ארכיון פרשת
ילדי תימן ואחרים

לתשומת ליבכם

בקרוב נערוך ריענון בעמוד הבית וניתן יהיה לגלוש ישירות לארכיון פרשת ילדי תימן בכתובת www.archives.gov.il/yco 

ארכיון המדינה פותח את התיעוד של פרשת היעלמותם של ילדי תימן ואחרים. בחומרים מסמכים משנות ה-50 כגון רשימות ממחנות עולים, בתי ילדים, בתי חולים, וכן תיקי חקירה ופרוטוקולים של שלוש וועדות החקירה. כ-3,500 תיקים סרוקים.

לצפייה בכל המסמכים

Online exhibitions

The Archives and the Citizen

מומלץ

The ISA's Video Collection

In this collection you’ll find videos from the Archives’ collection.
The videos are from a few different eras, starting with the Ottoman era, through the Mandate era and all the way up to the Establishment of the State fo Israel and beyond.
The collection has over 4,000 videos which can be found through our seach page or on our Youtube channel.
You’re more than welcome to share and post our videos while giving credit to the State Archives.

See Videos
See all documents