• בתמונה:
    עולים שהגיעו מאתיופיה לישראל ב"מבצע שלמה" יורדים ממטוס הרקולס בבסיס של חיל האוויר, 25.5.1991.
  • צלם:
    צביקה ישראלי, לע"מ

מבוא

ארכיון המדינה מגיש לציבור 79 תיקים של המשרד לעלייה וקליטה העוסקים בקליטת העולים מאתיופיה. תיקים אלה נחשפו ברובם עבור פרסום זה. התיקים מציגים את פעילות המשרד בשנים 2004-1992 בתקופות כהונותיהם של השרים יאיר צבן, יולי אדלשטיין, יולי תמיר, אריאל שרון וציפי לבני בממשלותיהם של יצחק רבין, שמעון פרס, בנימין נתניהו, אהוד ברק ואריאל שרון.

תיקים אלה שופכים אור על מדיניות הממשלה לקליטת יהדות אתיופיה בישראל – אך גם את מאווייהם של העולים ואת יחסה של החברה הישראלית לקליטתם. כל זאת על רקע הקשיים הגדולים עמם התמודדו בישראל העולים מאתיופיה. התיקים מציגים את הדרכים המגוונות בהן התמודדו רשויות המדינה עם אתגרים אלה.

בעתיד נוסיף לפרסום זה תיקים נוספים של משרד העלייה והקליטה העוסקים בקליטת יהדות אתיופיה בישראל.

רשימה זו היא חלק ממסכת של פרסומים על יחסה של ישראל ליהדות אתיופיה ועל עלייתם לישראל. פרסומים נוספים שאנו מגישים הם: "הדם הוא הנפש" – 25 שנים להקמת ועדת נבון לפרשת תרומות הדם ומפעל דפי העד של היהודים האתיופים.

המשך לקרוא