גזלמן שזר – הנשיא השלישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1974-1889)

כרך ההנצחה לזלמן שזר מציג לפני הקורא ביוגרפיה מתועדת של הנשיא השלישי של מדינת ישראל.
מרבית התעודות, מתוך 179 התעודות שבספר, מתפרסמות כאן לראשונה, בלוויית מבואות היסטוריים ותצלומים רבים הפורסים את סיפור חייו של אדם שדרכו הציבורית הייתה טבועה בחותם עמוק של עולמו הרוחני.
בתעודות רבות מובאים דברים שאמר שזר בדיונים במוסדות מפלגתיים ולאומיים בענייני השעה, אך גם בנושאי היסטוריה ותרבות יהודית. מובאים גם לימודיו ומחקריו ההיסטוריים, מאמציו לעידוד התרבות והספרות העברית, ויצירתו הספרותית של שזר ובעיקר שיריו.
בספר מובא סיפור עבודתו העיתונאית ארוכת השנים של שזר ובמרכזו היותו חבר מערכת ואחר כך עורכו הראשי של העיתון 'דבר' בשנים 1949-1925.

בשנים 1950-1949 עמד שזר בראש משרד החינוך והתרבות. הוא הוביל כמה מן הצעדים המכוננים של מערכת החינוך בישראל אך גם מצא את עצמו במרכזה של סערה ציבורית בעניין החינוך במחנות העולים. בשנים 1963-1951 פעל שזר בהנהלת הסוכנות היהודית ועשה רבות לחיזוק הקשר של מדינת ישראל עם יהודי התפוצות ולהגברת הפעילות החינוכית והתרבותית של ההסתדרות הציונית בתפוצות.

בספר מוזכרת בהרחבה תקופת כהונתו של שזר בהיותו הנשיא השלישי של מדינת ישראל בשנים 1973-1963. בתעודות מתוארים ימיו בבית הנשיא וכן ההדגשים ששם לעצמו בעבודתו שם, כמו למשל קירוב תושבי מדינת ישראל אל יהודי התפוצות; עידוד חיי הרוח והיצירה הספרותית; צמצום השסעים בחברה הישראלית ועוד.
תעודות מתקופת נשיאותו של שזר מרחיבות בתיאור קשריו המיוחדים עם תנועת חב"ד, עם העומד בראשה הרבי מליובאוויטש ועם אנשי כפר חב"ד.
חייו האישיים של שזר זוכים אף הם למקום נרחב בספר ובמרכזם ילדותו בעיירה סטויבץ, החיים עם אשתו רחל כצנלסון-שזר ופרשת גידולה של בתם רודה.

התצלומים המובאים בקובץ להורדה "עמודים מהספר" הינם באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ).

בספר 595 + כ"ח עמודים, נספח ביוגרפי ומפתח.
ירושלים, ארכיון המדינה. תשס"ח, 2008.
עורך: חגי צורף

לצפייה בגרסה הדיגטלית המלאה של הספר באתר ארכיון המדינה