ארכיון המדינה יוזם פרסום נתונים כמותיים של עבודתו. הדוח הראשון חצי שנתי, וכל השאר יהיו רבעוניים.

למדנו להתאים את עבודתנו למגבלות ה"תו הסגול" ואף להגדיל את תפוקות העבודה בחודשים אלו של קורונה.

בברכת בריאות טובה.