ספטמבר 2019

.1 | 2570 תיקים - ספטמבר 2019 (291,301 עמודים)

<
מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
גל-23240/16 26/12/1985 בית-החולים הממשלתי שער-מנשה – התכתבות כללית מרכז רפואי לבריאות הנפש שער מנשה-שינויים ארגוניים בשרותים הפסיכיאטריים באזור חדרה  אינטגרציה של השירותים הקהילתיים (בתחום בריאות הנפש) עם בית החולים במסגרת המרכז הרפואי לבריאות הנפש  דיור קהילתי שיקומי  סיכום פעולות חברה ותרבות לחולים  חוגים שיקומיים בבית החולים וכפר העבודה  אבטחת המוסד  חנוכת מחלקות חדשות  ביקורות בבית החולים  התמחות בבית החולים  סיכום פגישה בנושא השוואת תנאים לעובדים בשרותים הקהילתיים בבריאות הנפש לעובדי בתי החולים לחולי נפש.
גל-23241/1 01/01/1991 בית-החולים הממשלתי שער-מנשה – התכתבות כללית המרכז הרפואי לבריאות הנפש שער מנשה-סקירה על מבנה ופעילות בית החולים  האגף לשיקום חוץ-כפר עבודה  נתוני כוח אדם  תקן מיטות  משך אשפוז ועוד  ביקורי שר הבריאות (חנוכת מבנים בכפר עבודה)  דוחו"ת כספיים של עמותת ידידי בית החולים שער מנשה  פרוטוקול מישיבת הועדה לרשומות רפואיות  הכרה במוסד לצורך התמחות ועוד.  הושחרו מאמרים רפואיים מסיבות של זכויות יוצרים. הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-2770/3 20/12/1948 אגף התכנון – ועדה גלילית מחוז חיפה התיק מכיל פרוטוקולים של הועדה המקומית לבניה במחוז חיפה וכן זימונים לישיבות המועצה.
גל-18802/2 17/02/1959 קרית נצרת התכתבות בנושאים: העסקת סייעות בגני ילדים  תקציב לחלוקת שוקו בגני ילדים  הקמת מבנים נוספים במוסדות חינוך  משכורת של מורים  דוח מבקר המדינה על הביקורת במועצה המקומית נצרת עילית  הצעה להקמת  בתיק הושחרו מספרי תעודת זהות וענייני צנעת הפרט עד שנת 1938
חצ-7050/8 01/02/1970 המועצה העולמית של הכנסיות WCC דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  עלוני-מידע וכו' ( כולל דו"חות מהתייעצויות בין נציגי WCC לנציגי הגופים היהודיים ב-5.2.70 – 6
חצ-7050/9 01/02/1970 חומר מח' הכנסיות – WCC דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  הממונה על ענינים כנסייתיים; דו"חות על הפגישות  עלוני-מידע  התכתבות  קטעי-עתונות וכו' ( כולל דו"חות על פגישות נציגי WCC וארגונים יהודיים ב- 1970 – 1972 )
חצ-7050/10 01/03/1973 חומר מח' הכנסיות – WCC דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; דו"חות על פגישות  התכתבות  קטעי-עתונות וכו' ( כולל דו"ח מכנס ניירובי של המועצה ובעית מז"ת בו מ- 10.12.75 )
גל-48156/13 08/06/1986 ירושלים – שכונת קרית מנחם שכונת קרית מנחם-תכניות חלוקה לצרכי רישום. מדידות ותרשימים  גוש 30435
חצ-8380/7 01/06/1982 אשרות וענינים קונסולרים כולל מעצר ישראליים. (כרך ד')
ג-13717/2 01/09/2001 מוסדות דת (צזר מציון)  אדמו"רים  ישיבות הושחרו קטעים הנוגעים לצנעת הפרט.
חצ-8387/18 01/03/1977 לוב חתרנות.
חצ-8389/6 01/01/1977 סעודיה.
חצ-8389/7 01/04/1977 ישם גרב.
חצ-8389/10 01/12/1974 תיק א. קורן.
חצ-8389/16 01/09/1976 ליסרידאס – חומר מלרנקה.
ג-3827/16 01/01/1949 קטעי עתונות – רומניה  הונגריה  בולגריה  יוגוסלביה ואלבניה קטעי עיתונות
גל-23247/7 01/11/1985 מד"א (מגן-דוד אדום)  בנק הדם התכתבות בנושאים: בנק הדם  חוזה לרכישת ערכות לאיידס ועוד. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2060).
חצ-8390/3 01/01/1976 איראן.
גל-40169/15 22/03/1989 סרטים – פלאש מסמכים ממשרד הפנים (המועצה לביקורת סרטים ומחזות) ובהם חוות דעת על הסרט "פלאש".
חצ-8380/10 01/05/1983 אשרות וענינים קונסולרים. (כרך ו')
חצ-8381/1 01/01/1982 הקונסוליה בשארם-א-שיך
גל-40115/1 20/06/1990 לשכת המנכ"ל – ד"ר שני – אוטיסטים התכתבות בנוגע לתקציב וטיפול באוטיסטים מתבגרים  פתיחת יחידה לבוגרים אוטיסטים במוסד "אילנית" הושחרו בתיק פרטים הנוגעים בצנעת הפרט
גל-40115/2 04/05/1992 לשכת המנכ"ל – ד"ר שני – אוטיסטים התכתבות בנושאים: מציאת פתרונות לאוטיסטים מבחינת דיור הקמת כפר שמעון  מיטות לאוטיסטים בוגרים בבית חולים נס ציונה
גל-18782/13 19/11/1952 גן-ילדים בשדה יצחק מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לגן הילדים בשדה יצחק  כגון: רישום הילדים ושיבוצם  תקציב הגן ומשכורות הגננות ועוד.
גל-18751/20 16/02/1969 בית-ספר תיכון איזורי עמק-חפר בחינת אפשרות הקמת בית ספר חטיבת ביניים בית ספר אזורי באזור עמק חפר  דוחות ועדה מקצועית; תקנון בית הספר ; שירותי בית הספר; מיפוי כיתות תלמידים תוצאות מבחנים  הסעת תלמידים ועוד הושחרו פרטים מזהים בשל צנעת הפרט
חצ-8357/2 01/08/1974 משבר בקפריסין.
חצ-8357/7 01/10/1974 קפריסין.
גל-40156/6 17/10/1995 לשכת השר אפרים סנה – סמים  אלכוהול  פסיכולוגים  התמכרויות התכתבות בנושאים: תקני רופאים בתחום הטיפול בהתמכרויות  מוסדות גמילה ועוד. חוברת פעילות הוועדה למלחמה בנגע הסמים בכנסת השלוש-עשרה ופרוטוקול מספר123 מישיבת הוועדה (04/12/1995).
גל-40156/7 27/12/1995 לשכת השר אפרים סנה – סמים  פסיכולוגים  אוטיסטים הצעת חוק הפסיכותרפיה
גל-7459/4 01/12/1977 בחירות לועד המקומי שמות חברי ועדת הבחירות  עלונים  הודעות
חצ-7056/6 01/04/1970 א. המרוש – עורך ראשי של " רוז אל-יוסף " המצרי – קשרים באמצעות ל. האמון  דובר ממשלת צרפת דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; קטעים מנאומי גולדה מאיר ונאצר; דיווחים על שיחות עם האמון; קטעי-עתונות  כתבי-עת וכו'
חצ-8359/4 01/12/1980 מצרים – אש"פ (כולל הבעיה הפלסטינאית).
חצ-8359/14 01/01/1981 שיתוף-פעולה בנושא תקשורת.
ג-3853/1 01/01/1950 קטעי עתונות – רומניה  הונגריה  בולגריה  יוגוסלביה ואלבניה קטעי עיתונות
גל-48145/7 01/01/1965 מוביל ארצי – שטחים (כרך א')
גל-48145/8 01/01/1965 מוביל ארצי – שטחים (כרך ב')
מ-6605/14 03/09/1943 Crown Agents' Indents – General Correspondence תיק של גופים מנדטורים – מחלקת הבריאות של ארץ ישראל. בתיק – סוכני בריטניה (the crown agents) – טפסים – התכתבות כללית.
חצ-8360/15 01/01/1981 יהודים והקהילה היהודית במצרים.
חצ-8361/3 01/06/1981 השגרירות הישראלית במצרים. (כרך ב')
חצ-8361/5 01/10/1981 הקונסוליה הכללית באלכסנדריה ובשארם-א-שיך
חצ-8361/6 01/01/1981 נפט.
פ-1908/64 01/01/1933 ט"ז – כרך א' כרך עם תדפיסי מאמרים מאת יצחק בן-צבי: "מכתב סוחר יהודי מהמאה הי"א"  "התגליות החדשות בשכם"  "מקדשיה הירושלמי"  "כתבת ארמית מתקופת התלמוד ברמת נפתלי"  "העולם המוסלמי והעולם הערבי"  "שרידי הישוב היהודי בחבל אדום"  "דהיר אל-עמר ובעלי שכם (קטע מכרוניקה שמרונית חדשה מהמאה הי"ח לספירה האירופית)". המאמרים התפרסמו בכתבי עת שונים.
חצ-8384/12 01/08/1980 מצרים-ישראל (חוץ).
חצ-8386/10 01/08/1979 איראן – מדיניות (מזתי"O) מזרח תיכוניים.
חצ-8363/4 01/10/1969 חיפוש נפט במפרץ סואץ.
חצ-8363/7 01/01/1982 תורכיה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8364/2 01/01/1982 תורכיה – טרור.
חצ-8364/4 01/09/1982 יחסי ישראל-תורכיה בדרג ממשלתי. (כרך ב')
חצ-8364/5 01/10/1982 יחסי ישראל-תורכיה בדרג ממשלתי. (כרך ג')
חצ-8364/6 01/12/1983 יחסי ישראל-תורכיה בדרג ממשלתי. (כרך ד')
חצ-8364/7 01/01/1982 יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי.
גל-12625/9 01/03/1952 בקורת משרד המסחר והתעשיה – חטיבת המזון אגף היבוא והיצוא יבוא טבק מטורקיה חוות דעת ונתונים בנושא
גל-7311/27 01/10/1951 מחלקת התיירות – תיירות חוץ – יוגוסלביה התכתבות בנושא קשרים עם אנשי תיירות יוגוסלבים
פ-1913/21 01/03/1950 הגדוד היהודי מסלוניקי – והשתתפותו בהורדת עבד-אל חמיד מכסאו/ י. בן-צבי המאמר" הגדוד היהודי מסלוניקי – והשתתפותו בהורדת עבד-אל חמיד מכסאו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-13.3.1950 תחת הכותרת "גדוד יהודי במהפכה התורכית ב-1909". המאמר עוסק בגדוד יהודי מסלוניקי  בפיקודו של מחמוד פאשה  שלקח חלק בדיכויה של מהפכת-הנגד שהתרחשה באפריל 1909 בטורקיה.
פ-1904/15 01/01/1927 לקדמות הישוב העברי בכפר פקיעין/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "לקדמות הישוב העברי בכפר פקיעין" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בחלקו בעיתון "העולם" ב-18.2.1927- 25.2.1927 ובעידון "דבר" ב-8.6.1928. המאמר עוסק בתגליות הארכיאולוגיות ובחיי היהודים ביישוב פקיעין בגליל העליון: המנורה  בית הכנסת הקדמון של פקיעין  התקופה המאוחרת – אחרי גירוש ספרד ומקורות קדומים. כמו כן  בתיק מכתב מבן-צבי אל עורך כתב העת "Jewish Quarterly Review"  פנחס סיירוש (כורש) אדלר (Cyrus Adler‏) בעניין פרסום המאמר בכתב העת בשפה האנגלית.
פ-1908/51 01/09/1910 אל חורבות שומרון/ י. בן-צבי המאמר "אל חורבות שומרון" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בחלקו ב"כתבי יצחק בן צבי" ובחלקו בתוך הקובץ "הגליל התחתון". המאמר עוסק בביקורו של בן-צבי בחורבות שומרון באלול תר"ע – 1910.
פ-1908/53 01/01/1950 כתובת בית-כנסת חדשה בכפר עלמא/ י. בן-צבי המאמר "כתובת בית-כנסת חדשה בכפר עלמא" מאת יצחק בן צבי  אשר פורסם בכתב העת "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה"  שנה ט"ו  3- 4  תש"י. המאמר עוסק בכתובת בשפה הארמית שנחשפה בכפר עלמא שבגליל העליון.
פ-1913/25 01/02/1938 צור וצדון – ישובן היהודי לפני מאה שנה/ י. בן-צבי המאמר "צור וצדון – ישובן היהודי לפני מאה שנה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם" ב-17.2.1938. במאמר  מתאר בן-צבי את הקהילות היהודיות בלבנון במאה ה-19. כמו כן  בתיק טיוטות והערות למאמר בדפוס ובכתב ידו של בן-צבי.
פ-1924/19 15/12/1917 Jerusalem/ I. Avner (Ben Zvi) קטע מתוך המאמר "Jerusalem" – סקירה הסטורית שערך יצחק בן-צבי ("אבנר") בעקבות כיבושה של ירושלים ע"י הבריטים.
גל-18744/20 04/01/1964 גן-הילדים ברחוב צברי-חיים קרית-צאנז פתיחת גן ילדים בקריית צאנז
חצ-8368/23 01/02/1983 (מז"ת) מזרח תיכון – ערב  כללי.
חצ-8369/11 01/01/1981 תורכיה. (כרך ג').
חצ-8370/2 01/01/1981 תורכיה. (כרך ב')
חצ-8371/1 01/01/1981 תורכיה.
חצ-8368/1 01/01/1982 קפריסין – יחסי ישראל-קפריסין. (כרך א')
חצ-8368/6 01/01/1980 קפריסין – קשרים עם מדינות ערב.
פ-1935/18 01/01/1911 דער אידישער ארבייטער אין פאלעסטינא/ אבנר המאמר "דער אידישער ארבייטער אין פאלעסטינא" (הפועל היהודי בארץ ישראל) מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בכתב העת "אידישער קעמפער"  גיליון 3  כרך 48 (1.3.1911). כמו כן  המאמר פורסם במהדורה עברית בעיתון "האחדות"  שנה ב'  גיליון א'. המאמר עוסק במצב הפועל היהודי בארץ ישראל.
פ-1935/19 01/05/1910 מכת-צבועים/ י. בן-צבי המאמר "מכת-צבועים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "החרות" ב-23.5.1910. המאמר עוסק בהופעת העיתון "מוריה".
חצ-8374/5 01/02/1982 נורמליזציה.
חצ-8374/7 01/07/1982 נורמליזציה.
חצ-8374/13 01/12/1982 הסכמי קמפ-דיוויד.
חצ-8376/3 01/06/1982 (מז"ת) מזרח תיכון – חקלאות. (כרך ג')
חצ-8376/5 01/11/1983 (מז"ת) מזרח תיכון – חקלאות. (כרך ה')
פ-1933/21 01/01/1919 שבועון או ירחון/ י. בן-צבי שלוש טיוטות המאמר "שבועון או ירחון" מאת יצחק בן-צבי  העוסק בביטאונה של מפלגת "אחדות העבודה" – "קונטרס: ידיעות  שיחות ומכתבים".
פ-1933/22 01/09/1920 פרודנו/ י. בן-צבי המאמר "פרודנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" ב-12.9.1920. המאמר עוסק בפיצול של מפלגת פועל ציון לפועלי ציון שמאל ואחדות העבודה.
פ-1915/46 24/09/1910 סלוניקי היהודית/  המאמר "סלוניקי היהודית" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "התורן"  שנה ג'  תרע"ו  גליונות כ"ט-ל'  ניו יורק. בנוסף  בתיק רשימת העיתונים היהודיים בסלוניקי. כמו כן  בתיק מכתבים ששלח יצחק בן-צבי לרחל ינאית בן-צבי (24.9.1909- 2.10.1909) בעת שהותו בסלוניקי.
פ-1915/47 01/03/1950 גדוד יהודי – סלוניקי מאמרים העוסקים בגדוד יהודי מסלוניקי  בפיקודו של מחמוד פאשה  שלקח חלק בדיכויה של מהפכת-הנגד שהתרחשה באפריל 1909 בטורקיה: המאמר "גדוד יהודי במהפכה התורכית ב-1909" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-13.3.1950. כמו כן  תמלול עדות מפי אברהם בן ארויה – ראש הפדרציה הסוציאליסטית בסלוניקי בימי מהפכת התורכים הצעירים  שנרשמה לפי זכרונו ב-8.6.1952. בנוסף  המאמר" הגדוד היהודי מסלוניקי – והשתתפותו בהורדת עבד-אל חמיד מכסאו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-13.3.1950 תחת הכותרת "גדוד יהודי במהפכה התורכית ב-1909". לבסוף  המאמר "יהודי שאלוניקי במהפכת התורכים הצעירים"  תגובה מאת יצחק בן-צבי שפורסם בכתב העת "מחברת" (אוקטובר-נובמבר 1952) לעדותו של אברהם בן ארויה.
גל-46232/12 01/06/1987 שדה תעופה תל-מלחתה נבטים
תת-59/4 01/01/1918 ספירת יהודי ארץ-ישראל – תרע"ח דו"ח סטטיסטי אודות היהודים בארץ ישראל בהוצאת המשרד הארץ-ישראלי של ההסתדרות הציונית.
גל-48137/3 18/02/1952 שייח מוניס מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם שרטוטים של אזור תעשייה בכפר שייח מוניס מחוז לוד.
פ-1922/2 01/07/1910 מגמתנו/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "מגמתנו" מאת יצחק בן-צבי  מאמר המערכת בגיליון הראשון של שבועון "האחדות – עתון לעניני הפועלים והמוני העם בארץ ישראל" שיצא לאור ב-8.7.1910. במאמר זה הוצגה האידיאולוגיה הציונית-סוציאליסטית העומדת בראש מעייניהם של המוציאים לאור של העיתון.
פ-1923/35 01/10/1925 הקפא"י/ י. בן-צבי המאמר "הקפא"י" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-1.10.1925  לרגל שבוע קופת פועלי ארץ ישראל.  המאמר עוסק בסקירת תולדות קופת פועלי ארץ ישראל והשתלבותה בהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
פ-1925/1 01/06/1907 מחיי המפלגה ו"תפקידנו"/ י. בן-צבי – מאמר המאמרים "מחיי המפלגה" ו"תפקידנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסמו באידיש תחת הכותרות "פון פארטיי לעבן" ו"אונזיר אויפגאבען" בהתאמה בעיתון "דער אנפאנג"  שנה א'  גיליון מס. 1  27.6.1907.
פ-1925/2 01/06/1907 על שום מה אנו משתתפים בקונגרס הציוני?/ אבן ע'זיל המאמר "על שום מה אנו משתתפים בקונגרס הציוני?" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם באידיש תחת הכותרת "צוליעבר וואס געהען מיר אויף דעם ציוניסטשען קאנגרעס?" בעיתון "דער אנפאנג"  שנה א'  גיליון מס. 1  27.6.1907. המאמר עוסק בסיבות השתתפותה של מפלגת "פועלי ציון" בקונגרס הציוני העולמי השמיני  שהתקיים בהאג ב-1907.
פ-1919/15 05/12/1950 Les Juifs D'Orient Et La Construction D'Israel/ Itzhak Ben-Zvie המאמר "Les Juifs D'Orient Et La Construction D'Israel" (יהודי המזרח ובניינה של ישראל) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בבטאון "איגרת לעסקן הציוני" ב-5.12.1950.
פ-1919/17 26/06/1950 די אפשטאמונג און שייכות פון די קאראאימער צו יידן/ י. בן-צבי המאמר "די אפשטאמונג און שייכות פון די קאראאימער צו יידן (צו זייער עליה קיין ישראל)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בביטאון "איגרת לעסקן הציוני" ב-26.6.1950. המאמר עוסק ביהדות חצי האי קרים.
פ-1919/18 20/04/1951 האובדים בארץ אשור/ י. בן-צבי המאמר "האובדים בארץ אשור (מוקדש לאחינו עולי כורדיסתן)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הדור" ב-20.4.1951. המאמר עוסק בהיסטוריה של יהדות כורדיסטן ועלייתם לארץ ישראל: מוצאה  עלייתם החל מימי העלייה הראשונה ועד לחיסולה של גולת ישראל עם הקמתה של מדינת ישראל.
פ-1921/33 01/01/1920 טיוטת נאום בועידת פועלי ציון בוינה 1920/ יצחק בן-צבי טיוטת נאום של יצחק בן-צבי בוועידה החמישית של "הברית העולמית של פועלי ציון" בווינה.
גל-41238/5 02/04/1996 לשכת השר יהושע מצא – סמים  אוטיסטים  פסיכולוגים (אוטיסטים) בתיק התכתבויות בנוגע לטיפול באוטיסטים – פגישת שר הבריאות עם נציגי אלו"ט  נופש עבור ילדים אוטיסטים  מידעון הוסטל אלו"ט ירושלים ועוד.
פ-1910/19 01/09/1956 JODER VERDEN OVER/ Itzhak Ben-Zvi המאמר "JODER VERDEN OVER" ("נדחי ישראל") מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת הדני Jodisk Revue  גליונות 7- 10 (ספטמבר- דצמבר 1956). המאמר עוסק ביהדות גיאורגיה  חצי האי קרים  ובוכרה.
פ-1908/66 01/01/1927 חלקנו בארץ/ י. בן-צבי המאמר "חלקנו בארץ (עיון במספרים)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" ב-2.4.1927. כמו כן  בתיק גרסאות של המאמר באידיש (אונזער חלק אינ'ם באדען פון אונזער לאנד)  באנגלית (Our Share of the Land) ובצרפתית (Notre Part en Palestine).
פ-2315/16 25/11/1957 צבי נדב – התכתבות בין צבי ורחל נדב לבין הינקה פיאטלי. התכתבות בשפה העברית והאנגלית של צבי ורחל נדב עם הינקה פיאטלי  אלמנת הטייס פידיה פיאטלי  בנוגע לספר שיצא לזכרו. בתיק גם מאמר בשם "על פיאטלי  איש התעופה והאדם" מאת צבי נדב.
פ-1919/4 13/03/1950 גדוד יהודי במהפכה התורכית ב-1909/ י. בן-צבי המאמר "גדוד יהודי במהפכה התורכית ב-1909" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-13.3.1950.  המאמר עוסק בגדוד יהודי מסלוניקי  בפיקודו של מחמוד פאשה  שלקח חלק בדיכויה של מהפכת-הנגד שהתרחשה באפריל 1909 בטורקיה.
פ-1919/5 16/11/1951 קלקול המידות – ותיקונן/ י. ב. צ. המאמר "קלקול המידות – ותיקונן" (מתוך ספר "דברי הימים" לבית דנאן (מדברי ר' שאול סירירו  איייר שע"ג – 1613) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-16.11.1951. המאמר עוסק  בנוגע בקטע מיומנו של ר' שאול סירירו  שהיה רב בפאס  מרוקו  המתאר בצבעים חיים תמונה של תשובה על חטי מעילה וגזל.
פ-1919/8 18/12/1951 המוהיקני האחרון/ י. בן-צבי המאמר "המוהיקני האחרון" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הפועל הצעיר" ב-18.12.1951. כמו כן  בתיק המאמר "דער לעצטער מאהיקאנער" (המוהיקני האחרון)  אשר פורסם בכתב העת "היימיש"  תמוז-אלול תש"כ. המאמר עוסק ביהודי האחרון מח'יבר  השייח' אבו עיש מהכפר יוטה שבאזור חברון.
פ-1919/9 01/08/1932 צאצאי יהודי ח'יבר/ י. בן-צבי המאמר "צאצאי יהודי ח'יבר" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם במוסף העיתון "דבר" ב-5.8.1932 ובעיתון "העולם- עתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית" ב-4.8.1932. המאמר עוסק בסוגיית המחקר לפיה צאצאים של יהודי ח'יבר חיים באזור העיר חברון.
פ-1919/10 01/01/1937 Moslems und Araber/ J. Ben-Zwi המאמר "Moslems und Araber" (מוסלמים וערבים) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת"Kleine zionistische Bücherei  Heft XVI". המאמר עוסק בהרכב האוכלוסיה בעולם המוסלמי והערבי.
פ-1919/11 01/03/1930 A Clue to Chaibar/ BEN ZWI  המאמר "A Clue to Chaibar" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת  בכתב העת The Menorah Journal 63  March 1930 (vol. .94 .XVIII  Nr. 3)  pp. 262 — 267 המאמר עוסק בסוגיית המחקר לפיה צאצאים של יהודי ח'יבר חיים באזור העיר חברון בכלל ובחמולת ג'בארין בפרט.
פ-1936/21 20/08/1926 עוד על תנועתנו באמריקה/ י. בן-צבי המאמר "עוד על תנועתנו באמריקה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" ב-20.8.1926. המאמר עוסק באסטרטגיה שלדעתו של בן-צבי  צריכה לנקוט השדולה הציונית מול שתי המפלגות בארצות הברית.
פ-1936/23 01/05/1926 במכסיקו (רשמי דרך)/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "במכסיקו (רשמי דרך)" בכתב-ידו של יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" בשני חלקים: 30.5.1926-25.5.1926. המאמר עוסק בביקורו של בן-צבי במקסיקו ורשמיו כפי שהוא מתאר בפרקים: מן הרכבת  בעיר הבירה  עם מכסיקו והיהודים במכסיקו.
פ-1930/12 01/01/1924 יסודות הארגון/ י. בן-צבי יסודות הארגון  טיוטת מאמר או נאום מאת יצחק בן-צבי העוסק בארגון הקורא לאיחוד ציבור הפועלים הערבי יחד עם הפועלים היהודים. (תאריך משוער)
חצ-8373/8 01/01/1973 איראן-ישראל – תיק הנציגות.
חצ-8373/13 01/04/1957 מצרים – התכתבויות  מ. גזית  סמנכ"ל משרד החוץ.
חצ-8373/21 01/04/1983 תורכיה – יהודים.
גל-12656/8 01/04/1952 בקורת משרד הבריאות – שירותי ההיקף לשכות הבריאות המחוזיות התכתבות בנושא בקורת בלשכות הבריאות המחוזיות
ג-2231/1 01/02/1952 היועץ המשפטי – פקודת העיריות אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא יעוץ משפטי – פוקדות העיריות הכוללים: הסתייגות לחוק תקנון פקודות העיריות  הסתייגויות  קנסות  הצעת חוק  הצעת חוק- תזכיר  פגישות בעניין החוק ועוד.
ג-2231/2 20/04/1955 היועץ המשפטי – פקודת העיריות חוק פקודת העיריות. תיקונים  ניסוח ופרוטוקולים מהדיונים סביבו.
כ-34/10 07/11/1949 זרח ורהפטיג התיק הינו תיק של הכנסת. בתיק – סטנוגרמות וסיכומים מישיבות ועדת הפנים של הכנסת הראשונה. על סדר היום: חוק השירותים הדתיים – התש"י – 1950 (תיקון)  חוק לתיקון פקודות העיריות  סיום הדיון בחוק העיריות  דיון על סקירת שר הפנים על עבודת משרד הפנים; בחירות בנצרת – הזמנות לדיונים; בין השאר נדונו הנושאים: תקציבי הרשויות המקומיות ומשקן הכספי; שיטת מיסים אחידה ברשויות המקומיות; סדרי הבחירות למועצה; מסקנות ועדת החקירה (ועדת משנה של ועדת הפנים) בנוגע להפגנה שהיתה בנצרת ב-22 בפברואר 1950  – במקור הפגנה זו היתה הפגנה של מחוסרי עבודה שהפכה מהר מאד להפגנה פוליטית  גורמיה והצעת משה סנה למסקנות הוועדה; ועדות להרחבת הגבולות העירוניים; מנהל מחוזי באיזורי הממשל הצבאי; ענייני מיעוטים; ועדות הכנסת  סמכויותיהן ותחומי ענייניהן;
פ-1922/3 01/07/1910 הפועל היהודי בתוגרמה/ אבנר טיוטת המאמר "הפועל היהודי בתוגרמה – רשימות והערות" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-8.7.1910. המאמר עוסק במצבם של הפועלים היהודים בשטחי האימפריה העות'מאנית – מלבד ארץ ישראל.
פ-1922/4 07/08/1910 ההגירה ותפקידנו/ אבנר המאמר "ההגירה ותפקידנו" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-7.8.1910. המאמר עוסק בהגירת יהודים לארץ ישראל  הגירת הרכוש היהודי ותפקיד "לשכת המודיעין" בתהליך זה.
פ-1922/5 04/11/1910 מצב הפועל הארצישראלי והסתדרותו/ אבנר המאמר "מצב הפועל הארצישראלי והסתדרותו" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-4.11.1910
פ-1922/6 01/01/1910 דרישותינו הלאומיות בתוגרמה/ אבנר המאמר "דרישותינו הלאומיות בתוגרמה" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-9.12.1910.
פ-1936/28 02/07/1926 ממערב השמש/ י. בן-צבי המאמר "ממערב השמש (רשומות הדרך)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" בשני חלקים בתאריכים: 2.7.1926- 6.7.1926. במאמרו סקירה של בן-צבי על תנועת הפועלים הסוציאליסטית בקרב יהדות ארצות הברית.
פ-1918/18 24/02/1936 היהודים בארצות האיסלאם/ י. בן-צבי המאמר "היהודים בארצות האיסלאם" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-24.2.1936. המאמר עוסק במצבם הכלכלי והמדיני של יהודי ארצות האסלאם.
פ-1918/19 01/03/1936 Future of Jews in the Orient/ I. Ben-Zvi המאמר "Future of Jews in the Orient" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון The Jewish Frontier במארס 1936. במאמרו  סוקר בן צבי את הקהילות היהודיות השונות במזרח התיכון ומנסה לחזות את עתידן לנוכח עליית תנועת ההשכלה והציונות.
פ-1918/20 01/01/1937 Moslems und Araber/ J. Ben-Zwi המאמר "Moslems und Araber" (מוסלמים וערבים) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת"Kleine zionistische Bücherei  Heft XVI". המאמר עוסק בהרכב האוכלוסיה בעולם המוסלמי והערבי.
פ-1918/21 01/01/1928 Sefardi i Askenazi/ J. BEN CVI  המאמר "Sefardi i Askenazi" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון היהודי- יוגסלבי Jevreiski Glas. (תאריך משוער)
פ-1918/22 13/06/1936 די מוסלעמענישע און די אראבישע וועלט/ י. בן-צבי המאמר "די מוסלעמענישע און די אראבישע וועלט" (העולם המוסלמי והערבי) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דער אידישער קעמפער" ב-13.6.1936.
פ-1932/11 01/03/1960 ליובל השלושים/ י. בן-צבי המאמר "ליובל השלושים/ כאשר מלאו למפא"י 30 שנה" בכתב ידו של יצחק בן-צבי  אשר נכתב לכבוד ועידת מפא"י (לא הודפס). במאמר סקירה על רעיון האיחוד החל משנות העלייה השנייה ועד להקמתה של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. .
פ-1934/48 01/09/1912 לשאלת עבודתנו בארץ/ אבנר החוברת "לשאלת עבודתנו בארץ" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  תרע"ג  דפוס "אחדות"  ירושלם. החיבור מחולק לשני פרקים: מצב הפועלים ותפקידנו והשקפה פרוליטרית והגנה לאומית.
פ-1935/2 01/01/1920 מפאתי מערב/ י. בן-צבי המאמר "מפאתי מערב (סקירה על תנועת הפועלים העברים באמריקה בתקופת החירום)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "האדמה"   תר"פ. המאמר עוסק בתולדותיה של תנועת הפועלים היהודים בארצות הברית  תוך עיסוק בפעילותה הציונית בכלל ובמהלך מלחמת העולם הראשונה בפרט.
גל-22116/23 01/09/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Malawi – Republic of Malawi
גל-46283/5 01/08/1975 תכנון והנדסה – הועדה לרישום שיכונים ציבוריים – כללי אישור תכניות שיכונים ציבוריים  וישיבות ועדת תיאום
כ-1422/3 27/10/2002 היערכות ישראל לרעידות אדמה – זיהוי קורבנות באסון רב נפגעים התיק הינו תיק של הכנסת. בתיק – פרוטוקולים של ועדת המדע והטכנול7וגיה של הכנסת בנושאים: היערכות ישראל לרעידות אדמה וזיהוי קרבנות באסון רב-נפגעים – היערכות  עלויות  היערכות מז"פ [המחלקה לזיהוי פלילי] לזיהוי חללים כתוצאה מאסון המוני; הצעת חוק מאת חבר הכנסת עמנואל זיסמן – התשנ"ז – 1996 בדבר הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות לכלל האוכלוסייה במטרה לאפשר זיהוי מהיר והחלטי של קרבנות במקרים של פיגוע המוני;
ג-556/1 01/01/1951 ועדת הבחירות המרכזית – כללי תוצאות הבחירות לכנסת השנייה  רשימת חברי הוועדה
ג-2233/14 01/06/1952 היועץ המשפטי – חוק – השבות בתיק התכתבויות בנוגע לחוק השבות – שאלות ותקנות.  בתיק הושחרו פרטים בשל הגנת הפרטיות
ג-2234/3 14/11/1956 היועץ המשפטי – פרסומים בילקוט הפרסומים הודעות בדבר רשיונות להוציא לאור עיתונים והחזקת בתי דפוס לפרסום ברשומות.
ג-2761/4 10/05/1953 אגף התכנון – ועדה גלילית רמלה בתיק התכתבויות ופרוטוקול של ועדה מקומית לבנייה ותכנון ערים של מחוז מרכז  רמלה.
פ-1921/3 01/11/1915 דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד/ י. בן-צבי (אבנר) החוברת "דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד" מאת יצחק בן-צבי (אבנר)  העוסק בקופת פועלי ארץ ישראל  אשר יצא לאור בערב ראש חודש כסלו התרע"ו.
פ-1921/11 22/03/1918 הכנות/ י. בן-צבי המאמר "הכנות" (פארבערייטונגען) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דער אידישער קעמפפער" ב-22.3.1918. המאמר עוסק בעבודת מפלגת פועלי ציון בחו"ל לשם הכנת כוחות אנושיים לבניין ארץ ישראל.
פ-1921/12 07/12/1959 ליובלו של שז"ר – זכרונות נעורים/ יצחק בן-צבי המאמר "ליובלו של שז"ר – זכרונות נעורים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-7.12.1959. המאמר עוסק עוסק בהיכרות של בן-צבי את זלמן שז"ר עוד ברוסיה וסוקר את פעילותו במפלגה ובעיתון "דבר".
פ-1935/6 01/02/1957 על האחדות – זכרונות מתוך "פועלי ציון בעליה השניה"/ י. בן-צבי  המאמר "על האחדות – זכרונות מתוך "פועלי ציון בעליה השניה" מאת יצחק בן-צבי  אשר עובד מתוך פרק י' בספר "פועלי ציון בעלייה השנייה" לשם פירסומו בקובץ עיתון "הפועל הצעיר". המאמר עוסק בתולדות עיתון "האחדות".
פ-1938/34 12/09/1920 פרודנו/ י. בן-צבי המאמר "פרודנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" ב-12.9.1920. המאמר עוסק בפיצול של מפלגת פועל ציון לפועלי ציון שמאל ואחדות העבודה.
פ-1938/35 01/10/1908 מה זאת חרות?/ נעמן שני עותקים של החוברת "מה זאת חרות?" מאת נעמן (אחד משמות העט של יצחק בן-צבי)  תרס"ט  הדפוס של "אחדות" – הוצאת "פועלי ציון" בארץ ישראל. החיבור עוסק בזכות החרות  החרות  הצבורית  הקונסטיטוציה (החושמה)  קונסטיטוציה שבכתב ועתידות הקונסטיטוציה.
ג-2237/6 26/03/1953 היועץ המשפטי – בעיות המינהל המחוזי מסמכים ממשרד הפנים (לשכת היועץ המשפטי)  בנושאים שונים  כגון: מינוי ממונים על מחוזות  פקודת הפרשנות ועוד.
ג-2237/7 07/11/1955  חקירות פנימיות ברשויות המקומיות מסמכים ממשרד הפנים (לשכת היועץ המשפטי) ובהם פרוטוקולים והתכתבות בנוגע לחקירות פנימיות ברשויות המקומיות.
פ-1474/3 01/08/1948 הצלב האדום התיק מכיל מסמכים העוסקים בצלב האדום בתש"ח בארץ ישראל והתפתחות יחסיו עם משרד החוץ של ישראל  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-1935/8 25/03/1910 מכתבים מארץ ישראל קובץ מאמרים "י"א – כריכה דקה ב'" מאת יצחק בן-צבי  אשר הופיעו בעיתונים "אידישער קעמפפער" ו"האחדות": "פון ארץ ישראל"  "הפועל היהודי בתוגרמה"  "דער יודישער ארבייטער אין טערקיי" ו"דער אידישער ארבייטער אין א"י".
ג-2234/5 11/03/1953 היועץ המשפטי – תקנות המועצה המשפטית התכתבויות בנושא תקנים למתמחים במחלקות המשפטיות במשרדי ממשלה.
ג-2235/1 30/06/1957 היועץ המשפטי – חוק פנקס בוחרים לכנסת התכתבויות  חוות דעת משפטיות וטיוטות בנושא חקיקת חוק פנקס הבוחרים לכנסת.
ג-2236/2 23/05/1950 היועץ המשפטי – סיכום פרקליט מחוז חיפה התכתבות בנושא סירוב פרקליט מחוז חיפה לחתום על בקשת עיריית חיפה לפינוי קרקע פרטית שהופקעה.
פ-1938/21 23/04/1929 Zydowski ruch robotniczy w Palestynie/ J. BEN-ZWI המאמר "Zydowski ruch robotniczy w Palestynie" (תנועת הפועלים היהודים בפלסטינה) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון הפולני "Robotnik" ב-23.4.1929. המאמר עוסק בביקורו של בן-צבי בפולין ומסע ההסברה שעשה על תנועת הפועלים בארץ ישראל ועל ההסתדרות הכללית של העבודים בארץ ישראל.
פ-1918/31 01/01/1936 העולם המוסלמי והעולם הערבי/ י. בן-צבי החוברת "העולם המוסלמי והעולם הערבי" מאת יצחק בן-צבי – הוצאת הקרן הקימת לישראל – תרצ"ז  ירושלים  1936  בהקדשה לאליהו ברלין. בחיבור עוסק בעולם המוסלמי העולם הערבי- שטחי ארצו וצפיפות אוכלוסיו ונסיון של ניתוח גזעי וחברתי. כמו כן  בתיק טיוטות  הערות ותיקונים בכתב ידו של בן-צבי.
פ-1922/7 01/12/1910 נס חנוכה/ א – ר שני עותקים של המאמר "נס חנוכה"  מאת א – ר (אחד משמות העט של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-30.12.1910. המאמר עוסק בסקירת תקופת החשמונאים.
פ-1922/8 01/01/1911 על האריסות/ אבנר המאמר "על האריסות" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-20.1.1911. המאמר עוסק בשיטת האריסות שבה נקטה החברה היהודית להתיישבות  ביישובים שנבנו על הקרקעות אותן רכשה.
פ-1922/9 01/02/1911 חובת הבקורת/ אבנר המאמר "חובת הבקורת" מאת חובת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ה-17.2.1911. המאמר עוסק בשני הסוגים של המוסדות הציבוריים: המוסד החברתי והבלתי חברתי.
פ-1922/10 01/02/1911 על חרבות שומרון/ ן' צבי המאמר "על חרבות שומרון (מרשימות דרך)"  מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "האחדות" בשני חלקים – 24.2.1911- 3.3.1911. המאמר עוסק בביקור של בן-צבי באתר הארכיאולוגי (סבסתא) סבסטיה שבשומרון.
פ-1922/11 01/04/1911 העתונות הסוציאלאית היהודית בתוגרמה./ י. ן' צבי שני עותקים של המאמר "העתונות הסוציאלאית היהודית בתוגרמה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-7.4.1911. המאמר עוסק בעיתונות הסוציאליסטית בטורקיה בכלל  ובעיתונות היהודית הסוציאליסטית בשטחי האימפריה העות'מאנית בפרט.
פ-1922/12 01/04/1911 השקפה מקומית/ י. קטיגורי חלק ג' במאמר "השקפה מקומית" מאת י. קטיגורי (אחד משמות העט של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" ב-7.4.1911  כאשר חלקים ב' ו-ג' פורסמו ב-15.3.1911- 31.3.1911. חלק זה בהמאמר עוסק בתעשיית הזיתים בירושלים.
פ-1922/13 01/07/1911 שאלות ההתישבות השתופית/ אבנר המאמר "שאלות ההתיישבות השתופית" – מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "האחדות" בשני חלקים – 7.7.1911- 14.7.1911. המאמר עוסק ביחסים שבין הקבוצה וההנהלה בתוך "החווה המרכזית" ובאופן סידורן והנהגתן של קבוצות הפועלים אשר מחוץ לחווה זו.
פ-1922/14 01/01/1911 הכנסיה בבזיל/ אבנר המאמר "הכנסיה בבזיל" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "אחדות" בשני חלקים – 15.9.1911- 22.9.1911. במאמרו  סוקר בן-צבי את הקונגרס הציוני העולמי העשירי  אשר התקיים בבאזל  שוויץ.
פ-1922/16 01/08/1910 ירושלם/ י. בן-צבי המאמר "ירושלם" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-7.8.1910. המאמר עוסק בבית הספר "עזרה" ויחסו לתנועה הציונית.
פ-1922/17 01/12/1911 חרוניקא חלק מהמאמר "חרוניקא"  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-8.12.1911. המאמר עוסק בעלילה שהעלילו על איכרי מטולה.
פ-1922/18 01/12/1911 בסביבות ראשון לציון/ י. בן-צבי ארבעה עותקים של המאמר "בסביבות ראשון לציון" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-8.12.1911.
ג-2236/10 19/09/1956 היועץ המשפטי – בעיות מרשם התושבים התכתבויות בין היועץ המשפטי של משרד הפנים ליועץ המשפטי בלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במשרד האוצר בנושא תמציות רישום אוכלוסין של אזרחים הזכאים לפיצויים מגרמניה; חוות דעת משפטית בנושא.
ג-2236/15 16/11/1950 היועץ המשפטי – תוקף רטרואקטיבי התכתבות עם היועץ המשפטי לממשלה בנושא מתן תוקף רטרואקטיבי לחוקי עזר עירוניים וחקיקת משנה.
ג-2236/38 27/01/1953 פקודת העתונות – צווים מסמכים ממשרד הפנים (לשכת היועץ המשפטי) ובהם פרוטוקולים מדיוני בג"צ על עיתון "אתיחאד" נגד שר הפנים  חברת קול העם נגד שר הפנים  פקודת העיתונות ועוד.
פ-1918/24 01/01/1937 איל פאנאראביזמו איזיסטי?/ בן-צבי המאמר "איל פאנאראביזמו איזיסטי?" ( האם קיימת פאן -ערביות?) מאת יצחק בן-צבי בעיתון  אשר פורסם בעיתון "איל מיסאז'ירו" (סלוניקי) ב-1937/38.
פ-1925/14 01/11/1915 דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד/ י. בן-צבי (אבנר) החוברת "דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד" מאת יצחק בן-צבי (אבנר)  העוסק בקופת פועלי ארץ ישראל  אשר יצא לאור בערב ראש חודש כסלו התרע"ו.
פ-1472/5 01/01/1944 הצלב האדום בסכנה התיק מכיל מסמכים העוסקים בתולדות הצלב האדום  פעילותו בעולם  משימותיו בא"י בתש"ח ופעילותו בירושלים בעת הקרבות  בחירת סמל מגן-דוד כסמל ארגון מגן- דוד אדום ועוד  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-1925/16 05/10/1917 פ'ונדו די לאב'וראדוריס די פאליסטינה/ י. בן-צבי  המאמר "פונדו די לאב'וראדוריס די פאליסטינה" (קופת פועלי ארץ ישראל) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "לה בוז דיל פואיבלו" (ניו-יורק) ב-5.10.1917.
פ-1472/10 01/01/1931 הצלב האדום התיק מכיל מסמכים העוסקים בהתפתחות הקשרים בין הצלב האדום ובין מגן דוד אדום  בשנים 1931 -1980: מסמכים הקשורים לכנסים בינלאומיים  הרכב מועצת המנהלים  פעולות מגן-דוד אדום  מעמדו המשפטי של הארגון  הסכמים הנוגעים לנפגעי מלחמה  סמל מגן-דוד אדום ועוד  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-1938/28 30/06/1929 תנועת הפועלים בא"י/ יצחק בן-צבי המאמר "תנועת הפועלים בא"י (הרצאה בועידת א"י העבודת בפולין)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העתיד" (וורשה) ב-30.6.1929.
פ-1938/29 01/05/1929 דאס ארבייטענדע ארץ-ישראל פאר דער נייער עליה/ י. בן-צבי המאמר "דאס ארבייטענדע ארץ ישראל פאר דער נייער עליה (ארץ ישראל העובדת לפני העליה החדשה)" באידיש מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "היינט" מס' 133 ב-16.6.1929 שיצא לאור בוורשה. כמו כן  בתיק טיוטת המאמר שתחילה כותרתו הייתה "צו דער נייער עלייה".
גל-3938/5 28/12/1960 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תל-אביב הזמנות-סדרי יום בתיק פרוטוקולים מישיבות ועדת הבניה המחוזית במחוז תל אביב.
גל-46286/3 01/01/1964 כנון והנדסה – הועדה לרישום שיכונים ציבוריים – תרש"צים תרש"צ 3/58/5 – באר יעקב  3/65/4 – רובע ה' אשדוד  3/36/5 – בני ברק
גל-2753/7 24/06/1959 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – תוכניות מיתאר תזכירים  התכתבות טבלאות נתונים מפות
פ-1904/1 01/01/1954 חבל הדרוזים בישראל/ י. בן-צבי  המאמר "חבל הדרוזים בישראל" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מתוך "ארץ ישראל – מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה" – ספר ב' – מוקדש לזכרו של זלמן ליף ז"ל  ירושלים  תשי"ב. כמו כן  בתיק הגרסא הנאליגת למאמר  "The Druze Community in Israel"  אשר פורסם Israel Exploration Journal 4(2). המאמר עוסק במאפיינים ובהיסטוריה של הדרוזים.
פ-1904/4 09/04/1952 למוצאם הישראלי של הפלחים בארצנו/ י. בן-צבי המאמר "למוצאם הישראלי של הפלחים בארצנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשנתון "דבר"  תשי"ד-1954. כמו כן  בתיק שלושה עותקים למאמר "למוצאם היהודי של הפלחים " מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הדור" ב-9.4.1952.
פ-1913/15 01/01/1954 הגר"א ונסיונותיו לעלות לארץ-ישראל/ י. בן-צבי המאמר "הגר"א ונסיונותיו לעלות לארץ-ישראל" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מ"סיני"  כרך ל"ד  ירושלים תשי"ד. כמו כן  בתיק תיקונים למאמר בכתב ידו של בן-צבי  לקראת פרסום נוסף שלא יצא לאור.
פ-1913/19 05/10/1929 חצביה/ י. בן-צבי שני מאמרים העוסקים בסקירה היסטורית על הקהילה היהודית בעיירה חאצביא (حاصبيا) בלבנון: "לישובה של חצביה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "אמר" ב-5.8.1938 וכולל מכתב אשר נשלח מחסביא בשנת תרי"ט (1859) שפורסם ב "המגיד". כמו כן  בתיק המאמר "חצביה (מתוך שיחה עם סלים חצבני ביום ו' אד"ש פ"ט- 18.3.1929)"  אשר פורסם בכתב העת "ציון"  תשרי-חשון  תר"ץ.
פ-1922/20 01/01/1912 חרוניקא חלק מהמאמר "חרוניקא"  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-2.1.1912. לפי המאמר נערך נשף פרידה ליצחק בן-צבי לפני עזיבתו לקושטא להשתלם בתורת המשפטים.
פ-1922/22 01/02/1912 ההתישבות המשותפת והפועלים/ אבנר  המאמר "ההתישבות המשותפת והפועלים" מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-16.2.1912. המאמר עוסק באי השתלבותם של הפועלים במושבי ההתיישבות המשתופת.
פ-1922/23 01/02/1912 חרוניקא חמישה עותקים של חלק מהמאמר "חרוניקא"  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-23.2.1912. המאמר עוסק בקואפרטיב שהוקם במושב מרחביה.
פ-1922/24 01/03/1912 חרוניקא שני עותקים של המאמר "חרוניקא"  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-12.3.1912. המאמר עוסק בעליית תימנים ופיזורם במושבות העלייה הראשונה  ובבחירות המתקרבות. כמו כן  מוזכר כי התקיימה הרצאתו של יצחק בן-צבי  "מעמד הפועלים בתוך האומה היהודית".
פ-1922/25 01/03/1912 חרוניקא שישה עותקים של המאמר "חרוניקא"  אשר פורסם בשבועון "אחדות" ב-22.3.1912. המאמר עוסק בהרצאה שנשא יצחק בן-צבי בקושטא (איסטנבול)  שנערכה ע"י אגודת "בני ישראל" שהכנסה קודשה לקופת "האחדות".
פ-1922/26 01/05/1912 חג העבודה בארצנו/ י. בן-צבי שני עותקים של המאמר "חג העבודה בארצנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "אחדות"  שנה שלישית  גיליון מס' 29 – 30.
פ-1922/27 01/05/1912 על הפרק. איה המוצא?/ י. בן-צבי המאמר "על הפרק. איה המוצא?" מאת יצחק בן-צבי  בשבועון "אחדות"  שנה שלישית  גליון מס. 29 -30  כ"ג אייר  תרע"ב. ירושלם. המאמר עוסק במצב הקשה של הסתדרות הפועלים ביהודה.
פ-1927/14 01/01/1960 נעורי ב. ברוכוב/ י. בן-צבי המאמר "נעורי ב. ברוכוב (פרקי זכרונות)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בספר "בר בורוכוב: כתבים נבחרים – כרך א': לחקר שאלת היהודים". כמו כן  בתיק טיוטת המאמר שכותרתה "זכרונות נעורים על בריל ברוכוב".
פ-1927/15 12/01/1941 ראשית דרכו של בורוכוב בציונות/ י. בן-צבי המאמר "ראשית דרכו של בורוכוב בציונות – למלאת שלושים וחמש שנה לועידת היסוד של פועלי-ציון בפולטבה (פורים תרס"ו) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-14.3.1941. המאמר הוא למעשה גרסה מתוקנת להרצאתו של בן-צבי על הנושא: "דרכו של בורוכוב בציונות" (סודרה ע"י ועדת התרבות של מועצת פועלי ירושלים  אור לי"ד בטבת תש"א – 12.1.1941)  אשר סטנוגרמה שלה קיימת בתיק.
פ-1927/16 29/12/1943 ב. בורוכוב/ י. בן-צבי המאמר "ב. בורוכוב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הפועל הצעיר" ב-29.12.1943  לרגל ציון יום השנה ה-26 לפטירתו של דב בר בורוכוב.
פ-1927/17 01/01/1958 מיהו ד.ש.?/ י. בן-צבי ארבע טיוטות של המאמר "מי הוא ד.ש.? " מאת יצחק בן-צבי  ספיח למאמר "ארבעים שנה למותו של בר בורוכוב – חמישים שנה לועידת פועלי ציון בפולטבה"  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-24.12.1957 (א' טבת תשי"ח). במאמר מוכיח ומבהיר בן-צבי כי מי שחתם בראשי התיבות "ד.ש." הוא דב בר בורוכוב.
פ-1927/18 01/12/1921 דבר  בר בורוכוב – למלאת שנת הארבע למותו (ב' טבת התרע"ח – י"ז דצמבר 1917 )/ יצחק בן-צבי המאמר "דב בר בורוכוב – למלאת שנת הארבע למותו (ב' טבת התרע"ח – י"ז דצמבר 1917 )" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" בשלושה חלקים. המאמר עוסק רקע הציבורי והמדיני של הופעת הציונות הסוציאליסטית ועל דרך חייו ופעולתו של דב בר בורוכוב.
פ-1927/21 27/12/1957 די ערשטא קאנפערנץ פון דעם וועלט-פארבאנד פועלי ציון/ יצחק בן-צבי המאמר "די ערשטא קאנפערנץ פון דעם וועלט-פארבאנד פועלי ציון" (הקונגרס העולמי הראשון של "פועלי ציון – הברית העולמית) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "אידישע פרעסע" (ריו די ז'נירו) לרגל ציון 40 שנה למותו של דב בר בורוכוב.
פ-2078/11 01/10/1929 מכתב מסידני לורד לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה האנגלית בנוגע להתנגדות לספר הלבן ולמאורעות תרפ"ט.
ג-2709/3 01/01/1957 אגף התכנון – ועדה מתמדת לעניני מקרקעין
פ-2816/19 01/10/1981 מכתבים מרחל כצנלסון-שז"ר אל רחל ינאית בן-צבי מכתבים בעניינים אישיים.
גל-3019/9 13/04/1976 ועדת שרים לעניני ירושלים – תעשיה עתירת מדע בירושלים החלטות בנוגע להטבות למפעלים עתירי מדע ועובדיהם (רכישת דיור לעובדים עקב העברה לירושלים  הטבות ברכישת קרקעות) סקירה  התכתבות; תכניות סיוע של משרד השיכון לאזורי פיתוח; חוברת בנושא החוק לעידוד השקעות הון. הושחרו מספר עמודים המכילים מידע עסקי של חברות פרטיות.
גל-3946/10 02/07/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מועצה עליונה לתכנון-חוקה וסמכויות מועצה עליונה לתכנון-חוקה וסמכויות המועצה  דו"ח מישיבת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים  תל אביב: תכנית ל'  תכנית פיתוח הקישון  מסילת הנגב  תכנית מתאר לאזור רמת השרון  תכנית אזורית חיפה  תכניות למעברות  פרוטוקול מישיבת מעברות ועוד. מצורפות לתיק מפות של אגף התכנון.
פ-1968/36 01/08/1954 יצחק בן-צבי – נאום נוסח נאום של יצחק בן-צבי בכנס שנערך בבית הנשיא במלאת 25 שנה למאורעות תרפ"ט.
גל-42676/7 01/01/2001 לשכת מנכ"ל – תקציבים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים דובי גזית בנוגע לתקציבים  בעיקר ברשויות מקומיות: אישורי תקציב שנתי  מענקי איזון  פניות תושבים  תקציב רשות ניקוז ירקון  בקשות למענקים מיוחדים  תקציב משרד הפנים לשנת 2001  יד לבנים הבדואים  תקציבים מרזרבת השר ועוד. הושחרו מספרי זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
ג-4742/37 28/11/1948 יפו התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנוגע לפעילות המועצה הדתית לתל אביב-יפו בשטח העיר יפו: תזכיר הועדה לברור המצב ביפו מבחינה דתית ועריכת תכנית לתיקונו (ינואר 1949)  הפקעת בניינים לשרותים דתיים ביפו  מינוי שוחטים  הקצאת מקום עבור בית שחיטה  משרד לרישום נישואין ועוד.
ג-4743/8 06/01/1952 פנקסי נישואין כללי (המשך מתיק 7) התכתבות בנוגע לפנקסי נישואין  סידור ורישום נישואין-מורשים לרישום נישואין  תיאום עם מחלקת מרשם התושבים  סדור חופה וקידושין במסעדות לא כשרות  דוחו"ת נישואין וגיטין  חוק נישואין וגירושין ועוד (המשך בתיק 9). בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-6035/10 16/01/1972 לשכת סגני השר שאקי והמר – שוטף – העתקי מכתבים יוצאים של סגן השר שאקי ועוזריו העתקי מכתבים יוצאים  בעיקר תשובות לפניות (כרך א')  לשכת סגן השר שאקי- שוטף – העתקי מכתבים יוצאים של סגן השר שאקי ועוזריו. יש השחרות מטעמי צנעת פרט.
ג-6035/11 09/05/1972 לשכת סגני השר שאקי והמר – שוטף – העתקי מכתבים יוצאים של סגן השר שאקי ועוזריו העתקי מכתבים יוצאים  בעיקר תשובות לפניות (כרך ב'). ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
פ-2215/17 01/02/1934 קטע עיתונות. מאמרים בשם הכולל "לר' אז"ר בהגיעו לגבורות"  מאת פנחס שיפמן ומרדכי כץ  שהתפרסמו ב"הארץ"  גליון 4427. בתיק גם מאמר בשם "זאב יעבץ"  מאת דוד ילין.
גל-20852/1 17/04/1969 פניות ציבור לראש-הממשלה גולדה מאיר. פניות ציבור לראש-הממשלה גולדה מאיר.
ג-6036/3 10/11/1971 לשכת סגני השר שאקי והמר – פניות אישיות עם העתקי התשובות לשכת סגני השר שאקי והמר – פניות אישיות עם העתקי התשובות (המשך מתיק 2). ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
ג-6036/7 29/01/1973 לשכת סגני השר שאקי והמר – שוטף – העתקי מכתבים יוצאים של סגן השר המר (כרך א') לשכת סגני השר שאקי והמר – שוטף – העתקי מכתבים יוצאים של סגן השר זבולון המר. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
ג-2227/12 01/01/1958 היועץ המשפטי – ביקורים מרוכזים במחוזות פרוטוקולים בענייני שלטון מקומי  ביקורים במחוזות
ג-2227/13 03/09/1953 היועץ המשפטי – סיכום פגישות עם המנהל הכללי (מנכ"ל) סיכומי פגישות עם המנכ"ל בנושא הצעות חוק וחוקים שונים.
ג-2227/16 01/01/1955 היועץ המשפטי – פרוטוקולים של ועדת הפנים של הכנסת פרוטוקולים מישיבות וועדה לענייני הפנים  תיקון פקודת העיריות  בעיית המים של ירושלים
ג-2227/19 20/01/1958 היועץ המשפטי – הוראות משרד הפנים הוראות משרד הפנים בנושאים שונים כגון: שעות עבודה בחורף  בחודשי הקיץ ובמועדים  תגמול בעד שירות מילואים  חוק כלי ירייה  מכרזים על משרות פנויות  תוספת שכר לרכישת ספרות מקצועית  קורסים לעברית  הלוואות לשיכון ועוד.
ג-2227/20 25/05/1956 היועץ המשפטי – בית-דין משמעתי התכתבויות בנושא הליכים משמעתיים של עובדי מדינה; פרוטוקולים  גליונות אישום  פסקי דין של בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
ג-2227/21 16/07/1953 היועץ המשפטי – יצוג בבתי-משפט לרשויות המקומיות התכתבויות בנושא ייפויי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה להופעה בשמו בבתי המשפט בעניינים הנוגעים לרשויות מקומיות. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
ג-2227/22 01/01/1957 היועץ המשפטי – יצוג בבתי-משפט לרשויות המקומיות – במחוז הצפון יפויי כוח שנתן היועץ המשפטי לממשלה ליצוג בפני בית המשפט  ועדות תכנון ובנייה
ג-2227/23 21/01/1957 היועץ המשפטי – יצוג בבתי-משפט לרשויות המקומיות – במחוז המרכז ייפויי כוח שניתנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה לייצוג בבתי משפט בנושאים מוניציפאליים.
ג-2227/26 01/03/1958 היועץ המשפטי – מילואים לדברי הסבר של שר הפנים  מילואים לדברי הסבר של שר הפנים לשנת הכספים 1958 – 1959.
ג-2228/6 19/05/1953 היועץ המשפטי – הצעות תזכירים הצעות חוק  תזכירים ותזכירים להצעות חוק בנושאים שונים.
ג-2228/7 01/01/1956 היועץ המשפטי – הפקודות והחוקים הנתונים לסמכותו של שר הפנים רשימת חוקים הנתונים לסמכותו של שר הפנים.
ג-2228/9 01/01/1951 היועץ המשפטי – חוק לימוד חובה תיק מגע בתי ספר מוכרים  הצעת חוק  ארנונה על רשויות חינוך מקומיות
ג-2228/11 22/01/1950 היועץ המשפטי – חוק הרשויות המקומיות התכתבות בנושא הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים  נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)  תשי"ג – 1953. פטור מארנונה (מסים עירוניים) לעיוורים. צו בדבר פטור נכים וחיילים משוחררים מהיטל לצורכי סעד ועוד.
ג-2228/12 24/04/1953 היועץ המשפטי – פטור חיילים  נפגעי מלחמה ושוטרים התכתבות ופרוטוקולים בנושא הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)  תשי"ג – 1953  תביעת ארגוני נכים לקבלת הנחות בארנונה ודיון בזכויות נוספות של נכי מלחמה כגון: פטור ממכס ומס קנייה  תקנות לזכאים למכוניות  תקציב למטרות שיקום ודיור ועוד. הנחה בארנונה לנכים נפגעי הנאצים  פטור אלמנות החיילים ממסי עירייה ועוד.
ג-2228/17 01/10/1950 היועץ המשפטי – חוק לכנסת דיונים בועדת החוקה ועדת חוקה  חוק ומשפט  חוק הבחירות לכנסת השנייה  שיטת הבחירות
ג-2228/20 23/04/1952 היועץ המשפטי – חוק תיקון בדבר הצהרות וטפסים התכתבויות משפטיות בנושא הצהרת אמונים לשם קבלת אזרחות על ידי אזרחי חוץ  הודעות בנדון  טפסי בקשת התאזרחות ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
ג-2228/21 10/10/1948 היועץ המשפטי – חוק הצעה שבת ומועדי ישראל ידיעות המועצה הציבורית למען השבת; התכתבויות בנושא עבודה בשבת וטיולים שבת במקומות שונים  סגירת רחובות בשבת  חוקי עזר עירוניים בנושא השבת ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
גל-12600/16 01/08/1959 בקורת משרד המתבורה – אגף התעופה האזרחית המועצה הלאומית לתעופה אזרחית – פרוטוקולים הפרוטוקולים
גל-23215/3 21/08/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות למען שיחרור אסירים בטחוניים ויהודים – 1994 עצומות למען שחרור אסירים ביטחוניים יהודיים הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
ג-6706/9 01/12/1975 רה"מ יצחק רבין – תעודות בנושאים שונים התכתבות ותזכירים בנושאים שונים בין היתר התכתבות היועץ לעניני תפוצות יהודה אבנר
ג-867/19 15/05/1949 בית-הספר ע"ש סוקולוב בתיק דו"ח ביקור בבית-ספר ע"ש סוקולוב.
ג-2228/22 02/02/1949 היועץ המשפטי – חוק מרשם התושבים התכתבויות וחוות דעת משפטיות בנושא חקיקת חוק מרשם התושבים.
ג-2229/2 05/11/1953 היועץ המשפטי – פקודת המועצות המקומיות התכתבויות בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות בנושא גביית ארנונה.
ג-2230/3 14/03/1954 היועץ המשפטי – חוק הכבאות פרוטוקולים מישיבות ועדת הפנים ומועדת המשנה לחוק הכבאות שעסקו בחקיקת חוק הכבאות  הסתייגויות במליאה  ניסוחים שונים לחוק  דברי הסבר  הצעות בנושא מימון רשות הכבאות על ידי הרשויות המקומיות; דו"ח הועדה לחקר בעיית הכבאות במדינה ועוד.
כ-1425/23 16/05/1983 הפיקוח על חופי (מקומות) רחצה התיק הינו תיק של הכנסת העשירית (מושב רביעי). בתיק – פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת המדינה. על סדר היום: מתן הלוואות להטבת תנאי דיור והפיקוח על מקומות רחצה  בתוך כך הצעה לשינוי תקן המצילים בחופים; תזכיר – בעיות הקיימות בחופי רחצה; הפיקוח על מקומות רחצה – ממצאי הביקורת שנערכה בחודשים אוגוסט-ספטמבר 1981 – והחלטות הכנסת בנושא; דוחות ביקורת שערכו מפקחים מטעם משרד הפנים בחופי הרחצה; דו"ח מבקר המדינה מס' 32 בנושא הפיקוח על מקומות הרחצה; תכנית לימודים – תכנית בחינות לסיווג מקצועי במקצוע הצלה – בריכות ובים – הגדרה  סוגים  הצלה בבריכות  הצלה בים – מבחנים עיוניים ומעשיים; תקציר וחומר לדיון בוועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה בנושא הפיקוח על מקומות רחצה;
ג-2227/6 28/12/1952 היועץ המשפטי – זכרון דברים של שיחות עם השר זכרון דברים של ישיבות שערך היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  עם שר הפנים ישראל רוקח  בנוגע לנושאים: תאריך הבחירות לרשויות המקומיות  תכנית מתאר "ל"-אדמות מעבר לירקון  הצעות חוק שונות  חוקי עזר מוניציפליים ועוד. בעמ' 102 הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
ג-2227/11 20/06/1957 היועץ המשפטי – פגישות הממונים על המחוזות התכתבות ופרוטוקולים מכנס הממונים על המחוזות הדנים בנושאים: גבייה  תקציב  תשתיות  שיכון  תוכניות מתאר  תוכניות עבודה שנתיות ועוד ברשויות המקומיות.
גל-48169/10 01/04/1971 כפר אתא התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכניות בנייה בכפר אתא
פ-1953/34 01/01/1941 קרן הנרייטה סאלד העתק חוזה בין הועד הלאומי להנרייטה סאלד להקמת "קרן הנרייטה סאלד" למען הילד והנוער.
גל-3955/30 01/01/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – גבעת עוז שרטוטים הרחבה
ג-6510/18 01/01/1972 מחזה מאת עמוס קינן "חברים מספרים על ישו" המחזה ומכתב מחאה  מאת תושבי בית לחם עת הצגתו
גל-22618/13 05/06/1995 מחוז הצפון – הרדוף מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של יישוב "הרדוף" במועצה האזורית עמק יזרעאל.
ג-867/23 01/09/1950 בית-ספר תיכון "חוגים" חיפה חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר התיכוניים לאגף החינוך  לבית-הספר התיכון "חוגים" חיפה ועוד; תוצאות בחינות הגמר בבית-הספר. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2023).
גל-41048/9 15/05/1978 בית-החולים הממשלתי שער מנשה – אישפוז התכתבות בנושאים: בית חולים נווה און  אישפוז חולי נפש מאזור רמת גן התכתבות בנוגע לנהלים בבית חולים לחולי נפש שער מנשה בחדרה  הושחרו בתיק ענייני הפרט
גל-41048/10 04/03/1981 בית-החולים הממשלתי שער מנשה – אישפוז תעריף אשפוז ושרותים אמבולטוריים  גביית דמי אשפוז במערכת הפסיכיאטרית  דוחו"ת תנועת חולים  רשימות חולים  שיקום חולי נפש  פנייה לבית החולים להשתתף במחקר בנושא התאבדויות ועוד.
גל-3957/13 03/02/1958 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – רמת-גן בתיק התכתבויות  אישורים  התנגדויות ודיונים בנוגע לתכניות מתאר בתל בנימין – רמת גן.
ג-12790/20 01/03/1997 חקיקה – חוק בתי קברות צבאיים
ג-867/57 22/04/1952 אולפן למורים – כיתות הנוער הציוני קטמון בתיק מכתב אולפן למורים בחוות הנוער הציוני קטמון; פניית גננות הסמינר בחוות הנוער הציוני קטמון למפקח הראשי על בתי-הספר הכלליים
ג-4754/9 04/11/1953 ח. מ. בסוק אישי חוזרים של היועץ המשפטי  תקנות וחוק הדיינים  חוק שיפוט בתי דין רבניים  תקנות והוראות לרישום נישואין  הוראות פנימיות זמניות לניהול המועצה הדתית; פרוטוקול הועדה לבירור אבדן פנקסי הקבלות בהר ציון ועוד.
גל-3999/1 09/01/1969 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – חיפה  ועדת משנה לועדה מחוזית (גלילת) פרוטוקול בתיק פרוטוקולים של החלטות ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה במחוז חיפה.
גל-3999/8 02/04/1973 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – המרכז  הזמנות וסדרי יום בתיק התכתבויות של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז – פרטיכלים מישיבות הועדה
ג-4750/12 26/08/1952 ספרי תורה מסמכים ממשרד הדתות ובהם התכתבות בנושא הצלת והעלאת ספרי תורה לארץ ובנוגע לספרי תורה בישובים שונים.
גל-4018/10 30/04/1954 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – בית שאן
ג-4771/3 31/10/1952 המחלקה לרבנות ושיפוט רבני – מכתבים יוצאים (המשך מתיק 2) העתקי מכתבים יוצאים של מנהל המחלקה  היועץ המשפטי והרב גרינברג בנושא מינוי רבנים ליישובים ומשכורתם  תפקוד השירותים הדתיים  מצב הדת ועוד. (המשך בתיק 4) חלק מהפרטים האישים הושחרו בשל צנעת הפרט.
ג-2070/37 01/01/1961 ג'יסר-זרקא תקציב מועצת גיסר אל זרקא – 1961-1962  תקבולים ארנונה אגרות   הכנסות משירותים מקומיים  הוצאות וכו'
ג-776/33 30/08/1951 אגף התרבות – המחלקה להנחלת הלשון – לשכת התרבות  מחוז הצפון – תכניות להנחלת הלשון תכניות עבודה להוראת העברית ופעולות התרבות בישובי עולים (בית-שאן  עכו) ובמחנות עולים (שער עליה  עתלית) במחוז הצפון והתכתבות נלווה.
ג-13909/12 01/10/2002 נשים פורצות דרך בשלטון המקומי התכתבות בנושאים: פרוייקט נשים פורצות דרך ברשויות מקומיות ועדת היגוי של הטקס "נשים פורצות דרך"
גל-42674/9 16/01/2000 לשכת מנכ"ל – מינהל התכנון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים דב גזית בנושאים הקשורים למנהל התכנון: ערר בנושא חקלאות ימית באילת  וועדות מקומיות שונות לצרכי איחוד וחלוקה  תמ"א 36  שריפה ופינוי פסולת  תכנית "אופק" לפיתוח כלכלי חברתי של יישובי "הטיפול הנקודתי" בשנים 2001 – 2003  חוק ההסדרים  מינוי חוקרים לתכניות מתאר מקומיות  קידום הקמת איים מלאכותיים  הצעת חוק דיור ציבורי לעולים  ועדות ערר ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-42674/10 04/10/2000 לשכת מנכ"ל – מינהל התכנון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים דב גזית בנושאים הקשורים למנהל התכנון: יישום הנחיית שר הפנים בנושא תכניות בתהליך מעל 3 שנים  סיוע ממשלתי לשידרוג אתר תאנים  אימוץ תקנות התכנון והבניה הישראליות באזור עזה  תכניות מתאר למגזר הערבי  הצעת חוק המקרקעין (תיקון – התאמות לאדם נכה) התש"ס-2000  מינויי חברים בוועדות ערר ובוועדות בין משרדיות שונות  דו"ח – פלישות והשתלטות על קרקעות ממ"י  סלילת כביש מס' 39 (ירושלים – קריית גת)  הנחיות לאכיפת צווי הריסה בגין בניה בלתי חוקית  הסדר הרשאות לתכנון ופיתוח בין ממ"י לבין משב"ש  הקמת מנהלות איזורי תעסוקה  היקף העסקת תובעים בנושא חוק תכנון ובניה – לשנת 2001  ייעול השימוש בקרקע ליעד ציבורי  קידום הקמת איים מלאכותיים  הדרוזים בגולן  יישובי קו העימות בצפון  דירוג 10 – שינוי שם וקשר לסמל ודרגות  מחזור חומרי פסולת וסילוק אשפה  רעש מטוסים מנמל התעופה בן גוריון ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט. הושחרו מסמכים על פי סעיף 28 (א) (3) לחוק מבקר המדינה  התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
גל-42674/8 22/10/2000 לשכת מנכ"ל – מינהל התכנון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים דב גזית בנושאים הקשורים למנהל התכנון: סגירת אתר הפסולת "רתמים"  הנחיות תכנון לשכונות חיילים משוחררים בישובים הדרוזיים  נציגי ציבור בוועדות ערר  איוש של משרות פנויות בלשכת התכנון המחוזית  בנייה משמרת מים  תכניות להאצה  הצעת החלטה לוועדת שרים לתיאום מדיניות הממשלה במגזר הבדואי  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות  חוק התקנת מעליות שבת  צוות בין משרדי לבחינת הפצת שידורי קול ישראל בערבית – אתר חלופי לתחנת הלל ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-42674/4 06/06/1995 לשכת מנכ"ל – מינהל התכנון לשכת מנכ"ל – מינהל התכנון. פרויקטים שונים  פתיחת חסמים בפרויקטים.  הצעות חוק  פרוטוקולים ודו"חות. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט. הושחרו מסמכים שטרם פגה תקופת החיסיון שלהם.
מפה-3601/1 01/03/1981 אפקים מפה עירונית של אפקים והסביבה הקרובה ( נגזר ממפה גדולה ); כולל מושב פדויים; סומנו גבולות המועצה המקומית ומועצה איזורית מרחבים סימנים טופוגרפיים  של רחובות וכבישים  שכונות  מס' האתרים ואח' מצ"ב רשימות הרחובות  המוסדות הצבוריים בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – 1968; תיקון פרטים חלקי ינואר 1980; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – מרס 1981
גל-7472/21 27/06/1976 43 יחידות (רובע ב') – ימית (המשך בתיק 22) החוזה: 40/60463/76  הקבלן: אשטרום  הסכום: 660 0000  תרשימים  מחירים   טופס שינוי חוזה  דן"ח על קידוחי ניסיון ב'   תאור טכני לבתים  תעודות תקנים  יומן עבודה  חישוב כמויות  פרוטוקול קבלת רכוש  שיחרור ערבות.
גל-42618/13 01/10/1964 הוד השרון – שטח שיפוט ועדת הגבולות הוד השרון הירקון בנוגע לאדמת כפר מלל רמות השבים  מגדיאל
ג-10985/1 12/02/1997 היועץ לענינים חברתיים – אתיופים – חלק א' הצעות החלטה והחלטות ועדת המנכ"לים לעולי אתיופיה וועדת משנה  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של ועדת המנכ"לים ועדות המשנה ועוד  תכניות לימודים ליוצאי אתיופיה  פרויקט לשילוב יוצאי אתיופיה בשירות המדינה  דו"חות מצבת עולי פלשמורה (פלסמורה) באתרי הקרוונים ומבצע פינוי אתר הקרוונים מעולי אתיופיה; פניות ובקשות  חומר רקע  נתונים סטטיסטיים בנושא  חילופי מכתבים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-12039/16 23/06/1967 השטחים המוחזקים – כללי מסמכי מדיניות ונתונים והתכתבויות בנוגע לשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים- יהודה ושומרון  רצועת עזה   רמת הגולן וצפון סיני.
פ-4191/20 01/02/1964 הסטוריית רכבת ישראל. התיק מכיל מסמכים העוסקים בהיסטוריה של הרכבת בישראל: התכתבות בין נציגי הנהלת הרכבת לבין גורמים שונים בנושא תיעוד רכבת ישראל  תוכניות למסילות שונות בארץ  קטעי עיתונות בנושא התפתחות רכבת ישראל  מאמר מאת ד"ר ש. אביצור "שבעים שנה למסילות הברזל בארץ"  מדליית מסילת הברזל החיג'אזית  עמוד מתוך עלון "הקטר" חוברת ראשונה (פברואר 1922)   קטעים מתוך כתב העת של ה- International Railway Jornal (אוגוסט 1967)  מידע אודות ההיסטוריה של הרכבת בארץ ועוד.
גל-12041/11 14/05/1969 דו"חות על פעולות הרישום ביהודה ושומרון התכתבויות וחליפת מסמכים בין סמנכ"ל עליה ומרשם במשרד הפנים  יהודית היבנר  לל. סרבניק  קמ"ט פנים במפקדת אזור יהודה ושומרון  בנוגע לנושאים: דו"חות חודשיים ותלת-חודשיים על פעולות מטה פנים במפקדת אזור יהודה ושומרון  דו"חות תקופתיים על פעולות הלשכה האיזורית למרשם אוכלוסין יהודה ושומרון  דו"חות תקופתיים על הנפקת תעודות זהות ומעבר  דו"ח לשנת הכספים 1972/73  דו"חות חודשיים על תנועת היציאה והכניסה של מפקדת אזור סיני  דו"ח תלת חודשי – אוקטובר– דצמבר 1972 של קמ"ט פנים במפקדת אזור רצועת עזה ועוד. בעמ' 173 בתיק הושחרו שמות מבקשי תעודות מעבר מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-12061/8 23/09/1963 משרד ראשי ומחוזות – חלוקת הארץ למחוזות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים  מאיר סילבסרטון  בנוגע לפעילות הועדה לבדיקת חלוקת הארץ למחוזות ולנפות: דו"ח של הועדה הבין משרדית לחלוקת שטח המדינה למחוזות ונפות ולתאור גבולותיהן (טבת תשי"א – דצמבר 1950)  זכרון דברים משמונה הישיבות הראשונות של הועדה  רשימת הרשויות המקומיות לפי מחוזות ונפות (18.9.1963)  חלוקת הארץ למחוזות – אינפורמציה  שלוחות משרד החקלאות התהוות החלוקה הנוכחית למחוזות ולנפות  חלוקת האוכלוסיה לפי מחוזות ונפות – באלפי נפשות (31.12.1962) ועוד.
ג-4785/10 17/11/1955 שבת התכתבות של המועצה הציבורית למען השבת עם היועץ המשפטי בנושאי הדפסות ועם המחלקה לישובי עולים; סקירות על פעולות המועצה.
גל-12061/18 09/08/1972 משרד ראשי ומחוזות – מנכ"לים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת קמ"ט פנים במפקדת אזור יהודה ושומרון בנוגע לוועדת המנכ"לים לטפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל: סיכומי ישיבות  רכבת עזה-תל אביב  הקמת מפעלים  החזר מכס לעיריות  תקציב השטחים לשנת 1976  תכניות מתאר  מענקים  ניהול רשויות מקומיות ועוד.
גל-7474/8 01/09/1978 עבודות פיתוח  שכונה ב'  קטע ב' – ימית הקבלן: סול כביש  כמויות ומחירים  חוזה 78/75483/78  חשבונות  סיכומים  ניתוח מחירים  חוזיים  חומרים וציוד  רשימת כמויות ומחירים ועוד.
ג-13921/1 01/12/1996 נשים ערביות – קטעי עתונות נשים ערביות – קטעי עיתונות.
גל-7473/5 01/10/1977 140 קוט'גים – ימית (מס' 1 מ-4) (המשך מתיק 4) אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא ימית הכוללים: תעודות זמניות על בדיקת בטון של מכון התקנים  חשבונות ועוד.
ג-10985/2 10/01/1999 היועץ לענינים חברתיים – אתיופים – חלק ב' הערכת מצב על קליטת עליה של עולי אתיופיה ותכנית עבודה 2000  פרוייקטים ותכניות לשילוב עולי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה ותעסוקה  סיכומי ישיבות ופגישות  פניות ובקשות; תזכירים  הודעות  נתונים סטטיסטיים  חומר משפטי – בג"צ 945/99 – ח"כ רן כהן ואח' נגד ממשלת ישראל ואח'  חילופי מכתבים ועוד ( כולל סיכום ביקור במחנה ביתא ישראל באדיס-אבבה 3.99 ). בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
ג-10985/3 10/06/1998 היועץ לענינים חברתיים – אתיופים – חינוך תוכניות ללימודים עבור עולי אתיופיה  הצעת פעילות חינוכית למניעת נשירה בקרב נוער יוצאי אתיופיה  נתונים על הניגשים לבחינות בגרות ועל כמות התלמידים במקצועות המדעיים  פניות  תזכירים  חילופי מכתבים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
ג-4790/58 11/01/1950 הרב נסים ב' אוחנה חיפה בתיק מכתב אחד בלבד אודות אישור קבלת מכתב
גל-12050/6 04/08/1970 משרד הפנים – מעבר אנשים בין ירדן לגדה ולמזרח ירושלים הושחרו תכתובות העוסקות בנושאי צנעת הפרט או בנושאים בטחוניים הרגישים גם כיום.
ג-4790/12 22/03/1949 הרב יקותיאל עזריאלי קושלבסקי זכרון יעקב התכתבות בנוגע למפגש עם שר הדתות ובקשה להשתתפות המשרד במשכורת
פ-4192/14 01/01/1993 Appendix no 1: Diversion of the Palestine Railways Main Line Through Tel Aviv – Estimates נספח מס' 1: הטייה של הקו המרכזי של רכבת ארץ ישראל דרך תל-אביב – אומדנים. התאריך משוער.
חצ-4484/14 01/01/1969 קונסולי כבוד ישראלים בחוץ לארץ – קמרון
פ-4195/4 01/07/1974 תכונות יישוב והשפעתן על הרגלי נסיעות בינעירוניות. הדגמה מנסיעות ברכב פרטי בין ת"א ליישובי הארץ חוברת בהוצאת אגף תכנון וכלכלה במשרד התחבורה מאת יהודה וינקלר ובה תכונות יישוב והשפעתן על הרגלי נסיעות בינעירוניות. הדגמה מנסיעות ברכב פרטי בין ת"א ליישובי הארץ.
פ-4195/19 04/07/1938 לוחות זמנים – רכבת ישראל מסמכים ובהם טבלאות לוחות זמנים ומרחקי דרך של רכבת ישראל.
גל-22931/10 01/01/1988 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – גבעת עוז תוכנית מפורטת חלוקת מגרשים מחדש גבעת עוז יזרעאלים מחוז צפון
מפה-3706/1 01/12/1975 ירושלים – מפתח לגושים המפה הטופוקדסטרית של ירושלים; סומנו מס' הגושים; גבולות הגושים  הכפרים ואדמותיהם  גבול העיר סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כפרים ואח' בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות – ישראל – אפריל 1975; הודפס ע"י אגף המדידות – ישראל – דצמבר 1975
גל-12050/7 04/10/1970 משרד הפנים – ביקורים אל ומאת השטחים וממזרח ירושלים מכיוון ירדן הושחרו תכתובות הפוגעות בצנעת הפרט או בביטחון המדינה.
כ-602/6 29/09/1981 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 10) – פניות ציבור – יהודי אתיופיה – פלשים התיק הינו תיק של הכנסת. בתיק – התכתבויות מלשכת יושב ראש הכנסת העשירית. פניות ציבור בעניין יהודי אתיופיה – פלשים; פניות ובקשות מחברי הכנסת לסייע בהעלאת יהודי אתיופיה – הפלשים; בקשה מאת האגודה להצלת משפחות יהודי אתיופיה לחברי הממשלה  שריה והעומד בראשה לתכנית פעולה להוצאת היהודים מאתיופיה; פנייה גם לרב עובדיה יוסף בבקשה לאיחוד משפחות. פנייה גם לעיתון ה- Jerusalem Post בבקשה לסיוע תחת הכותרת: 'הצילו את יהודי חבש – הפלשים'. הצעות להקמת גוף מיוחד עם תקציב מיוחד שיורכב מנציגי העדה לטובת העלאת היהודים מאתיופיה לארץ;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
חצ-3825/8 19/01/1968 עליה -הולנד בתיק מסמעים בעניין העליה מהולנד. הושחרו מסמכים הנוגעים לנושאי צנעת הפרט.
גל-42697/11 01/09/2000 יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין – ETHIOPIANS / FALASH MURA – אתיופים / הפלשמורה התכתבות  חוברת מאת הג'וינט בנושא: פרוייקט לאומי אתיופי משותף לממשלת ישראל  ליהדות התפוצות באמצעות הסוכנות היהודית  UTC קרן היסוד והג'וינט – תכנית לקליטת בני העדה האתיופית.
ג-2563/8 18/12/1980 עכו העתיקה – חאן אל עומדן מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים לשיפוץ אתר התיירות חאן אל עומדן בעכו העתיקה.
פ-1927/10 24/01/1958 Laying the Foundations of Labour Zionism/ Itzhak Ben-Zvi המאמר "Laying the Foundations of Labour Zionism" (הנחת יסודות הציונות העובדת) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם  בכתב העתJewish Vanguard ב-24.1.1958. המאמר עוסק בקשים ובהישגים של מפלגת "פועלי ציון" בשנים בקשות שקדמו למלחמת העולם הראשונה.
פ-1927/11 01/12/1942 זכרונות על דב בר בורוכוב/ י. בן-צבי טויטות והנוסח הסופי של המאמר "זכרונות על דב בר בורוכוב (למלאות 25 שנה למותו)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "הפועל הצעיר" ב-17.12.1942.
פ-1917/14 03/05/1950 יהודי כורדיסטן המאמר "An Experiment in Sociology" מאת שאול אדלר  אשר פורסם בכתב העת "Zion". רשימה על כורדיסטן הפרסית מאת זאק גאספלד בעיתון "רוסקאיא מיסל" וקטעי עתונות נוספים העוסקים ביהודי כורדיסטן באיראן  המשוררת רחל אברזאני  השתטחות על קבר נחום האלקושי ועוד.
ג-2565/3 01/07/1973 די-זהב – שרותי חוף  מסמכים ממשרד התיירות ובהם תכניות שירותי חוף של יישוב די זהב.
ג-1950/5 01/01/1958 מועצה מקומית קרית-מלאכי מועצה מקומית קריית מלאכי- דוח כספי מצב מלוות  תקציב מאזן ותשלומים
גל-46248/2 25/04/1994 מינהלת עתיד ובית – אתר נחל בקע התכתבות  אישורים טבלאות בנוגע לפינוי עולים מאתיופיה וחבר העמים סיוע ברכישת דירה במחוז הדרום בתיק הושחרו ענייני צנעת הפרט
גל-21970/18 01/11/1971 חקיקה ראשית – חוק לתיקון בריאות העם (הוראות שונות) – 1971
נ-725/64 07/03/1995 לשכת הנשיא עזר וייצמן – Wexner Heritage Foundation התכתבות בנושא קרן וקסנר ופגישת נשיא המדינה עם משתתפים בסמינר לימודי של קרן וקסנר הושחר מספר זהות
מפה-4068/1 01/01/1914 מפה תורכית צילום מפה תורכית ( בכתיב ערבי ) לפני מלחמת העולם הראשונה; לא ניתן לקבוע את אזור הגיאוגרפי מדוייק במפה וגם שם המפה כי כל השמות כתובים בתורכית
מפה-6083/1 01/01/1960 תל אביב -יפו מפת תל אביב – הרחובות בין דרך הרצליה לדרך חיפה (עבר הירקון). למפה מקרא. אין תאריך רשום על המפה.
גל-23045/5 18/11/1987 לשכת המנכ"ל – חוק ההתישבות – 1 סיכומי ישיבות תאום של הסיירת הירוקה  דו"חות חודשיים במסגרת הועדה למניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות המדינה  הודעות על חריגות מביצוע החוק  סקירה לשר על פעולות הרשות לביצוע החוק  הצעת הפרקליטות לשינוי החוק; התכתבות ועוד (כולל נוסח החוק 10.8.1967)
גל-23045/6 15/02/1989 לשכת המנכ"ל – חוק ההתישבות – 2 סיכומי ישיבות תאום של הסיירת הירוקה וועדת הקרקעות  דו"חות חודשיים במסגרת הועדה למניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות המדינה  דו"ח רב-שנתי לארועי חוק ההתישבות  היתרים לשימוש חורג ע"פ החוק; דו"ח למנכ"ל על נושאים מרכזיים לקביעת מדיניות המשרד לגבי חוק ההתישבות 22.2.1989)  התכתבות
גל-23045/7 19/11/1989 לשכת המנכ"ל – חוק ההתישבות – 3 סיכומי ישיבות תאום של הסיירת הירוקה וועדת הקרקעות  דו"חות חודשיים במסגרת הועדה למניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות המדינה  היתרים לשימוש חריג  התכתבות ועוד (כולל תכנית משלימה לקליטה ולפיתוח 6.1990)
גל-23085/2 01/10/1994 לשכת המנכ"ל – ירדן – I-2 תזכיר על משא-ומתן בנוגע להסכם סחר חקלאות עם ירדן ונוסח הסכם חקלאי  הצעות הסכמי סחר וטרינריה  סדר יום ורשימת המשתתפים בישיבת הועדה המשותפת ישראל-ירדן לחקלאות 11.12.1994  רשימת משווקי תוצרת חקלאית בירדן  מדריך ירדני עבור יבואנים 1994  התכתבות
פ-4201/23 01/08/1949 זכרונות לבית סבא. חוברת מאת מרגלית שלוש-חבצלת אודות סבה – אברהם שלוש – שעבד במסילת רכבת בקו יפו-ירושלים כאחראי על קופת הפדיון.
פ-2102/8 01/11/1955 מאמר לזכר הנרייטה סולד. מאמר בשפה האנגלית שהתפרסם בעלון "NEWS" בשם "THE LEGACY OF HENRIETTA SZOLD" (מורשת הנרייטה סולד).
ג-2572/4 17/02/1976 החברה הממשלתית לתיירות – תכנון די-זהב בתיק תכניות ושרטוטים לפיתוח החוף בדי זהב.
פ-2107/8 01/01/1971 מסמך בשם "תקנות קרן רחל ינאית אגודה לעדוד ההתנחלות בארץ-ישראל". שמות חברי התאגודה לעידוד התנחלות בארץ ישראל השלמה
פ-2124/7 01/09/1925 מכתב מהנרייטה סאלד לרות כהן. קטע ממכתב בשפה האנגלית אודות מניה שוחט.
פ-1917/17 01/01/1952 ספרותם של יהודי קרים/ י. בן-צבי המאמר "ספרותם של יהודי-קרים" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מכתב העת "קרית ספר"  כ"ח. המאמר עוסק בספרים של השבט היהודי ה"קרימצ'אקים".  כמו כן  בתיק מכתב מאת חיים דב פרידברג אל יצחק בן-צבי ובו הערה לגבי הערת שוליים במאמר.
גל-21957/12 01/10/1974 חקיקה ראשית – חוק לתיקון פקודת המשטרה (משמר אזרחי) תשל"ה – 1974
פ-2129/14 01/01/1934 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי להנרייטה סאלד. מכתבים בנוגע להעלאת ילדים מגרמניה לארץ ישראל.
פ-1916/18 24/11/1947 מכתב מאת קהלת ישראל בתכאב  כורדיסטאן של פרס  על סבלותיהם כתב עדות של הקהילה היהודית בתכאב (Takab)  כורדיסטן האיראנית  על סבליהם. המכתב מתאריך י"א בכסלו תש"ח.
פ-1916/29 01/11/1950 כורדיסטן (פרס) – יהודים – מנהגי חתונה חומר מחקר על מנהגי החתונה של יהודי כורדיסטאן הפרסית. המכתב נתקבל מידי אליעזר בן דב בנובמבר 1950.
פ-1916/30 01/01/1956 לא יסור שבט מיהודה/ יצחק בן-צבי המאמר "לא יסור שבט מיהודה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"מאסף דבר" תשט"ז. המאמר עוסק בממלכות יהודיות בתימן  חיג'אז  חבש  כוזרייה  חדייב  דרום בבל  באי יטבה  הודו  מדבר סהרה  דרום אמריקה ועוד.
פ-2906/1 15/12/1927 ארכיון אהרן ראובני   אחיו של יצחק של צבי התכתבות  כתבים וקטעי עתונים של אהרן ראובני ודברים שנכתבו עליו. בין השאר עוסק החומר במאורעות תרפ"ט  בענין כתביו בעברית ובעניני אגודת הסופרים העברית
גל-42676/8 01/09/2000 לשכת מנכ"ל – תקציבים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים דובי גזית בנוגע לתקציבים  בעיקר של רשויות מקומיות: רשות נחל הקישון  אישורי תקציבים  מענקי איזון  מענקי פיתוח  תכניות הבראה  עבירות בנייה  פיתוח תשתיות ושירותים במגזר הערבי ועוד. הושחרו פרטי מפוטרים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-7478/14 01/05/1978 רשת מים  רשת ביוב – תלמי יוסף החוזה: 78/75268/78  הקבלן: חברת יצ-אר  הסכום: 366 0000  דף ריכוז כללי  חשבונות  מכרז לביצוע רשת מים וביוב  תרשימים  יומני עבודה  הספקת ציוד.
גל-19943/9 15/06/1992 פתוח תיירות – איזור ים המלח – פרויקא אאוזיס – אתר חבר ים המלח מסמכים ממשרד התיירות הנוגעים לפרויקט אואזיס – אתר חבר  ים-המלח.
פ-1924/22 01/01/1911 דער אידישער ארבייטער אין פאלעסטינא/ אבנר המאמר "דער אידישער ארבייטער אין פאלעסטינא" (הפועל היהודי בארץ ישראל) מאת אבנר (כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי)  אשר פורסם בכתב העת "אידישער קעמפער"  גיליון 3  כרך 48 (1.3.1911). המאמר עוסק במצב הפועל היהודי בארץ ישראל.
חצ-3450/7 01/01/1963 פליטים ערבים
פ-1916/34 31/01/1950 לדברי ימי היהודים בתימן/ י. בן-צבי טיוטה ועותק סופי של המאמר "לדברי ימי היהודים בתימן" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בחוברת אוגוסט של כתב העת "בטרם".
גל-9119/3 01/01/1971 וודסטוק התכתבות בעניין פסטיבל "המדבר המתעורר" שהושווה לוודסטוק. טענות החוגים הדתיים ועיתונאים נגד הפסטיבל. קטעי עיתונות על הפסטיבל
פ-1916/36 01/01/1951 ספוני טמוני חול/ יצחק בן-צבי המאמר "ספוני טמוני חול (ציוני קברים מפרס ומעדן)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "תרביץ"  שנה כ"ב  ספרים ג'-ד'  תשי"א. המאמר עוסק בכתובת עבריות בפרס ליד מערת שרה בת אשר ובמגנזי עדן.
ג-2550/2 11/04/1976 החברה הממשלתית לתיירות – תכנון נאות סיני בתיק שרטוט תכנון נאות סיני.
רש-3509/10 01/01/2002 כרזה של החרדים נגד חפירות ופגיעה בקברים בתיק כרזה של החרדים נגד חפירות ופגיעה בקברים.
רש-1762/5 11/03/1997 נצרת 2000 ציר מנזה כריסטי בתיק תוכניות אדריכליות לפיתוח ציר המנזה כריסטי  נצרת.
פ-1916/40 01/01/1950 מגנזי עדן/ י. בן-צבי המאמר "מגנזי עדן" מאת יצחק בן-צבי. המאמר עוסק בכתובות עבריות על גבי אלפי קברים ומצבות שבבית הקברות של העיר עדן בתימן  אותן חקר בן-צבי בעת ביקורו במחנות עולי תימן בחאחשדה בימי חנוכה התשי"א (1950).
פ-1917/3 01/01/1951 האובדים בארץ אשור – מוקדש לאחינו עולי כורדיסתן/ י. בן-צבי תדפיס המאמר "האובדים בארץ אשור (מוקדש לאחינו עולי כורדיסתן)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הדור" ב-20.4.1951. המאמר עוסק בהיסטוריה של יהדות כורדיסטן ועלייתם לארץ ישראל: מוצאה  עלייתם החל מימי העלייה הראשונה ועד לחיסולה של גולת ישראל עם הקמתה של מדינת ישראל.
ג-2551/3 28/08/1979 החברה הממשלתית לתיירות – הגדר הטובה – שלב ב' בתיק תכניות אדריכליות והתכתבות בנושא פיתוח תיירות באיזור מטולה – הגדר הטובה.
ג-2551/5 01/11/1970 החברה הממשלתית לתיירות – נביעות בתיק תכניות אדריכליות לפיתוח חוף נביעות.
ג-2551/6 14/06/1970 נביעות – המשך מסמכים ממשרד התיירות ובהם תכניות בניית חוף ביישוב נביעות.
ג-2552/2 16/11/1978 החברה הממשלתית לתיירות – הגדר הטובה – שלב א' בתיק התכתבויות ותכניות אדריכליות לפיתוח תיירות בגבול הצפון – הגדר הטובה.
גל-145/13 08/04/1969 תיק אירוח מארה"ב תיק של משרד התיירות. בתיק – לוחות זמנים של אירוח תיירים מרחבי ארצות-הברית וקנדה עם מקומות מומלצים לתייר בהם; דיונים בניסיונות לקדם את מצב התיירות בארץ וחשיבותו ליחסי החוץ של מדינת ישראל; ענייני תקציב; התכתבות בנושא מבצע הזמנת סוכני נסיעות לארץ ותקציב האירוח בעבורם; תכנית לביקור צליינים מדרום ארצות-הברית בארץ; בדיקת תקציב לאירוח עיתונאים וצוותות טלוויזיה;
גל-21292/15 01/04/1951 חקיקה ראשית – חוק הביטוח הלאומי
ג-2309/25 01/12/1955 באר שבע – קרקעות ומדידות ב' שינויים בהקצאת קרקע לשיכון  הקצאה חדשה של מגרשים לבית ספר ולגן ילדים  הקצאת שטח למגרש משחקים  קרקע לשיכון ותיקים  שינויים בטיפוסי הבתים  שטח עבור המכון לחקר הנגב  תרשימים.
גל-48211/1 14/01/1988 גבעת עוז (כרך א')
גל-48211/2 25/03/1989 גבעת עוז (כרך ב') מפרט טכני של אגף המדידות כולל שרטוטים.
גל-48211/3 04/08/1985 גבעת עוז (כרך ג') תוכניות מפורטות  מדידות ושרטוטים.
גל-48256/10 15/03/1990 בריכת צלמון – תעלת עילבון (כרך א') רישומי עבודות שביצע המרכז למיפוי ישראל  בשביל חברת מקורות  באזור עילבון. רישום ונתוני חלקות.
ג-2556/4 16/07/1976 החברה הממשלתית לתיירות – די-זהב – אזור תיירות ונופש בתיק שרטוטים ותכניות לפיתוח תיירות בטיילת די זהב.
גל-42676/9 08/11/2000 לשכת מנכ"ל – תקציבים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים דב גזית בנוגע לתקציבים שונים  בעיקר ברשויות מקומיות: מענקים לכיסוי גרעון  פרס כספי לאיזון תקציבי  גביית ארנונה  תקציבים למועצות בשל מצב חירום בעקבות האינתיפאדה השנייה  תכניות הבראה  אתר הנצחה חללי חיל התחזוקה  מועצות דתיות  דו"ח ביקורת בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – מרחב קריית גת  איגודי ערים לכבאות  ביקורת על מועצה מקומית גדרה ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
פ-1917/1 20/07/1956 על יהודי איטליה/ יצחק בן-צבי חמישה עותקים של המאמר "על יהודי איטליה" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מ"ספר זכרון לשלמה ס. מאיר"  ירושלים  תשט"ז. דברים אלה נאמרו בכנס ראש חודש ליהודי איטליה  באב תשט"ו  בבית הנשיא בירושלים.
ג-2562/11 01/02/1979 החברה הממשלתית לתיירות – חמי טבריה – כביש בתיק תכנית פיתוח תשתיות כביש לחמי טבריה.
גל-2137/10 01/11/1959 סוכני נסיעות מגאנה תיק של משרד התיירות. בתיק – נושא התיירות מגאנה; התכתבויות בין סוכני הנסיעות בישראל ומגאנה לגבי תיירות בישראל – בקשות מהסוכנים בישראל על אתרי תיירות מומלצים וחומרים על סיורים בארץ כולל הצעות מסחריות;
ג-5160/2 13/03/1967 חיל הים – דקר (כרך א') קטעי עיתונות בנושא היעלמות הצוללת אח"י דקר והחיפושים אחריה  טיבוע המשחתת אח"י אילת ונושאים הקשורים לחיל הים.
פ-2149/9 01/01/1953 דברים ביום עיון לזכרה של הנרייטה סולד מאת אריה סימון. דברים על מצב הסוציאלי בדרום ועל החינוך במושבי העולים. בתיק גם תזכיר מטעם משרד הסעד שנשלח לרחל ינאית בן-צבי בנושא מצב הנוער בבאר שבע.
גל-2815/12 01/06/1975 לשכת השר יובל נאמן – תיירות ארכיאולוגיה כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המדע והפיתוח יובל נאמן בנוגע לפיתוח אתרי תיירות וחפירות ארכיאולוגיות: המעיינות התרמו-מינרליים של ישראל – י. אקשטיין בהוצאת המכון הגיאולוגי ירושלים  הפרויקט האזורי ארץ אפרים  כתבות ומאמרים על עיר דוד  הערות של הארכיאולוג יגאל שילה בעניין הצעת החוק לשמירת מקומות קבורה  הצעת מחקר – כתובת סיני  ראשי פרקים לתכנית פיתוח תיירות בבקעת הירדן  סוסיה – שמורת תרבות  הרודיון – תכנית פיתוח  ארמונות החשמונאים והורדוס  עונת החפירות בתל שילה + קטעי עיתונות  אגודת מורי הדרך לתיירות  הנחיות להערכת הצעות מחקר בתחום הארכיאולוגיה  מינויים לוועדת מחקר לארכיאולוגיה  פניית מרדכי גיחון  חרבת עקד  תכנית עבודה לפתוח תיירותי באתרים באזור יו"ש – החברה הממשלתית לתיירות  מערת אבה – גבעת המבתר  חפירות בתחום המועצה האזורית משגב  כנס בין לאומי לארכיאולוגיה מקראית  מכון ומוזיאון לחקר סיני  חוק לשמירת מקומות קבורה ועוד.
ג-2087/35 10/10/1946 תל אביב התכתבויות בעניין תיקון חוק עזר לתל אביב-יפו בדבר היטל עינוגים (מס שעשועים)-חלוקת המס בין העיריה לממשלה  תמיכה ממשלתית לעירית תל אביב  קביעת תעריף המס (התייחסות לאמנים מקומיים ואורחים  הצגות ילדים וכו')  הכנסות העיריה והממשלה ממס עינוגים לפי התעריף החדש והישן ועוד.
רש-3523/11 07/07/1993 תלונות עובדים על תנאי העסקה באתר חצבה בתיק התכתבויות בעניין תלונת עובדי אתר חצבה בנוגע לשכרם ותנאי העסקתם. בתיק יש השחרות עקב צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2064
רש-3526/2 27/09/1995 קובץ נהלים והנחיות לחופר קובץ נהלים והנחיות – רשות העתיקות; חפירות ארכיאולוגיות;
רש-3526/3 08/12/1993 אירגון ומינהלה לחפירה שימור/ שחזור ארכיאולוגי תיק של משרד התרבות והספורט. בתיק – התכתבויות הנוגעות לרשות העתיקות – מנהלה ומשאבי אנוש; סקירה על אבטחה ובטיחות בחפירות ארכיאולוגיות; תאונות עבודה  חוזר סיכוני בטיחות בחפירות  בטיחות בעבודה;
רש-3526/4 29/01/1996 דיון ארגוני מרכזים ארכיאולוגיים התכתבויות ודיונים הנוגעים לרשות העתיקות – ענייני מנהלה משאבי אנוש ועניינים פנים-ארגוניים; סיכומי דיונים בנושא המשך הפעלת המרכזים הארכיאולוגים כפועל יוצא מהמצב הכלכלי של רשות העתיקות; הצעה להמשך הפעלת המרכזים באמצעות מורות חיילות; הצעות לייעול וחיסכון.
רש-3526/11 05/10/1997 שוטף – העתקי מכתבים יוצאים תיק של משרד התרבות והספורט. בתיק – התכתבויות הנוגעות לרשות העתיקות – אגף מינהל וביטחון; עניינים מנהלתיים; הנחיות העסקה בעבודות שירות ברשות העתיקות; טובות הנאה; טפסים; עניינים שוטפים;
גל-892/14 01/01/1963 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מחקרי נכים.
פ-1917/31 01/01/1907 על התכונות הלאומיות של היהדות/י. בן-צבי המאמר "על התכונות הלאומיות של היהדות" ברוסית  בכתב ידו של יצחק בן-צבי.
פ-1913/4 01/01/1957 Les Khazars – Problèmes et controverses/ S. Szyszman המאמר "Les Khazars – Problèmes et controverses" (הכוזרים – בעיות וחילוקי דעות) מאת Simon Szyszman (סימון שישמן)  אשר פורסם בכתב העת Revue de l'histoire des religions  גליון 152  כרך 2. כמו כן  בתיק תרגום עברי של המאמר  אשר תורגם ע"י שולמית קלוגאי. המאמר עוסק בגישות המחקר כלפי ההיסטוריה של הכוזרים.
חצ-3426/16 01/01/1962 סין [ וטיוואן ]  – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי [עם ישראל]
גל-21961/5 01/03/1955 חקיקה ראשית – חוק מרשם תושבים (לידות פטירות) תשט"ז – 1957
גל-899/16 01/01/1966 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – חומר של ועדת קצ'לסקי.
פ-1918/1 28/05/1933 חזיתנו במזרח הקרוב/ י. בן-צבי המאמר "חזיתנו במזרח הקרוב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-2.6.1933. המאמר עוסק בהתעוררות התנועה הציונית בקרב יהדות ארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה: מצרים  סוריה  מרוקו  עיראק וכו'. כמו כן  בתיק העתקים מצולמים של טיוטת המאמר בכתב ידו של בן-צבי (המקור נמצא בארכיון הציוני בתיק מס. A116/12/8).
פ-1915/45 15/05/1955 די בערג-אידן ("גארצעס") אין קאווקאז/ יצחק בן-צבי די בערג-אידן (גארצעס") אין קאווקאז" (יהודי ההרים בקווקז) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "פארווערטס" ב-15.5.1955. המאמר עוסק ביהודי הקווקז.
כ-515/13 15/11/1977 הכנסת התשיעית – ועדת חוקה חוק ומשפט – שינוי הטיפול במקרה אונס (2512) הכנסת התשיעית – ועדת חוקה חוק ומשפט – שינוי הטיפול במקרה אונס (2512). פרוטוקולים מישיבת הוועדה המשותפת (ועדת חוקה  חוק ומשפט  פנים ואיכות הסביבה) לעניין שינוי הטיפול במקרי אונס. התכתבויות שונות ועוד. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
פ-1957/14 19/03/1930 קולונל פרדריק קיש  – התכתבות תצלום של מכתב מאת הקולונל פרדריק קיש אל יצחק בן-צבי – בעניין יחסי היהודים והדרוזים.
גל-48278/13 01/01/1965 גבעת עוז – רומנה מדידות.
פ-1901/31 01/01/1918 מחקרי ארץ (סקירה על חקירת ארץ-ישראל)/ י. בן-צבי המאמר "מחקרי ארץ" (סקירה על חקירת ארץ-ישראל) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בלוח "אחיעבר"  כרך א'  תרע"ח-1918.
פ-4199/10 01/12/1948 Proposal for the Development of The Coastal Strip of The State of Israel  Including the Provision of Rapid Railway. חוברת בשם: הצעה לפיתוח רצועת החוף במדינת ישראל  כולל הרכבת המהירה  מאת מ' ריינר.
גל-885/11 01/01/1966 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת קצ'לסקי.
חצ-10288/15 01/01/1958 נציגות ישראל בבריסל (בלגיה) – ספר מבקרים תערוכת העשור בביתן ישראל
פ-4150/4 01/01/1980 רחל כצנלסון-שז"ר – מאמרים חיבורים והערות בכתב ידה של מיכל הגתי של חומרים מאת רחל כצנלסון-שז"ר  מתהליך עריכת הספר "אדם כמו שהוא: פרקי יומנים ורשימות" (עם עובד  תש"ן 1989): רשמי העמק  לבטים בעיצוב הספר  הקמת בית ההבראה בירושלים לחולי ההסתדרות החקלאית  העתקות מיומן רחל השלם בו תיעדה את ועידת מועצת הפועלות הראשונה בה השתתפה  קטעים נבחרים על ברל כצנלסון  רחל המשוררת  שנות ה-40  יום תאונת הדרכים בה נהרגו דב  רבקה ותרצה הוז  ספרות רוסית ועוד.
ג-9592/2 17/11/1999 פניות אישיות אל רה"מ ותשובה חתומה ע"י יועצת רה"מ פניות ציבור ומענה להן מלשכת רותי בייט  יועצת ראש הממשלה לעניין פניות הציבור  בנוגע לנושאים מדיניים  פוליטיים  חברתיים  כלכליים  תשתיתיים  בקשות אישיות  ברכות ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
ג-2310/16 14/09/1950 בית שאן – חשבונות השיכון מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם חשבונות תשלום בבית שאן  כגון: חשבונות עבור אספקת מים לשיכון  בניית בריכה  הזמנת ביקורת חשבונות בשיכון עולים ועוד.
ג-2311/3 01/10/1950 בית שמש – תכנון השיכון וביצוע התכתבות ודוחות בנושאים: הקמת בית חרושת למלט שמשון  תכנון העיר  בניית שיכון עולים  הקמת בית חרושת לקרח בהר-טוב  בניית מרפאה  חנויות  מקלטים  סלילת כבישים  מים  ביוב  תרשימים.
ג-9592/3 23/05/1999 פניות אישיות אל רה"מ ותשובה חתומה ע"י יועצת רה"מ פניות ציבור ומענה להן מלשכת רותי בייט  יועצת ראש הממשלה לעניין פניות הציבור  בנוגע לנושאים מדיניים  פוליטיים  תחבורתיים/תשתיתיים  כלכליים  חברתיים  בקשות אישיות ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
ג-9592/4 04/02/1999 פניות אישיות אל רה"מ ותשובה חתומה ע"י יועצת רה"מ פניות ציבור ומענה להן מלשכת רותי בייט  יועצת ראש הממשלה לעניין פניות הציבור  בנוגע לנושאים פוליטיים  מדיניים  ביטחוניים  כלכליים  חברתיים  תשתיתיים  בקשות אישיות ועוד.הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
ג-9592/6 17/06/1999 פניות אישיות אל ראש הממשלה פניות ציבור ומענה להן מלשכת רותי בייט  יועצת ראש הממשלה לעניין פניות הציבור  בנוגע לנושאים: המצב הביטחוני  הכלכלי והחברתי במדינה. הסכם עם סוריה ויציאה מלבנון  אלימות נגד ילדים ופעילות פוליטית ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-9592/7 19/10/1999 פניות אישיות אל ראש הממשלה פניות ציבור ומענה להן מלשכת רותי בייט  יועצת ראש הממשלה לעניין פניות הציבור  בנוגע לנושאים מדיניים  ביטחוניים  פוליטיים  חברתיים  אישיים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-41359/18 01/08/1981 הצעות חוק פרטיות (כנסת עשירית) – הפרייה מלאכותית
חצ-3445/29 01/06/1962 רומניה – פקדונות יהודי רומניה
גל-2032/12 01/09/1958 צרכני מי הנעמן  ועדת הנעמן  בתי הזיקוק – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל המים בנוגע לשימוש במי הנעמן: דווח ראשון על הגיאו-הידרולוגיה של הגליל המערבי מאת ש. מנדל וא. ארד – תה"ל כולל מפות ותרשימים  זכויות מים של בתי הזיקוק  סקר מאזן המים לברכות הדגים  פרוטוקולים מישיבות מנהלה של חברת מקורות ושל מינהל המים  השימוש במים בבתי הזיקוק  מינוי חברים לוועדה לעיבוד הצעות לפתרון בעיות הספקת מים לבית הזיקוק ולבריכות הדגים של משקי הנעמן (ועדת הנעמן)  קטעי עיתונות  מפת אזור הביוב של חיפה רבתי  מסקנות הוועדה העליונה לעניני ביוב בדבר ביוב חיפה רבתי  הידרוגרמות – עין נעמן  ניתוח אפשרויות הספקת מים לבריכות דגים ובתי הזיקוק לאור הזרימה הקיימת בנחל הנעמן ועוד.
גל-2032/13 12/09/1973 צרכני מי הנעמן  ועדת הנעמן  בתי הזיקוק  בריכות דגים – כרך ב' מכתב מצ. רייף ראש המועצה האזורית נעמן למר' גולן מחברת מקורות בנוגע למכסות מים בקשר לשאיבה מקידוח צור שלום.
גל-2032/14 07/09/1959 צרכני מי הנעמן  ועדת הנעמן  בתי הזיקוק – כרך ג' התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל המים בנוגע לשימוש במי הנעמן: פרוטוקולים מישיבות ועדת הנעמן שהוקמה לקביעת חלוקת מי הנעמן בין בריכות הדגים ובין בתי הזיקוק  סיכום והמלצות הועדה להסדר בעיות צרכני הנעמן  חוזה בין הקרן הקיימת לישראל ובין בתי הזיקוק חיפה  דמי מים לבריכות הדגים בנעמן  בריכות מלח באזור הנעמן  שפיעת הנעמן  מחיר המים לבתי הזיקוק  מים למשק גרדוש (פרוד)  מים חליפים למשקי האזור  קדוח נסיוני – אפק  רשות מים אזורית  עקרונות ההידרולוגיה בניצול אגן הנעמן  העמקת בריכות הנעמן  ברכת מים באופקים  אפשריות ניצול נוספות באגן הנעמן ועוד.
ג-84/13 01/04/1950 שירותי המודיעין – החוברת שילומים מגרמניה מאת משה שרת התכתבות וחשבונות בעניין החוברת "שילומים מגרמניה" על פי נאומו של משה שרת בכנסת. בתיק הגהות של החוברת בגרמנית  יידיש ואנגלית.
פ-1912/8 01/11/1951 ארמנים ממוצא ישראל/ י. ב. צ. המאמר "צאצאי ישראל בקרב הארמנים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "בטרם"  חוברת כ"ד (קמא)  ט"ז כסלו תשי"ב. המאמר עוסק בבני שבט "פאקראדוני" בארמניה  שמוצאם מיהדות בבל.
פ-1964/13 02/04/1924 קולונל פרדריק קיש  – התכתבות מכתב מאת קולונל פרדריק קיש אל יצחק בן-צבי -בעניין הטענות בדבר פגיעה בזכויות היהודים ע"י הרשויות המקומיות.
חצ-3369/92 01/01/1958 יוגוסלביה – אישים ואורחים
פ-1912/7 01/01/1959 לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב/ י. בן-צבי המאמר "לקדמות ישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960. כמו כן  בתיק טיוטות המאמר ורשימות שערך לצורך המחקר.
חצ-3430/31 01/01/1962 עיראק – עניני פנים
פ-1912/17 10/10/1943 לתכנה ההיסטורי של הרומנסה השבתאית/ י. בן-צבי המאמר "לתכנה ההיסטורי של הרומנסה השבתאית" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מכתב העת "הד המזרח"  גליון ט'  כרך ב'  ערב סוכות תש"ד  ירושלים.  כמו כן  בתדפיס פורסם המאמר "רומנסה שבתאית" מאת משה אטיאש.
טס-11432/2 17/05/1950 שי לרמטכ"ל רב-אלוף יגאל ידין  אלבום תצלומים של אגף הנער והנח"ל במשרד הביטחון  שניתן בהוקרה לרמטכ"ל יגאל ידין  הכולל 54 תצלומים של גרעיני נח"ל בעבודות שונות: סלילת הכביש בין סדום למצדה (מבצע "סולל")  חפירת תעלות מגן לביצור אילת והקמת יישובי נח"ל נוספים ברחבי הארץ.
גל-41364/52 01/01/1984 הצעות חוק פרטיות (כנסת עשירית) – חג המצות (איסור חמץ)
גל-43338/5 01/01/1978 חומר על טאבה – הסדרת נחל טאבה – תה"ל חיפה תכנית מפורטת להסדרת נחל טאבה. תרשימים וחתכים ועוד. הוכן על ידי תה"ל (תכנון המים לישראל) וסירקין – בוכנר מהנדסים יועצים בע"מ.
גל-43338/6 06/05/1976 חומר על טאבה – ריכוז פרטיכלים בענין המלון בטאבה ריכוז פרוטוקולים בעניין כפר נופש / מלון הים האדום בטאבה.
גל-43338/7 27/08/1974 חומר על טאבה – תכנון טבה התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל מרחב שלמה בנוגע לתכנון טאבה: ספורט ימי בטאבה  מבנה שירותים ציבוריים בואדי טאבה (כולל תכניות)  סיכומי ישיבות של הועדה לתיאום הפיתוח והוועדה לתכנון ובניה מרחב שלמה  שטח השיפוט העירוני של אילת  תכנון האזור שבין אילת לפיורד  מכרז להקצאת שטחים  תשתיות לכפרי נופש  מדידות ימיות  תכנית לאספקת מים ועוד. הושחר מספר זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-1402/4 27/01/1957 דו"חות שנתיים של מבקר המדינה ולמבקר המדינה דוחות מבקר המדינה בנושא חינוך רישום תלמידים   תיכון ערב למבוגרים  בית ספר גבוה לפועלים  מיפוי ארצי  שעות לימוד ועוד
פ-1912/12 01/01/1959 לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב/ י. בן-צבי טיוטות  רשימות מחקר והערות של הפרק השלישי: "השמות התיאופוריים של המלכי בדרום-ערב" מתוך המאמר "לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960.
פ-1912/13 01/01/1959 לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב/ י. בן-צבי רשימות עזר בכתב יד של הפרק השלישי: "השמות התיאופוריים של המלכי בדרום-ערב" מתוך המאמר "לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960.
פ-1519/1 07/07/1965 יומנו האישי של יהודה גולן  (+מכתב אל שלום רוזנפלד מאוג' 1985) יומנו האישי של יהודה גולן-התייחסות לנושאים פוליטיים ומדיניים שונים. הושחרו עמודים העוסקים בצנעת הפרט.
גל-46540/14 11/02/1957 משתלת בית-שאן התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף ליעור במשרד החקלאות בנוגע למשתלה לעצי יער בבית שאן: התקנת חבור מים  הקצבת מים  התכתבות בנוגע לצילום שטחי הנטיעה  חוזה עם "מקורות"  שימוש במנוע המים אשר בתחנת הרכבת בית שאן  מחלוקת עם משרד הביטחון בנוגע לשימוש במים  הספקת מים למחנה גדעון ועוד.
גל-1366/3 01/05/1956 מדרשה למחנכים למוסיקה מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים למדרשה למחנכים למוסיקה  כגון: רשימת התלמידים שנרשמו למדרשה  התכתבות בנוגע לרישומם ומועד גיוסם  פניות תלמידים לקבלתם לתחרות סטיפנדיה ועוד.   הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
פ-1912/23 17/12/1943 כת השבתאים בתורכיה החדשה/ י. בן-צבי המאמר "כת השבתאים בתורכיה החדשה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשני חלקים בעיתון "דבר" ב-17.12.1943- 19.12.1943. המאמר עוסק בצאצאי ההשבתאים אשר קיבלו עליהם את האיסלאם בסוף המאה ה-17  אותם פגש בן-צבי בעת ביקורו בטוריקה. כמו כן  על גבי המאמר מופיעות עם הערות בכתב ידו של בן-צבי.
גל-1452/7 01/07/1963 ההתאחדות לכדורגל התכתבות בנוגע לתחרות כדורגל לנוער בהאג  הדרכה עיונית (עמוד 248) ושופטים במשחקי התלמידים של בתי-הספר התיכוניים  הקצבת רשות הספורט להשתלמות מועמדים לשפוט במשחק כדורגל ועוד בתיק התייחסות מעניינת לשחקן הנבחרת גיורא שפיגל בעמוד 78
ג-2866/36 04/08/1959 המחלקה לפיתוח חקלאי – כפר עבלין – הקצבת טרקטורים התכתבויות ואישורים בנוגע להקצבת טרקטורים לחקלאי הכפר אעבלין.
ג-2866/38 01/01/1958 המחלקה לפיתוח חקלאי –  נגב – כל שבטי הבדואים – הרכבת טרקטורים הושחר מסמך העוסק בצינעת הפרט.
חצ-3485/2 01/07/1962 ניגריה – עיתונאים ואנשי מימשל
גל-1996/7 01/01/1951 . בארות נטושות
חצ-3431/1 01/01/1962 פולין – שילומים ופיצויים רכוש יהודי; גימלאות  פוליסות ביטוח וכו'
גל-1365/14 01/02/1953 בית-ספר תיכון "חוגים" – חיפה התכתבות בעניני דו"חות המפקחים על ביקורים בבית-הספר ועוד
חצ-3434/2 01/12/1961 איראן – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי
חצ-3430/41 01/01/1962 פולין – יחסים מדיניים יומנים ודו"חות עונתיים [דו"חות  דיווחים]
פ-1967/16 01/01/1930 יצחק בן-צבי – התכתבות העתק מכתב מאת יצחק בן-צבי אל עורך כתב העת "Menorah" ("מנורה") – בעניין מאורעות תרפ"ט
חצ-3485/21 01/09/1960 ניגריה – עיתונאים
גל-49058/8 01/06/1948 העתקים של רשיונות שהוצאו להעברת בקר (חלב) בקשות ואישורים מהמחלקה לשירותים וטרינריים של מחוז תל אביב בנוגע להעברת בקר לחלב ממקום למקום.  כולל אישורים מווטרינריים  מועצות מקומיות ואגודות חקלאיות.
ג-2169/22 23/06/1948 הנהלה – חיסון ממחלות התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד החקלאות בנוגע לחיסונים שונים למחלות הפוגעות בבקר  בצאן ובעופות: ייבוא תרכיב נגד מחלת הפה והטלפיים  תרכיב ונסיוב נגד דבר הבקר  המכון להכנת חומר חיסון בפני טייליריה  שחפת הבקר  דלקות עטין בבקר ובצאן ועוד.
ג-2180/36 01/01/1950 הנהלה – אדמות בהחזקת רכוש האויב
פ-1911/20 01/01/1959 לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב/ י. בן-צבי המאמר "לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960. כמו כן  בתיק טיוטות המאמר והערות בכתב ידו של בן-צבי.
פ-1911/21 01/01/1959 לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב/ י. בן-צבי טיוטות  רשימות מחקר והערות של הפרק השני: "ישראל בערב מימי בית ראשון ועד תקופת המשנה" מתוך המאמר "לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960.
ג-2092/35 13/04/1953 מועצה אזורית – עמק חפר  חוק עזר – הוצאת אשפה מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות  בנוגע לחוק עזר בדבר הוצאת אשפה בעמק חפר.
פ-1967/18 01/01/1937 כנסת ישראל אזהרה לבני הישוב לפני הבחירות לכנסת ישראל – חוברת מאת יוסף אליהו שלוש. (תאריך משוער)
ג-2168/33 28/04/1948 הנהלה – אספקת מזון לבהמות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנוגע לאספקת מזון לבהמות: רשימות בעלי רפתות פרטיים (על פי נקודות יישוב) שקיבלו סובין שעורה  כרישנה שנמצאה בכפרי הדרום  ניצול קליפות הדרים לשם מזון לבקר  מספוא לענף הצאן  ייבוא מספוא  חלבון מן החי מהים התיכון  קיצוב המזון המרוכז ועוד.
ג-2168/49 01/02/1949 הנהלה – עדרים ומרעה פניות שונות אל משרד החקלאות בנוגע לגידול וטיפול בעדרי צאן.
גל-43004/6 06/12/1998 לשכת המנכ"ל איתי אייגס – משרד התחבורה + פנים ודתות בתיק התכתבויות מלשכת מנכ"ל משרד התיירות  איתי אייגס הנוגעות למשרד הפנים  התחבורה והדתות; נושא מעבר התיירות בין הערים אילת ועקבה – אגרות במעברי הגבול; רשם העמותות – בקשות לאישורי ניהול תקין לשנת 2000; סדרנות בכנסיות – התכתבות; הצעת תקציב מעודכנת למחלקה לעדות נוצריות במסגרת היערכות המשרדים הדתות  תיירות ופנים לשנת 2000; פנייה לרב יצחק כהן  השר לענייני דתות בעניין אוהל הפלישה של התנועה המוסלמית מול כנסיית הבשורה בנצרת – בניית מסגד על שטח אוהל המריבה; מהומות בנצרת; היערכות מדינת ישראל לקליטת תנועת הצליינות בשנת 2000; ביקורם בישראל של ראשי העולם האורתודוקסי לרגל חגי המולד האורתודוקסים; סיכום דיון עם ראשי הכנסיות בנושא: כנסיית 'הקבר הקדוש' מה-2 בנובמבר 1998; פתיחת יציאת חירום בכנסיית הקבר ותלונת ממשלת אתיופיה על ההחלטה לפתיחת פתח ליציאת החירום; מינוי נציג משרד הדתות בנושא סידורי בטיחות בכנסיית הקבר;
חצ-3433/50 31/07/1963 פרס (איראן) – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל
פ-1901/5 01/01/1928 יהודי דיר-אלקמר/ י. בן-צבי המאמר "יהודי דיר-אלקמר" מאת יצחק בן-צבי  הדפסה מיוחדת "מציון"  ספר ב'  המאסף של החברה הא"י להסתוריה ואתנוגרפיה  ירושלם  תרפ"ח. המאמר עוסק בתולדותיהם של יהודי העיירה דיר אל-קמר שבלבנון. כמו כן  בתיק הערות ותוספות בכתב ידו של בן-צבי.
פ-1901/6 03/10/1905 ישוב יהודי בלבנון/ אהרן מ. סתהון – מאמר המאמר "ישוב יהודי בלבנון" מאת אהרן מ. סתהון  בכת ידו של יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הזמן"  וילנה  תרס"ו. המאמר עוסק ביהודי העעירה דיר אל-קמר במאה ה -19.
פ-1911/17 01/01/1958 על מלכי חמיר היהודים והמתיהדים/ י. בן-צבי טיוטות המאמר "על מלכי חמיר היהודים והמתיהדים" מאת יצחק בן-צבי. המאמר עוסק  ביהדותם של מלכי חמיר בחצי האי ערב.
פ-1911/22 01/01/1959 לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב/ י. בן-צבי טיוטות  הגהות וחומר מחקר למאמר "לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו'  1960.
גל-46628/9 01/10/1966 כשרות
גל-46628/13 01/08/1960 מאמרים בעתונות  נאומים  ברכות
גל-46628/16 01/01/1955 קטעי עיתונים מחו"ל  עניינים שונים
חצ-3433/48 01/01/1962 פרס (איראן) – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי במישור הבינלאומי
פ-1911/24 01/01/1959 לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב/ י. בן-צבי המאמר "לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960. כמו כן  בתיק טיוטות  רשימות מחקר  הערות וביבליוגרפיה מתהליך חיבור המאמר.
פ-1912/2 01/01/1961 Les origines de l'établissement des tribus d'Israël en Arabie/ I. BEN-ZVI המאמר "Les origines de l'établissement des tribus d'Israël en Arabie" (לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת  "לקדמות ישובם של שבטי ישראל בערב " – בכתב העת "Le Muséon: Revue d'Études Orientales"  כרך 74  1961 .
ג-7064/5 01/03/1964 סיכומי עליה וקליטה – עשר חוברות. התיק מכיל חוברות חודשיות של סיכומי עלייה וקליטה של הסוכנות היהודית (מרץ- דצמבר 1964): נתונים סטטיסטיים אודות תנועת העלייה היומית  המעמד המשפחתי  גודל המשפחה  המין והגיל  ארצות מוצא  משלח יד  שיכון ועוד
פ-1912/3 01/01/1940 הנבטים וכתובתיהם/ יצחק בן-צבי המאמר "הנבטים וכתובתיהם" בכתב ידו של יצחק בן-צבי . המאמעוסק עוסק בכתובות שנמצאו במקדש דושרא. (תאריך משוער)
פ-1912/4 01/01/1960 The Origins of the Settlement of Jewish Tribes in Arabia/ I. Ben-Zvi תמצית סיכום באנגלית למאמר "The Origins of the Settlement of Jewish Tribes in Arabia" ("לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב") מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960.
פ-1901/17 01/01/1928 תשובה למבקרים/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "תשובה למבקרים"  מאת יצחק בן-צבי  כתגובה למאמרי הביקורת אשר נכתבו בעקבות פרסום הקובץ "שאר ישוב"  ובו זוהתה פקיעין כתקוע התלמודית. המאמר מחולק לשני פרקים: לזיהויה של פקיעין ולקדמותה של פקיעין.
פ-1901/18 01/01/1930 פקיעין/ י. בן-צבי דפים עם ציטוטים מהמקורות מתוך מאמר העוסק בפקיעין. (תאריך משוער).
פ-1901/19 01/01/1938 ג'רמק/ י. בן-צבי המאמר "ג'רמק" מאת יצחק בן-צבי. המאמר עוסק בהר ג'רמק (עצמון) וקיומה של קהילה יהודית במקום במאה ה-14.
גל-43333/11 04/03/1973 חומר על טאבה – טלפונים – מכשיר קשר התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לפיתוח מרחב שלמה בנוגע לטלפונים ומכשירי קשר בתחומי אחריות המינהל: הוספת קווים במשרדי המינהל בתל אביב  התקנת והרחבת מרכזיות במשרדי הממשלה  מערכת התקשורת הפנימית באגף התקציבים  מגעים עם תדיראן  מרכזת טלפונים אוטומטית  טלקס  טלפון לבית ספר באופירה  מכשירי מוטורלה – s.s.b  מרפאת אופירה  טלפון בא-טור  תחנת אלחוט ניידת – מרכז פיראן  טלפון צבורי בטרמינל אופירה  חשבונות טלפון ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-43334/15 01/10/1981 חומר על נביעות – מועדון צלילה הושחר כתב תביעה הכולל חומר הקשור לצנעת הפרט.
פ-1905/11 26/07/1927 דער וואוקס פון דער ארץ ישראל'דיגער באפעלקערונג/ י. בן-צבי המאמר "דער וואוקס פון דער ארץ ישראל'דיגער באפעלקערונג" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "די אידישע צייטונג"  שיצא לאור בבואנוס איירס  ב-26.7.1927. המאמ עוסק בנתנוני מפקד האוכלוסין אשר התקיים בארץ ישראל ב-22.10.1922.
ג-3938/15 28/06/1960 שירותי המודיעין – אייכמן  הפניות למוסדות אחרים התכתבות בענין הפניית פונים בקשר למשפט אייכמן למוסדות אחרים (משטרה  יד-ושם ועוד).
ג-3938/18 05/08/1960  אייכמן – הצעות להפקת סרטים עלילתיים מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם התכתבות בענין הצעות להפקת סרטים עלילתיים על פרשת אייכמן והשואה.
ג-3938/19 22/11/1960 שירותי המודיעין – כיסוי משפט אייכמן  הסרטת משפט אייכמן (כרך א') מדור הצילומים  קטעי עתונות  תקציבים  חוזים  פרוטוקולים והתכתבות בענין צילום והסרטת משפט אייכמן. כרך א'
גל-8211/6 01/01/1963 הצנחן במחנה גולני – בטאון השריון. הגדוד במלחמותיו. הלחימה נגד מדינות ערב. הקרבות השונים במהלך הלחימה  רשימת מפקדי הגדודים
נ-734/19 25/07/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מרכז לימודי אזורי ע"ש ג'ו אלון פנייה לנשיא המדינה עזר וייצמן לקרוא את המוזיאון הבדואי על שם מלך ירדן- חוסיין פנייה לשרת התרבות שולמית אלוני בדבר פסטיבל בדואי בסימן ידידות בין תרבותית – יהודים ובדוואים
גל-43335/9 25/09/1969 חומר על טאבה – הועדה לתכנון ובניה – סיכומים סיכומי ישיבות של הועדה לתכנון ובניה במרחב שלמה: כפרי נופש  מזנונים  מרכזים אזרחיים  טרמינל אופיר  בנייה למגורים באופירה  אתרי תיירות ועוד.
גל-43336/2 01/01/1972 חומר על טאבה – הועדה לתאום הפיתוח במרש"ל  – סיכומים סיכומי ישיבות של הוועדה לתיאום הפיתוח במרחב שלמה: בניית אופירה  השוואת מיסים באילת וערד והצעה למיסים באופירה  דייג  פיתוח אזורי תיירות  אישורי בקשות של יזמים שונים ועוד.
גל-43336/3 13/12/1970 חומר על טאבה – הועדה לתאום הפיתוח במרש"ל – חומר רקע התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל מרחב שלמה בנוגע לוועדה הבין משרדית לפיתוח מרחב שלמה: סיכומי ישיבות  חומרי רקע על סמכויות הוועדה  וועדת המנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל  חומרי רקע לישיבות הוועדה  השוואת מיסים באילת וערד והצעה למיסים באופירה  חופי רחצה  בסיסי תעופה  דייג  כפרי נופש  אגודת תושבי אופירה  מפעלי תעשייה  מיזמי תיירות ועוד.
גל-43336/4 06/07/1976 חומר על טאבה – הועדה לתאום הפיתוח – חומר רקע התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל מרחב שלמה בנוגע לוועדה הבין משרדית לפיתוח מרחב שלמה: סיכומי ישיבות  חומרי רקע לישיבות הוועדה  השוואת מיסים באילת וערד והצעה למיסים באופירה   דייג  כפרי נופש  אגודת תושבי אופירה  מפעלי תעשייה  מיזמי תיירות  ביטוח ינאי  מחקר לובסטרים  מרכז לסיורים מדבריים  מרכזי צלילה ועוד.
גל-43336/5 14/01/1977 חומר על טאבה – ועדת תיאום הפיתוח – סיכומים סיכומי ישיבות של הוועדה לתיאום הפיתוח במרחב שלמה  ובהן ישיבות משותפות עם הוועדה לתכון ובניה באזור: הקמת יחידות דיור ומבני שירותים  פיתוח אזורי תיירות  אישורי בקשות של יזמים שונים  ביטוח ינאי  שיעורי ארנונה כללית וארנונת עסקים ועוד.
גל-43336/6 16/07/1978 חומר על טאבה – הועדה לתיאום הפיתוח – סיכומים סיכומי ישיבות של הוועדה לתיאום הפיתוח במרחב שלמה: פיתוח אזורי תיירות  אישורי בקשות של יזמים שונים  התארגנות לביצוע הסכם השלום עם מצרים  המשכת החיים התקינים באופירה עד הפינוי ועוד.
גל-43338/1 14/02/1975 חומר על טאבה – הועדה לתאום הפיתוח (סיכומים) סיכומי ישיבות של הוועדה לתיאום הפיתוח במרחב שלמה: פיתוח אזורי תיירות  אישורי בקשות של יזמים שונים  כפרי נופש  מלונות  נזקי שטפונות  היטלי מיסים – ארנונות – אגרות רישות (היטלי חובה)  בינוי אופירה  דייג  מפעלי תעשייה  חציבת גרניט  חיפושי נפט  הקמת מושב נעמה ועוד.
גל-43338/3 01/01/1976 חומר על טאבה – מרש"ל – אספקת מים לטבא מפרט טכני להנחת קו מים לאספקת מים לאזור טאבה. הוכן על ידי סירקין – בוכנר ושות' – מהנדסים יועצים בע"מ. כולל מפות ותרשימים.
פ-1960/19 01/05/1923 הסתדרות החיילים  היהודיים המשוחררים תזכיר מאת יצחק בן-צבי בשם הסתדרות החיילם היהודים המשוחררים אל גילברט קלייטון  המזכיר הראשי של ממשלת א"י – בעניין התיישבותם של החיילים המשוחררים.
גל-16786/9 01/10/1994 הזמנות הזמנות לשרה להצגות  תערוכות  הקרנות סרטים מאגודה הלאומית לילדים אוטיסטים – אלו"ט  התיאטרון הקאמרי  סקירה על התחרות הפרס מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע לסרטים ישראלים ויוצריהם לשנת 1994 ועוד
טס-11436/50 01/12/1948 מסדר פתיחת כביש הגבורה לירושלים כנראה – משטרת הרטוב. על קיר הביין (טיגרט) מצויינת הכתובת: פלמ"ח.
פ-1930/14 01/01/1924 התאחדות הפועלים/ יצחק בן-צבי טיוטת המאמר "התאחדות הפועלים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם כהקדמה  לעיתון "איתחאד אל-עמאל".
פ-1962/21 01/06/1942 קרן הנרייטה סאלד העתק (בגרמנית) של צוואת גברת אשנבאך המורישה את רכושה לקרן "למען הילד והנוער" . מכתב מאת הנרייטה סאלד אל ד"ר א. כצנלסון מהועד הלאומי בעניין צוואת גברת אשנבאך.
טס-11436/60 01/07/1948 מסדר פתיחת כביש הגבורה לירושלים בתיק תמונה ממסדר פתיחת כביש הגבורה לירושלים- דצמבר 1948: בימת הכבוד – הרמטכ"ל יעקב דורי  ראש הממשלה דוד בן-גוריון וקצינים נוספים.
פ-1930/15 01/01/1925 ראשון למאי בעתונות הערבית/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "ראשון למאי בעתונות הערבית" מאת יצחק בן-צבי. (תאריך משוער)
פ-1930/20 30/10/1928 בשולי הספר הכחול/ שלמה קפלנסקי בשולי הספר הכחול מאמר ביקורת מאת שלמה קפלנסקי  אשר פורסם בעיתון "דבר" בשני חלקים ב- 30.10.1928 – 31.10.1928. המאמר עוסק   על דו"ח ועדת המומחים של הסוכנות היהודית בנושא התיישבות.  בגיליון מתאריך ה-30.10.1928 של העיתון "דבר" מצויה "תשובת אל-ג'אמעה לקלוריסקי" העוסק בפעילות אגודת "ברית שלום".
גל-44926/1 01/11/1977 מחוז מרכז: המחלקה הטכנית – תכניות לרישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) תרש"צ 3/38/8 עד תרש"צ 3/36/20 – בני ברק  תרש"צ 3/37/3 עד תרש"צ 3/37/19 – רמת גן
חצ-4463/8 01/03/1970 פח"ע חו"ל כרך ג'
פ-1930/18 16/09/1944 קצף ואמת/ ש. קפלנסקי המאמר "קצף ואמת" מאת שלמה קפלנסקי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב- 16.9.1944. המאמ הוא תגובה למאמר של דוד בן-גוריון בעניין המשבר במפלגת פועלי ארץ ישראל.
פ-1930/19 18/07/1944 מכתב גלוי – אל החברים במפלגת פועלי א"י ובאחוד העולמי פועלי ציון – צ"ס – התאחדות/ שלמה קפלנסקי המאמר "מכתב גלוי – אל החברים במפלגת פועלי א"י ובאחוד העולמי פועלי ציון – צ"ס – התאחדות" מאת שלמה קפלנסקי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-18.7.1944.  המאמר עוסק בקרע האידיאולוגי במפלגת פועלי ארץ ישראל.
פ-1905/2 05/09/1930 כתובת עברית מזמן התלמוד ברמת נפתלי/ י. בן-צבי המאמר "כתובת עברית מזמן התלמוד ברמת נפתלי" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-5.9.1930. כמו כן  בתיק רשימות בכתב ידו של בן-צבי.
ג-2437/9 01/06/1955 לשכת השר – כפר אומנים מיסודו של התיאטרון הקאמרי תזכיר בנושא.
פ-1905/3 14/11/1930 לזהוי רמת נפתלי/ י. בן-צבי המאמר "לזהוי רמת נפתלי" מאת יצחק בן צבי  אשר פורסם במוסף לשבתות וחגים של עיתון "דבר" ב-14.11.1930. המאמר עוסק בזיהוי המיקום של רמות נפתלי המקראית. כמו כן  במוסף פורסם הסיפור "ברחוב" (ציור) מאת שולמית קלוגאי.
פ-1905/4 03/06/1932 הדרוזים בארץ ישראל/ י. בן צבי המאמר "הדרוזים בארץ ישראל" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשני חלקים בעיתון "דבר" ב-3.6.1932- 9.6.1932. המאמר עוסק במוצאה ותולדותיה של הדרוזים בכלל ושל העדה הדרוזית בארץ ישראל בפרט.
פ-1905/5 03/12/1926 הפלחים היהודים בכפר פקיעין/ י. בן-צבי המאמר "הפלחים היהודים בכפר פקיעין" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם במוסף העיתון "דבר" ב-3.12.1926. המאמר עוסק באוכלוסייה היהודית ביישוב פקיעין ובממצא האריכאולוגי בדמות תבליט האבן בעל שבעת הקנים.
חצ-2387/7 01/07/1948 מצב יהודי מצרים בתיק חומר רב על משפט קהיר.
גל-44864/16 19/08/1948 הנהלת הרשות – דתות – מקומות קדושים של מוסלמים אוסף מכתבים של משרד הדתות בנושא מקומות קדושים של מוסלמים הכוללים: בתי קברות  דוח על המסגדים בישראל  תיקונים ועבודות ועוד.
ג-2438/35 01/01/1958 לשכת השר – הסדרי קרקעות ומים בכפרים הערבים פניות והתכתבות בנושא.
גל-44889/9 28/08/1954 סקר ארכיאולוגי באיזור הישוב יפתח מסמכים ממשרד החינוך ובהם התכתבות בנוגע לסקר ארכיאולוגי באזור היישוב יפתח.
פ-1905/7 13/07/1954 יידיש – דרוזישע באציונגען/ יצחק בן-צבי המאמר "יידיש – דרוזישע באציונגען" (יחסי יהודים – דרוזים) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "פאלק און ציון "  גיליון מס' 7.  המאמר הוא האחרון מתוך סדרת המאמרים "דאס דרוזן-געביט".
פ-1905/8 02/12/1949 במולדתו של רבי שמעון בר יוחאי/ יצחק בן-צבי המאמר "במולדתו של רבי שמעון בר יוחאי" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הדור" ב-2.12.1949. המאמר עוסק בכינוס השישי של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה אשר התקיים באזור הגליל המערבי.
פ-1905/9 04/12/1953 על מקורם של הפלחים הערבים בארץ הקודש/ י. בן-צבי המאמר "על מקורם של הפלחים הערבים בארץ הקודש" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם כסדרת מאמרים בעיתון "אל יום".
פ-4108/8 06/02/1951 דוד הורוביץ – פרטי התכתבות של מנכ"ל משרד האוצר דוד הורוביץ עם גורמים במשרד החוץ  הוצאות ספרים וגורמים נוספים בעניינים כלכליים ובנושאים אחרים: פגישותיו עם גורמים דיפלומטיים וכלכליים בחו"ל  חוות דעתו על הוצאה לאור של אלבומים יצוגיים  סיוע אישי לסוחרים ובעלי מלאכה ועוד. בתיק גם כרוז מטעם משרד החקלאות: "מורה דרך למפעלי המלאכה והחרושת בהתיישבות".
חצ-3436/29 01/01/1962 צ'ילה – נציגות בארץ
ג-2313/33 08/05/1950 הרצליה – קרקע ומדידות תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – התכתבות ודוחות בנושאים: הרחבת שכונת התימנים (נחלת עדה) ליד הרצליה  הקמת משק עזר לדוגמא בשיכון העולים  הקצאת שטח לשיכון עולים בגליל-ים  הקצאת מגרשים למבני ומוסדות ציבור. בקשה להקצאת מגרש למועדון 'השומר הצעיר' ביקנעם;
גל-18807/16 01/09/1966 גן-ילדים ממלכתי קיבוץ גבעת עוז דאר נע חבל מגידו התכתבות בנושא תקנים  בקשה לפתיחת גן ילדים.
חצ-3436/32 01/02/1962 צ'ילה – עליה וקליטה (כללי)
פ-1914/1 01/01/1961 לוחות-האבן מבית הכנסת הקדום בקאי-פנג-פו/ יצחק בן-צבי – מאמר שני עותקים של "לוחות-האבן מבית הכנסת הקדום בקאי-פנג-פו" מאת יצחק בן-צבי – תדפיס מיוחד מתוך "ספונות"  ספר ה' – ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח.  המאמר עוסק בכתובות אבן של הקהילה היהודית בקאי-פנג-פו בסין.
פ-1905/1 04/02/1927 שבחי ירושלים וגלילות ארץ ישראל/ י. בן-צבי המאמר "שבחי ירושלים וגלילות ארץ ישראל (ביקורת המקורות)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-4.2.1927.  המאמר עוסק בקונטרס "שבחי ירושלים" אשר נכתב ע"י יעקב ברוך ויצא לאור בליוורנו  איטליה בשנת 1785 (תקמ"ה).
חצ-3438/12 01/01/1962 צרפת – יהדות
חצ-3437/33 01/01/1962 צרפת – יחסים דו מדיניים (פרט לישראל)
חצ-3436/31 01/02/1962 צ'ילה – עניני נימוסין מברקי תודה וברכה רשמיים
חצ-3439/24 01/03/1962 קונגו הבלגית – בקשות לאינפורמציה
חצ-3439/25 01/01/1962 קונגו הבלגית – יהדות
מ-5124/2 28/03/1930 Antimalarial Projects – Lake Huleh Area תיק של גופים מנדטורים. בתיק – פעולות נגד מלריה – איזור עמק החולה; התכתבויות בנוגע לטיוב אגם החולה;
חצ-3439/21 01/12/1961 קונגו הבלגית – יחסים עם מז"ת
חצ-3439/22 01/12/1963 קונגו הבלגית – הספקת "עוזי" מישראל
פ-1915/21 17/07/1936 אויף די שפורען פון די פארשוואונדענע אידישע ישובים אין טשילע/ משה ריזענבערג המאמר "אויף די שפורען פון די פארשוואונדענע אידישע ישובים אין טשילע" מאת משה ריזענבערג  אשר פורסם בעיתון "די אידישע צייטונג" ב-17.7.1936. העיתון יצא לאור בארגנטינה ועוסק ביהדות צ'ילה.
חצ-3438/1 01/01/1962 צרפת – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל
מ-5125/5 01/06/1941 Communicable diseases – Typhoid Epidemic – Athlit camp מחלות מידבקות – מגיפת טיפוס המעיים – מחנה מעצר עתלית
חצ-3437/6 01/03/1962 ציילון – מכתבים ומברקים רשמיים
חצ-3439/4 01/02/1962 צרפת – עניני נימוסין מכתבים ומברקים רשמיים
חצ-3438/13 01/02/1962 צרפת – מגביות
פ-1911/12 17/08/1926 על יהודי חיבר/ א. י. בראוור המאמר "על יהודי חיבר" מאת ד"ר אברהם יעקב בראוור (ברור)  אשר פורסם בעיתון "הארץ" ב-17.8.1926. כמו כן  בתיק המאמר "בדבר הידיעה על יהודי חיבר (מכתב למערכת)" מאת הנ"ל אשר פורסם ב"הארץ" ב-28.9.1926  לאחר שקיבל ביקורות על מאמרו הראשון.
מ-5125/17 01/01/1920 Antimalarial Project – Lake Huleh area תיק מנדטורי הנוגע למחלקת הבריאות של ממשלת ארץ ישראל. בתיק  – פרוייקט אנטי מלרי – איזור ימת החולה. תכניות שוטפות ותכניות חילוף.
חצ-3436/39 01/01/1962 ציילון – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל
ג-272/41 07/10/1948 בתי דפוס בתיק התכתבויות בעניין רכישת מכונות ורשיונות לבתי דפוס נטוש.
חצ-3436/35 01/01/1962 צ'ילה – נציגות ישראל
חצ-3436/23 01/05/1962 צ'ילה – הסברה ערבית אנטי-ישראלית
גל-46591/5 01/01/2002 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – התכתבות בנושאים שונים (אדר – אב תשס"ב) פניות ציבור בנושאים: כשרות  רפורמים  הר הבית
פ-1553/11 01/01/1920 לוי אשכול  (שקולניק) – התכתבות עם אשתו אלישבע קפלן (אשכול) ועוד מכתבים שקיבל לוי אשכול  (שקולניק) מאשתו אלישבע  קפלן (אשכול)  מכתבים ששלח אליה ומכתבים שקיבלו שניהם מאנשים נוספים בנושאים אישיים וציבוריים.
גל-45860/3 01/01/2000 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – דיינים (תשרי תש"ס – ניסן תשס"ב) מכתבי תלונה על רבנים בתיק הושחרו פרטים בענייני צנעת הפרט
גל-45860/4 23/01/2002 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – דיינים (תשרי – שבט תשס"ב)
גל-45860/5 02/02/2000 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – דיינים (שבט – אדר תשס"ב) המכתבי תלונה על רבנים בענייני גיטין בתיק הושחרו ענייני צנעת הפרט
חצ-3438/10 01/01/1962 צרפת – בקשות לאינפורמציה
חצ-3436/25 01/02/1962 צ'ילה – בקשות לחומר (מידע)
חצ-3436/38 01/01/1962 ציילון – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי
חצ-6863/2 01/09/1975 השר יגאל  אלון – ארה"ב – בועז מגעים עם ארה"ב – דיווחים מנציגות; ממשה"ח לרה"מ
חצ-3436/33 01/01/1962 צ'ילה – אזרחים ישראליים בצ'ילה
תת-11/20 14/05/1946 מסמכים על אודות מו"מ על העברת עצמותיו של הרצל לא"י רישום שיחות עם האוסטרים; התכתבות עם האוסטרים ומפקדת הכוחות האמריקאים באוסטריה
ג-273/48 25/09/1948 ועד הקהילה מסמכים מוועדת ירושלים והמושל הצבאי ובהם התכתבות בענין מיזוג ועד הקהילה עם עירית ירושלים  הוראות שר הפנים בדבר מסירת מחלקות שונות לעיריה.
חצ-3421/21 01/01/1962 מצרים – יחסים עם ישראל
חצ-3421/10 01/01/1962 מצרים = יחסים עם מדינות אחרות.
פ-1926/2 01/03/1945 לראשית דרכה של העליה השניה בארץ/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "לראשית דרכה של העליה השניה בארץ" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-28.3.1945.
פ-1926/3 11/04/1945 בשולי העליה השניה/ י. בן-צבי נוסח מתוקן למאמר "בשולי העליה השניה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-4.5.1945.
גל-48751/6 01/01/1969 המתת חסד חומר של יהודיות קרפ נעשו השחרות בתיק עקב צנעת הפרט עד שנת 2049.
פ-1918/13 01/01/1950 ספוני טמוני חול (ציוני קברים מפרס ומעדן)/ יצחק בן-צבי המאמר "ספוני טמוני חול (ציוני קברים מפרס ומעדן)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "תרביץ"  שנה כ"ב  ג'-ד  תשי"א. כמו כן  בתיק רשימות עזר של בכתב ידו של בן-צבי עם ציטטות מהמקורות של שרה בת אשר.
פ-4203/15 01/01/1920 שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת בתיק שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת
פ-1927/2 01/01/1961 אין די בראשית-טעג (זכרונות וועגן בער באראכוב)/ י. בן-צבי המאמר "אין די בראשית-טעג (זכרונות וועגן בער באראכוב)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "די גאלדענע קייט"  גיליון מס. 39  שנת 1961.
פ-1927/5 01/01/1950 על "הפלאטפורמה שלנו" ועל מחברה – הקדמה לספר כתבי בורוכוב ב'/ י. בן-צבי שני עותקים של טיוטות המאמר "על "הפלאטפורמה שלנו" ועל מחברה – הקדמה לספר כתבי בורוכוב ב'" מאת יצחק בן-צבי.
פ-1927/6 01/12/1936 תכנית פולטבה (ליום פטירתו הי"ט של ב. בורוכוב)/ י. בן-צבי טיוטות והנוסח הסופי של המאמר "תכנית פולטבה (ליום פטירתו הי"ט של ב. בורוכוב)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-17.12.1936. המאמר עוסק בתוכנית שנתקבלה במועצת פועלי ציון המחוזית בפולטבה ב-1905.
חצ-3421/20 01/06/1962 מצרים – ענייני פנים
תת-20/4 04/09/1918 מפת אזור בית-שאן (בייסן) מ – 4/9/1918 Palestine Exploration Fund Map "בדיקת המלאי" (קנה-מידה 1:6400)
ג-284/7 01/12/1948 עבריינים הודעות אל מחלקת החקירות של המשטרה ושל המשטרה הצבאית  בצירוף עדויות בדבר שוד וגניבה של רכוש נטוש.
חצ-3420/19 01/10/1960 מערב אירופה (מע"ר) – תיק סקירות שבועיות
גל-45948/16 01/11/1994 תכנון וכלכלה – הפרטת אל-על
גל-45651/4 22/07/1994 המנכ"ל אלי גונן – רשות העתיקות – עכו העתיקה  בתיק התכתבויות בנושא פיתוח העיר עכו – מרכז צלילה ספורט ימי בעכו  קטעי עיתונות בנושא המרינה בעכו  צלילה ספורטיבית -תעמולה בבתי הספר  קורס צלילה בבית הלוחם חיפה  פסטיבל עכו  טיוטת פרוטוקול ישיבת מועצת  מנהלים של החברה לפיתוח עכו העתיקה  קורס תיירות לפלשתינים סטודנטים מאוניברסיטת בית לחם  סרט טלוויזיוני דוקומנטירי על העיר עכו  טיוטות פרוטוקולים מישיבות של החברה לפיתוח עכו העתיקה  שילוב משרד התיירות בתכנית מטרופולין ת"א  תקציב לשיקום מבנים ותשתיות בעכו העתיקה  פיתוח תשתיות בעיר העתיקה  דו"ח מבקר המדינה – 44   עכו העתיקה טיפול נקודתי ועוד. בתיק הושחר עמוד בשל הגנת הפרטיות
פ-3072/10 01/02/1934 העיר תל-אביב – עתונות בעברית ובאנגלית קטעי עיתונות בעברית על הבחירות לעיריית תל-אביב ועל ארועים שונים בעיר בתקופת המנדט ובראשית ימי המדינה  גליון של כתב העת באנגלית: "Israel – Life and Leetters" מ-1950 העוסק בעיר תל-אביב.
פ-1927/8 01/01/1961 זכרונות על דב-בר בורוכוב/ י. בן-צבי טיוטה ושני עותקים של הנוסח הסופי של המאמר "זכרונות על דב-בר בורוכוב" מאת יצחק בן-צבי  אשר הוקדש ליעקב זרובבל במלאות לו 75 שנה.
פ-2286/29 01/01/1960 התכתבות בין רחל בן-צבי לבין תמר לישנסקי. התכתבות של רחל בן-צבי ותמר לישנסקי בנוגע למאורעות תרפ"ט ולשאלת "מיהו יהודי?".
תת-11/4 21/07/1921 פרוטוקול של ישיבות הועדה המיעצת על-יד הנציב העליון 21.7-1.9.21 (אנגלית); תזכירי ועד הפעילות א"י בארה"ב (אנגלית) פרוטוקול של ישיבות הועדה המיעצת על-יד הנציב העליון 21.7-1.9.1921 (אנגלית); תזכירי ועד הפעילות א"י בארה"ב (אנגלית)
תת-11/5 01/06/1943 מכתבים וגלויות של שבויי מלחמה מא"י ממחנות שבויים אל גב' גולדי יוסף  מפקחת מחלקה לשבויי מלחמה בצלב האדום הבריטי בא"י מכתבים וגלויות של שבויי מלחמה מארץ ישראל ממחנות שבויים (כנראה לוחמי חיל החפרים שנשבו ביוון)  שהועברו  אל גב' גולדי יוסף  מפקחת מחלקה לשבויי מלחמה בצלב האדום הבריטי בארץ ישראל (כולל הודעה על ביה רפואית קטנה של שבוי שנפטר בשנת 1969).
תת-11/9 01/05/1940 יומן של גרמני נאצי  שנעצר בקפריסין ע"י הבריטים והועבר למחנה מעצר בא"י (מחברת; גרמנית) יומן של חייל גרמני שנעצר בקפריסין ע"י הבריטים והועבר למחנה מעצר בא"י (מחברת; גרמנית)
פ-3139/46 01/01/1913 גדרה – יעקב הכהן גלוית שנה טובה
גל-2258/9 05/01/1979 פרס מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים ליצוא לאיראן  כגון: נתונים כלכליים על איראן  רשימות היצוא לאיראן ולמדינות אחרות ועוד. הושחרו מסמכים במלואם שטרם פגה תקופת חסיונם.
גל-42832/21 01/03/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק יסוד חופש הביטוי הוגש לכנסת ה- 12
כ-825/19 12/10/1999 ועדת כנסת משנה לנושא תיקון התקנון – פרוטוקולים התיק הינו תיק של הכנסת. בתיק – פרוטוקול ישיבת מתוך ועדת הכנסת (הכנסת החמש-עשרה  מושב שני)  על סדר היום הצעות לתיקון התקנון במסגרת הדיון להצעות אי אמון בראש הממשלה; הצעות חדשות לתיקון התקנון בנוגע למליאה ולוועדות לתקופת ניסיון; הצעה לתיקון תקנון הכנסת;
כ-825/20 21/05/2002 ועדת כנסת משנה לנושא תיקון התקנון בכנסת – פרוטוקולים תיק של הכנסת. בתיק – דיונים (3 פרוטוקולים) של ועדת המשנה של הכנסת לתיקון תקנון הכנסת (הכנסת ה-15) – על סדר היום – דיונים בהצעות לתיקון תקנון הכנסת;
גל-5961/3 01/06/1958 סרט "אוקסודוס" התיק מכיל התכתבויות העוסקות בהפקת הסרט אקסודוס בישראל: התכתבויות עם באמי הסרט אוטו פרמינגר  הסכמי מימון עם הממשלה  השגת ציוד  מקומות צילום  דו"חות התקדמות  הפקה ועוד
נ-918/32 19/11/2003 טקס עלייה לקברו של דוד בן גוריון בשדה בוקר מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם לו"ז ותכנייה של טקס עלייה לקברו של דוד בן גוריון בשדה בוקר.
ג-784/77 05/01/1950 בית-הספר בשכון התימנים ע"י אבן יהודה בתיק חילופי מכתבים בין משרד המפקחים למחלקת לתקן בתי-הספר והמורים במשרד  לבית-הספר  למועצה המקומית אבן-יהודה ולועד שכונת התימנים.
גל-5961/18 21/10/1959 עורקי האדמה – זאב חבצלת מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה ובהם התכתבות בנוגע לסרט "עורקי האדמה" ששמו הסופי הוא "חבורה שכזאת".
פ-3141/14 26/11/1931 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות התכתבות המשרד בארץ-ישראל עם הסתדרות הנשים
גל-45606/2 21/03/2001 סגן השר יולי אדלשטיין – צה"ל – חיילים עולים אוסף מסמכים של משרד העלייה והקליטה לשכת השר יולי אלדשטיין- חיילים עולים  שירותרום  סייעו לחיילים עולים  הקמת מכינה לעולים  יום עיון בנושא קליטת עולים  עולים במג"ב  טקס יום הזיכרון
ג-5040/67 01/01/1948 אנשי החופש התיק מכיל תכתובת לגבי הקרנת והפצת סרטים בישראל. אחד מהם הוא "אנשי החופש". בתיק גם תמצית עלילת הסרט
תת-50/3 1876-01-01 07:00:00 מרשם אוכלוסין נתונים דמוגרפיים ועדתיים של אוכלוסיית ירושלים.
ג-6039/7 16/02/1973 לשכת סגני השר שאקי והמר – תרבות תורנית (המשך מתיק 6) התכתבות בעניני איגוד סופרים ועתונאים  ועד להוצאת כתבי מרן הנזיר הרב כהן זצ"ל ועוד
גל-45152/19 07/01/1969 גשרים מעל כביש מס' 411 שניר – החצבי – שיאון – חרמון (בניאס) אוסף מסמכים של מע"צ בנושא גשרים מעל כביש מס' 411 שניר- החצבני- שיאון- חרמון( בניאס) הכוללים: תקציב  ניסוי העמסה על הגשרים  הזמנות תמיכה לגשרים  הזמנות  חוזה להובלה והרכבה של קורות לגשרים  מכרזים  מפרט טכני מפורט  סיכומי ישיבות  תכנון נחל שניר ועוד.
חצ-3447/28 01/07/1962 תאילנד – מדיניות חוץ
גל-41882/23 01/09/1985 הצעות חוק פרטיות – חוק מס ערך מוסף (תיקון)  תשמ"ה 1985 הוגש לכנסת ה- 11
פ-1911/4 01/03/1951 יהודי ה"מערב"/ יצחק בן-צבי המאמר יהודי "המערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"בטרם – דו שבועון למדיניות  עניני חברה ובקורת" ב-1.3.1951. המאמר עוסק בהיסטוריה ובמאפיינים של יהדות צפון אפריקה.
גל-5664/21 01/01/1974 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – אנרגיה בעיקר התכתבות על חסכון באנרגיה.
פ-1911/5 01/01/1943 שבטי ישראל במדבר ערב/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "שבטי ישראל במדבר ערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"סער: מאסף מוגש לחיל ולחיילת העברים מאת סופרי ארץ-ישראל"  תש״ג  עמ׳ 282-272. המאמר עוסק בשבטים היהודיים בח'ייבר.
ג-396/19 01/01/1949 הצעות של סמלי משרדי הממשלה וחותמות דוגמאות של חותמות וסמלים של משרדי ממשלה שונים.
פ-1977/36 01/09/1959 יצחק בן-צבי – פרוטוקול מהמסיבה בבית הנשיא לכבוד המשורר יעקב כהן בפרוטוקול דברי בן-צבי  רעייתו רחל ינאית  המשורר יצחק שלו והסופרים יהודה בורלא  א. קריב וא. ברוידס.
נ-83/32 01/01/1949 ויצמן חיים – הסוכנות היהודית לארץ ישראל התכתבות בעניני עליה והתישבות בפטיש. התכתבות בעניינים נוספים שנוגעים לסוכנות היהודית. בתיק גם מברקי ברכה מאישים בחו"ל לויצמן על בחירתו לנשיא
ג-12417/5 01/10/1979 התכתבות בין חנה ביתן לבין מכותבים שונים הזמנות לישיבות  תכניות סיורים  דוחות סיורים  הצעות לשמות  בקשות לשינוי שם יישוב  העברת דוח פעילות ועדת השמות הממשלתית נורית כנען מרכזת דוח פעילויות משרד ראש-הממשלה (החומר הגיע בתפזורת) החלפת שם מושב זנוח לעין גנים
נ-57/62 21/09/1948 בן-צבי יצחק – "השומר" התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה יצחק בן צבי בנוגע לארגון השומר: ארכיון השומר  בית הקברות לחללי השומר בכפר גלעדי  חוות השומר  נוסח "יזכור" לשומרים שחובר על ידי בן צבי  מכתב לדורוטי דה- רוטשליד על הקמת בית השומר  נעדרי "השומר"  אזכרות  ספר "השומר"  תזכיר על מפעלי השומר בכפר גלעדי תל-חי  העברת עצמות יחיאל הלפרין ועוד.
נ-92/1 01/04/1964 לינדנבאום א.
נ-100/1 01/06/1969 תן-עמי שמעון
פ-4204/4 01/01/1925 שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת בתיק שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת
נ-57/46 01/03/1957 בן-צבי יצחק – "דבר הפועלת" מכתב של הנשיא על שיבושים בדפוס עתון
ג-5230/22 01/01/1948 מחיר החופש בתיק תכתובת בנוגע להפצת הסרט בישראל מצורפת תמצית עלילת הסרט העוסק בפעולות הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה.
ג-97/1 01/01/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – רישום תביעות חוץ
גל-1814/8 10/05/1961 אישורי ספרים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על אישורי ספרים במשרד החינוך מיכאל איש-שלום וממלא מקומו אברהם בר טורא: הודעות על אישור / אי אישור ספרים כספרי עזר וספרי לימוד לבתי ספר  התכתבויות פנימיות  פרוטוקולים  המלצות על יצרנים של מכשירי עזר  הוועדה לביבליוגרפיה  מינוי מעריכי ספרים ועוד. הושחרו פרטים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
נ-17/66 19/04/1953 בן-צבי יצחק – כפר אחיטוב בתיק תלונת תושבי הכפר על מעשי אלימות עם נשק מצד כנופיית עולי פרס.
ג-5051/45 01/01/1948 הירושימה אהובתי החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות להתיר את הצגת הסרט בצורה מוגבלת
נ-6/13 01/09/1953 בן-צבי יצחק – עבדות בעולם תזכיר  דו"ח  פרסומי של משרד החוץ על ערב הסעודית וסודן  התכתבות בנדון.
נ-17/72 02/10/1952 כפר גלעדי – תל-חי מסמכים מלשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי ובהם התכתבות עם נחום הורביץ על הקמת בית עלמין לאומי במקום.
ג-1866/15 01/01/1948 אגף הייצוא – סחר עם יוגוסלביה כרך א' התכתבות
נ-913/53 01/08/2001 ארוע לקרן ווקסנר למורשת מטרת קרן ווקסנר למורשת הינה לחנך ולהכשיר מנהיגי קהילה יהודים בארה"ב בנושאי: היסטוריה  מחשבת ישראל  מסורת ואתגרים בני זמננו של העם היהודי
גל-48359/11 01/03/1988 לשכת היועץ המשפטי – האפוטרופוס הכללי – העברת נכסים לקניין המדינה הושחרו פרטים הנוגעים לצינעת הפרט.
גל-48359/12 01/12/1991 לשכת היועץ המשפטי – האפוטרופוס הכללי – העברת נכסים לקניין המדינה נמחקו פרטים הפוגעים בצנעת הפרט וכתבי הגנה ותביעה.
ג-5058/37 01/01/1948 החופש בכל מחיר תכתבות בנוגע לאישור הפצה בישראל לסרט. בתיק גם תמצית העלילה
ג-10705/13 01/06/2002 לשכת השר לענייני ירושלים אליהו סוויסה – "מניעת הטרור" – מכתב מאזרח בתיק רק מכתב בנושא מדיטציה ומניעת טרור הושחרו פרטי השולח.
גל-48359/13 01/02/1997 לשכת היועץ המשפטי – האפוטרופוס הכללי – העברת נכסים לקניין המדינה הושחר מסמך משפטי
נ-193/3 04/03/1949 הקמת הממשלה ה-1  התפטרות הממשלה ה-1 והקמת הממשלה ה-2 (10.50) התפטרות הממשלה ה-2 והקמת הממשלה ה-3 התיק – תיק של בית הנשיא. בתיק – תכתובות בין ראש הממשלה דוד בן-גוריון לנשיא חיים וייצמן הנוגעות לניסיונות להרכבת הממשלה הראשונה  בתוך כך  הזמנות נציגי המפלגות אל נשיא המדינה; תיאורי הפגישות עם באי-כוח המפלגות  הלך הרוחות שהיו באותה תקופה ודרישותיהם: מפ"ם  חרות  הפועל המזרחי  מפלגת הפרוגרסיבים; המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י); מפלגת פועלי אגודת ישראל; הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל; אגודת ישראל  רשימת קדמה ועבודה; הציונים הכלליים; רשימת ס"צ – ספרדים ציונים; הצעות המפלגה הקומוניסטית הישראלית לנשיא המדינה על הקמת ממשלה לאור תוצאות הבחירות לכנסת השנייה; בג"צ – ערי ז'בוטינסקי והלל קוק נגד חיים וייצמן נשיא המדינה בבקשה למתן צו על תנאי הדורש מהנשיא להטיל את פקיד הרכבת הממשלה על חברי הכנסת הראשונה ומתן החלטה בנושא; מעמד הנשיא ואחריותו לפי חוקת ויימר ותורת המדינה הגרמנית; דיונים בכנסת השנייה – בחירה בין הגוש הסובייטי לבין הגוש המערבי – אמריקאי; ענייני חינוך ועוד.
נ-19/29 01/06/1960 בן-צבי יצחק – ועדה ישראלית לציון מאה שנים להולדת הנרייטה סאלד דו"חות  חומר לנאום הנשיא  התכתבות.אירועים לזכרה של הנרייטה סאלד
נ-55/32 29/06/1955 בן-צבי יצחק – התפטרות הממשלה ה-5 והקמת הממשלה ה-6 התפטרות הממשלה ה-6 והקמת הממשלה ה-7 התיעצויות  נאומי הנשיא (כולל טיוטות)  קווי יסוד של תוכנית הממשלה  גזרי עתונות. התפטרות הממשלה ה-5 והקמתך הממשלה ה-6
נ-55/39 22/12/1952 בן-צבי יצחק – התפטרות הממשלה ה-3 והקמת הממשלה ה-4. התפטרות הממשלה ה-4 והקמת הממשלה ה-5 התיעצות עם סיעות הכנסת. בתיק גם מכתבי ההתפטרות של בן-גוריון לבן-צבי (מקור)  מכתבי בן-גוריון לישראל רוקח ופרץ ברנשטיין הקמת ממשלה על ידי משה שרת. פגישת הנשיא עם נציגי המפלגות השונות
נ-56/2 01/11/1961 בן-צבי יצחק – פרשת לבון  משבר ממשלתי גזרי עתונות
נ-56/3 01/02/1961 בן-צבי יצחק – פרשת לבון  משבר ממשלתי התכתבות בנדון
ג-4137/6 25/10/1951 חטיבת-מזון – גברת קורנפלד אלקה אישור מכירת וחלוקת מזון.
ג-448/2 05/01/1955 יעוץ משפטי התכתבויות בנושא דו"חות ייצור ושימוש בחומרי גלם מתוקף צו לפיקוח על המזונות  היתרי יבוא ועוד.
גל-49789/11 01/06/2004 יועץ משפטי לממשלה – חלק ד' הודעה על החלטה והחלטת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז בענין אריאל שרון וגלעד שרון ב"פרשת האי היווני" וקרקעות אפל 15.6.04
ג-5226/83 01/01/1948 הקפיצה מעל חומת ברלין
ג-10910/14 01/12/1947 כרוזים בערבית של ה"הגנה" וצה"ל כרוזים בעברית ובערבית לעם המצרי והעיראקי בנוגע לציונות  חיילים ושבויים  התיק כולל גם תצלומים
נ-47/13 01/09/1949 בן-צבי יצחק – התכתבות עם ראשי ממשלות  נציגויות בנושאים שונים: גואטמלה
פ-1910/2 01/01/1936 ס"ט/ י. בן-צבי המאמר "ס"ט" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם" ב-30.4.1936.  המאמר עוסק במשמעות ראשי התיבות זה בקרב יהדות מגורשי ספרד והאנוסים כ"ספרדי טהור"  ואילו בן-צבי טוען שמקור ראשי התיבות הוא בצירוף המילים "סופא טבא".
ג-4160/16 18/09/1952 חטיבת-מזון – תהליכי עבודה הדרכה תזונתית בתיק מכתב תלונה של מנהלת המכון על יחס מזלזל מצד עובדי מפקד התעשייה לעובדי המכון.
נ-247/3 01/01/1973 נשיא המדינה אפרים קציר – לשכת נשיא המדינה תיק לשכת נשיא המדינה  אפרים קציר – הבחירות למועמדות נשיא המדינה  תדפיס משנתון הממשלה על פעילות הנשיא ולשכת הנשיא ועוד.
גל-57953/38 01/11/1985 היתר למתקן חשמלי (גנרטור פרטי) חברת יהלומי גבעתיים רח' כורזין 1 גבעתיים
ג-4144/23 01/01/1950 חטיבת-מזון – שאילתות בכנסת התכתבות על אספקה ועודפי מזון
ג-4532/15 01/01/1957 הלשכה הראשית – הנחת צינור נפט לאילת
גל-48371/2 01/11/1994 לשכת היועץ המשפטי – הסכם שלום עם ירדן הושחרו מסמכים העלולים לפגוע ביחסי החוץ של המדינה
גל-22108/10 01/03/1993 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – דראושה עבד-אל-והב – חבר-כנסת הושחרו מסמכים העוסקים בנושאי צינעת הפרט – פניות בעניינם של אנשים שונים לגבי איחוד משפחות  מעצרים וכו'.
כ-438/53 12/07/1950 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק מגן-דוד אדום – תש"י בתיק חוק מגן דוד אדום  תש"י. חתום בידי נשיא המדינה חיים ויצמן  ראש הממשלה דוד בן גוריון ושר הבריאות חיים משה שפירא.
נ-452/14 04/03/1991 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – Sociedad Hebraica Argentina בתיק מכתב תודה ללשכת הנשיא על טיפול במפגש עם נציגי יהדות ארגנטינה
ג-4605/64 13/11/1951 לשכת השר דב יוסף – חותמות מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה ובהם התכתבות בנוגע לרכישת חותמות עבור המשרד.
ג-6975/1 01/01/1975 לשכת השר בר-לב – התכתבות כללית התכתבות כללית של השר בר-לב  בעניני החרם הערבי  הקמת מפעל ליצור חומרים ארומטיים ועוד. כרך א'
ג-4165/46 01/01/1953 חטיבת-מזון – מכון להדרכה תזונתית בתיק מכיל כרטיסיות בלבד ללא תוכן.
ג-4579/12 08/07/1956 חטיבת התעשיה – קרטלים ומונופלים התיק מכיל התכתבויות   פרוטוקולים ומסמכים בעניין מונופולים וקרטלים בארץ  התייקרות מחירי חומרי ייצור ועוד.
טס-10136/3 01/01/1980 תצלומים – טכסי חילופי שגרירים מצרים וישראל  תצלומים – טכסי חילופי שגרירים מצרים וישראל
טס-10136/6 01/01/1961 תמונות מקוריות ונגטיבים מביקור ראש הממשלה דוד בן גוריון בבורמה בדצמבר 1961 תמונות מקוריות ונגטיבים מביקור ראש הממשלה דוד בן גוריון בבורמה בדצמבר 1961
גל-3787/71 01/01/1948 סרטים – וודסטוק מסמכי אישור הסרט על ידי הצנזורה. קטעי עיתונות על הסרט
גל-58348/1 01/02/1953 משרד ראש הממשלה מסמכי ביקורת
כ-438/2 28/11/1949 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק חותם המדינה – תש"י בתיק חוק חותם המדינה  תש"י  1949. חתום בידי נשיא המדינה חיים ויצמן  ראש הממשלה דוד בן גוריון ושר המשפטים פנחס רוזן.
פ-4206/4 01/01/1935 שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת בתיק שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת
פ-4206/13 01/01/1970 שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת בתיק שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת
פ-4206/14 01/01/1920 שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת בתיק שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת
נ-571/14 18/09/1983 הנשיאים קציר ונבון – תיקי הרכבת הממשלה – הרכבת הממשלה ה- 19 הודעת הנשיא בדבר הטלת התפקיד להרכיב  הממשלה בעקבות התפטרותו של ראש הממשלה מנחם בגין  התייעצויות הנשיא עם הסיעות בכנסת
גל-17019/7 06/01/1965 הסברת נושא ערביי ישראל בצה"ל הסברת נושא ערביי ישראל בצה"ל – בתיק תוכניות השתלמות לקציני צה"ל ובהם רשימות הקורסים וההרצאות
נ-575/1 01/01/1992 הנשיא חיים הרצוג – הרכבת הממשלה ביוני 1992 – ההתיעצויות. התייעצויות להרכבת ממשלה 1992
ג-6124/3 01/12/1971 ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל סיכומי דיונים בנושאים: אגרות רכב "נתיב" – הפעלת קוי תעופה סדירים  אירגון ממשל בסיני  ממצאי האו"ם שפורסומו ב- 1970 על שמירת זכויות האדם בשטחים המוחזקים ע"י ישראל. הושחרו מסמכים העוסקים בצינעת הפרט.
גל-58352/11 01/09/1954 אגודת בתי יתומים מסמכי ביקורת
ג-3901/2 01/01/1960 קטעי עתונות – שילומים מגרמניה
גל-17075/18 01/01/1972 מפ"ם (מפלגת פועלים מאוחדת) דו"ח מידע של המשטרה על פעילות אגודה ערבית המסונפת למפ"ם  קטע מעתון על תמיכת חברי מפ"ם הערבים ברשימת רק"ח ועוד
פ-4205/4 01/01/1924 שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת בתיק שרטוטי תחנות רכבת ותוואי מסילות רכבת
גל-17077/2 01/01/1972 ריגול מכתבים – בתיק גם קטעי עתונות על חשיפת רשת ריגול
גל-18384/7 14/05/1997 סגן השר משה פלד – הועדה לבדיקת מערכת החינוך הבדואית דו"ח מסכם של הועדה לבדיקת מערכת החינוך הבדואית בנגב.
גל-21176/8 23/10/1989 מרכז הסרט – בדרך לעין-חרוד. תיק של משרד הכלכלה והתעשייה. תשלום מענקים עבור הסרט הישראלי: 'בדרך לעין חרוד' מאת הקרן הציבורית לעידוד הסרט הישראלי; דיווח כמות מכירות הכרטיסים לסרט; דין וחשבון שבועי על מספר הצופים בסרט בבית ציוני אמריקה ובקולנוע 'אימפריה' בירושלים.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-60792/5 01/12/1997 צו הריסה מסגד לוד פרדס ש.ניר
גל-45727/13 07/06/1974 התכתבות מנכ"ל – בעיות חיפה תיק של משרד התיירות. בתיק – התכתבויות מלשכת מנכ"ל –  כנס סוחרים רשומים בחיפה; הסרת ההקפאה על מבנים למלונאות בחיפה; החלטה להקים אגודה בשם 'אפתח' – אגודה לקידום תיירות חיפה – עידוד התיירות החוץ והפנים של חיפה;
גל-1639/2 01/01/1961 הנריטה סאלד (זל) התכתבות בעניין הנצחת זכרה של הנרייטה סאלד. פעולות בבתי הספר וקריאת אתרים על שמה. סקירות ומאמרים לזכרה
גל-13970/3 01/02/1978 מרעה סקירות  פרוטוקולים  דו"חות והתכתבות בענין הפעולות למניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות המדינה  פעולות הסיירת הירוקה  הסדרת מרעה לעדרי הבדואים.
ג-1895/16 17/07/1949  היועץ המשפטי למשרד הפנים מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בנוגע להסגרת שמות האנשים שעוזבים את ישראל וחייבים מיסים  לרשויות המקומיות.
רש-1657/13 15/11/1981 מועצה אזורית מטה יהודה מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים לפיתוח אתר הרודיון במועצה אזורית גוש עציון  כגון: תכניות פיתוח  פרוטוקולים מישיבות המשרד בנושא  תקציבים ועוד.
גל-58657/6 01/08/1988 רמת גן גוש: 6158: ח: 134 139 גוש 6145 התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכניות מתאר ברמת גן (רג/ 340  רג/951 ו-רג/ 946)
גל-58673/14 01/11/1995 רמת גן: גוש 6158 התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכניות מתאר ברמת גן (רג/ 340 ו-רג/ 935)
גל-58455/10 01/06/2002 השירות לציבור מסמכי ביקורת
גל-40173/29 01/01/1990 סרטים – הדרך לעין חרוד המועצה לביקורת סרטים ומחזות
ג-1890/24 11/08/1952 תיקי מגדל אשקלון וקרית-טבעון – עירית מגדל אשקלון – ועדת בנין ערים – רשות אשקלון רשות אשקלון-יוזמת המגבית המאוחדת של דרום אפריקה להקמת עיר חדשה באשקלון ההיסטורית  הקמת ועדת בנין ערים לשטח תכנית אשקלון  הקמת מועצה מקומית  פקודת בנין ערים 1936-גבולות שטח תכנון-עיר של מגדל אשקלון. מצורפת מפה.
פ-1908/49 01/01/1937 שרידי הישוב היהודי בחבל אדום/ י. בן-צבי טיוטה בכתב יד של המאמר "שרידי הישוב היהודי בחבל אדום" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה"  כרך ד'  תרצ"ז – 1937.
פ-1908/50 23/01/1924 לבקורינו במערת יהושפט/ י. בן-צבי המאמר "לבקורינו במערת יהושפט" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם כחלק מ"קובץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה"  כרך א' ספר שני  תרפ"ה. כמו כן  בתיק המאמר "החפירות מסביב ליד-אבשלום" אשר פורסם בעיתון "דאר היום" ב-14.3.1924 והיומן בו ביצע בן-צבי את הרישום בעת ביקורו במערת יהושפט.  המאמר עוסק בממצאים הארכיאולוגיים במערת יהושפט  יד אבשלום  קבר בני חזיר וקבר זכריה.
פ-3111/3 14/06/1966 יד יצחק בן-צבי. תוכניות לחינוך והדרכה  תוכניות כנסים  ימי עיון והרצאות  תקנות המוסד  חומר מחקרי ועוד.
גל-17108/12 01/11/1950 הר הצופים סקירה על השיירות להר הצורפים  מכתב של י. הרכבי  קצין מטה לועדת שביתת הנשק  בענין השיירה להר הצופים.
גל-1703/55 01/01/1952 גן ילדים "אחיעזר"  רחוב יפו חיפה גן ילדים בבעלות אחיעזר ולא בית יעקב כולל שמות של ילדי הגן
גל-1843/1 07/03/1957 ילדים מופרעים התכתבות  דוחות וסיכומי דיונים בעניין הוועדה לטיפול בבעיית ילדים מופרעים (קשי הסתגלות) במערכת החינוך  הצעת תוכנית לפיתוח מוסדות לילדים מופרעים לשנים 1964 – 1969  הגדרת המופרעות  הוראות לבתי הספר על משמעת ועונשים  תקנון האיחורים והחיסורים ועוד. (הושחרו שמות תלמידים מטעמי צנעת הפרט).
ג-1900/38 01/12/1950 מעברות – כרכור התיק מכיל מסמכים העוסקים במעברת כרכור: חשבונות הוצאות של המעברה  שירותים מוניציפליים וחשמל  ועוד
גל-1803/5 20/03/1950 נצרת מעוטים התכתבות על החינוך בנצרית
גל-1803/20 24/07/1950 מועצה אזורית גלבוע מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לרישום תלמידים במעברות שונות במועצה אזורית גלבוע.
גל-1706/18 18/10/1951 גן ילדים אמן בית שאן בתיק התכתבויות בנוגע לכיתות גן הממלכתיים והממ"ד בעיר בית שאן
גל-1683/57 03/05/1953 גן ילדים מושב פטיש בתיק התכתבויות בנוגע לרישום ילדים ואישור פתיחת גן במושב פטיש
גל-8013/8 10/12/1975 קרן פולה בן גוריון  יד בן גוריון דיונים בנוגע לציון יום השנה לדוד בן גוריון בישיבה נדונו 3 נושאים: חוק בן גוריון; אחזקת הקבר; יום בן גוריון
גל-1762/2 01/01/1957 סקר על פעולות המסיונים בתיק סקר על פעולות המיסיונים במדינת ישראל  קטעי עיתונות  מספר התלמידים היהודיים בבתי ספר נוצרים  מועדונים הנתמכים ע"י קרן ילדינו ועוד. בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט.
רש-1666/12 29/07/1996 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: שוק נצרת שלב ד'. בתיק תכניות לפיתוח שוק העיר העתיקה בנצרת.
רש-1666/13 01/05/1995 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: שוק נצרת שלב ג'. בתיק תכניות לפיתוח תשתיות תקשורת בשוק העיר העתיקה בנצרת.
רש-1667/3 04/05/1997 מפות פרוייקטים – קרית שמונה: ככר צה"ל. בתיק תכניות לפיתוח פרוייקט הפיסול בכיכר צה"ל בקרית שמונה.
גל-58677/19 07/06/1993 חיפה גוש 10892 תיק של משרד הפנים. בתיק – תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות והחלטות הוועדות. חוק התכנון ובנייה  התשכ"ה – 1965 – אישור תכנית על-ידי הוועדה המחוזית באישור שם הפנים. חיפה – תכניות מתאר; תכנית לעיון שר הפנים לפי חוק התכנון והבנייה. עוד בתיק – תשריט מפה – מרחב תכנון מקומי חיפה.
ג-11080/3 04/06/1998 שפרעם/תמרה – חלק ב' טמרה – חילופי מכתבים בין היועץ למשרדים והעיריה  סקירות ותזכירים  פרוייקטים להקמת תשתיות  פניות ובקשות העיריה והמוסדות  תקנים לבתי ספר  רשימות שונות  נתונים סוציו-אקונומיים ואחרים על העיר  (כולל סיכום ישיבת העיריה)  נייר עבודה בנושא שיקולים למיקום מכללה אקדמית למגזר הערבי בטמרה ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
גל-1814/3 01/01/1961 אישורי ספרים בתי ספר יסודיים כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על אישור ספרים מיכאל איש-שלום בנוגע לאישור ספרי לימוד וספרי עזר לבתי ספר: התכתבויות עם מחברים ועם הוצאות ספרים  סקר ספרי לימוד  ערעורים על החלטות הוועדה  תזכיר בנוגע לאישור ספרי לימוד וספרי עזר  הצעה להקמת מוסד לפרסום ספרי לימוד  הודעות לעיתונות  סיכומי ישיבות ועוד.
ג-4711/14 01/02/1953 תל-אביב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה למעוצות דתיות במשרד הדתות  יהודה לייב ביאלר  בנוגע למועצה הדתית לתל אביב – יפו: הצעת תקציב לשנת הכספים 1953/54 (פברואר 1953)  פרוטוקולים מישיבות בנושא  דו"חות כספיים לפי חודשים  פירוט משכורות עובדי המועצה לפי מחלקות  תשלום לאלמנות רבני המועצה  כיסוי חובות המועצה ע"י משרד הדתות ועוד.
גל-8020/11 01/01/1966 הועדה המרכזת לביצוע הרפורמה אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא הועדה המרכזית לביצוע הרפורמה בחינוך העל יסודי הכוללים: הוראות מינהל ואירגון לחטיבת ביניים  פתיחת  חטיבות ביניים  תוכניות לימודים  מכתבים בעניין הרפורמה  פרטיכל מישיבה עם ארגון המורים העל יסודיים ועוד. השוחר מטעם צנעת הפרט.
פ-1908/37 01/01/1918 ארץ ישראל אלס לנד פאר יודישער קאלאניזאציע/ י. בן-צבי (אבנר) החוברת "ארץ ישראל אלס לנד פאר יודישער קאלאניזאציע" קונטרס באידיש מאת יצחק בן-צבי (אבנר)  מס' 2  תרע"ח-1918. כמו כן  בתיק התכתבות בין יצחק מאור לבין רחל ינאית בן-צבי  אשר במסגרתה הוא שלח לה את החוברת.
ג-3656/2 27/05/1968 פרוטוקול מישיבות מועצה – גבעת-שמואל פרוטוקולים מישיבות מועצת גבעת שמואל 1968-1969 בעניינים מוניציפליים שונים חוקי עזר  תקנות  תשתיות פיקוח ועוד
ג-14290/14 01/01/2006 כללי אתיקה לשופטים תשס"ו
גל-13165/1 12/04/1972 חטיבת ביניים – תשל"ג – כרך א' מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לפתיחת חטיבות הביניים בבתי ספר בעיירות שונות  כגון: תכניות  דוחו"ת על ביצוע הרפורמות ועוד.
גל-13165/2 01/01/1972 מחקר חטיבת הביניים – החוג למדעי החינוך – אוניברסיטת תל אביב – כרך ב' בתיק מבחנים לדוגמה בתנ"ך ובמתמטיקה שהועברו לצורך מחקר על ידי אוניברסיטת תל אביב  מחלקת מדעי החינוך במסגרת "מחקר ההישגים".
גל-13165/3 01/09/1973 חטיבות – ביניים – תשל"ד – מחקרים – סיכומים – נתונים – י' יונאי – כרך ג' בתיקים דו"חות ומחקרים הקשורים ברפורמה בתחום החינוך. בתוך כך: דו"ח ביניים של מורי חטיבת הביניים;  דו"ח ביניים 1: חטיבת הביניים  שלב ראשון: הישגים לימודיים והתארגנות חברתית בכיתה ז'. דוח ביניים על ביצוע הרפורמה של הוועדה המרכזית לביצוע הרפורמה של משרד החינוך והתרבות ועוד.
גל-13165/4 14/12/1972 חטיבות ביניים – תשל"ד – כרך ד' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאי חינוך  תוך דגש לתחום חטיבות הביניים. בכלל זה: חינוך נס ציונה  תוכניות עתידיות ובניית בתי ספר וחטיבות  החינוך ההתיישבותי. החינוך הערבי  הוועדה הארצית לאישור פתיחת חטיבות ביניים; חינוך עמלני  חינוך מיוחד; פרוטוקולים  ישיבות צוות  זיכרון דברים ועוד.
גל-13165/6 10/09/1974 חטיבות-הביניים – א. פלד (כרך ו') מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לחטיבות ביניים  כגון: רשימות החטיבות ביניים בעיירות שונות  פרוטוקול מוועדת הקבע של ועד החינוך  ההכרזה על חטיבות ביניים ועוד.
גל-1732/9 19/03/1960 בית ספר ממלכתי יכון תשתיות  ענייני הוראה  תקנים תקציבים ומכתבים שונים בנושאים שונים ובהם תלונות בבית הספר יכון בנתניה
גל-1788/8 01/02/1965 טלוויזיה חינוכית לימודית הטלוויזיה הלימודית; גיוס מורים; קביעת בתי ספר וכיתות כמועמדים לטלויזיה שידורים ניסיוניים
ג-2645/19 16/08/1959 נתונים כלליים על הרשויות מקומיות – בית-שאן נתונים כלליים של הרשויות המקומיות: נתונים פיזיים  העובדים ברשות המקומית  מספר הרישיונות  אספקת מים.
פ-1908/42 24/06/1930 תגליות בפקיעין/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "תגליות בפקיעין" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם" ב-24.6.1930. המאמר עוסק בתגליות הארכיאולוגיות ביישוב: המנורה בת שבעת הקנים  תבליט הדלת ואשכול הענבים.
ג-789/21 25/10/1949 תכניות ללימוד תנ"ך הצעת תכנית ללימוד התנ"ך בבתי-הספר בזרם הכללי ובזרם העובדים  הערות להצעה; חילופי מכתבים בין אגף החינוך למפקח על בתי-הספר לזרם העובדים ועוד; "שופטים" – חוברת של הערות לימוד לפרשת "שופטים"  הודעות שונות
גל-8079/2 14/01/1970 גמנסיה הגליל עילבון נצרת כרך ב' תעודות בגרות של תלמידים מגימנסיית הגליל הנוצרית בעילבון  התכתבויות בנושא ציוני בגרויות של תלמידים  דו"חות פיקוח על בית הספר ועוד. הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת הפרט.
ג-1972/67 31/07/1957 שרותי דת – לכיש בתיק התכתבות בעניין בקשה לפתיחת מסעדה כשרה בקרית גת.
ג-5234/26 01/01/1949 מחזות – אסתר המלכה מסמכי אישור המחזה
ג-5246/8 01/01/1949 מחזות – נפוליון חי או מת התכתבות בעניין אישור המחסה. קטעי עיתונים ובהם ביקורת על ההצגה בתיאטרון בימות
ג-2628/17 01/01/1964 פרוטוקולים מישיבות המועצה – הוד-השרון ההחלטה על הקמת הוד השרון כמועצה מקומית שמאחדת כמה מושבות
פ-1938/39 01/01/1917 דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד/ י. בן-צבי (אבנר) החוברת "דער פאלעסטינא ארבייטער פאנד (קופת פועלי ארץ ישראל)" מאת יצחק בן-צבי (אבנר)  מס' 3  תרע"ז-1917.
ג-2654/18 04/08/1957 לשכה למחקר מוניציפאלי ע"י משרד הפנים – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים  יצחק שבו  בנוגע להקמת הלשכה למחקר מוניציפלי ופעילותה: יסודות הסטטיסטיקה המוניציפלית  זכרון דברים מישיבות בנושא  ראשי פרקים לתכנית של היחידה למחקר מוניציפאלי (אוקטובר 1958)  תכנית מחקר על עיריית רחובות  מינויים לוועדה המייעצת למחקר מוניציפלי ופרוטוקולים מישיבותיה  הצעת התקציב של הלשכה למחקר מוניציפאלי לשנת 1959/60  הצעה לחלוקת המועצות האזוריות לפי הנתונים 1957/58  שאלון מס' 1- נתונים כספיים של הרשויות המקומיות  שאלון מס' 2- נתונים כלליים של הרשויות המקומיות  תזכיר בענין תקציב פעילות השוואתי מאת אוסקר א. מרני – עיריית ירושלים  תוכן הרצאתו של ד"ר י. שלזינגר על שאלוני הסקר של הרשויות המקומיות (27.8.1959)  תוצאות סקר התקציבים המאושרים לשנת 1959/60 לעומת 1958/59 הכולל פירוט נתונים על ההכנסה וההוצאה של כל רשות מקומית לשנים הנ"ל (ספטמבר 1959).
פ-1884/5 01/01/1926 מכתבים שקיבל לוי אשכול  מכתבים שקיבל לוי אשכול (שקולניק) מאשתו אלישבע קפלן (אשכול)  בני משפחה (בינהם מכתב מבתו הילדה נועה  אשכול  עמודים 18 – 19) בנושאים אישיים וציבוריים.וחברים.
ג-5236/10 01/01/1949 מחזות – הוא הלך בשדות מסמכי אישור המחזה בתאטרון העירוני חיפה
פ-1884/6 01/01/1926 מכתבים אל לוי אשכול  (שקולניק) מאשתו אלישבע (קפלן) אשכול ואחרים מכתבים שקיבלו לוי אשכול (שקולניק) ואשתו אלישבע קפלן אשכול ומאנשים אחרים ומכתבים שקיבלה אלישבע בנושאים אישיים וציבוריים. בעמודים 64 – 65 יש מקבץ תצלומים שנשלח אל אשכול בשנת 1933 משל אנשים בפעילות חקלאית מגוונת (טיפול בפרות  כבשים ותרנגולות  נהיגה בטקטור  קטיף כלשהו ועוד) מהתיישבות חקלאית לא מזוהה (כנראה קיבוץ או מושב עובדים).
ג-3633/3 01/01/1967 פרוטוקולים מישיבות המועצות – גבעתיים פרוטוקולים מישיבות מועצת עירית גבעתיים העוסקים בנושא תקציב  חינוך  ארנונה ועוד.
ג-6124/9 01/02/1973 ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל סיכומי דיונים בנושאים: יחידת פיקוח וביקורת – תפקידים ונהלי עבודה  חברה להסעת תיירים  טרמינל בשדה התעופה הר-סיני  דו"ח הכנסות אגרות רכב  פיתוח מערכת קשר ביהודה ושומרון.
גל-58403/6 01/05/1955 training conference on budget… מסמכי ביקורת
פ-1884/1 01/01/1926 לוי אשכול – מכתבים מכתבים מלוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) בנושאים אישיים וציבוריים  ביניהם בנושא רצח חיים ארלוזורוב.
טס-11306/9 01/01/1958 יד סינגאלובסקי  תל-אביב – אלבום אלבום תמונות – רשת אורט – יד סינגלובסקי; באלבום – ביקורי אישים ומשלחות  בתוך כך  ביקור המשלחת הפרלמנט הצרפתי לחינוך ותרבות ב-8 במארס 1961 – אורט יד סיגאלובסקי; גוף יוצר: תל-אביב – מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי
רש-1665/5 20/07/1997 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: הר הקפיצה. בתיק תכנית לפיתוח אתר אירועים בהר הקפיצה   נצרת
גל-13000/2 10/06/1966 הוועדה המרכזית לביצוע הרפורמה במבנה החינוך היסודי והעל-יסודי בישראל (כרך ב') פרוטוקולים.
א-5001/20 01/08/1979 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים יגאל אלון – פגישות  .14-10 העותק הגלוי
גל-9185/29 18/02/1980 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – תוכנית מדע פופולרי – ילדים אוטיסטים
פ-1899/36 01/07/1948 בית ג'יז – בית גז'ה (להחזרת השמות העבריים ההסטוריים לתקפם)/ י. בן-צבי המאמר "בית ג'יז – בית גז'ה (להחזרת השמות העבריים ההסטוריים לתוקפם)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר ירושלים – עתון פועלי ירושלים" ב-23.7.1948 ובעיתון "העולם – עתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית" ב-29.7.1948. המאמר עוסק בזיהוי הכפר בית ג'יז  עם ישוב קדום בשם גיזו מתקופת המקרא. ממנו באו גבורים לחילות דוד המלך  כפי שנזכר בספר דברי הימים א'  פרק י"א  פסוק ל"ד: "בְּנֵי הָשֵׁם הַגִּזוֹנִי".
גל-14509/5 01/09/1973 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – דו"ח חטיבות הביניים דוח ביניים וסיכום דיונים של הוועדה המרכזית לביצוע הרפורמה
גל-14510/13 01/01/1984 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – הועדה העליונה לאינטגרציה בחינוך סיכומים
גל-48429/13 01/01/1981 גרמנים – סבו התכתבות עם משרד החוץ  יד-ושם  ועם ישראל סבו מנהל בית רוטנברג בנוגע לאירוח קבוצה של ארגון גג של מכונים לחינוך ולהשכלה מגרמניה המערבית
גל-48430/5 01/01/1980 סמים התיק מכיל מאמרים בענייני סמים: קטעי עתונות  שני מאמרים: "הבלוף הגדול של החינוך בנושא הסמים" מאת סיימור האלק ו"המריחואנה כתרופה" מאת סידני כהן  דו"ח על ההשפעות השליליות של הסם על הבריאות מאת מדעני הקרן למחקר בהתמכרות ועוד
ג-5603/6 07/04/1963 לשכת השר זלמן ארן – חינוך נוצרי ופעילות המסיון כרך ב' לשכת השר זלמן ארן – חינוך נוצרי ופעילות המסיון כרך ב'. דו"חות ונתונים על בתי ספר נוצרים. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
גל-18048/1 11/08/1967 ארגון "אחיעזר" הצלת ילדים מהמיסיון בחיפה התכתבות בנושאים גני ילדים של מוסדות אחיעזר  עלות של ילד בגן ילדים
גל-58671/8 01/07/1966 חיפה: גוש 10892 תיק של משרד הפנים. בתיק – תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות והחלטות הוועדה; מפה – שינוי תכנית מפורטת.
גל-58686/9 01/04/1979 ת"א  גוש  7088 חלקה 6 התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכנית בנייה תא /2032 בתל אביב
גל-9403/1 01/01/1977 המנהל לשלטון מקומי – יהודה ושומרון – כללי (כרך א')
רש-1673/11 21/11/1995 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: שיפוץ העיר העתיקה  שוק הירקות  שוק העופות. בתיק התכתבויות ותכניות אדריכליות לפיתוח ושיפוץ שוק העיר העתיקה בנצרתץ
רש-1674/12 01/06/1997 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: המנזה כריסטי. בתיק תכניות אדריכליות לפיתוח המנזה כריסטי  נצרת.
רש-1674/15 02/08/1995 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: שוק נצרת. בתיק תכניות ניקוז לשוק נצרת.
ג-793/43 26/06/1950 מוסיקה בתיק הזמנה למורה למוסיקה לפגישה לקביעת תכנית לימודים למוסיקה בבתי-הספר התיכוניים ( מסמך יחיד )
ג-801/15 01/01/1951 בחינות ( הארכיון – חומר ישן ) תכניות לבחינות שונות לבגרות בבתי-הספר התיכוניים ובחינות לבגרות לאקסטרנים; טבלאות סיכום כללי וסיכום הציונים הממוצאים של תוצאות בחינות הבגרות בבתי-הספר התיכוניים בשנת תשי"א ( לפי בתי-הספר )
גל-9444/9 12/01/1964 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – מודיעין הצעה לתכנון ופיתוח העיר מודיעין  תכנון ופיתוח מכבית-איתור השטח  תחזיות כוח עבודה ומבנה התעסוקה  מוסדות ומפעלי תעשיה  תחבורה. החלטת ועדת השרים לפיזור אוכלוסיה על הקמת עיר באזור מודיעין  דו"ח מסכם והמלצות של הועדה הבין-משרדית לפיתוח אזור מודיעין  פרוטוקולים של אגף תכנון בענין תכנון חבל מודיעין  בקשה להקצאת שטח להרחבת הישוב מבוא מודיעין  פיתוח אזור שעלבים. מצורפות תכניות מתאר למודיעין.
גל-9451/3 12/06/1957 דו"ח השתתפות בוועדות לשכת היועץ הכספי מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בעניין דו"ח השתתפות בוועדות לשכת היועץ הכספי.
גל-60752/7 01/09/1965 תל אביב – נוהל הרשות התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לפעילות עיריית תל אביב-יפו: תקנות בדבר נוהל ישיבות המועצה ונוהל בהם  חוברת פרסי עידוד לעובדי העיריה – נוהל להגשת הצעות שיפורים ולהענקת פרסי ייעול וציונים לשבח (אוגוסט 1966)  תדריך לסדרי בטיחות וגיהות בעיריה  נוהל הדרכה והשתלמות בארץ לעובדי העיריה (ספטמבר 1965)  נוהלי הכתבנות בעיריה (נוסח מתוקן שאושר בוועדה לסדרי עבודה ומגש למועצת הייעול המשותפת) (נובמבר 1966)  כללים לכתבנית בעיריה  ניתוב הדואר  סדרי הטפול בקהל בעיריה  לקט קטעי עתונות שהועברו ע"י סיעת המערך במועצת עירית תל אביב-יפו "המצביע על התפתחויות חמורות ומדאיגות בחיי העיר וניהולה"  אי הקמתה של הוועדה לבטחון שוטף בתל אביב  "הנהלת העיריה – הצגה כושלת" – סקירת סיעת המערך על הנהלת העירייה  בקשה לפסילת הבחירות לרשות המקומית בת"א-יפו עקב זיוף ו/או פגמים בפתקי ההצבעה ע"י תנועת "יוזמה" ועוד.
גל-3564/8 03/04/1949 סטטיסטיקה חקלאית – מפקד החקלאות תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – התכתבויות הנוגעות למפקד החקלאות. כרך א'; מפקד החקלאות התש"י – 1950; הוצאות אש"ל לעובדים במפקד החקלאות; ענייני משאבי אנוש; נתונים על גידולי שדה וגן התש"י – 1949-1950; תקציב מפקד החקלאות – התש"י – בקשה לתוספת תקציבית למטרה זו; טיוטת מפקד החקלאות הכללי;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט (שנת לידה ומס' רישום).
גל-3564/9 13/02/1951 סטטיסטיקה חקלאית – מפקד החקלאות תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – פנייה להנהלת המשקים וכן לאנשים פרטיים שבבעלותם משק חקלאי ברחבי הארץ לאומדן הגידולים ושטחם עבור המפקד  טפסי מפקד החקלאות תש"י – הכולל בתוכו: מספר האנשים העובדים במשק  עבודת חוץ של בעלי המשק ובני משפחתו  הערכת יבולי שדה ודגן; טבלאות נתונים על מפקד החקלאות תש"י – 1950  נתונים על גידולי חורף  חלוקה לפי פריטים; נתוני הגידולים והשטח בדונמים; מפקד המטעים; סיכומים ראשונים של מפקד החקלאות  1950 בסקטור הערבי; התכתבות. כרך ב'; הקצבה כספית לביצוע המפקד החקלאי;
גל-3564/10 25/09/1950 סטטיסטיקה חקלאית – מפקד החקלאות מפקד החקלאות – התכתבות. מפקד החקלאות התש"י – 1950 – הוראות נוספות למשקים קיבוציים; הוראות לפוקדים; טבלת נתונים – מספר העצים לדונם והמרחק בין העצים במטרים; פניות למושבים ולקיבוצים בבקשה למילוי טפסי התעסוקה; פניות לבעלי משקים פרטיים למילוי פרטים; טבלת נתונים על הגידולים החקלאיים; שאלון מפקד החקלאות הכולל בעיקר פרטים על מבנה המשק  מספר בעלי חיים  מידת השימוש בכח אדם ובמכונות (על השאלות הנוגעות לכמויות היבולים  ההכנסות וההוצאות במשק הוחלט לוותר). הודעה לרדיו – מפקד החקלאות התש"י שנערך על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במסגרת המפקד החקלאי הבין-לאומי עומד לקראת סיום;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט (מספרי ת.ז. ושנת לידה).
גל-3564/11 27/05/1952 סטטיסטיקה חקלאית – מפקד החקלאות תיק של משרד ראש הממשלה –  בתיק  התכתבות. כרך ב'; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  – הכנת מפקד החקלאות ב-1960 הכוללת בתוכה נושאים כמו: אוכלוסייה (דמוגרפיה) ותעסוקה  משק המים  בעלי חיים  מכונות חקלאיות  תשומות ועוד. רקע לעריכת מפקד החקלאות ומטרות משרד החקלאות; פרטיכל ישיבת הוועדה לתכנון מפקד החקלאות; תקציב מפקד החקלאות; תיאור מפקד  החקלאות מ-1950 (באנגלית); נתונים על הייצור החקלאי וערכו בין השנים 1952-1953; פירוט הפעולות בהזמנות מפקד חקלאי ערבי ויהודי – יולי 1952;
גל-17916/9 01/09/1966 הוראת השואה בבתי-ספר יסודיים. בתיק התכתבויות בנוגע להוראת נושא השואה בבתי ספר יסודיים
גל-18056/19 11/05/1972 קשרי תרבות עם יוגוסלביה. התאחדות העולמית של הסטודנטים היהודיים
גל-18024/8 01/10/1976 הגיל הרך התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך  בנוגע לחינוך בגיל הרך: חוות דעת מלשכתה של המפקחת על החטיבות הצעירות  דינה פייטלסון  "החטיבות הצעירות – ניסוי חינוכי ולקחיו" (פברואר 1977)  החטיבה הצעירה – מושג מנותק מן החוויה (מארס 1976)  חוזרי מינהל החינוך בנושא למפקחים  הנחיות הוועדה המלווה את ניסוי החטיבות הצעירות  חוזר מנכ"ל לט/4  נתונים על תכנית תל"ם (תכנית בלשון מקיפה)  שאלון פרוייקט החטיבות הצעירות  הקמת המועצה הציבורית לקידום החינוך בגיל הרך  דו"ח ממצאים על פרוייקט "העשרה" (ספטמבר 1981) והתייחסות אליו  קווי תכנון לשנת התשמ"ד  תכנית לעבודה משולבת  רב מקצועית בין רשויות הבריאות  חינוך  פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית לגבי ילדים בשנותיהם הראשונות (אפריל 1983)  הכשרה בניהול ופיתוח תכניות חינוכיות לילדים בגיל הרך והוריהם – תכנית להכשרת מנהלים וסגל בכיר למרכזים קהילתיים ועוד.
גל-58641/13 27/03/1989 הרצליה גוש 6666 ח 324  254 בתיק תוכניות בניין ערים (תב"ע) – צומת כפר שמריהו.
גל-3571/10 15/04/1959 סטטיסטיקה חקלאית – מפקד החקלאות  התכתבות. תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – נתונים על סטטיסטיקה חקלאית – דיונים והתכתבויות בנושא; מפקד החקלאות הכוללים נושאים שאין לגביהם ידיעות או ידיעות חלקיות בלבד – מסקנות והמלצות; טיוטת תזכיר למשרד החקלאות על הצורך לערוך מפקד חקלאי; מפקד החקלאות לשנת תש"י – 1950 – מטרות המפקד  ארכון המפקד וביצועו  בעיות לדיון  סוגי גידולים ובעלי חיים; נתונים סטטיסטיים; פרטים על מפקד החקלאות בארצות-הברית; דיונים בנוגע לניצול האדמה  גידולים לסוגיהם לפי השטח שנזרע  נקצר או הניב; מפקד האוכלוסין והדיור לשנת 1960 לשירות מפקד החקלאות והעולמי לשנת 1960; תעסוקה בחקלאות.
גל-3571/11 11/03/1962 סטטיסטיקה חקלאית – מפקד החקלאות  התכתבות. תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – סטטיסטיקה חקלאית  תהליך העבודה ביישוב – טבלאות נתונים – רשימת המשקים; יומן פוקד; מפקד החקלאות – תהליכי פקידה במושבים מבוססים  במושבים בטיפול הסוכנות (לא מבוססים)  מושבות ופרטיים  כפרים לא יהודים; הכנת רשימת המשקים; המבנה הארגוני של מפקד החקלאות; בעיות בביצוע עבודת שדה של מפקדי החקלאות; מפקד חקלאות – ניסוי במושבים מבוססים; דיון במבנה השאלון – סיכום ישיבה  והערות לתיקון; קורס במפקד חקלאות; מקום המשק החקלאי – מיון גיאוגרפי של נתוני המפקד; ביצוע מפקד החקלאות; הצעת תקציב למפקד החקלאות בישראל; סודיות סטטיסטית במפקד החקלאות; דרך התנהלות המפקד – צורת השאלונים; רשימות יצרנים במושבות; שאלונים לדוגמא; סיכום ישיבה – הצעה להקמת מסגרת למפקד חקלאות; דיון בתזכיר על מסגרת האוכלוסייה; סטטיסטיקה חקלאית של יישובי הסוכנות; סיכום ישיבה ועדת מפקד החקלאות ודו"ח הוועדה הבין-משרדית לבדיקת הצורך במפקד חקלאות – דיונים בנושא; מסקנות והמלצות; הצעת תכנית מפקד החקלאות 1970 – הצעה לדיון;
גל-44873/9 14/10/1956 הנהלת הרשות – אוצרות עתיקות המדינה – כללי התכתבויות בנושא הצגת עתיקות במוזיאונים  בקשות לרכישת עתיקות  עתיקות שהוענקו במתנה לליידי בירד ג'ונסון  אשת נשיא ארה"ב ולמוזיאונים יהודיים בחו"ל ועוד.
ג-12651/1 01/09/1979 שימוש ועיון בחומר ארכיוני – מוזיאון העיר ירושלים התכתבות בין מוזיאון העיר ירושלים לבין ארכיון (גנזך) המדינה.
רש-1670/6 20/08/1995 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: שיקום שוק שלב ג'  ד'. בתיק תכניות לפיתוח השוק בעיר העתיקה בנצרת.
רש-1673/13 23/12/1997 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: כיכר העיר נצרת. בתיק תכניות לפיתוח נוף בכיכר העיר נצרת.
גל-18629/6 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – שרתים ומזכירים בבית-הספר. התכתבות בנושא תנאי העסקתם של שרתים ועובדים אחרים בבתי הספר.
גל-18629/7 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – הסעות תלמידים. התכתבות בנושא הסעות תלמידים  במערכת החינוך.
גל-18629/8 01/03/1985 מדיניות מערכת החינוך – הסעות תלמידים. התכתבות בנושא הסעות תלמידים  במערכת החינוך. בתיק תדפיס מתוך "בטחון סוציאלי" – הסעת תלמידים (Busing) כמכשיר לדסגרגציה של מוסדות חינוך בארה"ב ובישראל  מאת אליעזר שמואלי  מארס 1975
גל-18629/9 01/03/1986 מדיניות מערכת החינוך – הסעות תלמידים. התכתבות בנושא הסעות תלמידים  במערכת החינוך. בתיק 2 חוברות: משק לשעת חרום (מל"ח): תכנון  ארגון ותפעול ברשות המקומית – היסעים  הוצא ע"י הרשות הארצית להיסעים בשע"ח ומטה מל"ח ארצי  ינואר 1987; חוזר מיוחד ב' (התשמ"ז) – הסעות תלמידים ועובדי הוראה  ספטמבר 1986
גל-18629/10 01/04/1987 מדיניות מערכת החינוך – הסעות תלמידים. התכתבות בנושא הסעות תלמידים  במערכת החינוך.
גל-18629/11 01/01/1988 מדיניות מערכת החינוך – הסעות תלמידים. התכתבות בנושא הסעות תלמידים  במערכת החינוך. בתיק החוברת חוזר מיוחד א' (התשמ"ט) הסעות תלמידים ועובדי הוראה  משרד החינוך: חוזר המנהל הכללי  אוגוסט 1988
גל-18629/12 01/01/1989 מדיניות מערכת החינוך – הסעות תלמידים. התכתבות בנושא הסעות תלמידים  במערכת החינוך.
גל-18630/1 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – מכס ומס מותרות. התכתבות בנושא בקשות לפטור ממכס ומס מותרות לציוד ואחרים המיובאים לארץ ע"י מוסדות שונים. בתיק כתבי אמונה – הסכם בעניין יבוא חומר חינוכי  מדעי ותרבותי  22 בנובמבר 1950;  Agreement on the Importation of Educational  Scientific and Cultural Materials  adopted by the General conference at its fifth session  Florence  17 June 1950
גל-18630/2 01/01/1987 מדיניות מערכת החינוך – מכס ומס מותרות. התכתבות בנושא בקשות לפטור ממכס ומס מותרות לציוד ואחרים המיובאים לארץ ע"י מוסדות שונים.
גל-18630/3 01/12/1983 מדיניות מערכת החינוך – רשיונות יבוא ויצוא. התכתבות בנושא.
גל-17992/4 12/09/1976 הועדה הציבורית לבדיקת הרפורמה. רשימת חברי הועדה הציבורית לבדיקת הרפורמה במערכת החינוך; חומרי רקע ששימשו את הועדה בעבודתה: הוראות תקן בחטיבות הביניים של משרד החינוך; הערות לדו"ח "ההרכב החברתי-תרבותי של חטיבות הביניים תשל"ז"; מאמר על גורמים אישיים וקבוצתיים בשינוי עמדותיהם הבין-עדתיות של תלמידים בחינוך העל יסודי; מדדים לאפיון החברתי של בית הספר ושיטה להקצאת תקציב טיפוח בין בתי"ס; תכניות לימודים; מאמרים וסקירות נוספים; רשימת חטיבות ביניים ועוד.
ג-6450/1 01/01/1975 לשכת השר אהרון ידלין – ועדות שרים – החלטות ממשלה
ג-6450/2 01/01/1975 לשכת השר אהרון ידלין – ועדות שרים – החלטות ממשלה
גל-18632/4 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – תביעות להלנות שכר. התכתבות בנושא תלונות להלנת שכר במשרד החינוך  תיקוני ציונים לתלמידים  תביעות נגד משרד החינוך בנושא ועוד.
גל-18632/5 01/10/1984 מדיניות מערכת החינוך – תביעות להלנות שכר. התכתבות בנושא תלונות להלנת שכר במשרד החינוך  תיקוני ציונים לתלמידים  תביעות נגד משרד החינוך בנושא ועוד.
גל-18632/6 01/01/1985 מדיניות מערכת החינוך – תביעות להלנות שכר. התכתבות בנושא תלונות להלנת שכר במשרד החינוך  תיקוני ציונים לתלמידים  תביעות נגד משרד החינוך בנושא. בתיק חוברת משרד החינוך והתרבות – גזברות יחידת משכורות: פיתוח מדדי איכות ומערכות בקרה. המכון לפריון העבודה והייצור  דוח מספר 233-02  מרס 1985.
גל-18632/7 01/11/1985 מדיניות מערכת החינוך – תביעות להלנות שכר.
גל-18632/8 01/01/1987 מדיניות מערכת החינוך – תביעות להלנות שכר. התכתבות בנושא תלונות להלנת שכר במשרד החינוך  תביעות נגד משרד החינוך בנושא ועוד.
גל-18634/1 01/02/1983 מדיניות מערכת החינוך – אוטונומיה במוסדות חינוך. התכתבות בנושא אוטונומיה במוסדות חינוך – ניהול מוסדות חינוך אוטונומיים.
פ-3121/3 01/01/1973 יד יצחק בן-צבי – מחקרים  עיתונות קטעי עיתונות ובהם כתבות אודות סר לורנס אוליפנט ובנושא הישוב היהודי בארץ ישראל.
מ-1293/1 21/11/1947 Release on Bail שחרורים בערבות
מ-1293/2 10/07/1944 Fire Report דוחות על דליקות
מ-1293/4 01/09/1945 Absconded Offenders עבריינים נמלטים
מ-1293/5 01/01/1940 Destruction of Files ביעור תיקים
מ-1293/6 01/01/1940  משטרת תל אביב Thefts – General גניבות – כללי משטרת תל אביב בתקופת המנדט
מ-1293/8 01/01/1940 Complaints – General תלונות – כללי
גל-18001/4 18/03/1974 האקדמיה ליוגה רוחנית-כתות בישראל. השפעת הכתות בישראל-פעילות האגודה "האקדמיה ליוגה רוחנית" (הגורו מהראג'י) והתפשטות השפעת הכתות המזרחיות בישראל (קרישנה)  תלונות הורים למשרד החינוך בנושא  שאילתא בכנסת בנושא הכתות המיסטיות בישראל  מינוי ועדה בין משרדית לחקר כתות וארגונים בראשות סגנית שר החינוך תעסה-גלזר (בתיק התייחסות לאגודת האימן ולסיינטולוגיה). הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. הושחרה הרצאה מטעמי זכויות יוצרים. בנוגע לקטעי עיתונות וחומר פרסומי בתיק-ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
גל-18208/1 09/08/1976 בית-ספר ממלכתי עמק-חפר – יכון. איחוד בית ספר יכון וכפר ויתקין התכתבויות עם משרד החינוך והתרבות רכישת ציוד לבית הספר
גל-18208/3 01/03/1967 בית-ספר ממלכתי עמק-חפר – יכון. דוחות מלאי וציוד בבית הספר יכון. רשימות תלמידים. מיפוי כיתות  דוחות ביקורת ופיקוח על ההוראה ועל המורים הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
גל-12485/36 28/03/1974 פעילות תרבות תורנית מסמכים ממשרד הדתות ובהם התכתבות בנוגע לפעילויות תרבות תורניות.
ג-6799/2 16/04/1972 לשכת המנכ"ל אלעד פלד – ועדה מרכזית לביצוע הרפורמה סיכומי דיונים והתכתבויות בנושא הרפורמה במבנה מערכת החינוך העל יסודית; דו"חות הועדה המרכזית לביצוע הרפורמה ועיסוק בדו"ח מבקר המדינה על ביצוע הרפורמה.
ג-9519/36 01/03/1959 ארגון ארצי של אסירי הנאצים לשעבר  סניף מחוז תל-אביב  רחוב לוינסקי 69 תל-אביב. התיק מכיל התכתבויות בין גנזך המדינה  ארכיון יד ושם וארגון אסירי הנאצים לשעבר בעניין רישומו של החומר הארכיוני שבידי הארגון
גל-441/16 24/06/1937 כתבי הסמכה לדיינים – הרב חרל"פ חיים זבולון רבנות ראשון לציון-אישור מינויו של הרב זבולון חיים חרל"פ כרב המושבה ראשון לציון  קובלנה כנגד הרב בגין עריכת נישואי בוסר והחלטת מועצת הרבנות הראשית (פסק הדין). מצורף קטע עיתונות המתייחס למקרה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-7071/10 16/12/1974 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – הפלשים בתיק סיכום ישיבה בנושא הפלשים  חוות-דעת הרב הראשי לישראל שלמה גורן על מעמדם ההלכתי של הפלשים  התכתבות בנושא קליטתם.
גל-7133/1 03/11/1972 לשכת השר והמנכ"ל – עניני רבנים  רבנות ראשית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות שרי הדתות ומנכ"לי המשרד בנוגע לרבנים ולרבנות הראשית: סיכומי ישיבות משותפות של שר הדתות והרבנים הראשיים  בתי דין רבניים  כשרות  סת"ם  ישיבות מועצת הרבנות הראשית  מינוי דיינים  מינוי רושמי נישואין  חלוקת סמכויות בין משרד הדתות והרבנות הראשית  תאור התפקידים של מנהלי המחלקות ברבנות הראשית לישראל  כפילות תפקיד של רבנים אשכנזים וספרדים  דירות שרד לרבנים הראשיים  גיור  הפלה והפסקת הריון  בחירות למועצת הרבנות הראשית  רבנים ראשיים לירושלים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2049.
ג-2737/3 01/03/1959 אגף התכנון – הועדה המתמדת לעניני מקרקעין פרוטוקולים מישיבות הועדה המתמדת לענייני מקרקעין בנושא הפקעת קרקעות לצרכי ציבור והקצאת קרקעות.
גל-7137/3 01/12/1976 לשכת השר והמנכ"ל – מוסדות תורניים  מכוני הדרכה רוחניים בקשת מענקים ממנכ"ל משרד הדתות ומהאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לטובת בתי כנסת  מוסדות חינוך תורניים  בתי עלמין  מקוואות ועוד: מרכז רוחני לתורה וחסד אהל אבהרם אלימלך" "אגדות בית הכנסת בכבעת המבתר  ירושלים"  "אמנה" אולפנית בני עקיבא תורני תיכון לבנות. בנוסף  בקשת מענק עבור "הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי"  בקשות שונות להוצאת ספרי דת ובקשת מענק עבור מחקר על מקומו של בית המקדש בהר הבית. הושחרו פרטים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-7138/1 07/11/1978 לשכת השר והמנכ"ל – המפד"ל בכנסת הפועל המזרחי הזמנות ופרוטוקולים מישיבות סיעה ומזכירות  תכניות עבודה  סקירות על ביקורים בקהילות יהודיות בחו"ל  פניות של פעילים לחברי הכנסת ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
גל-7138/3 23/04/1975 לשכת השר – תיק אישי לשר וביקורי השר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שרי הדתות  יצחק רפאל ואהרן אבוחצירא  בנוגע לנושאים: ביקוריו ברשויות מקומיות שונות ומימון מוסדות דת בהן  שיפוץ המקווה בשכונת רמת ויזניץ' בחיפה  זכרון דברים מישיבות שערך  פיתוח מקומות עלייה לרגל כגון קבר הרשב"י  מערת חוני המעגל  מקווה האר"י  הקצאת ספרי תורה  הזמנות לביקורים בישיבות ומוסדות דת שונים  סקירה כללית על מועצה מקומית מעלות תרשיחא (טבת תשל"ח)  ברכות להולדת בנו של השר אבוחצירא  התכתבות עם ז'אק סוסטל (Jacques Soustelle) בנוגע לייבוא תשמישי קדושה לבתי כנסת בישראל  דו"ח על פעילות הארגון העולמי של יהודים יוצאי ארצות ערב בשנה האחרונה (אוגוסט 1977)  פרטיכל מישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה רמלה (31.7.1977)  תשלום חשבונות הטלפון של השר  כיסוי הוצאות אירוח  זכויות שרים (מהדורה רביעית – יוני 1977) ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט. בעמ' 646 הושחר מסמך מטעמים ביטחוניים שטרם פגה תקופת החיסיון שלו.
גל-15794/3 01/04/1957 מועצת הרבנות הראשית – נישואי תערובת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הכללי של הרבנות הראשית לישראל  אלימליך ירחמיאל וולגלרנטר (איתמר)  בנוגע לנישואי תערובת: "מחקרים בנישואי התערובת היהודיים בארצות הברית" (השנתון היהודי האמריקני  כרך 64 – 1966)  חוזר שנשלח לרבני רשויות מקומיות בבקשה לערוך רשימה שמית מדויקת מכל הנשואים לנשים נוכריות הנמצאים בעירם וידועים להם  תשובות הרבנים לבקשת הרבנות  דו"ח פעולות בקשר לנשים נוכריות (דצמבר 1957)  קטעי עתונות בנושא  פרוטוקול מישיבה בענין נישואי נשים נכריות וילדיהם  מכתבו של ב"כ הפטריארך הלטיני בישראל בעניין גיור נשים נוצריות ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-8564/8 08/01/1957 פניות אישיות בעניני אישות – אותיות ח'-נ'. בתיק התכתבויות ואישורים בנושאי דת – בקשות לתמיכה בנזקקים  פטור נשים משירות צבאי  נישואין וגירושין ועוד.
גל-8564/11 01/08/1957 פניות אישיות בעניני אישות – אותיות י'-ע'. התכתבויות עם הרבנות הראשית בנושאי אישות  נישואין וגירושין ובעיות סעד הושחרו פרטים מזהים  בשל צנעת הפרט
גל-8564/13 01/10/1959 פניות אישיות בעניני אישות – אותיות א'-ח' ממזרות  גיור  נישואיו גירושין הלכה ועוד התכתבות בנדון ואישורים.
גל-453/4 01/01/1952 בשר חזיר אוסף מסמכים של הרבנות הראשית בנושא בשר חזיר הכוללים: חוק נגד גידול ומכירת חזירים   קטעי עיתונאות  דיריי חזירים  מכירת בשר חזיר בצרכניות ועוד.
גל-966/26 23/10/1957 כיתות המשק עמק בית שאן – שדה נחום התכתבות בנוגע לשכר לימוד מודרג.
גל-971/19 28/09/1961 ישיבת צפת צפת בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר התיכון ליד ישיבת צפת – בחינות הסקר  כרטיסי תלמידים  תשלומי שכר לימוד ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט
גל-1014/2 10/05/1959 בית ספר תיכון דתי בית שאן התכתבות בנוגע להקמת בית הספר התיכון עירוני דתי בבית שאן.
גל-12277/16 01/07/1970 פיצויים מגרמניה התיק מכיל מסמכים העוסקים בבירורים שערכו משרדים בגרמניה אצל משרד הדתות לגבי בקשות פיצויים  חוזרים למשפטנים העוסקים בענייני פיצויים ועוד בתיק בוצעו השחרות מטעמי צנעת הפרט
פ-797/15 01/01/1976 בקשות  הצעות והבעות דעה מכתבי בקשה בפתרון בעיות אישיות  הבעת דעה על פועלה של מפלגת העבודה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
פ-798/1 10/08/1974 בקשות והצעות מכתבי בקשה  הצעה והבעת דעה בנושאים שונים כגון: חינוך  המצב המדיני  סיוע לפצועי צה"ל ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
פ-798/2 04/07/1974 בקשות והצעות תיק פניות ציבור אל גולדה מאיר: מכתבי בקשה  הצעה והבעת דעה בנושאים שונים כגון: קביעת פגישה עם גולדה מאיר  קסדות לחיילים  הבעות דעה בנושאים פוליטיים  בקשות לעזרה כספית  ענייני מחלות  עזרה במציאת עבודה  וענייני פרט ועוד.  בתיק ישנן השחרות בשל צנעת הפרט והגנת הפרטיות
גל-44873/14 05/10/1951 הנהלת הרשות – אוצרות עתיקות המדינה – חליפין עם חו"ל התכתבויות בנושא החלפת מוצגים ארכיאולוגיים עם מוזיאון הותיקן ומוזיאונים בטורקיה ומדינות נוספות  ובין אוניברסיטת תל אביב לאוניברסיטת איסטנבול  תצלומים של מוצגים ארכיאולוגיים. הושחרו תצלומים המוגים בזכויות יוצרים. ניתן לראות אותם באולם הקריאה.
פ-1907/52 01/04/1943 זוטות – תקוני גאולה במקומות הקדושים/ י. בן-צבי המאמר "זוטות – תקוני גאולה במקומות הקדושים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ציון"  חוברת ג' כרך ח'  תש"ג. המאמר עוסק ברבי יעקב נג'ארה ממקורבי שבתאי צבי.
פ-1907/53 01/01/1950 ההבדל בין המוסלמים והבלתי מוסלמים/ י. בן צבי רשימות עזר של יצחק בן-צבי על ההבדל בין המוסלמים והבלתי מוסלמים.
ג-3558/21 01/01/1965 מחלקה נוצרית – אגף עדות – מיסיון
גל-51257/16 01/07/1975 תאטרון הקאמרי זכרון דברים בין הנהלת הקאמרי ושחקניו בענייני מנהלה
ג-9594/7 20/02/1995 יועצת אורנה אנג'ל- מכתבי תודה- דוד כהן מכתבי תודה לחבר מועצת עיריית תל אביב דוד כהן ומכתב מאהוד ברק לדוד כהן. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל בעיון עד שנת 2068.
גל-6265/1 21/12/1948 מועצות דתיות – ארגון מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים לארגון המועצות הדתיות  כגון: פקודת העדות הדתיות תקנות כנסת ישראל  סיכום דיון הועדה שנבחרה בכנס רבנים ועסקנים של המזרחי העולמי  התכתבות בדבר ביטול הועד הקהילה העברית בירושלים והעברת הסמכויות למשרד  הצעות פתרון לשאלות המתעוררות עם ביטולן של תקנות כנסת ישראל ועוד.
גל-6265/2 27/07/1948 מועצות דתיות – ארגון מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים לארגון המועצות הדתיות  כגון: הצעות פקודת המועצות הדתיות יהודיות 1948  הצעות לפתרון השאלות הנובעות מביטול תקנות כנסת ישראל  חוזר על הקמת לשכות הרבנות ע"י המועצות הדתיות וכו' ( כולל תקנות כנסת ישראל 1926 ).
גל-6265/3 20/05/1949 מועצות דתיות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות  יהודה לייב ביאלר  בנוגע לחקיקה בנושא מועצות דתיות: מסמכי היועץ המשפטי של משרד הדתות  יששכר דב בר  הטלת חובה על הרשויות המקומיות לקיים את השירותים הדתיים  תקנות שעת חירום (מועצות דתיות יהודיות)  תפקידן של המועצות הדתיות במדינת ישראל  הצעת תקציב של המועצות הדתיות לששה חודשים (אפריל 1949 – ספטמבר 1949)  הצעת חוק לסידור חברת קדישא בארץ  חוות דעת משפטיות מגורמים שונים על ניסוח חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים תש"ט-1949 וחוק המועצות הדתיות היהודיות  תש"ט-1949  פרוטוקולים מישיבות בנושא  הוראות זמניות פנימיות לניהול המועצה הדתית  השתתפות הממשלה בתקציבי השירותים הדתיים  תזכיר – הכנסות משירותים דתיים והשתתפות הממשלה בתקציבי השירותים הדתיים (פברואר 1950)  הצעה – חוק המועצות הדתיות היהודיות  תשי"א-1950  תקנות בדבר הגשת הצעות תקציבים ואישורן ועוד.
גל-8575/4 02/04/1964 משולחנו של המזכיר הראשי – העתקי המכתבים היוצאים בענינים שונים. התכתבויות של מזכירות הרבנות הראשית בעניינים שונים-התכתבות עם רבני קהילות בחוץ לארץ: אישורי מילה  גיור  אימוץ  תשובות לשאלות הלכתיות ועוד. ברכות לנישואין  בחינות לדיינות ומינוי רבנים ודיינים בארץ  בדיקת שוחטים  בחינת מוהלים  עידוד תמיכה במוסדות תורניים  החלטות של מועצת הרבנות הראשית ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-14909/2 20/03/1949 עולי תימן תיק של המשרד לענייני דתות; התכתבות בענייני אולפן לרבני תימן  בקשות לקורסים  תמיכה ללומדי האולפן  הקמת מוסד תורני  ישיבת צעירים מבני עולי תימן; קורסי השתלמות למועמדים לרבנות; תכנית לימודים לאולפן לרבנים ביישובי העולים; אולפן לרבנים לעדות המזרח; בקשות לסיוע כספי  סעד למשפחות רבני תימן  תלמידי האולפן; אולפן לרבנים – תקנון האגודה; תמיכות וסיוע כספי למשתתפי האולפן לרבני תימן; עוד בתיק – קטעים מעיתון 'מסלול' – שבועון לעולי תימן והמזרח; בתיק הושחר חומר עקב צנעת הפרט. החומר מוגבל לעיון עד שנת 2024.
ג-10406/10 01/12/1985 חוק ניירות ערך טיוטות שונות של הצעות חוק ניירות ערך (תיקונים מס' 8 ו-9) בתוספת נספחים והסתייגויות בכנסת  הערות של משרד המשפטים לתיקון מס' 8  פרוטוקול הצבעה בקריאה ראשונה של החוק  חוברת הנחיות של הבורסה לניירות ערך שהוכנה עפ"י הוראות המעבר של תיקון מס' 9 לחוק  התכתבות בין הנהלת הבורסה  משרדי האוצר והמשפטים בנוגע לניסוח התיקונים לחוק ולהערכות של הבורסה בעקבות ישומם ועוד.
גל-51095/68 01/01/1959 התיאטרון הקאמרי הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לארגון הקאמרי. נוגע להסכמי שכר ותנאים כלליים
פ-1907/56 01/12/1952 הכפרים הדרוזים בישראל/ יצחק בן-צבי  שני עותקים של החוברת "הכפרים הדרוזים בישראל" מאת יצחק בן-צבי. תרגום ומבוא מאת כמאל נג'יב אלקאסם.
גל-13860/30 29/01/1975 התישבות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הדתות  יצחק רפאל  במסגרת חברותו בועדת השרים להתיישבות: הקמת יישובים ברמת הגולן  יהודה ושומרון  בקעת הירדן  תזכיר מאת גרעין "מערב השומרון" (כיום אלקנה) (יוני 1975)  יוזמה להקמת הישוב אפרת  התיישבות גרעין של התנועה להפצת תורה ביישוב עצמון-שגב  גוש שגב – פרוגרמה לתכנון הישובים (דצמבר 1975)  תוכנית אב אזורית לגוש כפרי תעשייה באזור שגב – יודפת (אוקטובר 1975)  תוכנית פעולה לפיתוח גוש שגב (ספטמבר 1975 – מארס 1976)  הצעה לפרוגרמה לשגב ד' – תל"ת  הצעת גרעין "עיר עולים בשומרון"  בקשות ועד מעלה אדומים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
רש-1678/12 01/10/1996 מפות פרוייקטים – אבו גוש: מרכז הכפר. בתיק התכתבות ותכניות אדריכליות למרכז הכפר – אבו גוש.
פ-1931/8 14/05/1924 צעדים מעשיים/ י. בן-צבי המאמר "צעדים מעשיים" בכתב ידו של יצחק בן-צבי  העוסק בתביעות לתחוקת עבודהממשלתית לקביעת יום עבודה מקסימלי בן 8 שעות.
גל-6368/9 09/11/1962 כפר עבודה פוריה א'  ב' דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  התכתבות  עירוב שבת  עזרה בתשמישי קדושה  שחיטה  שיעורי תורה לילדים  דו"ח של הכנסות והוצאות לשירותים דתיים עוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-6386/6 01/01/1951 שירותי דת בישובים וישובי עולים- הרב שאול כהן – אחיהוד פרוטוקולים  התכתבות ודיווחים על שירותי דת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות  דוחות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – מושב אחיהוד בתיק הושחרו ענייני צנעת הפרט
פ-1930/30 07/01/1921 למחרת ההתאחדות/ י. בן-צבי  המאמר "למחרת ההתאחדות" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם  ב"קונטרס" ס"ג  כרך ג'. המאמר עוסק באיחוד שהביא להקמת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ובהגרת תפקידיה.
גל-6316/10 26/08/1957 הר-ציון – האגודה תיק של המשרד לענייני דתות. בתיק – תקנון  תכניות  מאמרים  נאומים  רשימות  קטעי- עתונות; התכתבות; סקירה של ד"ר ש.ז. כהנא בעת מסירת אבני הר ציון ב-1952 במטרה להפוך המקום לקדוש וכמקור של מבקרים מהארץ ומחוצה לה; מסירת אבני הר ציון למשלחות ובתי כנסת בחוץ לארץ – בעת מסירת האבנים מסר ש.ז. כהנא  מנכ"ל משרד הדתות והממונה על הר ציון  לקשר את בתי הכנסת שבתפוצות לבתי הכסת שבארץ;
גל-14929/9 23/07/1965 פגישות  התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הדתות  זרח ורהפטיג  בנוגע לקיום פגישות עם השר: בקשות לקביעת פגישות מצד רבנים  ארגונים  מוסדות דת  רבני רשויות מקומיות  חבר המועצות הדתיות בישראל  ראשי מועצות דתיות  נציגי בתי כנסת  פנייה מאברהם סצוזו קוצוג'י ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-6368/1 12/09/1955 מושב אחיהוד אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור והתכתבות  בתיק הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
גל-1622/1 01/01/1952 מחנה עולים ו' בראש העין רשימות עולים במחנה ראש העין זרמים בחינוך. מכתבי פרט הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
פ-909/13 22/10/1964 עסק הביש תזכירים  דו"חות וגזרי עיתונות בנוגע לחקירת "הפרשה"
פ-1911/16 01/01/1960 דער לעצטער מאהיקאנער/ יצחק בן-צבי המאמר "דער לעצטער מאהיקאנער" (המוהיקני האחרון) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "היימיש"  תמוז-אלול תש"כ. המאמר עוסק ביהודי האחרון מחיבר.
גל-14926/9 01/08/1968 יחסי ציבור – כרך ג' התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת דובר משרד הדתות משה עקיבא דרוק בנוגע לנושאים: הודעות ותגובות לעיתונות  בית העלמין בצפת  כנס להתעוררות דתית  כנסי רבנים  חידונים  הוצאת ספרים של המשרד  מקומות קדושים  מנוי לעיתונים שונים לצרכי המשרד  אירועים שונים  בקשות לקבלת מידע  לקטי ידיעות מעיתונות בעברית ובערבית ועוד.
גל-6335/1 02/08/1950 בת-ים – שיכון " עמידר " פרטי-כל וזכרונות-דברים מישיבות המשרד והועד של בית-הכנסת  בניית בתי כנסת  הלוואות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות; התכתבות וכו'
פ-1918/5 10/12/1956 עירק – יהודי?/ י. בן-צבי טיוטת מאמר בכתב ידו של יצחק בן-צבי על התארגנות יהודי עיראק לעלייה למדינת ישראל. (תאריך משוער)
גל-17402/12 01/08/1995 לשכת השר ש. שטרית – הר זיתים – שיקום בית-קברות בהר הזיתים פניות ותשובות המשרד; פרוייקט השיקום הושחרו פרטים מזהים
גל-6335/13 12/05/1949 השרות הדתי דו"חות חודשיים על פעולות חולית השרות  תכנית מרוכזת למסע התעוררות במחנה צה"ל מס' 781 ב- 14.8.50; התכתבות בנדון.
פ-1911/15 01/01/1946 ישראל בערב/ י. בן-צבי מאמר ביקורת בכתב יד מאת יצחק בן-צבי בנוגע לספר "ישראל בערב: קורות היהודים בחמיר וחג`אז – מחורבן בית שני ועד מסעי-הצלב" (1946)מאת חיים זאב הירשברג.
פ-3130/11 28/08/1985 הנהלת יד יצחק בן-צבי. התכתבות בין עובדי יד יצחק בן-צבי לבין גורמים שונים בנושא פרסומי יד יצחק בן-צבי בעיתונות  וכן קטעי עיתונות ובהם פרסומי יד יצחק בן-צבי.
ג-9467/13 01/05/1986 האגף לביקורת משרדי הממשלה – מועצות הזיתים והטבק (מעקב)
כ-33/9 01/01/1951 זרח ורהפטיג התיק הינו תיק של הכנסת. בתיק – (המשך מתיק 8) סטנוגרמות מישיבות ועדת הפנים של הכנסת הראשונה. על סדר היום – דיונים על חוק ההגירה  התשי"א – 1951  חוק לתיקון פקודת בנין ערים  חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום  התשי"א – 1951; ענייני משטרה ועוד; דיונים בדבר ביטול עונש מוות;
גל-6378/14 11/04/1950 מושב שומרה בתיק מסמכים הקשורים בשירותי הדת ביישוב שומרה. בכלל זה  תקציבי שירותי דת  שאלוני יישובים  מאזן תשלומים (הכנסות והוצאות)  בעלי תפקיד דתיים (דוגמת שוחט) והתכתבויות מול משרד הדתות. פרטים הושחרו עקב צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2028.
ג-9520/59 12/10/1965 שמואל דיין  – נהלל. דו"ח מאת ד"ר אלכס ביין  מנהל הארכיון הציוני  בנוגע לפגישה בינו לבין שמואל דיין בנוגע לטיפול בארכיון האישי של דיין אחרי פטירתו. הארכיון כולל התכתבות  תמונות ותעודות של שמואל דיין.  ייתכן שהחומר הועבר לארכיון תנועת המושבים ברחוב ריינס 6 בתל-אביב.
סד-2075/1 12/03/1948 יומני בן גוריון – צילומים מתוך הספר כתב יד סרוק של יומן בן גוריון (מרץ-מאי 1948) בתיק בוצעה השחרה מטעמי סיווג בטחוני
ג-9520/61 23/05/1965 שפיגל שמעון הארכיון כולל אוסף תמונות  רישומים  וקריקטורות של אישים ידועים שאסף שמעון שפיגל. קטעי עיתונות.
גל-1546/18 01/01/1960 התאחדות לכדורגל תכתובת בין רשות הספורט במשרד החינוך וההתאחדות לכדורגל בנוגע לאישורים על קיום משחקים בארץ  אישורי יציאה לחו ל וכד'
פ-1930/6 01/11/1929 בבטן האדמה/ י. בן-צבי המאמר "בבטן האדמה (רשמי טיול)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-1.11.1929. המאמר עוסק ברשמיו של בן-צבי מסיורו במכרות הפחם בזגלמביה  פולין.
חצ-3422/22 01/07/1962 ניג'ר – הנציגויות: ישראל
חצ-3422/25 01/01/1962 נורבגיה – יחסים דו מדיניים (פרט לישראל)
חצ-3422/26 01/05/1961 נורבגיה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-3422/28 01/01/1962 נורבגיה – יחסים מדיניים  יומנים ודוחות עונתיים.
גל-18150/1 01/05/1972 ראשי חינוך ואוניברסיטאות – המכללה האזורית תל-חי. התכתבות בנושאים: תקציב  הקמת מכללת תל חי  תכנית לחיילים משוחררים להשלמת לימודים תיכוניים במכללת תל חי בתיק הושחרו פרטים בענייני צנעת הפרט
ג-2914/5 15/07/1949 שאילתות לשר האוצר. שאילתות בכתב ובעל פה של חברי כנסת לשרי האוצר לוי אשכול ואליעזר קפלן בנושאים ציבוריים ובמקרים אישיים (המשך בתיק מס' 6). חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
ג-2915/2 26/11/1948 שאילתות לשר המשפטים. שאילתות לשר המשפטים דר פנחס רוזן. החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון.
ג-2551/10 01/11/1970 החברה הממשלתית לתיירות – נביעות – המשך מסמכים ממשרד התיירות ובהם תכניות של מושב נביעות.
גל-14519/2 26/07/1949 איחוד משפחות – כללי התכתבות בנושא החלטת הממשלה ויישומה בנוגע למתן אישור שיבה לישראל שניתן לבני משפחה בתנאים שונים.
גל-14519/4 14/09/1952 איחוד משפחות – חלק ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הקצין הממונה על מחוז תל אביב  בנוגע לבקשות לאיחוד משפחות: נוהל קבלת בקשות לאיחוד משפחות  בקשות פרטניות לאיחוד משפחות  רשימות של מבקשים אשר הגישו בקשות לאיחוד עם בני משפחתם במסגרת איחוד משפחות  הכללת ארוסות במסגרת איחוד משפחות  עריכת אירוסין ונישואין בחג המולד ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
פ-1929/36 17/12/1928 ענייני הערבים בתיק תצלום סקירה מאת יצחק בן-צבי לשם הכנת דו"ח של הועד הפועל של ההסתדרות על הפועלים הערבים בא"י ועל סכסוכי עבודה בהם השתתפו פועלים יהודים לצד פועלים ערבים.
גל-5866/21 01/01/1971 אישורי תכניות בניה – דיר-חנא התכתבות ושרטוטים בעניין תוכנית מתאר דיר חנא.
גל-6345/9 01/03/1957 מושב קרית-נצרת ( נצרת-עלית ) אישורי מתן וקבלת ההקצבות  פרטי-כל מישיבות הועד הדתי  דו"חות ביקור; התכתבות וכו'
גל-45862/14 01/01/2002 הרב הראשי ישראל מאיר לאו – ישיבות מועצת הרבנות (חשון – אלול תשס"ב) התכתבות ופרוטוקולים
פ-1929/32 01/01/1925 The Labour Movement in Egypt/ i. Ben Zewie המאמר "The Labour Movement in Egypt" (תנועת העבודה במצרים) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת  The International Trade Union Review  חוברת 5  גיליון 1  ינואר/מארס 1925.
חצ-3442/43 01/01/1962 קנדה – יהדות העולם
רש-1195/1 04/07/1965 אתר שקמה התכתבויות וחליפת מסמכים מרשות שמורות הטבע בנוגע לנושאים: דו"ח חפירות "אתר השקמה" באזור מאת יריב שפירא (אוקטובר 1968)  השתתפות רשויות מקומיות בהחזקת פקחים אזוריים של רשויות מקומיות שמורות הטבע  קטעי עיתונות על פעילות ועידת התכנון לאזור דרום סיני  תכנית למניעת שריפת שדה ברמת הגולן לשנת 1969/70 (ספטמבר 1969)  סיכומי ישיבות וסיריום  חשבונות על ביצוע פיתוח תשתיות ונטיעות פרחים בהר מירון ועוד.
גל-5913/30 12/05/1975 מחוז הדרום דימונה מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לבנייה בדימונה.
פ-1929/7 01/01/1920 די פאליטישע סיטואציע/ י. בן-צבי המאמר "די פאליטישע סיטואציע (המצב הפוליטי)" מאת יצחק בן-צבי  מתוך הדו"ח של הוועדה מטעם הברית העולמית פועלי ציון שהתקיימה ביפו בשנת 1920. המאמר עוסק במצב הפוליטי בא"י בעקבות הכיבוש הבריטי.
גל-18419/5 01/09/1959 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – המרכז. התיק מכיל דו"חות חודשיים של מצבת התלמידים בבית הספר "המרכז" ברמת גן בתיק בוצעו השחרות מטעמי צנעת הפרט
פ-1929/8 01/01/1920 התעשיה העירונית – אימפארט און עקספארט/ י. בן-צבי אימפארט און עקספארט (יבוא ויצוא)   פרק בכתב ידו של יצחק בן-צבי מתוך הדין וחשבון של הוועדה מטעם הברית העולמית "פועלי ציון". הפרק עוסק בהיקף היבוא והיצוא של התעשייה העירונית ביישוב היהודי בארץ ישראל.
גל-5577/21 07/04/1976 לשכת התכנון המחוזית – תוכנית בנייה – גוש 6727 חלקה 197 בתיק התכתבות העניין שינויי שטח מגרש ביהוד.
גל-5577/29 10/05/1976 לשכת התכנון המחוזית – ערר – יהוד – גוש 6695 חלקה 5 בתיק דיונים בבקשת ערר על סרוב הועדה לאשר תוספת בניה למגרש ביהוד. הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-2142/7 26/06/1952 מינהל מחוז נצרת – פרוטוקולים ועדת בינוי ערים – בית-שאן בתיק פרוטוקולים מישיבות ועדת בנין ערים באזור בית שאן.
ג-2142/15 22/02/1955 מינהל מחוז נצרת – פרוטוקולים ועדת בינוי ערים – טבריה התיק מכיל פרוטוקולים של ישיבות הועדה המקומית לבניין ותכנון ערים בטבריה העוסקים בענייני תכנון ובנייה בעיר  בקשות ופניות של תושבים  ועוד.
פ-1930/2 16/07/1953 לפני שלושים שנה/ חנן ציוני המאמר "לפני שלושים שנה" מאת חנן ציוני  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-16.7.1953.
גל-5576/52 17/08/1975 לשכת התכנון המחוזית – יהוד – גוש 6731 בתיק התכתבות לגבי ערר שהוגש ולעדת הבניה בעניין בניית מקלט בבית דגן.
גל-5585/6 30/11/1975 לשכת התכנון המחוזית – גוש 7821 חלקה 58  מושב פורת  חסן יוסף בתיק התכתבויות בנושא ערר שהוגש לוועדה  לתכנון על הריסת צריף.
רש-1678/8 14/07/1994  אבו גוש-מרכז הכפר מסמכים ממשרד התיירות ובהם מפות ומידע על כפר אבו-גוש.
גל-17848/8 22/04/1970 מוסדות חינוך – מקצועי  כפר חב"ד. מוסדות חינוך – מקצועי  כפר חב"ד. התכתבויות שונות בעניין תקצוב המוסד  בניית כיתות  רכישת ציוד  תביעת תאונת קטין נגד המוסד ועוד. ישנן השחרות בגין צנעת פרט.
ג-2144/7 01/09/1949 מינהל מחוז נצרת – פרוטוקולים ועדת בינוי ערים מחוזית – גלילות חיפה בתיק פרוטוקולים של החלטות הועדה המקומית לתכנון ובניה במחוז חיפה.
גל-9268/1 13/11/1983 גבעת זאב – תקציב רגיל
גל-41202/1 21/03/1991 לשכת המנכ"ל בר – מידע על פעולות המשרד תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – התכתבויות ותכתובות מלשכת המנכ"ל ישראל בר; הודעה לעיתונות מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – בנושא הדיור הציבורי ובירידה ניכרת במשך זמן הבנייה של דירות אלו; סקר שכר דירה חודשי מבוקש – אפריל-מאי 1991; ייצור ברזל בישראל; נתונים על התחלות בנייה ציבורית עירונית ממרץ 1990 – יוני 1991; נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הקליטה בנוגע למספר העולים לפי חודשים ושנים – אפריל-מאי 1991; היערכות להפעלת בנייה המונית – היבטים של מדיניות ממשלתית ומיסוי; דירות ריקות ביישובים עירונים יהודיים; עידוד התעסוקה בענף הבנייה – סקירה; היערכות משרד הבינוי והשיכון לקליטת עלייה – הישגים ובעיות פתוחות – סקירה;
גל-6984/14 02/07/1980 לשכת התכנון המחוזית – רמלה –  גוש 6727 חלקה 32 – תשריט חלוקה – יהוד בתיק התכתבות של הועדה לתכנון במחוז המרכז בעניין טעות במידות תשריט שהוגש לוועדה.
גל-5578/4 21/11/1976 לשכת התכנון המחוזית – תכנון ובניה – גוש 6694  חלקה  49 בתיק אישורים של הלשכה המחוזית לחלוקת מגרש ביהוד.
כ-768/5 23/05/1998 ח"כ יגאל ביבי – דברי סגן השר ביבי על מערכת המשפט בארץ (המשך מתיק מס' 4) הצעת חוק לבית משפט לחוקה  מאמרים מאת שופטי בית המשפט העליון בהווה ובעבר (אהרן ברק  יצחק זמיר  מנחם אלון ומשה לנדוי) בנוגע למעורבות של בית המשפט העליון בשאלות חוקתיות וערכיות  קטעי עיתונות  תמליל רדיו  פרוטוקול של מליאת הכנסת  מכתבי תמיכה ופניות ציבור אל סגן שר הדתות יגאל ביבי בנוגע לביקורת שהשמיע כנגד בית-המשפט העליון ונשיאו השופט אהרן ברק על התערבותם המוגזמת (לדעת ביבי) בתחומי דת ומדינה  נושאים חוקתיים ועוד. הצעת חוק של חבר הכנסת ביבי-בית משפט לחוקה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט וכן מאמרים מטעמי זכויות יוצרים. בנוגע לכתבות עיתונות בתיק-ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
רש-1683/2 01/02/1994 מפות פרוייקטים – נצרת 2000: שוק העיר העתיקה. בתיק תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של שוק העיר העתיקה בנצרת.
גל-41202/4 05/08/1991 לשכת המנכ"ל בר – מידע על פעולות המשרד תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – התכתבויות מלשכת מנכ"ל בנושא בנייה ציבורית עירונית; נתונים על משך זמן ממוצע לבנייה; נתונים סטטיסטיים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הקליטה בנוגע למספר העולים שעלו ארצה לפי חודשים ושנים; התחלות בנייה של יחידות דיור לפי מחוז ויישוב בין השנים אפריל 1990 – ספטמבר 1991; בניית מגורים עבור אוכלוסייה חרדית – נתוני מחירי דירות; נתונים על דירות ריקות ביישובים עירוניים יהודיים; ריכוז פעילות מערך דרישות לאשרות במדור מזרח אירופה; התכתבות בעניין עידוד חיילים משוחררים לעסוק בענף הבנייה; שילוב הבנייה הכפרית במערכת הבנייה העירונית;
גל-41202/5 15/09/1991 לשכת המנכ"ל בר – מידע על פעולות המשרד תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – התכתבויות מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אריה בר; תגובה לעליית מדד המחירים לצרכן – ספטמבר 1991; התחלות בנייה ציבורית – אפריל 1990 – אוקטובר 1991 – נתונים על קצב התחלות הבנייה של יחידות דיור לפי מחוז ויישוב; נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על דירות הנמצאות בבנייה פעילה; משך בנייה ממוצע בבנייה ציבורית עירונית – ספטמבר 1991; נתונים של משרד הבינוי והשיכון  המרכז למידע ולניתוח כלכלי – מספר העולים לפי חודשים ושנים;
גל-6984/36 07/06/1981 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6684 חלקה (83  42) – יהוד בתיק בקשה ואישור להיתר בנייה ביהוד.
גל-6995/5 16/12/1977 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – בקשה לרשום בית בפינקס בתים משותפים – רמות השבים – גוש 6451 חלקה 135 בתיק התכתבות מול הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז המרכז.
גל-41191/1 01/11/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – כספים ותקציב  משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)
רש-1689/2 19/09/1989 מפות פרוייקטים – פארק אלונה  מרכז מבקרים  אלפי מנשה  זכרון יעקב מסמכים ממשרד התיירות ובהם מפות פרויקטים של פארק אלונה  מרכז מבקרים אלפי מנשה וזיכרון יעקב.
רש-1690/6 26/06/1988 מפות פרוייקטים – זכרון יעקוב: רחוב הנציב. בתיק תכניות אדריכליות לפיתוח רחוב הנדיב בזכרון יעקב.
גל-17736/1 01/12/1992 לשכת המנכ"ל  ד"ר שמשון שושני – פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בלשכה בתיק "דוח ענבר" והמלצות הועדה  דוח הועדה ל"בחירה בחינוך"  היערכות לקראת שביתה במערכת החינוך  סיכומי ישיבות מנהלים ועוד.
גל-41194/4 01/12/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מחוז ירושלים התכתבות
רש-1690/7 05/04/1992  עמק הירדן-היתר בניה  שמורת תל דן  שדות ים-פיתוח המרכז הימי מסמכים ממשרד התיירות ובהם מפות ותוכניות של פרויקטים תיירותיים בעמק הירדן  שמורת תל דן  ושדות ים.
גל-51403/57 01/07/1997 [שאילתות] ח"כ ניסים דהן מסמכים ממשרד הפנים ובהם שאילתה של ח"כ ניסים דהן בעניין ביטוח תלמידים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
פ-1928/22 01/07/1941 מימי היסוד/ י. בן-צבי המאמר "מימי היסוד" מאת יצחק בן-צבי  אשר לא ברור האם ומתי פורסם ב"דבר". המאמר עוסק בייסוד דפוס "אחדות" ועל הדפסת "דער אנפאנג". (תאריך משוער)
כ-446/67 24/12/1962 חוק המילווה (חברות ביטוח) – תשכ"ג  1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תשכ"ג
כ-446/68 24/12/1962 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תשכ"ג
כ-446/69 25/12/1962 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אזורי בטחון)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו תשכ"ג
כ-446/70 25/12/1962 חוק בתי הדין הדרוזים  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו תשכ"ג
כ-446/71 25/12/1962 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו תשכ"ג
כ-446/72 31/12/1962 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (החזקת תעודות זהות והצגתה)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת תשכ"ג
כ-446/73 31/12/1962 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד) (תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת תשכ"ג
כ-446/74 31/12/1962 חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת תשכ"ג
כ-446/75 07/01/1963 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תשכ"ג
כ-446/89 14/03/1963 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר תשכ"ג
כ-446/90 27/03/1963 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשכ"ג
כ-447/1 27/03/1963 חוק המקדמה (פרעון חובות במטבע-חוץ)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשכ"ג
כ-447/32 06/08/1963 חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם (תיקון)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב תשכ"ג
כ-447/33 06/08/1963 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב תשכ"ג
כ-447/34 26/08/1963 חוק מס שבח מקרקעין  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ו' באלול תשכ"ג
כ-447/35 07/08/1963 חוק חסכון חובה (הוראה מיוחדת)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"ז באב תשכ"ג
גל-51407/73 01/03/2003 [שאילתות] ח"כ ניסים דהן מתן מעמד לאימו של חייל בצה"ל
כ-442/79 24/06/1957 חוק לתיקן תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ) (הארכת תוקף)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון תשי"ז
כ-442/80 24/06/1957 חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות) (תיקון מס' 6)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון תשי"ז
כ-443/36 14/01/1958 חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת תשי"ח
כ-443/38 03/02/1958 חוק מס קניה (תיקון)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום י"ג בשבט תשי"ח
כ-455/23 22/03/1972 חוק החניכות (תיקון)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשל"ב
כ-446/76 14/01/1963 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 3)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"ח בטבת תשכ"ג
כ-446/77 29/01/1963 חוק לתיקון פקודת בתי הדואר (מס' 4)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ה' בשבט תשכ"ג
כ-446/78 15/01/1963 חוק המכס (הוראת שעה ואישור פעולות)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"ט בטבת תשכ"ג
כ-446/79 29/01/1963 חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ה' בשבט תשכ"ג
כ-446/80 19/02/1963 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 4)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בשבט תשכ"ג
כ-446/81 05/02/1963 חוק לתיקון פקודת הפרוצידורה האזרחית  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט תשכ"ג
כ-446/82 26/02/1963 חוק שירות המדינה (משמעת)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשכ"ג
פ-1027/9 01/11/1950 דו"ח על יצור אשלג מאת הועדה המייעצת לממשלה לעניני ים המלח דו"ח על יצור אשלג מאת הועדה המייעצת לממשלה לעניני ים המלח (הועדה מונתה על-ידי משרד האוצר במטרה לבדוק אפשרויות יצור רנטבילי בים-המלח).
כ-446/83 26/02/1963 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 3)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום כ' באדר תשכ"ג
כ-446/84 26/02/1963 חוק המהנדסים והאדריכלים (הוראת מעבר)  תשכ"ג-1963  נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשכ"ג
כ-446/85 12/03/1963 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ (תיקון מס' 4)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר תשכ"ג
כ-446/86 12/03/1963 חוק הגימלאות לנפגעי ספר (תיקון)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר תשכ"ג
כ-446/87 12/03/1963 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר תשכ"ג
כ-446/88 13/03/1963 חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר תשכ"ג
כ-459/46 01/01/1986 תיקון טעות לחוק שירות בטחון [נוסח משולב]  התשמ"ו-1986 
פ-1913/36 01/01/1960 חקר קהילות המזרח ומיזוג הגלויות/ יצחק בן-צבי המאמר "חקר קהילות המזרח ומיזוג הגלויות" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם כחלק "מחקרים ופעולות – ג" בהוצאת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.
פ-3132/45 01/01/1956 ארגון "השומר"  כתבות שהתפרסמו בעיתון "על המשמר" אודות כפר גלעדי וארגון "השומר" מאת פנחס שניאורסון ופ' בן-יוכבד  חוברת כנס יובל ייסוד השומר ועלון משק כפר גלעדי שיצא לאור לקראת כנס "השומר".
גל-9701/43 12/10/1982 תיקי בניה – בירורים וערעורים בועדה המחוזית – ועדה מקומית – מורדות הכרמל  טירת הכרמל שמשון יונה בתיק בקשה ואישור להיתר בנייה בטירת הכרמל.
גל-51407/92 01/02/2003 [שאילתות] ח"כ ניסים דהן התיק מכיל מסמכים אישיים בנוגע לבקשת עליה בקשה לקבלת מעמד עולה בתיק הושחרו פרטים אישיים
פ-1928/16 01/01/1908 פאלעסטינא-בריעף/ אבנר המאמר "פאלעסטינא בריעף" (מכתב מא"י) מאת "אבנר"  כינויו המחתרתי של יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "די יוגענד שטימע"  תעפ"-ט 1908. שיצא לאור בוילנה. המאמר עוסק בתיאור המצב בארץ ישראל.
כ-447/53 24/12/1963 חוק הגנת השכר (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשכ"ד
כ-447/54 31/12/1963 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בטבת תשכ"ד
כ-447/55 31/12/1963 חוק לתיקון פקודת השטרות (תיקון מס' 2)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בטבת תשכ"ד
פ-1914/5 01/06/1951 שבטים בישראל / י. בן-צבי המאמר "שבטים בישראל" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר השבוע" ב-28.6.1951. המאמר עוסק בעליית היהודים מתימן  בולגריה  עיראק  כורדיסטן  פרס  אפגניסטן  צפון אפריקה  מצרים  ברית המועצות ועוד. כמו כן  בתיק "שאלון לעדות המזרח בארץ" והתכתבות עם הרב ישעיה הלוי הורביץ מצפת  בנוגע לפגישותיו עם בן-צבי לאחר קום המדינה.
פ-796/2 01/06/1948 העתקים משוכפלים מישיבות והחלטות הממשלה הזמנית הממשלה הזמנית: פקודות סדרי שלטון של הממשלה הזמנית 1948-פקודת בתי המשפט  הקמת צה"ל  ימי מנוחה  מס הכנסה  עובדי ממשלת ארץ ישראל ועוד  חברי מועצת המדינה והממשלה הזמנית  ישיבות מועצת המדינה הזמנית  החלטות הממשלה הזמנית  תקנון להנהלת ישיבות הממשלה הזמנית.
כ-443/48 18/03/1958 חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (עבירות תנועה – דין חיילים)   תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשי"ח
כ-443/50 19/03/1958 חוק שירותי הסעד  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשי"ח
כ-443/51 20/03/1958 חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשי"ח
כ-447/56 14/01/1964 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשכ"ד
כ-447/57 20/01/1964 חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל הממשלתיות (מס' 3)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום ו' בשבט תשכ"ד
כ-447/58 27/01/1964 חוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ג בשבט תשכ"ד
כ-447/59 20/01/1964 חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים  הגרלות והימורים)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום ו' בשבט תשכ"ד
כ-447/60 11/02/1964 החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה  חברי הממשלה  שופטי המדינה ומבקר המדינה (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בשבט תשכ"ד
ג-10407/16 01/05/1987 חוק לתיקון שירות ביטחון – נוסח משולב תשמ"ו 1986 טיוטות של חוק שירות בטחון (תיקונים) מ-1987 ו-1988  טיוטות ונוסח סופי של חוק שרות בטחון (תיקון מס' 4) – 1989 + דברי הסבר לחוק   התכתבות בין היועץ המשפטי לממשלה  היועץ המשפטי למערכת הבטחון  הפרקליטות הצבאית  מזכירות הממשלה וגורמים נוספים בנוגע לניסוח החוק.
כ-447/40 06/08/1963 חוק לתיקון פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב תשכ"ג
כ-447/41 06/08/1963 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (תיקון)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב תשכ"ג
כ-447/42 05/11/1963 חוק הבלו על דלק (תיקון)  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"ח בחשון תשכ"ד
כ-447/44 12/11/1963 חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בחשון תשכ"ד
כ-447/45 12/11/1963 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בחשון תשכ"ד
כ-447/46 18/11/1963 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ב' בכסלו תשכ"ד
כ-447/47 19/11/1963 חוק שירות בטחון (נוסח משולב) (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ג' בכסלו תשכ"ד
פ-1899/37 12/09/1942 ישוב יהודי ליד קברו של שמואל הנביא/ י. בן-צבי המאמר "ישוב יהודי ליד קברו של שמואל הנביא" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה"  שנה י'  כרך א'. כמו כן  בתיק דפי הערות ותוספות בכתב ידו של בן-צבי.
פ-1914/7 01/01/1938 תולדות ישובי היהודים במזרח/ י. בן-צבי תדפיס הרצאה של יצחק בן-צבי על "תולדות ישובי היהודים במזרח"  אותה נשא  במסיבה שנערכה בבית אגיון בשכונת טלביה בירושלים ב-2.6.1938. ההרצאה עסקה במאפייני התפוצות היהודיות השונות ברחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה.
פ-1928/43 01/01/1950 הועידה החמישית של מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל" (סוכות התרס"ט)/ י. בן-צבי המאמר "הועידה החמישית של מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל" (סוכות התרס"ט)  מאת יצחק בן-צבי אשר יועד לפרסום בספר "פועלי ציון בעלייה השניה"  אך לא נכלל בו.
כ-443/52 20/03/1958 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשי"ח
כ-443/53 24/03/1958 חוק המהנדסים והאדריכלים  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן תשי"ח
כ-443/55 31/03/1958 חוק אכסון תיירים (פטור ממס הכנסה) (הוראת שעה)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשי"ח
כ-445/80 23/05/1961 חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 8)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ח' בסיון תשכ"א
פ-1914/24 01/08/1961 גינזך סלוניקי – קובץ א' קובץ א' בספר "גינזך סלוניקי"  בו פורסם המאמר "סלוניקי היהודית" (עמ' 7 – 13 בקובץ) מאת יצחק בן-צבי. המאמר מכיל סקירה הסטורית של יהדות סלוניקי.
גל-51408/19 26/11/2003 [שאילתות] ח"כ ניסים דהן מסמכים ממשרד הפנים ובהם שאילתה של ח"כ ניסים דהן  בעניין תקציב הרווחה של עיריית ירושלים.
כ-445/85 07/06/1961 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 4)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בסיון תשכ"א
כ-445/86 19/06/1961 חוק רשות הנמלים  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ה' בתמוז תשכ"א
כ-445/87 12/06/1961 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בסיון תשכ"א
כ-445/88 13/06/1961 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשכ"א
כ-445/90 13/06/1961 חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-446/1 13/06/1961 חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
פ-1914/16 01/01/1955 Lost and Regained : They That Were Lost in the Land of Assyria/ I. Ben-zvi המאמר "Lost and Regained:They That Were Lost in the Land of Assyria" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "Phylon-The Atlanta University Review of Race and Culture"  Vol. 16  No. 1. המאמר עוסק על ההסטוריה של יהדות כורדיסטן – החל מתקופת התנ"ך ועד להקמת מדינת ישראל  תוך סקירת מאפייני תפוצה זאת.
כ-447/51 23/12/1963 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אזורי בטחון)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת תשכ"ד
כ-447/52 23/12/1963 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת תשמ"ד
גל-4038/31 14/07/1965 אחמד עב' רחמאן ג'רה בתיק בקשה ואישור להיתר בנייה בכפר ג'ת.
גל-372/9 10/07/1961 המדפיס הממשלתי – חותמות להטבעת מטבעות מסמכים ממשרד האוצר ובהם התכתבות עם בנק ישראל  בנוגע לייבוא וסיווג חותמות להטבעת מטבעות.
פ-1914/10 01/01/1951 למחקר קהילות ישראל באזור הים התיכון/ י. בן-צבי המאמר "למחקר קהילות ישראל באזור הים התיכון" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתונים "הפועל הצעיר" (טבת תשי"ב)  "מחברת" (שנה א'  גליון א'  תשי"ב) ו-"? המערב" (גליון 69  שבט תשי"ב). המאמר עוסק בסקירת פעילותו של מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.
פ-1914/11 01/01/1950 Oriental Jewry and the Upbuilding of Israel/ Y. Ben Zvie טיוטת המאמר "Oriental Jewry and the Upbuilding of Israel" (גולת ישמעאל ובנין ישראל)  מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכרך הראשון של כתב העת "Zion".
פ-1914/4 01/03/1951 יהודי ה"מערב"/ י. בן-צבי המאמר יהודי ה"מערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "בטרם-דו שבועון למדיניות  עניני חברה ובקורת". המאמר עוסק בהיסטוריה  המסורת והמאפיינים ועל והמאפיינים של יהודי צפון אפריקה.
פ-1914/17 01/01/1950 גולת ישמעאל ובנין ישראל/ י. בן-צבי המאמר "גולת ישמעאל ובנין ישראל" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"אתה  עמך וארצך – חוברת הדרכה לשכבות הבכירות של תנועת הצופים" (תשכ"ג)  בהדפס של המרכז לתרבות והסברה של הסתדרות העבודים העברית בארץ ישראל  ובמאסף "דבר"  במלאת כ"ה שנים ל"דבר" (תש"י-1950)
גל-43110/2 17/06/1990 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור. התכתבויות שונות  ברכות שר על מינויו לתפקיד. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
גל-43110/3 23/07/1990 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
גל-43110/5 26/08/1990 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור. ברכות שמשגר סגן השר לאזרחים ובעלי תפקידים שונים  התכתבויות שונות  כתבי מינוי ועוד. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
גל-43110/12 21/05/1991 לשכת השר אריה דרעי – פניות ציבור אוסף מכתבים יוצאים של משרד הפנים לשכת השר אריה דרעי בנושא פניות הציבור. הושחר מטעם צנעת הפרט.
פ-1914/14 01/01/1936 ס"ט/ י. בן-צבי 3 עותרים של המאמר "ס"ט" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם" ב-30.4.1936.  המאמר עוסק במשמעות ראשי התיבות זה בקרב יהדות מגורשי ספרד והאנוסים כ"ספרדי טהור"  ואילו בן-צבי טוען שמקור ראשי התיבות הוא בצירוף המילים "סופא טבא".
פ-2078/35 01/09/1929 מכתב מגולדה מאיר לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע למצב משק הפועלות בירושלים בעקבות מאורעות תרפ"ט.
ג-2550/13 05/09/1973 די זהב – איזור תיירות ונופש מסמכים ממשרד התיירות ובהם תכניות בניה של מושב "די זהב".
ג-9042/1 01/03/1983 הצעות חוק – חוק בוררות חובה בשירותים חיוניים
נ-957/46 31/03/1987 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
נ-957/47 31/03/1987 חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
נ-957/48 31/03/1987 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 7)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
נ-957/49 10/06/1987 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 25)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ז
נ-957/50 11/02/1987 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשמ"ז
נ-957/51 07/10/1986 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום ד' בתשרי התשמ"ז
נ-957/52 27/02/1989 חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 3)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר א' התשמ"ט
נ-957/53 01/04/1987 חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
נ-957/54 31/03/1987 חוק יציבות המשק (הוראות שונות)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
נ-957/55 01/04/1987 חוק רשות השידור (הוראת שעה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
נ-957/56 31/03/1987 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 72)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
נ-957/57 01/04/1987 חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון מספר 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
פ-1908/68 25/03/1938 יצחק בן – צבי – מאמר המאמר "חנותה"  מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-25.3.1938. המאמר עוסק בהקמת הישוב חניתה בגליל המערבי כחלק מיישובי "חומה ומגדל". כמו כן  בתיק המאמר "בית קברות יהודי עתיק בחניתה" מאת עזריאל ברושי  אשר פורסם ב-31.10.1938  ובו הוא מזכיר את מאמרו של בן-צבי.
פ-1908/69 17/03/1953 הקדמה לחוברת של המוסד האמריקאי למוסדות מדע בישראל לתערוכה מ"ארץ התנ"ך" הקדמה לחוברת של המוסד האמריקאי למוסדות מדע בישראל לתערוכה מ"ארץ התנ"ך" מאת יצחק בן-צבי  אשר נכתבה בניסן תשי"ג. ההקדמה מעולם לא הודפסה.
חצ-7116/7 01/06/1951 גואטמלה – התכתבות בעניני טקס וברכות מברקים
פ-1909/2 01/01/1940 מסתערבים – השכבה הקדומה בישוב  לתולדות המסתערבים/ י. בן-צבי המאמר "מסתערבים – השכבה הקדומה בישוב" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מתוך "הכנוס העולמי למדעי היהדות"  קיץ תש"ז. כמו כן   בתיק המאמר "לתולדות המסתערבים"  אשר פורסם בכתב העת "סיני"  כרך ז'  עמ' ל"ח – מ"א. המאמרים עוסקים ביהודים תושבי ארץ ישראל שישבו בה טרם הכיבוש הערבי: המערבים והמסתערבים.
כ-439/33 25/08/1952 חוק מס מסוייג ומס מותרות  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שני  ד' באלול תשי"ב
ג-7127/38 01/01/1978 היחידה לקשרים בינלאומיים – (החרם הערבי) מינהל הושחרו מספר מסמכים הרגישים מבחינה ביטחונית.
רש-1686/10 18/08/1981 שדמות מחולה מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים להקמת שרותי דרכים ותיירות בשדמות מחולה.
רש-1689/15 01/10/1982 מפות פרוייקטים – מטולה. בתיק תכניות אדריכליות לפיתוח נוף במטולה
נ-957/58 01/04/1987 חוק העונשין (תיקון מספר 21)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
נ-957/59 09/12/1986 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מספר 2)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשמ"ז
נ-957/60 30/12/1986 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו התשמ"ז
נ-957/61 30/12/1986 תיקון טעות בחוק מס ערך מוסף (תיקון מספר 6)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו התשמ"ז
נ-957/62 07/10/1986 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום ד' בתשרי התשמ"ז
נ-957/63 16/04/1986 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מספר 5)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן התשמ"ו
נ-957/64 23/12/1985 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 59)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
נ-957/65 23/12/1985 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
נ-957/66 06/08/1986 חוק לימוד חובה (תיקון מספר 11) (תיקון מספר 6)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
נ-957/67 26/07/1988 חוק התכנון והבניה (תיקון מספר 26)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ח
נ-957/68 23/10/1985 תיקון טעות בחוק הגנת השכר (תיקון מספר 6)  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום ח' בחשון התשמ"ו
נ-957/69 04/11/1985 חוק מס מקביל (הוראת שעה)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום כ' בחשון התשמ"ו
גל-47378/18 12/12/1948 מינוי יועץ משפטי לממשלה – מעמדו ותנאי עבודתו  – (10/1/2/1/2) התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע למעמדו ותנאי עבודתו של היועץ המשפטי לממשלה: אוסף החלטות ממשלה בנידון  התכתבות עם גדעון האוזנר  הצעה להחלטת ממשלה חדשה ועוד.
כ-709/5 16/07/1978 הכנסת השתים-עשרה – בית-חולים מזרע לחולי נפש 285 3 תיק של הכנסת השתים-עשרה; בתיק סטנוגרמות מישיבות ועדת העבודה והרווחה; על סדר היום: שירותי בריאות הנפש. במשרד הבריאות הועלתה הצעה לארגון מחודש של כל שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות; בוועדה גם מומחים מקצועיים בתחום בריאות הנפש; על סדר היום של הוועדה עומדת הצעת חוק לטיפול בחולי הנפש; הודעה לעיתונות מטעם ועדת העבודה והרווחה כי הוועדה דנה במערכת השירות הפסיכיאטרי ושירותי בריאות הנפש ובהחלטה להנהיג תשלום עבור טיפולים פסיכיאטריים; עוד בסטנוגרמות – דיון על בית החולים הפסיכיאטרי – מזרע; נתונים על צמצום תקנים בבתי החולים הפסיכיאטריים  בתוך כך  החלטה כי ביה"ח מזרע לא ייסגר אלא יצומצם; גביית דמי אשפוז במוסדות פסיכיאטריים; סקירה על מרכז לבריאותה נפש – טלביה; ביטוח טיפול למחלות פסיכיאטריות; בקשה להשתתפות בהוצאות אשפוז; עוד בתיק – קטעי עיתונות הנגעים לנושא.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
כ-440/62 22/03/1954 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' תשי"ד
פ-1909/6 01/01/1953 למוצאם הישראלי של הפלחים בארצנו/ י. בן-צבי פסקת הפתיחה למאמר "למוצאם הישראלי של הפלחים בארצנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשנתון "דבר"  תשי"ד-1954.
פ-1960/61 10/08/1927 קולונל פרדקיק קיש – התכתבות תצלום מכתב מאת הקולונל פרדריק קיש אל מר פליקס גרין – בעניין איסור שחל על יצחק בן-צבי לרדת לחוף אלכסנדריה.
גל-3303/10 01/08/1989 לשכת השר שמעון פרס – נסיעה – ארה"ב התיק מכיל מסמכים העוסקים בפיתוח כלכלי והצעות להשקעות בישראל: רשימות פרויקטים הזקוקים להשקעות חוץ (מפעלים  מוצרים  אתרי תיירות ומבנים)  מכרז לטלוויזיה בכבלים  מכירת והפרטת חברות ממשלתיות  עידוד הפקת סרטים בישראל  חקיקה לטובת עידוד השקעות חוץ  קשרים כלכליים בין ישראל וארצות הברית ועוד  בתיק הושחרו מסמכי רשות ההשקעות בהתאם לכך שארכיון המדינה לא קיבל הרשאה לחשוף אותם
כ-448/1 16/06/1964 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 10)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשכ"ד
גל-43338/10 22/11/1977 חומר על טאבה – 1. פיתוח כבישים בטאבה 2. רשת טלפונים בטאבה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לפיתוח מרחב שלמה: רשת טלפונים בטאבה: התקנת טלפונים  קו טלפון אילת – טאבה  מפרטים טכניים לעבודות בינוי של רשת הטלפונים (כולל תרשימים) ועוד. פיתוח כבישים בטאבה: פיתוח כביש לכפר נופש  כביש פנימי  נתונים על כביש אילת – אופירה ועוד.
חצ-2609/39 01/01/1948 החלפת נציגים – גואטמלה
כ-79/4 11/03/1954 תיק ללא שם פרוטוקולים של ועדת הכספים של הכנסת השניה  מושב ג'  ישיבות מס' 64-54: תקציב משרד המסחר והתעשיה לשנת 1954/55  תקציב משרד הדואר ובנק הדואר לשנת 1954/55  תקציב הוצאות משרד החקלאות  תקציב ההוצאות לשנת 1954/55 (משרד העבודה)  משכורת השופטים  תקציב משרד ראש הממשלה  סדר עבודת הוועדה  תקציב משרד הפיתוח  הדתות  המשפטים  הבריאות והסעד  המשטרה (שירות בתי הסוהר)  הפנים  החוץ  התחבורה  אומדן מס הכנסה  אישור סיכום ועדת המשנה לאומדן ההכנסות  תקציב משרד החינוך והתרבות  דיון בתקציב ההוצאות לשנת 1954/55  קבלת משלחת מטעם ועדת השירותים הציבוריים. לפי עמ' 223  פרוטוקול מס' 65/ג סווג כ"סודי" ולא קיים בתיק.
נ-957/70 01/04/1986 חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ו – 1986 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו
נ-957/71 01/04/1986 חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה) (תיקון מספר 3)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו
נ-957/72 15/06/1987 תיקון טעות בחוק הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון מספר 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ח בסיון התשמ"ז
נ-957/73 30/06/1987 תיקון טעות בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מספר 30)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשמ"ז
נ-957/74 26/05/1987 תיקון טעות בחוק יסודות התקציב  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשמ"ז
נ-957/75 26/05/1987 תיקון טעות בחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשמ"ז
נ-957/76 15/06/1987 תיקון טעות בחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ח בסיון התשמ"ז
נ-957/77 26/05/1987 תיקון טעויות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 72)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשמ"ז
נ-957/78 26/05/1987 תיקון טעות בחוק יסודות התקציב  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשמ"ז
נ-957/79 28/12/1985 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 58)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
נ-957/80 24/12/1985 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשמ"ו
נ-957/81 23/12/1985 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 59)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
נ-957/82 23/12/1985 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
נ-957/83 31/12/1985 חוק עיגול סכומים  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"ט בטבת התשמ"ו
נ-957/84 06/08/1986 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מספר 5)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
נ-957/85 01/01/1987 חוק לתיקון פקודת החברות (מספר 2)  התשמ"ז-1987
נ-957/86 05/03/1985 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון)  התשמ"ו – 1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשמ"ה
נ-957/87 08/04/1986 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מספר 3)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ו
נ-957/91 01/07/1986 תיקון להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בסיון התשמ"ו
נ-957/92 05/08/1986 חוק בתי המשפט (תיקון מספר 3)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשמ"ו
נ-957/93 06/08/1986 חוק חיילים משוחררים (תיקון)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
נ-957/94 29/07/1986 חוק הבזק (תיקון מספר 4)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ו
נ-957/95 30/10/1985 חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון התשמ"ו
נ-957/96 05/08/1986 חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (מספר 2)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשמ"ו
נ-957/97 01/06/1990 רשומות – חוקי תקציב (110)  התש"ן-1990 חוק התקציב לשנת הכספים 1990 ותקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1990   נתקבל בכנסת ביום ח' בסיון התש"ן
נ-957/98 08/04/1986 חוק ההסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 3)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ו
גל-43339/9 22/12/1986 חומר על טאבה – הממונה על מחוז הדרום – משרד הפנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל מרחב שלמה בנוגע ליחסים עם הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים: רשוי עסקים בתחום טאבה  הפעלת סמכויות מוניציפליות בתחום טאבה  היתרי בניה ורישיונות עסק בכפר הנופש רפי נלסון ובבית המלון אביה סונסטה (הילטון טאבה) ועוד.
חצ-8647/1 01/01/1984 ארה"ב – פניות ובקשות מידע.
כ-445/7 29/06/1960 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ד' בתמוז תש"ך
כ-445/8 04/07/1960 חוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים (תיקון מס' 8)  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תש"ך
גל-43344/13 01/02/1975 חומר על טאבה – מפות תיכנון בטאבה דפי סיני – סקירות ותקצירים בנושאים גיאוגרפיים היסטוריים ומדיניים (שלושה עותקים של החוברת)  מפות סיני  תכניות מלון אביה סונסטה בטאבה  פיתוח תשתיות חשמל לאזור המלון  פיתוח החוף ועוד.
כ-445/4 06/04/1960 חוק מניעת הפקעת שערים וספסרות (שיפוט) (תיקון מס' 2)  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תש"ך
כ-445/5 27/06/1960 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תש"ך
כ-445/6 28/06/1960 חוק לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז תש"ך
גל-19168/14 01/07/1994 לשכת השרים שוחט ומודעי – תיק משרדי ממשלה (אנרגיה  תחבורה  חקלאות) התכתבות תזכירים והצעת חוק בנוגע לפעולות משרד האנרגיה כולל העתקת אתר הדלק והגז פי-גלילות  חוק תחנות הדלק  עדכון תקופתי של מחירי החשמל ועוד. (המשך בתיק 15) הושחרו מסמכים הכוללים פירוט על מיקום ומבנה עתידי של מתקן אסטרטגי. עמודים אלו מוגבלים לעיון עד שנת 2045.
גל-43342/9 10/05/1971 חומר על טאבה – מפות תיכנון ופיתוח התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל פיתוח מרחב שלמה בנוגע לתכנון ופיתוח טאבה: מפות בינוי ותשתיות  תכניות בניה  תכניות מתאר  אספקת מים מאילת  מפרטים טכניים – סירקין בוכנר ושות'  מלון אביה סונסטה – תכנית החוף  מאגר מים למלון  תכניות ביתנים ומקלטים  תכנית שירותים בכפר רפי נלסון  קווי חשמל ומים
גל-53732/20 22/09/1952 עמק חפר – מוסדות ציבור בניית מרפאה  גני ילדים  בתי ספר  טיפת חלב  לשכת סעד  לשכת מס  לשכת עבודה  צרכניה  בתי כנסת  מקווה
כ-438/51 11/07/1950 חוק העיריות (והוראות שונות)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז תש"י
כ-438/52 12/07/1950 חוק רישום פטירות חיילים שניספו במלחמת השחרור  תש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז תש"י
כ-438/56 24/07/1950 חוק מלוות לפרדסנים (אשראי אמריקאי)  תש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום ב'  י' באב תש"י
כ-438/57 25/07/1950 חוק בתי קברות צבאיים  תש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום י"א באב תש"י
פ-1898/17 01/01/1951 מכתבים מירושלים – מזמן ביקורו השלישי של משה מונטפיורי/ י. בן-צבי המאמר "מכתבים מירושלים – מזמן ביקורו השלישי של משה מונטפיורי" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"לוח ירושלים" לשנת תשי"א-1951. במאמר עוסק בארבעת המכתבים שנשלחט ע"י ראשי כולל הפרושים בירושלים לקראת בואו לירושלים בקיץ של שנת תר"ט.
פ-1898/18 28/08/1946 הישוב במאה הי"ט/ י. בן-צבי המאמר "הישוב במאה הי"ט" מאת יצחק בן צבי  אשר פורסם בכתב העת "מאזניים"  כרך כ"ב  חוברת ו'. בתיק נמצאת הכרטסת בלבד.
פ-1898/19 01/03/1946 תזכירים הסטוריים – הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל הספר "תזכירים הסטוריים – על צפיפות האוכלוסים וכמותם בארץ ישראל העתיקה  על הישוב היהודי בארץ ישראל מחורבן הבית השני ועד עלית הבלויים  ועל גלי העליה לארץ". שלושת התזכירים הוגשו לועדת החקירה האנגלו-אמריקאית מטעם הועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל. החלק החמישי בתזכיר השני  "התקופה התורכית" (עמ' 46 – 52) נכתב ע"י יצחק בן-צבי.
חצ-8666/11 01/10/1982 קונסוליות – כללי.
חצ-8666/12 01/12/1983 קונסוליות – כללי.
חצ-8666/16 01/02/1983 בית-הנבחרים – כללי.
חצ-8667/1 01/01/1982 תיק קונסוליה – ניו יורק.
חצ-8667/2 01/01/1982 תיק קונסוליה – יוסטון.
חצ-8667/3 01/01/1982 תיק קונסוליה – מיאמי.
חצ-8667/4 01/01/1982 תיק קונסוליה – סן-פרנסיסקו.
חצ-8667/5 01/01/1982 תיק קונסוליה – אטלנטה.
חצ-8667/6 01/08/1982 תיק קונסוליה – אטלנטה.
חצ-8667/7 01/03/1983 תיק קונסוליה – אטלנטה.
חצ-8667/8 01/03/1984 תיק קונסוליה – אטלנטה.
חצ-8667/10 01/01/1982 קרן דו-לאומית.
חצ-8667/13 01/01/1982 קרן חינוך וקרן פולברייט
חצ-8667/14 01/01/1982 קרן חינוך וקרן פולברייט.
חצ-8669/1 01/01/1983 דובר מחלקת המדינה.
חצ-8669/2 01/07/1982 דובר מחלקת המדינה.
חצ-8669/3 01/09/1983 דובר מחלקת המדינה.
חצ-8669/4 01/01/1984 דובר מחלקת המדינה.
חצ-8669/5 01/01/1982 תדריכי מחלקת המדינה.
חצ-8669/6 01/06/1982 תדריכי מחלקת המדינה.
חצ-8669/7 01/10/1982 תדריכי מחלקת המדינה.
חצ-8669/12 01/07/1983 סנאט כללי.
חצ-8670/3 01/02/1984 ארה"ב במזרח התיכון.
חצ-8671/12 01/01/1979 קנדה – יחסים בדרג ממשלתי.
חצ-8653/7 01/02/1977 מ. אלון משנה למנכ"ל.
חצ-8653/12 01/03/1975 תיק ארה"ב.
חצ-8654/1 01/01/1982 מינויים במשרד החוץ.
חצ-8654/2 01/01/1982 ארה"ב באו"ם.
חצ-8654/3 01/01/1982 ארה"ב באו"ם.
חצ-8654/5 01/12/1983 ארה"ב באירגונים בינלאומייים.
חצ-8654/10 01/06/1983 יחסי חוץ – כללי.
חצ-8655/1 01/12/1983 ארה"ב – יחסי חוץ.
חצ-8655/2 01/12/1983 ארה"ב – יחסי חוץ.
חצ-8655/4 01/01/1983 ארה"ב – במזרח התיכון.
חצ-8656/4 01/01/1983 ארה"ב – קשרים בנושא ירושלים.
נ-91/99 01/11/1965 לנדל אהרון
נ-91/100 01/02/1965 לנדוי צבי
רש-1699/6 18/12/1980 מטולה – רחוב ראשי מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים לפיתוח הרחוב הראשי במטולה  כגון: רשת חשמל  קווי מים וביוב  עבודות גינון ועוד.
גל-43343/2 01/01/1979 חומר על טאבה – המנהל למפקדת מרחב שלמה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לפיתוח מרחב שלמה בנושא אזור סנטה קטרינה לקראת פינוי סיני: אוכלוסיה מקומית באזור פינוי 5  רשימת ציוד הנשאר בסנטה קטרינה  תיירות  תנועת נוסעים לשדה הר סיני  הסעים המופעלים ע"י אגד לסנטה קטרינה  אתרים ארכיאולוגיים  ביה"ס שדה צוקי דוד  רשימת הבארות שנחפרו ע"י המינהל  תחנות הכח באזור  אומדנים עבור עבודות הפירוק בסנטה קטרינה (חשמל)  ציוד חברת "דלק"  מנזר סנטה קטרינה ועוד.
פ-1898/21 12/06/1947 רמח"ל וישובה של ארץ ישראל/ יצחק בן- צבי – מאמר המאמר "רמח"ל וישובה של ארץ ישראל (לרגל מלאת מאתים שנה למותו)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם – עתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית"  גליון ל"ו  12.6.1947. המאמר עוסק ברבי משה חיים לוצאטו וקשריו עם רבני היישוב הישן בארץ ישראל. בתיק שלוש טיוטות המאמר ונוסחו הסופי כפי שפורסם בגליון העיתון.
פ-1898/22 01/01/1918 מחקרי ארץ (סקירה של חקירת ארץ-ישראל)/ י. בן- צבי המאמר "מחקרי ארץ" (סקירה של חקירת א"י) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "לוח אחיעבר"  כרך א'  תרע"ח-1918. המאמר עוסק בתיאור מקורות ומחקרים על ארץ ישראל מן התקופה היוונית-רומית ועד העת החדשה.
פ-1904/18 03/12/1926 הפלחים היהודים בכפר פקיעין/ י. בן-צבי המאמר "הפלחים היהודים בכפר פקיעין" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם במוסף העיתון "דבר" ב-3.12.1926. המאמר עוסק באוכלוסייה היהודית ביישוב פקיעין ובממצא האריכאולוגי בדמות תבליט האבן בעל שבעת הקנים.
פ-1904/19 26/07/1926 די אידישע "אראבער" אין פקיעין/ י. בן-צבי המאמר "די אידישע "אראבער" אין פקיעין" (ה"ערבים" היהודים בפקיעין) מאת יצחק בן צבי  אשר פורסם בעיתון "דער טאג" ב-26.7.1926.
פ-1904/20 25/07/1926 א שבט "נייע" אידען אנטדעקט אין פאלעסטינער דערפער/ י. בן-צבי המאמר "א שבט "נייע" אידען אנטדעקט אין פאלעסטינער דערפער" (שבט יהודים "חדשים" נתגלה בכפרים ארצישראלים) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דער טאג" ב-25.721926. המאמר עוסק בפלחים היהודים בפקיעין אשר חיו שם במאה ה-19.
פ-1900/10 01/01/1945 נחלת יששכר/ י. בן צבי המאמר "נחלת יששכר (על העמק והגליל התחתון)" מאת יצחק בן צבי  אשר פורסם ב"עתידות – קובץ מדעי ספרותי לנוער"  תש"ו-1945  "מוץ התבור"  תש"י-1950 וב"ספר עלי"  תש"יז-1957. המאמר עוסק בתולדות הישוב היהודי בגליל התחתון מימי התנ"ך ועד המאה ה-19. המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה בבית קשת בי"ח באדר תש"ה (3.3.1945).
פ-1900/15 01/01/1950 עין זיתים/ י. בן-צבי העתק המאמר "עין זיתים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בספר "שאר ישוב" בהוצאת יד יצחק בן-צבי  תשכ"ו. המאמר עוסק בקיומו של ישוב יהודי בעין זיתים (עין זיתון) מימי הביניים ועד מאורעות תרפ"ט (1929). לא ברור מתי נכתב המאמר והיכן פורסם המאמר בעת כתיבתו.
פ-1900/16 01/01/1959 לתולדות צפת היהודית במאה הט"ז/ י. בן-צבי המאמר "לתולדות צפת היהודית במאה הט"ז" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה". המאמר מתאר את פריחתה של הקהילה היהודית בעיר צפת במאה -16. כמו כן  בתיק  חומר מחקר וטיוטות המאמר עם הערות ותיקונים בכתב ידו של בן-צבי ושל אדם נוסף.
פ-1900/11 04/07/1943 מצודת היהודים במאה הט"ז והקיסריה שבצפת/ י. בן-צבי תדפיס המאמר "מצודת היהודים במאה הט"ז והקיסריה שבצפת" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה"  שנה י'  חוברת ד'  תמוז תש"ג – תשרי תש"ד. המאמר מתאר את מבנה החאן (מצודה) שהקימו יהודים בעיר צפת במאה ה-16  מצורפת תוספת על "קיסריה צפת בזמננו" (מפי חכם יוסף הכהן צפת).
פ-1900/12 01/01/1944 ר' יעקב גוויזו (נזיר ובעל מופת מתקופת האר"י)/ י. בן צבי – מאמר המאמר "ר' יעקב גוויזו (נזיר ובעל מופת מתקופת האר"י)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "סיני"  כרך י"ד. המאמר עוסק בנזיר מתקופת הקבלה הצפתית.
פ-1900/18 31/01/1934 צפת/ י. בן-צבי המאמר "צפת" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-31.1.1934 ובכתבי י. בן-צבי  כרך ג'. המאמר עוסק בעיר צפת החל מהמאה הי"ב ועד המאה הי"ט.
פ-1900/19 01/01/1938 התישבות בכפר ג'רמק לפני מאה שנה/ י. בן צבי המאמר "התישבות בכפר ג'רמק לפני מאה שנה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-11.3.1938. המאמר עוסק בניסיונו של ר' ישראל בק להקים ישוב חקלאי בג'בל אל-ג'רמרק (הר מירון) שבגליל העליון בשנת 1837.
פ-1900/20 11/05/1944 מירון והילולא דרשב"י/ י. בן-צבי המאמר "מירון והילולא דרשב"י" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "הגלגל"  כרך א'  גליון 22. המאמר עוסק  בבית הכנסת בהר מירון ואת חגיגות ל"ג בעומר על קברו של ר' שמעון בר יוחאי.
גל-9248/9 01/01/1949 בינוי ממשלתי – בית-החולים איתנים כרך א' התיק כולל: בית-חולים לחולי שחפת  עבודות בניה בדיר עמר  אספקת חשמל לבתי חולים בדיר-עמר ועוד.
פ-1899/1 23/05/1935 קבר הרמב"ם בטבריה/ שמואל קרויס המאמר "קבר הרמב"ם בטבריה" מאת פרופ' שמואל קרויס  אשר פורסם בעיתון "העולם" ב-23.5.1935. המאמר עוסק במקורות לפיהם קבר הרמב"ם נמצא בטבריה.
פ-1898/25 01/01/1940 לתולדות המסתערבים  מסתערבים – השכבה הקדומה בישוב/ י. בן-צבי המאמר "מסתערבים – השכבה הקדומה בישוב" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מתוך "הכנוס העולמי למדעי היהדות"  קיץ תש"ז. כמו כן   בתיק המאמר "לתולדות המסתערבים"  אשר פורסם בכתב העת "סיני"  כרך ז'  עמ' ל"ח – מ"א. המאמרים עוסקים ביהודים תושבי ארץ ישראל שישבו בה טרם הכיבוש הערבי: המערבים והמסתערבים.
פ-1898/26 01/01/1942 לישובינו בארץ ישראל במאה הי"ז/ י. בן-צבי המאמר "לישובינו בארץ ישראל במאה הי"ז" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ציון"  גיליון ז'. המאמר עוסק בתיאור המצב של היישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה-17  ע"י הכומר הפרנציסקני אבגניוס רוג'ר (Eugenius Roger): ידיעות והערות כלליות  ישוב יהודי מאוחר ביזרעאל  ישוב חקלאי יהודי בצפון הארץ  סוק אל-חאן  או עין אל-תאגר  בתוליה  ישוב יהודי על שפת הים ותמנת סרח. כמו כן  על גבי המאמר מופיעות הערות בכתב ידו של בן-צבי.
פ-1898/27 05/12/1946 מעליית החסידים הראשונים/ י. בן-צבי המאמר "מעליית החסידים הראשונים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם – עתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית"  גליון ט' (5.12.1946). כמו כן  בתיק המאמר "בשולי עלית החסידים הראשונים"  אשר פורסם בגליון י"ג (2.10.1947) של "העולם" ומכיל השלמות ותיקונים למאמר הראשון.
כ-468/69 13/07/1976 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 10) (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז תשל"ו
כ-438/47 03/07/1950 חוק לאישור מנויי שופטים של בית-המשפט העליון  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז תש"י
פ-1900/21 22/09/1939 דפנה בארץ דן  -יצחק בן צבי – מאמר המאמר "דפנה בארץ דן" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם – עתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית" ב-22.9.1939. המאמר עוסק במקור הלשוני של שם הישוב "דפנה". כחלק מהמאמר  מצורף מכתב מאת בן-צבי ליו"ר ועדת השמות של קק"ל  מנחם אוסישקין  בדבר ההחלטה להעניק את השם "מצודת מנחם אוסישקין א'" במקום "דפנה" לישוב.
פ-1900/22 14/11/1930 לזהוי רמת נפתלי/ י. בן-צבי המאמר "לזהוי רמת נפתלי" מאת יצחק בן צבי  אשר פורסם במוסף לשבתות וחגים של עיתון "דבר" ב-14.11.1930. המאמר עוסק בזיהוי המיקום של רמות נפתלי המקראית. כמו כן  במוסף פורסם הסיפור "ברחוב" (ציור) מאת שולמית קלוגאי.
פ-1900/23 01/10/1938 בעקבות הישוב היהודי המאוחר בכפר חקוק-יקוק/ י. בן-צבי המאמר "בעקבות הישוב היהודי המאוחר בכפר חקוק-יקוק" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה"  שנה ו'  חוברת א'  תשרי תרצי"ט. כמו כן  בתיק המאמר "לפני מאה שנה" אשר פורסם באלמנך לוח ירושלים" לשנת תש"ח.
פ-1899/4 25/12/1953 גלילות ארץ ישראל/ ג. קרסל מאמר הביקורת "גלילות ארץ ישראל" מאת גצל קרסל  אשר פורסם בעיתון "דבר"  על הספר "גרשון בן אליעזר סגל – גלילות ארץ ישראל" שמהדורתו המדעית פורסמה ע"י יצחק בן-צבי.
רש-1695/10 18/08/2002 קרית שמונה – שדרות תל חי מסמכים ממשרד בתיירות  הנוגעים לתכנון וביצוע עבודות בשדרות תל חי בקריית שמונה.
פנק-1207/1 01/06/1934 ק  2673 משטרת הדר (חיפה) יומנים פנקס האשמות של תחנת הדר הכרמל של משטרת ארץ ישראל.
גל-4662/3 01/01/1954 שחרור נכסי אויב ורכוש יהודים הושחרו תכתובות אישיות ופרטי עזבונות ויפויי כוח מטעמי צנעת הפרט עד שנת 2030.
גל-4662/4 01/01/1955 נכסי הווקף הושחרו פרטים מזהים בשל צנעת הפרט. כמו כן הושחרו מסמכים העוסקים בנושאי בעלות על קרקעות אשר חשיפתם  גם כיום  עלולה לגרום לנזק ליחסי החוץ של המדינה ולמו"מ מדיני עתידי.
גל-4662/7 14/01/1966 הפקעות כללי כרך ג' אוסף מסמכים של משרד האוצר בנושא הפקעות כללי כרך ג'  הכוללים: הפקעות שטחים/קרקע  התכתבויות  מכתבים מעורכי דין  הפקעת שטחים עבור הקמת מבני ציבור ועוד. הושחרו פרטים אישיים מטעם צנעת הפרט.
פ-1904/21 27/07/1926 וויטערע בילדער פון די אידישע פאלאכען/ י. בן-צבי המאמר "וויטערע בילדער פון די אידישע פאלאכען" (תיאורים נוספים של הפלחים היהודים) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דער טאג" ב-27.7.1926. המאמר עוסק באגדות מקומיות מהכפר פקיעין .
פ-1898/2 12/02/1942 עם קריאה (הרהורים על עלית בני האנוסים לא"י במאה הי"ז)/ י. בן-צבי המאמר "עם קריאה" (הרהורים על עליית בני האנוסים לא"י במאה הי"ז) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם שבועון "הפועל הצעיר – שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל" ב-12.2.1942. כמו כן  בתיק המאמר בכותרת מעט שונה  "עם קריאת ספר" (הרהורים על עליית בני האנוסים לא"י במאה הי"ז)  שפורסם באותו היום בעיתון "העולם – עתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית".
גל-44974/6 20/09/1993 אגף תכנון ובינוי ערים – באר-שבע – נחל בקע שכונת נחל בקע בבאר שבע-עקרונות התכנון  תכנית שלד  סיכומי פגישות של ועדת הליווי  מגורים  תשתיות וכבישים  תכנון אזור הנחלים  הטית נחל בקע  חוות דעת ארכאולוגית  סקירה תנועתית ותחבורה ציבורית ברובע בקע ועוד. מצורפים תרשימים  מפות ותכניות.
פ-1899/11 01/01/1962 שלוחי צפת באיטליה במאה הי"ח/ י. בן-צבי המאמר "שלוחי צפת באיטליה במאה הי"ח" מאת יצחק בן-צבי  תדפיס מיוחד מתוך כתב העת "ספונות"  ספר ו' – ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח. המאמר עוסק באגרות שכתבו שליחים מקהילת צפת אשר גייסו כספים באיטליה. כמו כן  בתיק גרסה מקוצרת למאמר שכותרתה "תעודות על שלוחי צפת באיטליה (תע"ג – תקצ"ח; 1713 – 1838).
פ-1899/18 01/01/1955 היישוב היהודי ביפו בתקופה העותמאנית/ י. בן-צבי המאמר "היישוב היהודי ביפו בתקופה העותמאנית" מאת יצחק בן-צבי  הופיע ב "ירושלים"  מחקרי ארץ ישראל  כרך ב/ה  תשט"ו.
רש-1691/2 08/03/1992 מפות פרוייקטים – עין הוד בתיק התכתבות ותכניות לפיתוח מגרש חניה בעין הוד.
גל-48478/13 08/10/1985 יום העצמאות תשמ"ו – 1986 (המשך בתיק 14) התכתבויות בנושא קונגרס עולמי של "מכבי"  בחירת נושא לאירועי יום העצמאות  הכנות לאירועי שנת ה-40 למדינת ישראל  כרטיסים לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל  בקשות להדלקת משואה  מכירת זיקוקין די-נור  בחירת מועמדים לקבלת פרס ישראל  תקציב חידון התנ"ך העולמי ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
גל-3059/5 15/12/1963 מחוז ירושלים – כפר עבודה ממשלתי  כפר שאול כרך א' התכתבויות בנושא ביצוע עבודות בנייה ותחזוקה בכפר העבודה הממשלתי כפר שאול ובבית החולים הפסיכיאטרי במקום; תכניות ושרטוטים.
גל-3059/8 01/03/1963 מחוז ירושלים – כפר עבודה ממשלתי  כפר שאול כרך ד' תיק של מע"צ מחוז ירושלים בנושא כפר עבודה ממשלתי כפר שאול הכוללים: בניה  שיפוץ  ביוב  בידוד קירות  התקנת מגרש ספורט  מכרזים  פקודת בטיחות ועוד.
פ-1899/14 28/08/1946 מכתב מארץ ישראל (מתחלת המאה הי"ז)" מאת ר' מרדכי מרויסטיץ/ י. בן-צבי המאמר "מכתב מארץ ישראל (מתחלת המאה הי"ז)" מאת ר' מרדכי מרויסטיץ" מאת יצחק בן-צבי. הדפסה מיוחדת מתוך הספר "איש התורה והמעשה" (ליובלו השישים של הרב משה אוסטרובסקי).
ג-5172/15 04/05/1965 סרטים כולל טלויזיה (כרך א') תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – סרטים וחברות טלויזיה המבקרים בישראל; קטעי עיתונות הנוגעות להפקת והפצת סרטים בארץ; הכנסות תעשיות הסרטים; הודעות לעיתונות בנושאים שונים; פסילת סרטים על-ידי הצנזורה; הגדלת הסיוע לסרטים קצרים; הקרנת סרטים באורך מלא בטלויזיה; אושרה חברת סרטים להסתדרות ולמושבים; סרטים ישראלים שזכו להצלחה מסחררת – ביניהם – 'מצור' 'אסירי החופש'; הפקת סרטי הסברה; שר הפנים משה חיים שפירא ימליץ גישה חדשה לסרטים גרמנים ועוד.
ג-5172/16 01/01/1966 סרטים כולל טלויזיה (כרך ב') התיק הינו תיק של משרד ראש הממשלה; בתיק – תיאורי סרטים כולל חברות טלויזיה המבקרות בארץ; קטעי עיתונות בנושא; הודעה לעיתונות בנושא העלאת שכר הדירה ב'עמידר'; קטעי עיתונות בנושאים שונים: קשיי תעשיית הסרטים בארץ קטנה  הצנזורה על סרטים; הודעות לעיתונות –  לצלמי העיתונות והטלויזיה בנוגע לוועדת החקירה באבו רודס; ועדת העורכים כנגד הניסיונות להעלמת ידיעות בעלות עניין לציבור; ראיון עם המפיק – רם בן-אפרים – חשד לצנזורה פוליטית על סרטים בישראל; צמצום בתקציב המדינה; הסכם ישראלי – גרמני להפקת סרטי עלילה; חברות סרטים מחרימות את ישראל – קטע עיתונות ועוד..
פ-1898/8 02/10/1936 Vestiges of a Jewish Tribe in TransJordan/ I. Ben Zwi המאמר "Vestiges of a Jewish Tribe in TransJordan" (שרידיו של שבט יהודי בעבר הירדן) מאת יצחק בן- צבי  אשר פורסם  ב-"Palastine Review" Vol.1  No.2"  (2.10.1936). המאמר עוסק בשבט ה"בדול" (Bdul).
פ-1899/20 01/01/1943 זוטות – תקוני גאולה במקומות הקדושים/ י. בן-צבי המאמר "זוטות – תקוני גאולה במקומות הקדושים" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ציון"  כרך ח'  תש"ג. המאמר עוסק בר' יעקב נאג'ארה ממקורבי שבתאי צבי.
חצ-3425/7 01/01/1962 סוריה – משרד החוץ
פ-1898/3 01/01/1952 למוצאם הישראלי של הפלחים בארצנו/ י. בן-צבי המאמר "למוצאם הישראלי של הפלחים בארצנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשנתון "דבר"  תשי"ד-1954. כמו כן  בתיק טיוטות המאמר בכתב ידו של בן- צבי (באחת מהן הכותרת היא: "יהודים שהשתקעו בין הפלחים")  ומכתב תגובה למאמר מאברהם יערי לנשיא בן-צבי (19.3.1953). בנוסף  מצורף תדפיס עדות מפי ערבי מהכפר ליפתא (מי נפתוח).
פ-1898/4 01/01/1961 בני לוי בקרב שבטי ערב/ י. בן-צבי המאמר "בני לוי בקרב שבטי ערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "מולד" ב-1962 ובגרסה האנגלית (The Levites among Arabian tribes) שפורסם בספר "In the Time of Harvest: Essays in Honor of Abba Hillel Silver on the Occasion of His 70th Birthday" בנוסף  בתיק טיוטות  תיקונים  תוספות למאמר ואישור לפרסומו מאת עורכב כתב העת "מולד"  אפרים ברוידא. כמו כן  בתיק המאמר "הלויים שבמעין והלויים הישראלים" מאת רולאן דה וו (Roland Guérin de Vaux)  שהופיע ב"מולד" לאחר שתורגם מצרפתית ע"י שולמית קלוגאי ומכתבים מאת פרופ' בנימין מזר ופרופ' חיים רבין עם הרותיהם למאמרו של דה וו.
פ-1898/7 01/01/1911 הגורמים הכלכליים – החברותיים של מרידת החשמונאים/ אבנר המאמר "הגורמים הכלכליים – החברותיים של מרידת החשמונאים" מאת יצחק בן-צבי (בכינויו המחתרתי  אבנר)  אשר פורסם בכתב העת "השלח"  תרע"א  כרך כ"ה.
פ-1899/26 01/01/1955 אברהם משה לונץ ז"ל/ י. בן-צבי המאמר "אברהם משה לונץ ז"ל" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל"  שנה י"ט   חוברות א-ב  תשט"ו.
גל-55885/5 08/07/1998 ביה"ס למנהיגות חינוכית ירושלים תרגיל מסכם: ילדי עובדים זרים במדינת ישראל – קוד שגיאה 445 מוגש למנכ"ל המשרד בן ציון ביה"ס למנהיגות חינוכית ירושלים תרגיל מסכם: ילדי עובדים זרים במדינת ישראל – דו"ח – קוד שגיאה 445 מוגש למנכ"ל המשרד בן ציון.
חצ-3425/18 01/01/1962 סוריה – יחסים עם מדינות אחרות (חוץ ממדינות ערב)
פ-1899/42 01/01/1927 משפת ים-סוף/ י. בן-צבי המאמר "משפת ים-סוף" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם" ב-5.5.1927. המאמר עוסק בסקירה הסטורית של הישוב היהודי באילת מתקופת המקרא ועד המאה ה – 19.
רש-1691/7 01/12/1989 מפות פרוייקטים – ירדנית בתיק תכניות הצעה לפיתוח הירדנית.
פ-1899/43 01/12/1911 בסביבות ראשון-לציון/ י. בן צבי המאמר "בסביבות ראשון-לציון"  מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשני חלקים בביטאון "האחדות" ב- 8.12.1911 ו- 15.12.1911. המאמר עוסק בשלושת הכפרים הערביים הסמוכים לראשון לציון: צרפנד עמור  ספריה ובית דגן.
גל-8331/9 30/04/1980 לשכת מנכ"ל וינר – שו"פ (שיכון ופיתוח) + עמידר + עמיגור + זוגות צעירים התכתבות בנושאים זוגות צעירים  עמידר ועמיגור: סיוע לזוגות צעירים  העלאת דמי שכירות של דירות בבעלות עמידר  שיפוצים  מכירת דירות  תקציב עמידר  מכירות מלווה חסכון  צמצום פעולות עמידר  אגודת קורת גג ועוד (המשך בתיק 10)
גל-9237/1 26/12/1958 בינוי ממשלתי – הקמת תחנת רדיו בגבעת ארלוזורוב בגבעתיים – "תחנת חיים" – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות במשרד העבודה  בנוגע להקמת תחנת שידור רדיו בשכונת ארלוזורוב בגבעתיים: תכניות  רשימת כמויות – יסודות לאנטנות – תחנת שידור גבעתיים (מרץ 1960)  הקמת תורן הרדיו  חוזה מס' תא/60/2 בין מחלקת עבודות ציבוריות לחברת "סחו – חברה לשכון ובנין בע"מ" בדבר הוצאה לפועל של הקמת יסודות לאנטנות בתחנת השידור בגבעתיים  דין וחשבון טכני על מדידות שבוצעו בתקופת 22.4.60- 14.6.1960  רשימת כמויות – תחנת שידור גבעתיים (יולי 1960)  רשימת התכניות למכרז  הקצבות כספיות  מפרט טכני – בנין תחנת רדיו בגבעתיים (יולי 1960)  מס' תא/60/62 בין מחלקת עבודות ציבוריות לחברת "סחו – חברה לשכון ובנין בע"מ" בדבר הוצאה לפועל של בניית תחנת הרדיו בגבעתיים  תוצאות בדיקת בטון של מכון התקנים הישראלי ועוד.
פ-1900/30 27/04/1939 רקם ותושביה/ י. בן-צבי המאמר "רקם ותושביה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשלושה חלקים בעיתון "העולם" ב- 27.4.1939 – 4.5.1939: התישבות בני שמעון בהר שעיר  רקם בסלע האדום ורקם באגדה.
פ-1900/31 27/04/1928 אל בוקיע – בקע  פקיעין או תקוע?/ א. ל. סוקניק המאמר "אל בוקיע – בקע  פקיעין או תקוע?" מאת אליעזר ליפא סוקניק  אשר פורסם בעיתון מוסף ל"דבר" ב-27.4.1928. המאמר עוסק בהשגותיו של סוקניק על קביעתו של בן-צבי בנוגע לשמו העתיק של הכפר  וזיהויו כפקיעין מן המקורות.
גל-13843/11 03/05/1953 מחוז הצפון – פרוטוקול הוועדה המקומית לבניין ערים  בית-שאן התכתבות ופרוטוקולים.
כ-447/78 23/03/1964 חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/79 23/03/1964 חוק מס הכנסה (ניכוי הפרשי הצמדה)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/80 23/03/1964 חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
גל-4984/11 01/01/1941 התישבות יהודית בטול-כרם
רש-1698/9 31/12/1995 מפות פרוייקטים – כפר נחום: גן לאומי בתיק תכניות אדריכליות לפיתוח גן לאומי כפר מחום.
רש-1698/15 01/03/1992 מפות פרוייקטים – חוף כורסי בתיק תכניות אגריכליות והתכתבות בנוגע לפיתוח חוף כורסי.
כ-447/84 23/03/1964 חוק לתיקון חוק בתי המשפט (תיקון מס' 2)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/85 23/03/1964 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/86 25/05/1964 חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ד בסיון תשכ"ד
כ-447/87 01/06/1964 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"א בסיון תשכ"ד
כ-447/88 08/06/1964 חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בסיון תשכ"ד
כ-447/89 08/06/1964 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 4)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בסיון תשכ"ד
כ-447/90 10/06/1964 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 5)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשכ"ד
פ-1900/4 01/09/1925 לתולדות הישוב היהודי בכפר יוסף/ י. בן-צבי המאמר "לתולדות הישוב היהודי בכפר יוסף" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ציון: מאסף החברה הא״י להיסטוריה ואתנוגרפיה"  תרפ"ו. בנוסף  קיימות הערות בכתב ידו של בן-צבי. כמו כן  בתיק כרסה אנגלית למאמר :"Historical Survey of the Jewish Settelement in Kefar Joseph" אשר פורסם בכתב העת JPOS (Journal of the Palestine Oriental Society). המאמר עוסק בישוב היהודי בכפר יאסיף שבגליל.
כ-447/81 23/03/1964 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 4)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/82 23/03/1964 חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/83 23/03/1964 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד) (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
נ-88/20 01/10/1965 אבלסקי שולה
נ-88/21 01/06/1963 אבינרי עידו מאמר על שבתי צבי
נ-88/22 01/05/1964 אדמשטיין מרדכי מכתב של ילד לנשיא עם תמונה שלו רוכב על חמור
נ-88/19 01/03/1964 אבן אפרים
נ-88/23 01/10/1965 אתיאל אריה התכתבות עם חבר ותיק שפגש את שזר ב-1920 כשהגיע עם משלחת פועלי ציון.
נ-88/26 01/09/1963 דרפקין שושנה
נ-88/28 01/08/1965 אחאי יוסף
כ-714/13 12/01/1995 הכנסת השלוש-עשרה – ועדת משנה לתקנון הכנסת 201 5 התיק הינו תיק של הכנסת ה-13. בתיק – סטנוגרמות מישיבות ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לתיקון תקנון הכנסת. על סדר היום תיקון תקנון הכנסת – דיונים בנושא;
כ-448/35 01/02/1965 חוק הנפט (תיקון מס' 2)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשכ"ה
כ-448/37 16/02/1965 חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 6)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ד באדר א' תשכ"ה
כ-448/38 23/02/1965 חוק לתיקון פקודת סימני המסחר (מס' 3)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר א' תשכ"ה
כ-448/39 02/03/1965 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 4)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר א' תשכ"ה
כ-448/40 02/03/1965 חוק ההתיישנות (תיקון)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר א' תשכ"ה
גל-48472/13 01/05/1992 יום העצמאות תשנ"ב – תשנ"ג (המשך מתיק 12 ובתיק 14) התיק מכיל מסמכים העוסקים בארגון ותכנון אירועי יום העצמאות  יום הזיכרון לשואה ויום הזיכרון לחללי צה"ל בשנים תשנ"ב -תשנ"ג (1992-1993): כרטיסים לטקסים ולאירועים השונים  דו"חות מישיבות בנושא חזרות לאירועי יום העצמאות  קבלות פנים  לוח פעילויות  הצעות למדליקי המשואות  נושאים לימי העצמאות לפי שנים  טקס פרסי ישראל  ועוד
נ-91/78 01/01/1964 לוין מאיר לשכת נשיא המדינה – בתיק  פניות של אזרחים.  בשל זכויות יוצרים הושחר התיק מעמוד 26 עד סופו. ניתן לצפות בתיק באולם הקריאה בלבד.
כ-448/2 16/06/1964 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשכ"ד
כ-448/3 22/06/1964 חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשכ"ד
כ-448/4 30/06/1964 חוק השופטים (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז תשכ"ד
כ-448/5 30/06/1964 חוק הדיינים (תיקון מס' 2)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז תשכ"ד
כ-448/10 22/07/1964 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשכ"ד
כ-448/11 27/07/1964 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 2)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ח באב תשכ"ד
כ-448/12 27/07/1964 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ח באב תשכ"ד
כ-448/13 27/07/1964 חוק פיצויי פיטורים (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ח באב תשכ"ד
נ-88/33 01/08/1964 בקשת יהודי משיחי לקבל אזרחות ישראלית
נ-88/34 01/11/1963 אוריסון אירית (ד"ר) טיפול בחשבונות עבור טיפול בבני הזוג שזר
נ-88/36 01/09/1963 אוירבך אליהו  כתב יד לספר על משה רבנו
נ-88/37 01/10/1965 אורון אריה
נ-88/38 01/06/1972 אופנהיימר פרנץ (ד"ר) הוצאת ספר על פרנץ אופנהיימר
נ-88/39 01/07/1963 אומיאל חיים
נ-88/40 01/08/1963 אוליצקי יוסף
נ-88/41 01/05/1965 אוכמן נחמה
נ-88/42 01/11/1964 איכט צבי
נ-88/43 01/11/1964 אידלקופ יונה
נ-88/47 01/01/1960 אוריין מאיר
נ-88/48 01/12/1964 אלברג יהודה
נ-88/49 01/07/1964 אלבז אהרון
נ-88/50 01/11/1964 אלברג אהרן שלמה
נ-88/51 01/11/1963 אלטשטיין – רמהאוס בלהה
נ-88/52 01/07/1963 אלפר רבקה
נ-88/53 01/06/1971 אלחנני בנימין חתן בר מצווה. מצאצאי רבי יצחק אלחנן.
נ-88/54 01/10/1963 אלטהוייז ז.
נ-88/55 01/01/1964 אלטשולר ברוך פנייות של אלטשולר ברוך בנוגע ךתביעה להנצחת זכרו של פנחס רוטנברג.
נ-88/56 01/07/1963 אליאב בנימין
נ-88/57 01/11/1965 אלימור גרשון מאמר הרצל ברגר
נ-88/58 01/02/1965 אלישיב מרדכי פעילות להנצחת סבו של אלישיב ר' דוד'ל קרלינר שנפטר ב-1915
נ-88/59 01/12/1963 אלינר אליעזר
נ-88/60 01/06/1965 אלעמי מלה
נ-88/61 01/10/1964 אלפסי יצחק בקשה לפרסום דברים שכתב שזר על ר' יוסף קארו. בעיתון "מחניים"
נ-88/62 01/10/1963 אלפרין רבקה ומרטין
נ-88/63 01/04/1964 אלפרוביץ פנחס
נ-88/64 01/01/1964 אלקאים יצחק חיבר שירים לכבודו של שזר
נ-88/65 01/07/1964 אלקאיים משה בן נסים בעד שיפור יחסי העדות בישראל
נ-88/66 01/07/1963 אלקלעי יעקב פורסם בעיתונות
גל-53732/4 20/12/1950 נתניה – סכסוכי קרקע פיצויים למשמר השרון עבור שטח חקלאי שהופקע  חוזה בין האוצר לבין בעלי נכסים על מכירתם ופיתוחם.
כ-448/41 09/03/1965 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 4)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר ב' תשכ"ה
כ-448/42 08/03/1965 חוק שירות השידור  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' תשכ"ה
כ-467/45 01/04/1981 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 10)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א
כ-448/43 09/03/1965 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר ב' תשכ"ה
כ-448/44 09/03/1965 חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר ב' תשכ"ה
כ-448/53 28/06/1965 חוק רשויות נחלים ומעיינות  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בסיון תשכ"ה
כ-448/54 28/06/1965 חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 5)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון תשכ"ה
כ-448/55 29/06/1965 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"ה
כ-448/56 06/07/1965 חוק סדר הדין הפלילי  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשכ"ה
כ-448/58 07/07/1965 חוק הגנת כינויי מקור  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשכ"ה
גל-48481/9 23/03/1984 יום העצמאות תשמ"ג – תשמ"ד (המשך מתיק 8 ובתיק 10) הזמנות לטקס חלוקת פרסי ישראל  מדליקי המשואות  הקרנת סרטי צה"ל. הושחרו מספר עמודים כדי למנוע פגיעה בזכויות יוצרים. ניתן לעיין בתיק המלא באולם הקריאה. כמו כן  הושחרו חלק מהפרטים האישיים בשל צנעת הפרט.
כ-448/46 17/03/1965 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 5)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר א' תשכ"ה
כ-448/47 06/04/1965 חוק גימלאות לחברי הכנסת (תיקון מס' 3)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשכ"ה
כ-448/48 06/04/1965 חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשכ"ה
כ-448/49 06/04/1965 חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשכ"ה
כ-448/50 06/04/1965 חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 9)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשכ"ה
כ-448/51 07/04/1965 חוק לתיקון פקודת העיריות  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשכ"ה
כ-448/52 07/04/1965 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 11)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשכ"ה
כ-448/64 12/07/1965 חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 2)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/65 12/07/1965 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 2)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/66 12/07/1965 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/67 12/07/1965 חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 4)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/68 12/07/1965 חוק לקיום תוקף תקנות ההגנה (כספים)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/70 14/07/1965 חוק התכנון והבניה  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז תשכ"ה
כ-448/71 19/07/1965 חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז תשכ"ה
כ-448/60 07/07/1965 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 2)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשכ"ה
כ-448/61 08/07/1965 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 5)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשכ"ה
כ-448/62 08/07/1965 חוק המעבר (תיקון מס' 9)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשכ"ה
כ-448/63 12/07/1965 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 12)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשכ"ה
נ-92/34 01/09/1964 מזרחי יפה תשובות לחידון התנ"ך ששלחה לנשיא
נ-92/36 01/04/1965 מתמידי – שטנדיג הרשל (ד"ר) ברכת חג שמח ששלח לנשיא
נ-92/37 01/11/1965 משעל רחל מכתב לשזר על הבחירות והעוול שנעשה לבן-גוריון
נ-92/38 01/04/1962 משולח יהושע מאמרים שכתב ושלח לנשיא כמו על מצעד שלום ולא מצעד צבאי
נ-92/43 01/10/1963 מרגלית שושנה מכתב בעניין בית הקברות בהר הזיתים
נ-92/44 01/11/1963 מרגלית עובדיה התכתבות בעניין הוצאה לאור של קובץ מאמרים
נ-92/45 01/07/1963 מרגולין רחל מכתבים לנשיא מאת עולה מברית המועצות בעניין עזרה לקליטתה בישראל
נ-92/47 01/01/1964 מעגני שלמה שבחים לנשיא על עמידתו בעת ביקור האפיפיור
כ-448/72 19/07/1965 חוק בנינים גבוהים (חובה להתקין מעלית)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז תשכ"ה
כ-448/73 20/07/1965 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז תשכ"ה
כ-448/74 21/07/1965 חוק לשון הרע  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשכ"ה
כ-448/75 22/07/1965 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 7)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/76 22/07/1965 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 6)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/77 22/07/1965 חוק שירותי הסעד (תיקון)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/78 22/07/1965 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 3)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/79 22/07/1965 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
גל-56067/3 01/01/1995 תקציב ועלויות גני ילדים התכתבות של אגף ארגון מוסדות חינוך הושחרו תעודות זהות
ג-2914/6 02/08/1949 שאילתות לשר האוצר. (המשך מתיק מס' 5). שאילתות לשר האוצר בשנים 1949-1951.
כ-445/75 16/05/1961 חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 2)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום א' בסיון תשכ"א
כ-445/76 22/05/1961 חוק הקאדים  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ז' בסיון תשכ"א
כ-448/84 22/07/1965 חוק מרשם האוכלוסין  תשכ"ה-1965
פ-1913/10 01/01/1952 על הכוזרים ועל יהדות חורזם/ י. בן-צבי המאמר "על הכוזרים ועל יהדות חורזם (לאור המחקר בברית המועצות)" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "בטרם"  חוברת כ"ד (קמ"א) וחוברת ז' (קמ"ח). כמו כן  בתיק נספחות בכתב ידו של בן-צבי ורשימות של קטעים מתורגמים מספרו של טולסטוב: "על התרבות הקדומה של החורזמים".
גל-12106/27 01/10/1973 יהוד – גוש 6694  חלקה 130 – ערר בתיק התכתבויות בעניין ערר שהוגש לועדה המחוזית במחוז המרכז.
כ-448/80 22/07/1965 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 3)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/81 21/07/1965 חוק הרשויות המקומיות (בחירות)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשכ"ה
כ-448/82 22/07/1965 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 6)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-448/83 22/07/1965 חוק פנקס הבוחרים לכנסת (תיקון מס' 7)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה
כ-447/61 04/02/1964 חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תשכ"ד
כ-447/62 04/02/1964 חוק לתיקון פקודת השחרור בערבות (מס' 4)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תשכ"ד
כ-447/63 04/02/1964 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תשכ"ד
נ-92/19 01/01/1964 מכטיי מרדכי התכתבות עם ידיד נעורים של שזר בענייני חומר מהעבר ופגישה ביניהם.
נ-92/21 01/10/1963 מירלמן י. תרומות לאגודה למלחמה בסרטן
נ-92/14 01/01/1964 מור הדס פואמה שכתב ושלח לנשיא
נ-92/15 01/03/1965 מולכו יצחק פרסו דבריו על שבחי טבריה בספר שמוציא
נ-92/16 01/01/1965 פומרנץ שמואל בקשה לפגישה עם הנשיא
נ-92/17 01/01/1950 מוטק זיגמן ללא תוכן
נ-92/23 01/11/1964 מימון יעקב התכתבות בעניין סיוע לפעולותיו בקרב עולים
נ-92/24 01/04/1965 מימון ישי
נ-92/28 01/08/1962 מילמן דב ניגונים ששמר מהעיירה סטולין. בתיק גם מכתב מברל כצנלסון בעניין הנצחת מורי התנועה
נ-92/29 01/01/1964 מייטליס יעקב מכתב לנשיא בעניין פרסום עבודתו המחקרית
נ-92/30 01/02/1965 מילין פסח התכתבות בעניין אוסף שלו ובו כתבות על המגילות הגנוזות
נ-92/31 01/08/1964 מיילזש (ד"ר) מכתב מהנשיא בעניין אוסף נאומים
נ-92/32 01/09/1963 מיבר יעקב מכתב בעניין בית ספר בצפת
כ-475/8 23/02/1988 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ה' באדר התשמ"ח
כ-475/11 08/03/1988 חוק לתיקון פקודת הדיג (מס' 2)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר התשמ"ח
כ-475/12 08/03/1988 חוק שמירת נקיון (תיקון)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר התשמ"ח
כ-475/13 08/03/1988 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 20)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר התשמ"ח
כ-475/14 22/03/1988 חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 12)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשמ"ח
כ-447/64 12/02/1964 חוק החוזים האחידים  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשכ"ד
כ-447/65 19/02/1964 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 4)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום ו' באדר תשכ"ד
כ-447/66 24/02/1964 חוק פנקס הבוחרים לכנסת (תיקון מס' 6)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר תשכ"ד
כ-447/67 24/02/1964 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 2)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר תשכ"ד
כ-447/68 24/02/1964 חוק לתיקון פקודת הבוררות (מס' 3)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר תשכ"ד
כ-447/69 25/02/1964 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 7)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר תשכ"ד
פ-1913/9 01/01/1953 מלחמת איליא מורומץ עם הגבור היהודי/ י. בן-צבי המאמר "מלחמת איליא מורומץ עם הגבור היהודי" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "גליונות"  כרך חוברת ז'  כרך כ"ט  (קס"ט). במאמר תוספות בכתב יד של בן-צבי והשיר "ליד קיוב העיר…"  אפוס רוסי על הכוזרים  שתורגם ע"י שלומית קלוגאי.
חצ-30/1 01/01/1968 ישראל הצלב האדום –  CICR יהודי מזרח התיכון ומזרח אירופה התכתבות  דיווחים ודו"חות בנוגע לגירוש יהודי מצרים  עיראק  תימן  יהודי סוריה  חוקים נגד היהודים בעיראק ועוד.
כ-467/30 30/03/1981 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 19)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
גל-13837/30 29/09/1959 מחוז הצפון – עבודות כבישים עבור בית-שאן כרך ב' פיתוח תשתיות כבישים יישור מגרשים וסלילת דרכים בבית שאן.
גל-13838/5 12/04/1953 מחוז הצפון – כבישים עורקיים עירית בית-שאן כרך א' פיתוח תשתיות הכבישים- כביש עורקי בית שאן עלויות פיתוח  הרחבה
גל-13838/6 05/06/1959 מחוז הצפון – כבישים עורקיים עירית בית-שאן כרך ב' פיתוח תשתיות כבישים- כבישים עורקיים  בית שאן וטבריה  עלויות הקמה  הרחבה פיתוח  ניקוז קרקע וכו'
כ-447/71 03/03/1964 חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר תשכ"ד
כ-447/72 23/03/1964 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/73 23/03/1964 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תיקון מס' 4)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/75 23/03/1964 חוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב בלי רשות)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/76 23/03/1964 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 10)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-447/77 23/03/1964 חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים  נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד
כ-475/15 08/03/1988 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 20)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר התשמ"ח
כ-475/16 22/03/1988 חוק מילווה מלחמה של שבח מקרקעין  התשל"ד-1974 (תיקון מס' 2)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן התשמ"ח
כ-475/17 01/01/1988 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)  התשמ"ח-1988
כ-475/18 16/03/1988 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 27)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשמ"ח
כ-475/19 08/03/1988 חוק הנגב (תיקון)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר התשמ"ח
כ-475/20 23/03/1988 חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 4)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשמ"ח
כ-475/21 04/05/1988 חוק הגנת הצרכן (תיקון)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ז באייר התשמ"ח
כ-475/22 14/06/1988 חוק ערי ואזורי פיתוח  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון התשמ"ח
גל-41636/6 16/11/1998 לשכת השר נתן שרנסקי – כלי יריה התכתבות בעניני מתן תעסוקה למובטלים – חיילים משוחררים  שינוי קריטריונים במתן רישוי נשק לאנשי כוחות הבטחון  דו"ח ועדת המשנה לנושא נשק צבאי ואזרחי ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
כ-467/31 30/03/1981 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
כ-467/32 30/03/1981 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 10)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
גל-41890/33 01/01/1989 הצעות חוק פרטיות – חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון) אחוז החסימה – תשמ"ט 1989 הוגש לכנסת ה- 12
כ-475/23 14/06/1988 חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 2)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון התשמ"ח
כ-475/24 30/06/1987 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 4)  התשמ"ז-1988 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשמ"ז
כ-475/25 25/07/1988 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 7)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"א באב התשמ"ח
כ-475/26 26/07/1988 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 7)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ח
כ-475/27 26/07/1988 חוק מילווה המדינה (תיקון מס' 8)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ח
נ-88/67 01/11/1963 אלשייך יחיא
נ-88/68 01/10/1965 אמידי אלחנן
כ-468/60 28/06/1976 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים – הוראות נוספות)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשל"ו
נ-88/69 01/05/1965 אמר עזריאל
נ-88/70 01/09/1963 אמרי – פיינברג רחל הוצאת ספר בסיוע קרן עמו"ס
נ-88/71 01/11/1964 אנגלשטיין סוניה הקשר בין עישון למחלת הסרטן
נ-88/72 01/02/1964 אנדיג יהודה גידול עצי ערמון ומתן שטיח גובלן לאפיפיור.
נ-88/73 01/05/1965 פניית אישה בעקבות פטירתו של ישראל בר יהודה
נ-88/74 01/01/1964 בקשה לסייע לרכוש דירה
נ-88/78 01/12/1964 אפשטיין אברהם
נ-88/79 01/10/1963 אקסלרד חיים
נ-88/80 01/08/1963 אקצין בנימין (פרופ')
נ-88/81 01/06/1965 ארדוש אלכס (ד"ר)
נ-88/82 01/04/1964 ארליך אליהו
נ-88/83 01/10/1963 פנייה בעניין הנתון למרות בית דין רבני
נ-88/84 01/01/1950 פניית מוזיקאי שעלה מברית המועצות
נ-88/85 01/09/1965 ארפא מיכאל מילטון (פרופ') התכתבות של פרופ' שמריהו טלמון
נ-88/86 01/06/1963 ארצי ש
נ-88/87 01/11/1964 ארציאלי פרץ
נ-88/88 01/03/1964 אשכנזי טוביה
נ-92/9 01/06/1964 מזרחי דוד שיר שחיבר לכבוד יום העצמאות על מצעד צה"ל
נ-92/10 01/12/1963 מורי עליזה מכתב נגד יחסיו עם הרבי מלובאביץ
כ-468/59 28/06/1976 חוק שירותי תיירות  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשל"ו
נ-91/101 01/08/1963 לנדוי משה
נ-91/102 01/03/1965 לנדאו ישעיהו
נ-91/104 01/04/1965 ליפשיץ פנינה אלמנת הצייר חיים ליפשיץ ביקשה להוציא לאור אלבום ציורים שלו.
נ-91/105 01/07/1963 ליפשיץ נפתלי
נ-91/106 01/01/1965 ליפשיץ משה
נ-91/107 01/10/1965 ליפשיץ ט
נ-91/108 01/05/1965 לוי מאיר אמו נזירה לוי תרמה לו כליה והדבר פורסם בעיתונות.
נ-92/2 01/03/1965 לייבוב ישראל התכתבות עם צעירי אגודת חב"ד בעניין שידורים על ספר התניא בקול ישראל
נ-92/3 01/04/1964 ליברמן אהרון סיפור עממי שקרא וברכות לנשיא
נ-92/4 01/01/1964 ליבא סמי שיר שחיבר לטירוני צה"ל
נ-92/5 01/08/1964 מכאלי ראובן
נ-92/6 01/02/1965 מאירי נפתלי מכתב ובו שאגתו ממתחים הפוליטיים
נ-92/7 01/05/1964 מאירוביץ אהרון התכתבות של משורר עם שזר על יצירתו ושולח לו מכתב שקיבל מברל כצנלסון. ספר על הרצפלד
נ-92/8 01/09/1963 מאיר מירה מכתב בעניין תשורות שקיבל הנשיא
נ-88/89 01/08/1965 אשרי אריה
גל-45428/2 03/09/1990 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לכביש ובניה ותחזוקה של כביש 60: כביש ירושלים – גוש עציון (כביש המנהרות)  קריית ארבע – פני חבר  עוקף דהיישה  עוקף מעלה לבונה  לוחות זמנים  חוזים  מכרזים  פיצויים בגין הפקעות ועוד.
חצ-20/40 01/12/1957 הצלב האדום התכתבות  דיווחים ודו"חות בצרפתית בנוגע למעצרו של מלח ישראלי במצרים  עזרה לפליטים באלג'ריה ובמרוקו האסירים במצרים מפרשת "עסק-הביש"  תרומת ישראל לפעילות הצלב האדום ועוד.
ג-203/7 01/11/1949 יחסים עם ארצות חוץ – סחר עם יוגוסלביה
גל-41891/40 01/01/1989 הצעות חוק פרטיות – חוק הבחירות (תיקון) אחוז החסימה תשמ"ט 1989 הוגש לכנסת ה- 12
כ-467/3 13/11/1979 חוק לביטול פקודת החבקים  תש"ם-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בחשון תש"ם
כ-467/4 13/11/1979 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בחשון תש"ם
כ-467/5 22/11/1978 חוק מס עזבון (תיקון מס' 9)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בחשוון תשל"ט
גל-41637/2 01/03/1998 לשכת השר נתן שרנסקי – תיק מעקב 2 התיק מכיל התכתבויות בנוגע לפניות שנשלחו ללשכת שר הפנים נתן שרנסקי בנושאים שונים: מתן מעמד עולה חדש  קבלת אזרחות לתושבי מזרח ירושלים  מעצר לצורך גירוש של עולים שיהדותם מוטלת בספק  איחוד משפחות  נישואי תערובת  גיור  אשרות כניסה לישראל  מתן אשרות כניסה לעובדי חברת מוטורולה מהודו  ועוד
ג-203/53 01/07/1949 ההתאחדות לכדורגל בישראל תרגום נוסח הנאום שנשא הסופר הצרפתי מורואה בפני נציגי התאחדות הכדורגל של צרפת באקדמיה הצרפתית. הנאום מתייחס לערכו של הכדורגל בחברה.
כ-474/47 13/08/1974 חוק מילווה חסכון   תשל"א-1971 (תיקון מס' 3)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/48 13/08/1974 חוק מילווה חסכון  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 3)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/49 13/08/1974 חוק מילווה חסכון  תשל"ג-1973 (תיקון מס' 2)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/50 13/08/1974 חוק מילווה חסכון (תיקון)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/44 13/08/1974 חוק מס מימון רכש (הוראת שעה)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/45 13/08/1974 חוק מילווה מלחמה (תיקון מס' 2)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/46 13/08/1974 חוק מילווה חסכון  תש"ל-1970 (תיקון מס' 4)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-466/70 01/08/1979 חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-467/1 24/10/1979 חוק שירות הציבור (מתנות)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ג' בחשון תש"ם
כ-467/2 06/11/1979 חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 2)  תש"ם-1979  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בחשון תש"ם
כ-467/11 04/12/1979 חוק הגנת השכר (תיקון מס' 13)  תש"ם-1979 נתקבל בכנסת ביום י"ד בכסלו תש"ם
כ-467/12 11/12/1979 חוק לתיקון פקודת ההסגר  תש"ם-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו תש"ם
כ-467/13 17/12/1979 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תש"ם
כ-467/14 17/12/1979 חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תש"ם
כ-474/56 13/08/1974 חוק להגנת חיית הבר (תיקון)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/57 13/08/1974 חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/58 15/08/1974 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 6)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תשל"ד
כ-475/1 22/06/1987 חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון התשמ"ז
כ-475/2 30/06/1987 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשמ"ז
כ-475/3 22/06/1987 חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון התשמ"ז
פ-1950/32 01/06/1915 פון ארץ ישראל/ י. בן-צבי המאמר "פון ארץ ישראל" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"פועלי ציון בולטין" או ב"אידישער קעמפפער". המאמר עוסק בסקירה על המצב בארץ ישראל בקיץ תרע"ה-1915. כמו כן  קיים פתק על האנייה "טשסטר" שיצאה מה-30.9.1915 מיפו לאלכסנדריה.
חצ-5965/4 01/05/1966 אבא אבן – תיק ארכיב מדיני – תכנית "הצינור" סיכומי ישיבות בראשותו שר החוץ  אצל שר האוצר  התכתבות בענין ביצוע התכנית הזאת
כ-467/22 03/03/1981 חוק שיקים ללא כיסוי  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשמ"א
כ-467/23 24/03/1981 חוק הארכיונים (תיקון מס' 2)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשמ"א
כ-467/24 30/03/1981 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 23)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
כ-467/25 30/03/1981 חוק הבנקאות (רישוי)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
כ-467/26 30/03/1981 חוק מס עזבון (ביטול)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
כ-467/27 30/03/1981 חוק התכנון והבניה (תיקו מס' 17)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד אדר ב' התשמ"א
כ-467/28 30/03/1981 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 15)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
כ-467/29 30/03/1981 חוק הבנקאות (שירות ללקוח)  התשמ"א-1981 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"א
גל-56043/1 19/05/1998 בחינות בגרות 141. דו"חות והתכתבויות כללי. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
כ-474/51 13/08/1974 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 7)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/52 13/08/1974 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 10)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/53 13/08/1974 חוק רואי חשבון (הוראת שעה)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/54 13/08/1974 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ (הוראת שעה)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
כ-474/55 13/08/1974 חוק המקרקעין (תיקון מס' 3)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
פ-2061/35 01/01/1918 מסמכי המתנדבות לגדוד העברי. מכתבים ממתנדבות הגדוד העברי אל הגנרל אלנבי  תזכירים של וועד המתנדבות אל הגנרל אלנבי  רשימת המתנדבות וחלוקתן לתפקידים  הודעה מוועד הצירים לרחל ינאית בן-צבי על מינויה לראש מחנה הצעירות בלוד ועוד. המסמכים בשפה העברית והאנגלית.
כ-467/15 18/12/1979 חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו תש"ם
כ-467/16 24/12/1979 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 36)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת תש"ם
כ-467/17 24/12/1979 חוק המילוות (הוראות שונות) (תיקון מס' 2)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת תש"ם
כ-467/18 25/12/1979 חוק העונשין (תיקון מס' 8)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ה' בטבת תש"ם
כ-467/19 31/12/1979 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה)  תש"ם-1979 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תש"ם
כ-467/20 31/12/1979 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 11)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תש"ם
כ-475/5 29/12/1987 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 32)  התשמ"ח-1987 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת התשמ"ח
כ-475/6 16/02/1988 חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 4)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בשבט התשמ"ח
כ-475/7 22/02/1988 חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום ד' באדר התשמ"ח
כ-440/64 05/04/1954 חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (תיקון)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשי"ד
גל-3427/27 30/06/1971 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – שכונת התקוה מפקד אוכלוסין ודיור שכונת התקווה.  נתונים מספריים ; מיפוי משקי הבית פילוח על פי פרמטרים שונים: מוצא  גיל  השכלה  ותק גיל סעד וכו' ישיבות היגוי בנושא הכרזת השכונה כאתר שיקום
ג-4371/21 08/08/1955 תיקי ישובים – נתניה – קרקע כרך א' תיקי ישובים – נתניה – קרקע כרך א'. מסמכים והתכתבויות של תב"ע שונים.
ג-4371/22 09/01/1959 תיקי ישובים – נתניה – קרקע כרך ב' התכתבויות בנושא רכישת והקצאת קרקעות  תכנון לבנייה (בין השאר של שכונת קרית נורדאו) ופינוי של מבנים ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
גל-3426/2 09/11/1969 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – תחזית וכללים כפר שלם שיקום אזור כפר שלם-כללי בינוי  תחזית פינוי ובינוי. מסמכים מסכמים של הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום ופרוטוקול מישיבת הרשות. הכרזה על אזורי שיקום (צפת  נחלאות ירושלים  כפר שלם תל אביב).
כ-440/65 07/04/1954 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 7)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשי"ד
ג-4391/3 20/05/1952 שאילתות – אגף השיכון – כרך א' שאילתות אשר הוצגו ע"י חברי הכנסת לשרי העבודה  גולדה מאיר ומרדכי נמיר  בנוגע לפעילות אגף השיכון במשרד העבודה  ומענה עליהן: חיסול המעברות ומתן דיור קבע לעולים חדשים  העלאת מחירי הדיור בשיכון העממי  עבודת חברות הבניה הציבוריות כגון "שכון"  "נווה עובד"  "עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" וכו' הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
ג-4391/4 06/01/1959 שאילתות – אגף השיכון – כרך ב' שאילתות אשר הוצגו ע"י חברי הכנסת לשרי העבודה  מרדכי נמיר  גיורא יוספטל ויוסף אלמוגי  בנוגע לפעילות אגף השיכון במשרד העבודה ובמשרד השיכון  ומענה עליהן: הרחבת ראש פינה  חיסול המעברות ומתן דיור קבע לעולים חדשים  עיכובים בפיתוחה של אור עקיבא  הרשאה לעסוק בקבלנות בנין ועבודות ציבוריות וכו'
גל-3430/1 01/01/1968 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – חלמיש חלמיש – חברה ממשלתית לשיקום הדיור דוח ביקורת המדינה על פעילות החברה העברת קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל  פינוי דיירים  תחזוקה  מתן הלוואות   תקציב ומאזנים כספיים
גל-3430/4 01/01/1966 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – חלמיש – תקנות ודו"חות חלמיש- חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בתל אביב יפו דין וחשבון כספי של החברה. הושחרו פרטים מזהים של שוכרים בשל צנעת הפרט
ג-3468/7 03/03/1977 לשכת מנהל מחוז ירושלים – חברת בניה – עמידר  רסקו בתיק התכתבויות ומסמכים של חברות עמידר ורסקו  בענייני שיכון ובנייה. בתוך כך  התכתבויות על תיקונים וליקויים  על שטחים ופרויקטים לבנייה  תכניות לדיור ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-51277/7 01/03/2003 מכתבים לשכת שר האוצר נתניהו  שטרית הושחרו כתובים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-4963/8 07/12/1959 משנה למנכ"ל מילמן – קרית צאנז קריית צאנז בירושלים בבאר שבע ובנתניה התכתבויות עם משרד השיכון בנושאי בינוי  כבישי חיבור  הלוואות   הקצאות שוחים ועוד
גל-3435/4 01/07/1970 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – שיכוני החברה מדגם משנה של שאלוני סקר שנעשה ע"י הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום בקרב דיירים משוקמים של ביפו ובכפר שלם. כמו כן  בתיק רשימות אזרחים שהתנגדו לכוונת הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום להכריז על אזור נחלאות כאזור שיקום (הרשימות מחולקות לפי רחובות). הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
כ-440/63 31/03/1954 חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' תשי"ד
גל-55965/6 15/02/2002 מרכז מעיין החינוך התורני מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים להעברת בעלויות גני הילדים  כגון: הסכמים  כספים  עתירה לבג"צ ועוד  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-56245/12 28/10/1991 דרכי ענישה בבית הספר שפור ועדכון נושא הענישה במערכת החינוך  הקו הפתוח לפניות תלמידים  אלימות בבית הספר בהם מעורבים עובדי חינוך בתיק הושחרו פרטים בענייני צנעת הפרט
פ-1851/5 01/01/1910 התכתבות של לוי אשכול (2) – צילומים התכתבות של לוי אשכול (שקולניק) עם אשתו הראשונה רבקה מהרשק  אשתו השניה אלישבע קפלן (אשכול) וגורמים נוספים בעניינים אישיים וציבוריים.
גל-12611/12 01/07/1953 בקורת משרד המסחר והתעשיה – לשכת היועץ המשפטי (למעט שטח המזון) ידיעות משפטיות הרצאה בנושא הצד המשפטי של פעילות משרד המסחר והתעשיה  חוזרי ידיעות משפטיות
גל-3431/27 30/09/1968 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – כפר שלם אזור שיקום – כפר שלם  פינוי ובינוי. ענייני דיור ותכתובות משפטיות- פינוי הפקעות ופיצוי הושחרו פרטים מטעמי צנעת הפרט
גל-3431/32 01/01/1967 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – שכונות שיקום ופינוי מיפוי תושבים בעלי עסקים הנדרשים לפינוי הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
גל-3432/8 01/01/1969 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – נחלאות ועדי תושבים הוועד הציבורי למען נחלאות  תזכירים בדבר שיקום השכונה. עצומות תושבים  מכתבים משפטיים בנוגע לעתיד השכונה
גל-47443/15 14/11/1960 אישור יחידות סמך (50/02) התכתבויות נציבות שירות המדינה עם יחידות סמך (בעיקר מע"צ) בנוגע לאישורם
חצ-3423/4 01/12/1961 ניגריה – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי.
חצ-3423/5 01/01/1962 ניגריה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי (עם ישראל).
גל-47426/17 26/09/1952 יעוץ משפטי לעובדים התכתבויות בנוגע לייעוץ משפטי לעובדי מדינה
ג-4428/6 14/04/1953 רמת-חן התיק מכיל: דירות להשכרה ברמת-חן  הגדלת משכנתא לעובדי אל-על  חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
פ-1965/70 28/09/1937 יצחק בן-צבי – התכתבות בתיק תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל משה שרת בדבר המצב בא"י לאחר רצח אנדרוס.
חצ-6015/4 01/06/1974 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ  – ביקור בגרמניה בפברואר 1975 רשום פגישת שר החוץ עם הקנצלר הלמוט שמידט 27.2.75 ; סקירות על יחסי תרבות ומדע  יחסי הכלכלה ישראל – מערב גרמניה  חומר הסברה על מערב גרמניה ומדינות ערב  סיוע בהשקעות וכו'
חצ-6015/5 01/05/1976 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ – בקור בגרמניה ולכנס הועדה המעורבת  ועדה כלכלית רפ"ג-ישראל ) ביוני 1976 סקירות על מדיניות מערב גרמניה ויחסיה עם ישראל  מלוות וסיוע ממערב גרמניה לישראל  דווחים משגרירות בון למשרד וממשרד לשגרירות
חצ-6015/6 01/09/1974 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ – בקורים בצרפת   28.4.75 – 2.5.75; 25.2.76 – 27.2.76 דווחים משגרירות למשרד וממשרד לשגרירות
חצ-6015/7 01/04/1975 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ – בקורים בצרפת  28.4.75 – 2.5.75; 25.2.76 – 27.2.76 סקירות על יחסי ישראל – צרפת  פרשת החרם הערבי על הבנקים הצרפתיים- יהודיים  רשומי שיחותיו עם הנשיא ז'יסקר ד'אסטן ושר החוץ סובניארג  תכנית ביקורו וכו'
חצ-6015/9 01/12/1974 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ –  ביקורים בהולנד סקירות רקע על הולנד לקראת ביקורו הרשמי  תזכירים משגרירות האג על הביקור  על מדיניות החוץ ההולנדית  דווחים משגרירות למשרד וממשרד לשגרירות
חצ-6015/10 01/11/1975 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ – בקורים בהולנד תזכירים ודווחים משגרירות האג על בקורו  סיכום עיקרי הדיונים בישיבות העבודה במשרד החוץ ההולנדי  ראשי פרקים על בקור שר החוץ בבלגיה ובהולנד לקראת ישיבת הממשלה
חצ-6015/11 01/09/1974 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ –  ביקורים בארצות האמריקה המרכזית מזכר  ראשי פרקים לנושאים כלכליים לשיחות בעת בקורו  דווחים משגרירויות למשרד וממשרד לשגרירויות  נאומו בעת ארוחת צהרים במשרד החוץ המכסיקני 1.3.76  תכניות הביקור
חצ-6015/12 01/01/1975 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ – בקור בבלגיה סקירות על עמדות בלגיה בענין המז"ת לקראת המפגשים עם חברי בתי הפרלמנט וצמרת המפלגה הסוציאליסטית  תזכירים ודווחים משגרירות בריסל למשרד וממשרד לשגרירות
חצ-6015/13 01/04/1976 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ – בקור בבלגיה תזכירים משגרירות  קטעי עתונות בלגית על בקורו
חצ-6015/14 01/01/1975 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ – בקור בבריטניה בדצמבר 1975 תזכירים ודווחים משגרירות לונדון למשרד וממשרד לשגרירות
פ-1957/3 26/12/1933 לתכנית הפעולה הערבית/ י. בן-צבי שלושה עותקים של "לתכנית הפעולה הערבית"  סקירה מאת יצחק בן-צבי בנוגע לאוכלוסייה בארץ ישראל והיחסים הכלכליים בין שלוש הקבוצות: הנוצרים  המוסלמים והיהודים  פעולה כלכלית בין היהודים לערבים  והצעתו להקים את אגודת החקלאים לחיזוק יחסי הגומלין הכלכליים בין החקלאים היהודים לערבים.
גל-56142/10 06/11/1973 מכללת עמק יזרעאל "באהל שרה" יזרעאל הכרה במכללת יזרעאל כמכללה אזורית אקדמית  ובעלת התר כמוסד להשכלה גבוהה קשרי לימוד עם אוניברסיטת חיפה. תכתובות עם המועצה להשכלה גבוהה בדבר תקצוב  שכר לימוד תשתיות ועוד
חצ-6015/15 01/11/1973 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ – בקור ברומניה 1.6.75-27.5.75 רישומי שיחות צ'אושסקו – אלון  סקירות על יחסי רומניה – מז"ת  יחסים כלכליים ישראל – רומניה  סקירות עתונות רומנית בעת הביקור
חצ-6015/16 01/04/1976 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ וסגן רה"מ –  בקור בקנדה בספטמבר 1976 תזכירים ודווחים משגרירות אוטבה למשרד וממשרד לשגרירות
חצ-6015/17 01/09/1977 חומר מדיני – יגאל אלון – ח"כ ממאי  1977  – בקורים בחו"ל דווחים ממשרד לנציגויות בחו"ל ( ניו-יורק  לונדון ) על מועד ביקוריו
חצ-6015/18 01/06/1974 חומר מדיני – יגאל אלון – שר החוץ  – בקורים שלא יצאו לפועל התכתבות  דווחים משגרירות בענין הכנת הבקורים.
חצ-6016/1 01/07/1956 שרת החוץ גולדה מאיר- נאומים נאומים בעצרת האו"מ לכבוד יום האו"מ  תשובותיה לשאילתות בכנסת 18.7.56
חצ-6016/2 01/06/1956 שרת החוץ גולדה מאיר – קטעי עתונות ישראלית ועתונות חוץ אודותיה
חצ-6016/3 01/02/1957 שרת החוץ גולדה מאיר – נאומים נאומים בעצרת האו"מ 17.1.57 בועידת האינטרנציונל הסוציאליסטי בוינה 3.7.57  בכנסת 24.4.57 במסגרת נאום התקציב  במועדון מסחרי- תעשייתי בתל-אביב 29.1.57 וכו'
חצ-6016/4 01/01/1958 שרת החוץ גולדה מאיר – נאומים נאומים בעצרת האו"מ  בכנסת  תשובותיה לשאילתה בכנסת ב- 18.1.58
חצ-6016/5 01/04/1958 שרת החוץ גולדה מאיר – ביקורים ביון ובארצות אפריקה ( ליבריה  ניגריה  סנגל  גאנה ) קטעי עתונות של יון וארצות אפריקה על ביקוריה
חצ-6016/6 01/01/1959 שרת החוץ גולדה מאיר – נאומים נאומים בעצרת האו"מ 24.9.59  בכנסת הרביעית 17.12.59; תשובותיה לשאילתות בכנסת ( כולל תמונת גולדה מאיר בעצרת או"ם )
גל-55881/13 27/12/1994 כתות מסטיות בישראל תיק של משרד החינוך. בתיק – התכתבות בעניין פעילות חזרה בתשובה בבתי הספר בעידוד משרד החינוך – הצעה דחופה לדיון; פניות ציבור בדרישה לאיסור קיום טקסים דתיים בבתי הספר הממלכתיים בזמן לימודים במסגרת בית הספר ובקשה להתערבות אנשי מקצוע מתחום הפדגוגיה במטרה לקבוע את עמדת משרד החינוך בנושא; עוד בתיק – תלונה על הפצת חומר מיסיונרי; השפעתן של כתות מיסטיות; פניות ציבור לשר החינוך זבולון המר לפעול כנגד תופעות מיסטיות העלולים להשפיע על הנוער בישראל ובבקשה למגרם; הסברה כנגד פעילות מיסיונרית; פנייה למנכ"ל משרד החינוך בנוגע להשתתפות קטינים בפעילות כתות מסטיות בישראל; קטעי עיתונות; דו"ח הוועדה הבין-משרדית לבדיקת נושא הכתות בישראל שהוגשה לשר החינוך יצחק נבון ולתיאום פעולות משרדי הממשלה בנושא; פנייה למנכ"ל משרד החינוך מאת המועצה הלאומית לשלום הילד בגין חשד לניצול נוער במצוקה למטרות מיסיונריות ובקשה להתערבות המשרד; אי מתן אישור כניסה לארץ למנהיג כת האימן; עיקרי כת האימן; דרישת משרד החינוך על חובת דיווח על תלמידים המעורבים בכתות מיסטיות; חומר רקע בנושא: מעורבות בני הנוער ב'כת השטן'; החלטת ועדת השרים לענייני תיאום ומינהל מיום 30 במאי 1995 בנוגע לפעולתן של הכתות המיסטיות בישראל; הצעות דחופות לסדר היום – תופעת כת השטן
גל-14023/8 03/03/1967 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – קרית צאנז תכנון ורישום קריית צאנז בירושלים מפות תכנון והתכתבויות
גל-47414/16 14/12/1964 פסיכולוג קליני  ביה"ח מזרע  עכו התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למכרז לאיוש משרת פסיכולוג קליני בבית החולים מזרע. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2035.
חצ-5908/2 01/05/1974 טרור – מעלות  15.5.74 (התקפת מחבלים על תלמידים בבית-ספר במעלות) קטעי-עתונות  דיווחים מנציגויות; דיווחי חצ"ב
חצ-5908/3 01/08/1974 טרור פנים – הילריון  קאפוצ'י קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  חומר משפטי על משפט קאפוצ'י ( אנגלית )
חצ-5908/4 01/03/1975 טרור פנים – הילריון  קאפוצ'י  1975 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים; דו"ח הצלב האדום על קאפוצ'י מ- 31.3.75
חצ-5908/5 01/08/1974 טרור – טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות; חוץ אנטי-ערבי קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  ראיון ברברה ווטרס עם יוסף תקוע ואח'
חצ-5908/6 01/11/1974 טרור – טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות; חוץ אנטי-ערבי קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים  סיכומי ידיעות  דיווחים  סקירות וכו'
חצ-5910/3 01/07/1976 טרור – טרור חו"ל – חטיפת מטוס " איר פרנס " לאנטבה 27.6-4.7.76 תגובות – קטעי-עתונות  גליונות העתונים  מאמרים מעתונים  דיווחים מנציגויות
חצ-5910/4 01/07/1976 טרור – טרור חו"ל – חטיפת מטוס " איר פרנס " לאנטבה 27.6-4.7.76 תגובות – קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים  דיווחים מנציגויות
חצ-5910/6 01/07/1976 טרור – טרור חו"ל – חטיפת מטוס " איר פרנס " לאנטבה 27.6-4.7.76 ושחרור החטופים תגובות  סרטים וכו' – קטעי-עתונות  סקירות עתונות וכו'
חצ-5910/8 01/08/1976 טרור – טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות; אנטי ערבי; פורום בינ"ל; כללי קטעי-עתונות  מאמרים  דיווחים מנציגויות
חצ-5910/9 01/01/1977 טרור – כללי קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים וכו'
חצ-6016/7 01/03/1959 שרת החוץ גולדה מאיר – ביקורים קטעי עתונות על ביקוריה באמריקה הלטינית  איטליה וצרפת ( כולל תמונתה לפני יציאתה לפריס )
חצ-6016/8 01/05/1959 ביקור שרת החוץ  גולדה מאיר באמריקה הלטינית ( אמל"ט ) קטעי עתונות ישראלית  מאמרים וצילומים
חצ-6016/9 01/05/1959 ביקור שרת החוץ גולדה מאיר באמריקה הלטינית ( אמל"ט ) קטעי עתונות ישראלית  ידיעות
חצ-6016/10 01/05/1959 ביקור שרת החוץ גולדה מאיר במכסיקו קטעי עתונות על הביקור ( מסודרים לפי העתונים ובאופן כרונולוגי )
חצ-6016/11 01/07/1959 ביקור שרת החוץ גולדה מאיר באמל"ט קטעי עתונות ושבועונים מארצות האמריקה הלטינית
חצ-6016/12 01/09/1959 סיור שרת החוץ גולדה מאיר באמריקה הלטינית קטעי עתונות על הסיור ( כולל מכתב – תעודה לגב' גולדה מאיר מקרן קיימת לישראל )
חצ-6016/13 01/05/1960 שרת החוץ  גולדה מאיר – ביקור רשמי באפריקה תצלומים וגזרי עיתונות מביקורים רשמיים בליברייה  גאנה  ניגריה  חוף השנהב וסנגל.
נ-100/3 01/01/1970 יצחק שלום
נ-100/4 01/12/1969 רוזנבלום אנה תשובה לאוה רוזנבלום המבקשת לפרסם את כתבי בעלה
נ-100/5 01/02/1969 דגנית לאה
נ-100/7 01/02/1969 פירס דה אבלוס רינלדו (ד"ר)
נ-100/8 01/10/1970 משה אלברט – מנהל שנת האר'י התכתבות על אירועי שנת האר"י לציון 400 שנים לפטירתו (פרסומים  כנסים  תערוכות  סמינרים ועוד)
נ-100/9 01/03/1972 ארז יהודה על הוצאה לאור של ספרה של גולדה מאיר "בדגל העבודה" בתיק גם נאומים של שזר מ-1920 ו-1930
גל-8382/14 01/11/1977 צוות ההקמה ימית  – קטעי עתונות על ימית קטעי עתונות בהם סיקרו את מדיניות ממשלת ישראל כלפי היישובים בחבל ימית.
פ-1913/2 01/02/1957 ההיה המיפגש הראשון של שבתאי צבי עם נתן העזתי בסיני?/ י. בן-צבי המאמר "ההיה המיפגש הראשון של שבתאי צבי עם נתן העזתי בסיני?" מאת יצחק בן-צבי. נוסח מתוקן לרשימה "סיני והשבתאות" מאת בן-צבי  אשר פורסמה בעיתון "דבר" ב-1.2.1957. המאמר עוסק בהיכרותו של שבתאי צבי עם נתן העזתי.
גל-8383/1 28/07/1977 צוות ההקמה ימית  – פרוספקטים של ימית מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון  הנוגעים ליישוב ימית  כגון: רעיונות ותכניות פרסום  חוברות ועלונים על היישוב  קטעי עיתונות ועוד.
פ-1915/9 01/01/1918 אמריקה וארץ ישראל/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "אמריקה וארץ ישראל" מאת יצחק בן-צבי  אשר נכתב לאחר מלחמת העולם הראשונה בעניין היחס לציונות מצד יהודי אמריקה. כמו כן  בתיק שני עמודים באידיש בכתב ידו של בן-צבי.
גל-5559/17 19/01/1975 ירושלים – זו"צ – כללי מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לתכניות זוגות צעירים  במחוז ירושלים  כגון: שינויים בסיווג היישובים  רישום זוגות צעירים הזכאים ל דירה בשכירות  הלוואות לזוגות הצעירים  נתונים סטטיסטים בעניין ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-5560/1 01/04/1968 תיקי הנהלת המשרד – צפון מזרח ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  שניאור פלג  למשרד מהנדסים יועצים דב לוית ושות' בע"מ  בנוגע לבניית השכונות החדשות בצפון מזרח ירושלים: רמת אשכול  גבעת המבתר והר הצופים: מכרזים ומתן הלוואות לחברות בנייה לבניית יחידות דיור  סיכומי פגישות בנושא  חוזה בין הממשלה לבין החברה הכלכלית של מרכז ארגון הקבלנים והבונים בישראל בע"מ לבניה בצפון מזרח ירושלים  הסכם עם משרד מהנדסים יועצים דב לוית ושות' בע"מ בדבר מתן שירותי תיאום ופיקוח  בקמת מרכז מסחרי  תכנון שטחי ציבור ועוד.
גל-5560/2 01/01/1968 תיקי הנהלת המשרד – צפון מזרח ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  שניאור פלג  בנוגע לבניית השכונות החדשות בצפון מזרח ירושלים: רמת אשכול  גבעת המבתר והר הצופים: פרוטוקולים וסיכומי פגישות בנושא  בניית מוסדות ציבור כגון בתי ספר  בית עם  בתי כנסת ומקוואות  הקמת גן ציבורי בגבעת התחמושת  הספקת חשמל לאזור  פיתוח תשתיות מים  ביוב  כבישים  מכרז לבחירת משרד לפיקוח על ביצוע העבודות ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים  חוזה שכירות לשוכרים ברובע היהודי  חוזה חכירה לתקופה ארוכה (משפחת ד"ר יצחק ארנסט נבנצל)  תשלום פיצויים למשפחות עבור הרס חפצים ומטלטלי בית לתושבי הרובע המוגרבי והיהודי בעיר העתיקה ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
חצ-6017/1 01/09/1972 אלבום חתימות והבעות תנחומים לקורבנות מינכן משגרירות ישראל בפראגואי באלבום יש גם קטעי עתונות ומכתבי תנחומים
חצ-6017/2 01/12/1978 ספר תנחומים לפטירתה של גולדה מאיר משגרירות ישראל בטוקיו
חצ-6017/3 01/10/1981 ספרי תנחומים ותיקים לפטירתו של משה דיין משגרירויות ישראל מארצות שונות
חצ-6018/1 01/03/1969 סדרת תיקים מנציגויות בחו"ל בענין פטירתו של ראש הממשלה לוי אשכול תיק טיפוסי כולל: מכתבים ומברקי תנחומים  דיווחים מנציגויות  קטעי עתונות וכו'
חצ-6019/1 01/03/1969 חומר מנציגויות בחו"ל על פטירתו של ראש-הממשלה לוי אשכול חומר – ספרים  מכתבים ומברקי תנחומים  קטעי עתונות  מאמרים
גל-8381/6 04/12/1977 סיכומי ישיבות הנהלת צוות ההקמה  ימית  מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם פרוטוקולים מישיבות צוות ההקמה של ימית  בנושאי ההקמה.
פ-1912/30 01/01/1960 קונטריס בקבלה שבתאית מחוגו של ברוכיה/ י. בן-צבי המאמר "קונטריס בקבלה שבתאית מחוגו של ברוכיה" מאת יצחק בן-צבי. תדפיס מיוחד מתוך כתב העת "ספונות: מחקים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח" ספר ג-ד: מחקרים ומקורות לתולדות התנועה השבתאית מוקדשים לשניאור זלמן שזר במלאות לו שבעים שנה‎ (תשי"ט-תש"כ). המאמר עוסק בכתב היד השבתאי אשר נתגלה בשנת 1923.
פ-1915/31 17/03/1934 תזכיר על יהדות ארם-נהריים ועלייתה ארצה/ י. בנציון תזכיר על יהדות ארם-נהריים ועלייתה ארצה מאת  י. בנציון (בן-ציון ישראלי)  לאחר ביקורו בעיראק ב-1934.כמו כן  בתיק מכתב מאת ישראלי אל בן-צבי בדבר תמונות מהכפר סין-צור.
גל-15421/3 17/07/1983 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – חברון התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא חידוש היישוב היהודי בחברון  תכנון ובנייה בעיר; תכנית אב ליישוב היהודי בחברון מטעם מחדשי הישוב היהודי בחברון. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
גל-4892/8 06/01/1964 . קרית צ'אנז תכנון ורישום קריית צאנז בירושלים אישורים רישיונות בנייה  והתכתבויות
פ-1904/23 01/06/1930 תגליות בפקיעין/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "תגליות בפקיעין" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "העולם" ב-24.6.1930. המאמר עוסק בתגליות הארכיאולוגיות ביישוב: המנורה בת שבעת הקנים  תבליט הדלת ואשכול הענבים. כמו כן  בתיק טיוטת תרגום בשפה האנגלית של המאמר.
גל-14003/7 15/12/1968 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שיכונים ציבוריים – בני-ברק פרוטוקולים  התכתבות ושרטוטים בנושא תוכנית רישום שיכונים ציבוריים בבני ברק.
גל-7214/6 23/01/1952 חטיבת סחר חוץ – יוגוסלביה חומר למו"מ על חוזה 1952 טיוטת דו"ח ודו"ח על החוזה המסחרי עם יוגוסלביה לשנת 1951 – 1952  נתונים על סכומי יבוא הסחורות בחוזה  יצוא – רשיונות  אשראי ותשלום  הצעת רשימת יבוא.
גל-48702/12 01/10/1999 הוועדה לזכויות הילד בראשות השופטת רוטלוי ענישה גופנית – ניירות עמדה והתכתבות; הצעות חוק; חוק חינוך ואהבת ילדים התש"ס – 2000 וחוק זכויות התלמיד התש"ס – 1999; סיכום שנת עבודתה השנייה של הועדה ועוד הושחרו מסמכים אישיים עקב צנעת הפרט עד שנת 2070.
פ-1904/31 03/10/1941 מערת ניקנור (אשר בראש הר הצופים)/ י. בן צבי טיוטת המאמר "מערת ניקנור (אשר בהר הצופים)" מאת יצחק בן-צבי. המאמר פורסם בעיתון "העולם" ב-16.10.1941  לאחר הטמנתו של מנחם אוסישקין בה. המאמר עוסק במערת הקבורה מימי בית שני והמקורות היהודיים לפיהם מדובר במערת ניקנור האלכסנדרוני.
פ-1904/33 01/01/1931 הנוצרים והמוסלמים בארץ ישראל/ י. בן-צבי המאמר "הנוצרים והמוסלמים בארץ ישראל" (פרק מסדר הרצאות בסמינריון הפועלים בירושלים) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" המאמר עוסק בשאלה האם מהוויים ערביי ארץ ישראל  הנוצרים והמוסלמים  עם אחד?; תוך התמקדות במאפיינים הדומים והשונים בין שתי הקבוצות.
פ-1904/34 14/02/1927 מקדמוניות העברים בארץ/ מנשה פולק – פולני  המאמר "מקדמוניות העברים בארץ" מאת מאת מנשה פולק -פולני  אשר פורסם בעיתון "הארץ" ב-14.2.1927. המאמר עוסק במקור העברי של שמות מקומות באיזור הר הכרמל.
פ-1904/35 18/01/1924 שרידי המלוא/ ר.א.ס. מקליסטר  המאמר "שרידי המלוא" מאת הארכיאולוג רוברט אלכסנדר סטיוארט מקאליסטר (Robert Alexander Stewart Macalister) על חשיפת שרידי המלוא בחפירות הארכיאולגיות שערך בעיר העתיקה בירושלים. מדובר במאמר מתורגם אשר פורסם בעיתון "דאר היום" ב-18.1.1924 לאחר שפורסם בעיתון "דיילי טלגרף" (The Daily Telegraph) ב-24.12.1923.
גל-7214/9 01/11/1950 חטיבת סחר חוץ – יוגוסלביה הסכם על החלפת מוצרים בין יוגוסלביה לבין ישראל  דו"ח על ביצוע תכנית היבוא במסגרת החוזה המסחרי עם יוגוסלביה  נתונים על היצוא ליוגוסלביה  סיכומי היבוא  רשימת סחורות ועוד.
פ-1904/27 07/05/1936 העולם המוסלמי והעולם הערבי/ י. בן צבי המאמר "העולם המוסלמי והעולם הערבי" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בחלקים בעיתון "דבר" ב-7.5.1936 – 12.5.1936. המאמר עוסק בסקירה דמוגרפית של העולם המוסלמי  שטח הטריטוריה הערבי וצפיפות אוכלוסיה  הניתוח הגזעי ומסקנות. כמו כן  בתיק מאמר החתום ע"י "ד.ה."  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-18.5.1936  המצטט את הספדו של בן-צבי  המטיל את אחריות לרצח 23 יהודים במסגרת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט  על ממשלת המנדט.
פ-1904/25 01/01/1933 פקיעין (הערות למאמרו של גבריאל נקבלי ב"מעלה" 10)/ י. בן-צבי המאמר "פקיעין" (הערות למאמרו של גבריאל נקבלי ב"מעלה" 10) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בגליון מס' 11 של עיתון "במעלה". המאמר עוסק ביהודי היישוב פקיעין לאורך ההיסטוריה.
פ-1936/18 27/04/1926 בקורי במכסיקו/ י. בן-צבי המאמר "בקורי במכסיקו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "דבר" ב-12.5.1926. המאמר עוסק בביקורו של בן-צבי במקסיקו ורשמיו מתנועת הפועלים במקסיקו כפי שהעביר לועד הפועל של ההסתדרות  באמצעות מכתב לרחל ינאית בן-צבי בתאריך 27.4.1926.
חצ-5894/1 01/12/1929 מ. יובל – תעודות תעודות; פנקסי תלמיד  חבר  זהות  יצוג וכו'
חצ-5894/2 01/06/1935 מ. יובל  פקיד הסוכנות התכתבות עם מפא"י  הסוכנות; הזמנות וכו' ( כולל שאלונו האישי למרכז להתגייסות הישוב )
חצ-5894/3 01/01/1945 מ. יובל – מכתבים נכנסים מאישים ומוסדות וכו' ( כולל תמונתו עם אנשי הבריגדה באיטליה ב- 1945 )
חצ-5894/4 01/01/1948 מ. יובל – ספר לכ' הנשיא חיים  וייצמן ( גרמנית )  מפה חדשה של סין
חצ-5894/5 01/12/1948 מ. יובל – כתבי-עת כתבי-עת מסין ( אנגלית  רוסית ); תמונות
גל-15424/5 11/01/1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – קרית-מנחם בתיק התכתבויות בנוגע לבנייה עירונית בשכונת קריית מנחם בירושלים.  בתיק הושחרו פרטים הקשורים לצנעת הפרט
גל-5627/16 31/12/1972 אגף פרוגרמות – חברת "עמיגור" אכלוס דירות- חברת עמיגור שינוי פרוגרמה בבנייה באשדוד- פרוטוקולים וסיכום דברים הסכמים על ביצוע עבודות פיתוח
פ-1936/11 01/08/1928 הועידה השניה של פועלי האמפריה/ י. בן-צבי המאמר "הועידה השניה של פועלי האמפריה" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשלושה חלקים בעיתון "דבר" ב-10.8.1928 – 15.8.1928. המאמר עוסק ברשמיו ופעילותו של בן-צבי בועידה  בה לקח חלק כנציג ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
פ-1915/39 01/09/1919 רשומות נדחות/ י. בן-צבי המאמר "רשומות נדחות" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון "הארץ" ב-23.9.1919. המאמר עוסק בביקורו של בן-צבי בבית הכנסת אליהו הנביא בג'ובר  סוריה  ועל הרשימות שמצא שם. כמו כן  בתיק טיוטת המאמר בכתב ידו של בן-צבי.
גל-8396/19 01/12/1977 צוות ההקמה ימית – ועדת תושבים מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם פרוטוקולים מישיבות צוות ההקמה של ימית בנוגע לבחירות במקום.
חצ-5894/6 01/09/1950 מ. יובל – קונסול במונטריאול התכתבות עם משה"ח  נציגויות ישראל  נציגויות זרות במונטריאול  מוסדות ואישים בארץ וחו"ל
חצ-5894/8 01/05/1951 מ. יובל – מכתבים נכנסים מאישים שונים
חצ-5894/10 01/02/1952 מ. יובל – קונסול במונטריאול מכתבים ומברקים רשמיים ופרטיים
חצ-5894/12 01/08/1953 מ. יובל – קונסול בקפריסין  מנהל מח' המחקר התכתבות עם משה"ח  מוסדות; ברכות לראש-השנה
חצ-5894/14 01/09/1972 מ. יובל – יומנים אישיים תשל"ג  תשל"ד
חצ-5894/15 01/10/1975 מ. יובל – יועץ מדיני לשה"ח התכתבות פנימית  עם נציגויות  אישים ומוסדות
חצ-5894/16 01/02/1976 מ. יובל – יועץ מדיני לשה"ח התכתבות פנימית  עם נציגויות
חצ-5894/17 01/05/1976 מ. יובל – יועץ מדיני לשה"ח התכתבות עם נציגויות  מוסדות בארץ; סקירות על פעילות המשרד וכו'
חצ-5894/18 01/02/1978 מ. יובל – יועץ מדיני לשה"ח – מיעוטים דתיים ( בהאים  נוצרים ) דו"ח כספי של העדה הבהאית; התכתבות משרד הדתות עם נציגויות  בין הנציגויות  בין הנציגויות למוסדות דת נוצרים; קטעי-עתונות
חצ-5894/19 01/04/1978 מ. יובל – יועץ מדיני לשה"ח התכתבות עם נציגויות  מוסדות בארץ וחו"ל
חצ-5895/2 01/10/1967 לשכת המנכ"ל – " מכתב שבועי " ידיעות – מס' 94 – 166 25.10.67 – 21.2.69 (מיכל קטן )
חצ-5896/1 01/01/1968 טרור אויר – כללי סיכומים  סקירות  חומר רקע  דיווחים מנציגויות  קטעי-עתונות וכו'
חצ-5896/2 01/07/1968 טרור אויר – חטיפת מטוס " אל-על " – לאלג'יר 23.7.68 סקירות עתונות  קטעי-עתונות  דיווחים מנציגויות
חצ-5896/3 01/08/1968 טרור אויר – חטיפת מטוס " אל-על "  לאלג'יר 23.7.68 דיווחים מנציגויות  קטעי-עתונות  סקירות עתונות
חצ-5896/4 01/09/1968 טרור אויר – חטיפת מטוס " אל-על " – לאלג'יר 23.7.68 סקירות עתונות  קטעי-עתונות
חצ-5896/5 01/12/1968 טרור אויר – חבלה במטוס " אל-על "  באתונה  26.12.68 ומשפט המחבלים מרץ 1970 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים וכו'
חצ-5896/6 01/08/1969 טרור אויר – חטיפת מטוס  TWA  לדמשק 29.8.69 דיווחים מנציגויות  קטעי-עתונות
חצ-8013/4 21/04/1969 רות דיין קטעי עיתונות בנוגע לרות דיין  פעילותה הציבורית ומשפחתה.
חצ-8017/3 01/01/1971 מנחם בגין. כרך ג'
חצ-8017/5 01/01/1974 מנחם בגין. כרך ה'
חצ-5896/7 01/09/1969 טרור אויר – חטיפת מטוס .T.W.A  לדמשק 29.8.69 דיווחים מנציגויות  אוסף הודעות רשמיות  עלוני-מידע  מאמרים מעתונים  קטעי-עתונות
חצ-5896/8 01/10/1969 טרור אויר – חטיפת מטוס .T.W.A דמשק 29.8.69 דיווחים מנציגויות  עלוני-מידע  מאמרים מעתונים  קטעי-עתונות
חצ-5896/9 01/11/1969 טרור אויר – חטיפת מטוס .T.W.A דמשק 29.8.69 מאמרים מעתונים  קטעי-עתונות  דיווחים מנציגויות  תמונות של הישראלי המשוחרר עם משפחתו וכו'
חצ-5896/10 01/02/1969 טרור אויר- התנקשות במטוס " אל-על "  בציריך 18.2.69 סקירת-רקע  עלוני-מידע  דיווחים מנציגויות  מאמרים מעתונים  קטעי-עתונות
חצ-5896/11 01/03/1969 טרור אויר – התנקשות למטוס " אל-על "  בציריך 18.2.69 דיווחים מנציגויות  תדרוכי מח' הסברה  עלוני-מידע  קטעי-עתונות
חצ-5896/12 01/05/1969 טרור אויר – התנקשות למטוס " אל-על "   בציריך 18.2.69 קטעי-עתונות  עלוני-מידע
חצ-5896/13 01/10/1969 טרור אויר – התנקשות במטוס " אל-על " בציריך  18.2.69 משפט רחמים – קטעי-עתונות
חצ-5897/1 01/11/1969 טרור אויר – התנקשות במטוס " אל-על " ציריך  18.2.69 משפט וינטרתור ( רחמים והמחבלים ) נובמבר 1969
ג-9035/16 01/01/1948 פניות של אנשים פרטיים אל ראש הממשלה I 1950-1948 תיק פניות ציבור. פניות של אזרחים אל ראש הממשלה  דוד בן גוריון  בנושא מצוקת  הדיור  עזרה במציאת עבודה ופרנסה. עזרה כלכלית למשפחות ברוכות ילדים ולנזקקים.
ג-9035/17 01/02/1949 פניות של אנשים פרטיים אל ראש הממשלה II 1950-1948 פניות ציבור של עולים חדשים אל ראש הממשלה  דוד בן גוריון. לרוב פניות בבקשות למציאת דירה  עבודה ועוד.  בתיק השחרות בשל צנעת הפרט והגנת הפרטיות
פ-1905/32 01/01/1950 מסתערבים דפי טיוטה מתוך מחקרים שערך יצחק בן-צבי: רשימת מקומות בהם חיו מסתערבים בשנת 1522 לקראת כתיבת המאמר "מסתערבים – השכבה הקדומה בישוב". כמו כן  בתיק פירוט בכתב ידו של בן-צבי על הכפרים: קלעת שקיף  עזיה התחתונה  תוירה  תבנין  עגיר  שכני  שבטיה  שקרא  שיחין  שהור  רפיד  ריש כנענין  רושידיה  רומידיה  רבע תלאתון  ראש מיא  קנטרה  קנה וקלעת תבנין.
פ-1903/2 01/08/1936 עוד על החפירות בלכיש/ י. בן-צבי המאמר "עוד על החפירות בלכיש" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בשבועון "העולם" ב-20.8.1936. המאמר עוסק בחפירות הארכיאלוגיות בתל לכיש (תל א-דויר) וכולל תצלום של אחד מ"מכתבי לכיש" אשר נתגלה במהלך החפירות .
ג-2343/2 03/09/1955 מפעל החיסכון לבנייה (המשך מתיק מס' 1) דוחות והתכתבות עם נגיד בנק ישראל ועם גורמים נוספים בנושאים: מפעל החיסכון לבנייה ובנייה בבית שאן.  בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט עד שנת 2026.
חצ-5898/9 01/08/1970 טרור אויר – פרשת האלג'יראים בישראל – נתפסו במטוס .B.O.A.C  בדרכם ללונדון  14.8.70 – 14.10.70 קטעי-עתונות  הודעות רשמיות וכו'
חצ-5898/10 01/07/1970 טרור אויר – חטיפת מטוס " אולימפיק " 22.7.70 ושחרורו תמורת שחרור המחבלים ביוון ב- 8.70 קטעי-עתונות  סקירת סיכום  עלוני- מידע וכו'
חצ-5898/11 01/09/1970 טרור אויר-חטיפות מטוסי " אל-על "   T.W.A   " סויסאיר "   BOAC   " פאן-אמריקן "  6.9.70 – 9.9.70 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים; עלוני-מידע  סקירות סיכום  דיווחים מנציגויות ( כולל מסיבת-עתונאים עם שה"ח )
חצ-5898/12 01/05/1972 טרור אויר – חטיפת מטוס " סבנה " בלוד 8.5.72 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים; סקירות  דיווחים מנציגויות  הודעות וכו'
חצ-5898/13 01/08/1972 טרור אויר  – התפוצצות במטוס " אל-על " בדרכו מרומא לת"א  16.8.72 קטעי-עתונות  סקירת סיכום וכו'
חצ-5899/1 01/05/1972 טרור אויר – הרצח בלוד 30.5.72  – הרצח עצמו גליונות העתונים  קטעי-עתונות
חצ-5899/2 01/05/1972 טרור אויר – הרצח בלוד 30.5.72 – תגובות קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים; דיווחים מנציגויות  סקירות; רשימות ההרוגים  כרזות  תמונות וכו'
חצ-5899/3 01/06/1972 טרור אויר – הרצח בלוד 30.5.72 – תגובות והתבטאויות סקירות על התגובות והפעילות; דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; עלוני – מידע  הודעות  קטעי-עתונות
חצ-5899/4 01/06/1972 טרור אויר – הרצח בלוד 30.5.72 – עתונות קטעי-עתונות  סקירת עתונות  דיווחים מנציגויות
חצ-5899/5 01/05/1972 טרור אויר – הרצח בלוד 30.5.72 – עתונות קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים  סקירת עתונות  דיווחים מנציגויות
חצ-5899/6 01/06/1972 טרור אויר – הרצח בלוד 30.5.72 – עתונות קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים
חצ-5899/7 01/06/1972 טרור אויר – הרצח בלוד 30.5.72 – משפט הרוצח היפני ( קוזו  אוקאמוטו) קטעי-עתונות  פסה"ד מ-17.7.72 ( אנגלית )
חצ-5899/8 01/12/1968 טרור אויר – הפשיטה לביירות – דצמבר 1968 חלק   א'- דיווחים מנציגויות  קטעי-עתונות וכו'
חצ-5899/9 01/12/1968 טרור אויר – הפשיטה לביירות – דצמבר 1968 חלק   ב' גליונות העתונים  קטעי-עתונות וכו'
חצ-5899/10 01/01/1969 טרור אויר – הפשיטה לביירות – ינואר 1969   חלק   א' דיווחים מנציגויות  קטעי-עתונות וכו'
חצ-5899/11 01/01/1969 טרור אויר – הפשיטה לביירות – ינואר 1969  חלק   ב' דיווחים מנציגויות  קטעי-עתונות  (כולל חוברת – מאמר של יהודה בלום " פשיטת הביירות והנורמה הבינלאומית הכפולה").
חצ-5899/12 01/02/1969 טרור אויר – הפשיטה לביירות – פברואר  1969 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים וכו'
חצ-5900/3 01/01/1969 טרור – עתונות   6-1 1969 קטעי-עתונות  מאמרים מכתבי-עת וכו'
חצ-5900/4 01/07/1969 טרור – עתונות   9-7 1969 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים  חומר-רקע וכו'
חצ-5900/5 01/10/1969 טרור – עתונות   12-10 1969 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים
חצ-5900/6 01/01/1969 טרור – נתונים והתבטאויות   6-1 1969 קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים;" דפי רקע " ועלוני- מידע אחרים וכו'
חצ-5900/7 01/07/1969 טרור – נתונים והתבטאויות   9-7 1969 קטעי- עתונות  עלוני-מידע  ניירות-רקע
חצ-5900/8 01/10/1969 טרור – נתונים והתבטאויות   12-10 1969 קטעי-עתונות  עלוני-מידע
חצ-5900/9 01/01/1969 טרור – ילדים קטעי-עתונות  גליונות העתונים וכתבי-עת
חצ-5901/1 01/01/1970 טרור – עתונות   2-1 1970 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים
חצ-5901/2 01/03/1970 טרור – עתונות   5-3 1970 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים ( כולל מעטפה עם קטעי- עתונות על רצח א. פאר בשגרירות באסונסיון )
חצ-5901/3 01/06/1970 טרור – עתונות   7-6 1970 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים
חצ-5901/4 01/08/1970 טרור – עתונות   10-8 1970 קטעי-עתונות  מאמרים
חצ-5901/5 01/11/1970 טרור – עתונות   12-11 1970 קטעי-עתונות וכו'
חצ-5901/6 01/01/1970 טרור – נתונים והתבטאויות  1970 1 – 2 קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים  סקירות על התבטאויות וכו' ( כולל סיכום על הרוגי המחבלים ב-1969 מאת דובר צה"ל )
חצ-5901/7 01/03/1970 טרור – נתונים והתבטאויות  1970 1 – 2 קטעי-עתונות  סקירות  עלוני-מידע  אוספי התבטאויות הערבים וכו'
חצ-5901/9 01/08/1970 טרור – נתונים והתבטאויות  1970 8 – 10 קטעי- עתונות  סקירות  חומר רקע; מאמרים מעתונים; אוסף התבטאויות מעתונות ורדיו הערביים וכו'
חצ-5901/10 01/11/1970 טרור – נתונים והתבטאויות  1970 – 11 – 12 קטעי- עתונות  אוספי התבטאויות מעתונות ורדיו הערביים ( " המבט הערבי " ) וכו'
חצ-8119/2 01/01/1948 משרד החוץ – מבנה. כרך א'
חצ-8206/3 01/11/1963 עבדות
חצ-5901/14 01/05/1970 טרור – רצח ילדים באוטובוס ע"י ברעם קטעי-עתונות  סקירות על תגובות בעולם  דיווחים מנציגויות; הודעת הממשלה
חצ-5902/1 01/01/1971 טרור – עתונות  7-1-1971 קטעי-עתונות וכו'
חצ-5902/2 01/08/1971 טרור-עתונות  12-8-1971 קטעי-עתונות  מאמר מעתון
חצ-5902/3 01/01/1971 טרור – נתונים והתבטאויות  1971  1 – 7 קטעי- עתונות  עלוני-מידע וכו' ( כולל מעטפה עם החומר על תקיפת מיכלית נפט " CORAL SEA " בבאב אל-מנדב 11.6.71 )
חצ-5902/4 01/08/1971 טרור – נתונים והתבטאויות  1971  8 – 12 קטעי- עתונות וכו'
חצ-5902/6 01/01/1972 טרור  1972  1 – 2 קטעי-עתונות
חצ-5902/7 01/03/1972 טרור  6-3 1972 קטעי-עתונות  עלוני-מידע  סיכומי ידיעות
חצ-5902/8 01/07/1972 טרור  8-7  1972 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות וכו'
חצ-5902/9 01/09/1972 טרור  9  1972 קטעי-עתונות  עלוני-מידע וכו' ( כולל החוברת המיוחדת " טרור:הספטמבר השחור " ( צרפתית ) )
חצ-5902/10 01/09/1972 טרור – 9.72 ( כולל פעולת צה"ל בלבנון ) קטעי-עתונות; דיווחים מנציגויות  עלוני- מידע  כתבי-עת וכו'
חצ-5903/1 01/09/1972 טרור – תיק מינכן – ( עתונות מארצות אסיה  ) קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים  גליונות העתונים; תמונות מכתבי הזדהות וכו'
חצ-5903/2 01/09/1972 טרור – הרצח במינכן – עתונות –    כרך א' קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים
חצ-5903/3 01/09/1972 טרור – הרצח במינכן – עתונות –    כרך ב' קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים  כתבי-עת
חצ-5903/4 01/09/1972 טרור – הרצח במינכן – עתונות –    כרך ג' טרור-הרצח במינכן-עתונות – כרך ג' -קטעי- עתונות מאמרים מעתונים סקירת-עתונות וכו'
חצ-5903/5 01/09/1972 טרור – הרצח במינכן – עתונות –    כרך ד' קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים  כתבי-עת  עלוני- מידע  סקירות התגובות וכו'
חצ-5903/6 01/10/1972 טרור – כללי –  אוקטובר  1972 קטעי-עתונות  דיווחים מנציגויות  סיכומי ידיעות  עלוני-מידע וכו'
חצ-5903/7 01/11/1972 טרור – כללי – נובמבר  1972 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  דיווחים מנציגויות  תדרוכי הסברה וכו'
ג-3769/13 01/01/1967 ג'יסר – זרקא אישור תקציב המועצה
גל-12102/18 05/11/1970 טייבה – תוספת מגורים  גוש 7842  חלקה 27 – ערר בתיק התכתבויות בנושא היתרי בנייה לתוספת מגורים בטייבה. מספר ת.ז הושחר בשל צנעת הפרט.
פ-1902/2 01/01/1950 ארץ ישראל – דברי ימי הארץ וישובה/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "ארץ ישראל – דברי ימי הארץ וישובה" מאת יצחק בן-צבי: הקדמה  הארץ לפני בוא היהודים. ייתכן ומדובר בטיוטה לחלקים מהספר "ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני" (תשט"ו-1955).
פ-1902/6 01/01/1935 ביקורת על ספרו של ישעיהו פרס "Neues Palaestina Handbuch" / י. בן-צבי מאמר הביקורת על ספרו של ישעיהו פרס "Neues Palaestina Handbuch" (1934) מאת יצחק בן צבי  אשר פורסם בכתב העת "קרית ספר" שנה י"א.
גל-43702/11 01/06/1997 סמנכ"ל תיאום ותכנון – סיוע בדיור – ועדה ציבורית למדיניות סיוע בדיור (ועדת גדיש) בתיק התכתבויות בנוגע למדיניות סיוע בדיור ציבורי  סיוע לזוגות צעירים  למשפחות חד הוריות  הזכאים להשתתפות בשכר דירה  ועוד.
כ-444/26 08/04/1959 חוק לתיקון בנין ערים  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשי"ט
כ-444/27 08/04/1959 חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תיקון)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשי"ט
כ-444/28 08/04/1959 חוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשי"ט
כ-444/29 08/04/1959 חוק פנקס הבוחרים לכנסת (הוראות שעה)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשי"ט
גל-59221/31 01/07/1982 הוד השרון – היתר בניה בתיק דיונים  שרטוטים ואישורי הועדה לבניית בית נוסף על מגרש ברמות השבים.
נ-100/10 01/02/1969 אשכול לוי ז"ל חנוכת בית תרבות ע"ש לוי אשכול בכפר הנוער עיינות  הוצאה לאור על ידי הסוכנות היהודית של "דברים על הציונות" – נאומים  שיחות ודברים מאת לוי אשכול  דברי נשיא המדינה זלמן שזר ליד ארונו של ראש הממשלה לוי אשכול (הספד)
נ-100/11 01/01/1971 מזר בנימין צילום של כתובת שנמצאה בחפירות הר הבית ומכתב נלווה
נ-100/12 01/08/1970 שפירא משה חיים ז"ל הנצחת זכרו של שר הפנים משה שפירא – דברי הנשיא שזר לזכרו  חנוכת בית של "רמות שפירא"  – מרכז נוער לתרבות ונופש בבית מאיר  חוברת של המועצה האזורית שפיר וחוברת זרעים (ביטאון בני עקיבא בישראל) לזכרו
נ-100/13 01/04/1971 ארן זלמן ז"ל הנצחתו של זלמן ארן: קריאת הספרייה של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית על שמו  חוזר מנכ"ל מיוחד ליום השבעה של ארן  חוברת: חברים מספרים על זלמן ארן ביום 30 לפטירתו בתיק מכתב מהאמן משה קסטל לנשיא שזר
נ-100/17 01/06/1970 גב'  .ק. טרופ גרשון מכתב מלשכת הנשיא אל יצחק לוי  מנהל מינהל מקרקעי ישראל
נ-100/21 01/04/1970 זמורה ישראל
נ-100/23 01/04/1970 אבידוב יאני ז"ל רשימה של זלמן שזר לזכרם של נתן אלתרמן ויאני אבידוב
נ-100/24 01/05/1970 קיציס – חיים ברלין (פרופ')
נ-100/25 01/06/1970 אמנים מהארץ התכתבות עם אמנים שונים. בתיק מכתב הנשיא שזר לשחקנית חנה מרון לאחר פציעתה
חצ-5903/8 01/12/1972 טרור – כללי    דצמבר 72 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  דיווחים מנציגויות וכו'
חצ-5904/1 01/09/1972 טרור – הרצח במינכן – עובדות קטעי-עתונות  עלוני-מידע  דיווחים מנציגויות  סיכומי ידיעות  חוברות וכו'
חצ-5904/2 01/10/1972 טרור אויר – חטיפת מטוס " לופטהאנזה " 29.10.72  ושחרור רוצחי מינכן קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים  סקירת עתונות; סיכומי ידיעות  דיווחים וכו'
חצ-5904/3 01/12/1972 טרור – בנגקוק – השתלטות המחבלים על שגרירות ישראל  28.12.72 קטעי-עתונות  עלוני-מידע  סקירות עתונות
חצ-5904/4 01/02/1973 טרור – יירוט המטוס הלובי  21.2.73 -1 קטעי- עתונות  דברי רמטכ"ל ושהב"ט במסיבת- עתונאים  רישומי " הקופסה השחורה " דיווחים מנציגויות וכו'
חצ-5904/6 01/02/1973 טרור – יירוט המטוס הלובי  21.2.73 קטעי- עתונות  עלוני-מידע  דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ידיעות וכו'
חצ-5904/7 01/02/1973 טרור – יירוט המטוס הלובי  21.2.73 קטעי- עתונות  סיכומי ידיעות  עלוני-מידע  תמליל מסיבת-עתונאים; דו"ח חקירה לישיבה ה-79 של מועצת ICAO מתאריך 1.5.73
חצ-5904/8 01/06/1973 טרור – יירוט המטוס הלובי  21.2.73  – ממצאים  של  ועדות החקירה קטעי-עתונות  דיווח ממונטריאול
חצ-5904/9 01/03/1973 טרור – טרור חו"ל – חרטום – חטיפה ורצח  3 הדיפלומטים מערביים ע"י המחבלים בשגרירות הסעודית 1.3.73 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות וכו'
חצ-5905/1 01/01/1973 טרור – טרור פנים – ינואר-אפריל  1973 קטעי-עתונות
חצ-5905/2 01/01/1973 טרור – תקריות גבול ופעולות תגמול – ינואר-אפריל  1973 קטעי- עתונות  דיווחים מנציגויות  סיכומי ידיעות
חצ-5905/6 01/05/1973 טרור – טרור פנים  מאי – יולי  1973 קטעי-עתונות וכו'
חצ-5905/7 01/05/1973 טרור – תקריות גבול ופעולות תגמול  מאי – יולי  1973 קטעי- עתונות
חצ-5905/8 01/05/1973 טרור-טרור חו"ל  מאי-יולי  1973 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות
חצ-5905/9 01/05/1973 טרור-ארגוני חבלה  מאי-יולי  1973 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  סקירות על סמך עתונות ערבית
חצ-5905/10 01/05/1973 טרור – עתונות  מאי-יולי  1973 קטעי-עתונות וכו'
חצ-5905/11 01/08/1973 טרור – כללי – טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות – אוגוסט  1973 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  מאמרים מעתונים וכו'
חצ-5906/1 01/04/1973 טרור – הפשיטה ללבנון  9-10.4.73 קטעי- עתונות  סקירות על סמך עתונות ורדיו ערביים וסובייטיים; דיווחים מנציגות
חצ-5906/2 01/07/1973 טרור – רצח אחמד  בושיקי בנורבגיה   21.7.73 קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים; קטעים מהספר הנורבגי על הפרשה
חצ-5906/3 01/07/1973 טרור חו"ל – המטוס היפאני  20.7.73 קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים  עלוני-מידע
חצ-5906/4 01/08/1973 טרור חו"ל – אתונה – התקפת המחבלים בנמל התעופה  5.8.73 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות וכו'
חצ-5906/5 01/08/1973 טרור חו"ל – חטיפה ללוד  16.8.73 קטעי- עתונות  מאמרים מעתונים
חצ-5906/6 01/09/1973 טרור חו"ל – הטילים באיטליה  5.9.73 קטעי- עתונות  דיווחים מנציגויות וכו'
חצ-5906/7 01/09/1973 טרור חו"ל – שגרירות סעודיה בפריס 5.9.73 קטעי-עתונות
חצ-5906/8 01/09/1973 טרור – כללי  ספטמבר  1973 קטעי-עתונות  סיכום ידיעה
חצ-5906/9 01/09/1973 טרור – כללי – ספטמבר 1973 – טרור  פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  סקירות על סמך רדיו סובייטי; דיווחים מנציגות
חצ-5906/10 01/10/1973 טרור – כללי – אוקטובר- דצמבר 1973- טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות קטעי-עתונות; דיווחים מנציגויות  סיכומי ידיעות  עלוני-מידע  חוברות הסברה
חצ-5907/2 01/01/1974 טרור-טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל ( כולל חרטום ); ארגוני חבלה; עתונות 1.1974 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  מאמרים מעתונים וכו'
חצ-5907/3 01/02/1974 טרור-טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות  2-3.1974 קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  ראיון ברברה ווטרס עם שגריר ארה"ב בברזיל לשעבר  שנחטף בזמנו
חצ-5907/4 01/04/1974 טרור – טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות חוץ  אנטי-ערבית קטעי-עתונות  סיכומי ידיעות  עלוני-מידע  דיווחים מנציגות ניו-יורק
חצ-5907/5 01/06/1974 טרור – טרור פנים; תקריות גבול ופעולות תגמול; טרור חו"ל; ארגוני חבלה; עתונות חוץ  אנטי-ערבית קטעי-עתונות  עלוני-מידע  סיכומי ידיעות  דיווחים מנציגויות
חצ-5908/1 01/05/1974 טרור – מעלות  15.5.74 (התקפת מחבלים על תלמידים בבית-ספר במעלות) קטעי-עתונות  מאמרים מעתונים  דיווחים מנציגויות וכו'
גל-14639/10 01/04/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – הרובע היהודי בירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בנוגע לרובע היהודי בירושלים: תקציב החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי  טקס לציון גמר עבודות השיקום והשקת "ספר הרובע"  בית כנסת הרמב"ן  ישיבת הכותל  ישיבת אש התורה  ביוב  הרובע ההרודיאני  אכסניית נוער  רחבת הכותל המערבי  מכון ירושלים  מסעדת הקארדו  הבית השרוף  חיל השלום היהודי ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-14639/11 03/03/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – קרית גת  קריית ארבע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנוגע לקריית גת וקריית ארבע: קריית ארבע: פיתוח היישוב היהודי בחברון  חצר היהודים  בית חסון  מחירי דירות  מרכז אזרחי  פרוגרמות למוסדות ציבור  גבעת החרסינה  בעיות בדירות  סיורים ועוד.  קריית גת: שיקום שכונות  מבני ציבור  מפת העיר  פרוגרמות  בנה ביתך  כיסוי נחל איתן  סיכומי פגישות וסיורים  כבישים ועוד.
גל-14639/12 18/08/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – מעלה אפרים  מבשרת ירושלים  הר-שמואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנוגע למעלה אפרים  מבשרת ציון והר שמואל: הר שמואל (נבי סמואל): תכנון השכונה  דיונים משפטיים בנושאי קרקעות  צוות שרים לעניין משתכני הר שמואל – נבי סמואל  אופי השכונה  קרקעות בבעלות ראובן (רובי) ריבלין וקבוצה שהוא ייצג  עמותת מורשת בנימין ועוד.  מבשרת ציון: הנצחת השר אברהם עופר בקריית החינוך מבשרת ציון  שכונה י"א מעוז ציון ועוד. מעלה אפרים: סיכומי פגישות  המשך בנייה ביישוב  מיזוג אוויר בביה"ס התיכון "ירדן"  בעלי דירות בשכונת אשקובית  סדרי עדיפיות להקמת מוסדות ציבור ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-14639/13 01/04/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – רמות  נווה-יעקב  מעלה אדומים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בנוגע לרמות אלון  נווה יעקב ומעלה אדומים: מעלה אדומים: תיקון ליקויים בדירות  איתור בית קברות מטרופוליטני לירושלים  משרדי המועצה במרכז המסחרי  הקריה הדתית לאומית – מצפה נבו  ישיבת ברכת משה  מקווה  בריכה למי שתיה  סיכומי ישיבות וסיורים  קליטת עולים בדיור ציבורי  אגרות בניה  מחירי דירות וקרקעות ועוד. נווה יעקב: בנייה למגזר החרדי בשכונה ועוד. רמות: פרוגרמה למוסדות ושירותי ציבור שכונתיים  בנייה למגזר החרדי בשכונה  פיתוח וגינון הכניסה הראשית לשכונה ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-14640/1 19/05/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – תלפיות מזרח  פסגת זאב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנושא תלפיות מזרח ופסגת זאב: פסגת זאב: פרוגרמות  בריכת שחיה  בתי כנסת  גנים ציבוריים  פיתוח השכונה  הענקת פרס קפלן למחוז ירושלים במשרד על בניית השכונה  אכלוס השכונה  מגעים עם עיריית ירושלים ועם מינהלת השכונה  מפות  מבני חינוך  דירות בשכירות סוציאלית ועוד. תלפיות מזרח: קהילת מוסדות ראשית חכמה  טיילת האז  כבישים  בית הספר סליסברג ועוד. הושחרו שמות דיירים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-14640/4 01/04/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – גילה  גבעת זאב  גבעת הר-אדר  אשקלון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנוגע לגילה  גבעת זאב  הר-אדר ואשקלון: הר-אדר: כביש גישה  תשתיות  ביוב  קיבוץ קריית ענבים  קיבוץ מעלה החמישה  דיונים משפטיים  מבני ציבור וחינוך  כביש עוקף בידו  אנדרטת חטיבת הראל ועוד.  אשקלון: מרכז קליטה  פארק המים אשקלונה  פינויים  הלוואות להרחבות דיור  בניית גן ילדים ועוד.  גבעת זאב: מינוי חברים למועצה המקומית  מורשת בנימין  כביש לירושלים ועוד. גילה: עיכובים באכלוס  בית הכנסת המרכזי  מבצע "ההזדמנות הגדולה"  בנה ביתך  תשתיות ועוד. הושחרו שמות דיירים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-14640/5 01/10/1986 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – אריאל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנוגע לעיר אריאל ולמקומות נוספים: החלטות ממשלה על חיזוק מעמדה של ירושלים  חוסר מים  קירוי בריכת שחיה  יריד מכירות דירות  מבני ציבור ומסחר  עידוד עליה לאריאל  שיקום שכונות באשקלון  מפות  אולם ספורט  כבישים  השתתפות בשכר דירה  הגדרת אריאל כיישוב פיתוח  מרכז קליטה ועוד.
גל-14640/6 01/04/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – אפרת  אדם  אביר יעקב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנוגע לאפרת  אדם (גבע בנימין) ואביר יעקב (כוכב יעקב): אביר יעקב (כוכב יעקב): ועד מקומי  תשתיות מגורים  בנה ביתך  היישוב הזמני ועוד. אדם (גבע בנימין): תשתיות ביוב לבנייה חדשה. אפרת: קליטת עולים מדרום אפריקה  גבעת הדקל  ביקור המנכ"ל באפרת  בעיות רטיבות בדירות  מבני ציבור ועוד. הושחרו פרטי דיירים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-14640/11 01/04/1988 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – אפרת  אשקלון  אריאל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנוגע לערים אפרת  אשקלון ואריאל: אריאל: בתי כנסת  בתי מגורים  מוסדות ציבור  כבישים  כריה ללא היתר של אדמת מילוי  צינור מים  הפדרציה הציונית דרום אפריקה  מבנה כלכלי חברתי  מוסדות חינוך  קופת חולים לאומית  מרכז מסחרי ועוד. אפרת: בתי כנסת  כביש ירושלים – גוש עציון  מתנ"ס ועוד. אשקלון: שיקום שכונות  תקציבים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-14641/4 14/04/1988 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – קרית יובל  קרית מלאכי  רובע היהודי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס אונגר בנושא קריית מלאכי והרובע היהודי בירושלים: קריית מלאכי: בתים שוקעים  פינוי שכונת אזבסטונים. הרובע היהודי: תשתיות חניה ברובע היהודי  בתי ספר  הפקת ספר באנגלית על הרובע  מבנה למוסדות חסידות סדיגורה  בית החולים ביקור חולים  שיקום בית הכנסת "החורבה"  מבנה כניסה לרחבת הכותל  ישיבת פורת יוסף  מכון ירושלים  חומות ירושלים  ישיבת אש התורה ועוד.   הושחרו עמודים המכילים דו"חות ביקורת של מבקר המדינה על פי סעיף 28 (א) [3] לחוק מבקר המדינה (נוסח משולב)  תשי"ח-1958
גל-14641/11 06/04/1989 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – מעלה אדומים  מבשרת ציון  הר אדר אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא: מחוז ירושלים  מעלה אדומים  מבשרת ציון והר אדר הכוללים: סיור במעלה אדומים  חפירות ארכיאולוגיות במעלה אדומים  סיכום ישיבה  בנה ביתך במעלה אדומים  סיכום סיור המנהל הכללי   פרוייקט חיזוק שכונות בזוגות צעירים במבשרת ציון  הר אדר עמותת עובדי הכנסת ועוד.
גל-14642/3 28/04/1989 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – עיר גנים  קרית ארבע (חברון) אוסף מסמכים של לשכת הבינוי והשיכון בנושא מחוז ירושלים   עיר גנים  קרית ארבע (חברון) הכוללים: איכולוס דירות  מתחם נורית  איכלוס בחברון  מוסדות ציבור בחברון  סיכום ישבה בלשכת מנכל בעניין קרית ארבע  סלילת כבישים ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-10604/12 01/01/1996 חקיקה – חוק יסוד: זכויות במשפט
גל-14642/4 16/05/1989 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – פסגת זאב  נווה יעקב התכתבות על בניית שכונות פסגת זאב ונווה יעקב  בניית תשתיות מגורים ובקשות שונות.
גל-59438/4 01/06/1997 חוקת ה – ILO (ארגון העבודה הבינלאומי) בתיק התכתבויות בנוגע לחוקת ה-ILO – ארגון העבודה הבינלאומי
נ-100/51 01/09/1971 מאור יצחק (ד"ר)
נ-100/52 01/11/1970 שיטרי בכור
נ-100/57 01/01/1970 קרלר אסף על הוצאה לאור של שיריו ביידיש של המשורר אסיר ציון יוסף קרלר
נ-100/58 01/01/1950 גרופר יעקב – אנטולוגיה לשירת אידיש
נ-100/59 01/12/1970 שטרן מרדכי חיים – במה ליהדות ורוח
נ-100/61 01/05/1971 אטינגר הלל בן רעיה
פ-1965/32 01/01/1929 מאורעות תרפ"ט מברק מאת יצחק בן-צבי וחיים סלומון אל ההנהלה הציונית בלונדון – על הפרעות בגליל והסכנה בירושלים.
כ-441/65 11/06/1956 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 11)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשט"ז
גל-14649/8 01/04/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – בנייה כפרית – יהודה ושומרון אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא בנייה כפרית יהודה ושומרון הכוללים: סיכומי ישיבות  סיוע לישוב שערי תקווה  הקמת מוסדות חינוך  קרוואנים  סיוע הומנטרי לחישוב חשמונאים   תוכנית להקמת ישובים חדשים  משכנתאות ועוד.
חצ-3423/8 01/01/1962 ניגריה – עניני פנים – כרך א'
פ-1939/43 04/02/1926 א ווארט פון דער ארץ ישראל ארבייטער דעלעגאציע/ י. בן-צבי המאמר "א ווארט פון דער ארץ ישראל ארבייטער דעלעגאציע" (דברים ממשלחת פועלי ארץ ישראל) מאת יצחק בן-צבי  יוסף ברץ ודוד רמז  אשר פורסם בעיתון "דער אידישער זשורנאל"  אשר יצא לאור בטורונטו  קנדה.
כ-439/37 31/12/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה)  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת תשי"ג
כ-440/61 22/02/1954 חוק יום העצמאות (תיקון מס' 2)  תשי"ד-1954 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר א' תשי"ד
גל-3816/8 12/02/1980 בניה עירונית מחוז המרכז: חטיבה טכנית – תוכניות מתאר עירוניות – ראש-העין. בתיק התכתבויות  היתרי בניה ותכניות לבניית מבנים משותפים בראש העין.
פ-1939/44 21/06/1929 דער ענטפער פון ח' בן-צבי די לינקע פועלי ציון/י. בן-צבי המאמר "דער ענטפער פון ח' בן-צבי די לינקע פועלי ציון" (תשובת החבר יצחק בן-צבי לפועלי ציון שמאל)  אשר פורסם בעיתון "באפרייונג – ארבעטער שטימע"  שבועון פועלי ציון (צ.ס.) בורשה  פולין  ורשה.
כ-439/42 30/12/1952 חוק שטרי בנק  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשי"ג
כ-439/43 30/12/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (עבירות תנועה – דין חיילים)  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשי"ג
כ-439/44 30/12/1952 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 3)  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשי"ג
חצ-3423/28 01/05/1963 ניקרגואה – (דו"חות ביקור של השגריר היושב בגואטמלה)
כ-439/40 30/12/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח)  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשי"ג
כ-439/41 30/12/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אזורי בטחון)  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשי"ג
כ-444/51 04/08/1959 חוק זכיון צינורות הנפט  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשי"ט
כ-439/39 30/12/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו)  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת תשי"ג
כ-439/38 31/12/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תשי"ג-1952 נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת תשי"ג
כ-443/73 29/07/1958 חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום י" באב תשי"ח
כ-444/16 04/03/1959 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' תשי"ט
כ-444/17 31/03/1959 חוק מקדמת קליטה ובטחון  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' תשי"ט
ל-1397/8 01/10/1949 תיקי חקירה – ילדי תימן הנעדרים – חיים בן סלם מנצורה תיק חקירה בענין הנעדר חיים בן סלם ותורקיה  (תורכיה) יהודית מנצורה. סאלם מנצורה התלונן בוועדה הציבורית לגילוי ילדי עולי תימן הנעדרים כי יומיים לאחר עליית המשפחה לארץ ב- 1.10.1949 חיים בן ה- 8 חודשים נלקח לבית החולים תל-ליטוינסקי  עקב הקאות ושילשולים ומשם נעלם. נאמר לו כי נפטר. מבדיקת הוועדה עולה כי חיים אושפז בתאריך 5.10.49 ונפטר בתאריך 17.10.49 משבץ לב. השם שובש – ברישום בית החולים השם מנצורה שובש ונרשם מנסואלה.
ג-715/50 01/06/1949 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- תיקונים לחוק עתונות וחוקי עתונות בארצות שונות פקודת העתונות  הצעות חוק העתונות  חוקי עתונות בארצות שונות  התכתבות בנדון ובנוגע לחוק הספר – מסירת ספרים למוסדות שונים
חצ-6719/1 01/11/1966 ביקור ראש הממשלה אשכול בארה"ב בינואר 1968 [הכנות  נאומיו] ביקורו המתוכנן בדצמבר  [1968]
גל-59223/16 17/05/1987 נחלת יהודה – היתר בניה בתיק התכתבויות  שרטוטים והיתר לבניה בנחלת יהודה.
פ-2036/7 01/01/1961 זכרונות על דב-בר בורוכוב/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "זכרונות על דב-בר בורוכוב" מאת יצחק בן-צבי  אשר הוקדש ליעקב זרובבל במלאות לו 75 שנה.
ג-10789/2 15/12/1993 גליונות מחאה וגלויות מחאה מחו"ל על מעצר פלשתינים בקשות לשחרור אסירים פלשתינים ששלחו אזרחים מחו"ל לראש הממשלה יצחק רבין.
ג-2323/35 01/07/1950 עכו – סכסוכי קרקע התכתבות בנושאים: נכסי המדינה – תחנת עכו  תיקון גבולות הישוב  פיצויים עבור נזקים שנגרמו על ידי הבנייה
גל-40222/6 01/11/1990 לשכת המנכ"ל אורי מרינוב – חוות הנוי התכתבות בנושא חוות הנוי שליד מדרשת רופין שנמסרה על-ידי הממשלה לארגון לגננות ונוף  סקירה על בעיותיה של החווה ופיתוח עתידי
ג-5663/25 01/07/1948 צבא  תובע כללי של הצבא פקודת חוקת השיפוט (תש"ח)  הוראות מעבר  התכתבות בעניני מעצר אדמיניסטרטיבי  חוקים לצבא ועוד.
ג-5695/2 01/10/1953 משטרה – סטטיסטיקה ודו"חות סיכומים חודשיים של תאונות דרכים ושל פשעים.
ג-5695/8 01/03/1949 בית-סוהר – מעצר בלתי-שפויים בדעתם התכתבות בענין מעצר חולי-רוח.
ג-5740/9 01/09/1954 עניני נוער עובד הודעה על פתיחת לשכת העבודה הכללית לנערים עובדים בירושלים.
ג-5664/28 25/06/1948 השתתפות עובדי ציבור בחיים הפוליטיים התכתבות בנדון.  מכתב אחד בוא מפברואר 1949 והשאר המסמכים הם מיוני – אוגוסט 1948.
פ-1944/5 01/09/1920 פרודנו/ י. בן-צבי טיוטת המאמר "פרודנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" ב-12.9.1920. המאמר עוסק בפיצול של מפלגת פועל ציון לפועלי ציון שמאל ואחדות העבודה.
ג-5655/20 01/04/1950 תלונות על עבודות משרד המשפטים התכתבות בנדון.
ג-5665/5 27/05/1948 ישיבות המועצה (מועצת הממשלה ) סדר יום וחומר לקראת הדיון.
ג-5665/8 01/06/1948 סדרי-יום של ישיבות מועצת המדינה.
ג-5665/9 01/09/1948 סדרי-יום של ישיבות מועצת המדינה.
ג-5665/10 01/11/1948 סדרי-יום של ישיבות מועצת המדינה.
ג-5665/12 01/07/1948 מועצת המדינה  שאילתות התכתבות בענין שאילתות.
ג-5665/13 01/08/1949 מועצת המדינה  שאילתות התכתבות בענין שאילתות.
ג-5665/15 01/09/1948 חוזרים ליועצים משפטיים.
ג-5665/17 01/08/1948 העתקי חוזרים ליועצים משפטיים.
ג-5656/8 01/06/1950 חוזרים של הסתדרות עורכי-הדין.
ג-5656/11 01/11/1948 ועדה לעניני מקצוע בתיק רק מכתב אחד של היועץ המשפטי לממשלת ישראל בענין הרכבת הועדה שתכין שורה של עקרונות לאתיקה מקצועית.
ג-5656/12 01/07/1949 עורכי-דין יהודים בחו"ל התכתבות בנדון.
ג-5656/15 01/12/1948 האפוטרופוס הכללי  ירושלים התכתבות בענין פתיחת סניף האפוטרופוס בירושלים.
ג-5666/4 01/07/1948 הצעות החרמות של הממשלה התכתבות בנדון.
ג-5679/8 01/07/1950 ועדת שרים לעניני מנגנון התכתבות בענין החלטת הממשלה על דו"ח של מזכיר הממשלה בדבר מבנה המשרדים.
חצ-3426/1 01/01/1962 סומאלי – יחסים עם מדינות אחרות
חצ-3426/3 01/12/1960 סומאלי – יחסים עם מדינות ערב
ג-5656/31 01/06/1948 רישום החברות – הכללי התכתבות בענין רישום חברות בודדות.
ג-5656/32 01/05/1948 העברת סמכויות לרשם הכללי התכתבות בנדון
ג-5666/35 01/03/1949 הממשלה – מחלקת המנגנון התכתבות בעניני דירות ממשלתיות לשוטרים  תביעות בודדות.
ג-5680/10 01/04/1949 הממשלה; ועדה לעניני פנים פרוטוקולים מישיבות.
ג-5667/13 01/09/1950 משרדי הממשלה תזכיר של חיים כהן (היועץ המשפטי לממשלה) בענין מבנה משרדי הממשלה.
ג-5667/14 01/02/1949 השבעת חברי הכנסת התכתבות בנדון.
ג-5707/8 01/01/1962 ועדה לעניני ניירות ערך ובורסה חומר מגוון הקשור בתחזית להוצאת ניירות ערך.
ג-5668/4 01/12/1950 סדרי עבודה בממשלה – משלוח מכתבים סודיים התכתבות בנושא.
ג-5669/15 01/10/1948 ועדה דיסציפלינרית התכתבות בענין מינויים לועדה.
ג-5669/16 01/02/1949 ועדה לעזרה משפטית לאזרחים בתיק רק מכתב הסכמה של לשכת עורכי-הדין להשתתף בועדה.
ג-5669/24 01/12/1949 ועדה לחוקת עובדי המדינה פרוטוקולים מישיבותיה.
ג-5669/28 01/02/1950 ועדת התעסוקה פרוטוקולים מישיבותיה.
ג-5683/20 01/09/1949 משטרה – כללי התכתבות בעניני מכון לרפואה משפטית  התערבות המשטרה בסמכויות המכס  בתי-הדין למשמעת של המשטרה ועוד.
ג-5684/8 01/10/1962 מועצה לאומית לכוח-אדם חוברות: "תוכנית הרשות לתכנון כוח-אדם"  "שוק העבודה בשנת 1962"
ג-5748/21 01/02/1952 מוסדות סעד התכתבות בעניני שביתה בבית חינוך יתומים הספרדי בירושלים  בית היתומים "ציון"  מחסור במקומות קליטה במעונות.
ג-5670/5 01/11/1950 ועדה למתן שמות עבריים למקומות הגיאוגרפיים בישראל התכתבות בנדון.
ג-5670/8 01/09/1950 הועדה לעניני קופת-חולים סיכום מישיבה והתכתבות בענין דו"ח של הועדה.
ג-5749/15 01/01/1949 עניני קופת-חולים ומס מקביל התכתבות בעניני ביטוח רפואי של העובדים  מס מקביל  טיפול רפואי בחולים נגד רצונם  השתתפות המדינה בתקציב קופת-חולים לשנת 1955-1956 ועוד.
ג-8003/13 01/02/1951 מצב אישי – חליצה – גב' שמחה אשכנזי התכתבות בנדון.
ג-3778/15 01/01/1968 ג'יסר-זרקא תקציב הרשות המקומית ג'סר אל זרקא לשנת 1968-1969
רש-2042/14 21/06/1993 אגם מעלות מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים לפיתוח אתר התיירות "אגם מעלות"  כגון: התכתבויות  תכניות ושרטוטים  תקציבים ותשלומים  קטעי עיתונות בעניין ועוד.
ג-5671/5 29/05/1948 הועד הלאומי התכתבות בנושא.
ג-5686/7 01/05/1951 ועדה בינמשרדית לענין מבנה המשרדים התכתבות בנדון.
ג-5687/4 01/01/1964 ועדה בינמשרדית לבחינת הדרכים להצבעה לכנסת באניות ישראליות דו"חות  סקירות בענין הצבעה בבחירות לכנסת בחו"ל (טיוטות).
ג-5688/2 01/03/1955 דירוג ותקני היועצים המשפטיים והשירות המשפטי – כללי מסקנות הועדה לקיצוצים בלשכות היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה  התכתבות בנדון.
ג-5715/3 01/01/1958 היועץ המשפטי לממשלה – אישי  כללי התכתבות בעניני עבודה ובענינים אישיים  השתתפות בארועים שונים  הזמנות ועוד.
ג-5661/12 01/07/1949 ועדה לשינויים באמנת ג'נבה התכתבות בענין חוקת מגן-דוד-אדום.
ג-5716/14 01/06/1963 יומן ההופעות של פרקליטות התכתבות בנדון.
ג-5735/3 01/11/1950 עובדי המדינה (יעוץ) תזכיר של ד"ר י. ברקאי בעניני שביתת עובדי המדינה בצרפתית וזכותם לפעילות פוליטית.
ג-5752/17 01/03/1953 חוק ומשפט בינלאומי התכתבות בעניני משפטי זרים ביפו  האקדמיה למשפט בינלאומי בהאג  הסדרת האו"ם לפרסום חוקים.
כ-444/44 22/07/1959 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 1)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז תשי"ט
ג-5673/8 01/10/1948 משטרה (הקצין שמאי) תלונה על התנהגותו של הקצין שמאי והתכתבות בנדון.
ג-5690/1 01/01/1969 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון.
ג-5690/2 01/04/1969 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון.
ג-5690/3 01/03/1969 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון.
ג-5690/4 01/12/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון.
כ-437/55 10/08/1949 חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום ט"ו במנחם אב תש"ט
כ-437/56 10/08/1949 חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום ט"ו במנחם אב תש"ט
כ-437/57 10/08/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (חוקת השפוט תש"ח) (מס' 2)  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום ד'  ט"ו מנחם אב תש"ט
ג-5674/1 01/11/1948 ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות  הזמנות לישיבות.
ג-5718/6 01/12/1948 רישום שותפיות התכתבות בנדון.
ג-5718/8 01/07/1948 פטנטים  סימני המצאה וסימני מסחר התכתבות בקשר לבקשות מגרמניה למתן פטנטים ורישום סימני מסחר.
ג-5718/16 01/10/1949 רושם החברות  רישום שמות עסק (רשם החברות) התכתבות בנדון.
כ-437/58 10/08/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איכסון במלון)  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום ט"ו במנחם אב תש"ט
כ-437/59 15/08/1949 חוק לתיקון פקודת המשכנתאות על אניות  תש"ט- 1949 נתקבל בכנסת ביום כ' במנחם אב תש"ט
כ-437/60 24/08/1949 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום כ"ט במנחם אב התש"ט
ג-5662/17 01/07/1950 רישום כח אדם התכתבות בנושא.
ג-5674/15 01/06/1948 ועדת חקירה בענין מותו של שלמה גוטליב ז"ל תלונה  תביעות  התכתבות בנדון.
ג-5720/5 01/02/1963 רישום חברות ממשלתיות התכתבות בנדון.
ג-5720/6 01/06/1963 רישום חברות ממשלתיות התכתבות בנדון.
ג-5720/7 01/01/1964 רישום חברות ממשלתיות התכתבות בנדון.
ג-5720/8 01/06/1964 רישום חברות ממשלתיות התכתבות בנדון.
ג-5663/22 18/05/1948 הגנה  צבא התכתבות בענין חוקה  משטר ומנהגים של הצבא  תכנית קבלת שבת במחנות ועוד.
ג-5675/3 04/08/1948 הוראות לפרקליט המדינה התכתבויות בעניין סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה  וחקירות והליכים משפטיים שונים שהיו בטיפולו של היועץ המשפטי. יש השחרות בתיק עקב צנעת הפרט עד שנת 2020.
ג-5694/1 01/12/1967 יריד המזרח הבינלאומי  תל-אביב התכתבות בענין הכנת היריד והשתתפות משרדי הממשלה.
רש-2049/14 29/07/1993 אגם מעלות מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים לפיתוח אתר התיירות "אגם מעלות"  כגון: התכתבויות  תכניות ושרטוטים  תקציבים ותשלומים ועוד.
פ-1890/5 01/01/1962 Israel et l'Orient/ M. Leon Ramlot קטע מתוך המאמר "Israel et l'Orient" ("ישראל והמזרח")  מאת M. Leon Ramlot  אשר פורסם בכתב העת "Extrait de la Revue thomiste" ב-1962. בקטע התייחסות וציטוטים מתוך המאמר "לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בכתב העת "ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה"  כרך ו' (ספר נרקיס)  1960.
כ-478/66 19/01/1993 חוק הגנת השכר (תיקון מס' 18)  התשנ"ג-1993 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת התשנ"ג
כ-478/64 19/01/1993 חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה  התשנ"ג-1993 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת התשנ"ג
כ-478/65 19/01/1993 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 9)  התשנ"ג-1993 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת התשנ"ג
כ-478/62 18/01/1993 חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון מס' 3)  התשנ"ג-1993 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת התשנ"ג
כ-478/63 18/01/1993 חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3) (תיקון)  התשנ"ג-1993 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת התשנ"ג
כ-478/60 31/12/1992 חוק מס הכנסה (הוראת שעה)  התשנ"ג-1992 נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשנ"ג
כ-478/61 05/01/1993 חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2)  התשנ"ג-1993 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשנ"ג
כ-478/58 29/12/1992 חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 2)  התשנ"ג-1992 נתקבל בכנסת ביום ה' בטבת התשנ"ג
כ-478/59 31/12/1992 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 36)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשנ"ג
כ-478/56 23/12/1992 חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס)  התשנ"ג-1992 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו התשנ"ג
כ-478/57 28/12/1992 תיקון טעות בחוק גנים לאומיים  שמורות טבע  אתרים לאומיים ואתרי הנצחה  התשנ"ב-1992 –  נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת התשנ"ג
כ-478/54 15/12/1992 חוק הלוואות לדיור (תיקון)  התשנ"ג-1992 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשנ"ג
כ-478/55 22/12/1992 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 91)  התשנ"ג-1992 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו התשנ"ג
נ-569/48 01/01/1990 חוק פיצויי פיטורים (הוראת שעה)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ד בטבת התש"ן
נ-569/49 03/01/1990 חוק העונשין (תיקון מס' 28)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ו' בטבת התש"ן
גל-59256/5 01/01/1950 הווקף בישראל
פ-2195/12 24/07/1967 התכתבות רחל ינאית בן-צבי התכתבות בין רחל ינאית לבין משה דיין בענינים מדיניים-ביטחוניים ואישיים.
כ-478/52 05/08/1992 תיקוני טעויות לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות)  התשנ"ב-1992 בחוק הסדרים במשק הנמדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 13)  התשנ"ב-1992  נתקבל בכנסת ביום ו' באב התשנ"ב
כ-478/53 05/08/1992 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשנ"ב-1992  נתקבל בכנסת ביום ו' באב התשנ"ב
כ-478/49 18/03/1992 חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם  התשנ"ב-1992  נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
כ-478/50 28/07/1992 חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס' 4)  התשנ"ב-1992  נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשנ"ב
כ-478/51 05/08/1992 חוק חובת המכרזים (תיקון)  התשנ"ב-1992  נתקבל בכנסת ביום ו' באב התשנ"ב
כ-478/48 12/03/1992 חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס' 3)  התשנ"ב-1992  נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
נ-569/46 02/08/1989 חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ט-1989  נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ט
נ-569/47 02/08/1989 חוק הריבית (תיקון מס' 2)  התשמ"ט-1989  נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ט
כ-436/41 03/07/1951 חוק לתיקון פקודת הגבלת שכר-דירה (דירות)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ט בסיון תשי"א
כ-436/39 03/07/1951 חוק חופשה שנתית  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ט בסיון תשי"א
כ-436/40 03/07/1951 חוק המילווה (מוסדות כספיים)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ט בסיון תשי"א
כ-436/3 09/01/1951 חוקים המוחתמים בחותם המדינה חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים  תשי"א-1951 ; חוק לתיקון פקודת הסחורות הנטרפות ודמי-הצלה  תשי"א-1951; חוק לתיקון פקודת הנמלים  תשי"א-1951 ; חוק המילוות לפרדסנים (פיתוח)  תשי"א-1951 ; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי בטחון)  תשי"א-1951  נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ד בשבט תשי"א  נתקבל בכנסת ביום י' בשבט תשי"א  נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט תשי"א נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט תשי"א
כ-436/37 25/06/1951 חוק שטרי בנק  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שני  כ"א בסיון תשי"א
כ-436/38 02/07/1951 חוק הבחירות לכנסת השניה (תיקון מס' 5)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שני  כ"ח בסיון תשי"א
כ-436/35 20/06/1951 חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ט"ז בסיון תשי"א
כ-436/36 25/06/1951 חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שני  כ"א בסיון תשי"א
נ-569/50 01/01/1990 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ן
כ-436/34 20/06/1951 חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל הממשלתיות  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ט"ז בסיון תשי"א
כ-436/32 20/06/1951 חוק בנק הדואר  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ט"ז בסיון תשי"א
כ-436/33 20/06/1951 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ט"ז בסיון תשי"א
כ-436/31 19/06/1951 חוק הבחירות לכנסת השניה (תיקון מס' 4)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ט"ו בסיון תשי"א
כ-436/30 19/06/1951 חוק הבחירות לכנסת השניה (תיקון מס' 3)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ט"ו בסיון תשי"א
כ-441/24 17/01/1955 חוק הארכיונים  תשט"ו-1955 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בטבת תשט"ו
כ-436/28 06/06/1951 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 2)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ב' בסיון תשי"א
כ-436/29 06/06/1951 חוק הבחירות לכנסת השניה (תיקון מס' 2)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ב' בסיוון תשי"א
כ-436/68 05/03/1952 חוק לתיקון פקודת העיריות  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ח' באדר תשי"ב
כ-436/69 06/03/1952 חוק שירות בטחון (תיקון)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום חמישי  ט' באדר תשי"ב
כ-436/27 06/06/1951 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ב' בסיון תשי"א
כ-436/26 29/05/1951 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ג באייר תשי"א
כ-436/2 29/11/1950 חוק מס נסיעות חוץ  תשי"א-1950 ; חוק לתיקון פקודת עורכי דין  תשי"א-1950 ; חוק התקציב לשנת 1950/51 (תיקון)  תשי"א-1950 ; חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (עיבוד אדמות מובחרות)  תשי"א-1951 ; חוק אשראי חוץ  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשי"א  נתקבל בכנסת ביום י' בטבת תשי"א  נתקבל בכנסת ביום א' בשבט תשי"א  נתקבל בכנסת ביום ג' בשבט תשי"א
כ-436/66 05/03/1952 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 2)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום רביעי  ח' באדר תשי"ב
כ-436/67 05/03/1952 חוק הצהרות מוות  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום רביעי  ח' באדר ב' תשי"ב
כ-436/65 25/02/1952 חוק לתיקון פקודת הסמכויות  בענין היבוא היצוא והמכס (הגנה)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שני  כ"ט בשבט תשי"ב
כ-436/25 29/05/1951 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (עבירות תנועה-דין חיילים)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ג באייר תשי"א
כ-436/24 16/05/1951 חוק הבחירות לכנסת (תיקון)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  י' באייר תשי"א
כ-436/1 25/10/1950 חוקים המוחתמים בחותם המדינה חוק הגנת הדייר (שכירות משנה  אירוח וחילופים)  תשי"א-1950 ; חוק לתיקון פקודת שיווק פרי-ההדר  תשי"א-1950 ; חוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה  חברי-הממשלה  שופטי המדינה ומבקר המדינה  תשי"א-1950 ; חוק לתיקון פקודת העדות  תשי"א-1950 ; חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה)  תשי"א-1950  ~~  נתקבל בכנסת ביום י"ד בחשון תשי"א  נתקבל בכנסת ביום כ"ח בחשון תשי"א  נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסלו תשי"א  נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשי"א
כ-436/64 25/02/1952 חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שני  כ"ט בשבט תשי"ב
כ-436/22 28/03/1951 חוק התקציב (אפריל – ספטמבר 1951)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ' באדר ב' תשי"א
כ-436/23 15/05/1951 חוק שעות עבודה ומנוחה  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ט' באייר תשי"א
כ-436/20 12/04/1951 חוק הבחירות לכנסת השניה  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום חמישי  ו' בניסן תשי"א
כ-436/21 12/04/1951 חוק לקביעת יום הבחירות לכנסת השנייה  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום חמישי  ו' בניסן תשי"א
כ-444/34 22/06/1959 חוק הדיינים (תיקון)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תשי"ט
כ-436/62 06/02/1952 חוק שירות מילואים (תגמולים)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י' בשבט תשי"ב
כ-436/63 25/02/1952 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שני  כ"ט בשבט תשי"ב
כ-436/60 05/02/1952 חוק ערבות למשכנתאות  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ט' בשבט תשי"ב
כ-436/19 12/04/1951 חוק ערבויות מטעם המדינה (תיקון)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום חמישי  ו' בניסן תשי"א
כ-436/16 04/04/1951 חוק המעבר לכנסת השניה  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ו באדר ב' תשי"א
כ-436/17 10/04/1951 חוק שטרי-חסכון צמודי-דולר  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ד' בניסן תשי"א
נ-111/55 24/03/1970 חברון – קובץ הסטורי בתיק דברי הנשיא והתכתבויות שונות לרגל ההוצאה לאור של ספר חברון.
גל-8250/3 20/02/1964 מדבר יהודה התכתבות בעניין פיתוח שמורת הטבע עין פשחה  פיתוח חוף צפון ים המלח – קליה ועוד.
גל-3215/1 20/04/1971 פניות ציבור לראש-הממשלה גולדה מאיר. פניות ציבור לראש-הממשלה גולדה מאיר. התיק עוסק בפניה של רופא שיניים עולה מברית המועצות שמבקש להסדיר את הרישיון שלו לרפואת שיניים בארץ. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
כ-436/59 28/01/1952 חוק המועצות המקומיות (מתן תוקף למס גולגולת מודרג)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שני  א' בשבט תשי"ב
כ-436/57 19/12/1951 חוק לתיקון פקודת הגבלת שכר דירה (דירות)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ' בכסלו תשי"ב
כ-436/58 15/01/1952 חוק תקציב הפיתוח לשנת 1951/52  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י"ז בטבת תשי"ב
כ-436/14 28/03/1951 חוק מס קליטה (תיקון)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ' באדר ב' תשי"א
כ-436/15 28/03/1951 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ' באדר ב' תשי"א
כ-436/13 28/03/1951 חוק לתיקון פקודת מס רווחי חברות (תיקון)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ' באדר ב' תשי"א
חצ-3435/15 01/01/1962 איראן – נפט
כ-436/55 17/12/1951 חוק לתיקון פקודת בנין ערים  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום שני  י"ח בכסלו תשי"ב
כ-436/56 19/12/1951 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ' בכסלו תשי"ב
כ-436/54 17/12/1951 חוק רשימות השומה העירוניות (הוראות זמניות)  תשי"ב-1951  נתקבל בכנסת ביום שני  י"ח בכסלו תשי"ב
כ-436/12 28/03/1951 חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות)  (תיקון)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ' באדר ב' תשי"א
כ-436/11 27/03/1951 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1950/51  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י"ט באדר ב' תשי"א
חצ-3436/1 01/01/1962 איראן – נציגות ישראל
כ-436/53 17/12/1951 חוק הבחירות לכנסת השניה (תיקון)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום שני  י"ח בכסלו תשי"ב
כ-436/52 17/12/1951 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום שני  י"ח בכסלו תשי"ב
כ-441/56 19/07/1956 חוק שירות בטחון (תיקון)  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"א באב תשט"ז
כ-436/10 27/03/1951 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י"ט באדר ב' תשי"א
כ-438/69 09/08/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח) (מס' 2)  תש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באב תש"י
כ-478/68 01/08/1993 רשימת החוקים (1989 – 1990)
ג-261/25 01/01/1950 שיכום עובדי המשרד התכתבות בעניני העברת משרדי הממשלה לירושלים  החלפת דירה ע"י עובדי הממשלה המועברים לירושלים  שכון קבע לעובדי המדינה
גל-12690/4 01/01/1956 תיקי ביקורת לדו"ח שנתי מס' 7 – משרד התחבורה המפקח על התעבורה – קביעת מחירי מכוניות בית-החרושת קייזר-פרייזר
פ-1938/42 01/07/1925 תנועת הפועלים במצרים/י. בן-צבי טיוטת המאמר "תנועת הפועלים במצרים" מאת יצחק בן-צבי (בכתב ידו)  אשר פורסם בכתב העת "פנקס" (שם חלופי לכתב העת "קונטרס: ידיעות  שיחות ומכתבים"  כרך ג'  תרפ"ה. המאמר עוסק בפגישותיו עם אנשי התנועה שסיפרו לו על: ניסיונות הקמת התנועה  הסתדרות הפועלים הכללית המצרית  צורת הנהלת התנועה  האגודות המקדמיות  פעולות התרבות  שביתות התנועה  יחסיה הבין-לאומיים ופרספקטיבות התנועה. כמו כן  בתיק דברים שנתבררו מתוך שיחות ארעיות עם חברי התנועה.
נ-565/71 10/01/1973 חוק לתיקון פקודת המסים (גביה)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ז' בשבט תשל"ג
גל-47491/12 21/05/1954 מבנה לשכות היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה ועדת הקימוצים מסמכים ותכתובות בנושא
ג-840/50 17/09/1951 בית-ספר  קיבוץ המעפיל בתיק חילופי מכתבים בין המפקח לזרם העובדים לקיבוץ המעפיל  נתונים על המורים  השעות  התלמידים והכיתות; רשימת חומרים לבניה.
גל-48728/2 01/10/2001 תת הועדה בנושא: חינוך – פרוטוקולים וחומר המופץ לחברים פרוטוקולים מישיבות הועדה; שאלון לחברי תת הועדה; חומר רקע שהופץ לחברי תת הועדה; נייר עמדה בנושא חופש הביטוי של תלמידים
גל-48728/3 01/01/2002 תת הועדה בנושא: חינוך – פרוטוקולים וחומר המופץ לחברים קטעי עתונות והצעות חוק בנושא חופש הביטוי; נייר עמדה בנושא זכותם של תלמידים למידע; פרוטוקולים מישיבות הועדה; נייר עמדה בנושא זכותם של תלמידים לפרטיות
גל-48723/3 01/04/1999 תת הועדה בנושא: חינוך – מזכירות חומר רקע לקאת ישיבת תת הועדה; סיכומי ישיבות תת הועדה; נייר עמדה – חופש הביטוי של תלמידים; פרוטוקולים מישיבות הועדה
כ-436/51 11/12/1951 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י"ב בכסלו תשי"ב
כ-436/50 11/12/1951 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (עברות תנועה – דין חיילים)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י"ב בכסלו תשי"ב
כ-436/9 13/03/1951 חוק ההתגוננות האזרחית  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  ה' באדר ב' תשי"א
כ-436/8 12/03/1951 חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שני  ד' באדר ב' תשי"א
כ-436/49 11/12/1951 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י"ב בכסלו תשי"ב
כ-436/47 13/11/1951 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  י"ד בחשון תשי"ב
כ-436/7 27/02/1951 חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים  תשי"א-1951; חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חרום (איכסון במלון)  תשי"א-1951; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון)  תשי"א-1951; חוק נכסי נפקדים (תיקון)  תשי"א-1951; חוק טבי-דולר  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר א' תשי"א  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ח באדר א' תשי"א  נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ט באדר א' תשי"א
גל-8279/5 20/12/1970 ועדת שמות (אתרים) מסמכים ממשרד להגנת הסביבה  הנוגעים לקביעת שמות ליישובים ואתרים חדשים.
ג-7223/4 01/01/1966 ד"ר י.א. נבנצל – נציבות תלונות הציבור ועדת אזניה (פרוטוקולים רזרביים)
גל-12561/8 01/01/1954 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – האגף מטבע חוץ – המחלקה להקצבות ליבוא וליצוא – קייזר פרייזר כרך א'
גל-12561/9 01/01/1954 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – האגף מטבע חוץ – המחלקה להקצבות ליבוא וליצוא – קייזר פרייזר כרך ב'
גל-12576/8 01/01/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הפנים – מינהלים המחוזים – מינהל מחוז חיפה
גל-12723/11 01/01/1977 ד"ר י.א. נבנצאל – מוסדות ביקורת בינלאומיים – התכנסות בחו"ל השתתפות בקונגרס ה- 9 של INTOSAI לימה  פרו ובסמינר מטעם IPDEVI
גל-12723/12 01/01/1974 ד"ר י.א. נבנצאל – מוסדות ביקורת בינלאומיים – התכנסות בחו"ל הקונגרס ה-8 של INTOSAI ועידת ירושלים השניה לחשבונאות ובקור מבקר המדינה הספרי בקשר לכך
כ-436/45 26/09/1951 חוק התקציב (אוקטובר – דצמבר 1951)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום רביעי  כ"ה באלול תשי"א
כ-436/46 04/10/1951 חוק שירות בטחון (תיקון)  תשי"ב-1951 נתקבל בכנסת ביום חמישי  ד' בתשרי תשי"ב
גל-50638/6 10/08/1967 בית-ספר ממלכתי גבעת עוז התכתבות בעניין איחוד בתי הספר גבעת עוז ומגידו  תקנים וכד'. (צנעת הפרט – הושחרו מספרי תעודות זהות).
נ-109/19 01/01/1950 קופת מחזיקי תורה התיק הינו תיק של בית הנשיא. בתיק – פנייה לנשיא זלמן שזר בבקשה לסיוע כספי בלבוש ובהנעלה – לבחורים שאין ידי הוריהם משגת לתמוך בהם מארגון המכונה – קופת מחזיקי תורה היושבים בבני ברק.
גל-12759/23 01/01/1949 ביקורת משרדי ממשלה – תיקי יסוד – משרד המשפטים סימני מסחר
גל-12562/10 01/01/1959 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – המחלקה למטבע חוץ – מתן פרמיה לחברת "קייזר אילין" על תקבולי הפיצויים מחברת בנוי
כ-436/44 03/07/1951 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 3)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ט בסיון תשי"א
כ-436/42 03/07/1951 חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ט בסיון תשי"א
כ-436/43 03/07/1951 חוק שירות בטחון (תיקון) (מס' 2)  תשי"א-1951 נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ט בסיון תשי"א
כ-436/4 01/12/1951 הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1951/52  דצמבר-1951 נתקבל בכנסת בחודש דצמבר תשי"א-1951
גל-21812/15 01/05/1985 חקיקה – חוק מס ערך מוסף תשמ"ה.
גל-21812/21 01/01/1986 חקיקה – חוק מס ערך מוסף תשמ"ה.
גל-51815/11 17/01/1994 פינוי אתרי קראוונים – חוף הכרמל  נחל בקע (באר שבע) ואשדוד התכתבות של רחל שגיא  ממונה על קליטת עולים ואוכלוסיות מיוחדות תכנית תנופה  תכנית חיזוק לקראת יציאה  חיזוק לקראת מעבר  סיוע לתושבי אתרי הקראוונים בתהליך רכישת דירה ויציאה מהאתר  מרכז למידה לילדי הקראוונים מעבר לדיור קבע  תכנית לשילוב חברתי של עולי אתיופיה בבאר שבע הושחרו פרטים בענייני צנעת הפרט
ג-256/26 01/11/1948 רישום הקרקעות  ירושלים התכתבות בעניני ביקורת במשרד רשם הקרקעות בירושלים  ספרי הקבלות של משרד ספרי האחוזה בירושלים וכו'
גל-12532/6 01/01/1951 ביקורת משרדי ממשלה – משרד ראש הממשלה – לשכת הקריה – כללי כרך ג'
גל-12752/13 01/01/1952 ביקורת משרדי ממשלה – אגף הנכסים – אגף מקרקעי המדינה נכס המוחזק ע"י "פרדס הגדוד" בע"מ נתניה
ג-10382/3 08/01/1996 לשכת הנציב גלנור – פורום מנכ"לים תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – תכתובות והתכתבויות מלשכת נציב שירות המדינה  יצחק גלנור; תזכיר לראש הממשלה  פרוטוקול מישיבת פורום מנכ"לים; פגישות עם שגריר ארצות-הברית בישראל  מרטין אינדיק; החלטת הממשלה בענין הקמת ועדה לניסוח קני-מידה ונהלים למינוי משרות פטורות ממכרז;
גל-11665/48 01/01/1954 דו"ח שנתי מספר 5 – לקויים בפיקוח על טבק.
ג-10381/11 01/02/1993 לשכת הנציב גלנור – יועצים מהמגזר הפרטי בשירות המדינה התכתבות וחוזים.
גל-21821/6 01/03/1981 חקיקה – חוק כפיית קיום פסקי-דין תשמ"א.
כ-456/15 31/01/1956 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1955/56  תשט"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום י"ח בשבט תשט"ז
גל-50626/15 17/07/1995 בית מלכה לבנות ירושלים בתיק התכתבויות בנוגע לסמינר "בית מלכה" לבנות – הצעת יוזמה חינוכית במסגרת יישום דו"ח הררי.  בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט
כ-478/67 19/01/1993 חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (מס' 3)  התשנ"ג-1993 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת התשנ"ג
גל-12544/27 01/01/1957 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – אגף המכס והבלו – מס מותרות – גביית מס קניה על קטנועי וספה  00125 מתוצרת קייזר פרייזר
פ-2084/39 01/05/1957 מכתב מרחל ינאית ליהודה סלוצקי. מכתב בנוגע לעדותו של יוסף הכט על מאורעות תרפ"ט.
גל-13337/13 01/01/1956 המדור לביקורת השילומים – אסלינגן
גל-13557/4 01/01/1960 ביקורת על הרשויות המקומיות – מועצה מקומית כפר שמריהו – תיק ביקורת  כספיים שירותים מקומיים וממלכתיים מיסים
גל-13603/1 01/01/1959 ביקורת על הרשויות המקומיות – מועצה מקומית קרית-גת. פרוטוקולים.
גל-13603/3 01/01/1962 ביקורת על הרשויות המקומיות – מועצה מקומית קרית-גת. ניירות עבודה – כרך א'.
גל-13603/4 01/01/1962 ביקורת על הרשויות המקומיות – מועצה מקומית קרית-גת. ניירות עבודה – כרך ב'.
גל-13603/14 01/01/1963 ביקורת על הרשויות המקומיות – מועצה מקומית קרית-גת: תקציב.
גל-48733/1 01/01/1998 תת הועדה בנושא: חינוך מזכירות דו"ח בנושא חופש הביטוי; מאמרים בנושא זכויות הילד
גל-48738/4 01/06/2001 הועדה לזכויות הילד בראשות השופטת רוטלוי – זכויות אזרחיות ופוליטיות טיוטות ניירות עמדה בנושאים: חופש ההתאגדות וההתקהלות  שיויון  חופש הביטוי  יישום האמנה במשפט הפנימי  הזכות לפרטיות  הזכויות לזהות  שם  אזרחות  תושבות ולאומיות
גל-48738/5 01/01/2001 הועדה לזכויות הילד בראשות השופטת רוטלוי – זכויות אזרחיות ופוליטיות מחקר בנושא זכויות אזרחיות ופוליטיות של ילדים; ניירות עמדה בנושאים: חופש ההמחשבה  הדת והמצפון  חופש הביטוי וחשיפת קטינים למידע ראוי בתקשורת
גל-48738/6 01/01/2001 הועדה לזכויות הילד בראשות השופטת רוטלוי – זכויות אזרחיות ופוליטיות ניירות עמדה בנושאים: זכות ההצבעה הפוליטית  חופש הביטוי  הזכות לשם  חופש ההתאגדות והתקהלות  חופש הדת  המחשבה והמצפון
גל-48738/7 01/11/1998 הועדה לזכויות הילד בראשות השופטת רוטלוי – זכויות אזרחיות ופוליטיות ניירות עמדה בנושאים: זכויות אזרחיות ופוליטיות של קטינים  חופש הביטוי וחשיפת קטינים למידע ראוי בתקשורת
גל-21937/6 01/09/1979 חקיקת משנה – חוק ההגבלים העסקיים – רישום הסדר כובל
גל-12817/21 01/01/1952 ביקורת משרדי ממשלה-משרד החינוך- איגודים תאטרון קאמרי ישראל תל-אביב
נ-562/157 03/05/1976 חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ג' באייר תשל"ו
נ-562/158 31/03/1976 חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה (מס' 4)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/159 31/03/1976 חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 10)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/160 31/03/1976 חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 12)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/161 31/03/1976 חוק מילווה בטחון (מפעלים מאושרים) (תיקון מס' 2)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/162 31/03/1976 חוק אזורי נמל חפשיים (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/163 31/03/1976 חוק המים (תיקון מס' 6)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/164 31/03/1976 חוק הירושה (תיקון מס' 4)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/165 12/05/1976 חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 6)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ב באייר תשל"ו
נ-562/166 23/02/1976 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1975  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר א' תשל"ו
נ-562/168 29/07/1975 חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
נ-562/169 29/07/1975 חוק מס עזבון (תיקון מס' 5)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
נ-562/170 29/07/1975 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה
נ-562/171 31/03/1976 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/172 31/03/1976 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/173 12/04/1976 חוק מילווה חסכון  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ב בניסן תשל"ו
נ-562/174 23/03/1976 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' תשל"ו
נ-562/175 12/04/1976 חוק מס מקביל (תיקון)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ב בניסן תשל"ו
נ-562/176 30/03/1976 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 21)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' תשל"ו
נ-563/151 26/01/1982 חוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי)  התשמ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט התשמ"ב
נ-563/153 21/06/1983 חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשמ"ג
נ-563/155 28/06/1983 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעבירות שבוצעו בלבנון על ידי מבקרים מישראל) (תיקון מס' 2)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשמ"ג
נ-563/156 21/06/1983 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 8)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשמ"ג
נ-563/157 28/06/1983 חוק לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשמ"ג
נ-563/158 04/07/1983 חוק היטל על קניית מטבע חוץ  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשמ"ג
נ-563/160 10/02/1982 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2)  התשמ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט התשמ"ב
נ-563/162 02/07/1984 חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (תיקון)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' במוז התשמ"ד
נ-563/163 02/07/1984 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 62)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
נ-563/164 02/07/1984 חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסים  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ד
נ-562/177 03/05/1976 חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חרום (השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ג' באייר תשל"ו
נ-562/178 11/05/1976 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 12)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"א באייר תשל"ו
נ-562/179 31/03/1976 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 24)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/180 14/07/1970 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 4)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תש"ל
נ-562/181 01/09/1970 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1970/71  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
נ-562/182 01/09/1970 חוק היטל בטחון (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
נ-562/183 28/07/1970 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 5)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז תש"ל
נ-562/184 01/09/1970 חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1970/71  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
נ-562/185 30/03/1971 חוק רשות השידור (תיקון מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשל"א
נ-562/186 30/03/1971 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 16)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשל"א
נ-562/187 30/03/1971 חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראות מעבר)  תשל"א-1971
נ-562/188 30/03/1971 חוק היטל ביטחון (תיקון מס' 3)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשל"א
נ-562/189 31/03/1971 חוק רואי חשבון (תיקון)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
נ-562/190 31/03/1971 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 5)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
נ-562/191 31/03/1971 חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
נ-562/192 31/03/1971 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)  תשל"א-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"א
נ-562/193 01/09/1970 חוק מס נסיעות חוץ (תיקון מס' 5)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
נ-562/194 01/09/1970 חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
נ-562/195 01/09/1970 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 7)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
נ-562/196 12/08/1970 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י' באב תש"ל
נ-562/197 01/09/1970 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 15)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ל' באב תש"ל
נ-562/198 12/08/1970 חוק התוספת לזכיון החשמל (תיקון הזכיון)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י' באב תש"ל
נ-562/199 12/08/1970 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד) (תיקון מס' 4)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י' באב תש"ל
נ-562/200 13/08/1970 חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 6)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"א באב תש"ל
נ-562/201 13/08/1970 חוק הפיקוח על בתי ספר (תיקון)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"א באב תש"ל
נ-562/202 21/07/1970 חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 4)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תש"ל
נ-562/203 21/07/1970 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 7)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תש"ל
נ-562/204 21/07/1970 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תש"ל
נ-562/205 21/07/1970 חוק בנק ישראל (תיקון מס' 8)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תש"ל
נ-562/208 29/06/1970 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון תש"ל
נ-562/209 13/07/1970 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 10)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום ט' בתמוז תש"ל
נ-562/210 22/06/1970 חוק המילווה לביטחון המדינה (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 נתקבל בכנסת ביום י"ח בסיון תש"ל
נ-562/211 01/07/1974 חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה) (תיקון)  תשל"ד-1974  נתקבל בכנסת ביום י"א בתמוז תשל"ד
נ-562/212 17/01/1978 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 10)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט תשל"ח
נ-562/213 04/01/1978 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 9)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת תשל"ח
נ-562/214 03/01/1978 חוק לתיקון דיני עבירות חוץ  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ד טבת תשל"ח
נ-562/216 17/01/1978 חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (תיקון)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשל"ח
נ-562/217 26/07/1977 חוק לתיקון פקודת השותפויות  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"א אב תשל"ז
נ-562/218 24/08/1977 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 7)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י' אלול תשל"ז
נ-562/219 25/10/1977 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 8)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ג חשוון תשל"ח
נ-562/221 05/12/1977 חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בכסלו תשל"ח
נ-562/222 25/10/1977 חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 6)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ג בחשון תשל"ח
נ-562/223 01/11/1977 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 9)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ' חשון תשל"ח
נ-562/224 07/12/1977 חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ו כסלו תשל"ח
נ-562/225 03/08/1977 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 9)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
נ-562/226 03/08/1977 חוק המקרקעין (תיקון מס' 5)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
נ-562/227 27/12/1977 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ז טבת תשל"ח
נ-562/228 21/11/1977 חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"א כסלו תשל"ח
נ-562/229 27/12/1977 חוק לתיקון דיני העונשין (פיתוי להמרת דת)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת תשל"ח
נ-562/230 19/10/1977 חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום ז' חשון תשל"ח
נ-562/231 01/11/1977 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 8)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ' חשון תשל"ח
נ-562/232 03/08/1977 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים – הוראות נוספות) (מס' 2)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
נ-562/233 31/08/1977 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 10)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
נ-562/234 18/07/1977 חוק תקציב לתקופת המעבר אפריל – יולי 1977 (תיקון)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום ג' באב תשל"ז
נ-568/7 13/06/1984 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 19)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
נ-568/8 13/06/1984 חוק זכויות מבצעים  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
נ-568/9 13/06/1984 חוק לתיקון פקודת הרשמים (מס' 3)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשמ"ד
נ-568/10 13/06/1984 חוק העונשין (תיקון מס' 19)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"ג סיון התשמ"ד
גל-12777/17 01/01/1952 ביקורת משרדי ממשלה – משרד התחבורה מפקח על התעבורה מחירי המכוניות "קייזר פרייזר"
גל-12818/16 01/01/1953 ביקורת משרדי ממשלה-משרד החינוך- איגודים "אמן" ארגון נשים מזרחי בא"י מרכז ארצי ירושלים
גל-21942/28 01/11/1987 חקיקת משנה – פיקוח על מצרכים ושרותים – בנק זרע והזרעה מלאכותית  תשל"ט 1979
ג-840/109 08/01/1952 בית-שמש ( הר-טוב ב' ) חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על זרם העובדים לסמנכ"ל המשרד  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  לבית-החינוך הר-טוב ב' בית-שמש  לוועד המקומי בית-שמש ( הר-טוב ב' )  למועצה לחינוך של מועצת פועלי ירושלים  למרכז לחינוך  לסוכנות ועוד; נתונים על המורים  התלמידים  השעות והכיתות.
גל-48738/8 01/01/2001 הועדה לזכויות הילד בראשות השופטת רוטלוי – זכויות אזרחיות ופוליטיות ניירות עמדה בנושאים: חשיפת קטינים למידע ראוי בתקשורת  הזכות לפרטיות  חופש המחשבה  הדת והמצפון  הזכויות לזהות  שם  אזרחות  תושבות ולאומיות  חופש הביטוי  הזכות לפרטיות
נ-562/235 03/08/1977 חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט אב תשל"ז
נ-562/236 03/08/1977 חוק ועדות הכנסת (ועדת העבודה והרווחה)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
נ-562/237 03/08/1977 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 28)  תשל"ז-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשל"ז
נ-562/238 21/11/1977 חוק לתיקון פקודת המיילדות (מס' 3)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"א בכסלו תשל"ח
נ-562/239 27/12/1977 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת תשל"ח
נ-562/240 08/11/1977 חוק המילוות (הוראות שונות)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ז חשון תשל"ח
נ-562/242 19/09/1977 חוק מילוות חסכון (תיקון)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום ז' תשרי תשל"ח
נ-562/243 09/01/1978 חוק האפוטרופוס הכללי  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום א' בשבט תשל"ח
נ-562/244 20/12/1977 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 16)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום י' טבת תשל"ח
נ-562/245 07/11/1977 חוק רואי חשבון (תיקון מס' 2)  תשל"ח-1977 נתקבל בכנסת ביום כ"ו חשון תשל"ח
נ-562/247 31/03/1976 חוק עידוד החסכון  הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות (תיקון מס' 4)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/248 31/03/1976 חוק אמנת הבנק הבין אמריקני לפיתוח  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר ב' תשל"ו
נ-562/249 30/03/1976 חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 2)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשל"ו
נ-563/1 18/01/1967 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 4)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום ז' בשבט תשכ"ז
נ-563/2 26/12/1966 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשכ"ז-1966 נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת תשכ"ז
נ-563/3 13/12/1966 חוק התכנון והבניה (תיקון)  תשכ"ז-1966 נתקבל בכנסת ביום ל' בכסלו תשכ"ז
נ-563/4 28/11/1966 חוק המילווה (פרסים)  תשכ"ז-1966 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בכסלו תשכ"ז
נ-563/5 09/07/1968 חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שני להשקעת פיתוח)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז תשכ"ח
נ-563/6 06/08/1968 חוק רישוי עסקים  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב תשכ"ח
נ-563/10 07/08/1968 חוק גימלאות לחברי הכנסת (תיקון מס' 4)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב תשכ"ח
נ-563/11 30/07/1968 חוק לתיקון דיני הראיות  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשכ"ח
נ-563/13 31/07/1968 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 13)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום ו' באב תשכ"ח
נ-563/14 30/07/1968 חוק הערבויות לסחר חוץ (תיקון מס' 2)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשכ"ח
נ-563/15 30/07/1968 חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1968/69  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום ה' באב תשכ"ח
נ-563/16 25/07/1968 חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשכ"ח
נ-563/17 11/06/1968 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 5)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בסיון תשכ"ח
נ-563/19 25/07/1968 חוק זכיון ים המלח (תיקון)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשכ"ח
נ-562/1 02/08/1978 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 5)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/2 13/03/1978 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 21)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום ד' אדר ב' תשל"ח
נ-562/3 01/11/1978 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 24)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום א' חשון תשל"ט
נ-562/4 28/02/1979 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 24) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' אדר תשל"ט
נ-562/5 28/02/1979 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 13)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' אדר תשל"ט
נ-562/6 02/08/1978 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 5)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/7 06/03/1979 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 6)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ז' אדר תשל"ט
נ-562/8 26/02/1979 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10)  תשל"ט-1979
נ-562/9 02/08/1978 חוק הפיקוח על מצרכים ושרותים (תיקון מס' 9)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/10 02/08/1978 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 18)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/11 02/08/1978 חוק בנק ישראל (תיקון מס' 10)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/12 02/08/1978 חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע (תיקון)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/13 02/08/1978 חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר) (הארכת תוקף)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/14 11/07/1978 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 4)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום ו' סיון תשל"ח
נ-562/15 01/03/1978 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (ביטול)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר א' תשל"ח
נ-562/16 23/08/1978 חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 5)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ' באב תשל"ח
נ-562/17 08/01/1979 חוק המילוות (הוראות שונות) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' טבת תשל"ט
נ-562/20 02/08/1978 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 32)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/21 27/09/1978 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 33)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ה אלול תשל"ח
נ-562/22 01/08/1978 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 11)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
נ-562/23 01/08/1978 חוק רואי חשבון (תיקון מס' 3)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
נ-562/24 02/08/1978 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-563/20 17/06/1968 חוק התקציב (מס' 2) לשנת  1968/69  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום י"א בסיון תשכ"ח
נ-563/22 25/06/1968 חוק החזרת תשלומים (התקנת טלפון וטלקס)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"ח
נ-563/23 25/06/1968 חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"ח
נ-563/26 23/01/1968 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום)  תשכ"ח-1968 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת תשכ"ח
נ-563/27 18/12/1967 חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 4)  תשכ"ח-1967 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו תשכ"ח
נ-563/28 25/12/1967 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (עבירות בשטחים המוחזקים – שיפוט ועזרה משפטית)  תשכ"ח-1967 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשכ"ח
נ-563/29 25/12/1967 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי ביטחון)  תשכ"ח-1967 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשכ"ח
נ-563/30 25/09/1967 חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1967/68  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום כ' באלול תשכ"ז
נ-563/31 25/09/1967 חוק מילווה ביטחון (תיקון)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום כ' באלול תשכ"ח
נ-563/32 25/09/1967 חוק המקדמה (מס' 2)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום כ' באלול תשכ"ז
נ-563/33 02/08/1967 חוק לתיקון פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז תשכ"ז
נ-563/34 02/08/1967 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 2)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז תשכ"ז
נ-563/35 08/08/1967 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (הוראות מיוחדות)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ז
נ-563/37 08/08/1967 חוק נכסי נפקדים (תיקון מס' 4) (שחרור נכסי הכנסיה האוונגלית-אפיסקופלית והשימוש בהם)  תשכ"ז-1967 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ז
נ-562/25 02/08/1978 חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (תיקון מס' 2)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ח
נ-562/26 29/01/1979 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון) (מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' שבט תשל"ט
נ-562/27 06/02/1979 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט תשל"ט
נ-562/28 26/12/1978 חוק הפיקוח על מוצרים ושירותים (תיקון מס' 10)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ו כסלו תשל"ט
נ-562/29 08/01/1979 חוק התקנים (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' טבת תשל"ט
נ-562/30 25/12/1978 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1978  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ה כסלו תשל"ט
נ-562/31 22/01/1979 חוק עשיית עושר ולא במשפט  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג טבת תשל"ט
נ-562/32 23/01/1979 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 12)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ד טבת תשל"ט
נ-562/33 22/01/1979 חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג טבת תשל"ט
נ-562/34 01/08/1978 חוק המכר (עשיית חוזים למכר טובין בין לאומי)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ז תמוז תשל"ח
נ-562/35 12/10/1978 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 3)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום י"א תשרי תשל"ט
נ-562/36 01/11/1978 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 2)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום א' חשון תשל"ט
נ-562/38 12/10/1978 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 2)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום י"א תשרי תשל"ט
נ-562/40 24/06/1975 חוק החברות הממשלתיות  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז תשל"ה
נ-562/42 16/06/1975 חוק לתיקון פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשל"ה
נ-562/43 01/07/1975 חוק השמות (תיקון)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ה
נ-562/45 11/06/1975 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8)  תשל"ה נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשל"ה
נ-562/46 26/05/1975 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 37)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תשל"ה
נ-562/47 03/06/1975 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ (הוראת שעה)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בסיון תשל"ה
נ-562/48 20/03/1975 חוק מילווה מלחמה ומימון רכש  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ה
גל-13342/1 01/01/1969 החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים  – פרוטוקולים מישיבת הדירקטוריון
גל-13342/2 01/01/1969 החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים – פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים
חצ-3436/15 01/01/1962 צ'ילה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל
מ-5601/2 01/01/1945 מועמדי גיוס למשטרת המנדט (יהודים)- מחוז נצרת – 1945-1946 ספר רישום מועמדים לגיוס מהמגזר היהודי למשטרת ארץ ישראל (פלשתינה- א"י).
גל-21868/13 01/08/1954 מודעות ושלטים תשל"ז – חוק עזר גזר
גל-12809/16 01/01/1949 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הבריאות מחלקת האחיות במשרד הבריאות
נ-562/49 18/03/1975 חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונות רכוש)  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ה
נ-562/50 20/03/1975 חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ה
נ-562/51 20/03/1975 חוק מילווה חסכון  תשל"ה-1975 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"ה
נ-562/52 17/07/1973 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
נ-562/53 17/07/1973 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
נ-562/54 09/07/1973 חוק לתיקון פקודות הראיות  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז תשל"ג
נ-562/55 16/07/1973 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז תשל"ג
נ-562/56 10/07/1973 חוק מס הכנסה (פטור ממס על דמי שכירות של דירות למגורים) (הוראת שעה) (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשל"ג
נ-562/57 27/06/1973 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 3)  תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשל"ג
נ-562/58 17/07/1973 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 2)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
נ-562/59 17/07/1973 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 13)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז תשל"ג
נ-562/60 27/06/1973 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בניסן תשל"ג
נ-562/61 03/07/1973 חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 10)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז תשל"ג
נ-562/63 04/07/1973 חוק רשות נאות מרפא  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ד' בתמוז תשל"ג
נ-562/64 11/04/1973 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 12)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/66 20/06/1973 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ' בסיון תשל"ג
נ-562/67 21/05/1973 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ט באייר תשל"ג
נ-562/68 11/04/1973 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/69 11/04/1973 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 3)  תשל"ג נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/70 30/05/1973 חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 9)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באייר תשל"ג
נ-562/71 13/06/1973 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון תשל"ג
נ-562/72 11/04/1973 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 11)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/73 11/04/1973 חוק החוזים (חלק כללי)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/74 11/04/1973 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 35)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/75 11/04/1973 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 10)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/76 29/03/1973 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 18)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' תשל"ג
נ-562/77 11/04/1973 חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 7)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/78 28/03/1973 חוק מילווה ביטחון  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' תשל"ג
נ-562/79 16/05/1973 חוק נכסי המדינה (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר תשל"ג
נ-562/80 16/05/1973 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 11)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר תשל"ג
נ-562/81 29/03/1973 חוק מילווה חיסכון  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' תשל"ג
נ-562/82 01/04/1973 חוק מס שרותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
נ-562/83 29/03/1973 חוק מילווה חסכון  תשל"ב-1972 (תיקון)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' תשל"ג
נ-562/84 04/04/1973 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 4)  תשל"ג נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן תשל"ג
נ-562/85 28/03/1973 חוק המילווה לבטחון המדינה (תיקון מס' 5)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' תשל"ג
גל-21777/1 01/12/1978 חקיקה – הנצחת זכרם של נשיאי ישראל (ראשי ממשלה).
גל-51851/5 01/01/1973 תצלומים של שיכונים בירושלים – שכונת רמות בתיק תצלומי אוויר של שכונת רמות  ירושלים
גל-51851/10 01/01/1974 תצלומים של שיכונים בירושלים – שכונת גילה בתיק תצלומי אוויר של שיכונים בשכונת גילה בירושלים. כולל צילום דגם שולחן של השכונה.
גל-51851/13 01/01/1974 תצלומים של שיכונים בירושלים – שכונות חדשות בתיק תצלומי אוויר  דגמי שולחן ומודלים של שיכונים ומבני ציבור בשכונות שונות בירושלים- נווה יעקב  גבעה צרפתית  רמות  תלפיות מזרח  עמק רפאים  גילה וקטמון.
גל-51851/14 01/01/1974 תצלומים של שיכונים בירושלים – שכונות חדשות בתיק תצלומי אוויר של שיכונים בירושלים
גל-51851/15 01/01/1974 תצלומים של שיכונים בירושלים – שכונות חדשות בתיק תצלומי אוויר של שיכונים בירושלים
גל-13812/8 01/01/1961 ביקורת משרדי ממשלה – מינהל מקרקעי ישראל. קטעי עתונות.
ג-844/93 25/01/1948 בית-הספר התיכון "חוגים" חיפה חילופי מכתבים בין משרד המפקחים ומפקחים שונים לבית-הספר התיכון "חוגים" חיפה.
נ-562/123 02/07/1974 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תשל"ד
נ-562/133 13/08/1974 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ (הוראת שעה)  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באב תשל"ד
נ-563/73 30/03/1966 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 9)  תשכ"ו-1966 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשכ"ו
גל-50610/3 10/12/1978 בית-ספר מוכר בית מלכה ירושלים בתיק התכתבויות בנוגע לדו"חות ביקורת שנתיות במוסדות חינוך.  בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט
נ-104/13 19/02/1963 היברו יוניון קולג' תיק של לשכת הנשיא – פניות ציבור; ביקור פרופסורים מההיברו יוניון קולג' מדי שנה  רובם פרופסורים למקרא וארכיאולוגיה לארץ לסיור לימודי; בקשה לבקר בבית הנשיא; בקשה לנשיא שז"ר להזמינו להשתתף בוועידה העולמית של האיחוד העולמי של היהדות המתקדמת;   חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים – מאמר מאת ד"ר נלסון גליק – ד"ר לארכיאולוגיה. התיק ייפתח ב-2042 – 70 שנה ממות היוצר.
פ-1968/75 01/09/1929 מנשר הנציב העליון צ'נסלור מנשר הנציב העליון צ'נסלור בעקבות מאורעות תרפ"ט.
א-7229/29 01/07/1964 . יחסי ישראל-פרס
ג-3026/2 16/06/1949 מחלקת המנגנון – חוזרים שונים של נציבות שירות המדינה. הודעות וחוזרים מטעם נציבות שירות המדינה בנושאי העסקה במגזר הציבורי. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
ג-2050/13 04/03/1958 ביקורת – דימונה דו"ח ביקורת על המועצה המקומית דימונה בנושא  מצב החשבונות במועצה ומלוות שקיבלה ע"י המועצה האזורית "תמר";  דו"ח על המצב במועצות החדשות בעיירות העולים במחוז הדרום; התכתבויות. סיכומי ישיבות וביקורים בנושא תפקוד המועצה המקומית והועד המקומי שקדם לה.
ג-9522/24 01/09/1993 הצלב האדום – דבורה עמנואל  רחוב ברוריה 4א' דירה 2  תל-אביב 52526. התיק מכיל התכתבויות בעניין הפקדת חומר ארכיוני של הצלב האדום בארכיון המדינה
גל-40415/1 01/01/1991 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר -בקשה לסיוע כספי אמריקני בעקבות מלחמת המפרץ והעליה הגדולה
גל-40415/2 01/02/1991 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נאומי ראש-הממשלה והתכתבויות בנוש עליה
גל-40415/3 01/03/1991 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נאומי ראש-הממשלה
גל-40415/8 01/08/1991 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נאומי ראש-הממשלה
גל-40415/9 01/09/1991 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נאומי ראש-הממשלה
גל-40415/10 01/10/1991 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – נאומי ראש-הממשלה
ג-4737/55 08/04/1952 נחל ראובן בתיק שני מכתבים בנושא תקציב למועצה דתית
גל-53968/3 15/07/1981 מוסד אמשינוב התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת השירות למפגר במשרד העבודה והרווחה  בנוגע לסגירת מעון אמשינוב בע"מ בכפר חסידים: העברת חניכים למעונות אחרים  דו"חות ריכוז של כוח אדם במעון  העברת ציוד מהמעון  פרוטוקולים מישיבות בנושא  פיצויי פיטורין לעובדי המוסד  דו"ח על פיזור חניכי המעון ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-59802/15 17/12/1993 דיירי רח' אח' אח"י 2 גוש 11570 חל' 68 קרית מוצקין+פרוטוקול ישיבה מס' 8 בתיק תכניות אדריכליות ודיונים של ועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז חיפה בעניין בקשת דיירי רח' אח"י אילת 2 בקרית מוצקין להוספת מעלית לבניין.
גל-56747/7 01/07/1995 שר אהוד ברק לקט קטעי עתונות רדיו וטלוויזיה
גל-56747/8 01/10/1995 שר אהוד ברק לקט קטעי עתונות רדיו וטלויזיה תמלילים מראיונות רדיו וטלוויזיה עם אהוד ברק ושידורים העוסקים בו  במפלגת העבודה ובמערכת הפוליטית.
ג-6394/37 01/01/1960 ועידת רחובות – תפקיד המדע בקידום מדינות חדשות
ג-2541/4 01/02/1985 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – "ביחד" קיבוץ. הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-6243/19 22/08/1962 צוויגרייך שמאי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגן מזכיר הממשלה  שמאי צוויגרייך  בנוגע לנושאים: מינויו בפועל לסגן מזכיר הממשלה  מכתב מראש הממשלה  דוד בן גוריון  על נוסח שבועת הטירונים בצה"ל  פקידות נדרשת והעברתו לתקפיד סגן מנהל כללי במשרד מבקר המדינה.
גל-5656/4 01/01/1968 דוח פעילות יחידת ניתוח מערכות  מיכון והדרכה לשנת התקציב 1968-1970 דוח
פ-1475/1 01/05/1990 מכתבים יוצאים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת חבר הכנסת יצחק רבין  בנוגע לנושאים: מצב רשויות המקומיות בישראל  המאמר "המדיניות הכלכלית ברשויות המקומיות במדינת ישראל – אפשר גם אחרת" שפורסם ע"י מאיר ניצן  ראש עיריית ראשון לציון  פניות ציבור בנוגע לעמדותיו והתבטאויתיו של רבין בנושאים פוליטיים  ביטחוניים ומדינייים  העמדתו של אברהם אילון לפרס ישראל תשנ"א  המאבק על ראשות מפלגת העבודה מול שמעון פרס  חוברת בית שאן (יולי 1990)  ציור דיוקנו ע"י הצייר משה ישראל ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-59839/17 09/05/1985 בניה חיפה (בנ-1042/74) משפ' זילברשלג  מליק ופרידמן – רח' מקור ברוך מס' 7-9 – גוש 11188 חל 45 בקשת משפחות זילברשלג  מליק ופרידמן מרחוב מקור ברוך מס' 9-7 מחיפה  גוש 11188 חלקה 45: פרוטוקול הבקשה  ומיפרט התוכנית להוספת חדר מגורים בדירתם.
גל-59839/19 01/01/1995 אסעד יוסף ושות' יאיר שטרן 5 גוש 10802 חל' 72 (94/0688) צורף פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
ג-844/25 14/06/1945 כפר-תבור דו"חות על ביקורים בגן-הילדים של המפקחות והרופא המחוזי; חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים הכלליים למועצה מקומית ולועד המושבה כפר-תבור ועוד.
פ-2211/2 01/01/1958 יהדות איטליה. סדר היום של ישיבה בבית הנשיא בנושא יהדות איטליה  טבלת פילוג עולי יהדות איטליה על פי עיר מוצא  רשימות שונות בנושא.
ג-6746/25 03/05/1977 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין –  התכתבות ילדים בארץ.
גל-59805/9 01/03/1981 השומרון-חלוקות-אחש/336 מר כוכבי בקשה לחלק חל 120 גוש 10104 פרדס-חנה-כוכבי+פרוטוקול בתיק תכניות אדריכליות ופרוטוקולים מישיבת הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז חיפה ושל הועדה המקומית לתכנון בשומרון.
גל-59766/19 18/10/1961 הנושא בניה אגודה שתופית בע"מ יערות הכרמל בתיק דיוני הועדה המחוזית לבניה והתכתבויות בעניין בנייה ביערות הכרמל.
ג-10913/5 01/10/1979 יועץ להסברת חוץ הרי הורביץ  – השקפה ישראלית על משבר קובה  מאמר של הרי הורוביץ
ג-11216/1 01/06/1996 בובי בראון – תפוצות בובי בראון – יועץ ראש-הממשלה לעניני תפוצות – פניות אישית ומוסדות מחו"ל ומהארץ לראש-הממשלה בנימין נתניהו והיועץ בובי בראון  התכתבות אחרת ( העתקים לבראון )  התכתבות בינמשרדית  הסוכנות היהודית – אתר צריפין – הערכה כללית  סיכום ישיבה משותפת של תת-ועדות לתקציב ולחינוך יהודי ציוני של הסוכנות היהודית והרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני 26.2.97  דיווחי נציגויות ישראל למשרד החוץ; תזכירים  חומר רקע  הודעות  כרזות  נתונים  קטעי-עתונות ותדפיסי מאמרים ( כולל רשימת כתובות וטלפונים של אישים ומוסדות שונים ) הושחרו מסמכים העוסקים בנושאי צנעת הפרט.
ג-7101/61 09/01/1973 צילום תיקים של ממשלת בריטניה ב- P.R.O PUBLIC RECORD OFFICE. כרך ג' התכתבויות בנושא עיון וצילום חומר מתיקים מהארכיון הבריטי (Public Record Office)  בין השאר כתבי חיים ויצמן. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
גל-49093/53 01/01/1948 אגודות עותמאניות – שוחרי התאטרון הקאמרי רשימות שוחרי ומייסדי תיאטרון הקאמרי והתקנון להקמתו
ג-7969/34 01/04/1994 שב"כ (שירות בטחון כללי).
ג-8022/2 01/01/1994 לשכת היועץ המשפטי – סקרים שאלוני סקרים ותוצאותיהם  שנערכו עבור הממשלה על-ידי קלמן גייר בנושאים שונים: תהליך השלום  המצב הכלכלי  עליה ועוד.
גל-59730/8 16/06/1989 רשות רישוי מחוזית פרוטוקולים בתיק פרוטוקולים של הועדה המחוזית לתכנות ובניה במחוז חיפה ואיזור קיסריה.
גל-50743/6 19/07/1984 בית ספר מקצועי כפר חב"ד התכתבות בעניין תקנים  השתלבות תלמידי בית הספר בפרויקט האגודה לקידום החינוך  והשתלבות במסגרת האגף לחינוך התיישבותי  קליטת ילדי עולים מברית המועצות בבית הספר  בקשת מענק  תביעות תלמידים נגד בית הספר ועוד.
ג-7293/2 02/09/1976 תעודות המדינה- חשיפה וחיסוי התכתבויות וזכרוני דברים בנושא חשיפה ופרסום של תיקים ארכיוניים חסויים של משרד החוץ ועוד. הושחרו מסמכים מסיבות בטחוניות.
גל-14144/11 01/09/1986 יועצת למעמד האישה א. שמחה ונ. שפירא – סקר בנושא הטרדה מינית בשירות המדינה מכתבי נשים שנתבקשו לענות  עותק שאלון  תוצאות סקר והקמת צוות לבדיקת תלונות  נתונים של מרכז סיוע לנפגעות אונס ומכתב בענין הצעת חוק בנושא עבירת האונס. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר מושחר מוגבל לעיון עד שנת 2057.
ג-7974/14 22/08/1993 חשיפת חומר בנושאים שונים. התכתבויות וסיכומי ישיבות בנושא חשיפת חומר ארכיוני  פניות בבקשה לחשיפת חומר בנושאים שונים (בין השאר על אירועי ואדי סאליב  עקורי איקרית ובירעם  רצח הרוזן ברנדוט); הצעה לגיבוש סדרי עדיפויות בבניית מאגר מידע ממוחשב לארכיון המדינה ועוד. הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט ומסיבות בטחוניות. כמו כן  הוצאו ידנית מספר תעודות.
גל-56685/8 02/01/1973 פרוטוקול החלטות הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מיום כח' בטבת תשל"ג בתיק פרוטוקולים מהחלטות הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז ירושלים.
ג-7326/5 01/05/1985 ועדת התיאום מטעם הגנז (כולל ועדת הגנז לתיאום המוסדות המסונפים לגנזך עפ"י החוק) פרוטוקול מישיבת ועדת התיאום לארכיונים ממלכתיים  בעיות שימור וביעור חומר אור קולי ברשות השידור
ג-7976/10 04/09/1986 תעודות המדינה – חשיפה וחיסוי. התכתבויות בנושא הוצאה לאור של ספרי "תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל" על ידי ארכיון המדינה  חשיפת תיקים חסויים של הארכיון  העסקת חושפים מטעם משרד החוץ בארכיון  רשימות חשיפה של תיקי משרד החוץ ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט. כמו כן הוצאו ידנית תעודות בשל צנעת הפרט. בנוסף  הושחרו פרטים מסיבות בטחוניות.
מפה-5591/1 01/06/1952 תל-אביב – יפו מפה עירונית טופוקדסטרית לצורך התכנון של תל-אביב – יפו ( מורכבת ממספר המפות המודבקות ביחד ); סומנו מס' גושים  רחובות ( רוב הרחובות ביפו – ממוספרים ); על-גבי המפה מס' אזורים וגבולותיהם  שמות הרחובות ( בדיו כחול ); בצד ימין למטה – רשימות הרחובות ומוסדות עירוניים בסיס המפה – המפה הוכנה ע"י מחלקת ההנדסה ( מדידות ) של עירית תל-אביב – יפו על סמך החומר של מחלקת המדידות של מדינת ישראל ועיריה; עובד והודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל – יוני 1952
ג-6908/21 25/05/1970 מיהו יהודי – פניות אישיות פניות ציבור שנשלחו ללשכת ראשת הממשלה  גולדה מאיר  בנוגע לשאלה "מי הוא יהודי" והחקיקה. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-42834/40 01/07/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלתותיה – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
ג-7112/33 27/06/1960 התייעצות עם לשכה 06 בקשר עם משפט אייכמן תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – ביקורם של זלינגר ויחיאלי משלכה 06 אצל ד"ר אלכס ביין גנז המדינה. מטרת הביקור חיפוש חומרים לתיאור הרקע הכללי של השואה (מיקרופילמים)  חומר על עלייה ב' בין השנים 1942-1938  חומר על היחסים בין הערבים לנאצים בתקופת המלחמה  ועוד. מבקשים את עזרתו של ד"ר ביין בחיפוש החומרים.
גל-59779/14 16/05/1993 יונגר נעמי  יקינתון 16 אחוזה צפונית  גוש 11195 מגרש 2013 חל' 94  521/93+ פרוטוקול בתיק תכניות אדריכליות  פרוטוקול ואישורי הועדה לבקשת בנייה בחיפה.
גל-59745/31 07/03/1971 הגב' פניג אסתר   פניג טוביה   הרשקוביץ רות חלקות 91 92 93 187 בגוש 10037 בתיק התכתבויות  שרטוטים  תכניות וערעורים הנוגעים לבעלי העניין.  הושחרו חלק ממכתבים בתיק בשל צנעת הפרט.
גל-59818/26 25/06/1986 בניה-חיפה (בנ-246/82) ישראל את נורית רייזמן רח' 648  650 גוש/11661 חל/83-מפרץ-חיפה+פרוטוקול בתיק תוכניות מאושרות  שרטורים ופרוטוקולים של הועדה המקומית בדיונים אודות הכשרת בניית גלריה כתוספת למבנה.
חצ-3447/30 01/03/1962 תאילנד – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
א-7057/15 25/08/1970 אלי מזרחי – שנת 1970 חומר מאוג'-ספט' 1970- מכתבים נכנסים ודיווחים  רשימות שונות כולל: דו"ח של אמ"ן (אגף מודיעין במה"ל) בנושא הטור השבועי של חסנין הייכל ממצרים (עמודים 1 – 18); מכתב מרחל ינאית בן-צבי לרה"מ גולדה מאיר על התארגנות חוג א"י השלמה במפלגת העבודה מ-25.8.1970 (עמוד 23);  הצעת החלטה של ישראל גלילי על הקמת 4 היאחזויות בבקעת הירדן ורצועת עזה מ- 8.9.1970. הושחרו אמירות הפוגעות בצנעת הפרט.
חצ-3447/32 01/01/1963 תאילנד – יחסים מדיניים יומנים  דו"חות והערכות.
חצ-3447/33 01/05/1962 תאילנד – עניני פנים
רש-2191/10 30/08/2002 מטולה מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים לפיתוח אתרים במטולה  כגון: דוחו"ת אומדן של חורשת וייס  פיתוח נחל עיון תחתון  מפות וסרטוטים ועוד.
רש-2191/11 24/07/2000 מטולה מסמכים ממשרד התיירות  הנוגעים לפיתוח אתרים במטולה  כגון: דוחו"ת אומדן של חורשת וייס  פיתוח נחל עיון תחתון  מפות וסרטוטים ועוד.
גל-3209/6 01/02/1968 תחבורה באזורים המוחזקים התכתבות  צווים ודו"חות בנושאי תעבורה ורישוי באזורי רמת הגולן  יהודה ושומרון  רצועת עזה וצפון סיני כגון: מהירות נסיעה מותרת  יבוא משאיות משוקמות  פעולות רישוי לרכב ולנהגים  מוסכים  תנועת רכבים מהשטחים המוחזקים לישראל ועוד. הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-332/2 01/09/1949 דרוג עובדי המדינה  תרשים מבנה המשרד הראשי של משרד ראש-הממשלה
חצ-3448/2 01/07/1963 תאילנד – מכירת ציוד צבאי מישראל
א-7076/8 01/03/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – דוד-ציון – פגישות עם י. פרימקוב הפגישה השניה ב-4.75 – רישומי שיחות  דיווחים מנציגות וושינגטון  התכתבות עם פרימקוב  מאמרים סובייטיים וערביים וכו'
גל-9405/2 01/01/1973 המנהל לשלטון מקומי – רצועת עזה – צפון סיני – כללי (כרך ב')
גל-9405/3 17/03/1981 המנהל לשלטון מקומי – רצועת עזה – צפון סיני – כללי (כרך ג') צווים בדבר ניהול מועצות אזוריות בחבל עזה וצפון סיני ובנושאים נוספים  פיקוח על מחירי מזון וסחורות  מינוי פקידים  התכתבויות בנושא חקיקת חוקי עזר והקמת בית דין עירוני באזור  תכנית עבודה לשנת 1983 ועוד.  הושחרו מס' ת.ז
גל-9405/4 06/09/1978 המנהל לשלטון מקומי – רצועת עזה – צפון סיני – כללי (כרך ד') דו"חות שנתיים ותלת חודשיים של קמ"ט פנים במפקדת אזור חבל עזה  התכתבויות בנושא הממשל הצבאי בעזה ובצפון סיני  פרוטוקולי הועדה המחוזית לבנין ערים בעזה מה-15.2.79 7.2.78  צווים ותקנות  פיקוח על מחירי מזון וסחורות  סיוע לעיריית אל-עריש ועוד. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט.
פ-2039/17 01/10/1928 דברי יצחק בן-צבי במליאת הוועד הלאומי ובאסיפת הנבחרים – תרפ"ט דברים שנשא יצחק בן-צבי בנושאים: המאורעות על-יד הכותל המערבי ביום הכיפורים תרפ"ט  דיון על המועצה המחוקקת ודברי פתיחה כיו"ר המליאה.
רש-2195/4 01/12/1993 טבריה התכתבות בעניין תוכנית שימור "חצר היהודים" בטבריה ופיתוח התשתיות באזור (הרובע היהודי בטבריה העתיקה). חוברת בשם: "תולדות בית הכנסת בית אהרן לחסידי קארלין". [עמודים 55 – 71 הושחרו בשל צנעת הפרט. עמודים 87 – 249 נמחקו מהקובץ המקורי בשל זכויות יוצרים].
גל-59772/32 18/10/1979 הנושא:בניה-חיפה ערעור משפ' דשבסקי על בנייה ברח' בן-ציון ישראלי 68 ק.חיים בתיק התכתבויות בעניין ערעור על החלטת ועדת הבנייה והתנגדויות השכנים.
גל-59704/18 31/05/1993 הנושא: קציר רובינסון  שד' א. חושי 50  גוש 12259  חל' 99  אחוזה דרומית  (442/92)ף צורף פרוטוקול בתיק שרטוטים  פרוטוקול של ועדת הבניה והיתר בניה שדר' אבא חושי בחיפה.
חצ-3418/4 01/05/1963 מזרח אירופה
גל-56697/5 02/04/1969 מינהל מחוז ירושלים – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים מלשכת התכנון המחוזית במינהל מחוז ירושלים במשרד הפנים: בנייה באזור העיר העתיקה  הקמת בנינים גבוהים ב"קרית וולפסון"  בנייה בקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים  הסתייגויות  התנגדויות ואישורי תכניות בנין ערים שונות  סיכומי ישיבות הועדה המייעצת לתכנית הכללית לרובע היהודי בעיר העתיקה  הקמת מרכז נטיעות ביער השלום בירושלים ע"י קק"ל ללא קבלת רשיון ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
כ-33/8 06/03/1951 זרח ורהפטיג תיק של הכנסת הראשונה. בתיק – סטנוגרמות מישיבות ועדת הפנים של הכנסת הראשונה (המשך בתיק 9); על סדר היום: חוק ההגירה – חוק הכניסה והיציאה לישראל; בירור תלונות על כפייה פוליטית במושבי עובדים; צמצום חוק הבחירות לגופים ציבוריים; שאלת כרוז המפלגות בקשר לתעמולת הבחירות; חוק לתיקון פקודת בנין ערים; מקרי הצתת מכוניות בירושלים – דיון בנושא; חוק לתיקון פקודת התעבורה; סקירת שר הפנים; החלטות ועדת הפנים; חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים; החלטות ועדת הפנים לסיכום הדיון על ענייני המשטרה;
חצ-3436/20 01/03/1962 צ'ילה – עניני פנים
חצ-3436/21 01/02/1962 צ'ילה – יהדות
גל-42839/6 01/02/1992 הצעות חוק פרטיות – הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – אחוז החסימה – נוסח מתוקן) – תשנ"ב  1992 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42839/7 01/02/1992 הצעות חוק פרטיות – הבחירות לכנסת (תיקון – אחוז החסימה) – תשנ"ב  1992 הוגש לכנסת ה- 12
חצ-3436/22 01/08/1962 צ'ילה – יחסים עם מז"ת
חצ-3436/18 01/04/1962 צ'ילה – יחסים מדיניים בינלאומיים
חצ-3436/19 01/01/1962 צ'ילה – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי
חצ-3434/16 01/01/1963 איראן – עניני פנים
רש-2343/5 02/10/1999 בת שלמה תיק של משרד התיירות. בתיק – תכנית אדריכלית עבור בת שלמה  תוספת לריהוט רחוב; כבישי גישה; בת שלמה העתיקה – תכניות פיתוח ואומדן מתוקן של מערכות ואומדן תקציבי; מספר מפות/תכניות 4
רש-2343/7 01/01/1983 ים המלח תיק של משרד התיירות; תכנית אדריכלית הכוללת טבלת עליות; מספר מפות/תכניות 6
רש-2344/4 29/04/1991 מנהלת הנגב מספר מפות/תכניות 17 תב"ע 1; נתונים על תכנית אזורית לצמיחה ותעסוקה באזור ערד מדבר יהודה וים המלח; המנהלה לפיתוח התיירות בנגב; הצעה לפיתוח מסלול מבקרים – פרוגרמה ואומדן; מפות טופוגרפיות.
גל-50481/7 01/11/1992 שלמה הלל – מועמדות לנשיאות חומר רקע על שלמה הלל כמועמד לנשיאות  תולדות חייו.
ג-11239/7 01/09/1992 הצעות להחלטות הממשלה וועדות השרים הצעות להחלטות הממשלה וועדות שרים שונות  פרוטוקול מישיבת ועדת המשנה לעניני הבדואים  הצעת תקציב המדינה לשנת 1993  הצעת חוק לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל 1993; הערות  חומר רקע  טיוטות  נושאים  נתונים  סדרי-יום ועוד
פ-2045/17 01/01/1924 בית צדקה (שומרונים) – כמה תצלומים ארכיון יד בן צבי- בית צדקה (שומרונים) – תצלומים. טווח תאריכים משוער.
ג-11241/12 02/07/1995 חומר ללא מסגרת – האצת הבניה – חלק ה' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה צבי אלדרוטי בנוגע לנושאים תכנון שונים בעיקר סביב ועדת המנכ"לים להאצת הבנייה: פניות הרשויות המקומיות  חברות  אישים ומוסדות למשרדי הממשלה ולאגף  תשובות המשרדים  התכתבות בינמשרדית  סיכום ישיבת ועדת המנכ"לים להאצת הבניה 26.7.95  פרוטוקולים מישיבות הועדה לבניה למגורים ולתעשיה (מחוז חיפה) מס' 83 24.7.95   ועדות משנה שונות  מועצת הרשות לפיתוח ירושלים מס' 3/95  דו"חות מעקב על תכניות הועדה לקידום אדמיניסטרטיבי ותכניות הנמצאות בטיפול הועדות המחוזיות  תוכניות ופרוייקטים שונים  רשימות התוכניות; נתונים  סדרי-יום  מפות ועוד. הושחרו מספרי זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
חצ-3434/15 01/12/1961 איראן – משתלמים בישראל
חצ-3434/14 01/01/1962 איראן – קשרי תרבות
חצ-3434/11 01/01/1962 איראן – עתונות (סקירות  מאמרים  קטעי עתונות)
חצ-3434/8 01/05/1963 איראן – חולים מאיראן בישראל
חצ-3434/9 01/01/1962 איראן – יחסים מדיניים עם ארצות ערב
חצ-3435/12 01/01/1962 איראן – כלכלה (שיתוף פעולה)
נ-203/34 11/08/1965 תצלומים עם ילדי איילת השחר ואשדות יעקב תמונות מביקור הנשיא זלמן שזר באילת השחר (בחג בר המצווה של ילדי אילת השחר  עמיעד ויפתח) ובאשדות יעקב.
נ-203/39 01/03/1963 תצלומים – העלאת עצמותיו של בורוכוב אלבום תמונות מהעלאת עצמותיו של בר בורוכוב מקייב לקבורה בכנרת. התמונות משדה תעופה בלוד ומהצבת הארון בבית הוועד הפועל של ההסתדרות.
נ-203/40 20/06/1963 תצלומים מביקור בנצרת  נהריה וקיבוץ איילון תצלומים מביקורו הראשון של הנשיא בתל אביב (20.06.1963)  ביקורו של הנשיא זלמן שזר בנהריה ובקיבוץ אילון (08.10.1963) וביקור הנשיא בנצרת.
פ-4200/13 1890-01-01 07:00:00 תיאורי נסיעה ברכבת ארץ ישראל מתוך ספרים שונים תצלומי קטעים קצרים מהספרים "מכתבים מארץ ישראל" מאת פנחס בן צבי גרייבסקי (השערה)  "בראי הדורות" מאת חיים מיכל מיכלין ו"מסע בארץ המובטחת" מאת  חיים חיסין על תיאורי נסיעה ברכבת ארץ ישראל.
נ-203/21 05/11/1967 נשי הדסה בבית הנשיא – תצלומים נשי הדסה בבית הנשיא – תצלומים.
חצ-3435/9 01/01/1962 איראן – חקלאות ודייג
גל-13309/1 22/12/1981 פניות ציבור – מידגם – תיק מקורי. כרך א' בתיק פניות של אזרחים לראש הממשלה  מנחם בגין – מכתבי תמיכה  ברכה ועידוד לראש הממשלה  הבעות דעות פוליטיות ועוד.  בתיק הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט והגנת הפרטיות
גל-13309/2 29/08/1980 פניות ציבור – מידגם – תיק מקורי. כרך ב' פניות ציבור כללי ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
גל-13309/3 27/04/1983 פניות ציבור – מידגם – תיק מקורי. כרך ג' תיק פניות ציבור אל ראש הממשלה מנחם בגין: הבעת דעות פוליטיות  דיור לחיילים משוחררים  חוות דעת על המצב הביטחוני  שביתת הרופאים ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט
חצ-3435/8 01/01/1962 איראן – ישראל באיראן (ביקורים ועוד)
ג-7470/7 01/06/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – עליה וקליטה – אתיופיה חומר רקע על הארץ  תקצירי שיחות  וסיכומי פגישות  הצעות  התכתבות  מפות נמחקו עמודים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-3667/7 01/01/1950 משרד המשפטים
ג-9812/24 01/01/1988 ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – ועדת שלגי – תיק חקירה – שם הנעדר: לוי שלום בן אברהם ומזל תיק חקירה אודות הנעדר: לוי שלום בן אברהם ומזל.
חצ-3435/3 01/01/1962 איראן – הנציגות בישראל
פ-4200/36 01/01/1975 A British Project for the Consruction of A Railway Between Jaffa and Jerusalem  by Eliahu Elath. תצלום מאמר באנגלית בשם "פרוייקט בריטי עבור בניית רכבת בין יפו לירושלים"  מאת אליהו אילת  אודות קו הרכבת בתקופה העות'מאנית.
ג-2092/43 13/09/1951 בית שאן חוק עזר בדבר רשיונות לאופניים
פ-4199/39 02/08/1929 Syria-Ottoman Railway Co. קואורפטיב רכבות סוריה-תורכיה העות'מאנית – תצלומי התכתבות בין גורמים שונים  דוחות  לוחות זמני רכבות ועוד.
חצ-3435/1 01/01/1962 איראן – סטודנטים בישראל
חצ-3435/2 01/04/1962 איראן – יהודים
נ-203/30 10/04/1967 תצלומים של עולים מברית המועצות תצלומים של עולים מברית המועצות  פגישה עם בנות סמינר הקיבוצים הקולטות עולי רוסיה.
גל-11723/12 01/01/1968 דו"ח שנתי מספר 19 – משרד החקלאות – רישוי מחצבות והפיקוח עליהן.
נ-203/10 02/01/1964 תצלומים ממנויים והשבעות תצלומים מהשבעת נגיד בנק ישראל  תצלום של הנשיא עם צבי בר-נוב נשיא בית המשפט לענייני עבודה ותצלומים ממנוי השופט אליהו נועם לכהונת שופט בית המשפט המחוזי.
נ-203/11 01/01/1964 תצלומים מבקור הגדנע"ים מחוץ לארץ תצלומים מבקור הגדנע"ים מחוץ לארץ.
נ-201/6 01/01/1971 תצלומים מטקסי הגשת כתבי אמנה של שגרירים בתיק תצלומים מטקסי הגשת כתבי אמנה בתקופת הנשיא זלמן שזר על ידי שגרירים שונים בישראל (לפי סדר התמונות בתיק): שגריר בריטניה  שגריר ניקרגואה  (01.1971)  שגריר ארגנטינה (1971)  שגריר ברזיל (08.02.1971)  שגריר יפן- אייג'י טוקורה (08.02.1971)  שגריר מדגסקר- ד"ר רזאורניבלו (04.1971)  שגריר בורמה- או בא אני (04.1971)  שגרירת מקסיקו- רואסאריו קסטיאנוס (1971)  שגריר הולנד (1971)  שגריר צ'ילה (05.1971)  שגריר גרמניה המערבית (05.1971)  שגרירת הפיליפינים- ד"ר רפאליטה ה. סוריאנו (05.1971).
נ-201/7 12/10/1964 תצלומים מטקסי הגשת כתבי אמנה של שגרירים בתיק תצלומים מטקסי הגשת כתבי אמנה בתקופת הנשיא זלמן שזר על ידי שגרירים שונים בישראל (לפי סדר התמונות בתיק): שגריר שבדיה- בו.ל. זיגבאן ( 31.10.1966(  שגריר גאבון  פייר מארי אונדו (09.11.1966)  שגריר חוף השנהב  אנומה-קאני (25.11.1966)  שגריר הולנד  פטרוס אלברטוס קסטל (12.10.1964)  שגריר מקסיקו (01.1970)  שגריר קנדה  שגריר קולומביה (04.1970)  שגריר אוסטרליה (04.1970)  שגריר בלגיה  פרנץ וילס (04.1970)  שגריר פרו (1970)  שגריר שבדיה (1970)  שגריר נפאל  (04.08.1972)  שגריר נפאל  שארדול ס.י.ב ( 03.09.1968)  שגרירת קוסטה ריקה הגב' רזדמאיי קארי  שגריר הונדורס (09.11.1972)  שגרירת אוסטריה ד"ר יוהנה נסטור (17.10.1972).
גל-42830/5 01/11/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק המשפט הצבאי (ביקורת שיפוטית על הליכי המעצר וקיצורים) – תשנ"א  1990 הוגש לכנסת ה- 12