יצחק רבין ראש ממשלת ישראל 1977-1974 | 1995-1992: מבחר תעודות מפרקי חייו, כרך ראשון 1967-1922

בכרך זה, הכולל כ-200 מסמכים מן השנים 1967-1922, מתפרסמים לראשונה מכתבים אישיים ששלח רבין לבני משפחתו ולחבריו לנשק, מכתבים צבאיים שונים ומבחר מדבריו בדיוני המטכ"ל ובישיבות הממשלה. המכתבים פותחים צוהר אל עולמו הפנימי של רבין וחושפים קשרים משפחתיים חמים וגם מעט ממחשבותיו על נפתוליה של המערכת הפנימית בצה"ל ומכאן מפריכים את התדמית שיצר רבין לעצמו שאינו "אמן כתיבת המכתבים".
המסמכים הצבאיים משקפים את התפתחות תפיסותיו האסטרטגיות והטקטיות של יצחק רבין, מגלים חשיבה צבאית מסודרת, תכנון ארוך טווח, קביעת סדרי עדיפויות והכנה מובנית של הצבא למלחמה, ובכך בונים נדבך רב ערך בתולדות צבא ההגנה לישראל.
שני פרקים – הערוכים בצורת יומן – מביאים את השתלשלות האירועים בימי ההמתנה ומלחמת ששת הימים, ומשובצים בהם דבריו של רבין בדיוני המטכ"ל והממשלה. מתעודות אלה עולה המורכבות שביחסיו של רבין עם ראש הממשלה לוי אשכול ועם שר הביטחון משה דיין ונחשף המשבר האישי שעבר בימי ההמתנה.
לכל תעודה הוקדם מבוא קצר וכן שולבו בספר הערות עורך המאירות ביתר הרחבה את פעילותו של רבין ואת הרקע ההיסטורי.
המקור לתעודות ותצלומים רבים שבספר הוא בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון היה שותף להכנת הכרך, הקדים לפתוח מסמכים לפרסום והעמיד תעודות רבות שסייעו במחקר הערות ההסבר.

המקור לתעודות ותצלומים רבים שבספר הוא בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון היה שותף להכנת הכרך, הקדים לפתוח מסמכים לפרסום והעמיד תעודות רבות שסייעו במחקר הערות ההסבר.

התצלומים המובאים בקובץ להורדה "המתנה ומלחמת ששת הימים" הם באדיבות ארכיון צה"ל ולע"מ. פרטים נוספים אודות התצלומים ניתן לראות בקובץ "רשימת המקורות לתמונות"

 

בספר 618+מ"ט עמ', מבוא, נספח ביוגרפי, מפתח וכ-200 תמונות.
ירושלים, ארכיון המדינה. תשס"ה, 2005.
עורכת הספר: ימימה רוזנטל

לצפייה בגרסה הדיגיטלית המלאה של הספר באתר ארכיון המדינה