כרזות שהופקו לכבוד שנת איכות הסביבה תשנ"ד

1994-1993

אודות התערוכה

כרזות שהופקו לכבוד שנת איכות הסביבה תשנ"ד
1994-1993

D583-017 סלילת כביש לנתניה 1935 קלוגר

סלילת כביש נתניה - טול כרם, 1935. צלם זולטן קלוגר, לע"מ

ב-1988 לאחר הבחירות לכנסת ה-12 וכאשר הוקמה הממשלה ה-23, נכלל בה לראשונה משרד מיוחד בשם "המשרד לאיכות הסביבה"  בראשות השר רוני מילוא. ב-2006 שונה שם המשרד ל-"המשרד להגנת הסביבה".

ביולי 1992 הוקמה הממשלה ה-25 בראשותו של יצחק רבין ובתחילה כיהנה אורה נמיר בתפקיד השרה לאיכות הסביבה. בדצמבר 1992 הצטרף לממשלה יוסי שריד בתפקיד השר לאיכות הסביבה והוא כיהן בתפקיד זה עד יוני 1996. בספטמבר 1992, עוד קודם שנכנס לתפקיד, החליטה הממשלה להכריז על שנת תשנ"ד (1994-1993) כ"שנת איכות הסביבה בישראל".

אחת המטרות שעמדו בפני המשרד לאיכות הסביבה הייתה להגביר את מודעות הציבור לצורך בסביבה נקייה. אחד האמצעים לכך היו כרזות שעוצבו באמצעות מרכז ההסברה:

הקמת המשרד לאיכות הסביבה

23600001

שמירת ניקיון המים

23400001

שמירת הניקיון בשטחים הפתוחים

23200001)(

אהבת הסביבה

23000001 (1)

דאגה לסביבה פירושה גם שמירה על השקט

32700001)

כרזה שהופקה במשותף על ידי משרד החינוך והתרבות עם המשרד לאיכות הסביבה

בחודש מאי 1994 קיים משרד החינוך והתרבות (עם משרדי ממשלה נוספים) פסטיבל קולנוע בין לאומי שהוקדש לסרטים העוסקים באיכות הסביבה. אף לפסטיבל זה הופקה כרזה מיוחדת:

פסטיבל קולנוע בין לאומי העוסק באיכות הסביבה

13100001

כרזת פסטיבל הסרטים

ארגון שנת איכות הסביבה הוטל על נפתלי רז. בינואר 1995 הוא שלח דיווח מקיף לשר יוסי שריד (תיק גל-41831/5). רז ינואר 1995

יוסי שריד השיב לו מכתב תודה על נייר ממוחזר שריד 2.2.1995 המופיע גם בשקף הבא:

מידע נוסף על שנת איכות הסביבה תשנ"ד

‏‏שריד לרז, 2.2.1995

מכתבו של יוסי שריד לנפתלי רז, 2 בפברואר 1995, גל-41831/5

אוצר התערוכה: ארנון למפרום

אייקון של מקרן