גכנשיא המדינה

תיק פ-1917/33 – שבטי ישראל בבית הנשיא בירושלים

הספר "שבטי ישראל בבית הנשיא בירושלים" בהוצאת דביר, תשי"ט-1959.

הספר כולל פתח דבר לכינוסי ראשי חודשים ופירוט הכינוסים מן התפוצות: תימן, פרס (איראן), הונגריה, בבל (עיראק), רומניה, כורדיסתאן, צ'כוסלובקיה, הודו, בולגריה ותמונות ופקסימילות מהכינוסים השונים.

מטעמי הגנה על זכויות יוצרים, ניתן לעיין בתיק באולם הקריאה של ארכיון המדינה בלבד.

תקופת החומר: 1/1/1959 – 31/12/1959

תיק פ-1917/29- כנוס החודש – יוצאי פרס

תדפיס דברים של נשיא המדינה, יצחק בן-צבי, לרגל כנס ראש חודש של יוצאי פרס (איראן) שנערך בבית הנשיא. כמו כן, מפורט שהכינוס היה בהנחיית ר. ח. כהן הופיעו בו בין היתר המשורר אברהם עמיצור, השחקן יעקב בנאי ועוד.

תקופת החומר: 1/10/1953 – 31/10/1953

תיק פ-1917/28 – דברים בכנס ראש חודש לעולי פולין בבית הנשיא בירושלים

פרוטוקול מכנס ראש חודש לעולי פולין, אשר נערך בבית הנשיא יצחק בן-צבי בירושלים, בא' בכסלו תשי"ח (24.11.1957).

תקופת החומר: 1/10/1953 – 31/10/1953

תיק פ-1918/9- כנס יוצאי אוקראינה בבית הנשיא

מסמכים מלשכת נשיא המדינה, יצחק בן-צבי, הנוגעים לכנס ראש חודש לעולי אוקראינה שנערך בבית הנשיא ב-18.6.1961: לוח הזמנים של הכנס, פרוטוקול נאום הפתיחה של בן-צבי ושאר דוברי הכנס, "שואת יהודי אוקראינה – ראשית המלחמה ברוסיה" מאת שמואל ספקטור, "שני הבחירים" מאת אברהם קריב ועוד.

תקופת החומר: 18/6/1961 – 20/6/1961