אכפעיל ציוני-סוציאליסטי בתקופת העלייה השנייה ואיש תנועת העבודה

תיק פ-1928/7 – מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל – פלטפורמת רמלה

"הפלטפורמה של רמלה", מצע המפלגה אשר עובד ע"י ועידת היסוד של המפלגה שנערכה בסוכות תרס"ז (7-6 באוקוטובר 1906). (מסמך ברוסית).

תקופת החומר: 7/10/1906 – 7/10/1906

תיק פ- 1933/43 – ספר החלוץ – רשימות י. בן-צבי (אבנר)

מחברת יומן של יצחק בן-צבי בה תיעד את מסע התעמולה שקיים בתמוז-אלול תרע"ה (יוני-ספטמבר 1915), בקרב קהילות יהודיות בארצות הברית ובקנדה לרעיון תנועת "החלוץ". ביומן ניתן למצוא את פירוט ההרצאות, תוכנן ורשמים מהנוכחים לפי סדר כרונולוגי ואת שמות החברים שנרשמו לתנועה. כמו כן, בתיק פירוט לפי ערים בארצות הברית ובקנדה, עם מספר ההרצאות שקיים על התנועה וארץ ישראל.

תקופת החומר: 25/6/1915 – 30/9/1915

תיק פ-1892/52 – פנקס לחברי הגדוד העברי בעד ארץ ישראל – יצחק בן-צבי

פנקס לחברי הגדוד העברי בעד ארץ ישראל של יצחק בן-צבי. כמו כן, בפנקס רישום דברי ימיו באריכות עד למועד מילוי הפנקס.

תקופת החומר: 12/5/1918 – 12/5/1918

תיק פ-1933/54 – התאחדות מעמד העובדים בא"י – "אחדות העבודה" – הצעה לועידה הכללית של פועלי א"י

עלון התאחדות מעמד העובדים בא"י – "אחדות העבודה" – הצעה לוועידה הכללית של פועלי א"י, יפו, שבט, תרע"ט. כמו כן, בתיק הטיוטה המקורית בכתב ידו של דוד בן-גוריון, ותצלום שלה.

תקופת החומר: 2/1/1919 – 31/1/1919

תיק פ-1925/58 – ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל – פנקס חבר – יצחק בן-צבי

פנקס חבר מס' 3 על שם יצחק בן-צבי בהסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל.

תקופת החומר: 2/4/1925 – 31/12/1925

תיק פ-1939/10 – תנועת-העבודה בארץ ותפקידי הליגה בפולין/ יצחק בן-צבי

תמלול הרצאתו של יצחק בן-צבי  בנושא "תנועת העבודה בארץ ותפקידי הליגה בפולין", אותה נשא בוועידת ארץ ישראל העובדת בוורשה ופורסמה בעיתון "דבר" ב-15.7.1929.

תקופת החומר: 15/7/1929 – 15/7/1929

תיק פ-1932/6 – הועידה השמינית של מפלגת פועלי א"י – תיק הציר

תיק הציר של יצחק בן-צבי לקראת הוועידה השמינית של מפלגת פועלי ארץ ישראל אלול תשט"ז – אוגוסט 1956, הכולל: דו"ח מזכירות המפלגה, דו"ח המוסד לביקורת, דו"ח בית הדין העליון של המפלגה, "ציוני דרך" מאת הח' דוד בן-גוריון, גליונות "הפועל הצעיר" ו-"שרשים" המוקדשים לוועידה, "במערכות קליטה", חוברת מיוחדת לקראת הוועידה.

תקופת החומר: 1/8/1956 – 17/8/1956