דתעודות אישיות ומפעילות הנצחתו

תיק פ-1892/56 – תעודות אישיות של יצחק בן-צבי

אוסף תעודות אישיות של יצחק בן-צבי: תעודת בגרות, תעודה קונסולרית לכניסה לארצות הברית, אישור מהוועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל כי הוא נוסע למצרים מטעמם, חבר המערכת עיתון "התורן", רישיון לנסיעה למצרים, אישור על כך שבן צבי הוכנס למאגר של תושבים בגיל הגיוס באזור מגוריו, תעודת יושר שאין לבן צבי תיק במשטרה ולכן אין בעיה שהוא ילך ללמוד באוניברסיטה – ניתן על ידי השלטון המקומי באיזור מינסק – נובארדוק, אישור על לימודיו באוניברסיטה ועוד.

תקופת החומר: 2/4/1903 – 7/2/1932

תיק פ-1897/15 – יצחק בן-צבי – קטעי עיתונות וחוברות זיכרון

חוברות וקטעי עיתונות המזכירים או שהוצאו לזכרו של הנשיא יצחק בן-צבי, אשר נשלחו לאלמנתו, רחל ינאית בן-צבי: ידיעון בני ברית (מאי 1963), בטאון הברית העברית העולמית – "עם וספר" (אוגוסט 1963), חוברת זיכרון של בית הכנסת "Sinai Memorial Chapel", חוברת קק"ל (JNF HANDBOOK) – ט"ו בשבט תשכ"ד, מגזין הדסה (מאי 1963), "דבר השבוע" (11.12.1957), ידיעון ערד (ב' באייר תשכ"ג), "אמרי נער – עלון בית הספר לנערים עובדים קרית שמונה (3.6.1963), "עצמאות 15 – ערד 1963" ועוד.

תקופת החומר: 11/12/1957 – 23/7/1967

תיק פ-1897/6 – מאמרים בעיתונות לזכרו של הנשיא י. בן-צבי

מאמרים בעיתונות לזכרו של הנשיא יצחק בן-צבי: מ"דבר השבוע", "ידיעות האוניברסיטה העברית בירושלים", "בקבוצה – בית קשת" (מס' 7 – 29.4.1963), "אידישער קעמפער" ועוד.

תקופת החומר: 23/4/1963 – 27/9/1963