רשימת 3,300 התיקים באוסף

.1 | מתעדכן - 3,300תיקים

התיקים עברו העשרה, קטלוג ומפתוח באמצעות  תגיות חכמות

ניתן לבצע חיפוש בעמוד באמצעות CTRL+F

שם התיק + קישור תיאור
תרגומים  פרסומים והפצות בתיק נהלים לתרגום סימולטני  קצרנות ופרסום מידע במהלך משפט אייכמן.
תצלומים ממשפט אייכמן (3/4/1961 – 5/1961)
תצלומים ממשפט אייכמן (27/4/1961 – 16/5/1961)
תצלומים ממשפט אייכמן (20/6/1961 – 10/7/1961)
תצלומים ממשפט אייכמן (19/5/1961 – 3/7/1961)
תצלומים ממשפט אייכמן (11/12/1961 – 27/3/1962)
תצלומים ממשפט אייכמן (10/7/1961- 14/8/1961)
תצלומים ממשפט אייכמן
תצלומים ממשפט אייכמן
תצלומים ממשפט אייכמן
ת/37 – מוצגים נספחים שלא נהפכו למוצג בתיק רשימת מוצגים נוספים שלא הפכו למוצגים במשפט.
של בך – חומר משפטי בעברית שתורגם לגרמנית והוגש בתיק סיכומים מודפסים של גבריאל בך על פרטי העדויות במשפט.
רשימת סרטים בתיק רשימה של סרטים שהוצגו במהלך משפט אייכמן.
רשימת סיכומים בכתב של הקטיגוריה-מסודר לפי נושאים בצירוף רשימת מפתח בתיק רשימה של סיכומי התביעה במשפט.
רשימת הספרים (2) בתיק רשימה של ספרים בהם השתמשו במהלך משפט אייכמן – תיק שני
רשימת הספרים בתיק רשימה של ספרים בהם השתמשו במהלך משפט אייכמן  ורשימת העדים שהופיעו מטעם התביעה.
רשימת המוצגים במשפט אייכמן כולל רשימות נוספות
פרטיכל של זיהוי סרטים בתיק צילומים של רשימת סרטים ומסמכים שהוצגו במשפט.
פרוטוקולים – משפט אייכמן פס"ד בית משפט מחוזי ופרוטוקולים מישיבות מספר 75  80 – 86 .גרמנית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 87 88  90 – 91  93 – 104  120 – 121 .גרמנית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן כתב התביעה  פרוטוקולים של ישיבות  ופס"ד בית משפט מחוזי. צרפתית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פס"ד בית משפט מחוזי. צרפתית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן כתבי התביעה  ופס"ד בית משפט עליון. גרמנית וצרפתית  1962.
פרוטוקולים – משפט אייכמן פס"ד בית משפט מחוזי – גרמנית  פרוטוקולים מישיבות מספר 109  115 -121 – גרמנית  פרוטוקולים מישיבות 32 – 33  38 – אנגלית  מסמכים מצולמים – משוכפלים של משטרת ישראל (חלק מן העדויות) 1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן ערעור על פס"ד – בית המשפט העליון  ישיבות מספר 1 – 6  ופס"ד בית משפט עליון. אנגלית  1962.
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 55 – 60  77  81  84 – 87  109. צרפתית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות 66 – 75  77 -81  84 -87  גרמנית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן (2 עותקים) פס"ד בית משפט מחוזי  פרוטוקולים מישיבות מספר 115 – 121  צרפתית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 41 – 54 צרפתית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות 27 – 31  34 – 38  61 – 65  גרמנית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 55 – 66  אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 80 – 93  97 – 99  אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 100 – 104  106 – 109  111 – 114  118 – 121  אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פס"ד וחומר משפטי למשפט – אנגלית  פס"ד  פרוטוקולים מישיבות מספר 120 – 121 ודף עידכון – יידיש  פרוטוקולים מישיבות מספר 94 – 96 – עברית 1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 42 – 52  אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 53 – 54  62  64  67  75  93 – 96  105  110. אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 68 – 79 (75 חסר)   אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות 27 – 37  צרפתית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 30 – 41  אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן פרוטוקולים מישיבות מספר 15  17 – 19  21 – 29  אנגלית  1961
פרוטוקולים – משפט אייכמן נאום פתיחה של התביעה  חומר משפטי ופרוטוקולים מישיבות מספר 2  4  6  8  9 – 14   אנגלית  1961
פסק הדין (עותק במכונת כתיבה) בתיק 2 עותקים מודפסים של פסק הדין במשפט אייכמן
עדים בחו"ל – ריכרד בר בתיק עדותו של ריכרד Baer  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – קורט בכר בתיק עדותו של קורט Becher  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן. בתיק נספח – תצהיר של קסטנר בנירנברג  PS 2605  לשכה 06 מספר 47.
עדים בחו"ל – פרנץ נובאק בתיק עדותו של פרנץ Novak  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – פרנץ אלפרד זיקס בתיק עדותו של פרנץ אלפרד Six  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – מקס מרטן בתיק עדותו של מקס Merten  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – ולטר הופנקוטן בתיק עדותו של ולטר Huppenkothen  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – וילהלם הטל בתיק עדותו של וילהלם Hottl  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – וילהלם הטל בתיק עדותו של וילהלם Hottl  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – הרמן קרומיי בתיק עדותו של הרמן Krumey  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן. בתיק נספחים – תעודות בעניין גירוש ילדי לידיצה ללודז'.
עדים בחו"ל – הנס יוטנר בתיק עדותו של הנס Juettner  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – הורסט תיאודור גרל בתיק עדותו של תאודור הורסט Grell  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – אריך פון דם-באך זלבסקי בתיק עדותו של אריך von Dem-Bach Zelewski  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – אלפרד יוזף סלאביק בתיק עדותו של אלפרד יוזף Slawik  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – אוטו וינקלמן בתיק עדותו של אוטו Winkelmann  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – אדמונד וזנמאייר בתיק עדותו של אדמונד Veesenmayer  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדים בחו"ל – אברהרד פון טדן בתיק עדותו של אברהרד von Thadden  שנגבתה בחו"ל למשפט אייכמן.
עדויות חו"ל – חומר מינהלי בתיק התכתבות בנושא הבאת פרוטוקולים של משפטים נגד פושעים נאצים למשפט אייכמן
עדויות בחו"ל – עותק של השופט רווה בתיק עותקים של עדויות שנגבו בחו"ל למשפט אייכמן.
עדויות בחו"ל – עותק של השופט רווה בתיק עותקים של עדויות שנגבו בחו"ל למשפט אייכמן.
עדויות בחו"ל – לישיבה 85 בתיק תרגום עדותו של Hottel שנערך לקראת הוצאת פרסום פרוטוקול משפט אייכמן על-ידי ממשלת ישראל (גנזך המדינה).
עדויות בחו"ל – בקשות מיוחדות של עו"ד סרווציוס להזמנת עדים בתיק עותקים של עדויות שנגבו בחו"ל למשפט אייכמן עבור ההגנה. כולל רשימת עדי סנגוריה שנגבו מחו"ל. פניות ההגנה להזמנת עדים  שאלוני ההגנה והתביעה  פניות משה לנדאו לבתי המשפט בחו"ל בצירוף השאלונים. (חלק א' – המשך בתיק 20)
עדויות בחו"ל – בקשות מיוחדות של עו"ד סרווציוס להזמנת עדים (חלק ב' – המשך מתיק 19) בתיק עותקים של עדויות שנגבו בחו"ל למשפט אייכמן עבור ההגנה. כולל רשימת עדי סנגוריה שנגבו מחו"ל. פניות ההגנה להזמנת עדים  שאלוני ההגנה והתביעה  פניות משה לנדאו לבתי המשפט בחו"ל בצירוף השאלונים.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) -ריכוז עיתונות בתיק רק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק רק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק רק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות שם התיק אינו מתאים לתוכנו. בתיק רק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות שם התיק אינו מתאים לתוכנו. בתיק רק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן: החקירה המשטרתית (לשכה 06) – ריכוז עיתונות בתיק גזירי עיתונות על אייכמן.
משפט אייכמן (תיק פלילי 61/40) – רשימה של מסמכים שנשלחו על ידי איייזק ואהלר. (06-1295  כרך א'  עמ' 108)
משפט אייכמן (תיק פלילי 61/40) – Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie  Amsterdam (06-1579 כרך א'  עמ' 107)
משפט אייכמן (תיק פלילי 6/40) – Durchlassschein (תעודת מעבר) של הד"ר פאול מרץ (כרך א'  עמ' 254) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 6/40) – Durchlassschein (תעודת מעבר) של הגברת מרץ (כרך א'  עמ' 254) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 6/40) – Braune Mappe ("תיק חום") בשביל המנהל האזרחי הגרמני בשטחים הכבושים במזרח הוראות בדבר הטיפול ביהודים ברייכקומיסריאט אוקראינה. ללא תאריך (PS702  מס' 06-765  כרך א'  עמ' 412) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד ברומניה (כרך ג'  עמ' 1267)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד בסלובקיה (כרך ג'  עמ' 1273)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד במשרדי משטרת הביטחון (כרך ג'  עמ' 1214)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד במשרדי משטרת הביטחון התרשים הוא עם דגש מיוחד על הגנרלגוברנמן  הפרוטוקטוראט  הולנד  צרפת  בלגיה ואוסטריה. (כרך ג'  עמ' 1215)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד במשטרת הבטחון ובמשרד החוץ התרשים מתאר את שרשרת הפיקוד במשטרת הביטחון ובמשרד החוץ אל היועצים בעניני יהודים. (כרך ג'  עמ' 1215)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד בהונגריה (כרך ג'  עמ' 1276)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד בבולגריה (כרך ג'  עמ' 1266)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד באיטליה (כרך ג'  עמ' 1270)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המתאר את המחלקות שהשתתפו בפתרון הסופי של שאלת היהודים (כרך ג'  עמ' 1215)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המראה את שרשרת הפיקוד בקרואטיה (כרך ג'  עמ' 1261)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המראה את שרשרת הפיקוד בסרביה (כרך ג'  עמ' 1258)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המראה את שרשרת הפיקוד ביוון (כרך ג'  עמ' 1262)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן המראה את שרשרת הפיקוד בדנמרק (כרך ג'  עמ' 1256)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן את שרשרת הפיקוד במשרדי משטרת הבטחון התרשים עם דגש מיוחד על הונגריה. (כרך ג'  עמ' 1214)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששרטט אייכמן  המתאר את שרשרת הפיקוד במשרדים השונים שפעלו בשטחי הרייך (כרך ג'  עמ' 1213)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים ששורטט ע"י אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד בענין הגירושים בצרפת (כרך ג'  עמ' 1241)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים של אייכמן המתאר את שרשרת הפיקוד בבלגיה (כרך ג'  עמ' 1255)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשים של אייכמן המתאר את המחלקות שפעלו בהולנד (כרך ג'  עמ' 1252)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשומת של שמידט ממחלקת העיתונות של משרד החוץ המכוונת למנהל הכללי התרשומת בענין מבצע רבתי לגבי יהודי בודפשט. שמידט מציע למצוא עילות למצבע  יש לבחור במקום בולט במיוחד לשם המבצע רבתי. 27 במאי 1944 (629-06  TK328  K213845  NG2424  כרך ג'  עמ' 1298)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשומת של רדמכר ממשרד החוץ בתרשומת יש תיאור תפקידים שמדור D3 (במחלקה גרמניה III) צריך למלא בטיפול בעניני היהודים. בשוליים החלטת שר החוץ: מאשר שהוחלט על גירוש יהודי אירופה  חייבת המחלקה לשתף פעולה עם הס"ס. (934-06  372108  Ser:1514  כרך ג'  עמ' 1177)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשומת של משרד החוץ על מבצע פלדשר הכוונה להטיל על הבריטים את כישלון השיחות על הגירת ילדים ולנצל את הפרשה להוכחת הידידות של גרמניה כלפי הערבים. 27 באפריל 1944 (1388-06  TK322  K207843-4  כרך ג'  עמ' 1226)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשומת של לותר בענין שלילת אזרחות של יהודי הולנדי. 10 באוגוסט 1942 (594-06  NG084  כרך ג'  עמ' 1255)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשומת של וורמאן ממשרד החוץ  תרשומת לבו רדמכר  התרשומת היא בדבר ההחלטה של היטלר על ביטול תכנית מדגסקר ועל ההחלטה לשלוח יהודים למזרח. 14 בפברואר 1942 (763-06  NG3933  כרך ג'  עמ' 1201)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תרשומת להרצאה בפני שר החוץ שהוגשה ע"י וגנר התרשומת היא בדבר השתדלויות הצירות השוויצרית להשיג היתר יציאה ל- 2 000 יהודים שיוחלפו ב- 2 000 גרמנים המשוכנים במחנות בארצות חוץ. אגף פנים הארץ II מציע לזכות את שתי ההשתדלויות הללו בטיפול של סחבת עד אשר תתקבל הכרעה סופית בשאלת הטיפול ביהודים הנותרים בהונגריה. 16 בספטמבר 1944 (672-06  TK328  K214105  NG2238  כרך ג'  עמ' 1305)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תצלום של עמוד מספרו של הד"ר ג'והן אדלר טרזיינשטט (כרך ג'  עמ' 1167)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תמצית של הודעתו של קרל היינץ הופמן  נספח משטרה בדנמרק בתמצית תיאור של האחריות שאייכמן נשא בה לפתרון שאלת היהודים. נירנברג  1 באוגוסט 1946 (IMGXX PP.175 ff. 06-40  כרך ג'  עמ' 1168)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תזכיר של משרד החוץ בשביל שר החוץ של הרייך בתזכיר סיכום על משלוחים שנשלחו לשוויץ כמו כן  סיכום על פרשת בתי-החרושת מנפרד-וייס. 11 בנובמבר 1944 (452-06  TK323  K209244-7  NG2994  כרך ג'  עמ' 1307)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תזכיר של וצל על עמדת המחלקות שונות בדבר הגדרת "מי יהודי" בשטחי הכיבוש במזרח 4 ביוני 1942 (06-1613  כרך ג'  עמ' 1198)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תזכיר של וגנר להגשה לשר החוץ של הרייך על ההצעות לסייע ליהודי הונגריה וגנר מציע לדחות תשובות עד לסיום הגירושים. 6 ביולי 1944 (673-06  NG2236  כרך ג'  עמ' 1303)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – תזכיר סודי של וגנר אל שר החוץ של הרייך התזכיר בענין המשא ומתן למשלוח 1 000 יהודים נוספים לשוויץ. 9 בנובמבר 1944 (451-06  TK323  K209234-6  NG2994  כרך ג'  עמ' 1307)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – שתי הודעות של הד"ר רודולף מילדנר  מפקד משטרת הביטחון בווינה בהודעות מתאר מילדנר את תפקידיו ופעולותיו של אייכמן ברזה"א ואחריותו למחנות הריכוז  לגירושים ולהשמדת היהודים. 22 – 23 ביוני 1945 (412-06  PS2376  כרך ג'  עמ' 1212)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – שרטוט שעשה אייכמן המפרט את המבנה של הרזה"א (כרך ג'  עמ' 1166)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – ראו ת/37(77)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – ראו ת/37(51)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – ראו ת/37(268)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – ראו ת/37(212)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – ראו ת/37(179)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – ראו ת/37(134)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – ראו ת/37(124)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטעים מתוך מסמך זאסן (סאסן) (כרך ג'  עמ' 1514) <span style="color: rgb(34  34  34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255  255  255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">עיתונאי נאצי הולנדי וילם סאסן נודע בשנות ה-60 בעקבות ראיון שערך עם</span><a title="אדולף אייכמן" style="background: rgb(255  255  255); color: rgb(90  54  150); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" href="https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F">אדולף אייכמן</a><span style="color: rgb(34  34  34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255  255  255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span> ;</span>לפני שנתפס ונחטף לישראל בידי סוכני המוסד</span>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטעים מתוך מסמך זאסן (כרך ג'  עמ' 1517)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטעים מתוך מסמך זאסן (כרך ג'  עמ' 1518)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטעים מצוטטים מתוך "Der Strijd om een mense leven" של לואיז י"ל ואן טלינגן-דולס (כרך ג'  עמ' 1560)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטעים מפסק-הדין במשפט וילהלמשטרסה  מצוטטים מפי ד"ר סרבציוס (כרך ג'  עמ' 1551)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטעים מספרו של פוליאקוב (עורך) "הרייך השלישי ומשרתיו" (כרך ג'  עמ' 1561)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – קטע של הודעתו של להוזן שהוגש ע"י הד"ר סרבציוס (כרך ג'  עמ' 1562)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – צו של הימלר בדבר ביצוע "יישוב מחדש" של גרמנים מפונים באזור זמושץ 12 בנובמבר 1942 (1413-06  Comm. Bull.  XII-4 Pol. War Cr  כרך ג'  עמ' 1215)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – צו של היידריך לפינוי של פולנים ויהודים אל מחוזות המזרח ברלין  29 בנובמבר 1939 (1459-06  PIV29  כרך ג'  עמ' 1173)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – פרוטוקול של התייעצות של פקידים בכירים בגנרלגוברנמן עם המושל הכללי של פולין הפרוטוקול הוא בדבר "יישוב מחדש" של יהודים ופולנים. קרקוב  8 בנובמבר 1939 (1458-06  PIV28  כרך ג'  עמ' 1173)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – פסק-דין במשפט וילהלמשטרסה כפי שפורסם "בסדרה הירוקה" (כרך ג'  עמ' 1551)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – עדותו של שופט הס"ס הד"ר מורגן בדבר החקירות שניהל במחנות הריכוז  עם וירט והס 7 באוקטובר 1946 (59-06  561-533  IMG XX PP  כרך ג'  עמ' 1310)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב תשובה של לותר אל השגרירות הגרמנית בבודפשט המכתב בדבר היחס והטיפול ביהודים הונגרים ברייך ובשטחים הכבושים. אוקטובר 1942. (06-563  כרך ג'  עמ' 1276)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של שלנברג אל המטה הראשי של משטרת המדינה בצרפת ובבלגיה המכתב בנוגע למניעת הגירתם של יהודים. 20 במאי 1941 (441-06  K319  K205120-23  NG03104  כרך ג'  עמ' 1243)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ריטר אל ויזנמאיר בדבר ביקורו של קלטנברונר בבודפשט 31 במארס 1944 (קופסא 218  110030  06-1124. כרך ג'  עמ' 1277)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ריטר אל ויזנמאיר המכתב הוא בענין משלוח יהודים מהונגריה לצורכי עבודה  "הפוגע בעיקרון של הוצאת היהודים מן הרייך". 27 באפריל 1944 (681-06  NG2196  כרך ג'  עמ' 1297)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ריבנטרופ אל ויזנמאיר המכתב הוא בנוגע להצעות של ארצות חוץ למען יהודי הונגריה שיש להבהיר לממשלת הונגריה שאין זה רצוי לבוא בדברים אתן בענינים אלה. 3 ביולי 1944 (680-06  218A  110636  כרך ג'  עמ' 1303)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ריבנטרופ אל ויזנמאיר במכתב מודיע ריבנטרופ על החלטת היטלר להיענות לממשלת הונגריה בענין ההצעות של ארצות זרות להגירתם של יהודים אל מדינות חוץ; היטלר הסכים להגירה בשלושה תנאים: היהודים ייקלטו בארצות ההגירה  לא תהיה הגירה לארץ-ישראל  הורטי יפסיק להתנגד למשלוח יהודים לרייך. 10 ביולי 1944 (848-06  110696-7  A218  כרך ג'  עמ' 1303)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ריבנטרופ אל ויזנמאיר במכתב מורה לו ריבנטרופ לתמוך בהונגרים בביצוע האמצעים שהם נוקטים נגד היהודים. 20 באוקטובר 1944 (376-06  TK323  K209312  NG4986  כרך ג'  עמ' 1307)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של קנוכן אל מילר המכתב הוא בדבר "בעיות" שעוררו האיטלקים בשטח הכיבוש של צרפת בדבר היחס אל היהודים בעלי נתינות זרה. 13 בינואר 1943 (815-06  CI-2  כרל ג'  עמ' 1246)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של קנוכן אל מילר המכתב הוא בדבר דו"ח סודי של משטרת צרפת על יחסם החיובי של האיטלקים אל היהודים באזור הכיבוש האיטלקי. 2 בפברואר 1943 (819-06  CI-2  כרך ג'  עמ' 1246)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של קנוכן אל אייכמן בדבר גירוש יהודים מצרפת קנוכן מודיע שאין צורך ברכבות כי אין יהודים המוכנים לגירוש. בשל התנגדות המרשל פטן לגירוש נתינים צרפתים יש לחוקק חוק שישלול נתינות צרפתית מיהודים שקיבלוה אחרי 1932. 29 במארס 1943 (704-06  CI-4  כרך ג'  עמ' 1250)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של קילינגר למשרד החוץ ובו הוא חוזר על הצורך הדחוף לשגר את ריכטר לרומניה 1 באפריל 1941 (473-06  NG3939  כרך ג'  עמ' 1268)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של קילינגר אל משרד החוץ המכתב הוא בדבר מצב יהודי סלובקיה ועל החקירה האנטי-יהודית שם שאינה תואמת את ההשקפה הגרמנית בשאלת הגזע  25 בספטמבר 1940 (1266-06  TK607  K403411-2  כרך ג' עמ' 1273)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של פון טאדן אל משרד החוץ במכתב מציע פון טאדן לדחות את תכניותיו של שמידט (ראו ת/78) להכנת "הסברה" לפני הגירוש של יהודי בודפשט. 6 ביוני 1944(631-06  TK328  K213848  NG2260  כרך ג'  עמ' 1298
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של פון טאדן אל ויזנמאיר במכתב מודיע פון טאדן שאייכמן יספק אמצעי תחבורה לגירוש היהודים מהונגריה. 20 באפריל 1944 (216-06  TK328  K213610  כרך ג'  עמ' 1278)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של פול אל הימלר ובו שאלות על משלוחים של יהודים מהונגריה במשלוחים הראשונים נשלחו בעיקר נשים שחלקן נשלחו לעבודות בענין  24 במאי 1944 (06-529  כרך ג'  עמ' 1297)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של סגן הגאולייטר בווינה אל הימלר המכתב הוא בנוגע לשימוש בשיטת העיקור של הד"ר מדאוס אצל צוענים. 24 באוגוסט 1942 (557-06  JM02081  NO039  כרך ג'  עמ' 1204)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של לותר אל ברגמן בשגרירות הגרמנית בבריסל במכתב לותר מבקש רשות לגרש את כל יהודי בלגיה. 4 בדצמבר 1942 (761-06  K325  K211045-8  NG5219  כרך ג'  עמ' 1256)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של זנר אל הרזה"א  קבוצה IVB המכתב הוא בענין פינוי היהודים מאזור הריבירה הצרפתית  לאחר שהאיטלקים נסוגו משם. 8 בספטמבר 1943 (717-06  CI-2  כרך ג'  עמ' 1248)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר של ריטר בדבר רשימת יהודים בגטאות והתכניות לגירושים לאושוויץ 23 באפריל 1944 (676-06  110236  Ser:99/2  NG2233  כרך ג'  עמ' 1296)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר לשר הפנים של הונגריה המכתב בענין אספקת המזון והציוד ליהודים המגורשים. 12 באוגוסט 1944 (518-06  TK530  K350511-12  כרך ג'  עמ' 1302)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר אל שר החוץ במכתב אומר שבשל התנגדותו של העוצר הורטי ל"מבצע הגדול" ולנקיטת אמצעים נוספים נגד היהודים  יתחילו בינתיים בריכוז היהודים מעבר לדנובה ובפרברים. 30 ביוני 1944 (797-06  110614  Ser:99/2  NG5576  כרך ג'  עמ' 1560)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר אל ריכטר במכתב מודיע ויזנמאיר שראש ממשלת הונגריה הסכים להעמיד לרשות הרייך 50 000 יהודים כשירים לעבודה עד סוף אפריל. 14 באפריל 1944 (372-06  NG1815  כרך ג'  עמ' 1278)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר אל ריטר במכתב ויזנמאיר מודיע לו שראש ממשלת הונגריה סטויואי הסכים להעמיד 50 000 יהודים לעבודה בגרמניה. 15 באפריל 1944 (675-06  110143  Ser:99/2  NG2191  כרך ג'  עמ' 1278)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר אל ריבנטרופ במכתב יש דיווח על דרישתו שלו ועל דרישת וינקלמן מסלשי  ראש ממשלת הונגריה  לקבל 25 000 יהודים לעבודה. 24 באוקטובר 1944 (871-06  TK323  K209319  כרך ג'  עמ' 1306)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר אל משרד החוץ ובו דיווח על מצב הגירושים מהונגריה אוקטובר 1944 (532-06  TK530  K350765-7  כרך ג'  עמ' 1306)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר אל משרד החוץ בדבר יציאתם של יהודים מהונגריה דרך רומניה 3 באוגוסט 1944 (162-06  TK328  K214059  כרך ג'  עמ' 1304)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ויזנמאיר אל משרד החוץ המכתב בענין 100 000 – 150 000 יהודים שיישלחו לעבודה בתנאי מעצר מיוחדים. 8 במאי 1944 (374-06  NG2059  כרך ג'  עמ' 1297)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של השגריר שלייר למשרד החוץ בענין היהודים בשטחים הנתונים לכיבוש איטלקי פריס  23 בינואר 1943 (726-06  NG4959  כרך ג'  עמ' 1272)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של השגריר רינטלן ברומניה אל משרד החוץ בדבר גירוש היהודים מרומניה המכתב בענין ההכנות שנעשו  ושהחל ב- 2 בספטמסר 1942 יהיו משלוחים שוטפים לאזור לובלין. לא כשירים לעבודה יקבלו טיפול מיוחד. 19 באוגוסט 1942 (195-06  TK327  K212612-3  NG3559  כרך ג'  עמ' 1270)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של השגריר הגרמני פון מאקנזן אל משרד החוץ המכתב הוא על התערבות אצל מוסוליני בענין הקשיים שהצבא האיטלקי גורם למשטרה הצרפתית בפעולותיה נגד היהודים בשטח הכיבוש האיטלקי בצרפת. רומא  18 במארס 1943 (06-456  כרך ג'  עמ' 1272)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של השגריר אבץ אל ראש המנהל הצבאי בצרפת במכתב הצעות לנקיטת אמצעים נגד יהודי צרפת. 19 באוגוסט 1940 (229-06  CJM533  כרך ג'  עמ' 1242)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של הימלר אל סיברס ובו הוא מודיע לו על הקמתו של "המכון למורשת האבות" 7 ביולי 1942 (792-06  NO422  כרך ג'  עמ' 1205)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של הד"ר פוקורני אל הימלר ובו תיאור שיטת עיקור על ידי סם צמחים 7 באוקטובר 1941 (406-06  NO35  כרך ג'  עמ' 1203)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של הד"ר מרטן  המושל הצבאי של סלוניקי  אל נשיא הקהילה היהודית בסלוניקי במכתב נאמר ששטח הפעילות של ועד הקהילה ישתרע על פני כל שטח השיפוט של הממשל הצבאי של סלוניקי-אגאיס. 13 בפברואר 1943 (426-06  GII  כרך ג'  עמ' 1263)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של הד"ר אבנר אל קאול במכתב מודיע אבנר שהיה בקשר עם אייכמן בדבר קבלה לידיו של בית-החולים היהודי בנורדרך. מינכן  1 באוקטובר 1942 (1570-06  BPD B34  כרך ג'  עמ' 1216)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של גינתר אל משרד החוץ ובו בקשה להעביר את ויסליצני לסלוניקי 5 בפברואר 1943 (06-1001  כרך ג'  עמ' 1262)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של ארלינגר בדבר מינוי יועץ לעניני יהודים בלשכה המרכזית להגירה בווינה 26 באוגוסט 1938 (1570-06  Alex. 4-441  כרך ג'  עמ' 1230)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מכתב של אברומייט אל הפנר במשרד המחוזי בפוזנן המכתב הוא בדבר הקמת מרכז לתושבים מועתקים בדנציג  שבראשו יעמוד אברומייט. דנציג  11 בנובמבר 1940 (1488-06  PIV68  כרך ג'  עמ' 1180)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מברק של מילר אל קנוכן על המצב באזור הכיבוש האיטלקי של צרפת 2 באפריל 1943 (820-06  CI-2  כרך ג'  עמ' 1247)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מברק של ויזנמאיר אל שר החוץ של הרייך על שאלת היהודים בהונגריה 19באוקטובר 1944 (104-06  NG3157  כרך ג'  עמ' 1307)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ המברק בנוגע לפעולות הנעשות בהונגריה למען היהודים מצד נציגי מדינות שונות. 29 ביוני 1944 (847-06  218A  110593-4  כרך ג'  עמ' 1302)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מברק של אבץ  השגריר בצרפת אל משרד החוץ במברק יש התיחסות לדיון עם הנציב לעניני יהודים בממשלת וישי בענין יהודי צרפת ויהודים שהגיעו לשם לאחרונה. 3 באפריל 1941 (445-06  TK605  K401873-5 NG2432  כרך ג'  עמ' 1242)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – מברק של אבץ  השגריר בצרפת  אל משרד החוץ במברק הצעה לשלול את אזרחותם של יהודים גרמנים ואוסטרים בצרפת. 1 באוקטובר 1940 (309-06  JM02144  RF1504  כרך ג'  עמ' 1242)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – לוח שחובר ע י אייכמן המציין את מינוייו ואת התפקידים שמילא (כרך ב'  עמ' 1157)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – טלגרמה של קילינגר אל לותר ובה הוא מדווח על הגעתו של היועץ לעניני יהודים פרסבורג  6 באוגוסט 1940 (495-06  NG4399  כרך ג'  עמ' 1170)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – טיוטה של ד"ח של וגנר ממשרד החוץ בדו"ח מונה וגנר הצעות ופניות של מדינות זרות לקבל הגירה של יהודים ובעיקר ילדים משטח הרייך. 21 ביולי 1943 (743-06  TK322  K207705  כרך ג'  עמ' 1225)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הצהרה של קרל זומר מן המשרד הראשי למשק  מנהל וכלכלה בדבר תפקידים במשרדו 22 בינואר 1947 (414-06  NO1578  כרך ג'  עמ' 1315)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הצהרה של לודין על גירוש יהודי סלובקיה ההצהרה היא בדבר התערבותו של ויזנמאיר אצל ממשלת סלובקיה בענין גירוש כל יהודי סלובקיה ומניעת בריחת יהודים הונגרים לשם. כלא ברטיסלבה  12 ביוני 1947 (515-06  NG1824  כרך ג'  עמ' 1276)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הצהרה של לודין על גירוש יהודי סלובקיה 6 באוקטובר 1947 (514-06  NG2865  כרך ג'  עמ' 1276)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הצהרה בשבועה של שופט הס"ס מורגן ההצהרה בנוגע למידע שהגיע לאוזיו בדבר מי שנתן פקודות להשמדה המונית. 19 ביולי 1946 (06-50  כרך ג'  עמ' 1311)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הצהרה בשבועה של ואלטראוט אליזה פרייברג בענין ילדי לידיצה ברמן  22 ביוני 1961 (כרך ג'  עמ' 1212)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הצהרה בשבועה של הגב' ואן טלינגן-דולס (כרך ג'  עמ' 1555)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הצהרה בשבועה של גזה לקטוש בתצהיר מתאר לקטוש את פעילותו של ויזנמאיר בהונגריה בעת היותו של לקטוש ראש ממשלת הונגריה (יולי – אוקטובר 1944). 10 ביוני 1947 (666-06  NG1848  כרך ג'  עמ' 1560)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הוראות שהוצאו ע"י היידריך לגירוש מאזור הוורטגאו לצורך יישוב גרמנים ברלין  28 בנובמבר 1939 (1460-06  PIV30  כרך ג'  עמ' 1173)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הוצאת יהודים מרומניה אוסף מסמכים בקשר לדרישתו של שר החוץ של תורכיה להוציא 1 500 יהודים בעיקר ילדים  מרומניה באנייה "טארי". 6 באפריל 1944 עד 14 ביולי 1944 (667-06  NG5138  כרך ג'  עמ' 1225)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הודעה של מורגן בעד ההגנה של הס"ס לפני בית-הדין הבינלאומי בנירנברג ההודעה בענין אייכמן מיום 13 ביולי 1946 (06-48  כרך ג'  עמ' 1311)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הודעה של להוזן בתוך "הסדרה הכחולה" (כרך ג'  עמ' 1562)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הודעה של העד אברהם גורדון במשטרת אילת ב- 15 ביוני 1960 (כרך ב'  עמ' 819)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – הודעה בשבועה של אלויס שטגר בדבר תיווך במשלוח מכתבים מטרזיינשטט וקשריו עם בכר 28 במארס 1961 (כרך ג'  עמ' 1331)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – איסור על הגירת יהודים ראש המנהל הצבאי בצרפת מודיע ליחידות על איסור של הימלר על הגירת יהודים מגרמניה ומארצות הכיבוש. 4 בפברואר 1942 (458-06  NG1970  RF1203  כרך ב' עמ' 1222)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) מוצגי ההגנה – "Der Kampf um ein Menschenleben" (המאבק על חיי אדם) של לואיז י"ל ואן טלינגן-דולס (כרך ג'  עמ' 1555)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) -רכוש שהוחרם מיהודים עמדת משרד האוצר בענין החרמת רכוש של יהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) -ריכוז היהודים באזור הקרפטים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) -קשרי המופתי עם אייכמן קשרי המופתי עם אדולף אייכמן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) -הודעה בשבועה של ויסליצני בפני ברוקהרט נירנברג  9 בנובמבר 1945 (B-I  מס' 06-584  כרך א'  עמ' 169).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובתו של אייכמן למכתב פון טאדן בענין בקשת הסלובקים לבקר במחנות תשובתו של אייכמן למכתבו של פון טאדן בענין בקשת הסלובקים לערוך ביקור במחנות היהודים בגנרלגוברנמן  ברלין  7 בפברואר 1944   הוגשה במהלך המשפט וצויינה במס' ת/1112 (K 213023-4   TK 327   06-146   כרך ב'  עמ' 753 )
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובתו של אייכמן בעניין  אשרה בשביל יהודי המהגר מגרמניה למזרח הרחוק 24 במאי 1941 (TK 518  K340195 מס' 06-125  "הודעה" עמ' 1651).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובתו השלילית הסופית של אייכמן לבקשת משרד החוץ בעניין מיכאליס ברלין  1 באוקטובר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/549 (TK528  K349011  מס' 06-365  כרך א'  עמ' 510).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובת ממשלת ישראל מ- 24/10/1950 תשובה למכתב של שגרירות ארצות-הברית הפונה לממשלת ישראל להצטרף להכרה בסיום מצב המלחמה עם גרמניה (בצירוף נספחים) (כרך א'  עמ' 45)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובת גינתר למשרד החוץ שששון מת במזרח 15 בנובמבר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/914 (TK526  K346724  מס' 06-343  כרך ב'   עמ' 691).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובת ביניים של אייכמן אל פון טאדן [לת/37(71)] בתשובה אומר אייכמן שישקול בעניין. ברלין   8 בינואר 1944  הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/1110 (TK327  K213030-1  מס' 06-144  כרך ב' עמ' 753).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובת אייכמן למשרד החוץ ביחס לנ"ל (ת/807) ברלין  28 בפברואר 1941. הוגשה במהלך המשפט וצוין במס' ת/808 (TK544  K359252  מס' 06-549  כרך ב'  עמ' 641).<div></div>אייכמן למשרד החוץ: מודיע ששני היהודים מווינה שחיפשו עבודה באפגניסטן נשלחו לפולין.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובות ממשלת רומניה בענין מניעת הגירת יהודים לא"י פון טאדן שולח לאייכמן את התשוובת ממשלת רומניה בעניין מניעת הגירה של יהודים לארץ ישראל. .17/2/1944 הוגש במהלך המשפט וצוין במס' נ/59 (K212842  TK327  06-149  "הודעה" עמ' 1149 ו-1152  כרך ג' עמ' 1270)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובה של קלינגנפוס למכתבו של זור (ראו ת/748) האומר שאין לנקוט בשום פעולה עד להודעה חדשה ברלין  27 באוגוסט 1942 (930-06  TK328  K21340  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובה של משרד החוץ אל השגרירות האיטלקית בברלין בתשובה יש דחייה של תלונות האיטלקים נגד פעולותיו של ויסליצני והכחשת הכוונה לרדוף אחר יהודים שנמלטו. 24 ביוני 1943 (1009-06  E421368  כרך ב'  עמ' 706)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תשובה של גינתר אל משרד החוץ התשובה בדבר היהודיה האיטלקיה לוי  היתה שהיא לא נמצאת באושוויץ ואין אפשרות לאתר אותה. 13 באפריל 1943 (687-06  TK549  K364079 כרך ב'  עמ' 691)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשים ארגוני של הס"א
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של ריכטר על פגישה עם ראש הממשלה בפועל אנטונסקו ב – 22 באפריל 1942 התרשומת היא בדבר ניהול עבודת הכפייה של היהודים. בוקרשט  4 במאי 1942 (06-471  כרך ב'  עמ' 714)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של רטקה על שיחת טלפון מאייכמן בברלין על ביטול רכבת גירוש מבורדו תרשומת של רטקה על שיחת טלפון מאייכמן בברלין  שהתלונן על ביטול רכבת גירוש שתוכננה מבורדו. פריס  15/7/1942. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/436 (CJM/538  06-60  RF1226 "הודעה" עמ' 682  כרך א' 464).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של פון טאדן על שיחתו עם נציג הצלב האדום שבה הציע הנציג שייערך ביקור בברגן-בלזן פון טאדן מצפה להתנגדות מצד הרזה"א. ברלין  7 באוקטובר 1944 (550-06  TK580  K384555-6  כרך ב'  עמ' 639)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של פון טאדן על שיחה עם פון אוטר מן  הצירות השוודית התרשומת היא בדבר מתן רשות ליהודים שקיבלו אזרחות שוודית לצאת לשוודיה ועל התקלות של משרד החוץ ברזה"א. ברלין  12 באוקטובר 1944 (06-766  כרך ב'  עמ' 639)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של פגישה של אפשטיין ולוונהרץ ברזה"א עם גינתר וזור הפגישה היתה בדבר חיובה של הקהילה לחלק טלאי צהוב ליהודים בגרמניה ובאוסטריה. ברלין  8 בספטמבר 1941 (1150-06  L-06:622-623  כרך ב'  עמ' 642)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של משרד החוץ התרשומת היא על הסדר שהוסכם עליו בין וייצזקר וראש הגסטאפו עם נספחי המשטרה בשגרירויות של גרמניה. זלצבורג  12 במאי 1944 (544-06  NG4852  כרך ב'  עמ' 1155)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על שיחת טלפון עם אפשטיין השיחה היתה בדבר הוראות חדשות המחייבות את היהודים למסור פרוות  בגדי חורף ונעליים. וינה  9 בינואר 1942 (1153-06  L-06:667  כרך ב'  עמ' 643)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על שיחה עם ברונר השיחה היתה בנוגע לאיסור פרסום הצו הנוגע לחיות בית ובדבר איסור להשיב על שאלות הצלב האדום הבינלאומי על מקום הימצאם של יהודים. וינה  22 ביוני 1942 (1157-06  L-06:713-714  כרך ב'  עמ' 644)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה שהיתה ב- 29 במאי 1942 במשרדי המחלקה IVB4 הפגישה היתה בהשתתפות נציגי איגוד יהודי הרייך הגרמני והקהילה היהודית בפראג  ובה הודיעו להם על הוצאתם להורג של 250 יהודי ברלין כתגמול למעשה חבלה בתערוכה האנטי-סובייטית; גם תרשומת על שיחה עם אייכמן ב- 30 במאי 1942 בדבר התכנית לגרש יהודים מתחת לגיל 65 לגטו טרזיינשטט. וינה  1 ביוני 1942 (1156-06  L-06:704-705  כרך ב'  עמ' 644)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר בתרשומת ניתנו לו הוראות בדבר טרנספורט של יהודים לפולין ועל סגירת חוות הכשרה של נוער ציוני  שחלקם יורשו לצאת לארץ ישראל וחלקם יישלחו לפולין. וינה 28 באוקטובר 1939 (1136-06  L06:207  כרך ב'  עמ' 640)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר בתרשומת נאמר לוונהרץ ע"י ברונר שהיהודים הצפויים לשוב מן האזורים של "היישוב מחדש" בפולין ייכללו בקבוצות המהגרים לארץ-ישראל. וינה 6 באפריל 1940 (1142-06  L-06:283-284  כרך ב'  עמ' 640)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר הפגישה היתה בנוגע להיבטים כספיים של ההגירה והגירושים (שמעתה ייקרא " Ungstransporte Abwander" של יהודי אוסטריה. וינה  29 בדצמבר 1941 (1152-06  L-06:662-665  כרך ב'  עמ' 643)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר בתרשומת מורה לו ברונר  בין היתר  לפרסם בבוליטין החדשות היהודי את נוסח הצו שלפיו כל האנשים שהוגדרו כיהודים ונצטוו לשאת את הטלאי הצהוב חייבים לתלות מגן-דוד בכניסות לדירותיהם. וינה  1 באפריל 1942 (1154-06  L-06:688-689  כרך ב'  עמ' 643)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר הפגישה היתה בדבר פינוי בתים של 5 000 היהודים  החרמת רכושם וגירושם ללודז'. כן הועלתה באותה פגישה דרישת הג'וינט לקבל דו"ח על המצב. וינה  2 באוקטובר 1941 (1151-06  L-06:635-636  כרך ב'  עמ' 642)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר הפגישה בקשר לעניניהם הכספיים ורכושם של יהודים שהגרו וגם ריכוז יהודים באזורים מוגדרים בווינה. וינה  21 במאי 1941 (1149-06  L-06:597-599  כרך ב'  עמ' 642)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר הפגישה היתה בדבר החזר כספים שהקהילה הקדימה להוצאות הטרנספורט לגנרלגוברנמן. וינה  14 במאי 1941 (1148-06  L-06:591-593  כרך ב'  עמ' 642)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם ברונר בתרשומת נידרש להגיש רשימות של מקרי סעד  צעירים במחנות הכשרה ורשימה של עובדי הקהילה לשעבר. נספח מכתב לוואי של לוונהרץ השולח העתק התרשומת אל הלשכה המרכזית להגירת יהודים. וינה  26 ביוני 1940 (1144-06  L-06:358-362  כרך ב'  עמ' 641)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם אייכמן ושיחת טלפון עמו התרשומת והשיחה הן בדבר גורל הקהילות היהודיות באוסטריה (גירושים  החרמות רכוש וכו'). וינה  26 בינואר 1940 (1140-06  L-06:237-243  כרך ב'  עמ' 640)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם אייכמן בדבר העברת מטבע זר לקהילה היהודית ע"י הג'וינט וינה  2 בדצמבר 1939 (1137-06  TK323  K209296  NG3023  כרך ב'  עמ' 640)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם אייכמן בברלין על המשך מימון הגירת יהודי וינה ע"י הג'וינט בתרשומת אייכמן מודיע לו שמונה ראש לשכות ההגירה ליהודים (ראו ת/796) 19 בדצמבר 1939 (1139-06  L-06:229-232  כרך ב'  עמ' 640)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם אייכמן בתרשומת מבקש לוונהרץ מאייכמן לשחרר סכום כסף לצורכי הגירה וכן לשחרר את עובדי קהילת וינה מבוכנוולד. ברלין  7 במארס 1940 (1141-06    L-06:261-265  כרך ב'  עמ' 640)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם אייכמן בפגישה נידונה הקצבה לקהילה היהודית לצורכי הגירה ותשלום פיצוים לפקידיה. ברלין  4 ביולי 1940 (1145-06  L-06:376-377  כרך ב'  עמ' 641)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של לוונהרץ על פגישה עם אבנר וברונר במטה הגסטאפו בוינה הפגישה היתה בדבר סידורים ל"ישוב מחדש" בגנרלגוברנמן של 10 000 יהודים מווינה. וינה  2 בפברואר 1941 (1147-06  L-06:554-558  כרך ב'  עמ' 641)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של הד"ר מורמלשטיין על פגישה עם ברונר בה דובר על שחרור יהודים ממעצר מגן  ועוד וינה  15 ביולי 1940 (1146-06  L-06:381-382  כרך ב'  עמ' 641)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של הד"ר לוונהרץ בדבר בואו של משלוח של יהודים מהונגריה לאוסטריה ש- 42 מהם מתו בדרך וינה  1 ביוני 1944 (1125-06 L-06 803-804  כרך ב'  עמ' 906)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של הד"ר אנגל ממשרד הקהילה היהודית בווינה התרשומת בנוגע לפגישה עם אייכמן בדבר פינוי בית האבות ברחוב גנצבכר בווינה; הוא איים על שליחת יושביו לבוכנוולד. וינה  11 בדצמבר 1939 (1138-06  L-06:244  כרך ב'  עמ' 640)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של דנקר על שיחת אייכמן-נובק תרשומת של דנקר על שיחה בטלפון של אייכמן עם נובק. פריס  21/7/1942. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/439 (CII38  06-65  כרך א' עמ' 465)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של דנקר על מפגש של "קצינים מומחים" (רפרנטים) לעניני יהודים במשרדו של אייכמן פריס  10 במארס 1942. הוגש במהלך המשפט וצויין במס' ת/404 (CII37  06-113  "הודעה" עמ' 1189 – 1190  כרך א'  עמ' 458)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של ד"ר לוונהרץ על פגישה עם ברונר ברונר מביא לידיעת אנשי הקהילה את הוראתו של אייכמן  כי הקהילה תכסה את הוצאות הגירושים ולאחר מכן תגיש חשבון. וינה  24 ביולי 1942 (1158-06  L-06:728-730  כרך ב'  עמ' 644)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של ד"ר לוונהרץ על פגישה עם ברונר הפגישה היתה בין היתר: ברונר מורה כי החל מ- 31/10/1942 מפסיקה קהילת וינה את קיומה ונהפכת ל"מועצת זקני היהודים". לוונהרץ מונה כ"זקן היהודים". וינה  5 בנובמבר 1942 (1159-06  L-06-761-763  כרך ב'  עמ' 644)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של ד"ר לוונהרץ על פגישה עם ברונר בפגישה ברונר מורה כי כל רכוש הקהילה יועבר לקרן הגירה של בוהמיה ומורביה אשר מכסה את הוצאות הגיום של יהודי וינה הנמצאים בטרזיינשטט. וינה  2 בדצמבר 1942 (1160-06  L-06-766-769  כרך ב'  עמ' 644)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של גרל בתרשומת גרל רושם שנאמר לו שמשלחת של מועצת היהודים פנתה אל הקולונל פרנצי ובקשה שיתחילו באוואקואציה מרצון של יהודי בודפשט למחנות עבודה בסביבות העיר. 26 בספטמסר 1944 (1183-06  H-5781  E420956-7  כרך ב'  עמ' 914)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של גרהרט ריגר  נציג הקונגרס היהודי העולמי בג'נבה  על פגישה מ- 7 ביולי 1943 הפגישה היא עם אנדרה דה פילר  חבר ועדת העזרה המשותפת של הצלב האדום הבינלאומי  ובה דיווח דה פילר על שיחות עם פקיד של הצלב האדום הגרמני שביקר בטרזיינשטט. ג'נבה  8 ביולי 1943 (06-1058  כרך ב'  עמ' 652)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת של אהנרט על ישיבת קצינים תרשומת של אהרנט בפריס על ישיבה של קצינים מומחים על טרנספורטים של יהודים למזרח. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/451 (NG1965  06-142  "הודעה" עמ' 703 ו- 714  כרך א' עמ' 478)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת על פגישה עם אייכמן בפגישה השתתפו אדלשטיין וויידמן מפראג  לוונהרץ מווינה ואפשטיין מברלין  בה נידונו היבטים שונים של הגירת יהודים. ברלין  3 ביולי 1940 (1143-06  06:315-318  כרך ב'  עמ' 641)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרשומת בתיק משרד החוץ על דו"ח של זור דו"ח בדבר גירוש יהודים בעלי נתינות סלובקית מן הפרוטקטוראט  ברלין  2 ביוני 1942 (1012-06  TK325  K210901  כרך ב'  עמ' 647)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרגום עברי של עמ' 116 של האלבום על שואת יהדות סלובקיה (ראו ת/1118) באלבום צילום של מאמר של פ' פיאלה (ראו ת/1107) שפורסם בעיתון Slovenska Politika מ- 7 בנובמבר 1942 (כרך ב'  עמ' 761)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרגום עברי של דו"ח קסטנר  הצהרת סגן התובע המחוזי מר טל בענין דו"ח קסטנר לתרגום מצורף הצהרה של המתרגם דן פון וייזל (כרך ב'  עמ' 755).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרגום לצרפתית של מאמר שפורסם ביומון של בוקרשט  "Jurnalul de Dimineate" המאמר  שתואר כסיכום של מפגש בברלין בימים 28-26 בספטמבר 1942 על לוגיסטיקה של גירוש יהודים. בוקרשט  28 בספטמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1284 (06-1373  כרך ב'  עמ' 960).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תרגום לגרמנית של דו"ח בפולנית על אושוויץ ובו תצלום של קופסאות גז ציקלון (כרך ב'  עמ' 1064)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תקנות שפורסמו על-ידי משרד הפנים הקרואטי בדבר סדר ציבורי וביטחון 21 במאי 1941 (1623-06  YV-1  כרך ב'  עמ' 682)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלומים משחרור מחנה ברגן-בלזן ת/1347 תצלום של ערמת גוויות בברגן-בלזן שצולם ע"י צלם הבי.בי.סי לאחר שחרור ברגן-בלזן. (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1348 תצלום של גוויות בתוך בור גדול בברגן-בלזן. (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1349 תצלום של גוויות בתוך בור גדול בברגן-בלזן. (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1350 תצלום של אנשים משוטטים מול רציפים ואוהלים בברגן-בלזן (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1351 תצלום של ערמת גוויות בברגן-בלזן. (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1352 תצלום של ערמת גוויות בברגן-בלזן. (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1353 תצלום של ערמת גוויות ובהן סימנים של הרעבה ממושכת. (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1354 תצלום של איסוף גוויות בברגן-בלזן. (כרך ב'  עמ' 1100). ת/1355 תצלום של גוויות הפזורות בין עצים בברגן-בלזן (כרך ב'  עמ' 1100).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלומיו של אסתר גולדשטיין ואחרים ממחנה אושוויץ ת/1333 תצלום של אסתר גולדשטיין באושוויץ מתוך אלבום של העד בדריך שטיינר (ראו ת/1118) (כרך ב'  עמ' 1079). ת/1334 תצלום של משפחתה של אסדר גולדשטיין ושל אחרים. (כרך ב'  עמ' 1079). ת/1335 תצלום של שכן של אסתר גולדשטיין. (כרך ב'  עמ' 1079). ת/1336 תצלום של רוקח בלבוש אסיר . (כרך ב'  עמ ' 1080). ת/1337 תצלום של חבריה של אסתר גולדשטיין. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1338 תצלום של תאומים שזוהו ע"י אסתר גולדשטיין. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1339 תצלום של מסדר נשים באחד המחנות. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1340 תצלום של נשים באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1341 תצלום של סלקציה ליד פסי הרכבת באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1342 תצלום של יהודים לאחר הגעתם ליד פסי הרכבת באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1343 תצל ום של יהודים לפני סלקציה ליד פסי הרכבת באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1044 תצלום של גדר חשמלית באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1080). ת/1345 תצלום של אישה בבית-החולים בגטו קושיצה שזוהתה ע"י אסתר גולדשטיין. (כרך ב'  עמ' 1080).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלומי רישומים של יהודה בקון ממחנה אושוויץ ת/1318 תצלום של רישום של הקרמטוריום מס' 2 של אושוויץ שצוייר ע"י יהודה בקון. (כרך ב'  עמ' 1045). ת/1319 תצלום של רישום של יהודה בקון המתאר תא שבו התפשטו באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1045). ת/1320 תצלום של רישום של יהודה בקון המתאר תאי גז באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1046). ת/1321 תצלום של רישום של יהודה בקון המתאר את קרמטוריום 3 ואת קרמטוריום 4 באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1046). ת/ 1322 תצלום של רישום של יהודה בקון המתאר "מוזלמנים" באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1046). ת/1323 תצלום של רישום של יהודה בקון המתאר "מוזלמנים" באושוויץ (כרך ב'  עמ' 1046). ת/1324 תצלום של רישום מאושוויץ של יהודה בקון (כרך ב'  עמ' 1046). ת/1325 תצלום של רישום של יהודה בקון המתאר משלוח אל הקרמטוריום באושוויץ. (כרך ב'  עמ' 1046).<div></div>ניתן לצפות בתיק באולם הקריאה בלבד מטעמי זכויות יוצרים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של קורט פרנץ  איש ס"ס בטרבלינקה  שזוהה ע"י העד קלמן טייגמן (כרך ב'  עמ' 1009)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של נובאק  שזוהה ע"י הד"ר ברודי (כרך ב'  עמ' 797)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של יהודים מותשים בסלוניקי אחרי התעללות של שש שעות כרך ב'  עמ' 703
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של יהודים המסירים את כובעיהם ב"כיכר השחרור" בסלוניקי כרך ב'  עמ' 703
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של יהודים בסלוניקי העומדים בשורה ומשקיפים ביהודים אחרים "המדגימים תרגילים" כרך ב'  עמ' 703
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של יהודים ב"כיכר השחרור" בסלוניקי כרך ב'  עמ' 703
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של יהודי מסלוניקי מוכה על-ידי חיילים גרמנים כרך ב'  עמ' 702
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של יהודי בסלוניקי השוכב על הארץ ו"מדגים תרגילים" כרך ב'  עמ' 703
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של העד נחמה העושה "תרגילים" על פי פקודה של חייל כרך ב'  עמ' 703
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של הימלר שניתן לחג' אמין אל חוסייני כמזכרת (כרך ב'  עמ' 953)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של הימלר יחד עם חג' אמין אל-חוסייני (כרך ב'  עמ' 953)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של הדרכון המיוחד שהוצא ב-26 במאי 1944 על ידי שלטונות הונגריה למשה רוזנברג משה רוזנברג – חבר ועדת העזרה וההצלה בבודפשט. התצלום נושא גם חותמת רשמית של הס"ס איינזצקומנדו. תל-אביב  30 אוגוסט 1960. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1201 (06-808  כרך ב'  עמ' 899).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של הגב' אדלשטיין (אשת יעקב) ובנה אריה  שהוגש ע"י יהודה בקון (כרך ב'  עמ' 1041)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של אנשי ס"ס המתעללים ביהודים בסלוניקי כרך ב'  עמ' 702
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של אנשי ס"ס בסלוניקי השופכים מים על יהודי כדי להחיותו לאחר התעללות כרך ב'  עמ' 702
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של אייכמן שזוהה על ידי העד אברהם גורדון. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1152 (כרך ב  עמ' 813)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של אייכמן  בחתימתו ובציון "בגמלאות" בכתב ידו הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/55(15) (BDC  מס' 06-545  חלק א'  עמ' 165). (טווח התאריכים משוער).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום של  תעודת מעבר  שקיבל העד אריה ברסלואר בבודפשט בעזרת הצירות השבדית ברסלואר קיבל את התעודה בתורת פקיד של הצירות  והיא איפשרה לו לנוע באורח חופשי בשעות העוצר. 10 באוקטובר 1944  הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1236 (06-852  כרך ב'  עמ' 917).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצלום משרדו של אייכמן בקורפירסנטשטראסה 116 (כרך ג'  עמ' 1430)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהירים של המייג'ורים קוגן וניברגל במשפט נירנברג. (כרך א'  עמ' 104)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של מרים נוביץ בעניין מסמכים שנמסרו ללשכה 06 על ידי קיבוץ לוחמי הגטאות. (06-1578  כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של מר שמעון ויזנטל. (06-1572  כרך א'  עמ' 108) הצהרתו של שמעון ויזנטל בדבר אימות מסמכים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של מר איזק ואלהר  בענין מסמכים של הגסטאפו מווירצבורג. (06-1295 כרך א'  עמ' 108)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של ויין ס' גרובר  מנהל הארכיון הלאומי של ארצות-הברית. 4/10/1960. (06-1581  כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של הד"ר מילדנר על ניסיונותיו למנוע את גירוש יהודי דנמרק 22 ביוני 1945. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/585 (JM20144  RF1503  מס' 06-251  כרך א'  עמ' 523).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של הד"ר מאיר ורטה  בצירוף פנקסי רשימות. (06-1574  כרך א'  עמ' 103)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של הד"ר יוסף קרמיש. 16/4/1961 (06-1575  כרך א'  עמ' 107)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של הד"ר יוסף קרמיש מ- 16/4/1961. (06-1577  כרך א'  עמ' 103)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של הד"ר יוסף קרמיש בצירוף רשימת מסמכים שנמסרו על ידי ארכיון "יד ושם" 16/4/1961. (06-1573  כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של הד"ר אברהם אלסברג. 28/3/1961 (06-1554  כרך א'  עמ' 107)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של ה"ה ביליג ופוליאקוב. 18/7/1960. (06-1504  כרך א'  עמ' 107)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תצהיר של גרשון שפירא בעניין תיקים ומסמכים שצילם בארכיון הממלכתי של נירנברג (16 עמודים) 24/3/1961 (06-1521  כרך א'  עמ' 105)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תפילה שחיבר הרב ד"ר ליאו בק שהופצה ע"י הד"ר אוטו הירש יום הכיפורים 1935 (כרך א'  עמ' 187).<div></div>השערה: התפילה הובאה ככל הנראה כראייה לרדיפת היהודים בגרמניה בתקופת השלטון הנאצי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תפזורת של פרוטוקולים בגרמנית עם הערות של שופטים שונים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעתיק של קלטת 77 (כרך א'  עמ' 136) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעתיק של הודעתו של זיגפריד זיידל לפני בית-הדין הפלילי בווינה ב- 11 באוגוסט 1945 מסמכים נוספים: הודעה למשטרת וינה ב- 16 באוגוסט 1945; עדות במשפטו לפני בית-הדין הפלילי בוינה ב- 4 ביוני 1946 (06-109  כרך ב'  עמ' 650)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודת נסיעה שהוצאה בשביל הד"ר אלכסנדר ברודי והודעתו בשבועה בדבר הגירושים ממחנה קישטרצ'ה (1445-06  BRII  כרך ב'  עמ' 794)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודת חסות של משה רוזנברג
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודת זיהוי של ד"ר פרנץ מאיר (כרך א'  עמ' 230) טווח התאריכים משוער
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודות זהות של יואל ברנד חלק ב' (כרך ב'  עמ' 849)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודות זהות של יואל ברנד חלק א' (כרך ב'  עמ' 849)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודות המעידות על אותות הצטיינות שהוענקו לאייכמן הוגשו במהלך המשפט וסומנו במס' ת/55 (13) (BDC  מס' 06-24  כרך א'  עמ' 164). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודה רפואית נוספת ובה נאמר שהעד ד"ר אימרה ריינר אינו מסוגל לעמוד בחקירת שתי-וערב (ראו ת/1224) (כרך ב'  עמ' 1333)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תעודה המעידה על מצב בריאותו של הד"ר אימרה ריינר (כרך ב'  עמ' 914)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תמצית מתוך "Reichsgesetzblah" מ- 30 ביוני 1939 בתמצית תקנות שהוצאו על-ידי שר הפנים פריק בענין יישום חוק האזרחות הגרמני באוסטריה. 30 ביוני 1939 (1610-06  NG3674  JM02028  כרך ב'  עמ' 639)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תמלילים של ישיבות 1 – 32 ההודעות של אייכמן במשטרת ישראל לפני המשפט (בתפזורת)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תמלילים של ישיבות 1 – 32 ההודעות של אייכמן במשטרת ישראל לפני המשפט (בתפזורת)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תמלילים של ישיבות 1 – 32 ההודעות של אייכמן במשטרת ישראל לפני המשפט (בתפזורת)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תכנית חלוקת התפקידים בתוך הרזה"א מיום 1 באוקטובר 1943 (L219  מס' 06-51  כרך א'  עמ' 234)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תכנית הארגון של מחלקה II112 של הס"ד ברלין  6 בפברואר 1936. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/55(2) (Alex 4-423  מס' 06-1182  "הודעה" עמ' 3450  כרך א'  עמ' 250).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיקי דיסלדורף מס' 4 כרך ב'  ע"מ 1143
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיקי דיסלדורף מס' 3 כרך ב'  ע"מ 1143
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיקי דיסלדורף מס' 2 כרך ב'  ע"מ 1143
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיקי דיסלדורף מס' 1 כרך ב'  ע"מ 1143
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיק עזר מס' 1
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיק דיסלדורף מס' 4 (כרך ב'  עמ' 1143)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תיק אישי של אייכמן  +  תרשים של מחלקתו של אייכמן ת/55 (13-1) – תיק אישי של אייכמן (ראו בת/37 ולהלן). ת/55 (14) – תרשים של מחלקתו של אייכמן. 21 בדצמבר 1944(תיארוך התיק – על פי תאריך התרשים).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר תרשומת של זונלייטר מלשכת מיניסטריון החוץ (Woermann) בתזכיר נאמר ששר החוץ אינו מאשר את ההצעה לגרש 8 000 יהודים מסרביה לאי רומני בדנובה (ראו ת/870) ויש למצוא מוצא אחר. וסטפלן  11 בספטמבר 19411941 (643-06  TK319  K205916  NG3354  כרך א'  עמ' 672)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של שגרירות ארגנטינה אל משרד החוץ בתזכיר יש בקשה להרשות להנס פטר מאירהוף  בנו של אזרח ארגנטיני  להצטרף אל אביו. ברלין  4 בנובמבר 1942 (922-06  TK321  K206693  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של רדמכר אל לותר בדבר שיחת טלפון עם בנצלר השיחה היתה בנוגע להצעה לגרש את יהודי סרביה למחנה סמלין בקרואטיה – דבר שאין לבצעו לפי שעה. ברלין  8 בדצמבר 1941 (653-06  TK319  K205162  כרך ב'  עמ' 676)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של רדמכר אל לותר בתזכיר יש הבעת התנגדות להצעה החלופית מבלגרד לגרש את יהודי סרביה אל הגנרלגוברנמן או לרוסיה. ברלין  13 בספטמבר 1941 (648-06  TK319  K205188  NG3354  כרך ב'  עמ' 675)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של פקיד ממשרד הגירושים בפוזנן בתזכיר יש סיכום שיחה טלפונית עם אייכמן  שנתן לו הוראות בדבר הליכי הגירושים. 8 במארס 1940 (1485-06  PIV48  כרך ב'  עמ' 1153)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של פון טאדן לראש שירותי הביטחון אינלנד II של משרד החוץ התזכיר בדבר בנו של הד"ר פילדרמן שנעצר בצרפת. ברלין  26 בינואר 1944 (1231-06  TK520  K342328-30  כרך ב'  עמ' 728)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של פון טאדן אל ריבנטרופ: הבריטים הסכימו לתנאי הגרמנים שהילדים שינתן להם להגר לא יועלו לארץ ישראל בתזכיר מוסר פון טאדן שהשגריר השוויצרי בברלין הודיע על נכונות משרד החוץ הבריטי להתחייב ש- 5 000 הילדים היהודים לא יישלחו לארץ-ישראל או למקום אחר במזרח התיכון אלא ליעד אחר באימפריה הבריטית. ברלין  5 במאי 1944 (1389-06  TK322  K207841-2  כרך ב'  עמ' 949)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של פון טאדן אל וייצזקר  לשם העברה לריבנטרופ  המטיל ספקות בתשובתו של לודין לטוקה (ראו ת/1127) הוא מציע שבמקרה של מחאות דיפלומטיות נגד הגירושים יעמוד טוקה על חלקם של יהודי סלובקיה במרידות ובפעולות הפרטיזנים  עובדות שמכריחות לנקוט בצעדים רדיקליים ושגרמניה מסייעת בכך לסלובקיה. ברלין  5 באוקטובר 1944 (896-06  TK327  K212987-8  כרך ב'  עמ' 764)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של פון טאדן אל הממונה עליו בענין תכניות הרומנים להעברת מחנות בתזכיר הוא מדווח על דיונים עם הרזה"א בעניין תכניות של הרומנים להעביר מחנות של יהודים אל תוככי טרנסניסטריה. ברלין  22 במאי 1943. כמו כן  מכתב תשובה – אקספרס – של גינתר המתנגד לתכנית. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1057 (TK520  K342037/9  מס' 06-1229  כרך ב'  עמ' 727).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של משרד החוץ המסכם את הדו"חות של שגרירויות גרמניה בברטיסלבה ובבוקרשט הדו"חות הם על עמדות ממשלות סלובקיה ורומניה בענין היהודים הבורחים מהונגריה ומבקשים מקלט בארצותיהן Feldquartier. ה- 12 באפריל 1944 (527-06  NG5630  כרך ב'  עמ' 871)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של מדור המשלוחים של משטרת הביטחון אל ראוף  ראש קבוצת IID של הרזה"א בתזכיר יש הצעות לשיפורים טכניים במשאיות המשמשות להמתה בגז  וכן ציון שהומתו 97 000 איש בשש משאיות. ברלין  5 ביוני 1942 (1443-06  Alex.1  כרך ב'  עמ' 1132)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של לותר אל ריבנטרופ בדבר הטלקס של בנצלר (ראו ת/877) בתזכיר הוא מציע להעביר את הענין להיידריך. ברלין 2 באוקטובר 1941 (650-06  TK319  K205175  NG3354  כרך ב'  עמ' 675)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של לותר אל וייצזקר בתזכיר נאמר שפקידים רומנים אישרו מחדש אל הסכמתם שהגרמנים יטפלו בגירוש יהודים מרומניה. ברלין  17 באוגוסט 1942 (403-06  TK327  K212619-21  NG3558  כרך ב'  עמ' 716)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של לותר אל וייצזקר התזכיר קובע שמאחר ובעיית הגירוש של יהודי סרביה נפתרה – באמצעות טיפול של שר החוץ  הימלר והיידריך – אין עוד צורך לשלוח הוראות בכתב כלשהן לבנצלר. 12 בדצמבר 1941 (654-06  TK319  K205162-4  כרך ב'  עמ' 676)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של לוונהרץ על פגישתו עם אייכמן ב-14 באוגוסט 1939 הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/152 (L06 185-186  מס' 06-1134  כרך א'  עמ' 250).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של זונלייטר בענין מידע על אמצעים שננקטו ע"י האיטלקים לגבי יהודים התזכיר טוען  ששר החוץ דורש מידע מראש הס"ס בדבר האמצעים שננקטו על ידי השלטונות האיטלקיים לגבי היהודים שביוון ובאיטליה. 16 במארס 1943 (NG5051  מס' 06-684  "הודעה" עמ' 2618 ו-3493).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של ויסליצני אל יועץ השגרירות הגרמנית בסלובקיה בצרוף טיוטה של Note Verbale התזכיר הוא בענין דרישת הגרמנים מסלובקיה לשלם 500 רייכסמרק בעבור כל יהודי שיילקח ל"יישוב מחדש" בטריטוריה גרמנית  שתוגש לראש ממשלת סלובקיה לפני ביקורו של זור (ראו ת/1083) ברטיסלבה  25 באפריל 1942 (282-06  TK607  K403542  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של ויסליצני אל יועץ השגרירות בברטיסלבה התזכיר הוא בדבר אמצעים שננקטו להבטחת נכסי דניידי של יהודי סלובקיה. ברטיסלבה  28 באפריל 1942 (838-06  TK607  K403544  כרך ב'  עמ' 745)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של ויסליצני אל השגרירות הגרמנית בברטיסלבה בתזכיר מצורפת טבלה של רכוש יהודים מגרמניה  הפרוטקטוראט והגנרלגוברנמן הנמצא בסלובקיה – החל מ- 1 בדצמבר 1940. 24 בינואר 1942 (1269-06  TK607  K403501  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של וייצזקר אל מדור D של משרד החוץ בתזכיר קובע שהוא ומשרד החוץ אל להם למלא תפקיד כלשהו בשאלת היהודים בסרביה. ברלין  22 בנובמבר 1941 (652-06  TK319  K205177  כרך ב'  עמ' 676)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של וגנר אל פון טאדן בתזכיר מודיע וגנר על-פי הוראת ריבנטרופ  שלא תינקט שום פעולה בענין ההצעה להגירת 5 000 ילדים יהודים  עד להודעה חדשה. זלצבורג  27 במאי 1944 (1390-06  TK322  K207839  כרך ב'  עמ' 950)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של וגנר אל משרדו של ריבנטרופ בתזכיר יש גרסה מקוצרת ומתוקנת של הדו"ח של פון טאדן על יהודי הונגריה ויהודי בודפשט (ראו ת/1195) לתשומת לבו של שר החוץ  על-פי בקשת וייצזקר. ברלין  5 ביוני 1944 (1342-06  NG2190  כרך ב'  עמ' 898)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של וגנר אל משרדו של ריבנטרופ התזכיר מלווה בטיוטת תשובה והוא בענין הצעות של בריטניה (באמצעות שוויץ) להוצאת 5 000 יהודים  בעיקר ילדים  לארץ-ישראל וכן בענין פניות דומות מצד מדינות ניטרליות וכן מצד הצלב האדום הבינלאומי. ברלין  28 באוקטובר 1943 (1387-06  TK322  K20770-2/738-39/742  כרך ב'  עמ' 949)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של ואגנר  בשביל ריבנטרופ  ובו הוא מעביר פתק של השגריר של שויץ בברלין השגריר מבקש מידע על קבוצה של 318 יהודים שהגיעו לבאזל עם ויזות מעבר בלבד. ברלין  16 בספטמבר 1944 (449-06  TK323  K209226-7  NG2994  כרך ב'  עמ' 915)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של השגרירות של איטליה אל משרד החוץ התזכיר הוא בדבר הכוונה להחרים את דירתה של הרודנת סקוני (היהודיה) במגדבורג. ברלין  20 בפברואר 1942 (1189  TH549  K363988  כרך ב'  עמ' 630)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של הנקה ממשרד החוץ אל מזכיר המדינה פריפר בתזכיר מדווח הנקה ששגרירות איטליה קיבלה מכתב מן המופתי בדבר הסכמת בולגריה לאפשר לצלב האדום הבינלאומי לארגן את הגירתם של 4 500 יהודים לארץ-ישראל ומבקש חוות-דעת של גרמניה בענין. ברלין  12 במאי 1943 (06-1308  כרך ב'  עמ' 952)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של דנקר על תכנית מדגסקר תזכיר של דנקר אל משרד החוץ על תכנית מדגסקר. ברלין  15/8/1940. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/174 (TK325  06-172  "הודעה" עמ' 790 ו- 2469  כרך א'  עמ' 274)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר שחובר במשרד החוץ על דיון עם אייכמן בדבר טיפול ביהודים זרים בגטו ורשה ברלין  21 באפריל 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/268 (K222809  מס' 06-941  כרך א'  עמ' 375).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר פנימי של הד"ר אריך מונק אל כל קציני הרפואה ורופאי הנשים בתזכיר פקודות של ד"ר מונק (מנהל המחלקה לבריאות של גטו טרזיינשטט) בענין נשים הרות ולידות בגטו (יש להפסיק כל הריון ולגרש משפחות עם תינוקות). טרזיינשטט  21 באוגוסט 1943 (1200-06  I-XXIV  כרך ב'  עמ' 658)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר פנימי (מחלקה IVA4b) התזכיר הוא בדבר משא-ומתן בין ממשלת הונגריה וקרואטיה להחזרת היהודים הקרואטים מהונגריה. 10 ביולי 1944 (1084-06  YII41  כרך ב'  עמ' 693)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר על ההסכם בין ריבנטרופ והימלר החוזר הוא על תיאום הפעולות בין נציגי משרד החוץ ומשטרת הביטחון באזורים שמחוץ לרייך  מטה הפירר  8 באוגוסט 1941 (466-06  NG4588  כרך ב'  עמ' 629)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שתי קטעים מעדותו של אלכסנדר בנק  מתורגמן בגסטאפו בקרואטיה בקטעים הוא מתאר את ה"שיטות" בהן השתמשו כוחות האוסטשי בקרואטיה בגירוש היהודים. 26 במאי 1945 (1493-06  YIV  כרך ב'  עמ' 688)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שתי עדויות של אוגוסט מייסנר  גנרל ס"ס ומשטרה  לפני בית-דין יוגוסלבי העדויות הן על ה"שיטות" בהן הרגו את היהודים הקרואטים. 31 באוגוסט 1946 (1435-06  YIII4/5  כרך ב'  עמ' 688)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שני מברקים של ויזנמאיר במברקים מדווח ויזמאיר למשרד החוץ על אמצעים שונים שננקטו נגד יהודים בודדים וקבוצות יהודים בהונגריה. בודפשט  19 באפריל 1944 ו- 21 באפריל 1944 (381-06  110204  Ser: 99/2; NG2060  כרך ב'  עמ' 872)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שלושים הודעות של עוזרי אייכמן בסלובניה על גירושים שנעשו בחדשים יוני-ספטמבר 1941 7 ביוני – 27 בספטמבר 1941. הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/900 (Y-I  מס' 06-1079  כרך ב'  עמ' 689).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שלושה עמודים מתוך רייכסגזשצבלט ובהם מספר חוקים שפורסמו על ידי ממשלת גרמניה 7 באפריל 1943 (כרך א'  עמ' 183).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שלושה מסמכים בקשר ליהודים שגורשו ונעלמו  פליישמן וקולמן  שהוזכרו בת/807 ובת/808 11-29 בנובמבר 1960 (06-1240  כרך ב'  עמ' 641)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שלושה מכתבים של משרד החוץ בדבר גירוש למזרח של יהודים קרואטים ורומנים המתגוררים בגרמניה וכן פניה אל השגרירויות הגרמניות לדרוש את ביטול אזרחותם. ברלין 20 באוקטובר 1941 (NG182  06-92  כרך ב'  עמ' 626)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שלושה טפסים שהיו בשימוש באושוויץ להודעה על הפרות משמעת של אסירים ספטמבר 1943  מאי-יולי 1944 (כרך ב'  עמ' 1071)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שלוש סדרות של הוראות בדבר האופן שבו המשטרה תשתמש בסמכותה כדי לכלוא אנשים במחנות ריכוז 25 בינואר 1938  4 באוקטובר 1939  16 במאי 1940 (PS3040  מס' 06-782  כרך א'  עמ' 240).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שטר של 5 קרונות מגטו טרזיינשטט כרך ב'  עמ' 622
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שטר של 100 קרונות מגטו טרזיינשטט כרך ב'  עמ' 622
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שטר של 10 קרונות מגטו טרזיינשטט כרך ב'  עמ' 622
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שאלון המכיל את תולדות משפחתו של אייכמן (6 עמודים)  כהוכחה לרקעו ה"ארי"  שנדרש לשם רישום לנישואין (BDC  06-21  "הודעה" עמ' 319)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שאלון בנוגע לפרטים אישיים של אייכמן. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/55 (9) (BDC  06-20  כרך א'  עמ' 164)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – שאלון בנוגע לפרטים אישיים של אייכמן. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/55 (8) (BDC  06-19  כרך א'  עמ' 164)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת תוכן של מיקרופילים (35 עמודים) ממשרד החוץ הגרמני. (כרך א'  עמ' 103)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת קטעי תעודות מתוך I.M.G (כרך א'  עמ' 104)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת עמודים של תיקונים בכתב-יד של אייכמן על העתק של מסמך סאסן (כרך ג'  עמ' 1520) מסמך סאסן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת עדים רשימת העדים במשפט אייכמן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת נספחי משטרה  האחראים לקשר עם המשטרה  בעלי תפקידים של הס"ד ועוזריהם (ממין זכר בלבד) החל מ-16 באוקטובר 1943 (NG4852  מס' 06-542  כרך א'  עמ' 235)/
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים שנתקבלו מן הד"ר יוסף לוונהרץ בווינה. (06-1580  כרך א'  עמ' 108)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים שנתקבלו מן ה- CJM (כרך א'  עמ' 107)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים שנתקבלו מן ארכיון המדינה של ארצות-הברית. (כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים שנתקבלו ממקורות שונים. (כרך א'  עמ' 108)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים שנתקבלה מצ'כוסלובקיה  הונגריה  איטליה  פולין ויוגוסלביה (6 עמודים). (כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים שנתקבלה מן המרכז לתיעוד בברלין. (כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים של ד"ר סרבציוס בהם השתמש בעת חקירת הנאשם
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים של ארגון URO (כרך א'  עמ' 108)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מסמכים במיקרופילם ממשפטים מאוחרים בנירנברג. (כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת מוזמנים לארוחת ערב חגיגית בפראג ב- 6 באפריל 1945  ביניהם אייכמן וגינתר 7 באפריל 1945 (1197-06  CSI-2  כרך ב'  עמ' 661)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת ההעלאות בדרגה של אייכמן 1944-1932 הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/55 (5) (BDC  06-22  כרך א'  עמ' 164)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת הגדלות ממיקרופילם מבית הגנזים של הארכיון הלאומי של ארצות-הברית שבאלכסנדריה. (כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימת דברי ערך וחפצים רשימת דברי ערך וחפצים אישיים שהוחרמו במהלך בדיקה גופנית ובדיקת תיקי יד של יהודים לפני גירושם. וירצבורג  29 בנובמבר 1941 (WD2-92-95  06-1286  כרך ב' עמ' 627)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 7 בספטמבר 1960 7/9/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 7 ביוני 1960 7/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 7 ביוני 1960 7/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 7 באוגוסט 7/8/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 6 ביולי 1960 6/7/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 5 ביולי 1960 5/7/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 4 ביולי 1960 4/7/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 31 במאי 1960 31/5/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 31 במאי 1960 31/5/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 30 במאי 1960 30/5/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 3 ביוני 1960 3/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 3 ביוני 1960 3/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 3 ביוני 1960 3/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 29 בדצמבר 1960 29/12/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 29 בדצמבר 1960 29/12/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 20 בספטמבר 1960 20/9/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 17 באוגוסט 1960 17/8/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 15 בנובמבר 1960 15/11/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 14 בספטמבר 1960 14/9/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 11 בנובמבר 1960 11/11/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 10 ביוני 1960 10/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 1 ביוני 1960 1/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות שנרשמו על ידי הנאשם בתאו – 1 ביוני 1960 1/6/1960 (1491  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימות של יהודים נתיני ספרד אשר גורשו מסלוניקי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימה של מסמכים של התביעה וההגנה בנירנברג  עם אישור של הד"ר קמפנר. (כרך א'  עמ' 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימה של מסמכים מקוריים שנתקבלו מן המרכז לתיעוד יהודי בן זמננו (CJM) (כרך א'  עמ' 107) בפריס
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשימה של לותר – לשם דיווח לשר החוץ הרשימה היא בדבר הטיפול ביהודים בשטחי קרואטיה הכבושים ע"י האיטלקים – שם הודיע המפקד האיטלקי שיעניק יחס שווה לכל האזרחים. 24 ביולי 1942 (658-06  TK326  K212262  NG3560  כרך ב'  עמ' 689)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רשיונות שונים ואישורים שהוצאו על ידי אוס דר פינטן אוס דר פיטן – מנהל הלשכה המרכזית להגירת יהודים באמסטרדם. אמסטרדם  8 באוקטובר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/532 (Rijksinstitut voor Oorologsdocumentatie  מס' 06-355  כרך א'  עמ' 505).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רישומים מישיבות בית-המשפט
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רישום של שטראוך  מפקד משטרת הביטחון ושירותי הביטחון במינסק הרישום הוא על עימות שהיה לו עם הנציב הכללי לביילורוסיה  הגאולייטר קובה בדבר תפיסתם והוצאתם להורג של 70 יהודים שעבדו בשביל קובה (מוחה גם על הוצאת שני זהב מן הגופות). מינסק 20 ביולי 1943 (06-1611  כרך ב'  עמ' 1154)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ריכטר מעביר לאייכמן נתונים על האוכלוסיה היהודית ברומניה (ראו ת/1018) בוקרשט  30 ביוני 1942 (06-526  AA  כרך ב'  עמ' 715)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ריכטר מודיע לאייכמן על צו מעצר ד"ר פילדרמן ריכטר מודיע לאייכמן כי ציווה על מעצרו של ד"ר פילדרמן בגלל מחאתו נגד מסירת ארבעה מיליארד ליי לממשלה שהוטל על היהודים. אנטונסקו דחה את כל הפניות לטובתו. בוקרשט  29/5/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1058 (K212763  K212760  TK327  06-222  כרך ב' עמ' 727
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ריכטר מבקש מן הקונסולים הגרמנים ברומניה מידע על חומר תעמולה יהודי מקומי כמו כן ריכטר מבקש רשימה של היהודים שעדיין יש ברשותם מכשירי רדיו. 16 במארס 1943 (06-482)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רטקה מודיע לרזה"א (אייכמן) על יציאת רכבת ובה אלף יהודים לחולם רטקה מודיע לרזה"א (אייכמן) ולמשטרת הביטחון בקרקוב ובלובלין על יציאת רכבת ובה אלף יהודים בכיוון חולם. 25/3/1943 הוגש במהלך המשפט וצויין במס' ת/1421 (CJM534  06-63  כרך ג' עמ' 1383)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רטקה מודיע לאייכמן על הטרנספורט של 997 יהודים רטקה מודיע לאייכמן על הטרנספורט של 997 יהודים בכיוון כולם (העתקים למפקדי משטרת הביטחון בקרקוב ובלובלין). 23/3/1943 הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/1420 (CII35  06-62  כרך ג' עמ' 1383)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – רטקה אל אייכמן  אל מפקח מחנות הריכוז באורניינבורג ולמחנה הריכוז אושוויץ מכתב על יציאתה של רכבת ובה אלף יהודים  ביניהם אחיו של ליאון בלום. פריס 23 בספטמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/455 (CJM  06-37  "הודעה" עמ' 410  כרך א'  עמ' 479)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(99)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(97) גירוש יהודי אתונה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(95) – סיברס לברנד: מבקש שלדים להקמת האוסף בשטרסבורג הבטחה על גולגולותיהם של קומיסרים יהודים-בולשביסטים למחקרים מדעיים באוניברסיטת הרייך בשטרסבורג
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(95) – סיברס לברנד: מבקש אישור מרסה"א. ברנד לאייכמן: מורה לו לתת עזרה לסיברס הקמת אוסף שלדים באוניברסיטת הרייך בשטרסבורג.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(95) – סיבריס לאייכמן: מבקש העברת 115 אנשים מאושוויץ לנצויילר
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(95) – ברנדט אל אייכמן: מבקש לעזור בהקמת אוסף השלדים בשטרסבורג הקמת אוסף שלדים באוניברסיטת הרייך בשטרסבורג.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(93) וזנמאיר למשרד החוץ: אייכמן מבקש לשחררו מתפקידו  כי ההונגרים החליטו לרכז את יהודי בודפשט במחנות מיוחדים אך לא לגרשם.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(92) <em>וזנמאיר למשרד החוץ: מודיע על הצעת שוויץ להעלות משפחות יהודיות מהונגריה לארץ ישראל.</em>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(91) אייכמן לגינתר: דורש שלא יתנו ליהודים תעודות מעבר לשם עלייה לארץ ישראל.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(89) פון טדן אל אייכמן: מבקש הוראות לאן להעביר יהודים שהונגריה מוסרת לעבודה בגרמניה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(88) אייכמן ללנגפוס: מציע לחכות עד לפעולה כללית ביחס ליהודי הונגריה כדי לתפוס יהודים שברחו.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(87) – משרד החוץ לאייכמן: מבקש להחזיק יהודים בעלי נתינות זרה לאפשרות החלפתם בגרמנים הנמצאים בארצות אויבות לגרמניה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(76) – האן לאייכמן: מבקש לדאוג שהפעולות נגד היהודים לא יסבכו את יחסי החוץ
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(74) פון טדן לאייכמן: מדווח כי נציג הצלב האדום בסלובקיה ביקש רשות להקים בית ילדים ובית זקנים ליהודים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(7)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(58)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(56) פון האן לאייכמן: מודיע על הוראה לצירות סופיה שיש להזהיר את הממשלה הבולגרית שלא להסכים להגירת ילדים לארץ ישראל.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(55) גסטאפו סופיה אל רסה"א: דוח בדבר קשיים שעושים הבולגרים בעניין גירוש היהודים.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(53)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(52)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(50) פון האן לאייכמן: מודיע שהצירות בבוקרשט הבהירה לממשלת רומניה  כי אין לוותר על הצי הרומני למען עלייה לארץ ישראל.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(49) – פון טדן לאייכמן: מעביר ההוראות שניתנו לציר ברומניה בדבר פעילות בעניין עליית ילדים לארץ ישראל
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(47)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(46) הזמנת אייכמן לביקור ברומניה קילנגר אל משרד החוץ: מודיע שאנטונסקו אישר את הזמנת אייכמן לביקור ברומניה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(45)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(45)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(44)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(43)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(42)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(39)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(35) אייכמן לד"ר וונטר  דיסלדורף בדבר פרוט דברי אומנות אצל יהודי המקום.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(317)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(313)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(311) תרשומת בנושא תקנון "המרכז היהודי" והפסקת הגירה תרשומת ריכטר על שיחה עם אנטונסקו בדבר תקנון "המרכז היהודי" והפסקת הגירה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(310) זכרון דברים בקשר לבעיות יהודיות ריכטר אל אייכמן: מעביר זיכרון דברים מישיבה עם אנטונסקו בקשר לבעיות יהודיות.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(307)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(305)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(304)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(30)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(295)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(293)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(29)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(286) – הונשה למשרד החוץ: מעביר ההנחיות בדבר יהודים בעלי נתינות זרה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(284)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(282)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(281)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(276) נסיעותיו של ויסילצני לאתונה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(273) קרומיי לוינה: מעביר פקודות קבע לטיפול ביהודים הונגרים המועסקים בעבודות כפייה בסביבות וינה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(257) גירוש יהודי רומניה רדמכר אל אייכמן: מודיע על טיפולו אצל שלטונות רומניה בקשר לגירוש בלתי מתואם של יהודים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(256) תלונה של אייכמן כי הרומנים לא מגרשים יהודים בצורה מסודרת אייכמן אל משרד החוץ: מתלונן על כי הרומנים מגרשים יהודים בצורה לא מסודרת.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(254) – עדות הורטי בפני בית המשפט הצבאי האמריקאי בנירנברג
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(251)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(250)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(249)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(248)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(247)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(246)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(245)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(244)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(242)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(241)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(240)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(234)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(230)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(229)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(224)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(223) וזנמאיר למשרד החוץ: מדווח על החלטת הממשלה ההונגרית להפסיק את הגירושים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(216)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(193)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(19) – אייכמן למשרד החוץ: דורש החלפת יהודי המועסק בצירות תאילנד כמורה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(187)  אייכמן לפון טאדן: מבקש לדרוש ממדינות שונות לקבל את נתיניהן היהודים. אייכמן לפון טאדן: מבקש לדרוש ממדינות שונות לקבל את נתיניהן היהודים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(186)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(185)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(184)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(181) ניסוי עיקור יהודים פישר לגינתר: מבקשו לעבוד עם פוהל בעניין ניסוי עיקור בשיטת מדאוז.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(180) ברנדט: תרשומת שהימלר מעוניין להתחיל בנסויי עיקור לפי שיטת מדאוז
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(178) ברנדט לגלאוברג: מודיע שהימלר מאשר נסיונות עיקור בעזרת קרני רנטגן.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(177) – רינטלן אל לותר: בעניין תוכנית גירוש היהודים מרומניה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(176) – לשכת הימלר מעבירה דוח ובו תוכנית פעולות הגירוש של יהודי רומניה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(173)- דו" על שיחות עם שלטונות רומניה בנושא מניעת הגירת יהודים קלינגר אל משרד החוץ ואל אייכמן: מדווח על שיחות עם שלטונות רומניה בדבר מניעת הגירה יהודית לא"י ובעניין האוניה סטרומה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(172)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(169)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(167)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(166)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(165)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(164) ראש משטרת הביטחון והס"ד להימלר: מציע לאפשר החזרת יהודים בעלי נתינות גרמנית לגרמניה תמורת תשלום.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(162)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(160) גינתר למשרד החוץ: עונה בקשר ליהודים שאפשר להחזירם להונגריה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(159)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(158) – הצהרת גבור וינה שר הפנים ההונגרי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(157)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(156) וזנמאיר למשרד החוץ: מודיע שההונגרים ציוו להפסיק את הולכת היהודים ברגל.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(155)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(154)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(153)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(152) – גרל: תרשומת בדבר פיזור יחידת אייכמן בבודפשט <br>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(15)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(149)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(148)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(143)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(142)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(140) ראש משטרת הביטחון והס"ד אל פון טדן (ממשרד החוץ): מודיע שאין ביכולתם לאתר מקום הימצאם של היהודים מגורשי סלובקיה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(14) – אייכמן למשרד החוץ: ברור בקשר למשפחה הונגרית החשודה שהיא ממוצא יהודי <div></div>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(133)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(131)  גירוש יהודי רומניה קילינגר אל משרד החוץ: מבקש להודיע לאייכמן את תוכן התזכיר שהגיש לממשלת רומניה בדבר גירוש היהודים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(130) – מודיעים ללותר על התחזית לגירוש ברומניה <br>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(115) ואגנר לשר החוץ: תזכיר על התקדמות הגירושים בהונגריה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(113)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(112) פון טדן לאייכמן: מודיע שהסתיים הגירוש ממזרח הונגריה ועל מספר היהודים המגורשים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(111) וזנמאיר לריבנטרופ: מודיע כי סוכם עם שלטונות הונגריה על גירוש יהודי בודפשט.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(108)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(105)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(104)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(103)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ראו ת/37(100)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קרל הנקה ממשרד החוץ מעביר תלונה חריפה של שגרירות איטליה למשרד החוץ התלונה היא על פעילויותיו של היועץ לעניני יהודים בסלוניקי שנסע לשטח הכבוש על-ידי איטליה ברדיפה אחרי יהודים מסלוניקי שהצליחו להימלט לשם. 3 ביוני 1943 (06-1007  קופסה 284  81980-4  כרך ב'  עמ' 706)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קלינגנפוס ממשרד החוץ שולח לאייכמן מברק של הצירות הגרמנית בזגרב המברק הוא בדבר גירושים שבוצעו וההכנות לגירושים נוספים מאזורי החוף. 6 בדצמבר 1942 (1046-06  TK326  K212351  כרך ב'  עמ' 690)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קלינגנפוס ממשרד החוץ מעביר אל אייכמן העתק של דו"ח שנתקבל מן הנציגות הגרמנית בסופיה העתק הדו"ח בנוגע לגירוש היהודים והצעה למנות את ויסליצני כיועץ בסופיה. 23 בנובמבר 1942 (1025-06  TK321  K207531  כרך ב'  עמ' 694)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מתוך פרסום של הצלב האדום הבינלאומי המסמך: Documents on IRC Activities in Behalf of Civilian Prisoners in Concentration Camps in Germany 1939-1945. מהדורה שנייה  ג'נבה  יוני 1946  עמ' 99 ואילך. הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/865 (06-855  כרך ב'  עמ' 661).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מתוך פרוטוקול המשפט של רודולף הס מבית-המשפט העליון של פולין בפרוטוקול הודעות של הנאשם בתשובה לשאלות וכן של עדים מטעם התביעה  בדבר המצב באושוויץ בתקופת היותו מפקד המחנה. ורשה  11 במארס 1947 (PIII  06-1273  כרך ב'  עמ' 1102)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מתוך זכרונות של רודולף הס בעניין הפתרון הסופי 9 בנובמבר 1942 (06-226  כרך א'  עמ' 219)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מתוך הפרוטוקול הרשמי של המשפט בלייטמריץ'  צ'כוסלובקיה  של קרל ראהם ראהם היה המפקד האחרון של גטו טרזיינשטט. 25 במארס 1947 (1369-06  CSI-11  כרך ב'  עמ' 659)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מנאום של הימלר לפני התכנסות של קצינים בכירים של הס"ס פוזן  4 באוקטובר 1943 (1502-06  PS1919  כרך ב'  עמ' 961)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מנאום של הד"ר אנדרה ארטוקוביץ  שר הפנים הקרואטי באספה הלאומית  שפורסמ ב- Volkszeit בנאום מגנה ד"ר אנדרה את היהודים בסגנון הנאצי והוא מצהיר בו שהיהודים הם אויבי המדינה הקרואטית. 26 בפברואר 1942 (1624-06  YV-2 כרך ב'  עמ' 685)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מן הפרוגרמה הנאצית בענין היהודים (06-1708  כרך ב'  עמ' 1147)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מן הספר "כאן עמדה לידיצה" שהוגש ע"י התביעה לפי התביעה לפי החלטה מס' 99 (כרך ג'  עמ' 1566) (איזכור נוסף!)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מן הדו"ח של גלובוצ'ניק אל הימלר על "מבצע ריינהרד" בקטעים יש הערכה של "ערך מנורמלי" של הרכוש שנלקח מקורבנות המבצע. 27 בפברואר 1943 (117-06  PS4024  כרך ב'  עמ' 1132)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מיומנו של סיברס ובהם רישומים מן הימים 12 בינואר עד 26 ביוני 1943 חלק מהקטעים מתיחסים לניסויים רפואיים ואנתרופולוגיים באסירים במחנות הריכוז באושוויץ  בדכאו ובנצוויילר. 28 באפריל 1943 (913-06  NO538  כרך ב'  עמ' 1111)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעים מחקירתו של הד"ר וילהלם פוקס בבלגרד בקטעים אלה הוא מאשר שהוראות בדבר הטיפול ביהודים הגיעו ישירות מאייכמן. בלגרד  4 בספטמבר 1946 (1433-06  J-111-8  כרך ב'  עמ' 687)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – תאילנד פרסום על אייכמן בעיתונות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – שוויץ
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – שוודיה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – רומניה פרסום משפט אייכמן בעיתונות הרומנית
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – קנדה ב'
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – קנדה א'
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – קונגו הצרפתית
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – קולומביה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – קובה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – צרפת תגובות על משפט אייכמן בעיתונות בפריס
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – ציילון
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – ציילון תגובות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – פרו
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – פקיסטאן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – פינלנד
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – פיליפינים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – פורטוגל
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – פולניה (חלק א') קטעי עתונות – פולין
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – פולין (חלק ב') תגובות ופרסום
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – עיתוני מזא"ר עיתוני מזרח אירופה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – ישראל 1962
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – טורקיה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – הונגריה אייכמן בעיתונות הונגרית
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי עתונות – איראן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטעי יומן של הסופר הגרמני יוכן קלפר הקטעים הם בנוגע למאמציו לקבל היתר יציאה בשבילו ובשביל אשתו היהודיה ועל שיחתו עם אייכמן שאחריה החליט להתאבד. 10 בדצמבר 1942 (06-186  כרך ב'  עמ' 1135)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע של חוק פולני מ-10 בנובמבר 1945 המקים את הוועדה הראשית לחקירת פשעים גרמניים בפולניה ורשה  27 בנובמבר 1945 (06-1374  כרך א'  עמ' 205).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך תרשומת אישית החתומה על-ידי אייכמן. הוגש במהלך המשפט וצויין במס' ת/55 (10) (BDC  06-17  כרך א'  עמ' 163)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזשצבלט ובו תקנה בדבר איגודי פולחן של היהודים בקטע יש פירוט של התקנה הראשונה לביצוע החוק בדבר מעמדם המשפטי של איגודי הפולחן של היהודים (כרך א'  עמ' 193).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזשצבלט בעניין שחיטה כשרה (שני עמודים) (כרך א'  עמ' 184) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזשצבלט בעניין שחיטה כשרה (כרך א'  עמ' 184) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזשצבלט בעניין ביטול אזרחות והחרמת רכוש (כרך א'  עמ' 184) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזשצבלט בנוגע לכינונה מחדש של פקידות מקצועית (כרך א'  עמ' 183) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזשצבלט בדבר התקנה העשירית לחוק אזרחות הרייך (כרך א'  עמ' 193).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט ובו פירוש של ההכרזה השלישית בדבר החובה לשאת תעודות זיהוי (כרך א'  עמ' 189)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט ובו פירוט של הצו בדבר הצהרות רכוש של יהודים (כרך א'  עמ' 189) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט ובו פירוט של החוק בעניין מעמדן המשפטי של הקהילות הדתיות היהודיות (כרך א'  עמ' 189) .
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט ובו פירוט התקנה להוצאת היהודים מחיי הכלכלה בגרמניה (כרך א'  עמ' 192). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט ובו פירוט התקנה השלישית בדבר רכושם של היהודים (כרך א'  עמ' 193). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט ובו פירוט התקנה בדבר תשלום כופר של יהודים בעלי נתינות גרמנית (כרך א'  עמ' 192).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט בעניין חוק איסור הכניסה לרייך (כרך א'  עמ' 184) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט בנוגע לצו על שינוי שמות משפחה בקטע יש פירוט של הצו השני לביצוע הלכה למעשה של החוק בדבר שינוי שמות משפחה ושמות פרטיים (כרך א'  עמ' 189).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט בדבר טוהר הדם הגרמני והגנה על הכבוד הגרמני (כרך א'  עמ' 185) טווח התאריכים משוער.<div></div><div></div>חוקים לשלילת אזרחות ללא ארים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט בדבר ביצוע של תקנת תשלום כופר של יהודים (כרך א'  עמ' 193). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך רייכסגזצבלט בקטע יש פירוט של "הצו הראשון לביצוע הלכה למעשה של חוק האזרחות של מרחב השליטה הגרמני" (כרך א'  עמ' 186) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קטע מתוך "Ministerialblatt" ובו פירוט הוראות הממשלה בדבר גיוס ההון היהודי (כרך א'  עמ' 193). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קורט בכר הודעות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קורות חייו של אייכמן (2 עמודים) הוגשו במהלך המשפט וצויין במס' ת/55 (7) (BDC  06-18  כרך א'  עמ' 164)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קבלה על חפצים שמסרה מרגרטה ורשנר במחנה רבנסבריק כרך ב'  עמ' 617
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – קבלה על 81 ילדים צ'כים שנמסרו לגסטאפו לודז' ב-2 ביולי 1942  לפי פקודה בטלקס מן הרזה"א מצורפת רשימת שמות הילדים  1 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1095 (06-869  כרך ב'  עמ' 747).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילומים של דפים בודדים של המדריך שהוצא לאור ע"י המשרד הראשי של בית-הדין של הס"ס (ראו ת/1402) (כרך ב'  עמ' 1144)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילומי מסמכים מתוך תיקי דיסלדורף. 21 באפריל 1942 עד 30 ביוני 1942 (כרך ב'  עמ' 1144)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של מאמר מתוך "Bukarester Tageblatt" שכותרתו: "רומניה הופכת יודנריין" המאמר מיום 8 באוגוסט 1942. (כרך ב'  עמ' 722)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של כריסטיאן וירט  מפקד מחנה סוביבור. הוגש ע"י העד דב פרייברג (כרך ב'  עמ' 982)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של כרטיס העבודה ממחנה וסטרבורק על-שם מרגרטה ורשנר כרך ב'  עמ' 617
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של יהודים מסלוניקי ב"כיכר השחרור" בסלוניקי כרך ב'  עמ' 702
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של הודעה מס' 300 אל שרלוטה ורשנר להצטרף לטרנספורט העומד לצאת מגטו טרזיינשטט כרך ב'  עמ' 622
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של הודעה מס' 299 אל מרגרטה ורשנר להצטרף לטרנספורט העומד לצאת מגטו טרזיינשטט כרך ב'  עמ' 622
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של דרכון מס' 50 על-שם שרלוטה סידוני ורשנר כרך ב'  עמ' 616 תצלום דרכון אקוואדורי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של דו"ח של רשות הנאמנות של "מועצת הזקנים" בפראג על פעולותיה עד 31 בדצמבר 1943 כרך ב'  עמ' 656
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צילום של "מגן-דוד" שנשאה הגב' זלצברגר בהולנד תצלום אות הקלון הטלאי הצהוב כרך ב'  עמ'  616
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ציור של הווילה של אייכמן בבודפשט  שצויר ע"י העד אברהם גורדון (כרך ב'  עמ' 814)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צווים של מרטן בדבר רכוש יהודי שהוחרם בסלוניקי 15 ביוני 1943 (06-241  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צו של מרטן האוסר על יהודי סלוניקי להשתמש בטלפונים ציבוריים ובתחבורה הציבורית בעיר 13 בפברואר 1943 (427-06  GII  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צו של מרטן האוסר חברות של יהודי סלוניקי בארגונים כלשהם 25 בפברואר 1943 (239-06  GII  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צו של ויסליצקי  לד"ר קורץ הרב הראשי של סלוניקי הצו מטיל אחריות על הד"ר קורץ  הרב הראשי ליהודי סלוניקי  כלפי משטרת הביטחון והס"ד בכל ענייני הקהילה. 29 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/969 (GII  מס' 06-430  כרך ב'  עמ' 700).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צו של ויסליצני המופנה  אל הרב הראשי של סלוניקי קורץ הצו הוא בדבר גודלו של הטלאי הצהוב שהיהודים יענדו וסימון חנויותיהם. 12 בפברואר 1943 (425-06  GII  כרך ב'  עמ' 699)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צו ליהודים להתייצב ב"כיכר השחרור" בסלוניקי 7 ביולי 1942 (06-117  כרך ב'  עמ' 702)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – צו המכוון לכל יהודי בלגרד להתייצב בתחנת מכבי אש בטשמיידן (עדות של ד"ר ה' סלץ בלגרד  16 באפריל 1941 (06-1340  כרך ב'  עמ' 679)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים מישיבות 95 – 121 של השופט רווה פרוטוקולים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים מישיבות 75 – 94 של השופט רווה פרוטוקולים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים מישיבות 61 – 74 של השופט רווה פרוטוקולים של ישיבות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים מישיבות 41 – 60 של השופט רווה פרוטוקולים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים מישיבות 21 – 40 של השופט רווה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים מישיבות 1 – 20 של השופט רווה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 91 – 100 (השופט לנדאו)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 81 – 90 (השופט לנדאו)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 71 – 80 (השופט לנדאו)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 61 -70 (השופט לנדאו)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 51 – 60
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 41 – 50
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 31 – 40
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 21 – 30
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 111 – 121 (השופט לנדאו)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקולים ישיבות 101 – 110 (השופט לנדאו)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ריכטר של שיחה עם ראש הממשלה בפועל אנטונסקו ב-23 בינואר 1942 על השיחה דיווח ריכטר לאייכמן במברק ב-24 בינואר (ראו ת/1007). בוקרשט  23 בינואר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1008 (TK521  K342621/4  מס' 06-1225  כרך ב'  עמ' 713).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של רייאקוביץ בפרוטוקול נאמר  שאייכמן מתנגד בעיקרון להפוך את העניין (ראה ת/527) לעניין יוצא מגדר הרגיל  בענייני הגירה. ברלין 20 בדצמבר 1941 הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/528 (OI-32  מס' 06-618  כרך א'  עמ' 504).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של צפף בפרוטוקול נאמר  שלפי דברי אייכמן  יהודים שבשל גילם וזכויותיהם אי אפשר להעמידם בשורה אחת עם יהודי אושוויץ האחרים  אפשר להעבירם בכל עת מווסטברוק ל"מחנה התעמולה" של טרזיינשטט. דן האג  5 באוקטובר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/537 (OI-26  מס' 06-619  כרך א'  עמ' 506).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של פקיד בצירות הגרמנית הפרוטוקול עוסק במינוים מחדש של קצינים ששירתו ב"זונדראיינזצקומנדו אייכמן"  בעקבות פירוק היחידה ב-28 בספטמבר. בודפשט  29 בספטמבר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1225 (NG4985  מס' 06-387  כרך ב'  עמ' 914).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ישיבה שהתקיימה יום לאחר כיבוש בודפשט על ידי הגרמנים בישיבה הודיעו קציני הגסטאפו לנציגי הקהילה היהודית  שיוקם "ועד מרכזי של היהודים" ושמעתה משטרת הבטחון הגרמנית  IVB4  תהיה הרשות הבלעדית לטיפול בענייני היהודים בבודפשט. בודפשט  20 במארס 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1155 (06-813  כרך ב'  עמ' 821).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ישיבה עם ראש ממשלת סלובקיה טוקה בהשתתפות ויסליצני ושגריר גרמניה לודין הפרוטוקול הוא על מצב הגירושים של יהודי סלובקיה. ברטיסלבה  30 ביוני 1942 (369-06  TK527  K348299  כרך ב'  עמ' 751)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ישיבה בעניין עיקור בני תערובת 27 באוקטובר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/190 (מס' NG-2586M  371943-8 סדרה (.Ser) מס' 1513  06-106  כרך א'  עמ' 277).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ישיבה בעניין עיקור אנשים מנישואי תערובת 6 במארס 1942 (NG2586  מס' 06-446  כרך א'  עמ' 233).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של חקירה נוספת של גרשטיין ע"י קצין בית-הדין הצבאי הצרפתי בפרוטוקול מוסיף גרשטיין תיקונים לחקירותיו הקודמות (ראו ת/1313ב) . פריס  10 ביולי 1945 (1630-06  PS1553  WC90  כרך ב'  עמ' 1025)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ועידת קרומהיבל (ראו ת/1250) במכתב לוואי המיועד לנציגויות גרמניה בארצות חוץ נאמר שדברים שנאמרו ע"י פון טאדן ובלנזיפן לא נכללו בפרוטוקול  באשר תוכנם סודי. ברלין  20 באפריל 1944 (506-06  PS3319  כרך ב'  עמ' 945)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ועידת ואנזה פרוטוקול של ועידת ואנזה  20/1/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/185 (NG2586  K210400  06-74  TK325 "הודעה" עמ' 817 ו-849  כרך א'  עמ' 276)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של הרסטר ובו הצעה להתיר את הגירתם של  חברים יהודים במפלגה הנאצית ההולנדית דן האג  6 בדצמבר 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/527 (OI-31  מס' 06-617  כרך א'  עמ' 504).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של האגן על תוצאות דיוניו של אייכמן עם נציג הרייכסבנק  וולף ברלין  20 ביוני 1938. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/150 (Alex 4-455  מס' 06-1171  כרך א'  עמ' 250).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של דיון בפראג על פתרון שאלת היהודים  בראשותו של היידריך פראג  10 באוקטובר 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/294 (CS I-19  מס' 06-1193  כרך א'  עמ' 406).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של ברנט על פגישתו עם פול בנוגע לצמח הגורם לעיקור בפרוטוקול הוא ביקש שישיג מידע על טיבו של צמח הגדל באמריקה האמור להיות גורם יעיל לעיקור; מטה הפירר  22 ביוני 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1378 (NO044 מס' 06-407  כרך ב'  עמ' 1115).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול של אייכמן ודנקר על שיחה בענין גירוש יהודים מצרפת פרוטוקול של אייכמן ודנקר על שיחתם בדבר גירוש יהודים מצרפת. פריס  1/7/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/429 (CJM534  06-59  RF1223 "הודעה" עמ' 682  כרך א' 462).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול ישיבות 1 – 10
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול החקירה של קורט גרשטיין ע"י קצין בית-הדין הצבאי הצרפתי החקירה היתה על מעשיו וקורותיו של גרשטיין בזמן המלחמה ועל היכרויותיו עם פושעי מלחמה נאציים. פריס  26 ביוני 1945 (1629-06  PS1553  WC90  כרך ב'  עמ' 1025)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פרוטוקול בכתב יד על עתיד גטו לודז' 10 בספטמבר 1943 (?). הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/247 (NO519  מס' 06-943  כרך א'  עמ' 332).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודתו של הימלר בדבר הקמת הרזה"א 27 בספטמבר 1939 (L361/US-478  מס' 06-919  כרך א'  עמ' 232).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה של לשכת המנגנון הראשי של הס"ס מ-9 בינואר 1944 על העברתו של אייכמן למחלקה IV וכן פקודת המנגנון הראשי מ-22 בינואר 1944 ובה תיקון טעות בפקודה הקודמת בדבר תיאור דרגתו של אייכמן (BDC  מס' 06-1180  "הודעה" עמ' 3407).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה של ויסליצקי לקהילה היהודית בסלוניקי ויסליצקי פוקד על הקהילה היהודית בסלוניקי להפקיד את כל כספי היהודים שגורשו בחשבון בנק מיוחד. 15 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/967 (GII  מס' 06-428  כרך ב'  עמ' 700).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה של ויסליצני לד"ר קורץ  הרב הראשי של סלוניקי על פי הוראותיו של מרטן  ויסליצקי פוקד על הד"ר קורץ  הרב הראשי של סלוניקי  למשוך את המזומנים ולסגור את החשבונות של יהודים מסלוניקי שגורשו. הרכוש יישאר בידי הקהילה. מארס 1943 . הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/965 (GII  06-240  כרך ב'   עמ' 700).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה של ויסליצני לד"ר קורץ  הרב הראשי של סלוניקי ויסליצקי פוקד על הד"ר קורץ  הרב הראשי של סלוניקי  על סימון חנויות ודירות של יהודים במגן דוד. 17 בפברואר 1943 . הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/962 (GII  06-237  כרך ב'   עמ' 700).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה של המשטרה בדבר "שיתוף פעולה הדוק עם יחידות הס"ס"  בין היתר גם בין מחלקות VI ו-IV 28 באוגוסט 1941 (NG4852  מס' 06-543  כרך א'  עמ' 233).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה של הד"ר מרטן לקהילה היהודית בסלוניקי בדבר ענידת הטלאי הצהוב וסימון חנויות היהודים תוכן הפקודה: "היהודים יועברו למתחם מיוחד על חשבונם". 6 בפברואר 1943 (424-06  GII  כרך ב'  עמ' 699)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה מטעם המשרד המרכזי להגירת יהודים בהולנד להתייצבות לעבודה 5 באוקטובר 1942 (כרך ב'  עמ' 616)<div></div>הודעה להתיצב לעבודה גירוש
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פקודה בדבר העברת כל ההודעות והמסמכים מעוצבות המבצע A עד D אל מטה הפיקוד ההעברה – באמצעות ראש המחלקה IV. ה-21 באוקטובר 1941 (NO4134  מס' 06-778  כרך א'  עמ' 234).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פסק-הדין וגזר הדין
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פסק-הדין במשפט מקס מרטן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פסק-הדין בגרמנית (משפט מקס מרטן)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פנקסים לסיכום הדיון המשפטי (משה לנדוי)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פנקסים לסיכום (לנדוי 2)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פנקס של חג' אמין אל חוסייני ובו רישום על פגישה עם פריפר והצעה לטיהור טריפולי מיהודים (06-1307  כרך ב'  עמ' 954)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פנקס חסכונות מס' 77578 שהוצא במחנה טרזיינשטט על-שם שרלוטה ורשנר כרך ב'  עמ' 622
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פניית משרד החוץ אל אייכמן בעניינו של היהודי מריו ששון שגורש מזגרב לאושוויץ 26 במאי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/913 (TK526  K346717  מס' 06-342  כרך ב'   עמ' 691).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פנייה של השגרירות האיטלקית בברלין להחזרת היהודייה לוי האזרחית לוי היתה איטלקיה  שהוצאה ממחנה ריכוז בזגרב ונשלחה לאושוויץ. 4 בפברואר 1943 (06-686  כרך ב'  עמ' 691)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פנייה של אייכמן לס"ד ובה בקשה למלגה ללימוד עברית 18 ביוני 1937. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/55 (11) (U-VII-15  "הודעה"  עמ' 2467-2464  מס' 06-5  כרך א'  עמ' 164).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – פון טאדן מזמין את הרפרנטים לעניני יהודים לכנס בקרומהיבל שיתקיים ב- 3 וב- 4 באפריל 1944 ברלין  4 במארס 1944 (06-168  כרך ב'  עמ' 1153)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עמוד מתוך יומנו של חג' אמין אל-חוסייני בעמוד יש שש מילים בערבית ששלוש מהן פוענחו ותורגמו: "ידידם הטוב ביותר של הערבים" ולצידם השם "אייכמן" באותיות לטיניות. 9 בנובמבר 1944 (06-1306  כרך ב'  עמ' 953)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עמוד מתוך יומנו של חג' אמין אל-חוסייני בעמוד יש רישום האומר: "הנושא: היהודים באיטליה  צרפת והונגריה ומי המומחה העוסק בעניני היהודים?". 29 בספטמסר 1943 (06-1304  כרך ב'  עמ' 953)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עמוד מתוך הדו"ח הסטטיסטי על היהודים בפרוטקטוראט 1939 – 1943 (ראו גם ת/836) 31 באוקטובר 1943 (CSI-8  06-1196  כרך ב'  עמ' 648)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עמוד מיומנו של חג' אמין אל-חוסייני בעמוד יש שני רישומים בערבית: באחד מהם נאמר שחוסייני רוצה לפגוש את "המומחה לעניני יהודים" ובשני יש התייחסות להפצצת תל-אביב  ים-המלח וחיפה. 25 במרס 1944 (06-1305  כרך ב'  עמ' 953)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עיתון "ידיעות היום"
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עותק של Archiv der Gegenwart ובו הודעה על מינויו של היינריך הימלר כשר הפנים של הרייך 25 באוגוסט 1943 (כרך ג'  עמ' 1468)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדותו של קלטנברונר העדות היא בדבר המשא-ומתן של הימלר ובכר לשחרור יהודים תמורת כסף ועל תלונותיו של קלטנברונר לפני היטלר בענין זה. 12 באפריל 1946 (1463-06  P-IV-91  כרך ב'  עמ' 934)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדותו של נוסקה בפני בית הדין הצבאי בנירנברג העדות על אופן הפצת הדו"חות של האיינזצגרופן על השמדת יהודים. נירנברג 8 בדצמבר 1947. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/307 (49-3547 .Case 9  Proc  מס' 06-674  כרך א'  עמ' 422).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדותו של יהודה בקון ב"יד ושם" (כרך ב'  עמ' 1048)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדותו של וינקלמן  המפקד הבכיר של הס"ס והמשטרה בבודפשט  במשפטי נירנברג עדותו של וינקלמן  המפקד הבכיר של הס"ס והמשטרה בבודפשט  במשפטי נירנברג על תפקידו של אייכמן ועל קשריו לאסלו אנדרה. 18 באוקטובר 1948 (.Case IX  Proc  מס' 26156-26184  .pp  מס' 06-805  "הודעה" עמ' 3045).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדותו של ויליהלם ואנק  ראשה לשעבר של קבוצת VIE ברזה"א ויליהלם ואנק  ראשה לשעבר של קבוצת VIE ברזה"א מעיד על תפקידו של אייכמן בהונגריה. 10 ביוני 1948 (JM03052  מס' 06-978  "הודעה"  עמ' 3175).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדותו של אלברט הרטל  מפקד קבוצה של IVB וממונה על אייכמן אלברט הרטל  מפקד קבוצה של IVB וממונה על אייכמן  מעיד שיחידתו של אייכמן שוכנה בבניין נפרד  שהכניסה אליו נאסרה אף על עובדי הרזה"א. 24 בנובמבר 1947 (Proc.  Case IX  עמ' 2915-2914  2934  2961-2960  06-857  "הודעה" עמ' 3334).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדות שניתנה בבית-הדין הצבאי בנירנברג העדות ניתנה ע"י אנרי אנריפייר  אזרח צרפתי שהועסק במעבדה של "אננארבה" של הד"ר הירט בסנרסבור. נירנברג  18 בדצמבר 1946 (1050-06  PP.752-765 Case I Proc.  כרך ב'  עמ' 1112)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדות של קורט בכר בדבר פעולותיו של אייכמן בהונגריה בשנים 1944 – 1945 נירנברג 28-27 במארס 1946 (RG348  06-827  כרך ב' עמ' 600) (כרך א')
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדות של קורט בכר בדבר פעולותיו של אייכמן בהונגריה בשנים 1944 – 1945 נירנברג 28-27 במארס 1946 (RG348  06-827  כרך ב' עמ' 600) (כרך ב')
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדות של קארל היינץ הופמן  ראש מחלקה IV מדנמרק על פעילות הס"ד בדנמרק קארל היינץ הופמן  ראש מחלקת IV  אשר שירת בבד"ס דנמרק  מעיד לפני משטרת דנמרק על פעילות הס"ד בדנמרק. 9 באפריל 1947. (NG5208  מס' 06-755 "הודעה"  עמ' 2652 ו-3492).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדות של נספח המשטרה האנס הלם לפני בית-דין צבאי יוגוסלבי בדבר פעולות האיינזצרופן בקרואטיה 18 בספטמבר 1946 (1434-06  Y-111-3  כרך ב'  עמ' 687)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדות של לודביג טייכמן מפקד הס"ד ביוגוסלביה העדות היתה בפני בית-דין יוגוסלבי בדבר גורל היהודים במחנה בסיימישטה. 17 בספטמבר 1945 (1437-06  YIII-6  כרך ב'  עמ' 687)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדות של ויסליצני בפני בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג 3 בינואר 1946 (IMG-IV  מס' 06-29  כרך א'  עמ' 172).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות של קורט בכר בדבר פעולתו ופעולות אייכמן בהונגריה בשנים 1945-1944 7 ביולי 1947. הוגשו במהלך המשפט וסומנו במס' ת/689 (06-774  כרך ב'  עמ' 599).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות נוספות של רודולף הס  מפקד מחנה באושוויץ ממאי 1940 עד דצמבר 1943  עדיויות בפני בית-הדין הבינלאומי. נירנברג  15 באפריל 1946. (31-06  IMG XI  כרך ב'  עמ' 1106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות במשפט מרטן (ישיבות 8 – 9)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות במשפט מרטן (ישיבות 6 – 7)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות במשפט מרטן (ישיבות 4 – 5)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות במשפט מרטן (ישיבות 17 – 20)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות במשפט מרטן (ישיבות 14 – 16)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות במשפט מרטן (ישיבות 10 – 13)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות במשפט מרטן (ישיבות 1 – 3)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – עדויות בדלתיים סגורות (ישיבה 69)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – סקירתו של רטקה "על המצב העכשווי של שאלת היהודים בצרפת" פריס  6 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/474 (CJM534  RF 1230  מס' 06-249  כרך א'  עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – סקירה של הגן על פעולות המחלקה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ספר החלטות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ספר הדרכה שהוצא לאור ע"י המשרד הראשי של בית-הדין של הס"ס בענין שיפוט ותקנות בתוקף מ- 1 ביולי 1944 (כרך ב'  עמ' 1144)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – סירוב של גינתר  סגנו של אייכמן  לתת אישור הגירה גינתר  סגנו של אייכמן  מסרב לתת אישור הגירה ליהודי מיכאליס חסר הנתינות. ברלין  25 ביוני 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/547 (TK528  K349005-6  מס' 06-363  כרך א'   עמ' 510).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – סחורות תמורת יהודים מטורקיה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – נספחים לפרוטוקול
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – נוסח נוסף (עם תוספות) באנגלית  של הודעתו של גרשטיין (ראו ת/1309 ו- ת/1310) טיבינגן  6 במאי 1945 (1628-06  PS1553  WC23  כרך ב'  עמ' 1025)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – נוסח החלטת מועצת הביטחון של האו"ם מ- 23/6/1960. (כרך א'  עמ' 7)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – נאומו של היטלר ברייכסטג מ-30 בינואר 1939 ברלין  30 בינואר 1939 (PS2663  מס' 06-296  כרך א'  עמ' 240).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – נאום של אלפרד רוזנברג ב-7 בפברואר 1939 בנאום הוא מציע פתרון לשאלת היהודים באמצעות הקמת שמורה במדגסקר או בגיניאה. 8 בפברואר 1939 (IMG Streicher-8  מס' 06-1054  כרך א'  עמ' 240).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מתווה של מחנה סוביבור. הוגש ע"י העד יעקב ביסקוביץ (כרך ב'  עמ' 988)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מתווה מחנה טרבלינקה שצויר ע"י העד יעקב ורניק (כרך ב'  עמ' 1004)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – משלוח תעודות ממשרד החוץ לצירות הספרדית משרד החוץ שולח לצירות הספרדית תעודות של יהודים בעלי נתינות ספרדית שגורשו מסלוניקי. 2 בדצמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/994 (TK528  K348346  K348339-42  מס' 06-345 כרך ב'  עמ' 707).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מרדכי לייטר נגד אדולף אייכמן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מקנזן למשרד החוץ: מדווח על החלטת האיטלקים כיצד לטפל ביהודים באיזור כיבושם ביוון
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מצב היהודים בהונגריה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מפה של הגנרלגוברנמן (כרך ג'  עמ' 1383)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים שהכין ד"ר ורטה מתוך ארכיון משרד החוץ הגרמני.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים מארכיון וייצמן על שליחותו של ברנד (כרך ב'  עמ' 860)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמכים  אישיים הנוגעים לאייכמן הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/55(1) (BDC  מס' 06-26  כרך א'  עמ' 163). טווח התאריכים משוער
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמך ובו פירוט לארגון מחדש של התפקידים במשטרת המדינה 23 בספטמבר 1939 (L361/US-478  מס' 06-921  כרך א'  עמ' 232).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מסמך בדבר ריכוז המשרדים המרכזיים של משטרת הביטחון והס"ד 27 בספטמבר 1939 (L361/US-478  מס' 06-920  כרך א'  עמ' 233).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתבשל ריכטר אל לקה ריכטר מתיחס לרשימה ביומון הרומני Universtu – הספד על עיתונאי שכתב לעיתון. בוקרשט  3 בפברואר 1943 (06-580  כרך ב'  עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתבים של ינו (יעקב) רייך אל אשתו מרגיט ת/1148 – גלויות דואר של ינו (יעקב) רייך אל אשתו מרגיט  שנכתבו בדרך אל מחנה קישטרצ'ה (06-1128  כרך ב'  עמ' 801). ת/1149 – העתק מכתב של ינו וייס אל אשתו מרגיט  שנכתב בדרכו אל מחנה קישטרצ'ה (06-1128  כרך ב'  עמ' 802). ת/1150 – העתק מכתב של ינו וייס אל אשתו מרגיט שנשלח ממחנה קישטרצ'ה (06-1128  כרך ב'  עמ' 802).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתבים של המפקד הצבאי בצרפת המכתבים הן בדבר הגירת יהודים בעלי אזרחות גרמנית (קרובים שליהודים מגרמניה המתגוררים בשטח הכיבוש של צרפת) מן הרייך אל האזורים הכבושים בצרפת. פריס  3 בינואר 1942 (734-06  CII2  כרך ב'  עמ' 628)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתבי מינוי של טיבור פרנץ לתפקיד התובע במשפטים של פושעי מלחמה שנוהלו בבודפשט פרנץ היה האיש שתבע את אנדרה בקי והיין. בודפשט  15 ביוני 1945 (06-671  כרך ב'  עמ' 828)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב תשובה של הימלר אל קלטנברונר (ראו ת/858) דואר שדה  16 בפברואר 1943 (06-1557  כרך ב'  עמ' 658)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של שגרירות גרמניה בבודפשט אל משרד החוץ על התקרית בליווי משלוח של יהודים מהונגריה (ת/1123  ו- ת/1124) במכתב יש דיווח שעל-פי התחקיר שנעשה ע"י ראש משטרת הביטחון והס"ד בהונגריה העובדות שנמסר עליהן נכונות בעיקרן והאנשים נענשו. בודפשט  2 באוגוסט 1944 (640-06  TK530  K351239  כרך ב'  עמ' 763)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל משרד החוץ  לשם העברה לאייכמן במכתב צורף פרוטוקול של שיחה של ריכטר ב-23 בינואר 1942 עם ראש הממשלה בפועל אנטונסקו (ראה ת/1008). בוקרשט  30 בינואר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1009 (TK521  K34261/4  מס' 06-1226  כרך ב'  עמ' 713).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל לקה בצרוף חוזר שהופץ ע"י חברה הנושאת שם רומני אך נותרה בידי יהודים בוקרשט  9 בדצמבר 1942 (06-578  כרך ב'  עמ' 718)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל לקה בדבר פנייה של בנק רומני לשחרר שישה פקידים יהודים מעבודת כפייה במכתב ריכטר דורש לפטרם. בוקרשט  25 ביוני 1943 (06-581  כרך ב'  עמ' 727)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל לקה (הממונה על עניני יהודים בלשכתו של אנטונסקו) במכתב מעביר בקשות שהוגשו ע"י משפחות יהודיות ברומניה לקבלת אישורי מעבר דרך גרמניה ומודיע שאלה ייתקלו בסירוב. בוקרשט  16 בדצמבר 1941 (06-576  כרך ב'  עמ' 713)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל לקה במכתב ריכטר מבקש אישור שהיהודי קאופמן  שעדיין נושא תפקיד בחברה בבוקרשט  מחזיק ברשיון עבודה תקף. בוקרשט  2 ביוני 1942 (06-531  כרך ב'  עמ' 715)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל לקה במכתב הוספת שם נוסף לרשימת היהודים שביקשו ויזה מעבר דרך גרמניה (ראו ת/1005). בוקרשט  16 בדצמבר 1941 (06-577  כרך ב'  713)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל לקה במכתב משרטט ריכטר פרסום ב- Bukarester Tageblatt מ- 8 בנובמבר 1942 בדבר משפט שבו נקנס פקיד רומני בעוון קבלת שוחד מיהודים (מוחה שהכסף הוחזר ליהודים). בוקרשט 14 בנובמבר 1942 (06-579  כרך ב'  עמ' 718)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל הקונסוליה הגרמנית בגאלאץ ריכטר מציע פשיטת פתע על בתי היהודים בעיר כדי לוודא מי מהם התחמק מן המפקד. בוקרשט  3 בספטמבר 1942 (06-575  כרך ב'  עמ' 717)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל אייכמן על פיטורי סגן מזכיר הימיה מכתב של ריכטר אל אייכמן ובו הודעה על פיטוריו של סגן מזכיר הימייה  אדמירל שגם היה חבר בוועדה המיניסטריאלית לענייני יהודים  באשמת שיתוף פעולה בעניין הגירת יהודים לארץ ישראל. בוקרשט  5/3/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1047 (K206727  TK321  06-184  "הודעה" מס' 1134  כרך ב' עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל אייכמן במכתב ריכטר מצרף את הטקסט של החקיקה הרומנית בדבר גיוס יהודים לעבודת כפייה. בוקרשט  5 באוגוסט 1942 (06-470  כרך ב'  עמ' 716)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל אייכמן ריכטר שולח לו מכתב שפורסם בעיתון Bukarester Tageblatt  המגנה שני יהודים ידועים ברומניה  נוימן ופילדרמן  בשל מאמציהם למנוע גירוש של יהודים. בוקרשט  15 באוקטובר 1942 (06-479  כרך ב'  עמ' 717)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל אייכמן במכתב ריכטר מעביר אליו חומר תעמולה אנטישמי שפורסם ע"י השגרירות הגרמנית בשיתוף עם מיניסטריון התעמולה הרומני. בוקרשט  17 בדצמבר 1942 (06-480  כרך ב'  עמ' 718)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל אייכמן למכתב מצורף העתק מכתב של הד"ר פילדרמן אל רומני ששמו בורשן  שפילדרמן רוצה להפעילו אצל לקה בענין 5 000 יתומים יהודים בטרנסניסטריה. בוקרשט  29 בינואר 1943 (06-481  כרך ב'  עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ריכטר אל אייכמן במכתב יש מספרים על רכוש יהודי שהולאם ברומניה. הוא מוסיף ש- 75% בקירוב מן היהודים שהועסקו ע"י הממשלה – פוטרו. בוקרשט  26 במארס 1943 (06-483  כרך ב'  עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של רטקה אל המפקד הבכיר של משטרת הסדר בצרפת במכתב בקשה לספק שומרים נוספים לרכבות הטרנספורט המסיעות יהודים בעלי אזרחות צרפתית. 12 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/472 (CJM534  מס' 06-277  כרך א'  עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של רדמכר אל אייכמן בתשובה למכתבו מ-14 באפריל (ת/1013) ברלין  12 במאי 1942. כמו כן  מכתב בעל תוכן דומה ומאותו תאריך אל משרד הרייך לשטחים הכבושים  ובו הערה בכתב יד ש-28 000 יהודים כבר נשלחו לכפרים גרמניים בטרנסניסטריה והושמדו כבר. הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/1014 (NG4817  מס' 06-99  כרך ב'  עמ' 714).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ראש משטרת הביטחון והס"ד במחוז רדום  אל הנציג המקומי בטומשוב למכתב מצורף נוסח של פקודה שהוצאה ע"י ראש משטרת הביטחון והס"ד של הגנרלגוברנמן  האומרת שיש להקטין את אוכלוסיית בתי-הסוהר במהירות האפשרית והמפרטת את הדרכים שבהן יש לבצע את הדבר (למעשה יש לחסל את העצורים ואת היהודים). רדום  21 ביולי 1944 (115-06  L53  כרך ב'  עמ' 115)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ראש משטרת הביטחון והס"ד אל משרד החוץ בעניין מקום הימצאותם של כמה יהודים מסלובקיה ברלין  28 בנובמבר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1129 (TK528  K348510  מס' 06-371  כרך ב'  עמ' 764).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ראוטר אל הרסטר  הבד"ס בהאג  בעניין גירוש יהודים שנטבלו לנצרות הוגש במהלך המשפט וצוין במס' נ/46 (OI-24  מס' 06-615  כרך א'  עמ' 1253). תאריך משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קרישק ממחלקה IVB4b אל פון טאדן במכתב בקשה של הקונסוליה בג'נבה בענין היינץ לוין שגורש למזרח. ברלין  6 בספטמבר 1944 (751-06  TK561  K373167-8  כרך ב' עמ' 638)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קצין ס"ס  מפקד איינזצקומנדו D במכתב יש דיווח אל "קבוצה צבאית דרום" על אקציה והמתת 500 יהודים ביריות שביצעה יחידתו בצ'רנובי'ץ ב- 6 – 8 ביולי 1941. צ'רנובי'ץ 9 ביולי 1941 (496-06  NOKW587  כרך ב'  עמ' 710)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קלינגנפוס אל הרז"א במכתב קלינגנפוס מצטט את תוכן המברק שנתקבל מן הצירות הגרמנית בזגרב בדבר גירוש יהודי קרואטיה. 16 באוקטובר 1942 (87-06  TK326  K212304 כרך ב'  עמ' 689)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קלינגנפוס אל גינתר המכתב הוא בדבר מברק שנשלח על ידי שגרירות גרמניה בבוקרשט אל אייכמן בענין אזרחים גרמנים מנישואי תערובת העומדים להיות מגורשים מרומניה. ברלין  23 בדצמבר 1942 (994-06  TK327  K212679  כרך ב'  עמ' 657)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קלינגנפוס אל אייכמן בדבר שיחתם הטלפונית ב- 24 באוקטובר 1942 בענין מקרה מאירהוף (ראו ת/755) ברלין  6 בנובמבר 1942 (923-06  TK321 K206691-2  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קלינגנפוס אל אייכמן המכתב בענין שאלות שהועלו בפרלמנט ההונגרי בענין היהודים ועל תשובות ראש-הממשלה. ברלין  7 בדצמבר 1942 (972-06  TK328  K213304  כרך ב'  עמ' 771)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קלטנברונר אל קרל בלשקה המכתב הוא בדבר ארבעה משלוחים של יהודים מהונגריה – 12 000 יהודים – שנשלחו לוינה לצורכי עבודה. מי שלא כשירים לעבודה – כ- 30% – יועבר ל"זונדראקציון". ברלין  30 ביוני 1944 (114-06  PS3803  כרך ב'  עמ' 906)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קילינגר אל משרד החוץ במכתב קילינגר מתלונן על הטיפול הגרוע בביקורו של לקה בברלין ועל הנחת המשרד שהמשא-ומתן עם רומניה על יהודיה יכול להישאר בידי הגסטאפו בלבד. קילינגר שלח Note Verbale למשרד החוץ הרומני ב- 27 באוגוסט 1942 (מצורף העתק) ובו דרש אישור על עמדת רומניה בענין גירוש היהודים. בוקרשט  28 באוגוסט 1942 (178-06  CJM538  NG2195  כרך ב'  עמ' 717)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קילינגר אל משרד החוץ בצרוף לדוח של ריכטר על מצב הגירושים של יהודי רומניה ותכנונם. בוקרשט  26 בנובמבר 1942 (06-572  כרך ב'  עמ' 718)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של קאשה בליווי דו"ח של נספח המשטרה בזגרב ובו פירוט הפעולות נגד היהודים בקרואטיה במכתב מציע חיסול היהודים הנותרים. 22 באפריל 1944 (656-06  NG2349  כרך ב'  עמ' 693)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של צפף למחלקה IVB4 ובו דיווח על התקדמות הגירושים מהולנד ברלין  27 באפריל 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/543 (OI-1  מס' 06-589  כרך א'  עמ' 509).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פישר (משלישי הימלר) אל ברנט במכתב מצרף פישר את מכתבו אל גינתר בענין העיקור (ראו ת/1379). ברלין  4 ביולי 1942 (555-06  JM02081  NO051  כרך ב'  עמ' 1115)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פישר  ממשרדו של הימלר  אל גינתר  בצירוף סדרת צילומי צללואיד הצילומים מדגימים את תהליך העיקור של מדאוס  4 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1379 (NO050  מס' 06-409  כרך ב'  עמ' 1115).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל שגרירות גרמניה בבוקרשט המכתב הוא בדבר יהודי ד"ר ה"א וולף שמו (ראו ת/1067)  שצריך לחזור לגרמניה. ברלין  30 בספטמבר 1943 (634-06  TK417  K362366  כרך ב'  עמ' 728)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל נציג הרייך בנורווגיה בעניין טיפול ביהודים ממשפחות מעורבות ברלין  15 באפריל 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/604 (TK326  K212524/5  מס' 06-198  כרך א'  עמ' 528). מכתב בשפה גרמנית
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל משרדו של אייכמן בברלין המכתב בנוגע לתשובה למכתב של אייכמן מ-11 בפברואר (ראו ת/1197). ברלין  30 במאי 1944 (567-06  TK530  K350380  כרך ב'  עמ' 898)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל גינתר המכתב הוא בדבר הצעה של יהודים בעלי אזרחות זרה לשלם 100ת000 דולר "לראש" בעבור העברתם ממחנה ריכוז למחנה מעצר לבעלי אזרחות זרה. ברלין  7 ביולי 1943 (1110-06  TK321  K206874  כרך ב'  עמ' 1153)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן על מחאת השגריר הגרמני בבוקרשט מכתב של פון טאדן אל אייכמן בו הוא מודיע לאייכמן שהשגריר הגרמני בבוקרשט מחה לפני ממשלת רומניה על שימוש באניות רומניות להובלת יהודים לארץ ישראל. ברלין  3/3/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1255 (K212716  TK327  06-218  "הודעה" עמ' 1149 ו- 1151  כרך ב'  עמ' 948)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן ובו הוא מודיע לו על התנגדות האפיפיור לגירוש יהודים מרומא ברלין  23 באוקטובר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/620 (TK326  K212152/3  מס' 06-954  כרך א'  עמ' 531).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן בצירוף העתק מכתב של שגרירות גרמניה באיסטנבול מ- 13 באפריל 194 במכתב יש דיווח על רשימות שפורסמו ב- "Egyptian Gazette" במארס 1944 על מעשי הזוועה בפולין. ברלין  2 במאי 1944 (1540-06  TK527  K347620  כרך ב'  עמ' 961)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן ביחס לטלקס מן השגרירות בבוקרשט (ראו ת/1050) כמו כן מודיע פון טאדן על טלגרמה של השגריר הגרמני בסופיה מ- 10 באפריל 1943 אל משרד החוץ שבה הוא מודיע שהוויזות הבולגריות שניתנו ל- 74 הילדים היהודים מרומניה בוטלו. ברלין  12 באפריל 1943 (06-981  כרך ב'  עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן בהונגריה המכתב בנוגע לנישואי התערובת המרובים בקרואטיה שיש בהם מכשול לגירושם. 27 באפריל 1944 (1049-06' TK326  K212369  כרך ב'  עמ' 693)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן בדבר התנאים השוררים בברגן-בלזן (ראו ת/789) ברלין  12 באוגוסט 1943 (1418-06  TK508  K331837-8  כרך ב'  עמ' 639)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן בדבר דרישת הצבא לתשלום בעבור הטרנספורטים של יהודים מיוון 11באוקטובר 1944 (346-06  TK525  K345712  כרך ב'  עמ' 708)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן (או אל סגנו) במכתב מעביר פון טאדן בקשה מטעם שגרירות הונגריה בברלין להחזרה מידית להונגריה מוולדזה (ראו ת/151) של המהנדס היהודי סטפן קמני  שנוכחותו בהונגריה חיונית להמשך ייצור מכשירי קשר בשביל ההגנה האווירית של הונגריה. ברלין  25 באוקטובר 1944 (1018-06  TK530  K350710  כרך ב'  עמ' 929)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן  בענין ההצעה הבריטית להגירת 5 000 ילדים לא"י מכתב של פון טאדן אל אייכמן בצירוף ההוראות אל המשלחת הגרמנית בבוקרשט  שיש להודיע למרשל אנטונסקו מה התשובה שניתנה להצעה הבריטית בעניין הגירתמ 5 000 ילדים לארץ ישראל. ברלין  17/2/1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1257 (K212845  TK327  06-219  "הודעה" עמ' 1139 ו-1142  כרך ב' עמ' 949)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן במכתב פון טאדן מודיע לו על הסידורים בסופיה ומבקש שיתוף-פעולה מצידו כדי להבטיח שהגירושים מבולגריה יחלו בסוף מארס כמתוכנן. 18 בפברואר 1943 (1031-06  TK321  K207577  כרך ב'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן במכתב מודיע פון טאדן שהנשיא טיטו הראה מכתב לשגריר גרמניה בברטיסלבה  שנשלח מבישוף באופסלה  ובו בקשה לאפשר ליהודי סלובקיה לצאת אל טריטוריה ניטרלית. ברלין  6 בינואר 1945 (898-06  TK327  K213008  כרך ב'  עמ' 764)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן במכתב מודיע פון טאדן שפנה לנציגים של כמה מדינות שתינתן להם רשות להחזיר לארצותיהם את נתיניהם היהודים מסלוניקי עד 15 ביוני 1943. הוא מבקש שלא יינקטו לפי שעה כל צעדים נגד היהודים האלה. 4 במאי 1943 (1005-06  TK326  211404  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן במכתב יש תלונה על שההוראה בדבר הוצאת היתרי יציאה ליהודים בעלי אזרחות זרה  שבהתאם לאישור משרד החוץ (ראו ת/772) נשלחה רק למשרדים בודדים של המשטרה ואילו אחרים קיבלו נוסח אחר בניגוד להוראות משרד החוץ. ברלין  17 באפריל 1943 (729-06  K372210  Ser:1513 NG2652  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן במכתב הוא מבקש דו"ח מלא על האמצעים שננקטו להוציא אל הפועל את דרישתו של משרד החוץ לשחרר 3 000 יהודים בעלי אזרחויות שונות מגזרת הגירוש – יהודים המתאימים לחליפין (ראו ת/769). ברלין 17 באפריל 1943 (103-06  Ser: 1513-372207 NG2652-D  כרך ב'  עמ' 637)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן למכתב מצורף נוסח של הודעה המשודרת מ- 17 ביוני 1944 של הממשלה הגולה של צ'כוסלובקיה בלונדון ובה נכללה ידיעה על רצח 3 000 יהודים במחנה הריכוז בירקנאו. ברלין  27 ביוני 1944 (1063-06  TK528  K348409-10  כרך ב'  עמ' 1109)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן המכתב הוא בדבר תנאי הסכם ההסגרה עם הונגריה שאינם מאפשרים את הסגרתו של קרל קלינגר מהונגריה (ראו ת/826) ברלין  3 בספטמבר 1942 (928-06  TK321  K207304  כרך ב'  עמ' 645)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון האן ממשרד החוץ אל הרזה"א המכתב בנוגע לחזרת יהודים בעלי נתינות זרה המתגוררים עדיין בשטח הרייך. ברלין  17 בפברואר 1943 (932-06  TK322  K208308  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון האן ממשרד החוץ אל אייכמן במכתב תלונה של צירות הונגריה על מעצר יהודים אזרחי הונגריה. ברלין  25 במארס 1943 (06-931  כרך ב'  עמ' 635)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון האן אל אייכמן בדבר דרישת שגרירות ספרד להעביר את נתיניה מצרפת לספרד 22 בדצמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' נ/28 (TK529   K349537-8  מס' 06-298  כרך ג'  עמ' 1222).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון האן אל אייכמן המכתב בעניין שיחת טלפון של יום קודם  בה הודיע אייכמן שאין באפשרותו לספק רשימות של יהודים "זרים" (ראה ת/766). ברלין  25 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/767. (TK322   K208309-10  מס' 06-174  כרך ב'  עמ' 636).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פול אל כל המשרדים הראשיים של הס"ס במכתב יש הנחיות בדבר הרשויות שאליהן יש להעביר רכוש יהודי דניידי ודלא-ניידי; את החפצים האישיים של "האנשים שנפטרו"  שנאגרו במחנות הריכוז יש להעביר לרזה"א. ברלין  4 ביולי 1944 (1175-06  JM02089  NO3163  כרך ב'  עמ' 1155)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פוהל אל הימלר בצירוף מפה של אירופה הכבושה ע"י הגרמנים במפה מצוינים כל מחנות הריכוז ומחנות העבודה (20 מחנות ריכוז ו- 165 מחנות עבודה). ברלין  5 באפריל 1944 (558-06  JM02081  NO-020  כרך ב'  עמ' 960)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פאוש ממשרד החוץ אל אייכמן המכתב בנושא המשא ומתן בין הבולגרים והבריטים על היתרי הגירה לארץ-ישראל. 7 באפריל 1943 (1038-06  TK325  K210551-2  כרך ב'  עמ' 697)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של נציגו של אייכמן בפריס בענין נישואי תערובת המכתב בעניין נישואי תערובת. 1943/8/29 (CII39  06-61 "הודעה" עמ' 688)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של נספח משטרתי בזגרב אל אייכמן במכתב נאמר שההוראות של מחלקה IVB4 בדבר גירוש 400 יהודים מקרואטיה הועברו לביצוע אל מפקד משטרת הביטחון והס"ד בקרואטיה. 19 ביולי 1943 (1083-06  YII29  כרך א'  עמ' 692)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרדו של קלטנברונר אל אגף המנגנון של הס"ס במכתב יש תמיכה להמלצתו של אייכמן לקידומו בדרגה של ס"ס האופטשטורמפירר קוראוס. וינה  24 בפברואר 1941 (כרך ג'  עמ' 1508)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרד המשפטים של הרייך אל למרס המכתב הוא בדבר תקנות המוציאות יהודים ופולנים מגדר התקנות של המשפט הפלילי בשטחי הכיבוש המזרחיים. ברלין  17 באפריל 1941 (06-1602; Case XI   NG144  כרך ב' עמ' 625)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרד החוץ לצירות הגרמנית בברטיסלבה על ביקורו של אייכמן במכתב הודעה על ביקורו הצפוי של אייכמן לשם דיון בשאלות  שהתעוררו כתוצאה מגירוש יהודי סלובקיה. ברלין  21 במאי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1090 (TK607  K403562  מס' 06-786  כרך ב'  עמ' 745).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרד החוץ השוודי למ"ל פוליאקוב Cente de Documentation Juive Contemporaine בפריס משרד החוץ מאשר את הדו"ח של קורט גרשטיין. שטוקהולם  10 בנובמבר 1949 (1391-06  IIIC  כרך ב'  עמ' 1024)<div></div>הריגה באמצעות גזים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרד החוץ אל שגרירות גרמניה בברטיסלבה במכתב הוא מודיע על הביקור הצפוי של זור בסלובקיה  שיטפל בהיבטים המשפטיים של החרמת רכושם של יהודי סלובקיה שגורשו למזרח. ברלין  21 באפריל 1942 (1272-06  TK607  K403540-1  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרד החוץ אל אייכמן במכתב מודיעים לו על תלונה שנתקבלו משגרירויות זרות על קשיים שנתקלו בהם אזרחיהם (שהסכימו להגירתם) בקבלת היתרי יציאה. ברלין  13 במארס 1943 (909-06  TK322  K208307  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרד החוץ אל אייכמן המכתב הוא בדבר אזרחים אירניים-מוסלמים (מכת הג'וגו'טים) באזורי כיבוש גרמניים שנחשדו כיהודים בשל מנהגים יהודיים אחרים שהם נוהגים. ברלין  29 באפריל 1943 (322-06  TK525  K346251  כרך ב'  עמ' 637)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של משרד החוץ אל אייכמן המכתב הוא בדבר תאריך היציאה מגרמניה של יהודים בעלי אזרחויות חוץ שונות (ראו ת/779). ברלין  10 ביולי 1943 (906-06  372190-1  Ser: 1513  כרך ב'  עמ' 637)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מרטן אל הקהילה היהודית בסלוניקי מרטן מודיע שבגלל בריחתו של הרופא היהודי קואנקה יילקחו 25 יהודים כבני ערובה ויוצאו להורג בירייה אם אנשי הקהילה יפרו צו כלשהו. 21 במארס 1943 (429-06  GII  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מפקד סניף משטרת הביטחון באמסטרדם אל הלשכה המרכזית להגירת יהודים באמסטרדם המכתב בעניין גירושי קרוביו של היהודי קוטנר. אמסטרדם  14 באוקטובר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/533 (Rijksinstitut voor Oorologsdocumentatie  מס' 06-339  כרך א'  עמ' 505).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מפקד משטרת הביטחון ושירותי הביטחון  פראג  אל השלטונות הגרמניים בפראג המכתב הוא בדבר דירות של יהודים שקיבלו פקידים תושבים גרמנים בעיר. פראג  20 במאי 1942 (06-889  כרך ב'  עמ' 648)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מנהל מדור המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברומניה אל ריכטר במכתב מצורף לוח של האוכלוסיה היהודית של רומניה ב- 6 באפריל 1941 – פרט לבסרביה ולבוקובינה – וכן של המחוזות האלה באוגוסט 1941. ברומניה  להוציא טרנסניסטריה  היו 290 000 יהודים ש- 90% מהם ויותר חיים בערים. בוקרשט  18 ביוני 1942 (06-469  כרך ב'  עמ' 715)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מילר אל לותר (על נייר של מחלקה IVB4) במכתבו אומר מילר שאין הוא יכול לוותר על ויסליצני והוא מינה את דנקר לתפקיד יועץ לעניני יהודים בסופיה. 10 בדצמבר 1942 (1026-06  TK321  TK321  K207555-6  כרך ב'  עמ' 694)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מילר אל לותר (הנושא: "פתרון שאלת היהודים") במכתב מודיע מילר ללותר  שתוכנן להתחיל בגירוש היהודים מרומניה למזרח ברכבות מיוחדות ב-10 בספטמבר 1942. ברלין  26 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1021 (TK327  K212604  מס' 06-181  כרך ב'  עמ' 715).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מחלקה IVB4 בהולנד אל גינתר ענין דרכונים דרום אמריקניים עבור יהודים המכתב בעניין דרכונים דרום אמריקאיים בשביל יהודים  שנשלחו משוויץ ונתפסו על ידי שירותי הריגול הנגדי בהולנד. 8 באפריל  1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/574 (OI-20  מס' 06-611  כרך א'  עמ' 515).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מחלקה IVB4 אל מפקד המשטרה הפלילית בקרואטיה במכתב יש דרישה לגרש 400 יהודים מקרואטיה שהסוכנות היהודית מבקשת להעלותם לארץ-ישראל. 19 ביולי 1943 (1082-06  YII-27-28  כרך ב'  עמ' 692)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מורמלשטיין אל הגסטאפו בווינה במכתב יש אישור על קבלת הפקודה של מושל וינה מטעם הרייך בדבר הגבלות בנסיעת יהודים בתחבורה ציבורית. וינה  4 באפריל 1942 (06-1155  06:691-692  כרך ב'  עמ' 644)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של מאורר אל מזכיר המדינה  פראג בנוגע לביקורת הצלב האדום בטרזיינשטט במכתב הוא מודיע  שב-28 ביוני 1943 קבוצה של נציגי הצלב האדום בגרמניה יערכו ביקורת בגטו טרזיינשטט. ברלין  23 ביוני 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/861 (CS I-9  מס' 06-1194  כרך א'  עמ' 658).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של לותר בתשובה למכתבו של קילינגר מ- 11 בנובמבר 1942 (ת/1039) המכתב בדבר גירוש יהודי רומניה. ממליץ על ביקור אייכמן בבוקרשט כדי לסייע ללקה. ברלין 14 בפברואר 1942 (987-06  TK327  K212674  כרך ב'  עמ' 725)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של לותר אל בקרלה  ציר גרמניה בסופיה במכתב לותר מורה לו להתחיל במשא-ומתן עם ממשלת בולגריה בדבר גירוש היהודים למזרח. 15 באוקטובר 1942 (1023-06  TK321  K207522-3  כרך ב'  עמ' 694)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של לותר אל אייכמן במכתב מודיע לו שרומניה  קרואטיה וסלובקיה הסכימו לגירוש אזרחיהם היהודים הנמצאים בשטח שיפוט הרייך יחד עם יהודי גרמניה. 10 בינואר 1942 (199-06  TK324  K210172  כרך ב'  עמ' 634)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של לורקר אל אייכמן במכתב לורקר מודיע לו שהסלובנים יהיו נתונים לפיקוח מכס קפדני בנקודות המעבר לשטחי יוגוסלביה. 23 ביוני 1941 (1093-06  YI  כרך ב'  עמ' 689)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של לודין אל משרד החוץ (עם העתק אל אייכמן) המכתב מצורף לטקסט של "איגרת רועים" (נגד גירושי יהודים) שפורסמה ע"י הבישופים של סלובקיה כדי שתיקרא לפני הקהל בכנסיות. ברטיסלבה  15 במאי 1943 (1016-06  TK327  K213049  K213041-4  כרך ב'  עמ' 751)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של חג' אמין אל-חוסייני ורשיד עלי אל כיילאני אל ריבנטרופ המכתב מתייחס לשיחות עם שר החוץ של הרייך שבהן הם הצהירו על נכונותם של הערבים להשתתף במאבק נגד האויב המשותף. הם מבקשים ממשלת גרמניה לתמוך במאבקם של הערבים לשחרור מן השלטון הבריטי ולסילוק "הבית הלאומי היהודי" בארץ-ישראל. רומא  28 באפריל 1942 (Ser: 4729  E260993  06-1302  כרך ב'  עמ' 952)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של חג' אמין אל-חוסייני אל שר החוץ הרומני במכתב אל-חוסייני מזהיר אותו שמתן רשות ליהודים לצאת לארץ-ישראל אמור לסכן את ביטחונה של רומניה ומציע שמוטב לשלחם לפולין. רומא  28 ביוני 1943 (06-1312  כרך ב'  עמ' 952)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של חג' אמין אל-חוסייני אל שר החוץ הבולגרי במכתב יש בקשה להבטיח לו שיהודים לא יורשו להגר מבולגריה לארץ-ישראל. ברלין  6 במאי 1943 (06-1309  כרך ב'  עמ' 951)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של חג' אמין אל-חוסייני אל ריבנטרופ המכתב הוא בדבר מאמצים הנעשים ע"י ממשלות בריטניה וארצות-הברית לשכנע ארצות הבלקן לאפשר לילדים יהודים לצאת לארץ-ישראל. ברלין  13 במאי 1943 (1310-06  43689-10  Ser:1952  כרך ב'  עמ' 950)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של חג' אמין אל-חוסייני אל ריבנטרופ במכתב קובל אל-חוסייני שאלפי יהודים מבולגריה  רומניה והונגריה נמצאים בדרך לארץ-ישראל או שכבר הגיעו לשם – ודבר זה מן הסתם לא היה אפשר אלא בשיתוף-פעולה עם מדינות הציר. רומא  10 ביוני 1943 (Ser:1952  436819-21  06-1211  כרך ב'  עמ' 951)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של זור אל ריכטר במכתז זור מודיע לו על דו"חות שהגיעו לברלין על ארגון יהודי (ציוני) בטימישוארה שכנראה מסדיר הגירה בלתי-לגלית ליהודים. ברלין  26 ביוני 1942 (574-06  AA  כרך ב'  עמ' 715)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של זור אל רדמכר: הזמנה אל הועידה השנייה על הפתרון הסופי של שאלת היהודים ברלין  18 באוקטובר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/189 (TK325  K210341  מס' 06-1206  כרך א'  עמ' 277).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של זור אל רדמכר על גיוס יהודים לעבודת כחפייה ביוון 18 באוגוסט 1942 (998-06  TK326  K211572-3  כרך ב'  עמ' 699)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של זור אל רדמכר ובו הוא מתאר את המצב המחריד של היהודים החיים בטריטוריה היוונית 11 ביולי 1942 (997-06  TK326  K211586-8  כרך ב'  עמ' 699)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של זור אל קלינגנפוס המכתב בדבר גירוש יהודים בעלי אזרחות הונגרית המתגוררים ברייך והחרמת רכושם. ברלין  18 באוגוסט 1942 (929-06  TK328  K213402  כרך ב'  עמ' 632)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של וצל אל נציב הרייך לשטחים הכבושים במזרח במכתב הוא מודיע לו  שאספקת מתקן ההמתה בגז הוסדר עם בראק. ברלין  5 ביולי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/308 (NO997  NO996  NO365  מס' 06-42  כרך א'  עמ' 442).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ויקטור בראק אל הימלר ובו הצעה לעיקור יהודים שיושארו בחיים לצורך עבודה ברלין  28 ביוני 1942 (11-06  JM02081  NO205  כרך ב'  עמ' 1114)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ויקטור בראק אל הימלר במכתב מצרף בראק דו"ח על ניסויים שנעשו כדי לקבוע את יעילות העיקור באמצעות קרני רנטגן. ברלין  28 במארס 1941 (556-06  JM02081  NO203  כרך ב'  עמ' 1114)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של וינקלמן אל הימלר ובו הוא מדווח על המצב בהונגריה 7 ביולי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' נ/80 (JM02025  NG2669  מס' 06-992  כרך ג'  עמ' 1299).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ויזנמאיר אל משרד החוץ בענינה של גרציה קרני  בתו של נוצרי  מדען נודע שאימה יהודיה במכתב מודיע ויזנמאיר שקרני נעצרה על-ידי הגסטאפו בשל תעמולה אנטי-גרמנית ונשלחה עם יהודים לאושוויץ. בודפשט  9 באוקטובר 1944 (559-06  TK530  K350638-9  כרך ב'  עמ' 914)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של וגנר אל אייכמן המכתב הוא בדבר פנייה של ממשלת צרפת להרשות לעשר משפחות בעלות נתינות צרפתית לשוב לצרפת מיוון. 21 במאי 1943 (1006-06  TK525  K345343  K345341  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הרשל גרינשפן (כרך א'  עמ1 179)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הרסטר אל נציב הרייך בארצות השפלה הכבושות בעניין יהודים עקורים בנישואי תערובת דן האג  28 באוגוסט .1943 הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/556 (TK526  K346971/2  מס' 06-463  כרך א'  עמ' 512).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הקונסול הכללי הגרמני בסלוניקי אל משרד החוץ  המכוון אל אייכמן במכתב יש דיווח על הצעדים שנקט ויסליצני בטיפול ביהודים. 26 בפברואר 1943 (1003-06  TK525  K345673-6  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הקונסול הכללי הגרמני בסלוניקי אל משרד החוץ במכתב דיווח על התחלת גירוש היהודים לגנרלגוברנמן. 15 במארס 1943 (1004-06  TK326  K211500  כרך ב'  עמ' 700)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הצירות הגרמנית בבלגרד אל משרד החוץ המכתב הוא בדבר הצו שהוצא באזור בנט האוסר על היהודים סחר סיטונאי של מזון  בלגרד  26 באוקטובר 1940. מצורף פתק של רדמכר המעיד על העברת העתק המכתב לכתובות שונות. ברלין 22 בנובמבר 1940 (1042-06  TK526  K346500  כרך ב'  עמ' 672)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הצירות הגרמנית אפגניסטן <div></div><div></div><div></div>הצירות באפגניסטן למשרד החוץ: מודיעה ששני יהודים מווינה פנו לאפגניסטן לבקש שם עבודה.<div></div>המכתב בדבר פניות שהוגשו על ידי צייר יהודי ומוסיקאי יהודי מווינה המבקשים להתקבל לעבודה. קבול  6 בפברואר 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/807 (TK544  K359250  מס' 06-548  כרך ב'  עמ' 641).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של המשרד הראשי למנהל ומשק לקצינים בכירים בלובלין ובאושוויץ במכתב יש הוראות מפורטות על החרמת רכושם של היהודים ש"יושבו מחדש". ברלין  26 בספטמבר 1942 (187-06  NO724  כרך ב'  עמ' 1131)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של המשרד הראשי לגזע ולהתיישבות מחדש  פראג  אל קרומיי במכתב רשימה של 12 ילדים צ'כים "שאינם מתאימים לרגרמניזציה". פראג  6 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1097 (06-937  כרך ב'  עמ' 747).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של המשרד הארצישראלי בג'נבה אל הגב' ורשנר ובו הודעה שהוענקה לה  סרטיפיקט 20 באוקטובר 1943 (כרך ב'  עמ' 616)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של המשרד הארצישראלי בג'נבה אל הגב' ורשנר במחנה רבנסבריק 25 בספטמבר 1944 (כרך ב'  עמ' 619)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של המשטרה הגרמנית אל הד"ר פרנץ מאיר בעניין דרכונו לצורך הגירה (כרך א'  עמ' 228) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של המפקד הצבאי בסרביה במכתב יש הזמנה לפקיד הגרמני הממונה על עניני כלכלה  נציג משרד החוץ  ראש יחידת המבצעים ואחרים לפגישה על עניני יהודים שתהיה ב- 14 במאי 1941 בבלגרד. 11 במאי 1941 (1339-06  TK589  K390691  כרך ב'  עמ' 672)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הלשכה הראשית להגירת יהודים בפראג לאייכמן ובו סקר סטטיסטי של יהודי בוהמיה ומורביה פראג  28 באפריל 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/836 (CS I-21  מס' 06-1195  כרך ב'  עמ' 646).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הלם אל המנהל הראשי בקואטיה המכתב הוא בדבר שיתוף-פעולה בין המשטרה הקרואטית והגרמנים בגירוש היהודים מקרואטיה. העתק נשלח אל אייכמן. 27 בינואר 1943 (1081-06  YII2  כרך ב'  עמ' 690)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הימלר אל קלטנברונר המכתב הוא בדבר קבוצה של 85 איש שששירתו קודם לכן בזונדרקומנדו "בוטמן" והמועברים לדיוויזיה ס"ס "פרינץ אויגן". מטה השדה. 29 במארס 1943 (06-1550  כרך ב'  עמ' 1004)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הימלר אל קלטנברונר במכתב הימלר מורה לו להכין מסע תעמולה בנושאים הכלולים במספר על עליליות דם  כדי להקל את הוצאתם (Herausnahme) של יהודי רומניה  הונגריה ובולגריה  וכדי לעורר אנטישמיות באנגליה  באמריקה ואף ברוסיה.דואר שדה  19 בצאח 1943 (1367-06  NG2527  כרך ב'  עמ' 948)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הימלר אל פול בעניין שיטות העיקור של הד"ר מדאוס במכתב בקשת רשות לערוך נסיונות עיקור בפושעים. 10 במארס 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' נ/16 (NO036 מס' 06-408 כרך ג'  עמ' 1203).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הימלר אל הד"ר קרסטן בדבר משלוח רכבות מבלגן-בלזן לשוויץ 21 במארס 1945 (כרך ב'  עמ' 958)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של היידריך אל שר האוצר במכתב הזמנה  שנציג של השר יבוא לישיבה שבה תידון העברתם של 260 000 סלובנים לסרביה. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/898 (NG4897  מס' 06-423  כרך ב'  עמ' 688). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של היידריך אל ריבנטרופ בעניין הגירת יהודים ברלין 24 ביוני 1940. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/173 (372047  Ser. 1512  מס' 06-464  כרך א'  עמ' 274).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הונשה של רדמכר על פנייה של השגרירות של סלובקיה המכתב הוא בדבר פרוות ובגדי צמר שהוחרמו אצל יהודים סלובקים הנמצאים בגרמניה. 1 במאי 1942 (1068-06  TK527  K348170-1  כרך ב'  עמ' 745)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הונשה אל משרד החוץ במכתב בקשה לאשר כי היהודי אדוארד לוונטל  שעזב את גרמניה ויצא לאיטליה ב- 1902 ושיש לו רכוש בגרמניה  אכן קיבל אזרחות איטלקית (בקשר להחרמת רכושו) ברלין  26 בינואר 1943 (968-06  TK322  K208146  כרך ב'  עמ' 634)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הונשה (אל משרד החוץ) המכתב הוא בדבר חוב של פירמה גרמנית לסוכנה לשעבר באיסטנבול שהוא יהודי מגרמניה שהיגר לתורכיה. 5 ביולי 1943 (1060-06  TK342  K223610  כרך ב'  עמ' 637)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הגסטאפו בנירנברג-פירט אל לשכת השדה שלו בוויצבורג המכתב בדבר החרמת רכושם של היהודים שגורשו לטרזיינשטט (בצרוף טופס לדוגמה). נירנברג  26 באוגוסט 1942 (1292-06  WD7-21-22  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של הגסטאפו אל הד"ר פרנץ מאיר ובו אוסרים עליו לשמש בתפקיד של מנהיגות בקהילה 3 בפברואר 1939 (כרך א'  עמ' 228).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של האגן אל אייכמן בדבר הכנת תזכיר על שאלת היהודים בצירוף רשימות בכתב ידו אייכמן 5 במארס 1938 (RG242/25-28  מס' 06-1508  כרך א'  עמ' 237).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של דנקר אל יחידת הנספחים של מחלקה IVB4 במכתב דיווח על השלבים הראשונים בביצוע הגירוש של 20 000 יהודים מבולגריה. 16 בפברואר 1943 (1030-06  TK321  K207579-80  כרך ב'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של דנקר אל אייכמן בענין 4 000 ילדים מכתב של דנקר אל אייכמן: מבקש הוראות בעניין 4 000 הילדים של יהודים חסרי נתינות שעומדים להיות מגורשים מפריס. 10/7/1942. הוגש במהלך המשפט וצויין במס' ת/438 (CJM534  06-64 "הודעה" עמ' 698  כרך א'  עמ' 464)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של דנקר המכתב מסב את תשומת ליבו של המפקד הצבאי בצרפת להוראותיו של אייכמן בדבר מניעת בואם של יהודים גרמנים לשטח צרפת הכבושה. ברלין  9 בפברואר 1942 (736-06  CII2b  כרך ב'  עמ' 628)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ד"ר ברוייטיגם מן המיניסטריון של הרייך לשטחים הכבושים אל משרד החוץ המכתב מתייחס לשיחות שניהל נציגו עם רדמכר ואייכמן  בצרוף העתק של הסכם טיגינה (ראו ת/1002) ברלין  31 במארס 1942 (06-43  כרך ב'  עמ' 713)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גרינג אל משרד הפנים של הרייך המכתב בעניין הקמת משרד מרכזי גרמני להגירת יהודים בראשות היידריך. ברלין  24 בינואר 1939. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/125 (NG2586A  K210481-2  מס' 06-460  כרך א'  עמ' 242).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר שנשלח ע"י וגנר אל הצירות הגרמנית בזגרב בענין מידע על גירוש יהודים לאושוויץ וגנר שולח מכתב של גינתר אל הצירות הגרמנית בזגרב ובו בקשה למידע על הגירוש לאושוויץ של יהודים שעדיין נמצאים בקרואטיה ועל המשא ומתן עם האיטלקים על יהודים החיים באזור החוץ על יד איטליה. 10 באפריל 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/910 (TK326  K212359  NG2347  מס' 06-659 כרך ב'  עמ' 691).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר ממחלקה IVB4 למשרד החוץ המכתב בעניין מתן הוראות למפקד הבכיר של משטרת הביטחון והס"ד באוסלו להאריך את המועד שנקבע לשובם של יהודים ממדינות בעלות ברית או ממדינות ניטרליות לארצותיהם. ברלין  7 באפריל 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/603 (TK527   K347433  מס' 06-302  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר ממחלקה IVB4 אל פון טאדן ובו התנגדות להגירת קרוביה של היהודיה לוינשטיין במכתב התנגדות להגירת קרוביה של היהודיה לוינשטיין. ברלין  6 באפריל 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/573 (TK526   K347177  מס' 06-304  כרך א'  עמ' 515).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר ממחלקה IVB4  אל פון טאדן המכתב הוא על הדרישות של הקונסוליה הכללית השוודית באוסלו בעניין הגירתם של יהודים מסוימים מנורווגיה. ברלין  23 ביולי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/594 (TK528   K348847-8  מס' 06-306  כרך א'  עמ' 527). תלונה של גינתר על ממשלת שבדייה שהעניקה נתינות שבדית ליהודים מסויימים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר לרדמכר בדבר רשימות של יהודים בעלי אזרחות זרה שגרים בגרמניה ובאזור הסודטים ברלין  31 במארס 1943 (933-06  TK322  K208313-4  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר לפון טאדן ובו תשובה בענינה של גרציה קרני – שהועברה לרבנסבריק עד סוף המלחמה (ראו ת/1228). ברלין  4 בנובמבר 1944 (560-06  TK530  K350642  כרך ב'  עמ' 915)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר בעניין שתי נשים יהודיות בעלות נתינות שוויצריות שפנו בבקשת הגירה מפולין 12 ביוני 1944 (TK528   K349264  מס' 06-305  "הודעה"  עמ' 1303).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל רדמכר ובו הוא מודיע לו על מצב הגירושים של יהודי סלובקיה ברלין  15 במאי 1942 (839-06  TK607  K403349  כרך ב'  עמ' 745)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל קלינגנפוס בענין מאירהוף (ראו ת/755) המתייחס לשיחתם בטלפון ב- 16/11/1942 במכתב הוא דוחה את הבקשה. ברלין  21 בנובמבר 1942 (924-06  TK321 K206690  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פןו האן במכתב גינתר מודיע לו שנסתיימו כל ההכנות לגירושים מבולגריה לגנלגוברנמן  ואלה יתחילו ב- 15 במארס. 9 במארס 1943 (1032-06 TK321  K207587  כרך ב'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פן האן ממשרד החוץ המכתב הוא בדבר המשא-ומתן בין ממשלת בולגריה לבריטניה בדבר הגירת מבוגרים וילדים לארץ-ישראל ודורש למנוע כל הגירה. 2 באפריל 1943 (1037-06  TK325  K210553  כרך ב'  עמ' 697)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן בענינה של קמילה מגיאר  יהודיה  חסרת אזרחות  שגורשה למזרח ברלין  13 באפריל 1944 (361-06  TK529  K350187ת כרך ב'  עמ' 872)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן בענינה של אנה מכלק (ראו ת/1103ו- ת/1104) במכתב נאמר שוויסליצני לא הצליח לקבוע בוודאות את מעמד הגזע של מכלק בגלל היעדרו מברטיסלבה. ברלין  13 במאי 1944 (1014-06  TK528  K348439  כרך ב'  עמ' 751)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן בענין שלילת הגירת אברהם פראנק לפינלנד המכתב שולל את הגירתו לפינלנד של היהודי אברהם פראנק. ברלין  29 באפריל 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/576 (TK526   K347250  מס' 06-303  כרך א'  עמ' 515).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן  בתשובה לשאלות של הצירות ההונגרית השאלות הן בעניין יהודים הונגרים הנמצאים בידי הגרמנים. ברלין  10 ביולי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1142 (TK530  K351121-3  מס' 06-523  כרך ב'  עמ' 771).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן המכתב מודיע על סירוב לטפל בדרישת שגרירות איטליה לקבל מידע על מקום הימצאו של יהודי בעל נתינות איטלקית. ברלין  21 בדצמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/625 (K346017  מס' 06-331  כרך א'  עמ' 536).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן במכתב גינתר דורש שמשרד החוץ יפעיל לחץ על ממשלת בולגריה שתסכים לגירוש היהודים המתגוררים ב"בולגריה הישנה".17 במאי 1943 (1036-06  TK321  K207618-20  כרך ב'  עמ' 696)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן המכתב הוא בדבר תלונה על התנהגותם של מלווים גרמנים של משלוחים של יהודים מהונגריה (ראו ת/1123). (היריות נורו כי היהודים "זרקו את כספם מן הרכבת"). ברלין  22 בספטמבר 1944 (641-06  TK530  K351237  כרך ב'  עמ' 763)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן המכתב הוא בדבר אישה יהודייה בעלת נתינות יוונית שנשלחה למחנה העבודה בבירקנאו. מבחינה עקרונית אין אפשרות להרשות לה לצאת לשוויץ. 14 בספטמסר 1943 (1022-06  TK525  K345718  כרך ב'  עמ' 707)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן מכתב בדבר יהודים בעלי נתינות זרה החיים ביוון שעדיין נדרשו לשוב לארצות מוצאם. הם יועברו תחילה לברגן-בלזן. 29 בפברואר1944 (520-06  TK529  K349980-1  כרך ב'  עמ' 708)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן במכתב מודיע גנתר שמקום הימצאו של סטפן קמני (ת/1240) אינו ידוע  ואילו היו יודעים היכן הוא  שובו להונגריה לא היתה אפשרית בשל היותו יהודי. ברלין  3 בנובמבר 1944 (1019-06  TK350  K35071  כרך ב'  עמ' 929)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן המכתב הוא בענינה של קורדליה מריה הופמן-גרציה  יהודיה שהקונסוליה הספרדית בפריס התענינה באמצעות משרד החוץ היכן היא נמצאת. ברלין  19 ביוני 1944 (1591-06  TK514  K337131-2  כרך ב'  עמ' 1109)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן במכתב פנייה של הנונציוס של הוותיקן בענין בני-זוג יהודים (לוקס) שנשלחו לטרזיינשטט. ברלין  15 בנובמבר 1943 (1187-06  TK508  K331959  כרך א'  עמ' 658)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן במכתב גינתר מודיע שארנסטין קינג  יהודיה בעלת נתינות רומנית  נשלחה מאושוויץ למזרח. ברלין  27 באוגוסט 1943 (517-06  TK560  K372449  כרך ב'  עמ' 728)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל פון טאדן במכתב הוא דורש את פיטוריו של היהודי אוגוסט מוס המועסק כגאולוג בבית-הזיקוק "פטרולז" בזגרב  6 באפריל 1944 (166-06  TK328  K214123  כרך ב'  עמ' 693)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל משרד החוץ בענינה של אילונה ברודי  שגרירות הונגריה בברלין התענינה בגורלה ברלין  24 באפריל 1944 (524-06  TK530  K351030-31  כרך ב'  עמ' 764)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל משרד החוץ במכתב מתלונן גינתר על כך שיהודים הונגרים נמצאים בפלוגת עבודה במסילת הרכבת בקרבת הגבול עם הרייך  המסכנת את העובדים הגרמנים. ברלין  5 באפריל 1943 (1341-06  TK328  K213713-4  כרך ב'  עמ' 771)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של גינתר אל משרד החוץ במכתב יש בקשה שוויסליצני  הנמצא בברטיסלבה  יישלח לסלוניקי לתקופה של שישה עד שמונה שבועות כדי לסייע בגירוש היהודים שם. 25 בינואר 1943 (1000-06  TK326  K211546  כרך ב'  עמ' 699)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ברנט אל הפרופ' גלאוברג  ובו הוראה שימשיך בנסיונות עיקור בנשים יהודיות ברבנסבריק המטה של הפירר  10 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1377 (JM02081  NG213  מס' 06-326  כרך ב'  עמ' 1115).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ברגמן ממשרד החוץ אל השגרירות בסופיה במכתב מבקש ברגמן הוראה להתנגד להגירתם של 5 000 ילדים יהודים לארץ ישראל. 13 בפברואר 1943 (831-06  TK321  K207211-2  JM02021  NG1783  כרך ב'  עמ' 696)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של ברגמן אל השגרירות הגרמנית ברומא במכתב יש מידע שהתקבל משירותי הביטחון  שיהודים ביוון יכולים לקבל נתינות איטלקית ולהתחמק בצורה זו מעבודת כפייה. 15 בפברואר 1973 (682-06  TK326  K211984-5  K211541-2  NG4957  כרך ב'  עמ' 707)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של בקרלה אל משרד החוץ במכתב יש דיווח על ישיבה של הפרלמנט הבולגרי שבה אולץ היושב-ראש פשב להתפטר בעקבות מחאה שלו ושל אחרים נגד גירושי היהודים. משרד החוץ מעביר תוכן הדו"ח אל אייכמן. 26 – 27 במארס 1943 (1033-06  TK322  K208506  כרך ב'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של בקרלה אל משרד החוץ במכתב מבקש בקרלה הוראות כיצד לטפל בהצעת ממשלת בריטניה (באמצעות שוויץ) לקלוט 5000 ילדים יהודים בארץ ישראל. 4 בפברואר 1943 (830-06  TK321  K207313-5 NG1792)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של בקרלה אל היחידה לנספחי משטרה בתשובה למכתב של מחלקה IVB4 במכתב מודיע בקרלה בין היתר  שגירוש היהודים מסופיה אל ערי השדה הושלם. 24 ביוני 1943 (420-06  TK524  K344661-2  כרך ב'  עמ' 696)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של בנק שינהל עיניינים של רכוש יהודי מוחרם אל רייאקוביץ במכתב מודיעים לו שרוב הרכוש דלא ניידי נמכר כבר. ברלין  22 במאי 1943. מתייחס לפרוטוקול של שיחה בין נציגי הבנק ומשרד הכלכלה והאוצר ב-28 בינואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/743 (NI 4252  מס' 06-730  כרך ב'  עמ' 632).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן בעניינו של רוג'ר מאס. (2/12/1942) (06-136 "הודעה" עמ' 575)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן בעניין אזרחים הונגרים החשודים שהם יהודים והוא מציע לגרשם. ברלין  2/2/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/764 (06-135  כרך ב'  עמ' 635).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל רדמכר על חקירת גורלם של יהודים נורבגים מכתב הוא על תוצאות החקירה בעניין גורלם של יהודים נורבגים שונים  שנתבעה בעבורם אזרחות שבדית. 2 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/599 (TK528   K348735-6  מס' 06-307  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל רדמכר בעניין ויזות כניסה לאיטליה ליהודים גרמנים ביוגוסלביה ברלין  12/3/1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/679 ( K 339131  TK 517  06-66  כרך א'  עמ' 573)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל רדמכר בדבר מכתבי המלצה של משרד החוץ ליהודים המבקשים להגר למזרח הרחוק ברלין  13 במאי 1941 (126-06  TK518  K340154  כרך ב'  עמ' 641)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל רדמכר במכתב אייכמן מבקש לשמוע מה עמדת משרד החוץ על מעמד היהודים בעלי אזרחות זרה הנמצאים בגרמניה ובאזורים שבפיקוחה – וזאת בקשר לגירושם ולהחרמת רכושם לאור הגירשים הצפויים. ברלין  9 ביולי 1942. (147-06  TK322  K207127-7  כרך ב'  עמ' 632)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל רדמכר במכתב קובל אייכמן שבעוד יהודים מרומניה המבקשים להגר למערב אינם יכולים לקבל עוד אשרות מעבר בגרמניה  עדיין הם מצליחים לצאת דרך הונגריה  קרואטיה ואיטליה (בריחת היהודים האמידים תקשה על "הפתרון הסופי"). ברלין  13 במאי 1942 (1228-06  TK518  K340359  כרך ב'  עמ' 714)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל קלינגנפוס בענין איסור כללי על הגירת יהודים המכתב בעניין האיסור הכללי על הגירת יהודים ותשלום כופר של לפחות 100 000 פרנקים שווייציים לאיש. ברלין  11 בדצמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/535 (TK325   K210973-4  מס' 06-223  כרך א'  עמ' 506).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל צפף הטוען  שהיהודים המבקשים לרכוש נתינות חדשה יגורשו למזרח "ראשונים" אמסטרדם  26 ביוני 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/550 (OI-13  מס' 06-600  כרך א'  עמ' 510).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל צפף  בצירוף העתק של הוראות לגירוש יהודים משטח הרייך לטרזיינשטט ברלין  2 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/541 (OI-28  מס' 06-621  כרך א'  עמ' 508).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן עם הערות על דו"ח לודין במכתב הערות על הדו"ח של לודין על אגרות הרועים של הבישופים הסלובקיים (מוצג מס' ת/1106) ברלין  2 ביוני 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1108 (TK327 K213038-9  מס' 06-143  כרך ב' עמ' 752).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בעקבות שאלה של הקונסוליה הכללית של רומניה על יצחק רייפר מכתב בעקבות שאלה של הקונסוליה הכללית של רומניה על מקום הימצאותו של יהודי רומני. יצחק רייפר. ברלין  30/9/1943. הוגש במהלךהמשפט וצוין במס' ת/ 345 (K342159  06-131  כרך א'  עמ' 447)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בענין עמדת איטליה על הפתרון הסופי במכתב בקשה לזמן פגישה עם לוספינוזו בעניין העמדה של איטליה בנוגע לפיתרון הסופי. ברלין  31 במאי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/482 (TK326  K211722  מס' 06-950  כרך א'  עמ' 483).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בעניין גורלה של היהודיה סימונס ברלין  27 בספטמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/552 (TK526  K346991  מס' 06-332  כרך א'  עמ' 511).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בו הוא מתלונן על היענותו לממשלת רומניה מכתב תלונה של אייכמן על היענות פון טאדן לממשלת רומניה שביקשה לא לגרש את היהודי הרומני ס' רוזנטל מצרפת. ברלין  10/9/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/491 (132-06  K 34222/3 כרך א'  עמ' 484)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בדבר יהודים בעלי נתינות הונגרית בטרזיינשטט במכתבו מודיע שבנתיים לא הועברו יהודים בעלי נתינות הונגרית לברגן-בלזן. (546-06  TK530  K350965-6  כרך ב'  עמ' 651)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בדבר העברתו של היהודי גוטמן מאגרם לאזור הרייך במכתב מודיע אייכמן שבכוונתו להעבירו את גוטמן לטרזיינשטט. 2 ביולי 1943 (1048-06  TK526  K346221  כרך ב'  עמ' 692)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בדבר ההתנהגות כלפי משפחתו של היהודי ההולנדי פריץ הוכהיימר. ברלין  7/1/1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/564 (K 340103  06-130  "הודעה" עמ' 597  כרך א' עמ' 513)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בדבר גורלה של משפחה יהודית מהונגריה  גולדברגר  שמה ברלין 25 בינואר 1944. הוגש במהלך המשפט וצויין במס' ת/1143. (K350972-3  TK530  06-521  כרך ב' עמ' 771)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בדבר אישה יהודייה מצ'כיה  אנה מכלק שמה  שעצורה בטרזינשטט ברלין  12 בנובמבר 1943 (1013-06  TK528  K348415-6  כרך ב'  עמ' 751)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן המכתב הוא בדבר פנייה של פקיד קונסולרי ספרדי בענינו של יהודי בעל נתינות ספרדית (שמת בברגן-בלזן). ברלין  18 בינואר 1945 (688-06  TK549  K364070  כרך ב'  עמ' 639)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן במכתב מתלונן אייכמן על הנספח המסחרי בשגרירות צרפת סארה (ריכטר חושד שהוא יהודי) על שהוא פועל אצל הרשויות הרומניות למען יהודים בעלי נתינות צרפתית. ברלין  2 באוגוסט 1943 1943. כמו כן  מכתב של השגרירות הגרמנית בפריס אל משרד החוץ ובו הודעה שמשרד החוץ – המכחיש שסארה הוא יהודי – ביקש דו"ח על הנושא. פריס  22 בנובמבר 1943 (996-06  TK327  K212802-4  כרך ב'  עמ' 727)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון האן בענין מידע על פעילים יהודים ברומניה מכתב של אייכמן אל פון האן בעניין מידע על פעילים יהודים ברומניה המנהלים משא ומתן עם טורקיה על דבר אשרות מעבר בשביל אלף ילדים ו-100 מלווים האמורים לצאת לארץ ישראל. 3/3/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1048 (K207357  TK321  06-321  "הודעה" עמ' 1138  כרך ב'  עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון האדן בנוגע להענקת דרכונים שבדיים ליהודים נורבגיים במכתב מתלונן פון האדן על נסיון הקונסוליה הכללית של שוודיה באוסלו להעניק דרכונים שוודיים ליהודים נורבגיים מסוימים שנולדו בשוודיה. ברלין  1 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/593 (TK528   K348750-2  K348339-42  מס' 06-330 כרך א'  עמ' 527).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל פון-טאדן בענין יהודים זרים ביוון ואיטליה המכתב בעניין יהודים זרים המתגוררים ביוון ובאיטליה שיש לגרשם  או לחלופין  להחזירם לארצותיהם בלי חקירה נוספת. ברלין  15 בנובמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/621 (Ser. 1513  NG2652-L372140-1  מס' 06-105  כרך א'   עמ' 535).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל נאומן במשרד המפקד הבכיר של משטרת הביטחון והס"ד בהולנד המכתב הוא בעניין הגבלות לגבי הרשות לכתיבת מכתבים בווסטרבורק. ברלין  5 בנובמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/559 (OI-19  מס' 06-606  כרך א'  עמ' 512).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ על אי יכולתו לבקר ברומניה מכתב של אייכמן אל משרד החוץ המודיע שבגלל לחץ בעבודה לא יכול לבקר ברומניה בינואר. ברלין  11/1/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1044 (K212693  TK327  06-224  "הודעה" עמ' 1136  כרך ב'  עמ' 725)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ ובו תלונה על גירוש של יהודים רומנים לאוקראינה במכתב תלונה על גירוש לא מסודר של 10 000 יהודים רומנים לאוקראינה  שבעקבותיהם עומדים לשלוח 60 000 נוספים. ברלין  14 באפריל 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1013 (מס' 06-83  כרך ב'  עמ' 714).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ ובו הוא מביע את התנגדותו למעבר יהודים זרים דרך גרמניה ברלין  30 במארס 1942 (1234-06  TK518  K340355-6  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ בעניינו של ישראל הירשברג יהודי המועסק על ידי שגרירות תאילנד  ברלין  23/3/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/771 (06-134  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ בנוגע לתאריך סופי ליציאת יהודים מגרמניה במכתב הוא מציע לקבוע תאריך סופי (31 ביולי 1943) ליציאתם מגרמניה של יהודים בעלי נתינות זרה. ברלין  5 ביולי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/779 (NG2652E  מס' 06-107  כרך ב'  עמ' 637).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ  בתשובה לשאלה בעניין שני יהודים מהונגריה  אוסקר ואנדארס טרנק ברלין  21 ביוני 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1141 (TK530  K350916  מס' 06-519  כרך ב'  עמ' 771).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ במכתב סרוב לבקשתה של לילי צצ'קיס  נערה יהודיה המתגוררת בגרמניה  להצטרף אל הוריה שגורשו אל האזור הלא כבוש של צרפת בגלל "הפתרון הסופי" הקרוב. ברלין  28 באוקטובר 1941 (1559-06  TK516  K339585  כרך ב'  עמ' 630)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ במכתב סירוב לפנייתה של אשתו היהודייה של גרמני ארי להצטרף אל אמה שגורשה לדרום צרפת (בגלל "הפתרון הסופי" המתקרב)  ברלין 19 בנובמבר 1941 (1558-06  TK516  K339666  K339663  כרך ב'  עמ' 630)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ במכתב נאמר שניתנה הוראה למשטרה להימנע מפעולה נגד הרוזנת סקוני במגדבורג (החרמת דירתה) עד להודעה חדשה. ברלין  13 במארס 1942 (1190-06  TK549  K363992  כרך ב'  עמ' 630)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ במכתב דוחה אייכמן את בקשתה של משפחה יהודית (קאופמן) מהולנד לצאת לשוודיה בנימוק שאין בכך ענין לרייך. ברלין  7 במאי 1943 (202-06  TK321  K206778  כרך א'  עמ' 637)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ במכתב הוא מודיע על הכוונה לשלוח יהודי מפראג בעל אזרחות אמריקנית לעבודת כפייה. ברלין  2 ביולי 1941 (911-06 TK322  K208099  כרך ב'  עמ' 646)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ המכתב הוא בדבר תלונה שהוגשה ע"י הצירות היוגוסלבית בברלין על דבר מעבר לא חוקי של יהודים גרמנים דרך הגבול היוגוסלבי. ברלין  25 באפריל 1940 (1043-06 TK526  K346530  כרך ב'  עמ' 671)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ במכתב נותן אייכמן הסכמה להוראות שניתנו ע"י משרד החוץ לבוקרשט בדבר הד"ר וולף (ראו ת/1066)  ואולם הוא מוסיף שיש לקצר את הזמן שניתן לו לחיסול רכושו משלושה חודשים לחודש וחצי. הערה בכתב-יד שאין טעם בקיצור הארכה שניתנה לו. ברלין  25 בספטמבר 1943 (635-06  TK-547  K362337  כרך ב'  עמ' 728)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל המפקד הבכיר של משטרת הבטחון והס"ד המכתב מפנה תשומת לב לפרסום פרו-יהודי של ארגון סעד שוויצרי ומורה להם  שכוהני דת יורחקו ממחנות הגירוש ליהודים. ברלין  10 ביוני 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/546 (OI22  מס' 06-601  כרך א'  עמ' 510).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל הד"ר קלינגנפוס במכתב מתפלמס אייכמן בהרחבה נגד בקשתם של יהודים בעלי נתינות איראנית להיות מוכרים כ-Les Iraniens de confession mosaiqe ["האיראנים בני דת משה"] (ולפיכך להיות משוחררים מן הגזירות הננקטות נגד יהודים). ברלין  8 בדצמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/437 (TK525   K346203-5  מס' 06-321  כרך א'  עמ' 464).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל הד"ר ונטר ענין חפצי אמנות של יהודים מכתב של אייכמן אל הד"ר ונטר  המטה האזורי  משטרת המדינה דיסלדורף  בעניין חפצי אמנות השייכים ליהודים. ברלין  14/8/1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/712 (DN/WL229  06-140  "הודעה" עמ' 726  כרך ב' עמ' 625)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אייכמן אל הגסטאפו בדיסלדורף במכתב הוראות כיצד לנהוג בגירוש היהודים מן הרייך אל איזביצה. 6 ביוני 1943 (06-1663  כרך ב'  עמ' 1144)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של אוברשטורמפירר של הס"ס (השם לא ניתן לפיענוח) בזגרב למחלקה IVA4 במכתב נאמר שלא הושג הסכם בין הונגריה לקרואטיה בדבר החזרת יהודים (ראו ת/923). 22 באוגוסט 1944 (1085-06 YII42  כרך ב'  עמ' 693)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של "מועצת הזקנים" בפראג אל "הלשכה המרכזית להסדרת שאלת היהודים במורביה ובבוהמיה המכתב הוא בצרוף סטטיסטיקה על הגירה וגירושים לתקופה 15 במארס עד 19 ביוני 1944. פראג  19 ביוני 1944 (06-1192  כרך ב'  עמ' 648)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של "דרזדנר בנק" על התפקיד שמילא רייאקוביץ בניהול רכוש יהודי שהוחרם בהולנד ברלין  4 ביולי 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/525 (NID13414  מס' 06-719  כרך א'  עמ' 503).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של  פון טאדן אל משרד החוץ בענין מעצרה של הגב' גליק המכתב בעניין מעצרה של הגברת גליק  אחותו של ראש העיר של ניו יורק לה גוארדיה. ברלין  6 ביוני 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1204 (TK530 K350450  מס' 06-516  כרך ב'  עמ' 906).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של  משרד החוץ אל אייכמן בעניין גורלו של היהודי חסר האזרחות מיכאליס ברלין  3 בספטמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/548 (TK528  K349010  מס' 06-364  כרך א'  עמ' 510).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של  גינתר אל משרד החוץ בעניין בקשתה של אלמנה יהודייה של קצין איטלקי לחזור לאיטליה ברלין  10 בנובמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/348 (TK549  K364096-7  מס' 06-744  כרך א'  עמ' 449).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של  אייכמן אל משרד החוץ בענין שחרור היהודיה קוצי מגטו ריגה במכתב הוא טוען ששחרור היהודיה קוצי מגטו ריגה והחזרתה למולדתה איטליה אין לה צידוק. ברלין  15 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/349 (TK549  K364102  מס' 06-745  כרך א'  עמ' 449).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של  אייכמן אל  פון טאדן בעניין היהודייה קוצי ובו סיכום וסיום הטיפול במקרה ברלין  29 בספטמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/354 (TK549  K364126  מס' 06-750  כרך א'  עמ' 449).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מפון טאדן אל אייכמן בנוגע ליהודים ספרדים מסלוניקי במכתב טוען פון טאדן שאין לשלוח יהודים ספרדים מסלוניקי לאתונה  גם אם האיטלקים מוכנים לקבל אותם. 28 ביולי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/993 (TK529  K349383  מס' 06-421  כרך ב'  עמ' 707).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מן הקונסוליה של אקוודור בשטוקהולם ובו הודעה שמשפחת ורשנר נמצאת בחסות אקוודור כרך ב'  עמ' 616
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מן המשרד הראשי של הרזה"א במכתב יש המלצה להעלות בדרגה את ס"ס אוברשטורמפירר כריסטיאן וירט  כאות הוקרה לשירותים  במיוחד בתפיקדו העכשווי (מפקד מחנה סוביבור). ברלין  19 במאי 1943 (כרך ב'  עמ' 992)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מן הארכיון המרכזי של בית-הדין הצבאי של הכוחות המזוינים של צרפת המכתב מאשר שקורט גרשטיין  קצין ס"ס לשעבר שהוחזק בבית-מאסר של הצבא בשרש-מידי בהמתנה למשפטו בעוון רצח ופשעים אחרים  נמצא תלוי בתאו ב- 25 ביולי 1945. מו  26 באוקטובר 1960 (06-183  כרך ב'  עמ' 1020)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב ממשרדו של הימלר אל פול ובו הבעת תודה על משלוח מפת המחנות (ראו ת/1281) דואר שדה  22 באפריל 1944 (כרך ב'  עמ' 960)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב ממחלקה IVB4c  ובו התנגדות לבקשת בכטהולד לעזוב את הגנרלגוברמן התנגדות לבקשת היהודייה בכטהולד לעזוב את הגנרלגוברמן  מחשש שהיא עשויה להפיץ תעמולת זוועה. 15 באוגוסט 1944 (06-308  "הודעה"  עמ' 1304).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מדואר שדה המאשר את העלאתם בדרגה של קציני ס"ס בראש הרשימה כריסטיאן וירט  שהועלה לדרגת שטורמבנפירר  19 באוגוסט 1943 (כרך ב'  עמ' 992)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מאת המטה המחוזי של הגסטאפו (בנירנברג) במכתב הודעה בדבר מינוי ועדה מיוחדת לשם ביצוע הפקודה של מחלקה IVB4 בדבר גירוש 1 000 יהודים משלושת המחוזות של פרנקוניה ללובלין ומה יוחרם מהם. נירנברג  10 באפריל 1942 (1289-06  WD5-268  כרך ב'  עמ' 631)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מאייכמן לרדמכר בעניין מעבר יהודים הונגרים דרך גרמניה לליסבון 4 בספטמבר 1940. הוגש במהלך המשפט וסומן במס' ת/671 (TK 517  K338752 מס' 06-123  כרך א'  עמ' 570).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב מאייכמן לרדמכר בעניין הגירת זוג יהודי מאזור הגנרלגוברמן לרוסיה ברלין  11 בספטמבר 1940. הוגש במהלך המשפט וסומן במס' ת/344 (TK 517  K338890 מס' 06-128  כרך א'  עמ' 447).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב לינדוב ממחלקה UVA1b לאייכמן בענין תלונה על יהודי סובייטי לינדוב ממחלקה IVA1b כותב אל אייכמן בעניין תלונה על יהודי סובייטי  גורביטש  שנשלח למזרח בניגוד לתקנות בנוגע ליהודים סובייטים. הונשה מסביר  שגורביטש הוגלה לפני שהתקנות החדשות נכנסו לתוקפן (4 מסמכים). 26-11 במאי 1943  24 בספטמבר 1943 (TK561  K373115-18  K373110-11  מס' 06-552  "הודעה" עמ' 2249).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב לוואי של פון טאדן אל אייכמן לדו"ח של שגרירות גרמניה במדריד המכתב הוא על יציאתם של מאות פליטים יהודים מאירופה לארץ-ישראל על-פי הסדרים שנעשו ע"י שגרירות ארצות-הברית במדריד ונציגים של ארגונים יהודיים אמריקאיים  בשיתוף-פעולה עם הרשויות הספרדיות. ברלין  8 בפברואר 1944 (884-06  TK327  K213143  כרך ב'  עמ' 948)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב לוואי של לשכת הגסטאפו בווירצבורג אל המטה המחוזי בנירנברג במכתב יש רשימה של קטינים שגורשו ושמות האפוטרופסים שלהם שגורשו אף הם. וירצבורג  24 בנובמבר 1941 (WD2-54-56  06-1285  כרך ב'  עמ' 626)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב הסניגור מ- 22/12/1960 ובו בקשה למתן רשות לייצג את אייכמן. (כרך א'  עמ' 9)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב הסמכה בשביל יואל ברנד שהוצא ע"י מועצת יהודי בודפשט (כרך ב'  עמ' 853)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב המתייחס להעלאתו בדרגה של כריסטיאן וירט 19 באפריל 1943 (כרך ב'  עמ' 992)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של קלטנברונר אל הימלר במכתב יש בקשת רשות לשלוח מטרזיינשטט לאושוויץ אנשים קשישים או כאלה שאין להם כושר גופני ולא את בעלי הכוש הגופני  כשם שעשו קודם לכן. ברלין  16 בפברואר 1943 (1181-06  Alex. 2/1084-6  כרך ב'  עמ' 657)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של פון טאדן אל אייכמן המכתב הוא בדבר שאלה של שגרירות תורכיה בדבר שתי פקידות מקומיות – יהודיות – שנעצרו. 2 במארס 1944. בהערה על המסמך נאמר שהשתיים כבר גורשו. 10 במארס 1944 (547-06  TK356  K354892  כרך ב'  עמ' 638)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של פון טאדן אל אייכמן מכתב בדבר הטיפול המיוחד ביהודי סלוניקי בעלי נתינות ספרדית. 26 ביולי 1943 (1010-06  חצ02032  NG5050  כרך ב'  עמ' 706)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של פון טאדן אל אייכמן במכתב מציע פון טאדן שהוועידה של "המומחים לעניני יהודים" המשרתים בשגרירויות גרמניות תתכנס ב- 3 וב- 4 באפריל 1944 בקרומהיבל ולא בברלין. ברלין  10 במארס 1944. כמו כן  תוספת במכונת כתיבה של פון טאדן" שמומחי ה"אריאניזציה" לא יוכלו להשתתף בגלל היותם עסוקים ב"ארועים מיוחדם" בדרום מזרח אירופה. ברלין 21 במארס 1944 (1186-06  TK514  K337171-2  כרך ב'  עמ' 945)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של פון טאדן אל אייכמן במכתב טאדן מודיע שמאקס אוסטניט נעצר ב- 6 ביולי 1943 ונשלח לטירגו-ז'ו למחנה ריכוז שם (ראו ת/1060). ברלין  9 ביולי 1943 (993-06  TK327  K212775  כרך ב'  עמ' 727)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של משרד החוץ אל אייכמן במכתב יש הודעה ששר החוץ של הרייך דורש שמספר יהודים אזרחי הולנד  בלגיה  צרפת  נורווגיה ויהודים מברית-המועצות יוחזקו ב"רזרבה" לצורך חילופים אפשריים תמורת גרמנים בארצות אוייב. ברלין  2 במארס 1943 (15-06  K371906-7  Ser. 1512  כרך ב'  עמ' 635)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של זור אל רדמכר במכתב מבקש זור לדעת מה עמדת משרד החוץ בנושא עיקור ילדים מנישואי תערובת  נושא שנידון ב- 6 במארס 1942 במחלקה IVB4. הוא מצרף את הפרוטוקול למכתבו (ראו ת/100). ברלין  3 ביולי 1942 (877-06  371960  Ser:1512  כרך ב'  עמ' 1114)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של גינתר אל פון טאדן במכתב מביע גינתר דאגה בדבר הדו"חות שאלפי ילדים יהודים מבולגריה ומרומניה עשויים להגר לארץ-ישראל. ברלין  31 במארס 1944 (214-06 TK327  K212859-60  כרך ב'  עמ' 727)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של גינתר אל פון טאדן המכתב הוא בדבר דו"חות שממשלת רומניה אמורה היתה להתיר בחסות הצלב האדום הגדלה של מספר המהגרים היהודים מארצם דרך הים ותורכיה. ברלין  13 ביולי 1944 (150-06  TK327  K212878-9  כרך ב'  עמ' 728)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של גינתר אל פון האן במכתב מודיע גינתר ש- 150 ילדים מרומניה עומדים לעבור דרך בולגריה בדרך לארץ-ישראל ותובע שמשרד החוץ ינקוט צעדים למנוע מרומניה להמשיך בתכנית הזאת "שלא תיאמן". ברלין  10 במארס 1943 (200-06  TK321  K207349  כרך ב'. עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של אייכמן אל פון טאדן בדבר הסגרתו של יהודי גרמני  קרל קלינגר  שברח להונגריה ברלין  23 באוגוסט 1943 (927-06  TK321  K207300-1  כרך ב'  עמ' 645)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של אייכמן אל פון טאדן המכתב בנועג לתשובה לשאלה בענינו של אדמונד מסרוש  יהודי הונגרי שנעצר בברלין. ברלין  11 בפברואר 1944 (566-06  TK530  K350377-8  כרך ב'  עמ' 898)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של אייכמן אל משרד החוץ ובו תשובה בענין אישורי יציאה ליהודים בעלי נתינות שוודית ברלין  14 באפריל 1943 (1238-06  TK528  K348800  כרך ב'  עמ' 647)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של אייכמן אל משרד החוץ המתייחס למכתבם מ- 13 במארס 1943 עם הנחיות של מילר (ראו ת/770) המכתב הוא בדבר מתן היתרי יציאה ליהודים בעלי אזרחות זרה (מ- 9 מדינות). ברלין  27 במארס 1943 (230-06  TK322  K208305-6  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף של אייכמן אל משרד החוץ במכתב יש דחיית בקשתו של יהודי קשיש  ד"ר פיליפסון שמו  להישאר בבון. ברלין 28 בינואר 1942 (1173-06  TK514  D336624-5  כרך ב'  עמ' 629)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב דחוף מאייכמן אל משטרת המדינה בנירנברג בדבר גירושם הקרוב של יהודי האזור לטרזינשטט ברלין  1 באוגוסט 1942 (1392-06  Pol. War Cr. Comm Bull  XII-33  כרך ב'  עמ' 632)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של פון טאדן אל אייכמן בענין נקיטת אמצעים נגד יהודי הונגריה במברק דו"ח של ויזנמאיר על נקיטת אמצעים בעתיד הקרוב נגד היהודים בהונגריה. ברלין  24 באפריל 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1185 (TK328  K213738  מס' 06-151  כרך ב'  עמ' 872).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של פון טאדן אל אייכמן במכתב שואל פון טאדן על החלטת הפיקוד העליון של הס"ס בדבר היעד של חמישים אלף היהודים שממשלת הונגריה היתה מוכנה לספקם לשם עבודה בתחום הרייך. ברלין  19 באפריל 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1181 (TK328   K213630  מס' 06-157  כרך ב'  עמ' 872).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של היידריך אל שר-הרייך לשטחים הכבושים במזרח במכתב הבעת אי-שביעות רצון מן הטיוטה המוצעת של "התיק החום". ברלין  10 בינואר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/297 (NO4882  מס' 06-349  כרך א'  עמ' 412).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של היידריך אל ראשי כל האיינזצגרופן בפולין בדבר ריכוז יהודים המכתב הוא בדבר ריכוזם של יהודים וכינון ועדים יהודיים. ברלין  21 בספטמבר 1939.הוגשו במהלך המשפט וצוין במס' ת/165 (EC307-1  מס' 06-775  כרך א'  עמ' 271).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של גינתר אל פון טאדן בענין שילוח יהודי הונגריה למחנות עבודה המכתב הוא בדבר שילוחם של יהודים הונגרים למחנות עבודה של הס"ס בגרמניה (ראה ת/1181). ברלין  24 באפריל 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1186. (TK328  K213611-2 מס' 06-213  כרך ב'  עמ' 872).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של אייכמן אל רדמכר בדבר טיפול ביהודים מוורשה בעלי אזרחות זרה ברלין  18 בפברואר 1942 הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/267 (TK342  K222793  מס' 06-940  כרך א'  עמ' 375).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של אייכמן אל קלינגנפוס בענין גירוש יהודים שמצאו מקלט בהונגריה המכתב בעניין גירושם מעבר לדניסטר של יהודים שמצאו מקלט בהונגריה. ברלין  25 בספטמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1136 (TK328   K213383-4  מס' 06-163  כרך ב'  עמ' 770).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אקספרס של איגוד התרבות היהודית בגרמניה אל האיגוד העמית בווינה במכתב בקשה לפנות אל אייכמן לשם קבלת אישור להאריך את שהותם בברלין של חמישה מוזיקאים יהודים. ברלין  14 באפריל 1939. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/126 (הארכיון הכללי לתולדות העם היהודי  06-917  כרך א'  עמ' 243).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב אל הגסטאפו בלודז' במכתב יש הזמנה לכמה פריטי ציוד בשביל הזונדרקומנדו K  ביניהם "תנור חיטוי אחד  כולל ארובה"  במשקל 2 050 ק"ג. 11 במאי 1943 (כרך ב'  עמ' 1004)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב "אקספרס" וסודי של אייכמן אל רדמכר בעניין גירוש יהודים ממערב אירופה לאושוויץ פריס  22 ביוני 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/422 (TK324  K210150  NG183  מס' 06-82  "הודעה" עמ' 1202  כרך א'  עמ' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב-חוזר של קטלברונר אל הגסטאפו ואל המשרדים של שירותי הביטחון המכתב סוקר את ההנחיות לטיפול ביהודים זרים החיים בגרמניה. ברלין  5 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/761 (NG2652  מס' 06-535  כרך ב'  עמ' 635).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב-חוזר אקספרס של מילר אל משרדי הגסטאפו ואל מפקדי משטרת הביטחון והס"ד באירופה הכבושה המכתב הוא בעניין מעמדם של יהודים בעלי נתינות זרה המתגוררים בשטחים הכבושים. ברלין  5 ביוני 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/784 (PS3319  NG2652H  מס' 06-537  כרך ב'  עמ' 637).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מינויו של אייכמן למחלקה II112 נובמבר 1937. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/55(4) (Alex 4-445  מס' 06-1167  כרך א'  עמ' 163).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מחנות היהודים בפולין מחנות היהודים​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של ריכטר על פגישה עם ראש הממשלה בפועל אנטונסקו ב- 12 בדצמבר 1941 בפגישה הציג ריכטר טיוטת חוק בדבר מפקד של יהודי רומניה ופירוק התאחדות הקהילות היהודיות ברומניה. בוקרשט  15 בדצמבר 1941 06-573  כרך ב'  עמ' 713)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של צפף על שיטות שונות למילוי המכסה החודשית של 8 000 מגורשים למזרח כדרישת הרזה"א דן האג  10 במאי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/545 (OI-2  מס' 06-590  כרך א'  עמ' 509).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של צפף על שיחה שהייתה ב-10 בנובמבר 1943 בין אייכמן והנמן השיחה היא על המעמד המיוחד שיש להעניק לעובדים ולסוחרים יהודים הקשורים בתעשיית היהלומים. דן האג  11 בנובמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/561 (OI-7  מס' 06-602  כרך א'  עמ' 513).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של צפף על שיחה עם אייכמן והנמן מתעשיית היהלומים הגרמנית השיחה היא בדבר פקודה סודית של נציב הרייך להולנד להוציא את היהודים עובדי היהלומים מטיפול מחלקה IIB4 בהולנד. דן האג  11 בנובמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/562 (OI-6  מס' 06-596  כרך א'  עמ' 513).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של פון טאדן על ביקור בבודפשט מ-24-22 במאי 1944 ברלין  25 במאי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1194(TK323  K209057-61  NG2980  מס' 06-678  כרך ב'  עמ' 898).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של פון טאדו לראש האגף בענין הגירת ילדים יהודים מרומניה מזכר של פון טאדן לראש האגף שלו הדן בעמדת הגסטאפו בעניין הגירת ילדים יהודים מרומניה כפי שהוצגה על ידי אייכמן  בהסכמת הימלר. ברלין  14/5/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1055 (K207719  TK322  06-220  "הודעה" עמ' 1131  כרך ב'  עמ'727)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של משרד החוץ אל שגרירות ארגנטינה בתשובה לתזכיר של השגרירות (ראו ת/755) במזכר נטען שאין לאשר את יציאתו של מאירהוף לארגנטינה מטעמים עקרוניים. ברלין  30 בנובמבר 1942 (925-06  TK321  K206689  כרך ב' עמ' 634)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של לותר על שיחת טלפון מלודין במזכר מודיע לודין שממשלת סלובקיה אישרה את גירוש כל היהודים מסלובקיה. ברלין  29 במאס 1942 (1015-06  249540  Ser:613  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של זלוטקה ובו פרוטוקול פגישה עם נציג ממיניסטריון הרייך לחימוש ולנשק ובו רישום פרוטוקול של פגישה ב-IVB4 עם נציג ממינסטריון הרייך לחימוש ולנשק בדן האג  שביקש את שחרורם או את החזרתם של שבעה יהודים האמורים להיות מועסקים ברכישת מתכות שהוסתרו באזורים כפריים. דן האג  14 בינואר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/565 (OI-14  מס' 06-607  כרך א'  עמ' 513).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של ורנר  על שיחה עם נובק בעניין גירוש יהודים המזכר הוא בעניין גירוש יהודים  כולל 400 יהודים מארץ ישראל  לברגן-בלזן ולטרזיינשטט. דן האג  20 בספטמבר 1943.הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/558 (OI-4  מס' 06-592  כרך א'  עמ' 512).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של וגנר  בשביל ריבנטרופ  בהמשך למזכר מ-16 בספטמבר (ראה ת/1231) המזכר בעניין עסקת חליפין שאייכמן מטפל בה. ברלין  29 בספטמבר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1232 (NG2994  מס' 06-450  כרך ב'  עמ' 915).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של וגנר  בשביל ריבנטרופ המזכר בעניין הדו"ח שהוגש על ידי ויזנמאיר  שגרמניה "תפתור את שאלת היהודים" על ידי גרמנים או שתאלץ את ההונגרים לעשות זאת. ברלין  12 באוקטובר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1230 (NG4985  מס' 06-388  כרך ב'  עמ' 915).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של ואגנר לשם הגשה לריבנטרופ בענין בקשה להגירת יהודים המברק הוא בעניין מתן אישור של היטלר (בקיץ 1944) לבקשה של ממשלת הונגריה לאפשר את הגירתם של כמה קבוצות יהודים  רובם ילדים. ברלין  31 באוקטובר 1944. הוגש במהלך המשפט וסומן במס' ת/1239 (TK327  K213454-7 מס' 06-221  כרך ב'  עמ' 929).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של ברגמן על דרך הטיפול ביהודים בשטחי יוון שנכבשו על ידי האיטלקים 19 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/991 (TK326  K211532/4  NG5051  מס' 06-685  כרך ב'  עמ' 707
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר של ארנה בודה על פגישה של מנהיגי קהילת בודפשט עם אייכמן ובה הציג את תכנית הפעולה שלו בודפשט  31 במארס 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1156 (06-785  כרך ב'  עמ' 822).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר פנימי של משרד החוץ חתום על ידי פון טאדן במזכר יש פרטים על תלונות שנתקבלו מן האיטלקים על נסיעתו של ויסליצני לאתונה. 17 ביוני 1943  הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/986 (TK326  מס' 06-1008  כרך ב'  עמ' 706).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר לתיק הנושא את ראשי תיבות שמו של אייכמן על פגישה של מדור II112 של הס"ד הפגישה התקיימה בדצמבר ברלין  17 בפברואר 1937 (Alex. 4  מס' 06-1451  כרך א'  עמ' 236).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מזכר החתום על ידי צוקר ואדלשטיין על פגישה שהיתה ב-21 בינואר 1943 הפגישה הייתה במשרדו של זיידל בטרזיינשטט בעניין ארגון מחדש של סדרי הגטו. טרזיינשטט  27 בינואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/852 (06-1239  כרך ב'  עמ' 651).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מוצגים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מוצגי תביעה שונים (בתפזורת)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מוצגי תביעה 1-1256
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מוצגי ההגנה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ריכטר וקילינגר אל אייכמן המברק הוא בדבר מידע שמתקבל אצל נתן שוולב והד"ר זילברש בג'נבה ממחנות בנצבורג  טרזיינשטט ומחנות אחרים ועל פעילות ההצלה של שוולב. בוקרשט  27 בספטמסר 1943 (995-06  TK327  K212738  כרך ב'  עמ' 657)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ריבנטרפ אל ויזנמאיר במברק ריבנטרפ מורה לו למסור להורטי את אכזבתו של היטלר מן השינויים שחלו במצב בהונגריה ומודיע לו מה הצעדים המידיים שיש לנקוט. מן הרכבת המיוחדת של ריבנטרופ  17 ביולי 1944 (772-06  NG5755  כרך ב'  עמ' 908)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של רדמכר אל השגרירות הגרמנית בבוקרשט ובו הוראות בשביל ממשלת בולגריה במברק יש הוראה להודיע לשגרירות בבוקרשט שגרמניה מתנגדת להגירה ולניהול משא-ומתן בענין כלשהו בעניני הגירה. 10 במארס 1943 (400-06  TK321  K207354-5  כרך ב'  עמ' 697)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ראש הנספחות של הרזה"א באגרם במברק דרישה שהמידע בדבר הגירושים מאזורי החוף של קרואטיה יועברו אל אברומייט (החשת הגירוש בגלל כניעת איטליה). 16 בספטמסר 1943 (1094-06 YII33  כרך ב'  עמ' 692)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של קלטנברונר אל נאומן המצווה על גירוש מידי של היהודים הספרדים מהולנד ברלין  2 בפברואר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/569 (OI-17  מס' 06-614  כרך א'  עמ' 569).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של קילינגר אל משרד החוץ במכתב מודיע קילינגר שעל-פי עצתו של ריכטר  לקה ציווה לפזר את הארגונים הציוניים ברומניה. בוקרשט  8 באפריל 1942 (570-06  TK521  K342704  כרך ב'  עמ' 716)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של קילינגר אל משרד החוץ במברק יש דיווח שהמרשל אנטונסקו ציוו ש- 75 000 – 80 000 יהודים יורשו להגר לארץ-ישראל בתנאי שרומניה תקבל 200 000 ליי בעבור כל יהודי. קילינגר ממליץ להביע התנגדות. 12 בדצמבר 1942 (06-401  קופסה 358A – 16087-2  NG2200  כרך ב'  עמ' 725)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של קאשה אל משרד החוץ בדבר סיום ההכנות לגירוש היהודים מיוגוסלביה 4 בפברואר 1943 (1161-06  Y-II-3 כרך ב'  עמ' 691)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של קאשה  הציר של גרמניה בזגרב  אל משרד החוץ במברק תלונה על כך שהאיטלקים אינם פועלים נגד היהודים ויש להודיע על כך לאייכמן. 20 בנובמבר 1942 (661-06  TK326  K212340-1  כרך ב'  עמ' 689)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של קאשה  הציר בזגרב  אל משרד החוץ בדבר היחס הטוב של האיטלקים כלפי היהודים 9 בדצמבר 1942 (1047-06  TK326  K212356  כרך ב'  עמ' 690)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של פון קילינגר אל משרד החוץ ובו דו"ח של ריכטר אל אייכמן הדו"ח הוא על הפגישה עם מיהאי אנטונסקו ב-23 בינואר 1942  בה הסכים ראש הממשלה בפועל לעשות כל שבכוחו לעצור הגירה של יהודים. בוקרשט  24 בינואר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1007 (AA  מס' 06-571  כרך ב'  עמ' 713).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של פון טאדן אל וזנמאיר במברק הצעה של מחלקת העיתונות כיצד למנוע את התגובה הבינלאומית העוינת הצפויה ל-Grossaktion [פעולה רבתי] המתוכננת בבודפשט. ברלין  1 ביוני 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1199(TK328  K213846  NG2424  מס' 06-630  כרך ב'  עמ' 899).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של משרד החוץ אל ויזנמאיר במברק יש מחאה רשמית מצד השגריר של שוודיה בברלין בדבר איום שהשמיע אייכמן כלפי ולנברג ועל רצח פקיד יהודי בשגרירות שוודיה בבודפשט. ברלין  17 בדצמבר 1944 (1121-06  TK523  K343779  כרך ב'  עמ' 930)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של משרד החוץ אל אייכמן המברק הוא בענין יהודייה שהמירה את דתה  שההגמון הבולגרי התערב למענה (בצרוף מכתב של השגריר הגרמני בסופיה). 28 ביולי 1944 (1039-06' TK322  K208555-6  כרך ב'  עמ' 698)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של מילר אל משרדי הגסטאפו במברק דורש מילר לקבל את הדו"ח על מספרי היהודים העומדים להיות מגורשים ועל הפטורים מגירוש שיש להעבירם לטרזינשטט. ברלין  21 במאי 1942 (1280-06  WD1-57-59  כרך ב'  עמ' 632)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של לותר אל שגרירות גרמניה בבודפשט המברק הוא בדבר שיחה עם שגריר הונגריה בברלין על "הפיתרון הסופי של השאלה היהודית" בהונגריה. ברלין  14 באוקטובר 1942 (1242-06  477233-5 Ser: 2245  NG5562  כרך ב'  עמ' 770)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של לותר אל השגרירות הגרמנית ברומא במברק מודיע לותר שנציג איטליה באתונה ביקש הוראות מממשלתו בענין היהודים. 22 בינואר 1943 (999-06' TK326  K211549-50  כרך ב'  עמ' 699)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של לותר אל בנצלר במברק מודיעים לו שנציג מיוחד של הרזה"א יבוא לבלגרד לטפל בשאלת גירוש יהודי סרביה. ברלין  5 באוקטובר 1941 (1044-06  TK319  K205174  כרך ב'  עמ' 675)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של לודין אל משרד החוץ  ובו הסכמה לביקורו של ויזנמאיר בברטיסלבה במברק נאמר ששיחות בעניני יהודים יהיו להן ערך מעשי רק אם ויסליצני ישוב לברטיסלבה לתפקיד קבוע. ברטיסלבה  23 ביוני 1944 (902-06  TK323  K209325  כרך ב'  עמ' 763)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של לודין אל משרד החוץ במברק דיווח לודין שטוקה חזר על דרישתו [לשגר] ועדה סלובקית לבקר במחנות היהודים  מתוך כוונה להכחיש את ההודעה שנמסרה בישיבה של הקבינט שגירוש לאותם מחנות פירושו חיסול פיזי. ברטיסלבה  22 בנובמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1109 (TK327 K213033  מס' 06-144  כרך ב' עמ' 752).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של לודין אל משרד החוץ במברק יש דיווח שראש הממשלה וויטך (בלה) טוקה הביע התנגדות לחידוש הגירושים של יהודים סלובקים  כי הגירושים עלולים לעורר קשיים דיפלומטיים בסלובקיה. לודין מבקש אישור שגרמניה תישא באחריות כלפי גורמים זרים. 4 באוקטובר 1944 (06-895  כרך ב'  עמ' 763)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר למשרד החוץ על השלמת מעצר היהודים באזור הקרפטים במברק דיווח על כך  שמעצר היהודים באזור הקרפטים הושלם וש-200 000 יהודים הושמו בגטאות ובמחנות. בודפשט  4 במאי 1944. הוגש במהלך המשפט וסומן במס' ת/1188 (TK328  K213769 מס' 06-227  כרך ב'  עמ' 873).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר למשרד החוץ על הסכמה לגירוש יהודים מהונגריה המברק הוא בדבר הסכמה בין אייכמן ושר הפנים ההונגרי על גירוש היהודים מהונגריה. ברלין  18 בנובמבר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1235 (TK328  K213468  K213459  מס' 06-212  כרך ב'  עמ' 916).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר למשרד החוץ בענין תעודות מעבר מיוחדות המברק הוא בעניין תעודות מעבר מיוחדות שהוצאו ליהודים מסוימים ושמזכיר המדינה אנדרה בודק אותן בשיתוף פעולה הדוק עם "המדור המיוחד" של אייכמן. בודפשט  25 במאי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1192 (TK529  K350251  מס' 06-359  כרך ב'  עמ' 897).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר למשרד החוץ בענין פקודות למעצר יהודים במחנות בהונגריה המברק בעניין הפקודות שהוצאו על ידי שר הפנים ההונגרי לפיהן יהודים בבודפשט ייעצרו במחנות על אדמת הונגריה. בודפשט  24 באוגוסט 1944. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/1219 (TK328   K213963  מס' 06-161  כרך ב'  עמ' 910).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר למשרד החוץ בענין גירוש יהודי בודפשט המברק מודיע  ששר הפנים ההונגרי  שמונה לאחרונה  אמר לאייכמן  שגירוש היהודים מבודפשט יתחיל בקרוב  בתנאי שהגירתם של סוגי יהודים מסוימים תתחיל אף היא  כמובטח על-ידי גרמניה. בודפשט  14 באוגוסט 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1217 (TK328  K214067  מס' 06-156  כרך ב'  עמ' 909).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר בתשובה לשאלתו של אלטנבורג (ת/1190) בעניין שליחותו של ברנד לתורקיה בודפשט  17 ביולי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1191 (NG2994  מס' 06-448  כרך ב'  עמ' 894).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל ריבנטרופ ובו הוא מודיע על החלטת הורטי לעצור את הגירושים של יהודים בודפשט  6 ביולי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1212 (Ser. 99/2  NG110651-5  NG5523; מס' 06-677 כרך ב'  עמ' 908).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל ריבנטרופ במברק מודיע ויזנמאיר על הסתה נגד היהודים בקרב האוכלוסיה ההונגרית בהקשר להפצצות על הונגריה  "יש לרצוח 100 יהודים על כל הונגרי שנפגע". ויזנמאיר מציע לרצוח עשרה יהודים "מתאימים". בודפשט  3 באפריל 1944 (380-06  NG2234  כרך ב'  עמ' 871)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל ריבנטרופ במברק מבקש ויזנמאיר אישור על ההוראה שקיבל מהימלר באמצעות וינקלמן להפסיק את הגירושים של יהודי הונגריה. בודפשט  25 באוגוסט 19441944 (1441-06  TK328  K213964  כרך ב'  עמ' 910)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל ריבנטרופ במברק מודיע ויזנמאיר שהממשלה ההונגרית החדשה בראשות לקטוש  החליטה על ריכוז מידי וגירוש של כל יהודי הונגריה. בודפשט  30 באוגוסט 1944 (155-06  TK328  K213965  כרך ב'  עמ' 911)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ על גירוש יהודים מהקרפטים ומטרנסילבניה במכתב דיווח על מהלך ללא תקלות של גרוש יהודים מן האזור הקרפטי ומטרנסיבניה. בודפשט  25 במאי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1193 (TK328   K213809  מס' 06-152  כרך ב'  עמ' 897).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ ובו דחייה של הרעיון ליזום תקריות פרובוקטיביות בבודפשט (ראו ת/1199). בודפשט  8 ביוני 1944 (632-06  TK328 K213849  NG2260  כרך ב'  עמ' 899)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ בדבר המחאה של שוודיה (ראו ת/1243) במברק מאשר ויזנמאיר שהיתה לאייכמן סיבה טובה למצוא פגמים בצוות העובדים של לשכת היהודים של הצירות השוודית בבודפשט  במיוחד בפעילותו של יועץ הצירות ולנברג  שסייע ליהודים בצורה בלתי מקובלת. בודפשט  20 בדצמבר 1944 (1122-06  TK523  K343781  כרך ב'  עמ' 930)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ בדבר דרישה לקיים דיונים על רכוש יהודי המברק הוא בדבר דרישה של הרזה"א לקיים דיונים עם שלטונות הונגריה בעניין הטיפול ברכושם של יהודים בעלי אזרחות הונגרית  שחיו ביוון ועתה הם מגורשים לגרמניה. בודפשט  27 ביוני 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1203 (TK530  K350435  NG1804  מס' 06-419  כרך ב'  עמ' 906).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק תלונה על ענין שפורסם ב- Volkischer Beobachter) V.B) בווינה  ב-6 ביוני. בודפשט  8 ביוני 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1206. (TK328  K213597  NG5568  מס' 06-384  כרך ב'  עמ' 906).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק דיווח  האומר שכתוצאה מן האמצעים הקשים  שגרמניה נוקטת מאז 19 במארס 1944  יהודים נמלטים מהונגריה לסלובקיה  בניגוד למגמה הקודמת. בודפשט  14 ביוני 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1208. (NG5533  מס' 06-385  כרך ב'  עמ' 906).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק דיוח ויזנמאיר  שבעקבות מהפך במצב הפוליטי  שאלת היהודים בהונגריה נכנסה לשלב חדש. בודפשט  18 באוקטובר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1234 (TK530  K350764  מס' 06-525  כרך ב'  עמ' 915).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק דיווח ויזנמאיר  שראש הממשלה סלשי ציווה שנשים יהודיות לא יאלצו עוד "לצעוד" לגרמניה ושיילקחו לשם אך ורק ברכבת. בודפשט  21 בנובמבר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1242 (K209294-5  NG4987 מס' 06-377  כרך ב'  עמ' 929).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק מודיע ויזנמאיר שפיקוח גרמני על ביצוע התחיקה ההונגרית בעניני היהודים מובטח באמצעות מגע אישי של נציג הס"ד עם לאסלו אנדרה. בודפשט  22 באפריל 1944 (771-06  110234  Ser: 99/2  NG5725  כרך ב'  עמ' 872)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק מודיע שטרנספורט של Arbeitsjuden )"יהודי עבודה" יצא מבודפשט. בודפשט  29 באפריל 1944 (180-06  110259  Ser:99/2  כרך ב'  עמ' 873)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק דיווח ויזנמאיר על סיום הגירושים של יהודי הונגריה מאזור הקרפטים ומטרנסילבניה 289 357 יהודים גורשו ב- 92 רכבות כשבכל רכבת 45 קרונות. בודפשט  13 ביוני 1944 (153-06  TK328  K213857  כרך ב'  עמ' 906)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק מודיע ויזנמאיר שגירוש היהודים מכל חלקי הונגריה – מלבד מרכז בודפשט – הסתיים על-פי התכנית (גורשו 437 402 יהודים). בודפשט  11 ביולי 1944 (849-06  218A  110700  כרך ב'  עמ' 908)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ויזנמאיר אל משרד החוץ במברק נמסר שלמרות בעיות טכניות  גירושם של יהודי בודפשט נמשך כמתוכנן  גורשו ברגל 27 000 ועוד 40 000 יגורשו כך. בודפשט 13 בנובמבר 1944 (973-06  TK328  K213444  כרך ב'  עמ' 931)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של וזנמאיר ובנצלר אל משרד החוץ במברק הצעה לגירוש מידי של יהודים מסרביה  גירוש הגברים לאי בדנובה. בלגרד  8 בספטמבר 1942 (642-06  TK319  K205194  NG3354  כרך ב'  עמ' 672)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של וגנר אל נספח המשטרה בזגרב בדבר גירושם למזרח של 800 יהודים שנותרו בקרואטיה ברלין  15 ביולי 1943 (655-06  TK326  K212365  NG2413  כרך ב'  עמ' 692)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של וגנר אל השגרירות הגרמנית בסופיה במכתב מודיע וגנר שהענין שהועלה על-ידי ההגמון של הכנסייה הבולגרית פאיסי  הובא לידיעת הרזה"א  ואולם אין הרזה"א יכול למלא את הבקשה (ראו להלן ת/954). 31 ביולי 1944 (1040-06  TK322  K208557  כרך ב'  עמ' 696)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של וגנר אל הצירות הגרמנית בבודפשט במברק הודעה על הדו"ח שקיבל לודין מן המודיעין הסלובקי בדבר התנהגות פרועה של מלווים גרמנים של טרנספורטים יהודים מהונגריה שעברו דרך סלובקיה  כולל הריגת יהודים ביריות וגזלת חפציהם. ברלין  15 ביוני 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1123 (TK530  K351272-3  NG5569  06-638 כרך ב'  עמ' 763).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של הימלר אל חג' אמין אל-חוסייני לרגל ציון יום הכרזת בלפור. ברלין  2 בנובמבר 1943 (06-1313  כרך ב'  עמ' 953)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של היידריך אל ריבנטרופ בענין הקמת לשכה מרכזית להגירת יהודים המכתב הוא בעניין הקמת לשכה מרכזית של הרייך להגירת יהודים במסגרת משרד הפנים. ברלין  30 בינואר 1939(K210480  מס' 06-1368  כרך א'  עמ' 239).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של גרל אל משרד החוץ במברק יש פרטים על הגירוש הצפוי של יהודי בודפשט (אייכמן קיבל הבטחה משר הפנים ההונגרי שיותר המשך הגירושים). בודפשט  19 באוגוסט 1944 (976-06  TK328  K214012  כרך ב'  910)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של גראפנברג מן הגסטאפו בווירצבורג המברק הוא אל אייכמן  אל ראש משטרת הביטחון והס"ד בקרקוב ואל מפקד הס"ס והמשטרה במחוז לובלין  ובו הודעה על יציאת משלוח עם 955 יהודים. וירצבורג  27 באפריל 1942 (1290-06  WD5-283  כרך ב'  עמ' 631)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של גסטאפו רגנסבורג אל גסטאפו וירצבורג במברק יש פרטים על יהודים שיש לצרפם למשלוח לטרזיינשטט (כולל דרישה לתשלום הוצאות משלוח). רגנסבורג  22 בספטמבר 192 (1284-06  WD8-102  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של גינתר ממחלקה IVB4 אל הד"ר קנוכן בפריס המכתב בעניין טרנספורט של יהודים בעלי נתינות יוונית. ברלין  7 בנובמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/460 (CJM534  מס' 06-259  כרך א' עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של גינתר אל צפף במברק דחייה של בקשת מיניסטריון הרייך לנשק ולחימוש לשחרור שבעה יהודים  שהועסקו ברכישת מתכות. דן האג  21 בינואר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/566 (OI-9  מס' 06-608  כרך א'  עמ' 514).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ג'וזף קנדי  שגריר ארצות-הברית בלונדון  אל שר החוץ בפועל בוושינגטון במברק דיווח על מידע שקיבל מן השגריר של צרפת בלונדון בדבר שיחה עם ריבנטרופ על בעיות פליטים גרמנים. 8 בדצמבר 1938 (PS3319  מס' 06-505  כרך א'  עמ' 239).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של בקרלה אל משרד החוץ ובו הוא מדווח על הסכמת ממשלת בולגריה לגרש 20 000 יהודים 16 בפברואר 1943 (1029-06  TK321  K207578  כרך ב'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של בסט למחלקות IVB4 ו-IVD4 ברזה"א  ובו הודעה על גירוש היהודים משטח קופנהגן רבתי הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/582 (NG3907  K211069-70  TK325  06-758  כרך א'  עמ' 521)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של בנצלר אל משרד החוץ בדבר גירוש יהודים בשטחים של סרביה בלגרד  12 בספטמבר 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/874 (TK319  K205189  NG3354  06-647 כרך ב'  עמ' 673).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של בכר אל הימלר במברק מדווח בכר על שיחות עם נציגים יהודים על התנאים בדבר עסקת ההחלפה של יהודים תמורת סחורות ומבקש הוראות. בודפשט  25 באוגוסט 1944 (1421-06  Alex. 1-32-33  כרך ב'  עמ' 910)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של ארגון לבנסבורן אל אייכמן במברק בקשה להעביר לרשות הארגון את בית ההחלמה של קרן רוטשילד בנורדרך בבאדן. מינכן  30 בספטמבר 1942 (1569-06  PDB B34  כרך ב'  עמ' 632)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אלטנבורג  פקיד משרד החוץ  אל השגרירות הגרמנית בבודפשט במברק מצטט אלטנבורג שידור של ה- BBC על העסקה שלפיה ישוחררו יהודים הונגרים תמורת משאיות וציוד רפואי ומבקש הסברים מן השגרירות. מן הרכבת המיוחדת של ריבנטרופ  ב- 20 ביולי 1944 (447-06  TK323  K209218  כרך ב'  עמ' 894)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן לענף הגסטאפו בצ'כנוב ובו פקודה להוציא להורג בתליה שבעה יהודים בגטו נויהוף ברלין 23 במאי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/201 (PI-5  מס' 06-1255  כרך א'  עמ' 294).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל ריכטר במברק אייכמן מזמין אותו להשתתף ביום עיון בברלין ב- 28 באוגוסט 1942; בהערה בכתב-יד כתוב בהנושא העיקרי יהיה מחנות הריכוז. ברלין  23 באוגוסט 1942 (1348-06  TK521  K342728  כרך ב'  עמ' 716)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל רטקה בפריס בעניין הטרנספורטים של יהודים מצרפת ברלין  20 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/476 (CII-33  מס' 06-266  כרך א' עמ' 482).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל ראפ בפוזנן במברק יש דרישה לדווח על התקדמות היישוב מחדש של גרמנים מווהלין בשטחים שמהם פונו 120 000 פולנים. 30 במארס 1940 (1486-06  PIV50  כרך ב'  עמ' 1153)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל ענף הגסטאפו בצ'כנוב בקשר ל"טיפול מיוחד" בארבעה יהודים ברלין  17 באפריל 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/200 (PI-5  מס' 06-1254  כרך א'  עמ' 294).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל נציגי הס"ד באונטרשטיירמרק המברק בנוגע למינוי מפקד מחנה העומד לקום  אליו יגורשו סלובנים. 26 באפריל 1941 (1080-06  Y-I-1  כרך ב'  עמ' 689)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל משרדי הגסטאפו וללשכות המרכזיות להגירת יהודים המברק בנוגע ליהודים הנושאים עיטור פציעת מלחמה  אלה יועברו לגטו זקנים מיוחד בשטח הרייך ולא יישלחו לריגה ולמינסק. ברלין  17 באפריל 1942 (1288-06  WD5-266-267  כרך ב'  עמ' 631)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל משרד הגסטאפו בנירנברג-פירט המברק מאשר את צירופם של 12 יהודים צעירים למשלוח (לטרזיינשטט) כדי לטפל בחולים. ברלין  19 בספטמבר 1942 (1294-06  WD8-100  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל כל יחידות משטרת הביטחון במברק פקודה לאסור ולגרש יהודים בעלי אזרחות ארגנטינית. ברלין  27 בינואר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/500 (CJM1  מס' 06-295  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל הרסטר בעניין גירוש לאושוויץ של 2 400 יהודים העצורים במחנה פיכט ברלין  28 באוגוסט 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/557 (OI-23  מס' 06-603  כרך א'  עמ' 512).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן אל הד"ר קנוכן מברק של אייכמן על גורלם של 11 סרבים ו-34 יהודים יגוסלבים במחנה המעצר בקומפיין  וגירושם המוצע לאושוויץ. ברלין  18/3/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/409 (CJM  06-55  "הודעה" עמ' 630  כרך א' עמ' 459)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן המברק מיועד אל קצינים של משטרת הביטחון ושירות הביטחון בשטחים הכבושים בפולין ואל מרכז ההגירה בווינה ובו חוזר אייכמן על דרישתו של מושל פולין להודיע מראש על לוח הזמנים של הגירושים. 15 בפברואר 1941 (1462-06  PIV80  כרך ב'  עמ' 1153)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של  ריכטר אל משרד החוץ לשם העברה גם אל אייכמן המברק מודיע  שראש ממשלת רומניה בפועל  אנטונסקו  ציווה על הקמת משרד מרכזי לעינייני יהודים החל ב-8 בספטמבר 1942. בוקרשט  12 באוקטובר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1034 (TK327  K212659-60  מס' 06-193  כרך ב'  עמ' 717).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מאמר של רוברט וולטש בדי יידישה רונדשאו (06-1551  כרך א'  עמ 183) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מאמר של גבלס "התשובה הגרמנית על טרור אווירי" שפורסם ב- "Volkischer Beobachter" נושא המאמר: על התקפות האוויר של בנות-הברית על אוכלוסיה אזרחית. 27 במאי 1944 (כרך ב'  עמ' 948)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – לוחות המראים את הדרגות של הס"ס והדרגות המקבילות בצבאות גרמניה וארצות-הברית (JM02023  NG2253  מס' 06-789  כרך א'  עמ' 235)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – לוח שהוכן ע"י מרכז הקהילות היהודיות של יוון באתונה בלוח סיכום מספר קרבנות השואה בקהילות יוון. 5 באוגוסט 1960 (832-06  G1  כרך ב'  עמ' 698)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – כרטיס רישום במחנה טרזיינשטט על-שם מרגרטה ורשנר 8 במארס 1945 (כרך ב'  עמ' 620)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – כרטיס עבודה שהוצא בטרזיינשטט על-שם שרלוטה ורשנר כרך ב'  עמ' 620
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – כנס המפלגה בנירנברג
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ישיבות מוקדמות מס' 3
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ישיבות מוקדמות מס' 1
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – יחס האיטלקים ליהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – יחידות עבודה יהודיות גינתר למשרד החוץ: מודיע על התנגדות להבאת יחידות עבודה יהודיות לגרמניה. מציע לחכות לדיווח מאייכמן.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – יומן של יום טוב יקואל  עורך-דין יהודי בסלוניקי יקואל שימש יועץ משפטי לקהילה גם בשעת הכיבוש הגרמני. ביומן יש תיאור האירועים נגד הקהילה היהודית שם מאז אפריל 1941 עד 7 במארס 1943 וכן מגעיו עם ויסליצני וברונר. מצורפת הודעה של אשר רפאל מואיסיס  שותפו של יקואל  המאשרת את אמתותו של היומן ומתארת כיצד היגע לידיו. אתונה  4 בינואר 1961 (06-351  כרך ב'  עמ' 768)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – יהודים ספרדיים מסלוניקי לאתונה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – יהודים בעלי נתינות הונגרית ביוון
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טקסט השבועה של חברי הס"ס הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/122 (06-84  כרך א'  עמ' 241). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טפסים לדוגמה שהיו בשימוש בלשכה המרכזית להגירת יהודים בפרוטקטוראט הטפסים הם לצורך החרמת רכוש יהודי ולצורך תשלום בשביל הגירה. פראג 6 באוקטובר 1941 (06-1236  כרך ב'  עמ' 646)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של שגרירות גרמניה בברטיסלבה אל משרד החוץ בטלקס יש דרישה לקבל אישור לביקור של ויסליצני בברלין כדי להשתתף בישיבה של מומחים גרמנים לעניני יהודים ברזה"א. ברטיסלבה  21 באוגוסט 1942 (1526-06  TK527  K348280  כרך ב'  עמ' 751)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של רינטלן אל לותר בנוגע לגירוש יהודים מרומניה הטלקס מצטט דו"ח של ראש משטרת הביטחון והס"ד מ-26 ביולי 1942 המופנה אל הימלר על המצב בעניין גירוש יהודים מרומניה. 19 באוגוסט 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1023 (NG3559  מס' 06-562 כרך ב'  עמ' 716)..
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ריכטר וקילינגר למשרד החוץ  בשביל אייכמן בענינו של הד"ר וולף (ראו ת/1066  ת/1067) תוכן הטלקס: וולף נמצא עתה בדרכו חזרה לבאד-הומבורג ומשטרת הביטחון צריכה לנקוט באמצעים מתאימים נגדו עם הגיעו לשם. בוקרשט  16 באוקטובר 1943 (636-06  TK547  K362341-3  כרך ב'  עמ' 728)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ריכטר אל משרד החוץ  בשביל אייכמן במכתב יש דיווח על הצלחת מאמציו למנוע הגירה של ילדים יהודים מרומניה לארץ-ישראל דרך בולגריה.בהערה בכתב-יד נאמר שתוכן הטלקס הועבר אל אייכמן בטלפון. בוקרשט  9 באפריל 1942 (06-980  כרך ב'  עמ' 726)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ריכטר אל אייכמן על הגליית פילדרמן טלקס של ריכטר אל אייכמן  המודיע שאנטונסקו ציווה להגלות אל פילדרמן  בלי להתחשב במצב בריאותו והצו הוצא אל הפועל ב-30 במאי. בוקרשט  31/5/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1059 (K212762 TK327  06-148  "הודעה" עמ' 1123  כרך ב'  עמ' 727)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של רטקה אל אייכמן על כוונה לגרש 3 000 יהודים ממחנה דרנסי בטלקס מודיע רטקה לאייכמן   שהוא מתכוון לגרש 3 000 יהודים ממחנה דרנסי אל המזרח ומבקש לאשר את התכנית ולקבוע את היעד של הטרנספורטים. פריס  18 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/475 (CJM534  מס' 06-264  כרך א' עמ' 482).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של רטקה אל אייכמן בעניין מעצרם בפריס של 1 100 יהודים בעלי נתינות יוונית פריס  5 בנובמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/459 (CJM534  מס' 06-258  כרך א' עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קרומיי לראש משטרת הבטחון והס"ד  פראג  המאשר את הגעתם של 88 ילדים צ'כים לליצמנשטט בטלקס בקשה לקבל הוראות ממשרדו של אייכמן בברלין. לודז'  17 ביוני 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1092 (06-866  כרך ב'  עמ' 746).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קרומיי למשרד הראשי של הרזה"א  מחלקה IIIB4 בטלקס הוא שב ושואל מה ההוראות בעניין הילדים הצ'כים מלידיצה (ששבעה מהם נדרשו על ידי המשרד הראשי לגזע ולהתיישבות מחדש – ראה ת/1091 – כ"מתאימים לגרמניזציה"). ליצמנשטט  22 ביוני 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1094 (06-868  כרך ב'  עמ' 747).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קרומיי אל אייכמן ובו בקשה דחופה להוראות בעניין הילדים הצ'כים ליצמשטט  20 ביוני 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1093 (CST16  מס' 06-867  כרך ב'  עמ' 1093).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קילינגר למשרד החוץ על הזמנת אייכמן לבוקרשט טלקס של קילינגר למשרד החוץ של גרמניה המודיע שהזמנת לקה לאייכמן לבוא לביקור בבוקרשט אושרה ושהביקור יהיב בינואר 1943. בוקרשט  7/12/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1030 (K212665  TK327  06-215  "הודעה" עמ' 1136-1135  כרך ב'  עמ' 717)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קילינגר וריכטר אל משרד החוץ ולידיעתו של אייכמן בעניין גירוש יהודי רומניה בוקרשט  15 בספטמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1032 (TK327  K212636  מס' 06-194  כרך ב'  עמ' 715).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קילינגר אל משרד החוץ  תזכיר של רדמכר אל לותר  מכתב של קלינגנפוס אל אייכמן 1) טלקס של קילינגר אל משרד החוץ בקשר להוראות שכריכטר קיבל מברלין: רכוש יהודי של יהודים גרמני יישרא ברשותה של ממשלת רומניה. בוקרשט  12 בספטמסר 1942. 2)תזכיר של רדמכר אל לותר: ההוראות שנשלחו לריכטר ע"י זור היו מוקדמות מדי והשגרירות בבוקרשט קיבלה הוראה לנהל משא-ומתן על רכוש יהודי על בסיס "העיקרון הטריטוריאלי". ברלין  14 בספטמסר 1942. 3) מכתב בכתב-ידו של קלינגנפוס אל אייכמן: כל הקשרים עם משרדי הגסטאפו בחוץ לארץ בענינים פוליטיים בסיסיים צריכים להתנהל באמצעות משרד החוץ. ברלין  22 בספטמסר 1942 (989-06  990  991  TK327  K212635/34/33  כרך ב'  עמ' 717).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קילינגר אל משרד החוץ בטלקס מבקש קילינגר שיישלח מיד לבוקרשט מומחה לעניני יהודים (גם לבקשת ראש הממשלה) כדי לסייע בהכנת חקיקה אנטי-יהודית ובביצועה. בוקרשט  7 באוגוסט 1941 (472-06  AA  כרך ב'  עמ' 712)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של קילינגר אל משרד החוץ בטלקס קילינגר מביע את הסכמתו ואת הסכמת ראש-הממשלה בפועל אנטונסקו  לביקורו של אייכמן בבוקרשט בינואר 1943 (ראו ת/1041). בוקרשט 32 בדצמבר 1942 (988-06  TK327 K212688  כרך ב'  עמ' 725)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של צפף אל IVB4 ובו בקשת רשות להשתמש ברכבת נוסעים לגירוש יהודים הולנדים לטרזיינשטט דן האג  15 באפריל 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/542 (OI-29  מס' 06-624  כרך א'  עמ' 508).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של פון טאדן אל לשכת השדה של ריבנטרופ בטלקס יש הודעה שההצעה של גירוש 50 000 יהודים מהונגריה (ראו ת/1181) נמצאת בטיפול הרזה"א  ואייכמן הנמצא עתה בבודפשט יקבל את ההוראות הנדרשות. ברלין 22 באפריל 1944 (366-06  TK528  K348847-8  כרך ב'  עמ' 872) גירוש יהודים לגיטאות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של סיברס אל ברנט בעניין אוסף שלדים של יהודים בטלקס מבקש סיברס הוראות בענין אוסף השלדים של הירט (80 שלדי אדם)  לאור האיום של כוחות בעלי הברית על סטרסבור. ויישנפלד  5 בספטמבר 1944 (06-914 כרך ב'  עמ' 1112)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של משרד החוץ אל השגרירות הגרמנית בברטיסלבה  ובו הודעה על ביקורו הצפוי של אייכמן ברלין  13 במארס 1942 (1270-06  TK607  K403505  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של לותר לצירות הגרמנית בבלגרד המודיע שאייכמן  בליווי רדמכר  יגיעו לבלגרד בעוד שבוע ברלין  8 באוקטובר 1941 (1045-06  TK319  K205173  כרך ב'  עמ' 675)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של לותר אל שגרירות גרמניה בברטיסלבה הטלקס הוא בהקשר למכתב של ראש משטרת הביטחון ושירותי הביטחון המציע שממשלת סלובקיה תשלום לגרמניה 500 רייכסמרק בעבור כל יהודי שיגורש. משרד החוץ מבקש חוות-דעת השגרירות. 20 במארס 1942 (1271-06  TK607  K403506  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של לותר אל נציג משרד החוץ בבלגרד בטלקס יש דחיית ההצעה לגרש יהודים יוגוסלבים לארץ אחרת ומציע לכלאם במחנות עבודה. ברלין  11 בספטמבר 1941 (644-06  TK319  K205913  NG3354  כרך ב'  עמ' 672)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של לותר אל השגרירות הגרמנית בסלובקיה בטלקס מורה לותר שיודיעו לממשלת סלובקיה על תנאי הטיפול ביהודים סלובקים (ראו ת/1086). ברלין  2 במאי 1942 (836-06  TK607  K403349  כרך ב'  עמ' 745)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של לותר אל השגרירות הגרמנית בברטיסלבה בטיוטה בקשה להודיע לממשלת סלובקיה שגרמניה מוכנה לקבל 20 000 יהודים צעירים בעלי כושר גופני כדי לשלחם לעבודה במזרח. ברלין  16 בפברואר 1942 (837-06  TK607  K403503  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של לותר אל הצירות הגרמנית בבלגרד בטלקס מודיע שזור וסטושקה יבואו לבלגרד יד עם רדמכר – ולא אייכמן. ברלין  15 באוקטובר 1941 (1162-06  TK319  K205171-2  כרך ב'  עמ' 675)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של לודין  שגריר גרמניה בברטיסלבה אל משרד החוץ בטלקס מבקש לודין רשות לביקור של פקידים סלובקיים במחנות עבודה של יהודים בשלזיה המזרחית (העילית) בליווי של ויסליצני – כדי ליטול דוגמה לניהול במחנות עבודה. ברטיסלבה  2 ביולי 1941 (1267-06  TK607  K403463-4  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ויזנמאיר למשרד החוץ על מפגש בברטיסלבה הטלקס מאשר  שאייכמן וויסליצני מוכנים להשתתף במפגש  שהוצע לקיימו בברטיסלבה אך לא יוכלו להיעדר מבודפשט לפני סוף יולי (ראה ת/1208). הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1208). הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1209 (TK328  K214009 מס' 06-164  כרך ב'  עמ' 907).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ויזנמאיר למשרד החוץ המודיע על המשך הגירוש של יהודים הונגרים בודפשט  30 ביוני 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1210 (TK328  K213896 מס' 06-159  כרך ב'  עמ' 907).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ובר  מן הרכבת המיוחדת של ריבנטרופ  בתשובה לטלקס של בנצלר (ראו ת/877) בטלקס הוא מציע לבדוק עם הימלר את גירוש יהודי סרביה לפולין המזרחית או למקום אחר. 2 באוקטובר 1941 (651-06  TK319  K205175  NG3354  כרך ב'  עמ' 675)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של המשרד הראשי לגזע ולהתיישבות מחדש  פראג  אל קרומיי בלודז' בטלקס מודיעים על בואם הצפוי של 12 ילדים "שאינם מתאימים לגרמניזציה" ושישה ילדים ש"מתאימים לרגרמניזציה". פראג  4 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1096 (06-936  כרך ב'  עמ' 747).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של המשרד הראשי לגזע ולהתיישבות מחדש  פראג  אל אייכמן בטלקס הודעה על הגעתם של 12 מילדי לידיצה ובקשת הוראות נוספות. ליצמנשטט  9 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1098 (06-938  כרך ב'  עמ' 747).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של הימלר אל גליקס בטלקס הימלר מורה לו לעשות הכנות לקליטת 100 000 גברים יהודים ו- 50 000 נשים יהודיות שיגורשו מן הרייך אל מחנות הריכוז. ברלין  25 בינואר 1942 (1560-06  JM02082  NO500  כרך ב'  עמ' 1155)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של הימלר אל בכר ובו אישור להמשך המשא-ומתן  כדרישת בכר (ראו ת/1220) 26 באוגוסט 1944 (1422-06  Alex.1-31  כרך ב'  עמ' 910)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של הד"ר אלבאט מאגף משטרת המדינה בענין שילוח יהודי דיסלדורף טלקס של הד"ר אלבאט מאגף משטרת המדינה  דיסלדורף  אל אייכמן  בעניין שילוח 1 007 יהודי דיסלדורף לריגה. 11/12/1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/302 (DN/WL293  06-139  "הודעה" עמ' 738  כרך א'  עמ' 416)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של גינתר אל קרומיי בעניין טלקס מלודז' (ת/1098) בטלקס הוראות למסור את 12 הילדים הצ'כים לגסטאפו בלודז'. ליצמנשטט  14 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1099 (06-939  כרך ב'  עמ' 747).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ברונר אל אייכמן  אל מפקח מחנות הריכוז ואל מחנה הריכוז באושוויץ בטלקס הוא מדווח על יציאת רכבת מפריס לאושוויץ בצירוף רשימה של דברי מזון שהועמסו עליה. פריס  אוקטובר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/498 (CJM569  מס' 06-1220  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של ברגמן אל זונלייטר ובו הדרישות של הרזה"א בנוגע לעמדת האיטלקים כלפי שאלת היהודים ברלין  פברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/614 (TK326  K211741/6  מס' 06-963  כרך א'  עמ' 530).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של בנצלר לתשומת לבו האישית של ריבנטרופ בטלקס הוא מבקש את תמיכתו של משרד החוץ להצעתו לגרש את 8 000 הגברים היהודים ואילו 20 000 יהודים אחרים יימצא להם פתרון במקום. בלגרד  28 בספטמבר 1941 (649-06  TK319  K205185  כרך ב'  עמ' 675)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלקס של בנצלר למשרד החוץ התובע את התערבותו של ריבנטרופ בענין הצעה לגרש יהודים מיוגוסלביה בלגרד  10 בספטמבר 1941 (645-06  TK319  K205192  NG33354  כרך ב'  עמ' 672)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלגרמה של פון קילינגר אל משרד החוץ הגרמני בטלגרמה הוא מודיע שראש ממשלת רומניה אנטונסקו הסכים שיהודים רומנים המתגוררים בגרמניה ייכללו בטרנספורטים למזרח. בוקרשט  13 בנובמבר 1941 (NG3990  K210981  TK324  06-404  כרך ב' עמ' 626)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלגרמה של ויזנמאיר בענין המברק של וגנר מ- 15 ביוני 1944 (ראו ת/1123) ויזנמאיר מצטט בה את הערותיו של אייכמן על התנהגותם של מלווי המשלוחים  שוד ורצח בתחנת רכבת סלובקית. בודפשט  20 ביוני 1944 (639-06  TK530  K351268  כרך ב'  עמ' 763)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלגרמה של ויזנמאיר אל משרד החוץ בטלגרמה יש דיווח שהשגרירות הסלובקית בבודפשט ניסתה לפעול לשחרר יהודים סלובקים העצורים בהונגריה ולהחזירם לארצם. בודפשט  13 ביוני 1944 (513-06  NG2563  כרך ב'  עמ' 763)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טלגרמה של ויזנמאיר אל משרד החוץ בטלגרמה יש סיכום מספרי המגורשים היהודים מהונגריה (אחרי שגורשו 430 000 נותרו בבודפשט 200 000). בודפשט  28 באוקטובר 1944 (975-06  TK328  K213446  כרך ב'  עמ' 915)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטת מכתב של קלינגנפוס אל אייכמן במכתב יש הסכמת משרד החוץ בדבר חידוש הגזרות נגד יהודים רומנים החיים בגרמניה או בשטחים הכבושים ע"י גרמניה; מצורפת גם טיוטת מכתב של לותר אל השגרירות הרומנית בבוקרשט המפנה את תשומת-הלב למכתבו של קלינגנפוס. ברלין  20 באוגוסט 1942 (850-06  K212608-10  NG2198  כרך ב'  עמ' 716)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטת מכתב של משרד החוץ אל אייכמן בדבר היתרי יציאה ליהודים בעלי אזרחות ספרדית ברלין  25 בפברואר 1943 (165-06  TK327  K213057  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטת מכתב ממשרד החוץ אל אייכמן ושני מזכרים פנימיים טיוטת המכתב והמזכרים הם בדבר שינויים הנדרשים בעקבות בקשתו של אייכמן שיחתום אף הוא על התזכיר של 21 באפריל 1942 (ראה ת/268). ברלין  4  23 במאי ו-5 ביוני 1942. הוגשו במהלך המשפט וצוין במס' ת/269 (TK342  K228814/5  K22801/2  מס' 06-942  כרך א'  עמ' 375).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטת מכתב ממשרד החוץ אל אייכמן טיוטת המכתב בעניין מעמד יהודים בעלי נתינות אירופית כלשהי בשטחים הכבושים על ידי גרמניה. גם העתק של הטקסט הסופי של אותו מכתב (ראו ת/762). ברלין  פברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/769 (TK325  K210308-9  K210299-300  מס' 06-173  כרך ב'  עמ' 636).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטת דו"ח של לודין אל משרד החוץ בטיוטה מודיע לודין שמשרד הפנים הסלובקי מתכנן "לטהר" אזורים מסויימים  כולל הבירה  מיהודים ולהכניסם לגטאות  לפי הצעה של ויסליצני. ברטיסלבה  22 באוקטובר 1941 (1268-06  TK607  K403481  כרך ב'  עמ' 744)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטת דו"ח שהוכן ע"י רדמכר בדו"ח הוכן לשם מסירה לווייצזקר על דיונים והוראות כיצד לטפל בצאצאים של נישואי תערובת. ברלין  20 בינואר 1942 (597-06  372009-20  Ser:1512  NG2586  כרך ב'  עמ' 1115)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטה של הצהרה משותפת גרמנית-איטלקית שהוכנה על ידי חג' אמין אל-חוסייני ההצהרה היא על מדיניות שתי המדינות בעניני המזרח התיכון. ללא ציון מקום ותאריך (06-1429  כרך ב'  עמ' 954)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טיוטה של הודעה שנשלחה אל הרטה שרה טיל ע"י הגסטאפו של המבורג ההודעה מצווה עליה להתייצב לעבודה דחופה במחוז להמבורג. המבורג  7 בפברואר 1945 (06-1654  כרך ב'  עמ' 1144)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טופס שבועה של איש ס"ס
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טופס שאלון קליטת עצירים שהוכנסו לאושוויץ 13 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1331 (I-XXVIII  מס' 06-1112  כרך ב'  עמ' 1070).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – טופס על הרשמת יהודים על-שם שרלוטה זלצברגר 3 בפברואר 1941 (כרך ב'  עמ' 615) טופס רישום יהודים בהולנד
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חשבון הוצאות שהוגש על-ידי משרד הגסטאפו בווירצבורג החשבון הוא בקשר למשלוח של יהודים מאותו אזור (ראו ת/740). וירצבורג  9 במאי 1942 (1291-06  WD6-45  כרך ב'  עמ' 631)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חקירת שתי וערב של סיברס (ראו ת/1362) בבית-הדין הצבי בנירנברג בחקירה מתאר סיברס את פגישתו הפרטית עם הימלר בפסחא 1942 כשהביע התנגדות לקשרים של מוסד "אננארבה" עם ה"ניסויים" של הד"ר הירט ואת תשובתו של הימלר הדוחה את מחאתו. נירנברג  10 באפריל 1947 (912-06  5771-5879 Case I Proc. pp.5764  כרך ב'  עמ' 1112)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חלק מדו"ח על רדיפות יהודים ביוגוסלביה  שהכינה הועדה הממלכתית לקביעת פשעי הכובשים ועזריהם הדו"ח מתאר את סבל היהודים ואת החיים במחנות הריכוז וההשמדה  יולי 1945 (1432-06  IIII-10  כרך ב'  עמ' 686)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חליפת מכתבים בענין מקום הימצאם של יהודים שגורשו ההתכתבות היא בין ה-Union g'en'erale des Isra'elites de France  רטקה ממדור IVJ בפריס  ואייכמן ברזה"א בעניין מתן אישורים על מקום הימצאותם של יהודים שגורשו על ידי הגרמנים. נובמבר 1942 – ינואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצןין במס' ת/464 (CJM534  מס' 06-253  כרך א' עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חליפת מכתבים בין סיברס  ברנט ואייכמן בעניין אוסף השלדים באננארבה ברלין  9 בפברואר  2 נובמבר  6 בנובמבר 1942 ו-21 ביוני 1943. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/1366-1363 (NO-085-089  מס' 06-46  כרך ב'  עמ' 1111-1110).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חליפת מכתבים בין גינתר ממחלקה IVB4  משרד החוץ והצירות השוודית חליפת המכתבים בעניין תעודת פטירה של יהודי שמת באושוויץ. ברלין  ספטמבר-נובמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/560 (TK526   K347117/19/20  מס' 06-301  כרך א'  עמ' 512).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חליפת מכתבים בדבר יישום נשיאת הטלאי הצהוב באזור הפרוטקטוראט 10 באוגוסט 1941  14 באוגוסט 1941  20 באוגוסט 1941  6 בספטמבר 1941 (503-06  NG111  כרך ב'  עמ' 646)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוקים אנטי-יהודיים שפורסמו בקרואטיה בין התאריכים 6 במאי 1941 עד 17 בינואר 1942 (1438-06  YIII-12-16  כרך ב'  עמ' 682)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חומר של השופט רווה – גרמנית (ישיבות 95 – 114) עדות הנאשם וישיבות ​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חומר של השופט לנדוי – גרמנית (ישיבות 91 – 106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חומר של השופט לנדוי – גרמנית (ישיבות 75 – 90)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חומר על הכנת התרשים הארגוני (כרך א'  עמ' 139) התאריך משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חומר המתייחס לגורל ילדי לידיצה  מתוך כרך מס' 4 של "הסדרה הירוקה" כמו כן  ישנם הקטעים מפסקי הדין המודפס שם בכרך מס' 5  ביחס לפעולות שננקטו ע"י המשרד הראשי לגזע ולהתישבות מחדש (כרך ב'  עמ' 750)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזרים מנהליים – משפט אייכמן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של שלנברג  ראש המדור לעניני חוץ ברזה"א  אל הפקידות הבכירה בחוזר רשימת הקצינים הבכירים של משטרת הבטחון ושירותי הביטחון המוצבים ביוגוסלביה. ברלין  16 במאי 1941 (33-06  NG4717  כרך ב'  עמ' 676)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של קלטנברונר אל המפקדים הבכירים בענין יהודים חסרי נתינות החוזר הוא אל המפקדים הבכירים של משטרת הבטחון  ראשי האיינזצגרופן ולמפקדים הבכירים של הס"ס והמשטרה במזרח בעניין יהודים חסרי נתינות  ויהודים זרים משש עשרה ארצות ששמן צוין  שאמורות לחול עליהם הגזרות הכלליות נגד היהודים. הנותרים אמורים להיעצר כבני ערובה. ברלין  5 במארס 1943. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/310 (NG2652-A  372197-0 (Ser. 1513)  06-788  כרך א'  עמ' 442).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של משרדו של אלפרד רוזנברג בחוזר יש הוראה לכל פקידיו שלא להשתתף בהוצאות להורג  של יהודים במיוחד  באשר זה תפקיד משטרת הביטחון והס"ד. קובנה  11 בנובמבר 1942 (845-06  NO2673  כרך ב'  עמ' 1154)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של משרד החוץ החוזר מיועד אל שגרירויות גרמניה בכמה ממדינות אירופה ואל נציגים של משרד החוץ בשטחים כבושים ע"י גרמניה והוא מצורף להעתק של מכתבו החוזר של מילר על יהודים בעלי נתינויות זרות (ראו ת/784). ברלין  12 באוקטובר 1943 (539-06  NG2652H 372167 Ser: 1513  כרך ב'  עמ' 638)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של מילר שנשלח בדואר דחוף אל כל משרדי הגסטאפו ושירותי הביטחון החוזר הוא בדבר נשיאת הטלאי הצהוב על-ידי יהודים אזרחי בולגריה. ברלין  4 בספטמבר 1942 (1027-06  TK321  K207515-6  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של מילר אל כל המשרדים של הגסטאפו בדבר האחריות למעצרים במחנות הריכוז ברלין  30 במאי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1278 (PS1063  מס' 06-413  כרך ב'  עמ' 959).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של זור אל היחידות המבצעות גירושים בחוזר יש הוראות בדבר אופן החרמת רכוש המגורשים ואופן השימוש בחלק ממנו לכיסוי הוצאות הגירושים. ברלין 3 בדצמבר1941 (1283-06  WD1-55-56  כרך ב'  עמ' 628)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של הרסטר ליחידות משטרת הביטחון בעניין גורלם של יהודי הולנד דן האג  15 במאי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/544 (OI-V  מס' 06-1356  כרך א'  עמ' 509).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של הרזה"א אל כל משרדי הגסטאפו (עם העתק ל"מפקחי" מחנות הריכוז) בחוזר הודעה שבאושוויץ הוקם מדור מיוחד לאסירות. כל ההתכתבויות הנוגעות לאסירות יופנו ישירות למפקד המחנה ולא עוד למפקד המחנה ברבנסבריק. ברלין  10 ביולי 1942 (731-06  PS1063  כרך ב'  עמ' 1109)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של המשרד הראשי לכלכלה ולמינהל של הס"ס למפקדי מחנות הריכוז בחוזר הצעה לפישוט נוהלי הדיווח על מות יהודים ואסירים אחרים. אורניינבורג   21 בנובמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1279 (NG1543  מס' 06-416  כרך ב'  עמ' 959).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של אייכמן אל משרדי הגסטאפו בגרמניה ובוינה ואל הלשכה המרכזית להגירת יהודים בוינה החוזר הוא בדבר הכנות להחשת גירושם של יהודים. (גם הנחיות בדבר קטגוריות של יהודים שיגורשו). ברלין  31 בינואר 1942 (1278-06  WD1-27-38  כרך ב'  עמ' 629)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של אייכמן אל משטרת הביטחון ושירות הביטוחון – צרפת החוזר הוא בדבר בקשות של יהודים מגרמניה המתגוררים בשטח הכיבוש להרשות לקרוביהם בגרמניה להצטרף אליהם (נזכר בת/725). ברלין 23 בינואר 1942 (735-06  CII2a  כרך ב' עמ' 628)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של אייכמן אל כל משרדי המשטרה בדבר הגירוש הצפוי של יהודים מווינה ברלין  13 בפברואר 1941 (06-1634  כרך ב'  עמ' 642)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר של איחוד הקהילות היהודיות ברייך הגרמני אל קהילות יהודיות בחוזר יש את התקנות שהוצאו על-ידי השלטונות בדבר שלילת זכותם של היהודים להשתמש ברכושם. ברלין  1 בדצמבר 1941 (737-06  J IV 1a-b  כרך ב'  עמ' 627)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר מטעם מדור II112 של הס"ד בדבר הסדר עם המדור המקביל בגסטאפו IIB4 ההסדר הוא בעניין תיאום של חקירות יהודים. 25 ביוני 1938 (RG242/29  מס' 06-1507  כרך א'  עמ' 237).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזר אקספרס של היידריך למשרדים האזוריים של הגסאטפו וללשכה המרכזית להגירת יהודים בווינה החוזר הוא בדבר הפיקוח על רכוש נייד של יהודים. ברלין  27 בנובמבר 1941. וכן מכתב נוסף של היידריך ובו הוראות בעניין זה. ברלין  11 בנובמבר 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/719 (JIV-1  מס' 06-739  כרך ב'  עמ' 627).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוזה רכישת בית החוזה הוא בין איגוד הקהילות היהודיות ברייך הגרמני והד"ר ציגל העומד להיות מגורש לטרזיינשטט. ברלין  17 בספטמבר 1942 (06-1598  כרך ב'  עמ' 652)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוות דעת של מר אברהם חגג  מומחה לגרפולוגיה  על חתימותיהם ועל כתב ידם של 12 אנשים. (06-1506  כרך א'  עמ' 108)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוות-דעת מומחה של פקד המשטרה אברהם חגג על כתב-היד ב"תיק מס' 17" של מסמך ואסן (כרך ב'  עמ' 1140)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוה קקש נגד אדולף אייכמן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – חוברת מאויירת שפורסמה ע"י מרכז התיעוד של מרכז הקהילות היהודיות בסלובקיה בחוברת מסמכים וצילומים על גורל יהודי סלובקיה במלחמת העולם השניה. ברטיסלבה  מארס 1949 (כרך ב'  עמ' 760)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – זכרונות של הנאשם בכתב ידו 16 ביוני 1960 (06-1492  כרך א'  עמ' 137)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – זכרון דברים שנרשם על ידי דנקר מישיבה שהתקיימה בברלין 4/3/1942 זכרון הדברים בעניין של גירוש אלף יהודים מקומפיין למזרח. פריס  10/3/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/403 (CJM  06-54  "הודעה" עמ' 610  כרך א' עמ' 458)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ויסילצני בפרשת יוון
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – וגנר מדווח על הפעילות נגד היהודים בבולגריה וגירושם 3/4/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/940 (K207591-4  TK321  06-171  K207613-7 כרך א'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התרשים הארגוני 30 בנובמבר 1960 (06-1495  כרך א'  עמ' 139)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התנהגות אנשי ס"ס
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התכתבות בין אייכמן ודנקר בענין שילוח 3 000 יהודים מצרפת התכתבות בין אייכמן ודנקר בעניין האפשרות לשילוח 3 000 יהודים מצרפת פריס-ברלין  18-17 ביוני 1942. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/421 (CJM  06-57  כרך א' עמ' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התכתבות בין אייכמן ודנקר התכתבות בין אייכמן ודנקר בדבר המפגש של נציגים באירופה לשם דיון בהנחיות לביצוע גירושים. 23 במאי- 4 ביוני 1942. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/418 (CJM  06-56  כרך א' עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התכתבות בין אייכמן  משרד החוץ ושגרירות גרמניה בפריס ההתכתבות בדבר גירוש 6 000 יהודים מקומפיין לאושוויץ. 9/3/1942. 9 במארס 1942. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/402 (NG4954  NG024  K210157-63  TK324  מס' 06-177  כרך א' עמ' 458).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התכתבות בין "דרזדנר בנק" ברלין ואסקומפט בנק בפראג התכתבות בדבר החשבון של הלשכה המרכזית להגירת יהודים (חשבונות של יהודים וכו'). ברלין  18 בפברואר 1942. (732-06 JM02072  NID12319  כרך ב'  עמוד 646)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – התכנית הארגונית של הרזה"א בודפשט  31 במארס 1944. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/120 (06-262  כרך א'  עמ' 240). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הקמת מרכז להגירה יהודית מרכז להגירה יהודית​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצעת תכנית גירוש יהודים מבולגריה על בסיס שיחה טלפונית עם אייכמן על בסיס שיחה טלפונית עם אייכמן  דנקר מציע תכנית לגירוש היהודים מבולגריה. 23/21943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/939 (K207583-5  TK321  06-204  כרך ב'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצעה של IVB4a להימלר לגבי אפשרות החזרה לגרמניה של יהודים המתגוררים בהונגריה IVB4a מציע להימלר אפשרות להחזיר לגרמניה יהודים המתגוררים בהונגריה  תמורת תשלום של 100 000 פרנקים שוויצריים לאיש. 24 בנובמבר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1138 (NO2408  מס' 06-510  כרך ב'  עמ' 770).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצעה שהוגשה על-ידי וגנר לאישור שר החוץ של הרייך ההצעה היא בדבר התאריך שיש לקבוע ליציאת היהודים בעלי האזרחות הזרה (ראו ת/781). ברלין  12 ביולי 1943 (536-06  TK326  K211593  NG2652F  כרך א'  עמ' 637)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרתו של רודולף הס על הפעולה למחיקת העקבות של ההשמדה ההמונית (1942) 11 בינואר 1947. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/217 (Case IX  NO4498  מס' 06-858  כרך א'  עמ' 322).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של סמית ו' ברוקהרט על הודעה בשבועה של דיטר ויסליצני 15 בנובמבר 1945 (06-856  כרך א'  עמ' 169).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של ויסליצני על המצב ביוון 27 ביוני 1947. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/992 (06-235  כרך ב'   עמ' 707).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של וילהלם הרסטר על גירוש החולים היהודים והצוות של "אפלדורן בוס" אמסטרדם  15 בנובמבר 1947. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/538 (OIV  מס' 06-1351  כרך א'  עמ' 508).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של ויינה גאבור  שר הפנים בממשלת סלשי ההצהרה היא על שיחות שהיו לו בדצמבר 1944 עם הימלר וקלטבנרונר על האצת הגירוש של יהודי הונגריה. פרייזינג  28 באוגוסט 1945. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1245 (NO1874 מס' 06-511  כרך ב'  עמ' 930).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של העוצר הורטי במשפטי נירנברג XI  ובה הוא מתאר את התלות של ההונגרים בגרמנים 4 במארס .1948 הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/1246 (.Case IX  Proc  מס' 06-807  כרך ב'  עמ' 931).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של הילגרד קונצה  מזכירה במשרדו של אייכמן בהצהרה היא מאשרת  שהמחלקה עסקה ברכוש יהודי ושהיא זוכרת מכתב על גירוש יהודים. 8 בינואר 1946 (RF1526  JM02144  מס' 06-311  "הודעה" עמ' 2033).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של הד"ר קמפנר שנמסרה בלשכה 06 ב- .26/1/1961 (06-1425 כרך א'  עמ' 105)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של הד"ר יוסף קרמיש בעניין מסמכים שנתקבלו מארכיון ניננברג 16/4/1961. (06-1576  כרך א'  עמ' 105)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של הד"ר אלכסנדר שפרן  לשעבר הרב הראשי של רומניה בהצהרה תיאור סבלות יהודי רומניה בזמן המלחמה. 26 ביוני 1959 (568-06  SWIV  כרך ב'  עמ' 729)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה של אנה אלפרידה גרשטיין  אלמנתו של קורט גרשטיין  לפני בית-המשפט המחוזי בטיבינגן (ראו ת/1309 ו- ת/1310). טיבינגן  16 בפברואר 1961 (06-1564  כרך ב'  עמ' 1024)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה על החלפת הדת של אשתו של אייכמן. (13/11/1943) (BDC  06-137  "הודעה" עמ' 570  3394)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה בשבועה של טוביה ארזי המאשרת את נכונותם של מסמכים שנמצאו בארכיון המופתי לשעבר (כרך ב'  עמ' 951)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה בשבועה של אוסוולד פול בבית-הדין הצבאי בנירנברג על "מבצע ריינהרד" הצהרה בשבועה על תפיסת הרכוש היהודי בפולין. נירנברג  2 באפריל 1947 (NO2714  06-1106  כרך ב'  עמ' 111131)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה אוטוביוגרפית שנכתבה ע"י רודולף הס בנירנברג 10 – 12 באפריל 1946 (כרך ב'  עמ' 836)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה אוטוביוגרפית של אוסוולד פול נירנברג  23 ביולי 1946 (כרך ב'  עמ' 846)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הצהרה  בגרמנית  שגרשטיין השאיר בביתו בטיבינגן בשביל אשתו הטקסט זהה כמעט לגרסה בצרפתית שגרשטיין נתן לקציני המודיעין של בנות-הברית (ראו ת/1309)  ואולם יש בו תוספת פרטים. טיבינגן  4 במאי 1945 (06-1565  כרך ב'  עמ' 1024)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתקים של פרוטוקולים משיבות 81 – 113 של השופט הלוי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתקים של פרוטוקולים משיבות 61 – 80 של השופט הלוי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתקים של פרוטוקולים משיבות 41 – 60 של השופט הלוי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתקים של פרוטוקולים משיבות 21 – 39 של השופט הלוי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתקים של פרוטוקולים משיבות 1 – 20 של השופט הלוי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתקים של פרוטוקולים משיבות 1 – 118 של בית-המשפט (השופט לנדאו)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתק של עמוד 5 של ת/784 (בדבר יהודים בעלי אזרחויות זרות) ההעתק נשלח ע"י הונשה ממחלקה IVB4 למשרד החוץ. 2 באוקטובר 1943 (06-538  כרך ב'  עמ' 638)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתק של חוזר של איגוד היהודים בגרמניה אל הקהילות היהודיות ואל המשרדים האזוריים של האיגוד החוזר הוא בדבר "תרומה" של 25 אחוזים של "רכושם הנזיל". ברלין  3 בדצמבר 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/723 (JIV-1  מס' 06-738  כרך ב'  עמ' 628).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתק של "הודעת" אייכמן בעברית.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתק של "הודעת" אייכמן בעברית.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתק מברק המשרד הראשי לעניני גזע ולהתיישבות מחדש המברק מיועד אל המשרד ליישוב מחדש בליצמנשטאט (לודז')  ויש בו הודעה על בואה של קבוצת ילדים צ'כים (ילדי לידיצה); רצופה רשימה של 91 שמות  לפי שבע קבוצות גיל מ- 0 עד 16  בציון מקום הלידה. ברלין  12 ביוני 1942 (06-865  כרך ב'  עמ' 745)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – העתק הנחיות שנתקבלו בגסטאפו של וירצבורג לגירוש יהודים מגרמניה ומהפרוטקטוראט (לטרבניקי) 22 במארס 1942 (1279-06  WD1-34-39  כרך ב' עמ' 631)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הערותיו של אייכמן בכתב ידו – "תיק 17" – על מסמך זאסן (כרך ב'  עמ' 1140)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הערות של ויסליצני על הדו"ח של קסטנר (ת/1113) ברטיסלבה (בכלא)  25 במארס 1947. הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/1116 (06-901  כרך ב'  עמ' 758).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הערות כתובות של רדמכר במהלך חקירתו ע"י מקס מנדללאוב בדבר תכנון וביצוע השמדת יהודי סרביה 26 ביולי 1948 (1244-06  SW-III  כרך ב'  עמ' 673)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הספר "כאן עמדה לידיצה" שהוגש ע"י התביעה על-פי החלטה מס' 99 (כרך ג'  עמ' 1566)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הסכם בלץ דניקר בדבר סדרי ותנאי גירוש היהודים מבולגריה ראו ת/37(170)​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הסכם בין גרמניה ורומניה ההסכם הוא בדבר חלוקת תפקידים בשליטה בטרנסניסטריה ובאזור בוג-דנייפר (בעיקר גירוש יהודים). טיגינה  30 באוגוסט 1941 (840-06  S11  PS3319  כרך ב'  עמ' 713)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הסכם בין בלב ודנקנר על פרטי הסידורים לגירוש יהודים מטריטוריה בולגרית 22 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/938 (06-417  כרך ב' עמ' 695).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הנחיות שהוצאו על ידי המשרד הראשי לכלכלה ולמנהל של הס"ס ההנחיות הוצאו לצורך מפגש של "ראשי מדורים פוליטיים"  שנערך ב-23 במארס 1944  בעניין הנוהל שמנהלות מחנות הריכוז צריכות לפעול לפיו בהתכתבות שלהן ובדו"חות שלהן. הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/1280 (NO1553  מס' 06-175  כרך ב'  עמ' 959).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הנחיות שהוצאו בווינה על קרומיי מהעוצבה המיוחדת של הס"ס להונגריה (Aussenkommando Wien) ההנחיות הן על הטיפול ביהודים מהונגריה שנשלחו לעבודה בווינה (ראה ת/1211). וינה  9 באוגוסט 1944. עם נספח בעניין שוטרים יהודים. 22 ביוני 1944. הוגשו במהלך המשפט וצוינו במס' ת/1226 (06-870  כרך ב'  עמ' 914).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הנחיות לא חתומות בדבר גירוש יהודי פרנקוניה למזרח נירנברג-פירט  נובמבר 1941 (06-1275  WD1-1-5  כרך ב'  עמ' 625)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הנחיות בקשר לטיפול ביהודים  שנוסחו על ידי משטרת הבטחון ההנחיות נוסחו כהצעה שכנגד להנחיות שב"תיק החום"  שהוצעו על ידי מיניסטריון הרייך לשטחים הכבושים במזרח. ברלין  29 בינואר 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/298 (Alex 3  מס' 06-1088  כרך א'  עמ' 412).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הנחיות בחתימת זור ההנחיות הן על הטיפול להחרמת רכוש של יהודים ברייך  באוסטריה והפרוטקטוראט  העומדים לפני גירוש. ברלין  1 במארס 1942 (06-1265  כרך ב'  עמ' 629)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – המלצתו של אייכמן לקידומו בדרגה של דנקר (כרך ג'  עמ' 1432)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – המלצות להעלאתו של אייכמן בדרגה המלצות להעלאתו של אייכמן בדרגה. הוגשו במהלך המשפט וצינו במס' ת/55 (12) (BDC  06-27  כרך א' עמ' 164)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הכנת עילה לגירוש יהודי בודפשט
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – היועץ המשפטי נגד אדולף אייכמן תיק הנחיות של השופטים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – היועץ המשפטי לממשלה התכתבות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראת ביצוע של פול מן המשרד הראשי למנהל ומשק של הס"ס ההוראה בדבר דיווח על אירועים חשובים במחנות הריכוז. 25 ביולי 1942 (NO2128  מס' 06-411  כרך א'  עמ' 234).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראותיו של הימלר בעניין הנוהלים של הוצאות להורג ברלין  6 ביוני 1942. הוגשו במהלך המשפט וצוין במס' ת/202 (נירנברג  משפט Scheide 34 – IV  מס' 06-396  כרך א'  עמ' 296).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראותיו המפורטות של דנקר לגירוש היהודים מצרפת פריס  26/6/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/425 (RF1221  06-112  כרך א'  עמ' 461)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות של הגסטאפו בהנובר בדבר חסימת חשבונות בנק של יהודים 11 בנובמבר 1938 (Alex. 4  מס' 06-1452  כרך א'  עמ' 238).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות של דלואגה  מפקד משטרת הסדר ההוראות הן אל כל המשרדים ברייך הישן  אוסטמרק והפרוטקטוראט של בוהמיה ומורביה  בדבר שמירת הסדר ברכבות ושמירה עליהן  ההסדרים שעשו עם הס"ד  24 באוקטובר 1941 (PS3291  06-504  כרך ב'  עמ' 626)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות שירות למפקדים הבכירים של הס"ס והמשטרה 18 בספטמבר 1939 (JM02081  N0148  מס' 753-4  .Alex  מס' 06-554  כרך א'  עמ' 233).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות מפורטות מן המטה המחוזי של משטרת המדינה בנירנברג-פירט אל מטות השדה (ההוראות מבוססות על הוראות הרז"א)  ההוראות הן בדבר אופן הגירוש של היהודים הן הריך הישן למזרח. נירנברג  19 בנובמבר 1941 (WD2-33-35  06-1276  כרך ב'  עמ' 626)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות מפורטות חתומות על-ידי גינתר בהוראות יש הנחיות מתוקנות בדבר ביצוע הגירוש למזרח של כל היהודים ברייך ובפרוטקטוראט  ברלין  20 בפברואר 1943 (06-1282  כרך ב'  עמ' 636)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות מטעם זיקס להאגן ולאייכמן בעניין המודיע היהודי פייבל פולקס. (06-38  "הודעה" עמ' 350) הנחיות סיקס לפני נסיעת אייכמן להאגן?
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות למחלקות המשטרה על האופן שלפיו יש לנהל התכתבות בין המחלוקות והתכתבות מסוג אחר 9 ביולי 1936 (Alex 4  מס' 06-1241  כרך א'  עמ' 232).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות בעניין חלוקת תפקידים ברזה"א. 21 במארס 1941 (OII-4  מס' 06-36  כרך א'  עמ' 233).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראות ארגון מפורטות של הד"ר גרפנברגר  ראש הגסטאפו נירנברג-פירט ההוראות הן על יסוד הנחיות כלליות של הרייכספירר מ- 31 באוקטובר  וכן לביצוע פינוי 1 000 יהודים  המתוכנן ל- 29 בנובמבר 1941. נירנברג  11 בנובמבר 1941 (WD1-8-17  06-1277  כרך ב'  עמ' 627)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הוראה בחתימת גינתר בעניין ארגון וביצוע העברת יהודים מן הרייך לטרזיינשטט ברלין  20 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/850 (OI-28  מס' 06-541  כרך ב'  עמ' 651).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעת פון האן לאייכמן בענין אי הסכמה לשליחת 5 000 ילדים לארץ-ישראל פון האן מודיע לאייכמן שהורה לשגריר בסופיה לייעץ לממשלת בולגריה שלא להסכים לשלוח 5 000 ילדים לארץ-ישראל  משום שהדבר יעמוד בסתירה למדיניות גרמניה ביחס לערבים. 8/2/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/947 (K207313  TK321  06-201  כרך ב'  עמ' 696)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של רודולף הס על דרכי ההשמדה באושוויץ. נירנברג  24 באפריל 1946 (כרך ב'  עמ' 839)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של קצין הס"ס אדולף פילר  ששירת בבודפשט בשנים 1945-1944 בהודעה הוא מעיד על תפקידו של אייכמן  מעמדו ופעולותיו בהונגריה נגד היהודים. 29 ביוני 1943 (06-803  "הודעה"  עמ' 2573).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של פרצ'שק זבצקי  פקח תנועה בתחנת הרכבת של טרבלינקה  לפני שופט בבית-דין פולני ההודעה היא בדבר משלוחים של יהודים שהגיעו לטרבלינקה. 21 בדצמבר 1945 (06-1296  כרך ב'  עמ' 1020)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של ס"ס גרופנפירר קאול אל הד"ר אבנר מארגון לבסבורן הדורש החרמה מידית של בית ההחלמה היהודי (ראו ת/745) שטוטגרט  30 בספטמבר 1942 (915-06  NO3201  כרך ב'  עמ' 632)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של יחידת הנספחים לנספח המשטרה בצירות הגרמנית בזגרב על הקמת יחידה מיוחדת יחידת הנספחים מודיעה לנספח המשטרה בצירות הגרמנית בזגרב  שתוקם יחידה מיוחדת בראשות קרומיי לשם ביצוע הגירושים משטחים קרואטיים. 15 באוקטובר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/920 (YII-36  מס' 06-1095  כרך א'  עמ' 692).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של יהודה בקון מ- 15 ביוני 1960 (כרך ב'  עמ' 1067)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של ולטר שלנברג  ראש משרד IV ברזה"א בהודעה עדותו של מידת סמכויותיו והשפעתו של קלטנברונר. נירנברג  19 בנובמבר 1945 (1470-06  PS2990  כרך ב'  עמ' 934)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של ויסליצני בעניין יחסיו של אייכמן עם המופתי (26/7/1946) הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/89 (06-129  כרך א'  עמ' 208)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של ויסליצני בדבר סדרת מאמרים על מצב היהודים במחנות ריכוז ההודעה פורסמה ע"י פריץ פיאלה  עיתונאי סלובקי שאותו ליווה לסוסנוביץ ולאושוויץ בקיץ 1942 (ראו ת/1119) – מתאר את יזמת אייכמן לכך. נכתבה בכלא ברטיסלבה ב- 26 ביולי 1946 (1041-06  I-XIII  כרך ב'  עמ' 752)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של הרסטר לאייכמן לגבי גירוש יהודים שנטבלו לנצרות הרסטר מודיע לאייכמן שיהודים שנטבלו לנצרות עדיין לא גורשו. 20 ביולי 1942 (OI-24  מס' 06-616  "הודעה"  עמ' 2562).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של הכומר של רוטווייל (הרקלינגר) בהודעה מאשר הכומר שבמאי 1945 קורט גרשטיין השתמש במכונת הכתיבה שלו להדפסת הדו"ח שלו על פעולותיו כסוכן מושתל (Spitzel) בשורות הס"ס ועל מגעיו עם נציגים זרים. רוטווייל  15 בפברואר 1961 (185-06  PS1553  כרך ב'  עמ' 1028).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של הד"ר מרטין פלדי במשטרת ישראל על קורותיו בגטו אוז'גורוד ובאושוויץ מצורף תצלום של גלויית דואר ששלח אל אחותו בבודפשט על-פי פקודת הקאפו במחנה. 17 באוגוסט 1960 (06-668  כרך ב'  עמ' 805)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של דרוזין  עד מומחה בנירנברג ההודעה היא על "רעילותם היתרה" של החומרים (כגון: גז הציקלון) שיוצרו ע"י המפעל בהמבורג ושוק על ידם ל"קונים מוסמכים". המבורג 28 בספטמברג 1945 (1252-06  NI-11391  כרך ב'  עמ' 960)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של דיטר ויסליצני (לפני תובע סלובקי) על נקיטת אמצעים אנטי-יהודיים בסלובקיה 6 – 7 באפריל 1945 (06-899  כרך ב'  עמ' 730)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של אנדרה שטיינר על שיחות עם ויסליצני בשנים 1943 – 1944 בשיחות הם שוחחו על האפשרות של יציאת ילדים יהודים לארץ ישראל (בשל קשריו של אייכמן עם המופתי של ארץ-ישראל לא מתאפשר הדבר). ברטיסלבה  6 בפברואר 1946. כמו כן: הערות של ויסליצני המאשרות את תוכן השיחות  בהסתייגויות קלות. ברטיסלבה (בבית הכלא)  5 במארס 1946 (06-281  כרך ב'  עמ' 760)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של אייכמן לרדמכר אייכמן מודיע לרדמכר שאין הוא מתנגד למכתבי ההמלצה של שלושה יהודים המבקשים להגר למזרח הרחוק. 31 במאי 1941 (TK 518  K340199 מס' 06-124  "הודעה" עמ' 1651).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה של אדולף הצינגר ממשרד החוץ על פעילותו בהונגריה בהודעה הוא מתאר את פעילותו בהונגריה ואת המכשולים שהעמיד לפני אייכמן בדבר הטיפול ביהודים בעלי אזרחות זרה. 2 ביוני 1948 (JM03052   מס' 06-977  "הודעה" עמ' 3217).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה רשמית של ממשלת שוודיה על דו"חות שנתקבלו מאוטר בברלין על שיחתו עם ד"ר קורט גרשטיין שטוקהולם  8 ביוני 1961 (כרך ב'  עמ' 1147)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה רשמית של ממשלות ארגנטינה וישראל שתקרית אייכמן נחשבת מחוסלת  3/8/1960. (כרך א'  עמ' 17)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה על כינון מוסד "אננארבה" ע"י הס"ס. ללא תאריך (791-06  NO422  כרך ב'  עמ' 1110)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה מלותר לקונסול באתונה לותר מודיע לקונסול באתונה שגינתר נשלח לסלוניקי על ידי הרזה"א כדי לנהל משא ומתן על ענייני יהודים. 23 בינואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/958 (TK525  K345672  מס' 06-344  כרך ב'   עמ' 699).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה מויזנמאיר לריטר על גירוש יהודי הונגריה ויזנמאיר מודיע לריטר  ש-326 009 יהודים גורשו מהונגריה  ושממשלת מתייחסת ליהודים שברחו לשם כאל פליטים ומאפשרת להם לצאת לארץ ישראל. 17 ביוני 1944. (Ser. 99/2 – NG110545  NG5567  מס' 06-386  "הודעה"  עמ' 1946 ו-3485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה דחופה בטלקס של קאשה אל משרד החוץ בדבר גירוש 2 000 יהודים מקרואטיה בקבוצות קטנות מבקש שיודיעו על-כך לאייכמן. 4 במארס 1943 (660-06  TK326  K212358  NG2348  כרך ב'  עמ' 691)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של תיאודור הורסט גרל על הגזרות נגד היהודים בהונגריה ותפקידו של אייכמן שם נירנברג 31 במאי 1948. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/691 (Veesenmayer  JM03052  מס' 06-985  כרך ב'  עמ' 600).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של רודולף ברנט  מזכיר לשכתו של הימלר בהודעה תואר העיקור של העצורים במחנות במחנות שבוצע ע"י רופאים גרמנים. נירנברג  19 באוקטובר 1946 (455-06  NO440  כרך ב'  עמ' 643)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של יוחנן זאב ש"ק משגרירות ישראל בפריס בהודעה הוא מתאר כיצד אסף ושמר את הפקודות והתקנות שהוצאו על-ידי מועצת המחנה בטרזיינשטט. פריס  28 בדצמבר 1960 (06-1337  כרך ב'  עמ' 650)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של יוזף קרמר  מפקד מחנה נצוויילר בהודעה אומר קרמר שבאוגוסט 1943 המית בתאי גז 86 איש ש"קיבל" מאושוויץ ושלח את גוויותיהם למכון של הירט בסטרסבור. 26 ביולי 1945 (790-06  NO807  כרך ב'  עמ' 1113)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של הנס ייטנר על ה"הצעדה" מהונגריה אל הגבול האוסטרי נירנברג  3 במאי 1948 (NG5216  JM02033  06-1297  כרך ב' עמ' 600)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של הגברת סוניה אוסטר (כרך א'  עמ' 136) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של דרק קרטיס אוונס על פגישה עם קורט גרשטיין  בה סיפר גרשטיין על השימוש בגז שגרירות בריטניה הפריס  6 בינואר 1961 (IX-V  06-1442  כרך ב'  עמ' 1021)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של ג'ון וו' הוט ההודעה היא על פגישה עם קורט גרשטיין (יחד עם דרך קרטיס אוונס) (ראו ת/1307) ברוטווייל בגרמניה  בעת שירות שם ביחידה של מודיעין של בנות הברית CIOS. וילמינגטון  דלאוואר  30 בינואר 1961 (1442-06  U-IX  כרך ב'  עמ' 1020)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של ברנרד לוזר ההודעה היא בדבר המדור היהודי במשרד הפנים של הרייך ומאמציו להשתחרר מתפקידו שם (ניספחים שלוש רשימות של תקנות אנטי-יהודיות ושמות האנשים והמוסדות שהיו קשורים בהכנתן)  נירנברג  24 בפברואר 1948 (NG1944A  06-1605  כרך ב'  עמוד 615)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של ארנה פטה  חבר מועצת הקהילה היהודית בבודפשט בשנות המלחמה ההודעה היא על מצב היהודים בהונגריה אחרי הכיבוש הגרמני  על הישיבה במטהו של אייכמן ב- 31 במארס 1944 ועל הגירוש למחנה קישטרצ'ה. זיכרון-דברים מישיבת היודנראט במטהו של אייכמן בבודפשט. ההודעה נמסרה בסאו פאולו  ברזיל  ב- 9 בדצמבר 1960. (06-1300  כרך ב'  עמ' 823)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של ארווין לנץ  חייל גרמני לשעבר  לפני חוקרים אמריקנים לקראת משפט מס' XII בהודעה מתאר לנץ את ריכוז היהודים באי רודוס והעברתם הכפויה בספינות רעועות שטבעו ליד חופי האי. 10 במאי 1947 (1263-06  NOKW1715  כרך ב'  עמ' 709)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של אברהרד פון טאדן על פעולות נגד היהודים בדנמרק נירנברג  16 באפריל .1948 הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/584 (Case IX  מס' 35  .Steengracht Doc  מס' 06-816  כרך א'  עמ' 522).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בשבועה של אברהרד פון טאדן על יחסיו עם אייכמן ההודעה היא על יחסיו עם אייכמן  ביקוריו בטרזיינשטט ובברגן-בלזן וסירובו של אייכמן להרשות לו לבקר באושוויץ. נירנברג  11 בדצמבר 1947. הוגשה במהלך המשפט וצוינה במס' ת/160 (Hoffmann-139  Nuremberg Case VIII  מס' 06-984  כרך א'  עמ' 265).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הודעה בטלקס של וינזמאיר אל משרד החוץ בהודעה דיווח וינזמאיר על תכניות לגירוש 325 000 יהודים עד אמצע יוני מאזור הקרפטים. בודפשט 11 במאי 1944 (158-06  TK328  K213782  כרך ב'  עמ' 873)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הדו"ח של ויזנמאיר אל משרד החוץ על המצב בהונגריה עם הגיעו לשם ועל פגישתו הראשונה עם הורטי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הדו"ח של אייכמן על רייאקוביץ 19 ביולי 1937. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/55(6) (NID 14901  מס' 06-733  "הודעה" עמ' 2592  כרך א'   עמ' 164).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הגדלה של שני עמודים מן היומן של חג' אמין אל-חוסייני (ראו ת/1267) (כרך ב'  עמ' 1141)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הבעת אי שביעות רצון מצד משרד החוץ לסירובו של אייכמן להרשות לפקידים סלובקיים לבקר במחנות ברלין  14 בינואר 1944 (1017-06  TK327  K213028  כרך ב'  עמ' 753)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – הבהרות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – האיגוד היהודי לתרבות בברלין
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דרישה לבקר במחנות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דרישה לבקר במחנות סלובקיה​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דיווח של פון טאדן לאייכמן על בקשת הצלב האדום להקים מעון ילדים ובית אבות יהודיים פון טאדן מדווח לאייכמן על הבקשה שהפנה נציג הצלב האדום בסלובקיה  מר דינן  לממשלת סלובקיה ולשגרירות גרמניה  לקבל רשות להקים מעון לילדים ובית אבות יהודיים. 24 בינואר 1945. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1132 (TK327  K213009  מס' 06-217  כרך ב' עמ' 764).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דיווח של מאקנזן  השגריר הגרמני ברומא  למשרד החוץ על טיפול ביהודי יוון  תחת כיבוש איטליה מאקנזן  השגריר הגרמני ברומא  מדווח למשרד החוץ על החלטה של משרד החוץ האיטלקי בדבר הטיפול ביהודים בשטחים היוונים הכבושים על ידי איטליה. 12 במארס 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/990 (NG5051  מס' 06-683 כרך ב'  עמ' 707).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דיווח של היידריך אל גרינג על תוצאת "ליל הבדולח" הדיווח כולל פרטים על נזקים כבדים שנגרמו ליהודים בגוף וברכוש. 11 בנובמבר 1938 (PS3058  מס' 06-1503  כרך א'  עמ' 238).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דיווח בטלקס של דנקר אל אייכמן בעניין גירוש [יהודים] מצרפת פריס  6 ביולי 1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/433 (CJM569  מס' 06-261  כרך א'  עמ' 463).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דוח קסטנר דוח קסטנר​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דוח קסטנר דוח קסטנר​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דוח על יהודי בודפשט
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דוגמה של "specification list"  רישום התיקים הגרמניים שצולמו במיקרופילים (כרך א'  עמ' 103)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"חות של הס"ד בווינה על פעולות נגד יהודים ב"ליל הבדולח" באוסטריה וינה  21-14 בנובמבר 1938. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/151 (06-91  כרך א'  עמ' 250).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"חות על ארועים בגרץ ב"ליל הבדולח" 10 בנובמבר 1938. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' נ/34 (06-081  כרך ג'  עמ' 1232).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ראש עיריית נג'בניה על פגישה במונקץ' ב- 30 במאי 1944 בדו"ח ניתנו הוראות מפורטות לפקידי ממשלה מקומיים על הגירוש הצפוי של היהודים. 30 במאי 1944 (1318-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 826)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ראש משטרת הביטחון והס"ד  ב- 60 העתקים (אין ציון למי הופץ) הדו"ח על מבצעים שנעשו ע"י איינזצגרופן בשטחים כבושים בטריטוריה רוסית. ברלין  12 בנובמבר 1941 (1612-06  JM02088  NO2830  כרך ב'  עמ' 1154)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ראש העיר נג'בניה על ישיבה שהתקיימה ב- 26 באפריל 1944 בישיבה הוחלט על הקמת מחנות איסוף ליהודי האזור. 26 באפריל 1944 (1314-06  HNII-2  כרך ב'  עמ' 825)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ראפ  מפקד של זונדרקומנדו הדו"ח הוא על הניסיון ועל הלקחים שיש להסיק מן ה"ישוב מחדש" (שלב א') של יהודים ופולנים מן הוורטגאו בגנרלגוברנמן. פוזנן  26 בינואר 1940 (1461-06  PIV-39  כרך ב'  עמ' 1153)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של קילינגר אל משרד החוץ על המצב הפוליטי בסלובקיה – שליטה מוחלטת של הגרמנים שם 19 באוגוסט 1940 (1527-06  UM02014  NG2674  כרך ב'  עמ' 730)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פרצני  קצין קשר של הז'נדרמריה ההונגרית עם משטרת הביטחון הגרמנית  אל שר הפנים הד"ח נכתב "ביום הראשון" של "מבצע יהודים"  בו רשויות הונגריות ששיתפו פעולה עם "גופים מייעצים" גרמנים  עצרו יהודים והכניסו אותם לתוך מחנות וגטאות קולוז'ואר (קלוז')  3 במאי 1944 (1315-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 826)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פרנצי על מעצר יהודים וכליאתם באזור הוטוון (אזור III) שחל ב- 5 ביוני הוטוון  7 ביוני 1944 (1320-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 827)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פרנצי על הפעולות ביום השביעי של "מבצע היהודים" הדו"ח מודיע על מספר היהודים במחנות ועל דרישת הצבא (ההונגרי) למסור צווי התיצבות לשירותי עבודה גם ליהודים שבמחנות האיסוף. ואילו מפקד משטרת הביטחון הגרמנית הורה כי אין להוציא יהודים ממחנות האיסוף. קולוז'ואר (קלוז')  10 במאי 1944 (1317-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 826)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פרנצי למשרד הפנים על גירוש כל יהודי הונגריה עד 9 ביולי 434 351 מלבד יהודי בודפשט בודפשט  9 ביולי 1944 (1322-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 827)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פרנצי אל שר החוץ ההונגרי  בליווי פרטים הדו"ח הוא על גירוש 275 415 יהודים מאזורים בשליטת הז'נדרמריה ההונגרית – אזורים VIII  IX  ו-X. הוטוון  8 ביוני 1944 (1321-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 827)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פרנצי אל משרד הפנים על הימים החמישי והשישי של "מבצע היהודים" הדו"ח מודיע ש- 94 800 יהודים מטרנסילבניה כבר הוכנסו למחנות ושהמשלוחים תוכננו לתאריכים 15 במאי עד 11 ביוני 1944. קולוז'ואר (קלוז')  9 במאי 1944 (1316-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 826)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פון טאדן בעקבות ביקורו בבודפשט המכתב הוא על התקדמות הפעולה של מסירת יהודי הונגריה לגרמנים לשם גירושם לאושוויץ ברלין  26 במאי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1195 (NG2190  מס' 06-375  כרך ב'  עמ' 898).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פון טאדן הדו"ח הוא בדבר מידע סודי שנתקבל מן הרזה"א בדבר התנאים במחנה ברגן-בלזן שבו מוחזרים יהודים העומדים להיות מוחלפים עם נתינים גרמנים. ברלין  12 ביוני 1943 (06-1592  כרך ב' עמ' 638)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פון בולשוויג על פגישה בווינה בין אייכמן ונציגי הרייכסבנק ומשרד הכלכלה מברלין הפגישה בעניין הגירת יהודים מאוסטריה. ברלין  20 ביוני 1938. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/149 (06-1176  כרך א'  עמ' 250).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של פול על חלוקת חפצים אישיים (ביניהם שיער נשים וחליפות ילדים) החפצים נאספו בלובלין ובאושוויץ (במאות קרונות) וחולקו למקומות שונים. 6 בפברואר 1943 (06-1532  כרך ב'  עמ' 1131)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של משרד השדה של הגסטאפו בווירצבורג הדו"ח הוא בנוגע לגרוש כל היהודים ממיינפרנקן (שישה משלוחים בין נובמבר 1941 ליוני 1943) והחרמת רכושם. וירצבורג  6 באוגוסט 1943. (1287-06  3WD9  כרך ב'  עמ' 637)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של משה שרתוק (שרת) ויואל ברנד על פגישתם בחלב (Aleppo) (כרך ב'  עמ' 860)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של מפקד משטרת הביטחון והס"ד על פעולות שננקטו נגד התקוממויות בסלובקיה בדו"ח צוינו מספרים של יהודים שנאסרו וכן של קצינים וכמרים. ברטיסלבה  9 בדצמבר 1944 (06-833  כרך ב'  עמ' 764)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של מפקד הז'נדרמריה בטרנסניסטריה על רצח 1 200 יהודים ע"י הס"ס טרנסניטריה  16 ביוני 1942 (06-476  כרך ב'  עמ' 714)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של מיופה-הכוח של משרד החוץ בדרום-מזרח אירופה  נויבכר הדו"ח מוסר שבאתונה נרשמו רק 1 200 מתוך 8 000 יהודים  ומציע דחיית הגירושים עד לתפיסתם של האחרים. רישום בכתב ידו של פון טאדן: הוא דיבר עם אייכמן בטלפון – העניין סוכם בין קלטנברונר לנויבכר; יש לבצע את הגירושים. 2 בדצמבר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/996 (TK321  K206574  מס' 06-176  כרך ב' עמ' 708).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של מטה הקומנדו של הרזה"א הדו"ח הוא למעשה סיכום של דו"חות של איינזצגרופן בשטחים הכבושים  אינם מכילים פעולות נגד יהודים  באשר אלה נשלחו למחלקה IVB4. ב- 24 בספטמבר 1942 (מיקרופילם Alex. 1  1615-06  כרך ב'  עמ' 1154)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של לודין אל משרד החוץ על התפתחויות בענין יהודי סלובקיה 1943 – 1944 ברטיסלבה  11 באוגוסט 1944. כמו כן סיכום של הדו"ח שהוכן במשרד החוץ בעבור ונגר. ברלין 31 באוגוסט 1944 (903-06  TK327  K213011-8  כרך ב'  עמ' 763)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ועדת החקירה הפולנית על פשעי המלחמה במחנה הריכוז והמוות מיידנק (1427-06  Pol. war Cr. Comm.  Bull.  IV  כרך ב'  עמ' 973)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ועד העזרה וההצלה בבודפשט  1945-1942  שנכתב על ידי הד"ר רז'ה קסטנר הוגש במהלך המשפט וסומנו במס' ת/1113 (06-900  כרך א'  עמ' 755). תאריך משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של וייצזקר בחוזר לכל הנציגויות של גרמניה על פגישה בין השגריר של בריטניה עם ריבנטרופ הדו"ח הוא בעניין ועידת אוויאן. 8 ביולי 1938 (NG3702  מס' 06-462  כרך א'  עמ' 237).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ויזנמאיר על המצב בהונגריה כולל ענין היהודים 10 בדצמבר 1943 (1644-06  NG5560  כרך ב'  עמ' 771)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של הקולונל ברוסטינאו  מפקד הז'נדרמריה בטרנסניסטריה הדו"ח הוא בנוגע לפשיטה של אנשי ס"ס על מחנה היהודים בקאטוסיה  במחוז ברזובקה  ב- 16 במארס 1942  בה נהרגו ביריות 120 יהודים. טרנסניסטריה  24 במארס 1942 (06-474  כרך ב'  עמ' 714)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של הקולונל ברוסטיאנו הדו"ח הוא על תפיסת 772 יהודים מן העיר צירין במחוז ברזובקה ע"י הגרמנים  שבהמשך לכך ירו בכל היהודים ונטלו את רכושם. כעבור ארבעה ימים 17 אנשי ס"ס הרגו 650 יהודים ממחנה הוליאקופקה באותו מחוז  טרנסניסטריה. 24 במארס 1942 (06-475  כרך ב'  עמ' 714)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של הסרן סאליטר על טרנספורט יהודים מדיסלדורף לריגה דו"ח של הסרן סאליטר ממשטרת הביטחון על טרנספורט של יהודים מדיסלדורף לריגה. דיסלדורף  11/12/1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/303 (06-138  "הודעה" עמ' 740  כרך א' עמ' 416)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של המנהל האדמיניסטרטבי של ה-Ost industrie (מקס הורן)  אל פול הדו"ח על מפעלי התעשייה בגטו לודז'  לובלין  24 בינואר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/248 (NO519  מס' 06-944  כרך א'  עמ' 332).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של הופמן  נספח משטרה בסופיה  אל היחידה לנספחים  על גירוש יהודי תראקיה ומקדוניה הדו"ח מתייחס לקשיים של משלחת בולגריה על מאמציו של דנקר ושל בלב לכלול בגירושים גם יהודים החיים ב"בולגריה היישנה". 17 במאי 1943 (1035-06  TK321  K207603-9  כרך ב'  עמ' 695)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של הועדה הפולנית לחקירת פשעי מלחמה על מחנה ההשמדה בחלמנו (Pol. War Cr. Comm.  Bull. III  06-1377  כרך ב'  עמ' 1003)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של הוועדה הפולנית לחקירת פשעי מלחמה על בלזץ' (Bull.III  06-1380  כרך ב'  עמ' 1028)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של הגסטאפו על הקשיים שמערימים הבולגרים בענין גירוש היהודים דו"ח של הגסטאפו בסופיה אל הרזה"א  יחידת נספחי המשטרה  על הקשיים שמערימים הבולגרים בעניין גירושי היהודים 7/6/1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/943 (K207639-45  TK321  06-191 "הודעה" עמ' 1165-1164  כרך ב'  עמ' 696)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של דיטר ויסליצני – "תא 106" – שנכתב בכלא ברטיסלבה 18 בנובמבר 1946. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/85 (06-773  כרך א'  עמ' 515).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של גסטאפו דיסלדורף למחלקה IVB4 הדו"ח הוא בדבר הוצאת שמותיהם של שני ילדים מנישואי תערובת מרשימת המגורשים (בצרוף צו מאסר שהוצא נגד אביהם על שהסתיר את מוצאים) 20 באוגטובר 1942 (1107-06  כרך ב'  עמ' 633)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של גלובוצ'ניק על סוגים וכמויות של חפצים אישיים שהוחרמו מיהודים שנרצחו 13 במאי 1943 (06-1533  כרך ב'  עמ' 1132)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של גלובוצ'ניק אל הימלר מ- 10 בינואר 1944 על "הישגי" "מבצע ריינהרד" מבחינה חומרית כמו כן מכתב של גלובוצ'ניק אל הימלר ובו הוא מודיע לו על השלמת "מבצע ריינהרד" וסגירת המחנות שבהם נערך המצבע (טרבלינקה  בלוץ' וסוביבור) ומזכיר לו את הבטחתו להעניק כמה אתות "צלב הברזל" בעבור הצטיינות במבצע. טרייסטה  4 בנובמבר 1943 (1250-06  NO056/057/062  כרך ב'  עמ' 1132)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של ברנט על פנישם  הימלר עם גליקס והפרופסורים גבהרד וקואוברג הפגישה היתה על ניסויי עיקור בנשים יהודיות באושוויץ. מטה הפירר  7 ביולי 1942 (405-06  NO216  כרך ב'  עמ' 1115)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של אייכמן בעקבות מינויו לתפקיד מודיעין לאספת המפלגה בנירנברג  בספטמבר 1937 בדו"ח הוא מציע לגייס אוהד אמריקאי כדי שיעזור בהסתה אנטי יהודית בארצות-הברית. ברלין  11 בספטמבר 1937. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/121 (Alex 4-445  מס' 06-1168  כרך א'  עמ' 241).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח של "מועצת הזקנים" בפראג לרשות המרכזית להסדר שאלת היהודים בבוהמיה ומורביה הדו"ח הוא על הגירה וגירוש של יהודים מן הפרוטקטוראט מאז 28 ביולי 1939. בפרג  19 ביוני 1944 (1237-06  I-XXII  כרך ב'  עמ' 648)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח שיזם האגן על ההתפתחות הארגונית של המדור היהודי ה-112 SDII  שנים 1937-1935 הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/123 (Alex 494-4  מס' 06-1185  כרך א'  עמ' 241).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח שיזם האגן  עם תיקונים בכתב ידו של אייכמן  על משלחת מודיעין לארץ ישראל ולמצרים ברלין  נובמבר 1937 (Alex. 4-365-418  מס' 06-2  כרך א'  עמ' 242).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח רשמי של ה-SHAEF על מפגש של שני קציני מודיעין של בעלות הברית עם קורט גרשטיין (ראה ת/1308-1307) הדו"ח בצירוף המסמכים שמסר גרשטיין – רשימה בכתב יד  באנגלית  חשבונות בנוגע לאספקת גז "ציקלון B" למחנות ריכוז וכן הצהרה בצרפתית.של שבעה עמודים  במכונת כתיבה. רוטוויל  שווארצוואלד  גרמניה  4 במאי 1945. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1309 (06-185  כרך ב'  עמ' 1024).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח רדמכר למשרד החוץ על ביקורו בבלגרד ברלין  25/10/1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/883 (K205167-9  NG3354  06-170  TK313 כרך ב'  עמ' 676)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח על פגישה ברזה"א בענין גירוש יהודים מגרמניה  אוסטריה וצ'כוסלובקיה דו"ח על פגישה ברזה"א בעניין גירוש יהודים מגרמניה  אוסטריה וצ'כוסלובקיה. דיסלדורף  6/3/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/734 (06-119  "הודעה" עמ' 753  כרך ב' עמ' 630)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח על נסיעתו של אייכמן לארץ ישראל  4 בנובמבר 1937 (54 עמודים) (06-2  "הודעה" עמ' 431)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח על ועידה שנערכה ב-21 בספטמבר 1939 בעניין פולין בראש הועידה עמד היידריך והשתתפו בה מפקדים בכירים של הס"ס  מפקדי איינזצגרופן ואייכמן. ברלין  27 בספטמבר 1939. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/164 (Alex 3  מס' 06-983  כרך א'  עמ' 271).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח על הפעולה החשאית של מדור II112 לתקופה 1 באוקטובר 15-1936 בפברואר 1937 ברלין  17 בפברואר 1937 (Alex. 4  מס' 06-1451  כרך א'  עמ' 236).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח על אושוויץ מטעם הועדה הראשית של ממשלת פולין – בפולנית (כרך ב'  עמ' 1106)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח מצב מבצעים מס' 47 בדו"ח: מעשה ההונאה שנעשה ביהודי ויניצה; פוגרומים בטרנופול וחורוסטקו; הוצאות להורג בז'יטומאיר; טרויאנוב  קורוסטיכוב  טשרישוב  ברדיצ'ב  זסלב  מירופול  פרוסקורוב  מזרוב  צ'אבוטובקו-רובנו. ברלין  9 באוגוסט 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/317 (NO2947  מס' 06-861  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח מצב מבצעים מס' 40 בדו"ח: הריגת יהודים ביריות בצ'רנוביץ וחוטין. ברלין  1 באוגוסט 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/315 (NO2950  מס' 06-864  כרך א'  עמ' 443).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח מצב מבצעים מס' 37 בדו"ח: הוצאה להורג של יהודים על ידי יחידות איינזצקומנדו בז'יטומיר; שיתוף פעולה של משטרת רומניה בבלצי. ברלין  29 ביולי 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/314 (NO2952  מס' 06-860  כרך א'  עמ' 443).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח מצב מבצעים מס' 128 – על המצב בקייב ברלין  3 בנובמבר 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/330 (NO3157  מס' 06-846  כרך א'  עמ' 445)..
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח מפורט של פרנצי אל שר הפנים על ביצוע גירוש היהודים מהונגריה (טרנסילבניה) מונקץ'  29 במאי 1944 (1319-06  HNI-2  כרך ב'  עמ' 827)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח מפורט של הד"ר יוסף לוונהרץ על פעילות הקהילה היהודית בוינה הדו"ח הוא על פעילות הקהילה היהודית בווינה וגורל יהודי אוסטריה בשנים 1945-1938. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/154 (PS3934  מס' 06-783  כרך א'  עמ' 251). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח מנגנוני (Personal Bericht) של דיטר ויסליצני בעניין אייכמן 17 בספטמבר 1937. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/55(3) (BDC  מס' 06-28  כרך א'   עמ' 163).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח חודשי של הקהילה היהודית בפראג לפברואר 1942 הדו"ח היה על איסוף חפצי ערך מן היהודים בפרובינציה לפראג לפי הוראת מרכז ההגירה. פראג  2 במארס 1942 (06-1334  כרך ב'  עמ' 647)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח חודשי של הקהילה היהודית בפראג ליולי 1942  על "פלוגת עבודה"; על סימון משלוחי גירוש פראג  3 באוגוסט 1942 (06-1338  כרך ב'  עמ' 647)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח חודשי של הקהילה היהודית בפראג לחודש מארס 1942 תוכן הדו"ח: חיסול קהילות בערי השדה. פראג 1 באפריל 1942 (06-1335  כרך ב'  עמ' 647)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח חודשי של הקהילה היהודית בפראג לחודש יוני 1942 תוכן הדו"ח: איסוף בגדים והעברתם למרכז ההגירה; שעות עוצר ליהודים. פראג  2 ביולי 1942 (06-1336  כרך ב'  עמ' 645)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח ועדת פולין לפשעי מלחמה על מחנה המוות בסוביבור (Pol. War Cr. Comm.  Bull.  III  כרך ב'  עמ' 992)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח הוועדה הפולנית לפשעי מלחמה על טרבלינקה (Bull. I  06-1378  כרך ב'  עמ' 1020)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח בעיתון המהגרים מגרמניה בלונדון "Die Zeitung" על רצח יהודי ברלין לונדון  24 באוקטובר 1941 (כרך ג'  עמ' 1366)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דו"ח ביניים של אהרנט על מספר היהודים שגורשו דו"ח ביניים של אהרנט על מספר היהודים שגורשו והתכניות לחודשים הבאים. פריס 3/9/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/452 (06-141  "הודעה" עמ' 719 ו-3489  כרך א'  עמ' 478)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – דברים של העד אריה ברס יאר ובהם תיאור ההצעה מבודפשט לווינה 22 – 27 בנובמבר 1944 (06-853  כרך ב'  עמ' 920)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גרת גליק אחותו של ראש עיריית ניו יורק
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גליון של דר שטירמר  השבועון הנאצי הגרמני (כרך א'  עמ' 190). כותרת בתי הכנסת  זה מאורות שודדים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גלוית דואר ועליה תצלום של ילדים; הוגשה ע"י העד פנחס פרוידיגר בישיבה מס' 52 (כרך ג'  עמ' 1566)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גירושים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גירוש יהודים סלובקיה​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גירוש יהודי בולגריה ראו ת/37(54)​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גיליונות פתיחה ורישומים ישיבות בבית המשפט המחוזי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – גברת גליק אחות של ראש עיריית ניו יורק מכתב בנוגע לאחות היהודיה של רא עיריית ניו יורק היכולה לשמש כבת ערובה מדינית
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – בקרלה מעביר שני דו"חות של דנקר בקרלה מעביר שני דו"חות של דנקר ובהם הוא כותב על שיחותיו עם שר הפנים הבולגרי ועם הנציב לעניני יהודים בלב  בדבר תכניות לגירוש היהודים מתורכיה וממקדוניה. 8 בפברואר 1943 (1028-06  TK321  K207570-5  כרך ב'  עמ' 694)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – בקרלה  מדווח למשרד החוץ על פגישתו עם ראש ממשלת בולגריה בדיווח על הפגישה מוסר שהבולגרים מסכימים לגרשם את היהודים למזרח  מלבד אלה הנחוצים לעבודות ציבוריות  ומציעים שיישלח יועץ גרמני שייסע להם בענין זה. 16 באוקטובר 1942 (1024-06  TK321  K207530  כרך ב'  עמ' 694)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – בית המשפט בנירנברג בתיק הצהרתו של גרל בפני ביהמ"ש בנירנברג
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ביקור בבודפשט
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – בדיקת סרטיפיקטים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – ארבעה מכתבי לוואי של ריכטר אל משרד החוץ בברלין בצירוף שמונה מכתבים אל אייכמן במכתבים יש תיאור כל ההיבטים של השאלה היהודית ברומניה. בוקרשט  16 ביוני  25 ביוני  3 ו- 17 ביולי 1943 (979-06  TK321  K206909/894  855  858  כרך ב'  עמ' 727)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – אישור על שמו של אברהם לוינסון לעבוד בלובלין (כרך ב'  עמ' 955)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – אישור עדות ע"י בית דין בערכאה נמוכה בבודפשט בית דין בערכאה נמוכה בבודפשט מאשר עדות של ראש הממשלה לשעבר סטיואי מעת משפטו; בין היתר נאמר בה שקיבל הסברים מאייכמן על "הפתרון הסופי". 2 באפריל 1946 (JM02135  PS3869  מס' 06-358  "הודעה" עמ' 1565).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – אישור נוטריוני של הד"ר פאול רונאו בקשר לתצלום פרוטוקול הישיבה בבודפשט ב- 20 במארס 1944 (ראו ת/37(241)). בודפשט  17 בדצמבר 1960 (כרך ב'  עמ' 821)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – אייכמן מודיע למשרד החוץ על כוונת בולגריה להתיר למספר רב של יהודים מהבלקן להגר לארץ-ישראל 4 במאי 1943 (1034-06  TK321  K207416  כרך ב'  עמ' 697)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – אייכמן דורש מפון טאדן להורות לריכטר שימנע את הגירתו של היהודי אוסשניט. (2/6/1943) הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1060 (K342071-2  TK520  06-133 כרך ב'  מ' 727).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – אייכמן אל קלינגפוס בנושא מתן היתר ליהודים לעזוב שטחים בשליטה גרמנית מכתב אייכמן אל קלינגנפונס בנושא מתן היתר ליהודים לעזוב שטחים בשליטה גרמנית; מביא את הדוגמה של מספר יהודים בעלי אזרחות ספרדית ביוגוסלביה שבדרכם מבולגריה נעצרו ועומדים להיות מגורשים 17/11/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/928 (K340074-5  TK518  06-127  "הודעה" עמ' 1154-1153  כרך ב'  עמ' 694)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – אייכמן אל המשרד של הס"ד אייכמן אל המשרד של הס"ד בפריס בדבר ביטול הפגישה עם דנקר שנקבעה ל-2 ביולי 1942 והודעה על ביקורו הצפוי בפריס ב-30 ביוני 1942. ברלין  26/6/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/424 (CJM  06-58  "הודעה" עמ' 647 ו- 3491  כרך א' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – Note Verbale של שגרירות רומניה בברלין אל משרד החוץ במסמך זה יש דרישה לשחרר את ר' פילדרמן ממחנה ריכוז ואת החזרתו לרומניה. ברלין  13 במארס 1944. כמו כן  מכתב של אייכמן אל פון טאדן ובו נאמר שר' פילדרמן עצור בברלין לקראת מעצר בזקסנהאוזן. הוא מציע שייאמר לשגרירות רומניה שפילדרמן נעצר רק באורח זמני ומניחים שוהא נמצא בצרפת. ברלין  21 באוגוסט 1944 (1232-06  TK321  K207001  כרך ב'  עמ' 728)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – Note Verbale של שגרירות גרמניה בברטיסלבה אל שר החוץ הסלובקי במסמך זה מודעים לו שיהודי סלובקיה שהועברו לטריטוריה גרמנית לא ישובו לסלובקיה ושממשלת גרמניה אין לה כל תביעה לרכוש שיהודים אלה הותירו בסלובקיה. ברטיסלבה  1 במאי 1942 (835-06  TK607  K403548  כרך ב'  עמ' 745)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – Note Verbale של השגרירות הסלובקית בברלין אל משרד החוץ בדבר היהודיה אנה מכלק (ראו ת/1103) במסמך זה הם עומדים על-כך שהאישה היא "ארית" ודורשים שתשוחרר. ברלין  2 במאי 1944 (1643-06  TK528  K348436  כרך ב'  עמ' 751)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – Judenkarte  שהוצא על שמו של אברהם לוינזון בלובלין (כרך ב'  עמ' 955)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – 21 תצלומים של אוסף השלדים במכון של הד"ר הירט בסטרסבור (כרך ב'  עמ' 1113) ; תמונות קשות לצפייה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – 16 שאלונים על נושאים שונים ותשובותיו של הנאשם (כרך א'  עמ' 141) טווח התאריכים משוער
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום" של "מועצת הזקנים" של גטו טרזיינשטט (טרנספורט של ישישים ועוד) 18 באוקטובר 1942 (1204-06  I-XIX-4  כרך ב'  עמ' 651)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום" של "מועצת הזקנים" של גטו טרזיינשטט (היתר למשלוח דואר) מ- 23 ביוני 1942 (1199-06  I-XIX-5  כרך ב'  עמ' 650)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום" של "מועצת הזקנים" בטרזניישטט  מ- 10 בינואר 1942 (על ביצוע תליות ועוד) (1203-06 I-XIX-1-2  כרך ב'  עמ' 650)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום" של "מועצת הזקנים" בטרזיינשטט על גירוש יהודים למזרח  מ- 10 בינואר 1943 (1205-06  I-XIX-3  כרך ב'  עמ' 658)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום" של "מועצת הזקנים" בטרזיינשטט (איסור על עישון; חובת הצדעה וכו') 21 בדצמבר 1941 (1201-06  I-XIX-1  כרך ב'  עמ' 650)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום" של "מועצת הזקנים" בגטו טרזיינשטט (הברחת דואר ועוד) מ- 27 בדצמבר 1941 (1202-06  I-XIX-6  כרך ב'  עמ' 651)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום של "מועצת הזקנים" בטרזיינשטט (ביקור של אייכמן ועוד) מ- 19 בינואר 1942 (1198-06  I-XIX-2  כרך ב'  עמ' 650)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "הודעת" אייכמן בגרמנית.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "הודעת" אייכמן בגרמנית.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "הודעת" אייכמן בגרמנית.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "הודעת" אייכמן בגרמנית.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "הודעת" אייכמן בגרמנית.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "דו"ח אירועים" מן האיינזצגרופן שנשלח אל הרזה"א. 24 ביוני 1941 (כרך ג'  עמ' 1482)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "דו"ח אירועים" מן האיינזצגרופן שנשלח אל הרזה"א. 24 ביולי 1941 (כרך ג'  עמ' 1482)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "Palestine Post" מ- 13 במארס ומ- 15 במארס 1944 (כרך ב'  עמ' 961)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "Nuremberg Diary" (יומן נירנברג) מאת גוסטב מ' גילברט (כרך ב'  עמ' 834)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  תצלום של כתב יד של הביוגרפיה של הס – קטע המתיחס לאדולף אייכמן מתוך האוטוביוגרפיה של הס (כרך א'  עמ' 203) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  קטע של פסק דין במשפטי נירנברג (בעניין הגסטאפו  הס"ד וס"ס) 1 באוקטובר 1946 (IMG-1  מס' 06-268  כרך א'  עמ' 202).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  פרוטוקול פגישה שהותוו בה ההוראת לגירוש יהודים  פולנים וצוענים משטחים שהיו לחלק של הרייך 30 בינואר .1941 הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/166 (NO5322 מס' 06-468  כרך א'  עמ' 272).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  פרוטוקול ישיבה במשרדו של גרינג הפרוטוקול בדבר "הוצאתם של היהודים מן הכלכלה הגרמנית  החרמת תביעות ביטוח על הנזקים שנגרמו ליהודים ב-10 בנובמבר וגזרות נוספות נגד היהודים". 12 בנובמבר 1938 (PS1816  מס' 06-76  כרך א'  עמ' 239).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  סקירת וגנר על פעולות נגד יהודים וגירושם מבולגריה ראו ת/37(57)​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מכתב של ראש משטרת הביטחון והס"ד אל פון טאדן בנוגע למעצר גב' גליק במכתב הוא מודיע לו על פי פקודת הימלר  שהגברת ג'מה גליק עצורה במחנה המעצר ברבנסבריק כבת ערובה פוליטית (ראה ת/1204). ברלין  יולי 1944 – נתקבל ב-1 באוגוסט 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1205 (TK530  K350454  מס' 06-1020  כרך ב'  עמ' 906).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מכתב של קלטנברונר אל וגנר בנוגע לשיירת יהודים הונגרים במכתב הוא מודיע לו על הפעולות של השגרירויות של שווייץ בבודפשט בדבר שיירה של יהודים הונגרים שהוצעדו לגרמניה. ברלין  11 בנובמבר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1238 (TK328  K213438  מס' 06-974  כרך ב'  עמ' 929).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מכתב של מילר אל ברגמן במשרד החוץ בנוגע לאי-שיתוף פעולה של האיטלקים במכתב יש דוגמאות קונקרטיות על עמדת אי שיתוף הפעולה של האיטלקים בעניין שאלת היהודים. ברלין  25 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/613 (TK326  K211957  מס' 06-962  כרך א'  עמ' 530).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מכתב של הונשה אל משרד החוץ בענין טיפול ביהודים בעלי אזרחות זרה במכתב העתקים של הוראות שנשלחו למשרדים שונים של משטרת הביטחון ושירותי הביטחון בעניין טיפול ביהודים בעלי אזרחות זרה. ברלין  29 באפריל 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/777 (Ser. 1513  מס' 372196  06-905  כרך ב'  עמ' 637).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מכתב של האן אל אייכמן בנוגע לביצוע דרישות אייכמן במכתב העתק של הטלקס  שנשלח לרכבת המיוחדת של ריבנטרופ (ראה ת/611) ושאלה על "ביצוע הלכה למעשה של הדרישות" שהובטחו על ידי אייכמן. 25 בפברואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/612 (TK326  K211963  מס' 06-961  כרך א'  עמ' 529).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מכתב של אייכמן אל רדמכר בעניין טיפול ביהודים בעלי אזרחות זרה ברלין  12 במארס 1941. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/678 (TK322  K208093  מס' 06-910  כרך א'  עמ' 573).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מידע שהועבר ע"י אייכמן למשרד החוץ הגרמני אייכמן מעביר מידע למשרד החוץ על הכנות ברומניה לקראת נסיונות הגירה לארץ ישראל. 3 במאי 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1054 (TK321  K207414/5  מס' 06-982  כרך ב'  עמ' 726).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מזכר עבור צפף על הוראות שנתקבלו בטלפון מגינתר  בדבר לקיחת ילדים לטרזיינשטט דן האג  25 בינואר 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/540 (OI-27  מס' 06-623  כרך א'  עמ' 508).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  מאמר ב-"Der Stern" ("הודעת הנאשם"  סליל 21  עמ' 1035-1026  כרך א'  עמ' 138) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  טלקס של צפף ליחידת חוץ באמסטרדם הטלקס הוא גם בעניין העברתם של שישה יהודים העצורים באמסטרדם למחנה ווסטרבורק. דן האג  14 בינואר 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/568 (OI-33  מס' 06-622  כרך א'  עמ' 514).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  הצהרה של אייכמן: סיכום השלב הראשון של "ההודעה" שלו (כרך א'  עמ' 119)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  הערותיו של הנאשם  בכתב יד  על המאמר ב-"Life" והערות נוספות על המאמר ת/48 – הערותיו של הנאשם בכתב יד  על המאמר (06-1423  כרך א'  עמ' 138)  ת/49 – הערות נוספות על המאמר (כרך א'  עמ' 138)  ת/50 – הערות נוספות על המאמר (כרך א'  עמ' 138)  ת/51 – הערות נוספות על המאמר (כרך א'  עמ' 138).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  הודעה על מינויו של דנקר ליועץ בענייני יהודים משרד החוץ מודיע לשגרירי גרמניה בסופיה על מינויו של דנקר ליועץ בענייני יהודים. 4/12/1942. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/930 (K207557  TK321  06-233  "הודעה" עמ' 11555  כרך ב' עמ' 694)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  דרישה של אייכמן מגינתר לוודא שלא ינפיקו ליהודים אשרות מעבר שיאפשרו להם להגר לארץ ישראל אייכמן דורש מגינתר לוודא שלא ינפיקו ליהודים אשרות מעבר שיאפשרו להם להגר לארץ ישראל (בהקשר למאמצים של שוויץ). 24 ביולי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1193 (TK324   K209323  מס' 06-152  כרך ב'  עמ' 897).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  דיווח של ויזנמאיר למשרד החוץ על הצעת לשלוח 8 700 משפחות מהונגריה לא"י ויזנמאיר מדווח למשרד החוץ על הצעת שווייץ לשלוח 8 700 משפחות מהונגריה לארץ ישראל. 25 ביולי 1944. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' ת/1215 (TK328   K214025-7  NG1806 מס' 06-161  כרך ב'  עמ' 909).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  דוגמאות טופסי רישום של עצירים באושוויץ
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  דו"ח של דיטר ויסליצני – "תא מס' 133" – שנכתב בכלא ברטיסלבה 27 באוקטובר 1946 (06-6  כרך א'  עמ' 203).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  דו"ח של דיטר ויסליצני – "תא מס' 106" – שנכתב בכלא ברטיסלבה 18 בנובמבר 1946 (06-773  כרך א'  עמ' 203).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  גליון של "Life" (כרך א'  עמ' 138) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) –  אישור קבלת דו"ח סטטיסטי בעניין הפתרון הסופי הימלר מאשר קבלת דו"ח סטטיסטי בעניין הפתרון הסופי. 9 באפריל 1943. הוגש במהלך המשפט וצוין במס' נ/12 (NG5197  CII48  מס' 06-3  כרך ג'  עמ' 1187).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) -שימוש במטבע זר לשימוש להגירה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) -עיקור דו"ח מישיבה בגסטפו: דיון בעיקור כתחליף לגירוש אצל בני תערובת.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) -דוח אירועים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תשובתו של פון טאדן לצירות השוודית (אם העתק לאייכמן) בדבר שאלתם על ילדי קליין תוכן התשובה: האזרחות השוודית ניתנה להם רק כדי להכשיל את פעולת הגרמנים נגדם וכו'  ברלין  15 בדצמבר 1943 (TK550  K365226-7  מס' 06-769  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תשובתו של הימלר אל הגנרל תומס 22 באוקטובר 1941 (Alex. 1 260-264  מס' 06-1546  כרך א'  עמ' 332).<div></div>הימלר לטומס: עונה שאנשים נוספים אכן יוכנסו לגטו לודז'.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תשובת משרד החוץ (רדמכר) על שאלותיו של ברגן בבריסל התשובה קובעת  שנקיטת אמצעים נגד יהודים היא בסמכות הנציגים המקומיים של הס"ד. בריסל  27 בפברואר 1943 (TK326  K211947  NG4955  מס' 06-701  כרך א' עמ' 489).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של רטקה על פגישה של נציגי המשטרה הגרמנית והצרפתית התרשומת היא בדבר סדרים במצוד המתוכנן ל-16 ביולי 1942. פריס  11 ביולי 1942 (CJM534  מס' 06-1349  כרך א'  עמ' 476).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של רטקה על פגישה עם נציגי משטרת צרפת בנוגע לגירוש יהודים הפגישה היא בדבר גירוש יהודים מצרפת הכבושה ומן האזור הלא כבוש. פריס  26 ביוני 1942 (CJM538  מס' 06-1525  כרך א'  עמ' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של צפף על שיחה עם אייכמן  נאומן וגמקר התרשומת היא בדבר גירוש מווסטרבורק לטרזיינשטט  לאושוויץ ולברגן-בלזן; החלפת יהודים בגרמנים מארץ ישראל; טיפול ב"יהודי יהלומים"; פרסים מוגדלים למוסרי יהודים במחתרת. דן האג  11 בנובמבר 1943 (O-IV  מס' 06-1352  כרך א'  עמ' 513).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של פון טאדן  שהוגשה לראש יחידת "אינלאנד II" במשרד החוץ התרשומת היא בדבר הצעתו של אייכמן להזמין את מפקח המשטרה האיטלקי לוספינוזו לדיון בפריס ועל התחמקות האיטלקים מתשובה. ברלין  1 ביוני 1943 (TK323  K208971  מס' 06-875  כרך א'  עמ' 483).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של משרד החוץ על גירוש יהודים מבאדן ומפפאלץ אל האזור הלא כבוש בצרפת הגירוש נעשה בלא להודיע על כך לצרפתים. ברלין  31 באוקטובר 1940 (TK319  K204456  NG4943  מס' 06-894  כרך א'  עמ' 571).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של וגנר על שיחה של פון טאדן עם מילר על פתרון שאלת היהודים בשטחים הכבושים ברלין  22 באוקטובר 1943 (TK525  K345697  מס' 06-299  כרך א'  עמ' 530).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של וגנר ממשרד החוץ ודו"ח מן הרזה"א על מבצע המצוד של יהודי איטליה הצפונית רזה"א מציע להעביר עצורים יהודים מזרחה. ברלין  4 בדצמבר 1943 (TK326  K212149-50  NG5026  מס' 06-1274  כרך א'  עמ' 536).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של דנקר על משא ומתן עם נציגי משטרת צרפת בדבר המשך גירוש היהודים מפריס פריס  29 ביוני 1942 (CJM 534  06-1069  כרך א'  עמ' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של דנקר על דיון במשרדו של אייכמן ב-11 ביוני 1942 תוכן התרשומת: יש לגרש 15 000 יהודים מהולנד  10 000 מבלגיה ו-100 000 מצרפת  כולל האזור הלא כבוש. פריס  15 ביוני 1942 (CJM538  RF1217  מס' 06-585  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של דנקר על  דרכי הביצוע של הגירוש מצרפת פריס  15 ביוני 1942 (CJM534  RF1219  מס' 06-573  כרך א'  עמ' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת של גרונדהר ממשרד החוץ על שיחת טלפון מהשגרירות בקופנהגן תוכן התרשומת: המפקד הבכיר החדש של משטרת הביטחון והס"ד  הד"ר מילנדר  מתנגד לגירוש היהודים מדנמרק ופנה בעניין זה אל הימלר. ברלין  21 בספטמבר 1943 (K37212  מס' 06-1074  כרך א'  עמ' 520).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרשומת על דיון בפגישה בין-משרדית התרשומת היא בדבר הטיפול ביהודים המבקשים לחזור לגרמניה מן האזור הכבוש ברוסיה. ברלין  3 בנובמבר 1940 (K221603-5  מס' 06-1059  כרך א'  עמ' 570).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרגום ליידיש של מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ מגטו ורשה  בכתב ידו של יצחק צוקרמן גטו ורשה  23 באפריל 1943 (לוחמי הגטאות  06-1593  כרך א'  עמ' 356).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרגום לגרמנית של פניות שונות והצהרות של אנשי כמורה צרפתים נגד המעצרים ההמוניים של יהודים לתרגום מצורף מכתב לוואי של יחידת משטרת הביטחון באורליאן אל המפקד הבכיר של משטרת הביטחון והס"ד בפריס. אורליאן  22 בינואר 1943 (CJM534  מס' 06-1258  כרך א'  עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תרגום לגרמנית של ידיעה בעיתון דני על גירושם האכזרי של 1 300 יהודים משטטין 17 בפברואר 1940 (TK514  K336601-2  מס' 06-1561  כרך א'  עמ' 568).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תקנות של משרד הפנים בדבר החרמת רכוש אויב ברייך 9 באפריל 1942  (מס' 15 .MBLiV  1942  No  עמ' 688; כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תקנות של המשטרה בדבר הענשת פולנים ויהודים ברייך הגרמני רבתי 27 במאי 1942 (MB1 iV  1942  מס' 25  עמ' 1309; כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תקנה מס' 13 של חוק האזרחות של הרייך המעבירה את סמכות השיפוט של יהודים לידי המשטרה 1 ביולי 1942 (Reichsgestzblatt" 1942"  עמ' 372; כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תקנה 11 של חוק האזרחות של הרייך התקנה היא בדבר אבדן האזרחות הגרמנית של יהודי העוזב את שטח הרייך הגרמני. ברלין  25 בנובמבר 1941 ("Reichsgesetzblatt"  שנת 1941  עמ' 724-722  כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תצלומים של דו"ח לוונהרץ (כרך א'  עמ' 251) התאריך משוער
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תצלום של טרנספורט המגיע אל ה-Hamburger Kaserne בטרזיינשטט ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 560) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תצלום של "מועצת זקני המחנה" בטרזיינשטט: מימין לשמאל: מורמלשטיין  פאול אפשטיין  אוטו צוקר ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 563) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תצלום מטרזיינשטט: חלוקת מזון ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 563) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תצהיר בשבועה של קאי פיינברג על גירוש יהודים מנורווגיה לאושוויץ אוסלו  10 באוקטובר 1960 (N1  מס' 06-34  כרך א'  עמ' 529).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעתיק של הרצאה של מוריץ הנשל  מי שהיה היושב ראש האחרון של הקהילה היהודית בברלין כותרת ההרצאה: "הימים האחרונים של הקהילה היהודית בברלין". תל אביב  13 בספטמבר 1946 ("יד ושם"  06-916  כרך א'  עמ' 542).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעודת מעבר Passierschein  המתיר לבעליה לנוע בגטו וילנה בשעת העוצר (כרך א'  עמ' 393)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעודה שהונפקה בגטו וילנה על ידי היודנראט או המשטרה היהודית התעודה הונפקה ליהודים שעשויים היו לקבל רשות לעבוד (כרך א'  עמ' 392).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעודה צהובה  Personalauweis  שהונפקה בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 386) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעודה על תשלום מס גולגולת בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 393) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעודה כחולה שהונפקה בשביל ילדים בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 386) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעודה ורודה  Familienmitgliedausweis  שהונפקה בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 386) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תעודה בדבר מס ששולם ליודנראט בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 393)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכתובת של קובה  הנציב הכללי ברוסיה הלבנה  בדבר מעשי זוועה ביהודים (1) מכתב של מושל סלוצק אל קובה  הנציב הכללי ברוסיה הלבנה  בדבר מעשי זוועה ביהודים. 30 באוקטובר 1941; (2) מכתב של קובה אל לוזה  נציב הרייך לאוסטלנד  באותו נושא. ללא תאריך; (3) מכתב לוואי ממשרדו של לוזה אל אלפרד רוזנברג. ריגה  11 בנובמבר 1941 (PS1104  "הסדרה הכחולה"  XXVII  1-8  מס' 06-1568  כרך א'  עמ' 447).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכתובת בפריס בין שגרירות גרמניה  רטקה  והקונסוליה הכללית של איטליה ההתכתובת היא בדבר בקשתה של הקונסוליה האיטלקית שלא להגלות למזרח יהודייה ילידת איטליה משום שלא נשאה את האות היהודי. האם שנעצרה אף היא  שוחררה משום שהיתה נשואה ללא יהודי. הבקשה נתקלה בסרוב. פריס  3 ביוני – 28 ביולי 1943 (CJM564/2  06-1640  כרך א'  עמ' 531)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכתובת בפריס בין השגרירות של גרמניה  רטקה  והקונסוליה הכללית של איטליה התכתובת היא בדבר דרישתה של הקונסוליה האיטלקית  שלא להגלות למזרח יהודייה אחת ילידת איטליה החיה ביוון. רטקה דוחה את הדרישה. פריס  20 באפריל עד 24 ביוני 1943 (CJM564I  מס' 06-1641  כרך א'  עמ' 531).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכתובת בין רטקה ואייכמן על הממציא היהודי הצרפתי וייס אייכמן החליט לגרשו לאחר שירשום את המצאתו. נובמבר 1943-ינואר 1944 (CJMJ564III  מס' 06-1589  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכתובת בין פון טאדן וקרישק ממחלקה IVB4 התכתובת היא בדבר פנייה להיטלר מצד הזמרת האיטלקייה טוטי דל מונטה לשחרור קרוב משפחה שנעצר כיהודי (עם העתק ממכתבה של דל מונטה). תשובת אייכמן: הוא בן תערובת הנשוי ליהודייה  ולא ידוע היכן הוא נמצא. ברלין  4 ביולי  18 בספטמבר 1944 (TK525  K346127  K346119-21  מס' 06-1555  כרך א'  עמ' 537).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכתובת בין מחלקה IVB4  משטרת הביטחון והס"ד בנורווגיה  ומשרד הגסטאפו בשטטין התכתובת היא בדבר גירוש 532 מנורווגיה לאושוויץ. 25 בנובמבר 1942 (Ausschuss fur Deutsche Einheit  מס' 06-1622  כרך א'  עמ' 524).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכנית לגבי היהודים בפולין
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תכנית ביצוע לאיתורם ומעצרם של יהודים בלגים בלילה שבין 4-3 בספטמבר [1943] התכנית היא בחתימת ארדמן ממחלקה IVB3. בריסל 1 בספטמבר 1943 (Belgium III  מס' 06-1446  כרך א' עמ' 489).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תיק של מחלקה IVB4 פריס על אמצעים שננקטו נגד יהודים בעלי אזרחות ארגנטינית החיים בצרפת בתיק העתק של מברק של אייכמן מ-27 בינואר 1944 ובו פקודה לעצור את כל היהודים הארגנטינים ולרכזם בברגן-בלזן – – ראו ת/ 500 (?). 1944-1943 (CI-1  מס' 06-389  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תזכיר של רטקה אל הד"ר קנוכן על "המאבק המתמשך נגד היהודים בצרפת" פריס  27 במארס 1943 (CI-7  מס' 06-718  כרך א'  עמ' 482).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תזכיר של לותר על התפקיד שמילא משרד החוץ בגירוש היהודים בכל ארצות אירופה הכבושה 21 באוגוסט 1942 (K210363-81  NG2586-J  מס' 06-93  כרך א'  עמ' 278).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תזכיר של הצירות השוודית בברלין בתזכיר הצירות מבקשת מידע על מקום הימצאותם של ילדים יהודים  קליין שמם  שגורשו מנורווגיה לגרמניה בינואר 1943. ברלין  9 ביוני 1943 (TK550  K365216  מס' 06-767  כרך א'  עמ' 527).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תזכיר חתום על ידי רדמכר בדבר נשיאת אות זיהוי  על-ידי יהודים התזכיר הוא בדבר נשיאת אות זיהוי על ידי יהודים בעלי אזרחות גרמנית (בהסכמת היטלר). ברלין  21 באוגוסט 1941 (TK324  K210290  מס' 06-197  כרך א'  עמ' 574).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – תזכורת של לותר (ממשרד החוץ) אל צוות עובדיו של הימלר התזכורת היא בדבר זירוז קבלת עמדתו של הימלר לצעדים האנטי-יהודיים  שהוצעו על ידי השגריר אבץ כדי להבטיח מאוחר יותר את הוצאת היהודים מן האזור הלא כבוש של צרפת. ברלין  10 בספטמבר 1940 (TK319  K204570  מס' 06-955  כרך א'  עמ' 455).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שתי הצהרות בשבועה של פרידריך גרבה על הוצאות להורג של יהודים ברובנו ובדובנו ויסבאדן  13-10 בנובמבר 1945 (PS2992  "הסדרה הכחולה"  441-450  XXXI  מס' 06-1109  כרך א'  עמ' 446).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שני פרטוקול של ורמן על שיחת טלפון עם נציג משרד החוץ באמסטרדם  בנה ויועץ השגרירות מור הפרוטוקולים הם בדבר גירוש יהודים מהולנד (פעולת תגמול על "שפיכת רעל" על משמר גרמני: 400 יהודים גורשו לגרמניה). ברלין  25 בפברואר 1941 ו-26 בפברואר 1941(NG2805  מס' 06-582  כרך א' עמ' 491).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שני טופסי רישום מתוך כרטסת של המשטרה הגרמנית ברומא בדבר מעצר שתי נשים יהודיות עם ילדים הנ"ל נעצרו על ידי ס"ד IVB4  הוצאו משם וגורשו בפקודת הס"ד. רומא  אפריל-מאי 1944 (IT II-3  מס' 06-1456  כרך א'  עמ' 537).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שני טופסי רישום מתוך כרטסת של המשטרה הגרמנית ברומא פקודת חבישה של יהודי שנאסר ברומא וכן כרטיס בית סוהר. 11 באפריל 1944 (IT II-2  מס' 06-1454  כרך א'  עמ' 537).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שני טופסי רישום מתוך כרטסת של המשטרה הגרמנית ברומא אפריל-מאי 1944 (IT II-4  מס' 06-1457  כרך א'  עמ' 538).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שני טופסי רישום מתוך כרטסת של המשטרה הגרמנית ברומא 30-29 במאי 1944 (IT II-1  מס' 06-1455  כרך א'  עמ' 538).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שליחת יהודים לאושוויץ העברת יהודים לאושוויץ​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – שיחה של לוינהרץ עם אדולף אייכמן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – רשימה לתיק של שומבורג ממשרד החוץ על הבהרה שנתקבלה מאייכמן בדבר הגירושים משטטין ומשניידמיל 21 במארס 1940 (TK514  K336608  מס' 06-1235  כרך א'  עמ' 570).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – רשימה לתיק – משרד החוץ על-פי דברי הרז"א יש לראות בפעולת הגירוש משטטין מעשה חד-פעמי לצורך פינוי מקום ליישוב גרמנים. 17 בפברואר 1940 (TK514  K336598  מס' 06-1172  כרך א'  עמ' 569).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – רשימה ללא תאריך של מפקדי הרזה"א המשרתים בגנרלגוברמן (Alex. 4  מס' 06-1531  כרך א'  עמ' 373) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – רכבת מגורשים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – רישום ועליו ראשי תיבות שמו של אייכמן הרישום הוא בדבר גבייה מוגברת בבנקים של מזומנים על ידי יהודים אוסטרים. וינה  15 בנובמבר 1938 ("יד ושם" YV  מס' 06-784  כרך א'  עמ' 247).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – רודולף הס בעדות לחוקרים פולנים רודולף הס בעדות לחוקרים פולנים: טוען שבלובל היה שייך ליחידת א'.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו תיק ת/37(312) מטה היידריך אך השר לשטחי הכיבוש במזרח: לוטה הנחיות לטיפול בבעיה היהודית במזרח.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו תיק ת/37(126) היידריך לשר לשטחי המזרח הכבושים: מורה כי ההנחיות בעניין היהודים תועבדנה על ידי אייכמן.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(98) התכתובת היא בדבר דרישתה של הקונסוליה האיטלקית  שלא להגלות למזרח יהודייה ילידת איטליה  משום שלא נשאה את האות היהודי. הא ם שנעצרה אף היא  שוחררה כי היתה נשואה ללא יהודי. הבקשה נתקלה בסירוב. פריס  3 ביוני – 28 ביולי 1943 (CJM564/2  מס' 06-1640  כרך א'  עמ' 531).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(96)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(84)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(82)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(81)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(80)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(79)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(75)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(69) משלוחי יהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(68) רכבות הגירוש
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(67) גינתר לקנורן: מודיע לו שאפשר להעביר את היהודים בעלי הנתינות היוונית שנעצרו בצרפת לאושוויץ.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(66) רוטקה לאייכמן: מודיע על מעצר יהודים נתיני יוון בפריז ומבקש לשלוח משלוח נוסף לאושוויץ.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(62)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(61)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(60)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(59)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(38)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(37)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(33)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(32)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(315) אייכמן ליחידת הגסטפו בזיכנאו (צ'חאנוב): מורה להוציא להורג ארבעה יהודים לפי פקודת הימלר.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(314)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(31)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(309)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(291)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(290) אייכמן לפון טדן: מבקש להסדיר לו פגישה עם לו-ספינוזו בעניין יחס האיטלקים ליהודי צרפת
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(289)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(288)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(287)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(285) יהודים בעלי נתינות חוץ זרה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(280)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(272)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(25)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(24)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(238) עדות נוסקה  מפקד יחידת מבצע 12 במשפט 9 בנירנברג
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(23) ההודעה היא על יציאת טרנספורט שני של יהודים מצרפת. פריס  5 ביוני 1942 (CJM534  מס' 06-1394  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(210)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(21)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(209)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(205)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(203) ורנר לצפץ  הרסטר וסלוטקה: דו"ח על ההנחיות שקיבל מראשי המדורים השונים בעת ביקורו ב- IVB4 בברלין.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(202)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(201)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(200)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(199)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(197)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(196)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(194)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(190) אייכמן לצפץ: מורה שלא לגרש יהודים בעלי נתינות ניטרלית אך להקדים גירוש יהודים העומדים לקבל נתינות כזו
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(188) וטצל לרייכסקומיסר של האוסלנד: מודיע על הסכמת אייכמן לייצור מתקני גזים לפתרון הבעיה היהודית
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(183)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(18)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(171)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(16)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(146)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(145)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(139) אייכמן לפון טדן: מתנגד להגירת מיכאליס לשוויץ גם לאור השיקולים המדיניים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(138) משרד החוץ אל אייכמן: מצביע על נימוקים מדיניים שיצדיקו הגירת מיכאליס מהולנד לשוויץ
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(137) אייכמן לפון טדן: מסרב לאפשר ליהודייה סימונס לשוב מהולנד לאיטליה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(136)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(135)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(132)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(125)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(117)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37(102)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (78)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (270) הכסטר לנציב הרייך לשטחים ההולנדים: מודיע על הנחיות בדבר שחרור יהודים עקורים מנשיאת אות היהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (26)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (208)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (208)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (206)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (204)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ראו ת/37 (189)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – קטעים מתוך יומנו של הנס פרנק  שלוקטו על ידי השופט ישראל כרמל ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 336) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילומים שצולמו במרוצת מצודים ברובע היהודי באמסטרדם ב-22 ו-23 בפברואר 1941 (JM02023  NG2276  מס' 06-818  כרך א' עמ' 491).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילומים מגטו לודז' ת/223 – צילום של ילד בגטו לודז' לפני הגירוש (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 327)  ת/224 – צילום של ילדים החופרים ומחפשים תפוחי אדמה רקובים בגטו לודז' (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/225 – צילום של אישה שמתה ברעב בגטו לודז' (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/226 – צילום של קרבן רעב בגטו לודז' (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/227 – צילום של קבוצה הנלקחת לגירוש (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/228 – צילום של אנשים לפני גירוש (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/229 – צילום של יהודים המובאים לגטו לודז' (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/230 – צילום של אנשים בשיירה  לפני גירוש (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/231 – צילום של אנשים המחכים לגירוש (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/232 – צילום של אנשים ליד שער בית הכלא המרכזי (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/233 – צילום של אם הנלקחת לגירוש בנוכחות ילדיה (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/234 – צילום של משפחה לפני גירוש (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/235 – צילום של אנשים בעת העמסתם לקרון רכבת בתחנת הרכבת ברדגאסט (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 328)  ת/236 – צילום של אנשים בעת העמסתם על קרון בתחנת הרכבת ברדגאסט (כרך א'  עמ' 328)  /237 – צילום של הדרך המוליכה מגטו לודז' לתחנת הרכבת רדגאסט (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 329). טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילום של הרשימה הרשמית של מקומות העבודה בגטו לודז' (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 329) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילום של הפקודה של ראש העיר לודז' המצווה על פינוי הגטו 4 באוגוסט 1944 (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 329).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילום של הפקודה של זקן היהודים של גטו לודז' לברך בשלום את כל מי שלובש מדים גרמניים. 6 בינואר 1944 (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 329).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילום של הפקודה של זקן היהודים של גטו לוגז' בדבר עוצר כללי 5 בספטמבר 1944 (כרך א'  עמ' 329).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילום של הפקודה של זקן היהודים של גטו לוגז' בדבר מסירת חפצי כסף וזהב 12 בפברואר 1944 (הנריק רוס  כרך א'  עמ' 329).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צילום של אסתר שילה באספת זיכרון להרצל וביאליק בגטו לודז'  זמן קצר לפני הגירוש 11 ביולי 1944 (כרך א'  עמ' 336).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ציור של תחנת הרכבת באושוויץ  שצויר על ידי ליאו האס ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 561) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ציור של קרון מוות שמשכו אותו אנשים שתפקידם היה להעביר חולים ונכים לצריפים שלהם בטרזיינשטט צויר על ידי ליאו האס ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 561) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ציור של נאגל: קרון מוות שמעמיסים עליו כיכרות לחם לחלוקה במחנה ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 561) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ציור של ליאו האס: עצורים בטרזיינשטט הנוברים במריצת מוות ומחפשים בה שרידי מזון ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 562) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ציור של ליאו האס: לוויה בגטו טרזיינשטט ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 563) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ציור של ליאו האס: טרנספורט של אנשים זקנים ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 563) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ציור של ליאו האס: חולים באגף הפסיכיאטרי בטרזיינשטט ("יד ושם"  כרך א'  עמ' 563) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צו שהפיץ היידריך לכל יחידות משטרת המדינה הצו מצווה על מעצר כל יהודי פולין ומשפחותיהם  בלי להתחשב באזרחותם מתוך כוונה להעבירם במועד מאוחר יותר אל השטח הלא כבוש של פולין. פרנקפורט על האודר  8 בספטמבר 1939 (Ausschuss fur Deutsche Einheit  מס' 06-1633  כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צו האוסר על יהודים החזקת חיות בית 9 באפריל 1942 ("Judisches Nachrichenblatt"  ה-15 במאי 1942; כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צו בדבר הפעלת סמכות שיפוט פלילית מיוחדת לחברי הס"ס ויחידות משטרה במשימות מיוחדות ברלין  17 באוקטובר 1939 (Reichsgesetzblatt"  30 October 1939  pp. 2107-2109"; מס' 06-1562  כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – צו בדבר ביצוע סעיף 10 של תקנה 11 של חוק האזרחות של הרייך התקנה היא בדבר תשלום ביטוח סוציאלי לקרובים של יהודים שרכושם הוחרם. 12 בדצמבר 1941 (RMB1 IV  1941  כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פתרון שאלת היהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פתק לוואי של הצינגר אל אייכמן בנוגע לסיפור זוועות על גטו ורשה הפתק הוא בדבר סיפור זוועות על גטו ורשה שהופצו על ידי העיתונות היהודית בשווייץ. ברלין  12 באוגוסט 1944 (TK527  K347630  מס' 371924-33  06-1548  כרך א'  עמ' 376).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של שיחה בה השתתפו אבץ  דנקנר  אנבך וצייטשל הפרוטוקול הוא בעניין ההתקדמות בהפעלת הצעדים נגד היהודים בצרפת. פריס  1 במארס 1941 (CJM511  NG4895 מס' 06-442  כרך א'  עמ' 455).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של רטקה על ישיבה בנושא גירוש יהודים מן האזורים הלא כבושים בצרפת הישיבה היתה במחלקה IVJ בנוכחות נציגים של המשטרה הצרפתית. פריס  13 באוגוסט 1942 (RF1234  מס' 6-8  XXXIX "הסדרה הכחולה"  06-111  06-269  כרך א'  עמ' 478).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של פגישה על גירוש יהודים מצרפת  בנוכחות אנשי משטרת הביטחון ונציגי המשטרה הצרפתית הפרוטוקול בנושא: "לגרש תחילה את מחוסרי הנתינות". פריס  4 ביולי 1942 (CJM534  JM02143  RF1225  מס' 06-318  כרך א'  עמ' 463).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של פגישה בין אייכמן וזיידל הפרוטקול הוא בעניין טרנספורטים של יהודים ופולנים מן השטחים הכבושים במזרח. ברלין  23 בינואר 1940 (.Pol. War Cr. Comm – בוליטין XII  מס' 06-1400  כרך א'  עמ' 274).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של פגישה בין אייכמן ודנקר בדבר זירוז גירושם של יהודי צרפת פריס  1 ביולי 1942 (JM02143  RF1223  מס' 06-97  כרך א'  עמ' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של ישיבה בעינייני פינוי בה ישב אייכמן בראש דנציג  8 בינואר 1940 (.Pol. War Cr. Comm – בוליטין XII  מס' 06-1399  כרך א'  עמ' 273).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של התייעצות על טיוטת צו בדבר הגדרת המושג "יהודי" לשטחים הכבושים במזרח ברלין  30 בינואר 1942 (06-1102  כרך א'  עמ' 415)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול של הישיבה הראשונה של "ועדת הפעולה" של שלטונות צרפת הפרוטוקול הוא בדבר מעצר וגירוש של יהודי פריס. פריס  8 ביולי 1942 (CII-10a  מס' 06-699  כרך א'  עמ' 463).<div></div>דנקר לקנוכן ולישקה: מדווח על ישיבה עם הצרפתים וכי סוכם שיגורשו 22 000 יהודים מפריז.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פרוטוקול ישיבה מואנזה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודתו של הפירר  חתומה על ידי היטלר  קייטל ולמרס בנושא סמכות שיפוט בשטחים הכבושים הפקודה היא בדבר סמכות השיפוט של הימלר והקומיסרים של הרייך בשטחים הכבושים במזרח. 17 ביולי 1941 (JM02021  NG1688  מס' 06-1091  כרך א'  עמ' 274).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודות של קריגר בדבר ביצוע אבקואציה של איכרים פולנים ובעלי אחוזות ברלין  29 בדצמבר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II  מס' 06-292  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודות נוהל סודיות שהוצאו על ידי משרד IV בנוגע לאיתור יהודים במחנות שבויים רוסים הפקודה היא בדבר איתור יהודים במחנות שבויי מלחמה רוסיים לשם "טיפול מיוחד". ברלין  17 ביולי 1941 (PS502   מס' 06-1111  כרך א'  עמ' 274).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודה של המשטרה בדבר האות של היהודים ברייך המוגדל  בחתימת היידריך  בשם שר הפנים של הרייך ברלין  1 בספטמבר 1941 (כרך א'  עמ' 538).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודה של הימלר (4 בנובמבר) על העברת יהודים וחלק מהאוכלוסיה הפולנית לרייך הפקודה היא בעניין העברתם של כל היהודים וחלקים של האוכלוסיה הפולנית מן השטחים המזרחיים שצורפו לרייך. ברלין  30 באוקטובר 1939 (.Pol. War Cr. Comm – בוליטין XII  מס' 06-1397  כרך א'  עמ' 273).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודה סודית של קריגר בדבר יישובם מחדש של פולנים  כתוספת ל"הנחיות כלליות של הרזה"א" 10 בנובמבר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull  מס' 06-286  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודה סודית של בראוכיטש הפקודה היא בעניין היערכות מחדש ותנאי שיתוף הפעולה של יחידות הזונדרקומנדו של משטרת הביטחון והס"ד בתוך אזור הכיבוש הצבאי המתוכנן בברית המועצות – בצירוף מכתב להעברה. 28 באפריל 1941 (JM02106  NOKW2080  מס' 06-1097  כרך א'  עמ' 274).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודה ממחלקה IIA בדבר נוהל ביצוע "טיפול מיוחד" ברלין  26 בספטמבר 1939 (NO905  מס' 06-410  כרך א'  עמ' 275).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פקודה בחתימת אייכמן  בשם שר הפנים של הרייך הפקודה היא בדבר העברת רכושן של קהילות יהודיות באזור באדן אל איחוד הקהילות ברייך הגרמני. ברלין  27 במאי 1941 (J XXXII   מס' 06-1444  כרך א'  עמ' 574).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פעילות קהילת ונה בתקופת השלטון הנאצי
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פעולות נגד יהודים וקומוניסטים בדנמרק מילדנר לרסה"א: מודיע על פעולות נגד יהודים וקומוניסטים בדנמרק.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פעולות נגד היהודים בטוניס המברק הוא בדבר המצב הפוליטי ופעולות שונות שננקטו נגד יהודים על ידי האיינזצקומנדו של משטרת הביטחון והס"ד בטוניסיה. 24 בדצמבר 1942 (PDB64(160-165) Case XI  מס' 06-1553  כרך א'  עמ' 482).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – פנייה של פון טאדן אל שר החוץ של הרייך בפניה מציע פון טאדן  שהבקשה [ראו ת/605] תידחה בנימוק שאין סמכות לשוודיה להעניק אזרחות ליהודים הנשואים בנישואי תערובת. ברלין  11 באוקטובר 1944 (TK326  K212514  NG5217  מס' 06-493  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – עיקור זור לרדמכר: מזמין לישיבה להבהרת שאלות בעניני עיקור.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – עוצבות מבצע דוח מספר 128 של עוצבות מבצע.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – עדויות של תמה כץ ויהודית שטרויך  ששרדו מן הטבח בפונר  למחתרת היהודית (כרך א'  עמ' 393) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – סקירה של רטקה על "מצב השאלה היהודית בצרפת" כולל תכניות וסקירה על עמדת האיטלקים בדרום צרפת פריס  21 ביולי 1943 (CJM503  מס' 06-664  כרך א'  עמ' 484).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – סקירה רשמית של ממשלת דנמרק על פשעי מלחמה של הגרמנים בדנמרק 25 באוקטובר 1945 (RF901  מס' 06-327  כרך א'  עמ' 524).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ספר דרשות "אש קודש" של הרב קלונימוס קלמיש שפירא (כרך א'  עמ' 368) טווח התאריכים משוער
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – סיכום סטטיסטי על פי מקומות יישוב הסיכום הוא בדבר משלוח ויישוב מחדש של פולנים ופולקסדויטשה מן הוורטגאו  1939-1943 (.Pol. War Cr. Comm  מס' 06-1490  כרך א'  עמ' 451). תאריך הסיכום משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – סיכום סטטיסטי על פולנים  יהודים וצוענים שגורשו אל הגנרלגוברמן הסיכום הוא על פולנים  יהודים וצוענים  שגורשו אל הגנרלגוברמן  ושל יהודים – אל האזור הלא כבוש בצרפת  עד 15 בנובמבר 1940. נובמבר 1940 (NO5150  מס' 06-1251  כרך א'  עמ' 451).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – נקודות לדיון שהוכנו על ידי דנקר לפגישה עם בוסקה  ראש משטרת וישי בנוגע לגירוש יהודים הנקודות הן על נקיטת אמצעים מחמירים לגירוש יהודים. פריס 21 ביולי 1942 (CJM538  מס' 06-1224  כרך א'  עמ' 476).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – נישואי תערובת הדו"ח הוא על שיחה בברלין עם הד"ר לזנר ממיסטריון הרייך לענייני פנים בדבר הצעה להרחיב את חוקי הגזע (החמרה ביחס לבני תערובת) דן האג  19 בספטמבר 1941 (O-IV  מס' 06-1355  כרך א' עמ' 503).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – משלוחי יהודים למזרח
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מצב דו"ח פעולות מס' 21  בנוגע להשמדת יהודים הדו"ח הוא בדבר השמדת יהודים על ידי איינזצגרופן במינסק  וילנה  ביאליסטוק וגרודנו. ברלין  13 ביולי 1941 (NO2937  מס' 06-1465  כרך א'  עמ' 443).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מצב דו"ח מבצעי מס' 67 בדבר השמדת יהודים הדו"ח הוא בדבר השמדת יהודים במינסק  סמולנסק  מוגילב  אורשה  ורושילוב  מוגילב-פודולסקי ווימפול. ברלין  29 באוגוסט 1941(NO2837  מס' 06-1466  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מצב דו"ח מבצעי מס' 63 בדבר גטו קישינב ברלין  25 באוגוסט 1941 (NO4538  מס' 06-862  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מצב דו"ח מבצעי מס' 45 בדבר השמדת יהודים בבסרביה 7 באוגוסט 1941 (NO2948  מס' 06-863  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של רטקה אל מחלקה IVB4 בנוגע לשינויים במועדי יציאת טרנספורטים של יהוד צרפת במכתב הוא מודיע על שינויים במועדי יציאת הטרנספורטים של יהודי צרפת לאושוויץ. פריס  14 ביולי 1942 (CII-11  מס' 06-705  כרך א'  עמ' 463).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של רטקה אל השגרירות הגרמנית בפריס במכתב קובל רטקה על העמדה הפרו-יהודית של הקונסוליה האיטלקית. 21 באוגוסט 1942 (06-720  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של רטקה אל הד"ר קנוכן המכתב הוא בדבר דרישת משרד החוץ לקבל מידע "על סמך מה גורשו יהודים חסרי נתינות"; עם הערות-הצעות כיצד להשיב למשרד החוץ. פריס  29 באוגוסט 1942 (CJM534  מס' 06-75  כרך א'  עמ' 478).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של רדמכר ממשרד החוץ אל מילר ממחלקה IVB4 המכתב הוא על חקירה מצד הציר השבדי בדבר גורלם של 660 יהודים הולנדים  שגורשו למחנות ריכוז בגרמניה – מתוכם מתו 400 "בימים קבועים" (עם תזכורת מנובמבר 1941). 5 בנובמבר 1941 (JM02028  NG3700  מס' 06-1627  כרך א' עמ' 492).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של רדמכר אל אייכמן במכתב הוא מציג את עצמו כמטפל המקצועי בדיון שיתקיים ב-6 במארס 1942  כפי שנדרש לעשות על ידי היידריך ממשרד החוץ. 2 במארס 1942 (Ser. 1512  מס' 372022  06-842  עמ' 277).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של ראוטנפלד  נציג משרד החוץ אצל נציב הרייך לאוסטלנד  אל משרד החוץ המכתב הוא בדבר היהודייה האיטלקית קוצי. ריגה  20 באפריל 1943 (TK549  K364108  מס' 06-746  כרך א'  עמ' 449).<div></div>פון ראוטנפלד למשרד החוץ: מודיע על התנגדות לשחרור היהודייה בעלת הנתינות האיטלקית מגטו ריגה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של קרישק  ממחלקה IVB4 אל פון טאדן בדבר רפטריאציה של משפחה יהודית מפולין להונגריה <div></div><div></div><div></div><div></div>קרישק למשרד החוץ: מתנגד להרשות לעיתונאי יהודי בעל נתינות הונגרית לחזור מוורשה להונגריה.<div></div>ברלין  15 ביולי 1943 (TK328  K213650-52  מס' 06-1100  כרך א'  עמ' 450).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של קרומיי אל גינתר על מספר הפולנים המיועדים לאבקואציה 11 באוקטובר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II  מס' 06-285  כרך א'  עמ' 452).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של קרומיי אל אייכמן בדבר תכניות לאבקואציה של פולנים באזור לובלין 29 בדצמבר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II  מס' 06-291  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של קנוכן אל מילר בנוגע ליהודים בעלי אזרחות צרפתית במכתב מודיע קנוכן למילר  שהתכנית   שהועברה על ידי אייכמן  לגרש את כל היהודים שיש להם אזרחות צרפתית  עשויה להיתקל בקשיים מצד השלטונות הצרפתיים. 12 בפברואר 1943 (CJM538  NG4956  מס' 06-121  כרך א'  עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של קנוכן (טיוטה של דנקר) אל המפקד הצבאי בצרפת במכתב הוא מציע התנגדות לביקור נציגי הצלב האדום במחנה קומפיין. פריס  28 בינואר 1942 (JM02143  RF1212  מס' 06-313  כרך א'  עמ' 457).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של קלינגנפוס אל ראש משטרת הביטחון והס"ד המכתב הוא בדבר יישום העיקרון הטריטוריאלי בניהול הרכוש היהודי. 24 באוקטובר 1942 (JM02032  NG4892  מס' 06-509  כרך א'  עמ' 278).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של צפף אל אוס דר פינטר ובו פקודה לאסור שני יהודים במכתב יש פקודה לאסור שני יהודים מומחים המועסקים ברכישת מתכות באמסטרדם. 10 בפברואר 1944 (O-I-15  מס' 06-610  כרך א'  עמ' 514).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של פון טאדן אל משרד החוץ בדבר מספר היהודים במונקו 30 בספטמבר 1943 (NG4978  מס' 06-392  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של פון טאדן אל הצירות הגרמנית בשטוקהולם בנוגע לנשף צדקה למען עליית ילדים לא"י המכתב הוא בדבר נשף הצדקה למען עליית ילדים יהודיים (עם מכתב לוואי למחלקה IVB4 ברזה"א – ראו ת/601). ברלין 9 באפריל 1943 ו-13 במאי 1943 (TK327  K212905  K212908  מס' 06-888  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של פון טאדן אל הממונים אליו במשרד החוץ בנוגע ליהודי מונקו במכתב מודיע פון טאדן  שאייכמן מסר לו שיש 15 000 יהודים במונקו ודורש  שמשרד החוץ יפנה אל ממשלת מונקו ויתבע שתבטיח שהיהודים יוסגרו או ייעצרו. 21 בספטמבר 1943 (NG4978  מס' 06-390  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן בנוגע לגב' סימונס המכתב הוא בעניין הגברת סימונס  יהודיה המתגוררת בהולנד עם פרופסור איטלקי קתולי (עם המלצה לאפשר לה לצאת לאיטליה). ברלין  27 באוגוסט 1943 (TK526  K346990  מס' 06-53  כרך א'  עמ' 511).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן פון טאדן טוען במכתב  שהמפקד הבכיר של הכוחות המזויינים הגרמניים בדנמרק סירב להעמיד לרשות משטרת הביטחון את המשטרה הצבאית החשאית ואת הז'נדרמריה הצבאית לרשות הפעולות נגד היהודים ומציע לנקוט באמצעים בקשר לכך. ברלין  30 בספטמבר 1943 (TK325  K211094  מס' 06-39  כרך א'  עמ' 520).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של פון טאדן אל אייכמן במכתב פון טאדן מציע  שישקול פעולה נגד ההגירה "הלא לגלית" של יהודים (וכמרים קתולים) מאיטליה לשוויץ (בצירוף דו"ח של שגרירות גרמניה בברן). ברלין  10 בדצמבר 1943 (TK525  K346098-9  מס' 06-967  כרך א'  עמ' 536).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של סייס-אינקוורט אל מרטין בורמן בענין דרכי הטיפול בשאלה היהודית בהולנד המכתב הוא בדבר דרכי הטיפול בשאלה היהודית בהולנד (מעריך את הרכוש היהודי שהוחרם ב-500 מיליון גילדן). דן האג  28 בפברואר 1944 (O-IV  מס' 06-1439  כרך א'  עמ' 514).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של ס"ס-אונטרשטורמבנפירר בנטין אל הפיקוד העליון של הצבא בדבר קובלנתו נגד אלברט בטל (ראו ת/260). פשמישל  23 באוגוסט 1942 (Alex. 2  952-3  מס' 06-1114  כרך א'  עמ' 373).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של נציב הרייך לנורווגיה הכבושה אל משרד החוץ במכתב הנציב קובל על התערבות הקונסוליה השבדית באוסלו למען יהודי נורווגיה. אוסלו  18 בפברואר 1943 (TK326  K212530-32  NG5217  מס' 06-491  כרך א'  עמ' 527).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של משרד הס"ד בווינה אל מפקד יחידת הס"ד המקומית בענין פרעות ביהודים המכתב הוא בדבר פרעות נגד יהודים שהיו ב-15 באוקטובר 1938. וינה  17 באוקטובר 1938 (YV  מס' 06-1601  כרך א'  עמ' 243).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של משרד החוץ המורה לווגנר להניח לעניין (ראו ת/606-605) לגווע ברלין  11 באוקטובר 1944 (TK326  K212516-7  NG5217  מס' 06-494  כרך א'  עמ' 529).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של משרד החוץ בדבר המשאלות והרעיונות שלהם לקראת "הפתרון הסופי של בעיית היהודים" ברלין  8 בדצמבר1941 ((TK325  K210416-8  NG2586 F(6  מס' 06-465  כרך א'  עמ' 275).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של משרד החוץ אל אייכמן על אמצעים שננקטו נגד יהודים בדרום צרפת במכתב מודיעים לאייכמן על אמצעים שננקטו נגד יהודים על ידי המשטרה הצרפתית בדרום צרפת (הכבושה) וההוראות שניתנו לשגרירות הגרמנית בפריס. ינואר 1943 (TK326  K211781-2  מס' 06-965  כרך א'  עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של משרד החוץ אל אייכמן ובו בקשה לקבל מידע על דה-קלם במכתב יש בקשה למידע על די פטי דה-קלם  המועמד של לאוואל לשמש נציב כללי לענייני יהודים. 2 בפברואר 1944 (TK326  K211664  מס' 06-951  כרך א'  עמ' 486).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של מפקח משטרת הביטחון והס"ד בפוזן  שטורמבנפירר ס"ס ראפ המכתב הוא בדבר תשלום 20 זלוטי לכל אחד מן המגורשים הפולנים והיהודים. 27 בפברואר 1940 (.Pol. War Cr.Comm – בוליטין XII-23  מס' 06-1401  כרך א'  עמ' 309).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של מפקח משטרת הביטחון והס"ד (המשרד המרכזי ליישוב מחדש) בפוזנן  ראפ המכתב הוא אל עמיתו בלודז' – קרומיי: על פי הסדר עם אייכמן  המשרד בלודז' צריך לקבל הודעה של שמונה ימים מראש על טרנספורטים [של פולנים] מצ'כנוב. פוזנן  18 באפריל 1940 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XII-31  מס' 06-1403  כרך א'  עמ' 451). זכרון הדברים הוא בדבר אבקואציה ובעיות פינוי ויישוב מחדש [של פולנים]. פוזנן  6 ביוני 1940
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של למרס  ראש לשכת הרנצלר  אל הימלר המכתב הוא על דו"ח אנונימי סודי המתאר את מצעד המוות של יהודי שטטין ושניידמיל ללובלין וסביבותיה. 28 במארס 1940 (TK514  K336613-4  NG2490  מס' 06-795  כרך א'  עמ' 569).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של לישקה ממדור S IV אל משרד החוץ המכתב הוא בתשובה לפנייה של הצלב האדום הבינלאומי בדבר המשך ההגירה של יהודים מגרמניה (יש למנוע קשרים בין יהודים ובין הצלב האדום). ברלין  14 באוקטובר 1939 (TK516  K339544  מס' 06-1562  כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של לותר אל אייכמן בנוגע לעמדת משרד החוץ לגבי עיקור בני זוג יהודים מנישואי תערובת המכתב הוא בדבר עמדת משרד החוץ להצעה לעקר יהודים למחצה ואת בני הזוג היהודים בנישואי תערובת. ברלין  7 בדצמבר 1942 (Ser. 1512  מס' 371940-1  06-878  כרך א'  עמ' 278).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של טירק אל בורמן בעניין רדיפת פולנים  רוסים  יהודים וצוענים ברלין  13 באוקטובר 1942 (NG558  מס' 06-454  כרך א'  עמ' 279).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של זור אל רדמכר בנוגע לעמדה הפרו-יהודית של ממשלת ליכטנשטיין במכתב מבקש זור את את התערבות משרד החוץ נגד עמדתה הפרו-יהודית של ממשלת נסיכות ליכטנשטיין. ברלין  17 בפברואר 1942 (TK526  K346730  מס' 06-1188  כרך א' עמ' 486).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של זור אל דנקר בנוגע לנקיטת אמצעים למניעת הגירת יהודים לאמריקה במכתב זור דורש מדנקר  שינקוט באמצעים למניעת הגירתם לאמריקה של יהודים מן האזור הלא כבוש של צרפת  היוצאים דרך ספרד. ברלין  10 ביולי 1942 (RF1206  מס' 06-228  כרך א'  עמ' 477).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של וגנר ממשרד החוץ אל ס"ס-גרופנפירר מילר ברזה"א במכתב וגנר מתייחס לדיון  שהיה עם פון טאדן וקציני הס"ס בוסהאמר ודנקר: משרד החוץ סבור  שלא רצוי  מסיבות טקטיות  לדרוש את גירוש יהודי איטליה למזרח  לפני שמבצע המצוד של שלטונות איטליה יושלם ומציע להחדיר למנגנון האיטלקים יועצים גרמנים. ברלין  14 בדצמבר 1943 (TK326  K212147-8  מס' 06-964  כרך א'  עמ' 536).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של וגנר בתשובה לפנייתו של בסט בדבר ההחלטה שלא לגרש יהודים זקנים ו"הקלות אחרות" נובמבר 1943 (TK325  K21234  מס' 06-1078  כרך א'  עמ' 524).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של המפקד הצבאי בצרפת אל נציג משטרת הביטחון והס"ד בפריס המכתב הוא בדבר גירוש "אלמנטים בולשביקים" למחנות של עבודת כפייה במזרח  והתערבות "הצלב האדום" הצרפתי למענם. פריס  10 בינואר 1942 (JM02143  RF1212  מס' 06-312  כרך א'  עמ' 457).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של הימלר אל מילר בו הוא מצווה להקים מחנה מיוחד ליהודים שלהם קרובים בעלי השפעה במכתב מצווה הימלר על מילר להקים מחנה מיוחד ליהודים מצרפת  הונגריה ורומניה שלהם קרובים בעלי השפעה באמריקה ושאפשר להשתמש ביהודים העצורים כבני ערובה. דואר שדה  דצמבר 1942 (Alex. I 507  מס' 06-1164  כרך א'  עמ' 480).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היינריך שטאל  יו"ר מועצת הקהילה היהודית בברלין המכתב הוא אל הקהילה היהודית והמשרד הארצישרלי בווינה  ובו נסוג שטאל מביקורתו על הליכי ההגירה שלהם (המכתב נמסר על ידי אייכמן – ראו ת/143). ברלין  1 במארס 1939 (L-06: 106  מס' 06-1129  כרך א'  עמ' 249).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היידריך למפקדים ולמפקחים של משטרת הביטחון בשטח הגנרלגוברמן והשטחים הכבושים במזרח במכתב הוא מודיע על מינויו של אייכמן כקצין מומחה לענייני פינוי במזרח. ברלין  21 בדצמבר 1939 (.Pol. War Cr. Comm – בוליטין XII  מס' 06-1398  כרך א'  עמ' 273).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היידריך אל לותר שמביע תמיכה בצעדים האנטי-יהודיים בצרפת המכתב מביע תמיכה בצעדים האנטי-יהודיים בצרפת כפי שהוצעו על ידי השגריר אבץ ועומד על כך שיש להקפיד על שיתוף משטרת הביטחון בפעולות אלה. ברלין  20 בספטמבר 1940 (TK319  K204567-8  NG4893  מס' 06-86  כרך א'  עמ' 455).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היידריך אל לותר בדבר גירוש 6 504 יהודים מבאדן ופפלאץ לצרפת הלא כבושה 29 באוקטובר 1940 (TK319  K204459-60  NG4934  מס' 06-892  כרך א'  עמ' 571).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היידריך אל לותר – להפצה: פרוטוקול הדיונים של ועידת ואנזה ברלין  26 בינואר 1942 (Ser. 1512  מס' 372023  06-841  עמ' 277).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היידריך אל הרייכמיניסטר לשטחים הכבושים במזרח במכתב הוא עומד בתוקף על התפקיד החשוב שיש למשטרת הביטחון ולס"ד בהגדרה מי "יהודי". ברלין  17 במאי 1942 (Alex . 3  מס' 06-1103  כרך א'  עמ' 416)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היידריך אל הופמן ובו הודעה על דחיית ועידת ואנזה מ-9 בדצמבר 1941 ל-20 בינואר 1942 8 בינואר 1942 (JM02115  PS709  מס' 06-891  כרך א'  עמ' 276).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של הונשה ממחלקה VIB4 אל משרד החוץ בתשובה לפניית הקונסוליה הדנית בברמן הפניה היא בדבר יהודים דנים באולדנבורג. ברלין  6 באפריל 1943 (TK325  K211155  מס' 06-1584  כרך א'  עמ' 520).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של הד"ר קנוכן  מפקד בכיר של משטרת הביטחון בצרפת אל הממונה על השלטון הצבאי בצרפת במכתב יש הצעה  בין היתר  להקים מחנות ריכוז ליהודים זרים. פריס  28 בינואר 1941 (CJM511  מס' 06-1071  כרך א'  עמ' 455).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של הד"ר קארל תיאו צייטשל מן השגרירות של גרמניה בפריס המכתב נשלח אל דנקר במשרד הנציג של ראש משטרת הביטחון והס"ד בצרפת ובבלגיה  והוא בדבר החרמת הרהיטים של מהגר יהודי מגרמניה שעזב את פריס. פריס  20 ביוני 1941 (NG2851  מס' 06-488  כרך א'  עמ' 455).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של דנקר אל הד"ר שפנגלר במכתב יש פתק המכיל בקשה של נציגות יהודי הרייך הגרמני להחיל את סמכותה על יהודי אוסטריה בעקבות "האנשלוס". ברלין  15 במארס 1938?(מס' 06-1515  כרך א'  עמ' 244).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של דנקר אל הד"ר שפיידל במטה המפקד הראשי הצבאי בצרפת המכתב הוא בדבר החלטה של הרזה"א לקבל משלוח של 6 000 יהודים ופרטים על משלוחים עתידיים. פריס  17 בפברואר 1942 (CI-6  מס' 06-587  כרך א'  עמ' 459).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של דנקר אל האונטרשטורמבפירר של הס"ס בורמייסטר במכתב הוא מודיע לו ששאלות הנוגעות למדור II/112 באוסטריה יש להביאן לפני אייכמן. 16 במאי 1938 (RG242  מס' 06-1513  כרך א'  עמ' 246).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גרייזר אל פול בדבר עתיד גטו לודז' ותפקידי קומנדו-בוטמן בהקטנת ממדיו פוזן  14 בפברואר 1944 (NO519  מס' 06-945  כרך א'  עמ' 332).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גנצנמילר אל וולף בדבר יציאתן של רכבות מדי יום משרדו של הפירר  13 באוגוסט 1942 (JM02087  Alex. 1  כרך א'  עמ' 336).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גנצנמילר אל וולף בדבר טרנספורטים של יהודים מוורשה לטרבלינקה ומפשמישל לבלז'ץ ברלין  28 ביולי 1942 (NO2207  Alex. 1  כרך א'  עמ' 336).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר למפקד הבכיר של משטרת הביטחון והס"ד בהולנד  צפף המכתב הוא בדבר קובלנות על מכתבים רשומים (ראו ת/574) (בעניין החרמת דרכונים אמריקאיים שכביכול אבדו). ברלין  15 ביוני 1944 (O-I-21  מס' 06-612  כרך א'  עמ' 515).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל רדמכר בענין סירוב לבקשת ההגירה של המדען  פרופ' מאיירס במכתב יש סירוב לבקשת הגירתו של המדען הפרופסור מאיירס  לשעבר מאוניברסיטת ליידן  לשוויץ. ברלין  1 בדצמבר 1942 (O-IV/42  מס' 06-1484  כרך א' עמ' 506).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל קרומיי בלודז' ובו הוראות בדבר פינוים של 140 000 פולנים מאזור גנרלגוברמן במברק הוא מודיע להם על התאריכים של יציאת ארבע רכבות של מפונים. ברלין  10 באוקטובר 1942. (Pol. War Cr. Comm. Bull.  מס' 06-284  כרך א'  עמ' 452).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל קרומיי בדבר מעצר וגירוש למחנות ריכוז של כמרים מאזור לובלין ברלין  29 בדצמבר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II  מס' 06-292  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל פון טאדן עם המלצה על דה-קלם במכתב יש המלצה חיובית על די פטי דה-קלם ועברו האנטישמי  המכשיר אותו לתפקיד נציב כללי לענייני יהודים. ברלין  22 בפברואר 1944 (TK326  K211665-6  מס' 06-952  כרך א'  עמ' 486).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל פון טאדן בדבר "בירור" מקום הימצאותם של הילדים היהודים קליין ברלין  26 באוגוסט 1943 (TK550  K365219  מס' 06-768  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל פון טאדן במכתב יש סירוב לבקשתו של הקונסול הכללי של רומניה לרפרטציה של משפחה יהודית רומנית בקרקוב.<div></div>גינטר לפון טדן: העברת משפחת צוקרמן למחנה ריכוז רבנסבריק (ראוונסבריק).<div></div><strong> </strong>ברלין. 28 במארס 1944 (TK321  K207058-9  מס' 06-1542  כרך א'  עמ' 450).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל פון טאדן המכתב הוא בעניין היהודייה קלרה ביוקה לבית סרנו  שלא הודיעה כי היא נשואה ללא יהודי  לפני הגירוש מרומא למזרח ואין להחזירה מסיבות ביטחוניות. 22 במארס 1944 (TK525  K346056-7  מס' 06-1556  כרך א'  עמ' 537).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל פון טאדן המכתב הוא בדבר פניית השוודים בעניין מקום הימצאותה של היהודייה ג'ני שידורסקי שנלקחה מנורווגיה לגרמניה בפברואר 1943 ומשם "הוצבה לעבודה במזרח". ברלין  13 באוגוסט 1943 (TK528  K348600  מס' 06-1420  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל פון טאדן במכתב מגיב גינתר להצעת הקונסול השוודי באוסלו לאפשר ליהודים הנשואים בנישואים מעורבים לעבור את הגבול לשוודיה. ברלין  2 באוקטובר 1944 (TK326  K212510  NG5217  מס' 06-492  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל פון-טאדן במשרד החוץ בנוגע לאיתור יהודי בשם סלומון לנג במכתב מודיע גינתר לפון טאדן  שבשל המשימות שלו  שהן חשובות למאמץ המלחמתי אין הוא יכול לאתר את מקום הימצאו של יהודי בעל אזרחות צרפתית  סלומון לנג שמו  שנשלח למזרח לעבודה במארס 1942. ברלין  7 במאי 1944 (TK525  K345482  מס' 06-314  כרך א' עמ' 486).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל משרד החוץ בנוגע ליהודי מונקו המכתב מאשר  שמספר היהודים במונקו אינו עולה על 1 500-1 000 ומבקש שממשלת מונקו תנקוט צעדים להבטיח את גירושם. 22 באוקטובר 1943 (TK326  K212402  מס' 06-966  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל הד"ר קנוכן על הכנת שתי רכבות מיוחדות לאושוויץ המברק הוא בדבר הכנתן של שתי רכבות מיוחדות לאושוויץ ובכל אחת מהן 2 000-1 500 יהודים; אשר ליהודים הנשואים בנישואי תערובת – אפשר לשימם במעצר חסות ולגרשם במשלוחים של שבויים. ברלין  25 בינואר 1942 (CJM538  מס' 06-1223  כרך א'  עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של גינתר אל  משרד החוץ בנוגע לנשף צדקה למען ילדים שעומדים להישלח לא"י במכתב גינתר שולח דו"ח רשמי של לשכת העיתונות הגרמנית (DNB) על נשף צדקה בשטוקהולם למען ילדים יהודים שעומדים להישלח לארץ ישראל ("עליית הנוער"). בנשף היה אחי המלך וניגנה התזמורת של חצר המלכות. ברלין  6 באפריל 1943 (TK327  K212907  מס' 06-887  כרך א'  עמ' 528).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של ברגן מבריסל אל משרד החוץ במכתב יש שאלה אם יש לכלול יהודים מבלגיה בעלי נתינות איטלקית במשלוחים אל המזרח. בריסל  23 בפברואר 1943 (TK326  K211948  NG4955  מס' 06-700  כרך א' עמ' 489).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של ברגן מבריסל  אל משרד החוץ בברלין במכתב יש סטטיסטיקה ודו"ח על איתורם  מעצרם וגירושם של יהודים (נרשמו 42 000 ומהם גורשו כבר 15 000). בריסל  11 בנובמבר 1942 (TK325  K211050  NG5219  מס' 06-760  כרך א' עמ' 487).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של ברגן  בריסל  אל משרד החוץ בברלין המכתב הוא על הגירוש של יהודי בלגיה (גורשו 10 000 ועד סוף אוקטובר צפוי גירושם של 20 000). 24 בספטמבר 1942 (K211065  NG5219  מס' 06-759  כרך א' עמ' 487).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן על פגישה בווינה עם נציג הרייכסבנק  וולף  בעניין הגירת יהודים מאוסטריה 16 ביוני 1938 (RG242  מס' 06-1511  כרך א'  עמ' 246).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן למשרד החוץ ובו סירוב לבקשה של זוג יהודי לשלוח תמיכה כספית לאמם בגנרלגובמן ברלין  9 במאי 1941 (TK513  K336140  מס' 06-1177  כרך א'  עמ' 309).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן אל רדמכר בדבר איסור משלוח דברי מזון ליהודים שגורשו לצרפת במכתב אייכמן דורש איסור על משלוח דברי מזון ליהודים   שגורשו מבאדן ומפפאלץ אל האזורים הלא כבושים בצרפת. ברלין  21 במארס 1941 (TK341  K222365-6   מס' 06-1062  כרך א'  עמ' 573).בקשות יהודים לשלוח תמיכה לקרובים שגורשו לצרפת
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן אל פון טאדן בנוגע למקום הימצאה של היהודיה ההולנדית סלין נולטה במכתב יש סירוב לערוך בדיקה על מקום הימצאותה של יהודייה הולנדית (סלין נולטה שמה)  שגורשה למזרח. ברלין  5 בנובמבר 1943 (TK526  K347016  מס' 06-323  כרך א'  עמ' 511).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ על איסור מתן ויזות מעבר של מהגרים יהודים המכתב הוא בדבר איסור מתן ויזות מעבר של מהגרים יהודים משטחים כבושים דרך שטחי הרייך. ברלין  28 באוגוסט 1941 (K518  K339779  מס' 06-1178  כרך א'  עמ' 574).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ ובו הודעה על מותו של היהודי וילנר ברלין  9 ביולי 1942 (TK575  K380844  מס' 06-722  כרך א'  עמ' 448).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ בנוגע לסירוב "עקרוני" לשחרור היהודי רוג'ר מאס במכתב יש סירוב "עקרוני" לשחרר מאושוויץ את היהודי רוג'ר מאס  שבוי מלחמה לשעבר (בנספח: מכתב של נציג משרד החוץ ליד ועדת שביתת הנשק בוויסבאדן). ברלין  2 בדצמבר 1942 (TK524  K345217  מס' 06-136  כרך א'  עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן אל משרד החוץ בברלין במכתב יש הוראה להפסיק את ההגירה של יהודים משטחים כבושים  לאור התכנית לפתרון הסופי. ברלין  19 בנובמבר 1941 (TK518  K340299-300  מס' 06-1179  כרך א'  עמ' 456).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן אל הד"ר קנוכן בפריס בענין יהודי חסר אזרחות במברק יש הוראות לעצור ולגרש יהודי חסר אזרחות הנמצא כנראה בדרנסי  גלוב שמו  והמנסה לקבל אזרחות של ארץ דרום-אמריקנית. ברלין  23 בספטמבר 1943 (CJM 564/I  מס' 06-665  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אייכמן  אל משרד החוץ ובו התנגדות למשלוח חבילות ליהודים בגנרלגוברמן במכתב הוא מביע את התנגדותו למשלוח חבילות ליהודים שגורשו אל הגנרלגוברמן. ברלין  27 במאי 1941 (TK513  K336147  מס' 06-1563  כרך א'  עמ' 309).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של איגוד הרייך של אגודת תרבויות יהודיות בגרמניה אל האיגוד באוסטריה המכתב הוא בעניין פניותיהם של מוזיקאים יהודים מווינה. ברלין  10 באוגוסט 1939 (I-XX-1  מס' 06-918  כרך א'  עמ' 243).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של אבא קובנר ("אורי") למפקדי הפרטיזנים מרקוב ויורדיס בדבר קבוצת לוחמי מחתרת יהודים (כרך א'  עמ' 392) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של  וינדאקר  נציג משרד החוץ בלשכת הנציב של הרייך לאוסטלנד אל משרד החוץ בברלין במכתב יש תמיכה בהתנגדות המפקדים המקומיים של משטרת הביטחון והס"ד להגירת היהודיה קוצי מגטו ריגה. ריגה  2 ביולי 1943 (TK549  K364122-3  מס' 06-749  כרך א'  עמ' 449).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של  גינתר אל פון טאדן המכתב הוא בדבר התערבות הנציב העליון של המפלגה הפשיסטית בשטחים הכבושים במזרח לטובת היהודיה קוצי. ברלין  6 ביולי 1943 (TK549  K364115  מס' 06-748  כרך א'  עמ' 449).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של  אייכמן אל האגן במכתב הוא מדווח לו בין היתר  על העברת נשיא הקהילה היהודית בווינה מדכאו לידי משטרת וינה. וינה  30 באפריל 1938 (RG242  מס' 06-1516  כרך א'  עמ' 245).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב סודי של אדולף וינדאקר  נציג משרד החוץ הגרמני ליד נציב הרייך בחבל המזרח המכתב הוא אל משרד החוץ בברלין  בדבר יהודים זרים במזרח (ראו ת/310). ריגה  5 באפריל 1943 (NG2652B  מס' 06-105  כרך א'  עמ' 443)/
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב ממשרד מיון הדואר  וינה  אל משרד המיון הראשי  ברלין במכתב יש העברת תרגום לגרמנית של מכתב בעברית של המחתרת היהודית בבנז'ין מ-27 ביולי 1943  בדבר השמדת יהודים בגנררלגוברמן. וינה  6 בספטמבר 1943 (TK508  K331873-4  מס' 06-1108  כרך א'  עמ' 373).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב ממילר לתומס בבריסל (העתק למשרד הס"ד בפריס) בדבר איסור הגירה של יהודים ברלין  23 באוקטובר 1941 (CJM534  מס' 06-1209  כרך א'  עמ' 456).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב ממחלקה IVB4  מילר אל לותר <div></div>המכתב הוא בדבר מכתב אנונימי ובו קובל הכותב על האמצעים שננקטו נגד היהודים בוורטגאו. ברלין  28 בפברואר 1942 (TK342 K222816  מס' 06-1089  כרך א'  עמ' 332).<div></div>מילר ללותר: מכחיש שמועות על "מעשים מסוימים" בקשר לפתרון בעיית היהודים במחוז ורטה.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב מכנוכן (בציון IVJ) אל אייכמן בדבר גורלם של יהודים מן הרייך שנעצרו ליד גבול צרפת-ספרד פריס  19 בנובמבר 1941 (CII-3  מס' 06-713  כרך א'  עמ' 456).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב מהיידריך אל שולץ ובו הוא משחרר אותו ממינויו לאיינזצגרופה C ומפיקוד על איינזצקומנדו 5 ברלין  26 בספטמבר 1941 (מסמכי שולץ מס' 37  כרך א'  כרך א'  עמ' 586).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב מהיידריך אל ריבנטרופ בדבר שחרור יהודים בעלי נתינות זרה מחובת נשיאתו של "אות היהודים" 24 בספטמבר 1941 (TK324  K210250-1   מס' 06-949  כרך א'  עמ' 574).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב מגרינג אל היידריך בו הוא מטיל עליו את ההכנות "לביצוע הפתרון הסופי לשאלת היהודים" ברלין  31 ביולי 1941 (PS710  מס' 06-461  כרך א'  עמ' 275).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב ללא חתימה של הקהילה היהודית בווינה אל לוונהרץ בדבר סידורים להעברת רכוש מעוקל וינה  26 ביוני 1939 (L-06: 145  מס' 06-1133  כרך א'  עמ' 248).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב לוואי של הימלר אל מרטין בורמן ואל מנהיגים אחרים של הרייך המכתב מצורף לתיק המשטרתי של אלברט בטל  שהואשם שעזר ליהודים בפשמישל (ראו ת/260  ת/261). דואר (פיקוד) שדה  3 באוקטובר 1942 (Alex. 2  967-8  מס' 06-1115  כרך א'  עמ' 373).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב לוואי של אייכמן אל קלינגפוס לפרוטוקול של ישיבה על "הפתרון הסופי" הישיבה היתה במשרדי מחלקה IVB4 ב-27 באוקטובר 1942. ברלין  3 בנובמבר 1942 (Ser. 1512  מס' 371942  06-829  כרך א'  עמ' 277).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב לוואי לפרוטוקול (המיועד להפצה) של ישיבה על "הפתרון הסופי" הישיבה היתה במשרדי מדור IVB4 ב-6 במארס 1942 (ראו ת/100). ברלין  14 במארס 1942 (Ser. 1512  מס' 371961  06-876  עמ' 277).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב לואי לא חתום של השטרומבנפירר הפנר ממשטרת הביטחון בפוזן אל אייכמן למכתב מצורף תזכיר על דיון במשרד נציג הרייך ל"פתרון בעיית היהודים". פוזן  16 ביולי 1941 (Pol. War Cr. Comm. – Bulletin XII 28  מס' 06-1410  כרך א'  עמ' 323)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב לואי – של למרס אל הימלר – לצילום של מכתב אנונימי  שנתקבל בלשכת ראשות הרייך המכתב הוא בדבר סבלם של יהודים שגורשו משטטין ושניידמיל לאזור לובלין. 28 במארס 1940 (NG2490  "הסדרה הירוקה" XIII  עמ' 146-144  TK514  K336613-14  מס' 06-795  כרך א'  עמ' 309).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב חוזר של  הימלר בדבר כינון לשכת האפוטרופוס לניהול הרכוש היהודי והפולני המוחרם בפולין ברלין  10 בנובמבר 1939 (JM02022  NG1922  מס' 06-1087  כרך א'  עמ' 308).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב דחוף של רדמכר למשרדים שונים של הרייך כולל משרדו של אייכמן  על פגישה בענין רכוש יהודי במכתב יש הזמנה לפגישה במשרד החוץ בשאלת רכושם של היהודים שגורשו. 23 ביולי 1942 (TK322  K208128  מס' 06-908  כרך א'  עמ' 278).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב דחוף של קלינגנפוס ממשרד החוץ אל משרדים שונים של הרייך במכתב יש דו"ח על פגישה שהיתה ב-30 ביולי 1942 בדבר ניהול הרכוש של יהודים החיים מחוץ לרייך. ברלין  31 ביולי 1942 (JM02014  NG424  מס' 06-508  כרך א'  עמ' 278).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב דחוף ממשרד החוץ של גרמניה אל הימלר בדבר הכוונה לגרש את הארגנטיני וילנר לאושוויץ ברלין  17 ביוני 1942 (TK575  K380847-9  מס' 06-721  כרך א'  עמ' 448).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב דחוף ממחלקה IVB4  חתום בידי היידריך  למשרדים השונים של הרייך המכתב הוא בדבר האיסור על יהודים להשתמש בתחבורה ציבורית. ברלין  24 במארס 1942 (TK514  K336714-20  מס' 06-1174  כרך א'  עמ' 308).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב דחוף ממחלקה IVB4  חתום בידי היידריך  ליחידות המשטרה הפלילית  בדבר נשיאת מגן דוד ברלין  15 בספטמבר 1941 (K513  K336319-31  Alex 3  מס' 06-1064  כרך א'  עמ' 309).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב דחוף וסודי של היידריך אל הימלר בענין העברת יהודים וצוענים לגטו לודז' המכתב הוא בדבר העברתם המתוכננת של 20 000 יהודים ו-5 000 צוענים מן הרייך הישן לגטו לודז'. ברלין  19 באוקטובר 1941 (Alex. 1  מס' 06-1544  כרך א'  עמ' 324).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב בכתב ידו של אייכמן אל הרברט (האגן) בענין דיכוי הציבור היהודי באוסטריה במכתב הוא מדווח לו על דיכוי הציבור היהודי באוסטריה בעקבות ה"אנשלוס". וינה 1 במאי 1938 (RG242  מס' 06-1515  כרך א'  עמ' 244).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב בכתב ידו של אייכמן אל הרברט (האגן) בנוגע לתכניותיו לגבי יהודי אוסטריה במכתב הוא כותב לו על תכניותיו לגבי היהודים של אוסטריה . וינה  23 באפריל 1938 (RG242  מס' 06-1512  כרך א'  עמ' 244).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב בחתימת קנוכן  על פי טיוטה של דנקר  אל אלרס בבריסל במכתב יש הודעה על התייעצות בפריס בדבר "אות היהודים". פריס  10 במארס 1942 (CJM592  מס' 06-457  כרך א'  עמ' 459).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב אקספרס של הגנרל תומס  ראש המשרד לכלכלת מלחמה וחימוש  אל הימלר המכתב הוא בדבר העברת 20 000 ו-5 000 צוענים לגטו לודז'. ברלין  11 באוקטובר 1941 (Alex. 1  מס' 06-1545  כרך א'  עמ' 331).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב אישי מהיידריך אל לותר ובו הוא מזמין אותו לועידת ואנזה ברלין  29 בנובמבר 1941 (Ser. 1512  מס' 4-372043  TK325  K210422  מס' 06-946  כרך א'  עמ' 275).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב אישי מהיידריך אל הופמן ובו הוא מזמין אותו לועידת ואנזה ברלין  29 בנובמבר 1941 (JM02115  PS709  מס' 06-890  כרך א'  עמ' 275).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מזכר של פון טדן ביקורה של משלחת איטלקית במינסק ברלין  15 במאי 1943 (TK321 K206919  מס' 06-203  כרך א'  עמ' 447).<div></div>פון טדן מתרעם כי קובה  הגאולייטר של מינסק הראה לאיטלקים תא גזים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מזכר פנימי של משרד החוץ בענין נשיאת אות קלון י"י יהודים המזכר הוא בדבר הודעה שהועברה אל לותר בעניין נשיאת אות קלון על ידי יהודים בעלי אזרחות זרה החיים בגרמניה. שר החוץ מבקש להימנע מכך לפי שעה. וסטפלן  31 באוגוסט 1941 (TK341  K219250   מס' 06-948  כרך א'  עמ' 574).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מזכר לתיק של לוונהרץ על פגישה במשרדו של אייכמן על שאלות הגירה 17 באפריל 1939 (L-06: 107  מס' 06-1130  כרך א'  עמ' 248).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מזכר לתיק של לוונהרץ על פגישה במשרדו של אייכמן 17 באפריל 1939 (L-06: 107  מס' 06-1130  כרך א'  עמ' 248).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מזכר לתיק של לוונהרץ ורוטנברג על פגישה עם אייכמן וינה  9 במארס 1939 (L-06: 107  מס' 06-1129  כרך א'  עמ' 248).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מזכר לתיק  כתוב בידי לוונהרץ  על פגישה עם גינתר בלשכה המרכזית להגירת יהודים בווינה הפגישה היתה בדבר הכנות לטרנספורט הראשון של יהודים מאוסטריה לניסקו. 10 באוקטובר 1939 (L-06: 193-195  מס' 06-1135  כרך א'  עמ' 249).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של שטורמבנפירר-ס"ס שפרלינג אל מפקד הס"ד של אזור הדנובה בעניין "ליל הבדולח" בלינץ לינץ  11 בנובמבר 1938 ("יד ושם" YV  מס' 06-69  כרך א'  עמ' 246).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של שטורמבנפירר-ס"ס וולהיים אל ראש המשרד הראשי של משטרת הבטחון על "ליל הבדולח" בווינה 11 בנובמבר 1938 ("יד ושם" YV  מס' 06-72  כרך א'  עמ' 246).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של ריבנטרופ אל מפקד הפיקוד הראשי של הכוחות המזוינים המכתב הוא בדבר תפקידיו של השגריר אבץ בצרפת (בהם החרמת אוצרות אמנות). פושל  3 באוגוסט 1940 (PS3614  RF1061  מס' 06-440  כרך א'  עמ' 454).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של ראהן בטוניסיה אל משרד החוץ בברלין במברק מודיע ראהן  שחמישים מיליון פרנקים צרפתיים  שהוטלו על היהודים שם למסור לשלטונות הגרמניים  חולקו בקרב משפחות שבתיהן הופצצו  בעיקר מוסלמים. 6 באפריל (JM02025  NG2737  מס' 06-1552  כרך א'  עמ' 482).<div></div>פיצויים למוסלמים שנפגעו מההפצצות מכספי היהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של קרומיי אל אייכמן על יציאת טרנספורטים מלודז' במברק הוא מודיע על יציאתם של שלושה טרנספורטים ברכבות מלודז' ב-25 בפברואר וב-1 במארס 1941. לודז'  21 בפברואר 1941 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XII-65  מס' 06-1406  כרך א'  עמ' 452).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של קנוכן אל משרד-השדה של גסטאפו בבורדו במברק יש דחייה של הצעה לאפשר ל-150 יהודים להגר לספרד (ראשי התיבות על שמו של דנקר בראש המברק). פאריס  26 ביולי 1941 (JM02143  RF1202  מס' 06-167  כרך א'  עמ' 456).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של משרד החוץ לקופנהגן בתוכן המברק: הרזה"א אינו שבע רצון מן התוצאות הדלות של הפעולות נגד היהודים (נעצרו רק 286 יהודים) ונדרש דו"ח מידי להבהרת העניין. ברלין  4 באוקטובר 1943 (TK325  K211324  NG3920  מס' 06-756  כרך א'  עמ' 521).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של מלהאוזן  קונסול גרמניה ברומא  אל ריבנטרופ המברק הוא בדבר הוראות שקיבל אוברשטורמבנפירר קפלר (מפקד משטרת הביטחון באיטליה) לעצור את 8 000 היהודים החיים ברומא ולהביאם לצפון איטליה  שם יחוסלו. רומא  6 באוקטובר 1943 (123580  06-1604  כרך א'  עמ' 530).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של מילר אל וולף ובו הוא מודיע לו על תפיסתם של שלושה לוחמי מחתרת יהודים בקרקוב ברלין  25 בדצמבר 1942 (Alex. 1  מס' 06-1246  כרך א'  עמ' 354).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של מילר אל הימלר במכתב יש הצעות לאבאוקציה של פולנים מאזור לובלין (זמושץ') כדי לפנות מקום ליישובם של פולקסדויטשה; עם מכתב לוואי של גינתר אל קרומיי בזמושץ'. ברלין  31 באוקטובר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XIII-3  מס' 06-1412  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של מילר אל הד"ר קנוכן על תחילת הפעולה נגד יהודים בצרפת במברק מילר מברך את קנוכן על תחילת הפעולה נגד היהודים בצרפת  אך הוא מסרב להקצות 250 אנשי משטרת הביטחון לפעולות אלה. ברלין  2 ביולי 1943 (CJM539  מס' 06-1218  כרך א'  עמ' 483).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של מחלקה IVB4 בחתימת מילר  אל יחידות משטרת הביטחון בשטחים הכבושים במזרח  ובווינה במברק יש איסור על גירושים נוספים אל הגנרלגוברמן. 15 במארס 1941 (Pol. War Cr. Comm.  Bull.  XII-69  מס' 06-288  כרך א'  עמ' 454).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של זור ממחלקה IVB4a אל נציג משטרת הביטחון והס"ד בצרפת הכבושה  קנוכן במברק יש צו על נשיאת "אות היהודים": יש לכלול גם את היהודים אזרחי הפרוטקטוראט. ישתדל להשיג את רשות משרד החוץ לכלול בצו גם יהודים בעלי נתינות זרה. ברלין  10 ביוני 1942 (CJM592  מס' 06-1360  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של וולהיים אל האגן ואל אייכמן ובו בקשה לפגישה בין הס"ד ומשרד הכלכלה במברק בקשה לפגישה בין הס"ד ומשרד הכלכלה בדבר רכישת מניות אמריקאיות. וינה  14 בינואר 1939 (RG242  מס' 06-1514  כרך א'  עמ' 247).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של הד"ר ורנר בסט אל ריבנטרופ ובו תוכן מכתב מחאה ממלך דנמרק במברק מודיע בסט על תוכן מכתב מחאה שנתקבל ממלך דנמרק בדבר פעולות שעומדים לנקוט נגד יהודים: הגרמנים צריכים לדאוג להסוואת הפעולות (שתתחיל ב-1 באוקטובר 1943). קופנהגן  1 באוקטובר 1943 (K37281-2  מס' 06-1636  כרך א'  עמ' 520).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של הד"ר בסט על "טיהור" דנמרק מיהודים במברק נקבע  שהמטרה של טיהור דנמרק מכל היהודים הושגה. הפעולה נוהלה על ידי המפקד הבכיר של משטרת הביטחון והס"ד רודוךף מילדנר. קופנהגן  5 באוקטובר 1943 (TK325  K211325  NG3920  מס' 06-757  כרך א'  עמ' 523).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של הד"ר בסט אל משרד החוץ תוכן המברק: אייכמן עומד להציע לרזה"א  שיהודים מעל גיל 60 לא יעצרו בעתיד ולא יגורשו; בני תערובת יוחזרו  ועוד מבקש לדעת אם ההצעות נתקבלו. קופנהגן  3 בנובמבר 1943 (TK325  K211233  מס' 06-1077  כרך א'  עמ' 523).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של האגן ממשרד הגסטאפו בבורדו אל יחידה II בפריס המברק הוא בדבר הצעה לאפשר ל-150 יהודים הנמצאים בסן ז'אן דה-לוז להגר לספרד. בורדו  22 ביולי 1941 (CJM538  JM02143  RF1201  מס' 06-319  כרך א'  עמ' 456).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של גינתר אל קרומיי בקרקוב בדבר אבקואציה של פולנים מאזורי לובלין  לבוב ודרום ברלין  26 באוקטובר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XIII-2  מס' 06-1411  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של גינתר אל יחידות משטרת הביטחון בדן האג (צפף)  בפריס (קנוכן) ובבריסל (אלרס) המברק הוא בדבר מניעת מידע מהיהודים העומדים להיות מגורשים על מקום הגירוש ואופן העסקתם. ברלין  29 באפריל 1943 (CJM534  מס' 06-1208  כרך א'  עמ' 483).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של ברגן נציג משרד החוץ הגרמני בבריסל אל משרד החוץ בברלין בענין גירוש יהודים מבלגיה במברק יש מידע על ההכנות לגירוש 10 000 יהודים זרים מבלגיה. בריסל  9 ביולי 1942 (E-046571 Ser. 3872  NG5209  מס' 06-753  כרך א' עמ' 487).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של ברבי ממשטרת הביטחון בליון  אל קבוצת IVB בפריס בענין מעצר וגירוש יהודים במברק יש דיווח על מעצרם וגירושם לדרנסי של הילדים והצוות של בית הילדים Colonie Enfant ב-Izieu-Ain. ליון  6 באפריל 1944 (JM02143  RF1235  מס' 06-243  כרך א' עמ' 486).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל קנוכן בדבר העברת אלף יהודים למחנה מעצר בגרמניה המברק הוא בדבר העברת אלף יהודים למחנה מעבר בגרמניה ובדבר המדיניות כלפי נישואי תערובת. ברלין  28 בפברואר 1942 (CII-37  מס' 06-694  כרך א'  עמ' 457).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל נציגי משטרת הביטחון בבריסל  דן האג ופריס המברק הוא בדבר שיחה טלפונית עם בורגר בבריסל על גירוש יהודים חסרי אזרחות ועל יהודים אזרחי הולנד וצרפת בבלגיה. 1 באוגוסט 1942 (CII16  מס' 06-710  כרך א' עמ' 487).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל יחידות שונות של משטרת הביטחון ובו הזהרה מפני נסיונות  להגירת יהודים במכתב מזהיר אייכמן מפני ניסיונות בלתי לגליים של יהודים מגרמניה להגר לאזורים הכבושים במערב  בעיר לבלגיה. 12 במארס 1942 (CII5  מס' 06-707  כרך א' עמ' 487).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל הפנר וקרומיי על תאריכי יציאת רכבות של מפונים במברק הוא מודיע להם על התאריכים של יציאת ארבע רכבות של מפונים. ברלין  26 בפברואר 1941 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XII-66  מס' 06-1408  כרך א'  עמ' 452).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל המפקד הבכיר של משטרת הביטחון והס"ד בבלגיה ובצרפת במברק יש הוראות מפורטות לביצוע שילוחם של 6 000 יהודים מקומפיין לאושוויץ. פריס  12 במארס 1942 (CII-4  מס' 06-693  כרך א'  עמ' 459).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל הד"ר קנוכן לקבלת מידע על היקף צפוי של גירוש יהודים במברק יש בקשה לקבל מידע על היקף גירושם של יהודים הצפוי בחודשים הראשונים של 1943. ברלין  19 בדצמבר 1942 (CII-40  מס' 06-122  כרך א'  עמ' 480).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל הד"ר קנוכן בפריס בנוגע לעמדת איטליה לשאלת היהודית במברק מודיע אייכמן לקנוכן   שקיבנטרופ יעלה בשיחותיו הקרובות עם מוסוליני את נושא העמדה של איטליה לשאלת היהודים. ברלין  26 בפברואר 1943 (CII-1  מס' 06-697  כרך א'  עמ' 481).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אייכמן אל הגסטאפו בשטטין (עם העתק לגסטאפו בברלין) המברק הוא בדבר טרנספורט גירוש של 160 יהודים מנורווגיה לאושוויץ. ברלין  25 בפברואר 1943 (Ausschuss fur Deutsche Einheit  מס' 06-1621  כרך א'  עמ' 524).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של איבלהר  בריגדרפירר-ס"ס וראש המחוז לודז'  אל הימלר במברק הוא מתלונן על תכניתו של אייכמן לשלוח עוד 20 000 יהודים ו-5 000 צוענים לגטו לודז' העולה על גדותיו. ליצמנשטט  9 באוקטובר 1941 (Alex. 1-275  מס' 06-1248  כרך א'  עמ' 323)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק של אבץ אל משרד החוץ בנוגע לגירוש 40 000 יהודים מצרפת המברק קובע  שהשגרירות אינה מתנגדת לגירוש 40 000 יהודים מצרפת לאושוויץ ומציע לגרש תחילה את היהודים הזרים. פריס  2 ביולי 1942  (E046569-70  Ser. 3872  NG183  מס' 06-438  כרך א'  עמ' 463).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק סודי של גינתר אל קנוכן בפריס במברק יש הוראות מדויקות לגירוש אלף יהודים מקומפיין לאושוויץ (יש להעביר למחלקה IVB4 רשימה של המגורשים). ברלין  16 במאי 1942 (CJM534  מס' 06-1214  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק מדנקר לצייטשל בשגרירות הגרמנית בפאריס המכתב מודיע על מספר היהודים הנמצאים במחנות בדרנסי  פיטיביה  בון-לה-רולנד. פאריס  20 באוקטובר 1941 (NG3264  מס' 06-432  כרך א'  עמ' 456).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מברק מאייכמן למשרד הגסטאפו בפריס המברק הוא בתשובה לשאלה בדבר גורלם של יהודים מהרייך שנעצרו ליד גבול צרפת-ספרד. ברלין  24 בנובמבר 1941 (CII-3a  מס' 06-714  כרך א'  עמ' 456).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ליל הבדולח
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – לוח חלוקת תפקידים של הרזה"א לייפציג  15 בפברואר 1940 (National Archive  מס' 06-1588  כרך א'  עמ' 540).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – כרוז של השלטונות להפצה בקרב הפולנים במחנה הגירוש שממנו עמדו להישלח לעבודות כפייה (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II-109  מס' 06-290  כרך א'  עמ' 453) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – ישוב יהודים במדגסקר
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – יהודים מבוקשים אייכמן לפון טדן: מודיע כי היהודים המבוקשים נעלמו מלמברג.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – יהודייה נתינה איטלקית אייכמן למשרד החוץ: חוזר על בקשתו להשפיע על האיטלקים לוותר על דרישתם לשחרר יהודייה נתינה איטלקית.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – יהודייה בעלת נתינות איטלקית אייכמן למשרד החוץ: היהודייה בעלת הנתינות האיטלקית הוכנסה למחנה ריכוז בריגה.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – יהדות איראן
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טלקס של רטקה אל יחידת משטרת הביטחון בננסי בדבר טיפול בזקנים יהודים הטלקס הוא בדבר הטיפול בזקנים יהודים (להעבירם היישר לדרנסי ולא לבתי זקנים). פריס  30 ביולי 1943 (CJM569  מס' 06-1215  כרך א'  עמ' 484).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טלקס של וורנר  עוזרו של צפף  אל נובק  ובו הוא שואל על היעד של 200 איש העצורים בווסטרבורק דן האג  6 באוגוסט 1943 (OII-1  מס' 06-1070  כרך א'  עמ' 512).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טלקס מהאופטשטורמפירר מור  מפקד בכיר של משטרת הבטחון והס"ד בגנרלגוברמן – המחלקה לישוב מחדש הטלקס נשלח אל ס"ס שטורמבנפירר ראפ בפוזן  ובו מבקש מור להודיע לאייכמן על שינוי בנסיעה של טרנספורט-רכבת שאמור היה לצאת מקיילצה ב-17 בפברואר 1940. קרקוב  10 בפברואר 1940 (Pol. War Cr. Comm.  Bull.  XII-19  מס' 06-1402  כרך א'  עמ' 451).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טלקס דחוף של קנוכן ודנקר למחלקה IVB4 הטלקס בדבר סירובו של המפקד הצבאי להקצות שומרים לטרנספורט של אלף יהודים מקומפיין ומדרנסי. פריס  20 במארס 1942 (CJM534  06-1211  כרך א'  עמ' 459).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טיוטת מכתב של קלינגנפוס ממשרד החוץ אל אייכמן במכתב מודיע קלינגפוס לאייכמן שאין הוא מתנגד עקרונית לגירוש המתוכנן של יהודים מצרפת הכבושה  הולנד  ובלגיה לאושוויץ  אך בהתחשב בתגובות ה"פסיכולוגיות" יש לגרש תחילה רק יהודים חסרי אזרחות. 27 ביולי 1942 (NG183  מס' 06-98  06-269  כרך א'  עמ' 477).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טיוטת מכתב של פון טאדן אל אייכמן ובו בקשה להיענות לבקשה האיטלקית לשחרר את היהודייה קוצי ברלין  2 ביולי 1943 (TK549  K364112-3  מס' 06-747  כרך א'  עמ' 449).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טיוטת מכתב של פון טאדן אל אייכמן הקובע שבמונקו יש רק 1 000 יהודים 25 באוקטובר 1943 (NG4978  מס' 06-393  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טיוטת מכתב של פון טאדן אל אייכמן המכתב הוא בדבר מאמצים דיפלומטיים לשכנע את האיטלקים לנקוט צעדים נגד היהודים (בשטח הכיבוש האיטלקי בצרפת). ברלין  6 במאי 1943 (TK323  K208976-7  מס' 06-196  כרך א'  עמ' 483).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טיוטה של תקנות בדבר הגדרת המושג "יהודי" שהוצאה על ידי המשרד לשטחים הכבושים במזרח ברלין  30 בינואר 1942 (06-1102  כרך א'  עמ' 415)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טיוטה בלא חתימה של תזכיר בדבר הטיפול ביהודים בעלי אזרחות זרה ברלין  8 בפברואר 1943 (Ser. 1512  מס' 371924-33  06-9  כרך א'  עמ' 376).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טופס סירוב לבקשה למתן תעודת ניידות בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 392) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – טופס הצהרת רכוש (בגרמנית) שהיהודים צריכים היו למלא לפני גירושם (WD3-36/44  מס' 06-1293  כרך א'  עמ' 546) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – חילופי הודעות בטלקס בין רטקה בפריס ולגינתר בדבר משלוח 3 000 יהודים ברכבת מדרנסי לאושוויץ פריס 31 באוקטובר 1942 (CJM534  מס' 06-254  כרך א'  עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – חוזר של הרסטר אל יחידות משטרת הביטחון בהולנד תוכן החוזר: יש להגביר את גירוש היהודים למזרח; יש להכין יהודים לשם החלפתם בגרמנים; יש לגרש את יהודי אמסטרדם; יש לבדוק מחדש את מוצאם של היהודים הפורטוגזים; דן האג  5 במאי 1943 (O-IV  מס' 06-1356  כרך א' עמ' 509).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – זכרון דברים של הפנר על שיחה בין אייכמן וזיידל בדבר אבקאוציה של פולנים 6 ביוני 1940 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XII-34  מס' 06-1405  כרך א'  עמ' 452).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – זכרון דברים של הפנר על שיחה בין אייכמן וזיידל זכרון הדברים הוא בדבר אבקואציה ובעיות פינוי ויישוב מחדש [של פולנים]. פוזנן  6 ביוני 1940 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XII-35  מס' 06-1404  כרך א'  עמ' 452).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – זכרון דברים של דנקר על שיחה עם נובק ממחלקה IVB4  בדבר משלוח אלף יהודים מקומפיין לאושוויץ פריס  20 במארס 1942 (CJM534  מס' 06-1210  כרך א'  עמ' 459).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – זכרון דברים של דנקר על הוראות שנתן למשטרה הצרפתית בדבר גירוש יהודים פריס  25 במארס 1942 (CJM534  מס' 06-1213  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – זכרון דברים של אייכמן על שיחה עם קומיי ינקה ודרייר זכרון הדברים הוא על אבקואציה (לשילוח) של פולנים ועל יישוב משפחות של כורים גרמנים מגליציה במחוז זייבוש. ברלין  7 באוגוסט 1940 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  XII-43  מס' 06-1406  כרך א'  עמ' 452).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – זכרון דברים ממחלקה IVB4 בדבר ניסיונו של הנס פרנק לפתור את שאלת היהודים בגנרלגוברמן זכרון הדברים הוא בדבר נסיונו של הנס פרנק לפתור על דעת עצמו את שאלת היהודים בשטח הגנרלגוברמן. כמו כן יש בתיק טיוטות של מכתבי הזמנה לוועידת ואנזה. ברלין 1 בדצמבר 1941 (CSI-1  מס' 06-1101  כרך א'  עמ' 275).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הקצאת מטבע זר ליהודים מהגרים מוינה יהדות וינה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הצהרה בשבועה של רוברט דניאל לואי מאסה מאסה הוא אחיינו של רוג'ה מאס [ראו ת/462]  שגורש לאושוויץ ביוני 1942 [היה קולונל בצבא הצרפתי]. 16 בנובמבר 1960. (F-V  מס' 06-1163  כרך א'  עמ' 480).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הצהרה בשבועה של קלאס בלוטהופט ההצהרה היא על פינוי וגירוש צוות העובדים והחולים מבית החולים לחולי נפש באפלדון בוס. אמסטרדם  12 בספטמבר 1949 (O-V  מס' 06-1382  כרך א' עמ' 508).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הצהרה בשבועה של פליקס גוטמאכר מבריסל על רדיפת היהודים בבלגיה בריסל  27 באוקטובר 1960 (BII  מס' 06-1257  כרך א' עמ' 502).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הצהרה בשבועה של וולטר בלומה  ראש הזונדרקומנדו 7A ההצהרה היא על הוראות שניתנו לאיינזצגרופן בעניין היהודים  וזאת בשתי פגישות עם היידריך ועם שטרקנבך. נירנברג  29 ביוני 1947 (NO4145  מס' 06-844  כרך א'  עמ' 421)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הצהרה בשבועה של הפרופסור קאול ההצהרה היא על נכונותן של פוטוקופיות שנעשו ב-Ausschuss fur Deutsche Einheit 25 ("הוועדה לאחדות הגרמנית" – מרכז התיעוד של הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית לגילוי פשעי הנאצים) ברפובליקה הגרמנית הדמוקרטית. 2 במאי 1961 (RF901  מס' 06-1635  כרך א'  עמ' 524).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הצהרה בשבועה של אוטו אולנדורף על השמדת יהודים במזרח בידי איינזצגרופן A ו-D נירנברג  5 בנובמבר 1945 (PS2620  "הסדרה הכחולה" XXXI  pp. 39-41  מס' 06-776  כרך א'  עמ' 443).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הצהרה בכתב יד של פריץ פרידל  מפקד גטו ביאליסטוק  על חיסול הגטו ועל ביקור גינתר מן הרזה"א ביאליסטוק 1943 (המכון ההיסטורי היהודי בוורשה  מס' 06-1505  כרך א'  עמ' 406).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – העתק של איגרת בעל פה של פון טאדן אל השגרירות של רומניה בעניין המשפחה היהודית צוקרמן וכן מזכר של פון טאדן. ברלין  24 ביולי 1944 (TK321  K207077  מס' 06-1543  כרך א'  עמ' 450).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – העתק מכתב של זיקס אל נאומן ובו מחאה על העברת אייכמן לסניף הס"ד בלינץ במכתב יש מחאה על הכוונה להעביר את אייכמן לסניף המקומי של הס"ד בלינץ. ברלין  16 במאי 1938 (Alex. 450  מס' 06-1169  כרך א'  עמ' 245).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – העתק דו"ח של הימלר אל היטלר הדו"ח הוא על "ההצלחות בלחימה נגד כנופיות" (Bandenbekampfungserfolge) בפרק הזמן מ-1 בספטמבר עד 1 בדצמבר 1942. דואר שדה  29 בדצמבר 1942 (NO511  מס' 06-811  כרך א'  עמ' 446).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הספר של רחל אוירבך "בחוצות ורשה ת"ש-תש"ג" (כרך א'  עמ' 361) טווח התאריכים משוער<div></div>ניתן לצפות בתיק  באולם הקריאה בלבד מטעמי זכויות יוצרים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הספר של מאיר מרק דבורז'צקי "ירושלים דליטא במרי ובשואה" (כרך א'  עמ' 383)<br>ניתן לעיין בספר באולם קריאה<br><br><br>ניתן לעיין בתיק רק באולם קריאה<br>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הנחיותיו של דנקר כיצד להביא לאיתורם של 22 000 יהודי פריס ("הפעולה הגדולה") תוכן ההנחיות: הביצוע ייעשה על ידי המשטרה הצרפתית בפיקוח מחלקה IVJ. פריס  4 ביולי 1942 (CJM328  RF1224  מס' 06-225  כרך א'  עמ' 463).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הנחיות של הד"ר קנוכן לעריכת מעצרים של יהודים בצרפת ולמתן פיצוי למוסרים פריס  14 באפריל 1944 (Alex. 4 136-141 NO1411  מס' 06-872  כרך א' עמ' 486).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הנחיות סודיות של קרומיי בשביל מחנה המפונים הפולנים מזמושץ' זמושץ'  21 בספטמבר 1942 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II  מס' 06-289  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הנחיות לא חתומות ממשרד הגסטאפו של אזור נירנברג ההנחיות הן לביצוע גירוש היהודים לאיזביצה שליד לובלין בגנרלגוברמן  דומות לאלה של הגירוש לטרבניקי (WDI-40-43  מס' 06-1281  כרך א'  עמ' 565) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הנחיות בדבר מסירת מידע במסיבת עיתונאים ב-15 בפברואר 1940 בקשר לגירוש יהודים לגנרלגוברמן 15 בפברואר 1940 (NG4698  מס' 06-507  כרך א'  עמ' 569).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הכרזה על עוצר החל על יהודים בגטו וילנה – בפולנית  ליטאית וגרמנית (כרך א'  עמ' 390) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – החוברת "קול ממעמקים"  שהוצאה ב-22 באוגוסט 1944 על ידי הוועד הלאומי היהודי בוורשה (כרך א'  עמ' 358).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוראות של הנס פרנק מ-25 באוקטובר 1941  לניהול הגנרלגוברמן קרקוב  25 באוקטובר 1941 (22273  TK342  מס' 06-1090  כרך א'  עמ' 308).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוראות לטיפול ביהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוראות כלליות – בלי תאריך – של המשרד הממונה של הרייך לחיזוק העם הגרמני (NO4059; "הסדרה הירוקה" IV  מס' 87  06-779  כרך א'  עמ' 308) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוראות בדבר סימון בתים ודירות של יהודים ("Judisches Nachrichtenblatt"  ה-3 באפריל 1942; כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוראות בדבר ביצוע הוראות המשטרה על "סימון" היהודים ("Judisches Nachrichtenbatt"  ה-10 באוקטובר 1941  כרך א'  עמ' 539).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוראה שנשלחה על ידי הימלר אל המפקד הבכיר של הס"ס ומפקד המשטרה של אזור הוויסטולה  הילדברנט וכן צו סודי של היטלר  גרינג  למרס וקייטל (7 בנובמבר 1939) בעניין יישובם של פולקסדויטשה בשטח הרייך רבתי וסילוק "ההשפעה של יסודות זרים באוכלוסיה". 7 בנובמבר 1939 (.Pol. War Cr. Comm – בוליטין XII  מס' 06-1396  כרך א'  עמ' 272).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוראה להוציא להורג בתלייה שבעה יהודים אייכמן לגסטפו בזיכנאו (צ'חאנוב): מורה להוציא להורג בתלייה שבעה יהודים לפי פקודת הימלר.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הוצאה להורג במחנות הנחיות הימלר על שיטות ואופן ביצוע של הוצאה להורג במחנות.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעת ממשלת הולנד לרגל המשפט והעונשים הצפויים נגד פושעי מלחמה הולנדיים ראשיים בהודעה גם: גירוש יהודים הולנדים לפולין (המסמך התשיעי: נציב ממשלת הולנד לרפטריאציה – מדור מזרח אירופה). לונדון  30 במארס 1944 (PS1726  מס' 06-328  כרך א'  עמ' 515).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה של רטקה בטלקס אל מחלקה IVB4 על פעילותו של היהודי האיטלקי דונטי בהודעה יש דיווח על פעילותו של היהודי האיטלקי דונטי למען היהודים באזור האיטלקי (לשעבר) בצרפת. פריס  26 בספטמבר 1943 (/CJMJ58  מס' 1-3  06-1520  כרך א'  עמ' 485).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה שהודבקה על קירות בגטו וילנה ובה הכרזה על עונש מוות למי שיחזיק יותר משלושים מרקים (כרך א'  עמ' 393) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה דחופה בטלקס מאת מילר אל הימלר בדבר משלוח יהודים לאושוויץ ההודעה היא בדבר משלוח של 45 000 יהודים מביאליסטוק  טרזינשטט  הולנד וברלין – לאושוויץ. ברלין  16 בדצמבר 1942 (PS1472  "הסדרה הכחולה"  253-251  XXVII  מס' 06-192  כרך א'  עמ' 405).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בשבועה של קרל בורמייסטר בנוגע לאלפרד זיקס דיז-לאהן  6 באוקטובר 1947 (נירנברג  מסמכי זיקס מס' 13  כרך א'  עמ' 589).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בשבועה של פאול בלובל בדבר פעולות לטשטוש עקבות הרציחות ההמוניות ההודעה היא בדבר פעולות לטשטוש העקבות של הרציחות ההמוניות במזרח ועל הוצאות להורג המוניות  שנעשו על ידי יחידת הקומנדו שבפיקודו. 6 ביוני 1947 (NO3824  מס' 06-843  כרך א'  עמ' 322).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בשבועה של מי שהיה הרב הראשי של לוקסמבורג  הד"ר רוברט סרבניק ההודעה היא על מגעיו עם אייכמן (אייכמן נהג בגסות ואיים בגירוש למזרח) ועם פקידים של איגוד יהודי הרייך. חיפה  21 ביולי 1960 (מס' 06-297  כרך א'  עמ' 541).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בשבועה של ורנר בסט בנוגע להיינץ יוסט  ראש האיינזצגרופה A נירנברג  30 באוקטובר 1947(מסמכי יוסט מס' 10  כרך א'  עמ' 588).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בשבועה של אבהרד פון טאדן על אייכמן והטיפול בשאלה היהודית ההודעה היא על אייכמן ועל הטיפול בשאלת היהודים במשרד החוץ בתגובה להתערבותם של דיפלומטים זרים. נירנברג  11 ביוני 1946 (Case IV  הרמן פוק-27  עמ' 149-134  06-453  כרך א'  עמ' 265).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בשבועה על מסימו אדולפו ויטלה ההודעה היא על תוצאות סקר סטטיסטי שנערך על ידי הקהילה היהודית ברומא (על יהודי איטליה בעת המלחמה). רומא  20 בספטמבר 1960 (06-1594  כרך א'  עמ' 538).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של רטקה אל הרזה"א בנוגע להחלטה על גירוש ילדים יהודים בטלקס יש דרישה להחליט על גירוש ילדים יהודים שנעצרו במצוד האחרון של יהודים חסרי נתינות. פריס  18 ביולי 1942 (CVII-2  מס' 06-1165  כרך א'  עמ' 476).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של רטקה אל האיינזצקומנדו של משטרת הביטחון בהודעה יש הוראות כיצד לטפל בעצורים יהודים (לא לחקור אותם והעבירם היישר לדרנסי). פריס  5 באוגוסט 1943 (CJM569/XLIX-21  מס' 06-1524  כרך א'  עמ' 484).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של רטקה אל אלרס בבריסל על צעדים שננקטו נגד יהודים בעלי אזרחות צרפתית בהודעה יש פירוט על הצעדים שננקטו נגד יהודים בעלי אזרחות צרפתית (חוק שלילת האזרחות וכו'). פריס  15 ביוני 1943 (CJM569  XLIX-10  מס' 06-1522  כרך א'  עמ' 483).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של רטקה אל אייכמן ברזה"א בנוגל ליציאת רכבת עם יהודים לאושוויץ ההודעה היא בדבר יציאת רכבת מלה בורג'ה-דרנסי לאושוויץ ובה אלף יהודים (ביניהם  לראשונה ילדים). פריס  14 באוגוסט 1942 (CJM569  מס' 06-1216  כרך א'  עמ' 476).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של רטקה אל אייכמן  אל מפקח מחנות הריכוז באורנייבורג ואל מחנה הריכוז באושוויץ בטלקס דיווח רטקה על רכבת-טרנספורט לאושוויץ ובה 475 יהודים. פריס  11 בנובמבר 1942 (CII-27  מס' 06-255  כרך א'  עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של קנוכן (טיוטה של דנקר) אל אייכמן בהודעה קובל קנוכן על כך  שראש המנהל הצבאי בבלגיה  רדר  מסרב להנהיג נשיאת חובה של אות היהודים. פריס  20 במארס 1942 (JM525  מס' 06-1344  כרך א' עמ' 487).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של זונלייטר מן הרכבת המיוחדת של ריבנטרופ  Westfalen בהודעה יש פקודות של הפירר בנוגע לאמצעים שיש לנקוט לגבי היהודים החיים ברומא (גירושם למאוטהאוזן). Westfalen  ה-9 באוקטובר 1943 (NE5027  מס' 06-1600  כרך א'  עמ' 530).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של המטה המחוזי של הס"ד בפוזן אל "קבוצה IIIB" ברזה"א ההודעה היא בדבר אספקת כוח עבודה מן השטחים הכבושים במזרח (בהסתמך על צווים של גרינג שהועברו על ידי מחלקה IVD4 בעניין זה). פוזנן  14 במארס 1941 (.Pol. War Cr. Comm  מס' 06-1489  כרך א'  עמ' 451).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של הד"ר קנוכן אל אייכמן בנוגע לגירושים צפויים של יהודים בטלקס מודיע קנוכן שהגירושים של יהודים מצרפת צפויים להתרחש באמצע פברואר או בתחילת מארס 1943. פריס  31 בדצמבר 1942 (JM02143  RF1229  מס' 06-317  כרך א'  עמ' 480).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של דנקר למחלקה IVB4 ולמחלקות אחרות (של הרזה"א) בהודעה נאמר  שחובת נשיאת "אות היהודים" בצרפת תחול על בסיס ההסדרים בהולנד  כדי לאחד את דרכי הביצוע. פריס  14 במאי 1942 (CJM592  מס' 06-1358  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של דנקר אל מחלקה IVB4  אל מפקח מחנות הריכוז באורנייבורג ואל מפקד אושוויץ ההודעה היא על יציאת טרנספורט שני של יהודים מצרפת. פריס  5 ביוני 1942 (CJM534  מס' 06-1394  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של ד"ר קנוכן (הוכנה על ידי רטקה) אל מילר בהודעה מודיע קנוכן  שלאוואל ושר המשפטים הצרפתי חתמו על הצעת חוק הבאה לשלול אזרחות צרפתית מיהודים שהתאזרחו אחרי 1927 (כן מבקש כ-250 איש ממשטרת הביטחון לשם ביצוע הגירושים). פריס  28 ביוני 1943 (CJM539  מס' 06-1217  כרך א'  עמ' 483).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של גינתר אל משטרת הביטחון – הענף הפריסאי בדבר משלוח ילדים יהודים ההודעה היא בדבר משלוח הילדים היהודים במחנות פיטיביה ובון-לה-רולנד  בהדרגה  עם המשלוחים לאושוויץ. ברלין  13 באוגוסט 1942 (CJM534  מס' 06-1212  כרך א'  עמ' 476).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס של אהרנט  עוזרו של דנקר במחלקה IVJ פריס  אל מחלקה IVB4 ההודעה היא בדבר גירוש ילדים יהודים (מן המחנות בצרפת) לאושוויץ. פריס  11 באוגוסט 1942 (CII-17  מס' 06-712  כרך א'  עמ' 476).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס מתוך הרכבת המיוחדת של ריבנטרופ Westfalen אל המטה הראשי של הימלר בהודעה יש דרישה למתן מידע מידי בדבר תביעת מפקדת הס"ס באשר לשאלה היהודית באיטליה ובשטחים הכבושים בידי האיטלקים (עם מכתב לוואי של זונלייטנר ממשרדו של ריבנטרופ אל ברגמן במשרד החוץ). רכבת Westfalen  ה-24 בפברואר 1943 (TK326  K211974-5  NG4956  מס' 06-723  כרך א'  עמ' 529).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס מרטקה אל אייכמן  אל מפקח מחנות הריכוז באורניינבורג ואל מחנה הריכוז באושוויץ ההודעה היא בדבר יציאת רכבת טרנספורט ובה 211 יהודים ("מטעמי פרסטיז'ה"). פריס  1 באוקטובר 1942 (CII-25  מס' 06-272  כרך א'  עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלקס  של ברגמן ממשרד החוץ אל זונלייטנר במשרדו של ריבנטרופ ברכבת Westfalen בהודעה יש תיאור של הדרישות של מפקדת הס"ס בדבר הטיפול בשאלת היהודים באיטליה. ברלין  24 בפברואר 1943 (TK326  K211964-6  NG4956  מס' 06-724  כרך א'  עמ' 529).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה בטלפרינטר של דנקר אל לאגס במשרד האגף של שירותי הביטחון באמסטרדם בדבר "אות היהודים" פריס  16 במארס 1942 (CJM534  מס' 06-1259  כרך א'  עמ' 459).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הודעה-חוזר בטלקס של גרינג הטלקס אוסר משך גירוש יהודים מן הרייך אל הגנרלגוברמן בלא אישור שלו או הסכמה מצד המושל הכללי (פרנק). 23 במארס 1940 (TK320  K205696  מס' 06-288  כרך א'  עמ' 454).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – הגירה לברית המועצות
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דרישת האטלקים לשחרר יהודיה איטלקית גינתר למשרד החוץ: פונה בדבר דרישת האיטלקים לשחרר יהודייה נתינה איטלקית.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דיווח על מה שנקרא "M-Aktion" (לשכת המערב) של ה"איינזצשטאב רוזנברג" הגוף הנ"ל טיפל בהחרמת רכוש יהודי במערב אירופה. 8 באוגוסט 1944 (L188  מס' 06-310  כרך א' עמ' 486).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דוח אירועים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"חות שבועיים של הקהילה היהודית בפראג ללשכה המרכזית להגירת יהודים 20 בינואר 1940 -22 במארס 1940 (PR1940  מס' 06-1330 כרך א'  עמ' 265).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"חות והתכתבות בין הרזה"א  משטרת הביטחון ושירותי הביטחון בדבר שימוש במשאיות גז הדו"חות וההתכתבות הם בדבר שימוש במשאיות גז להשמדת יהודים.מאי-יולי 1942 (105ff  XXVI  PS501  "הסדרה הכחולה"  06-1099  כרך א'  עמ' 442).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של שר המשפטים של הרייך טירק על שיחה עם הימלר 18 בספטמבר 1942 (PS654  מס' 06-501  כרך א'  עמ' 279).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של קצמן על "פתרון השאלה היהודית בגליציה" למברג  30 ביוני 1943 (Vol. XXXVII  L018  "הסדרה הכחולה"  עמ' 410-391  06-1362  כרך א'  עמ' 322).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של קובה אל לוזה על השמדת יהודים באזור מינסק מינסק  31 ביולי 1942 (PS3428  מס' 06-1098  כרך א'  עמ' 447).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של צייטשל אל המפקד הבכיר של משטרת הביטחון והס"ד בצרפת הדו"ח הוא על מאמצי הגרמנים לקבל את הסכמת ממשלת לאוואל לגירוש 50 000 יהודים מן האזור הלא כבוש לשם שילוחם למזרח  פריס  27 ביוני 1942 (NG1967  RF1220  מס' 06-169  כרך א'  עמ' 461).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של ס"ס-אונטרשטורמפירר קינה על טרנספורט של פולנים הדו"ח הוא על הטרנספורט של 644 פולנים ("מסוג 4") אל מחנה העבודה באושוויץ. 16 בדצמבר 1942 (Pol. War Cr. Comm  מס' 06-288  כרך א'  עמ' 454).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של ס"ס-אונטרשטורמבנפירר בנטין ממשטרת הביטחון בפשמישל בדו"ח הוא קובל על מעשיהו של קצין גרמני  אלברט בטל שמו  שסיכל גירוש של יהודים בכך שסגר את הגשר מעל לנהר סאן. פשמישל  27 ביולי 1942 (Alex. 2  954-6  מס' 06-1113  כרך א'  עמ' 373).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של משרד החוץ שנשלח לאייכמן על הרצאה אנטישמית שניתנה ב"מכון לתרבות פאשיסטית" באיטליה 4 באפריל 1944 (TK525  K346055-6  מס' 06-959  כרך א'  עמ' 537).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של מפקח על התחמושת באוקראינה הדו"ח ממוען אל הגנרל תומס  ראש המשרד לכלכלת המלחמה במטה הכללי של הצבא הגרמני  והוא על חיסולם של 200 000 יהודים בלא התחשבות בנזקים הכלכליים שנגרמו מכך. 2 בדצמבר 1941 (JM02131  PS3257  מס' 06-1566  כרך א'  עמ' 446).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של מפקד הס"ס בשטיימרק אל מפקד הס"ד בווינה על "ליל הבדולח" בשטיימרק 23 בנובמבר 1938 ("יד ושם" YV  מס' 06-89  כרך א'  עמ' 247).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של מטה המשטרה בוורשה ובו פרטים על טרנספורטים – של פולנים – באזור לובלין 26 בפברואר 1943 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II  מס' 06-293  כרך א'  עמ' 453).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של יורגן סטרופ על חורבן גטו ורשה הפתק הוא בדבר סיפור זוועות על גטו ורשה שהופצו על ידי העיתונות היהודית בשווייץ. ברלין  12 באוגוסט 1944 (Vol. 26  pp. 628ff.  "הסדרה הכחולה"  כרך א'  עמ' 377).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של ונצקי  ראש העיר של לודז'  ובו מחאה על העברת יהודים וצוענים לגטו לודז' בדו"ח הוא מוחה על התכנית להעביר 20 000 יהודים ו-5 000 צוענים לגטו לודז'. 24 בספטמבר 1941 (Alex. 1  286-297  מס' 06-1247  כרך א'  עמ' 324).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של ולטר דז'אקו על נסיעה ללימוד ציוד שהשתמשו בו לטשטוש עקבות הרציחות הדו"ח הוא על נסיעה של קציני ס"ס מאושוויץ כדי ללמוד על הציוד שמשתמשים בו בחלמנו לטשטוש עקבות. אושוויץ  17 בספטמבר 1942 (JM02092  NO4467  מס' 06-1549  כרך א'  עמ' 322).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של וולטר שטאלקר על פעילות האיינזצגרופה A בארצות הבלטיות ובצפון מערב ברית המועצות 15 באוקטובר 1941  (L180  מס' 06-1363  כרך א'  עמ' 416)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של הד"ר מקס פלאוט  ראש הקהילה היהודית בהמבורג בשנות המלחמה הדו"ח הוא על יהדות גרמניה בשנים 1942-1939  והוא הוכתב לד"ר בל-כדורי ב-1953 ("יד ושם"'  06-1  כרך א'  עמ' 566) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של הגסטאפו על "התפתחות בעיית היהודים בהולנד (עד סוף 1942) נספח: גזרות נגד יהודים 31 בדצמבר 1942 (O-IV-13  מס' 06-1501  כרך א' עמ' 506).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של דנקר על התקדמות "הפתרון הסופי" בצרפת פריס  22 בפברואר 1942 (JM02143  RF1210  מס' 06-316  כרך א'  עמ' 457).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של ברגן מבריסל אל משרד החוץ בדו"ח קובע ברגן שיש להפסיק את הגירושים של יהודים מבלגיה בשל מחסור בקרונות (ומציע לגרש רק בעלי נתינות זרה). בריסל  5 בינואר 1943 (TK325  K211043  מס' 06-1072  כרך א' עמ' 489).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של בנה אל משרד החוץ בברלין ובו סיכום הגירושים של יהודי הולנד דן האג  20 ביולי 1944 (K554372  O-IV  06-1353  כרך א' ע"מ 515)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של אונטרשטורבנפירר-ס"ס פאסט על "ליל הבדולח" באינסבורק אינדסבורק  12 בנובמבר 1938 ("יד ושם" YV  מס' 06-85  כרך א'  עמ' 246).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של אוברסטלויטננט להוזן הדו"ח הוא על נסיעה מודיעינית בפולין הכבושה (על רצח יהודים על ידי איינזצגרופן). 19 בספטמבר 1939 (M02130  PS3047  מס' 06-1535  כרך א'  עמ' 451).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח שבועי שנמסר על ידי הקהילה היהודית בפראג ללשכה המרכזית להגירת יהודים 23 ביולי 1939 – 29 ביולי 1939 (PR1939 (עמ' 3-2)  06-1323  כרך א'  עמ' 265).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח פנימי על תוצאות האבקואציה של פולנים ובמיוחד על ההשפעה שהיתה לה על ילדים ינואר 1943 (Pol. War Cr. Comm. Bull.  II 119-120  מס' 06-294  כרך א'  עמ' 454).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח על הטבח ביהודי קמיניץ-פודולסק 11 בספטמבר 1941 (NO3154  מס' 06-1468  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח על ביצוע גירושם של יהודים מבאדן ומפפאלץ לדרום צרפת קרלסרוהה  30 באוקטובר 1940 (TK319  K204453  NG4933  מס' 06-893  כרך א'  עמ' 571).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מקדמי על פשעי גרמניה נגד נורווגיה  שהוכן על ידי הממשלה המלכותית של נורווגיה הדו"ח הוכן לשימוש ה-IMT (בית הדין הצבאי הבינלאומי). אוסלו  1945 (IMG39202-212  מס' 06-1419  כרך א'  עמ' 529).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים על הוצאות להורג בצ'רניחוב  דניפרופטרובסק ובערים אחרות ברלין  19 בנובמבר 1941 (NO2832  מס' 06-1478  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 94 על הגטואיזציה של יהודי וילנה וריגה הדו"ח הוא על הגטואיזציה של יהודי וילנה וריגה; ניצול עובדים יהודים; הוצאות להורג באזורי ברדיצ'ב וז'יטומיר. ברלין  25 בספטמבר 1941 (NO3143  מס' 06-1473  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 155 על השמדת היהודים באסטוניה  ליטא ולאטביה; המחתרת היהודית בזגרה ברלין  14 בינואר 1942 (NO3279  מס' 06-1482  כרך א'  עמ' 446).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 148 על פעולות מיוחדות והוצאות להורג המוניות  בביילורוסיה ברלין  19 בדצמבר 1941 (NO2824  מס' 06-1481  כרך א'  עמ' 446).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 145 על הוצאות להורג של יהודים בסימפרופול ברלין  12 בדצמבר 1941 (NO2828  מס' 06-1480  כרך א'  עמ' 446).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 143 על סטטיסטיקות של הוצאות להורג שביצעו  יחידות שונות ברלין  8 בדצמבר 1941 (NO2872  מס' 06-1479  כרך א'  עמ' 446).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 133 על הוצאות להורג במוגילב וגורקי ברלין  14 בנובמבר 1941 (NO2825  מס' 06-1477  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 124 על הוצאות להורג הדו"ח הוא על הוצאות להורג באזורי מוגילב  ויטבסק  מרינה גורקה  טאטארסק  קרופקה  בוברויסק  טרונקאוויצ'י. ברלין  25 באוקטובר 1941 (NO3160  מס' 06-1476  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 108 על הוצאה להורג של יהודים וצוענים הדו"ח הוא על הוצאתם להורג של 2 100 יהודים וצוענים כמעשה נקם על הריגת 21 חיילים גרמנים בטופולה; הוצאות להורג בגומל  בוריסוב  מוגילב  מינסק וכו'. ברלין  9 באוקטובר 1941 (NO3156  מס' 06-1475  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעים מס' 106 על הלכי הרוח של האוכלוסיה הלא-יהודית הדו"ח הוא על הלכי הרוח והעמדות של האוכלוסייה הלא יהודית; הוצאות להורג המוניות באזורים של ז'יטומיר וקייב; העברת דברי ערך של יהודים שהוחרמו אל אגודות הצדקה הנאציות. ברלין  7 באוקטובר 1941 (NO3140  מס' 06-1474  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעי מס' 92 Vorkommando Moskau (קומנדו החלוץ מוסקבה) מתערב נגד היהודים במונסטירשצ'ינה ובצ'וסלוביצ'י  בעקבות "תלונות חוזרות"; "מבצעי ביעור" בגטו מינסק. ברלין  23 בספטמבר 1941 (NO3143  מס' 06-1472  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעי מס' 89: "פתרון שאלת היהודים" באזורי ניקולייב וחרסון ברלין  20 בספטמבר 1941 (NO3148  מס' 06-1471  כרך א'  עמ' 445).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעי מס' 81 על הריגת יהודים ביריות הדו"ח הוא על הריגת יהודים ביריות והמאמצים להדיח אוקראינים מקומיים להשתתף בהשמדת יהודים. ברלין  12 בספטמבר 1941 (NO3153  מס' 06-1469  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעי מס' 73 על הוצאות להורג באזורים של נוול  סלוצק  בוריסוב ומינסק 4 בספטמבר1941 (NO2844  מס' 06-1467  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעי מס' 3 של האיינזצגרופן ומשטרת הביטחון בברית המועצות בדבר השמדה במזרח 15 – 31 באוגוסט 1941 (NO2653  מס' 06-780  כרך א'  עמ' 444).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח מבצעי מס' 151 על השמדת יהודי ריגה והשמדת היהודים שהגיעו בטרנספורט מן הרייך ברלין  5 בינואר 1942 (NO3257  מס' 06-1092  כרך א'  עמ' 417)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח הוועדה לחקירת פשעי  מלחמה בבלגיה בתקופת הכיבוש 1945-1940 1 במאי 1947 (06-362  כרך א' עמ' 491).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח בכתב יד של אמיל אנגל  מנהל משרד הקהילה היהודית בווינה הדו"ח ממוען אל הלשכה המרכזית להגירת יהודים בווינה והוא על חיסול קהילות יהודיות באוסטריה. 30 במאי 1939 (L-06: 130-131  מס' 06-1131  כרך א'  עמ' 248).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – גירושים <br>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – גירוש יהודים מפולין
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – גירוש יהודים מדנמרק הצהרת מילדנר שבה מספר על ניסיונותיו למנוע גירוש היהודים מדנמרק ומוסר שהימלר מסר הביצוע ליחידת אייכמן.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – גירוש יהודים דנקר לאייכמן: מודיע שלוול הסכים לגירוש יהודים חסרי נתינות גם מהאזור הלא כבוש.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – גירוש יהודי דנמרק
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – גטו לודז'
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – גטו לודז'
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – בנק לאיסוף רכוש יהודי בהולנד
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – בית המשפט הצבאי האמריקני הצהרת פון טדן בפני בית המשפט הצבאי האמריקני בנירנברג בדבר יחסיו עם אייכמן.​
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – בוליטין של הוועדה הראשית של ממשלת פולין לחקירת פשעי הנאצים 1946 <div></div>(06-1376  כרך א'  עמ' 306).<div></div>סקירה על השמדת היהודים.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – בוליטין מס' XII של הוועדה הראשית של ממשלת פולין לחקירת פשעי הנאצים <br>
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – אשרות כניסה איטלקיות ליהודי הרייך ביוגוסלביה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – אלבום תמונות על התעללות ביהודים (כרך א'  עמ' 284) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – אישור עבודה שהונפק ליהודים בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 393) טווח התאריכים משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – אגוד יהודי צרפת  התכתבות בין אגוד יהודי צרפת ומשטרת הביטחון  רטקה ואייכמן בדבר הודעות בדבר המגורשים לבני משפחותיהם
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – (9-1  13-12  14  16) סדרה של הודעות בטלקס  מסודרות כרונולוגית   של מדור SDIVJ בפריס בהודעות דיווח המדור על רכבות גירוש היוצאות לאושויץ. כל דו"ח נשלח אל אייכמן ברזה"א  אל מפקד מחנות הריכוז באורנייבורג  ואל מחנה הריכוז באושוויץ. פריס  17 ביולי 1942 – 2 במארס 1943 (CJM534  מס' 06-696  06-695  06-752  06-691  06-692  06-690  06-271  06-257  06-256  06-436  06-275  06-276  06-273  כרך א'  עמ' 477).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – "כללי לחימה" שהוצאו בשביל לוחמי מחתרת בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 396).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  תרשומת של רטקה על שיחתו עם לאוואל ובוסקה בנוכחות ההאופטשטרומפירר גייסלר התרשומת היא בעניין הפעלת החוק לשלילת אזרחותם הצרפתית של יהודים שהתאזרחו אחרי 1927. פריס  15 באוגוסט 1943 (CJM539/XXVII-36  מס' 06-1523  כרך א'  עמ' 484).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  תרשומת של רטקה על שיחה עם לגיי  מזכיר כללי של המשטרה הצרפתית באזור הכבוש התרשומת בדבר ביצוע מעצרים של יהודים מצרפת. פריס  9 בספטמבר 1942 (CJM534 )  06-1260  כרך א'  עמ 479
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  תזכיר של רטקה על מעצרם של יהודים עשירים ובעלי השפעה וכן של יהודים נושאי אות היהודים פריס  16 בספטמבר 1942 (06-715  CII-753  כרך א' עמ' 479 )
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  תזכיר של בנה  נציג משרד החוץ בהולנד על התקדמות הגרוש מהולנד התזכיר הוא על התקדמות הגירוש מהולנד ועל מצבם של גברים יהודים מנישואי תערובת. דן האג  28 בפברואר 1944 (NG2631  מס' 06-338  כרך א'  עמ' 514).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  ראו ת/37(299) זכרון דברים מישיבת מפקדי ס"ס בנוכחות אייכמן: התות תוכנית לפתרון בעיית יהודי צ'כיה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  ראו ת/37(198)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  ראו ת/37(191)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  צו מנהלי שני בדבר תשלום כופר על ידי יהודים הצו חתום על ידי משרד האוצר של הרייך  שוורין פון קרוסיק. ברלין  19 באוקטובר 1939 (כרך א'  עמ' 538).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  פרוטוקול של דיון בין-משרדי על מעמדם החוקי של יהודים על פי חוקי נירנברג 15 בינואר 1941 (NG300  מס' 06-728  כרך א'  עמ' 572). פרוטוקול מישיבה בינמשרדית בדבר שלילת זכויות אזרחות והפקעת רכוש של יהודים
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  פנייה בכתב יד של מריה שוורץ מבריסל אל היטלר להחזיר את בנותיה שגורשו לגטו לודז' (1) פניית מריה שוורץ אל היטלר. בריסל  22 בינואר 1942. ברלין  (2) מכתב של איייכמן אל משרד החוץ בברלין ובו דחיית הפנייה "על בסיס עקרוני". ברלין  2 ביוני 1942 (TK342  K222822  K222790-91  מס' 06-1089  כרך א'  עמ' 332).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מתוך זכרון הדברים של דנקר על שיחה שהיתה בשגרירות הגרמנית בפריס השיחה היא בדבר "אות היהודים" בצרפת ויחס השלטונות הצרפתיים לכך. 17 באפריל 1942 (CJM592  מס' 06-444  כרך א'  עמ' 460).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מנשר  "דער ערשטה רוף" ("הקריאה הראשונה")  שהוצא בגטו וילנה ב-1 בינואר 1942 (כרך א'  עמ' 394)
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מכתב של ראוטר אל הימלר ובו דיווח על התקדמות הגירושים מהולנד דן האג  24 בספטמבר 1942 (Alex. 1  מס' 06-1496  כרך א' עמ' 505).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מכתב של קלינגנפוס אל זור בדבר הטיפול ביהודים בעלי אזרחות זרה בגנרלגוברמן 3 בספטמבר 1942 ( TK342  K222829-30  מס' 06-1086  כרך א'  עמ' 375).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מכתב של אייכמן אל לותר במכתב יש דחיית בקשתו של יהודי  גוסטב-פולדר שמו  לשלוח תמיכה כספית לאמו שגורשה לאזור הלא כבוש בצרפת. ברלין  17 בפברואר 1941 (TK341  K222321   מס' 06-1061  כרך א'  עמ' 573).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מברק של רייאקוביץ' אל מפקדי משטרת הביטחון בצרפת ובבלגיה המברק הוא בדבר הכללת יהודים בעלי אזרחות הולנדית בגירושים מן האזורים שבפיקודם (וגירוש יהודים הולנדים בכלל – אף כי עדיין לא נשללה אזרחותם). דן האג  12 באוגוסט 1942 (CJM534  מס' 06-1243  כרך א' עמ' 505).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מברק של צפף אל הרזה"א  מחלקה IV המברק הוא בדבר תגובת הציבור ההולנדי להנהגת תו היהודים הצהוב והתכניות להנהגת גזרות נוספות נגד היהודים. דן האג  8 ביוני 1942 (CJM592  מס' 06-1359  כרך א' עמ' 504).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  יהודים מגטו ורשה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  יהודים בעלי נתינות זרה ובגטו ורשה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  יהודים בעלי נתינות זרה בגטו ורשה
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  טלקס של רטקה אל אייכמן  אל מפרד מחנות הריכוז באורנייבורג ואל מחנה אושוויץ הטלקס הוא בדבר יציאת רכבת גירוש ובה אלף יהודים (בהם אחיו של לאון בלום). פריס  23 בספטמבר 1942 (CII-753  מס' 06-715  כרך א'  עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  טלקס של קנוכן אל מחלקה IVB4 ברזה"א על התנגדות ממשלת צרפת למעצר בעלי אזרחות צרפתית בטלקס הוא מודיע שממשלת צרפת מתנגדת למעצר יהודים בעלי אזרחות צרפתית ולמעצר יהודים רומנים החיים בצרפת. פריס  25 בספטמבר 1942 (CJM534  JM2022  NG1971  מס' 06-270  כרך א'  עמ' 479).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הצהרה של פאול בלובל ראו גם ת/216 (כרך א'  עמ' 447) התאריך משוער.
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הודעה של גנס  מפקד המשטרה היהודית בגטו וילנה על הוצאת פועלים להורג ההודעה היא על הוצאתם להורג בירייה של שני פועלים  אהרן ורבקה שולקין  כעונש על שיצאו לקנות מזון באחד הכפרים. 4 במאי 1943 (כרך א'  עמ' 396).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הודעה ממחלקה IVB4 אל וולף  בדבר גירוש יהודים המועסקים בחברת הנפט בסקידית 17 בספטמבר 1942 (Pol. War Cr. Comm.  מס' 06-1498  כרך א'  עמ' 375).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הודעה בשבועה של ולטר הופנקוטן מן הרזה"א בדבר מעמדו המיוחד של אייכמן במחלקה IV 18 ביולי 1946 (.I.M.T  כרך 42  עמ' 323-315  06-334  כרך א' עמ' 265).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הודעה בשבועה של וילהלם הטל על שיחה עם אייכמן באוגוסט 1944 ההודעה היא בדבר המצוד על יהודי אירופה ושילוחם למחנות ההשמדה. נירנברג  26 בנובמבר 1945 (PS2738  מס' 06-7  כרך א' עמ' 265).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הודעה בשבועה של הטל על שיחה עם אייכמן בבודפשט באוגוסט 1944 5 בנובמבר 1945 (PS2615  מס' 06-334  כרך א' עמ' 265).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הודעה בטלקס של קילינגר וריכטר מן השגרירות הגרמנית בבוקרשט  אל אייכמן בטלקס יש תרגום לגרמנית של מכתב עברי שנתפס  בדבר הברחת יהודים מפולין לרומניה. 3 בדצמבר 1943 (K207211-12  מס' 06-1534  כרך א'  עמ' 374).
משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  דו"ח ביצועי מס' 19 של איינזצגרופה A בקובנה ברלין  11 ביולי 1941 (NO2934  מס' 06-1464  כרך א'  עמ' 412).
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. 2 עותקים של כרך 1
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. עותק של כרך 2
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. עותק של כרך 3
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. עותק של כרך 4
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. עותק של כרך 4
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. עותק של כרך 4
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. 2 עותקים של כרך 5
משפט אייכמן  – תעתיק מסרטי החקירה. תעתיק מסרטי החקירה. 2 עותקים של כרך 6
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 1 בעברית ובגרמנית כולל הערות
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 28 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 29 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 30 בעברית  באנגלית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 2 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 3 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 4 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 5 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 6 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 7 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 8 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 9 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 10 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 11 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 12 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 13 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 14 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 15 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 16 בעברית  באנגלית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 17 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 18 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 19 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 20 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 21 בעברית  אנגלית וגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 22 בעברית  אנגלית וגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 23 בעברית  אנגלית וגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 24 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 25 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 26 בעברית.
משפט אייכמן  – פרוטוקולים מבית-המשפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 27 בעברית ובאנגלית.
משפט אייכמן  – עדויות התכתבות של הפרקליטות  רשימת עדים וכתובתם ועוד
משפט אייכמן  – סיכומי לשכה 06 סיכומי ארצות שונות: אוסטריה  איטליה  בולגריה ובלגיה
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכים: 1191-1045
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכים: 1142-1161
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכים: 1113-1101
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכי עדויות 1579-1506
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכי עדויות 1626-1580
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכי עדויות 1663-1627
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכים: 1393-1362
משפט אייכמן  – מסמכי תביעה לפי סדר התביעה מסמכים: 1360-1304
משפט אייכמן  – חוזה הסרטת ישיבות בית-המשפט התכתבות בין עורכי דין וחברת סרטי גבע בע"מ לבין משרד ראש-הממשלה ומשרד המשפטים
משפט אייכמן  – החקירה המשטרתית (לשכה 06) – יומן ארכיון לשכה  06 יומני כח-אדם [כוח א'] כרך ז' בתיק יומן כוח א' – כוח האבטחה על אייכמן ב"מחנה אייר".
משפט אייכמן  –  פרוטוקולים בגרמנית + הערות.
משפט אייכמן  –  הוצאה לאור של פרוטוקול המשפט התכתבות משרד-המשפטים עם יד ושם  האוניברסיטה העברית בירושלים ומשרד החוץ בנוגע לפרסום הפרוטוקולים
משפט אייכמן – תקציר מסמכי סאסן סיכום שיחותיו של אייכמן עם העיתונאי ההולנדי סאסן על פעולותיו בזמן המלחמה (בגרמנית).
משפט אייכמן – תפקידי המחלקה לענייני יהודים ושליחותה ומעמד אייכמן סיכומי לשכה 06
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) (16-1) המשך בתיק מס' 2
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) (17-1) המשך מתיק מס' 1 ובתיק מס' 3
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) (30-17) המשך מתיק מס' 2
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) (46-31) המשך בתיק מס' 5
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) (46-31) המשך מתיק מס' 4
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) 72-47 המשך בתיק מס' 7
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) 72-47 המשך מתיק מס' 6 ובתיק מס' 8
משפט אייכמן – תעתיקים מסרטי ההקלטה של החקירה (בגרמנית) המשך מתיק מס' 7 (69-60)
משפט אייכמן – תיקי הפרקליטות ערעור לבית המשפט העליון באנגלית
משפט אייכמן – תיקי הפרקליטות רשימת סיכומים בכתב בגרמנית
משפט אייכמן – תיק ללא שם – עדויות חו"ל (המשך מתיק 12) עדויות ומוצגים . Krumey Baer (המשך בתיק 14).
משפט אייכמן – רשימת מסמכים שהוזכרו בעת החקירה.
משפט אייכמן – רשימת מסמכים והודעות
משפט אייכמן – רשימת הפקדה רשימת הפקדה ותזכיר בנוגע לארגון החומר והחקירה לקראת משפט אייכמן  רשימת העדים אשר הופיעו מטעם התביעה הכללית במשפט אייכמן.
משפט אייכמן – רשימת המסמכים וההודעות משטרת ישראל – המטה הארצי – לשכה 06 – רשימת מסמכים משנים 1937 – 1960 ( דו"חות  סקירות  עדויות והצהרות  פרטי-כל מישיבות  חילופי מכתבים ומסמכים אחרים ); מבוא ( תיאור החומר ע"י מפקדי הלשכה א. הופשטטר וא. זלינגר )
משפט אייכמן – רשימת המוצגים
משפט אייכמן – פרוטוקולים מישיבות בית-המשפט המחוזי בירושלים – תיק פלילי 40/61 – היועץ המשפטי נגד אדולף אייכמן – ישיבות מס' 21 – 43 1.5.61 – 17.5 ( כרך 2 )
משפט אייכמן – פרוטוקולים מישיבות בית-המשפט המחוזי בירושלים – תיק פלילי 40/61 – היועץ המשפטי נגד אדולף אייכמן – ישיבות מס' 44 – 67 18.5.61 – 6.6 ( כרך 3 )
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי בעברית פרוטוקולים מס' 72-63
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי בעברית פרוטוקולים מס' 84-73
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי בעברית פרוטוקולים מס' 100-85
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 5- 19
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 29-20
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 40-30
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 50-41
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 57-51
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 63-58
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 75-69
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 83-76
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 92-84
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקולים באנגלית מס' 109-93
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי פרוטוקול באנגלית מס' 114
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי בגרמנית ובצרפתית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית המשפט המחוזי בגרמנית ובצרפתית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי – גזר הדין פרוטוקולים של ישיבה מס' 121 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 31 בעברית  באנגלית ובגרמנית.
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 106 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 37 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 38 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 39 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 32 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 40 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 41 בעברית ובגרמנית<div></div>עדות של האנס גריבר
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 42 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 43 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 44 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 45 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 46 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 47 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 48 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 49 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 50 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 51 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 52 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 53 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 54 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 55 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 33 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 34 בעברית ובאנגלית.
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 35 בעברית ובגרמנית.
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקול מישיבה מס' 36 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 107 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 108 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 109 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 110 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 111 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 112 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 113 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 114 בעברית ובגרמנית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 115 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 116 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 117 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 118 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 119 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים מבית-משפט המחוזי פרוטוקולים של ישיבה מס' 120 בעברית
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 51-43
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 60-52
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 67-61
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 74-68
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 83-75
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 43-35
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 50-45
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 93-84
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 104-94
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 34-25
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 12-1
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 23-13
משפט אייכמן – פרוטוקולים בעברית פרוטוקולים מס' 62-51
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית מבית המשפט המחוזי בירושלים פרוטוקולים מס' 102-93
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית מבית המשפט המחוזי בירושלים פרוטוקולים מס' 113-103
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית מבית המשפט המחוזי בירושלים פרוטוקולים מס' 81-75
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית מבית המשפט המחוזי בירושלים פרוטוקולים מס' 92-82
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 82-75
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 91-83
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 103-92
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית (גבריאל בך) פרוטוקולים מס' 114-104
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 10-1
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 19-11
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 27-20
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 38-28
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 39-48
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 56-49
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 57-64
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 65-74
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 83-75
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 92-84
משפט אייכמן – פרוטוקולים בגרמנית פרוטוקולים מס' 101-93
משפט אייכמן – פרוטוקול מישיבה מס' 83 (גב' רבין)<br><br>
משפט אייכמן – פרוטוקול ישיבה 44 ועדויות ממשפט אייכמן עדויות של עדים מחו"ל.
משפט אייכמן – פעולות ס.ס. S.S מסמכים בודדים מעדויות בגרמנית
משפט אייכמן – פעולות ס.ס. S.S מסמכים בודדים מעדויות בגרמנית
משפט אייכמן – פסק הדין באנגלית  תוקן ע"י משה לנדלי – דצמבר 1988
משפט אייכמן – פסק-דין בית-המשפט המחוזי בירושלים – תיק פלילי 40/61 – היועץ המשפטי נגד אדולף אייכמן – פסק הדין ( עברית  תרגום לגרמנית ); פרוטוקולים מישיבות 115 – 121 11.12.61 – 15.12 ( כרך )
משפט אייכמן – עתונות בחו"ל ופרסומים פרסומים על משפט אייכמן
משפט אייכמן – עתונות בארץ התכתבות עם משרד המשטרה  ועם הצנזור לטלויזיה ולרדיו
משפט אייכמן – ערעור על פסק-הדין
משפט אייכמן – ענייני סנגוריה התכתבות של הפרקליטות עם גורמים שונים כגון: המכון לדוקומנטציה  משטרת ישראל  משרד החוץ והמוסד
משפט אייכמן – עיתונים – אידיש מספר  ( עם חוסרים) 130-150 עיתונות באידיש  גרמנית  צרפתית  אנגלית  ספרדית  רוסית ופולנית. ישנם גם עלונים מודפסים עם קטעי עיתונות מן ה Sunday Times הלונדוני..<br>
משפט אייכמן – עדים בחו"ל – הרברט קפלר – בית-משפט לערעורים ברומא התכתבות בנוגע לעדותו של הרברט קפלר בבית-המשפט ברומא בקשר למשפט אייכמן. תיק מבית-המשפט ברומא. (המשך בתיק 9).
משפט אייכמן – עדותו של קפלר טיוטת בקשה לעזרה משפטית מבית-המשפט לערעורים ברומא בנוגע לעדותו של ה. קפלר. (המשך בתיק 12).
משפט אייכמן – עדות חו"ל עדותו של קורט בכר במשפט אייכמן.
משפט אייכמן – עדות בחו"ל – הרברט קפלר – (המשך מתיק 8) התכתבות ועדות בקשר למשפט אייכמן  תרגום התיק לעברית של בית-המשפט לערעורים ברומא  תרגום העדות מעברית לגרמנית. (המשך בתיק 10).
משפט אייכמן – עדות בחו"ל – הרברט קפלר התכתבות בענין חקירת קפלר – (המשך מתיק 9) התכתבות.
משפט אייכמן – עדויות חו"ל  עדויות גרמנים במשפט אייכמן . Hottl
משפט אייכמן – עדויות חו"ל עדויות ממשפט אייכמן ( Merten VIII (1-2 . Win Kelmann XI
משפט אייכמן – עדויות חו"ל עדויות וצילומי מוצגים של משפט אייכמן . Nuvak Veesenmayer Slawk
משפט אייכמן – עדויות חו"ל עדויות וצילומי עדויות של משפט אייכמן Huppenkother Von Thadder Juettner Grell
משפט אייכמן – עדויות נתונים אישיים ותקצירי עדויות
משפט אייכמן – סקירה משפטית של מזכירות האו"ם בנושא מניעת עבריינות וטיפול בעבריינים סקירה משפטית של מזכירות האו"מ
משפט אייכמן – סיכומים בכתב של התביעה
משפט אייכמן – סיכומים בכתב של התביעה כרך א'
משפט אייכמן – סיכומים בכתב של התביעה כרך ב'
משפט אייכמן – סיכומים בכתב של התביעה כרך ג'
משפט אייכמן – סיכומי לשכה 06 סיכומי ארצות: צרפת  פרוטקטורט  פולין
משפט אייכמן – סיכומי לשכה 06 סיכומי ארצות: סלובקיה  נורבגיה ולוקסמבורג
משפט אייכמן – סיכומי לשכה  06 סיכומי ארצות שונות: ברה"מ  גרמניה ודנמרק
משפט אייכמן – סיכום ההחלטות שנתנו בבית המשפט פרוטוקולים 5-1 מישיבות בית המשפט העליון  התכתבות בין הארכיון הציוני לבין גבריאל בך  סגן פרקליט המדינה
משפט אייכמן – נאום הסיכום עותק ביידיש
משפט אייכמן – משרד החוץ פרוטוקולים של משרד החוץ כרך א'
משפט אייכמן – משרד החוץ פרוטוקולים של משרד החוץ כרך ב'
משפט אייכמן – משרד החוץ פרוטוקולים של משרד החוץ כרך ג'
משפט אייכמן – משפט נגד פושעים נאצים בגרמניה פרוטוקול בגרמנית
משפט אייכמן – משטרת ישראל לשכה 06 – רשימת מוצגים עותקים נוספים מהמוצגים. מספרי המוצגים: ת/664 – ת/1000
משפט אייכמן – משטרת ישראל לשכה 06 – מוצגים – ערבית עותקים נוספים מהמוצגים. מספרי המוצגים: ת/358 – ת/662
משפט אייכמן – משטרת ישראל לשכה 06 – מוצגים עותקים של החומר שבמיכל א/3181
משפט אייכמן – משטרת ישראל לשכה 06 – מוצגים עותקים נוספים מהמוצגים. מספרי המוצגים: ת/37 + ת/1 – ת/357
משפט אייכמן – משטרת ישראל  לשכה 06 – רשימת המסמכים וההודעות רשימת המסמכים וההודעות שהוצגו במשפט אייכמן
משפט אייכמן – משטרת ישראל  לשכה 06 – רשימת המסמכים וההודעות עותק נוסף (תיק 17 )
משפט אייכמן – מסמכים על אחריות אייכמן דוח קסטנר
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות הונגריה.
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות הונגריה. עדויות המשך בתיק מס' 7
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות הונגריה. המשך מתיק מס' 6
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – רומניה כרך א' סקירות על גירוש יהודי רומניה
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – רומניה כרך ב' סקירות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – רומניה חלקים מעדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – פעולות ס.ס SS עדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – סלובקיה מסמכים בודדים מתוך עדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – נורבגיה מסמכי עדויות וסקירות על הפעולות נורבגיה
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – כללי: אייכמן מסמכים בודדים
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – ילדי לידיצ'ה חוברת בשפה הצ'כית על ילדי לידיצ'יה כולל תמונות ושמות הילדים  דוחות  התכתבות עם משרד החוץ השגרירות בפראג  בנוגע לגורל ילדי לידציה
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה ורומניה (יסוד) הצהרות ועדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה הצהרות ועדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה כרך ב' עדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה כרך ג' עדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה מסמכים הונגריים שלא הוזכרו ולא הוגשו
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה קטעי עיתונות הונגרית עם תיאורי מעשי הנאצים בהונגריה  עדויות  מסמכים ממשפט נירנברג ועוד
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה מסמכי עדויות המשך בתיק מס' 7
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הונגריה המשך מתיק מס' 6 מסמכי עדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הולנד מסמכים מתורגמים  סקירות המשך בתיק מס' 10
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – הולנד המשך מתיק מס' 8
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – דנמרק סקירות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  – איטליה מסמכים של לשכה 06 הכוללים בין השאר דפי עדות וסקירות היסטוריות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות  –  הולנד מסמך בודד
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות – איטליה מסמך בגרמנית דף בודד מתוך עדות העתק מס' 7 מתוך 18 כרך 31 עמוד 1 בנושא איטליה
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  צרפת כרך א' סקירות על הפעילות בצרפת
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  צרפת כרך ב' סקירות ועדויות
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  צרפת מסמכים המעידים על פעולות הנאצים בצרפת
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  צרפת מסמכים המעידים על פעולות הנאצים בצרפת
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  מסמכי ויסליצני גביית עדות מקצין SS דיטר ויסליצני  מאנשי צוותו של אייכמן
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  לוקסמבורג מסמך בודד
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  הולנד  מסמכי עדויות וסקירות על הפעולות בהולנד
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות –  בלגיה סקירות על אנטישמיות ופשעי המלחמה בבלגיה  עדויות ועוד
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות דו"ח של בכר מ- 7 ספטמבר .1944
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות עדות של דיטר ויסליצני
משפט אייכמן – מסמכים על-פי ארצות דו"ח של פנחס פרוידיגר בענין יהדות הונגריה.
משפט אייכמן – מסמכים המעידים על אחריותו של אייכמן על ילדי לידיצה
משפט אייכמן – מסמכים המעידים על אחריותו של אייכמן בסלובקיה. המשך בתיק מס' 17
משפט אייכמן – מסמכים המעידים על אחריותו של אייכמן בסלובקיה. (המשך מתיק מס' 14)
משפט אייכמן – מסמכים המעידים על אחריותו של אייכמן בנושא מצעד הרגל בהונגריה.
משפט אייכמן – מסמכים המעידים על אחריותו של אייכמן בנושא העיקורים
משפט אייכמן – מסמכים המעידים על אחריותו של אייכמן בנושא אוסף השלדים
משפט אייכמן – מסמכים המעידים על אחריותו של אייכמן בגירושים מתוך גנרל גוברנמנט
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים אייכמן  – עדויות מסמכים שונים בעברית ובגרמנית חלקם בכתב יד  חלקם מתורגמים הכוללים: עדויות של אנשים שונים לדוגמה: דיטר ויסליצני וקרומיי   רשימת שמות ומושגים  תאריכון אירועים  לוח אבות לאנשי ס.ס S.S ועוד
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – תרגום מתוך פסק דין אולם תרגום לגרמנית של מסמכים ממשפט רודולף הס ועדויות שונות המשך בתיק מס' 10
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – תרגום מתוך פסק דין אולם המשך מתיק מס' 9 תרגום לגרמנית של מסמכים ממשפט רודולף הס ועדויות שונות המשך בתיק מס' 11
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – תרגום מתוך פסק דין אולם המשך מתיק מס' 10 תרגום לגרמנית של מסמכים ממשפט רודולף הס ועדויות שונות
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – ת/ 37 עדות בגרמנית ותמונות של קצינים נאצים
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – רדיפת הצוענים סיכום
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדות של ויסליצני <br>
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בענין קרומיי יתכן ויש עדויות נוספות
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ועוד
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ועוד
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ותרגום לגרמנית של מסמכים ממשפט רודולף הס ועדויות נוספות
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – עדויות בגרמנית עדויות בעניין קרומיי ועדויות נוספות
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 55-1  סלילים (בנדים) 5-1
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 107-56  סלילים (בנדים) 14-11
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 148-108  סלילים (בנדים) 18-15
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 179-149  סלילים (בנדים) 21-19
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 214-180 סלילים (בנדים) 24-22
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 252-215 סלילים (בנדים) 28-25
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 290-253 סלילים (בנדים) 32-29
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 362-291 סלילים (בנדים) 39-33
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 398-363 סלילים (בנדים) 43-40
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 435-399 סלילים (בנדים) 46-44
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 481-436 סלילים (בנדים) 49-47
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 525-482 סלילים (בנדים) 52-50
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 559-526 סלילים (בנדים) 55-53
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 617-560 סלילים (בנדים) 59-56
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח. 659-618 סלילים (בנדים) 62-60
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח 716-660 סלילים (בנדים) 67-63
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שונים  – מסמכי סאסן הופקדו בגנזך על-ידי מר גדעון האוזנר באמצעות מ. אנסבכר אח 798-717 בכתב יד
משפט אייכמן – מסמכי תביעה שו