פרק 5: 1967 – עד מלחמת ששת הימים

בממשלת פורסטר החדשה התבצעו חילופי גברי רבים ושרים חדשים נתמנו לתפקידים בכירים. יאפו העריך עתה כי הגיע הזמן לשפר את יחסי ישראל עם דרום אפריקה, וכי על ישראל להעריך מחדש את עמדתה : 'השכל הישר והחישוב הקר הם שצריכים לקבוע את עמדתנו', כתב (תעודה 52).

במשרד החוץ הסתייגו מהצעותיו של יאפו וביקשו לשמר את המצב הקיים. באפריל 1967 פנה מנהל מחלקת חבר העמים הבריטי במשרד החוץ ליאו סביר ליאפו והנחה אותו לנקוט זהירות ביחסיו עם השלטון החדש בדרום אפריקה. הוא הסביר שיחסי ישראל עם דרום אפריקה בנויים על עקרונות מסוימים, העומדים בניגוד כמעט מוחלט לעקרונותיה של דרום אפריקה. לדעת סביר מנסה דרום אפריקה למצוא דרכים לגרום לישראל לשנות את עמדתה כלפיה בשיטות שונות ובכללן הצעה למינוי קונסול כבוד של דרום אפריקה בישראל לקידום הסחר מצד אחד, ומצד אחר וסירוב להנפיק אשרה עבור שליח ישראלי (תעודה 50, תעודה 51).