בכחוקר המזרח התיכון והאוכלוסייה היהודית באזור

ב.1 | מאמרו "העולם המוסלמי והעולם הערבי" שהתפרסם בגרסאות שונות בארבע שפות:

עברית – תיק פ-1918/31 – העולם המוסלמי והעולם הערבי/ י. בן-צבי

החוברת "העולם המוסלמי והעולם הערבי" מאת יצחק בן-צבי – הוצאת הקרן הקימת לישראל – תרצ"ז, ירושלים, 1936, בהקדשה לאליהו ברלין.

החיבור עוסק בעולם המוסלמי העולם הערבי- שטחי ארצו וצפיפות אוכלוסיו ונסיון של ניתוח גזעי וחברתי. כמו כן, בתיק טיוטות, הערות ותיקונים בכתב ידו של בן-צבי.

תקופת החומר: 1/1/1936 – 31/3/1936

אנגלית – תיק פ-2041/6 – מאמרים של יצחק בן-צבי – עמ' 95-90 – "Moslems and Arab worlds".

מאמר אשר פורסם במספר חלקים בעיתון "The Palestine Post"

תקופת החומר: 17/7/1936 – 26/7/1936

גרמנית – תיק פ-1918/20 – Moslems und Araber/ J. Ben-Zwi:

המאמר "Moslems und Araber" (מוסלמים וערבים) מאת יצחק בן-צבי, אשר פורסם בכתב העת "Kleine zionistische Bücherei, Heft XVI". המאמר עוסק בהרכב האוכלוסיה בעולם המוסלמי והערבי.

תקופת החומר: 1/1/1937 – 31/12/1937

יידיש – תיק פ-1918/22 – די מוסלעמענישע און די אראבישע וועלט/ י. בן-צבי:

המאמר "די מוסלעמענישע און די אראבישע וועלט" (העולם המוסלמי והערבי) מאת יצחק בן-צבי, אשר פורסם בעיתון "דער אידישער קעמפער" ב-13.6.1936.

תקופת החומר: 13/6/1936 – 13/6/1936

הנשיא יצחק בן-צבי מעיין בספרייתו, בית הנשיא, ירושלים, 1953-1954, קרדיט: אוסף אריה אילן, ארכיון התמונות לתולדות ארץ-ישראל וירושלים, ע"ש שושנה ואשר הלוי, יד יצחק בן-צבי

ב.2 | תיקים נוספים:

תיק פ-1908/50 – לבקורינו במערת יהושפט/ י. בן-צבי

המאמר "לבקורינו במערת יהושפט" מאת יצחק בן-צבי, אשר פורסם כחלק מ"קובץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה", כרך א' ספר שני, תרפ"ה. כמו כן, בתיק המאמר "החפירות מסביב ליד-אבשלום" אשר פורסם בעיתון "דאר היום" ב-14.3.1924 והיומן בו ביצע בן-צבי את הרישום בעת ביקורו במערת יהושפט.

המאמר עוסק בממצאים הארכיאולוגיים במערת יהושפט, יד אבשלום, קבר בני חזיר וקבר זכריה.

תקופת החומר: 23/1/1924 – 18/9/1925

תיק פ- 1900/4- לתולדות הישוב היהודי בכפר יוסף/ י. בן-צבי

המאמר "לתולדות הישוב היהודי בכפר יוסף" מאת יצחק בן-צבי, אשר פורסם בכתב העת "ציון: מאסף החברה הא״י להיסטוריה ואתנוגרפיה", תרפ"ו. בנוסף, קיימות הערות בכתב ידו של בן-צבי. כמו כן, בתיק גרסה אנגלית למאמר :"Historical Survey of the Jewish Settlement in Kefar Joseph" אשר פורסם בכתב העת JPOS (Journal of the Palestine Oriental Society).

המאמר עוסק בישוב היהודי בכפר יאסיף שבגליל.

תקופת החומר: 1/9/1925 – 8/9/1926

תיק פ-1904/53 – ירושלים/ י. בן-צבי

החוברת "ירושלים" מאת יצחק בן-צבי בהוצאת "קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל", תרצ"ו: חשיבותה של ירושלים לעם ישראל, ההרכב העדתי, על המוסדות, השכונות של הישוב הישן והתרחבותן, השכונות החדשות והתפתחותן, שאלות כלכליות, סקירה היסטורית, טופוגרפיה של העיר הישנה והחדשה והעליות לירושלים. כמו כן, בתיק המהדורה באידיש של החוברת.

תקופת החומר: 1/1/1936 – 31/12/1936

תיק פ-1898/19 – תזכירים הסטוריים – הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל

הספר "תזכירים הסטוריים – על צפיפות האוכלוסים וכמותם בארץ ישראל העתיקה, על הישוב היהודי בארץ ישראל מחורבן הבית השני ועד עלית הבלויים, ועל גלי העליה לארץ". שלושת התזכירים הוגשו לועדת החקירה האנגלו-אמריקאית מטעם הועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל.

החלק החמישי בתזכיר השני, "התקופה התורכית" (עמ' 46 – 52) נכתב ע"י יצחק בן-צבי.

תקופת החומר: 1/3/1946 – 31/3/1946

תיק פ-1917/3 – האובדים בארץ אשור – מוקדש לאחינו עולי כורדיסתן/ י. בן-צבי

תדפיס המאמר "האובדים בארץ אשור (מוקדש לאחינו עולי כורדיסתן)" מאת יצחק בן-צבי, אשר פורסם בעיתון "הדור" ב-20.4.1951.

המאמר עוסק בהיסטוריה של יהדות כורדיסטן ועלייתם לארץ ישראל: מוצאה, עלייתם החל מימי העלייה הראשונה ועד לחיסולה של גולת ישראל עם הקמתה של מדינת ישראל.

תקופת החומר: 1/1/1951 – 20/4/1951

תיק פ-1916/2 – תולדות יהדות פרס – י. בן-צבי

שני מאמרים מאת יצחק בן-צבי העוסקים בתולדות יהדות פרס: ראשית, המאמר "מקורות לתולדות יהודי פרס", אשר פורסם ב"ספונות – ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח", תדפיס מיוחד מתוך ספר שני, תשי"ח. שנית, המאמר "תעודות לתולדות יהודי פרס בימי השאח נאצר אל-דין" אשר פורסם בספר "מנחה לאברהם: ספר יובל לכבוד אברהם אלמאליח בן ירושלים הסופר ואיש הספר במלאת לו שבעים שנה, תרמ״ה־תשט״ו", תשי"ט-1959.

תקופת החומר: 1/1/1958 – 31/12/1959

תיק פ-1914/18 – ישובי ישראל בעולם ו-"11 שנות עלייה וקליטה – סיכומים"

רשימות עזר בכתב ידו של יצחק בן-צבי עם נתונים על קהילות יהודיות בעולם ועלייה מהן לפי יבשות ומדינות בין השנים 1948 – 1958. כמו כן, בתיק החוברת "11 שנות עלייה וקליטה – סיכומים" של מחלקות העלייה והקליטה בסוכנות היהודית לארץ ישראל (יוני 1959).

תקופת החומר: 1/6/1959 – 30/6/1959

תיק פ-1914/1 – לוחות-האבן מבית הכנסת הקדום בקאי-פנג-פו/ יצחק בן-צבי

שני עותקים של המאמר "לוחות-האבן מבית הכנסת הקדום בקאי-פנג-פו" מאת יצחק בן-צבי – תדפיס מיוחד מתוך "ספונות", ספר ה' – ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח.

המאמר עוסק בכתובות אבן של הקהילה היהודית בקאי-פנג-פו שבסין.

תקופת החומר: 1/1/1961 – 31/12/1961