) בעניין השקפותיו על ממשלה חד מפלגתית בגאנה (REFLECTIONS ON ONE PARTY GOVERNMENT IN GHANA) וחוברת של בוסיה שכותרתה "גאנה תהיה משוחררת ושמחה באמת" (GHANA WILL BE TRULY FREE AND HAPPY).
רשות הטבע והגנים גל-3841/7 29/07/1964 מקומות הסטוריים פיתוח לפי א"ב. כרך א' פרוטוקולים מישיבות של רשות הגנים הלאומיים וגופים נוספים  קטעי עיתונות והתכתבות בין יו"ר הרשות יעקב (יאן) ינאי  דוד לוינסון מהמחלקה לשיפור נוף ופיתוח אתרים היסטוריים במשרד רה"מ  אגף התכנון במשרד הפנים  עוזי מיכאלי מהחברה הממשלתית לתיירות  מנהל אגף העתיקות אברהם בירן וארכיאולוגים נוספים (יוחנן אהרוני ומשה פראוסניץ)  החברה להגנת הטבע האדריכלים דן טנאי וחיים וולטירא  ראשי המועצה המקומית שבי ציון (מנפרד שויא והנס בלוך)  המועצות האזוריות הגליל העליון והר הנגב ורשויות מקומיות נוספות  בנוגע לפיתוח פארקים ואתרים היסטוריים וארכיאולוגיים שונים: שבי ציון  – האתר הארכיאולוגי  רמת רחל – האתר הארכיאולוגי  הגן הלאומי והאתר הארכיאולוגי שבטה  הגן לאומי והאתר הארכיאולוגי שדה עמודים  מצפה רמון  פארק הירקון וגנים נוספים בתל אביב.
רשות השידור גל-20968/5 11/09/1964 המחלקה המשפטית – שידורי חסות. התכתבויות  תזכירים וחומר רקע בנושא מימון משדרי טלוויזיה על ידי גורמים חיצוניים – סוגיית הנהגת שידורי חסות ע"י רשות השידור  אבחנה בין שידורי חסות (בציון שם הגורם מממן) לשידורי פרסומות מסחריות  תקנון למימון משדרי טלוויזיה מבחוץ  חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה על שידורי פרסומת ברדיו ובטלוויזיה (1971)  שידורי פרסומות מסחריות ברדיו (הסכמים עם חברת שרותי פרסומת בציבור והצעה להסמכת רשות השידור לקיים שידורי פרסומת מסחרית ברדיו)  דיונים בכנסת על בעיית השידורים המסחריים בטלוויזיה (מתוך דברי הכנסת 1971) ועוד.
משרד הבינוי והשיכון גל-3679/5 11/09/1964 משרד הראשי – כפר חרוצים – קרקע בתיק התכתבויות בנוגע לפרצלציה בשיכון חרוצים  תכנית בניין ערים לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22797/8 01/10/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק –  התכתבויות ותכנית מפורטת לשטל לבניין ולתכנון העיר רחובות. המלצות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה והחלטתה. עוד בתיק – תשריט  קנה מידה: 1:250.
משרד החינוך פר-1552/8 31/12/1964 על שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1552/9 31/12/1964 אל בקעת כנרות
משרד החינוך פר-1552/7 31/12/1964 דין וחשבון-ועדת המשנה לבדיקת אפשרויות להקמת הגנזך הלאומי לסרטים
משרד החינוך פר-1552/5 31/12/1964 סיפורים לשכבה הצעירה
משרד החינוך פר-1552/3 31/12/1964 בימוי מערכונים
משרד החינוך פר-1552/4 31/12/1964 מערך לשיחה בשעת-מחנך בבית-הספר היסודי
משרד החינוך פר-1552/1 31/12/1964 הדור הצעיר בראי שירתו
משרד החינוך פר-1552/2 31/12/1964 סיפורי עם ואגדות מאסיה
משרד החינוך פר-1552/12 31/12/1964 בית-הספר למען סביבתו
משרד החינוך פר-1552/10 31/12/1964 מסקנות הוועדה להרחבת חוק לימוד חובה חינם
משרד החינוך פר-1552/11 31/12/1964 למידה מתוכנתת ומכונות לימוד
משרד החינוך פר-1555/26 31/12/1964 חנוכה חג האורים
משרד החינוך פר-1553/13 31/12/1964 קווים לעבודה במעלו"ת
משרד החינוך פר-1553/14 31/12/1964 קובץ נושאים וראשי פרקים להרצאות ושיעורים במוסדות להשתלמות מבוגרים
משרד החינוך פר-1553/11 31/12/1964 החשמונאים סיפורו של נס
משרד החינוך פר-1553/12 31/12/1964 שלום במזרח התיכון-בעיני ישראל
משרד החינוך פר-1553/10 31/12/1964 חוג הבולאים
משרד החינוך פר-1553/17 31/12/1964 בתי ספר מקצועיים בישראל(צרפתית)
משרד החינוך פר-1553/18 31/12/1964 בית ספר למבוגרים מגיע לישראל(צרפתית)
משרד החינוך פר-1553/16 31/12/1964 VOCATIONAL SCHOOLS IN ISRAEL
משרד החינוך פר-1552/22 31/12/1964 למתחיל
משרד החינוך פר-1552/20 31/12/1964 למתחיל
משרד החינוך פר-1552/21 31/12/1964 מחנה למדע
משרד החינוך פר-1552/18 31/12/1964 הסברת אמנות – כיצד
משרד החינוך פר-1552/19 31/12/1964 טריגונומטריה שימושית לבתי ספר מקצועיים ולטכנאים
משרד החינוך פר-1552/16 31/12/1964 יציאת מצרים
משרד החינוך פר-1552/17 31/12/1964 למתחיל
משרד החינוך פר-1552/14 31/12/1964 לקראת הטיולים השנתיים
משרד החינוך פר-1552/15 31/12/1964 שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1552/27 31/12/1964 השתלמות מבוגרים
משרד החינוך פר-1552/28 31/12/1964 תוכניות-העבודה בקבוצות-הלימוד המותאמות
משרד החינוך פר-1552/25 31/12/1964 בחינות-ההשלמה למורים בבתי-ספר על יסודיים
משרד החינוך פר-1552/23 31/12/1964 המתקת מי ים
משרד החינוך פר-1552/24 31/12/1964 הצעת תכנית לימודים בבית-הספר התיכון הדתי ספרות עברית וכללית
משרד החינוך פר-1553/8 31/12/1964 על השמיטה
משרד החינוך פר-1553/9 31/12/1964 בחינות בגרות ובחינות גמר ממשלתיות
משרד החינוך פר-1553/6 31/12/1964 תדריך להוראת חשבון לאנאלפביתים
משרד החינוך פר-1553/7 31/12/1964 מילגות השתלמות לעובדי הוראה
משרד החינוך פר-1553/4 31/12/1964 חומר עזר לשעת המחנך בבתה"ס העל יסודיים
משרד החינוך פר-1553/5 31/12/1964 מצרים העתיקה
משרד החינוך פר-1553/2 31/12/1964 הליכות ונימוסים
משרד החינוך פר-1553/3 31/12/1964 ידיעות על שיעורי ההשתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים
משרד החינוך פר-1552/29 31/12/1964 גיוון הלימודים והגברתם בחטיבה העליונה של בית-הספר היסודי
משרד החינוך פר-1553/1 31/12/1964 ליום הזיכרון לשואה ולגבורה
משרד החינוך פר-1563/13 31/12/1964 ושכנתי בתוכם
משרד החינוך פר-1563/14 31/12/1964 אליעזר רגב
משרד החינוך פר-1563/11 31/12/1964 פרקים באמנות יהודית
משרד החינוך פר-1564/6 31/12/1964 השומר
לשכת ראש הממשלה ג-6273/8 01/01/1965 המוסד לתיאום
משרד הפנים – ממונה מחוז חיפה גל-9172/10 01/01/1965 מפט קרית בנימין 3 – מישה וולף התכתבויות בנושא תלונות למועצה המקומית קריית בנימין: תלונה נגד בנית בית מלאכה  תלונה נגד המועצה הוצאת רישיון בניה למר משה וולף  תלונתו של מר מאיר קרפ שכון הפעול המזרחי  גיליון אשמה ועוד.
משרד החינוך פר-1554/18 31/01/1965 סיכום דוחו"ת המרכזיות הפדגוגית האזורית
משרד החינוך פר-1552/6 28/02/1965 מקצוע
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73373/22 31/03/1965 מפת קאנטרי קלוב תל אביב בגוש 6610 קת 3982 עמ 1205 בתיק שרטוט של בריכת השחיה בקאנטרי.
משרד החינוך פר-1552/13 30/04/1965 התיירות בישראל
משרד החינוך גל-1378/7 01/08/1965 קליעה התכתבויות בין ועדת הקליעה הארצית  מועדון "החוגלה" (ירי בצלחות חרס)  רשות הספורט במשרד החינוך  הנהלת המכביה וגופים נוספים בנוגע לתחרויות ענף הקליעה במכביה ה-7  בחירת נבחרת ישראל בקליעה למכביה  תוצאות אימונים ותחרויות קליעה  תחרות בינלאומית בירי לצלחות חרס הודו-ישראל  השתתפות משלחת ישראל באליפות העולם בקליעה  השתתפות רשות הספורט בתקציב השנתי של מועדון "החוגלה"  הגבלת הוצאות רשיונות לכלי יריה למטרות ציד ועוד. בתיק גם עלוני מידע ("לקט ידיעות")על הנעשה במועדון "החוגלה" ולוח פעילויות קליעה שנתי  תקנון וארגון תחרויות קליעה עולמיות מאת התאחדות הקליעה הבינלאומית  דו"ח ראש משלחת ישראל לאליפות העולם בקליעה (1966)  סקרי עופות מים מאת רשות שמורות הטבע.
משרד החינוך פר-1552/26 31/08/1965 פרקים בעבודתו של המדריך הפדגוגי במוסדות להכשרת מורים וגננות
משרד הבינוי והשיכון גל-4916/17 01/09/1965 פרזות כרך ז' סיכומים בין עיריית ירושלים לחברת פרזות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3018/199 01/10/1965 טרקטור בשדות משמר אילון הופגז מעמדות ירדניות. תצלום
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5856/46 11/11/1965 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי כפר חרוצים בתיק תכנית מס' 3/68/1 שיכון ציבורי כפר חרוצים – חנה לאה רוז. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5915/11 20/12/1965 עומר תכנית מפורטת ד/437 ד' עומר להפקדה (תיקון מס' 4 לתב"ע ד/437). בתיק גם תשריט.
משרד החינוך פר-1556/5 31/12/1965 ההיסטוריה לכיתה י  לבתי ספר תיכוניים (פרסית)
משרד החינוך פר-1556/6 31/12/1965 מחברת ב
משרד החינוך פר-1556/4 31/12/1965 בחינות בגרות חיצוניות
משרד החינוך פר-1556/3 31/12/1965 בחזרה לציון סיפור שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה
משרד החינוך פר-1555/28 31/12/1965 בית הנוער
משרד החינוך פר-1555/29 31/12/1965 ילקוט מנהגים
משרד החינוך פר-1556/14 31/12/1965 מבואות-ים ביה"ס לדייג ולספנות
משרד החינוך פר-1556/15 31/12/1965 משבטי ישראל
משרד החינוך פר-1556/13 31/12/1965 גוף האדם
משרד החינוך פר-1556/11 31/12/1965 ליום העצמאות
משרד החינוך פר-1556/12 31/12/1965 הצטרף אלינו תן כוחך להוראה
משרד החינוך פר-1556/10 31/12/1965 טבלאות לאימון הקריאה עפ"י דפי העזר "שער לקורא החדש"
משרד החינוך פר-1556/7 31/12/1965 טבלאות לאימון הקריאה עפ"י דפי העזר
משרד החינוך פר-1556/8 31/12/1965 אמונות תפלות
משרד החינוך פר-1556/22 31/12/1965 ליאונרדו דא וינצי
משרד החינוך פר-1556/20 31/12/1965 שבת בשבתו
משרד החינוך פר-1556/21 31/12/1965 פרקי אבות לקט פירושים וסיפורים
משרד החינוך פר-1556/19 31/12/1965 שבת בשבתו
משרד החינוך פר-1556/16 31/12/1965 הנחיות לשימוש בלוחות האותיות הספרות והסימנים בבית הספר היסודי
משרד החינוך פר-1556/17 31/12/1965 ביבליוגרפיה להוראת תלמוד משנה אגדה
משרד החינוך פר-1556/30 31/12/1965 הנחיות לביצוע החלטת הממשלה בדבר פעילות תנועות- הנוער בבית -הספר היסודי (הוראות קבע)
משרד החינוך פר-1556/26 31/12/1965 מהר"ל מפראג דמויות בתרבות ישראל
משרד החינוך פר-1556/27 31/12/1965 ילדינו משחקים לומדים ויוצרים
משרד החינוך פר-1556/24 31/12/1965 הים-מקצוע וארח חיים
משרד החינוך פר-1556/25 31/12/1965 פרס נובל לספרות
משרד החינוך פר-1555/1 31/12/1965 עיונים בספרות
משרד החינוך פר-1554/29 31/12/1965 אמונה  דת ומדע
משרד החינוך פר-1554/28 31/12/1965 שילוב כלים אורקוליים בשיעור
משרד החינוך פר-1554/25 31/12/1965 שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1554/26 31/12/1965 על שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1554/24 31/12/1965 ההתפרעות בבית הספר בתום שנת הלימודים
משרד החינוך פר-1555/10 31/12/1965 חג הסוכות חומר הדרכה למורים בבתי- הספר הממלכתיים
משרד החינוך פר-1555/8 31/12/1965 פרק אלו מציאות הצעות לטבלאות ולתרשימים
משרד החינוך פר-1555/9 31/12/1965 כללי הסידור האלפביתי
משרד החינוך פר-1555/6 31/12/1965 י"א הישובים בנגב עשרים שנה לעלייתם
משרד החינוך פר-1555/7 31/12/1965 הימים הנוראים לקט מקורות לראש השנה וליום הכפורים
משרד החינוך פר-1555/4 31/12/1965 תדריך לטיולים
משרד החינוך פר-1555/5 31/12/1965 שבוע הציור והפיסול בישראל חומר לילקוט לשעת החברה
משרד החינוך פר-1555/2 31/12/1965 סרטים לימודיים בסרטיית המרכזייה הפדגוגית הארצית
משרד החינוך פר-1555/3 31/12/1965 מועדי ישראל
משרד החינוך פר-1555/17 31/12/1965 מדריך ב' לתכנית עבודה בגן – הילדים
משרד החינוך פר-1555/18 31/12/1965 איש לא חיכה להם סיפורה של העלייה השנייה
משרד החינוך פר-1555/15 31/12/1965 משה שרת אדם ומנהיג
משרד החינוך פר-1555/13 31/12/1965 פרקים בתורת האני ועקרונות להערכת אישיות
משרד החינוך פר-1555/11 31/12/1965 ראש השנה ויום הכפורים חומר הדרכה למורים בבתי- הספר הממלכתיים
משרד החינוך פר-1555/12 31/12/1965 תורת המבלטנות
משרד החינוך פר-1555/27 31/12/1965 נופים בארצינו
משרד החינוך פר-1555/25 31/12/1965 אמנות התיאטרון
משרד החינוך פר-1555/23 31/12/1965 למהותה של התודעה היהודית
משרד החינוך פר-1555/24 31/12/1965 עבודת הכנסת
משרד החינוך פר-1555/21 31/12/1965 פרקים מספרו של ד"ר רפפורט על מבחנים דיאגנוסטיים
משרד החינוך פר-1555/22 31/12/1965 דוד בן גוריון חייו ופעלו
משרד החינוך פר-1555/19 31/12/1965 מילון של מונחי הגנה
משרד החינוך פר-1555/20 31/12/1965 המקראה לבית הספר הטעון טיפוח
משרד החינוך פר-1554/7 31/12/1965 בתי – ספר מקצועיים בשנת הלימודים
משרד החינוך פר-1554/5 31/12/1965 החינוך המקצועי בעידן הטכנולוגיה
משרד החינוך פר-1554/6 31/12/1965 רשימת כרטיסי ספר
משרד החינוך פר-1554/3 31/12/1965 בר – מצוה חומר הדרכה למורים בבתי – הספר הממלכתיים
משרד החינוך פר-1554/4 31/12/1965 טו' – בשבט – ראש השנה לאילן
משרד החינוך פר-1554/1 31/12/1965 ימים מיוחדים בבית – הספר
משרד החינוך פר-1554/2 31/12/1965 בית הספר המקיף
משרד החינוך פר-1554/12 31/12/1965 לחג הפורים משלוח מנות
משרד החינוך פר-1554/13 31/12/1965 נוער מתפרע
משרד החינוך פר-1554/10 31/12/1965 צער בעלי חיים חומר לילקוט לשעת חברה
משרד החינוך פר-1554/11 31/12/1965 יום תל – חי פורים
משרד החינוך פר-1554/8 31/12/1965 מדריך לסרטים לימודיים בסרטיית המרכזיה הפדגוגית הארצית
משרד החינוך פר-1554/9 31/12/1965 משימת הלשון הרצאות ודיונים בכינוס המפקחים והמדריכים
משרד החינוך פר-1554/22 31/12/1965 יום העצמאות
משרד החינוך פר-1554/23 31/12/1965 לא נשכח
משרד החינוך פר-1554/20 31/12/1965 העזרה בבית – מה חלקנו בה?
משרד החינוך פר-1554/21 31/12/1965 ל"ג בעומר חג השבועות
משרד החינוך פר-1554/19 31/12/1965 עולי רגל לירושלים
משרד החינוך פר-1554/16 31/12/1965 ילדי השואה מספרים
משרד החינוך פר-1554/14 31/12/1965 צמחים בעונתם
משרד החינוך פר-1554/15 31/12/1965 מדריך לתוכנית העבודה בכיתה א' פעלתנית
משרד הבינוי והשיכון גל-4916/3 16/01/1966 חלמיש כרך א' בתיק התכתבויות של חברת חלמיש שהינה הנציגה לפינוי ובינוי אזורי שיקום בשטחה עיריית תל אביב – יפו.  בתכתובות פרוטוקולים  תקציבים  תכניות בנייה ופיתוח  מאזנים  פיצויים למפונים  מיסוי  הקמת תשתיות  ישיבות דריקטוריון וכד'.
משרד החינוך פר-1559/18 22/02/1966 דרכי חינוך לטעונים טיפוח בבתי – הספר היסודי
משרד החינוך פר-1556/28 28/02/1966 ועדת הגג להכשרת טכנאים (סיכומים והחלטות)
משרד החינוך פר-1555/14 28/02/1966 הנשירה והביקור הבלתי סדיר בבית הספר היסודי
לשכת הסמנכ"ל לסחר חוץ גל-6166/10 01/03/1966 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם בריטניה התכתבויות בנושים מסחריים בין הנספחות המסחרית של ישראל בשגרירות בלונדון לבין גורמים במשרד המסחר והתעשיה ובין גורמים מסחריים פרטיים ומוסדיים בבריטניה ובארץ  דו"ח בריטי על מצב הצמר בעולם נכון ל-1965 (נתוני יצור  יצוא  מחירים וכיו"ב וכן של מוצרי בדיל  נושא פרסומות בבריטניה של מוצרי אשכוליות מישראל  הגבלות יבוא כותנה לבריטניה  שבוע ים-תיכוני בסלפריג'ס בהשתתפות ישראל  ביקורי משלחות בנושאי מסחר ועוד.
משרד החינוך פר-1554/17 31/03/1966 הנוער הישראלי תמציות של מחקרים ודברי הגות
משרד הבינוי והשיכון ג-4432/3 07/04/1966 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – ישיבות הנהלה סיכום שיחה שהתקיימה בלשכת שר השיכון  הצעות לפתרון בעיות התעסוקה באוזרי פיתוח במסגרת פעולות משרד השיכון  סדרי יום ופרוטוקולים מישיבות ההנהלה המצומצמת של המשרד  תכנית הבניה 1967/68  הצעת תזכיר – הצעת חוק רישום קבלנים ובונים  תשכ"ז-1967  הצעת נוהל להכנסת תכנון הביצוע בעבודות המשרד  הצעת תקציב 1968/69  הצעת פרוגרמה 1968/69 ועוד.
משרד החינוך פר-1556/9 04/05/1966 חוזר המנהל הכללי הודעות והוראות
משרד החינוך פר-1554/27 25/05/1966 על מבנה החינוך
משרד החינוך פר-1557/20 30/06/1966 זכור!
משרד החינוך פר-1556/1 30/06/1966 תרגילים בחשבון דיפרנציאלי
משרד החינוך פר-1556/23 30/11/1966 לכיתה ולבית צעדים ראשונים בקריאה
משרד החינוך פר-1556/18 30/11/1966 תיאטרון חיילים אנה פרנק אמנות לעם
משרד החינוך פר-1556/29 30/11/1966 בעיות בחינוך ובהוראה בעידן של פיתוח מוגבר במדע דרכי הוראת המקצועות בבתי המדרש למורים ולגננות
משרד החינוך פר-1555/16 30/11/1966 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות
משרד החינוך פר-1558/7 31/12/1966 בין אדם לחברו- הלכות והליכות
משרד החינוך פר-1557/9 31/12/1966 מיפעלי הטיפוח
משרד החינוך פר-1557/10 31/12/1966 פורים
משרד החינוך פר-1557/8 31/12/1966 המשטרה והאזרח
משרד החינוך פר-1557/6 31/12/1966 מדריך לבוגרי כיתות
משרד החינוך פר-1557/5 31/12/1966 המרכז היהודי ברוסיה משנות השמונים של המאה הי"ט ועד ימינו
משרד החינוך פר-1557/3 31/12/1966 רשימת ספרי יסוד ושמוש לספריות ציבוריות
משרד החינוך פר-1557/4 31/12/1966 סיפורי עדות
משרד החינוך פר-1557/18 31/12/1966 רשמי סיור לימודי בבעיות החינוך הגופני
משרד החינוך פר-1557/16 31/12/1966 נשמור על נוף ארצנו
משרד החינוך פר-1557/17 31/12/1966 ספריות ציבוריות ושליחותן
משרד החינוך פר-1557/15 31/12/1966 ט"ו בשבט ראש השנה לאילן
משרד החינוך פר-1557/13 31/12/1966 ליום תל – חי
משרד החינוך פר-1557/14 31/12/1966 על הפיקוח בבית הספר
משרד החינוך פר-1557/11 31/12/1966 פורים
משרד החינוך פר-1557/12 31/12/1966 ADVANCED ADULT EDUCATION IN ISRAEL
משרד החינוך פר-1557/26 31/12/1966 הגדודים
משרד החינוך פר-1557/27 31/12/1966 הדפסה מיוחדת בשביל משרד החנוך והתרבות – מפה
משרד החינוך פר-1557/24 31/12/1966 שלשה ספורים
משרד החינוך פר-1557/25 31/12/1966 על שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1557/22 31/12/1966 אשת חיל
משרד החינוך פר-1557/23 31/12/1966 חסידי אומות העולם
משרד החינוך פר-1557/21 31/12/1966 פסח זכר ליציאת מצרים
משרד החינוך פר-1558/5 31/12/1966 בין אדם לחברו- חוברת מקורות לתלמיד
משרד החינוך פר-1558/6 31/12/1966 מדיוני המזכירות הפדגוגית וועדת הקבע
משרד החינוך פר-1558/3 31/12/1966 הוראת פרשת השבוע – קובץ מאמרים
משרד החינוך פר-1558/4 31/12/1966 הלכות בית כשרות
משרד החינוך פר-1557/30 31/12/1966 ט"ו בשבט
משרד החינוך פר-1558/1 31/12/1966 עם סיום כיתה ח'- לאן? חומר לילקוט לשעת החברה
משרד החינוך פר-1557/28 31/12/1966 הג"א לילד
משרד החינוך פר-1557/29 31/12/1966 ישראל במערכה תשכ"ז
משרד החינוך פר-1557/1 31/12/1966 מטרות ופעולות של מרכז ההדרכה לספריות  ציבוריות
משרד החינוך פר-1557/2 31/12/1966 תולדות עם ישראל בדורות האחרונים
משרד החינוך פר-1559/8 31/12/1966 פרקי הדרכה לגננת
משרד החינוך פר-1559/4 31/12/1966 בין מדריך לחניכיו
משרד החינוך פר-1559/5 31/12/1966 חגיגות רחובות – תחרויות הספורט המאורגנות הראשונות בארץ ישראל
משרד החינוך פר-1559/2 31/12/1966 הקריאה המונחית בבתי הספר ליום לימודים ארוך
משרד החינוך פר-1559/3 31/12/1966 הצעת תוכנית לימודים לחינוך הקדם – מקצועי בכיתות ז' – ח' של בית הספר היסודי
משרד החינוך פר-1558/25 31/12/1966 שבעים שנה לקונגרס הציוני הראשון
משרד החינוך פר-1559/1 31/12/1966 הצעת תוכנית להוראת אזרחות לבתי הספר הממלכתי ולבית הספר הממלכתי דתי
משרד החינוך פר-1558/24 31/12/1966 תולדות יהודי מרוקו
משרד החינוך פר-1559/13 31/12/1966 חג הסוכות
משרד החינוך פר-1559/11 31/12/1966 ט"ו בשבט ראש השנה לאילן
משרד החינוך פר-1559/12 31/12/1966 ראש השנה יום הכפורים
משרד החינוך פר-1559/10 31/12/1966 הנושא המרכז בכיתות הגבוהות בחינוך מיוחד
משרד החינוך פר-1559/16 31/12/1966 לקט סיפורים
משרד החינוך פר-1558/16 31/12/1966 כרטסת עבודה עצמית בלשון
משרד החינוך פר-1558/17 31/12/1966 חינוך האדם וייעודו
משרד החינוך פר-1558/14 31/12/1966 הצעת תוכנית להוראת אזרחות
משרד החינוך פר-1558/15 31/12/1966 ספרות ילדים מהותה ובחינותיה
משרד החינוך פר-1558/12 31/12/1966 גליונות עבודה במכניקה מדוייקת לכיתות י' במגמת המכשירנות בבתי הספר המקצועיים
משרד החינוך פר-1558/13 31/12/1966 תרגילים במדידות לתלמידי כיתות ט' במגמות הטכניות בבתי הספר המקצועיים
משרד החינוך פר-1558/10 31/12/1966 למתחיל- שישה ימים
משרד החינוך פר-1558/11 31/12/1966 ספר התורה- תדריך לסרטון
משרד החינוך פר-1558/23 31/12/1966 שבוע הציור והפיסול בישראל
משרד החינוך פר-1558/21 31/12/1966 70 שנה לקונגרס הציוני הראשון
משרד החינוך פר-1558/19 31/12/1966 חנוכה- חג האורים
משרד החינוך פר-1558/20 31/12/1966 הקריאה החופשית
משרד החינוך פר-1563/17 31/12/1966 מפעל אמנות לעם
ארכיון אישי – אבא וסוזי אבן פ-4167/11 01/01/1967 החלטה 242 ונאומים באו"מ  מכתב לשמעון פרס
משרד הפנים – לשכת השר א-4126/12 01/01/1967 לשכת השר יוסף בורג – פרסומים על מסגרת אוטונומיה בעולם. כרך ב'   פרסומים על מסגרת אוטונומיה בעולם. כרך ב' המשך מתיק 11
משרד החינוך פר-1557/7 31/01/1967 מדיוני המזכירות הפדגוגית
אוסף יד יצחק בן צבי – בני משפחה וידידים קרובים פ-2259/6 08/02/1967 מודעת אבל על מות דוד ירמנס מודעת אבל המודיעה על מות ר' דוד ירמנס ב"ר הד"ר אהרן יוסף  כולל מועד ההלוויה.
משרד החינוך פר-1557/19 28/02/1967 המפקח ודרכי עבודתו
משרד החינוך פר-1560/13 08/03/1967 הגדנ"ע בבית הספר
משרד החינוך פר-1558/2 31/03/1967 הכתובה- קומדיה בשתי מערכות
אוסף יד יצחק בן צבי – ארכיון רחל ינאית בן צבי פ-2189/3 05/04/1967 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גורמים שונים. פרוטוקולים מישיבות המועצה הציבורית להנצחת החייל  בהשתתפות רחל ינאית בן-צבי (מהתאריכים: 5.4.1967 ו-12.11.1967) ומכתבים נלווים; דבר "התנועה למען ארץ ישראל השלמה" שפורסם לאחר מלחמת ששת הימים ע"י ראשי התנועה נתן אלתרמן ומשה שמיר; טיוטת מאמר של רחל ינאית שנכתב עבור קובץ של התנועה בנושא תוצאות המלחמה  חלק מהעתק מכתב מרחל ינאית לתלמידי תיכון  שהקדישו חוברץ להצהרת בלפור ואיוטת טקסט אחר שלהם שהם היא מתייחסת גם לגדודים העבריים; טיוטת מכתב מ-2.6.1967 (בתקפת ההמתנה) מרחל ינאית ליגאל אלון שבו היא מברכת אותו על הנעת הממשלה להפיכתב לממשלת ליכוד לאומי. בתיק גם מסמך הדרכה "סדר הלימוד באקדח" .
משרד החינוך פר-1559/17 30/04/1967 גרעין נח"ל – העמק
שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה א-7412/1 23/05/1967 לשכת השר ישראל גלילי – ארה"ב – מאי 1967-יולי  1969 התכתבות מברקים ופרוטוקולים בנושאים: המגעים הדיפלומטיים לפני מלחמת ששת הימים  המגעים באו"ם לקראת החלטה 242  עמדת ארה"ב לגבי הסכסוך במזרח התיכון ועוד. (המשך בתיק 2)
משרד החינוך פר-1558/8 31/05/1967 רשימה של ספריות ציבוריות
משרד החינוך פר-1558/9 31/05/1967 רשימה של פרסומים למתן אינפורמציה
רשות השידור טס-176/25 01/06/1967 מלחמת ששת הימים סרט 3 הקרב על רמאללה מכיוון ירושלים תיאו ר מן השטח(2) מיקום עותקים : (קטע 2) cd\65
משרד החינוך גל-18073/4 03/07/1967 בית דניאל (ליליאן פרידלנדר) תשובת מנהל ומפקח-מרכז של המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה במשרד החינוך והתרבות  ד"ר שלמה קודש  בעניין הקצבה לקורס לעברית למבוגרים במוסד.
משרד החינוך גל-18032/13 01/08/1967 ועדת גורי – משכורות מורים תנאי העסקה של עובדי הוראה במשרד החינוך.
משרד הבינוי והשיכון גל-3426/24 09/08/1967 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – חלמיש סכומי ישיבות דירקטורון חלמיש- פרוטוקולים של ישיבות הנהלה דוחות של פעילות החברה- דוחות תקציב הוצאות והכנסות; הלוואות; הוצאות אכלוס ועוד
משרד החינוך פר-1559/20 31/08/1967 בחינות בגרות חיצוניות תקנות  תדריך ותכניות
משרד החינוך פר-1558/18 07/09/1967 עם לומד – ליום ביעור הבערות הבינלאומי
משרד החינוך פר-1559/6 30/09/1967 סיכום פעולות
משרד החינוך פר-1559/7 30/09/1967 מיבחן המוכנות בחשבון בראשית כיתה א'
משרד החינוך פר-1559/14 30/09/1967 סוגיות ועיונים בהוראה
משרד החינוך פר-1559/15 31/10/1967 הרחבת אופקים
משרד החינוך פר-1558/22 01/11/1967 הצהרת בלפור
משרד החינוך פר-1559/9 30/11/1967 לוח זמנים להתארגנות מוסדות החינוך היסודיים
משרד החינוך פר-1563/3 31/12/1967 דרך חייו ומשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק
משרד החינוך פר-1563/2 31/12/1967 הם הוכרעו בקרב וניצחו במערכה
משרד החינוך פר-1562/12 31/12/1967 כרטסת עבודה עצמית בלשון
משרד החינוך פר-1563/1 31/12/1967 הספורט בישראל
משרד החינוך פר-1562/10 31/12/1967 עקרונות וקווים מנחים לתכנית הלימודים בחטיבת – הביניים
משרד החינוך פר-1562/8 31/12/1967 ארכיאולוגיה של ארץ ישראל
משרד החינוך פר-1562/9 31/12/1967 שיחות למתחילים בהתאם להצעת תכנית הלימודים ב"מנה ראשונה"
משרד החינוך פר-1563/8 31/12/1967 בחינות מילואים למורים לא מוסמכים בבתי ספר יסודיים ולגננות לא מוסמכות
משרד החינוך פר-1563/5 31/12/1967 תרגילי עבודה באלקטרוניקה
משרד החינוך פר-1563/6 31/12/1967 תרגילי עבודה באלקטרוניקה
משרד החינוך פר-1560/20 31/12/1967 דאנטה
משרד החינוך פר-1560/18 31/12/1967 עשרים למדינת ישראל
משרד החינוך פר-1560/19 31/12/1967 עשרים למדינת ישראל
משרד החינוך פר-1560/16 31/12/1967 עשרים למדינת ישראל
משרד החינוך פר-1560/17 31/12/1967 עשרים למדינת ישראל
משרד החינוך פר-1560/14 31/12/1967 תדריך למסייר בירושלים
משרד החינוך פר-1560/15 31/12/1967 זהירות  חומר נפץ!
משרד החינוך פר-1560/12 31/12/1967 51 הצל"שים תשכ"ז
משרד החינוך פר-1561/4 31/12/1967 כ"ח באייר-יום ירושלים
משרד החינוך פר-1561/5 31/12/1967 הטיול הקצר
משרד החינוך פר-1561/2 31/12/1967 ילקוט ירושלים
משרד החינוך פר-1561/3 31/12/1967 ארבעת הצומות
משרד החינוך פר-1560/23 31/12/1967 שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1561/1 31/12/1967 הליכות ונימוסים
משרד החינוך פר-1560/21 31/12/1967 תורת המבלטנות
משרד החינוך פר-1560/22 31/12/1967 על שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1561/14 31/12/1967 אמצעי המחשה בהדרכה
משרד החינוך פר-1561/12 31/12/1967 המצוות התלויות בארץ
משרד החינוך פר-1561/13 31/12/1967 לכסיקון לתודעה יהודית
משרד החינוך פר-1561/10 31/12/1967 המרי והמרד בתקופת השואה
משרד החינוך פר-1561/11 31/12/1967 ליקויי ראייה ושמיעה
משרד החינוך פר-1561/8 31/12/1967 ההקבצה
משרד החינוך פר-1561/6 31/12/1967 משחקים צופיים
משרד החינוך פר-1561/7 31/12/1967 כרטסת עבודה עצמית בלשון
משרד החינוך פר-1562/7 31/12/1967 בדור של לימוד מתמיד
משרד החינוך פר-1562/5 31/12/1967 תקן לציוד מעבדה וסדנאות לבתי הספר המקצועיים במגמת חשמל
משרד החינוך פר-1562/2 31/12/1967 חומר הדרכה
משרד החינוך פר-1562/3 31/12/1967 תוכנית להוראת תורה שבעל – פה לבית הספר הממלכתי דתי
משרד החינוך פר-1561/15 31/12/1967 זהירות בדרכים
משרד החינוך פר-1562/1 31/12/1967 טיליוויזיה לימודית בכיתה
משרד החינוך פר-1560/3 31/12/1967 טכנולוגיה בחינוך
משרד החינוך פר-1560/4 31/12/1967 אזכרה מצוק
משרד החינוך פר-1560/1 31/12/1967 עשרים למדינת ישראל
משרד החינוך פר-1560/11 31/12/1967 משלנו
משרד החינוך פר-1560/10 31/12/1967 בתי-ספר מקצועיים בשנת הלימודים תשכ"ח
משרד החינוך פר-1560/9 31/12/1967 חשבון אינטגרלי
משרד החינוך פר-1560/6 31/12/1967 מאבקו של הגיטו
משרד החינוך פר-1560/7 31/12/1967 עשרים למדינת ישראל
משרד החינוך פר-1560/5 31/12/1967 הצעה להוראת הפרקים של תולדות עמנו בדורות האחרונים לכיתה ח' בבית-הספר הממלכתי
משרד החינוך פר-1563/15 31/12/1967 הגות והלכה
משרד החינוך פר-1563/16 31/12/1967 טכנולוגיה של מתכת
משרד החינוך פר-1563/12 31/12/1967 ספרות ילדים
משרד החינוך פר-1563/9 31/12/1967 נוער על עצמו
משרד החינוך פר-1563/10 31/12/1967 חוקי פיסיקה מה הם אומרים?
משרד החינוך פר-1564/8 31/12/1967 מעבדה בתורת הקרקע -נסיונות
נציגות ישראל בצרפת חצ-1713/10 01/01/1968 פריס – כלכלי. התכתבות בין המחלקה הכלכלית במשרד החוץ  הנספחות הכלכלית בשגרירות ישראל בפריס  מינהל ההרכשה במשרד הביטחון  אודות עיסקות רכש ויצוא ידע של ציוד תעופה  עיבוד שבבי  יציקות  מוצרי אלקטרוניקה בין חברות ישראליות וצרפתיות. בתיק גם התכתבות אודות רכישות איגרות "בונדס" בצרפת וכן יבוא טבק מאלבניה.
נציגות ישראל בבריטניה חצ-6592/5 01/01/1968 יחסים מדיניים ישראל – בריטניה שלא בדרג ממשלתי – פרלמנט דיווחים  התכתבות
חומר מדיני חצ-4178/35 01/01/1968 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך א'
לשכת ראש הממשלה ג-6434/46 01/02/1968 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-בריטניה התכתבות בנושא
נציגות ישראל בבריטניה חצ-6592/20 01/02/1968 עניני פנים – לבנון דיווחים
משרד החינוך פר-1561/9 04/02/1968 איגרת אל המחנך
משרד החינוך פר-1560/2 29/02/1968 סיכומי מבחנים
משרד החינוך פר-1560/8 29/02/1968 בית הספר ובית ההורים
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3563/20 01/03/1968 מחלקה נוצרית – אגף עדות – אורני האירגון המתחרה
משרד הפנים – ממונה מחוז המרכז גל-70861/14 01/04/1968 יבנה הסכם עם הסוכנות מרכז קהילתי ליאון גרמנוב 3511/20 21 22 מרכז נוער וספורט חולות יבנה גם חתך 3/37/139 התכתבות בנוגע למרכז נוער וספורט ביבנה
משרד החינוך פר-1563/7 30/04/1968 סיכום עבודת גרעין הנח"ל
משרד החינוך פר-1562/4 08/06/1968 פזורי ישראל
משרד החינוך פר-1562/11 30/06/1968 מפתח גיאוגרפי לאתרים ההיסטוריים שביהודה בשומרון וברצועת עזה
משרד החינוך פר-1565/21 30/06/1968 תרגילים בחשבון אינטגרלי
משרד החינוך פר-1563/18 30/06/1968 LEISURE TIME AND DELINQUENCY A RESEARCH  LPROPOSAL
משרד החינוך פר-1562/6 31/08/1968 מדיוני המזכירות הפדגוגית
משרד החוץ חצ-10339/7 01/10/1968 לשכת המנכ"ל – מכתב שבועי חוזרים כלליים מלשכת מנכ"ל משרד החוץ בנושאים שוטפים – ללא עטיפה מקורית.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-2736/2 19/11/1968 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – תוכנית מיתאר מחוזית חיפה סקירות  התכתבות  זכרון-דברים מדיונים  מפות  תקנון התוכנית  מחברות רישום.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-59765/40 29/12/1968 עץ מוסה סלמון מחאגנה כפר איבטין כתב ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקשר להיתר בנייה
משרד החינוך פר-1563/4 31/12/1968 שבוע הציור והפיסול בישראל
משרד החינוך פר-1567/1 31/12/1968 מבנה החומר-דפי עבודה
משרד החינוך פר-1567/2 31/12/1968 בין אדם לחברו
משרד החינוך פר-1566/16 31/12/1968 הבה נשתעשע
משרד החינוך פר-1566/13 31/12/1968 עדות מספרות
משרד החינוך פר-1566/14 31/12/1968 הצעה למיכון מערכת בחינות הבגרות והגמר
משרד החינוך פר-1567/11 31/12/1968 העיוורים בקירבנו
משרד החינוך פר-1567/12 31/12/1968 סיפורו של הספר שיח-ילדים
משרד החינוך פר-1567/9 31/12/1968 הצנחנים שלא חזרו
משרד החינוך פר-1567/10 31/12/1968 תיאטרון-בובות לעזר ולתועלת-כיצד?
משרד החינוך פר-1567/7 31/12/1968 לכסיקון לתודעה יהודית
משרד החינוך פר-1567/8 31/12/1968 הצנחנים מארץ ישראל באירופה הכבושה במלחמת העולם השניה
משרד החינוך פר-1567/5 31/12/1968 מבנה החומר
משרד החינוך פר-1567/6 31/12/1968 חג השבועות
משרד החינוך פר-1567/3 31/12/1968 נגדל צמחים – דפי עבודה
משרד החינוך פר-1567/4 31/12/1968 נגדל צמחים
משרד החינוך פר-1567/19 31/12/1968 יהדות צפון אפריקה
משרד החינוך פר-1567/16 31/12/1968 מסלולי טיולים שנתיים
משרד החינוך פר-1567/17 31/12/1968 מחקר-מעקב: ההישגים הלימודיים וההשפעה החינוכית של שבוע -הבריאות תשכ"ט
משרד החינוך פר-1567/14 31/12/1968 טיפוח הלשון במעלו"ת
משרד החינוך פר-1567/15 31/12/1968 עמדות המורים למקראות לילדים עוני-טיפוח
משרד החינוך פר-1567/13 31/12/1968 חינוך לערכים מדריך ביבליוגרפי
משרד החינוך פר-1567/22 31/12/1968 תורת היחסות הפרטית
משרד החינוך פר-1567/23 31/12/1968 בעיות חינוך בישראל לקראת העשור הבא
משרד החינוך פר-1567/20 31/12/1968 יסודות השרטוט הטכני
משרד החינוך פר-1567/21 31/12/1968 עברית בחטיבת-הביניים
משרד החינוך פר-1565/6 31/12/1968 משימת החשבון-עיונים ודיונים
משרד החינוך פר-1565/7 31/12/1968 מדריך למורה
משרד החינוך פר-1565/4 31/12/1968 לקסיקון למונחים בביולוגיה
משרד החינוך פר-1565/5 31/12/1968 תכנון בתי ספר מקיפים בישראל
משרד החינוך פר-1565/2 31/12/1968 חוברת סיפור וצליל
משרד החינוך פר-1565/3 31/12/1968 סרטים לימודיים
משרד החינוך פר-1565/16 31/12/1968 מה אעשה לביתי?
משרד החינוך פר-1565/17 31/12/1968 השונה בחברה
משרד החינוך פר-1565/14 31/12/1968 החינוך הגופני והספורט בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה
משרד החינוך פר-1565/15 31/12/1968 הוראת נושאים מן התנ"ך
משרד החינוך פר-1565/12 31/12/1968 שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1565/13 31/12/1968 שלושה סיפורים
משרד החינוך פר-1565/10 31/12/1968 לוי אשכול-האדם והמנהיג
משרד החינוך פר-1565/11 31/12/1968 הוראות בטיחות וטיולים
משרד החינוך פר-1565/8 31/12/1968 סיפורו של הלל הזקן
משרד החינוך פר-1565/9 31/12/1968 מימונה
משרד החינוך פר-1566/2 31/12/1968 טכנולוגיה של מתכת
משרד החינוך פר-1566/1 31/12/1968 שיעורים באזרחות
משרד החינוך פר-1565/19 31/12/1968 נוכח מצוקתם של היהודים בארצות ערב
משרד החינוך פר-1565/20 31/12/1968 יהדות צפון אפריקה
משרד החינוך פר-1565/18 31/12/1968 מבנים לפעילויות נוער
משרד החינוך פר-1566/12 31/12/1968 פנקס כיס לתלמיד
משרד החינוך פר-1566/10 31/12/1968 ילקוט הדף לתקנת הלשון
משרד החינוך פר-1566/11 31/12/1968 מכונות כוח ועבודה
משרד החינוך פר-1566/8 31/12/1968 חטיבת הביניים
משרד החינוך פר-1566/9 31/12/1968 אלה אזכרה…
משרד החינוך פר-1566/6 31/12/1968 גאוגרפיה בבתי הספר
משרד החינוך פר-1566/4 31/12/1968 יסודות השרטוט הטכני
משרד החינוך פר-1566/5 31/12/1968 אנגלית בחטיבת הביניים
משרד החינוך פר-1566/3 31/12/1968 טכנולוגיה של מתכת
משרד החינוך פר-1564/4 31/12/1968 פורים
משרד החינוך פר-1564/5 31/12/1968 חג הפסח
משרד החינוך פר-1564/2 31/12/1968 שיעורים באזרחות
משרד החינוך פר-1564/3 31/12/1968 לקט פעולות
משרד החינוך פר-1564/1 31/12/1968 שיעורים באזרחות
משרד החינוך פר-1564/14 31/12/1968 פינת הספר
משרד החינוך פר-1564/15 31/12/1968 זהירות ובטיחות
משרד החינוך פר-1564/12 31/12/1968 שבתות מיוחדות
משרד החינוך פר-1564/13 31/12/1968 מובילציה לנוער
משרד החינוך פר-1564/10 31/12/1968 הפיקוח על הוראת הטבע
משרד החינוך פר-1564/11 31/12/1968 יהדות צכיה
משרד החינוך פר-1564/9 31/12/1968 התנהגות בני-אדם ויחסים אישיים
משרד החינוך פר-1564/7 31/12/1968 יהדות פרס ואפגניסטן
לשכת ראש הממשלה ג-6490/17 01/01/1969 השר שמעון פרס מכתבים מאזרחים ומשרים לשמעון פרס  הזמנות לאירועים פרטיים  סיכום ישיבה של המועצה לאומית למחקר ולפיתוח  נוהלי העבודה בשטחים המוחזקים ועוד
משרד הפנים – ממונה מחוז חיפה גל-69720/9 01/01/1969 המועצה לארץ ישראל יפה דוח פעולות המועצה לארץ ישראל יפה חוברת דו"ח פעולות 1969 – 1973.
אוסף תצלומי מברקה טס-3001/322 29/03/1969 ילדים ערבים זורקים אבנים ילדים ערבים זורקים אבנים על חיילים ישראלים בקסבה של שכם.
חומר מדיני חצ-4179/14 01/05/1969 בריטניה – רכש למדינות ערב – רכש סעודי.
אוסף שמחה דיניץ ג-11455/3 01/06/1969 תיק אישי – התכתבות מתקופת כהונתו כמנכ"ל וכיועץ מדיני לראש הממשלה
משרד החינוך פר-1567/18 31/07/1969 הערכה ודיווח
משרד החינוך פר-1565/1 31/07/1969 רשימת ספרי יסוד ושמוש לספריות ציבוריות
משרד החינוך פר-1566/15 31/08/1969 דפים למורי המוסדות להכשרת מורים וגננות
נציגות ישראל בבריטניה חצ-6596/10 01/09/1969 יחסים מדיניים בריטניה – ישראל דיווחים  סקירות  התכתבות  עם שר החוץ בריטי
משרד החוץ – שר החוץ חצ-5251/14 01/10/1969 לשכת השרים  אבא אבן ויגאל אלון – לבנון דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל  מוסד; תזכירים (כולל חות-דעת משפטית על הסכם שביתת הנשק עם לבנון מ – 12.4.72 דו"ח פגישה עם כ. שמעון ב- 12.8.76)
הלשכה לפניות ציבור ג-10522/103 10/10/1969 בן  שלום דוד (הונזו) בן  שלום דוד (הונזו)
משרד החינוך פר-1566/7 31/10/1969 הכיתה האיטית בחטיבת הביניים
לשכת ראש הממשלה ג-6896/24 01/11/1969 יחסי ישראל לבנון התכתבות עם משרד החוץ בנוגע לפעולות ישראל בלבנון
המשרד לענייני דתות גל-2523/12 23/11/1969 משכורת דיינים החלטת ועדת הכספים של הכנסת בעניין משכורת הדיינים והתכתבות בעניין המשכורות והגמלאות של הדיינים בין מזכיר הוועדה  מחלקת הגמלאות במשרד האוצר והחשב הכללי.
חומר מדיני חצ-4569/1 01/12/1969 בריטניה  מושבות – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-2736/1 31/12/1969 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – תכנית מחוזית חיפה סקרים  סיכומי פגישות  התכתבות  טבלאות  דיווחים
חומר מדיני חצ-4568/16 01/01/1970 בריטניה – בקשות למידע מבריטניה ומישראל בנושאים לא מדיניים.
מתכנן המחוז גל-12120/7 01/02/1970 תוכנית ניקוז – מנחל גינתון עד כביש לוד  נחל עווינה בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית נחל עווינה מנחל גינתון ועד לכביש לוד.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-2325/16 20/02/1970 זמביה התכתבות בנוגע לשבוע היצוא
חומר מדיני חצ-4567/41 01/04/1970 בריטניה – התכתבות ודיווחים בענין מדיניות החוץ.
חומר מדיני חצ-4567/44 01/04/1970 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי בתיק רק מכתב אחד
אגף ארגון מוסדות חינוך גל-18786/15 13/05/1970 גן ילדים – קיבוץ מגל  ד.נ שומרון בתחק רק: שני טפסים של משרד החינוך – מחוז חיפה  בנושא: " תקן גני ילדים – הודעה על שינוי" עם נתונים לגבי גני הילדים בקיבוץ מגל.
חומר מדיני חצ-4569/2 01/06/1970 בריטניה  מושבות – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
לשכת נשיא המדינה נ-148/15 13/06/1970 הנשיא זלמן שזר – קשרים בינלאומיים – ברזיל 2 (מתאריך 20/5/1970) בתיק התכתבות ומברקים אודות קשרי ישראל – ברזיל: ביקורי בכירים מברזיל בישראל  נאומים בטקס הגשת כתב אמנת שגריר ברזיל בישראל ועוד.
משרד החוץ – לשכת המנכ"ל חצ-7021/10 01/02/1971 מנכ"ל – רש"ף הצעות צוות " רש"ף" בראשות האלוף אהרון יריב   לבדיקת אופציות שונות בעניין פתרונות טריטוריאליים  ערבויות ובטחונות   ביחס לסיני  רמת הגולן  רצועת עזה  וגבול ישראל-לבנון מה- 11 בפברואר 1971.
אגף שכר והסכמי עבודה גל-42486/9 04/02/1971 אגף שכר והסכמי עבודה – דירוג  מח"ר בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע להסכמי עבודה: המו"מ על הסכם השכר של המח"ר לשנים 1976-77  נושאים משותפים לארגוני האקדמאים בהסתדרות לדיון עם המעסיקים הציבוריים לחידוש הסכמי שכר לשנים 1976-77  המלצות ועדת פרופ' ברקאי בדבר תביעות והשגות המהנדסים  פרוטוקול מישיבת המזכירות הארצית  מו"מ על חידוש ההסכם הקיבוצי לשנים 1976-77  רשימת התביעות לחידוש הסכם השכר של המח"ר  הסכם לדרוג ותפקוד הספרנים האקדמאים  ביצוע הסכם השכר לשנים 1972-73  חישוב תוספת הותק של עובדים אשר עברו מן הדירוג האחיד לדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח  הסכם קיבוצי כללי של האקדמאים במדעי החברה והרוח לשנים 1972-74  הסכם קיבוצי כללי שנערך ביום 4.2.1971 ועוד.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-61675/12 18/02/1971 המועצה הציבורית לעבודה קהילתית התכתבויות בנושא עבודה קהילתית: הועידה בין לאומית לשירותים קהילתיים יהודים  חוזרים ועוד.
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-7435/17 01/03/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים – מרץ 1971 נושאים שונים כולל סקירת עתונות ודיווחי עתונות בנושא החלפת השומר החטוף רוזנואסר במודיע לבנוני  דיוני הארבע ( ארה"ב  בריטניה  צרפת וברית המועצות) בנוגע למזרח התיכון  המועצה הלאומית הפלסטינית ועוד.
משרד הבינוי והשיכון גל-3431/24 04/04/1971 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – אתרים לשיקום דו"חות מטעם משרד השיכון וחברת "עמידר" על דיור פגום לפי אזורים (כולל דו"ח על מצב התפיסב במעברות בצריפים)  רשימות מטעם מחוזות משרד השיכון של אזורי (שכונות) היקום בירושלים  תל אביב  חיפה וערים אחרות  מזכרים והתכתבות בין אנשי הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום (בהנהלת צבי תירוש)  מחוזות משרד השיכון  חברת "חלמיש" ועיריית תל אביב בנוגע לאיתור השכונות הדרושות שיקום (בניוחד בתל אביב) ובנושאים הקשורים לכך.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22904/34 04/07/1971 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – סולם צור בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית מס' 1490 – תחנת דלק אזור תעשיה סולם צור ותכנית ג' 1490. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הבינוי והשיכון גל-3427/29 10/08/1971 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – מורשה (מוסררה) שיקום שכונת מורשה (מוסררה) – שיפוץ בתים  קביעת סדרי עדיפויות לשיקום משפחות  הטיפול במבנים  אכלוס מחדש של הדירות המתפנות לאחר שיפוצן  תכנון אורבני לגבי שיקומו הפיזי של מתחם מורשה  סקרים בנושא ועוד
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5915/12 27/09/1971 עמר תיקון לתכנית בנין עיר מפורטת ד/437 ב/10 עומר (חלוקת חלקה 1001 למגרשי בניה) – אישור התוכנית והפקדתה. בתיק גם תשריט.
חומר מדיני חצ-4568/1 01/11/1971 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ג'
לשכת ראש הממשלה א-7051/8 25/02/1972 ביקור רה"מ בושינגטון פרוטוקול פגישה בין שה"ח אבן לשליח גונאר יארינג  פרוטוקול פגישה בין מ"מ רה"מ אלון לגונאר יארינג  שיחת רה"מ מאיר עם מ"מ שה"ח ארה"ב ראש שיחות רבין עם קיסינג'ר ועם סיסקו   שיחת דיניץ עם קיסינג'ר  ביקור גולדה מאיר בוושינגטון  ועוד.
המינהל לשלטון מקומי גל-4452/6 10/03/1972 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – עכו בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – עכו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3004/610 23/03/1972 אליפות אירופה בכדורסל אליפות אירופה בכדורסל – שחקן קבוצת יוגופלסטיקה מנסה לקלוע סל מול שחקן קבוצת איגניס דינו מנגין. האיטלקים ניצחו במשחק 69-70.
לשכת ראש הממשלה א-7053/19 01/09/1972 דיווחי פרופ' א.ד. ברגמן. צילום דיווח של פרופ' א.ד. ברגמן על פגישה עם שני נציגי האקדמיה הרוסית למדעים – הלסנקי – 17.9.1972
מינהל חירום גל-21114/12 07/09/1972 משק לשעת חרום (מל"ח) – ועדת מל"ח עליונה. סיכומי דיונים של ועדת מל"ח עליונה – תכנון מערך המזון למלחמה  תכנון מלאי ואספקת מזון  אספקת תרופות  אספקת מספוא  תכנון אמצעי הובלה (יבשתית וימית)  כוח אדם למפעלים חיוניים  מערך האישפוז  מפעלים חיוניים ועוד. לקחים ומסקנות ראשוניים מהמלחמה  שמירת כוננות מל"ח  הפעלת הגדנ"ע בסגרת מל"ח.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/309 31/12/1972 ראש הממשלה גולדה מאיר  מצביעה בבחירות לכנסת השמינית. ראש הממשלה גולדה מאיר  מצביעה בבחירות לכנסת השמינית.
לשכת היועץ לענייני ערבים גל-13906/5 01/01/1973 בית-הספר כאבול – מכתב המנהל בקשר לביה"ס
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/319 06/01/1973 מצרים-הפרדת כוחות משגר טילי-כתף סאם 7  מהסוג שנתפס ע"י כוחות ישראל במלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/320 07/01/1973 מצרים-הפרדת כוחות דליקה בבאר נפט באבו רודס אשר במפרץ סואץ; לטענת ישראל – הדליקה פרצה כתוצאה מתאונה ולא באופן מכוון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3004/540 04/02/1973 בנימין תלם וישראל ליברטוב מפקד חיל הים  אלוף בנימין תלם  נוגע בדגם ספינת הטילים החדשה מדגם "רשף" הנבנית במספנת ישראל. לידו יושב מנהל מספנת ישראל  ישראל ליברטוב (במהלך מסיבת עיתונאים).
משרד הבינוי והשיכון גל-63742/1 01/03/1973 אישורי תוכנית לצרכי רישום – מחוז מרכז אישורי תוכנית לצרכי רישום – מחוז מרכז.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/537 01/03/1973 פוסטרים של החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלשתין שני פוסטרים של החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלשתין. יום השנה הרביעי והחמישי של החזית הדמוקרטית.
הטלויזיה החינוכית הישראלית גל-9188/7 12/04/1973 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה – גם אנו שופטים – חברות 2 תכנית הטלויזיה החינוכית "גם אנו שופטים" – חברות 2 (סמים). תמליל הפרק  פירוט הסרטה.
לשכת ראש הממשלה א-7066/2 04/05/1973 חילופי מברקים – דיווחים חילופי דיווחים בין השגריר דיניץ למנכ"ל משה"ח גזית  סקירות אמ"ן עיסקת הפנטומים המיועדת עם סעודיה  יהודי בריה"מ  הצעות להסדר עם מצרים ועוד.
לשכת ראש הממשלה א-8218/12 04/05/1973 מברקים – ירושלים – וושינגטון הנחיותמשה"ח לשגריר דיניץ  לשיחתו עם קיסינג'ר לקראת פגישת האחרון עם חאפז איסמעיל  משמעויות עיסקת הפנטומים בין ארה"ב לסעודיה.
לשכת ראש הממשלה א-7064/9 13/05/1973 דו"חות על מדיניות ארה"ב  על מדיניות כוללת כלפי המזרח התיכון  מגעים עם מצרים דו"ח של דיניץ לגולדה המכיל הערכותיו בנושאים שונים הנוגעים ליחסי ארה"ב ישראל כולל השלכות פרשת ווטרגייט עלינו  הערכת מודיעין על מהלך צפוי אמריקאי בנושא הסכסוך  סקירת מודיעין על המגעים בין הממשל האמריקאי למצרים.
נציגות ישראל בצרפת חצ-10767/1 01/06/1973 אלבום תצלומים מס' 5 – חגיגות 25 למדינת ישראל  יוני 1973. אלבום תצלומים לציון 25 שנה למדינת ישראל.
הטלויזיה החינוכית הישראלית גל-9205/24 01/06/1973 הטלויזיה הלימודית: תוכניות שונות – דו"חות סקר – גם אנו שופטים סיכום מבדק באולפן של המשדר הראשון בסדרה  "גם אנו שופטים" (יוני 1973)  שאלון לתלמידים וסיכום הממצאים. דעות מורים ותלמידים על הסדרה "גם אנו שופטים" בטלוויזיה החינוכית -דוחות סקר. פירוט הממצאים  מסקנות והמלצות (מאי 1975).
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/261 01/08/1973 שגריר ארצות-הברית בישראל  קיטינג קנט שגריר ארצות-הברית בישראל  קיטינג קנט בזמן מלחמת יום-הכיפורים.
הטלויזיה החינוכית הישראלית גל-9188/4 03/08/1973 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה – גם אנו שופטים – \מים לשניים תכנית הטלויזיה החינוכית "גם אנו שופטים"  הפרק "מים לשניים" – חומר רקע למשדר  התכתבות עם המפיקה (רישה טירמן)  תסריט.
לשכת ראש הממשלה טס-10140/1 01/09/1973 ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר במועצת אירופה שהתכנסה בשטרסבורג ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר במועצת אירופה שהתכנסה בשטרסבורג  ערב מלחמת יום הכיפורים; תצלומים מהכנס ועם אנשי הקהילה היהודית בשטרסבורג.
לשכת ראש הממשלה טס-10140/2 01/09/1973 ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר במועצת אירופה ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר במועצת אירופה שהתכנסה בשטרסבורג בראשית אוקטובר 1973 – ערב מלחמת יום הכיפורים – תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/196 01/10/1973 חיילים ברמת הגולן חיילים מחייכים ועושים את סימן הנצחון בידיהם (V) ברמת-הגולן  מלחמת יום-הכיפורים.
לשכת ראש הממשלה טס-10140/3 01/10/1973 נאום ראש הממשלה גולדה מאיר במועצת אירופה נאום ראש הממשלה גולדה מאיר במועצת אירופה שהתכנסה בשטרסבורג  ערב מלחמת יום הכיפורים. עיקר הנאום היה מחאה נגד כוונת אוסטריה לסגור מחנה מעבר של יהודים היוצאים מברית-המועצות בדרכם לישראל – קטעי עיתונות ותצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/197 01/10/1973 חיילים ברמת הגולן חיילים ישראלים ברמת-הגולן בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/198 01/10/1973 טנק ישראלי ברמת הגולן טנק ישראלי מתקדם ברמת-הגולן בימי מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/199 01/10/1973 ילדים במקלט ברמת הגולן ילדים במקלט של אחד הקיבוצים ברמת-הגולן בימי מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/165 01/10/1973 תרומת דם אזרחים בתל-אביב תורמים דם בתקופת מלחמת יום הכיפורים. בתיק – 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/166 01/10/1973 חיילות במשרד חיילות במשרד בתקופת מלחמת יום הכיפורים. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/167 01/10/1973 טנק סורי בוער טנק סורי בוער כתוצאה מפעולה ישראלית ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/168 01/10/1973 רחוב בתל אביב תמונות רחוב בתל-אביב בתקופת מלחמת יום-הכיפורים. בתיק – 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/169 01/10/1973 תלמידים צובעים פנסי מכוניות תלמידים בתל-אביב צובעים את פנסי המכוניות כדי לעמעם את אורם בתקופת מלחמת יום הכיפורים. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/173 01/10/1973 אזרחים קונים עיתונים בתל אביב אזרחים קונים עתונים ברחוב בתל אביב בתקופת מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/151 01/10/1973 תלמידות "מחזיקות אצבעות" לחיילים בחזית תלמידות תיכון ברחוב בתל אביב "מחזיקות אצבעות" לחיילי צה"ל שבחזית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/36 01/10/1973 טנק ישראלי בסיני טנק ישראלי ובו שני אנשי צוות בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/463 01/10/1973 ענן עשן וכדור-אש מסמנים את המקום בו נפל מטוס הקרב המצרי מסוג YAK ענן עשן וכדור-אש מסמנים את המקום בו נפל מטוס הקרב המצרי YAK בתוך מצרים אחרי קרב נגד מטוס ישראלי מסוג מיראז'.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/153 01/10/1973 צוות רפואי מטפל בפצוע  צוות רפואי מטפל בפצוע באחד מבתי-החולים בת"א.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/159 01/10/1973  ילדים במקלט במלחמת יום כיפור  ילדים שוכבים על מיטות במקלט.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/160 01/10/1973 חיילים סמלת וסגן במשרד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/161 01/10/1973 חיילים ואזרחים חיילים ואזרחים בתחנת אוטובוס.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/162 01/10/1973 נזקי מלחמה בית הרוס מעל הכנרת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/442 01/10/1973 מפה – ישראל-סוריה הסכם הפסקת אש מפה צבאית רשמית המראה את עמדות ישראל בחזית הסורית  במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/391 01/10/1973 אלוף פיקוד הדרום  שמואל גונן (גורודיש) במהלך מלחמת יום הכיפורים. אלוף פיקוד הדרום  שמואל גונן (גורודיש) במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/577 01/10/1973 שני חיילים ישראלים  עוזרים לחיילים מצריים בפריקת ג'ריקנים עם מים עבור הארמיה השלישית המכותרת.    שני חיילים ישראלים  עוזרים לחיילים מצריים בפריקת ג'ריקנים עם מים עבור הארמיה השלישית המכותרת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/581 01/10/1973 יחסי-ידידות בין הסגן המצרי חמדי מהעיר אלכסנדריה לבין החייל הישראלי המשגיח על השבויים באיזור סואץ.  יחסי-ידידות בין הסגן המצרי חמדי מהעיר אלכסנדריה לבין החייל הישראלי המשגיח על השבויים באיזור סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/375 01/10/1973 שני חיילים ישראלים נהנים מהפסקה לעישון סיגריה  בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים.  שני חיילים ישראלים נהנים מהפסקה לעישון סיגריה  בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/559 01/10/1973 קבוצת חיילים ישראלים צוהלים באזור סואץ. קבוצת חיילים ישראלים צוהלים באזור סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/560 01/10/1973 טילים סובייטים מסוג SAN-3 באזור סואץ.  טילים סובייטים מסוג SAN-3 באזור סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/561 01/10/1973 דגל קע"מ [הקהיליה הערבית המאוחדת] תלוי מחלון בנין ניזוק בעיר סואץ.  דגל קע"מ [הקהיליה הערבית המאוחדת] תלוי מחלון בנין ניזוק בעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/565 01/10/1973 הנק גרינשפון  מוציא לאור מ"לס ואגס סן" ו"קולורדו ספרינגס"  ביחד עם אלוף משנה אלי בר-לב אחרי סיור בסיני  הנק גרינשפון  מוציא לאור מ"לס ואגס סן" ו"קולורדו ספרינגס"  ביחד עם אלוף משנה אלי בר-לב אחרי סיור בסיני עם קבוצה מה"בונדס".
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/571 01/10/1973 שרידי טנק. שרידי טנק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/572 01/10/1973 תמונה בלתי מזוהה תמונה בלתי מזוהה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/372 01/10/1973 שתי תרנגולות סקרניות סוקרות את ההסוואה האנטי-אוירית אי-שם בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים. שתי תרנגולות סקרניות סוקרות את ההסוואה האנטי-אוירית אי-שם בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/527 01/10/1973 יעקב שמשון שפירא  שר המשפטים הישראלי אשר התפטר מתפקידו.  יעקב שמשון שפירא  שר המשפטים הישראלי אשר התפטר מתפקידו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/529 01/10/1973 גשרים ניידים מעל לתעלת סואץ גשרים ניידים מעל לתעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/530 01/10/1973 האלוף אריאל שרון בחברת פקודיו.  האלוף אריאל שרון בחברת פקודיו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/482 01/10/1973 השחקנית הישראלית דליה לביא בביקור בבית-חולים השחקנית הישראלית דליה לביא בביקור בבית-חולים  חותמת לחייל על הגבס שעל ידו הפצועה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/316 01/10/1973 רכב פגוע  רכב פגוע במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/287 01/10/1973 פצצות 155 מ"מ  בשטח סלעי בשטח סוריה פצצות 155 מ"מ מוכנות להפעלה בשטח סלעי בשטח סוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/464 01/10/1973 חיילים רגליים ישראלים ומשוריין מתקדמים רגלית לעבר העיר איסמעליה חיילים רגליים ישראלים ומשוריין מתקדמים רגלית לעבר העיר איסמעליה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/268 01/10/1973 חייל ישראלי במלחמת יום-הכיפורים "מצוייד" באספקה קטנה. חייל ישראלי במלחמת יום-הכיפורים "מצוייד" באספקה קטנה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/270 01/10/1973 חייל ויונה אי-שם חייל ויונה אי-שם במהלך מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/277 01/10/1973 חייל סורי נלקח לשבי על-ידי כוחות ישראליים חייל סורי נלקח לשבי על-ידי כוחות ישראליים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/279 01/10/1973 חייל ישראלי במלחמת יום-הכיפורים נשען על אבן-דרך המציינת את המרחק לדמשק – דמשק עוד 56 ק"מ.  חייל ישראלי במלחמת יום-הכיפורים נשען על אבן-דרך המציינת את המרחק לדמשק – דמשק עוד 56 ק"מ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/281 01/10/1973 תמונתו של תת-אלוף אברהם מנדלר  מפקד עוצבת סיני  תמונתו של תת-אלוף אברהם מנדלר  מפקד עוצבת סיני במלחמת יום הכיפורים  בן 44 במותו  אשר נהרג בחזית המצרית במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/250 01/10/1973 עמדת האו"ם ליד תעלת סואץ במלחמת יום-הכיפורים. עמדת האו"ם ליד תעלת סואץ במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/251 01/10/1973 תלמידי בית-ספר חופרים תעלות בתקופת מלחמת יום-הכיפורים תלמידי בית-ספר חופרים תעלות בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/256 01/10/1973 טנקים ישראלים תחת אש בסוריה במלחמת יום-הכיפורים. טנקים ישראלים תחת אש בסוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/222 01/10/1973 חיילים ישראלים עושים את אות הניצחון.  חיילים ישראלים מסמנים בידיהם את אות הניצחון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/226 01/10/1973 דחפור ישראלי הורס בית בקוניטרה. דחפור ישראלי הורס בית בקוניטרה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/228 01/10/1973 הגברת שרוב ויולט. הגברת שרוב ויולט.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/231 01/10/1973 חיים הרצוג וקורט לייסלר. חיים הרצוג וקורט לייסלר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/232 01/10/1973 שתי מתנדבות משוויץ בקיבוץ. שתי מתנדבות משוויץ בקיבוץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/233 01/10/1973 אם צעירה ותינוקה בחצר ביתה. אם צעירה ותינוקה בחצר ביתה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/210 01/10/1973 נערות ישראליות מנפנפות לשלום לחיילים בזחל"ם שמתקדם לעבר רמת-הגולן נערה ישראלית מנופפת לשלום לחיילים בזחל"ם שמתקדם לעבר רמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/215 01/10/1973 חייל ישראל מסתכל על חברו המתפלל את תפילת השחרית  חייל ישראל מסתכל על חברו המתפלל את תפילת השחרית שלו כשהם רכובים על זחלם הנוסע במדבר סיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/219 01/10/1973 חייל ישראלי מטפל ברגליו בעת הפוגה במלחמת יום-הכיפורים חייל ישראלי מטפל ברגליו בעת הפוגה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/182 01/10/1973 תלמידי תיכון תל-אביביים ממלאים שקי-חול בשכונתם כדי להגן על מקלטים תלמידי תיכון תל-אביביים ממלאים שקי-חול בשכונתם כדי להגן על מקלטים בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/183 01/10/1973 ילדי בית-ספר מגישים פרח לחיילים ילדי בית-ספר מגישים פרח לחיילים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/185 01/10/1973 חיילים  אזרחים וילדי בית-ספר מחכים להסעה  חיילים  אזרחים וילדי בית-ספר מחכים להסעה  בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/186 01/10/1973 טנקים ישראלים בפעולה ברמת-הגולן במהלך הלחימה בחזית הסורית טנקים ישראלים בפעולה ברמת-הגולן במהלך הלחימה בחזית הסורית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/190 01/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר בהופעתה בטלויזיה ראש הממשלה גולדה מאיר בהופעתה בטלויזיה בתקופת מלחמת יום-הכיפורים  בו היא אומרת לעם בישראל כי אנו ננצח את המלחמה כנגד מצרים וסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/48 01/10/1973 טנק ישראלי מתקדם לעבר הגבול הסורי טנק ישראלי מתקדם לעבר הגבול הסורי.
ישיבות ממשלה א-7150/3 01/10/1973 תיק מכתבים יוצאים (שוטף) של מזכירות הממשלה מכתבים יוצאים מאת מזכירות הממשלה בנושאים שונים במהלך חודש אוקטובר 1973.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22824/14 02/10/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ירושלים גבעת שאול ב' תכנית 966א'-שינוי לתכנית 966  פיתוח אזור מגורים בגבעת שאול ב'  ירושלים (שינוי 3/74 לתכנית המתאר לירושלים). פרטי התוכנית  מתן תוקף ותשריט.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/125 06/10/1973 חיילים מתפללים קבוצת חיילים ישראלים אי-שם  מקיימים תפילה לצידי הדרך ביום הכיפורים  היום בו פרצה המלחמה. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/130 06/10/1973 טנקים ישראלים 2 תצלומים: טנק ישראלי על צוותו  אי שם  ביום הראשון למלחמה. טנק ישראלי מתקדם לעבר החזית ביום השני לקרבות עם מצרים וסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/409 06/10/1973 צוות בטנק מפקד תותח ישראלי משתמש במזרון בתור שולחן כתיבה לתכנון המהלך הבא שלו  לידו אנשי הצוות שלו  במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/410 06/10/1973 בולדוזרים ישראלים מכינים קווי הגנה בולדוזרים ישראלים מכינים קווי הגנה  במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/411 06/10/1973 חיילים ישראלים בטנק בעיירה סורית חיילים ישראלים בטנק בעיירה סורית במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/412 06/10/1973 קהל חיילים בהופעה קהל חיילים צופה כנראה במופע בידור.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/417 06/10/1973 חיילים ישראלים אוטמים את אוזניהם בעת הפגזה כוחות ישראלים אוטמים את אוזניהם בעת הפגזתם על מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/418 06/10/1973 שבוי סורי בבית-חולים ישראלי שבוי סורי בבית-חולים ישראלי  חיילת מסייעת לו לאכול.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/419 06/10/1973 טנקים ישראלים בגדה המערבית של תעלת סואץ טנקים ישראלים בגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/4 06/10/1973 ספינות טילים חיילים ישראלים על ספינות טילים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/7 06/10/1973 פצועים ישראלים וסורים מקבלים טיפול בבית חולים שדה  פצועים ישראלים וסורים מקבלים טיפול בבית-חולים שדה ישראלי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/10 06/10/1973  פינוי פצועים בהליקופטר 3 תצלומים. פינוי פצועים בהליקופטר-נשיאתם על אלונקות והכנסתם להליקופטר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/11 06/10/1973 סוללת תותחים ישראלית מפגיזה מטרות בסוריה 3 תצלומים. סוללת תותחים ישראלית מפגיזה מטרות בסוריה  החיילים אוטמים אוזניהם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/12 06/10/1973 מלחמת יום הכיפורים מ. יושקו בחברת חייל ישראלי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/14 06/10/1973 חיילים ישראלים קוראים עתון בחזית חיילים ישראלים קוראים עתון בחזית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/16 06/10/1973 חיילים ישראלים בשוחה שני חיילים ישראלים בשוחה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/420 06/10/1973 משה דיין אוכל בשטח  משה דיין אוכל בשטח בעת ביקורו בגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/116 06/10/1973 רוה"מ מאיר גולדה בהופעתה בטלויזיה ביום פרוץ המלחמה רוה"מ מאיר גולדה בהופעתה בטלויזיה בלילה  פונה לציבור הישראלי בקשר לאזעקה שנשמעה במהלך היום.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/117 06/10/1973 חיילים ישראלים בנקודת איסוף  חיילים ישראלים בנקודת איסוף לחיילים בת"א  מחכים לאוטובוס שיקח אותם למחנה שלהם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/118 06/10/1973 חייל ישראלי מנקה את הרובה שלו חייל ישראלי מנקה את רובה ה"עוזי" שלו  אי שם בצפון  בזמן שדווח על פעולה בחזיתות סוריה ומצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/119 06/10/1973 שני חיילים ישראלים בצפון שני חיילים ישראלים בצפון  אחד עם גיטרה והשני עם ה"עוזי" שלו  כפי שנראו לפני הפעולה שהיתה באותו היום (6.10.1973) בצפון ישראל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/120 06/10/1973 עשן נישא מעל לנקודת ישוב ישראלית בצפון עשן נישא מעל לנקודת ישוב ישראלית בצפון כתוצאה מהפגזה סורית כבדה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/121 06/10/1973 חייל ישראלי פצוע מובל במשאית לבית חולים חייל ישראלי פצוע וחברו המנסה לנחמו מובלים ע"י משאית לבית-חולים  אי שם בצפון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/122 06/10/1973 נזקי מלחמה בישוב בצפון בנין שניזוק באחד מישובי ישראל בצפון  כתוצאה מהקרבות עם סוריה. דיירי הבנין שניזוק עומדים מחוצה לו ומביטים מסביב (2 תצלומים).
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/123 06/10/1973 שר הבטחון דיין משה במסיבת עתונאים שר הבטחון דיין משה במסיבת עתונאים בקשר לקרבות עם סוריה ומצרים (2 תצלומים עם הבעות פנים שונות של דיין במהלך מסיבת העיתונאים).
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/124 06/10/1973 שני טנקים ישראלים בקרב שני טנקים ישראלים בקרב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/17 06/10/1973 שיירה של כלי-רכב סוריים פגועים   שיירה של כלי-רכב סוריים הרוסים
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/323 06/10/1973 הורים שכולים ממלחמת יום-הכיפורים הורים שכולים ממלחמת יום-הכיפורים  2 תצלומים: אב שכול ואם שכולה מנוחמת על ידי חייל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/313 06/10/1973 חיילים בחזית חיילים מחייכים בחזית  מחזיקים בידיהם שרידים כלשהם (אולי חלק מחופת תא טייס של מטוס מופל).
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/314 06/10/1973 ארוחת חיילים באוהל צבאי קבוצת חיילים וקצינים ישראלים אוכלים את ארוחתם בתוך אוהל בעת מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/315 06/10/1973 אזרחים ערבים בשיחה עם קצין ישראלי בכפרם  אזרחים ערבים בשיחה עם קצין ישראלי בכפרם בעת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/126 07/10/1973 מטוס פנטום ישראלי  מטוס פנטום ישראלי נוחת בשדה תעופה אי-שם בישראל  לשם תידלוק בין משימה אחת לשניה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/131 07/10/1973 תרומת דם אשה צעירה בבדיקת לחץ דם  לפני מתן תרומת דם בת"א  ביום השני לקרבות עם מצרים וסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/132 07/10/1973 שר הבטחון משה דיין במסיבת עתונאים  שר הבטחון משה דיין במסיבת עתונאים חוזה את הנצחון הקרוב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/133 07/10/1973 אנשים עומדים בתור בכניסה לסופרמרקט בתל אביב אנשים עומדים בתור בכניסה לסופרמרקט בתל אביב  יום לאחר פרוץ המלחמה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/134 07/10/1973 נזקי מלחמה במגדל העמק בתים שנפגעו בישוב מגדל העמק כתוצאה מהפגזה סורית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/136 07/10/1973 כוחות משוריינים ישראלים מתקדמים לעבר רמת הגולן  4 תצלומים: כוחות משוריינים ישראלים מתקדמים לעבר רמת הגולן ביום השני לקרבות- טור שריון עולה לרמת הגולן  חיילים ישראלים וטנקים (שריון וחרמ"ש) מתקדמים לעבר החזית הסורית דרך כביש ברמת הגולן  טנק ישראלי באחד מצירי הלחימה בשטח רמת הגולן שנכבש ע"י סוריה  זחל"מים בעת המתנה בקרבות רמת הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/137 07/10/1973 סטודנטים לרפואה מתנדבים בבית-חולים סטודנטים ישראלים לרפואה מתנדבים בבית-חולים ירושלמי (שערי צדק) לטפל בפצועים ממלחמת יום הכיפורים. בתמונה-הסטודנטים המתנדבים נאספים מחוץ לבית החולים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/143 08/10/1973 שר הבטחון משה דיין משוחח עם קציניו  שר הבטחון משה דיין משוחח עם קציניו (רחבעם זאבי  שמואל גונן) על מצב הקרבות במצרים וסוריה  בעת סיור בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/144 08/10/1973 צוותי טנקים ישראלים  2 תצלומים: שני צעירים מתבוננים בצוות טנק ישראלי הבודק את רכבו. שני צוותי טנקים ישראלים בודקים את רכביהם המשוריינים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/145 08/10/1973 תותחן נוסע בחלק האחורי של מכונית משא הגוררת תותח תותחן נוסע בחלק האחורי של מכונית משא הגוררת תותח תחת הגשם הכבד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/146 08/10/1973 שתי צעירות ישראליות יושבות על הדרך בסיני  שתי צעירות ישראליות יושבות על הדרך בסיני ליד שלט המכוון למשאבי שדה  ברקע נראה טנק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/147 08/10/1973 מנוחת לוחמים בסיני חיילים ישראלים נחים מתחת לטנק בסיני. בטנק יושבים אנשי צוות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/148 08/10/1973 טנק ישראלי בסיני טנק ישראלי מפלס את דרכו בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/149 08/10/1973 ג'יפ ישראלי מצוייד במרגמות נע ברחובות ירושלים ג'יפ ישראלי מצוייד במרגמות נע ברחובות ירושלים. על הג'יפ יושבים שלושה חיילים עם קסדות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/150 08/10/1973 ג'יפים צבאיים בירושלים תור ארוך של ג'יפים ישראלים משתלב בתנועה האזרחית ברחוב ירושלמי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/152 08/10/1973 רחוב דיזנגוף ביום השלישי למלחמה רחוב דיזנגוף ביום השלישי למלחמה  הולכי רגל ואנשים יושבים בבתי קפה ליד החנויות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/154 08/10/1973 הרמטכ"ל  רב אלוף דוד אלעזר במסיבת עתונאים בתל אביב  הרמטכ"ל  רב אלוף דוד אלעזר במסיבת עתונאים בתל אביב  הודיע ש"נשבור את העצמות" של הכוחות הערביים. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/155 08/10/1973 חייל ישראלי חוטף תנומה בשטח חייל ישראלי חוטף תנומה בשטח  במקום מוצל  ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/156 08/10/1973 טנקים ישראלים מתקדמים בכבישי רמת הגולן טנקים ישראלים מתקדמים בכבישי רמת הגולן בזמן שהקרבות בחזית הסורית נמשכים. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/135 08/10/1973 כוחות חמושים ישראלים עוברים דרך כפר דרוזי ברמת הגולן. 2 תצלומים: טנקים ישראלים בעמדות ברמת הגולן. כוחות חמושים ישראלים עוברים דרך כפר דרוזי ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/138 08/10/1973 קרובי משפחה נאספים מחוץ לבית חולים ירושלמי כדי לקבל מידע על הפצועים קרובי משפחה נאספים מחוץ לבית חולים ירושלמי (ביקור חולים?) כדי לקבל מידע על הפצועים
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/139 08/10/1973 מתפללים בכותל יהודים דתיים מתפללים בכותל המערבי בירושלים בזמן שהמלחמה נמשכת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/140 08/10/1973 חיילים חמושים שומרים על הכותל המערבי  שני חיילים חמושים שומרים על הכותל המערבי בירושלים בימי המלחמה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/141 08/10/1973 אזרחים תורמים דם אזרחי תל-אביב מאזינים לחדשות על הקרבות במלחמה  בזמן שאזרחים אחרים תורמים דם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/142 08/10/1973 פצוע באלונקה מובל לבית חולים אחד מפצועי מלחמת יום-הכיפורים מובל על אלונקה לבית-חולים בת"א.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/164 09/10/1973 חיילי צה"ל ברמת הגולן 3 תצלומים מחזית הצפון: 1)כוחות ישראלים מתקדמים ברכב ברמת הגולן  אחד החיילים מנופף בידו 2)צוותי טנקים ישראלים במנוחה לפני ההסתערות על העמדות הסוריות ברמת הגולן 3) מפקד טנק ישראלי נותן סימן (בטלפון ובהרמת דגל) להתקפה על עמדות סוריות ברמת הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/170 09/10/1973 מטוס "סקייהוק" (עיט) מגיש סיוע  מטוס "סקייהוק" (עיט) מגיש סיוע צמוד לכוחות המסתערים במתקפת הנגד ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/171 09/10/1973 הרמטכ"ל רב אלוף דוד אלעזר מבקר באחת החזיתות  הרמטכ"ל רב אלוף דוד אלעזר מבקר באחת החזיתות בלווי יצחק רבין ועוזרו אבנר שלו בתקופת מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/172 09/10/1973 נזקי מלחמה מגדל העמק תושבי מגדל העמק מסתכלים על הנזק שנגרם בבנין דירות כתוצאה מהפגזה סורית. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/174 09/10/1973 נזקי מלחמה קיבוץ גבת טיל רוסי מסוג "פרוג" פגע בקיבוץ גבת וגרם נזק בבניינים. מרדכי צור  קצין ההגנה האזרחית של הקיבוץ מצולם ליד לולי הפעוטות ומצביע לעבר כיוון הירי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/175 09/10/1973 תיירים בנצרת קבוצת תיירים יוצאת מביקור בכנסית הבשורה בנצרת כאשר לא רחוק משם המלחמה נמשכת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/176 09/10/1973 תת-אלוף אהרון יריב   עוזר מיוחד לרמטכ"ל וראש אמ"ן לשעבר במסיבת עתונאים בתל-אביב תת-אלוף אהרון יריב   עוזר מיוחד לרמטכ"ל וראש אמ"ן לשעבר במסיבת עתונאים בתל-אביב בתקופת מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/177 09/10/1973 טנקים ישראלים ברמת הגולן טנקים ישראלים חונים לצידי הדרך ברמת-הגולן בשעת הקרבות עם הכוחות הסורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/178 09/10/1973 טנקים ישראלים ברמת הגולן טור טנקים עובר ליד טנק סורי שנשרף ברמת-הגולן במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/179 09/10/1973 טנקים ישראלים ברמת הגולן טור של טנקים ישראלים עובר על פני טנק סורי הרוס ברמת-הגולן במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/180 09/10/1973 טנקים ישראלים ברמת הגולן 2 תצלומים: טור של תותחי "הוביצרס" מוכנים לפעולה ברמת הגולן בתקופת מלחמת יום-הכיפורים. טור טנקים ישראלי עובר ליד שרידי טנק סורי במהלך פעילות ברמת הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/157 09/10/1973 מסוקי צה"ל בפעולה מסוקי צה"ל בפעולה במהלך הקרבות המתמשכים בין ישראל למצרים וסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/158 09/10/1973 תותחים ישראלים בפעולה נגד עמדות סוריות ברמת הגולן.   תותחים ישראלים 155 מ"מ בפעולה נגד עמדות סוריות ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/127 09/10/1973 אזרחים בתל אביב 2 תצלומים מן העורף בתל אביב: אזרחים ישראלים נהנים מזיו השמש בבתי קפה ברחוב ראשי בת"א  בזמן שהקרבות במזרח התיכון נמשכים. צעירים ישראלים ליד חנויות בתל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/128 09/10/1973 אזרחים בתל אביב אזרחים ישראלים נרגעים על שפת הים של ת"א  בזמן שהקרבות עם מצרים וסוריה נמשכים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/129 09/10/1973 נזקי מלחמה-קיבוץ גבת תושבי קיבוץ גבת בודקים בין חורבות ביתם לאחר שהוא נפגע מפגיעת טיל רוסי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/6 09/10/1973 טנק סורי נטוש טנק סורי שנפל לתוך תעלת הנ"ט ליד הגבול עם סוריה במהלך הלחימה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/19 09/10/1973 שבויים סוריים  3 תצלומים: שבויים סוריים מכוסי עיניים וכבולים בידיים וגופת חייל סורי בכפר בדרום סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/191 10/10/1973 תותח מתנייע ברמת הגולן תותח מתנייע ישראלי ("הוביצר") נע בכביש ברמת-הגולן בסיוע לכוחות צה"ל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/192 10/10/1973 חייל סורי חייל סורי הרוג שוכב ליד הטנק שלו ברמת-הגולן במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/194 10/10/1973 טנק ישראלי פגוע ברמת הגולן טנק ישראלי פגוע ברמת-הגולן במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/181 10/10/1973 נשים מגישות משקאות ועוגות לחיילים ישראלים בבאר-שבע נשים מגישות משקאות ועוגות לחיילים ישראלים בבאר-שבע  בדרך המובילה לסיני בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/237 10/10/1973 פטר קנופ ונילס לודין – צלמים משוודיה שצילמו במהלך מלחמת יום הכיפורים פטר קנופ ונילס לודין – צלמים משוודיה שצילמו במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/238 10/10/1973 טנקים בחזית טנקים בחזית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/239 10/10/1973 עמדה ערבית כבושה עמדה ערבית כבושה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/184 10/10/1973 אנשי חיל-הרפואה מפנים מהליקופטר חייל פצוע ומביאים אותו לבית-חולים אי-שם בישראל אנשי חיל-הרפואה מפנים מהליקופטר חייל פצוע ומביאים אותו לבית-חולים אי-שם בישראל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/188 10/10/1973 שלטים מטעם הג"א [הגנה אזרחית] מזכירים לציבור לשמור על כללי האפלה שלטים מטעם הג"א [הגנה אזרחית] מזכירים לציבור לשמור על כללי האפלה בתקופת מלחמת יום-הכיפורים  וגם מנחים אותו בקשר לכללי הנשמה מלאכותית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/189 10/10/1973 מכוניות-משא ישראליות מוטענים במים עומדות בטור ארוך לצדי הדרך בסיני מכוניות-משא ישראליות מוטענים במים עומדות בטור ארוך לצדי הדרך בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/195 11/10/1973 טנק סורי ברמת-הגולן  טנק סורי ברמת-הגולן במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/200 11/10/1973 חיילים ברמת הגולן 2 תצלומים: חייל ישראלי בעמדת הגנה ברמת-הגולן במלחמת יום-הכיפורים. שני טנקים ישראלים על צוותם ברמת הגולן בעת המלחמה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/8 11/10/1973 רכב משוריין תחת הפגזה סורית  רכב משוריין תחת הפגזה סורית בכפר סורי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/9 11/10/1973 חייל ישראלי בחברת אזרח סורי חייל ישראלי יושב ומעשן על הקרקע בחברת אזרח סורי בעיירה סורית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/13 11/10/1973 חיילי צה"ל בנקודה הקרובה ביותר לדמשק חיילי צה"ל במובלעת הסורית בנקודה הקרובה ביותר לדמשק
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/18 11/10/1973 כפר סורי שנכבש על ידי צה"ל כפר סורי  כמה ק"מ מדמשק  נכבש ע"י צה"ל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/236 11/10/1973 חייל סורי הרוג ברמת-הגולן חייל סורי הרוג ברמת-הגולן  ברקע טנק סורי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/202 11/10/1973 מסוק ישראלי מסוג HV-1E ממריא ברמת-הגולן מסוק ישראלי מסוג HV-1E ממריא ברמת-הגולן בימי מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/203 11/10/1973 קבוצת חיילים ישראלים מנצלים רגע של הפוגה כדי להתרחץ בזרם מים בקרבת הקרבות ברמת-הגולן קבוצת חיילים ישראלים מנצלים רגע של הפוגה כדי להתרחץ בזרם מים בקרבת הקרבות ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/204 11/10/1973 חיילים מחיל-רפואה מפנים חייל ישראלי פצוע חיילים מחיל-רפואה מפנים חייל ישראלי פצוע  בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/205 11/10/1973 זחל"ם ישראלי מתקדם בחולות בסיני  זחל"ם ישראלי מתקדם בחולות בסיני במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/206 11/10/1973 חייל ישראלי מתגלח גילוח מהיר תוך כדי מלוי תפקידו  חייל ישראלי מתגלח גילוח מהיר תוך כדי מלוי תפקידו במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/207 11/10/1973 השחקן הישראלי חיים טופול בשיחה עם קצין ועם אזרח ברמת-הגולן.  השחקן הישראלי חיים טופול בשיחה עם קצין ועם אזרח ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/208 11/10/1973 משפחה ישראלית בת אביב חוגגת את חג הסוכות בלי בניה המגוייסים משפחה ישראלית בת אביב חוגגת את חג הסוכות בלי בניה המגוייסים במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/209 11/10/1973 חופי תל אביב אשר כרגיל בימי חג-הסוכות מלאי ישראלים חוגגים – נמצאים ריקים מאדם חופי תל אביב אשר כרגיל בימי חג-הסוכות מלאי ישראלים חוגגים – נמצאים ריקים מאדם בימי מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/211 11/10/1973 שרידי טנקים סורים הרוסים ברמת-הגולן.  שרידי טנקים סורים הרוסים ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/212 11/10/1973 טנקים סורים מתוצרת רוסיה מסוג T-67 שנלקחו מהסורים במהלך הלחימה ברמת הגולן טנקים סורים מתוצרת רוסיה מסוג T-67 שנלקחו מהסורים במהלך הלחימה ברמת הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/213 11/10/1973 כלי-רכב משוריין נוסע אחרי טור משוריין בחולות סיני לעבר תעלת סואץ כלי-רכב משוריין נוסע אחרי טור משוריין בחולות סיני לעבר תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/214 11/10/1973 טורים משוריינים של כוחות ישראלים תופסים עמדות במדבר סיני טורים משוריינים של כוחות ישראלים תופסים עמדות במדבר סיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/216 11/10/1973 חייל ישראלי חמוש בסיור ברחוב הראשי בעזה חייל ישראלי חמוש בסיור ברחוב הראשי בעזה בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/242 12/10/1973 חייל בספינת חיל-הים בעלת תותח נגד מטוסים בתצפית. חייל בספינת חיל-הים בעלת תותח נגד מטוסים בתצפית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/243 12/10/1973 איש צוות טכני מתקן טנק בעיצומם של הקרבות  מבצע איש חוליה טכנית תיקונים בטנק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/244 12/10/1973 חייל סורי שנמצא פצוע תחת הטנק שלו מקבל טיפול רפואי  מים ומזון.  חייל סורי שנמצא פצוע תחת הטנק שלו מקבל טיפול רפואי  מים ומזון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/221 12/10/1973 טנק סורי הרוס וחייל הרוג לצידו. טנק סורי הרוס וחייל הרוג לצידו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/223 12/10/1973 שני טנקים סורים עזובים ברמת-הגולן.  שני טנקים סורים עזובים ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/224 12/10/1973 שורה ארוכה של מכוניות אספקה סוריות אשר נלכדו  ונחרבו על-ידי כוחות ישראל בתוך שטח סורי  שורה ארוכה של מכוניות אספקה סוריות אשר נלכדו  ונחרבו על-ידי כוחות ישראל בתוך שטח סורי בימי מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/227 12/10/1973 כוחות ישראליים על זחל"מים נעים לכיוון דמשק כוחות ישראליים על זחל"מים נעים לכיוון דמשק בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/230 12/10/1973 חייל ישראלי רץ כדי לקבל מחסה מפגזים סורים שנפלו בקרבת המשאית שלו בדרך לדמשק. חייל ישראלי רץ כדי לקבל מחסה מפגזים סורים שנפלו בקרבת המשאית שלו בדרך לדמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/234 12/10/1973 חיילים ישראלים צוהלים כשהם עוברים בטור משוריין את גבול סוריה חיילים ישראלים צוהלים כשהם עוברים בטור משוריין את גבול סוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/235 12/10/1973 חייל סורי פצוע שוכב מתחת לשרידים של טנק סורי ברמת-הגולן חייל סורי פצוע שוכב מתחת לשרידים של טנק סורי ברמת-הגולן  שם נמצא ופונה על-ידי כוחות ישראליים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/240 12/10/1973 חיילים חוזרים הביתה אחרי שירותם בחזית המצרית במלחמת יום-הכיפורים.  חיילים חוזרים הביתה אחרי שירותם בחזית המצרית במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/217 12/10/1973 משקיפי או"ם עוזבים את עמדתם ברמת-הגולן משקיפי או"ם עוזבים את עמדתם ברמת-הגולן ושיירה ישראלית מתקדמת לעבר הגבול הסורי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/220 12/10/1973 חיילים ישראלים נחים לפני הקרב במלחמת יום-הכיפורים.  חיילים ישראלים נחים לפני הקרב במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/5 13/10/1973 גולדה מאיר במסיבת עתונאים ראש הממשלה גולדה מאיר במסיבת עתונאים בל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/262 13/10/1973 שרידי משאית סורית בתוך בית הרוס בחוסנייה  דרום מערבית לסוריה שרידי משאית סורית בתוך בית הרוס בחוסנייה  דרום מערבית סוריה ברקע טנק סורי עזוב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/263 13/10/1973 נגמ"ש ישראלי תחת אש סורית נגמ"ש ישראלי תחת אש סורית בשטח סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/264 13/10/1973 ראשת הממשלה גולדה מאיר במסיבת עיתונאים ראשת הממשלה גולדה מאיר במסיבת עיתונאים בה הכריזה ש"כוחות ישראל נמצאים בדרך המובילה לדמשק".
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/265 13/10/1973 כוחות ישראליים בדרך לדמשק.  כוחות ישראליים בדרך לדמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/266 13/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר במסיבת עיתונאים ראש הממשלה גולדה מאיר במסיבת עיתונאים בה היא הודיעה שאין לישראל כוונות לסגת לגבולות 1967.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/245 13/10/1973 הליקופטר מצרי בקרבת תעלת סואץ.  הליקופטר מצרי בקרבת תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/246 13/10/1973 חיילי צה"ל בשעת תפילה  עוטים טליתות על ראשיהם מלחמת יום כיפור – תפילה באמצע המדבר (הגזרה הדרומית) – חיילי צה"ל בשעת תפילה  עוטים טליתות על ראשיהם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/247 13/10/1973 חייל מברך על ארבעת המינים חיילים חוגגים את חג-הסוכות במדבר בתקופת מלחמת יום-הכיפורים. חייל מברך על ארבעת המינים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/248 13/10/1973 חיילים ישראלים מתקדמים לעבר דמשק במלחמת יום-הכיפורים. חיילים ישראלים מתקדמים לעבר דמשק במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/249 13/10/1973 חיילים ישראלים בסיני מתפללים בחג-הסוכות בתוך השוחות חיילים ישראלים בסיני מתפללים בחג-הסוכות בתוך השוחות (עמדות).
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/252 13/10/1973 טנק ישראלי מתמרן את התותח שלו כך שיוכל לאבטח את חיל-הרגלים הישראלי שמתקדם לעבר דמשק במלחמת יום-הכיפורים טנק ישראלי מתמרן את התותח שלו כך שיוכל לאבטח את חיל-הרגלים הישראלי שמתקדם לעבר דמשק במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/253 13/10/1973 שרידים של טנק סורי מסוג T-55 ושל שיירה משוריינת סורית ברמת הגולן שרידים של טנק סורי מסוג T-55 ושל שיירה משוריינת סורית (גדוד נ"מ סורי הושמד ליד מוצב 111 ברמת הגולן מפוזרים בחלק מהכביש המוביל לדמשק במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/254 13/10/1973 תותח ישראלי יורה לעבר קווי צבא סוריה במלחמת יום-הכיפורים. תותח ישראלי יורה לעבר קווי צבא סוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/255 13/10/1973 חייל סורי הרוג שוכב לצידי הדרך בה נפגע המשוריין שלו מאש ישראלית חייל סורי הרוג שוכב לצידי הדרך בה נפגע המשוריין שלו מאש ישראלית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/257 13/10/1973 בדואי והגמל שלו צופים על הטנקים הישראלים שעוברים בסיני במלחמת יום-הכיפורים.  בדואי והגמל שלו צופים על הטנקים הישראלים שעוברים בסיני במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/258 13/10/1973 מטוס פנטום ישראלי טס מעל לעמדה ישראלית במלחמת יום-הכיפורים.  מטוס פנטום ישראלי טס מעל לעמדה ישראלית במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/259 13/10/1973 טנק סורי מתוצרת רוסיה באמצע החורבות בעיר חוסנייה בדרום מערב סוריה במלחמת יום-הכיפורים.  טנק סוריה מתוצרת רוסיה באמצע החורבות בעיר חוסנייה בדרום מערב סוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/260 13/10/1973 איש חיל-רגלים ישראלי מסייר ברחובות חוסנייה  בדרום מערב סוריה אחרי שהעיר נכבשה ע"י הכוחות הישראליים.  איש חיל-רגלים ישראלי מסייר ברחובות חוסנייה  בדרום מערב סוריה אחרי שהעיר נכבשה ע"י הכוחות הישראליים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/282 14/10/1973 נהג זחל"מ ישראלי מסמן את תנועת הניצחון בידו נהג ישראלי בתוך זחל"ם מרים את ידו מאחורי לוחות הפלדה כדי לעשות את סמל הנצחון בעוד הוא מתקדם בטור משוריין לעבר דמשק במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/283 14/10/1973 שבויי מלחמה סורים אזרחים וחיילים סוריים שנלקחו כשבויי-מלחמה בעת שכוחות ישראליים התקדמו בתוך סוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/284 14/10/1973 חיילים ישראליים בדרך לדמשק חיילים ישראליים בדרך לדמשק ביום השמיני למלחמת יום-הכיפורים  כשהחום  המתח והאבק נותנים בהם את אותותיהם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/285 14/10/1973 דגל ישראל מונף במוצב ישראלי בשטח סוריה דגל ישראל מונף במוצב ישראלי בשטח סוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/286 14/10/1973 מכונית אספקה ישראלית נוסעת בין קונייטרה וסאסה מכונית אספקה ישראלית נוסעת בין קונייטרה וסאסה  לעבר כוחות ישראל המתקדמים בתוך שטח סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/288 14/10/1973 שר הבטחון משה דיין בהופעה בטלוויזיה במהלך המלחמה  שר הבטחון  משה דיין בהופעה בטלוויזיה ביום השמיני למלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/289 14/10/1973 חזית הצפון הדרך לדמשק תחת אש תותחים סורית  זחל"ם ישראלי ומכונית פרטית עם עתונאים תופסים מחסה ליד עמודי טלפון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/290 14/10/1973 שבויים סורים 2 צילומים: חיילים סורים אשר נותקו מיחידתם ונלקחו בשבי ע"י כוחות ישראליים  החיילים הסורים לבושים במדי הסוואה בתוך רכב צבאי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/291 14/10/1973 אם ותינוק בירושלים בזמן המלחמה אם צעירה ותינוקה בירושלים בזמן מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/292 14/10/1973 עתונאים בחזית הסורית עתונאים בחזית הסורית  שוכבים על הקרקע וברקע נראה עשן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/267 14/10/1973 שרידי משוריין סורי פזורים אי-שם בסוריה אחרי התקפה ישראלית. שרידי משוריין סורי פזורים אי-שם בסוריה אחרי התקפה ישראלית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/269 14/10/1973 טיפול רפואי בשדה הקרב אי-שם בסיני. טיפול רפואי בשדה הקרב אי-שם בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/271 14/10/1973 תותח של טנק ישראלי מכוון לעבר קווי מצרים תותח של טנק ישראלי מכוון לעבר קווי מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/272 14/10/1973 צוות נ.מ. [נגד מטוסים] בבסיס חיל-אויר. צוות נ.מ. [נגד מטוסים] בבסיס חיל-אויר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/273 14/10/1973 חיילים ישראלים בכלי-רכב משוריין מניפים את דגל ישראל בדרכם לכיוון דמשק.  חיילים ישראלים בכלי-רכב משוריין מניפים את דגל ישראל בדרכם לכיוון דמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/274 14/10/1973 זחל"ם ישראלי עובר את עמדת האו"ם ומתקדם לתוך שטח סורי. זחל"ם ישראלי עובר את עמדת האו"ם ומתקדם לתוך שטח סורי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/275 14/10/1973 מפציץ ישראלי מסוג "פנטום" צולל כדי להתקיף עמדה סורית במלחמת יום-הכיפורים. מפציץ ישראלי מסוג "פנטום" צולל כדי להתקיף עמדה סורית במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/276 14/10/1973 טור משוריין ישראלי מתקדם לעבר דמשק במלחמת יום-הכיפורים. טור משוריין ישראלי מתקדם לעבר דמשק במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/278 14/10/1973 שבוי סורי שותה מים בעוד חייל ישראלי מעביר קסדה עבורו.  שבוי סורי שותה מים בעוד חייל ישראלי מעביר קסדה עבורו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/280 14/10/1973 חיילים ישראליים רצים כדי לקבל מחסה מפני אש תותחים כבדה בשטח סלעי בתוך סוריה  חיילים ישראליים רצים כדי לקבל מחסה מפני אש תותחים כבדה בשטח סלעי בתוך סוריה בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/318 15/10/1973 נסיגת הכוחות הסוריים מאזור רמת-הגולן לכיוון דמשק נסיגת הכוחות הסוריים מאזור רמת-הגולן לכיוון דמשק  נשארים בשטח טנקים ומשאיות שרופות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/319 15/10/1973 חייל מחיל-הרפואה הישראלי נותן מים מתוך המימיה שלו לאשה זקנה חייל מחיל-הרפואה הישראלי נותן מים מתוך המימיה שלו לאשה זקנה שנמצאה בכפר נטוש על הדרך לדמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/303 15/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר מבקרת חייל ישראלי פצוע  ראש הממשלה גולדה מאיר עומדת לצד מיטתו של חייל ישראלי פצוע בבית חולים צבאי ליד תל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/305 15/10/1973 ילדים סורים עומדים ליד טנק ישראלי בכפר חרפה בסוריה ילדים סורים עומדים ליד טנק ישראלי בכפר חרפה בסוריה  ליד הר חרמון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/306 15/10/1973 חזית הצפון צוות של טנק ישראלי אשר ביחד עם עוד 5 טנקים השמיד לדבריו 25 טנקים סוריים בקרב בקרבת דמשק במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/307 15/10/1973 חייל ישראלי בבסיס ישראלי בשטח סוריה מכתיב מכתב הביתה לעתונאית חייל ישראלי בבסיס ישראלי בשטח סוריה מכתיב מכתב הביתה לעתונאית צעירה במשך מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/308 15/10/1973 חייל ישראלי שותה משקה קל במחנה בשטח סוריה חייל ישראלי לא מגולח נהנה ממשקה קל במחנה בשטח סוריה בזמן מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/309 15/10/1973 חזית הצפון חייל ישראלי מטעין את המרגמה שלו בשעה שחייל אחר משקיף על השטח במחנה בדרום סוריה במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/310 15/10/1973 חיילים ישראלים משתעשעים במחנה צבאי בשטח סוריה חיילים ישראלים שופעי עליצות במשחק "קאראטה" במחנה צבאי בשטח סוריה  במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/311 15/10/1973 חזית הצפון תותח של טנק סורי שיצא מכלל שימוש שנפל לידי כוחות צה"ל המתקדמים לתוך דרום מערב סוריה ב-15/10/1973
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/312 15/10/1973 חזית הצפון מפציץ סובייטי מסוג סוחוי-20 מתרחק באופק אחרי פגיעה ביחידה ישראלית המתקדמת בכביש עפר בשטח סוריה במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/317 15/10/1973 שבוי סורי שבוי ערבי נלקח ע"י חיילים ישראלים לבסיסם הצבאי  בעת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/293 15/10/1973 חזית הצפון כוחות סוריים נסוגים מרמת-הגולן בהשאירם אחריהם טנקים שרופים  משאיות  זחל"מים וחלקי ארטילריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/294 15/10/1973 חייל ישראלי רכוב על חמור בכפר סורי ליד קונייטרה חייל ישראלי רכוב על חמור בכפר סורי ליד קונייטרה. החמור נותר מאחור כאשר הסורים עזבו בעקבות התקדמות צה"ל במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/295 15/10/1973 חזית הצפון שורת אמבולנסים ישראליים עם דגל מגן דוד נוסעת אחרי טור משוריינים בדרך לדמשק במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/296 15/10/1973 חזית הצפון קורט לסלר בחזית הקרב בסאסא במלחמת יום-הכיפורים  עומד ליד טנק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/297 15/10/1973 תותח מתנייע ברמת הגולן תותח מתנייע "הוביצר" 155 מ"מ מכוון כלפי דמשק  ברקע רמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/298 15/10/1973 הבדרן דודו דותן מבדר את חיילי צה"ל בחזית הצפון  השחקן הישראלי דודו דותן מבדר את הכוחות הישראליים בחזית הסורית בזמן מלחמת יום-הכיפורים  דותן שר והחיילים מתקהלים סביבו ומוחאים כפיים. 2 צילומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/20 16/10/1973 שקי חול להגנה ברחובות תל אביב שקי-חול ברחובות ת"א מגינים מפני התקפה אוירית אפשרית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/21 16/10/1973 דוכן למכירת פנסים ומכשירי רדיו בתל אביב דוכן למכירת פנסים ורדיו-טרנזיסטורים בתל אביב  מצרך מבוקש כדי להאזין לחדשות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/22 16/10/1973 ציפי שביט מופיעה בפני קבוצת חיילים בסיני הזמרת ציפי שביט מופיעה בפני קבוצת חיילים בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/23 16/10/1973 פטרול ישראלי בעיר עזה פטרול ישראלי בעיר עזה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/24 16/10/1973 נערים ממלאים שקי-חול  נערים ממלאים שקי-חול בתל-אביב. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/25 16/10/1973 יחידת נ"מ ישראלית בסיני יחידת נ"מ ישראלית בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/373 16/10/1973 טנק ישראלי עם להב מיוחד של בולדוזר כדי לפנות את ההריסות שבדרך לדמשק במהלך מלחמת יום הכיפורים.  טנק ישראלי עם להב מיוחד של בולדוזר כדי לפנות את ההריסות שבדרך לדמשק במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/320 16/10/1973 גולדה מאיר מודיעה בכנסת שכוחות ישראליים חצו את תעלת סואץ  רוה"מ גולדה מאיר בשעת נאום בכנסת בו היא מודיעה שכוחות ישראליים חצו את תעלת סואץ כדי להלחם במצרים  במלחמת יום-הכיפורים. 2 צילומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/321 16/10/1973 חזית הצפון תותח 155 מ"מ (למעשה 203 מ"מ) אפוף בעשן   לאחר ירי על יעדים סוריים מדרום מערב לדמשק. ירי הדדי של טנקים וארטילריה היה עיקר הפעולה בחזית הסורית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/322 16/10/1973 קרב ארטילרי בסיני  קרב ארטילרי בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/324 16/10/1973 צעירים בירושלים ממלאים שקי חול להגנה צעירים בירושלים ממלאים שקי חול כהגנה מפני התקפה אווירית (המצרים הכריזו שיש להם טילים שיכולים להגיע עד לירושלים).
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/325 16/10/1973 דגל ישראל מתנופף מעל לחורבות של עיירה ברמת-הגולן  דגל ישראל מתנופף מעל לחורבות של עיירה ברמת-הגולן במלחמת יום-הכיפורים. השטח נפל בידי סוריה בימים הראשונים של המלחמה ונכבש מחדש על ידי צה"ל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/326 16/10/1973 חייל ישראלי בשעת סיור בעיר החרבה קוניטרה ברמת-הגולן חייל ישראלי מרווה את צמאונו במשקה קל בשעת סיור בעיר קונייטרה ברמת-הגולן  על רקע חורבות העיר  במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/327 16/10/1973 חייל ישראלי בשטח הסורי  חייל ישראלי בשטח סורי מביט ביונה ששותה מכוס נייר שהוא נתן לה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/328 16/10/1973 חורבות קוניטרה חורבות קוניטרה  כשברקע מתנשא לונה מינרט  במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/329 16/10/1973 חזית הצפון מסוק ישראלי טס מעל לשטח מפורז ברמת-הגולן במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/330 16/10/1973 חזית הצפון איש תצפית ישראלית מדווח על אש תותחנים מסוללות סוריות בעת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/331 16/10/1973 חזית הצפון נגמ"ש ישראלי חוצה שטח חולי סורי בקרבת קווי שביתת הנשק של 1967 בעת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/332 16/10/1973 חזית הצפון אנשי צוות נגמ"ש ישראלי מנופפים לשלום ועושים את אות הנצחון בשעה שרכבם נכנס לשטח סוריה  במהלך מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/333 16/10/1973 מלחמת יום הכיפורים אירנה מאסרקה וילדיה מצולמים בת"א.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/299 16/10/1973 חייל ישראלי משקיף על השטח בטנק בסיני חייל ישראלי מגודל שיער (נראה מאחור) יושב בתוך טנק בסיני מאחורי המקלע שלו  ומשקיף על השטח בשעת בוקר מוקדמת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/300 16/10/1973 מטוס תובלה אמריקאי מטוס תובלה אמרקיאי C-131 ממריא מבסיס חיל-אויר ישראלי אי-שם  אחרי פריקת ציוד צבאי בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/301 16/10/1973 שר הבטחון משה דיין עם קציני המטה שלו בסיני שר הבטחון משה דיין עם קציני המטה שלו אי-שם בסיני בתקופת מלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/302 16/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר מבקרת חייל ישראלי פצוע  ראש הממשלה גולדה מאיר מבקרת חייל ישראלי פצוע בבית חולים שיבא
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/27 17/10/1973 התרמת דם בתל אביב התרמת דם בניידת מד"א ברחוב דיזנגוף בתל-אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/336 17/10/1973 עיירה במובלעת הסורית דגל ישראלי ומינארט של מסגד זה בצד זה בעיירה במובלעת הסורית במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/337 17/10/1973 בנינים הרוסים מפגועי ארטילריה בעיר קוניטרה בנינים הרוסים מפגועי ארטילריה בעיר קוניטרה במלחמת יום-הכיפורים. התמונה צולמה מאחד משני הבניינים שעדיין שרדו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/338 17/10/1973 חייל ישראלי חייל ישראלי מגודל-שיער מחיל הרגלים עם כובע וסיגריה בפיו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/339 17/10/1973 דרך מספר 1 מת"א לדמשק  שלט מנוקב מציין את דרך מספר 1 מת"א לדמשק המהווה קו שביתת-הנשק מ-1967  וזחל"ם ישראלי עובר כדי להצטרף לטורו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/340 17/10/1973 תותחן ישראלי בסיני תותחן ישראלי לבוש אפודת מגן ממתין בסיני בהפוגה זמנית בחזית המצרית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/341 17/10/1973 טור של טנקים ישראלים נע בחולות סיני  טור של טנקים ישראלים נע בחולות סיני במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/342 17/10/1973 חייל ישראלי בודק תעודת זהות של ערבי בדואי בסיני  חייל ישראלי בודק תעודת זהות של ערבי בדואי בסיני בזמן מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/343 17/10/1973 צלליות של טנקים ישראלים בסיני  צלליות של טנקים ישראלים בסיני בזמן מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/344 17/10/1973 מטוס תובלה אמריקאי  מטוס תובלה אמריקאי גדול-ממדים ממריא משדה-תעופה אי-שם בישראל במסגרת הרכבת האווירית מארה"ב לישראל במלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/345 17/10/1973 הריסות העיר קוניטרה הריסות העיר קוניטרה  בירתה לשעבר של רמת-הגולן  שננטשה ב-1967 ואשר הופגזה ע"י הסורים במלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/346 17/10/1973 מטוס תובלה אמריקאי מטוס תובלה אמריקאי C-5A בנמל תעופה אי-שם בישראל במסגרת הרכבת האווירית של ציוד צבאי מארה"ב לישראל במלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/347 17/10/1973 מתנדבים בקיבוץ בתקופת המלחמה נאט גרוס מניו-רושל  ניו-יורק  דויד סטפנר ממונטריאול  קנדה ומיטשל דרימר מברוקלין  ניו-יורק עובדים כמתנדבים בקיבוץ רמת-הכובש במלחמת יוה"כ. בתצלום נראים כשהם אוחזים בתרנגולות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/348 17/10/1973 חזית הצפון מפציצים ישראלים משאירים זנבות-עשן מעל עמדת חוץ לאורך קו הפסקת-האש מ-1967 בדרך לדמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/349 17/10/1973 חזית הצפון ענן עשן תלוי מעל הר החרמון בעקבות פגיעה של טיל קרקע-אויר במפציץ בקרבת דמשק במלחמת יוה"כ. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/350 17/10/1973 חזית הצפון כפרי סורי וחמורו מונחים מתים על אם הדרך בעקבות הקרבות ברמת-הגולן במלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/351 17/10/1973 חייל ישראלי מרחיק חמור לבל ייפגע  מטנק העולה באש ברמת-הגולן במהלך מלחמת יום הכיפורים.  חייל ישראלי מרחיק חמור לבל ייפגע  מטנק העולה באש ברמת-הגולן במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/352 17/10/1973 חיילים ישראלים משחקים כדורגל בכפר סורי הרוס בעת הפוגה בקרבות ברמת-הגולן במלחמת יום הכיפורים.  חיילים ישראלים משחקים כדורגל בכפר סורי הרוס בעת הפוגה בקרבות ברמת-הגולן במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/353 17/10/1973 חייל ישראלי מסיר פצצות-מלכודת מגופת חייל סורי במלחמת יום הכיפורים דרומית לסאסא.  חייל ישראלי מסיר פצצות-מלכודת מגופת חייל סורי במלחמת יום הכיפורים דרומית לסאסא.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/334 17/10/1973 חזית הצפון תותחן ישראלי אוטם את אזניו בשעה ששני תותחים מתנייעים מסוג "הוביצר" יורים לעבר החזית הסורית במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/335 17/10/1973 חזית הצפון תותחן ישראלי לבוש באפודת-מגן בודק פגזי ארטילריה 175 מ"מ ליד החזית הסורית במלחמת יום-הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/29 18/10/1973 דגל סורי שנתפס בקרב חיילים מחזיקים דגל סורי שנתפס בקרב במרחק 40 ק"מ מדמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/30 18/10/1973 פינוי והעברת פצועים בסיני פינוי והעברת פצועים בסיני. 3 תצלומים. חיילים נושאים פצוע על אלונקה  פינוי פצוע למסוק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/31 18/10/1973 חייל ישראלי מכבס את בגדיו בסיני. חייל ישראלי מכבס את בגדיו בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/32 18/10/1973 חייל ישראלי משקיף על האויב בתעלת-סואץ חייל ישראלי משקיף על האויב בתעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/33 18/10/1973 חיילים משחקים בסיני חיילים בסיני משחקים בכדורגל-שולחן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/34 18/10/1973 טילי הוק בסיני. טילי הוק בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/35 18/10/1973 חיילים ישראלים תחת הפגזה מצרית בסיני.   חיילים ישראלים תחת הפגזה מצרית בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/37 18/10/1973 חייל ישן בחולות. חייל ישן בחולות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/38 18/10/1973 שבוי סורי טייס סורי נלקח בשבי לאחר שמטוסו הופל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/396 18/10/1973 בני-נוער עוסקים בחפירות במסגרת מלחמת יום הכיפורים. בתצלום השני – מפנים חייל פצוע לקבל טיפול רפואי בחזית הצפונית. מול סוריה. בני-נוער עוסקים בחפירות במסגרת מלחמת יום הכיפורים. בתצלום השני – מפנים חייל פצוע לקבל טיפול רפואי בחזית הצפונית. מול סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/354 18/10/1973 חיילי צה"ל חוגגים את חג שמחת תורה בשטח סוריה במהלך מלחמת יום הכיפורים.  חיילי צה"ל חוגגים את חג שמחת תורה בשטח סוריה במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/355 18/10/1973 אבק ועשן מכסים את האופק בדרך לדמשק כתוצאה מאש התותחים סורית ברמת-הגולן במהלך מלחמת יום הכיפורים.    אבק ועשן מכסים את האופק בדרך לדמשק כתוצאה מאש התותחים סורית ברמת-הגולן במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/356 18/10/1973 טנק ישראלי ניזוק הועמס על משאית אשר התהפכה על צידה בתאונה בדרך לדמשק     טנק ישראלי ניזוק הועמס על משאית אשר התהפכה על צידה בתאונה בדרך לדמשק במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/357 18/10/1973 חיילת ישראלית בוחנת את איפורה בשעת הפוגה בקרבות ברמת-הגולן. חיילת ישראלית בוחנת את איפורה בשעת הפוגה בקרבות ברמת-הגולן במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/358 18/10/1973 חייל ישראלי חוטף תנומה בהשענו על שרשראות טנק ברמת-הגולן  חייל ישראלי חוטף תנומה בהשענו על שרשראות טנק ברמת-הגולן במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/359 18/10/1973 חייל ישראלי מברך על ארבעת המינים יחד עם רב אורתודוקסי אי-שם בסיני בחג-הסוכות חייל ישראלי מברך על ארבעת המינים יחד עם רב אורתודוקסי אי-שם בסיני בחג-הסוכות במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/360 18/10/1973 יהודים שומרי מצוות צועדים יחדיו לכיוון הכותל המערבי בירושלים יהודים שומרי מצוות צועדים שלובי-זרוע לכיוון הכותל המערבי בירושלים במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/361 18/10/1973 יילים ישראלים על-גבי נגמ"ש בסיני בדרכם לחזית חיילים ישראלים על-גבי נגמ"ש בסיני בדרכם לחזית במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/362 18/10/1973 חיילים ישראליים בודקים שני טנקים סוריים שנלכדו שלמים בדרך לדמשק חיילים ישראליים בודקים שני טנקים סוריים שנלכדו שלמים בדרך לדמשק במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/363 18/10/1973 טנקים ישראלים מעלים ענני חול בדרכם לקו החזית במדבר סיני  טנקים ישראלים מעלים ענני חול בדרכם לקו החזית במדבר סיני במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/364 18/10/1973 תצלום אויר רשמי של חיל האויר הישראלי המראה פגיעה אוירית בגשר המצרי לרוחב תעלת סואץ  תצלום אויר רשמי של חיל האויר הישראלי המראה פגיעה אוירית בגשר המצרי לרוחב תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/365 18/10/1973 תצלום אויר רשמי של חיל האויר הישראלי מראה הפגזה אוירית של שדה-תעופה מצרי  תצלום אויר רשמי של חיל האויר הישראלי מראה הפגזה אוירית של שדה-תעופה מצרי במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/366 18/10/1973 שר הביטחון  משה דיין מבקר יחידות חלוץ בגדה המערבית של תעלת סואץ שר הביטחון  משה דיין מבקר יחידות חלוץ בגדה המערבית של תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/367 18/10/1973 חיילת בצאתה ממקלחת-שדה עם שערה הרטוב  אי-שם בסיני חיילת בצאתה ממקלחת-שדה עם שערה הרטוב  אי-שם בסיני  במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/368 18/10/1973 אלוף-משנה רות מוסכל  קצינת ח"ן בין השנים 1973-1975. אלוף-משנה רות מוסכל  קצינת ח"ן בין השנים 1973-1975.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/369 18/10/1973 שר הביטחון  משה דיין  לוגם לגימה ממימיה במהלך מלחמת יום הכיפורים  בגדה המערבית של תעלת סואץ.  שר הביטחון  משה דיין  לוגם לגימה ממימיה במהלך מלחמת יום הכיפורים  בגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/370 18/10/1973 שר הביטחון  משה דיין  מנער את החול מנעליו בעת ביקור קצר בגדה המערבית של תעלת סואץ שר הביטחון  משה דיין  מנער את החול מנעליו בעת ביקור קצר בגדה המערבית של תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/39 19/10/1973 משה דיין בביקור בגדה המערבית של תעלת-סואץ משה דיין בביקור בגדה המצרית של תעלת-סואץ  אוחז בידיו ברווז ומלווה בשני חיילים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/392 19/10/1973 שמירה במחנה צבאי במהלך מלחמת יום הכיפורים  בתצלום השני – פינוי פצוע למסוק לקבלת טיפול רפואי.  שמירה במחנה צבאי במהלך מלחמת יום הכיפורים  בתצלום השני – פינוי פצוע למסוק לקבלת טיפול רפואי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/393 19/10/1973 חייל צה"ל מדליק סיגריה לשבוי  חייל צה"ל מדליק סיגריה לשבוי –  מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/394 19/10/1973 שר הבטחון  דיין משה מבקר חיילים במהלך מלחמת יום הכיפורים. שר הבטחון  דיין משה מבקר חיילים במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/395 19/10/1973 חייל ישראלי במלחמת יום הכיפורים יושב על אבן המציינת את המרחק לדמשק. חייל ישראלי במלחמת יום הכיפורים יושב על אבן המציינת את המרחק לדמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/397 19/10/1973 חיילת ישראלית עם קסדה על ראשה במלחמת יום הכיפורים.  חיילת ישראלית עם קסדה על ראשה במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/374 19/10/1973 חיילים מפנים חייל פצוע משדה-הקרב לקבלת טיפול רפואי במהלך מלחמת יום הכיפורים.  חיילים מפנים חייל פצוע משדה-הקרב אל הליקופטר לקבל טיפול רפואי במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/376 19/10/1973 איש צוות טנק ישראלי מאחורי מכונת היריה שלו אי-שם בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים. איש צוות טנק ישראלי מאחורי מכונת היריה שלו אי-שם בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/377 19/10/1973 חייל ישראלי מחיל-רגלים מנקה את נשק ה"עוזי" שלו אי-שם בסיני  חייל ישראלי מחיל-רגלים מנקה את נשק ה"עוזי" שלו אי-שם בסיני במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/378 19/10/1973 עבדול מחיד פגיני  תותחן סורי פצוע  בשיחה עם אחת האחיות בבית-חולים ישראלי בתל אביב עבדול מחיד פגיני  תותחן סורי פצוע  בשיחה עם אחת האחיות בבית-חולים ישראלי בתל אביב בו הוא מאושפז בעקבות פציעתו במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/379 19/10/1973 סולימאן מחמוד  טייס סורי פצוע  מקבל טיפול מאחת האחיות בבית-חולים ע"ש בילינסון בפתח-תקווה סולימאן מחמוד  טייס סורי פצוע  מקבל טיפול מאחת האחיות בבית-חולים ע"ש בילינסון בפתח-תקווה  בו הוא מאושפז בעקבות פציעתו במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/380 19/10/1973 חיילים ישראלים מסתכלים איך מטוס פנטום ישראלי תופס עמדת ירי בדרום סוריה חיילים ישראלים מסתכלים איך מטוס פנטום ישראלי תופס עמדת ירי בדרום סוריה במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/381 19/10/1973 שורה של טנקים סורים שניזוקו ויצאו מכלל פעולה על-ידי כוחות ישראלים במהלך מלחמת יום הכיפורים.  שורה של טנקים סורים שניזוקו ויצאו מכלל פעולה על-ידי כוחות ישראלים במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/382 19/10/1973 חייל ישראלי משתמש בשיניו כדי לפתוח בקבוקי-משקה אי-שם בסיני. חייל ישראלי משתמש בשיניו כדי לפתוח בקבוקי-משקה אי-שם בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/383 19/10/1973 חיילים ישראלים בעיירה סורית כבושה כשמסביבם מתפוצצים פגזים סורים.  חיילים ישראלים בעיירה סורית כבושה כשמסביבם מתפוצצים פגזים סורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/582 19/10/1973 שר הבטחון  משה דיין ועוזריו  תחת הפגזה במטע תמרים בגדה המערבית של תעלת סואץ שר הבטחון  משה דיין ועוזריו מחפשים מחסה בשעה שהליקופטר מצרי מפגיז  בפצצות נפלם את מטע התמרים (בגדה המערבית של תעלת סואץ)  בו הם נמצאים. ההליקופטר המצרי הופל ארצה עלי ידי כוח ישראלי (פגז טנק) זמן קצר לאחר מכן. הישראלים יצאו ללא פגע  דיין נושא בידיו ענף תמרים בצאתו מן המטע. 7 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/390 19/10/1973 חייל ישראלי צעיר  סטודנט שגוייס במסגרת מילואים  מחכה בתוך משלט שהאש הסורית הכבדה תיפסק.  חייל ישראלי צעיר  סטודנט שגוייס במסגרת מילואים במהלך מלחמת יוה"כ  מחכה בתוך משלט שהאש הסורית הכבדה תיפסק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/371 19/10/1973 חייל ישראלי אי-שם בסיני  מתעדכן בנעשה בעולם בקריאת עיתון ישראלי בעת הפוגה בחזית המצרית חייל ישראלי אי-שם בסיני  מתעדכן בנעשה בעולם בקריאת עיתון ישראלי בעת הפוגה בחזית המצרית במלחמת יום הכיפורים.
לשכת ראש הממשלה א-7049/31 20/10/1973 פרוטוקולים מפגישות רה"מ עם שר הבטחון ועם אבא אבן והתיעצויות לקראת ישיבות ממשלה פרוטוקולים מפגישות רה"מ עם שהב"ט ושה"ח והתייעצויות לקראת ישיבות הממשלה  המצב בחזיתות אספקת אמל"ח מארה"ב  לקראת החלטת מועבי"ט בעניין הפא"ש  התלבטות לגבי כיבוש פורט פואד  מתקפה להשבת החרמון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/40 20/10/1973 טילי סאם מתוצרת רוסיה שנפלו בידי כוחות ישראל טילי סאם מתוצרת רוסיה שנפלו בידי כוחות ישראל בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/408 20/10/1973 חתונה במדים צוער חיל-הים וכלתו  שניהם במדים  נישאים על-גבי סירת-גומי ע"י חבריהם  אחרי טכס נישואין קצר בבסיס חיל-הים אי-שם. לאחר הטכס חזרו שניהם לתפקידם בעמדות שונות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/398 20/10/1973 צוות של רגמים אוטם את אוזניו בשעת ירי  צוות של רגמים אוטם את אוזניו בשעת ירי כלפי הקווים הסוריים ברמת-הגולן  במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/399 20/10/1973 הרמטכ"ל  דוד אלעזר עורך ביקור בהליקופטר בתעלת סואץ הרמטכ"ל  דוד אלעזר עורך ביקור בהליקופטר בתעלת סואץ במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/400 20/10/1973 חייל ישראלי  בעיירה סורית במהלך מלחמת יום הכיפורים חייל ישראלי הולך לכיוון המרגמה שלו  בעיירה סורית במהלך מלחמת יום הכיפורים. ברקע – מסגד שניזוק בצורה חלקית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/401 20/10/1973 חיילים ישראלים בקרבת החזית הסורית מתכוננים לארוחה חיילים ישראלים בקרבת החזית הסורית מתכוננים לארוחה ממזון שהם אחסנו בתוך ארגז תחמושת ריק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/402 20/10/1973 נזקי מלחמה-נהריה מטוס "מיג" סורי הופל והתפוצץ במהלכה של מלחמת יום הכיפורים  במרכזה של נהריה תוך גרימת נזק לכמה בנינים. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/403 20/10/1973 חייל קורא עיתון חייל ישראלי יושב מאחורי המרגמה על הזחל"ם שלו ומנצל את השקט שבחזית הסורית כדי לקרוא עתון ולייבש את הכביסה על חבל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/404 20/10/1973 להקת בדרנים מופיעה בפני חיילים ישראלים בשטח סורי שנכבש על ידי צה"ל להקת בדרנים מופיעה בפני חיילים ישראלים בתוך שטח סורי במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/405 20/10/1973 שר הבטחון משה דיין עורך ביקור בעמדת מכ"ם מצרית בשטח שנכבש על ידי צה"ל שר הבטחון משה דיין עורך ביקור בעמדת מכ"ם מצרית  20 ק"מ בתוך מצרים  בצד המערבי של תעלת סואץ שנכבש ע"י צה"ל. דיין בוחן מתקן שיגור לטילים נגד מטוסים מתוצרת סובייטית  בסוללת טילים נגד מטוסים מצרית . 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/583 20/10/1973 מטוס מצרי  מטוס מצרי מסוג MIG-17 עובר בטיסה נמוכה מעל לטנק ישראלי  בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/413 21/10/1973 חייל ישראלי פצוע  חייל ישראלי פצוע הולך לכיוון בית-חולים שדה בקרבת תעלת סואץ  במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/414 21/10/1973 בית חולים שדה אלונקה ועליה קסדה מונחת על הארץ מחוץ לבית חולים שדה בקרבת תעלת סואץ  במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/415 21/10/1973 שר הביטחון בחזית הדרום האלוף אברהם ברן אדן בחברת שר הבטחון משה דיין ורב-אלוף חיים ברלב-בחזית המצרית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/416 21/10/1973 האלוף אברהם (ברן) אדן משוחח עם אחד מקציניו האלוף אברהם (ברן) אדן יושב על הקרקע ומשוחח עם אחד מקציניו בחזית המצרית במלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/421 21/10/1973 שני אנשי צוות טנק ישראלי מנופפים בידיהם שני אנשי צוות טנק ישראלי מנופפים בידיהם מצריח הטנק שלהם בשעת התקדמותם לעבר החזית הסורית ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/422 21/10/1973 חיילים מובילים שבויים מצריים חיילים מובילים שבויים מצריים חבושי-עינים ויחפים באיזור תעלת סואץ. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/423 21/10/1973 שר הבטחון משה דיין והאלוף אברהם אדן רוכנים על מפות  שר הבטחון משה דיין והאלוף אברהם אדן רוכנים על מפות בשעת ביקור בחזית הגדה המערבית של תעלת סואץ  במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/424 21/10/1973 מזכיר הסתדרות העובדים יצחק בן-אהרון מזכיר הסתדרות העובדים  יצחק בן-אהרון. חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/447 22/10/1973 שני חיילים ישראלים בבונקר בגדה המערבית של תעלת-סואץ 2 תצלומים: שני חיילים ישראלים בבונקר שבגדה המערבית של תעלת-סואץ  קוראים בעתון על הפסקת-האש. שיירת משאיות של חיילי או"ם מתקדמת דרומה לכיוון העמדות המצריות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/448 22/10/1973 תעלת סואץ 2 תצלומים:  צוות חיילים מצרים על אסדת נחיתה נכנסים לתוך תעלת סואץ כדי לאסוף אספקה שהועברה על ידי שיירת האו"ם לגדה המערבית של התעלה. שני חיילים ישראלים בתוך בונקר מצרי בגדה המערבית של תעלת-סואץ עושים את אות הנצחון (מסמנים בידיהם V לניצחון).
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/428 22/10/1973 בחורה ישראלית יושבת בבית-קפה בתל אביב וקוראת עיתון  בחורה ישראלית יושבת בבית-קפה בתל אביב וקוראת בעתון על הסכם הפסקת האש של האו"ם ועל ביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/429 22/10/1973 קיסינג'ר מגיע לישראל מזכיר המדינה של ארה"ב  הנרי קיסינג'ר  מגיע לארץ אחרי ביקור במוסקבה  שם ניהל שיחות להשגת הפסקת האש במלחמת יוה"כ. 6 תצלומים: עיתונאים צופים בהגעת מטוסו של קיסינג'ר  שר החוץ אבא אבן מקבל את פני קיסינג'ר בשדה התעופה לוד   אבא אבן וקיסינג'ר משוחחים  קיסינג'ר מנופף בידו לקהל עם הגעתו לשדה התעופה לוד  קהל מריע לקיסינג'ר בצאתו מנמל התעופה בלמוזינה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/430 22/10/1973 בית קפה הומה אדם בתל אביב בית-קפה בתל אביב הומה אדם לאחר הצבעת מועצת הביטחון של האו"ם על הפסקת האש.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/431 22/10/1973 ביקור קיסינג'ר משטרה צבאית בודקת מכוניות ומונעת מסקרנים את הכניסה לשטח בו מנהל הנרי קיסינג'ר שיחות עם נציגי ישראל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/432 22/10/1973 ביקור קיסינג'ר מזכיר המדינה של ארה"ב  הנרי קיסינג'ר  בהגיעו לשיחות בישראל במהלך מלחמת יום כיפור. לשמאלו שר החוץ אבא אבן  לימינו שגריר ארה"ב קנט  ב. קיטינג.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/433 22/10/1973 חייל ישראלי וידידתו קוראים בעיתון את החדשות בדבר הפסקת האש המתוכננת וביקורו של הנרי קיסינג'ר חייל ישראלי וידידתו קוראים בעיתון את החדשות בדבר הפסקת האש וביקורו של הנרי קיסינג'ר  בתחנת אוטובוס בתל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/434 22/10/1973 שיירה של מכוניות של משקיפי האו"ם בדרך לרמת-הגולן שיירה של מכוניות של משקיפי האו"ם בדרך לרמת-הגולן  מקום בו יפקחו על הפסקת האש.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/435 22/10/1973 חייל ישראלי סמוך לסואץ חייל ישראלי נח ישוב על אבן מיל המציינת את המרחק לסואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/436 22/10/1973 חיילים ישראלים משחקים דמקה בקרבת הגבול הסורי 2 חיילים ישראלים במשחק דמקה בקרבת הגבול הסורי  בשעה שהפסקת האש המתוכננת עומדת להכנס לתוקפה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/437 22/10/1973 חיילים ישראלים קוראים מכתבים שקבלו חיילים ישראלים קוראים את המכתבים שקבלו  ביושבם לצידי הדרך ברמת-הגולן בזמן שהפסקת האש עומדת להכנס לתוקפה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/41 22/10/1973 ביקור קיסינג'ר הנרי קיסינג'ר מנופף לשלום בשדה התעופה לוד (נמל בן גוריון)  לצדו אבא אבן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/42 22/10/1973 חיילים מתפללים בסיני תפילה במדבר סיני  שני חיילים מתפללים במדבר סיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/43 22/10/1973 חיילים ישראלים בעמדות מצריות חיילים ישראלים בעמדות מצריות מצפון לאגם המר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/44 22/10/1973 חייל ישראלי חופף ראש  חייל ישראלי חופף ראש במצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/438 22/10/1973 חייל ישראלי מגיש את מימייתו לשתיה לשבוי-מלחמה מצרי  חייל ישראלי  פצוע קל בראשו  מגיש את מימיתו לשתיה לשבוי-מלחמה מצרי מכוסה עיניים  זמן קצר לפני הפסקת האש המתוכננת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/440 22/10/1973 חזית הדרום חיילים מחיל רגלים לבושי אפודות-מגן וקסדות מסתכלים על טנק ישראלי שחוצה את תעלת סואץ על גבי גשר סירות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/443 22/10/1973 חיילים ישראלים חיילים ישראלים צוהלים בקבלתם את הבשורה על הפסקת האש המתוכננת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/444 22/10/1973 כלי רכב ישראלים משוריינים עוברים בגדה המערבית של תעלת סואץ כלי רכב ישראלים משוריינים עוברים בגדה המערבית של תעלת סואץ. הפסקת האש בחזית המצרית הופרה על ידי הפגזות לאורך תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/426 22/10/1973 צוות רפואי ישראלי מפנה פצועים ישראלים במסוק צוות רפואי ישראלי מפנה פצועים ישראלים במסוק בשעת בוקר מוקדמת  אי שם בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/427 22/10/1973 חייל ישראלי אוכל בנגמש  חייל ישראלי אוכל ארוחה קלה בנגמש שלו  עליו כתובה הכתובת: "!Cairo  Here we come".
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/471 22/10/1973 חייל ישראלי בגדה המערבית של תעלת סואץ חייל ישראלי בגדה המערבית של תעלת סואץ נושא מזניק-טילים רוסי  ברקע קטעים מגשר נייד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/449 23/10/1973 תעלת סואץ חיילים ישראלים בגדה המערבית של תעלת סואץ משקיפים על אניה מסחרית שנתקעה באגם המר מאז מלחמת ששת הימים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/450 23/10/1973 תעלת סואץ משאית מתוצרת סוביטית נושאת תותח ללא-רתע נטושה בחולות בגדה המערבית של תעלת-סואץ ביום שהפסקת האש הופרה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/451 23/10/1973 מטוס מצרי תוקף יחידות ישראליות מטוס מצרי מסוג YAK-21 תוקף יחידות ישראליות הנעות לכיוון בסיס טילים במצרים. הצלם הצטרף ליחידה והיה תחת אש עד להפלת המטוס המצרי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/452 23/10/1973 הפגזה מצרית בגדה המערבית של תעלת סואץ הפגזה מצרית כבדה בגדה המערבית של תעלת סואץ מתפוצצת ליד טנק ישראלי  השייך לטור שריון המתקדם לעבר בסיס טילים מצרי מעבר לתעלת סואץ. מדווח שהפסקת האש שהושגה הופרה בחילופי אש ארטילריים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/453 23/10/1973 מסוק אמריקאי נושא מסוק ישראלי לתיקון מסוק אמריקאי מסוג יסעור נושא מסוק ישראלי מסוג בל 205 מהגדה המערבית של תעלת סואץ לשם תיקון בישראל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/454 23/10/1973 חיילים ישראלים מסיירים ברחוב הרוס בעיר מצרית חיילים ישראלים מסיירים ברחוב הרוס בעיר מצרית  בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/455 23/10/1973 משאית ישראלית עולה באש בגדה המערבית של תעלת-סואץ. משאית ישראלית עולה באש כתוצאה מפגיעת אש תותחים מצרית בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/457 23/10/1973 שבוי מצרי חובש ישראלי מטפל בשבוי מלחמה מצרי מכוסה עינים  אשר נכנע לכוחות הישראלים שהתקדמו לעבר איסמעליה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/458 23/10/1973 שבוי מצרי חייל ישראלי מרחיק כלב השייך לשבוי מצרי לאחר שהכלב סירב לעזוב את בעליו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/459 23/10/1973 מטוס תובלה ישראלי  מטוס תובלה ישראלי מסוג C-130 (הרקולס) מנמיך טוס בסיני כדי להתחמק מפגיעת טילים מצרים אנטי-אויריים. על הקרקע מתחתיו משאית מצרית שרופה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/460 23/10/1973 שבוי מצרי חייל ישראלי מוביל שבוי מצרי פצוע במדבר סיני לעבר בסיס-שדה בקרבת אסמעליה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/461 23/10/1973 חייל ישראלי בגדה המערבית של תעלת סואץ  מתפלל תפילת שחרית חייל ישראלי בגדה המערבית של תעלת סואץ  מתפלל תפילת שחרית כשהוא לבוש בטלית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/462 23/10/1973 חייל ישראלי בגדה המערבית של תעלת סואץ מוביל שבוי מצרי לנקודת החקירה חייל ישראלי בגדה המערבית של תעלת סואץ מוביל שבוי מצרי לנקודת החקירה; הסיגריה בפיו של האסיר הוגשה לו ע"י חייל ישראלי אחר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/465 23/10/1973 טילי דמה אנטי-אוירים נמצאו על-ידי כוחות ישראליים בגדה המערבית של תעלת סואץ.  טילי דמה אנטי-אוירים נמצאו על-ידי כוחות ישראליים בבסיס שפונה בגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/466 23/10/1973 שבויי מלחמה מצריים חמישה שבויי-מלחמה מצריים  מהם כמה שידיהם קשורות מאחורי גבם  יושבים בחפירה  וחייל ישראלי מגיש להם סיגריות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/467 23/10/1973 כוחות ישראליים חוצים את תעלת סואץ כוחות ישראליים חוצים את תעלת סואץ לעבר מצרים מעל לאחד הגשרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/468 23/10/1973 האלוף אריאל שרון  בשיחה עם איכר מצרי מעיירה בקרבת איסמעליה האלוף אריאל שרון  בשיחה עם איכר מצרי מעיירה בקרבת איסמעליה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/469 23/10/1973 גופת חייל מצרי מונחת ליד קסדתו גופת חייל מצרי מונחת ליד קסדתו  בקרבת איסמעליה ברקע חיילים ישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/470 23/10/1973 חייל ישראלי שומר בגדה המערבית של תעלת סואץ חייל ישראלי שומר בגדה המערבית של תעלת סואץ כדי למנוע מחיילים מצריים לחצות את התעלה בשחיה במטרה להימלט. בעמדת השמירה שקי חול.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/472 23/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר  נושאת נאום בכנסת ראש הממשלה גולדה מאיר  נושאת נאום בכנסת בו היא מודיעה ש"אף חייל ישראלי לא יסוג מעמדתו עד שיחתם הסכם השלום".
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/406 24/10/1973 שר החוץ אבא אבן לפני הופעתו במסיבת עיתונאים שר החוץ  אבא אבן  מנגב את מצחו לפני הופעתו במסיבת עתונאים בת"א במהלך מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/407 24/10/1973 הכתובת "VIVA GOLDA" על גבי זחל"ם הכתובת "VIVA GOLDA" על גבי זחל"ם כהבעת הערצה של כוחות ישראליים לרוה"מ גולדה מאיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/500 24/10/1973 קבוצת חיילים ישראליים מניפים את דגל ישראל בנקודה גבוהה בתור סימן-גבול בקו הפסקת האש עם סוריה.  קבוצת חיילים ישראליים מניפים את דגל ישראל בנקודה גבוהה בתור סימן-גבול בקו הפסקת האש עם סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/507 24/10/1973 1. שבויי מלחמה מצריים במחנה מעצר ישראלי  לשבויים. 2. שבויי מלחמה מצריים מובלים במשאית מהגדה המערבית של תעלת סואץ למחנה השבויים הישראלי.   1. שבויי מלחמה מצריים במחנה מעצר ישראלי  לשבויים. 2. שבויי מלחמה מצריים מובלים במשאית מהגדה המערבית של תעלת סואץ למחנה השבויים הישראלי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/483 24/10/1973 קבוצת איכרים מצריים רכובים על חמורים מברכים שני חיילים ישראלים בעיירה בגדה המערבית של תעלת סואץ. קבוצת איכרים מצריים רכובים על חמורים מברכים שני חיילים ישראלים בעיירה בגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/484 24/10/1973 השחקן דני קיי מבקר אצל פצועי צה"ל בבית החולים בתל-השומר.  השחקן דני קיי מבקר אצל פצועי צה"ל בבית החולים בתל-השומר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/485 24/10/1973 משקיפי האו"ם עומדים ליד מכונית או"ם שהיתה בקונייטרה  מנוקבת בכדורים.  משקיפי האו"ם Arve Eie מנורבגיה וג'והן מוזי מטכסאס  ארה"ב עומדים ליד מכונית או"ם שהיתה בקונייטרה  מנוקבת בכדורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/486 24/10/1973 משקיף או"ם מנורבגיה חוזר לבסיס האו"ם בקונייטרה שעות אחדות אחרי שהפסקת-האש השניה נכנסה לתקופה.  EIE ARVI  משקיף או"ם מנורבגיה חוזר לבסיס האו"ם בקונייטרה שעות אחדות אחרי שהפסקת-האש השניה נכנסה לתקופה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/488 24/10/1973 חייל ישראלי סוקר את גבעות סוריה חייל ישראלי סוקר את גבעות סוריה באמצעות משקפת-השדה שלו ביום ההכרזה על הפסקת האש במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/489 24/10/1973 קסדה של חייל סורי מונחת ליד שרידי טנקים בקרבת קו הפסקת הנשק.   קסדה של חייל סורי מונחת ליד שרידי טנקים ותותחים אנטי-אויריים באחת הדרכים המרכזיות בסוריה  בקרבת קו הפסקת הנשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/490 24/10/1973 מלחמת יום הכיפורים חיילים מתאספים בתוך חפירה בחזית כדי לקרוא ולהאזין לחדשות האחרונות בקשר להפסקת-האש השניה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/491 24/10/1973 שר הביטחון  משה דיין בראיון לטלויזיה שר הביטחון  משה דיין בראיון לטלויזיה בה אמר כי שיחות השלום עם הערבים הינם קרובים יותר משהיו ב-1967.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/492 24/10/1973 תושבי תל-אביב נהנים מישיבה בבית-קפה בערב  עם ביטול ההאפלה וכניסת הפסקת האש השנייה לתוקף תושבי תל-אביב נהנים מישיבה בבית-קפה בערב  עם ביטול ההאפלה שהיתה בתוקף מאז פרוץ מלחמת יום הכיפורים וכניסת הסכם הפסקת האש השניה לתוקף.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/473 24/10/1973 חייל מצרי פצוע  מועבר על גבי זחל"ם לבית-חולים שדה חייל מצרי פצוע  מועבר על גבי זחל"ם לבית-חולים שדה אחרי קבלת עזרה ראשונה  בקבוק פלסמה תלוי ומתנדנד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/474 24/10/1973 רכבים והולכי-רגל המשמשים במילואים  עוברים את הגשרים החדשים הישראלים מעל לתעלת-סואץ. זרם של רכבים והולכי-רגל המשמשים במילואים  עוברים את הגשרים החדשים הישראלים מעל לתעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/475 24/10/1973 חייל ישראלי  המשרת ברמת-הגולן  מאזין בטרנזיסטור הקטן שלו לחדשות. חייל ישראלי  המשרת ברמת-הגולן  מאזין בטרנזיסטור הקטן שלו לחדשות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/476 24/10/1973 שתי אימהות ישראליות צעירות וילדיהן ברחוב תל-אביבי  קוראות בעתון על הפסקת-האש השניה. שתי אמהות ישראליות צעירות וילדיהן ברחוב תל-אביבי  קוראות בעתון על הפסקת-האש השניה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/477 24/10/1973 אנשים בתל אביב קוראים את החדשות האחרונות הקשורות להפסקת-האש אנשים בתל אביב קוראים את החדשות האחרונות הקשורות להפסקת-האש כשהם יושבים בבית-קפה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/478 24/10/1973 חיילים ישראליים עייפים מהקרב  נחים קצת ברכבם  שעות אחדות לפני שהפסקת-האש השניה נכנסת לתוקפה.  חיילים ישראליים עייפים מהקרב  נחים קצת ברכבם  שעות אחדות לפני שהפסקת-האש השניה נכנסת לתוקפה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/479 24/10/1973 חיילים ישראליים אי-שם בחזית הדרומית בסיני  יושבים בנגמ"ש שלהם ומנופפים בידיהם את סמל הניצחון. חיילים ישראליים אי-שם בחזית הדרומית בסיני  יושבים בנגמ"ש שלהם ומנופפים בידיהם את סמל הניצחון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/480 24/10/1973 חיילים ישראלים וחברותיהם רוקדים ברחוב תל-אביבי אחרי הודעת כניסת הפסקת-האש השניה. חיילים ישראלים וחברותיהם רוקדים ברחוב תל-אביבי אחרי הודעת כניסת הפסקת-האש השניה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/481 24/10/1973 קצין ישראלי נח וטובל את רגליו בבריכה תוך קריאת החדשות האחרונות על הפסקת האש השניה.  קצין ישראלי נח וטובל את רגליו בבריכה תוך קריאת החדשות האחרונות על הפסקת האש השניה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/532 25/10/1973 משלחת של משקיפי האו"ם בעמדותיהם בקרבת האגם המר בגדה המערבית של תעלת סואץ.    משלחת של משקיפי האו"ם בעמדותיהם בקרבת האגם המר בגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/501 25/10/1973 שבויי-מלחמה מצריים פצועים בבית-חולים בקרבת תל-אביב.  שבויי-מלחמה מצריים פצועים בבית-חולים בקרבת תל-אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/502 25/10/1973 שבוי מלחמה מצרי מובל בכיסא גלגלים כל-ידי אחות בבית חולים בתל אביב.  שבוי מלחמה מצרי מובל בכיסא גלגלים כל-ידי אחות בבית חולים בתל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/503 25/10/1973 1. חייל ישראלי דתי  מתפלל ליד הכותל המערבי  כשה"עוזי" על כתפו. 2. שר הביטחון משה דיין בעיר סואץ בתגובה לדיווח כי הסובייטים עלולים לשלוח כוחות לחימה למזרח התיכון. על כך הגיב דיין  כי ישראל אינה נלחמת נגד הרוסים.    1. חייל ישראלי דתי  מתפלל ליד הכותל המערבי  כשה"עוזי" על כתפו. 2. שר הביטחון משה דיין בעיר סואץ בתגובה לדיווח כי הסובייטים עלולים לשלוח כוחות לחימה למזרח התיכון. על כך הגיב דיין  כי ישראל אינה נלחמת נגד הרוסים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/504 25/10/1973 שר הביטחון  משה דיין מטפס על מזניק-טילים מסוג BR-BM-6 מתוצרת רוסית שנשבה מהמצרים.  שר הביטחון  משה דיין מטפס על מזניק-טילים מסוג BR-BM-6 מתוצרת רוסית שנשבה מהמצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/505 25/10/1973 חיילים ישראלים צוהלים מראים תמונת נשיא מצרים אנואר סאדאת אשר מצאו בעיר פאיד בגדה המערבית של תעלת סואץ במהלך הפסקת האש בין ישראל למצרים.  חיילים ישראלים צוהלים מראים תמונת נשיא מצרים אנואר סאדאת אשר מצאו בעיר פאיד בגדה המערבית של תעלת סואץ במהלך הפסקת האש בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/506 25/10/1973 חיילים ישראליים בוחנים טילי סאם-3 שנתפסו בקרבת העיר סואץ במצרים.  חיילים ישראליים בוחנים טילי סאם-3 שנתפסו בקרבת העיר סואץ במצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/508 25/10/1973 משקיפי האו"ם לאחר הפסקת האש בין ישראל לסוריה ברמת-הגולן.  משקיפי האו"ם לאחר הפסקת האש בין ישראל לסוריה ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/509 25/10/1973 טילי אויר רוסים מורכבים על משאית-שילוח  בסואץ  מקום בו נתפסו על-ידי צה"ל.  טילי אויר רוסים מורכבים על משאית-שילוח  בסואץ  מקום בו נתפסו על-ידי צה"ל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/487 25/10/1973 חיילת ישראלית יפה מגישה משקאות מקנטינה ניידת לחיילים בחזית  ברמת-הגולן.  חיילת ישראלית יפה מגישה משקאות מקנטינה ניידת לחיילים בחזית  ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/493 25/10/1973 כלי-רכב צבאיים ישראליים עוברים את המחסום בקרבת הגבול הסורי תנועה ערה של כלי-רכב צבאיים ישראליים עוברים את המחסום בקרבת הגבול הסורי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/494 25/10/1973 טנק מקובע לעמוד חשמל חיילים ישראלים במצב רוח מרומם קיבעו ג'יפ השייך לאויב מעל עמוד חשמל  כאות זכרון למלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/495 25/10/1973 חיילים משחקים שש-בש בחזית הצפון חיילים ישראלים נהנים ממשחק שש-בש בתוך הבונקר שלהם בקו הפסקת-האש עם סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/496 25/10/1973 מפה שפורסמה בעיתון ג'רוסלם פוסט מפה שפורסמה בעיתון ג'רוסלם פוסט המראה את העמדות הצבאיות בגזרה הצפונית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/497 25/10/1973 חיילים ישראליים שמחים אחרי לילה שקט בקו הפסקת-האש עם סוריה חיילים ישראליים שמחים אחרי לילה שקט בקו הפסקת-האש עם סוריה  מתאספים מסביב למכונית הקנטינה לקבלת ארוחת-בקר חמה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/498 25/10/1973 שבויי מלחמה מצריים 1. שבויי מלחמה מצריים עומדים בטור וידיהם על ראשיהם בדרכם למחנה השבויים בגדה המערבית של תעלת סואץ. 2. שבויי המלחמה המצריים יושבים לפני הבאתם למחנה השבויים. 3. שבויי המלחמה באוטובוס ממתינים לגירושם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/499 25/10/1973 שר הבטחון משה דיין בפגישה עם הגנרל אנציו סילאסוו שר הבטחון משה דיין בפגישה עם הגנרל אנציו סילאסוו  בה דנו על העמדת משקיפי או"ם בתעלת-סואץ.
לשכת ראש הממשלה א-7050/31 26/10/1973 מברקים גזית – דיניץ. מברקים מדיניץ לגזית בעניין המגעים עם קיסינג'ר בנושא גורל הארמיה השלישית וההשלכות מכך על יחסי מעצמות העל עד לגיבוש ההצעה למפגש ישראלי-מצרי לפתרון הבעיה. בתיק גם איגרת ברז'נייב לניקסון והשדר מסאדאת לגרומיקו  כמו כן הצעה למו"מ בז'נבה בחסות בריה"מ וארה"ב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/519 26/10/1973 טנקים ישראליים וכלי-רכב משוריינים בפרברי העיר סואץ  מאחורי בניני הדירות  עולה העשן מבתי-הזיקוק הבוערים.  טנקים ישראליים וכלי-רכב משוריינים בפרברי העיר סואץ  מאחורי בניני הדירות  עולה העשן מבתי-הזיקוק הבוערים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/520 26/10/1973 שבוי-מלחמה סורי משתמש במריצה מוציא שברי אבנים ממאחז החרמון שברמת הגולן.  שבוי-מלחמה סורי משתמש במריצה מוציא שברי אבנים ממאחז החרמון שברמת הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/521 26/10/1973 טיל סאם-3  אחד משמונה שנתפסו על-ידי הכוחות הישראלים מצפון לעיר סואץ.  טיל סאם-3  אחד משמונה שנתפסו על-ידי הכוחות הישראלים מצפון לעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/522 26/10/1973 טור של כלי-רכב ישראליים מתקרב לעיר סואץ.  טור של כלי-רכב ישראליים מתקרב לעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/523 26/10/1973 חייל ישראלי תר בעזרת משקפת אחרי תנועות הכוחות המצריים מצפון לעיר סואץ חייל ישראלי תר בעזרת משקפת אחרי תנועות הכוחות המצריים מצפון לעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/510 26/10/1973 נער ערבי משחק עם חיילים ישראליים בעיירה בדרום סוריה. נער ערבי משחק עם חיילים ישראליים בעיירה בדרום סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/511 26/10/1973 תותחן ישראלי ברמת-הגולן תותחן ישראלי מטפס על קנה התותח של הטנק שלו ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/512 26/10/1973 השחקן האמריקאי דני קיי מנצח על התזמורת הפילהרמונית בקונצרט שנערך לטובת הועד למען החייל בנוכחות חיילים פצועים. השחקן האמריקאי דני קיי מנצח על התזמורת הפילהרמונית בקונצרט שנערך בתל אביב לטובת הועד למען החייל ושבו נכחו גם חיילים פצועים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/514 26/10/1973 קצין האו"ם השוודי  הנס שפאהל  מציין על המפה את נקודות התצפית הקיימות של האו"ם לאורך קו הפסקת-האש בגבול הדרומי בסואץ מ-1967 ועד 1973. קצין האו"ם השוודי  הנס שפאהל  מציין על המפה את נקודות התצפית הקיימות של האו"ם לאורך קו הפסקת-האש בגבול הדרומי בסואץ מ-1967 ועד 1973.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/515 26/10/1973 העברת מנות פלאזמה מנציגי צה"ל לנציגי הצלב האדום נציגי צה"ל מעבירים מנות פלאסמה לידי נציגי הצלב-האדום עבור כוחות הארמיה השלישית המכותרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/516 26/10/1973 משקיפי או"ם בנקודת תצפית בקרבת סאסא לאחר הפסקת האש בין ישראל לסוריה – משקיפי או"ם בנקודת תצפית בקרבת סאסא.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/517 26/10/1973 מטוס האו"ם בשדה-התעופה עטרות מטוס האו"ם בשדה-התעופה עטרות מוכן להטיס את הגנרל אנציו סילאסיו לקהיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/518 26/10/1973 שבויי מלחמה מצריים שבויי מלחמה מצריים שנתפשו ליד העיר סואץ ממתינים להעברתם למחנה-מעצר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/116 26/10/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים בעיר סואץ ההרוסה.
לשכת ראש הממשלה א-7051/4 27/10/1973 מברקים – דיניץ לגזית. הצעות המצרים (באמצעות קיסינג'ר) להסדר-חופש שייט  חילופי שבויים  נסיגה ישראלית וכו'  הסכמת המצרים למפגש ישיר  פגישת יריב-גמאסי  הפרות הפא"ש מצד הארמיה ה-3  הרכבת האוירית האמריקאית  שיחות דיניץ-קיסינג'ר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/46 27/10/1973 חיילים ישראלים במצרים שרים ומנגנים בגיטרה חיילים ישראלים במצרים שרים ומנגנים בגיטרה בזמן הפסקת האש  אחד החיילים אוחז בתמונה של נאצר וסאדאת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/47 27/10/1973 הפסקת-האש מאפשרת לחייל ישראלי להפיג את המתח ולנסות לקרוא מכתב שקיבל. הפסקת-האש מאפשרת לחייל ישראלי להפיג את המתח ולנסות לקרוא מכתב שקיבל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/524 27/10/1973 חייל ישראלי דובר ערבית חוקר שני איכרים מצריים רכובים על חמורים בקרבת העיר סואץ. חייל ישראלי דובר ערבית חוקר שני איכרים מצריים רכובים על חמורים בקרבת העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/513 27/10/1973 משפחות מחפשות את יקיריהם הנעדרים מהמלחמה 1. קרובי-משפחה של חיילים ישראליים שבויים או נעדרים בחזית מצרים וסוריה  מחפשים את יקיריהם בתמונות שסופקו ע"י העתונות הזרה; 2. לוסי מרנין  מחזיקה בידיה תמונותיהם של שני בניה הנעדרים: פנחס ויאיר שלחמו בשתי החזיתות הסורית והמצרית בניסיון לגלות מה עלה בגורלם; 3. חייל צה"ל מתבונן בתצלומים מהעיתונות הזרה בה מחפש את אחיו הנעדר;
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/539 28/10/1973 פרדה עזובה נודדת בין שרידי טנקים ורכב מלחמתי מצרי בקרבת תעלת-סואץ.  פרדה עזובה נודדת בין שרידי טנקים ורכב מלחמתי מצרי בקרבת תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/540 28/10/1973 קצין או"ם שוודי משוחח עם האלוף אברהם אדן בקרבת העיר סואץ.  קצין או"ם שוודי משוחח עם האלוף אברהם אדן בקרבת העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/525 28/10/1973 תת-אלוף אברהם אורלי  מפקד רצועת עזה בי-1973. תת-אלוף אברהם אורלי  מפקד רצועת עזה בי-1973.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/526 28/10/1973 הזמר הצרפתי אנריקו מסיאס  מבדר חיילים פצועים בבית-חולים צבאי בקרבת תל-אביב. הזמר הצרפתי אנריקו מסיאס  מבדר חיילים פצועים בבית-חולים צבאי בקרבת תל-אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/528 28/10/1973 משקיפי או"ם בלווי ישראלי חוזרים לקווים (קווי הפסקת האש עם סוריה) הישראלים מעמדתם בסוריה.  משקיפי או"ם בלווי ישראלי חוזרים לקווים (קווי הפסקת האש עם סוריה) הישראלים מעמדתם בסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/531 28/10/1973 הרמטכ"ל  דוד אלעזר בראיון בטלויזיה  במהלך מלחמת יום הכיפורים. הרמטכ"ל  דוד אלעזר בראיון בטלויזיה  במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/533 28/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר בהקלטת התכנית "Face the Nation" בתל אביב  עבור רשת CBS בארצות-הברית.  ראש הממשלה גולדה מאיר בהקלטת התכנית "Face the Nation" בתל אביב  עבור רשת CBS בארצות-הברית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/534 28/10/1973 בתצלומים – שיירה של מכוניות של משקיפי או"ם השומרים על הפסקת  האש בין ישראל למצרים נכנסים לתוך העיר סואץ במצרים.  בתצלומים – שיירה של מכוניות של משקיפי או"ם השומרים על הפסקת  האש בין ישראל למצרים נכנסים לתוך העיר סואץ במצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/535 28/10/1973 שני חיילים ישראליים מביימים משחק "קרטה" בשעת מנוחה בגדה המערבית של תעלת-סואץ.  שני חיילים ישראליים מביימים משחק "קרטה" בשעת מנוחה בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/536 28/10/1973 שבויי-מלחמה מצריים מחכים להעברתם למחנה שבויים.  שבויי-מלחמה מצריים מחכים להעברתם למחנה שבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/537 28/10/1973 מגפיו של חייל משמשים מסגרת למשאיות כוח האו"ם בקרבת הדרך סואץ-קהיר; שבויים מצריים יושבים ליד תעלת סואץ לפני העברתם למחנה שבויים.  מגפיו של חייל משמשים מסגרת למשאיות כוח האו"ם בקרבת הדרך סואץ-קהיר; שבויים מצריים יושבים ליד תעלת סואץ לפני העברתם למחנה שבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/538 28/10/1973 חייל מצרי הרוג מהארמיה השלישית השלישית שוכב עם פניו בחול והרובה לצדו.  חייל מצרי הרוג מהארמיה השלישית השלישית שוכב עם פניו בחול והרובה לצדו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/557 29/10/1973 שבוי מצרי פצוע ברגלו יושב על ג'יפ ישראלי. שבוי מצרי פצוע ברגלו יושב כל ג'יפ ישראלי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/558 29/10/1973 צירי הקונגרס האמריקאי  רוברט ה.סטיל וליאו רייאן מסיירים ברמת-הגולן וקו הפסקת -האש עם סוריה. צירי הקונגרס האמריקאי  רוברט ה.סטיל וליאו רייאן בשליחות מטעם הועדה לעניני חוץ  מסיירים ברמת-הגולן וקו הפסקת -האש עם סוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/541 29/10/1973 ג'יפ ישראלי עובר על-פני טיל סובייטי מסוג SAM-2 מצפון לעיר סואץ. ג'יפ ישראלי עובר על-פני טיל סובייטי מסוג SAM-2 מצפון לעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/542 29/10/1973 שלושה חיילים יושבים בצריח של הטנק שלהם בקרבת העיר סואץ.  שלושה חיילים יושבים בצריח של הטנק שלהם בקרבת העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/543 29/10/1973 שבוי-מלחמה מצרי מקבל טיפול רפואי בתחנה לעזרה ראשונה בקרבת הדרך סואץ-קהיר בדרך למחנה השבויים.    שבוי-מלחמה מצרי מקבל טיפול רפואי בתחנה לעזרה ראשונה בקרבת הדרך סואץ-קהיר בדרך למחנה השבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/544 29/10/1973 רב אלוף חיים בר-לב בפגישה עם הבריגדיר המצרי באשיר שריף  במערב התעלה רב אלוף חיים בר-לב בפגישה עם הבריגדיר המצרי באשיר שריף  במערב התעלה. מימינו איש או"ם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/548 29/10/1973 רכב אמפיבי מצרי עושה את דרכו הלוך וחזור בתעלת-סואץ כדי לקבל הספקה וציוד ששיירת האו"ם סיפקה לארמיה השלישית המכותרת.  רכב אמפיבי מצרי עושה את דרכו הלוך וחזור בתעלת-סואץ כדי לקבל הספקה וציוד ששיירת האו"ם סיפקה לארמיה השלישית המכותרת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/549 29/10/1973 חייל ישראלי נהנה מארוחה קלה ליד "קו קיסינג'ר"  סימן דרך מאולתר לקו הפסקת-האש 35 ק"מ דרומה מדמשק.  חייל ישראלי נהנה מארוחה קלה ליד "קו קיסינג'ר"  סימן דרך מאולתר לקו הפסקת-האש 35 ק"מ דרומה מדמשק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/551 29/10/1973 בנינים הרוסים וניזוקים בעיר סואץ אשר נכבשה באופן חלקי ע"י כוחות ישראלים.  בנינים הרוסים וניזוקים בעיר סואץ אשר נכבשה באופן חלקי ע"י כוחות ישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/552 29/10/1973 שבויי מלחמה מצריים מהארמיה השלישית יושבים מאחורי-הגדר במדבר שבויי מלחמה מצריים מהארמיה השלישית יושבים מאחורי-הגדר במדבר  כמה ק"מ מערבה מתעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/553 29/10/1973 חיילים ישראלים  חיילים מצרים וחיילי האו"ם בעיר סואץ שנכבשה על-ידי ישראל.  חיילים ישראלים  חיילים מצרים וחיילי האו"ם בעיר סואץ שנכבשה על-ידי ישראל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/554 29/10/1973 חייל ישראלי וכוחות האו"ם עומדים ליד שיירה בת-שמונה מכוניות עמוסות במים  מזון ושמיכות עבור חיילי הארמיה השלישית המכותרת.  חייל ישראלי וכוחות האו"ם עומדים ליד שיירה בת-שמונה מכוניות עמוסות במים  מזון ושמיכות עבור חיילי הארמיה השלישית המכותרת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/555 29/10/1973 חייל ישראלי חמוש שומר על שורה של איכרים מצריים שנחקרו בעיירה בקרבת העיר סואץ.    חייל ישראלי חמוש שומר על שורה של איכרים מצריים שנחקרו בעיירה בקרבת העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/556 29/10/1973 חייל מצרי שבוי שנפצע ברגלו מקבל טיפול על נציג מגן דוד אדום ליד העיר סואץ.  חייל מצרי שבוי שנפצע ברגלו מקבל טיפול על-ידי נציג מגן דוד אדום ליד העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/573 30/10/1973 חיילים ישראלים הלבישו קסדה על ראשה של עז מצרית חיילים ישראלים הלבישו קסדה על ראשה של עז מצרית בגדה המערבית של תעלת סואץ לאחר הפסקת האש בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/574 30/10/1973 המושל המצרי של העיר סואץ בשיחה עם קצין או"ם ושלושה קצינים ישראלים.  המושל המצרי של העיר סואץ בשיחה עם קצין או"ם ושלושה קצינים ישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/575 30/10/1973 מסגד עשוי מברזל גלי מתנוסס בבסיס צבאי מצרי בגדה המערבית של תעלת-סואץ.  מסגד עשוי מברזל גלי מתנוסס בבסיס צבאי מצרי בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/576 30/10/1973 אנשי האו"ם שומרים על הפסקת-האש בין חיילים ישראלים לבין חיילים מצריים בסואץ אנשי האו"ם שומרים על הפסקת-האש בין חיילים ישראלים לבין חיילים מצריים ברחוב הראשי של העיר סואץ החצויה לשניים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/578 30/10/1973 שבוי-מלחמה מצרי מאחורי גדר-תיל בגדה המערבית של תעלת-סואץ שבוי-מלחמה מצרי מאחורי גדר-תיל בגדה המערבית של תעלת-סואץ מחכה שיעבירו אותו למחנה-שבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/579 30/10/1973 קרובי משפחה של שבויי-מלחמה ישראלים מפגינים לפני הכנסת  קרובי משפחה של שבויי-מלחמה ישראלים מפגינים לפני הכנסת על החלטת הממשלה לספק ציוד לארמיה השלישית. בשלטי ההפגנה – דרישה לשחרר את השבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/562 30/10/1973 מלחמת יום הכיפורים גשר המעבר שנבנה על-ידי חיל-ההנדסה מעל לתעלת סואץ משמש כמקפצה לחיילים ישראליים אשר שוחים בתעלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/563 30/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הבטחון משה דיין בישיבה מיוחדת בכנסת ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הבטחון משה דיין בישיבה מיוחדת בכנסת בה הודיעו על נסיעתה של מאיר גולדה לארצות-הברית; בישיבה – הממשלה היתה תחת מתקפה בשל נושא השבויים וחזרתם הביתה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/564 30/10/1973 אימהות מוחות בצער ליד הכנסת בדרישה לדעת עם הבנים שלהם; הורים וקרובים של שבויי-מלחמה מפגינים נגד החלטת הממשלה לספק ציוד לארמיה השלישית המצרית המכותרת בקרבת תעלת-סואץ.  בתצלומים – אימהות מוחות בצער ליד הכנסת בדרישה לדעת אודות הבנים שלהם; הורים וקרובים של שבויי-מלחמה מפגינים נגד החלטת הממשלה לספק ציוד לארמיה השלישית המצרית המכותרת בקרבת תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/566 30/10/1973 דגל ישראלי ענק מתנופף מעל לגדה המערבית של תעלת-סואץ דגל ישראלי ענק מתנופף מעל לגדה המערבית של תעלת-סואץ שנכבשה מחדש על-ידי כוחות ישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/568 30/10/1973 המקלט בקיבוץ מרום הגולן משמש כמגרש משחקים לילדי המקום  לאחר שהפסקת-האש בין ישראל לסוריה אפשרה להם לחזור לביתם.  המקלט בקיבוץ מרום הגולן משמש כמגרש משחקים לילדי המקום  לאחר שהפסקת-האש בין ישראל לסוריה אפשרה להם לחזור לביתם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/569 30/10/1973 חברי משלחת הבונדס מארצות-הברית חוזרים לתל-אביב מסיור בחזית בסיני חברי משלחת הבונדס מארה"ב חוזרים לתל-אביב מסיור בחזית בסיני  בו חיילי מילואים נלוו אליהם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/570 30/10/1973 חיילים ישראלים משגיחים על נהגים מצריים שמעבירים בחסות האו"ם ציוד לארמיה השלישית המכותרת חיילים ישראלים משגיחים על נהגים מצריים שמעבירים בחסות האו"ם ציוד לארמיה השלישית המכותרת בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/547 30/10/1973 שיירת מכוניות או"ם מתקדמת דרומה לעבר העמדות המצריות המכותרות.  שיירת מכוניות או"ם מתקדמת דרומה לעבר העמדות המצריות המכותרות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/550 30/10/1973 ראש הממשלה  גולדה מאיר  מבקרת את החיילים הישראלים שבגדה המערבית של תעלת סואץ רוה"מ  גולדה מאיר  מבקרת את החיילים הישראלים שבגדה המערבית של תעלת סואץ  בחברת שר הבטחון משה דיין והרמטכ"ל דוד אלעזר  והשר ישראל גלילי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/580 31/10/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר  במסיבת עיתונאים לפני המראתה לארצות-הברית ראש הממשלה גולדה מאיר  במסיבת עיתונאים לפני המראתה לארצות-הברית; עומדים מאחוריה שר החוץ  אבא אבן ושגריר ארצות-הברית בישראל  קנט קיטינג.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/584 31/10/1973 קרובי משפחה של נעדרים ושבויים ישראלים מפגינים מחוץ לשגרירות ארה"ב בת"א קרובי משפחה של נעדרים ושבויים ישראלים מפגינים מחוץ לשגרירות ארה"ב בת"א על החלטת ארה"ב להפעיל לחץ על ישראל להעביר אספקה לארמיה השלישית המצרית. נושאים שלטים בהם כתוב: "ניקסון  מלא הבטחתך"  "ועידת ג'נבה אינה חד סטרית". 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/585 31/10/1973  חיילות קשר ישראליות ברמת הגולן 2 תצלומים: חיילות קשר ישראליות הלבושות בשגרה במדים של חולצות וחצאיות קצרות  החליפו לבושן לג'ינס ומעילי גברים גדולים ומרופדים בעקבות שינוי מזג האויר ברמת-הגולן שהפך לקר וגשום.  חיילת קשר במדי חורף בחברת חיילים מחייכים למרות מזג האויר הקר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/1 31/10/1973 מפקדת ח"ן סגן-אלוף רות מושכל מפקדת ח"ן סגן-אלוף רות מושכל  בשיחה עם סגן-משנה נילי אופירי המשרתת בעמדה קדמית ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/2 31/10/1973  חיילי או"ם פינים בעיר סואץ  שני חיילי או"ם פינים בעיר סואץ מתקשרים באלחוט עם בסיסם כאשר ברקע מסתכלים עליהם חיילים מצריים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/3 31/10/1973 חייל ישראלי בשוחה משקיף על חיילים מצריים בעיר סואץ החצויה. חייל ישראלי בשוחה משקיף על חיילים מצריים מעבר לרחוב בעיר סואץ החצויה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/84 31/10/1973 פקידי הצלב האדום בשיחה עם קצין מצרי חמוש בחלק המצרי של העיר סואץ  פקידי הצלב האדום בשיחה עם קצין מצרי חמוש בחלק המצרי של העיר סואץ במצרים  בקשר להעברת אספקה לחלק זה בעיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/168 01/11/1973 ראש המשלה גולדה מאיר במסיבת עיתונאים ראש המשלה גולדה מאיר במסיבת עיתונאים לידה אבא אבן ושגריר ארצות-הברית בישראל קנת קיטינג.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/220 01/11/1973 אזרחים ישראלים מתקבצים מסביב לרדיו-טרנזיסטור ברחובות תל אביב כדי להאזין לחדשות בדבר חתימת הסכם הפסקת-האש עם מצרים.  אזרחים ישראלים מתקבצים מסביב לרדיו-טרנזיסטור ברחובות תל אביב כדי להאזין לחדשות בדבר חתימת הסכם הפסקת-האש עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/174 01/11/1973 מראה הרוס של העיר סואץ  טנק הרוס לפני בנין דירות מנוקב כדורים.    מראה הרוס של העיר סואץ  טנק הרוס לפני בנין דירות מנוקב כדורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/181 01/11/1973 ישראל-דת כנסית המולד בבית-לחם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/182 01/11/1973 חיילי או"ם קנדיים בבסיס האו"ם בראבח – מזרחית לתעלת סואץ.  חיילי או"ם קנדיים בבסיס האו"ם בראבח – מזרחית לתעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/183 01/11/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר מספרת לעסקנים יהודים אנגליים בירושלים על מהלך מלחמת יום הכיפורים ועל כוונת ישראל ללכת לכיוון שיחות שלום עם הערבים.  ראש הממשלה גולדה מאיר מספרת לעסקנים יהודים אנגליים בירושלים על מהלך מלחמת יום הכיפורים ועל כוונת ישראל ללכת לכיוון שיחות שלום עם הערבים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/184 01/11/1973 חיילים מצריים מהארמיה השלישית המכותרת (מוקפים בעיגול) במדבר סיני וברקע טנק מצרי.  חיילים מצריים מהארמיה השלישית המכותרת (מוקפים בעיגול) במדבר סיני וברקע טנק מצרי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/185 01/11/1973 חיילים ישראלים ברמת-הגולן ליד מבנה מוכן ומחומם העוזר להם להתגבר על הקור והשלג.    חיילים ישראלים ברמת-הגולן ליד מבנה מוכן ומחומם העוזר להם להתגבר על הקור והשלג.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/193 01/11/1973 הפגנת הליגה להגנה יהודית בשגרירות ארה"ב בת"א הפגנת הליגה להגנה יהודית בשגרירות ארה"ב בת"א. קבוצת צעירים עם שלטי מחאה המכוונים לנשיא ניקסון ולשחרור השבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/169 01/11/1973 חיילים קנדיים בבסיס או"ם בראבח בסיני חיילים קנדיים בבסיס או"ם בראבח בסיני. 1)חייל קנדי חופר בונקר בבסיסו בראבח בסיני. 2) קנדי בן-18 משמש כקשר בבסיס. 3) חייל ישראלי  קנדי  וחייל אירי שותים כוס תה בבסיס או"ם. 4) קציני או"ם בודקים שרידי מטוס מצרי.5) שיירת מכוניות נהוגות בידי חיילים קנדיים עוזבת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/143 01/11/1973 חייל ישראלי שותה משקה קל מבקבוק חייל ישראלי חבוש קסדה שותה משקה קל מבקבוק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/131 01/11/1973 חייל ישראלי עומד במעבר צר ליד טיל סובייטי מסוג סאם-3  (SA3) חייל ישראלי עומד במעבר צר ליד טיל סובייטי מסוג סאם-3  (SA3) כאשר ברקע עוברת שיירת מכוניות ישראליות בקרבת העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/138 01/11/1973 שני צעירים מחוץ-לארץ ברחבת הכותל המערבי.  שני צעירים מחוץ-לארץ ברחבת הכותל המערבי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/139 01/11/1973 הדגל המצרי מונף לרגע על-ידי חיילים מצריים לפני חתימת הסכם הפסקת-האש עם מצרים.  הדגל המצרי מונף לרגע על-ידי חיילים מצריים לפני חתימת הסכם הפסקת-האש עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/141 01/11/1973 שיירת מכוניות וחיילי או"ם – כוח החירום השני של האו"ם (אונ"ף 2).  שיירת מכוניות וחיילי או"ם – כוח החירום השני של האו"ם (אונ"ף 2).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/113 01/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיילים בעמדה ישראלית בסיני וברקע מיכלית או"ם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/378 01/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיל-ההנדסה משתמש בבולדוזרים כדי לבנות גשר יבשתי מעל תעלת סואץ בין האגם המר והעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/100 01/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות משקיפי או"ם מחכים לצד שיירה מצרית של משאיות הנושאות ציוד עבור הארמיה השלישית המכותרת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/82 01/11/1973 חייל ישראלי לוחץ את ידו של שבוי-מלחמה מצרי  חייל ישראלי לוחץ את ידו של שבוי-מלחמה מצרי היושב בתוך משאית שתוביל אותו למחנה השבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/83 01/11/1973 השוק הבדואי בבאר-שבע ביום בו נפתח לראשונה אחרי מלחמת יום הכיפורים השוק הבדואי בבאר-שבע ביום בו נפתח לראשונה אחרי מלחמת יום הכיפורים; יהודים ובדואים עורכים קניות בשוק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/85 01/11/1973 חיילי האו"ם (אונ"ף) בסיני חיילי האו"ם (אונ"ף) בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/86 01/11/1973 רכטמן מייק ואשתו. רכטמן מייק  רעייתו ובנו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/87 01/11/1973 העברת אספקה לארמיה השלישית חייל המשטרה הצבאית מסיר את גדר התיל בנקודת הביקורת בכביש סואץ-קהיר כדי לאפשר העברת אספקה לארמיה השלישית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/88 01/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים חופרים שוחות בקו הפסקת-האש של סואץ החצויה  ברקע נראים אנשי האו"ם השומרים על הרחוב הצר המפריד בין כוחות ישראלים וכוחות מצריים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/91 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חייל ישראלי חובש תרבוש מצרי על ראשו כשהוא שותה את קפה הבוקר שלו בעיר סואץ החצויה בין הכוחות הישראלים והמצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/92 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חייל ישראלי משחק בכדורגל בעיר סואץ כאשר מאחוריו דגל האו"ם ומעבר לרחוב החיילים המצריים. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/93 02/11/1973 שבויי-מלחמה מצריים בתעלת סואץ שבויי-מלחמה מצריים בתעלת סואץ במשאית בדרכם אותם למחנה השבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/94 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות יהודים וערבים עורכים את קניותיהם זה בצד זה בשוק הבדואי בבאר-שבע שנפתח לראשונה אחרי מלחמת יוה"כ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/95 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיילים מצריים מעבירים מיכלי מים בטנקים אמפיביים לארמיה השלישית בגדה המזרחית של תעלת סואץ. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/96 02/11/1973 אחות ישראלית נותנת משקה לשבוי-מלחמה מצרי פצוע המאושפז בבית-חולים בקרבת תל-אביב אחות ישראלית נותנת משקה לשבוי-מלחמה מצרי פצוע המאושפז בבית-חולים בקרבת תל-אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/97 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות אזרחים ישראלים מפגינים בבאר-שבע נגד התערבות המעצמות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/98 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות צלום אוירי של הגשר הישראלי מעל לתעלת-סואץ  צולם מכיוון מזרח לעבר הגדה המערבית הירוקה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/99 02/11/1973 ארבעה חיילים ישראלים נחים בשוכבם על מסילת הרכבת סואץ-קהיר ארבעה חיילים ישראלים נחים בשוכבם על מסילת הרכבת סואץ-קהיר בקרבת העיר סואץ.  2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/101 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות איש צוות טנק ישראלי מנקה את קנה התותח של ה"סנטוריון" שלו בקרבת פאיד  מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/103 02/11/1973 שר הביטחון משה דיין בסיור ברמת הגולן שר הבטחון  משה דיין  לבוש "דובון" עבה מטפס ויוצא מתוך בונקר סורי אי-שם ברמת-הגולן. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/90 02/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות 2 חיילים מצריים נושאים ציוד על כתפיהם עבור הארמיה השלישית המכותרת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/107 04/11/1973 תושבי איסמעאליה עוזבים את העיר תושבי איסמעאליה עוזבים את העיר על מטלטליהם ובעלי-החיים שלהם בשל מחסור במי שתיה  היות והכוחות המצריים ניתקו את קו הספקת המים לעיר.3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/108 04/11/1973 הרב הראשי  שלמה גורן במסיבת עיתונאים בתעלת סואץ הרב הראשי  שלמה גורן במסיבת עיתונאים בגדה המזרחית של תעלת-סואץ  בסיומה חצה את התעלה וביקר אצל הכוחות הישראלים בגדה המערבית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/109 04/11/1973 טילים סובייטים משאית הנושאת טילים סובייטים סאם-2 עוברת בכביש בקרבת ת"א ליד מכוניות אזרחיות. הטילים נלקחו שלל מן המצרים במלחמה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/110 04/11/1973 אזרחים אמריקאים בישראל חותמים על עצומה בירושלים  בבקשם מנשיא ארצות-הברית  ריצ'ארד ניקסון שיפעיל את השפעתו למען החלפת שבויים בין ישראל וארצות ערב  אזרחים אמריקאים בישראל חותמים על עצומה בירושלים  בבקשם מנשיא ארצות-הברית  ריצ'ארד ניקסון שיפעיל את השפעתו למען החלפת שבויים בין ישראל וארצות ערב
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/105 04/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות שר הבטחון  משה דיין  מבקר אצל חייל פצוע המאושפז בבית-חולים בקרבת תל-אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/106 04/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות שר הבטחון  משה דיין  צופה במשקפת לעבר תעלת סואץ  מהגדה המזרחית בקרבת האגם המר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/194 05/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות רוה"מ  גולדה מאיר  מתקבלת בשדה התעופה בלוד לאחר שובה משיחות מדיניות בארה"ב ע"י משה דיין  שמעון פרס  משה זנבר ועוד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/111 05/11/1973 ישראל-פוליטיקה הרב מאיר כהנא ו-9 חברי הליגה להגנה יהודית עורכים הפגנה בכניסה לשגרירות ארה"ב בת"א אשר בעקבותיה הובלו לבית-הסוהר בתצלום השני – אישה ישראלית צופה על קבוצת מפגינים – חברי הליגה היהודית (אמריקאים וישראלים) המשוייכים לרב מאיר כהנא מפגינים ליד שגרירות ארצות-הברית בתל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/112 05/11/1973 גולדה מאיר בשובה מארה"ב גולדה מאיר בהגיעה לנמל התעופה לוד לאחר שיחות שניהלה בארה"ב עם מנהיגים אמריקנים על המשבר במזרח התיכון. 2 תצלומים: עם שגריר ארה"ב בישראל  קנט קיטינג  במסיבת עיתונאים ועם שר הביטחון משה דיין.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/114 05/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות ארבע אוניות עוגנות בנמל אילת  אוניות מלחמה מצריות במיצרי באב אל-מנדב חסמו בפני ספינות ישראליות את המעבר מהים האדום לאוקיאנוס ההודי ולהיפך. הספינות נותרו באילת עד להסכם הפרדת הכוחות עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/115 05/11/1973 סרן דן אבידן  39 מצולם עם הוריו ובני-משפחתו בביתו בקיבוץ עין השופט  לאחר שהיה שבוי במצרים 1)סרן דן אבידן  39 מצולם עם הוריו ובני-משפחתו בביתו בקיבוץ עין השופט  לאחר ששוחרר אחרי ארבע שנים שהיה שבוי בבית-כלא מצרי. 2) סרן דן אבידן עם אביו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/118 05/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות תפילה בכותל המערבי לזכר הנופלים במלחמות ישראל ולמען שלום עתידי  6 תצלומים: 1)קהל מתפללים תחת עינו הפקוחה של שוטר צבאי המוצב על הגג. 2)בין המתפללים יהודי מזוקן וחייל נושא נשק. 3)אדם מבוגר נשען על אבני הכותל  פניו מוסתרות בסידור. 4)רב תוקע בשופר. 5)נשים ממררות בבכי וסופקות כפיהן 6)אשה אוחזת בסידור נושקת לאבני הכותל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/119 05/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות משאית או"ם לבנה חוזרת מנסיעה בה סיפקה ציוד לעמדות האו"ם לאורך סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/121 05/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים נחים ומפיגים את המתח בדייג במימי תעלת-סואץ בקרבת איסמעליה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/123 06/11/1973 העברת ציוד לא-צבאי לארמיה השלישית העברת ציוד לא-צבאי לארמיה השלישית המצרית המכותרת ע"י חיילים מצריים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/124 06/11/1973 שלושה משקיפי או"ם שוודים צופים בקווים הקדמיים של הגדה המערבית של תעלת-סואץ. שלושה משקיפי או"ם שוודים  מימין לשמאל: W.O. Goran  Goran Bredhammar  Olef Leijon צופים בקווים הקדמיים של הגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/125 06/11/1973 דגל ישראלי  דגל האו"ם ודגל מצרי מתנוססים בין בנינים הרוסים בקו הפסקת האש בעיר סואץ.  דגל ישראלי  דגל האו"ם ודגל מצרי מתנוססים בין בנינים הרוסים בקו הפסקת האש בעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/120 06/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות נשים ישראליות חברות בקבוצה של "אזרחים מודאגים" (למניעת אסון לאומי)  מפגינות לפני שגרירות ארה"ב בתל-אביב. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/122 06/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות איכר מצרי ובני משפחתו נמלטים מהשטח שבשליטה ישראלית ("אפריקה") לעבר הקוים המצריים  עם בעלי החיים והמטלטלים שברשותם  הכוחות הישראלים מאפשרים את המעבר. ליד איסמעיליה.
לשכת ראש הממשלה א-7054/6 07/11/1973 פרוטוקולים של התיעצות מדינית צבאית. סטנוגרמות של התייעצויות צבאיות-מדיניות בנושאים שונים כמו:  הזימון לועידה בז'נבה  הפרדת הכוחות באיזור התעלה  שבויים ונעדרים  אפשרות חידוש הקרבות והמוכנות שלנו לקראתה  הארמיה השלישית  כח השיטור של האו"ם ועוד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/200 07/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיילי משטרה צבאית ישראלים  חיילים מצרים וחיילי כוח או"ם נפגשים בנקודת ביקורת ישראלית  בראש שיירה של מכוניות מובילות אספקה לארמיה ה-3.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/202 07/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות משפחה מצרית עוזבת את העיר פאיד במצרים עם כל רכושה כשהיא רכובה על גבי עגלה קטנה. זאת לאחר שהכוחות המצרים נתקו את אספקת המים לעיר עם כניסת הכוחות הישראלים לגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/126 07/11/1973 הורים  אלמנות ואחים מבכים את יקיריהם בטקסי אזכרה בתל אביב הורים  אלמנות ואחים מבכים את יקיריהם בטקסי אזכרה בתל אביב לזכר 88 נופלים במלחמת יום הכיפורים  הטקס בתל-אביב הינו חלק מהטקסים שנערכו במקומות שונים בארץ לזכר 1854 החללים של מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/127 07/11/1973 שתי אימהות של חיילים שנפלו במלחמת יום הכיפורים מנחמות אחת את השניה שתי אימהות של חיילים שנפלו במלחמת יום הכיפורים מנחמות אחת את השניה בטקס אזכרה שנערך בעפולה  כחלק מהטקסים שנערכו במקומות שונים לזכר 1854 חללי מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/128 07/11/1973 טקס האזכרה בבאר-שבע לזכר חיילי העיר שנפלו במלחמת יום הכיפורים טקס האזכרה בבאר-שבע לזכר חיילי העיר שנפלו במלחמת יום הכיפורים  הטקס הוא חלק מהטכסים שנערכו במקומות שונים בארץ לזכר 1854 חללי מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/129 07/11/1973 משקיפי או"ם שוודים ופיניים החונים בקרבת העיר סואץ מתרחצים ליד המאהל שלהם. משקיפי או"ם שוודים ופיניים החונים בקרבת העיר סואץ מתרחצים בקערות פלסטיות קטנות בגלל המחסור במים ליד המאהל שלהם המכונה: 'Fincom'.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/130 07/11/1973 נשים וילדים של משפחה מצרית רכובים ביחד עם רכושם על גבי גמל נשים וילדים של משפחה מצרית רכובים ביחד עם רכושם על גבי גמל  נמלטים לעבר הקווים המצרים בקרבת העיר פאיד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/132 07/11/1973 אזרחים ישראלים מפגינים לפני הכנסת  נגד לחצה של ארצות-הברית על ישראל להשגת הפסקת אש במזרח התיכון אזרחים ישראלים מפגינים לפני הכנסת  נגד לחצה של ארצות-הברית על ישראל להשגת הפסקת אש במזרח התיכון; השלטים שבידי המפגינים משווים את מזכיר המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר לראש ממשלת בריטניה צ'מברלין לפני מלחמת העולם השנייה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/133 07/11/1973 איכר מצרי רכוב על חמור מוביל גמל עמוס בכל רכושו  איכר מצרי רכוב על חמור מוביל גמל עמוס בכל רכושו הכולל גם זוג אופנים  ופונה לעבר הקוים הישראלים בגדה המערבית של תעלת-סואץ בקרבת פאיד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/195 08/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות העברה והספקת ציוד לארמיה השלישית המכותרת. 5 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/196 08/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות אזרחים מצריים נמלטים מאזורי הקרב. ילדים ואזרחים רכובים על חמורים נמלטים עם ציוד וצאן. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/197 08/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות שר הבטחון  משה דיין יוצא מבית רוה"מ גולדה מאיר בזמו שבבית נמשכות השיחות עם עוזר מזכיר המדינה ג'וזף סיסקו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/198 08/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות ג'וזף סיסקו  עוזר מזכיר המדינה  השגריר קנט קיטינג  השר יגאל אלון ורוה"מ גולדה מאיר דנים ביוזמת השלום האמריקאית למזרח התיכון. השיחה התקיימה בבית רוה"מ מאיר בתל אביב. בתצלום נוסף נראים גולדה מאיר וסיסקו  שהגיע לישראל ערב קודם לכן  כדי לדווח לפקידים ישראלים על שיחות מדיניות של מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר בקהיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/199 08/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות עוזר מזכיר המדינה  יוסף סיסקו והאלוף אהרון יריב עוזבים את שגרירות ארה"ב בתל אביב בדרכם לשיחות עם רוה"מ גולדה מאיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/201 08/11/1973 אם שכולה ובנה החייל בטכס זיכרון-מלחמת יום כיפור  חייל ישראלי מנחם את אמו בשעת טכס זיכרון לבנה (אחיו) שנפל במלחמת יוה"כ  הטכס נערך בבית-הקברות הצבאי בנהריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/203 08/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל דוד אלעזר  שר הבטחון  משה דיין ומפקד חיל-האויר  האלוף נתן פלד בטכס סיום של פרחי-טייסים בבסיס חיל-האויר אי-שם בארץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/204 08/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים מסביב ללימוזינה שהביאה את עוזר מזכיר המדינה  ג'וזף סיסקו  אל ביתה של רוה"מ גולדה מאיר בתל אביב  לניהול שיחות מדיניות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/205 08/11/1973 אניות סחר שנלכדו באגם המר הגדול מאז מלחמת ששת הימים מספר אניות סחר (מתוך 15 אניות ממדינות שונות) שנלכדו באגם המר הגדול מאז מלחמת 1967 כשתעלת סואץ נסגרה למעבר. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/136 08/11/1973 שר הבטחון  משה דיין  בבסיס חיל-האויר אי-שם. שר הבטחון  משה דיין  בבסיס חיל-האויר אי-שם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/210 09/11/1973 רמת הגולן  "המובלעת הסורית" לאחר המלחמה אוהלי "איגלו" מחוממים של כוחות השריון ברמת הגולן. האוהלים מסייעים לחיילים להתגונן בפני הקור העז השורר במקום.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/211 09/11/1973 רמת הגולן  "המובלעת הסורית" לאחר המלחמה חייל ישראלי ברמת-הגולן הקפואה והמושלגת עם שלוש שכבות של בגדים וכובע גרב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/212 09/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות פועלים מצריים בעיר סואץ מעבירים בשר קפוא ממחסני-קירור אל משאיות קירור בגלל ניתוק זרם החשמל בעיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/213 09/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות קצינים מצריים יושבים בכסאות מתקפלים בכביש סואץ-קהיר וממתינים לבואם של קצינים מצריים אחרים וקציני או"ם כדי לנהל ישיבה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/214 09/11/1973 חיילים ישראלים בקרבת העיר סואץ קוראים בעתונים את החדשות האחרונות בדבר חתימת הסכם שביתת-הנשק בין ישראל למצרים.  חיילים ישראלים בקרבת העיר סואץ קוראים בעתונים את החדשות האחרונות בדבר חתימת הסכם שביתת-הנשק בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/206 09/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות שגריר ארה"ב  קנט קיטינג ושר החוץ  אבא אבן בשדה התעופה לפני נסיעתו של אבא אבן לארה"ב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/207 09/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות שר הבטחון  משה דיין והאלוף אריאל שרון בגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/208 09/11/1973 חזית הצפון הפגזה סורית על קווים ישראליים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/209 09/11/1973 רמת הגולן/ "המובלעת הסורית" לאחר המלחמה תותח ישראלי מוסווה תחת רשת הסוואה מכוון כלפי קו הפסקת-האש בגבול הסורי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/134 09/11/1973 אוניות מסחריות באגם המר  תעלת סואץ. אוניות מסחריות באגם המר  תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/135 09/11/1973 בית-קברות בפאיד; משמאל – שלט בעברית בנו כתוב 'מקום קדוש  הכניסה אסורה'.  בית-קברות בפאיד; משמאל – שלט בעברית בנו כתוב 'מקום קדוש  הכניסה אסורה'.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/137 09/11/1973 חיילים מצריים מעבירים אספקה ומים לארמיה השלישית המכותרת שנמצא בגדה המזרחית של תעלת סואץ.  חיילים מצריים מעבירים אספקה ומים לארמיה השלישית המכותרת שנמצא בגדה המזרחית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/215 10/11/1973 רמת הגולן  "המובלעת הסורית" לאחר המלחמה חיילים ישראלים וצוות טנק ישראלי צופים בפעילות הסורית שמעבר לקו הפסקת האש. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/216 10/11/1973 אזרחים בחוף הים בתל אביב לאחר המלחמה אזרחים ישראלים נהנים מהשמש בחוף ימה של ת"א וקוראים את החדשות האחרונות בעיתונים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/218 10/11/1973 ראש הממשלה  גולדה מאיר במסיבת-עתונאים בשדה התעופה לוד ראש הממשלה  גולדה מאיר במסיבת-עתונאים בשדה התעופה לוד  בה היא מודיעה שהאלוף אהרון יריב הורשה לחתום על הסכם הפסקת האש בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/225 11/11/1973 ק"מ 101 חייל מצרי נושא דגל מצרים מגיע לק"מ ה-101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/226 11/11/1973 ק"מ 101 עתונאים מערביים ועתונאים מצריים באוטובוס מצרי בצד המצרי של הק"מ ה-101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/219 11/11/1973 אזרחים ישראלים מפגינים לפני שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב נגד חתימתו של ההסכם לייצוב הפסקת-האש בין ישראל למצרים  (חתימת הסכם 6 הנקודות). אזרחים ישראלים מפגינים לפני שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב נגד חתימתו של ההסכם לייצוב הפסקת-האש בין ישראל למצרים  (חתימת הסכם 6 הנקודות).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/221 11/11/1973 משלחת ישראל לחתימת הסכם הפסקת-האש  בראשותו של האלוף אהרון יריב  יושבת ממול למשלחת מצרים בראשותו של הגנרל מוחמד גמסי לאחר חתימת ההסכם באוהל בק"מ 101.  משלחת ישראל לחתימת הסכם הפסקת-האש  בראשותה של האלוף אהרון יריב  יושבת ממול למשלחת מצרים בראשותה של הגנרל מוחמד גמסי לאחר חתימת ההסכם באוהל בק"מ 101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/222 11/11/1973 הגנרל המצרי מוחמד גמאסי והאלוף אהרון יריב מובלים ע"י אנשי או"ם לאוהל בק"מ 101 מקום בו יחתמו על הסכם הפסקת-האש בין ישראל ומצרים.  הגנרל המצרי מוחמד גמאסי והאלוף אהרון יריב מובלים ע"י אנשי או"ם לאוהל בק"מ 101 מקום בו יחתמו על הסכם הפסקת-האש בין ישראל ומצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/224 11/11/1973 חיילי או"ם בק"מ 101 לפני האוהל בו התנהלו שיחות הסכם הפסקת-האש בין ישראל למצרים.  חיילי או"ם בק"מ 101 לפני האוהל בו התנהלו שיחות הסכם הפסקת-האש בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/142 11/11/1973 חייל ישראלי מאחורי קו-הפסקת האש עם מצרים מרכיב את חברתו החיילת על זוג אופניים חייל ישראלי מאחורי קו-הפסקת האש עם מצרים מרכיב את חברתו החיילת על זוג אופניים כדי להגיע לשק"ם לקנות שתיה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/140 11/11/1973 הסכם הפסקת-האש עם מצרים בכביש קהיר סואץ הסכם הפסקת-האש עם מצרים בכביש קהיר סואץ. 1)מבט כללי על האוהלים של 2 משלחות. 2)יריב אהרון ראש המשלחת הישראלית. 3)מוחמד גמזי ראש המשלחת המצרית. 2(4 המשלחות הישראלית והמצרית בתוך אוהל 5)משלחת המצרית מגיעה לק"מ 101. 6)כוחות או"ם מקיפים את אוהל הדיונים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/227 12/11/1973 ק"מ 101 חיילי או"ם עומדים ושומרים עם כידונים בידיהם בנקודת הביקורת בק"מ ה-101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/228 12/11/1973 ק"מ 101 קצין מצרי עושה את סימן הנצחון "V" כאשר הוא מדבר עם חייל או"ם ליד דגל האו"ם בנקודת הביקורת בק"מ ה-101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/229 12/11/1973 הגנרל המצרי מוחמד גמאסי בדיון עם האלוף אהרון יריב הגנרל המצרי מוחמד גמאסי בדיון עם האלוף אהרון יריב בשעת השיחות שהתנהלו לחתימת הסכם הפסקת-האש בין ישראל למצרים בק"מ ה-101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/230 12/11/1973 משה דיין  האלוף אהרון יריב והרמטכ"ל לשעבר חיים בר-לב בשיחה  משה דיין  האלוף אהרון יריב והרמטכ"ל לשעבר חיים בר-לב בשיחה לא-פורמלית בשעה שרוה"מ  גולדה מאיר נמצאת במסיבת עתונאים בשדה התעופה לוד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/231 12/11/1973 רוה"מ גולדה מאיר במסיבת עתונאים רוה"מ גולדה מאיר במסיבת עתונאים בשדה התעופה  עם שובה מלונדון לאחר שיחות עם מנהיגים אירופאים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/144 12/11/1973 חיילים ישראלים וקציני או"ם בנקודת ביקורת בכניסה לעיר סואץ חיילים ישראלים וקציני או"ם בנקודת ביקורת בכניסה לעיר סואץ  חיילי האו"ם קיבלו לידם זמנית את נקודת הביקורת מידי החיילים הישראלים וקבעו מחסום במקום אשר הוסר אחר-כך על-ידי החיילים הישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3009/241 12/11/1973 הרמטכ"ל  רב אלוף דוד אלעזר מקבל דיווח על מהלך הקרבות בחזית הצפונית מול סוריה ברמת-הגולן. הרמטכ"ל  רב אלוף דוד אלעזר מקבל דיווח על מהלך הקרבות בחזית הצפונית מול סוריה ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/232 13/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות חייל או"ם בגדה המערבית של תעלת-סואץ צופה על תנועותיה של הארמיה ה-3.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/233 13/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות הק"מ ה-130 בכביש לקהיר  מקום בו חיילי האו"ם שמו מחסום והחיילים הישראלים פרקו אותו. שני חיילים עומדים ליד שלט הק"מ ה-130 בכביש לקהיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/145 13/11/1973 ראש הממשלה  גולדה מאיר  נושאת נאום בכנסת ראש הממשלה  גולדה מאיר  נושאת נאום בכנסת  בו היא קוראת לנסיגה הדדית של כוחות ישראל ומצרים לעמדות בתעלת-סואץ שלפני מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/146 13/11/1973 שר הביטחון  משה דיין מנמנם בעת נאומה של ראש הממשלה גולדה מאיר בכנסת שר הביטחון  משה דיין חוטף תנומה בעת נאומה של ראש הממשלה גולדה מאיר בכנסת בו היא קוראת לנסיגה הדדית של הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/147 13/11/1973 חיילים ישראלים חמושים בתוך משוריינים חוסמים את המעבר למשאית או"ם בנקודת הביקורת 101  חיילים ישראלים חמושים בתוך משוריינים חוסמים את המעבר למשאית או"ם בנקודת הביקורת 101 בכניסה לעיר סואץ  נקודת הביקורת היתה נושא לויכוח בין הכוחות הישראלים וכוחות או"ם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/148 13/11/1973 הרמטכ"ל דוד אלעזר עם שר הביטחון משה דיין הרמטכ"ל דוד אלעזר עם שר הביטחון משה דיין בק"מ 101 בכביש קהיר-סואץ.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/234 14/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות האלוף אהרון יריב והגנרל מוחמד גמאסי לוחצים ידיים לאחר שסיכמו על הסכם להחלפת שבויי-מלחמת יום הכיפורים בנקודת הקילומטר ה-101 כאשר הגנרל מהאו"ם אנסיו סילאסוו צופה בהם. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/236 14/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות עימות שהתפתח בין חיילים ישראלים לחיילי או"ם בעקבות מחלוקת על הקמת עמדת או"ם  לא מאושרת ע"י צה"ל  ליד העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/149 14/11/1973 הרמטכ"ל דוד אלעזר בחברת האלופים קלמן מגן  שמואל גונן ושר הבטחון  משה דיין בשעת ביקורם בק"מ 101  הרמטכ"ל דוד אלעזר בחברת האלופים קלמן מגן  שמואל גונן ושר הבטחון  משה דיין בשעת ביקורם בק"מ 101 בכביש קהיר-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/237 15/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות 1)שבויי-מלחמה ישראלים פצועים מורדים ממטוס הצלב האדום לאחר שחרורם מהכלא המצרי 2)משה דיין מבקר את שבויי-המלחמה הפצועים בתוך מטוס הצלב האדום. (2 תצלומים).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/238 15/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות שבויי-מלחמה מצריים פצועים מובלים ע"י אמבולנסים ישראלים לשדה תעופה  מקום בו מטוס הצלב האדום יקחם למצרים. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/157 15/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים חיילים ישראלים וחיילי או"ם בנקודת-ביקורת בעיר סואץ משתפים פעולה ונותנים מעבר ל-49 משאיות המביאות ציוד ואספקה לעיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/150 15/11/1973 שבויים מצריים מובלים באמבולנסים של הצלב האדום ישראלים אשר בשכנות לבית-החולים שמואל הרופא מנפנפים לשני אמבולנסים שמובילים שבויים מצריים פצועים ששוחררו מבית-החולים כדי לנסוע ללוד ומשם לקהיר על-ידי הצלב האדום.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/151 15/11/1973 שבויי-מלחמה מצריים פצועים משוחררים מבית-החולים שבויי-מלחמה מצריים פצועים משוחררים מבית-החולים ומוחזרים למצרים כחילופים לשבויי-מלחמה ישראלים המוחזקים על-ידי מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/152 15/11/1973 שבויי-מלחמה ישראלים פצועים מוחזרים ממצרים שבויי-מלחמה ישראלים פצועים מוחזרים ממצרים ומגיעים לבית-החולים שיבא  החזרת השבויים התבצעה כתמורה לשבויי-מלחמה מצריים שהיו בישראל והוחזרו לקהיר באמצעות הצלב האדום.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/154 15/11/1973 חיילים ישראלים תולים את קסדותיהם על גדרי-התיל באחת מנקודות הביקורת שמובילות לעיר סואץ חיילים ישראלים תולים את קסדותיהם על גדרי-התיל באחת מנקודות הביקורת שמובילות לעיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/240 16/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות רוה"מ  גולדה מאיר  מבקרת בבית-החולים את שבויי-המלחמה  הפצועים ששוחררו מהשבי המצרי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/158 16/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים שיירת אוטובוסים מצריים צבאיים מובילים חיילים מצריים פצועים מחוץ לעיר סואץ  כחלק מהסכם הפסקת האש עם הישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/159 16/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים גולדה מאיר והרמטכ"ל דוד אלעזר  בביקור חולים שערכו אצל שבוי-מלחמה שהוחזר ממצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/160 16/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים שבויי-מלחמה מצריים חבושי-עיניים מובלים במשאית תחת שמירתו של חייל ישראלי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/161 16/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים חייל או"ם עומד בנקודת ביקורת בחוצות העיר סואץ  האו"ם מקבל לידיו נקודות-ביקורת ישראליות לשעבר בכביש קהיר-סואץ כחלק מהסכם הפסקת-האש עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/155 16/11/1973 שבויי-מלחמה ישראלים לבושי פיג'מות מפוספסות חוזרים מהשבי המצרי  שבויי-מלחמה ישראלים לבושי פיג'מות מפוספסות חוזרים מהשבי המצרי ומתקבלים בשדה-התעופה ע"י גולדה מאיר  וקרובי-משפחה; דוד ישראלית מאושרת מנשקת את אחיינה שחזר מן השבי המצרי בהגיעו לבית החולים תל השומר; ראש הממשלה נלחמת בדמעותיה ומברכת על בואם של השבויים הישראלים שחזרו מן השבי המצרי; חיילת צה"ל מעניקה לשבויים שחזרו לארץ זר פרחים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/156 16/11/1973 שבוי-מלחמה מצרי שבוי-מלחמה מצרי רץ לקראת המטוס שיביא אותו מתל אביב לקהיר במבצע החלפת שבויים מצריים תמורת שבויים ישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/162 17/11/1973 שר הביטחון  משה דיין ורעייתו מבקרים חייל ישראלי פצוע  שר הביטחון  משה דיין ורעייתו מבקרים אצל חייל ישראלי פצוע בבית-חולים בקרבת תל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/164 18/11/1973 שני אחים  אחד מהם שבוי-מלחמה שחזר ממצרים  מתחבקים בשדה התעופה שני אחים  אחד מהם שבוי-מלחמה שחזר ממצרים  מתחבקים בפגישה קצרה שהתקיימה בשדה התעופה בלוד עם הגיעם של שבויי-המלחמה לארץ.
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-277/7 20/11/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מפגש בית הנשיא – צוות חשיבה בענין הסכסוך הישראלי ערבי. סיכומי דיונים שהתקיימו בבית הנשיא בהשתתפות גורמים מדיניים   יועצים ואנשי אקדמיה בנוגע ליחסים של ישראל למול הזירה האזורית והקהילה הבינלאומית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/242 20/11/1973 שבויי מלחמה מצריים עולים למטוס הצלב האדום  שבויי מלחמה מצריים בשדה התעופה לוד עולים למטוס הצלב האדום שיקח אותם למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/243 20/11/1973 הפגנה למען החזרת שבויים לפני שגרירות צרפת בתל אביב הפגנת אזרחים ישראלים לפני שגרירות צרפת בתל אביב  נגד מדיניותיה של צרפת כלפי ישראל. המפגינים אוחזים שלטים הדורשים את החזרת השבויים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/241 20/11/1973 מצרים-הפרדת כוחות 1)שבויי-מלחמה ישראלים ששוחררו מהשבי מתקבלים בשדה התעופה לוד ע"י חיילות אשר בידיהן פרחים. 2)יוסף שרוני אשר בא להקביל את פני שבויי-המלחמה הישראלים  מצא ביניהם את בנו. (2 תצלומים).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/167 20/11/1973 שוטר ישראלי מסתכל על שני מפגינים בחוצות שגרירות צרפת בתל אביב  מחפשים סיוע צרפתי בנוגע לשבויים שלנו בסוריה.      שוטר ישראלי מסתכל על שני מפגינים בחוצות שגרירות צרפת בתל אביב  המציגים קריקטורה המראה את נשיא צרפת ג'ורג' פומפידו מחבק את נשיא סוריה חאפז אל-אסאד. המפגינים מחפשים סיוע צרפתי בנוגע לשבויים שלנו בסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/170 22/11/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון  משה דיין מבקרים אצל החיילים בחזית הסורית ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון  משה דיין מבקרים אצל החיילים בחזית הסורית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/171 22/11/1973 המשך השיחות בק"מ 101 מפקד כוחות האו"ם  גנרל אנציו סילאסיו בחברת האלוף אהרון יריב וגנרל מוחמד גמסי  מוסר לעיתונאים על המשך השיחות בק"מ 101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/175 23/11/1973 שר הביטחון  משה דיין בהופעה בפני לשכת עורכי הדין בתל אביב.  שר הביטחון  משה דיין בהופעה בפני לשכת עורכי הדין בתל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/176 23/11/1973 האלוף אהרון יריב והגנרל המצרי מוחמד גמסי נפגשים לשיחות בק"מ 101  ביניהם עומד מפקד כוחות או"ם  אנציו סולאסיו. האלוף אהרון יריב והגנרל המצרי מוחמד גמסי נפגשים לשיחות בק"מ 101  ביניהם עומד מפקד כוחות או"ם  אנציו סולאסיו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/177 23/11/1973 שלושה ישראלים בוחנים את שרידי-האוניה הקפריסאית "אנט" אשר התנגשה כתוצאה מסערה מול חוף אשדוד שלושה ישראלים בוחנים את שרידי אנית המשא הקפריסאית "אנט" אשר התנגשה כתוצאה מסערה מול חוף אשדוד  21 אנשים נעדרים ממנה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/178 24/11/1973 שר הבטחון  משה דיין נושא נאום בירושלים שר הבטחון  משה דיין נושא נאום בירושלים בו הוא אומר שארצות ערב לא רוצות שלום עם ישראל  למרות שההצעה לוועדת השלום כבר התקבלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/179 25/11/1973 מתנדבים קנדיים בקיבוץ רמת הכובש בקרבת תל-אביב שהגיעו לארץ כדי לסייע במאמץ המלחמתי.  מתנדבים קנדיים בקיבוץ רמת הכובש בקרבת תל-אביב שהגיעו לארץ כדי לסייע במאמץ המלחמתי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/180 25/11/1973 תומס הכט  יו"ר המגבית המאוחדת בקנדה מדבר על הצורך בתמיכה בינלאומית מוגברת כדי להלחם בנשק הנפט הערבי.  תומס הכט  יו"ר המגבית המאוחדת בקנדה מדבר על הצורך בתמיכה בינלאומית מוגברת כדי להלחם בנשק הנפט הערבי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/186 26/11/1973 הנשיא אפרים קציר ועסקן הבונדס מלוס-אנג'לס אמנון ברנס.  הנשיא אפרים קציר ועסקן הבונדס מלוס-אנג'לס אמנון ברנס.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/187 29/11/1973 המשטרה מנסה לעצור בעד מפגין קשיש שהפגין בכנסת ביחד עם עוד 100 קרובים של שבויי-מלחמה ישראליים בסוריה.  המשטרה מנסה לעצור בעד מפגין קשיש שהפגין בכנסת ביחד עם עוד 100 קרובים של שבויי-מלחמה ישראליים בסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/189 29/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים שני חיילים ישראלים מסתכלים על ענן העשן שמתרומם מהפגזה בקרבת אוהל-השיחות בק"מ 101 לכינון שלום בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/190 29/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים קצין ישראלי וקצין מצרי יושבים בתוך מכונית או"ם בשעת ההפגזה בקרבת שיחות הק"מ 101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/191 29/11/1973 הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים גנרל מוחמד גמאסי והאלוף אהרון יריב יוצאים מאוהל השיחות בק"מ 101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/192 30/11/1973 הפגנת משפחות חיילים ישראלים נעדרים הפגנת קרובי-משפחה של חיילים ישראלים נעדרים בירושלים. 2 תצלומים: אשה מבוגרת נסערת אוחזת בשוטר  במדיו  במהלך ההפגנה. מפגינים ליד הכנסת  וביניהם אשה מבוגרת המשוחחת עם אדם ששם ידו על כתפה בניסיון להרגיעה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/277 01/12/1973 העיר בית-לחם מצפה להתחדשות תנועת התיירות העיר בית-לחם מצפה להתחדשות תנועת התיירות אחרי מלחמת יום הכיפורים  והעיר מוכנה לקבלת אלפי עולי-הרגל הנוצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/288 01/12/1973 איש משמר הגבול אשר מסייר ברחובות בית-לחם איש משמר הגבול אשר מסייר ברחובות בית-לחם בוחן את המזכרות בחנות בעיר זו  המתכוננת לקבלת חג-המולד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/312 01/12/1973 האלוף במילואים  חיים בר-לב מצביע בבחירות לכנסת השמינית.  האלוף במילואים  חיים בר-לב מצביע בבחירות לכנסת השמינית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/294 01/12/1973 סרן אלקויסט (Ahlquist)  בנו בן ה-13  רב-סרן אינגבר טופאלק (Ingvar torefalk) ובנו הצעיר חוגגים את חג-המולד. סרן אלקויסט (Ahlquist)  בנו בן ה-13  רב-סרן אינגבר טופאלק (Ingvar torefalk) ובנו הצעיר חוגגים את חג-המולד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/282 01/12/1973 אוניות ה"צי הצהוב" העוגנות באגם המר   אוניות ה"צי הצהוב" העוגנות באגם המר נראות באופק  בחזית אחד הבונקרים של הקו המצרי "עבדול נאצר" אשר נהרס ע"י כוחות ישראלים אשר כבשו שטח זה ב"אפריקה".
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/283 01/12/1973 חנוכה בק"מ ה-101 חנוכיה עשוייה פחיות ריקות משמשת את חיילי ישראל בק"מ ה-101 לחגוג את חג-החנוכה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/285 01/12/1973 חיילים פינים מכוחות האו"ם בעיר סואץ חיילים פינים מכוחות האו"ם בעיר סואץ (אמרו בעצב כי  השנה לא יזכו לחגוג את חג-המולד).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/271 01/12/1973 הפגנה נגד קיסינג'ר הפגנה בלוד כנגד כניעתה של ממשלת ישראל ללחצו של שר החוץ האמריקאי הנרי קיסינג'ר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/251 01/12/1973 רמת הגולן  "המובלעת הסורית" לאחר המלחמה שרידי המלחמה  תמונה טיפוסית ברמת-הגולן: פגז חי  רימון יד  קיטבג  מוקש נגד טנקים בו הכניס חייל ישראלי בקבוק ריק של קוניאק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/252 01/12/1973 רמת הגולן  "המובלעת הסורית" לאחר המלחמה שדה-קרב בדרום סוריה זרוע שרידי טנקים ותותחים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/253 02/12/1973 מפקד כוחות האו"ם אנסיו סילאסוואו בפגישה עם שר הבטחון משה דיין  מפקד כוחות או"ם אנסיו סילאסוואו בפגישה בירושלים עם שר הבטחון משה דיין בה דנו על חידוש השיחות על הפסקת האש עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/259 04/12/1973 התפוצצות רימון בעיר העתיקה בירושלים התפוצצות רימון בעיר-העתיקה בירושלים (ברובע המוסלמי) גרמה לפציעתם של 18 אנשים (ביניהם חיילות  אשה בהריון ופעוט). 3 תצלומים ובהם אמבולנס ושוטרי משמר הגבול ליד שלולית דם בסימטאות העיר העתיקה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/260 04/12/1973 שגריר ארה"ב ושר החוץ אבא אבן נפגשים לשיחות בירושליםשגריר ארה"ב ושר החוץ אבא אבן נפגשים לשיחות בירושלים שגריר ארה"ב  קנט קיטינג עם סגן מזכיר מדינת ארה"ב קנט רש  ושר החוץ אבא אבן נפגשים לשיחות בירושלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/261 04/12/1973 הורים לנפגעי מלחמה צבי סוויד קטוע ב-2 רגליו בעל תחנת דלק בנויאבה ואשתו רות העובדת במזנון שפועל בתחנת הדלק. שלושה מבניהם נפגעו במלחמת יום כיפור. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/262 05/12/1973 בני-נוער רכובים על אופניים מפגינים בתל אביב כדי להביע את תמיכתם בהולנד בני-נוער רכובים על אופניים מפגינים בתל אביב כדי להביע את תמיכתם בהולנד אשר לא נכנעה לחרם הערבי במלחמת הנפט.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/264 05/12/1973 חיילים עם קסדה על ראשיהם מסיירים ברכב עם מקלע חיילים עם קסדה על ראשיהם מסיירים ברכב עם מקלע בכיכר שלפני-כנסית המולד בבית-לחם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/244 05/12/1973 מצרים-הפרדת כוחות אזרחים עורכים קניות בעיר-העתיקה בירושלים תחת עינם הפקוחה של שוטרי משמר הגבול ששומרים על האזור. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/265 06/12/1973 ישראל-דת אורות צבעוניים מקשטים את Mangwer Square בבית-לחם לקראת חגיגות חג-המולד.
אגף לתפקידים מיוחדים גל-59526/8 10/12/1973 המועצה הציבורית לשקום החרש המועצה הציבורית לשיקום החרש. הועדה לרווחה ולקהילה.
לשכת היועץ המשפטי לממשלה א-7240/9 12/12/1973 היועץ המשפטי לממשלה – הועדה הבינמשרדית בענין שבויי מלחמה ישראלים  – תיק מס II (המשך מתיק 8) התכתבות ומברקים בין יחידות משרד החוץ  היועץ המשפטי לממשלה וגורמים נוספים בנושא השבויים הישראלים שהיו מוחזקים בידי מצרים וסוריה ובנוגע לשבויים הערבים שהיו מוחזקים בידי ישראל  דוחות הצלב האדום וסיכומי פגישות עם נציגי משרד החוץ  מכתבי משפחות השבויים. סיכום פגישה של שר החוץ אבא אבן עם נציגי ועד הורי הנעדרים במצרים במלחמת יום הכיפורים  דו"ח ההסתדרות הרפואית בישראל בנושא. מאמר בבטאון "הבונים החופשיים"  כתבה בעתון "הארץ" בנושא הפגיעה בשבויים הישראלים בסוריה. (המשך בתיק 10).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/266 13/12/1973 ישראל-תרבות צילומים מהסרטת הסרט "משה" בכיכובו של ברט לנקסטר  צילומי הסרט בקרבת עמודי-שלמה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/267 16/12/1973 מצרים-הפרדת כוחות הפגנת הליגה להגנה יהודית בראשותו של הרב מאיר כהנא נגד הנרי קיסינג'ר ומדיניותו בנמל התעופה לוד לרגל הגעתו לישראל. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/268 16/12/1973 ביקור קיסינג'ר הגעתו של מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר לישראל וקבלת פניו ע"י שר החוץ אבא אבן ושגריר ארה"ב בישראל  קנט קיטינג. קיסינג'ר הגיע לישראל כדי להיפגש עם מנהיגים ישראלים לקראת ועידת ז'נבה. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/269 16/12/1973 שר החוץ האמריקאי  הנרי קיסינג'ר בשיחה עם רוה"מ גולדה מאיר  שר החוץ האמריקאי  הנרי קיסינג'ר בשיחה עם רוה"מ גולדה מאיר בלשכתה בירושלים  לקראת ועידת ז'נבה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/270 16/12/1973 ביקור קיסינג'ר שר החוץ האמריקאי הנרי קיסינג'ר בשיחה עם סגן רוה"מ יגאל אלון ושר החוץ אבא אבן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/276 17/12/1973 ביקור קיסינג'ר מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר נושא נאום פרידה בשדה התעופה לפני עוזבו את ישראל  בו הוא מודיע שהושגה הסכמה מלאה על פתיחת שיחות השלום בז'נבה בין ישראל למדינות ערב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/275 17/12/1973 ביקור קיסינג'ר מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  בדיון עם שר החוץ אבא אבן  רוה"מ מאיר גולדה  סגן רוה"מ יגאל אלון  האלוף אהרון יריב  הרמטכ"ל דוד אלעזר  שר הבטחון משה דיין ועוזר מזכיר המדינה האמריקאי ג'וזף סיסקו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/278 19/12/1973 משה דיין בהדלקת נר חנוכה בבית הבראה לחיילים פצועים שר הבטחון משה דיין בטקס הדלקת נרות חנוכה בבית קיי  בית הבראה לחיילים פצועים בקרבת נהריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/279 20/12/1973 גולדה מאיר נואמת בכנסת רוה"מ גולדה מאיר בשעת נאומה בכנסת על מדיניות ישראל בועידת ג'נבה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/280 20/12/1973 עצים לחג המולד עבור חיילי האו"ם עובדים ערבים של מטה האו"ם בירושלים מטעינים עצי ברוש  שישמשו כעצים לחג המולד עבור כוחות האו"ם בקוי הפסקת האש  למשאית של  האו"ם ביער מודיעין. העצים מהווים מתנה מסורתית מיערות הקק"ל לנוצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/281 21/12/1973 בית-לחם בהכנותיה לקראת חגיגות חג-המולד בית-לחם בהכנותיה לקראת חגיגות חג-המולד  בפעם הראשונה לאחר מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/287 22/12/1973 הכיכר המוארת שלפני כנסית המולד הכיכר המוארת שלפני כנסית חג-המולד בבית-לחם לקראת חגיגות חג המולד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/290 23/12/1973 ממראות בית-לחם ערב חג-המולד ממראות בית-לחם ערב חג-המולד; רועי צאן ערביים רועים את הצאן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/291 23/12/1973 כוחות האו"ם ברבאח סיני חוגגים את חג המולד כוחות האו"ם ברבאח  סיני  חוגגים את חג המולד עם עץ מקושט ושירת מקהלה כאשר העוגב מוצב על החול והמנגן בו ישוב על מיכלים ריקים.  העץ הועבר לחיילי האו"ם כמתנה מהקרן הקיימת. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/292 24/12/1973 מראות מחגיגות חג-המולד בבית-לחם מראות מחגיגות חג-המולד בבית-לחם  התהלוכה הדתית והחיילים הישראלים השומרים על הסדר במקום.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/293 25/12/1973 המוני החוגגים בכיכר שלפני כנסית המולד חוגגים את חג-המולד המוני החוגגים בכיכר שלפני כנסית המולד חוגגים את חג-המולד בבית-לחם תחת עינם הפקוחה של חיילים ישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/295 26/12/1973 מצרים-הפרדת כוחות האלוף מרדכי גור ממריא לג'נבה כדי לעמוד בראש משלחת ישראל בשיחות השלום במזרח התיכון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/296 27/12/1973 לוח-מודעות עם שלטי-תעמולה מהמפלגות השונות לבחירות לוח-מודעות עם שלטי-תעמולה מהמפלגות השונות לבחירות שהתקיימו בדצמבר 1973.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/297 27/12/1973 שר הביטחון  משה דיין  שר הביטחון  משה דיין בהופעה מטעם מפלגתו ערב הבחירות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/298 27/12/1973 קלפיות נשלחות למחנות צבאיים בסיני במסגרת ההכנות לבחירות לכנסת קלפיות נשלחות למחנות צבאיים בסיני במסגרת ההכנות לבחירות לכנסת – דצמבר 1973
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/299 29/12/1973 נאום ראש הממשלה גולדה מאיר ראש הממשלה גולדה מאיר  נושאת נאום במסגרת מסע הבחירות שנקבעו ל-31 בדצמבר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/300 29/12/1973 תעמולת בחירות של המערך  1973. תעמולת בחירות של המערך  מודעה שהופיעה ב"ג'רוסלם פוסט" המראה את ראש הממשלה גולדה מאיר בחברתו של נשיא ארצות-הברית ריצ'ארד ניקסון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/302 31/12/1973 משה דיין-בחירות לכנסת שר הבטחון  משה דיין  מלווה ע"י נכדו מצביע בבחירות לכנסת השמינית. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/303 31/12/1973 פצועים בוחרים לכנסת חיילת עוברת עם הקלפי ליד מיטות החולים בבית-חולים צבאי כדי לאפשר לחיילים הפצועים להצביע בבחירות לכנסת השמינית. פצועי מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/304 31/12/1973 האלוף אריאל שרון מצביע לכנסת השמינית בקלפי  האלוף אריאל שרון מצביע לכנסת השמינית בקלפי שבמחנה צבאי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/305 31/12/1973 חיילת מצביעה לכנסת השמינית חיילת מצביעה לכנסת השמינית בקלפי במחנה צבאי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/306 31/12/1973 אזרחים ערבים מהכפר טירה מצביעים בבחירות לכנסת השמינית אזרחים ערבים מהכפר טירה מצביעים בבחירות לכנסת השמינית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/307 31/12/1973 שוטר עוזר לאדם מבוגר להכניס את המעטפה עם הקול שלו לקלפי  שוטר עוזר לזקן להכניס את המעטפה עם הקול שלו לקלפי בבחירות לכנסת השמינית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/310 31/12/1973 אחות צבאית עוזרת לחייל פצוע להכניס את המעטפה עם קולו לקלפי בבית-החולים בתל-השומר אחות צבאית עוזרת לחייל פצוע להכניס את המעטפה עם קולו לקלפי בבית-החולים בתל-השומר בבחירות לכנסת השמינית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/311 31/12/1973 בחירות לכנסת חיילים ישראלים בתור להצביע לכנסת השמינית בקלפי שהוצבה על חולות סיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/313 01/01/1974 עליזה בגין  רעייתו של מנהיג האופוזיציה מנחם בגין  בעדכון על מצב הבחירות עליזה בגין  רעייתו של מנהיג האופוזיציה מנחם בגין  מעדכנת אותו על תוצאות הבחירות לכנסת השמינית לגבי מפלגת הליכוד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/315 01/01/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר ממתינה לתוצאות הבחירות ראש הממשלה גולדה מאיר  עוקבת במבט קודר אחר תוצאות הבחירות לכנסת השמינית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/318 01/01/1974 חיילים מצביעים לבחירות לכנסת השמינית.  קלפי ניידת מוצבת בגדה המערבית של תעלת סואץ. חיילים מצביעים לבחירות לכנסת השמינית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/223 01/01/1974 הפגנת אזרחים ישראלים נגד ניהול שיחות שלום לפני החזרתם של שבויי-המלחמה. הפגנת אזרחים ישראלים נגד ניהול שיחות שלום לפני החזרתם של שבויי-המלחמה. התאריך משוער – כנראה מתייחס להחזרת השבויים מסוריה במסגרת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה שנחתם במאי 1974
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/442 01/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות כניסה להאנגר מטוסים מבוטן בבסיס פאיד בגדה המערבית של תעלת-סואץ אשר נכבש ע"י צה"ל במלחמת יו"כ  ופוצץ ע"י חיילים ישראלים לפני נסיגת כוחות צה"ל בהתאם להסכם הנסיגה עם מצרים. חיילים ישראלים עומדים ליד בסיס טילי נ"מ שהם פוצצו לפני הנסיגה ממערבה לתעלת סואץ. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/171 01/01/1974 חיילים מפרקים בונקר ברמת-הגולן ערב החזרת השטח לסוריה בהתאם להסכם הפרדת הכוחות שהושג בתיווכו של מזכיר המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר.  חיילים מפרקים בונקר ברמת-הגולן ערב החזרת השטח לסוריה בהתאם להסכם הפרדת הכוחות שהושג בתיווכו של מזכיר המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/314 01/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות ספינת מסחר מצרית שנתפסה במים הטריטוריאליים הישראלים ע"י סיור חיל-הים והובלה יחד עם צוותה לחיפה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/316 01/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מפקד כוח החרום של האו"ם  הגנרל אנסיו סילאסוואו  בפגישה עם שר הבטחון משה דיין בלשכתו בת"א. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/317 01/01/1974 מנהיגי "גח"ל" מנחם בגין ואלימלך רימלט נראים מחויכים מנהיגי "גח"ל" מנחם בגין ואלימלך רימלט נראים מחויכים.
המשרד לביטחון הפנים גל-2855/21 01/01/1974 אתיופים אורתודוכסים. אתיופים אורתודוכסים.
לשכת ראש הממשלה א-7098/7 01/01/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דו"חות סטנוגרפיים משיחות סטנוגרמות של השיחות בין סגן ראש הממשלה יגאל אלון  שר החוץ אבא אבן ושר הביטחון משה דיין למזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר ומשלחתו בעניין הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/321 07/01/1974 חברת הכנסת שולמית אלוני שלושה תצלומים של חברת הכנסת שולמית אלוני  אשר מפלגתה "רצ – התנועה לזכויות האזרח" זכתה בשלושה מושבים בבחירות לכנסת השמינית.
הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום גל-8524/51 07/01/1974 הרשות לפינוי ובינוי שכונות חלמיש דו"חות חברת 'חלמיש' – דו"ח פעולות החברה לשנת 1974  בתוך כך – דו"ח גבייה  מצב הבנייה ועוד; הסכם עבודה קיבוצי מיוחד בין חברת 'חלמיש' לבין מועצת פועלי תל-אביב יפו; החלטת ועדת השרים לענייני שכר בסוגיית תביעות לתוספות מאמץ וסיכון לעובדי חברת 'חלמיש – סיכום דברים'; נהלים בחברת 'חלמיש'; תקציב פעולות החברה לשנת 1974.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/322 08/01/1974 השופט חיים כהן יושב-ראש ועדת הבחירות  השופט חיים כהן  מסיים את קריאת התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת השמינית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/323 08/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הפגזה מצרית על עמדה ישראלית בג'בל עתקה  בגדה המערבית של תעלת סואץ. הפרת הפסקת האש.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/324 11/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים משגיחים על חיילים מצרים המטעינים אספקה על משאיות האו"ם עבור אזרחי העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/329 12/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שגריר ארה"ב בישראל  קנט קיטינג  מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר בשיחה עם סגן-רוה"מ  יגאל אלון וסמנכ"ל משרד החוץ אפרים עברון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/330 12/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  במסיבת עתונאים מאולתרת בבית-המלון בירושלים  לאחר ארוחת ערב עם מנהיגים ישראלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/325 12/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  מוסר הודעה לעתונות בהגיעו לנמל התעופה בן גוריון (במסגרת ביקורו השלישי במזרח התיכון לייצוב הפסקת האש)  לידו שר החוץ אבא אבן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/326 12/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות נשיא מצרים אנואר סאדאת בשעת פגישה עם מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר בבית-הקיץ שלו באסואן. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/327 12/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר עם פמלייתו בעת ביקור מודרך באתר העתיקות באסואן שבמצרים  (במסגרת ביקורו השלישי של קיסינג'ר במזרח התיכון לייצוב הפסקת האש).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/328 12/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שיירת משאיות עם אספקה עבור הארמיה השלישית המצרית מחכה בנקודת הביקורת של האו"ם בק"מ ה-101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/331 13/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  בפגישה עם שר החוץ אבא אבן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/332 13/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות באר הנפט באבו-רודס עדיין בוערת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/333 13/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חייל ישראלי בעיר סואץ יושב על כורסה מאולתרת וכותב מכתב לבני ביתו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/334 13/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר הממשלה  מיכאל ארנון  קורא הודעה לעתונות בה נמסר שישראל מסרה להנרי קיסינג'ר תוכנית נסיגה מהשטח שכבשה ישראל ממערב לתעלת סואץ במצרים ("אפריקה") ועל כך שישראל מוכנה לדון בתוכנית נסיגה דומה מהשטח שכבשה בסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/335 13/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר נפגש במסגרת ביקורו בארץ עם מספר אישים:1)קיסינג'ר עם השייך מוחמד עלי ג'ברי ראש עיריית חברון 2)קיסינג'ר עם שר הביטחון משה דיין והרמטכ"ל דוד אלעזר. 3)קיסנג'ר עם סגן-רוה"מ יגאל אלון.4)קיסינג'ר  משה דיין  שגריר ארה"ב קנת קיטינג ושגריר ישראל בארה"ב שמחה דיניץ 5)קיסינג'ר במסיבת עיתונאים ולידו שר החוץ אבא אבן. 5 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/336 13/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות סגן-רוה"מ  יגאל אלון מוסר לעתונאים על תוכנית הנסיגה שנמסרה למזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/337 13/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים מצריים מטעינים על גבי משאיות אספקה עבור תושבי העיר סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/338 14/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות 1)מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר ושר החוץ המצרי איסמעיל  פהמי בסביבות מלון בקרבת אסואן מצרים. 2)מזכיר המדינה האמריקאי קיסינג'ר לוחץ ידיים עם הרמטכ"ל המצרי  גנרל גמאסי  לאחר שהביא מישראל הצעה בדבר נסיגת הכוחות. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/339 15/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  במסיבת עתונאים בירושלים  עם שובו מאסואן  מצרים  לידו שר החוץ אבא אבן וסגן-רוה"מ  יגאל אלון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/340 15/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  שר הבטחון משה דיין ושר החוץ אבא אבן שותים יחדיו ומחייכים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/341 15/01/1974 ביקורם של שגריר ארצות הברית בישראל קיסינג'ר ושגריר ארצות הברית בישאל קיטינג במוזיאון ישראל  מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר מבקר בחברת שגריר ארצות-הברית בישראל  קנט קיטינג  במוזיאון ישראל בירושלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/342 15/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שר החוץ אבא אבן ומזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר לוחצים ידיים לאחר השלמת סבב שיחות בירושלים  מאחוריהם נראה שגריר ארה"ב  קנט קיטינג.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/345 16/01/1974 נציגי סיעת הליכוד נפגשים עם נשיא המדינה  נציגי סיעת הליכוד נפגשים עם נשיא המדינה בתמונה משמאל לימין: זלמן שובל  משה ניסים  ד"ר בנימין הלוי  אברהם יפה  הנשיא אפרים קציר  ד"ר יוחנן בדר  שמחה ארליך  אליעזר שוסטק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/346 16/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר בשיחה עם נשיא מצרים אנואר סאדאת במעון הנשיא באסואן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/343 16/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר ושר החוץ אבא אבן  במסיבת עתונאים בנמל התעופה בן-גוריון בה הם מדווחים על התקדמות השיחות עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/344 16/01/1974 משלחת מפלגת ה"מערך" בפגישה עם הנשיא אפרים קציר משלחת מפלגת ה"מערך". משמאל לימין:  ישראל קרגמן  אהרון ידלין  משה ברעם  חייקה גרוסמן  מ' גז  וע'  אלמוסלינו; המשלחת נפגשה עם הנשיא אפרים קציר כדי לדון על הרכבת הממשלה החדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/347 17/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מנהיג האופוזיציה מנחם בגין במסיבת עתונאים בה טען שהלחץ האמריקאי המופעל על ישראל למען נסיגה צבאית לא יוביל להסכם שלום.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/348 17/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות השלג הכבד שירד בירושלים מאיט את קצב השיחות המנוהלות ע"י מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר. 2 תצלומים: שלג ברחובות ירושלים   מכוניתו של קיסינג'ר ולידה מאבטחים בפתח מלון קינג דיויד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/349 17/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות 2 תצלומים: מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  שר החוץ אבא אבן  שגריר ישראל בוושינגטון שמחה דיניץ וסגן-רוה"מ יגאל אלון עוזבים את מלון המלך דוד אחרי דיונים על הסכם בדבר נסיגה צבאית. יגאל אלון ואבא אבן משוחחים עם עיתונאים בנושא זה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/350 17/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות סגן-רוה"מ יגאל אלון בהופעת טלויזיה בה הוא דן על הסכם הנסיגה שיחתם עם מצרים בק"מ 101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/353 17/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות 2 תצלומים: מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר ושר החוץ אבא אבן מרימים כוסות לאחר שישראל הודיעה על נכונותה לחתימת הסכם נסיגה במצרים. שר החוץ אבא אבן מוסר את ההודעה הרשמית על כך.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/361 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל דוד אלעזר במסיבת עתונאים שהתקיימה בק"מ ה-101  לאחר חתימת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/362 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ועיתונאים מצרים עומדים לפני האוהל המצרי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/363 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מפקד כוחות האו"ם אנסיו סילאסוואו מודיע לעתונאים בק"מ ה-101 על חתימת הסכם נסיגת הכוחות בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/364 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל דוד אלעזר והאלוף אברהם אדן עוזבים את אוהל השיחות בק"מ ה-101 לאחר חתימת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/365 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל המצרי  גנרל מוחמד גמאסי וחברי משלחתו בק"מ ה-101 לאחר חתימת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/367 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות 2 תצלומים: משלחת ישראל מגיעה לק"מ 101 לחתימת ההסכם המצרי-ישראלי להפרדת הכוחות בתמונות נראים הרמטכ"ל  דוד אלעזר  מפקד פיקוד דרום אברהם אדן ודוד רוזן ממשרד החוץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/368 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חייל ישראלי נשען על חבית דלק של האו"ם (מסומנת באותיות UN) בק"מ ה-101 במתחם האוהלים בו נחתם הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/351 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל דוד אלעזר במסיבת עתונאים שהתקיימה מיד לאחר חתימת הסכם הנסיגה עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/352 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חייל או"ם וכלבו לפני אוהל השיחות בק"מ ה-101  בו נחתם הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים באותו יום. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/354 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר לוחץ ידים עם שר החוץ אבא אבן בנמל התעופה בן-גוריון לפני עזיבתו את הארץ  לאחר חתימת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/355 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הגנרל המצרי גמאסי עוזב את אוהל השיחות של האו"ם  בק"מ ה-101  אחרי חתימת ההסכם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/356 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מפקד כוח האו"ם אנציו סילאסוואו מחייך לאחר טקס חתימת הסכם הנסיגה במצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/357 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות 5 תצלומים: מפקד כוחות האו"ם  גנרל אנסיו סילאסוואו סוקר את משמר הכבוד של כוחותיו בק"מ ה-101 לפני חתימת ההסכם של ישראל עם מצרים על נסיגה בסיני ואזור סואץ. כוחות האו"ם שומרים על האוהל בו נחתם ההסכם בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/358 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל דוד אלעזר  האלוף אדן ומאיר רוזן ממשרד החוץ בדרך לאוהל בו נחתם הסכם הנסיגה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/359 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים בחופשה ותושבים בתחנת אוטובוס בתל אביב קוראים בעיתון על ההסכם שנחתם בדבר נסיגת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/360 18/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שר הבטחון  משה דיין בה מראה על גבי מפה את תוכנית הנסיגה בסיני  במסגרת הופעה בתוכנית טלוויזיה. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/369 20/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות תושב ערבי ממזרח ירושלים קורא בעיתון על הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל ומצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/370 20/01/1974  בגין נואם בהפגנה שהתקיימה בתל-אביב נגד תוכניות השלום של קיסינג'ר  מנהיג האופוזיציה מנחם בגין נואם בהפגנה שהתקיימה בתל-אביב נגד תוכניות השלום של קיסינג'ר במזרח התיכון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/371 20/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות אלוף (מיל') אריאל שרון מותח ביקורת על ויתורי הממשלה למצרים בהסכם הפרדת הכוחות במהלך נאום בתל אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/372 20/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות רמטכ"ל מצרים  גנרל מוחמד גמסי ובעקבותיו הרמטכ"ל אלעזר דוד עוזבים את אוהל השיחות בק"מ 101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/373 20/01/1974 שיחות קיסינג'ר עם אסד בדמשק מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר בנמ"ת בן-גוריון מודיע לעתונאים שהביא הצעות קונסטרוקטיביות מסוריה בדבר הפרדת הכוחות  לידו השר אבא אבן ושגריר ארה"ב קנט קיטינג.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/374 20/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות סוס הולך לצידי טנק ישראלי הנע לאיטו  מזרחית לאוהל בק"מ ה-101  בו התנהלו השיחות בדבר הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/375 20/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל דוד אלעזר בשיחה עם עתונאים בק"מ 101 במצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/376 20/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מפקד כוחות האו"ם  גנרל אנסיו סילאסוואו במסיבת עתונאים לפני אוהל השיחות בק"מ 101.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/377 20/01/1974 הפגנה בתל אביב נגד תכנית השלום של קיסינג'ר הפגנה בת"א נגד ממשלתה של גולדה מאיר ותוכנית השלום של קיסינג'ר במזרח התיכון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/379 21/01/1974 פתיחת הכנסת השמינית נשיא המדינה  אפרים קציר וגולדה מאיר בפתיחת הכנסת השמינית בירושלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/380 22/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות 4 תצלומי דיוקן של רוה"מ גולדה מאיר  מנהיג האופוזיציה מנחם בגין  שר הבטחון משה דיין  וח"כ אריאל שרון במהלך נאומיהם בכנסת בקשר להסכם הפרדת הכוחות בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/381 22/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות סגן-רוה"מ יגאל אלון מפסיק בקריאת ביניים את נאומו של מנהיג האופוזיציה מנחם בגין בשעת דיון בכנסת על הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים. יושבים לידו רוה"מ גולדה מאיר והשר ישראל גלילי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/382 22/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שר הבטחון  משה דיין ורוה"מ גולדה מאיר משוחחים במהלך הדיון בכנסת על הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/383 22/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילי מילואים בגדה המערבית של תעלת-סואץ מנופפים בשמחה לשמע הבשורה על פינוי האזור.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/384 22/01/1974 הגשר היבשתי שנבנה מעל תעלת-סואץ. הגשר היבשתי שנבנה מעל תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/385 22/01/1974 לילי שרון מאזינה לנאום בעלה בכנסת  אשתו של ח"כ אריאל שרון  לילי שרון  מאזינה לנאום הראשון של בעלה בכנסת  בו הוא מתקיף את הסכם הנסיגה (הסכם הפרדת הכוחות) שנחתם עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/386 22/01/1974 ח"כ אריאל שרון ואשתו לילי בחברת נשיא המדינה אפרים קציר ח"כ אריאל שרון ואשתו לילי  בחברת נשיא המדינה אפרים קציר  בקבלת-פנים לאחר ששרון נשבע כחבר-כנסת. (2 עותקים)
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/388 23/01/1974 נגמ"ש נוסע ברחוב ירושלמי מושלג נגמ"ש עושה דרכו ברחוב ראשי בירושלים כאשר שלג כבד משבש את חיי העיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/389 23/01/1974 תצוגת אופנה של בגדי חוף בבסיס בסיני תצוגת אופנה של בגדי חוף נערכה בבסיס אי-שם בסיני במטרה לעודד את החיילים בקווי החזית. בצילום: אחד החיילים מתחיל בריקוד מאולתר עם דוגמנית במהלך התצוגה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/390 24/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל דוד אלעזר  האלוף אברהם אדן ומפקד כוחות האו"ם  אנסיו סילאסוואו  במסיבת עתונאים בק"מ 101 בה הודיע הרמטכ"ל על סיכום הפרטים הטכניים בהסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/391 24/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות הרמטכ"ל המצרי  גנרל מוחמד גמאסי ומפקד כוחות האו"ם הגנרל אנציו סילאסוואו מודיעים על הסיום המוצלח של השיחות עם ישראל בק"מ ה-101 בדבר הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/392 24/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים בנגמ"ש מנפנפים לשלום ומחייכים בשעת חזרתם מפאיד לביתם בישראל  במסגרת הנסיגה במצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/393 24/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שבויים מצריים פצועים מועברים בחזרה למצרים  2 תצלומים: שבוי מצרי פצוע מקבל עזרה מאחות בזמן שהוא עוזב את בית החולים ליד תל אביב כדי לטוס בחזרה למצרים  הוא אוחז זוג נעליים חדש שניתן לו ע"י הישראלים. שבוי מצרי פצוע שהוחזר ע"י ישראל מועבר לאמבולנס מצרי ליד הקילומטר ה-101 במצרים (אחד מששה שבויים שהוחזרו ע"י ישראל).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/394 24/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שני טנקים ישראלים כ-3 ק"מ מערבה מהק"מ ה-101 נראים נעים מזרחה עם התחלת נסיגת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/395 24/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים מפיגים את השעמום  בשעת השיחות על נסיגת הכוחות בק"מ ה-101  ע"י משחק כדורגל. ברקע מתנוסס דגל ישראל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/396 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות תת-אלוף שריף מכוחות מצרים וקצינים ישראלים בתוך אוהל בק"מ ה-101 מעבדים את הפרטים האחרונים של הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/397 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים במצב-רוח מרומם  צוחקים ומוחאים כפיים  מתכוננים לעזוב את נמל עדביה  דרומית לסואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/398 25/01/1974 אריאל שרון בשיחה טלפונית בביתו.   אריאל שרון בשיחה טלפונית בביתו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/399 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות טנקים ישראלים יוצרים ענני אבק בשעה שהם נעים מזרחה מכביש סואץ-קהיר במסגרת נסיגת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/400 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים אורזים את ציודם ופונים להליקופטר שיפנה אותם מג'בל עתיקה (Attika)  הנקודה המצרית הגבוהה ביותר והעמדה הדרומית ביותר שהוחזקה על ידי הישראלים במצרים. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/401 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שיירת טנקים רוסים מסוג T-54 אשר נתפסו מידי המצרים ע"י כוחות ישראל  מוצאים מהעיר סואץ במסגרת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/402 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות 2 תצלומים: חיילים ישראלים מקפלים את האוהל ואת הדגל בק"מ ה-101  עם גמר שיחות הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/403 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות נסיגת הכוחות משטח מצרים  2 תצלומים-חייל ישראלי אורז  ציוד ומטעינו על גג אוטובוס בזמן שחיילים אחרים משחקים בכדורגל במגרש הסמוך בעיר סואץ (ע"פ ההסכם העמדות הישראליות באזור יעברו לפיקוח האו"ם).  כלי רכב ישראלים עושים דרכם לכיוון סיני וחוצים את הגשר היבשתי שנבנה על תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/412 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חייל ישראלי בגדה המערבית של תעלת-סואץ מוריד את דגל ישראל כחלק מנסיגת היחידה שלו ממצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/413 25/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות קצינים ישראלים וקציני או"ם לומדים את המפות כדי לקבוע את העמדות שיפונו במסגרת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/404 26/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים אוספים תחמושת וכלי רכב מהגדה המערבית של תעלת-סואץ ומעבירים אותם לסיני במסגרת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/405 26/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילי צה"ל עוזבים את נמל El-Adabyia במסגרת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/406 26/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות קבוצת חיילים מצטלמת צילום אחרון בגבעות אל-עתקה EL ATAKA  (ג'בל עתקה) מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/408 26/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות יחידת חיילים ישראלית נהנית מארוחה אחרונה בגדה המערבית של תעלת-סואץ  לפני הנסיגה לפי תנאי הפסקת האש שנחתמו עם המצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/409 26/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חייל ישראלי עומד במינרט של מסגד בכניסה לעיר סואץ  האמורה להימסר לפיקוח האו"ם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/418 27/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות מראה אוירי של תעלת-סואץ בין האגם המר ואיסמעליה המראה 3 גשרים שהוחזקו בידי כוחות ישראל כדי לאפשר גישה לשטח שבשליטת צה"ל בגדה המערבית של התעלה ("אפריקה"). מימין הגדה המזרחית-סיני  משמאל הגדה המערבית-מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/407 27/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות אפודות מגן וקסדות השייכות לחיילים בסיני תלויות על יתדות בבדיחות הדעת  כסמל לכך שאין בהן עוד צורך.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/410 27/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות קומנדקר מועבר באמצעות הליקופטר-משא ישראלי מעמדת ג'בל עתקה Ataka  שפונתה ע"י ישראל כחלק מההסכם הפרדת הכוחות עם מצרים. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/411 27/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות תותח ישראלי אנטי-אוירי מאבטח נסיגת שיירה שעוברת לסיני מעל הגשר היבשתי בתעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/430 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות כוחות צה"ל מפנים חלק מראש הגשר ומשמידים ציוד צבאי שנשאר בגדה המערבית של תעלת-סואץ  לפני הנסיגה בהתאם להסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/414 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות ממערב לסואץ-טנקים ישראלים נעים מזרחה בתוך ענן אבק כחלק מנסיגת ישראל מהגדה המערבית של תעלת סואץ  במסגרת תנאי הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/415 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות שלום לך אפריקה-סיסמה כתובה על רכב שמפנה חיילים ישראלים מעתקה Ataka דרומית לסואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/416 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות דגל ישראלי עוטף את חזיתו של אוטובוס אגד בשרות צה"ל  המפנה חיילים מהגדה המערבית של תעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/417 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילי צה"ל עוזבים את העיר סואץ במסגרת הסכם הפרדת הכוחות  החיילים יושבים בזחל"ם ומנופפים בידיהם  ברקע נראה מסגד ורכב או"ם. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/419 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות חיילים ישראלים נפרדים לשלום מתושבים ערבים בגדה המערבית של תעלת סואץ לפני עזיבתם את מצרים  במסגרת הסכם הפרדת הכוחות. חייל ישראלי לוחץ ידי לתושב ערבי ואנשי יחידתו נפרדים מהתושבים המקומיים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/420 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות פינוי סואץ  2 תצלומים: חיילים ישראלים עוזבים את העיר סואץ אשר עוברת לידי כוחות האו"ם  חיילים יושבים על נגמ"ש עם דגל ישראל  מנופפים לשלום ומסמנים וי לניצחון  בידיהם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/421 28/01/1974 רפסודה מצרית מעבירה ציוד לארמיה השלישית אשר לפנים היתה מקבלת את הציוד מידי הישראלים ובפקוח האו"ם.  רפסודה מצרית מעבירה ציוד לארמיה השלישית אשר לפנים היתה מקבלת את הציוד מידי הישראלים ובפקוח האו"ם.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/422 28/01/1974 כוחות ישראלים עוזבים את העיר סואץ כוחות ישראלים עוזבים את העיר סואץ כאשר ברקע רואים את בתי-הזיקוק.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/423 28/01/1974 כוחות האו"ם מתפרסים בעמדה  בגדה המערבית של תעלת-סואץ כוחות האו"ם מתפרסים בעמדה שהיתה קודם בידי כוחות צה"ל בגדה המערבית של תעלת-סואץ לאחר הסכם הפסקת הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/424 28/01/1974 שיירת כלי-רכב האחרונה עוזבת את העיר עדביה Adabiya שיירת כלי-רכב האחרונה עוזבת את העיר עדביה Adabiya  אשר הועבר לידי כוחות האו"ם (אונ"ף 2) ולבסוף לידי המצרים במסגרת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/425 28/01/1974 חיילי האו"ם (כוחות אונ"ף) מקבלים מידי כוחות צה"ל את אזור סואץ 1) חיילי האו"ם (כוחות אונ"ף) מקבלים מידי כוחות צה"ל את אזור סואץ. 2) חיילי האו"ם בביצורים שהיו בידי כוחות צה"ל לרגלי ג'בל עתקה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/426 28/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות סיום השלב הראשון בהסכם הפרדת הכוחות עם מצרים עם מסירת כביש סואץ-קהיר לידי כוחות האו"ם. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/427 28/01/1974 ביקור בגדה המערבית של תעלת-סואץ שר הביטחון  משה דיין ופרופ' יובל נאמן  יועץ לענייני מודיעין ונשיא אוניברסיטת תל-אביב מגיעים לבסיס האווירי פאיד  לביקור בגדה המערבית של תעלת-סואץ  בתמונה גם האלוף קלמן מגן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/428 28/01/1974 איש צוות טנק מחזיק בידיו אווז לבן מצרי שיחידתו אימצה כקמע היחידה איש צוות טנק מחזיק בידיו אווז לבן מצרי שיחידתו אימצה כקמע היחידה. היחידה עומדת לסגת מאיזור סואץ במסגרת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/429 28/01/1974 כוחות אונ"ף תופסים עמדות בעיר עדביה Adabiya 1)כוחות אונ"ף תופסים עמדות בעיר עדביה Adabiya כאשר דגל ישראלי עדיין נראה מתנופף מעל לבנין. 2) דגל האו"ם מונף במקום הדגל הישראלי בעיר עדביה; 3) צוותו של חצי-זחל ישראלי מתכונן לסגת כשעל הרכב דגל מצרי.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/431 29/01/1974 שלום לך אפריקה- סיסמה כתובה על רכב שמפנה חיילים ישראלים מהגדה המערבית של תעלת-סואץ. שלום לך אפריקה- סיסמה כתובה על רכב שמפנה חיילים ישראלים מהגדה המערבית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/432 29/01/1974 שני טנקים ישראלים הנעים מזרחה מעבר לגשר בנוי מסירות משמשים מסגרת לאוניות שברקע  שני טנקים ישראלים הנעים מזרחה מעבר לגשר בנוי מסירות משמשים מסגרת לאוניות שברקע העוגנות באגם המר מאז מלחמת 1967.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/433 29/01/1974 חוזרים הביתה! שיירת רכב צבאי נעה מעבר לגשר אספלט שנבנה במיוחד לאפשר מעבר בין הגדה המזרחית לגדה המערבית בעלת סואץ.  חוזרים הביתה! שיירת רכב צבאי נעה מעבר לגשר אספלט שנבנה במיוחד לאפשר מעבר בין הגדה המזרחית לגדה המערבית בעלת סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/434 29/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות תותחים מסוג 122MM  שנתפסו ע"י כוחות ישראלים בקרבת תעלת-סואץ  ממתינים להעברה במסגרת הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/435 29/01/1974 חייל ישראלי באזור תעלת-סואץ צולם ליד מכונת-יריה אשר בקצה הקנה שלה-ציפור קטנה. חייל ישראלי באזור תעלת-סואץ צולם ליד מכונת-יריה אשר בקצה הקנה שלה-ציפור קטנה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/436 29/01/1974 פוסטר עם הסיסמה "אנו נתגבר"! פוסטר עם הסיסמה "אנו נתגבר"!
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/437 29/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות סירת גומי ישראלית מתנפחת שטה לאורך תעלת-סואץ כאשר טנק שנסוג נע מזרחה  במסגרת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/438 29/01/1974 מכוניות משא שנשבו מידי המצרים ליד פאיד מובלות על-ידי חיילים ישראלים מחוץ למצרים.  מכוניות משא שנשבו מידי המצרים ליד פאיד מובלות על-ידי חיילים ישראלים מחוץ למצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/439 30/01/1974 ראש הממשלה  מאיר גולדה  מקבלת על עצמה להרכיב ממשלה חדשה ראש הממשלה  מאיר גולדה  מקבלת על עצמה להרכיב ממשלה חדשה ומודיעה על כך בבית-הנשיא בירושלים. בתצלומים: גולדה מאיר והנשיא אפרים קציר.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/440 30/01/1974 חיילים מפנמה מכוחות אונ"ף תופסים עמדות שהיו בשליטה ישראלית בגדה המזרחית של תעלת-סואץ.  חיילים מפנמה מכוחות אונ"ף תופסים עמדות שהיו בשליטה ישראלית בגדה המזרחית של תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/441 30/01/1974 מצרים-הפרדת כוחות נסיגת הכוחות הישראליים מהגדה המערבית של תעלת סואץ בעקבות הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים  שיירת טנקים וכלי-רכב משוריינים עוברים על אחד הגשרים שנבנו ע"י צה"ל מעל לתעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/443 31/01/1974 מפקד כוחות או"ם  הגנרל אנציו סילסוואו בשיחה עם דובר האו"ם Rudolf Stajduhas לפני התחלת מסיבת עתונאים בירושלים. מפקד כוחות או"ם  הגנרל אנציו סילסוואו בשיחה עם דובר האו"ם Rudolf Stajduhas לפני התחלת מסיבת עתונאים בירושלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/479 01/02/1974 שליחותו הרביעית במזרח התיכון של מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר שליחותו הרביעית במזרח התיכון של מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  בתמונות נראה עם ראש הממשלה גולדה מאיר  השגריר שמחה דיניץ  שגריר ארצות-הברית בישראל קנט קיטינג  תת-מזכיר המדינה ג'וסף סיסקו  סגן ראש הממשלה יגאל אלון.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/462 01/02/1974 כתבה שהופיעה ב"ידיעות אחרונות" בה צילום של עמוד מתוך העיתון המצרי "אחר סעה" המספר על פרשת שערוריות מין ושחיתות במצרים.    כתבה שהופיעה ב"ידיעות אחרונות" בה צילום של עמוד מתוך העיתון המצרי "אחר סעה" המספר על פרשת שערוריות מין ושחיתות במצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/444 01/02/1974 גולדה מאיר רוה"מ  גולדה מאיר  בשיחה עם דוד רוקפלר  בלשכתה בתל-אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/445 02/02/1974 חיילים ישראלים בגדה המערבית של תעלת-סואץ מרוקנים שקי-חול ומקפלים את דגל ישראל במסגרת ההכנות להפרדת הכוחות במצרים.  חיילים ישראלים בגדה המערבית של תעלת-סואץ מרוקנים שקי-חול ומקפלים את דגל ישראל במסגרת ההכנות להפרדת הכוחות במצרים.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/447 04/02/1974 חיילים ישראלים בטנקים ובאוטובוסים בקרבת חבל ג'ינייפה  Jebel Gineifa  מנפנפים לשלום ונפרדים ממצרים חיילים ישראלים בטנקים ובאוטובוסים בקרבת חבל ג'ינייפה  Jebel Gineifa  מנפנפים לשלום ונפרדים ממצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/446 04/02/1974 חיילים ישראלים בקרבת איסמעיליה אורזים את ציודם האישי מחוץ לאוהל עליו כתוב: 'Bye-Bye Africa – Kissinger's Tea-House'    חיילים ישראלים בקרבת איסמעיליה אורזים את ציודם האישי מחוץ לאוהל עליו כתוב: 'Bye-Bye Africa – Kissinger's Tea-House'
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/448 06/02/1974 הרב מאיר כהנא הרב מאיר כהנא  מנהיג הליגה להגנה יהודית  שבת רעב לפני שגרירות ארה"ב בתל אביב  בהפגנה נגד הקשר אשר לדבריו קשרו ישראל וארה"ב על-מנת להגביל את חופש הדיבור שלו. הרב כהנא עומד ליד ג'יפ עם שלט המחאה שלו ותמונות של פעילים סובייטים. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/449 06/02/1974 ארונותיהם של שני חיילים מצריים שנפלו במלחמת יום הכיפורים מוחזרים על-ידי חיילים ישראלים בסיני ארונותיהם של שני חיילים מצריים שנפלו במלחמת יום הכיפורים מוחזרים על-ידי חיילים ישראלים בסיני בקרבת באלוסה בצפון מערב סיני
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/450 07/02/1974 מצרים-הפרדת כוחות חייל ישראלי שנפצע במלחמת יוה"כ מובא בכסא גלגלים להעיף מבט אחרון על תעלת סואץ  לפני החזרת השטח למצרים לפי הסכם הפרדת הכוחות. (נערך סיור לאזור התעלה לכ-80 פצועים באותו היום).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/451 07/02/1974 ספורט-כדורסל משחק כדורסל בין מכבי ת"א ונבחרת צרפת בת"א. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/452 07/02/1974 מצרים-הפרדת כוחות טנק ישראלי נגרר לחלק של גשר נייד שפונה מתעלת-סואץ במסגרת הסכם הפרדת כוחות עם מצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/453 10/02/1974 פגיעת מסתננים תא נוסעים הרוס של רכב שנפגע מפצצת בזוקה שמחבלים שיגרו ליד גבול לבנון.  בהתקפה נהרגה בחורה ישראלית ונהג הרכב נפצע.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/454 10/02/1974 ביקור ראש עיריית מערב ברלין בירושלים ראש עירית ירושלים טדי קולק מלווה את ראש עירית מערב ברלין קלאוס שוץ לביקור במסגד בעיר-העתיקה. שוץ נועל בחזרה את נעליו לאחר היציאה מהמסגד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/455 11/02/1974 מוטי אשכנזי (מפקד מעוז "בודפשט" במלחמה) מפגין בירושלים  מוטי אשכנזי  שהיה מפקד אחד המעוזים בסיני  מפגין בירושלים וקורא למשה דיין להתפטר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/456 11/02/1974 ד"ר רוברט לינדסי  מאוקלהומה  יו"ר הקהילה הבפטיסטית בישראל וצ'רלס וורטי מאלבמה  בודקים את השרידים שבחנות שלהם לספרים דתיים  אחרי שזו הותקפה והוצתה.  ד"ר רוברט לינדסי  מאוקלהומה  יו"ר הקהילה הבפטיסטית בישראל וצ'רלס וורטי מאלבמה  בודקים את השרידים שבחנות שלהם לספרים דתיים  אחרי שזו הותקפה והוצתה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/458 13/02/1974 מצרים-הפרדת כוחות שיירת מכוניות של כוחות האו"ם עוברת את הגבול הישן לעבר השטח המצרי אשר היה בידי כוחות ישראל ופונה במסגרת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/463 17/02/1974 מצרים-הפרדת כוחות צילום המראה את הארמיה ה-3 מתחפרת באזור המפורז בסיני מול האגם המר הקטן  דבר המהווה הפרה להסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/464 17/02/1974 הפגנה המונית נגד משה דיין בירושלים הפגנה המונית נגד משה דיין סמוך למשרד רוה"מ בי"ם  מוטי אשכנזי (מפקד מעוז "בודפשט" במלחמה) שנאם בהפגנה דרש את התפטרותו של שר הביטחון דיין. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/465 19/02/1974 מצרים – הפרדת כוחות שר הבטחון משה דיין  והאלוף אברהם אדן  מבקרים ביקור אחרון בבסיס חיל האויר המצרי בפאיד לפני נסיגת הכוחות הישראלים בהתאם להסכם הפרדת הכוחות  במרכז התמונה  דובר משרד הבטחון נפתלי לביא.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/466 19/02/1974 שר הביטחון  משה דיין אחרי מקיים פגישה עם חברי מפלגתו "רפ"י שר הביטחון  משה דיין אחרי שקיים פגישה עם חברי מפלגתו "רפ"י"  בכנסת בירושלים  בה הוא הודיע שהוא לא יצטרף לממשלה החדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/467 19/02/1974 שמעון פרס  שר התחבורה וחבר מפלגת "רפי" במסיבת עיתונאים שמעון פרס  שר התחבורה וחבר מפלגת "רפי" במסיבת עיתונאים בה הוא מודיע אחרי שהתקיימה פגישה בין דיין ויתר מנהיגי "רפי"  על תמיכת המפלגה במשה דיין.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/468 19/02/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר נושאת נאום בפני המועצה העולמית של הפועלים הציונים ראש הממשלה גולדה מאיר נושאת נאום בפני המועצה העולמית של הפועלים הציונים  בו היא מביעה את תקוותה ששר הביטחון משה דיין לא יתפטר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/469 21/02/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר מודיעה על הרכבת ממשלת מיעוט ראש הממשלה גולדה מאיר מודיעה על הרכבת ממשלת מיעוט (58 חברי כנסת מתוך 120).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/470 21/02/1974 1)חיילים ישראלים מצדיעים לדגל ישראל בטקס בו מורידים את הדגל  לפני שהאזור יעבור לידי כוחות או"ם ולבסוף למצרים. 2)מפקד יחידת צנחנים בתעלת-סואץ מוסר את הפיקוד למפקד כוחות או"ם.   . 1)חיילים ישראלים מצדיעים לדגל ישראל בטקס בו מורידים את הדגל אחרי 129 ימי נוכחות בתעלת-סואץ  לפני שהאזור יעבור לידי כוחות או"ם ולבסוף למצרים. 2)מפקד יחידת צנחנים בתעלת-סואץ מוסר את הפיקוד למפקד כוחות או"ם.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/471 21/02/1974 חיילים ישראלים צוהלים  יוצאים בריקוד הורה  טובלים במי התעלה ומתכוננים לחזרה הביתה עם הסכם הפרדת הכוחות חיילים ישראלים צוהלים  יוצאים בריקוד הורה  טובלים במי התעלה ומתכוננים לחזרה הביתה עם הסכם הפרדת הכוחות אחרי 129 ימי נוכחות באזור.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/472 22/02/1974 טנקים וכלי-רכב עוברים מעל לתעלת-סואץ בדרך מזרחה  ביניהם טנק עם פרחים בקנה התותח.   טנקים וכלי-רכב עוברים מעל לתעלת-סואץ בדרך מזרחה  ביניהם טנק עם פרחים בקנה התותח.    .
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/473 22/02/1974 סגן אלי כהן  ראשון שחצה את התעלה בליל התקפת הנגד  מוריד את הדגל מעל לתורן כשברקע תעלת-סואץ. סגן אלי כהן  הראשון שחצה את התעלה בליל התקפת הנגד  מוריד את הדגל מעל לתורן כשברקע תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/474 24/02/1974 שר הביטחון  משה דיין  רחל בן-צבי  סגן ראש הממשלה יגאל אלון וראש הממשלה גולדה מאיר בפגישה של המערך. שר הביטחון  משה דיין  רחל בן-צבי  סגן ראש הממשלה יגאל אלון וראש הממשלה גולדה מאיר בפגישה של המערך.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/475 26/02/1974 שר הביטחון  משה דיין מודיע בכנסת שהוא ישתתף בשיחות עם מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר שר הביטחון  משה דיין מודיע בכנסת שהוא ישתתף בשיחות עם מזכיר המדינה האמריקאי  הנרי קיסינג'ר  כמו-כן  הוא הודיע שהוא לא יסע כמתוכנן לארצות-הברית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/476 26/02/1974 מפקד כוחות אונ"ף  גנרל אנסיו סילאסוואו בשיחה עם הרמטכ"ל  דוד אלעזר מפקד כוחות אונ"ף  גנרל אנסיו סילאסוואו בשיחה עם הרמטכ"ל  דוד אלעזר. במרכז השיחה על השלב הסופי בהסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים. עוד בשיחה – על דילול הכוחות בשטחים הכבושים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/477 26/02/1974 מלחמת יום הכיפורים מנהיגים יהודים אמריקנים (חברי המגבית היהודית) שתעו בדרכם בשטח מצרי מתקבלים ע"י נשותיהם וידידיהם בבית-מלון בת"א. הם נסעו באוטובוס תיירים שתעה בדרכו בתוך שטח מצרי  נלקחו לאיסמעליה לחקירה ושוחררו לאחר-מכן. 6 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/480 27/02/1974 שבויים בסוריה אריה צוקר ובנו ליאור עונים לשיחות הטלפון שמתקבלות בביתם בת"א בעקבות הידיעה שבן אחר מבני משפחת צוקר נמצא ברשימת שבויי-המלחמה המוחזקים בסוריה (רשימת השבויים הועברה על ידי קיסינג'ר שהגיע לישראל מדמשק).
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/481 27/02/1974 ספינת המפרשים "אליזבט אלקמאר" ספינת המפרשים "אליזבט אלקמאר" על צוותה הכולל ילד הגיעה לשארם-אל-שייך. 4 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/478 27/02/1974 מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר מגיע לישראל לאחר שיחות עם מנהיגים סוריים מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר מדבר עם הגעתו לנמל התעופה בן גוריון אחרי שיחות עם מנהיגים סוריים  בתמונה: הנרי קיסינג'ר שר החוץ אבא אבן  שגריר ארה"ב קנט קיטינג ואלסוורט בנקר  שגריר ארה"ב לשעבר בדרום ויטנאם. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/482 28/02/1974 חיילת מחזיקה מטריה מעל לראשה של ראש הממשלה גולדה מאיר  חיילת מחזיקה מטריה מעל לראשה של ראש הממשלה גולדה מאיר בשעת טקס אזכרה בירושלים לחיילים אלמונים בירושלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/523 01/03/1974 הקנצלר האוסטרי ברונו קרייסקי בארוחת-צהרים בביתו של שר הביטחון  משה דיין הקנצלר האוסטרי ברונו קרייסקי אוכל ארוחת-צהרים בביתו של שר הביטחון  משה דיין  בשעת הארוחה ממטרה התחילה לפעול והרטיבה את האורחים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/530 01/03/1974 הפגנה המונית לפני משרדה של ראש הממשלה  גולדה מאיר  הפגנה המונית לפני משרדה של ראש הממשלה  גולדה מאיר  בה השתתפו כ-6000 צעירים שתבעו את התפטרותה של הממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/532 01/03/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר בירושלים בשעת נאום רוה"מ  גולדה מאיר בירושלים בשעת נאום בו היא אומרת שמשתמשים במטוסים אמריקאים  בהסכמתן של ישראל ומצרים  כדי לפקח על אזור סואץ אחרי הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/483 01/03/1974 קבוצת עסקנים מהמגבית המאוחדת בטיול יום לאחר מכן ברמת-הגולן.    קבוצת עסקנים מהמגבית המאוחדת אשר האוטובוס שלהם חצה בטעות את הגבול למצרים  נראים בתמונה כשהם בטיול יום לאחר מכן ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/501 01/03/1974 הרמטכ"ל דוד אלעזר ברמת הגולן הרמטכ"ל  דוד אלעזר  מדבר בפני חלק מאנשיו המוצבים בגולן במסגרת ביקור שערך בקו החזית ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/484 01/03/1974 שבויים בסוריה מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר מגיע לישראל ומוסר את רשימת שמות 65 השבויים הישראלים המוחזקים ע"י סוריה. הוא זוכה לדברי תודה על כך  מאבא אבן ולסידור פרחים שמוגש לו ע"י שוטרת בשם משפחות השבויים בסוריה. קיסינג'ר יוצא לאחר מכן לפגישה נוספת עם מנהיגים סוריים בדמשק. 4 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/485 03/03/1974 מצרים-הפרדת כוחות חייל או"ם מנפנף בידו לשלום לחיילים ישראלים בזחל"ם העוזבים את תעלת-סואץ  במסגרת הסכם הפרדת הכוחות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/486 03/03/1974 מלחמת יום הכיפורים שר התחבורה  שמעון פרס  אחרי שהוא השתתף בישיבה סגורה של מפלגת העבודה  מוסר לעתונאי על כוונת גולדה מאיר להחזיר את המנדט ולפרוש מראשות הממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/487 03/03/1974 מזכיר מפלגת העבודה  אהרון ידלין  נראה יוצא את ביתה של גולדה מאיר מזכיר מפלגת העבודה  אהרון ידלין  נראה יוצא את ביתה של גולדה מאיר  אחרי שהיא הודיעה על כוונתה לפרוש מראשות הממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/488 04/03/1974 סגן-ראש הממשלה  יגאל אלון  עוזב את ביתה של ראש הממשלה גולדה מאיר ומשוחח עם עיתונאים סגן-ראש הממשלה  יגאל אלון  עוזב את ביתה של ראש הממשלה גולדה מאיר ומשוחח עם עיתונאים אחרי שניסה להניא אותה מהחלטתה לפרוש מהממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/489 04/03/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר  מגיעה לבית-הנשיא ראש הממשלה גולדה מאיר  מגיעה לבית-הנשיא כדי להודיע לנשיא אפרים קציר על החלטתה להמשיך במאמציה להרכיב ממשלה חדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/490 04/03/1974 מנהיג האופוזיציה  מנחם בגין  מוסר לעיתונאים שהציע לנשיא המדינה  אפרים קציר  לבקש מגולדה מאיר להרכיב ממשלת ליכוד לאומית.  מנהיג האופוזיציה  מנחם בגין  מוסר לעיתונאים שהציע לנשיא המדינה  אפרים קציר  לבקש מגולדה מאיר להרכיב ממשלת ליכוד לאומית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/491 04/03/1974 ישראל-פוליטיקה נשיא המדינה  אפרים קציר מודיע על שינוי בהחלטתה של גולדה מאיר לפרוש מהממשלה ועל המשך מאמציה להרכיב ממשלה חדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/492 05/03/1974 ישראל-פוליטיקה שר הבטחון  משה דיין באסיפה של מפלגת העבודה בת"א  בה התאספו 600 חברי מפתח כדי לדון על הרכבת הממשלה ועל הבטחת המשך כהונתה של גולדה מאיר כראש הממשלה. 2 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/493 06/03/1974 שר הביטחון  משה דיין בביקור ברמת-הגולן שר הביטחון  משה דיין בביקור ברמת-הגולן  נראה עם האלוף מרדכי (מוטה) גור  יושב-ראש השיחות בוועידת ג'נבה -(ועידה בינלאומית בהשתתפות ישראל  מצרים  ירדן והמעצמות  שבה התנהל מו"מ בנסיון לפתור את לסכסוך הישראלי-ערב) הרמטכ"ל דוד אלעזר והאלוף רפאל איתן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/494 06/03/1974 ישראל-פוליטיקה רוה"מ  מאיר גולדה  מודיעה לנשיא המדינה  אפרים קציר  על הרכב הממשלה החדשה ולוחצת את ידיו. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/496 07/03/1974 חיילי או"ם מצויידים במגלי-מוקשים באזור המפורז בקרבת תעלת-סואץ.  חיילי או"ם מצויידים במגלי-מוקשים באזור המפורז בקרבת תעלת-סואץ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/497 07/03/1974 טנקים ישראלים בכוננות ברמת הגולן טנקים ישראלים על צוותם במצב כוננות ברמת-הגולן  לנוכח אפשרות של התקפה סורית  כשברקע החרמון המושלג. 3 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/498 07/03/1974 הספינה "אליזבט אלקמר" ובעליה. הספינה "אליזבט אלקמר" ובעליה  4 תצלומים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/500 07/03/1974 קצין מצרי נותן הסבר לעתונאים  קצין מצרי מסביר לעתונאים איך טנקים מיוחדים עוזרים לכוחות האו"ם לסלק מוקשים מאזור החיץ של האו"ם בסיני.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/495 07/03/1974 מפקד כוחות או"ם  הגנרל אנציו סילאסוואו מוסר לעיתונאים על הביצוע התקין של הפרדת הכוחות בין ישראל ומצרים.    מפקד כוחות או"ם  הגנרל אנציו סילאסוואו מוסר לעיתונאים על הבצוע התקין של הפרדת הכוחות בין ישראל ומצרים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/499 08/03/1974 מלחמת יום הכיפורים מקלען ישראלי בגבול הסורי  מחכה להוראות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/535 10/03/1974 הרמת כוסית לרגל הממשלה החדשה הנשיא אפרים קציר  ראש הממשלה גולדה מאיר וסגן ראש הממשלה  יגאל אלון מרימים כוסית לחיי הממשלה החדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/536 10/03/1974 הממשלה החדשה מצטלמת בהרכבה המלא בביתו של נשיא המדינה  אפרים קציר הממשלה החדשה מצטלמת בהרכבה המלא בביתו של נשיא המדינה  אפרים קציר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/502 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה רוה"מ  גולדה מאיר  מציגה את הממשלה החדשה בפני הכנסת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/503 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה מנהיג האופוזיציה מנחם בגין פונה לכנסת ומותח ביקורת על גולדה מאיר ועל משרד רוה"מ.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/504 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה שר הבטחון  משה דיין  רוה"מ גולדה מאיר וסגן-רוה"מ יגאל אלון  בשעת דיון על הצבעת האימון בממשלה החדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/505 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה רוה"מ גולדה מאיר  סגן-רוה"מ יגאל אלון  שר החוץ אבא אבן  שר האוצר פנחס ספיר (האחרונים עם גבם למצלמה) בכנסת אחרי הצבעת האימון בממשלה החדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/506 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה מראה כללי של הכנסת בשעת הצבעת-אימון בממשלה החדשה שהציגה מאיר גולדה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/507 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה שר הבטחון  משה דיין נשבע כחבר בממשלה החדשה שהרכיבה גולדה מאיר  אחרי שזו זכתה בהצבעת אימון בכנסת.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/508 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה רוה"מ  גולדה מאיר בשיחה עם נשיא המדינה  אפרים קציר  בשעת קבלת  פנים בבית-הנשיא בירושלים שנערכה לאחר שהממשלה החדשה זכתה בהצבעת אימון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/509 10/03/1974 ישראל-פוליטיקה מפגינים עם מסכות הדומות לגולדה מאיר ומשה דיין והכתובת "גועלדה" בשעת הדיון בכנסת על הרכב הממשלה החדשה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/510 11/03/1974 ישראל-פוליטיקה סגן רוה"מ  יגאל אלון  נואם לפני חברי המגבית המאוחדת מניו-ג'רסי שהגיעו לסיור בישראל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/511 12/03/1974 ישראל-פוליטיקה רוה"מ  גולדה מאיר  מפסיקה את נאומה בפני חברי האגודים המקצועים  כדי לקרוא הודעה שמסרו לה על הפגזה סורית כבדה ברמת-הגולן  בתמונה נראה גם נשיא האיגוד המקצועי האוסטרי Anton Benya.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/515 13/03/1974 ישראל-פוליטיקה מאיר עמית  מנהל חברת "כור".
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/514 13/03/1974 ישראל-פוליטיקה פרופסור יובל נאמן  נשיא אוניברסיטת תל-אביב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/512 13/03/1974 מצרים-הפרדת כוחות שר הבטחון משה דיין מתבדח עם חיילים הנמצאים בקוי הגנה אי-שם בסיני  לצידו הרמטכ"ל דוד אלעזר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/513 13/03/1974 ישראל-פוליטיקה הקנצלר האוסטרי  ברונו קרייסקי בהגיעו לנמל תעופה בן-גוריון מתקבל ע"י סגן רוה"מ יגאל אלון ומרואיין בשביל הטלויזיה הישראלית.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/517 14/03/1974 ישראל-פוליטיקה רבי רוברט י.קאהן מקהילת עמנואל  טקסס ונשיא הועידה המרכזית של רבנים אמריקאים  נראה משוחח בירושלים עם סגן- הועידה  רבי ארתור לליולד מקליבלנד  אוהיו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/518 14/03/1974 ישראל-פוליטיקה הקנצלר האוסטרי ברונו קרייסקי בביקורו בכותל המערבי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/519 15/03/1974 הקנצלר האוסטרי ברונו קרייסקי נפגש עם ראש הממשלה גולדה מאיר.  הקנצלר האוסטרי ברונו קרייסקי שעמד בראש משלחת של ה"אינטרנציונל הסוציאליסטי" נפגש עם ראש הממשלה גולדה מאיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/520 15/03/1974 ישראל-דת רבי רוברט קאהן  נשיא הרבנים הרפורמיים בארה"ב  מגיש לרוה"מ  גולדה מאיר  הגדה של פסח.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/521 15/03/1974 הקנצלר האוסטרי  ברונו קרייסקי  בביקורו בגינוסר הקנצלר האוסטרי  ברונו קרייסקי  בביקורו בגינוסר  שם היה אורחו של יגאל אלון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/522 16/03/1974 טנקים ישראלים בכוננות ברמת-הגולן. טנקים ישראלים בכוננות ברמת-הגולן.
מזכירות הממשלה א-4105/5 17/03/1974 סדר יום ממשלה ( הממשלה ה-16). כותרות סדר היום של ישיבות הממשלה ה-16 בין מרץ 1974- יוני 1974 בנושאי כלכלה  פנים ביטחון  רשות השידור  דתות  ביטוח לאומי  יום העצמאות  דוח ועדת אגרנט  ועדות שרים  נהלי עבודת הממשלה  ישיבת הממשלה האחרונה של גולדה מאיר  סדר יום לישיבה האחרונה של הממשלה ה-16
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/524 18/03/1974 שר הביטחון  משה דיין נואם בפני חברי המשלחת של המגבית המאוחדת מניו-ג'רסי.  שר הביטחון  משה דיין נואם בפני חברי המשלחת של המגבית המאוחדת מניו-ג'רסי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/525 19/03/1974 טנקים ישראלים בפעולה ברמת הגולן טנקים ישראלים בפעולה ברמת-הגולן בשעת הפגזה סורית כבדה  בה נהרג חייל ישראלי אחד ושני משקיפי או"ם נפצעו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/529 21/03/1974 הפגזה סורית על רמת-הגולן. תיאורי ההפגזות הפגזה סורית על רמת-הגולן. תיאורי ההפגזות.   .
המשרד לענייני דתות – לשכת השר גל-13855/11 25/03/1974 לשכת השר – שוטף (כרך ג') התכתבות של שר לשת הדתות יצחק רפאל הכוללת העתקי מכתבים יוצאים של השר ועוזרו ומכתבים נכנסים (הרוב) מאנשי משרד הדתות (הסמנכ"ל ישראל ויינברג  הדובר משה עקיבא דרוק  דב קנוהל ואחרים)  המחלקה להנצחת החייל במשרד הביטחון  ראשי ונציגי ראשויות מקומיות (ישראל גוטליב מבני-ברק  אברהם בן-מנחם מנתניה ואחרים)  ראשי מועצות דתיות וחברות קדישא  נציגי ארגונים ואנשי ציבור (הממונה על הכנסות המגינה משה נוידרפר  יעקב צור מקק"ל  הרב חיים דוד הלוי  המחנך ישראל סדן  יקותיאל פדרמן ואחרים) ואנשים פרטיים בנושאים מגוונים: שירותי הדת במדינה  קבורה יהודית  תשמישי קדושה  נצחת ליילי השואה  הנצחת חללי צה"ל  קשרים עם עדות נוצריות מחו"ל  מפגש של השר עם שר החינוך והדתות של פרגואי שביקר בישראל  הזמנת השר לאירועים שונים ועוד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/531 26/03/1974 פרנק ס.הילטון וברג' אבדניאן  ממנהיגי ה- Amrican War Veterans (ותיקי מלחמה אמריקאים) מוצגים על-ידי מלקולם א.טרלוב בפני ראש הממשלה  גולדה מאיר. פרנק ס.הילטון וברג' אבדניאן  ממנהיגי ה- Amrican War Veterans (ותיקי מלחמה אמריקאים) מוצגים על-ידי מלקולם א.טרלוב בפני ראש הממשלה  גולדה מאיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/533 27/03/1974 מפקד כוחות או"ם  גנרל אנציו סילאסוואו בפגישה עם שר הביטחון משה דיין  מפקד כוחות או"ם  גנרל אנציו סילאסוואו בפגישה עם שר הביטחון משה דיין במשרדו בתל-אביב בדיונים בנוגע להפרדת כוחות בין ישראל לסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/534 30/03/1974 ישראל-עתיקות חברי משלחת Amrican War Veterans  בביקור בעתיקות קיסריה. בתצלום הם משחקים שש-בש עם נהגם הישראלי על רקע עתיקות העיר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/544 01/04/1974 תושב ערבי וילד ערבי מסתכלים על חייל ישראלי המסייר בעיירתם ברמת-הגולן. תושב ערבי וילד ערבי מסתכלים על חייל ישראלי המסייר בעיירתם ברמת-הגולן.
מזכירות הממשלה א-297/51 01/04/1974 מסמכים שמורים – הדו"ח החלקי של ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים (החלטה מס. 416 מיום 2.4.1974)  ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים – דין וחשבון חלקי.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/538 02/04/1974 הרמטכ"ל  דוד אלעזר  אשר התפטר מתפקידו לאחר שוועדת אגרנט לחקירת מלחמת יום הכיפורים מצאה אותו אחראי למחדל הרמטכ"ל  דוד אלעזר  אשר התפטר מתפקידו לאחר שוועדת אגרנט לחקירת מלחמת יום הכיפורים מצאה אותו אחראי למחדל בצה"ל במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/539 02/04/1974 האלוף יצחק חופי מונה לרמטכ"ל במקומו של רב-אלוף דוד אלעזר  האלוף יצחק חופי מונה לרמטכ"ל במקומו של רב-אלוף דוד אלעזר אשר נמצא אשם במחדל במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/540 02/04/1974 האלוף שמואל גונן  מפקדו לשעבר של פקוד הדרום והאלוף אליהו זעירא  ראש אמ"ן לשעבר האלוף שמואל גונן  מפקדו לשעבר של פקוד הדרום והאלוף אליהו זעירא  ראש אמ"ן לשעבר  שנמצאו אשמים במחדל מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/541 03/04/1974 ראש הממשלה  גולדה מאיר  מלווה באיש בטחון  עובד נתן  המאבטח האישי של גולדה מאיר עוזבת את בנין ראש הממשלה ראש הממשלה  גולדה מאיר  מלווה באיש בטחון  עובד נתן  המאבטח האישי של גולדה מאיר עוזבת את בנין ראש הממשלה אחרי ישיבת ממשלה בה קיבלה את התפטרותו של הרמטכ"ל דוד אלעזר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/542 03/04/1974 עשן עולה כתוצאה מהפגזה סורית ברמת-הגולן  עשן עולה כתוצאה מהפגזה סורית ברמת-הגולן כאשר ברקע נראים טנק ומשאית הרוסים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/543 03/04/1974 האלוף שלמה גזית  מונה לראש אמ"ן במקומו של האלוף אליהו זעיראמלחמת יום הכיפורים האלוף שלמה גזית  בן 47  מונה בתור ראש אמ"ן במקומו של האלוף אליהו זעירא אשר התפטר מתפקידו לאחר שנמצא אשם במחדל מלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/545 03/04/1974 שר הביטחון  משה דיין אחרי ישיבה מיוחדת של הממשלה שר הביטחון  משה דיין אחרי ישיבה מיוחדת של הממשלה בה זיכו אותו מאשמת המחדל במלחמת יום הכיפורים  לפי ממצאי ועדת אגרנט.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/546 07/04/1974 כמרים בתהלוכה דתית ברובע הלטיני בירושלים ביום ראשון של הדקלים. כמרים בתהלוכה דתית ברובע הלטיני בירושלים ביום ראשון של הדקלים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/547 08/04/1974 נגמ"ש ישראלי נע בכביש ברמת-הגולן ברקע הר חרמון. נגמ"ש ישראלי נע בכביש ברמת-הגולן ברקע הר חרמון.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/548 08/04/1974 שר ההסברה שמעון פרס ומזכיר מפלגת העבודה אהרון ידלין. שר ההסברה שמעון פרס ומזכיר מפלגת העבודה אהרון ידלין. ממשלת ישראל מתמודדת עם משבר רציני בעקבות הדיווח על חוסר המוכנות (כוננות) של ישראל במלחמת יום הכיפורים.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/550 09/04/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר נראית במכונית השרד שלה לאחר ישיבת ממשלה ראש הממשלה גולדה מאיר נראית במכונית השרד שלה לאחר ישיבת ממשלה בה דנו על המצב המתוח בחזית הסורית ובמשבר הממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/551 10/04/1974 שר החוץ  אבא אבן ושר האוצר  פנחס ספיר עוזבים את ישיבת הממשלה שר החוץ  אבא אבן ושר האוצר  פנחס ספיר עוזבים את ישיבת הממשלה במהלכה הודיעה ראש הממשלה  גולדה מאיר על כוונתה להתפטר מראשות הממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/552 10/04/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר משמאל  ומאבטחה  עובד נתן. ראש הממשלה גולדה מאיר משמאל  המאבטח של גולדה מאיר  עובד נתן. אחרי שהודיעה על כוונתה להתפטר מראשות הממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/553 10/04/1974 סגן ראש הממשלה יגאל אלון והשר בלי תיק ישראל גלילי נראים אחרי הודעת ראש הממשלה גולדה מאיר על כוונתה להתפטר. סגן ראש הממשלה יגאל אלון והשר בלי תיק ישראל גלילי נראים אחרי שגולדה מאיר הודיעה על כוונתה להתפטר.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/554 10/04/1974 שר הביטחון  משה דיין אחרי ישיבת המפלגה בה הודיעה ראש הממשלה מאיר גולדה על כוונתה להתפטר מהממשלה.    שר הביטחון  משה דיין אחרי ישיבת המפלגה בה הודיעה ראש הממשלה מאיר גולדה על כוונתה להתפטר מהממשלה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3010/555 10/04/1974 קוף המשמש כ"קמיע" של יחידה צבאית בגבול הצפוני מביט במשקפת  קוף המשמש כ"קמיע" של יחידה צבאית בגבול הצפוני  מסתכל דרך משקפת שדה על הנעשה בצד שכנגד.
משרד הרווחה – האגף להכשרה מקצועית גל-57030/11 19/04/1974 מחקרים וסקרים בחינוך מקצועי מחקרים וסקרים בחינוך מקצועי. שאלונים  טפסים  נתונים סטטיסטים לשנת 197  התעסוקה בענף פיננסים ושירותים עסקיים בישראל 1970-1974  התעסוקה  בשירותים ציבוריים והקהילתיים בישראל  הצעה להסדרים מיוחדים לסיוע ישיר לעובדי שירותים ציבוריים וחיילים משוחררים הפונים לענפים/משלוחי יד מועדפים ועוד.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/134 30/04/1974 חיילים ישראלים ברמת-הגולן צוהלים לקראת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה חיילים ישראלים ברמת-הגולן צוהלים לקראת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה. החייל מימין מתקשר הביתה לבשר את הבשורה למשפחתו.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/129 01/05/1974 הפרדת הכוחות ברמת-הגולן שר החוץ אבא אבן  שגריר ארצות-הברית בישראל קנט קיטינג ומזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר  נראים אחרי דיונים בדבר הפרדת הכוחות ברמת-הגולן.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/75 03/05/1974 מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר נפגש בירושלים עם משפחות שבויי המלחמה הישראלים המוחזקים בסוריה מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר נפגש בירושלים עם משפחות שבויי המלחמה הישראלים המוחזקים בסוריה.
המשרד לענייני דתות – לשכת השר גל-13858/14 16/05/1974 ענייני שרותי דת – התכתבות ופניות בעניני כשרות התכתבות ופניות בענייני כשרות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/131 29/05/1974 שר ההסברה שמעון פרס מודיע בירושלים על הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה שר ההסברה שמעון פרס מודיע בירושלים על הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה. בתצלום  שר הבטחון משה דיין.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/132 29/05/1974 אזרחים ישראלים עוקבים אחרי החדשות בעתונות וברדיו בדבר הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה.  אזרחים ישראלים עוקבים אחרי החדשות בעתונות וברדיו בדבר הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/135 30/05/1974 ראש הממשלה גולדה מאיר  בנאום בכנסת ראש הממשלה גולדה מאיר  בנאום בכנסת על פרטי הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה. הנאום הופרע לעיתים קרובות.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/137 30/05/1974 תותח מהסוג האמריקאי 175MM מופעל ברמת-הגולן  תותח מהסוג האמריקאי 175MM מופעל ברמת-הגולן למרות תכניתו של מזכיר המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר בדבר הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/140 30/05/1974 תושבי הישובים ברמת-הגולן מפגינים בירושלים בעקבות הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה והנסיגה ברמת-הגולן תושבי הישובים ברמת-הגולן מפגינים בירושלים בעקבות הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה והנסיגה ברמת-הגולן. בתצלום השני – מפה לא רשמית של קווי הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/141 31/05/1974 תותחנים ברמת-הגולן חוגגים את חתימת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל-וסוריה.  תותחנים ברמת-הגולן חוגגים את חתימת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל-וסוריה.   .
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/142 31/05/1974 מפה לא רשמית של קווי הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה ברמת-הגולן  המפה הודפסה ב"ג'רוזלם פוסט".  מפה לא רשמית של קווי הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה ברמת-הגולן  המפה הודפסה ב"ג'רוזלם פוסט".
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/143 31/05/1974 משאית נושאת טנק מחוץ לחזית ברמת-הגולן  אחרי חתימת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה.  משאית נושאת טנק מחוץ לחזית ברמת-הגולן  אחרי חתימת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה.
צפון אמריקה 1 חצ-9353/1 01/06/1974 מסמכים הנוגעים להסכם ישראל-מצרים
לשכת ראש הממשלה א-7066/16 03/06/1974 חילופי מברקים – דיניץ-גזית ואח' סיכום השגרירות בוושינגטון על יחסי ישראל-ארה"ב בתקופת הנשיא ניקסון  ציטוטים משיחות קיסינג'ר בביקורו בקהיר  דמשק  ורבת עמון  הצעות קיסינג'ר לתכנית ביקורו של ניקסון בארץ ובמצרים  שיחת דיין-קיסינג'ר  הצעות והתחייבויות של אסד לגבי הסכם ההפרדה עם סוריה כולל פנייתו לשחרור אסירים ערבים ישראלים.
הטלויזיה החינוכית הישראלית גל-9188/1 06/11/1974 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה – גם אנו שופטים – סמים תכנית הטלויזיה החינוכית "גם אנו שופטים" – חברות (סמים). רקע על הסדרה  תסריט  תמליל הפרק.
המשרד לענייני דתות גל-2536/3 22/01/1975 דרוזים התכתבויות בנשואים שונים בנוגע לעדה הדרוזית  תקציבים בקשות  וכולי. חילופי התכתבויות עם ישראל ליפל.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/430 31/01/1975 שופט בית-המשפט העליון שמעון אגרנט עוזב את לשכת ראש הממשלה שופט בית-המשפט העליון שמעון אגרנט עוזב את לשכת ראש הממשלה יצחק רבין  אחרי שהוא מסר לו את דו"ח הועדה שנושאת את שמו  על מלחמת יום הכיפורים  מימין – מזכיר הוועדה  השופט דוד ברטוב.
אוסף תצלומי מברקה טס-3011/456 26/02/1975 ביקור שר ההגנה של אוסטריה בארץ. מתקבל על-ידי שר הביטחון שמעון פרס. שר הביטחון שמעון פרס מקבל את פני שר ההגנה של אוסטריה Karl F. Lutgendorf שהגיע לארץ לשם בדיקת הכוחות האוסטרים שהוצבו כאן במסגרת כוחות החירום של האו"ם.
מתכנן המחוז גל-5579/24 05/06/1975 לשכת התכנון המחוזית – חלוקת חלקות – גוש 7696 התכתבויות בנושא חלקות קרקעות ברמלה: תכניות החלוקה  הזמנה לדיון משפט על ידי מפעלי הודסמן בע"מ ועוד.
סמנכ"ל אגף כלכלה חצ-3951/12 07/12/1975 דרום – אפריקה  תעופה. התפתחות בקשתה של "אל על" לקבלת זכויות נחיתה ביוהנסבורג בדרך לדרום אמריקה  הודעת ויתור של דרא"פ לתשלום עבור שירותי אבטחה למטוסי "אל על"  דיווחים על הפסקת עסקיה של חברת "פולרואיד" בדרא"פ ועל אמברגו צרפתי להזמנת ספינות קרב מדרא"פ  בקשת "אל על" להתיר לה טיסות נוספות לדרא"פ.
משרד הפנים – ממונה מחוז חיפה גל-8615/13 01/01/1976 שינויים בבנין רח' הנביאים 1 – חיפה (זמני) בקשתו של דוד ווליאנסקי.
אגף בכיר לעדות דתיות גל-59241/16 01/02/1976 עבלין ביק' התיק עוסק בתקצוב ניקיונות ותחזוקת בית הקברות המוסלמי של וועד הווקף המוסלמי בעבלין  פיתוח תשתיות בעבלין וכו'.
אוסף אריאל שרון פ-5886/5 18/05/1976 הרצאות 1976 קטעי נאומים שכתב אריאל שרון בהיותו שר החקלאות.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-56697/8 01/07/1976 הנידון : הכנת תוכנית סן-סימון בהסתמך על החלטת הועדה המחוזית סיכומי ישיבות והתכתבות מינהל מחוז ירושלים במשרד הפנים והוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז ירושלים בנוגע להכנת תוכנית סן-סימון ותוכניות לבניה וסלילת כבישים באתרים שונים בירושלים וסביבתה (ליפתא  מתחם העופל מדרום לעיר העתיקה  מוצא עילית ועוד).
המשרד לענייני דתות – לשכת השר גל-13857/4 16/07/1976 לשכת השר – שוטף (כרך ד') מכתבים ללשכת ומלשכת שר הדתות אבוחצירא.
משרד החקלאות – מחוז השפלה וההר גל-59489/9 25/08/1976 משמר-איילון משקים לגידולים חקלאיים; השקעות ומימון משרד החקלאות יצוא גידולים; העסקת עובדים מחו"ל
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-6918/37 20/09/1976 אגף התכנון – רחובות בתיק – תשריט מרחב מקומי ברחובות; תכנית מתאר מפורטת. קנה מידה: 1:1250; תכנית בניין מפורטת – איזור התעשייה ברחובות; החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לאישור התכנית והפקדתה לצורך מתן תוקף.
משרד החוץ – שר החוץ חצ-6861/3 01/10/1976 השר יגאל  אלון – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  סיכום התבטאויות של ג'ימי קרטר ועוזריו בנושאי מדיניות חוץ ומז"ת וכו' ( כולל רישום כנס שגרירים בצפון אמריקה בהשתתפות שה"ח ב- 10.76 )
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-9521/39 10/11/1976 הוברמן ברוניסלב (הספריה המרכזית למוסיקה ולמחול  תל-אביב) – רחוב ביאליק 26  תל-אביב. בתיק פירוט בעניין קליטת ארכיון ברוניסלב הוברמן (1947-1882)  כנר יהודי-פולני  מייסד התזמורת הפילהרמונית הישראלית  מהוגי הרעיון של "פנאירופה"  ופעל רבות להצלת יהודי אירופה. בתיק תיאור הכולל את הרכב החומר הארכיוני באוסף שכולל מכתבים (מאת אישים כגון אלברט ואליזבט מלכי בלגיה  ארתור רובנישטיין  כרמן סילווה אליזבט מלכת רומניה  אנטון דבוז'ק ועוד)  תצלומים  כתבי יד ומאמרי ביקורת בתחום המוזיקה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5911/21 29/11/1976 מחוז הדרום – עומר בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' 5/102/03/14 – מרכז המועצה המקומית עומר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ארכיון אישי – חיים כהן פ-3243/13 01/01/1977 יומנים שנתיים בתיק מעטפה ובה יומן שנתי לשנת תשל"ח של השופט חיים כהן.
לשכת ראש הממשלה גל-12910/19 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-אורוגואי.
מתכנן המחוז גל-5579/29 03/01/1977 לשכת התכנון המחוזית – תוכנית חלוקה – שפיים – גושים 7+ 7696 התכתבויות בנושא חלוקת קרקעות ברמלה: אשור תכנית חלוקה ועוד.
משרד הבינוי והשיכון – אכלוס גל-69047/7 17/03/1977 הוועדה למדיניות הסיוע בדיור פרוטוקול מישיבת הוועדה למדיניות הסיוע בדיור.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73318/38 31/03/1977  עיריית רמן גן חוזה עם חב' "ברק" לתרבות בע"מ (אמפיתאטרון) גוש: 6125 חלקות 74-72 התכתבות בנושא שימוש באמפיתיאטרון בפארק גן אברהם על ידי חברת ברק לתרבות בע"מ: חוזה  הצעות לפעילות תרבותית באתר  נספחים לעצות  פרוטוקולים  ועוד.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5911/20 25/04/1977 מחוז הדרום – עומר בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' 4/102/03/14 – עומר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-4178/3 01/05/1977 המנכ"לים עמוס ערן ואליהו בן-אלישר – עמדות ישראליות חילופי מברקים בין משרד החוץ לנציגויות שונות בחו"ל בנוגע לעמדות הישראליות במסגרת המו"מ לשלום עם מצרים ועוד.
אוסף אריאל שרון פ-5914/1 31/08/1977 נאומי השר הצעות לסדר היום של הממשלה תמלול ישיבות ממשלה קטעי נאומים בכתב יד חומר לשכה שוטף של השר שרון במשרד החקלאות
משרד ראש הממשלה ג-10905/5 21/11/1977 לשכת היועץ להסברת חוץ – ביקור נשיא מצרים סאדאת קטעי עתונות ממהלך ביקורו  הצהרה נשיא הקונגרס היהודי אמריקאי הרב ארתור הרצברג  נאום סאדאת – ניתוח ראשוני – משה שרון  תמלולי נאומי יו"ר האופיזיציה שמעון פרס  ראש הממשלה מנחם בגין ונשיא מצרים אנואר סאדאת בפני הכנסת  ראיון עם סאדאת לשבועון המצרי "אוקטובר" (1.1.1978)  תגובות לביקור  עיקרי נאום סאדאת למועצת העם 21.1.1978 ועוד.
לשכת ראש הממשלה גל-12886/10 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-בריטניה.
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-53965/5 01/01/1978 תקנות עבודה סוציאלית תקנות עבודה סוציאלית. הגדרה תפקידו של עובד סוציאלי במוסדות חינוך בקהילה. מלגות ועזרה לתלמידים עיוורים.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22801/10 19/01/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק – תשריט תכנית מפורטת למרחב מקומי ברחובות והתכתבויות בנושא.
אגף לתפקידים מיוחדים גל-59526/9 01/02/1978 המועצה הציבורית לשקום החרש המועצה הציבורית למען הנוער. חברי המועצה המועצה הציבורית לשיקום החרש.
משרד החוץ – שר החוץ חצ-6967/9 01/02/1978 לשכת השר משה דיין – ענינים שונים 1) סקר לגבי אמינות סאדאת; 2) דו"ח של ד. בבלי ממכון לדו-קיום כלכלי על ביקור באירופה; 3) מכתב מאגודה למען מורשת יהדות איראן
משרד החוץ חצ-8325/6 01/03/1978 לבנון. כרך א'
משרד החוץ חצ-8325/7 01/03/1978 לבנון. כרך ב'
סמנכ"ל אגף צפון אמריקה חצ-8440/12 01/07/1978 ארה"ב-לבנון.
לשכת ראש הממשלה א-4346/5 01/08/1978 רה"מ מנחם בגין – שדרים (המשך מתיק 4) שדרים לראש הממשלה ממדינות שונות ביניהן ארה"ב  בריטניה ובוליביה (המשך בתיק מס' 6)
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-4155/16 18/09/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – קמפ-דייוויד (המשך מתיק מס' 15)   פרוטוקולים מפגישות בין רה"מ מנחם בגין לגורמי ממשל אמריקנים וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע לוועידת קמפ דייוויד (כולל התייחסות לשיחות ותדרוכים לאחר הוועידה  תשובות נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר לשאלות המלך חוסיין  הערות היועץ המשפטי לממשלה אהרן ברק על התשובות ושיחת ראש הממשלה בגין עם הרולד סונדרס). בתיק גם נוסח החלטות ועידת הפסגה הערבית בבגדאד
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22802/27 18/09/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק – תכנון בניין ערים – רחובות; תשריטים בנוגע לשינויים בתכנית מתאר; אישור התכנית על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה באישור שר הפנים; תכנית שינוי מתאר מפורטת; החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה להפקיד התכנית.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5911/22 30/10/1978 מחוז הדרום – עומר בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' 7/102/03/14 – שינויים באחוזי בניה וקווי בניה – עומר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-5911/23 30/10/1978 מחוז הדרום – עומר בתיק התכתבויות ומסמכים בנשואים שונים בנוגע לתכנית מפורטת מס' 8/102/03/14 – שינוי בקווי בניין ואחוזי בנייה – עומר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-9521/47 12/11/1978 גדוד העבודה – רמת רחל – ת"ד 98 ירושלים. בתיק מכתב בנוגע לנסיון שיקומו של החומר הארכיוני שנשרף כליל במלחמת העצמאות.
ארכיון אישי – גולדה מאיר פ-808/2 01/12/1978 איסטנבול – חומר על מותה דפי חתימה מספר ביקורים ומכתבי תנחומים
משרד החוץ חצ-8947/1 01/01/1979 אירופה – לבנון – צרפת – הקהילה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים גל-463/3 25/01/1979 לשכת שר ומנכ"ל – חברת נתיבי איילון רוויזיה דרושה לפרוייקט נתבי אילון  תזכיר רקע על הפרויקט  תקציב החברה  תרשימי התכנית  תכנון גשרים  פרוטוקולים מישיבות מועצת המנהלים של החברה וריכוזי החלטותיה  דו"ח על פעולות החברה לתקופה אפריל 1979 – מרץ 1980  הצעת תקציב לשנת 1980/81  דו"ח על הביקורת בחברת נתיבי אילון בע"מ – אלול תש"ם – ספטמבר 1980  מינויו של אלדד בוקשפן ליו"ר מועצת המנהלים של החברה  מערכת רכבת פרברית מטרופולין תל אביב – פיתוח מסילות בתואי האילון – דו"ח בדיקת חלופות (קטע תחנת מקוה ישראל – תחנת תל אביב מרכז) ועוד.
משרד החוץ – שר החוץ חצ-6868/9 01/03/1979 השר משה  דיין – ארה"ב טיוטות ההסכם וסעיפיו  נוסח הסכם השלום; מזכר הבנה עם ארה"ב  חילופי מכתבים בין רה"מ  הנשיאים קרטר וסאדאת מ-26.3.79 וכו'
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-9514/15 23/04/1979 ארכיון  נהלל מכתב מאת משה מוסק מארכיון המדינה למזכיר המושב נהלל בנוגע לביקורו בארכיון נהלל והתרשמותו מהסידור והרישום של הארכיון  דו"ח שכתב מוסק על התכולה של ארכיון נהלל.
המינהל לשלטון מקומי גל-58802/12 15/05/1979 רהט – משק ורכוש הרשות רכוש הרשות רהט.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22660/8 09/07/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ישוב בדואי רהט בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנית מפורטת מס' 257/03/7 – ישוב בדואי רהט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22659/7 24/12/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רהט בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע  לתכנית 189/03/7  שכונות 30  31 – רהט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
רשות השידור גל-20934/25 30/12/1979 אולימפיאדה  .1980 התכתבות בנוגע לסיקור אולימפיאדת מוסקבה במסגרת שידורי הטלויזיה בערבית.
משרד החינוך – לשכת המדען הראשי גל-53363/12 01/01/1980 רמת התזונה בישראל – 1975/76 משרד החינוך והתרבות – המדרשה הממלכתית לתזונה וכלכלת הבית. בית הספר לרפואה – האוניברסיטה העברית והדסה – המחלקה לתזונה. שרה בבלי  רחל פוזננסקי ונתן א. קאופמן.
משרד החוץ חצ-8897/18 01/01/1980 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
משרד החוץ חצ-8905/13 01/01/1980 אירופה – בריטניה  אירלנד  ספרד  פורטוגל – חומר מדיני.
מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון ג-3478/4 27/01/1980 לשכת מנהל מחוז ירושלים – קריות דתיות – נחלת אבות/וורקע – כללי בתיק התכבתויות בנוגע לבנייה  פיתוח תשתיות מגורים והקצאת קרקעות לשכונות חרדיות בבית שמש  קריית גת  ובירושלים.
משרד החוץ חצ-8908/12 01/02/1980 אירופה – תיק בריטניה.
לשכת ראש הממשלה א-4347/1 01/04/1980 רה"מ מנחם בגין – שדרים שדרים לראש הממשלה ממדינות ומארגונים שונים לדוגמה: הקהילות הספרדיות  ארה"ב  גרמניה  בריטניה ואיטליה (המשך בתיק מס' 2)
המשרד לענייני דתות גל-2596/27 01/05/1980 בית כנסת שומרי אמונים  טפסי הנהלה של בית כנסת ברכסים.
רשות השידור גל-20935/12 25/07/1980 אולימפיאדה  .1980 לוח שידורי הטלויזיה בערבית בזמן אולימפיאדת מוסקבה 1980.
אוסף אריאל שרון פ-5932/1 31/07/1980 דברי השר בתיק תמלולי דברי שר החקלאות אריאל שרון בנושאים שונים  בעיקר ענייני התיישבות וביטחון  במהלך כהונת הממשלה ה-18.
המינהל לשלטון מקומי גל-3288/15 30/09/1980 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – רהט בתיק פרוטוקולים מישיבות מליאת המועצה ברהט.
המינהל לשלטון מקומי גל-6950/39 08/10/1980 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – רהט פרוטוקולים מישיבת מועצת הרשות המקומית רהט.
משרד החוץ חצ-8897/16 01/11/1980 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל.
משרד החוץ חצ-8897/17 01/11/1980 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-19025/17 13/11/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רהט בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית מפורטת מס' ד' 252/03/7  שכונה 33 – רהט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הכלכלה והתעשייה גל-2277/16 28/11/1980 סובסידיות בתיק התכתבויות בנוגע להטלת מס יצוא על ענף הוורדים.
משרד החוץ חצ-8916/22 01/01/1981 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים גל-472/6 18/01/1981 לשכת שר ומנכ"ל – תכנון פיזי ופרוייקטים תחבורתיים. תכנית אב לתחבורה אזור תל אביב – תקציר  קריטריונים ותקנים לתכנון דרכים  השוואות עלויות סלילת כבישים  הצעת חוק הדרכים  הקצבות לעבודות בטיחות   הקצאת נתיבים לתחבורה הציבורית  תקציבים לאחזקת דרכים עירוניות  תקציב משרד התחבורה לפרויקטים תחבורתיים  נהלים לביצוע תקציבי פרויקטים  הקמת טרמינל נוסעים בירושלים  תחבורה ובטיחות  מניעת תאונות דרכים ועוד
משרד הפנים – ממונה מחוז הדרום גל-71061/6 24/06/1981 רהט – נוהל הרשות בתיק התכתבויות בנוגע לענייני מינהל בעיריית רהט וכן פרוטוקולים מישיבות ראשי הסיעות בעיר  ישיבות שלא מן המניין ועוד.
משרד החוץ – שר החוץ חצ-6874/1 01/12/1981 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תדרוכי דוברי המחמ"ד ופנטאגון  רישום שיחה  התכתבות וכו' ( כולל חומר אודות הסגרת המחבל ז. אבו-עיין מארה"ב לישראל )
משרד החוץ – לשכת המנכ"ל חצ-7016/18 01/01/1982 מנכ"ל  דוד  קמחי  אברהם  טמיר  יוסי  ביילין – ירושלים דיווחים מאנשי משה"ח  נציגויות למשה"ח ובחזרה; התכתבות עם משרדי הממשלה  עירית ירושלים ואח'; סיכומי ישיבות; חוזרים וכו' בענינים שונים הקשורים למעמד ירושלים
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3565/5 01/01/1982 מחלקה נוצרית – אגף עדות – הארכת פטור ממס ופטור ממיסים מחלקה נוצרית – אגף עדות – הארכת פטור ממס ופטור ממיסים
המינהל לשלטון מקומי גל-7804/9 11/01/1982 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – רהט בתיק פרוטוקולים מישיבות המועצה ברהט.
המשרד לענייני דתות גל-2478/12 27/02/1982 יסודות דוחות כספיים המועצה הדתית יסודות ; תקציב שנתי; הוצאות על עניינים שוטפים
משרד החוץ – שר החוץ חצ-6971/1 01/04/1982 שר החוץ  יצחק שמיר – התכתבות התכתבות עם אנשי משה"ח  דיפלומטים זרים  אישים ומוסדות בארץ וחו"ל; דיווחים  סקירות  ניירות-עמדה ( כולל חומר על החזרת גופות חללי מבצע ליטני; סקירה על יהודי איראן וכו' )
המינהל לשלטון מקומי גל-7784/5 15/08/1982 רהט בתיק תקציב מאושר לשנת 1982  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1982  העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל המאושר לשנת 1982  דיווח בדבר השתתפות המשרד בתקציב הרגיל לשנת 1982 של הרשות המקומית רהט  אישור תקציב של המועצה המקומית רהט  הצעת תקציב לשנת 1982 ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19451/1 30/08/1982 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – איכות הסביבה טיפול בתקלת תחבורה – פיזור חומר מסוכן.
משרד החוץ חצ-8930/23 01/12/1982 בריטניה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
משרד החוץ חצ-8930/24 01/12/1982 בריטניה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
משרד הפנים – ועדות גל-3029/17 14/12/1982 ועדת שרים לעניני ירושלים – טיילת החומה בירושלים סיכומי ישיבות והתכתבויות שונות בדבר פרויקט הנדסי ביוזמת עירית ירושלים להרחבת התשתיות בשער האריות התייחסויות לעמדות הווקף המוסלמי סיכומים של היזמים והמהנדסים של הפרויקט
מחקר וכלכלה גל-21156/15 15/12/1982 תכנון כלכלה – פיתוח בקעת הירדן. תוכנית אב לקידום התעשייה והתיירות בבקעת הירדן ועדה ממלכתית לפיתוח בקעת הירדן ואכלוס – דוח ביניים
המשרד לענייני דתות גל-2478/26 20/12/1982 יסודות בתיק אישור המלצת הועדה הבינמשרדית למבני דת למועצה האזורית נחל שורק למענק כספי לשיפוץ בתי עלמין יסודות ואזורי בחפץ חיים.
לשכת ראש הממשלה א-8190/9 01/01/1983 רה"מ מנחם בגין – מו"מ ישראל-לבנון ועדת המשנה לעניין יחסים הדדיים – פרוטוקולים  סיכומי דיונים בנתניה  שיחות ועוד
לשכת ראש הממשלה א-8192/2 01/01/1983 רה"מ מנחם בגין – גרמניה המערבית התכתבות בנושא קשרי ישראל עם גרמניה המערבית. (המשך מתיק 1) מברקים והתכתבות עם משרד החוץ בנושאים: ביקור קנצלר קוהל  הכוונה הגרמנית למכור טנקים לסעודיה ונושאים כלכליים ומדיניים
לשכת ראש הממשלה א-4318/9 01/01/1983 רה"מ מנחם בגין – משא-ומתן ישראל- לבנון. התכתבות בנושא המשא ומתן בין ישראל ללבנון לשלום. בתיק ההסכם שנחתם בין הצדדים.
משרד החוץ חצ-8963/11 01/01/1983 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר גל-43227/7 01/01/1983 לשכות השרים ארליך ושרון – ועדה ממלכתית לפיתוח בקעת הירדן דוח הביניים שהוגש לראש הממשלה מנחם בגין
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3565/6 01/01/1983 מחלקה נוצרית – אגף עדות – הארכת פטור ממס ופטור ממיסים מחלקה נוצרית – אגף עדות – הארכת פטור ממס ופטור ממיסים
משרד הפנים – ועדות גל-3029/11 02/01/1983 ועדת שרים לעניני ירושלים – הרובע המוסלמי – תשתית התכתבות החברה לפיתוח מזרח ירושלים
המינהל לשלטון מקומי גל-58521/17 06/02/1983 מעלה אפרים חוקי מס עסקים בתיק רק: חוק עזר למועצה המקומית מעלה אפים (מס עסקים)  התשמ"ב  1982.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת סגן השר א-4150/15 09/02/1983 אבני חפץ (קרן לגאולת הקרקע) התכתבות וחליפת מסמכים בין לשכת סגן שר החקלאות מיכאל דקל  לגרעין המתיישבים ביישוב אבני חפץ  בנוגע לנושאים: רשימת לקוחות של הקרן לגרעין גאולת קרקע ליד מדרשת ארץ ישראל וההסכם עליו הם חתמו עמה  תכנית מתאר רעיונית ראשונית ומכתבו של צבי סלונים המודה על אישור הקמת היישובים "אלישמע" ו"אבני חפץ" ועוד. לפי טופס מראה מקום להוצאת תעודות יחידות בעמ' 3  הוצא מסמך בענייני ביטחון והוא מוגבל לעיון עפ"י פריט 5ב לתקנות העיון עד לשנת 2034.
אוסף אריאל שרון פ-5961/2 18/02/1983 עיתונים ועלונים כתבות מעיתונות בנושאים שונים בתקופת כהונתו של אריאל שרון כשר החקלאות עניינים מדיניים  תהליך השלום  וכתבות בנושאים אחרים. חלק מהחומר ומהכתבות באנגלית
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-54139/10 01/03/1983 תכנית פיתוח מועצה אזורית בקעת הירדן ההסתדרות הציונית העולמית – חטיבת ההתיישבות – אזור הצפון – מועצה אזורית בקעת הירדן – תכנית פיתוח מועצה אזורית בקעת הירדן. WORLD ZIONIST ORGANISATION – SETTLEMENT DIVISON – NORTHERN REGION – JORDAN VALLEY REGIONAL COUNCIL – JORDAN VALLEY REGIONAL COUNCIL DEVELOPMENT PLAN.
משרד החוץ חצ-8932/6 01/04/1983 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
המינהל לשלטון מקומי גל-9281/7 26/04/1983 רהט בתיק מסמכים שונים בנוגע לתקציב רהט: העברת נתוני התקציב לשנת 1982 לחברה לאוטומציה להכנת תקציב מאושר  תקציב מאושר לשנת 1983  דיווח בדבר השתתפות המשרד בתקציב רגיל לשנת 1983 של הרשות המקומית רהט  שינויים ותיקונים בתקציב הרגיל  הצעת תקציב לשנת 1983  הצעת תקציב לשנת 1983-84  אישור תקציב של המועצה המקומית רהט ועוד.
ענייני הכפר גל-71323/3 25/05/1983 מחוז י-ם בקעת הירדן תוכנית מתאר מושב יפית פעולות משרד הבינוי והשיכון בבקעת הירדן:  קריטריונים של אזור פיתוח; השתתפות משרד התמ"ת במפעלים ביישובי הבקעה; תקציבי פיתוח ועדה ממלכתית לפיתוח בקעת הירדן ונושא האכלוס ; מחקר ופיתוח חקלאי
משרד החוץ חצ-8932/7 01/06/1983 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
משרד הכלכלה והתכנון – לשכת השר ג-7367/9 01/07/1983 לשכת השר גד יעקבי – תיק פוהורילס התכתבויות ומסמכים בנוגע לועדה ממלכתית לפיתוח בקעת הירדן ואיכלוסה (ועדת פוהורילס): דו"ח התקדמות ןהצעה לביצוע לשנת 1985/6 לנושא הועדה  דו"ח הביניים של הועדה  החוברת "The Jordan Rift Valley: A Challenge For Development"  סיכומי דיון בנושא דו"ח הועדה  פיתוח המגזר הלא חקלאי בבקעת הירדן ומעלה אפרים לעומת שאר אזור יהודה ושומרון/ מיכה אבנימלך  סיכומי דיונים מלשכת השר  סקירה על קיבוץ קלי"ה  סיור בבקעת הירדן ובמעלה אפרים  קורות חייהם של ד"ר יוסף בן אור כאשר מונה לפרקליט מחוז ירושלים ושל שמשון שושני כאשר מונה למנכ"ל משרד החינוך והתרבות  מסקנות הצוות לבדיקת הצעות למימון נכסים ע"י הון חיצוני/ מיכאל צלרמאייר ועוד.
לשכת ראש הממשלה א-4238/12 30/08/1983 לשכת רה"מ מנחם בגין – פרטי-כל מישיבת סיעות הקואליציה (כתב יד) פרוטוקול מישיבת ראשי סיעות הקואליציה בלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  לאחר הודעת התפטרותו. בפרוטוקול ניתן לקרוא את שכנועי חברי הקואליציה לבגין שיישאר בתפקידו  ההשלכות הפוליטיות  המדיניות והאפשרות להקים ממשלה חדשה לאחר התפטרותו.
משרד הפנים – ועדות גל-3029/6 20/10/1983 ועדת שרים לעניני ירושלים – חפירות ארכיאולוגיות חפירות ארכיאולוגיות בשטח E ו-G – עיר דוד ומדרון סילוואן בירושלים – התכתבויות והנעת פרוייקט החפירות; תקצוב עירית ירושלים לפינוי שפכי עפר; דו"ח מצב על מדרון עיר דוד (כפר השילוח); תכנון חניון עיר דוד – דו"ח התקדמות העבודה; תשריטי מפות; עיר דוד – טבלת עלויות ראשונית; יציבות המדרון המזרחי בעיר דוד ירושלים – תקציר על המקום  בדיקות שנעשו במקום ותוצאותיהן מאת חברת גיאוטק – מהנדסים ויועצים.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים (עמודים: 86-93)
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3565/7 01/11/1983 מחלקה נוצרית – אגף עדות – הארכת פטור ממס ופטור ממיסים מחלקה נוצרית – אגף עדות – הארכת פטור ממס ופטור ממיסים
משרד החוץ חצ-8932/11 01/02/1984 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
משרד החוץ חצ-8963/9 01/04/1984 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק חצ-8768/10 01/04/1984 דרא"פ (דרום אפריקה) – קשרים עם איגודים מקצועיים.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-45508/1 26/05/1984 חדשות קול ישראל תמלילי מהדורות חדשות קול ישראל בתאריכים 26.5.1984 – 27.5.1984.
משרד הבינוי והשיכון – לשכת מנכ"ל גל-14608/16 19/06/1984 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחוז הנגב – ערד  רהט  שדרות התכתבות בנושאים: שיפוצים ובנייה  אולפנת בני עקיבא בערד  פיתוח שכונת רותם בערד  דיור לחסידות גור
המינהל לשלטון מקומי גל-12085/4 15/09/1984 בקעת הירדן בתיק טבלאות הצעת תקציב שנת 1984 לבקעת הירדן.
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל א-4226/1 01/10/1984 פרס תמלילים ועיקרי דברים של נאומים וראיונות של ש. פרס  דבריו במסיבות-עתונאים; דיווחים מנציגויות למשרד החוץ  ממשרד לנציגויות; תולדות חייו; קטעי-עתונות
המינהל לשלטון מקומי גל-11932/22 06/11/1984 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות – רהט פרוטוקולים מישיבות הרשות המקומית רהט.
לשכת ראש הממשלה א-4398/9 01/12/1984 רה"מ פרס – מיעוטים כרך ב' [העדה הבהאית] התכתבות  סיכומי דיון והחלטות של ועדת השרים המיוחדת לעניין הבהאים  הסכם בין ממשלת ישראל והמרכז הבהאי העולמי  פרוייקט הבהאים בחיפה  מעמד מיוחד לבהאים ועוד (המשך בתיק מס' 10).
לשכת ראש הממשלה גל-14140/10 01/12/1984 רה"מ שמעון פרס – הבהאים בישראל חוברת חוקת הארגון העולמי של הבהאים  הצעת ההסכם למעמד המרכז הבהאי העולמי כעדה דתית מוכרת ע"י הממשלה  התכתבות
משרד החוץ חצ-8956/17 01/01/1985 איטליה – סיכום ביקור פרס באיטליה.
שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה א-4501/1 01/01/1985 לשכת השר אהוד אולמרט – חומר אישי שנמסר לשר אולמרט ע"י יהודי אמריקאי שנפגש עם ערפאת כרך א' סיכומי פגישות של חבר הקונגרס Wayne Owens עם בכירים מצרים  סעודים  ירדנים  סורים וישראלים במהלך ביקורו במזרח התיכון.
משרד הפנים – ועדות גל-3029/7 19/05/1985 ועדת שרים לעניני ירושלים – תוכניות עיר דוד בתיק – תשריטי תכניות עיר דוד  שכונת נחלת שבעה – תכנית מוצעת  קנה-מידה: 1:500 – מערכת סמטאות  רחובות וככרות להולכי רגל; תכנון שיקום שכונת נחלת שבעה – סיכום ישיבה; פרוייקט נחלת שבעה – דו"ח;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים. (עמודים: 3-11)
משרד העבודה והרווחה – לשכת השר גל-20410/3 21/06/1985 לשכת השר – סגן השר והמנכ"ל – האמנה התכתבות בעניני אשרור האמנה עם שוויץ על ביטחון סוציאלי  הסכם שיתוף-פעולה בין משרדי העבודה של ישראל וארה"ב.
המינהל לשלטון מקומי גל-13251/5 10/07/1985 רהט בתיק העברת נתוני התקציב לשנת 1985 לחברה לאוטומציה להכנת תקציב מאושר  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1985  דיווח בדבר השתתפות המשרד בתקציב הרגיל לשנת 1985 של הרשות המקומית רהט  הצעת תקציב לשנת 1985  תקציב מאושר לשנת 1985 ועוד.
מחקר וכלכלה גל-21145/12 22/11/1985 תכנון כלכלה – בקעת הירדן. קיבוץ כפר חרוב – תפוקות ענפי יצור (חקלאות  תעשייה) סיוע למפעלים במצוקה – פיתוח מרום גולן – מפעל בנטל ומפעלים בבקעת הירדן פיתוח התעשייה והתיירות בבקעת הירדן – תוכנית אב
מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון גל-15480/1 28/01/1986 בניה עירונית – פרוגרמות מעלה אפרים מעלה אפרים – ייעור ופיתוח סביב מעלה אפרים  סיכומי פגישות בנוגע לבנייה כפרית  פיתוח תשתיות כבישים ומגורים  פרוגרמה לתכנון  בניית בני ביתך  מענק ביטחוני  סיוע למקלוט  סיוע לבנייה עצמית  סיכומי ישיבות בנושא בני ביתך ועוד
סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק חצ-9659/13 01/04/1986 דרום אפריקה – קשרים עם ארגוני חבלה
סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק חצ-9665/6 01/04/1986 הודו – נציגות ישראל
מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון גל-54862/12 24/06/1986 אתר הנצחה פרוטוקולים מישיבות ועדת ההנצחה של השכונות עיר גנים ועיריית מנחם בירושלים (במסגרת פרוייקט שירום שכונות)  הזמנות לעצרות זיכרון לבני השכונה שנפלו במערכות ישראל (ביום הזירון לחללי צה"ל)  רשימות של חללי צה"למהשכונות  בני המשפחות השכולות ומוזמנים לטקסים והתכתבות נלווית בין ועדת ההנצחה  עיריית ירושלים  אגף השיקום במשרד הביטחון וגורמים נוספים.
האגף לקשרים בינלאומיים גל-57505/13 28/11/1986 דרום אפריקה – רזרבה בקשות  אישורים ודחיות להקצאת השקעות מדרום אפריקה לחברות שונות  רשימות פרוייקטים שאושרה להם הקצבה מרשות ההשקעות  קריטריונים להעדפה בהשקעות.
המינהל לשלטון מקומי גל-13258/20 03/12/1986 פרוטוקול מישיבות של מועצה הרשויות המקומיות – רהט פרוטוקול מישיבות של מועצה הרשות המקומית רהט.
המשרד לביטחון הפנים ג-7560/10 01/03/1987 מידע  בקרה ותכנון – סיכום פעילות תחנת ג'נין. מידע  בקרה ותכנון – סיכום פעילות תחנת ג'נין.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/12 05/07/1987 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
אוסף אריאל שרון פ-6014/4 11/08/1987 הרצאה של אריאל שרון – מלחמת לבנון העובדות הרצאה של אריאל שרון – מלחמת לבנון העובדות – תמלול
המינהל לשלטון מקומי גל-42578/11 18/11/1987 רהט – פרוטוקול פרוטוקול מישיבות מועצה ברהט.
אגף התקציבים גל-54743/18 01/12/1987 ענף הבניה – הכשרת העובדים וייבוא עובדים זרים המלצות  החלטות   קריטריונים ודוחות צוותי עבודה והתכתבות בנוגע להעסקתם של עובדים זרים בישראל
המשרד לענייני דתות – לשכת המנכ"ל גל-15227/5 24/12/1987 . לשכת מנכ"ל – בתי-עלמין חפירות ארכיאולוגיות  תקציב מועצות דתיות  מסמכים המראים על קיומו של בית העלמין היהודי בשכם  מחקר – קבורה בקומות  הלוויות בהר הזיתים  תוספת שטח לבית העלמין הר תמיר  הלוואות לפיתוח מבני דת  אתרי קבורה בהר תמיר  בית העלמין היהודי העתיק באבו כביר ועוד
משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003) גל-44447/13 02/08/1988 לשכת השר והמנכ"ל – מטה שכונות – הפנתרים  איחוד כפר גמילה מסמים הצעה להקמת כפר גמילה לנפגעי סמים. תנועת הפנתרים (איחוד)
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/2 03/11/1988 מהדורות חדשות – 4.11.88 – 3.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/3 05/11/1988 מהדורות חדשות – 6.11.88 – 5.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/5 09/11/1988 מהדורות חדשות – 10.11.88 – 9.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/6 11/11/1988 מהדורות חדשות – 12.11.88 – 11.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/7 13/11/1988 מהדורות חדשות – 14.11.88 – 13.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/8 15/11/1988 מהדורות חדשות – 16.11.88 – 15.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/9 17/11/1988 מהדורות חדשות – 18.11.88 – 17.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/10 19/11/1988 מהדורות חדשות – 20.11.88 – 19.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/11 21/11/1988 מהדורות חדשות – 22.11.88 – 21.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/12 23/11/1988 מהדורות חדשות – 24.11.88 – 23.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/13 25/11/1988 מהדורות חדשות – 26.11.88 – 25.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/14 27/11/1988 מהדורות חדשות – 28.11.88 – 27.11.88
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-61001/2 27/11/1988 עבודה קהילתית תקציב שיקום שכונות חברתי. הרשויות המקומיות.
קול ישראל (1948 – 2017) גל-536/15 29/11/1988 מהדורות חדשות – 30.11.88 – 29.11.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/1 01/12/1988 מהדורות חדשות – 2.12.88 – 1.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/2 03/12/1988 מהדורות חדשות – 4.12.88 – 3.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/3 05/12/1988 מהדורות חדשות – 6.12.88 – 5.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/4 07/12/1988 מהדורות חדשות – 8.12.88 – 7.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/5 10/12/1988 מהדורות חדשות – 10.12.88 – 9.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/6 11/12/1988 מהדורות חדשות – 12.12.88 – 11.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/7 13/12/1988 מהדורות חדשות – 14.12.88 – 13.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/9 17/12/1988 מהדורות חדשות – 18.12.88 – 17.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/10 19/12/1988 מהדורות חדשות – 20.12.88 – 19.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/12 23/12/1988 מהדורות חדשות – 25.12.88 – 23.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/13 26/12/1988 מהדורות חדשות – 27.12.88 – 26.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/14 28/12/1988 מהדורות חדשות – 29.12.88 – 28.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-537/15 30/12/1988 מהדורות חדשות – 31.12.88 – 30.12.88
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/1 01/01/1989 מהדורות חדשות – 2.1.89 – 1.1.89
המשרד לעניני דתות – האגף לעדות דתיות ג-3565/8 01/01/1989 מחלקה נוצרית – אגף עדות – הארכת פטור ממס ופטור ממיסים
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/2 03/01/1989 מהדורות חדשות – 4.1.89 – 3.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/3 05/01/1989 מהדורות חדשות – 6.1.89 – 5.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/4 07/01/1989 מהדורות חדשות – 8.1.89 – 7.1.89
קול ישראל (1948 – 2017) גל-538/5 09/01/1989 מהדורות חדשות – 10.1.89 – 9.1.89
לשכת ראש הממשלה גל-23806/10 01/09/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-בריטניה – קשרים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19453/16 01/11/1989 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) בתיק התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  מהירות תנועה ועוד.
תיקי אירופה חצ-9534/2 01/11/1989 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/1 07/11/1989 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/2 14/11/1989 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/3 21/11/1989 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/4 03/12/1989 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
אוסף אהרון ברק פ-6225/3 01/01/1990 נאומים טיוטות בכתב יד של נאומים שנשא אהרן ברק כשופט בת המשפט העליון וכנשיא בית המשפט העליון העוסקים בנושאים משפטיים: התפתחות מערכת המשפט בישראל  חוק יסוד חופש העיסוק והמהפכה החוקתית (מצורף נוסח החוק)  מקורות חיצוניים להלכה החוקתית-שיפוטית  שיקול דעת שיפוטי-פרשני בקבלת התחלית הסופי של החוקה  "אימפריליזם" ו"אקטיביזם" שיפוטי ועוד.  רוב הנאומים אינם מתוארכים וטווח השנים משוער (יש נאומים מתוארכים בין 1993 ל-1998)
משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל ג-7920/7 01/01/1990 י. בן אהרון  חומר נדב ענר – ירדן – חיסול ישראל קטעי עתונות שנאספו מהעתונות הערבית ע"י יחידת "חצב" בנוגע ליחסי ישראל-ירדן  התבטאויות אישים ירדניים  על הסכסוך הישראלי-פלסטיני והישראלי-ערבי  עליית יהודים מברית המועצות  אופציה צבאית לפעולה נגד ישראל  נאומו של הנסיך חסן בקשר לתהליך השלום (ספטמבר 1989) ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/5 07/01/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) סיכומי ישיבות והתכתבות בין מנכ"ל משרד התחבורה יעקב (ג'קי) אבן  המפקח על התעבורה משה הירש  ראשי ונציגי רשויות מקומיות (ראש עיריית חיפה אריה גוראל  ראש המועצה המקומית ראש העין ידאל יוסף  עיריותטבריה  מגדל העמק ונצרת עלית והמועצה האזורית באר טוביה) וגורמים נוספים  בנושאים שונים:  בטיחות בדרכים  תאונות דרכים  סגירת כבישים  מהירות תנועה  "הכרמלית" בחיפה  קו האוטובוס 100 לקהיר  גשרים להולכי רגל ועוד.
משרד הרווחה – האגף להכשרה מקצועית גל-50842/14 09/01/1990 הנדסת חשמל  הנדסת תחבורה  הנדסת תוכנה הנדסת חשמל  הנדסת תחבורה  הנדסת תוכנה – תכניות לימודים.
האגף לקשרים בינלאומיים גל-57539/4 24/04/1990 השקעות דרום אפריקה בקשות של חברות ישראליות מרשות ההשקעות במשרד האוצר להקצעת השקעות מדרום אפריקה והתייחסות של רשות ההשקעות לבקשות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/7 25/04/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב  ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/8 08/05/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/9 27/05/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/10 28/06/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19494/10 01/09/1990 לשכת השר משה קצב – ישיבות הנהלה + פרוטוקולים. .30.10.90-11.9.90 נוהלי עבודה בין מספנות ישראל למשרד התחבורה  סיכום מנכ"ל בנוגע לשינוע קרונות מגורים (קרוונים)  סיכומי ישיבות השר-מנכ"ל  דיון בנושא "הקצאת מוניות"  הכשרת מורים להוראת חינוך תעבורתי  לימוד נהיגה במסגרת הבית ספר ועוד
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/16 01/09/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19454/15 25/10/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) התכתבות המפקח על התעבורה עם המנכ"ל בנושאים מגוונים כגון בטיחות  תאונות  סגירת כבישים  רכב ומהירות תנועה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19497/5 20/11/1990 לשכת השר משה קצב – הצעות חוק. הצעות חוק שונות לתיקון חוקים קיימים שהוצעו ע"י שר התחבורה משה קצב וח"כים שונים(גדליה גל  אברהם בייגה שוחט  חיים רמון ואברהם פורז)  חלקן בנושאים הקשורים לתחומי האחריות של משרד התחבורה (תובלה בינלאומית  הובלת סחורות בים  מניעת זיהום אוויר מכלי רכב ועוד)  תמלילי דברי השר קצב בדיונים במליאת הכנסת על החקיקה  הודעות של מזכירות הממשלה על הצעות החוק והתכתבות נלווה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/11 24/12/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) דו"חות מישיבת ועדת התחבורה במרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים  סיכומי ישיבות במשרד התחבורה והתכתבות בין מנכ"ל משרד התחבורה יעקב (ג'קי) אבן  המפקח על התעבורה משה הירש  ראש המינהל לבטיחות בדרכים עתניאל שנלר  המועצה למניעת תאונות  ראש עיריית ירושלים טדי קולק וגורמים אחרים בעירייה  נציגי רשויות מקומיות נוספות (עיריית חדרה  עיריית עכו  והמועצה המקומית ינוח ג'ת וגורמים נוספים  בנושאים שונים:  בטיחות בדרכים  מניעת תאונות דרכים (כולל התייחסות ספציפית למגזר הדרוזי)  תחבורה ציבורית ותלונות על הליקויים בה (כולל התחבורה לרובע היהודי בירושלים וליישוב קדומים) סלילת כבישים ועוד. בתיק גם דו"ח צוות לבדיקת פעולתה של מיכלית ניידת למכירת דלק (עמודים 188 – 197)
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19456/9 26/12/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – המפע"ת (המפקח על התעבורה) סיכומי ישיבות והתכתבות בין מנכ"ל משרד התחבורה יעקב (ג'קי) אבן  המפקח על התעבורה משה הירש  ראש המינהל לבטיחות בדרכים עתניאל שנלר  מראשי ונציגי רשויות מקומיות (ראש עיריית חיפה אריה גוראל  ראש עיריית רמת-גן צבי בר  ראש עיריית פתח תקווה גיורא לב  עיריית קריית מוצקין  עיריית צפת  המועצות המקומיות דאלית אל כרמל    בית ג'או  ינוח ג'ת ועוד) וגורמים נוספים  בנושאים שונים:  בטיחות בדרכים  מניעת תאונות דרכים (כולל התייחסות ספציפית למגזר הערבי והדרוזי)  תכנון רחובות  סגירת כבישים  עומסי תנועה ועוד. בתיק קובץ נתונים – מחלקת שרותי ההסעה – 1991 מטעם המפקח על התעבורה  (עמודים 205 – 219)
משרד החוץ חצ-9450/3 01/01/1991 ארה"ב Ross Dennis (רוס) ביקורי דניס רוס בישראל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19444/9 10/02/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – העתקי מכתבים יוצאים. (18.3.1991-10.2.1991) העתקי מכתבים יוצאים מלשכת מנכ"ל משרד התחבורה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19462/2 25/02/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – תחבורה ציבורית סיכומי ישיבות במשרד התחבורה והתכתבות בין התכתבות בין המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן ויועציו  המפקח הארצי על התעבורה משה הירש וסגנו  מנהל האגף לפיקוח כללכלי פיננסי בתחב"צ ברוך יונה  אגף התקציבים במשרד האוצר  חברת "אגד" וגורמים נוספים בעניינים הנוגעים נוגעים לחברות התחבורה הציבורית:  בטיחות  בטחון  הצטיידות  תעריפים לגימלאים ולכלל האוכלוסיה  מונופול  הצעה לרפורמה בתחב"צ  ועוד. בתיק תיקון לתקנות שמירת הנקיון – שלטים ברכב ותגובת הלשכה המשפטית של המשרד לאיכות הסביבה (עמודים 25 – 26).
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-21024/11 19/03/1991 לשכת השר ישראל קיסר – מסקנות הצוות הבינמשרדי לבחינת ענף התחבורה הציבורית בישראל.  מסקנות הצוות הבינמשרדי לבחינת ענף התחבורה הציבורית בישראל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19512/6 14/04/1991 לשכת השר משה קצב – תחבורה ציבורית – התכתבות. בתיק התכתבויות עם לשכת שר התחבורה בנוגע להגבלת הפעלת תחבורה ציבורית בשבת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19445/1 16/04/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – העתקי מכתבים יוצאים. (16.4.1991 – 26.5.1991) העתקי מכתבים יוצאים של לשכת מנכ"ל משרד התחבורה יעקב (ג'קי) אבן (בעיקר של עוזרי המנכ"ל) בנושאים שונים בתחומי אחריות משרד התחבורה: תחבורה ציבורית  בטיחות בגרכים  מניעת תאונות דרכים  פיתוח תשתיות כבישים  אגרות רכב  יבוא משאיות ועוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19462/5 16/04/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – תחבורה ציבורית תיקי התכתבות הנוגעים לחברות התחבורה הציבורית  בעיות יחודיות  בטיחות  בטחון  הצטיידות  תעריפים ומונופול.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19464/12 29/05/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – דן התכתבות עם חברת דן בנוגע לנושאים יחודיים לאגודה  בטחון  בטיחות והצטיידות.
המינהל לשלטון מקומי גל-58520/12 08/07/1991 בית עלמין במחוז ת"א סיכומי ישיבות  דו"חות והתכתבות בין משרד הפנים- מחוז המרכז  חברא קדישא תל אביב  ראשי ופקידי עיריות בגוש דן המורחב (עיריות תל אביב  רמת גן  גבעתיים  רמת גן ופתח תקווה) בנוגע לתכנון כבישים במסלולים העוברים דרך שטחי בתי עלמין באזור גוש דן ושינוי בתי עלמין בגוש דן (בתי העלמין ירקון ומורשה) ושינויים בשטחי בתי העלמין בהתאם לכך.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19486/15 11/09/1991 לשכת השר משה קצב – העתקי מכתבים יוצאים – פרוטוקולים.15.12.91-11.9.91 תכניות עבודה מלשכת שר התחבורה משה קצב.
שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה ג-7384/8 01/10/1991 סגן השר בנימין נתניהו – וושינגטון – שיחות שלום.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19464/6 24/10/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – אגד – התכתבות עם אגד אגודה שיתופית בקשות ובעיות יחודיות לאגד בטחון  בטיחות  הצטיידות ועתיד האגודה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר גל-19512/18 25/12/1991 לשכת השר משה קצב – תחבורה ציבורית – התכתבות מכתבים שנשלחו ללשכת שר התחבורה משה קצב.
תעודות מיוחדות תת-28/12 01/01/1992 אמנת ירושלים (מגילה) אמנת ירושלים (מגילה)  2 עותקים.
לשכת ראש הממשלה א-8211/6 01/02/1992 . ארצות-הברית. בתיק דיווחים שוטפים על כינון הערוצים הרב צדדים של שיחות השלום בוושינגטון בליווי ובסיוע של הממשל האמריקאי. כמו כן דיווחים שוטפים על המו"מ והמחלוקות עם הממשל האמריקאי על מתן סיוע החוץ לישראל ובמיוחד בשאלת מתן הערבויות לקליטת העלייה ההמונית מרוסיה.
החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) רש-1645/8 13/02/1992 פרויקטים – ראש פינה תוכנית לפיתוח תיירותי בראש פינה – תכנון סקר ותוכנית אב לפיתוח תיירותי  שחזור מושבת ראשונים  תכנון כפר תיירות  שילוט  שיקום רח' רמת גן  גן הוואדי. עקרונות התכנון  אומדן תקציבי לפרוייקטים של כפר התיירות  כתב כמויות  חוזה תכנון  שרטוטים ותצלומים. ישיבות צוות היגוי והתכתבויות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
לשכת ראש הממשלה א-8211/10 01/03/1992 . ארצות-הברית. פרשת דותן  בחירות לנשיאות 1992  חוק סיוע החוץ האמריקאי  העברת טכנולוגיה צבאית אמריקאית מישראל  ערבויות לקליטת יהודי רוסיה וחבר העמים  תהליך שלום – מפגשים דו-צדדיים ורב צדדיים  סעודיה  עירק  תורכיה  כורדים  יהודי סוריה  פולרד  ירדן.
לשכת ראש הממשלה א-8212/1 01/03/1992 . ארצות-הברית. פגישה עם הקרדינל או'קונור  חוק סיוע החוץ האמריקאי  ערבויות לקליטת עלייה מברית המועצות  פט ביוקנן  שמירת היתרון האיכותי לש ישראל  תהליך השלום והמו"מ הרב צדדי בוושינגטון.
לשכת ראש הממשלה א-8212/7 01/04/1992 . ארצות-הברית. זכות השיבה – החלטת האו"ם 194  הקונגרס האמריקאי  ועד יהודי אמריקאי (AJC)  טדי קולק  או"ם  משטר הפיקוח על יצוא ציוד  תוכנה וטכנולוגיות טילים (MTCR)  התנחלויות  ערבויות לקליטת יהודי רוסיה וחבר העמים  תהליך שלום – שיחות דו צדדיות ורב צדדיות  אירן  טג'יקיסטן  אירן  שמירת היתרון הצבאי והטכנולוגי של ישראל  מצרים  תורקמיניסטן  יוגוסלביה  פרשת דותן  ותיקן  אנטישמיות  תורכיה.
לשכת ראש הממשלה א-8212/8 01/05/1992 . ארצות-הברית. רפובליקות מרכז אסיאתיות  ערבויות לקליטת יהודי רוסיה וחבר המדינות  תהליך שלום  ירדן  יוגוסלביה  הפיגוע בשגרירות ישראל בבואנוס איירס  "הועד היהודי האמריקאי" (AJC)  זכות השיבה – החלטת האו"ם 194  לבנון  סוריה  לוחמת טרור – שיתוף פעולה טכנולוגי  יהודי סוריה  קבוצת עבודה לביטחון אזורי ובקרת נשק.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל גל-19464/8 17/11/1992 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – אגד – התכתבות עם אגד אגודה שיתופית בקשות ובעיות יחודיות לאגד בטחון  בטיחות  הצטיידות ועתיד האגודה.
כספים וחשבונות גל-61479/12 16/12/1992 דוח ביקורת בנושא העלמות ציוד מעון בני ציון דוח ביקורת בנושא העלמות ציוד מעון בני ציון
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-22552/31 18/03/1993 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק – תכנון בניין ערים ברחובות; מרחב תכנון העיר רחובות – תכנית שינוי מתאר; תכנית מפורטת והחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעניין והפקדתה.
האגף לקשרים בינלאומיים גל-57541/4 05/08/1993 סין – מברקים ביקורים בסין (בנפרד) והכנות לביקורים של ראש הממשלה רבין  שר האוצר שוחט  שר התיירות ברעם  שר השיכון בן אליעזר  שר הכלכלה שטרית ושר המסחר והתעשיה חריש. דיווחים שבועיים בנושאי כלכלה מהתקשורת הסינית  דיווחי תקשורת  הכנות לחתימה על הסכמים בנושאי מניעת כפל מס  הגנה על השקעות חתימה על הסכם תעופה.
ארכיון אישי – שמעון שטרית גל-50474/16 01/11/1993 תהליך השלום חלופת מכתבים עם אזרחים וסקירות מקצועיות לגבי ההשפעה הכלכלית של תהליך שיחות השלום עם הפלסטינים
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-54128/1 15/12/1993 תחזית אוכלוסיה רהט מפרט למכרז להכנת תכנית מתאר לרהט  רהט – תכנית אסטרטגית רב שלבית – הצעה לביצוע העבודה  תכנית מתאר רהט: דו"ח מס' 1 – לוח זמנים ופרוט העבודה  דו"ח מס' 2 – גבולות העיר  דו"ח מס' 5 – כלכלה  חברה ומערכות תשתית  דו"ח מס' 6 – פרוגרמה  דו"ח מס' 7 – תכנית מוקדמת  סיכומי ישיבות של ועדת ההיגוי של תכנית המתאר  נתוני תחזיות אוכלוסיה ועוד.
השירות לילד ונוער גל-57887/5 15/02/1994 חוקי ילדים טיפול בילדים נפגעי אלימות ותקיפה מינית. ילדים  עובדים וילדים רוכלים. ביטוח רפואי לילדים עד גיל 18 חסרי אמצעים.
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל ג-9516/41 10/07/1994 ארכיון דיר אל-אסד בתיק התכתבות בין ארכיון המדינה ומועצה מקומית דיר אל אסד בנוגע לניהול הרשומות במועצה.
משרד הפנים – מינהל התכנון גל-59819/6 22/11/1994 הנושא: חסידי גור ישיבה  יהודה הלוי 44  גוש 10848  חל' 71 70 (35/1521)  פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים- ישיבת גור
החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) רש-1682/10 01/01/1995 מפות פרוייקטים – רהט בתיק תוכניות של מרכז התיירות ברהט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
משרד הבינוי והשיכון גל-63736/3 05/06/1995 אישורי תוכנית לצרכי רישום – מחוז ירושלים מסמכי תכנון ותשריטים (מפות תכנוניות) של מחוז ירושלים במשרד השיכון.
המשרד לענייני דתות – לשכת השר גל-17396/14 03/09/1995 לשכת השר ש. שטרית – נשואין בחו"ל למנועי חיתון פניית אגודת חמד"ת (למען חופש מדע דת ותרבות) למשרד הדתות בבקשה לקבלת מענק לפעילות קרן חמד"ת למימון נישואים אזרחיים בחו"ל למנועי חיתון.
לשכת נשיא המדינה נ-743/26 01/02/1996 לשכת הנשיא עזר ויצמן – סין (כרך ב') חילופי איגרות ברכה  איחולים והזמנות לביקורים של הנשיא עזר וייצמן עם גורמים שונים בסין  ביקור נשיא סין ז'יאנג זמין  ביקור הנשיא וייצמן בסין ובהונג קונג  ביקור שר החוץ של סין  ביקור יו"ר הפרלמנט הסיני ביקורים של מושלי מחוזות מסין בארץ  ביקורי משלחות מסין מתחומים שונים  האסון בשגרירות סין בבלגרד (הפצצת כוחות נאט"ו) ואיגרות תנחומים על הניספים שם.
המשרד להגנת הסביבה – לשכת מנכ"ל גל-54389/7 01/05/1996 שריפת צמיגים במפעל נשר הטיפול בצמיגים משומשים בישראל  מגמות לטיפול בצמיגים בארצות הברית  נוהל שריפת צמיגים   מגמות בטיפול בצמיגים בארצות הברית  ניסוי מקדים לשריפת צמיגים בכבשן המלט של חברת נשר בהר טוב ועוד ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
המינהל לשלטון מקומי גל-42551/10 13/04/1997 רהט – פרוטוקול בתיק פרוטוקול מישיבת מליאה שהתקיימה ב 08/04/1997.
המשרד לענייני דתות – לשכת השר גל-40483/3 09/06/1997 בתי-עלמין הרחבה ושיפוץ בתי עלמין  הקצבות כספיות לבתי עלמין  הקצבה להתקנת עירוב  תקציב פיתוח רב שנתי  הנחיות להקמת ואחזקת בתי עלמין  תקציבי פיתוח להקמת בתי עלמין  הקצבות למקומות קדושים לאסלאם  חפירות בנוגע למערת קבורה במודיעין  תקציר – נושאים לדיון ולטיפול וועדת שרים לענייני קבורה  הקמת מקוואות טהרה ועוד
משרד האוצר – לשכת השר גל-41964/14 01/07/1997 לשכת השר – תיק הבהאים הסכם בין מדינת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי מ-1987 וחידושו.
החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) רש-2081/1 29/09/1997 פרויקטים – דלית אל כרמל פיתוח הישוב דליית אל כרמל.
לשכת נשיא המדינה נ-741/17 03/03/1998 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ברזיל (כרך ב') בתיק התכתבויות המתייחסות ליחסי ישראל ברזיל. מינוי שגרירים  קונסוליה ישראלית בריו  מכתבי ברכה ועוד.
משרד העבודה והרווחה – לשכת המנכ"ל גל-55709/17 01/12/1998 בטחון סוציאלי לעובדים זרים – הניסיון הבינלאומי (פרסום) בטחון סוציאלי לעובדים זרים .הניסיון הבינלאומי (פרסום)
לשכת נשיא המדינה נ-740/45 03/01/1999 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עירית רהט פניית ראש עיריית רהט אל הנשיא עזר ויצמן בעניין שחרור אסירים בטחוניים מערביי ישראל למען השלום.
יועץ תקשורת וראש מטה ההסברה ג-11044/8 01/04/1999 היועץ לתקשורת בושינסקי – תיק בקשות לתגובות  2 – חלק א' מענה לשאילתות של עיתונאים.
משרד הרווחה – האגף להכשרה מקצועית גל-57038/8 22/06/1999 תכנית עבודה לשנת 2000 תכנית עבודה לשנת 2000. רשימת קורסים מבוגרים לפי מחוזות  פרוטוקולים  מגמות ויעדים לשנת 2000  סיכום תכנית עבודה מחוזית לשנת 1999  פרויקטים מרכזיים  ביקוש לעובדים במגזר העסקי – רבעון ראשון 1999 ועוד.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73317/1 28/07/1999 עיריית רמת גן הסכם שכירות עם חב טים די סי אל בעמ גוש: 6109 חלקה 10 התכתבות  חוזים  חוות דעת שמאות ומסמכי מכרז
משרד הבינוי והשיכון – שיקום שכונות גל-71508/8 12/12/1999 רהט דו"ח פרויקט שיקום שכונות בעיריית רהט – "בעיות מרכזיות  מטרות  יעדים ותוכניות שיקום שכונות ו"תנופה" 2002"  שאליו מצורפת תוכנית שיקום השכונות 2000 של עיריית רהט.
משרד הבינוי והשיכון – לשכת מנכ"ל גל-47565/5 01/05/2000 לשכת מנכ"ל – ישובים בתיק – התכתבויות בנוגע לליקויי בנייה בשכונת נווה העמק בירוחם; סיכום דיון בנושא ואפשרויות לתיקון המצב – בדיקת אפשרות לשיפוץ דירות עבור מפוני שכונת נווה העמק; טיפול משרד השיכון בבעיית ליקויי הבנייה בירוחם; חוות דעת של מומחה הנדסי שילווה את ביצוע התיקונים בבתים – התכתבות.
תכנון ובינוי ערים גל-62120/3 10/07/2000 התחדשות עירונית ו' – תיק מס' 76 התחדשות עירונית  פטור מדמי השבחה; היטלים ואגרות; מתחמים מומלצים; החייאה עירונית ישיבות ודיונים
משרד הפנים – לשכת השר גל-58722/23 01/04/2001 עיריית רהט – הנחיות כלליות – יעדי העירייה לשנים 2001-2004 עיריית רהט – הנחיות כלליות – יעדי העירייה לשנים 2001-2004 (אפריל 2001).
המשרד להגנת הסביבה – לשכת מנכ"ל גל-50533/1 15/12/2001 מחוז חיפה התכתבות הנוגעת לפינוי שפכים וטיפול בנזקי סביבה.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73368/13 08/01/2002 עיריית רמת גן אישור חוזה עם עמותת יד שרה גוש 6125 חלקה 678/1 קריטריונים ותבחינים להקצאת מקרקעין  פרוטוקולים  בקשה לאישור חוזה עמותת יד שרה ועיריית רמת גן  תכנית מס' ר"ג/534 שינוי לתכנית מפורטת מס ר"ג/151.
משרד החינוך גל-55950/7 10/10/2002 טיפוח מורשת יהדות המזרח כרך מס' 2 א'. בתיק – לימודי מורשת ויהדות במערכת החינוך  והכרת המערכת בישראל כמדינה יהודית – למשל  תכנית לימודים בנושא מורשת עולים חדשים – הצעה לשרת החינוך; תכנית השתלמויות הקיץ ב'מורשת תרבות ישראל' תחת הכותרת: 'סוגיות בזהות יהודית – בין אדם לאדם ובין לאדמתו'; החלטת ועדת החינוך של הכנסת על הקמת ממרכז לשילוב מורשת המזרח במשרד החינוך המופקד על שילוב והנחלת מורשת יהדות המזרח וספרד; ועדת תכנית במורשת תרבות ישראל לחטיבות הביניים – התכתבות.
ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל תת-69/9 13/05/2003 תערוכת "ממנדט לעצמאות" בבית הנשיא – איסוף מסמכים. בתיק רשימת המסמכים מתוך השער השישי בתערוכת: "הכרזת העצמאות והולדת מדינה". כולל מאמרים  תצלומים  יומנים  כרזות  מכתבים.
משרד החינוך גל-55950/9 15/07/2003 מורשת יהדות המזרח כרך מס' 4. המועצה למורשת יהדות ספרד והמזרח – פנייה לראשי האוניברסיטאות להתייחסות; קבלת פנים לעולי עיראק; מינוי המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח; הצהרת כוונות חדשה של משרד החינוך – הגברת הדגש על לימודי המורשת והטמעת ערכים לאומיים-יהודיים במערכת החינוך – שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים; פרוטוקול מישיבת הנהלת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו.
תכנון ובינוי ערים גל-69853/5 01/05/2004 תכנית מתאר נתיבות – חלק ג' התכתבויות בנושא תכניות מתאר: מפות  תכנית אב  קידום תכנית מתאר עירונית  פיתוח שכונת נתיבות מערב – נייר עמדה  תדריך לתכנית שלד השכונה הצפון מערבית ועוד.
משרד הפנים – אגף בכיר פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות גל-73619/5 01/01/2005 שינוי גבולות וחלוקת הכנסות: כוכב יאיר  הוד השרון   ירושלים – מטה יהודה (רמת רחל) בחינת הוועדה לבדיקת איחוד המועצה יסוד המעלה עם מועצה אזורית   עמדות המועצות האזוריות ועדת חקירה לשינוי גבולות שיפוט- אלעד; כוכב יאיר; רמת רחל; ראש העין וכפר קאסם בחינת תפקוד ראש עיריית טמרה מסמכים  דוחות ומפות של שינוי תחומי שיפוט
לשכת נשיא המדינה נ-929/48 24/01/2005 הנחת אבן פינה עבור בית לחיים לחניכים אוטיסטים של אלו"ט בירושלים הנחת אבן פינה לחניכים אוטיסטיים- אלו"ט
קול ישראל (1948 – 2017) רש-2387/1 01/02/2005 מהדורות חדשות : 7:00  12:00  19:00  24:00 תמלילי מהדורות החדשות בעברית.
קול ישראל (1948 – 2017) רש-2390/3 07/05/2005 מהדורות חדשות : 7:00  12:00  19:00  24:00 תמליל מהדורות החדשות בעברית ברדיו.
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73308/3 16/03/2006 חוזה עיריית תא לבין שגרירות טורקיה – בית הסראייה – גוש: 7071 חלקות: 1  4  113  חוזה שכירות בין עיריית תל אביב-יפו לבין שגרירות טורקיה להשכרת בית הסראייה בתל אביב-יפו עבור מרכז תרבות טורקיה ומסמכים נלווים.
המשרד לענייני דתות – לשכת השר גל-60523/1 25/02/2007 קבורה 2007 הודעות הרשות הארצית לשירותי דת על תקציב פיתוח עבודות בתי-עלמין למועצות דתיות ברחבי הארץ לפי התחייבות 2005  תקציבי פיתוח בתי-עלמין שונים 2006  בקשות של בתי-עלמין  שלילות וביטולי רשיונות קבורה של הרשות הארצית לשירותי דת ועוד
לשכת נשיא המדינה נ-932/41 01/04/2007 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בחלקה הצבאית בהר הרצל טקס יום הזיכרון בהר הרצל- 2007  לו"ז אירוע ותוכנית הטקס
משרד הבינוי והשיכון – לשכת מנכ"ל גל-69838/16 04/07/2007 יישובים – רהט התכתבות בין עסקני העדה הבדואית לראש הממשלה ושר השיכון  בנוגע להסדרת בהתיישבות בנגב.
לשכת נשיא המדינה נ-1006/4 19/06/2008 פעילות ציבורית – קשר עם אישים – כהן גאולה מכתב תודה לגאולה כהן מאת נשיא המדינה שמעון פרס על קבלת הספר אורי צבי גרינברג – כל כתביו: כרך י"ז
לשכת נשיא המדינה נ-974/40 03/08/2008 אירוע חוץ- אירוע התנועה ליהדות מתקדמת בתיק התכתבתו לקראת הענקת אות כבוד לנשיא שמעון פרס.
לשכת נשיא המדינה נ-999/5 20/10/2008 נושאים  משימות ופרויקטים בטיפול הנשיא – התפטרות אהוד אולמרט מראשות הממשלה וניסוי / הקמת ממשלה ע"י ציפי לבני 9.10.2008 מכתה מהנשיא פרס לציפי לבני מכתב קונגרס הרבנים למען השלום
משרד הפנים – ממונה מחוז תל אביב גל-73382/12 23/12/2008 עיריית תל אביב חוזה עם הרכבת הקלה מטרופולין תל אביב אישור הסכם לביצוע עבודות להקמת הרכבת הקלה – הקו האדום הסכם כספי בין מדינת ישראל לעיריית ת"א פרוטוקול ישיבות המועצה ה-18 ; פרוטוקול ועדת נכסים
משרד החינוך – לשכת המנכ"ל גל-63448/8 19/04/2009 פרוטוקולי