דהשלטונות הנבחרים

ד.1 | חוק ביטול עונש המלקות שהתקבל במסגרת ביטול החוקים המנדטוריים והעות'מאניים

עם קום המדינה, נותרו על כנם כל חוקי המנדט הבריטי והממשל הקודם, פרט לחוקי "הספר הלבן" המגבילים את העלייה. בהדרגה, בוטלו חוקים ותקנות מנדטוריים ועות'מאניים נוספים, ובהם אלה הקובעים עונש של מלקות. עונש זה היה הנפוץ ביותר מבין העונשים הגופניים השיפוטיים, כלומר, עונשים גופניים שבית המשפט מטיל על אדם שביצע עבירות מסוימות והיה תקף עד אמצע המאה ה-20 ענישה גופנית שיפוטית היתה נפוצה וחוקית במרבית מדינות אסיה, בארצות-הברית וכן בחלקים ממדינות אירופה. החוק לביטול עונש מלקות הינו אחד מן החוקים העיקריים המעגנים את זכותו של כל אזרח בישראל לחיים ולשלמות הגוף.

 

בישיבת מועצת העם ביום ה' באייר תש"ח (14.5.1948) בבוקר, דנו החברים בניסוח מגילת העצמאות ובנוסח המנשר "אשר בא למלא חלל ריק בעיקר בשטח המשפט"  לדברי פ' רוזנבליט מהעליה החדשה, שהקריא אותו, שעיקרו:

  1. מועצת המדינה היא הרשות המחוקקת
  2. ביטול הספר הלבן
  3. כל עוד לא נחקקו חוקים אחרים ימשיך המשפט הבריטי להיות תקף

 

מנשר מס' 1, ההצהרה המשפטית הראשונה שפרסמה מדינת ישראל עם תיקונים בכתב ידו של דוד צבי פנקס ושהקריא דוד בן-גוריון במעמד הכרזת העצמאות פ 3074-6 עמוד 80

ד.2 | מכתב ההתפטרות שהגישו חברי הממשלה הזמנית לנשיא המדינה הראשון, חיים ויצמן, כדי לאפשר את תחילת הקמת הממשלה בעקבות הבחירות לכנסת הראשונה

כתב ההתפטרות שהגישו חברי הממשלה הזמנית לנשיא המדינה הראשון, חיים ויצמן, כדי לאפשר את תחילת הקמת הממשלה בעקבות הבחירות לכנסת הראשונה

ד.3 | "יום הבחירות"

במגילת העצמאות נקבע שתיבחר אסיפה מכוננת, דהיינו מוסד פרלמנטרי נבחר, אשר יגבש, עד ה-1 באוקטובר 1948, חוקה למדינה. ב-25 בינואר 1949 נערכו בחירות לאסיפה המכוננת – בחירות דמוקרטיות, חופשיות ראשונות במדינה. משה אלפרט, מי ששימש בתפקיד ה"מוכתאר" של שכונת בית ישראל בירושלים, תיעד מאורע היסטורי זה ביומנו. ב-16 בפברואר 1949, התקבל באסיפה המכוננת "חוק המעבר", ומתוקפו הפכה האסיפה המכוננת להיות הכנסת הראשונה, והיא זו שירשה אותה כגוף הפרלמנטרי המחוקק במדינה.

הבחירות לכנסת הראשונה 1949

אזרחים בוחרים לכנסת הראשונה – אוסף בנו רותנברג 1949

זכרון דברים של ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת.

זכרון הדברים של ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה מכוננת

זכרון הדברים של ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה מכוננת – עמוד אחרון עם החתימות

ד.4 | הכנסת הראשונה

לתמונות נוספות כאן

הכנסת הראשונה במספרים (בתיק החוברת במלואה)

עבודת הכנסת הראשונה במספרים

 

תצלום מוועדת הפנים של הכנסת הראשונה

לעיון בתיקים נוספים מהכנסת הראשונה כאן

ד.5 | הכנסת

פתיחת מושב הכנסת הראשונה

 

מראה על בניין הכנסת, ירושלים, 1964

לפרק הקודם             לפרק הבא